Sunteți pe pagina 1din 226

Medic primar.

ef de lucrri
la Catedra de anatomie patologic
a 1. M. F.. Iai

-
~cropsla

semioloqia " i
J,
,I
I1
anatomo-clinica I
~

,
'. ~
".
'\- "

- .
'\-
~
<
.... ,
J

~ .' ..."
i ,.
.. '.
~
)
~ ~
,.
.-...
, I
\'\.
. .-
"
-EDITURA MEDICALA
I

B U CUR E TI. 1967 I
1

1

j
I
I
./

.. .
--_ ... _ --- -"'-'-.::.-~~ . - ...
~ _ ~.

~
!
!
I

4
I
1I PREFA

f A pariia unei lucrri de "Tehnica necropsiei i Semiologie anatomo-


clinic" cuprinztoare, precis i sistematizat era absolut necesar. In
ara noastr, n treCI:t, nu a fost editat lin manual "de sal de necropsie",
care s aib~ ca principale obiective i tehnica necropsiei i semiologia anato-
mopatologlc macroscopif. De asemenea i n alte ri man/l.llele s-a/l
i axat n special pe tehnica necropsiei (Lettule, J. Montpellier, C. Nau-
werck, B. Fischer, Abrikosov etc.).
Importana crescnd a morfologiei normale i patologice n medicin
{i biologie "n toate etajele mor fologiei lrgite" (Frei W'isling) cons(/cr
Importana prezentei htcrri ce se adreseaz unuia dintre aceste etaje
- macTOorganismului i care are o vdit orientare practic pentm nece-
sitile reelei sanitare i a nvmntullli.
, Baza oricrei discipline medicale este clmoaterea tehnicii ~i selllio-
t
logiei ei ttltllri de partea teoretic, iar anatomia patologic 1111 poate i 1/11
trebuie s fac excepie de la aceast reg/lL general. Aceasta este prima
justificare a redactrii Itlcrrii elev/lltii i colaboratomilli nostru dr. M.,x
Leibovici, medic primar i ef de Lucrri la catedra de Anatomic patolo-
gic a Instiwwhti de Medicin i Farmacie din lai .
A dolta jmtificare a acestei hlcrri este dictat de illlport<1l/(<t COII-
fnmtrii semiologiei clinice CIt s':l1Iiologi" <l/l,'IOIIIOp"wlogic mtlcroscopic,l,
prima treapt a verificrii diag/losliclllili clillic, accesibil,! oricmi //Ieelic.
r Catedra de anatomie patologic a InstiWI/lllli de Medicill i Far-
macie din lai a promovat importana acestor orientri n anatoll1ie pato-
logic att pentru studeni ct i pentm medici de orice profil. incl/lsiv
I medicii anatomopatologi i medicii legiti . De aceea, n mml 1952 (prof .
1 . 8rtiaml) i n amll1956 (!vi. Leibovici) la catedra de mlettomie patolo-
gic Iai au fost litografiate dou lucrri de te/mica neeroPl'iei i semwlogit'
anatomo-clillic.

