Sunteți pe pagina 1din 955

Multumim lui Laurentiu din Constanta pentru imensa munca depusa de a traduce vol 9,10,11 www.jakoblorberromania.wordpress.

com Marea Evanghelie a lui Ioan - Volumul 9...........................16 Capitolul 1 Domnul pe calea spre Ierihon. Domnul ntlnete un grup e pelerini s!raci.................................16 Capitolul " Miracolul in casa hangiului............................19 Capitolul # Vin ecarea $olnavei Elena..............................."# Capitolul % Domnul epune m!rturie espre &ine............"' Capitolul ( )nainte e sosirea n Ierihon............................#" Capitolul 6 Domnul la Ierihon. *entlnirea cu +a o in nou ............................................................................................#% Capitolul , Domnul i e a-aceritii $olnavi in &i on.......#, Capitolul ' .n cnt!re/ la harp! cnt! pentru Domnul....%1 Capitolul 9 *!splata cnt!re/ului.......................................%% Capitolul 10 1recul l ntrea$! pe Domnul espre istoria crea/iei................................................................................%' Capitolul 11 Domnul vin ec! grecul cu stomacul $olnav..(1 Capitolul 1" Domnul rostete cuvinte e o2an! grecului.((
~1~

Capitolul 1# 3eruina/ii acro$a/i i nl!turarea lor reapt! ............................................................................................(9 Capitolul 1% Ce au cre4ut grecii espre ispari/ia acro$a/ilor..........................................................................6" Capitolul 1( 5 sesiune e ncercare n han........................6( Capitolul 16 6ovestea vie/ii ho/ilor....................................6' Capitolul 1, 7uria i $unele inten/ii ale hangiului..............,1 Capitolul 1' *eligia celor # tlhari.....................................,( Capitolul 19 Despre n rumarea oamenilor......................,, Capitolul "0 3o2e ntrea$! espre a ev!rata religie.......'1 Capitolul "1 Circumstan/ele -amiliei lui 8iponias9 tat!l celor # ho/i..................................................................................'% Capitolul "" Despre estinul oamenilor............................'6 Capitolul "# Despre necesitatea i scopul ispitelor...........'9 Capitolul "% 5$iec/iile lui 3o2e espre ivinitatea Domnului............................................................................9" Capitolul "( 5mul natural i omul care este p!truns e &piritul lui Dumne4eu.........................................................9%

~"~

Capitolul "6 D5M3.: 6E D*.M.: DE :; IE*I853 :; 3;8IM )3 I.DEE;. Domnul p!r!sete Ierihonul. <aheu n u .....................................................................................96 Capitolul ", 6ara$ola $anilor ncre in/a/i.......................100 Capitolul "' Domnul l vin ec! pe -iul lui <aheu.............10( Capitolul "9 De ce pose area -iului a -ost permis!.........10' Capitolul #0 Despre m!sura $inelui i a r!ului................111 Capitolul #1 &atul p!gn cu templul lui Mercur..............11% Capitolul #" De vin ecare a ;haia -at! oar$!..................119 Capitolul ## D5M3.: )3 3;8IM )3 I.DEE; )nvierea tn!rului mort in 3ahim................................................1"1 Capitolul #% Di-eren/a e opinie espre personalitatea Domnului..........................................................................1"% Capitolul #( De ce sunt permise nevoia i e $oala........1"9 Capitolul #6 De ce vi4itea4! Domnul v! uva...................1#" Capitolul #, Con i/ia pentru o revela/ie personal! a lui Dumne4eu........................................................................1#6 Capitolul #' )ngri2orarea tn!rului...................................1%0 Capitolul #9 Iaco$ ntrea$! espre sensul spiritual al tre4irii tn!rului mort..................................................................1%#
~#~

Capitolul %0 Despre con i/iile spirituale ale timpului nostru ..........................................................................................1%, Capitolul %1 )ntre$area ucenicilor espre ntunecarea nv!/!turii pure a lui 8ristos.............................................1(0 Capitolul %" M!rturia v! uvei i a -iul ei nviat n -a/a poporului..........................................................................1(# Capitolul %# &emnele e pre4en/ei spirituale a Domnului ..........................................................................................1(, Capitolul %% Mo ul corect e a ne nchina Domnului.....160 Capitolul %( D5M3.: C=:=>5*E?>E 6*I3 &;M;*I;. Caravana ho/ilor...............................................................16# Capitolul %6 M!rturisirea ho/ilor.....................................16, Capitolul %, >rans-ormarea eertului............................169 Capitolul %' Domnul $inecuvntea4! eertul................1,1 Capitolul %9 :uarea coloniei -ertile n posesie.................1,% Capitolul (0 Domnul cu ucenicii &!i ntr-un han n &amaria ..........................................................................................1,' Capitolul (1 Crciumarul ntrea$! espre Domnul.........1'" Capitolul (" Miracolul cu petii no$ili..............................1'6 Capitolul (# Crciumarul )l recunoate pe Domnul.........190
~%~

Capitolul (% &ensul spiritual al evenimentelor in han...19( Capitolul (( &plen oarea e pe mas! n timpul mesei e iminea/!.........................................................................19' Capitolul (6 ?coala pro-etului.........................................."0# Capitolul (, 6ro-e/ii a ev!ra/i........................................."0, Capitolul (' .rmn u-: pe Domnul................................"10 Capitolul (9 @inecuvntarea ro itoare ntr-un sat mic in &amaria............................................................................."1# Capitolul 60 Motivul pentru care locuitorii sunt $inecuvnta/i..................................................................."1' Capitolul 61 Vin ecarea complet! a persoanei pose ate ..........................................................................................""" Capitolul 6" 6romisiunea i $inecuvntarea Domnului pentru locuitorii in satul e munte................................""( Capitolul 6# Domnul cu ucenicii &!i ntr-o p! ure veche ""9 Capitolul 6% D5M3.: )3 1;:I:EE;. )n hanul /!r!nesc..."## Capitolul 6( Domnul se -ace cunoscut hangiului............."#6 Capitolul 66 Vin ecarea celor 10 leproi........................."%1 Capitolul 6, .nii -arisei i c!rturari l ispitesc pe Domnul .........................................................................................."%6
~(~

Capitolul 6' Domnul vin ec! slu2itorul $olnav al hangiului .........................................................................................."(# Capitolul 69 Valoarea normelor templului......................"(6 Capitolul ,0 Cea e a "-a venire a Domnului..................."(9 Capitolul ,1 &-ritul timpului inaintea celei e a "-a veniri a Domnului............................................................."6# Capitolul ," )mp!r!/ia lui Dumne4eu.............................."6, Capitolul ,# EAplicarea Domnului espre Bmncarea trupului &!u i $!utul sngelui &!uB................................",1 Capitolul ,% &ensul e a ac/iona n con-ormitate cu Cuvntul lui Dumne4eu....................................................",# Capitolul ,( 7urtuna in noapte......................................",, Capitolul ,6 Cel mai tn!r -ariseu )l recunoate pe Domnul .........................................................................................."'1 Capitolul ,, )n sinagoga eteriorat!................................"'( Capitolul ,' )ntunericul spiritual al scri$ului..................."'' Capitolul ,9 Visul e scri$ului.........................................."9" Capitolul '0 7ariseul eAplic! visul...................................."9% Capitolul '1 Cei " slu2itori ai templului )l caut! pe Domnul .........................................................................................."9,
~6~

Capitolul '" Miracolul vinului i re4ultatele sale.............#00 Capitolul '# Despre pomul vie/ii i pomul cunotin/ei....#0# Capitolul '% B; am9 un e etiCB - 5 ntre$are important! ..........................................................................................#0( Capitolul '( Domnul vor$ete espre ntruparea :ui......#0' Capitolul '6 >eama a ev!rat! e Dumne4eu..................#10 Capitolul ', 6racticarea cre in/ei i ncre erii................#1# Capitolul '' *e4ultatul nencetatei rug!ciuni. 6ara$ola v! uvei asuprite i a 2u ec!torului ur............................#1( Capitolul '9 &tarea cre in/ei n viitor..............................#1' Capitolul 90 3oul timp.....................................................#"" Capitolul 91 Cur!/area treptat! a tiin/elor i tehnologiilor ..........................................................................................#"( Capitolul 9" )n/elepciunea lui Moise i a lui Iosua...........#", Capitolul 9# ?tiin/! a corespon en/elor..........................##0 Capitolul 9% )ntoarcerea Domnului..................................### Capitolul 9( Masa e prn4..............................................##6 Capitolul 96 6lecare spre +ana........................................#%0 Capitolul 9, D5M3.: )3 +;3;. )n hanul in +ana.........#%#
~,~

Capitolul 9' 8angiul i Iu a Iscarioteanul........................#%6 Capitolul 99 Domnul vor$ete espre Iu a Iscarioteanul ..........................................................................................#(" Capitolul 100 :un calea corect! spre o$iectivul cel rept. Calea greit! i corect! e e4voltare a ra/iunii.. .#(% Capitolul 101 Cau4a nevoii e pe 6!mnt.......................#(' Capitolul 10" &arcina su-letului omenesc pe 6!mnt.....#61 Capitolul 10# Calea pe care omenirea tre$uie s! mearg! pentru a atinge o$iectivul................................................#6% Capitolul 10% C!l!torii in -a/a e hanului......................#6, Capitolul 10( *aportul in o-iu eilor espre scopul c!l!toriei lor.....................................................................#,0 Capitolul 106 Visul -eti/ei.................................................#,6 Capitolul 10, 7ata )l recunoate pe Domnul....................#,9 Capitolul 10' 6uterea spiritului.......................................#'# Capitolul 109 ; ev!rata s-in/ire a &a$atului...................#'9 Capitolul 110 1rupul in 6ersia n han............................#9( Capitolul 111 Domnul l vin ec! pe con uc!torul comerciant $olnav al oamenilor e a-aceri.....................#9' Capitolul 11" &arcina Domnului c!tre peri.....................%0#
~'~

Capitolul 11# Domnul p!r!sete +ana.............................%06 Capitolul 11% D5M3.: )3 +I& :; :;C.: DI3 1;:I:EE;. Domnul l ntlnete pe 6hilopol ....................................%09 Capitolul 11( Dara e in o-iu eilor.................................%1# Capitolul 116 Masa plin! e $ucurie cu +is2ona..............%16 Capitolul 11, &lu2itorii templului in Ierusalim n c!utarea Domnului..........................................................................%"1 Capitolul 11' Conversa/ia intre slu2itorii templului i Domnul.............................................................................%"' Capitolul 119 Domnul i cheam! pe cei # ;rhangheli Mihail9 1a$riel i *a-ael...............................................................%#( Capitolul 1"0 6!rerea slu2itorilor templului espre cei # arhangheli........................................................................%#9 Capitolul 1"1 Domnul eAplic! capitolul 1# in E4echiel. .%%% Capitolul 1"" &lu2itorii templului primesc haine greceti %(" Capitolul 1"# &amaritenii )l caut! pe Domnul.................%(6 Capitolul 1"% Ct e greu este a instrui oamenii.............%60 Capitolul 1"( Importan/a e e/ine reapta cunotin/! espre natur!...................................................................%6# Capitolul 1"6 &amaritenii a mir! n-!/iarea Domnului..%6,
~9~

Capitolul 1", Despre consumul a i-erite tipuri e carne i -ructe................................................................................%69 Capitolul 1"' Masa cu +is2ona.........................................%,# Capitolul 1"9 &! te temi i s! iu$eti pe Dumne4eu........%,6 Capitolul 1#0 M!rturia lui 1a$riel espre Maria.............%'1 Capitolul 1#1 6escuitul $ogat..........................................%'# Capitolul 1#" Domnul in ic! mo ul n care nv!/!tura :ui ar tre$ui s! -ie proclamat!...............................................%'9 Capitolul 1## Domnul las! in o-iu eii s! se ntoarc! n /ara lor.....................................................................................%9( Capitolul 1#% Domnul relatea4! espre ispita :ui in eert ..........................................................................................%9, Capitolul 1#( D5M3.: )3 EE&;I*;. 6lecare in +is spre Eesaira...............................................................................(0# Capitolul 1#6 Domnul i pescarii s!raci...........................(0' Capitolul 1#, Contemplarea in cursul serii....................(1" Capitolul 1#' Contactarea spiritelor $une.......................(16 Capitolul 1#9 EAplicarea Domnului espre planeta Marte ..........................................................................................("1 Capitolul 1%0 Coman antul cura2os.................................("6
~ 10 ~

Capitolul 1%1 3atura lumii e incolo.............................(#0 Capitolul 1%" ;ctivitatea su-letului..................................(## Capitolul 1%# ;ctivitatea spiritelor..................................(#( Capitolul 1%% &emni-ica/ia pre4icerii Domnului...............(#' Capitolul 1%( &merenia lucr!torilor n via Domnului.......(%" Capitolul 1%6 Domnul vi4itea4! pescari s!raci in gol-....(%( Capitolul 1%, 6escarii l salut! pe Domnul......................(%9 Capitolul 1%' Dragoste9 $ln e/ea i r!$ area sunt mai $une ect 4elul 2usti-icat................................................((% Capitolul 1%9 Domnul pre4ice s-ritul timpului &!u pe 6!mnt.............................................................................((, Capitolul 1(0 D5M3.: ;6*5;6E DE CE<;*E; :.I 7I:I6. C!l!toria e la +is la Marcus n Ce4area lui 7ilip..............(61 Capitolul 1(1 Marcus o-er! tiri espre vin ec!rile e succes n sta/iunea lui $alnear!.......................................(6% Capitolul 1(" .cenicii l ntrea$! pe Domnul espre motivul $ucuriei &ale asupra naturii................................(69 Capitolul 1(# Domnul i cei " greci..................................(," Capitolul 1(% C!utarea spiritual! a grecilor.....................(,6

~ 11 ~

Capitolul 1(( 1recii au ntre$!ri legate e omniscien/a Domnului..........................................................................('0 Capitolul 1(, )nv!/!tura Domnului espre unicul9 singurul Dumne4eu a ev!rat.........................................................(', Capitolul 1(' 1recii )l recunosc pe Domnul. &copul i cau4ele $oli......................................................................(90 Capitolul 1(9 6ractica iu$irii e aproape.........................(9# Capitolul 160 EAperien/ele me icului grec i m!rturia lui espre Domnul.................................................................(9, Capitolul 161 M!rturisirea me icului..............................601 Capitolul 16" Discu/ia intre supremul 2u ec!tor roman i me icul grec.....................................................................60% Capitolul 16# )n oielile 2u ec!torului..............................60' Capitolul 16% Vin ecare prin cre in/! a 2u ec!torului poc!it................................................................................61" Capitolul 16( Cei vin eca/i vin la Domnul.......................616 Capitolul 166 Domnul ! reguli e comportament pentru cre incioi........................................................................61' Capitolul 16' Dorin/a romanului.....................................6"% Capitolul 169 *omanul vor$ete cu tat!l s!u ece at....6",
~ 1" ~

Capitolul 1,0 Domnul eAplic! situa/ia in lumea e incolo ..........................................................................................6#" Capitolul 1,1 )n rumarea su-letelor umane spre es!vrire.......................................................................6#, Capitolul 1," Domnul l cheam! *a-ael s! eAplice eAisten/a )mp!r!/iei lui Dumne4eu..................................................6%0 Capitolul 1,# 3atura )mp!r!/iei lui Dumne4eu...............6%" Capitolul 1,% 3atura lui *a-ael........................................6%( Capitolul 1,( Me icul nu g!sete nici o eAplica/ie pentru natura lui *a-ael...............................................................6%' Capitolul 1,6 EAisten/a i non-eAistenta..........................6(1 Capitolul 1,, Contra-ntre$!rile me icului.....................6(% Capitolul 1,' 3ecesitatea e a nv!lui memoria.............6(6 Capitolul 1,9 )n/elepciunea Domnului............................6(9 Capitolul 1'0 Me icul i ucenicii sunt recunosc!tori pentru nv!/!tur!.........................................................................66" Capitolul 1'1 Cel mai mare o$stacol pentru creterea spiritual!...........................................................................666 Capitolul 1'" Cum s! salve4i su-letele materialiste.........66' Capitolul 1'# )nv!/!tura lui *aphael................................6,1
~ 1# ~

Capitolul 1'% ;cceptarea nv!/!turii Domnului...............6,# Capitolul 1'( 6roorocii mincinoi i a ev!ra/i.................6,6 Capitolul 1'6 Vin ecarea oamenilor $olnavi in Iope.....6,9 Capitolul 1', .imirea a grecilor espre masa s!n!toas!6'" Capitolul 1'' Cei vin eca/i i coman an/ii navelor acestora ..........................................................................................6'% Capitolul 1'9 Coman antul vin ecat ove ete ivinitatea Domnului..........................................................................6'6 Capitolul 190 Me icul cere man! n pustie.....................6'' Capitolul 191 )nv!/!tura lui *a-ael espre hr!nirea israeli/ilor n eert..........................................................691 Capitolul 19" 7enomenul mira2ului..................................69% Capitolul 19# Motivele pentru superioritatea spiritual! a neamurilor........................................................................69' Capitolul 19% Cum accept! iu eii revela/iile...................,01 Capitolul 19( 6escarii in Iope sunt invita/i e Domnul la mas!.................................................................................,0( Capitolul 196 7urtuna i n/elesul s!u corespun4!tor......,10 Capitolul 19, 6re4en/a ngerilor cu oamenii....................,1# Capitolul 19' C! erea agen/ilor lui Iro ..........................,1,
~ 1% ~

Capitolul 199 &alvarea e-ului..........................................,"0 Capitolul "00 6lanurile e-ului.........................................,"# Capitolul "01 Domnul este naintea orin/ei iro ienilor. ,"( Capitolul "0" Conversa/ia intre c!pitan i e-...............,"' Capitolul "0# Dorin/a c!pitanului i mplinirea ei............,#0 Capitolul "0% C!pitanul :ean er naintea Domnului.......,## Capitolul "0( )n/elegerea $un! i inten/ia e-ului...........,#' Capitolul "06 Deli$erarea Iro ienilor..............................,%1 Capitolul "0, 7rumoasa iminea/! e la lac....................,%% Capitolul "0' 5 conversa/ie espre p!s!rile migratoare ,%6 Capitolul "09 6ericolele ceremoniilor religioase i ale rug!ciunii ceremoniale.....................................................,%9 Capitolul "10 Eu ecata inimi mpietrite n lumea e incolo ..........................................................................................,(" Capitolul "11 *aphael cu iro ienii...................................,(6 Capitolul "1" *aphael repar! nava eteriorat!...............,(' Capitolul "1# Domnul cu iro ienii...................................,61 Capitolul "1% 5aspe/ii pleac! la casele lor......................,6(

~ 1( ~

Marea Evanghelie a lui oan ! "olumul 9 Capitolul 1 #omnul pe calea spre erihon. #omnul $nt%lne&te un grup de pelerini s'raci [1] Cnd eram la o distan de 1 or de mers pe jos de la Essaea, ne-am ntlnit cu pelerinii sraci menionai mai devreme care veneau din regiunea Ierihonului, i ei ne-au cerut milostenie! ["] #i Eu le-am spus iudeilor greci$ %&ai-le din a'undena, voastr pentru c ei sunt la (el de sraci n lume, ca )ine *nsumi care nc nu dein nici o piatr ca proprietate a )ea pentru a o pune su' capul )eu! +ulpile au vi,uini i psrile cui'urile lor, dar ace ti sraci nu dein nimic, cu e-cepia srciei lor i hainele lor srccioase! &eci, dai-le ceva!% [.] &up aceste cuvinte ale )ele, toi iudeii greci i, de asemenea, civa ucenicii ai lui Ioan au adus o sum considera'il de 'ani mpreun i au dat-o cu 'ucurie sracilor! Cu minile ridicate ei )i-au mulumit )ie i &onatorilor, i ne-au rugat s-i iertm c ne-au ntrerupt cltoria noastr, i din moment ce noi eram iudei, ei ne-au ntre'at, de asemenea, cu nelini te i ngrijorare dac ei vor ajunge n Essaea nainte de rsrit! [/] Eu am spus$ %&e ce v este (ric s pro(anai 0a'atul prin mersul pe drum1 2ici )oise, nici orice
~ 16 ~

alt pro(et nu a dat vreodat o porunc s nu se cltoreasc ntr-o ,i de 0a'at! 2oile nvturi ale templului nu sunt porunci divine i, de asemenea, sunt inutile pentru &umne,eu! &ar este nc devreme, i voi vei ajunge acolo n 1 or! #i cnd vei ajunge acolo, s v ca,ai n primul han, care se a(l n a(ara porii cetii mici! 3colo vei (i 'ine primii i ngrijii, pentru c Eu deja am anunat sosirea voastr acolo! &ar cine sunt Eu, cu siguran voi vei au,i n Essaea! #i ast(el, acum v putei continua cltoria voastr!% [4] 0racii au (ost cu siguran surprin i cnd le-am spus toate acestea, dar cu toate acestea, ei nu au ndr,nit s ntre'e cum a (i putut Eu ti toate acestea i i-au continuat drumul lor! [5] &e-a lungul drumului ucenicii )-au ntre'at de ce ace ti sraci cltoreau de (apt n Essaea, pentru c nu putea (i v,ut dac ei aveau o 'oal sau alta, deoarece oamenii 'olnavi nu ar (i putut niciodat merge a a u or! [6] Eu am spus$ %3ce ti oameni nu se duc la Essaea pentru a (i vindecai, dar (iind total lipsii ei ncearc s gseasc de lucru i de sprijin (inanciar, pentru c au au,it de la cltori ca esenienii au devenit (oarte carita'ili n ultimul timp (a de oamenii sraci cu adevrat, i ast(el, s-au dus la Essaea, deoarece ei nu au putut gsi de munc i, ast(el, de asemenea, nici reali,a venituri acas pentru traiul lor! 3cest lucru nu onorea, regiunea lor i, prin urmare,
~ 1, ~

aceasta este doar cu moderaie 'inecuvntat de )ine! [7] &ar totu i, printre ei, erau civa care erau 'olnavi cnd au plecat de acas! Cu toate acestea, unii dintre cei 68 de ucenici ai )ei, pe care l-am trimis, au ajuns n regiunea lor srac i i-au vindecat, i, ast(el, nu mai erau persoane 'olnave printre ei acum! 9cenicii, de asemenea, i-au s(tuit din cau,a srciei lor - s mearg n Essaea unde cu siguran vor gsi de lucru, i se va avea grij de corpul si spiritul lor! #i de aceea ace ti oameni sraci s-au dus repede pe drumul lor!% [:] (etru a ,is$ %3poi, ei tre'uie s (i plecat la scurt timp dup noi, din moment ce ace tia sunt deja aici, acum, pentru c ei nu se pot mi ca ntr-un mod miraculos ca noi1% [18] Eu am spus$ %3cesta, de asemenea, nu este un motiv de ngrijorare pentru noi! Ei curnd vor ajunge la destinaia lor i acest lucru este cel mai important lucru! ;iua sau ora nu sunt importante deloc, i, prin urmare o vom lsa a a acum!% [11] Cu acest rspuns al )eu, toi au (ost mulumii! 2oi am mers repede, i a a noi ne-am mi cat repede, ceea ce era, mai ales n aceast regiune, (oarte 'ine i practic, pentru c era (oarte pustiu, i pentru mai multe ore n ,on, nici un copac, nici un tu(i , nici orice alt ar'ust nu putea (i gsit! 3st(el noi, nu am ntlnit pe nimeni, i, prin urmare, noi ne puteam mi ca cu vite,a vntului, i n
~ 1' ~

acest mod partea lung i (oarte pustie a drumului nostru a (ost curnd lsat n spatele nostru! [1"] &up ce noi am lsat acel loc, n urma noastr care a era (oarte neprimitor pentru orice cltor, prin urmare noi am avut nevoie de " ore, in ciuda vite,ei noastre ca a vntului, n timp ce alt(el chiar i un cltor pe o cmil ar (i tre'uit s petreac aproape o ,i ntreag pe drumul pustiu - am ajuns din nou, ntr-o regiune locui'il, i de aceea de-a lungul drumului erau un han i mai multe case i (erme, care erau (ost n cea mai mare parte proprietate a grecilor! [1.] Cnd am ajuns la han, c%)iva ucenici, au spus$ %&oamne, am parcurs un drum (oarte lung acum i am devenit, prin urmare, nsetai! E ti de acord dac noi am lua o mic gustare aici, i am cere s ni se dea ap pentru a ne potoli setea noastr1% [1/] Eu am spus$ %3cest lucru noi cu siguran l putem (ace, dar aceast regiune este srac n ap, iar hangiul va cere mult pentru ap, pentru c el este un pgn, care este (oarte dornic de pro(it, la (el cum majoritatea grecilor sunt! &ac dorii s pltii pentru ap, atunci putem intra han, s ne odihnim un pic i s cerem s ni se dea ap i ceva pine!% [14] &in moment ce ei aveau 'ani, iudeii greci i, de asemenea, ucenicii lui Ioan au spus$ %&oamne, aceasta noi vom (ace plcere! #i dac hangiul are un vin care este 'un de 'ut, atunci noi suntem, de asemenea, dispu i s pltim vinul!%
~ 19 ~

[15] Eu am spus$ %0untei li'eri s (acei acest lucru aici! <acei ceea ce credei c este necesar, apoi Eu voi (ace ceea ce cred Eu c este necesar! 3 a c haidei s intrm n han!% Capitolul * Miracolul din casa hangiului [1] 3poi noi am mers imediat n han i hangiul a venit la noi i ne-a ntre'at (oarte politicos n ce mod ne-ar putea (i de (olos! ["] Eu am spus$ %2oi suntem n(ometai i nsetai prin urmare, d-ne pine i ap!% [.] C%rciumarul a spus$ %&ragi domni, eu, de asemenea, am vin! 2u pre(erai s 'ei vin, pentru c al meu este (oarte 'un1 )ai 'un dect apa din aceast regiune, care cu greu este potrivit pentru gtit1% [/] Eu am spus$ %+inul tu ntr-adevr nu este ru, dar noi suntem din punct de vedere pmntesc nu att de 'ogai pentru a ne permite vinul scump pentru a ne potoli setea! &eci, adu-ne ceea ce am cerut, iar apoi vom (i, de asemenea, mulumii cu aceasta! &ar ia ap de la i,vorul din crama ta, i nu din (ntna de ap de ploaie din spatele curii interioar, deoarece pentru ap vei (i pltit i, prin urmare, de asemenea, ar tre'ui s (ie 'un, curat i clar!% [4] C%rciumarul s-a uitat surprins la )ine i a spus$ %=rietene, din cte tiu, >u e ti acum pentru prima dat n casa mea! 3tunci de unde tii cum este aranjat1 Cine i-ar (i putut raporta aceasta1%
~ "0 ~

[5] Eu am spus$ %?h, nu (i surprins de aceasta, ci adu-ne ceea ce am cerut! 2imic din casa aceasta nu este necunoscut pentru mine, chiar dac Eu sunt cu ace ti prieteni ai )ei pentru prima dat su' acoperi ul tu! Cum acest lucru este posi'il, Eu cu siguran tiu, la (el cum Eu tiu, de asemenea, c (iica ta cea mai mare i mai drag Elena su(er de o (e'r rea deja de . ani ntregi, i c tu deja ai (cut o mulime de cheltuieli pentru aceasta, n timp ce nici un medic nu a (ost capa'il s o ajute, chiar mai puin vreunul din mulii ,ei ai casei pe care i-ai comandat s i se aduc de la 3tena pentru o mulime de 'ani! Iat a a, tiu nc o mulime de alte lucruri din casa ta! &ar mergi acum i adu-ne ceea ce am cerut, ast(el nct s ne putem ntri i ne continum drumul nostru dup aceea!% [6] 3tunci hangiul e-trem de surprinsul hangiu a chemat civa slujitori i a ordonat s ni se aduc pine, sare i cteva cara(e cu ap proaspt! [7] Cnd totul a (ost pus pe mas pentru noi i nsetaii ucenici au vrut s apuce imediat cara(ele, Eu le-am ,is$ %&oar a teptai puin pn cnd Eu voi 'inecuvnta apa, ast(el nct acesta s nu v (ac ru nici unuia, pentru c de asemenea, apa de la i,vor provoac (e'r n aceast regiune, deoarece conine spirite necurate ale naturii!% [:] 3poi ucenicii au a teptat, i Eu am su(lat peste cara(e i am ,is ucenicilor$ %3cum, apa este 'inecuvntat i puri(icat, dar mncai mai nti ni te pine i apoi 'ei cu msur, n a a (el nct s
~ "1 ~

nu v m'tai!% [18] Cele +cenicii au (cut a a, i atunci cnd au nceput s 'eau au spus cu chipuri surprinse, veseli$ %&a!, noi tre'uie s 'em ast(el de ap, ntr-adevr, cu msur, ast(el nct s nu ne m'tm!% [11] C%rciumarul a o'servat aceasta i a ,is celor " slujitori$ %Cum poate (i aceasta1 3i adus voi, pro'a'il, vin acestor oaspei remarca'ili, n timp ce ei n mod e-plicit au cerut doar ap1% [1"] ,lujitorii au spus$ %0tpne, noi am (cut ceea ce ne-ai comandat s (acem! Cu toate acestea, modul n care aceast ap a devenit vin acum, aceasta nu tim! Cel care a su(lat peste ea va ti cu siguran cum apa a devenit vin! *ntrea'-@ pe El pentru c El pare s (ie capa'il s (ac mai multe lucruri dect noi toi mpreun n aceast regiune!% [1.] 3tunci hangiul a venit la masa noastr i noi iam dat ceva de 'ut! Cnd noi am 'ut cara(ele aproape complet, el a (ost pe deplin uimit i )i-a spus$ %E ti >u, pro'a'il, un mare i cele'ru magician sau un &umne,eu care este nc necunoscut pentru mine, (iindc poi s (aci ceva de genul sta1 >e rog spune-)i!% [1/] Eu i-am spus$ %&ac tu te vei ndeprta de ,eii ti din casa ta i nu vei mai crede n ei, atunci Eu de asemenea, vreau s i spun cine sunt Eu i s i art singurul &umne,eu real, adevrat, dar nc complet necunoscut pentru tine, care, de asemenea, o poate ajuta pe (iica ta dac tu ai crede n El i I-ai da toat cinstea numai @ui!%
~ "" ~

[14] 3tunci cnd hangiul a au,it aceasta de la )ine, el a spus$ %>u vor'e ti cuvinte remarca'ile! 0 distrug toi ,eii mei nu ar (i greu, dar dac preoii no tri sau romanii ar au,i aceasta, m-a descurca prost, pentru oricine va spurca o imagine, sau chiar numai un semi,eu, va (i aspru pedepsit aici! =rima dat eu ar tre'ui s devin un iudeu, cu toat (amilia mea, s dovedesc acest lucru, n pre,ena unei curi de judecat, i s dovedesc n scris, sigiliu i prin tierea mprejur, dup care cetenia mea roman mi-ar (i luat de la mine, i ca iudeu Eu ar tre'ui s o cumpr napoi cu 'ani, dac a dori s continui s (iu un cetean roman! Ce mi ceri s (ac, prieten minunat, cu greu poate (i reali,at din po,iia mea actual! Cu toate acestea, Eu tiu o soluie$ *ndeprtea, tu ,eii din casa mea, n pre,ena martorilor, care sunt n serviciu n casa mea, apoi, n tcere Eu, cu (amilia mea vom da onoarea &umne,eului pe care >u mi-@ vei arta! % [15] Eu am spus$ %Aine, atunci prive te n casa ta i convinge-te pentru a ti dac vreuna din camerele tale multe nc mai este mpodo'it cu vreun idol, mare sau mic!% [16] 3tunci cnd hangiul a vrut s veri(ice, toat' casa lui a venit la el plngnd cu disperare i jelind,$ %? mare nenorocire tre'uie s (i venit peste casa aceasta, pentru c toi ,eii 'rusc ne-au prsit!% [17] 3tunci hangiul a spus cu o (a nen(ricat$ %<ii lini tii pentru aceasta! 2umai ,eii mori, (cui de
~ "# ~

mna omului, care nu sunt de nici un (olos nimnui i care nu pot ajuta pe nimeni n nevoie, sunt distru i, cu siguran de un viu adevrat, i mai presus de toate un puternic &umne,eu! #i n loc de ace tia, cel mai pro'a'il unicul, singurul adevrat, viu i mai presus de toate atotputernic &umne,eu a venit n casa noastr, i acest slujitor al @ui, care este El *nsu i deja mai mult dect puternic, ni-@ va de,vlui i chiar arta pe El nou! #i ast(el, prin eliminarea ,eilor mori i n ntregime lipsii de putere, nu o calamitate, ci numai o mntuire (oarte mare a venit peste casa noastr! [1:] 3st(el, ca voi s credei c acest lucru este minunat i adevrat, doar privii aici la cara(ele noastre de ap! @a cererea acestui slujitor minunat de puternic al unicului, &umne,eu adevrat, acestea au (ost puse pe mas pline cu ap de ctre cei " slujitori ai mei de aici, despre care ei pot depune mrturie n (aa tuturor! &in moment ce ei erau (oarte nsetai, ace ti oaspeii au vrut s 'ea apa imediat, dar slujitorul puternic al lui &umne,eu le-a spus c ei ar tre'ui s 'ea apa doar dup ce El a 'inecuvntat-o! 3poi, El a su(lat peste cara(e i ap, iar apa a (ost imediat schim'at n cel mai 'un vin! 3colo nc mai putei vedea o cara( plin! @uaio, gustai coninutul i spunei dac aceasta este ap sau vin de cel mai 'un (el!% ["8] 3poi, -emeia hangiului a luat cara(a, a gustat coninutul i a spus, e-trem de uimit$ %3scult, acest lucru este nemaiau,it! 2umai un &umne,eu
~ "% ~

poate (ace o ast(el de lucrare minunat! ?dat n 3tena eu de asemenea, am v,ut magicieni (cnd minuni i care au schim'at, de asemenea, apa, o dat n snge, apoi din nou n lapte, i apoi din nou n vin i n continuare n toate tipurile de alte lucruri, dar de la un preot al lui 3pollo - care um'la, dup mine, pentru c eu eram o (emeie (oarte (rumoas i 'ogat greac B eu am au,it n curnd n toate detaliile modului n care schim'rile care preau att de minunate puteau (i o'inute ntr-un mod (oarte natural, dar acest lucru a luat, de asemenea, de la mine toat credina n magicieni i minunile lor (alse! ["1] &ar aici, nici un secret sau (alsitate ascuns nu pot (i descoperite, i, prin urmare, este o minune complet adevrat a unui &umne,eu viu! Eu cred pe deplin aceasta acum, i voi adera la aceast credin pn la moartea mea! Custai acest vin acum, voi toi, i s dai-v prerea voastr!% [""] 3poi ei toi au gustat vinul, i au descoperit c era, ntr-adevr, a a cum hangiul i soia sa l-au descris! Capitolul . "indecarea bolnavei Elena [1] 3poi hangiul a continuat s vor'easc personalului casei sale, care era pre,ent acum$ %3cum ne-am convins noi n ine c slujitorul singurului &umne,eu adevrat nc necunoscut nou a (cut un adevrat miracol pentru a ne lsa s-@ cunoa tem pe singurul &umne,eu adevrat, i El, de
~ "( ~

asemenea, mi-a dat alte dove,i care nu sunt mai puin minunate, i din care eu am conclu,ionat c El tre'uie s (ie un om e-trem de minunat, pentru c El este con tient de cele mai ascunse i secrete aranjamente i circumstane ale casei noastre, chiar mai precis dect noi n ine! ["] 3st(el, El tie i de 'oala (iicei noastre dragi Elena, care este incura'il pn n pre,ent, i El, de asemenea, mi-a promis c El o va vindeca pe ea dac eu voi nltura toi idolii mori - mari i mici din cas i dac apoi voi adera cu toat (amilia mea la singurul, &umne,eu adevrat i i voi o(eri tot onoarea! Cu toate acestea, totu i, eu nu am ndr,nit s pro(ane, idolii mori eu nsumi de team c mai nti a putea (i trdat de cineva i apoi voi (i pedepsit de ctre preoi i de curile de judecat, dar eu i-am spus acestui slujitor minunat al singurului &umne,eu adevrat$ %Elimin >u din cas, cu martori, atunci noi nu putem (i responsa'ili pentru aceasta%! #i iat, aceasta El a (cut-o ntr-o singur clip, i, ast(el, toi idolii numero i ai casei au (ost distru i n totalitate n modul cel mai minunat! 2oi toi suntem martori pentru aceasta i nu putem (i tra i la rspundere de ctre preoi i nc mai puin de o curte de judecat roman pentru aceasta, lucru pe care voi toi vei (i n msur s l reali,ai la (el de 'ine ca i mine! [.] &ar acum, c acest ?m a lsat ca ast(el de lucruri nea teptate s se ntmple 'rusc, ast,i, n (aa ochilor no tri, acum s, de asemenea, s lsm
~ "6 ~

acum ca (iica noastr s (ie vindecat i s lsm ca unicul, singurul &umne,eu s adevrat s (ie (cut cunoscut i artat nou tuturor, ast(el ca noi toi s i putem o(eri onoare numai @ui i s acionm i s trim n con(ormitate cu voia @ui!% [/] >oi cei care erau pre,eni au (ost de acord n aceast privin, i hangiul cu soia i copiii si s-au ntors acum spre )ine i )i-au cerut ca, dac ar (i posi'il, s o vindec pe (iica lor 'olnav! [4] #i Eu am spus$ %&in moment ce tu i ntreaga ta (amilie credei, aceasta de asemenea, se va (ace n (uncie de credina voastr! )ergei acum n camera (iicei tale i convingei-v dac ea este deja vindecat! 3poi aducei-o aici, ast(el ca ea, de asemenea, s poat gusta acest vin al vieii i s ajung s l cunoasc pe Cel care a vindecat-o!% [5] &up ce Eu am spus aceasta, toi au prsit n gra' sala de mese pentru a vedea dac Elena era deja vindecat! Cnd ei au ajuns la ea, au v,ut c era complet sntoas, i ea a relatat c un (oc a trecut prin ea i c (e'ra i toate durerile i toate (ostele ei sl'iciuni au prsit-o 'rusc! 3cest lucru a produs o mare 'ucurie! <iica a prsit apoi, de asemenea, imediat patul ei de 'olit, s-a m'rcat i a (ost adus cu strigte de 'ucurie la )ine! [6] Cnd ei i s-a spus c Eu am (ost Cel care a vindecat-o, ea a ngenunchiat la picioarele mele i le-a ume,it cu lacrimile ei de recuno tin! &e asemenea, toi ceilali mi-au mulumit pentru vindecarea miraculoas a Elenei!
~ ", ~

[7] #i Eu i-am spus$ %Didic-te, (iic, i 'ea ni te vin din cara(a care se a(l lng tine, ast(el nct s (i ntrit n tot corpul i n su(letul tu!% [:] 3tunci Elena s-a ridicat u or, a luat cu smerenie cara(a i a 'ut vinul, care a ntrit-o, i despre care nu se mai putea opri ludndu-l i apreciindu-i gustul 'un! [18] 3tunci cnd ea s-a ntrit, toi ace tia )i-au cerut din nou s le (ac cunoscute i, de asemenea, s le art singurul &umne,eu adevrat, dac lucrul acesta ar (i posi'il! [11] Eu am spus$ %3tunci, ascultai ceea ce Eu pe scurt v voi spune acum! [1"] 2u mai e-ist aproape nici un grec, care s triasc i s (ac a(aceri n ara iudaic, care s nu (ie (amiliari,at cu nvtura lui )oise i a celorlali pro(ei! &umne,eul de acum, care a (ost propovduit iudeilor, &umne,eul care a vor'it pe )untele 0inai cu )oise i care a vor'it prin el i (ratele su 3aron, n mijlocul tunetelor i (ulgerelor, iar mai tr,iu, de asemenea, ntotdeauna, prin gura proorocilor i a multor ali 'r'ai nelepi, al crui nume mai mult dect s(nt este Iehova, este unicul, singurul adevrat, ve nic viu, cel mai nelept, mai mult dect 'un i e-trem de puternic &umne,eu, care a creat din 0ine, cerul, cu soarele, luna i toate stelele, i acest =mnt, cu tot ce este n el, pe el i deasupra lui! [1.] Credei n acest &umne,eu, p,ii poruncile @ui pe care le cunoa tei, i iu'ii-@ mai presus de toate
~ "' ~

prin p,irea poruncilor @ui! &ar, de asemenea, iu'iiv semenii vo tri a a cum (iecare dintre voi se iu'e te pe sine, ceea ce nseamn$ s (acei pentru ei tot ceea ce ai ca dorii n mod re,ona'il ace tia s (ac, de asemenea, pentru voi, atunci unicul, singurul &umne,eu adevrat va (i ntotdeauna milostiv cu voi i va asculta cu 'ucurie rugciunile voastre! [1/] 3tunci El nu 0e va descoperi ca un &umne,eu ndeprtat i surd pentru voi, ci ca un >at mereu aproape, care v iu'e te mai presus de toate i care nu va lsa niciodat rugciunile voastre neascultate! [14] 3ceasta este tot ceea ce unicul, singurul &umne,eu adevrat dore te - care este, de asemenea, singurul >at adevrat al tuturor oamenilor! ?ricine va (ace aceasta, nu va (i doar 'inecuvntat deja pe acest =mnt tot mai mult i mai mult, dar, dup cderea trupului su, de asemenea, va primi viaa ve nic a su(letului su, i va (i ve nic acolo unde este >atl, i va (i din ce n ce mai (ericit! 3cum tii voi cine este singurul &umne,eu adevrat1% [15] >oi au spus$ %&a, dac El este 3cela - i noi nu ne ndoim de aceasta mai -, atunci *l cunoa tem din 0cripturile, care sunt 'ine cunoscute pentru noi! 2ou ntotdeauna ne-a plcut nvtura lui )oise, dar pentru c noi cu toii de prea multe ori a tre'uit s descoperim c aceast nvtur era inut ntr-un mod total opus, i anume de ctre preoii proemineni, i pentru c singurul &umne,eu
~ "9 ~

adevrat nu le-a (cut nimic ru lor ca pedeaps pentru crimele pe care le-au comis semenilor lor, noi ne-am gndit$ ce adevr poate (i ntr-o nvtur atunci cnd repre,entanii de seam ai acesteia i a a ,i ii slujitori ai lui &umne,eu nu o cred ctu i de puin, lucru care poate (i v,ut mult prea clar din toate aciunile lor! [16] C ar tre'ui s-i iu'e ti aproapele ca pe tine nsui este primul lucru care poate (i conclu,ionat din legile lui )oise! Cu toate acestea, ar tre'ui s vedei modul n care repre,entanii de seam ai nvturii lui )oise i iu'esc semenii lor! Cineva tre'uie s (ie lovit de cea mai pro(und or'ire dac acesta nu- i d seama c e-act ace ti repre,entani ai nvturii nu cred n ea ctu i de puin! &eoarece adevrul unei credine reale ar tre'ui s devin evident din aciunile n con(ormitate cu nvtura, i mai e-act de la cei care repre,int i rspndesc nvtura! &ar atunci cnd ace tia a(i ea, prin aciunile lor n (aa ochilor tuturor, i (r nici o s(ial sau team de singurul &umne,eu adevrat, c ei nu cred nimic, atunci cum putem noi strinii s ne alturm nvturii lor1 [17] Iat, puternic, slujitor adevrat i preot al unicului, singur &umne,eu adevrat, acesta a (ost ntotdeauna motivul pentru care noi am pus la ndoial adevrul i realitatea nvturii lui )oise la (el cum noi ne-am ndoit de politeismul nostru! =entru 'inele oamenilor i a legilor lor, n cele din urm noi am luat parte la toate, dar noi
~ #0 ~

n ine nu am mai cre,ut n nici un &umne,eu, - dar am cre,ut n puterile naturii ce conduc totul pe care am ajuns s le cunoa tem mai ndeaproape prin oamenii no tri de tiin! [1:] &ar acum, ca urmare a (aptelor i cuvintelor >ale, situaia s-a schim'at (oarte mult pentru noi toi, i noi credem (r ndoial acum n unul, singurul &umne,eu adevrat al iudeilor, care Ei-a dat o ast(el de nemaiau,it, ntr-adevr dumne,eiasc putere, pentru c >u ai (cut ntotdeauna, desigur, voia @ui! ["8] 2oi vom adera pur i simplu la nvtura lui )oise i niciodat la cea a repre,entanilor si n Ierusalim! Ieri, seara tr,iu, civa din acest tip de e(i au venit din Essaea la noi i ne-au vor'it serios mpotriva propriului lor templu i au ludat (oarte mult marea putere i nelepciune a esenienilor, i noi ne-am gndit n noi n ine$ %&ac voi n iv v criticai deja att de mult, atunci ce tre'uie s credem noi strinii despre voi1% &ar totu i, noi i-am plcut, deoarece ei au mrturisit adevrul! Ei i-au continuat drumul lor din nou devreme n aceast diminea! 3cum, n ceea ce prive te nvtura, este destul de clar pentru noi, dar e-ist nc un punct, i acesta este ultima >a promisiune! ["1] &e asemenea, >u ai promis s ne ari singurul &umne,eu adevrat, ceea ce cu siguran va (i posi'il pentru >ine, la (el ca toate celelalte lucruri! 3cum, c >u deja ne-ai (cut att de (ericii n timp ce noi nu i-am cerut aceasta permindu-ne
~ #1 ~

s-@ cunoa tem pe unicul, singurul &umne,eu adevrat prin (apt i cuvnt, noi >e rugm acum, de asemenea s (aci (ericirea noastr complet, artndu-ni-@ nou pe singurul &umne,eu adevrat! 2oi toi *i cerem aceasta (oarte e-plicit!% Capitolul / #omnul depune m'rturie despre ,ine [1] Eu!am spus$ &a, copiii )ei dragi, dar tocmai pentru 'inele vostru, aceasta nu va (i la (el de u or cum credei voi, dar din moment ce Eu, de asemenea, v-am promis aceasta vou, voi toi *l vei vedea pe unul, singurul &umne,eu adevrat! &ar mai nti tre'uie s v ndemn s nu (acei cunoscut ceea ce vei vedea nainte ca 1 an s (i trecut!% ["] >oi )i-au promis solemn! [.] 3poi Eu am spus mai departe$ %<oarte 'ine, atunci, ascultai-) i deschidei-v ochii i inimile larg! [/] Eu *nsumi, Cel care v vor'esc acum vor'esc vou, sunt 3cela pe care pro(eii @-au anunat oamenilor! *n con(ormitate cu hotrrea )ea ve nic )i-a (cut plcere s vin ca un ?m din carne i snge ca o lumin clar i aductoare de via printre oamenii care s-au rtcit n vechea noapte a pcatului i se prpdesc, i s-i eli'ere, de jugul greu al judecii i de moartea ve nic! [4] Cu toate acestea, Eu nu am venit doar pentru iudei care au (ost de la nceputuri poporul &umne,eului cel adevrat - i nc se numesc ei
~ #" ~

n i i a a, de i muli dintre ei au devenit deja de mult timp un popor al iadului din cau,a aciunilor lor rele B ci Eu, de asemenea, am venit la neamuri! Chiar dac acestea sunt, de asemenea, descendente din acela i prim om de pe acest =mnt, n cursul timpului, ei s-au lsat sedu i de ademenirile lumii i prin (aptul acesta ei au devenit necredincio i n &umne,eul adevrat, nu @-au mai cunoscut deloc i apoi ei n i i i-au (cut ,ei din materia moart i perisa'il n (uncie de po(ta i plcerea lor, i i-au onorat i venerat pe ace tia, lucru care nc este ca,ul n continuare ntr-o mare msur n ,ilele noastre, dup cum tii cu toii cu siguran! [5] 3st(el, pentru ca, de asemenea, neamurile s cunoasc eternul i cel mai viu adevr, care e-ist numai n &umne,eu, Eu am venit, de asemenea, la neamuri i le dau cu plcere napoi lumina vieii care a (ost pierdut deja de att de mult timp - i, prin urmare, de asemenea, viaa ve nic! [6] Eu nsumi sunt @umina, Calea, 3devrul ve nic i +iaa! ?ricine crede n )ine, i trie te n con(ormitate cu nvtura )ea are viaa ve nic deja n el nsu i i niciodat nu va vedea, nici nu va simi moartea, chiar dac el - n ceea ce prive te trupul su - ar muri de o 1!888 de ori, pentru c oricine crede n )ine, pstrea, poruncile )ele i ast(el ) iu'e te mai presus de toate, este n )ine i Eu sunt n 0pirit n el! #i n cine sunt Eu pre,ent, este pre,ent, de asemenea, viaa ve nic!
~ ## ~

[7] #i ast(el Eu v-am artat acum pe singurul adevrat, unic &umne,eu, a a cum v-am promis mai nainte! E-aminai acum voi n iv, pentru a ti, de asemenea, dac credei aceasta! &a, de asemenea, aceasta credei acum, dar rmnei de asemenea, ca eroi adevrai n aceast credin i nu lsai pe nimeni s nu v ntoarc de la aceasta, atunci vei tri, i puterea voinei )ele, va (i i va rmne n voi! 3 a s (ie i a a va rmne!% [:] &up ce Eu am spus aceasta neamurilor care erau pre,ente acolo, ei au tremurat din respect pro(und, i nimeni nu a ndr,nit s spun un cuvnt! [18] &ar Eu am spus cu o voce 'un$ %Devenii-v copii! 3rt eu acum, ca >atl cel mai adevrat al tuturor oamenilor, a a de groa,nic ca voi s (ii att de mult prin i de un ast(el de tremur1 Iat, de i nimic nu este imposi'il pentru )ine - pentru c, n )ine este toat puterea, tria i autoritatea n Cer i pe =mnt - Eu nu pot ajuta c Eu sunt cine sunt, iar voi suntei cine suntei! Cci Eu sunt cine sunt, am (ost i voi (i din eternitate n eternitate, i voi, de asemenea, vei (i i rmne a a cum suntei! 3cum, dac Eu v numesc copiii )ei dragi, atunci cu siguran suntei complet egali )ie, i dac voi trii i acionai n con(ormitate cu nvtura )ea i, prin urmare, de asemenea, n con(ormitate cu voina )ea, voi cu adevrat nu vei (i mai puin per(eci dect )ine *nsumi, i voi vei (i capa'ili s (acei acelea i semne ca )ine, cci ce plcere *i pot o(eri copiii imper(eci unui >at per(ect1 3st(el, renunai
~ #% ~

la respectul vostru prea mare pentru )ine, i n loc de aceasta, avei o ncredere i dragoste deplin n )ine, atunci vei (i mult mai mult plcui )ie, Eu voi (i mai mulumit cu voi i voi *mi vei (i mai dragi )ie! [11] *ntr-adevr, oricine ) iu'e te, nu tre'uie s se team de )ine, pentru c cei care au (ric prea mult de &umne,eu, n primul rnd niciodat nu @au cunoscut cu adevrat pe El, i inima lor este nc departe de dragostea @ui, i pe de alt parte ast(el de copii prea (rico i sunt din vina lor, n pericol de a merge pe un drum gre it n ceea ce ei cred i tiu, pentru c teama lor le sl'e te curajul i voina lor de a veni n inima lor ct mai aproape posi'il de )ine, i prin aceasta s devin, de asemenea, iluminai de )ine n tot adevrul vieii! &ac ai neles aceasta, atunci renunai la teama de )ine i avei dragoste pentru )ine i deplina ncredere de copil n )ine!% [1"] &up ce Eu le-am spus lor aceasta (rica idolatr a prsit inima lor i ei au nceput s ) glori(ice i s ) laude pe )ine cu mai mult ncredere, i n inima lor s-a tre,it tot mai mult iu'ire! &ar ei nc nu au (ost prea siguri de aceasta, deoarece ideile de pgn necruare i putere ve nic i severitate a unui &umne,eu, pe care le-au preuit pentru o lung perioad de timp, nu a (ost i nu puteau (i ters att de repede! &ar, dup o or, timp n care Eu nc am mai rmas n han, toi au devenit intimi i Eu nc leam mai dat multe lecii, ceea ce i-a ntrit i a con(irmat dragostea lor pentru )ine!
~ #( ~

Capitolul 0 1nainte de sosirea $n erihon [1] 3poi ucenicii )ei, care aveau 'ani, l-au ntre'at pe hangiu ct ar tre'ui s plteasc pentru pine i apa de i,vor! ["] &ar hangiul a spus$ %?h, cum m putei ntre'a a a ceva, din moment ce eu voi (i ve nic datornic (a de &umne,eu &omnul i, ast(el, de asemenea, (a de voi care cu siguran suntei prieteni @ui cei mai apropiai1 <iecare cuvnt pe care El l-a rostit are valoare nes(r it mult mai mare dect toate comorile de pe =mnt! Chiar dac voi ai vrea s stai o 1!888 ani n casa mea i ai mnca ,i i noapte, i eu v-a cere chiar i un 'an pentru acesta, atunci eu nu a merita mai mult dect s (iu aruncat de viu ca hran pentru erpi i dragoni! &ar este aproape amia, acum! Ct de (ericit a (i dac &omnul, &umne,eu i voi ai dori s luai masa de prn, cu mine!% [.] @a aceasta Eu am spus$ %=entru mine, voina ta este la (el de 'un ca aciunea! Cu toate acestea, noi tre'uie s ne continum drumul, pentru c, de asemenea, n alte locuri, sunt copii pe care Eu doresc s-i ajut! #i n curnd, pelerini sraci vor veni pe aici, mai precis din Essaea, mergnd spre la Ierihon! Chiar dac acolo ei i-au primit sntatea lor (i,ic complet napoi, ei nu au muli 'ani, i sunt n(ometai, nsetai i o'osii! &-le lor mncare i 'utur i, de asemenea, ca,are la noapte, atunci Eu voi accepta aceasta, ca i cum ai (i (cut-o pentru
~ #6 ~

)ine!% [/] C%rciumarul a spus$ %?, &omn i &umne,eu, chiar dac acei oameni sraci doresc s stea aici pentru un an ntreg, ace tia vor (i ngrijii! &ac ei cltoresc pe drumul principal, eu imediat a vrea s le trimit animalele mele de povar i carele la care sunt nhmai caii pentru a-i aduce aici! [4] Eu am spus$ %&e asemenea acum, voina ta este la (el de 'un ca aciunea! =elerinii care i i-am anunat, au prsit ieri sear Essaea peste muni spre acest loc i ei vor ajunge aici n cteva ore pe o crare de munte ngust, ast(el c animalele tale de povar i carele nu vor (i de nici un mare ajutor pentru ei! Cu toate acestea, atunci cnd ace tia vor pleca de aici mine le putei (i de (olos la un lucru sau altul lucru de care au nevoie! [5] &ar, de acum, nimeni s nu te mai plteasc pentru ap, pentru c Eu am avut, de asemenea, grij ca i,voarele tale s dea ntotdeauna ap a'undent i sntoas! <ii ntotdeauna milos cu sracii, atunci tu, de asemenea, vei gsi mil la )ine! >u ai primit 'inecuvntarea i mila )ea, i acestea vor rmne, de asemenea, cu tine, dac n mod activ vei adera la nvtura )ea! #i a a, noi ne vom continua cltoria noastr acum!% [6] &up aceste cuvinte, Eu )-am ridicat repede i am plecat cu ucenicii a(ar! [7] Este evident c hangiul cu (amilia lui au vrut s ne escorte,e pentru o vreme, printre lacrimi, mulumiri i laud, dar cnd noi am nceput s
~ #, ~

mergem repede, cei care ne-au escortat au rmas n urm i s-au ntors acas! [:] &in moment ce nu e-istau cltori n jurul prn,ului, aici pe aceast parte a drumului, noi neam mi cat mai departe cu vite,a vntului din nou, dar cnd am ajuns din nou, ntr-o regiune care era populat, noi am continuat s mergem ntr-un mod natural! #i a a, aproape de sear noi ne-am apropiat de destinaia noastr, Ierihon! [18] 9n ga,on (rumos era locali,at acolo! 2e-am odihnit aici pn cnd soarele a apus complet, pentru c Eu nu am vrut s intrm n ora , pe lumina ,ilei, i anume pentru c cei " (arisei, pe care noi iam ajuns, n ciuda cmilelor lor rapide, s-au apropiat de ora doar cu cteva diminei n (aa noastr! [11] *n timp ce noi ne odihneam pe ga,on, discutnd tot (elul de lucruri, un colector de ta-e a venit la noi de la o vam din apropiere, ntre'ndu-ne de unde venim i, dac vom sta n acel loc peste noapte! [1"] Eu am spus$ %2ici una, nici alta nu este de grija ta, dar dac vrei s tii, Eu i spun n primul rnd c am venit cu toii din Essaea ast,i, n al doilea rnd c ne odihnim aici pentru un timp i vom intra dup aceea n ora !% [1.] 3tunci cnd vame&ul a au,it c noi de (apt am venit din Essaea la Ierihon pe jos ntr-o 1 ,i, el a 'tut din palme deasupra capului su de uimire i a spus$ %?h, acest lucru este posi'il pentru o cmil cu picioarele rapide, dar a (ace acest lucru cu picioarele omului este nemaiau,it! 3tunci, voi tre'uie s (i
~ #' ~

,'urat!% [1/] Eu am spus$ %3ceasta este trea'a noastr! Cu toate acestea, tu du-te n ora , pentru c ai timp, i ntrea' de Fado al crui tat este comandantul tu suprem, i spune-i s vin la )ine, cci Eu, &omnul, l a tept pe el aici!% [14] 3poi, vame&ul a ntre'at$ %0tpne, dac eu nu-i pot spune numele tu la Fado, va veni atunci el la >ine1% [15] Eu am spus$ %3semenea, n acest ca,! 3cum dute, apoi i vei primi rsplata, pentru c (iecare lucrtor voitor merit rsplat!% [16] &up aceste cuvinte ale )ele vame ul s-a dus repede n ora i i-a transmis mesajul lui Fado! Capitolul 2 #omnul la erihon. 3e$nt%lnirea cu 4ado din nou [1] Cnd a au,it Fado aceasta, el nu a a teptat nici un moment mai mult, i-a dat vame ului o moned ca rsplat a mesagerului i s-a gr'it ct de repede putea la )ine! ["] Cnd a ajuns la noi, (iind aproape (r respiraie, noi ne-am ridicat de pe ga,on i Eu l-am atins cu mna, dar el )-a m'ri at, )-a strns la piept, cople indu-m cu srutri multe prietenoase i a spus n cele din urm, cople it de 'ucurie i (ericire 54ado67 %?, &oamne i *nvtorule, ce 'ucurie de nedescris ai pregtit pentru mine, prin ntoarcerea >a att de repede! ? ct de (ericii suntem s >e avem din nou n mijlocul mediului nostru pctos i
~ #9 ~

ve nic nedemn pe >ine! >u ai (ost doar . ,ile a'sent i pentru mine a devenit aproape . ani, deoarece marea dorin a ntregii noastre (amilii pentru >ine a pus r'darea noastr puternic la ncercare! &ac nu ai (i venit a,i, eu a (i (olosit cmilele noastre cele mai 'une mine (oarte devreme n dimineaa i am (i cltorit dup >ine n Essaea! ?, acum c >u ai venit, totul este n regul din nou i complet n ordine! &ar acum, &oamne i *nvtorule B singura noastr mare dragoste i nevoie - >e rog vin-o, vin-o acum cu mine, ast(el nct ntreaga noastr (amilie s (ie e-ta,iat de (ericire!% [.] Eu am spus$ %=rietenia ta )i-a mprosptat inima )ea, i voi merge cu tine, dar s mai a teptm pentru o vreme! +om intra n ora , cnd va deveni ntuneric, ast(el nct s nu (acem sen,aie n rndul mulimii, care este curioas, pentru c, deoarece mine este o pia, sunt (oarte muli strini aici, i nu ar tre'ui s se uite la noi i s ne critice atunci cnd intrm n ora ! &e asemenea, civa (arisei iau sta'ilit re edina mpreun cu tatl tu! Ei curnd vor (i ca,ai i apoi putem intra n casa ta (r piedici!% [/] 3ceasta a prut o idee 'un pentru Fado, dar el l-a chemat pe vame nc o dat i l-a trimis la han pentru a spune oamenilor si s pregteasc masa de sear cea mai 'un! &e ce, ei vor a(la cu 'ucurie n scurt timp! [4] 3tunci vame ul s-a gr'it din nou n ora i a transmis mesajul!
~ %0 ~

[5] >atl lui Fado a spus$ %Eu pot ghici motivul! &u-te i spune-i lui Fado c vom avea grij de toate ntr-un mod e-celent!% [6] Cnd vame ul s-a ntors i a transmis rspunsul tatlui su, i deja devenise destul de ntuneric, Eu am spus$ %3cum ne putem continua cu u urin drumul nostru i noi nu vom (i v,ui i recunoscui de nimeni pe drum! #i chiar dac cineva se va uita la noi, atunci el ne va lua doar drept oameni de a(aceri care doar ce au sosit, i c nu ne va deranja!% [7] &eci, noi am ajuns u or i nederanjai la hanul de Fado! [:] Cnd eram n (aa hanului, Eu i-am spus lui Fado$ %=rietene, acum intr tu primul i a spune oamenilor ti c Eu am venit din Essaea cu ucenicii )ei! Cnd Eu voi intra n camera de oaspei, ace tia nu ar tre'ui s ai' i,'ucniri prea mari de 'ucurie, ast(el nct s nu atrag atenia puinilor strini nainte de timp! #i s nu ) cheme, de asemenea %&omn% su %*nvtor%, ci pur i simplu s vor'easc cu mine ca unui prieten 'un, pentru c Eu m uit doar la inim i nu la gur! )otivul pentru care Eu vreau n (elul acesta acum, cu siguran l vei reali,a mai tr,iu i l vei nelege 'ine! &u-te i (-o!% [18] 3cum, Fado s-a gr'it s mearg n cas i a dat instruciunile (amiliei lui a a cum Eu i-am spus s o (ac! [11] 3poi Eu am intrat marea camer de oaspei n care o mas mare era deja pregtit pentru noi! [1"] #i, cnd noi am intrat, toat lumea a venit cu
~ %1 ~

ama'ilitate s ne ntlneasc! >atl i mama lui Fado i, de asemenea soia i copiii )-au ntmpinat cu ama'ilitate i )-au rugat s ) a e,, din moment ce tre'uia s (iu o'osit de la drum lung! 3ceast ntmpinare s-a (ost (cut (oarte 'ine i ast(el strinii nu ne-au o'servat pe )ine i pe ucenicii )ei! Cu toate acestea, cu toate acele cuvinte 'ine alese, ei toi au avut lacrimi din cea mai mare 'ucurie n ochii lor, i anume tatl lui Fado i servitor vechi, loial al Fado, al crui nume era 3pollon! &ar Eu am ntrit imediat inima lor i ast(el ei au putut suporta pre,ena mea, (r nici o lacrim suplimentar! [1.] 2oi am mers imediat s ne a e,m la mas, i hangiul, Fado, soia i copiii i la cererea )ea, de asemenea, 3pollon, au venit s stea mai aproape de )ine! )ama lui Fado cu toate acestea, nc a avut unele lucruri de (cut n 'uctrie, precum i (raii i surorile lui Fado au avut de servit oaspeii! [1/] Cnd noi stteam acum cu 'ucurie la mas, pe care cel mai 'un vin i cea mai 'un pine erau (ost pre,ente din a'unden, civa discipoli, i mai ales Iuda al nostru Iscarioteanu, au vrut s le apuce imediat, pentru c ei deja erau (oarte (lmn,i! [14] &ar Eu am spus$ %&in moment ce ai (ost capa'ili s ndurai pn acum, cu siguran vei (i capa'ili s ndurai cteva momente n plus, (r s (ii lihnii de (oame sau de sete! 3 teptai mncarea cald, doar atunci cnd va (i pe mas, tre'uie mai nti ar tre'ui s luai ni te pine cu sare i apoi s luai o nghiitur mic de vin, apoi masa de sear v
~ %" ~

va ntri i v va (ace n (orm i veseli, dar alt(el doar va sl'i mem'rele voastre i prile interioare! ?mul tre'uie de asemenea s ncerce, si menin corpul su sntos dac vrea ca su(letul su s (ie eli'erat de tristee i team! <acei a a cum (ac Eu!% [15] &iscipolii mi-a mulumit pentru acest s(at i ei, de asemenea, l-au pstrat! Capitolul 8 #omnul &i de a-aceri&tii bolnavi din ,idon [1] Civa strini au o'servat c Eu am dat acest s(at ucenicilor, iar unul dintre ei, un om de a-aceri din ,idon, s-a ridicat, a venit la )ine i a spus$ %Auni prieteni, iertai-m c eu ca un strin mi-am luat li'ertatea de a vor'i cu voi! =otrivit cu cuvintele pe care >u le-ai rostit cu prietenului >u Eu am o'servat c >u cu siguran tre'uie s (i un medic! 3st(el eu a dori s i cer un s(at, i anume ce ar tre'ui s (ac i s (olosesc pentru a scpa de durerile mele de stomac pe care le am acum deja de mai muli ani! % ["] Eu am spus$ %&ac tu cre,i c Eu sunt un doctor, atunci, de asemenea, s accepi s(atul )eu! 2u mnca prea mult i carne de porc prea gras a a cum ai (cut pn acum, i nu 'ea toat ,iua vin att de puternic, atunci durerile tale de stomac se vor opri cu siguran! 3cesta este s(atul meu ca medic! &ac vei urma acest lucru, va (i mult mai 'ene(ic pentru tine dect sucul tu de aloe, ce gole te stomacul, tu ntr-adevr, dar doar pentru a~ %# ~

l umple tot mai mult dup aceea! ?mul nu trie te pentru a mnca, ci el mnnc pentru a tri, i pentru aceasta, nici stomacul umplut i nici into-icarea ,ilnic a nervilor prin 'utul vinului cel mai tare nu sunt necesare!% [.] 3tunci cnd str'inul a au,it aceasta de la )ine, el a (ost (oarte surprins i a spus$ %>u niciodat nu m-ai v,ut nainte! 3tunci cum poi >u ti e-act cum triesc eu1% [/] Eu am spus$ %0erios, Eu a (i un doctor ru dac nu a (i putut citi din (runtea unei persoane 'olnave cum trie te i cum a prins 'oala lui! < ceea ce team s(tuit i se a'ine-te de la sen,ualitate, apoi stomacul tu va (i mai 'ine!% [4] 0trinul )i-a mulumit pentru acest s(at i a pus . monede de aur pentru )ine pe mas! [5] Cu toate acestea, Eu i le-am dat napoi cu cuvintele$ %& acestea sracilor, pentru c Eu nu am nevoie de aurul, nici de argintul pe care oamenii l doresc cu atta ner'dare!% [6] ,tr'inul i-a luat aurul napoi i a spus$ %3'ia acum pot s vd c >u e ti un doctor adevrat! &ac Eu voi (i mai 'ine, sracii vor primi nsutit de la mine!% [7] 3poi s-a ntors la masa lui, i pe masa noastr mncarea era servit! [:] 3limentele constau din pe ti 'ine pregtii, . miei prjii i, de asemenea, "8 de pui prjii, precum i di(erite tipuri de (ructe no'ile! 3st(el noi am nceput imediat s mncm i toat lumea s-a
~ %% ~

'ucurat ntr-adevr de pinea de gru delicioas i de vin, i n curnd a devenit (oarte plin de via, la masa noastr! [18] Cnd strinii au o'servat c ne-am 'ucurat att de mult alimentele de la masa noastr, i pentru c ei tiau c, de asemenea, c era ntotdeauna (oarte scump s mnnci n acest han, str'inul, cruia Eu i-am dat nainte un s(at 'un pentru stomac, a spus mai mult sau mai puin ncet nsoitorilor si$ %&a, acum este destul de clar pentru mine de ce doctorul nu a acceptat acele . mone,i de aur de la mine! ?aspeii ca el i tovar ii si, care i pot permite o ast(el de mas scump tre'uie s ai' cu siguran mai multe comori dect avem noi, i apoi . mone,i de aur sunt, desigur, prea puin pentru un ast(el de medic, care este deja mai mult dect 'ogat! Ei 'ine, o ast(el de mas de sear tre'uie s coste n acest han, cel puin 488 de mone,i! &a, da, cel care are a'ilitatea de a (i un medic cele'ru este mai (ericit i mai 'ogat dect un rege care, atunci cnd el devine 'olnav, tre'uie s caute ajutor n schim'ul achitrii de mari comori! =entru c indi(erent ct de puternic i 'ogat un rege poate (i, atunci cnd devine 'olnav i sla' el totu i nu se poate vindeca i salva el nsu i de la moarte! 3tunci, pentru o mulime de 'ani i de departe el cheam cel mai 'un doctor care e-ist, i atunci cnd medicul l-a ajutat, el nc este recompensat cu sume mari de 'ani! Iar acest lucru cu siguran ar (i ca,ul cu acest doctor, dup ce a c tigat deja sume mari de 'ani, cu regi i prini, i
~ %( ~

acesta este motivul pentru care El, de asemenea, poate tri destul de di(erit (a de noi, oameni de a(aceri sraci din 0idon i >ir!% [11] 9cenicii )ei au au,it acea remarc a strinilor, i Iaco' cel 'trn deja a vrut s-l ntrerup! [1"] &ar Eu i-am spus, de asemenea, mai mult sau mai puin ncet$ %@as-i s vor'easc i s- i spun prerile lor despre noi, pentru c ei cu siguran nu ne a(ectea, n (elul acest! Cnd voi vei proclama Evanghelia n numele )eu tuturor neamurilor din toat lumea, nu vei scpa de toate tipurile de preri pe care oamenii le vor avea despre voi! &ac aceste preri sunt oar'e i proste ti, atunci lsai oamenii s vor'easc! 3tta timp ct opinia lor nu conine nici un pericol n sine! Cu toate acestea, dac aceasta este de un tip ru (ctor, atunci i putei chema pe cei care v judec pentru socoteal n (aa unui judector, sau putei prsi acel loc i s v scuturai pra(ul de pe picioarele voastre, atunci, n secret, Eu voi (i judectorul cu privire la un ast(el de loc i la locuitorii si! &eci, i vom lsa s vor'easc despre noi i s i spun opiniile lor cum doresc i cum pot ei nelege, pentru c nimeni nu poate avea o opinie despre o pro'lem sau o circumstan di(erit (a de ceea ce el poate nelege, la (el de puin cum un 'ou poate s cnte un psalm al lui &avid sau cum o persoan oar' poate conduce o alt persoan oar'! &e aceea, n viitor, nu ar tre'ui s mai (ii suprai pentru ast(el de incidente!% [1.] Ei toi au (ost de acord cu )ine i )i-a mulumit
~ %6 ~

pentru acest s(at! [1/] Cu toate acestea, 9pollon a declarat n aceast privin$ %&oamne i *nvtorule, este adevrat c >u e ti etern drept n toate, dar este cu adevrat (oarte greu pentru noi c >u nu ne poi spune nimic special, din cau,a pre,enei acestor strini pentru a nu >e (ace cunoscut, iar noi, de asemenea, nu putem s te ntre'm ceva e-traordinar!% [14] Eu am spus$ %?, prietene, nu (i ngrijorat de aceasta! *nainte de mie,ul nopii, nc o mulime de lucruri e-traordinare se vor ntmpla, deoarece aceast sarcin a ,ilei a (ost corect (inali,at, Eu m simt (ericit, i voi toi ar tre'ui s v simii, de asemenea, n acest (el! #i acum s mncm i s 'em, i s nu ne tul'urm pentru nimeni care ne pertur' despre (ericirea noastr!% [15] 3poi, noi am mncat i am 'ut (oarte veseli, precum i strinii de la celelalte mese! Capitolul : +n c%nt're) la harp' c%nt' pentru #omnul [1] &eoarece ara o pia n Ierihon, care a durat timp de 6 ,ile, acolo erau, de asemenea, tot (elul de magicieni pe lng mulii oameni de a(aceri, precum cntrei din (laut, cntrei cu vocea, cntrei la harp i cntrei la lir, care mergeau dintr-un han n altul, i n schim'ul unei sume mici de 'ani ei artau tot (elul de lucruri i ddeau spectacole! 3st(el era, de asemenea, un cntre care a venit n hanul nostru cu o harp la care el
~ %, ~

putea cnta destul de 'ine i care, mai mult, a cntat psalmii lui &avid, cu o voce clar! ["] Cnd a intrat n camer a cerut oaspeilor permisiunea de a e(ectua numrul su, n schim'ul unei pli mici! [.] ,tr'inii, n mare parte greci i romani, au spus$ %3h, pleac de aici cu vechiul tu scrit iudaic! *n mu,ic, art divin, doar grecii sunt competeni! &ar dac acei oameni de acolo, din capul mesei doresc s te asculte, atunci nu avem nimic mpotriv, dar la noi nu vei primi o rsplat!% [/] 3tunci sracul cntre la harp i cntre cu vocea a venit la masa noastr i a cerut permisiunea de a cnta doar i numai n (aa noastr! [4] #i Eu i-am spus cu o voce 'lnd$ %Cnt (r timiditate sau re(lecii, pentru c Eu te cunosc i tiu c e ti un cntre cu o voce clar, complet dup (elul lui &avid! &e aceea, rsplata ta va (i mare!% [5] 3tunci c%nt're)ul cu vocea &i harpa s-a nclinat adnc n (aa noastr, i-a acordat harpa lui n mod clar i (iind surprins el a spus$ %Cu adevrat, aceasta este o sal 'un pentru mu,ic i cntat, pentru c eu n-am au,it niciodat cor,ile harpei mele s sune a a de ceresc clar i pur!% [6] Eu am spus$ %Ei 'ine, atunci, n acest ca, cu siguran poi ncepe repre,entarea!% [7] 3tunci cntreul la harp cuprins cor,ile cu degetele sale artistic instruite i el a lsat n mi care un sunet de introducere! Cnd strinii au au,it (oarte purele sunete i melodii artistice, acestea s-au lini tit
~ %' ~

i au ascultat cu atenie apropiat artistul! [:] Cnd toat lumea din sal era complet tcut, artistul a nceput s cnte, n acompaniamentul sunetului (rumos i cu o voce minunat de clar i, de asemenea, (oarte melodioas, urmtorul psalm al lui &avid$ %Cntai un cntec nou &omnului - cntai &omnul, voi toiG Cntai &omnului i ludai numele @uiG +estii ,i dup ,i mntuirea @uiG 0punei neamurilor despre slava @ui, printre toate popoarele minunile @ui, pentru c &omnul este (oarte nlat i (oarte demn de laud, minunat mai presus de toi dumne,eiiG &eoarece toi dumne,eii neamurilor sunt idoli mori - &omnul a (cut doar CerulG <rumos i magni(ic st n (aa @ui, i n s(inenia @ui vine s treac cu putere i vrednic de laudG [18] 3ducei &omnului, voi neamuri, aducei &omnului onoarea i putereaG 3ducei slav &omnului n numele 0u, luai cu voi cadouri i intrai n curile @uiG Dugai-v &omnului, n haine de s(inte de sr'toare, i toat lumea s se teme de ElG 0punei printre neamuri c numai &omnul este Degele, i a pregtit *mpria @ui att ct ine lumea, ast(el c aceasta va continua s e-iste, i El va judeca naiunile ntr-un mod dreptG Cer, 'ucurte, i =mnt vesele te-te - s urle marea, i tot ce este n eaG Cmpiile s (ie (ericite, i tot ce este pe ele, i toi copacii din pdure se 'ucure n (aa ochilor &omnului, cci El vine, i El vine s judece mpria =mntului! El va judeca supra(aa =mntului cu dreptate, i popoarele cu adevrul
~ %9 ~

0uG% [11] 3tunci cnd cntreul nostru din voce i harp a terminat complet acest psalm, el a cntat nc un epilog i i-a ncheiat per(ormana sa cu aceasta! 3poi strinii l-au cople it cu laude i aclamaii i au recunoscut c nu au au,it n viaa lor, ceva mai (rumos, cntat la harp, precum i din voce! Ei de asemenea, l-au rugat s-i ierte pentru c l-au ntmpinat att de dur i grosolan, iar, n acela i timp, ei l-au ntre'at dac el ar mai dori s repete psalmul pe care l-a cntat! [1"] #i cntreul )-a ntre'at dac el ar putea s o mai (ac nc o dat! [1.] #i Eu am ,is$ %<-o, cci chiar &avid nu a cntat acest psalm mai (rumos!% [1/] nterpretul a spus$ %&oamne, indi(erent cine e ti >u, de asemenea, nici eu nu am mai cntat! *n timp ce cntam, era ntr-adevr ca i cum Iehova era alturi de mine i m ascultata cu plcere! #i m-am simit ca i cum, de asemenea, coruri ngere ti ntregi cntau cu mine! ?h, dac a putea pstra aceast art i voce, atunci a (i cel mai (ericit om de pe =mnt, i prin cntarea mea a converti toate neamurile la Iehova al nostru!% [14] Eu am spus$ %&oar cnt =salmul :5 nc o dat i poi (i sigur pios samaritean, c vei pstra aceast art i aceast voce pn la s(r itul ,ilelor tale de via pmnteasc - i n cer vei (i n continuare un cntre (rumos n (aa tronului Celui suprem! 3cum doar cnt!%
~ (0 ~

[15] nterpretul a spus$ %?, &oamne, >u cu adevrat tre'uie s (i un pro(et, pentru c oamenii simpli nu vor'esc a a ca >ine! &ar acum, destul despre aceasta, pentru c eu tre'uie s cnt psalmul nc o dat!% [16] 3poi, el a cuprins din nou cor,ile sale i ele au sunat chiar mai clare i mai pure dect prima dat, la (el i vocea lui! >oi ucenicii )ei, hangiul i (amilia lui i, de asemenea, strinii au (ost mi cai pn la lacrimi, i cei care-)i aparineau )ie de la masa noastr mai presus de toi, pentru c ei tiau la cine se re(erea acest psalm! Capitolul 9 3'splata c%nt're)ului [1] 3tunci cnd cntreul a cntat psalmul pentru a doua oar, o adevrat i,'ucnire de laud i aclamaii a venit din rndul strinilor! Ei i-au dat mai multe mone,i de aur i l-au invitat s stea cu ei la mas i s mnnce i s 'ea cu ei! ["] &ar el 5c%nt're)ul6 a spus$ %Eu v mulumesc pentru onoarea pe care mi-ai artat-o i mila pe care mi-ai dat-o att de a'undent, dar eu sunt totu i un iudeu pur din vechime - chiar dac am doar .8 de ani - i eu nu pot mnca mncarea voastr! *n plus, numai acest &omn aici, mi-a dat permisiunea de a cnta, i, prin urmare, de asemenea, eu (ac doar ceea ce El mi va porunci!% [.] 3tunci strinii au apreciat loialitatea artistului, i Eu l-am invitat s se a e,e la masa noastr i s mnnce i s 'ea cu noi, ceea ce el a (cut, de
~ (1 ~

asemenea, imediat, cu multe mulumiri! [/] Hangiul nostru i Fado cu toate acestea au mers i au adus rsplat mare cntreului la harp, pe care el aproape c nu a vrut s le accepte cci a primit deja att de mult de la celelalte mese! [4] &ar Eu i-am spus$ %=rime te ceea ce cu 'ucurie i s-a dat, pentru c tu nsui ai o inim 'un i ie, de asemenea i place s mprt esc cu cei sraci ceea ce ai c tigat cu di(icultatea artei tale! #i dac vei c tiga mai mult de acum ncolo, vei (i capa'il s acor,i inimii tale o mai mare 'un s(er de lucru! 3 (ace 'ine celor sraci este plcut lui &umne,eu, i a lucra i aduna pentru sraci este (rumos n ochii lui &umne,eu i este ntotdeauna deja recompensat n aceast via i nc mai mult n cealalt via! [5] C%nt're)ul la harp' a spus$ %&a, (oarte ama'il &omn, a a este, i eu, de asemenea, am cre,ut ntotdeauna aceasta, de i pentru o lung perioad de timp, nu am produs o recompens mai mult pmnteasc, n timp ce eu am practicat cu credin arta mea sla' n acest modalitate de aproape 14 de ani! &ar de data aceasta am primit o recolt 'ogat, i pentru aceasta, toat laud i onoarea i toate mulumirile mele vor merge ntotdeauna la &omnul &umne,eu, care n acest moment a privit peste mine n srcia mea! &ar acum Eu de asemenea, a dori s te ntre' ceva, 'un &omn, dac mila >a mi permite!% [6] Eu am spus$ %?h, cu plcere! &oar ntrea', Eu cu sigurana nu-i voi re(u,a rspunsul!%
~ (" ~

[7] 3tunci c%nt're)ul la harp' )-a ntre'at$ %?, 'un &omn, cui, n a(ar de &umne,eu, i datore, eu marea mea (ericire, cum de mi tii >u condiia mea de via att de precis, n timp ce eu nu-mi amintesc s >e (i v,ut vreodat pe undeva1% [:] Eu am spus$ %&e asemenea, tu nici nu tre'uie! Este su(icient c Eu te-am au,it deja i v,ut de (oarte multe ori! 9ite, tu ai (cut o per(orman acum i noi toi te-am urmrit cu atenie! 3st(el noi, de asemenea, te vom recunoa te cu u urin din nou, ori de cte ori ne vom ntlni, dar tu cu siguran nu ne vei recunoa te pe toi att u or, acest lucru din cau,a simplului motiv, natural, pentru care chiar mii de oameni vor recunoa te mai u or o persoan care a (ost ntr-un (el deose'it special, i o vor remarca complet dect pentru o persoan s- i aminteasc miile de persoane pentru care a per(ormat! Iat, acesta este motivul (oarte natural pentru care Eu, pro'a'il, te pot cunoa te mai 'ine dect tu ) cuno ti pe )ine! [18] &e asemenea, pot (i alte motive, pe care tu nu le-ai nelege ns att de 'ine, chiar dac i-a spune! &e aceea, din cau,a strinilor este mai 'ine s pstrm tcerea cu privire la aceasta! &ar tu ai spus chiar acum Eu a putea (i, eventual, un pro(et, pentru c tu ai cntat la harp i cu vocea mai 'ine n pre,ena )ea dect oricnd nainte! &ac eu sunt un pro(et, eventual, atunci pro'a'il a putea ti, de asemenea, de la 0piritul lui &umne,eu din )ine, modul n care sunt mprejurrile vieii tale! &eci,
~ (# ~

acum ai un motiv natural i unul supranatural pentru care Eu ntotdeauna te pot cunoa te mai 'ine dect tu ) poi cunoa te pe )ine, sau pe oricine altcineva dintre noi! Este clar pentru tine acum1% [11] C%nt're)ul la harp' a spus$ %&a, ntr-adevr 'un i, de asemenea, (oarte nelept &omn! Eu nu >e numesc nelept, (r motiv, pentru c n timpul rtcirii mele pe supra(aa =mntului 'un al lui &umne,eu eu repetat am e-perimentat c oamenii cu adevrat 'uni sunt ntotdeauna oameni nelepi! &ar (aptul c oamenii 'uni sunt lsai n urma oamenilor duri i ri n ceea ce prive te (ericirea lor pmnteasc, nu este vina inteligenei pe care ei o o'in din nelepciunea lor - ca i cum aceasta ar (i mai puin dect iretenia oamenilor duri i ri - ci este din cau,a 'untii inimii lor, r'drii care re,ult din aceasta i dragostei pentru adevr, pentru &umne,eu i chiar i pentru du manii lor, care, pn la urm, sunt, de asemenea, (iine umane chiar dac ace tia sunt or'i i sur,i! #i numai din toate aceste re,ultate nelepciunea real i adevrat, care niciodat nu va preui 'unurile perisa'ile din aceast lume ca (iind mai importante, dup cum toi oamenii mari i cu adevrat nelepi au (cut ntotdeauna! Iat, &omn cu adevrat 'un, prin urmare, eu >e-am numit o persoan neleapt pentru c am gsit att de mult 'untate n >ine!% [1"] Eu am spus$ %&ar atunci, de asemenea, tu, de (apt, e ti nelept, deoarece, din cte tiu eu, tu, de asemenea, e ti o persoan 'un!%
~ (% ~

[1.] C%nt're)ul la harp' a spus (oarte modest$ %Aun &omn, eu nu m voi luda cu privire la (aptul acesta, las nelepii s ai' opinia lor despre mine! Cu toate acestea, despre mine eu pot con tienti,a c am v,ut oameni, care se considerau ca (iind (oarte nelepi i (oarte educai, (cnd lucruri mult mai stupide dect am (cut eu vreodat! Eu sunt de prere c este incontesta'il mai nelept n toate mprejurrile vieii, indi(erent ct de ne(avora'ile sunt, s cre,i (r nici o ndoial, n unul, singurul &umne,eu adevrat, i din veneraie adevrat pentru &umne,eu i din dragoste s pstre,i poruncile @ui s(inte dect s devii sla' n credin, ntorcnd spatele lui &umne,eu i ca o persoan (oarte onorat, educat s te arunci n toate plcerile imagina'ile ale lumii, i n acest mod s trie ti i s acione,i ca i cnd celelalte persoane nu au nici un drept pe acest =mnt, n timp ce ei cu siguran, de asemenea, au (ost pu i pe el de &umne,eu s se mi te pe el i s- i caute pentru ei n i i hrana necesar i celelalte mijloacele de trai! ? 'un, nelept &omn, este opinia mea corect sau gre it1% [1/] Eu am spus$ %*n (iecare aspect corect i, prin urmare, de asemenea, ntr-adevr (oarte nelept! &ar acum mnnc i 'ea dup cum dore ti!% [14] 3cum cntreul la harp a mncat i a 'ut dup dorina inimii lui, pentru c el era (oarte (lmnd i nsetat, cu toate acestea, nici o lcomie i cu att mai puin a'u, de alcool nu au putut (i
~ (( ~

o'servate la el! Capitolul 10 ;recul $l $ntreab' pe #omnul despre istoria crea)iei [1] *n timp ce cntreul nostru la harp mnca (oarte modest, ucenicii erau (oarte impresionai i au (ost ntr-adevr surprin i de cuvintele sale nelepte! ["] &ar Eu le-m spus$ %&e ce suntei a a de surprin i de nelegerea cntreul nostru1 2u ai au,it c &umne,eu d, de asemenea, nelegere celui care El i-a dat-o anumit sarcin n onoarea @ui1 Eu v spun$ sarcina acestui cntre pe acest =mnt, nu de este (apt una dintre cele mai mici, deoarece prin cldura mare a vocii i mu,ica cor,ilor el nmoaie inimile mpietrite n care Cuvntul i adevrul etern poate apoi mai u or ptrund! [.] 3tunci cnd 0aul a au,it harpa lui &avid, inima lui de piatr a devenit moale i spiritul cel ru l-au prsit, i, prin urmare, este scris n 0criptur$ %ludai-l pe &umne,eu &omnul cu psalmi, cu o voce clar i harpe 'ine acordate!% +oi ar tre'ui s-l privii pe cntreul la harp i cu vocea ca pe cineva ca Ioan!% [/] Cu aceste cuvinte, ucenicii au (ost complet mulumii i au neles cau,a cuvintelor nelepte ale cntreului la harp! [4] #ar p'g%nii nu au putut nelege cuvintele psalmului i i-au ,is ntre ei$ %=cat de acest artist! &ac el, cu vocea lui clar, divin ar cnta ca un al doilea ?r(eu naintea ,eilor no tri, a a cum descrie
~ (6 ~

Homer, atunci el ar (i idolatri,at n 3tena i Doma, i ar aduna mari comori!% [5] &up alte cteva ast(el de mici discuii (r sens, acela&i str'in cruia chiar mai nainte Eu i-am dat un s(at pentru stomacul lui, s-a ridicat, a venit la masa noastr i a spus, dup ce nc o dat a apreciat (oarte mult cntreul$ %Iertai-m dac eu poate v deranje,, dar din moment ce am dat unii peste alii ca oaspei n aceast sal i cu adevrat nu avem nici un motiv s ne tratm unul pe altul ca du mani, permitei, de asemenea, cu aceast mare oportunitate nea teptat am'ele pri s (ac schim' de cteva cuvinte 'inevoitoare! =entru c dac noi suntem neamuri i voi iudei, pentru mine nu diminuea, a'solut deloc adevrata noastr valoare uman, i voi prei s mprt ii opinia mea i (iloso(ia de via cu privire la acest lucru!% [6] Eu am spus$ %=rietene, cu )ine toat lumea poate spune li'er ceea ce crede, i ast(el tu i nsoitorii ti, de asemenea! 3st(el, vor'e te li'er, dac ai ceva de spus!% [7] ;recul a spus$ %2oi, grecii, care suntem ceteni cu e-perien i civili,ai ai lumii, deja de mult timp nu ne mai pas de toi ,eii (ante,iei noastre, iar iudeii, eventual, de clas social mai mare, de asemenea, nu acord o importan mare templului lor al unicului &umne,eu precum noi, grecii i romanii templelor noastre politeiste! 3cest cntre la harp i cu vocea a cntat un psalm - care nu este necunoscut pentru mine - al (ostului rege al iudeilor,
~ (, ~

care a (ost al doilea din seria de regi ai poporului vostru i care se numea &avid! =oe,ia este plin de nelepciune divin ascuns, dar ceea ce pare s vin n (a este (aptul c marele rege, puternic, curajos i, de asemenea, victorios, care se nchina unui singur &umne,eu, a vrut s cucereasc toate neamurile pentru a le converti, de asemenea, la credina sa, pentru c aceasta ar (i (cut conducerea lui mult mai u oar i ar (i crescut (oarte mult reputaia lui n toate naiunile! &ar dac el nsu i a urmat n mod serios pe singurul &umne,eu, a a cum poe,iile sale par s indice, aceasta este o chestiune cu totul di(erit! =oate c da, dar din multele lucruri pe care el le-a (cut, de asemenea, am putea crede contrariul! &ar, oricum, &avid a (ost i rmne un om mare i (oarte memora'il din toate punctele de 'une de vedere, iar =mntul nu va avea cu siguran muli regi ca el cu care s se laude, iar eu l pot luda cntre doar pentru (aptul c el, ca iudeu credincios strict a (cut din psalmii acelui mare rege su'iectul mu,icii sale i a per(ormanelor de cntre vocal! &ar, n ciuda tuturor e-celenelor sale el este totu i oarecum de o singur parte, deoarece el este doar un cntre al lui &avid! &ac el, la (el ca ?r(eu ar dori i ar putea s cnte, de asemenea, cntecele sacre ale vechilor no tri poei, i, ca atare, ar dori s vin la 3tena i Doma - a a cum am (cut deja aceast remarc nainte B el ar putea aduna comori mari! Cu toate acestea, acum vom lsa aceasta deoparte i s ajungem la punctul principal!
~ (' ~

[:] =rintre altele, n psalm era mai ales o propo,iie care mi-a atras atenia, i suna cam a a$ %>oi ,eii tuturor popoarelor sunt ni te idoli mori, dar &omnul Ideci unicul, &umne,eu viu al evreilorJ a (cut cerul i pmntul%! >e rog s-mi spui dac acest lucru este ntr-adevr n con(ormitate cu adevrul complet, care poate (i dovedit! =entru c noi, neamurile presupunem c nainte ca =mntul i cerul s (i (ost complet de,voltate, o su'stan haotic era pre,ent, din care anumite puteri mai mult sau mai puin inteligente - pe care noi nu le cunoa tem i care au (ost ulterior trans(ormate n idoli de poporul inventiv - au (ormat treptat, =mntul cu tot ceea ce el poart i care au (ormat, de asemenea, cerul! Cu toate acestea, voi lsai totul s (ie creat din nimic n 5 ,ile sau perioade de timp de ctre un singur &umne,eu! 3cum, care este adevrul1 ? mulime de oameni din toate prile =mntului, care sunt cunoscui pentru noi din lung i-n lat, cred la (el ca noi, cu mici di(erene, i, de asemenea, cei mai vechi egipteni au cre,ut aceasta c un adevr ce aproape poate (i dovedit! Cu toate acestea, voi suntei departe de credina noastr cum cerul este (a de =mnt! 3cum, cine are dreptate, i care dintre cei doi are adevrul1 &ac voi putei dovedi adevrul nvturii voastre, atunci eu i toi nsoitorii mei vom a'andona credina noastr i vom deveni iudei, dar alt(el vom rmne ceea ce suntem i, de asemenea, nu vom cere niciodat cntreului s vin la 3tena sau Doma!%
~ (9 ~

Capitolul 11 #omnul vindec' grecul cu stomacul bolnav [1] Eu am spus %=rietene, tu ceri acum ceva cu totul e-cepional la )ine! )intea ta este mult prea plin cu lucruri materiale lume ti i, prin urmare! 3tunci, cum va (i n msur s neleag lucrurile spirituale1 Cu toate acestea, noi ca reali i adevrai iudei ai vechiului, ne-am umplut mintea noastr cu lucruri spirituale, i de aceea noi, de asemenea putem nelege lucrurile spirituale care sunt pentru noi (oarte demonstra'ile i u or de neles! ["] E-ist o coresponden ntre ceea ce este din spirit i ceea ce este al materiei! &ac ai (i (amiliari,at cu aceast tiin, ar (i u or s-i dovedesc c numai noi, iudeii puri din vechime posedm adevrul deplin, iar toate neamurile, n ciuda ntregii nelepciunii lor lume ti, nc urmea, o doctrin (als i neadevrat! Cu toate acestea, acea tiin interioar este ciudat pentru tine, i este greu de dovedit pentru tine ntr-un alt mod c noi, iudeii suntem singurii care posedm adevrul deplin! [.] 3cesta este motivul pentru care &avid a cntat numai singurului, &umne,eu adevrat, nu doar pentru c el a cre,ut n El, dar, de asemenea, pentru c el @-a v,ut i a vor'it cu El, n mod continuu! #i cntreul nostru, care este un iudeu pur el nsu i, este complet drept s dea prin cntatul su la harp i cu vocea slav numai @ui, singurul cruia *i este
~ 60 ~

datorat cinstea din eternitate! &e aceea, el, de asemenea, ar tre'ui s cnte doar psalmii lui &avid neamurilor pe care &avid le-a chemat napoi la vechiul adevr, pentru ca inimile lor s devin mai moi i mult mai deschise s-@ recunoasc i s se nchine, &umne,eului ve nic adevrat! #i acest &umne,eu este, pentru un om sincer, nu att de ascunse i inaccesi'il cum ,eii vo tri sunt pentru voi, care au (ost doar inventai i apoi (cui din materie moart de mna omului! C acest lucru este ntradevr a a, noi toi practic i putem dovedi, de i prin aceasta nu vei (i mai aproape de adevrul interior, spiritual i, ast(el, singurul adevr n sine viu (a de cum e ti acum!% [/] ;recul a spus$ %=rietene, d-mi o dovad practic, atunci eu cu toi nsoitorii mei vom crede n &umne,eul iudeilor, iar noi, de asemenea, vom ine poruncile pe care El pro'a'il le-a dat, i eu n plus voi trans(orma nc multe mii la credina mea!% [4] Eu i-am spus$ %<oarte 'ine, atunci, Eu, ca un Iudeu adevrat al Iudeilor, care-@ cunosc (oarte 'ine pe unicul, singurul &umne,eu adevrat i &omn al cerului i al =mntului, i, de asemenea, tiu c El e-ist i cum este El, pot aduce o ast(el de dovad n (aa ochilor ti imediat! >u nc mai simi durere la stomac, i pentru acest motiv aproape nu ndr,ne ti s mnnci sau s 'ei, cu toate c ntradevr ncepi s simi (oamea i setea! Cte daruri ai dat tu deja idolilor ti, la s(atul preoilor, i cte medicamente ai nghii deja! >oate acestea au
~ 61 ~

calmat durerea ta ct de puin1 >u spui$ %2u, nu, nici puin!% Cu toate acestea Eu doresc s te ajut imediat, prin chemarea interioar a singurului, unic &umne,eu adevrat al iudeilor, n a a (el nct niciodat nu vei mai simi o durere de stomac!% [5] ;recul a spus$ %?, prietene, dac acest lucru ar (i posi'il pentru >ine (r medicamente, eu nu doar voi crede n &umne,eul >u dar eu de asemenea, imediat, mpreun cu nsoitorii mei, vom dovedi toat cinstea @ui, iar apoi eu, de asemenea, vreau s i dau Eie jumtate din averea mea, care nu este mic!% [6] Eu am spus$ %=rietene, aceasta Eu nu am nevoie, pentru c singurul )eu adevrat i atotputernic &umne,eu *mi d )ie i nou tuturor mereu ceea ce avem nevoie! #i ast(el noi nu avem nevoie de comori pmnte ti ca voi pgnii, deoarece comorile 0piritului lui &umne,eu n noi sunt la nes(r it mult mai nalte dect tot ceea ce ntregul =mnt i tot cerul vi,i'il valorea,, lucru de care tu vei (i imediat convins! 9ite, acum Eu chem n )ine n tcere pe &umne,eu &omnul, ast(el ca tu s (i vindecat i stomacul tu s (ie ntrit - i spune-)i acum dac stomacul tu este deja mai 'ine!% [7] 3cum grecul a (ost e-trem de uimit i a spus$ %&a, acum cred, (r nici o ndoial c numai &umne,eul >u este 3cela singurul adevrat! =entru c atunci cnd >u, prietene, a'ia ai rostit cuvintele &umne,eului tu, eu am simit dintr-o dat n stomac o a a 'unstare cum nu am mai simit
~ 6" ~

nainte, nici mcar n primii ani ai vieii mele sntoase! #i nc acum eu simt 'ine acea stare de 'ine, i doar acum eu simt o (oame real i o sete real! &e acum nainte i pn la s(r itul vieii mele, voi da toate mulumirile mele, toat cinstea i cel mai pro(und respect al meu i toat druirea voinei 0ale s(inte, e-trem de puternice, singurului >u &umne,eu adevrat! ?h, (ie ca El s ne lumine,e pe noi neamurile cum El v-a luminat pe voi, ast(el nct s putem s *l cunoa tem tot mai 'ine i s-I dm doar dreapta, 'ine plcut onoare! [:] #i tu, remarca'il cntre de psalmi, rmi cu arta ta 'un, adevrat i cnt mereu i pretutindeni onoarea singurul adevrat i ntr-adevr atotputernic &umne,eu, pentru c toat cinstea merge numai la El, nu numai de la noi oamenii, ci cum =salmul, de asemenea, spune, de la tot ceea ce este creat, care este lucrarea 0a! =entru c acum mi dau seama cu siguran c numai El a creat totul, cerul i =mntul, soarele, luna i toate stelele numeroase! Cum1 Eu nu voi ntre'a niciodat aceasta, pentru c este su(icient s tiu acum c El singur este complet primul (undament al tuturor lucrurilor, i c numai voia @ui este su'stana real a (iecrei e-istene! *n aceast credin vreau i de acum voi tri, aciona, crede i n (inal, de asemenea, muri,! [18] #i >u, drag prietene, care e ti plin cu 0piritul lui &umne,eu, *i mulumesc, de asemenea, c >u m-ai nvat att de (idel i sincer aceast chestiune
~ 6# ~

att de important a vieii, care m-a ajutat aproape mai mult dect vindecarea stomacului meu, care era ntr-o stare a a de rea! &ar din moment ce eu acum tnjesc (oarte mult dup mncare i 'uturi, voi sta acum la masa noastr din nou i moderat voi remprospta i consolida trupul meu!% [11] Eu i-am spus$ %< aceasta, (r team sau timiditate, i roag-te lui &umne,eu nainte de a mnca ca El s 'inecuvnte,e mncarea i 'uturile pentru tine i pentru toi oamenii, atunci El ntotdeauna va au,i o ast(el de rugciune, i (iecare mas care este destinat pentru oameni va (i (oarte 'ene(ic pentru voi, i cu adevrat va hrni i s ntri trupul vostru! 3 a s (ie i a a va rmne!% [1"] &up aceste cuvinte ale )ele, grecul s-a ntors cu recuno tin la masa lui din nou, s-a rugat lui &umne,eu pentru 'inecuvntarea @ui i el a mncat i a 'ut apoi ntr-o stare de spirit vesel, i el nu a avut team c o mncare sau alta sau 'utura i-ar (ace ru! #i ce (cea grecul, toi nsoitorii lui (ceau n acela i (el i au continuat s mnnce i s 'ea cu mult plcere i 'ucurie! Ei de asemenea, au discutat, mult unii cu alii despre adevrul cu privire la e-istena &umne,eului iudeilor, iar ei au (ost n mod constant uimii de (aptul c acele persoane care chiar cred n El, i pun ncrederea n El i p,esc poruncile @ui sunt susinute de ctre adevratul &umne,eu al iudeilor cu puterea @ui n a a (el nct n cele din urm s-ar putea crede c ei n i i sunt dumne,ei!
~ 6% ~

[1.] &up cteva discuii similare, n care noi am vor'it despre evenimentele care au avut loc n Essaea, grecii acum complet stui s-au ridicat, au mulumit adevratului &umne,eu al iudeilor pentru 'inecuvntarea @ui, i s-au rugat la &umne,eu, ca El ntotdeauna s rmn cu aceast mil cu ei i, de asemenea, cu toi oamenii care *l vor implora cu credin i ncredere! Capitolul 1* #omnul roste&te cuvinte de dojan' grecului [1] 3poi grecul a venit din nou la mine i a spus$ %0timate prieten, au (ost 'ine n (elul acesta, rugciunea i mulumirea noastr1% ["] Eu am spus$ %>u ai copii acas, pe care i iu'e ti (oarte mult! &ac ace tia sunt (lmn,i i i cer pine, tu ai reine atunci pinea lor, pentru ei, ca 'inecuvntare a dragostei tale printe ti n ca,ul n care ei i cer aceasta ntr-un mod prostesc nvat1 Ca o (iin uman i un pgn tu te uii doar la inima copiilor ti, i gnguritul lor este cu mult mai valoros pentru tine dect discursul cel mai elegant al unui orator e-perimentat! Cu ct mai mult &umne,eu, care este singurul >at adevrat al tuturor oamenilor, se uit numai la inima lor, i nu la cuvintele inutile ale gurii lor i la modul n care ace tia copilre te le (ormea,! [.] &e i rugciunea i mulumirea voastr au (ost puse n cuvinte simple, ele au venit din inima voastr i, prin urmare, acestea au (ost ntr-adevr
~ 6( ~

plcute singurului >at adevrat al oamenilor din Cer! Dmn n acest (el, apoi la momentul potrivit o lumin mai mare din ceruri v va (i dat vou! *ntotdeauna ndreptai-v n iu'irea deplin a inimi spre &umne,eu, >atl ve nic din Cer, apoi El ntotdeauna se va ntoarce mereu la voi cu lumina vie a adevrului ve nic din El! [/] &ar, n scopul de a-l iu'i cu adevrat pe &umne,eu, voi, de asemenea, ar tre'ui s iu'ii pe aproapele vostru ca pe voi n iv, i s nu (acei nici o nedreptate nimnui! ?rice nu dorii ca alii s v (ac vou, de asemenea, nu (acei acest lucru aproapelui vostru! +reau s spun c ar tre'ui s aplicai aceasta, cu raiune i nelepciune, pentru c alt(el un criminal pentru ja( ar putea dori, de asemenea, s nu-l urmri i predai pe el n (aa justiiei pentru c el nsu i nu ar urmri pe nimeni n acest scop - i nc mult mai multe ast(el de a'surditi! [4] 3st(el, oricine cu credin deplin i n mod re,ona'il, i, prin urmare, de asemenea, ntr-adevr, va iu'i pe semenii si, de asemenea, *l va iu'i pe &umne,eu i va (i de asemenea la rndul su iu'it de &umne,eu! &ar cine nu iu'e te pe aproapele su, pe care l vede, atunci cum poate s-@ iu'easc pe &umne,eu, pe care el nu poate vedea cu ochii lui sau au,i cu urechile lui1 [5] +oi suntei oameni de a(aceri i schim'tori de 'ani, i, prin urmare, ai pre(era un c tig mare n loc de unul mic, i voi, de asemenea, credei c
~ 66 ~

acest lucru este mult mai drept! &ar eu v spun, de acum nainte s (ii drepi n toate, i s v amintii$ cum voi pre(erai ca altcineva s (ie drept i corect (a de voi, de asemenea, voi ar tre'ui s (ii drepi i coreci cu aproapele vostru n pre, msur i greutate! =entru c cu aceea i msur, pre i greutate cu care vei servi pe semenii vo tri, &umne,eu &omnul i >atl din ceruri n schim' v va plti vou napoi! )incino ii i n eltorii, indi(erent n ce (el de condiii de via de aici de pe =mnt, nu sunt privii de &umne,eu, i ei nu vor putea s intre n *mpria 0a ve nic a vieii! 3ceasta Eu cu siguran v pot spune, pentru c Eu *l cunosc pe &umne,eu i *mpria @ui i tronul 0u ve nic al stpnirii i voia @ui (oarte 'ine! [6] &ac ai neles aceasta acionai, de asemenea, n consecin atunci, 'inecuvntarea adevrat i vie nu va (i luat de la voi! &ac cineva ntr-un regat cunoa te legile regelui i le ine, de asemenea, ntotdeauna cu credincio ie, i regele tie aceasta, atunci el va (i 'ine dispus (a de acea persoan, i, de asemenea, i va o(eri cu u urin o po,iie ca rsplat pentru loialitatea sa! 3cum, c ai au,it voina, unicului &umne,eu adevrat de la )ine, acionai n consecin, atunci vei gsi mil cu &umne,eu!% [7] ;recul a spus$ %=rietene, noi *i mulumim pentru aceast nvtur cu adevrat (oarte neleapt, i *i promitem c de acum nainte vom tri cu credincio ie n ea! &ar din moment ce nu este
~ 6, ~

nc nu este att de tr,iu seara, i eu am ajuns la conclu,ia, din cuvintele >ale i din ceea ce ai (cut pentru mine c >u *l cuno ti pe adevratul &umne,eu (oarte 'ine i >e 'ucuri, de asemenea, de dragostea i prietenia @ui pentru c >u trie ti i acione,i complet n con(ormitate cu voia @ui, >u ai putea cumva, de asemenea, s ne dai o indicaie din lumina divin din >ine despre cum &umne,eu a putut pentru crea acest =mnt din 0ine, (r a su'stan sau materie! &e i eu deja am spus c su'stana din care totul a (ost creat, e-ist doar din voia atotputernic a lui &umne,eu, dar, n ciuda (aptul acesta, eu nc m ntre' cum este posi'il ca numai din voina lui &umne,eu su'stana i materia s e-iste! &ac noi, grecii am putea avea vreo idee despre acest lucru, am (i e-trem de (ericii!% [:] Eu am spus$ %>u cu adevrat ntre'i despre lucruri pe care raionamentul uman nu va (i niciodat capa'il s le neleag complet, i chiar dac el ar nelege doar un pic mai multe din secretele cele mai pro(unde ale Degatului lui &umne,eu, el nu va (i mai aproape de iu'irea lui &umne,eu prin aceasta! =entru c nimeni nu poate ti ce este n &umne,eu, cu e-cepia 0piritului lui &umne,eu! &ar oricine p,e te poruncile lui &umne,eu i-@ iu'e te mai presus de toate, va primi, de asemenea, 0piritul lui &umne,eu n inima lui i va vedea, de asemenea, apoi n cele mai pro(unde secrete ale lui &umne,eu! [18] &eci, (acei ceea ce Eu v-am s(tuit! =rin
~ 6' ~

aceasta voi vei (i clu,ii n toat nalta nelepciune, iar apoi, ceea ce pare a (i de neneles i imposi'il pentru tine, va deveni la (el de clar i de 'ine neles c jucriile copiilor ti! [11] &ar, ast(el c voi s avei nc o dovad n plus c voia lui &umne,eu n Ea *ns i este totul, n primul rnd pur ca 0pirit i apoi, de asemenea, ca su'stan i materie, adu-)i o cara( complet goal de la masa ta!% [1"] Imediat un alt grec a adus o cara( complet goal i a pus-o naintea )ea pe mas, cu cuvintele$ %9ite, =rieten al lui &umne,eu, aici este o cara(, care a (ost golit pn la ultima pictur!% [1.] Eu am spus$ %Aine, acum (i (oarte atent i ia cara(a n minile tale! +e,i, cum este nc goal i chiar complet uscat! &ar acum Eu vreau din voia lui &umne,eu din )ine c aceast cara( destul de mare s (ie plin n acela i moment cu cel mai pur i cel mai 'un vin pe care tu l poi 'ea apoi pentru a-i ntri mem'rele!% [1/] Eu a'ia am spus aceasta, cnd cara(a era deja plin cu cel mai 'un vin! [14] Cnd cei * greci au v,ut acest lucru (oarte clar, au spus ei e-trem de uimii$ %&a, acum am v,ut clar c voina unicului, adevrat &umne,eu este totul n toate, i, prin urmare, toat cinstea merge doar la El! 2oi nu tre'uie s tim deloc cum este posi'il, dar este su(icient pentru noi s tim c este a a, i c aceasta nu este i nici nu poate (i alt(el!%
~ 69 ~

[15] Eu am spus$ %&eci, acum, c avei vinul, care este la (el de 'ine voia lui &umne,eu precum vinul pe care l deinei acas, n saci, n cantiti mari, ar tre'ui, de asemenea s 'ei din el i s spui ce gust are!% [16] 3poi grecii au gustat vinul, i din nou au (ost uimii continuu cu privire la calitate i trie! Capitolul 1. <eru&ina)ii acroba)i &i $nl'turarea lor dreapt' [1] *n timp ce grecii nc apreciau miracolul din cara(, un grup de un (el de arti ti au intrat i erau greci! =riceperea lor era c (ceau tot (elul de mi cri acro'atice i salturi! Ei, de asemenea, l-au ntre'at pe hangiu, pe care l tiau dac ei i-ar putea arta arta lor jalnic n (aa oaspeilor! ["] Cu toate acestea, hangiul )-a ntre'at, de asemenea, de aceast dat dac el ar tre'uit s le permit acest lucru lor! [.] Eu am spus$ %>u e ti &omn n casa ta i poi (ace ce vrei! 3cest lucru nu este preocuparea noastr i noi nu ne vom deranja cu privire la per(ormanele lor pgne! Eu tre'uie s ndur mult prostie a oamenilor cu toat r'darea! 3tunci de ce nu ar tre'ui s su(r prostiile acestea1 &ar ntrea' grecii dac ei doresc o ast(el de per(orman a naturii umane total lipsit de sens i inutil! &ac lor le place, atunci ei pot lsa ace ti oameni jalnici s e(ectue,e cteva dintre a'ilitile lor! Cu toate acestea, dac grecilor nu le place, de asemenea, ei
~ ,0 ~

pot lsa ace ti acro'ai s plece!% [/] 3tunci hangiul a mers i s-a consultat cu grecii! [4] &ar ace tia au ,is 5grecii67 %=rietene, noi am au,it i am v,ut aici, cele mai mari dintre toate aptitudinile i acum sunt singurele complet preocupate de singurul &umne,eu adevrat al iudeilor, i atunci ast(el de mult prea stupide i inutile arte pentru oameni nu mai sunt 'une de nimic n ochii no tri! *n plus, noi i cunoa tem pe acei acro'ai i a'ilitile lor deja de o lung perioad de timp i nu vrem s i mai vedem nc o dat, i, prin urmare, n ceea ce ne prive te, ei pot pleca a a cum au venit!% [5] Cnd hangiul a primit acest rspuns (oarte 'un de la greci, el a spus acro'ailor$ %&in moment ce nimeni nu vrea s vad nimic din arta voastr complet inutil, putei pleca din nou, cum ai venit!% [6] Cu acest rspuns acro'aii ntr-adevr nu au (ost satis(cui, i liderul grupului lor, a spus$ %0tpne, cu arta noastr, am cltorit n aproape jumtate din lume i am (ost e-trem de admirai peste tot! 2iciodat nu ne-a (ost re(u,at s dm un spectacol! 2oi suntem cel puin adevrai semi,ei i noi suntem cei mai importani (avorii ai marelui ,eu )arte, precum i ai lui 3pollo i ai celor : mu,e, i ei se vor r,'una pe aceast cas pentru o(ensa pe care am primit-o aici!% [7] <oarte vesel, hangiul a spus$ %&in moment ce noi toi am ajuns s-l cunoa tem n casa aceasta pe unicul i singurul &umne,eu adevrat al iudeilor, noi
~ ,1 ~

cu adevrat nu mai avem nici o (ric, deloc (a de ,eii mori ai egiptenilor, grecilor i romanilor! &eci, poi s ne amenini cu idolii ti ct de mult c i place, aceasta nu ne va deranja odihna noastr ctu i de puin! [:] &ar dac tu, a a cum ai spus, ai cltorit deja prin jumtate din ntreaga lume, i tu cu siguran tre'uie s (i adunat, de asemenea, mari comori i 'ogii, atunci cltorii, de asemenea, ca adevrai semi,ei n cealalt jumtate a lumii i lsai-v s (ii e-trem de onorai dup cum dorii, dar lsai-ne pe noi n pace! &ar, dac dorii s (acei o scen aici, pentru c aici nimeni nu vrea s vad nimic din a'ilitile voastre, atunci cu siguran v-ai descurca prost, pentru c aici, la masa mea este un &omn (oarte puternic pentru care nimic nu este imposi'il! El cu siguran va (i capa'il a pedepsi sever impertinena dumneavoastr! &eci, mai degra' plecai de 'un voie din casa mea!% [18] <iind (urios, liderul a spus$ %&in moment ce tu nu mai ai deloc (ric de nalii ,ei pe care i nume ti mori i nesemni(icativi n comparaie cu (a'ulosul &umne,eu al iudeilor care nu este nimic altceva dect un idol al (ante,iei atunci a(l tu, dispreuitor al ,eilor$ Eu nsumi sunt ,eul )arte i voi aduce acest pmnt n ruin prin r,'oi, (oamete i cium! Eu, ca un ,eu nu am nici o team pentru un iudeu atotputernic sau altul de la masa ta!% [11] &ar la aceasta Eu am spus liderului %)arte%$ %>u pgn neru inat, pleac acum, sau alt(el vei ajunge
~ ," ~

s cuno ti puterea singurul &umne,eu adevrat al iudeilor!% [1"] &up aceste cuvinte ale )ele, liderul a devenit (oarte nepoliticos i a nceput s ) certe! [1.] &ar Eu l-am averti,at nc o dat, i pentru c el nu a vrut s plece, Eu i-am spus$ %&in moment ce nu vrei s plecai la cererea )ea, atunci prin puterea i tria &umne,eului iudeilor Eu, acum, n acest moment v voi ndeprta la 188 de ,ile de mers departe de aici! 3colo v poi lsa venerai ca ,eul )arte de ctre mauri! #i a a n deprtare cu voiG% [1/] 3tunci cnd Eu am spus aceasta acro'aii cei ri au disprut 'rusc i au (ost du i la maurii din 3(rica, pe care noi deja am ajuns s-i cunoa tem n Ce,area lui <ilip, unde ei curnd au (ost instruii n nvtura )ea, care provenea de la )ine, i ast(el ei au devenit ucenicii )ei! [14] &up aceea, noi nc am vor'it despre o mulime de lucruri i, de asemenea, despre ndeprtarea rapid a a a-,i ilor semi,ei! [15] *ntre timp s-a (cut mie,ul nopii, i ne-am dus s ne odihnim! [16] &e asemenea, cntreul la harp i cu vocea a rmas cu noi! El a nceput s neleag, pentru cine a cntat el psalmi lui, i, prin urmare, dragostea lui pentru )ine a devenit tot mai puternic! Capitolul 1/ Ce au cre=ut grecii despre dispari)ia acroba)ilor
~ ,# ~

[1] Cu toate acestea, grecii au rmas treji toat noaptea i nu au putut ajunge la o conclu,ie cu privire la dispariia 'rusc a acro'ailor, i ei s-au ntre'at dac am vor'it serios cu privire la ei, sau dac Eu, poate prin puterea lui &umne,eu din )ine doar i-am alungat ntr-o alt parte a ora ului! ["] (rimul vorbitor a spus$ %*n ceea ce m prive te, eu sunt de prere c puternicul =rieten al singurului, &umne,eu adevrat niciodat nu va spune a'solut nimic doar de (orm, iar ceea ce El a rostit o dat (erm n legtur cu puterea interioar a lui Iehova, care se a(l n El, se va ntmpla, de asemenea, e-act a a cum El a spus! #i de aceea acro'aii vor (i de acum departe n 3(rica, unde El a pregtit un loc pentru ei!% [.] +n altul a spus$ %&ac au (ost aruncai prin aer B ceea ce este cel mai pro'a'il B spre acel loc cu o vite, mai mare de (ulgerul, atunci ei cu siguran nu s-au descurcat 'ine ntr-o ast(el de e-cursie!% [/] (rimul grec a spus$ %Eu nu sunt ngrijorat despre aceasta, pentru c n cuvntul 0u puternic El nu a menionat nimic despre vtmarea acro'ailor, i, prin urmare, eu cred c i-au (cut cltoria lor miraculoas nevtmai! Cu toate acestea, cum se vor descurca ace tia n acel loc nou i total necunoscut este, desigur, o chestiune cu totul di(erit! &ar cine tie de ce El a lsat aceasta s se ntmple1 =oate c un o'iectiv 'un nc mai poate (i reali,at cu ace ti arti ti jalnici!% [4] *n curnd ceilali grecii au (ost de aceea i prere,
~ ,% ~

i n timpul acestor tipuri de discuii ei au moit la masa lor spre diminea! [5] Eu *nsumi am dormit de data aceasta cu ucenicii ntr-un dormitor real pn cnd soarele a rsrit complet, pentru c din cau,a oamenilor muli din pia eu nu am vrut s apar n pu'lic cu ucenicii, deoarece ace tia )-ar (i recunoscut atunci, i ar (i provocat o sen,aie n ora printre oameni, ceea ce )-ar (i (cut cunoscut prematur! #i a a am rmas n han pn aproape de prn,! [6] Cnd Eu am intrat din nou cu ucenicii n marea camer de oaspei, grecii no tri erau, de asemenea, deja treji i stteau cu 'ucurie naintea mesei de diminea, care a (ost pregtit pentru ei i )-au salutat cu mult 'unvoin! [7] 3cum, ei, de asemenea, au pregtit o adevrat mas de diminea pentru noi, i a a noi ne-am dus imediat s ne a e,m la masa noastr pentru a lua parte la mas! [:] Cnd grecii #i-au terminat masa de diminea, )au ntre'at imediat cu privire la grupul pro'a'il trist al acro'ailor care au (ost aruncai &umne,eu tie unde, i Eu le-am spus lor care era situaia lor i care va (i situaia lor n viitor, i ceea ce vor (ace n continuare! [18] Crecii au (ost mulumii de (aptul acesta, )i-au cerut nc o dat 'inecuvntarea lui Iehova i au mers rapid la pia pentru a (ace a(aceri! [11] &ar Eu le-am spus c nu ar tre'ui s ) (ac cunoscut oamenilor de a(aceri, colegilor lor nainte
~ ,( ~

de prn,, ceea ce ei de asemenea, )i-au promis, i, pe ct posi'il ei, de asemenea, i-au inut promisiunea lor! [1"] 3tunci cnd grecii no tri s-au dus, ucenicii )au ntre'at$ %&oamne, nc mai avem cteva ore pn la prn,! >re'uie s ne petrecem aceste complet (r trea' sau tre'uie s (acem ceva1% [1.] Eu am spus$ %2oi suntem acum de aproape doi ani i jumtate, mpreun, i ai avut ceva mai mult de (cut dect s ) nsoii peste tot, s ) asculi i s v uitai la (aptele mele cu uimire complet, i, prin urmare, voi nu a tre'uit su(erii de (oame sau de sete, i niciodat nu a tre'uit s mergei goi! &ac ai ndurat deja de mult timp (r a (i nevoie s (acei nimic special, atunci pro'a'il c vei (i capa'ili s ndurai, de asemenea, ast,i pn la prn,, (r s (acei nimic special! [1/] Cnd Eu nu voi mai (i cu voi (i,ic i v voi preda lucrarea )ea pentru vou, vei avea su(iciente de (cut! 3cum este lucrarea voastr s *mi (ii martori peste tot! Cu toate acestea, nu va dura mult timp nainte ca de asemenea, n aceast cas, s avem ceva de (cut, iar apoi timpul va trece pentru voi prea repede!% [14] Cu acest rspuns, ucenicii au (ost mulumii din nou, au stat lini tii la mas i au vor'it cu ucenicii lui Ioan! [15] 9cenicul meu Ioan a luat materialul de scris din geanta de cltorie pe care el o purta ntotdeauna mpreun cu el, i a luat note (oarte scurte despre
~ ,6 ~

cltoria noastr i (aptele noastre de la Ierihon la Essaea i de acolo din nou la Ierihon! [16] Eu *nsumi am vor'it cu hangiul, cu (iul su Fado i cu 'trnul servitor 3pollon despre mai multe lucruri, mai lume ti care erau utile n domeniul agricol, pentru care cei . )i-au (ost (oarte recunosctori, deoarece nainte de aceasta, ei chiar nu tiau deloc despre aceste metode de a- i m'unti agricultura! Capitolul 10 > sesiune de $ncercare $n han [1] *n timp ce noi vor'eam unul cu altul, cu cuvinte i s(aturi timp de 1 or, un ,gomot neo'i nuit de mare a venit din piaa, din (aa casei, hangiul nostru, i n cteva momente mai multe persoane s-au adunat acolo! 3cest lucru a atras civa dintre ucenicii mei la (erestrele din sal! ["] &ar Eu i-am chemat napoi i le-am ,is$ %&e ce atta curio,itate1 2oi vom au,i n curnd ce se ntmpl oricum! Cu siguran nu este nimic po,itiv, i ceea ce este ru, vom ajunge s cunoa tem destul de repede, chiar dac noi vom au,i cumva mai tr,iu!% [.] 3tunci curio ii ucenici au revenit napoi la mas din nou! [/] #i nu a durat mult timp nainte ca civa oameni de a(aceri, cu (ee (oarte (urioase s intre n camera de oaspei pentru a acu,a pe . hoi in(ami care erau strns legai cu (rnghii i care a (urat 'ani i, de asemenea, alte lucruri de la oamenii de a(aceri din
~ ,, ~

mulime! 3ceasta deoarece hangiul era un (el de primar i judector al pieei n acest ora i el tre'uia s asculte hoii i apoi s-i dea pe mna unei curi de judecat principale, care a tre'uia s impun o pedeaps asupra lor! [4] &ar acest lucru era neplcut pentru hangiu din cau,a pre,enei )ele! &ar ce putea el (ace1 El a tre'uit s asculte oamenii de a(aceri i nc ali martori, i el a tre'uit s-i ia pe cei ., care erau peste tot (oarte 'ine cunoscui ca hoi, n custodie! [5] Cnd oamenii de a(aceri i-au primit 'unurile lor con(iscate napoi, ei au revenit la tara'ele lor din pia! [6] &ar Eu i-am spus hangiului$ %=rietene, acum c, n a(ar de noi, nu este nimeni aici, i poi aduce pe cei . hoii din camera nchis aici, apoi voi vor'i Eu cu ei!% [7] Crciumarul a (cut aceasta, i ajutoarele sale au adus cei . hoi la noi! [:] Cnd ei erau naintea )ea, Eu am vor'it cu ei, dup cum urmea,$ %+oi suntei iudei din regiunea Aethleemului! 2u ai nvat despre legea lui &umne,eu, care spune s nu (uri1 Cine v-a dat dreptul s acionai contrar legilor lui &umne,eu1 +or'ii sincer i deschis, dac nu dorii s primii o pedeaps mai grea dect cea la care v putei a tepta deja ca un re,ultat al crimei voastre!% [18] @a aceste cuvinte, unul din cei . ho)i a spus$ %&oamne, (ie ierttor i milostiv cu noi, atunci eu *i voi spune de la nceput cum s-a ntmplat totul! Iat,
~ ,' ~

noi suntem . (rai, i prinii no tri deineau, ntradevr aproape cetatea lui &avid o cas i o 'ucat de pmnt! Ei au (ost, cu noi i cele / surori -, care cu siguran erau cele mai (rumoase (ete din ntreaga regiune - (oarte 'uni i pio i i, de asemenea, (oarte prosperi! [11] Cu toate acestea, tatl a murit cu civa ani naintea mamei, care a avut ntotdeauna o mare admiraie pentru preoi, n special pentru cei din Ierusalim! ?rice ei ar (i spus cu o (a pioas, ea a luat drept Cuvnt al lui &umne,eu! [1"] &ar aceste slujitorii evlavio i ai lui &umne,eu ntr-adevr au a'u,at de naivitatea oar' a mamei! Ei i-au descris cerul ca e-trem de (rumos n cele mai (rumoase culori! Iadul I0heolulJ, pe de alt parte, att de plin de agonie i tortur ct omul i poate imagina doar n (ante,iile sale cele mai rele! =entru ca mama noastr s poat (i complet sigur de rai deja n aceast lume, preoii e-trem de pio i a s(tuit-o s- i vnd totul i s o(ere 'anii templului! Ea a tre'uit, de asemenea s o(ere cele / surori templului, ast(el nct puritatea lor (eciorelnic i castitatea s (ie pstrate! =entru c dac una dintre (iicele ei s-ar da unui 'r'at nainte de cstorie, atunci pcatul acela va condamna su(letul mamei pentru totdeauna n cel mai adnc a'is al iadului! Cu toate acestea, dac mama noastr ar (ace ceea ce el a s(tui-o s (ac, ca preot, care are de-a (ace cu &umne,eu ,i de ,i i cunoa te voia @ui, atunci, dup cderea trupului ei, ea nu numai c ar
~ ,9 ~

ajunge direct n paradisul ceresc, dar ea, de asemenea, va (i luat n grij de ctre templu n casa s(nt pentru vduve pentru o s(inire i mai mare a su(letului ei, unde n ,ilele de 0a'at i ,ilele s(inte vduvele cele mai pioase sunt servite de ngerii lui &umne,eu i unde nici un diavol nu s-ar putea apropia vreodat de un su(let s o seduc! [1.] 3ceasta a (ost pentru mama noastr ca i cum Iehova i-ar (i anunat ei cu (ulgere i tunete de pe )untele 0inai! [1/] 2oi, cei . (ii, care am perceput deja inteniile viclene ale slujitorilor templului, am s(tuit-o pe mama noastr mpotriva a (ace acestea, dar aceasta nu a (ost de nici un (olos i ntr-un timp scurt, ea a vndut totul i noi, de asemenea, a tre'uit s o ajute s care 'anii grei la templu! [14] 3poi, noi l-am ntre'at pe e(ul templului (oarte tri ti ce ar tre'ui s (acem noi avut de (apt, acum, din moment ce am (ost adu i la starea de cer etori! %Cine ar tre'uit s ai' grij de noi i unde vom gsi un loc de munc i pine1% [15] 3poi, e(ul ne-a dat . mone,i de argint i la (iecare dintre noi un pachet cu cteva relicve, i a ,is$ %&in aceste . mone,i de argint putei tri timp de 6 ,ile, i puterea lui &umne,eu, care este n mod miraculos pre,ent n cele . pachete s(inte v va ajuta pentru (ericirea voastr s reu ii n tot ce vei ntreprinde! &ac deinei aceste pachete, voi de asemenea, putei (ura i s je(ui, cu toate acestea, nu ucidei, cu e-cepia ca,ului de necesitate, un
~ '0 ~

pgn, de asemenea, 'ogat sau un samaritean! 3cestea nu v vor (i socotite vou c pcat de &umne,eu, deoarece prin (apta pioas a mamei voastre, care a (ost e-trem de plcut lui &umne,eu, voi suntei ndreptii i a s(inii ca ngerii naintea @ui!% 3poi, el a trecut un toiag peste noi i a spus c a tre'uit s plecm!% Capitolul 12 (ovestea vie)ii ho)ilor [1] @a nceput noi am (ost (oarte tri ti, i n timp ce noi am plns ne-am dus napoi n regiunea noastr pentru a gsi ca,are! 2oi am gsit, de asemenea un loc de munc, dar care a (ost att de groa,nic nimic nu poate (i mai teri'il! 2u se punea a'solut nici o pro'lem despre vreun salariu de nici un (el! *n schim'ul produselor alimentare, care erau chiar prea rele pentru porci, noi tre'uia s muncim din greu, aproape ,i i noapte, i n ciuda ntregului nostru ,el noi am primit doar certuri i am (ost criticai, iar dac am cutat un alt loc de munc care putea (i mai 'un, atunci n loc de unul mai 'un, a (ost chiar mai ru! ["] 3 a am su(erit noi timp de 4 ani lungi, mai mult dect orice sclav pgn, i din moment ce nu ne-au dat nicieri un salariu su' (orm de 'ani i, de asemenea, pentru c am v,ut cum cu neru inare am (ost je(uii de toate 'unurile noastre de ctre slujitorii templului su' prete-tul de %a-@ onora pe Iehova%, i pentru c noi, de asemenea, am ajuns s vedem mai mult i mai clar (aptul c templul din
~ '1 ~

Ierusalim nu este o cas a lui &umne,eu, ci ntradevr o vi,uin a je(uitorilor i o groap a criminalilor, ne-am pierdut, prin urmare, toat credina noastr ntr-un &umne,eu, i am considerat ntreaga nvtur a lui )oise i pro(eii doar o lucrare a oamenilor, prin care mai multe persoane inteligente i lene e au construit o (ortrea solid pentru ei n i i cu minile sracilor i ale oamenilor creduli or'i, cu scopul de a su'juga oamenii, s lucre,e pentru ei i, ast(el, s se ngra e ntr-o via plin de plcere! [.] Cu toate acestea am ndr,nit noi s (urm n cursul celor 4 ani mi,era'ili menionai anterior1 2u, pentru c credina noastr ntr-un &umne,eu, atoatev,tor ne-a mpiedicat! &ar, dup aceast perioad de timp, noi am nceput s ne ntre'm din ce n ce mai mult, serios, dac a e-istat vreodat un &umne,eu, i din ce n ce mai mult din toate e-perienele noastre am au,it cu voce tare rspunsul$ nu, nu e-ist nimic - totul este o ilu,ie i minciun, inventat de lene i i persoane cu imaginaie pentru 'inele lor pmntesc! 2umai noi, care am devenit oameni sraci, (r vina noastr, tre'uie s pstrm legile i s credem ntr-un &umne,eu! Cei 'ogai i care muncesc puin, nu tre'uie s (ac aceasta pentru c tiu c nici mcar cel mai mic cuvnt nu este adevrat cu privire la )oise i toi proorocii! =entru c dac ar (i a a, ar tre'uit s cread ei n i i i s respecte legile, care sunt (oarte 'une, ca atare, pentru societatea de pe
~ '" ~

=mnt, dar cu toate acestea, ele nu au nici o valoare moral spiritual n sine, pentru c, dac ar avea aceasta, atunci cu siguran mai ales preoii ar (i trit strict n con(ormitate cu aceste legi, ca un e-emplu pentru laicii or'i! [/] =e scurt, prin re(lecii pro(unde n ceea ce prive te mi,eria noastr, i ca urmare a (aptului c toate rugciunile noastre multe, pe care multe le-am trimis pn la stele, printre multe lacrimi au (ost ntotdeauna n totalitate (r rspuns, i cu att mai mult cnd am au,it c mama noastr a murit remarca'il de rapid i (oarte mi,era'il dup ce a intrat n acea acas, i c surorile noastre (rumoase au (ost de,onorate aproape pn la moarte de ctre (arisei, toat credina noastr s-a terminat complet, i am decis s ne r,'unm pe omenirii ri, i s nu credem ca ne'unii creduli i or'i pentru a-i satis(ace! [4] 3m nceput s nclcm 'ogiile nstriilor i prin iretenia noastr ntotdeauna am reu it s scpm nevtmai! 3ceasta ne-a dat cel puin o anumit ncredere n micile noastre pacheele, precum i pentru civa ani activitile noastre au mers destul de 'ine! Cu toate acestea, de data aceasta nu am (ost destul de ateni i am (ost prin i, dar nou chiar nu ne pas de aceasta pentru c suntem deja o'i nuii cu toate tipurile de mi,erii i noi deja ne-am sturat de via, i (iecare dintre noi i dore te moartea! &ar, nainte ca, eventual, s (im legai pe cruce, 'lestemul cel mai ori'il tre'uie s (ie rostit cu voce tare peste tot pmntul, peste toi
~ '# ~

oamenii i alte creaturi, peste soare, lun i stele i peste puterea naturii, care ne-a chemat la o ast(el de via mi,era'il! 2oi vom arta oamenilor cum stau lucrurile cu unicul lor &umne,eu adevrat, cu legile @ui i preoii @ui, i cum i ct de mult valorea, acestea! [5] Cu toate acestea pn acum nu am comis nici o crim, asta! &eoarece noi, cei mi,era'ili am acordat tuturor viaa lor mi,era'il i nu am vrut s eli'erm pe nimeni din marea sa mi,erie lui mare &ar oricine a vrut s ne re,iste n strad, a (ost scump 'tut, pentru c (iecare pictur de snge milostiv a inimii noastre ne-a prsit deja cu mult timp n urm! *ntradevr, dac vreodat am putea distruge toi oamenii de pe ntregul =mnt dintr-o singur lovitur, atunci ar nsemna o u urare (oarte mare pentru noi, i apoi un &umne,eu sau altul dur i surd va tre'ui s adune din nou pentru tiranica sa plcere ali oameni mi,era'ili, din 'li i mla tini! [6] 3cum >u tii totul, &omn sever i judector, i >u ne poi judeca, pe noi mi,era'ilii, cum *i place dar nainte aminte te-Ei cine i ce este de vin pentru ne(ericirea noastr! 2oi am vor'it cu adevr deplin, sincer i deschis a a cum >u ne-ai cerut!% Capitolul 18 ?uria &i bunele inten)ii ale hangiului [1] &up ce unul dintre hoi )i-a spus aceasta, hangiul precum i Fado i 'trnul 3pollon, au 'tut din palmele lor de . ori deasupra capului lor, i
~ '% ~

el a spus$ %2u, &oamne i *nvtorule, au,ind aceasta despre (ariseii din Ierusalim (oarte mult mi se umple mintea mea ntreag, cu mnie i (urie, i eu chiar nu neleg cum un &umne,eu, despre care >u ne-ai nvat n modul cel mai sincer i activ, se poate uita la ast(el de urciuni att de muli ani, cu o r'dare de neconceput i cum El poate permite ast(el de crime! Comparativ cu acei preoi, ace ti hoi i tlhari stradali sunt ngeri adevrai! ["] *ntr-adevr, dac acesta este motivul pentru care ace ti trei oameni sunt ntr-o stare mi,era'il, a a cum aceast persoan ne-a mrturisit, atunci n primul rnd, acei (uncionari mi,era'ili ai templului, care acionea, mai ru dect (uriile pgne, merit s (ie distru i dintr-o singur lovitur, i pe de alt parte ace ti . oameni nu merit nici o pedeaps, ci o recompens, deoarece (aptul c ace tia sunt n aceast condiie de acum n (aa noastr, cu siguran nu poate (i nvinuit nimeni altcineva, cu e-cepia acelor preoi condamna'ili care se las onorai i venerai pretutindeni ca slujitori ai unicului, singur &umne,eu adevrat, dar ca (iine umane ei dep esc n mare msur pn la cer toate (iarele sl'atice i animalele de prad din pduri i de erturi! [.] &oamne i *nvtorule, cu siguran ar (i timpul acum s-i eli'ere,e o judecat distrugtoare peste aceast ras cu adevrat in(ernal, deoarece ace ti cei mai ri dintre cei ri tre'uie s (i comis att de multe urciuni (a de semenii lor c nici o (iin
~ '( ~

uman nu poate rosti numrul lor! &ar mie chiar mi pas cu adevrat de ace ti . oameni, i eu nu voi impune o pedeaps peste ei, ci i voi eli'era, i ei tre'uie i vor avea o ca,are 'un n casa mea pentru tot restul vieii lor i vor (i mereu de partea mea ca credincio i martori atunci cnd ace ti demoni din templul din Ierusalim vor tre'ui n(runtai n modul cel mai puternic! &oar las unul dintre ace ti preoi iudei s vin la mine acum din nou a a cum se ntmpl de multe ori - cu o plngere despre cineva de la care el nc mai are de colectat o ,ecime! 3poi am s-i spun eu cu siguran despre ce este vor'a i la ce (el de dreptate se poate el a tepta de la mine! #i odat ce eu voi prsi aceast via temporar, atunci (iul meu drag Fado va ti cum s continue n acela i spirit!% [/] 3poi, el ama'il s-a ntors la cei . hoi i a spus$ %0untei mulumii de judecata mea, i vrei s acceptai o(erta mea1% [4] Cel care deja a vor'it nainte, a spus$ %Ei 'ine, ast(el printre neamuri, nc e-ist oameni adevrai, care nu mai pot (i gsii deloc printre iudei, care insoleni se numesc poporul ales al lui Iehova i copii ai lui &umne,eu, dar prin (aptul acesta ei sunt, n realitate, copii ai tuturor demonilor! Cu mare plcere i o inim (oarte recunosctoare noi acceptm o(ertata i dorim s te servim mai loial dect cel pe care l-ai considerat ro'ul tu cel mai loial! &e acum nainte noi vrem s (acem 'ine, pentru c aceasta este 'ine, i alegem adevrul, datorit adevrului ca
~ '6 ~

un ghid pentru viaa noastr viitoare! 3cesta nu va (i un iadul - care este n con(ormitate cu iudeii o pedeaps pentru pcatele su(letelor dincolo - care ne vor mpiedica s (ac ru, i nu va (i raiul ca rsplat ve nic pentru su(lete pentru (aptele lor 'une, aceasta ne va ndemna s (acem ceea ce este 'un i adevrat, iar ceea ce este 'un i adevrat n sine va (i Daiul nostru cel mai adevrat, i noi ne vom strdui cu ,el, cu toat puterea noastr s (acem acesta Daiul nostru! [5] Cu toate acestea, acum noi v rugm s ne eli'erai de lanurile noastre, pentru c noi ntradevr nu meritm s le purtm! ?amenii cu adevrat 'uni vor percepe aceasta, de asemenea, i un judector drept ar tre'ui s pedepseasc mai degra' (r mil pe cei care prin modul lor de a aciona (r mil s-au (cut criminali de oameni, i nu att de mult criminalii care - din cau,a necesitii, disperrii i mniei (a de nelimitatele i neru inatele ruti ale oamenilor - au (ost doar (orai s acione,e ca atare, este adevrat, ru n sine, dar aceasta, cu siguran ar tre'ui s (ie scu,at pentru oameni ca noi! [6] ?, ct de muli ,ac n temnie, care, socotind din copilria lor, cu siguran nu au (ost vinovai ctu i de puin c au devenit in(ractori, deoarece ei au devenit in(ractori, (ie din cau,a unei educaii gre ite sau n acela i mod cum am devenit noi! [7] &ac un &umne,eu e-trem de 'un, nelept i drept ar e-ista, atunci El, de asemenea, ar tre'ui s
~ ', ~

reali,e,e aceasta! #i cu atotputernicia 0a, El ar tre'ui s pedepseasc acei oameni care sunt principala cau, c oamenii devin din ce n ce mai ri i care vor continua s (ie cau,a pentru o lung perioad de timp, pn la s(r itul pro'a'il al lumii i al timpului su ru! &ar marii i puternicii diavoli n (orm de (iine umane sunt chiar i pentru cele mai mari (apte a'omina'ile ale lor aproape niciodat vi,i'il pedepsii de &umne,eu ca un e-emplu n(rico tor pentru alii care sunt la (el ca ei, dar ei triesc o via complet li'er i ntotdeauna e-trem de onorat i 'ogat i poate n plus nc comit o (apt a'omina'il nepedepsit dup alta! &ac acesta este ca,ul, atunci cu adevrat nu putem (i nvinuii dac am a(irma c niciodat nu a e-istat sau nu poate e-ista un &umne,eu adevrat cum 0cripturile lui )oise i ceilali pro(ei ni-@ descriu pentru noi, i c o putere pmnteasc sau alta, pe care noi oamenii nu o cunoa tem, prin in(luena soarelui, lunii, planetelor, stelelor i a altor / elemente, ne-au produs pe noi oamenii jalnici i, de asemenea, toate celelalte (iine i lucruri, (r voia lor, iar acest lucru este mai mult sau mai puin modul n care noi am ajuns n e-isten prin puterile 'rute ale naturii, care cu siguran sunt la (el de puin con tiente de ele nsele cum omul este con tient de modul n care corpul su cre te, de cum tot (elul de (ire de pr sunt produse pe pielea lui i de para,iii care-l deranjea,! &in acest motiv, este un prost cel care gse te cumva plcere n viaa lui
~ '' ~

att de mi,era'il aranjat i ntotdeauna-perisa'ile i care n plus este recunosctor n smerenie deplin i pro(und druire pentru acest tip de via unui &umne,eu care nu e-ist nicieri! [:] &a, o persoan 'un ar tre'ui s-@ caute pe &umne,eu - i dac el @-a gsit i a ajuns s cunoasc de la El de ce a (ost pus n aceast lume mi,era'il, i dac ntr-adevr e-ist pentru su(let, ca atare, o continuare a vieii de cealalt parte, atunci el ar tre'ui s-I mulumeasc, de asemenea, cu toat dragostea inimii lui pentru o ast(el de via i e-isten, care poart mari destine n sine, care pot (i dovedite! &ar unde ast(el de cuttori pot (i gsii pe =mnt, care au reu it cu adevrat n gsirea acelui &umne,eu pe undeva1 [18] #i dac oamenii @-au gsit pe undeva, a a cum n mod repetat se poate citi n 0cripturi, atunci de ce El nu s-a lsat s (ie gsit de noi oamenii din aceste vremuri1 0untem noi, poate, mai puin umani dect oamenii care au (ost menionai n 0cripturi1 &esigur, toi oamenii, la na terea lor, au (ost (iine e-trem de nevinovate n mod similar! Cine altcineva poate (i nvinuit cel mai mult c oamenii din pre,ent au devenit ast(el de (iine jalnice, cu e-cepia e-act a acelui &umne,eu, care s-a lsat s (ie gsit i cunoscut de oamenii din cele mai vechi timpuri, dar noi, urma ii lor, nu @-am mai au,it sau v,ut pe El1 #i noi, oamenii sla'i, suntem lsai complet li'erilor tirani puternici (r inim, i, ast(el, ntregii mi,erii!%
~ '9 ~

