Sunteți pe pagina 1din 4

Eseu Motivaional

Administraia publica din Romania-


principii de organizare i funcionare
de ALEXANDR !" !#NELA

$%R!N&'
(" !N)R#D$ERE """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina (
*" %R!ML AR+MEN) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina(
," AL D#!LEA AR+MEN) -"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina (
." AL )RE!LEA AR+MEN) -"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina *
/" $#N$L0!E -""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina *
1" 2!2L!#+RA3!E -"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pagina ,
INTRODUCERE:
n urma unei cutri ndelungate a facult ii visurilor dar i a faculta ii posiilita ilor mele!
consult"nd site#urile oficiale dar i prerile c"torva actuali studen i ale mai multor universit i!
$acultatea de %dministra ie &ulic din cadrul colii Na ionale de 'tudii &olitice i %dimistrative! 4
mi se pare alegerea perfect pentru mine (
&RI)U* %R+U)ENT:
Un prim motiv n ,ustificarea alegerii fcute ar fi acela c administra ia pulic este un lucru
foarte important n una func ionare a unei ari ( De administra ia pulic depinde una
func ionalitate a rii dar i sadisfacerea nevoilor i respectarea drepturilor ma,oritare ale cet enilor
rom"ni! printre acestea numr"ndu#se: dreptul la cunoastere! dreptul la educa ie! dreptul la via !
dreptul la siguran ! drepturi fundamentale de care un cet ean treuie sa dispun( %dministra ia
pulic din Rom"nia a,ut la respectarea tuturor acestor drepturi i nevoi prin oferire de servicii( De
toate acestea! rspun-tor este +uvernul Rom"niei mpreun cu &re edintele rii! +uvernul! pe
l"ng rolul de a asigura politica intern i e.tern a rii rspunde i de conducerea general a
administra iei pulice(
%dministra ia pulic din Rom"nia se mparte n dou categorii: administra ia pulic de stat
i administra ia pulica locala( De administra ia pulic de stat se ocup ministerele /cu atriutii n:
domeniul normativ! domeniul economic! domeniul social! domeniul legalit ii i aprrii rii!
domeniul rela iilor e.terne dar i alte atriu ii care ndeplinesc orice alte sarcini prev-ute de lege0!
av"nd la conducerea lor ministri! care n raport cu autorit ile pulice rspund de ntreaga activitate
a ministerelor( %dministra ia pulic local este alctuit din: consiliul local! consiliul ,udetean!
primaru i serviciile pulice locale( Consiliile locale# sunt compuse din consilieri! care au ini iativ
i 1otrsc n toate prolemele de interes local cu e.cep ia celor care sunt date prin lege n
competen a altor autorita i pulice! locale sau centrale( Consiliul ,ude ean# este autoritatea
administra iei pulice locale! construit la nivel ,ude ean! pentru coordonarea activit ilor consiliilor
comunale i or ene ti! n vederea reali-rii serviciilor pulice n interes ,ude ean! acesta este
deasemenea compus din consilieri( &rimarul# acesta este eful administra iei pulice locale i al
aparatului propriu de specialitate al autorit ilor pulice locale! pe care l conduce i l controlea-(
El rspunde de una func ionare a administra iei pulice locale! repre-int comuna sau ora ul n
rela iile cu alte autorit i pulice! cu persoane fi-ice sau ,uridice rom"ne sau strine! precum i n
,usti ie ( 'erviciile pulice locale# serviciile pulice ale comunei sau ora ului se nfiin ea- i se
organi-ea- de consiliul local n principalele domenii de activitate ! potrivit specificului i nevoilor
locale! cu respectarea prevederilor legale i n limita mi,loacelor financiare de care dispune(
Dup cum re-ult din urma acestei mini pre-entri! administra ia pulica din Rom"nia este un
sistem comple. alctuit n scopul prestrii de de servicii menite s respecte i s ndeplineasc
drepturile i nevoile de care ceta enii rom"ni dispun! n limitele legii( %,ung"nd s cunosc c"t de c"t
comple.itatea i importan a pe care o are administratia pulica i rolul ei n via a cet enilor ! m
face s#mi doresc s fac parte din mretia acesteia(
%* DOI*E% %R+U)ENT:
Un al doilea motiv n sus inerea alegerii fcute i anume urmarea $acult ii de %dministra ie
&ulic este prestigiul colii Na ionale de 'tudii &olitice i %dministrative /'N'&%0( 4
'N'&% este o institu ie de nv m"nt superior care include toate cele trei cicluri de

2
nv m"nt: licen ! masterat i doctorat! toate av"nd credite recunoscute! institu ia eneficiind de
un prestigiu notail printre universit ile e.istente! dovad st"nd numrul mare de studen i care aleg
n fiecare an s urme-e cursurile facult ilor din cadrul 'N'&%( %ceast institu ie func ionea-a de
mai ine de 34 de ani ! iar de#a lungul timpului a avut un rol esential n formarea persoanelor care
acum a,uta sau vor a,uta la conducerea rii noastre( 5%ctivit ile 'N'&% se caracteri-ea- prin:
competen ! performan ! credin n autonomia deci-iilor profesionale i a e.ercitrii profesiei!
ata ament fa de standarde profesionale nalte! solidarietate colegial5 # dup cum reiese din 534 de
motive pentru care aleg 'N'&%5( %cestea sunt virtu i nepre uite! virtu i n care eu aleg s cred i s
mi ncredin e- pregatirea profesional6 profesionalitatea! competen a i standardele profesionale
nalte fiind c"teva din calita ile pe care le de in(
Un cuv"nt greu de spus ! totodat! l#a avut i faptul ca $acultatea de %dministra ie &ulica
dispune de nv m"ntul la distan /ID0! lucru fr de care! eu nu a putea urma cursurile unei
facult i! fiind condi ionat de locul de munc pe care l ocup(
%* TREI*E% %R+U)ENT:
Un alt motiv n sus inerea introducerii este faptul ca eu sunt o persoan muncitoare!
perseverent i ami ioas( % treuit s muncesc din greu pentru a avea acces la nv mantul
superior( %m asolvit liceul n 3423 dar din cau-a situa iei financiare precare de care dispunea
familia mea! aceasta nu a putut s m sus in n urmarea unei intitu ii de nv m"nt superior( Cu o
dorin imens de a putea c"ndva s revin asupra studiului i de a fi din nou nco,urat de persoane
culte! persoane cu care ai ce vori i de la care ai ce nv a! am perseverat i am trecut prin perioade
grele n speran a c voi reu i ! dac nu a,utat! atunci prin propriile for e! s am parte de o educa ie
superioar( &entru c am avut ami ie i am re-istat ! neuit"nd care este oiectivul pe care treuie
sa#l a,ung ! dup doi ani! dorin a mea e pe cale de a se ndeplini(
CONC*U7IE:
n conclu-ie! a fost o pau- lung! care prea c nu se mai termin dar am fost ncre-toare
i nu mi#am pierdut speran a! iar acum fiind la un pas de ceea ce#mi doresc ! in s men ione- c
sunt mai motivat dec"t am fost vreodat s studie-! s devin o persoana competent! o persoan pe
care oamenii se vor putea a-a ! i mi voi da silin a s fiu la nal imea a teptrilor profesorilor! care
la r"ndul lor se dedic n a da studen ilor lor ma.imul! a,ut"ndu#i s devin oameni de va-! cu
capacit i recunoscute! adevra i profesioni ti care vor face performan at"t n politica rom"n si
european c"t i n adinistra ia pulic din Rom"nia! fiind mai drui i i mai aten i la nevoile
cet enilor i la nevoile rii(
*