Sunteți pe pagina 1din 3

CLASIF.

ACTE JURIDICE CIVILE


ACT JURIDIC CIVIL este manifest. de vointa facuta cu intentia de a prod. efecte juridice, adica de a naste, modif.sau stinge un raport jurid. civ. concret

1.Nr. partilor

* UNILATERALE

rezultatul vointei unei singure parti

testamentul, acceptarea mostenirii, renuntarea la mostenire,


denuntarea unui contract de una din parti, oferta de a contracta,
promisiunea publica de recompensa, oferta de purga, ratificarea
unui act juridic incheiat in lipsa ori cu depasirea imputernicirii de
a reprezenta, confirmarea unui act juridic anulabil (=actul
confirmativ), marturisirea, etc

* BILATERALE

acordul de vointa a doua parti

contr.de vanzare, de schimb, de donatie, de mandat, etc

*PLURILATERALE

rezultatul acordului de vointa a 3 sau mai multe parti

contr.de societate civila (cel putin 3 asociati)

* CU TITLU ONEROS

prin care fiecare parte urmareste sa-si procupe un avantaj in schimbul obligatiilor asumate. Importanta juridica vizeaza:
*regimul juridic diferit dpdv al capacitatii (legea e mai exigenta in cazul A.J. cu titlu gratuit)
*reg.jurid.al viciilor de consimtamant difera dupa cum este vorba de un act oneros sau gratuit
*obligatiile partilor sunt reglementate cu mai multa severitate
*actiunea revocatorie (pauliana) este mai usoara daca se inlatura probl.opozabilitatii unor acte cu titlu gratuit
* in materie succesorala, exista reguli deosebite pt anumite acte cu titlu gratuit

la momentul incheierii lor, existenta drepturilor si obligatiilor


- Comutative este certa, iar intinderea acestora este
determinata/determinabila
2.Scopul urmarit
la incheierea lor

prin natura lor sau vointa partilor ofera cel putin uneia din parti contr.renta viagera, contr.intretinere, contr.joc/prinsoare,
- Aleatorii sansa unui castig si o expunere totala la riscul unei pierderi, ce contr.asigurare, conventia de constituire a unui uzufruct viager,
vanzarea unui lucru viitor, vanzarea unui drept litigios
depinde de un eveniment viitor si incert
prin care una din parti urmareste sa procure celeilalte parti un
beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj
prin care dispunatorul procura un beneficiu cuiva fara sa-si
- Dezinteresate
micsoreze patrimoniul
prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul
- Liberalitati
patrimonial procurat gratificatului

* CU TITLU GRATUIT

*CONSTITUTIVE
3.Efectul lor

contr. vanzare-cumparare, contr.locatiune, contr.antrepriza, etc

*TRANSLATIVE
*DECLARATIVE

care da nastere unui drept subiectiv civil care nu a existat


anterior

donatia, comodatul, imprumutul de consumatie, mandatul


gratuit, depozitul neremunerat, contr.de voluntariat, legatul
mandatul gratuit, comodatul, depozitul neremunerat
legatul, contr.de donatie, mecenatul
instituirea unui uzufruct, contractul prin care se instituie un gaj,
contractul de ipoteca, conventia de partaj

care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din


contractul de donatia, cesiunea de creanta
patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane
care are ca efect consolidarea/definitivarea unui drept subiectiv
actul confirmativ, tranzactia
civil preexistent

*DE CONSERVARE

4.Importanta lor

*DE ADMINISTRARE

prin care se urmareste preintampinarea pierderii unui drept


subiectiv civil (e intot.avantajos pt.autorul sau)
prin care se urmareste sa se realizeze o normala punere in
valoare a unui bun/patrimoniu

intreruperea unei prescriptii, inscrierea unei ipoteci sau a unui


privilegiu, somatia, punerea pecetilor, etc
culegerea fructelor, asig. unui bun, locatiunea unui bun, etc
vanzarea, donatia, renuntarea la un drept, constituirea dreptului

*DE DISPOZITIE

care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui drept sau


grevarea cu sarcini reale a unui bun

de uzufruct, de superficie,constituirea unei ipoteci/gaj/garantii


reale mobiliare (grevarea unui bun cu sarcini reale)

*CONSENSUALE
5.Modul de
formare

*SOLEMNE
(FORMALE)

