Sunteți pe pagina 1din 29

ABORDAREA SUSPENDRII EXECUTRII PEDEPSEI SUB

SUPRAVEGHERE
DIN PERSPECTIVA NOULUI COD PENAL

Prefa
n prezenta lucrare prin abordarea suspendarii executrii pedepsei sub
supraveghere din perspective noului cod penal am urmrit aprofundarea
cunotinelor teoretice i a aspectelor practice ntlnite n cazuistica sistemului de
probaiune, prin evidenierea noiunilor teoretice prevzute n legisla ia actual
(noul Cod penal, Legea nr. 252/2013, Legea nr. 253/2013) i punctarea dificult ile
ntlnite n aplicarea lor .

List de abrevieri ale reglementrilor citate i a unor termeni utiliza i


ncp Legea 286/2009 privind Codul penal
ncpp Legea 135/2010 privind Codul de procedur penal
nr. numrul
nr. pg. numrul paginii
Lg. nr. 187/2012 - Legea 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal
Lg. nr. 255/2013 - Legea 255/2013 de punere n aplicare a noului Cod de procedur
penal
Lg. nr. 252/2013 Legea nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sitemului
de probaiune
Lg. nr. 253/2013 Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor
educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organelle judiciare
n cursul procesului penal

CUPRINS
Capitolul I
INTRODUCERE
1.

Consideraii generale.pg 5

2.

Studiu practice.pg 6

3.

Supravegherea persoanelor majore....pg 6


3.1.

Institutii de drept penal (enumerare aspecte generale).pg 7

3.2.

Evaluarea persoanelor majore aflate in supraveghere.................pg 9


Capitolul II

SUSPENDAREA EXECUTRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE


1.

Conditiile suspendarii executarii sub supravegherepg 10

2.

Termenul de supravegherepg 11

3.

Procesul de supraveghere al persoanelor majore ...... ...........................pg 11

4.

Punerea n executare a msurilor de supraveghere i a obliga iilorpg 15

5.

Revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere.pg 24

6.

Anularea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere..pg 25

7.

Efectele suspendrii pg 25

8.

Implicarea persoanei supravegheate si a comunit ii n executare........pg 26

9.

Relaiile consilierului de probatiune cu judectorul delegat


cu executarea..........................................................................................pg 27
Capitolul III
CONCLUZII..
..pg 27
Bibliografie...............................................................................................pg 29

Capitolul I
INTRODUCERE

1. Consideraii generale
Sistemul de probaiune, ca

serviciu public,

i desf oar activitatea n

interesul comunitii contribuind prin reabilitarea social a infractorilor, diminuarea


riscului de svrire a unor infraciuni i cre terea gradului de siguran n
comunitate la nfptuirea actului de justi ie.
Executarea pedepselor, dispuse de organele judiciare in cursul procesului
penal, neprivative de libertate, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedura penala, ale prezentei legi si ale altor
reglementari in materie. numai in temeiul hotararilor judecatoresti ramase definitive
Principiile care stau la baza activittii sistemului de probatiune sunt
respectarea legalitii executrii, drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului,
integritii, demnitatea persoanei care s nu ngrdeasc exercitarea dreptului la
via privat, legilor i a hotrrilor judectore ti, confiden ialit ii, evitarea
discriminarii pe orice temei, implicarea persoanei i a comunitii n executare,
sprijinirea si incurajarea permanenta a persoanelor supravegheate, n vederea
reintegrrii lor n societate si n vederea asumrii responsabilitatii propriilor aciuni.
Noul Cod penal prevede raportat la supravegherea persoanelor majore trei
instituii de drept penal care definesc direct sfera de implicare a serviciului de
probaiune, respectiv amnarea pedepsei sub supraveghere, suspendarea
executrii pedepsei sub supraveghere i liberarea condi ionat.

2.

Studiu practic

Studiul practic s-a

pe un eantion de neprobabilist de disponibilitate

Principalul criteriu de selectie a subiectilor a fost sa beneficieze de suspendarea


executarii pedepsei sub supraveghere ca modalitate de executare a pedepsei
principale.
...S-au analizat x cazuriin care instan a de judecat a dispus ca modalitate
de

executarea a

pedepsei principale de ctre persoana supravegheat

suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere n baza noului Cod penal,


pronunate n perioada iunie-decembrie 2014.
Am utilizat, ca metode de cercetare analiza de continut a documentelor din
dosarele de supraveghere, am realizat studiu de caz si am aplicat metoda
interviului in cadrul serviciului pentru a ob ine informatii de la responsabilii de caz
aferenti.
3 . Supravegherea persoanelor majore
Consilierul de probaiune n activitatea sa privind supravegherea persoanelor
majore:
- coordoneaz procesul de supraveghere fa de care instan a a dispus
amnarea aplicrii pedepsei, suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere
sau n anumite cazuri

de liberare condiionat (se realizeaz pentru fiecare

persoan supravegheat de ctre consilierul de proba iune desemnat manager de


caz
- coordoneaz executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci
neremunerate n folosul comunitii
- deruleaz activiti specifice n legtur cu persoanele private de libertate
- ndeplinesc alte atribuii conform legii

3.1. Institutii de drept penal (enumerare aspecte generale)

Raportat la activitatea de probatiune noulul Cod penal prevede trei institu ii


de drept penal ca modalitai de indidualizare judiciara a pedepsei cu inchisoarea
stabilit n sarcina unei persoane care a svr it o infrac iune, respectiv: amnarea
aplicrii

pedepsei,

condiionat.

suspendarea

Persoanele

anterior

pedepsei

sub

menionate

supraveghere
rmn

si

liberarea

libertate

sub

supravegherea serviciului de probaiune pe durata unui termen de supraveghere i


vor avea calitatea de persoane supravegheate.
Amnarea pedepsei
Amnarea pedepsei este o instituie nou introdus n legislatia romn care
finalizeaz procesul penal far a sanciona inculpatul

(pedeapsa dispus de

instan nu se aplic efectiv) exceptnd situa ia n care amnarea este revocat.