5
J
ACll/ala b/crare redactat de dr. Max Leibovici este complet restruc-
i
t lll'rl t, sistema tizat i adaptat necesitilor terenului .
. Pentru a lIllra mllirea i efectuarea unei tehnici complete se pre-
7.int o singur metod de necropsie, nsuit de catedra de anatomie
patologic din lai. Desigur, c o "necropsie complet" nu are regtlli
absohlte, dar tehnica prezentat are meritul de a sintetiza ntr-un tot
simphl i OI o desfurare logic cele mai bune metode din literatur i
din ndelungata experien proprie a aHtorului. Numeroasele figuri expli-
cative ce moesc textul precizeaz i uplreaz nsuirea timpilor de des- ;-.
f/tra re a telmicii de necropsie pn:zentate.
Pe de alt parte se prezint semiologia anatomopatologic care con-
stiwie, ca i semiologia clil/ic, factorul principal ce permite trecerea de'
la comtatarea telmic la elaborarea diagnosticului anatomo-clinic, coro-
borind datele anatomopatologice CH cele clinice.
Lucrarea este reZl/ltatul stud;,~lui unei vaste bibliografii, ct i a unei CUPRINSUL
indelllngate experiene pe1'5onale - n cadrul catedrei i a diverselor pro-
sectllri din lai - de aproape 20 de ani de munc i cercetare anatomo-
pa t o logic .
PARTEA I
Prezenta f,Krare va fi II1l preios ndrumar pentru studeni, cercettori, Pag.
medici anatomopatologi, m~ dici legiti, medici de circumscripie i pentl'll 1 LEGISLAIA I SCOPUL NECROPSIEI ANATOMO-CLINICE
medicii tltm'or specialitilor, care n cadrul activitii lor profesionale 11
treb,tie s execute obligator necropsii. . 2 LOCAL, MOBILIER
f
I MATERIALE .
Necropsia d posibilitatea adncirj:i cunoaterii laturii morfologice a 14
proceselor funcionale, in scopul mbogirii multilaterale a cunotinelor, 3 INDICA II GENERALE PENTRU EFECTUAREA NECROPSIEI
a ve rificrii diagnosticultl; clillic i a eJicacitii tratamentului. 23
Aceast lucrare nu trebllie s lipreasc de pe masa de lucru a medici-
lor i nici din bibliotecile, unitI ilor medico-sanitare. :Cadrele medicale , PARTEA a II-a
gsesc n ea o tehnic precis de /'lecropsie i date de interpretare a simpto- j
melor clhJice pe baz morfologic; prin ' aceasta ea este util att pentru '.
necropsiile anatomopatologice ct i pentm cele medico-legale. 4 ENUMERAREA PRINCIPALILOR TIMPI AI NECROPSIEI
26
Toate aceste caliti vor face Ca ltcrarea s fie folositoare ntregului 5 TIMPII PREMERG TORI NECROPSIEI .
corp medical. 28
6EXAMENUL EXTERN AUCADAVRULUI
Prof. dr. docent ERBAN BRTIANU 32
Constatarea modificrilor cadaverice
In stitutul de Medicin i Farmacie lai Stabilirea tirului constituional 32
Examenul extern general 37
Examenul extern pe regiuni 30
39
7TEHNICA NECROPSIEI ORGANELOR CAVITII CRANIENE . 41

8 TEHNICA NECROPSIEI ORGANELOR CANALULUI RAHIDIAN 07

9 TEHNICA DESCHIDERII CAVITII TORACO-ABDOMINALE . 75

10 TEHNICA NECROPSIEI ORGANELOR CAVITII BUCALE, GITU-


LUI I TORACELUI
"
83

--...
".- - ---- "".-
. .I .

