Sunteți pe pagina 1din 1115

Multumim lui Laurentiu din Constanta pentru imensa munca depusa de a traduce vol 9,10,11 www.jakoblorberromania.wordpress.com

PREFAȚĂ

22

Capitolul 1 Sugestia romanului de a răspândi învățătura Domnului cât mai repede posibil

22

Capitolul 2 Modul corect de a răspândi Împărăția lui Dumnezeu pentru dezvoltarea spirituală a omului

26

Capitolul 3 Judecătorul roman vindecat convertește prietenii săi

30

Capitolul 4 Raphael salvează perșii și indienii

35

Capitolul 5 Călătoria Domnului în Ghenezaret

39

Capitolul 6 Masa cu Ebal

44

Capitolul 7 Căpitanul roman și soldații săi perturbă masa

48

Capitolul 8 O minune a Domnului deziluzionează romanul

53

Capitolul 9 Învierea trupului

56

Capitolul 10 Întrebările filosofice ale căpitanului

61

~ 1 ~

Capitolul 11 Obiecțiile căpitanului împotriva divinității

Domnului

Capitolul 12 Eforturile continue ale Domnului pentru

66

oameni

69

Capitolul 13 Căpitanul cere o explicație cu privire la natura Pământului

73

Capitolul 14 Raphael ca un profesor în astronomie

77

Capitolul 15 Raphael explică relația dintre planete și soare (22/97)

81

Capitolul 16 Condițiile pentru a primi

înțelepciune.

.85

Capitolul 17 Raphael explica puterea lui

91

Capitolul 18 Întrebarea căpitanului despre uciderea animalelor

97

Capitolul 19 Căpitanul întreabă despre scopul luptei

în natură

100

Capitolul 20 Cele mai importante motive pentru varietatea în creația de pe Pământ

106

Capitolul 21 Substanța sufletului și eliberarea sa treptată de materie

109

~ 2 ~

Capitolul 22 Compoziția sufletului omenesc

112

Capitolul 23 Declinul doctrinei pure

Capitolul 25 Noul Testament. Curva din Babel. Circumstanțele spirituale din anii după Hristos până la a 2-a jumătate a secolului al 19-lea. Schimbarea

spirituală prin strălucirea luminii divine

Capitolul 26 Ei au aruncat Piatra de temelie. A venit

115

123

timpul. Sfârșitul proorocilor mincinoși

128

Capitolul 27 Imposibilitatea mai multor războaie religioase

133

Capitolul 28 Viitorul bisericii ceremoniale

138

Capitolul 29 Viitorul statelor din Europa și America

 

143

Capitolul 30 Ordinea de dezvoltare

146

Capitolul 31 Domnul în Cezareea lui Filip (continuare)

Îndoielile urmașilor Domnului

149

Capitolul 32 Rugăciunea Domnului

152

Capitolul 33 Domnul în orașul Muntelui Pella. Domnul

cu hangiul din Pella

155

~ 3 ~

Capitolul 34 Domnul în școala din Pella

158

Capitolul 35

Masa de seară în han

161

Capitolul 36 Domnul și căpitanul Roman

164

Capitolul 37 Veronica cea vindecată Îi mulțumește Domnului

170

Capitolul 38 Domnul îl avertizează pe rabin

174

Capitolul 39 Ucenicii și Domnul învață locuitorii din

Pella

177

Capitolul 40 Domnul cu căpitanul vizualizează zorii dimineții pe un deal

181

Capitolul 41 Ucenicii Îl caută pe Domnul

185

Capitolul 42 Căpitanul mângâie ucenicii

189

Capitolul 43 Masa de dimineață a Veronicăi

193

Capitolul 44 Importanța învățăturii Domnului în relație cu faptele Sale

196

Capitolul 45 Obiecțiile subofițerului

198

Capitolul 46 Importanța adevărului

202

~ 4 ~

Capitolul 47 Întrebarea căpitanului Pellagius despre

posedare

205

Capitolul 48 Doi oameni posedați sunt aduși la Domnul

207

Capitolul 49 Pellagius vindecă o persoană posedată

 

210

Capitolul 50 Domnul alungă cele 17 spirite din persoana posedată

214

Capitolul 51 Natura celor 5 spirite care au fost alungate primele

216

Capitolul 52 Trecutul celor 17 spirite

218

Capitolul 53 Domnul ceartă conducătorul spiritelor

care au fost alungate

Capitolul 54 Pericolele mâncării alimentelor impure

225

Capitolul 55 DOMNUL ÎN ABILA. Călătoria la Abila. 228

Capitolul 56 Domnul în casa celor 10 familii de iudei

232

222

~ 5 ~

Capitolul 58 Corespondența spirituală a renovării castelului ruinat

238

Capitolul 59 Castelul lui Melhisedec

241

Capitolul 60 Din vreme Regelui Salemului

244

Capitolul 61 Masa de seară în vechea sală de mese

 

247

Capitolul 62 Zgomotul din fața casei iudeilor

250

Capitolul 63 Adevărata sărbătoare a Sabatului

252

Capitolul 64 Întrebarea despre cum să învețe neamurile superstițioase

255

Capitolul 65 Arta învățăturii

258

Capitolul 66 Primarul din Abila

260

Capitolul 67 Căpitanul instruiește primarul despre Domnul

263

Capitolul 68 Dragostea și răbdarea, două cele mai mari virtuți ale omului

265

Capitolul 69 Masa de prânz și plecarea Domnului

268

Capitolul 70 DOMNUL ÎN GOLAN. Sosirea în Golan 272

~ 6 ~

Capitolul 71 Domnul vindecă femeia bolnavă și cele 2

fiice ale hangiului

277

Capitolul 72 Hangiul și soția sa sunt surprinși de puterea miraculoasă a Domnului

280

Capitolul 73 Natura Împărăției lui Dumnezeu

283

Capitolul 74 Hangiul și căpitanul sunt instruiți

286

Capitolul 75 Predicția venirii unei furtuni

289

Capitolul 76 Furtuna din noapte

293

Capitolul 77 Afară după furtună

296

Capitolul 78 Căpitanul vorbește despre modul în care

cineva ar trebui să-L caute pe Dumnezeu

299

Capitolul 79 Bunele intenții ale vecinilor

304

Capitolul 80 Urmările furtunii și cutremurului

306

Capitolul 81 Cuvintele ale vecinilor despre puterea de

Galileeanului

311

Capitolul 82 Revenirea la han

315

Capitolul 83 Căpitanul întreabă cum ar trebui să se ocupe de preoți

319

~ 7 ~

Capitolul 84 Importanța iubirii

323

Capitolul 85 Preoții păgâni își apără comportamentul

lor din noapte furtunoasă

Capitolul 86 Căpitanul instruiește preoții cu privire la

328

inutilitatea închinării păgâne

332

Capitolul 87 Preoții sunt întrebați de colegii lor

335

Capitolul 88 Concluzia preotului

339

Capitolul 89 Recunoștința preoților

343

Capitolul 90 Cum trebuie să se comporte adevărații

ucenici ai Domnului

Capitolul 91 DOMNUL ÎN AFEC. Plecarea spre Afec 350

353

Capitolul 93 Gândurile hangiului cu privire la Domnul

Capitolul 92 Cu hangiul roman în Afec

346

 

357

Capitolul 94 Domnul vindecă bolnavii în han

360

Capitolul 95 Domnul explică preotului procesul de dezvoltare

363

Capitolul 96 Domnul învață despre căderea omenirii

~ 8 ~

366

Capitolul 97 Dreapta căutare a lui Dumnezeu

369

Capitolul 98 Domnul arată modul corect de a-L căuta

pe Dumnezeu

372

Capitolul 99 Preotul justifică viața lumească

374

Capitolul 100 Fostele descoperiri ale Domnului pentru

preot

378

Capitolul 101 Obiecțiile căpitanului cu privire la frumusețile naturii

382

Capitolul 102 Cererea și promisiunea de a preoților

386

Capitolul 103 Un miracol cu o semnificație simbolică

pentru preoți

391

Capitolul 104 Ucenicul Andrei vorbește despre lucrările și cuvintele Domnului

395

Capitolul 105 Masa miraculoasă de dimineață

400

Capitolul 106 Despre eliminarea păgânismului

402

Capitolul 107 Dragostea de aproape

407

Capitolul 108 Promisiunea și învățătura Domnului.411

~ 9 ~

Capitolul 109 Atotputernicia lui Dumnezeu și limitele

sale

415

Capitolul 110 Căpitanul întreabă despre Iad

418

Capitolul 111 De ce formele exterioare trebuie să fie

distruse

422

Capitolul 112 Motivul bolilor

425

Capitolul 113 Cât de dificil este pentru sufletele care

s-au rătăcit să se pocăiască în lumea de dincolo

427

Capitolul 114 Încercarea zadarnică de a educa un tiran

430

Capitolul 115 O profeție a Domnului despre vremurile

de pe urmă

433

Capitolul 116 Mediul spiritual al Domnului

436

Capitolul 117 Cetățenii din Afec admiră adevăratul mediu fertil

439

Capitolul 118 Domnul părăsește Afec

443

Capitolul 119 DOMNUL PE CALEA SPRE BETSAIDA Întâlnirea caravanei de la Damasc

446

~ 10 ~

Capitolul 120 Cuvintele Domnului pentru oamenii din

caravană

Capitolul 121 Domnul se cazează într-un han de lângă

Betsaida

Capitolul 122 Domnul dezvăluie de ce fiii hangiul stau

449

453

departe

455

Capitolul 123 Credința și încrederea hangiului

458

Capitolul 124 Domnul întreabă despre Mesia

462

Capitolul 125 Domnul mărturisește despre El Însuși

 

465

Capitolul 126 Cina cu pește

468

Capitolul 127 Omniprezența spirituală a Domnului și

orientarea milei Sale

471

Capitolul 128 Despre răspândirea învățăturii Domnului și despre binecuvântări

474

Capitolul 129 Domnul explică universul pentru a se

opune superstiție

480

Capitolul 130 Astrologia egipteană și alte erori

482

~ 11 ~

Capitolul 131 Necesitatea de a fi atent cu învățarea

 

485

Capitolul 132 Peisajul binecuvântat

489

Capitolul 133 A doua trimitere a ucenicilor

493

Capitolul 134 Simon Iuda cere conducerea

496

Capitolul 135

Iazul hangiului

499

Capitolul 136 Hangiul spune oaspeților despre pământul schimbat

502

Capitolul 137 Oaspeții Îl recunosc pe Domnul

505

Capitolul 138 Mărturisirea celui mai în vârstă

508

Capitolul 139 Cine este aproapele meu?

511

Capitolul 140 Pilda proprietarului de pământ

513

Capitolul 141 Domnul prezice moartea și învierea Sa

 

517

Capitolul 142 DOMNUL ÎN ALTE DOUĂ ORAȘE Călătorind mai departe

521

Capitolul 144 Miracolul peștilor

529

Capitolul 145 Doamna hangiu și slujitorii ei

532

~ 12 ~

Capitolul 146 Dragostea pentru oameni de altă credință

535

Capitolul 147 Permiterea abuzurilor și degenerării dintre oameni

539

Capitolul 148 Cauza bolii fiului hangiului

542

Capitolul 149 Cei doi străini din Ninive

546

Capitolul 150 Situația religioasă din țara celor 2 străini

548

Capitolul 151 Judecățile lui Dumnezeu și consecințele

sale

552

Capitolul 152 Rezultatul de răspândirii Evangheliei. Revenirea Domnului

554

Capitolul 153 Întrebare despre învierea credinciosului

deplin în ziua de pe urmă

557

Capitolul 154 Domnul explică mila Sa

560

Capitolul 155 Noțiunea eternității

564

Capitolul 156 Judecata de apoi

567

Capitolul 157 Domnul le dă lui Ioan și Matei sfaturi pentru însemnările lor

570

~ 13 ~

Capitolul 158 Istoria orașului de bazalt și a mediului său

Capitolul 159 Ce este de fapt soarele

Capitolul 160 Domnul prezice că străinii vor fi cazați

572

576

de regele lor

581

Capitolul 161 Răspândirea învățăturii Domnului în Babilon

583

Capitolul 162 Domnul binecuvântează regiunea goală

a păstorilor persistenți

Capitolul 163 DOMNUL ÎN ORAȘUL NEBO. Domnul și

588

fariseii înaintea porții orașului

591

Capitolul 164 Miracolul vinului în hanul roman

598

Capitolul 165 Discuția despre miracolul vinului

602

Capitolul 166 Eliberarea și conversia fariseilor care sunt urmăriți de lei înaintea porții orașului

605

Capitolul 167 Predicția Domnului pentru Barnaba. 610

Capitolul 168 Mărturisirea de credință a ofițerului suprem judiciar al orașului

613

~ 14 ~

Capitolul 169 Critica materialistă a ofițerului judiciar

suprem al orașului la dezvoltarea omului

Capitolul 170 Domnul pune ofițerului judiciar suprem al orașului câteva întrebări la care să se gândească624

619

Capitolul 171 Puterile active

627

Capitolul 172 Viața în lumea de dincolo. Vederea spirituală interioară

630

Capitolul 173 Apariția unui spirit

634

Capitolul 174 Experiențe în lumea de dincolo

637

Capitolul 175 Ghidarea în lumea de dincolo

641

Capitolul 176 Întrebări despre iad și spiritele

sale.

.645

Capitolul 177 Imaginile idolilor din casa hangiului

648

Capitolul 178 Pe muntele Nebo

653

Capitolul 179 Răsăritul remarcabil

657

Capitolul 180 Degenerarea învățăturii iudaice

661

Capitolul 181 Zeii de casă din han sunt distruși

666

Capitolul 182 Cauzele bolilor fizice

669

Capitolul 183 Bătălia naturii

676

~ 15 ~

Capitolul 184 Scopul bătăliei în natură

679

Capitolul 185 Exemplul unirii sufletelor de animale

682

Capitolul 186 Domnul pare să favorizeze neamurile

684

Capitolul 187 Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul

iudeu

Capitolul 188 Hristoși mincinoși, profeți falși și minuni

686

false. Sfaturi pentru comportamentul ucenicilor

689

Capitolul 189 Dificultatea de a fi un învățător

696

Capitolul 190 Preotul lui Apollo întreabă despre Domnul

702

Capitolul 191 Adevărata închinare la Dumnezeu și închinarea păgână

706

Capitolul 192 Originile idolatriei

709

Capitolul 193 Originile cultului lui Apollo

713

Capitolul 194 Învățătura Domnului de a iubi și de a fi

răbdător în a răspândi învățătura Lui

716

~ 16 ~

Capitolul 195 Omniprezența și atotputernicia lui Dumnezeu. Natura sufletului și procesul de a vedea.

 

719

Capitolul 196 O imagine a dezvoltării spirituale a omului

725

Capitolul 197 Urcare și coborârea îngerilor

728

Capitolul 198 Aspectul îngerilor

731

Capitolul 199 Activitățile îngerilor

734

Capitolul 200 Dovada puterii lui Rafael

739

Capitolul 201 Regiunea schimbată de la Muntele Nebo

743

Capitolul 202 Dovada lui Rafael despre viteza sa

746

Capitolul 203 Piatra strălucitoare a soarelui

750

Capitolul 204 Miracolul animal al lui Raphael

754

Capitolul 205 Servitorii surprinși prind și îmblânzesc

elefanții

758

Capitolul 206 Fericire spiritelor perfecționate

762

Capitolul 207 Creația este de nepătruns

765

~ 17 ~

Capitolul 208 Hrănirea miraculoasă în han

770

Capitolul 209 Procesul de digestie în organismul uman

Capitolul 210 Cele mai importante alimente pentru om

Capitolul 211 Domnul ca Atotputernic Creator

Capitolul 212 Mărturisirea lui Petru și cererea sa de a

explica pilda semănătorului

Capitolul 213 Vestirea evangheliei la toate creaturile

775

779

782

784

788

Capitolul 214 Imaginile scoaterii ochilor, tăierii mâinilor și mâncatul și băutul din carnea și sângele

Domnului

791

Capitolul 215 Cum se aplică porunca iubirii de aproape

795

Capitolul 216

Administratorul necredincios

801

Capitolul 217 Explicația pildei administratorului nedrept și a mesei oaspeților regali

804

Capitolul 218 Pilda cu neghina între grâu

808

~ 18 ~

Capitolul 219 Caracteristicile unui profet fals

810

Capitolul 220

Facerea minunilor

813

Capitolul 221 Convertirea prin minuni

818

Capitolul 222 Suflete coapte forțat și sufletele complet coapte

820

Capitolul 223 Iuda Iscarioteanul

825

Capitolul 224 Domnul avertizează împotriva lenei. 828

Capitolul 225

Despre economisire

831

Capitolul 226 Salutările de dimineață de la cocori. Despre sfera exterioară a vieții (aura)

833

Capitolul 227 De ce iau păsările apă

837

Capitolul 228 Călătorind în aer

840

Capitolul 229 DOMNUL ÎN VALEA IORDANULUI. Domnul cu urmașii Săi în Valea Iordanului

844

Capitolul 230 Hangiul nedoritor

848

Capitolul 231 Domnul prezice hangiului sosirea unei

caravane

851

Capitolul 232 Părerea hangiului despre iudei

854

~ 19 ~

Capitolul 233 Mai multe opinii ale hangiului despre

iudei

857

Capitolul 234 Domnul mărturisește despre Sine și misiunea Lui

861

Capitolul 235 Originea Mării Moarte

865

Capitolul 236 Originea Mări Caspice

868

Capitolul 237 Hangiul întreabă despre motivul distrugerii Babilonului și Ninive

872

Capitolul 238 Ciuma lenei

877

Capitolul 239 Criticarea reglementărilor alimentare

ale lui Moise

880

Capitolul 240 Sfaturi despre nutriție. Deficiențele legilor din prooroci

883

Capitolul 241 Imperfecțiunile cunoașterii umane

885

Capitolul 242 Toleranța a romanilor

888

Capitolul 243 Intențiile rele ale fariseilor

892

Capitolul 244 Hangiul critică preoții iudei

895

~ 20 ~

Lăsați-vă instruiți de Isus Hristos Însuși

Foarte puțini oameni știu că 1851-1864 Isus a dat o poveste mult mai completă a evenimentelor care au avut loc în timpul ultimilor Săi trei ani înainte de răstignirea Sa. O Evanghelie mult mai completă decât ceea ce putem găsi în Biblie. Acest lucru a fost relevat de Isus Hristos Însuși unui om pe care El l-a ales, și anume Jakob Lorber, un austriac care și- a dedicat ultimii 24 de ani din viață în slujba Domnului nostru scriind ceea ce el i-a dictat lui prin cuvântul interior. El a auzit cuvintele foarte clar în regiunea inimii sale și le-a scris cu fidelitate. Marea Evanghelie a lui Ioan este formată din 10 de volume cu aproximativ 250 de capitole fiecare. O comoară spirituală enorm de valoroasă. Depinde de fiecare individ să descopere și de dovedească multele învățături pe care Isus le-a descoperit ucenicilor Săi. Revelații care nu au fost destinate să fie arătate lumii la acel moment, dar care acum sunt arătate într-un mod foarte clar pentru noi.

Acest lucru este Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este dat

~ 21 ~

liber. Acesta poate fi copiat în mod liber, cu condiția ca textul să nu fie schimbat.

Cartea germană originală: "Das grosse Evangelium Johannes" (1851-1864). Numerotarea capitolelor din această ediție este în funcție de volumul german 10 (244 capitole) Numerotarea capitolelor de traducător se păstrează în paranteze, de exemplu, Cartea 23 Capitolul 1 = (23/1)

PREFAȚĂ

Nu a fost intenția de a face din această carte o traducere "intelectual", ci mai degrabă de a o traduce cât mai aproape posibil de textul original dat de Isus Hristos. Cuvintele, expresiile și chiar structura propoziție au fost păstrate cât mai aproape de original, fără a pierde sensul.

Acest lucru a fost făcut pentru fiecare persoană umilă simplă al cărei scop principal este de a cunoaște adevărul.

~ 22 ~

Traducătorul

Capitolul 1 Sugestia romanului de a răspândi învățătura Domnului cât mai repede posibil [1] Apoi noi am mers afară din nou, la malul unde am fost dimineața. [2] După ce am stat acolo pentru o vreme fără să schimbăm cuvinte, Romanul a venit la Mine și a spus: "Unic și singur adevărat Domn și Stăpân, plin de cea mai pură iubire și înțelepciune și putere dumnezeiască, un gând special a venit în mintea mea acum. Nu există nici o fericire, bucurie mai mare și astfel, de asemenea, o dorință a oamenilor de pe acest pământ decât să răspândească învățătura Ta cu puterea sa vie, minunată printre ei, iar acest lucru în cel mai scurt timp posibil. Și după mine, acest lucru nu ar fi prea dificil. [3] Uite, Tu ești atotputernic. Un gând de la Tine, umplut cu atotputernicia voii Tale, și nu va mai fi nici un templu de idoli și nici imagini de idoli. Dacă acești piloni cei mai importanți ai superstiției vechi, întunecate și rele sunt îndepărtați, și la fel de rapid ca fulgerul în toate locurile de pe Pământ, de o dată, aceasta cu

~ 23 ~

siguranță va speria oamenii și ei vor începe în curând să se gândească la cum și de ce sa întâmplat și la sensul acestora. [4] Atunci mulți care sunt buni și cu adevărat cunoscători vaști despre Tine și Împărăția Ta ar trebui să meargă la oamenii care sunt pe de o parte, speriați și pe de altă parte, surprinși și care întreabă de motivul fenomenului, și să-i învețe în numele Tău. Și oriunde ar întâlni oameni bolnavi, ei ar trebui să-i vindece, în același mod ca și ucenicii Tăi deja trimiși i-au vindecat pe bolnavii din Iope care sunt prezenți aici, acum. Și eu cred că, în acest mod excepțional, învățătura Ta va fi răspândită cel mai rapid și mai sigur la toți oamenii. Oamenii nu pot realiza aceasta, deoarece ei nu dispun de mijloacele pentru aceasta, dar Tu ai mijloacele cu care o lucrare foarte mare poate fi realizată rapid. Nu ar fi aceasta posibil, sau ar fi contrar înțelepciunii și ordinii Tale?" [5] Eu am spus: "Da prietene, doar dacă eu aș fi un om și aș gândi și raționa în felul tău, aceasta ar putea părea o idee bună, dar, ca Domn etern al întregii existențe și vieți, Eu văd și un raționez cu totul diferit față de tine. Prin urmare, eu nu pot accepta sfatul tău.

~ 24 ~

[6] Dacă eu aș distruge imediat toate templele care sunt construite de oameni, Eu în primul rând va trebui să elimin complet toți preoții de pe fața Pământului. Dar preoții sunt, de asemenea ființe umane, înzestrate cu o voință liberă și destinați să se dezvolte și să-și stabilească viața spirituală în ei. Printre preoții păgâni există, de asemenea, un număr mare care caută, personal, în secret, deja de o lungă perioadă de timp adevărul vieții, al sufletului în lumea de dincolo. Prin urmare, nu ar fi potrivit a-i distruge doar pentru că sunt preoți păgâni. [7] Acum, dacă toate templele păgâne ar fi distruse dintr-o dată, împreună cu idolii lor, și preoții ar rămâne, atunci ei ar explica un astfel de fenomen oamenilor ca o mânie a zeilor, și ei foarte curând i-ar forța să plătească daruri inaccesibile și crude. În multe locuri, preoții fac deja acest lucru oricum, acum, când oamenii nu dăruiesc la fel de mult ca înainte, distrugând un templul sau altul pe timpul nopții, și proclamând cu voce tare mânia și răzbunarea unui zeu insultat de oameni, după care oamenii devin chiar mai întunecați, superstițioși, și mai dificil de convertit. [8] În plus, minunile și tot felul de semne nu sunt mijloacele drepte, corecte pentru a

~ 25 ~

converti, mai ales pentru un popor care sunt încă prea puțin trezit în spirit. Ei cu ușurință îndepărtează libertatea oamenilor și îi forțează cu o forță irezistibilă să creadă, fără îndoială, ceea ce le este prezentat a crede. Cu toate acestea, în aceste vremuri există, în special în rândul preoților, tot felul de magicieni - așa cum ei au existat în vremurile trecute și, de asemenea, vor exista în viitor - care efectuează tot felul de minuni false și semne. Dar de unde vor avea oamenii înțelegerea și capacitatea clară de rațiune pentru a distinge între minunile false și semnele reale și adevărate? [9] Dacă Eu v-aș da capacitatea de a efectua, semne reale, adevărate printre neamuri, iar preoții păgâni ar efectua, la fel ca foștii esenieni, semne false, înaintea voastră care arată exact la fel, atunci cum veți dovedi apoi orbilor că numai semnele voastre sunt cele reale?" [10] Roman a spus: "Da, da, Doamne și Învățătorule, Tu ai perfectă dreptate. Numai prin lumina adevărului oamenii pot, în timp, să ajungă la adevărata libertate, interioară a vieții. [11] Cu scopul de a dovedi divinitatea Ta este din partea Ta cu siguranță necesar a face semne și minuni pentru noi neamurile oarbe,

~ 26 ~

care nu pot fi făcute de nici o ființă umană, cel puțin dacă noi putem recunoaște vechile abilități ale magicienilor. Și astfel Tu ai dreptul să efectuezi, pe lângă învățătura Ta - care este deja o mare minune în sine - și alte semne și minuni, astfel încât noi să putem vedea mai clar că cuvintele Tale nu sunt umane, ci divine. Dar când învățătura Ta va fi proclamată și predată de către ucenicii Tăi altor persoane, la fel cum Tu ia-i învățat pe ucenicii Tăi, acesta va fi, de asemenea, acceptate ca cel mai pur, adevăr viu din ceruri, și va fi înțeleasă și respectată în mod activ. Și cea mai mare minune va fi efectuată de învățătură însăși, pentru că oamenii care vor acționa cu credincioșie în consecință, vor ajunge în ei la ceea ce le este promis de către aceasta. Dar, desigur, va dura mult timp înainte ca această învățătură sfântă să ajungă cu adevărat la toți oamenii de pe Pământ. Dar Tu ești Domnul și ști cel mai bine unde, cum și când un popor este copt pentru învățătura ta." [12] Eu am spus: "Da, prietene, acesta este modul în care este. Și acum Eu v-am dat o idee mai corectă decât cea dinainte cu distrugerea imediată a tuturor idolilor și templelor lor. "

~ 27 ~

Capitolul 2 Modul corect de a răspândi Împărăția lui Dumnezeu pentru dezvoltarea spirituală a omului

[1] Dacă puneți un grăunte în sol acesta încă va avea nevoie de timp pentru a germina și a se dezvolta treptat într-un fruct complet copt. Aceasta este, desigur, o chestiune de răbdare pentru un fermier după ce l-a semănat și până la recoltare, el trebuie să aștepte aproape o jumătate de an. El cu siguranță ar prefera, de asemenea, să semene azi și deja să culeagă mâine. Și iată, că așa cum cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, Dumnezeu poate, de asemenea, realiza cu ușurință aceasta, dar atunci dezvoltarea spirituală a omului ar fi intr-o stare mult mai gravă decât este acum. Omul, care este dornic de profit, ar semăna continuu și culege, iar cel leneș s-ar cufunda mai adânc într-o lene tot mai mare. Acest lucru este evident și ușor de înțeles. Prin urmare, ordinea în toate lucrurile de pe acest pământ așa cum este determinată de Dumnezeu este pentru dezvoltarea spirituală a omului totuși cea mai bună și mai eficientă. 2] Ceea ce din timp în timp, trebuie să existe rapid într-adevăr nu are nevoie de o jumătate

~ 28 ~

de an de la începutul său inițial de existența sa până la rezultatul final, efectiv, cum ar fi, de exemplu, vântul, fulgerul, ploaia și în continuare tot felul de fenomene similare care, dacă este necesar, trebuie să se întâmple, de asemenea, direct în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar alte lucruri în care oamenii trebuie să se implice necesită la fel ca și omul, timpul lor. Și acesta este, de asemenea, cazul cu răspândirea învățăturii Mele, care exclusiv este adusă și dată de Mine doar pentru oamenii din această lume, în acest timp și, de asemenea, în viitor." [3] Apoi, romanul a spus: "Doamne și Învățătorule, eu percep acum foarte clar că pe acest pământ, de dragul oamenilor, totul trebuie să fie și trebuie să existe așa cum este și așa cum există acum. Dar când mă gândesc că omul poate dobândi adevărata viață, veșnică a sufletului său doar având credință în Tine și acționând în conformitate cu învățătura Ta, și din acest motiv miliarde de oameni, care nu vor auzi nimic despre Tine și învățătura Ta pentru foarte mult timp, vor suferi cu siguranță pagube pentru sufletul lor, atunci eu mă tem. Și numai din acest punct de vedere eu am dorit ca

~ 29 ~

învățătura Ta să fie răspândită cât mai repede posibil." [4] Eu am spus: "O astfel de dorință este, în sine, o adevărată onoare pentru inima ta și o adevărată bucurie pentru inima Mea. Este adevărat că doar Eu sunt ușa către viața veșnică a sufletului fiecărei persoane. Cel care crede în Mine, și care trăiește și acționează în conformitate cu învățătura Mea va primi viața veșnică.

[5] ieri pe munte tu ai văzut sufletul tatălui tău și sufletele a diferitor persoane pe care tu le cunoști, și chiar ai vorbit cu ei. Și tu, de asemenea, ai văzut existența inutilă a o mulțime de suflete în lumea de dincolo. Eu îți spun: că Evanghelia este, de asemenea, predicată lor de îngeri Mei nenumărați. Cei care

o vor asculta, accepta și se vor conforma cu

aceasta, vor obține, de asemenea, fericirea, dar nu la fel de ușor și de repede ca pe acest Pământ, unde omul are de multe ori mai multe lupte foarte dificile de purtat împotriva lumii, față de trupul său și împotriva încă o mulțime de alte lucruri - chiar dacă aceasta este doar pentru o perioadă scurtă de timp - și prin care

el învață toată răbdarea posibilă, lepădarea de

sine, blândețea și umilința.

~ 30 ~

[6] Prin urmare, nu vă faceți griji prea mult pentru nimeni în lumea mare de dincolo, pentru că dragostea lui Dumnezeu, înțelepciunea și marea milă conduc peste tot, de asemenea, în marea lume din lumea de dincolo. Cei care vor apuca acestea și se vor supune lor și se vor conforma acestora nu vor fi pierduți. Dar celuii căruia nu va face aceasta aici, nici în lumea de dincolo, aceluia i se aplică regula căreia celui care vrea el însuși răul care-i dăunează, nici o nedreptate nu i se va face. Ești tu, prietene, mulțumit cu această explicație foarte clară a Mea?" [7] Romanul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule, cu această explicație eu sunt acum complet mulțumit, pentru că satisface toate cererile rezonabile ale minții unei persoane, și este pe deplin un confort valabil si pentru sufletele noastre. Prin urmare, toată dragostea, onoarea și lauda sunt datorate Ție, acum și în eternitate." [8] Romanul nostru a fost complet mulțumit cu aceasta, după care el M-a întrebat numai pe Mine câteva întrebări de acest tip.

~ 31 ~

Capitolul 3 Judecătorul roman vindecat convertește prietenii săi [1] Unul dintre slujitorii lui Marcus a venit la noi cu un mesaj pentru roman de la mai mulți prieteni ai săi din marea baie și stațiune de vindecare. Ei erau îngrijorați și luau informații despre el, deoarece, conform cu ei el a stat prea mult în afara stațiunii balneare, din moment ce ei credeau că el nu a fost încă vindecat. [2] La aceasta, Romanul M-a întrebat ce trebuia să facă acum, pentru că el nu a vrut să Mă facă cunoscut altor oaspeți în stațiunea curativă. [3] Dar Eu i-am spus: "Poți vorbi cu încredere cu prietenii tăi despre Mine, și spune-le cum ai fost vindecat fizic. [4] Dacă ei vor crede, atunci ei, de asemenea, se vor îmbunătăți, dar dacă ei nu vor crede totul, ei nu se vor îmbunătăți. Dacă ei personal vor dori să Mă vadă și să vorbească cu Mine, atunci încercă să-i descurajezi, la care slujitorul lui Marcus te va sprijini. În cazul în care, în ciuda faptului acesta, ei încă mai doresc să vorbească cu Mine, atunci lasă-i să vină aici, dar nu le spune nimic despre aceasta unde sunt prezenți evreii, fariseii și alți preoți.