Capitolul 1: 3eligia celor . t%lhari [1] &a, noi sracii oameni cuttori suntem (orai la o credin oar' de di(erite puteri, cu (ocul, sa'ia i crucea, dar tiranii pot (ace ce vor ei, nepedepsii, deoarece ei sunt mai presus de lege! &ar eu ntre' intelectul uman pur dac aceasta ar (i, de asemenea, drept n ca,ul e-istenei unui cu adevrat e-trem de 'un, nelept, atotcunosctor i atotputernic &umne,eu, pentru care toi oamenii ar tre'ui s (ie egali, din moment ce ace tia sunt lucrarea @ui i nu propria lor munc! &ac ei sunt acum mult mai degenerai dect nainte, pot (i ei de vina1 0au poate (i cineva nvinuit dac acesta este scos din corpul mamei sale n aceast lume oar' i surd, i tre'uie s triasc apoi o via mi,era'il1 ["] ?h, oh, prieteni, pentru un gnditor, e-ist cu siguran de 1!888 de ori mai multe motive de a pune la ndoial e-istena unui &umne,eu dect s cread n ea! &ar, cu aceasta noi nc nu vrem s pretindem de(initiv i cu toat convingerea c (iecare credin ntr-un &umne,eu este o amgire de art, care a (ost inventat de (ante,ia oamenilor, pe care Ei au pre,entat-o celor creduli, oamenilor or'i intelectual ca adevrul deplin prin toate tipurile de magii, cu scopul de a-i (ace pe ei mai u or s le (ie servil! [.] ?dat ce marea majoritate a oamenilor a (ost convins, a (ost inutil pentru civa oameni cu gndirea mai clar s se opun n elrii masive a
~ 90 ~

naiunii, care a (ost aranjat, iar pentru a nu (i torturat n modul cel mai crud ca un clctor al adevrul o dat determinat, toat lumea a tre'uit s danse,e i s sar n con(ormitate cu tonul care le era cntat n mod continuu cu o (a i o voce teri'il de amenintoare de ctre a a-,i ii nvtori religio i! #i dac cineva a avut ndr,neala de a pune ntre'ri suplimentare unor ast(el de nvtori religio i despre <iina lui &umne,eu, atunci el cu siguran a primit un rspuns care ar tre,ii morii, a a cum este, (r ndoial, ca,ul cu toate castele preoe ti din ,ilele noastre, cu neamurile, precum i cu iudeii! [/] #i dac cineva ar cuta n secret i ar cerceta pe cont propriu despre e-istena unui &umne,eu, atunci el ar (i gsit la (el cum noi am gsit, doar acelea i (ore lucrtoare mute ale marii naturi, i apoi el ar renuna, (iind convins c tot deranjul lui a (ost inutil! [4] &in moment ce pn acum noi am avut onoarea de a e-perimenta aceasta noi n ine, noi, de asemenea, nu putem (i nvinovii pe seama acestui punct de o (iin uman inteligent atunci cnd noi n aceste condiii, nu putem crede ntr-un &umne,eu, i nici ntr-o via continu a su(letului uman dup moartea trupului! Ceea ce credem noi este c, de (apt, nimic nu poate pieri n marea natur, doar i poate schim'a (orma! &ar, dac (orma noastr uman pre,ent ar avea, de asemenea, n (orma sa alta, (r ndoial, (oarte
~ 91 ~

mprit, cu o gndire i o con tiin proprie, aceasta este o alt ntre'are! [5] =e scurt, noi am e-plicat su(icient motivele noastre de ce ne ndoim de e-istena unui &umne,eu i de ce noi ca oameni dorim doar s cutm i, de asemenea s gsim de acum nainte raiul adevrat, n adevr i 'unele sale re,ultate! *n aceast e-plicaie, noi acum cu credin i adevr deplin v-am artat c noi nu ascundem nimic, i a a noi te rugm din nou, primar al acestui ora , s ne eli'ere,i de lanurile noastre!% [6] 3tunci hangiul a poruncit slujitorilor lui s sl'easc lanurile celor ., ceea ce, de asemenea, sa ntmplat imediat! 3poi crciumarul a lsat ca cei . s (ie du i ntr-o alt camer pentru a li se da mncare i 'utur, i s li se dea, de asemenea, haine curate pentru c hainele lor erau deja ntr-o stare jalnic! Capitolul 19 #espre $ndrumarea oamenilor [1] 2umai dup ce cei . stteau veseli ntr-una din camerele urmtoare, hangiul mi-a spus$ %&oamne i *nvtorule, ce prere ai despre aceste cu siguran, 'ine-(ondate cuvinte ale acestor . oameni1 2u, eu am au,it deja (oarte multe i chiar am citit (iloso(ii no tri, dar niciodat nu am dat peste ceva mai solid de att! Chiar i cu cea mai 'un voin i cea mai 'un credin, cu adevrat nimic nu poate (i spus mpotriva acestora - nimic mpotriva lucrurilor individuale, nici despre lucrurile generale,
~ 9" ~

pentru c e-act aceasta este situaia n care este umanitatea, n general, i, adesea, de asemenea, mai mult n particular! #i acum eu sunt cu siguran e-trem de curios de modul n care >u vei scu,a sau justi(ica acest lucru!% ["] Eu am spus$ %2ici unul dintre voi nu ar tre'ui s (ie ngrijorat de aceasta pentru c Eu *nsumi am (cut s se ntmple pe socoteala ctorva iudei ortodoc i templieri, care stau n camera de alturi B ei au ajuns n aceast noapte de la Ierusalim i au nchiriat-o pentru o cteva ,ile! Ei au ascultat cu urechea lor ascuit la perete toate lucrurile care sau spus, n sal despre ei, i vor'itorul i-a caracteri,at cu glas tare e-act a a cum sunt! #i aceasta a (ost 'ine! [.] 3ce ti iudei au venit aici pentru a colecta cu ajutorul tu o ,eciuial, care este dep it! &ar acum tu cu siguran vei ti ce (el de ajutor le vei da! Cnd ace ti . oameni i vor (i recptat puterea lor, atunci ls-i s (ie adu i aici din nou, atunci noi n continuare vom aranja i termina pro'lema ntr-un mod 'un! [/] C%rciumarul i, de asemenea 4ado au spus$ %2oi deja credeam c acest lucru ar putea (i ca,ul, dar nu am avut curajul s spunem cu voce tare, n primul rnd pentru c nu am vrut s-i lsm pe cei . s tie de >ine prematur, iar n al doilea rnd pentru c cuvintele vor'itorului aveau nevoie de serioasa noastr atenie i noi am vrut s vedem ct de departe mintea ascuit a omului poate ajunge! #i
~ 9# ~

ntr-adevr, v,ut din punct de vedere pur uman, vor'itorul a avut dreptate, de asemenea, n descrierea relaiilor dintre Creator i creaie, deoarece pentru mintea noastr uman este cu adevrat greu de neles cum ai (i putut s a tepi o a a lung perioad de timp pentru o viitoare revelaie despre >ine, voia >a i scopul >u cu oamenii, i s la i nenumrai dintre ei s se piard n cea mai adnc noapte a vieii! #i ci se vor mai pierde, (r a ajunge s tie nimic despre >ine! #i chiar dac ei vor ti de la propovduitorii nvturii >ale c >u *nsui ai venit pe acest pmnt n (orma unei (iine umane i c ai artat oamenilor calea spre viaa ve nic a su(letelor lor, vor crede ei la (el de (erm cum credem noi acum c este e-act a a cum mesagerii >i le vor spune1% [4] Eu am spus$ %&e i voi, ca (iine umane avei dreptul de a vor'i, ntre'a i a avea prerea voastr despre aceasta, dragostea )ea, nelepciunea )ea i a ordinea )ea vrea de la )ine ca i Creator s o(er ntotdeauna (iinelor )ele create ceea ce este cel mai necesar pentru ele n (iecare moment! [5] &e la primul om de pe acest =mnt pn n acest moment, oamenii nu au (ost lsai niciodat, (r nici o revelaie care a ie it din )ine - nici mcar pentru 1 an - dar ntotdeauna ntr-o asemenea manier nct voina lor li'er s nu (ie nclcat, deoarece omul (r acea voin li'er, nu ar (i o (iin uman, ci doar o ma in a voinei )ele! [6] 3cesta este motivul pentru care, de asemenea,
~ 9% ~

mintea a (ost dat omului ca o lumin 'un, cu scopul de a-@ cuta pe &umne,eu i voia @ui, ceea ce a (ost, de asemenea, (cut de multe persoane, n toate timpurile, i cu ,el drept ei, de asemenea au gsit ce cutau! [7] <aptul c &umne,eu nu se las att de u or gsit a a cum muli oameni ar dori, are urmtorul motiv (oarte nelept$ dac oamenii ar gsi cu puin e(ort ceea ce caut, atunci lucrul pe care l-au cutat n curnd nu ar mai avea mult valoare pentru ei i ei ar (ace puin e(ort s caute i s cercete,e n continuare! Ei ar deveni lene i, i atunci comoara spiritual, care a (ost gsit att de u or i de rapid ar (i chiar mai puin (olositoare pentru ei dect atunci cnd ar tre'uit s caute acea comoar n mod continuu i cu ner'dare i pe care ei o pot gsi n aceast lume numai rareori complet i cu mult e(ort! &e aceea, mari revelaii se ntmpla doar (oarte rar, ast(el ca oamenii s tre'uiasc s depun e(ort ei n i i n (rica nopii su(letului lor, n cutarea cu tot ,elul a adevrului etern, i ast(el a )ea! [:] <aptul c oamenii din aceast lume, n timp ce caut, ajung (oarte des pe toate (elurile de ci laterale i, de asemenea, n toate tipurile de situaii necon(orta'ile este un ru pmntesc, ntr-adevr, dar acest lucru nu este re,ultatul cutrii serioase active, ci vine din lenea mi,era'il din timpul cutrii, care este un rod al iu'irii lume ti prea mari i al dragostei de sine prin care oamenii doresc s
~ 9( ~

(ac lupta pentru mpria spiritului ct mai plcut posi'il pentru ei n i i! 3tunci cnd alte persoane care sunt nc mai lene e o'serv aceasta, n curnd i u or ei vor spune celor care caut ntr-un mod cldu$ %Hei, voi (acei mult e(ort pentru a cuta ceea ce noi am gsit deja att de u or de o lung perioad de timp! &ac dorii s ne credei i s ne slujii i s ne dai mici daruri n locul cutrii i cercetrii voastre independente ,adarnice, atunci noi v vom spune cu credincio ie tot ceea ce am gsit noi u or i rapid!% [18] Ei 'ine, acum, pentru cuttorii lene i i evittori de e(ort, o ast(el de o(ert este 'inevenit, ei iau i cred ceea ce ace ti alii le spun cu o (a serioas! <iind ajutai de tot (elul de minuni (alse i semne pe care cuttorii nc mai lene i al adevrului le-au inventat, ei le pre,int acestea, cu tot (elul de ceremonii or'ilor pentru 'ene(iciul 'unei lor viei pmnte ti! &eci, n aceste moduri, e-ist multe tipuri de superstiii, minciuni, n elciuni i lipsa total de iu'ire, i prin aceasta tot rul dintre oamenii de pe =mnt! [11] 3cum, desigur, v ntre'ai de ce Eu permit acest lucru! Iar Eu v spun$ motivul pentru care Eu permit acest lucru, este (aptul c este mai 'ine pentru un su(let omenesc, care este lene s caute n mod serios, s cread totu i n ceva, i din aceast credin s adere la o anumit ordine dect ca el s (ie complet mort n lenea i (uga sa de munc! ?dat ce n elciunea i asuprirea vor
~ 96 ~

merge prea departe, atunci cei creduli sunt n primul rnd (orai de necesitate a cuta, independent, n continuare adevrul! Ei o'serv n elciunea, renun la lenea lor, ncep s caute n mod serios i nu evit lupta - i de la (aptul acesta, vor ajunge n curnd la multe tipuri de lumin! #i n al doilea rnd, dup aceasta, o revelaie recent dat de )ine, care este druit unei persoane ce a (ost n elat att de mult timp i care a devenit prin (aptul acesta un cuttor ,elos, este nespus de mult mai 'ine venit, i este, de asemenea, mult mai e(icient n a scpa de superstiia veche! [1"] 3cum Eu v-am e-plicat (oarte clar de ce Eu permit att de multe lucruri printre oamenii de pe acest =mnt n (uncie de propria lor voin, care nu pare 'une i nelepte, n (aa scaunului de judecat al oamenilor, dar, adnc n esen ele sunt (oarte 'une i nelepte! [1.] =n aici pentru ceea ce v ngrijora! &ar acum s vin cei . din nou, i eu voi vor'i cu ei!% Capitolul *0 <ojed $ntreab' despre adev'rata religie [1] Crciumarul i-a chemat pe cei . imediat, i ast(el ei au venit ndat! Ei erau ntr-o (orm mai 'un i, ast(el, de asemenea, mai veseli, i au mulumit hangiului pentru marea prietenie pe care el le-a artat-o! ["] #i vor'itorul a ntre'at dac el ar mai putea aduga nc cteva cuvinte de mulumire!
~ 9, ~

[.] C%rciumarul a spus$ %+or'e te, dar (i scurt, pentru c vei au,i i e-perimenta acum ceva (oarte important, care va (i n marele vostru 'ene(iciu!% [/] +or'itorul, al crui nume a (ost <ojed, a spus$ %=rietene, i cel mai no'il dintre oameni, m voi gndi la aceasta, pentru c dorina ta va (i de acum o comand pentru noi! &in moment ce noi am gsit o persoan adevrat n tine ca pgn, i n plus o nelepciune care este unit cu 'untatea adevrat, care de (apt nu mai poate (i gsit printre iudei, neam gndit la ,eii vo tri i am ajuns la ideea c la urma urmei ace tia ar putea (i mai mult de o (a'ul! 2oi cu 'ucurie dorim s devenim mai (amiliari,ai acum cu nvtura voastr, cu scopul de a aduce o(rande ,eilor vo tri i, de asemenea, s le dm toat cinstea! [4] =entru c acest lucru eu cred$ religia, n care cei mai 'uni oamenii pot (i gsii, de asemenea, tre'uie s (ie cea mai 'un i mai adevrat n sine! Deligia noastr ntr-adevr nu este a a, pentru c oamenii care au (ost nscui i crescui n ea, cu siguran, sunt acum cei mai ri care pot e-ista oriunde n lumea larg! Cele mai 'une naiuni iau n considerare i recunosc preoii lor, n general, ca o cium adevrat pentru oameni! #i o religie al crei pntec produce numai tigrii adevrai i hiene i lupi i ur i n loc de oameni 'uni i nelepi, nu poate (i un 'un, i chiar mai puin o nvtur adevrat! Ce cre,i, prietene no'il al oamenilor, despre aceast idee a noastr1%
~ 9' ~

[5] C%rciumarul a spus$ %=rietenii mei, despre aceast pro'lem, ar tre'ui s vor'ii cu acest =rieten, care st aici, lng mine, pentru c El este nespus de mult mai a'il i mai nelept dect mine i toi grecii, indi(erent ct de 'uni i nelepi ei sunt!% [6] <ojed a spus$ %&orina ta este porunc pentru noi! &e i acest ?m i &omn este n con(ormitate cu aspectul su, de asemenea, un iudeu, dar El poate a devenit (oarte nelept dup contactul cu grecii, pentru c, dac El ar (i un nvtor al templului, ar (i pcat s irosim cuvinte despre El, indi(erent de ct de clare i adevrate ar putea (i!% [7] 3poi el s-a ntors ctre )ine i a spus$ %&ac >u nu e ti un discipol al templului i dac >u poate ai cutat i, de asemenea, ai gsit ceea ce este adevrat i 'un la (el de mult cum i noi am cutat acum i sperm s gsim ntr-un (el, atunci d-ne prerea >a despre ideile pe care le-am rostit cu voce tare! 2u suntem noi drepi s cutm adevrul i 'untatea numai acolo unde ne-am gsit oameni 'uni i nelepi1% [:] Eu am spus$ %&a sigur, dar cu toate acestea, religia lui )oise este singura adevrat, de i n acest moment a (ost att de mult clcat n picioare i distrus de porcii din templu ca n timpul vechiului Aa'ilon i 2inive i nc alte (oste ora e ale curvei! [18] Crede-)$ Iehova al nostru este din eternitate, singurul adevrat, 'un, viu &umne,eu i niciodat nu a ratat s rspund rugciunilor celor care (r s se ndoiasc au cre,ut n El, au p,it poruncile @ui i,
~ 99 ~

prin urmare, de asemenea, care @-au iu'it mai presus de toate i pe aproapele lor ca pe ei n i i! Chiar dac El uneori ntr,iate s rspund rugciunilor complet, cu scopul de a puri(ica su(letele tot mai mult, dar El nc nu a ratat s le rspund complet i ntotdeauna le-a ndeplinit, de multe ori ntr-un moment n care cei care s-au rugat pentru aceasta s-au gndit la aceasta cel mai puin! [11] +oi n iv B Eu tiu aceasta (oarte 'ine - v-ai rugat de multe ori n nevoia voastr lui &umne,eu ca El s ia mi,eria voastr, dar pentru c voi anterior ai trit n mare 'ogie ca oameni ce au (ost la mare cinste, iar prin aceasta v-ai mani(estat ast(el (i,ic i spiritual lenea n toate privinele, El v-a lsat s trecei printr-o coal serioas i grea a vieii pentru civa ani, ast(el nct s e-perimentai numai atractivitatea vieii pmnte ti, ci ca, de asemenea, voi n iv s v con(runtai cu amrciunea sa, ast(el ca de atunci s cutai n voi n iv i s ajungei s cunoa tei valoarea real a vieii i scopul su! [1"] 3cum, ai gustat cupa de via amar pn la ultima pictur i ai devenit ast(el oameni adevrai, pro(un,i gnditori, capa'ili s a'soar' adevrata vie, lumin dumne,eiasc a vieii din ceruri, i ast(el &umne,eu a rspuns n acest moment rugciunilor voastre, acum c avei nevoie de ajutorul lui cel mai mult! [1.] #i ce a (cut El acum pentru voi, El a (cut deja (oarte credincios pentru o mulime de oameni atunci cnd, n nevoia lor cre,nd ntr-adevr, s-au ntors la
~ 100 ~

El, i, prin urmare, voi mai putei spune c religia iudeilor adevrai este (als i neadevrat, iar c religia a tuturor pgnilor cu siguran este adevrat! [1/] +oi credei c, pro'a'il, acest hangiu, care este un patrician n acest ora , v-ar (i artat mil, dac el nc mai era un pgn1 ?h, a'solut nu! Ca un pgn v-ar (i tratat cu toat claritatea legii romane! &ar, din moment ce el, mpreun cu toat casa lui, n inima lui nu mai este un pgn, ci un iudeu adevrat, la (el c 3vraam, Isaac i Iacov, prin urmare, el la s(atul )eu v-a (cut 'inele, de care v 'ucurai deja acum i v vei 'ucura i mai mult n viitor! =utei vedea aceasta1% Capitolul *1 Circumstan)ele -amiliei lui @iponias, tat'l celor . ho)i [1] <ojed a spus$ %?, prieten nelept, aceasta pare a (i (oarte aproape de adevr, i, de asemenea, va (i a a, pentru c este scris c hotrrile lui &umne,eu sunt nedescoperite i ndrumarea i cile @ui de neptruns! &ar de ce au (ost mama noastr, care ntotdeauna a acionat i trit strict n con(ormitate cu legile din templu, i, de asemenea, cele / cele mai inocente surori, att de complet prsite de Iehova1 &ac nvtura templului este o nvtur complet distrus i clcat n picioare, cum ar putea mama noastr i sracele noastre surori inocente s (ie nvinovite pentru aceasta1 &up cum am au,it noi ca un (apt sta'ilit, mama noastr a murit la scurt
~ 101 ~

timp dup intrarea ei n acea cas (rumoas a lui &umne,eu - pro'a'il otrvit - i surorile noastre au (ost violate imediat, i cine tie ce altceva s-a ntmplat cu ele! 3r putea 'unul i (oarte neleptul &umne,eu al iudeilor, de asemenea, s (ie ncntat de (aptul acesta, din moment ce El l-a permis1 &ac >u poi, de asemenea, s ne asiguri despre aceasta, noi, de asemenea, dorim s rmnem (ermi credincio i iudei!% ["] Eu am spus$ %?h, nimic nu este mai u or dect aceasta - atunci ascult$ tatl tu, al crui nume este Hiponias, precum i al celui mai mare dintre voi, era un iudeu care a (ost convertit la iudaism, dup nvtura mai pur a samaritenilor! @ui nu i-au plcut ceremoniile goale i tot (elul de alte n eltorii ale templului! &ar, din cau,a aceasta, el a avut ntotdeauna pro'leme cu soia lui, care la (el ca surorile tale care au devenit la (el ca ea, era adevrai pro ti ai templului! 3st(el, cinstitul vostru tat a murit de durere, i pe patul de moarte el s-a rugat lui &umne,eu s lase ca soia sa i (iicele sale s vad, chiar din aceast via pmnteasc, c nu mergeau pe cile @ui, ci pe cile prinului minciunii i al puterii morii! #i &umne,eu a rspuns rugciunii tatlui vostru, care ntotdeauna a (ost n ntregime dedicat cu (idelitate @ui n adevr! [.] #i ce mijloace ar putea (i mai potrivite i mai 'une pentru acele 4 (emei, care a teptau mntuirea lor n ntregime din templu, dect a le lsa s guste mntuirea superioar a templului1 Este adevrat c
~ 10" ~

viaa pmnteasc a mamei tale, care a (ost cel mai mare templu al prostiei, s-a ncheiat n templu, dar ast(el ea a revenit n totalitate la adevrata credin a soului ei cruia ea i-a druit att de mult durere, i ea a nvat s dispreuiasc (aptele din templu, cu toat inima ei! #i surorile tale curnd au ajuns s cunoasc mai ndeaproape - prin propria lor e-perien i cu o mulime de lacrimi - despre ngerii lui &umne,eu, care le slujeau, i au ajuns repede s-i deteste (oarte mult! Ca urmare a unei hotrri superioare i a permisiunii lui &umne,eu, ele sunt acum complet sntoase i pline de dreapta credin i de ncredere n singurul &umne,eu adevrat a iudeilor n Essaea, n casa hangiului marelui han din pia, n care cu o anumit oca,ie v putei ntlni i vor'i cu ele! &ar ast,i este a'ia ,iua a /-a de cnd ele au (ost aduse acolo de " arhi(arisei, mpreun cu multe altele pentru vindecare! >oate detaliile suplimentare vei (i putea s le au,ii n timp util din la gura lor! [/] #i acum nc mai poi pretinde n continuare c &umne,eul iudeilor este o inventat, goal (a'ul, acum c tii toate acestea1% [4] <ojed a spus$ %=rietene, >u e ti un pro(et, noi >e credem, i credem acum, de asemenea, din nou n &umne,eul lui 3vraam, Isaac i Iacov! Cci dac >u nu ai (i un pro(et, umplut cu 0piritul lui Iehova, atunci >u nu ai putea ti att de precis numele noastre i chiar mai puin secretele circumstanei vieii noastre! &e aceea, toat cinstea din nou
~ 10# ~

singurului &umne,eu adevrat al iudeilor, care, prin grija @ui, ne-a (cut ntr-un mod minunat (iine umane adevrate! *n ce ar ai devenit >u un pro(et1 E ti tu, de asemenea, un samaritean1% Capitolul ** #espre destinul oamenilor Eu am spus$ %3scult, 2ojed, i, de asemenea, (raii ti Hiponias i Dasan! Eu nu sunt un samaritean cum vrei tu s spui i nelegi, i totu i, Eu, de asemenea, sunt un samaritean, la (el cum Eu, de asemenea, nu sunt un iudeu, i totu i, Eu nc sunt un iudeu, i Eu, de asemenea, nu sunt un pgn, i totu i, Eu nc sunt un pgn, alt(el Eu nu )-a putut asocia ntr-un mod 'un cu pgnii! =e scurt, Eu sunt totul cu totul i n totul ceea ce, pentru c unde adevrul, iu'irea i 'untatea lucrea, complet mpreun, acolo Eu, de asemenea, sunt cu toat lumea de pe ntregul =mnt, iar eu nu 'lestem pe nimeni care se strduie te pentru adevr i 'untatea sa! ["] Cu toate acestea, cel care, din iu'ire pentru lume i dragostea de sine, se ntoarce cu spatele la adevr i toat 'untatea, i, ast(el, inevita'il pctuie te mpotriva adevrului i 'untii sale care este iu'irea pur etern n &umne,eu - de asemenea, pctuie te mpotriva ordinii lui &umne,eu i mpotriva justiiei sale de ne,druncinat, i el nsu i se 'lesteam! [.] &ar dac el i d seama marele su ru, revine la adevr i ncepe s caute adevrul i 'untatea sa i, de asemenea, ncepe s acione,e n consecin,
~ 10% ~

atunci 'lestemul se deprtea, de el, n aceea i msur n care el (ace adevrul cu serio,itate deplin ca orientare a vieii sale! 3poi, &umne,eu l va lua de 'ra i-i va lumina din ce n ce mai mult inima i mintea i va ntri voina lui, (cnd la (el cu neamurile, ca i cu iudeii! #i a a Eu sunt, din 0piritul lui &umne,eu care se a(l n )ine, totul n toate, n neamuri, precum i n iudei! [/] >u, de asemenea, ) iei drept un pro(et adevrat, i eu *i spun ie c Eu, de asemenea, sunt unul, i totu i, din nou, Eu nu sunt, pentru c un pro(et a tre'uit s (ac ceea ce 0piritul lui &umne,eu i-a poruncit s (ac! Iar Eu *nsumi sunt &omn i slujitor, am prescriu cile potrivite pentru )ine, i nimeni nu poate s ) (ac rspun,tor i s spun$ %&e ce (aci aceasta1% =entru c Eu nsumi sunt i n )ine *nsumi se a(l adevrul, calea i viaa, iar cel care va aciona n con(ormitate cu nvtura )ea i va crede c Eu *nsumi sunt adevrul, calea i viaa, i, ast(el un ve nic independent, complet li'er &omn, de asemenea, la (el ca )ine va deine viaa ve nic n el nsu i! [4] Cci dac oamenii de pe acest =mnt doresc s devin copii ai lui &umne,eu, ei tre'uie s ncerce n orice mod s (ie la (el de per(eci ca eternul i s(ntul >at din Ceruri, care este n El *nsu i adevrul etern, iu'irea i puterea ve nic, i toat nes(r ita 'untate, dreptatea i minunea, care re,ult din aceasta! =rin urmare, este, de asemenea, scris n 0criptur$ %&umne,eu la creat pe om dup chipul i
~ 10( ~

asemnarea 0a, i a su(lat su(larea @ui n el, pentru ca el s devin un viu, su(let li'er!% [5] *n acest (el, oamenii acestui =mnt nu sunt doar simple creaturi din atotputernicia lui Iehova, ci copiii ai 0piritului 0u, i, n consecin ai iu'irii 0ale, i ast(el - cum este, de asemenea, scris - ,ei n i i! [6] #i dac ei sunt a a - i voina lor, complet li'er, care nu este limitat de nimic dovede te n mod clar acest lucru - atunci ei sunt, de asemenea domni complet li'eri i judectori peste ei n i i! &ar ei devin per(eci i domni care sunt complet egali cu &umne,eu, doar (cnd voia lui &umne,eu, care cu credincio ie le-a (ost descoperit, ca propria lor voin prin acionarea n con(ormitate cu aceasta, n care ei, de asemenea, sunt complet li'eri! [7] &e aceea, lucrarea lui &umne,eu doar (oarte rar este vi,i'il printre oameni, deoarece deja de la 'un nceput El le-a dat din 0ine capacitatea de a se ridica ncet, din propria lor putere, pn la cel mai nalt nivel de via, care este egal cu &umne,eu! [:] 3st(el, cel care, de ndat ce i (olose te mintea lui, ncepe s caute adevrul i 'untatea lui i va aciona, de asemenea, imediat n con(ormitate cu ceea ce el a gsit, deja merge pe drumul cel 'un, i &umne,eu va lumina acel drum pentru el din ce n ce mai mult i-l va duce la slava sa! &ar cel care, de asemenea, prin propria voin, devine lene i care se va ata a el nsu i de aceast lume i ademenirile sale - care sunt pre,ente doar pentru organele de sim e-terioare i perisa'ile ale omului material sau
~ 106 ~

(i,ic pentru testul voinei sale li'ere B se va judeca el nsu i din voina sa li'er i se va (ace el nsu i egal cu moartea i judecata, i prin urmare, el nsu i este, de asemenea, la (el de 'ine ca i judecat i mort! [18] #i aceast moarte este atunci ceea ce voi ai respins ca concept %Iadul% ca pedeaps pentru su(let din cau,a pcatelor sale, pentru c voi niciodat nu ai vrea s evitai pcatul de teama unei ast(el de pedepse, nici nu vrei s sperai pentru un rai ca recompens traiul n con(ormitate cu adevrul cunoscut! #i Eu sunt complet de acord cu voi, pentru c acest tip de iad ntr-adevr, nu e-ist nicieri, la (el de puin ca acel tip de rai! #i totu i, Iadul i Daiul e-ist, dar nu n a(ara omului, ci n interiorul lui, n (uncie de modul n care el nsu i se judec n maniera pe care Eu tocmai v-am pre,entat-o acum!% Capitolul *. #espre necesitatea &i scopul ispitelor [1] &ac aceast lume nu ar (i dotat cu toate ademenirile imagina'ile, i ar (i pentru oameni doar cum un de ert este pentru animalele sl'atice, atunci voina lui li'er, care este egal cu a lui &umne,eu, raiunea i mintea lui i-ar (i (ost date n ,adar! =entru c n ce mod ar (i putut (i tre,it iu'irea sa, i, dup ce este tre,it, ce tre'uie s doreasc i s vrea, i ce ar putea puri(ica raiunea sa i s tre,easc mintea lui i s o aduc la via1 ["] 3st(el, aproape nes(r it de marea diversitate, 'un i rea, no'il sau nu, e-ist numai de dragul
~ 10, ~

omului, ast(el nct el s poat vedea, s ajung s cunoasc, s cercete,e, s aleag i s (oloseasc e(icient totul! 3st(el din (aptul acesta, el poate conclu,iona, de asemenea, c un Creator (oarte nelept, 'un i atotputernic a creat i a aranjat toate acestea, i atunci cnd omul, din el nsu i, ncepe s raionali,e,e n (elul acesta, atunci Creatorul *nsu i niciodat nu ratea, s se descopere mai ndeaproape omului gnditor, a a cum acesta a (ost incontesta'il n orice moment ale omenirii! [.] &ar, desigur, n ca,ul n care oamenii merg prea mult pe ci gre ite i devin prin i n ademenirile lumii i cred c acestea e-ist doar pentru a- i asigura ei n i i, ca (iine umane sensi'ile i gnditoare, toate plcerile imagina'ile din lume, care este 'ogat dotat cu tot (elul de lucruri, i dac ei nu descoper scopul real pentru care au (ost pu i n lume, i cine i-a pus n lume, atunci nu poate (i vor'a de o adevrat revelaie, nalt a lui &umne,eu i a voii 0ale de dragoste! 3ceasta poate avea loc numai atunci cnd oamenii ncep s gndeasc din cau,a a tuturor tipurilor de nevoi i mi,erii, cel puin pn la punctul n care ei vor ntre'a$ %&e ce, de (apt am ajuns n aceast lume mi,era'il, i de ce tre'uie s ne lsm noi n ine, de (apt s (im chinuii i torturai pn la moartea noastr sigur, care este (inalul ne(ericit al disperrii noastre1% B a a cum tu, de asemenea, 2ojed, ai murmurat n acela i mod (iloso(ic! [/] 3tunci a sosit momentul n care &umne,eu se va
~ 10' ~

revela din nou pe 0ine oamenilor, n primul rnd prin gura oamenilor tre,ii, i prin alte semne, dar, de asemenea, prin tot (elul de judeci asupra acestor oameni care au devenit 'ogai i puternici, mndri i lipsii de iu'ire i (oarte arogani, prin tot (elul de minciuni i decepii i prin suprimarea celor sraci i sla'i - oameni care nu se mai gndesc ei n i i la nici &umne,eu i cu att mai puin nu au nici o credin n inima lor, dar care doar se arunc ei n i i n toate plcerile lume, trec peste sraci i care nici mcar nu-i mai consider a avea valoarea unei (iine umane, ci doar a unor simple animale! [4] &up ce msura n rndul oamenilor de pe lume va (i plin, o mare judecat va veni, i mpreun cu aceasta, de asemenea, o mare revelaie, direct de la &umne,eu, ctre oamenii care n inima lor vor crede n continuare n &umne,eu i care, ast(el, au pstrat, de asemenea, dragostea pentru El i pentru aproapele lor! [5] 3tunci cei care-l neag pe &umne,eu i n eltorii mndri i suprimatorii vor (i terse de pe supra(aa =mntului, i cei care cred i sracii vor (i ridicai i luminai din ceruri, a a cum este ca,ul acum n pre,ent, i cum va (i ca,ul din nou mai tr,iu n apro-imativ "!888 ani! >impul, n care aceasta poate i, de asemenea, cu siguran va avea loc, este la (el de u or de recunoscut dup cum se poate vedea iarna tr,iu c primvara se apropie i privii la copaci i vedei modul n care mugurii lor cresc din ce n ce mai mult i devin mai suculeni i
~ 109 ~

cum sucul, la (el ca lacrimile oamenilor, va cdea jos de pe ramurile i crengile lor pe sol, i ntr-un anumit (el cer esc eli'erarea din necesitatea iernii n care muli copacii au (ost att de mult lsai! [6] &eci, odat ce inima oamenilor sraci va deveni mai strlucitoare de la lumina adevrului din &umne,eu, i va cre te, iar atunci cnd de alt(el, suprimarea nemiloas i (r limite solului va deveni umed din cau,a lacrimilor lor, apoi spirituala primvar a ajuns (oarte aproape! [7] &ac voi ., i, de asemenea, voi deja prietenii mei mai vechi, v vei uita la aceasta mai atent, atunci n curnd i (r di(icultate vei descoperi ce (el de timp este acesta, i ce (el de cetean sunt Eu de (apt!% Capitolul */ >biec)iile lui <ojed despre divinitatea #omnului [1] <iind complet surprins, <ojed a spus$ %?, =rieten mare i incredi'il de nelept, aceste cuvinte au sunat minunat n urechile i n inima noastr! &in cuvintele >ale noi am neles c >u e ti mai mult dect un pro(et, pentru c n a(ar de )oise i Ilie nici un pro(et nu a ajuns n acest punct, i chiar nici ei nu, a vor'it despre slava lor, ci ntotdeauna numai despre slava lui &umne,eu! Iar >u ai spus c e ti un &omn puternic complet independent, c >u poi (ace ce vrei, c nici un &umne,eu, i cu att mai puin un om nu poate i are cum s *i cear socoteal ntre'ndu->e$ %&e ce (aci aceasta sau
~ 110 ~

aceea1% 3scult, dac aceast mrturie pe care >u o (aci despre >ine este (r ndoial adevrat, atunci ntre >ine i &umne,eu nu e-ist nicio alt di(eren cu e-cepia (aptului c >u, la (el ca noi, e ti un &umne,eu care a venit n e-isten n timp, i Iehova pe de alt parte, este &umne,eu din eternitate! Ei 'ine, acum, aceasta este pentru nelegerea noastr cu adevrat prea mult de cuprins, cu toate acestea noi, de asemenea, tim c &umne,eu a spus prin gura marilor pro(ei (o tilor iudei pio i$ %+oi suntei dumne,ei, dac pstrai e-act poruncile )ele i ast(el (acei, voina )ea aceea i cu a voastr%! ["] &e atunci, o mulime de iudei au trit pn n vremurile noastre, care (oarte strict au urmat poruncile lui &umne,eu nc din copilrie, dar printre ei nu a (ost niciunul care cu adevrat, de departe, s ndr,neasc a pretinde c el era (ost un puternic domn, independent, la (el ca &umne,eu, care niciodat nu tre'uie s dea socoteal lui &umne,eu i cu att mai puin oamenilor pentru toate (aptele sale! =rietene, cum de (apt, tre'uie s nelegem aceasta cu adevrat1% [.] Eu am spus$ %3ceasta este (oarte u or i clar! 2u am spus Eu c cineva care a ajuns s-@ cunoasc pe &umne,eu i voia @ui complet, care acionea, (erm i n consecin ast(el (ace voia lui &umne,eu, complet a lui, este egal cu &umne,eu1 #i dac &umne,eu este un &omn prin dragostea, nelepciunea i puterea @ui, atunci el, care a devenit
~ 111 ~

egal cu &umne,eu n toate, de asemenea, va (i la (el n spirit! [/] Eu cred c acest lucru nu este att de di(icil de neles, pentru c pentru ce ar tre'ui el s dea socoteal, indi(erent de ce (el, lui &umne,eu sau chiar unei (iine umane, cnd el gnde te, voie te, vor'e te i acionea, numai din voia lui &umne,eu i a 0piritului 0u1 [4] Este voia pur a lui &umne,eu n om, oare, o voin care este mai puin divin dect n &umne,eu *nsu i, i oare are ea mai puin putere independent dect n &umne,eu, care este pre,ent pretutindeni i, ast(el, mai mult ca sigur, de asemenea, n om1 3cesta este motivul pentru care o (iin uman adevrat tre'uie s devin i, de asemenea, s (ie la (el de per(ect ca >at din Cer! #i dac omul ntr-adevr este a a, nu este el atunci de asemenea, un domn plin de nelepciune, putere i trie1 [5] @a aceasta, <ojed a spus$ %)are i cu adevrat mai mult dect nelept =rieten, >u ai rostit adevrate cuvinte vii i iluminatoare, i eu nu am nicio o'iecie! &ar n a(ar de (aptul acesta, un lucru rmne, de asemenea, adevrat, i acesta este urmtorul$ omul poate (ace cu adevrat progrese, prin calea auto-negrii a'solute, ast(el ca el s se asemene cu &umne,eu i, ast(el, s (ie, de asemenea, puternic, a a cum aceasta a (ost n mod evident ca,ul i anume cu marii pro(ei, dar totu i, omul este i rmne ntr-un anumit (el un dumne,eu
~ 11" ~

(oarte mic, care a'ia a ajuns n e-isten n timp i, prin urmare, cu toat per(eciunea lui cu care se aseamn cu &umne,eu, el este supus i limitat, n timp ce Iehova este etern, prin urmare, (r nceput, in(init n timp i spaiu i, prin urmare, nelimitat de nimic! #i aceast mai mult dect nes(r it de mare di(eren dintre unicul i ve nic singurul &umne,eu adevrat i omul dumne,eu care a venit n e-isten n timp nu poate (i tears ve nic!% Capitolul *0 >mul natural &i omul care este p'truns de ,piritul lui #umne=eu [1] Eu am spus$ %>u ai spus i evaluat aceasta (oarte 'ine! ?mul care a (ost creat nu poate (i, desigur, niciodat comparat cu <iina iniial e(ectiv a lui &umne,eu, dar prin ve nica voin iniial a lui &umne,eu, e-ist un necreat, ve nic 0pirit din &umne,eu care se a(l n om, care desigur nu poate avea nici limitare n om, la (el de puin cum nu are n <iina iniial e(ectiv a lui &umne,eu *nsu i, din moment ce el este una cu 3cesta! ["] 0au poate tu cre,i, c lumina soarelui care luminea, i ncl,e te =mntul n acest moment este mai tnr i mai limitat dect lumina care a luminat i ncl,it =mntul cu nenchipuit de mult timp n urm1 Eu i spun c tu e ti un (oarte inteligent i corect gnditor i vor'itor, dar tu vei ncepe s gnde ti i s vor'e ti n spiritul adevrul deplin din &umne,eu numai atunci cnd su(letul tu a devenit pe deplin unit cu 0piritul ve nic din
~ 11# ~

&umne,eu! &ar acest lucru se poate i se va ntmpla doar atunci cnd, de acum nainte vei (i (cut voia lui &umne,eu, de care e ti con tient, complet a ta din propria ta voin li'er, n tot ceea ce spui i (aci! 3-i neles aceasta1% [.] <ojed a spus$ %?, =rietene, noi cu siguran vom avea nevoie de nc mult timp pentru aceasta, pentru c noi nc mai avem multe lucruri din lume n noi! *nainte ca toate acestea s (ie complet ndeprtate din noi i s devenim puin con tieni de atotputernica pre,en a 0piritului divin n noi, o, pentru aceasta - dup cum eu am menionat deja nc va (i mult de timp care va curge n marea trecutului etern i (r ntoarcere vreodat!% [/] Eu am spus$ %3sta vor'ind, de asemenea, ntr-un mod uman (oarte pmntesc! =entru c iat, de asemenea, pentru 0piritul divin din om nu e-ist un timp care trece, nici un spaiu limitat, i, prin urmare, de asemenea, nici un trecut, nici un viitor ndeprtat, ci doar o pre,en ve nic! &ar n aceast lume, totul are timpul su, i nici un (ructe nu se va coace n copac deja din perioada de n(lorire! Cu toate acestea, dac voi hotri (erm s trii i s acionai de acum de neclintit n con(ormitate cu voia lui &umne,eu, voi n curnd vei vor'i n mod di(erit! [4] &eja muli au (ost de aceea i prere i au vor'it ca tine acum, dar cnd au au,it din gura )ea ceea ce tre'uiau s (ac i modul n care tre'uiau s triasc, i au plecat apoi imediat s lucre,e, ei,
~ 11% ~

repede, au (cut mari progrese! [5] 3tunci cnd n curnd vei merge n Essaea, vei gsi deja un e-emplu n e(ul DoKlus despre ct de mult progres poate (ace cineva ntr-un timp scurt, cu dragostea i mila lui &umne,eu o dat c el a luat per(eciunea lui spiritual cu totul n serios! [6] &ar, din moment ce Eu (oarte curnd voi prsi acest loc cu ace ti prieteni ai )ei, cu siguran tu vei au,i detalii suplimentare de la hangiu despre )ine i vei ncepe s trii i s acionai cu tot mai mult ,el i serio,itate n con(ormitate cu s(atul )eu, i apoi 'inecuvntarea lui Iehova va (i (oarte vi,i'il pentru voi! [7] #i acum Eu n continuare nu mai am ce s v spun, pentru c voi nu ai (i capa'il s suportai, dar cnd mila i iu'irea lui &umne,eu se va tre,i n voi, ea va conduce n mod automat n toat nelepciunea de care vei va avea nevoie n aceast lume! 3st(el, acum v putei ntoarce din nou n camera pe care hangiul v-a alocat-o vou!% [:] Cei . )i-au mulumit pentru tot ce am (cut pentru ei i le-am ,is, i s-au dus n camera lor, n care au stat ascun i, att timp ct a durat piaa, ast(el nct ace tia s nu (ie recunoscui de ctre un om de a(aceri sau altul sau vreun cumprtor i s (ie tul'urai!

~ 11( ~

Capitolul *2 #>M<+L (E #3+M+L #E L9 E3 @>< L9 <9@ M 1< +#EE9. #omnul p'r'se&te erihonul. Aaheu $n dud. [1] Cnd noi eram din nou mpreun, hangiul )i-a spus$ %&oamne i *nvtorule, nu ai dori >u s mai stai cu noi n aceast dup-amia,1% ["] Eu am spus$ %Eu i-am asigurat 'ine tot ceea ce ai nevoie! 3cum, rmi n nvtura )ea i acionea, i trie te n consecin, atunci Eu, de asemenea, voi (i n tine cu 0piritul )eu! Cu toate acestea, cu trupul )eu Eu tre'uie s plec acum de dragul acelor muli sraci, or'i i mori! *n a(ar de aceasta, atunci cnd Eu voi pleca acum i voi um'la n timpul ,ilei prin Ierihon, muli ) vor recunoa te, oricum, dintre cei care vor merge pe jos, nainte i dup )ine pe drumul )eu, ceea ce va provoca o mare sen,aie! &ac a sta aici, n aceast dupamia, n timp ce muli oaspeii vor ajunge aici, aceasta ar (ace pre,ena )ea chiar mai mult cunoscut! #i aceasta Eu nu vreau din cau,a slujitorilor templului care sunt aici! 3cesta este motivul pentru care Eu voi prsi imediat acest loc cu ucenicii )ei i voi merge spre 2ahim!% [.] 3st(el, dup aceasta, eu am spus ucenicilor, c tre'uie s se pregteasc de plecare! [/] 3 a au (cut, i noi eram gata s mergem! &ar, pentru ca mai muli slujitori ai casei au au,it aceasta, ei au alergat a(ar n pia i au ,is oamenilor c cele'rul )ntuitor Iisus din 2a,aret n curnd va prsi casa, i mai e-act n direcia
~ 116 ~

2ahimului! [4] Cnd oamenii au au,it aceasta, ei au mers pe o distan destul de mare din drum naintea noastr, i ast(el drumul era plin cu oameni i mult dincolo de marea vam a lui ;aheu, care era e(ul colectorilor de ta-e, pentru c toi doreau s ) vad pe )ine ?mul despre care au au,it att de multe lucruri miraculoase! [5] +ama ui ;aheu era la mai 'ine de jumtate or de mers n a(ara ora ului, n direcia opus celei din care am venit de la Ierihon! 3tunci cnd ;aheu a v,ut mulii oameni din ora ngrmdii pe drum i dincolo de vama lui, el a ie it din casa lui i a ntre'at oamenii ce se ntmpl acolo! [6] Cei pe care i-a ntre'at au spus c Eu, cele'rul )ntuitor Iisus din 2a,aret din Calileea, n curnd voi trece cu ucenicii )ei de-a lungul acestui drum spre 2ahim i c ei au vrut s ) vad! [7] Cnd ;aheu a au,it aceasta, el a spus$ %?h, cu att mai mult eu tre'uie s-@ vd, pentru c eu am au,it cu adevrat mari lucruri miraculoase despre El de la vechiul meu prieten Fado, cel tnr i cel 'trn, i de la 'trnul slujitor 3pollon, i, de asemenea, de la o persoan oar' care a (ost (cut v,toare cu cteva ,ile n urm de ctre acest )ntuitor, i mi-a simit teri'il de ru c nu @-am putut vedea pe E@ pentru c imediat dup sosirea lui n Ierihon El a plecat deja dimineaa la Essaea! &ar acum, c El va cltori din nou prin Ierihon - chiar de-a lungul acestui drum - tre'uie s-@ vd,
~ 11, ~

indi(erent cum%! [:] &ar, pentru c oamenii se nghesuiau din ce n ce mai mult pe drum, i ;aheu al nostru, care era mic de statur, i-a dat seama c cu greu m va vedea prin mulime, el n curnd s-a urcat ntr-un dud i a a teptat n acest (el pn cnd Eu voi trece pe acolo! [18] *n timp ce oamenii au ocupat deja str,ile ora ului i chiar mai mult drumul cel mare i dincolo de vam din cau,a )ea, i Eu nc eram cu ucenicii )ei n (aa casei lui Fado - pentru c Eu tiam (oarte 'ine cum toi supu ii slujitori ai casei lui Fado )-au (cut cunoscut, (r s (i primit un ordin pentru aceasta - Eu i-am spus hangiului care nc era lng )ine, ce s-a ntmplat acolo ntr-un timp (oarte scurt, dup care el )i-a promis c va cere sever slujitorilor socoteal! [11] &ar l-am s(tuit s nu (ac aceasta, deoarece slujitorii au (cut-o cu intenii 'une! &ar Eu am dorit de la hangiu, s ne lase s ie im pe drumul din spate, pentru c erau prea muli oameni care ) a teptau la intrarea principal! [1"] Crciumarul (cut acest lucru imediat, i a a noi am ie it destul de u or a(ar, nev,ui de marea mulime, printr-o strad ngust i rar utili,at, i am mers pe acea cale apro-imativ 188 de pa i nainte marea vam de pe drumul principal, i ast(el noi am scpat de marea aglomerare din ora , precum de pe cea mai mare parte a drumului principal de la ora la vam! [1.] Cnd noi am ajuns, a a cum s-a menionat deja,
~ 11' ~

(oarte aproape de marea vam de pe drumul principal i am (ost recunoscui de ctre civa oameni, n curnd s-a (cut un ,gomot mare, i mul)i au (ost ju'ilau cu voce tare$ %3colo este El, acolo este El, marele 0alvatorul din 2a,aretG 0lav @ui, i slav, de asemenea, pentru noi deoarece am ajuns s-@ vedem acumG% [1/] Cu toate acestea, ucenicii mei au ameninat oamenii ,gomoto i i le-au poruncit s tac! [14] &ar Eu i-am mustrat pentru comportamentul lor (a de popor i am ,is$ %Eu sunt &omnul! &ac eu pot suporta ju'ilarea glgioas a poporului, atunci cu siguran vei (i i voi capa'ili s o suportai, de asemenea! @sai ntotdeauna r'darea i dragostea s v ghide,e pa ii, i nu ameninrile sau dominarea, pentru c este de nedescris mai (rumos a (i iu'it de popor dect s (i temut de el!% [15] Cnd ucenicii au au,it aceasta de la )ine, au dat napoi, i ne-am continuat n lini te drumul nostru, i a a am ajuns n curnd la dudul n care micul ;aheu, e(ul vame ilor ne a tepta pe noi! [16] Cnd am ajuns la copac Eu am stat nemi cat, )-am uitat n sus i am ,is$ %! ;aheu, co'oar acum rapid din copac, pentru c a,i Eu am s stau n casa ta%! [17] 3tunci ;aheu s-a co'ort din copac i ne-a primit pe )ine Eu i ucenicii )ei, cu cea mai mare de 'ucurie! [1:] &ar cnd oamenii au v,ut acest lucru, ei imediat au nceput s murmure i au spus$ %?h, uite
~ 119 ~

acum la acel )ntuitor care spune c El reali,ea, lucrrile 0ale prin 0piritul lui &umne,eu! 3cesta tre'uie s (ie un (rumos 0pirit al lui &umne,eu care intr n casa de colectorilor de ta-are, care sunt nc cei mai mari pcto i, i acolo El mnnc i 'ea!% ["8] 3poi, oamenii murmurtori au nceput s se disperse,e din ce n ce mai mult! ["1] Cu toate acestea, atunci cnd Aaheu a o'servat c oamenii (ceau ast(el de remarci despre )ine, el a (ost iritat pe oamenii pe socoteala )ea! El a venit la )ine i a spus cu voce tare$ %Iat, o, &oamne, de asemenea, (r mrturia oamenilor eu tiu 'ine c sunt un pctos, i a a eu ntr-adevr nu sunt vrednic ca >u, ca 9nul (oarte neprihnit, s vrei s stai cu mine, dar pentru c, n marea >a mil >u >e-ai uitat la mine oricum i o(erindu-mi o a a mare i nepreuit prietenie, eu vreau s dau jumtate din toate multele mele 'unuri sracilor! #i dac am n elat pe cineva, s vin i eu l voi plti napoi de / ori!% [""] 3tunci cnd oamenii, care nc erau pre,eni n numr mare, au au,it c discursul cu voce tare al lui ;aheu, s-au calmat, pentru c c%)iva dintre cei mai buni au spus, ntre ei$ %Iat, un om care vrea s (ac acest lucru i care, de asemenea, o va (ace, nu este un pctos (oarte mare! =entru c pomana ntotdeauna rscumpr un mare numr de pcate, i cel care va plti napoi de / ori un anumit 'un pe care el nsu i i l-a nsu it n mod nedrept celui de la care l-a (urat, i-a rscumprat vina mpotriva lui
~ 1"0 ~

&umne,eu i a oamenilor, i, ast(el, nu putem s socotim aceasta ca o gre eal a )ntuitorului atunci cnd intr n casa unui pctos care vrea s- i m'unteasc viaa!% [".] &ar alii, i anume sracii, deja socoteau n preala'il dac prin mprirea 'unurilor vor primi ceva de la ;aheu, i ct de mult! &in nou, alii se gndeau, de asemenea, la modul n care acestea ar putea merge la ;aheu, cu martori mincino i i s-i dovedeasc (aptul c, de asemenea, ei au (ost n elai de el pentru att i att de mult n acel i acel timp i cu acea oca,ie i acea oca,ie, cu scopul de a primi de / ori mai mult napoi de la el! ["/] Cu toate acestea, mai tr,iu, n cas Eu i-am artat toate aceste lucruri lui ;aheu i l-am s(tuit s (ie nelept i atent, ceea ce el a (cut, de asemenea, cu (idelitate! Capitolul *8 (arabola banilor $ncredin)a)i [1] *n timp ce oamenii se rspndeau din ce n ce mai mult Eu i-am spus cu voce tare lui ;aheu, care acum era complet (ericit$ %3st,i o mare mntuire a ajuns la casa aceasta i, ast(el, de asemenea, la tine pentru c tu, de asemenea, e ti un (iu al lui 3vraam, pentru c eu n calitate de <iu al ?mul i adevrat )ntuitor am venit s caut i s (ac (ericii pe cei care sunt pierdui, i ca )ntuitor am venit doar la 'olnavi i nu i la cei snto i, care nu au nevoie de ajutorul unui medic! ["] 3st(el, Eu am venit n lume, pentru a aduce
~ 1"1 ~

napoi *mpria lui &umne,eu, care ei au pierdut-o acum pentru deja o lung perioad de timp, i dreptatea sa, care nu mai e-ist n rndul oamenilor! &eci, Eu sunt Calea, 3devrul, @umina i +iaa! ?ricine crede n )ine va avea via ve nic!% [.] Cnd oamenii, din care un numr destul de mare era nc pre,ent, au au,it aceasta, au ,is ntre ei$ %&e i acest ?m are calitile cele mai miraculoase i rare, dar prin, a gndi c El *nsu i este Cel care ne va aduce napoi Degatul pierdut al lui &umne,eu i dreptatea lui, El se dovede te a (i ndr,ne i a se supraestima pe 0ine, pentru c noi provenim din vecintatea Ierusalimului i nu tim ctu i de puin c acest lucru s-ar putea ntmpla! &ar dac El spune i susine c El ne va aduce napoi Degatul pierdut al lui &umne,eu i dreptatea lui, atunci El, de asemenea, ni-@ poate de,vlui imediat! Ce a teapt i de ce El ne ine n a teptare inutil i tensionat1% [/] &ar Eu m-am ntors la cei care judecau n acest mod, ntre ei, i pentru c Eu practic am (ost cu poporul acesta, n vecintatea Ierusalimului, Eu leam relatat urmtoarea imagine$ %3vei dreptate spunnd c provenii din vecintatea Ierusalimului i c nu tii nimic despre (aptul c *mpria lui &umne,eu i dreptatea sa sunt aduse din nou i voi dorii ca Degatul lui &umne,eu s (ie descoperit aici, de o dat, n ca,ul n care acestea poate (i descoperite de ctre )ine i Eu doresc s (ac acest lucru!
~ 1"" ~

[4] Eu sunt acum printre voi, ntr-adevr, n vecintatea Ierusalimului or', care cu urechile deschise nu aude nimic i, cu ochii larg deschi i nu vede nimic! Ct de des am (ost Eu deja n Ierusalim i am nvat i am (cut semne n (aa ochilor vo tri, ca martori al adevratului motiv al venirii )ele n aceast lume, i nc spunei c nu tii nimic despre (aptul c *mpria lui &umne,eu i dreptatea 0a sunt aduse napoi, i voi vrei acum de la )ine - dac Eu a (i Cel care aduce napoi *mpria lui &umne,eu i dreptatea sa din nou B ca Eu, de asemenea, s v de,vlui *mpria lui &umne,eu i dreptatea @ui, n pre,ena voastr acum imediat! <oarte 'ine, atunci, o voi (ace, ast(el, ascultai urmtoarea imagine$ [5] 9n om no'il cltorit ntr-o ar ndeprtat pentru a lua o mprie n posesie i apoi s se ntoarc! Cu toate acestea, nainte de plecarea sa a chemat la el 18 ajutoare, le-a dat 18 mone,i i a ,is$ %<acei a(aceri cu acestea pn m voi ntoarce! 3cela dintre voi care-)i va da un pro(it 'un va primi, de asemenea, o dreapt recompens n (uncie de meritul su!% [6] 3poi no'ilul a plecat! Iar ajutoarele au nceput s (ac a(aceri cu mone,ile, ntr-un mod util i inutil! [7] Cu toate acestea, cetenii rii erau ostili (a de omul no'il care era &omnul i mpratul lor, i cnd au au,it c a plecat ntr-o cltorie, iar ajutoarele sale erau repre,entanii si care activi, ei i-au trimis un mesaj n locul n care el a cltorit, i l-au lsat s
~ 1"# ~

tie$ %*n viitor noi ne dorim ca tu niciodat s nu mai conduci peste noi!% [:] &ar acum s-a ntmplat c &omnul s-a ntors, dup ce a intrat n posesia rii, iar el mai nti a chemat aceia i 18 slujitori crora el le-a dat 'ani pentru a (ace a(aceri cu ei, ca s a(le ct de mult pro(it au (cut (iecare dintre ei! [18] =rimul a venit la el i a ,is$ %&oamne, moneda >a a produs 18 mone,i! 3ici este moneda ta i acolo sunt celelalte 18 mone,i!% Iar &omnul i-a ,is lui$ %3h, tu 'un i loial slujitor! &in moment ce ai (ost loial n puine, vei avea acum putere asupra a 18 ora e!% [11] 3poi, al doilea slujitor a venit i a ,is$ %&oamne, moneda ta a produs 4 mone,i! 3ici este moneda ta i acolo sunt altele 4!% Iar &omnul i-a ,is, de asemenea, acelui ajutor$ %3st(el tu, de asemenea, vei avea putere peste 4 ora e!% #i a a s-a ntmplat cu ceilali care au c tigat ceva cu acea, o moned! [1"] 3cum, de asemenea, al treilea ajutor a care era de (apt cel din urm, a (ost chemat special, i el a venit i a spus$ %9ite, &oamne, aici este moneda ta pe care am pstrat-o ntr-o crp! )i-era team de tine, pentru c am tiut 'ine c e ti un om aspru, care ia ceea ce el nu a adunat i secer ceea ce el nu a semnat!% Iar &omnul ia ,is$ %Eu te voi judeca cu propriile tale cuvinte, om viclean! &ac tu ai tiut c eu sunt un om dur i iau ceea ce nu am adunat i culeg ceea ce n-am semnat, atunci de ce nu mi-ai pus 'anii n 'anc, ast(el nct s li se dea un pro(it mare1% 3tunci slujitorul nu a tiu ce s spun,
~ 1"% ~

deoarece el nu s-a putut justi(ica n continuare pe sine! [1.] Iar &omnul a ,is celorlalte ajutoare$ %@uai moneda acestui slujitor lene i dai-o celui care a c tigat 18 mone,i pentru mine! El va ti cel mai 'ine cum s lucre,e cu ea!% [1/] 3tunci celelalte ajutoare i-au ,is$ %&ar el deja are cel mai mult!% [14] &ar &omnul a ,is slujitorilor$ %?, adevrat, v spun tuturor$ celui care are, i se va da i mai mult, ast(el nct el va avea din prisos, iar celui care nu are B la (el ca voi n Ierusalim B i va (i luat n curnd ceea ce el nc poate mai avea! Iar acei du mani ai mei, care nu a vrut ca eu s conduc peste ei I i anume (ariseiiJ, aducei-i aici i sugrumai-i n pre,ena mea!% [15] &ar, ca voi, de asemenea, s nelegei ce nseamn aceast imagine, Eu v voi e-plica (oarte pe scurt! 3 a c ascultai$ [16] &omnul, care a mers ntr-o cltorie pentru a lua un regat ndeprtat n posesia este &umne,eu care v-a vor'it vou prin )oise! El le-a dat cele 18 mone,i Ilegile vieiiJ iudeilor pe " ta'le de piatr prin care primii iudei au acionat 'ine i, prin urmare, ei n curnd au avut o mare putere! [17] 3cel slujitor, nsemnnd timpul regilor care a c tigat doar 4 mone,i pentru &omnul! =rin urmare, puterea lor a (ost pe 'un dreptate, determinat n con(ormitate cu c tigurile lor! Cu toate acestea, modul n care acele vremuri au devenit din ce n ce
~ 1"( ~

mai sla'e n ceea ce prive te c tigurile pentru &omnul Eu deja v-am artat prin aciunile slujitorilor nc rma i nc ajutoare, i voi putei e-amina n continuare n cartea Degilor i n Cronici! [1:] Cu toate acestea, al .-lea, slujitor complet lene repre,int aceste vremuri, n care (ariseii ascund moneda - care le-a (ost dat lor de &umne,eu - n adevrata crp, de ochii, urechile i inimile sracilor i n elata umanitate, i ei, de asemenea, nu vor s o pun n 'anca neamurilor n (orma n care ei au primit-o de la &umne,eu, ast(el ca aceasta s-I aduc &omnului un mare pro(it! Cu toate acestea, n 'anca neamurilor nc oar'e ei iau pus propria lor mi,erie pe care ei o numesc a (i aur, cu care ei (ac un mare pro(it pentru trupul lor! ["8] 3st(el (ariseii i iudeii din acest timp sunt cetenii ri care sunt ostili mpotriva &omnului i care nu doresc ca El s conduc peste ei! &e aceea, se va ntmpla, de asemenea, cu ei ceea ce v-am artat aici, n aceast imagine! &in moment ce ei nu au c tigat nimic, de asemenea, ceea ce ei nc au n primul rnd va (ie luat de la ei i dat celui care ntr-adevr acum are cel mai mult, iar ace tia sunt acum 2eamurile care repre,int n acela i timp, acel regat ndeprtat la care &omnul a mers ntr-o cltorie pentru a-l lua n posesie! #i El deja l-a luat n posesie i acum s-a ntors acas n )ine s se ncheie socotelile, a a cum imaginea v-a artat din unghiuri di(erite! ["1] =e scurt, lumina va (i luat de la iudei s (ie
~ 1"6 ~

dat neamurilor! )omentul n care cetenii care au (ost ostili mpotriva lui &umne,eu i a &omnului vor (i pedepsii a venit (oarte aproape, iar cei crora le-a (ost dat lumina i deja le-a (ost dat vor (i noii slujitori ai &omnului, care vor sugruma du manii &omnului! [""] Ceea ce v-am descoperit vou acum este, de asemenea, Degatul lui &umne,eu pe care vi aduc vi@ aduc napoi n acela i timp i dreptatea 0a! ?ricine va lua la inim, i care sincer i con tiincios va gestiona moneda, care i-a (ost mprumutat, n scopul de a (ace a(aceri cu ea, va primi, de asemenea, rsplata vieii! [".] 3cest lucru ce vi l-am spus vou, cetenii ai i din jurul Ierusalimului - va (i 'un pentru cel, care-l va lua con tiincios la inim!% Capitolul *: #omnul $l vindec' pe -iul lui Aaheu [1] 3tunci cnd iudeii au au,it ce-am spus, ei au devenit (urio i, i c%)iva dintre ei au spus, ntre ei$ %<ariseii au avut dreptate la urm, cnd @-au prigonit pe acest galileean, pentru c din cuvintele @ui se vede n mod clar c El va pune pe romani mpotriva noastr, care-@ iau pe El drept un &umne,eu din cau,a vrjitoriilor 0ale, i ei ne vor lua cu siguran toate drepturile noastre i s ne vor (ace pe toi sclavii lor! &ac El este Cel care va aduce napoi Degatul pierdut al lui &umne,eu i dreptatea lui, i dac acesta va consta din ceea ce El ne-a descoperit acum, El poate ine *mpria 0a a lui &umne,eu i
~ 1", ~

(rumoasa sa dreptate pentru 0ine! #i dac El va continua s proclame cu voce tare vreodat o ast(el de *mprie lui &umne,eu i dreptatea sa nou iudeilor, atunci acesta s-ar putea ntmpla ca iudeii s-@ sugrume pe El mai devreme dect El va (ace aceasta iudeilor, cu ajutorul romanilor!% ["] 3tunci cnd ucenicii mei au au,it aceste discuii, ei )i-au spus$ %&oamne, >u nu au,i ce spun aceste persoane1 *i vei lsa s plece de aici nepedepsii1% [.] Eu am spus$ %2imeni nu i-a pus mna pe )ine nc s ) apuce, atunci de ce ar tre'ui s-i pedepsesc1 Eu am vor'it primul, i acum ei vor'esc ntre ei i ei ncep s se disperse,e, deoarece nu le place gustul de cuvintelor )ele, i pentru aceasta Eu nu-i pedepsesc pe cei or'i! &ar, odat ce ei i vor pune minile lor pe )ine, atunci, de asemenea, pedeapsa va veni peste ei, a a cum v-am artat deja de mai multe ori! 3 a c lsai-i s vor'easc nepedepsii i s mearg pe calea lor! Iar noi s mergem acum n casa prietenului ;aheu, apoi el va pregti o mas de prn, pentru noi!% [/] &up aceste cuvinte ale )ele ne-am dus n casa lui ;aheu, care a lsat imediat s ni se aduc pine i vin i a poruncit oamenilor si s (ac tot posi'ilul pentru a ne servi ct mai 'ine cu putin! [4] 3tunci cnd noi stteam acum ntr-o camer (oarte mare i 'ine echipat i ne-am odihnit i ntrit, cu pine i vin, ;aheu al nostru a nceput s)i mulumeasc cu toat inima lui pentru c Eu am
~ 1"' ~

spus oamenilor din Ierusalim, care el i detesta, ceea ce ei au meritat deja de o lung perioad de timp, pentru c, de i ;aheu era un descendent al lui 3vraam, el era un samaritean i, prin urmare, cu att mai mult urt de poporul din Ierusalim! [5] 3st(el, el, de asemenea, )-a ntre'at dac Eu eram mpotriva (aptului c el era un samaritean! [6] Iar Eu i-am spus$ %&oar rmi cine e ti, i (i neprihnit din dragoste adevrat pentru &umne,eu i pentru aproapele tu, atunci tu *mi vei place mai mult dect iudeii care sruta aurul templului i alung pe cei sraci de la u a lor cu cinii! &e aceea, Eu, de asemenea, n curnd voi lsa s (ie alungai i mpr tiai printre naiunile strine din ntreaga lume, i ei n viitor nu vor mai avea nici o ar a lor i nu vor deine nici o mprie! &ar s-i lsm s mearg pe calea lor i s pctuiasc pn cnd msura lor va (i plin!% [7] &up aceste cteva cuvinte ale )ele, ;aheu )i-a mulumit din nou, i el )i-a cerut s(atul, despre ce ar tre'ui el s (ac cu (iul su cel mare, care deja 15 avea ani, dar de . ani el a devenit ne'un i de la o ,i la alta cdea ntr-o mai mare ne'unie! El deja a chemat toi medicii cunoscui i cei mai 'uni pentru (iul su, i ei toi au ncercat s-l vindece, dar toate cuno tinele i deranjul lor nu numai c nu au avut nici un re,ultat, dar (iul su era dup (iecare tratament al unui medic mai ru dect nainte! [:] 3tunci Eu i-am spus lui ;aheu$ %=rietene, nici un medic nu poate vindeca ast(el de a(eciune cu
~ 1"9 ~

ier'urile sale! &ar adu-i (iul aici, atunci vei vedea puterea slavei lui &umne,eu!% [18] 3tunci ;aheu a ordonat slujitorilor si s-l aduc pe (iul su (erm legat din camera lui ncuiat n condiii de siguran! [11] 3tunci slujitorii au spus$ %&oamne, acest lucru va (i (oarte di(icil, n pre,ena acestor vi,itatori strini, pentru c n primul rnd el se de,lnuie aproape continuu, iar pe de alt parte el a pute mai ru dect toat ciuma, deoarece el nsu i se unge n mod constant cu e-crementele sale!% [1"] 3tunci Eu am spus$ %&oar adu-l aici, pentru c eu vreau s-l vd i s-l vindec!% [1.] +n slujitor, care era mult stimat n cas, a spus$ %?, prietene, numai &umne,eu l poate vindeca, dar pe acest =mnt nicio (iin uman nu mai poate! &ac >u, de asemenea, l vindeci pe el, atunci >u nu e ti o (iin uman, ci un &umne,eu!% [1/] Eu i-am spus$ %2u-i (ace griji despre aceasta, ci ( ceea ce i s-a spus!% [14] 3poi slujitorii au mers pentru a aduce (iul, i toi ucenicii Mei au (ost ocai cnd l-au v,ut i au ,is$ %El este ntr-o stare chiar mai rea dect ceea ce am v,ut n regiunea gadarenilor!% [15] &ar Eu m-am ridicat, am ameninat spiritele rele din (iu i le-am poruncit s-l prseasc imediat pentru totdeauna! [16] 3poi ele l-au mai tras nc o dat pe (iu nainte i napoi, i su' (orma mai multor mu te negre au prsit (iul, care a devenit apoi complet sntos!
~ 1#0 ~

[17] 3cum, Eu am spus slujitorilor$ %3cum, ducei-l a(ar la i,vor, i curai-l! &ai-i, de asemenea, haine curate i aducei-l din nou aici, ca s poat (i prta cu noi la masa de prn,!% [1:] #i a a s-a (cut! 3cum, cnd (iul sttea la masa noastr, sntos i curat, toate rudele i cunoscuii care locuiau n cas au venit n camera noastr, i ei au (ost e-trem de surprin i de aceast vindecare rapid a (iului! #i ;aheu mi-a mulumit cu entu,iasm pentru aceast vindecare! ["8] #i slujitorul &e- )i-a spus$ %&oamne, >u nu e ti o (iin uman, a a cum suntem noi, ci >u e ti un &umne,eu adevrat pe care noi oamenii *l dorim i cruia ntotdeauna ne vom nchina!% ["1] *n timp ce slujitorul nc vor'ea, masa de prn, a (ost pus pe mas i noi am nceput s mncm! Capitolul *9 #e ce posedarea -iului a -ost permis' [1] *n timpul acestui mncat i 'ut, mai muli dintre ei l-au ntre'at pe (iului vindecat, care acum arta complet n (orm i vesel, dac el a tre'uit s ndure mult durere n timpul strii sale de 'olnav! ["] &ar el 5-iul vindecat6 a spus$ %Cum pot s tiu aceasta, pentru c eu am (ost la (el de 'ine ca i mort1 2u am avut nici un sentiment i eu, de asemenea, nu am (ost con tient de nimic, care se ntmpla n jurul meu! Cu toate acestea, eu tiu c am (ost continuu ntr-un vis i c eu am vor'it cu oameni 'uni ntr-un mediu (rumos!%
~ 1#1 ~

[.] 3cest lucru a (ost surprin,tor pentru cei care erau pre,eni i ei nu puteau nelege aceasta, i ;aheu )-a ntre'at cum a (ost posi'il aceasta, i de ce a (ost permis de &umne,eu! [/] Eu I-am spus$ %=rietene, noi nu vom pierde multe cuvinte pe aceasta acum! Cu ast(el de su(erine, su(letul se retrage n inim, i unul, sau de multe ori mai multe spirite rele i impure triesc n restul corpului i (ac cu el orice doresc, dar su(letul care se odihne te n inim nu o'serv nimic din acestea! [4] Cu toate acestea, ast(el de posedare este permis pentru ca oamenii, a cror credin n &umne,eu i n nemurirea su(letului a disprut aproape complet, s nceap s se gndeasc la lucrurile spirituale din nou i s nceap, de asemenea, s cread n ele! =entru c tu, de asemenea, ai devenit deja sla' n credin, i, prin urmare, aceast lecie nainte de venirea )ea la aceast cas a (ost, de asemenea, (oarte necesar pentru tine! [5] &ac Eu a (i venit mai devreme, tu nsui nu ai (i cre,ut n )ine a a cum cre,i acum, iar dac acest ru nu s-ar (i ntmplat (iului tu, de la care tu ai avut mari a teptri, atunci mndria i tru(ia te-ar (i apucat n a a (el nct tu ai (i devenit un diavol adevrat printre oameni! >u ai (i ndeprtat orice credin n &umne,eu i ai (i considerat oamenii doar ni te ma ini, care ar (i avut vreo valoare pentru tine numai dac te-ar (i slujit aproape gratuit i te-ar (i ajutat doar ca s-i dea 'ogii nc mai mari!
~ 1#" ~

[6] &ar, cnd (iul tu, care-i este cel mai drag ie i mndria ta cea mare, a devenit att de 'olnav cum l-am ntlnit aici, inima ta s-a schim'at! 3i nceput s te gnde ti la un &umne,eu din nou i s cre,i n El, i ai devenit mai smerit cu inima! *n a(ar de asta, de asemenea, ai chemat toi doctorii pe care i-ai cunoscut - pgni sau iudei, care era acela i lucru pentru tine - i ai pltit o mulime de 'ani pentru aceasta, dar cnd ai v,ut c nici un medic, nici un esenian i cu att mai puin un magician sau altul nu l-au putut ajuta pe (iul tu, ai devenit trist i ai nceput s te gnde ti serios de ce &umne,eu, dac El ar e-ista, i-a cau,at un ast(el de ru ie! [7] 3i nceput din nou s cite ti 0(intele 0cripturi i ai descoperit din ce n ce mai mult i mai mult c comportamentul i aciunile tale (a de semenii ti nu au (ost corecte, i a a tu I-ai promis lui &umne,eu cu serio,itate deplin c ai vrea s te revan e,i multiplu pentru (iecare nedreptate pe care ai comiso! [:] Cnd inteniile n tine au devenit din ce n ce mai serioase i adevrate, i, de asemenea, a devenit din ce n ce mai clar pentru tine c numai >atl 3totputernic din Cer te-ar putea ajuta, la scurt timp Eu am venit n aceast regiune, i tu ai au,it ce-am (cut Eu pentru acel om or'! [18] 3poi, credina ta n &umne,eu a devenit, de asemenea, mai puternic i mai intens, deoarece ai primit o mrturie despre )ine a 'trnului i tnrului Fado, ast(el c nu mai e-ista nici o ndoial
~ 1## ~

n tine c Eu nu sunt doar un pro(et, ci, de asemenea, &omnul *nsu i! #i iat, ai devenit copt, a a c Eu am venit la tine acum i l-am ajutat pe (iul tu cu puterea )ea! [11] 3cum, dac tu te vei gndi pro(und la acest lucru, va (i clar pentru tine de ce Eu permit tot (elul de rele printre oamenii n a cror inim (iecare scnteie cereasc a vieii nc nu este complet stins! [1"] Cu toate acestea, cu oameni vii complet ri, care nu mai merit a primi un avertisment de la )ine, o ast(el permisiune de a se m'unti este, desigur, lsat pe dina(ar, pentru c aceasta nu mai ajut deloc i i (ace pe cei ri chiar mai ri dect sunt deja! &ar aceste tipuri de oameni i consum viaa lor material aici - iar dup aceast via se vor a tepta la propria lor judecat, i aceasta este cealalt moarte ve nic! [1.] Celui cruia Eu nc i mai permit tot (elul de su(erine i primejdii, Eu l ajut la momentul potrivit! Celui care cu toate acestea Eu i permit s continue nestingherit s se 'ucure de viaa lui pmnteasc mndr i insulttor de 'un, i poart judecata proprie i moartea ve nic deja n el nsu i i, prin urmare, de asemenea, cu el peste tot! 3st(el, acum, de asemenea, tii de ce muli oameni lume ti cu stim i 'ogii lume ti pot continua s pctuiasc i s (ac lucruri crude nepedepsite pn la moartea trupului lor!%
~ 1#% ~

Capitolul .0 #espre m'sura binelui &i a r'ului [1] Cu toate acestea, o anumit msur a (ost determinat de )ine n aceast lume pentru toat lumea B n ceea ce prive te ceea ce este 'un i adevrat, precum i n ceea ce prive te ceea ce este ru i (als! ["] Cnd o persoan 'un a atins complet aceast msur prin ,elul su, atunci toate ispitele ulterioare vor nceta, de asemenea, i atunci el va trece n lumina deplin din ceruri de la un nivel al desvr irii vieii la un nivel mai ridicat, i a a mai departe pn la in(init! [.] &ar atunci cnd o persoan rea i-a (cut msura sa rea complet, atunci toate avertismentele suplimentare vor nceta, de asemenea, i apoi se va scu(unda din acel moment tot mai adnc ntr-o noapte tot mai ntunecat i o judecat mai grea a vieii i e-istenei sale deja moarte, i de )ine, el nu va (i considerat n mod di(erit dect o piatr pentru care nu viaa, ci numai judecata i constrngerea ve nic a voii )ele este vi,i'il, pe care 'trnii au numit-o %mnia lui &umne,eu%! [/] Cu toate acestea, ct de mult timp va avea nevoie o piatr (oarte tare nainte de a deveni cumva mai moale i s devin un (el de sol care va rmne n continuare ne(ertil pentru o lung perioad de timp, aceasta este o ntre'are la care chiar i ngerul cel mai desvr it, care locuie te n cea mai mare lumina cereasc nu poate rspunde, pentru c numai >atl tie aceasta, care este n )ine
~ 1#( ~

precum i Eu sunt n El! [4] &ar, cnd prea muli oameni vor ajunge msura deplin a rului lor, atunci timpul aciunii lor rele nepedepsite va (i scurtat prin )ine de dragul celor civa nc 'uni i al celor ale i, iar apoi propria lor judecat i moartea lor i va mistui naintea ochilor celor civa drepi, la (el cum a (ost ca,ul n vremea lui 2oe, i a lui 3vraam i @ot, i, de asemenea, parial, n vremea lui Iosua, i cum nc tot va mai ca,ul n mod repetat de acum! [5] *nceputul acesteia, va (i n curnd e-perimentat de ctre iudei, ct i mai tr,iu de ctre alte regate i naiuni cu conductorii lor! #i n mai puin de "!888 ani va e-ista din nou o judecat (oarte mare i general, care va duce la mntuirea celor 'uni i ruina celor mari lume ti i a oamenilor complet lipsii de iu'ire! [6] Cum va arata aceast judecat i ce va implica, Eu am revelat deja de mai multe ori tuturor ucenicilor )ei care sunt pre,eni aici cu )ine, i dup )ine ei vor propovdui naiunilor de pe =mnt! <ericit cel care va lua la inima i i va organi,a viaa n consecin, ast(el c el s nu (ie luat de judecat! [7] #i acum, prietenul )eu ;aheu, acum tii su(icient despre cum ar tre'ui s acione,i pentru mntuirea su(letului tu i ce ar tre'ui s (aci pentru aceasta, i noi ne-am ntrit acum su(icient cu alimente i 'uturi la masa ta! &e aceea, noi ne dorim i ne vom ridica din nou i vom merge pe drumul nostru spre
~ 1#6 ~

2ahim, cci ast,i tre'uie s ajung n locul menionat nainte de apus!% [:] 3cum, Aaheu a spus$ %?, singurul adevrat &omn i *nvtor, de aici la acel loc este nc un drum lung, i n mod natural se va dovedi a (i (oarte di(icil de a ajunge a,i nainte de apusul soarelui, pentru c este mult mai aproape Ierusalimul dect distana de aici pn la locul pe care >u l-ai menionat! =e cmile, cltoria poate (i (cut cu siguran ntr-o ,i, dar pe jos, n mai puin de jumtate de ,i care a mai rmas n continuare acum, aceasta, pro'a'il, nu va (i posi'il (r un miracol!% [18] Eu am spus$ %3ceasta, prietene, va (i preocuparea )ea! &ac noi am (ost capa'ili s parcurgem drumul nc mai lung de aici pn la Essaea (r cmile ntr-o ,i, atunci noi vom (i capa'ili s acoperim drumul mult mai scurt de aici pn la 2ahim! >u nc mai ai dorina c i-ar place ca Eu s stau aici pn mine, dar Eu singur tiu cel mai 'ine care este planul )eu, i acesta este, de asemenea, modul n care eu tre'uie s o (ac, nu cum trupul )eu vrea, ci cum El vrea, Cel care locuie te n su(letul )eu! #i, prin urmare, Eu tre'uie s sosesc ast,i nainte de apusul soarelui, n acel loc destinat! [11] 3mintii-v nvtura )ea, i acionai n consecin, atunci vei tri n lumina de la &umne,eu! #i cnd vei au,i c (ariseii )-au capturat i au ucis acest trup al )eu B lucru care, de asemenea, tre'uie s li se permit spre ruina lor, dar, de asemenea, spre nvierea multor mori dintre
~ 1#, ~

cei care sunt acum nc tnjesc n mormintele lor de necredin i de ilu,ii i care nu au nici o via a spiritului n ei n i i -, atunci s nu (ii iritai de (aptul acesta i nu lsai credina voastr s se clatine, pentru c n ,iua a .-a Eu ) voi ridica din nou i voi veni la toi prietenii )ei i le voi da viaa ve nic! [1"] &ar, judecata se va de,lnui asupra du manilor )ei, ceea ce va duce la ruina lor, pe care muli care triesc acum o vor vedea n viitor! 3cum Eu v-am spus, de asemenea, aceasta, i acum tii cum ar tre'ui s v comportai n viitor! [1.] 3cum Eu de asemenea, v-am mprumutat o moned! Cestionai-o 'ine i cu 'un dreptate, ast(el nct s o pot primi napoi de la voi cu do'nd atunci cnd ) voi ntoarce! 3cum, voi suntei pu i peste ceva mic, iar apoi vei (i pu i peste ceva mare, pentru c cine este loial, n ceea ce este mic, va rmne, de asemenea, loial, n ceea ce este mare!% [1/] &up aceste cuvinte, Eu am 'inecuvntat toat casa lui ;aheu i Eu am mers imediat pe calea mea cu ucenicii )ei! Capitolul .1 ,atul p'g%n cu templul lui Mercur [1] Erau totu i nc o mulime de oameni pe strad care au vrut s ) vad i s vor'easc cu )ine nc o dat, pentru c a devenit cunoscut de la slujitorii din casa lui ;aheu ceea ce Eu am (cut pentru (iul su! Cu toate acestea, Eu nu )-am lsat pertur'at i am mers repede prin mulime, (r a le permite s ) rein! &ar, deoarece cteva sute de oameni au
~ 1#' ~

vrut s ) conduc, Eu am stat n continuare pentru nc o scurt perioad de timp i le-am indicat celor care mergeau n spatele )eu c ace tia ar tre'ui la rndul lor, s se ntoarc i s mearg acas, lucru pe care ei, de asemenea, l-au (cut! ["] &ar n timp ce Eu eram n acest (el reinut de oameni, o (emeie care su(erea deja de mai muli ani de sngerri i care nu putea (i ajutat de nimeni, a ptruns prin mulime spre mine! <emeia a atins mantia )ea, cu credina deplin c acest lucru ar ajuta-o, i a a n acela i moment ea a (ost vindecat! [.] Cu scopul de a-)i ncerca ucenicii i alte persoane Eu am ntre'at$ %Cine s-a atins de )ine n credin, pentru c Eu am o'servat c o putere a ie it din )ine1% [/] +cenicii i mai multe persoane au spus$ %3ici, uite, (emeia aceea deranjant >e-a atins!% [4] 3tunci (emeia a c,ut la picioarele )ele i )i-a cerut iertare, pentru c ei i era team c va (i pedepsit pentru aceasta! [5] &ar Eu i-am spus$ %Didic-te i du-te acas, pentru c credina ta te-a ajutat! &ar s nu mai pctuie ti, dac dore ti s rmi sntoas!% [6] 3tunci (emeia s-a ridicat imediat i a mers acas, n timp ce ea luda puterea lui &umne,eu! [7] Imediat dup aceea, Eu am ndeprtat n gra' oamenii i am plecat repede cu ucenicii! [:] #i, n curnd am ajuns ntr-o regiune pustie prin care trecea drumul! *n acel moment nu erau cltori, i a a noi am putut acoperi nev,ui drumul n
~ 1#9 ~

modul deja cunoscut n mai puin de jumtate de or, ceea ce alt(el ar (i durat apro-imativ 18 de ore, i noi am ajuns ntr-o regiune care era parial locuit de iudei i parial de ctre greci i n care 'a'ilonienii s-au sta'ilit! [18] 2oi am ajuns ntr-un mic sat care aparinea grecilor! *n centrul acelei localiti, era un templu pe un deal, care era dedicat ,eului pgn )ercur! =entru a permite acel templu pgn n ara evreiasc, locuitorii din acest sat au tre'uit s plteasc ta-e considera'ile n (iecare an la templul din Ierusalim, dup care au primit permisiunea din nou de templu pentru a aduce o(rande ,eului lor )ercur pentru 1 an ntreg i s in anumite sr'tori n cinstea lui! 3,i era o ,i a lui )ercur pentru romani, i, de i era a doua ,i dup 0a'atul iudeilor, era e-act n acela i timp, o ,i de sr'toare a menionatului ,eu pgn, iar grecii erau ocupai cu idolul lor! [11] Cnd noi am ajuns n acel loc, grecii ne-au (cut semn s stm nemi cai i au vrut, de asemenea, s ne plecm genunchii no tri pentru idol, ca un o'icei din vechime, ast(el c un (el de politee! [1"] &ar Eu le-am ,is$ %3scultai, voi pgni or'i ar tre'ui s v plecai genunchii i inima voastr pentru singurul &umne,eu adevrat al iudeilor, pentru c acest idol mort i neputincios al vostru este o lucrare a minilor omene ti i, ast(el, mult mai puin dect cel mai mic, cel mai nesemni(icativ mu chi verde! Cu toate acestea, singurul &umne,eu adevrat i unic
~ 1%0 ~

al iudeilor a creat doar din el nsu i Cerul i =mntul i tot ceea ce acesta poart! &e aceea toi oamenii ar tre'ui s cread doar n singurul, &umne,eu adevrat, s i se nchine numai @ui i nu altor idoli mori, pentru a-i onora cu tot (elul de ceremonii proste ti, care sunt de,onorante pentru demnitatea uman!% [1.] ;recul a spus$ %Cnd noi venim la Ierusalim nu re(u,m s plecm genunchii no tri pentru &umne,eul vostru, de i noi tim (oarte 'ine c nu e-ist nici un &umne,eu, n templul mare al lui 0olomon, indi(erent n ce (el de (orm! iudeii au doar o cutie, din care n anumite perioade ies (lcri de na(ta, care totu i, este considerat att de s(nt nct poate (i v,ut i venerat numai de cteva ori pe an de ctre supremul i cel mai mare preot iudeu! &ar noi, de asemenea, tim c acea cutie este, la (el, (cut de mna omului, ca i &umne,eul nostru! 3tunci >u cum poi s spui c &umne,eul iudeilor este singurul adevrat i a creat Cerul i =mntul din 0ine, lucru pentru care toi oamenii ar tre'ui s cread n El, se nchine @ui i s-@ onore,e numai pe El i nu tre'uie s ai' ali idoli1 [1/] =rietene, mie mi se pare c nu avem nimic de loc s ne nvinuim reciproc n ceea ce prive te adevrul al crui &umne,eu este cel real! *n ,eii no tri, care sunt sim'oluri ale di(eritelor (ore ale naturii, noi onorm doar (orele marii naturi, care sunt mai mult sau mai puin cunoscute de noi, i nu statuia care este (cut de mini omene ti i templul
~ 1%1 ~

de care aparine acesta, iar acest lucru este cu siguran mai nelept dect cum voi iudeii considerai o cutie veche i templul care aparine drept singurul &umne,eu adevrat i s le venerai! Cerndu-v s v plecai genunchiul - din politee - pentru )ercur al nostru n timp ce trecei pe aici, noi cu siguran nu vrem s v (acem neloiali iudaismului i, ast(el, s v tentm s comitei un pcat mpotriva &umne,eului vostru! [14] &ar dac >u i toi nsoitorii >i ne putei da o dovad real c numai &umne,eul vostru este singurul adevrat, n ciuda argumentelor mele sensi'ile mpotriva adevrului pe care voi pretindei c-l avei, atunci nu suntem att de ncpnai ca noi s nu ne ntoarcem (oarte rapid i (r nici o di(icultate pur i simplu la &umne,eul vostru!% [15] Eu i-am spus$ %=rietene, o ast(el de dovad, noi ntr-adevr putem s v o(erim, (r a cere s v ndoii genunchii naintea noastr! Cu toate acestea, tre'uie s (ac o condiie pentru voi nainte de aceasta, pe care voi mai nti ar tre'ui s ncercai s o respectai, pentru a vedea dac vei reu i n aceasta sau nu! &ac reu ii, atunci noi, de asemenea, ne vom pleca genunchii no tri naintea lui )ercur al vostru i apoi ne vom continua drumul nostru ca iudei! &ac nu reu ii s respectai aceast condiie, atunci v voi da dovada real c &umne,eul iudeilor este singurul adevrat i v vei ntoarce de la ,eii vo tri costisitori i de 'un voie v vei pleca inima voastr i genunchii naintea
~ 1%" ~

&umne,eului nostru! [16] Condiia este dup cum urmea,$ voi deja v-ai onorat idolul vostru ieri i a,i, i ai pus jos darurile n templu, i, prin urmare, idolul vostru ar tre'ui s (ie 'ine dispus i s v rspund repede la o rugciune, care este ndreptat ctre el! [17] Iat, acolo, pe treptele templului se a(l o (at nscut oar' de 1" de ani! Ea este cea mai iu'it de prinii ei prosperi, i ei ar da totul dac vederea ei i-ar putea (i dat napoi! 3st(el, ntoarcei-v toi la &umne,eul vostru cu cererea s-i deschid ochii celei oar'e, pentru c ast(el de or'i nu pot (i vindecai de nimeni pe ntregul =mnt - doar un &umne,eu atotputernic poate (ace aceasta! &ac &umne,eul vostru va vindeca (ata oar', atunci noi am dori, de asemenea s ne plecm naintea lui, dar dac el nu o va vindeca, ceea ce este cel mai pro'a'il, atunci Eu o voi vindeca cu puterea 0piritului &umne,eului nostru, care se a(l n )ine! &ar, dup ce (ata va (i (cut s vad, Eu, din la locul n care m a(lu acum, voi distruge templul cu statuia idol ntr-o singur clip, n a a (el nct voi nu vei mai recunoa te deloc locul pe care acum templul cu statuia idol se a(l! )ergei i ndeplinii condiia care v este pus!% [1:] ;recul, care era, de asemenea, tatl (etei oar'e, a spus$ %=rietene, noi vrem s ncercm, aceasta a a cum am (cut deja de mai multe ori din pcate, ntotdeauna (r cel mai mic re,ultat! &ar ce *i putem cere Eie, prietene, dac unicul
~ 1%# ~

vostru &umne,eu adevrat, de asemenea, poate >e va de,amgi i nu-Ei va rspunde la dorina ta1 =entru c in ce prive te acest su'iect eu am vor'it deja cu o mulime de iudei care credeau, de asemenea, (oarte serios n &umne,eul lor, i (iecare dintre ei a recunoscut n mod serios c ntr-adevr nu este deloc a a de u or n ceea ce prive te rspunsul direct al rugciunilor care-I sunt adresate @ui! &ar cu aceasta eu nu doresc s aduc vreo ndoial asupra a ceea ce mi-ai promis s (aci, pentru c n cuvintele >ale a sunat o ncredere (oarte sigur! Cu toate acestea, dac re,ultatul &umne,eului tu va arta n cele din urm ca i cel al &umne,eului nostru, atunci ce1% ["8] Eu am spus$ %3tunci noi vom (i sclavii vo tri pentru tot restul vieii noastre! &ar acum mergei la &umne,eul vostru i pre,entai-i cererea voastr!% Capitolul .* #e vindecare a 9haia -at' oarb' [1] &up aceste cuvinte ale )ele, grecii s-au dus la idolul lor i s-au rugat cu o jale glgioas care a durat mai puin de jumtate de or, desigur, (r nici un re,ultat! ["] Cnd au terminat rugciunea lor de jale, grecul a venit din nou la mine i a spus$ %=rietene, dup cum poi vedea, deranjul nostru a (ost inutil ca ntotdeauna! 3cum este rndul >u s ne o(eri dovada real con(orm creia &umne,eul vostru este singurul adevrat! &ac >u reu e ti, noi vom deveni imediat iudei ca voi pentru totdeauna!%
~ 1%% ~

[.] Eu i-am spus$ %3tunci du-te i adu-o pe (iica ta oar' aici i convinge-te dac ea nc este complet oar'! 2umai dup aceea Eu voi deschide ochii ei!% [/] &in moment ce el acum deja credea, c (iica lui ar putea deveni v,toare, grecul a mers (oarte (ericit i a adus (ata oar' la )ine cu cuvintele$ %Ea este aici, 'un =rieten, iar ea nc este complet oar'! 3cum, (ii att de 'un i deschide ochii ei cu ajutorul i puterea activ a &umne,eului tu!% [4] Eu I-am spus (etei$ %3haia, dore ti s ve,i lumina i nenumratele lucruri (rumoase ale =mntului, la (el ca ceilali oameni1% [5] ?ata a spus$ %?, &oamne, dac eu a putea vedea, prin puterea >a, eu a (i mai mult dect (ericit i >e-a putea iu'i mai mult dect orice n lume! ?, te rog, deschide ochii mei!% [6] 3poi Eu am su(lat peste ochii ei i am spus$ %3haia, Eu vreau ca tu s ve,i din acest moment, i c de acum nainte s nu mai (i niciodat oar'!% [7] Cnd Eu am spus aceste cuvinte (etei, ea a devenit complet v,toare, i de 'ucurie ea nu tia ce s (ac mai nti, i la (el a (ost, de asemenea, ca,ul cu prinii ei! [:] 2umai dup un timp, -ata i prinii ei i (raii i surorile au c,ut naintea )ea, i ea a spus$ %?, &oamne, >u e ti mai mult dect toi oamenii de pe ntregul =mnt! >u nsui e ti singurul i unicul &umne,eu adevrat, nu numai al iudeilor, ci al tuturor oamenilor de pe ntregul =mnt! &oar Eie eu vreau s-Ei dau (iecare jert( i s >e iu'esc, slvesc
~ 1%( ~

i laud ntreaga mea via!% [18] Eu am spus$ %3haia, de ce vrei de (apt s ) slve ti pe )ine ca un &umne,eu1 2u ve,i c Eu sunt o (iin uman, la (el ca i ceilali din jurul tu1% [11] ?ata a spus$ %*ntr-adevr, ntr-adevr, dar numai n aparen, n (orma >a e-terioar, dar 0inele >u interior este umplut cu puterea lui &umne,eu, i acesta este de (apt singurul &umne,eu adevrat! *n plus, >u nu mi-ai spus$ %&umne,eul iudeilor te va (ace s ve,i%, ci ai spus$ %3haia, Eu vreau c tu s ve,i%, iar apoi am devenit v,toare! &eci, >u m-ai ajutat din propria >a putere care tre'uie s (ie pur divin, pentru c alt(el eu cu siguran a (i rmas oar' pentru totdeauna! &eci, Eie eu *i dau toat dragostea mea i cea mai adnc plecciune!% [1"] &up aceast declaraie, de asemenea, toi ceilali au venit i )-au glori(icat i )-au ludat, i toi ochii erau orientai spre )ine! [1.] *n timp ce toi ace tia se uitau la )ine i ) slveau i ludau pe )ine, Eu am (cut templul s dispar, mpreun cu idolul su, prin puterea voinei )ele, i apoi Eu am spus grecilor$ %&in moment ce ai gsit acum dreptul i singurul adevrat &umne,eu, din puterea )ea per(ect Eu deja am distrus idolul vostru i templul care aparinea acestuia! )ergei i ncercai s gsii locul unde se a(la templul!% [1/] 3poi, ei toi au mers s vad templul, i nu au mai putut determina unde a (ost acesta nainte, pentru c Eu nu am distrus doar templul cu statuia
~ 1%6 ~

idol, dar, de asemenea, i dealul! [14] Cnd grecii au v,ut aceasta, au nceput s ) glori(ice i s ) laude chiar mai tare, i )-au ntre'at ce tre'uia s (ac pentru a (i mai demni de harul care li sa dat! [15] Eu i-am instruit cu cteva cuvinte! Ei au acceptat nvtura )ea i toi au (ormat n curnd o comunitate 'un n numele )eu! Capitolul .. #>M<+L 1< <9@ M 1< +#EE9 1nvierea t%n'rului mort din <ahim [1] &up ce Eu am terminat a le o(eri nvtura )ea noi ne-am dus imediat pe drumul nostru din nou, deoarece soarele deja era aproape de sear! *ntr-o or noi am ajuns n 2ahim! #i este evident c grecii, care au (ost (oarte surprin i de toate i care au (ost complet convertii la nvtura )ea, ne-au escortat la 2ahim, ast(el c noi am (ormat o caravan destul de mare! ["] 2ota 'ene$ aici este un eveniment care are similitudini mari cu cel care s-a ntmplat n timpul primului an al nvturii )ele n 2ain, n Calileea! Cu toate acestea, urmtorul a avut loc n 2ahim n Iudeea, i aceste " evenimente, care sunt (oarte asemntoare, nu ar tre'ui s (ie con(undate unul cu altul! [.] 3 a c atunci cnd noi am ajuns cu un numr mare de oameni, naintea porii micului ora , purttorii, care erau nsoii de 'ocitoare, crau
~ 1%, ~

trupul unui tnr care a murit, spre mormnt! El era singurul (iu al unei vduve, i vduva a plns (oarte mult pentru singurul ei (iu! 3tunci cnd cortegiul (unerar a ajuns (oarte aproape de noi s-au oprit s ne lase s trecem! [/] &ar Eu m-am dus la vduv i am mngiat-o i am ntre'at-o, de asemenea, de ct timp (iul ei era mort! [4] "'duva a rspuns$ %&oamne, eu nu te cunosc i nu tiu cine e ti >u, dar cuvintele >ale de con(ort au redus (oarte mult durerea mea! &ar cum ai ajuns s tii c cel care a murit este (iul meu1% [5] Eu I-am spus$ %3ceasta Eu o tiu din )ine, i Eu nu am nevoie de nimeni s-)i spun!% [6] "'duva a spus$ %&ac >u tii c cel care a murit este (iul meu, atunci, de asemenea, vei ti de ct timp el a murit!% [7] Eu I-am spus$ %<emeie, tu ai ajuns la conclu,ia corect, pentru c, de asemenea, Eu tiu c (iul tu a murit acum . ,ile dintr-o (e'r sever! &ar dac tu ai avea ncredere, Eu l-a putea renvia pe (iul tu i drui napoi ie!% [:] "'duva a spus$ %?, &oamne, cuvintele >ale ntradevr mprosptea, inima mea cu aceast mare o(ert, dar o persoan moart poate i va (i adus la via din nou, doar de &umne,eu, dup (gduina @ui n ,iua cea de pe urm! 0au >u e ti un mare pro(et, umplut cu 0piritul lui &umne,eu, ast(el nct, cu atotputernicia sa >u de asemenea, poi (ace o persoan moart vie1%
~ 1%' ~

[18] Eu am spus$ %3ceasta cu siguran vei ajunge s cuno ti n aceast sear pentru c eu voi sta n hanul tu! &ar acum, deschide sicriul, pentru c Eu vreau s renvii tnrul i s-l dau napoi ntristatei lui mame!% [11] @a aceasta, purttorii au deschis sicriul i Eu mam dus la el, am luat tnrul de mn i i-am ,is$ %>inere, Eu vreau aceasta$ Didic-te i mergi acas cu mama ta!% [1"] @a aceste cuvinte ale )ele tnrul s-a ridicat el nsu i din sicriu, i atunci cnd au deprtat pn,a cu care iudeii i n( urau morii lor, el a p it imediat din sicriu, (iind cu adevrat puternic i sntos, i i lam dat mamei sale, care era surprins peste msur! [1.] 3cest semn a provocat tuturor celor care erau pre,eni la acest eveniment - chiar ucenicii )ei vechi ne(iind e-clu i - o adevrat uimire ast(el nct unii au (ugit i alii au rmas pe loc (r grai de uimire pur i nu au ndr,nit s spun un cuvnt! [1/] &ar Eu am poruncit purttorilor s duc napoi sicriul gol, ast(el nct mama i (iul s-)i poat mulumi acum cu o inim vesel pentru ndurarea ce le-a (ost o(erit! #i plini de veneraie pro(und purttorii au (cut ceea ce Eu le-am poruncit! [14] Cnd sicriul a (ost ndeprtat, i prin aceasta, de asemenea, amintirea morii, mai nti grecii, care ne-au escortat pn aici, au nceput din nou s ) laude i s ) slveasc (oarte mult, i au spus cu voce tare$ %2ici o (iin uman nu poate reali,a acest
~ 1%9 ~

lucru, ci doar un &umne,euG% [15] &ar udeii au ,is$ %&a, da, numai cu &umne,eu, ast(el de lucruri sunt posi'ile! &ar &umne,eu este numai spirit, i nimeni nu-@ poate vedea i s rmn n via, dar pe ace ti oameni noi i putem vedea, i moartea rmne departe, i, prin urmare, acest om este cel mai pro'a'il un nou mare pro(et tre,it, plin de 0piritul lui &umne,eu, i prin (aptul acesta El *nsu i nc nu este un &umne,eu!% [16] ;recii au spus$ %>u tii ce tii, dar noi tim, de asemenea, ceea ce tim! &ac voi spunei c numai &umne,eu poate (ace a a ceva i c ast(el o de (iin uman poate reali,a aceste lucruri numai pentru c este umplut cu 0piritul lui &umne,eu, atunci voi n iv recunoa tei c 0piritul lui &umne,eu din El este imposi'il oricine altceva dect &umne,eu *nsu i! 3st(el, dac noi *l slvim i ludm ca pe un &umne,eu adevrat, atunci cu siguran noi suntem mai aproape de 0ursa marelui adevr, de unde iese toat lumina i viaa dect voi iudeii care nu-@ considerai un &umne,eu adevrat, pe cel care spune$ %+reau%, i nu$ %0piritul lui &umne,eu din )ine vrea%, dup care se ntmpl imediat ceea ce El voie te i a rostit cu gura @ui! [17] 2umai cteva ore n urm, noi nc eram pgni atunci cnd acest ?m-&umne,eu a venit la noi i a (cut-o pe (iica mea 3haia nscut oar' s vad cu un cuvnt, i, de asemenea, a distrus templul nostru pgn ntr-un moment, n a a (el nct nici cea mai mic urm nu a rmas i nu puteam recunoa te nici
~ 1(0 ~

locul unde a (ost mai nainte, i toate acestea El le-a (cut doar din 0ine, ast(el, din cea mai mare din putere per(ect a @ui! #i dac El (ace aceste lucruri i acionea, n acest mod, El *nsu i tre'uie s (ie un &umne,eu (oarte adevrat i El nu tre'uie s se roage la un &umne,eu nc i mai mare i mai real pentru a-@ ajuta s reali,e,e un miracol, pentru c El *nsu i este deja cel mai mare i cel mai adevrat &umne,eu! [1:] 3ceasta este acum modul n care noi neamurile gndim i aceasta este opinia noastr, iar dac vom tri i aciona n con(ormitate cu nvtura @ui i vom reali,a cu (idelitate voina @ui, El ne va o(eri, de asemenea nou din El *nsu i viaa adevrat, ve nic, a a cum a acum a dat napoi viaa pmnteasc a acestui tnr, de asemenea, din 0ine, pentru c El *nsu i este sursa iniial a ntregii e-istene i a vieii!% Capitolul ./ #i-eren)a de opinie despre personalitatea #omnului [1] &up aceste (oarte puternice, cuvinte adevrate ale grecului, un iudeu din acest loc, care era un ra'in i conductor al unei sinagogi a spus$ %Ca un pgn, care nu este att de 'ine (amiliari,at cu 0criptura noastr, ai ntr-adevr, o 'un judecat i n multe puncte nu poi (i contra,is, dar dac ai (i la (el de 'ine (amiliari,at cu 0criptura noastr cum sunt eu cu siguran ai (i de o opinie oarecum di(erit! 9ite, de (iecare dat cnd &umne,eu a (olosit o
~ 1(1 ~

persoan pioas pentru 'inele poporului, o ast(el de persoan nu putea aciona i vor'i di(erit dect era el condus de 0piritul lui &umne,eu! 9nul din primii no tri / mari pro(ei vor'ea aproape de (iecare dat oamenilor ca i cum el *nsu i era &umne,eu, lucru pentru care el era deseori acu,at de evrei, dar el nu putea vor'i i aciona alt(el dect era ndemnat de &uhul lui &umne,eu! ["] 9n e-emplu despre modul n care el vor'ea v clari(ica pro'lema pentru tine! =ro(etul pe care l-am menionat, care este numit Isaia, spune, de e-emplu, imediat la nceputul capitolului su al /"lea, unde el pro'a'il @-a anunat deja pe acest ?m, care este umplut cu 0piritul lui &umne,eu$ %Iat, acesta este ajutorul )eu! @-am pus deoparte! #i El este 3lesul )eu, i su(letul )eu este 'ine mulumit de El! I-am dat @ui 0piritul )eu! El va aduce dreptatea printre neamuri! El nu va striga sau ipa! +ocea lui nu va (i au,it n strad! El nu va rupe trestia care este (rnt, iar El nu va stinge (itilul mocnit! El va nva s se pstre,e dreptatea cu adevr deplin! El nu va avea temperament ru sau crud, ast(el El va aduce dreptatea pe =mnt! [.] 3st(el vor'esc Eu, &omnul &umne,eu, care creea, i e-tinde Cerul, care (ace =mntul i vegetaia sa, care d su(lare oamenilor care trie te pe el, i spirit celor care sunt con(ormi cu aceasta! Eu, &omnul, >e-am numit cu dreptate, >eam luat de mn i >e-am pstrat i >e-am dat ca un legmnt ntre oameni i ca o lumin pentru
~ 1(" ~

neamuri! >u vei deschide ochii or'ilor i vei conduce deinuii a(ar din nchisorile lor, precum i pe cei care stau n ntuneric, n temnie! Eu, &omnul, acesta este numele )eu B nu voi da onoarea )ea nimnui altcuiva, nici slava )ea unui idol uman! Iat, ceea ce va veni, Eu anun acum n preala'il i Eu anun ceva nou! *nainte de se ntmpla v las s au,ii aceasta!% [/] 3cum, iat, alt(el (oarte neleptul meu grec, n acest mod a vor'it &umne,eu o dat, prin gura unei (iine umane, ast(el nct s-ar putea crede c omul Isaia era de (apt &umne,eu nsu i! &ar totu i, aceasta nu a (ost a a! #i cum era n acel timp, a a este n ,ilele noastre! 3st(el, acest ?m, care (ace minuni, nu este nimic altceva dect 3jutorul, care a (ost pre,is de pro(et, 3lesul 0u pentru mntuirea, de asemenea, a a cum El activ doar ce i-a dovedit! [4] =rin urmare, &umne,eu *l va ncununa cu cea mai mare slav i-@ va (ace Dege peste toate neamurile de pe pmnt, pentru c ia dat o a a mare putere pre care nici un om nu a mai posedato! &ar, prin (aptul acesta El nc este i rmne doar o (iin uman i El nu este un &umne,eu din El *nsu i i cu att mai puin un idol uman, din care voi neamurile avei deja att de muli! El este un 3jutor al lui &umne,eu, n,estrat cu toat puterea imagina'il, un 3les special, i, prin urmare, n mod clar cel mai iu'it a lui &umne,eu! [5] Iat, acesta este modul n care noi iudeii vedem aceasta, care suntem (oarte (amiliari,ai cu
~ 1(# ~

0criptura, dar voi, care suntei o'i nuii a (ace un &umne,eu din (iecare apariie e-cepional, voi luai un ast(el de ?m, care este umplut cu 0piritul lui &umne,eu, prea repede imediat drept adevratul &umne,eu, deoarece El a (cut semnele naintea ochilor vo tri, care mai mult ca sigur pot (i (cute doar de &umne,eu! &ar totu i, El (ace ast(el de minuni nemaiau,ite nu din puterea @ui uman proprie, ci numai prin puterea voinei lui &umne,eu, care I-a (ost dat @ui pentru un timp! 3cesta este modul n care stau lucrurile, i eu sunt convins c El nu va da o mrturie di(erit despre 0ine!% [6] ;recul a spus n aceast privin$ %>u ai vor'it 'ine acum, de asemenea, i tu e ti, de asemenea, drept n multe privine ceea ce prive te raiunea lumeasc a oamenilor! &ar prorocul pe care l-ai menionat, de asemenea, a vor'it di(erit n multe dintre capitolele sale, care nu sunt necunoscute pentru mine, n ciuda (aptului c eu sunt un pgn, iar acestea ar putea (i mai mult n (avoarea opiniei mele dect a ta!% [7] 3abinul a spus$ %3tunci, s au,im ceea ce tii!% [:] ;recul a spus$ %Aine, cum poate (i neles n aceast privin te-tul n care pro(etul spune$ %9n 'iat este nscut pentru noi, un <iu ni sa dat i domnia @ui El o poart pe umerii @ui! 2umele lui este$ )inunat, 0(tuitor, =utere, Erou, &umne,eu, Eternitate, >at, &omn al =cii%! Cum e-plici tu aceast mrturie a pro(etului1% [18] @a aceasta rabinul nu a tiut ce s rspund,
~ 1(% ~

dar a spus doar ceva oca,ional$ %Ei 'ine, da, aceasta este, de asemenea, scris n Isaia, dar n multe din pre,icerile sale acest pro(et este (oarte neclar i nu poate (i neles, i apoi nu se poate determina ce a vrut s spun prin aceasta! % [11] ;recul a spus$ %Este ciudat c tu, ca un scri' iudeu vreau s ne dai conclu,ia ta n acest mod, n timp ce Copilul nscut i <iul dat, al crui nume a (ost n mod deschis rostit de pro(et, este (r ndoial aici, n persoan, n cuvnt i de aciuni n (aa noastr! Ca o <iin 9man care este vi,i'il pentru noi El este, de asemenea, un 3jutor n care &umne,eu i gse te cea mai nalt plcere pentru c El cu siguran, n toat plintatea @ui trie te n El! &oar trupul lui este 3jutorul, dar su(letul @ui este &umne,eu din eternitate! 3cest trup este cu siguran cel mai mare 3les al lui &umne,eu, n care El gse te cea mai mare plcere! Ca un pgn, n con(ormitate cu intelectul meu natural, eu practic sunt mai aproape de adevr dect tine cu toate cuno tine - n con(ormitate cu mrturia ta - neclare i necuprin,toare a 0cripturii!% [1"] @a aceasta ra'inul nu a mai spus nimic, deloc, a devenit (urios i a plecat! [1.] &ar Eu am spus ucenicilor )ei, care au devenit, de asemenea, n secret suprai pe ra'inul or'$ %3ici putei vedea un alt e-emplu al modului n care lumina va (i luat de la iudei i dat neamurilor! 3ce ti greci au (ost doar cteva ore n urm nchintori nc convin i la idoli, iar acum ei stau n
~ 1(( ~

lumin adevrata deja mult mai sus dect iudeii care, din cau,a cuno tinelor lor despre 0criptur au o a a nalt opinie despre ei n i i! 3st(el (ii 'ucuro i c de (apt s-a dovedit n acest (el! *ntr-adevr, tronul lui &avid nu va mai (i pus printre iudei, ci printre neamuri!% [1/] 2umai n acel moment, v'duva cu (iul ei au c,ut la picioarele )ele i au spus$ %?, &oamne, &oamne, a'ia acum ochii mei se deschidG >u e ti )esia, cel promis nouG ? iart-ne or'irea noastr prin care noi nu >e-am putut recunoa te imediatG% [14] &ar Eu i-am spus$ %Didic-te de la pmnt, dute acas cu (iul tu i pregte te o mas de sear pentru noi, pentru c a,i vom sta n hanul tu! &e i Eu v-am spus deja nainte, dar (acei acum imediat ceea ce v-am poruncit!% [15] 3poi, (emeia s-a ridicat imediat i s-a gr'it acas cu (iul ei n timp ce ea era ntr-adevr nespus de (ericit, i ea a nceput imediat pregtirea unei 'une mese de sear de care noi cu siguran aveam nevoie! Capitolul .0 #e ce sunt permise nevoia &i de boala [1] &in moment ce soarele apusese deja, Eu am spus grecilor$ %Eu v las complet li'eri! &ac dorii s gsii ca,are, putei s stai n 2ahim n seara asta, sau putei s mergei, de asemenea, acas! 2ici una sau alta nu va (i n de,avantajul vostru!%
~ 1(6 ~

["] ;recul, care era (ost tatl (etei oar'e i e(ul satul grecesc a spus$ %?, &oamne, &oamne, &oamne din eternitate, ar (i 'ine s avem o ca,are aici! &e i suntem apro-imativ 188 de persoane, dar cu vduva (ericit i - cu ajutorul >u atotputernic - vom (i capa'ili s gsim ca,are spaioas aici! &ac am putea sta n aceast sear n compania >a, atunci vom rmne, chiar dac n seara asta toate lucrurile noastre lume ti s-ar ruina, pentru c a au,i un cuvnt din gura >a dumne,eiasc este de o valoare mult mai mare dect toate comorile de pe =mnt i mai mult dect soarele, luna i toate stelele! =rin urmare, vom sta aici! 2oi avem su(icieni 'ani cu noi pentru a plti cheltuielile n han, i chiar dac ne-ar costa toate 'unurile noastre, atunci noi tot am sta cu >ine, o, &oamne, &oamne, &oamne! Cci chiar dac ne-am pierde toate 'unurile noastre pmnte ti de dragul >u, dar ast(el am gsi n mod activ mila >a, atunci noi am (cut un c tig nes(r it de mare! =rin urmare, vom rmne aproape de >ine, gata s aduc orice dar putem!% [.] Eu am spus$ %3tunci stai, Eu voi avea grij de toate celelalte, pentru c adevrat v spun$ a crui atitudine i credin n vremurile viitoare nu vor (i c ale voastre, su(letul su cu greu va do'ndi Degatului &umne,eu! &ac voi vei rmne ntotdeauna n acest mod cu )ine n inima voastr, Eu voi rmne mereu cu voi i printre, puternic activ n spiritul, i cu cei cu care Eu voi sta, ei nu vor avea niciodat de su(erit lipsa sau nevoia, nici n ceea ce
~ 1(, ~

prive te nevoile lor de pmnte ti i cu att mai puin n ceea ce prive te nevoile su(letului lor! [/] @ipsa, nevoie i de toate tipurile de nenorocirii Eu le las s vin printre oameni doar atunci cnd ace tia cu totul )-au prsit, i au devenit parial ntunecai i proste ti nchintori la idoli i n parte oameni n totalitate egoi ti i nelegiuii lume ti! &eoarece lipsa i nevoia vor (ora oamenii s se gndeasc la cau,ele nenorocirii lor i i vor (ace inventivi i inteligeni, i n acest mod (oarte curnd vor aprea sensi'ilitatea i nelepciunea n mijlocul unui popor care vor deschide ochii semenii lor i le vor arta sursa nenorocirii lor generale! 3tunci muli vor prsi lenea lor parali,atoare, cu scopul de se narma pentru lupta mpotriva trntorilor care au devenit puternici, care conduc ca tirani printre neamurile, pe care ei le-au (cut oar'e i care sunt instigatorii reali ai nenorocirii generale de pe acest =mnt! 3desea prin lupt grea ace tia vor (i complet cucerii i a e-ilai sau cel puin vor (i (orai s dea naiunilor acele legi, care le vor permite s triasc ntr-un mod decent! #i a a (ericirea i 'unstarea vor ncepe apoi mereu printre oameni n (uncie de msura n care ei s-au ntors la calea lor spre singurul &umne,eu adevrat! [4] &ac oamenii nu s-ar ntoarce niciodat de la &umne,eu, ei, de asemenea, niciodat nu ar cdea n nevoie i su(erin! [5] 3st(el dac, de asemenea, n linia descendenilor
~ 1(' ~

vo tri voi ntotdeauna vei rmne n i cu )ine n credin i aciune n con(ormitate cu nvtura )ea, voi, de asemenea niciodat nu vei e-perimenta su(erina! &e asemenea, su(letele voastre nu vor (i (cute (ricoase i sla'e de inim prin 'oli ale trupului, deoarece 'olile trupului sunt ntotdeauna doar consecinele amare ale neinerii poruncilor pe care Eu le-am anunat ntotdeauna n mod clar oamenilor! [6] ?ricine va pstra aceste porunci deja din copilrie, nu va avea nevoie de un doctor la vrst naintat, i urma ii lui nu vor tre'ui s su(ere pentru pcatele prinilor lor, a a cum acesta a (ost adesea ca,ul de secole cu naiunile antice care au nu au (ost loiale lui &umne,eu! Iar ntotdeauna cnd oamenii au nceput s degenere,e, atunci, de asemenea, n curnd su(erine (i,ice grave au venit peste ei i au ajuns s cunoasc consecinele respectrii insu(iciente sau lipsa total a respectrii poruncilor lui &umne,eu! [7] =entru c, dac de e-emplu e-ist cineva care, pentru un acop sau altul nelege cum s (ac o ma in mecanic, atunci el nsu i, de asemenea nelege cum tre'uie s (ie (olosite pentru o utili,are e(icient i modul n care aparatul tre'uie s (ie manipulat ast(el nct s nu se deteriore,e i ast(el s devin total nepotrivit pentru o utili,are ulterioar! #i dac productorul a'il i spune i i arat celui care a cumprat ma ina de la el, cu scopul de a o (olosi, de ce el tre'uie s ai' grij ca
~ 1(9 ~

s (ie n msur s o (oloseasc permanent i util, atunci cumprtorul ar tre'ui s respecte, de asemenea, e-act ceea ce stpnul ma inii i-a spus! &ar dac, n decursul timpului, din ncpnare sau din neglijen, cumprtorul nu mai acord atenie la modul n care tre'uie s (ie manipulat i (olosit aparatul, atunci numai el nsu i este de vin cnd ma ina devine deteriorat i ast(el a devenit complet sau parial ine(icient pentru o dreapt (olosin! [:] &umne,eu este marele )aestru al ma inii corpului uman pe care El l-a aranjat ca o ma in e-trem de a'il pentru ca oamenii s se poat (olosi 'ine de acesta! &ac su(letul va (olosi aceast ma in, care a (ost adus la via, con(orm s(aturilor care i-au (ost n mod clar anunate - i acestea sunt poruncile lui &umne,eu -, atunci trupul i va pstra, de asemenea, mereu starea 'un de sntate, care este (oarte util pentru el! Cu toate acestea, n ca,ul n care n decursul timpului su(letul a devenit lene i sen,ual, i nu mai acord o atenie acestor porunci ale eternului mare )aestru al ma inii, atunci, de asemenea, el este de vin atunci cnd trupul su a c,ut n toate tipurile de su(erine! Cred c toi )-ai neles 'ine, i ast(el vom merge acum la han!% [18] Crecii nu puteau s-)i mulumeasc su(icient pentru aceast lecie, i, de asemenea ucenicii Mei au spus$ %3cestea au (ost din nou cuvinte clare!% [11] 3poi noi ne-am dus n drumul nostru spre hanul
~ 160 ~

deja menionat unde deja o mas 'ogat pregtit ne a tepta pe noi!

i 'ine

Capitolul .2 #e ce vi=itea=' #omnul v'duva [1] 3tunci cnd vduva a v,ut, de asemenea, grecii venind, ea s-a temut c a pregtit prea puin! ["] &ar Eu am lini tit-o i i-am spus c ceea ce ea a pregtit va (i su(icient pentru toat lumea! [.] Ea a cre,ut, i noi ne-am dus s ne a e,m la mas i noi am avut mai mult dect su(icient de mncat i 'ut! [/] >oat lumea - i mai ales vduva care tia (oarte 'ine pentru ci invitai ea a pregtit mncare - au nceput s (ie e-trem de uimii cnd acum mai mult de . ori mai muli invitai mncau i 'eau deja de o or n timp ce nc nu se putea o'serva n vasele cu mncare c aceasta s-ar mpuina! &e asemenea, cara(e de vin preau c n mod constant ele nsele se reumpleau! [4] 3tunci cnd aceasta a continuat pentru ceva timp, v'duva a venit cu (iul ei la )ine i a spus$ %?, &oamne, a'ia acum tiu 'ine cine a venit n =ersoana >a (oarte s(nt i adora'il n casa mea nevrednic! Crecii au avut dreptate cnd i-au artat 'trnului ra'in despre nelepciunea lui iudaic imagina'il, i prin (aptul acesta ei i-au artat c ei erau, de departe, cei mai nelepi! El, de asemenea, cu nelepciune a plecat i nu a venit ca de o'icei la mine n seara asta! &ar acum, o, &oamne, &oamne, eu a dori s aud din gura >a s(nt ce m-a (cut pe
~ 161 ~

mine att de vrednic n ochii >i c >u ai vrut s-mi dai mie, o 'iat pctoas, o ast(el de mil!% [5] Eu I-am spus$ %Eu cunosc viaa ta deja de la na tere, dar Eu cunosc, de asemenea, inima ta creia muli oameni sraci i datorea, viaa lor, i de aceea Eu am venit la tine n nevoia ta cea mai mare! =entru c tu nsi e ti deja destul de 'trn i sla' i acest singur (iu al tu ar tre'ui s-i (ie cel mai important sprijin, pe care tu, de asemenea, pe 'un dreptate, l sperai, dar el s-a m'olnvit i a murit! &in moment ce Eu am v,ut durerea i nevoia ta, dar pe lng aceasta, de asemenea, nevoia multor srci care, din cau,a sl'iciunii tale proprii i a neajutorrii, cu siguran n curnd i-ar (i pierdut ngrijirea pe care au primit-o n casa ta pn acum, Eu am venit pentru a ajuta ntr-un mod miraculos, nu doar pe tine, ci, de asemenea, pe mulii oameni sraci i alte persoane care sunt chinuite de tot (elul de nevoi! [6] Iat, acesta este motivul real, care )-a (cut s vin la tine! Cci adevrat, adevrat, v spun tuturor$ cine va arta mil i iu'ire, n toat 'untatea (a de semenii si sraci i chinuii n (uncie de capacitatea sa, va gsi, de asemenea, cu mine mil, dragoste i 'untate! &eoarece adevrata *mprie a lui &umne,eu, care a venit acum la voi n )ine, este c voi s iu'ii pe &umne,eu mai presus de toate i pe aproapele vostru ca pe voi n iv! ?ricine va (ace aceasta, ndepline te ntreaga lege i st n mila deplin a lui &umne,eu, i mna 'inecuvntat
~ 16" ~

a &omnului va (i peste el! ?ricine va persevera n dragoste, este i rmne n )ine i Eu n el! #i oricine este n )ine, a a cum eu sunt n el, are viaa ve nic n el nsu i i el nu va vedea nici nu va gusta moartea, pentru c n acest mod el este deja din aceast lume un adevrat cetean al Degatului lui &umne,eu, n care moartea nu e-ist n eternitate! @uai toate acestea 'ine la inim i acionai n consecin, pentru c Eu am venit n aceast lume pentru a aduce adevrata *mprie a lui &umne,eu pentru oameni i s-i eli'ere, de toat or'irea i moartea su(letelor lor, care i-a inut (erm legai pn acum! &ac vreunul dintre voi nc mai vrea s tie ceva, el poate ntre'a, i eu i voi rspunde!% [7] Cnd Eu am terminat de vor'it, -iul v'duvei, care a (ost tre,it din nou la via s-a ntors spre )ine i a spus$ %?, &oamne al vieii, uite, eu am (ost complet mort i acum sunt din nou viu din mila ta! &ac voi pstra cu strictee voia >a s(nt pe care ai (cut-o cunoscut acum nou, atunci voi tri pentru totdeauna i nu voi mai muri niciodat1 =entru c moartea este teri'il de amar, i nu mi-ar place s o e-perimente, din nou! ?dat ce e ti mort e ti, tu desigur, nu mai simi nici o durere, i tot chinul i (rica au trecut, pentru c tu nu tii, nu simi, nu ve,i, nici nu au,i nimic n jurul tu, dar nainte de a (i complet mort, cu siguran ai mult agonie i durere! =rin urmare, a dori s >e rog, o, &oamne al vieii, nu s m la i s nici pe toi ceilali oameni
~ 16# ~

'uni mai moar!% [:] Eu i-am spus$ %<iul meu drag, Eu doar ce v-am spus la toi cu credin i adevr deplin c cel care crede n )ine, ) iu'e te mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine nsu i, nu se va vedea, simi nici gusta moartea, pentru c cum ar putea cineva s moar care, potrivit cuvintelor )ele are viaa ve nic n el nsu i1 [18] &ar tu, de asemenea ai spus c moartea este ntr-un anumit (el 'un atunci cnd cineva este complet mort, pentru c atunci nimic nu poate (i au,it, v,ut sau simit i, ast(el, nu mai tie nimic despre el! &ar aceasta, (iul )eu drag, acum nu este opinia ta con(orm sentimentului tu! &e i tu ai impresia acum ca atunci cnd ai (ost (i,ic mort ai (ost complet mort i (r o con tienti,are, dar aceasta nu a (ost a a! [11] &in cau,a (aptului c tu nu-i aminte ti nimic acum despre toate lucrurile pe care su(letul tu le-a e-perimentat n timp ce el nu a (ost n corpul lui, Eu (oarte nelept am determinat aceasta, pentru c dac su(letul tu ar (i pstrat memoria despre ct de e-trem de 'ine i de (ericit s-a simit n mijlocul multor ngeri din paradis, unde a (ost, i ct de trist a devenit atunci cnd i-au spus c, potrivit voinei lui Iehova el nc mai tre'uia s se ntoarc n trupul su, atunci tu, n timp ce acum e ti din nou uni(icat cu trupul tu, nu s-ar simi la (el de 'ucuros cum tu te simi acum! Eu i-a putea da amintirea complet napoi, ie, imediat, dac a vrea aceasta, dar cu
~ 16% ~

aceasta eu nu i-a (ace nici un 'ine, pentru c te-ar (ace nepotrivit pentru mai muli ani n aceast lume, n care tu nc mai ai multe lucruri de (cut! [1"] 3tunci cnd vei (i 'trn, va (i din nou un timp n care voi chema su(letul tu din trup la )ine! 3poi Eu i voi o(eri, de asemenea, napoi memoria din starea celor . ,ile n paradisul ngerilor )ei, iar atunci tu nsui ) vei implora n genunchi s te eli'ere, ca un su(let din trupul su, care a devenit dec,ut! [1.] &e i trupul tu va muri, atunci din nou, nc o dat, pentru totdeauna, i nu va (i nicio con tienti,are a vieii lui, care s rmn n urma sa, dar dup aceea, tu vei continua s trie ti ntr-o con tienti,are total de sine i vei urca cu ngerii )ei, vei deveni din ce n ce mai (ericit de la un nivel al nelepciunii i iu'irii la altul, i vei ajunge s-l cuno ti pe >atl, care locuie te n )ine, tot mai pro(und i vei admira nenumratele @ui, in(init de multe mari creaii! [1/] Iat, (iul )eu drag, a a este i a a va (i, i tu cu siguran poi s cre,i aceasta de la )ine, pentru c Eu, care i-am dat acum ie napoi aceast via pmnteasc, i Eu, care sunt Eu *nsumi Iu'irea ve nic, *nelepciunea, =uterea, >ria, @umina, 3devrul i +iaa, i-am de,vluit aceasta ie acum!% Capitolul .8 Condi)ia pentru o revela)ie personal' a lui #umne=eu [1] 3cum tu ar tre'ui doar s cre,i toate acestea, dar
~ 16( ~

cnd credina ta a devenit vie prin (apte, atunci prin credina ta vie tu vei ncepe s-i imagine,i acestea, s le simi tu nsui i s (i pro(und convins c ti, i aceasta este mult mai 'ine pentru su(letul omului dect atunci cnd el doar accept ceva, (iind convins de adevr dup ce el a (cut adevrul ca (iind al su propriu prin propria lui cutare i cercetare cu mare di(icultate prin intermediul e-perienei! ["] Este adevrat c un ast(el de su(let care caut i cercetea, cu ,el, de asemenea, i merit salariul su pentru c (iecare lucrtor este demn de salariul su, iar dac un su(let crede i acionea, n con(ormitate cu adevrul pe care el - s ,icem B l-a au,it din gura lui &umne,eu, acest lucru este mai 'ine, pentru c prin aceasta el une te prin iu'ire 0piritul )eu cu el nsu i, i aceasta poate - i, de asemenea, i va drui ntr-o or mai mult din nelepciunea cea mai luminat dect ceea ce el poate do'ndi, pe calea cercetrii personale n 188 ani! &ar, pentru acest motiv, un su(let pios, credincios nu ar tre'ui s dea deoparte dreapta cutare i cercetare, pentru c (iecare persoan ar tre'ui s cercete,e tot ce aude de la oameni i s pstre,e ceea ce este 'un i care, prin urmare, este, de asemenea, ntotdeauna adevrat! &ar ceea ce a (ost revelat de ctre )ine *nsumi oamenilor, ceea ce este u or de recunoscut, omul nu ar tre'ui s investighe,e pn la s(r it! El doar tre'uie s cread i s acione,e n consecin, atunci el (oarte curnd va vedea re,ultatul activ!
~ 166 ~

[.] Cine crede n )ine, (ace voia )ea i ) iu'e te mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine nsu i, la el Eu *nsumi voi veni i cu credincio ie ) voi de,vlui! Cu toate acestea, n vremurile viitoare va (i c n cele din urm toat lumea care ) dore te sincer pe )ine ca adevrul etern, va (i nvat de )ine, pentru c Eu, care sunt adevrul n >atl, sunt ca un <iu, dar dragostea ve nic din )ine este >atl! &eci, oricine va (i atras de &ragoste sau de >atl, va veni, de asemenea, la <iul sau 3devrul! [/] 3cesta este motivul pentru care este mai 'ine s se apropie de )ine prin iu'ire dect prin investigarea adevrului pur, pentru c cu dragostea va veni n mod inevita'il, de asemenea, spiritul adevrului, la (el cum dintr-un (oc, care a i,'ucnit ca o (lacr activ, va veni lumina! Cu toate acestea, atunci cnd cineva vede de departe o lumin i alearg la ea, el cu siguran va avea nevoie de un e(ort mai mare nainte de a putea ajunge la locul luminii, cu scopul de a (i, de asemenea, ncl,it pn la via de (lacra activ a luminii! [4] ?ricine *l va cuta cu adevrat pe &umne,eu, tre'uie s-@ caute n inima lui, prin urmare, n spiritul iu'irii, n care toat viaa i tot adevrul sunt ascunse, atunci el, de asemenea, rapid i u or *l va gsi pe &umne,eu i *mpria @ui - prin orice alt mod totu i, cu di(icultate, iar n aceast lume de cele mai multe ori deloc! [5] &e asemenea, este scris n 0criptur c omul ar tre'ui s se nchine lui &umne,eu! &ar cum ar tre'ui
~ 16, ~

el s se nchine lui &umne,eu cnd n primul rnd, nu a au,it despre &umne,eu, cu e-cepia cel mult a ,vonurilor i, mai mult cu greu poate crede c un ast(el de &umne,eu e-ist, i cnd n al doilea rnd de parte el ntr-adevr nu tie, ce nseamn s se nchine lui &umne,eu! &umne,eu, care este ve nic i *nsu i cea mai pur iu'ire, cu siguran nu poate (i mulumit cu rugciunea 'u,elor n care inima nu are nici o parte! [6] =entru a te nchina lui &umne,eu nseamn$ ntotdeauna a-@ iu'i de El mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine nsu i! #i a-@ iu'i cu adevrat pe &umne,eu nseamn$ s inem poruncile 0ale (oarte (idel, de asemenea, de multe ori n timpul condiiilor de via cele mai neplcute pe care &umne,eu - atunci cnd este necesar, ntr-un (el sau altul n (uncie de dragostea i nelepciunea @ui B le aduce peste o persoan i sau alta pentru a o ntri i pentru practica vieii su(letului su, care este prea puternic atras de materie, pentru c numai &umne,eu cunoa te (iecare su(let, natura sa i calitile sale, i tie, de asemenea, cel mai clar i cel mai 'ine modul n care su(letul poate (i ajutat pe adevrata cale a vieii! [7] 3st(el, &umne,eu este n El *nsu i cel mai nalt i pur 0pirit, pentru c El este cea mai pur &ragoste, i, prin urmare, cei care ntr-adevr doresc s I se nchine, s I se nchine n spirit i n adevr, chiar i nencetat pe toat durata vieii, a a cum, de asemenea, toi ngerii din ceruri (ac etern!
~ 16' ~

[:] &ac rugciunea 'u,elor ar (i un mod plcut lui &umne,eu i un 'un mod de nchinare, iar &umne,eu ar cere acest lucru de la toi oamenii i ngerii, atunci El ar (i la (el de sla', ,adarnic i nenelept ca un (ariseu or' i arogant care vrea s (ie e-trem de onorat mai presus de toate i s conduc peste toat lumea! Cci dac o persoan ar tre'uit s se roage lui &umne,eu ,i i noapte cu gura lui, chiar (r ncetare, atunci cum i poate el gsi timp pentru a (ace munca necesare de alt natur i cum i va do'ndi el atunci hrana necesar trupului pentru el i (amilia lui1 &in pcate, sunt acum printre iudei un numr mare de ast(el de pro ti, iar cei ca ei vor e-ista, de asemenea, n viitor, care se vor nchina lui &umne,eu, cu aproape nelimitate rugciuni ale 'u,elor i se vor gndi c aceasta este o religie adevrat i c &umne,eu este mulumit de aceasta, mai mult n special atunci cnd ,'iertul 'u,elor va (i nsoit de tot (elul de ceremonii! [18] &ar cu adevrat, Eu v spun tuturor$ oriunde voi (i venerat i onorat n acest (el de oameni, Eu *mi voi ntoarce imediat <aa )ea i niciodat nu voi acorda atenie la ast(el de nchinri i onoruri, mai e-act pentru a arta unor ast(el de oameni nechi',uii ntrun mod practic c ast(el de nchinciuni i onoruri sunt o urciune adevrat pentru )ine, i c Eu niciodat nu voi acorda atenie acestora, mai ales atunci cnd acestea sunt e(ectuate pentru 'ani, prin preoi! =entru c cel care se roag pentru c cineva
~ 169 ~

l-a pltit pentru asta, murmur o ast(el de rugciune doar de dragul aparenelor, de cele mai multe ori (r nici o credin, n timp ce chiar cel pentru care rugciunea a (ost menit s-l ajute, a devenit prea lene s- i plece genunchii naintea lui &umne,eu i, prin urmare, pre(er ca altcineva s se roage pentru el! [11] 3st(el, iu'ii-@ pe &umne,eu mai presus de toate i pe aproapele vostru ca pe voi n iv, (acei 'ine chiar pentru cei care doresc s (ac ru i rugai-v n acela i mod, de asemenea, pentru vrjma ii vo tri, rugai-v, de asemenea, pentru cei care v ursc i v 'lestem, i nu pltii napoi rul cu ru, cu e-cepia ca,ului e-trem de necesitate, cu scopul de a ntoarce, pro'a'il, un criminal real din calea pcatului pe calea virtuii -, atunci Eu ) voi uita la o ast(el de rugciune vie i adevrat, cu cea mai printeasc satis(acie a inimii i cu adevrat nu voi lsa una dintre rugciunile voastre (r rspuns! &ar simpla rugciune a 'u,elor (r inim sau (r deplin credin eu nu o voi privi niciodat sau nu i voi rspunde n nici un (el indi(erent su' ce (orm! 3cum Eu v-am artat n adevr deplin modul corect de via! )ergei i acionai n a a (el, atunci voi vei (i i rmne n )ine i Eu n voi! [1"] #i n oricine Eu sunt prin dragostea lui pentru )ine, i din aceasta pentru aproapele su, nu va merge n noaptea judecii i moartea su(letului, ci ntotdeauna ntr-o complet clar lumin a ,ilei vieii! [1.] #i acum spune-)i, (iul meu drag, cum i dac ai
~ 1,0 ~

neles aceasta! Cci, dac ai neles 'ine aceasta, vei aciona, de asemenea, n consecin, n mod corect, i vei deveni plin de lumin!% Capitolul .: 1ngrijorarea t%n'rului [1] B%n'rul a spus$ %?, &oamne, &oamne i 0tpnul etern al vieii, eu am neles 'ine totul, i n inima mea chiar mi se pare c deja acum a devenit complet li'er i plin de lumina vieii! &e aceea eu sunt deja dinainte pe deplin convins c, n timp nc mai mult lumin a vieii va veni n mine, dac eu voi ncepe n mod serios pe deplin s acione, n con(ormitate cu nvtura ta s(nt! ?, &oamne, &oamne, las muli, da, toi oamenii s (ie luminai n dragostea >a n acest mod, atunci noi, oamenii vom (i deja n aceast lume n paradis! ["] &ar acum eu am o'servat, de asemenea, n mine noaptea adnc din Ierusalim cu care noi nc vom mai tre'ui s ndurm o mulime de lupte, cu scopul de a permite s ptrund lumina strlucitoare a ,ilei vieii, pentru c, n lumina care a tre,it acum n mine, a'ia acum pot vedea contrastul teri'il dintre nvtura ta pur i n elarea ce-i ridic prul i prin urmare nvturile complet (alse i legile jalnice ale templului! Cum vom ajunge s ne ntlnim cu acestea1 =entru c slujitorii templului nc mai au puterea pmnteasc n minile lor, i persecut pe toat lumea care crede, gnde te i acionea, di(erit cu (oc i sa'ie! &ac ei vor veni aici i ne vor ntlni n timp ce noi trim i acionm n
~ 1,1 ~

con(ormitate cu nvtura >a, ntre'ndu-ne motivul, atunci noi, ca oameni care stm n adevrul >u, va tre'ui cu siguran s spunem doar adevrul pentru a nu (i la (el de mincino i naintea lor i, de asemenea, naintea de >a, o, &oamne, &oamne! [.] ?, &oamne ve nic a tot ceea ce e-ist i al Cerului i al =mntului, d-ne, de asemenea, n acest sens un s(at, pentru c, de i eu sunt nc tnr, pot vedea dedat acum prea 'ine c poate (oarte curnd noi vom avea de a (ace cu persecuiile (oarte amare i grele ale slujitorilor templului, i aceasta cu att mai mult n (uncie de msura, n care vom tri i aciona mai serios i mai activ n con(ormitate cu nvtura >a! ?, &oamne, &oamne, ce ar tre'ui s (acem atunci1% [/] Eu am spus$ %+ino acum, (iul meu drag! *n primul rnd nu sunt Eu mai puternic dect templul care, de asemenea, nu crede n )ine, ci doar ) persecut continuu i ncearc s m prind i s ) aduc la ruin1 Cel care crede n )ine, se 'a,ea, pe )ine i are ncredere n )ine, eu cu siguran voi (i, de asemenea, capa'il a-l ajuta mpotriva puterii oar'e a templului! Cre,i tu aceasta1% [4] B%n'rul a spus$ %?, &oamne, &oamne, iart-mi inutila mea (ric prosteasc! Cred, cred, (r ndoial! >u, singurul &omn ve nic asupra vieii i a morii, vei ti, de asemenea, cum s-i proteje,i pe cei care i aparin mpotriva tuturor puterilor iadului, indi(erent de ct de mult vor ncerca s distrug *mpria lui &umne,eu pe ntregul =mnt i s
~ 1," ~

sta'ileasc mpria morii ve nice!% [5] Eu am spus$ %Cel mai sigur, adevrat i cert! &ar n al doilea rnd Eu v spun, de asemenea$ (ii, de asemenea, n voi n iv 'ln,i ca porum'eii, dar (a de lume nelepi ca erpii! =entru c Eu nu vreau ca voi s artai i s aruncai perle )ele deschis pentru toi porcii lume ti! [6] Cnd ei v vor chema la socoteal, eu voi pune rspunsul n gura voastr - i ntr-adevr, atunci nici 1 dintr-o 1!888 nu va (i capa'il s rspund! Cnd Eu v dau de asemenea aceast asigurare, voi putei privi (iecare 'tlie, care v a tept, (oarte curajos n ochi! =entru c n acest moment e-tinderea *mpriei )ele printre oamenii va avea nevoie de violen, iar cei care doresc s o dein, vor tre'ui, de asemenea, s o atrag violent nspre ei n i i! +ictoria sigur nu va (i totu i di(icil de o'inut pentru c Eu *nsumi ca cel mai puternic Erou voi da tot ajutorul celor care lupt pentru *mpria )ea! 3i neles, de asemenea, aceasta1% [7] B%n'rul a spus$ %&a, &oamne, &oamne, cu mila >a totul este u or de neles, pentru c cu nvtura >a >u dai celor care doresc serios s triasc n con(ormitate cu sensul su divin, de asemenea corecta nelegere i, prin urmare, de asemenea, curajul de a merge n (iecare lupt cu (iecare inamic pentru adevrului dumne,eiesc pur i real al vieii i s ndure pn la victorie! Cci eu am (ost mort, i Cuvntul >u dumne,eiesc atotputernic a tre,it din nou mem'rele mele la via i a (orat inima mea s
~ 1,# ~