Se poate dispune pentru infraciuni sanc ionabile de lege pn n 7 ani, noul Cod
penal prevede in art 83, alin. 1: ,,instan a poate dispune amnarea aplicrii
pedepsei stabilind un termen de supraveghere dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii: pedeapsa stabilit inclusiv n cazul concursului de infrac iuni, este amenda
sau nchisoare de cel mult 2 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la
pedeapsa inchisorii, cu excepia cazurilor prevzute n art. 42 lit.a) i lit b)****1
(fapte care nu mai sunt prevzute de legea penal, infrac iuni amnistiate) sau
pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare;
infractorul i-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat n folosul
comunitii;

n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterioar

svririi infraciunii, de eforturile depuse de acesta pentru nlturarea sau


diminuarea consecinelor infraciunii, precum i posibilit ile sale de indreptare,
instana apreciaz ca aplicarea imediat a unei pedepse nu este necesar, dar se
impune supravegherea conduitei sale pentru o perioad determinat.,, n aceste
cazuri se poate constata vinovia i acorda un termen de 2 ani n care acesta s
respecte obligatoriu anumite masuri i posibil s execute una sau mai multe
obligaii dispuse in sarcina sa, iar la finalul perioadei instan a decide dac va mai

aplica pedeapsa. Persoana fa de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei nu


are calitatea de persoan condamnat.
Instana de judecat va motiva hotrrea n mod obligatoriu cu privire la
alegerea modalitii de individualizare a pedepsei.

Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere


Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere ca modalitate de
individualizare judiciar a pedepsei cu nchisoarea stabilit n sarcina unei
personae care a svrit o infraciune se deosebe te de amnrea pedepsei prin
faptul c instana stabilete de aceast dat o pedeaps pe care o aplic efectiv.
Durata suspendrii sub supraveghere

este cuprins intre 2 i 4 ani i nu

poate fi mai mic decat durata pedepsei aplicate.


Persoana fa de care s-a dispus suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere are calitatea de persoan condamnat.

Liberarea condiionat
Liberarea condiionat este o instituie prevzut atat de reglementarea
veche cat i de reglementarea no a Codului penal, context n care exist o
pedeaps cu nchisoarea aplicat i executat efectiv pan la un moment dat.
Facem vorbire astfel de o persoan condamnat i liberat din deten ie n anumite
condiii i care-i va executa restul rmas din pedeapsa inchisorii n stare de
libertate. Condiiile liberrii condiionate fiind reglementate distinct in fuc ie de
pedeapsa cu nchisoarea aplicat (nchisoare pe via sau nchisoare). Persoanele
liberate condiionat care mai au un rest de pedeaps neexecutat de cel pu in 2 ani
(durata de executare

va fi egal cu o treime

din durata termenului de

supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani) . Se poate constata astfel ca nu toate


persoanele liberate condiionat vor fi supravegheate de catre serviciul de

probatiune ci doar o anumit categorie care se incadreaz n criteriile anterior


menionate.
3.2. Evaluarea persoanelor majore aflate in supraveghere
Se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat
cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de
caz, in urmatoarele situatii:
- daca, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care
justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau
diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre
obligatii;
-daca, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile
care ii revin.
Informaiile obinute n urma evalurii

se consemneaza intr-un raport de

evaluare, care cuprinde date privind respectarea masurilor si a obligatiilor impuse,


precum si actualizarea datelor privind situa ia persoanei supravegheate, conduita
generalriscul de svrire al unor infractiuni sau alte date relevante, daca este
cazul i si la starea de sanatate a persoanei, la nivelul de dezvoltare morala si
intelectuala a acesteia, in masura in care acestea au influentat comportamentul
infractional
Se vor formula propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in
luarea unei decizii considerate a fi oportuna din perspectiva reducerii riscului
savarsirii de infractiuni.
n situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea
sau de catre instanta de judecata, raportul de evaluare se intocmeste in termen de
14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune
n vederea intocmirii raportului de evaluare, institutia din comunitate care are
responsabilitatea sa indrume si sa verifice modalitatea efectiva de executare a unor
obligatii stabilite in sarcina persoanei supravegheate pune la dispozitia consilierului

de probatiune manager de caz informatiile si dovezile solicitate in acest sens, in


termen de 7 zile

Capitolul II
SUSPENDAREA EXECUTRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