~ 32 ~

[5] Acum poți sa te duci cu slujitorul stațiunii de tratament, astfel încât absența ta lungă nu va atrage prea mult atenția." [6] După aceste cuvinte ale Mele, romanul s-a ridicat și a plecat cu slujitorul stațiunii curative. [7] Ajuns acolo, prietenii și cunoscuții săi l-au văzut imediat, au alergat la el și l-au asaltat cu o mie de întrebări. [8] Dar el (romanul vindecat) a spus: "Dați-mi ceva timp, si uitați-vă la mine mai întâi un pic mai atent, și spuneți-mi apoi ce credeți despre mine." [9] Atunci ei toți s-au uitat la el foarte atent, și un roman, care, de asemenea, a venit din Tir, a spus: "Dar pe Zeus, tu arăți perfect sănătos. Cum ai fost vindecat în afara în timp ce starea de sănătate ieri nu se putea aștepta la nici un fel de astfel de vindecare rapidă și completă? [10] Ai găsit, probabil, un doctor mai bun în casa lui Marcus decât cei 3 medici din stațiunea vindecare, sau ai găsit un nou izvor de vindecare, care poate a fost ținut secret până acum? Spune-ne în detaliu, astfel încât noi să putem, de asemenea, merge afară și să fim vindecați la fel ca tine."

~ 33 ~

[11] Apoi, Romanul le-a spus tot ce a auzit, văzut și experimentat. [12] Când prietenii lui au auzit toate astea, au ridicat din umeri, iar unul dintre ei a spus:

"Prietene, acestea sunt lucruri care sunt aproape mult mai greu de crezut decât idolismul nostru mitic. [13] Am auzit deja multe lucruri din gura martorilor de încredere cu privire la faptele excepționale și lucrările noului tău Dumnezeu, care însă este născut, la fel ca noi toți, dintr-o femeie și care este un om din carne și sânge, și care va muri, la fel ca noi. Dar convingerea veche pe care am primit-o din cărți despre toți acei mulți oameni mari, celebri a fost confirmată din nou - în ceea cel privește, de asemenea, pe acest Dumnezeu-Om al tău. [14] Divinizarea unui om mare, care este celebru într-un domeniu sau altul, este atât de veche încât originea sa numai poate fi determinată. Și a devenit deja un vechi proverb printre noi, că nu poate fi un om mare, faimos fără Dumnezeu care a suflat peste el. Și acest lucru este cu siguranță exact la fel pentru noul tău Dumnezeu, despre care s-a spus că El este un Galileean.

~ 34 ~

[15] El este un om cu talente excepționale, fără îndoială, și puteri pe care le-a dezvoltat într-o școală veche sau alta celebră, și acum El face lucruri fabuloase care sunt miraculoase pentru noi laicii, și toată cinstea Îi este datorată pentru asta. Dar, dacă pentru acest motiv, El Însuși se prezintă înaintea noastră, ființele umane, ca un Dumnezeu, la fel ca înțelepții din cele mai vechi timpuri, este o chestiune zadar. Nimeni cu un raționament natural va accepta complet acest lucru. Eu foarte bucuros aș dori să mă las a fi vindecat de El și să-i dau, de asemenea, recompensa pe care El o dorește pentru aceasta, decât să-L accept imediat și să-L proslăvesc ca pe unul, singurul Dumnezeu adevărat, pentru această vindecare, aceasta, prietene, nu poate pătrunde în mine, în ciuda învățăturii Sale, care este cu adevărat foarte pură. [16] Dacă cineva poate crede ceea ce ne-ai spus tu aici despre El, acceptând aceasta ca pe un adevăr sigur, bine, lasă-l să creadă și să trăiască și să moară cât mai fericit în credință. În ceea ce mă privește eu, probabil, nu voi împărtăși această fericire cu el." [17] Judecătorul roman a spus: "Voi toți sunteți, la fel ca mine, oameni care sunt treji și

~ 35 ~

cu multă experiență, și, astfel, ați putea fi mai deschiși la adevărul tuturor adevărurilor decât sunteți acum. [18] Există oameni peste tot care cred într-o ființă divină sau, de asemenea, mai multe ființe divine, dar nimeni nu poate pretinde că a văzut vreodată o astfel de ființă divină la lucru printre oameni, sau că a experimentat personal într-o manieră neînșelătoare ceea ce eu am experimentat aici. [19] Dacă voi nu puteți să credeți de la mine acum despre acest astfel de om, căruia toate puterile și elemente I se supun și căruia geniile din ceruri Îi slujesc în mod miraculos, că este un Dumnezeu, și trebuie de asemenea să fie în mod infailibil, atunci abia acum am înțeles eu cât de greu va fi pentru învățătura Sa divină, pură să fie acceptată de către oamenii de pe Pământ. [20] Poate ai văzut tu vreodată un Dumnezeu mai real, astfel încât să poți spune acum că El - despre care eu v-am spus în detalii toate lucrurile pe care El Însuși le spune și le face - nu este un Dumnezeu adevărat? Pe scurt, tu poți crede acum ce vrei, dar eu voi rămâne cu convingerea mea pentru toată viața mea. Și, prin aceasta, eu voi primi viața veșnică a

~ 36 ~

sufletului meu tot mai adevărat pentru că eu o simt acum adânc în mine însumi și o voi simți și mai clar în mine în viitor. [21] Cine va fi și poate fi un adevărat Dumnezeu primul: un Dumnezeu inventat din care, din păcate, avem numeroși, care sunt morți cu toții și de la care noi oamenii nu am experimentat nici o acțiune miraculoasă, sau un Om viu pentru al cărui cuvânt și voie atotputernică toate puterile cerurilor și ale acestui pământ se închină în supunere totală? [22] Eu cred că acela e este Dumnezeu, despre care a fost profețit de către toți înțelepții iudei care nu sunt necunoscuți pentru noi, spunând că El va veni ca Domn în carne și oase, în acest timp la popor, și îi va da înapoi ceea ce el a pierdut din cauza lenei, dragostei pentru lume și a poftei de putere. [23] Iar acum acest Dumnezeu-Om este aici, și învață și lucrează complet în conformitate cu promisiunile vechi. De ce, de fapt, eu, doar pentru a-ți face pe plac, nu aș crede cea mai mare salvare a vieții mele, pe care tu nu o poți crede, din motive foarte superficiale? Mi-e milă într-adevăr de toți cei ai căror ochi de credință nu pot fi deschiși acum."

~ 37 ~

[24] După aceste cuvinte ale judecătorului,

ceilalți nu au știut ce să răspundă, pentru că el

a fost luminat de Mine în inima lui și

întotdeauna le-a prezentat dovada cea mai convingătoare în sens contrar. [25] Numai în a 3-a zi el a reușit să-i facă să creadă, după care el i-a luat apoi la prânz la Mine, și Eu, de asemenea, i-am vindecat. Apoi, s-au umplut de credință, și au lăudat eforturile depuse de judecătorul care le-a adus, de asemenea, cea mai mare salvare a vieții. Toată ziua a 4-a ei și judecătorul au stat cu mine și s- au lăsat instruiți în toate, prin care Raphael al nostru a fost din nou foarte ocupat. [26] În ziua a 5-a au călătorit în dimineața de după masa de dimineață plini de recunoștință și credință și cu un corp complet sănătos înapoi la familiile lor - unii dintre ei la Tir și alții la Sidon.

Capitolul 4 Raphael salvează perșii și indienii [1] Pe parcursul celor 5 zile pe care Eu le-am petrecut cu Marcus, împreună cu romanii acum

cunoscuți și complet convertiți, nimic important

nu s-a întâmplat. Noi am făcut călătorii mici în

apropiere, în unele locuri am vindecat câțiva bolnavi, și în a 2-a zi, Marcus a fost la cuvântul

~ 38 ~

Meu într-o călătorie de pescuit și a prins o mulțime de pești. [2] În dimineața devreme a zilei a 6-a o navă s- a apropiat de stațiunea balneară. Ca de obicei, înainte de masa de dimineață noi eram împreună pe malul lacului și priveam diversele scene și apariții de dimineață. Raphael le-a explicat pe acestea ucenicilor și lui Kisjona și Philopold care erau încă prezenți, și ei toți, cu excepția lui Iuda Iscarioteanul, au experimentat o foarte mare bucurie în aceasta. [3] Nava care venea aproape de țărm avea perși și chiar câțiva indieni la bord, și aceasta chiar lupta împotriva valurilor mari. Căpitanii erau gadareni și știau că malul nostru era plin de recife. Acesta este motivul pentru care ei au navigat încoace și încolo la 200 de pași de la mal pentru a vedea unde și cum puteau ajunge aproape de mal cu mai puțin pericol. Dar, din cauza vântului de dimineață destul de puternic nu se așezau, căpitanii au semnalat la mal că erau în pericol și aveau nevoie de ajutor. [4] Acum, Marcus M-a întrebat ce-ar putea face, dacă pentru un motiv sau altul Eu nu vroiam să efectuez un miracol. [5] Eu am spus: "Acești perși și indieni cu animalele lor și echipamentele de magicieni

~ 39 ~

încă mai pot experimenta frica de valuri până când noi vom fi terminat masa de dimineață. Când vom veni apoi înapoi la țărm, va deveni clar cum poate fi ajutată nava." [6] Marcus s-a mulțumit cu atât, iar apoi ne-am dus direct acasă, la masa de dimineață, bine pregătită. [7] După o oră noi ne-am întors la mal și am văzut nava în aceeași nevoie și necaz. Abia acum Eu i-am dat un semn lui Raphael pentru a aduce nava la mal. Pentru a nu atrage atenția celor sosiți, el acum s-a urcat într-o barcă și au vâslit rapid la nava mare. [8] Când a ajuns acolo, căpitanii, fiind foarte surprinși de curajul lui, l-au întrebat: "Ce vrei să faci tu aici de fapt băiat slab? Ai venit să ne ajuți? Acest lucru nu va fi de prea mare folos, deoarece tu nu ai nici o frânghie sau un cârlig în barca ta. Cu ce vrei să atașezi puternica noastră navă mare la barca ta ușoară și să ne ajuți apoi să o punem în apă adâncă, sigură la mal?" [9] Raphael a spus cu o voce puternică: "Lasă aceasta pe mine. Dacă vă veți încrede în mine, atunci eu vă pot ajuta și vă voi ajuta, dar dacă voi credeți că eu sunt prea slab pentru aceasta, atunci să fiți ajutați de altcineva în aceste valuri puternice!"

~ 40 ~

[10] Un comandant a spus: "Atunci, arată-ne ce poți să faci și cât de puternic ești, și imediat, acum că te rugăm, altfel vom pieri în curând." [11] Acum, Rafael a luat una dintre cele mai proeminente grinzi ale marelui vas și a scos-o cu viteza săgeții la mal. Și, din moment ce făcând acest lucru, dar, de asemenea, din voia sa, ca și cum a împins o masă mare de apă la mal, partea de jos a navei nu a contact solul puțin adânc, și, astfel, nu a suferit daune. [12] Căpitanii și călătorii au fost extrem de uimiți de tânărul cu o astfel de putere complet de neînțeles, și care s-a ocupat atât de jucăuș de puterea de elementelor, ca și cum el a avut de-a face cu o picătură de rouă, care era agățată pe o tulpină de iarbă, și cu o briză foarte moale de dimineață în loc de apa lacului și vântul tare. [13] Când căpitanii erau acum pe malul care era pașnic și în condiții de siguranță, au lăudat curajul și buna voință a tânărului și mai ales puterea sa excepțională și capacitatea de a o utiliza, care a fost conform cu toți aceștia într- adevăr miraculoasă, și l-au întrebat cât de mult trebuiau să-l plătească ca o recompensă pentru aceasta.

~ 41 ~

[14] Raphael a spus: "Eu, personal, nu am nevoie de recompensa. Dar dacă vă întâlniți cu cineva care este mai sărac decât sunteți voi înșivă în cea mai mare parte, atunci arătați-i dragoste și milă." [15] Toate acestea au fost uimitoare pentru ei, și chiar și străinii, au spus: "Într-adevăr, acesta este un tânăr remarcabil." [16] Acest eveniment a provocat o mare scenă, și toți slujitorii lui Marcus au venit la mal pentru a vedea ce fel de mare și nemaiauzite lucruri s- au întâmplat din nou. [17] Când le-a fost explicat în detaliu, toți au spus: "Da, da, când cerul și pământul vor fi unite de Domnul, miracolele sunt aproape apariții naturale, dar odată ce Domnul va reveni în spatele tuturor stelelor, va fi din nou o mare lipsă de astfel de evenimente mari și excepționale printre oamenii de pe Pământ." [18] Apoi, călătorii și-au pus bagajele lor pe mal, și s-au informat cum și-ar putea continua călătoria lor pe pământ la marea cea mare. Acest lucru le-a fost, de asemenea, explicat, și la semnul meu Raphael al nostru a luat asupra lui totul pentru a-i ajuta în continuare pe drumul lor, fără a trăda câtuși de puțin că era mai mult decât o ființă umană

~ 42 ~

normală. Cu toate acestea, el le-a spus călătorilor în Tir, în a cărui companie au fost, în locul în care i-a salvat în mod miraculos. [19] Când călătorii au auzit aceasta, au vrut să se întoarcă la Mine să Mă cunoască personal, și i-au oferit lui Raphael sume mari de bani pentru aceasta. Dar, atunci, Raphael a dispărut brusc din ochii lor și a fost din nou cu noi.

Capitolul 5 Călătoria Domnului în Ghenezaret [1] Acum era deja ziua a 8-a în care Eu am stat să Mă odihnesc cu Marcus și ucenicii Mei. Și Marcus și, de asemenea, ucenicii M-au întrebat de ce am petrecut aceste zile într-un repaus aproape complet, lucru pe care ei nu l-au experimentat cu Mine înainte. [2] Eu am spus: "Noi am lucrat acum aproape 2 ani și jumătate în fiecare zi, fără întrerupere, și învățătura mea este deja răspândită în lung și-n lat. Prin urmare, a fost acum, de asemenea, timpul pentru a lua o adevărată odihnă a Sabatului aici. Și în afară de aceasta ați avut timp să scrieți mai multe lucruri. [3] Dar, de acum înainte nu va mai fi nici o odihnă. Noi chiar vom ajunge în timpul marilor furtuni, și în termen de abia o jumătate de an

~ 43 ~

cea mai mare furtună va veni. Acesta va ucide Păstorul, și multe oi din turma lui vor fi împrăștiate în lume. Și ele vor fi persecutate de la un capăt al lumii la celălalt de dragul numelui Meu. Numai atunci când acest lucru se va întâmpla, veți realiza în întregime și veți ajunge să cunoașteți de ce M-am odihnit aici acum pentru câteva zile."

[4] Aceste cuvinte ale Mele i-a adus pe toți într-

o stare de spirit

asemenea, Maria a zis: "Doamne, toată puterea ți-a fost dată Ție, de asemenea, asupra lui Satan. Nu lăsă aceste furtuni să tracă peste capul tău." [5] Eu am spus: "Acestea sunt lucruri pe care numai Eu le pot înțelege. Nu mai spune nimic despre aceasta, pentru că moartea și judecata lumii și materiei trebuie să fie cucerite pentru totdeauna."

de

tristă,

și,

[6] Atunci, nimeni nu a mai spus nimic. Și, din moment ce Eu am spus aceasta, după masa de prânz la masă, Marcus a vrut să dea instrucțiuni pentru a aduce mai mult vin să Mă mai înveselească. [7] Dar Eu i-am spus: "Prietene, lasă, noi toți avem suficient.

~ 44 ~

[8] Cu toate acestea, permite ca un vas bun să fie pregătit, pentru că într-o oră Eu trebuie să Mă duc la Ebal în Ghenezaret. Oricine vrea să Mă însoțească acolo este liber să facă acest lucru. Ucenicii Mei Mă pot însoți, și, de asemenea, Kisjona ar trebui să vină cu Mine la Ghenezaret, precum și Maria și Philopold." [9] După aceste cuvinte, toți stăteau în picioare, și deja în decurs de o oră noi am navigat la Ghenezaret. Călătoria pe lacul Galileei a durat aproximativ 3 ore, iar apoi noi am ajuns la golf destul de mare din Ghenezaret, pe care noi deja îl știm și care era, de asemenea, numit "Lacul din Ghenezaret". [10] Când noi am ajuns în golf, am văzut pescarii lui Ebal, care erau ocupați cu prinderea peștelui pentru Ebal al nostru, dar de la primele ore ale dimineții ei încă nu au prins mulți pești din cauza apei destul de puternic agitate. [11] Atunci când navele noastre s-au apropiat de ei, noi ne-am oprit un pic, și i-am întrebat pe pescari dacă deja au făcut o captură bogată. [12] Și ei (pescarii) au spus: "Prietene, munca noastră merge foarte prost astăzi. Lacul a fost foarte agitat în ultimele câteva zile, iar atunci munca noastră merge întotdeauna prost și este slabă. Containerele de pește ale domnului

~ 45 ~

nostru sunt deja goale, și încă de pe acum el trebuie să aducă pește din alte locuri, cu scopul de a satisface cumva întotdeauna mulții oaspeți. Dacă vă deplasați la Ghenezaret, serviciul de pește va fi foarte slab pentru voi." [13] Eu am spus: "Aruncați plasele încă o dată în apă, atunci veți fi mulțumiți de captură." [14] Când Eu am spus aceasta pescarilor, mulți dintre ei M-au recunoscut și au spus: "Bucurie nouă, și toată gloria și onoarea Ție! Doamne și Stăpâne, iartă-ne nouă orbirea noastră, pentru că noi ar fi trebuit să Te recunoaștem la prima vedere, pentru că Tu ai binecuvântat deja satul nostru acum un an cu prezența Ta sfântă. Da, la cuvântul Tău atotputernic bine-cunoscut cu siguranță vom avea o captură bogată, și Ebal și toată casa lui va vedea imediat cine este marele Maestru pescar aici." [15] Apoi ei și-au aruncat plasele lor în lac și au prins atât de mulți dintre cei mai buni pești că cu greu îi puteau pune în navele lor și în bărcile cu rame. [16] Când au terminat lucrarea, a fost o mare bucurie printre ei cu care ei M-au lăudat, și ei au navigat înaintea noastră la Ghenezaret. Ebal îi aștepta acolo cu oamenii lui pe mal, pentru că el spera puternic pentru o captură bogată

~ 46 ~

pentru că a avut mulți oaspeți. Și în această dimineață el a sperat tot mai mult pentru o captură bogată, deoarece fiica sa Jahra a avut un vis clar în care ea M-a văzut pe mine și pe discipoli si pe prieteni venind pe apă, și din cauza aceasta pescarii ar avea o captură binecuvântată. [17] Atunci când, după o jumătate de oră pescarii au venit la malul Ghenezaretului, și Ebal a văzut captura bogată pe care au făcut-o, el a spus imediat cu mâinile ridicate:

"O, fiica mea, acel suflet evlavios a avut o viziune adevărată. Aceasta este o binecuvântare a Domnului meu, Dumnezeul meu. Toată slava și toată lauda merge la El pentru aceasta." [18] Apoi el i-a întrebat pe pescari dacă ei M-au văzut, probabil, în apropiere, pe o navă sau undeva pe mal. [19] Căpitanii au arătat imediat la navele care erau încă la o oarecare distanță pe lac, și au zis:

"Uite, acolo El vine cu ucenicii si prietenii Lui. Bucurie nouă și întregului sat, pentru că El ne vizitează din nou." [20] Când Ebal a auzit aceasta, el și-a chemat imediat soția, copiii și bătrânii săi slujitori, loiali și i-a instruit să aibă grijă de masă. Mai mult, el

~ 47 ~

a spus că noua sală de mese ar trebui să fie bine pregătită pentru Mine și pentru cei care au venit cu Mine, și că doar cei pe care Eu îi voi alege vor putea veni acolo. [21] La aceste instrucțiuni ale lui Ebal toți au plecat repede și s-au dus să lucreze pentru a executa ceea ce el a comandat. Cu toate acestea, el însuși, împreună cu Iara, au pășit într-un vas mic și au navigat să Mă întâlnească. Când el și Iara M-au văzut de departe și lângă Mine, pe mama Mea Maria, pe care ei deja o cunoșteau, și pe Raphael, Kisjonah, Philopold, Ioan, Petru, Iacov și bătrânul Marcus, care, de asemenea, M-a escortat la Ghenezaret, și-au ridicat mâinile lor cu mare bucurie și ne-a salutat foarte amabil cu semnele obișnuite. Când au fost aproape de noi, nu a existat nici un capăt al salutărilor iubitoare. Ebal și Iara au intrat amândoi în navă pentru a fi alături de noi și au spus căpitanilor să navigheze cu nava lor înapoi. [22] O mulțime de lucruri s-au întrebat, și Eu Însumi i-am spus lui Ebal pe scurt despre cele mai importante momente ale activităților Mele după momentul în care Eu am plecat cu Marcus prima dată, și el și Iara s-au bucurat foarte mult despre aceasta.

~ 48 ~

[23] În timp ce noi vorbeam, am ajuns la malul Ghenezaretului și au mers la pescarii care erau încă foarte ocupați pentru a pune peștii lor în containerele pentru pești. [24] Numai acum Ebal Mi-a spus: "O, Doamne, iartă-mă, căci am fost cu adevărat beat de bucurie eu aproape că am uitat complet ca direct, deschis si cu voce tare să Îți mulțumesc pentru marele dar al peștilor de care eu eram deja în mare nevoie". [25] Eu am spus: "Prietene Ebal, doar lasă aceasta, pentru că tu știi cu siguranță la ce Mă uit Eu și ce ascult Eu în om, și că nu există nimic altceva de care este nevoie între noi. Deci, fii foarte vesel și rămâi de acum cum ai fost pana acum, atunci tu de acum te vei bucura în dragostea, mila și prietenia Mea. Dar să mergem acum la noua sală de mese, unde ne vom continua discuția noastră."

Capitolul 6 Masa cu Ebal [1] Noi ne-am dus în sală, și toți au fost surprinși de mărimea, frumusețea, curățenia și confortul clădirii, care a fost construită de un meșter grec. Apoi noi ne-am dus să ne așezăm la masa mare, unde cu ușurință aproximativ 100 de persoane puteau lua loc, și Ebal a

~ 49 ~

instruit imediat să se aducă o cantitate dreaptă de pâine și vin, astfel încât să putem lua o masă mică, înainte ca masa principală reală să fie gata, ceea ce de asemenea nu a durat mult. La cererea lui Ebal noi am luat niște pâine și vin, și, în curând a devenit plin de viață în hol. [2] Iara a noastră, care din nou cu greu putea să Mă părăsească, a vorbit acum cu mama, Maria, și cu Raphael. Ea l-a întrebat o mulțime de lucruri pe care le-a văzut și auzit în visele ei, și el i le-a explicat foarte amabil. Și Maria a fost foarte surprinsă de înțelepciunea Iarei și prețuit- o cu drag. Și Ebal, care stătea în dreapta Mea, s-a informat cu privire la numele unora dintre ucenici pe care nu îi știa, lucru pe care Eu, de asemenea, i l-am spus. [3] După ce am petrecut o mică oră împreună într-un mod foarte prietenos, ceilalți copii și a slujitori au adus deja masa excelent pregătită, din care noi ne-am împărtășit imediat. [4] Când copiii și slujitorii lui Ebal au pus toată mâncarea pe masă, ei au venit la mine și M-au salutat din toată inima și Mi-au mulțumit că Eu le-am arătat încă o dată dragostea de a-i vizita personal. Eu Mi-am pus mâinile peste ei și i-am întărit, lucru pentru care Mi-au mulțumit din nou și și-au continuat munca lor, pentru că de data

~ 50 ~

aceasta ei au avut mulți oaspeți străini de servit care au rămas aici, de asemenea, pentru sănătatea lor, pentru că de la prima Mea ședere aici locul Ghenezaretului anterior nesănătos a fost schimbat într-o stațiune de cură, în special pajiștea care a fost binecuvântată de Mine. [5] Când noi am terminat buna masă de prânz, după mai mult de o oră, Ebal M-a întrebat ce voi după-amiază. [6] Eu am spus: "Prietenul meu, în curând va fi un lucru extraordinar în fața noastră, care ne va ține foarte ocupați până la căderea nopții. Tu însuți Mă vei proslăvi foarte mult pentru acea lucrare realizată. Dar haideți acum se odihnim pentru un timp în sala de mese, pentru că de data aceasta nu trebuie să căutăm lucrarea care ne așteaptă. Aceasta ne va găsi destul de curând." [7] Apoi, noi toți ne-am odihnit la masă pentru încă aproximativ jumătate de ora, iar ucenicii s- au întrebat, între ei cu privire la ceea ce va urma, pe care Domnul Însuși a numit-o "un lucru extraordinar până la căderea nopții". Unii au crezut că probabil fariseii enervanți vor veni din nou, sau poate trimiși irodieni Îl spionau din nou pe El sau pe ucenicii lui Ioan, care au fost,

~ 51 ~

de asemenea, așa cum s-a spus, un spin în ochii vulpii senzuale. [8] Când ucenicii încă se întrebau între ei despre ce fel de muncă extraordinară Eu am anunțat și în ce va consta, un servitor ce arăta foarte nerăbdător a intrat în grabă în sală. [9] Ebal , care, desigur, îl cunoștea pe slujitor foarte bine și a cărui anxietate pe față a observat-o imediat, s-a ridicat rapid, a mers la el și a zis: "Benjamin, bătrânul meu servitor, loial, ce fel de vești proaste vrei să-mi aduci? Pentru că eu nu pot citi nimic care este bun în ochii tăi agitați." [10] Slujitorul a zis: "Ebal, domnul și comandantul meu, eu nu am impresia că ceva rău se apropie, dar acesta nu va fi foarte plăcut, nici pentru tine, nici pentru oaspeții prezenți. Îl știți cu siguranță pe noul căpitan roman care a fost transferat în urmă cu doar câteva săptămâni din apropierea Bethleemului, în acest loc. Deci, el este o nouă mătură aici, și cu scopul de a-și crește reputația, el vrea cu adevărat să facă curățenie. Prin intermediul spionilor lui atotvăzători și al paznicilor atenți el a auzit despre sosirea acestui grup eminent și el crede că trebuie să fie informat imediat cu privire la toți cei care au ajuns aici, de unde au

~ 52 ~

venit, de ce și unde își vor continua călătoria lor, și dacă fiecare se poate legitima personal sau o persoană pentru toate celelalte. [11] Ei bine, acest raport nu s-a făcut de această dată, datorită marii fericiri, generale cu privire la venirea Mântuitorului a cărui sosire noi cu toții am dorit-o foarte mult deja de o lungă perioadă de timp, și de aceea cu romanii mândri toți demonii lor s-au dezlănțuit de-o dată. El te așteaptă afară și vrea să vorbească cu tine." [12] Când Ebal a auzit aceasta din gura de bătrânului slujitor Benjamin, el într-adevăr a fost iritat și a spus: "Nu, aceasta este într-adevăr ciudat în această lume care, chiar și pentru cei mai cinstiți și supuși oameni nu poate fi niciodată o zi complet fericită ca un astfel de demon lumesc într-adevăr rău să nu vrea să amărască viața lor, care este deja umplută cu griji." [13] Eu am spus: "Prietene, lasă iritarea ta despre acest lucru. Dacă această lume nu ar fi un loc încercare a vieții rânduit de Dumnezeu, în care fiecare ființă umană ar trebui să exerseze ea însăși, continuu, în toată răbdarea, blândețea, smerenia și dragostea sa până la renaștere sa spirituală completă prin extrema

~ 53 ~

auto-negare, atunci Eu Însumi nu aș fi venit la voi pentru a vă premerge cu cel mai bun si cel mai viu-real exemplu. Dacă oamenii de pe acest Pământ doresc să devină copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna, în maniera lui Rafael pe care îl cunoașteți bine și al cărui exemplu, îl puteți urmări, atunci în această viață de încercare doar de scurtă durată ar trebui, de asemenea, să accepte - cu toată răbdarea și dăruirea voia Tatălui, a toate-înțelept - mijloacele care sunt determinate de Dumnezeu pentru a ajunge la cel mai înalt scop al vieții. [14] Prin urmare, mergi afară și negociază cu căpitanul Roman, astfel încât să fi primul care să fie convins de munca imensă, care este în fața noastră astăzi, până la căderea nopții." [15] Ebal a spus: "În numele Tău, o, Doamne și Învățătorule. Eu imediat voi vedea ce va veni din aceasta." [16] Apoi s-a dus repede afară la căpitanul care îl aștepta deja cu mare nerăbdare romană cu mai mulți dintre subordonații săi.

Capitolul 7 Căpitanul roman și soldații săi perturbă masa [1] Când Ebal a stat înaintea căpitanului, de o dată el a urlat la el cu ochi strălucitori de furie,

~ 54 ~

după cum urmează (căpitanul): "Acesta este modul tău de a asculta ordinele Mele aici, și tu încă nu știi la ce se poate aștepta, cel care nu se supune legilor Romei? De ce tu de această dată ai neglijat să-mi raportezi imediat despre sosirea unui număr considerabil de străini, astfel încât eu să fi putut verifica prin acești slujitori ai mei dacă cei care au ajuns pot și au voie să fie cazați aici pentru o anumită perioadă de timp." [2] Ebal a spus la aceasta: "Aspru domn și comandant, de când tu ai aplicat legile de aici cu o strictețe cu care noi, locuitorii din acest oraș, nu sunt obișnuiți, eu nu am primit o mustrare de la tine pentru că eu nu m-am supus voii tale. De asemenea, eu de data aceasta nu am acționat din rea voință împotriva regulilor tale greu de suportat neglijând să-ți raportez despre sosirea persoanelor care nu sunt persoane străine, ci care sunt de mult timp cunoscuți, cei mai buni prieteni cinstiți ai mei. A fost doar din cauza marii mele bucurii la sosirea lor, că am uitat să-mi îndeplinesc datoria mea de care sunt pe deplin conștient acum. Și eu cred că cererea mea către tine nu va fi în zadar dacă îți cer, de această singură dată indulgența ta milostivă."

~ 55 ~

[3] Căpitanul a spus: "Legea nu cunoaște milă și nici indulgență. Ai încălcat legea mea - fie că ai uitat-o sau din rea voință, ceea ce este la fel pentru mine - și, prin urmare, pur și simplu tu trebuie să fi pedepsit. Exclusiv pentru că tu ești un cetățean eminent și de prestigiu din acest oraș eu nu voi transforma pedeapsa într-o sentință fizică, ci într-o sentință de o sumă considerabilă de bani. Și dacă nu te vei conforma cu cererea mea dreaptă, îți voi închide copiii tăi ca ostatici și tu nu îi vei va avea din nou până când nu vei plăti suma cerută până la ultimul cent. Pedeapsa este de 1.000 de pound de aur și 10.000 de pound de argint, și trebuie să îmi fie plătită în decurs de 3 ore. Acum știi ce trebuie să faci, și eu am terminat cu tine acum. Și acum eu îmi voi îndeplini îndatoririle mele pe oaspeții tăi. Așa că du-mă imediat în sala ta nouă." [4] Ebal a devenit foarte descurajat din cauza pedepsei monetare fără milă și nerezonabile, sumă cerută pe care el, de departe, nu o avea, dar în același timp, el a avut încredere intensă pe Mine. El a crezut că Eu îl voi ajuta cu siguranță. Și în această încredere el i-a adus pe căpitan și asistenții săi întunecați imediat la noi

~ 56 ~

în sală, din care căpitanul a lăsat, de asemenea, exteriorul să fie bine păzit de soldații săi. [5] Noi încă stăteam foarte veseli la marea masă atunci când romanul a intrat în sală, cu o față cu adevărat autoritară, strălucind de furie și cu o mare grosolănie și aroganță el ne-a întrebat imediat foarte violent: "Este fiecare dintre voi propriul său stăpân sau este acolo un domn pentru toată lumea, așa cum este adesea cazul cu călătorii?" [6] Eu am spus: "Eu sunt adevăratul, singurul, Domn pentru toată lumea. Ce altceva mai vrei de la noi, cu excepția pedepsei inumane a sumei de bani pe care ai rostit-o împotriva dragului nostru prieten Ebal, dar care nu se bazează pe nici un drept roman? Tu poate intenționezi, de asemenea, să ceri aceeași pedeapsă de la noi?" [7] Căpitanul a spus: "Cei peste care Tu ești Domn, sunt liberi de pedeapsă, dar Tu, care pari să ai puțin respect pentru mine, din moment ce Tu ai făcut un reproș asupra măsurii pedepsei mele, în decurs de 3 ore adu aceeași suma de bani pe care o găsești prea inumană pentru prietenul tău Ebal și care crezi că nu se bazează pe nici drept roman. Eu cu adevărat vă voi arăta vouă iudeilor și vă voi face să înțelegeți că

~ 57 ~

legile Romei sunt într-adevăr fundamentate. Eu am spus, și voi știți ce trebuie să faceți." [8] Eu am spus: "Dar dacă noi în primul rând, nu putem satisface cererea ta foarte nedreaptă, și în al doilea rând noi, de asemenea, nu o vom satisface? Pentru că unde este scris că un căpitan roman are dreptul necondiționat de a comite jafuri într-o țară prietenoasă în același mod ca și în țările ostile? [9] Arată-mi autorizația dvs., care vine de la împărat însuși sau de la guvernatorul său suprem Cyrenius. Dacă nu ai o astfel de autorizație va trebui să ai de a face cu cineva care poartă în fața ochilor tăi autorizația supremă în Sine. Și dacă nu aș fi avut-o, eu nu aș fi vorbit cu tine așa. [10] Tu ești aici acum un comandant mândru, dur și aproape de nesuportat, dar există încă alții care stau deasupra ta, și cei pe care îi suprimi foarte inuman vor fi cu siguranță mult mai îndreptățiți de ei decât tine. Deci, arată-Mi instrucțiunile de la împărat sau de la guvernatorul suprem, altfel îți voi arăta autoritatea Mea." [11] Aceste cuvinte serioase ale Mine l-au speriat pe căpitan speriat, și după ce s-a gândit la aceasta pentru un timp, el a spus

~ 58 ~

(căpitanul): "O autorizație scrisă nu am, pentru că un căpitan roman în poziția mea nu are nevoie de nici una. Dar toată lumea stă sub jurământ de loialitate față de împărat și bunăstarea exclusivă a Romei. Dacă eu le port acestea două puncte în minte, nimeni nu poate cere socoteală severității mele. Dar Tu ai autoritatea Ta supremă?" [12] Eu am spus: "Nu doresc să o cunoști dinainte." [13] Căpitanul a spus: "Tu poate crezi că un roman este un iepure fricos, care fuge imediat de o vulpe iudaică vicleană? O nu, un roman este ca un leu care va urmări toate animalele fără nici o teamă sau frică." [14] În acest sens, el a dat unuia dintre slujitorii lui un semn, și el a deschis ușa prin care imediat aproximativ 30 de soldați fugit înăuntru care erau înarmați până în dinți. [15] Atunci când aceștia s-au poziționat într-o anumită ordine în jurul mesei noastre, căpitanul a spus cu o voce foarte dominantă: "Uite, iudeu special autorizate, aceasta este autoritatea mea de efectivă, care Te va închide atâta timp cât Tu nu Te vei conforma cerințelor mele. Cunoști tu acest tip de autoritate?"

