Sunteți pe pagina 1din 2

EROAREA: falsa reprezentare a unor imprejurari la incheierea unui contract

clasificare

a). natura/obiectul A.J.

(tb.indeplinite CUMULATIV!)

sanctiune

proba

1. elem.asupra caruia cade falsa

*fct.de consecintele care intervin


*eroare esentiala

cerinte

structura
(error

in negotium)

b). identitatea fiz. a obiectului prestatiei

reprezentare sa fi fost hotarator


un singur elem.de
nat.psihologica:

cunoscuta realitatea, A.J. nu s-ar fi 1.nulitatea relativa


incheiat)

(error in corpore )

c). calitatile substantiale ale obiectului


prestatiei/altei imprejurari considerate
esentiale de catre parti in absenta careia A.J.
nu s-ar fi incheiat
(error in

pt.incheierea A.J. (daca ar fi fost

FALSA REPREZENTARE A
REALITATII
(in cazul erorii esentiale)

2. in cazul A.J. bilaterale/


/plurilaterale, cu titlu oneros, este 2.posibilitatea adaptarii
necesar ca partea cocontractanta contractului

substantiam)

sa fi stiut sau sa fi trebuit sa stie ca

*eroare neesentiala falsa reprezentare a unor imprejurari mai


(indiferenta) putin importante la incheierea A.J.
*fct.de natura realitatii fals reprezentate

elementul asupra caruia cade falsa

*eroarea de fapt

falsa reprezentare a unei stari sau situatii


faptice la incheierea actului juridic

*eroarea de drept

falsa reprezentare la incheierea actului juridic


a existentei sau continutului unei N.J.

orice mijloc
de proba

reprezentare este esential pt


incheierea A.J.

DOLUL: inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace viclene pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic
structura
doua elemente:

OBIECTIV (material):
utilizarea de mijloace viclene

cerinte
(tb.indeplinite CUMULATIV!)

sanctiune

proba

1. nulitatea relativa
2.victima are la
indemana 2 actiuni , care

pot fi cumulate: *act.in


dolul nu se
decl.nulitatii relative a
prezuma
1. sa fie determinant pentru A.J. *repararea
(stricto sensu)
* o inactiune (fapt omisiv) = incheierea
actului
juridic prejud.ce i-a fost cauzat orice mijloc
dol prin reticenta
2. sa provina de la cealalta parte (act.in rasp. civ.
de proba
pentru a induce in eroare
* o actiune (fapt comisiv)

SUBIECTIV

(intentionat ):
intentia de a induce in eroare o
persoana, pentru a o determ.
sa incheie un A.J.

delictuala) 3.mentinerea
contr., cu echilibrarea
corespunzatoare a
prestatiilor

VIOLENTA: amenintarea unei pers. cu un rau de natura sa ii produca o temere ce o determ. sa incheie un A.J. pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
clasificare
*dupa natura raului cu care se ameninta

structura
2 elemente:

OBIECTIV (exterior):

*violenta fizica (vis)

amenintarea priveste integritatea fizica a


amenintarea cu un rau
pers. ori bunurile sale
*poate privi un rau de natura

*violenta morala amenintarea se refera la onoarea, cinstea ori patrimoniala


natura fizica
(metus) sentimentele unei pers

*un rau de
*un rau de

natura morala
SUBIECTIV (intern):

*dupa caract.amenintarii:
inducerea/insuflarea unei
*amenintare legitima
nu este viciu de consimtamant
temeri persoanei amenintate (justa)
*amenintare urmareste sa induca o temere fara drept, > temerea altereaza
consimtamantul victimei
nelegitima (injusta) constituie viciu de consimtamant

cerinte
(tb.indeplinite CUMULATIV!)

sanctiune

1. Temerea sa fie determinanta

1.nulitatea relativa

pt.incheierea actului juridic;

2.victima are la

2.Amenintarea sa fie injusta

indemana 2 actiuni, care

3.In

(nelegitima) ;

proba

pot fi cumulate: *act.in

actele juridice

declararea nulitatii

bilaterale/plurilaterale

relative

amenintarea sa provina de la

repararea prejudiciului

cealalta parte contractanta,sau

(act.in rasp.civ.delictuala)

daca provine de la un tert,

3.mentinerea contr., cu

cocontractantul cunostea ori ar fi

echilibrarea

trebuit sa cunoasca violenta

corespunzatoare a

savarsita de catre tert

prestatiilor

*act.in

LEZIUNEA: prejudiciul material suferit de una din parti ca urmare a incheierii unui contract.
*Ca regula, leziunea consta in disproportia vadita de valoare intre prestatii, ce exista chiar la momentul incheierii contractului.
*In cazul minorilor, notiunea de paguba are un sens mai larg (pe langa compararea prestatiilor, se face si raportarea obligatiei asumate de minor la patrimoniul sau)

cerinte

clasificare

structura

(ca viciu de consimtamant., nu ca o probl. ce priveste capacitatea

* in conceptia OBIECTIVA: 1
singur element:

*act jurid.civ. de admin.


*act juridic bilateral, cu titlu

PREJUDICIUL MATERIAL

oneros si comutativ
*sa
fie inch. de minorul intre 14 si 18
ani singur (minorul cu cap.de
exer.restransa), fara incuv.

*in cazul minorului


civila de exercitiu)

egal cu disproportia de
val.intre contraprestatii

(tb.indeplinite CUMULATIV!)

ocrotit.legal
*sa fie
pagubitor pentru minor (prin act,
minorul sa-si asume o obligatie
excesiva prin raportare la starea sa
patrim./avantaje)

* in cazul majorului

*in conceptia SUBIECTIVA:


2 elemente:
*OBIECTIV (disprop.de
val.intre contraprestatii)
*SUBIECTIV (profitarea de
sit.speciala in care se afla
cocontractantul)

*actele jurid.bilaterale, cu titlu


oneros si comutative, indif.ca-s de
administr. sau dispozitie *act.in
anulare e admisibila numai daca
leziunea depaseste jum.din
valprestatiei la mom.incheierii A.J.

sanctiune

1. nulitate relativa
2.reducerea/marirea
uneia din prestatii

proba