Sunteți pe pagina 1din 2

Stabilirea parametrilor geomecanici pentru rocile utilizate la infrastructura cilor de

comunicaii terestre
Autori: Punescu Nicolae, Nedesca Bogdan, Universitatea din Petroani
Coordonator: drd ing: Danciu Ciprian, Universitatea din Petroani
Abstract: Utilizarea n construcii civile i industriale a rocilor n stare naturala, ca i
diversitatea mare a acestora, a impus o serie de criterii la alegerea tipurilor de roci. Pentru drumuri si
ci ferate, se are n vedere asigurarea unor valori limit ale caracteristicilor geomecanice ale rocilor
utilizate. n acest sens, n lucrare sunt prezentate proprietile fizice, mecanice, tehnologice si reologice
determinate n laborator ale principalelor roci utilizate pentru aceste domenii. Au fost luate n studiu,
urmtoarele categorii de roci: gresii silicioase si isturi cristaline din Valea Jiului, calcare cristaline de
Moneasa, granit de Iacobdeal, bazalt de Cmpeni i diabaze de Gruiu.
1. Proprietai fizice
n cadrul proprietatilor fizice au fost determinate: greutatea specific , greutatea specific
aparent a; porozitatea n; gradul de densitate Kd i umiditatea W. Valorile acestor proprieti
sunt redate n tabelul 1.
Tabelul 1. Valoriie proprietilor fizice
Nr.
Denumirea rocii
Greutatea
crt.
specific
.*10
(N/m)
1
2
3
4
5
6

Gresie silicioas
Calcar cristalin
isturi cristaline
Granit
Diabaze
Bazalt

2,64 2,75
2,91
2,80
2,875
2,794
2,85 2,91

Greutatea
specific
aparent
.*10
(N/m)
2,4 2,7
2,845
2,77
2,6 2,8
2,74
2,82 2,9

Porozitatea
a
N
(%)

Grad de
densitate
Kd
(%)

Umiditatea
W
(%)

1,8 9,9
0,5
1,07
2,6 10,5
1,49
1,06 0,34

90 98
99,5
98,92
90,4 97,3
98,51
98,94 99,6

0,14
0,08
0,13
0,045
0,051
0,1

2. Proprietati mecanice
Pentru principalele roci ce se utilizeaza n domeniul infrastructurii drumurilor au fost determinate
urmatoarele proprieti mecanice: rezistena de rupere la compresiune monoaxial, rc; rezistenta de
rupere la compresiune pe piatra spart; rezistena la oc; coeficientul de nmuiere prin saturare cu apa a
epruvetelor; coeficientul de gelivitate. Valorile acestor proprietati sunt redate n tabelul 2.
Tabelul 2
Nr
Rezistena de
crt
rupere la
compresiune
(Mpa)
1
59
2
100
3
88
4
120
5
115
6
150

Rezistena de rupere
la compresiune pe
piatr spart
(Mpa)
40
65
60
67
66
70

Rezistena la
oc
(Mpa)
450
700
650
850
800
850

Coeficientul de
nmuiere prin
saturare cu ap
(%)
18
10
1,12
0,21
0,32
0,14

Coeficientul
de gelivitate
(%)
21
17
12
1
8
5

3. Proprieti tehnologice
S-au determinat pentru rocile analizate rezistenta la uzur prin procedeele Bohome i Deval, precum i
coeficientul de calitate al rocii. De asemeni, s-a determinat abrazivitatea rocilor. Valorile acestor

195

parametrii sunt redate n tabelul 3.


Tabelul 3. Valorile proprietilor tehnologice
Nr
Rezistena la uzur,
Rezistena la uzur
BOHME
crt
DEVAL
(%)
(m)
1
2
3
4
5
6

3,785
358
291
189
21
19

46
35
3824
296
309
215

Coeficientul de
calitate
C
10,56
11,17
13,74
21,16
19,04
21,05

Abrazivitatea,
procedeul
L.I. BARON
(mg)
13
12
15
31
28
27

4. Proprieti reologice
Pentru determinarea proprietilor reologice s-au realizat o serie de ncercari de scurt i lung
durat, obinandu-se valoriie parametrilor: ; ; ; ; i n final ale rezistenei limit de lung durat,
valoare care reprezint rezistena rocii dupa o perioad finit de timp. Aceti parametrii sunt prezentati n
tabelul 4.
Tabelul 4. Valorile parametrilor reologici
Nr

crt

TINT
[h]

1
2
3
4
5
6

0,70146
0,6946
0,61423
0,43051
0,6615
0,5942

0,3596
0,4974
0,2238
0,4703
0,5332
0,517

65
52
41
490
679
420

0,7265
0,5682
0,6912
0,65298
0,51053
0,5579

0,6736
0,9449
0,5431
0,9431
0,7852
0,8237

0,327
0,6115
0,423
0,7960
0,7049
0,7143

Rezistena
limit de
lung durat
Iid [MPa]
43
69
67
85
65
114

5. Concluzii
Din analiza caracteristicilor geomecanice ale rocilor studiate se poate trage concluzia c cele mai
indicate pentru a fi utilizate la infrastructura drumurilor sunt: granitele, diabazele si bazaltele. Aceste roci
se caracterizeaz printr-o porozitate redus, micorndu-se n acest fel influenta umiditii.
Caracteristicile de rezisten au valori ridicate, cu rezistena la compresiune n general mai mare
de 100 MPa i coeficienti de nmuiere prin saturare cu ap i de gelivitate foarte mici, ceea ce ne arat c
variaiile de temperatur i de umiditate au o influen nesemnificativ asupra acestor roci.
De asemeni, aceste roci se mai caracterizeaz printr-un coeficient de calitate, C > 15, ceea ce le
recomand pentru a fi folosite n domeniu.
n funcie de abrazivitate, aceste roci se ncadreaz n categoriile IV i V, respectiv mediu abraziv
i cu abrazivitate peste medie. De asemeni, din punct de vedere reologic s-a observat ca aceste tipuri de
roci i modific relativ puin caracteristicile mecanice n timp.
Toate rociie analizate, cu excepia gresiior silicioase pot fi utilizate la realizarea infrastructurii
cilor de comunicaie terestre.
BIBLIOGRAFIE:
Rebrioreanu Mircea Geologie aplicat, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2005;
Buia Gr., Rebrioreanu M., Rdulescu M., Denu I. Geologia Mediului, Universitas, Petroni 2000;
Arad Victor Mecanica Rocilor, Ed. Did. i Ped., Bucureti 2004.

196