~ 59 ~

[16] Eu am spus: "Da, mândrul Meu, Roman foarte orb, împreună cu asistenții și soldați tăi, acest tip de autoritate a ta Eu o știu deja de mult timp, dar de data aceasta nu va fi de nici un folos pentru tine, pentru că din moment ce tu Mi-ai demonstrat acum Mie ascuțimea deplină a dinților tăi, Eu îți voi arăta, de asemenea, deplina Mea autoritate, dar doar atât de mult cât o particulă de soare din ea. Atunci va fi complet clar pentru tine că tu nu ești Domnul meu, ci că numai Eu sunt și voi fi pentru totdeauna Domnul tău. [17] Uite, spațiul a acestei săli este înalt și larg. Plafonul este în mare măsură de înălțimea a 7 oameni, și este de aproximativ a 20 de lung și 12 lățime. Acum Eu vreau, cu autoritatea Mea interioară completă, ca voi să plutiți cu armele voastre ascuțite la jumătatea distanței acestei săli liberi în aer. Și atunci vei vedea cât de utilă va fi autoritatea ascuțită și ca de leu. Și până când tu vei renunța complet la cererea ta nedreaptă față de Ebal și mine, piciorul tău nu va atinge pământul ferm. Acum, să fie așa cum am spus."

~ 60 ~

Capitolul 8 O minune a Domnului deziluzionează romanul [1] Când Eu am spus aceasta, ei toți pluteau pe înălțimea predeterminată în aerul sălii. Si din moment ce fiecare dintre ei a pierdut orice punct de sprijin, și, prin urmare, și-a pierdut, de asemenea, echilibrul, cei mai multe dintre ei atârnau cu capul în jos în aer din cauza mișcărilor lor puternice. Și un vânt care se învârtea în sala prin ferestrele înalte ale sălii îi ducea de la un perete din sala la altul, și nici unul dintre ei nu-l putea ajuta pe celălalt. Unii au încercat să-și arunce armele în noi, dar, de asemenea, acestea s-au blocat în aer. [2] Când căpitanul și asistenții săi au fost în această poziție fără precedent pentru aproape jumătate de oră, eu l-am întrebat: "Ce crezi acum despre deplina Mea autoritate? Nu crezi că leul lui Iuda este mult mai puternic decât autoritatea romană ascuțită, pe care tu ai numit-o, de asemenea, un leu, care urmărește toate animalele și care nu este ca un iepure care va fugi imediat de o vulpe vicleană iudaică?" [3] La aceasta, căpitanul a strigat de aer la Mine: "Te implor, șef al tuturor magicienilor sau Dumnezeu pe jumătate sau complet,

~ 61 ~

eliberează-ne din această condiție extrem de greu de suportat, apoi eu voi renunța complet pedeapsa rostită, pentru că eu văd acum foarte clar că toată puterea, chiar și a celui mai mare imperiu de pe Pământ nu poate concura cu Tine. Eliberează-mă din această condiție jalnică, apoi eu nu numai că va remite complet pedeapsa pe care am impus-o la amândoi, dar eu, de asemenea, nu voi mai interfera cu voi câtuși de puțin și voi păstra tăcerea cu privire la această chestiune ca o piramidă egipteană, și voi toți puteți sta în acest oraș, atâta timp cât doriți și eu nu vă voi forța pe nici unul dintre voi să părăsească acest loc." [4] Eu am spus: "Ascultă, eu pot vedea în inima ta și vedea că tu încă nu ești complet serios, cu promisiunile, dar din moment ce Eu cu siguranță Îmi cunosc puterea Mea mai bine decât tu o cunoști pe a ta, eu voi asculta cererea ta. Și astfel suprafața pământului va fi din nou un punct fix de sprijin pentru picioarele tale." [5] Când Eu am spus aceasta, toți stăteau în picioare în aer și au coborât foarte calm pe suprafața pământului din nou, care era podeaua sălii.

~ 62 ~

[6] Atunci când ei au fost pe un teren solid din nou, căpitanul și-a trimis soldații imediat departe și a poruncit, de asemenea, gărzilor care stăteau în afara sălii să se întoarcă la locuințele și taberele lor, ceea ce, de asemenea, s-a întâmplat imediat. Dar el însuși a mai rămas cu 2 din cei mai mari conducători secundari, cu noi în sală. El a mers să se așeze la o mică masă laterală și a lăsat să li se dea niște pâine și vin. Și acum el i-a spus lui Ebal (căpitanul):

"Tu și acel Om atotputernic ne puteți permite cu siguranță acest lucru nouă în schimbul remitenței complete. Dacă mi-ai fi spus ceva despre puterea acestui Om foarte excepțional, atunci eu cu siguranță aș fi făcut cereri mult mai umane pentru tine. Dar cine ar fi putut vreodată suspecta că printre acești oameni care sunt prietenii tăi vechi în conformitate cu tine, există un magician atotputernic, care este egal cu zeii? [7] Ceea ce se aplică la noi romanii este că atunci când se întâmplă ceva în mijlocul unei lupte aprige ca un semn de la zei, atunci bătălia este complet terminată. [8] Eu am avut o mare teamă în aerul sălii tale, prin care eu am devenit complet slab, și de aceea eu vreau să mă întăresc din nou aici. Și în

~ 63 ~

al doilea rând, în dezavantajul nimănui, în bună și completă seriozitate, eu aș dori să-L cunosc pe Omul minunat mai bine. Eu cred că El mă va găsi vrednic de aceasta, deoarece eu nu voi mai sta în calea Lui ca o amenințare. Astfel, adu vin bun și o niște pâine și sare pentru mine și, de asemenea, celor 2 slujitori ai mei." [9] Ebal a aranjat acest lucru imediat, iar cei 3 au fost îngrijiți excelent, și ei au mâncat și au băut. După ce ei și-au revenit într-un fel de la vin din frica și teama de Mine, ei au vorbit mai tare și mai cu îndrăzneală, și căpitanul a vrut deja de mai multe ori să se ridice de pe scaun și să vină la Mine să încep o conversație cu Mine, dar cei 2 slujitori ai lui l-au descurajat, pentru că potrivit lor nu le-a fost recomandat a începe o conversație cu magicieni mari înainte ca ei înșiși să fi vrut. Deci, căpitanul a rămas liniștit și comandat ceva mai mult vin.

Capitolul 9 Învierea trupului [1] Din moment ce era aproape sfârșitul zilei și noi am petrecut ceva timp cu tot felul de discuții utile la masă, ucenicii M-au întrebat dacă nu ar fi o idee bună de a merge afară pentru o vreme.

~ 64 ~

[2] Eu am spus: "Cea mai dificilă parte a lucrării încă ne așteaptă, iar acest lucru este mai important decât mediul înconjurător de afară care nu este foarte atractiv aici, în Ghenezaret. Dar dacă vreunul dintre voi vrea să meargă afară, el este liber să facă acest lucru, dar Eu voi rămâne aici." [3] Când Eu M-am exprimat în acest fel, ucenicii au spus: "Doamne, unde stai Tu, noi stăm, de asemenea. Pentru că numai cu tine, este întotdeauna bine. Fără tine este judecată, ruină și moarte dură peste tot." [4] Am spus: "Atunci, stați unde Împărăția lui Dumnezeu și viața sa spirituală eternă sunt, pentru că Eu Însumi sunt Adevărul, Împărăția lui Dumnezeu, Revelația și Viața veșnică. Oricine crede în Mine va primi viața veșnică atunci când Eu îl voi trezi în ziua cea de pe urmă. Eu voi rămâne, de asemenea, în cel care va rămâne în Mine în credință și în dragoste, și în cine stau Eu are deja viața veșnică în el și niciodată nu va vedea, simți nici gusta moartea. Deci, stați aici cu mine, și prin dragostea voastră, în Mine. " [5] Acum, Ebal M-a întrebat: "Doamne și Învățătorule, majoritatea iudeilor cred, de asemenea, într-o înviere a trupului în valea lui Iosafat. Dar mie mi se pare aceasta oarecum

~ 65 ~

ciudat. Pentru că în primul rând, doar o mică parte din aceștia sunt îngropați în Valea lui Iosafat, și în al doilea rând ce se va întâmpla în acea zi misterioasă de pe urmă, cu trupurile oamenilor care nu au auzit niciodată despre Valea lui Iosafat și, astfel, au murit în alte locuri, foarte îndepărtate, care au fost parțial arse și care au fost parțial poate la fel ca și noi, iudeii îngropat direct în pământ? Și, în sfârșit, în al treilea rând, ce se va întâmpla în ziua cea de pe urmă cu cei care au fost înghițiți de mare și alte ape și care au fost devorate de animale sălbatice? Când, în conformitate cu măsurarea timpul nostru, va veni acea zi cea de pe urmă, pe care fariseii ne-o descriu ca fiind oribilă? [6] Doamne și Învățătorule, Tu poți vedea că aceste lucruri nu pot fi acceptate nici chiar și de cea mai comună rațiune umană. Doar cele mai întunecate superstiții, care niciodată nu gândesc sau caută nimic, la fel ca cele mai comuni și cei mai inferiori iudei, precum și neamurile ca atare, pot accepta astfel de nonsensuri. Cu toate acestea, ele sunt dăunătoare pentru o ființă umană cu raționament și ele îndepărtează credința pe care o are într-o revelație pură dumnezeiască, în nemurirea sufletului după moartea trupului,

~ 66 ~

și, de asemenea, în credința în învierea viitoare a trupului în acea zi specială de pe urmă. Ce ar trebui să gândim noi despre aceasta acum?" [7] Eu am spus: "Desigur, nu cum fariseii vă învață. Deoarece corpul, care servește sufletul ca un instrument de acțiune extern, nu va fi înviat în valea lui Iosafat, nici oriunde altundeva pe acest Pământ într-o anumită zi de pe urmă pentru a fi unit din nou cu sufletul său în forma în care acesta a servit sufletului aici pentru o perioadă scurtă de timp. [8] În adevăr, învierea trupului constă în următoarele: în "carne" trebuie să se înțeleagă lucrările pe care sufletul le-a realizat cu trupul său. [9] Valea lui Iosafat înseamnă starea de odihnă interioară a sufletului, dacă acțiunile sale au fost întotdeauna justificate. Acea odihnă, care nu este deranjată de nici o iubire lumească sau poftă și pasiune care vine cu ea, și care poate fi comparată cu o suprafață de apă complet liniștită, în care poți vedea în mod clar reflexia regiunilor foarte îndepărtate și apropiate, este atunci deja primul început al adevăratei zi de pe urmă a sufletului, a învierii lui de către Spiritul Meu din el și, în același timp, de asemenea, învierea lui la viața veșnică.

~ 67 ~

[10] În această stare, sufletul poate vedea atunci deja roadele bune ale lucrărilor sale și se bucură în acestea din ce în ce mai mult. Și acea vedere este adevărata înviere a trupului. [11] Pentru că este scris: un corp muritor și perisabil este semănat în pământ, și acesta va învia din nou ca nemuritor și nepieritor. Dacă asociați acest lucru cu corpul vostru material voi, desigur, intrați complet în mare confuzie, dar dacă ați asocia acest lucru cu faptele bune ale sufletului, care sunt adevăratul său trup, atunci prin aceasta voi veți ajunge la adevăr. Pentru că iată, orice lucru bun pe care un suflet l-a realizat cu trupul său semenului său pe acest Pământ va trece și va muri deja după facere, la fel ca orice alt lucru de pe acest Pământ, pentru că atunci când ai săturat o persoană înfometată, ai stins setea unei persoane însetate, ai îmbrăcat o persoană goală și ai eliberat un prizonier, atunci acest act nobil nu durează, dar durează doar pentru scurtul timp al acțiunii în sine. După aceea, acesta va fi de multe ori uitat de voi, la fel ca și de cel căruia i-ați făcut acest act. Și, prin urmare, este îngropat, și este semănat în împărăția pământească a uitării ca ceva muritor și perisabil. Dar, în adevărata zi cea de pe urmă a

~ 68 ~

sufletului, așa cum v-am arătat, actul va fi veșnic înviat prin Spiritul Meu în suflet. Cu toate acestea nu în forma actului pământesc perisabil ci sub forma fructului de durată veșnică. [12] Și cum va arăta acesta? Ei bine, dincolo acesta va deveni ca un veșnic și cel mai frumos mediu de locuit al sufletului, prevăzut cu cele mai bune și mai bogate din toate, și unde în fericire extremă el se va ridica de la o completare la alta. [13] Deci, așa cum aceasta este situația lucrărilor unui suflet aici, ele mai târziu îi vor servi lui ca un mediu de locuit în lumea de dincolo. Și iată, aceasta este adevărata înviere a trupului. Credeți acest lucru și păstrați-l, pentru acesta este modul în care aceasta este, și absolut nu altfel." [14] Ebal a spus: "Da, aceasta sună destul de diferit de ceea ce fariseii orbi au trăncănit înaintea poporului. De asemenea, părerea rațiunii unui om este complet de acord cu acest lucru, și o lumină nouă, mare este răsare pentru aceasta. Astfel, din trup, care a servit sufletul aici, nici de dimensiunea unei particule de soare nu va fi unit cu sufletul și înviat în lumea de dincolo la viața veșnică?"

~ 69 ~

[15] Eu am spus: "Nu ca un element al sufletului care trăiește veșnic prin Spiritul Meu, pentru că interior el va deveni spirit pur însuși. Dar în ceea ce privește profilul formei sale exterioare și, în special hainele, particulele sufletului-eteric ale trupului său pământesc vor fi din nou unite cu el în puritate spirituală. Dar din corpul organic grosier, nici măcar dimensiunea unui atom, deoarece destinația acelui trup este la fel ca cea a întregii materii a Pământului, așa cum aceasta este, de asemenea, dizolvată în tot mai bune spirite ale naturii, și așa cum a fost, de asemenea, aranjat inițial cu spiritele naturii mult mai puțin pure, acestea erau la un nivel foarte scăzut de judecată. [16] Spiritele naturii care părăsesc deja materia grosieră pot în timp să devină, de asemenea, sufletele oamenilor. Dar, odată ce sufletul vostru va fi în acea valea a lui Iosafat, veți înțelege mai mult din aceasta. Prin urmare, să nu mai spunem nimic despre aceasta acum. [17] Deși căpitanul și pe cei doi funcționari au ascultat cu mare atenție întrebările voastre și explicațiile pe care Eu le-am dat, ei totuși nu au înțeles nimic din acestea. Prin urmare, ei în curând ne vor deranja cu înțelepciunea lor

~ 70 ~

greacă. Deci, noi vom aștepta cu răbdare și liniște un pic pentru atacul lor asupra noastră."

Capitolul 10 Întrebările filosofice ale căpitanului [1] Când Eu i-am spus aceasta lui

Ebal, căpitanul s-a ridicat imediat de pe scaun

și a venit cu o față prietenoasă la Mine. Când el

a fost aproape de Mine, el a spus: "Mare și

puternic Maestru în sfera misterioasă a artei Tale și în știința prin care Tu ai supus toate puterile secrete ale naturii, eu am ascultat conversațiile voastre cu mare atenție și am ajuns la concluzia că voi toți aparțineți acelui cult religios iudaic, care conține multe lucruri bune, dar pe lângă acestea, de asemenea, o mulțime de lucruri foarte rele din care încet multe abuzuri ale preoților s-au dezvoltat într-un grad mult mai rău decât cu noi păgânii, așa cum suntem noi numiți de către fundamentaliștii voștri. [2] Dar indiferent cum, Tu, Învățător foarte puternic, pari a fi mult mai profund inițiat în religia Ta decât altfel, de asemenea, foarte înțeleptul Ebal. Doar că, eu nu înțeleg ce ai vrut Tu să spui când ai zis că numai Tu ești principala bază a întregii existențe, a vieții și

~ 71 ~

supraviețuirii. Fiind adevărul și viața veșnică. Oricine crede în Tine și Te iubește, nu va vedea, simți sau gusta moartea. Și, de asemenea, că Tu ești cel care va învia sufletele pentru viața veșnică în ziua cea de pe urmă, și multe astfel de lucruri. [3] Este acesta doar modul Tău înțelept de a vorbi sau ești Tu acest sau acel misterios "Eu", care ni se prezintă El Însuși nouă oamenilor ca principiu de bază al întregii existențe, al vieții și subzistenței. Eu nu sunt mic în vechea înțelepciune greacă, și de asemenea, Tu poți vorbi cu mine din înțelepciunea Ta pe care Eu acum cu bucurie aș dori să o cunosc mai bine." [4] Eu am spus: "Atunci vino cu cei 2 subordonați și așează-te la masa aceasta. Apoi, vom vedea cât de departe poți fi îndrumat." [5] Atunci căpitanul a chemat subordonații săi de o dată la masa noastră. [6] Când ei erau cu noi, Eu am spus căpitanului:

"Spune-mi acum în mod deschis ceea ce vrei să știi de la Mine. Dar nu vorbi despre ceea ce tocmai am discutat cu prietenul Ebal, pentru că rațiunea ta nu poate înțelege aceasta." [7] Când căpitanul auzit aceasta de la Mine, el a fost foarte jenat și el nu știa de fapt ar trebui să Mă întrebe. După ce s-a gândit la aceasta

~ 72 ~

pentru o vreme, el a spus: "Perfect, puternic Învățător, în ce fel de școală, pe care eu cu siguranță nu o cunosc, Te-ai format?" [8] Eu am spus: "În cea mai mare propria- mi școală. Și aceasta din eternitate, pentru că înainte de a exista orice existență în spațiul fără sfârșit, am fost Eu, în ceea ce privește Spiritul Meu cel mai din interior, și Eu am umplut infinitul veșnic." [9] Atunci căpitanul a auzit aceasta, s-a uitat la mine foarte surprins și a spus: "Este ființa Ta interioară atunci mult mai mare decât ființa Ta exterioară? Vorbirea Ta este confuză. Cum trebuie să înțelegem aceasta? Ce vrei să spui cu aceasta?" [10] Eu am spus: "Adevărul deplin, dar din moment ce în tine nu exista până acum nici un adevăr, de asemenea, tu nu poți înțelege acest prim adevăr. Dar ascultă, Eu îți voi dezvălui mai mult. [11] Iată, la începutul tuturor începuturilor și al existenței întregii existențe a fost Cuvântul. Acest Cuvântul era cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Însuși era Cuvântul, și tot ceea ce este și umple spațiul fără sfârșit, despre care înțelepții tăi au vorbit, a fost creat prin

~ 73 ~

Cuvânt, și fără acest Cuvânt, nimic nu a fost creat. [12] Acum, Cuvântul veșnic a luat trup din Sine și a venit acum ca o ființă la poporului Său în această lume umană, și cei care sunt ai Lui nu-L recunosc. Și tu ești, de asemenea, o ființă umană și nu recunoști Cuvântul veșnic din Mine pentru că ești orb de inimă. Nu ai citit profețiile iudeilor?" [13] Căpitanul a spus: "Da, eu le-am citit, precum și multe altele, dar cine le poate înțelege? Preoții voștri nu le înțeleg, cum pot eu, ca un roman să le înțeleg? Ei au scris la fel de neînțeles cum Tu ai vorbit acum despre Tine Însuți. [14] Eu pot vedea că nu voi primi o claritate completă cu tine. Să vorbim mai degrabă, dacă Ți-ar place, despre alte lucruri. Te rog, spune-mi, minunat, Învățător suprem puternic, în ce țară te-ai născut, de fapt, și din care oameni faci parte în ceea ce privește trupul tău?" [15] Eu am spus: "Uite, aici lângă mine stă mama a trupului Meu. Vorbește despre aceasta cu ea." [16] Apoi, căpitanul s-a întors spre Maria, iar ea i-a spus totul, extensiv și foarte precis, de la

~ 74 ~

concepția ei, până la al 12-lea an al Meu, și cât de miraculos a fost întotdeauna cu Mine. [17] Aceasta poveste i-a făcut pe cei 3 romani să se întrebe foarte mult, și nu știau ce să gândească de fapt despre Mine. Pentru că ei nu mai credeau deja de o lungă perioadă de timp în zeii lor, și cu atât mai puțin în Dumnezeul iudeilor. Ei au trăit complet în conformitate cu Epicur, și o zeitate era pentru ei o absurditate. Dar acum ei au descoperit calitățile divine în Mine, și ei nu știau cum ar putea combina acest lucru cu cineva care, în opinia lor, de asemenea, a trăit și a existat temporar ca o ființă umană. [18] Prin urmare, căpitanul M-a întrebat: "Mare Domn și Învățător. Spune-mi dacă Tu vei muri, de asemenea, în ceea ce privește trupul tău, sau vei continua să trăiești pentru totdeauna." [19] Eu i-am spus: "A mai rămas doar o perioadă scurtă de timp. Apoi Eu așa cum sunt acum, Mă voi întoarce de unde am venit, iar cei care sunt ai Mei vor fi cu Mine pentru totdeauna." [20] Căpitanul a spus: "Atunci cine sunt cei pe care Tu îi numești ai Tăi, și unde este locul unde Tu deja într-un timp scurt Te vei întoarce?"

~ 75 ~

[21] Eu am spus: "Cei care sunt ai Mei sunt cei care cred în Mine, cei care Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. Locul cu toate acestea, nu este ca locurile de pe acest pământ, ci este Regatul lui Dumnezeu, care este acum stabilit de Mine printre oameni și în inima oamenilor. [22] Acest Regat al adevăratei vieți, veșnice nu poate fi atins de-a lungul drumurilor principale ale acestei lumi, ci numai pe o cale foarte mică, iar aceasta se numește smerenie, răbdare, lepădare de sine, cu toate ispitele care vin din această lume, și dăruirea totală voii unicului, singurului Dumnezeu adevărat." [23] Căpitanul a zis: "Unde se poate ști ceea ce vrea Dumnezeu, și care sunt poruncile Tale de fapt pe care cei care sunt ai tăi trebuie să le urmeze?" [24] Eu am spus: "Voința mea este voia lui Dumnezeu și poruncile Mele sunt poruncile lui Dumnezeu. Oricine face voia Mea, și care astfel va ține poruncile Mele, va merge pe calea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Faceți același lucru. Apoi, de asemenea, veți merge pe drumul cel bun spre Împărăția lui Dumnezeu." [25] Atunci căpitanul s-a ridicat de pe scaun, s-a dus la unul din ucenicii Mei, și l-a întrebat ce părere are despre Mine.

~ 76 ~

[26] Acela a spus: "Noi toți gândim despre El ceea ce ți-a spus El Însuși. El este Domnul, și noi suntem ucenicii Săi. În El locuiește plinătatea lui Dumnezeu. În afară de El nu este Dumnezeu." [27] După aceste cuvinte, căpitanul a lăsat discipolul și s-a întors la Mine.

Capitolul 11 Obiecțiile căpitanului împotriva divinității Domnului [1] Apoi, căpitanul a mers să se așeze pe scaunul lui din nou și i-a întrebat pe cei 2 subordonați ai lui în limba romană despre opinia lor despre Mine, aceasta după toate lucrurile pe care le-au auzit. [2] Unul dintre ei a spus: "Este dificil pentru noi, pentru a forma o opinie despre aceasta. Noi am experimentat puterea extraordinară a voinței Lui acolo sus, în aer, și nu avem nevoie de nici o altă dovadă că există o putere divină în acest Om, altfel cu siguranță nu ar fi putut sa ne înalțe în aer și să ne mențină acolo fără mijloace vizibile. Cu toate acestea, noi ne-am pierdut toată credința noastră într-o ființă divină atotputernică prea mult, pentru că zeii noștri par a fi cu totul nesemnificativi pentru organele de simț și pentru rațiunea fiecărui om cu

~ 77 ~

gândire, iar acum noi întâlnim brusc un Dumnezeu adevărat, în forma unui om și nu știm ce să credem acum despre el. Eu cred că acest lucru nu poate fi înțeles deodată. [3] Cu toate acestea, noi am auzit deja multe lucruri în Betleem și, de asemenea, în apropiere de Ierusalim despre acest om, și ne-am gândit că El, fie ar putea fi un Dumnezeu Însuși sau altfel un mare magician rar, cum ar fi aceia care provin, de exemplu, din școala esenienilor. Dar ceea ce noi am experimentat aici, acum merge mult mai departe decât speculațiile noastre anterioare. Toată magia se termină aici, și în loc de aceasta, există o putere divină inconfundabilă și atotputernică. [4] Împreună cu faptul acesta, există în primul rând acea povestea de încredere a mamei Sale, cum a ajuns El corporal în această lume, și despre viața Lui, și că El nu a trebuit să învețe ceva într-o școală pentru că a intrat deja în această lume înzestrat cu cea mai mare înțelepciune. Și în al doilea rând, ceea ce El a afirmat despre Sine acum. Și eu nu pot ajuta, decât să-L iau în considerare în mod serios pe deplin cum El Însuși s-a prezentat pentru noi, chiar dacă acesta este pentru noi, romanii într- un mod de neconceput, și, de asemenea, ceea

~ 78 ~

ce omul, cu care tocmai ai vorbit, a depus mărturie despre El. Aceasta este opinia mea, și eu cred că nu mă înșel." [5] Căpitanul a spus: "Eu nu vreau să spun că tu greșești în general, dar în fundal încă mai am câteva obiecții importante. În cazul în care Omul le poate rezolva pe acestea, atunci eu voi împărtăși, de asemenea, opinia ta și voi rămâne cu ea." [6] Atunci căpitanul s-a întors din nou la mine și a spus: "Mare Domn și Învățător, eu sunt acum aproape în punctul de a Te accepta cum aceștia care sunt ai Tăi Te-au acceptat, dar eu încă mai am unele obiecții considerabile. Odată ce acestea sunt rezolvate, atunci, de asemenea, eu voi fi câștigat. [7] Aceste obiecții ale mele sunt următoarele:

astfel, în Tine trăiește deplinătatea unicului singur Dumnezeu adevărat? Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce Tu ai lăsat toți acei oameni nenumărați să Te aștepte atât de mult? [8] Tu spui ca doar cei care sunt ai Tăi, care cred în Tine, Te iubesc și păzesc poruncile Tale vor primi viața veșnică în Împărăția Ta a lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, și dacă tot ceea ce există este creat prin puterea cuvântului tău etern, la fel ca toți oamenii care

~ 79 ~

au trăit din păcate, în orice timp, fără să Te fi cunoscut – ceea ce nu ar putea fi vina lor - atunci ce se va întâmpla cu acei oameni care nu ar fi putut să Te cunoască? Ce se va întâmpla cu viața veșnică a sufletului lor în Împărăția Ta a lui Dumnezeu? Pentru că ei nu ar fi putut crede în Tine, nu Te-ar fi putut iubi, nici nu ar fi putut ține poruncile Tale, pentru că ei nu au putut să știe nimic despre Tine. [9] Iată, acestea sunt obiecțiile mele bine fondate. Te rog rezolvă acestea pentru mine, atunci eu, de asemenea, voi crede cu tărie în Tine, Te voi iubi mai mult de unul dintre cei care sunt ai Tăi și voi păstra poruncile Tale, pentru că eu sunt un adevărat roman și nu un grec a cărui loialitate nu este fermă. Dar eu sunt, de asemenea, cineva care nu va accepta și crede atât de ușor ceva care nu este dovedit incontestabil ca un adevăr tare ca diamantul. Astfel, rezolvă îndoielile mele."

Capitolul 12 Eforturile continue ale Domnului pentru oameni [1] Eu am spus: "Prietene, tu ai adoptat aceasta și aceea prin citirea filosofilor greci, dar tu nu ai înțeles niciodată cărțile vechilor egipteni, și ai citit doar pe scurt ai citit câteva fragmente ale

~ 80 ~

Scripturii iudeilor din Moise. Și, de asemenea, pe acestea tu nu le-ai înțeles. [2] Uite, cel din Mine, care acum îți vorbește ție, a rostit, de asemenea, la fel primei perechi umane a acestui Pământ și le-a dat același porunci pe care Eu acum din nou vi le dau vouă, oamenilor care l-au uitat complet pe singurul Dumnezeu adevărat și Domn. Cu toate acestea, oamenii care erau înzestrați cu o voință complet liberă, se lasă prea ușor orbiți de lume și de spiritul ei tentant. Ei au fugit de la Dumnezeu și au făcut tot ce le-a plăcut. Prin aceasta, sufletele lor au devenit întunecate și inima lor a devenit întărită. [3] Eu întotdeauna am trimis mesageri din cer la oameni să-i învețe pe oamenii orbiți, dar doar câțiva le-au acordat atenție. Marea masă de oameni nu a vrut să-i audă sau să știe despre ei. [4] Din timp în timp, prin Spiritul Meu, Eu am trezit bărbați și ucenici, care i-au învățat pe oameni și care au făcut toate eforturile pentru a-i aduce înapoi la adevărul vechi. Doar câțiva au ascultat, și cu atât mai puțin oamenii au reacționat la acestea. Marea masă a oamenilor cu toate acestea, i-a persecutat, i-a torturat și chiar ucis.

~ 81 ~

[5] Eu de asemenea, nu m-am abținut de la a vizita un popor prea degenerat cu pedepse mari și mici și judecăți. Cu toate acestea, de asemenea, acestea au adus doar câțiva pentru o perioadă scurtă de timp la îmbunătățire, dar prea curând, din nou, spiritul lumesc rău a venit în locul meu. [6] Când în vremea lui Moise, poporul israelian a primit din nou legile de la Mine pe Sinai în deșert, sub fulgere, tunete și foc, au ascultat mai întâi cu frică și cutremur cuvintele Mele bune, care puteau fi auzite de departe, dar atunci când predicarea a durat un timp mai lung, oamenii au devenit parțial obișnuiți cu ea și nu le mai păsa mult de aceasta. O altă parte s-a săturat de învățătura Mea continuă și M-a rugat să descopăr voia Mea numai lui Moise în loc de a o descoperi întregului popor. Ei vor auzi și se vor supune acelei voi prin el. Cu toate acestea, între timp oamenii au vrut să părăsească Muntele Sinai, pentru că era prea agitat acolo și au vrut să-și construiască colibele lor de locuit într-o vale care era departe de acolo. [7] După multe rugăciuni, a fost permis oamenilor. Dar nu a durat mult înainte ca oamenii să Mă uite pe Mine și marile

~ 82 ~

evenimente de pe Muntele Sinai în întregime, au turnat un vițel din marea cantitate de aur pe care au adus-o din Egipt, au dansat în jurul ei și i-au dat o onoare după voia lui Dumnezeu. [8] Eu i-am arătat acest lucru lui Moise, l-am trimis la oamenii care chiar nu se mai gândeau la mine, și au fost mult pedepsiți în modul în care Moise a descris aceasta mai târziu. [9] Apoi, oamenii s-au întors într-adevăr la Mine, dar au existat întotdeauna mulți care s-au lăsat tentați de poftele lumești rele să încalce unele dintre poruncile Mele, și astfel să păcătuiască împotriva reglementărilor Mele. [10] Pedepse temporare au trebuit să fie stabilite de Moise pentru călcarea poruncilor și reglementărilor Mele pentru a pune ordine printre oameni. [11] Când oamenii au fost conduși ulterior din deșert în Țara Promisă și au luat-o în posesie ca și din mâna Mea, ei au fost aproape complet conduși de Mine prin judecători înțelepți care au fost permanent în contact cu Mine. Și sub conducerea mea personală au devenit mari și puternici, și prosperitatea lor a fost mai mare decât cea a indiferent căror altor oameni din lume.

