Sunteți pe pagina 1din 10

Aspecte privind

raspunderea
penala a persoanei
juridice
Student:
Anul III,Facultatea de Drept

Aspecte generale
Raspunderea penala a persoanei juridice a fost si este,intr-o
oarecare masura,o institutie controversata a dreptului penal.De-a lungul timpului au fost
ridicate obiectii fata de aceasta institutie,insa acestea au fost rand pe rand inlaturate de
doctrina contemporana. In teoria dreptului penal au fost formulate si sunt sustinute
atat teza negativa,potrivit careia persoanele juridice nu pot avea calitatea de subiecti activi ai
infractiunii,cat si teza afirmativa,care sustine contrariul.Evolutiile legislative din a doua jumatate
a sec. al XX-lea par a marca o tendinta ireversibila spre responsabilizarea in plan penal a
entitatilor collective. Dincolo de disputele de ordin doctrinar,consacrarea
raspunderii penale a persoanei juridice isi gaseste legitimarea in necesitati de ordin
practic,impuse de relatiile vietii economico-sociale.
Intrarea in vigoare a Legii nr. 278/2006 a marcat
consacrarea efectiva a raspunderii penale a persoanei juridice in dreptul roman.Potrivit art. 19 1
C. pen. persoanele juridice cu exceptia statulu,a autoritatilor publice si a institutiilor publice care
desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat ,raspund penal pentru
infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele
persoanei juridice ,daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de legea
penala.Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei
fizice care a contribuit,in orice mod,la savarsirea aceleiasi infractiuni.
Noua lege consacra un model de raspundere
penala directa,in care persoana juridica raspunde pentru fapta proprie si nu pentru fapta altei
persoane. Pentru a se ajunge la o intelegere cat mai
deplina a sensului reglementarii trebuiesc analizate cateva aspecte esentiale.

Persoanele juridice care pot


raspunde penal Asa cum rezulta din art. 191 C. pen.
raspunderea penala poate fi angajata doar in sarcina unei persoane juridice ,o entitate careia nu
ii este recunoscuta personalitatea juridica(spre exemplu:o societate civila sau o asociere in
participatie)nu poate fi subiect activ al unei infractiuni.O persoana juridica in curs de formare,
desi dispune de o anumita capacitate,nu poate intra sub incidenta legii penale atat timp cat nu
si-a dobandit personalitatea juridica. Nu se mai poate vorbi de raspunderea penala a
persoanei juridice in cazul infractiunilor comise dupa pierderea personalitatii juridice,aceste
fapte putand antrena,eventual,raspunderea penala a lichidatorilor.
Eventuala constatare a nulitatii procedurii de constituire,dupa momentul
savarsirii infractiunii,a persoanei juridice,nu va avea nicio influienta asupra raspunderii penale
pentru faptele comise anterior acestei constatari.
Nu sunt incluse in sfera subiectilor raspunderii penale toate entitatile care au
personalitate juridica,astfel a fost instituita o serie de excptari:statul ca persoana juridica
beneficiaza de o imunitate de jurisdictie penala generala si absoluta precum si autoritatile
publice si institutiile publice ,care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului
privat.Vor beneficia asadar de imunitate penala toate autoritatile publice reglementate de
Constitutie sau de alte acte normative(Parlamentul,Guvernul,Curtea Constitutionala,instantele
judecatoresti,Curtea de Conturi etc.).In cazul institutiilor publice organul judiciar va trebui sa
analizeze nu doar activitatea care a ocazionat comiterea infractiunii,pentru a vedea daca aceasta
poate sau nu sa faca obiectul domeniului privat ,ci intreaga sfera a atributiilor conferite entitatii
respective prin actul de infiintare,spre a verifica daca printre acestea figureaza cel putin o
activitate care iese din sfera domeniului privat.