Pag. Pag.
11 TEHNICA NECROPSIE I ORGANELOR CAVITAII ABDOMINALE 17 LEZIUNI CARE SE POT CONSTATA LA EXAMENUL EXTERN 197
I ~ELVIENE 107 Tegumentele 197
La cadavrul de sex masculin . 124 Limfoganglionii 208
Tegumentele calotci crantene 211
La cadavrul de sex feminin 134
Calata cr:lOian 2'"
12 TEHNICA NECROPSIE I MEMBRELOR SUPERIOARE I INFERIOARE 139 Faa . ." 218
Urechea extern1l. 219
13 TEHNICA EVISCERARII TOTALE 140 Ochii . 220
14 COASEREA CADAVRULUI 142
Nasul
Duzele
. . 221
223
Dinii 225
Gitui . 226
PARTEA a III-a 228
Toracele
15 CITEVA RECOLTARI I EXAMENE CARE SE POT EXECUTA IN 51nii . 2:0
Abdomenul 236
TIMPUL NECROPSIEI 144
Bazinul osos 2~9
Proba docimaziei hidrostatice pulmonare
ReaCia Rivalta . . . .
144
144 )
. Penisul
Bursele
2~9
241
Reacia pentru ev id en i e rea macroscopic a amiloidului 145 Vulva 243
R eaCia pentru ev identi crea macr osco pic a lipidelor 145 Membrele superioare 246
ReaCia pentru eviden tierea m acrosco pi t a fierului 145 Membrele inferioare . 249
Reacia enzimatic pentru diagnosticarea macroscopic a infarctului Coloana vertebral . 253
cardiac. . . . . . . . .. .. 145 Regiunea sacro-fesier 2M
Indicaii generale de recolta re, identificare I expediere a produselor Regiunea anal 255
I .
patologice 146
Recoltatea li chidului din caviti 147 18 LEZIUNILE ORGANELOR CAVITII CRANIENE 257
Recoltarea sngelui . 148 Pahimeningele cranian 257
Recoltarea lichi du lu i cefalorahidian 148 Leptomeningele cranian . 260
Tehnica preparrii unui frotiu din snge . , 148 Vasele de la baza craniului 262
Tehnica prepar rii unui frotiu din produsul patologic 149 Epifiza . . . . . 263
Tehnica prepar rii unui frotiu din organe .' 149 Creierul, c.rebelul , protuberana inelar, bulbul rahidian 26'\
Tehnica preparrii de amprente tisulare . .. 150 Hipofi za 270
Tehnica preparrii de amprente i frotiuri din hemomedul 150 Baza craniului . .. 271
Rccolcarc:\ con~il1utu Jui gastric pentru examen toxlcologic 150 Cavitile osoase de la b~za craniului 272
Recoltarea co ninutului intestinal pentru co procultur . 150
Recoltarea produselor patologice pentru nsminri .. 150 19 LEZIUNILE ORGANELOR CANALULUI RAHIDIAN 273
Recoltarea depozitelor de pc valvulcle inimii pentru nsmnri 151 273
Meningele rahidian .
Reco ltarca fragm entelor de o rgane pentru nsmnri. . 151 274
Mduva spinrii
Recoltarea fra gmentelor de organe pentru examene virusologice 151
Recoltarea fragmentelor de organe pentru inoculri la animale 152 20 LEZIUNILE ORGANELOR CAVITII BUCALE, GITULUI I
Recoltarea i fi xarea fra gmen telor de organe pentru examene histo- 270
patologice 152 TORACELUI.
C i v a fi xatori uz uali 155 Mediastinu\ anterior . 279
Exa menul ex tcmporaneu al fragmentelor recoltate la neeropsle 158 Mediastinul posterior 279
Limfoganglionii mediastinali 280
Conse rvarea piese lor pentru muzeu . 160
Pleura . 280
Conservarea pieselor n culor i naturale 160
Pericardul . . 28<\
Iconografia 162
Cavitatea bucal 288
I Dolta palatin . 291
PARTEA a IV-a Glanda parotid 292
Glanda submaxiiar . 293
16 PRINCIPII GENERALE DE INTERPRETARE A SEMIOLOGIEI MA- Limfoganglionii ccrvicitli 294
Glanda tiroid . 294
CROSCOPICE IN ANATOMIA PATOLOGIC 163

"0';' '. \'