~ 83 ~

[12] Apoi au devenit mândri și s-au uitat la strălucirea altor persoane care au fost dominate de un rege lumesc într-un mod tiranic. Strălucirea lumească în van a orbit oamenii. Ei au vrut strălucirea de asemenea, pentru că au devenit nemulțumiți de guvernarea Mea și au vrut un rege lumesc prin judecătorul Samuel, care a fost umplut cu Spiritul Meu, și astfel ei au comis cel mai mare și cel mai insolent dintre toate păcatele. [13] Deci, oamenii au căzut tot mai mult, cu toate că Eu nu am întârziat să-i mustru prin profeții treziți care au fost umpluți cu Spiritul Meu, pentru binele vieții lor și să facă penitență, indicând în mod clar consecințele care i-ar putea aștepta din cauza durității lor. Și acest lucru este modul în care Eu m-am ocupat de acești oameni până acum. Și acum m-am venit, îmbrăcat cu carne. [14] Dar acum, uită-te la numărul foarte mare de iudei care Mă urăsc și Mă persecută și încearcă să prindă și să ucidă acest corp al Meu în loc de a Mă accepta și a crede în Mine, din moment ce Eu M-am făcut cunoscut peste tot ca el care cu siguranță Eu sunt prin minuni nemaiauzite și semne care sunt dincolo de orice îndoială.

~ 84 ~

[15] Dar, dacă din partea mea, în orice moment, oriunde și fără încetare, Eu am avut grijă de dezvoltarea spirituală a poporului în modul în care Eu am arătat acum pe scurt, atunci cum poți tu un roman înzestrat cu multă inteligență, să Mă întrebi de ce Eu am ajuns abia acum la voi, câțiva oameni ca să stabilesc Împărăția lui Dumnezeu, care este Împărăția vieții veșnice? [16] Tu poți călători în toate țările pe care le cunoașteți și în care locuitorii au încă într-un fel capacitatea de a accepta învățătura Mea, și să investighezi dacă chiar în acest moment știu despre prezența Mea aici și despre activitatea Mea. [17] În multe țări și regate pe care tu încă nu le cunoști, cei mai buni oameni au primit viziuni interioare despre ceea ce se întâmplă aici, acum. Numai oamenii cu adevărat animalici care trăiesc foarte sălbatic în colțurile cele mai ascunse ale Pământului nu pot primi nici un mesaj despre Mine, pentru că aceștia, de departe, încă nu sunt capabili să-l înțeleagă, dar în timp, ei, de asemenea, vor fi luați în îngrijire. [18] Și așa vezi că întrebarea pe care tu Mi-ai pus-o a fost complet inutilă. Dacă tu totuși dorești să Îmi pui întrebări, atunci întreabă

~ 85 ~

lucruri mai bune, care vor fi mai utile pentru tine decât ceea ce M-ai întrebat acum."

Capitolul 13 Căpitanul cere o explicație cu privire la natura Pământului [1] Când căpitanul a auzit ceea ce Eu i-am spus, el s-a gândit profund, precum și cei 2 subordonați, iar acum a durat ceva timp înainte ca cineva de la întreaga masă să vorbească cu vecinul său. Eu însumi am păstrat tăcerea, de asemenea, dar toți ochii și urechile erau îndreptate spre Mine. [2] În cele din urmă o explozie puternică de vânt a rupt tăcerea, și de o dată căpitanul l-a întrebat pe Ebal ce a fost aceasta, pentru că el a avut impresia că a fost un tunet. Tovarășii lui, de asemenea, credeau că au auzit un tunet. [3] Ebal a spus: "Aici, la lac, și mai ales în acest golf astfel de fenomene cu adevărat nu sunt rare în acest timp, dar această explozie de vânt care a apărut atât de brusc și care părea a fi un tunet ar putea însemna ceva mai mult, din cauza prezenței supreme a Domnului peste toate lucrurile din cer și de pe pământ. Dar ce este, El va ști cel mai bine. Eu nu îți pot spune nimic mai mult despre acest lucru."

~ 86 ~

[4] Când Ebal a spus acest lucru căpitanul, de

o dată el s-a întors din nou la mine și a spus -

acum cu curajul deplin al unui soldat roman:

"Supreme Domn și Învățător, Eu am concluzionat din cuvintele Tale, că în Tine trăiește într-adevăr cea mai înalt Spirit singurei divinități adevărate. Fără voia Ta nimic nu se poate întâmpla, începe, lucra, exista și pieri în Cer și pe Pământ. Și dacă se întâmplă ceva, începe, funcționează și există, cu siguranță Tu vei ști în Spiritul Tău veșnic din eternitate motivul și cauza cu privire la modul în care dorești să se realizeze intențiile tale înțelepte. De asemenea, această explozie de vânt cu siguranță nu fi străină sau necunoscută pentru Tine. Atunci, cum a provenit și în ce scop?"

[5] Eu am spus: "Da, prietene, o lungă perioadă de timp va mai trece înainte de a înțelege de unde vine vântul, cum se naște și în ce scop,

atâta timp cât ideile tale cu privire la forma și natura Pământului sunt total greșite tu niciodată nu va fi capabil să înțelegi modul în care provine vântul, de unde vine, unde se duce

și de ce i-a naștere.

[6] În primul rând tu trebuie să cunoști bine la solul și suprafața pământului care le

~ 87 ~

poartă. Numai după aceea poți întreba cauza fenomenelor de pe acest pământ." [7] Căpitanul a zis: "Doamne și Învățătorule, cine în afară de Tine ar putea explica adevărata natură a Pământului pentru mine? Tu cu siguranță știu ce idei avem despre Pământul nostru, și eu am discutat, de asemenea, mult cu cărturarii voștri cu privire la natura Pământului nostru și nu am primit nici o informație bună. Dimpotrivă, a fost și mai neclară și confuză. [8] De asemenea, cu esenienii - care știu totul și pot face totul – eu am discutat despre natura Pământului, a lunii, soarelui și stelelor, dar explicația pe care am primit-o nu a fost cu un fir de păr mai bună decât ceea ce eu am avut deja. [9] Tu cu siguranță îmi poți da cea mai bună explicație despre acest Pământ, despre lună, cu privire la soare și, de asemenea, despre stele. Eu și cei 2 tovarăși ai mei Te rugăm aceasta. Pentru că eu am realizat deja de o lungă perioadă de timp că opinia noastră și vechile noastre idei, memorate despre Pământ, precum și stelele de pe cer nu pot fi corecte, deoarece fenomenele care au legătură cu acestea nu pot sau cu greu pot fi explicate prin

~ 88 ~

toate tipurile de adăugări superstițioase cu care oricine în toate lucrurile caută adevărul și se gândește la el este prost servit. O, Doamne și Învățătorule, noi Te rugăm pentru aceasta încă o dată." [10] La aceasta Eu am spus: "Uite, soarele deja apune, și nu va fi prea puțin timp pentru a satisface în întregime dorința voastră." [11] Căpitanul a spus din nou: "Doamne și Învățătorule, dacă această problemă nu este neplăcută pentru Tine, noi vrem să Te ascultăm toată noaptea cu cea mai mare atenție și liniște." [12] Eu am spus: "Ei bine, în regulă, atunci. Doar priviți la acest tânăr aparent de aici. El este unul dintre robii Mei reali deja de mult timp. Lăsați-l pe el să vă îndeplinească dorința voastră. În ceea ce face și spune voi veți recunoaște puterea Mea în el." [13] Apoi Eu i-am dat un semn lui Raphael, și el repede s-a ridicat, a mers la cei 3 și a spus:

"Nu este necesar să explic toate astea din nou, pentru toți cei care stau aici, la masă, deoarece acestea sunt deja complet inițiați în tot, dar pentru voi, vreau să fac după voia lui Dumnezeu. Să mergem afară, în aerul liber, astfel încât să putem termina mai devreme."

~ 89 ~

[14] La aceasta, căpitanul nostru și cei doi subordonați s-au ridicat de la masă, și cu o curiozitate arzătoare s-au dus cu Raphael afară.

Capitolul 14 Raphael ca un profesor în astronomie [1] Rafael i-a dus afară la lac, la un spațiu mare deschis, care era folosit de romani ca teren de pregătire militară în care nimeni nu era acolo pe timp de noapte. [2] Ajuns în mijlocul acestui spațiu, Rafael a spus celor 3: "Există întotdeauna două moduri de a ajunge la o înțelegere mare și important:

prima este un drum lung, plictisitor și greu prin intermediul explicațiilor ample și discuțiilor care vor aproape niciodată nu pot ajunge la un sfârșit. Al doilea mod, scurt și eficient este prin intermediul unor exemple. Și aceasta eu vreau și pot să aplic pentru voi acum." [3] Căpitanul a spus: "Nu va fi ușor să ne dai exemple extraordinare despre ceea ce noi încă nu avem nici o idee." [4] Raphael a spus: "Lăsați-mă pe mine să mă ocup de aceasta pentru că eu am puterea pentru aceasta, dată de Domnul. Deci, fiți foarte atenți la ceea ce veți vedea acum. Eu mai întâi vă voi arăta întregul Pământ, adică suprafața

~ 90 ~

sa, exact așa cum este acum, și o voi pune suficient de mare în fața ochilor voștri, astfel încât acesta va fi ușor de văzut pentru voi." [5] Când Raphael a spus aceasta, un mic glob Pământesc, cu un diametru a 2 oameni și jumătate, plutea în fața ochilor romanilor extrem de uimiți. Era atât de bine iluminat de propria sa lumină că, în ciuda amurgului avansat totul de la suprafață era foarte bine distins, și locuri cunoscute, de asemenea, puteau fi imediat văzute și recunoscute pentru ceea ce erau. [6] De asemenea, globul Pământesc se rotea în jurul axei sale, dar mult mai rapid în comparație cu Pământul real, cu scopul de a-l vedea mai repede. Toate continentele, un număr mare de insule, toate mările, precum și toate lacurile, și fluviile și râurile și munții și văile putea fi văzute realist. Și ceea ce cei 3 știau, de asemenea, au recunoscut pentru ceea ce erau. [7] Când romanii au privit foarte atent acest glob pământesc pentru aproape o oră, prin care Rafael le-a explicat în mod clar totul cu câteva cuvinte, oferindu-le o idee corectă a Pământului, cei 3 au spus: "O, cât de orbi sunt încă oamenii, și ce fel de idei ridicol de nebune au despre Pământul care-i poartă și îi hrănește."

~ 91 ~

[8] Atunci, Rafael a zis: "Uite, așa cum prin acest exemplu voi ați primit dreapta cunoaștere despre tot Pământul, mai repede decât atunci când un geolog v-ar fi explicat cu mai multe cuvinte, indiferent de cât de clar, așa voi face, de asemenea, clar pentru voi relația dintre Pământ, Lună, Soare și alte planete. Vom pune acum globul Pământesc mai departe de noi în aer, și Luna, ca însoțitoare a acestuia va fi reprezentată în fața ochilor voștri aici, la o distanță proporțională." [9] Atunci când Rafael a spus aceasta, luna – s-a reprezentat proporțional ca o minge mică - a fost adusă în existență în fața ochilor uimiți ai romanilor, foarte clar și ușor de recunoscut. [10] În primul rând, partea care este întotdeauna întoarsă spre Pământ a fost atent privită, de sus în jos, și, de asemenea, explicată atunci când era necesar, și numai după aceea, partea din spate, unde, de asemenea, o explicație corectă nu a lipsit. [11] Apoi, căpitanul a spus: "Aceasta este o lume tristă, comparativ cu Pământul nostru. Oamenii, care trăiesc numai pe această parte, așa cum ai explicat, nu pot ajunge la o mare înțelepciune pentru că pe o astfel de lume mică, extrem de săracă, percepția lor asupra

~ 92 ~

lucrurilor pe care le-a creat Dumnezeu este foarte limitată. Și pentru că de ordinea zilei și de nopții lor, care este complet deosebită și diferită în comparație cu cea a Pământului, ei nu au, de asemenea, aproape nici un timp pentru a vedea cu atenție, studia, compara și trage concluziile necesare pentru chiar și lucrurile mici pe acea lume mică. Cred că aceștia sunt în mare parte similari cu maimuțele noastre?" [12] Raphael a spus: "Atunci tu greșești foarte mult, chiar dacă pare a fi așa, în funcție de rațiunea ta. Nu aș vrea să te asociezi cu un locuitor al lunii, pentru că atunci înțelepciunea ta interioara va cădea cu siguranță brusc. [13] Cu toate că voi oamenii de pe acest pământ aveți o multă experiență exterioară, și, astfel, de asemenea, multe cunoștințe exterioare, dar vouă vă lipsește cunoașterea interioară a vieții, și aceasta este nespus de mult mai importantă decât toată strigarea exterior în piață în van zadarnică. [14] Pe de altă parte, oamenii lunii sunt puternici în viața introspectivă în care ei, de asemenea, vă cunosc foarte bine pe voi, locuitorii acestui pământ. Dar ei doar foarte rar au vreo plăcere în voi, pentru că prin

~ 93 ~

mentalitatea voastră exterioară voi vă retrageți prea departe de adevărul interior al vieții. Ei spun despre voi că sunteți suflete moarte. Acum, dacă acest lucru este cazul cu locuitorii Lunii, cu siguranță ei sunt la un nivel mai mare de viață decât maimuțele voastre pământești." [15] Căpitanul a spus: "Dacă acesta este cazul cu locuitorii Lunii, atunci eu, desigur, îmi voi retrage imediat părerea mea, și prin tine eu îi rog de multe ori să mă ierte." [16] Raphael a spus: "Nu contează, și să ne întoarcem la subiectul nostru. După Pământ, noi am ajuns să cunoaștem Luna. Dar acum, ce este cu aceste două corpuri cerești în raport cu soarele? Înainte de a vă lăsa să înțelegeți complet acest lucru, eu pe am scurt trebuie să vă familiarizez cu planetele pe care voi le cunoașteți cel puțin cu numele lor. [17] Deși există câteva planete, care, de asemenea, aparțin acestui soare care dă lumină și căldură pe Pământ, și care primesc lumină și căldură de la el, la fel ca Pământul, mă voi limita doar la planetele pe care voi le cunoașteți după numele lor, și vi le voi prezenta în adevărata lor formă, una câte una în fața

~ 94 ~

ochilor voștri. Deci, acolo este Mercur, planeta care este cea mai aproape de soare." [18] Cei 3 romani au văzut această planetă, de o dată și au admirat multele lucruri care au fost similare cu Pământul nostru, și Raphael a dat explicații detaliate. [19] Când cei 3 au fost gata în curând cu Mercur, Venus era următorul, și apoi Marte, la care cei 3 s-au uitat puțin la început, cu ceva neliniște, dar când au văzut că era doar o planetă care era destul de asemănătoare cu Pământul în loc de zeul lor al războiului, ei, de asemenea, s-au obișnuit repede cu aceasta. După Marte a venit în mărime proporțională marele Jupiter, cu cele 4 luni, despre care romanii au fost foarte uimiți. Raphael le-a explicat pe scurt ceea ce era cel mai important pentru care ei au apreciat înalta sa putere și înțelepciune. Apoi, el a lăsat să apară Saturn, despre care romanii au fost chiar mai uimiți în comparație cu toate celelalte planete dinainte. Și lui Raphael i-a luat mai mult timp pentru a explica această planetă excepțional decât cu oricare dintre fostele planete, cu excepția Pământului nostru.

~ 95 ~

Capitolul 15 Raphael explică relația dintre planete și soare (22/97) [1] Când Raphael a arătat toate planetele care au fost menționate de romani în maniera descrisă, el le-a spus mai departe: "Nu este suficient să știi că condițiile acestor stele sunt destul de diferite de ceea ce voi ați crezut cu totul eronat. De asemenea, voi ar trebui să înțelegeți foarte clar relația dintre toate planetele, pe care le-ați văzut acum cu soarele. Deci, fiți atenți acum. [2] Voi pune soarele foarte mic în fața ochilor voștri. În primul rând puteți vedea aici o minge destul de mare, cu un diametru de înălțimea unui om înconjurat de o puternică strălucire, albă. Această minge care reprezintă soarele nu poate fi înconjurată de puterea deplină a luminii soarelui, altfel nu ați fi capabili să vă uitați la ea mai îndeaproape. Deci, să fie suficient pentru voi să știi că această minge reprezintă soarele. [3] Iată, strălucirea, care înconjoară mingea, este atmosfera proprie a acestui corp ceresc care îl înconjoară complet. Adevăratul soare, care, în toate elementele sale este de aproximativ 1.000 de ori 1.000 de ori mai mare decât acest Pământ, are o strălucire care este mult mai puternică. Dar fiți atenți acum, voi

~ 96 ~

deschide această strălucire înconjurătoare pentru câteva momente, așa că veți fi capabili să vedeți cum rată realul glob solar solid, și de asemenea, că a fost creat de Dumnezeu pentru încă o mulțime de alte motive decât doar pentru a ilumina și pentru a încălzi celelalte corpuri cerești." [4] Apoi cei 3 au mers mai aproape de minge - la locul unde a fost descoperit, și l-au privit cu mare atenție. Raphael a dat explicații detaliate și ușor de înțeles. [5] Când cei 3 au primit, și, de asemenea, înțeles, o foarte corectă privire de ansamblu a Soarelui în cu greu un sfert de oră, despre aranjamentul său, mediul său de viață și activitatea sa, influența și relația în ceea ce privește celelalte planete din care aceștia puteau recunoaște aranjamentul corespunzător în anumite benzi, Raphael a spus: "Fiți foarte atenți acum, pentru că acum va veni pentru voi romani principalul lucru real. După ce veți înțelege aceasta, de asemenea, voi veți fi eliberați de convingerea greșită prin care credeți că Pământul este centrul, și că totul - soarele, luna și toate stelele – se mișcă în jurul Pământului și trebuie să călătorească în fiecare

~ 97 ~

zi prin marea voastră, care, potrivit cu voi ajunge de la un capăt al cerului la altul. [6] Acolo este minge noastră solară, și iată, eu la început voi alinia într-o linie dreaptă față de mingea solară, și la distanță în proporție dreaptă, toate planetele pe care le cunoașteți." [7] Apoi, romanii l-au văzut întâi pe Mercur, după care pe Venus, apoi Pământul, și unul după altul celelalte planete, tot în proporție dreaptă și la distanță potrivită, și ei au trebuit să meargă, desigur, ceva distanță de-a lungul țărmului plat al lacului înainte de a veni la Saturn. În plus, ei au descoperit într-o distanță mai mare 2 puncte luminoase care arătau ca niște planete, și l-au întrebat Raphael ce erau. [8] Raphael a spus: "V-am spus de la început că, în afară de acele planete pe care le cunoașteți pe nume, există încă altele câteva. Dar acestea nu sunt de nici un interes pentru voi acum. Mai târziu ele, de asemenea, vor fi descoperite de către unii oameni înțelepți și vor fi descrise în detaliu. [9] între Marte și Jupiter voi, de asemenea, puteți vedea un număr mare de puncte luminoase care arată ca planete. De asemenea, acestea nu sunt de nici un interes pentru voi acum. În timp, de asemenea, acestea vor fi

~ 98 ~

descoperite de către acei oameni înțelepți și vor fi descrise în detaliu. Dacă mai târziu doriți să știți mai multe despre acestea, atunci vorbiți cu ucenicii Domnului despre ele, pentru că ei sunt inițiate în toate secretele vizibile ale cerul înstelat. De asemenea, în Kis cu marele vameș Kisjona, care este prezent aici, acum, voi veți găsi cu ușurință un grec cu numele Philopold, care este, de asemenea, aici, acum, si pe lângă aceasta, de asemenea, câțiva extrem de înalți romani chiar în Roma, care sunt inițiați în toate aceste lucruri. Puteți învăța multe lucruri de la ei. [10] Dar vom lăsa acest lucru să se odihnească acum și să ne întoarcem la globul nostru solar, așa că încă să vă pot arăta mișcările diferitelor planete în jurul Soarelui." [11] Acum cei 3 a revenit cu Rafael la globul solar. [12] Rafael l-a pus sus pe cer, astfel încât toate planetele să se poată învârti cerc în jurul lui. Acesta era încă vizibil în mijlocul tuturor planetelor, și planetele se învârteau în jurul lui, în proporții corespunzătoare, dar într-un timp scurt. Raphael a împărțit timpul de o oră atât de bine încât, de exemplu, Saturn a avut nevoie doar de o oră pentru circuitul complet, și toate

~ 99 ~

planetele apropiate s-au mișcat proporțional, spații de timp mai scurte matematic exacte, precum și sateliții în jurul planetelor mai mari de care aparțineau. Acest lucru a fost un spectacol extrem de uimitor pentru romani - și aceasta cu atât mai mult pentru că Raphael le-a explicat toate aceste mișcări precis și foarte pe înțeles. [13] Atunci când Saturn s-a întors din nou la punctul de unde a început să se miște, Raphael a lăsat totul să dispară din nou și a spus: "Acum nu mai avem nevoie de exemple, din moment ce acestea și-au îndeplinit serviciul lor bun pentru voi. Dacă voi înțelegeți și realizați, de asemenea, această problemă din baza sa adevărată că aceasta este singura modalitate în care poate fi si nu altfel, atunci noi ne vom întoarce la casa dreptului Ebal." [14] Romanii s-au mulțumit cu atât si au intrat acum foarte fericiți cu Rafael în casa lui Ebal, unde ne-au întâlnit cu toții la masa unde am împărtășit cu bucurie masa de seară. [15] Primul lucru pe care l-au făcut a fost să-Mi mulțumească pentru tot ceea ce au învățat într- un timp scurt, prin acel tânăr minunat.

~ 100 ~

[16] Eu le-am zis: "Acum, veniți și stați cu noi, să mâncați și să beți și să vă întăriți. Numai după aceea vom vorbi unul cu celălalt din nou." [17] Imediat, aceasta este ceea cei 3, de asemenea, au făcut, și ei s-au întărit cu pește, pâine și vin.

Capitolul 16 Condițiile pentru a primi înțelepciune [1] După ce noi toți ne-am consolidat fizic, căpitanul a întrebat de Kisjona și Philopold. [2] Eu am zis: "Uite oamenii de aici, din dreapta mea. Primul dintre ei este Kisjona iar al doilea este Philopold. Vei avea de multe ori ocazia de a vorbi cu ei. Dar Eu știu despre toate lucrurile despre care tu ai dori să vorbești cu Philopold, pentru care însă nu este o dreaptă oportunitate și timp acum. Deci, mai degrabă întârzie intenția ta până la o altă dată. Tu ai văzut și învățat multe astăzi pentru a elimina vechile superstiții păgâne. Reflectă la acestea, astfel încât să rămână în memoria ta și în inima ta, și tu să nu le pierzi din nou, atunci când în curând te vei întoarce din nou la lucrurile și activitățile lumești. [3] Ceea ce tu și însoțitorii tăi ați ajuns să cunoașteți acum, oamenii din cele mai vechi

~ 101 ~

timpuri știau, de asemenea, dar atunci când urmașii lor au petrecut tot mai mult și mai mult timp cu lucrurile din această lume și au devenit mândri și tânjeau după putere ei au uitat curând vechea înțelepciune, nu au mai acordat atenție acesteia și au gândit că nu mai era necesar să mai știe astfel de lucruri pentru a-și susține viața. Potrivit acestora era suficient atunci când anumiți înțelepți știau despre acestea. Oamenilor pe de altă parte, trebuia să le pese doar de turmele și câmpurile lor, de grădini, pășuni și prada de vânătoare și nu de lucrurile cerului. Uite, din cauza aceasta, oamenii și liderii lor au devenit muți si orbi, nu numai în aceste lucruri, dar, de asemenea, în alte lucruri, și în cele din urmă au căzut în superstiția întunecată complet - așa cum este în continuare cazul acum – și ei s-au retras înapoi de la adevăr și au fugit de lumină. [4] În plus față de toată înțelepciunea, omul poate să aibă grijă de ceea ce are nevoie pentru corpul lui, dar toată lumea ar trebui să aibă grijă mai ales de ceea ce privește sufletul și spiritul vieții din suflet și să fie preocupat de aceasta. Pentru că nimeni nu a fost pus în această lume de dragul mâncării, băuturii sau pentru a încerca să fie important, ci pentru

~ 102 ~

viață în conformitate cu ordinea pe care Dumnezeu i-a revelat-o cu credincioșie, și aceasta doar pentru scopul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea omului. [5] Acum, că voi ați primit aici adevărul de mult timp pierdut cu privire la lucrurile de Cer, digerați in sufletul vostru ceea ce ați primit. O dată ce v-ați întărit voi înșivă în acesta puteți să căutați după altceva mai departe cu Philopold." [6] Căpitanul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule, Tu ai dreptate în toate lucrurile. Acum îmi dau eu seama cât de multe și de mari lucruri am primit eu prin mila Ta de la acest om minunat tânăr în ceea ce privește cerul vizibil. După ce eu voi fi comandat toate acestea în mine și, de asemenea, voi face desene de acestea – ceea ce pot face bine – pentru a-i învăța pe alții, eu voi căuta după alte lucruri mai departe." [7] Eu am spus: "Tu ai dreptate, în acest sens, dar cel mai bun lucru este, în principal de a căuta Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei în tine trăind și acționând în conformitate cu învățătura Mea. Cel care găsit-o pe aceasta în el însuși, cu adevărat, va primi, de asemenea, restul ca un cadou suplimentar gratuit, deoarece spiritul omului este de la Dumnezeu,

~ 103 ~

iar atunci când acest lucru v-a deveni stăpân în om, acesta învață sufletul într-o oră mult mai mult decât ceea ce se poate învăța chiar de la profesorii cei mai înțelepți de pe Pământ în 1.000 ani. [8] Raphael al Meu, care este un spirit complet pur – ceea ce tu poți să crezi de la Mine și să-ți amintești – v-a arătat vouă 3 în cât de scurt timp, el vă poate învăța lucruri pe care oamenii cu toată inteligența lor și cu tot zelul lor și căutarea, investigarea și gândirea nu le pot ști în mai mult de 1.000 de ani, în acest tip de puritate și adevăr. În acest mod, un suflet poate învăța de la un spirit într-o clipă nesfârșit mult mai mult decât oamenii, între ei, cu rațiunea lor naturală. Amintiți-vă acest lucru bine și acționați în consecință." [9] Căpitanul a spus: "Doamne și Învățătorule, principiile de bază ale învățăturii Tale sunt cunoscute pentru mine. Și anume în primul rând acela de a crede în Tine și a recunoaște, de asemenea, pe unicul, singurul Dumnezeu adevărat, în Tine. Apoi, de asemenea, de a iubi pe acel recunoscut Dumnezeu ca pe cea mai bună și cea mai perfectă Ființa veșnică mai presus de toate și pe aproapele ca pe sine, și,

~ 104 ~

de asemenea, de a respecta și ține poruncile lui Moise. [10] Ei bine, acum, în ceea ce privește poruncile Tale, acestea ar trebui să fie ușor de ținut, dar Moise a prescris un număr mare de legi, precepte și reglementări care sunt în primul rând greu de ținut minte și de înțeles, și apoi, de asemenea, greu de respectat și să păstrat. [11] Este necesar ca toate aceste legi, precepte și reglementări să fie, de asemenea, păstrate și respectate cu fidelitate de către fiecare persoană care dorește să aducă Spiritul Tău în ea însăși la o conducere completă, și care, astfel, dorește să primească Împărăția Ta și dreptatea sa deplină?" [12] Eu am spus: "Dacă voi recunoașteți în Mine pe singurul, unicul Dumnezeu adevărat, credeți în El și-L iubiți în mod activ mai presus de toate și pe aproapele ca pe voi înșivă, atunci voi ați îndeplinit prin aceasta, de asemenea, tot ceea ce Moise și toți profeții au învățat. Pentru că în ceea ce privește atribuțiile oamenilor în relație cu Dumnezeu și unii față de alții ei nu au spus cu multele lor cuvinte nimic altceva decât ceea ce Eu v-am spus în aceste câteva cuvinte. [13] Dar, atunci aceasta înseamnă că tu, ca un căpitan roman nu ar trebui, din propria-ți

~ 105 ~

autoritate, imediat să ceri de la cineva ca Ebal care nevinovat a greșit față de reglementările care au venit din zelul tău orb, o așa mare amendă în aur și argint, pe care - cu excepția Ierusalimului și a templului - aproape toată Palestina, Samaria si Galileea nu ar putea-o aduce împreună. Pentru că în astfel de cerere nu este nici o scânteie de dragoste față de aproape sau a dreptății Împărăției lui Dumnezeu în om, pentru că dintr-o astfel de solicitare nu apare nici măcar o scânteie de justiția voastră. Romană, și acea cerere a dat dovadă că tu cu greu îi cunoști principiile sale de bază. [14] Dacă vrei să trăiești și să acționezi în conformitate cu învățătura Mea, în viitor trebuie să-ți modifici strict reglementările tale tăioase pe care le-ai făcut din propria-ți autoritate, pentru că cu astfel de reglementări tu încă ești foarte departe de iubirea adevărată de aproape, și, astfel, de Împărăția lui Dumnezeu. Și cunoștințele pe care tu le ai acum despre Pământ, Lună, Soare și celelalte planete nu te vor înălța în sine. Pentru că tot ceea ce se poate vedea cu ochii fizici în marele spațiu, vizibil are valoare pentru Împărăția lui Dumnezeu în om doar atunci când este, de asemenea, văzut din acest punct de vedere și de iluminare

~ 106 ~

spirituală. În sine, ca materie, nu are nici o valoare pentru omul întreg, ci are doar o valoare extrem de pieritoare și tranzitorie pentru trup. Aceasta, prietene, Eu îți spun, așa ca să acționezi în consecință." [15] Căpitanul a spus: "Doamne și Învățătorule, eu Îți mulțumesc, de asemenea, pentru acest sfat foarte adevărat și bun, pe care, cu siguranță, îl voi urma, de asemenea, în măsura în care acest lucru este posibil pentru mine. De dragul ordinii eu va trebui să privesc foarte strict, dar în inima mea va fi diferit. Și eu cred că acest lucru nu va fi greșit în ochii Tăi, Doamne și Învățătorule? " [16] Eu am spus: "O, nu deloc, dar să fi strict numai în conformitate cu legile reale ale Romei, care arată multă îngăduință pentru anumite infracțiuni mici. Un judecător îngăduitor în această lume va fi de asemenea judecat cu îngăduință de Mine în cealaltă lume, iar persoana milostivă va găsi, de asemenea, milă cu Mine. Pe scurt, cu aceeași măsură cu care măsurați, de asemenea, vi se va măsura." [17] Căpitanul a luat aceasta la inimă, și acum Eu am spus tuturor celor prezenți: "Cu aceasta, o lucrare grea, de care v-am spus înainte, în timpul masei de prânz, este bine

~ 107 ~

încheiată, și noi adăugăm 3 ucenici noi. Dar din moment ce acum este deja destul de târziu in noapte, noi, din nou, vom da membrelor noastre odihna necesară." [18] Apoi Eu m-am ridicat cu câțiva ucenici, și M-am dus într-o altă cameră de odihnă, și tot așa a făcut, de asemenea, Maria și Iara. Cu toate acestea, ceilalți au rămas așezați și au discutat între ei despre Mine, învățăturile și faptele Mele.