Infractiunile care pot fi savarsite de o persoana juridica


O persoana juridica poate,in principiu, sa comita orice infractiune,indiferent de
natura acesteia,urmand a se stabili in fiecare caz in parte daca sunt indeplinite conditiile pentru
a angaja raspunderea entitatii colective.Exista anumite infractiuni care,in considerarea naturii
lor,se dovedesc incompatibile cu savarsirea,in calitate de autor,de catre o persoana
juridica(evadare,dezertare,bigamie).Nimic nu impiedica insa participarea unei persoane
juridice,in calitate de instigator sau complice,la comiterea unei asemenea fapte.
In principiu,odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 278 persoanele juridice pot
raspunde pentru orice infractiune reglementata de Codul penal sau de legislatia
speciala,indifferent de forma de vinovatie ceruta de textul de incriminare pentru aceste
fapte.Calitatea in care a actionat persoana juridica urmeaza a se stabili pe baza imprejurarilor
concrete,avand in vedere si natura infractiunii.

Persoanele fizice care pot angaja penal


persoana juridica Evitand sa individualizeze persoanele fizice sau
organele prin intermediul carora raspunderea penala a persoanei juridice ar putea fi
angajata,legiuitorul a evitat limitarea sferei acestor persoane si implicit,oferirea de posibilitati
de a ocoli raspunderea penala prin incredintarea formala de catre persoana juridica a unor
atributii de decizie altor persoane decat cele expres prevazute de lege.Ca atare,pot fi imputate
persoanei juridice actele comise de organe,reprezentanti,mandatari,prepusi sau chiar persoane
care formal nu lucreaza pentru persoana juridica dar care,in fapt,actioneaza sub autoritatea
acesteia,ori de a caror actiune persoana juridica a beneficiat.
Nu trebuie inteles insa,ca o societate raspunde
pentru orice infractiune comisa de o persoana care are legatura cu ea.Cu atat mai mult,nu se
poate pune problema raspunderii penale a persoanei juridice in cazul in care prepusul sau
comite o infractiune indreptata chiar impotriva acesteia.

Elementul material al infractiunii


comise de persoana juridica Legiuitorul a consacrat trei criteria
pe baza carora o infractiune poate fi atribuita unei persoane juridice.Potrivit art. 19 1 C. pen.
persoanele juridice raspund pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate
sau in interesul ori in numele persoanei juridice. In cazul infractiunilor savarsite in
realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice,legiuitorul nostru nu a preluat din
reglementarea belgiana si precizeaza ca legatura cu obiectul social trebuie sa fie intrinseca.Cu
toate acestea, in doctrina se considera ca textul va trebui interpretat in acest sens ,anume ca
infractiunea trebuie sa se afle in stransa legatura cu realizarea obiectului de activitate.Astfel se
vor include:infractiunile privind concurenta;infractiunile privind regimul unor activitati
economice;infractiunile privind protectia mediului;infractiunile privind protectia muncii etc.
In categoria infractiunilor comise in
interesul persoanei juridice se vor regasi infractiunile ce exced cadrului activitatilor legate de
realizarea obiectului de activitate,dar care sunt susceptibile sa aduca un beneficiu persoanei
juridice(de exemplu:coruptie;dare de mita pentru a obtine un contract avantajos;uciderea unei
persoane care,prin pozitia sa,este importanta pentru o intreprindere concurenta;proxenetism
comis in interesul societatii,in cazul unei persoane juridice care exploateaza un local de noapte
si care impune sau permite angajatelor practicarea prostitutiei).
Infractiunile comise in numele persoanei juridice se
comit in procesul organizarii activitatii si functionarii persoanei juridice(de exemplu:infractiunea
de abuz in serviciu constand in refuzul angajarii datorita etniei acesteia,a unei persoane care a
castigat concursul). In realitate cele trei categorii de infractiuni se
intrepatrund,insa pentru a imputa din punct de vedere obiectiv actul material persoanei juridice
este suficient sa se constate ca infractiunea comisa se incadreaza in cel putin una din cele 3
categorii.
Elementul subiectiv al infractiunii comise
de persoana juridica Pentru determinarea elementului subiectiv
in cazul persoanei juridice se va avea in vedere in primul rand pozitia subiectiva a organelor de
conducere ale entitatii colective. In cazul faptelor unor prepusi sau mandatari este
necesar ca persoana juridica sa fi avut cunostinta de intentia de a comite infractiuni si sa fi
consimtit ori sa fi indemnat la savarsirea lor.In cazul infractiunilor din culpa trebuie sa se
constate ca persoana juridica a avut cunostinta de riscul comiterii lor si a neglijat sa adopte
masurile necesare pentru a le preveni. Nu va putea fi antrenata
raspunderea penala a persoanei juridice atunci cand ea s-a confruntat pe neasteptate cu o
infractiune comisa de un prepus,fara ca actiunea acestuia sa fi fost consimtita sau sa se incadrze
intr-o practica tolerate de societate. In conditiile in care vinovatia
persoanei juridice se analizeaza separat de vinovatia persoanei fizice care a comis actul
material,se admite in doctrina ca vinovatia celor doua persoane poate imbraca aceiasi forma
sau forme diferite.