"~l
l
.... 1"".
_ _ '0 .!~~-:" _c.,' ~'-- '!..... "-"._-
Glandele parariroide .
Pag. PAR T E A
Timusul 296
Limba '. 297
Faringele I amigdalele 297
Esofagul 300
Laringele 303
Traheea 307
PI mlnii . . . 309
Bro'nhii inrrnpulmonarc 311
Ll1nfoganglionii hilari 323
Inima 325
Artera aord
Artera pulmonar
. 325
337
339
1
21 LEZIUNILE O RGANELOR CAVITlI ADDOMINALE I PELVIENE
Peri toneul . . .
340 LEG I S L AI AI SC O PUL N E C R O P SIEI
Mezenterul .. . .. . 340
344 ANATOMO - CLINICE
Limfogranulomii mezenterici
Splina . . 345
Stomacul . 345
850
Duodenul .
357 Autopsia, denumit mai corect necropsie (de. Ia grecescul vtJ(p6a=
J ejuno-i Icon ul
Apendicele cecal 358 mort i 6cpl<; = vedere), este indispensabil evoluiei i progresului medi-
Cecul i colonul 363 cinei contemporane. Cele mai multe achiziii ale medicinei ultimului secol
ReclUl 366 snt bazate pe dezvoltarea metodei anatomo-clinice.
Ficatul . . 370
Vezic ul. bili" . . . 373 Necropsia anatomb-clinic reprezint continuarea i completarea
Cana lek biliare ex tr. hepatice 380 dup moarte a studiului bolii . Ea const n cercetarea pe cadavru a
Ven. pOrt ' . 383 leziunilor din cadrul diferitelor procese morfopatologice i boli i stabili-
Pancreasul . . . 384 rea morfopatogenezei i tanatogenezei pe baza leziunilor gsite n organe
384
Glandele supra ren ale .
388 i esuturi, coroborate Cll datele clinico-radiologice i de laborator.
Rini chiul . . .
Loja re n a l . . 390 Necropsiile i examenele anatomopatologice se execut n cadnll ser-
Ca licii le i bazinelUl . 399 vicillllli de anatomie patologic i prosectur (art. 416 din Regulamennll
' Ureterul . . 400
403 provizoriu de organizare i funqionare a spitalului unificat) . Laboratorul
Vezica urinar .
Ureera 405 de anatomie patologic execut examenele histopatologice ale materia lu-
Prostata 411 lui provenit de la necrop~i, piese operatorii i biopsii, examene histo-
Vezicu lele seminale . 413 chimice, citologice, cercetri complementare speciale (bacteriologice, bio-
Testiculul i epididimul 415
chimice, experimentale etc.). Laboratorul execut, n msura posibilitilor ,
Vaginul 416
Uterul 420 toate examenele de specialitate cerute de unitile sanitare de pe terito-
Trompele uterine 423 riul aronda~, care nu au asemenea servicii.
Ovarul 430
Necropsiile se execut n prosectllr, care trebui e s existe n toate
22 TABELE DE DIMENSIUNI I GREUT.I
433
., spitalele, chiar n lipsa laboratorului de anatomie patologic, nccropsi.\
438 fiind obligatorie pentru toti decedatii din unitatea respectiv. Exceptan:.\,
n anumite conditii, se face numai prin dispozitia medicului-director.
ANEXA. \ Cadavrul va fi transportat din seqia spitalului i depus la prosec-
44.7
.1 tur dup trecerea a dou ore de la deces i va fi nsotlt de fo.lia de
Protocol' de necropsic (model)
447 observa~ie clinic completat cu diagnosticul clinic, epicriza i de actul
de comunicare a decesului . Acesta va cuprinde: datele ele stare civil a
10