1 Conditiile suspendarii executarii sub supraveghere


Condiiile suspendrii executrii sub supraveghere sunt prevzute de art. 91
ncp i pot fi clasificate n condiii pozitive, cazuri n care instana poate dispune
suspendarea pedepsei sub supraveghere i condiii negative respectiv cazuri n
care instana nu poate dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere.
Instana de judecat poate dispune suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere dac sunt ntrunite in mod obligatoriu cumulativ urmtoarele patru
condiii pozitive, acestea sunt raportate la :
-

gravitatea faptei sau a faptelor n cazul concursului de infraciuni ,

vorbim de o pedeaps pentru care instan a a aplicat nchisoarea de maxim trei


ani;
-

trecutul infracional al infractorului, suspendarea executrii pedepsei

sub supraveghere poate fi aplicat doar persoanelor care nu au mai fost


condamnate la o pedeaps cu nchisoarea mai mare de un an

cu excepia

cazurilor prevzute n art. 42 ncp sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a
mplinit termenul de reabilitare;
-

atitudinea infractorului raportat la disponibilitatea de a presta o munc

neremunerat n folosul comunitii;


-

persoana infractorului, conduita avut anterior svririi infraciunii,

eforturile depuse de acesta pentru nlturarea sau diminuarea consecinelor


infraciunii, precum i posibilitile sale de ndreptare, instana apreciaz c
aplicarea pedepsei este suficient i, chiar fr executarea acesteia, condamnatul

10

nu va mai comite alte infraciuni, ns este necesar supravegherea conduitei sale


pentru o perioad determinat.
Instana de judecat nu poate dispune suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere, dac exist oricare dintre urmtoarele trei condi ii negative :
- dac pedeapsa aplicat este numai amenda;
- dac aplicarea pedepsei a fost iniial amnat, dar ulterior amnarea a fost
revocat;
- dac infractorul s-a sustras de la urmrire penal ori judecat sau a
ncercat zdrnicirea aflrii adevrului ori a identificrii i tragerii la rspundere
penal a autorului sau a participanilor.
Este obligatorie motivarea hotrrii de judecat cu prezentarea motivelor pe
care s-a ntemeiat condamnarea, precum i a celor ce au determinat aplicarea
suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere.

2. Termenul de supraveghere
Este

acelai

cu

durata

suspendrii

executrii

pedepsei

sub

supraveghere, cuprins ntre 2 i 4 ani, fr a putea fi ns mai mic dect durata


pedepsei aplicate. Data de la care acesta se calculeaz este data la care hotrrea
prin care s-a pronunat suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere a
rmas definitiv. n acest interval de timp persoana condamnat trebuie trebuie s
respecte msurile de supraveghere i s execute obligaiile dispuse n sarcina sa
prin hotrrea de judecat.

3. Procesul de supraveghere a persoanelor majore


Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii
masurilor de supraveghere si executarii obligatiilor stabilite de instanta in sarcina
persoanelor fata de care s-a dispus suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere:

11

Dupa primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca prin care a fost


dispusa supravegherea unei persoane de catre serviciul de probatiune, seful
serviciului desemneaza un consilier de probatiune manager de caz.
n termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca,
consilierul de probatiune manager de caz convoaca persoana supravegheata la
serviciul de probatiune, stabilind data la care aceasta este obligata sa se prezinte la
sediul serviciului. Convocarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire, agenti procedurali, personal al serviciului de probatiune, nota telefonica,
prin intermediul postei electronice sau prin orice alt mijloc ce asigura dovada primirii
convocarii
in cazul in care persoana convocata nu se prezinta la sediul serviciului de
probatiune la data stabilita consilierul de probatiune manager de caz reia procedura
de convocare i daca nici la aceasta data nu se prezint, consilierul de probatiune
solicita organelor de politie sprijin pentru identificarea si contactarea acesteia
n situatia in care persoana :
- nu este gasita sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu
poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteaza organul judiciar despre
imposibilitatea punerii in executare a hotararii judecatoresti
- dac persoana a primit convocarea, dar nu se prezinta la serviciul de
probatiune, consilierul de probatiune verifica motivele neprezentarii, putand solicita
sprijinul organelor de politie in acest sens. in situatia in care persoana refuza sa se
prezinte

si

neprezentarea

nu

este

justificata,

consilierul

de

probatiune

incunostinteaza organul judiciar despre imposibilitatea punerii in executare a


hotararii judecatoresti
Adresa de sesizare va fi

insotita de dovezi care sa ateste demersurile

efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de


politie in vederea contactarii persoanei
Consilierul de probatiune poate solicita organelor de politie date si informatii
despre persoana in cauza.
Coordonarea procesului de supraveghere se realizeaza pentru fiecare
persoana supravegheata de catre consilierul de probatiune desemnat manager de
caz, dupa cum urmeaza:

12

informeaza persoana cu privire la procesul de supraveghere;

evalueaza initial persoana;

planifica procesul de supraveghere;

deruleaza activitatile de control si deruleaza sau coordoneaza

asistarea in procesul de supraveghere;


-

colaboreaza cu judecatorul delegat cu executarea, cu institutii din

comunitate, precum si cu alte autoritati sau institutii publice;


-

monitorizeaza procesul de supraveghere;

evalueaza final procesul de supraveghere.

Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un


dosar de probatiune care va conine : copia de pe hotararea judecatoreasca prin
care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere sau liberarea conditionata; documentele referitoare la contactarea,
informarea si evaluarea persoanei supravegheate; documentele referitoare la
planificarea

si

derularea

activitatii

de

supraveghere,

control

si

asistare; documentele referitoare la colaborarea cu institutii din comunitate si cu


alte autoritati sau institutii publice; documentele justificative privind situatia
persoanei; documentele referitoare la modul de respectare a masurilor si executare
a obligatiilor; instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat
cu executarea, dupa caz; si orice alte documente relevante pentru caz
Pe durata supravegherii, persoana supravegheata si judecatorul delegat cu
executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Oricare alta
persoana poate consulta continutul dosarului de probatiune, la cerere si numai cu
acordul scris al persoanei supravegheate. Pot solicita fotocopii din dosarul de
probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de
fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante Consultarea
documentelor din dosarul de supraveghere se face in prezenta consilierului de
probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane
desemnate de catre seful ierarhic superior
In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de
probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de

13

probatiune, fara ca acordul expres al persoanei supravegheate sa fie necesar in


acest sens.
n cadrul primei intrevederi, consilierul de probatiune manager de caz
informeaza persoana condamnata cu privire la masurile de supraveghere si
obligatiile pe care trebuie sa le execute si cu privire la consecintele respectarii sau
nerespectarii acestora, in cazul in care persoana supravegheata are de executat
obligatii a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat
serviciul de probatiune, consilierul informeaza persoana despre acestea.
Organizarea si desfasurarea activitatii de supraveghere se efectueaza in
baza unui plan de supraveghere intocmit de catre consilierul de probatiune
manager de caz, tinand seama de evaluarea initiala si cu implicarea persoanei
supravegheate
Acesta se intocmeste in cel mult 30 de zile de la prima intrevedere si este
revizuit ori de cate ori este necesar, in functie de schimbarile intervenite in situatia
persoanei si evolutia cazului.
Asistarea n cadrul procesului de supraveghere
Asistarea persoanelor supravegheate se realizeaza pe toata durata
supravegherii si consta in interventii specializate adaptate nevoilor persoanei,
riscului de savarsire a unor noi infractiuni si altor particularitati ale cazului, se
realizeaza de catre consilierul de probatiune manager de caz sau de catre alti
specialisti din cadrul serviciului de probatiune sau din cadrul institutiilor din
comunitate abilitate in acest sens.
Asistarea persoanelor supravegheate poate fi realizata prin intermediul
cursurilor de pregatire scolara sau calificare profesionala, programelor de
reintegrare sociala, consultantei, indrumarii vocationale si al altor activitati, fie
stabilite ca activitati in continutul masurii educative sau ca obligatii in hotararea
judecatoreasca, fie stabilite de catre consilierul de probatiune manager de caz, cu
acordul persoanei, in scopul reabilitarii sociale a acesteia
n
activitati

14

situatia in care activitatile prevazute anterior


in continutul masurii educative

nu au fost stabilite ca

sau ca obligatii prin hotararea

judecatoreasca si nu exista acordul persoanei, dar exista motive intemeiate care sa


justifice urmarea acestora, consilierul de probatiune manager de caz poate sesiza
instanta pentru modificarea obligatiilor conform art. 66 alin. (1).

4. Punerea n executare a msurilor de supraveghere i a obliga iilor


stabilite de instan
n cazul aplicrii suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere instan a
de judecat dispune n sarcina persoanei condamnate respectarea msurilor de
supraveghere prevazute la art. 93 alin. (1) ncp
n exercitarea controlului respectarii masurilor de supraveghere, consilierul
stabileste si deruleaza intrevederi cu persoana supravegheata la sediul serviciului
de probatiune, efectueaza vizite anuntate sau inopinate la locuinta persoanei sau in
alte locuri, in functie de specificul situatiei, solicita documente privind structura
familiei, a persoanelor care se afla in intretinerea sa sau in a caror intretinere se
afla, documente privind situatia locativa, a locului de munca si a mijloacelor de
existenta, verifica periodic datele furnizate de persoana supravegheata si
indeplineste orice alte masuri de control adaptate cazului.
Judecatorul delegat cu executarea transmite o copie de pe hotararea
instantei

serviciului

de

probatiune,

cu

mentiunea

ca

toate

masurile de

supraveghere, se executa integral, potrivit legii.


Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie s respecte
conform noii legislaii cumulativ cinci msuri de supraveghere.
S se prezinte la serviciul de probaiune, la datele fixate de acesta. Se
poate constata c fixarea datelor de prezentare este atribut doar serviciului de
probaiune (spre deosebire de prevederile vcp)
S primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu
supravegherea sa. Aceast msur este nou introdus prin ncp ca urmare a
dificultilor ntmpinate in practic, dificult i raportate la refuzul persoanei
supravegheate de a primi vizitele consilierului de proba iune.

15

S anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care


depete 5 zile. Prezenta msur se raporteaz expres la locul n care persoana
supravegheat locuiete efectiv i n funcie de care este stabilit competen a
teritorial a serviciului de probaiune. n alt ordine de idei durata deplasrii este
mai mic (fa de 8 zile/vcp)
S comunice schimbarea locului de munc. Fa de vechea legislaie sa renunat la obligativitatea persoanei supravegheate de a justifica schimbarea
locului de munc. Comunicarea locului de munc ns a rmas neschimbat avnd
n vedere importana acestui factor n maximizarea anselor de reintegrare a
persoanei supravegheate.
S comunice informaii i documente de natur a permite controlul
mijloacelor sale de existen. Comunicarea documentelor care s justifice
mijloacele de existen nu era prevzut n vcp. Documentele justificative care sunt
redactate n alt limb, alta dect limba romn este necesar s fie traduse.