'at din nou, i, de asemenea, voia >a atotputernic acum nu a permis, vaselor noastre i cara(elor s se goleasc! )ai mult dect att >u nc ne-ai dat cea mai mare avere a vieii prin darul nvturii >ale prin care noi deja tim acum n mod activ i s reali,m (oarte 'ine ce ar tre'ui s (acem i de ce! [:] 3cum, dac noi tim toate acestea, i noi, de asemenea, >e-am recunoscut, o, &oamne, &oamne, ca singurul &umne,eu adevrat, atunci acest lucru ar tre'ui s ne dea cea mai mare credin i ncrederea cea mai pro(und c >u, de asemenea, ne vei proteja i (eri n lupta mpotriva du manilor adevrului i ne vei da ntotdeauna victorie sigur peste ei, pentru c >u, 3devrul etern, ne-ai promis aceasta cu credincio ie deplin! *n inima noastr noi cu siguran vom (i 'ln,i ca porum'eii, dar cu ajutorul >u, o, &oamne, &oamne, noi, de asemenea, nu vom duce lips de inteligen mpotriva posi'ililor no tri du mani!% Capitolul .9 acob $ntreab' despre sensul spiritual al tre=irii t%n'rului mort [1] &up aceste cuvinte, care au (ost (oarte spirituale pentru un tnr i de care chiar toi ucenicii )ei au (ost (oarte surprin i, vechiul )eu ucenic acob cel b'tr%n a spus$ %&oamne i 0tpne, >u tii ct de rar un cuvnt vine peste 'u,ele mele, dar acum eu simt un ndemn n inima mea s spun, de asemenea, cteva cuvinte, dac >u mi-ai permite!%
~ 1,% ~

["] Eu am spus$ %<ratele )eu drag, dac nu ar (i (ost dorina )ea ca tu, de asemenea, s vor'e ti nc o dat printre oameni, inima ta ar rmne lini tit ca de o'icei, dar Eu doresc, de asemenea, ca tu s spui ceva! 3st(el, deschide-i gura i spune ceea ce sinele tu interior i va da s spui!% [.] 3tunci acob s ridicat i a ,is$ %=entru deja mai mult de " ani noi am (ost cu tine ntr-o mulime de locuri i ri, i noi am (ost martori ai minunilor nenumrate pe care >u le-ai (cut! #i >u, de asemenea, ne-ai dat puterea de a vindeca pe 'olnavii n numele >u i de a-i eli'era pe cei posedai de spiritele lor rele! =e scurt, dac cineva ar scrie ntr-o carte tot ceea la care am (ost martori, de departe, el nu ar putea termina nici chiar n 188 de ani, i intelectul, chiar al celui mai nelept om lumesc nu ar putea nelege i nici cuprinde sensul acestor scripturi! #i (apta >a de aici, din 2ahim m-a mi cat (oarte mult, i eu mrturisesc deschis aici$ n aceast (apt a >a pare a (i ascuns un (oarte special, pro(und sens spiritual i pro(etic! [/] Este adevrat c, n (iecare din multele >ale nvturi i (apte e-ist o semni(icaie spiritual pro(und, i multe dintre ele eu deja le-am deslu it n secret pentru mine, dar, dup mine, n spatele acestei (apte a >a, ceva (oarte mare i pentru viitor (oarte important este ascuns, iar eu simt acum o dorin puternic de a primi de la >ine unele indicii chiar dac ar (i doar cteva B despre ce (ace re(erire pro(etic aceast (apt a >a!%
~ 1,( ~

[4] Eu am spus$ %>u ai dreptate dragul )eu (rate Iaco'! &eja de la na terea )ea pmnteasc >u ai (ost mereu aproape de )ine i, ast(el, tu, de asemenea au (ost un martor (idel al tuturor mi crilor )ele pmnte ti, ai pa ilor, cuvintelor i (aptelor, i aceasta este ceea ce tu nc mai e ti i, de asemenea, vei rmne! Este adevrat c n spatele acestei (apte ceva (oarte special este ascuns, iar ceea ce este ascuns pentru ochii oamenilor este pentru intelectul uman a a cum este acum, i pentru cel al ta nu, u or de neles! [5] &esigur, n Eu nsumi pot vedea ntreaga, niciodat s(r ita eternitate (iind de,vluit ca o (apt deja reali,at, i, ast(el, acesta este, de asemenea, ca,ul cu ceea ce este ascuns n spatele acestei (apte a )ea, dar spiritul tu, care este n pre,ent n continuare, ca i cnd ar tri n copilria sa, nu poate vedea i nici nu nelege aceasta! [6] &ar, din moment ce tu e ti un ast(el de gnditor secret i, de asemenea, nelegi i simi c Eu nu (ac nimic (r o 'un semni(icaie corespun,toare pentru ntregul in(init i pentru eternitate, i din moment ce tu dore ti s prime ti unele indicii de la )ine pentru tine nsui, Eu, de asemenea, i pot da cteva! 3st(el, ascult! [7] Iat, motivul pentru care Eu am venit *nsumi ca un <iu al ?mului n aceast lume i l-am spus i la o mulime de ali oameni adese ori, re(erindu-) continuu la prooroci, i aici Eu aduc din nou aceasta nainte! #i eu, de asemenea, v-am artat mai mult
~ 1,6 ~

dect su(icient modul n care nvtura )ea, care este de (apt o 'iseric, care este nou n(iinat prin )ine, va merge n (elul su propriu n timpul vremurilor viitoare printre oameni! Eu, de asemenea, v-am artat aceasta vou n Ierusalim cu semne mari n cer! #i iat, ceea ce se ntmpl aici, acum corespunde cu cea mai ntunecat i ultim dat, n care nvtura )ea se va degenera ntr-un serviciu de 1!888 de ori mai mare pgn, al idolilor dect orice alt nvtur pur dumne,eiasc s-a degenerat pn acum, i n care se vor construi altare i temple pentru persoane decedate care vor (i declarate s(inte i 'inecuvntate de preoi, chiar i pentru oasele lor putrede, i n care ei vor da o cinste dumne,eiasc acestora! [:] +ou ucenicilor )ei, v-am spus i artat deschis cu di(erite oca,ii c *mpria )ea nu este din lumea aceasta i c, de asemenea, voi nu ar tre'ui s (ii ngrijorai de ceea ce vei mnca i 'ea n ,iua, urmtoare ci c voi ar tre'ui s ncercai s rspndii *mpria lui &umne,eu i dreptatea sa printre oameni i nu tre'uie s v lsai pltii pentru aceasta, prin o'ligaie, ci doar s acceptai ceea ce dragostea oamenilor v va da n numele )eu, cci voi ai primit totul de la )ine pe gratis, i gratis, ar tre'ui s dai, de asemenea, altora! [18] Eu, de asemenea, v-am spus vou i altor 68 de ucenici pe care Eu i-am trimit n Emaus pentru a propovdui oamenilor Evanghelia din Ceruri, c nimeni nu ar tre'ui s ai' dou haine, nici traist
~ 1,, ~

s pun ceva n ea, i, de asemenea, nici ' s se opun unui inamic, pentru c numele )eu, cuvntul )eu i mila )ea ar tre'ui s (ie su(iciente pentru toat lumea! [11] 3st(el, Eu, de asemenea, cu credincio ie deplin i n mod deschis v-am ,is vou i multor ali oameni c nu ar tre'ui s condamnai pe nimeni pentru a nu (i condamnai cndva, i c voi, de asemenea, nu ar tre'ui s 'lestemai, nici s a(urisii pe nimeni i nu ar tre'ui s persecutai pe nimeni cu ostilitate pentru a nu ndura la (el, pentru c cu ce msur voi n iv vei mpri, de asemenea, voi vei (i pltii napoi! [1"] &a, voi ar tre'ui s v rugai pentru cei care v ursc i v 'lestem, i de s (acei 'ine celor care ncearc s v (ac ru, atunci v putei a tepta la recompens de la )ine, i n acest mod voi vei aduna cr'uni aprin i pe capetele vrjma ilor vo tri i i vei (ace n curnd pe toi prietenii vo tri! [1.] Iat, v-am instruit s nvai, s trii i s acionai su' stindardul dragostei adevrate i active (a de aproape i Eu de asemenea v-am spus c ei ntotdeauna v vor recunoa te ca ucenici adevrai ai )ei pentru (aptul c voi v vei iu'i unul pe altul ca (rai, a a cum Eu *nsumi v iu'esc, i a a urma ii )ei reali vor (i ntotdeauna pur recunoscui dup (aptele iu'irii neegoiste pentru aproape! [1/] &ar iat, nu va (i a a n acea perioad (oarte ntunecat, ci va (i doar complet opusul acestei nvturi pe care Eu cu credincio ie v-am de,vluit~ 1,' ~

o!% Capitolul /0 #espre condi)iile spirituale ale timpului nostru [1] *n acel timp, adevrata credin i iu'ire pur se va stinge complet! *n loc de aceasta, o credin a ilu,iei va (i (orat asupra oamenilor cu cele mai severe legi penale, la (el cum o (e'r rea (orea, moartea asupra organismului uman! #i dac o comunitate sau alta care este ntrit de 0piritul )eu va veni mpotriva (al ilor nvtori i pro(ei care au o a'unden de aur, argint, pietre preioase i alte mari 'unuri pmnte ti, i care tru(a i, impuntori i egoi ti cum sunt ei, se vor pre,enta oamenilor ca singurii vo tri! succesori adevrai i ca nlocuitori )ei, cu scopul de a (i cel mai onorai, i dac acea comunitate le va arta c ei sunt e-act opusul modului n care ei se pre,int oamenilor cu cea mai josnic i (r de &umne,eu impertinen (orndu-i doar s caute mntuirea su(letelor lor i adevrul cu ei, atunci vor (i 'tlii i r,'oaie i persecuii, a a cum nu a avut loc nc de la nceputul omenirii pe acest =mnt! ["] &ar cea mai rea stare (oarte ntunecat i nu va dura mult timp, iar apoi se va ntmpla c nvtorii i pro(eii (al i se vor da n cele din urm su(lrii morii! =entru c atunci 0piritul )eu, nsemnnd 0piritul ntregului adevr, se va tre,i n rndul persoanelor care sunt chinuite n multe (eluri, soarele vieii va ncepe s strluceasc (oarte mult i
~ 1,9 ~

noaptea morii va co'or n mormntul su vechi! [.] 3ceast perioad ntunecat, pe care Eu o descriu acum, v-am pre,is-o deja de mai multe ori, i Eu am menionat-o a'ia acum din nou, ast(el nct voi s descoperii mai u or corespondena dintre ceea ce s-a ntmplat n seara aceasta i acel timp viitor! [/] Iat, acest mic ora , care este nconjurat aproape din toate prile de sate i mici locuri pgne, nc este locuit de un numr mic de iudei care au, la (el ca civa samariteni ortodoc i, un iudaism mai pur i pentru care legile templului sunt n cea mai mare parte o urciune! Ei pot vedea modul ru i neclar de aciune al templului (oarte 'ine, de i ei nu i se pot opune! +ecinii lor sunt pgni, care, de asemenea, nu gndesc mre despre idolii lor, dar de dragul aparenelor ei tre'uie s (ac n continuare, ca i cum ace tia nc ar (i importani pentru ei! &ar de (apt ei nu cred n nimic altceva dect ntr-un pro(it 'un pe care ei l pot do'ndi ntr-un (el sau altul! [4] Iat, acel timp, pe care Eu l-am pre,is, se va ntmpla, dar atunci la o scar larg, la nivel mondial! [5] ? comunitate pur va continua s e-iste n acela i mod ca i acest mic ora , mai nti nconjurat de oameni (r nici o credin, care doar vor practica toate tipurile de a(aceri pro(ita'ile i crora nu le vor psa de nvtura )ea pur i nc mai puin de in(amul pgnism al Domei acelui moment! *n acele condiii, acea comunitate pur, va
~ 1'0 ~

ncepe, de asemenea, s arate ca o vduv trist! [6] *nvtura )ea pur va arta ca o vduv care a (ost (oarte trist i al crui (iu mort Eu l-am tre,it din nou la via, precum i credina repre,int (iul mort pe care Eu l-am renviat! El a (ost ucis de o (e'r rea, care corespunde din nou cu mentalitatea lumeasc, care este plin de urmrirea pro(itului, ceea ce, de asemenea, aceste persoane au nceput s (ac, mai e-act din cau,a n elciunii groa,nice i rele din Ierusalim, i pe lng aceasta, de asemenea, din cau,a a'senei totale a credinei pgnilor care sunt n jurul acestui sat, care n timpul acelui teri'il timp pre,is n viitor vor purta numele de %oameni de a(aceri%! [7] &in cau,a a toate acestea, nainte pura i totu i nc tnra credin - pentru c aceasta a (ost sta'ilit cu apro-imativ 15 ani n urm de ctre un samaritean care a venit s locuiasc aici i care a (ost soul acestei vduve - se pierde prin (e'ra mentalitii lume ti, pentru c el a murit i noi l-am ntlnit c (iind mort! [:] &ar apoi Eu *nsumi am venit, am convertit neamurile i am venit cu ele n acest loc n timpul celei mai triste seri a acestei comuniti! 3m renviat credina moart din nou i am dat-o napoi vduvei, ast(el, nvtura pur a lui &umne,eu! #i dup aceast (apt a )ea toate neamurile vor veni, de asemenea, n acest loc, s accepte noua credin tre,it ntr-unul, singurul &umne,eu adevrat i i vor organi,a viaa dup voia @ui pe care El le-a
~ 1'1 ~

(cut-o cunoscut lor! [18] Cu toate acestea, (ata oar' pe care Eu am (cut-o s vad din nou repre,int lumea a(acerilor complet necredincioas a timpului despre care Eu vor'esc acum, i va (i rar i de(icitar, ntr-o asemenea msur, nct regii prea mndri i iu'itori de splendoare vor cere, cu toat (ora ta-e grele de la oameni, chiar i cu privire la ceea ce vor mnca i 'ea, i din cau,a aceasta, va (i mare nevoie, cost ridicat de trai, lips de credin i dragoste ntre oameni care se vor n ela i persecuta unul pe altul! [11] &ar - reinei aceasta 'ine - atunci cnd nevoia, va (i la cel mai nalt punct, Eu voi veni de dragul celor civa drepi, pentru a elimina mi,eria de pe =mnt, i voi lsa lumina )ea pur a vieii s strluceasc n inimile oamenilor! [1"] #i cu ce v-am spus acum, Eu, de asemenea, iam dat, dragul )eu (rate Iaco', indiciile pe care le-ai dorit de la )ine, i tu care e ti un gnditor puternic vei descoperi cu u urin restul! [1.] Cu toate acestea su(letul omului nu se va simi mai (ericit cnd el cunoa te viitorul trist nainte de vreme, de asemenea, aceasta totu i nu-l va a(ecta el cnd el se va antrena n corespondene, i va percepe prin aceasta cum tot ceea ce este vi,i'il i se ntmpl n aceast lume se a(l n relaii (oarte strnse cu lumea interioar, ascuns a spiritelor, care cuprinde n sine toate timpurile i spaiile ca ntr-un continuu pre,ent de,vluit i cum acestea dou sunt legate unele de altele! 3i neles 'ine toi
~ 1'" ~

acest lucru acum1% Capitolul /1 1ntrebarea ucenicilor despre $ntunecarea $nv')'turii pure a lui @ristos [1] 3poi, to)i au spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, ceea ce >u ai clari(icat din nou pentru noi acum noi am neles, dar, n ciuda multor lucruri pe care noi leam au,it despre acest lucru din gura >a, nc nu ne este complet clar de ce de (iecare dat s permite o noapte spiritual pro(und de lung durat n aceast lume, dup ce o lumin a venit din Cerurile >ale printre oameni! ["] 2oi toi, care am primit acum nvtura pur din gura ta, n calitate de activi martori ai pre,enei >ale personale, ai (aptelor i nvturii le vom transmite mai departe la (el de pure altor persoane, precum i succesorii no tri vor (ace aceasta, de asemenea! #i dac va (i cineva care poate ar predica n 2umele >u alt Evanghelia oamenilor, atunci >u vei vedea aceasta i vei ti aceasta (oarte clar! =uterea >a cu siguran va (i n msur s nchid gura unui ast(el de pro(et! &ac aceasta s-ar ntmpla, noi nu putem vedea cum nvtura >a pur i dumne,eiasc poate (i vreodat (alsi(icat i n cele din urm s (ie trans(ormat ntr-un pgnism (oarte ntunecat i grosier!% [.] Eu am spus$ %+oi nc nu nelegei multe lucruri, pe care Eu cu siguran le pot vedea! #i Eu nc mai am multe lucruri de spus i de a e-plicat pentru voi, dar voi tot nu ai (i capa'ili s le nelegei i s le
~ 1'# ~

suportai! Cu toate acestea, atunci cnd dup nlarea )ea voi (i revrsat 0piritul )eu al ntregului adevr peste voi, v va ghida n toat nelepciunea, i atunci vei nelege i cuprinde tot ceea ce, de departe, voi nc nu putei nelege i cuprinde acum! [/] &ar iat, (ii (oarte ateni la ceea ce Eu nc mai vreau s v spun! Eu nu v voi da o nvtur, ci doar multe e-emple semni(icative din care va deveni clar de ce voi nc nu putei nelege i cuprinde multe lucruri, n ciuda (aptului c ai v,ut i au,it deja att de multe lucruri de la )ine! [4] =rivii doar i o'servai lumina soarelui i e(ectele sale di(erite care le are asupra creaturilor chiar numai acest de pe =mnt, i ploaia care cade pe pmnt i e(ectele sale di(erite pe supra(aa =mntului, asupra plantelor, animalelor i oamenilor! *n unul i acela i cmp, e-ist plante sntoase, dar ntre ele, de asemenea, ier'uri otrvitoare! &e unde ier'urile otrvitoare i iau otrava lor, n timp ce ele nc mai sunt luminate de unul i acela i soare, i au rdcinile n acelea i sol i sunt udate de aceea i ploaie i rou i sunt aduse la via1 [5] Iat, acest lucru este cau,at de spiritul interior care schim' lumina i ploaia n proprietile sale caracteristice! @eul, pantera, tigrul, hiena, lupul i nc un mare numr de alte animale de prad se hrnesc cu carnea animalelor 'lnde i sunt, de asemenea luminate i ncl,ite de soare i i
~ 1'% ~

potolesc setea lor cu aceea i ap la (el ca animalele cas domestice i 'lnde! 3tunci de unde vine sl'ticia lor1 Iat, aceasta este produs de spiritul lor interior, care schim' 'lndeea din ele nsele ntr-o sl'ticie devoratoare! [6] 0au doar intrai ntr-o cas n care putei ntlni prinii care sunt 'inecuvntai cu muli copii! 3ce ti copii au toi unul i acela i tat, una i aceea i mam, mnnc aceea i mncare de la masa prinilor lor, primesc aceea i nvtur i aceea i grij, dar un copil este (i,ic puternic, altul sla', un alt copil este vesel i ,elos n toate, din nou, un alt copil este morocnos i lene ! &in nou, un altul dintre ace ti copii are multe talente i nva i nelege totul cu u urin! &in nou, altul este plin de 'unvoin, dar el nu are talente, el nva cu di(icultate i nelege totul doar ncet i rar, (a de cum ar tre'ui s (ie nelese leciile! &eci, voi vei vedea nc o mulime de alte di(erene ntre ace ti copii! &a, care este motivul pentru aceasta1 +oi, de asemenea, aici nu ai vrea s spunei$ %&ar &oamne i *nvtorule, de ce permii acest lucru1 =entru ce scop nelept poate (i 'un aceasta1% [7] &a, iat, de asemenea, acest lucru este din cau,a li'erului spirit interior, care reali,ea, toate acestea! &ac nu ar (i a a, atunci, de asemenea, nu ar (i e-istat un spirit li'er interior, a crui sarcin este de a de,volta i a se (orma din el nsu i la o e-isten independent! [:] Cum este posi'il acest lucru i de ce este a a, Eu
~ 1'( ~

deja v-am artat cu di(erite oca,ii i, de asemenea, v-am e-plicat su(icient vi,ual, dar nc nu nelegei su(icient de pro(und aceste lucruri, deoarece 0piritul etern al ntregului adevr i al nelepciunii nc nu a ptruns i a umplut complet su(letele voastre! [18] Cu toate acestea, dac voi vei lua n considerare mai n detaliu aceste imagini care v-au (ost repre,entate acum, atunci, cu puin e(ort n curnd va deveni mai clar pentru voi cum cea mai pur lumin din Cerurile )ele poate i n timp va (i schim'at n cel mai adnc ntuneric, i c Eu n cele, din urm tre'uie s permit acest lucru, chiar mai mult dect ca Eu s leg spiritul li'er al vieii, n om, cu toat puterea i autoritatea )ea! [11] Cum i-ar place un =mnt pe care un lucru ar arta e-act ca cellalt a a cum un ochi seamn cu cellalt1 Cum i-ar place oamenii atunci cnd ei ar arta la (el n toate ca vr'iile, atunci cnd nimeni nu ar (i mai nelept i mai puternic dect semenii lui, care vor arata e-act la (el ca el1 Eu cred c o ast(el de lume matematic egal v-ar plictisi ntr-un timp (oarte scurt! #i ar (i aceasta di(erit n Cerurile )ele li'ere, dac nu ar (i o diversitate i varietate mult mai mare la nes(r it1 [1"] 0au ce ai crede despre nelepciunea )ea, dac Eu a (i dat tuturor creaturilor doar (orma unui ou1 Iat, a a cum este, totul este (oarte corect i 'ine! 3cum, a a cum am spus, voi nu putei vedea motivul a o mulime de lucruri, dar timpul va veni cnd voi toi vei nelege i cuprinde acestea! 3 a
~ 1'6 ~

c haidei s (im mulumii cu ceea ce ne-a (ost dat pn acum! [1.] &ar nc mai este mncare i vin n (aa noastr pe mese, a a c s (acem, de asemenea, ceva pentru trupul nostru! 3poi noi vom merge la odihna de noapte i dimineaa devreme, vom (i pe drumul nostru din nou! *ncotro, 0piritul >atlui ne va spune!% [1/] Crecii au (ost e-trem de uimii de aceste cuvinte ale )ele, i ei )-au ludat i onorat! &ar Eu am continuat s mnnc i s 'eau netul'urat, i toi ceilali au (cut la (el! &up mas Eu )-am ridicat, iar vduva a lsat un pat 'un s (ie pregtit pentru )ine i ucenicii )ei! Crecii totu i au rmas la mesele lor! Capitolul /* M'rturia v'duvei &i a -iul ei $nviat $n -a)a poporului [1] Cnd vduva a au,it c Eu voi pleca dimineaa devreme cu ucenicii )ei, ea a avut grij la timp c o mas su(icient s (ie pregtit! &eci, atunci cnd, n primele ore ale dimineii noi am ie it din dormitorul nostru i a venit n camera de oaspei, masa de diminea era gata, iar vduva a venit cu (iul ei la )ine i )-a ntre'at dac a dori s iau masa de diminea cu ucenicii )ei nainte de plecarea )ea! ["] &ar Eu am v,ut c mesele de grecilor nu au (ost nc a e,ate, i Eu i-am spus s vduvei$ %Iat, de asemenea, grecii, care au ajuns s cread n )ine, nu tre'uie s se ntoarc acas cu stomacul gol! 3 e,ai, de asemenea, masa pentru ei, ast(el nct ei
~ 1', ~

s poat vedea c Eu nu am dat pinea vieii doar pentru iudei, ci, de asemenea, neamurilor!% [.] Cnd vduva a au,it aceasta, ea s-a gr'it la 'uctrie pentru a pregti, de asemenea, o mas de diminea pentru greci! [/] &ar cnd ea a intrat n 'uctrie a v,ut acolo deja o mas de diminea su(icient, complet pregtit, i (iind (oarte surprins ea a ntre' ea slujnicele sale din 'uctrie, cine a pregtit cea de a doua mas de dimineaa pentru greci ntr-un timp att scurt! [4] ,lujnicele au spus$ %3ceasta noi nu tim, i n a(ar de noi, noi, de asemenea, nu am v,ut pe nimeni altcineva n 'uctrie, iar noi am (ost la (el de surprinse ca i tine cnd am v,ut aceasta, i suntem cuprinse de spaim! 3cest mare i puternic pro(et, care ieri l-a nviat pe (iul tu din nou tre'uie s (i (cut aceasta prin puterea voinei 0ale! &a, da, printre iudei un mare pro(et a aprut, i n El &umne,eu a vi,itat vi,i'il poporul 0u din nou, care a nceput s-l uite (oarte mult, i dac oamenii nu se vor ci n curnd i nu- i vor (ace pocin, atunci cu siguran o judecat mare, care va distruge toi ru(ctorii va urma acestei vi,ite!% [5] "'duva a spus$ %&a, ntr-adevr, da, ntr-adevr, tu ai putea avea dreptate complet n aceasta! &ar din moment ce acum masa de diminea pentru greci a (ost pregtit ntr-un mod (oarte miraculos, aducei-o imediat n camera de oaspei i a e,ai-o pe masa la care stau grecii, pentru c aceasta este
~ 1'' ~

voia marelui pro(et, care este umplut cu toate puterea dumne,eiasc a 0piritului!% [6] &up aceste cuvinte ale vduvei masa de diminea, care a (ost pregtit ntr-un mod miraculos a (ost adus imediat la masa grecilor, i imediat dup aceea noi am nceput s ne mprt im din masa de diminea 'ine pregtit, i n a(ar de aceasta noi am (ost (oarte veseli! [7] +duva era pe cale s spun grecilor, care au (ost (oarte surprin i de pregtirea rapid a mesei de diminea, pe care Eu i-am comandat-o pentru ei, cum a (ost pregtit! [:] &ar Eu i-am spus ei$ %<emeie, pentru ceea ce e ti pe cale s spui, va mai (i su(icient timp dup ce Eu voi (i plecat, dar acum noi vom mnca i 'ea ceea ce a (ost pus pe mas!% [18] &up acest ndemn al )eu vduva a rmas tcut i ea a mncat i a 'ut mpreun cu noi! [11] 3tunci cnd dup o jumtate de or mai tr,iu, cu toii am terminat masa de diminea, Eu m-am ridicat, mpreun cu ucenicii )ei, i noi ne-am pregtit pentru plecarea noastr! [1"] &ar, chiar atunci cnd noi, ca s spunem a a, am vrut s ne mi cm picioarele noastre, un numr mare de oameni din ora au venit s stea n (aa u ii hanului! Ei au vrut s ia in(ormaii, dac (iul renviat al vduvei era nc n via, iar dac renvierea a (ost real sau poate doar aparent! =entru c, de asemenea, mari magicieni, care veneau de multe ori din inuturile ndeprtate ale dimineii n Iudeea, au
~ 1'9 ~

(cut deja morii vii, dar acea via a (ost doar pentru o perioad scurt de timp, pentru c a (ost doar o via aparent i nu via real, i, prin urmare, ei au vrut s tie acum imediat dac (iul era nc n via sau dac el poate deja i-a pierdut viaa, a a cum n mod inevita'il, acesta a (ost de (iecare dat ca,ul, dup toate tre,irile care au (ost e(ectuate de ctre magicieni! [1.] 3tunci, vduva )-a ntre'at ce ar tre'ui s rspund ea ntre'rilor deranjante! [1/] Eu i-am spus$ %>rimite pe (iul tu n a(ar la ei! Cnd ei vor vedea c el este complet n (orm i sntos, atunci el nsu i va (i cel mai 'un rspuns la toate ntre'rile proste ti ale acestora! Da'inul local i-a convins din iritare, deoarece grecii i-au artat, ieri, c ei l neleg mai 'ine pe pro(etul Isaia dect el ca un 'trn scri'! 3st(el, ra'inul i-a instruit ntre'tori despre magicienii pe care el i tia doar din ,vonuri, dar pe care el nu i-a v,ut nici unul dintre ei, ast(el nct ace tia se ndoiesc acum! &ar dac ei l vor vedea pe (iul tu, atunci toate ndoielile lor vor disprea! [14] &ar p,e te-te de ra'in i de (arisei, pentru c cu scopul de a menine credina n declaraiile lor i trium(ul lor cu poporul ei, cnd vor vedea c (iul tu nc este n via, vor ncerca s-l omoare i s-l otrveasc ntr-un (el sau altul! &e aceea, nu-i invita i niciodat te nu lsa invitat de ei, i nu accepta, de asemenea, niciun alt lucru de la ei, atunci ei nu vor putea s-i (ac nici un ru! Einei acest lucru,
~ 190 ~

atunci Eu v voi proteja mpotriva tuturor celorlalte pericole! 3cum, mergi a(ar cu (iul tu, ast(el nct ace tia s primeasc prin (aptul acesta rspunsul cel mai simplu i cel mai 'un multele lor ntre'ri!% [15] 3poi, v'duva a mers cu (iul ei la mulii ntre'tori de a(ar i le-a ,is, n timp ce ea arta ctre (iul ei$ %=rivii voi toi care v ndoii, acest (iu al meu trie te i este n (orm i sntos! 3 a el a (ost tre,it de la moarte la via de ctre marele pro(et, care este umplut cu 0piritul lui &umne,eu, nu n aparen ci cu adevrat! )ergei i spunei aceasta, de asemenea, ra'inului care va instruit att de proste te!% [16] 3poi -iul, care era privit ca i cum ar (i (ost o minune a lumii, a spus, de asemenea,$ %&a, da, eu sunt n via i sunt (oarte vesel, n (orm i snto i, i eu, de asemenea, voi continua s triesc, a a cum Cel care m-a tre,it de la moarte la via mi-a promis, iar dac de acum ncolo, eu voi (ace i s n(ptui voia @ui complet eu de asemenea, voi continua s triesc i nu voi mai vedea, simi i nici nu gusta moartea! )ergei i spunei aceasta, de asemenea, ra'inului, ast(el poate el, de asemenea, va crede i va (i 'inecuvntat!% [17] *n ca,ul n care intervievatorii au v,ut i au,it (iul, pe care le cuno tea (oarte 'ine, orice ndoial lea lsat, i unii au nceput s (ie nemulumit cu privire la ra'in pentru c le-a instruit att de complet gre it cu privire la acest lucru! [1:] Cnd vduva i (iul ei au venit din nou n
~ 191 ~

camer, ea mpreun cu (iul ei )i-au mulumit pentru s(atul 'un, i ei au (ost (oarte 'ucuro i c au scpat att de repede i u or de mulii ntre'tori suprtori! Capitolul /. ,emnele de pre=en)ei spirituale a #omnului [1] 3poi grecul, care a (ost purttorul de cuvnt al nainte, a venit la )ine din nou i a spus$ %&oamne, &oamne, &umne,eule i *nvtorule al eternitii n 0piritul >u! >u ne vei prsi cu personalitatea >a vi,i'il, dar noi >e rugm s rmi cu naltul >u 0pirit al lui &umne,eu cu noi, i din cnd n cnd dne un semn care poate (i garania noastr c >e gnde ti la noi, i c >u e ti cu noi n duh!% ["] Eu am spus$ %&a, i aceasta va (i, de asemenea, a a pn la s(r itul acestei lumi vi,i'ile! &ar voi nu vei avea doar un singur semn, ci mai multe semne prin care s putei vedea c Eu sunt pre,ent n spirit cu voi, n mijlocul vostru i n voi! 3ceste semne sigure i niciodat n eltoare vor (i ntotdeauna i ve nic urmtoarele$ [.] *n primul rnd, c voi ) vei iu'i pe )ine mai mult dect indi(erent ce altceva n lume! Cci dac cineva iu'e te ceva n lume, mai mult dect pe )ine, nu este vrednic de )ine, dar cine ) iu'e te cu adevrat mai presus de toate, este, prin aceast iu'irea adevrat, n )ine i Eu sunt n el! [/] 9n al "-lea semn al pre,enei )ele cu voi este c voi, de asemenea, din dragoste pentru )ine, l vei
~ 19" ~

iu'i pe aproapele vostru i pe semeni vo tri, tineri i 'trni, ca pe voi n iv, pentru c cum poate cineva care nu-l iu'e te pe aproapele su, pe care el l poate vedea, s-@ iu'easc pe &umne,eul din )ine, pe care el nu *l vede1 &e i voi ) putei vedea i au,i pe )ine acum, totu i, de acum nainte voi, nu ) vei mai vedea n aceast lume! #i cnd voi nu ) vei mai vedea, drgostea voastr va rmne aceea i ca acum cnd ) putei vedea1 &a, cu voi aceast iu'ire va rmne la (el, dar avei grij ca acesta s rmn, de asemenea, aceea i cu cei care vor veni mai tr,iu! Cci dac cineva ) va iu'i cu adevrat )ine mai presus de toate n inima lui trind i acionnd n con(ormitate cu voina )ea, care i-a (ost descoperit lui - Eu *nsumi va veni personal la el n spirit, i (iind complet pre,ent ) voi de,vlui lui! [4] 9n al .-lea semn al pre,enei )ele cu, n i printre voi va (i, de asemenea, c totul v va (i ntotdeauna dat vou din cele ce vei cere de la >atl din )ine, n numele )eu i cu toat serio,itatea! Cu toate acestea, este evident c voi nu tre'uie s-)i cerei lucruri proste ti i neimportante ale acestei lumi, pentru c dac ai (ace asta, voi ai arta n mod clar c iu'ii ast(el de lucruri mai mult dect pe )ine, i aceasta cu adevrat nu ar (i, atunci un semn al pre,enei )ele cu, n i printre voi! [5] 9n al /-lea semn al puternicei )ele pre,ene, cu, n i printre voi va (i c oamenii 'olnavi (i,ic se vor m'unti atunci cnd, din iu'ire adevrat de
~ 19# ~

aproape v vei pune mna voastr peste ei n numele )eu, dac m'untirea va (i 'ene(ic pentru su(letul lor! [6] Este totu i evident c, n acela i timp, v vei spune mereu n inima voastr$ %&oamne, nu voia mea, ci doar voia >a s se (ac!% =entru c voi nu putei ti dac i cnd va (i 'ene(ic pentru un su(let ca trupul su s m'unteasc, i o via ve nic pe acest =mnt ntr-un trup nu este dat nimnui! *n consecin, punerea minilor nu poate eli'era ntotdeauna i pe toat lumea din neca,urile lor (i,ice! &ar totu i, nu vei comite un pcat, atunci cnd vei arta aceast iu'ire care v-a (ost indicat (iecrei persoane 'olnave! Eu voi (i 3jutorul dac acesta va (i util pentru mntuirea su(letului persoanei - i aceasta, numai Eu pot ti! [7] &ac ai au,it de departe ca un prieten sau altul de al vostru este culcat 'olnav, atunci rugai-v pentru el i pune-i minile n spirit asupra lui, atunci el, de asemenea, se va m'unti! [:] Dugciunea pe care ar tre'ui s o rostii n inima voastr, prin urmare, ar tre'ui s constea din urmtoarele cuvinte$ %<ie ca Isus, &omnul, s te ajute, (ie ca El s te ntreasc, (ie ca El s te vindece cu mila, iu'irea i compasiunea @ui!% &ac voi vei rosti aceste cuvinte peste un prieten 'olnav - sau o prieten - n ncredere i credin deplin n )ine, indi(erent de ct de departe acea persoan poate (i de tine, i, prin urmare i pui minile tale n spirit de peste el, atunci el se va m'unti n
~ 19% ~

aceea i or, dac aceasta va (i util pentru mntuirea su(letului su! [18] 9n al 4-lea semn al pre,enei )ele, cu, n i printre voi va (i acela c - dac voi vei (ace ntotdeauna voia )ea - va ajunge n voi n iv rena terea spiritului! 3cesta va (i un adevrat 'ote, al vieii, pentru c voi ast(el vei (i umplui cu 0piritul )eu i prin aceasta voi vei (i condu i n toat nelepciunea! [11] >oat lumea s lupte n special pentru acest semn al 4-leasemn! =entru c cel cruia acest semn i va (i dat, deja n aceast lume va avea viaa ve nic i vor (i capa'ili s (ac i s reali,e,e ceea ce Eu (ac i reali,e,, pentru c atunci el va (i una cu )ine! [1"] 3cum Eu v-am artat semnele pre,enei )ele! 3cionai n consecin, atunci (oarte curnd n adevr deplin vei (i con tieni de 0piritul )eu cu, n i printre voi!% Capitolul // Modul corect de a ne $nchina #omnului [1] @a aceasta, grecul )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, din moment ce noi toi am primit norocul ve nic nepreuit s >e cunoa tem pe >ine *nsui acum n personalitatea ta divin, i c am au,it din gura >a cuvintele vieii, eu sunt de prere cel puin n ceea ce ne prive te pe noi grecii B c noi ar tre'ui s construim o cas pentru >ine unde putem veni mpreun o dat pe sptmn pentru a
~ 19( ~

discuta nvtura >a i s-l citim pe )oise i pe prooroci, pentru c n alte ,ile (iecare dintre noi munce te mai mult sau mai puin oricum, o dat aici, apoi ntr-un alt loc, i atunci nu este att de u or s vor'im unul cu altul despre nvtura i (aptele >ale i s ne ncurajm reciproc pentru a (i activi n con(ormitate cu voia >a! &oamne i *nvtorule, >e rugm s ne spui dac aceasta Ei-ar place!% ["] Eu am spus$ %&e ce ai construi o cas separat n timp ce voi avei case, oricum, n care locuii, n care voi v vei putea, de asemenea, ntlni n 2umele )eu, pentru a discuta despre nvtura )ea i s vor'ii despre e-perienele pe care (iecare cu siguran le va avea atunci cnd trie te n con(ormitate cu voia lui &umne,eu1 &e asemenea, nu este necesar s introducei o anumit ,i de sr'toare pentru ceea ce ai numi - cum, de e-emplu, (ariseii numesc 0a'atul - %,iua &omnului%! =entru c (iecare ,i este o ,i a &omnului, i a a mai departe n (iecare ,i la (el de multe lucrri 'une, se pot (ace, pentru c &umne,eu nu se uit la o ,i i cu att mai puin la o cas care este construit pentru a-@ onora i a se nchina @ui, ci &umne,eu se uit numai la inima i voia omului! &ac inima este pur i voina este 'un, iar cnd acestea vor (ace ntreg omul activ, atunci acest lucru este deja casa adevrat, real a 0piritului lui &umne,eu n om, i ast(el ntotdeauna voina lui 'un i activ n con(ormitate cu voina cunoscut a
~ 196 ~

lui &umne,eu este adevrata i, prin urmare, de asemenea, ntotdeauna reala ,i a &omnului! [.] Iat, acesta este adevrul, i voi ar tre'ui s stai n permanen cu acesta! >ot restul este inutil i nu are nici o valoare pentru &umne,eu! [/] *n vremurile din urm, oamenii vor construi anumite case pentru )ine, i n ele ei - la (el c (ariseii din templul din Ierusalim i preoii din temple pgne lor pgne cu idoli - vor e(ectua un anumit serviciu religios ntr-o anumit ,i a sptmni, la care ei vor aduga nc alte ,ile mari i nalte n an! &ar cnd acest lucru va deveni un o'icei general printre oameni, contrar s(atului )eu i voinei )ele, semnele care au (ost discutate nainte n ceea ce prive te pre,ena )ea cu, n i printre oameni vor disprea complet, deoarece, n templele, care vor purta e-presia %n marea onoare a lui &umne,eu%, care sunt construite de mini omene ti, Eu voi (i la (el de puin pre,ent ca i acum n templul din Ierusalim! [4] &ar, dac ntr-o comunitate voi dorii s construii o cas din dragoste pentru )ine, aceasta s (ie atunci o coal pentru copiii vo tri, i dai-le lor nvtori n con(ormitate cu nvtura )ea! &e asemenea, putei construi o cas pentru sraci, 'olnavi i persoane cu handicap! 3provi,ionai ast(el de case cu tot ceea ce este necesar pentru a avea grij de oamenii care triesc acolo, atunci ntotdeauna vei (i capa'ili s v 'ucurai n plcerea )ea! >oat odihna i ceea ce este n plus este ru i
~ 19, ~

nu are, dup cum am declarat deja, nicio valoare pentru &umne,eu! [5] *ntr-o cldire colar 'ine aranjat voi, de asemenea, putei s inei adunrile voastre i discuiile, n 2umele )eu, i nu este necesar de a construi o alt cas, a .-a, n acest scop! [6] Cu toate acestea, despre cum &umne,eu ar tre'ui s (ie adorat nencetat n spirit i n adevr vam (cut clar n cuvinte 'ine de neles pentru vou tuturor, i, prin urmare, Eu nu tre'uie s adaug ceva n plus pentru aceasta! +-am artat calea pe care putei ajunge treptat la tot adevrul i toat nelepciunea, i aceasta a (ost necesar pentru voi la nceput! &ar acionai i trii acum n acest mod, i cutai *mpria lui &umne,eu mai ales n voi n iv! >ot restul v va (i dat vou n plus!% [7] &up ce am spus aceasta, toi cei care erau pre,eni s-au plecat i )i-au mulumit cu toat inima lor, de asemenea, pentru aceast lecie! &e asemenea, vduva cu (iul ei au venit nc o dat naintea )ea, i amndoi )i-au mulumit pentru iu'irea care le-a (ost druit! 3poi Eu i-am 'inecuvntat pe toi i repede ne-am continuat drumul! [:] Cnd noi cltoream prin micul ora , mul)i dintre cei care au v,ut ce am (cut pentru (iul vduvei cu o ,i nainte au mers naintea noastr i strigau cu voce tare$ %0lav Eie, mare pro(et al &omnului! =rin >ine, &umne,eu a cercetat poporul 0u din nou n marea sa a'andonare! )ulumire i onoare @ui,
~ 19' ~

&umne,eul lui 3vraam, Isaac i Iacov, acum i n toat eternitatea! ? mare pro(et, care e ti att de mult umplut cu 0piritul lui &umne,eu, ai permite >u unora dintre noi s cltoreasc cu >ine pentru a au,i nvtura >a i apoi s ne-o vesteasc nou1 =entru c ieri noi am ajuns la conclu,ia, din puinele >ale cuvinte c >u e ti plin de nelepciune divin, i nou ne-ar plcea s au,im mai multe despre aceasta!% [18] Eu am spus$ %3cest lucru voi nu avei nevoie acum! Cu toate acestea, dac dorii s trii i s acionai n con(ormitate cu nvtura )ea, atunci pstrai poruncile lui &umne,eu pe care )oise vi le-a dat, atunci deja n acest mod vei tri n ntregime n con(ormitate cu nvtura )ea, pentru c Eu nu am venit n aceast lume ca s-i elimin pe )oise i pro(ei, ci pentru a con(irma i mplini tot ceea ce este scris n crile lor! [11] &ac vrei s cunoa tei mai multe despre )ine, atunci mergei la vduva unde, de asemenea, nc sunt grecii! Ei v vor spune cu siguran ceea ce au au,it din gura )ea!% [1"] &up aceste cuvinte ale )ele, oamenii 'gcio i ne-au prsit i au mers la vduv! Capitolul /0 #>M<+L CCLCB>3EDBE (3 < ,9M93 9. Caravana ho)ilor [1] Eu mpreun cu ucenicii ne-am mi cat repede dea lungul drumului, care, de asemenea ducea la Ierusalim! Cu toate acestea, Eu nu am mers nc
~ 199 ~

direct la Ierusalim, ci am (cut un mare ocol, mai e-act prin 0amaria i o parte din Calileea! *n aceast provincie, majoritatea oamenilor ) cuno teau deja, i n locuri di(erite, ei i-au adus 'olnavii la )ine, i Eu, de asemenea, i-am vindecat! ["] &rumul pe care noi am (ost nevoii s cltorim era destul de pustiu i era, prin urmare, (oarte rar (olosit, i a a noi am putut, (r s (im v,ui, de multe ori s ne mi cm cu vite,a vntului, a a cum noi am (cut ntotdeauna (cut ntotdeauna n timpul cltoriilor lungi! [.] @a amia,, cnd noi eram deja n 0amaria, noi am ntlnit o mic caravan ce a cltorit prin Ierihon n Egipt! [/] =rimul conductor al caravanei s-a oprit n (aa noastr i ne-a ntre'at n lim'a greac, dac acel drum ducea la Ierihon i dac ei ar putea cltori de acolo n Egipt! [4] &ar Eu i-am spus$ %&e ce ai devenit de (apt un conductor cnd tu nu tii drumul1% [5] Conduc'torul a spus$ %Casa noastr este mult mai departe dect &amascul i noi (acem aceast cltorie lung pentru prima dat n viaa noastr! &e aceea, noi tre'uie s ntre'm din cnd n cnd pentru calea cea corect i cea mai scurt, i aceasta este adesea di(icil, deoarece aici doar (oarte rar cineva vor'e te lim'a noastr!% [6] Eu i-am spus$ %3scult, dac un cltor cu adevrat nu tie calea de-a lungul creia el tre'uie s cltoreasc, el are complet dreptul de a ntre'a
~ "00 ~

pe cineva despre drumul corect i cel mai scurt posi'il care duce spre o ar strin, dar nu este (rumos din partea ta s ne ii i s ne opre ti su' prete-tul c nu ti drumul n timp ce cu siguran ai cltorit pe acest drum deja de "8 de ori! )otivul pentru care ne ii este unul total di(erit i nu deloc demn de laud! >u gnde ti c noi transportm comori ascunse pe care dore ti s le con(i ti, i acesta este motivul pentru care ne-ai oprit! &ar ast(el de lucruri, a a cum ai cre,ut, noi nu avem cu noi! Cu toate acestea, avem alte comori n mare a'unden pentru su(let i spirit, i acestea noi le dm li'er la toat lumea care vrea s le dein, cu toat serio,itatea pentru mntuirea su(letului su!% [7] Conduc'torul (ost speriat de aceste cuvinte i a ,is chiar i mai ndr,ne$ %&e unde tii >u aceasta despre noi, i cine ne-a trdat EieG1% [:] Eu am spus, de asemenea, cu o voce puternic$ %Eu v cunosc pe tine i cei 68 de tovar i ai ti deja de la na terea voastr! 2umele tu real este ?lgon, pe care niciodat nu-l (olose ti totu i, iar n loc de acesta tu (olose ti n (iecare loc un nume inventat, precum i (iecare dintre complici ti, pentru a (ace di(icil pentru un loc pe care l-ai je(uit s adune in(ormaii despre voi i s v urmreasc i s v aduc n (aa justiieiG [18] &e asemenea, voi nu dorii s cltorii n Egipt acum, dar voi tii c n Ierihon e-ist o pia mare, n care voi sperai s capturai ceva! #i tu, de asemenea, tii c ncepnd de ast,i n /
~ "01 ~

sptmni, nu va (i s(inirea templului din Ierusalim! @a aceast sr'toare sunt ntotdeauna muli strini, cu tot (elul de comori i 'unuri, voi ntradevr putei (olosi o mulime de ele! &ar Eu v spun$ de data aceasta vei avea o captur reaG% [11] Conduc'torul, acum n plin (urie, a spus$ %&ac totu i dorii s prsii acest loc ntregi i n siguran, atunci rmnei tcui despre noi peste tot - dac ntr-adevr ne cuno ti deja - i acum cltorii repede mai departe, pentru c eu v cunosc de asemenea, i jur pe toi ,eii r,'unarea noastr cea mai groa,nic dac eu vreodat voi descoperi cumva c ne-ai trdat! &e i noi trim din ja(, noi, totu i, nu suntem criminali, pentru cci dac am (i (ost, atunci v-ai (i descurcat prost acumG% [1"] Eu i-am spus7 %&ac tu )-ai cunoa te pe )ine, )i-ai spune$ %&oamne, (i ierttor i ai mil cu mine, marele pctos, i iart-mi pcatele, pentru c eu vreau s-mi m'untesc viaa mea i s (ac pocin, i voi ncerca s m revan e, ct mai mult posi'il pentru toate nedreptile pe care le-am provocat cuiva!% &ar din moment ce nu ) cuno ti, e ti hotrt s persevere,i n pcatele tale i )i-ai jurat r,'unare pe toi ,eii n timp ce tu nc e ti un iudeu i cuno ti legile lui )oise! &ac tu ai (i (ost cu adevrat un grec, Eu nu i-a (i permis s m reii, dar din moment ce tu e ti, de asemenea, un (iu al lui Iacov, Eu am permis aceasta, ast(el nct s ai oca,ia de a au,i adevrul i prin (aptul acesta s (aci o mai mare captur pentru viaa ta dect cea pentru
~ "0" ~

care voi ai ie it acum!% [1.] 3tunci >lgon a spus pe un ton (oarte temperat$ %0pune-mi cine e ti >u, ca s pot vor'i cu >ine di(erit!% [1/] Eu am spus$ %Eu sunt cineva cruia I-a (ost dat toat puterea n Cer i pe =mnt, i toate lucrurile sunt supuse autoritii voii )ele, pentru c voia )ea este voia lui &umne,eu i puterea )ea este puterea lui &umne,eu, care domne te etern, i conduce peste toate puterile! 3cum ti cine este 3cela care vor'e te cu tine!% [14] >lgon a spus$ %?, o, cum este aceasta1 &ac toat puterea Ei-a (ost dat Eie n Cer i pe =mnt, >u ai (i mai mult dect )oise i toi ceilali patriarhi i pro(ei, pentru c ei deineau doar puin putere pe acest =mnt, a a cum noi am citit n 0cripturi! #i >u chiar ai toat puterea n Cer i pe =mnt1 ?, Eu nu am au,it niciodat ceva de genul acesta din gura unei (iine umane, cu e-cepia ca,ului n care ea este ne'un! &ar acest lucru nu pare s (ie ca,ul cu >ine pentru c n primul rnd nu ari ca unul i n al doilea rnd nu este nimic n cuvintele >ale, care pare a (i o ne'unie! &ac >u deii cu adevrat aceast putere per(ect evlavioas, atunci d-ne o dovad, atunci noi vom crede cuvintele >ale i vom (ace n con(ormitate cu voina ta!% [15] Eu am spus$ %&ac voi putei pstra tcerea cu privire la aceasta (a de iudeii din Ierusalim, i anume (a de (ariseii din templu i, de asemenea, din alte locuri n care vei ntlni (arisei, deoarece
~ "0# ~

pentru acel tip degenerat de oameni lumina Cerului nu ar tre'ui s strluceasc!% Capitolul /2 M'rturisirea ho)ilor [1] >lgon i, de asemenea, c%)iva dintre $nso)itorii s'i au spus$ %&a, noi vom rmne tcui, pentru c noi, de asemenea, suntem du mani mari ai (ariseilor nesio i! *nainte noi toi eram iudei cinstii i am (ost n sluj'a (ariseilor! &in moment ce noi suntem oameni vii i curajo i i de asemenea am neles 0criptura, ei ne-au declarat legile iu'irii aproape, dup cum urmea,$ ntr-adevr este scris c nu tre'uie s (uri, nici s je(uie ti nici s dore ti averea semenilor, dar acest lucru se re(erea doar la iudei ntre ei! Cu toate acela, care este inteligent, curajos i puternic poate (ura comorile neamurilor i de asemenea, s le ia cu (ora ct de mult vrea el i poate, atunci n ochii lui &umne,eu, el nu va comite nici un pcat! &impotriv, &umne,eu este mulumit de ast(el de iudei, curajo i i inteligeni care (ur i je(uiesc comorile du manilor lui &umne,eu i o(er o parte din acestea templului! &ar nu tre'uie s-l omori pe pgnul je(uit (r necesitate, ast(el nct ace tia s nu vin cu legislaia lor tiranic peste iudeii care deja erau asuprii de ei, dincolo de orice msur i i-ar asupri atunci complet pn la moarte! ["] #i, iat, deoarece noi am considerat vocea a (ariseilor, ca i glasul lui &umne,eu, noi am devenit atunci, de asemenea hoi i tlhari, (r a (ace aceasta o chestiune de con tiin, pentru c noi am
~ "0% ~

(urat de la neamuri i le-am je(uit - a a cum am cre,ut la nceput B din porunca &omnului, la (el cum marele rege &avid a tre'uit s tearg de pe (aa pmntului <ilistenii i a alte naiuni pgne rele prin porunca lui &umne,eu, i &umne,eu i-a socotit cu siguran aceasta lui ca un merit pentru c El l-a numit pe el om dup inima @ui! [.] 3st(el, noi ne-am gndit o lung perioad de timp c noi eram oameni dup inima lui Iehova, dar cnd am descoperit n decursul timpului cum slujitorii templului au luat 'unurile iudeilor i au nceput s apuce 'unurile vduvelor srace i or(anilor, au comis adulter, au de,onorat 'iei i (ete, i au comis nc multe alte acte crude, am a'andonat complet credina ntr-un &umne,eu i n )oise i am continuat s lucrm pentru noi n ine, i apoi, de asemenea, iudeii 'ogai nu erau n siguran pentru noi! 3cesta este motivul pentru care noi ne-am m'rcat n haine grece ti i romane, cu scopul de a apuca comorile, mai degra' de la (ariseii 'ogai i ali iudei 'ogai dect de la greci i romani! Cu toate acestea, noi nu am luat nimic de la sraci, dar de multe ori le-am dat ceva, mai ales atunci cnd noi am (ost capa'ili de a pune mna pe o adevrat prad 'ogat! [/] &in moment ce >u, cu omnisciena >a minunat ai tiut e-act cine suntem - i, de asemenea, numele meu real nu a (ost necunoscut pentru >ine - >u ti cu siguran c aceasta este ntr-adevr situaia noastr, a a cum noi Ei-am spus n adevr deplin i
~ "0( ~

deschis! #i >u ca un pro(et (oarte nelept poi, de asemenea, s nelegi motivul pentru care noi, n acest timp i deja de mai muli ani am devenit adevrai arhidu mani ai (ariseilor i ai tuturor 'ogailor iudei vicleni! #i dac >u acum ai dori s ne dai un semn al atotputerniciei >ale n toate, n Cer i pe =mnt, cu scopul de a revigora credina noastr n &umne,eu i n >ine, >rimisul i 3lesul 0u special, >u poi (i sigur c noi nu >e vom trda (ariseilor! =rin urmare, d-ne cteva dove,i ale atotputerniciei >ale divine n Cer i pe =mnt!% [4] Eu am spus$ %Ei 'ine, atunci, pentru c acum ai spus adevrul i )i-ai spus cu sinceritate despre situaia voastr, toat vina cade napoi pe (arisei, i, prin urmare, cu att mai mult osnda va veni asupra lor! #i Eu v iert pcatele pe care le-ai comis pn acum, dac voi de acum nainte renunai complet la activitile pre,ente i v vei c tiga, de asemenea, pinea voastr ca iudei one ti! #i acest lucru l putei (ace cu u urin, din moment ce ai adunat mai mult dect su(iciente mijloace pmnte ti pn acum cu care, de asemenea, ar tre'ui s v amintii cu genero,itate de sraci, indi(erent dac ace tia sunt iudei sau neamuri, acest lucru nu contea,! &ac voi *mi promitei, de asemenea, aceasta, onest i sincer, atunci Eu v voi da, de asemenea, imediat dovada a ceea ce am spus despre )ine!% [5] *n timp ce ei se 'teau n pieptul lor, to)i au spus$ %&oamne, noi aceasta ne-o dorim i vom (ace,
~ "06 ~

la (el de adevrat cum noi ne 'atem pieptul nostru cu minile noastre, i la (el de adevrat cum noi, ncurajai de >ine, vom crede n &umne,eul lui 3vraam, Isaac i Iacov i dorim s pstrm toate poruncile @ui precis, de asemenea, toi copiii i copila ii no tri pn la s(r itul lumii, dac &umne,eu vrea s ne ajute!% Capitolul /8 Brans-ormarea de&ertului [1] Eu am spus$ %*n regul, acum, atunci (ii ateni i nu v speriai, pentru c nici un (ir de pr de pe capul vostru nu va (i atins! Iat, aceasta este o regiune pustie de cteva mii de diminei de teren! 3ici nu este nimic n a(ar de roci goale, sl'atice, doar nu prea mult aici i acolo, un tu(i ghimpat pe jumtate uscat i civa mrcini! &atorit in(ertilitii sale i n rest a pustieti, acest de ert nu este potrivit pentru niciun alt lucru, cu e-cepia cel mult a unei ci de transport mi,era'ile, di(icile i greu practica'ile pentru transportul de mr(uri! ["] &ac Eu voi trans(orma aceast regiune i apoi vi-o voi da vou i urma ilor vo tri, ca proprietate, atunci nimeni nu va (i de,avantajat n proprietatea lui (unciar! +oi ai rmas n acest de ert i n numeroasele sale crpturi i guri n majoritatea timpului, oricum, ast(el nct acesta a devenit locul vostru real de trai, lucru care este (oarte 'ine tiut de ctre samariteni i parial, de asemenea, de galileeni i iudeii care locuiesc la (rontiera acest
~ "0, ~

de ert, i ast(el voi (r o opo,iie putei numi aceast regiune proprietatea voastr, care va n(lori i va (i (ertil! [.] &ar, nainte ca Eu n pre,ena voastr i de dragul vostru s 'inecuvnte, acest de ert, Eu am s v art c Eu sunt &omn, de asemenea, asupra tuturor autoritilor i puterilor din ceruri! &e aceea, acum deschidei-v ochii, urechile i inimile voastre! B 3rtai-v, voi, autoriti i puteri ale cerurilor )ele care suntei ascunse pentru ochii (i,iciG% [/] 3tunci cnd am spus aceasta, vederea interioar s-a deschis pentru toi, i au v,ut o mulime de ngeri i au au,it un nltor cntec de laud, dar su(letele lor nu au putut nelege sensul su, i muli dintre cei mai luminai ngeri au co'ort la )ine, i au venerat numele )eu! [4] Cnd (o tii je(uitori au v,ut aceasta, ei au (ost cuprin i de o (ric mare! [5] &ar Eu le-am ,is$ %&e ce v temei de (apt de ace ti ngeri ai )ei, care sunt i vor rmne mereu supu i )ie n toat (ericirea1 Cci Eu sunt singurul &omn, peste toate n Cer i pe =mnt, i voi nu vai temut de )ine, pentru o lung perioad de timp, n ciuda (aptul c v-am spus aceasta!% [6] @a aceasta, toi je(uitorii au co'ort de pe animalele lor de povar, s-au aruncat n genunchi i ) implorau pentru mil! [7] 3pariia a durat apro-imativ un s(ert de or, i n acest timp Eu am poruncit ngerilor care au ngenuncheat naintea )ea, s aduc imediat cele
~ "0' ~

mai puternice (ulgere, vnturi i (urtuni de ploaie peste aceast regiune, ast(el ca Eu apoi s pot 'inecuvnta acest de ert i s-l (ac un teren (ertil! [:] 3poi apariia a disprut dup voia )ea, dar n locul acesteia, cerul pmntesc a nceput s se umple cu nori den i! 2u a durat o jumtate de or c uragane grele din sud, erau violente n a a (el nct hoii i chiar discipolii )ei )-au rugat s nu-i las s piar! [18] &ar Eu le-am ,is$ %&ar deja de mai multe ori ai e-perimentat ast(el de lucruri de partea )ea, i niciodat un (ir de pr de pe capul vostru nu a (ost atins! Ce (el de putere v-ar putea (ace ru cnd Eu sunt cu voi, puin credincio ilor1% [11] Cu aceasta, ucenicii au (ost mulumii din nou! @a civa pa i mai departe, ara totu i o pe ter mare! Cnd (urtuna a devenit tot mai grea, atunci cnd unul (ulger a (ost urmat de alii, de 1!888 de ori o mie, i cnd ploaia a nceput s curg din nori, je(uitorii au apucat animalele lor de povar i au (ugit cu ele n pe ter, n timp ce Eu am rmas cu ucenicii )ei n acel loc deschis, (r a (i atin i de nici o pictur de ploaie! [1"] <urtuna a durat doar o jumtate de or, i totu i, multele (ulgere puternice au pulveri,at i trans(ormat stncile sl'atice din ntregul de ert ntr-un strat gros de lut gri de nlime gros mai mult de 1 om, cu care (lu-urile curgtoare au umplut multele gropi i crpturi i le-a (cut, ast(el, potrivite pentru cmpuri i grdini! +oina )ea a
~ "09 ~

umplut invi,i'il multe alte guri i puuri n pmnt, i ast(el ntregul de ert destul de mare a (ost schim'at n scurtul timp de numai 1 or ntreag ntr-un teren lu-uriant pentru cmpuri i vii! <urtuna se terminase, Cerul s-a nseninat i soarele strlucea acum cu ra,ele sale calde asupra unui sol nou!% Capitolul /: #omnul binecuv%ntea=' de&ertul [1] 3cum, de asemenea, tlhari no tri au venit (oarte sla'i de inim din pe tera mare, care Eu nu am permis s (ie plin i umplut, cu ap i Eu @-am chemat pe ?lgon la )ine! ["] Cnd el a venit cu " din nsoitorii lui cei mai importani, Eu i-am spus$ %Ei 'ine, acum, ?lgon, cre,i tu c Eu sunt 3cela a a cum Eu m-am pre,entat Eie1% [.] >lgon &i cei * $nso)itori ai s'i au spus$ %&a, o, &oamne, &oamne, aceasta noi credem acum, (r cea mai mic ndoial! >u nu e ti un 3les al lui Iehova, ci >u sunt cu adevrat, adevrat, i acum personal ntr-un mod minunat, El, El - *nsu i! ?, (i ierttor i milostiv cu noi, sracii i mereu sla'ii pcto i care suntem naintea >a!% [/] Eu am spus$ %Eu v-am iertat deja pcatele voastre de care se (ac vinovai (ariseii! #i dac totu i ai comis o crim mpotriva cuiva, n con(ormitate cu con tiina voastr i contrar legii lui )oise, atunci revan ai-v pentru aceasta (a de acea persoan, i dac ea v va ierta, atunci acesta va (i, de asemenea, complet iertat n toate Cerurile!
~ "10 ~

[4] Cu toate acestea, n ca,ul n care vei ntlni o persoan dur care nu vrea s v ierte, atunci nu v (ie (ric n inima voastr pentru c, n acest ca,, 'una voastr voina, va (i acceptat de mine n loc de lucrare, i acea persoan va vedea duritatea s pus c vin n contul su! =entru c doar Eu sunt judectorul cel mai nelept i mai drept, care singur las s se ntmple cea mai adevrat judecat cel mai e(icient pentru toat lumea! [5] #i acum voi ai primit de la mine o adevrat 'ucat de teren ca cadou, n a a (el nct nici mcar un nger din Ceruri, s nu mai vor'im de o (iin uman, nu o poate contesta! &ar, dup cum se poate vedea, pare chiar mai pustie i neprimitoare dect nainte, de i a devenit e-trem de (ertil datorit unei schim'ri e-traordinare! 3cum, ntre'area este cum l vei cultiva!% [6] >lgon a spus$ %?, &oamne, &oamne, dup prerea mea, acesta acum poate (i cu siguran lucrat (oarte u or i 'ine! 9ite, o, &oamne, &oamne, atunci cnd >u ai creat =mntul prin atotputernica voin dumne,eiasc a 0piritului >u, >u, de asemenea, nu ai avut seminele nenumratelor plante deja ntr-un (el sau altul ntr-o maga,ie, cu e-cepia doar n atotputernica >a voin! #i >u e ti ve nic acelea i care o ai (ost la nceputul minunatei creaii a ntregului =mnt! &ac >u vei semna aceast regiune acum, cu atotputernicia voii >ale dumne,eie ti, atunci aceast regiune va (i cu siguran cultivat n cel mai 'un mod! ?, &oamne,
~ "11 ~

&oamne, >e rugm s (aci acela i lucru aici, atunci ntreaga regiune, care a (ost nainte pustiit se va schim'a ntr-un timp (oarte scurt, ntr-un adevrat Eden!% [7] Eu I-am spus$ %>u chiar cre,i, atunci, (r nici o ndoial c eu, de asemenea, pot (ace aceasta1% [:] >lgon a spus$ %?, &oamne, &oamne, numai Eie, nimic nu-i este imposi'il! Ceea ce spui >u este adevrul etern, iar acest lucru noi l credem, (r nici o ndoial, i ce dore ti >u, se ntmpl! #i noi vrem s (acem i, de asemenea, vom (ace voia >a a a cum >u ai descoperit-o oamenilor prin )oise i prooroci! #i noi acum am au,it, de asemenea din gura >a care este voia >a i noi vom aciona cu credincio ie deplin n con(ormitate cu aceasta, dar >e rugm, >u, o, &oamne, &oamne, seamn aceast regiune nc pustie!% [18] Eu am spus$ %3tunci, a a va (i cum voi toi credei! 3 a cum aceast regiune era stearp i pustie, inima, spiritul i voina voastr au (ost cam la (el de sterpe i pustii, i lipsa voastr total de credin a provocat duritatea inimii voastre, care a (ost complet similar cu solul pietros al acestui de ert! &ar Eu am chemat o (urtun puternic n inima voastr i am (cut-o mai moale prin cerul, care s-a deschis n voi n iv, prin (ulgerul adevrului cuvintelor )ele, prin puternica (urtun a voinei )ele pe care v-am artat-o, i n cele din urm prin revrsarea teri'il a ploii dragostei i milei )ele! #i Eu, de asemenea, v-am semnat din nou cu diverse
~ "1" ~

adevruri, din gura lui &umne,eu, care vor produce pentru voi cele mai reale roade ale vieii, dac vei tri i aciona n consecin! &up cum Eu am semnat n voi acum ntr-un timp (oarte scurt, cu tot (elul de hran pentru viaa ve nic a su(letului vostru, acest de ert este acum, de asemenea, semnat cu tot (elul de alimente pentru hrana trupului vostru! [11] +oi suntei 68 de persoane, iar atunci cnd va merge prin aceast regiune n direcii di(erite, vei vedea un numr egal de locuine care sunt prev,ute cu toate, i din numele care este scris pe acestea, va reie i cine poate lua o cas sau alta n posesie! +oi vei vedea c aceast regiune n curnd va deveni verde i va n(lori! 3cum putei merge i vedea ceea ce am (cut pentru voi! [1"] Dspndii cuvntul )eu, de asemenea, printre neamuri, care vor veni de multe ori la voi, dar pstrai tcerea pentru moment, despre miracol, i, de asemenea, vor'ii apoi despre aceasta doar cu cteva cuvinte! Este su(icient s spunem c la &umne,eu toate lucrurile sunt posi'ile!% [1.] &up ce Eu am spus aceasta Eu (oarte repede )-am deplasat mpreun cu ucenicii )ei, i nainte ca hoii convertii s priveasc napoi, noi eram deja departe de ei! Capitolul /9 Luarea coloniei -ertile $n posesie [1] &e i cei 68 de hoi convertii au spus, prin ?lgon c triau mult dincolo de &amasc, aceasta, de
~ "1# ~

asemenea, nu a (ost adevrat, deoarece ace tia triau cu soiile i copiii lor doar n anumite guri di(icil accesi'ile i n pe terile din aceast regiune! &ar ei au (cut de multe ori cltoriile lor pentru je(uit n interiorul &amascului i s-au ntors apoi cu prada de multe ori napoi n aceast regiune, care le-a o(erit ntotdeauna cea mai 'un siguran mpotriva tuturor preocuprilor! ["] Cnd, dup cteva momente, noi eram dincolo de vederea lor, lucru de care ei au (ost din nou (oarte surprin i, ei au mers pe drumul lor napoi i au cltorit de-a lungul de ertului la locul unde (emeile i copiii lor locuiau cu posesiunile lor n o pe ter mare care era di(icil accesi'il, care a (ost mai mult cruat de (urtun i, de asemenea, nu s-a umplut cu noroi! Cnd cei 68 de 'r'ai s-au ntors att de repede n pe ter, (emeile i copii lor, care nc tremurau de (ric i team din cau,a 'ru tei nemaiau,ite (urtuni grele, au (ost surprin i c s-au ntors att de repede, (r nici o prad! [.] Ar'aii au descris pe scurt despre toate lucrurile minunate, incredi'ile, pe care le-au e-perimentat, i c ei acum B ceea ce (emeile doreau deja de o lung perioad de timp - a renunat la ja(uri pentru tot restul vieii lor, i n loc de aceasta, ei a primit de la un ?m care este umplut cu 0piritul lui &umne,eu o prad pentru via, care este nes(r it mult mai 'un pentru viaa ve nic a su(letului lor i mai valoroas dect toate comorile de pe =mnt! [/] Ei, de asemenea, le-au spus soiilor i copiilor lor,
~ "1% ~

care au devenit tot mai curio i, cum acel ?m, care era la (el de puternic ca &umne,eu, a trans(ormat prin cuvntul 0u i voia 0a acest de ert vechi i pustiu ntr-un Eden adevrat i (ertil prin intermediul acelei (urtuni teri'ile, i l-a druit lor ca o proprietate incontesta'il, i c, de asemenea, locuinele erau gata n di(erite locuri ale acestei ntinderi, care a (ost ntr-adevr sl'atic nainte! Ele erau deja complet aprovi,ionate cu de toate i au (ost, cu siguran, de asemenea, create de ctre puterea dumne,eiasc pur a ?mului pe care ei @-au menionat! [4] Cnd (emeile au au,it acest lucru de la soii lor ele au vrut imediat i (r mult ntr,iere s caute acele case minunate! Cu toate acestea, 'r'aii credeau c acest lucru nu ar (i posi'il nainte ca . ,ile s (i trecut, deoarece crpturile, gropile i gurile ar (i nc pline de noroi, n care cineva s-ar putea scu(unda complet, cu u urin, i s moar! [5] Cnd (emeile au au,it aceasta, au renunat, dar dup . ,ile ei au plecat s caute locuinele, i (iecare a gsit casa care i-a (ost alocat i imediat s-au mutat in ele! [6] @ocuinele au (ost a e,ate n a a (el nct s nu poat (i v,ute din indi(erent ce punct de pe drum de cltorii trectori, iar acest lucru a (ost (oarte 'un pentru locuitorii lor, pentru c n acest mod cltorii nu puteau 'ate la u a lor prematur i s-i tul'ure cu 1!888 de ntre'ri despre cum i cnd locuitorii iau construit casele i cum au (cut acest vechi de ert (ertil!
~ "1( ~

[7] =entru c deja dup cteva sptmni 'inecuvntarea )ea a devenit vi,i'il peste tot n de ert, i mulii samariteni i greci care au cltorit prin acest (ost de ert au ntre'at ,el aici i acolo despre cine a (cut acest de ert cultiva'il, i nimeni nu le-a putut da vreo e-plicaie! Iar cei care tiau nu s-au artat mult altor persoane, i la nceput deloc! 2umai dup ce cteva (ructe s-au copt, samaritenii au venit i s-au consultat, cu scopul de a decide cui acest teren ar tre'ui s-i (ie alocat dac nc nu era nici un proprietar, care s-a sta'ilit n acel loc! [:] 3tunci >lgon a venit la ei cu mai muli dintre nsoitorii si i a ,is celor care se consultau$ %=rieteni, acest de ert mare nu a (ost niciodat proprietatea cuiva, la (el cum marea ntins nu a (ost niciodat proprietatea msurat a cuiva! 2oi iudeii, care am (ost persecutai de ctre (arisei, deoarece nu am putut i nu am servit gndurile lor rele, am luat acest de ert n posesie s trim aici, i l-am (cut (ertil numai cu ajutorul &omnului cerului i al =mntului! #i ntr-adevr, Iehova *nsu i ni l-a dat nou ca o proprietate incontesta'il! =rin urmare, voi nu tre'uie s v mai consultai mai departe cui acest de ert ar tre'ui s-i (ie alocat, pentru c acesta a (ost deja luat n posesie de ctre 68 de (amilii, care, de asemenea, i-au sta'ilit locuina lor n aceast regiune!% [18] 3tunci cnd cei care se consultau acolo, au au,it aceasta de la ?lgon, au (ost neplcut surprin i
~ "16 ~

i au ntre'at un judector roman care a cltorit cu ei prin aceast regiune modul n care ei ar tre'ui s interprete,e acest lucru, deoarece de ertul era complet proprietatea samaritenilor, i samaritenii au avut, n general, dreptul de a-l poseda! [11] &ar judec'torul a spus$ %*n terenul n care a (ost mereu din timpuri imemora'ile un de ert complet, care este proprietatea nimnui i n care nu a e-istat, de asemenea, niciodat un proprietar care a (ost noti(icat de o instan cu privire la proprietatea sa, un ast(el de de ert este li'er i este alocat de ctre instana de judecat oricui care el nsu i s-a declarat c posesor al acestuia! &in moment ce ace ti oameni, crora cultivarea acestui (ost de ert total, poate (i acreditat, s-au declarat acum ca posesori, proprietatea incontesta'il este alocat acestora pe drept! [1"] #i, din moment ce ei au cultivat un de ert care nu era proprietatea nimnui nainte, ei, de asemenea, vor avea avantajul de a (i scutii de orice (el de ta-e timp de "8 de ani ntregi! &ac, totu i, dup o recolt 'un, ei vor alege n mod voluntar s dea impo,ite n cinstea mpratului, ei se vor putea 'ucura de protecie special de la Doma mpotriva tuturor situaiilor care sunt nesigure pentru ei! Eu, judectorul, n numele puternicului mprat de la Doma, am spus, i, ast(el, am poruncit!% [1.] 3st(el, prin acest act juridic a venit adevrat c nimeni nu putea contesta posesia de ertului cultivat de cele 68 de (amilii! *n civa ani, aceast regiune a
~ "1, ~

(ost una dintre cele mai (ructuoase i a (ost (oarte admirat de toi cltorii, i deja dup 1 an, posesorii au noti(icat instana n mod voluntar s plteasc impo,ite n cinstea mpratului, i prin (aptul acesta ace tia au (ost declarai i (cui ceteni ai Domei, ceea ce le-a dat multe avantaje! [1/] &e i au tre'uit s ndure ncercri grele, aceast nou comunitate sta'ilit a rmas cea mai pur mai muli ani, la (el ca aceea a esenienilor! Cu toate acestea, de asemenea, aceast cea mai (rumoas parte din 0amaria a ajuns la ruin prin r,'oaiele devastatoare i migraii, i curnd a devenit vechiul de ert din nou! [14] #i acum ne vom ntoarce la noi n ine din nou! Capitolul 00 #omnul cu ucenicii ,'i $ntr!un han $n ,amaria [1] *n aceea i ,i noi am intrat n ora ul 0amaria neam ca,at acolo ntr-un han mai retras! Cnd noi am intrat n han, imediat hangiul a venit prietenos la noi, pentru c el spera s c tige ceva de la noi! Cum ucenicii nu au mncat sau 'ut nc de diminea, ei erau deja (oarte (lmn,i i nsetai, ceea ce Eu, cu siguran, tiam de i ei nu s-au vicrit n secret ntre ei de data aceasta, a a cum era adesea ca,ul la ast(el de oca,ii! ["] #i, prin urmare, Eu 1nsumi am ntre'at hangiul imediat$ %=rietene, noi am (cut deja o cltorie (oarte lung a,i i nu am luat nimic, nc din n aceast diminea devreme, deoarece nu s-a putut
~ "1' ~

gsi niciun han de-a lungul ntregului drum, i ast(el ne este (oame i sete! Ce ne poi o(eri rapid s mncm i s 'em1% [.] C%rciumarul a spus$ %0untei aproape /8 de persoane! =rin urmare, o sum egal de pe te i pine, precum i, de asemenea, o sum egal de cni cu vin nu vor (i cu siguran prea mult!% [/] Eu I-am spus$ %&oar s pregte ti de dou ori mai muli pe ti, deoarece pe ti ti sunt de un tip mic, i atunci " pentru (iecare nu este prea mult! &ar ai grij s-i pregteasc repede i 'ine! #i ntre timp s ne dai vin, pine i sare!% [4] <iind un pic jenat hangiul a spus$ %&a, dragii i preio ii mei domni, totul ar (i 'ine numai dac eu a (i avea n maga,ie ceea ce dorii! +a (i oarecum di(icil cu pe tii i, de asemenea, cu pinea, deoarece nu am att de mult n maga,ie, deoarece hanul mea este, n general, doar cu greu a vi,itat, din cau,a locaiei retrase ne(avora'ile! &ar v pot servi n mod corespun,tor cu vin! =e scurt, tot ceea ce e-ist, de asemenea, vei primi, dar mai mult dect att, nici mcar &umne,eu nu poate dori de la om!% [5] Eu I-am spus$ %&e i ai spus acest lucru (oarte (rumos, cu toate acestea, tu e ti mai 'ine cu pe ti ti! dect ai spus aici! &ar tu e ti n secret un pic ngrijorat ca noi n cele din urm nu vom putea s pltim pentru ace ti 78 pe ti, i de aceea tu ai pretins c ai a avea o provi,ie mai mic! &a, tu e ti ntr-adevr puin aprovi,ionat cu pine ast,i, dar nu cu pe ti! &eci, nu (i ngrijorat i las repede ca
~ "19 ~

numrul de pe ti care sunt dorii s (ie pregtii, i adu-ne pine i vin!% [6] @a aceasta, hangiul a plecat repede, au nceput toi munca i a poruncit slujitorilor lui s aduc imediat pine, vin i lumin n camera de oaspei, pentru c era deja seara tr,iu, i ntunericul domina camera! 3tunci cnd camera de oaspei a (ost iluminat, hangiul a venit din nou la noi i ne-a asigurat c vom (i e-celent servii n jumtate de or! *n acela i timp, el s-a uitat (oarte atent la noi i nu tia de (apt ce a tre'uit s se gndeasc despre noi, pentru c unii dintre noi purtau haine grece ti, unii iudaice i unii, ca i )ine, haine galileene! [7] Cnd curio,itatea lui au devenit prea mare, hangiul (oarte politicos s-a ntors la unul dintre ucenici care era cel mai aproape de el, i anume >oma, i a spus$ %=rietene, permite-mi s i pun o ntre'are!% [:] >oma a spus$ %3colo n capul mesei este &omnul! 3dresea,-i ntre'area ta @ui! El i va da cel mai 'un rspuns! 2oi toi suntem ucenicii 0i i slujitori ai voii @ui!% [18] 3poi hangiul a venit la )ine i a spus$ %&oamne, iart-mi li'ertatea i ntr-o msur mai mare intru,iunea mea! Eu cu 'ucurie a dori s tiu copiii crei ri suntei! =otrivit m'rcmintei voastre suntei iudei, galileeni i, de asemenea, greci! Care este pro(esia voastr1 Cu siguran, nu suntei oameni de a(aceri, pentru c nu transportai mar(, nici nu prei a (i arti ti sau magicieni, pentru
~ ""0 ~

c artai prea cinstii pentru aceasta! #i cum ai putut ti c eu eram mai mult aprovi,ionat cu pine dect cu pe ti1 =e scurt, apariia voastr aici, n hanul meu retras i ntotdeauna doar rareori vi,itat pare un pic ciudat pentru mine! Iart-m dac *i vor'esc mai deschis dect de o'icei!% [11] Eu I-am spus$ %9ite, hangiu curios, dup ce noi ne vom ntri cu pine, vin i pe ti, Eu cu siguran i voi spune din ce ar suntem! &ar tu ai grij ca masa de sear s (ie repede pregtit i mai adu ceva vin i pine, pentru c noi am terminat deja prima cantitate (oarte moderat pe care ne-ai dato!% [1"] 3tunci cnd hangiul au,it aceasta de la )ine a plecat imediat i a adus su(icient pine i vin! [1.] Eu I-am spus$ %9ite acum, se pare c e ti, de asemenea, mai 'ine cu pinea dect nainte! &e asemenea, aceast pine *mi pare mai mare i mai 'un dect cea pe care ne-ai servit-o la nceput! Care este, de (apt motivul1% [1/] 2ota 'ene$ Eu cu siguran tiam motivul, i Eu l-am ntre'at pe hangiu, doar ca ast(el el s se e-amine,e! [14] @a ntre'area )ea hangiul a (ost (oarte surprins i el nu tia ce ar tre'uit s-mi rspund n acest sens! El a gustat pinea care i-a prut ciudat i, n opinia sa gustul i-a prut e-trem de 'un! [15] 2umai dup un timp hangiul a spus$ %Ciudat, pentru c alt(el eu tiu ntotdeauna ce este i ce se ntmpl n casa mea, dar de unde a o'inut soia
~ ""1 ~

mea n secret aceast pine cu adevrat regeasc, eu cu adevrat nu tiu! &ar este ntr-adevr (oarte minunat c maga,ia mea de pine este acum plin complet cu acest tip de pine! &ar indi(erent cum, eu m 'ucur c sunt aprovi,ionat n cel mai 'un mod cu pine din nou, cu siguran, pentru mai multe ,ile! &ar am s a(lu de la soia mea s tiu de unde aceast pine a (ost o'inut i cine a pltit pentru ea, i pentru ce sum! =entru c acest tip de pine regeasc este cu adevrat scump, i 1 de pine ar putea costa 'ine / monede!% [16] 3poi, el chemat-o pe soia sa i a ntre'at-o de unde a aprut pinea de tipul creia acum maga,ia sa de pine era 'rusc complet plin i ct de scump a (ost! [17] 0oia a gustat pinea, de asemenea, a (ost chiar mai surprins dect hangiul nainte i a jurat pe credincio ia ei c ea, de asemenea, nu tia ctu i de puin de unde a venit pinea! [1:] 3poi, ei au ntre'at, de asemenea, mai muli slujitori dac ar ti de unde multele pini 'une au ajuns n depo,itul pine! &ar ei, de asemenea, au jurat c ei nu tiu nimic despre aceasta! ["8] 3tunci Eu i-am spus hangiului$ %&e ce continui s ntre'i despre aceasta1 <ii 'ucuros c maga,ia ta este plin de pine, i s ai grij ca pe tii comandai s ajung repede pe mas! )ulte mistere pot (i re,olvate, mai tr,iu!%

~ """ ~

Capitolul 01 C%rciumarul $ntreab' despre #omnul [1] 3poi crciumarul a plecat cu soia sa i cu slujitorii la 'uctrie din nou, i, curnd dup aceea, pe tii comandai care erau (oarte 'ine pregtii i un castron mare plin cu linte 'ine gtit au (ost puse pe masa noastr, i am nceput s mncm! #i hangiul nsu i a tre'uit s ni se alture, a devenit (oarte vesel prin (aptul acesta i ne-a spus o mulime de lucruri despre toate lucrurile minunate pe care s-au ntmplat n 0amaria n urm cu civa ani! ["] =rintre altele, el 5hangiul6 a spus$ %0unt cu adevrat surprins de (aptul c voi, ca iudei, greci i galileeni prei s nu tii aproape nimic despre cele'rul galileean care cu apro-imativ " ani i jumtate n urm a venit aici cu civa discipoli i a relatat n (ormulri minunate despre venirea Degatului lui &umne,eu, i care a (cut minuni n i n apropiere de ora , care-I sunt posi'ile doar lui &umne,eu! #i, recent, ni te iudei au venit aici, care au spus c au (ost trimi i de El s proclame Evanghelia la toate neamurile! #i noi, de asemenea, i-am cre,ut pentru c au con(irmat, de asemenea, declaraia lor prin miracole remarca'ile, deoarece prin punerea minilor lor, n numele Celui care i-a trimis au vindecat 'rusc o mulime de oameni 'olnavi! *n plus, nvtura lor era e-act la (el ca cea pe care El *nsu i a o(erit-o aici, n timpul pe care lam menionat, i de aceea noi am cre,ut acei ucenici cu att mai mult!
~ ""# ~

[.] + rog s-mi spunei, acum c noi suntem att de 'ucuro i, mpreun, ce tii despre acel mare ?m, care este dup prerea mea cu adevrat mai memora'il mai presus, de orice, i care este, de asemenea, nlat mai presus de toi oamenii, pentru c pentru noi samaritenii, El este irevoca'il )esia cel promis, 0alvatorul i )ntuitorul oamenilor din puterea (iecrui du man al adevrului, iu'irii, vieii i li'ertii sale! ?h, v rog s-mi spunei dac i ce tii despre El, i, de asemenea, ce credei despre El!% [/] Eu am spus$ %=rietene, noi tim (oarte multe despre El i avem multe de a (ace cu El, dar dac El *nsu i a (ost aici n urm cu " ani i jumtate, dup cum spui, nvnd i (cnd minuni, tu o dat tre'uie s-@ (i v,ut personal1 0au nu ai avut oca,ia s-@ ve,i personal atunci cnd El a (ost pre,ent n acest ora 1% [4] C%rciumarul a spus$ %=rieteni, aceasta este acum pentru mine att de regreta'il! E-act n acel moment eu am (ost a'sent pentru c am avut de terminat o chestiune de a(aceri n >ir, i slujitorii mei au ajuns s a(le despre El cnd El era deja de peste muni i vai I*nsemnnd$ Lcnd el era deja departeMJ! Cnd Eu am ajuns acas cteva ,ile mai tr,iu, am au,it n tot ora ul i mprejurimile vor'ind despre nimic altceva cu e-cepia 3celui ?m, nvtura @ui i (aptele 0ale, care sunt att de incredi'il de mari i minunate c un strin ntr~ ""% ~

adevr nu ar putea s cread aceasta atunci cnd i se spune, chiar dac ele s-au ntmplat cu adevrat numai prin cuvntul i voina acelui ?m! [5] 3ici locuie te un doctor 'ogat cu o (emeie, care, dup cum tie toat lumea, n trecut, n ceea ce prive te castitatea ei, nu a avut un nume 'un! &octorul menionat tre'uie s-@ (i cunoscut pe acel ?m (oarte 'ine i el a primit, de asemenea, minunata putere de a vindeca tot (elul de 'oli numai prin punerea minilor sale! &e la acel doctor apoi eu am ajuns s cunosc, de asemenea, cele mai multe despre acest ?m al oamenilor! El, de asemenea, mia descris aspectul 0u e-terior, dar chiar i cu cea mai 'un descriere realitatea rmne ntotdeauna n ntuneric! *i poi (orma o imagine n imaginaia ta, care ns, n cele din urm, totu i nu va corespunde cu realitatea! #i ast(el, din motive lesne de neles eu nu pot avea o idee e-act a n(i rii a acelui mare ?m-&umne,eu! [6] *n ara 0amariei e-ist, de asemenea, un anumit Ioan IIoan care a su(erit de gut B a se vedea volumul 1 capitolul 6.J care merge prin mprejurimi, care nainte a (ost un cer etor, dar care acum, de asemenea, proclam altor persoane nvtura pe care el a au,it-o de la acel mare ?m! El nsu i trie te o via strict, i prin rugciune i punerea minilor sale n numele acelui ?m mare vindec, de asemenea, multe 'oli, i pe cei care sunt posedai de asemenea, el i eli'erea, de spiritele lor chinuitoare! Ei 'ine, acest om pe care eu l-am
~ ""( ~

menionat a venit, de asemenea, de cteva ori la mine i mi-a spus multe lucruri, i de aceea eu mereu l-servit n cel mai 'un mod n (uncie de a'ilitatea mea, dar totu i, eu nu-mi pot imagina complet modul n care acest mare ?m-&umne,eu arat! [7] Cu un an n urm, cnd eu am au,it de la muli cltori multe lucruri minunate despre activitile 0ale, eu am cltorit o lun ntreag s-@ gsesc i eu am ajuns n locul unde El a nvat i a lucrat cu puin timp nainte de aceasta! &ar cnd eu am ajuns n acel loc i cu ,el am ntre'at despre El, a (ost ntotdeauna$ %&a, cu " sau . ,ile n urm El a (ost aici i El a spus acest lucru i acela i a (cut acest lucru i acela,% i eu am v,ut, de asemenea, su(iciente dove,i ca s tiu c a (ost ntr-adevr a a! [:] =e scurt, eu am gsit o a'unden de dove,i valide c El a (ost acolo i a (ost activ, numai pe El *nsu i eu nu am ajuns s-@ vd nc! &ar de la un iudeu 'ogat din Aetleem, care a avut, de asemenea, multe de a (ace cu marele ?m-&umne,eu i care crede n El, eu am au,it c El vine la toate ,ilele de mare sr'toare n Ierusalim, de (apt, n templu, i nva oamenii, de i (ariseii ntunecai i ri sunt n cel mai nalt grad re'eli mpotriva @ui! #i de aceea eu, cu toate c eu sunt un samaritean, care este dispreuit de arhi-iudei, nc mai doresc s cltoresc la Ierusalim n timpul s(inirii urmtoare a templului i s vd dac poate o dat ajung a-@ vedea pe acel mare ?m-&umne,eu!
~ ""6 ~

[18] &ar, ntre timp, un cltor poate deja s m (ac mai mult dect (ericit numai dac el poate smi spun o mulime de lucruri despre El! &ac el poate (ace acest lucru i dac el, de asemenea, n credina sa se con(ormea, cu acel mare ?m care a devenit cu adevrat s(nt pentru mine, atunci el i poate petrece timpul cu mine n cas, atta timp ct vrea, poate sau i place, i ca,area lui i chiar i cea mai 'un mncare nu l vor costa nimic! *ntr-adevr, dac voi putei s-mi spunei, de asemenea, multe lucruri despre acel ?m minunat - dar complet n con(ormitate cu adevrul - atunci cu mine voi, de asemenea vei plti (actura cea mai u oar! 3st(el, oamenii mei dragi, spunei-mi, de asemenea, ceva despre El!% [11] Eu am spus$ %&a, dragul meu prieten, Eu pot s i spun o mulime de lucruri despre marele tu ?m&umne,eu, n care plintatea <iinei divine este ntrupat, iar n cele din urm chiar s-i art cea mai adevrat imagine a 0a doar dac tu i-ai putea ine gura ta su' control pentru cteva ,ile, dar n acest moment tu nu pari a (i un campion!% [1"] C%rciumarul a spus$ %&a, atunci cnd este vor'a despre s(ntul meu ?m-&umne,eu >u ai putea avea dreptate, pentru c ceea ce i d cuiva o 'ucurie att de mare i deplin strne te inima, iar el cu greu poate pstra tcerea! Cu toate acestea, dac este necesar, de asemenea, atunci eu pot s tac! +oi toi putei (i complet siguri de asta!%
~ "", ~

Capitolul 0* Miracolul cu pe&tii nobili E1F Eu I-am spus$ %Ei 'ine, atunci, Eu voi vedea dac pot s i spun ceva (rumos i adevrat despre marele tu ?m! 3 a c ascult$ ["] 9ite, n msura n care tiu Eu i n con(ormitate cu cele mai 'une cuno tine ale )ele acel ?m este acela i Iehova care, de asemenea, a vor'it cu 3dam, 2oe, 3vraam, Isaac i Iacov, cu )oise i nc muli ali pro(ei! &i(erena dintre atunci i acum este doar c n acel moment El, ca &omnul etern al tuturor creaturilor, a vor'it cu spiritul tre,it al omului doar ca cel mai pur 0pirit plin de iu'ire, via, plin de cea mai mare nelepciune, trie, putere i autoritate, i s-a revelat pe 0ine n acest mod pentru ei! Cu toate acestea, n acest timp, @ui i-a plcut a a cum El a promis de mai multe ori prin gura proorocilor - s- i asume El *nsu i un corp, acest lucru din dragoste (oarte mare pentru oamenii de pe acest =mnt, pe care El i-a creat pentru a deveni copiii 0i i crora El, deja din timpul lui 3dam, le-a dat El *nsu i acel numele, i ca s-i educe pentru 0ine ca un >at vi,i'il, ast(el nct ace tia s (ie, s triasc i s locuiasc ve nic cu El, unde El *nsu i ve nic trie te, creea, i conduce in(initul! [.] &e aceea este scris$ @a nceput a (ost Cuvntul curat, i &umne,eu era Cuvntul, prin gura patriarhilor de =mnt, a tuturor oamenilor cu adevrat nelepi i a pro(eilor! Cu toate acestea, Cuvntul ve nic, ast(el &umne,eu *nsu i, este acum carne! &eci, El a devenit o <iin 9man, i ast(el
~ ""' ~

>atl a venit la copiii 0i, dar ei nu @-au recunoscut! 3st(el, El a venit la proprietatea 0a, i ei nu vor s-@ recunoasc ca pe singurul adevrat i ve nic >at! &ar totu i, e-ist, de asemenea, muli care-@ recunosc ca Cel care El este, i care se con(ormea, cu toat dragostea numai lui! 3ce tia sunt att iudei, precum i neamuri mai mult dect iudei! =rin urmare, con(orm Cuvntului 0u, lumina va (i luat de la iudei i va (i dat neamurilor! [/] &ac poi evalua ceea ce Eu i-am spus acum despre acel mare ?m cu siguran vei (i capa'il s conclu,ione,i c Eu cu siguran *l cunosc pe acel mare ?m (oarte 'ine!% [4] C%rciumarul a spus plin de 'ucurie$ %?h, oh, oh, aceasta este uimitor de 'un i remarca'il! 3ceasta este, de asemenea, credina noastr! Eu cu 'ucurie am vrut s v mrturisesc acest lucru deja cu mult timp nainte, dar pentru c nu suntei samariteni a tre'uit s procede, inteligent pentru a nu m e-pune la anumite cuvinte nepoliticoase, inutile, a a cum s-a ntmplat deja de cteva ori cu mine! &eoarece, n opinia mea, ceea ce este s(nt nu este pentru porci, care merg prin jur, n (aa ochilor no tri n mndra (orm uman i care ne consider pe noi ca (iind mult mai puin dect ceea ce se cred ei a (i! [5] &ar din moment ce aceasta este opinia voastr despre ?mul-&umne,eu, voi suntei, de asemenea, gratuit, invitaii mei, indi(erent de ct timp vrei s stai cu mine! &e i eu nu sunt un hangiu 'ogat, eu
~ ""9 ~

nc mai am su(iciente n maga,ie pe care le putem consuma ntr-un an! ?h, 'ucurie i mai mult dect mare 'ucurie (aptul c am gsit n voi prieteni att de nalt luminai i credincio ii (ideli n singurul &umne,eu adevrat al lui 3vraam, Isaac i Iacov! &ar acum s (ii servii imediat cu mai mult din cel mai 'un vin, i, mpreun cu acei pe ti prea puini - care erau toi de tip prea mic i pentru c eu am doar o provi,ie (oarte mic de pe ti rma i - / miei vor (i sacri(icai i 'ine pregtii rapid, pentru ca ast(el de prieteni adevrai ai lui &umne,eu s nu su(ere de (oame sau de sete, n casa mea!% [6] Eu I-am spus hangiului$ %Eine mieii n via pentru ,iua de a,i, Iar n loc de aceasta, prive te n marele tu re,ervor pentru pe ti, pentru c Eu am impresia c totu i o mulime de pe ti mari i no'ili din lacul Cheni,aret sunt n el! &ac sunt civa dintre ei acolo, atunci apro-imativ /8 de 'uci s (ie pregtite pentru noi!% [7] *n timp ce el ridica din umeri, hangiul a spus$ %Cu cteva sptmni n urm erau civa dintre ei n el, dar dac ace tia sunt nc n el acum B a a cum >u ai o'servat aceasta, cu un discernmnt, care este total ine-plica'il pentru mine - eu nu ndr,nesc s spun! &e i eu nu am (ost pre,ent atunci cnd ei au scos pe tii din marele meu re,ervor pentru pe ti, i ast(el ar putea (oarte 'ine s (ie civa dintre ei rma i, dar va (i greu s gseasc /8 de 'uci! &a, n marea piscin de provi,ii, care este la cteva 'uci de teren
~ "#0 ~

deprtare de aici, nc mai am un stoc su(icient de mare de tot (elul de pe ti, dar acolo nu vor mai (i muli pe ti no'ili n aceasta, pentru c un pe te no'il este un pe te prdtor, i dac l amesteci cu ali pe ti, el cau,ea, mari daune! [:] &ar, pentru c >u m-ai (cut att de (ericit cu mrturia >a, eu voi merge pe cuvntul >u i voi veri(ica oricum pe tii no'ili! &ac destul de curios ar (i la (el ca i cu pinea despre care nc de departe, nu-mi este clar modul n care acestea s-au nmulit i nno'ilat, atunci aproape c eu va tre'ui s gndesc$ >u, de asemenea e ti un mesager autori,at al acelui mare ?m, al singurului meu &omn i &umne,eu! #i eu cred c nu voi (i departe de adevr dac v consider pe toi ca atare! &ar acum eu voi merge la pe tii no'ili!% [18] 3tunci hangiul a prsit camera repede i a mers la soia lui, care nc era ocupat n 'uctrie pentru personalul casei, iar el i-a spus! [11] &ar -emeia i-a ,is$ %?, tu, om prea credul! &e unde cre,i tu c acei /8 de pe ti vor veni1 2u vei gsi nici unul acolo, pentru c eu i-am vndut pe toi acum 4 ,ile medicului care a dat o cin mare, i am pus 'anii (rumo ii n ca'inetul tu, i eu cred c el a ordonat cuiva, care a tre'uit s rmn tcut, s umple maga,ia pentru pine cu pine regal n schim'ul (avorii care i-a (ost o(erit lui!% [1"] C%rciumarul a spus$ %9ite, tu ai (ost ntotdeauna o (emeie creia i-a (ost greu s cread! 3cesta poate (i a a, dar este mult mai pro'a'il s nu
~ "#1 ~

(ie a a! Cu toate acestea, necredina ta nu m va mpiedica s veri(ic re,ervorul mare pentru pe ti! Indi(erent dac tu vei merge cu mine sau nu este la (el pentru mine!% [1.] &up aceste cuvinte ale hangiul soia sa a plecat cu el, oricum, i ce surprin i au (ost amndoi cnd au v,ut re,ervor pentru pe te plin cu pe ti cei mai no'ili, ast(el ace tia au (ost ntr-adevr uimii! [1/] &in nou, hangiul a chemat tot personalul su i i-a ntre'at serios dac ar ti vreodat cum acei muli i (oarte costisitori pe ti no'ili au ajuns n re,ervorul pentru pe te! &ar toi au jurat pe Ceruri c ei nu tiu! [14] 3tunci hangiul a spus$ %*ntr-adevr, aceste lucruri nu se ntmpla ntr-un mod natural! 9nul dintre oaspeii care au venit aici n seara aceasta, care sunt toi ntr-un (el misterio i, acesta tre'uie s (i (cut aceasta!% [15] #i, cnd el s-a ntors spre soia sa i personalului su de la 'uctrie, a spus$ %=e scurt, ace ti pe ti au venit aici dintr-o dat ntr-un mod miraculos, cu sutele n acela i timp! &eci, n loc de /8, luai imediat 48! <acei un (oc mare i pregtii-i n cel mai 'un mod, pentru c eu nsumi voi mnca ceva din ace ti pe ti!% [16] 3poi ajutoarele au intrat imediat n aciune i au luat pe tii dorii din re,ervorul pentru pe ti! #i nainte ca o or s (i trecut, (rumo ii pe ti no'ili au (ost pu i 'ine pregtii n (aa noastr pe mas!
~ "#" ~

Capitolul 0. C%rciumarul 1l recunoa&te pe #omnul [1] Aut crciumarul era deja n (aa noastr, cu noi, n sala de mese i l-a adus i pe (iul su cel mai mare cu el, care era or' de un ochi! ["] Cnd a venit la noi (iind pe deplin uimit, el 5hangiul6 Mi-a spus$ %Aun i drag prieten, imediat dup mrturisirea >a despre marele ?m, eu am 'nuit c unul dintre voi ar putea s (ie un mesager autori,at, e-cepional, al marelui ?m-&umne,eu, pentru c cei mici sunt trimi i primii, i acum cei mai mari urmea,! &ar acum c eu am v,ut, de asemenea, re,ervorul cel mai mare plin cu pe ti no'ili - i acest lucru pe Cuvntul >u - eu nu pun la ndoial c voi suntei evident mesageri ai acelui mare ?m-&umne,eu, despre care >u ai dat acea mrturie complet adevrat! 9nul dintre voi va (i cu siguran cel mai important, i n (inal eu cred c tu e ti acea persoan! &ac este a a, atunci >e rog smi spui, ast(el nct pot s *i pot da o onoare (oarte special, pentru c doctrina noastr este ntotdeauna$ %onorea, pe cel cruia onoarea i se datorea,!% [.] Eu I-am spus$ %2u v (acei griji despre aceasta acum! Este adevrat c Eu sunt primul dintre ace ti nsoitori ai mei, dar ntr-un mod (oarte di(erit dect cre,i! &ar este 'ine ca pe ti no'ili sunt acolo, i nc este un vin 'un! >ot restul va deveni clar mai tr,iu, iar aceasta la momentul potrivit! [/] &ar care este pro'lema cu (iul tu pe jumtate
~ "## ~

or', de acolo1% [4] C%rciumarul a spus$ %3h, de unde tii >u c el este pe jumtate or' i c el este (iul meu1% [5] Eu I-am spus$ %?h, nu este att de ciudat s vd aceasta, pentru c el arat mult ca tine! >u e ti spiritual pe jumtate or' i acest (iu al tu este or' ntr-un mod natural! *n cele din urm voi amndoi putei (i ajutai! 3cei ucenicii ai acelui mare ?m minunat despre care tu tocmai ai relatat nu (ost capa'ili s vindece acel ochi al (iului tu1% [6] C%rciumarul a spus$ %&a, ei au ncercat aceasta, dar nu au reu it! &e asemenea, acel Ioan a (ost aici pentru acest motiv de cteva ori, dar nici el nu a reu it nici s dea napoi lumina ochiului (iului meu! #i ast(el el va tre'ui s suporte acest mic discon(ort cu r'dare! &in moment ce eu am (ost de prere c voi ai (ost, pro'a'il, ucenicii nc i mai puternici ai &omnului, l-am lsat pe el s vin cu mine nuntru, spernd c voi, poate l-ai putea! &ar din moment ce nu suntei, el se poate ntoarce s lucre,e n 'uctrie!% [7] Eu I-am spus$ %3h, de aceea el tre'uie s rmn acolo! El cu siguran va deveni mai devreme dect te v,tor!% [:] C%rciumarul a spus$ %&ar, drag prieten, uit-te la ochii mei! Eu pot vedea e-trem de 'ine cu am'ii mei ochi! 3tunci cum poate (iul meu pe jumtate or', s devin mai devreme v,tor dect mine1% [18] Eu am spus$ %Eu i-am spus nainte c tu e ti doar spiritual pe jumtate or', i (iul tu pe jumtate
~ "#% ~

or', (i,ic va primi mai devreme lumina complet n ochii lui dect tine lumina su(letului tu! &ar acum nimic mai mult despre (aptul acesta, deja sunt aici pe tii pe care i vom mnca, pentru c prima mas pentru mai mult de /8 de oameni a (ost oarecum puin, n ciuda (aptului c tu ai adugat o porie de linte! &ar de data aceasta, tu i (iul tu ar tre'ui s mncai cu noi! 0oia ta nu ar tre'ui s primeasc nimic de mncat din ace ti pe ti ast,i, pentru c este greu a o (ace s cread! )ine ea i poate pregti, de asemenea, un pe te pentru ea i s i ntreasc credina ei!% [11] Cnd pe tii au (ost pu i pe mas i am luat mai nti un pe te pentru )ine, apoi imediat toi ucenicii )ei au luat o cantitate considera'il de produse alimentare, deoarece era deja cunoscut de mult timp pentru ei (aptul c acest tip de pe te era cel mai 'un! 2oi am mncat i am 'ut cu 'ucurie i noi de multe ori am vor'it despre marele om din Calileea, pe deplin ludndu-@ i onorndu-@! 3cest lucru l-a (cut hangiul e-trem de vesel, i a a de (iecare dat cnd el a propus un toast pentru El cu paharul su de vin i i-a e-primat dorine nalte de (ericire pentru El! *n plus, unul dup altul ucenicii )ei au relatat anumite evenimente care au avut loc n cltoriile noastre i, de asemenea, o mulime de lucruri despre copilria )ea, care au (ost (oarte apreciate de ctre crciumar! [1"] Cnd ei au terminat de spus pove tile lor, care au durat aproape pn la mie,ul nopii, hangiul s-a
~ "#( ~

ntors la mine cu cererea$ %&ragul meu i neo'i nuit de nelept =rietene, >u mi-ai spus acum att de multe despre acest mare ?m-&umne,eu c eu nsumi, acum, deja m consider persoana cea mai (ericit din ntreaga lume, i acest lucru este, de asemenea, ntr-adevr a a cum eu sunt n cea mai mare parte, dar acum m-a simi complet (ericit i la (el de (ericit ca cel mai mare nger din Cer, numai dac eu a putea vedea 'ine o imagine asemntoare a acelui mare ?m-&umne,eu! =rietene, >u m-ai promis mie deja nainte c >u mi vei arta una! &ac >u ai una cu >ine, eu >e rog s mi-o ari!% [1.] Eu i-am spus$ %&a, da, ai dreptate, Eu i-am promis i Eu, de asemenea, mi voi ine promisiunea )ea, dar Eu de asemenea i-am mai spus, dup aceea, atunci cnd tu i-ai adus (iul pe jumtate or' la noi, c el va deveni mai devreme complet v,tor i c tu n cele din urm vei deveni, pro'a'il, de asemenea, complet v,tor n su(letul tu pe jumtate or'! =entru c atta timp ct tu e ti pe jumtate or' n su(letul tu nu vei (i capa'il s distingi adevrata imagine a &omnului i *nvtorului i s te uii la aceasta plin de via! =rin urmare, las-l pe (iul tu s vin la )ine acum, apoi Eu voi vedea dac pot s-i deschid ochiul or' i s i-l umplu cu lumin!% [1/] &up aceste cuvinte ale )ele, care au surprins hangiul, el l-a pus pe (iul su n (aa )ea i a spus 5hangiul67 % =rietene aici este (iul meu! >e rog s
~ "#6 ~

ncerci >u acum, de asemenea, s a(li dac >u poi reu i s-l (aci v,tor!% [14] Eu am spus$ %<oarte 'ine, prietenul )eu, Eu vreau ca Nora', (iul tu, s vad! 3 a s (ie!% [15] &up aceste cuvinte ochiul or' al (iului a devenit v,tor! >atl i (iul au (ost pur i simplu uimii de aceast vindecare 'rusc, iar -iul a spus$ %=rinte, acest ?m tre'uie s (ie mult mai strns legat de acel mare ?m-&umne,eu dect toi ceilali care au ncercat s m vindece n numele @ui! 3ceia au spus$ %*n numele &omnului Isus Iehova, s (ie lumin n ochiul tu!% #i ve,i, nc a rmas or'! &ar acest ?m a spus$ %Eu vreau ca Nora', (iul tu, s vad! 3 a s (ie!% &eci =rietenul nostru m-a vindecat prin propria 0a putere, cnd El a spus$ %Eu vreau aceasta!% =rin urmare El este marele ?m-&umne,eu *nsu i i nimeni altcineva! #i tu, tat, nc e ti pe jumtate or', n su(letul tu, dac nu poi vedea aceasta imediat, i El *nsu i este imaginea cea mai adevrat a @ui *nsu i, plin de viaa, puterea i tria lui &umne,eu, pentru c numai &umne,eu poate spune$ %Eu vreau aceasta%, iar omul poate spune doar$ %<ie ca &umne,eu, &omnul voiasc acest lucru sau acela!M [16] &up ce (iul a spus toate acestea, de asemenea, hangiul a devenit v,tor, )-a recunoscut i a c,ut n genunchi naintea )ea, i )a rugat s-l iert! [17] &ar Eu i-am spus$ %=rietene, pentru ce tre'uie s te iert1 =entru (aptul c )-ai recunoscut a'ia
~ "#, ~

acum1 Eu am vrut n (elul acesta! #i a a, (i complet (ericit acum! &ar nu spune nimnui n casa ta nainte de a-i spune Eu! &ar ai grij acum ca noi s primim un loc de dormit! )ine vom determina ce s (acem n continuare!% [1:] Crciumarul s-a ridicat acum de la sol i a nceput s-)i mulumeasc peste msur pentru c l-am considerat vrednic de o mil att de nepreuit! ["8] &ar Eu i-am spus$ %2u (ace prea mult tam-tam cu privire la aceasta, ast(el nct atenia personalului din casa ta s nu (ie atras prematur spre )ine! &ac soia ta, ceilali copii ai ti i personalul tu vor vedea c Nora' poate vedea i v vor ntre'a pe tine i pe el cum a devenit v,tor, atunci spunei$ oaspeii care au venit aici au (ost capa'ili s (ac acest lucru, pentru c marele &omn este mai mult cu ei dect cu cei care nu au reu it s vindece ochiul or' al lui Nora' n numele @ui! &ar acum mergi i ( s (ie pregtit un loc de dormit pentru noi!% ["1] 3poi hangiul a plecat i a lsat /8 scaune de odihn s (ie pregtite pentru noi n marele dormitor! 3poi el s-a ntors s-)i arate plin de respect drumul! 2oi ne-am ridicat de pe 'ncile noastre i am plecat s ne odihnim! [""] Cu toate acestea, hangiul totu i a vor'it cu soia sa i, de asemenea, cu copiii si aduli despre multe lucruri, dar el nu )-a trdat, de i soia sa a (cut de cteva ori o'servaia c poate Eu *nsumi a putea (i n cele din urm c *nvtorul miraculos care cu " ani i jumtate n urm (cut semne att de mari n
~ "#' ~

0amaria! Ea a cre,ut c, pentru anumite motive Eu, eventual, nu am vrut s ) (ac cunoscut imediat, a a cum a (ost ca,ul n timpul primei )ele vi,ite n acest ora ! Ea se va uita la mine )ai atent n timpul ,ilei, pentru c ea a avut norocul s m (i v,ut de cteva ori n timpul primei )ele pre,ene n acest loc! #i dup aceast conversaie, de asemenea, (amilia hangiului a adormit i s-a odihnit cu noi pn la rsrit! Capitolul 0/ ,ensul spiritual al evenimentelor din han [1] &imineaa, toat lumea a (ost n curnd ocupat n cas pentru a pregti o 'un mas de diminea pentru noi! 2oi ne-am ridicat, de asemenea, de pe scaunele noastre de odihn i am plecat din nou n camera de oaspei unde masa era (ost mpodo'it cu o'iecte de servit (oarte 'ogate i costisitoare! Era mult aur i argint, precum i (aa de mas era (cut din cel mai (in 'Ossus Ipn, (in din India i EgiptJ! i la margini aur i perle erau (ost esute n ea! &e asemenea, 'ncile de lemn de o ,i nainte au (ost schim'ate cu scaune 'ogat mpodo'ite! ["] 3tunci cnd ucenicii Mei au v,ut aceasta, ei au spus$ %&oar, prive te &oamne i *nvtorule, modul n care acest hangiu te onorea,! ? ast(el de atenie la un hangiu noi aproape nu am e-perimentat nicieri n alt parte!% [.] Eu am spus$ %+oi credei c Eu sunt (oarte mulumit cu aceasta1 2umai n dragostea hangiului
~ "#9 ~

Eu *mi gsesc plcerea, dar n aceast splendoare deloc! &ar din moment ce Eu tiu cu sigurana cu ce (el de credin i cu ce (el de dragoste hangiul se leag de )ine - de i el doar a au,it despre )ine i a avut, prin urmare, dorina puternic de a m vedea o dat personal n viaa lui B Eu am venit cu voi n casa lui ast(el nct el s ) gseasc, s ) recunoasc i n cele din urm s ) vad, de asemenea, (oarte aproape de el! &e ce Eu am rnduit n acest (el i de ce Eu am lsat, de asemenea, s se ntmple voi, care suntei succesorii i discipolii )ei cei mai importani, i care ar tre'ui s nelegei mai ales secretele *mpriei )ele pe =mnt, tre'uie s au,ii aceasta i s o avei e-plicat din gura )ea! [/] Iat, de asemenea, n viitor, vor e-ista o mulime de oameni, cnd ei vor au,i despre )ine, ei ) vor cuta peste tot cu mare ,el, i, de asemenea *mpria )ea! &ar (iind pe jumtate or'i n su(letul lor, ei cu toate acestea nu m vor gsi cu totul, atunci cnd vor cltori dup )ine dintr-un loc n altul! Cnd oamenii le vor spune, dup ce ei )-au cutat$ %El a (ost aici i acum este acolo i acolo doar mergei acolo, atunci cu siguran *l vei gsi%! Cei care ) vor cuta, se vor gr'i la acel loc s ) gseasc, i totu i ei nu ) vor gsi, pentru c a a cum v-am artat n mod repetat, muli vor spune$ %9ite, El este aiciM, sau MEl este acoloM sau %El este n aceast cas%, sau %n acea camer%, dar apoi nu vor crede aceasta! =entru c dac cineva
~ "%0 ~

crede n )ine, (r ndoial, i ) iu'e te cu adevrat n inima lui mai presus de toate i, prin urmare, de asemenea, pe aproapele su ca pe el nsu i, i dac el are, de asemenea, o dorin, cresctoare, continu s ) vad personal i s ) cunoasc pe )ine i voia )ea tot mai adnc i mai clar, voi, Eu n acela i mod ca i aici voi (i pre,ent ntr-un mod (oarte nea teptat (oarte aproape de el, cu toate c el nc crede c Eu sunt undeva ntr-un loc ndeprtat necunoscut, iar apoi Eu *nsumi ) voi (ace cunoscut (oarte aproape de el, trind cu el n aceea i cas i mncnd cu el! [4] Cel care vrea cu adevrat s ) gseasc, s ) vad i s vor'easc cu )ine n viitor, cnd ) voi (i ntors la Cerurile )ele din nou, nu ar tre'ui s ) caute n lume sau n anumite case, temple sau camere, ci cel mai aproape de el, aceasta nsemnnd n inima lui! #i oricine ) va cuta n acest mod, de asemenea, ) va gsi, dar, de i Eu voi (i cu el, el nu ) va recunoa te pe )ine, atta timp ct el va rmne pe jumtate or' n su(letul su! [5] ? persoan este pe jumtate oar', n su(letul su atta timp ct ea - de i ea cre te n credina n )ine i n iu'irea sa pentru )ine - ajunge din timp n timp n tot (elul de mici ndoieli i condiii aspre de via prin intermediul in(luenelor multiple ale lumii! #i, prin urmare, el, n continuare, nc nu va (i con tient de )ine, cu toate c Eu sunt de multe ori (oarte aproape de El i acione, i vor'esc cu el ca
~ "%1 ~

un prieten (oarte 'un! #i apoi el ) ntrea' cu o veneraie deplin, credin adevrat i, de asemenea, plin de iu'ire unde sunt i dac el va ajunge vreodat s ) vad, i cum i cnd, i dac aceasta se va ntmpla deja n aceast lume sau doar mai tr,iu, n cealalt lume ve nic a e-istenei! [6] <iul su pe jumtate or' (i,ic, indic sen,orialul i mintea persoanei! 0en,orialul este ochiul care nc poate vedea n continuare aceast lume! )intea este ochiul care este or' pentru aceast lume i ademenirile sale i, prin urmare, este ntors nspre interior, dar pe care Eu l pot vedea i pe care Eu *l vindec i l lumine, complet! &e ndat ce acest ochi devine viu, curnd supune ochiul sen,orial, care poate vedea lumea i l ntoarce, de asemenea, nspre interior! 3tunci cnd se ntmpl acest lucru, ntreaga persoan devine luminat i v,toare, i ea curnd ) vede i ) recunoa te, iar apoi ea este surprins de (aptul c nu a (ost n msur s m recunoasc att de mult timp, deoarece Eu am (ost (oarte aproape de el deja de o lung perioad de timp i a (i putut (i u or recunoscut n activitatea )ea i n vor'a i nvtura )ea prin intermediul multor (apte! [7] Ceea ce v-am spus acum, de asemenea, voi putei nva oamenii i, ast(el, s le artai c Eu m uit la toat lumea acas, care ) caut mai nti cu credin adevrat, din aceasta, din dragoste pentru )ine i din aceasta, din iu'ire (a de
~ "%" ~

aproapele! 3mintii-v 'ine aceasta!% [:] 9cenicii, mai ales Iacov al )eu cel n vrst )i-au mulumit (oarte mult pentru aceast iluminare, pentru c - a a cum a spus deja - acest ucenic era cel mai ocupat cu corespondenele spirituale, precum i Ioan i =etru! Capitolul 00 ,plendoarea de pe mas' $n timpul mesei de diminea)' [1] &up ce Eu am terminat aceast e-plicaie, hangiul a venit cu (iul su cel vindecat s ne spun c masa de dimineaa va (i n curnd e-celent preparat pe mas! #i, n acela i timp, el )i-a cerut (oarte respectuos s(atul s tie ce tre'uie s (ac, pentru c soia sa i copiii si n permanen l deranjau s le spun cine sunt Eu i de unde am venit, din moment ce Eu am (ost capa'il s (ac ochiul or' al (iului su complet sntos din nou, (r nici un alt mijloc de ajutor! El, ca i (iul su nu au vrut s ) trde,e pentru c Eu le-am inter,is! ["] &ar Eu am spus$ %&in moment ce Eu repede *mi voi continua drumul )eu, dup masa de diminea, tu poi apoi s le de,vlui cine sunt Eu i de unde am venit, pentru c dac tu le spui acum direct, pre,ena )ea va (i n curnd cunoscut n tot ora ul, i apoi vei (i cu adevrat n pro'leme din cau,a aglomerrii de oamenii din casa ta! &up plecarea )ea tu tot vei avea mult de a (ace cu cei curio i! Cu att mai mult ar (i ca,ul n timp ce Eu sunt nc pre,ent!%
~ "%# ~

[.] Crciumarul i (iul su au (ost complet mulumii cu acest lucru i au plecat pentru a avea grij de masa de diminea! [/] 3ceasta a (ost imediat pus pe mas n vase de argint, precum i vinul n cupe de argint mari! <ar(uria )ea i paharul de vin erau (ost (cute din cel mai pur aur, i eu l-am ntre'at pe hangiu de ce a (cut acest lucru, din moment ce Eu nu sunt mulumit niciodat cu o ast(el de splendoare pmnteasc! [4] #i el s-a plecat pro(und naintea )ea, i a ,is 5hangiul67 %?, &oamne i *nvtorule, este adevrat c eu tiu c >u nu e ti niciodat mulumit cu ast(el de lucruri, i c, atunci cnd noi >e onorm i >e ludm, >u e ti mulumit doar atunci cnd se (ace cu o inim care este plin de iu'ire pur, iar n mine >u ai gsit deja pe cineva care >e-a onorat i >e-a ludat mai presus de toate n inima lui i care de acum nainte vrea s >e onore,e i s >e laude chiar mai mult, n acest mod! #i m-am gndit c a comite un pcat, dac eu, de asemenea, nu Ei-a o(eri Eie, ca cel mai mare &omn al Cerului i al =mntului, onoarea, n modul n care este deja dat oamenilor, care au o stim anume! [5] =entru c >u ai creat =mntul ntreg, cu tot ceea ce acesta conine i, de asemenea, ast(el, aurul i argintul! #i ast(el, de asemenea, aceste metale care au (ost recunoscute de ctre oameni pentru o lung perioad de timp deja ca cele mai no'ile i, prin urmare, de asemenea, cele mai valoroase ~ "%% ~

mrturisesc iu'irea >a, nelepciunea, puterea, mreia i onoarea! #i, prin urmare, n simplitatea mea, eu cred c este mai 'ine ca >u, ca Creator, de asemenea, al aurului i al argintului ar tre'ui s (i onorat n modul nostru uman cu aceste metale, n loc de a comite o specul ru inoas cu ele sau de dragul de a duce cele mai sngeroase r,'oaie i a aduce ca din iad o calamitate nmiit asupra sracei umaniti!% [6] Eu am spus$ %&a, da, tu ai, desigur, dreptate n acest sens! &ac toi oamenii ar crede la (el ca tine, i inima lor ar avea aceea i atitudine, atunci aurul, argintul, perlele i toate pietrele scumpe, preioase, nu i-ar aduce la de,astru! &ar, pentru c oamenii consider c este important s l onore,e pe &umne,eu cu aur, argint, perle i pietre preioase, ncep s gndeasc destul de di(erit i, ast(el, au, de asemenea, n curnd o atitudine di(erit, i deci ar (i (oarte nenelept din partea lui &umne,eu, dac El sar (i lsat onorat cu ceea ce a cau,at cele mai multe i mai mari de,astre n rndul oamenilor n toate timpurile! [7] &e asemenea, patriarhii =mntului au gndit ca tine, i l-au onorat pe &umne,eu naintea altarelor de aur i argint i i-au e(ectuat rugciunile lor onoratoare, de laud n temple care erau 'ogat mpodo'ite cu aur, argint i tot (elul de pietre preioase, dup cum putei vedea n templul din Ierusalim! &ar care a (ost re,ultatul acestora1 Iat, tocmai prin (aptul acesta metalele menionate,
~ "%( ~

perlele i pietrele preioase au devenit e-trem de preioase n imaginaia oamenilor! [:] 3tunci cnd n cele din urm ei au estimat o valoare prea mare pentru aceste lucruri cu care s-au nchinat lui &umne,eu, ei au nceput s sape din ce n ce mai mult n pmnt pentru a cuta aur, argint, perle i pietre preioase i prin aceasta ei, ncet, @-au uitat pe &umne,eu i s-au gndit c @-ar onora deja e-trem de mult pe &umne,eu i vor primi daruri milostive enorme atunci cnd ace tia ar putea pune n cinstea @ui o 'ucat mare de aur, argint sau o mulime de pietre preioase pe altar! [18] &ar, din moment nu toi oamenii au (ost att de capa'il a gsi ceea ce este menionat pentru a plcea lui &umne,eu, ei au ntre'at patriarhii - care erau, de asemenea, preoi, n acela i timp - cte oi, vaci, 'oi sau, de asemenea, viei, precum i tauri tre'uiau s o(ere lui &umne,eu n loc de att i att de mult aur i argint s-@ mulumeasc, la (el de mult ca i cel care-I o(er aur i argint lui &umne,eu! [11] 3poi, 'trnii i preoii o'servat (oarte curnd c era posi'il u or i, de asemenea, mai mult sau mai puin ino(ensiv s com'ine o a(acere pro(ita'il cu religia, i aceasta a (ost, de asemenea, (oarte util pentru a ridica religios i reasigura oameni! #i a a preoii au nceput s cntreasc aurul, argintul, perlele i pietrele preioase i s le determine valoarea lor n (uncie de numrul a cteva animale, i mai tr,iu, de asemenea, n (uncie de cantitatea de cereale, (ructe, lemn 'une de construcie,
~ "%6 ~

materiale pentru m'rcminte, vin i de asemenea, o mulime de alte lucruri! [1"] =rin aceasta, au provenit relaiile de schim' i comerul ilicit, reaua schim'are a 'anilor, apoi invidia, ura, (uria, persecuia, minciuna, n elciunea, des(rul i splendoarea pmnteasc, importana, superioritatea, mndria i dispreul printre oameni, deoarece ace tia nu- i mai msoar valoarea lor n con(ormitate cu no'leea su(letului lor interioare, ci numai prin greutatea aurului i argintului, perlelor i pietrelor preioase, n mrimea turmelor, cmpurilor i viilor i mrimea posesiei a nc alte lucruri! [1.] =rin (aptul c sracii erau invidio i pe 'ogai i au nceput s- i reduc 'ogiile lor prin tot (elul de trucuri, nu a durat mult pn cnd (urtul, ja(ul i crima s vin la scurt timp dup aceasta, ceea ce este evident, pentru c atunci cnd materialismul predomin tot mai mult i mai mult, spiritualul ajunge la ruin, i, n (inal &umne,eu va deveni pentru oameni un vechi, u,at, nesemni(icativ i inutil concept pe care ei nu i-@ mai pot imagina! 3poi lipsa total de &umne,eu i prin (aptul acesta, toate relele imagina'ile sunt comune pentru toat lumea, n modul cel mai lipsit de scrupule! Ar'aii iau armele, i n a(ar de oamenii despre care ei cred c sunt mai 'uni, ncerc s supun partea rului cu violen, i atunci cnd aceasta reu e te, vor e-ista legi peste care vor (i pedepsele cele mai severe atunci cnd acestea nu sunt respectate! #i acest
~ "%, ~

lucru este modul n care dictatorii - i opus lor sclavii - apar pe =mnt! [1/] Iat, toate acestea sunt re,ultatul atunci cnd oamenii (olosesc aurul, argintul, perlele i pietrele preioase pentru indi(erent ce cult e-terior, gndindu-se c aceste lucruri sunt cele mai pure i mai no'ile materiale! [14] *n ceea ce prive te nchinarea e-terioar i glori(icarea lui &umne,eu, acest lucru a (ost deja luat n grij de ctre &umne,eu *nsu i, din eternitate, pentru c acesta este motivul pentru care El a creat Cerul i ntreaga natur vi,i'il, acest ntreg =mnt, @una, 0oarele i 0tele nenumrate, care sunt corpuri cere ti de o asemenea magnitudine, care cu greu poate (i rostit, i c sunt pline de lumin i cele mai (rumoase lucruri, i creaturi mici pe cmpii lor (oarte mari i vast i cmpuri, i acest lucru este su(icient despre glori(icarea e-terioar a marelui &umne,eu i 0tpn peste toate, din eternitate, i, ast(el, El nu are nevoie de aur i de argint, nici de perle i nici de o piatr tiat i lustruit a acestui =mnt! [15] 0ingura adevrata venerare i glori(icare, care-I este plcut lui &umne,eu const n i ar tre'ui s constea ntotdeauna ntr-o inim curat, care-l iu'e te pe &umne,eu mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine ns i, i, prin urmare, de asemenea, - ceea ce este acela i lucru - prin pstrarea cu (idelitate a poruncilor pe care El le-a dat tuturor oamenilor prin )oise! >ot restul este
~ "%' ~

de ertciune i prostie, de asemenea, atunci cnd aceasta se (ac de ctre o persoan pur care este plcut lui &umne,eu! Este adevrat c &umne,eu este onorat la e-terior de anumite persoane, cum ar (i (ariseii i preoii pgni i preotese care se nchin la idoli, i, de asemenea, de oameni aparent evlavio i care sunt slujitori numai cu ochii, i de ipocrii n timp ce ei n i i sunt complet necredincio i n El, i niciodat nu au cre,ut n El, i aceasta pentru 'ani i alte o(erte considera'ile, dar acest lucru nu este numai lipsit de valoare pentru &umne,eu, ci aceasta este o urciune n ochii @ui, iar acest lucru este, de asemenea, ca,ul cu tot ceea ce este mre i genial n ochii lumii! 3minte te-i acest lucru, prietenul meu, din moment ce l-ai au,it acum din gura Celui care nu se las s (ie onorat i ludat de niciun (el de materie, ci numai de o inim curat, care este complet dedicat @ui i cu o voie dedicat!% [16] <iind (oarte jenat hangiul a spus acum$ %&oamne i 0tpne, din eternitate, dac aceast onorare de la mine, care este, de asemenea, e-terioar, a a cum eu pot vedea clar acum, nu-Ei este plcut, atunci totul ar tre'ui s (ie imediat aranjat di(erit!% [17] Eu am spus$ %@as totul a a cum este acum, pentru pe tii sunt 'ine pregtii i de aceast dat vor (i la gust, de asemenea, la (el 'uni n platouri de aur i argint, iar vinul de asemenea! &ar las-le deoparte data viitoare!%
~ "%9 ~

[1:] Crciumarul a (ost mulumit cu acest lucru, i noi am nceput s ne mprt im din masa de diminea! Capitolul 02 Dcoala pro-etului [1] *n timpul mesei, hangiul )-a ntre'at dac el nu ar tre'ui s lase pe ascuns ca medicul s tie c Eu am (ost aici! ["] Eu I-am spus$ %3tunci ai (ace un e(ort inutil, pentru c el i soia sa au cltorit peste ar i vor veni acas doar n cteva ,ile! Cnd vor veni la tine, tu le poi relata despre toate lucrurile care s-au ntmplat aici n timpul a'senei lor! Iar acum noi vom continua s mncm i s 'em netul'urai!% [.] 3poi noi cu 'ucurie am mncat i am 'ut, precum i hangiul i (iul su vindecat, i ei au ludat n mod continuu gustul 'un al pe tilor no'ili! [/] C%rciumarul nu a putut ine o remarc 'un pentru sine, pentru c el a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, pe tii care au (ost creai la nceput n apele =mntul, de asemenea, cu siguran c aveau un gust mai 'un dect cei care au (ost procreat ntre ei, deoarece ace ti pe ti no'ili, de asemenea, nu au (ost procreai, ci nou-creai de >ine, ?, &oamne i *nvtorule, i, prin urmare ei, de asemenea, au un gust att de e-trem de 'un!% [4] Eu i-am spus$ %&a, da, tu ai putea (i drept n acest sens! #i n acela i mod, de asemenea, cuvntul care vine din gura )ea este mult mai puternic i mai activ dect atunci cnd este rostit de ctre pro(ei,
~ "(0 ~

dar cuvintele lor pot (i consolidate n (iecare persoan cu aceea i putere atunci cnd prin aciune sunt 'ine pregtite n voina i inima omului! [5] Cuvntul )eu este deja +iaa n sine i i (ace vii pe toi n care-l aud, cu o inim doritoare, pentru c atunci +iaa, care este 'a,a tuturor (ormelor de via, trece direct n viaa omului! Cuvntul pro(etului este cu toate acestea, doar un indicator de ncredere i arat cum omul poate ajunge la Cuvntul viu din gura )ea i prin care aceasta poate trece n viaa spiritului! [6] Eu v spun vou tuturor$ n cele din urm, toat lumea va tre'ui s (ie instruit de ctre &umne,eu n inima lui, pentru cine n cele din urm nu va (i instruit de ctre >atl sau de 0piritul lui &umne,eu din mine pe calea iu'irii pure pentru )ine i a aproapele su, nu vine la )ine, <iul iu'irii ve nice, care este @umina ve nic, Calea, 3devrul i +iaa n sine, pentru c Eu sunt n )ine nsumi nelepciunea >atlui! Cu toate acestea voi nu nelegei toate acestea complet, acum, dar vei nelege atunci cnd dup nlarea )ea, vei (i renscut n 0piritul din )ine, pentru c acesta este 0piritul viu al ntregului adevr care trie te complet ve nic n sine, i v va conduce n toat nelepciunea! &eci, tu ai avut dreptate atunci cnd ai spus c pe tii nou creai erau incompara'il de un gust mai 'un dect ce care au (ost procreai mai tr,iu ntre ei!% [7] 3tunci hangiul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, eu am au,it multe lucruri despre coala
~ "(1 ~

(ostului pro(et, care a (ost (oarte comun mai ales n timpul judectorilor, i care, de asemenea, a continuat s e-iste i dup aceea, n timpul regilor pn aproape n timpul nostru! &ar totu i, eu nu am (ost niciodat n msur s descopr n mod clar n ce au constat leciile i e-erciiile lor de (apt! &ar, din momentul n care cineva a devenit un pro(et n con(ormitate cu adevrul deplin, 0piritul &omnului a vor'it incon(unda'il prin gura lui, ceea ce a (ost, de asemenea, dovedit prin (aptele mai multor mari pro(ei! [:] *n ce au constat, de (apt aceste lecii i e-erciii ale colii unui pro(et1% [18] Eu am spus$ %3scult, prietenul meu, lucrurile care s-au ntmplat n acea perioad - doar n toate tipurile de corespondene, ca pregtire a acestui timp pre,ent - stau acum ndeplinite naintea voastr! *n acea coal judectorii i preoii, care au (ost tre,ii n spirit, au acceptat, n maniera copiilor lui 3aron, care erau deja de la na terea lor educai ntr-un mod pur i 'un de prini temtori de &umne,eu, i, desigur, mai ales 'ieii, care erau mai presus de toate (i,ic complet snto i i puternici! 3colo ei mai nti tre'uiau s (ie cali(icai n citit, socotit i scriere! &up aceea, ei erau 'ine instruii n 0criptur, i anume n cri ale lui )oise, i apoi, de asemenea, n geogra(ia i etnologia =mntului n msura n care era cunoscut de oameni! [11] *n acela i timp, ei erau atent ndemnai nu doar
~ "(" ~

s cunoasc poruncile lui &umne,eu, ci, de asemenea, s le in att de strict i pe ct posi'il, din voina lor li'er i s ia deci,ii pe cont propriu! &e asemenea, n (uncie de vrsta lor i de gradul de de,voltare spiritual erau e-pu i la o mulime de teste i ncercri, ast(el nct n interior s ajung la convingerea vie s tie ct de mult puterea lor a crescut deja pentru a re,ista ntregii lumi i ademenirilor sale! [1"] Ei n special a tre'uit s (ie protejai mpotriva lenei, care este mama tuturor celorlalte pcate i rele, i, prin urmare, ace tia au (ost, de asemenea, ndemnai s (ac tot (elul de munci (i,ice, care erau potrivite puterii lor (i,ice! [1.] &up ce au crescut i s-au ntrit n auto-negare i au c tigat victoria asupra lor n i i, ei erau ndrumai spre sinele lor interior, prin tiina corespondenelor, prin care ei ajungeau la credina vie i o'ineau o voin nendoielnic n unirea cu voia lui &umne,eu pe care ei o cuno teau 'ine i pe care, de asemenea ei au o'servat-o precis din deja copilria lor! 3st(el, ei, de asemenea, erau (ost deja capa'ili a e(ectua mai multe semne pentru c propria lor voin a devenit una cu voia lui &umne,eu, i credina lor ca o lumin adevrat, vie din Ceruri nu mai permitea ndoial n inimile lor iluminate! [1/] &up ce toate acestea au venit n ordinea vie i adevrat, ei devin plini cu 0piritul lui &umne,eu, prin credina lor vie i voina lor care a (ost uni(icat
~ "(# ~

cu voia lui &umne,eu n toate aciunile lor, (iecare dup propriile sale capaciti individuale! =rin (aptul acesta, vederea lor interioar a primit o gam mai larg de vedere, i a a ei au prev,ut, de asemenea, lucruri viitoare i evenimente n imagini corespondente care apoi le-au scris pentru generaiile urmtoare! [14] ?ricine a do'ndit aceast condiie n care a avut vi,iuni, a do'ndit, de asemenea, cuvntul viu interior n pro(un,imea (iinei lui interioare i, prin urmare a au,it glasul &omnului n sine, i acesta a (ost Cuvntul lui &umne,eu, pe care pro(etul l-a anunat oamenilor ca i cum ar (i (ost din gura lui &umne,eu, i, de (apt, a tre'uit s-l anune pentru c el a (ost ndemnat de 0piritul lui &umne,eu, care era predominant n el! Iat, n (elul acesta a (ost coala pro(eilor, i n modul pe care vi l-am descris, oamenii erau (ormai ntr-o coal real i adevrat a vieii pentru a deveni pro(ei!% Capitolul 08 (ro-e)ii adev'ra)i [1] &ar s-a ntmplat, de asemenea, de multe ori ca oamenii evlavio i, care ntotdeauna a cre,ut cu trie n &umne,eu i @-au iu'it cu toat inima lor, s (ie tre,ii pentru a deveni pro(ei adevrai, de asemenea, (r ca mai nti s (i vi,itat (recvent o ast(el de coal! 3st(el )oise i 3aron au (ost mari pro(ei ei n i i n timp ce ei nu au (ost instruii n nicio coal pentru acest lucru, deoarece credina lor, inima lor, acestea au (ost dedicate lui &umne,eu
~ "(% ~

i &umne,eu *nsu i a (ost coala lor! &e asemenea, Ilie i Iona, Iosua i 0amuel au devenit pro(ei adevrai, (r nici o coal precedent, pentru c &umne,eu *nsu i a (ost *nvtorul lor i coala lor! ["] &e asemenea, patriarhii au (ost majoritatea v,tori i pro(ei, (r coal, pentru c numai &umne,eu, la care ei au aderat i pe care ei @-au cre,ut (r s se ndoiasc, a (ost la coala n care El i-a descoperit voia @ui pentru ei! #i chiar n aceste vremuri au (ost clarv,tori i pro(ei care nu au (ost instruii ntr-o coal pentru clarv,tori i pro(ei, pentru c &umne,eu se uit ntotdeauna numai la inima oamenilor i nu la coala n care cineva a atins o capacitate sau alta! [.] 9it-te la ace ti ucenici ai )ei! 2ici unul dintre ei nu a v,ut vreodat o coal de pro(ei, i totu i, muli dintre ei vor e(ectua lucruri mai mari dect toi v,torii i pro(eii vechi, pentru c numai Eu sunt *nvtorul lor i coala lor, i n (elul acesta va (i i va rmne pn la s(r itul vremurilor de pe acest =mnt! [/] Cu toate acestea multe coli vor (i ridicate n viitor, din care nenumrai nvtori i prooroci mincino i vor aprea, dar numai (oarte puini pro(ei adevrai n con(ormitate cu voia lui &umne,eu! [4] 3devrat v spun vou$ de acum, doar cel care va crede n )ine, ) va iu'it pe )ine mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine nsu i i care n mod activ va urmri nvtura )ea, va deveni un v,tor i un pro(et! &e aceea, nu oricine crede i strig$
~ "(( ~

%&oamne, &oamne,% va intra n *mpria )ea, ci doar cel care va (ace voia )ea, care este n mod clar e-primat n nvtura )ea! [5] =rin urmare, de asemenea, voi nu ar tre'ui s (ii pur i simplu doar asculttori goi ai cuvntului )eu, ci voi ar tre'ui s acionai n mod direct n (uncie de aceasta, atunci vei primi n voi n iv adevrata *mprie a lui &umne,eu! &ar nu v a teptai niciodat c *mpria lui &umne,eu, care este o *mprie a vieii interioare, s vin la oameni cu semne e-terioare i splendoare e-terioar i mreie, pentru c este n voi! ?ricine o va cuta n el nsu i, n modul n care v-am artat i nu o va gsii n acest mod, o va cuta n ,adar n ntreaga lume i n toate stelele! [6] 3st(el, calea ctre adevrata, via *mprie a lui &umne,eu este (oarte ngust i adesea npdit de toate tipurile de tu(i uri spinoase! 9milina i autonegare sunt numele lor! ?amenii lume ti, a'solut, nu pot merge pe ea! [7] &ar cel care crede n )ine i pstrea, poruncile )ele, nu va (i rnit la picioarele sale de spinii de pe calea spre *mpria lui &umne,eu! &oar un nceput serios este di(icil! &ar cnd serio,itatea rmne i atunci cnd acesta nu va (i sl'it de tot (elul de re(lecii lume ti, do'ndirea n ntregime a *mpriei lui &umne,eu este (oarte u oar, deoarece pentru cel care ntotdeauna se strduie te n mod serios complet pentru *mpria lui &umne,eu n el nsu i, jugul )eu va (i moale i
~ "(6 ~

povara pe care Eu i-o voi da s o poarte va (i u oar, i cuttorilor serio i ai Degatului adevrat al lui &umne,eu, Eu le voi striga mereu cu voce tare n inima lor$ %+enii la )ine toi, voi cei care suntei o'osii i mpovrai! Eu, *nsumi vin s v ntlnesc deja pentru mai mult de jumtate din drum i vreau s v ntresc i s v nviore, pe deplinG [:] =entru cei care totu i doar ) vor chema %&oamne, &oamneM, dar sunt n cea mai mare parte interesai i concentrai pe lucruri pur lume ti, i doar oca,ional se strduiesc spre ceea ce ine de *mpria lui &umne,eu, voi spune$ %&e ce voi, oameni lume ti, ) chemai pe )ine, i de ce strigai1 Inima )ea nc nu v-a cunoscut! @sai cele care v preocup acum i v voi da, de asemenea, ajutorul pe care l dorii!% 3devrat, Eu v spun$ ast(el de oameni nu vor gsi de aceast parte, pro'a'il, niciodat Degatul adevrat i viu al lui &umne,eu n ei n i i, i ei vor (i nvtori, v,tori i pro(ei ri pentru semenii lor, iar de cealalt parte, va (i pentru ast(el su(lete pe jumtate moarte incompara'il mult mai di(icil a cuta i a gsi *mpria lui &umne,eu n ei n i i! [18] =rin urmare, toat lumea s munceasc, atta timp ct durea, ,iua, pentru c atunci cnd va veni noaptea, va (i cu greu posi'il a lucra! 3i neles, prietenul )eu, de asemenea, ceea ce Eu am spus acum1% [11] C%rciumarul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule peste toate, i mulumesc pentru
~ "(, ~

aceast lecie din adncul vieii mele interioare! 3cum, situaia cu privire la vechea coal a pro(eilor este complet clar pentru mine! &ar, n acela i timp, eu te ntre', de asemenea, cnd eu - mai serios dect a (ost ca,ul pn acum - voi merge pe calea ngust i spinoas a *mpriei lui &umne,eu, dac >u ndurtor ai dori, s vi s m ntlne ti deja de la primul pas, i s m ajui, ast(el c n timpul n care eu mi voi continua drumul pe calea ngust i spinoas a vieii, s nu devin o'osit, descurajat i ner'dtor!% Capitolul 0: +rm%ndu!L pe #omnul E1F Eu i-am spus$ %Ceea ce tu )i-ai cerut acum, Eu deja am (cut acum, i, prin urmare, >u vei (i capa'il s i continui drumul cu u urin, deoarece pentru cine viaa )ea de lumin strluce te pe calea sa nu se va mai poticni niciodat cu u urin de o piatr i el va ti cum s evite spinii! Cel care merge cu )ine, va avea un drum accepta'il de 'un peste tot! Cu toate acestea, cel care merge (r )ine la *mpria lui &umne,eu, care este mpria interioar a vieii i tot adevrul, va avea un drum lung, ngust i (oarte spinos de parcurs intermediul, a a cum acesta a (ost ca,ul cu mulii 'trni nelepi ai tuturor oamenilor de pe =mnt, i cum va (i i, de asemenea, va rmne n viitor! ["] &e acum nainte va (i u or pentru tine, precum i pentru o mulime dintre cei care )-au v,ut i )-au au,it i care cred n )ine complet! &ar urma ii lor
~ "(' ~

vor ajunge la *mpria lui &umne,eu numai prin credina lor! ?ricine ) vede i ) aude pe )ine, crede cu u urin i ast(el poate tri i aciona, de asemenea, cu u urin dup cuvntul )eu! &ar cel care, n viitor, nu ) va mai vedea (i,ic i va (i mult mai di(icil de a ajunge la adevrata *mprie, vie a lui &umne,eu, pentru c el tre'uie s cread ceea ce mesagerii care sunt trimi i i vor spune despre )ine! [.] Cu toate acestea, dac acesta accept de 'unvoie ceea ce el aude n inima lui i crede, i va simi adevrata 'ucurie datorit adevrului pe care el l-a au,it, atunci n curnd 'ote,ul cu 0piritul din )ine va veni peste el, iar apoi el va vedea poarta deschis spre *mpria lui &umne,eu! &in acel moment nainte, de asemenea, pentru cei care nu au (ost martori ai pre,enei )ele acum, drumul spre *mpria lui &umne,eu va (i u or! [/] &ar 'ucurai-v, acum c tii toate acestea despre (aptul c &umne,eu a determinat acestea deja de la primul nceput! Iar atunci cnd vei vor'i oamenilor despre )ine i *mpria )ea, spunei-le ce v-am spus Eu acum, dar mai presus de toate, (acei-i s neleag c *mpria )ea nu este din lumea aceasta, ci c este Degatul interior al ntregului adevr i al ntregii viei n pro(un,imea interiorului sinelui omului! ?ricine a gsit aceasta n el nsu i i a intrat n ea prin credin vie i iu'ire activ, a cucerit lumea, judecata i moartea, i va avea n mod constant viaa ve nic!
~ "(9 ~

