Sunteți pe pagina 1din 5

Piata

Definitie: Piata reprezinta spatiul economic in care agentii economici stabilesc relatii cu
scopul realizarii de schimburi de bunuri si servicii.
Piata este un spatiu economic deoarece tranzactioneaza bunuri realizandu-se operatiuni
de vanzare cumparare. Pe piata agentii economici se comporta ca si agenti ai cererii
(cumparatorii) si agenti ai ofertei (producatorii).
Piata conduce la formarea concurentei intre agentii economici.
Tipologie
In functie de obiectul tranzactionat:
Piata bunurilor finale (piata hartiei igienica)
Piata factorilor de productie (piata laptelui)
Piata monetara (piata banilor)
Piata capitalurilor (piata titlurilor de valoare)
Piata muncii (oferta de munca)
In functie de zona geografica :
Piata locala (piata florilor din sectorul 5)
Piata nationala (piata branzei de burduf din omania)
Piata zonal regionala (piata maslinelor din !uropa de !st)
Piata mondiala (piata globala a electronicelor)
Piata are 4 variabile: "ererea# $ferta# Pretul# "ompetitia
"ererea este cantitatea pe care o poate achizitiona cumparatorul la diferite niveluri ale pretului
intr-o anumita perioada de timp.
%actori de influenta:
o Pretul (invers proportional)
o &enitul cumparatorului (direct proportional)
o Preferintele cumparatorului (direct proportional)
o Pretul bunului complementar (invers proportional)
o Pretul bunului substituibil (direct proportional)
o 'ezonul si traditiile (direct si indirect proportional)
!lasticitatea cererii
!ste modul in care se modifica cererea in raport cu factorii de influenta.
!lasticitatea cererii in functie de pret este modificarea cereriii in raport cu evolutia pretului( se
masoara cu a)utorul coeficientilor de elasticitate a cererii in functie de pret (*ecp).
*ecp + - delta," - delta,P
Delta," + modificarea procentuala a cererii
Delta," + (".-"/)-"/
Delta ,P+ modificarea procentuala a pretului
Delta,P+(P.-P/)-P/
*ecp 0 .: cerere elastica (se aplica bunurilor de lu1 pe care cumparatorul le poate substitui
usor in cosum)
*ecp 2.: cererea inelastica (specifica bunurilor de uz general pe care consumatorul nu le
poate inlocui usor)
*ecp + . : cerere cu elasticitate unitare (produse de care suntem dependenti)
$ferta
Definitie: $ferta este cantitatea pe care o poate oferi un producator la diferite niveluri
ale pretului intr-o anumita perioada de timp.
%actori de influenta:
o Pretul (direct proportionala)
o 3umarul de poroducatori ai aceluiasi bun (direct proportional)
o "ostul total unitar al productiei (invers proportional)
o 3ivelul ta1elor si al impozitelor (invers proportional)
o 3ivelul subventiilor (direct proportional)
o 'ezonul si traditiile (direct si indirect proportional)
!lasticitatea ofertei
!lasticitatea oertei la pret este modificarea ofertei in functie de pret (*eop).
*eop+ delta,$ - delta,P
Delta ,o+ modificarea procentuala a ofertei
Delta,$+($.-$/)-$/
*eop 0 .: oferta elastica
*eop 2.: oferta inelastica
*eop + . : oferta cu elasticitate unitare
pretul
definitie: Pretul este suma de bani platita de cumparatori si incasata de producatori in
scopul bunului comercializat.
Pretul se formeaza pe piata liber# ca raport intre cerere si oferta. "onsumatorul
urmareste ma1imizarea utilitatii resimtite in urma consumuri de bunuri pentru satisfacerea
nevoilor.
'tatul poate impune plafoane de pret: plafonul minim si plafonul ma1im. Pe orice piata
pretul tinde catre echilibru atunci cand cererea devine egala cu oferta.
4n echilibru atat cumparatorul cat si producatorul isi ma1imizeaza interesul fiind pe
deplin satisfacut. Daca pretul devine mai mare decat pretul de echilibru apare e1cesul de
oferta# situatie in care oferta este 0cererea. Daca pretul este mai mic decat pretul de echilibru
se formeaza e1ces de cerere# situatie in care cererea e mai mare ca oferta# iind satisfacuta in
mare parte interesele consumatorului.
"oncurenta
Definitie: !ste un raport intre agentii economici de pe o piata# acestia urmarind satisfacerea
nevoilor.
"onditii:
!1istenta a numerosi agenti ai cererii si a ofertei(
%ormarea libera a pretului ca raport intre cerere si oferta(
!1istenta unui card legal care sa reglementeze activitatea pietii.
Tipuri de concurenta:
"oncurenta loiala (agentii economii rspecta legea)
"oncurenta neloiala (agentii economici nu respecta legea)
"oncurenta pura sau perfecta: presupune e1istenta urmatoarelor caracteristici:
atomicitate cererii si oferei
omogenitatea perfecta a bunurilor marfare
intrarea si iesirea libera de pe piata
transparenta perfecta a pietii
mobilitatea perfecta a factorilor de productie
"oncurenta imperfecta
a. Concurenta monopolista: piata legumelor si a fructelor
-agentii aconomici# cumparatori si vanzatori# sunt numerosi# insa au putere economica
scazuta(atomicitatea cererii si a ofertei)(
-produsele de pe piata sunt similare# insa nu identice# diferentiate printr-un element particular(
-producatorii nu trebuie sa tina seama de efectele deciziilor lor asupra celorlalti producatori(
b. Concurenta de oligopol: piata serviciilor de telefonie mobila
-principala piata cu concurenta in economia de piata contemporana este oligopolul(
-e1ista un numar restrans de producatori# dar se pastreaza atomicitatea cererii(
-produsele sunt omogene
-nu e1ista o buna satisfacere a cererii(
-producatorii trebuie sa tina seama de efectele deciziilor lor asupra celorlalti producatori#
putandu-se forma intelegeri de tip cartel sau trust.
c. Concurenta de monopol: piata transportului feroviar
-e1ista un singur producator( atomicitatea cererii)(
-produsele sunt omogene(
-producatorul poate stabili pretul# dar nu si cantitatea vanduta(
-nu e1ista o buna satisfacere a cererii(
-elimina concurenta si instaureaza dominatia absoluta pe piata
d. Concurenta de oligopson: piata locomotivelor
-un numar mare de ofertanti ai unui bun sau serviciu omogen(
-cativa cumparatori(
e. Concurenta de monopson: piata armelor si a accesoriilor pentru cadrele militare
-e1ista un singur cumparator(
- numarul ofertantilor ramane mare.