Obligaiile
Instana de judecatt dispune in mod obligatoriu una sau mai multe
dintre obligatiile prevzute de art 93 al 2 ncp, obligatia prevzut de art 93 al 3
ncp i obligatia prevzut de art 93 alin 5 ncp iar, facultativ poate dispune una
sau mai multe obligatii in cadrul aplicrii pedepsei complementare prevzute
de art 66 al 1 ncp
Dac s-a stabilit in sarcina persoanei una sau mai multe dintre obligatiile
prevazute la art. 93 alin alin. (2) i art 93 ali (3) ncp, cu modificarile si completarile
ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul
hotararii si persoanelor sau institutiilor abilitate

16

S urmeze un curs de pregtire colar ori de calificare profesional.


Consilierul de probatiune manager de caz decide, pe baza evaluarii initiale
a persoanei, cursul ce trebuie urmat si institutia din comunitate in care urmeaza sa
aiba loc, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si
decizia sa prin care-i remite cazul. Decizia este comunicat si persoanei
supravegheate.
Supravegherea si controlul respectarii obligatiei, atat cu privire la persoana
supravegheata, cat si cu privire la institutia stabilita, se efectueaza de serviciul de
probatiune competent prin consilierul de probatiune manager de caz care
monitorizeaz derularea cursului iar la final ataseaz la dosarul de supraveghere
documentul eliberat de catre instituie.
n cazul in care persoana supravegheata va urma un curs de calificare,
aceasta va incepe cursul in termen de maximum 6 luni de la data primei intrevederi,
iar, daca va urma un curs de pregatire scolara, aceasta se va inscrie in anul scolar
urmator.
ndeplinirea acestei obligaii optimizeaz ansele de reintegrare ale
persoanei supravegheate prin mrirea oportunit ilor pe care acesta le poate
accesa n identificarea unui loc de munc care s-i confere ob inerea veniturilor
necesare. Consilierul de probaiune va stabili con inutul concret al acestei obliga ii
avnd n vedere nivelul de studii/calificare al persoanei supravegheate i
necesitatea de colarizare/calificare/recalificare la nivel practic n func ie de nevoile
i abilitile persoanei identificate prin evaluarea persoanei i a posibilit ilor
concrete de executare existente la nivel comunit ii.
S frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate
de ctre serviciul de probaiune sau organizate n colaborare cu instituii din
comunitate.
Consilierul de probatiune manager de caz decide, pe baza evaluarii initiale a
persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum si, daca este

17

cazul, institutia, respectiv institutiile din comunitate in care urmeaza sa aiba loc
acestea, comunicand acestei institutii copia de pe dispozitivul hotararii, precum si
decizia sa. Decizia se comunica si persoanei supravegheate
Daca este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de
probatiune manager de caz fie deruleaza programul, daca are pregatire specifica,
fie asigura transmiterea cazului catre consilierul de probatiune specializat in acest
sens, din cadrul serviciului de probatiune
Dac nu este disponibil sau nu poate fi derulat la nivelul serviciului de
probatiune, consilierul de probatiune manager de caz identifica o institutie din
comunitate in cadrul careia persoana supravegheata poate urma programul dintre
cele inscrise in baza de date constituita la nivel national consilierul de probatiune
manager de caz, n functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un program
de reintegrare sociala potrivit, fie la nivelul serviciului de probatiune, fie in cadrul
unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel
national
Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma unul sau mai
multe programe de reintegrare sociala, atat cu privire la persoana supravegheata,
cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de
probatiune prin consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea
programului de reintegrare sociala
La finalizarea programului, documentul eliberat de catre institutia din
comunitate in cadrul careia a fost derulat programul care atesta urmarea acestuia
este atasat, in copie, dosarului de probatiune.
La nivelul Serviciului de Probaiune Buzu exist dou categorii de programe
ce pot fi accesate: programede grup (STOP, DAS) i/sau programe individuale
(OTO, I-MAP).
S se supun msurilor de control, tratament sau ngrijire medical.
Consilierul de probatiune

manager de caz comunica o copie de pe

dispozitivul hotararii institutiei in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau
ingrijirea medicala, mentionate in hotarare. in cazul in care institutia nu este

18

mentionata in hotarare, consilierul de probatiune decide institutia in care urmeaza


sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala si comunica acesteia copia
de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa prin care refera cazul. Decizia va fi
trimisa si persoanei supravegheate
Supravegherea si controlul respectarii obligatiei atat cu privire la persoana
supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza
de serviciul de probatiune competent.
Institutia sesizeaza serviciul de probatiune atunci cand constata ca
persoana supravegheata nu isi respecta indatoririle stabilite. Sesizarea serviciului
de probatiune poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta
persoana interesata
Serviciului de probatiune va asigura demersurile necesare pentru executarea
obligaiei i supravegherea general a cazului prin colaborarea direct a
consilierului de probaiune manager de caz cu reprezentan ii institu iei n scopul
verificrii luarii n eviden a persoanei, a monitorizrii derularii activit ii de control,
tratament sau ngrijire i executarea obliga iei.
S nu prseasc teritoriul Romniei, fr acordul instanei.
n cazul impunerii fata de persoana supravegheata a acestei obliga ii
judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa
caz, autoritatilor, institutiilor sau persoanelor competente
n cazul constatrii incalcarii obligatiei , autoritatile sau institutiile abilitate sa
supravegheze modul de indeplinire a acestei obligatii, sesizeaza serviciul de
probatiune.