[4] Cu toate c raiunea uman gnde te c lucrurile pe care Eu vi le-am spus acum sunt o ne'unie, totu i, aceasta este cea mai mare nelepciune a ntregii viei din &umne,eu! +a (i 'ine pentru cel care nu va (i jignit de aceasta! [5] 2imeni nu poate ti toate lucrurile care stau ascunse n om i care sunt necesare pentru viaa lui, cu e-cepia spiritul, care este i rmne n cel mai pro(und interior al sinelui omului! #i ast(el, nu, nici un om nelept lumesc nu tie cine este &umne,eu *nsu i i ceea ce este n El, ci numai spiritul lui &umne,eu, care ptrunde toate adncurile! [6] Cu toate acestea, atunci cnd spiritul din om nu este tre,it ca adevrata lumin a vieii, este ntuneric n om i el nsu i nu se cunoa te, dar atunci cnd, prin credina n )ine, i prin iu'irea pentru )ine i pentru aproapele spiritul din om este tre,it i iluminat la o lumin strlucitoare, spiritul ptrunde n pro(un,ime ntregul om, i apoi omul poate vedea ceea ce este n el i s se cunoasc! #i cine se cunoa te pe sine, cunoa te, de asemenea, pe &umne,eu pentru c adevratul i eternul spirit al vieii din om nu este un spirit uman, ci un 0pirit dumne,eiesc n om, alt(el omul nu ar (i o imagine a lui &umne,eu! [7] &ac ai neles 'ine acest lucru, noi acum, dup ce am (ost ntrii n trup i spirit, vom prsi masa noastr i ne vom ncepe cltoria noastr la Calileea!% [:] >oi )-au asigurat c au neles 'ine aceasta i ei
~ "60 ~

)i-au mulumit pentru aceast lecie! [18] Cu toate acestea, hangiul )-a ntre'at dac nu a pre(era s rmn n casa lui pn la prn,! [11] &ar Eu i-am spus$ %9ite, totul n aceast lume are timpul su, ast(el, de asemenea, a veni, a sta i a pleca! #i Eu tiu unde nc ast,i o mare lucrare ) a teapt pe )ine, i, prin urmare, Eu tre'uie s merg la locul unde acea lucrare ) a teapt! *n plus, ntr-o or o mare caravan de oameni de a(aceri din Ierihon va veni la tine i apoi vei avea multe de (cut! ?amenii de a(aceri vor (i n msur s i spun multe lucruri despre )ine! 0pune-le, de asemenea, c Eu am (ost aici, dar nu le spune ce drum am luat!% [1"] Crciumarul )-a asigurat nc o dat c el va respecta strict tot ceea ce el a recunoscut c voie a )ea i )i-a mulumit nc o dat pentru lucrurile 'une pe care Eu le-am (cut pentru el! #i Eu am dat un semn ucenicilor s plecm! [1.] 3tunci noi cu adevrat ne-am ridicat i am plecat pe drumul nostru! Hangiul i (iul su vindecat )-au escortat pentru mai mult de 1!888 de pa i i apoi s-au ntors acas plini de amintiri 'une! Capitolul 09 Ginecuv%ntarea roditoare $ntr!un sat mic din ,amaria [1] Cnd hangiul a venit acas, so)ia lui i-a spus pe un ton suprat$ %&e ce nu m-ai chemat cu ceilali copii, ast(el ca i eu, de asemenea, mpreun cu ceilali copii s putem spune n mod corespun,tor
~ "61 ~

la revedere acelui minunat )ntuitor1% ["] C%rciumarul a spus$ %<emeie, dac ar (i (ost necesar, atunci )ntuitorul *nsu i v-ar (i chemat cu siguran, dar din moment ce chiar nu era necesar, tu nu ai (ost chemat din cau,a micei tale necredinei! #i dac ai (i ajuns s-@ cuno ti pe )ntuitor mai ndeaproape, atunci n curnd ntregul ora ar (i tiut despre pre,ena @ui, ceea ce El nu a vrut, i a a este 'ine pentru c El *nsu i a lsat totul s se ntmple a a! Curnd, cnd doctorul nostru va veni din nou acas i ne va vi,ita cu siguran, voi vei au,i curnd destule despre cine a (ost, de (apt minunatul )ntuitor! [.] &ar acum ai grij s pregte ti totul, pentru c n apro-imativ jumtate de or o caravan considera'il de oameni de a(aceri va veni n hanul nostru, a a cum ntr-adevr a toate tiutorul )ntuitor m-a anunat n preala'il, iar atunci vom avea multe de (cut! 3st(el, ve,i c totul n 'uctrie s (ie pregtit!% [/] Cnd (emeia a au,it aceasta, ea a mers n gra' la 'uctrie i a pus toi slujitorii 'r'ai i (emei la lucru, pentru c acum ea a cre,ut ceea ce ia spus hangiul despre ceea ce Eu l-am anunat! [4] 3tunci cnd toate tipurile de mncruri, care erau, de o'icei, servite oamenilor de a(aceri, au (ost aproape complet gata pentru a (i mncate, caravana care a (ost anunat de )ine a sosit! <iind e-trem de surprin i ei au ntre'at cum ar (i putut ti hangiul acest moment dinainte ca ei s ajung la acel
~ "6" ~

moment! [5] Ei au vor'it nc o mulime despre acest lucru dup aceasta, i oamenii de a(aceri au neles repede cum hangiul a tiut momentul sosirii lor! 3poi, civa oameni de a(aceri, care au deja mai multe au,it despre )ine nainte, au cre,ut n )ine! [6] *ntre timp noi am cltorit n lini te, i n jurul prn,ului am ajuns aproape de un sat care nc era locali,at n 0amaria! *n jurul satului erau muli copaci (ructi(eri, mai ales smochini, meri i piersici, iar ucenicilor le plcea s se sature un pic cu aceste (ructe! [7] Cnd noi am ajuns pe deplin n sat, ucenicii au ntre'at civa steni pre,eni, dac ei ar putea culege o parte din (ructe! [:] ,'tenii au spus$ %3ceasta este surprin,tor! +oi iudeii vrei s mncai (ructe de la noi samaritenii1% [18] +cenicii, au spus$ %Este adevrat c suntem iudei, dar noi nu suntem (ariseii care v ursc, i, prin urmare, am dori cu 'ucurie s mncm (ructele din copaci - dac dorii s ni le dai noi - i noi de asemenea, dorim s v pltim pentru ele!% [11] 3tunci s'tenii au ,is$ %)ncai ct de mult dorii! Cu toate acestea, 'anii nu-i vom accepta de la voi, pentru c noi, de asemenea, nu @-am rugat pe &umne,eu, o(erindu-I 'ani s 'inecuvnte,e pomii no tri (ructi(eri, iar El i-a 'inecuvntat oricum!% [1"] 3tunci ucenicii s dus la ei i au mncat dup dorina lor, i cu ct mncau mai mult, cu att mai plini deveneau pomii!
~ "6# ~

[1.] ,'tenii au o'servat curnd acest lucru, s-au dus la ucenici, i au ,is$ %Cum ai mncat de (apt 'inecuvntarea copacilor no tri1 2oi am o'servat (oarte clar c pomii no tri nu numai c nu- i pierd (ructele, dar copacii devin, de asemenea, n mod vi,i'il plini, att de mult nct crengile i ramurile lor cu greu pot suporta greutatea! +oi nu ai o'servat aceasta, din moment ce mncai (ructele att de indi(erent1 Este un miracol clar i ntr-adevr evident!% [1/] 3tunci, apostolul 9ndrei a spus7 %Ce vedei voi, noi vedem, de asemenea! Cu toate acestea, nu noi, cei care mncm provocm aceasta, ci iu'irea voastr de,interesat (a de aproapele (ace aceasta! 2oi suntem strini pentru voi i voi ospitalieri ne-ai permis s mncm (r plat (ructele dulci din pomii vo tri (ructi(eri de care voi cu osteneal tre'uie s avei grij n aceast regiune! 3ceasta a (ost pe placul lui &umne,eu &omnul, i, prin urmare, El a 'inecuvntat acum n mod clar, vi,i'il, pomii vo tri (ructi(eri naintea ochilor vo tri i ai no tri, datorit prieteniei i dragostei pe care ne-ai artat-o nou! [14] Este adevrat c acest lucru se ntmpl (oarte rar n aceste vremuri, i se ntmpl rar, pentru c este, de asemenea, e-trem de rar ca prietenia i iu'irea s (ie druit cltorilor strini, (r ca ei s tre'uiasc s plteasc pentru aceasta! =entru c indi(erent unde te duci i a tepi un serviciu prietenos de la cineva, acesta se (ace contra cost,
~ "6% ~

dar din iu'ire pur de aproape se (ace la (el de rar ca acest miracol (ericit al lui &umne,eu, dup cum putei vedea acum n (aa ochilor vo tri! [15] &eci, rmnei n permanen credincio i n practica iu'irii de aproape de,interesate, i n dragostea lui &umne,eu prin inerea poruncilor @ui, atunci nu va tre'ui niciodat s v mai plngei cu privire la vreo lips a 'inecuvntrii lui &umne,eu! &umne,eu rmne ntotdeauna i ve nic acelea i, doar oamenii sunt schim'tori, ei @-au uitat pe El n into-icaia lor lumeasc i considerare preceptele @ui ca un produs al purei iscusine a omului i vor (ace atunci orice raiunea lor consider c este 'un! Cu ast(el de credin i ast(el de mod de a aciona n (uncie de credina lumeasc, &umne,eu nu se mai uita cu ochiul lui de mil i iu'ire la oamenii care @au uitat aproape complet, ci cu ochiul lui de mnie! [16] *n aceste condiii, n viaa oamenilor, miracole divine, (ericite, devin (oarte u or i cu siguran evenimente e-trem de rare pe acest =mnt n rndul oamenilor! &ar unde sunt nc oameni care nc cred n &umne,eu, (r ndoial, care p,esc poruncile @ui i care nc nu i-au ntinat i poluat inimile i su(letele lor cu lcomia rea pentru mamona cel lumesc, &umne,eu *nsu i se arat naintea lor ntotdeauna ca un e-trem de 'un >at, care i 'inecuvntea, copiii 0i, a a cum aceasta s-a ntmplat de asemenea n timpul patriarhilor! &ar copiilor acestei lumi, care nu le mai pas de El, El *nsu i li se arat ca un judector neo'osit i El i
~ "6( ~

pedepse te cu tot (elul de pro'leme, i mna @ui dreapt 'inecuvnttoare nu se ntinde peste oamenii lume ti! [17] &ac, voi dragi simpli locuitorii ai acestui mic sat, care vei pune aceasta la inim, vei nelege, de asemenea, cu u urin de ce &umne,eu a 'inecuvntat n mod evident 'unvoina voastr!% [1:] 3tunci, un b'tr%n din sat a spus$ %=rietene, tu ai vor'it aici, cu (oarte mult nelepciune, n numele lui Iehova, i, prin urmare, de asemenea, tu ai artat c nu e ti un adept al relei nvturi a (ariseilor! >u ai complet aceea i atitudine cum o avem i noi i e ti cu adevrat dreptate n toate privinele! Eu sunt deja un cetean al acestui sat vechi, i tiu c locuitorii si nc sunt adepii strici ai preceptelor lui )oise, prin care &umne,eu a vor'it! #i serviciul pe care vi l-am (cut la cererea dumneavoastr, i pe care l-am (cut cu 'ucurie i cu toat inima noastr, noi l-am (cut deja multor alte persoane care au cltorit prin micul nostru sat i care erau (lmn,i i nsetai, dar o ast(el de 'inecuvntare miraculoas noi nu am e-perimentat niciodat, de i eu ast(el tre'uie s mrturisesc sincer c, n ciuda ntregii noastre genero,iti nu a tre'uit niciodat s ne plngem cu privire la vreo lips a 'inecuvntrii lui &umne,eu! &ar, a a cum am spus, noi nu am v,ut niciodat o ast(el de 'inecuvntare remarca'il de la &umne,eu! ["8] 3st(el se pare c e-ist o situaie (oarte special aici, care poate pentru motive (oarte nelepte tu nu
~ "66 ~

poi sau nu tre'uie s ne-o de,vlui! &ar a a s (ie! 3ceasta este acum un a a i,'itor miracol pe care nimeni nu-l poate nega, i noi nu dorim s punem ntre'ri suplimentare pentru a ti motivul real al acestuia! Cu toate acestea, un lucru atrage atenia mea$ c unul dintre voi, care v a teapt pe drum acolo nu a vrut s guste niciunul din (ructele noastre! Este El, pro'a'il, un arhi-iudeu care nu vrea s accepte nimic de la samariteni, sau @ui nu-i plac pomii (ructi(eri care cresc aici, n locul nostru1% ["1] 9ndrei a spus$ %=rietene, El nu este nici una nici cealalt! &ar cel care va ajunge s-@ cunoasc pe El, va nva mai mult dect toat lumea este capa'il s neleag vreodat! 3cesta este, de asemenea, motivul pentru care El este &omnul i 0tpnul nostru, al tuturor!% [""] 3ceste cuvinte ale lui 3ndrei au atras atenia 'trnului, i de aceea el a spus 5b'tr%nul67 %2u a (ost prerea mea corect atunci cnd am spus c, odat cu acest miracol i,'itor, n a(ar de mila special de sus, e-ist nc un motiv secret (oarte special1 #i c acest motiv secret poate (i cu siguran gsit n acel ?m, pe care tu @-ai numit &omnul i *nvtorul vostru! Este corect prerea mea1% [".] 9ndrei a spus$ %=rietene, dac ai impresia aceasta, atunci du-te la El i vor'e te cu El, pentru c noi tim ce avem de (cut i de spus, dar El este &omnul i poate (ace i spune orice voie te El!%
~ "6, ~

Capitolul 20 Motivul pentru care locuitorii sunt binecuv%nta)i [1] &up ce a au,it aceasta, b'tr%nul a venit direct la )ine i a spus$ %3scult, &omn i *nvtor al acestor oameni, care s-au sturat cu (ructele pomilor no tri! &e ce de (apt >u nu vrei, de asemenea, s te saturi cu (ructele coapte ale pomilor no tri, mpreun cu cei care cu siguran sunt ucenicii i slujitorii >i1% ["] Eu i-am spus$ %=entru c Eu nu doresc att de mult a mnca aceste (ructe dulci ale pomilor, ci mai degra' Eu dorit roadele mult mai dulci ale inimii i 'unvoinei voastre, pentru c dac cineva (ace unuia din ucenicii i slujitorii )ei adevrai un serviciu adevrat, altruist serviciu de dragoste, Eu accept acest lucru ca i cum el l-ar (i (cut pentru )ine! [.] Eu sunt cu &umne,eu i &umne,eu este cu )ine, i cei care sunt cu )ine sunt ast(el, de asemenea, cu &umne,eu, i &umne,eu este cu ei! &umne,eu este, de asemenea, cu toi cei care ntr-adevr cred n El, p,esc poruncile @ui i-@ iu'esc pe El mai presus de toate i pe aproapele ca pe sine nsu i! &ac cineva nu iu'e te pe aproapele su, (r plat - indi(erent dac el este cineva din propria sa ar sau un strin - i nu-l ajuta s ias dintr-o primejdie sau alta n timp ce el l poate vedea ca pe unul care arat ca el, ca o imagine al lui &umne,eu, cum poate s-@ iu'easc pe &umne,eul, pe care el nu-@ vede1 [/] &e aceea iu'irea adevrat, neegoist (a de
~ "6' ~

aproapele este una cu dragostea pentru &umne,eu, i &umne,eu rsplte te dragostea sa deja din aceast lume i odat ajuns de cealalt parte, n *mpria @ui l va rsplti chiar mai mult cu viaa ve nic! *ntr-adevr, nici mcar un pahar cu ap pe care l-ai dat cu o inim 'un unei persoane nsetate nu v va rmne nerspltit!% [4] G'tr%nul a spus$ %&oamne i *nvtorule, din cuvintele tale, eu conclu,ione, c >u e ti ntr-adevr un &omn i nvtor! 2oi am revigorat cltorii deja de o mulime de ori, pentru c noi avem un i,vor comun, care conine ap (oarte proaspt! 2ou, de asemenea, de multe ori ne-ar (i plcut s revigorm un cltor o'osit, cu o can cu vin, dac am avea aceasta, dar regiunea noastr este srccioas i via nu cre te 'ine aici! =entru a cumpra vin noi nu avem nici 'ani, nici turme n cantitatea care este necesar pentru aceasta, i, ast(el, noi putem ajuta doar mulii cltori sraci, o'osii cu ceea ce sumar avem! <ie ca, prin urmare, >atl drag, mare i atotputernic din cer s accepte voina noastr ca munc n sine!% [5] Eu i-am spus$ %3ceasta este, de asemenea, ceea ce El a (cut deja de o perioad de timp lung, i acesta este motivul pentru care voi nu ai cunoscut niciodat o primejdie e-cepional! #i n viitor El, ntr-un mod i mai remarca'il, va avea grija de 'unstarea voastr pre,ent i chiar mai mult de mntuirea su(letelor voastre! +oi putei (i a'solut siguri de aceasta, pentru c oricine, ca voi, are
~ "69 ~

ncredere n El, El nu-l va prsi niciodat! Chiar dac El de multe ori nu-l ajut imediat i clar vi,i'il, cu toate acestea, El nu-l va lsa s cad complet! [6] =entru c &umne,eu ncearc pe toat lumea nti, nainte ca El s ajute n mod clar! &ac dup toate ncercrile sale, el i-a pstrat credina i iu'irea pentru El, atunci El vine dintr-o dat, nainte de cineva s poat o'serva acest ajutor ntotdeauna clar de la &umne,eu, iar apoi 'inecuvntarea @ui rmne ntotdeauna cu cei credincio i ai 0i! 3mintii-v acest lucru, voi toi, i inei minte$ &umne,eu v-a testat pentru mntuirea su(letelor voastre! +oi ai ndurat 'ine testul, i, prin urmare, El a venit acum la voi cu o a'unden a 'inecuvntrilor 0ale rspltitoare, i 'inecuvntrile 0ale vor deveni posesia voastr permanent! [7] +oi nu m cunoa tei i nu tii cine sunt Eu, dar va veni timpul, i, de (apt deja a venit, cnd vei striga$ LAucur-te, <iul lui &avid, care ai venit la noi n numele &omnuluiG% 2u-ai au,it ce s-a ntmplat acum " ani n 0amaria1% [:] G'tr%nul a spus$ %&oamne i *nvtorule - i a a cum >u *nsui acum spui, descendent n linie direct din marele rege al iudeilor - noi venim doar rareori n cetatea 0amariei, care este la mai mult de o jumtate de ,i de cltorit deprtare de aici, i acesta este, de asemenea, motivul pentru care noi tim puine din ceea ce se ntmpl i ceea ce se petrece acolo! Cu toate acestea, de la cltori am
~ ",0 ~

au,it c n perioada de care >u ai menionat, lucruri de necre,ut i miraculoase tre'uie s se (i ntmplat printr-un, nou aprut, mare pro(et! Ei spun c El a dat samaritenilor, de asemenea, toate tipurile de nvturi ntritoare, dar unii preoi i, de asemenea, alte persoane lume ti s-au simit o(ensai de El! &ac acest lucru a (ost ntemeiat sau, ceea ce este mult mai pro'a'il, ne(ondat, noi n simplitatea noastr nu am putea evalua, i nu am putea avea o prere despre ceva care ne este necunoscut! [18] &ar, recent, a (ost altceva ce s-a ntmplat cu noi, la care noi toi am (ost martori B la (el ca la nmulirea miraculoas de ast,i a (ructelor pomilor i aceasta a (ost urmtoarea$ n jurul prn,ului, doar " oameni au venit la noi! =otrivit hainelor i lim'ii lor ei erau din Ierusalim, i ne-au cerut ni te pine i, de asemenea, cteva (ructe coapte din copacii no tri, pe care noi, de asemenea, cu plcere le-a dat dup de capacitatea noastr! Cnd s-au ntrit eu, mi-am luat, de asemenea, li'ertatea de a-i ntre'a cine erau, de unde au venit, ncotro doreau s cltoreasc n continuare, care era patria lor i ce (el de munc (ceau! [11] Iar ei au ,is$ %2u cu mult timp n urm noi am (ost (oarte simpli i n cea mai mare parte (oarte grav asuprii slujitori i ajutoare, i din cnd n cnd, atunci cnd nu am avut nici un loc de munc (i-, noi, de asemenea, am (ost doar muncitori prost pltii, cu ,iua, n Ierusalim! &ar, apoi, un ?m din Calileea, plin
~ ",1 ~

de putere dumne,eiasc, trie i nelepciune a venit la Ierusalim, care a nvat ntregul popor cu cuvinte puternice i care a e(ectuat mari i nemaiau,ite semne! #i o mulime de oameni au nceput s cread n El, spre marele neca, al (ariseilor i crturarilor a cror rea ncercare de a n ela oamenii le-a (ost de,vluit de El, (r nici o timiditate, i El, tios, i-a chemat la socoteal ca cineva care are putere! [1"] 3cest ?m care a (ost trimis de &umne,eu n lume, care, de asemenea, n mod continuu a avut un arhanghel puternic ca nsoitor, ne-a acceptat, de asemenea, pe noi, c ucenici ai 0i pentru c noi am cre,ut complet n El! El ne-a dat nelepciune i tot (elul de putere de a vindeca 'olnavii la trup i su(let, i de a alunga spiritele rele din oameni, iar otrava sau animalele otrvitoare, nu ne pot (ace ru, chiar dac noi am (i o'ligai s mergem peste scorpioni i vipere cu picioarele goale! [1.] 0arcina i activitatea noastr cea mai important este ca noi, ca mesageri ai @ui se va proclamm n numele @ui ?mul-&umne,eul care a (ost trimis de &umne,eu, venirea mpriei lui &umne,eu pe pmnt printre oameni, indi(erent dac ace tia sunt iudei sau neamuri, i c noi ar tre'ui s le spunem lor c El personal, ca )esia, care a (ost anunat de pro(ei, a venit acum n aceast lume pentru a-i salva de jugul vechi i e-trem de greu al pcatului, minciunii i n elciunii, care sunt judecata i moartea ve nic!% [1/] Eu i-am ntre'at pe cei doi n ce consta noua
~ "," ~

nvtur, prin care *mpria lui &umne,eu va veni pe =mnt printre oameni! #i iat, apoi ei au vor'it la (el ca >ine i, de asemenea, la (el cum unul dintre ucenicii >i ne-a vor'it acum! #i noi am (ost de prere c ace tia spuneau adevrul, i noi am cre,ut cuvintele lor complet!% Capitolul 21 "indecarea complet' a persoanei posedate [1] #i era cineva printre noi care a (ost ne'un deja de .8 de ani, iar din cnd n cnd a (ost pierdut n pdure! 3colo el era apoi chinuit de spiritele rele, ast(el nct de multe ori striga i rcnea teri'il, i chiar i cele mai sl'atice animale (ugeau n gra' de el! Cnd el apoi venea napoi din pdure la noi, el era calm, iar cnd era ntre'at ce a (cut n pdure, el nu- i putea aminti niciodat nimic despre aceasta! ["] 3cest om (oarte ne(ericit a (ost n sat, tocmai n timpul cnd ace ti " oameni ne-au vi,itat, i la cererea lor, i-am lsat s se (amiliari,e,e cu el! 3poi au pus minile pe el i a poruncit duhurilor rele n numele <iului lui &umne,eu, Isus, s ias din acel om i s prseasc corpul lui pentru totdeauna! &ar din omul care a (ost chinuit att de mult timp de spiritele rele, ele au strigat att de tare ca o armat de soldai$ %=e Isus 0avaot Iehova, care s-a nscut n trup dintr-o (emeie tnr (rumoas ntr-o stn din Aetleem, i care a crescut n vechiul 2a,aret din Calileea pentru a deveni un ?m puternic l tim, i atotputerniciei 0ale noi *i suntem, de asemenea
~ ",# ~

supu i, deoarece nu este posi'il pentru noi a-I re,ista, dar noi nu te cunoa tem i noi, de asemenea, nu te vom asculta!% [.] 3tunci cei " oameni (oarte serios @-au chemat n spiritul lor pe Isus al lor pentru ajutor! &up aceast chemare noi am au,it c un tunet puternic de sus, i apoi spiritele rele au prsit 'rusc omul chinuit, i leam v,ut nvrtindu-se n gra' deprtndu-se ca un roi mare de mu te negre, i omul, care nainte de aceasta a (ost chinuit att de muli ani, a devenit apoi complet sntos, i n aceast condiie el nc trie te printre noi n sat! &ac >u poate vrei s-l ve,i, &omn i *nvtor al ucenicilor >i, eu pot s-l aduc aici! [/] Iat, acesta a (ost un eveniment rar n satul nostru (oarte retras! #i acum Eu a dori 'ucuros s tiu dac voi toi suntei, pro'a'il, de asemenea, mesageri ai acelui puternic Isus 0avaot Iehova din 2a,aret, pentru c voi vor'ii cu nelepciune, la (el ca acei " oameni, i, de asemenea, din cau,a pre,enei voastre, minuni incon(unda'ile s-au ntmplat cu pomii no tri (ructi(eri!% [4] Eu am spus$ %)ai nti omul vindecat s (ie adus aici, atunci se va vedea cine sunt Eu i cine sunt ucenicii )ei!% [5] &up aceste cuvinte ale )ele omul vindecat a (ost imediat scos dintr-o cas unde lucra, i a (ost adus la )ine, i el )-a ntre'at ce vroiam Eu s (ac pentru mine! [6] &ar Eu i-am spus$ %Eu chiar nu vreau s-)i (aci
~ ",% ~

vreun serviciu, dar Eu i pot (ace un serviciu 'un Eie, i de aceea te-am adus la )ine! 2u cu mult timp n urm tu ai (ost eli'erat de " oameni de spiritele tale care te torturau1% [7] Cel care a -ost $ntrebat a spus$ %&a &omnul meu, spiritele rele m-au prsit, datorit lui &umne,eu de sus! &ar, totu i, o anumit sl'iciune (i,ic i (ric de moarte n continu cre tere, care se apropie (r gre eal, la vrsta mea, nu vrea s m lase, n ciuda tuturor rugciunilor i ncrederii mele n &umne,eu, i, prin urmare, nimic din lume nu m mai poate (ace (ericit! Iat, acesta este, de asemenea, un ru mare i trist, mai ales pentru cineva care a ajuns la 'trnee, doar cu neca,uri rele! &ac >u, pro'a'il, m poi eli'era de (aptul acesta, atunci >u, desigur, mi-ai (ace un (oarte mare i 'ene(ic serviciu!% [:] Eu i-am spus$ %&a, prietenul )eu, Eu pot (ace aceasta din per(ecta )ea putere proprie, i nu am nevoie de ajutorul vreunei alte (iine pentru aceasta! #i a a Eu vreau ca tu s devii acum imediat att de puternic i tare, a a cum tu nu ai (ost niciodat nainte, i ast(el (ie ca aceast team (r sens, prosteasc pentru moartea trupului tu s te prseasc, de asemenea pentru totdeauna, cci de (apt nu este o moarte, ci doar o lumin clar a vieii adevrate, ve nice!% [18] Cnd am rostit aceste cuvinte peste acel om, el a devenit 'rusc plin de puterea unui om tnr, i teama lui de moarte l-a prsit imediat i n
~ ",( ~

ntregime, ast(el c el a nceput s strige de 'ucurie pur i a nceput s-mi mulumeasc cu toat puterea vocii sale pentru aceast vindecare, i l-a ludat pe &umne,eu, care mi-a dat o ast(el de putere! [11] 3poi, b'tr%nul a venit pe la )ine din nou i a ,is cu uimire i veneraie complet$ %?, &oamne i *nvtorule, am sentimentul c tiu acum cine e ti >u de (apt!% [1"] Eu i-am spus$ %&ac ai acel sentiment, atunci spune ceea ce simi!% [1.] #i b'tr%nul a spus$ %&oamne i *nvtorule, iart-mi ndr,neala mea, c vor'esc cu >ine! &in tot ceea ce am au,it acum, se pare c >u e ti Iisus 0avaot Iehova, pentru c nici un om nu muritor nc de la nceputul lumii nu ar putea spune vreodat$ %Eu i (ac aceasta din puterea mea per(ect proprie%, prin care el apoi s reali,e,e ntocmai ntrun mod miraculos ceea ce voie te i ce roste te n cuvinte (oarte simple i u or de neles! =rietene, >u nu ai strigat la &umne,eu sau la Iisus Iehova 0avaot$ %3jut-)%, ci ai spus$ %Eu vreau aceasta din propria )ea putere per(ect!% [1/] 3st(el, ce e ti >u1 >u nsui e ti singurul adevrat Isus 0avaot Iehova! 2u-i mai ascunde acum (a >a de )esia, care este promis de pro(eiile pro(eilor, ast(el ca n >ine s-@ putem ntmpina, iu'i, slvi i luda pe Cel care e ti i cruia nimeni de pe =mnt sau din Dai nu-i este egal! Cci, dac >u e ti Iehova 0avaot B lucru de care eu personal nu
~ ",6 ~

m ndoiesc ctu i de puin - toat onoarea i nchinarea de la noi oamenii care >e-am recunoscut din cuvintele i (aptele >ale *i aparine Eie!% [14] Eu i-am spus$ %Ce vrei s (aci, (-o n inima ta, pentru ca (iecare laud cu gura nu are nici o valoare pentru mine! =roclamai doar numele )eu (railor ti, de asemenea, n mod deschis, cu gura i vor'ii despre nvtura )ea i (aptele )ele! <acei n (uncie de cuvintele )ele, i acionai i trii n con(ormitate cu nvtura )ea, pe care cei " mesageri ai )ei v-au anunat-o, atunci Eu v voi mrturisi >atlui )eu, iar cel pe care Eu l voi mrturisi >atlui )eu va avea via ve nic n el nsu i! [15] &ar acum noi ne vom continua drumul nostru din nou, pentru c Eu nc tre'uie s ) art multora care la (el ca voi cred deja complet n )ine i care, de asemenea, au o mare i puternic dorin s ) vad!% Capitolul 2* (romisiunea &i binecuv%ntarea #omnului pentru locuitorii din satul de munte [1] 3st(el, rmnei cu nvtura )ea, atunci Eu de asemenea, voi rmne cu voi n spirit, la (el cum Eu sunt, de asemenea, cu toi oamenii care cred n )ine i triesc i acionea, n con(ormitate cu nvtura )ea, i cu cei care, la (el ca voi, i accept pe ace tia n toat dragostea i 'untatea i le dau mncare i 'utur celor pe care Eu i-am trimis s vesteasc Evanghelia la toate neamurile, aceasta nsemnnd
~ ",, ~

venirea *mpriei lui &umne,eu pe =mnt, n ce const aceasta i care este natura sa! ["] =entru c cei pe care Eu i-am trimis acum sunt ca pro(eii, iar cel care va (ace ceva 'un pentru un pro(et din punct de vedere pmntesc, va primi, de asemenea, rsplata unui proroc, care const n (aptul c Eu voi (i i voi rmne cu el n spirit, la (el cum Eu sunt i rmn cu pro(etul, i lui nu-i va lipsi nici o 'inecuvntare din partea )ea! [.] =n acum voi v-ai cultivat cu osteneal pmntul care este (oarte pietros! #i terenurile, grdinile i cmpurile voastre au produs o recolt sla', dar voi nu ai murmurat i ai mulumit lui &umne,eu, de asemenea, pentru ceea ce este puin! #i pentru voi El, de asemenea, a 'inecuvntat ceea ce era puin, i a (ost su(icient pentru nevoile voastre! #i prin iu'irea voastr de aproape a (ost, de asemenea, su(icient pentru mulii strini care au venit la voi n timp ce ace tia erau (lmn,i, nsetai i de multe ori, de asemenea, goi! [/] &in moment ce ai (ost credincio i n ceea ce era puin, pmntul vostru B a crui supra(a cu adevrat, nu este mic - de acum ncolo i va pierde natura sa pietroas, i n viitor vei primi recolte 'ogate, i v vor tre'ui, de asemenea, muli slujitori! =e scurt, spiritul pe care Eu l voi tre,i n voi, v va nva cum s meninei i s cultivai cmpurile i terenurile voastre pmnte ti n viitor! [4] 3tunci cnd solul vostru va (i plin de 'inecuvntri, atunci s nu devenii arogani, ci s
~ ",' ~

rmnei a a cum suntei acum, atunci 'inecuvntarea )ea va sta, de asemenea, cu voi, n mod natural i spiritual! 3cesta este modul n care este i modul n care aceasta va rmne, a a cum, voi de asemenea, vei rmne n mod activ n nvtura )ea!% [5] &up aceste cuvinte ale )ele, toi locuitorii din micul sat de munte, care au (ost pre,eni, s-au aruncat n genunchi i )i-au mulumit pentru mila pe care )i-au le-am artat-o! Atrnul i omul care a (ost complet vindecat cu greu puteau vor'i, din cau,a lacrimilor lor de recuno tin! &ar Eu le-am ordonat s se ridice i s mearg veseli la munc, lucru pe care ei, de asemenea, l-au (cut! 2umai 'trnul i cel care a (ost vindecat au rmas, i cu o privire (ericit se uitau la )ine i la ucenicii )ei! [6] Cel vindecat a spus$ %?, ace ti ucenici ale i ai ti ce (ericii tre'uie s (ie, deoarece ace tia sunt continuu n pre,ena >a, &oamne, i ei pot (i o mrturie a tuturor (aptelor i nvturilor!% [7] Eu am spus$ %&in acest motiv, mai tr,iu, cnd Eu nu voi mai (i cu ei ca o persoan vi,i'il, i voi (i acolo de unde Eu am venit, ei vor tre'ui, de asemenea, s ndure cu att mai mult toate ncercrile grele ale vieii i toate tipurile de persecuii din partea lumii, deoarece lumea, a a cum este acum, este oar' i surd! Ei i vor ur din cau,a numelui )eu, a a cum ace tia, de asemenea, ) ursc pe )ine, pentru c ei nu )-au cunoscut i nu ) vor cunoa te, de asemenea, )ine, i ast(el ele
~ ",9 ~

vor pieri n pcatele lor i (aptele crude! [:] Iat, atunci va (i mai u or pentru voi n aceast lume, de i ei, de asemenea, de multe ori vor investiga despre voi s a(le dac voi, de asemenea, credei n )ine i acionai i trii n con(ormitate cu nvtura )ea! [18] &ac ei v vor ntre'a despre aceasta, atunci s nu v (ie (ric i s nu v gndii, de asemenea, la ce vei rspunde celor care v ntrea' i ispititorilor! *n momentul n care va (i nevoie, rspunsul corect v va (i cu siguran pus n gur, i apoi nici un ispititor din 1!888 va (i n msur s v rspund napoi! Eu, de asemenea, v pot o(eri aceast asigurare complet!% [11] Ei au (ost amndoi asigurai, i Eu am dat ucenicilor un semn c era timpul s mearg mai departe! [1"] 3tunci ucenicii s-au pregtit pentru a merge, i Eu )-am alturat lor, i cu vite,a vntului noi am prsit satul de munte! *nainte ca locuitorii satului s (i (ost capa'ili s se uite napoi noi eram deja complet n a(ara vederii ochilor lor, iar aceast dispariie rapid i-a (cut pe unii s cread c noi am (ost (antome, dar 'trnul i cel care a (ost vindecat le-au e-plicat cine eram i c prin urmare, totul era posi'il pentru )ine! [1.] *n anul urmtor cnd pmnturile lor pietroase s-au schim'at n terenuri agricole n(loritoare, credina lor a devenit mai puternic, i din cnd n cnd Eu am aprut vi,i'il printre ei i i-am ntrit n
~ "'0 ~

credina i dragostea lor, n r'darea i 'lndeea lor! =entru c atunci cnd ei au au,it c Eu am (ost rstignit la Ierusalim i am murit pe cruce, unii dintre ei au devenit (oarte speriai i au nceput s se ndoiasc! =rin urmare, a (ost necesar s merg personal la ei i s ) art Eu nsumi ca &omn i ca 'iruitor al morii! Cu aceste oportuniti Eu i-am mngiat i le-am e-plicat din 0criptur c toate acestea tre'uiau s se ntmple cu )ine, pentru ca (iecare su(let care crede n )ine, s treac prin poarta ntunecat morii n slava ve nic, prin care Eu am trecut i unde Eu am (ost deja din eternitate! Eu le-am e-plicat c lucrurile care au avut loc au (ost (cute din dragoste pentru oameni, ast(el ca, prin credina lor n )ine i n ntruparea )ea ei s devin copiii )ei adevrai, (iind egali cu )ine n toate, de dragul mntuirii lor, dar, de asemenea, pentru judecata lumii rele! &up aceea, ace ti locuitori ai satului de munte, care au devenit cele'ri n civa ani, au devenit eroi adevrai n credina i n aciunile lor! Capitolul 2. #omnul cu ucenicii ,'i $ntr!o p'dure veche [1] *ntr-o or am ajuns la o pdure deas, prin care trecea drumul spre Calileea! Era nevoie de mai mult de . ore pentru a merge prin pdure, i nu erau case de-a lungul drumului! ["] 9cenicii )-au ntre'at de ce o ast(el de pdure nu a (ost (olosit de nimeni!
~ "'1 ~

[.] #i Eu le-am ,is$ %&oar (ii 'ucuro i c n Eara =romis o ast(el de pdure sntoas nc e-ist, care nc nu a c,ut prad josnicei jert(e a lcomiei umane! *n aceast pdure nc mai poi gsi locuri unde mierea curge ca un pru mic de pe copaci, pentru c n aceste tipuri de pduri al'inele care pregtesc miere sunt nc pre,ente a'undent! [/] Eu am creat, de asemenea, tot (elul de animale, care sunt n primul rnd la (el de necesare pentru e-istena natural a =mntului a a cum ochiul este necesar ca oamenii s vad, i n al doilea rnd ele sunt a'solut necesare pentru de,voltarea continu i independent a su(letelor de pe acest =mnt, despre care, cu alte oportuniti v-am spus pe larg despre esena lor, i pe care vi le-am artat, de asemenea, prin deschiderea vederii interioare! &eci, vei nelege c toate aceste di(erite animale, tre'uie s ai', de asemenea, un loc s triasc alturi de oamenii de pe acest =mnt, deoarece acestea sunt necesare pentru de,voltarea (inal a oamenilor n con(ormitate cu ordinea )ea! #i pentru acest motiv, ast(el de pduri mari i dense sunt, de asemenea, necesare n di(erite locuri de pe =mnt! *n a(ar de (aptul acesta, e-ist, de asemenea, nc mii de alte scopuri! [4] 3cestea sunt, n principal primele vase pentru preluarea nenumratelor spirite ale naturii care primesc prima lor ncarnare Inveli corporalJ care este deja separat de celelalte printr-o inteligen
~ "'" ~

ordonat i ating un anumit grad de maturitate ast(el nct acestea pot trece apoi la viaa animalelor mai inteligente i mai li'ere, i toate acestea vi leam artat deja pentru c eu vreau s cunoa tei toate secretele *mpriei lui &umne,eu pe =mnt! [5] 3tt timp ct ast(el de pduri e-ist pe =mnt n numr su(icient, iar spiritele naturii, care n mod continuu se co'oar din toate stelele pe =mnt i cele care se ridic din =mnt n timp ce ele nsele se de,volt, pot (i luate n ast(el de pduri unde i pot gsi 'ine-ordonata lor de ca,are, atunci nu vei vedea toate prea grelele de,astrele naturale (urtunoase i tot (elul de 'oli epidemice s apar, dar odat cu urmrirea lacom a pro(itului oamenii vor pngri prea mult pdurile, (iind de asemenea greu pentru oameni s triasc i s e-iste pe acest =mnt, i mai mult, ast(el mic orarea pdurilor va avea o limit de sus! 3cest lucru voi vi-l putei aminti, de asemenea, s averti,e,e oamenii la timp pentru ast(el de ntreprinderi necugetate! [6] Iat, n primele timpuri ale oamenilor de pe acest =mnt ei nu au tiau despre vreo cas din tmplrie i nc mai puin despre ceti cimentate! 3st(el de pduri serveau oamenilor, de asemenea, ca locuin a lor, i ei au ajuns n acele locuine de via naturale la o vrst (oarte naintat complet snto i! *n partea de nord a 3siei, precum i a Europei, i a nc alte continente mai mari i mai mici - de asemenea, n emis(era sudic - e-ist nc n pre,ent din punct de vedere natural persoane
~ "'# ~

(oarte puternice i sntoase care triesc n pduri! 3st(el, aceast pdure nu este a a de nspimnttoare i de ne(olositoare cum raiunea mioap a oamenilor i imaginea,! &ac ai neles acest lucru, atunci (ii (ericii c nc am gsit o ast(el de pdure veche cu adevrat sntoas!% [7] *n timp ce Eu e-plicam acest lucru ucenicilor despre pdurea deas, noi am ajuns ntr-un spaiu mai deschis n pdure, care era nconjurat de cedri 'trni! #i acolo era un cedru, care era gol, i care coninea un numr mare de al'ine care au pregtit miere att de mult nct aceasta - pentru c al'inele nu au putut-o mnca pe toat - curgea a'undent peste tot din gurile i crpturile puternicului copac! Ca urmare, oarecum mai mic dect copacul i la o oarecare distan de acesta, o groap ca un mic ia, putea (i v,ut c a (ost umplut cu cea mai 'un miere, i (oarte curnd ucenicii au descoperit un pru mic, care curgea de la acel adevrat ia, de miere la dreapta departe n pdure! [:] (etru a ,is$ %3cesta nc este cu adevrat o mic 'ucat a vechiului Canaan, n care laptele i mierea curgeau n pruri! &ar este destul de uimitor c lcomia ntotdeauna nesioas a oamenilor nu a descoperit pn acum acest adevrat lac de miere! &oamne i *nvtorule, este pcat c nu avem pine cu noi, ast(el am putea (oarte 'ine mnca aici pine cu miere!% [18] 3tunci ?ilip a ,is$ %Eu am o 'ucat de pine cu mine, dar noi acum suntem apro-imativ /8 de
~ "'% ~

persoane! &e aceea, (iecare dintre noi va primi doar o 'ucat mic!% [11] 3cum, ucenicii lui oan au spus$ %2oi, de asemenea, avem nc cteva pini pe care noi deja le-am cumprat n Ierihon! &eci, ar putea (i, de i insu(icient, s (ie su(icient pine pentru noi toi!% [1"] Eu am spus$ %&ac v este deja (oame, mprii atunci cele . pini ntre voi i mncai!% [1.] 3ceasta este ceea ce ucenicii au (cut, i ei )iau dat, de asemenea, o 'ucat mare! [1/] 3tunci, eu am 'inecuvntat pinea i s-a nmulit att de mult nct noi am avut mai mult dect su(icient! 3poi noi ne-am dus s ne a e,m n jurul lacului, am nmuiat pinea n miere, i ucenicii mai ales pe Iuda Iscarioteanu - nu puteau avea su(icient pine dulce! [14] 3ceast mas a durat apro-imativ o jumtate de or, iar apoi Eu am spus$ %3cum, noi toi am mncat destul pine cu miere i este timpul s prsim acest loc, din pdure, care este mult prea dulce pentru voi i s ncercm s ajungem n Calileea nainte de apus, pentru c aici noi nc suntem n 0amaria!% [15] (etru a ,is$ %&oamne, cu adevrat, ar (i 'ine s stm aici cteva ,ile i s ne odihnim puin! 3ici noi, de asemenea, am (i n siguran (a de caracterul nepotrivit adesea suprtor al poporului, pentru c nimeni nu a descoperit locul acesta naintea noastr! 3cest lucru este sigur, deoarece rul de miere este nc att de plin c d pe a(ar!%
~ "'( ~

[16] Eu am spus$ %Este adevrat c nimeni nu a descoperit acest loc n pdure, dar civa ur i din aceast pdure l-au descoperit deja cu mult timp n urm, iar ace tia nu vor a tepta mult nainte ca ei s vin! &ac dorii s petrecei noaptea n jurul acestui ru de miere cu ast(el de locuitori, atunci cu siguran putei petrece noaptea aici, dar Eu nu voi sta n ,on n pre,ena acestor ur i, iar eu nu vreau s i in su' control cu puterea voinei )ele i s le opresc masa lor!% [17] Cnd ucenicii au au,it c mai muli ur i vor veni, pe care cei mai muli dintre ace tia i displceau (oarte mult, ei au (ost imediat dispu i s cltoreasc! >oat lumea i-a *nmuiat 'ucata sa de pine nc o dat n miere i s-au ridicat apoi rapid de la sol, i noi am plecat de acolo i ne-am continuat drumul nostru! &ar mai nti a tre'uit s ne (acem loc pe ceva distan, pentru c nainte, pentru a ajunge la rul nostru de miere a tre'uit s mergem n sus (a de drumul circula'il! [1:] &up un timp noi am ajuns cu ceva e(ort din nou la drumul circula'il care era nc prin pdure, i acolo noi ne-am mi cat din nou cu vite,a vntului, i n acest (el am ajuns deja n jumtate de or ara Calilei! Capitolul 2/ #>M<+L 1< ;9L LEE9. 1n hanul )'r'nesc [1] &up masa de miere, ucenicii erau (oarte nsetai, i cnd noi am ajuns la un han din mediul
~ "'6 ~

rural ei au vrut s 'ea! ["] Crciumarul i-a cerut scu,e c n a(ar de ni te ap de la i,vor cu ap de ploaie i lapte de oaie el nu avea alte 'uturi! 9cenicii s-au mulumit cu laptele de oaie pe care hangiul l deinea din a'unden, i ei i-au stins setea cu acesta! [.] &up ce ucenicii i-au stins setea lor, i a anumiii deja cunoscui greci iudei i, de asemenea, ucenicii lui Ioan care purtau toi 'ani muli cu ei, au ntre'at preul laptelui! E/F C%rciumarul a spus$ %=entru cei dintre voi care suntei iudei, acesta este gratuit, pentru c este o'iceiul meu, ca pentru un iudeu care cere pentru prima dat n hanul meu o 'utur rcoritoare, s o primeasc, (r plat, dar grecii tre'uie s plteasc pentru 'utura rcoritoare, i anume 1 moned!% [4] Cu toate c ei erau iudei, iudeii greci au spus$ %=rietene, este adevrat c noi purtm haine grece ti, dar noi suntem tiai mprejur, i, ast(el, noi suntem iudei i nu greci! &ar acest lucru nu contea,! 3i cerut un a a pre mic c noi vrem s pltim i, de asemenea, vom plti preul nu doar o singur dat, ci triplu, pentru c laptele de oilor tale a (ost proaspt i 'un i noi ne-am stins setea noastr, i, prin urmare, tu ne-ai cerut prea puin! =o(tim, accepta 'anii!% [5] 3tunci unul dintre grecii iudei i-a dat o moned de argint, care avea valoarea a 188 mone,i! [6] C%rciumarul i-a cerut scu,e c nu putea schim'a moneda ca atare i a ,is$ %=entru c voi
~ "', ~

suntei, de asemenea, iudei, a a cum pretindei i eu v cred c ntru totul, nu tre'uie s pltii! =rin urmare, eu nu accept deloc mone,i de la voi, i cu siguran nu o moned mare!% [7] 3tunci Eu i-am spus hangiului$ %Cel, care cere preuri att de mici ca i tine, nu svr e te nici un pcat dac el accept ceea ce oaspeii din li'er voin doresc s-i o(ere!% [:] &up remarca mea, hangiul a acceptat moneda i a spus$ %3tunci una va plti pentru cealalt! &e i acesta nu este un drum pe care s cltoreasc multe caravane, deoarece cltorii se tem s cltoreasc prin pdurea deas n care triesc toate tipurile de animale de prad i care de multe ori o (ac di(icil pentru cltorii, mai ales n timpul iernii, dar primvara i vara e-ist totu i cltori care vin de-a lungul acestui drum vechi - despre care se spune c a (ost construit de ctre (ilisteni - i cu siguran vor (i mai muli dintre ei care ar putea (oarte 'ine (olosi un tratament gratuit! [18] ?, dac a (i avut un i,vor 'un pentru (erma mea, care de alt(el este destul de mare, atunci nu ar (i nici o lips de oaspei n anumite momente, dar toate i,voarele mele de ap de ploaie au de multe ori doar su(icient ap pota'il sau mai puin de ct am nevoie pentru a(acerea mea! &e aceea eu doar rareori poate g,dui strini! 9ite, aceast ,i este aproape terminat, i eu a dori cu 'ucurie s v g,duiesc pentru noapte, deoarece urmtorul mic loc, un sat mic, este la apro-imativ " ore de mers
~ "'' ~

distan de aici, dar eu nu am nici vin, aproape nici pine i nici sare! 2oi cu adevrat trim aici numai din laptele de la oile i caprele noastre i din carnea lor a(umat! &e asemenea, ginile progresea, 'ine aici i depun ou multe, dar eu continuu tre'uie s iau pstori 'ine narmai i curajo i n serviciu, ast(el nct turmele mele s nu ai' de su(erit daune prea mari de la animalele de prad! Cu toate acestea, dac v putei satis(ace cu alimente din casa mea, atunci putei sta aici la noapte! 3m primit destui 'ani de la voi i nu v voi (ace o nou (actur mine! 0oia mea i cele deja mari 4 (ete ale mele pot pregti mncarea noastr de cas (oarte 'ine!% [11] Eu i-am spus$ %=rietene, noi nu vom sta noaptea aici, ci n micul sat din apropiere! &ar din moment ce Eu sunt un &omn n a gsi i,voare pure i vii, vreau s merg n jurul casei tale pentru a vedea dac nu pot gsi un loc unde ar putea e-ista un i,vor 'ogat!% [1"] C%rciumarul a spus$ %?, prietene, atunci munca >a va (i n van, cum, de asemenea, mai muli e-peri ai apei au (cut aici, care au cutat ap n ntreaga mare regiune n ansam'lu, i cu toate instrumentele lor care ar putea detecta cu preci,ie pre,ena unui i,vor su'teran, ei nu au putut gsi un ast(el de loc! Cu adevrat, &umne,eu va tre'ui mai nti s cree,e un i,vor n aceast regiune, n ca, contrar niciunul nu va (i gsit aici, i n apropiere de casa mea cu att mai puin, pentru c eu cu toate ajutoarele mele am rsturnat deja totul cu susul n jos i nu am gsit nimic altceva dect moarte i
~ "'9 ~

pietre uscate!% [1.] Eu i-am spus$ %3tunci, tot ce este necesar este un mic test! =oate Eu voi reu i mai 'ine dect tine i toi sen,orii ti de ap1% [1/] C%rciumarul a spus$ %?, prietene, >u cu siguran poi ncerca, dar eu am doar o sla' credin!% [14] Eu am spus$ %3cest lucru nu contea, pentru moment, pentru c mai tr,iu vei ajunge s ai o credin puternic!% [15] &up aceea, Eu l-am ntre'at pe care hangiu n care loc din apropiere de casa lui, el vroia s ai' un i,vor a'undent! [16] C%rciumarul a spus$ %=rietene, acesta, de asemenea1 &a, dac >u ai avea ceva de genul toiagului de pstor al lui )oise, atunci acea stnc mare de nlimea a " oameni, ar (i locul cel mai potrivit! Cum piatra din de ert a tre'uit s dea ap la comanda lui )oise atunci cnd el a pus toiagul n stnc, ast(el aceast piatr ar putea (ace aceasta, de asemenea,! &ar aici nu mai e-ist nici )oise i nici ceva ca toiagul lui, i prin urmare, stnca noastr cu siguran nu va deveni un i,vor!% [17] Eu i-am spus$ %=rietene, aici, chiar naintea ta se a(l ceva mai mult dect )oise i toi pro(eii, i voina )ea este mai puternic dect toiagul de pstor al lui )oise! 9ite, Eu nu voi lovi stnca cu un toiag, nici mcar nu o voi atinge cu un deget, i stnca va da a(ar de la sine pentru o lung perioad de timp att de mult ap pur i cea mai
~ "90 ~

'un de 'ut c tu i smna ta nu vei avea niciodat o lips de ap!% [1:] 3poi Eu )-am ntors la stnc i am ,is$ %Eu voiesc ca un ntreg pru plin de apa cea mai pur i mai 'un s nceap s ias din tine i s continue apoi s curg nc 1!888 ani, i acesta se va usca doar cnd pgnii ntunecai vor distruge acest loc!% ["8] @a aceste cuvinte ale )ele o 'ucat din stnc s-a desprins n acela i moment, i cu o puternic curgere era ast(el un curs de ap puternic, care a ie it, ast(el imediat un puternic pru a nceput s curg din stnc n vale, i a (cut repede o al'ie de ru pentru sine s- i continue (lu-ul! Capitolul 20 #omnul se -ace cunoscut hangiului [1] Cnd a v,ut crciumarul aceasta, el a (ost uimit, iar el nu tia ce s spun! ["] &ar Eu i-am spus$ %=rietene, cum este credina ta sla' acum1% [.] 3tunci hangiul, (iind nc complet uimit, a spus$ %?, prietene, n ceea ce prive te credina mea n cuvntul >u, >u m poi (ace acum s cred orice vrei >u, i eu >e voi crede! *ntr-adevr, >u tre'uie s (i un pro(et (oarte puternic, chiar mai mare dect )oise i Ilie! =oate >u deja ai (cut semne mari n multe locuri pentru a ridica din nou credina distrus n &umne,eul cel adevrat al lui 3vraam, Isaac i Iacov, i pentru a tre,i din nou teama veche (a de &umne,eu n inima oamenilor! &ar eu locuiesc aici
~ "91 ~

complet i,olat de toat lumea ntre muni, i eu nu aud o mare parte din ceea ce este i ceea ce se ntmpl n lumea mare i larg, i, de asemenea cltorii care trec din cnd n cnd pe acest drum vechi doar rareori i ntrerup cltoria lor pentru a sta n hul meu, pentru motivele menionate anterior, i ast(el o mulime de lucruri minunate s-ar (i ntmplat deja n lume despre care nimic nu a ajuns nc la urechile noastre! Ce (aci >u de (apt, n (runtea acestor tovar i ai >i1 Care este scopul tu real1 =entru c eu am impresia c >u cltore ti prin lume numai pentru a o(eri ap regiunilor (r ap!% [/] Eu am spus$ %>u ai putea (i drept n aceasta, dar Eu sunt surprins de (aptul c tu nsui, care e ti un galilean pari s nu (i au,it nimic despre )ine pn acum! Cu civa ani n urm, ai venit de multe ori n 2a,aret, ora ul n care Eu am lucrat ca tmplar pentru o lung perioad de timp, cu 'trnul Iosi( care este 'ine cunoscut pentru tine! #i acolo tu ai au,it tot (elul de lucruri despre )ine! 2u-i aminte ti toate acestea1% [4] 9cum hangiu, (iind uimit Ia rmas uimit - te-tul original - (cnd ochii mariJ a spus$ %>u - >u e ti (iul tmplarului, despre care a 2a,arinenii au spus tot (elul de pove ti i (a'ule i pe care ei l-au declarat a (i o persoan pe jumtate ne'un, ciudat1 &a, da, despre acel dulgher am au,it att de multe lucruri cu mai muli ani n urm, dar cea mai mare parte a (ost doar despre copilria lui, pentru c a a ca un tnr, iar mai tr,iu ca un om matur El prea s- i (i
~ "9" ~

pstrat doar (oarte puin din capacitile copilriei 0ale! El a vor'it (oarte puin i El, de asemenea, nu a mai e(ectuat nici un semn, i apoi, de asemenea, lor nu le-a psat prea mult despre El! [5] &eci, >u e ti cel mai tnr (iu al 'trnului Iosi( de la care el a avut mari a teptri, dar n care el nsu i n cele din urm a nceput s se ndoiasc pentru c >u ai devenit aproape complet mut i cu greu ai mai (cut vreun semn! 3h, acum o mulime de lucruri devin clare pentru mine, pe care Eu n trecut nu le-a (i cre,ut niciodat! &ar acum mi-ar plcea cu 'ucurie ca mai nti s aud din gura >a care este scopul cltoriei tale, i acum eu (oarte mult doresc ca voi toi s stai cu mine n seara aceasta!% [6] Eu i-am spus$ %9ite, n curnd, cnd ) voi ntoarce de unde am venit, discipolii )ei vor (i trimi i n toat lumea i, n 2umele )eu vor proclama oamenilor ceea ce au nvat de la )ine, i apoi scopul cltoriei pe care o (ac acum va (i (cut cunoscut! [7] ?ricine va crede n )ine i cuvntul )eu i va aciona n con(ormitate cu acesta, din adncul (iinei sale ruri de ap vie vor curge, i el nu va mai (i nsetat deloc, pentru c el va avea viaa ve nic, n adevr i n spiritul ntregii iu'iri a lui &umne,eu n el nsu i! [:] Este u or a porunci unei stnci s permit apei naturale s curg din ea, dar pentru c oamenii au devenit n mintea i n inima lor acum mult mai duri
~ "9# ~

dect aceast piatr din care apa se revars la cuvntul )eu, este mult mai greu a aduce oamenii n punctul de a lsa apa vieii s curg n adncul (iinei lor, - apa, care este adevrul etern n &umne,eu i care vine acum la oameni n cuvnt! [18] 3tunci cnd, de asemenea, aceasta va veni la voi n cuvnt, atunci credei i acionai n consecin, atunci vei deveni un i,vor n *mpria lui &umne,eu, cu care muli dintre cei care nsetea, pentru adevrul pentru viaa ve nic a su(letului lor, vor putea s se nviore,e! =rin aceasta Eu Ei-am e-plicat scopul cltoriei )ele! [11] >u de asemenea, ai dorit ca Eu s stau n casa ta pentru noaptea care se apropie rapid! Cu toate acestea, aceast dorin Eu nu i-o pot acorda acum, pentru c iat, ,iua va dura nc 1 or, iar Eu tre'uie s lucre, att timp ct durea, ,iua! *nainte de apusul de soare ast,i e-ist nc o lucrare important, care ) a teapt, i de aceea tre'uie s cltoreasc imediat cu ucenicii )ei! &ar amintii-v ce v-am spus acum, pentru c timpul va veni n curnd n care tu, mpreun cu ntreaga ta (amilie, vei preui aceasta mai mult dect toate comorile din lume!% [1"] 3tunci Eu am dat un semn pentru ucenici pentru a se despri i s ne continum cltoria noastr, i noi ne-am pregtit i am plecat imediat! [1.] Crciumarul ne-a escortat cteva sute de pa i, )i-a mulumit pentru (apta 'un miraculoas care am (cut-o pentru el i el )i-a cerut s ) ntorc la
~ "9% ~

el ct mai curnd posi'il i s rmn mai mult timp cu el dect de data aceasta! [1/] #i Eu i-am spus$ %=rietene, cum ) ve,i acum, nu ) vei mai vedea din nou, dar, atunci cnd vei (i instruit de ctre discipolii )ei despre )ine i voina )ea i vei crede n numele )eu, voi veni la te n spirit i, de asemenea, voi sta cu tine i n tine! >u nc nu poi nelege acest lucru acum, dar cnd se va ntmpla, de asemenea, vei nelege acest lucru!% [14] &up aceste cuvinte, hangiul a spus la revedere i (iind n gnduri pro(unde el s-a ntors acas! 2oi n lini te ne-am continuat drumul nostru pe o creast de munte li'er i ne-am uitat n toate direciile, la mediul (oarte pitoresc! [15] 3tunci cnd hangiul a ajuns acas n curnd, ntregul su personal, de apro-imativ /8 de persoane n total, se uitau cu mare uimire i mirare la stnca din care acum apa curgea din 'el ug, i au ntre'at hangiul, cine eram Eu de (apt i cum am putut (ace pentru a permite unei ast(el de ape pure i att de mult s curg din stnc! [16] &e i hangiul le-a spus tot ce a v,ut i a au,it, oamenii lui nu au neles nimic despre aceasta! [17] Cu e-cepia unui cioban -oarte simplu care a adus o turm de oi acas i care le-a adpat imediat la i,vorul proaspt, a spus$ %+oi ghicii, ntre'ai i cutai tot (elul de lucruri, iar adevrul este att de evident aici! Cineva care poate (ace ceva numai prin Cuvntul 0u, ceea ce nici o (iin uman nu poate (ace, tre'uie s (ie umplut cu 0piritul lui &umne,eu,
~ "9( ~

pentru c numai &umne,eu poate reali,a a a ceva! #i, din moment ce &umne,eu a dat casei noastre o mai mult dect mare mil cu acest lucru, ar tre'ui acum s-i mulumim, de asemenea, mai nti, @ui i s ludm numele @ui cel mai glorios, i mine ar tre'ui s mergem imediat la munc acolo jos, unde deja o cmpie larg este (oarte adnc n sine, i s (acem un ia,, n care apa care curge de aici se poate aduna i n unde va (i mai u or pentru noi s adpm turmele noastre dect aici, unde apa curge prea repede de la stnc la vale!% [1:] Ei l-au ludat toi pe pstor datorit ideii lui 'une i s(atul su, i unele ajutoare au luat imediat trncoape, lopei i topoare, i ntr-o or, ei au reu it s (ac (lu-ul de ap s curg pn n valea anterior menionat unde tre'uia s se adune, i n termen de cteva ,ile toat valea, care consta numai din pietre goale, a (ost schim'at ntr-un adevrat lac de care mai tr,iu cltorii au (ost e-trem de surprin i pentru c n vremurile anterioare au evitat aceast regiune datorit n principal lipsei de ap vara! ["8] @a scurt timp au venit muli cltori pe vechiul drum, iar hangiul a devenit n curnd att de 'ogat c n loc de (ostul mic han, care era greu de o'servat, el a construit unul mare, i el a avut ntotdeauna muli oaspei! )uli au cltorit, de asemenea, la acel loc, datorit pove tii miracolului care s-a rspndit rapid n mprejurimi, i rmneau apoi cteva ,ile n acest han!
~ "96 ~

["1] Crciumarul a devenit mai tr,iu, de asemenea, un propovduitor important al evangheliei )ele dup ce a (ost 'ine instruit de ctre ucenicii )ei! [""] 3ceasta este o completare a ceea ce este memora'il de menionat! [".] #i ast(el noi ne vom ntoarce napoi la noi! Capitolul 22 "indecarea celor 10 lepro&i [1] &up mai puin de o or noi am ajuns n apropierea unui mic sat sau a unui loc de pia, i acolo, 18 de oameni au venit la noi, care su(ereau de o 'oal leproas rea! >oi au venit din apropierea 2a,aretului i au tre'uit s stau deja pentru un an ntreg, n aer li'er, deoarece nimeni nu a vrut s-i g,duiasc ntr-un han, i, de asemenea, nici un medic nu-i putea ajuta! ["] Cnd ei au ajuns (oarte aproape de )ine, cei 10 )-au recunoscut i, de asemenea, pe o parte din ucenicii )ei! Ei s-au oprit, a ridicat glasul lor i au spus$ %?, Isus, drag *nvtorule, noi >e cunoa tem pe >ine i puterea >a dumne,eiasc, miluie te-ne pe noi, pentru c noi, nu numai c de multe ori su(erim dureri, care sunt greu de suportat, dar toat lumea (uge departe de pre,ena noastr!% [.] Eu le-am ,is$ %<ie ca credina voastr s v ajute! *ntoarcei-v acum din nou n mica pia i artai-v unui preot care este, de asemenea, un medic Iceea ce preoii iudei, de o'icei, i imaginea, a (iJ, i el v va da un certi(icat vala'il pentru lume care va spune c suntei acum complet curai! &ar apoi
~ "9, ~

plecai i (ii utili oamenilor prin lucrul minilor voastre, i s nu mai pctuii, ca ceva mai ru dect pn acum s nu se ntmple cu voi, pentru c pcatul des(rului aduce ast(el de neca,uri trupului! 3cum mergei i (acei ceea ce v-am poruncit!% [/] 3tunci oamenii puri(icai s-au gr'it din nou la pia i au mers la un preot, s-au artat lui i i-au cerut s le dea un certi(icat! [4] #i preotul s-a uitat la ei, a v,ut c ei erau complet curai i le-a dat, n schim'ul unui mic dar B a a cum era o'iceiul - la (iecare dintre ei un certi(icat personal, care consta dintr-o (oaie mic de piele de mgar lui care a (ost (cut neted i marcat cu o stea! [5] Cu acest certi(icat, ei s-au dus la un han, i dup ce au artat certi(icatul menionat au (ost acceptai ca invitai n han, (r nici o o'iecie! [6] +nul dintre ei a spus, totu i, (o tilor si colegi de su(erin$ %3scult, acel drag *nvtor Isus din 2a,aret ne-a eli'erat de nenorocirea noastr grav, prin miraculoasa 0a putere dumne,eiasc! &e aceea, eu consider c este de datoria noastr ca mai nti s ne ntoarcem imediat, s mergem s-@ ntlnim i s ne e-primm nc o dat mulumirile noastre (a de El!% [7] 3tunci ceilal)i au spus$ %3i dreptate, dar soarele a apus deja i ncepe s se ntunece, iar El nu va sta acolo acum a teptnd n a(ara pieei pn cnd noi vom veni napoi i ne vom e-prima @ui mulumirile
~ "9' ~

noastre pe cale oral! 2oi *i mulumim @ui n inima noastr, i El, care, de asemenea, tie ce gnde te o persoan, nu va ine mpotriva noastr, dac nu vom merge s-@ ntmpinm n locul unde El pro'a'il nu mai poate (i gsit!% [:] &ar unul a spus$ %&ac dragul *nvtor Isus cunoa te gndurile oamenilor, de asemenea, de la distan, a a cum noi deja am e-perimentat cu El, atunci El va ti, de asemenea, c eu voi reveni acum la locul unde am (ost curat, s-I dai acolo onoarea care i este datorat - indi(erent dac El va (i sau nu acolo!% [18] Ceilal)i au spus$ %>re'uie s (aci ceea ce pare 'un i drept pentru tine! 2oi ns credem c nu acionm n mod gre it atunci cnd (acem ceea ce pare 'un i drept pentru noi!% [11] 3poi cei : au intrat n han, dar unul s-a ntors la locul unde a (ost curat i n care Eu nc stteam datorit serii plcute! Cnd a venit la )ine, el a simit o mare 'ucurie c el nc ) putea ntlni n acela i loc n care cu jumtate de or n urm, a (ost curat de lepra rea mpreun cu ceilali :! [1"] &eodat el a c,ut cu (aa la pmnt naintea )ea, i @-a ludat pe &umne,eu cu glas tare 5leprosul vindecat67 ?, Isuse, drag, 'un *nvtor, <iu al ve nicului viu &umne,eu, care e ti una cu El n natur i <iin, i prin urmare, poi (ace, de asemenea, tot ceea ce >atl poate (ace, *i mulumesc i >e laud c ai artat o mil att de mare pentru mine i, de asemenea, celorlali, colegi
~ "99 ~

ai mei de su(erin! ?noare, glorie i laud Eie la (el de mult ca >atlui din Cer, care a venit n >ine, <iul 0u, la noi sracii pcto i pentru a ndeplini ceea ce El cu credin i n mod deschis a promis prin gura patriarhilor i a pro(eilor! ?, poate dragostea, mila i compasiunea >a s rmn mereu cu noi, i s (ac, o Isuse, de asemenea, or'ul spirit s vad aceasta!% [1.] Eu I-am spus$ %Didic-te, cci credina ta mare te-a ajutat! >u e ti un samaritean i )-ai recunoscut, i tu ai venit i ai dat slav lui &umne,eu a a cum se cuvine! &e aceea, tu, de asemenea, vei rmne n dragostea )ea! &ar ce este cu ceilali :1 2u au (ost ei, de asemenea, curai la (el ca tine1 #i dac au (ost curai, atunci de ce nu au venit cu tine pentru a da slav lui &umne,eu, la (el ca tine1 2u este nimeni altcineva n a(ar de tine, care s-a ntors pentru a da onoarea Celui care l-a (cut sntos1 &eci, un strin tie mai 'ine ce se datorea, lui &umne,eu dect cei care se las onorai ca i copii ai lui &umne,eu! =rin urmare, aceast onoare va (i n curnd luat de la copii i va (i dat strinilor!% [1/] 0amariteanul a ngenuncheat din nou naintea )ea pe pmnt i Eu i-am spus nc o dat, cu cuvinte prietenoase$ %Didic-te acum complet i dute la han, pentru c credina ta te-a ajutat! Cu toate acestea, spune, de asemenea, tovar ilor ti, care sunt iudei, ceea ce Eu i-am spus!% [14] 3poi, cel vindecat complet s-a ridicat i a mers la han, i acolo i-a ntlnit pe tovar ii si, care cu
~ #00 ~

po(t mncau pine i 'eau vin! [15] Cnd el a venit la ei, ei l-au ntre'at imediat dac el nc a (ost capa'il s ) gseasc undeva! [16] #i el le-a spus (oarte serios i deschis ceea ce Eu i-am spus! [17] 3poi, cei : au (ost cuprin i de teama ca ar putea cdea din nou n 'oala leprei! 3tunci ei nu au mai mncat i nu au mai 'ut i au regretat c ei, de asemenea, nu au (cut ceea ce a (cut samariteanul! [1:] Curnd dup aceea, Eu am venit cu ucenicii )ei i ne-am a e,at n acela i han! ? camer mare, a (ost imediat reparti,at nou, iar hangiul nsu i, care, de asemenea, era mai mult un samaritean dect un evreu, ne-a ntre'at dintr-o dat ce am vrea s mncm i s 'em! ["8] #i Eu am ,is$ %&oar d-ne ceea ce ai, i noi aceasta vom mnca!% ["1] 3tunci hangiul a poruncit slujitorilor lui s aduc imediat pinea i vinul, iar mai tr,iu un numr drept de pe ti va (i 'ine pregtit pentru noi! [""] 3 a cum hangiul a ordonat, a a s-a (cut! [".] *n timp ce noi mncam cu po(t pinea i 'eam vinul de ceva timp, personalul era atras de curio,itate de noi cu scopul de a vedea i a au,i cine eram i de unde am venit! &ar cnd ne-au v,ut iau dat seama c noi cu siguran tre'uie s (im aceea i prin care au (ost curai cei 18 lepro i, deoarece ace tia au dat o descriere precis a noastr nainte, i ast(el slujitorii ne-a recunoscut curnd ca salvatorii miraculo i!
~ #01 ~

["/] 3cesta a (ost, de asemenea, imediat spus crciumarului, i ast(el el ne-a acordat, de asemenea, atenie imediat i a ntre'at despre situaia noastr i munca noastr! El a venit s se a e,e la masa noastr, a luat, de asemenea, pinea i vinul i a ntre'at unul dintre ucenicii )ei, dac noi am (ost, pro'a'il, aceia i oameni printre care e-ista un nume Isus care i-a curat complet pe cei 18 lepro i numai cu puterea cuvntului 0u! ["4] 9cenicul, al crui nume era (ost acob cel mic, a spus ns$ %3colo la capul mesei st &omnul! *ntrea'-@, atunci El v va da rspunsul corect!% ["5] 3tunci hangiul a venit imediat la )ine i a spus$ %3scult, =rietene, e ti >u, acel )ntuitor minunat, care n a(ara pieei i-a curat pe cei 18 de lepra lor rea doar prin puterea i tria cuvntului 0u1 E ti >u acum deja cunoscutul Isus din 2a,aret1% ["6] Eu i-am spus$ %3ducei-i aici, pe cei care v-au spus aceasta! Ei v vor spune cu siguran din nou, dac Eu sunt 3cela!% ["7] 3tunci hangiul a plecat imediat i i-a adus pe civa dintre cei care au (ost curai la noi, i dintr-o dat au spus cu o singur voce 5cei vindeca)i67 %&a, da, acesta este Cel care ne-a demonstrat nou, celor nerecunosctori, acea mare mil! [":] #i acum, de asemenea, cei :, care nu s-au ntors nainte, au c,ut jos naintea )ea, i )i-au dat onoarea! [.8] &ar Eu le-am spus$ %&in moment ce ai (ost
~ #0" ~

condu i la )ine de (rica cum c ai putea (i a(ectai din nou de lepr, voi ai ajuns acum, de asemenea, s-I dai lui &umne,eu onoarea! 3cesta v va (i iertat de data aceasta dar i vei rmne curai, dar n viitor, 'inecuvntarea )ea nu va rmne cu cei care, dup ce au primit mila sunt prea lene i pentru a da onoarea de a 3celuia de la care au primit mila! 3cum ridicai-v i mergei, i de acum ncolo s nu mai pctuii!% [.1] 3poi, cei care au (ost curai s-au ridicat, au mai dat o dat mulumiri i s-au dus din nou n sala, care le-a (ost atri'uit acestora! [."] 3cum, hangiul tia cu cine are de-a (ace! El a devenit dintr-o dat plin de respect pentru )ine, a plecat din ncpere i s-a dus la 'uctrie i a comandat 'uctreselor lui s pregteasc pe tele cel mai 'un, lucru care, de asemenea, s-a ntmplat! Capitolul 28 +nii -arisei &i c'rturari $l ispitesc pe #omnul [1] *n timpul serii toi (ariseii, ra'inul i un crturar, care aveau un 'irou n aceast pia erau, de asemenea, n acest han, i hangiul i-a in(ormat cu privire la aceasta, presupunnd c *mi va o(eri o companie plcut prin aceasta, pentru c Eu, Cel care i-am curat nainte pe cei 18 lepro i de la 'oala lor ntr-un mod miraculos, eram, de asemenea, acum oaspetele su i eram mpreun cu civa nsoitori n sala mare de mese! ["] Cnd -ariseii, scribul &i rabinului au au,it
~ #0# ~

aceasta de la hangiu, ei s-au ridicat imediat de la masa lor i au spus, printre altele$ %Aine, noi *l vom testa pentru a vedea dac este adevrat ceea ce este cunoscut despre El n lung i-n lat i chiar printre neamuri! Ei spun c El este )esia cel promis iudeilor i care va sta'ili *mpria lui &umne,eu pe =mnt! +om vedea cum va sta El naintea noastr!% [.] &eci cu aceste intenii i escortai de hangiu ei au venit la noi, n sala mare de mese, au comandat imediat o mas s le (ie a e,at pentru i din a'unden cel mai 'un vin i cea mai 'un pine i pe ti 'ine pregtii i nc alte alimente s (ie puse pe ea! Cnd masa a (ost 'ogat aprovi,ionat, pentru marea satis(acere a 'urilor lor mari, ei s-au dus s se a e,e i au artat prin cuvintele i gesturile lor c ei se ocupau de acest loc! [/] Cu toate acestea noi ne-am comportat (oarte indi(erent n (aa lor ca i cum am (i o'servat cu greu c ei s-au instalat n sala noastr de mese! 3m mncat i am 'ut i am vor'it despre lucruri (oarte normale! =e tii au (ost, de asemenea, pu i acum pe masa noastr i noi am nceput s-i mncm! [4] <ariseii au o'servat c noi am mncat pe tii no'ili cei mai scumpi i c n a(ar de (aptul acesta am 'ut, de asemenea, cel mai 'un vin! 3tunci, unul dintre -arisei s-a ntors la hangiu i a spus$ %&e ce noi nu am avut, de asemenea, aceste tipuri de pe ti pregtii pentru noi1 0untem, noi poate, mai puin importani dect ace ti galileeni dintre care noi i cunoa tem pe mai muli dintre ei (oarte 'ine1%
~ #0% ~

[5] C%rciumarul a spus$ %)ai puin sau nu, aceasta nu (ace nici o di(eren pentru mine! ?rice cineva a comandat, asemenea, el prime te! Ceea ce voi ai comandat, de asemenea, se a(l pe masa voastr, dar dac dorii, de asemenea, pe ti no'ili, atunci este nc timp s (ie pregtii pentru voi, att de muli, dup cum dorii!% [6] &ar (ariseii tiau c aceste tipuri de pe ti erau (oarte scumpe i c hangiul ntotdeauna se las pltit (oarte 'ine pentru aceasta, i, prin urmare ei nu au comandat nici un pe te no'il! &ar, cu scopul de a e-plica avariia (ariseilor, unul dintre ei a spus$ %&ac nu putem (i primii a avea aceste tipuri de pe ti, atunci, de asemenea, nu vrem s (im al doilea care s-i ai'!% [7] C%rciumarul a spus$ %=oi s spui ce vrei acum, acest lucru nu m tul'ur, ct de puin! Cine m poate (ora s dau ceea ce vreau cuiva care doar a dorit s mnnce ceva, (r a speci(ica din ce alimente ar tre'uit s constea acestea, i cine mi poate porunci s pun altceva pe mas dect ceea ce el n mod clar a dorit1 =e scurt, cu mine contea, principiul antic$ %tuturor al su!% [:] ?ariseul a spus$ %>u ai dreptate, n acest sens, i noi nu avem o'iecii, dar este ciudat din partea ta, din moment ce nu ai e-act reputaia de a (i un om generos, care tocmai cu ace ti galileeni e ti att de 'ine - dispus n timp ce toi ace tia nu sunt de departe, i e-ist, de asemenea, ntre'area dac ace tia vor (i n msur s te plteasc pentru ace ti
~ #0( ~

pe ti scumpi!% [18] C%rciumarul a spus$ %&e asemenea, (aptul acesta nu este niciun motiv de ngrijorare pentru tine! ?amenii ca tine sunt pentru mine cu adevrat nimic e-cepional, dar oameni ca )ntuitorul Isus din 2a,aret pe care tu *l cuno ti, care, prin puterea cu adevrat miraculoas a cuvntului i voinei 0ale poate vindeca ntr-un moment 18 'r'ai de lepra cea mai rea i s (ie complet snto i, i crora voi le-ai dat cu greu n urm cu o or certi(icatul scris, sunt cu siguran e-trem de e-cepionali i de (apt nu au mai e-istat pn acum! #i, prin urmare, toat lumea va nelege 'ine cu siguran c, din voin li'er, aceast consideraie pe care ace tia o merit ar tre'ui s le (ie acord acestora!% [11] @a aceast contra o'servaie e-celent (ariseii nu au tiut ce s rspund i ei au ncercat s- i salve,e (aa lor cu un aspect 'un, de i n interior erau plini de rutate! 3u mncat i au 'ut acum (oarte considera'il, i noi am (cut acela i lucru i nu ne-a psat ce (ceau (ariseii nemulumii sau ce (el de cuvinte vor'eau ntre ei! [1"] &ar, cnd vinul i-a n(ier'ntat (oarte mult pe (arisei i au ncercat s nceap un argument cu )ine, scribul s-a ridicat, a venit (r ru ine stnd naintea )ea, i a ,is$ %*nvtorule, spune-ne, cu ce putere (aci >u aparentele minuni1% [1.] Eu am spus$ % 3cest lucru Eu cu siguran vreau s i-l spun - dar mai nti ar tre'ui s-)i rspun,i tu la ntre'area )ea! 0pune-mi$ au (ost predica i
~ #06 ~

'ote,ul lui Ioan rnduite de &umne,eu sau a (ost pur i simplu o lucrare a oamenilor1M [1/] 3cum, scri'ul nu a tiut ce s-)i rspund, pentru c el credea$ &ac spun$ %3u (ost rnduite de &umne,eu%, atunci El mi va spune$ L3tunci de ce nu l-ai cre,ut1% i dac eu spun$ %3u (ost pur lucrarea oamenilor%, atunci vom avea n curnd hangiul i mine ntreaga pia mpotriva noastr, pentru c toi l-au privit pe Ioan ca pe un pro(et care a (ost tre,it de &umne,eu! [14] 2umai dup un timp el 5scribul6 a spus$ %*nvtorule, aceasta cu adevrat nici unul dintre noi tie, i ast(el eu nu i pot rspunde cu da sau nu!% [15] Eu am spus$ %3tunci, de asemenea, Eu nu pot s v spun din ce putere (ac miracole )ele, i a a suntem noi la (el de drepi unul cu altul la (el ca nainte!% [16] 3poi, era de asemenea, un -ariseu care a venit la )ine i a spus$ %*nvtorule, noi am au,it deja multe lucruri despre >ine, iar printre ele, de asemenea, c prin >ine va (i sta'ilit Degatul lui &umne,eu! =rin (aptele tale >u mrturise ti pentru >ine c >u e ti cel pe care toi iudeii l a teapt, pe 'a,a promisiunii strvechi! 9ite noi, de asemenea, vrem s credem n >ine, dar spune-ne cum i cnd *mpria lui &umne,eu va veni printre oamenii de pe acest =mnt!% [17] Eu am spus$ %Cu siguran nu n modul n care i imagine,i!%
~ #0, ~

[1:] 3cum, scribul a spus$ %&ar atunci cum1% ["8] Eu am spus$ %*mpria lui &umne,eu va veni, (r nici o pomp i splendoare e-terioar, i nu se va spune$ %9ite, este aici%, sau %este acolo%, pentru c *mpria lui &umne,eu nu este o mprie material, ci una spiritual, pentru c &umne,eu este n 0ine *nsu i 0piritul cel ve nic, original i cel mai pur, i *mpria @ui, prin urmare, de asemenea, nu este dat pentru trup i sta'ilit pe acest =mnt, ci pentru su(letul i spiritul trupului! 0u(letul i spiritul sunt, totu i, n interiorul omului i nu n a(ara lui, i ast(el *mpria lui &umne,eu este doar n interiorul omului, i cnd va veni la om, el o va simi doar n el nsu i i nu n a(ara lui!% ["1] @a acest rspuns al )eu (ariseii nu au tiut ce s-)i rspund, i s-au ntors la masa lor! [""] C%rciumarul n secret era 'ucuros c am nchis gura (ariseilor, i el a lsat vinul nou, de prim clas, s (ie pus pe masa noastr i mi-a ,is$ %)ncai i 'ei ct de mult dorii, pentru c nota de plat este pentru mine de data aceasta!% [".] #i noi am mncat i am 'ut (oarte veseli! ["/] Cnd -ariseii au v,ut aceasta, ei au (ost chiar mai jignii i au spus cu voce tare ntre ei$ %Iar aceasta ar tre'ui s (ie )esia trimis de &umne,eu n aceast lumeG Ce lacomi i 'eivi sunt El i ucenicii 0iG #i n plus noi tim c El se asocia, cu vame ii, pgnii i ali pcto i i i mnnc pinea @ui cu minile nesplate, i nu contea, ct de multe minuni (ace El, un scri' adevrat i (ariseu nu va
~ #0' ~

crede n ElG% ["4] 3tunci hangiul a spus$ %@ui cu siguran *i va psa (oarte puin de aceasta! &ac El este &omnul i aceasta, de asemenea, eu cred acum - atunci El, care este n El *nsu i 0piritul cel mai per(ect din &umne,eu, nu va tre'ui s se con(orme,e instituiilor noastre lume ti, ci noi n ine ar tre'ui s ne con(ormm cu cele El ni le va da!% ["5] ?ariseii au spus$ %Ceea ce ne spui s nu ne irit, pentru c noi tim c e ti mai mult un samaritean dect un iudeu! 2oi suntem iritai de (aptul c El, prin nvtura 0a i (aptele 0ale, seduce muli iudei i pretinde a (i ceva ce El nu poate (i, deoarece, n multe privine, El nu ine @egea lui )oise!% ["6] 3poi Eu m-am ridicat n picioare, cu o (a serioas i am spus$ %Cu cine voi compara acest tip de oameni degenerai1 Ioan a mncat i a 'ut aproape nimic altceva, cu e-cepia lcustelor i a mierii sl'atice i a dus o via strict a peniten! 3poi ei au ,is$ %Ce este acest om un pretendent i un ipocrit! &ar acest lucru ei l-au spus pentru c Ioan le-a artat ateismul lor complet i pcatele nenumrate, i din acest motiv au plani(icat s-l aduc Irod n punctul n care s-l arunce n nchisoare i s-i taie capul! ["7] Eu mnnc i s 'eau, nu m comport ca un e-tremist sau ca o persoan suprat i ntmpin pe (iecare ntr-un mod prietenos! Eu ajut pe toi cei care vin la )ine, cred n )ine, i-)i cer ajutorul, iar apoi
~ #09 ~

ei spun$ %Ce este omul acesta un 'eiv i un mare mnctor i un prieten al pcto ilor, colectorilor de ta-e i pgnilor, i El nu ine @egile lui )oise!% [":] &ar despre atunci cnd ei nva$ %&ac (acei o jert( va (i mult mai util pentru voi dect dac voi iai onora pe tatl i pe mama voastr!% 2u nltur ei poruncile lui &umne,eu cu aceasta i chinuie oamenii cu reguli pe care ei le-au inventat pentru marele 'ene(iciu al 'urilor lor1 &e aceea, mai tr,iu, cu att mai mult osnda va veni peste ei! Ei au pus ncrctur insuporta'il asupra poporului, n timp ce ei n i i nu o ating cu degetul mic! =entru daruri mari le promit s in rugciuni lungi care apoi sunt murmurate n (aa ochilor oamenilor n elai i or'i ntr-o manier de,gusttoare (r inim i inutil de ctre slujitorii lor su'ordonai! 2u sunt ei atunci la (el ca oamenii care ngrijesc nari i n schim' pentru aceasta nghit cmile1 [.8] &a, da, cu toate c ei i mnnc pinea lor cu minile splate, n schim' inima lor este plin de mi,erie i de murdrie! =rin urmare, acestea arat, de asemenea, ca ni te mormintele ngrijite i elegante, vopsite n al', care sunt n interior pline de putre,ire i duhoare! =entru c a mnca pine cu minile nesplate nu spurc pe om - i cel puin atunci cnd nu e-ist nici o posi'ilitate de a se spla pe mini nainte de a mnca pinea, ceea ce se ntmpl de multe ori - dar, minciuna, n elciunea, gelo,ia, avariia, lcomia i mndria, ura, (uria, orgia, curvia, des(rul, adulterul i negarea lui
~ #10 ~

&umne,eu n om ntinea, ntregul om i-l (ac un copil al Iadului!% [.1] 3tunci cnd <ariseii au au,it aceasta de la )ine au devenit (oarte (urio i, s-au ridicat de la masa lor i au prsit sala, ceea ce a (ost (oarte plcut pentru noi toi! [."] Crciumarul a venit la )ine i nu-)i putea mulumi ndeajuns c am aruncat adevrul direct n (aa (ariseilor, i, de asemenea, toi discipolii )ei )au ludat! [..] *n cele din urm hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, cred c aceste cuvinte ale tale vor aduce unul sau altul dintre ace ti (arisei la o prere mai 'un despre tine1% [./] Eu am spus$ %+oi vei al'i mai u or 18 )auri dect ca unul din ace ti ipocrii s se pociasc i s (ac peniten! 3tunci cnd avariia, gelo,ia i po(t de putere sunt prea adnc nrdcinate n om, atunci ei cu greu pot deveni cu adevrat mai 'uni! &ar i vom lsa s se nmuleasc ntre ei, mine este o alt ,i n care va (i ceva de (cut!% Capitolul 2: #omnul vindec' slujitorul bolnav al hangiului [1] &ar tu ai un slujitor 'olnav care este (avoritul tu, pentru c el ntotdeauna te-a slujit n cel mai loial i plin de ,el mod i care nu se poate ridica din patul su de 'olnav deja de 1 an, deoarece el este a(ectat de gut! &ac vrei i cre,i, Eu pot s l ajut!% E*F C%rciumarul a spus$ %&oamne i *nvtorule,
~ #11 ~

dac >u dore ti s mi ari mila aceasta, eu vreau s (ac tot ceea ce vrei s (ac pentru tine!% [.] Eu i-am spus$ %3tunci se va ntmpla n (uncie de credina ta! &u-te i ve,i dac ajutorul este nc n dureri!% [/] 3tunci hangiul a mers imediat n camera n care era slujitorul 'olnav ajutor, i a v,ut c slujitorul era sntos, iar el i-a spus hangiului c el a avut n mod clar impresia c era un (ulger n jurul lui, i dup aceea ntr-o singur clip toat durerea i sl'iciunea l-au lsat, att de mult nct acum el a vrut imediat s se ridice din patul su de 'olnav! &umne,eu tre'uie s (i (cut o minune pentru el! [4] C%rciumarul a spus$ %>u cu siguran te poi ridica acum i apoi s vi n sala mare! 3colo *l vei vedea pe Cel care te-a (cut n mod miraculos sntos!% [5] 0lujitorul a (cut repede ceea ce hangiul i-a spus s (ac, iar acesta din urm a venit cu o inim (oarte recunosctoare imediat napoi la noi! [6] Cnd hangiul a venit la noi din nou i-a e-primat mulumirile lui pentru )ine, slujitorul vindecat a venit, de asemenea, repede dup el, i mpreun cu el au venit, de asemenea, ali slujitori ai casei i servitori i servitoare, i au ntre'at care din noi a (ost Cel care l-a vindecat n mod miraculos slujitorul e( de gut lui! [7] C%rciumarul artnd cu mna spre )ine i a spus$ %3cest &umne,eu-?m de aici, despre care
~ #1" ~

tre'uie s spun c nici unul dintre noi nu este ctu i de puin vrednic ca El s (i venit la noi i s treac de u a casei mele! )ulumii-I @ui, voi toi pentru toat mil pe care El ne-a dat-o, i o(erii-I @ui ntotdeauna onoarea naintea tuturor oamenilor!% [:] &up aceste cuvinte, hangiul a ngenuncheat la picioarele )ele imediat, )i-a mulumit i )-a ludat cu voce tare! 3poi, de asemenea, ceilali din personal au (cut acela i lucru, slujitorii i servitoarele, ceea ce a provocat un ,gomot mare n cas care putea (i, de asemenea, au,it de ctre (arisei, de i camera lor era departe de sala noastr! #i unul dintre ei a venit s vad ce se ntmpl! [18] Cnd a au,it c am vindecat complet de gut slujitorul, i n ce mod, el s-a iritat i a ,is crciumarului pe care l-a chemat 5-ariseul67 %<ere te-te de acest agitator al poporului, pentru c dac El (ace aceste minuni, cu ajutorul cpeteniei diavolului sau cu un alt tip de vrjitorie, care, pro'a'il, El a nvat-o de la esenieni, atunci romanii n curnd vor a(la c tot poporul alearg dup El, ceea ce l va (ace n cele din urm rege peste toi iudeii, i atunci ei vor veni peste noi i ntr-adevr ne vor 'ate!% [11] C%rciumarul a spus$ %)ulumit acestui ?m minunat, pe care romanii *l cunosc cu sigurana deja de mai mult timp dect noi, eu nu am nimic ca s m tem de ei, dar de la voi m-a putea teme de toate dac nu a (i un cetean roman! &ar voi ar
~ #1# ~

tre'ui s v temei de omul acesta care tre'uie s (ie umplut cu 0piritul lui &umne,eu, pentru c @ui alt(el I-ar (i imposi'il s poat (ace ast(el de semne i s e(ectue,e ast(el de (apte, care-I sunt posi'ile numai lui &umne,eu, iar cel care este umplut cu 0piritul lui &umne,eu este, de asemenea, un adevrat &omn peste toate n cer i pe pmnt, i cei care sunt du manii 0i ar tre'ui s se team numai pe El, iar nu El de ei! 3st(el averti,area pe care mi-ai dat-o nu va avea rdcini n mintea mea!% [1"] 3tunci cnd ra'inul - care era de (apt un (ariseu mai mic B a au,it acest lucru de la hangiu, el a devenit mai iritat dect nainte! El nu a spus nimic i a plecat napoi la tovar ii si! [1.] Cnd el a ajuns la ei, ei imediat l-au ntre'at ce s-a ntmplat! [1/] Cu toate acestea, ra'inul s-a gndit la cuvintele hangiului, i, prin urmare, el a raportat indi(erent ce s-a ntmplat i a spus c cea mai mare parte a personalului a i,'ucnit ntr-o (ericire nesemni(icativ! [14] ?ariseii au (ost mulumii cu aceasta i nu au ntre'at nimic mai departe i au continuat s che(uiasc i au ,is$ %0-i lsm pe hangiului uimit plcerea s acorde lauda lui )ntuitorului i lui )esia al lui ca unui medic minunat, care se deplasea, n mprejurimi i care incon(unda'il vine din coala esenienilor, i pe care, de asemenea, romanii i stimea, mult! *n cteva sptmni totul va disprea din nou i va (i uitat cu el!% [15] 3ceast starea de spirit a (ariseilor deja (oarte
~ #1% ~

'ei era 'un pentru noi, deoarece prin (aptul acesta acestea ei ne-au lsat n pace i noi am (ost capa'ili s discutm lucruri importante ntre noi! [16] &e asemenea, personalul, servitorii i slujnicele, care au intrat n sala noastr au mers la comanda hangiului s lucre,e din nou, pentru c ei aveau nc o mulime de lucruri de (cut, datorit ctorva strinii care - mai ales din motive de a(aceri - au venit din Capernaum n aceast pia! 2umai slujitorul vindecat a stat cu noi, i a mncat i a 'ut cu noi i s-a ntrit el nsu i! Capitolul 29 "aloarea normelor templului [1] @angiul mi-a spus$ %&oamne i *nvtorule, a a cum stm aici, n lini te mpreun i nu tre'uie s ne temem de a (i deranjai de cineva, iar din moment ce de asemenea, nu este att de tr,iu n noapte, >e rog s nume ti cteva lucruri care sunt necesare pentru a atinge adevrata mntuire a su(letului!% ["] Eu am spus$ %Credei n &umne,eu (r s v ndoii, ine poruncile @ui, iu'ii-@ mai presus de toate att de mult ct putei, i pe semenii vo tri ca pe voi n iv, i credei c Eu sunt )esia cel promis, care am ajuns acum Eu *nsumi ntr-un trup n aceast lume ca 3devrul etern, @umina i +iaa, ast(el nct toi cei care cred n El i triesc n con(ormitate cu nvtura )ea, vor avea viaa ve nic! &ac credei toate acestea i acionai n consecin, vei o'ine i pstra pentru eternitate adevrata mntuire vie pentru su(letul vostru!
~ #1( ~

[.] Iat, numai acest lucru este complet su(icient pentru a ajunge la *mpria lui &umne,eu din voi! >ot restul este inutil i n ceea ce prive te 'ene(iciul su(letului nu are nici o valoare n (aa lui &umne,eu! &ac eu, ca &omn al ntregii viei v spun aceasta, de asemenea, voi putei s credei c este a a i nu alt(el!% [/] C%rciumarul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, eu cred acest lucru acum (erm i (r nici o ndoial! Cu toate acestea, )oise a dat nc mai multe norme i precepte! &e e-emplu, (aptul c un iudeu poate mnca numai anumite alimente, tre'uie s- i spele trupul n mod (recvent, tre'uie s posteasc, tre'uie s (ac peniten n sac i cenu , tre'uie s poarte o mantie (cut din (ire de pr, i nc o mulime de alte lucruri care sunt greu de amintit i, prin urmare, nc i mai greu s inut, prin care atunci, de asemenea, n mod constant, trie ti cu (rica de a (i plin de pcate pe care le-ai putea comite din necuno tin! Cum ar tre'ui s ne comportm de (apt cu privire la aceste lucruri1 Este respectarea strict a tuturor preceptelor, pe care )oise i ceilali pro(ei, de asemenea, le-au dat, o condiie a'solut pentru a ajunge la mulumirea lui &umne,eu1% [4] Eu am spus$ %&ac voi pstrai ceea ce v-am spus chiar acum, prin aceasta ai ndeplinit tot ceea ce este scris n )oise i toi proorocii unde se spune ceea ce tre'uie s (aci! ?mul tre'uie s mnnce i s 'ea pentru a se menine (i,ic n via, ia produsele alimentare i 'uturile tre'uie s (ie
~ #16 ~

curate i proaspete! &e asemenea, este 'un i sntos pentru organism s-l pstrai curat ct mai mult posi'il, i ast(el, de asemenea, s (ie pur, moderat i so'ru n toate lucrurile! 3st(el, aceste tipuri de precepte nu sunt 'une i 'ene(ice numai pentru iudei, ci i pentru toi oamenii, pentru c, de asemenea, su(letul nu se poate nla att de u or ntr-un corp 'olnav prin care s poat 'ene(icia de mntuirea lui i s-l consolide,e pentru viaa ve nic! [5] Iat, pentru acest motiv, &umne,eu a prescris prin )oise i, de asemenea, prin intermediul altor pro(ei ceea ce este 'un pentru trup n timpul vieii pmnte ti, i este n 'ene(iciul omului s pstre,e aceste reguli! [6] Cu toate acestea, cel care (ace ceea ce Eu tocmai v-am spus, va (i ghidat de spiritul Degatului lui &umne,eu din inima lui, iar acesta l va arta, de asemenea, regulile pentru 'ene(iciul trupului su! #i ast(el deja totul este inclus n ceea ce v-am spus! 3i neles toate acestea acum1% [7] *n timp ce slujitorul vindecat a (ost de acord cu privire la acestea cu mulumire deplin, hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, noi i mulumim din adncul su(letului nostru, cu toat inima i cu toat puterea vieii noastre pentru (oarte neleapta i adevrata >a lecie, care a aprins o lumin total di(erit n noi (a de predicile lungi ale (ariseilor care spun c mntuirea ntregii oamenilor depinde numai de a menine strict acele multe lucruri
~ #1, ~

e-terioare i norme, dar pentru p,irea poruncilor lui &umne,eu, prin care su(letul este puri(icat i (cut mai puternic pentru viaa ve nic ei nu acord aproape nici o importan i s spun c omul n schim' tre'uie s (ac jert(e, care sunt mult mai utile pentru el dect atunci cnd el strict i cu struin va pstra poruncile! [:] #i ast(el putei vedea oameni care de multe ori aduc daruri mari n (aa u ilor (ariseilor, iar acum cu greu se poate gsi cineva care respect cu strictee poruncile lui )oise, pentru c oamenii spun$ %&ac darurile sunt la (el pentru &umne,eu, i putem (i chiar i mai puri(icai de pcatele noastre dect atunci cnd pstrm cu struin poruncile, atunci darurile sunt mult mai u oare, i con tiina noastr este mai u oar, pentru c n (uncie de cuvintele (ariseilor jert(ele vor isp i totul naintea lui &umne,eu, dar p,irea poruncilor numai n msura n cineva a (ost capa'il s respecte cu strictee i con tiincios o porunc sau alta!% [18] Ei 'ine, acum, dac vom compara acea nvtur cu ceea ce >u, &oamne i *nvtorule, ne-ai s(tuit i (oarte clar ai e-plicat, atunci este o di(eren mare, in(init! Cu >ine cu tot ce este adevrul deplin i viu, iar cu (ariseii, este o minciun murdar, moart prin care cu adevrat nici un su(let nu poate ajunge la viaa ve nic! &oamne, ce ar tre'ui s (acem acum n ceea ce-i prive te pe (arisei1% [11] Eu am spus$ %3scultai la ceea ce ei au anunat
~ #1' ~

ca (iind cuvntul pur al lui )oise i al proorocilor, i acionai n con(ormitate cu acest cuvnt pur, dar nu inei propriile lor reguli, pentru c n ochii lui &umne,eu, ele sunt o urciune! [1"] =entru c este, de asemenea, scris$ %Iat, ace ti oameni ) onorea, cu 'u,ele, dar inima lor este departe de )ine!% Cu toate acestea, Eu v spun tuturor$ s(r itul celor care predic o nvtur uman e aproape! &e aceea Eu, care sunt 3devrul, Calea i +iaa, am venit la voi, i voi terge minciuna i lucrrile sale rele! &e i Eu n curnd voi prsi aceast lume, i n momentul n care Eu voi (i a'sent vi,i'il, minciuna i lucrurile sale (alse i rul va (i n continuare larg rspndit ceva timp printre oamenii de pe =mnt, dar apoi la momentul potrivit, Eu voi reveni la voi, oamenii cu toat puterea i tria i voi pune capt stpnirii minciunii i n elciunii! [1.] &eja acum Eu pregtesc n inimile oamenilor sol pentru ea, iar Eu construiesc un nou templu i un ora nou al lui &umne,eu! Haidei s terminm construcia acestuia ct mai curnd posi'il, ast(el nct vechiul templu i ora ul minciunii, n elciunii i tot rul s (ie distrus pentru totdeauna! [1/] 3cest lucru voi cu siguran nu l putei nelege acum n toat puritatea sa, dar cnd vei (i ptrun i de 0piritul )eu, atunci, de asemenea, aceasta va (i (oarte clar, iar apoi v vei aminti ceea ce Eu v-am spus mai dinainte!% [14] 3ceste cuvinte ale )ele, au (ost, de asemenea, pentru ucenici neclare n ntregime i, prin urmare,
~ #19 ~

au ,is ntre ei 5ucenicii67 %El a vor'it deja de cteva ori despre a "-a venire pe acest =mnt, dar ntotdeauna ntr-o manier destul de vag, cum (ac pro(eii! &oar s-@ ntre'm acum direct, poate c de data aceasta El ne va spune mai multe, i mai speci(ic!% Capitolul 80 Cea de a *!a venire a #omnului &up aceast conversaie ntre ei ucenicii s-au ntors spre mine i au spus$ %&oamne i *nvtorule, >u ai spus deja de mai multe ori c ne va (i dat s nelegem 'ine tainele *mpriei lui &umne,eu, i >u de asemenea (oarte clar ne-ai descoperit deja att de multe lucruri, ast(el nct, n spirit, noi s putem nelege 'ine creaia >a in(init i nc 1!888 de alte lucruri pe care nici o persoan neleapt, lumeasc nu le-ar putea imagina vreodat, i care, chiar i prin cercetare i cutare personal el nu va (i capa'il s i le imagine,e n mod clar, motiv pentru care toat cunoa terea uman a (ost pn acum doar pies a lucrrii! >e rugm s ne spui acum, de asemenea, ceva mai multe despre a "-a >a venire! *n care timp vei reveni, i unde i cum1 =entru c noi suntem de prere c, de asemenea, acest lucru (ace parte din nelegerea secretelor *mpriei lui &umne,eu!% ["] Eu am spus$ %&e asemenea, aceasta Eu v-am spus deja de mai multe ori (oarte pe larg! &ar, pentru c voi, de asemenea, nu suntei complet
~ #"0 ~

ptrun i de 0piritul )eu voi nu vei nelege pe deplin! 3nul, ,iua i ora Eu nu v pot spune cu certitudine pentru c totul pe acest =mnt depinde complet de voina li'er a oamenilor! =rin urmare, nici, chiar un nger din cer nu tie, ci numai >atl i, de asemenea, cel cruia El vrea s-i de,vluie! *n plus, pentru mntuirea su(letului vostru nu este a'solut necesar s cunoa tei (oarte precis din preala'il! [.] 3r (i 'ine ca cineva s tie (oarte e-act dinainte ,iua i ora morii sale1 =entru (oarte puini care sunt renscui n spirit, da, dar pentru nenumraii oameni ar (i (oarte ru, pentru c apropierea orei morii lor, i-ar umple att de mult cu (ric, agonie i disperare i ar deveni mari du mani ai vieii, n a a (el nct i-ar lua prematur viaa lor, cu scopul de a scpa de agonia morii, sau vor intra ntr-o a a mare lene de via, c puine ar putea (i de a teptat pentru mntuirea su(letului lor! &eci, este mai 'ine pentru om s nu tie toate lucrurile cu siguran dinainte, i anume cu privire la ce, cum i cnd acest lucru i acela poate i, de asemenea, tre'uie s vin peste el n aceast lume! [/] Eu v spun$ va veni vremea cnd urma ii vo tri spirituali vor ntre'a, la (el ca acum aici, cnd va veni ,iua <iului ?mului, i vor dori s vad ,iua, i ei nc nu o vor vedea cum dorii voi! *n vremea aceea, muli se vor ridica i vor ie i n (a i cu o (a neleapt ei vor spune$ %=rivii aici%, %=rivii acolo% i %3ceasta este ,iua%! &ar atunci s nu mergei acolo
~ #"1 ~

s urmai ast(el de pro(ei! [4] ;iua celei de a doua veniri a )ea va (i ca un (ulger, care merge de la est la vest, sus n cerul nnorat, i va ilumina tot ce este su' cer! *nainte de aceasta se va ntmpla - a a cum v-am spus deja de mai multe ori - ca <iul ?mului s tre'uiasc s su(ere multe lucruri i s (ie respins n ntregime de ctre aceast generaie, i anume de ctre iudei i (arisei, i n vremurile din urm de ctre cei care vor (i numii noii iudei i (arisei! [5] 3 a cum s-a ntmplat n timpul lui 2oe, a a se va ntmpla n timpul celei de a doua veniri a <iului ?mului! Ei mncai i 'eau (oarte veseli, se cstoreau i se acordau n cstorie pn n ,iua n care 2oe a urcat n cora'ie i a venit potopul i toi s-au necat! #i se va ntmpla n acela i mod ca i n timpul lui @ot$ ei mncau i 'eau, cumprau i vindeau, i plantau i construiau! &ar - a a cum am e-plicat mai n detaliu pe )untele )slinilor - n ,iua n care a ie it @ot din 0odoma deja ploua cu (oc i pucioas din cer, i toi au pierit de aceasta! [6] 3cum iat, acesta este modul n care aceasta va (i, de asemenea, i se va ntmpla n timpul cnd <iul ?mului va (i de,vluit din nou! ?ricine va (i n ,iua aceea pe acoperi i va ti c 'unurile sale de u, casnic sunt n cas, s nu se co'oare de pe acoperi pentru a lua 'unurile din casa lui B ceea ce tre'uie neles dup cum urmea,$ cel care nelege cu adevrat aceste lucruri ar tre'ui s rmn cu acea nelegere i nu prseasc acel nivel de nelegere
~ #"" ~

de teama c, prin (aptul acesta el i-ar putea pierde avantajele lume ti, pentru c acele lucruri vor (i distruse! [7] 3st(el, de asemenea, nc o alt imagine$ cine este pe cmp Ili'ertatea de nelegereJ nu tre'uie s se ntoarc napoi la ceea ce este n spatele lui Ivechile nvturi n eltoare i regulile lorJ, ci ar tre'ui s- i aminteasc, de soia lui @ot, i ar tre'ui s continue s strduiasc n continuare, nainte n adevr! [:] Eu v voi spune nc mai multe$ n acel timp, vor " ntr-o moar i vor (ace aceea i munc! 9nul va (i acceptat i unul va (i lsat n urm, ceea ce nseamn$ muncitorul cinstit, va (i acceptat i cel necinstit i egoist va (i lsat n urm, pentru c cel care va ncerca s- i pstre,e su(letul su Iviaa luiJ din cau,a lumii, o va pierde, iar cine o va pierde, de dragul lumii i va pstra viaa lui i aceasta l va ajuta spre viaa ve nic adevrat! [18] #i, mai departe, Eu v spun$ n una i aceea i noapte a su(letului, " persoane se vor a(la n unul i acela i pat! &e asemenea atunci, unul va (i acceptat i cellalt lsat n urm, ceea ce nseamn$ " persoane vor (i n e-terior n s(era uneia i aceleia i mrturisiri de credin, dar unul va (i ntr-o credin vie activ i, prin urmare, va (i acceptat n Degatul viu i luminat al lui &umne,eu, dar cellalt va adera numai la cultul e-terior, care nu are nici o valoare pentru viaa interioar a su(letului i a spiritului, i nu va (i acceptat n Degatul viu i luminat al lui
~ #"# ~

&umne,eu, pentru c credina sa, (r (aptele de iu'ire pentru aproapele este ca i cum ar (i mort! [11] #i mai departe$ vor (i dou persoane n cmp la munc! Cel care va lucra (r auto-interes n credin vie din dragoste pentru &umne,eu i din dragoste pentru aproapele su, va (i, de asemenea, acceptat n adevrata *mprie a lui &umne,eu! &ar cel care va lucra n acela i cmp ca i (ariseii, (r credin vie interioar din pur auto-interes, vor (i, evident, lsai n urm i nu vor (i acceptai n Degatul viu i luminat al lui &umne,eu! [1"] +edei, acesta este modul n care va (i i se va ntmpla n timpul celei de a doua veniri a <iului ?mului, i acest lucru este modul n care se va ntmpla! 3tunci cnd, n viitor, vei (i ptrun i adnc cu 0piritul )eu, voi vei nelege n mod clar, de asemenea, tot ceea ce Eu v-am spus acum! *n acest moment ns, Eu nu v pot e-plica mai clar i mai u or de neles!% [1.] +cenicii au spus$ %&oamne i *nvtorule, aceasta cu totul drept i noi credem cuvintele >ale, dar unde i cnd se va ntmpla, socotit n (uncie de timpul de pe pmnt1 Cu siguran, aceasta >u, de asemenea, ne poi, spune!% Capitolul 81 ,-%r&itul timpului dinaintea celei de a *!a veniri a #omnului [1] Eu am spus$ %Este ntr-adevr remarca'il nc ct de puin ai neles lucrurile! Eu deja att de des v-am e-plicat de ce timpul pmntesc nu poate (i
~ #"% ~

calculat cu preci,ie i cu certitudine a a cum credei voi, ca i cum Eu v-a putea spune (oarte e-act n preala'il i pn la momentul n care acest munte sau acela i vr(urile sale stncoase vor (i distruse de ctre un (ulger! =entru c n acest ca, avem de-a (ace cu materia judecat, care este n toate complet dependent de puterea voinei )ele, dar cu oameni care au o voin proprie li'er, de a decide, aceasta nu se ntmpl n acela i mod! )otivul pentru aceasta, Eu deja de multe ori v-am artat i voi n cele din urm ai neles o dat, i, prin urmare, nu ar tre'ui s venii la )ine cu acelea i ntre'ri de (iecare dat! ["] &ar, dac voi dorii a'solut s avei determinat %unde% i %cnd% mai e-act, atunci amintii-v ceea ce v voi spune acum$ unde e-ist un cadavru, n curnd vulturii li'eri se vor aduna!% [.] +cenicii au spus$ %&oamne i *nvtorule, acum ai spus din nou, ceva ce noi nu putem nelege! Ce este cadavrul i ce sunt vulturii, i cnd va (i cadavrul, i de unde vor veni vulturii li'eri1% [/] Eu am spus$ %9itai-v doar la instituia putred i necredincioas a (ariseilor, atunci vei vedea cadavrul! Eu i toi cei care cred n )ine, iudei i neamuri, sunt vulturii care n curnd vor mnca cadavrul complet! 3st(el, de asemenea, n noaptea pcatelor su(letelor cadavre n jurul crora lumina vieii ns i se rspnde te i distruge cadavrul cu toat ceaa i ilu,ia, la (el cum dimineaa (ace cu noaptea!
~ #"( ~

[4] 3 a cum acest lucru se ntmpl acum n (aa ochilor no tri cu iudeii care sunt acum (r adevr sau credin, prin care ace tia au devenit un cadavru (oarte mare, care va (i terminat n apro-imativ 48 de ani pmnte ti, a a se va ntmpla n vremurile din urm, de asemenea, cu nvtura i cu 'iserica pe care Eu o sta'ilesc acum! 3ceasta va deveni un cadavru chiar mai groa,nic dect iudeii de acum, i apoi, de asemenea, vulturii li'eri de lumin i via vor veni peste el din toate direciile, i cu (ocul iu'irii adevrate i cu puterea luminii adevrului ace tia l vor consuma ca un cadavru care vrea s strice totul! #i aceasta se poate ntmpla n continuare nainte de " plini 1!888 de ani pmnte ti de la viaa mea a a cum sunt Eu acum pre,ent trupe te aici printre voi, voi trece dincolo B ceea ce de asemenea, Eu v-am e-plicat, cu alte oca,ii! [5] 3tunci voi v vei ntre'a, la (el ca i acum, de ce acest lucru va (i, de (apt permis de &umne,eu! Cu toate acestea, Eu, de asemenea, deja de multe ori, la (el ca de aceast dat, v-am artat c nu poate i nu tre'uie s ndrum oamenii cu atotputernica )ea voin crora le-am dat o voin complet li'er, o auto-determinare li'er, la (el ca tuturor celorlalte (iine create, mici i mari, din ntregul in(init, pentru c dac a (ace aceasta, atunci omul nu ar (i o (iin uman, ci ar (i la (el ca un animal sau o plant sau piatr, care este judecat de atotputernicia )ea! 0perm c v vei da seama i vei nelege
~ #"6 ~

acest lucru acum i nu ) vei ntre'a a a de u or despre lucruri care sunt evidente pentru toi cei care gndesc ntr-un mod clar! [6] &ac deja acum, n acest timp, n timp ce eu sunt nc de merg n trup pe acest pmnt printre voi, i v nv, e-ist deja un numr de persoane care cltoresc n numele )eu i care rspndesc, de asemenea, nvtura )ea pentru lor 'ene(iciu material, dar care, de asemenea, o amestec cu seminele lor proprii impure, din care n curnd printre grul sla' din cmpia vieii i a adevrului mult iar' rea va cre te, va (i atunci surprin,tor cnd n vremurile din urm n numele )eu nc mai (al i nvtori i pro(ei se vor ridica, care nu sunt chemai, i care, cu sa'ia n mn, vor striga cu cuvinte puternice poporului$ %Iat, aici este HristosG%, sau %3colo este ElG% [7] Cnd voi, i mai tr,iu succesorii vo tri adevrai, vor au,i i vedea aceasta, atunci s nu credei ast(el de strigtori! =entru c din lucrrile lor, ei pot (i destul de u or de recunoscut la (el ca pomii dup roadele lor, pentru c un pom 'un aduce roade 'une! &in spini nu vor cre te struguri i nici din mrcini smochine! [:] &in ce const *mpria lui &umne,eu, i singurul mod n care se poate mani(esta ea ns i n omul nsu i, unde se ntmpl, Eu doar ce am spus (ariseilor n pre,ena voastr! &eci, voi cu siguran vei reali,a i vei nelege c nu ar tre'ui s credei pe cei care strig$ %Iat aiciG%, %Iat acoloG% =entru ca
~ #", ~

spiritul este n interiorul omului, i toat viaa, gndirea, simirea, tiina i dorina iniial vine de la el i ptrunde toate (i'rele, n acela i (el este i *mpria lui &umne,eu, care este mpria adevrat a vieii spiritului, doar n interiorul omului i nu ntr-un mod sau altul n e-terior sau n a(ara omului! [18] ?ricine va accepta aceasta n el, n acest mod i va nelege n con(ormitate cu adevrul deplin, viu, nu poate (i niciodat n eternitate indus n eroare de ctre un pro(et (als! &ar oricine, n mintea lui arata ca o giruet Iinstrument de determinare a direciei vntului, se mai pune pe acoperi ul caselorJ sau ca o trestie n ap, va gsi 'ineneles cu mare di(icultate portul vieii, care este umplut cu pace i care este iluminat de adevr! &e aceea, s nu (ii giruete sau trestii, ci roci adevrate ale vieii pe care (urtunile i valurile de ap nu le pot clinti! 3i neles 'ine acest lucru acum1% [11] +cenicii au spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, noi acum >e-am neles 'ine te din nou, pentru c >u (oarte clar i u or de neles, cu cuvinte ai e-plicat aceast pro'lem pentru noi! &ar atunci cnd >u de multe ori ne vor'e ti n imagini (oarte ascunse, noi nu putem (ace nimic altceva dect s spunem$ %&oamne, unde1% i %cum1% &ar noi, de asemenea, i mulumim acum, ca ntotdeauna, pentru aceast mil pentru care >u ne-ai dat-o, i noi >e rugm s ai ntotdeauna aceast mult r'dare cu noi!% [1"] Eu am spus$ %&ac Eu a (i ca oamenii,
~ #"' ~

r'darea )ea cu voi ar (i (ost cu siguran de multe ori prea mic, dar pentru c Eu sunt a a cum m cunoa tei, plin de cea mai mare r'dare, toleran, dragoste i 'lndee, voi niciodat nu tre'uie s v plngei de r'darea )ea! Cu toate acestea, s (ii, de asemenea, la (el de r'dtori, 'ln,i i smerii cum Eu sunt cu toat inima )ea, i iu'ii-v unul pe altul ca (rai ntre ei, la (el cum Eu, de asemenea, v iu'esc i mereu v-am iu'it, atunci voi prin aceasta vei arta ntregii lumi c suntei cu adevrat ucenicii )ei! 2ici unul dintre voi s nu gndeasc c el este mai mult dect colegul su ucenic, pentru c voi toi suntei (rai egali! 2umai Eu sunt &omnul i *nvtorul vostru i voi (i i, de asemenea, voi rmne a a n toat ve nicia i, de asemenea, n toate vremurile acestei lumi! Cci dac >atl nu ar avea r'dare cu copiii 0i, atunci cine altcineva ar (i acolo s ai' r'dare cu ei1 [1.] 3cum, noi am lucrat unul cu altul deja o lung perioad de timp pentru *mpria lui &umne,eu, i n acest timp voi ai (cut, de asemenea att, de multe gre eli, i nc nici unul dintre voi a (ost respins de )ine, nici, chiar cel pe care Eu deja vi lam artat de mai multe ori i care pn n acest moment este nc un diavol, care n continuare nu ia m'untit viaa lui! &ar dragostea i r'darea )ea nc nu au l-au judecat! Cu ct de mult mai puin va judeca aceasta pe cei care se aga de )ine cu toat dragostea i credina complet! =rin urmare, voi toi putei (i siguri de cea mai nalt
~ #"9 ~

dragoste i r'dare a )ea, pentru c dac cineva st ntotdeauna n )ine, Eu voi rmne, de asemenea, n el!% Capitolul 8* 1mp'r')ia lui #umne=eu [1] 3cum, hangiul a spus cu o veneraie pro(und i respect$ %&oamne i *nvtorule, (aptele tale sunt (oarte minunat, dar cuvintele tale sunt ntr-adevr adevr pur i via, pentru c atunci cnd >u acione,i, de asemenea, atunci o persoan oar' poate o'serva c, n voia >a e-ist mai mult dect (ora i puterea uman, dar atunci cnd vor'e ti, atunci se poate recunoa te ntr-adevr complet c >u e ti &omnul *nsu i, pentru c nelepciunea cuvintelor >ale este mai mare dect lumina cea mai strlucitoare a soarelui de la amia,! ["] &ar acum, de asemenea, c ar tre'ui s-mi iau li'ertatea de a >e ntre'a, &oamne i *nvtorule, o ntre'are de dragul *mpriei lui &umne,eu! &ac >u cu mil )i-ai permite aceasta, eu voi vor'i!% [.] Eu i-am spus$ %&oar spune ce vrei, i Eu i voi rspunde!% [/] 3cum, hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, ucenicilor >i dragi i pe lng aceasta, de asemenea, mie i slujitorului meu e(, care a (ost vindecat de >ine, >u ne-ai vor'it multe (oarte nelepte lucruri despre a "-a >a venire i, prin urmare, de asemenea, cu privire la venirea mpriei lui &umne,eu pe acest pmnt! &ar un lucru mi-a atras atenia, i acesta este n ceea ce
~ ##0 ~

prive te Degatul lui &umne,eu pe =mnt, care va e-ista undeva n viitorul ndeprtat, i c aceasta va veni, ast(el, de asemenea, ntr-adevr pe =mnt! [4] 3st(el >u, de asemenea, ai spus c *mpria lui &umne,eu nu va veni n nici un (el printre oameni cu splendoare e-terioar, ci c acesta este deja adnc n interiorul omului, i c el tre'uie doar s o caute, s o gseasc i s o de,volte n sine! [5] &ar eu sunt de prere c pentru noi, toi cei care suntem aici n pre,ena >a, nu ne este clar n noi, ci nc (oarte departe n a(ara noastr, i aceasta noi o putem spune cu cea mai mare ncredere$ 9ite, aici este Hristos , care este din ve nicie &omnul uns al ntregii slave, i El *nsu i este totul n toate, i, prin urmare, de asemenea, *mpria ve nic a lui &umne,eu i +iaa i 3devrul! &in moment ce >u E ti sunt acum cu noi, *mpria >a nu este n noi, ci cu noi, printre noi! [6] 3cest eveniment (oarte s(nt va (i, de asemenea, acela i n timpul pe care l-ai menionat sau a "-a >a venire va (i nc (oarte di(erit de pre,enta >a venire1% [7] Eu am spus$ %?, dragul )eu prieten, tu ai vor'it acum (oarte 'ine, i eu pot s spun c nu a (ost carnea i sngele tu care te-a inspirat n acest lucru, ci numai spiritul tu! &ar totu i, n timpul viitoarei ntoarceri a <iului ?mului va (i a a cum eu v-am spus n mod clar vou tuturor! [:] >u ai complet dreptate cnd spui c *mpria lui &umne,eu a venit la voi prin )ine i este acum cu i
~ ##1 ~

printre voi, dar acest lucru nu este totu i su(icient pentru a ajunge la viaa ve nic a su(letului i s o pstre,e complet, pentru c de i *mpria lui &umne,eu a venit la voi prin )ine, prin aceasta nu a ptruns n sinele vostru interior, ceea ce se poate i se va ntmpla numai atunci cnd vei (i acceptat complet nvtura )ea n voina voastr i, prin urmare, de asemenea, n tot ceea ce (acei, (r a ine seama de lume! ?dat ce acest lucru va (i ca,ul, nu vei mai spune$ %Hristos, i cu El *mpria lui &umne,eu a venit la noi i El trie te cu noi i este printre noi%, ci vei spune$ %3cum nu mai sunt eu cel care trie te, ci Hristos trie te n mine!% 3tunci cnd acest lucru va (i ca,ul cu voi, atunci vei nelege, de asemenea, complet (aptul c *mpria lui &umne,eu nu vine cu pomp e-terioar i splendoare la i n oameni, ci aceasta se de,volt doar n interiorul omului i atrage su(letul n viaa ve nic a *mpriei lui &umne,eu i l va pstra permanent n ea! [18] Este adevrat c drumul tre'uie s-i (ie indicat prima dat omului din e-terior prin cuvntul lui &umne,eu, care vine din Ceruri la om i prin care omul poate spune$ %=acea (ie cu voi, pentru c *mpria lui &umne,eu s-a apropiat%, dar, prin urmare, omul nu este nc n *mpria lui &umne,eu, i *mpria lui &umne,eu nu este n el! [11] 2umai atunci cnd omul ncepe s cread (r s se ndoiasc, i (ace credina lui vie prin aciunea n con(ormitate cu nvtura, *mpria lui
~ ##" ~

&umne,eu se de,volt ea ns i n om, a a cum viaa ntr-o plant se de,volt n sine (r ndoial, primvara din interior atunci cnd planta este luminat de strlucirea soarelui, se ncl,e te i prin aceasta ndemnat la activitate interioar! [1"] Cu toate c toat viaa este stimulat i tre,it din e-terior, originea, de,voltarea, des( urarea, (ormarea i consolidarea vin ntotdeauna din interior! [1.] 3st(el, de asemenea, animalele i oamenii tre'uie s a'soar' mai nti hrana n ei din e-terior, dar aceast a'sor'ie a alimentelor i 'uturilor nu este nc de departe adevrata hrnire a organismului, dar acest lucru se ntmpl doar dup, din stomac n toate prile trupului! &up cum stomacul este ntr-un (el inima hrnitoare de via a trupului, la (el este, de asemenea, inima omului, stomacul hrnitor al su(letului pentru tre,irea 0piritului de la &umne,eu n el nsu i, i nvtura )ea este o adevrat hran a vieii i o adevrat 'utur a vieii pentru stomacul su(letului! [1/] &eci, n ceea ce Eu nv oamenii Eu sunt o adevrat pine hrnitoare din ceruri, i acionnd n con(ormitate cu aceast nvtur este o 'utur adevrat a vieii, un vin (oarte 'un i puternic care, prin spiritul su tre,e te ntregul om la via i l luminea, ntru totul cu (lacra aprins luminoas a (ocului vieii! ?ricine va mnca pinea aceasta i va 'ea acest vin, nu va mai vedea, simi sau gusta moartea n eternitate! [14] &ac ai neles acest lucru acum, atunci
~ ### ~

acionai, de asemenea, n consecin, atunci cuvintele )ele vor deveni complete, adevrul viu n voi!% Capitolul 8. EHplicarea #omnului despre Im%ncarea trupului ,'u &i b'utul s%ngelui ,'uI [1] 3cum, ucenicii au spus$ %&oamne i *nvtorule, aceast lecie pe care >u ne-ai dat-o poate (i 'ine neleas, dar o dat n Capernaum erau att de muli oameni din toate regiunile din jurul Ierusalimului urmndu-te i atunci cnd >u ai dat o nvtur similar cu privire la mncatul crnii >ale i 'utul sngelui >u, a (ost n mod clar o nvtur grea, i anume pentru acei oameni care nu au neles cuvntul >u simplu, clar a a cum ar (i tre'ui s (ie neles n con(ormitate cu sensul su adevrat, i de aceea muli ucenici din acea vreme >e-au prsit! 2oi n ine nu am neles la nceput, dar hangiul, care nu a (ost niciodat un ucenic al >u, ne-a dat interpretarea sa! #i dac noi vom compara acum acea nvtur cu aceasta, nseamn la (el cu ceea ce >u acum (oarte u or de neles i (oarte clar ne-ai e-plicat! 0untem drepi sau nu1% ["] Eu am spus$ %*ntr-adevr, pentru c pinea i carnea sunt unul i acela i lucru, precum i vinul i sngele, i oricine va mnca prin cuvntul )eu pinea Cerurilor i va 'ea vinul vieii, acionnd n con(ormitate cu acest cuvnt, prin urmare, ast(el
~ ##% ~

(cnd lucrrile iu'irii adevrate, cel mai altruist pentru &umne,eu i aproapele su, de asemenea, va mnca trupul )eu i va 'ea sngele )eu, pentru c a a cum pinea (i,ic, care este mncat de ctre oameni este schim'at n om n carne i vinul pe care l 'ea este schim'at n snge, la (el va (i de asemenea n su(letul omului pinea cuvntului )eu schim'at n carne i vinul iu'irii active va (i schim'at n snge! [.] &ar cnd spun$ %?ricine va mnca trupul )eu%, atunci prin aceasta, este de asemenea, indicat (aptul c el nu a luat cuvntul )eu numai n memoria lui i n creierul lui, ci, n acela i timp, de asemenea, n inima lui, care este - dup cum am spus deja stomacul su(letului, i a (cut, de asemenea, la (el cu vinul iu'irii active, care nu mai este prin aceasta vin ci deja sngele vieii, pentru c memoria i raiunea omului sunt n relaie cu inima, la (el cum gura este n raport cu stomacul (i,ic! 3tta timp ct pinea (i,ic este nc ntre dinii din gur nc nu este carne, ci pine, dar atunci cnd este mestecat i vine n stomac i este acolo amestecat cu sucuri gastrice, atunci este, n ceea ce prive te hrana sa (in de particule, deja carne, deoarece aceasta corespunde trupului! 3st(el, la (el, cu vinul sau cu apa, care cu siguran conine, de asemenea, su'stane de vin, pentru c (r ap, care este purtat de =mnt pentru a hrni toate plantele i animalele, via de vie ar muri! 3tta timp ct vinul este inut n gur nu se va schim'a n snge! Cu
~ ##( ~

toate acestea, n stomac curnd va (i schim'at n acesta! [/] 3 a c cine ascult cuvntul )eu i l pstrea, n memoria lui, ine pinea n gura su(letului! Cnd el ncepe s se gndeasc serios la aceasta cu raiunea sa, el mestec pinea cu dinii su(letului, pentru c raiunea este pentru su(let ceea ce dinii din gur sunt pentru omul (i,ic! [4] 3tunci cnd pinea )ea, ast(el nvtura )ea, este mestecat de raiune, sau a (ost neleas i acceptat ca adevr deplin, aceasta, de asemenea, tre'uie s (ie acceptat n inim de dragostea pentru adevr, i prin voina (erm va tre'ui s (ie schim'at n (apte! 3tunci cnd se ntmpl acest lucru, atunci cuvntul este schim'at n trup i prin voina decisiv serioas n sngele su(letului, care este 0piritul )eu n el, (r de care su(letul ar (i la (el de mort ca un trup (r snge! [5] +oina serioas decisiv corespunde unei capaciti digestive 'une a stomacului (i,ic prin care ntregul trup este pstrat sntos i puternic! Cnd puterea digestiv a stomacului este sla', atunci ntregul corp este deja 'olnav i sla' i chiar va deveni 'olnav de la cel mai 'un i mai pur aliment! [6] Este la (el pentru su(letul n a crui inim dorina de a trans(orma n (apte nvtura a devenit sla'! El nu atinge complet, puterea sntoas, spiritual, este divi,at, cade cu u urin n tot (elul de ndoieli i o'iecii, i gust o dat aceasta i apoi din nou, un alt (el de mncare pentru a vedea dac
~ ##6 ~

poate acela ar putea avea un e(ect mai 'un i mai ntritor! &ar prin (aptul acesta su(letul, care o dat a devenit oarecum 'olnav, nu este nc complet ajutat! %&a%, v ntre'ai, %nu poate un su(let 'olnav s (ie ajutat deloc1% ? da, Eu spun! &ar cum1% Capitolul 8/ ,ensul de a ac)iona $n con-ormitate cu Cuv%ntul lui #umne=eu [1] 3scultai, atunci cnd cineva are un stomac sla', el ia o dat o 'utur de plante, care este 'ine cunoscut vou, prin care alimentele prost digerate sunt ndeprtate din stomac i din intestine de-a lungul cii 'ine-cunoscute, naturale! 3ceste alimente prost digerate poate (i comparate cu o'ieciile care sunt a'sor'ite n su(let, adic dac el ar tre'ui s cread acest lucru sau acela complet i ar tre'ui s acione,e n consecin! ["] &up ce stomacul (i,ic sla' este curat, atunci ce tre'uie s (ie (cut pentru a-l (ace din nou puternic i ca acesta s rmn puternic1 ? ast(el de persoan ar tre'ui s devin ntr-adevr activ, i n acela i timp, s (ac e-erciii 'une n aer curat, pur! =rin aceasta, stomacul, n primul rnd i va recpta puterea sa deplin i sntoas! Iat, aceasta este ceea ce ar tre'ui s (ac, de asemenea, su(letul! El tre'uie s- i curee inima lui de toate doctrinele, noiunile i ideile (alse, eronate! 3poi, el ar tre'ui s a'soar' adevrul a a cum Eu v-am nvat, cu dragoste, voin deplin i
~ ##, ~

n deplin credin, i ar tre'ui s (ie ocupat i activ cu aceasta, apoi prin (aptul acesta el va deveni n curnd mult mai puternic i, de asemenea, va deveni deplin i permanent sntos! [.] =rin urmare, nici unul dintre voi nu ar tre'ui s (ie doar asculttor, ci tre'uie, de asemenea cu serio,itate i ,el s acione,e n con(ormitate cu Cuvntul )eu! 3poi, ntr-un timp (oarte scurt, toate o'ieciile i ndoielile vor (i disprut din su(letul su! [/] 0tomacul (i,ic al corpului, (iind ntr-o stare sntoas, puternic, poate lua toate tipurile de alimente curate i, dac este necesar, de asemenea, necurate n sine, (r s su(ere deteriorri, pentru c prin activitatea sa, acesta ndeprtea, tot ce este necurat de la sine sau l trans(orm n ceva curat! #i aceasta este, de asemenea, ceea ce un stomac puternic i complet sntos al su(letului (ace! #i ast(el pentru tot ceea ce este pur e pur! #i chiar duhoarea cea mai impur spiritual a ciumei din Iad lui nu-i poate provoca daune! [4] 3tunci cnd vei deine complet *mpria )ea n voi n iv, vei (i capa'ili s mergei peste erpi i scorpioni i s 'ei otrava din Iad, (r a v provoac cea mai mic deteriorare! [5] &ac voi toi ai neles 'ine acest lucru acum i l-ai priceput, acum, de asemenea, vei percepe n con(ormitate cu adevrul viu deplin ceea ce Eu am vrut s nelegei n Capernaum cu %mncai trupul )eu% i %'ei sngele )eu%, i de acum nainte cu siguran voi nu o vei mai numi o nvtur grea!
~ ##' ~

[6] &eja n lumea natural vi,i'il cau,ele pro(unde ale lucrurilor i multor (enomene sunt att de greu de e-plicat pentru raiunea uman pur n a a (el nct s poat rmne li'ere de toate erorile posi'ile care hrnesc superstiiile rele, i acestea s poat n acest (el merge pe calea adevrului! Cu ct mai mult mai di(icil va (i pentru raiunea pur a creierului s neleag lucrurile cere ti spirituale, puterile, aciunile i (enomenele, care sunt invi,i'ile pentru ochiul (i,ic al omului i a le (ace percepti'ile pentru su(let! [7] =rin urmare, Eu v spun mereu pentru$ voi vei (i iniiai n toat nelepciunea legat de condiiile de via spiritual, cereasc i de puterea i tria sa numai atunci cnd vei (i complet nou nscui n 0piritul )eu, n maniera n care Eu pe o scar larg i n mod clar v-am indicat-o! #i ntre'ai-v acum dac voi, de asemenea, acum ai neles complet adevrul corect, deplin de toate astea!% [:] +cenicii au spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, dac >u ne de,vlui secretele *mpriei lui &umne,eu n acest (el, ele sunt, de asemenea, pentru noi u or de neles, dar atunci cnd vor'e ti n pilde, atunci sensul cuvintelor >ale este pentru noi ntotdeauna di(icil i, uneori, deloc de neles! &ar cnd, dup aceea, >u ne e-plici pildele, noi ne dm seama c numai dumne,eiasca nelepciune total ne poate da ast(el de imagini i pilde! ?, &oamne, noi i mulumim din adncul inimii noastre pentru mai mult dect marea >a r'dare i dragoste pentru
~ ##9 ~

noi! &ac noi, ca oameni vom deveni vreodat sla'i i o'osii pe calea spre rena terea adevrat rena terea 0piritului >u din noi - atunci nu ne prsi, &oamne, ci ntre te-ne i ( s nu mai devenim niciodat nu sla'i! #i cnd mintea noastr va deveni (ricoas i trist atunci cnd, n viitor, >u nu vei mai um'la vi,i'il printre noi, atunci vino cu mila i compasiunea >a, i mngie-ne, i renvie dragostea noastr, credina noastr, sperana noastr i a teptrile noastre!% [18] C%rciumarul i slujitorul lui &e- vindecat au spus$ %?, &oamne i *nvtorule, noi >e rugm, de asemenea, ceea ce ucenicii >e-au rugat!% [11] Eu am spus$ %3devrat, adevrat, v spun$ ceea ce i vei cere de >atlui, n 2umele )eu, v va (i, de asemenea, dat! 9nde putei gsi un tat ntre oameni, care sunt n mare parte ri, care i-ar da unui copil o piatr cnd el i-a cerut o 'ucat de pine, sau care i-ar da unei (iice un arpe, atunci cnd ea i-a cerut un pe te1 [1"] Cnd oamenii care sunt - dup cum a spus deja - doar ri, pot da copiilor lor toate darurile 'une, cu ct mai mult >atl din Cer, care este 0ingurul care este mai mult dect 'un, va (ace lucruri 'une pentru cei care cu dragoste i credin i cer @ui! [1.] =rin urmare, ntotdeauna putei avea o inim vesel i s (ii ntr-o stare de spirit (ericit, pentru c s(ntul i mai mult dect 'unul >at ntotdeauna veghea, asupra voastr i are grij de 'unstarea voastr i de mntuirea su(letului vostru!
~ #%0 ~

[1/] #i >atl este n )ine, a a cum Eu sunt ntotdeauna i ve nic n El, i Eu v dau asigurarea deplin c Eu niciodat nu v voi lsa n urm n calitate de or(ani, pn la s(r itul timpurilor de pe acest =mnt! [14] 3devrat v spun$ cine, cu adevrat, ) iu'e te i pstrea, poruncile )ele, Eu voi veni la el i ) voi de,vlui lui, i apoi toat lumea se va putea convinge c el nu este ca un or(an n aceast lume! Celui cruia Eu ) voi de,vlui n acest mod, totu i nu tre'uie s pstre,e pentru el nsu i, ci ar tre'ui s spun, de asemenea, acest con(ort (railor si, ast(el nct, de asemenea, ace tia s poat (i mngiai i ntrii prin asta! [15] Cine cu 'ucurie va ntri pe cel sla', va lini ti pe cel ce se tnguie i cu 'ucurie va ajuta pe cei care su(er, poate, n toate aceste lucruri a tepta de ,ece ori recompensa vieii de la )ine! ?ricnd putei (i complet siguri de aceasta!% [16] 3ceste cuvinte ale )ele au (cut pe toat lumea (ericit i vesel, iar hangiul a lsat ca cupele noastre s (ie din nou pline cu vin lui cel mai 'un, i am 'ut i am vor'it apoi, de asemenea, pentru apro-imativ 1 or unul cu cellalt! Capitolul 80 ?urtuna din noapte [1] Cu toate acestea, dup 1 or, lini tea a (ost deranjat pe strad pentru c un vnt puternic a venit i era violent vuind prin u ile i (erestrele casei! <ariseii au (ost, prin urmare, (oarte tul'urai,
~ #%1 ~

att de mult c " dintre ei au venit la noi, i plini de team ei l-au ntre'at pe hangiu ce va veni din aceasta! ["] &ar hangiul, care a devenit el nsu i temtor, din cau,a (urtunii care a venit att de 'rusc, a spus$ %Cum putei, voi slujitori ai lui &umne,eu, s m ntre'ai aceasta pe mine1 3lte ori tii totul, i spunei c (r voi, care suntei singurii @ui repre,entani i slujitorii i ajutoarele 0ale, &umne,eu nu poate (ace nimic n aceast lume! 3tunci, cu siguran voi tii cel mai 'ine de ce &umne,eu a lsat aceast (urtun teri'il s vin att de 'rusc i de ce va veni cu ea! Ce pot eu s tiu, care sunt nc considerat de voi, pe jumtate samaritean, cnd voi n iv, care suntei att de aproape de &umne,eu, suntei plini de (ric i de spaim i mi punei mie ntre'ri1% [.] +nul dintre -arisei a spus$ %Hai acum, nu te luda att de mult pentru c e ti un cetean al Domei! =oate c acel miraculos 2a,arinean, care este cu siguran 'ine iniiat n toate secretele naturii, ne poate spune ceva, pentru c acest lucru nu s-a mai ntmplat nainte! ? (urtun - a a cum se aude acum vuind din ce n ce mai violent - ncepe ntotdeauna cu un vnt destul de 'lnd, care continu s su(le mai tare pn cnd aceasta se de,volt ntr-un uragan! &ar nici mcar cea mai mic 'ri, nu a precedat aceast (urtun, dar a venit complet 'rusc, ca un potop puternic, i continu s vuiasc i s urle acum cu o (erocitate tot mai
~ #%" ~

mare! *n acest ca,, cineva s-ar putea ntre'a cu siguran ce va veni din ea1% [/] *n timp ce (ariseul nc dorea s- i continue discursul su, un (ulger puternic s-a descrcat a(ar, dup care imediat un tunet groa,nic de trsnet a urmat! 3poi cei " (arisei au (ugit de (ric i spaim spre noi pentru a gsi protecie i con(ort cu noi! &ar nu a durat mult nainte ca un al "-lea (ulger s se descarce cu o (erocitate i mai teri'il, care a adus, de asemenea, restul (ariseilor i scri'ul la noi! >oat lumea din ntreaga cas s-a umplut de (ric i de mare spaim i a ptruns n sala noastr, i (ariseii sau trt pe su' mas la care au mncat nainte! [4] 3tunci hangiul )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, este di(icil a determina momentul n noapte cnd nu poi vedea nici o stea, dar dup simul )eu ar putea (i (oarte 'ine aproape de mie,ul nopii! Cei mai muli oameni, (iind o'osii de munca lor de ,i cu ,i, tre'uie cu siguran s (i plecat la somn deja cu " ore urm, i ar tre'ui s se odihneasc n timpul nopii, dar aceast (urtun cu siguran nu va da odihn nimnui, deoarece urletul su este att de acer' nct chiar i o persoan pe jumtate moart tre'uie s se tre,easc i tre'uie s (ie plin de (ric i team! &e ce aceasta (urtun a tre'uit s vin att de 'rusc1 9ite, eu sunt o persoan care nu devine u or sla' de inim, dar eu sincer mrturisesc c acum, n ciuda pre,enei >ale atotputernice, am devenit (oarte ngrijorat de violena i vuietul acestei (urtuni care nu vrea s se
~ #%# ~

lini teasc deloc! =oi, sau nu vrei s porunce ti acestei (urtuni s se lini teasc1 &eoarece noaptea este cu siguran un timp de odihn pentru ntreaga natur i nu un timp pentru pertur'ri teri'ile! &e ce de (apt cu siguran multe mii de oameni i animale tre'uie se simt cea mai mare spaim i (ric pentru o (urtun de noapte, ca aceasta1% [5] Eu am spus$ %=oi s ve,i la )ine, de asemenea, (ric i spaim1 @as urletul (urtunii e-terioare i (uria, pentru c nici un (ir de pr al unei persoane drepte nu va (i atins de aceasta! [6] )ult mai rea este (urtuna interioar a unui mare pctos atunci cnd s(r itul lui este aproape i el vede moartea ve nic n (aa lui i mnia lui &umne,eu peste capul su! =oate el nc spera s primeasc mila i compasiunea lui &umne,eu n timp ce el totu i nu a artat unei persoane srace cea mai mic caritate, ci mai degra' a condus o mulime de oameni n cea mai mare mi,erie i cea mai grea nevoie1 9ite, prietene, o ast(el (urtun a su(letului este nespus de mult mai teri'il dect o ast(el de (urtun natural prin care solul prime te un mare 'ene(iciu, i pe lng aceasta, doar (oarte puine stricciuni sunt cau,ate! 3cesta este motivul pentru care vom lsa aceast (urtun natural s continue s vuiasc i s urle ceva timp n timp ce putem (i plini de ncredere i curaj!% [7] Cnd Eu am lini tit hangiul i i-am dat asigurri cu aceasta, din nou mai multe (ulgere teri'ile s-au descrcat, dup care a urmat trosnetul unui tunet
~ #%% ~

puternic, nct puternica cas a hangiului a tremurat complet! [:] 3tunci cnd -ariseii, care erau mpreun ntr-o po,iie ghemuit su' mas, au simit c toat casa a tremurat, Ei au nceput cu o voce agitat s strige cu voce tare$ %&oamne, &umne,eul lui 3vraam, Isaac i Iacov, ai grij de noi i nu ne lsa s pierim din cau,a acestor criminali esenieni o'ra,nici care (ac magie, care se numesc iudei, dar care au de a (ace cu samaritenii, neamurile, vame ii i ali pcto i, i se nal pe sine mai presus de noi, ro'ii ti reali, i ne (ac peste tot suspeci oamenilor, care iau numele >u n van i, dup cum tim, ncalc n mod repetat 0a'atul!% [18] <ariseii a'ia au spus aceasta, atunci cnd din nou, cteva chiar mai (eroce (ulgere s-au descrcat cu un trosnet puternic, iar un (ulger a lovit chiar n sinagoga, care era situat n (aa casei hangiului, i a dat (oc lemnului, acoperi ului i 'ncilor, meselor i dulapurilor! [11] C%rciumarul a v,ut aceasta imediat prin (ereastra slii i a spus (ariseilor$ %Didicai-v i mergei s stingei, pentru c ultimul (ulger a lovit n sinagoga voastr i a dat (oc lemnului! =e scurt, sinagoga este n (lcri! &eci, mergei acolo i ncercai s v salvai comorile voastre i lucrurile sacre!% [1"] 3tunci cnd (ariseii au au,it aceasta, au srit imediat, au (cut un mare spectacol n cas i a vrut s ne (ore,e pe )ine i pe ucenicii mei s stingem
~ #%( ~