Capitolul 17 Raphael explica puterea lui [1] Grupul din care, de asemenea, Ebal al nostru, Kisjona și Philopold încă aparțineau, a rămas aproape până dimineața la masă, împreună cu Raphael, care, de asemenea, a rămas cu ei. Iacov al Meu cel mai în vârstă era principalul vorbitor pentru că el Mă cunoștea bine, încă deja de la naștere Mea, iar el era cel care a fost cel mai aproape de Mine dintre toți. Și Raphael din partea sa a explicat ceea ce părea a fi un mister pentru ceilalți. [2] Aproape de dimineață, căpitanul l-a întrebat pe Raphael: "Acum, că noi am auzit atât de multe lucruri minunat de mari și splendide din gura ta, poate ai dori să fi atât de bun să explici un pic pentru noi cei 3 romani

~ 108 ~

despre ce fel de ființă ești de fapt sunt, și ce fel de substanță a fost cea din care tu ai format cerul vizibil atât de frumos cu toate acele nenumărate lucruri care erau pe el." [3] Raphael a spus: "În primul rând, eu sunt din toate punctele de o ființă umană ca tine, dar cu importanta diferență că eu pot schimba acest corp pe care tu îl poți vedea acum, în ființa mea pură, spirituală, și că eu am trăit și am fost activ ca o ființă umană din carne și sânge pe acest Pământ pentru mai mulți ani în dăruire loială Domnului Dumnezeu, deja cu aproape 4.000 de ani în urmă - chiar înainte de potopul lui Noe. [4] Cu toate acestea, acum eu sunt un cetățean al cerurilor lui Dumnezeu, și slujitorul și ajutorul lui pentru totdeauna. Puterea mea este puterea lui Dumnezeu. De aceea, eu pot face tot ceea ce Spiritul Sfânt din mine vrea. Acum, dacă știi aceasta, tu, de asemenea, vei ști din ce substanță am format eu cerul vizibil înaintea ta. [5] Nu există nici o altă substanță în întreaga infinitate decât numai voia lui Dumnezeu. Tot ce vezi, auzi, simți sau percepi prin unul dintre organele de simț, sunt gândurile lui Dumnezeu, și atunci când El voiește, acestea există, de asemenea, de o dată.

~ 109 ~

[6] Ceea ce Dumnezeu ca Duhul veșnic original poate face în Sine și prin Sine, Spiritul lui Dumnezeu din om poate face, de asemenea. Pentru că Dumnezeu Însuși este în El Însuși cea mai pură iubire. Astfel, în El Însuși El este, de asemenea, cel mai pur foc al Vieții. Astfel, El este, de asemenea, cea mai pură și mai strălucitoare Lumină, și astfel, în El Însuși, cea mai mare Înțelepciune, și prin aceasta, de asemenea, cea mai mare Forță și Putere activă peste tot. [7] Perfecta ordine înțeleaptă a acestei celei mai mari forțe și puteri este legea veșnică căreia toate lucrurile trebuie să se conformeze. Această lege de asemenea, stăpânește peste corpul omului. Cu toate acestea, sufletului omului îi este dată o voință liberă, iar legea îi este descoperită lui, astfel ca el să o accepte și să-și conformeze voința lui acesteia și să trăiască și să acționeze în consecință, pentru a deveni în acest mod cu totul similar cu Dumnezeu, lucru care este destinul său. [8] Cu toate acestea, în această lume de dezvoltare, doar o foarte mică parte din legea ordinii divine a fost încredințată sufletului pentru a o respecta. Dacă el este loial în acea

~ 110 ~

mică parte, el, de asemenea, va fi pus peste lucruri mari, dar nu înainte de a fi ajuns la o așa mare abilitate în mica parte a legii ordinii - care i-a fost descoperită lui – încât aceasta a devenit complet proprie lui ca și înnăscută. Pentru că altfel el nu poate ajunge în sine la conștiința interioară a independenței sale libere și, prin urmare, de asemenea, nu poate discerne toate lucrurile pe care voința divină le poate face în el și prin el. [9] Nu este nevoie să-ți dau nici o dovadă în plus a ceea ce eu, care sunt, de asemenea, un om, pot realiza prin deplina putere a voinței divine. După ce tu vei fi ajuns la o mare abilitate de a respecta voința divină, pe care tu ai ajuns să o cunoști pe deplin aici, și, de asemenea, să îți vei refuza de asemenea toate poftele lumii care te seduc, atunci, de asemenea, va fi conștient în tine ce fel de putere a primit sufletului tău. [10] Dar numai practica vă va face stăpân. Dacă omul practică prea puțin, el va rămâne veșnic un cârpaci și nu poate fi folosit pentru nimic mare sau excepțional. Sau tu ca un căpitan roman, care ești foarte bine experimentat în arta războiului, încredințezi o poziție importantă cuiva înainte de a te

~ 111 ~

convinge singur că el știe tot ce este necesar pentru acest post? [11] Dumnezeu nu are nevoie de a testa omul în toate modurile și să-l pună să dovedească pentru a se convinge El însuși dacă el este deja capabil de o poziție de mare și importantă, pentru că El știe întotdeauna foarte clar cât de mult progres a făcut în interiorul său un suflet în împlinirea vieții lui. Dar lasă sufletul să se examineze el însuși pentru a ști cât de departe a progresat în toată lepădarea de sine în ceea ce privește ademenirile pentru poftele acestei lumi, cât de departe a devenit în întregime una cu voința aleasă a Domnului și a respectat-o în mod activ, dacă el încă este un cârpaci sau poate deja un stăpân, și apoi Domnul Dumnezeu nu va ezita să facă puterea voinței Sale cunoscută în el. [12] Privește doar la mai mulți dintre ucenicii Domnului. Dacă ei ar dori să facă ceva din voia Domnului, care deja a devenit foarte puternică în ei, unul sau altul ar putea efectua, de asemenea, ceva care nu ar părea cu siguranță mai puțin miraculos pentru tine decât ceea ce eu am realizat pentru tine. Dar dragostea lor adevărată pentru Dumnezeu și adevărata lor smerenie înaintea Lui, le spune: "O, ce slabi

~ 112 ~

încă suntem noi ucenicii în comparație cu Tine". Și, prin urmare, ei încă mai așteaptă până când Domnul le va spune: ". Mergeți în lume, învățați toată lumea voința Mea și efectuați lucrări în numele Meu." Apoi, ei vor face, ori de câte ori este necesar, de asemenea, aceleași semne pe care le face acum Domnul Însuși, și pe care, de asemenea, eu le fac din timp în timp, prin voia lui Dumnezeu din mine. [13] Cu toate acestea, puterea voinței divine nu va fi revărsată în om, cum ar fi, de exemplu, laptele pentru un copil, ci el ar trebui, cu propria sa voință, care este complet liberă în om, cum ar fi să o atragă la sine cu forța. [14] Că aceasta este așa și nu altfel, este evident din faptul că Domnul Însuși, pentru care toate lucrurile sunt posibile, îi învață pe ucenicii Săi, îi atrage la Sine și le arată ce trebuie să facă pentru a face voia Lui aceeași cu propria lor voință, care va fi apoi în posesia lor pentru totdeauna. [15] Ceea ce ucenicii, care au fost aleși de către Domnul Însuși, ar trebui să facă pentru a fi complet ca El este ceea ce fiecare persoană ar trebui să facă dacă vrea să primească puterea voinței divine în sufletul său.

~ 113 ~

[16] Eu v-am arătat foarte clar acum, din care substanța am format lucrurile din cerul vizibil pentru voi, dar aveți grijă acum că, în timp voi toți să deveniți ceea ce sunt eu acum. "Cum" eu v-am arătat. Și acum voi încă mai puteți să dați trupurilor voastre ceva odihnă pentru un scurt timp, pentru că nu va trebui să așteptăm mult timp înainte de a veni dimineața." [17] După aceste cuvinte ale lui Raphael, cei 3 romani s-au ridicat, i-a mulțumit lui Raphael pentru această lecție, și plini cu intenții bune s- au dus acasă unde au găsit totul în perfectă ordine. Dar toți 3 s-au odihnit puțin, pentru că în spiritul rațiunii lor naturale erau încă prea ocupați, iar ei nu știau cum ar putea combina profesia lor lumească cu voia Mea, pe care ei au auzit-o de la mine și, de asemenea, de la Raphael. [18] Cu multă vorbă de fiecare parte, de dimineață a venit pe deplin, și căpitanul trebuia să le comande soldaților săi pentru acea zi. Soldații au fost surprinși tăcut de faptul că acest căpitan, care era de altfel foarte strict, a dat doar ordine foarte blânde și prietenoase, și ei au gândit că ceva foarte special trebuie să se fi întâmplat. Dar, desigur, ei cu înțelepciune nu au arătat că au observat blândețea căpitanului,

~ 114 ~

pentru că ei preferau, desigur, un serviciu ușor decât unul greu.

Capitolul 18 Întrebarea căpitanului despre uciderea animalelor

[1] Când s-a făcut pe deplin de dimineață, dar încă o scurtă perioadă de timp înainte de apus, Eu eram deja afară cu câțiva dintre ucenicii Mei, și, de asemenea, Rafael era cu noi. La scurt timp după aceasta, de asemenea, toți ceilalți au urmat. De asemenea, nu a durat mult timp înainte ca cei 3 romani să fi venit. [2] Noi eram pe malul lacului și urmăream jocul de valurilor, iar ucenicii și-au spălat picioarele și mâinile cu apă curată. Cei 3 romani au vrut să Mă întrebe câteva lucruri și de aceea ei au stat aproape de mine și Raphael. [3] Dar Eu le-am zis: "Ziua are încă 10 ore pline, și o mulțime de întrebări pot fi puse în acest timp. Dar acum noi ne vom bucura foarte liniștiți de dimineață." [4] Cei 3 au fost mulțumiți de faptul acesta și-au spălat fața lor cu apa lacului pentru a-și împrospăta și întării ochii lor, cărora într-un fel le lipsea somnul de noapte.

~ 115 ~

[5] Așa că noi am rămas complet pașnici aproape de malul lacului pentru aproximativ 1 oră și am mers apoi la un mic deal, care era ridicat spre sud, deasupra suprafeței apei. Din acel deal noi am avut o vedere frumoasă spre vest, iar spre mal, pe o suprafață destul de mare, care era prea mult acoperită cu stuf și bețe de stuf, câteva păsări de apă puteau fi văzute că își căutau hrana lor în apă și că, de asemenea, mâncau cu lăcomie. [6] Acum, căpitanul nu mai putea păstra tăcerea. El a mers repede la Rafael și a zis:

"Ascultați, cetățean înțelept și puternic al unei lumi mai bune decât acest Pământ. În general, eu sunt foarte mulțumit cu aranjamentul de multe ori frumos al acestui Pământ al nostru, modul în care este format și cum sunt ordonate plantele, dar în ceea ce privește animalele, în ce fel de situații trăiesc și sunt active, între ele, absolut nu. [7] S-a avut grijă ca toate plantele și vegetația să-și ia hrana din sol, din apă, din aer și din căldura luminii soarelui, și astfel ele vor înflori excelent. Numai animalele, și pentru o mare parte, de asemenea, noi, ființele umane trebuie să prindem animalele, să le ucidem și să le

~ 116 ~

mâncăm carnea lor, în scopul de a hrăni trupul nostru. [8] Uite, acest lucru face ca inima și mintea omului inconfundabil sălbatică. Aceasta este ceea ce eu am observat în Roma, de prea multe ori cu luptele teribile cu tauri și alte lupte sălbatice, cu animale devoratoare în cuști special construite și amenajate. Pentru că în Roma și, de asemenea, într-o mulțime de alte locuri astfel de lupte cu animalele sunt ținute pentru a stârni dorința de război și spiritul de luptă curajos și să-l mențină viu, mai ales pentru soldați și cetățeni. [9] Și de la cine au învățat oamenii acea purtare sălbatică a războiului unde nici o urmă de iubire pentru Dumnezeu și a iubirii pentru aproapele poate fi găsită? [10] Aici, privește acolo în apă. Cu ce au greșit de fapt acești săraci pești că ei de multe ori sunt prinși afară din apă și mâncați de mii de păsări de apă lacome? Nu pot toate aceste tipuri diferite nenumărate de animale din aer, de pe pământ și din apă să se hrănească la fel ca animalele de casa domestice cu, de asemenea, nenumărate tipuri diferite de plante? Trebuie ca tot felul de animale mâncătoare de carne, de pradă să-și caute

~ 117 ~

hrana în efectivele de animale blânde și astfel provocă oamenii la o luptă sălbatică prin cruzimea lor, care este implantată prin puterea lui Dumnezeu? [11] Omul a trebuit să inventeze arme artificiale pentru a lupta împotriva fiarelor nimicitoare. Prin care a învățat cum să lupte, să ucidă și să cucerească, dar prin aceasta a câștigat ceva pentru a-i face inima și mintea sa nobilă așa cum Dumnezeu l-a sfătuit? [12] Acum uite, eu foarte des m-am gândit de multe ori la acest subiect și nu am fost capabil să primesc măcar o soluție satisfăcătoare pe jumătate de la vreo persoană înțeleaptă pentru acest adevărat mister al Sfinxului. Peste tot s-a spus: "Înțelepții zeii vor ști mai bine de ce au permis toate acestea." [13] Da, aceasta este cu siguranță așa, dar oamenii au câștigat ceva prin aceasta pentru inima și mintea lor? Da, pentru vânătoare, luptă și purtarea războiului ei au câștigat mult, și apoi, de asemenea, să dea legi să conducă și să fie de multe ori la fel de cruzi ca o hienă în justiția lor cu privire la acei oameni care au păcătuit împotriva legilor lor. Dar pentru restul, într-adevăr nu multe lucruri bune au apărut din faptul că au învățat să lupte - în primul rând

~ 118 ~

împotriva animalelor sălbatice și foarte curând după aceea, de asemenea, între ei. [14] Tu ești înțelept și puternic prin Spiritul lui Dumnezeu în din Tine. Învață-mă acum, de asemenea, în mod corect cu privire la acest subiect care mi se pare foarte important pentru mine."

Capitolul 19 Căpitanul întreabă despre scopul luptei în natură [1] Raphael a spus: "Voi mi-ați pus o întrebare foarte importantă, iar eu cu siguranță voi fi, de asemenea, într-o foarte bună în măsură capabil să vă răspund, dar voi ați pătruns mult prea puțin în sfera pur spirituală, și în acest fel voi nu veți înțelege adevărul complet. [2] Dar eu vă pot asigura în primul rând că ucenicii Domnului sunt pe deplin instruiți cu privire la faptul acesta deja de o lungă perioadă de timp, și în afară de ei, de asemenea, mulți alți oameni, iudei și neamuri, și în al doilea rând, că, de asemenea, voi veți ajunge la o înțelegere clară despre acest lucru. Vor fi oportunități astăzi, în care voi, de asemenea, în acest sens, veți glorifica și lăuda iubirea și înțelepciunea Domnului.

~ 119 ~

[3] Credeți-mă că Domnul a venit exact pe acest mic deal, astfel încât la vederea păsărilor de apă care mănâncă peștii cei mici vechile voastre obiecții despre dragostea, bunătatea și înțelepciunea adevăratului Dumnezeu să vă vină. Voi ați venit cu aceasta, așa cum eu am știut, de asemenea, de o lungă perioadă de

timp înainte. Și astfel, la momentul potrivit vouă

vi se va da o lumină corectă în această

chestiune.

[4] Prieteni, viața în sine este o luptă. Cine, ca

un om bun și evlavios, poate trece la cea mai

înaltă, liberă viață spirituală dacă în primul rând

nu a luptat foarte serios pentru aceasta? Dar

prin ce altceva ar trebui să lupte omul, decât pericolele care-l înconjoară din toate părțile? Și acestea au fost puse și permis pe acest Pământ de Domnul, astfel încât omul să le recunoască și să lupte împotriva lor până când le va depăși. Dar acum, destul despre aceasta, după masa de dimineață vor fi mai multe despre acest lucru."

[5] Când Raphael al nostru a spus aceasta, un

mesager a venit să ne spună că masa de dimineață era gata, la care noi am părăsit micul nostru deal și am mers la casa de Ebal pentru a

lua parte la masa de dimineață.

~ 120 ~

[6] După masa de dimineață noi ne-am dus direct afară, dar la un alt deal mai mare, de unde nu numai că puteam vedea golful Ghenezaretului, dar puteam vedea, de asemenea, o mare parte a lacului Galileei. Pe acel deal romanii aveau un fel de fortăreață, în scopul de a urmări de acolo fiecare mișcare, care era considerată neobișnuită pe lac și în golful nu lipsit de importanță al Ghenezaretului. Din acest motiv, gărzile romane erau mereu puse pe acel deal și ele nu permiteau cu ușurință cuiva să vină acolo, cu excepția cazului în care căpitanul însuși sau un alt comandant subordonat ca lider era prezent într-un grup care a vrut să viziteze acel deal. [7] Din moment ce căpitanul însuși era cu noi acum, cu 2 din ofițerii săi subordonați, noi nu am avut cea mai mică problemă să ne folosim de acel deal frumos. [8] Mai multe corturi deschise erau așezate acolo, prevăzute cu bănci pe care căpitanul le-a pus în scopul de a se folosi de ele, și el a lăsat, de asemenea, câteva noi corturi să fie puse pentru noi. [9] Atunci când noi am luat loc în corturi, a fost liniște pentru un timp, și toți s-au uitat la scenele de la mal și din golf.

~ 121 ~

[10] Dintr-o dată căpitanul a văzut mai mulți vulturi mari zburând din munții mai mari la malurile mai joase ale lacului, și a zis: "Avem din nou niște musafiri nepoftiți din acea înălțime, în același timp, ca întotdeauna, pentru a avea o dimineață foarte gustoasă la masa de la malul lacului. [11] Cu toate acestea păsările de apă sunt, de asemenea, animalele de pradă care se hrănesc ele însele cu pește de tot felul și alte animale acvatice, dar cu toate acestea par mai blânde pentru mintea noastră, și răpirea și uciderea animalelor nevinovate acvatice nu face o astfel de impresie îngrijorătoare și emoție în inima noastră ca atunci când un vultur puternic coboară în jos din cer ca o săgeată la una din multele păsări de apă, o apucă cu ghearele sale și o duce apoi pe vreo stâncă, o devorează acolo și îi mănâncă carnea." [12] În timp ce căpitanul încă își exprima reflecțiile sale umane, un vultur s-a aruncat într- un câmp de stuf pe malul lacului și a luat un pelican mare, care a fost săturat cu pește, și aceasta a făcut, desigur, un mare spectacol în aer, deoarece el a fost luat de ghearele ascuțite ale vulturului.

~ 122 ~

[13] Nu a durat mult înainte ca ceilalți vulturi să-i urmeze exemplul primului, ceea ce l-a făcut pe roman atât de supărat că el a venit la Mine și a spus: "O, Doamne și Învățătorule, Tu nu ai văzut sau n-ai vrut să previi ca aceste păsări lacome de pradă să atace păsările de apă mai blânde într-o manieră care este strigătoare la cer pentru fiecare ființă umană, cu sentimente mai bune? Pot astfel de scene teribile, care se întâmplă zilnic de multe ori în lumea de naturală, să contribuie la a face inima omului mai blândă și să o îndemne la o dragoste activă de aproape și milă? [14] Nu, atunci eu voi rămâne cu vechile mele principii de bază pe care eu le-am auzit acum câțiva ani din gura unui bătrân grec înțelept din Alexandria: "Tot pământul este un cuib de hoție și o vale de lacrimi pentru omul nobil. Pentru că tot ceea ce el vede și ce se întâmplă cu el este încărcat cu blestemul etern al zeilor. Nu este nimic altceva decât o existență continuă, și o mizerabilă și rapidă ajungere în existență, și o moarte crudă este întotdeauna rezultatul existenței. Și trebuie omul, care este chinuit cel mai mult în existența sa, încă să trăiască o viață complet bună, nobilă, umană și să onoreze continuu zeii blestemului? Dar cum poate el

~ 123 ~

face aceasta atunci când el vede doar o crudă furioasă întreagă natură în jurul lui? Așa că să lăsăm omul, de asemenea, pentru blestemul care este aruncat peste el de zei, să devină ca un leu, un tigru sau un vultur și să se răzbune el însuși pe semeni săi - indiferent dacă ei sunt ființe umane sau animale. Lasă-l să încerce să devină un rege și să se bucure de viața lui, care este scurtă, oricum, în ciuda zeilor." [15] Doamne și Învățătorule, eu nu spun acum că înțeleptul grec și-a exprimat un principiu real și adevărat pentru bunăstarea oamenilor, deoarece eu am găsit principiu foarte diferit de viață cu Tine în conformitate cu care eu de acum, de asemenea, voi trăi și acționa. Dar acum spune Tu Însuți, dacă tot omul natural - mai ales într-o țară în care roiesc tot felul de animale de pradă - poate ca urmare a observațiilor sale și experiențelor în cele din urmă să ajungă la un alt principiu de bază pentru viața umană de pe acest pământ, chiar dacă el are de fapt o minte bună, așa cum acest lucru poate fi de multe bine observat cu copiii care sunt încă minori. [16] Să ne uităm la țările în care roiesc tot felul de animale de pradă, și oameni care trebuie să le vâneze continuu pentru a preveni să fie

~ 124 ~

devorați de ele. Cum sunt acești oameni? Ei sunt la fel de sălbatici ca animalele care îi înconjoară. Ei jefuiesc si ucid, și nu poți găsi nici o dragoste și chiar mai puțină milă reală între ei, și nici o dorință sau tendință de la o bună activitate ordonată, liniștită. [17] Pe de altă parte, dacă ne uităm la un popor pe care eu l-am întâlnit o dată în Armenia. În țara acelor oameni, ai fostului rege înțelept exterminat foarte zelos ca cât mai multe animale sălbatice posibil de către mulți vânători foarte iscusiți. Și, de asemenea, vulturii și ulii nu au fost cruțați. Lor le-a fost permis să păstreze doar animalele de casă blânde și utile. Iar agricultura a fost domeniul principal de activitate al acelor oamenii. Și eu Îți spun, Doamne și Învățătorule, că eu cu greu am întâlnit oameni mai blânzi și liniștiți pe orice continent. [18] În timpul zilei și pe timp de noapte se poate călători în această țară pe toate drumurile mari și mici, fără teama de a fi atacat de un animal sălbatic și chiar mai puțin de o persoană agresivă. Și în orice casă ai intra, indiferent de cât de simplă poate fi, ei te vor primi în cel mai amabil mod. Și, cu toată dragostea și bunătatea ei te servesc cu tot ceea

~ 125 ~

ce dețin în acea casă, cu tot ce are nevoie omul. [19] Și cui ar trebui oamenii din această țară menționată să-i fie recunoscători pentru acest excelent, bun, plăcut și blând mod de dezvoltare a minții? Acelui rege înțelept care purificat țara sa de toate animalelor sălbatice de pradă. [20] Pentru Tine, Doamne și învățătorule, ar fi chiar mult mai ușor pentru de a purifica tot Pământul de toate animalele sălbatice. Și atunci oamenii, care nu ar trebui să lupte cu leii, panterele, tigrii, hienele, urșii, lupii, vulpile și încă multe alte animale sălbatice, ar arăta cu o educație bună, imediat ca armenii menționați."

Capitolul 20 Cele mai importante motive pentru varietatea în creația de pe Pământ [1] Eu am spus: "Prietenul meu, într-un sens natural, lumesc tu, desigur, ai complet dreptate, și puține ar putea obiectate împotrivă, dar în domeniul sufletului și al spiritului, care este complet necunoscut pentru tine până acum, tu vrei ceva de la Mine, care este complet împotriva fiecărei ordini de pe acest Pământ. [2] Uite, pe un corp ceresc unde este destinul oamenilor în ceea ce privește sufletul și spiritul

~ 126 ~

lor să devină copii perfecți ai lui Dumnezeu, totul trebuie să fie aranjate exact așa cum este amenajat pe acest Pământ. [3] Cu toate că ochiul tău nu poate vedea și rațiunea nu poate recunoaște nimic altceva decât judecata, persecuția, jaful, crima, moartea, decăderea si perisabilitatea, dar nu este așa cum îți imaginezi tu aceste lucruri, ci destul de diferit. [4] În primul rând, lenea, care este un atașament inevitabil al materiei corpului, este cel mai mare dușman al sufletului, care trebuie să devină din ce în ce mai treaz și activ, pentru că doar prin aceasta el poate să devină complet similar cu Spiritul lui Dumnezeu din el, și astfel să devină similar cu Dumnezeu. Și cu cât mai calde sunt țările în care oamenii și-au construit casele lor, cu atât mai ei sunt amenințați de acest prim dușman al sufletului. [5] Dacă în aceste țări nu ar fi tot felul de animale care sunt supărătoare pentru om, și dacă acesta nu ar trebui să aibă grijă de hrana corpului său, atunci el, de asemenea, nu ar avea grijă de dezvoltarea puterilor sufletului său. El curând ar arata ca un coral de mare sau ca rădăcinile unui copac care nu au nimic altceva de făcut decât să sugă substanțele

~ 127 ~

nutritive care sunt potrivite pentru el, din apă, din sol și din aer prin intermediul sistemelor sale organo-mecanice. [6] Iată, acesta este cel mai important motiv pentru care tot felul de lucruri au fost create pentru om pe acest Pământ, care îl vor trezi la diverse activități - în primul rând pentru trupul său, iar apoi, de asemenea, pentru sufletul lui, care este cel mai important. [7] În ceea ce privește al doilea motiv, fiecare gânditor poate descoperi cu ușurință acest lucru pentru el. Doar imaginați-vă Pământul ca un mare glob, complet uniform. Pe suprafața sa vastă ar fi doar complet aceleași pâraie, lacuri și mări. Fără munți, nici alte animale decât oi, nici păsări, cu excepția puilor, și nici alte animale acvatice decât doar exact același tip de pești peste tot. În același mod pe suprafața pământului nu ar crește decât doar un singur tip de iarbă ca hrană pentru oi, precum și doar un singur tip de fructe pentru a hrăni oamenii și puii. Mai mult, de asemenea, doar un singur tip de pom și un fel de copac pentru a construi o colibă, locuință simplă. Și astfel, de asemenea, ar fi doar un fel de piatră pretutindeni, precum și doar un singur tip de metal din care oamenii

~ 128 ~

ar putea să facă cele mai simple ustensile pentru traiul lor. [8] Acum, spune-ți tu însuți cât de mult progres ar putea face oamenii în dezvoltarea conceptelor, ideilor și imaginației într-o astfel de lume. [9] Eu nu trebuie să îți explic cât de extrem de slabă rațiunea și mintea lor ar arăta, în timp ce ele trebuie să devină mai înalte și mai pure. Dar Eu îndrept atenția ta asupra stării foarte proaste de dezvoltare a sufletului și a spiritului din ființele umane vii de pe Pământ care locuiesc în regiuni în care nu există munți în mediul înconjurător, unde doar aici și acolo crește iarbă uniformă pe pământ, și, în plus unele arbuști slabi, care se ofilesc la malul unor câteva pâraie urâte și lacuri, care arată ca niște bălți. [10] Aceste regiuni nu sunt necunoscute pentru tine. Cum arată dezvoltarea spiritului acestor locuitori? Iată, în cea mai mare parte sunt sălbatici. Și de ce? Pentru că ei nu pot ajunge la nici o dezvoltare a conceptelor, ideilor și imaginației productive de dezvoltare a rațiunii și a minții, din cauza lipsei unei cât mai mari varietăți de lucruri și creaturi care îi înconjoară, care sunt necesare pentru dezvoltarea mai mare a sufletului.

~ 129 ~

[11] Pe de altă parte, uita-te la acei oameni a căror țară este bogat dotată cu toate varietățile imaginabile, și veți descoperi că ei le-au dezvoltat. Dacă nu în sfera cea mai profundă a vieții interioare a sufletului și spiritului, atunci totuși în sfera minții exterioare, a rațiunii și imaginației, ceea ce omul are nevoie, dacă vrea să treacă la o dezvoltare mai mare a vieții interioare a sufletului și spiritului. Pentru că dacă vrei să urci un munte pentru frumusețea vederii, în primul rând trebuie să existe un munte, și atunci când există unul, atunci in timp ce îl urci, nu ar trebui să fi mulțumit cu jumătate din înălțimea muntelui - deși îți va oferi deja o vedere foarte mare -, ci mai mult decât atât fă efortul de a urca, de asemenea, cele mai mari vârfuri pentru a te bucura de vederea completă de acolo. [12] Deci, de asemenea, odată ce oamenii a căror rațiune, minte și imaginație sunt foarte dezvoltate, nu ar trebui să fie mulțumiți cu această jumătate de înălțime a vieții, ci ar trebui să facă efort pentru a ajunge la înălțimea maximă. [13] Tu vei înțelege ceea ce Eu vreau să îți spun cu acesta. Și aici tu ai un al doilea motiv pentru care Dumnezeu a înzestrat acest Pământ, cu o

~ 130 ~

așa de mare varietate din toate lucrurile, creaturile și fenomenele, din care până în prezent, cu toată dezvoltarea voastră Alexandrină, cu greu știți cea mai mică mișcare a micului alfa (prima literă a alfabetului grec).

Capitolul 21 Substanța sufletului și eliberarea sa treptată de materie [1] Cu toate acestea există încă un al treilea motiv, care este deja cunoscut de către toți ucenicii Mei, și, de asemenea, voi veți ajunge să cunoașteți acest lucru mai exact în viitor, decât vă poate fi explicat acum, pentru că rațiunea voastră interioară nu ar fi capabilă să înțeleagă acest lucru. Dar, ca o indicație, Eu vă pot spune acest lucru acum: ca totul, și încă mai mult, ceea ce Pământul conține, din centru până la mult peste cea mai înaltă regiune a aerului, este substanță a sufletului. Dar că această substanță rămâne o anumită perioadă de timp până când acesta este eliberată în condiții foarte diferite de judecată, de la dur la moale. Și din cauza acesta, ea devine, pentru ochiul fizic, cât și pentru simțul omului din această lume, vizibilă și tangibilă, ca materie complet moartă, dură sau moale. Acestora le aparțin în primul rând, tot felul de pietre,

~ 131 ~

minerale, soluri diferite, apă, aer și fiecare materie încă nelegată în aceasta. [2] Apoi mai este un întreg regn al plantelor, în apă și pe sol, împreună cu tranziția la regnul animal. În acest regat, judecata este deja mai blândă, iar substanța sufletului stă deja mai mult într-o anumită stare de eliberare față de fosta sa condiție grea de judecată. Substanța sufletului care a fost anterior ca și haotic amestecată este acum, de dragul dezvoltării inteligenței, sortată și formată ca entități independente, și astfel puteți vedea o varietate mare în acest al doilea regat. [3] În timp ce substanța sufletul a trebuit să treacă printr-o sortare mai mare în al doilea regatul datorită dezvoltării sale speciale de inteligență, acesta trebuie să fie adusă la o unificare chiar mai mare a inteligențelor separate, în al treilea regn al animalelor - care are o mult mai mare diversitate - în scopul de a ajunge la o inteligență individuală clară și mai liberă. De aceea în regnul animal nenumărate particule de substanțe suflet a tot felul de mici animale, se combină pentru un suflet animal mai mare, de exemplu cel al unui vierme mai mare sau al unei insecte.

~ 132 ~

[4] După ce și-au pierdut carcasa materială în care au fost închise, nenumăratele diferite tipuri de insecte se unifică din nou într-un suflet animal de un tip mai mare și mai perfecționat. Și acest lucru continuă până la animalele mari și perfecționate, care sunt parțial sălbatice și care sunt mai târziu parțial blânde - și doar după ultima unificare a acestor suflete de animale vor apărea sufletele umane care sunt dotate cu toate abilitățile inteligente posibile. [5] Când omul se naște în această lume și în continuare trebuie să poarte un corp de dragul eliberării sale complete, atunci este extrem de înțelept aranjat de Dumnezeu, că el, ca un suflet complet nu-și amintește toate fostele condiții necesare din formele diferite de existența prin care el în calitate de tranziție a trebuit să treacă. El și le poate aminti la fel de puțin cum și ochiul poate vedea și distinge micile picături separate ale mării. Pentru că dacă acest lucru i-ar fi fost dat unui suflet omenesc, el nu ar fi capabil să suporte unificarea a la nesfârșit diferite particule de substanță de suflet și inteligență, ci va încerca să se dizolve cât mai curând posibil, la fel cum o

~ 133 ~

picătură de apă se dizolvă pe un fier roșu- fierbinte. [6] În scopul de a păstra sufletul omului, fiecare amintire a fostelor forme de existență trebuie să fie complet îndepărtată de aranjarea corpului care-l cuprinde, până în momentul în care el devine interior complet una cu spiritul său de iubire de la Dumnezeu. Pentru că acel spirit este ca lipiciul prin care toate aceste interminabile diferite particule de suflet, de inteligență sunt solid unite între ele ca o ființă eternă complet indestructibilă. Apoi, ele vor străluci, se vor recunoaște și înțelege reciproc în toată claritatea, și vor slăvi și lăuda iubirea, înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea ca o desăvârșită ființă care este similară cu Dumnezeu."

Capitolul 22 Compoziția sufletului omenesc [1] Dar faptul că un suflet uman, și în mod corespunzător chiar trupul său foarte greoi, sunt puși împreună în acest fel, toată lumea care gândește și simte mai adânc va fi mai mult sau mai puțin capabilă să-și asume din multele indicii că el se poate descoperi cu el însuși.