Sesizarea serviciului de probatiune cu privire la nerespectarea

obligatiilor impuse poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta
persoana interesata.
Odat cu aplicarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere
instana de judecat dispune obligatoriu n toate cazurile n sarcina
persoanei condamnate prestarea unei munci n folosul comunit ii pe o
perioad cuprins ntre 60 i 120 de zile.

19

Pentru stabilirea coninutului obligaiei de prestare a muncii neremunerate n


folosul comunitii instana va consulta informaiile puse la dispoziie periodic de
ctre serviciul de probaiune cu privire la posibilitile concrete de executare
existente la nivelul serviciului de probaiune i la nivelul instituiilor din comunitate i
va individualiza dou instituii unde persoana supravegheat poate desf ura
munca neremunerat n folosul comunitii. Consilierul de proba iune n func ie de
situaia i nevoile persoanei precum i de utilitatea activit ilor pentru comunitate
stabilete n care dintre cele dou instituii va fi executat obliga ia i monitorizeaz
derularea activitii.
Consilierul de probatiune manager de caz decide, pe baza evaluarii initiale a
persoanei, in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea
judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia si tipul de activitate, comunicand
acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa.
Dac executarea muncii nu mai este posibila in niciuna dintre cele doua
institutii din comunitate mentionate in hotarare, consilierul de probatiune sesizeaza
judecatorul delegat cu executarea, care va desemna o alta institutie din comunitate
pentru executarea muncii
Dupa evaluarea initiala, pentru emiterea deciziei, persoana supravegheata
prezinta un certificat medical care confirma faptul ca persoana este apta pentru
prestarea unor activitati dintre cele propuse de consilierul de probatiune si nu
prezinta risc pentru sanatatea altor persoane.
Pe parcursul executarii, persoana are obligatia de a informa consilierul de
probatiune cu privire la aparitia unor modificari referitoare la starea sa de sanatate.
In cazul in care persoana supravegheata a devenit inapta pentru prestarea unor
activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori prezinta risc pentru
sanatatea altor persoane, aceasta prezinta un certificat medical care confirma
faptul ca persoana nu mai este apta. In acest zilele de munca neremunerata in
folosul comunitatii ramase neexecutate nu se mai executa, cu exceptia situatiei in
care, pe durata termenului de supraveghere, starea de incapacitate temporara de
munca inceteaza.
ndrumarea

si

verificarea

modalitatii

efective

in

care

persoana

supravegheata desfasoara munca neremunerata in folosul comunitatii se realizeaza

20

de catre un reprezentant al institutiei din comunitate stabilite prin decizia


consilierului de probatiune manager de caz.
Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de executare a muncii
neremunerate in folosul comunitatii, atat cu privire la persoana supravegheata, cat
si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de
probatiune competent.
Obligaia se executa intr-un interval de cel mult un an de la data inceperii,
cu exceptia situatiilor in care persoana nu mai este apta pentru prestarea unei sau
unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori starea de
incapacitate temporara de munca a incetat, situatii in care munca neremunerata in
folosul comunitatii poate fi prestata pana la expirarea termenului de supraveghere.
Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca. n cazul
persoanelor supravegheate care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza
cursuri de invatamant ori de calificare profesionala, durata muncii prestate in
aceeasi zi calendaristica poate fi de maximum doua ore. La solicitarea persoanei
supravegheate, durata muncii prestate poate fi prelungita de catre consilierul de
probatiune cu pana la doua ore de munca. n zilele nelucratoare sau in cazul
persoanelor care nu desfasoara o activitate remunerata ori nu urmeaza cursuri de
invatamant sau de calificare profesionala, durata muncii prestate intr-o zi
calendaristica nu poate depasi 8 ore. Munca neremunerata in folosul comunitatii nu
se executa in timpul noptii sau in zilele de duminica si in zilele declarate, potrivit
legii, sarbatori legale, decat la solicitarea persoanei si in masura in care acest lucru
este posibil. Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa cu respectarea
prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de
munca. Munca neremunerata in folosul comunitatii nu poate fi executata in locuri
vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau
integritatea persoanelor
Dupa executarea obligatiei institutia din comunitate are obligatia de a emite
si de a comunica serviciului de probatiune si persoanei supravegheate un
document care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost
executata.

21

Pornind de la ideea conform creia intreaga comunitate este afectat de


infraciunea comis i astfel este o victim indirect, obliga ia de a presta o munc
neremunerat n folosul comunitii reprezint forma de reparaie a prejudiciului
cauzat comunitii.
Dificultatile constatate la nivel practic :
- instanta de judecata nu dispune obligatia de a presta munca neremunerat
in folosul comunitatii prin hotararea penala desi nu este facultativa
-

instanta de judecat daca dispune obligatia de a presta munca

neremunerat in folosul comunitatii prin hotararea penala nu individualizeaza la


modul concret dou institutii in care sa fie executata obligatia ( individualizeaz
doar o institutie sau lasa la aprecierea serviciului de probatiune)
-

existenta a doua condamnari cu suspendarea executarii pedepsei sub

supraveghere a pedepsei principale, ambele cu obligatia prev de art 93 al 3 ncp,


cu individualizarea a cate o institutie in care sa se execute obligatia, distanta dintre
instituii fiind de 60-70 km si mijloace de transport foarte rare.
-