(ocul! [1.] &ar Eu am spus serios$ %Ce am Eu de a (ace cu (ocul i cu sinagoga voastr! &ar nu @-ai chemat pe &umne,eul vostru1 &e ce El nu a au,it rugciunea voastr1 *ntr-adevr, dac Eu, despre care voi (arisei or' credei c sunt un esenian, i-a cere &umne,eului lui 3vraam, Isaac i Iacov s comande (urtunii s ncete,e, (urtuna ar nceta, de asemenea, imediat! &ar nu voi (ace aceasta acum, pentru c voi credei c eu sunt un eretic i un pctos mpotriva &umne,eului vostru, n care niciodat nu ai cre,ut n inima voastr! &eci ntoarcei-v la &umne,eul vostru, i s vedei dac El v va au,i i v va ajuta!% [1/] 3tunci (ariseii au insistat chiar mai mult i ne-au implorat s-i ajutm, dac era nc posi'il cu (ocul, care deja se rspndea! [14] &e asemenea, hangiul )-a implorat i a ,is$ %&oamne i *nvtorule, dac nu vrei s asculi ace ti (arisei or'i, atunci >e rog s m ascultai pe mine, pentru c ve,i, casa mea este la doar 68 de pa i distan de sinagoga ce arde! &ac vntul puternic s-ar ntoarce, atunci, de asemenea, casa mea ar (i n pericol de a lua (oc, iar acest lucru se poate ntmpla (oarte u or, deoarece nu este nici o ploaie cu (urtuna!% [15] Eu am spus$ %Eu deja i-am dat o dat asigurarea c nici un (ir de pr al celui drept nu va (i atins, i chiar dac vntul s-ar ntoarce de 18 ori mai puternic, nc nici atunci vreun de,astru nu va veni peste tine sau casa ta! &ar ast(el de vnturi nu se
~ #%6 ~

ntorc att de u or, ceea ce eu tiu (oarte 'ine! &e aceea, tu nu ai nimic s te temi! [16] Cu toate acestea, n sinagog sunt o mulime de comori ngrmdite care sunt achi,iionate pe nedrept, pentru care vduvele srace i or(anii se jelesc i plng n locuri strine n timp ce ace ti (arisei or'i care se las onorai de ctre oameni ca slujitori ai lui &umne,eu, se ngra netul'urai, (r a (i ngrijorai pentru adevrata mntuire a poporului! 3cesta este motivul pentru care nu este un pcat, din cau,a acestor comori, n care &umne,eu nu poate gsi plcere! &ar ace tia de aici, care acum su(er pe drept daune, nc vor mai avea (i n viitor aceea i via 'un, la (el cum au avut i pn acum!% Capitolul 82 Cel mai t%n'r -ariseu 1l recunoa&te pe #omnul [1] Cnd (ariseii )-au au,it spunnd aceasta, unul dintre ei, care era cel mai 'un dintre ei, a ,is scri'ului$ %3scult, acest galileean de (apt nu gre e te! Este adevrat c cuvintele @ui sunt jignitoare ca ni te sgei ascuite, dar El vor'e te adevrul! &e ce de (apt (ulgerul a lovit e-act sinagoga noastr1 Calileeanul tie ce (acem noi i cu siguran nu poate luda aceasta, i, prin urmare, El tie (oarte 'ine c &umne,eu va lsa (r rspuns rugciunea noastr! 3r tre'ui s ne apropiem de El cu mai mult ama'ilitate acum, atunci El nc ne-ar putea salva ntr-un mod miraculos! Cine dintre noi
~ #%, ~

poate a(irma acum cu certitudine c El nu este 3cela care ne-a (ost promis1% ["] ,cribul a spus$ %>u vei ncepe, de asemenea, s mrturise ti mpotriva noastr1 2u este scris$ %2ici un pro(et pot aprea din Calileea%1 [.] ?ariseul, mai bun a ,is$ %&a, da, aceasta este ceea ce este scris, dar nu este nicieri scris c )esia nu poate aprea din Calileea! 3cum, dac El este 3cela, de asemenea, atunci el nu este pro(et, ci &omnul *nsu i, iar atunci ceea ce este scris n 0criptur nu I se aplic @ui!% [/] ,cribul a spus$ %&a, n ca,ul n care ar (i a a, atunci desigur nu, dar cine poate dovedi aceasta, i cine ar ndr,ni1% [4] ?ariseul a spus$ %El *nsu i, i acum poate deja multe sute de mii de martori! <aptul c noi nu credem aceasta, nu e vina @ui! &ar aceasta este o oportunitate de a ne arta c El este mai mult dect un pro(et, iar atunci noi, de asemenea, am dori i vom vrea s credem n El!% [5] @a aceasta, scri'ul nu a mai spus nimic, a mers a(ar pentru a vedea ct de multe daune a provocat (ocul deja din ce n ce mai rspndit! &ar, pentru c vntul (urtunos a continuat s su(le att de puternic nct oricine cu greu putea s rmn n picioare, i (ulgerele erau, de asemenea, aproape (r ntrerupere (ulgerau ncruci at cu tunete puternice prin aer i norii gro i, scri'ul i nc un alt (ariseu care l-a nsoit, nu au stat mult timp a(ar ca spectatori, ci au revenit repede napoi n sal i au
~ #%' ~

spus celorlali c nu de multe puteau (i salvate din sinagog, deoarece (ocul a devenit prea puternic i, n acest loc era ap prea puin i prea puini oameni curajo i pentru a-l stinge! [6] Cu toate acestea, -ariseul mai bun a venit la )ine din nou i a spus$ %*nvtorule, >u ai au,it ceea ce eu i-am spus scri'ului nostru despre >ine! El nu a putut s-mi dea nici un rspuns vala'il, i ast(el el a pre(erat s rmn tcut, dar el a mers a(ar oricum pentru a vedea dac poate ar merita s sting sinagoga i, ast(el, s salve,e nc cteva lucruri de valoare! 3st(el el a vrut s indice (aptul c el, de asemenea, ar putea crede n >ine, dac >u ai stinge (ocul din sinagog prin puterea >a miraculoas i s salve,i ast(el, de asemenea, n acest mod cteva comori! &ar din moment ce (ocul vicios n curnd va consuma i distruge totul, el va gndi acum$ %2ici cu mijloace naturale sau miraculoase nu pot (i salvat mai nimic, i ast(el voi rmne cu necredina mea!% [7] &ar n ceea ce m prive te, eu cred i conclu,ione, acum destul de di(erit, deoarece pentru mine cele " semne care >u le-ai e(ectuat aici sunt su(iciente, i anume n primul rnd curarea celor 18 lepro i i n al doilea rnd vindecarea de slujitorului e(, i Eu cred c >u e ti incontesta'il unsul lui &umne,eu 9nul i c, prin urmare, nimic nu este imposi'il pentru >ine! #i, prin urmare, eu cred, de asemenea, incontesta'il c, dac >u voie ti, poi calma (urtuna i stinge incendiului din sinagoga
~ #%9 ~

noastr i de a salva ceea ce este cel mai necesar pentru noi s trim din! &omnul i *nvtorul, iartm dac am pctuit mpotriva >a nainte, i aratmi cel puin mie, c >u e ti, de asemenea, &omn asupra elementelor i marii naturi!% [:] Eu am spus$ %<erice de tine, pentru c tu cre,i, i pentru tine Eu, de asemenea, vreau s (ac n con(ormitate cu credina ta! &e aceea, vino cu )ine a(ar, atunci vom vedea ce poate (ace credina adevrat!% [18] 3poi Eu )-am dus cu (ariseul mai 'un a(ar i )-am uitat cu el la (ocul puternic care deja (cea ravagii n toat cldirea, i Eu i-am spus n timp ce el sttea, (r team sau (ric cu )ine$ %>u nc gnde ti n continuare i cre,i c este posi'il pentru )ine s calme, cu 1 cuvnt aceast (urtun puternic, s sting (ocul i prin (aptul acesta cel puin s salve, posesiile tale1% [11] <iind plin de ncredere -ariseul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, a'ia acum eu cred toate acestea, (r nici o ndoial! Doste te doar 1 cuvnt, i in(aili'il se va ntmpla ceea ce >u voie ti!% [1"] Eu am spus$ %Ei 'ine, atunci se va ntmpla a a cum cre,i tu!% [1.] &up ce Eu am spus aceasta, (urtuna s-a lini tit 'rusc, iar (ocul din sinagog sa stins n a a (el nct, n ntreaga mare cldire nici mcar o scnteie strlucitoare nu mai putea (i gsit! [1/] @a aceasta, (ariseul a c,ut n genunchi naintea )ea, i a ludat cu glas tare puterea i (ora lui
~ #(0 ~

&umne,eu din )ine! [14] &ar Eu i-am indicat lui s se ridice, pentru c acum toi cei care au (ost condu i n sala mare de (ric i spaim, au nceput s ias, deoarece ace tia puteau o'serva 'ine c (urtuna a ncetat n ntregime, i, de asemenea, prin (ereastra nimic nu mai putea (i descoperit din incendiul din sinagog! [15] 3tunci cnd scribul cu ceilali (arisei au o'servat acest lucru, i, de asemenea au v,ut c cerul lipsit de nori, el a spus$ %3scult, aceasta este mai mult dect chiar i omul cel mai nelept ar putea visa vreodat! &ar ce putem noi (ace1 &ac noi vom crede n galileean, atunci ntregul templul va veni n curnd dup noi, cu tore ar,nd, i dac noi tot nu-@ credem acum, atunci noi avem toi oamenii din marea mprejurime mpotriva noastr! +a (i di(icil acum s gsim calea de mijloc de aur i s continum s mergem pe aceasta! &ar s vor'im despre aceasta n continuare mine! 3cum, adu-ne lumin, ast(el nct s ne convingem noi n ine ce (el de daune am su(erit de la (oc!% [16] 3tunci hangiul a adus luminile care erau (cute din cear, i toat lumea s-a dus la sinagog pentru a vedea ce a distrus (ocul! <ariseii au descoperit curnd c (ocul a cau,at o mare devastare n casa lor i au nceput s se plng puternic din cau,a aceasta! &ar cnd au ajuns n casa (ariseului mai 'un, credincios, unde Eu eram pre,ent cu el, toi ace tia au (ost uimii cnd au v,ut totul intact i n
~ #(1 ~

'un stare! Capitolul 88 1n sinagoga deteriorat' [1] 3poi scribul a venit la mine i a spus$ %*nvtorule, de ce >u nu ai protejat, de asemenea, casele noastre ca aceasta de aici1% ["] !am spus$ %3tunci voi de ce nu credei, de asemenea, ca cel de aici1% [.] ,cribul a spus$ %Cum ne-am putea (ora pe noi n ine s credem1 =entru c o credin complet aparine unei convingeri mai solide dect avem de la >ine! *n aceste timpuri, n care toate tipurile de vrjitori i oameni minunai sunt larg rspndii, este di(icil - anume pentru un 'trn scri' - s descopere adevrul din multe apariii care arat la (el i apoi s le accepte ca atare (r s se ndoiasc i s le cread (r a le pune la ndoial!% [/] Eu am spus$ %3tunci cine l-a (orat pe acest nsoitor al vostru s cread1 #i cum a descoperit el adevrul printre multe apariii (alse1 Iat, acest lucru nu este coninut n raiunea omului, ci n inima lui mai 'un i mai sincer! [4] &eja de (oarte mult timp tu nu ai mai (cut o chestiune de con tiin din s minii i n ela oamenii n toate modurile pentru avantajul tu lumesc e-terior! &ar numai el nu a (cut aceasta pentru c poruncile lui &umne,eu au nsemnat ceva pentru el i el nu le-a de(ormat a a cum tu le-ai de(ormat! [5] 2u mai e-ist credin n inima ta, i, prin urmare, de asemenea, nici adevr al vieii, i acesta
~ #(" ~

este motivul pentru care tu nu m poi recunoa te i nu poi crede n )ine, pentru c dac n inim nu e-ist nici un adevr i nici via, chiar cel mai clar adevr i viaa sa nu poate (i a'sor'it i nu poate o'ine un loc pentru a rmne permanent! [6] &ar oriunde nc e-ist ceva adevr i viaa sa vie n inima unei persoane, atunci, de asemenea, un adevr mai mare i poate primi cu u urin camera, care apoi aduce credina vie i puterea sa! #i acesta a (ost ca,ul cu acest nsoitor al tu, i a a c am lsat s se ntmple a a cum el credea! 3ici avei acum practic motivul necredinei i duritii inimii voastre, ceea ce v (ace i te ine or'i ca pe cei de tipul vostru din toat ntinderea Iudeii! 3cum Eu am vor'it i ) voi ntoarce acum la han!% [7] @a aceste cuvinte ale )ele, scri'ul i adepii si nu au tiut nimic s *mi rspund, i escortat de (ariseul convertit, hangiu i slujitorul e( vindecat )am dus direct la han, unde toi ucenicii erau nc a e,ai la mas i au vor'it unul cu altul despre nvturile i (aptele mele! [:] Ceilali (arisei i scri'ii au cutat prin sinagog cu ajutorul luminilor, mpreun cu anumii slujitori ai hangiului pentru a a(la despre toate lucrurile pe care au (ost distruse de (oc! Ei, de asemenea, ar (i putut (ace aceasta a doua ,i, dar din moment ce aveau mult argint, aur, i nc alte comori care erau (oarte 'ine ascunse n sinagog, n diverse coluri i guri din perete, au vrut s se conving n ce msur (ocul le-a cruat sau nu comorile ascunse! Cnd ei au
~ #(# ~

veri(icat cu ,el colurile i gurile din perei i au gsit un lucru sau altul nedeteriorate, s-au simit oarecum mai 'ine, dar ei nc au mai pus 'uni pa,nici constnd din cteva ajutoare ale hangiului, n schim'ul unei recompense 'une, ast(el nct nimeni s nu poat (ura nimic de la ei i s-i (ac chiar i mai sraci, dect s-au cre,ut ei a (i acum! [18] *ntre timp noi vor'eam unul cu altul despre multe lucruri, care nu sunt necesare de menionat aici, deoarece acestea au (ost deja su(icient e-plicate i clari(icate n di(erite locuri n care s-au ntmplat! [11] 3 (ost mai mult, n special, cltoria noastr de la Ierihon la acest loc, cea care a (ost n mod clar i concis e-plicat prin ucenicii )ei, de care (ariseul, hangiul, ajutorul su i soia sa i civa dintre copiii si aduli au (ost e-trem de uimii, i ?ariseul n mod repetat cu voce tare a e-clamat$ %2u, aceasta este nes(r it mai mult dect este necesar pentru a (ace chiar i pietrele s vad! #i tovar ii mei rmn nc or'i i ncearc s- i asigure comorile lor lume ti jalnice, n timp ce cele mai mari i eterne comori ale vieii ve nice sunt puse aici n cea mai mare a'unden pe mas! &ar ce putem noi (ace cnd &omnul vieii e(ectuea, att de des i n ,adar cele mai mari semne i El d oamenilor nvturi care pot veni numai din inima i din gura lui &umne,eu1 &in pcate, eu triesc n mijlocul lupilor i tre'uie s urlu, mpreun cu ei, pentru a preveni s (iu rupt n 'uci de ei, dar de acum ei nu vor mai
~ #(% ~

(i capa'ili s m mai (ac s urlu, pentru c acum tiu cu siguran ce s (ac!% [1"] *n timp ce (ariseul nostru nc (cea e-clamaii similare, de asemenea, scri'ul a venit i a vrut s spun c (ocul nc nu a distrus o cantitate considera'il de comori! [1.] &ar -ariseul s-a ridicat n picioare la ei imediat i a spus$ %+ implor s pstrai tcerea n acest loc s(nt n ceea ce prive te mi,eria lumeasc a celei mai mari condamnri! 3cea mi,erie a (cut oamenii diavoli i a aruncat su(letele lor n puul morii ve nice! &ar aici, printre noi este &omnul vieii, care deine toat puterea peste toate n Cer i pe =mnt, i El a venit s ne eli'ere,e de su' vechiul jugul al iadului i al morii ve nice, prin dragostea, mila i mai mult dect marea compasiune a @ui, i voi ncercai s v p,ii mi,eria Iadului, ast(el nct voi, ast(el nct voi vei deveni mai or'i, mai duri i mai mori n su(letul vostru dect deja suntei acum! 3ici sunt porile Daiului larg deschise, i voi i ceilali nsoitori (acei e(orturi pentru a menine Iadul pentru voi n iv! ?, ce mare tre'uie s (ie or'irea su(letelor voastre i duritatea inimii voastre! [1/] *ntre'ai-v voi n iv$ Cine poate (i 3cela cruia i se supun vnturile, (urtunile, (ulgerele, (ocul i alte elemente i puteri ale naturii1 Eu @-am recunoscut i sunt acum, prin urmare, mai mult dect (ericit! +oi de ce nc nu l recunoa tei pe 3cela care v poate distruge cu cea mai u oar su(lare a atotputernicei @ui voine sau v poate arunca n iad1 &eoarece cu
~ #(( ~

trupul i su(letul vostru rmnei lipii de mi,eria rea a lumii i suntei mori i or'i n inima voastr!% Capitolul 8: 1ntunericul spiritual al scribului [1] Cnd scribul au,it acest lucru de la (ariseul nostru convertit el a devenit nemulumit n e-terior, dar n interior el s-a gndit i a spus dup un timp$ %<ericit cel cruia i-a (ost dat o inim deschis! =n acum mie nu mi-a (ost dat! Eu cu siguran am studiat 0criptura i am cutat adevrul! Ce pot s (ac c nu am (ost n stare s-l gsesc1 Ce mi-a (olosit atunci cnd am citit$ %&umne,eu i-a spus acest lucru i acela lui 3vraam, Isaac i Iacov i nc multor altora, i 0-a revelat pe 0ine prin )oise i ceilali pro(ei poporului1% &e ce El nu a vor'it cu mine i cu muli alii de genul meu1 0unt, eu pro'a'il, mai puin o (iin uman dect cei crora &umne,eu le-a vor'it i crora El *nsu i 0-a revelat pe 0ine1 ["] 2umai acum un ?m s-a ridicat din nou, pentru a ne arta c 0criptura nu este pur i simplu o (a'ul care a (ost inventat i (cut de oameni impuntori, i c e-ist acolo un &umne,eu cruia toate Cerurile i toat puterea i toate (orele naturii I se supun! #i, prin urmare, este, de asemenea timp pentru a gndi i cuta cum i de ce &umne,eu a tre,it acum din nou, un ?m, care ne arat prin (apte i cuvinte c 0criptura este adevr i nu (a'ul! [.] Eu nu am devenit o (iin uman prin voina i puterea mea, ci printr-o voin de neptruns i
~ #(6 ~

puterea i tria ei la (el de neptruns! =ot eu (ace ceva n momentul n care acea putere i trie nu m ghidea, ntr-un a a mod n care eu s nu m ndoi de e-istena lor1 3 a c las-m s m gndesc acum, pentru a gsi drumul n mine prin care vechiul adevr poate (i recunoscut din nou! 2umai dup aceea poi vor'i cu mine!% [/] 3tunci -ariseul convertit a spus$ %Ct de mare tre'uie s (ie or'irea inimii cuiva i, de asemenea, mintea lui cnd dup ast(el de (enomene i, mai ales dup ast(el de lecii el nc mai vrea s se gndeasc la aceasta i cu acuratee vrea s anali,e,e dac i cum &umne,eu poate ajunge n punctul de a da din nou un semn al e-istenei 0ale atotputernice oamenilor de pe acest =mnt din acest timp, i n dac acel acest semn este complet adevrat! ?, &oamne i *nvtorule, plin de putere divin pur, de asemenea, (i ierttor i milostiv cu cel or' i dur!% [4] Eu am spus$ %=rietene, las, pentru c n aceast lume totul tre'uie s ai' timpul su! *n su(letul partenerului tu nc este prea mult din aurul i argintul acestei lumi, i *mpria lui &umne,eu nu poate gsi a a u or un mic loc acolo, n comparaie cu cei al cror su(let nu au devenit mpietrit i or'it de mamona al acestei lumi! El d vina pe &umne,eu c El l-a neglijat, dar el nu ia n considerare (aptul c el, de asemenea, a primit o mulime avertismente semni(icative de la &umne,eu, care i-ar (i putut da o mare lumin pentru su(letul su dac el nc din
~ #(, ~

copilrie nu s-ar (i umplut cu tot (elul de po(te pentru aur i argint! [5] El a (ost deja n templul n momentul n care a avut loc miracolul evident cu preotul ;aharia care a (ost trangulat ntre altar i locul cel mai s(nt, pentru c el a criticat i a a'olit marele a'u, i n elciunile impuntorilor (arisei i ai adepilor lor (ideli! El a (ost, de asemenea, n templu cnd 0imeon i 'trnul 3na a trit, i a au,it cuvintele lor! El a (ost, de asemenea, nc n templu cnd Eu, ca un 'iat de 1" ani am dat semnele a'solut incon(unda'ile ale 0piritului care locuie te n )ine, i el l-a cunoscut pe Ioan, predicatorul din de ert al penitenei, care a (ost un (iul lui ;aharia i al 'trnei, pioase, Elisa'eta! [6] &in cau,a arului i argintului pur el nu a recunoscut lumina din Ceruri, de i era direct la ndemna pentru mii! El cu siguran s-a gndit mult cu creierul lui, dar cnd inima este ntrit i ntunecat de verita'ilul mamona, ce poate (ace un su(let cu o ast(el de gndire care arat ca o lumin (als volatil1 &e i aceasta ca un (ulger, iluminea, noaptea pentru o clip, dar imediat dup aceea, aceasta aduce un ntuneric mult mai pro(und dect cel care a acoperit supra(aa pmntului nainte! [7] *ntr-adevr, Eu v spun$ dac ast(el de lumin a raiunii n om este deja un ntuneric complet, atunci ct de adnc tre'uie s (ie ntunericul nopii e(ective a inimii i a su(letului nsu i! @as scri'ul s caute pentru *mpria lui &umne,eu cu lumina lui
~ #(' ~

(als! Cu ct mai mult el o va cuta n acest mod, cu att mai puin el o va gsi! 3tta timp ct el nu va (ace inima sa, precum i prin (aptul acesta, de asemenea, su(letul su complet li'er de mamona, el nu va intra n *mpria lui &umne,eu! [:] Cuvintele lui arata c cele ale unei persoane oar'e care, de asemenea parial l acu, pe &umne,eu pentru (aptul c el este or' i nu nelege ceea ce ali oameni sunt capa'ili s vad, din moment ce el nsu i nu poate vedea nimic! >otu i, pentru cineva care este (i,ic or' ast(el de cuvinte poate (i scu,ate dac el nu s-a (cut pe sine din voie deplin or', dar cu cineva al crui su(let este or', ast(el de cuvinte nu pot (i scu,ate, deoarece deja de o lung perioad de timp el ar (i putut deveni v,tor la (el ca multe alte persoane dac el s-ar (i (olosit (idel de mijloacele care-i sunt 'ine cunoscute lui! &ar noi vom lsa aceasta deoparte acum! )ine este, de asemenea, timp pentru a vor'i despre mijloacele prin care lumina din interior poate (i o'inut! Cele / ore, care nc ne-au mai rmas din aceast sear le vom (olosi pentru a lsa corpul nostru s se odihneasc!% [18] Crciumarul )-a ntre'at repede dac Eu vreau s merg ntr-un dormitor privat! [11] Eu i-am spus$ %2oi vom sta aici la mas, pentru c cei mai muli dintre ucenicii )ei deja dorm aici, oricum, iar lmpile se sting!% [1"] Crciumarul a (ost mulumit cu aceasta! [1.] &e asemenea, (ariseul a vrut s stea cu noi, dar
~ #(9 ~

scribul i-a spus$ %+ino cu mine la casa ta, care a rmas intact! *n seara aceasta voi rmne cu tine i voi mai discuta despre multe lucruri nc cu tine!% [1/] ?ariseul a spus$ %<oarte 'ine, dar nu mult discuie va (i reali,at pentru restul nopii pentru c, de asemenea, pleoapele mele au nceput s cntreasc greu!% [14] ,cribul a spus$ %+ino acum, aceasta nu contea,! &oar s mergem i s se odihneasc! =oate un vis 'un ne a teapt care ne poate spune mai mult dect ceea ce ne putem spune unul altuia, pentru c cu ast(el de oca,ii incitante eu am avut ntotdeauna vise (oarte ciudate, i, de asemenea, de data aceasta cu siguran nu voi (i cruat de acestea!% [15] Cu aceste cuvinte, ei amndoi au plecat i s-au odihnit de noapte! Capitolul 89 "isul de scribului [1] *n dimineaa, cnd soarele deja rsrea peste muni i Eu i ucenicii eram, ca de o'icei deja a(ar, de asemenea, (ariseul i scri'ul s-au tre,it! Ei s-au splat n con(ormitate cu o'iceiul strict al iudeilor, iar (ariseul l-a ntre'at apoi pe scri', dac el poate a avut un vis!% ["] El a spus 5scribul6$ %&a prietene, a a cum am spus nainte de a ne duce la culcare, dar Eu am visat numai prostii care au (ost amestecate! [.] 3scult$ 3m (ost ntre muni nali, i oriunde m uitam am v,ut doar mine de aur i argint, i am
~ #60 ~

v,ut o mulime de mineri care au luat aceste metale n 'uci mari din muni! Cu toate acestea, atunci cnd am v,ut aceste metale n cantiti att de mari naintea )ea, i-au pierdut toat valoarea pentru mine, i atunci cnd minerii au adus tot mai mult din acel metal la lumina ,ilei am devenit speriat, i am nceput s caut o cale de ie ire! &ar ori unde m-am dus s scap de el, ntotdeauna calea era 'locat cu acei mai mari 'ulgri de aur i de argint, ast(el nct era imposi'il s trec peste ace tia i s gsesc o cale de ie ire! [/] 3poi, n marea mea spaim i aproape disperare complet m-am ntors spre un miner care era aproape de mine i l-am rugat s-mi arate o cale de ie ire din acest canion cu aur i argint! [4] &ar, cu o voce (oarte nepoliticoas el a strigat la mine$ %2u e-ist nici o cale de ie ire de aiciG Cine se pierde odat n acest canion nu va mai ie i din el, pentru c noi putem vedea imediat atunci cnd cineva ajunge la noi, i noi i 'locm calea de ie ire de ndat ce el admir comorile noastre! &eja muli oameni puternici i proemineni i-au gsit cderea lor n acest canion, i tu nu vei (i unul din ultimii!% [5] &up aceste cuvinte (oarte amenintoare ale acelui miner nepoliticos, care apoi s-a ndeprtat imediat de mine, (rica i tema mea erau la ma-im, i din cau,a aceasta mi-am pierdut con tiina complet i am c,ut la pmnt, i n aceast stare rea am ajuns din nou ntr-un nou vis! [6] 3tunci un om a venit la mine, care m-a ntre'at
~ #61 ~

cu o voce grav ce (ceam n acel loc! [7] Eu i-am spus$ %&e ce m ntre'i pe mine, eu nici mcar nu tiu cnd, cum i de ce am venit aici, pentru c eu nu am vrut niciodat aceasta, i cu toate acestea, eu sunt aici!% [:] 3tunci omul a disprut, i, n curnd dup aceea, am v,ut un animal ru vine spre mine! 3poi am devenit i mai nspimntat! Cu toate acestea, am v,ut un (ulger din cer, care a lovit animalul ru cruia eu nu-i pot descrie (orma! 3poi a nceput s se rsuceasc i s se ndoaie, i n curnd a c,ut ntr-un a'is adnc, i m-am simit mai u urat! [18] )-am ridicat i m-am gr'it departe de acel loc, spre un loc mic, care era destul de departe de mine, i prea s (ie prietenos i primitor! Curnd am ajuns aproape de acel mic loc! 3m v,ut grdini (oarte (rumoase n ca,ul n care erau un numr mare de tot (elul de pomi (ructi(eri, pe care nu-i cuno team i ale cror crengi i ramuri erau pline cu cele mai e-traordinare (ructe! [11] *ntr-una din acele grdini am v,ut, de asemenea, (emei i (ete de mare (rumusee, i am tnjit s vor'esc cu ele! &ar dorina mea a ncetat n curnd, pentru c atunci cnd (etele i (emeile m-au v,ut, au nceput s ipe i au (ugit de mine! [1"] )-am gndit de unul singur$ %&e ce1% [1.] 3poi am au,it o voce dintr-un loc ascuns$ %3ceasta este inamicul nostruG <ugii de el, pentru ca aici el, de asemenea, s nu ia de la noi posesiile noastre, castitatea i inocena noastrG +oi, 'r'aii
~ #6" ~

no tri, prindei-l i legai-l cu (ermitate, i aruncai-l ntr-o temni n care 'roa tele i erpii locuiescG% [1/] Cnd am au,it aceasta, am nceput s alerg peste pietre i miri ti! *n cele din urm am (ost att de o'osit c am c,ut la pmnt, iar apoi m-am tre,it! [14] *ntr-adevr, acesta, cu siguran a (ost un vis prostesc i ru, i eu nc sunt complet ud de sudoarea (ricii pe ntreg corpul! [15] Ce spui acum, prietene, acest vis ru prostesc al meu1% Capitolul :0 ?ariseul eHplic' visul [1] ?ariseul a spus$ %=rietene, visul pe care mi l-ai e-plicat acum nu pare a (i att de ru, prostesc cum cre,i tu, i dup mine el are o semni(icaie (oarte pro(und a vieii pentru tine, pe care i-a putea-o (ace clar n cteva cuvinte!% ["] ,cribul a spus$ %3tunci (-o, eu cu 'ucurie vreau s te ascult!% [.] ?ariseul a spus mai departe$ %3scult$ canionul de aur i argint care te-a (cut att de nspimntat i din care tu nu ai mai putut gsi drumul spre ie ire, i-a artat starea su(letului tu, care este ntrit cu o mare po(t de aur i care, n ciuda ntregii sale gndiri i cutri nu mai poate gsi calea de ie ire din aceast condiie n spaiul li'er al adevrului pur i viu de la &umne,eu! )inerii pe care i-ai v,ut, care a luat metalele menionate n 'uci mari din muni, sunt po(tele tale proprii insaia'ile pentru
~ #6# ~

ast(el de comori pmnte ti! #i minerul care i-a spus pentru c nu e-ist nici o cale de ie ire din acest canion, i care i-a spus nu (oarte plcut c vei merge cu siguran la cderea ta, este con tiina ta care - ca i pentru ultima oar B n mod serios te-a averti,at c nu mai acor,i atenie vocii ei de dojan mai 'lnde! [/] 3tunci ai devenit att de nspimntat i temtor c ai c,ut incon tient la pmnt! 3cesta este un semn pentru tine, care, potrivit cu mine, ar tre'ui sl nelegi n acest (el$ pentru c ai nceput s dispreuie ti i s scapi de po(ta ta, i prin aceasta ai scos ntritura su(letului tu, tu ai renunat la vechea dragoste, i, ast(el, de asemenea, la viaa ta material, i ai c,ut ca mort la pmnt! #i pentru c ai (cut aceasta, n curnd o alt via i deja mult mai li'er s-a deschis n tine! [4] ?mul care n curnd a venit la tine i care i-a pus o ntre'are (oarte important la care tu nu ai putut rspunde, a (ost din nou con tiina ta - spiritul tu de dincolo de la &umne,eu! Cnd el a plecat de la tine, tu ai v,ut imediat un animal male(ic care nu era nimic altceva dect vechea ta po(t, care, n ciuda strii mai li'ere a su(letului tu alerga dup tine n mintea ta! &ar, pentru c tu acum dete ti vechiul tu pcat, chiar i amintirea lui este o urciune i dispreuire pentru tine, i depui e(ort pentru a (ugi de acest animal ru, ast(el nct s nu te mai apuce din nou i s te aduc la cderea ta i s te omoare! 0paima ta justi(icat pentru animalul
~ #6% ~

tu rul este v,ut de Cer, iar acesta trimite un (ulger al adevrului viu de la &umne,eu! 3cesta love te animalul tu ru att de 'ine c, dup ce se ndoaie i se rsuce te pentru un moment, n cele din urm cade n a'is i nu mai apare n su(letul tu! [5] 3cum, nc de la mare distan, un mic loc plcut i este artat i te (ace s te simi complet u urat! >u te gr'e ti spre acel loc i la grdinile (oarte (rumoase din ,on, care a'und n pomi (ructi(eri e-cepionali i (ructe! 3cel loc con(orta'il este restul care a venit napoi la tine, i grdinile repre,int noile adevruri de la &umne,eu, care-i sunt (oarte plcute! &ar din moment ce ele nu sunt proprietatea ta, deoarece tu nc nu acione,i n consecin, tu nc le ve,i ca i cum ar (i (ost n a(ar de tine i tu nu ndr,ne ti s iei (ructele! [6] *ntr-o grdin tu ai v,ut, de asemenea, (oarte (rumoase (emei i (ete crora tu cu 'ucurie ai vrut s le vor'e ti i s (acei cuno tin! &ar cnd ele, care sunt cele mai pro(unde adevruri vii, te-au v,ut ca un om pur e-terior al raiunii, ele au (ugit, i tu te-ai gndit$ %&e ce ele nu m vor, de ce ele (ug de mine1% 3poi, con tiina ta se tre,e te din nou i i arat ct de srac e ti n (aptele de iu'ire pentru &umne,eu i pentru aproapele tu, i ct de mult nedreptatea pe care ai (cut-o vduvelor srace i or(anilor pe care tu nc mai tre'uie s o ndrepi pentru, pe care raiunea ta nc le mai sprijin! [7] 3tunci con tiina ta spune din nou$ %=rindei-l i legai-l% - ceea ce nseamn raiunea ta e-terioar ~ #6( ~

% i aruncai-l ntr-o temni ntunecat n care erpii i 'roa tele locuiesc%! Cu alte cuvinte, aceasta nseamn la (el de mult$ tu nsui, nchidei raiunea lumeasc, prin intermediul credinei vii n &umne,eu i 9nsului 0u, care a venit la noi, i alunga-o i d-o napoi lumii ntunecate i grijilor sale otrvitoare, cci din Cuvntul lui &umne,eu, o nou i pur raiune spiritual tre'uie s apar, n ca, contrar nu poi intra locul de odihn recon(ortant al su(letului! [:] 3poi tu te temi din nou, deoarece tu cre,i c n raiunea ta e-terioar tu deii ntreaga ta via, i, prin urmare, tu nc (ugi o vreme peste dure i moarte pietre i miri ti, care sunt pietre de poticnire! 3ceste pietre i miri ti sunt lucrurile ne'une ti ale nelepciunii lume ti care te o'osesc i ca,i din nou! <erice de tine, atunci cnd prin aceast cdere vei deveni trea, n spiritul adevrului complet de la &umne,eu, a a cum tu acum te-ai tre,it din nou din 'unul i pentru tine (oarte semni(icativ vis napoi la viaa (i,ic pmnteasc! [18] 9ite, a a am v,ut eu sensul visului tu, i eu i l-am spus, (r nici o reinere! &ar dac l-am simit n mod corect, aceast e-plicaie nu a venit complet din mine, pentru c eu am avut n mod clar ideea c un 0pirit superior a pus cuvintele n inima i gura mea! #i eu cred, de asemenea, c 0piritul celui cruia toate puterile Cerurilor i toate elementele de pe acest =mnt I se supun - dup cum am v,ut te-a adus n aceast stare de vis! [11] &ar totu i, tu poi s cre,i ceea ce vrei! Eu am
~ #66 ~

vor'it, i *l voi cuta acum imediat pe marele *nvtor pentru a vedea ceea ce (ace, dar tu acum poi (ace ce vrei!% [1"] ,cribul, care a (ost (oarte surprins de aceast e-plicaie a visului, a spus$ %3scult, voi (ace ceea ce tu vei (ace! 3 a c hai s mergem!% Capitolul :1 Cei * slujitori ai templului 1l caut' pe #omnul [1] Cnd au ie it cei " din cas, au v,ut locul unde marele incendiu a i,'ucnit, i cum nsoitorii lor erau ocupai cu adunarea comorilor lor, care nc nu au (ost distruse de (oc i le-au adus ntr-un loc de sigur! ["] 9nul dintre ei a strigat la scri' 5un slujitor al templului67 %*ntr-adevr nu e ti ngrijorat pentru ceea ce i aparine1% [.] ,cribul a spus$ %Ceea ce este, pro'a'il, al meu, eu voi primi destul de repede, iar dac nimic nu poate (i gsit din ceea ce este al meu, atunci eu, de asemenea, nu m voi ntrista pentru aceasta! >u continu s lucre,i pentru moarte, eu acum voi cuta de lucru pentru via!% [/] &up aceste cuvinte cei " i-au continuat drumul lor! [4] Ceilali (arisei au spus, ntre ei$ %3cel Calilean, de asemenea, a nne'unit singurul nostru scri'1% [5] &ar el nu le-a acordat atenie i a mers mpreun cu (ariseii complet convertii la han i a vrut s vor'easc cu mine! &ar Eu eram nc n a(ar cu ucenicii )ei i, ast(el, nu n han!
~ #6, ~

[6] Cnd ei, cei " au v,ut c Eu nu eram acolo au ntre'at hangiul - care era ocupat cu pregtirile pentru marea mas - unde eram Eu i dac, poate, a (i plecat din sat! [7] C%rciumarul a spus$ %&omnul vieii nc nu a plecat! El este undeva n a(ar, cu ucenicii 0i, dar unde, aceasta Eu nu pot s v spun pentru c El a prsit sala deja nainte de m tre,i eu! &ar civa dintre ucenicii 0i au luat 'agajele de cltorie, pe care eu nc le mai in n siguran, iar acest lucru este un semn c &omnul nc nu a prsit acest loc, i cred c El se va ntoarce n curnd, deoarece masa de dimineaa va (i n curnd complet gata, lucru pe care El l tie cu siguran! &ar mergei a(ar i cutai-@, pentru c este util a-@ cuta pe &omnul vieii! Eu nsumi voi (ace aceasta de ndat ce voi pregti aceast mas! 0lujitorul meu e( vindecat deja a plecat!% [:] ?ariseii a spus$ %Ce (ac de (apt cei 18 care s-au vindecat1 0unt ei nc aici, sau ei deja i-au continuat cltoria lor1% [18] C%rciumarul a spus$ %?h, ei i-au continuat cltoria lor la deja din ,ori! *ncotro, aceasta, de asemenea, &omnul va ti cel mai 'ine!% [11] &up aceste cuvinte, cei " au prsit imediat sala i au mers pe drumul lor, spernd s ) gseasc undeva! Ei au mers prin pia i au ntre'at civa oameni dac ei, poate ) v,user, dar nimeni nu le putea spune aceasta! [1"] @a captul pieei ei au ntlnit o copil or(an
~ #6' ~

srac! Ei, de asemenea, au ntre'at copila dac ea poate )-a v,ut pe undeva n compania mai multor 'r'ai! [1.] Copila a spus$ %?, da, acolo pe deal, n direcia Canei sunt 'r'ai necunoscui care stau jos, iar unul dintre ei tre'uie s (ie cineva important, deoarece El mi-a vindecat 'rusc ochii mei! +oi cu siguran tii c Eu am (ost complet oar' de la na tere, i cum sraca mea mam m-a pus n (iecare ,i naintea porii pieei s cer esc poman!% [1/] Cei " i-au dat cu genero,itate copilei poman i au lsat-o acum s mearg (ericit la mama ei, care i-a v,ut n curnd copilul! Ea a (ost (oarte surprins, a alergat la ea i i-au pus ntre'ri despre toate! [14] #i cei " au mers repede la " deal i au venit la noi chiar n momentul cnd noi ne-am ridicat de la sol pentru a reveni la han! [15] Cnd ei au venit la noi, )-au salutat cu ama'ilitate i )-au ntre'at dac ar putea sta cu )ine! [16] Eu!am spus$ %&ac voi vrei putei s stai! 2oi vom lua acum un alt drum spre han, i nu vom trece prin pia, pentru c eu am (cut (at oar' vd! Ea va acum, mpreun cu mama ei, spune-pentru toat lumea, i dac ne-ar merge acum prin locul pe pia, toi oamenii s-ar nghesui mpreun n jurul nostru pentru a ) vedea i a ) luda, ceea ce Eu vreau s previn acum! 3 a c, s mergem!% [17] &up aceste cuvinte ale )ele, noi am prsit n
~ #69 ~

curnd dealul, am (cut un mic ocol i am mers ct mai repede posi'il la han! [1:] 3tunci cnd noi am intrat n sal, hangiul tocmai a vrut s ) caute deoarece el a terminat pregtitul mesei! &in moment ce noi am ajuns naintea lui, el )i-a cerut iertare pentru (aptul c el a (ost att de lent! &ar eu l-am lini tit i i-am spus c acum el putea s pun masa de diminea pe mas, lucru care, de asemenea s-a ntmplat imediat! 2oi ne-am a e,at la mas i cu 'ucurie am luat parte la 'ine pregtita mas de diminea! ["8] *n timpul mesei, de asemenea, vindecarea (etei oar'e a (ost discutat, despre care hangiul a (ost surprins din nou, iar el a vrut imediat s trimit pe cineva la (ata srac i la mama ei! &ar Eu l-am s(tuit s nu (ac acest lucru pentru moment, din cau,a sen,aiei pe care ar provoca-o, dar cnd Eu voi (i departe de sat, nc va (i timp su(icient s se gndeasc la sraci! #i hangiul a (cut aceasta! Capitolul :* Miracolul vinului &i re=ultatele sale [1] Cnd c%rciumarul a au,it c Eu curnd vroiam s prsesc satul, el a devenit trist i a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, sper c >u nu vei prsi satul nostru ast,i1% ["] Eu am spus$ %=rietene, nc sunt o mulime de or'i sau sur,i cu inima i su(letul! &e asemenea, Eu, ar tre'ui s merg la ei i s-i ajut! 3 a cum a (ost 'ine pentru tine c Eu am venit la tine, a a va (i, de
~ #,0 ~

asemenea, 'ine pentru muli atunci cnd Eu m voi duce la ei! &ar eu nc voi mai sta cteva ore n casa ta, i n acest timp nc multe lucruri pot (i discutate! &ar s punem acum din nou vin proaspt, curat pe mas!% [.] C%rciumarul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, un vin proaspt, curat i mai 'un eu nu am n nici una din pivniele mele! Ce se poate (ace despre aceasta1% [/] Eu i-am spus$ %&u-te n pivnia, care se a(l su' aceast sal, apoi cu siguran vei gsi ceva vin!% [4] C%rciumarul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, este adevrat c aici, su' aceast sal este o pivni veche, dar acolo sunt doar ustensile vechi, aproape inutile, cum ar (i saci de vinuri, ulcioare i nc alte vase! &ar nu este nici urm de vin!% [5] Eu am spus$ %E-act din aceast pivni >u tre'uie s aduci vin pentru noi, ast(el nct tu i toi cei care sunt aici, n casa ta s o'serve n continuare mai mult dect a (ost ca,ul pn acum c nici un esenian nu este vreodat capa'il s (ac ast(el de lucruri, a a cum scri'ul nc gnde te n el nsu i!% [6] 3tunci hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, n a(ar de scri'ul nostru, cu siguran, nimeni din casa mea nu mai gnde te n acest (el! Eu cred c plintatea 0piritului lui &umne,eu trie te corporal n >ine! +oina >a este voina @ui i cuvntul >u este cuvntul 0u, i, prin urmare, tot ceea ce spui >u este un adevr etern, lumin, via i la (el de 'ine ca i un cuvnt reali,at! #i a a eu cred atunci,
~ #,1 ~

de asemenea, c e-ist vin n aceast pivni veche, i chiar de cel mai 'un tip!% [7] Eu am spus$ %3tunci, du-te jos i adu-ne ni te vin!% [:] 3tunci hangiul a luat dou ulcioare mari, precum ajutorul e(, s-au dus n pivnia menionat i acolo au v,ut, spre marea lor surprindere toi sacii vechi, apro-imativ 148 de 'uci, toate ulcioarele i alte vase, care erau acum n stare 'un, pline cu cel mai 'un vin! 3mndoi au gustat vinul i ei au gndit c acesta este e-trem de 'un i cu un gust delicios! Ei au umplut cele / ulcioare pe care le-au luat cu ei, au adus vinul la mas i au umplut cupele noastre, care erau deja goale! [18] ?ariseul a (ost primul care i-a golit paharul pn la ultima pictur, i a ,is apoi la tovar ului su, care ntr-adevr nu a ndr,nit s 'ea din vinul miraculos c, poate, era vrjit$ %3r tre'ui s ncerci, de asemenea, acest vin, ast(el nct tu s poi percepe c declaraia credinei hangiului nostru este adevrat!% [11] 3poi, de asemenea, scri'ul a luat cupa lui, a gustat vinul, i pentru c avea un gust att de delicios pentru el, el a golit paharul, de asemenea, pn la ultima pictur! [1"] 3tunci cnd scribul i-a golit complet cu cupa sa, el a spus$ %Cu adevrat, aceasta este unul dintre acele semne care nu poate (i e-plicat n niciun alt mod! +indecarea tuturor tipurilor de 'oli numai printr-o credin e-trem de (erm i o voin
~ #," ~

neclintit, toate acestea au e-istat deja n con(ormitate cu legendele i tradiiile vechi printre oameni, deoarece n unele locuri e-ist - de i (oarte puini - oameni cu totul nealterai, care dein o e-trem de mare i la (el de puternic putere de via! Cnd ace ti oameni doresc s acione,e asupra unei persoane 'olnave, persoana 'olnav va (i ca ptruns i umplut cu un (lu- din (ocul vieii i pot deveni sntoase ntr-o singur clip! 3st(el noi tim multe lucruri despre ast(el de vindecri din vechile scripturi ale aproape tuturor naiunilor care sunt cunoscute de noi! 3st(el noi tim, de asemenea, c e-ist oameni care, n (uncie de voina lor, 'un sau rea ar putea (ace tot (elul de magii la lumina ,ilei, i ar putea (ace, de asemenea, alte lucruri care tre'uie s par e-traordinare unei persoane normale! &ar, a restaura mai nti vechii saci goi de vin i alte vase la starea lor util, numai prin voin, i apoi de a le umple cu cel mai pur, cel mai 'un vin, aceasta este ceva despre care nici unul dintre toate cronicile i legendele vechi nu poate spune nimic! &eci, aceasta eu o consider ca pe un semn supranatural, care poate (i reali,at (r o mare a'unden a puterii divine adevrate! #i acum eu, de asemenea, ncep s cred c >u e ti cu adevrat un uns al lui &umne,eu!% [1.] Eu am spus$ %3cesta va (i 'ine pentru tine dac tu cre,i aceasta, dar cei care-)i vor spune n credina lor %&oamne, &oamne% i %*nvtorule%, totu i nu vor intra n ntregime Degatul meu de
~ #,# ~

via, ci numai cei care vor aciona i tri n con(ormitate cu nvtura )ea! &eoarece cuvintele )ele sunt via i putere divin dac sunt e-ecutate cu (apte de ctre om, dar pentru cei care aud cuvintele i le pstrea,, de asemenea, n memoria lor, dar nu acionea, i triesc n consecin, ele sunt inutile pentru viaa ve nic a su(letului lor, ci, dimpotriv, ele vor (i pentru ei ca o judecat, care este cealalt moarte n cealalt via! 3cum v-am spus, pentru ca nimeni s nu se poat scu,a, spunnd c el nu a tiut aceasta!% [1/] 3tunci scribul a ,is$ %&oamne i *nvtorule, nu este di(icil pentru noi s credem aceasta, i prin semnele pe care >u le-ai reali,at aici, suntem complet convin i c cuvintele >ale sunt adevrul deplin, dar cum pot (i convin i de adevr aceia care vor au,i nvtura >a de la noi i pentru care nu vom (i capa'ili s (acem niciun semn ca o con(irmare cert a adevrului, care este coninut n nvtura >a1% Capitolul :. #espre pomul vie)ii &i pomul cuno&tin)ei [1] Eu am spus$ %*n primul rnd, adevrul va rmne unul i acela i adevr, chiar i (r semne, i oricine va tri i va aciona n consecin va deveni con tient pro(und n interiorul su de (aptul c nvtura )ea este divin i nu un cuvnt omenesc! ["] *n al doilea rnd, cei care vor transmite nvtura )ea despre *mpria lui &umne,eu n
~ #,% ~

om pentru alii i care nu vor (i doar nvtori, dar care ei n i i vor (ace, de asemenea, voia )ea, care este n mod clar coninut n nvtura )ea, vor (i, de asemenea, capa'ili s e(ectue,e semne n numele )eu, i chiar semne mai mari dect Eu nsumi le fac. [.] &ar, ca nvtori simpli i nu ca oameni care aplic nvtura )ea, ei nu vor (i capa'ili s e(ectue,e semne, deoarece puterea de a (ace semne nu vine din raiune, ci din credina vie i din voina (erm de a aciona! &eoarece raiunea creierul este o lumin moart, lumeasc, a omului care nu poate ptrunde niciodat n regiunile cele mai interioare ale vieii spiritului i n puterea sa! #i credina vie din inim este adevrata lumin a vieii su(letului care tre,e te spiritul din el i care are grij ca acesta s ptrund ntreaga persoan! #i odat ce omul este ptruns de 0pirit, atunci el este, de asemenea, ptruns de puterea lui capa'il de toate! #i indi(erent ce 0piritul viu vrea, care este atunci una cu su(letul, se ntmpl, iar voina este atunci deja un lucru reali,at! [/] =rin urmare, este, de asemenea, menionat n 0criptur c &umne,eu a pus " pomi n grdina vieii$ un pom al vieii i un pom al cunoa terii, i a ,is omului$ %&ac vei mnca doar (ructele din pomul vieii, vei tri, dar, de asemenea, dac vei mnca roadele pomului cunoa terii nainte de a (i 'inecuvntat de )ine pentru voi, atunci moartea va veni peste voi i vei muri!%
~ #,( ~

[4] &ar omul - din moment ce el a avut o voin complet li'er - s-a lsat sedus de arpele po(tei lui, i a mncat din pomul cunoa terii, chiar nainte de a (i 'inecuvntat de gradul de coacere a credinei din inima omului! 3ceasta nseamn$ el a cutat i a ncercat s neleag 0piritul lui &umne,eu, i ast(el, de asemenea, 0piritul vieii, cu raiunea sa natural! De,ultatul a (ost c prin aceasta el nsu i doar s-a retras tot mai mult de la &umne,eu n loc s (ie atras din ce n ce mai mult i s (ie mai aproape de El! #i aceasta a (ost deja moarte, ceea ce nseamn moartea spiritual a omului, i ntregul om a devenit neputincios i i-a pierdut autoritatea asupra tuturor lucrurilor din lumea natural i a (ost nevoit s lucre,e pentru i ca s- i do'ndeasc i pinea hrnitoare cu ajutorul strlucirii sla'e a raiunii creierului n sudoarea (eei lui, (i,ic i chiar mai mult spiritual! [5] #i iat, pn acum, oamenii s-au retras att de departe de &umne,eu, i, ast(el, de asemenea, de la viaa interioar adevrat, c ei acum nu mai cred aproape de loc ntr-un &umne,eu, i, ast(el, de asemenea, nici ntr-o continuare a vieii su(letului dup cderea trupului! Iar cei care nc mai cred mecanic ntr-un &umne,eu, sau printr-o superstiie oar' n mai muli ,ei - la (el ca pgnii B imaginndu-l pe &umne,eu sau ,eii ca (iind a a la nes(r it departe de ei, pentru ca n cele din urm s le par imposi'il ca o (iin uman s poat vreodat s se apropie de &umne,eu, despre care ei
~ #,6 ~

cred c El este att de nes(r it de departe de ei! [6] #i acum, c &umne,eu *nsu i a venit (i,ic la oameni n toat plintatea puterii i triei @ui ve nice, i cu toat dragostea i nelepciunea 0a, ei nu vd aceasta, i n marea lor or'ire i ne'unie consider acest lucru ca imposi'il, n timp ce cu toate acestea cu &umne,eu toate lucrurile sunt posi'ile! #i pentru c El se de,vluie acum, cu o gur (i,ic i nu cu (ulgere i tunete, ei *l consider acum pe &umne,eu *nsu i un 'las(emiator i un agitator ru al poporului mpotriva lui &umne,eu i mpotriva mprailor lumii care se consider ei n i i a (i ,ei i care, de asemenea, se las onorai ca atare de ctre oameni! [7] #i iat, toate acestea sunt re,ultatul (aptului c toi oamenii au pre(erat s mnnce (ructele moarte ale pomului cuno tinei n loc de viile i dttoarele de via roade ale pomului vieii!% Capitolul :/ I9dam, unde e&tiJI ! > $ntrebare important' [1] *ntre'area pe care &umne,eu ia pus-o lui 3dam, cnd deja a mncat din (ructul inter,is i care suna cam a a$ %3damM Isau %om%J, Lunde e ti1% nc continu i va continua pn la s(r itul acestei lumi, atta timp ct sunt oameni care pre(er s mnnce din pomul cuno tinei n locul pomului vieii! ["] =entru c persoana care mnnc din pomul cuno tinei *l va pierde (oarte curnd pe &umne,eu, pe el nsu i i viaa lui interioar, i el nu mai tie
~ #,, ~

cine este, de ce e-ist i ce ar tre'ui s (ie! 3poi, su(letul lui este plin de (ric i team, i la ntre'area lui$ %?mule, unde e ti1% el caut rspunsul care i-ar putea da odihn i con(ort n raiunea creierului corpului su! &ar apoi ntotdeauna rspunsul necon(orta'il, vine$ %E ti n judecat, care este moartea real a su(letului! &o'nde te-i pinea n sudoarea (eei tale!% [.] Ce poate gsi de (apt, su(letul n creier1 2imic altceva, cu e-cepia imaginilor acestei lumi, care sunt n raiune, i acele imagini sunt toate mult mai departe de ceea ce este al spiritului i vieii dect su(letul nsu i! &ac su(letul nu recunoa te spiritul vieii de la &umne,eu, care este ntotdeauna cel mai apropiat de el, atunci cum va recunoa te el n creierul capului su (i,ic spiritul vieii de la &umne,eu, care este n imaginile lumii de multe ori nes(r it de mult mai departe de el1 [/] &in aceast eroare complet re,ult n mod inevita'il i n mod automat eroarea i mai mare c su(letul i imaginea, <iina lui &umne,eu, (iind tot mai departe i de neatins, iar acest lucru atta timp ct el se va deprta n totalitate de acestea i dup care se va ntoarce la epicurism IEpicur$ o persoan dedicat plcerii sen,uale i vieii de lu-!J sau la cinism ICinic$ o persoan care crede c toi oamenii sunt motivai de egoismJ! [4] *n aceste condiii, n care sunt acum cea mai mare parte dintre preoii de toate tipurile - i acum mai ales (ariseii, 'trnii i crturarii - i prinii i
~ #,' ~

regii, mpreun cu mulii lor adepi, su(letul nu mai cunoa te adevrul! )inciuna valorea, la (el de mult pentru el i chiar mai mult dect cel mai pur adevr, att timp ct prin aceasta el poate o'ine un avantaj pmntesc! &ac un adevr sau altul l-ar mpiedica, atunci el va deveni ostil (a de acesta i va (ugi de el sau l va persecuta cu (oc i sa'ie! [5] 3tunci cnd su(letul este ntr-o ast(el de stare, pcatul nu mai e-ist pentru el, i o persoan care deine o anumit putere lumeasc poate s (ac ce-i place i ce-i va (lata simurile sale! #i vai de cel neprihnit sau de cineva care trie te n adevrul vieii, care ar merge la un ast(el de puternic i i-ar spune$ %&e ce e ti un du man al adevrului i de ce comii cea mai mare nedreptate care strig la Cer printre oameni, care pe acest =mnt nu sunt mai puin dect tine, prostule or'1% [6] &oar privii n jurul vostru n lume, acum, dac acest lucru nu este ca,ul peste tot! #i care este motivul pentru aceasta1 Eu v spun$ nimic altceva dect mncatul tot mai mult din pomul cunoa terii! [7] Eu am venit acum Eu *nsumi (i,ic n aceast lume la oamenii care s-au ndeprtat prea departe de adevratul scop al vieii, i s-i ntre' nc o dat$ %3dam, unde e ti1% i nimeni nu tie ce s-)i rspund unde sau cine este el! #i Eu le art acum din nou pomul vieii i i ndemn s ia din (ructele sale i s se sature cu ele! [:] 3devrat v spun$ oricine va mnca din pomul vieii, va ajunge, de asemenea, la viaa adevrat a
~ #,9 ~

0piritului din )ine, i el nu va mai (i (lmnd sau s ai' dorina de a mnca din pomul morii, pentru c odat ce cineva este n viaa 0piritului din )ine, va (i, de asemenea, n toat nelepciunea sa, i numai apoi pomul cunoa terii va (i 'inecuvntat prin aceasta, i su(letul va ti ntr-un moment mai mult dect dac ar investiga 1!888 ani cu raiunea lui e-terioar i ,adarnic! [18] 3tunci cnd vei (i n starea de via adevrat, voi vei e(ectua, de asemenea, semne n 2umele )eu, i, n acest mod, vei (i n msur s o(erii tuturor o mrturie a adevrului nvturii )ele B dac aceasta va (i necesar! 3i neles tu, scri'ule i prietene, 'ine acest lucru acum1% Capitolul :0 #omnul vorbe&te despre $ntruparea Lui [1] ,cribul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, dar eu stau acum ca i complet anihilat naintea >a, pentru ce este omul n comparaie cu >ine1% ["] Eu am spus$ %&oar prive te la ucenicii )ei! Ei sunt deja de mai mult de " ani continuu n jurul )eu i ) cunosc cu siguran mult mai 'ine dect tine acum, dar nici unul dintre ei nu a stat anihilat naintea )ea! [.] Este adevrat c lui )oise, cnd el a vrut s vad (aa lui Iehova, i s-a spus$ %2imeni nu-@ poate vedea pe &umne,eu i s- i pstre,e viaa sa n acela i timp%, ceea ce nseamn viaa trupului su! &ar, la acel moment era numai cu privire la 0piritul ve nic
~ #'0 ~

al lui &umne,eu, din moment ce &umne,eu nc nu i-a asumat un trup la acel moment, pentru c n con(ormitate cu ordinea @ui ve nic nc nu era timpul pentru aceasta! [/] &ar acum, n con(ormitate cu prediciile pro(eilor, &omnul i-a asumat trupul oamenilor de pe acest =mnt, i a a ntre El *nsu i, ca 0piritul ve nic iniial i oameni El a pus un ,id de protecie, ast(el nct ace tia s l poat vedea, atinge, au,i i vor'i cu El, (r a provoca daune vieii lor, i nimeni nu tre'uie s se team, s (ie anihilat de pre,ena )ea vi,i'il! [4] Cu toate c a e-istat un decalaj IgolJ (r s(r it ntre )ine i voi oameni, prin care nici chiar i spiritul ngerului cel mai per(ect nu se putea apropia de )ine, dar acum un pod a (ost construit peste acest decalaj, i acesta este (ormat din dragoste pentru )ine din partea voastr, n timp ce Eu din partea )ea am devenit un om Eu nsumi de carne i snge din ve nica, marea i mai presus de toate puternica )ea dragoste pentru voi, oamenii, i am luat, de asemenea, sl'iciunile voastre asupra )ea, a a c nu voi (i un &umne,eu etern ndeprtat, ci pot (i un complet aproape i u or de ajuns >at, =rieten i <rate, la care voi putei veni i rmne n con(ormitate cu msura dragostei voastre pentru )ine! [5] &ac acesta este ca,ul n pre,ent ntre )ine i voi oamenii, i, ast(el, complet di(erit de timpul lui )oise, nimeni nu poate spune c el este anihilat de
~ #'1 ~

ctre majestatea )ea divin, care trie te n plintatea ei n )ine, din moment ce Eu *nsumi sunt cu toat inima )ea 'lnd i smerit i plin de cea mai mare r'dare i toleran, iu'ire i compasiune! 3 a c ia-i curaj i nu avea nici o team inutil pentru )ine, care te-am iu'it deja de o lung perioad de timp nainte de a (i e-istat!% [6] 3cum, scribul a spus cu mai mult curaj i stim de sine$ %&ar &oamne i *nvtorule, cum m-ai putut iu'i, chiar nainte de a e-ista1% [7] Eu i-am spus$ %<r iu'irea )ea nici o lume i, ast(el, de asemenea, nici o (iin uman ar (i venit n e-isten! >ot ceea ce este coninut n spaiul nes(r it al creaiei este iu'irea )ea ntrupat de voina )ea, i deci tu cu siguran, de asemenea, eti parte din ea. [:] &ragostea mea este ve nic, i, ast(el, tot ceea ce a provenit, provine i va proveni ve nic din ea, este, de (apt, de asemenea, venic. [18] 0piritul viu din om este dragostea )ea ve nic i nelepciunea care creea,, organi,ea, i menine totul, iar acest spirit este de (apt adevratul i n sine deja omul ve nic din om, care, n scopul de a deveni independent, se acoper el nsu i, numai n decursul timpului, cu un su(let i un corp n con(ormitate cu ?rdinea )ea ve nic din el, i p e te ast(el ntr-o (orm vi,i'il e-terioar! [11] 3cum, dac acest lucru este a a i este imposi'il s (ie alt(el, tu cu siguran vei reali,a c Eu te-am iu'it deja un timp etern de mult nainte ca
~ #'" ~

tu nc s (i ceea ce e ti acum! >u e ti acum c o scnteie de via, care este separat de iu'irea )ea i tu nsui poi deveni o (lacr mare i independent de iu'ire care arat ca )ine, iu'indu) mai presus de toate i pe aproapele tu, care este complet egal cu tine, ca pe tine nsui! Iar dac acest lucru este ceea ce e ti, i apoi ) vei iu'i, de asemenea, n acest mod, tu vei vedea n curnd n tine cum Eu ca Iu'irea +e nic sunt totul n toate i din nou totul este n )ine! 3i neles acest lucru acum1% Capitolul :2 Beama adev'rat' de #umne=eu [1] ,cribul a spus$ %9ndeva adnc n inima mea eu am sentimentul c am neles, dar n capul meu totul este amestecat acum, i mi dau seama c ast(el de lucruri pot (i nelese doar n inima su(letului i niciodat cu raiunea creierului! &ar )oise a poruncit s te temi de &umne,eu i s te roage mereu numai la El! 2u mai tre'uie s m tem i s m nchin Eie n modul prev,ut1% ["] Eu am spus$ %&a, da, )oise a prev,ut aceasta, i aceasta a (ost, de asemenea, 'un, dar cu adevrat, n acest moment nimeni nu mai nelege ce nseamn Ps te temi de &umne,eu%, iar voi preoii ai nvat poporul complet neadevrate i total gre ite concepte despre (rica de &umne,eu, n parte din cau,a or'irii voastre proprii, dar mai ales din cau,a cutrii voastre insaia'ile de pro(it! #i ast(el, cei sla'i care nc cred un pic n &umne,eu,
~ #'# ~

se tem de El ca de un periculos, e-trem de neo'osit tiran, cruia i lipse te toat dragostea i mila, i pentru cuvntul i conceptul %&umne,eu% ei dau napoi de (ric, deoarece ei nu pot vedea n El aproape nimic altceva dect mnia ve nic i r,'unarea ve nic! [.] &ar mai este, de asemenea, scris c oamenii ar tre'ui s se nchine lui &umne,eu i s *l iu'easc mai presus de toate! &ar cum poate o (iin divin s (ie iu'it i prin aceasta, de asemenea s (ie cu adevrat venerat dac oamenii tremur deja naintea numelui 0u mai mult dect naintea morii1 [/] =rin urmare, voi cu siguran v dai seama acum ce (el de concept neadevrat i e-trem de gre it - i din cau,a voastr, de asemenea, alte persoane - au (ric de &umne,eu! [4] Ce nseamn de (apt %s te temi de &umne,eu1% 0 te temi de &umne,eu nseamn$ s@ iu'e ti pe &umne,eu mai presus de toate ca iu'irea ve nic, cel mai nalt i cea mai pur i, pentru c &umne,eu este adevrul cel mai nalt, s rmnei n adevrul divin i s nu aderai la minciuna lumii din auto-interes material! [5] Cine este plin de adevr n toate are (rica adevrat a lui &umne,eu n inima lui, i cine are (aptul acesta, ntotdeauna se va nchina lui &umne,eu n mod corect! =entru c minciuna este o (oarte mare necinstire a lui &umne,eu, tot a a i adevrul pur i viu este o glori(icare continu i cea mai mare i cea mai adevrat nchinare a lui
~ #'% ~

&umne,eu! 3i neles aceasta acum1% [6] ,cribul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, pentru mine eu neleg acum, i eu cu siguran reali,e, c ntr-adevr nu poate (i alt(el, dar nu va (i att de u or a (ace neles adevrul pentru alte persoane, deoarece acestea sunt deja 'locate prea adnc n tot (elul de erori, i ele iau minciuna ca un adevr! E-ist, de asemenea, templul cu recomandarea lui despre cum ar tre'ui s vor'im cu oamenii! #i a a va (i di(icil a deveni de acum un nvtor 'un pentru oameni! &ar pentru (iecare victorie tre'uie s precead o 'tlie! >u, &omnul *nsui ne-ai revelat adevrul nou, i >u, de asemenea, ne vei sprijini n lupta noastr mpotriva du manilor adevrului! >e rugm acum, i noi >e vom ruga mereu aceasta, pentru c (r ajutorul >u, care este mereu pre,ent, noi nu vom putea (ace nimic! [7] &ar acum ntre'area este cum tre'uie s ne rugm Eie, ast(el ca >u s ne au,i i s ne ajui! &ac noi acum am cere de la >ine, n timp ce >u e ti pre,ent, ceva 'un, atunci, >u, de asemenea, rapid i u or ai rspunde rugciunii noastre, dar ce se va ntmpla atunci cnd >u nu vei (i pre,ent personal cum e ti acum1 3tunci cum ar tre'ui s cerem1% [:] Eu am spus$ %3ceast ntre'are a ta arat nc (oarte (ariseic! &ac voi credei activ n )ine, vei primi ntotdeauna ceea ce voi vei cere >atlui din )ine, n numele )eu! =re,ena )ea personal vi,i'il nu este necesar pentru aceasta, pentru c
~ #'( ~

n spirit Eu sunt pre,ent peste tot i Eu vd i aud totul, i toate - de la cel mai mare la cel mai mic B Eu le tiu (oarte precis i clar! [18] &eci, dac +oi mi vei cere ceva, n spirit i n complet adevr, cu siguran Eu voi au,i i v voi rspunde, dar unei rugciuni a a cum este o'i nuit la voi, i anume cu 'u,ele i n cuvinte misterioase, voi Eu nu voi rspunde! [11] =entru c tu ca un scri' ti, de asemenea, ceea ce &umne,eu a vor'it oamenilor prin gura unui pro(et atunci cnd s-a ntors la El cu privire la condiiile critice din acea vreme, ast(el ca El s rspund rugciunilor lor$ %Eu te tiu pe tine i pe oameni care ) cinstesc i se roag la )ine cu 'u,ele, dar inima lor este departe de )ine! %Iat, ast(el, de asemenea, de acum, o simpl rugciune cu 'u,ele nu va (i au,it, i cu att mai puin atunci cnd acesta a (ost pltit! [1"] Cu toate acestea, cel care este plin de o credin vie n inima lui, i care *mi va cere ceva ce este 'un, va primi, de asemenea, ceea ce el a cerut! [1.] #i oricine va tri i aciona n numele )eu n con(ormitate cu nvtura )ea, el este cel care se roag sincer i nencetat, i de aceea tot ce are nevoie i va (i ntotdeauna dat lui!% [1/] ,cribul a spus$ %&oamne i *nvtorule, *i mulumesc n inima mea pentru *nvtura >a recon(ortant, i cred acum c cel care se va ruga pentru ceva dup voia >a, pe care >u ai rostit-o n mod clar acum, va primi de asemenea ceea ce a
~ #'6 ~

cerut!% Capitolul :8 (racticarea credin)ei &i $ncrederii [1] 3tunci unii din ucenicii Mei au spus$ %&oamne, toate acestea ar (i 'ine dac oamenii din aceast lume nu ar (i e-pu i la ispite de a comite pcatul! ? persoan, ntr-un moment de sl'iciune, va comite cu u urin un pcat sau altul, iar apoi ncrederea i credina lui va (i deja sl'it de (aptul acesta, i chiar dac el se pocie te de pcatul comis i dac el a compensat complet pentru posi'ile daune cau,ate, atunci nc e-ist o anumit timiditate n su(letul su, ast(el c el nu va ndr,ni s se ntoarc la >ine n credin deplin comparativ cu (aptul dac nu ar (i pctuit! ["] 3tunci ce ar tre'ui s (ac o ast(el de persoan, n scopul de a se ruga la >ine ntr-o asemenea manier nct el s poat crede complet ca >u i vei rspunde1% [.] Eu am spus$ %? ast(el de persoan ar tre'ui s tie c Eu n primul rnd nu sunt un &umne,eu mnios sau r,'untor, ci un r'dtor, iu'itor i 'lnd &umne,eu, a a cum a (ost deja spus prin gura proorocilor, i, c a a cum Eu strig tuturor pcto ilor$ %+enii toi la )ine, voi care suntei o'osit i mpovrat cu pcatele, pentru c Eu vreau s v u ure, pe toi!% [/] #i n al doilea rnd, oamenii ar tre'ui s practice ntotdeauna rugciunea adevrat i s persevere,e n ea, pentru c o ncredere dreapt i (erm va (i,
~ #', ~

prin practic dreapt, proprietatea oamenilor, prin care un ucenic ajunge s o stpneasc, n indi(erent ce domeniu! [4] Cineva care este 'ine dotat cu toate 'unurile acestui =mnt va uita cu u urin adevrata i plina de credin rugciune! &ar cnd el este n nevoie, atunci el va ncepe s caute ajutorul la &umne,eu prin rugciune, dar el simte prea puin ncredere n sine c &umne,eu i va rspunde, i acest lucru este n mod clar din cau,a lipsei de practic n via, deplina ncredere n &umne,eu! [5] #i n ce modalitate mai 'un poate o persoan s- i ntreasc ncrederea n &umne,eu dect prin practic, i anume prin nencetat rugndu-se i cerere1 *n ce const n principal nencetata rugciune i cerere, Eu v-am (cut clar nainte!% [6] 3cum ucenicii se uitau unii la alii, i 9ndrei a spus$ %&oamne, eu nc mi amintesc (oarte 'ine imaginea pe care >u ne-ai artat-o cu o oca,ie similar, n care a e-istat un cer etor care a 'tut cu neru inare undeva la o u n timpul nopii i cruia stpnul casei, n mie, de noapte i-a dat n cele din urm ni te pine pe (ereastr, oricum, mai mult pentru a scpa de orice plngere i cer it n continuare dect din mil adevrat! [7] Eu nsumi m-am gndit de multe ori la aceasta cu privire la aceast imagine ntr-un (el ciudat, dar eu nc nu m-am putut mpca cu dragostea i mila >a nalt! &ar acum devine clar pentru mine, acum c >u ai vor'it despre rugciunea nencetat i cerin,
~ #'' ~

i, de asemenea, cu privire la practica credinei i ncrederii n >ine! [:] Cu cerea pinii n timpul nopii >u ai vrut cu siguran, s >e re(eri la practica credinei i ncrederii n >ine, n timp ce cu stpnul casei oarecum surd iniial >u >e-ai repre,entat pe >ine, i cu cer etorul, pe noi oamenii, i >u ai artat c noi nu ar tre'ui s ncetm s ne rugm i s cerem, de asemenea, dac >u nu ne rspun,i imediat! [18] >u nsui vrei ast(el, ca prin intermediul rugciunii i cererii noastre nencetate noi ntradevr s devenim suprtori pentru >ine nainte de a ne au,i, pentru c prin (aptul acesta, >u vrei ca ncrederea noastr n >ine, s (ie din ce n ce mai e-ercitat, prin care noi putem n cele din urm deveni att de puternici nct s putem ajunge la ,iua vieii noastre, care este *mpria >a din noi n ine! 3poi, n aceasta, noi n ine, n inima su(letului nostru, vom purta tot ajutorul i puterea ca copiii ai >i din 0piritul >u i voina >a, iar noi nu vom mai tre'ui s te deranjm cu cer itul n noaptea vieii noastre! =entru c acum, omul caut ajutor n sl'iciunea nopii vieii sale, dar odat ce el nsu i a devenit tare i puternic, atunci el va (i capa'il s se ajute el nsu i! &oamne, am neles, n con(ormitate cu adevrul, imaginea pe care ne-ai dat-o nainte1%

~ #'9 ~

Capitolul :: 3e=ultatul ne$ncetatei rug'ciuni. (arabola v'duvei asuprite &i a judec'torului dur. [1] Eu am spus$ %>u ai neles imaginea (oarte corect i n con(ormitate cu adevrul, i a (ost potrivit a o aduce nainte din nou aici, cu cteva cuvinte! &ar pentru a (ace imaginea menionat de tine, chiar mai u or de neles pentru toat lumea n (uncie de punctul de vedere al raiunii proprii, i pentru c acesta este nc un moment 'un pentru noi acum, v voi da o alt imagine, cu care vei vedea chiar mai clar modul n care o persoan adevrat, nu ar tre'ui s ncete,e rugndu-se i cernd dac vrea s ajung la adevrata putere a Degatului )eu n el nsu i! &eci, ascultai! ["] Era un judector ntr-un ora care nu se temea de &umne,eu i care nu se temea de nimeni! &ar acolo era, de asemenea, o vduv n acela i ora ! Ea a venit la el i i-a spus$ %?, judectorule drept, salvea,-m de vrjma ii mei, cci iat, a a i a a este situaia, i n con(ormitate cu legea este complet n (avoarea mea!% [.] &e asemenea, judectorul a (ost con tient de (aptul acesta, la prima vedere, dar el nu a (ost n starea de spirit dreapt i nu a vrut s accepte procesul vduvei! &ar vduva nu s-a oprit, a venit de mai multe ori la judector i l-a rugat n genunchi s accepte ca,ul! [/] 3tunci judectorul s-gndit el nsu i$ Ce s (ac1 Chiar dac nu m tem de &umne,eu, i, de
~ #90 ~

asemenea, de nici o (iin uman B din moment ce vduva aceasta mi-a (cut deja pro'leme att de mult o voi salva, ast(el nct n cele din urm ea nu va reveni chiar mai des i s m plictiseasc cu totul cu cer itul ei!% [4] 3i nvat din acea imagine ce a spus i a (cut judectorul1 #i dac deja un judector, care judec strict dreptatea n con(ormitate cu legea, au,ind continuu cer itul vduvei asuprite o ajut, &umne,eu nu va salva mai devreme pe cei pe care ia ales, care-I strig @ui ,i i noapte, i ar avea El mai puin r'dare i dragoste pentru ei dect a avut judectorul pentru vduv1 [5] 3devrat v spun$ El i va au,i i salva n scurt timp, n aceste vremuri, precum i n viitor, atunci cnd El la (el ca acum se va ntoarce pe acest pmnt ca <iu al ?mului! [6] &ar, cnd <iul ?mului va reveni n acest timp n aceast lume, voi credei c El va gsi credin1% [7] 9ndrei a spus$ %&oamne i *nvtorule, deoarece am vor'it mai devreme, voi vor'i, de asemenea, de aceast dat, dac >u mi vei permite!% [:] Eu i-am spus$ %>u poi s vor'e ti, pentru c ai dreapt percepie, curaj i gur pentru aceasta!% [18] 3tunci 9ndrei a spus$ %*n ce prive te imaginea n sine, aceasta nseamn acela i lucru cu ceea ce eu am spus cu imaginea cu stpnul casei i cer etorul de pine n noapte, pe care tocmai am relatat-o din nou! &ar po,iia lui &umne,eu cu privire
~ #91 ~

la oamenii lume ti care caut ajutor la El n opresiunea nopii vieii lor, a (ost su'liniat i mai clar dect n cealalt imagine, care a (ost relatat de mine din nou! =entru c n acea imagine &umne,eu apare ntr-un anumit (el doar ca un judector drept, (r nici o legtur Io'ligaieJ, care poate ajuta ntotdeauna oamenii oprimai ori de cte ori vrea - i El, de asemenea, i ajut - dar numai dup ce ei ntradevr @-au tul'urat cu cer itul lor nencetat! [11] &e asemenea, aici este doar o chestiune de practic a credinei i de ncredere! ?dat ce acest lucru a atins o anumit putere de ne,druncinat, atunci, de asemenea, rugciunea este rspuns i ajutorul este, de asemenea, acolo! [1"] >u totu i ai adugat nc ceva! 3i spus c &umne,eu, ca un >at iu'itor, cu siguran, va au,i mai devreme pe cei pe care i-a ales, care sunt deja n puterea credinei i ncrederii, dac ei i vor cere @ui ajutor, n ,iua vieii lor interioare pe care ei deja au atins-o, dar &e asemenea, n noaptea lor, care cu u urin nc se poate ntoarce din cnd n cnd! 3ici >u nu mai apari ca un judector lumesc aproape neo'osit, care, pentru c el nsu i este &umne,eu, nu tre'uie s se team &umne,eu i, de asemenea, de nici o (iin uman, ci ca un >at al celor care deja au atins ,iua lor de via interioar! 3cesta este modul n care eu am neles aceasta i eu cred c nu m n el! [1.] *n acest moment, nici unul dintre noi nu este nc complet ,iua vieii lui interioare, ci, uneori,
~ #9" ~

parial, de asemenea, ntr-o mare msur n vechea noastr noapte a vieii, i noi nc avem multe lucruri s >e ntre'm, cuscopul de a practica credina i ncrederea, i ast(el s devenim mai puternici! Cu toate acestea, >u ne-ai promis o mntuire sigur i rapid, i noi credem, de asemenea, (r nici o ndoial c (iecare dintre promisiunile >ale vor (i ndeplinite! [1/] &ar >u ne-a spus din nou despre o a doua venire pe acest pmnt, iar la s(r it >u ai pus ntre'area dac vei gsi credin printre oameni! [14] Ei 'ine, acum, a da un rspuns la ntre'area >a este n continuare n ntregime dincolo de nelegerea noastr, i deci nu *i pot da un rspuns n acest sens! Cu toate acestea, >u *nsui vei ti cel mai 'ine cum va (i starea de credin a oamenilor n viitorul ndeprtat, i dac vrei >u poi s ne spui nc mai precis dect ai (cut-o n mai multe rnduri cu alte oca,ii!% [15] Eu am spus$ %>u ai neles 'ine, de asemenea, aceast imagine de a,i complet n con(ormitate cu adevrul, i prin aceasta tu cu adevrat a (cut inima )ea (ericit! &ac voi toi vei (ace, de asemenea, n (elul acesta, mntuirea complet a su(letelor voastre din jugul materiei acestei lumi i din ademenirile sale nu va ntr,ia!% Capitolul :9 ,tarea credin)ei $n viitor [1] &ar n ceea ce prive te ntre'area mea despre starea de credin a oamenilor din viitorul nc
~ #9# ~

ndeprtat, cnd <iul ?mului va veni din nou pe =mnt, n maniera n care v-am spus de multe ori, Eu spun c, n general, El va gsi chiar i mai puin credin vie dect acum! =entru c n timpul acela oamenii vor (i (cut progrese mari n domeniul multelor tiine i n tot (elul de tehnologii, mai ales din cau,a cercetrii lor neo'osite i calculelor n ramurile i rami(icaiile e-tinse ale pomului cuno tinei, i ei vor reali,a lucruri mari cu puterile naturii =mntului, care n pre,ent sunt nc complet ascunse oamenilor, i ei vor spune$ %9ite, acela este &umne,eu - nu este altul!% ["] 3st(el, credina acestor oameni va (i aproape complet disprut! 3st(el, cu acei oameni Eu nu voi mai gsi credin la ntoarcerea )ea! [.] ? alt mare parte din oameni vor (i ntr-o nc mai dens i mult mai ntunecat i superstiie idolatr dect n pre,ent toi pgnii de pe ntregul =mnt! =entru o lung perioad de timp ei vor avea nvtorii lor, repre,entanii i protectorii printre cei mari i puternici ai =mntului din acea vreme, dar copiii din lume, care vor (i 'ine echipai cu toate tiinele i tehnologiile vor suprima superstiiile (oarte ntunecate, cu toat (ora, i i vor aduce pe cei mari i puternici ai =mntului n ru inea e-trem, deoarece prin tiin i tot (elul de tehnologii poporul, care a (ost inut or' cu toat (ora i va da seama c a (ost inut n ro'ia grea doar de dragul (aimei lume ti i a vieii con(orta'ile a acestor mari i puternici care ei n i i nu au avut
~ #9% ~

credin! #i cnd Eu voi veni, de asemenea, cu ei nu voi gsi nici o credin! [/] *n acel timp de mare ntuneric Eu nu voi gsi credin cu ei, pentru c ei erau ajutoarele cele mai proaste i mai oar'e ale celor care i-au dominat, care puteau percepe (oarte 'ine n ce scop cei complet or'i puteau (i (olosii, i c cei care puteau vedea nu ar tolera niciodat (aptul acesta, la (el cum au (cut cei complet or'i! &ar, odat ce or'ul va (i, de asemenea, (cut v,tor de ctre oamenii de tiin i tehnologi, atunci ei vor deveni adepi ai celor care i-au eli'erat n cea mai mare parte din ro'ia grea a celor mari i puternici! #i dac Eu atunci a veni i a spune$ %3scultai, naiuni ale =mntului, Eu am venit acum din nou la voi i v voi arta din nou calea dreapt ctre viaa ve nic a su(letelor voastre%, atunci ce vor rspunde acei oameni care sunt (r nici o credin1 [4] 3ce tia *mi vor rspunde$ %=rietene, indi(erent cine e ti, opre te acea veche care, complet nvechit prostie, care din (ericire s-a evaporat, pentru care valuri de snge de multe ori complet nevinovate au curs nc din momentul n care a aprut pentru prima dat! &ac a a-numitul 'un >at din Cer, pe care noi nu-@ tim i pentru care noi nu mai simim complet nici o dorin, este un a a mare prieten al sngelui, atunci El cu siguran va putea cu u urin s schim'e marele ocean n snge i s (ie e-trem de ncntat n el! Cu toate acestea, noi a'solut nu mai avem nevoie de o ast(el de nvtur a vieii,
~ #9( ~

care n loc de Degatul promis al lui &umne,eu a adus numai iadul pur printre oamenii de pe acest pmnt, care este deja sla', oricum! 2oi aderm acum la tiine i tehnologii de tot (elul, i, prin urmare vom tri n pace i odihn, chiar dac ceea n ce noi ne ncredem este doar temporar, dar o temporar pa nic i lini tit via ne este mult mai drag nou acum dect un Cer cu toate (rumoasele lui (ericiri, care a (ost cumprat cu su(erine nenumrate i multe valuri de snge nevinovat care a curs i care n plus este nc ndoielnic! [5] Cu ast(el de cuvinte ale oamenilor din acele vremuri, ntre'area )ea, dac la ntoarcerea )ea pe =mnt, voi gsi vreo credin, este (oarte justi(icat! [6] %&ar% B voi gndii n voi n iv acum - %da, a cui vin va (i aceasta1 =oate a Iadului1 &oamne, n acest ca,, distruge-l! 0au poate a proorocilor mincino i, egoi ti, care vor (i (olosii ca prete-t de ctre cei mari i puternici, care vor veni n curnd ca ciupercile din solul umed, i care vor merge n toate direciile de pe =mnt cu r,'oi, i vor chinui oamenii1 &oamne, n 2umele >u, ( ca acei pro(ei (al i s nu apar! &ar, dac >u dore ti s (ie a a, >u, de asemenea ar tre'ui s (i de acord c >u nu vei gsi nici o credin n rndul oamenilor, atunci cnd >u vei reveni din nou!% [7] @a aceasta Eu spun$ de i raiunea mioap uman gnde te n mod corect n (uncie de nelegerea ei, i ntr-un sens uman lumesc nu multe se pot o'iecta,
~ #96 ~

dar &umne,eu, Creatorul i )enintorul ve nic al tuturor lucrurilor i (iinelor are la rndul 0u puncte de vedere i planuri (oarte di(erite, cu tot ceea ce El a creat din 0ine, i, prin urmare, El tie cel mai 'ine de ce El permite unele lucruri s se ntmple n rndul oamenilor de pe acest =mnt! [:] *n cele din urm toate superstiiile vor (i terse de pe (aa =mntului, cu 'raele tiinei i tehnologiei, prin care totu i voina li'er a nici unui om nu va (i mpiedicat ctu i de puin! [18] =rin (aptul acesta, n decursul timpului, toat credina se va pierde dintre oameni, dar aceast condiie va dura doar pentru un timp (oarte scurt! [11] *n acest timp doar Eu voi 'inecuvnta 'trnul copac de cuno tinei, prin (aptul acesta pomul vieii din om va primi din nou vechea putere, i din acel moment nainte, nu va (i dect un pstor i o turm! [1"] Cel care a neles acest lucru acum va nelege, de asemenea, ntre'area )ea dac Eu, n acel timp, voi gsi aceea i credin ca i acum pe =mnt! 3ceea i credin ca i acum Eu nu voi mai gsi cu siguran n acele timpuri viitoare, ci una di(erit! *n ce va consta aceasta, voi nu v putei imagina acum, dar cu toate acestea, cndva se va ntmpla a a cum Eu v-am spus acum dinainte!% Capitolul 90 <oul timp [1] 9nul dintre a a-numiii greci iudei au spus$ %&oamne i *nvtorule, la a doua ta venire a >a pe acest pmnt va (i, de asemenea, o nvtur dat
~ #9, ~

oamenilor1 &ac >u vei veni din nou cu aceast nvtur, atunci ei, de asemenea vor spune$ %?h, pleac departe cu acea nvtura care a provocat att de mult nenorocire pe =mnt!% ["] Eu am spus$ %=rietene, acea nvtur pe care Eu i-o o(er acum este Cuvntul lui &umne,eu i rmne ve nic, i, prin urmare, oamenii despre care noi vor'im acum vor primi de la )ine doar nvtura pe care voi ai primit-o de la )ine, dar la acel moment, nu le va (i dat lor ntr-o (orm nvluit IascunsJ, ci complet de,vluit n con(ormitate cu sensul su ceresc i spiritual, i din (aptul acesta 2oul Ierusalim va e-ista, care va co'or din Ceruri pe acest =mnt! 2umai n lumina acestuia, va deveni u or de neles pentru oameni ct de mult predecesorii lor au (ost indu i n eroare i n elai de (al ii pro(ei, la (el cum iudeii sunt acum n elai de (arisei! [.] 3poi, ei nu ) vor mai nvinui pe )ine i nvtura )ea pentru toate marile nenorociri, ci pe e-trem de egoi tii i imperio ii (al i pro(ei i nvtori! *n lumina tiinelor i tehnologiilor lor multe ei vor percepe (oarte 'ine ai crui copiii spirituali sunt ei! [/] Cnd lumina (oarte puternic a 2oului Ierusalim va strluci peste tot pmntul, mincino ii i n eltorii vor (i complet de,vluii, iar rsplata pentru munca lor le va (i dat acestora! Cu ct unul dintre ei se consider a (i mai sus, mai adnc va (i cderea sa! &e aceea, p,ii v deja de acum de
~ #9' ~

(al ii pro(ei! 3i neles 'ine acest lucru acum1% [4] 3tunci, de asemenea, ceilali ucenici ai )ei au spus$ %&oamne i *nvtorule, de ce >u de (apt nu ne-ai dat, nou nvtura >a, de asemenea, nenvluit a a cum >u cndva n viitorul ndeprtat o vei o(eri oamenilor de tiin i tehnologilor menionai de tot (elul1 Eu cred c oamenii din acest tip au nevoie, de asemenea, de 2oul Ierusalim acum!% [5] Eu am spus$ %)ai am multe lucruri de spus i de a de,vlui pentru voi, dar voi toi nc nu le putei suporta, dar cnd 0piritul adevrului din )ine va veni peste voi, v va clu,i n tot adevrul i nelepciunea, i atunci voi vei (i complet, n lumina 2oului Ierusalim! [6] Cu toate acestea, dac voi vei va (i apoi capa'ili s transmitei lumina ucenicilor vo tri, aceasta este o alt ntre'are la care voi cu greu vei (i capa'ili s rspundei, presupunnd c voi vei nelege i reali,a c (iecare nvtur tre'uie s (ie n primul rnd dat ntr-un anumit (el copiilor i c ar tre'ui s (ie mai mult li'er dect (orat, i n al doilea rnd c nu se poate a tepta de la nimeni s citeasc 0criptura atunci cnd nu cunoa te literele! [7] +oi nu putei 'nui ct de mari i e-tinse tiinele i tehnologiile oamenilor vor ajunge cndva, i ct de mult (iecare superstiie dintre oameni va (i clari(icat de ctre acestea! 9nde n toat lumea poi gsi acum o tiin pur, care se 'a,ea, pe principiile adevrului 'ine calculat, i unde putei
~ #99 ~

gsi o tehnologie calculat a unei ast(el de tiine1 [:] 9nde e-ist acum printre oameni, vreo tiin i o tehnologie care este derivat din aceasta, ea este alctuit din mai mult de Q din superstiie oar'! =e ast(el de (ructe stricate ale pomului cuno tinei, care nc nu este 'inecuvntat, nici un adevr mai mare ceresc nu poate (i pus! #i dac l vei pune pe acestea, va aprea un (ruct care se poate arunca cu siguran ca hran pentru dragoni, dar nu poate (i dat ca hran pentru oameni! [18] +edei i amintii-v 'ine$ din ast(el de (ructe, de asemenea, pro(eii (al i, cu toate nvturile gre ite i cu semnele minunate (alse vor aprea i vor strica mai mult de Q din =mnt! Cci atunci cnd ei vor (ace e(orturi pentru a uni nvtura )ea a adevrului cu tiinele care e-ist acum printre oameni, care sunt amestecate cu tot (elul de superstiii i reali,ri tehnologice nesemni(icative de - gndind c aceast nvtur a adevrului va deveni mai accepta'il pentru oameni - atunci, evident, ei vor strica nvtura )ea din ce n ce mai mult, i tiinele i tehnologiile care sunt pline de superstiii se vor scu(unda, prin urmare, chiar i mai adnc n noaptea veche dect de la nceputul de oamenilor! *n cele din urm pentru un timp ele vor deveni e-clusiv proprietatea proorocilor mincino i, i ast(el cu ajutorul lor ei pot mult mai u or i pe o scar mai larg s c tige oamenii care au (ost inui or'i! [11] &ar nu va rmne a a, pentru la momentul
~ %00 ~

potrivit, Eu voi tre,i oameni pentru tiinele i tehnologiile pure, i atunci ei le vor vesti de pe acoperi uri oamenilor modul n care slujitorii lui Aalaam i-au (cut minunile lor! 3st(el, tiina pur n toate lucrurile, i, de asemenea, tehnologia pur vor deveni precursori invinci'ili i militani mpotriva superstiiei vechi, i atunci cnd grajdurile 3ugeane vor (i curite prin (aptul acesta, Eu voi (i capa'il s ) ntorc cu u urin i (oarte e(icient pe acest =mnt! =entru c nvtura )ea pur a vieii se va uni cu u urin cu tiina pur a oamenilor de pretutindeni i, n acest mod o lumin complet de via va (i dat oamenilor, deoarece puritatea uneia nu o poate murdri pe cealalt, la (el cum un adevr care este clar ca lumina soarelui nu-l poate murdri pe cellalt!% Capitolul 91 Cur')area treptat' a &tiin)elor &i tehnologiilor [1] 3cum voi credei, desigur, n voi n iv$ %Ce va (i posi'il pentru )ine n acea vreme, anume de a cura tiin, Eu a putea (ace, de asemenea, acum, i prin (aptul acesta nvtura pur, unit cu tiina pur i inveniile sale tehnice vor trece la oameni ca mn n mn, i apoi proorocii mincino i, care doresc s per(orme,e aici i acolo, nu vor (i cu siguran capa'ili s (ac vreo a(acere pentru a- i satis(ace egoismul lor!% ["] &ar la aceasta Eu v spun$ ar (i (oarte 'ine dac s-ar ntmpla a a, dar totu i nu se va ntmpla a a
~ %01 ~

cum spunei voi cu 'une intenii, pentru c n acest ca,, Eu va tre'ui s iau li'erul ar'itru al oamenilor i s-i trans(orm n simple ma ini, cu atotputernicia voinei )ele! #i ce 'ene(iciu ar (i acesta pentru mntuirea ve nic i viaa de su(letelor lor1 [.] +oi nc nu tii, c tot ceea ce este su' legea constrngerii, care e-ist n atotputernicia voinei )ele, este, n sine, judecat i mort1 +-am e-plicat aceasta att de des i n detaliu deja de att de multe ori, i n ciuda (aptului acesta voi nc recidivai n vechea voastr raiune lumeasc! [/] Iat, dac Eu acum, n acest moment a tre,i imediat de o mie de ori o mie de oameni de tiin de tot (elul printre oameni, care ar deine cea mai pur tiina n toate lucrurile i ar (i, de asemenea, de,voltai n (uncie de acea tiin, atunci ei ar (i chiar mai mult persecutai de oamenii din ,iua de a,i dect voi, care vei deveni n curnd propovduitori ai nvturii )ele i vei (i persecutai de oamenii lume ti ntunecai din cau,a numelui )eu! &eoarece cunoa terea oamenilor, care - dup cum am spus deja - este mai mult de Q amestecat cu cea mai pro(und de superstiie i cu care oamenii i do'ndesc 'ene(iciile lor materiale, este mult mai di(icil de curat! [4] Cu mai multe oca,ii Eu v-am e-plicat di(erite lucruri 'ine, vi,i'il i n detaliu, apariii i evenimente, a a cum Eu am (cut, de asemenea, pentru alte persoane care au avut o voin 'un i o inim receptiv! Eu am de,vluit n (aa ochilor
~ %0" ~

vo tri i urechilor voastre ntregul cer nstelat n a a (el nct s tii cu siguran acum ce sunt soarele nostru, luna, planetele i stelele nenumrate i care sunt caracteristicile acestora, i cteva dintre ele vam lsat s le vi,itai prin deschiderea ochilor interiori spirituali! #i a a voi deinei acum toate cuno tinele cele mai pure ntr-o mulime de lucruri! [5] &ar, doar mergei i nvai aceasta oamenii or'i n modul n care Eu v-am nvat, atunci voi vei e-perimenta curnd ct de di(icil este a schim'a prerea oamenilor despre vechile lor cuno tine i prejudeci mistice! [6] *n plus, e-ist numeroase persoane care au (ost (cute proaste de ctre preoii i conductorii lor egoi ti ntr-un mod n care ei ar considera o ast(el de clari(icare a cunoa terii ca o crim de neiertat mpotriva ,eilor, i ei ar (ace ru serios celor care iau sedus n a comite o crim mpotriva ,eilor [7] *n scopul de a aduce o curare complet a tiinelor n decursul timpului i a tehnologiilor care re,ult, mai nti nvtura )ea ar tre'ui s (ie proclamat lor, i mulii lor idoli mpreun cu preoii lor i templele ar tre'ui s (ie distruse! [:] &up ce s-a ntmplat acest lucru i Evanghelia )ea a (ost proclamat oamenilor - chiar dac, prin muli proroci mincino i - atunci ei vor putea, de asemenea, s curee progresiv tiinele i tehnologiile lor, iar acestea vor (i apoi un (ulger, care va ilumina totul strlucitor pe =mnt, de la rsrit pn la apus! Cu %rsrit% spiritualul ar tre'ui s (ie
~ %0# ~

neles, cu %apus%, tot ceea ce este natural! [18] &ac voi ai neles acest lucru, atunci nu mai ntre'ai din nou, dac aceasta sau aceea va (i deja posi'il acum!% Capitolul 9* 1n)elepciunea lui Moise &i a lui osua [1] Cnd ucenicii, i, desigur, de asemenea, hangiul, slujitorul vindecat, (ariseul i scri'ul au au,it aceste cuvinte ale )ele, scribul a spus$ %&in cuvintele >ale, &oamne i *nvtorule, am ajuns la conclu,ia c >u nu numai c ai descoperit o mare tain a *mpriei lui &umne,eu pe pmnt printre oameni ucenicilor >i, dar, de asemenea, regatul naturii acestui =mnt, al lunii, al soarelui i stelelor, i >u mi-ai dat o nou dovad c >u, n 0piritul >u tre'uie s (i Creatorul a toate acestea, alt(el nu ai (i putut e-plica aceste lucruri nes(r it de multe i minunate ucenicilor >i, i s le (aci chiar vi,i'ile lor! ["] &in moment ce tu ai vrut s (aci acest lucru pentru ucenicii >i, care sunt, de asemenea, doar iudei i oameni, nu ai dori s ne e-plici nou de asemenea, (oarte pe scurt aceste lucruri minunate, ntr-o asemenea manier nct noi s avem, de asemenea, o imagine clar despre ceea ce ar tre'ui s gndim i s credem despre lun, soare i stele, eclipse, comete n(rico toare i, de asemenea, multele stele c,toare1 =entru c n aceast chestiune noi nu suntem nici chiar un pic mai 'uni dect pgnii!%
~ %0% ~

[.] Eu am spus$ %3tunci, de ce ai respins a 5-a i a 6-a Cartea a lui )oise i le-ai declarat ca (iind neadevrate1 Iar pe cei care ndr,nea-au s le citeasc chiar i-ai ameninat cu pedepse severe! 9ite, n aceste " cri )oise a descris n cuvinte clare ntreaga creaie natural!% [/] ,cribul a spus$ %&oamne i *nvtorule, eu am au,it despre acestea o dat, dar eu niciodat nu am citit nici mcar o liter din ele! 0e pare c aceste cri nu mai pot (i gsite n templul din Ierusalim! 3cesta este motivul pentru care eu >e ntre' acum despre acele lucruri pe care Ei-am cerut, s le descrii i s ni le e-plici ct mai pe scurt posi'il, ast(el ca apoi noi s tim, de asemenea, ce sunt ele i modul n care acestea sunt aranjate!% [4] @a cererea scri'ului Eu am descris aceste lucruri la / din ei pe ct de scurt cu putin, i n a a (el nct ace tia s poat nelege 'ine ceea ce Eu leam e-plicat! [5] &up e-plicaia, care a durat timp de apro-imativ 1 or, scri'ul )-a ntre'at dac, de asemenea, patriarhii tiau despre acest lucru! [6] Eu am spus$ %&esigur, i anume primii locuitori Egipt! &ar, a a cum oamenii din decursul timpului sau retras din ce n ce mai mult de la unul, ve nicul &umne,eu adevrat, prin tot (elul de pcate, i s-au ntors la pgnismul or', devenind din ce n ce mai ntunecai, ast(el, de asemenea, aceast cunoa tere s-a pierdut, i a (ost nlocuit de prostii poetice i (ante,ii care sunt pline de erori!
~ %0( ~

[7] #i ast(el cunoa terea =mntului i a stelelor s-a pierdut! 2umai cu unii, (oarte puini oamenii nelepi ntr-un col ascuns al =mntului aceasta nc e-ist, dar ace tia nu au ndr,nit s o (ac cunoscut oamenilor complet ntunecai! #i, ast(el aceste cuno tine au devenit, practic, complet pierdute! &ar n vremurile viitoare oamenii le vor do'ndi din nou, i chiar mai clar dect n timpurile strvechi, i ei vor calcula totul! #i acestea vor aparine (ulgerului care luminea, de la rsrit la apus!% [:] ,cribul a spus$ %&e la cine a )oise i 3aron, au primit de (apt aceast cunoa tere1% [18] Eu am spus$ %&e la &uhul lui &umne,eu! &e i )oise, ca un (iu al lui <araon, a (ost iniiat n misterele egiptene, precum i a do'ndit, de asemenea, o mare parte din astronomia i geogra(ia veche, a (ost cu greu o pictur de ap tul'ure, comparativ cu toat marea nelegerii sale de mai tr,iu, care l-a (cut conductorul ales al poporului lui Israel, druit de 0piritul lui &umne,eu, prin care numai dup aceea a devenit un adevrat om de tiin de la &umne,eu!% [11] ,cribul a spus din nou$ %&oamne i *nvtorule, Iosua care a (ost, de asemenea un lider ales al poporului lui Israel spre pmntul (gduinei, tre'uie, de asemenea, s (i tiut cu e-actitate despre ceea ce )oise a descris! 3tunci cum a putut el spune naintea Ierihonului ctre soare$ %0oare, stai nemi cat, pn cnd eu nving toi du manii%, iar soarele prea s (i ascultat de porunca lui1 &ac el
~ %06 ~

ar (i spus aceasta =mntului, atunci acest lucru ar (i avut cu adevrat sens n con(ormitate cu ceea ce tocmai ne-ai e-plicat! &ar acum, c am au,it de la >ine cum stau lucrurile cu adevrat, porunca lui Iosua ctre soare pare a (i ceva care este n mod clar lipsit de sens, i se pare c Iosua nu a tiut nc situaia real dac intenia lui a (ost ca porunca sa s (ie e-ecutat n con(ormitate la adevrul naturii! % [1"] Eu am spus$ %Este adevrat c Iosua a spus aceasta n acest (el, totu i ns nu soarelui natural, ci soarelui spiritual, care a constat n nvtura pe care )oise a primit-o de la &umne,eu! Credina i ncrederea oamenilor n aceasta a nceput s se scu(unde serios cnd au v,ut puterea superioar a inamicului! Iosua a vrut doar s spun cu aceast puternic strigare oamenilor care le lipsea curajul i care erau e-trem de nemulumii$ %Continuai s avei credin i ncredere, pn cnd se va vedea n curnd inamicul aparent puternic complet nvins naintea voastr! 3poi, mpreun cu mine, voi vei (i capa'ili s ocupai ara n care curge laptele i mierea, sau v vei ntoarce din nou n de ert!% [1.] =rin aceasta, poporul a prins din nou curaj, cu deplin credin i ncredere n &umne,eu, care este, a (ost i va (i adevratul soare al su(letului i spiritului su n Cer i pe =mnt! #i iat, soarele care a (ost rostit de Noshua a stat nemi cat n credina i ncrederea poporului, luminndu-i i dndu-le curaj, inteligen i putere, iar inamicul a (ost complet distrus, cu e-cepia des(rnatei Dahav,
~ %0, ~

care a artat mil (a de mesageri ai lui Iosua! 3i neles aceasta acum1% Capitolul 9. Dtiin)' a coresponden)elor E1F ,cribul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, noi toi am neles (oarte 'ine acest lucru acum, ast(el nct s ne dm seama acum c lui Iosua i-ar (i (ost imposi'il s dea un alt neles s marii sale strigri! &ar de ce noi nu am neles aceasta dect tocmai acum1% ["] Eu am spus$ %=entru c vechea tiin interioar a corespondenelor v-a prsit deja n ntregime nainte de ro'ia 'a'ilonian, deoarece aceast tiin este accesi'il i tipic numai pentru acele persoane care nu au oscilat sau au devenit sla'e n credina adevrat i n ncrederea n unul, &umne,eu adevrat, i care @-au iu'it ntotdeauna pe El mai presus de toate ca >atl i pe aproapele lor ca pe ei n i i! [.] =entru ca aceast tiin este scriptura interioar i lim'a interioar a su(letului i a spiritului din su(let! Cel care i-a pierdut aceast lim' i este imposi'il s poat nelege 0criptura, i n lumina lui lumeasc moart pare o ne'unie pentru el, deoarece condiiile de via ale lui spiritului i ale su(letului sunt de o natur cu totul di(erit dect cele ale trupului! [/] 3st(el, de asemenea, au,ul, v,ul, simirea, gndirea, vor'irea i scrierea spiritului ILspirituluiM a (ost adugatJ, au un caracter cu totul di(erit dect
~ %0' ~

cel de aici printre oamenii din lumea natural, i, prin urmare, ceea ce (ace un spirit i spune, poate (i (cut clar oamenilor naturali prin intermediul tiinei antice a corespondenelor! [4] 3tunci cnd aceast tiin a (ost pierdut pentru oameni din vina lor proprie, au (cut comunicarea cu spiritele din toate regiunile i toate cerurile imposi'il pentru ei n i i, i de aceea ei nu mai pot percepe i nelege sensul spiritual al 0cripturii! Ei citesc cuvintele scrise n (uncie de sunetul or' a(lat litera moart i chiar nu pot nelege i nu i dau seama c scrisoarea este moart i poate (ace pe nimeni s renasc, ci doar semni(icaia interioar ascuns care renvie totul, din moment ce este viaa ns i! [5] &ac ai neles acest lucru acum, n cea mai mare parte ar tre'ui s luptai pentru a (ace *mpria lui &umne,eu vie i complet activ n voi n iv, atunci, voi de asemenea, vei primi din nou tiina corespondenelor menionate dintre materie i spirit, alt(el voi nu vei (i capa'ili s l nelegei pe )oise sau un alt pro(et n pro(un,imea adevrului viu, i voi vei (i (orai n voi n iv s cdei n necredin, n tot (elul de ndoieli i pcate! =entru c atunci cnd o persoan oar' merge pe un drum cu multe de pietre pe el, va (i ea apoi capa'il s previn s se mpiedice n timp ce merge, o dat mpotriva acestei pietre, apoi, din nou mpotriva alteia, i, de asemenea, s cad de mai multe ori1 #i dac de-a lungul drumului e-ist un a'is care arat,
~ %09 ~

cum se va opri el nsu i s cad n acesta, la urmtorul pas, gsindu- i n mod inevita'il moartea1 [6] &eci, n cea mai mare parte luptai pentru aceasta ca voi s (ii renscui n spirit ct mai curnd posi'il i s devenii v,tori, n ca, contrar nu vei scpa de mii de pericole, care sunt a e,ate n a teptarea ta i amenin s te devore,e!% [7] @a aceasta scribul a spus$ %&oamne i *nvtorule, nelepciunea >a este imens, iar dac noi oamenii ne comparm cu >ine, suntem la (el de or'i ca o piatr! 3'ia acum mi dau seama clar care este motivul credinei i ncrederii complet ne,druncinate n &umne,eu, i eu, de asemenea, reali,e, c, n viitor, e-act acela i lucru se va ntmpla cu aceast nvtur a luminii i a vieii a >a ca acum, cu nvtura lui )oise i a proorocilor, i c dragostea i mila >a >e vor (ace ntr-adevr s >e ntorci din nou pe acest pmnt pentru oameni! 3cum este doar ntre'area dac >u vei reveni n acela i mod ca i de aceast dat sau, poate, ntr-un alt mod, care este cunoscut doar de >ine! 2u ai dori s ne e-plici acest lucru n continuare1% [:] Eu am spus$ %Eu v-am artat de multe ori (oarte clar cum i n ce mod ) voi ntoarce din nou pe acest =mnt pentru oameni! Cum ) putei ntre'a acum acela i lucru din nou1% [18] ,cribul a spus$ %Este adevrat, &oamne i *nvtorule, c >u deja ne-i spus despre aceasta! 2umai dac a deine deja tiina corespondenelor,
~ %10 ~

a (i neles, de asemenea, complet sensul cuvintelor >ale, dar eu nc nu stpnesc aceast tiin de loc, i de aceea tot ceea ce >u ai spus despre revenirea >a nu este clar pentru mine! [11] Iat, ntre'area mea este, de (apt, n principal, dac >u vei reveni la (el ca acum, ca un ?m din carne i snge, nscut dintr-o (emeie curat, su nenscut, mai mult ca un 0pirit, i totu i, de asemenea, un ?m vi,i'il, i unde i la care oameni! [1"] 3ceasta este, desigur, o ntre'are (oarte prosteasc de-a mea n con(ormitate cu nelepciunea ta necuprins, dar eu sunt doar o persoan convertit de cteva ore, i de aceea eu pot (i scu,at atunci cnd eu nc >e chinui cu tot (elul de ntre'ri proste ti!% Capitolul 9/ 1ntoarcerea #omnului [1] Eu am spus$ %*ntre'rile tale nu sunt att de nes'uite, i tu ai dreptul deplin de a ntre'a ceea ce nu tii, i Eu am, desigur, dreptul de a i rspunde n modul pe care Eu l consider util pentru tine i pentru ceilali! &ar, pentru c tu deja ai ntre'at acum, Eu de asemenea i voi da rspunsul! &eci, ascult! ["] @a a doua venire a )ea Eu nu voi (i nscut undeva ca un copil dintr-o (emeie, deoarece acest trup va rmne glori(icat n ve nicie B la (el ca )ine n 0pirit - i, ast(el, Eu nu voi avea nevoie vreodat de un al "-lea trup a a cum tu ai avut n minte! [.] @a nceput, Eu voi veni invi,i'il pe norii cerului,
~ %11 ~

ceea ce nseamn$ la nceput, voi veni aproape de oameni prin clarv,tori veridici, nelepi i pro(ei nou tre,ii, i n acel timp, de asemenea, (emeia va pro(ei i tinerii vor avea vise clare, prin care vor anuna venirea )ea oamenilor, i muli vor asculta aceasta i i vor m'unti viaa lor, dar lumea i va numi vistori cu ochii deschi ii i nu-i va crede, a a cum acesta a (ost, de asemenea, ca,ul cu pro(eii! [/] 3 a c, Eu de asemenea, se voi tre,i oamenii din timp n timp crora le voi spune, prin intermediul inimii lor, la stilou, tot ceea ce acum timpul pre,enei )ele, este, se ntmpl i se discut! Ceea ce va (i atunci scris o singur dat va (i, n scurt timp de cteva sptmni i ,ile multiplicat n multe mii de e-emplare ntr-un mod (oarte iscusit, care va (i (oarte 'ine cunoscut de ctre oamenii din acea vreme, i ast(el acestea pot (i transmise oamenilor! #i, din moment ce oamenii din acel timp vor (i aproape, n general, capa'ili s citeasc i s scrie, ei, de asemenea, vor (i capa'ili s citeasc i s neleag acele cri noi ei n i i! [4] *n acest (el, rspndirea nvturii )ele va (i din nou dat atunci pur din Ceruri tuturor oamenilor de pe ntregul =mnt, mult mai rapid i e(icient dect n pre,ent prin mesageri n numele )eu din gur n gur! [5] &up ce nvtura )ea va (i adus n acest mod, printre oamenii care sunt de 'un voin i au o credin vie, i atunci cnd cel puin de oameni vor ti despre ea, voi, de asemenea, Eu personal,
~ %1" ~

vi,i'il i n trup, voi veni n di(erite locuri, la cei ce ) iu'esc mai mult i au mare dorin pentru ntoarcerea )ea, i care, din acest motiv vor avea, de asemenea, o credin deplin i vie! [6] #i Eu *nsumi voi (orma o adunare din ei, creia nici o putere lumeasc nu va (i capa'il s i se opun sau s-i re,iste, pentru c Eu le voi (i Comandantul lor #e( i Eroul lor etern invinci'il, i vor administra dreptatea tuturor oamenilor lume ti mori i or'i! #i n acest (el, Eu voi cura =mntul de mi,eria sa veche! [7] Cu toate acestea, n timpul acelor noi v,tori i pro(ei va (i mare mi,erie i nevoie printre oameni, a a cum nu a mai (ost niciodat nainte pe acest =mnt, dar de dragul celor ale i ai )ei din acel timp aceasta va dura doar pentru un timp scurt, ast(el nct de,voltarea lor spre (ericire s nu (ie mpiedicat! [:] &ar n ara aceasta unde Eu sunt acum persecutat de ctre iudeii din templu ca un criminal de la un sat la altul, i care este clcat n picioare de pgni ntunecai, Eu personal la nceput, nu voi aciona, nva i mngia pe cei sla'i din nou! Ci n inuturile unui alt continent, care este acum locuit de pgni, Eu voi sta'ili o nou *mprie, o *mprie a pcii, a unitii, a iu'irii i a credinei vii continue! <rica de moartea trupului nu va mai e-ista printre oamenii care merg n lumina )ea i care vor (i mereu n contact cu ngerii din ceruri i se vor asocia cu ei! 3ici ai acum un rspuns adevrat la
~ %1# ~

ntre'area ta!% [18] ,cribul a spus$ %3st(el, 3sia, leagnul vechi al omenirii i al multor 'inecuvntri de la &umne,eu, nu va mai (i norocos pentru a >e vedea i au,i atunci cnd >e vei ntoarce pe =mnt1 3ceasta, cu adevrat, nu este o veste (ericit pentru acest continent!% [11] Eu am spus$ %=mntul *mi aparine )ie peste tot, i Eu tiu n ce loc ntoarcerea )ea va (i cea mai 'ene(ic pentru ntregul =mnt! *n acel timp ns, oamenii vor (i capa'ili s se contacte,e unul cu altul de la un capt al pmntului pn la cellalt, iar acest lucru la (el de repede ca (ulgerul care love te dintr-un nor! #i prin utili,area de spiritelor care sunt legate n (oc i ap, ace tia vor merge pe drumuri de (ier, acoperind mari distane de pe =mnt, mai rapid dect cele mai mari (urtuni care vin de la un capt al =mntului la cellalt! #i navele vor, prin intermediul acestor acelea i puteri, vor traversa oceanul mare ntr-un timp mult mai scurt dect n pre,ent romanii de la Doma la Egipt! &eci, atunci va (i posi'il a rspndi mesajul ntoarcerii )ele personale ntr-un timp (oarte scurt, peste tot pmntul, i, prin urmare, de asemenea, n 3sia! [1"] &ar, apoi, din nou, e-ist ntre'area$ pgnii or'i i sur,i de pe acest continent vor crede, de asemenea, aceasta1 [1.] Eu gndesc i spun$ acest lucru va (i cu greu posi'il nainte de a (i puri(icat printr-o mare judecare
~ %1% ~

lumeasc! [1/] Este o ar mare, de departe, n vest, care este nconjurat din toate prile de ctre marile oceane lume ti i care este, dincolo de mare, nicieri n legtur cu lumea veche! &in aceast ar, oamenii nti vor ajunge s cunoasc lucruri mari, i vor veni, de asemenea, n partea de vest a Europei, i de acolo, va (i o strlucitoare lumin i strlucire va da! @uminile din Ceruri se vor ntlni reciproc, se vor recunoa te i sprijini reciproc! [14] &in aceste lumini, soarele vieii se va de,volta ast(el noul, per(ect Ierusalim - i, n acest soare, Eu voi reveni pe acest =mnt! #i acum am vor'it destul despre ceea ce se va ntmpla n viitor! [15] 3tunci chiar i ucenicii )ei au (ost (oarte surprin i i au spus, printre altele$ %El niciodat nu a vor'it att de clar i pe larg despre revenirea 0a viitoare! 2oroco i vor (i oamenii din acel timp, care vor tri acolo unde El va reveni, cu toat plintatea harului 0u, dar ghinion pentru cei care nu vor crede n El i care poate la (el c (ariseii de acum se vor revolta mpotriva @ui i vor dorii s-@ omoare, care I se vor opune i vor dori s- i proteje,e sanctuarul lor! =entru c a a cum El a artat deja de mai multe ori, i pe )untele )slinilor prin semne pe cer, El va veni s-i ntlneasc i s le administre,e justiia necontenit i s le dea rsplata lor n iad!% [16] Eu am spus$ %&a, da, cu aceasta ai vor'it adevrul acum! Iar Eu v spun$ ntr-adevr, ntradevr, acest cer vi,i'il i acest =mnt vor pieri, de
~ %1( ~

asemenea, dup o durat de timp dreapt, dar cuvintele pe care Eu vi le-am rostit vou, nu vor pieri!% Capitolul 90 Masa de pr%n= [1] *n timpul acestei conversaii era deja prn,ul, i Eu am spus ucenicilor$ %+ putei pregti acum de plecare, pentru c ast,i nc avem un drum lung de parcurs! ["] &ar hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, >u i ucenicii >i vei lua, de sigur, cu mine masa de prn,, care va (i n curnd complet gata1% [.] &e asemenea, (ariseul i scri'ul )-au rugat aceasta! [/] #i Eu spus celui din urm$ %=rietene, doar prive te a(ar, cum tovar ii ti sunt ocupai acolo, n ruinele sinagogii arse cu ajutorul multor lucrtori angajai pentru a- i aduna comorile lor pe care le-au gsit, i s le aduc la un loc sigur! >u nu vei ajuta1% [4] ,cribul a spus$ %&oamne i *nvtorule, Eu am gsit aici comoara la nes(r it mult mai 'un i de acum cu nelepciune m voi (eri s vin prea aproape de comorile lume ti, pentru c dac a (ace aceasta, atunci ceea ce am visat a,i noapte ar putea complet i ntr-adevr s devin realitate pentru mine! 3 a c s lsm acei oameni lume ti s caute n rm iele (ocului ct de mult le place, chiar dac ace tia i-ar nsu i partea mea proprie =re,ena >a este acum mult mai de pre(erat la nes(r it pentru mine dect toate comorile de pe =mnt! &e aceea, (ii milostiv
~ %16 ~

i rmi aici pn dup-amia,a!% [5] Eu am spus$ %&in iu'ire pentru tine, pentru c tu, de asemenea, ) iu'e ti, Eu voi rmne aici pn dup-amia,! &ar ine tot timpul n minte visul tu i s rmi loial inteniei tale, atunci n curnd vei merge ntr-o lumin mai clar! Cu toate acestea, ceea ce nc vei gsi din comorile tale pmnte ti, ia-le i mparte totul ntre cei sraci, atunci, n schim' Eu i voi da o alt comoar din Cer! Cel care va da mult n numele )eu, Eu, de asemenea, i voi da mult, iar cel care va da totul n 2umele )eu, Eu i voi da, de asemenea, totul pentru eternitate!% [6] &up aceste cuvinte ale )ele hangiul &i -ariseul au spus$ %&oamne i *nvtorule, de ce >u nu ne-ai spus, de asemenea, aceasta nou1% [7] Eu am spus$ %+oi tii deja ce s (acei! Cel care are voina 'un are, de asemenea, deja munca naintea lui! &ac suntei 'uni slujitori pentru sraci, atunci voi (acei deja la (el ca n ca,ul n care ai (i dat totul, i 'inecuvntarea )ea nu va sta departe de voi! 3mintii-v mai ales de vduvele srace i de or(ani, atunci Eu *mi voi aminti de voi i nu v voi lsa n urm ca or(ani pe acest =mnt, ci voi sta de acum nainte cu voi n spirit! &ar mergi acum, hangiule, i ve,i dac masa de prn, este gata!% [:] 3tunci hangiul s-a dus repede la 'uctrie pentru a a(la despre pregtirea mesei de prn,! 3cesta era aproape pregtit, i ast(el hangiul s-a gr'it s a e,e masa din nou! [18] &ar Eu am spus$ %@as-le - aceste (ar(urii, care
~ %1, ~

sunt pe mas, deja de la masa de diminea nc nu au devenit att de necurate, ca noi s nu tre'uiasc s mncm masa de prn, din ele! Ceea ce este curat pentru )ine, ar tre'ui s (ie, de asemenea, curat pentru voi!% [11] Crciumarul a luat totu i crpe curate, i el a curat (ar(uriile care erau complet goale, pentru c ucenicii )ei tiau (oarte 'ine cum s goleasc (ar(uriile complet! 3poi crciumarul i slujitorii lui a luat (ar(uriile curate, s-au dus n 'uctrie cu ele i au adus apoi o mare cantitate de pe te 'ine pregtit, precum i pine i cteva cara(e pline cu vinul minunat, iar apoi noi am nceput imediat s ne mprt im din cele puse pe mas! [1"] *n timpul mesei, nc o mulime de lucruri s-au discutat, care au (ost, de asemenea, discutate n alte oca,ii, i, prin urmare - nota 'ene - nu este necesar ca acestea s (ie relatate din nou! [1.] Cnd noi am terminat de mncat, " dintre (arisei, care i-au cutat toat dimineaa comorile lor n resturile (ocului pentru a le duce ntr-un loc sigur, au intrat n sala de mese! [1/] Ei au (ost (oarte surprin i cnd au v,ut (ariseul i chiar scri'ul (oarte vesel mncnd la masa noastr, i au spus ultimii menionai 5-ariseii67 %?h, voi cu siguran, (acei mai u or pentru voi n iv! 2oi lucrm a(ar toat dimineaa, cu scopul de a gsi totu i unele dintre comorile preioase, care au (ost distruse de (oc i a le aduce ntr-un loc sigur, i voi n iv v simii 'ine (r a v preocupa pentru
~ %1' ~

noi! Ce (el de comportament este acesta de la voi1% [14] ,cribul, (iind (oarte suprat pentru aceast remarc, a spus$ %3scult, n primul rnd noi am avut grij deja de o lung perioad de timp a ceea ce am putea numi al nostru, i noi nu ne putem imagina a'solut de ce ar tre'ui noi s v ajutm s v cutai i s avei grij de 'unurile voastre din moment ce, de asemenea, voi nu ai luat n considerare s ne ajutai cu ceva! #i n al doilea rnd, cu aceast oportunitate n plus noi am descoperit i am gsit o comoar cu totul di(erit, care este acum nes(r it de mult mai drag pentru noi dect tot aurul i argintul pe care voi l-ai adunat mpreun! &ar voi cu siguran nu vei (i niciodat deintorii acelei comori! #i n al treilea rnd, noi am primit aici de 'ut un adevrat vin al vieii dup care gtul vostru este att de dornic, i pe care el pro'a'il nu-l va gusta niciodat! #i acum noi suntem amndoi (oarte 'ine asigurai n toate lucrurile i noi nu tre'uie s v dm nici o socoteal cu privire la aceasta! &ac m-ai neles, acum v putei ntoarce imediat de unde - ntr-adevr total neinvitai -! ai venit la noi! % [15] Cnd cei " (arisei erau n punctul de a-i da un rspuns serios din cau,a acestui rspuns, hangiul, care, n calitate de cetean roman i samaritean, a (cut ntotdeauna o munc scurt cu (ariseii, s-a ridicat i a spus$ %*n con(ormitate cu standardele pmnte ti eu nc sunt e(ul aici, i (iecare oaspete pa nic mi este drag, valoros i preios, indi(erent
~ %19 ~

dac el este un pgn sau iudeu, pentru c un pgn, nu s-a (cut el nsu i un pgn i un iudeu cu adevrat nu s-a (cut el nsu i un iudeu! &ar atunci cnd ast(el de oameni certrei trec pragul casei mele, nu este mult pn s (ac (ace u, de dreptul meu vechi al casei! &ac dorii s mncai sau 'ei ceva, atunci mergei n camera voastr de mese o'i nuit i comandai ceea ce dorii, atunci ceea ce dorii v va (i, de asemenea, adus vou ct mai curnd posi'il! &ar aici voi nu avei nimic de (cut, nimic de spus i nimic de aranjat, pentru c acesta nu este un han iudaic, ci un han roman n care toi cltorii sunt egal tratai i a servii!% Capitolul 92 (lecare spre 4ana [1] Cnd cei " au au,it hangiul spunnd aceasta, nu au o'iectat mult la aceasta i ne-au ntors repede spatele i au mers la sala lor de mese, unde " dintre ceilali i a teptau! ["] 3colo ei au povestit cum au (ost tratai de ctre scri' i mai ales de hangiu! [.] Bovar'&ii lor au spus$ %2oi l cunoa tem pe hangiu deja de o lung perioad de timp ca o persoan (oarte mndr i auto voitoare, i ast(el nou nu ne pas de grosolnia lui nnscut! 2oi doar suntem (ericii c ne-am gsit 'unele noastre lucruri valoroase n cea mai mare parte i le-am dus ntr-un loc 'un sigur, i ast(el noi le putem lua! [/] &ar totu i, este ciudat (aptul c comorile de unuia dintre noi, i, de asemenea, ale scri'ului, care
~ %"0 ~

s-a con(ormat cel mai mult cu 2a,arineanul, au (ost pstrate intacte, precum i ale (ariseului Ioram chiar i locuina lui! &e asemenea, locuina scri'ului a (ost deteriorat doar n msura n care pla(onul pare s (i ars prin unele locuri! &ar u a camerei de ,i pare s (i su(erit puin de la (oc! 3st(el, de asemenea, comorile sale tre'uie s (i su(erit un prejudiciu mic!% [4] +n altul a spus$ %2u contea, cum, ntr-un timp de cteva luni sinagoga noastr va (i complet n regul din nou, i noi nc mai avem mai mult dect su(icient din ce tri! &eci, s nu lsm ast(el de pro'leme de importan minor s tul'ure plcerea noastr actual!% [5] 3poi ei au comandat pe te i carne de miel, pine nedospit i vin, de care unui iudeu adevrat i era permis s 'ea! 3ceasta ei au primit imediat i sau 'ucurat pa nic! [6] 2oi ne-am terminat, de asemenea, masa noastr acum, iar hangiul )-a ntre'at dac el a spus, poate, prea mult celor " (arisei! [7] Eu i-am spus$ %2u i (ace griji despre asta, pentru c ei au un stomac puternic i pot suporta multe, atta timp ct interesele lor personale nu par s su(ere pierderi! &ac ace tia " de aici, pe care Eu i consider ca deja urma ii mei, sunt inteligeni, atunci ei pot reu i s-i aduc, de asemenea, pe ceilali de partea lor! [:] &ar acum ntr-adevr este timpul s merg mai departe cu ucenicii )ei, pentru c Eu vd unde Eu n curnd tre'uie s ajung! +oi nu ar tre'ui s (ii tri ti
~ %"1 ~

din cau,a aceasta, pentru c Eu v prsesc numai n ce prive te corpul )eu vi,i'il! >otu i, cu 0piritul )eu, care este activ peste tot, Eu voi sta cu voi, precum i cu oricine crede n )ine, ) iu'e te i cine trie te i acionea, n con(ormitate cu nvtura pe care a primit-o! &ac nc descoperii unele ndoieli n inima voastr, ntoarcei-v la )ine, atunci Eu voi pune rspunsul pe lim'a voastr! &eci, stai n )ine, atunci Eu, de asemenea, voi rmne n voi!% [18] 3poi, ei toi )i-au promis solemn c ei vor practica cu credin deplin nvtura )ea pn la s(r itul vieii lor pmnte ti, ) vor ine n inima lor i M vor apra mpotriva oricrei a'ordri ostile i persecuii rele! [11] 3poi Eu )-am ridicat repede cu ucenicii )ei i am cltorit de-a lungul drumului secret spre Fana! =entru a preveni o agitaie Eu nu am vrut s cltoresc prin pia, deoarece (emeia nc ) a tepta s ) recunoasc ca 3cela care i-a (cut (iica sa v,toare n acea diminea! [1"] <emeia a ntre'at toat dimineaa, pe la mai multe case, dar nu a putut primi nici o in(ormaie despre )ine! &e aceea, ea supraveghea piaa cu (ata ei, dar, desigur, (r nici un re,ultat! Cu toate acestea, hangiul a gsit (emeia cu (ata, le-a luat pe amndou n casa lui i a avut o grij e-celent de ele! <ata a (ost o dovad concludent pentru el n sat pentru ceea ce am reali,at n sat, pentru c n ceea ce-i prive te pe cei 18 lepro i curai, deja
~ %"" ~

pentru o lung perioad de timp - cum se spune nici o urm a putut (i gsit! #i ajutorul e( vindecat al hangiului, ca un su(erind de gut, nu putea conta, de asemenea, ca o dovad speci(ic n (aa poporului lumesc pentru puterea )ea de a (ace minuni, pentru c au e-istat ca,uri n care persoanele care su(ereau de ast(el de gut, de asemenea, au (ost n cele din urm vindecate prin intermediul unor 'une medicamente, care erau mai puin lipsite dect - nota 'ene - n acest timp! [1.] &ar, o (at nscut oar', care a (ost, ca atare, (oarte 'ine cunoscut n ntreaga regiune, a (ost mult mai semni(icativ! #i ast(el, hangiul, Ioram i scri'ul au pre(erat aceast (at, mpreun cu mama ei, ca dovad a puterii )ele divine n loc de toate celelalte semne despre care cu siguran ei puteau spune, dar pentru care ei nu puteau da nici o dovad concret! [1/] =entru aceast (at, care, de asemenea, avea un aspect (rumos, s-a ntmplat, de asemenea, un alt noroc pmntesc e-cepional de 'un 18 ani mai tr,iu, pentru c (emeia cunoscutului Fado din Ierihon a murit! El a venit n aceast regiune, a ajuns s o cunoasc i a luat-o din dragoste pentru )ine c a doua soie! #i ast(el, de asemenea, mila )ea atunci cnd cineva o prime te - are ntotdeauna re,ultate 'une din punct de vedere pmntesc! [14] Ioram, primul (ariseu convertit, i scri'ul, al crui nume era Ao,, au adus ntr-un timp scurt, ceilali (arisei de partea lor 'un, lucru la care (ata
~ %"# ~

vindecat, iar mai tr,iu prietenul Fado au contri'uit, desigur, (oarte mult! [15] Cu aceasta, vom considera aceast poveste despre aceast pia complet ncheiat, iar acum noi ne vom ntoarce din nou la noi n ine i s vedem ce s-a ntmplat n cltoria noastr n continuare spre Fana! Capitolul 98 #>M<+L 1< 49<9. 1n hanul din 4ana [1] &in piaa acum 'ine-cunoscut era nc un drum (oarte lung! 9n 'un mergtor cu greu putea s-l acopere ntr-o singur ,i, dar cltorind n modul nostru miraculos, a a cum noi am (cut-o de multe ori, noi am avut nevoie doar de . ore pentru aceasta! &eci, spre sear, noi am ajuns n Fana i am rmas cu acela i hangiu la care pentru prima dat, i la cererea )ariei, care )i-a dat na tere, Eu am schim'at apa n vin, n mod deschis, n timpul unei nuni! ["] 3tunci cnd hangiul )-a ,rit, el a (ost aproape cople it de 'ucurie, i el ntr-adevr )i-a repro at c deja pentru o lung perioad de timp nu )-am mai dus pn la el! [.] &ar Eu i-am spus$ %&in moment ce aici nu a (ost nici o nevoie cu tine, i printre voi toi cei care locuii aici, Eu nu am venit n aceast regiune, dar acum o mic nevoie i-a (cut loc la voi, i a a Eu am venit la momentul potrivit pentru a v ajuta pe toi! % [/] C%rciumarul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule,
~ %"% ~

aceast nevoie este cu mine de mai mult de 1 an, i deja de mai multe ori eu m-am ntors la tine n inima mea, iar pe de alt parte, eu urgent am luat in(ormaii cu privire la >ine de la (raii >i i de la mama >a, care stau mai mult n Fis n timpurile acestea, dar >u nu preai s asculi dorinele pioase ale inimii mele, i eu, de asemenea, nu am putut a(la unde, pro'a'il, erai ca,at, i a a pn acum eu a tre'uit s su(r n lini te marea nevoie a casei mele, n numele &umne,eului cel atotputernic! &e i eu nu tiu motivul pentru care am (ost vi,itat de &umne,eu, &omnul att de greu, dar acum eu >e rog, drag, )ntuitorule 'un, dac >u dore ti s m ajui! [4] 0oia mea este a(ectat de gut, iar copiii su(er de (e'r rea, dou din ajutoarele mele cele mai 'une i cele mai loiale sunt intuite la pat de deja mai mult de jumtate de an de o 'oal leproas rea, iar eu tre'uie s las cea mai mare parte a muncii a(acerii mele se (ie (cut de strini n schim'ul unor salarii mari! #i aceasta este cu siguran o %necesitate%, mai ales pentru c eu nsumi nu pot (i socotit printre cei snto i! [5] ? drag &oamne i *nvtorule, din moment ce, >u la cererea mamei >ale, ai (cut un prim semn n timpul unei nuni care a (ost sr'torit aici, a devenit destul de di(erit n casa mea! &ac >u nu vrei s m ajui eu ajung n curnd la ruin, att din punct de vedere spiritual precum i pmntesc!% [6] Eu i-am spus$ %Eu tiu cu siguran c nevoia ta a
~ %"( ~

devenit mare, i din moment ce Eu am au,it rugciunea ta (recvent pentru ajutor, i nevoia ta a ajuns la un nivel (oarte ridicat, Eu am venit acum si dau tipul drept de ajutor! Eu de asemenea, a (i putut veni la tine mai devreme, dar atunci ie nc i lipsea (oarte mult credina vie i ncrederea, dar numai dup ce tu ai mers la Fisjonah n Fis ai primit lumina dreapt despre )ine, i ai ajuns la dreapta credin i ncredere n )ine, i, prin urmare, Eu am venit s-i dau tot ajutorul! #i a a Eu vreau acum c toat lumea care este 'olnav n casa ta, inclusiv tu, s (ie la (el de sntoas ca i cnd nimeni nu a (ost vreodat 'olnav de nimic! )ergi acum la toi cei 'olnavi i spune-le!% [7] 3poi hangiul s-a gr'it la toi oamenii 'olnavi i a v,ut c ei erau complet snto i, ast(el nct ei s-au ridicat din pturile lor, i-au pus haine curate, au venit la )ine i )i-au mulumit! [:] &in moment ce era aproape sear, i ntr-adevr se ntuneca, Eu i-am spus hangiului, care plngea de (ericire$ %&e vreme ce nevoia din casa ta a (ost re,olvat i Eu voi sta n casa ta n noaptea aceasta, atunci ai grij acum, ca Eu i ucenicii )ei s primim o mas de sear! 0 (ie pregtii pe ti pentru noi, i dup aceea pune ni te pine i vin pe mas!% [18] 3tunci cnd hangiul a au,it dorina )ea, toat lumea a plecat plin de 'ucurie la lucru, pentru a satis(ace dorina )ea! 3 (ost nevoie de aproape o or pentru a pregti masa de sear! 3cesta a (ost pus pe mas i Eu i-am spus hangiului$ %9ite, acolo
~ %"6 ~

este o alt mas! 3cum toi cei care sunt vindecai s stea la acea mas, i s mnnce ceea ce mncm noi, (iecare ct are nevoie, iar ei ar tre'ui, de asemenea, s 'ea vin s mnnce pine, ast(el nct ace tia s devin din nou cu adevrat puternici!% [11] 3tunci cnd Eu am spus aceasta, to)i cei care s!au vindecat au c,ut n genunchi naintea )ea, i au ,is$ %?, &oamne, noi nu suntem demni de o asemenea 'inecuvntare! 3cesta este motivul pentru care noi pre(erm s mncm o mas de sear simpl n 'uctria noastr, la masa noastr veche pentru servitori! &ar nu voia noastr, ci numai s(nta >a voie s se (ac!% [1"] Eu am spus$ %3scultai, smerenia i modestia voastr justi(icat i *mi place, i (ace su(letul vostru 'lnd, dar cu toate acestea stai aici, pentru c voi ai su(erit (oarte mult cu r'dare i druire deplin voia lui &umne,eu, i, ast(el, ai dovedit a (i eroi reali n credin i ncredere n voia lui &umne,eu, i de aceea voi suntei, de asemenea, demni s v ntrii complet aproape de El, ca cei 'inecuvntai ai &omnului! &eci, mergei acum cu 'ucurie i stai la mas, i mncai i 'ei ce v va (i pus pe mas pentru voi!% [1.] 3tunci cnd cei care au (ost vindecai )-au au,it spunnd aceasta, cu e-cepia a (emeilor care erau ocupate n 'uctrie, s-au ridicat cu pro(und respect, )i-au mulumit i au plecat lini tii la masa lor, care era deja ncrcat, la (el ca a noastr, cu mncare,
~ %", ~

vin i pine! 3poi, noi am nceput imediat s mncm i s 'em vinul (oarte pur i 'un, i cei care au (ost vindecai au (cut la (el! [1/] 2oi am mncat i am 'ut acum cu 'ucurie, i ucenicii )ei au relatat companiei 'une ntr-adevr ce era mai 'un din ceea ce noi toi am e-perimentat n cltoriile noastre ncruci ate! 3cest lucru a (ost e-trem de plcut micii noastre companii, i de am'ele pri multe lucruri s-au spus cu inima cald n timp ce, de asemenea, lacrimi multe s-au vrsat! [14] &ar a (ost ntr-un anumit (el remarca'il c Iuda Iscarioteanul al nostru, pe care noi deja l tim (oarte 'ine, a (cut dintr-o dat o'servaii complete de contrare! Capitolul 9: @angiul &i uda scarioteanul [1] @angiul a spus Inota 'ene$ Eu o s v spun aceasta, vou salemii noi, cumva mai pe largJ$ %=rietene, tu e ti un ucenic al &omnului i pro(esia ta nu este nimic altceva dect un olar, aceasta n msura n care eu te tiu (oarte 'ine dup produsele tale care au (ost ntotdeauna de o calitate mai proast! &ar cum ai putut s intri n compania acestui &omn i *nvtor - ast(el, practic, n cea mai per(ect companie a lui &umne,eu &omnul - nici mcar arhanghelul )ihail nu ne-ar putea rspunde!% ["] uda scarioteanul a spus$ %&a prietene, tu ai dreptate s ndrepi ast(el de cuvinte spre )ine! 0unt un olar, ntr-adevr, dar cu adevrat nu (r e-perien n 0criptur! Eu i am )oise i pe
~ %"' ~

prooroci, la degetul meu mic, datorit unui scri', i tiu (oarte 'ine n compania cui sunt! Eu chiar nu cltoresc mpreun cu El pentru a c tiga ceva lumesc B ceea ce ar tre'ui s li se permit oricum tuturor, avnd n vedere condiiile lume ti -, ci doar pentru a vedea dac pro(etul Isaia nu a vor'it sau a scris vreun neadevr n previ,iunile sale! =entru c, de i pro(esia mea este de olar, eu sunt, de asemenea, nvat n 0criptur, i din o'servaiile mele mereu lini tite, am v,ut totul cu adevrat mplinit n acest adevrat &umne,eu-?m pe care pro(etul numit i, de asemenea, ali pro(ei le-au pre,is despre El! [.] #i eu, de asemenea, am o memorie 'un, i tiu (iecare cuvnt pe care &omnul l-a pre,is de mai multe ori n de,avantajul meu! =e scurt$ eu sunt un diavol, n compania ucenicilor &omnului, pe care eu, n ciuda tuturor lucrurilor, *l recunosc, de asemenea, ca atare, deoarece semnele pe care El le (ace, nici o (iin uman natural nu le-a (cut vreodat! Iar dac eu am recunoscut acest lucru la (el ca toi ceilali, i cred aceasta (erm, eu ntre'$ atunci de ce sunt eu un diavol1 [/] Aine, dac eu sunt unul, atunci eu sunt unul, iar eu tre'uie s (iu unul! &ar dac tu tre'uie s (i ceva ce de (apt, tu niciodat nu ai vrut s (i, atunci pot eu (i nvinovit pentru toate1 =e scurt$ 'rusc aceast pro'lem devine prea mult pentru mine! Eu sunt acum la (el ca toi ceilali de aproape " ani i jumtate unul dintre primii ucenici ai &omnului, i
~ %"9 ~

tre'uie s devin un diavol al iadului! 2u, acest lucru nu se va ntmpla a'solut, pentru c eu tiu cu siguran acum ce tre'uie s (ac n ntreaga lume pentru a nu deveni un diavol! [4] &a, n momentul n care &omnul mi-a (cut o ast(el de declaraie, de asemenea, eu eram a a n ochii @ui, pentru c El singur e-aminea, inima i caracterul omului! &eci, El tia, de asemenea, starea mea, i El, de asemenea, va ti starea mea de acum! &ac eu nu m potrivesc n compania @ui, atunci El are putere mai mult dect su(icient pentru a m ndeprta pe loc! El singur este &omnul i poate (ace ce vrea, i nimeni nu-i poate spune @ui$ %&oamne, de ce (aci aceasta1% &ar de cineva care este complet egal cu mine chiar nu-mi place s (iu mustrat! =entru c (iecare persoan are sl'iciunile sale i are su(icient de lucrat cu el nsu i s ajung n ordinea corect, i atta timp ct el nc tre'uie s lupte mpotriva propriilor lui sl'iciuni, el ar tre'ui s-l lase pe aproapele su n pace i nu ar tre'ui s se 'ucure de de(ectele sale B nu-l deprecia l n (aa tuturor! [5] Ei i tiu pe )oise i pe prooroci i, de asemenea, eu cunosc acum nvtura &omnului n care totul con(irm ceea ce toi pro(eii de la 3dam, 0ehel i Enoh au pre,is despre Cel care este acum printre noi! #i a a eu tiu, de asemenea, ceea ce ar tre'ui s (ac i ce s las! Eu a dori doar s tiu de ce eu, dintre noi, ucenicii &omnului, sunt privit ntotdeauna cu ochi neprieteno i ca (iind cel din urm, ca i cnd
~ %#0 ~

a (i un diavol ntre ei, n cel mai deplin sens al cuvntului!% [6] 3cum, hangiul a spus$ %=rietene, tu te-ai suprat acum, doar pentru c eu te-am ntre'at n 'ucuria mea cum a (ost posi'il ca tu, de asemenea, s devii un discipol permanent al &omnului! *n nici un ca, nu am vrut s te mustru prin aceasta, i nu tiam, de asemenea, nimic despre (aptul c &omnul te-a numit o dat cu un nume pe care eu nsumi nu vreau s-l mai pronun! Eu doar mi-am e-primat surprinderea despre tine, pentru c eu tiam prea 'ine (elul tu de a tri ca un cetean nainte, i eu am v,ut c, n ciuda cuno tinelor tale din 0criptur, tu nu ai p,it poruncile lui &umne,eu prea n serios sau prea strict! [7] Cnd oamenii vor'eau cu tine, tu tiai ntotdeauna totul mult mai 'ine dect indi(erent cine, dar cnd ei te-au ntre'at dac tu nsui cre,i ca un adevr incontesta'il B pentru c modul tu de a aciona nu a (ost de multe ori (oarte vrednic de laud - atunci tu ai spus$ %nimeni nu @-a v,ut vreodat pe &umne,eu sau I-a au,it glasul gurii @ui, dar, n toate vremurile erau oameni cu talente i capaciti di(erite, i )oise i toi pro(eii au (ost doar oameni cu care noi nu am vor'it! Ceea ce ei au nvat i au scris a (ost 'un pentru timpul lor, dar de atunci vremurile s-au schim'at enorm, i a a noi i necesitile noastre s-au schim'at, de asemenea, complet, i, prin urmare, )oise i proorocii nu mai sunt (olositori pentru noi, n multe privine! #i oricine
~ %#1 ~

nu- i d seama de aceasta, din propriile e-periene, el nsu i se n al, pentru c el gre e te mpotriva 'ucuriei lui a vieii pmnte ti de dragul de a o'ine Cerul, care este destinul nostru, dar despre care noi nu avem cea mai mic certitudine!% +e,i tu, prietene, c i eu nc mai am o memorie 'un, de asemenea! [:] &eci, eu te cunosc (oarte 'ine, i principiile tale de via nu erau necunoscute pentru mine, i e-act de aceea eu acum am (ost surprins de (aptul c tu stai n aceast companie onorat cel mai mult, pentru c n ceea ce prive te credina ta tu ai (ost n ntregime un saducheu i tu, de asemenea, ai aderat la nelepciunea cineasc a grecilor despre care tu ai spus de multe ori c ace tia au (ost cel mai aproape de natura omului, dac deja de copii erau educai n aceasta! [18] 3cum tu nsui, spune-mi de ce nu ar tre'ui s (iu surprins de (aptul c, de asemenea, tu nsui ai devenit un discipol permanent al &omnului, i c tu ai renunat la vechea ta a(acere cu care ai (cut o mulime de 'ani, cu toate c produsele tale ceramice nu au (ost niciodat cele mai 'une! &e ce ai fcut aceasta, tu ca e-pert vei ti cel mai 'ine! &ar aici se vede n mod clar c eu nu am avut intenia de a te minimali,a i chiar mai puin s te mustru! [11] &ar de ce tu ntotdeauna te consideri cel mai mic n rndul ucenicilor &omnului, aceasta este trea'a ta! Cu toate acestea, n comparaie cu ceilali
~ %#" ~

ucenici, eu nu o'servi c ie i s-ar (i dat un rang mai mic! [1"] Cu toate acestea, eu sunt de prere c un ast(el de gnd ast(el poate veni doar n mintea cuiva care dintr-o oarecare mndrie despre el n ceea ce el practic - ntotdeauna pre(er s (ie primul i cel mai cele'ru dect s (ie cel mai mic i su'ordonat n ceea ce el e-ecut! &ar cineva care este deja e-trem de (ericit s (ie cel mai mic dintre cei mici ntr-o ast(el de companie, i care poate (i slujitorul slujitorilor &omnului nu se va plnge niciodat despre aceasta, i nu va (i rnit n secret, din cau,a (aptului c el nsu i se consider cel n acea companie! [1.] &in ceea ce tiu eu acum nelesul nvturii &omnului, - despre care eu am vor'it (oarte mult cu Fisjonah i cu =hilopold din satul vecin Fane, care se a(l pe pmntul care este nlat i care ine din 0amaria, adnc n ara noastr, dar, de asemenea, cu doar cteva sptmni n urm cu " ucenici pe care i-am ntlnit n Capernaum i care au (ost trimi i de la Ierusalim - sensul nvturii este cea mai mare umilin, 'lndeea i auto-negarea, (r ast(el de caliti ale minii nici o dragoste adevrat i pur pentru &umne,eu i pentru aproapele sunt inimagina'ile! [1/] &ar cineva care nc poate (i rnit sau jignit de sl'iciunile semenilor lui nc nu a ptruns pn la punctul adevrat al vieii, n care &omnul ar vrea s spun sau ar putea spune despre el$ %9ite, acesta
~ %## ~

este un om dup inima )ea!% [14] Eu i-am spus acum sincer prerea mea, i aceasta pentru c tu m-ai (orat! 3cum tu poi (ace din nou remarcile tale, dac poi (ace unele mpotriva a ceea ce am spus!% [15] Iuda Iscarioteanul s-a simit (oarte rnit din cau,a acestor cuvinte (oarte inteligente ale hangiului i la nceput nu a tiut ce ar tre'ui s-i rspund! [16] 2umai dup un timp, el a spus el 5 uda scarioteanul67 %&a, da, tu ai dreptate pentru c tu ntr-adevr ai ptruns adnc n spiritul nvturii! &ar dac &omnul i-ar spune acum ie$ %>u e ti un diavol%, cum ar (i o ast(el de mrturie din gura @ui pentru tine1% [17] C%rciumarul a spus$ %=rietene, dac &omnul mi-ar da o ast(el de mrturie pentru mie, eu I-a spune lui n inima mea$ %&oamne i 0tpnul vieii, eu *i mulumesc, complet ,dro'it de slava >a, c >u mi-ai artat-mi ce (el de mare pctos eu nc sunt n ochii ti! &ar eu *i cer$ s (i milostiv i ierttor cu mine, i scoi din mine diavolul mndriei, minciunii i n elciunii i al egoismului mi,era'il, i s m umpli cu spiritul umilinei adevrate, al 'lndeii, lepdrii de sine, al iu'irii adevrate pentru >ine i al dragostei neegoiste pentru aproapele meu! %#i eu am convingerea c &omnul nu va re(u,a cu siguran s-mi dea o ast(el de mil, dac eu cu serio,itate deplin i-a cere @ui aceasta! [1:] #i acum eu m ntorc la >ine, &oamne i *nvtorule, i >e rog s m mustri cu mil (ericire,
~ %#% ~

dac eu am spus ceva gre it n cursul cuvintelor mele!% Capitolul 99 #omnul vorbe&te despre uda scarioteanul [1] <oarte prietenos Eu I-am spus hangiului$ %Cum ai (i putut spune ceva gre it i, prin urmare, nedrept, din moment ce Eu am pus cuvintele n gura ta i n inima ta1 >u ai spus acestui ucenic, complet n 0piritul )eu i n numele )eu, sincer i direct adevrul complet n (a! 3cesta va (i 'ine pentru el dac el le va lua la inim pentru viaa lui! ["] ?h, Eu tiu (oarte 'ine c el este nvat n 0criptur, i tiu, de asemenea, despre toate cuno tinele sale i despre e-periena din alte locuri n care el i dep e te cu mult pe toi ceilali ucenici ai )ei! &ar ce avantaj este acesta pentru el, dac el cltore te cu )ine de aproape " ani i jumtate, mai ales s ) urmreasc ndeaproape n tot ceea ce (ac, pentru a vedea dac el poate gsi ceva care nu este n con(ormitate cu 0criptura1 &in aceast cau,, mndria lui ascuns, la care el, prin urmare, nu a renunat nc, i a a mai departe, de asemenea, la egoismul su i posi'ila urmrire a pro(itului este ntotdeauna hrnit din nou! &e aceea, el rmne a a cum este, i el nu permite nimnui s-l mustre complet i sincer pentru a-i m'unti viaa, pentru c el gnde te ntotdeauna n el nsu i$ %Ce vrei voi, pescari sraci i ignorani s m nvai pe mine, n timp ce eu sunt nvat n
~ %#( ~