11
\
I
, - constatarea eventualelor leziuni provocate de medicamente;
decedatll lui, vrsta, ultima adres, data internrii i a decesului, seCia
spi talului, numrul Caii de observaie, diagnosticul clinic. Actul de co- -- stabilirea stadiului leziunilor n momentul morii i a evoluiei
l1lunica~e serve te la inregistrarea ca davrului i rmne ca act justificativ proceselor morfopatologice In organism pn n acest moment;
la dosarul serviciului de anatomie patologic i prosectur (art. 419). - stabilirea concordanei sau neconcordanei dintre semlologia
Cadavrul va fi imediat inregistrat n "Condica de nregistrare a clinico-radiologic i semiologia anatomopatologic;
deceselor", care cuprinde urmtOarele rubrici: 1) numele i prenumele - stabilirea concordanei sau neconcor.danei dintre diagnosticul
cadavrului; 2) vrsta; 3) sexu l; 4) starea civil; 5) profesia; 6) ultima clinic i diagnosticul anatomopatologic;
adres; 7) diagnosticul clinic; . 8) numrul foii de observaie clinic; - stabilirea cauzelor imediate i mediate ale morii (tanatogeneza);
9) spita lul sau seCia; 10) data internrii; 11) data decesului (ziua, ora); - luarea msurilor profilactice necesare n cazul diagnosticrii
12) numrul curent al necropsiei i data necropsiei . anatom<patologice a unei boli infecto-contagioase, care nu a fost diag-
Necropsia se va efectua n termen de 24 de ore de la constatarea ,
dec~sului. Cnd exist un interes tiinific sau terapeutic (preleva rea
I
~.
nosticata clinic. .
Necropsia d posibilitatea efecturii unui studiu statistic tiinific
UI.lUI fragment. de os , vas, cornee sau alte organe, pentru o gref ime- al. morbiditii i mortalitii pe ~rupe de vrst, sex, profesiuni, ano-
dIat) , necropsla se poate efectua chiar i la 1-2 ore de la deces, dup .
CI: s-au constatat semnele clinice ale morii reale. Acestea se manifest,
.
}
ttmpufl etc .
Necropsia anatomo-clinic este un mijloc de ridicare a calificrii
d~n pu~ct de vedere morfofiziopatologic, prin: ncetarea micrilor res- I
profesionale prin discutarea n colectiv, in edine anatomo-clinice, a
plratom , ncetarea btil o r inimii, dispariia pulsului, diSpariia tonusului datelor clinice i anatomopatologice ale cazului respectiv.
muscular (relaxare), diSpariia sensibilitii i a reflexelor etc. n afar
;le cons~a~.rile. c1il.lice, n caz. de dubiu, se pot face urmtoarele probe Necropsia poate avea i un scop medico-Iegal, de a lmuri o moarte
violent sau neviolent, a crei cauz este necunoscut sau suspect.
rn condlIl obInUIte de asepsle: arteriotoma arterei radiale humerale
sau temporale i proba fa jf/lol'escein, prin injectarea intraven'oas, dup Dac n timpul hecutrii necropsiei anatomo-c1inice apare o sus-
metoda Icard, de 5-10 mI solUie apoas de fluorescein amoniacal piciune cu implicaie medico-legaI, necropsia va fi intrerupt i va fi
(5 ~ f1uorescein n 20 g ap distilat). In caz de moarte aparent cu anunat procuratura. Cadavrul va fi pstrat pn la primirea autori-
pe.rSlStena circulaiei sanguine, la 1/2 or sau cteodat mai mult, de la zaiei de continuare a necropsiei i de ntocmire a protocolului de exper-
lJl)ect~re.' tegumentele se co loreaz n galben, iar conjunctivele n galben- tiz medico-legal (necropsie medico-legaI). Deseori medicul de circum-
verzuI. ln caz de moarte real, aceste colora ii nu se produc. scripie rural este chemat s efectueze necropsii medico-Iegale.
Necropsia anatomo-cliniC se execut de ctre medicul anatomo- Tehnica necropsiei medico-Iegale nu difer prea mult de tehnica necropsiei
parolo~ sau,,n ,lipsa aces tuia , de un alt medic (delegat de ctre directo- anatomo-c1inice. Ea trebuie s fie complet i minutioas, cci ordonarea unei noi
necropsii, care inevitabil este tardiv, nu poate s umple golurile li insuficienta unei
rul spitalulUI), In prezena personalu lui medical care a tratat bolnavul, necropsii initiale sumare. Se va da atentie examenului extern pentru cercetarea culorii
prec:,m 5i a e fului seCiei (art. 421). La circum scripia rural, necropsia pielii (de ex. roz In intoxicatii cu oxid de carbon), contuziilor, pl5gilor, echimozelor, he-
va fI efectuat de medicul de circumscripie. matoamelor, fracturilor, ale cror caractere li localidri vor fi consemnate tn raponul
medico-Iegal. Va fi fcut un examen atent al organelor interne, pentru a determina
Necropsia anatomu-c1inic urmre te: eventualele modificri determinate de agenti externi, studiati de medicina le~al
- demonstrarea i nsuirea tehnicii de necropste (de ctre cei care (agenti mecanici, toxici etc.). De asemenea, vor fi recoltate fragmente mai miCI i
o practic pentru prima dat); mai mari de organe i diferite produse (singe, bil, coninut gastric li intestinal)
pentru examenele histopatologic, chimic i toxicologic li vor fi pilstrate toate corpurile
nsu~i:ea se~ni o l ogiei anawmopatologice; strinc (proiectile, sonde intravaginale etc.) descoperite In timpul nccropsiei.
stab~l~rea dlagnosticului anatomopatologic;
In prosectur cadavrul nu trebuie s fie inut mai mult de 72 de ore
stabilIrea relaiilor dintre leziuni;
de la deces (art. 42). El se pred familiei sub semntur, dup ce s-a
cons~a~area ..leziunil or l~eb nu ~te n diferite organe i eslltun, din adus dovada nregistrrii morii la oficiul de stare civil.
cursul evolUIei bolll sau antenoare acesteia',
Cadavrele celor care au murit de boli transmisibile se predau n
constatar~a eficie nei terapiei administrate, pnn eventualele mo- sicrie nchise i sigilate, care trebuie transportate direct la cunitir sau
dificri morfologlce pe care le su rer leziunile; crematonu.
12
fi fcut ntr-o camer a familiei decedatului sau chiar n QjZr liber
ntr-o curte ngrdit. Duumeaua sau pmntul vor fi acoperite cu un'
strat gros de paie mbibat cu gaz i insecticid, iar cadavrul va fi stropit