existenta a doua condamnari cu suspendarea executarii pedepsei

sub supraveghere a pedepsei principale, ambele cu obligatia prev de art 93 al 3


ncp, cu individualizarea aceleiasi institutii in care sa se execute obligatia
Condamnatul trebuie s ndeplineasc integral obligaiile civile
stabilite prin hotrrea de condamnare n baza art 93 alin 5 ncp, cel mai trziu
cu 3 luni nainte de expirarea termenului de supraveghere
Persoana supravegheata va depune la consilierul de probatiune manager
de caz dovada indeplinirii obligatiilor civile stabilite. Dac dovada nu este depus
consilierul de probatiune manager de caz, din oficiu sau la cererea judecatorului
delegat, solicita persoanei supravegheate informatii cu privire la motivele care au
condus la aceasta, i in situatia in care constata ca persoana supravegheata nu a
indeplinit obligatiile civile, in tot sau in parte, consilierul de probatiune sesizeaza
instanta, in vederea aplicarii revocrii dac constat nendeplinirea obliga iei in tot

22

sau n parte. Sesizarea instantei de executare se poate face si de catre procuror


sau de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea partii civile, dupa
consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune
ndeplinirea obligatiilor civile de catre persoana supravegheata dupa
sesizarea instantei, nu atrage revocarea, daca s-a facut inainte de implinirea
termenului de supraveghere.
Consilierul

de

probaiune

manager

de

caz

va

solicita

supravegheate informaii privind demersurile efectuate cu privire la

persoanei
executarea

obligaiei, cu 6 luni nainte de mplinirea termenului de supraveghere.


Cazuri n care serviciul de probaiune are obliga ia de a sesiza instan a
de pe durata termenului de supraveghere:
a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligaiilor impuse de
instan, fie ncetarea executrii unora dintre acestea consilierul de proba iune
responsabil de caz va ntocmi un raport de evaluare la solicitarea instan ei sau din
oficiu. Rapotul va conine motivele care justific modificarea obliga iilor prin
impunerea de noi obligaii, sporirea/diminuarea condi iilor de executare a celor
existente sau ncetarea celor existente. Instana va dispune: modificarea obligaiilor
n mod corespunztor, pentru a asigura personei supravegheaate anse mai mari
de ndreptare sau ncetarea executrii unora dintre obligaiile pe care le-a impus,
cnd apreciaz c meninerea acestora nu mai este necesar. Consilierul de
probaiune va ntocmi un raport de evaluare.
b) persoana supravegheat nu respect msurile de supraveghere sau nu
execut, n condiiile stabilite, obligaiile care i revin, consilierul de proba iune
verific motivele cauzale, dac constat c nerespectarea s-a facut cu rea credin
ntocmete un raport de evaluare prin care sesizeaz instan a n vederea revocrii
sanciunii.
c) dac persoana supravegheat nu a ndeplinit obligaiile civile stabilite
prin hotrre

23

5.

Revocarea suspendarii executarii

pedepsei sub supraveghere

prevzut de art. 96 ncp, este instituia de drept penal

care presupune

revenirea instantei asupra hotararii initiale inainte de dispune suspendarea


executarii pedepsei sub supraveghere
in cazul in care constata nerespectarea unora dintre masurile de
supraveghere sau obligatiile stabilite de instanta pe durata termenului de
supraveghere, consilierul de probatiune verifica motivele care au determinat
aceasta nerespectare. Daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta,
sesizeaza instanta, in vederea revocarii
1) Sesizarea instantei poate fi facuta de catre procuror, in cazul comiterii
unei noi infractiuni in termenul de supraveghere, si de catre judecatorul delegat cu
executarea, la cererea persoanei vatamate sau a altei persoane interesate, dupa
consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune. Raportul de evaluare
insoteste sesizarea facuta de judecatorul delegat.
(2) Dac pn la expirarea termenului de supraveghere, persoana
supravegheat nu ndeplinete integral obligaiile civile stabilite prin hotrre,
instana revoc obligatoriu suspendarea i dispune executarea pedepsei, afar de
cazul n care persoana dovedete c nu a avut nici o posibilitate s le
ndeplineasc.
(3) Dac pedeapsa amenzii care a nsoit pedeapsa nchisorii n condiiile
art. 62 nu a fost executat i a fost nlocuit cu pedeapsa nchisorii potrivit art. 63
alin.(2) sau art. 64 alin.(5) i (6), instana revoc suspendarea i dispune
executarea pedepsei, la care se adaug pedeapsa nchisorii care a nlocuit
amenda.
(4) Dac pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a svrit
o nou infraciune, descoperit pn la mplinirea termenului i pentru care s-a
pronunat o condamnare la pedeapsa nchisorii, chiar dup expirarea acestui
termen, instana revoc suspendarea i dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principal pentru noua infraciune se stabilete i se execut,
dup caz, potrivit dispoziiilor referitoare la recidiv sau la pluralitatea intermediar.

24

Pentru incalcari minore consilierul poate emite avertismente (regulament). In


legislatie nu este precizat intelesul acestei sintagme de inclcri minore astfel ca
se va face in functie de aprecierile consilierului de proba iune.

Anularea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere art. 97

ncp
Este instituia de drept penal prin care instanta revine asupra hotararii
initiale prin care a dispus condamnarea:
1) Daca

pe parcursul termenului de supraveghere se descoper c

persoana condamnat mai svrise o infraciune pn la rmnerea definitiv a


hotrrii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa
nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaz,
aplicndu-se, dup caz, dispoziiile privitoare la concursul de infraciuni, recidiv
sau pluralitate intermediar.
(2) n caz de concurs de infraciuni sau pluralitate intermediar, instana
poate dispune suspendarea executrii pedepsei rezultate, dac sunt ndeplinite
condiiile prevzute n art. 91. Dac se dispune suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaz de la data rmnerii
definitive a hotrrii de condamnare prin care s-a pronunat anterior suspendarea
executrii pedepsei sub supraveghere.
7.