0criptur1% [.] &ar Eu v spun$ n sine, este (oarte 'ine s (ie nvat n 0criptur, dar pentru )ine, cineva care cunoa te doar puin din 0cripturi, dar care trie te i acionea, n credin potrivit acesteia, este mult mai drag pentru )ine dect cineva care este (oarte nvat n 0criptur, care doar critic 0criptura, care cu greu i n cele din urm nu crede n ea deloc, i, prin urmare, nu trie te i acionea, n con(ormitate cu 0criptura, ci doar n con(ormitate cu s(atul raiunii sale lume ti! [/] ?dat ce o persoan s-a omort ea ns i prin vanitatea marilor sale cuno tine, este la (el de oar' n spirit, ca toi acei e-trem de nelepi iudei i (arisei i crturari din Ierusalim! Chiar att de mult nct, n lumina ,ilei el nu poate vedea pdurea dintre copaci, ast(el cine nc o caut, i n timp ce se a(l n mijlocul acesteia se ntrea'$ %&a, dar unde este acea pdure pe care am cutat-o i am dorit s o vd1% [4] #i din punct de vedere spiritual, de asemenea, nu este acela i lucru i cu o persoan care ntrea' n mijlocul vieii sale, dac el ntr-adevr trie te, i n ce const de (apt viaa lui1 [5] 2e'unule, pielea i carnea ta i lumea e-terioar, care este egal cu tine, nu va (i, desigur, n msur s i spun, pentru c toate acestea n ele ns i nu sunt viaa, ci doar un re,ultat al vieii! &u-te n (iina voastr interioar prin credin, prin iu'ire, prin smerenie, 'lndee i adevrata lepdare de sine, i
~ %#6 ~

devin-o, prin aceasta o via independent, cu viaa de la &umne,eu n tine, atunci vei e-perimenta c tu e ti cu adevrat n via i ce este viaa! [6] *ntr-adevr, de ce oamenii nu caut aurul n roci moarte1 Ci ntr-un loc n care s-au descoperit urme din acel metal, ei ptrund n adncimea munilor i adun comori mari de acolo! &ac oamenii (ac acest lucru (r team i reinere pentru a c tiga comori pmnte ti, care sunt moarte ca atare, i care aduc, de asemenea, moartea la o mulime de oameni, atunci de ce nu (ac acest lucru n i cu ei n i i pentru a c tiga aurul vieii care este ascuns n ei1 Ei au deja cele mai clare urme ale aurului interior i adevrat al vieii pe pielea lor! [7] ?dat ce o persoan e-ist i trie te, dar care, ca un (ruct necopt al vieii nc nu este con tient de ce e-ist i trie te, ar tre'ui, n lucrrile sale, s stea n lumina de la &umne,eu! =rin aceasta, el ar tre'ui s lumine,e puternic el nsu i i s se ncl,easc pe sine n inima lui, apoi prin aceasta va ajunge la o eli'erare interioar i la adevrata maturitate a vieii! *n aceasta el va (i n mod clar con tient cum i de ce e-ist i trie te, i ce i cine este viaa din el!% Capitolul 100 Lu%nd calea corect' spre obiectivul cel drept. Calea gre&it' &i corect' de de=voltare a ra)iunii. [1] 3 a cum omul merge prin via, (iind nc or' i necopt, n lume, el seamn cu o tulpin de gru,
~ %#, ~

care i ncepe de,voltarea sa de la germene! 3tunci cnd, prin in(luena soarelui, aceasta a crescut doar de o palm deasupra supra(eei =mntului, nimic nu poate (i v,ut nc despre vreun spic purttor de rod, dar prin in(luena sporit a soarelui, n curnd spicul devine vi,i'il, care devine de asemenea, mai plin i mai per(ect, el n(lore te i a a, 'oa'ele de gru, care se coc pe tulpin i n mica coaj pentru a deveni 'oa'e de gru puternice i purttoare de via, care, atunci cnd acestea sunt complet coapte, se eli'erea, complet de tulpin i, de asemenea, complet din mica coaj, i, ca atare, ele sunt li'ere! ["] &up ce 'oa'ele au devenit complet coapte, tulpina i spicul mor! &e ce, de (apt1 =entru c toat (osta via e-terioar a trecut n viaa interioar adevrat a roadelor, n 'oa'e! #i n acestea sunt acum, de asemenea, rdcina i tulpina care cresc, n (iecare etap a cre terii sale spre per(eciune pn la coacerea complet! #i de data aceasta nu doar odat, ci de mai multe ori, pentru c alt(el un 'o', care a (ost pus n sol nu ar putea din nou s aduc n cantiti chiar mai mari cantiti toate cele ce sunt necesare pentru cre terea i coacerea 'oa'elor! [.] 3i e-perimentat aceasta vreodat, n dura iarn rece, n lumina sla' a soarelui, a lunii i a tuturor stelelor, ca o tulpin de gru, cu spicul i 'oa'ele sale s creasc din sol pentru o coacere complet1 3cest lucru este imposi'il n timpul iernii,
~ %#' ~

la (el cum este imposi'il atunci cnd o persoan a(lat su' micile di(erite lumini nenumrate ale nelepciunii lume ti e-trem de apreciate s poat ajunge vreodat la maturitatea interioar adevrat a vieii i la eli'erare! +ara vieii tre'uie s vin peste el, mpreun cu primvara ce o preced! Cea din urm const n credina care devine din ce n ce mai vie, prin (apte bune, la (el ca vara, care aduce toate (ructele la o coacere complet, constnd n iu'irea tot mai puternic pentru &umne,eu i din aceasta pentru aproapele! [/] &umne,eu, care este n El *nsu i Iu'irea, @umina i +iaa, este 0oarele adevrat al ntregii viei! Cel care-@ iu'e te pe &umne,eu din ce n ce mai pro(und, acionnd n con(ormitate cu voia @ui revelat n toate, ptrunde n (iina lui interioar, i n acest (el, el va trece n vara adevrat a 0piritului din &umne,eu, unde, n lumina vieii de iu'ire i n cldura vieii sale, va ajunge la maturitatea adevrat a vieii! [4] &in moment ce au,ii aceasta acum din gura )ea, e-aminai-o 'ine i acionai n consecin, atunci vei ajunge la maturitatea adevrat a vieii! 3i neles acest lucru acum, i, de asemenea, tu, Iuda Iscarioteanul1% [5] 3cesta a spus 5 uda scarioteanul67 %&oamne i *nvtorule, >u ai vor'it acum n imagini clare! 2oi, de asemenea, le-am neles, i toi tim acum, chiar mai convin i dect la nceput, ceea ce ar tre'ui s (acem pentru a ajunge la *mpria lui &umne,eu n
~ %#9 ~

noi n ine! Cu toate acestea, nc nu este o sarcin u oar a trece la puterea vie care neclintit nc doarme i se odihne te n om, la (el ca germeni ntrun 'o' de gru! Care ar tre'ui s (ie mai nti pus n pmnt 'un, i s moar complet, ast(el nct spiritul din germene, care aduce totul, s se poat tre,i i s- i poat de,volta propriile activiti n con(ormitate cu inteligena care se a(l n el! =entru c dintr-un 'o' de smn care se a(l uscat undeva ntr-un ham'ar, nu va cre te o tulpin, un spic i 'oa'e coapte, n ciuda primverii (rumoase i a verii celei mai (rumoase!% [6] Eu i-am spus$ %Aine, dac ti aceasta n con(ormitate cu adevrul deplin, atunci de,'rac-te de vechiul tu material, om 3dam i m'rac-l pe cel nou din mine, atunci omul luntric din tine va deveni de la sine la (el de activ ca i spiritul n germene atunci cnd 'o'ul, pe care-l nconjura, a pierit n sol, i, ast(el, a trecut n germene ca hran i consolidare!% [7] @a aceasta, uda scarioteanul a spus din nou$ %&oamne i *nvtorule, dar cum poate (i de,'rcat vechiul 3dam i apoi pus pe unul nou1 3r tre'ui mai nti corpul material ucis n scopul de a ajunge la o via spiritual1% [:] Eu i-am spus$ %Cum poate unul dintre ucenicii )ei cei mai vechi i cei mai nvai s ajung la o ast(el de prere cea mai proast1 Cine a spus c o persoan ar tre'ui s- i omoare trupul su pentru a deveni apoi un om pur spiritual1 3cestea sunt
~ %%0 ~

pasiunile voastre lume ti i po(tele, care url i i,'ucnesc n voi, pe care voi ar tre'ui s le su'jugai din voin li'er, i s luptai pentru *mpria lui &umne,eu n voi n iv, n modul care este cel mai clar pentru voi toi, apoi prin aceasta voi v-ai de,'rcat de omul cel vechi i l-ai m'rcat pe cel nou! [18] &ar, dac n mod constant i (oarte secret voi aderai n voi la lucrurile e-terioare i ademenirile lor, i rtcii prin limitata voastr nelepciune pmnteasc i n tot (elul de e-periene pe care leai c tigat ca o persoan oar', atunci totu i vi se poate ntmpla ca spiritul male(ic al lumii s v capture,e complet, i ca o victim jalnic, trupul i su(letul vostru va deveni prada lui! [11] Cel care vrea s ajung la nelepciune interioar, adevrat a 0piritului de la &umne,eu prin e-periene i n con(ormitate cu prerile sale lume ti gre e te teri'il! El va ajunge pe ast(el de ci care sunt pline de a'isuri, prin care, n noaptea spiritului su, el (oarte repede i u or poate cdea i ajunge complet la ruin! [1"] 2u e-ist nenumrate stele, pe cerul nopii1 #i totu i, n lumina lor voi nu putei citi o liter! 3st(el, de asemenea, omul nu poate desci(ra 0criptura interioar a vieii cu miile de strluciri ale cuno tinelor sale lume ti cu greu do'ndite i ale e-perienelor pe care le-a c tigat! [1.] &ar, cum n timpul ,ilei, n lumina soarelui, chiar i cea mai mic liter poate (i 'ine cit, la (el omul,
~ %%1 ~

de asemenea, poate - atunci cnd soarele interior al vieii a rsrit n el prin aciunile sale n con(ormitate cu Cuvntul )eu B s citeasc i s neleag 0criptura lui interioar adevrat a vieii, i pot vedea relaiile dintre toate cele ce sunt n el i care, de asemenea l nconjoar din toate prile spre e-terior! [1/] 3 cuta numai cu amurgul sla' al nelepciunii lume ti, su(letul din om nu se poate gsi nici chiar el nsu i, s nu mai vor'im de legtura sa de via, cu trupul i cu spiritul din el! Este adevrat c omul ar tre'ui s- i de,volte raiunea sa a creierului i s nvee cum s gndeasc n mod re,ona'il, dar nu n maniera lumii, ci, ca i copii adevraii ai lui &umne,eu, cum acest lucru poate (i clar o'servat cu patriarhii i strmo ii pio i! 3poi, raiunea creierului, de asemenea, n curnd i u or va do'ndi intensitatea luminii, n comparaie cu care toat nelepciunea lumeasc este un mare ntuneric! [14] =rivii de e-emplu, la prima de,voltare a raiunii oamenilor c 0amuel i &avid, 0alomon i nc un alt mare numr de persoane! 9nde este printre cei care sunt nvai din punct de vedere lumesc - printre iudei, precum i n rndul pgnilor - cineva care poate ntrece cu acei oameni n nelepciune1 &eci, urmai ceea ce Eu *nsumi v-am spus, atunci, de asemenea, nelegerea creierului vostru va (i, de asemenea, (oarte 'ine luminat n toate lucrurile!%

~ %%" ~

Capitolul 101 Cau=a nevoii de pe ('m%nt [1] 3cum hangiul a spus$ %&oamne i *nvtorule, Eu *i mulumesc pentru aceast lecie, nu numai pentru mine, dar, de asemenea, n numele tuturor celor din casa mea care au (ost vindecai de >ine, pentru c prin (aptul acesta noi am reu it s ne cunoa tem pe noi n ine i, ast(el, de asemenea, *mpria lui &umne,eu din noi n ine! Ceea ce avem de (cut acum noi tim mai 'ine dect oricnd nainte, i pentru c noi tim acest lucru acum, vom aciona, de asemenea, n con(ormitate cu aceasta, i lumea nu ne va mai aduce pe o cale gre it deloc! *ntre te-ne voina noastr cu mila i dragostea >a, ast(el nct acestea s rmn mereu cu nelegerea noastr despre adevrul de la >ine pn la scopul (inal al iluminrii vieii noastre, deoarece cunoa terea chiar i a adevrului cel mai luminat, nu este su(icient atunci cnd merge mpreun cu o voin sla' i lene ! +oina este totu i puterea dragostei din noi! 3 a cum este starea sa, a a este, de asemenea, voina noastr! &e aceea, &oamne, ntre te n noi mai presus de toate dragostea pentru aproapele nostru i pentru >ine!% ["] Eu i-am spus$ %Dugciunea ta este sincer i corect, i i se va rspunde, de asemenea complet! Cu toate acestea, atunci cnd o persoan se roag pentru lucruri nesemni(icative i ne'une ale acestei lumi, ea de cele mai multe ori nu va complet au,it de mine! 3st(el (ii n totalitate u urai acum! *n aciunile voastre vei gsi, de asemenea, rspunsul
~ %%# ~

complet la rugciunea voastr, precum i toi cei pe care i-ai inclus n rugciunea ta! =entru c este ntotdeauna plcut pentru )ine cnd cineva, din iu'ire pur, vine la )ine cu rugciune dreapt! 3ceasta niciodat nu va rmne (r rspuns! &ar cererile i rugciunile oamenilor care se las (oarte onorai i ludai ca slujitori ai lui &umne,eu, i care se las cu adevrat (r mil i scump s (ie pltii pentru cererile i rugciunile lor lipsite de sens, niciodat nu vor avea rspuns de la )ine ct de puin, pentru c ceea ce o persoan nu (ace din dragoste pur pentru aproapele su, ci numai pentru a strluci n ochii lumii, nu are nici un sens pentru )ine! [.] &ac (acei o (apt 'un pentru semenii cu mna dreapt, atunci s nu (ie o'servat de mna stng! &umne,eu, care, cu siguran, vede totul, indi(erent de ct de mult este ascuns, cu siguran v va plti napoi! [/] 3tunci cnd cineva d un mprumut din surplusul lui de 'ani, el nu ar tre'ui s mprumute pe cei care-i pot plti o do'nd ridicat pentru aceasta, ci pe cei care sunt cu adevrat n nevoie, (r do'nd! #i, dac ace tia nu-i pot plti napoi suma sa, atunci el nu tre'uie s poarte o du mnie pentru acest lucru i s nu ia posesiunile sracilor, care de multe ori au devenit sraci, (r vina lor, ci s ierte cu toat 'untatea i iu'irea de aproape ceea ce le datorea,!! *ntr-adevr, atunci Eu voi plti napoi suma unui ast(el de credincios milostiv, cu mare
~ %%% ~

do'nd i voi sta'ili pentru el o comoar mare n *mpria Cerurilor, din care el va (i ve nic n msur s triasc n mare a'unden! [4] *ntr-adevr, chiar i un pahar de ap proaspt pe care iu'irea voastr a dat-o unei persoane nsetate, va (i rspltit de )ine! [5] &ac toi oamenii ar tri mpreun n acest mod, i ar tri i aciona n con(ormitate cu voia i s(atul lui &umne,eu, care le-a (ost de multe ori descoperit, nu va mai (i niciodat nici o nevoie, stres sau tristee printre ei pe acest =mnt! ?amenii i provoac toat mi,eria doar ei n i i prin spiritul lor ru de specul! @a nceput sunt cei mici i cei sraci care su(er, dar dup aceea devine de o mie de ori mai ru peste cei mari i puternici, pentru c prin tendina lor de a specula, i arogana lor strigtoare la cer, ei sunt hoii i tlharii oamenilor i, ast(el, la momentul potrivit se pot a tepta la rsplata meritat de la )ine! [6] &oar privii la toate marile regate de! pe 'inecunoscutul vostru =mnt! 9nde sunt acei (o ti regi att de puternici ai Aa'ilonului, din 2inive i ai Creciei, precum i puternicii egipteni i (araonii lor1 Ei toi s-au o(ilit, i a a se va ntmpla, de asemenea, cu acele mari regate din viitor, din cau,a speculei lor i a po(tei lor prea mari pentru putere! &eoarece specula e-trem a oamenilor egoi ti i po(ta lor prea mare pentru putere i po(ta de strlucire l repre,int de (apt 0atana, un prin al acestei lumi, care, pentru c el nu are nici o lumin
~ %%( ~

de via din Ceruri, este nsu i iadul complet, i cui, ntr-adevr i este permis s se ridice pn la o anumit nlime pentru testarea voinei li'ere i a dragostei lui, dar n momentul n care a dep it nlimea, atunci vine judecata, iar apoi 0atana i Iadul vor (i aruncai n a'isul ruinei! 3st(el, rmnei toi n nvtura )ea, i luptai cu dragoste pur, 'un voin i toat 'lndeea i umilina mpotriva Iadul i mpotriva lui 0atan, apoi, n schim', vei primi coroana victoriei a vieii ve nice i vei sta'ili deja pe acest =mnt o adevrata *mprie a lui &umne,eu! [7] 3st(el, Eu nu am venit, de asemenea, n aceast lume pentru a aduce pe Pmnt - a a cum este el acum - pace i lini te, ci sa'ia pentru a lupta mpotriva acestuia, i Eu *nsumi sunt, ca 3devrul etern, sa'ia! 3cea sa'ie Eu, de asemenea, v-am dato vou pentru lupta mpotriva Iadului i a puterii lui (urioase! 3st(el, nu v temei de cei care ntr-adevr pot ucide trupul vostru, dar care nu poate v pot deteriora su(letul! #i dac vreodat vrei s v temei de cineva, atunci temei-v de Cel care posed toat puterea n Cer i n ntreaga lumea material, i care, ca singurul &omn i 0tpn asupra vieii, poate arunca un su(let care este umplut cu pcate, n cel mai adnc a'is al iadului i al morii sale ve nice! 3i neles aceasta1% [:] Ei au spus cu to)ii7 %&a, &oamne i *nvtorule, dar este trist c noi, oamenii din aceast lume, care este cel mai sigur deja un iad
~ %%6 ~

per(ect, tre'uie s luptm pentru Dai! Cu toate c Daiul a (ost sta'ilit n aceast lume deja n multe vremuri printre oameni, dar acesta a durat ntotdeauna doar pentru o perioad scurt de timp! Iar prea repede strvechiul Iad antic era n (or printre oameni i i-a (cut diavoli! &oar civa (oarte puini, ntr-un coluri ascunse al =mntului, au reu it s pstre,e n tcere Daiul i s-l menin! 3ceasta ntr-adevr nu poate s (ie di(erit pe acest =mnt1 3cest =mnt va rmne mereu un cmp recolta al morii i un mormnt etern a tot ceea ce respir i trie te1% Capitolul 10* ,arcina su-letului omenesc pe ('m%nt [1] Eu am spus$ %3r putea cineva tri pe un glo' care nu e-ist din toate tipurile de materii i elementele sale1 &ar ce este toat materia, i care sunt elementele sale1 3cestea sunt spiritualul, care este judecat i se inut legat prin atotputernicia lui &umne,eu, dar care are capacitatea n sine de tri din ce n ce mai li'er i, ast(el, de asemenea, din ce n ce mai independent! ["] 3ceast ordine de tran,iii multiple - pe care le putei vedea n toate punctele de pe =mnt i pe care Eu v-am artat-o deja de la cel mai mic la cel mai mare detaliat - este a'solut necesar, cu scopul de a aduce toate acele spirite nenumrate iniiale, care sunt ca i cum ar (i separate de &umne,eu prin materia lumi, ntr-o via complet li'er, care este la
~ %%, ~

(el de independent ca i viaa primordial original de la &umne,eu! [.] =n la om, iu'irea, nelepciunea i puterea lui &umne,eu are grij n ntregime, ca de,voltarea vieii spirituale primordiale, care este inut legat ntr-o (orm ntrit de materie lume ti, s se schim'e ntr-o (inali,are din ce n ce mai mare i s continue s se de,volte n sine! &ar cu omul, care este piatra de temelie a de,voltrii vieii spirituale primordiale, tre'uie s ai' loc ntr-un mod di(erit prin nevoie! *n ceea ce prive te corpul su material, aranjamentul su de asemenea, depinde n cea mai mare parte pe iu'irea, nelepciunea i puterea lui &umne,eu, dar nu e tot a a cu de,voltarea su(letului i a spiritului su! =entru c su(letului, i-a (ost dat nelegerea, raiunea, o putere de raionament li'er, o voin complet li'er i puterea de a aciona a a cum gnde te c este 'ine i util! [/] &ar, pentru ca su(letul s poat ti cum ar tre'ui s acione,e n scopul de a o'ine - dup cderea trupului su - viaa (inal i divin, care este (r materie i li'er de orice judecat i ast(el complet li'er, independent, i s poate e-ista naintea (eei lui &umne,eu, &umne,eu i arat cile pe care el ar tre'ui s mearg pentru a atinge pe ct de (ericit posi'il scopul (inal al vieii! [4] 3tunci aceasta ntr-adevr depinde de raiunea li'er i de voina su(letului s se eli'ere,e el nsu i de toate ata amentele vechii materii care este su' judecat, i s nu se lase din nou a a cum au (ost,
~ %%' ~

din nou capturat i devorat de materialele po(te lume ti! [5] =uterea etern invinci'il a lui &umne,eu este pre,ent n materie! 3cesta poate (i eli'erat n anumite locuri numai de puterea lui &umne,eu *nsu i, n (uncie de ceea ce este necesar pentru un scop mai nalt! 3cesta este motivul pentru nici o alt creatur, nu poate (i di(erit sau s acione,e di(erit dect a (ost (ormat i sta'ilit prin puterea lui &umne,eu! 3cesta este motivul pentru care deja 'trnii nelepi, care au neles n mod clar circumstanele puterii lui &umne,eu din (iina (iecrei creaturi materiale, au spus$ %=entru om, care tre'uie s devin li'er, e un lucru teri'il s scad din nou n minile puterii lui &umne,eu!% [6] 3cum, voi gndii n voi n iv$ %&a, dar cum poate omul, care este sla', s evite vreodat minile puterii lui &umne,eu, care conduc peste tot1% ? persoan, al crei su(let este nc ademenit n toate tipurile de po(te materiale, cu siguran nu poate (ace aceasta, n niciun moment! &ar acesta este motivul pentru care &umne,eu i-a dat omului mare capacitate de a do'ndi puterea lui &umne,eu n el nsu i! ?dat ce el a do'ndit aceasta, atunci el este, la (el de per(ect n toate ca >atl din ceruri! 3st(el, el nsu i a devenit puterea lui &umne,eu, iar aceasta nu poate i niciodat nu va (i cucerit, judecat sau legat n sine! [7] &ar n ce const aceast putere a lui &umne,eu n om1 3ceasta se compune din iu'irea adevrat i
~ %%9 ~

curat pentru &umne,eu, pentru superioara @ui nelepciune n toate, i prin aceasta din dreapta iu'ire pentru aproapele, i, de asemenea din 'lndee i umilin, precum i din auto-negare mpotriva ademenirilor provenite din lume! Cel, care a devenit puternic n toate acestea, are deja puterea lui &umne,eu n el nsu i, i a devenit, prin uni(icarea 0piritului puterii de la &umne,eu cu su(letul su, complet una cu &umne,eu, i prin (aptul acesta s-a ridicat deasupra constrngerii timpului i spaiului, i prin (aptul acesta, de asemenea, mai presus de orice judecat i de (iecare moarte! El a devenit un conductor independent n i din &umne,eu, i ve nic el nu se va mai teme, ctu i de puin a a cum &umne,eu nu se teme de El *nsu i, de %mnia lui &umne,eu%, care este atotputernica @ui voin de a crei neschim'at hotrre d (iecrei creaturi (ermitate n timp i spaiu, pentru c omul a devenit una cu &umne,eu n maniera pe care v-am e-plicat-o n mod clar acum! [:] 3st(el a a cum Eu sunt acum n >atl i >atl este n )ine, tot a a toi cei care vor tri n con(ormitate cu nvtura )ea, care este voia )ea, vor (i n )ine i Eu voi (i n ei!% Capitolul 10. Calea pe care omenirea trebuie s' mearg' pentru a atinge obiectivul [1] 3poi, ei toi )i-au mulumit din nou pentru aceast lecie!
~ %(0 ~

["] C%rciumarul a spus$ %&oamne i *nvtorule, cuvintele >ale au (cut o impresie pro(und i de durat n mine, care n mod clar radia, prin (iina mea interioar! ?, ce pro(un,ime imens a dragostei i nelepciunii >ale se a(l n acestea! &espre relaiile minunate dintre &umne,eu i (iinele create, numai 0piritul lui &umne,eu poate da o ast(el e-plicaie cea mai clar i preioas oamenilor, care sunt de asemenea (iinele sale create de El! #i din aceasta putem vedea de ce &umne,eu a descoperit voia 0a oamenilor i de ce ace tia tre'uie s o (ac ca i cum ea ar (i voia lor, prin aciunile lor! [.] ? lume, o lume, unde e ti tu cu nalta ta nelepciune ludat! ?, &oamne i *nvtorule, nu ar (i posi'il pentru >ine s a e,i o ast(el de lumin n mintea oamenilor1 &ac toi ar reali,a acest lucru n ei n i i, muli dintre ei n cele din urm s-ar opri s pctuiasc!% [/] Eu am spus$ %>u cu siguran dore ti 'inele cu oamenilor, dar ar (i un e(ort complet inutil! Eu tre'uie doar s (ore, voina oamenilor - voina lor, care tre'uie s (ie li'er, pentru c alt(el omul nu ar mai (i om deloc - dar dac eu a (ace aceasta, omul ar (i deja judecat i nu va (i niciodat capa'il s se ridice la o li'ertate independent a vieii! [4] #i doar s lumine, mintea oamenilor, cau,ei 'une i-ar (i chiar mai puin (olositor dect atunci cnd ar (i nvai din e-terior printr-un aproape care a devenit nelept i puternic, cu ajutorul *nvturii )ele! &ar cnd deja acum att de muli oameni nu
~ %(1 ~

cred n )ine n timp ce Eu n pre,ena lor nu doar i nv, ci e(ectue, i semne care nu au mai (ost (cute niciodat de ctre nimeni altcineva naintea )ea, ei ar credere chiar mai puin mintea lor proprie, cu care ei nu pot e(ectua nici un singur semn, pentru c inima i nu voia lor nu vor ajunge att de u or i de repede cum cre,i tu n deplin armonie cu ceea ce ei i dau seama c este adevrat i 'un! =entru c chiar i atunci cnd omul i d seama cu raiunea sa (oarte clar de toate lucrurile care sunt 'une i adevrate, n timp ce inima lui este nc plin de tot (elul de lucruri lume ti, atunci tot l va costa un mare e(ort greu cu propria sa lume nainte ca aceasta s (ie scoas din inima i voina sa, n a a (el nct omul s iu'easc i s voiasc numai i ceea ce el a delimitat c este adevrat i 'un! [5] 2umai atunci cnd iu'irea, voina i mintea, care este umplut cu tot adevrul, au devenit una n toate aciunile, omul a intrat, de asemenea, n rena terea 0piritului lui din &umne,eu n su(letul su i a p it n primul grad al puterii lui &umne,eu n el nsu i, i n aceast condiie el poate deja s e(ectue,e semne! [6] &ar cineva care este de multe ori prea mult umplut cu lumea nu poate ajunge att de repede i u or la aceast condiie! #i motivul pentru aceasta Eu vi l-am artat deja! &ar (r o'inerea acestei condiii toat cunoa terea intelectual pur este pentru om ca oricare alt cunoa tere! =entru per(ecionarea omului interior aceasta are doar o
~ %(" ~

valoare (oarte mic i este de multe ori mai degra' duntoare dect (olositoare! *n general, este mai 'ine pentru om dac el, chinuit de tot (elul de o'iecii i ndoieli, tre'uie s caute adevrul vieii, dect atunci cnd el l-ar avea deja n intelectul su ca un soare care 'rusc a rsrit pn n timp ce el, de departe, nc nu posed puterea n dragostea i n voina sa de a aciona n consecin! &e aceea, cu omul, inima i intelectul lui tre'uie s (ie de,voltate i (cute puternice n acela i timp, progresiv, alt(el nici un om nu poate (ace ntr-adevr vreun progres n nelegere i s acione,e n consecin! [7] @a ce i-ar (olosi omului " 'rae puternice, care sunt capa'ile s pentru orice lucrare, dac picioarele lui ar (i parali,ate de gut1 #i la ce ar (olosi " 'oi voinici la o cru legai n a a (el nct unul ar trage nainte i cellalt ar trage napoi1 @a dou 'rae puternice ale omului i aparin, de asemenea " picioare sntoase i puternice, iar pentru o cru animale de traciune tre'uie s (ie puternice n (a, alt(el nu poate (i i nu va (i nici un progres n activitatea i mi carea cruei! =rin urmare, modul n care Eu *nsumi, aduc oamenii acum lumina activ a vieii este cu siguran cel mai 'un, i dup )ine voi nu ar tre'ui s (acei alt(el! [:] 3i neles, prietenii mei, aceast lecie acum la (el de clar ca leciile mele anterioare cu a cror lumin voi ai vrut imediat s luminai mintea tuturor oamenilor1% [18] C%rciumarul a spus$ %?, da, &oamne i
~ %(# ~

*nvtorule, aici se dovede te nc o dat principiul etern adevrat de 'a, n con(ormitate cu care un tat 'un i nelept tie mai 'ine necesitile vieii, dect copiii si, care sunt nc n totalitate lipsii de e-perien ntr-o mulime de lucruri !3ccept mulumirile mele, de asemenea, pentru aceast lecie (oarte important!% Capitolul 10/ C'l'torii din -a)a de hanului [1] Eu am spus$ %=rietene, a .-a or din noapte a trecut acum i su(letul i trupul au (ost sturai aici, dar a(ar pe drum " cltori sraci i-au (cut locul de campare, pentru c nu au 'ani s caute ca,are n acest han! @as-i s vin nuntru i d-le pine i vin, i apoi un loc unde s doarm, dup ce Eu voi schim'a cteva cuvinte cu ei pentru 'inele tu!% ["] 3tunci cnd hangiul )-a au,it spunnd aceasta, el a mers imediat a(ar cu ajutorul e(! &ar, mpreun cu cei " 'r'ai ei a v,ut, de asemenea, o (emeie i un copil, i el a trimis un slujitor @a )ine s m ntre'e dac el ar tre'ui s ia (emeia i copilul! [.] Eu i-am spus$ %9n 'r'at i o (emeie, sunt un singur trup, iar al doilea 'r'at este (ratele (emeii! =rin urmare, hangiul ar tre'ui s-i ia pe toi nuntru!% [/] 3poi slujitorul a plecat i a in(ormat hangiului, i el i-a adus pe toi n camer i le-a dat pine i vin! [4] Cnd cele / persoane s-au ntrit, Eu i-am spus 'r'atului care era cu (emeia i copilul, o (eti de 1" ani$ %3scult, n msura n care prive te strmo ii
~ %(% ~

ti tu e ti un iudeu, dar n timpul captivitii 'a'iloniene - desigur, a strmo ilor ti B tu ai scpat, mpreun cu "88 de 'r'ai, (emei i copii complet n India ndeprtat! [5] 0trmo ii ti au cltorit pentru mai mult de 48 de ,ile i n cele din urm ei au gsit n lanurile muntoase ntinse o vale singuratic care era 'ogat, cu p uni (ragede, tot (elul de pomi (ructi(eri care erau necunoscui pentru ei, i turme de capre i ga,elele! I,voare i pruri, i, de asemenea pe tii no'ili nu lipseau n valea menionat! [6] 0trmo ii ti, care s-au hrnit cu (ructe i rdcini n timpul lungii cltorii, au e-aminat valea, care, n toate direciile era la (el mare ct multe ore de cltorie, i ei au gsit tot ceea ce era nevoie pentru a tri! #i ei nu au gsit nici un popor sau un tip sau altul de ca'ane de locuit din care ei s poat ajunge la conclu,ia c oamenii deja locuiesc acolo! [7] &up ce au e-aminat valea, strmo ul tu, care a (ost unul dintre cei mai n vrst dintre cei "88 care au scpat, a spus$ %>oate gloria i onoarea lui &umne,eu &omnul! &e asemenea, El a construit aceast vale i a plantat cmpurile cu tot (elul de ier'uri i plante i rdcini i pomi care poart mai multe (ructe, i noi am mncat deja unele dintre ele i ele nu ne-au rnit! #i aceast vale (rumoas este de asemenea 'ogat cu tot (elul de animale 'lnde, care nu se tem de noi, deoarece acestea pro'a'il c nu au (ost niciodat urmrite de animale de prad, i chiar mai puin de vntorii, care sunt ner'dtori
~ %(( ~

de o captur! 2oi cu siguran suntem primii oameni care au venit n aceast vale! [:] +om construi locuine pentru noi n ine aici i vom (i capa'ili s trim mpreun n pace! *mpreun ne vom ocupa de traiul necesar, i ntotdeauna *i vom mulumi lui &umne,eu &omnul pentru 'untate, i *i vom da onoarea numai @ui, pentru c El ne-a condus ntr-un mod minunat la aceast vale (rumoas! [18] *n trecut cnd El i-a condus pe prinii no tri a(ar din Egipt, prin de ert n Canaan, muli dintre cei care au plecat din Egipt nu au intrat n Eara =romis, iar cei care au intrat n ea, au tre'uit s ndure mai nti multe lupte i su(erine, dar cu ajutorul @ui din (ericire am scpat de tirania atee a lui 2a'ucodonosor i am ajuns n siguran cu toi aceast vale ndeprtat, care este nconjurat din toate prile de muni att de mari nct nu se poate trece peste ei! 2oi n ine am venit aici doar printr-o (oarte ngust i greu practica'il crptur pe care noi o putem 'loca cu u urin ntr-un mod n care, de asemenea s nu poat trece nimeni prin ea s vin la noi 3poi, noi nu vom mai tre'ui s ne temem de regii mndri i lipsii de iu'ire ai =mntului! [11] &ar noi n ine ntotdeauna dorim s, i vom respecta strict ntre noi poruncile lui &umne,eu care sunt 'ine cunoscute pentru noi, (r a mai (i vreodat neglijeni, i cu (ericire ne vom aminti (ericire n (iecare ,i a vieii noastre c &umne,eu nea lsat s gsim aceasta vale! +om socoti, de
~ %(6 ~

asemenea, ,ilele, i vom numi ,iua a 6-a ca 0a'at, i vom da toat cinstea lui &umne,eu n acea ,i! *n aceast vale noi cu siguran nu von vedea Chivotul @egmntului, despre care noi nu tim unde este, dar n loc de acesta noi dorim s construim un nou chivot Iliteral o nou ladJ n inima noastr pentru &umne,eu, prin inerea poruncilor 0ale s(inte! #i prin iu'irea noastr pentru El, noi i vom aduce @ui o jert( care-I va (i mai plcut @ui dect jert(ele arse ale preoilor care au omort cu pietre pro(eii i care s-au ngr at cu ,eciuirile i cu darurile 'ogate!% [1"] 3tunci cnd strmo ul tu a terminat acest discurs 'un ctre ceilali, toi au c,ut cu (aa la pmnt i au ludat pe &umne,eu pentru aproape o or ntreag, i s-au rugat @ui pentru ajutorul, iu'irea i mila 0a n continuare! [1.] #i &umne,eu a (ost cu adevrat 'ine mulumit cu acei (ugari, i i-a dat nelepciune strmo ului tu, iar apoi el a gsit n acea vale multe lucruri multe care erau necesare pentru a- i asigura mai 'ine traiul lor! Ei deja au luat cteva echipamente i instrumente necesare pe spatele animalelor de povar, ce le aveau cu ei i cu care la nceput ei au putut construi coli'ele necesare i spaiile de depo,itare! 0piritul lui &umne,eu le-a artat tot restul, i cu un pic de e(ort de la ei n i i, de asemenea, El le-a asigurat, toate acestea. [1/] *n scurt timp de civa ani, ace tia erau deja n,estrai cu tot (elul de lucruri, ei deineau turme mari de capre de munte din cele mai no'ile cu ln
~ %(, ~

(in, i ga,elele i lame i o cantitate mare de psri rare i m'ln,ite i capre i cer'i, pe care ei toi tiau cum s le m'ln,easc i s se (oloseasc de ele! [14] #i acum voi v-ai e-tins i ai devenit un popor, i tu e ti prosper din punct de vedere pmntesc! Cu toate acestea, voi ai nceput s v uitai prea mult dup pro(itul pmntesc, i acesta este motivul pentru care voi deja ai pierdut mult din nelepciunea voastr interioar! [15] &up ceea ce Eu v-am spus acum n tot adevrul, cu siguran ai remarcat c tiu (oarte 'ine toat condiia voastr de via, i Eu v-a putea spune nc o mult mai multe despre ara voastr i condiiile de via, dar acum este rndul vostru, s spunei, motivul pentru care ai ie it din ara voastr ndeprtat de la diminea! &ar rostii adevrul curat, (r reinere, deoarece din cuvintele )ele voi cu siguran ai ajuns la conclu,ia c cu )ine nu putei scpa cu o minciun sau cu cuvinte ascunse!% Capitolul 100 3aportul indo!iudeilor despre scopul c'l'toriei lor [1] 3poi b'rbatul c's'torit a nceput s vor'easc i a ,is ntr-o lim'a e'raic i u or de neles$ %?, =rietene, cine te-a in(ormat att de 'ine despre ara noastr, care este cunoscut doar pentru (oarte puini strini pn acum1 >u ai rostit adevrul complet, i aceasta este ntr-adevr starea noastr, dar cum ai descoperit >u secretele noastre, care
~ %(' ~

sunt att de 'ine ascunse1% ["] Eu i-am spus$ %2u i (ace griji despre (aptul acesta, pentru moment, ci (i vesel i spune ceea ce te-am ntre'at!% [.] 3tunci cel care era cstorit a vor'it din nou i a ,is$ 5indo!iudeul67 %&ragul nostru prieten nc complet necunoscut, uite, noi ntr-adevr avem o ar muntoas 'inecuvntat, care ar putea hrni oameni i animale de dou ori mai muli dect n acest moment, dar 0atana a plantat auto-interesul i egoismul n ara noastr! Atrnii, care doresc s (ie oameni nelepi i conductori ai poporului, au mprit ara ntre ei i au (cut oamenii slujitorii lor! #i a a acum sunt n ara noastr apro-imativ 688 de patriarhi dintre care aproape toi au apro-imativ 18!888 de slujitori su'ordonai, de am'ele se-e n serviciul lor! [/] &ar chiar i la noi deja este invidia reciproc, i prin aceasta de asemenea, discordie i persecuii, i, prin urmare, de asemenea, mici r,'oaie, pentru c (iecare vrea s (ie cel mai nelept i, de asemenea, cel mai 'ogat i cel mai proeminent, i deja s-a ntmplat de mai multe ori n ,ilele noastre c aproape s-a ajuns la punctul n care oamenii care slujesc s aleag dintre cei 688 de patriarhi un om (oarte nelept care s (ie rege! &ar oamenii nc sunt inteligeni i au ,is$ %&umne,eu singur este &omnul i Degele nostru, al tuturor! El ne-a scos din nchisoarea teri'il a pgnilor aducndu-ne pe acest pmnt (rumos! 3r tre'ui s *i devenim acum
~ %(9 ~

la (el de necredincio i i neasculttori @ui ca nainte de prinii no tri n timpul lui 0amuel, ultimul judector1 3ceasta s (ie departe de noi! [4] >re'uie s aduc &umne,eu asupra noastr, de asemenea, plngerea justi(icat prin gura unui pro(et, spunndu-ne cu o voce de tunet$ %9ite, poporul acesta a svr it deja pcate (oarte mari mpotriva )ea, att de multe, ct e-ist iar' pe =mnt i nisip n mare, i la aceste pcate ei nc l adaug pe cel mai mare dintre toate de a (i nemulumii de conducerea )ea printeasc (oarte 'un i neleapt i s doreasc deodat un rege, la (el cum au (cut pgnii! %?, aceasta s (ie departe de noi! 2oi pre(erm s v slujim n continuare pentru nc 188 de ani ca muncitori 'uni i s cultivm 'ucile mari de teren pe care le-ai do'ndit pe nedrept, n schim'ul salariului ce a (ost sta'ilit, dect s alegem un rege din mijlocul vostru! [5] Cu toate acestea, este de asemenea scris c mai tr,iu &umne,eu va trimite un Dege din ceruri pentru toi iudeii! #i oamenii no tri nelepi au descoperit deja steaua @ui i s-au dus s-@ caute, urmnd calea stelei! Cnd ei se vor ntoarce cu siguran vom au,i de la ei care este situaia cu privire la venirea marelui *mprat al tuturor iudeilor!% [6] =rietene, acea adunare a poporului pentru alegerea unui rege dintre cei 688 de patriarhi a avut loc, potrivit calendarului nostru, cu .8 de ani n urm, iar oamenii s-au a'inut cu att mai mult de la alegerea unui rege, pentru c dup 1 an nelepii
~ %60 ~

no tri au venit napoi din nou i ne-au spus (oarte plin de adevr i (oarte pe larg cum i unde l-au gsit pe Degele nou-nscut al iudeilor, i cu ce (el de nemaiau,ite minuni na terea i e-istena 0a pe =mnt au (ost anunate i glori(icate! [7] )ulumit acestui mesaj, care a (ost, de asemenea cre,ut de cei 688 de patriarhi ai no tri de i de unii cu o (a acr - o alt alegere a unui rege a (ost lsat deoparte! Cu toate acestea, din acel moment deja mai mult de .8 de ani au trecut, i cerceta i au (ost trimi i de mai multe ori n acest loc pentru a au,i despre regele tuturor iudeilor, indi(erent unde n lume El ar putea tri! Chiar i cei . astronomi 'trni s-au ntors aici cu civa ani n urm! &ac ei s-au ntors din nou acas cu ve ti 'une noi nu tim, pentru c patria noastr este acum deja mult mai mare dect atunci cnd am reu it s o stpnim pentru prima dat, i acum, adesea civa ani sunt necesari nainte ca ntreaga naiune i (oarte mare s poat au,i un (el de mesaj care a venit din e-terior n ara n care oamenii acum triesc departe unul de altul! [:] 3st(el, poate c cei . 'r'aii nelepi s-au ntors deja cu o veste (oarte 'un! &ar, din cau,a motivului pentru care l-am menionat, care este sincer i adevrat, noi nc nu am (ost capa'ili s au,im ce (el de tiri cei ., care au plecat din nou, au adus n ara noastr! *n plus, arogana tot mai mare a patriarhilor no tri ne-a umplut de tot (elul de griji! Este ntradevr ca i cum au,irea ve tii 'une despre noul
~ %61 ~

Dege al Cerului al tuturor iudeilor a devenit suspicioas pentru ei, i ast(el ace tia au inter,is cu strictee nelepilor s dea ast(el de tiri oamenilor! #i a a noi am nceput lunga noastr cltorie n secret, n scopul de a ncerca s a(lm despre situaie aici, n vechea noastr ar natal n ceea ce-@ prive te pe noul rege! [18] Cltoria noastr a (ost di(icil, deoarece noi am putut lua numai o cantitate mic de aur cu noi, i, de asemenea, doar cteva pietre preioase pe care noi le (olosim ca o modalitate de schim'! =e parcursul lungului drum noi a tre'uit s ne meninem n via cu rdcini, care sunt cunoscute nou, i parial mulumit ospitalitii comune a poporului, din unele locuri! &ar toate aceste inconveniente, nu ne-au mpiedicat s mergem i s-@ cutm pe Cel care ne poate i ne va ajuta s ie im din toat nevoia, a a cum este scris n pro(ei! [11] *n ciuda tuturor inconvenientelor i privaiunilor noastre noi am ajuns acum n patria veche a iudeilor, care le-a (ost dat napoi lor dup /8 de ani, dar care este acum din nou su' conducerea neamurilor, care sunt numii romani! #i acum noi, de asemenea, sperm, n deplin ncredere c nu am ntreprins cltoria noastr ndelungat n ,adar! &esigur, noi nu avem aur, argint sau pietre preioase cu care se o'i nuia a onora regii, dar noi avem o inim sincer care-@ iu'e te pe marele Dege al Cerului, al tuturor iudeilor mai mult dect orice altceva, iar aceasta El nu o va re(u,a! #i cu aceasta noi vrem s-@ onorm
~ %6" ~

i s-@ ludm ntreaga noastr via! [1"] &ar acum un alt lucru, drag i e-trem de nelept i atotcunosctor =rieten, >u e ti cu muli oameni n aceast sal de mese i pari a (i e-trem de (amiliari,at cu toate circumstanele oamenilor de pe ntregul =mnt! 3tunci, >u cu siguran vei ti, de asemenea, unde este marele Dege! =oate (i El gsit n Ierusalim, sau n Aetleem unde El s-a nscut n con(ormitate cu mesajul nostru de la cei . nelepi -, care dein de asemenea, titlul no'il de %regi ai astronomiei% - sau ntr-un alt ora al regatului iudaic o dat att de mare i puternic, i cum i cnd1 =entru c, atunci noi putem merge direct acolo mine i s-@ cutm pe El!% [1.] Eu i-am spus$ %=rietene, voi cu siguran nu ai (cut cltoria voastr n ,adar! Cu toate acestea, nici n Ierusalim, nici n Aetleem sau n alt ora , care este plin de mndrie, nu vei gsi locuina @ui, a noului vostru Dege al iudeilor, pentru ca el ntotdeauna cltore te srac, (r nici o strlucire lumeasc e-terioar, dintr-un loc n altul, lsndu-i pe oameni s a(le despre *mpria lui &umne,eu i dreptatea 0a! &ar unde nu te a tepi, El va (i i v va accepta cu 'raele i inima deschise! [1/] &arul de onoare pe care dorii s I-l dai i, de (apt deja I l-ai dat, va (i cu adevrat mai drag @ui dect tot ceea ce oamenii din lume consider ca (iind comori e-trem de preioase, i care (orat ncearc s le trag la ei n i i! =entru ceea ce contea, cu El, este doar o inim pur, iu'itoare,
~ %6# ~

umil, care este umplut cu cea mai mare 'lndee! Iar comorile lumii sunt o urciune n ochii @ui i sunt valoroase doar atunci cnd sunt utili,ate pentru adevrata dragoste de aproape! &ar unde acestea sunt utili,ate ca hran pentru avariia uman, pentru mndria i arogana uman, i pentru a seduce oamenii la lene, lcomie, orgie, curvie, ja(, crim i nc multe alte pcate, ele sunt o urciune care merit condamnarea total n ochii @ui, care este &omnul peste toate n cer, precum i pe =mnt! [14] >ronul 0u este iu'irea pur, i strlucirea @ui, care luminea, peste tot ceea ce este adevrul viu etern! =entru c celui care crede n El, *l iu'e te mai presus de toate i p,e te poruncile @ui, El i d, din El nsu i, viaa ve nic! [15] 9ite, acesta este modul n care este noul Dege al iudeilor i de asemenea al neamurilor, i El ntotdeauna cu 'ucurie i cu siguran se las El *nsu i gsit de oamenii care *l caut cu dragoste adevrat n inima lor! #i, din moment ce voi *l cutai n acest mod, voi cu siguran, de asemenea, *l vei gsi pe El pentru c El *nsu i va veni pe nea teptate s v cunoasc!% [16] G'rbatul c's'torit a spus$ %?, drag, (oarte nelept =rieten, de la (eele noastre >u cu siguran poi citi ct de 'ucuro i ne-ai (cut cu mrturia i descrierea >a despre marele rege! =entru c acesta este modul n care El tre'uie s (ie n con(ormitate cu prediciile 'trnilor nelepi! &ar >u tre'uie deja
~ %6% ~

(oarte des i (oarte mult s (i avut relaii cu El, pentru c >u pari s-@ cuno ti a a de 'ine! Cum arat El, personal1 2u ai dori s ne dai o scurt descriere despre acest lucru1% [17] Eu-am spus$ %9ite, ntre timp hangiul nostru a lsat s (ie pregtii pentru voi ni te pe ti 'uni! )ergei acum mai nti s stai la masa voastr i s-i mncai! &up aceea vom continua conversaia noastr!% [1:] 3poi cei / au (cut cu 'ucurie ceea ce Eu i-am s(tuit s (ac! Capitolul 102 "isul -eti)ei [1] Cnd pe tii au (ost consumai, purt'torul de cuv%nt i-a spus hangiului$ %?, drag prietene, tu acum ne-ai dat o consolidare real pentru trupul nostru, dar nu va (i u or s te pltim!% ["] C%rciumarul a spus$ %&ragele mele rude, nu tre'uie s v (acei griji cu privire la (aptul acesta, i atunci cnd v vei ntoarce acas, se va avea, de asemenea grij s nu tre'uiasc s mergei acas cu pungile goale pe drumul vostru de ntoarcere! &eci, (ii veseli i nu avei nici o team sau grij inutil!% [.] ?ata de 1* ani care a (ost acum, de asemenea ntrit cu alimente i 'uturi, a luat, de asemenea curajul de a vor'i i i-a ,is tatlui su$ %3scult, tat, cu . ,ile n urm, cnd am (ost, de asemenea, noroco i s gsim un prieten al oamenilor n crciumarul unui han, am avut un vis prevestitor! Cu toate acestea, ca de o'icei tu ai spus c visele
~ %6( ~

copiilor sunt lipsite de sens, dar, n acest vis eu am v,ut aceast camer, i de asemenea, c noi am (ost acceptai n acest han ntr-un mod e-trem de prietenos! &ar eu am v,ut n visul meu nc mult mai mult, lucruri pe care tu, atunci cnd eu am vrut s i le spun, nu ai vrut s le au,i, i dup care tu mia ordonat s tac, dar eu am sentimentul acum c visul meu va deveni complet adevrat!% [/] 3tunci tat'l i-a ,is (iicei sale$ LEi 'ine, atunci, ce ai mai visat, care va deveni realitate aici1 3cum, eu i dau permisiunea s ne spui visul tu complet!% [4] 3tunci -ata a spus7 %Eu nu m voi re(eri la vis complet, ci numai la principalul lucru, iar acest lucru este urmtorul$ n visul meu eu am v,ut de asemenea, acea mas mare i aceia i oamenii stnd n jurul ei! #i iat, 9nul dintre ei era acum tocmai noul rege al Cerului pentru care noi ne-am angajat n cltoria noastr! &e asemenea, eu a putea s vi-@ art, dar am au,it acum o voce n sinea mea care mi-a poruncit s nu (ac acest lucru, i tre'uie s m supun acestei voci! &ar, pentru c tot din visul meu devine realitate aici, ar putea deveni, de asemenea adevrat c noi *l vom gsi aici pe 3cela pe care noi ne dorim cel mai mult s-@ gsim!% [5] Bat'l a (ost (oarte surprins i a spus$ %&raga mea copil, ar putea (i ceva adevrat despre visul tu, dar ar (i (oarte ndr,ne s cred povestea visului tu imediat i necondiionat, deoarece acest lucru este ceva care este (oarte important i s(nt! 2oi tre'uie s continum critic i cu atenie! 3st(el, eu voi merge
~ %66 ~

din nou la ?mul (oarte nelept, cu care am vor'it nainte i care este, evident, un pro(et! +a (i mai rapid s au,im de la El mai multe despre Degele Cerului, al tuturor iudeilor! @-am rugat deja nainte s ni-@ descrie pe s(ntul reg! &ac El mi va da aceasta, nu va (i prea greu s-@ identi(ic i, de asemenea, s-@ recunosc!% [6] 3cum, de asemenea, -emeia i-a spus soului ei$ %3scult, soul meu, mintea inocent i pur a unui copil este de multe ori mai aproape de &umne,eu dect a noastr, care a devenit impur de multele pasiuni, i ast(el ea vede i recunoa te pre,ena lui &umne,eu naintea noastr! Cu ochii lor ascuii, copiii sunt de multe ori mult mai capa'ili n cutare i gsire de noi dect persoanele n vrst! &ar tu e ti n multe lucruri prea sever i critic, i eu am e-perimentat deja de mai multe ori aceasta, n cursul timpului cnd tu ai admis c ceva era adevrat i 'un despre care noi i-am spus deja de la nceput c era adevrat i 'un! Cine tie, acela i lucru se poate ntmpla cu tine, de asemenea, de data aceasta!% [7] G'rbatul a ,is$ %&e data aceasta a dori ca voi s avei dreptate! &ar acum cei " 'r'ai dintre noi vom merge la acel ?m nelept i *l vom ruga nc o dat s ne dea o descriere personal acelui )are rege, cruia i este dat toat puterea din cer i de pe acest ntreg =mnt!% [:] &up aceast conversaie, care a (ost ntotdeauna ncet vor'it, ast(el ca noi s nu au,im
~ %6, ~

nimic, cei " 'r'ai s-au ridicat, au venit din nou cu mare respect la )ine i m-au ntre'at de o descriere personal a marelui *mprat! [18] Cu o (a prietenoas Eu i-am spus 'r'atului cstorit$ %Cu toate c tu ai vor'it ncet despre Dege, i i-ai (cut o prere despre visul (iicei tale, eu nc mai pot au,i (iecare sila' (oarte 'ine! >u ai dori s au,i de la )ine o descriere personal a regelui, pentru c tu cre,i c, prin (aptul acesta, atunci cnd vei ntlni Degele undeva, tu *l vei recunoa te imediat pentru a-I da cinstea! [11] &ar Eu v spun$ pentru cei care doresc cu adevrat s-@ cunoasc, noul rege al iudeilor tre'uie s (ie recunoscut n special n duh i n tot adevrul, i atunci n curnd, de asemenea, ei *l vor recunoa te cu u urin pe El personal! &ar (iica ta a vrut s i descrie din visul ei pe care ea l-a avut cu . ,ile n urm, nu departe de &amasc, cum arat regele, personal! &e ce de (apt tu nu ai vrut s asculi aceasta1% [1"] G'rbatul a spus$ %&rag, =rietene (oarte nelept, deoarece cu mine, precum i cu prinii i 'unicii mei, a (ost practicat ntotdeauna principiul educaiei nelepte c copiii ar tre'ui s aud cu siguran ceea ce este 'un i adevrat, iar ace tia ar tre'ui s vor'easc numai cnd ceva le-a (ost cerut, ast(el nct ace tia s nu devin sporovitori necugetai, pentru c s gnde ti mult i s acione,i n consecin este mai nelept dect palavrageala mult i prin aceasta a (ace puine! &e
~ %6' ~

aceea eu nu am vrut ca visul acela s-mi (ie relatat imediat de copilul meu, ast(el nct ea s poat practica i s se ntreasc n r'dare i autonegare, care este necesar mai ales pentru se-ul (eminin, care sunt greu capa'ile s- i controle,e lim'a lor!% [1.] Eu am spus$ %&e i tu ai dreptate n acest sens, dar pentru mica ta (iic are deja un caracter e-trem de tcut, tu ai (i putut (ace o mic e-cepie 'un de la regula ta (i-, deoarece copiii care sunt att de virtuos 'ine educai sunt de o'icei mult mai aproape de adevrul interior al vieii dect persoanele adulte care i-au ngustat creierele lor prin investigarea lor neo'osit a nelepciunii lume ti, dup care n cele din urm ei nu mai pot vedea pdurea de copaci! 3cesta este, de asemenea, (oarte mult ca,ul cu tine, pentru care tu nu ai vrut s de,onore,e vechiul nume al tri'ului tu - ceea ce nu este un repro - dar cu siguran, de asemenea, ai o'servat c un cuit prea ascuit v deveni mereu mai repede 'ont dect un cuit care, de i! un pic mai mult 'ont, dar care este nc su(icient de 'ine ascuit! &ar nu contea, cum, acum las s vin mica ta (iica aici i las-o pe ea s gseasc printre noi pe Cel pe care ea @-a recunoscut ca noul Dege al iudeilor!% [1/] G'rbatul, precum i cumnatul su au devenit complet timi,i i au ,is$ %?, cel mai 'un, de neneles i e-trem de nelept =rieten, este acel mare Dege, s(nt, pro'a'il, ntr-adevr unul dintre voi1% [14] Eu am spus$ %3ceasta va (i n curnd evident,
~ %69 ~

dar acum (acei ceea ce Eu v-am s(tuit s (acei!% [15] &up aceste cuvinte 'r'atul a plecat i i-a adus (iica lui mai mic la )ine! Capitolul 108 ?ata 1l recunoa&te pe #omnul Cnd (ata a stat cu mare respect naintea )ea, Eu (oarte prietenos am ntre'at-o$ %Ei 'ine, acum, (rumoasa mea (iic, spune-mi cine din noi de la masa aceasta arat cel mai mult ca Cel pe care @-ai v,ut n visul tu cu . ,ile n urm ca marele Dege al tuturor iudeilor i ca un &omn al Cerului i al =mntului!% ["] ?eti)a a spus$ %?, &oamne, >u m pui pe mine sraca (at, puternic la ncercare!% [.] Eu i-am spus$ %&e ce nume ti tu acesta un test greu, (iica mea1% [/] Mica -iic' a spus$ %?, &oamne, dac altcineva m-ar ntre'a, eu cu u urin i-a putea da rspunsul, dar este di(icil pentru mine s spun, pentru c e ti tocmai >u, cel care m ntre'i pe mine - >u care e ti >u *nsui Cel pe care @-am v,ut n visul meu ca marele i mai presus de toate puternicul rege, nu doar al iudeilor, ci al tuturor oamenilor! [4] &ar, pentru c eu tre'uie s vor'esc acum n (aa >a, >u, care e ti &omnul atotputernic i conductor din eternitate n eternitate peste toate cerurile i lumile, eu prin urmare, spun acum n mod deschis$ >u *nsui, &oamne, e ti 3cela! >u e ti 3cela pe care @-am v,ut n soarele strlucitor! 2enumrate armate de ngeri cei mai (ericii erau n jurul >u i
~ %,0 ~

ludau cel mai glorios nume al >u! [5] #i eu am ntre'at o persoan neleapt, care sttea aproape de mine, care era numele >u! [6] #i neleptul a spus$ %*nc de la nceputul ve nic nici un nger nu a (ost n msur s rosteasc numele Celui =reanalt, pentru c numele @ui este la (el de in(init de mare ca spaiul in(init al creaturilor 0ale, din care =mntul pe care voi l populai este doar ca cea mai nesemni(icativ particul de pra( n comparaie cu ntregul mare =mnt nsu i! &ar &umne,eul ve nic, Creatorul i >atl *nsu i a venit, din dragoste imens pentru voi, copiii 0i, n trupul vostru, ast(el nct voi toi s putei veni complet aproape de El, i prin (aptul acesta El, de asemenea, i-a dat un nume @ui *nsu i pe care (iecare persoan de pe acest =mnt i, de asemenea, (iecare nger l poate simi i rosti! #i acest cel mai s(nt nume este$ >at, &ragoste, 3devr i +ia, dar ca <iu al ?mului 2umele lui este Iisus!% [7] 3poi eu am v,ut sori i glo'uri, (r numr n rnduri mari plutind n (aa >a, i toate erau pline de cele mai (rumoase (iine create ca noi, i, de asemenea, alte lucruri minunate, i indi(erent unde >u >e uitai n adncurile spaiului nes(r it, imediat am v,ut din nou creaturi noi, mari i (rumoase care veneau n e-isten! ?, &oamne, o &ragoste, o >at, o Degele meu Isus! Ct de nes(r it de mare, puternic i mai presus de toate, s(nt i glorios e ti >u n >ine *nsui din eternitate n eternitate! 2imeni nu este ca >ine n eternitate! ?, iart-m pentru
~ %,1 ~

sl'iciunea lim'ii mele, pentru c nu este capa'il s rosteasc lauda >a i onoarea >a ntr-un mod mult mai demn!% [:] 3tunci (ata s-a lsat n jos pe genunchi i )-a glori(icat i ludat n lini te n inima ei n timp ce ea plngea din dragoste pur! [18] Cnd tatl ei, unchiul ei i, de asemenea, mama ei au,it aceasta, ei, de asemenea, au c,ut n genunchi i au nceput s ) venere,e cu voce tare! [11] &ar Eu am spus$ %Didicai-v, copiii )ei iu'ii, pentru c >atl nu vrea s (ie venerat cum pgnii se nchine unui idol, ci pur i simplu El vrea numai s (ie iu'it cu adevr deplin! =entru c datorit dragostei voastre pentru El, El a permis ca voi s-@ gsii aici! Eu sunt Cel pe care @-ai cutat! &ar acum ridicai-v i (ii (ericii i veseli! +enii acum i stai la aceast mas i potolii-v cu vinul cu care eu voi umple cupele voastre! >u, (iica mic dintre cele mai drgue, vino cu mama ta pentru a sta la dreapta )ea, i voi doi 'r'ai, venii s stai la mna )ea stng! )ai avem nc o or pn la mie,ul nopii, i nc vom mai discuta unii cu alii despre lucruri (oarte importante!% [1"] 3tunci cnd Eu am spus aceasta, cei / s-au ridicat de la pmnt cu pro(und respect i au ,is$ %?, Iu'ire necuprins de mare, &oamne, Dege i >at Isus, las-ne s lum loc din nou la acea mas mic, unde noi am stat nainte, pentru c noi ne simt prea nevrednici de a (i complet n apropiere de >ine acum! %
~ %," ~

[1.] Eu am spus$ %?dat ce Eu am spus ceva, a a tre'uie s rmn! 2u sunt Eu pre,ent peste tot, n spirit1 9nde vrei s v ascundei, ast(el nct lumina ochilor )ei s nu v gseasc1 &eci, (ii veseli i (ericii, pentru c Eu v-am permis s m gsii! =entru c acum, Eu sunt la (el ca voi, o (iin din carne i snge pe acest =mnt, i Eu sunt ca un =rieten i un <rate printre voi!% [1/] &up ce Eu am vor'it cu ei ast(el, n cele din urm cei / au venit i s-au a e,at lng )ine! <etia, nu i-a ntors ochii de la )ine i a nceput aproape s strluceasc complet din iu'ire pur pentru )ine, ceea ce a (ost o'servat chiar i de ctre ucenicii )ei! [14] Eu i-am spus hangiului$ %3du / cupe curate i complet goale, pentru c Eu cu adevrat doresc s dau acestor / prieteni de )ine o adevrat ntrire cu vinul )eu! =entru c de dragul )eu ei au su(erit, cu toat r'darea, i mpreun cu (aptul acesta, nc cu curaj eroic adevrat pentru mai multe ,ile (iecare neplcere creat pe care oamenii sraci tre'uie s o su(ere n ast(el de cltorii lungi, i de aceea ei vor (i despgu'ii i rspltii aici!% [15] 3tunci hangiul a plecat i a adus / cupe curate goale i le-a pus nainte celor / sraci oaspei! [16] Cnd cupele stteau n (aa lor Eu am spus, n timp ce ) uitam la (eti$ %>u, (iica )ea drgu, ai v,ut n visul tu cum, n spaiul nes(r it creaii noi a venit n e-isten unde lumina ochilor )ei a (ost ndreptat! #i iat acum, Eu voi lsa lumina ochilor )ei s ptrund n cupele voastre care sunt goale
~ %,# ~

acum, apoi ele vor (i imediat umplute cu cel mai pur vin din Ceruri! 3poi 'ei acest vin, din dragoste pentru )ine, apoi prin (aptul acesta vei primi puterea i tria care v va o(eri curajul drept de a vor'i, cu )ine! #i ceea ce Eu v voi spune, vei putea cu u urin s suportai i s inei minte, iar apoi voi vei (i, de asemenea capa'ili a vesti numele )eu la (raii vo tri din ara voastr!% [17] 3poi Eu )-am uitat la cupele goale i n acela i moment ele au (ost umplute cu vinul cel mai 'un cel mai pur i lucru de care cei / au (ost e-trem de surprin i! [1:] 3tunci cnd cele / cupe, care erau acum umplute cu cel mai 'un vin, stteau n (aa celor /, Eu le-am ,is$ %3cum, s nu v temei sau s (ii timi,i, 'ei vinul nou, care a (ost creat pentru voi! =entru c a a cum cuvntul )eu i voia )ea tre,e te ntregul om i-l aduce la via, tot a a este la (el cu acest vin, care este egal cu cuvntul )eu i cu voia )ea! 3cesta v va tre,i pentru a primi viaa ve nic a su(letelor voastre! 3 a c 'ei-l!% ["8] Cnd Eu am vor'it cu ei ast(el, cei / au luat (oarte respectuos cupele lor n mn i au 'ut vinul pn la ultima pictur, pentru c era att de 'un la gust pentru ei! 3tunci cnd vinul a intrat n corpul lor, respectul e-agerat pentru )ine a disprut i s-a schim'at n iu'ire, i aceasta le-a dat lor curajul drept s vor'easc cu )ine deschis, ca ni te copii care vor'esc n mod deschis i sincer cu prinii lor!
~ %,% ~

Capitolul 10: (uterea spiritului [1] ?eti)a a (ost apoi prima s ) ntre'e$ %&oamne i *nvtorule i cel mai mare Dege plin de putere i trie dumne,eiasc, cum a (ost de (apt posi'il pentru >ine s cree,i acest vin cu adevrat ceresc n cupe, pur din nimic, i, de asemenea, att de 'rusc c nu a putut (i v,ut cum a venit n cupe1 &esigur, eu tiu c nimic nu este imposi'il pentru puterea lui &umne,eu i c &umne,eu a creat tot ceea ce a e-istat i nc mai continu s cree,e! &ar cnd El creea,, &umne,eu urmea, ntotdeauna o anumit ordine! 3ceasta nseamn c, pentru a reali,a ceva per(ect, un lucru l precede ntotdeauna pe altul, i apoi principalul lucru apare ntotdeauna ca un re,ultat al adesea multor procese precedente, ceea ce este, de asemenea, n con(ormitate cu tot adevrul! ["] &a, vinul care vine de la via de vie nu este mai puin un miracol! Cu toate acestea, cu e-istena a vinurilor din via de vie e-ist o mulime de procese precedente, pn la maturitatea deplin a mustului din struguri! &ar aici cu crearea e(ectiv a celui mai 'un vin n cupe nu a e-istat nici un proces, ci >u ai vrut, i imediat cupele erau pline cu vin! Cum este posi'il aceasta, de (apt1% [.] Eu i-am spus$ %3scult, (iica mea iu'it, de i tu e ti doar de 1" ani, mintea ta ajunge ca, dup /8 de ani de de,voltare 'un! 3proape nimeni nu a venit la mine cu o ast(el de ntre'are! &a, (iica )ea iu'it,
~ %,( ~

ntre'area pe care tu ai pus-o aici este (oarte clar i u or de neles, dar rspunsul pe care Eu tre'uie s l dau la aceasta, cu siguran, nu va aprea la (el de clar i u or de neles pentru tine de loc! &ar, pentru c tu ai ntre'at aceasta, tu, de asemenea, vei primi rspunsul de la )ine! [/] 9ite, vinul care este treptat pregtit de via de vie este la (el de mult un miracol ca acest vin pe care Eu l-am creat dintr-o dat aici, naintea voastr! Eu de asemenea, a putea crea n mod continuu toate celelalte lucruri, cum ar (i norii i ploaia din aer, i la (el cum Eu am creat aici acum, naintea voastr vinul ntritor din aer, n care toate elementele care sunt necesare pentru vin sunt deja pre,ente, precum i tot ceea ce este necesar pentru e-istena tuturor celorlalte lucruri create! ?mul nu poate vedea acest lucru cu ochii (i,ici, ci numai spiritul le poate vedea, separa i uni, i apoi s reali,e,e 'rusc sau - pentru a pune mintea uman, dragostea i r'darea la ncercare, i, de asemenea, pentru a tre,i activitatea oamenilor i a nu da nici o ans lenei oamenilor - pas cu pas, n modul n care este cunoscut pentru tine! &ar este ntotdeauna doar unul i acela i 0pirit, care este capa'il s reali,e,e totul ntr-un (el sau altul, pentru c este n cele din urm nceputul a tot i va (i ntotdeauna, pentru c tot ceea ce e-ist este de (apt doar puterea, tria, iu'irea, nelepciunea i voina 0piritului! [4] &e asemenea, (iecare persoan posed un ast(el de spirit, care va (i activ n om numai atunci cnd el
~ %,6 ~

va ti voia lui &umne,eu complet i va (i activ n con(ormitate cu acea voie, i va uni spiritul lui cu su(letul din om prin intermediul iu'irii pure pentru &umne,eu, i din aceasta pentru aproapele su, i acel su(let devine el nsu i, prin (aptul acesta, iu'irea pur i voina lui &umne,eu! ?dat ce acest lucru a avut loc n om, atunci el este, de asemenea, ca &umne,eu n aceasta, i el poate reali,a, de asemenea, lucruri, pe care nici o alt (iin uman cu raiunea sa pur e-terioar nu le poate nelege! [5] &ar tu acum e ti lng 0urs s au,i voia lui &umne,eu i s ajungi s-@ cuno ti pentru viaa ta! &ac >u acione,i n con(ormitate cu acea voin B ceea ce depinde de voina ta complet li'er - vei do'ndi prin (aptul acesta voina atotputernic a lui &umne,eu i, ast(el, vei (ie a'il s reali,e,i totul! [6] Cu toate acestea, n voia lui &umne,eu locuie te, de asemenea, cea mai mare nelepciune! &e aceea, ea nu poate, i, de asemenea, nu va reali,a nimic din ceea ce ar (i contrar nelepciunii lui &umne,eu! &eci oricine a do'ndit voia lui &umne,eu, acionnd n consecin, a do'ndit, de asemenea nelepciunea lui &umne,eu, (r de care voina nu ar putea reali,a nimic! #i ast(el, cineva care acionea, n con(ormitate cu voina lui &umne,eu este plin de adevrata lumin a vieii i plin de nelepciune, care este vie, prin dragostea pentru &umne,eu i pentru aproapele! #i ve,i acum, draga )ea (iic, aici, acum tu ai un adevr complet sincer i a toate cuprin,tor cu privire la pro'lema
~ %,, ~

pe care tu )-ai ntre'at, i spune-mi acum, dac tu ai neles aceasta!% [7] Mica -iic', ce a (ost 'ine educat i 'ine instruit, a spus$ %?, mai presus de toate mare i puternic, Dege, &omn i *nvtor, eu am sentimentul c am neles semni(icaia dreapt a cuvintelor >ale, dar eu voi (i capa'il s ptrund pro(un,imea clar a acestui adevr, care poate (i neleas numai de un spirit (oarte pur, numai atunci cnd voi ajunge de asemenea, n punctul n care su(letul meu va (i una cu spiritul, a a cum ai spus tu! *i mulumim, &oamne i *nvtorule, pentru lecia >a (oarte neleapt!% [:] Eu am spus$ %>u ai vor'it (oarte 'ine acum, iar eu spun c tu vei ajunge la acel punct mai repede dect cre,i tu, n care, a a cum i-am spus, tu vei (i per(ect i egal cu &umne,eu, pentru c tu ai deja dragostea potrivit pentru )ine i a a, de asemenea, dreapta iu'ire pentru aproapele tu! 3cea iu'ire este singura i cea mai sigur cale activ care uni(ic spiritul cu su(letul, pentru c dragostea din su(let este de (apt deja 0piritul lui &umne,eu! @as-o s creasc puternic, prin (apte 'une, atunci tu cu siguran n curnd vei (i convins de minunata sa putere i trie n tine i, de asemenea, n a(ara ta! [18] Cel care vrea s-@ caute i s-@ ptrund pe &umne,eu cu raiunea sa va avea o sarcin di(icil i cu greu va ajunge chiar i 1 pas nainte, dar cel care@ cercetea, pe &umne,eu cu dragostea din inima
~ %,' ~

lui, *l va gsi n curnd pe El i cu u urin va ajunge la destinul su adevrat al vieii! 3i neles aceasta1% [11] ?eti)a a spus$ %?, mare &omn i *nvtor, aceasta eu am putut nelege (oarte 'ine acum, pentru c aceasta a devenit 'rusc iluminat n mine, i eu am neles, de asemenea, acum mai clar dect nainte rspunsul pe care mi l-ai dat >u la ntre'area mea! 3st(el eu, de asemenea, am neles acum visul meu, i mi dau seama c a (ost doar 0piritul >u, care a pus acesta n su(letul meu, pentru c alt(el, din el ns i el nu ar (i n msur s ai' o ast(el de vi,iune clar n adncurile eterne inestima'ile ale creaiilor >ale!% [1"] 3cum, Eu am spus prinilor (etiei$ %3cest copil va deveni o lumin pentru voi! #i atunci cnd ea, din 0piritul )eu din ea, v va anuna anumite lucruri vou, atunci s nu v comportai ca cu . ,ile n urm n apropierea &amascului! - &ar acum cupele voastre ar tre'ui s (ie umplute nc o dat, i voi, de asemenea, ar tre'ui s le golii, pentru a "-a oar!% [1.] 3tunci -emeia a ,is$ %?, &oamne, acest lucru nu este necesar, pentru c noi suntem deja stui i ntrii mai mult dect su(icient!% [1/] Eu am spus$ %<emeie, nu inter(era cu ceea ce eu (ac pentru voi toi! &a, n vinul pe care via de vie vi-l d, e-ist, de asemenea pentru om un spirit sedativ i murdar, care nu (ace su(letul mai luminat ci mai nchis, dar n vinul pe care vi-l dau aici, din ceruri se a(l spiritul iu'irii adevrate i vii i nelepciunea, pentru c acesta este de (apt
~ %,9 ~

cuvntul )eu i voia )ea! =rin urmare voi tre'uie sl 'ei, (r nici o team sau timiditate, ast(el nct s primii puterea de a proclama n numele )eu cuvntul )eu i voia )ea altor persoane din ara voastr!% [14] 3tunci cnd Eu am spus aceasta, cei / )i-au cerut s umplu cupele nc o dat cu vinul minunat! #i Eu m-am uitat la cupe, la (el ca nainte, i imediat s-au umplut cu cel mai 'un i pur vin! 3poi eu am spus celor / c ar tre'ui s- i goleasc cupele, iar acest lucru ei l-au (cut cu 'un gust i cu plcere! [15] &up ce ei, de asemenea, de aceast dat au terminat vinul, s-au simit mai u ori i cu inima mai deschis, i 'r'atul cstorit a nceput s vor'easc (oarte nelept, n a a (el nct, de asemenea, ucenicii Mei au (ost (oarte surprin i de aceasta, iar unii dintre ei au (cut ntre ei remarca$ %9it-te, cu cteva nghiituri din vinul minunat de cteva ori El a (cut ace ti oameni din India nelepi i iniiai n ntreaga nvtur! &e ce El nu (ace, de asemenea, aceasta cu ali oameni1% [16] Eu am spus$ %&e ce v suprai cnd Eu (ac ceea ce vreau1 &ac Eu tiu s dau (iecrei plante hrana dreapt i (iecrui animal hrana care i se potrive te, atunci Eu de asemenea, voi ti cum tre'uie s dau i s atri'ui unei persoane sau alteia hrana sa spiritual! +oi suntei mereu n jurul )eu i au,ii i vedei totul, dar (ii, de asemenea, ateni la cum trate, Eu oamenii i cum i nv pe (iecare
~ %'0 ~

dintre ei n (uncie de natura su(letului lor, i (acei la (el, atunci vei avea re,ultate 'une! &ar ace tia / sunt cu )ine doar pn mine la prn,, i totu i ei tre'uie s devin un instrument pentru )ine! #i pentru ca su(letele lor sunt (oarte capa'ile pentru aceasta, Eu i (ac repede competeni pentru aceast sarcin, a a cum Eu am (cut de asemenea posi'il aceasta pentru cei 6" de ucenici din Emaus! &ac ai neles acest lucru, atunci (ii mulumii!% [17] 3tunci ucenicii au devenit din nou tcui! #i Eu am continuat s-i instruiesc pe cei / i mai mult despre *mpria lui &umne,eu! [1:] &up ce Eu i-am instruit 'ine pe cei / cu privire la *mpria lui &umne,eu n om pe acest =mnt i, de asemenea le-am spus despre ce le va aduce i, de asemenea, c domnia )ea i *mpria )ea nu sunt din lumea aceasta, Eu i-am spus crciumarului c el ar tre'ui s le arate celor / un loc de odihn, din moment ce era deja 1 or dup mie,ul nopii! Hangiul a (cut aceasta imediat i cei / au mers s se odihneasc! 2oi cu toate acestea, a a cum s-a ntmplat de multe ori, nc am stat la masa noastr i ne-am odihnit acolo pn la rsritul soarelui! &e asemenea, crciumarul s-a odihnit alturi de noi la o mas mic! ["8] &imineaa, hangiul (ost ca de o'icei deja trea, cu 1 or nainte de rsrit, i el a aranjat totul nainte ca soarele s (ie sus, pentru c era 0a'at, i apoi de la rsritul pn la apusul soarelui toate lucrrile servile s-au ncheiat! 3st(el, el a lsat, de
~ %'1 ~

asemenea masa de dimineaa (ie pregtit nainte de rsrit, ast(el nct aceasta s (ie consumate nainte de rsrit, pentru c n acest sens el era un iudeu strict! Capitolul 109 9dev'rata s-in)ire a ,abatului [1] &in moment ce Eu tiam sl'iciunea lui l-am pus la ncercare, a a c Eu am dormit cu ucenicii )ei pn la rsritul soarelui, ceea ce l-a (cut pe crciumarul con tient de 0a'at agitat! ["] &up ce soarele a rsrit complet, Eu am prsit masa cu ucenicii )ei i ne-am dus a(ar, ceea ce Eu ndeose'i o'i nuiam s (ac n orice alt loc! [.] Cu toate acestea, hangiul a venit direct dup )ine, )-a ntmpinat (oarte respectuos, de asemenea, i pe ucenici, i )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, ce tre'uie (cut acum1 3st,i este 0a'atul! )asa de diminea a (ost deja pregtit nainte de rsrit! 3i dori, de asemenea s o iei dup rsritul soarelui, i eu ar tre'ui s dau de asemenea, mncare celor / din India, n timpul ,ilei1% [/] Eu i-am spus$ %?, dragul meu prieten, uite, cu alte oca,ii tu e ti n toate privinele ntr-adevr un om nelept, dar n ceea ce prive te cele'rarea 0a'atului tu e ti n continuare ca (ariseii or'i care pstrea, litera legii, dar care niciodat nu au tiut despre spiritul su! &ac dai hrana oilor tale, 'oilor, vacilor, vieilor, mgarilor i caprelor, la (el ca ntr-o ,i de lucru - care este, cu siguran, de asemenea, o
~ %'" ~

lucrare de servil -, atunci de ce tre'uie oamenii s posteasc1 ?are &umne,eu consider oameni mai puin dect animalele voastre domestice1 *n plus, Eu sunt ast,i, precum i de eterniti n urm, de asemenea, &omn peste 0a'at, precum i peste (iecare alt ,i, care este, la (el ca 0a'atul, o ,i a &omnului! 2u ar tre'ui Eu s (ac ntr-o ,i de 0a'at la (el ca n orice alt ,i1 [4] Cine a lsat soarele s rsar1 Cine a lsat iar'a s creasc1 Cine a lsat vnturile s su(le i cine a lsat norii s treac1 Care aduce apa din (ntni, praie, ruri i i,voare1 Cine pune marea n mi care de la un capt al =mntului la altul1 Cine conduce sngele vostru n vene, i n inima din piept - ine minte - de asemenea, n ,iua de 0a'at1 [5] &ac Eu m-a odihni ntr-o ,i de 0a'at, chiar i pentru o clip, nu ar ajunge ntreaga creaie la ruin1 [6] 9ite, a e(ectua lucrri de dragoste adevrat de aproape nseamn pentru )ine$ s sluje ti cu adevrat pe &umne,eu i pe oameni, ceea ce este cu siguran mai important dect sr'toritul 0a'atului n lene! =rin urmare, (acei (apte 'une i de 0a'at, atunci vei sr'tori 0a'atul ntr-un mod care este cel mai plcut pentru )ine, &omnul! [7] #i acum ne vom ntoarce la sala de mese pentru a lua parte la masa de dimineaa, i cei / indo-iudei care au 0a'atul lor doar o ,i dup ,iua de mine, ar tre'ui s (ac acela i lucru!% [:] 3tunci cnd hangiul )-a au,it spunnd aceasta,
~ %'# ~

el a reali,at imediat marea ne'unie a cele'rrii e-terioare a 0a'atului i a lsat masa de diminea (i pus pe mas! #i ne-am dus la sala de mese, neam a e,at la mas i noi (oarte 'ucuro i ne-am luat masa de diminea! [18] 3cum au venit i cei / indo-iudei, i le-am spus s se a e,e la masa noastr s mpart masa de diminea cu noi, ceea ce ei, de asemenea au (cut cu mare plcere, pentru c ei nu tiau c, n Calileea, precum i n toat Iudeea, 0a'atul era sr'torit n acea ,i! [11] &up ce noi am luat masa de diminea, anuntorul 0a'atului a venit pe str,ile micului ora Fana, care chema poporul, mari i mici, tineri i 'trni, pentru a merge la sinagog! 3cum cei / au (ost speriai pentru c ei au au,it acum c ast,i era adevratul, vechi 0a'at iudaic, i ei au luat masa de diminea dup rsrit! [1"] &ar Eu am spus$ %Eu sunt &omn, de asemenea, peste 0a'at! &ac eu cu adevrat nu socotesc acest lucru ca pe un pcat pentru voi, atunci de ce ar tre'ui voi s v mpovrai con tiina voastr1% [1.] G'rbatul a spus$ %*i mulumim, &oamne, pentru Cuvntul >u de ndurare, care mngie inimile noastre (oarte mult, pentru c dac am (i pctuit acum naintea >a, atunci cu siguran ne-ai (i spus i ne-ai (i certat! Cu toate acestea, cum este posi'il c aceasta nu este un pcat n ochii >i ceea ce a (ost numit un pcat n con(ormitate cu legea lui )oise1 3tunci de ce )oise a dat ast(el de legi, ca i
~ %'% ~

cum ar (i de la &umne,eu pentru oameni1% [1/] Eu am spus$ %3lt(el, tu e ti cu adevrat un om nelept i 'ine (amiliari,at cu 0criptura lui )oise! @itera tu o tii, ntr-adevr, i cuvntul nu este strin pentru tine, dar adevratul spirit, care (ace totul viu, i este ascuns n cuvnt, este nc strin pentru tine, la (el cum a devenit strin tuturor iudeilor de o lung perioad de timp nainte de ro'ia 'a'ilonian! 3cesta este motivul pentru care voi inei nc de scoara moart, dar esena i activitatea mduvei vii din copac este strin pentru voi! &ac ai strica coaja veche a unui copac, acesta nu va aduce nici o deteriorare vi,i'il vieii copacului, dar dac deteriorai mduva unui copac, aceasta va (i un pcat mpotriva vieii copacului, deoarece copacul se va usca dup aceea i ast(el va muri! [14] Iat, su' (araonii din Egipt copiii lui Israel au devenit lene i, i n(ometai, ca animalele! Ei @-au uitat aproape complet pe &umne,eul lui 3vraam, Isaac i Iacov i au gndit nalt despre idolii egiptenilor! &oar civa au rmas loiali unicului, adevrat &umne,eu, i s-au rugat lui &umne,eu ca El s salve,e poporul 0u din ro'ia grea i tirania (r scrupule a egiptenilor! #i &umne,eu a (cut acest lucru prin intermediul lui )oise, dup cum 'ine tii! [15] Cu toate acestea, timp de /8 de ani n de ert, cu ajutorul vi,i'il ,ilnic al lui Iehova, )oise a avut mult de a (ace cu oamenii degenerai pentru a-i
~ %'( ~

ridica prin intermediul unor nvturi nelepte i legi potrivite su' care stare omul ar tre'ui s triasc n con(ormitate la porunca lui &umne,eu! 9n popor degenerat, de asemenea, are nevoie de legi care s prescrise omului cnd, ce, ct de mult i ct de des ar tre'ui s mnnce i s 'ea ntr-o ,i, i cum ar tre'ui s se m'race i s- i curee corpul su! [16] &e asemenea, oamenii erau (oarte nclinai la lene i nu a vrut s (ac vreo lucrare n vreo ,i, i )oise le-a dat doar ,iua a 6-a, pentru a sr'tori i s se odihneasc, i n acea ,i au (ost instruii de ctre conductori despre &umne,eu, ordinea @ui, voia @ui i ndrumarea @ui, i ei au (ost serios averti,ai s nu se r,vrteasc mpotriva legilor! [17] &ar, odat ce omul, din propria lui voin, do'nde te, ordinea lui &umne,eu i devine activ n tot ceea ce este 'un, adevrat i corect, nu poate (i nici un pcat pentru el atunci cnd el, ca o (iin uman complet sntoas nu va mai lua medicamentele pe care o persoan 'olnav tre'uie s le ia! &e aceea, de asemenea, voi, care suntei oameni cu (ric de &umne,eu i drepi, nu vei pctui mpotriva sr'toririi 0a'atului, atunci cnd vei lua mncare i 'utur, ntotdeauna cu msur, de asemenea, dup rsritul soarelui, la amia, i, de asemenea, atunci cnd suntei (lmn,i, nainte de apus, i cnd vei (ace 'ine aproapelui vostru la (el ca ntr-o ,i de lucru! <acei cum (ac eu, atunci vei (ace ceea ce este drept i viu!
~ %'6 ~

[1:] Ce (olos are cele'rarea 0a'atului atunci cnd iudeii se m'ui' e-cesiv cu alimente i 'uturi, de multe ori cu deja . ore nainte de rsrit, i aceasta att de mult, ast(el c n timpul ntregului 0a'at, ei a'ia pot merge sau sta n picioare1 #i dup apus ncepe din nou s che(uiasc i s se ghi(tuiasc pn la mie,ul nopii, i ast(el ei nu pot (ace nici o lucrare n urmtoarea ,i lucrtoare! 0 tii c ast(el de cele'rare a 0a'atul n ochii )ei este o urciune! Cu toate acestea, dac pstrai 0a'atul n modul n care Eu v-am artat, atunci aceasta este voia )ea i, ast(el, cu siguran, plcut )ie! &e aceea, amintii-v mereu$ litera legii ucide, doar spiritul interior al iu'irii i al adevrului v (ace vii!% ["8] 3tunci cnd 'r'atul )-a au,it spunnd aceasta, el i ceilali . )i-au mulumit pentru aceast lecie, i toi au devenit veseli! ["1] 3tunci hangiul )-a ntre'at dac el a tre'uit s mearg la sinagog mpreun cu (amilia sa sau dac el ar putea, de asemenea, sta acas! [""] Eu i-am spus$ %Cine este mai mult, Eu sau sinagoga1 @as personalul tu s mearg i trimite o jert( la ra'in, care-i este mai drag pentru el dect pre,ena ta, dar tu stai mai 'ine acas, pentru c n curnd o caravan din =ersia va veni aici i i va da mult de lucru!% [".] C%rciumarul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, acum c ast,i este un 0a'at de @un 2oua, acest lucru este (oarte incomod, deoarece noi, hangii avem o lege strict, care ne inter,ice s
~ %', ~

primim un iudeu, darmite un strin, n hanuri n acest tip de 0a'at!% ["/] Eu am spus$ %Este 'ine n ochii )ei cnd (aci 'ine, a a cum i-am spus, i, de asemenea, mai nainte am spus oamenilor din India, dar dac te temi inutil de e(ul sinagogii, atunci trimite-i, prin ro'ul tu e(, o jert( de scutire, atunci el 'ucuros i va da aceast permisiune!% ["4] Crciumarul a (cut acest lucru, i ro'ul e( i-a adus imediat o carte de scutire, vala'il timp de . ,ile de 0a'at! #i crciumarul era (oarte 'ucuros de aceasta, deoarece caravana i-a dat un pro(it nsutit (a de ceea ce a pltit pentru card! ["5] 3tunci hangiul )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, este corect ceea ce e(ul sinagogii a (cut1 =rin plata unei o(erte pentru o scutire de nclcare a 0a'atul, care este pentru el un pcat e-trem de mare i cel mai pedepsi'il, el mi permite s comit acest pcat cu (amilia mea, iar acest lucru (r nici o grij, ca i cnd eu nu ar tre'ui s m tem de vreo pedeaps pentru aceasta!% ["6] Eu i-am spus$ %=rietene, dac, n con(ormitate cu con tiina sa i n lumina credinei sale, e(ul ntradevr crede c nclcarea 0a'atului este un pcat, atunci pcatul va (i pe socoteala lui, deoarece pentru 'ani el i las pe alii s-l comit! &ar dac el nu are nici o credin i totu i el pretinde n (aa poporului c el crede n mod (erm i nu are nici o ndoial c el consider acesta un pcat e-trem de pedepsi'il con(orm 0cripturii B ceea ce el spune de dragul
~ %'' ~

aparenelor B dnd predici severe de pedepsire pentru aceasta, atunci el nu este doar un nclctor la (el de (recvent al 0a'atului ca cei muli crora, pentru 'ani, le-a dat permisiunea de a comite un pcat, iar el, de asemenea, comite prin (aptul acesta un pcat nc mult mai mare de minciun, ipocri,ie i lcomie, pentru c el a renunat la credina lui, de dragul lcomiei sale! ["7] &ar, cel care, la (el ca tine acum, a primit permisiunea de a, a a-,is, a pro(ana 0a'atul, poate cu att mai mult s (ie ncurajat s (ac (apte 'une n 0a'at, pentru c este voina )ea a sr'tori 0a'atul n acest manier!% [":] 3tunci cnd hangiul au,it aceasta de la )ine, el a spus imediat personalului su c ar tre'ui s (ac toate lucrurile necesare gata pentru a servi o caravan mare! [.8] #i toat lumea a nceput s lucre,e, iar acest lucru cu tot mai mult ,el, deoarece prima linie a caravanei a ajuns deja n (aa hanului! Capitolul 110 ;rupul din (ersia $n han [1] C%)iva vecini, care erau puternic ata ai de respectarea 0a'atului, au o'servat ns c personalul hangiului era la (el de ocupat ca ntr-o ,i de lucru, i, prin urmare, ei au venit la hangiul i i-au spus$ %>u nu pari s ti c ast,i este un 0a'at de @un 2ou1% ["] C%rciumarul a spus$ %Curai naintea u ilor casei voastre! Eu deja am curat la mine! 3ici este
~ %'9 ~

dovada scutirii mele pe care eu am cumprat-o de la e(, n schim'ul unei o(erte, i nu tre'uie s v (acei griji n continuare pentru mine!% [.] &up aceste cuvinte, vecinii au plecat din nou, iar personalul a tepta caravana ce a traversat deja caravana micul ora ! Cnd au ajuns cu toi mpreun cu cmilele lor, i cu tot (elul de 'unuri n marea curte a (ermei, iar slujitorii hangiului au dat hran su(icient animalelor, un traductor a venit s-i spun hangiului ce (el de alimente ar tre'ui s se pregteasc pentru oamenii de a(aceri venii din =ersia! [/] &ar hangiul a spus$ %Eu cu siguran v voi servi cu ceea ce este n puterea mea, dar tu mi-ai cerut ni te 'uturi i mncruri speciale de care eu, ca un iudeu nu am au,it pn n pre,ent, iar aceste lucruri eu nu le am! &ar putei avea carne a a cum mncm noi, (oarte pur i gustos preparat, pine din gru (in, miere, lapte i 'rn,, precum i pe ti (oarte no'ili din lacul Calileii, care nu este departe de aici!% [4] @a aceste cuvinte traductorul a mers la ai lui i le-a spus cu ce ar putea (i servii n acest han, i au (ost mulumii cu aceasta! [5] Curnd dup aceea, ei au intrat ntr-o a doua, mai mare sal de mese, n ca mesele i un numr su(icient de scaune i 'nci erau deja a e,ate n cea mai 'un ordine! Curnd ei toi au luat loc scaun i au ordonat imediat pine, vin i sare, care au (ost, de asemenea, servite ct mai curnd posi'il! #i ei toi au ludat vinul i pinea, i au recunoscut c
~ %90 ~

niciodat nu au mncat o pine a a 'un, sau au 'ut un vin, a a (in i gustos! [6] @a nceput hangiul nu a neles lauda unanim a multor oameni de a(aceri persane, i mi-a spus$ %&oamne i *nvtorule, acest tip de caravane din ndeprtata ar de diminea a ajuns aici de mai multe ori, i ei toi au gsit totul n 'un ordine, dar eu chiar nu-mi amintesc ca ei s (i ludat pinea mea i vinul meu ntr-un mod a a de e-trem ca de data aceasta! >u, &oamne i *nvtorule, ai (cut, pro'a'il, un nou semn din nou1% [7] *n timp ce Eu eram n compania celor / persoane din India, instruindu-i n multe lucruri, Eu am spus$ %&u-te la maga,ia de pine i la pivnia ta de vinuri i veri(ic-le!% [:] 3tunci hangiul a mers s veri(ice i a gsit n maga,ia de pine i de asemenea, n cram o mare provi,ie, i soia sa a gsit, de asemenea o mare provi,ie n maga,ie i n marele re,ervor de pe te! El s-a ntors, )i-a mulumit cu toat inima lui i apoi a spus$ %&ar &oamne i *nvtorule, ce am (cut pentru tine s merit aceasta, ca tu s m gse ti vrednic acum deja a "-a or pentru a primi o (avoare att de mare1% [18] Eu I-am spus$ %=entru cel care, la (el ca tine, va trata strinii ntotdeauna 'ine, drept, corect i plin de mil, care va lua pe cei sraci, i care nu- i va nchide inima lui i u a pentru nimeni, Eu, de asemenea, nu voi nchide inima )ea! #i inima )ea este adevrata poart de intrare n *mpria
~ %91 ~

Cerurilor, care este viaa ve nic, cea mai deplin (ericit a su(letului! #i eu tiu c tu ai acionat ntotdeauna a a! 0 ti, prin urmare, c Eu, de asemenea, te voi trata a a cum tu vei trata (raii ti, aproapele n 2umele )eu! #i ceea ce este vala'il pentru tine, ca o real promisiune din gura i inima )ea, este, n orice moment de pe =mnt, de asemenea, vala'il pentru toi cei care vor (i n totul la (el ca tine! [11] ?, Eu tiu (oarte 'ine c, n calitate de hangiu al unui han, provi,iile tale au (ost de (oarte multe ori sc,ute i c (emeia ta alt(el virtuoas te-a criticat dur, deoarece, n opinia ei ai (ost prea ie(tin pentru strini i ai (ost prea 'un i prea milostiv (a de cei sraci! &ar tu ai spus$ cel care gnde te i acionea, drept i echita'il cu semenii si nu va (i niciodat prsit de &umne,eu, i rugciunile celui care a (ost cu adevrat milostiv (a de cei sraci vor (i ntotdeauna ascultate i ast(el el va gsi mil! [1"] 9ite, din moment ce acest lucru a (ost modul n care tu ai gndit n inima ta deja de o lung perioad de timp nainte de a ) (i recunoscut personal, i, de asemenea ai acionat n acest (el n (uncie de capacitatea ta, Eu am venit acum la tine deja pentru a "-a oar, i eu (ac pentru >ine ceea ce tu ai (cut pentru mulii ti semenii pentru )ine, pentru c cel care (ace ceva pentru cei sraci, n numele )eu, n timp ce el este, de asemenea este drept i echita'il cu strinii, el a (cut pentru )ine, i eu l voi rsplti deja aici, i de multe ori n cealalt via! #i acum vei
~ %9" ~

nelege cu u urin cine a 'inecuvntat provi,iile tale, att de a'undent, i de ce!% [1.] 3tunci cnd hangiul au,it aceasta din gura )ea, el )i-a mulumit din nou, s-a dus la 'uctrie s-i spun aceasta, de asemenea, soiei sale, care era (oarte ocupat! Ea a venit, de asemenea, imediat la )ine n sal i mi-a mulumit pentru marea mil i compasiune pe care Eu le-am artat-o lor! [1/] #i Eu i-am ,is (emeii$ %>u, de asemenea, s (i de aceea i inim ca i soul tu, atunci de acum nainte vei rmne sntoas n trup i su(let! *n viitor tu nu vei mai avea de su(erit nici o nevoie! &ar acum mergi i continu munca ta!% [14] <emeia )i-a mulumit nc o dat i a mers, apoi repede la 'uctrie, unde a avut nc multe lucruri de (cut! Capitolul 111 #omnul $l vindec' pe conduc'torul comerciant bolnav al oamenilor de a-aceri [1] 3poi, civa persani cu traductorul au venit la noi i a vrut s vor'easc cu hangiul! ["] Crciumarul i-a ntre'at (oarte politicos care era cererea lor! [.] #i traduc'torul a spus$ %&rag prietene, noi am luat deja ca,are aici de cteva ori i noi ntotdeauna te-am gsit un drept, echita'il i, ast(el, de asemenea, un rar prieten al omului! 3cesta este motivul pentru care noi te-am vi,itat, de asemenea, de aceast dat n cltoria noastr de a(aceri spre
~ %9# ~

>ir! 2oi am (ost ntotdeauna mulumii de tine, i, de asemenea, tu niciodat nu vei avea nici un motiv s te plngi de noi! &e data aceasta ns, venind aici, n cltoria noastr, am (ost vi,itat de nenorocirea unei judeci de neptruns a unui ,eu, care va avea re,ultate (oarte proaste pentru a(acerile pe care le (acem aici, de dragul mem'rilor (amiliei noastre de acas! [/] &e i nu am pierdut niciuna dintre comorile i 'unurile noastre pe care noi le-am luat de-a lungul, dar ceea ce este, de (apt, aproape mai ru dect vreun (el de pierdere pe care tocmai am menionato, este (aptul c liderul nostru comercial cel mai important i cel mai 'un i a devenit 'olnav! El deja s-a plns n timpul a cteva ,ile, c din cnd n cnd el este cuprins de dureri neo'i nuite n stomac i de asemenea, la cap! Cnd el nsu i s-a sturat acum cu pinea i vinul tu, el a avut aceste dureri din nou, i de data aceasta alarmant de mult mai grave! E-ist, cumva un doctor aici care ne-ar putea ajuta cu conductorul nostru comercial1 Cu adevrat, el va rspltit ca un rege! &ar dac 'unul om nu poate (i ajutat imediat - a a cum este adesea ca,ul cu aceste tipuri de 'oli -, atunci ne-ar plcea s te ntre'm dac nu am putea ncredina prietenul nostru su(erind n ngrijirea ta aici! #i dac ne vom ntoarce aici, n cteva ,ile, ceea ce tu poi crede mai mult ca sigur, noi v vom rsplti n,ecit pentru tot ceea ce ai avut nevoie pentru tratamentul prietenului nostru!%
~ %9% ~

E0F C%rciumarul a spus$ %&ragi prieteni, voi chiar nu tre'uie s (olosii cuvinte att de multe pentru aceasta, pentru c voi avea grij de toate imediat! &e i e-ist n casa mea acum un &octor cel dinti i cel mai 'un care ar putea vindeca omul 'olnav instantaneu pentru totdeauna, dar de la cei care caut ajutorul @ui El vrea o credin complet, (r nici o ndoial, n con(ormitate cu tradiia noastr iudaic veche! Cu toate acestea, voi credei doar n anumii ,ei ce au (ost inventai de oameni care nu pot ajuta niciodat pe nimeni, i nu n unul, &umne,eul cel viu i adevrat al iudeilor, care este singurul care este atotputernic i care, de asemenea poate i vrea s ajute pe toi cei care i cer @ui! &eci, eu nu tiu dac &octorul menionat din casa mea va dori s ajute prietenul vostru 'olnav!% [5] Braduc'torul a spus$ %=rietene, tu gre e ti (oarte mult despre noi, dac cre,i c noi suntem aceia i adoratori de idoli, ca vechii no tri strmo i din timpul dominaiei 'a'iloniene! 2oi *l tim, de asemenea, singurul &umne,eu adevrat al iudeilor, i ne nchinm @ui n lini te n inima noastr! &oar de dragul aparenelor, pentru lumea oar', noi intrm din cnd n cnd ntr-un templu pgn vechi al idolilor i admirm n el ne'unia greu de imaginat i or'irea oamenilor! &e asemenea, deja de multe ori deja ne-am rugat n lini te n inima noastr la unul, singurul &umne,eu adevrat s lase s vin de asemenea n Eara noastr de la &iminea o lumin adevrat a vieii, pentru c noi am stagnat deja
~ %9( ~

destul de mult timp n cea mai adnc noapte a vieii, pe care noi, desigur, o putem ti doar pentru c avem relaii de a(aceri cu multe naiuni, i, n acest mod, am do'ndit multe adevruri recon(ortante, dar rugciunile noastre au (ost n ,adar! [6] =entru o persoan nscut oar', noaptea personal ve nic, cu siguran nu este o pro'lem, iar ea nu are nici o dorin pentru lumina despre care nu-i tie valoarea sa, dar cel care a (ost capa'il de a o vedea i a devenit apoi nev,tor cu siguran i va lipsi lumina ntr-un mod dureros! #i aceasta este modul n care noi ne simim, de asemenea, din moment ce noi am devenit deja v,tori de mult timp n timp ce noi tre'uie s mergem pe acas ca legai la ochi! [7] =entru c din aceasta voi putei conclu,iona cu siguran c lumina nu este ciudat pentru noi! #i, din moment ce v putei da seama acum c noi persanii suntem, de asemenea, capa'ili s credem n modul vostru - i &octorul vostru care cu siguran l poate ajuta pe prietenul nostru 'olnav, prin credin va gsi nici o vin cu noi B tu cu siguran poi s-I ceri n numele nostru pentru s ai' grij de prietenul nostru!% E9F C%rciumarul a spus$ %3ceasta cu siguran va (i cum mi-ai spus, dar &octorul care este recomandat de mine este un ?m cu un discernmnt minunat! El poate privi n (iina interioar pro(und a oamenilor! El tie chiar gndurile cele mai secrete i
~ %96 ~

tie e-act ce (el de inim i a minte are cineva! &ar El este, de asemenea, att de puternic n voia @ui, c chiar toate elementele i toate puterile naturii tre'uie s se supun acesteia! &ac v place de El n acest (el, n timp ce El posed aceste caliti, Eu cu siguran vreau s vi-l pre,int!% [18] Braduc'torul, a spus$ %Cu ast(el de caliti noi cu toii cu siguran l vom place pe El (oarte mult, i n acela i timp El este a a cum noi ne-am dorit! 3st(el nct ni-@ poi pre,enta nou acum cu att mai reasigurat, (iind sigur c, din punctul de vedere al conduitei noastre bune noi nu avem nici o team de El, i noi vom (ace tot ce vrea El de la noi!% [11] 3cum Eu 1nsumi i-am spus traductorului$ %=rieteni, s scutim hangiul de pro'lema de a v pre,enta vou acel &octor, care poate (ace totul! Eu *nsumi sunt acela, i de dragul vostru am rmas Eu aici, pentru c Eu tiam deja de mult timp n preala'il c voi vei avea nevoie de )ine! Eu am anunat sosirea voastr deja cu 1 or n urm, ast(el nct s gsii provi,ii ast,i la dispo,iie n (uncie de nevoile voastre, pentru c ast,i este chiar un 0a'at de lun nou n care ,i nici un iudeu nu poate (ace nimic (r permisiunea unui preot! [1"] #i a a Eu, de asemenea, tiu c liderul vostru de comer loial i cu e-perien, a (ost ngrijit ntr-un han prost echipat cu deja . ,ile n urm n apropierea Eu(ratului i-a rs(at (oarte mult stomacul lui cu un pe te ru i un vin chiar mai ru, i dac Eu nu a (i tiut acest lucru a a cum Eu l tiu
~ %9, ~

acum, el ar (i murit la scurt timp dup aceea! 2umai puterea i tria )ea, care este complet necunoscut pentru voi pn acum l-au salvat de pn la aceast or i l vor ine sntos i 'ine, dac voi vei crede n )ine i n putere i tria singurului, unic &umne,eu adevrat al iudeilor!% [1.] >raductorul a spus$ %?, minunat &omn n arta i tiina cea mai nalt i cea mai important de pe =mnt! =rin cuvintele >ale, noi am devenit acum complet convin i n inima noastr c cu greu e-ist ceva imposi'il pentru >ine, i, prin urmare, noi, de asemenea, credem cu trie i (r nici o ndoial c >u cu siguran i (r s rate,i l vei ajuta pe prietenul nostru, dac vrei! #i n convingerea noastr recon(ortant c >u l vei ajuta pe prietenul nostru, noi >e rugm cu ama'ilitate s determini n preala'il, pentru noi cu ce dar >e putem plti pentru aceasta!% [1/] Eu am spus$ %3cesta va (i departe de )ine, cci pentru traiul )eu i cel al ucenicilor )ei Eu nu am i niciodat nu voi avea nevoie de nici dar uman !&ar s mergem acum la prietenul vostru 'olnav, apoi vom vedea dac i cum poate (i ajutat!% [14] 3ceasta a (ost cea mai mare dorin a celor . per i, i ei )-au adus la persoana 'olnav care se ,vrcolea ca un vierme pe jumtate clcat n picioare i se tra i se ndoia de durere, i striga dup ajutor sau pentru moarte! [15] Cnd am mers la el, Eu am pus imediat mna )ea dreapt pe stomacul su i crampele teri'ile l~ %9' ~

au prsit pentru totdeauna! 3st(el n acela i moment el a devenit sntos ca niciodat, pentru c deja de la na tere, el a su(erit de un stomac sla', dar acum stomacul lui a (ost de asemenea vindecat de vechea sa sl'iciune, i omul 'olnav a devenit complet sntos! Capitolul 11* ,arcina #omnului c'tre per&i [1] &up ce el s-a ridicat de pe canapeaua lui, (iind acum complet sntos, el a mers (oarte prietenos la )ine i a spus 5cel vindecat67 %?, cel mai minunat &octor de pe ntregul =mnt, n primul rnd mulumirile mele cele mai mari pentru >ine i pentru &umne,eul >u, care a pus o ast(el de putere miraculoas de vindecare n minile >ale cu care >u m-ai eli'erat de durerile mele disperate n totalitate! 3cum cere-mi tot multul meu aur i nc alte o'iecte preioase dect ca o recompens pentru arta i e(ortul >u, i vor (i ale >ale!% ["] Eu am spus$ %Eu nu am nevoie de toate acestea niciodat, pentru c dac aurul ar (i important pentru mine, Eu de asemenea, nu v-a (i putut ajuta! Eu ) uit doar la o inim loial, care-@ iu'e te pe &umne,eu mai presus de toate i pe semenii si, ca pe el nsu i! ?riunde Eu vd acesta, de asemenea, cu un pgn, Eu ajut pe toat lumea care are nevoie de ajutorul meu! 3st(el tu i poi pstra aurul pentru alte scopuri 'une, care sunt plcute lui &umne,eu, i anume pentru dragostea adevrat de aproape! [.] &ar atunci cnd cltore ti, tre'uie s ai grij de
~ %99 ~

pe tii stricai, i s la i numai pe tii pe care tu i-ai v,ut nainte ca (iind nc proaspei i vii i notnd n ap curat, s (ie pregtii pentru tine, pentru c toat carnea stricat, n special cea a pe telui, este duntoare pentru sntatea (i,ic a omului! 3minte te-i acest lucru pentru 'unstarea trupului tu! [/] &ar acum eu v spun altceva pentru voi toi, care este mult mai important dect sntatea complet a trupului vostru, i aceasta este sntatea complet a su(letelor voastre! +oi o putei primi i pstra pentru viaa ve nic, dac voi pstrai cu e-actitate legile pe care unii dintre voi le cunoa tei 'ine, n ciuda (aptului c nu suntei tiai mprejur! 3tunci inima voastr va (i circumcis, ceea ce este n ochii lui &umne,eu la nes(r it mult mai valoros dect tierea mprejur, pe care o tii de la iudei, a cror inim totu i n cea mai mare parte nu este tiat mprejur! [4] *n apro-imativ . ani, socotii de acum, unii din ucenicii mei vor veni, de asemenea la voi, n ara voastr, i ei v vor vesti venirea Degatului lui &umne,eu i dreptatea sa pentru toi oamenii de pe acest =mnt! =rimii-i n locul )eu, i credei cuvintele lor, atunci vei primi prin (aptul acesta lumina, pentru care voi ca cei mai 'uni, tnjii deja de o lung perioad de timp, i anume lumina dup lumina unuia, singurul &umne,eu adevrat i >at al tuturor iudeilor, precum i al tuturor oamenilor de pe acest =mnt, i prin (aptul acesta, de asemenea,
~ (00 ~

viaa ve nic a su(letului vostru! 3cesta este singurul lucru pe care eu l cer de la voi acum, ca rsplat pentru iu'irea pe care Eu i-am dat-o liderului vostru loial! [5] #i cnd, dup cteva ,ile voi vei ajunge n >ir i 0idon, atunci ncercai s-l ntlnii pe vechiul guvernator suprem al ora ului, pe care voi de asemenea, l tii! 0punei-i ce s-a ntmplat cu voi aici i trimitei-i salutrile )ele! 3poi el v va de,vlui multe lucruri despre )ine, pentru c el ) cunoa te pe )ine deja nc din copilria )ea i ) iu'e te mai mult dect viaa lui! [6] +ei ntlni, de asemenea, acolo un tnr minunat! El v va da mult nelepciune nalt, dac i acordai atenie! I3cesta este Da(ael, care a rmas din timp n timp vi,i'il la palatul lui COreniusJ! [7] #i acum (ii (ericii i veseli, i gndii-v la )ine n numele lui Iehova al iudeilor, atunci vei (i scutii de orice neca,, n ce prive te trupul i su(letul vostru!% [:] 3poi Eu am prsit per ii, dup ce ei )i-au promis (oarte sincer c vor respecta tot ceea ce Eu le-am cerut lor n cuvinte iu'itoare, i acest lucru, evident, numai pentru marele 'ene(iciu al vieii lor! [18] >raductorul i cel vindecat ne-au escortat pe )ine i pe hangiu s sala noastr de mese mai mic nostru, i ei )i-a mulumit din nou pentru dragostea i mila, care le-a (ost artat de &umne,eu, dup cum s-au e-primat ei! [11] &ar Eu le-am rspuns$ %&e ce vor'ii aici despre
~ (01 ~

o iu'ire i mil artat vou1 2u tii c numai regii =mntului distri'uie acestea dup cum le place1% [1"] >raductorul a spus$ %?, prieten drag, nu vor'esc despre mila unui rege! Cea mai mare mil a unui rege, pe care el, n arogana lui, o va da din cnd n cnd unui (avorit or' al tronului, nu este nici o pictur de rou, comparativ cu toat marea mil pe care >u ne-ai artat-o! >u, prietene, cu calitatea ta divin e ti mai mult dect toi regii mndrii de pe =mnt, care cred a (i puternici! &eoarece prin cuvntul i voia >a >u poi da napoi sntatea complet a unei persoane 'olnave, dar atunci cnd regii se m'olnvesc, ei nu se pot ajuta singuri, s nu mai vor'im de o alt persoan 'olnav! Ei cu siguran pot rni i ucide, dar a vindeca rnii i chiar s tre,easc morii la via din nou, aceasta, ei nu pot (ace! 3cesta este motivul pentru care cea mai mare mil a unui rege pentru o persoan nu are valoare de a (i menionat n comparaie cu aceast mil adevrat pe care >u ne-ai artat-o, pentru c mila >a a mers mpreun cu dragostea i compasiunea >a adevrat, dar mila unui rege este precedat, de o'icei, de cea mai mare mndrie i de dispreul interior pentru omenirea srac! +ai de cel care a primit o mil mare de la un rege, pentru c dac el, apoi nu se va tr ntotdeauna naintea regelui ca un vierme asculttor, mila lui va deveni cea mai mare nenorocire a sa! &e aceea noi nu am dorit niciodat mila unui rege, dar de la >ine noi >e rugm s nu ne prse ti cu mila >a adevrat!%
~ (0" ~

[1.] Eu am spus$ %&ac acesta este sentimentul din inima ta, atunci, de asemenea mila )ea pe care tu ai recunoscut-o niciodat nu va mai (i vreodat desprit de tine! Cine st n dragostea )ea prin dragostea lui, n el va (i, de asemenea dragostea )ea prin dragostea lui pentru )ine, i ast(el i mila )ea care const doar din dragostea )ea!% [1/] Cei " mi-au mulumit nc o dat pentru aceast promisiune, s-au plecat pro(und naintea )ea i au mers napoi pe deplin ncurajai la tovar ii lor, care au (ost (oarte uimii de arta )ea de vindecare! Capitolul 11. #omnul p'r'se&te 4ana [1] 3tunci cnd cei " li s-au alturat, ei au vor'it mult despre )ine i-au dat prerea lor, dar ceea ce a (ost cel mai i,'itor pentru unul dintre ei a (ost lipsa )ea de egoism! ["] #i traductorul a spus$ %=rieteni, cel ce poate (ace totul ca acel &octor minunat, nu are nevoie de comorile lumii, din moment ce El posed prin calitile 0ale divine comori nes(r it cu mult mai no'ile! #i acesta a (ost o 'ine-cunoscut calitate tipic a tuturor oamenilor cu adevrat mari i nelepi de pe =mnt c ei dispreuiesc 'unurile perisa'ile ale acestei lumi! 3 a c noi nu ar tre'ui s (im surprin i aici, atunci cnd acest ?m de asemenea, nu are nici o iu'ire pentru comorile acestei lumi! Eu, de asemenea, nu a avea dac a poseda calitile sale cu adevrat divine! Cu toate acestea, hangiu nostru, care, de (apt, a (ost
~ (0# ~

ntotdeauna (oarte 'un i corect - i, n primul rnd, datorit lui am putut s ajungem s-l cunoa tem pe doctorul minunat - ar tre'ui s (ie rspltit de noi n locul acelui &octor, care e-trem de altruist!% [.] Ei au (ost toi de acord cu aceasta, i au determinat o cantitate de 18 de pound de aur i 188 de pound de argint peste suma de tratament normal, i anume mone,i de argint " pe persoan, inclusiv serviciul a personalului i al animalelor de povar! [/] Caravana rmas doar pn dup amia, i i-a continuat apoi cltoria ntr-o stare de spirit vesel i plin de cele mai 'une a teptri pentru locurile n care ei aveau de (cut a(aceri! [4] Eu i-am spus hangiului$ %3m stat cu tine de ceva timp acum, ceea ce a (ost roditor pentru )ine i pentru tine! *n locul )eu, tu vei (i mult 'inecuvntat de ctre persani! &e aceea, aminte te-i, de asemenea, n 2umele )eu de cei care sunt cu adevrat sraci, a a cum ai (cut ntotdeauna (r mijloace pmnte ti speciale, atunci 'inecuvntarea mea nu te va prsi! [5] Cnd preoii locali te vor ntre'a, dup apusul soarelui ce (el de persoane ai primit, poi meniona numele )eu, i cnd v vor ntre'a ce am spus Eu i ce am (cut, atunci spune-le$ %2imic, dar lucruri 'une!% Cnd ei i vor pune mai multe ntre'ri, atunci nu intru n detalii, deoarece acest tip de oameni adulteri nu merit s ai' parte n *mpria lui &umne,eu! =strea, acestea pentru tine, pentru
~ (0% ~

casa ta i pentru cei sraci cu spiritul! Cu o oportunitate 'un, tu le poi proclama Evanghelia, pe care Eu i-am ncredinat-o, atunci n acest mod tu vei hrni per(ect n 2umele )eu pe cei care sunt (lmn,i, potoli setea celor nsetai, m'rca pe cei goi i eli'era pe cei care sunt nchi i, prin care tu vei gsi mai tr,iu, n cealalt via n *mpria )ea, o mare rsplat! [6] &ar Eu voi pleca acum imediat cu ucenicii )ei! 3 a c nu pregti o mas de prn, pentru noi! 2u spune persanilor imediat ce Eu am plecat, dar cnd te vor ntre'a despre )ine, spune-le c Eu am plecat n alt parte pentru a vindeca oamenii 'olnavi! *ncotro, aceasta tu nu poi s le spui, pentru c Eu, de asemenea, nu i voi spune pentru c Eu am motivele )ele pentru aceasta! 3cum ( ceea ce Ei-am spus! Eu voi rmne activ cu tine, cu 'inecuvntarea )ea complet, precum i cu toi cei care acionea, n con(ormitate cu nvtura )ea, care cred n )ine i care iu'esc pe >atl care este n )ine mai presus de toate!% [7] &up ce am spus aceasta hangiului, el a vrut s cheme ntreaga sa (amilie pentru a primi 'inecuvntarea )ea i s-)i mulumeasc pentru vindecare! [:] &ar Eu nu am permis aceasta i am spus$ %Cum o dat ntregului popor din Israel a (ost 'inecuvntat prin 3vraam, tot a a este i (amilia ta binecuvntat prin tine! 3 adar, las aceasta! 3r provoca doar sen,aie inutil!%
~ (0( ~

[18] 3tunci cnd hangiul au,it ce am spus Eu, el a (ost complet mulumit, )i-a mulumit nc o dat pentru tot, i Eu am dat ucenicilor un semn s plece! [11] <oarte lini tii noi am ie it imediat a(ara printr-o u din spate, ast(el nct s nu provocm o sen,aie, i am cltorit repede pe o crare spre Fis! Capitolul 11/ #>M<+L 1< 4 , L9 L9C+L # < ;9L LEE9. #omnul $l $nt%lne&te pe (hilopold [1] Cnd noi am prsit Fana era nc o or i jumtate nainte de prn,, i pentru c noi din cnd n cnd am (olosit modul nostru de a cltori rapid am ajuns e-act la amia,, la lacul Calileii, nu prea departe marea vam, n care )atei al nostru a (ost nainte un scri' n serviciul romanilor! &e acolo, de asemenea, nu era prea departe de Fis, i, dup cum se tie, era acolo de asemenea vam mare! ["] Cnd noi am ajuns la lac, ne-am a e,at jos, neam odihnit timp de o or i ne-am uitat la valurile care se mi cau puternic! #i ucenicii au vrut s mearg la pescuit! [.] (etru a ,is$ %=cat c nu avem nici o plas acum! 3lt(el am putea (ace rapid o captur 'un!% [/] Eu am spus$ %+oi nu v gndii la 0a'at ast,i1 Cel, care este (lmnd poate pescui ntr-o ,i de 0a'at, dac cu o ,i nainte el nu a (ost n msur s do'ndeasc o provi,ie, dar dac nu este necesar, (iecare iudeu tre'uie s pstre,e vechea lege, ast(el nct cei mici s nu-i (ac o o(ens! [4] 3 (ace 'ine, de asemenea, ntr-o ,i de 0a'at,
~ (06 ~

aceasta este nvtura i voia )ea, dar s prin,i pe te n lac ntr-o ,i de 0a'at, (r necesitate, nu este corect, nici con(orm legii, nici n con(ormitate cu nvtura )ea! 3 adar, lsai dorina voastr pentru pescuit! Eu v-am (cut pescari de oameni, i atunci cnd timpul vostru va veni n curnd, voi, de asemenea v putea s lucrai n ,ilele de 0a'at!% [5] *n timp ce eu vor'eam a a, civa grecii au venit care se uitau la noi de la o anumit distan! Ei au ghicit ntre ei cine eram noi! [6] +nii dintre ei au spus$ %3ce tia sunt pescari iudei care i sr'toresc a,i 0a'atul lor!% [7] &ar al)ii au spus$ %Ei, de asemenea ar putea (i greci, pentru noi, de asemenea putem vedea greci printre ei care nu tre'uie s sr'toreasc 0a'atul iudeilor dac ei nu doresc s (ac acest lucru di voina lor li'er!% [:] 3poi ei au prins curaj i au venit la noi! [18] Cnd ei au venit aproape de noi, unul dintre ei ne-a ntre'at de o dat$ %Ce (acei de (apt aici, ntr-o ,i de 0a'at n care cei mai muli iudei, sunt de o'icei reunii ntr-o sinagog sau alta1 0au poate suntei, greci1 3tunci de ce sunt mai muli dintre voi care poart haine iudaice1% [11] Eu am spus$ %>oate acest lucruri nu sunt o preocupare pentru voi, pentru c voi nu suntei nc copi pentru a au,i de la )ine cuvintele vieii, i ast(el Eu nu voi vor'i mult cu voi! [1"] +oi suntei slujitori ai lui Fisjona I&e aici mai departe, @or'er scrie %Fisjona% i nu mai scrie
~ (0, ~

%Fisjonah%J din Fis! )ergei, prin urmare, naintea noastr n Fis i spunei-i lui Fisjona c &omnul cu ucenicii 0i va veni la el! 3tunci Fisjona v va spune cu siguran cine suntem! =utei pleca acum, i nu ne mai deranjai, n odihna i meditaia noastr!% [1.] 3poi grecii s-au speriat, ne-au lsat repede i au continuat drumul lor n gra'! [1/] Cnd ei au ie it din vederea noastr, noi, de asemenea, ne-am ridicat i am mers mai departe dea lungul rmului! &up apro-imativ " ore noi am ajuns n apropiere de satul Fis! 3cum noi am prsit rmul i am mers pe drumul mare pe care, la o anumit distan de noi, mergea un om care era (ost ntr-o gndire pro(und! El nu a o'servat, de loc c noi ne apropiam de el i i-a continuat mersul lui! 2umai dup ce Eu am ajuns (oarte aproape de el, s-a uitat n jurul lui i era considera'il de speriat cnd a o'servat c noi, care eram muli, eram att de aproape de el! [14] Eu nsumi )-am adresat @ui i i-am ,is$ %=hilopold, nu ) recuno ti1 #i, nc de dimineaa devreme tu nu te-ai gndit la nimic altceva dect la )ine n inima ta!% [15] 3cum =hilopold s-a uitat la )ine (oarte surprins, iar de (ericire )-a m'ri at! @a nceput, el a'ia putea vor'i, dar dragostea i prietenia )ea i-a dat imediat curajul necesar, i am vor'it timp de o or ntre noi despre multe lucruri! 9cenicii s-au 'ucurat (oarte mult despre aceasta, i atunci cnd =hilopold acum complet (ericit i-a ntre'at pe ei despre
~ (0' ~

lucrurile pe care Eu le-am spus, ei i-au dat o mrturie adevrat! [16] 2oi am rmas mai mult de 1 or pe locul unde Eu l-am tre,it pe =hilopold din visul lui! El a venit cu ntre'ri noi n mod continuu noi s ) ntre'e, la care Eu cu 'ucurie i-am rspuns! #i noi am (i stat mai mult n acel loc, dac prietenul Fisjona, care a primit mesajul de la greci despre venirea )ea, nu sar (i gr'it la )ine cu 'raele deschise, cu civa din prietenii lui! [17] Este evident c Eu l-am (cut pe Fisjona (oarte (ericit cu acea vi,ita nea teptat, i, ast(el, nu este necesar s se dea o descriere mai detaliat a aceasta! =e scurt, am plecat la (aa locului i am mers (oarte veseli i (ericii la casa mare a prietenului nostru, n timp ce era nc mai mult de 1 or nainte de apus, i Fisjona a poruncit slujitorilor lui imediat s se ngrijeasc de o mas de sear e-celent! [1:] *n acest timp, de asemenea, mama trupului meu tria n Fis, mpreun cu Noel, un (iu al lui Iosi(, ntr-o cas pe care Fisjona a aranjat-o pentru ea! #i Fisjona )-a ntre'at dac el a tre'uit s o in(orme,e de pre,ena )ea! ["8] &ar Eu i-am spus$ %@as aceasta pentru moment, pentru Eu *nsumi voi merge la ea n seara aceasta, cu tine i cu Ioan i Iacov, i o vom aduce, mpreun cu prietenii ei n acest loc pentru masa de sear! &ar, pentru moment, s ni se aduc ceva pine i vin, pentru c discipolii mei sunt deja
~ (09 ~

n(ometai i nsetai!% ["1] 3cest lucru a (ost (cut imediat i noi ne-am ntrit n timp ce Eu an descris multe dintre cltoriile )ele i a re,ultatele lor! [""] Fisjona, prietenul su i, de asemenea, copiii si au (ost (oarte surprin i de ceea ce s-a reali,at n cltoriile mele! [".] (hilopold al nostru a spus n permanen$ %&a, mare este &omnul, @eul lui Iuda, i plin de slav este numele @ui! 2umai &omnul poate (ace ast(el de lucruri! 3devrul din Ceruri din gura >a, proclamat la oamenilor i dovedit prin minuni, care sunt posi'ile doar lui &umne,eu, poate converti 'ine pietrele i s le (ac s vad!% ["/] Ei toi au ludat declaraia lui =hilopold, i 4isjona a ,is ucenicilor )ei, care de asemenea ludau (oarte mult cuvintele lui =hilopold$ %&a, dragi prieteni, =hilopold este nvtorul nostru, al tuturor! El a (cut multe lucruri clare pentru noi, care nou ne preau un mister, n ciuda tuturor lucrurilor pe care noi n ine le-am au,it i le-am v,ut! &e aceea, el este, de asemenea, prietenul nostru cel mai iu'it i cel mai onorat, i va (i ntotdeauna!% ["4] Eu !am spus7 %3cesta este i motivul pentru care eu vi l-am dat vou i l-am luminat, i voi vei (ace 'ine dac, n numele )eu, l vei ine pe acest om nelept din Fane n 0amaria! *n viitor el va (i n continuare capa'il de a e(ectua lucruri mai mari dect pn acum!% ["5] *n cursul acestor conversaii, (etru a =is ctre
~ (10 ~

)ine$ %&oamne, noi cnd am prsit Fana ast,i, >u mai nti ai 'inecuvntat persanii i, de asemenea, hangiul i toat casa lui n cuvnt i (apt, dar, cel puin n e-terior, >u preai s-i (i uitat pe cei / indoiudei, de i ei au (cut o cltorie lung pentru >ine!% ["6] Eu am spus$ %&e ce te preocup aceasta1 Cnd noi am plecat, ei nu erau pre,eni, deoarece au plecat s vi,ite,e sinagoga! &ar totu i, Eu ct se poate de minunat le-am o(erit aceasta! Ei au prsit Fana ast,i, dup masa de prn, i vor ajunge aici, ntr-o 1 or, iar apoi presupusa ta nepsare ar putea (i nc corectat! =rin urmare, poi (i complet lini tit! *n plus, n ceea ce prive te ntoarcerea lor, ei au (ost mai mult dect su(icient aprovi,ionai cu toate de hangiu i de per i! #i toate acestea prin grija )ea ascuns, i aceasta este mult mai valoros dect un rmas 'un e-terior!% ["7] =etru a (ost mulumit cu aceasta, i toi s-au 'ucurat c, de asemenea, vor putea vedea acea (amilie in Fis, vor'i cu ei i s-i trate,e 'ine! [":] Fisjona chiar a vrut imediat s trimit soli la ei i )-a rugat s-i descriu cum artau! 3ceasta eu iam spus, mpreun cu o'servaia c ei vor veni pe / catri care le-au (ost dai acestora de ctre hangiu pentru a le (ace cltoria lor spre cas mai u oar! [.8] Cu aceast descriere, Fisjona a trimis " soli pe calea pe care i-am artat-o, pentru a-i ntlni, mpreun cu instruciunea c nu vor accepta nici o plat ta-ei de vam de la aceast (amilie! Imediat mesagerii au plecat pe drumul indicat pentru a-i
~ (11 ~

ntlni pe cei /, care, dup o or au sosit n condiii de siguran i snto i n Fis, lucru de care Fisjona, =hilopold, ucenicii )ei i de asemenea, toi ceilali prieteni ai lui Fisjona s-au 'ucurat (oarte mult! Capitolul 110 Kara de indo!iudeilor [1] Cei / au venit la noi n sala mare, i atunci cnd )-au v,ut, ei imediat a c,ut la picioarele )ele de 'ucurie i iu'ire, i )i-au mulumit cu lacrimi n ochi pentru toate 'inecuvntrile mari i (aptele 'une pe care le-a dat dragostea )ea pentru ei! &ar Eu le-am spus s se ridice i s ia loc la masa noastr i s se ntreasc cu pine i vin, ceea ce ei, de asemenea au (cut! ["] Fisjona i =hilopold al nostru s-au in(ormat de ndat cu privire la patria lor, i au ntre'at cum ar putea ajunge acolo! [.] G'rbatul a spus (oarte prietenos$ %Eara noastr este (oarte departe de aici i voi ai cuta-o n ,adar, pentru c nainte de a putea ajunge la acei muni (oarte mari tre'uie s traversai o mulime de ali muni mari, datorit a / mari ruri pe care tre'uie s le lsai n urma voastr, cu scopul de a ajunge la acei muni care cu adevrat nconjoar ara noastr mare n toate prile, att de mult nct nici un vultur nu poate merge peste vr(urile munilor care se nal mai sus de toi norii! 3i putea, de asemenea s v apropiai de munii din ara noastr trecnd prin ,onele joase dac nu ar e-ista ruri, peste care oamenii nc nu au construit poduri, i
~ (1" ~

anume nu peste ultimele .! 2umai Eu(ratul are un (el de pod n locul n care acesta este nc ngust, dar celelalte ruri nu vor avea, pro'a'il, nici unul! Cel puin, noi nu tim de nici unul B de asemenea i pentru c noi nu am e-plorat cursul rurilor prea departe! 3poi, cnd ai ajuns la un ast(el de ru, ar tre'ui s-l urmai pentru o lung perioad de timp, pn aproape la sursa acestuia, n scopul de a trece peste el! #i aceasta, prietenii mei, (ace drumul rii noastre di(icil i lung i este nevoie de o mulime de timp! [/] #i dac voi n cele din urm, dup multe neca,uri i discon(ort, v apropiai de ara noastr, atunci voi nc mai putei rtci n jurul valorii timp de 1 an, sau nc mult mai mult timp, n timp ce nc nu se poate gsi o intrare! 2umai &omnul tie aceasta, i cel cruia 0piritul &omnului vrea s-i de,vluie! #i ast(el, nimeni nu a (ost n msur s ne descopere pn acum, indi(erent de ct de muli oameni pot e-ista pe marele =mnt! #i aceasta datorit proteciei lui Iehova! Cu toate acestea, dac noi vrem, noi n ine putem merge la oamenii care triesc n ,onele joase, de asemenea, pentru ca din cnd n cnd s (acem schim' cu ei! &ar ei nu pot veni la noi, cu e-cepia ca,ului n care noi n ine iam lua la noi, ceea ce noi nu (acem i nu vom (ace niciodat! [4] #i ast(el, ara noastr este de asemenea un secret pe =mnt, i >u, &oamne i 0tpne, l vei proteja, de asemenea cu mil de acum nainte, n
~ (1# ~

a a (el nct s nu (ie descoperit vreodat de nici unul dintre toi du manii (r de &umne,eu, iar noi nu vom ovi niciodat n credina noastr din cele mai vechi timpuri!% [5] Eu am spus$ %=strai iu'irea )ea, atunci aceasta v va ine pe voi i ara voastr! &ar, ast(el nct voi s tii, de asemenea, n ce (el de ar locuii, Eu v voi spune! &eci, ascultai-)! [6] Iat, ara voastr este vechiul Eden unde 3dam i Eva au (ost creai, dar pe care au tre'uit s-l prseasc, dup pcat, i pn cnd voi ai venit acolo, nu a (ost niciodat descoperit sau locuit de o (iin uman! #i ast(el nu va (i, de asemenea descoperite n viitor, de nimeni, dac vei persevera n dragostea )ea!% [7] &up e-plicaia )ea, a e-istat o adevrat 'ucurie, iar cei / au nceput s plng din 'ucurie pur! [:] &ar Eu i-am calmat i am ,is$ %2u v imaginai nimic din cau,a aceasta, pentru c solul este sol, i pmntul rmne pmnt! &e acum ncolo, nu va mai (i Eden pmntesc, ci doar un Eden n inima omului! =rin urmare, voi toi, strduii-v doar pentru (aptul acesta, i protejai-v mpotriva du manului al crui nume este %mentalitatea lumeasc%, pentru c acesta este sursa tuturor viciilor i al declinului ntregii (ericiri umane!% [18] Ei toi au (ost de acord cu mine i au ludat nelepciunea lui &umne,eu din )ine!
~ (1% ~