~ 134 ~

[2] Luați multele, diferite, foarte mari noțiuni și idei pe care un suflet le poate dezvolta din el însuși, doar cu puțină instruire, și pe care el, de asemenea, le poate imagina - corect sau mai puțin corect, aceasta este pentru moment același lucru - dacă el nu ar fi pus la un loc, ca o unitate care conține totul în sine, el ar putea fi mai puțin capabil ca un bou sau un măgar să fie capabil de a proiecta construcția unui castel regal și de a-l construi în conformitate cu proiectul. [3] Dacă luați în considerare toate diferitele, animale din aer, cum ar fi insectele și păsările, precum și animalele de pe suprafața solidă a Pământului, și cele din apă, atunci veți descoperi la cele mai multe dintre ele capacitatea de a construi ceva. Uitați-vă la albine și alte animale mici din aer care arata mai mult sau mai puțin ca acestea. Uitați-vă la foarte diferitele cuiburi de păsări, și la furnici și încă alte insecte din sol, păianjeni și omizi. În plus tot felul de șoareci, castori care-și construiesc o casă precisă, vulpile, lupii, urșii și încă un număr mare de alte animale, și vedeți modul în care acestea își construiesc și își aranjează locuințele lor foarte eficient pentru ele însele. Uitați-vă mai departe la diferitele

~ 135 ~

animale, din mare, în special la crustacee. Atunci veți vedea la ele o așa mare capacitate de a construi că de multe ori uimesc chiar foarte mult cel mai bun arhitect. [4] Acum, fiecare animal, de la cel mai mic la cel mai mare, are, desigur, propria sa capacitate de clădire foarte simplu, care este tipică inteligenței sufletului său animal. Acestea știu în plus, materialul de construcție și mereu îl folosesc în felul și modul său. Dar în sufletul uman sunt prezente un număr foarte mare din toate aceste capacități de construcție a inteligenței animale, și de la ele, ca și cum ar fi printr-o conștientizare tăcută, el poate a pune, de asemenea, un număr foarte mare de concepte și idei împreună, și așa el poate crea complet noi și mari forme. [5] Și astfel omul poate, atunci când el este oarecum dezvoltat, inventa personal tot felul de case într-o varietate foarte mare, și nenumărate alte lucruri, și, de asemenea, să le realizeze cu voință, rațiune și zel. Ar fi putut face el aceasta dacă, în sufletul său toate aceste capacități diferite nu ar fi prezente în modul în care a fost descris? Desigur, nu, chiar și următorul animal cel mai inteligent, după om nu are nici o imaginație și, prin urmare, de asemenea, nici un

~ 136 ~

talent atotcuprinzător pentru a da formă lucrurilor. [6] Acum tu îți spui de unul singur: "Da, dar de ce trebuie un suflet uman să obțină de fapt, aceste abilități printr-un așa drum lung și obositor?" [7] Și Eu vă spun: eternul, cel mai bun și mai

înțelept Maestru Constructor al tuturor lucrurilor

și ființelor știe cel mai bine dintre toți de ce El a

plănuit în acest fel pe acest Pământ pentru dezvoltarea unui suflet omenesc desăvârșit, și Cuvântul Meu, în acest sens ar trebui să fie suficient pentru tine. Când tu vei fi mai perfecționat în tine, tu de asemenea îți vei da seama, de motivul pentru drumul lung și obositor. [8] Voi romanii, grecii și fenicienii și, de asemenea, egiptenii credeați în migrația sufletului, și încă mai credeți în aceasta astăzi,

la fel ca și perșii, indienii, chinezii de pe partea cealaltă a munților înalți, în marele, vastul și orient îndepărtat, și un alt popor mare, care trăiește mai la est pe insule mari, care sunt înconjurate de cea mai mare apă de pe acest Pământ - și, de asemenea, încă mai multe alte triburi de pe marele Pământ. Dar adevărul, care

a fost foarte bine cunoscut de primii părinți de

~ 137 ~

pe Pământ, este distorsionat peste tot și complet greșit, deoarece în decursul timpului oameni foarte dictatoriali s-au ridicat. Ei au fost învățători la început, dar mai târziu au devenit preoți plini de lăcomie și poftă de putere. Deoarece faptele reale cu privire la migrația sufletelor nu ar fi adus jertfe și de interes pentru ei, și de aceea ei au lăsat sufletele oamenilor să migreze din nou în animale și le-au lăsat să sufere în aceste animale, din care suferință numai preoții puteau să le scoată în schimbul marilor daruri."

Capitolul 23 Declinul doctrinei pure [1] "Dar", tu îți spui acum ție însuți, "cum ar putea un popor care avea deja adevărul să fie atât de prost pentru a permite acestor preoți răi și înșelători să îi facă muți și orbi?" [2] Eu vă spun: nimic nu a fost mai ușor decât aceasta. Vechii, adevărați înțelepți au dispărut de pe Pământ în decursul timpului, și deja în timpul vieții lor pământești anumite magi și ghicitorii au venit în prim plan care au confirmat învățătura lor cu tot felul de minuni care au fost arătate acestora de un spirit rău și au fost considerate ca dovadă divină de oamenii orbi care au fost complet ignoranți la aceste

~ 138 ~

înșelăciuni. Și în acest fel oamenii - care sunt foarte mândri de minuni pretutindeni - au putut fi ușor complet trași departe de la vechiul adevăr. Și falșii înțelepți, în avantajul lor, îi puteau face întotdeauna să creadă cu tărie indiferent ce vroiau să-i învețe. [3] Mulți dintre astfel de magicieni, din care în curând preoți și prooroci mincinoși au apărut, știau, și încă mai știu acum, arta, de exemplu, de a-și schimba vocea lor, astfel încât de la o distanță poporul să o audă ca și cum acesta ar veni de la un copac sau de la un animal. [4] Ei au imitat sunetul vocii și, de asemenea, accentul persoanelor cunoscute care au murit, prin care părea ca și cum vocea venea de la un copac, piatră, ac sau, de asemenea, la întâmplare, indiferent de ce fel de animal. Și acest lucru cu atât de mult real vicleșug real că fiecare persoană prezentă spunea: "Da, acesta este sufletul cunoscutului nostru cel decedat bine cunoscut, care era de altfel un bătrân bun și sincer. Ce-ar fi putut face rău împotriva lui Dumnezeu că sufletul lui trebuie să zacă acum într-o cămilă și trebuie să sufere cu siguranță mult?" [5] Cine era mai rapid în a da un răspuns decât acel magician-preot, care putea imita

~ 139 ~

vocea? Curând publicul speriat auzea următoarea frază de la cămilă: "Eu cu toată casa mea am vrut să rămân strict cu doctrina vechilor părinți, și prin aceasta am disprețuit noii înțelepți și profeții care sunt treziți de Dumnezeu. Astfel, am păcătuit și eu acum sunt exilat timp de 10 ani în această cămilă să sufăr insuportabil. Credeți noii profeți ai lui Dumnezeu și dați-le ca penitență pentru păcatul meu o jertfă pe care ei o doresc din comorile pe care eu le-am lăsat în urmă, atunci ei îl vor ruga pe Dumnezeu pentru milă pentru mine și eu voi fi eliberat din marele meu chin, și mai târziu voi veți fi liberi de acesta după moartea voastră fizică." [6] După un astfel de răspuns al cămilei este foarte de înțeles că foarte curând oamenii orbi au părăsit vechiul adevăr vechi și au crezut ferm în doctrinele proorocilor mincinoși. [7] Și, așa cum a fost înainte, așa se va întâmpla din nou după Mine, dacă nu va fi luată fiecare precauție cu răspândirea de învățăturii Mele, care este singura perfect adevărată. [8] Iată, acesta este politeismul, toată lumea păgână, credința complet greșită în migrația sufletului tău și în multe mii de alte prostii teribile ce au venit în existență.

~ 140 ~

[9] Chiar și atunci când mulți învățători reali au fost întotdeauna trimiși de Dumnezeu printre oamenii orbi, ei au realizat puțin, pentru că voința liberă - fără de care omul ar deveni un animal - trebuie să fie lăsată neatins pentru sufletul uman al acestui Pământ. Astfel, este nevoie de răbdare pentru a aduce omenirea, și cu siguranță, cele mai multe dintre ei într-o altă lume, la o lumină mai bună. [10] Dar vai, tuturor învățătorilor falși, preoților și profeților care încă cunosc foarte bine, vechiul adevăr curat, dar care mereu rețin persistent această învățătură de la persoane din cauza lăcomiei lor și setei de putere - ei mai târziu nu vor scăpa de administrarea Mea mânioasă a justiției. [11] Ei au, de asemenea, o voință liberă pentru o anumită perioadă de timp pe acest pământ și ei, de asemenea, pot face ce vor, dar odată ce vor merge prea departe, atunci Eu însumi voi revărsa, ca un fulger foarte luminos, lumina adevărului Meu etern al tuturor lucrurilor peste oamenii de pe Pământ, așa cum Eu Însumi v-am arătat și învățat acum. Atunci, toți învățătorii mincinoși, preoții și profeții vor plânge și vor încerca să se ascundă de oamenii mei luminați și de puterea lumini Mele. Dar încercarea lor și

~ 141 ~

marile lor eforturi vor fi complet în zadar, pentru că națiunile luminate vor alerga după ei cu biciul de foc de la un capăt al pământului la celălalt ca și cum aceștia ar fi animale sălbatice, devoratoare, iar ei nu vor găsi nici un han sigur, unde ei ar putea fi cazați, și împărăția și stăpânirea lor întunecată va ajunge complet la sfârșit pentru totdeauna. [12] Cu aceasta, prietene, voi aveți în afară de al treilea motiv, pe care Eu vi l-am arătat cât mai clar posibil pentru înțelegerea voastră, acum, de asemenea, multe alte lucruri, pe care nu numai voi, ci, de asemenea, toți ceilalți ar trebui să le luați bine la inimă."

Capitolul 24 Sugestia căpitanului pentru a demasca profeți falși [1] Căpitanul Mi-a mulțumit din toată inima pentru răbdarea și deranjul Meu, și a zis:

"Doamne și Învățătorule, deși totul din ceea ce Tu mi-ai explicat acum încă nu este la fel de clar pentru mine așa cum, probabil, este pentru toți ucenicii Tăi, eu totuși am pătruns atât de mult în spiritul adevărului că mă uit la acest Pământ acum, cu ochi foarte diferiți decât oricând înainte în viața mea.

~ 142 ~

[2] Dar un lucru mi-a venit în minte atunci când Tu ai explicat modul în care noii învățători mincinoși, preoții și profeții mincinoși pentru avantaje pământești vor întoarce ușor și repede oamenii departe de adevărul vechi, curat prin tot felul de înșelăciuni, despre care oamenii ignoranți desigur, nu poate ști natura sa. Dacă astfel de ticăloși din pur auto-interes vor începe să lucreze cu oamenii în acest fel, atunci un semn excepțional din ceruri va fi cu siguranță un mod foarte eficient de a închide gura acestor învățători falși pentru totdeauna. De exemplu, în cazul acelei false cămile vorbitoare - omul spiritual care continuă să trăiască în lumea de dincolo – le-ar apărea tuturor, foarte ușor de recunoscut și cu o față serioasă și ar depune mărturie împotriva învățătorilor falși într-un mod în care oricine poate înțelege, ar fi extrem de dificil pentru acei profeți falși să facă în continuare ceva împotriva unui popor care este luminat din nou din lumea de dincolo. Care este opinia Ta în această privință?" [3] Eu am spus: "Pe de o parte, multe lucruri se pot spune despre aceasta, dar pe de altă parte, foarte puține de vreo importanță. Pentru că uite, în primul rând, metoda pe care tu Mi-o propui Mie a fost folosită în toate timpurile de

~ 143 ~

către toate neamurile cu un efect mai mult sau mai puțin pozitiv. [4] Atât timp cât un popor a fost în cea mai mare parte încă loial vechiului adevăr, și numai aici și acolo o parte din această națiune a devenit prea lumească, părăsind adevărul din ce în ce mai mult, metodele tale adesea au avut rezultate foarte benefice pentru 2, de multe ori 3 generații. În generația a 4-a cu toate acestea, care era mai mult preocupată de căutarea de comori lumești, și care, din propria lor voință liberă, au trecut la iubirea de lume, metodele care au fost folosite au devenit fabule, și doar puțini au crezut parțial în ele. [5] Când aceste metode au fost folosite din nou, au avut deja un efect în general mic și au fost doar ridiculizate și batjocorite de cei proeminenți. Și falși oameni făcători de minuni, care cunoșteau, de asemenea, abilitatea de a lucra pentru portofele cele mari și proeminenți leneși, aveau deja avantajul. Și așa s-a mers mai departe în jos mai mulți ani cu diferitele neamuri, pentru vina lor. [6] Uite, metoda care tu Mi-a sugerat-o pentru a extermina tot ceea ce este fals printre oameni, este acum în cel mai bun mod în Mine Însumi din cele mai înalte ceruri și deja de o lungă

~ 144 ~

perioadă de timp prezentă în mod activ cu iudeii care încă sunt cei mai familiarizați cu vechiul adevăr în cel mai pur mod. Și de mai multe ori în Ierusalim și în multe alte orașe și locuri s-au realizat semne care erau posibile doar lui Dumnezeu, și a fost învățat adevărul cel mai iluminator din ceruri. Doar mergeți și investigați cât de mulți oameni s-au pocăit de la erorile lor vechi și păcate prin această cea mai bună metodă. [7] Iar, dacă cea mai bună metodă poate realiza atât de puțin prin care din necesitate voința liberă a oamenilor trebuie să fie păstrată, atunci cât de puțin un alt spirit din lumea mare de dincolo ar putea realiza? [8] În plus, aceasta este o sarcină grea pentru fiecare spirit foarte mult binecuvântat în lumea mare de dincolo, de a apărea vizibil din nou în această lume. Dacă el face acest lucru de voința sa liberă, atunci aceasta este, de asemenea, permis de Mine, dar nici un spirit nu va fi obligat să facă aceasta. [9] În special pentru un spirit mai puțin perfecționat, nu este mai puțin dificil să se întoarcă de dincolo în această lume - în special în rândul oamenilor pur lumești – ca atunci când tu ai dori să te întorci în corpul mamei tale, care

~ 145 ~

a fost prima și cea mai asuprită lume a fiecărei ființe umane, și ai dori să comanzi sau să realizezi ceva acolo. Cu aceasta, poți compara mai mult sau mai puțin situația vieții spiritelor din lumea mare de dincolo, cu pelerinii umani vii pe acest pământ oprimat. [10] Un cerc mic are spațiu suficient într-unul mare, dar atunci când este invers este dificil. Înțelege aceasta bine." [11] Ei toți s-au gândit o lungă perioadă de timp la acest lucru, și M-am odihnit. [12] Noi am mai stat timp de 2 ore după prânz pe deal. O mulțime de lucruri au fost încă discutate și, de asemenea, demonstrate în mod activ de către Raphael pentru Romani, și au fost scrise mai târziu de către căpitan și, de asemenea, de către subordonații săi. Apoi ne- am dus din nou acasă și ne-am împărtășit din masă. [13] Eu Mi-am petrecut după-amiaza în odihnă. Cu toate acestea, ucenicii au avut de răspuns la încă o mulțime de întrebări de la căpitan. Iar Ioan și Matei au scris lucruri și a făcut notații scurte despre ceea ce au văzut și auzit. De asemenea Iacov al Meu cel bătrân a făcut notații pentru sine, pe care el le-a pus în ordine numai după câțiva ani. Căpitanul a avut,

~ 146 ~

de asemenea, posibilitatea de a face notații în greacă pentru el, pe care, de asemenea, el le-a pus mai mult în ordine mai târziu. [14] Eu rămas cu ucenicii pentru aproximativ 8 zile pline în Ghenezaret, și mulți străini au venit acolo din apropierea Damascului și, de asemenea, din alte orașe care au venit să Mă cunoască și au acceptat să creadă în Mine. [15] Toate celelalte lucruri care s-au învățat și făcut acolo nu trebuie să mai fie menționate cuvânt cu cuvânt, deoarece până acum s-a arătat pe larg despre ce și modul în care oamenii au fost învățați de Mine și de Raphael, care, de asemenea, a rămas vizibil și în activ cu Mine în Ghenezaret în acest timp. Pentru că ei nu erau doar învățați în mod clar și complet adevărat în lucrurile Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ci, de asemenea, în tot felul de lucruri și fenomenele lor naturale. Astfel că ei au părăsit vechea lor superstiție, pentru că ei și-au dat seama și au înțeles erorile lor vechi. [16] În acest fel, în curând o comunitate foarte mare s-a format în numele Meu, în Damasc, precum și în alte locuri, iar numele Meu a fost lăudat în întreaga împrejurime.

~ 147 ~

Capitolul 25 Noul Testament. Curva din Babel. Circumstanțele spirituale din anii după Hristos până la a 2-a jumătate a secolului al 19-lea. Schimbarea spirituală prin strălucirea luminii divine.

(Nota bene, dictat la 11 august 1862. continuă până la capitolul 30)

[1] Nota Bene: o clarificare acum pentru acest timp. [2] Deja după 500 de ani de la viața Mea pământească, cele mai multe mesaje despre toate lucrurile pe care Eu le-am făcut și învățat pe parcursul vieții Mele fizice pe acest pământ în întregul regat iudaic parțial nu mai erau disponibile și în cea mai mare parte din nou amestecate cu prostii vechi, mai ales în ceea ce privește explicațiile lucrurilor și fenomenelor din lumea naturală - atât de mult încât nimeni nu mai putea descoperi adevărul curat în acestea. [3] Deși destul de multe din aceleași manuscrise, în mare parte realizate de către greci și romani, s-au păstrat, parțial în cele 10 orașe din valea lungă și largă a Iordaniei (cele aproximativ 60 de orașe, de asemenea, aparțineau de acestea, care în timpul Meu, dar,

~ 148 ~

de asemenea, deja înainte și după Mine până în momentul distrugerii Ierusalimului și a împrejurimilor sale, erau toate în mare parte locuite de greci și romani), parțial în Essaea (din care însă deja cu 1200 ani în urmă nici o urmă nu a putut fi găsită pentru că acel grup era prea mult persecutat de creștinii romani păgâni), dar mai ales în marea bibliotecă din Alexandria. [4] Dar, doar privește la toate aceste războaie devastatoare și marile migrații de oameni din jumătate din Asia, nordul Africii și aproape întreaga Europă. Si aceasta pentru ca deja foarte curând după Mine, oamenii, în special conducătorii comunităților, au distorsionat învățătura Mea și au amestecat-o cu prostia veche, pentru că cel mai pur adevăr din ceruri producea profit prea puțin pentru ei – așa cum a arătat profetul Daniel, și la scurt timp după Mine ucenicul Ioan pe insula Patmos în Apocalipsa lui pe care Eu i-am dat-o lui. [5] Atunci, cu mine a fost așa: Bine, din moment ce preferați mizeria veche, lumească în loc de aurul Meu curat din ceruri, și din moment ce prin aceasta vă arătați tot mai mult și mai mult ca niște câini care se întorc la ceea ce au vomitat, și de asemenea, ca porcii care aleargă rapid înapoi la piscina, unde au adesea s-au

~ 149 ~

murdărit mult, aurul din ceruri va fi luat de la voi pentru o lungă perioadă de timp. În necazul, întunericul și nevoia voastră voi veți tânji după Mine, și moartea va deveni din nou o mare teroare pentru voi pe Pământ. [6] Și așa s-a întâmplat până în acest moment. Aproape toate orașele și locurile, unde manuscrise despre multele Mele lucrări și învățături au fost în mare parte disponibile, au fost distruse și devastate. Doar mici Evanghelii ale lui Ioan și Matei, pentru a servi ca etică pentru oamenii de bună voință, sunt încă oarecum lingvistic corecte și păstrate ca documente reale despre lucrările și învățăturile Mele. De asemenea, scrierile lui Luca, și Marcu - în măsura în care el a scris pe scurt pentru el ceea ce a auzit de la Pavel - s-au păstrat, precum și mai multe scrisori ale apostolilor, din care însă, de asemenea, mult s- au pierdut, și Apocalipsa lui Ioan, deși, de asemenea, cu câteva erori lingvistice, care însă nu diminuează nimic din ceea ce este cel mai important pentru cei care sunt conduși de Mine. [7] În ceea ce privește celelalte învățături despre lucruri și fenomene și caracteristicile lor, doar câteva s-au păstrat până în acest moment - aici și acolo și mult mai ascunse. Și ori de câte

~ 150 ~

ori a fost găsit ceva din vremea romanilor și a grecilor, acestea a ajuns în mănăstiri, dar nu a fost niciodată spuse omenirii, care zăcea în întuneric - nici măcar de dimensiunea unei idei. [8] Eclipsele solare și de lună, cometele și alte fenomene foarte naturale nu erau profitabile pentru preoți, când au fost explicate în conformitate cu adevărul. Acestea foarte curând s-au schimbat în anunțători și declarații de pedepse pe care Eu le-am impuse asupra poporului, astfel ca, prin faptul acesta oamenii care s-au speriat să facă masiv pelerinaje la templele, care în curând au apărut ca ciupercile din pământ, pentru a aduce multe jertfe bogate la picioarele preoților. [9] Există încă multe manuscrise importante din timpul meu, care pot fi găsite în catacombele de la Roma și în castele papale din Spania și Italia, și, în unele locuri ale regatului german. Dar, de asemenea, acum, din cauza marii lăcomii și sete de putere și splendoare a curvei Babel, aceasta nu va arăta nimic din ele oamenilor, și aceasta de frica și marea îngrijorare a faptul că o va trăda foarte mult acum și că ea ar trebui să dea o socoteală strictă întregii lumi despre motivul pentru care atât de multe veacuri ea a ascuns adevărul

~ 151 ~

oamenilor. Din moment ce acest motiv umilitor este cu siguranță foarte clar pentru fiecare persoană cu gândire, aceasta într-adevăr, de asemenea, nu este necesar a explica în continuare. [10] Cât de scurt este timpul scurs până când cele 4 Evanghelii și "Faptele Apostolilor" ale lui Luca, scrisorile apostolilor și Apocalipsa lui Ioan au fost strict ascunse de la oameni? Și în mai multe țări în care încă sunt ascunse de ei. [11] Cât de puternic s-au opus împotriva luminii Mele puternic strălucitoare de știință care din nou va ilumina în mod clar de la est la vest, tot ceea ce este pe Pământ, iar acum acest lucru deja de 300 de ani. Și lumina ei strălucește chiar mai puternic, atât de mult încât, în acest timp, chiar cele mai multe camere secrete și ascunse ale fostei mari și puternice curve Babel sunt deschise ca în deplina lumină puternică a zilei. [12] Cineva ar putea întreba pe bună dreptate și spune: Da, cât timp această curvă Babel fi capabilă să meargă mai departe? [13] Apoi Eu am spus: Aceasta este o întrebare mică. Uitați-vă la lumina de strălucirii Mele luminoase, care devine tot mai luminoasă și mai puternică în fiecare zi. Cum poate acea minune

~ 152 ~

prostească babiloniană veche, întunecată, păgână, a cărei înșelăciune a fost pusă în lumină, în cele mai mici colțuri și găuri, să meargă în continuare împreună cu miile, acum de adevăruri complet dovedite matematic prin toate abilitățile științei și tehnicii, care poate fi folosite în mod liber și sunt accesibile pentru toată lumea? [14] Ea poate sta în continuare atâta timp cât încă mai există câteva femei în vârstă superstițioase în viață - rămase foarte proaste de odinioară - și câțiva fanatici ipocriți care doresc să creadă în povești ale preoților, și atâta timp cât acești conducători încă dețin orice mijloc pentru a proteja tronul curvei. Dar acest lucru poate și va dura doar pentru un timp foarte scurt, pentru că a fost luat în grijă ca mijloacele unor astfel de conducători să le fie luate - așa cum au fost deja luate de la mulți - și care acum sunt fără țară și popor și care trebuie să urmărească cum vechile lor activități, eforturi și lucrări întunecate merg în fum și vapori. [15] Doar spuneți: poate noaptea conduce pe Pământ atunci când soarele este deja ridicat înalt deasupra orizontului? Și aceasta este acum deja situația de pe Pământ. Lumina a

~ 153 ~

devenit prea puternică. Și conducătorii care au adoptat anterior tot întunericul atât de mult - de dragul de tronurilor lor și vieții lor de nedescris de bune - încep să înțeleagă marea lor neputință față de puterea invincibilă a acestei lumini. Dacă ei vor să supraviețuiască, ei trebuie să adopte acum o atitudine prietenoasă față de lumina pe care au urât-o în trecut atât de mult. Și dacă ei neobservați doresc să adopte din nou întunericul vechi, oamenii vor realiza aceasta. Ei vor refuza apoi să îi respecte și îi vor aduce în mare rușine și îi vor duce departe de tronurile lor de domnie, după cum există deja multe exemple de acum. [16] Voii Mele nu i se poate rezista. Deși eu am lăsat oamenilor continuu voința lor liberă atunci când este vorba de detalii, dar, în general, Eu sunt Domnul, și nu iau în considerare puternicii de pe acest Pământ. Timpul luminii este acum aici și nu mai poate fi oprit de nici o putere umană pământească.

Capitolul 26 Ei au aruncat Piatra de temelie. A venit timpul. Sfârșitul proorocilor mincinoși. [1] Acum, a venit, de asemenea, timpul Pietrei de temelie pe care constructorii, în special cei

~ 154 ~

din Babel, au aruncat-o. Cel care se va poticni acum de Piatra aceasta, va fi distrus, iar cel pe care Piatra de temelie va cădea va fi zdrobit, așa cum acest lucru se va întâmpla acum în curând și foarte curând tuturor celor care vor pune Piatra de temelie de o parte și doresc să urmeze curva Babel. O, cum vor plânge și vor boci în curând. Dar Piatra de temelie respinsă nu Îi va ajuta. [2] Eu am văzut cu mare răbdare jocul porcilor pentru o lungă perioadă de timp. Ca deținătorii de porci care și-au păstrat porcii lor din Gadara în timpul vieții Mele pământești. Dar au fost 2 oameni foarte în serioși posedați în vechea carieră de bazalt [Bazalt: rocă vulcanică cu granulație fină (de culoare gri închis, verde închis, maro, roșu sau negru).Piatră care s-a solidificat de la o stare topită.] – pentru că Gadara era un oraș minier vechi. [3] Cu cine pot fi comparați acei 2 oameni posedați care au fost ținuți cu lanțuri și frânghii în vechea mare carieră? Când Eu am venit, ei și- au rupt lanțurile și funiile în bucăți, au fugit la Mine și au spus: "Ce avem noi de a face cu Tine, înainte de timp" Uite, cei doi pot fi comparați cu însemnatul vechi spirit lumesc al goanei

~ 155 ~

după câștig în care locuiesc o legiune de alte spirite rele. [4] Dar, din moment ce aceste spirite au recunoscut voia Mea serioasă, Mi-au cerut să le permit să se mute în porci. Și cei 2 au fost liberi și M-au slăvit, deși gadarenii mi-au cerut mai târziu să-i părăsesc deoarece aceștia se temeau prea mult de mine. Și astfel, în viitor, adevăratul spirit al lumii și activitatea sa Mă va glorifica, de asemenea, pe Mine, pentru că el a fost eliberat din legiunea spiritelor sale rele, egoiste de puterea de luminii Mele. De și ele s-au mutat în porcii lor, dar prin aceasta au ajuns în ruină în mare.

[5] Toți slujitorii ultramontani [ultramontan:

dincolo de munți (Alpi)] ai curvei Babel aparțin porcilor, din cauza năzuinței lor murdare, egoiste și tiranice care au arătat-o foarte deschis și tare prin concordanța lor (concordanță: acord între biserică și stat) și misiuni, breve (breve: înscrisuri ale papei, care proclamă culte și favoruri) și blesteme. Și deja încă din momentul în care curva Babel a domnit peste neamuri și împărații lor, legiunile de spirite rele s-au mutat în porcii menționați mai sus, care au sărit în mare. Și în aceste vremuri

~ 156 ~

mai mult ca oricând. De aceea, căderea lor este sigură. [6] Marea înseamnă încăpățânarea lor de a persista în întunericul vechi și lumina pe care ei o persecută și blestemă peste tot - această lumină în toate ramurile științei și tehnologiei pe care Eu acum am lăsat-o să curgă din ceruri pentru toată lumea. [7] Uite, aceasta este de marea în care porcii sunt conduși de spiritele rele care s-au mutat în ei deja de o lungă perioadă de timp și în care își vor găsi căderea lor sigură. [8] Ei au săpat o groapă pentru lumina mea inițială din ceruri să o ascundă de ochii oamenilor și să o țină în întuneric pentru avantajul lor lumesc. Dar eu am eliberat lumina, iar acum aceștia cad în groapa pe care ei au săpat-o, în care lumina Mea cea cerească inițial a fost menită să se sufoce și să ajungă la ruină. [9] Din moment ce acest lucru se întâmplă acum în fața ochilor tuturor și la dorința evidentă a tuturor este lipsit de sens să întrebi când se va întâmpla acest lucru. [10] Este ușor de înțeles că acest lucru nu se poate întâmpla într-o clipă, la fel de puțin cum noaptea nu poate face dintr-o dată drumul pentru o zi deplină. Și în această lume, totul are

~ 157 ~

nevoie de propriul său timp. Și nici un om, oricât de mari ar putea fi talentele și abilitățile sale, nu poate fi un om de știință sau un artist într-o zi. Și nici un fruct al unui copac nu poate fi brusc coapte și savurat. Dar, odată ce copacii sunt plini de sevă, în primăvara apropiată, iar mugurii sunt puternic umflați, atunci acesta este cu siguranță un semn că acea căldură de primăvară și de vară fericită este foarte aproape. Unele perioade de lumină înghețată dintre acestea atunci nu mai pot face o mare diferență. [11] Ceea ce profetul Ezechiel a profețit în al 14-lea capitol despre pedeapsa lui Israel și a Ierusalimului se referă acum la toate lucrările de proorocilor mincinoși: acestea vor fi și trebuie să fie distruse. [12] În ce constau lucrările proorocilor mincinoși și cine sunt fariseii din ziua de azi, nu mai trebuie să fie explicat mai departe fiecărei persoane cu gândire limpede, pentru că toată lumea îi cunoaște pe vechii dușmani ai luminii, adevărului și iubirii de la Mine. [13] Când Eu Însumi am spus apostolilor să nu judece, condamne sau să blesteme pe cineva, astfel încât același lucru care a venit de la Mine să nu se întâmple cu ei, atunci cine le-a dat

~ 158 ~

dreptul de a judeca, condamna și de a impune blestemele cele mai teribile și îngrozitoare celor care, porniți de Spiritul Meu, au căutat și încă mai caută adevărul pur? Prin urmare, ei înșiși vor fi aruncate în groapa pe care au săpat-o pentru multe milioane de oameni nevinovați. Și în aceasta lucrările lor rele vor fi, de asemenea, judecate, necruțător și fără nici o milă, și ei își vor primi răsplata lor. [14] Uită-te la toate continentele, atunci vei vedea cum lucrarea falșilor profeți ai curvei Babel este urâtă pe Pământ de către aproape toți acei oameni care sunt ceva mai maturi, și modul în care sunt primiți și respectați misionarii lor. Desigur, nu după cum puteți citi în ziarele înșelătoare care servesc curvei Babel, ci destul de diferit. Doar cu oameni foarte imaturi și sălbatici ei încă mai pot sta pentru o perioadă scurtă de timp. Dar, odată ce ei își arată foarte curând tendințele lor lacome și dictatoriale, sau atunci când acestea apar de sub hainele lor de oi lupul care poate fi ușor recunoscut, succesul misiunii lor este terminat și aceștia trebuie să aibă grijă să scape de acolo și să-și salveze pielea lor. [15] Cât de des ei nu și-au trimis misionari lor cei mai îndrăzneți în China și Japonia, unde

~ 159 ~

există mult aur, argint și alte comori. Atâta timp cât ei nu-și înlăturau hainele lor de oi ei au fost tolerați, și au atras pe mulți la ei, de dragul învățăturii pretinse a păcii cerești. Dar, de îndată ce aceștia - așa cum este obiceiul să se spună - primeau căldură, și hainele lor de oi deveneau incomode pentru ei, gândindu-se că acum ar putea acționa în mod liber, în adevăratul lor aspect, interior, erau imediat recunoscuți pentru toate lucrurile pe care ei de fapt, le vroiau, și ei erau apucați și primeau răsplata binemeritată. [16] Când ei au primit vestea în Babel cu privire la meritata soartă teribilă, ei au fost declarați sfinți cu mare farmec și strălucire, chiar dacă Eu am spus și am învățat că numai Dumnezeu este sfânt. Dar pentru astfel de sfinți eu pot spune doar: "Eu nu te cunosc și nu te-am cunoscut niciodată. Deci, du-te departe de Mine și caută mântuirea și recompensa cu cei în al căror nume ai predicat și ai acționat. Pentru că tu nu ai predicat și cu atât mai puțin ai acționat în numele Meu, pentru încă din copilărie tu nu ai realizat o adevărată faptă de dragoste față de aproape, așa cum Eu am învățat, pentru că tu nu ai crezut niciodată în Mine, ci doar a abuzat de numele Meu in avantajul tău lumesc. Și, prin

~ 160 ~

urmare, nu te poți aștepta la nici o recompensă sau mila de Mine. Astfel, du-te la cei pe care i-ai slujit, și cere-ți recompensa de la ei."

