Sunteți pe pagina 1din 9

PARTEA I- IRIGATII

1.Tema de proiect cu datele tehnice


Sa se calculeze:
1. necesarul de apa de irigatie (mc);
2. debitul de apa necesar irigarii;
3. necesarul de instalatii de udare cu mutare manuala si functionare
bilaterala pe 3 pozitii la un hidrant
pentru o suprafata de 540x600m, cultivata cu floarea soarelui si o
perioada de vegetatie cuprinsa intre: 15 aprilie-10 august.

Datele climatice si hidrofizice:


1. Medii multianuale inregistrate la statia meteorologica
Medgidia
Luna
Temp
med(C)
Precipitatii
(mm)

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XII

XII

Anual

Sezonul
cald
(IV-IX)

-1.0

0.5

4.7

10.
0

15.
8

19.9

22.4

21.8

17.7

12.3

6.6

1.8

11.1

17.98

26.
4

20.
3

29.
1

28.
2

39.
7

48.8

49.6

24.9

28.2

23.6

21.3

28.
9

369.0

219.4

2. Indicii fizici si hidrofizici ai solului


Adancime(m)
0-0.5
0-0.75
0-1.00
0-1.25
0-1.25

DA(t/m)
1.23
1.24
1.23
1.22
1.22

CC(%)
24.7
24.5
24.4
23.9
23.3

CO(%)
9.7
9.4
9.2
8.9
8.6

2.Prezentarea cadrului natural

Localitatea:Medgidia ,Judetul: Constanta


Latitudinea: N: 4415
Zona pedoclimatica: stepa uscata
Adancimea apei freatice: >10m
Tipul de sol: cernoziom , cu textura lutoasa (mijlocie)
Caracterizarea climatica a zonei:

-Temperatura medie anuala : 11.1C;


-Precipitatii medii anuale: 369.0

3.Centralizarea datelor, calculelor si a rezultatelor


a. Sinteza informatiilor necesare:
Calculul precipitatiilor utile medii lunare multianuale(Pv)
inregistrate la statia meteorologica Medgidia:
Pentru realizarea acestei etape vom porni de la relatia:
Ri+Pv+Sm+Af=ETRO+Rf
Pv=10*d*P
d pentru stepa uscata =0.80
Calculul consumului de apa mediu lunar-ETRO pentru cultura de
porumb la statiunea, punctul experimental Valu lui Traian:
ETRO LUNAR=ETRO ZILNIC * NUMARUL DE ZILE
Calculul deficitului si necesarului de apa de irigatie(bilantul apei in
sol):
Deficitul=Etro lunar- Precipitatiile medii lunare;
H pentru floarea-soarelui in zona de stepa uscata 1.00 m

-indicii corespunzatori acestei adancimi :


DA (t/m3) = 1.23
CC = 24.4 %
CO = 9.2 %
Ri = 100 x H x DA x CC;
Rffi = Ri Deficitul;
Plafonul minim (%) : CO + (CC CO);
Plafonul minim:
Pmin = 100 x H x DA x Pmin %;
Necesarul de apa de irigare: m= 100 x H x DA (CC Pmin);
Data la care se realizaeaza udarea:
T1 = (Ri Pmin) / (ETROz Pvz);
T2 = (T1 + m/2) / (ETROz Pvz).
Calculul elementelor schemei hidrotehnice:
Alegerea tipului de aspersor ASJ 1M;
a. Din tabelul 1, se stabilete viteza de infiltraie stabilizat (vi) n funcie de
textura solului :
Pt. textura lutoasa vi =10 mm/h
b. Din tabelul 2, se alege pluviometria medie orar (i), respectnd condiia i
vi i = 9.5 mm/h corespunztoare schemei de udare (d1xd2), 18x18 m;
c. Debitul aspersorului q = 3.08 m3/h

;Se calculeaz : La =(Nasp-1)*d1+d1/2

1.
2.
3.
4.
5.

Numrul de aspersoare din relaia: Nasp=1+(La-d1/2)/d1 ;


Debitul instalatiei: Qa=Nasp*Qasp;
Timpul de functionare a instalatiei pe o pozitie: tf=m/(10*i*0.9);
Numarul de cicluri zilnice de udare (Ncz):Ncz = t/(tf+tz+tm);
Lungimea tronsonului de antenna deservit de o instalatie de udare (LTA):
LTA=Ncz*d2*T/2;
6. Lungimea antenei(LA): LA=540m;
7. Numar de instalatii cu functionare simultana(Na): Na=LA/LTA;
8. Distanta dintre hidranti ( dH): dH= Np x d2;
9. Suprafata irigata(S): S=L*l;
10.Volumul de apa necesar irigarii suprafetei de 32.40 ha:V = m x S
11.Debitul de apa necesar irigarii (Q):Q = Nc x Qc

b.Tabelul 1- Calculul precipitatiilor medii utile multianuale


inregistrate la statia meteorologica Medgidia:

Luna
P(mm)
Pv(m/ha

IV
28.2
113

V
39.7
318

VI
48.8
390

VII
49.6
397

VIII
24.9
64

TOTAL
191.2
1282

)
luna aprilie:
P=28.2mm;
Pv(IV)=10*0.80*28.2=225.6 m/ha/luna
Data infiintarii culturii de floarea-soarelui:15 aprilie
Pv(IV)=211.5*15/30=113 m/ha
luna mai:
P=39.7 mm;
Pv(V)=10*0.80*39.7=318 m/ha
luna iunie:
P=48.8 mm;
Pv(VI)=10*0.80*48.8=390m/ha
luna iulie:
P=49.6 mm;
Pv(VII)=10*0.80*49.6=397 m/ha
luna august:
P=24.9 mm;
Pv(VIII)=10*0.80*24.9=186.75 m/ha
Pv(VIII)=186.75*10/30=64 m/ha

c.Tabelul 2-Calculul consumului de apa mediu lunar-ETRO pentru


cultura de floarea-soarelui:
ZILE/

LUNA

TOTAL

ETRO
Numar de
zile din luna
ETRO zilnic
(m/ha)
ETRO
lunar

IV
15

V
31

VI
30

VII
31

VIII
10

117

11

25

59

57

25

177

165

775

1770

1767

250

4727

d.Tabelul 3-Calculul deficitului si necesarului de apa de


irigatie(bilantul apei in sol)
Specificar
e
ETRO lunar
(m/ha)
Precipitatii
lunare m3/ha
Aportul apei
freatice
Deficit (-) m3/ha
Excedent (+)
(m3/ha)
Rezerva initiala
(Ri)
Rezerva finala
fara irigare (Rffi)
Plafonul minim
Necesarul de apa
al culturii (PminRffi)
Necesarul de apa
de irigare (m)
Rezerva finala cu
irigare (Rfi =
Rf+m)

Data aplicarii
udarilor

IV
165

V
775

LUNA
VI
VII
1770
1767

113

318

390

52
-

457
-

VIII
250

IV-VIII
4727

397

64

1282

1380
-

1370
-

186
-

3445
-

3001

BILANTUL APEI IN SOL


2949
2492
2912
2442

2256

2949

2492

1112

1542

2256

2066
-

954

525

1800

900

2912

2442

9
VI/21V
I

19VII

2700
2256

H pentru floarea-soarelui in zona de stepa uscata 1 m, se iau in considerare


indicii corespunzatori acestei adancimi

DA (t/m3) = 1.23
CC = 24.4 %
CO = 9.2 %
Ri = 100 x H x DA x CC
Ri = 100 x 1 x 1.23 x 24.4
Ri(IV) =3001.2 ~ 3001
Rffi (IV) = Ri Deficitul = 3001 52= 2949
Plafonul minim (%):CO + (CC CO)
Pmin(%)= 9.2 + 0.5 x (24.4 9.2) = 16.8 % ; =
Pmin = 100 x H x DA x Pmin %
Pmin = 100 x 0.75 x 1.23 x 16.8 % = 2066 m3/ha
m= 100 x H x DA (CC Pmin)
m= 100 x 1 x 1.23 x (24.4 16.8) = 934.8 ~ 900
Data aplicarii udarii:
T1 = (Ri Pmin) / (ETROz Pvz) = (2492-2066)/(59-390/30)=9 VI
T2 = (T1 + m/2) / (ETROz Pvz) = (9+ 1800/2) /(59-390/30)= 21VII
T1= (Ri Pmin) / (ETROz Pvz) =(2912- 2066) / (57 397/31) = 19 VII

e.Calculul elementelor schemei hidrotehnice


Suprafata:540x600
Schema de udare(d1xd2)=18x18

Functionarea antenei:bilaterala
1.Calculul numarului de aspersoare:
Nasp=(1+(300-9))/18=17 aspersoare
2.Debitul instalatiei:
Qa=Nasp*Qasp
Qa=17*3.08=52.36 m/h
Qa=52.36*1000 l/3600=14.54 l/sec
3.Timpul de functionare a instalatiei pe o pozitie:
tf=m/(10*i*0.9)
tf=900/(10*9.5*0.9)=7.69 ore /12 ore
4. Numarul de cicluri zilnice de udare (Ncz):
t

20

Ncz = tf +tz+tm = 8+1+ 1 = 2 mutari/ 24 ore


5. Lungimea tronsonului de antenna deservit de o instalatie de udare
(LTA):
LTA =

Ncz x d 2 x T
2

LTA =

2 x 18 x 10
2

= 180 m

LTA =

2 x 18 x 12
2

= 216 m

(zile)

6. Lungimea antenei
LA = 540

7. Numar de instalatii cu functionare simultana:


LA

Na = LTA
LA

Na = LTA

540

= 180 = 3 instalatii
540

= 216

= 2.5 instalatii

8. Distanta dintre hidranti ( dH):


dH= Np x d2,
dH= 3 x 18 = 54 m
9. Suprafata irigata:
S=Lxl
S = 540 x 600 = 32.40 ha
10. Volumul de apa necesar irigarii suprafetei de 32.40 ha:
V = m x S
V = 2700 m3/ha x 32.40 ha = 87480 m3/ha
11. Debitul de apa necesar irigarii (Q)
Q = Nc x Qc
Q = 3 instalatii x 52.36 = 157.08 m3/ha
Q = 2.5 instalatii x 52.36 = 130.9 m3/ha