Capitolul 112 Masa plin' de bucurie cu 4isjona [1] 3poi Eu i-am spus lui Fisjona$ %=rietene, acum noi vom merge la )aria! <ie ca cei pe care i-am menionat mai devreme s mearg cu noi! ["] 2oi ne-am ridicat i am mers la )aria! [.] Cnd noi am ajuns la ea, ea a (ost (oarte (ericit! Cu toate acestea, ea nu a putut ocoli s menione,e nevoia ei despre un mare neca, i despre grijile mari, pe care de multe ori ea le-a avut de ndurat din cau,a )ea! [/] Eu am lini tit-o i i-am spus$ %&ac tu ti deja de la concepia )ea de ce am venit Eu n trup, prin trupul tu n aceast lume, atunci cum mai poi nc s i (aci griji n continuare dac Eu (ac voia >atlui care este n Ceruri1 &ar vino cu noi acum, cu toi cei care sunt cu tine! *n casa prietenului nostru, vei au,i multe lucruri despre ceea ce am (cut Eu printre oameni!% [4] 3tunci )aria s-a ridicat, mpreun cu prietenii ei i Noel, iar ea )-a urmat, nsoit de Iacov i Ioan pe care ea i-a ntre'at tot (elul de lucruri pe drum, care i-au o(erit in(ormaiile cele mai recon(ortante! [5] 3cum noi am intrat n casa lui Fisjona, n care ntre timp sala mare de mese mare, i n ea marea mas, au (ost decorate rege te, i toi au (ost surprin i c personalul lui Fisjona a (ost capa'ili s (ac acest lucru ntr-un timp a a scurt! [6] Maria a (ost deose'it de mulumit de (aptul acesta, i ea )-a ntre'at$ %<iule, cum i place aceast atenie special a lui Fisjona prietenul
~ (1( ~

nostru drag1% [7] Eu i-am spus7 %Eu simt o mare 'ucurie doar pentru inima lui, care este pur, 'un i no'il, iar strlucirea aurului, argintului i a pietrelor preioase nu are nici o valoare pentru )ine! &ar, pentru c i (ace plcere acestui prieten al )eu s ) onore,e n acest mod, 'ucuria lui de asemenea nu ar tre'ui s i (ie luat!% [:] )aria a (ost complet de acord cu aceste cuvinte ale )ele! )ncarea i vinul deja ne a teptau pe mas, i ast(el noi ne-am a e,at ntr-o stare 'un ordine la mas i am mncat i am 'ut! [18] )aria era a e,at la dreapta )ea i la stnga )ea Noel! &irect la partea dreapt a )ariei sttea Fisjona, =hilopold, Iacov i Ioan, i la stnga )ea cei / indo-iudei! &up ace tia stteau prieteni lui Fisjona i prietenii )ariei, i apoi toi ucenicii )ei! #i ast(el, dup cum am spus deja, marea mas era a e,at n cea mai 'un ordine! [11] *n primul rnd erau pe tii no'ili din lacul Calileii 'ine pregtii din care Eu am mncat civa, precum i )aria, care era e-perimentat n pregtirea pe telui i a ludat e-trem 'una pregtire a pe tilor! &ar erau i ni te pui prjii, " miei gra i i un viel complet, 'ine pregtii pu i pe mas, i (ructe din tipul cel mai 'un, de care ucenicii i, de asemenea, ali invitai ntr-adevr s-au 'ucurat! &ar Eu am ales doar pe tii, de i )aria a gndit c ar (i tre'uit s gust un pic din toate! [1"] &ar Eu i-am spus$ %>oat lumea ar tre'ui s
~ (16 ~

mnnce tot ceea ce stomacul lui are nevoie! Eu *nsumi )-am sturat cu pe ti, iar trupul )eu nu are nevoie de mai mult n aceast lume! &ar nu-)i acorda atenie )ie, i mnnc tot ceea ce este gustos pentru tine!% [1.] 3tunci )aria a luat din nou un pe te cu )ine i l-am mncat cu pine i ni te vin! Cei / strini s-au 'ucurat cu adevrat de gustul a toate, precum i ucenicii )ei! 2umai ucenicii lui Ioan care au cltorit cu )ine a (cut la (el ca )ine! [1/] *n cele din urm Fisjona nsu i )i-a spus$ %&oamne i *nvtorule, de ce >u iei de (apt de asemenea, ceva din celelalte alimente1 >u tii c tot ce am eu este proaspt, curat i pregtit e-celent!% [14] Eu I-am spus7 %&ragul )eu prieten, nu i (ace griji despre )ine! Este su(icient c Eu am grij de voi toi i de veghe,! <ii 'ucuros acum, din moment ce Eu nc merg vi,i'il printre voi! *n curnd va veni timpul cnd Eu voi (i n mijlocul vostru, doar n spiritul credinei i iu'iri i atunci voi nu vei mai (i a a de veseli i (ericii pe acest pmnt i va tre'ui s ndurai multe lucruri din cau,a numelui )eu! 3cum toat *mpria lui &umne,eu este n )ine i cu voi, dar atunci voi va tre'ui s o cutai, s o gsii i s o pstrai n voi n iv! &eci, (ii (ericii i veseli! Eu am mncat doar pe ti acum, deoarece ace tia sunt mai presus de toate similari omenirii pre,ente n ceea ce prive te discernmntul lor! *n )ine ei tre'uie s vin la via, la viaa spiritual i la lumina ei!%
~ (1, ~

[15] +nul dintre prietenii de 4isjona a spus$ %&ar &oamne i *nvtorule, cum pot (i pe tii comparai cu oamenii1 Eu presupun c un pe te este i rmne cel mai prost dintre toate animalele! 9n vierme care se tr te prin pmnt pare deja s ai' inteligen mai mult dect pe tele cel mai no'il!% [16] Eu am spus$ %&e i tu nu gre e ti complet n aceasta, dar totu i, oamenii sunt n cea mai mare parte acum mai pro ti dect pe tii n ap! [17] &ac dorii s avei o captur a'undent acum, atunci vei pescui noaptea la lumina torelor! &in aceasta voi putei conclu,iona - cel puin din punct de vedere natural - c pe tii cu siguran nu evit lumina, deoarece acestea se adun n cantiti mari n loculul n care ace tia percep o lumin! [1:] Eu sunt @umina ntregii luminii i Eu sunt viaa ntregii viei! &ar privii acum la oameni, atunci vei (i surprin i de numrul mic al celor care noat spre )ine cu credin i dragoste, n apa mentalitii lor lume ti i se las s (ie capturai de )ine n *mpria lui &umne,eu! &e aceea Eu compar numai acei oameni puini cu pe tii - mncarea )ea pre(erat - Cine ) recunoa te ca adevrata @umin a lumii i ca 0oarele Cerului, noat spre )ine i se las s (ie capturat pentru viaa ve nic! 3i neles aceast imagine1% ["8] (rietenul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, acum eu neleg aceasta, i >u (aci mereu lucruri n con(ormitate cu ordinea >a neschim'at, ceea ce este, de asemenea, o evanghelie pentru toat lumea
~ (1' ~

care are mai mult posi'ilitatea de a >e e-amina dect avem noi! &ar, totu i, un puternic spirit tre,it este cu siguran necesar pentru a nelege o ast(el de Evanghelie!% ["1] Eu i-am spus7 %>otul se poate u or i cu siguran reali,a dac mijloacele potrivite sunt la ndemn, i care sunt, de asemenea, (olosite n mod corect! 3st(el, de asemenea, omul poate rapid i u or tre,i complet spiritul din el, dac el are mijloacele corecte pentru aceasta, i pe care le va (olosi, de asemenea, n mod corect! #i acest mod corect chiar este iu'irea adevrat, pur i activ pentru &umne,eu i, prin urmare, de asemenea, pentru aproapele! [""] Cu toate acestea, cel care vrea s-@ iu'easc pe &umne,eu, tre'uie mai nti s cread c este un &umne,eu care e-ist, care, din moment ce El *nsu i este &ragostea complet, este temelia ve nic, iniial a tuturor lucrurilor din ntregul in(init! [".] Cum poate omul ajunge la o ast(el de credin1 Cea mai sigur cale este prin intermediul revelaiei, prin ascultarea cuvntul lui &umne,eu i prin cunoa terea voinei Iu'irii ve nice! ["/] &ac omul vrea s cunoasc acea voin, el tre'uie s (ac ntreaga lui voin complet su'ordonat voinei iu'irii ve nice i celei mai mari nelepciuni din &umne,eu i tre'uie s permit s (ie digerat de voina lui &umne,eu ca o mas 'ine pregtit, la (el ca ace ti pe ti! 3poi, el va (i complet ptruns de 0piritul lui &umne,eu, i din (aptul acesta
~ (19 ~

el va aprea ca o nou (iin creat pentru viaa ve nic! ["4] ?ricine reali,ea, aceasta pentru sine, tre,e te n el, prin (olosirea mijloacelor potrivite n mod corect, spiritul vieii i nelepciunii, i apoi el va gsi de asemenea, o evanghelie 'ine neleas n natura =mntului i a tuturor creaturilor pe el, precum i n lun, soare i stele! ["5] &ac tu prietene, vrei s (ie complet tre,it n spirit, atunci urmea, s(atul )eu! 3tunci, curnd tot ceea ce pare acum nc ngrijortor i n unele locuri ndoielnic pentru tine, va deveni clar!% ["6] 3tunci Maria a ,is$ %<iul meu, ce mare nvtur ai dat >u deja oamenilor din inuturile e-terne, dar >u totu i ai gndit puine despre oamenii de acas de aici!% ["7] Eu am spus$ %)aria, nu a (ost Eu printre voi, oamenii de acas nc din copilrie )ea pn la .8 de ani1 2u v-am nvat Eu (oarte des despre )ine, con(irmnd de asemenea, cuvintele )ele, cu tot (elul de semne1 2u am venit Eu de asemenea, n 2a,aret mai tr,iu, i nu am nvat Eu acolo i nu am (cut semne1 &ar ce au spus oamenii or'i de acas i din jurul 2a,aretului1 [":] 9ite, au ,is ei$ %&e unde are El are o ast(el de nelepciune1 Cu siguran, acesta este (iul tmplarului pe care noi *l tim! Cum poate un pro(et s vin din el1% [.8] #i, ve,i, pentru c acesta este modul n care oamenii de acas au gndit despre )ine, )-au
~ ("0 ~

judecat i de asemenea nu )-au cre,ut Eu nu am stat acolo, cu oamenii de acas, ci am mers n prile strine! =entru c aceasta este ceea ce Eu am spus la acea vreme, i Eu nc o spun din nou$ un pro(et nu este niciodat mai puin apreciat dect n patria lui, i cu att mai puin n locul unde i-a petrecut copilria! [.1] &ar, printre acei oameni de acas care au cre,ut n )ine, ei nc sunt cu )ine, i vor rmne, de asemenea, cu )ine peste tot! &ar n 2a,aret Eu *nsumi nu voi mai nva sau e(ectua semne! 9cenicii )ei vor (ace acest lucru mai tr,iu, n numele )eu! [."] Cu toate acestea, pentru voi, Eu am avut deja grij, pentru acest timp i pentru eternitate! Cnd Eu m voi ntoarce de unde am venit, voi pregti o cas pentru voi toi, n care ve nic nu vei mai (i chinuii de griji inutile sau stres, pentru c unde voi (i eu, acolo, vei (i voi cu )ine - dac nu v lsai prin i de lume!% [..] @a aceste cuvinte ale )ele, )aria nu a mai spus nimic, dar ci a pstrat n inima ei! Capitolul 118 ,lujitorii templului din erusalim $n c'utarea #omnului [1] 3poi un slujitor a intrat n sal i i-a spus lui Fisjona$ %Civa slujitori ai templului din Ierusalim au ajuns aici i ei cere ca,are! Ce tre'uie s (acem1% ["] 3tunci cnd 4isjona al nostru a au,it aceasta, el a (ost ostil i a spus$ %3h, nu e ti niciodat n pace, ,i sau noapte, din cau,a acestor oameni care sunt
~ ("1 ~

e-trem de deranjani pentru mine! Ei nu au nimic altceva de (cut dect s cltoreasc dintr-un loc n altul pentru a deranja oamenii cu mndria lor, ncrederea lor e-agerat i prin lcomia lor insaia'il, de multe ori ntr-un mod greu de suportat! &oamne i *nvtorule nu ai >u o (urtun teri'il, care poate alunga ace ti oaspei enervani ntr-un alt loc1% [.] Eu i-am spus$ %2u i (ace griji cu privire la acei 4 slujitori ai templului, i i poi g,dui! &ac doresc s vin aici la noi, atunci nu i re(u,a, pentru c Eu, i noi toi, nu ne temem de ei! &-le ceea ce i vor cere, ast(el nct ace tia s nu ai' nici un motiv s vor'easc de ru de noi! Ei nu ) cunosc, i noi vom discuta n curnd cteva lucruri cu ei despre )ine! Ei tre'uie s aud adevrul!% [/] 3tunci cnd Fisjona a au,it ce-am spus, el a devenit mai dispus i i-a spus slujitorului s-i lase nuntru, s le dea de ca,are i s-i serveasc n (uncie de dorina lor! [4] 3tunci slujitorul a ie it a(ar i a le-a spus ceea ce i-a spus stpnul su! [5] 3u,ind asta, slujitorii templului au devenit morocno i i au ntre'at slujitorul ce (el de lucru important lucru avea hangiul de (cut n casa pentru a uita ceea ce el datora preoilor lui &umne,eu! [6] ,lujitorul a spus$ %E-ist deja un numr considera'il de oaspei n han, printre care sunt greci, iar hangiul tre'uie s dea cinstea celor care au venit primii, i el nu i putea a tepta pe cei care nu
~ ("" ~

tia dac vor veni! =e scurt, din moment ce hangiul este un cetean roman nu (ace nici o di(eren ntre clieni! Cel cruia nu-i place aceasta, poate cuta un alt han! &ar, dac voi dorii s stai aici, vei (i n mod re,ona'il servii n (uncie de nevoile voastre!% [7] 3tunci un -ariseu a spus (oarte morocnos$ %Aine, 'ine, simpati,ant al romanilor i slujitor al stpnului tu roman al unui han-vam, doar du-ne n marea camer de oaspei!% [:] 3tunci slujitorul i-a adus la noi n marea camer de oaspei, unde o mas a (ost a e,at pentru ei, n cealalt parte a camerei! [18] Cnd au intrat n camera de oaspei, Fisjona s-a ridicat oricum, i-a salutat i i-a adus la masa care a (ost a e,at pentru ei! [11] &up ce s-au a e,at ei l-au ntre'at pe prietenul nostru, cine eram noi de (apt! [1"] 4isjona a spus$ %Eu (ac munc de poliie roman aici! Este su(icient pentru mine s cunosc oaspeii, iar n ceea ce-i prive te pe romani eu tre'uie s garante, onestitatea lor! &ar, dac dorii s (acei cuno tin cu ace ti oaspei 'uni ai mei, atunci ndreptai-v spre ei!% [1.] Cnd slujitorii templului au au,it un ast(el de rspuns de la Fisjona, ei nu au mai ntre'at nimic i au lsat s li se dea pine, vin i pe ti, pentru c ei erau deja (lmn,i i nsetai, pentru c ei au cltorit pe o ,i de 0a'at, i nc de la rsrit ei nu au mncat sau 'ut nimic din cau,a oamenilor! 3cas cu toate acestea, 0a'atul de lun
~ ("# ~

nou nu i-ar (i ngrijorat deloc! [1/] 3ici Maria )i-a spus cu o anumit ngrijorare$ %<iul meu iu'it Isus, eu sper c ace ti cei mai mari du mani ai >i nu >e vor recunoa te, pentru c n 2a,aret eu am avut de ndurat multe cuvinte rele i judeci de la e(ul local, din cau,a >a, i eu n mod special am venit n acest loc singuratic pentru a (i lsat n pace de ctre e( i adepii si! 3ce tia de acolo cu siguran au cltorit, n ara noastr pentru a cere in(ormaii despre >ine i (aptele >ale! " dintre ei mi par (oarte (amiliari, i i-am v,ut n 2a,aret de cteva ori din cau,a >a!% [14] Eu i-am spus$ %2u i (acei griji, deloc indi(erent dac ei ) vor recunoa te personal sau nu! 3cest tip ) va recunoa te pe )ine doar n 0pirit atunci cnd voi e(ectua o judecat asupra lor! &ar atunci recunoa terea lor va veni prea tr,iu i va aduce completa lor cdere! &ar acum s mncm i s 'em, pentru c noi avem nc muli pe ti, pine i vin!% [15] Cu aceasta, )aria a (ost reasigurat din nou i a luat ceva mai mult mncare i 'utur! [16] Cnd slujitorii templului i-au umplut 'urile lor mari, cei " (arisei au prsit masa lor i au venit (oarte insoleni la noi! [17] 9nul dintre ei, care era un scrib &i de asemenea &e- ne-a spus$ %+oi cu siguran vei apro'a ca noi, slujitorii lui &umne,eu, s venim la voi dup vechiul o'icei, cu scopul de a au,i ve ti de la voi! <iecare dintre voi desigur, poate vedea
~ ("% ~

imediat cine i ce suntem, dar noi de asemenea, am dori s tim de unde ai venit i ce tre'uie s (acei i reali,ai aici!% [1:] 3cum Eu am spus7 %&e i cererea voastr pentru noi este e-trem de arogant, care pune deoparte toate 'unele maniere, noi totu i am dori s ne con(ormm cu aceasta, dac ne spunei mai nti ce v-a (orat s (acei o cltorie, chiar i ntr-un 0a'at de lun nou, din moment ce voi ai (i socotit aceasta ca pe un pcat mare, a'ia iertat pentru (iecare iudeu n parte, dac el nu ar (i cumprat o scutire de la voi pentru o sum mare de 'ani! Ce motiv enorm de important avei pentru a nclca 0a'atul1 0punei-ne mai nti aceasta, atunci noi v vom spune, de asemenea ceva mai multe despre noi!% ["8] ,cribul care a (ost cumva atins n sentimentele sale, a spus$ %=rietene, suntem preoi, i n con(ormitate cu decretul divin noi, de asemenea, ntr-o ,i de 0a'at avem dreptul deplin de a aciona n numele templului din Ierusalim, pentru c noi n ine suntem de (apt legea vie a lui )oise! *n plus, nu ar (i necunoscut pentru voi c un anumit 2a,arinean, care pretinde a (i )esia cel promis i care persecut ast(el templul, a sta'ilit deja de ceva timp o nou sect, i prin semnele 0ale, El n al oamenii, mari i mici, i i ntoarce de la noi! 2oi am primit din nou un raport c El acionea, o dat pe aici, apoi acolo i El nva, (ace semne cu totul e-cepionale, i peste tot El pune oamenii mpotriva templului! #i de aceea noi
~ ("( ~

am (ost nevoii s (olosim 0a'atul, n con(ormitate cu decretul divin din templu, pentru a a(la unde st acel seductor de oameni i ce (ace! 3cum voi tii de ce noi am (cut o cltorie, de asemenea, ntr-o ,i de 0a'at, i, ast(el, voi ne putei spune, de asemenea, nou acum de unde ai venit i ce motiv avei pentru cltoria voastr! =entru c, voi evident, suntei de asemenea, cltori, lucru pe care l putem spune dup (eele i minile voastre t'cite!% ["1] Eu am spus$ %#i ce tre'uie s (acei cu 2a,arineanul, dac l-ai gsit pe undeva1% [""] ,cribul a spus$ %Ce tre'uie s (acem1 *n primul rnd s-@ e-aminm, apoi s l prindem i apoi s *l ducem n justiie!% [".] 4isjona a spus$ %3 a i n continuare nimic1 +oi tii, de (apt, c de asemenea, 2a,arineanul este un prieten al romanilor, i c, de asemenea, neamurile cred n El1 +oi tii c El vindec toi oamenii 'olnavi prin puterea voinei @ui, c El porunce te elementelor i tre,e te morii1 &ac toi oamenii l recunosc n El pe )esia cel promis i *l iu'esc i-@ onorea,, atunci de ce nu i voi1 0untei voi, pro'a'il, mai nelepi dect El i mai puternici dect voina @ui1% ["/] ,cribul a spus$ %E ti tu, pro'a'il, de asemenea, deja (ermecat de acel 2a,arinean1% ["4] 4isjona a spus$ %&esigur, nu eu, pentru c eu am devenit doar nelept prin El, pentru c numai prin El eu am ajuns s cunosc adevrul i viaa! &ar
~ ("6 ~

voi suntei (ermecai de lcomia insaia'il i de arogana voastr, i suntei or'i i sur,i! 3sta este motivul pentru care, voi nu-@ recunoa tei pe 2a,arinean, i n neputina voastr *l prigonii pe Cel care este atotputernic! ["5] &e i El este cel mai r'dtor i tolerant, i El poate suporta o mulime de lucruri de la voi, numai un interval (oarte scurt de timp, a mai rmas nainte ca r'darea @ui cu voi s ia un s(r it! 3cel timpul va (i (oarte curnd terminat, iar apoi, vai de voi, ncpnai persecutori al celui mai mare prieten al oamenilor! 3tunci, judecata se va rs(rnge peste voi, din care cu ceva timp n urm voi ai v,ut semnele cele mai nen eltoare n timpul nopii pe cer! Eu, Fisjona, acum un roman, care nu se teme de voi, v spun acest lucru (oarte direct!% ["6] 3tunci, cei " <ariseii au (ost (oarte surprin i, i scribul a spus$ %Ei 'ine, acum, tu ai putea avea dreptate! >u poi vor'i cu u urin despre valoarea, demnitatea i caracterul 2a,arineanului, pentru c tu cu siguran *l cuno ti personal i, pro'a'il, ai (ost n contact cu El de mai multe ori! &ar noi nu-@ cunoa tem deloc, i pn acum nu am (ost n contact cu El! Ceea ce tim despre El, tim doar prin spionii care au (ost trimi i la El, i de peste tot rapoartele sunt e-act acela i despre (aptul c El a (ost ntotdeauna (oarte ostil n ceea ce prive te templu! &ar spune-ne unde-@ putem gsi, atunci vom vor'i cu El noi n ine, *l vom testa i vom vedea ce (el de persoan este!%
~ (", ~

["7] 4isjona a spus$ %+oi minii cnd spunei c nul cunoa tei personal, pentru c eu nsumi tiu sigur c el a nvat n mod repetat oamenii din Ierusalim, i a con(irmat de asemenea nvtura 0a, prin pure semne divine! @a acea vreme, neamurile s-au convertit, dar voi slujitorii templului ai luat pietre i ai vrut s aruncai n El! &ac acest lucru este a a, atunci cum putei spune c nu-l cunoa tei personal1% [":] Cei * au spus$ %2oi am au,it despre aceasta cu siguran atunci cnd ne-am ntors acas din &amasc unde am avut de lucru, iar de aceea noi niciodat nu am avut posi'ilitatea de-@ cunoa te personal pe att de cele'rul, iar n templu e-trem de in(amul, 2a,arinean! &ar, deoarece cltoriile noastre ne-au (cut cu siguran mai mult cltori n lume i mai inteligeni, comparativ cu toi cei care n mod constant stau n templu, marele consiliu din templu ne-a ales repede ca spionii cei mai potrivii pentru a ntre'a despre 2a,arinean - n schim'ul unei 'une recompense - i s trimitem imediat un raport la templu despre unde st El i activitile 0ale! *n aceste condiii, cu siguran di(icile noi am (ost trimi i deja de mai multe ori de ctre templu! 2oi am ajuns de cteva ori chiar n 2a,aret i am cunoscut acolo pe mama i (raii @ui, dar pe 3cela pe care @-am cutat nu @-am v,ut pn acum! &eci, noi nu am spus un neadevr atunci cnd am spus c nu-l cunoa tem personal i nu am (ost niciodat n msur s (im n contact cu El!
~ ("' ~

[.8] &eci, spune-ne unde *l putem ntlni, au,i i vedea pe El, atunci vom putea s spune n (uncie de e-periena noastr n ce msur marile acu,aii ale templului mpotriva @ui sunt adevrate sau (alse i ru inventate! 2oi suntem scri'i i tim tot ce este scris n pro(ei despre venirea lui )esia! &e aceea, noi nu acceptm o nvtur nou att de u or ca oamenii care sunt n majoritate lipsii de e-periena n 0criptur i care sunt deja (oarte grav rs(ai de neamuri!% [.1] 3cum, Eu am spus din nou$ %&ar a cui este vina c oamenii sunt att de prost instruii n 0criptur1 9ite, aceasta este vina voastr! +oi reinei Cuvntul lui &umne,eu de la oameni, i n loc de acesta voi i chinuii pe oameni cu normele voastre pe care oamenii tre'uie s accepte ca i Cuvnt al lui &umne,eu! Este atunci de mirare c oamenii caut i, de asemenea, gsesc o protecie (a de voi la neamuri1 [."] 3cum, dac &umne,eu a mplinit promisiunea 0a, i unsul @ui nva acum din nou cuvntul pur i (ace minuni prin puterea sa, cum au (cut proorocii, este aceasta mpotriva templului - dac templul ar (i calea care tre'uie s (ie n con(ormitate cu normele1 &ac tu e ti scri', atunci determin tu pentru tine ct de departe a ndeprtat templul cuvntul pur al lui &umne,eu, prin aciunile sale! [..] Eu v spun$ 2eamurile sunt acum mult mai aproape de tronul lui &umne,eu dect templul, cu normele sale e-trem de egoiste i arogante! 9nde
~ ("9 ~

este acum vechea 3rc a legmntului, unde este ntotdeauna verdele toiag al lui 3aron, unde este mana i unde este pinea artat care a (ost mncat de molii deja cu o lung perioad de timp n urm1 [./] Cu toate acestea voi nc artai n continuare ast(el de lucruri oamenilor i inei discursuri lungi cu privire la acestea, dar n sinele vostru interior voi spunei cu voce tare$ %2oi n elm oamenii i suntem nevoii s i n elm, ast(el nct s nu se ridice, s ne covr easc i s ne distrug!% [.4] 9ite, acesta este, de asemenea, atunci cel mai important motiv pentru care persecutai cu ,el aprins pe 3cela care este trimis n aceast lume de ctre &umne,eu, i v temei de El i *l uri pe El, chiar mai mult dect moartea, care nu v va crua!% Capitolul 11: Conversa)ia dintre slujitorii templului &i #omnul [1] ,cribul a spus$ %=rietene, de unde tii toate acestea1% ["] Eu am spus$ %>u tocmai ai spus c e ti un (oarte e-perimentat cltor n lume! &ar unde este scris c unul dintre noi nu este, de asemenea, un cltor n lume (oarte e-perimentat1 Ct de des voi nu ai artat pentru 'ani ntreaga instituie a templului pentru strini1 Cum ar putea (i (aptul acesta inut tcut1 [.] *n trecut, numai n ca, de necesitate e-trem, marelui preot i se permitea s intre n locul cel mai
~ (#0 ~

sfnt, iar acest lucru, de o'icei, doar de dou, cel mult / ori pe an! #i acum, pentru 'ani, locul cel mai s(nt a devenit o camer de spectacol pentru strini, i tot (elul de a(aceri sunt e(ectuate n templu, i marea n elciune este comis, ceea ce este acum cunoscut de toat lumea! &eci, cum poi (i surprins dac, de asemenea, unul dintre noi tie despre aceasta, i c 9nsul lui &umne,eu tie complet clar despre toate acele pro(anri i n elciuni1 [/] Este templul, care este acum criticat din gura adevrat a lui &umne,eu, nc la (el ca n timpul 0alomon1 ?h, nu, deloc! Casa veche, sacr de rugciune a devenit o groap cu je(uitori i un a'is al criminalilor! [4] Iat, aceasta este starea templului, dup cum tie toat lumea, i pentru 3cel uns al lui &umne,eu, nu este deloc necesar s mai vor'easc oamenilor despre evlavia voastr pentru a (ace templul suspect i a-l degrada! #i toi oamenii mai 'uni tiu despre aceasta deja de o lung perioad de timp, i ei se plng amarnic despre aceasta unsului lui &umne,eu! &ac aceasta este situaia, tu cre,i c El o va luda i i va respinge pe cei care se vait i plng1 2u, cu adevrat nu! El, care este cel mai drept dintre cei drepi, nu va (ace niciodat ve nic aceasta! [5] &ac voi vei ntlni pe acel 2a,arinean pe care *l uri att de mult, i El v v-ar spune e-act ceea ce v-am spus Eu acum, atunci ce i-ai rspunde1% [6] ,cribul a spus$ %&a, prietene, dac cineva
~ (#1 ~

tre'uie s stea cu adevrul, atunci puine ar putea s se rspund n (avoarea templului! 0ingurul lucru pe care cu toate acestea cineva ar tre'ui s l ia n considerare, este (aptul c nu noi i nici o mulime dintre noi, nu sunt cei care au schim'at i de(ormat normele vechi, 'une i adevrate din templu a a cum acestea sunt modi(icate i de(ormate acum, ci deja de o lung perioad de timp doar liderii, e(ii i cei mai puternici din templu! Ce putem (ace noi su'ordonaii, cu e-cepia de a ne con(orma cu ceea ce templul, n care noi trim, ne prescrie1 2oi ne-am (cut lupi tineri, i tre'uie s urlm mpreun cu lupii 'trni pentru a nu (i s( iai i mncai de ei! [7] 3 nva adevrul pur i, de asemenea, a aciona n con(ormitate cu el ar (i cel mai 'ine, cel mai (rumos i cel mai minunat n rndul oamenilor de pe =mnt! &ar ce se poate (ace dac de dragul adevrului, toate persecuiile imagina'ile, pedepsele i chiar moartea pe cruce poate (i aplicat1 &ac condiia este de a a natur, atunci tre'uie s devii un persecutor al adevrului, cu scopul de a tri, pentru c, (r a (i voit aceasta, tre'uie s trie ti n lume! [:] &ar &umne,eu este atotputernic i, de asemenea, e-trem de nelept! *nc de la nceput El a aranjat totul 'ine i cu nelepciune! 3tunci de ce a permis El ca dup ceva timp oamenii, care cu siguran sunt (iinele @ui create cele mai remarca'ile, s se scu(unde acum att de pro(und din puritatea i demnitatea lor original1
~ (#" ~

[18] &ac unsul 3cela este att de puternic n cuvnt, voin i aciune, i toate elementele se supun @ui, atunci cu toat puterea i tria pe care El o posed tre'uie s (ie n msur s acione,e mpotriva indisciplinei actuale a templului i s-l distrug complet!% [11] Eu am spus$ %>u e ti un scri' i tu raionali,e,i despre lucrurile i aranjamentele divine chiar mai ntunecat dect o persoan oar' despre culorile care devin vi,i'ile ochiului prin lumin! [1"] &esigur, omul nu a (ost pus n aceast lume prin propria lui voin ci prin cea a &umne,eului 3totputernic! Cu toate acestea, &umne,eu, ca eterna i cea mai pur iu'ire ns i, este e-trem de 'un i nelept, i El tie de ce El a creat omul i l-a pus n aceast lume doar pentru o perioad scurt de timp pentru testarea i consolidarea voinei li'ere care i-a (ost dat s lui! [1.] =entru ca omul s (ie con tient de ce a (ost creat i pus n aceast lume, &umne,eu a revelat cu (idelitate toate acestea pentru el n toate vremurile i i-a dat de asemenea, lui ast(el de legi de via pentru a ajunge (r gre easc la o'iectivul care i-a (ost pus nainte dac el ar pstra aceste legi, ceea ce este (oarte 'ine posi'il! [1/] &ar cnd a (cut &umne,eu omului vreodat porunc de a (ace totul posi'il pentru utili,area a'u,iv a voinei sale li'ere i s- i (ac ru el nsu i prin aceasta1 [14] &ac &umne,eu are cele mai per(ecte, cele mai
~ (## ~

'une intenii cu omul, i anume s-i dea li'ertatea ve nic, i, ast(el, similar cu El, e-istenei vieii plcute (ericite, atunci de ce omul lipsit de putere se opune acestei intenii no'ile a &omnului - n timp ce el, nu-i poate inter,ice &omnului etern s cree,e - i acest lucru ntr-o manier n care ca i cum el este stpn peste voina (oarte neleapt i 'un al lui Iehova1 &ac voi simii n voi c tre'uie s trii n aceast lume, atunci de ce nu simii, de asemenea, cu o inim recunosctoare de ce &umne,eu v-a pus n aceast lume, din moment ce El cu credincio ie va descoperit vou voia 0a1 [15] 3cum, dac omul simte ce (el de ru i-a (cut lui nsu i prin ncpnarea lui mndr mpotriva voinei revelate i 'ine cunoscute a lui &umne,eu, i dac &umne,eu a venit acum El *nsu i con(orm prediciei 0ale n <iul ?mului n adevr deplin la omenirea degenerat pentru a o ghida i a o aduce pe vechea cale a vieii cu toat dragostea i cea mai mare r'dare - pe care El le dovede te prin nvtura 0a i (aptele 0ale B atunci voi de ce *l detestai i nu vrei s v lsai voi n iv s (ii ajutai de El1 [16] 3ceasta nu este cu siguran vina lui &umne,eu, ci doar a voastr n iv, prin lcomia voastr insaia'il i po(ta voastr cu adevrat satanic de putere - chiar i asupra lui &umne,eu! &a, dac &umne,eu ar (i la (el de dur, lipsit de iu'ire i pe deplin ner'dtor ca i voi, El nu ar (i (cut doar un de(init s(r it al templului i
~ (#% ~

slujitorilor si ri, ci, de asemenea, acestui ntreg =mnt! &ar El suport or'irea i rutatea ei re,ultat, i v s(tuie te pe toi s v ntoarcei pe calea luminat a vieii! [17] &ar voi nu vrei aceasta i persistai nu numai n viciile voastre vechi de tot (elul, ci voi chiar le cre tei de la o ,i la alta, i pe &umne,eu *nsu i, care vrea s v ajute acum, *l prigonii, ntr-un mod care poate (i o'servat clar i recunoscut de toat lumea! Este &umne,eu, poate, de asemenea, de vin, c voi de,gustai dragostea @ui ve nic i adevrul, pe care voi dorii s-@ pedepsii n or'irea i rutatea voastr1 [1:] &a, da, prin legile voastre de (alsitate voi vei 'ate n cuie pe cruce adevrul etern! &ar apoi msura rutii i duritii voastre va deveni plin, i apoi judecata va veni peste voi i v va o(eri recompensa pe care voi n iv ai dorii s o primii de la &umne,eu datorit rutii voastre, i pe care El, din cau,a dragostei @ui, r'dri i milei, nc o reine de la voi pn acum, pentru c El nu a pus nici un su(let, nici mcar acela al unuia dintre preoii ri, de dragul distrugerii n aceast lume! ["8] Iat, acesta este modul n care noi toi gndim! &e ce voi nu gndii, de asemenea, la (el, complet n adevrata ordine a vieii din &umne,eu1% ["1] ,cribul nu mai tia ce ar putea o'iecta la cuvintele )ele! &up un timp el a spus$ %&a, da, =rietene, >u cu siguran e ti un galilean din na tere, i >u pari a (i (oarte impresionat de cele'rul
~ (#( ~

2a,arinean! >u ai desigur total dreptate, dar ce putem (ace noi, noi care suntem dependeni de tot (elul de legi lume ti1 [""] &ac noi prsim templul, va tre'ui s cutm peste tot pentru traiul nostru necesar la (el ca psrile, i dac vom sta n templu noi tre'uie s tolerm regulile i preceptele sale, i noi tre'uie, cel puin de dragul aparenelor, s (acem ceea ce ni se porunce te s (acem! =ro(eii au (cut ntotdeauna cu siguran voia lui &umne,eu, pe care ei o cuno teau (oarte 'ine, dar viaa lor n aceast lume nu a (ost cu siguran luda'il, i n a(ar de aceasta, viaa lor pe acest =mnt de cele mai multe ori s-a terminat cu tot (elul de persecuii dure! [".] &ac viaa omului, chiar i n condiiile cele mai (ericite de via, este deja de multe ori mai rea dect a unei psri din cer, atunci cum va arta (ericirea pmnteasc a acelor oameni care sunt dispreuii i persecutai de ctre oamenii din lume1% ["/] Eu am spus$ %*ntotdeauna arat e-trem de 'ine (ericirea vieii pentru cei care sunt entu,iasmai de &umne,eu, pentru c ei tiu n ei n i i de ce au (ost pu i n aceast lume! #i dac ei su(er, ei tiu (oarte clar de ce! &e asemenea, ei nu se tem de moartea trupului, deoarece ace tia deja au simit i v,ut n toat claritatea viaa ve nic a su(letului n ei n i i, i n aceast via, de asemenea, puterea i tria 0piritului lui &umne,eu din ei prin care ei au viaa ve nic i nelepciunea divin! ["4] &ar, pe de alt parte, ce are omul n cel care-l
~ (#6 ~

ghi(tuie te n toate plcerile lume ti1 &espre ce este el n cele din urm con tient1 &e moarte, dup care nici o via nu vrea s-i apar! #i, n cele din urm disperarea este partea lui! Ce nseamn de (apt su(erina pmnteasc a unei persoane care este entu,iasmat de &umne,eu (a de (ericita lui separare de aceast lume, i ce nseamn (oarte scurta via 'un a unei persoane lume ti comparat cu ne(ericita lui separare din aceast lume1 3cum compar tu nsui, care dintre aceste " persoane din lume este cea mai (ericit! ["5] Ce are de (apt de pierdut omul, care posed nelepciunea de la &umne,eu, atunci cnd el este dispreuit de ne'unii i or'ii lume ti, i este persecutat ntr-un (el sau altul, i n cele din urm este chiar ucis1 El nu numai c nu pierde nimic, dar c tig prin acesta, deoarece, prin r'darea lui, el tot mai mult i mai mult va (i strns legat de 0piritul lui &umne,eu, i, ast(el, el devine mai con tient n el nsu i cu adevrat de (ericita via ve nic! ["6] &ar ce c tig oamenii lume ti care dispreuiesc i persecut persoana neleapt care a primit nelepciunea sa de la &umne,eu1 )oartea ve nic i judecata sa! &ac templul nu v poate o(eri nimic mai 'un dect satis(acia trupului vostru dac voi servii scopurilor sale male(ice B atunci voi suntei cu adevrat oameni (oarte jalnici, i unui cer etor or' din strad i este mai 'ine dect vou!% ["7] Cnd cei " au au,it acest lucru de la )ine, ei au (ost chiar mai surprin i, i nici unul dintre cei " nu
~ (#, ~

tia acum ce s-)i rspund! [":] ,cribul a ludat inteligena )ea, )i-a spus c am avut dreptate n toate i )i-a spus n cele din urm$ %=rietene, voi ine o sear s(at cu ceilali, i re,ultatul acestea va (i cu siguran c noi vom renuna n ntregime la persecuia 2a,arineanului, dar noi vom ncerca, totu i, s (acem cuno tin cu El personal! #i ceea ce El ne va ndruma, noi vom (ace! =entru c de la >ine noi am gustat acum nelepciunea @ui cu adevrat divin i noi acum suntem deja oameni complet di(erii! Ce (el de impresie v (ace El atunci asupra noastr! )ine noi vom continua acest lucru!% [.8] 3tunci cei " au ,i la revedere, s-au ntors la masa lor i au mers n curnd la odihn! 2oi am stat totu i mai 'ine de o or tre,i i a vor'it unul cu altul despre ace ti persecutori ai )ei! #i Fisjona i )aria au (ost (oarte 'ucuro i c ace ti slujitori din templu nu )-au recunoscut, i c i-au schim'at prerea lor! [.1] Cnd (ariseii au intrat n dormitorul lor, ei (oarte serios au deli'erat cu privire la ceea ce ei ar tre'ui s (ac n viitor! #i toi au (ost de acord c ar tre'ui s se ntlneasc cu )ine undeva i s se lase s (ie s(tuii de )ine cu privire la ce direcie ar tre'uit s ia viaa lor n viitor! [."] 3cum noi, de asemenea, am mers la odihneasc, dar nu ntr-un dormitor separat - cu e-cepia )ariei pentru care Fisjona au avut o grij special -, dar a a cum era adesea ca,ul, am stat la masa noastr, care a (ost desigur curat mai nti!
~ (#' ~

Capitolul 119 #omnul $i cheam' pe cei . 9rhangheli Mihail, ;abriel &i 3a-ael [1] &is de diminea, care a (ost (oarte pur, noi neam ridicat din 'unele noastre scaune de odihn i am plecat a(ar, mai e-act la malul lacului din apropiere! Fisjona, =hilopold i, de asemenea, cei / indo-iudei au (ost cu noi! )aria a rmas nc n cas s se odihneasc, i, nsoit de Noel, ea a venit doar atunci cnd soarele aproape a rsrit! ["] Cu o ast(el de oca,ie Eu i-am spus$ %&in moment ce Eu nu voi mai merge (i,ic n acest loc deloc n acest moment al vieii Mele pmnteti, voi vei vedea cu ochii vo tri (iind mplinit ceea ce este scris despre )ine$% #i vei vedea ngerii suindu-se i co'ornd ntre Cer i =mnt, i ei *l vor sluji pe el!% [.] 9cenicii )ei au v,ut deja acest lucru de multe ori, dar aici Eu mai presus de toate las s se ntmple de dragul celor / indo-iudei! [/] =rimul Eu l-am chemat, n spirit pe )ihael, care, ca un (ulger clar a co'ort din cer vi,i'il pe =mnt, ast(el nct ace tia toi au (ost (oarte speriai! )ihael a stat naintea )ea n toat mreia sa, strlucind mai puternic dect soarele, i nimeni nu putea suporta n a(ar de )ine strlucirea luminii sale! [4] Eu i-am spus lui$ %Ioan, acoper-te cu o um'r, ast(el nct prietenii )ei s te poat vedea, recunoa te i s vor'easc cu tine!% [5] 3poi, el s-a acoperit cu o um'r, i plin de dragoste i respect, el sttea naintea )ea i a spus
~ (#9 ~

5Mihael67 %9itai, (railor, aceasta este )ielul care ia departe de la voi pcatul lumii, i pregte te pentru voi clea spre viaa ve nic! Credei n El i iu'ii-@ mai presus de toate, pentru c El este (oarte Eternul *nceput i Eternul 0(r it, 3l(a i ?mega, Cel dinti i Cel de pe urm, n a(ar de El nu este alt &umne,eu!% [6] Cnd ngerul a rostit aceste cuvinte cu o voce (oarte (rumoas, el s-a plecat adnc naintea )ea i a ludat numele )eu! [7] 3poi, de asemenea, toi ceilali au c,ut jos naintea )ea, i )-au preamrit i ludat la (el ca ngerul! E9F Eu le-am poruncit tuturor s se ridice i le-am ,is$ %<ii naturali, pentru c Eu sunt un om acum la (el ca voi, i prin credina voastr n )ine i prin dragostea voastr pentru )ine Eu sunt n voi, la (el cum voi suntei n )ine! =rin urmare, (ii naturali!% [18] 3poi toi s-au ridicat din nou, i Ioan a mers la (o tii si ucenici i a vor'it cu ei despre lucrurile care se vor ntmpla dup )ine, cu iudeii i cu oamenii de pe =mnt, din cau,a necredinei lor, i el a rmas ntreaga ,i cu noi n (orma uman vi,i'il a lui Ioan, care a (ost 'ine recunoscut de toi! [11] &up el Eu l-am chemat pe arhanghelului Ca'riel! El a venit imediat, la (el ca )ihael-Ioan, dar s-a acoperit el nsu i direct cu o um'r, )i-a dat onoarea i s-a dus direct la )aria i a vor'it cu ea despre misiunea lui cu ea, iar ea s-a umplut de (ericire umil i 'eatitudine! 3poi Ca'riel, care a
~ (%0 ~

aprut n (orma i persoana strmo ului lui Nared, a mers, de asemenea, la ucenicii )ei i a vor'it cu ei despre vremurile primilor adamii i despre revelaiile acelui timp pentru copii din nlime I3 se vedea %Casa &omnului% - volumele I, II i III!J i de asemenea, i copiilor din lume! #i, de asemenea, el a rmas vi,i'il cu noi pn seara! [1"] &up el l-am chemat pe Daphael! &e asemenea, el a aprut n mod direct, n acela i mod ca i primii ", acoperit el nsu i cu o um'r, )i-a dat onoarea i a mers la cei / indo-iudei su' (orma i persoana lui Enoh, i a vor'it (oarte prietenos cu ei despre )ine, i c el a (ost cel care, la porunca )ea, i-a eli'erat din ro'ia 'a'ilonian i i-a adus ara, n care, cu e-cepia lui 3dam i Eva, nu a (ost locuit nainte de ctre o (iin uman! [1.] ?eti)a a (ost (oarte surprins de (igura lui Da(ael i a ,is$ %?, mesager minunat din nlimile luminate ale lui &umne,eu, eu te-am v,ut i, de asemenea, am vor'it de multe ori n visele mele cu tine, dar cnd am vrut s vor'esc despre aceasta cu prinii mei nu au vrut s cread i m-au numit un vistor (ante,ist! &ar acum ei te pot vedea n persoan cu ochii lor, i acum vor crede cu siguran c eu am v,ut deplina lumin adevrat n visele mele!% [1/] #i prinii )-au ludat pentru c le-am o ast(el de (iic devotat! [14] 3cest eveniment al sosirii celor . ngeri a durat timp de apro-imativ o or!
~ (%1 ~

[15] 4isjona care era aproape complet con(u, de 'ucurie, )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, cte ast(el de spirite triesc de (apt n Cerurile >ale1% [16] Eu i-am spus$ %? dragul )eu prieten, numrul de ast(el de spirite n Degatul )eu este nes(r it, pentru c ce ar (i un numr limitat pentru o etern, i, n 0piritul de iu'ire i de nelepciune, in(init al lui &umne,eu1 9it-te ntr-o noapte clar la stele, care sunt nenumrate pentru tine B tu deja tii ce sunt acestea! &e asemenea, pe acestea, oamenii sunt procreai i nscui! #i din ele, de asemenea, spirite sunt tre,ite pentru o via ve nic i ve nic activitate! &ac tu nsui ai (i ca un spirit desvr it n *mpria )ea, ai vedea totul tu nsui, i din cau,a aceasta, (ericirea ta nu va mai avea niciodat un s(r it! [17] Eu i spun$ nici un ochi a v,ut vreodat, nici urechea nu a au,it i nici un organ de sim nu a simit ceea ce i a teapt n Cer pe cei care iu'esc pe &umne,eu mai presus de toate i p,esc poruncile @ui! [1:] &e i n viaa omului, de la na terea sa pn la lepdarea trupului su, el este a(ectat de o mulime de incidente (atale i de tot (elul de su(erine, dar dac el trie te n con(ormitate cu ordinea cunoscut a lui &umne,eu, i prin (aptul acesta el prime te n el nsu i, deja pe acest pmnt, con tienti,area clar a vieii despre ceea ce l a teapt pe el n cealalt via, adevrat, el va su(eri, cu toat r'darea i perseverena toate
~ (%" ~

aceste ncercri att de amare care i sunt permise lui doar ca s tre,easc 0piritul lui &umne,eu din su(letul su, i el va (i n plus (oarte (ericit! ["8] @uai un e-emplu de la )ine! Eu tiu ce (el de su(erin n scurt timp ) a teapt pe )ine pe acest =mnt, dar dragostea )ea e-trem de mare pentru voi oamenii, da, pentru copii )ei, u urea, aceasta pentru )ine! @sai, de asemenea ca su(erinele i neca,urile voastre multe pe care voi, copiii )ei, tre'uie s le ndurai n aceast via, de asemenea, s (ie u urate de dragostea pentru Cel care locuie te n )ine, apoi prin aceasta voi de asemenea, vei (i, la (el ca )ine, (ii 'ine-temperai, plini de 'ucurie i avei o minte vesel! ["1] Iat, aceste . spirite-ngeri, care vor sta alturi de noi ast,i pn la apusul soarelui, au tre'uit s ndure multe lucruri pe acest =mnt! #i acum ele sunt e-trem de (ericite i ele nu vor mai tre'ui niciodat n ve nicie s su(ere din nou! Cu toate acestea, este cea mai mare (ericire a lor, dac acestea pot o(eri oamenilor de pe acest =mnt un serviciu real de dragoste n numele )eu, de i n a(ar de (aptul acesta, ei au de comandat sori nenumrai i glo'uri n spaiul (r s(r it! [""] 3st(el voi, de asemenea, artai iu'ire pentru oameni deja acum pe acest =mnt, de dragul numelui )eu, atunci, voi de asemenea, v vei 'ucura de o (ericire mare, pentru c este o (ericire mult n a da dect a n a primi!% [".] 3tunci cnd Fisjona a au,it aceasta din gura
~ (%# ~

)ea el )i-a mulumit pentru aceast lecie i )i-a promis cel mai (ervent c mai presus de toate el va lua cuvintele )ele (oarte activ la inim! ["/] 3poi un slujitor a venit din cas la noi, la malul lacului pentru a ne in(orma c masa de diminea era gata! Capitolul 1*0 ('rerea slujitorilor templului despre cei . arhangheli [1] Fisjona l-a ntre'at pe slujitor ce (ceau slujitorii templului, care a sosit tr,iu cu o ,i nainte! ["] ,lujitorul a rspuns$ %Ei deja v a teapt n sal pe tine i &omnul i *nvtorul, i ei doresc s te ntre' unde locuie te El, i, de asemenea, pe &omnul i *nvtorul *nsu i, pe care ei nu *l cunosc! Ei de asemenea au cutat, in(ormaii cu noi, dar nu au primit un rspuns, iar apoi nu ne-au mai ntre'at nimic mai departe!% [.] Fisjona ludat slujitorii pentru aceasta, i noi am mers la masa de diminea! #i, de asemenea cele . spirite era cu noi! [/] 3tunci cnd noi am intrat n sal, slujitorii templului au venit s ne ntlneasc imediat, ne-au salutat pe )ine i pe Fisjona, i ei au vrut s se in(orme,e imediat unde sttea 2a,arineanul! [4] &ar 4isjona a spus$ %3cum este timpul pentru masa de diminea! &up aceea vom vor'i despre aceasta! &ar dac voi nu vei (i prea or'i i sur,i, cu siguran vei (i capa'ili s conclu,ionai din cuvintele noastre unde st marele &omn i
~ (%% ~

*nvtor!% [5] Cu aceasta, slujitorii templului au (ost mulumii, i noi am mers s ne a e,m n 'un ordine la mas! #i acum, n a a (el nct Ca'riel-Nared a venit s stea lng )aria, )ihai-Ioan n mijlocul ucenicilor si i Da(ael-Enoh n mijlocul celor / indo-iudei! 2oi am nceput s mncm i s 'em, i din nou strinii au o'servat c cele . spirite mncau de 18 ori mai mult ca un alt oaspete de la mas! )ai presus de toate, slujitorii templului, care atent ne priveau de la masa lor, au o'servat c cei . aparent tineri au putut mnca att de muli pe ti! [6] 9nul dintre ei nu a putut re,ista s vin la masa noastr i s-l ntre'e pe Fisjona ce (el de tineri erau (ost de puteau mnca att de mult i cu o vite, a a mare! [7] 4isjona a spus$ %&u-te i ntrea'-i aceasta tu nsui! 0unt doar 'ucuros n special de apetitul lor mare, pentru c pentru mine se dovede te (aptul c pe tii sunt 'ine pregtii, i, de asemenea, c vinul meu este pur i 'un, precum i pinea mea de cas! &ar, a a cum am spus$ ntrea'-i mai mult pe ace ti dragi tineri tu nsui!% [:] 3tunci scri'ul s-a dus la Da(ael i l-a ntre'at copilul crei rii era, i dac toi cei din patria lui erau a a mari mnctori! [18] 3a-ael a spus$ %)ncatul nostru v-a atras atenia - de ce venirea noastr nu v-a atras atenia1% [11] ,cribul a spus$ %Cum putea aceasta s ne atrag atenia1 =entru c voi toi ai venit n aceast
~ (%( ~

sal ca i ceilali!% [1"] 3a-ael a spus$ %Cnd noi am venit, tu erai pe terasa de pe acoperi i te uitai la lac atunci cnd un (ulger (oarte luminos a co'ort rapid din cer la pmnt ntre oamenii care stteau de-a lungul rmului, i tu te-ai gndit$ %?h, ace tia tre'uie (ie mari pcto i pentru &umne,eu, pentru c &umne,eu a lsat chiar i un (ulger s cad din cerul cel mai clar n mijlocul lor ntr-un moment neo'i nuit al anului! 9ite, cu acest prim (ulger, de care tu ai (ost e-trem de surprins i care ntr-adevr te-a (cut s ncepi s gnde ti, acel tnr a venit, care este acum (oarte prietenos stnd acolo lng o (emeie (oarte onora'il! 3poi, n curnd un al "-lea (ulger a co'ort din cer n grupul tu de presupu i mari pcto i! &in nou, aceasta nu a (cut ru nimnui, i tu ai spus$ %&umne,eu i mustr pe pcto i!% #i uite, cu acest al "-lea (ulger a venit tnrul care st acolo ntre cei 6 oameni, care au (ost ucenicii si nu cu mult timp n urm! #i eu am venit cu (ulgerul al .lea! [1.] &eci, natura noastr este (oc pur din Ceruri! Cu toate acestea, (ocul poate mnca mai mult dect o (iin uman, i, ast(el, nu ar tre'ui s te surprind prea mult (aptul c noi, . oaspei, din ceruri, putem mnca mai mult dect o (iin uman sla' din aceast lume!% [1/] 3tunci cnd scri'ul a au,it aceasta din gura lui Da(ael, el nu tia ce ar tre'ui s rspund la aceasta, pentru c el credea c tnrul a vrut s rd de el,
~ (%6 ~

pentru c el nu putea crede ceea ce i-a spus Da(ael! Cu toate acestea, atunci cnd el s-a uitat mai ndeaproape la cei ., a mers din nou la tovar ii si i le-a spus ce a au,it despre cei . tineri! [14] +nul dintre ei a spus7 %+om a tepta pn cnd compania prietenoas a lui Fisjona va termina masa de diminea, apoi noi vom ntre'a serios unde st (aimosul 2a,arinean! &ac ei doresc s ne spun aceasta, noi imediat vom cltori spre acel loc unde El poate (i gsit, i apoi noi vom ntoarce spatele acestor jumtate de romani, pentru care suntem un ghimpe n trup I@iteral$ %un ghimpe n ochi%J! [15] &ar un altul, a spus$ %Este adevrat c tu e ti mai nvat n 0criptur dect vreunul dintre noi, dar eu cred c cu vederea mea ascuit eu am descoperit mai mult dect tine! Eu sunt de prere c cele'rul 2a,arinean este n acel grup! [16] Iar unul dintre ace ti . tineri arata (oarte 'ine ca predicatorul din de ert, care, a a cum se spune, a (ost decapitat cu apro-imativ " ani n urm n nchisoarea lui Irod, ceea ce noi nu putem, desigur tii att de 'ine n timp i (apt, pentru c eram n &amasc, la acel moment! &ar nainte de a ne duce la acel ora , eu l-am v,ut n micul de ert de la Iordan, unde el a nvat, iar pe cei care s-au convertit la el i-a 'ote,at cu apa rului, i le-a dat un nume nou celor care au (ost 'ote,ai de el! [17] &esigur, el arta mai 'trn n acel moment i el era (oarte sla', dar este de asemenea posi'il ca el s nu (i (ost decapitat B cum um'l ,vonul - i Irod ar
~ (%, ~

(i decapitat un sclav care arata oarecum ca acest 'ote,tor, pentru a (ace voia Irodiadei, i l-ar (i eli'erat cu ordinul de a merge cu ucenicii si n haine ciudate la neamuri! 3colo tre'uie s (i renunat la viaa lui sever, s (i luat mncare mai 'un i s arate aici, acum (oarte tnr! [1:] &ar dac el este acolo, atunci 2a,arineanul nu va (i, de asemenea, departe de El, pentru c el a predicat tot timpul despre completa venire a lui )esia! #i cu apetitul lui cu adevrat pgn el cu siguran ar putea arta cu civa ani mai tnr acum n comparaie cu (elul n care el arta n de ert, atunci cnd el nu mnca nimic altceva dect lcuste cu miere sl'atic!% ["8] ,cribul a spus vor'itorului$ %?'servaia ta este ntr-adevr (oarte remarca'il, dar atunci ce prere ai despre cele . (ulgere, pe care cu toii le-am v,ut de pe terasa de pe acoperi co'ornd din cer, e-act n acel grup, care era atunci de-a lungul rmului i care se 'ucur acum de masa de diminea, tocmai compus din nc . oameni tineri1 2oi nu am v,ut pe nimeni care s se alture acelui grup, cu e-cepia, la s(r it a slujitorului casei, singurul care a chemat grupul pentru masa de diminea! &e asemenea ieri nu am v,ut pe nici unul dintre ace ti . tineri! &e unde au venit n grup1% ["1] "orbitorul a spus$ %Ei ar (i putut s li se alture n aceast diminea, devreme!% [""] ,cribul a spus$ %&ac acesta ar (i ca,ul, atunci slujitorii no tri, care erau de pa,, ne-ar (i raportat,
~ (%' ~

nou, acest lucru, pentru c n con(ormitate cu instruciunile noastre ei au tre'uit s urmreasc ndeaproape cine venea, i din ce direcie, i cine a ie it a(ar din cas, cu cine, i ncotro! &ar slujitorii no tri nu ne-au putut spune dac cineva a sosit dimineaa devreme! &e asemenea, ei nu au o'servat pe nimeni dimineaa devreme, i anume pe nici unul dintre cei . tineri, venind din cas i s-i vad mergnd cu grupul la malul lacului! &ar ei au v,ut cu aproape o or mai tr,iu, (emeia cu un om i, dup cum s-a menionat deja, ultimul a (ost slujitorul casei, mergnd la grup! #i a a este cu adevrat ntre'area de unde au venit cei . tineri!% [".] "orbitorul, care dorea s-i considere pe cei . tineri ni te (iine umane naturale, a spus$ %3tunci nu este posi'il ca cei . tineri s (i petrecut noaptea la rm i s (i (ost ntlnii acolo i s (i (ost luai de grup dimineaa1% ["/] 3poi scribul a spus din nou$ %0lujitorii no tri ar (i o'servat ceva i ne-ar (i raportat, pentru c dup cum tii, de asemenea, . slujitori de-ai no tri au urmrit malul pn cnd acest grup a plecat de acas dimineaa devreme, pentru a merge la mal unde slujitorii no tri nc i-a ntmpinat, ceea ce noi am v,ut de pe terasa de pe acoperi cu proprii no tri ochi! &eci, indi(erent de modul n care gndim i vor'im, cei . tineri, care mnnc att de mult, sunt n orice ca, o apariie e-traordinar i corect miraculoas! Cci Eu cu siguran nu sunt un om care crede u or n miracole, dar cei ., care sunt
~ (%9 ~

acum pre,eni n aceast companie oarecum misterioas, par incon(unda'il un miracol pentru mine! Cine i ce este n spatele lor este, desigur, complet o alt ntre'are! &up mas noi cu siguran vom descoperi!% ["4] Cu aceste cuvinte ale scri'ului, de asemenea, ceilali au (ost de acord, i ei au a teptat cu mare dorin s(r itul mesei noastre de diminea, ceea ce, de asemenea, s-a ntmplat n curnd! Capitolul 1*1 #omnul eHplic' capitolul 1. din E=echiel [1] Cnd noi am prsit masa scribul a venit imediat la noi i )i-a ,is$ %*nelept =rieten, gnde te>e la ce mi-ai promis ieri sear!% ["] Eu am spus$ %+oi suntei pe drumul cel 'un, dar nc, este o mirare c nc suntei att de or'i n timp ce ai primit deja att de mult lumin! &e i ieri sear voi pe jumtate ai nceput s credei adevrul despre ceea ce v-am spus cu privire la 2a,arinean, dar tu i tovar ii ti nc mai gndii n inima voastr$ %2u contea,, noi vrem s-@ ntlnim pe 2a,arinean o dat personal i apoi s-@ e-aminm serios! &ac noi vom gsi n El ceea ce am au,it n Fis despre El, atunci noi vom alege partea @ui, dar dac noi nu vom gsi aceasta complet, a a atunci, atunci, con(orm cu sarcina noastr, noi vom pune mna pe El imediat i-@ vom aduce la judecat!% [.] =rin urmare, voi aparinei acelor pro(ei mincino i, mpreun cu marele preot i cu toi
~ ((0 ~

prooroci mincino i, cum ar (i 'trnii, crturarii, (ariseii i leviii din Ierusalim i, de asemenea, n sinagogi pretutindeni n toat ara iudeii, despre care &omnul spune prin pro(etul E,echiel$ [/] %Copilul omului, proroce te mpotriva proorocilor lui Israel, i vor'esc celor care prorocesc din inima lor i din nelegerea lor$ 3scultai cuvntul &omnului! 3ceasta este ceea ce &omnul &umne,eu spune$ +ai de proorocii (r minte care- i urmea, spiritul lor (r s (i avut vreodat o vi,iune sau s (i au,it o chemare! [4] ? Israel, proorocii pe care tu i respeci sunt la (el ca vulpile din de ert! Ei nu ies din gurile lor Ide team de a nu (i capturaiJ i ei, de asemenea, nu se alinia, ca o 'arier n jurul casei IameninateJ a lui Israel, i nu sunt n lupt n ,iua &omnului Ivremea ncercrii adevratei credineJ! 3 a-numitele lor vi,iuni nu sunt nimic i pro(eiile lor sunt doar minciuni! &a, ei spun (oarte ndr,ne$ %&omnul a spus aceasta%, i totu i, ei tiu (oarte clar n ei n i i c El niciodat nu i-a sunat i nici nu i-a trimis, i ei doar se strduiesc cu e(orturile lor (urios s- i pstre,e lucrurile lor Ipentru 'unstarea lor lumeascJ! [5] I0pune-i aceasta, voi toi prooroci mincino i$J 2u-i a a, ca a a-numitele voastre vi,iuni nu sunt nimic i c pro(eiile voastre sunt numai minciuni1 #i totu i voi spunei oamenilor$ %&omnul a spus aceasta% n timp ce Eu nu am vor'it niciodat cu voi, a a cum voi (oarte 'ine tii!
~ ((1 ~

[6] 3cesta este motivul pentru care &omnul spune mai departe$ =entru c voi vestii lucruri pentru oameni din care nu re,ult nimic, i pro(eia minte oamenii, voi veni Eu *nsumi la voi Ipentru a descoperi trucurile voastre oamenilorJ, spune &omnul! #i mna )ea va veni peste acei pro(ei care proclam lucruri din care nu re,ult nimic i prorocesc minciuni! Ei nu vor (i la adunarea poporului )eu, i nu vor (i scri i n numrul casei lui Israel, i nici nu vor veni n ara lui Israel! #i voi vei e-perimenta c Eu sunt &omnul &umne,eu, I i de aceea mna )ea va veni peste eiJ, deoarece ace tia n al poporul )eu, i i spune$ %=ace I(ie cu voiJ%, n timp ce nu este pace! [7] &ac oamenii n continuare In numele )euJ vor construi un ,id, ei vin i l vruiesc al' cu creta lor goal Iaspectul e-terior al pietii, de dragul c tigului lor pmntescJ! 0punei celor vruiesc al' cu creta lor goal$ creta ta al' va cdea n curnd de pe perete deoarece se va revrsa ploaia i va cdea grindin grea prin care creta al' va cdea i o vijelie puternic o va strica! ICu %ploaia revrsat% Cuvntul pur al lui &umne,eu ar tre'ui s se neleag - cu %grindina grea% adevrul su (erm, cu %vijelia puternic% puterea adevruluiJ! Iat, mpreun cu cret al', de asemenea, de peretele putre,it va cdea! 3tunci ce nseamn atunci cnd vor spune$ %9nde este acum ceea ce voi ai vruit1% [:] &ar aceasta este ceea ce &omnul &umne,eu spune$ *ntr-o vijelie voi lsa s cad tot Ice este (alsJ
~ ((" ~

n ruin n (uria )ea, voi trimite ploaie torenial n mnia )ea, i grindin grea n (uria )ea! 3cestea vor rsturna totul! *n acest mod, Eu voi rsturna peretele, pe care voi l-ai vruit cu cret goal, i-l voi arunca la pmnt, i cnd va sta distrus la sol, (undaia sa (als va (i v,ut, i prin (aptul acesta pro(eii si (al i vor (i distru i i ei vor e-perimenta c Eu sunt &omnul! *n acest (el, voi eli'era mnia )ea pe perei i pe cei care l-au vruit al' cu creta goal, i Eu v voi spune$ 2u e-ist nici un ,id aici, sau cineva care s l spoiasc! 3ce tia sunt proorocii lui Israel, care prorocesc n Ierusalim i vestesc pace, n timp ce nu este pace Intre eiJ, ,ice &omnul &umne,eu! [18] #i tu, copil al oamenilor IE,echielJ, ntoarce-i (aa ta de asemenea mpotriva (iicelor poporului tu, care, de asemenea pro(eesc n inima lor! #i proroce te mpotriva lor i spune$ %3ceasta este ceea ce &omnul &umne,eu spune$ +ai de voi, care (acei perne pentru oameni s- i pun su' 'rae i perne pentru a le pune su' capetele lor, am'ele pentru tineri i 'trni, cu scopul de a prinde su(letele lor! #i cnd ai prins ntre su(letele din poporului )eu, voi le promitei viaa ve nic! *n acest (el voi ) pro(anai printre oameni pentru un pumn de or, i o 'ucat de pine, pentru c voi condamnai la moarte n loc de via acele su(lete care nu ar tre'ui s moar! #i acele su(lete care nu ar tre'ui s triasc oricum Idin cau,a modului lor de via (r &umne,euJ, voi le condamnai la via
~ ((# ~

prin minciunile voastre din poporul )eu cruia i place s aud minciuni! [11] =rin urmare, aceasta este ceea ce &omnul &umne,eu spune$ Eu voi ataca pernele voastre Ica un leuJ, prin care voi prindei su(letele i le prindei n capcana n eltoare! @e voi smulge din 'raele voastre, i voi eli'era su(letele pe care voi dorii cu (alsitatea voastr, s le prindei n capcan i pe care le-ai capturat pentru moarte! &e asemenea, Eu voi rupe pernele voastre i voi salva poporul )eu din minile voastre, n a a (el nct nu i vei mai captura! #i a a vei e-perimenta c Eu sunt &omnul! Eu vreau s (ac aceasta i o voi (ace, pentru c voi ntristai mod (als inimile celor neprihnii pe care Eu *nsumi nu i-am ntristat! #i n schim' voi ntrii minile celor (r &umne,eu, ast(el nct ace tia nu se vor poci de natura lor rea i nu vor veni la via prin aceasta! &e aceea, voi niciodat nu vei mai proclama nvturi sau pro(eii inutile! 3st(el, Eu voi scoate poporul )eu din minile voastre, i vei e-perimenta c numai Eu sunt &omnul! % [1"] Iat, prietenul )eu, acesta este modul n care &omnul a vor'it prin gura prorocului (al ilor pro(ei! #i ceea ce El a spus acum se mpline te complet n (aa ochilor ti! #i cine sunt (al ii pro(eii din aceste vremuri, mai ri dect oricnd nainte, Eu nu tre'uie s v spun din nou, pentru c Eu vi i-am descris mai mult dect su(icient! [1.] %&ar%, voi v ntre'ai, Patunci cine sunt aceste (iice ale lui Israel care, de asemenea prorocesc
~ ((% ~

minciuni i (ac perne de pus su' 'rae i perne de pus su' cap pentru oameni1 %3cestea sunt regulile pe care le-ai (cut, care v aprovi,ionea, acum nu numai or, i pine ci din 'el ug cu toate comorile imagina'ile! [1/] 3st(el ca oamenii s nu in legile vieii ntre ele n i i, voi ai (cut aceasta mai u or pentru ei prin regulile voastre, minindu-i spunnd c ai avut vi,iuni i c &omnul &umne,eu va revelat vou c oamenii ar tre'ui s v aduc mai degra' mari jert(e i c acest lucru era mult mai plcut lui &umne,eu dect s inei voi n iv legile incomode! #i oamenii n i i, care a (ost (cui or'i de voi, i care oricum pre(era s (ie lene i dect s (ie activi ei n i i, cu 'ucurie credeau aceasta! [14] =rin aceasta voi ai ntors poporul lui &umne,eu i, ast(el, de asemenea, de viaa su(letelor de la El, i ai 'locat u ile de la *mpria lui &umne,eu, n a a (el nct nici o (iin uman s nu mai ajung la viaa ve nic a su(letului! [15] 0au, poate, voi nu avei norme n con(ormitate cu care o persoan s poat cumpra ea ns i complet li'er de a p,i poruncile lui &umne,eu prin 'ogatele jert(e - i anume aduse la templu - pentru un anumit numr de ani pentru viitor1 3poi, el poate mini, (ura, je(ui, ucide, comite curvie, adulter i nclca 0a'atul att de mult ca vrea i poate, (r a comite un pcat! [16] 2u este aceasta atunci un mi,era'il i (oarte gol strat al cretei al'e pe peretele, ce a (ost construit
~ ((( ~

de &umne,eu pentru protecia poporului 0u, prin care peretele a devenit n cele din urm inutil n sine i tre'uie s (ie pus jos acum, mpreun cu creta, i s tre'uiasc s (ie construit din nou1 [17] =ot ast(el de nvturi i de pro(eii (alse ale voastre s nu (ie comparate cu acele (ete care prorocesc din inima lor rea i s spun$ %3ici avei perne moi ca un suport con(orta'il pentru 'raele voastre, cu care s v putei odihni 'ine, i, n plus perne moi pentru cap, ast(el nct s putei dormi (r griji, n loc de s gndii i s cutai cu greu ceea ce este drept n ochii lui &umne,eu i ai oamenilor n con(ormitate cu aceste legi di(icile1% [1:] +oi credei c &umne,eu ar (i lsat s se ntmple poporul 0u s (ie dominat de neamuri dac nu ar (i devenit (r de &umne,eu prin pro(eii i nvturi i legi total (alse, n a a (el nct ei n i i s-ar (i distrus complet pn ultima (iin uman deja cu mult timp n urm, dac neamurile nu i-ar (i mpiedicat cu legile lor stricte i inteligente ale statului1 ["8] &ar &umne,eu a v,ut marea su(erin a poporului 0u care aici i acolo au uitat complet de El, iar El a adus neamurile n Eara =romis pentru a proteja populaia! *n ca, contrar, ei ar (i c,ut complet victim rutii voastre ar'itrare i egoiste! ["1] Cum putei voi s spunei oamenilor c &umne,eu este mult prea s(nt i nlat ca s (ie preocupat de cile oamenilor, i c El, prin urmare, de,vluie voia @ui doar celor mai mar arhi-ngeri, i
~ ((6 ~

apoi din nou doar vou prin tot (elul de vi,iuni i pro(eii interioare1 #i n acest mod oamenii pot au,i voia @ui doar de la voi, ca pro(ei care au (ost numii de ctre &umne,eu! [""] Eu v spun$ +oi ai devenit la (el de putre,i ca cedrii de pe muntele 0ion! =rin urmare, toporul este n(ipt la rdcin! +oi vei (i tiai i aruncai n (ocul (uriei i mniei i mele s vei (i ar i pn la n cenu , ,ice &omnul &umne,eu, care acum vrea s i va salva poporul 0u! [".] Cu toate acestea, ceea ce &omnul (ace acum din puterea @ui proprie, aceasta El va (ace ntotdeauna atunci cnd o instituie a (ariseilor va (i de,voltat n acela i mod n care s-a de,voltat n Ierusalim! ["/] &e ct de multe ori &umne,eu nu da avertismente Ierusalimului prin gura proorocilor adevrai1 &ar ce au (cut slujitorii din templu1 *n loc s (ie preocupat de acesta, ei au ucis cu pietre i trangulat pe prooroci, i au declarat oamenilor c acei pro(ei care vor'esc mpotriva templului sunt mesageri ai demonului demonilor i, prin urmare, tre'uie s (ie ndeprtai de pe =mnt! ["4] #i n acest (el voi ai omort o mulime de prooroci pn la ;aharia, i cel mai recent de asemenea, pe Ioan prin intervenia voastr! #i sngele lor nevinovat care a (ost vrsat va veni ca o pedeaps peste voi i copiii vo tri pn la s(r itul timpurilor! ["5] +ei (i mpr tiai ca pleava n toate prile
~ ((, ~

lumii! 2u vei mai (i o naiune, i ca sclavi su'ordonai voi va tre'ui s slujii neamurilor, care le este dat lumina, care va (i luat de la voi! #i, a a cum iudeii au (ost o dat cei mai importani oameni de pe =mnt, ast(el ace tia n curnd vor (i cei mai din urm i cei mai dispreuii! &eoarece cu mulii pro(ei, ale cror morminte ei acum, de asemenea le-au spoit cu creta lor goal pentru 'inele poporului, ei nc nu au ucis su(icient, ei de asemenea, s-I (ac acum aceasta &omnului *nsu i, s *l capture,e i s *l omoare! &omnul va permite, de asemenea, aceasta s se ntmple! Cu toate acestea, nu pentru mntuirea (al ilor pro(ei, ci pentru judecata lor! #i ast(el, El *nsu i va (i acea vijelie puternic care va rupe totul i i va mpr tia n toate mla tinile de pe =mnt! ["6] #i ce &omnul va (ace cu (ariseii, El va (ace, de asemenea, de (iecare instituie a (ariseilor, care ntrun mod similar ca i voi se va de,volta undeva pe ntregul =mnt! ["7] 3cum Eu am vor'it destul, i voi putei vor'i acum i spune cum v-a plcut gustul adevrului!% [":] 3poi scribul a spus$ %=rietenul meu (oarte plin de adevr i nelept, eu i, de asemenea tovar ii mei i slujitorii a'solut nu putem spune c >u >e n eli, pentru c aceasta este acum literalmente situaia cu templul a a cum >u ne-ai e-plicat acum! &ar ce putem (ace mpotriva acestei situaii1 0 vin peste templu ceea ce pro(etul E,echiel a pro(eit! &ar, de i noi am (ost trimi i de templu
~ ((' ~

pentru acest motiv, noi nu vom pune niciodat mna pe unsul lui &umne,eu, pentru c noi am ajuns s-@ cunoa tem acum (oarte 'ine din gura >a! 2oi dorim s a'andonm complet demnitatea noastr lumeasc i s urmm nvtura @ui, lucru pe care noi putem complet i sincer s v asigurm pe >ine i toi nsoitorii ti! [.8] &ar permite-mi mie, sracul pctosul, s *i (ac Eie o (oarte simpl dar cu toate acestea, pentru noi, (oarte semni(icativ o'servaie! #i aceasta este urmtoarea$ 9ite, n timpul predicii >ale adevrate pentru peniten, pentru noi, eu am avut tot mai mult impresia, datorit ,elului >u, (ie c >u e ti un discipol (oarte important al Celui care a vor'it ca &omnul &umne,eu lui E,echiel, sau c >u *nsui e ti 3cela pentru care noi am (ost trimis a-@ cuta! #i dac e ti >u, atunci permite-ne s ne schim'm hainele i apoi s stm cu >ine i s >e urmm!% [.1] Eu am spus$ %&ac voi credei, voi, de asemenea, putei sta! De,ultatul v va arta dac voi ai gsit n mine persoana potrivit! &ar mntuirea nu depinde de omul din a(ar, ci vine din spiritul iu'irii ve nice i prin aceasta trie te n om! [."] ?mul e-terior va prsi acest =mnt, ca orice alt om, i nu va sta cu oamenii, dar spiritul lui va rmne pn la s(r itul timpurilor! [..] &ac dorii s rmnei n 0piritul )eu, atunci stai, dar dac vrei s rmnei la persoana )ea, atunci putei pleca din nou a a cum ai venit!% [./] ,cribul a spus$ %&oamne &umne,eule i
~ ((9 ~

*nvtorule n spiritul >u, nu la persoana >a, dar noi vrem s rmnem n 0piritul >u, deoarece persoana >a serve te n primul rnd doar Eie nsui, a a cum este ca,ul cu toat lumea I@iteral$ %ca (iecruia lui nsu i%J, dar 0piritul >u poate sluji (iecrei persoane care se con(ormea, cu el!% [.4] Eu am spus$ %3tunci stai i credei! =entru c (ericit este cel care crede, i trie te i acionea, n con(ormitate cu adevrul pe care el l-a neles!% Capitolul 1** ,lujitorii templului primesc haine grece&ti [1] 3ceste cuvinte ale )ele au (cut complet convertiii slujitori ai templului e-trem de (ericii i veseli, i ei s-au ntors acum la Fisjona cu cererea, dac acesta, poate, le-ar putea o(eri haine grece ti! ["] &ar 4isjona a spus$ %&ragi prieteni, acest lucru va (i acum oarecum di(icil, deoarece noi nu avem croitor din satul nostru! Croitori sunt n Fana, dar presupun c nu vrei s cltorii n acel loc acum1% [.] Eu i-am spus lui Da(ael$ %3du-le acestor 6 slujitori ai templului, precum i slujitorilor lor haine grece ti, pentru c ei tre'uie s se (ac puternici pentru pocina grecilor din 3(rica!% [/] 3tunci cnd Eu i-am spus aceasta cu voce tare lui 3aphael, el s-a dus la slujitorii templului i a spus$ %3ceasta este ceea ce vrea El, Cel care a mi-a ordonat mie s v dau haine noi cum poart grecii din 3(rica, voi vei primi! =entru acest motiv, eu voi merge ntr-un ora din Egipt, unde e-ist mai mult
~ (60 ~

dect su(icient m'rcminte produs pentru vn,are, i apoi le putei m'rca!% [4] ,lujitorii templului, au spus$ %?, (rumos i mai presus de toate util tnr, atunci noi va tre'ui s a teptm aici o lung perioad de timp nainte ca tu s ne (i adus aceste haine complet din Egipt!% [5] 3a-ael a spus$ %*ntr-un mod uman, pmntesc, aceasta ar (i ntr-adevr a a, dar din moment ce eu nu mai sunt o (iin uman pmnteasc deloc, gndul meu este aici i acolo, i pentru c eu sunt gndul meu nsu i, eu sunt la (el de rapid ca gndul meu! #i uite, eu deja am reali,at lucrul pentru tine a a cum &omnul mi-a comandat s (ac! Eu m-am dus deja acolo i eu, de asemenea, deja sunt din nou aici! )ergei acum n camera voastr i schim'ai-v m'rcmintea!% [6] ,cribul a spus$ %Cum ai putut s (i (ost n Egipt, pentru c noi nu i-am simit lipsa un moment1 3cesta ar (i cu siguran o minune mai presus de toate minunile!% [7] 3a-ael a spus$ %=entru voi cu siguran, dar nu pentru mine! &ar mergei i convingei-v voi n iv! 2umai dup aceea, putem vor'i un pic despre aceasta!% [:] 3poi au intrat n camera lor i au gsit acolo tot ceea ce Da(ael al nostru le-a ,is, despre care ei au (ost e-trem de uimii! [18] 3poi ei au venit n curnd napoi la noi ca egipteni - n ceea ce prive te m'rcmintea lor - i, de asemenea, slujitorii lor, i )-au slvit i ludat! Iar
~ (61 ~

scribul )i-a spus$ %<aptul c >u, &oamne i *nvtorule, e ti 3cela pe care toi iudeii l a teapt, noi nu tre'uie s mai credem, pentru c noi suntem pe deplin convin i de asta acum! &ar acum noi de asemenea, am dori cu plcere s primim o e-plicaie cu privire la cei . tineri dintre care unul dintre ei nea asigurat ntr-un mod (oarte miraculos cu haine egiptene! Cci, dac ace tia sunt spirite (ericite, atunci cum pot ei avea un corp pe care noi l putem vedea i atinge! Iar dac trupul lor este la (el cu al nostru, atunci cum se poate mi ca att de repede ntr-o manier att de neconceput i s aduc multe haine pentru noi i slujitorii no tri din ara ndeprtat lui Ham Iun (iu al lui 2oeJ1% [11] Eu am spus$ %&ragii mei prieteni, nu ai citit voi ceea ce este scris n 0criptur, i anume c, n acel moment ngerii vor urca i co'or i ) vor sluji vi,i'il pe )ine i oamenii1 #i uite, n acest mod, 0criptura acum, de asemenea, se mpline te n (aa ochilor vo tri! [1"] &ar, chiar dac marele s(at al templului ar vedea aceasta, atunci ei nc nu ar crede, ast(el nct ace tia s devin (ericii! =rin urmare, ceea ce E,echiel a pro(eit, de asemenea, va veni peste ei! [1.] Cu toate acestea, vor'ii despre aceast pro'lem acum, cu ngerul care v-a adus noile haine! Eu voi merge a(ar acum pentru un timp cu hangiul i =hilopold prietenul lui i s *mi druiesc n acest mod un pic de odihn n munca mea!% [1/] 0lujitorii templului au (ost complet mulumii cu
~ (6" ~

aceasta i ei s-au alturat imediat lui Da(ael, care lea artat i e-plicat multe lucruri, a a cum el a (cut deja nainte pe )untele )slinilor! [14] *nainte de a prsi camera cu cei ", care au (ost menionai anterior, )aria a venit la )ine s ntre'e dac ea, de asemenea ar tre'ui s mearg cu noi! [15] &ar Eu i-am spus c ea ar putea sta n sal cu (raii unde ea ar au,i i vedea multe lucruri! [16] #i ea a rmas i a avut o conversaie cu ngerul Ca'riel despre secretele vieii Cerului! [17] 3poi tot a a, Iuda Iscarioteanul a venit la )ine i )-a ntre'at ct timp voi sta n Fis cu totul! [1:] Eu i-am spus7 %6 ,ile ntregi, i din moment ce )-ai ntre'at ca s-i vi,ite,i (amilia, tu poi deja ncepe drumul!% ["8] 3tunci cnd Iuda Iscarioteanul )-a au,it spunnd aceasta, el, de asemenea, i-a nceput drumul imediat! ["1] 3tunci cnd acest ucenic a plecat, ceilal)i ucenici, au spus$ %3cesta tre'uie s (ie un spirit inteligent, care l-a inspirat pentru aceasta! #i noi ne 'ucurm c el va (i plecat pentru cteva ,ile! [""] Eu i-am ntre'at pe ceilali ucenici, dac ace tia poate, de asemenea, ar dori s i vi,ite,e soiile i copiii lor! [".] &ar ei au ,is 5ceilal)i ucenici67 %&oamne, soiile i copiii no tri sunt deja e-celent ngrijii de >ine, i, prin urmare, stm aici, unde, n (iecare moment, putem c tiga multe lucruri pentru su(letul i spiritul nostru!%
~ (6# ~

["/] Eu am spus$ %3tunci stai, i atunci cnd cineva va veni i va ntre'a de )ine, atunci nvai-l i spunei-i c ar tre'ui s a tepte pn Eu ) ntorc cu prietenii )ei!% ["4] @a aceasta, de asemenea, cei / indo-iudei )-au ntre'at dac ei ar putea sta mai mult timp n Fis datorit )ie! ["5] Eu am spus$ %3tta timp ct vrei! &ac inima voastr dore te aceasta, atunci este 'ine pentru voi s stai aici!% ["6] 2umai atunci Eu am mers a(ar cu cei " prieteni ai )ei, i pe un mic deal din apropierea lacului Calileii am vor'it despre lucruri di(erite de pe =mnt i, de asemenea din stele, i de asemenea, despre aranjarea interioar a =mntului i a altor stele, despre care cei " prieteni au (ost (oarte ncntai! Capitolul 1*. ,amaritenii 1l caut' pe #omnul [1] &up ce noi am vor'it ntre noi pe dealul nostru timp de apro-imativ o or, civa samariteni au venit n satul Fis i au adunat in(ormaii de la mai muli oameni, ntre'nd dac tiau unde eram Eu! ["] 9nul dintre slujitorii lui Fisjona a spus c Eu eram (ost n acest sat cu ucenicii )ei, nc de cu o sear nainte i c Eu pro'a'il, stteam n casa re,idenial! [.] 0amaritenii au (ost e-trem de 'ucuro i i veseli din cau,a aceasta, pentru c ei au au,it deja multe lucruri despre )ine, i, de asemenea, c Eu am
~ (6% ~

cltorit prin 0amaria doar cu cteva ,ile n urm! &ar ei nc nu au (ost noroco i s ) vad i s-)i vor'easc pe undeva! Imediat ace tia s-au lsat ghidai de slujitor acas, i ei aveau o dorin ar,toare de a ) vedea n cele din urm, s vor'easc cu )ine i s ) asculte! [/] 3tunci cnd ei au intrat n sala mare, au salutat pe toi cei care erau pre,eni i au ntre'at imediat pe primul dintre pentru a a(la unde stteam Eu i cine era marele *nvtor, (iind n toat plintatea ui divina putere i trie! [4] Boma, a spus celor care au ntre'at$ %=rieteni, n acest moment, &omnul i *nvtorul nu este printre noi (i,ic, dar n spirit este El! Ce vrei ca El s (ac pentru voi1% [5] ,amaritenii a spus$ %=rieteni, noi avem nvtura @ui, i noi trim i acionm strict n con(ormitate cu aceasta, i unii dintre noi au gsit n ei deja toat puterea vie tre,it a acestei nvturi, i ei glori(ic i laud pe &umne,eu pentru c El a avut grij att de incon(unda'il a poporul 0u! #i sunt muli printre noi care, la (el ca noi, ar dori s-@ vad i s-@ aud pe marele *nvtor personal, att timp ct El nc p e te pe acest pmnt, dar ei nu au posi'ilitatea i, de asemenea, nici mijloacele de a cltori dup El! &e aceea ei ne-au delegat pe noi s-@ cutm n numele nostru, al tuturor i s-i aducem recuno tina care I se datorea, @ui i s-I dm @ui cinstea pe care I se datorea, numai @ui! &e aceea, noi am venit aici, i noi nu vom prsi acest
~ (6( ~

sat nainte de a saluta n El *nsu i pe &omnul i 0tpnul tuturor stpnilor!% [6] Boma a spus$ %3tunci, (ii r'dtori pentru o vreme! 2u va dura mult timp nainte ca El s vin!% [7] 3tunci ei s-au dus i s-au a e,at la mas, au comandat ni te pine i vin i au ascultat conversaiile pe care Da(ael al nostru le-a avut cu cei 6 slujitori ai templului i, de asemenea, cu cei / indoiudei, i ei au (ost surprin i de marea nelepciune a a a-,isului tnr! [:] Ca'riel i Ioan au vor'it din nou, cu toate acestea ncet cu ucenicii! *n ciuda stilul lor de viaa mereu moderat, pinea i vinul au (ost (oarte 'une la gust pentru samariteni! 3 a c ei au comandat mai mult pine i vin, au mncat i au 'ut i au devenit (oarte veseli prin aceasta! [18] #i ei, de asemenea, au v,ut c, n urma e-plicaiilor pe care le-a dat despre di(erite lucruri celor 6 slujitori ai templului i celor / indo-iudei, Daphael e(ectuat, de asemenea multe miracole a a cum el a (cut deja nainte, n Ierusalim, n pre,ena iudeilor i a neamurilor pe )untele )slinilor, de i acum nu ntr-o a a mare msur! #i ei s-au ntre'at unul pe altul cine ar putea (i, tnrul care a vor'it nelepi ca un 0alomon i care a (cut minuni, ca un )oise! 9nii dintre ei credeau c el era o rud de a )ea, alii ns a cre,ut c el era un discipol (oarte 'un de al )eu! Cu aceast prere mprit ei au (ost mulumii pentru moment! [11] #i Da(ael a e-plicat asculttorilor si menionai
~ (66 ~

mai sus, ntregul =mnt, luna, soarele, celelalte planete, apoi i cometele, stelele (i-e cu planetele lor, natura sorilor centrali i n cele din urm de asemenea carcasele glo'ulare, cantitile lor nenumrate din spaiul nes(r it al creaiei, i natura )arelui ?m al Creaiei, n doar cteva cuvinte, care erau u or de neles! #i el a ilustrat e-plicaiile sale cu imagini pe care el le-a a lsat imediat s apar n ,ona de slii, ceea ce, desigur, n mare msur a contri'uit pentru asculttori la nelegerea mai u oar i mai rapid a e-plicaiilor! [1"] 3cesta a (ost, ns, prea mult pentru samaritenii no tri pentru o persoan despre care au cre,ut c ea era doar un discipol (oarte 'un al )eu, i unul dintre ei a prsit masa, s-a dus la >oma i l-a ntre'at$ %=rietene, iart-m c mi iau li'ertatea s te ntre' despre acel tnr! Cine - ce B este el, de (apt, i de unde a venit el1 Cuvintele gurii lui sunt mai nelepte dect cele ale unui 0alomon, i, n plus, el (ace minuni cum )oise a (cut nainte n Egipt i n de ert!% [1.] @a aceasta, Boma a spus$ %=rietene, doar (i r'dtor, pn cnd va veni &omnul *nsu i! 3tunci nu numai c totul va deveni clar pentru tine despre ace ti oameni tineri, dar va ajunge s cuno ti lucruri chiar mai mari! #i v putei imagina c n jurul &omnului tot (elul de puteri i (ore cere ti importante sunt adunate i ne in(luenea, pe noi oamenii ntr-un mod de nvare i de tre,ire la via, pentru c &omnul este centrul a tot ceea ce
~ (6, ~

e-ist i trie te, al ntregii puteri i (ore, precum i al ntregii iu'iri, nelepciuni i al ntregului adevr! [1/] &ac tu cre,i n &omnul, tu vei nelege c ast(el de (iine sunt continuu i ntotdeauna n jurul @ui, din cnd n cnd vi,i'il - pentru persoanele care sunt concentrate pe nivel (i,ic poate nu tot timpul vi,i'il, dar percepti'il oricum - i ele se supun voinei @ui, pentru c ei n i i sunt mereu ai @ui i eterna voin activ! [14] *n plus, este scris$ %*n acel moment, vei vedea puterile cerurilor co'ornd pn la =mnt! 3cestea l vor sluji pe El i pe cei care sunt cu 'un voin! 0oarele, luna i toate stelele se vor nchina naintea slavei 0ale!% &a, prietene, dac aceste (iine cere ti nu ar deschide ochii no tri pentru noi nev,torii cu privire la nenumratele miracole ale Cerului lui &umne,eu, atunci cine altcineva poate deschide ochii no tri1 [15] ?ricine vrea s iu'easc pe &umne,eu, tre'uie s tie, de asemenea, ct de miraculos este El n lucrrile 0ale! Este adevrat c noi, oamenii suntem n mijlocul miracolelor strlucitoare ale lui &umne,eu, i noi suntem de (apt cel mai mare miracol! &ac noi ne uitm la noi n ine, cum ne na tem, atunci vom vedea c suntem sla'i, neajutorai, (r grai i sunt (r nici un gnd! &ac un copil nu ar (i ngrijit o lung perioad de timp, el ar (i ntr-o stare mult mai grav dect chiar animalul cel mai jalnic! &oar dup grija minunat a prinilor copilul devine o (iin uman!
~ (6' ~

[16] &ac te duci napoi la primul om! Cum ar putea el vreodat s (i devenit inteligent, plin de raiune i, de asemenea, de alte i mai mari cuno tine, dac &umne,eu nu l-ar (i educat pe el prin mari, (iine cere ti i nu s-ar (i de,vluit pe 0ine lui1 &ac &omnul, *nsu i &umne,eu nu ne-ar (i instruit acum pe noi n toate lucrurile, i nu ne-ar arat ct de departe noi deja ne-am ndeprtat de adevr, (iinele umane ar deveni att de sl'atice nct acestea ar (i mult sub nivelul animalelor! [17] 9it-te la acei iudei ai templului, (arisei i scri'i! Cum au (ost ei n timpul primilor judectori, i, de asemenea, nc n timpul primilor regi, i cum sunt ei acum1 Ei sunt or'i n toate lucrurile, pro ti i mai presus de toate plini de mndrie n toat rutatea posi'il, i ei ursc pe cei care aduc napoi lumina vieii adevrate din ceruri, i nici unul dintre ei nu crede n &omnul, ci doar *l ur te i *l persecut oriunde i indi(erent cum dore te el i poate (ace acest lucru! [1:] #i uite, acesta este cu siguran deja un grad ridicat de rea degenerare i sl'ticie a oamenilor! &ar acum, dac nvtorii oamenilor au ajuns deja la un asemenea nivel nalt de sl'ticie, atunci de unde tre'uie s o'in oamenii o nelepciune mai mare dac &omnul *nsu i nu ar avea grij de oameni i s-i lumine,e acum n toate lucrurile prin nvturi i semne1 ["8] 3st(el voi l putei vedea acum pe acest tnr e-plicnd cerul nstelat oamenilor or'i, prin cuvinte
~ (69 ~

i semne miraculoase pe care el poate (ace (oarte u or n numele &omnului, ast(el nct superstiia ntunecat i rul s dispar din inimile lor, i lumina adevrului s i ilumine,e! &ac v gndii la aceasta pro(und, natura acelui tnr va deveni n curnd clar pentru voi!% Capitolul 1*/ C%t de greu este a instrui oamenii [1] Cnd samariteanul au au,it ce a spus >oma, el ia mulumit pentru aceast nvtur i a mers napoi la masa de tovar ilor si care au avut ochii i urechile larg deschise la ceea ce Da(ael al nostru a spus i a (cut, i ei au (ost (oarte uimii de superstiia ntunecat a oamenilor despre ceea ce credeau despre lun, soare i celelalte stele, i cum ace tia transmiteau prostiile lor, de asemenea, altor persoane! ["] #i cel care a -ost instruit de >oma a spus$ %?, dragii mei prieteni, noi nc am rmas cu nvtura veche a lui )oise, i din motive 'ine ntemeiate, am dispreuit de ne'unia templului care a devenit prea mare, motiv pentru care ne-am eli'erat de ea n ntregime, dar la lucrurile pe care acest tnr le e-plic oaspeilor acum n cuvinte, care sunt u or de neles, de asemenea, noi pn acum nu am (ost mai puin or'i dect slujitorii templului din Ierusalim, i ast(el noi nu-I putem mulumim &omnului su(icient c ne-a permis s ajungem aici, la momentul potrivit pentru a participa la aceast nvtur cu adevrat
~ (,0 ~

cereasc! [.] 0e spune c i )oise a scris n de ert o carte proprie n cuvinte 'ine nelese, dar se pare c s-a pierdut deja de la captivitatea 'a'ilonian, i mai tr,iu, cnd grecii i romanii au cucerit i distrus regatul 'a'ilonian, acele cri memora'ile au c,ut, de asemenea, n minile cuceritorilor! #i ast(el, de asemenea, noi avem doar cteva 'uci i pri din nelepciunea mo,aic veche! [/] &ar totu i, eu am vor'it de mai multe ori cu ra'inul nostru despre stelele de pe cer, iar el mi-a spus multe lucruri pe care el le-a do'ndit, prin transmitere ver'al! Eu am insistat de mai multe ori ca el s vor'easc cu oamenii despre aceste lucruri, dar el era de prere c oamenii sunt nc prea adnc 'locai n superstiie, pe care ei au do'ndit-o nainte printre iudei, i ast(el noi am avut nevoie de nvtori mai puternici i tari pentru a terge superstiia veche a oamenilor! 3cum noi vedem pe cineva care este un nvtor puternic, de asemenea, n aceste lucruri, iar noi nelegem acum, de asemenea, nelegem (oarte 'ine ce sunt acele glo'uri cere ti strlucitoare din spaiul larg (r s(r it al creaiei i de ce au (ost create! Cnd vom ajunge acas, vom spune, de asemenea vecinilor no tri, (r nici o team sau timiditate despre acestea, iar apoi, n acest mod vechea superstiie tre'uie s (ie distrus!% [4] *n aceast privin, altcineva a spus$ %<rate, intenia ta este pur i simplu 'un, iar oamenii ar
~ (,1 ~

avea o via paradisiac, dac ei ar deine adevrul, departe de orice superstiie, dar nimic nu este mai greu dect s se tearg din mintea omului superstiia sa pe care el a a'sor'it-o nc din copilrie, prin care (ante,ia sa a (ormat, cu puin e(ort toate tipurile de vor'rii (antastice i ilu,ii amu,ante! 3cesta este motivul pentru care nu va (i o a(acere u oar pentru noi a reali,a acest lucru cu vecinii no tri! &eci, noi doar serios vom plani(ica ceva dup ce vom vor'it despre aceasta cu &omnul *nsu i! El cu siguran ne va spune ce tre'uie s (acem! =entru moment, s acordm toat atenia noastr la ceea ce minunatul tnr spune i (ace, pentru c aceasta este ntr-adevr cu totul e-cepional, cnd la comanda sa apar toate tipurile de mici 'ile strlucitoare n aerul din sal i se mi c n toate direciile!% [5] &up aceste cuvinte inteligente, Da(ael a lsat s se ntmple ca imaginea gra(ic a =mntului cu luna 'ine-recunoscut s vin (oarte aproape de samaritenii no tri, i ei toi s-au uitat la acesta cu mare atenie! E8F (urt'torul de cuv%nt &e- a spus$ %&eci, aceasta este adevrata (orm a =mntului nostru i acea mic, a @unii! Ei 'ine, aceasta a @unii este mai u or de neles dect cea a =mntului, pentru c dac =mntul este locuit peste tot n jur - n partea de jos, precum i n partea de sus - atunci cum poate sta apa pe supra(aa (i- a =mntului, i cum pot animalele i oamenii din partea de jos a =mntului
~ (," ~

rmne pe el (r a cdea n spaiul adnc etern1 *n plus, =mntul se nvrte n jurul a-ei sale n apro-imativ "4 de ore, prin care ,iua i noaptea e-ist, de asemenea n partea de sus i n partea de jos i alternea, n mod continuu! 3cesta este motivul pentru care este tot mai di(icil de neles c apa i toate celelalte organisme li'ere nu cad de pe =mnt! [7] =rietene, tu cu siguran nu ai gre it atunci cnd ai vor'it adineauri despre di(icultatea de a distruge vechea superstiie dintre oameni, pentru c va (i totu i o lung lupt nainte ca oamenii s neleag c =mntul nostru este i e-ista a a cum noi putem vedea acum n (aa noastr! #i acum se poate vedea (oarte 'ine motivul pentru care 'trnul nostru ra'in - de i el a deinut cunoa terea a multor lucruri ascunse n ceea ce prive te (orma adevrat i natura =mntului - nu a vrut s vor'easc oamenilor despre aceste lucruri, i ntotdeauna a spus c su(letele demne dincolo de mormnt vor primi-o lumin adevrat despre toate! [:] &ar acum eu a dori s aud de la acel tnr eu nsumi cum apa i toate acele organisme li'ere din partea de jos a =mntului pot sta pe supra(aa sa (i-, (r s cad!% Capitolul 1*0 mportan)a de de)ine dreapta cuno&tin)' despre natur' [1] 3poi 3a-ael a mers cu (ariseii i cei / indo-iudei la samaritenii no tri care erau dornici s nvee, i a
~ (,# ~

,is$ %+oi (oarte mult ai dori s nelegei de ce apa i organismele li'ere nu pot cdea de pe =mnt a a cum v a teptai, ci rmn ata ate de supra(aa sa (i-1 ["] Cndii-v doar la un mr care atrn de un copac, i doar privii ct de des tot (elul de insecte se trsc pe partea de sus i de jos a acestuia, i cum dimineaa este nconjurat de multe mii de mici picturi de rou! Cine ine toate acestea pe mr n a a (el nct nici un mic animal sau o mic pictur de rou s cad de pe acesta, cu e-cepia ca,ului n care micile animalele n sine ,'oar departe de el i de micile picturi de rou se evapora n timpul ,ilei prin aerul cald1 [.] 0au luai un mr i aruncai pra( pe el! 3poi pra(ul, care, pentru ochii vo tri este (ormat din corpuri li'ere (oarte mult reduse, se prind de asemenea de mr n partea de sus i n partea de jos, i nu se desprind de mr de la sine! &ac dorii s mncai mrul, mai nti va tre'ui s-l curai cu o anumit di(icultate de pra(! [/] 9ite, acel mr, care este relativ un corp mai mare i mai solid, are o putere n sine, care atrage multe organisme mai mici i mai u oare, ast(el nct s nu se poat ndeprta de el, cu e-cepia ca,ului n care acestea sunt mutate de o putere proporional din e-terior! [4] &ar ceea ce este un mr ca un organism (a de corpul mare al =mntului1 Iat, acesta deine, de asemenea o ast(el de putere n sine, care poate
~ (,% ~

atrage apa la sine, i de asemenea, toate celelalte organisme li'ere, i s le pstre,e pe acestea n a a (el nct nici mcar o particul de soare se poate ndeprta! 3ceast putere cre te cu mrimea i greutatea corpurilor, iar aciunea lor ajunge mult mai departe dect supra(aa =mntului! &eci, de asemenea, luna este reinut de acest =mnt, n a a (el nct aceasta ar cdea pe =mnt, dac nu ar (i mpiedicat de punctul su central de gravitate, care o (ace s se roteasc n jurul =mntului! [5] *nelegei 'ine ceea ce eu v-am e-plicam acum despre =mnt, pentru cine vrea cu adevrat s-@ cunoasc pe &umne,eu, tre'uie s-@ cunoasc, pe El de asemenea n e-trem de nelept aranjatele 0ale lucrri! [6] #i cel care are doar preri i concepte gre ite, (undamental eronate i neadevrate legate de aranjamentele lucrrilor lui &umne,eu i va (i imposi'il s primeasc vreodat o cunoa tere clar, corect i adevrat a lui &umne,eu! #i cine nu cunoa te pe &umne,eu n con(ormitate cu adevrul, nu-@ poate de asemenea, iu'i i onora cu adevrat pe El, i s (ac voia @ui complet! 3tunci devine ntuneric, n su(letul su, care, prin urmare, se va aga de materie i se va lipi de ea, pentru c el a pierdut lumina interioar a adevrului! @ipsa cunoa terii adevratelor aranjamente ale lucrrilor lui &umne,eu a (ost prin urmare, ntotdeauna cau,a idolatriei, superstiiei i a pgnismului, i n cele din urm a lipsei complete de &umne,eu, la (el cum
~ (,( ~

acum ea e-ista printre majoritatea iudeilor, (ariseilor i printre neamuri! [7] 0racii oamenii sunt inui pe de o parte prin (or, iar pe de alt parte, prin n elciune, n toate tipurile de superstiii oar'e, i ei triesc i acionea, n con(ormitate cu toate tipurile de nvturi i reguli (alse, ast(el nct lene ii i complet necredincio ii conductori pot cu att mai mult s che(uiasc i s se ngra e pe cheltuiala lor! [:] Cu toate acestea, &umne,eu &omnul se va uita la o ast(el de indisciplin doar pentru o anumit perioad de timp, i n acela i timp El proclam ntotdeauna avertismente oamenilor prin intermediul v,torilor i pro(eilor, care sunt special tre,ii pentru aceasta! &ac cetenilor i conductorilor lor nu le v pasa de acestea, atunci El va veni cu judecata @ui, i El va mtura mi,eria de pe =mnt! #i acest lucru se ntmpl ntotdeauna atunci cnd cea mai mare tcere s-a unit complet i aproape peste tot cu rutatea egoist care ncalc toat dragostea de aproape! =entru c atta timp ct tcerea este singurul conductor, nc mai poate (i u or trans(ormat n lumin printr-o educaie neleapt, de i, n general, nu complet - i &umne,eu este r'dtor cu tcerea pur! [18] &ar, odat ce rutatea menionat prima dat s-a pus ea ns i deasupra celei mai pro(unde tceri, i re,ist cu toat mndria i violena mpotriva ptrunderii luminii eterne a adevrului i a vieii, atunci acesta este s(r itul r'drii lui
~ (,6 ~

&umne,eu, i El vine cu judecata @ui -, atunci vai de cei r,vrtiiG [11] 3st(el, &umne,eu tie ntotdeauna, n con(ormitate cu adevrul deplin, al lucrrilor 0ale, a a cum sunt ele, i n aranjamentele sale e-trem de nelepte, atunci nici o tcere, i cu att mai puin rutatea sa, nu vor putea s prind rdcini n voi! 3 a c eu v e-plic acum lucrrile vi,i'ile ale lui &umne,eu, ast(el nct s deinei lumina deplin n toate privinele! 3mintii-v aceasta i pstrai-o cu credin, i lsai-o s strluceasc pentru (raii i surorile voastre ce plng! =entru c atunci cnd aceast lumin va scdea din nou printre oameni, atunci, de asemenea, pgnismului antic se va ridica din nou, i nc mai ru dect oricnd nainte! 3mintii-v 'ine acest lucru, cu toii!% [1"] 3poi ei toi i-au mulumit lui Da(ael pentru nvtura lui! El a revenit la locul su i a e-plicat acolo tot (elul de lucruri i apariii din, pe i deasupra =mntului! [1.] &e asemenea, samariteni au ascultat cu mare atenie nvturile sale, i s-au 'ucurat de (oarte mult c ei acum puteau nelege i percepe lucrurile care nainte erau nc la (el de neconceput pentru ei ca (undament al propriei lor viei! [1/] &e asemenea, )aria a ascultat cu mare atenie nvturile lui Da(ael i a (ost e-trem de impresionat de nelepciunea sa! Ca'riel i Ioan)ihail i-au e-plicat ei acestea i ucenicii nc mai adnc i mai spiritual dect Daphael a (cut i, de
~ (,, ~

asemenea, putea (ace cu asculttorii si, pentru c ei nu erau nc luminai n lucrurile spiritului! [14] 3tunci cnd Da(ael a terminat nvtura lui pe la prn,, Eu, Fisjona i =hilopold am venit din nou n cas, precum i cele 6 (arisei cu slujitorii lor, cei / indo-iudei i, de asemenea, discipolii mei i-au e-primat 'ucuria i recuno tina lor pentru mine, deoarece Eu am permis ca ei s (ie nvai despre ast(el de lucruri mari i importante de ctre cei . ngeri! Capitolul 1*2 ,amaritenii admir' $n-')i&area #omnului [1] Cnd samaritenii au au,it toate astea cu mare atenie, stnd la masa lor, purt'torul de cuv%nt &e- a spus7 %=rieteni, deci acesta este &omnul *nsu i, ca o (iin uman vi,i'il printre oameni! Ce statur glorioas! Ce (oc ceresc-(in de iu'ire radia, ochii 0i, ce nelepciunea radia, (runtea nalt, i pn ce cuvinte tre'uie s (ie capa'il gura @ui minunat! ["] &oar dac te uii numai la statura @ui uman cu adevrat e-altat, glorioas cu dreapt atenie, nu se poate pune la ndoial nici un moment c, ntr-o ast(el de (orm uman no'il, a a cum nu a mai e-istat nainte, tre'uie s triasc un 0pirit cruia totul *i este posi'il, indi(erent ce vrea El! Cine este acela dintre noi care are curajul de a se apropia de El i s vor'easc cu el1 Eu, ca o (iin uman pctoas, nu-l am - i voi cu siguran chiar mai
~ (,' ~

puin!% [.] +n altul a spus$ %=rerea ta este complet corect! Chiar dac eu nu a ti c El este &omnul, atunci prea e-altata, @ui statur no'il m-ar umple deja cu mare veneraie, ast(el nct curajul meu mar parali,a i ar (ace lim'a mea imo'ile! =rin urmare, s stm (oarte calmi la masa noastr i s ascultm n lini te ceea ce El va ,ice cuiva! 2umai ale @ui sunt toat dragostea noastr, toat cinstea i lauda! [/] =entru c noi doar am vrut s-@ vedem i, dac este posi'il, de asemenea, s-@ au,im! 3cesta este motivul pentru care noi am venit aici! Cu permisiunea @ui noi am primit (r ndoial cu toii mila att de dorit cu (ervoare! Ce altceva putem cere1 3cum, dac noi de asemenea, l-am putea au,i, noi (oarte lini tii ne-am plti datoria noastr unui slujitor i am merge imediat pe drumul nostru napoi, cu o inim (ericit i recunosctoare, pentru c aici eu am nceput s m simt cu adevrat incon(orta'il din cau,a mreiei pure i s(ineniei! =ur i simplu nu neleg cum ali oameni ndr,nesc s se apropie de El, (r nici o team i chiar ndr,nesc s vor'easc cu El ca oricrei alte (iine umane! )ai mult dect curajul uman este necesar pentru aceasta! #i, n msura n care eu pot au,i ei, de asemenea, vor'esc cu El despre lucruri (oarte o'i nuite i circumstanele acestei lumi!% [4] (rimul a spus din nou$ %=rietene, aceasta este ntr-adevr remarca'il! Ce i pas @ui de modul n care pe tii i miei vor (i pregtii pentru masa de
~ (,9 ~

prn,1 #i totu i, despre aceasta vor'esc ei toi! Demarca'il! 3cel tnr doar ce ne-a nvat pe noi toi despre lucruri (oarte importante i mari, dar acum c &omnul *nsu i este pre,ent ei toi vor'esc despre pregtirea mesei de prn, ca i cum acest lucru este acum cea mai mare pro'lem i cea mai important, i &omnul vor'e te despre aceasta cu o aparent satis(acie hangiului, care ne este 'ine cunoscut, i cu soia sa, precum i cu cealalt (emeie care sttea nainte printre ucenici! &ar, da, nu este necesar s se vor'easc ntotdeauna numai i numai despre lucruri divine e-altate! Cnd ei vor termina de comandat masa, atunci cu siguran alte lucruri i aspecte vor (i discutate!% [5] Cnd noi am (ost gata cu pregtirea calitii i, de asemenea a cantitii mesei de prn,, Fisjona )a ntre'at care era cel mai 'un mod i timp pentru pescuit! [6] 2oi ne-am dus i ne-am a e,at la mas, am comandat ntre timp ni te pine i vin, i Eu l-am nvat pe Fisjona cnd i cum, la un moment dat un tip sau altul de pe te ar putea (i capturat i modul n care ace tia ar tre'ui s (ie depo,itai i pregtii, ast(el nct s poat (i cel mai 'ine digerat pentru starea de sntate a organismului, iar apoi s (ie, de asemenea, cel mai 'ine savurai, despre care Fisjona al nostru a (ost (oarte 'ucuros! [7] &ar samaritenii no tri, care stteau ntr-un col de sal la masa lor, au (ost grav iritai de Fisjona, iar unul dintre ei a spus$ %3cest colector de impo,ite
~ ('0 ~

i hangiu, care este deja att de nenchipuit de 'ogat, nu tie nimic altceva dect s vor'easc despre modul cel mai simplu i cel mai sigur s devin chiar mai 'ogat1 #i &omnul *i e-plic aceasta (oarte prietenos i (oarte pe larg! &ar ce putem (ace noi pentru aceasta1 Ceea ce *i este plcut &omnului, nu ne poate deranja pe noi! 3cesta este nc nespus de mult mai 'ine dect atunci cnd El are plcerea de a provoca unei persoane sau alta tot (elul de 'oli teri'ile, lucru pe care El nu-@ (ace rareori, despre care noi iudeii adevrai niciodat nu ne putem plnge, dar tre'uie s le suportm cu toat r'darea posi'il i cu druire deplin (a de voina lui &umne,eu! =e scurt, &omnul este i rmne &omnul, i toi oamenii sunt nimic n comparaie cu El!% [:] >oate tovar ii si au (ost de acord cu el i s-au comportat din nou (oarte ncet i cu mare respect n colul lor! Capitolul 1*8 #espre consumul a di-erite tipuri de carne &i -ructe [1] 3tunci indo-iudeii )-au ntre'at dac unui iudeu i era permis n ca, de necesitate B a a cum a (ost ca,ul n ara lor, i dac ei sunt 'ine pregtii - s mnnce carnea unui, de asemenea, alt animal, nu ntr-adevr curat, care nu este menionat n cartea lui )oise, dac acestea sunt adecvate pentru consumul oamenilor! ["] #i Eu le-am e-plicat aceasta i am spus c, n ca,
~ ('1 ~

de necesitate carnea aproape a oricrui animal poate (i mncat, dar (r snge, i (iecare animal ar tre'ui s (ie pregtit n modul su propriu, a a cum Eu am descris pe larg cu alte oca,ii! [.] #i Fisjona i indo-iudeii au (ost (oarte 'ucuro i c Eu ntr-un anumit (el am a'olit vechile reguli ale lui )oise cu privire la consumul de carne! [/] Cu toate acestea, acest lucru a (ost oarecum ciudat pentru cei 6 (arisei, i scribul a spus$ %&oamne i *nvtorule, >u cu siguran e ti singurul care are dreptul de necontestat de a da legi pentru oameni i a le elimina, de asemenea, dup cum vrei! &ar totu i, este, de asemenea, scris ca cel care ncalc o singur lege, ncalc legea toat, pentru c o lege este (undamentul altei legi, i, prin urmare, de asemenea, a tuturor legilor! Cum ar tre'ui noi s nelegem acest lucru1% [4] Eu am spus$ %&ac nu a (ost o chestiune de con tiin pentru voi de a elimina aproape toate legile lui )oise i de a pune n loc de acestea legile voastre lume ti i egoiste, n timp ce voi nu ai (ost niciodat &omni i *nvtori, care dein toat puterea n Cer i pe =mnt, atunci cum putei s ) ntre'ai dac legea nu a (ost nclcat dac Eu v s(tuiesc i v permit, n ca, de necesitate, n anumite condiii de pregtire s mncai carnea, de asemenea, a altor animale pe care )oise nu le-a permis iudeilor s le mnnce1 [5] Ceea ce ntr n om prin gur printr-o pregtire corect i e(icient pentru a- i potoli (oamea lui nu l
~ ('" ~

va strica niciodat, dar ceea ce vine din inima n gur, m'rcat n cuvinte sau gnduri - ca minciuni, calomnie ru intenionat, necinste, lim'aj murdar i o'scen, njurturi, 'r(a, nclcarea de onoarei cuiva, tentaie la curvie i adulter, precum i discursurile seductoare pentru toate tipurile de pcate i vicii - aceasta este ceea ce stric cu adevrat ntregul omul! &ar ceea ce vine n om printr-o pregtire 'un i e(icient ca hran pentru trup, i care, de asemenea, este eliminat din organism prin modul natural, aceasta, dup cum s-a spus deja, nu ntinea, omul! [6] &ar Eu totu i nu am spus c voi ar tre'ui s (acei n (elul acesta, ci doar c putei (ace ntr-un (el sau altul n ca, de necesitate, i prin (aptul acesta Eu nu am a'rogat nicio lege a lui )oise! [7] &avid, omul dup inima lui &umne,eu, nu a luat pinea de ceremonie care n a(ar de marele preot nimnui nu i era permis s o mnnce, i s-a sturat el nsu i cu ea cnd i era (oame1 Credei c el l-a anulat pe )oise prin aceasta1 [:] &ac voi vrei s (ii ucenicii )ei, atunci nu mai lsai n viitor, ca inima voastr s (ie legat de ast(el de gnduri lipsite de sens, i n (inal s (ie complet capturat de ele!% [18] Cnd cei 6 au au,it ce-am spus Eu, au reali,at or'irea lor, )i-au mulumit pentru aceast clari(icare i nu )-au mai ntre'at ast(el de lucruri! [11] 0amaritenii no tri, care, de asemenea, au ascultat toate acestea cu mare atenie i care erau
~ ('# ~

adepii strici ai nvturii mo,aice, la nceput nu au (ost de acord ntre ei c Eu am permis celor / indoiudei s mnnce, de asemenea, carnea altor animale, (iind pregtit ntr-un (el sau altul, dar cnd ei au au,it ce am rspuns Eu la ntre'area oar' a celor 6 slujitori din templu care i-au schim'at hainele lor, au (ost de acord cu )ine i au ludat nelepciunea )ea ntre ei! [1"] (urt'torul de cuv%nt &e- a spus$ %3cum noi am au,it din gura @ui ceea ce se poate (ace n ca, de necesitate, (r a comite un pcat! Ceea ce El spune unei persoane sau alta este, de asemenea, vala'il pentru noi, similar cu legile lui )oise, care nu sunt, de (apt e-clusiv date Israelului, ci pentru toi oamenii de pe =mnt, i la care (iecare (iin uman ar tre'ui s se con(orme,e atunci cnd ajunge ntr-adevr s le cunoasc! #i acum noi am au,it din gura @ui ceea ce cineva poate i tre'uie s (ac, n ca, de necesitate n ceea ce prive te hrana corpului su, iar noi n ine, de asemenea, ne vom con(orma la aceasta, n ca, de necesitate! [1.] &esigur ra'inul nostru nu va (i (oarte mulumit cu aceasta i ei i vor scutura capul lor, deoarece ei nva c un adevrat iudeu ortodo- tre'uie mai degra' s piar dect s se sature cu o mncare necurat, care nu este, potrivit lui )oise, 'inecuvntat de &umne,eu! &ar, prin aceste cuvinte ale &omnului, prostiile vechi vor tre'ui ndeprtate pentru a (ace loc nelegerii celei mai pure, care luminea, ca un soare de diminea din
~ ('% ~

aceste cuvinte, i (iecare samaritean inteligent va luda, prin urmare, iu'irea i nelepciunea &omnului toat viaa sa! [1/] 3cum, numai dac cineva l-ar ntre'a pe &omnul, dac n vremuri de nevoie, de asemenea, di(erite (ructe i ier'uri i rdcini, pe care pmntul de multe ori le produce n cantiti mari, pot (i consumate atunci cnd sunt pregtite ntr-un anumit mod, cu scopul de a satis(ace (oamea cu acestea!% [14] 3tunci cnd samariteanul a rostit aceast dorin, Fisjona a avut ideea s ) ntre'e cu privire la di(eritele ier'uri i (ructe ale solului i ar'orilor B care tip dintre acestea, n a(ar de cele care au (ost (olosite pn atunci, ar putea (i (olosite pentru a hrni oamenii n ca, de necesitate, i modul n care acestea ar tre'uit s (ie pregtite! [15] #i Eu am numit ier'urile, rdcinile i, de asemenea, (ructele copacilor i ar'u tilor, i, de asemenea, diverse 'oa'e, i le-am artat, de asemenea, n (ormulri clare cum toate acestea ar tre'ui s (ie plantate, adunate i depo,itate, i n cele din urm modul n care toate acestea ar tre'ui s (ie pregtite i pot (i savurate de ctre oameni, pentru care ei toi nu )i-au putut mulumi ndeajuns! Capitolul 1*: Masa cu 4isjona [1] *ntruct aceast e-plicaie i *nvtur a durat aproape o or, masa de prn, a (ost pregtit n aceast perioad i a (ost pus pe mas, i noi ne~ ('( ~

am mprt it cu 'ucurie din ea! ["] *n acela i timp, aceea i mncare 'ine pregtit a (ost pus pe masa de samarinenilor, i pe lng aceasta, de asemenea, pinea i vinul n msur dreapt! [.] Cnd samaritenii au v,ut acest lucru, ei au ntre'at slujitorii cine a comandat acestea (r a-i ntre'a mai nti dac doreau s ai' o mas de prn,, n ce ar tre'ui s constea i la ce pre, pentru c ei a'ia aveau destui 'ani pentru a plti o ast(el de mas e-celent! [/] ,lujitorii au spus$ %2oi am (cut acest lucru prin ordinul e(ului nostru, i putei mnca masa (r griji, deoarece, de asemenea, suntei tratai gratuit ca invitai!% [4] 3tunci samariteni )i-au mulumit )ie i lui Fisjona cu voce tare! [5] #i el le-a rspuns cu ama'ilitate 54isjona67 %*ntrii-v i sturai-v cu 'ucurie oaspeii mei dragi i prieteni, i s (ii (r griji!% [6] 3tunci ei )i-au mulumit )ie i lui Fisjona nc o dat pentru marea 'untate! 3u mncat i au 'ut i au (ost n curnd ntr-o dispo,iie 'un i vesel! [7] +or'itul a (ost puin n timpul mesei, dar cnd masa a (ost aproape de s(r it i samaritenii nu s-au putut opri din admiratul celor . tineri de la masa noastr, v,nd c ei au mncat alimente considera'il mult mai mult dect am (cut noi, purt'torul lor de cuv%nt a spus$ %+oi suntei toi la (el de surprins ca i mine despre apetitul mare al
~ ('6 ~

celor . tineri de la masa &omnului! Cu toate acestea, am o'servat ceva care, pro'a'il, nici unuia dintre voi nu i-a atras atenia la (el de mult ca mie! 9ite, ceea ce mi-a atras (oarte mult atenia mea a (ost aceasta$ am v,ut c (iecare aliment pe care cei . l puneau la gura lor se di,olva i se vapori,a deja naintea gurii lor, n a a (el nct nici mcar cea mai mic (irimitur a intrat n gura celor . tineri! [:] 3m v,ut acest lucru n mod clar i distinct, i 'nuiesc c cei . tineri, (iind (iine (oarte spirituale e-cepionale, n primul rnd, prin puterea lor interioar, trans(orm mncarea material a organismului n elementul su spiritual i numai dup aceea o a'sor' ntr-un mod sau altul care le convine, alturndu-se cu (iina lor! =entru c doar privii, oasele roase de la miei i viei, care nu sunt consumate sunt nainte de tvile celorlali oaspei, dar cu cei trei nu putei vedea nimic din acest lucru, de i au pus de mai multe ori 'uci mari cu oase la gura lor, att de miei ct i din cei . viei 'ine prjii! [18] Ceea ce am o'servat eu aici cu cei . mi dovede te c ei nu sunt (i,ic, ci tre'uie s (ie (iine pur spirituale, i c acestea i pstrea, corpul lor doar pentru ochii no tri, att timp ct &omnul permite de dragul oamenilor i dup cum El dore te! 3m dreptate sau nu1% [11] +n altul a spus7 %&a, da, tu cu siguran ai (cut o o'servaie (oarte 'un, i opinia ta despre acest aspect este complet corect! #i din moment ce acest lucru este cu siguran a a, este de asemenea
~ (', ~

clar c acest tnr care ne-a artat nainte cerul nstelat i =mntul nostru i (orma lor e-terioar i interioar i caracteristicile lor n timp ce el le-a creat din aer, mpreun cu stele, este umplut cu =uterea spiritual a &omnului i nu are nevoie de nici o hran material pentru a- i menine corpul su nemuritor! &ar dac el mnnc ceva n (aa ochilor no tri, de dragul aparenelor atunci el se trans(orm imediat acestea n elementul su spiritual prin care, el pro'a'il, ni se poate arta la nou ntr-un corp material! [1"] Cci eu nsumi sunt deja de mult timp n urm de prere c toat materia n sine este de asemenea complet spiritual i devine vi,i'il n toate tipurile de (orme i tangi'il pentru organele noastre de sim e-terioare prin nelepciunea i atotputernicia lui &umne,eu! #i spiritele pure i puternice de la &umne,eu, pro'a'il, vd materia doar n con(ormitate cu adevrul interior complet a a cum este, i nu a a cum apare n (aa organelor noastre de sim greoaie! [1.] &a, da noi trim acum n mijlocul unui miracol dup altul, i or'irea su(letului nc nu vrea s prseasc oamenii! *mpreun cu cele mai mari, lumini vii din cer, superstiia ntunecat i, de asemenea, necredina complet continu s (ac progrese, i puterile cerurilor nu sunt capa'ile s le distrug! &ar dac nu poate (i nici o lumin printre oameni, acum c ei pot vedea i gusta cele mai nalte adevruri i minunile sale aproape de sursa
~ ('' ~

primar, atunci ct de ntunecat va deveni din nou printre oameni, dac ei vor (i in(ormai doar din gur n gur despre ceea ce se ntmpl acum n (aa ochilor no tri1 +or crede ei cu trie acele pove ti pure, care le sunt ncredinate n timp ce ei nu cred acum ce se ntmpl i naintea ochilor lor1 Este di(icil i greu pentru mine s cred aceasta! [1/] &a, cu siguran, n (iecare timp vor (i oameni care vor (i luminai de &umne,eu, care vor merge n jur ca lumini pentru ceilali oameni! &ar le vor acorda atenie mulii or'i i oamenii de tiin lume ti1 Ei i vor numi pro ti, i dac va (i posi'il ei (oarte repede i vor persecuta! [14] ?, nu va (i u or pentru cei care vor rspndi aceast nvtur, care vine acum cu adevrat (i,ic la noi din Ceruri - chiar dac ei vor (i dotai cu puterea acestor . tineri! =entru c ei i vor insulta, numindu-i n eltori presani, i, n plus magicieni ai colii eseniene, i ast(el, de asemenea, mincino i, tri ori i agitatori ai poporului, iar ei vor persecuta i tortura! [15] 3ceasta este prerea mea, pentru c cu ct este mai strlucitoare lumina ,ilei, cu att mai dureros ntunecoas este adesea noaptea care urmea, n care norii de (urtun ntunecai, den i acoper cerul nstelat! &ar toat cinstea &omnului, pentru c noi am (ost vrednici a e-perimenta aceast ,i (oarte luminoas i s um'lm n ea naintea ochilor &omnului!% [16] Ei to)i au spus7 %&a, toat gloria i onoarea
~ ('9 ~

&omnului pentru acest lucru, i dragostea i mila @ui s rmn de acum ncolo, cu toi oamenii care au o inim 'un i o 'un voin!% Capitolul 1*9 ,' te temi &i s' iube&ti pe #umne=eu [1] 3poi Eu )-am ridicat de pe scaun i am mers la masa samaritenilor care, de asemenea s-au ridicat repede de pe scaunele lor i )i-au spus cu uimire pro(und 5samaritenii67 %?, &oamne, &oamne, noi suntem pcto i i nu suntem vrednici ca >u *nsui s vii la masa noastr, dar roste te doar un cuvnt peste noi, ca s putem deveni puternici n lumina >a!% ["] Eu am spus$ %=utei lsa deoparte aceast veneraie prea mare pentru )ine, i cre tei n locul acesteia, dragostea dreapt i adevrat pentru )ine, pentru c aceasta nseamn mult mai mult i este mai mult a iu'i pe &umne,eu mai presus de toate dect s te temi de El mai presus de toate! ? (ric e-agerat de &umne,eu duce ntotdeauna pe om mai departe de &umne,eu i este n cele din urm smna rea din care la timpul cuvenit va cre te pgnismului cu ntregul serviciu pgn al idolilor, superstiiei i n cele din urm al completei nencrederi! [.] &ar cu dragostea deplin, omul vine ntotdeauna mai aproape de &umne,eu, el se ncrede n El tot mai mult i mai mult i tnje te dup El, i, ast(el, el este din ce n ce mai mult umplut cu 0piritul lui
~ (90 ~

&umne,eu, pentru c n mod constant crescnd i ncre,toarea dragoste pentru &umne,eu este 0piritul cel viu i adevrat al lui &umne,eu din om i spiritul vieii ve nice n su(let! &e aceea, un pctos care se pocie te din dragoste pentru &umne,eu este mai aproape de El i *i este mai drag @ui dect :: de persoane (oarte temtoare de &umne,eu, care nu au pctuit niciodat mpotriva unei legi, i, prin urmare, (iind neprihnii, nu tre'uia s (ac peniten niciodat! [/] Cndii-v doar la un copil care are o mare team de prinii lui, deoarece ace tia l-ar (i pedepsit de cteva ori prea sever din cau,a o'r,niciei lui copilre ti! 9n ast(el de copil ntradevr va asculta de prinii si, dar nu att de mult din dragoste, ci mai degra' din team pentru pedepsirea pe care el o poate a tepta dac ar pctui mpotriva voinei prinilor! =re,ena prinilor si dup un anumit timp va (i de asemenea neplcut unui ast(el de copil, i el va ncerca s se eli'ere,e din situaia care este neplcut pentru el, lsnd casa printeasc i cutndu- i norocul lui, odihna i con(ortul su, n ndeprtate regiuni strine! #i el se va ntoarce doar n remu cri la prinii si, cu (ric i cutremur, dac el va gsi opusul a ceea ce el a cre,ut c va gsi ndeprtatele regiuni! [4] 3ceia i prini au un alt copil care nu este att de temtor de ei, iar n loc de aceasta, el i iu'e te tot mai mult i mai mult, nu se tul'ur att de mult de
~ (91 ~

cteva dojene, i va ndeprta gre elile sale i va (ace voia lor, prin urmare, nu dintr-o (ric n permanent cre tere de severitatea prinilor si, ci din iu'irea sa proprie n continu cre tere pentru ei! [5] Care dintre cei " copii credei c va (i cel mai iu'it pentru prini1% [6] "orbitorul a spus$ %&esigur, copilul care are mai puin (ric de prinii si, dar care n loc de aceasta are mai mult iu'ire i o ncredere n ei copilreasc!% [7] Eu am spus$ %=rerea ta este corect i tu )i-ai dat un rspuns corect! 3st(el voi ar tre'ui s (ii, de asemenea, ca un copil care are mai mult iu'ire dect team pentru prinii si! #i a a iu'ii-@ pe &umne,eu ca eternul >at al tuturor oamenilor, mai mult dect v temei de El ca de un judector neo'osit, atunci de asemenea, voi nu vei avea (ric att de mult, sau s simii timiditate pentru pre,ena )ea cu voi cum a (ost ca,ul pn acum! [:] =utei s ) credei c &umne,eu iu'e te, de asemenea copiii (oarte temtori, dar n ceea ce prive te ncrederea copilreasc netemtoare (a de El, e-ist adesea ci (oarte cur'ate pe care trebuie s se mearg. <r aceast ncredere, un su(let nu poate deveni niciodat complet egal cu &umne,eu i s (ie (ericit i independent, li'er n &umne,eu, i de-a lungul acestor ci cur'ate, menionate, un su(let poate ajunge cu greu la aceasta! 2umai marea nevoie poate aduce ast(el de copii pe calea cea dreapt napoi la casa iu'irii
~ (9" ~

prinilor si! [18] &in moment ce copiii devin doar mai ri n loc de mai 'uni prin pedepsele care vin de sus, aceste pedepse se ntmpl numai rareori, i numai atunci cnd toate tentativele iu'itoare au e uat din ncpnarea oar' a oamenilor! &e aceea &umne,eu are ntotdeauna o a a mare r'dare mare cu arogana oamenilor, ast(el nct prin pedepse constante s nu (i condu i chiar mai departe de El dect ei deja o (ac! [11] #i, odat ce &umne,eu a tre'uit s vi,ite,e oamenii cu nuiaua pedepsei n mna @ui, atunci El pre,int n cealalt mn a @ui - de i oarecum nvluit - Inima @ui pentru ei, ast(el nct ace tia s vad c &umne,eu >atl, chiar dac El are deja nuiaua pedepsei n mna @ui, totu i vine la ei s-i ntlneasc cu toat dragostea, a a cum acesta este ca,ul acum n (aa ochilor vo tri! [1"] &ar Eu nc mai adaug ceva la acest lucru, i voi toi amintii-v aceasta$ cine este prea (ricos ntr-o anumit lucrare, c el pro'a'il va (ace o gre eal prin care munca va su(eri un prejudiciu n ceea ce prive te o'iectivul care tre'uie s (ie atins, el de asemenea nu rar va (ace, mari gre eli! &ar cel care lucrea, cu plcere i iu'ire, (r o team prea mare de a (ace, eventual, o gre eal, va (ace progrese 'une n activitatea sa, i, pro'a'il, nu multe gre eli semni(icative vor (i descoperite, pentru c dragostea dreapt cu ncrederea dreapt nu este oar' a a cum nelepii pgni lume ti cred, dar aceasta vede
~ (9# ~

mult mai clar dect cea mai clar raiune lumeasc, cu con tiina sa prea (ricoas! [1.] &e i iu'irea a (cut o gre eal aici i acolo, atunci aceasta rapid i u or se poate corecta de la sine, dar atunci cnd raiunea cu (rica ei a (cut o gre eal, atunci ea i pierde toat ncrederea n sine i de multe ori nu gse te nici un mijloc prin care gre eala s poat (i complet corectat! [1/] =rin aceasta Eu nu vreau s v spun c un om ar tre'ui s- i pun raiunea i con tiina sa complet de o parte - departe de a a ceva! &ar cine se las a (i complet stpnit de raiune i de o spaim temtoare e-agerat s (ac gre eli, i de ndoial direct ntr-o mult mai 'un lucrare a iu'irii i a ncrederii sale, este cu siguran o or'ire i prostie ntr-un grad ridicat! [14] &ac ai neles 'ine acest lucru acum, de asemenea, vei putea cu u urin s suportai pre,ena )ea, i apoi nu vei vrea s avei dorina n voi s prsii acest loc pe ct de repede posi'il din (ric pur i timiditate (a de )ine!% [15] &up leciile )ele prietene ti samaritenii s-au schim'at complet! Ei )i-au mulumit pentru aceast nvtur i a devenit (oarte de ncre,tori! [16] #i purt'torul de cuv%nt &e- a spus$ %? &oamne i *nvtorule al tuturor lucrurilor i al ntregii viei! 2umai o mare dragoste pentru >ine nea adus aici, pentru c noi am au,it c aici, sau n 2a,aret in(ormaii (ia'ile ar putea (i primite cu privire la unde ai sta >u, i a a noi am cltorit n
~ (9% ~

acest loc cu mare ncredere! Ei 'ine, acum, n loc de in(ormaiile pe care noi le-am a teptat, i anume unde >e a(li >u, noi >e-am ntlnit pe >ine direct, spre marea noastr surpri,, iar aceast surpri, nea umplut cu o team (oarte mare pentru nes(r ita >a glorie! &ar acum >u ne-ai schim'at cu siguran (rica noastr nere,ona'il i de asemenea, nejusti(icat de o dat ntr-o iu'ire de ncre,toare! #i, prin urmare, noi vom sta aici, atta timp ct >u vei rmne aici, iar noi te vom urma dac >u vrei -! oriunde vei merge >u, pentru c noi de asemenea, am dori cu plcere s (im ucenicii >i i vestitori ai cuvntului >u viu!% [17] Eu am spus$ %3cesta este i motivul pentru care Eu am vrut ca voi s ) cutai pe )ine, pentru c Eu v cunosc (oarte 'ine pe voi i, de asemenea, spiritul vostru! &ar acum, continuai s mncai i s 'ei! &up aceea vom merge mai departe cu discuia noastr!% [1:] Ei toi au (ost mulumii de (aptul acesta, i acum ei au continuat s mnnce i s 'ea, (r nici o timiditate, i Eu )-am ntors la locul )eu! Capitolul 1.0 M'rturia lui ;abriel despre Maria [1] Cnd Eu )-am a e,at din nou pe locul )eu printre ucenicii )ei, ei au ludat samaritenii i ,elul lor! ["] &e asemenea Maria, care era un iudeu strict ca Iosi(, i avea o mare stim pentru templu - de i n
~ (9( ~

timpul )eu nu la (el de mult ca nainte - a (ost surprins de atitudinea vechilor credincio i iudei i de credina puternic a samaritenilor, i ea n cele din urm a spus$ %&ac ace tia ar p,i i conduce templul B ceea ce din pcate nu este a a - vechiul chivot ar (i din nou plin de 0piritul lui &umne,eu pentru mntuirea Ierusalimului i a tuturor iudeilor, i ngerii ar hrni (ecioarele din templu cu alimente cere ti, a a cum aceasta nc s-a ntmplat cu apro-imativ .8 de ani n urm, cu piosul 0imeon i ncrunita 3na, care tre'uiau s ai' grij de (ecioarele din templu! &ar din momentul n care piosul ;aharia a (ost strangulat de invidia (ariseilor atunci cnd a venit s s(ineasc darurile lui &umne,eu, cu rugciune i mireasm de par(um, vechiul chivot a ajuns n ruin i 0piritul &omnului a disprut! Este adevrat c o nou arc (ost construit, dar 0piritul &omnului nu se va ntoarce niciodat acolo din nou, ci mai degra' acolo locuie te spiritul minciunii, n elciunii, invidiei, gelo,iei i calomniei, mndriei i relei sete de putere! [.] &ar cu samaritenii peste care multe mii de 'lesteme dintre cele mai teri'ile au (ost trimise de templu, trie te 0piritul &omnului, ca acest lucru a devenit clar acum, i nu i va prsi att timp ct ace tia vor rmne pe calea pe care ei sunt acum! Chiar i eu nsmi nu am (ost mulumit de ei nainte, deoarece ace tia s-au separat de templu, dar de acum vreau s-i socotesc ca prieteni ai mei, i
~ (96 ~