2 ;..... . F
LOCAL, MOBILIER SI

MATERIALE

LOCALUL UNUI SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGIC


1
I PROSECTUR

Serviciul de anatomic p :nologic i prosccrur este instalat ntr-un


p.lI'ilion separa t (fig. 2), In spitalele de tip pavilionar, sau la parter
(fig. 3), n spit:lld~ tip bloc. Serviciul cuprinde: a) laboratorul de ana-
tomie patologic; b) prosectura.
Laboratorul de anatomie patologid va avea camere n care se
Fig. 1. - Sala de necropsle.
ex ~cut exa menele de histopatologie, histochimie, bacteriologie, chimie, li - ma.s! de nccropsiC': b - i upon de lemn; c - tlblie de lemn; J - m!Ju\S: pentru instrumente;
(.lI11cre pcntru medici na expcrimental, sterilizare, laborator fotografic,
r
t - masS pentru re:tedvi i miucrialci I - dulap pentru ins"trumrotc; , - rdlrclor .

bibliotec i arhiv, mu zeu, depozit de materiale (reactivi), camer


vestiar cu mbrcmi nte a de proteqie, grup sanitar (du, \VI. c., chiuvet). cu insecticid. Masa pe care se face necropsia va fi eventual acoperit cu
Prosectura va avea o sa l de necropsie (fig. 1), n care se execut o muama sau foaie de COft uns ' cu gaz sau cu o solu\ie dezinfectant,
avndu-se grij ca dup aceea s fie splat cu ap fierbinte, leie, spun
nccropsia, un depozit f ri gori fer sau o camer rece, n care snt pstrate
i apoi cu fenol diluat. Paiele vor fi strnse i arse.
cadavrele, o camer de mblsmare i mbrca re a cadavrului, o camer In fig. 2 i 3 prezentm planul Serviciului de anatomie patologic i
p~ntru predarea cadavrelor, o camer pentru depozitarea pieselor ma- prosectur al Spitalului unificat din Bacu, tip pavilionar, i al Spitalului
cnlscopice, un grup sanitar (du, \'V.c.) i o sal de ateptare. unificat din Suceava, tip bloc.
. Sala de necropsic trebuie s fie spaioas, luminoas, cu peretii de
1~!ant sau vopsi ti n ulei, cu panloscala din mozaic sau ciment, cu MOBILIER, INSTRUMENTAR, APARATUR I MATERIAL NECESAR
sJ/oane de scu rgere, cu insta la \ie de nclzire, ap rece i cald, canal de
,I
IN SALA DE NECROPSIE
scu rgere, fos de dezinfeqie etc. Vara, ferestrele trebuie nlocuite cu Mobilier
rame P!evz~te ,;U sit m e talic. n lips de spatiu, n spitalele n1ici
JI
poate dcst~nata 'pe~tru prosectur i efectuarea necropsiilor o singur
~an2era cu dlmenslUllIle de cel putin 3 X 4 111. La circumscripie, orice 1 Mas de necTopsie (fig. l-a) dreptunghiular, cu col\urile rotunjite,
nalt de 0,90-1 m, lung de 2 m i lat de 0,80 m. Placa mesei trebuie
IIlcapere poate servi ca local improviz'lt de prosectur. Necropsia poate ~ s fie confeqionata dintr-un material impermeabil pentru ap (m9zaic,

"
1/ 15

, I
-'""'
,..., ~
-'""' K. IJ
,..,
, "' I
- .1 :'f

~
,i " ,
U .:>
== - -.
Jr ,H J

1b - __ o

. -__
IV. C. ';>0 :
.:."".1)14('/ 4-,.p~rtlli' Jllr ..II' .
tlW('(l "._- -
-- ..
~
.1U'JI .'t11
"'fl rro.1' ili'IC'" --
~Lr1~~'==1====~====r.="'~h=,=.=,=,,=m="=,~====~~.p-----~u~-<>--v=.--
-,
-, . = -- -
f'r'.flt~r -- - __o
1- -
_.-
- ro, -- - -.-
- - - - '-- I~Jt1r"'t1'
. "nl",., pi""
~