Cumulul de
raspunderi intre persoana fizica si persoana juridica Art.
191 alin. 2 C. pen. prevede ca raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea
penala a persoanei fizice care a contribuit ,in orice mod,la savarsirea aceleiasi infractiuni(in
realitate trebiue inteles ca facand referire la comiterea aceleiasi fapte,in sens material,obiectiv).
Pentru
a determina cat mai exact domeniul de aplicare al acestei reguli trebuiesc clarificate in primul
rand raprturile care pot exista intre persoana juridica si persoanele fizice implicate in comiterea
faptei.Exista doua categorii de persoane fizice a caror raspundere poate fi angajata de cea a
persoanei juridice si anume:autorul material,pe de o parte si conducatorii persoanei juridice,pe
de alta parte.O alta constatare este legata de faptul ca relatiile care se stabilesc intre aceste
persoane nu pot fi reduse la ipotezele clasice de participatie reglementate de C. pen.
Vor fi
inculpate toate persoanele implicate in comiterea faptei ,de regula,atunci cand exista o
participatie penala intre persoana juridica si autorul material(si implicit intre acesta si
conducatorul persoanei juridice).Atunci cand nu exista o asemenea participatie raspunderea
penala va incumba ,de obicei,doar autorului material si persoanei juridice.
Atunci cand exista participatie intre persoana juridica si autorul
material,raspunderea persoanei fizice aflate la conducerea persoanei juridice poate fi exclusa
cand decizia de a comite infractiunea s-a adoptat prin vot secret si cu majoritate de voturi de
catre un organ colegial al persoanei juridice,deoarece nu se poate stabili cine a determinat,prin
votul sau,comiterea infractiunii,astfel nu va fi posibila angajarea raspunderii niciunui membru al
organului colectiv de conducere.
Atunci cand actuala conducere a persoanei juridice este in functie de relativ putin
timp ,iar infractiunea s-a comis datorita unei organizari deficitare,mostenite in cea mai mare
parte de la conducerea anterioara,persoana juridica va raspunde de infractiunea comisa in timp
ce conducatorul sau poate beneficia de aplicarea prevederilor art. 18 1 C. pen. in masura in care
se constata ca a depus eforturi pentru a schimba aceasta politica a societatii,insa aceste eforturi
nu au fost suficiente.

Sanctiunile aplicabile persoanei juridice


In cazul persoanelor juridice legiuitorul a prevazut ca pedeapsa
principala amenda,aceasta cunoaste limite generale si limite speciale.Minimul special a fost
stabilit la 2500 RON,iar maximul general la 2.000.000 RON.Determinarea limitelor speciale se
face in functie de pedeapsa inchisorii prevazuta pentru fapta comisa de o persoana fizica.Cand
legea prevede pentru infractiunea savarsita de parsoana fizica pedeapsa inchisorii de cel mult
10 ani sau amenda,minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 5000
lei(RON),iar maximul special al amenzii este de 600.000 lei(RON).Cand legea prevede pentru
infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii
mai mare de 10 ani,minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 10.000 lei,iar
maximul special al amenzii este de 900.000.
Efectele circumstantelor atenuante si agravante sunt reglementate intr-o
maniera similara celei intalnite in cazul persoanei fizice.In cazul circumstantelor agravante
mecanismul de sanctionare este similar celui consacrat pentru pedepsele cu amenda dispuse in
cazul persoanei fizice,cu precizarea ca sporul aplicabil in cazul persoanelor juridice este de cel
mult o patrime dim maximul special.
In ceea ce priveste concursul de infractiuni raportul aplicabil este mai
redus decat in cazul persoanelor fizice,ajungand doar pana la o treime din maximul special.
In cazul recidivei s-a prevazut un spor de pana la jumatate din
maximul special pentru recidiva postcondamnatorie si pana la doua treimi din maximul special
pentru cea postexecutorie.
Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt:dizolvarea,suspendarea
activitatii sau uneia dintre activitatile persoanei juridice,inchiderea unor puncte de
lucru,afisarea hotararii de condamnare.Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare
se dispune atunci cand instant constata ca fata de natura si gravitatea infractiunii,precum si fata
de inprejurarile in care a fost savarsita ,aceste pedepse sunt necesare.
Masurile de siguranta reglementate
de art.112 C. pen. sunt in principiu aplicabile si persoanelor juridice in masura in care sunt
compatibile cu natura acestor entitati.In practica singura masura de siguranta din actuala
reglementare ce poate fi aplicata persoanei juridice este confiscarea speciala.