Capitolul 27 Imposibilitatea mai multor războaie religioase [1] Și acest lucru este acum, de asemenea, cazul în această lume. În așa-numitul oraș sfânt deja roiesc mai mulți sfinți flămânzi, și nu mai știu ce să facă cu ei și ce mic paradis ei încă le- ar putea da pe acest Pământ, pentru că în ciuda amenințărilor blestemelor lor, ei nu poate comanda mai mult de câțiva kilometri pătrați, deoarece împărații neamurilor trezite și cu atât mai puțin oamenii înșiși nu doresc să fie comandați de ei. [2] Atunci, ce altceva pot face acei sfinți, leneși și înfometați, decât să părăsească sfințenia lor și să caute și să accepte alte servicii care nu erau fost suficient de sfinte pentru ei înainte, pentru a nu muri de foame ca sfinți. [3] Credeți că în situația actuală marile războaie religioase vor urma? Aceasta ar fi situația dacă omul din Babel ar avea în continuare fosta sa putere asupra regilor și națiunilor și dacă cea mai mare parte a oamenilor ar fi în continuare la fel de proastă și întunecată ca acum 300 de

~ 161 ~

ani. Dar în prezent urmașii vechiului Babel, odinioară atât de puternic au devenit foarte mici, iar oamenii sunt deja prea luminați de strălucirea luminii Mele. Chiar și omul cel mai simplu de la țară, cu toată familia lui nu mai crede că diavolul activează mașinile cu abur pe mare și pe uscat de dragul unui suflet, care este vândut lui, sau că diavolul sare și dansează încoace și încolo prin firele de telegraf, aducând mesajele dorite din țări și locuri îndepărtate proeminenților și, de asemenea, la celor simpli. [4] Câți sunt acolo care încă mai cred în mod serios în așa-numitele statui minunate? Unde încă mai poți găsi țări în care așa-numiții magicieni sunt arși ca vrăjitori, trăgând cititorii Bibliei și de alte cărți și scrieri spirituale în fața unei instanțe, inchiziții neobosite, care îi vor tortura până la moarte? Ce persoană care este oarecum educată încă acordă o importanță unor trimiteri la păcate, la toate aceste așa-numitele ceremonii religioase goale și nespirituale, la apă sfințită, tămâie, imagini sfințite, ceasuri si clopote, lumânări de ceară, moaște, mase de parastas și înmormântări scumpe, zilelor de post și zilelor norma [Norma: cuvânt latin (= regulă, directivă, importante sărbători bisericești în care au fost interzise distracțiile

~ 162 ~

publice] și încă mult mai multor astfel de lucruri? [5] Ei încă mai merg împreună cu aceste lucruri

de dragul legii exterioare care deja au devenit foarte slabe, dar din 1000 abia 10 încă mai cred în acestea, și nu la fel de serios cum acest lucru

a fost, din păcate, cazul pentru o lungă perioadă de timp în timpul vremurilor întunecate de superstiție.

[6] Dacă acesta este cazul acum pentru toată lumea, și nu altfel, atunci cum ar putea cineva

să ia în considerare un război religios mare sau

chiar general?

[7] Cei care sunt cu adevărat întunecați ar dori

să se ridice împotriva celor mulți iluminați, dar

sunt prea puțini. Și dacă cei iluminați vor fi atacați, ei știu că cu siguranță întotdeauna și mereu vor fi victorioși peste cei câțiva întunecați și complet lipsiți de putere. [8] Dar, în ciuda faptul acesta, vor exista tot felul de lupte și războaie mici pentru umilința de multor dictatori care doresc să oprească lumina Mea. Pentru că de acum eu nu voi mai avea răbdare sau considerație cu toți acești dictatori. Acest lucru voi îl puteți crede din moment ce Eu Însumi vă anunț acest lucru.

~ 163 ~

[9] Uită-te la împărăția în care trăiești. Ea încă mai are o atitudine puternică babiloniană - mai ales în ceea ce privește dictatorii - și aceasta pentru anumite motive pe care le poți imagina cu ușurință. Ei trebuie să-și adune acum toată puterea lor, și să-și ajute "Sfântul Părinte" al lor pe tron vechi - în cazul în care aceștia pot și vor face aceasta. [10] Da, dacă totuși ele se vor îndoi mai mult pentru a da neamurilor lor, ceea ce le aparține de drept de la Mine - din moment ce adevărul curat va face și trebuie să facă pe toată lumea liberă acum, potrivit Cuvântului Meu care numai El ar trebui să fie urmat - vor împărtăși, de asemenea, soarta celui de la care au așteptat mântuirea lor până acum. Ei nu au mijloacele financiare care sunt foarte necesare pentru un mai puternic ajutor. Și dacă ei vor continua să se bazeze pe un ajutor imaginat din partea unui altar sfințit de 7 ori și a imaginii care efectuează minuni, ei vor fi lipsiți curând de orice altă putere. Doar lasă-i să urmărească consecințele concordatului lor întunecat, și toate țările străine vor spune: "Dacă voi înșivă v-ați legat în mod loial te atât de mult de dușmanul nostru general, al luminii și dragostei de aproape, atunci noi numai putem face alianțe de

~ 164 ~

prietenie cu voi. Să vă ajute aceia acum în nevoia și singurătatea voastră, de dragul cărora v-ați uitat vechii prieteni și pe care i-ați favorizat - atât de mult încât v-ați dat mai mult de jumătate din putere în mâinile lor, acest lucru în marele vostru dezavantaj." [11] Gândește-te tu însuți, și vezi dacă în țara ta consecințele extrem de amare ale acestui act necugetat nu sunt în acest fel rostite tare peste tot. Apoi astfel de greșeli ar trebui să fie foarte curând corectate, altfel acel foc general, rău, care aduce moartea va veni, de asemenea (acest lucru posibil se referă la Concordatul din 1855, care a dat bisericii autoritatea în școală, educație, căsătorie și așa mai departe. Consecința fost un război între Austria, Franța și Italia în 1859 și un război între Austria, Italia și Prusia în 1866). [12] Atunci când toate mijloacele lipsesc pentru a păstra o casă, și când prietenii lor și chiar rudele își întorc spatele și nu vor să audă sau știe ceva pentru a păstra o astfel de casă, care a fost neglijată pentru deja o lungă perioadă de timp, atunci cum vor fi capabili să stea ca o casă puternică, chiar și în stilul vechi? [13] Da, se poate întări ea însăși și să devină din nou puternică, dar pentru a face acest lucru

~ 165 ~

este în primul rând nevoie de o voință neîndoielnică, fermă de a îndepărta tot ceea ce este vechi și ruinat, pentru stabilirea unei noi fundații, ferme, și a repara toată casa precum și un acoperiș ferm prin mulți muncitori buni,. Apoi, toată lumea va vedea și va spune:

"Uite, acum aceasta casa, care în trecut a devenit cu totul inutilă, și și-a recăpătat adevărata valoare, și putem avea încredere în fundație, camere si acoperișuri." [14] Dacă ei ar lua problema în mâinile lor în acest fel, ei nu ar fi lipsiți de orice fel de buni prieteni din exterior și încă mai mulți din interior. Dar cine se va încrede vreodată într-o casă în care nimeni nu mai știe cine dictează de fapt legea stăpânului casei, astfel încât el să poată arăta în continuare ca un stăpân al casei pentru o vreme.

Capitolul 28 Viitorul bisericii ceremoniale [1] Care este folosul de a coase o bucată de pânză nouă pe o haină veche uzată, astfel ca locul reparat să acopere pielea goală, protejând-o împotriva vântului pentru puțin timp. Dar apoi, când vine doar o mică furtună, se va rupe cu ușurință noua bucată de pânză de pe haina veche, uzată, și, în același timp, de

~ 166 ~

asemenea, o parte din haină. Atunci cine va acoperi pielea goală împotriva frigului? Deci, fă o haină complet nouă și puternic pentru tine imediat, atâta timp cât tu încă ai în continuare mijloacele de care, și nu le risipi în dobândirea de noi bucăți de pânză pentru a repara vechea și extrem de uzata haină, lucru care nu este profitabil. Apoi, când furtunile vor veni, ele nu vor mai fi capabile să facă nici un rău pielii tale. [2] Ce hangiu reală vrea să pună vinul nou în burdufuri vechi? Ce se va întâmpla cu acei saci atunci când vinul nou va fermenta în ei? Vinul va rupe sacii, iar hangiul neînțelept va pierde sacii, precum și vinul. Un conducător neînțelept, care împinge o nouă Constituție într-una veche se poate aștepta la același lucru. Din necesitate, cel nou va duce la ruina celeilalte, și conducătorul va pierde tot de ce: constituția sa, țara sa și oamenii lui, așa cum există deja mai multe exemple despre acest lucru acum în Europa, și în curând alții vor urma. [3] Eu vă spun: oricine va privi în continuare la acel om care își spune pios, și va vorbi cu el cu limba de șarpe, în timp ce lumina Mea din ceruri devine din ce în ce mai intensă, va fi în curând complet părăsit și va rămâne singur. Pentru că Eu vreau curte de lungă durată (curte: a căuta

~ 167 ~

afecțiunea) a lui Babel să ajungă în cele din urmă la un capăt. De acum încolo, totul va fi nou și diferit, și Cuvântul Meu care pe l-am rostit apostolilor și la o mulțime de alte persoane, trebuie să apară acum cu noua putere și tărie, și apoi să dureze până la sfârșitul timpurilor de pe acest Pământ. Toată lumea trebuie să vină în soare și se încălzească în lumina învățăturii Mele din ceruri. Iar cei care Mă recunosc cu sinceritate și dragoste trebuie să aibă, de la naștere până la moarte, o relație foarte vizibilă continuă din nou cu îngerii Mei și astfel, de asemenea, cu Mine, la fel cum a fost în timpul începuturilor. [4] Acum te întrebi, de asemenea, ce se va întâmpla în țara ta, atunci când saci vechi vor pocni din cauza vinului nou, care va fi forțat pus în ei și vinul se va vărsa. Eu îți spun: cu siguranță va fi de o mie de ori mai bine decât acum, când aproape nimeni nu are încredere nici măcar fratele lui cel mai cinstit de teama pentru toată mizeria și nevoia ce poate veni de la acea ezitare lung și costisitoare, când el tot timpul a spus: "Niciodată nu vei ști ce se va întâmpla." [5] În momentul în care sacii de vin se vor sparge, marii consumatori nu vor mai exista, iar

~ 168 ~

statul va avea grijă ca cei care au servit cu loialitate statului și poporului pentru o lungă perioadă de timp cu spiritul și mintea lor să nu ducă lipsă de nimic. Dar mai mult de un sfert de milion de plimbători pe stradă și leneși fără merit - mai ales din partea clerului - nu vor mai beneficia de venitul lor mare și de pensii (În anii 1868-1874 legile concordat s-au schimbat în legile statului. Ca urmare a acestui fapt, numeroase autorități ale clerului au rămas fără serviciu), dar dimpotrivă, ei vor fi strict obligați să plătească datoria statului, pentru că aceasta va fi respectată în toate circumstanțele, astfel că un frate să nu facă o plângere altuia. [6] În toate circumstanțele Eu sunt din nou la conducere acum. Și așa nu va mai fi haos în dezavantajul celor care aderă la Mine. În acest an Eu mai am un pic mai multă răbdare cu țara în ale cărei legi locuiești, dar nu mult mai mult - chiar dacă mulți dintre vechii Mei prieteni ar trăi în continuare în trupul lor și în mare iubire și credință. Cei care Mă urmează, iar noii iluminați, vor fi cu siguranță mântuiți, dar toți ceilalți vor fi pedepsiți. [7] Acum îți spui, desigur, în tine din nou: "Da, Doamne, totul e în regulă, pentru că odată ce conducerea unor oameni este răsfățată si

~ 169 ~

răutăcioasă, oamenii trebuie să primească o alta care îndeplinește nevoile fizice și mai ales spirituale ale oamenilor. Dar, atâta timp cât vechile temple de idoli, care sunt numite case ale lui Dumnezeu sau biserici, există încă cu robii lor, și efectuează serviciul lor, și încă pot predica marea lucrare a clericilor lor supuși lui Dumnezeu pentru încă mulți oameni orbi, în special în locurile de pelerinaj și mănăstiri, o nouă conducere a oameni - fie că există de la o nouă constituție sau un nou conducător - va fi mereu în pericol de a recidiva treptat din nou în vechiul întuneric. Și toate astea mai devreme atunci când funcționarii din temple vor trebui să trăiască din veniturile muncii lor. Atunci dacă ei încă vor exista pentru o anumită perioadă de timp ca învățători ai poporului, atunci să fie plătiți la fel ca orice alt funcționar public. Dar niciunul nu ar trebui să vrea sau să accepte vreo plată de la nimeni pentru serviciul lor în biserica. Atunci, lucrările slujitorilor templului exploatarea, înșelarea și furtul poporului vor fi cu siguranță foarte clar oprite. Și pelerinajele, statuile minunate și moaștele și încă mult mai multe alte erori bisericești și abuzuri în curând va fi puse la un sfârșit."

~ 170 ~

[8] La aceasta, Eu spun că pe de o parte, opinia

ta este complet corectă și dreaptă, și pentru un timp, ar face, de asemenea, bine pentru că așa- numitul om spiritual ar fi incontestabil mai implicat în învățarea oamenilor pentru ceea ce

el este plătită decât în ceremonii clerice care nu

mai sunt profitabile pentru el. Dar dacă el și-ar efectua serviciul său cleric fără plată, oamenii orbi l-ar considera pe el a fi chiar mai important datorită valorii sale pentru Dumnezeu, și în acest mod vor cădea automat în vechea lor superstiție, încă mai rău și mai adânc decât înainte. Ceea ce-i va da un mare și magnific prestigiu față de oameni, omul spiritual nu l-ar reprezenta ca pe ceva care nu are nici un merit pentru Mine, dar ca ceva care este extrem de plăcut pentru Mine. Și în acest fel, va întări oamenii în vechea lor superstiție și ar face un nou tron pentru marele conducător al curvei Babel care acum se apropie de sfârșitul său complet.

[9] Așa că lasă clerul să exploateze

oamenii. Lasă oamenii încă orbi să facă pelerinaje și să plătească masele scumpe. Lasă-

i să-și facă mărturisirile lor, să meargă la

biserică, să organizeze procesiunile exagerat de scumpe pentru cei decedați, lasă acești clerici

~ 171 ~

să urmărească moșteniri și să vândă scutiri scumpe si scutiri de păcat. Lasă acei Babilonieni să facă lucruri chiar mai rele, apoi, de asemenea, cel mai orb își va veni în curând în fire și va spune: "Nu, o astfel de religie nu poate fi decât înșelăciune, pentru că cei care sunt cei mai convinși de învățătura curată a lui Hristos și care ar trebui să acționeze în consecință, arată prin faptele lor, că ei înșiși nu atașează nici o importanță acestei întregi învățături, ei nu cred într-un Dumnezeu, și de aceea ele sunt pur și simplu profeți falși. Le pasă doar de burta lor. Ei iau de multe întreaga avere a oamenilor prin tot felul de înșelăciuni. Și dacă acest lucru nu este suficient, ei o iau printr-un fel de constrângere legală care este permisă acestora de către stat. Și ei nu dau nici măcar unui suflet însetat o înghițitură de apă, din toate lucrurile pe care ei pur și simplu le-au jefuit. Prin urmare, departe cu toți acești profeții falși. Departe cu acești lupi devoratori în haine de oi, și departe cu tot ce ei au chinuit, înșelat și jefuit oamenii săraci, orbi. Departe cu templele, altarele, imaginile secrete, moaștele, ceasurile și toate ustensilele clerice inutile, care nu au nici o valoare spirituală pentru viață. De acum înainte, vom examina întreaga învățătură a lui Hristos noi înșine, și să

~ 172 ~

ne fie explicată de către învățători adevărați, care sunt luminați de Dumnezeu, iar apoi vom trăi și acționa în consecință. Și învățătorul adevărat nu va fi flămând sau însetat la masa noastră, și el, de asemenea, nu va trebui să umble desculț."

Capitolul 29 Viitorul statelor din Europa și America [1] Iată, acesta este modul în care lucrurile sunt acum în Italia, care era încă întuneric până de curând. Acesta este modul în care aceasta a fost cu regatul german mulți ani în urmă, ca și în trecut în Anglia și în America de Nord, care - prin lupte grele - se purifică și mai mult în acest moment de toate tendințele care se opun învățăturii Mele inițiale. Acolo ei adesea spun:

"Dar Doamne, cum poți permite confederațiilor, care doresc să țină sclavi, să câștige victorii importante împotriva Unioniștilor foarte umani? (confederații: statele sudice al Americii de Nord, care s-au separat în 1861 din partea Uniunii Americane (Secesiunea) și uniți ca confederații. Unioniștii au reprezentat Uniunea a statelor nord americane. Aceste două partide au purtat așa-numitul război de secesiune din 1861

~ 173 ~

până în 1865 prin care abolirea sclaviei a fost doar unul dintre motive) " [2] Dar Eu vă spun: cu confederațiile nu totul este păcat, și cu Unioniștii nu totul este virtute. Și astfel, ambele părți acum își scot așchiile si bârnele din ochii celorlalți, și unul mătură în fața ușii celuilalt, ceea ce nu ar trebui să fie calea în conformitate cu învățătura Mea. [3] Cu toate acestea, atunci când una cât și cealaltă parte își va elibera mai întâi ochii lor de așchii și bârne, și vor mătura balega de pe pardoseala casei lor, cele 2 partide se vor înțelege curând și ușor între ele și vor ajunge la un acord. [4] Astfel de argumente mari și, de asemenea, mici - între națiuni precum și între persoane individuale - se întâmplă întotdeauna atunci când nu se respectă învățătura Mea, care spune ca nimeni nu ar trebui să spună aproapelui său:

"Vino aici, atunci voi lua așchia din ochiul tău." Apoi aproapele spune: "Ce-ți pasă de așchia în ochiul meu în timp ce eu pot descoperi o întreagă bârnă în ochiul tău? Curăță mai întâi ochiul tău, numai atunci tu mă poți ajuta să-mi curăț ochiul meu." [5] Există deja o mulțime de astfel de lupte și încă vor fi mai multe dintre ele, dacă oamenii

~ 174 ~

nu vor adera în mod activ și complet la învățătura Mea pură. [6] Dar povestea din America nu va mai dura mult. În America de Sud, unde Babilonul este încă mult mai prezent decât oriunde altundeva pe Pământ, o judecată mare se va revărsa în curând, pentru că Babilonul trebuie să fie transformat peste tot într-un nou Ierusalim, și porcii gadareni păgâni trebuie să meargă la ruină în mormântul nopții lor. [7] Eu cred că ți-am arătat acum mai mult decât suficient ca o "nota bene" pentru acest timp. Și toți cei care pot socoti într-un fel vor ajunge ușor să-și dea seama care este situația și de ce acest lucru se întâmplă, și că prin necesitatea aceasta în curând trebuie să se producă rezultatele. [8] Deci, nu trebuie să Mă întrebi anul, ziua sau ora, deoarece toate aceste lucruri sunt deja clare pentru toată lumea, și toată lumea trebuie să vadă cu siguranță sfârșitul foarte aproape al nopții atunci când vede norii mici la orizont care sunt puternic iluminați de soare. [9] Doar lasă acei oameni care dețin ceva putere într-un fel sau altul să încerce să interzică ierbii și tuturor ierburilor, arbuștilor și arborilor să crească din nou primăvara, pentru a

~ 175 ~

face muguri noi, pentru a deveni verde și să înflorească, și să prevină toate aceasta, sau să comande vântului și să spună fulgerului liber drumul său, atunci ei vor fi convinși în curând cât de mare este neputința lor ca un rezultat al nebuniei lor. [10] Odată ce Eu am rostit ceva și vreau să se întâmple, se va întâmpla la fel de sigur cum soarele trebuie să răsară în fiecare dimineață și să apună seara. Eu de fapt, nu trebuie să îți mai spun nimic mai mult, cu toate că eu încă mai pot vedea o întrebare în mintea ta în ceea ce privește Franța, cu privire la ceea ce acest regat, care este acum în ceea ce privește pământesc foarte puternic, va face cu privire la prezenta, generală a curgerii luminii. Eu îți spun: să meargă împotriva voinței Mele, va fi cu siguranță greu și imposibil.

Capitolul 30 Ordinea de dezvoltare [1] Faptul că (Franța) se arată acum pro forma (pro forma: a face ca o formalitate) protector al Babilonului, în timp ce acesta este de fapt inamicul său, este foarte adevărat, pentru că prin aceasta va reține alte state cu conducătorii lor, care sunt încă foarte mult în favoarea Babilonului, să pună cu forța lor combinată

~ 176 ~

vechea noapte din nou pe tronul său înalt pentru a subjuga poporul lor, chiar mai mult decât oricând înainte. Pentru că doar foarte puțin dintr-o, bunăvoință liberă este lăsată cu vechii conducător față de oamenii lor. Ce fac ei acum în beneficiul poporului este impus de circumstanțe. Dacă aceștia ar putea îndepărta aceste împrejurări, prin unele metode benefice, ei imediat ar începe să cânte un alt cântec și de fapt, foarte trist pentru oamenii lor, iar oamenii ar trebui din nou să danseze la conductele vechii Inchiziții spaniole, care cu siguranță nu ar fi dorit de nimeni. [2] Pentru a distruge dintr-o lovitură toate circumstanțele actuale, care încă plutesc între bine și rău, ar însemna distrugerea țărilor și popoarelor. Prin urmare, totul trebuie să aibă și să treacă printr-o anumită perioadă de timp, în această lume. Atâta timp cât vinul-must nou nu este foarte bine fermentat și, astfel, nu și-a eliminat toate impuritățile de la sine prin propria sa activitate, acesta nu va deveni un vin pur și spiritual. [3] Dacă cineva vrea să construiască o nouă casă, bună, el trebuie doar să distrugă complet vechea casa după ce a construit una nouă. Pentru că dacă el ar distruge-o imediat pe

~ 177 ~

cea veche, atunci unde ar trăi el și cine îl va proteja împotriva tuturor tipurilor de disconfort în timpul în care noua casă este construită? Atunci este mai înțelept să porți o haină veche, indiferent de cât de purtată și reparată, din nevoie până când una nouă este gata decât să se umble gol. Și astfel, în conformitate cu ordinea Mea foarte bună, un lucru trebuie să vină întotdeauna din celălalt după aceea poate rezista și să fie durabil. [4] În timpul în care Eu am dat învățătura Mea pe pământ oamenilor, păgânismul a fost larg răspândit în toate direcțiile în tot felul de forme și apariții, și învățătura Mea a fost doar o stea de dimineață strălucitoare în marea noapte păgână. Luceafărul de dimineață în curând a devenit ușor acoperit de norii foarte groși ai păgânilor, atât de mult încât oamenii cu greu și cu dificultate puteau ghicii poziția sa adevărată. Unii au spus: "Uite, aici" și alții:

"Uite, acolo". Și s-a întâmplat că ei au luat alte stele drept steaua de dimineață și le-au onorat foarte mult. Și astfel, pentru fostul extrem de puternic păgânism a fost foarte ușor să se topească împreună și să unifice luceafărul de dimineață cu ei înșiși, și în acest mod să se prezinte ca singura, adevărată veche stea de

~ 178 ~

dimineață oamenilor care au întrebat de luceafărul de dimineață despre care au auzit în mod repetat. [5] Luceafărul de dimineață, care este în acest mod deformat și acoperit de nori efectuează, de asemenea minuni în fața oamenilor orbi în timp ce doar numele de Zeus a fost schimbat cu al Meu. Și oamenii au fost mulțumiți, iar vechiul păgânism a rămas, cu schimbări foarte mici. Dar totuși, învățătura Mea a rămas intactă și bine conservată, cu câțiva oameni, în ciuda tuturor persecuțiilor. Sămânța nobil care a căzut în pământ bun a prins rădăcini, bune și puternice, a înflorit și a purtat roade bune, deși în secret, neobservat de ochii orbi ai curvei Babel. [6] Luceafărul de dimineață a devenit un soare care este acum complet, și norii de păgânismului nu vor mai fi capabili să acopere acel soare, astfel încât nici măcar cineva cu ochii slabi nu ar putea lua ziua drept noapte. [7] Strălucirea luminii Mele a devenit puternică și nu va mai fi niciodată îndepărtată de noaptea păgână. Cum? Aceasta Eu am arătat în mod clar în acest "Nota Bene". [8] Vreau să închei acest înscris sfătuind cu toată dragostea Mea pe fiecare dintre prietenii

~ 179 ~

Mei, nu numai de a citi acest lucru, dar să îl ia bine la inimă și să creadă că Eu sunt cel care a descoperit acest lucru din mila Mea liberă prietenilor Mei să mângâi inima lor și luminez rațiunea sufletului lor. Și în schimb Eu nu-mi doresc nimic altceva decât numai dragostea sinceră și, astfel, de asemenea, o credință vie. [9] Cel care poate și vrea să facă ceva special, din dragoste pentru Mine, pentru mereu săracul Meu pământean și acum deja bătrân ajutor (Jakob Lorber), Eu în curând îl voi răsplăti înmulțit, amin. Aceasta spun Eu, Domnul, Viața veșnică și Adevărul. [10] Și acum, în scrierea următoare vom reveni din nou la Evanghelie. Noi vom mai rămâne încă o jumătate de zi în Ghenezaret, apoi noi vom călători în scurt timp prin cele 10 orașe".

Capitolul 31 Domnul în Cezarea lui Filip (continuare) Îndoielile urmașilor Domnului [1] Așa cum s-a spus în fosta scriere, Eu am stat încă o jumătate de zi în Ghenezaret, de dimineața devreme până la mai mult de ora 1 după amiază. [2] În acel timp Eu am binecuvântat prietenii Mei, care erau încă prezenți aici, bătrânul

~ 180 ~

Marcus, Kisjona, Philopold și, de asemenea, Maria. Ea a mers mai întâi la Kis cu Kisjona și Philopold, a rămas acolo ceva timp și a plecat, de asemenea, din nou în Nazaret. Acolo, ea a spus fraților Mei tot ce a auzit, văzut și experimentat din învățătura și lucrările Mele de care frații Mei au fost foarte surprinși, așa cum au fost, de asemenea, alte cunoștințe vechi și prieteni ai lui Iosif, ai Mariei și celor 3 frați care erau tâmplari acasă și care au avut grijă de casă. [3] Dar, în ciuda faptului că ei au crezut în Mine, mulți dintre ei au ridicat din umeri și au spus: "El chiar realizează lucruri mari, și învățătura Sa este complet adevărată, pură și bună, dar dacă El se va opune slujitorilor templului prea mult și va mărturisi împotriva lor, și va acționa cu toată puterea și tăria Sa divină împotriva lor, El va merge la ruină, pentru că atitudinea lor față de El și urmașii Săi, care sunt cu siguranță deja răspândiți pe scară largă, este așa cum am auzit, neobosită și rău voitoare peste tot. [4] Deși El are mulți prieteni buni și adepți printre neamuri care cred în totalitate în El, dar printre iudei încă sunt foarte puțini, și chiar și ei Îl consideră în cea mai mare parte drept un

~ 181 ~

mare profet și nu vor să audă sau știe prea multe despre un Fiu al lui Dumnezeu, chiar și atunci când la El și cu El, totul a fost împlinit cum proorocii au proorocit despre El. [5] Acum aceasta cu ușurință ar putea dovedi că El va trebui să împartă soarta rea a lui Ioan Botezătorul, iar apoi acei câțiva iudei care până acum încă mai cred în El se vor suci imediat și se vor întoarce din nou la farisei din marea frică de templu, și îi vor ajuta să-i persecute pe cei care sunt urmașii Săi până acum. [6] Cu toate că, până în prezent El a fost capabil să stea ferm peste tot și a putut rezista cu putere tuturor celor care L-au persecutat, si, noi, de asemenea, sperăm și credem cu tărie că El, prin natura și ființa Sa divină, și în conformitate de puterea înțelepciunii divine care îl umple, El foarte bine și fără perturbări va finaliza lucrările, pe care le-a început. Dar lumea este falsă și rea, și copiii ei sunt întunecați și foarte răi. Și până în prezent au știut întotdeauna, și cu siguranță încă mai știu, arta de a transforma tot ceea ce Dumnezeu a revelat prin profeți de dragul oamenilor - indiferent de cât de adevărat, bun și înțelept era - și să le schimbe în propria lor răutate. Și acest lucru ei îl fac în așa fel încât chiar și

~ 182 ~

oamenii naturali mai buni și mai luminați din multele lucruri false și rele, nu mai puteau vedea ceea ce a fost vechi, pur divin, adevărat și bun, și, astfel, au trebuit să rămână în falsitatea și răul lumii. [7] Ei bine, acum, Fratele nostru divin Isus a început deja să lase o puternică lumină strălucitoare prin teribilul întuneric și în răutatea fariseilor și urmașii lor fideli, în așa fel încât, de asemenea, neamurile, cu multe sute sunt luminează și se încălzesc în lumina sa. Dar în această lume, posibilitatea este încă imaginabilă și prezentă pentru Fratele nostru, ca zelul Său justificat să ajungă la un sfârșit trist." [8] Multe au fost de acord cu aceste cuvinte, dar nu Maria și câțiva dintre prietenii și prietenele ei. [9] Și unul dintre ei a spus: "Ascultă, dacă El Însuși dorește și va permite aceasta, cu siguranță se poate întâmpla că cei răi să fie în măsură să ia cu asalt trupul Său. Cu toate acestea, cu siguranță, nu în avantajul lor, ci spre căderea lor, ceea ce este foarte clar arătat de profeții vechi și mai recenți cu privire la Mesia. Așa că haideți să nu ne mai îngrijorăm inutil și fără rost cu privire la El, pentru că El

~ 183 ~

știe cel mai bine și cel mai clar ce are de făcut pentru adevărata bunăstare a tuturor oamenilor. Noi vrem, întotdeauna, și în toate circumstanțele să credem în El și profund să-L proslăvim ca Fiu al lui Dumnezeu." [10] Toata lumea a fost mulțumită cu acest lucru, și după aceea, au vorbit mai mult despre învățăturile și faptele prin care apoi mulți din Nazaret au crezut în Mine, mai sincer și mai ferm decât înainte. Pentru că chiar cei 3 frați ai Mei care au rămas acasă, nu M-au luat pentru că ceea ce Eu eram, în timp ce ei ar fi putut să știe aceasta. Și din cauza acestei necredințe Eu nu am vizitat Nazaretul atât de des. Și când cetățenii din Nazaret M-au întrebat - pe fiul lor, bine cunoscut al lui Iosif tâmplarul - de unde aș fi putut primi acea înțelepciune și putere, eu le- am spus: un profet nu este nicăieri mai puțin respectat decât în patria sa. Apoi am plecat de acolo cu ucenicii Mei și, de asemenea, nu M-am întors personal în Nazaret. [11] Dar, după acea discuție cu Maria despre Mine, credința lor în Mine a fost întărită, și mulți M-au glorificat și lăudat în personalitatea Mea ca pe Mesia cel proorocit care a venit în lume și ca fiu al lui David.