~ r:::= i= '= 1/r~('rtlU"~" N,I

Hol :l:
"
n. ,...,
Fig. 3. Planul serviciului de anatomie patologic I .prosectur al spitalului unificat
I r~'fllII~n
1.l60r .ll or
Oi'bJro/
. din Suceava.
H/~/.,(,+itnl ' u/~mp"r';IIC'~
~
-; ~""t'd" R~;rh tll S"dir/~
Pr~/i'l'.ir(' marmur, . tabl de zinc etc.), fiind prevzut cu un orificiu n 1egtur
cu un canal de scurgere. Suprafaa mesei este uor nclinat spre orificiu,
- J ?I ~ .1 .' { OJ - ~ !. - _ tJI' __ I.J6' _. U6'. iar marginile mesei snt ridicate cu 4-5 cm pentru ca lichidele s nu se
I
~
-'""'
~ -U- scurg pe podea. La una din extr.e01itlile mesei este montat o chiuvet
cu robinete de ap, la care se adap-
__J,!) ~ ._
..n- _ _J.5L J-
e--,
n ~
teaz .un tub de cauciuc cu o stropi-
U - ~?J::::' . _ ---1.,.?J .
toare sau canul pentru splarea . .... ..

,A
"
Prnl,,'rt'
Ulll; .organelor. Masa de necropsie trebuie
:s fie bine il umina t,
~
JIII 6t'
1I,1lt>,1l.;r ,
[;:::::=, .... I I
Ctlblnn
m;otll(,6! Pe podea, lng masa, de necrop-
tiie, se gsesc grtare din material
l~~ Imj , i a u
- plasuicl, metal sau lemn. "
ilTl~/.~'.im"r, rt, 1 1-
'" , I J(Jr,' Suport de lemn (fig. 1-b); lung
de 0;35-0,40 m, lat de 0,10-
~
~ c; ~
I I
O'I '0nl
(JP';yr~
0,12 fi, cu o scobitur central lung
de 0,20 ' m, adnc de 1 cm la mar-
Fig. 4. - Msu{il pentru sec{1onarea
organelor.
J'JIJ It' nc'l'ropJII
- gini i ~-5 cm la mijloo. Acest su-
. ~ port va fi aezat sub cadavru, in diferite regiuni ale sale, pentru a u ura
~ c;- .unele manevre n timpul necrOpSlel.

~
r-r-
~
, O,polP;,J
l i {ormo/
Wl ~
:::, ~
"
Q
.",.
~
~
,
'.
.~

.'"
~
~
~,
.",.
~.~
~~
,
.. ..
.~
~ - -
O msu pentm exan~narea i !ecfiona~ea organelor (fig. 4), ~lah:l
.de 0,25-0,30 m, Cll o tava de raula Zlllcata de 0,55/0,35 J11I, cu Citeva
orificii pentru scurgerea lichidelor i un raft pentru aezarea ipstnllllen-
IV C \l( C ~
1:elor. Tvile zincate snt acoperite cu material plastic sau linoleulll,
~ -O-
,...,
~
n . U~ U~ pentru a evita deteriorarea instrumentelor. Msua poate fi nlocuit
<cu dou tblii de lemn (fig. l-c) de 0,50/0,35 m, una pentru aez area
Fig. 2. - Planul serviciului de anatomie patologic i prosectur al spitalului unificat instrumentelor,. cealalt . pentru examinarea i seqionarea organelor.
din Bacu. O mSU pentru instmmente (fig. l-d).
(sus - planul laboratorului de anatomic patologic; jos - planul prosecturii).

1. - Nrcropsia
17


O mas pentru materialele t "
reactivii necesan diferitelor examene
n timpul necropsiei (fig. 1-e).
Un dHlap pen.tru instrumente i reactivi (fig. 1-f).
Un dulpior cu materiale de prim urgen.
O mas de scris.
r Scallne metalice.
Reflector (fig. 1-g) etc.