Reg.=consensualismul

care ia nastere in mod valabil prin simpla manifestare de vointa


a partii/partilor, neinsotita de niciun fel de forma
pentru formarea caruia simpla manifestare de vointa nu este
suficienta, ci aceasta treb.sa imbrace o anumita forma prescrisa testamentul, donatia, contractul de ipoteca
de lege (de regula, forma autentica)

*REALE

care nu se poate forma valabil decat daca manifestarea de


vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului

imprumutul de folosinta (comodatul), imprumutul de consumatie


(mutuum), depozitul, darul manual, gajul cu deposedare, etc

*PATRIMONIAL

daca are un continut evaluabil pecuniar

cele care privesc dr.reale si dr.de creanta

6.Dupa
continutul lor

*NEPATRIMONIAL

daca are un continut neevaluabil in bani

intelegerea parintilor unui copil din afara casatoriei ca acesta sa


ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite

7.Momentul in
care isi produc
efectele

*INTRE VII
(inter vivos)
*PENTRU CAUZA
DE MOARTE
(mortis causa)

care-si produce efectele neconditionat

majoritatea actelor juridice civile

*SUBIECTIVE
8.Rolul vointei
partilor

*CONDITIE

*de adeziune
9.Legatura lor cu *PUR SI SIMPLU
modalitatile
(termen, conditie,
*AFECTAT DE
sarcina)

MODALITATI

acela de a carui esenta este faptul ca nu isi produce efectele


decat la moartea autorului sau, un asemenea act juridic fiind
facut tocmai in considerarea mortii
al carui continut este determinat prin vointa autorului sau
autorilor lui
la a carui incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta
nasterii, continutul fiind predeterminat de norme de la care
partile nu pot deroga

testamentul (=act juridic mortis causa)

majoritatea actelor juridice civile

casatoria

ale carui clauze esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una
din parti, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare
care nu cuprinde o modalitate

actul de optiune succesorala (acceptarea / renuntarea la o


mostenire), recunoasterea filiatiei, casatoria, adoptia, etc

care cuprinde o modalitate (termen, conditie, sarcina)

contractul de imprumut, contr.de renta viagera, contr.de


intretinere, contr.de donatie cu sarcina, contr.de asigurare, etc

*fct.de *incompatibile cu modalitatile


crit.leg.lor cu *care pot fi sau nu afectate de modalitati
modalitatile *inseparabile de modalitati

10.Raportul
dintre ele

11.Legatura cu
cauza (scopul)
12.Modalitatea
incheierii

*PRINCIPAL
*ACCESORIU
*CAUZAL
*ABSTRACT
*PERSONAL
*PRIN REPREZENTANT

care are o existenta de sine statatoare, regimul sau juridic


nedepinzand de cel al altui act juridic
nu are o existenta de sine statatoare, soarta sa juridica
depinzand de soarta altui act juridic, principal
a carui valabilitate implica analiza cauzei sale (a scopului); daca
lipseste/falsa/ilicita/imorala => AJ - lovit de nulitate
a carui valabilitate nu implica analiza cauzei
care nu poate fi incheiat decat personal, nefiind susceptibil de a
fi incheiat prin reprezentare

majorit. actelor juridice civile in circuitul civil


clauza penala, fideiusiunea, arvuna, contractul de gaj, conventia
de ipoteca, etc
majorit. actelor juridice civile
titlurile de valoare
testamentul, casatoria, recunoasterea unui copil

care pot fi incheiate prin reprezentant

care are o denumire stabilita prin lege, precum si o


reglementare proprie
care nu se bucura de o reglementare proprie; acestea dau
*NENUMITE (ATIPICE)
expresie pr.libertatii A.J.
*NUMITE (TIPICE)

13.Reglem. si
denumirea lor
legala

*complexe
14.Modul de
exec. a actelor
juridice

*CU EXECUTARE
DINTR-O DATA (uno
ictu) = instantanee

*CU EXECUTARE
SUCCESIVA

care reunesc elementele a 2 sau mai multe contracte numite

conventia prin care se realiz.o delegatie imperfecta


contractul hotelier = contr.locatiune + contr. depozit

a carui executare pp. o singura prestatie din partea debitorului


(=act cu executare instantanee)
a carui executare pp. mai multe prestatii esalonate in timp.

contr.de locatiune, de arendare, de inchiriere a suprafetelor


locative, de societate civila, etc

S-ar putea să vă placă și