~ 184 ~

Capitolul 32 Rugăciunea Domnului [1] După cum s-a menționat deja, Eu nu am mai stat mult în Ghenezaret după ce Mi-am binecuvântat prietenii, pe care i-am numit mai înainte, și ne-am luat rămas bun de la ei, iar Eu m-am ridicat cu ucenicii Mei și a mers mai departe pe drum, însoțiți de Ebal, Iara și cei 3 Romani cunoscute în cele 10 sau chiar 60 de orașe care au fost parțial răspândit în valea Iordanului în sine și parțial pe munții și dealurile de aproape și din continuare. [2] Când Eu am ajuns la un prim deal, destul de mare și separat din afara Ghenezaretului cu toți cei care erau cu Mine, Eu M-am întors la cei care M-au însoțit și am zis: "Voi M-ați însoțit până acum dintr-o mare iubire, pentru că voi ați știut bine și ați crezut în Cel care a fost în Mine cu voi șipe care voi l-ați însoțit. Rămâneți de acum în dragostea Mea, în acest fel, atunci de acum în colo, de asemenea, Eu voi rămâne în acea dragoste în voi, cu voi și în mijlocul vostru. Și orice, în această lume, voi veți cere de la Tatăl din Mine, vă va fi dat vouă. Dar nu cereți pentru idolul lucrurilor acestei lumi, ci pentru comorile veșnice ale Împărăției lui Dumnezeu, pentru că toate celelalte de care

~ 185 ~

aveți nevoie pentru a trăi în această lume vă va fi dat vouă oricum." [3] La aceasta, căpitanul a spus: "Doamne și Învățătorule, cum ar trebui să ne rugăm Ție într- un mod bine plăcut și, astfel, ca noi, de asemenea, să nu trebuiască să cerem în zadar pentru ceva care este justificat? Pentru că omul poate ajunge în mai multe moduri diferite în situații de nevoie în această lume și apoi doar la Tine se poate întoarce cu o cerere reală de ajutor. Dar atunci cum ar trebui el să ceară și să se roage?" [4] Eu am spus: "Rugați-vă in orice nevoie și de adversitate cu cuvinte naturale in inima voastră la Mine, atunci voi nu vă veți ruga în zadar. [5] Dar, atunci când voi Îmi cereți ceva, atunci nu folosiți multe cuvinte, și absolut nici o ceremonie, ci rugați-vă foarte liniștit în camera secretă a iubirii de inima voastră:

[6] "Tatăl nostru iubitor, care locuiești în ceruri, fie sfințit numele Tău mereu și pentru totdeauna. Fie ca Împărăția Ta de Viață, Lumină și Adevăr să vină la noi și să rămână cu noi. Fie ca doar voia Ta sfântă și dreaptă să se facă cu noi pe acest Pământ printre noi oamenii, în același mod ca și în Cerurile Tale. printre îngerii Tăi perfecționați. Iar, pe acest Pământ, dă-ne

~ 186 ~

nouă pâinea noastră de zi cu zi. Ne iartă păcatele și slăbiciunile noastre, așa cum noi vom ierta întotdeauna pe cei care au păcătuit împotriva noastră. Nu lăsa nici o ispită să vină peste noi căreia să nu-i putem rezista, și eliberează-ne în acest fel de orice rău, în care omul poate cădea ca un rezultat al ademenirilor prea puternice ale acestei lumi și spiritului său rău. Căci Ție, o Tată din Cer, Îți aparține toată puterea, toată forța, toată tăria și toată slava care umple toate cerurile din eternitate în eternitate." [7] Uite Prietenul meu, în acest fel, toată lumea ar trebui să se roage în inima sa, atunci rugăciunea va fi auzită în cazul în care acesta a fost făcută cu toată seriozitatea. Dar nu numai cu gura, ci sincer și plin de viață, în inima lui, pentru Dumnezeu este în El Însuși cel mai pur Spirit, și așa El ar trebui să fie adorat în spirit și în adevăr deplin serios. [8] Dacă vedeți și să înțelegeți acest lucru, atunci acționați în consecință. Atunci, veți trăi, precum și toți cei care vor face la fel." [9] După acest scurt discurs al Meu toți Mi-au mulțumit. Eu i-am binecuvântat încă o dată și l- am lăsat pe încă vizibilul Raphael să plece. El s- a dus în sus ca un fulger puternic de lumină în

~ 187 ~

spațiul infinit. Romanii s-au speriat și s-au uitat în sus pentru o lungă perioadă de timp, astfel ca ei, probabil, încă să mai poată vedea forma lui, ceea ce totuși nu mai era posibil acum. [10] Apoi, Eu de asemenea, Mi-am luat rămas bun de la cei care M-au însoțit pe acest deal, și am continuat să merg cu ucenicii Mei peste deal prin câmpia roditoare, care începea acolo, și am mers mai departe de-a lungul câmpiei. În câteva ore, noi am ajuns la un oraș mic, vechi, în care cetățenii erau în cea mai mare parte greci și romani. Printre neamuri trăiau, de asemenea, puțin iude care a mers complet în jos și au fost îndepărtați. Ei aveau un han mic pentru ei înșiși, pe care ei, de asemenea, trebuiau să o folosească și ca sinagogă.

Capitolul 33 Domnul în orașul Muntelui Pella. Domnul cu hangiul din Pella [1] Noi ne-am oprit la acest han, și hangiul a venit să ne întâlnească și și-a cerut scuze că nu ne putea găzdui, în primul rând pentru că hanul lui era mult prea mic pentru a ne primi, și în al doilea rând proviziile sale alimentare erau atât de mici încât nu ar fi suficiente pentru noi. Dar era un han grec în centrul orașului, care era

~ 188 ~

dotat cu toate, și acolo noi am putea găsi un loc bun de cazare. [2] Eu am spus: "Eu știam deja acest lucru dinainte de a te fi născut, dar Eu nu am venit aici de dragul neamurilor, ci doar de dragul iudeilor, iar în cazul în care ei absolut nu vor să Mă cazeze, Eu încă voi ști ce să fac. Așa că haide să vedem spațiul hanului și sinagogii tale". [3] Hangiul s-a uitat la Mine mirat și a spus:

"Prietene, cine ești tu de fapt care îmi vorbești mie în mod clar cu autoritate?" [4] Eu am spus: "Dacă tu ai știi cine sunt Eu Mi- ai spune: "Doamne, eu am un băiat care suferă de gută, la care mulți medici și-au încercat arta lor. Din acest motiv, eu am devenit sărac, și fiul meu suferă în fiecare zi de dureri rele. Ajută-mi fiul, pentru că toate lucrurile sunt posibile pentru Tine. "Dar tu nu știi, și, prin urmare, Eu ți-am spus acum." [5] Când hangiul a auzit aceasta din gura Mea, el a gândit în el însuși: "Cum știe acest străin, care nu a văzut niciodată înainte acest oraș de munte Pella, că fiul meu suferă de gută și că suferința lui se agravează de la o zi la alta?" [6] Numai după aceea, el s-a întors spre Mine și a zis: "Doamne, eu în mod clar pot vedea acum

~ 189 ~

că Tu nu ești un om obișnuit, și dacă Tu îl poți vindeca pe fiul meu, de asemenea eu voi pune totul în acțiune, în ciuda sărăciei mele, pentru a-mi arăta recunoștința mea pentru Tine și însoțitorii tăi." [7] Eu am spus: "Atunci, du-Mă la fiul tău, apoi el va fi mai bine." [8] Atunci hangiul M-a adus la camera fiului său bolnav. Și în jurul persoanei plângea și jelea mama și surorile sale erau în doliu și i-au cerut lui Dumnezeu să elibereze în cele din urmă bolnavul de la suferința lui. [9] Atunci hangiul a spus familiei sale: "Opriți jalea voastră, căci iată există un medic străin, care poate și îl va ajuta pe fiul meu, și eu cred cu tărie că numai El poate face aceasta." [10] Cei care erau în doliu au spus: "Dacă acel doctor poate face acest lucru, atunci Domnul Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre." [11] Eu am spus: "Da, da, El le-a auzit. Și acum spun Eu spun din propria Mea putere, care trăiește în Mine: tu care suferi de gută, vreau să devii sănătos – și să nu mai păcătuiești, pentru că tu ai ajuns să suferi din cauza păcatelor tale secrete". [12] La aceste cuvinte ale Mele, fiul a devenit imediat complet sănătos, și Eu i-am spus că el

~ 190 ~

ar trebui să-și părăsească patul său și că mama ar trebui să pregătească ceva pentru el să mănânce, dar proaspăt și pur. Acest lucru a fost făcut imediat, și hangiul și fiul său vindecat nu știau cum să-Mi mulțumească sau chiar să Mi se închine, în mod corect. [13] Dar Eu am spus: "Nu vă faceți griji în capul și inima voastră despre modul în care ar trebui să vă arătați recunoștința față de Mine, căci Eu doar am privi asupra inimii, și Eu știu ce se întâmplă acolo acum. Dar arată-mi acum hanul tău și mica sinagogă." [14] Acum, hangiul nu a mai obiectat să-Mi îndeplinească dorința și M-a adus la camerele hanului, care au fost în cele din urmă destul de mari pentru noi.

Capitolul 34 Domnul în școala din Pella [1] Apoi, el ne-a adus la sinagogă în care câțiva copii iudei au primit de la un bătrân rabin vechi unele învățături greoaie ale Scripturii. [2] Eu i-am spus rabinului: "Prietene, în acest fel tu vei face mai degrabă păgâni din acești micuți decât iudei. Dacă tu însuți ești atât de slab fundamentat în Scriptură, atunci ce ar trebui acești copii să învețe de la tine? Renunță la învățătură și fă altceva, astfel încât un

~ 191 ~

învățător mai bun să poată avea și ocupa locul tău." [3] Rabinul a fost foarte jignit și a zis:

"Prietene, eu am fost ales aici, ca rabin de către comunitate. Ei sunt mulțumiți de mine, și Tu, ca un străin nu ar trebui să Îți faci griji cu privire la modul în care eu predau copiilor. Noi trăim aici printre neamuri, și, prin urmare, în afară de Scriptura noastră, eu, de asemenea, trebuie să învăț elevii mei manierele și obiceiurile romanilor si grecilor, și, de asemenea, să recunoască în mod activ bunul din ele, astfel încât aceștia să nu mă cheme la socoteală. Pentru că noi au fost puși în această lume, și în afară de Dumnezeu -, care nu mai lasă nici o ploaie de mană din cer – noi, de asemenea, trebuie să servim lumea, dacă vrem să trăim din ea." [4] Eu am spus: "Aceasta se datorează faptului că iudeii L-au uitat din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, la fel ca tine, și au început să slujească lumea deja în momentul în care El a lăsat încă ploaia de mană din cer astfel Dumnezeu i-a lăsat să vină, de asemenea, în sclavia grea a lumii și ei au trebuit să-și câștige pâinea lor modestă în sudoarea feței lor. Și pentru că iudeii îi devin acum mai puțin loiali lui

~ 192 ~

Dumnezeu decât neamurile, de asemenea, puțina lumină pe care ei încă o mai au va fi luată de la ei și va fi dată neamurilor. [5] Cum poți fi tu un rabin, care este plăcut lui Dumnezeu când tu astăzi înveți înaintea de copiilor iudei învățăturile iudaice și mâine, în aceeași sinagogă tu dai învățături păgâne copiilor păgâni și te lași plătit pentru aceasta?" [6] Rabinul a început să Mă ia drept un mic profet pentru că eu i-am arătat lucruri care, potrivit lui nici o persoană obișnuită și nici un străin nu le putea cunoaște altfel, și el a spus:

"Fie ca Dumnezeu să-mi dea să trăiesc fără a fi necesar pentru mine să cer pâinea mea și de la neamuri, atunci voi renunța imediat la serviciul meu la neamuri." [7] Eu i-am spus rabinului: "Prietene, acum 10 ani tu ai fost un om foarte bogat în Efraim ca un iudeu, și tu ai avut mâncare și băutură din belșug. Atunci de ce tu ai ales în acel moment mai mult pentru neamuri decât pentru iudei? [8] Uite, din moment ce tu ai făcut aceasta, fără a fi necesar, Dumnezeu te-a lăsat să te duci în jos și să vii aici, în acest oraș al neamurilor ca un rabin pentru neamuri. Faptul că de câțiva ani tu ai devenit, de asemenea, un rabin pentru iudei, nu a fost realizată de către iudeii săraci

~ 193 ~

care trăiesc aici, ci de neamurile, care sunt prietenoase cu tine, și acestea au eliminate, de asemenea, fostul rabin pur iudaic din acest oraș. [9] Dar eu îți spun că, în viitor, acest lucru nu mai poate continua. Tu ar trebui să devii un iudeu complet cum ai fost înainte. În caz contrar, veți fi îndepărtat din acest oraș în câteva zile, și o persoană mai vrednică va lua locul tău, Eu am venit să mătur acest oraș, astfel încât acesta să devină un refugiu sigur pentru toți cei pe care Eu îi voi numi urmașii Mei atunci când în deja aproximativ 50 de ani, Ierusalimul întunecat va fi distrus până la ultima piatră de către romani. Gândește-te bine la ceea ce Eu ți-am spus acum, căci Eu am primit puterea de sus să îți spun aceasta." [10] Apoi, rabinul a mai vrut să răspundă ceva, dar hangiul l-au luat deoparte și i-a spus ceea ce Eu am făcut pentru fiul său. Apoi, rabinul nu a spus nici un cuvânt, a lăsat elevii din sinagogă să meargă acasă și a părăsit sinagoga. El a vizitat imediat, fiul complet vindecat al hangiului, și el a fost extrem de uimit de acest lucru. Apoi el a mers imediat la toate casele iudeilor și neamurilor pe care el îi cunoștea și le-a relatat ceea ce s-a întâmplat în hanul

~ 194 ~

iudeu, după care mulți au venit la han să se convingă de ceea ce s-a întâmplat acolo.

Capitolul 35 Masa de seară în han [1] Acum, când mulți l-au văzut pe fiul hangiu pe care ei îl cunoștea foarte bine și care a fost atât de bolnav înainte și acum era fost complet vindecat, chiar și neamurile au fost încremenite de atât de multă frică de Mine, și ei nu au îndrăznit să întrebe de Mine. [2] Și chiar un căpitan roman a spus: "Aici trebuie să fie ființe superioare la lucru în spatele acelui Doctor și a tovarășilor Săi, pentru că noi oamenii nu am fost niciodată capabili de a realiza aceasta, fără nici un medicament." [3] Eu eram deja în han cu ucenicii Mei, și în acea zi nici unul dintre cei mulți care au venit la han nu a putut să Mă vadă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât seara deja s-a instalat. [4] Când oamenii s-au întors la casele lor - fiind complet uimiți și, de asemenea, în parte din frica de Mine - hangiul a venit la noi și a spus:

"O, mare Domn și Învățător, totul ar fi acum bine și în ordine, dacă eu aș avea provizii de hrană suficiente pentru voi toți. Vin eu nu am deloc, dar eu voi lăsa să fi comandat de la hanul grec. Eu am niște pâine de grâu pâine și pâine

~ 195 ~

de orz și, de asemenea, niște miel afumat. Dacă ați fi mulțumiți cu acestea pentru ziua de azi eu aș fi foarte bucuros de aceasta. Voi avea mai multă grijă de toate mâine cu cea mai bună capacitate a mea." [5] Eu am spus: "Prietene, noi nu am venit aici să mâncăm și să bem, dar noi vom fi mulțumiți cu ceea ce ai. Nu îți face griji cu privire la vin și nu face cheltuieli inutile, dar du-te la pivnița ta, atunci vei găsi acolo sacii de vin goi umpluți cu vin. Pentru că Acela care a fost capabil să-l vindece pe fiul tău este, de asemenea, capabil a umple sacii de vin goi. Deci, mergi acum cu copiii tăi în pivniță și adu-ne mai multe carafe pline cu vin. [6] Plin de uimire credinciosul hangiu a luat imediat câteva carafe. El le-a curățat, și-a chemat apoi toți copiii săi, precum și soția sa și le-a spus ceea ce Eu am zis. Apoi au fugit în grabă în pivniță, și cât de mare a fost uimirea lor, atunci când au găsit sacii anterior goi umpluți cu vin excelent. [7] Apoi, carafele au fost imediat umplute și aduse, și din nou, hangiul, soția și copiii săi nu știau cum ar putea să Îmi mulțumească suficient pentru acest lucru. În plus, miracolul era mai puțin important pentru ei acum, dar cu

~ 196 ~

atât mai mult voia Mea prin care Eu am vrut să îi fac atât de fericiți, pentru că după vindecarea fiului lor, ei nu se mai îndoiau câtuși de puțin că totul era posibil pentru Mine, orice vroiam. [8] Dar Eu le-am zis la fel ca după vindecarea fiului lor: că Eu mă uit numai la inimă. Și apoi ei au părăsit încăperea plini de bucurie. [9] Femeia i-a spus soțul ei: "Tu știi, că trebuie să fie un mare profet. El ar putea fi, probabil, proorocul Ilie, care ar trebui să revină cândva înapoi? Prin urmare, noi trebuie să-L slujim cu cea mai mare onoare și respect." [10] Hangiul a spus: "Aveți grijă acum de masă. Indiferent dacă el este Ilie sau chiar pe cineva mai mare, sau în cele din urmă Mesia cel promis Însuși, pentru moment, aceasta nu este important. Ceea ce este important acum este a satisface aceste persoane minunate." [11] Apoi, toată lumea s-a dus la treabă pentru a pregăti mâncarea, și hangiul ne-a adus pâine și ne-a rugat să o mâncăm, ceea ce am și făcut. Curând după aceea, alimentele foarte bine pregătite erau puse pe masă, precum și mai multe lămpi prin care sala de mese era foarte bine iluminată. [12] Noi am mâncat mâncarea, iar ucenicii au vorbit între ei despre istoria lui Israel, despre

~ 197 ~

prima dată când ei au ieșit din deșert în această țară, precum și despre războaiele pe care a trebuit să le ducă împotriva moabiților și mai târziu împotriva filistenilor. Hangiul a relatat, de asemenea, câteva lucruri din ceea ce știa despre originile vechiului oraș Pella și despre aventurile care au avut loc în oraș. Iar Eu M-am odihnit și am vorbit puțin. [13] În acest fel, câteva ore au trecut, iar apoi Eu i-am spus hangiului, care a adus un pat bun de odihnă pentru Mine: "Nu e nevoie. Noi vom sta aici la masă și ne vom lua odihna de noapte aici." [14] Aceasta nu a fost neplăcut hangiului, deoarece el era slab dotat cu paturi de odihnă. Și el însuși nu a vrut să ne lase și a rămas toată noaptea cu noi la masă. Noaptea a trecut foarte calm, și nimeni nu a fost deranjat în odihna sa.

Capitolul 36 Domnul și căpitanul Roman [1] Dimineața, hangiul a fost primul în picioare și el a organizat totul pentru pregătirea unei mese bune dimineața, la care soția sa, copiii săi și slujitorii săi și slujnicele au fost puși pe deplin la treabă. Imediat după aceea, noi, de asemenea, ne-am ridicat din scaunele și băncile

~ 198 ~

noastre de odihnă de la masă și am ieșit afară pentru o vreme, pentru că noi aveam o vedere foarte mare din acest oraș peste o mare parte a văii Iordanului și peste întinsa, marea și încă foarte fructuoasa câmpie. [2] Cu toate acestea, acea dimineață nu a fost la fel de liniștită ca noaptea, pentru că atunci când noi ne-am întors în casă pentru masa de dimineață, am văzut fața casei o mare mulțime, care erau în cea mai mare parte neamuri. Căpitanul deja menționat și, de asemenea, câțiva dintre subordonații săi nu au lipsit, nici nu bătrânul rabin. [3] Toate au cercetat amănunțit despre miracolul vindecării fiului care a suferit de gută. Ei le-au spus cum s-a întâmplat, lucru de care ei toți au fost extrem de uimiți. [4] Atunci căpitanul a spus cu o față serioasă:

"Știi ce? Cineva care este capabil să facă astfel de lucruri, fără nici un ajutor al mijloacelor externe, este un Dumnezeu, și nu mai este o ființă umană. Am văzut de mai multe ori minuni care au fost făcute de către anumiți magicieni, dar eu am descoperit curând cum au făcut făcute astfel de minuni, dar cine poate descoperi aici cum acest Om l-a vindecat pe bolnav?"

~ 199 ~

[5] Alții au făcut observația că ceea ce Eu aveam în comun cu alți magicieni era că Eu, de asemenea, eram însoțit de un grup mare, la fel ca ceilalți magicieni, și că în cele din urmă nu putea fi cunoscut exact care era motivul pentru aceasta. [6] Dar căpitanul a rămas cu afirmația lui și nu s-a lăsat să fie confuz și a spus: "Tovarășii Lui nu vor fi niciodată capabili să întărească cuvântul Său și voia Lui, pentru că atunci când o persoană bolnavă este vindecată, precum fiul hangiului iudeu, nimic nu se poate realiza printr- un anumit acord sau printr-o cooperare secretă. Dacă noi am fi cu toții de acord între noi aici pentru a stabili cu fermitate voința noastră că fiica mea cea mare să devină sănătoasă, care este imobilizată la pat deja de 3 ani, de o boală incurabilă, atunci nu vom realiza nimic prin aceasta. Dar atunci când Omul acesta ar vrea aceasta de unul singur, atunci fiica mea va fi cu siguranță foarte repede sănătoasă ca fiul acestui hangiu." [7] Acesta este modul în care oamenii au vorbit despre Mine în fața casei hangiului în timp ce Eu cu ucenicii Mei ne-am așezat la masa de dimineață, pentru că noi am ajuns din nou în casă neobservați de oameni prin partea din

~ 200 ~

spate, iar personalului și a copiii hangiului au primit instrucțiuni de la el, să nu trădeze prezența Mea, cu excepția cazului când cineva va primi ordine de la Mine să facă acest lucru. Lor, de asemenea, nu li s-a permis să spună oamenilor nimic despre existența miraculoasă a vinului. [8] Când noi am terminat masa de dimineață Eu i-am spus hangiului: "Lăsați acum căpitanul cu subordonații săi, bătrânul rabin și hangiul hanului grec să vină, apoi Eu voi vorbi cu ei." [9] Atunci hangiul a mers imediat afară pentru a duce mesajul la cei care au fost menționați. [10] Ei au urmat imediat chemarea, și atunci când aceștia erau cu noi în cameră, imediat căpitanul a întrebat hangiului unde eram Eu. [11] Hangiul l-a adus la Mine și a spus: "Eu îmi voi pleca mereu genunchii pentru Cel care stă pe acel scaun." [12] Și căpitanul a spus: "De asemenea, eu prietenul meu." [13] Apoi, căpitanul s-a plecat adânc în fața Mea și apoi spus: "Marele Învățător, o nemaiauzită minune Tu ai efectuat în această casă, și cu aceasta Tu mi-a dovedit mie că Tu nu ești doar ființă umană ca și noi, ci trebuie să fi pe deplin un Dumnezeu. Dacă aceasta este

~ 201 ~

ceea ce fără îndoială Tu ești, atunci arată-ne marea milă să ne spui ce trebuie noi de fapt să gândim despre diversele noastre probleme de credință. [14] Eu am examinat totul: doctrina noastră de politeism, punctele de vedere ale vechilor egipteni ale filozofilor greci și ai noștri romani. Mai mult, eu am studiat în detaliu doctrina iudaică a unicului Dumnezeu, toți profeții și înțelepții lor. Aceștia din urmă sunt însă dificili, și în cea mai mare parte chiar complet de neînțeles, deoarece aceștia folosesc un limbaj mult prea fantastic, de multe ori complet incoerent, și folosesc imagini pe care ei înșiși le-ar fi putut cuprinde și de înțelege, dar în afară de ei cu siguranță doar foarte puțini. De asemenea, eu am discutat cu mulți din pământurile dimineții îndepărtate despre lucruri supranaturale, despre conceptele lor despre Dumnezeu și despre modul în care sufletul uman continuă să trăiască după moarte, și, de asemenea, acest lucru am făcut cu oameni din sud-vestul și nord-vestul Europei. [15] Dar ce am descoperit din toate acestea? Eu spun sincer: totul cu excepția a ceea ce am căutat, și anume un adevăr care să mă poată convinge și pe care să-l pot înțelege.

~ 202 ~

[16] Credința în una sau, de asemenea, mai multe ființe divine invizibile este prezentă peste

tot, dar cât de diferite sunt. Nu este necesar aici

a reprezenta mizeria aproape nesfârșită a

tuturor acestor fantezii supranaturale ale oamenilor cu privire la conceptul de Dumnezeu

și continuarea vieții sufletului după moartea

trupului, dar aici este vorba doar de întrebarea reală a vieții: ce doctrină are adevărul? Au dreptate toți acei oameni care cred în mai mulți zei în feluri diferite, sau cei care cred într-un Dumnezeu?

[17] Dacă luăm în considerare legile justiției noastre romane, care sunt bune în toate privințele, și, astfel, cele mai utile pentru subzistența comunităților de oameni și chiar a națiunilor, atunci cel mai valoros încă pare a fi politeismul nostru, care este desigur, foarte distorsionat, dar care a pus în cele din urmă fundamentul pentru legile noastre de stat înțelepte și într-adevăr drepte. Dar doctrina iudaică a unui Dumnezeu, care are similitudini mari cu doctrina egipteană inițială, pare totuși să stea mult mai aproape de adevărul vieții, deși este acum mult mai distorsionată în rândul iudeilor decât a noastră, pentru că trebuie doar să privești de aproape la faptele extrem de

~ 203 ~

nelegiuite și fără scrupule ale preoților iudei din Ierusalim pentru a realiza și a recunoaște că ei sunt mult mai proști și mai răi decât diferiți, preoți ai noștri, în diferite forme. [18] Tu, om divin al minunilor, îmi poți da cu siguranță în câteva cuvinte lumina dreaptă a adevărului." [19] Eu am spus: "Prietenul Meu Pellagius, căpetenie peste acest oraș și alte 3 orașe, Abila, Golan și Afec. Eu am venit aici special pentru tine, pentru că Eu desigur știam că tu deja de aproape 30 de ani ai căutat cu zel adevărul, dar nu l-ai a putut găsi totuși. [20] Dar, din moment ce tu ai căutat adevărul cum doar câțiva dintre oameni tăi și de rangul tău au făcut, Eu, Adevărul inițial etern am venit Însumi la tine. Deci, în Mine, tu ai găsit adevărul complet, clar și curat, și lumina Mea te va lămuri atât de bine încât tu vei deveni o lumină pentru mulți alții. [21] Dar fiica ta cea mare Veronica este bolnavă, și nici un medic nu o poate ajuta. Dacă tu vei crede și dori aceasta, ea cu siguranță va fi mai bine." [22] Complet copleșit de bucurie, căpitanul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule, plin de putere divină, eu cred aceasta, așa cum poate

~ 204 ~

puțini cred în întregul regat iudaic. Și ca tată al ei, eu de asemenea, doresc, cu toată puterea vieții mele, vindecarea fiicei mele, dar eu nu sunt vrednic ca Tu, Cel Sfânt, să vii sub acoperișul meu păgân pentru a o vindeca acolo pe fiica mea, care este deja aproape de moarte. [23] Și faptul că eu cred pe deplin cuvintele Tale, se demonstrează deja faptul că nu am fost surprins când Tu, care ești un străin și nu au vizitat această regiune, știai numele Meu, pe care eu l-am primit de la acest oraș ca un semn de onoare, și știai despre autoritatea mea peste cele 3 orașe, peste care, de asemenea, sunt numit, iar acum, de asemenea, numele fiicei mele bolnave, pentru că mintea mea a spus că Tu ești un Dumnezeu și că totul este posibil pentru tine. Prin urmare, eu cred că fiica mea va fi mai mult ca sigur vindecată dacă Tu rostești doar un cuvânt peste ea." [24] Eu am spus: "Într-adevăr, Eu nu am găsit o astfel de credință în poporul lui Israel. Prin urmare, se va face în funcție de credința ta. Acum, trimite pe cineva la casa ta și lasă fiica ta să vină aici, care este deja sănătoasă, astfel încât ea să poată fi întărită cu acest vin și această pâine."

~ 205 ~

Capitolul 37 Veronica cea vindecată Îi mulțumește Domnului [1] Când căpitanul a auzit aceasta din gura mea, el a devenit extrem de vesel și plin de bucurie și a trimis imediat unul dintre subordonații săi la casa lui. El a găsit fiica încă în patul său de bolnav, dar atât de complet de sănătoasă, că arăta foarte proaspătă, în formă și în mare de sănătate, și pentru că ea de asemenea era, ea a vrut să-și părăsească patul ei. Dar mama ei a ținut-o la loc, pentru că ea a crezut că această îmbunătățire bruscă era o ultimă izbucnire a forțelor vieții ei, după care o epuizare bruscă egală al tuturor forțelor vieții ei vor urma și cu aceasta, de asemenea, o moarte subită. [2] Subordonatul i-a spus mamei acum despre vindecarea bruscă a fiului hangiului, care era acum complet puternic și sănătos. Și că doar cu câteva momente în urmă, la cererea credinciosului căpitan, același minunat doctor puternic, de asemenea, a vindecat-o pe fiica ei de toate suferințele ei, fără nici o medicație și numai prin Cuvântul Său neînțeles de atotputernic. [3] El a spus că mama ar trebui să creadă aceasta, și că ea ar trebui să lase fiica ei

~ 206 ~

complet vindecată să iasă din pat și să o aducă imediat la hangiului iudeu unde stă minunatul doctor cu mai mulți dintre însoțitorii săi și, de asemenea, căpitanul. El a spus că fiica ar trebui să ia acolo niște vin și, de asemenea, produse alimentare pentru a se întări mai mult. [4] După aceste cuvinte, mama a lăsat-o pe Veronica să părăsească patul ei. [5] Ea a făcut aceasta, rapid ca o săgeată, și s-a îmbrăcat pe cât de frumos posibil, pentru că ea a vrut să apară înaintea Mea ca pură și frumoasă ca atunci când ar trebui să apară în fața unui rege. [6] Acum, când ea era complet îmbrăcată și împodobită, ea a luat, de asemenea, un pahar frumos de aur cu ea să mă onoreze cu acesta. [7] Acesta este modul în care ea a venit la noi, însoțită de mama ei și de subordonat. Și prima ei întrebare a fost (Veronica) : "Unde este Salvatorul meu, Dumnezeul meu și Domnul meu?" [8] Eu am spus: "Eu sunt. Vino aici și întărește- ți inima ta, cu vinul și pâinea din ceruri pe care eu le-am pus pe masă." [9] Atunci când Veronica a auzit aceasta de la Mine, a căzut înaintea Mea, în genunchi și a zis:

"O, Mântuitorul meu bun, minunat și divin, cum

~ 207 ~

pot eu, o păgână săracă păcătoasă, să îți mulțumesc pentru excesiv de marea și veșnica milă nemeritată pe care Tu mi-ai arătat-o, în așa fel încât recunoștința mea să poată fi plăcută pentru inima ta divină?" [10] Eu am zis: "Ridică-te acum, vino și stai lângă Mine, și bea și să mănâncă, pentru că prin aceasta, inima și sufletul tău vor deveni mai puternice în continuare. După aceea, vom vorbi cu toată dragostea și tandrețea cerurilor, despre unica recunoștință, care este plăcută pentru Mine." [11] La aceasta, acum foarte frumoasa Veronica s-a ridicat și a pus jos paharul de aur înaintea Mea și a spus plină de emoție, dar și cu seriozitate demnă de Roman:

"O, tu Cel mai glorios al tuturor gloriilor, Domnul tuturor domnilor, rege al tuturor regilor, Tu Dumnezeul tuturor zeilor, Te rog să nu disprețuiești această bijuterie a mea. Știu și simt în sufletul meu că este prea nedemnă pentru Tine, dar consideră că aceasta este o inimă care Te iubește și care a fost vindecată de Tine, cea care Îți oferă aceasta pentru Tine. Și de aceea, Te rog să nu o disprețuiești." [12] Eu am spus: "Da, ceea ce Îmi este oferit Mie cu o astfel de inimă, de asemenea, va fi

~ 208 ~

acceptat de Mine. Și voi bea acum vinul din paharul acesta. Și tu vei avea cupa Mea, din care am băut Eu. Tu vei bea vinul din aceasta." [13] Apoi, Veronica a luat paharul Meu, care a fost făcut doar din ceramică, a băut din el și apoi a spus: "O, cât de multe regate este acest pahar mult mai valoros decât cel pe care eu am îndrăznit să Ți-l ofer, pentru că acum eu am băut în din paharul acesta nu numai că simt că am băut vinul cel mai întăritor pentru trupul meu, dar, de asemenea, puterea vieții veșnice a sufletului meu. [14] O, beți toți cu mine din paharul acesta, dacă aveți încă îndoieli cu privire la viața veșnică a sufletului vostru. Apoi, veți fi întăriți pentru viața veșnică." [15] Acum, ea a umplut paharul și l-a dat tatălui ei, care încă nu au mai gustat din vinul nostru. El l-a golit complet, apoi a sărutat cupa și a pus-o jos din nou, înaintea fiicei în timp ce el Mi-a mulțumit. [16] Căpitanul a fost foarte surprins de foarte buna calitate a vinului și a spus, de asemenea, că el era acum conștient de faptul că el avea un suflet care a simțit-o existență eternă a vieții în sine și că el era extrem de fericit de aceasta. Apoi, de asemenea, soția sa,

~ 209 ~