Cari,imul lor ICari,im$ un munte pe care samaritenii au construit un templu!J st la nlime, deasupra templului lui 0alomon!% [/] Ei toi au apreciat toate cuvintele )ariei, i un samaritean a venit la noi i a spus$ %3scultai, prieteni ai &omnului, cine este aceast (emeie minunat, care a prorocit acum cu un sim e-trem de spiritual1% [4] #i ;abriel, care sttea lng )aria, a spus$ %3ceasta este (emeia despre care este scris$ %9ite, o (ecioar va da na tere unui <iu! 2umele lui va (i Emanuel, i n El, &umne,eu va (i cu adevrat cu noi!% [5] 3cum uit-te la &omnul n mijlocul nostru! El este Emanuel, ast(el unul i singurul &umne,eu adevrat cu noi! #i acum tu ti, de asemenea, cine este aceast (emeie! &u-te i spune, de asemenea, aceasta prietenilor ti!% [6] 3tunci samariteanul s-a plecat, s-a dus la tovar ii si i le-a spus! #i toi ace tia s-au ridicat, au venit la noi i au salutat-o pe )aria, cu un discurs care a (ost plin de cuvinte solemne I@iteral$ %ungerea cuvintelor%!J [7] &ar Maria a ,is$ %3m (ost i sunt doar o (ecioar aleas a &omnului, i ceea ce am devenit, a (ost voia @ui! 3 a c nu m ludai pe mine, ci dai ntotdeauna onoarea numai lui &umne,eu! <ace-i tot ce v spune <iul Celui =rea *nalt, care este una cu El!% [:] 3poi ei din nou i-au dat 'inee )ariei nc o dat
~ (9, ~

i )i-au mulumit )ie i lui Fisjona pentru masa 'un de prn,! 2umai dup cuvintele lor de mulumire ei )-au ntre'at ce ar tre'ui s (ac acum! [18] Eu am spus$ %+ putei odihni n continuare acum pentru o perioad scurt de timp, a a cum vom (ace i noi! &up aceea vei au,i ceea ce putei (ace pn seara!% [11] 3poi ei s-au dus la masa lor din nou i au discutat unul cu altul despre unele pasaje din proorocii n care s-a spus despre (emeia care ar da na tere unui <iu al crui nume i a crui putere orice genunchi se va pleca! [1"] &up ce ne-am odihnit la masa noastr pentru o vreme, Eu m-am ridicat i am spus$ %2u este (rumos pentru om s- i petreac o ,i (r activitate! &e aceea, noi, de asemenea ne vom schim'a odihna noastr, pn seara n activitate real! [1.] Iat, re,ervoarele de pe te ale prietenul nostru Fisjona au devenit aproape goale acum, i de aceea noi vom merge la pescuit i vom umple toate re,ervoarele cu pe ti! Cu toii vom participa la acest lucru!% Capitolul 1.1 (escuitul bogat [1] Fisjona a gndit c acest lucru era o idee 'un, pentru c el ntr-adevr avea deja un de(icit, n special de pe ti no'ili! ["] &ar civa dintre slujitorii si &i ajutoarele sale pre,ente, au spus$ %3st,i, n timpul ,ilei
~ (9' ~

pescuitul nu va (i att de plin succes, deoarece n primul rnd cele mai multe 'rci i nave de pescuit care nc mai pot (i utili,ate au navigat deja undeva pe lac cu . ,ile n urm pentru a pescui! 3u luat aproape toate echipamentele care sunt necesare pentru pescuit cu ele, iar ele nu s-au ntors nc, ceea ce este de neles, deoarece n acest moment este ntotdeauna ru pentru pescuit, i n al doilea rnd lacul este acum prea sl'atic, i atunci pe tii merg n adnc pentru a evita locurile puin adnci care sunt de-a lungul rmului! &e unde s o'inem acum 'rci adecvate cu care s putem s ndr,nim s ie im pe valurile sl'atice ale apei1% [.] Eu am spus$ %<ace-i ce spun Eu i nu vom (i ntreprinde o lucrare (r succes!% [/] 3poi toat lumea s-a ridicat, de asemenea, samaritenii, i noi am mers a(ar la malul lacului din apropiere! [4] Cnd noi am ajuns la mal, acesta era lovit de valuri mari! 4isjona, i, de asemenea, (hilopold )i-au spus$ %&oamne i *nvtorule, ajutoarele mele au (cut din punct de vedere natural, o o'servaie (oarte adevrat! <r nave 'une i (r plase adecvate, puternice nu pot (i reali,ate multe ntr-un mod natural! =entru >ine, &oamne, desigur, nimic nu este imposi'il, dar noi oamenii putem reali,a ceva doar cu mare di(icultate atunci cnd oportunitatea i mprejurrile pentru aceasta sunt (avora'ile i pre,ente!% [5] Eu am spus$ %E-act n aceste circumstane care
~ (99 ~

sunt cele mai ne(avora'ile pentru pescuit Eu v-am scos pe voi a(ar s v art puterea credinei vii! @uai plasele vechi, care sunt agate acolo pe garduri de-a lungul rmului, i de urcai n cele " nave vechi, care se a(l aici, la rm, aruncai plasele n ap i avei credin, atunci vom primi n scurt timp o cantitate mare din cei mai 'uni pe ti!% [6] +echile nave erau totu i pe jumtate pline cu ap i ajutoarele i, de asemenea ucenicii )ei au evacuat apa care a intrat, i au umplut cteva scurgeri cu crpe pentru a (ace 'rcile utili,a'ile n ca, de nevoie! #i samaritenii au reparat n gra' plasele deteriorate pe ct de 'ine posi'il, i, n acest mod, n ca,ul de nevoie un instrument de pescuit a (ost (cut! Iar unele dintre ajutoare au adus un numr necesar de containere pentru a pune pe te care va (i prins, ast(el nct acesta s poat (i dus n marele re,ervor! [7] Cnd totul a (ost pregtit pn acum, o parte din ucenicii )ei cu ajutoarele lor au p it n 'rcile destul de mari, le-au mpins un pic mai departe de rm i au lsat plasele s (ie ntinse scu(undate n ap dintre cele " 'rci, i dup cteva momente erau deja att de mult pline cu cei mai no'ili pe ti c ajutoarele s-au speriai, pentru c ei nu puteau aduce plasele la mal din cau,a greutii mari, i au strigat dup ajutor! 3tunci samaritenii au p it n apa care era a'ia o jumtate din nlimea omului adncime n locul unde erau 'rcile, i ei au ajutat ucenicii i ajutoarele pentru a aduce pe tii la
~ 600 ~

mal! 3pro-imativ 188 de persoane au (ost ocupate mai mult de o or nainte ca toi pe tii s (i (ost adu i n containerele care au (ost destinate pentru aceasta! [:] Cnd pe tii au (ost adu i la locului lor, Eu i-am spus lui Fisjona, care la (el ca =hilopold nu se putea opri a (i surprins de aceast captur e-trem de 'ogat$ %&ac voi vrei s umplei din nou aceast plas veche cu tot (elul de pe ti care triesc n apa lacului, atunci lsai plasa s se scu(unde n ap la (el ca prima dat, pentru c acum este cel mai 'un moment pentru pescuit! Cci atunci cnd soarele se apropie de ori,ont, pe tii vor veni n acest timp i n apa acestui lac aproape de rm!% [18] 4isjona a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, cu aceast captur Eu acum sunt deja mai mult dect mulumit, dar dac >u o vrei aceasta i cu mila >a dac munca nu va (i prea grea pentru oameni, plasa poate (i ntins nc o dat!% [11] 9jutoarele, ucenicii i de asemenea, samaritenii i-au spus lui Fisjona$ %?, prieten drag, nu o singur dat, ci de mai multe ori noi vom lsa plasa n ap dac este n regul cu &omnul i cu tine, pentru c cu acest tip de c tig munca cu siguran merit deranjul!% [1"] Eu am spus$ %Ei 'ine, atunci, (acei nc o dat ceea ce ai (cut nainte, dar atunci cnd (acei captura, de data aceasta, ar tre'ui s sortai di(eritele tipuri n a a (el nct s separai pe tii prdtori - pe care i vei prinde de aceast dat, de
~ 601 ~

asemenea, n plas - de pe tii no'ili, i apoi s-i punei ntr-un recipient separat, pentru c pe tii de prad sunt duntori pentru pe tii no'ili, cum lupii sunt duntori pentru oi!% [1.] 4isjona a spus$ %&oamne, *i mulumesc pentru acest s(at! =n n pre,ent ajutoarele mele i pescarii mei nu au sortat pe tii i au spus$ %Ce trie te mpreun n lac, poate tri de asemenea, mpreun, n container!% &ar eu am o'servat deja de mai multe ori (aptul c pe tii prdtori i pe tii mai 'ln,i no'ili au di(iculti s se suporte reciproc, dar oamenii mei nu au vrut s admit (aptul acesta! &ar acum, c ei au au,it aceasta din gura >a, ei o vor (ace mult mai inteligent n viitor, n avantajul lor i al meu!% [1/] Bo)i au spus$ %&a, tot ceea ce &omnul spune noi, de asemenea, vom (ace pentru c numai El este (amiliari,at cu i tie totul n detaliu!% [14] 3poi ucenicii i ajutoarele s-au urcat din nou n cele dou 'rci i aruncat la (el ca nainte plasa n ap! *n termen de cteva momente a (ost din nou prea plin, dar acum cu di(erite tipuri de pe ti, ast(el c samaritenii no tri au intrat din nou n ap i au tre'uit s ajute pescarii s aduc plasele prea pline la mal! [15] Cnd plasa a (ost adus din nou la mal, ei au scos pe tii i i-au sortat, dintre care cea mai mare parte a constat acum din pe ti prdtori, i un container mare, a (ost umplut cu ei! #i, de asemenea, di(erite tipuri de pe ti no'ili au (ost
~ 60" ~

sortai i (iecare tip a (ost pus ntr-un recipient separat! [16] 3poi plasa a (ost scoas din nou din ap i atrnat de gard lsat s se usuce, iar cele dou 'rci au (ost ata ate la mal! Cnd noi eram la pescuit, soarele a ajuns la ori,ont, i Fisjona s-a gndit c noi am putea merge n cas acum, deoarece n aceast perioad de toamn de multe ori devenea destul de rece pe ap, din cau,a vnturilor puternice care su(la dup apusul soarelui! [17] Eu i-am spus$ %=rietene, nu-i (ace griji despre acesta, pentru c la (el ca toate, de asemenea, cldura i rceala se a(l n mna )ea! +om a tepta aici ntoarcerea navelor tale i vom vedem ce (el de c tig i vor aduce!% [1:] 4isjona a spus$ %&oamne i *nvtorule, eu nu m a tept prea mult din (aptul acesta, deoarece cu o ,i naintea 0a'atului au plecat n direcia Nesaira! Ei, pro'a'il, vor (i lucrat puin acolo! Ieri a (ost 0a'atul, ast(el o ,i ntreag de odihn! 3st,i este a doua ,i dup 0a'at, de asemenea, o ,i n care nu se (ace prea mult munc! 3st(el, un miracol tre'uie s se (i ntmplat dac cele 1/ nave vor aduce vreun c tig! *n plus, eu nu vd nici o nav pe care s o cunosc c vine din vreo direcie spre acest rm!% ["8] Eu am spus$ %=rietene, de i tu gnde ti (oarte logic, dar gndirea ta este din cnd n cnd nc mai puternic dect credina ta! 9it-te acolo, unde au (ost cei . ngeri n timpul n care noi am pescuit, n compania (emeii care a dat na tere trupului
~ 60# ~

meu! 9ite, ei au devenit invi,i'ili cnd soarele a pus complet, i ei au ajutat navele tale s (ie umplute cu tot (elul de pe ti 'un! #i nainte de ai privit napoi de 6 ori, cele 1/ nave ale tale vor deveni vi,i'ile! <iecare nav va aduce 188 pe ti!% ["1] &up ce Eu i-am spus aceasta lui Fisjona, navele au devenit vi,i'ile n primul amurg, i a durat doar o jumtate de or pn navele au (ost la mal! [""] Comandantul!&e- de nav a venit imediat din nava lui, ne-a salutat i a (ost e-trem de 'ucuros cnd, de asemenea, el )-a v,ut n grup, pentru c el ) cuno tea dinainte, i a ,is$ %&a, acum totul este clar pentru mine! Cnd noi am cutat gol(uri dup Nesaira cu o ,i nainte de ieri, pentru c acolo ntotdeauna este cel mai mult pe te, nu am gsit nici mcar un pe te, deoarece un vnt puternic de sud ne-a dus n larg! =e scurt, noi am lucrat pn tr,iu n noapte cu tore, dar totul a (ost complet n ,adar! Ieri a (ost ,iua 0a'atului, atunci nu ne-am permis s lucrm, ast,i noi am (ost la munc deja (oarte devreme dimineaa i am pescuit apro-imativ : ore (r ntrerupere, dar, de asemenea, (r nici un re,ultat! Cnd am v,ut c toat munca noastr i e(orturile au (ost n ,adar eu am dat semnalul s ne ntoarcem acas din nou! [".] &ar, cnd noi ne-am pregtit la semnalul pe care eu l-am dat s navigm acas, . tineri (rumo i au aprut la mal! Ei au vrut s le permit s vin pe nava mea! Eu am acceptat (r cea mai mic opo,iie! Cnd eu i-am ntre'at unde doresc s
~ 60% ~

navighe,e, ei au spus$ %2oi nu am venit s navigm cu tine undeva pe acest lac, ci pentru a te ajuta cu pescuitul, pentru c voi ai pescuit aproape " ,ile i nu ai avut nici o captur! =rin urmare, lsai plasele s se scu(unde nc o dat n ap, apoi vei avea o captur 'un! %2oi am (cut aceasta, am lucrat (oarte u or, i n cteva momente plasele noastre sau umplut cu tot (elul de pe ti dintre cei mai (rumo i! ["/] &ar cum am putea noi s punem att de muli pe ti ntr-un timp att de scurt, n containere1 Cei . tineri ne-a ajutat, i nainte s ne dm seama, toi pe tii au (ost pu i n containere! &up aceea, cei . au disprut 'rusc, i un vnt puternic a venit la navele noastre i ne-a mpins n aceast direcie! ["4] Cnd eu am v,ut acest mal care l tiu 'ine, i am putea distinge deja c erau destul de multe persoane pre,ente, eu am spus comandanilor mei$ %)arele )ntuitor din 2a,aret tre'uie s (ie n Fis, pentru c cei . tineri care ne-au aprovi,ionat cu pe ti ntr-un mod miraculos, au (ost (r ndoial . spirite puternice care sunt mereu gata s-@ slujeasc pe El! marele )ntuitor i *nvtor l iu'e te pe stpnul nostru i a (cut un semn pe navele sale prin spirite @ui ce ne-au ajutat n avantajul su!% ["5] 3cum, cnd eu m-am dus la mal, am v,ut c repede c presupunerea mea era adevrat! #i acum eu i mulumesc, o mare <iul al lui &umne,eu i *nvtor al tuturor nvtorilor, pentru (apta 'un de nepreuit pe care >u ne-ai artat-o nou! Eie
~ 60( ~

noi i dm onoarea, i toat onoarea lui &umne,eu, n nlimea nlimilor! ["6] &ar acum tre'uie s avem grij de pe ti, acum c nc mai este ceva lumin!% ["7] Eu am spus$ %=utei s (acei aceasta! =unei-i n re,ervor, pe (iecare dup (elul lor! 2u punei di(eriii pe ti prdtori printre pe tii no'ili, ci punei-i ntr-un re,ervor, care este pregtit pentru ei! 3poi, putei merge la odihn!% [":] Cnd slujitorii au ridicat containerele cu pe ti de pe nave, Fisjona s-a uitat la ei, i el a (ost e-trem de surprins de numrul i tipul pe tilor no'ili dintre care nu era unul care s cntreasc mai puin de 4 pound! [.8] @a aceasta Eu i-am spus$ %0 mergem acum acas, deoarece am petrecut, de asemenea, aceast ,i ntr-un mod 'un pentru 'ene(iciul i 'unstarea oamenilor! #i tu, prietene Fisjona, las o simpl mas de sear s (ie pregtit pentru noi!% [.1] 3poi noi ne-am dus imediat n cas, i s-a discutat mult despre evenimentele din ,i! Capitolul 1.* #omnul indic' modul $n care $nv')'tura Lui ar trebui s' -ie proclamat' [1] Eu am vor'it cu cei / indo-iudei despre multe lucruri, i le-am dat indicaii cum ar tre'ui s le spun compatrioilor lor despre ceea ce au v,ut i au au,it, ast(el nct dea roade pentru reali,area vieii ve nice a su(letului! 3poi Eu am pus minile pe cei " oameni i le-am dat, prin ntinderea minilor, n
~ 606 ~

2umele )eu, puterea de a vindeca 'olnavii i de a eli'era pe cei care sunt posedai de spiritele rele! Cei / )i-au mulumit, cu toat inima lor pentru aceast mil i au ludat 'untatea )ea! ["] &e asemenea, cei 6 slujitori ai templului )-au ntre'at dac Eu a dori de asemenea s le dau lor aceast mil, ast(el nct s poat aduce mai u or oamenii din ara lui Ham cu ajutorul )eu la cunoa terea unicului, singur &umne,eu adevrat i la credina n )ine i Cuvntul )eu! [.] Eu am spus$ %=entru voi nc mai este timp, dar ace tia / deja plec mine (oarte devreme dimineaa i de aceea le dau deja n seara aceasta puterea de a vindeca pe cei 'olnavi! *n plus, ei sunt deja mai de mult cu )ine dect voi i sunt instruii n toate, ast(el nct ace tia tiu e-act acum ce au de (cut, iar su(letele lor sunt pure i (r pcat, i puterea care le este dat va rmne n ele! 0u(letele voastre cu toate acestea, nc sunt a(ectate de multe sl'iciuni dintre care n primul rnd, tre'uie s scpai prin adevrata negare de sine, deoarece puterea pe care Eu v-a da-o, nu ar sta n voi, pentru c pentru a sta mila )ea ntr-un vas aceasta tre'uie s (ie de durat, puternic, 'un i curat! Cu toate acestea, n curnd voi vei ajunge la aceasta atunci cnd va (i momentul potrivit n voi i pentru voi!% [/] Cei 6 au (ost mulumii cu aceasta i )i-au mulumit pentru aceast lecie i promisiune! 3poi sau dus la locurile lor i a luat ni te pine i vin! 3cum i samaritenii au venit la )ine i )-au ntre'at dac
~ 60, ~

ar (i recomanda'il, n acest timp de superstiie e-trem, s proclame (railor lor, n a(ar de Evanghelia pentru su(let i spirit, de asemenea, Evanghelia pe care au au,it-o la tnr i pe care ei au neles-o 'ine, despre lucrurile i apariiile din marea lume a naturii, i s le dea o lumin corect despre toate prostiile n care oamenii din timp n timp au devenit mai ncurcai, lucru care a (ost cau,at de preoii egoi ti i lacomi, care au reu it s aduc oamenii or'i departe de orice adevr prin tot (elul de arte nou imaginate n eltoare i cuvinte goale i nvturi (ante,iste! [4] Eu am spus$ %&ragii mei prieteni, atunci cnd vei ncepe s nvai i s (ormai oamenii n 2umele )eu, atunci spunei mai nti$%! 3devrata pace (ie cu voi, pentru *mpria lui &umne,eu a venit aproape de voi!% [5] 3poi s-i nvai n ce const Degatului lui &umne,eu i ce ar tre'ui s (ac omul pentru a ajunge la *mpria lui &umne,eu deja pe acest =mnt i nc mai mult n lumea de dincolo! 3cest lucru voi toii l tii (oarte 'ine pentru c n primul rnd Eu *nsumi i apoi, de asemenea civa ucenici care au (ost trimi i de )ine au proclamat deja nvtura )ea n cuvinte clare pentru voi! [6] &up ce ai puri(icat i curat inimile i su(letele oamenilor, n acest mod, atunci, de asemenea, putei s le e-plicai lucrurile din lumea natural pentru a aduce raiunea lor napoi n starea iniial a adevrului s curai mintea lor de toate
~ 60' ~

superstiiile! 3cesta este cu att mai necesar pentru c o persoan care are nelegeri gre ite despre lucrrile care sunt create de &umne,eu de asemenea niciodat nu poate s ajung ca ntradevr s-@ cunoasc pe &umne,eu, i, ast(el, nici pe el nsu i i, de asemenea, nici pe aproapele su! [7] #i ori de cte ori aceast cunoa tere va lipsi, de asemenea, dorina pentru dragostea adevrat de &umne,eu va lipsi, i, de asemenea, dragostea (a de aproapele su! =entru c dac cineva nu i iu'e te aproapele su, pe care el l poate vedea ca o (iin, ca i el, atunci cum *l va iu'i El pe &umne,eu pe care nu *l poate vedea cu ochii trupului su1 [:] ?mul *l poate vedea pe &umne,eu doar cu ochii spiritului su - numai prin pura i adevrata cale a nelegerii lucrurilor create i, a iu'irii 0ale i a ordinii nelepte din aceasta - i *l vor iu'i de asemenea, pe El mai presus de toate! #i cine va iu'i pe &umne,eu mai presus de toate, se va cunoa te din aceast iu'ire, de asemenea, pe el nsu i i pe semenii lui, i va iu'i i respecta asemnarea cu &umne,eu din aproapele su i din el nsu i! [18] &ar aceasta este o presupunere corect i adevrat a voastr c ar tre'ui lucrat cu atenie spre aceasta, ast(el nct n cele din urm toat superstiia va disprea de la oameni, pentru c att timp ct nc e-ist o scnteie mic de credin a imaginaiei care va mpovra mintea uman, omul nu va (i li'er, iar prin aceast mic scnteie, el poate cdea n multe erori mari! &e aceea doar adevrul
~ 609 ~

complet pur poate (ace om complet li'er i, prin urmare, de asemenea, aici i dincolo de complet (ericit i n 'eatitudine [11] Degatul lui &umne,eu, care a venit n aceast lume n )ine, este adevrul cel mai pur i cel mai per(ect, a a cum Eu sunt Calea, 3devrul i +iaa Eu *nsumi, lucru de care Eu cu siguran v-am dat deja mai mult dect su(icient dovada peste tot, i care este, de asemenea, cunoscut i a cre,ut cu trie acum deja de mii de oameni, iudei i neamuri din toate regiunile lumii! [1"] Cu toate acestea, amintii-v 'ine c este ntotdeauna mai u or s-i spunei unei persoane ceva despre o pro'lem sau alta privind cuno tinele sale dect s i mute mintea spre o credin (erm, nendoielnic! 3cesta este motivul pentru care voi de asemenea, tre'uie s depunei e(orturi mult mai multe pentru a sta'ili o credin vie, dect s luptai pentru cunoa tere pur, pentru c doar n cunoa tere nu e-ist via, ci mai degra' n credina pur i vie prin (apte de iu'ire! [1.] Cunoa terea, indi(erent de ct de pur, este o re(lectare a lucrurilor i a ordinii lor n aceast lume, care este, a a cum este ea acum, perisa'il, la (el ca toate lucrurile din, de pe i de deasupra acestei lumi, dar lucrurile credinei sunt o adevrata lumin din ceruri! Ele aparin n mod viu minii, su(letului i spiritului su, sunt nemuritoare i nepieritoare! [1/] Eu v spun tuturor$ acest cer, care este vi,i'il pentru voi, constnd din lun, soare i toate stelele,
~ 610 ~

va pieri cndva, dar cuvintele )ele i cel care le crede nu vor pieri, ci vor e-ista etern! [14] Cu aceasta Eu nu vreau s spun c de dragul credinei vii cu oamenii ar tre'uie s e-cludei ceea ce se nume te tiin pur, pentru c omul poate crede ceva doar atunci cnd a au,it sau tie despre aceasta! &up ce omul a primit o in(ormaie pur, de ncredere i adevrate i 'ine testate cuno tine despre o chestiune 'un i adevrat, atunci el nu ar tre'ui s (ie mulumit cu pur cunoa tere, ci s o a'soar' n credina vieii i s acione,e n con(ormitate cu principiile sale de 'a,! &ac el va (ace aceasta, tiina pur va produce pentru el, de asemenea, (ructe vii adevrate, i neperisa'ile! &e aceea voi, care acum ascultai (oarte atent la cuvintele )ele, de asemenea, vei nelege complet c acestea sunt cuvintele lui &umne,eu, doar dac vei tri n ntregime i aciona n con(ormitate cu acestea! [15] Eu i tiu pe samariteni 'ine, i di(eritele lor caliti 'une nu sunt necunoscute pentru )ine, dar printre ei e-ist, de asemenea, multe nelegeri gre ite de care ei in de multe ori mai persistent dect in neamurile la ale lor! 3cesta este motivul pentru care, de asemenea, voi va tre'ui s trecei prin multe lupte grele de dragul numelui )eu i al nvturii )ele! &eoarece raiunea lumeasc a oamenilor nu nelege lucrurile interioare ale spiritului i ale adevrului viu i i consider pe cei care le spun despre acestea drept pro ti, i i vor
~ 611 ~

prigoni, de asemenea, oriunde vor putea! &ar vou nu ar tre'ui s v pese de aceasta i s nvai adevrul a a cum este el pus n inima i gura voastr de )ine, atunci voi ntr-un s(r it vei aduna mai multe (ructe 'une pentru *mpria )ea, i rsplata voastr nu va (i mic mai tr,iu n *mpria )ea! [16] 2u ascultai de ameninrile i cuvintele ntunecate ale ra'inului vostru, care se luda (oarte mult cu privire la nelepciunea lor, ascuns, care conine puin adevr, ci inei-v de ceea ce ai au,it de la mine, atunci voi vei ntoarce muli ra'ini spre )ine! [17] &ar, dac va (i lsai intimidai de ei, voi, cu cea mai 'un voin, vei reali,a (oarte puin, care este 'un i relevant! =rin aceasta, Eu v-am ,is acum tot ce tre'uie s (acei n 2umele )eu pentru a rspndi *mpria )ea de asemenea printre voi n modul cel mai 'inecuvntat! [1:] *n curnd, voi vei au,i multe lucruri de la lume! =storul va (i ucis i oile vor (i risipite de (ric! 3tunci nu v ru inai de )ine! 0 nu (ii descurajai i insta'ili n credina voastr, pentru chiar i atunci cnd Eu voi prsi (i,ic aceast lume, atunci eu nc voi sta cu cei ce ) urmea, I@iteral$ %cu cei care sunt ai )ei%J n spirit pn la s(r itul lumii, i ntotdeauna ) voi de,vlui (idel Eu *nsumi celor ce ) iu'esc i p,esc poruncile )ele! ["8] Eu nu v voi lsa n urm n ca or(ani n aceast lume, dar unde numai " sau . se vor uni mpreun n
~ 61" ~

numele )eu, acolo Eu voi (i n mijlocul lor, i ceea ce atunci voi vei cere n 2umele )eu de la >atl - care este n )ine a a cum Eu sunt n El B v va (i, de asemenea dat! ["1] =rin urmare, s nu lsai mintea voastr s devin trist i temtoare atunci cnd vei au,i c eu, &omnul *nsu i, )-am lsat s (iu umilit de lume i s trec dincolo din aceast lume n Cerul )eu prin intermediul celei mai nguste i celei mai spinoase ci! =entru c iat, toate acestea tre'uie s se ntmple n a a, ast(el ca msura rului lumii s devin deplin, iar judecata care este pre,is s vin peste ei! [""] Eu v spun aceasta acum dinainte, ast(el nct voi, atunci cnd vei au,i despre aceasta, s nu (ii con(u,i cu privire la (aptul acesta sau chiar s v ru inai de )ine! Cci, dac voi vrei cu adevrat s (ii ucenicii )ei i vestitori ai *mpriei )ele pe =mnt, voi, de asemenea tre'uie s devenii (ermi n toate i niciodat s nu (ii insta'ili!% Capitolul 1.. #omnul las' indo!iudeii s' se $ntoarc' $n )ara lor [1] &up ce Eu am terminat acest discurs pentru samariteni, masa de sear, care era deja pregtit, a (ost pus n tvi pe mas! Cei 6 slujitori ai templului s-au a e,at la o mas, care era pregtit pentru ei, i samaritenii la masa care a (ost pregtit pentru ei n colul slii, i apoi cu toii ne-am mprt it din masa, care a constat mai mult din pe tii pescui
~ 61# ~

(oarte 'ine pregtii, i noi am 'ut vin! ["] 3tunci cnd masa s-a terminat dup o or, iar vinul a (cut lim'ile mai de,legate, " samariteni au venit la )ine, i ei mai nti mi-au mulumit cu voce tare prin cuvinte 'ine alese, n numele tuturor pentru nvtura care le-a (ost dat! &up aceea, unul dintre ei )-a ntre'at dac ei, de asemenea, ca ucenicii ai )ei, vor (i capa'ili a e(ectua semne n 2umele )eu, n ca, de nevoie! [.] Eu Ie-am spus$ %3ceasta va depinde n primul rnd de puterea credinei voastre, i n al doilea rnd, eu v-am dat deja vou toat asigurarea (oarte clar i complet adevrat c totul v va (i dat vou din ceea ce vei cere de la >atl n numele )eu! Ce alt asigurare v mai pot da vou1% [/] 3tunci cnd cei " au au,it aceasta, ei s-au plecat pro(und naintea )ea, i s-au dus din nou la tovar ii lor! [4] &up aceast discuie scurt, dup care nimic nu s-a ntmplat, care s (i (ost de mare importan, neam dus s ne odihnim, i am dormit pn diminea, dar de data aceasta pe paturi 'une de odihn! [5] &up aceea, Eu am petrecut nc 6 ,ile n Fis, cu ucenicii )ei! &e asemenea, cei 6 (arisei au rmas cu slujitorii lor! #i n a(ar de ace tia, de asemenea, samaritenii - i ucenicii )ei i-au instruit complet n nvtura )ea! &oar cei / indo-iudei au plecat dimineaa devreme din nou n ara lor pe un alt drum, care a (ost mult mai scurt! [6] =entru a avea grij ca ei s nu se piard, Eu am
~ 61% ~

tre,it dinainte deja puternica vedere interioar de,voltat a (etei, i le-am spus c ea ar tre'ui s (ie ghidul celor ., lucru cu care ei au (ost de acord! &up masa de diminea au plecat nainte de rsrit dup ce ei mai nti )i-au mulumit, cu toat inima lor pentru nvtur i pentru mila care le-a (ost dat lor i pentru c ei au (ost din 'el ug aprovi,ionai de Fisjona i, de asemenea de ctre cei 6 slujitori ai templului care deineau mult aur! [7] Ceea ce Eu am (cut apoi n acele 6 ,ile n Fis voi meniona pe scurt, ast(el nct s nu e-iste lacune n povestire despre (aptele )ele de pe =mnt! [:] Eu am petrecut 5 ,ile cu Fisjona i =hilopold, o dat n Fane Iun ora de (rontierJ n 0amaria, apoi, din nou, n Fis, cu care oportunitate eu am instruit oamenii care au venit la noi, i am vindecat de di(erite 'oli! &e asemenea, Eu am vor'it despre multe lucruri naturale cu cei " nsoitori ai mei, i iam nvat! [18] *n ,iua a 6-a Eu mai nti i-am ntrit pe cei 6 (arisei i, de asemenea pe slujitorii lor din care (iecare (ariseu avea cte 6, i i-am trimis n Egiptul 0uperior trecnd prin >ir unde ace tia tre'uiau s-i raporte,e lui COrenius n numele )eu! El le-a dat lor o scrisoare de motivare i le-a o(erit un mijloc de transport pe ap n Egipt! [11] 3tunci cnd (ariseii au (ost n acest mod u or trimi i pe drumul lor, Eu m-am ntors la samariteni, al cror numr era de .8 de persoane, Eu i-am ntrit i i-am trimis n propria lor ar pentru a
~ 61( ~

deschide ochii i urechile tuturor celor care erau (ost n continuare or'i i sur,i acolo! #i apoi ei au plecat! [1"] Cnd Eu m-am pregtit spre amia,, cu scopul de a cltori, Fisjona, =hilopold al nostru i, de asemenea )aria )i-au cerut s rmn pn n dimineaa urmtoare! [1.] Eu am spus$ %&ragostea nu ar tre'ui s (ie reinut! 3st(el, de i Eu nu voi sta cu voi pn mine pentru c nainte de orice altceva Eu tre'uie s ndeplinesc voia Celui care )-a trimis pe )ine n aceast lume, Eu sunt dispus s stau cu voi pn dup-amia,! #i ast(el, prietene Fisjona, tu mai poi nc pregti o mas de prn, pentru noi!% [1/] Fisjona a (cut acest lucru, desigur, cu cea mai mare plcere din lume! [14] 2oi ne-am a e,at la mas, am luat pine i vin i ne-am ntrit noi n ine! Capitolul 1./ #omnul relatea=' despre ispita Lui din de&ert [1] 3cum neleptul (hilopold )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, plin de iu'ire, nelepciune i putere, noi am au,it cu adevrat att de multe lucruri din gura >a dumne,eiasc despre ceea ce ai (cut! Cu toate acestea, despre primele >ale (apte, atunci cnd >u ai prsit casa >a printeasc, noi nu tim nimic, deloc! Eu am vor'it cu )aria, mama trupului >u, dar i, de asemenea, cu Noel i ceilali (rai (i,ici, pmnte ti despre ntreaga >a tineree! #i ceea ce eu am au,it - despre sosirea >a minunat pe
~ 616 ~

acest pmnt n trupul )ariei pn la al .8-lea an al >u de via B eu cu (idelitate a scris n lim'a greac i scriptura ntr-o carte memorial, (r a aduga sau omite ceva! ["] 3st(el eu de asemenea, - desigur, n 'uci i pri B am adugat tot ceea ce eu nsumi am e-perimentat de partea >a aici, i din cele ce am au,it de la ochi i urechi de ncredere din multe alte pri i locuri, i le-am scris ntr-o carte separat! &ar despre vrsta >a de .8 de ani sau despre ,iua n care ai prsit 2a,aretul pn la apro-imativ aproape . luni nu am putut s aud de nimeni unde ai (ost n acel nceput i ce ai (cut! [.] Este adevrat c, din momentul n care >u >e-ai lsat s (ie 'ote,at de Ioan n rul Iordan cu ap, eu tiu cteva lucruri, precum i despre chemarea primului >u ucenic, dar - dup cum am spus despre menionata prima perioad eu nu am (ost capa'il, n ciuda tuturor e(orturilor mele, s a(lu o sila' despre unde ai stat sau despre (aptele tale! [/] Ca un pre,entator tcut al ntregii >ale viei pmnte ti i al (aptelor >ale este (oarte important pentru mine ca de asemenea, ceva s mi se (ac cunoscut despre viaa i (aptele >ale din aceast prim perioad de munc a >a ca *nvtor, despre care, de asemenea ucenicii >i mai vechi nu pot spune nimic! #i acest lucru nu poate (i (cut de (apt de nimeni altcineva n a(ar de >ine, &oamne i *nvtorule! &ac ar (i convena'il pentru >ine s mi de,vlui cteva lucruri despre aceasta pentru mine
~ 61, ~

ar nsemna o mare i e-trem de valoroas mil de la >ine!% [4] Eu am spus7 %Eu tiu c ,elul tu 'un pentru )ine, i >e laud ca un prieten adevrat al inimii mele, dar despre aceast prima perioad )ie chiar nu-)i place s spun mai mult dect ceea ce am spus deja - un timp n care Eu am (ost clu,it de 0piritul >atlui din )ine, la de ert de la Iordan, unde am postit timp de /8 de ,ile i unde Eu *nsumi )-am hrnit din necesitate cu rdcini i miere sl'atic, i unde Eu, atunci cnd trupul )eu a devenit (oarte n(ometat dup /8 de ,ile de post n acest (el, Eu am (ost tentat de . ori de ctre un spirit male(ic, un diavol de gradul nti! #i aceasta nu ar (ace ct limea unui (ir de pr di(eren pentru mntuirea su(letului, dac oamenii ar ti mai multe despre aceasta!% [5] (hilopold a spus$ %&ar &oamne i *nvtorule, cum ai putut tu nsui s >e la i tentat de un arhidiavol, i cum a (ost el n stare s se apropie de >ine chiar puin1 &eoarece ntre tine i un diavol e-ist un ast(el de decalaj att de mare, care este sta'ilit de nelepciunea i puterea >a peste care nu poate niciodat un duh ru n ve nicie trece! Cine a (ost acest spirit e-trem de ndr,ne, de (apt1 &oamne i *nvtorule, acum c >u )i-ai spus deja att de mult, spune-mi ceva mai mult i mai e-act despre aceasta!% [6] Eu am spus$ %&e i nu e-ist nicio creaie iniial arhi-diavol cum i imagine,i, dar totu i, totul n
~ 61' ~

lumea material este n elementul su original, ca i un iniial creat arhi-diavol, i, prin urmare, este acela i lucru n ca,ul n care unul spune c el este ispitit de lume sau de po(tele materiale ale trupului, sau de un arhi-diavol sau altul! #i, prin urmare, cel care se las capturat prea mult de lume i carnea lui, su(letul su este, de asemenea, un diavol personal i continu s triasc dup moartea trupului su ntr-o legtur constant cu spiritele rele, materiale nc ne(ermentate, i strduina lui rmne atunci rul ca dragoste a lui, i el ncearc s- i satis(ac continuu dragostea lui cea rea! [7] 3cest tip de diavoli nu pot, desigur trece peste decalajul incomensura'il dintre )ine i ei, dar din moment ce Eu am venit acum n aceast lume, care este plin de judecat i, ast(el, plin de diavoli, Eu, din cea mai mare pro(un,ime a milei )ele, am construit un pod peste golul menionat prin acceptarea pentru o anumit perioad de timp a trupului de carne, (r de care nici o (iin uman de pe acest =mnt nu ar putea atinge vreodat s (ericirea deplin adevrat i complet! &eci, este evident c un diavol, la (el ca un om, indi(erent de ct de ru el este, poate s se apropie de )ine peste acest pod i ) poate ispiti de asemenea, n or'irea sa complet i ) poate prigoni n modul cel mai groa,nic, de i el nu poate reali,a nimic mpotriva puterii )ele, dar se poate distruge doar pe sine tot mai mult i mai mult! 3cest lucru tu cu siguran l vei reali,a!
~ 619 ~

[:] #i uite, prieten, a a a (ost posi'il pentru un diavol s ) ispiteasc n acel timp pe care tu l-ai menionat! [18] &ar, pentru ca tu s tii ceva mai multe despre acest eveniment, care sun, desigur, oarecum ciudat, pentru tine, Eu i voi spune pe scurt tipul n care i modul ispitei! &eci, ascult! [11] Cnd am postit timp de apro-imativ . sptmni n de ert, n scopul de a ) ndeprta de tot i toate, i pentru a aduce trupul )eu n toate mai mult n con(ormitate cu )ine *nsumi dect a (ost posi'il, n timpul n care eu, ca un tmplar, am (ost deseori mpreun cu tatl )eu adoptiv Iosi( i (iii si din prima lui cstoria, i cnd Eu, triam numai prin rdcini i miere sl'atic n de ert, am devenit (oarte (lmnd, i am simit o dorin puternic n trupul )eu s mnnc pine, Ispititorul s-a apropiat n apariia unui magician nelept serios i lumesc, stnd naintea )ea, i a spus$ %&oamne i *nvtorule, eu >e cunosc, i tiu c >u, n ceea ce prive te trupul tu, e ti <iul lui &umne,eu! &e ce >e chinui cu (oamea n acest de ert mi,era'il n timp ce toate comorile din toate lumile i cerurile sunt la dispo,iia ta1 &ar dac >u nu vrei s le (olose ti, de dragul celor sraci, dac >u, de asemenea dore ti s devii o (iin uman s (i un e-emplu strlucitor de a'stinen i cumptate e-trem nelepciunii ast(el, cu scopul de a-i (ace mai egali cu >ine - atunci >u totu i poi (ace pine din aceste pietre multe de aici, lucru pe care >u cu siguran l poi (ace, n timp
~ 6"0 ~

ce nimeni nu >e poate vedea aici, i s mnnci pn cnd e ti pe deplin satis(cut!% [1"] &ar Eu i-am spus (oarte serios$ %3scult, tu, care ndr,ne ti s ) tente,i pe )ine, &omnul tu din eternitate, corpul meu este acum, de asemenea o (iin uman, tul'urat cu nevoia (iecrei (iine umane din aceast lume, dar a(l i nelege c omul nu trie te att de mult cu pinea acestui =mnt, ci mult mai mult cu (iecare cuvnt care iese din gura lui &umne,eu! &e asemenea, pentru voi toi, podul ca s trecei la viaa ve nic va (i posi'il! &ar tu ar tre'ui mai degra' s te umile ti acum i s-)i ceri s i iert pcatele, atunci tu vei (i ajutat!% [1.] &up cuvintele )ele, ispititorul )-a prsit pentru cteva ,ile, ca i cum el a vrut s ia s(atul )eu la inim i n cele din urm s se con(orme,e cu aceasta! &ar acest lucru nu a (ost a a! Curnd a venit din nou la )ine i a spus$ %&oamne i *nvtorule, >u tii c eu sunt plin de mndrie i de setea de putere, dar eu vreau - acum c >u >e umile ti n acest de ert - s nv umilina adevrat direct de la >ine! 3 a c a a,->e acum pe cel mai nalt vr( al templului, ceea ce este (oarte u or pentru noi, apoi eu voi continua s vor'esc cu tine!% [1/] Eu i-am spus$ %2u voi permite s (iu pus acolo de neputin ta, dar Eu nsumi vreau a a! #i noi eram deja n acel loc! #i acum tu poi continua s vor'e ti!% [14] 3tunci cnd Eu i-am spus aceasta ispititorului, el mi-a spus$ %&oamne i *nvtorule, dac n ceea ce
~ 6"1 ~

prive te trupul tu, >u e ti cu adevrat <iul lui &umne,eu, atunci las->e s ca,i de la aceast nlime, atunci &umne,eu va porunci cu siguran *ngerilor @ui s >e poarte pe minile lor puternice, ast(el nct s nici o parte a corpului nu va (i lovit de vreo piatr!% [15] 3tunci Eu i-am spus ispititorului$ %>u ar tre'ui, ntr-adevr s te umile ti naintea )ea, &umne,eul i &omnul tu, dar Eu nu voi sri pentru tine n aceast adncime! Cu acest lucru tu nu vei reali,a nici o umilin i m'untire ve nic! 3ceast ncercare de a ta a (ost cu adevrat inutil, a a c pleac!% [16] 3poi ispititorul )-a prsit i, purtat de puterea )ea, Eu am (ost din nou instantaneu n de ertul )eu unde totu i nu era att de plcut s trie ti! [17] &ar, dup cteva ,ile ispititorul a mai aprut o dat naintea )ea! #i Eu l-am ntre'at$ %Ce vrei de la )ine acum, pentru a .-a oar, tu diavol incorigi'il1% [1:] Ispititorul a ,is$ %&oamne i *nvtorule hai cu mine acum, pe un munte nalt! 3colo eu vreau s nv umilina de la >ine i s m m'untesc!% ["8] #i Eu m-am dus cu el pe un munte nalt i am spus$ %Ce vrei aici, de la )ine acum1M ["1] Ispititorul a spus$ %&oamne i *nvtorule, umile te->e >u mai nti naintea )ea, dup aceea, eu nsumi m voi umili naintea >a! 9ite, toate aceste ri (rumoase i 'ogate eu Ei le voi da Eie, dac >u mai nti *i vei pleca genunchii naintea mea i >e vei nchina mie!%
~ 6"" ~

[""] 3tunci Eu i-am spus$ %3cum )-am sturat de tineG &u-te departe de )ine acum, 0atanaG =entru c este scris$ %0 te nchini numai lui &umne,eu, &omnul tu, i s l sluje ti pe El i s nu-@ ispite tiG% [".] 3poi ispititorul )-a prsit pentru totdeauna, i n loc de aceasta, legiuni de ngeri au venit din Ceruri la )ine, i ei )-au slujit! ["/] #i a a Eu am prsit de ertul, am luat deja civa ucenici cu )ine, i )-am lsat Eu *nsumi s (iu 'ote,at de Ioan n Iordan! &e atunci Eu am luat ceilali ucenici, care erau n mare parte pescari, i am cltorit mpreun cu ei dintr-un loc n altul! ["4] #i acum, prietene =hilopold, tu ai ceea ce nc i lipsea! &ac ucenicii mei mai vechi doresc, de asemenea, s scrie aceasta, ei pot (ace aceasta, de asemenea!% ["5] )atei al )eu a scris, de asemenea, aceasta n Fis, pentru c el era mai a'il n scris dect ceilali ucenici care puteau scrie! Capitolul 1.0 #>M<+L 1< LE,9 39. (lecare din 4is spre Lesaira [1] Cnd totul a (ost (cut repede i simplu, masa de prn, era de asemenea gata! 2oi ne-am mprt it din ea i apoi ne pregtit imediat pentru plecare! Fisjona, )aria, Noel i =hilopold au vrut s ) conduc spre locul pe care Eu intenionam s l vi,ite, n continuare! ["] Eu am spus$ %3tunci s mergem cu 'arca la Nesaira! Ce tre'uie s se ntmple acolo va depinde
~ 6"# ~

de voina li'er a oamenilor de acolo! #i acum s pornim!% [.] @a aceasta noi am mers la rm, nsoii de tot personalul lui Fisjona, am intrat n " nave, i cu un vnt (avora'il, care a (cut lucrul mult mai u or pentru vsla i, am navigat n direcia Nesairei, n care loc noi am ajuns dup cteva ore! [/] 3tunci cnd am ajuns la mal, 4isjona a spus$ %&oamne i *nvtorule mi se pare c cu aceast oca,ie >u ai pierdut acel ucenic, Iuda Iscarioteanul, care este nc (oarte nclinat spre lume! =entru c atunci cnd >e-a prsit el a ntre'at ct de mult >u vei rmne cu mine, pentru ca el s se poat ntoarce la timp, dar el nu a venit! =oate el a cre,ut c o tran,acie sau alta 'ene(ic n 'ani era mai important dect >ine1% [4] Eu i-am spus$ %3cesta este ntr-adevr ca,ul, dar curnd va veni dup noi, pentru c el a ajuns n Fis cu aproape o or dup plecarea noastr! El a au,it ncotro ne-am dus, a angajat imediat o nav i ne va prinde aici nainte ca o or s (i trecut! &ar atunci cnd vine, nu-i acordai o atenie mare, cu toate c el ar dori s v spun multe lucruri! 0punei-i$ %0cute te-te de vor'e inutile, pentru c &omnul tie totul!% 3poi, el n curnd va deveni tcut!% [5] 3tunci cnd Eu i-am spus aceasta lui Fisjona to)i ucenicii Mei au devenit aproape indispu i i au spus$ R&ar a a noi nu vom mai scpa niciodat de acel om suprtor!% [6] Eu am spus$ %Ceea ce Eu suport, voi ar tre'ui s
~ 6"% ~

suportai, de asemenea! *n aceast lume nu e-ist nici o alt cale! >rupul este pentru su(let, de asemenea, o povar mare i adesea opresiv, dar cu toate acestea, el tre'uie s-l suporte, indi(erent de ct de suprtor este, mai ales la o vrst mai naintat! [7] &oar privii la un cmp de porum' att de atent ntreinut, i vedei dac nu vei gsi nici o iar', deloc printre porum'! 3 a cum Eu am avut de suport primul ispititor n de ert - i numai atunci cnd el )a prsit complet, ngerii au venit la )ine i )i-au ntrit trupul )eu B noi tre'uie acum, pn la s(r itul timpului )eu pmntesc, de asemenea s suportm cel de al doilea ispititor! [:] Eu v-am spus deja n mod clar cu o anumit oca,ie, c unul dintre voi este un diavol, i n voi n iv voi ai neles la cine Eu )-am re(erit! &ar cu toate acestea, pentru acest motiv, Eu nu i-am spus c el ar tre'ui s plece, pentru c, de asemenea, diavolul are voina sa li'er, care nu va (i luat de la el! &ac el vrea s vin cu noi, el este li'er s (ac acest lucru, dar dac el vrea s stea departe, atunci el de asemenea, poate sta departe! Cu toate acestea, indi(erent dac el va pleca sau va rmne, noi nu ne vom uita la el cu ochi invidio i!% [18] >oi ucenicii )ei au luat aceste cuvinte ale )ele la inim, i noi ne-am dus n sat, mai e-act la hangiul la care noi deja ne-am mai ca,at! [11] Cnd noi ne-am apropiat de cas, hangiul, soia i copiii si ne-au v,ut i ne-au recunoscut i s-au
~ 6"( ~

gr'it s ne ntmpine cu mare 'ucurie! [1"] 3tunci cnd hangiul a venit la )ine, el s-a plecat pro(und naintea )ea i a spus$ %?, &oamne i *nvtorule 'un, ct de des >e-am chemat i dorit pe >ine, cea mai mare mntuire a tuturor oamenilor drepi, i ct de des am avut dorina ar,toare ca nc n viaa mea, s >e vd, s vor'esc cu >ine i s >e g,duiesc nc o dat n casa mea! &ar aceast mare mil a >a nu a vrut s (ie partea mea! Ct de mare este (ericirea mea acum, acum c >u )-ai gsit n s(r it demn de mila aceasta, eu nu pot e-prima n cuvinte! &ar acum, c >u, o iu'it &omn i *nvtor, ai venit la )ine, cu siguran i va plcea s petreci cteva ,ile cu mine1 Eu 'ucuros va (ace totul pentru a (ace pe ct de plcut cu putin ederea >a, i a tuturor cu siguran mai mult dect 'inecuvntailor >i prieteni!% [1.] Eu i-am spus$ %=rietene, unde Eu gsesc inimi, ca a ta, )ie mi place s stau! >u poi (i (oarte sigur de aceasta! #i dac Eu nu pot sta ntotdeauna ntr-un loc (i,ic, Eu totu i voi rmne ntotdeauna acolo cu 0piritul )eu, cu acei oameni care ) iu'esc, a a cum ) iu'e ti tu! &ar ast,i i mine Eu voi sta, de asemenea, din punct de vedere (i,ic cu tine! Cu toate acestea, poimine, dimineaa devreme, Eu tre'uie s cltoresc, pentru c sunt nc muli oameni care ) a teapt pe )ine, ca Eu s-i ajut! &ar las s (ie pregtit acum pentru noi toi o mas de sear (oarte simpl, ceea ce ns nu este nc urgent, deoarece soarele este nc destul de
~ 6"6 ~

departe deasupra ori,ontului!% [1/] &up aceste cuvinte ale )ele, hangiul i-a spus soia lui imediat ce tre'uia ea s (ac! [14] 0oia )i-a mulumit pentru aceast misiune, dar totu i )-a ntre'at dac ea ar putea-o lua pe )aria imediat n cas cu ea, pe care (emeia o cuno tea 'ine deja de mult timp, pentru c ea dorea s vor'easc cu 'ucurie despre di(erite lucruri cu ea, din moment ce pentru o lung perioad de timp deja ea nu a avut 'ucuria de a o vedea i de a vor'i cu cea mai demn mam! [15] Eu i!am spus$ %&rag (emeie, de asemenea, mama Mea are voin ei li'er, iar eu nu-i pot spune$ %< aceasta% sau %( aceea%! &ac ea vrea, ea cu siguran, i poate (ace pe plac cu aceasta, pentru c ceea ce ea (ace este ntotdeauna 'ine (cut, i Eu am ntotdeauna o mare plcere n ceea ce ea vrea i ceea ce (ace!% [16] 3poi, (emeia a mers la )aria i a rugat-o s-i acorde aceast plcere, i )aria a mers imediat cu (emeia n cas i a ajutat-o cu pregtirea unei 'une mese de sear! [17] &ar noi am mers s ne a e,m lng rm n iar' i se ne uitm cum civa pescari se luptau s prind pe te, dar nu puteau prinde aproape nimic n plasa lor! [1:] 4isjona v,ut aceasta de asemenea, i-a ,is$ %&oamne i *nvtorule, acesta este e-act modul n care tre'uie s se (i ntmplat cu pescarii no tri acum " ,ile, sau de (apt, cu o ,i nainte de 0a'at, i
~ 6", ~

ieri, a doua ,i dup 0a'at, pn cnd n s(r it mila >a a venit la ei i a umplut plasele lor cu pe ti!% ["8] C%rciumarul a spus$ %&rag, vechi prieten, Eu am v,ut pescarii ti i simit cu adevrat mil pentru ei! &ar n cele din urm . tineri (rumo i au venit la mal, i tocmai n acel loc, i au ntre'at dac ei ar putea urca ntr-o nav! 3tunci o nav care era aproape de ei a navigat la rm, a luat tinerii la 'ord i a navigat apoi iar i la celelalte nave! 3poi cei . tineri le-au spus pescarilor c ace tia ar tre'ui s mai lase plasele nc o dat timp n ap, iar re,ultatul a (ost complet miraculos! 3cum, ace ti tineri speciali tineri ar (i din nou o apariie de dorit pentru ace ti pescari! &ar dac tinerii au navigat cu pescarii spre Fis, prietene Fisjona, sau dac ace tia au disprut ca un vis, nu pot s spun! ?ricum, dup ce au pescuit eu nu am mai v,ut pe nimeni dintre ei pe o nav sau alta! ) ntre' cine erau acei . tineri!% ["1] 4isjona a spus$ %=rietene, unde este &omnul pre,ent personal, de asemenea, slujitorii 0i cere ti nu sunt departe, n,estrai cu toat puterea! Cei . tineri au (ost de asemenea cu mine n cas de ieri de diminea pn la apusul soarelui, i i-au nvat pe ucenicii &omnului tot (elul de lucruri, i, de asemenea pe alte persoane care au venit la mine i care au (ost de 'un voin! Cu toate acestea, n acela i moment cnd ne-au prsit 'rusc seara, tu cu siguran tre'uie s-i (i v,ut aici, cum ace tia au ajutat pescarii mei cu captura a'undent! #i a (ost
~ 6"' ~

&omnul cel care a vrut toate acestea s se ntmple n acest (el, pentru c (r voia @ui, nici unul din (irele tale de pr poate (i atins i nici o vra'ie nu se poate ridica i s ,'oare de pe acoperi !% [""] C%rciumarul a spus$ %3cum tu ai vor'it dup inima mea! Cnd ieri eu am spus oamenilor mei de acas despre cei . tineri, toat lumea a spus aproape ntr-un glas$ %&ac aici i acolo lucruri e-cepionale se petrec i se ntmpl, atunci noi ne putem a tepta n curnd la o vi,it de la &omnul! <ie ca El s ne dea ndurarea de ne a gsi vrednici de vi,ita @ui! %#i, n (inal, eu am ,is$ %3min, s se (ac voia &omnului! <ie ca El s vin, s vin n curnd i s ne i,'veasc de tot rul!M %#i uite, El este acum printre noi!% [".] 3cum, hangiul a nceput s plng de (ericire i nu a putut vor'i pentru o vreme! &ar Eu @-am ntrit, dup care a revenit pacea lui natural a minii i a putut vor'i din nou! Capitolul 1.2 #omnul &i pescarii s'raci [1] 0rmanii pescari ne-au v,ut, de asemenea, iar unul dintre ei p it ntr-o 'arc, a venit la noi i s-a uitat la noi, pentru a ti ce (el de oameni eram! Cnd el l-a v,ut pe hangiu printre noi, el a gndit n sine c ceilali erau cuno tine de-ale lui! El nu a ntre'at nimic mai departe i a vrut s se ntoarc la pescari! ["] &ar Eu i-am spus$ %=rietene, vino la noi complet pe uscat, apoi am s i spun ceva (oarte special!% [.] 3poi comandantul s-a ntors, a lovit malul (erm,
~ 6"9 ~

a legat 'arca cu o (rnghie de un stlp de acostare, a p it cu curaj, (erm spre )ine i )-a ntre'at$ %?m 'un, iat-m aici! Ce (el de lucru deose'it ai s mi spui1 +or'e te, pentru c nu am prea mult timp s a tept, din moment ce ,iua este deja apropie de s(r it i noi nu am prins mult pe te ntreaga ,i!% [/] Eu i-am spus$ %&ac vei crede n )ine, Eu v-a putea ajuta pe tine i nsoitorii ti s avei o captur 'ogat! &ar apoi tu ar tre'ui s vii la )ine mine i s ) urme,i!% [4] (escarul a spus$ %?m 'un, de ce ar tre'ui eu acum s cred n >ine, i ceea ce ar tre'ui s cred c de la >ine1 =entru c nu-mi amintesc s >e (i v,ut pe undeva, i ast(el nu tiu cine e ti >u! *n primul rnd (->e cunoscut la mie, atunci eu >e voi crede! &ar dac eu voi veni la tine mine i >e voi urma oriunde vei merge, aceasta nu depinde de mine, ci de cel de a crui e-isten tre'uie s am grij! &eci, ce este, ceea ce ar tre'ui s cred c de la >ine1% [5] Eu i-am spus$ %>u nc nu au au,it nimic despre acel ?m care a aprut n 2a,aret i care aduce acum *mpria ve nic a lui &umne,eu pentru toi oamenii, i care, de asemenea le-? d din propria 0a putere tuturor celor care cred n El i care doresc s accepte nvtura @ui ca un pur cuvnt, complet viu de la &umne,eu1% [6] Comandantul a spus$ %?m 'un, eu am au,it deja multe lucruri despre marele )ntuitor Isus din 2a,aret, i cred, de asemenea n El, cu toate c nc
~ 6#0 ~

nu l-am v,ut nicieri! &ac pro'a'il >u e ti 3cela atunci spune-mi, apoi m voi pleca naintea >a i >e voi venera, deoarece cu acest )ntuitor, &umne,eu &omnul este ca i cum ar (i vi,i'il unit ntr-o singur persoan, a a cum am au,it de la oameni care au venit n contact cu El i care, de asemenea, au devenit ucenicii 0i!% [7] Eu I-am spus$ %&ac tu, atunci cre,i n Isus din 2a,aret, i c plintatea 0piritului lui &umne,eu trie te trupe te n El, atunci ntoarce-te mngiat la pescarii ti i arunc plasa nc odat n ap, i dac tu, atunci vei avea o captur 'ogat, va e-ista o lumin n tine, din care tu vei putea (i capa'il de a determina cu u urin cine sunt Eu! 3poi, nc de ast,i tu vei veni la )ine i te vei lsa s (i 'ote,at de mine cu spiritul adevrului i al vieii! &ar nu mai ntre'a acum nimic mai departe, ci ( ceea ce te-am s(tuit!% [:] 3poi pescarul s-a plecat naintea )ea, intrnd rapid n 'arca lui, a navigat cu pricepere napoi la tovar ii si, care deja s-au pregtit s i adune n plasele lor, iar el le-a spus ceea ce Eu l-am s(tuit s (ac! [18] 3poi ei to)i au strigat cu voce tare ast(el nct noi de pe mal s-i putem au,i$ %0alv Celui care i-a recomandat aceastaG 3cesta este El *nsu i cel n care credemG Ceea ce El te-a s(tuit noi vom (aceG ?sana, naltul <iu al lui &avid, care a venit s ne salve,e, n numele &omnuluiG #i acum, cu bun noroc n numele @uiG Haidei s aruncm plaseleG%
~ 6#1 ~

[11] 3poi ei au aruncat plasele lor, i n cteva momente s-au umplut cu pe ti att de muli nct plasele a'ia i puteau ine, iar pescarii, apro-imativ "8 de oameni, au avut nevoie de mai mult de 1 or, pentru a aduce toi pe tii din plase n containere! [1"] 3tunci cnd munca lor a (ost (cut, ei au strigat de 'ucurie, i l-au ludat pe &umne,eu care ntr-adevr a nlat numele @ui n <iul lui &avid! #i cu prada lor a'undent ei au navigat la satul lor mic, care era situat n apropiere de Nesaira! [1.] Cnd ei au ajuns acas cu prada lor a'undent, i rudele lor au v,ut cantitatea mare de pe ti cu care ei au venit acas, nu a e-istat nici capt al uimirii lor! #i rudele au spus$ %3scultai, voi niciodat nu ai prins att de muli pe ti - nici chiar n momentul cel mai (avora'il - i cei mai muli dintre ei sunt pe ti no'ili! >re'uie s (i (ost un miracol care a (ost reali,at pentru voi de o persoan sau alta pioas care este (oarte plcut lui &umne,eu, cum par a (i multe acum, de cnd marele )ntuitor din 2a,aret cltore te i care i nva pe oameni adevrul cu putere i voce divin!% [1/] =escarii a (ost de acord cu rudele lor i le-a spus cum s-a ntmplat! #i, de asemenea rudele @-au glori(icat i ludat pe &umne,eu, pentru c El a dat o ast(el de putere unei (iine umane! [14] #ar pescarul, care mai nainte a venit ntr-o 'arc pe uscat la noi, a spus$ %3scultai, acest ?m Isus din 2a,aret nu este ca un pro(et care doar poate spune i (ace ceea ce i este dat i permis de
~ 6#" ~

0piritul lui &umne,eu, ci este cineva n care plintatea 0piritului lui &umne,eu, puterea i tria triesc (i,ic, pentru c El nu spune ca pro(eii$ %&omnul mi-a vor'it$ &eschide gura i spune oamenilor voina )ea i spune a a celor care )-au uitat%, i ( acest lucru i acela! =entru Isus al nostru spune$ %Eu sunt &omnul, i voi toi suntei (rai, i nici unul dintre voi nu ar tre'ui s se nale pe sine deasupra celuilalt!% #i celor 'olnavi El le spune$ %Eu vreau s (i vindecat%, i apoi 'olnavul este vindecat ntr-un moment! Cel, care era or', poate vedea mai clar dect un vultur, iar cel care era chiop, sare ca un cer'! #i cnd El spune unei persoane moarte$ %Didic-te i um'lG%, apoi persoan moart se ridic cu o nou via complet i merge (oarte vesel i cu 'ucurie! [15] Iat, aceasta i nc mult mai multe sunt mrturisite acum de mii de oameni care le-au v,ut cu ochii lor i care au au,it cu urechile lor, i de aceea eu cred c, n ?mul Isus din 2a,aret trie te plintatea 0piritului lui &umne,eu! &ar muli, multe mii de persoane iau ca o o(ens c El este o <iin 9man vi,i'il, i ei *l numesc un mare pro(et din seminia lui &avid, pe care el nsu i, n spirit, @-a numit pe El &omnul su! [16] &ar dac este scris n 0criptur c &umne,eu a creat omul dup chipul 0u i c 3vraam @-a v,ut pe &umne,eu n (orma unui om, la (el ca IacovIsrael, atunci de ce ar tre'ui cineva s (ie o(ensat acum de (orma masculin complet a &omnului Isus
~ 6## ~

din 2a,aret, i nu cred acum complet c n El trie te acela i &omn care l-a chemat pe )oise pe muntele 0inai, i care i-a dat legile pentru Israel1 [17] &ar, pentru c eu cred complet aceasta (r nici o ndoial, c acesta este ntr-adevr ca,ul cu Isus din 2a,aret, voi pleca acum, (r ntr,iere, pe drumul meu i voi merge repede la Nesaira unde El st personal cu hangiul pe care l tii cu toii (oarte 'ine datorit pietii lui! 3colo eu vreau s-@ cunosc mai 'ine, pentru prima dat personal, i dac m voi ntoarce eu nu v voi ascunde nimic!% [1:] &e asemenea, c%)iva al)i pescari, au spus$ %&e asemenea, noi vrem s-@ cunoa tem personal! #i, din moment ce noi ne-am dat cuvntul (a de El, strignd cu voce tare de pe nav, c noi vom merge la El nc din seara aceasta n loc de mine (oarte devreme dimineaa, noi vom merge cu tine la Nesaira! &ar s lum civa dintre cei mai (rumo i i 'uni pe ti no'ili cu noi pe care hangiul ar tre'ui s-i pregteasc pentru &omnul!% ["8] 3cest lucru a (ost plcut pentru toat lumea, i dup apusul complet de soare n primul amurg, cei 1" pescari - (iecare dintre ei ncrcai cu . pe ti - au mers direct pe drum, i au ajuns rapid i u or la noi n Nesaira! Capitolul 1.8 Contemplarea din cursul serii [1] Cnd ei au venit la noi, eram nc n a(ar, unde am vor'it despre di(erite lucruri di(erite, unul cu altul!
~ 6#% ~

["] Comandantul a (ost primul care a venit la )ine, s-a nclinat adnc i a ,is$ %&oamne i *nvtorule, iart-mi marea mea or'ire, c nu >e-am recunoscut imediat, atunci cnd am vrut s m ntorc i atunci cnd >u din mil m-ai chemat s vin la rm! #i iartm c Eu am venit cu nsoitorii mei deja n aceast sear i nu mine, dis de diminea cum mi-ai spus >u! #i, n plus, >e rugm s nu >e superi c noi, pescarii sraci am urmat ndemnul inimii noastre i ne-am luat li'ertatea de a aduce cu noi pentru tine doar un mic dar din marea 'inecuvntare pe care >u ne-ai dat-o nou vi,i'il cu captura a'undent de pe ti! Iat aici sunt pe tii cei mai valoro i ai acestui lac!% [.] Eu i-am spus$ %&e i Eu sunt mult mai mulumit de inimile voastre dect de pe tii pe care i-ai adus aici pentru )ine ca o jert(, dar unde inima este unit jert(a, jert(a *mi este, de asemenea plcut! 0 mncm, prin urmare, ace ti pe ti mpreun n seara aceasta! &-le hangiului, i el va ti cum tre'uie s (ie pregtii!% [/] 3tunci hangiul a chemat imediat civa dintre slujitorii lui i a lsat ca pe tii s (ie du i la 'uctrie, lucru de care (emeia hangiului a (ost e-trem de surprins! Cei .5 de pe ti erau de asemenea (oarte 'inevenii pentru ei, deoarece ea nu a avut ast(el de pe ti mari i no'ile n re,ervoarele sale! &e asemenea, )aria, care, de asemenea, lucra n 'uctrie, era (oarte 'ucuroas de acest cadou complet nea teptat!
~ 6#( ~

[4] 3cum noi am plecat, de asemenea, de pe ga,on i am mers la o teras (rumoas, spaioas, care era situat pe un mic deal, la lac, i de unde era ntradevr o vedere splendid asupra lacului i, de asemenea peste peisajul din jur! [5] Cu toate c acum era deja seara destul de tr,iu, dar acest lucru nu a contat deoarece luna era deja de Q n plin lumin i pentru c era nc ceva lumin de la amurgul tr,iu, vedere pa nic putea (i nc numit (oarte (rumoas! #i toi au ludat ideea 'un a hangiului de a lsa ca o ast(el de teras (rumoas, spaioas s (ie construit pe mica noastr colin! [6] =e aceast teras, toi s-au uitat la natur pentru o vreme, s-a (cut din ce n mai mult lini te, iar comandantul a (cut urmtoarea o'servaie (oarte 'un despre acest lucru$ %&ac pentru om - atunci cnd a ajuns n anii de via despre care el spune c nu-i plac - seara de su(letului su ar arta ca aceast sear natural, atunci el cu siguran ar (i mulumit cu aceasta! &ar acest lucru nu este aproape niciodat ca,ul, pentru c omul i petrece 'trneile n toate tipurile de dureri, griji, sl'iciuni, 'oli i ntr-o team tot mai mare pentru moartea sigur a trupului su! #i mpotriva acestei temeri, credina lui sla' i sperana lui nc mai sla' ntr-o continuare a vieii su(letului undeva dincolo - care pn n pre,ent nc nu (oarte cunoscut - i d lui o (oarte puin certitudine! 0au omul, care i poate permite aceasta datorit averii sale, se arunc el
~ 6#6 ~

nsu i n special de vrsta 'trneii lui, cu toat po(ta n tot (elul de plceri lume ti, n scopul de a alunga (rica i spaima de moarte, care este mai presus de toate suprtoare pentru el! #i cnd 'olile, mpotriva crora nici o plant vindectoare nu poate reali,a nimic, l vor lua n strnsoarea lor, i el poate vedea (oarte clar s(r itul lui venind, atunci aceasta tul'ur tot mai mult n su(letul su! #i ast(el, seara su(letului unei persoane n vrst poate (i (oarte rar comparat - i n timpul nostru aproape deloc - cu aceast sear natural cu adevrat mai mult dect (rumoas! ? &oamne i *nvtorule, >e rugm s ne spui dac acesta va (i ntotdeauna a a cu omul pentru totdeauna!% [7] Eu i-am spus$ %=entru a da omului o sear lini tit a su(letului, Eu *nsumi ca &omn asupra vieii i morii am venit n aceast lume! Cel care crede n )ine i ntotdeauna trie te i acionea, n con(ormitate cu nvtura )ea, i care ast(el caut, *mpria lui &umne,eu n sine, unde, (r ndoial, el o va gsi cu siguran, su(letul lui va avea o sear mai mult dect lini tit i mai splendid a vieii dect putem vedea i simi n aceast sear natural dinaintea noastr acum! [:] &e ce este seara su(letului oamenilor de multe ori att de e-trem de (urtunoas i mi,era'il1 =entru c oamenii s-au separat aproape complet de &umne,eu, sursa original a ntregii e-istene i a vieii i a ntregii lumini i a tot adevrul! #i n loc de aceasta, ei s-au ntors cu toate
~ 6#, ~

simurile i n,uinelor (a la lume i la materia ei, care este inut n judecat i moarte! [18] &ac oamenii la (el ca tine se vor ntoarce complet de la lume i vor reveni la )ine din nou n deplin credin i n toat dragostea, ei vor gsi n )ine seara lini tit i (ericit a su(letului! &ar, (r aceasta, seara su(letului cu oamenii din viitor va deveni i mai (urtunoas i mai teri'il dect oricine a vreodat a e-perimentat i a simit pn acum! =entru ca de acum, oamenii nu vor mai putea s spun$ %Cine @-a v,ut vreodat pe &umne,eu i vor'it cu El, i cine ne poate garanta nou adevrul deplin a ceea ce este scris n 0criptur%, pentru c Eu *nsumi ca &omn vor'esc acum cu oamenii, 'ine recunoscut i vi,i'ile pentru toat lumea, i Eu le art adevrul vieii, care este adevrul (undamental al ntregului adevr! Cel care a acceptat aceasta n sine, nu va avea ntr-adevr nici o (ric de moartea trupului su, pentru c el nu va vedea, nici simi moartea, chiar dac el va muri (i,ic de 188 de ori!% [11] Cu adev'rat $n)eleptul comandant a spus$ %?, drag &oamne i *nvtorule, i mulumim din pro(un,imea vieii noastre pentru aceast lecie, care mngie inimile noastre (oarte mult! *n >ine noi credem, n >ine sperm, i noi vrem i >e vom iu'i de asemenea, mai presus de toate! &ar acum c eu sunt nc mai vor'esc, >e rog s-mi permii mila, &oamne i *nvtorule, s te deranje, cu nc o alt ntre'are!% [1"] Eu i-am spus$ %=rietene, Eu cu siguran tiu ce
~ 6#' ~

mai vrei s ) ntre'i, dar de dragul altora, pune-)i ntre'area ta )ine oricum, dar cu voce tare, n mod deschis i li'er, ast(el nct ace tia vor putea, de asemenea, s aud i s neleag despre ce este vor'a!% Capitolul 1.: Contactarea spiritelor bune [1] 3poi comandantul a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, de ce de (apt, nu se permite su(letelor persoanelor decedate ca cel puin la rudele lor s vin n (orm vi,i'il - n special atunci cnd acestea sunt puse n pericolul de a (i nghiite de lume - i s le averti,e,e despre lume i s le lase s vad dincolo! =rin aceasta, credina n continuitatea vieii su(letului dup moartea trupului ar (i mai veridic i (erm cu oamenii! #i n acest (el ei s-ar 'a,a pe propria lor e-perien, i printr-o ast(el de credin, oamenii, de asemenea, ar crede mai u or i cu siguran ntr-un &umne,eu care eu presupun c nu se vedea n (iecare moment vedea i vor'i cu (iecare persoan ca noi am acum1 ["] Care este de (apt (olosul de a proclama pentru om o via viitoare a su(letului dup moartea trupului atunci cnd noi nu l putem convinge cu adevrat despre aceasta1 [.] =reoii, care cred (oarte puin ei n i i sau n mare parte nimic, deloc, prin urmare, au apelat la tot (elul de arte n eltoare pentru deja o lung perioad de timp, pentru a ine oamenii simpli, nev,tori ntr-o superstiie real, ast(el nct ace tia s lucre,e
~ 6#9 ~

numai pentru ei i s le aduc tot (elul de jert(e, ast(el nct ace tia se pot ngr a (r nici un e(ort o'ositor! &ac cineva, care deja a mers n cealalt parte, ar aprea ntotdeauna oamenilor i i-ar nva despre situaia real, atunci preoii nu ar mai (i cu siguran n msur s sta'ileasc o superstiie n popor i s o menin prin n elciunile lor!% [/] Eu i-am spus$ %=rietene, ceea ce, n opinia ta, tu ai dori s e-iste, a (ost ntotdeauna ca,ul cu (iecare naiune - att timp ct a trit con(orm voinei ntotdeauna (idel revelate a lui &umne,eu! &ar cnd oamenii se las prin i treptat prea mult de po(tele lumii i a crnii lor, de asemenea, ochii lor spirituali se ntunec, iar oamenii ncep s dispreuiasc, s se team i s scape de s(aturile de dincolo! #i ast(el i-au pierdut capacitatea lor - ntr-o stare de spirit trea, - s (ie n contact cu su(letele care continu s triasc i s lucre,e n marea lume de dincolo! 2umai oameni mai 'uni au (ost vi,itai i nvai n vise clare de locuitorii (ericii de dincolo, i aceasta parial pentru 'ene(iciul personal al lor propriu i n parte, de asemenea, n 'ene(iciul altor persoane care stteau la marginea unui a'is prea adnc al distrugerii, i prin (aptul acestea erau de cele mai multe ori salvai! [4] &oar du-te la o persoan cu adevrat lumeasc i spune-i c spiritul acesta sau acela i-a aprut ie i i-a spus acest lucru sau acela, tu cre,i c aceast persoan lumeasc te va crede1 ?, a'solut nu! Ea va rde de tine i te va numi un ne'un i un (anatic
~ 6%0 ~

prost! [5] 3tunci cnd pe )untele 0inai, legile i-au (ost date lui )oise, mpreun cu tot felul de semne ale pre,enei )ele depline, oamenii dansau n vale n jurul unui viel de aur! &e ce ei nu au inut seama de )ine1 9ite, cau,a a (ost din nou atitudinea lor lumeasc! 3cum, Eu, vi,i'il acione, n aceast lume - dar de ce oamenii lume ti nu cred n )ine1 Iat, motivul este din nou atitudinea lor lumeasc! #i aceast atitudine rea conduce preoii, att de mult nct )-au persecutat, da ei chiar vor s ) prind i s m omoare ca pe un criminal o'i nuit, a a cum acestea deja au ncercat de mai multe ori! [6] 2u i-a aprut un nger lui ;aharia i tuturor celor ce erau n templu, vi,i'il i au,i'il, cnd ;aharia jert(ea i se ruga n templu1 #i pentru aceasta a (ost trangulat de ctre (ariseii lume ti, care tnjesc dup putere! 3ceasta a (ost, de asemenea, soarta multor oameni nelepi i pro(ei care au venit s ntmpine atitudinea lumeasc a oamenilor cu adevrul cel mai luminat! [7] &orina ta demn de laud e-primat n ntre'area ta a (ost ntotdeauna permis, i oamenii simpli ai primelor vremuri, care erau nc moral puri i nealterai, erau nvai de spiritele pure, n toate lucrurile, deoarece acestea erau n mod continuu, n contact cu ei! 0piritele le-au artat oamenilor cum puteau s de,groape metalele din =mnt i modul n care ace tia ar putea (ace tot (elul de instrumente utile i unelte cu ajutorul (ocului, despre care ei au
~ 6%1 ~

nvat de asemenea de la spirite cum tre'uiau s le produc! =entru c de la cine altcineva puteau nva primii oameni - care, n ceea ce prive te perspectiva lor, erau nc complet ca ni te copii B despre acestea dect de la acele (iine care sunt pline de nelepciune, crora totul le este clar din lumin lui &umne,eu din ei1 [:] Cei pentru care aceasta nu este o imagine clar doar s i imagine,e un copil nou-nscut, care ar primi de la prinii si numai ngrijirea (i,ic, dar nici cea mai mic asemnare cu educaia! 2ici de la prini, nici de la altcineva! &e i el va cre te, dar n utili,area mem'relor sale, acesta va (i mult mai prost dect cel mai stupid animal natural! [18] 3cum imaginai-v o ar ndeprtat de pe acest =mnt, care este locuit cu ast(el de oameni (r nvtur i educaie! *n 1!888 de ani ei cu greu ar ajunge la un intelect, iar ei chiar nu vor avea nici o alt lim' dect cea a animalelor din pduri i din sl'ticie, a a cum e-ist ast(el de oameni pe =mnt n acest timp, care e-ist cu adevrat i care vor e-ista n continuare pentru o lung perioad de timp, ca o dovad a (aptului c omul, (r educaie i nvare nu poate ti i nici descoperi nimic din el nsu i! [11] &ar atunci cnd oamenii dein acum tot (elul de cuno tine i a'iliti, pe care le nva acum desigur unul de la altul, atunci logic tre'uie s (ie, de asemenea, adevrat c acestea au tre'uit s (ie predate - cel puin primele principii de 'a, - de
~ 6%" ~

spirite superioare care au cuno tine de toate lucrurile! [1"] &a, primii oameni, care au (ost, de asemenea, numii %copii ai lui &umne,eu%, au (ost la nceput nvai din Ceruri n toate! &ar oamenii au devenit con tieni de (aptul c ei au devenit nelepi i inteligeni, i din cau,a aceasta, ei au devenit orgolio i, arogani i mndri, i din cau, aceasta, de asemenea, din ce n ce mai concentrai pe lume, i egoi ti! Ei nu mai aveau nevoie de nvtura din Ceruri i au (ost chiar ru inai de (aptul acesta, i ei au (ost ostili (a de cei care le-au reamintit! [1.] Ei au sta'ilit coli ei n i i i au numit toate tipurile de pro(esori i preoi care au avut ncet din ce n ce mai mult 'ene(iciul lor lumesc n minte n loc de 'ene(iciul persoanelor care, n or'irea lor, i-au considerat un (el de ,ei, i s-au nchinat lor, i care nc n pre,ent de (oarte multe ori i venerea, ca atare! [1/] 3tunci cnd acest lucru se ntmpl acum n (aa ochilor tuturor, i oamenii lume ti nu mai cred nimic, deloc, care este pur spiritual, atunci este surprin,tor (aptul c spiritele pure apar din ce n ce mai puin n (aa oamenilor lume ti la minte1 ? prietene, permisiunea este nc la (el ca ntotdeauna, numai oamenii nu sunt la (el ca nainte, cnd erau n contact permanent cu spiritele pure din ceruri! [14] &ac oamenii vor deveni din nou puri i spirituali n con(ormitate cu nvtura )ea, atunci ei
~ 6%# ~

vor veni, de asemenea, din nou n comunicare i contact cu spiritele sau su(letele oamenilor care au prsit aceast lume! &ar pentru oamenii lume ti la minte un ast(el de contact nu poate avea de (apt nici un (olos pentru c ei nu cred n el i ei o numesc ne'unie celor care ndr,nesc s le reaminteasc de posi'ilitatea aceasta! [15] >u nsui ai avut deja ast(el de vi,iuni i apariii, dar erau ele de (olos pentru tine1 >u i spui singur$ %<oarte puin, pentru ca eu nu am cre,ut c acestea erau reale i adevrate, i le-am considerat la (el ca ceilali oameni lume ti a (i re,ultatul unei imaginaii vii i un produs al (ante,iei mele!% [16] &ar, dac tu, care e ti o (iin uman destul de pur, ai deja acest tip de prere cu privire la ast(el de evenimente, atunci care va (i prerea total gre it i de pretutindeni a oameni lume ti la minte1 [17] &eci, este complet lipsit de sens atunci cnd ast(el de oameni spun$ %&a, dac, de e-emplu, tatl meu decedat s-ar ntoarce ca un spirit vi,i'il i mi-ar spune$ %9ite, acesta este a a i a a%, atunci a crede! %&ar acum spiritul tatlui su vine, n timpul ,ilei, sau al nopii ntr-un vis clar, i l nva pe (iul su! <iul consider vi,iunea lui de atunci ca un produs al (ante,iei sale i, adesea, crede chiar mai puin dect nainte! 3tunci pentru ce a (ost 'un aceasta i care a (ost utilitatea apariiei dorite a tatlui su din lumea de dincolo1 [1:] &eci, dac cea mai mare parte a oamenilor tre'uie s e-perimente,e acum la plecarea lor din
~ 6%% ~

aceast lume o sear (oarte (urtunoas a su(let, care este amestecat cu toate ndoielile posi'ile, atunci nimeni altcineva nu este de vin, cu e-cepia lor n i i! &ac tu, prietene, ai neles acest lucru, cu siguran nu ) vei mai ntre'a ast(el de ntre'ri!% ["8] &up aceste cuvinte, ei toi )i-au mulumit pentru aceast e-plicaie adevrat despre acest lucru, care a (ost u or de neles pentru toat lumea! Capitolul 1.9 EHplicarea #omnului despre planeta Marte [1] 3poi ne-am continuat vi,ionarea mprejurimilor, i comandantul nostru, care a avea ochi e-cepional ageri, a v,ut o nav la o anumit distan, care naviga n direcia noastr, iar el )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, cine poate aduce acea nav att de tr,iu n sear, n acest loc1% ["] Eu i-am spus$ %3ceasta aduce pe unul din ucenicii )ei! &ar s nu vor'e ti mult cu el atunci cnd el va (i cu noi, pentru c el este, de asemenea cineva care pre(er un pound de pmnt gal'en, pe care ei l numesc aur, apoi tot Cerul cu comorile spiritului i ale vieii ve nice!% [.] 9cenicii )-au neles, precum i Fisjona al nostru i =hilopold, dar hangiul i cei 1" pescarii nu au neles prea 'ine ce am vrut Eu s spun cu aceasta! Cu toate acestea, nimeni nu )-a ntre'at nimic mai mult, deoarece un slujitor a venit acum la noi pentru a ne spune c masa de sear era gata! [/] 2oi ne-am ridicat imediat de pe locurile noastre,
~ 6%( ~

care erau pe teras, i ne-am dus acas unde mesele cu pine, vin i pe ti e-celent pregtii ne a teptau ntr-o sal (oarte spaioas! 3 a c ne-am dus s ne a e,m imediat la mas i am luat masa de sear! [4] &up ce ne-am ntrit cu mncare i 'uturi, i am vor'it unul cu altul despre tot (elul de lucruri utile, n care, de asemenea )aria a (ost (oarte activ implicat, Iuda Iscarioteanul al nostru a venit la noi n sal i s-a scu,at la )ine de (aptul c el nu a putut s ne urmreasc mai devreme! [5] Eu i-am spus$ %3(acerile tale lume ti nu sunt de nici un interes pentru )ine! 3tunci tu nu tiu nc de ce am venit Eu n aceast lume1 Cel, care ader la lume i o iu'e te, mai devreme sau mai tr,iu - dar ntotdeauna cu siguran - va primi recompensa pe care lumea o ine ntotdeauna gata pentru prietenii si, i aceast recompens este numit$ moartea! [6] Cu toate acestea, *mpria )ea nu este din lumea aceasta, iar cel care ader la )ine nu va primi moartea ca rsplat, ci viaa ve nic n *mpria )ea! Ceilali ucenici ai mei, cu e-cepia a civa au, de asemenea, o (emeie i copii acas, i totu i, ei au rmas cu )ine de dragul *mpriei lui &umne,eu! 3tunci tu de ce te-ai dus la (amilia ta, ca i cum preocuparea ta pentru ei este mai mare dect cea pentru )ine1 0crie aceasta n inima ta lumeasc!% [7] &e i aceste cuvintele ale )ele nu au (ost att de plcute ucenicului cu minte lumeasc, el totu i s-a
~ 6%6 ~

controlat i )i-a mulumit pentru s(at! #i Eu i-am spus hangiului c el ar tre'ui s-i dea ceva s mnnce i s 'ea la o alt mas! Crciumarul a (cut aceasta imediat, iar ucenicul s-a a e,at jos i a luat pine i vin! Cu toate acestea, el nu a primit niciun pe te, deoarece nu mai erau i ucenicul a avut deja partea plin cu pe ti n Fis! [:] 3poi noi ne-am a e,at (oarte veseli la masa noastr, i Eu nsumi i-am instruit pe cei 1" pescari n nvtura )ea despre *mpria lui &umne,eu n om i le-am (cut toate acestea clar i u or de neles din 0criptur! [18] Cnd Eu eram ocupat ast(el pentru apro-imativ " ore cu cei 1" pescari, i am terminat nvtura )ea pentru acea ,i i sear, un servitor a venit aproape (r respiraie din cas la noi n sal i a spus$ %&ragi domni, eu lucram pe teras i m-am uitat n direcia de la rsrit! 3colo eu am descoperit o stea e-trem de mare care sttea (oarte aproape de ori,ont! @umina ei este ro ie ca sngele, dar, de asemenea, att de puternic nct nu te poi uita la ea pentru o lung perioad de timp! Eu nu am mai v,ut niciodat acest tip stea nainte! Ce va nsemna aceast stea1 &oamne i )ntuitorule din 2a,aret, a crui nelepciune este, a a cum se spune, superioar celei a lui 0olomon, cu siguran vei ti cel mai 'ine ce nseamn acea stea!% [11] Eu am spus$ %&ragul meu prieten, tu nu ai (ost un slujitor al acestei case de o lung perioad de timp, din moment ce nu ai ajuns s-@ cuno ti pe
~ 6%, ~

)ntuitorul &omnul din 2a,aret mai 'ine! &ar este de asemenea de neles c tu nc nu *l cuno ti mai 'ine pe &omnul )ntuitorul din 2a,aret, deoarece nainte tu ai (ost pentru mult timp slujitorul unui (ariseu n Capernaum! &ar unde este steaua ta care te-a (cut a a de (ricos1 % [1"] 9cum, robul a =is oarecum timid$ %&a, n acest ca,, domnii ar tre'ui s vin a(ar pentru un timp, pentru c din aceast sal nu o putei vedea, deoarece (erestrele nu sunt ndreptate spre rsrit, ci sunt doar spre partea cealalt!% [1.] Eu am spus$ %3tunci, vom merge a(ar pentru un timp pentru a vedea ce (el de stele te-a speriat a a!% [1/] 3poi, noi ne-am dus a(ar i am v,ut steaua ro ie, mare n est, deodat care acum sttea deja mai sus de ori,ont, a crei culoare ro ie s-a schim'at (oarte mult, cu toate acestea lumina era e-cepional de puternic! [14] 3cum, Eu i-am ntre'at pe toi cei care erau pre,eni i se uitau, de asemenea, la stea, cu ochii oarecum ngrijorai$ %3cum, ce prere avei despre aceast stea1 ? tii pe aceasta sau nu o tii1 =entru tine, ucenicul )eu 3ndrei, aceast stea nu ar tre'ui s (ie cu adevrat ciudat, pentru c tu e ti un astronom!% [15] 9ndrei a spus$ %Cu adevrat, &oamne i *nvtorule, constelaia n care se a(l eu o cunosc, este @eu, dup cum aceast constelaie este deja numit de 'trni, dar steaua nu o cunosc! Culoarea
~ 6%' ~

pare ca cea a planetei )arte, a a cum este numit de ctre neamuri, dar dimensiunea nu corespunde cu planeta numit!% [16] Eu i-am spus$ %#i totu i, aceasta este planeta pe care tocmai ai numit-o! <aptul c pare mult mai mare n acest an dect de o'icei este pentru c este po,iionat acum cel mai aproape de =mnt! =o,iia schim'toare a tuturor planetelor n relaie cu soarele i de asemenea, n relaie unele cu altele v-a (ost deja demonstrat i e-plicat cu oca,ii adecvate de mai multe ori, i, de asemenea v-a (ost demonstrat c planetele pot veni (oarte aproape una de alta i, de asemenea, ndeprta una de alta, n (uncie de modul n care acestea erau ntr-o anumit po,iie prin or'ita lor n jurul 0oarelui! Iar voi nc nu nelegei ast(el de (enomene complet naturale, precum i prin (aptul acesta voi devenii chiar temtori n mintea voastr, prin care team aceasta (oarte u or poate deveni receptiv la toate tipurile de superstiii ale 2eamurilor! [17] Iat, a a cum s-a spus deja, aceast planet se a(l acum cel mai aproape de =mnt, i, de asemenea de soare, pentru motivele care v-au (ost e-plicate! #i pentru acest motiv, pare destul de mare, dect atunci cnd este situat departe de =mnt, la (el ca orice o'iect care este mai aproape va prea i, de asemenea, arta n sine mai mare dect de la o distan mai mare! 3i neles acest lucru acum1% [1:] 9ndrei s spus acum$ %&oamne i *nvtorule,
~ 6%9 ~

acum aceast pro'lem este din nou complet limpede pentru mine, i cu siguran, de asemenea, tuturor celorlali, i de acum ncolo nu ne vom mai 'ate capul nostru de la o minte (ricoas la ast(el de evenimente! ["8] &ar, deoarece aceast stea ne-a adus a(ar, oricum, mi-ar plcea cu 'ucurie s aud din gura >a pe scurt modul n care cele mai multe dintre naiunile care sunt cunoscute de noi, au ajuns s cread c aceast stea cau,ea, r,'oi ntre naiuni, n special atunci cnd se arat mai mare pentru ochiul uman, la (el ca i acum, din cau,a apropierii sale, motiv pentru care a primit apoi, de asemenea, numele ,eului pgn al r,'oiului, i multe neamuri pgne, de asemenea o consider a (i ,eul r,'oiului nsu i i, prin urmare, se (rica el!% ["1] Eu am spus$ %>u nc nu tii, c toate ace ti preoi e-trem de vicleni ai (iecrui popor - care, n or'irea lor, care este de asemenea lucrarea unor ast(el de preoi, se consider slujitori i prieteni ai ,eilor - tiu cum s se (oloseasc de toate (enomenelor e-cepionale, i anume de cele ale cerului, pentru a insu(la o mare team i (ric n popor, parial, prin cuvintele lor i parial, prin arta lor n eltoare, cu scopul de a-l (ora s aduc jert(e mai mari i alte penitene1 9ite, aceasta este de asemenea o lucrare a preoilor, i n decursul timpului, de asemenea, a regilor de pe =mnt majoritate originari din ei! [""] 3ceast stea, din cau,a atmos(erei sale
~ 6(0 ~

puternice ca corp ceresc, are o culoare oarecum mai ro ie dect o planet cu o atmos(er mai puin puternic! #i intermitena de intensitate puternic i sla' de lumin - dar ntotdeauna de o lumin ro iatic - a adus preoii n curnd la ideea de a o numi stea de r,'oi n (aa poporului! &ac era v,ut mai mare, atunci r,'oaie care urmau le erau pre,ise oamenilor, i ei ncepeau s dea daruri! [".] Iar dac aici i acolo, printre oamenii era cineva care spunea oamenilor c preoii doreau doar s-i e-ploate,e cu aceast oportunitate i c steaua, ca atare, era o planet complet ino(ensiv, iar oamenii credeau acel om nelept i duceau puine sau deloc jert(e preoilor, apoi preoii erau (oarte pricepui n a aduce du mnii ntre naiuni i a le lsa s aprind r,'oaie! 3cestea erau apoi luptate cu cea mai mare amrciune i cru,ime! 3poi oamenii (ugeau masiv la preoi n templele lor i jert(eau ,eilor pentru a-i (ace mai 'ln,i! 3tunci cnd cu ast(el de oportuniti rele, preoii (ceau un pro(it mare, ei ncercau s (ac conductorii mai 'ln,i din nou i r,'oiul era curnd ncheiat! ["/] &ac ai neles acest lucru acum, atunci de asemenea, vei percepe modul n care planeta noastr era onorat s (ie considerat ca un ,eu al r,'oaielor! &ar acum noi vom lsa aceast stea n pace! 2o mergem acas i acolo vom merge la odihn!%

~ 6(1 ~

Capitolul 1/0 Comandantul curajos [1] Cnd noi am intrat n sala noastr din nou, hangiul )-a ntre'at unde ar putea pregti un pat 'un de odihn pentru )ine! ["] &ar Eu i-am spus$ %9ite, prietene, cine vrea s ai' un pat, d-i unul, dar Eu ) voi odihni n seara aceasta pe scaunul )eu! 0caunele tale sunt mai potrivite pentru )ine pentru odihn dect un pat!% [.] 3 a cum Eu )i-am luat odihna )ea de noapte acum pe scaunul )eu, ucenicii )ei de asemenea nu au vrut nici un pat, ci, la (el ca n majoritatea timpului, ei au stat pe scaunele lor alturi de )ine! &oar )aria i Noel au luat dou paturi ntr-o camer lateral! [/] Cei 1" pescari s-au ntors din nou acas, n micul lor sat din apropiere, cu intenia de a aduce din nou pe ti dimineaa pentru )ine i ucenicii )ei, dar atunci o cantitate mai mare, pentru c prin cuvintele i nvturile )ele ei erau (oarte 'ine instruii i nu tiau ce s (ac din recuno tin pur! >ot drumul napoi spre micul lor sat au strigat cu voce tare de 'ucurie pentru )ine, i nu se puteau opri s vor'easc tovar ilor lor de acas despre pro(unde i pure adevruri dumne,eie ti pe care ei le-au au,it din gura )ea! >ovar ii lor i rudelor i-au ntre'at, de asemenea, dac Eu poate, am e(ectuat cteva semne sau minuni! [4] Comandantul a spus$ %Ce semne, ce minuni1 Cuvntul i nvtura &omnului, care este adevrul etern, viu, care este plin de lumina din Cerurile @ui
~ 6(" ~

eterne, este n sine deja cel mai mare semn i minune, pentru c naintea @ui nimeni nu a mai vor'it i nvat cum El vor'e te i nva! )ine voi nva nc o mulime de lucruri de la el, care sunt nc total necunoscute pentru )ine, pentru c cine nu devine nelept de partea @ui i plin cu viaa ve nic a su(letului, rmne etern mai mort dect o piatr de ciment! [5] +oi (ace acest lucru acum sarcina cea mai important a vieii mele s proclam cu glas tare onoarea @ui, divinitatea @ui i numele @ui cu adevrat s(nt, pentru c prostia i rutatea tuturor oamenilor lume ti m-a prsit acum n ntregime! Cine va sta n (aa mea acum cu minciuna cnd eu voi arunca adevrul ca un ghimpe din rugul aprins n (aa lui1 @a (el ca nainte, cnd pstorul &avid a aruncat o piatr n (runtea mndrului gigant Coliat, care l-a aruncat la pmnt! [6] +ai de (ariseul ipocrit care crede c el m poate nva ceva di(erit! Eu i voi spune i arta, pe care treapt spre iad se a(l el i ce (el de rsplat l a teapt acolo!% [7] >oi nsoitorii si au (ost surprin i de curajul comandantului, dar au spus oricum c ar (i mai inteligent s nu (ac imediat la nceput agitaie cu voce tare, ast(el nct (ariseii cei ri s nu (ie mai ostil (a de )ntuitor i ucenicii @ui dect ace tia deja erau acum! [:] &ar comandantul a spus$ %&ac, n viitor, noi nc ne vom reine mpotriva celor mai mari du mani
~ 6(# ~

ai oamenilor i ai adevrul, numai din team de rutatea lor, atunci nu va e-ista lumin printre oamenii de pe acest =mnt! &e aceea, cu curaj adevrat, adevrul ar tre'ui s (ie n mod deschis aruncat n (aa lor, iar noi tre'uie doar s le artm ntr-adevr acestor la i vicleni dinii no tri i ghearele ca un leu, apoi ei n curnd se vor tr napoi n gurile lor ntunecate!% [18] Comandantul a continuat discursul su n acest mod pentru o vreme, pn cnd a (ost cuprins de somn i el nsu i i-a permis o scurt pau,! &ar dimineaa el a (ost complet consolidat i primul care s (ie pe picioarele lui! #i primul lui gnd a (ost despre )ine! El )-a glori(icat i ludat cu toat inima! [11] Cnd a v,ut c nsoitorii lui nc dormeau, el ia tre,it i a ,is 5comandantul67 %=rieteni, s mergem mai repede, ast(el nct s putem ajunge cu pe tii no tri nc nainte de rsrit, pentru c n aceast ,i noi putem primi viaa ve nic pentru su(letele noastre i, de asemenea, pentru su(letele a nc multor altor oameni!% [1"] 3ce tia toi s-au ridicat repede din locurile lor de odihn, au mers la re,ervoarele de pe te, au luat apro-imativ 188 din cei mai (rumo i i cei mai 'uni pe ti i i-au adus la Nesaira! [1.] &e data aceasta, de asemenea, cei 7 pescari care au stat acas cu o sear nainte au mers cu ei, i i-au ajutat s aduc pe tii Nesaira n recipiente pe care ei le-au pun pe un car, pe care l-au tras i
~ 6(% ~

mpins ei n i i! [1/] Cnd ei au ajuns u or i repede n Nesaira, cei mai muli dintre ucenici nc dormeau! 2umai Eu, =etru, 3ndrei, Iacov, Ioan, Fisjona, =hilopold i hangiul i mai multe dintre slujitorii lui eram deja pe picioarele noastre, i a(ar ne uitam la scenele pline de via ale dimineii devreme! [14] Cnd pescarii )-au v,ut, ei imediat s-au 'ucurat i )i-au mulumit deja de la ceva distan pe c Eu i-am considerat demni de a-i vedea i de a vor'i cu ei, de asemenea n aceast ,i! [15] 3tunci cnd ei erau complet n apropiere de noi cu carul lor, ei )-au ntre'at nc o dat dac Eu cu mil i plcere a dori s accept micul lor dar! [16] Eu le-am ,is$ %Cuvntul pe care Eu vi l-am spus ieri, cu aceea i circumstan este vala'il i pentru ,iua de a,i, i de acum ncolo n toat ve nicia! &ai pe tii hangiului! El va ti cum s i (oloseasc!% [17] 3poi ei au dat pe tii hangiului, iar comandantul i-a (cut clar hangiului c el nu ar tre'ui s (ie limitat cu pe tii, pentru c tancurile lor pe tii erau att de pline cu cel mai 'un tip c ei nu tre'uiau s ias 188 de ,ile pentru o nou captur! [1:] 3poi slujitorii lui Fisjona au luat pe tii i i-au dus n marea 'uctrie pentru oaspei, n care era un recipient destul de mare pentru a ine pe tii, era din lemn de cedru, care a (ost construit de ctre tatl )eu adoptiv Iosi(, chiar nainte s m nasc i de care hangiul a avut mare grij pentru c tatl su a lsat se (ie construit n anul n care a murit la scurt timp
~ 6(( ~

dup aceea! ["8] >atl crciumarului era un om pios i (oarte drept, i a (ost, prin urmare, de asemenea, un prieten intim al lui Iosi( care a avut de multe ori ceva 'un de lucru de fcut cu tatl hangiului nostru, i el a rmas un prieten al (iului ct timp a trit! &e aceea hangiul a (ost ntotdeauna (oarte iu'itor cu (amilia mea! ["1] 2umai pe )ine *nsumi ei nu ) tiau att de 'ine n aceast cas, i Eu nu am (ost att de mult apreciat pentru c eram mereu (oarte lini tit i nu ie eam n (a! [""] 3ceste lucruri pot servi pentru a cunoa te aceast cas din Nesaira oarecum mai 'ine, din care ns - nota 'ene - la (el ca multe alte locuri, de la lacul Calileii, nici o urm nu mai poate (i gsit deja de mai mult de 1!888 de ani, din cau,a multor r,'oaie i migraii de care aceste pmnturi au (ost de multe ori a(ectate i au distrus i devastat tot! #i acum napoi la noi! Capitolul 1/1 <atura lumii de dincolo [1] Cnd pe tii au (ost adu i la locului lor Eu am mers cu prietenii menionai mai nainte, precum i cu cei "8 de pescari la terasa pe care o tim deja, i acolo am a teptat rsritul! &imineaa a (ost complet pur i clar, datorit unui vnt, care su(la dinspre sud spul'ernd vaporii lacului, precum i ai munilor din jur, i, prin urmare, pe toate laturile e-ista o vedere (rumoas, care a (ost special ludat
~ 6(6 ~

de pescarii no tri! ["] 3tunci cnd comandantul nostru a (ost complet ncntat la vederea (rumoas a mediului el a spus$ %&oamne i *nvtorule, ct de (rumoase i minunate sunt toate lucrrile tale! Cel care se uit la ele cu o minte curat tre'uie s e-perimente,e cu siguran mult plcere i 'ucurie, iar acest lucru cu att mai mult n ca,ul n care el simte n sine c acestea nu sunt niciodat pierdute pentru su(letul lui, care trie te pentru totdeauna! Ce cre,i, o &oamne i *nvtorule, despre aceast prere a mea, care este, poate, nc (oarte imatur1% [.] Eu i-am spus$ %=rerea ta este (oarte 'un i, de asemenea adevrat, pentru c un su(let per(ect care este nscut din nou n 0piritul )eu de iu'ire i de adevr nu numai c nu va pierde nimic atunci cnd trupul su va cdea - cu e-cepia greutii i poverii care l-a legat de aceast lume material - dar va c tiga nespus mai mult prin aceasta! Cci adevrat v spun$ nici un ochi (i,ic nu a v,ut vreodat, nici urechea nu a au,it vreodat i nici un organ de sim uman nu a simit vreodat toat (ericirea care i a teapt n lumea mare de dincolo pe cei ce ) iu'esc i triesc i acionea, n con(ormitate cu nvtura )ea! 2u e nevoie s v spun mai multe!% [/] 3cum, comandantul a spus din nou$ %?, drag &oamne i *nvtorule, unde este de (apt acest mare, e-trem de (rumos dincolo, unde un su(let per(ect dup moartea trupului lui este dus1 Este mai
~ 6(, ~

presus de toate stelele, sau n mijlocul stelelor, sau n spaiul aerian li'er unde plutesc norii1% [4] Eu i-am spus$ %=rietene, tu nc pui ntre'ri acum ntr-o manier (oarte pmnteasc, uman, care ns nu poate (i de asemenea di(erit cu tine! 9ite, cel mai minunat dincolo este adevrata *mprie a lui &umne,eu, care este n principal n interior n om, de (apt, n cea mai pro(und partea interioar a su(letului su! &e acolo, este apoi i mai presus de stelele, oriunde n spaiul nes(r it, n toate direciile, ast(el, de asemenea, n i su' stele, n spaiului aerian li'er, n i pe acest =mnt i ast(el peste tot, oriunde te poi gndi! =entru c tot ceea ce ve,i i simi pe aceast lume este de asemenea pre,ent ntr-un mod similar n lumea spiritual, (r de care nimic material nu ar e-ista i nici nu ar putea e-ista! [5] =entru c uite, acest =mnt, @una, soarele i toate stelele nenumrate, care sunt, de asemenea, doar mari corpuri cere ti, i unde la (el ca pe acest pmnt, toate tipurile de (iine i creaturi triesc, sunt, de (apt, de asemenea, doar pur spirituale, pentru c acestea e-ist doar, prin voia lui &umne,eu, e-presii (i-e ale gndurilor 0ale, idei i vi,iuni ale 0ale n 0ine! &ac &umne,eu ar mpinge o ast(el de idee n a(ara a voii 0ale, i nu ar vrea s o pstre,e (i- n vi,iunea lui, atunci de asemenea, aceasta nu ar (i acolo B lucru pe care &umne,eu este capa'il s l (ac dac El ar (i dorit aceasta, n ordinea @ui ve nic! &ar &umne,eu vrea ca totul, la
~ 6(' ~

(el ca i El *nsu i, s e-iste pentru totdeauna, chiar dac su' multe schim'ri, care sunt sta'ilite de &umne,eu n a a (el nct totul se va schim'a din prima condiie, n care toat materia e-ist, care este (i- prin voia lui &umne,eu, ntr-o condiie li'er ca i cum ar (i independent, care este spirituala i divin! [6] Cnd voi vei (i desvr ii n &uhul lui &umne,eu n su(letul vostru, voi vei (i capa'ili s vi,ionai i s (olosii totul n voi n iv la o scar mic ceea ce &umne,eu are n 0ine, n msura cea mai nes(r it! #i atunci voi vei i nelege - nespus de mult mai clar dect acum cu organele voastre sim o'scure i imper(ecte - =mntul a a cum este acum i cum era n toate perioadele anterioare de e-isten i a a cum va (i n perioadele viitoare, pn la materialul su s(r it, i dup aceea, ve nic n continuare n starea sa cea mai pur i spiritual neschim'at! #i a a, de asemenea luna, soarele i toate acele nes(r it de multe corpuri cere ti la cel mai mic la cel mai mare! 3cesta este motivul pentru care organele de sim i-au (ost date omului ntr-o (orm o'scur i imper(ect, pentru a (ace necesar pentru el s gndeasc n mod continuu i s caute n interior, deoarece pentru su(let, care este legat de lumina original a lui &umne,eu, nu este nimic mai tul'urtor i greu de suportat dect o'scuritatea i neclaritatea a tot ceea ce el poate percepe numai cu organele sale de sim o'scure i imper(ecte ale corpului i cu care el cu greu poate distinge stratul
~ 6(9 ~

e-terior! [7] &eci, su(letul vrea s cunoasc n permanen adevrul complet, i gnde te i ntrea' i caut apoi, de asemenea nencetat! #i din aceast activitate a su(letului re,ult o cre tere continu a tre,irii i ntrirea capacitii spirituale interioare n ceea ce prive te v,ul, au,ul i o'servarea, precum i simirea i e-periena! [:] &ac su(letul ar veni direct din aceast lume, cu o con tiin interioar complet tre,it, el va cdea imediat napoi n cea mai mare lene i pasivitate posi'il, ceea ce ar nsemna la (el ca i cum nu ar (i avut nici o via! [18] &ar (ericirea vieii const mai presus de toate din activitate, i de aceea este mult mai util pentru su(let s e-ercite el nsu i toate tipurile de activiti n loc s (ie continuu ntr-o stare n care el poate (oarte clar o'serva viaa interioar n toate direciile! [11] &ac te gnde ti 'ine la toate astea, vei o'ine prin (aptul acesta deja o claritate mare n tine nsui i vei nelege multe lucruri pe care nu ai reu it s le nelegi pn acum!% Capitolul 1/* 9ctivitatea su-letului [1] @a care, un alt pescar a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, >u ai spus c atunci cnd un su(let intr n aceast lume, nu ar (i util pentru el s dein n mod direct o claritate complet interioar, pentru c - i acest lucru noi (oarte 'ine l putem nelege acum - el ar cdea napoi n mare lene i pasivitate
~ 660 ~

complet, pentru c atunci cnd cineva a pierdut ceva de valoare, el l va cuta cu siguran, pn cnd el pro'a'il l va gsi din nou! #i n acest (el i su(letul caut lumina clar interioar pe care el a pierdut-o prin organele sale de sim e-terioare, o'scure! &ar cnd el a gsit acea cea mai mare comoar a vieii din nou, ce se va ntmpla cu activitatea sa n continuare1 =entru c atunci cnd omul a descoperit din (ericire, ceea ce a pierdut, atunci cutarea, i, prin urmare, activitatea sa, va nceta! Cnd un su(let a gsit din nou, complet, ceea ce a cutat prin cutarea lui activ, apoi el cel mai pro'a'il, va cdea din nou n lenea complet i n pasivitate! &ar n acel ca,, el ar (i ca i cum ar (i mort din nou, i aceasta nu ar (i, n nici un (el 'ene(ic pentru (ericirea lui deplin! *n acest sens, &oamne i *nvtorule, nc nu este complet clar pentru mine!% ["] Eu i-am spus$ %=rietene, din moment ce adevrata (ericire complet a vieii nu const n vi,iune clar i nelegere, ci doar din activiti de iu'ire care ar tre'ui s creasc tot mai mult i mai mult, (iecare su(let ar tre'ui s (ac mai nti aceasta singurul su element de via, pentru el alt(el nu poate ajunge la claritatea interioar a vieii, deoarece activitatea din dragoste este un (oc interior al vieii, care tre'uie s devin o (lacr strlucitoare dttoare de lumin, prin activitatea sa n cre tere! [.] Cu toate acestea, atunci cnd acest element al vieii din su(letul este complet tre,it, n a a (el nct
~ 661 ~

su(letul nsu i devine acest element al vieii - ceea ce nseamn s spunem c omul ntreg este nscut din nou i, ast(el, nscut din nou, n spirit - atunci su(letul rmne de asemenea, activ n cel mai nalt grad posi'il, n ciuda claritii lui interioare, ceea ce este un re,ultat al activitii iu'irii care s-a ridicat la cel mai nalt nivel posi'il! #i (ericirea sa deplin i claritatea va cre te n (uncie de gradul de activitatea al iu'irii sale i nu n (uncie de gradul de claritate al su, la care n nici un moment el poate ajunge (r activitatea iu'irii, pentru c &umne,eu a hotrt nc din eternitate c nici un spirit i nici su(letul uman nu poate ajunge vreodat la lumin (r activiti corespun,toare! [/] Cum (ac oamenii din aceast lume material lumin1 9ite, ei (rec lemn pe lemn sau piatr pe piatr, doar atta timp pn cnd scntei de (oc se vor desprinde! 0cnteile de (oc cad pe materiale u or in(lama'ile, care menine strlucirea! ?dat ce strlucirea este su(icient pre,ent, i in(lama'il o'iectele care vin n contact cu aceasta - cum ar (i lemn, paiele sau o r in u or in(lama'il amestecat cu sul( i na(ta - atunci n curnd o (lacr strlucitoare puternic va i,'ucni i aceasta va deveni lumin n ea ns i i n jurul su n toate direciile! [4] 3r putea e-ista vreodat vreo strlucire, (r aceast activitate precedent, i din aceasta, o (lacr strlucitoare, care repre,int cel mai mare grad de activitatea n sine prin intermediul mi crii
~ 66" ~

sale active vi,i'ile1 [5] Iat, n acest (el, deja materialele moarte ale lumii, arat c n scopul de a (ace (ocul i lumin o anumit activitate tre'uie s precead! 3st(el, luminii de via a su(letului tre'uie cu att mai mult s-i precead o anumit activitate! =rin aceasta, dragostea va (i tre,it, care este elementul de via, i numai de atunci nainte, lumina su(letului va ie i din activitatea sa crescnd, iar aceasta este nelepciunea, care recunoa te, evaluea, i ordonea, el nsu i i toate lucrurile din sine! [6] 9ite, prietene, acesta este modul n care lucrurile sunt n ceea ce prive te viaa a su(letului i a'ilitatea sa interioar de a se recunoa te clar pe sine, i ast(el ie nu ar tre'ui s-i (ie (ric c un su(let 'inecuvntat va deveni vreodat lene i pasiv, ca urmare a divinei sale nelepciuni, pentru c nelepciunea unui su(let aici, i nc mai mult n lumea de dincolo, va (i ntotdeauna re,ultatul activitii sale! &ac aceasta ar putea nceta sau va nceta, atunci pentru su(let, de asemenea, nelepciunea i claritatea lui interioar a vieii va nceta! 3i neles aceasta acum1% Capitolul 1/. 9ctivitatea spiritelor [1] (escarul a spus$ %&a, &oamne i *nvtorule, este acum complet clar pentru mine, dar acum eu n plus a dori s tiu n ce, de (apt, const n principal activitatea unui su(let per(ect n marele dincolo! =e acest pmnt dur, e-ist, desigur, pentru om multe
~ 66# ~

mii de lucruri di(erite de (cut, dac vrea s rmn n via, dar apoi ce tre'uie (cut n marea lume spiritual de dincolo1 &e asemenea, ar, semna i culeg acolo de dragul de mijloacele lor de e-isten1% ["] Eu I-am spus$ %?, da, prietene, aratul, semnatul i recoltatul, dar, desigur, ntr-un mod di(erit i ntrun sens di(erit de ceea ce se ntmpl n aceast lume material! [.] 9ite, (r marea activitate a spiritelor, i anume a spiritelor per(ecte, nimic pe nici un glo' nu ar e-ista! 2u numai nimic nu ar cre te i nici o (iin vie ar merge pe (aa =mntului, dar, de asemenea, nu ar e-ista niciodat un soare sau un glo', care s (i e-istat, i cu siguran nu va continua s e-iste! [/] &e i oamenii ar solul i pun seminele n 'ra,de, dar este pentru spirite s reali,e,e germinarea, cre terea i coacerea (ructelor! &in acest lucru, cu siguran vei nelege c respectiv pentru spiritele per(ecte e-ist o mulime de munc i o mulime de (cut pentru lumea ta vi,i'il de aici pe acest =mnt, precum i pe toate celelalte corpuri cere ti! #i chiar mai multe de dragul de,voltrii drepte a su(letului i a per(ecionrii oamenilor, deja din aceast parte, i nc mult mai multe, dup aceea n cealalt parte, pentru c ntotdeauna mult mai multe su(lete, adesea e-trem de imper(ecte, vin n marele dincolo dect cele per(ecte, mai ales de pe acest pmnt! 0u(letele imper(ecte, rele ar strica mai repede acest ntreg =mnt, cu ajutorul
~ 66% ~

spiritelor naturii ne(ermentate, att de mult nct nicio iar', nici o tu(, nici un copac nu ar cre te pe el, i nici un animal i nici o (iin uman nu ar (i capa'ile s mai e-iste ! [4] 2umai prin iu'irea, nelepciunea i puterea spiritelor per(ecte, su(letele rele, imper(ecte din cealalt parte sunt mpiedicate n acest sens, ele sunt continuu i progresiv de,voltate, i dac este posi'il acestea sunt, de asemenea aduse mai aproape, pas cu pas, de *mpria lui &umne,eu! [5] Cum pot spiritele per(ecte reali,a toate acestea, nu poate (i totu i e-primat n cuvinte, dar cnd voi n iv v vei na te din nou i vei rena te, va (i clar i u or de neles pentru voi modul n care spiritele lucrea, i reali,ea, lucrurile! 3i neles, de asemenea, aceasta1% [6] 3cum acela&i pescar a spus din nou$ %&a, &oamne i *nvtorule, i eu *i mulumesc pentru r'darea >a e-trem de mare, cu noi oamenii sla'i i nc (oarte pro ti! ?, aceasta cu siguran va dura nc mult timp nainte ca noi, care trim printre minuni strlucitoare, vom nelege aceste minuni! 2oi vedem i ne 'ucurm de ap i nu tim ctu i de puin ce este ea! >ot a a noi vedem, de asemenea (ocul i lumina lui i simim strlucirea i cldura lui, dar nu tim ctu i de puin cau,a real a e-istenei! &ar indi(erent cum, noi acum suntem deja e-trem de 'ucuro i i veseli c am primit calea in(aili'il a adevrului integral i viu prin mila i dragostea >a e-trem de mare! ? drag &omn i
~ 66( ~

*nvtor, ajut-ne, de asemenea, cu mila >a, ca noi s nu devenim niciodat o'osii, sla'i i lene i s mergem pe acest drum pn la elul luminat!% [7] Eu i-am spus$ %Cel care crede i care are dreapta voin, de asemenea, va ajunge la ceea pentru care el se strduie te serios! #i tu, de asemenea, n curnd i cu u urin vei atinge scopul, deoarece de partea )ea ,elul tu a trecut deja de jumtatea drumului!% [:] 3tunci cnd Eu am mulumit complet pescarii cu nvtura )ea, )i-au mulumit nc o dat, s-au retras i au vor'it ntre ei despre ceea ce au au,it, i au imprimat acestea (erm n memoria lor! Capitolul 1// ,emni-ica)ia pre=icerii #omnului [1] &ar am vor'it cu hangiu nostru, =hilopold i Fisjona despre multe lucruri, dar i despre viitorul rii iudaice n ansam'lu! ["] Cnd ucenicii m-au au,it vor'ind despre viitorul ntunecat al rii, ei au ,is ntre ei$ %9neori, chiar nu ti ce s cre,i despre El! 2oi nu vrem s spunem nimic mpotriva para'olelor 0ale, n care e-ist ntotdeauna un sens mai pro(und spiritual la 'a,, i pe care El mereu ni le-a e-plicat atunci cnd noi nu le-am neles, dar cnd n nvtura @ui - care tre'uie s (ie sta'ilit printre oameni n deja 18 ani, i care poate i va schim'a oamenii n miei B El mereu vor'e te despre un viitor care este nc i mai mi,era'il dect pre,entul, atunci de multe ori nu ti ce s cre,i despre aceasta!
~ 666 ~

[.] *n plus, El a mai spus n repetate rnduri c, (r voia lui &umne,eu, nici mcar un (ir de pr nu poate (i atins i nicio vra'ie nu poate cdea de pe acoperi ! &ac nimic nu se poate ntmpla (r voia @ui, atunci cu siguran nu poate e-ista nici un viitor mi,era'il, (r voia @ui! #i chiar mai puin atunci cnd - a a cum a spus deja - oamenii tre'uie s (ie schim'ai n miei prin nvtura @ui, care este un Cuvnt activ al lui &umne,eu, i care nu vor'e te despre nimic la (el de des i ptrun,tor dect despre dragostea pentru &umne,eu i pentru aproapele, precum i, de asemenea, despre smerenie, reconciliere, lepdare de sine i mil! [/] &ac oamenii ntr-adevr tre'uie s devin a a, dup cele mai 'une cuno tine ale noastre - , mai multe mii de oameni s devin a a ntr-un timp scurt, atunci cum poate (ace El ntotdeauna previ,iuni cu privire la un viitor care este nc mult mai mi,era'il dect indi(erent de ce timp n trecut i dect acest timp pre,ent deja e-trem de mi,era'il de acum1 Cine poate nelege aceasta1 2oi a'solut nu nelegem! [4] Eu cred c El vrea s (ie n acest (el pentru un motiv secret sau altul care este cunoscut doar de El! 3lt(el, noi complet, nu putem nelege cum El poate (ace ast(el de predicii cu privire la un viitor e-trem de ne(ericit, care este re,ultat al nvturii 0ale, care acum, n pre,ent aceasta e-ist n 3sia, chiar i printre )auri departe n Egipt i care este, de asemenea, rspndit deja n Europa printre romani
~ 66, ~

i greci, printre miile de oameni care chiar cred n El i care pot con(irma ntotdeauna adevrul 0u luminat prin semne! [5] &a, dac aceste condiii e-treme, din viitor, care sunt pre,ise de El tre'uie s (ie re,ultatul nvrii divine pure, i *mpria lui &umne,eu va lua (orme att de lamenta'ile printre oameni, atunci cu siguran va (i mult mai 'ine s nu se proclame o ast(el de nvtur deloc printre oameni, ast(el nct ace tia s nu devin demoni chiar mai ri dect sunt deja acum n cea mai mare parte acum!% [6] Eu, desigur, am au,it toate aceste remarci de la ucenicii )ei i le-am ,is$ %Cum putei (i nc o(ensai de previ,iunile )ele despre viitor1 2u vi le-am anunat vou deja de mai multe ori i, de asemenea, v-am artat complet adevrat c, voina li'er a oamenilor, va (i cau,a viitorului e-trem de ru! #i voi ai prins 'ine aceasta, ai neles-o i ai reali,at-o i nu ai (ost o(ensai! 3tunci de ce v-ai iritat acum, din cau,a aceasta, i cum putei spune c viitorul, atunci cnd Evanghelia )ea va (i cunoscut, poate deveni doar a a de ru cum vreau Eu, pentru un motiv care este cunoscut doar de )ine1 [7] ?h, oh, ct de miopi nc suntei voi toi! *ntradevr, (r voia )ea nici un (ir de pr de pe capul omului nu poate (i atins, nici vra'ia nu poate cdea de pe acoperi i nimeni nu- i poate schim'a dimensiunea i (orma corpului su, sau s (ac o ,i mai lung sau mai scurt, pentru c toate aceste lucruri sunt direct su' puterea voinei )ele, care
~ 66' ~

este, de asemenea, una i aceea i n toi ngerii nenumrai ai cerurilor )ele eterne i in(inite! &ar aici, pe acest glo', unde toat lumea tre'uie s treac mai nti prin testul li'ertii voinei sale, este destul de di(erit n ceea ce prive te atotputernicia voinei )ele n s(era moral i mental a vieii omului, a a cum v-am artat deja de cele mai multe ori! [:] #i nu am spus Eu$ ntr-o lume n care omul nu poate deveni unul dintre cele mai ri diavoli, de asemenea, el nu poate deveni un adevrat copil al lui &umne,eu1 3cesta este motivul pentru Eu *nsumi *mi de,vlui acum direct voina )ea vou oamenilor, ast(el ca voi s o (acei a voastr i s devenii n toate complet cum sunt Eu! [18] #i, dac acest lucru este acum a a, i este imposi'il s poat (i alt(el B ceea ce voi practic ar tre'ui s reali,ai n mod clar acum - atunci cum putei (i o(ensai cnd Eu anun, de asemenea, acestor prieteni ai no tri cum va arta viitorul, ca urmare a duritii i or'irii oamenilor care la (el ca muii (arisei nu doresc s se ntoarc la lumina vieii, ci o persecut cu toat (uria iadului1 [11] 2oi am rspndit cu adevrat acum nvtura *mpriei lui &umne,eu n lung i-n lat, de la rsrit pn la apus i de la prn, pn la mie,ul nopii printre muli oameni, i muli deja stau la lumina soarelui din Ceruri, dar totu i, aceast prim rspndire este nc (oarte mic i este proprietatea doar a (amiliilor i comunitilor mici! 3cesta este
~ 669 ~

motivul pentru care nu se amestec pn la agitaie prea mare, cu toi acei muli puternici lume ti i mai presus de toate cu du mani arogani ai luminii! #i pn acum ei nu au ntreprins att de multe lucruri mpotriva acesteia! [1"] &ar doar las lumina s (ie mai larg rspndit, ast(el nct preoii s poat o'serva c templele lor nu mai sunt pline cu oameni n ,ilele de sr'toare i anumite ,ile de jert(, ci devin tot mai goale, atunci vei vedea cu ce tip de (urie (r nume se vor ridica mpotriva nvturii )ele i a adepilor si! [1.] Cu toate c nvtura )ea este, n sine, pacea adevrat a unui su(let care trie te i acionea, n con(ormitate cu aceasta - da, acesta este pacea (ericit a Cerului n ntregul om - dar pentru diavoli Iadului, care, n (orm uman pe acest pmnt, se vor npusti printre oameni, cu minciuni i n elciune, acesta este o sa'ie de (oc i cu dou ti uri, un r,'oi i o mare distrugere! &e aceea *mpria lui &umne,eu pe =mnt va avea de su(erit mare (or, a a cum aceasta deja parial se ntmpl acum, i cei care doresc s o ai', vor tre'ui, de asemenea, s-l o trag la ei n i i cu (or! [1/] #i, uite, lupta, care este pre,is de )ine din cau,a pstrrii voinei li'ere a omului, care este 'raul dragostei lor i, ast(el, al vieii lor, este inevita'il, pentru c noi nu vrem mai nti s ndeprtm oamenii - care gre esc i sunt ri i al cror numr este e-trem de mare - de pe (aa =mntului printr-un potop de dragul nvturii din
~ 6,0 ~

ceruri, deoarece aceast nvtur este dat de (apt de dragul celor care sunt 'olnavi, sur,i i or'i, i al celor care sunt tul'urai de tot (elul de neca,uri, i nu de dragul celor care sunt snto i! 3tunci poate (i u or de neles (aptul c, n timp marile 'tlii i r,'oaie se vor rspndi pe (aa =mntului, i mai ales i n primul rnd peste vechiul regat al iudeilor, din care iese nvtura, i acest lucru cu devastri att de mari c nu se va mai putea recunoa te unde era un ora sau altul, unde erau viile, terenurile (ertile i live,ile cu (ructe 'ogate, p unile i cmpurile! 3cestea se vor schim'a n de ert i nu vor mai (i trans(ormate din nou n Eara =romis n care o dat curgeau mierea i laptele! [14] <aptul c Eu v spun dinainte are motivul su$ ca voi s v putei pregti i narma mpotriva acestora la timp! =entru c atunci cnd tii cnd se apropie houl, este u or s i te opui, dar dac nu tii dac el va veni, i cnd i cum, ,iua sau noaptea, cnd toat lumea este n somnul pro(und, atunci este u or pentru ho s ntre n cas i s- i ia prada lui! &e aceea, um'la mereu n lumina ,ilei interioare, i stai treji n adevrul )eu, care v este revelat vou, atunci vei (i capa'ili s re,istai luptei cu inamicul! [15] )ai suntei acum plini de o(ens, acum c v-am artat aceasta la (el de clar ca lumina soarelui1%

~ 6,1 ~

Capitolul 1/0 ,merenia lucr'torilor $n via #omnului [1] 3cum, (etru a spus$ %?, &oamne i *nvtorule, noi de (apt nu am (ost o(ensai chiar acum, i noi vom (i chiar mai puin o(ensai de cnd acum ne dm seama c noi nu putem preveni ceea ce >u, n toat atotputernicia, >a nu dore ti i nu vrei s previi! #i ce poate (i nc reali,at cu ajutorul >u continuu, se va ntmpla, de asemenea, pentru c noi mereu dorim s ne o(erim viaa noastr mpotriva du manilor adevrului! #i nainte ca eu s cad, atunci, n ca, de necesitate, 1!888 du mani ai adevrului i ai vieii vor cdea! =entru noi nu vrem s (im doar nvtori n numele >u, ci i eroi, i cu cuvntul i sa'ia noi dorim s luptm mpotriva adversarilor i du manilor adevrului! Cu numele >u n inima noastr, i ca scut al nostru, noi vom cuceri ntreaga lume! &ar niciodat s nu ne prse ti cu mila >a!% ["] Eu am spus$ %&ac voi stai n )ine, Eu voi rmne, de asemenea, n voi! Cu toate acestea, (r )ine voi nu putei (ace nimic! [.] #i dac suntei cu mine, i ai (cut totul n 2umele )eu, atunci spunei n voi n iv$ %9ite, &oamne, cum noi, n timp ce lucrm n via ta, stm nc naintea >a ca ajutoare lene e i inutile !%Cci adevrat$ cel care se nal, va (i umilit, dar care se umile te, va (i nlat! [/] *n plus, voi nu vei spune nimnui %&oamne%, pentru c numai unul este &omnul i *nvtorul
~ 6," ~

vostru, i acesta sunt Eu! &e asemenea, voi nu vei numi pe nimeni %>at%, pentru c doar pentru unul este >atl vostru, i anume Cel care trie te n Ceruri! 3st(el, voi, de asemenea, nu ar tre'ui s numii pe nimeni 'un i s(nt, pentru c numai &umne,eu este 'un i s(nt! [4] +oi suntei toi (rai i surori ntre voi! Cel dintre voi, care vrea s (ie primul i cel mai important, ar tre'ui s (ie ajutorul i slujitorul tuturor! =entru c n *mpria )ea, cel mai umil, minorul i aparent cel mic, este de (apt cel mai important i cel mai mare n toat nelepciunea i puterea! [5] 3cum tii ce tre'uie s (acei i ceea ce mereu tre'uie s inei seama cu scopul de a menine pe )ine i puterea i tria )ea n voi n iv i s lucrai cu ea! <acei ntotdeauna n acest (el, atunci voi vei rmne n )ine i Eu n voi!% [6] 3cum, comandantul nostru a venit la mine i a spus$ %?, dreag &oamne i *nvtorule, >u ai spus c nimeni nu ar tre'ui s pun nimnui %tat% pentru c numai &umne,eu este >atl tuturor oamenilor! Eu pot vedea ntr-adevr, c >u ai complet dreptate! 2umai, c eu nu tiu cum ar tre'ui s neleg ceea ce este scris n legea lui )oise i cum poate (i e-plicat )oise atunci cnd spune$ %Cinste te pe tatl tu i pe mama ta, ast(el nct s trii mult i s v mearg 'ine pe pmnt! %3ici )oise, marele i puternicul pro(et al lui Iehova, nume te pe cel care procreea, copii, %tat%! #i e-ist, de asemenea$ %>atl nostru 3vraam, Isaac i Iacov%! 3cum, dac
~ 6,# ~

noi ca copii l numim pe cel care ne-a ,mislit %tat%, atunci comitem un pcat mpotriva >a, n con(ormitate cu ceea ce ai spus, &oamne1% [7] Eu am spus$ %Cuvntul n sine nu este important, ci doar semni(icaia sa interioar! =rin urmare, copiii pot numi (r nici o pro'lem %tat% pe cel care i-a procreat, iar cel pe cea care le-a dat na tere %mam%, deoarece copiii nu pot nelege spiritul cuvntului! &ar voi putei nelege acum spiritul interior al cuvntului, i tii c ve nica, suprema dragoste pur din inima )ea pentru voi oamenii, pe care Eu i-am educat pentru a deveni copiii )ei i pe care Eu ve nic i nal este singurul adevrat >at! 3st(el, prietene, nelege 'ine, numai n acest sens spiritual al cuvntului voi nu ar tre'ui s numii pe nimeni %>at%! [:] &e asemenea nu uitai, c (iecare cuvnt pur e-terior, precum i o liter, este, n sine moart i nu poate tre,i pe nimeni! 2umai spiritul interior din cuvnt B indi(erent dac este vor'it sau scris cu litere - (ace viu pe oricine care gnde te, acionea, i trie te n (uncie de sensul su interior, viu! Cu toate acestea, cel care crede, acionea, i trie te n (uncie de sensul e-terior al cuvntului, ca (ariseii, rmne mort, ca i litera din cuvnt care n sine este moart! 3ceasta ca s te lini teasc!% [18] =escarii i toi ceilali )i-au mulumit pentru aceast e-plicaie pe care Eu am adugat-o, i ei sau gndit pro(und la tot ceea ce Eu am spus i le-am e-plicat aici, n aceast diminea, nc nainte de
~ 6,% ~

rsrit! [11] *n timp ce soarele a rsrit acum cu o culoare ro ie puternic deasupra ori,ontului, nconjura micii nori cu lumin tranda(irie, ceea ce era o priveli te (rumoas, hangiul a spus$ %&e i dimineaa aceasta este o vedere drgu i (rumoas este pcat c dup aceast diminea tranda(iriu colorat s nu e-iste aproape niciodat un apus de culoare tranda(irie care s urme,e! &eja din vechime se spune$ %>randa(iri dimineaa, noroi seara%! &oamne i *nvtorule, ace ti tranda(iri de diminea ne vor aduce noroi n aceast sear1% [1"] Eu am spus$ %3tta timp ct Eu sunt printre voi, putei lsa deoparte spusele vechi ale astrologilor, de i acestea sunt ntr-adevr con(irmate ici i acolo, pentru c Cel care este &omnul dimineii, este de asemenea &omnul serii! &ac ai neles acest lucru, nu tre'uie s v (ie (ric de noroiul serii!% [1.] 3tunci cnd Eu i-am spus aceasta lui, el a devenit 'ucuros, pentru c el nu a (ost niciodat un prieten al serilor noroioase! Capitolul 1/2 #omnul vi=itea=' pescari s'raci din gol[1] 9n mesager a venit acum din cas pentru a ne spune c masa de diminea ne a tepta! 3poi noi am plecat de la teras i am mers imediat n interior! 3colo ne-am a e,at la mas, n ordinea care este deja cunoscut, iar cei "8 de pescari s-au a e,at la masa care a (ost sta'ilit pentru ei! #i,
~ 6,( ~

ntrii de (rumoasa diminea, noi ne-am mprt it cu 'ucurie din masa de diminea e-trem de 'ine pregtit! ["] Cnd noi am terminat masa, dup o jumtate de or, hangiul )-a ntre'at ce voi (ace pn la prn,! [.] Eu i-am spus$ %Este li'er a ntre'a, dar de asemenea, a rspunde! &e i nu este ntotdeauna n ordinea )ea de a determina n preala'il ceea ce Eu voi (ace, pentru c totul depinde de Cel care locuie te n )ine, i Eu, care sunt acum, de asemenea doar un om din carne i snge, avnd un su(let nemuritor, tre'uie s ascult de 0piritul 0(nt din )ine! 2umai dup ce El mi-a ,is$ %&u-te aici sau acolo, ( acest lucru sau acela%, atunci, de asemenea, carnea i sngele )eu va ti! &ar de data aceasta >atl a vor'it deja cu )ine, i Eu tiu ce tre'uie s (ac, a a c Eu, de asemenea, pot s v spun! [/] 9ite, nu departe de aici, n direcia Ce,arei lui <ilip, acest lac din Calileea are unul dintre cele mai mari gol(uri ale sale, prin care cu toate acestea o nav de mare cu greu poate naviga! *ns cor'iile mai mici pot ajunge la rmurile sale, mai degra' larg e-tinse, pe care tu nu le ti nc! =entru aceste maluri se a(l un mic sat de pescari, la poalele unui munte a'rupt, i locuitorii si greci se hrnesc cu adesea cu pe ti i cu lapte de la cteva capre! Ei vnd ntotdeauna posi'ilul surplus de pe ti n Ce,area lui <ilip, i, n schim' pentru aceasta, ei iau sare, pine i cteva instrumente de care au nevoie
~ 6,6 ~

pentru mica ntreinere a caselor lor i pentru munca lor! [4] Eu am vi,itat deja ace ti pescari nainte, cnd ei nc erau ntr-o stare proast spiritual i (i,ic, pentru c ei nc mai aparineau spiritual colii grece ti a a-numite %cinii lume ti nelepi%, i (i,ic ei locuiau n coli'ele cele mai mi,era'ile pe care ei le-au construit pe stnci goale de munte! Cnd i-am vi,itat, Eu i-am ridicat (oarte mult n ceea ce prive te starea lor (i,ic, dar mai ales din s(era lor spiritual! [5] #i uite, ace ti pescari, pe care Eu i-am descris acum, sunt cei care noi vom merge s-i vi,itm! &eci, s ne asiguri un numr de am'arcaiuni de mici dimensiuni i u oare, cu care s putem naviga n gol(! *ntr-o or i un pic mai mult, noi putem ajunge cu u urin n localitatea menionat! &ac dore ti atunci ai grij s putem naviga repede! +ei avea o mare 'ucurie pentru acei pescari pe care tu nc nu i cuno teai pn acum! @a cteva ore dup amia, vom (i din nou aici, n Nesaira!% [6] Cnd am spus aceasta hangiului, 4isjona a spus$ %&oamne i *nvtorule, . nave 'une de ala mele stau n port! 2u le putem (olosi pe acelea, pentru a scuti hangiul nostru de pro'lema de a aduna numrul drept de am'arcaiuni de mici dimensiuni cu vecinii si, deoarece el nu este su(icient de 'ine n,estrat pentru navigaia prev,ut cu 'rci1% [7] Eu i-am spus$ %=rietene, unde lacul este adnc putem (olosi navele tale oricum, dar cnd vom
~ 6,, ~

ajunge la plat(orma de mic adncime, care este pe deplin de,voltat cu stu( mult i 'ee de stu(, navele tale nu ne mai pot o(eri serviciul pe care ni-l dorim!% [:] 4isjona a spus$ %&e asemenea, la (iecare dintre navele mele sunt / 'rci mici suspendate, care pot (i (olosite, dac este necesar! *n plus, credina mea n >ine i puterea >a este att de puternic nct nu pot avea cea mai mic ndoial c n pre,ena >a, putem naviga n gol(ul puin adnc cu navele mele!% [18] Eu am spus$ %&a, dac credina voastr a tuturor este de a a natur, atunci putem ncerca cltoria pe marea puin adnc, cu navele tale!% [11] &up ce Eu am spus aceasta, noi toi ne-am ridicat i am mers imediat la navele lui Fisjona, iar el a dat instruciuni comandanilor si pre,eni despre ceea ce aveau de (cut! Cnd ei au au,it c tre'uiau s navighe,e n gol(ul cu stu(, ace tia au ridicat din umerii lor, indicnd c nu vor reu i! [1"] Cu toate acestea, noi am p it n cele . nave i a plecat repede! )aria a rmas n Nesaira, deoarece ea a au,it c ne vom ntoarce cteva ore dup amia,, i a discutat despre multe lucruri, cu (emeia hangiului, care era rud apropiat cu prima (emeie a lui Iosi(! [1.] &eja dup o jumtate de or noi am ajuns n gol(ul (atal, i c'pitanii au spus$ %3cum tre'uie s ne retragem crmele i s lum 'eele de mpins!% [1/] 4isjona a spus$ %3scult, &omnul este aproape de noi i El este cu noi! < ceea ce El i va spune, pentru c puterea @ui poate (ace mai multe dect
~ 6,' ~

'eele tale de mpins!% [14] Cnd cpitanii navelor au au,it aceasta de la Fisjona, s-au ntors spre )ine i )-au ntre'at ce ar tre'ui s (ac acum! [15] #i Eu am ,is$ %3tunci ntoarcei crmele n spate, apoi vom vedea dac un vnt ne va mpinge prin stu(!% [16] 3tunci cpitanii au (cut ceea ce Eu i-am instruit s (ac, i (oarte 'rusc un vnt tare a venit de la est care a (cut valuri mari n gol( i a su(lat cu aceste valuri de asemenea navele noastre (oarte repede peste i prin stu( n gol(! *n acest (el, noi am vom ajuns rapid i u or la locul nostru de destinaie! #i ei toi au admirat (armecul micului sat a a cum arta n aceast perioad, i care era cunoscut numai de )ine, i ucenicii )ei vechi! 2oi am mers pe uscat, imediat i ne-am uitat dup locuitori! [17] Cnd noi am ajuns la prima cas, nu era nimeni acas! #i acesta a (ost, de asemenea, ca,ul cu alte case! Ele erau nchise, i nu era nimeni n cas sau n grajdul caprelor! [1:] 3tunci c%)iva ucenici au spus ntre ei$ %El cunoa te gndurile secrete ale omului, i deja de mai multe ori a pre,is cu e-actitate viitorul ndeprtat pentru noi i multe alte persoane! 3tunci de ce nu a tiut de aceast dat c locuitorii din acest mic sat, nu sunt acas1 Ciudat, (oarte ciudat! &ac El chiar nu ar (i tiut, El ne-ar (i putut salva pe noi i El *nsu i de aceast cltorie pe mare! &ar dac El tia, i El a (cut aceast cltorie
~ 6,9 ~

doar pentru a testa credina noastr, atunci El ar tre'ui s tie c noi toi credem n El, (r ndoial, i suntem de partea @ui, alt(el noi nu l-am (i urmat peste tot de aproape doi ani i jumtate! 3tunci pentru ce este 'un o nou ncercare a credinei noastre1% ["8] &e asemenea, 4isjona al nostru )-a ntre'at$ %&oamne i *nvtorule, ce (acem acum n acest mic sat, care este, pro'a'il, de mult timp prsit de locuitori1 0 ne suim n navele noastre din nou i s navigm napoi la Nesaira! =entru c ce tre'uie s (acem noi aici1% ["1] Eu am spus$ %+oi toi suntei nc oarecum de puin credin! &ac eu nu a (i tiut c toi locuitorii acestui sat mic nu sunt doar a,i acas, atunci Eu, de asemenea, nu i-a (i cutat pe ei n ,adar! =entru c ieri ei au avut o captur 'un cu ajutorul voii )ele, ceea ce ace tia nu au tiut i ei doresc s duc o parte din pe ti n piaa din Ce,area lui <ilip, ora ul care s-a recuperat destul de 'ine n sine din nou! &ar ei sunt acas i noi, de asemenea i-am (i ntlnit n casele lor, dar cnd au v,ut navele noastre, toi ace tia n gra' s-au ascuns 'ine de (ric n pdurea dinspre mie,ul nopii, pentru c ei erau convin i c au (ost descoperii i trdai de cineva, i c acum navele de Irod au venit s-i aduc la ruin! [""] 3ici n spatele acestei pietre ei au pus un gardian cu ochii ageri, i el a v,ut deja c noi nu suntem nici de la Irod i nici nu suntem (arisei! #i
~ 6'0 ~

ace ti gardieni deja i prsesc locul lor acum i n curnd ei vor veni destul de aproape de noi pentru a se convinge cu mai mare certitudine cu privire la cine suntem! &up aceea, ei vor spune locuitorilor ascun i ai acestui mic sat c nu suntem du mani, i apoi locuitorii vor (i n curnd cu noi i i vor e-prima 'ucuria lor (oarte mare, deoarece Eu i-am vi,itat!% Capitolul 1/8 (escarii $l salut' pe #omnul [1] Curnd s-a ntmplat cum am pre,is! 2u a durat mult timp nainte ca ace tia toi s ias din ascun,toarea lor, i Eu i-am chemat cu glas tare s vin la )ine! ["] Ei to)i au recunoscut glasul )eu imediat i au strigat$ %3cesta este marele salvator din 2a,aret, umplut cu toat puterea lui Iehova! 0 mergem repede la El!% [.] Ei au venit gra' la noi i )-au salutat cu cuvinte solemne, ama'ile, care erau, de asemenea, unite cu inima lor! #i ei )i-a mulumit pentru toate (aptele 'une care i-a 'ucurat (oarte mult i de care nc se 'ucur de la prima )ea vi,it! 3poi ei )-au rugat s continui s *mi amintesc de ei i copiii lor, ceea ce Eu de asemenea le-am promis, atta timp ct ace tia vor (i (ideli i activ vor persevera n *nvtura )ea! [/] 3poi ei ne-au dus la locuinele lor i ne-au lsat s vedem aranjamentul lor (oarte util, precum i uneltele lor de pescuit, depo,itele lor pentru pe ti,
~ 6'1 ~

i, de asemenea turmele lor, (ormate din capre i oi! Ei au crescut, de asemenea gini i rae i g te! #i, dup cum ei erau iniial greci, le-au plcut acele ultimele dou tipuri de psri (oarte mult! Ei, de asemenea ne-a artat stupii lor (oarte mari, care le ddeau mult miere 'un, care putea (i u or de vndut pentru 'ani muli n Ce,area lui <ilip! =e scurt, acest popor mic, care anterior era spiritual i (i,ic e-trem de srac, s-a m'untit ntr-o perioad de apro-imativ un an i jumtate n a a (el nct ace tia erau acum destul de 'ogai! [4] 9n locuitorilor era un (ierar care tia cum s (ac tot (elul de instrumente utile i practice din (ier i din alte metale! El a o(erit de asemenea, aceste instrumente pentru vn,are n cursul oca,iei deja menionate, cu e-cepia a cteva sulie i lnci, care au (ost lsate cu ace ti puini oameni la prima mea vi,it! Fisjona a cumprat aceste arme pentru un pound de aur, mpreun cu nc mai multe tipuri de alte unelte, pe care el le putea (olosi 'ine pentru marea lui a(acere! [5] Fisjona i-a cerut conductorului acestei mici comuniti s-l vi,ite,e n Fis unde vor vor'i despre i soluiona o serie de lucruri ntre ei pentru 'ene(iciul acestui mic sat! Conductorul a promis s (ac aceasta, i el, de asemenea a (cut-o imediat dup ce s-a ntors de la Nesaira, pe care a ajuns s o cunoasc acum pentru prima dat, pentru c hangiul l-a invitat s navighe,e cu noi la !esaira. &e asemenea, hangiul nostru a cumprat di(erite tipuri
~ 6'" ~

de instrumente de aici de la (ierar! [6] 3tunci cnd conductorul le-a descris pe scurt lui Fisjona, =hilopold i hangiului cum arta aceast regiune nainte de prima sosire a )ea i modul n care aceasta a n(lorit 'rusc prin cuvntul )eu, a (ost mai ales hangiul cel care a (ost uimit, dect ceilali " menionai care v,user deja semne mai mari de partea )ea! [7] 3poi locuitorii au vrut s ne trate,e cu tot (elul de lucruri, dar Eu le-am spus$ %&ragii mei prieteni, nu acesta este motivul pentru care noi am venit aici, i noi v vom pleca n curnd i ne vom ntoarce napoi din nou, pentru c Eu nc mai tre'uie s sta'ilesc o serie de lucruri n Nesaira! Cu toate acestea, Eu am venit la voi acum cu ucenicii i prietenii )ei pentru c ai pstrat cu (idelitate nvtura )ea i ai devenit adevrate pietre preioase ale voii )el! [:] &in moment ce voi ai devenit n acest (el, era de asemenea timpul s cunoa tei alte persoane care ar tre'ui s nvee de la voi i s do'ndeasc adevrata voastr (ermitate n credin! #i din moment ce voi suntei, de asemenea 'uni vor'itori, ai putea de acum, cu anumite oportuniti vor'i cu alte persoane despre )ine i *mpria )ea pe =mnt i s le artai lor modul de via! [18] Cel care va tri n con(ormitate cu nvtura )ea i va aciona ca voi, i care nu spune i gndi n el nsu i$ %Iat, de data aceasta &omnul a vor'it din nou complet ca un om simplu, i nu de multe despre mpria Degatului lui &umne,eu pot (i descoperit
~ 6'# ~

n aceasta,% va ajunge, de asemenea, la ceea ce voi ai ajuns deja, i el va (i n msur s spun, la (el ca voi$% 3cum, nu mai triesc eu, ci &omnul trie te n mine!% [11] &eci, rmnei credincio i )ie, de asemenea, descendenii vo tri, atunci Eu voi rmne n voi! <acei n numele )eu ceea ce Eu v-am s(tuit s (acei acum, cu o dreapt oportunitate ceea ce voi (oarte u or i curnd vei recunoa te! &ar nu arunca i perlele )ele oamenilor porci pur lume ti! [1"] &ar spune-)i acum, conductor al acestei mici, dar pentru )ine totu i mari comuniti, de ce de (apt v-ai ascuns voi n iv n tu(i urile pdurii, atunci cnd ai v,ut cele . nave ale noastre navignd n gol(! 2u v-ai gndit atunci la puterea care v-a (ost dat de )ine, ca urmare a credinei voastre de neclintit1% [1.] Conduc'