Efectele suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere

prevazute de art. 98
Primele efecte care apar

i se produc din momentul n care hotrrea

judectoreasc a rmas definitiv: se aplic pedeapsa cu nchisoarea stabilit,


executarea acesteia fiind suspendat permite persoanei condamnate s rmn n
libertate n condiiile definite de legiuitor la nivel general i de instan a de judecat
la nivel individual. Condamnatul va suporta ns toate incapacit ile i restric iile ce
rezult din condamnare.

25

Ulterior dup expirarea perioadei de supraveghere i implicit de ncheiere a


termenului de supraveghere, art. 98 din ncp prevede:
1) n cazul n care condamnatul nu a svrit o nou infraciune
descoperit pn la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus
revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere i nu s-a descoperit o
cauz de anulare, pedeapsa se consider executat.
2) Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte
asupra msurilor de siguran i a obligaiilor civile prevzute n hotrrea de
condamnare.
3) intervine reabilitarea de drept daca in curs de 3 ani condamnatul nu a mai
comis o noua infractiune.
8. Implicarea persoanei supravegheate si a comunit ii n executare
Implicarea

persoanei

si

comunitatii

in

executare

Art.

12

(1) Executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art.


1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate
se bazeaza pe cooperarea persoanei aflate in executare si implicarea activa a
institutiilor

din

comunitate.

(2) In vederea asigurarii unei cooperari efective a persoanei aflate in executare,


aceasta are dreptul de a solicita institutiei care asigura executarea masurii in cauza
lamuriri cu privire la continutul pedepsei sau a masurii pe care o executa.
9. Relaia

consilierului de probatiune cu judectorul delegat cu

executarea
Consilierul de probatiune este obligat sa incunostinteze de indata judecatorul
delegat cu executarea despre orice nelamurire, impiedicare ori incident survenite in
cursul executarii a carui solutionare revine, potrivit legii, judecatorului.
In situatia in care, pentru sesizarea instantei n cazurile n care se impune
modificarea coninutului, nlocuirea , incetarea unor obligatii sau revocarea unor

26

pedepse, legea prevede consultarea prealabila de catre judecator a unui raport, la


solicitarea judecatorului, consilierul de probatiune transmite raportul de evaluare.
Nedepunerea raportului de evaluare in termenul stabilit nu impiedica
sesizarea

instantei

de

catre

judecatorul

delegat

cu

executarea.

In cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care


sunt obligatorii pentru persoanele aflate in supraveghere si institutiile din
comunitatevizate.
Impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din
comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea.
Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate.
Nu se poate formula plangere impotriva sesizarii instantei facute de catre
consilierul de probatiune in cazurile in care sesizarea este de competenta sa.
Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea petentului si a
consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica
solutionarea plangerii.

Capitolul III
CONCLUZII
Este nevoie de timp pentru implementarea eficient n cazul oricror noi
prevederi legislative.
Dezvoltarea unui sistem ce include msuri i sanciuni comunitare

de

sancionare a infractorilor este necesar ntruct acestea permit degrevarea


sistemului

penitenciar

prentmpind

supraaglomerarea

acestuia

si

implicit

reducerea costurilor sociale ale executrii sanctiunilor si masurilor penale i se


minimizeaza impactului negativ asupra individului n contactul cu sistemul justi iei
penale.
n libertate infractorii pot avea grij de propriile familii i i pot ndeplini
celelalte obligaii financiare fr s devin o povar pentru stat i astfel I se
valorific potentialul socio economic.

27

Sistemul de probaiune intervine prin reabilitarea juridic i social a


persoanelor care au comis infraciuni, scderea riscului de a se mai comite
infraciuni i prevenirea svririi de noi infraciuni, protecia publicului i a
victimelor, creterea gradului de siguran social, repararea prejudiciului fa de
comunitate contribuind la mentinerea siguran ei comunita ii.
Dificultile ntmpinate se raporteaz la aplicarea dispozitiilor din con inutul
hotararilor penale prin care sa dispus suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere care nu corespund cu reglementarile legale in sensul de a avea
dispoziii incomplete sau chiar lips.

BIBLIOGRAFIE
*
Durnescu I.; Probaiunea, teorii, legislaie i practic; Proba iunea n noul
Cod penal .Aspecte legislative

(Adriana Filimon); pg. 206-236; Polirom; 2011;

Bucureti

**
http://vranceamedia.ro/noul-cod-penal-ofera-mai-multa-putere-serviciului-deprobatiune/

05.12.2014

http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/10/Programe-de-justitierestaurativa-in-lumea-contemporana-Studiu.pdf

28

***
Legea 286/2009 privind Codul penal

Legea 135/2010 privind Codul de procedur penal

Legea 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal

Legea 255/2013 de punere n aplicare a noului Cod de procedur

penal

Legea nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sitemului de

probaiune

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor

educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organelle judiciare


n cursul procesului penal

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 252/2013 privind organizarea i

funcionarea sitemului de probaiune

29

S-ar putea să vă placă și