Inlaturarea
raspunderii penale sau a executarii pedepsei in cazul persoanelor juridice
Principalele cause de inlaturare a raspunderii penale existente in present in cazul
persoanelor fizice vor fi aplicabile si in cazul persoanelor juridice.
Plangerea prealabila,pentru a antrena raspunderea penala a persoanei
juridice,este necesar sa vizeze respectiva persoana,in lipsa unei dispozitii legale in sens
contrar,nefiind suficienta plangerea indreptata impotriva unei persoane fizice din cadrul entitatii
collective. Impacarea partilor se va realiza in privinta persoanei juridice de catre
reprezentantul statutar sau,in lipsa acestuia,de catre mandatarul ales sau desemnat.
In cazul persoanei juridice:au fost prevazute doua termene de
prescriptie a raspunderii penale,10ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de
persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani,si
respectiv 5 ani,cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa
inchisorii de cel mult 10 ani sau amenda.
Prescriptia executarii pedepsei in cazul persoanelor juridice
priveste pedeapsa principala si,in unele ipoteze,pedeapsa complementara.Pentru pedeapsa
principala a amenzii s-a prevazut un termen de prescriptie de 5 ani,iar pedepsele
complementare sunt susceptibile de prescriptie doar in cazul persoanelor juridice care nu pot fi
dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata.
Reabilitarea persoanei juridice are loc de
drept la expirarea unui termen de 3 ani,care curge,fie de la executarea pedepsei principale,fie
de la executarea pedepsei complementare,cu conditia ca in acest interval persoana juridica sa
nu mai fi comis o noua infractiune.
Concluzii
Pentru constatarea
indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru raspunderea penala a persoanelor juridice se cere o
atenta cercetare a naturii infractiunii sau infractiunilor savarsite,pentru a se verifica daca
acestea tin de specificul activitatii persoanei juridice respective si daca au fost savarsite cu
adevarat in interesul ori in numele acesteia.Organele judiciare competente au sarcina de a
stabili daca sunt sau nu indeplinite conditiile obiective si subiective pentru angajarea
raspunderii penale a persoanei juridice. Intrucat legea penala
prevede in art. 191 alin. 2 C. pen. ca paspunderea penala a persoanei juridice nu exclude,ci chiar
presupune raspunderea penala a persoanei fizice,care a contribuit in orice mod la savarsirea
infractiunii sau infractiunilor pentru care se angajeaza raspunderea penala a persoanei
juridice,este necesar sa fie examinate cu atentie conditiile de existent ale infractiunii sau
infractiunilor respective.
BIBLIOGRAFIE

Florin
Streteanu-Tratat de drept penal partea generala,Ed. C.H. Beck,Bucuresti 2008;
Costica
Bulai,Bogdan N. Bulai-Manual de drept penal partea generala,Ed. Universul
Juridic,bucuresti 2007; Florin
Streteanu,Radu Chirita-Raspunderea penala a persoanei juridice,Ed.
Rosetti,Bucuresti 2002;

Constantin Mitrache,Cristian Mitrache-Drept penal roman partea


generala,Ed. Universul Juridic,Bucuresti 2007;

Anca Jurma-Raspunderea penala a persoanei juridice,R.D.P. nr.


1/2003 pag. 94-118;
Mioara Ketty Guiu-Raspunderea penala a persoanei
juridice,Dreptul nr. 8/2005,pag. 158-172;

Horia Diaconescu-Este raspunderea penala a


persoanei juridice in dreptul roman o raspundere pentru fapta altuia?.Dreptul
12/2005 pag. 147

S-ar putea să vă placă și