Instcumen tac

Ace drepte i curbe [fig. 9 (6)], pentru coaserea cadavrului ; ace de


diferitemrimi, pentru injeqii; ace pentm puncii venoase i recoitarea
sngelui;
tm ace pelltnt disociat cu vrf ascu i t i cu vrf spatulat; am Pe/l-
recoltat sen-eii; bistHrie de mrimi diferite [fig. 6 (7, 8)] [fig. 7
(~, 7, 8) J; ciocan cu drlig [fig. 5 (1)], pentru ndeprtarea calotei cra-
mene; clete de prins osul model Farabeuf; cuit mare, pentru seqionarea
organelori dezinseria mezenterului de pe intestinul SUbire [fig. 6 (10)]
Fig. 5. - [fig. 7 (9)]; wit dl'ept cuti dublH, pentru seqionarea creieru-
lui [fig. 6 (9)]; wit mielotom, lung, cu mner subire i cu o lam cu
aspectul unei lopele nguste ndoite, pentru seqionarea mduvei spi-
nrii; wit pentl'll tiat gipsul; chiHret pentru ilipufiz; compas de
mSUrat dimensiunik organelor i cavitilor; centimetm pliallt de 1 m
lungime ; centimetm rulet de 2 m lungime [fig. 9 (8) 1; dli de diferite
forme i mrimi fig. 5 (2, 3, 4) J; dalt rahiotom [{ig. 5 (3)], pentru
r
tiau lamele vertebrale; dalt C/ mner transversal [fig. 5 (4)], pentru
desprinderea calotei craniene ferestruite; deprttoare [fig. 9 (2 i 3) l;
ferstrH
..
lamelar [fig. 5.,(6)] sau arwit [fig. 5 (7)], pentru seqionarea
calo.tei craniene i a oasel6r; ferstrII rahiotomJfi g. 5 (5)], pentru deschi-
derea canalului vertebral; foarfece chimrgicale e diferite mrimi i form e
(fig. 8); foarfece drept, pentru tiat oase, cu ramuri SCurte i solide; fom -
fece costotom, pentru seqionarea coastelor [fig. 8 (1)]; foarfece e11telO-
tom, pentru deschiderea intestinului [fig. 8 (6) J; lup CII mner, pentru
examinat organe; pense de diferite marimi i forme fig. 6 (5, 6)], [fig. 7
r
(1, 2, J, 4, 5) J; pel1se rahiotom pentru apucarea i desprinderea Itrcurilor
vertebrale dup seqionarea lor cu ferstrul rahiotom; portac; polonice ~u
capacitate de 150-200 mi [fig. 9 (9)], pentru scoaterea lichid~lor dlll
diferi te ca vi t i: pleural, pericardic etc.; rzll [fig. 9 (7)]; lIg1 me-
talic de 30 Cm lungime fig. 9 (1)]; seringi de 5, 10, 20 mi; serillg GIIJ'OII
r
de 250 mi; spatlll metalir pentru cauterizat suprafeele organelor la re-
coltarea steril a sngelui i lichidelor sau a fragmentelor ~e organc;
Fig. 6. -
I
stilet b'ttonat [fig. 6 (J)}, [fig. 9 (4) J; sond cal/elat [fig. 6 (-1) l;
Fig. 5 /' 6. - Instrum ente pentru necropsia capului a rahisului (vezi
e x pli caiile n text) .
[fig. 9 (5) ] i sond flretra ; sterilizator pentru fierberea instrumentelor.
18

[n
r

I
I
i
I
j

Fig. 7. -
,I '

Fig . 9. -
I Fig. 7, 8, 9. - I nstrumente pentru nccropsia cavit~lii bucale, ghului, toracclui
l
i abJo-
I
menului (vezi explicaliile n text).
I Aparatur
I
j

I Aparat pentTl~ formolizare . Balan-terezie de 5 kg i mtii CII greu-


ti, pentru cntarirea organelor mari . Balan tehnic pna la 250 g,
I pentru cntarirea organelor mici. Centrifug electrica 3 500 ture/min.
Frigider electric. Lamp-reflector cu picior i nalime reglabila. Micro-

I
I
I
tom i cuite pentru seqiuni la congelare. Pietre pentru ascui rea clli
telor de microtom. Microscop binowlar.
Materiale diverse ,
Borcane de sticl de 100-250-500 mi cu dop rodat pentru lichi
deie fixatoare; ' capmle de pOrelan; cilindri de sticl gradati cu cioc, de
100 i 500 mI capacitate; cristalizoare de sticl de diferite marimi;
wtii Petri de diferite dimensiuni; creion derl/latograf; eplllbete; glt.. rt,'i
emailat cu capac; hirtie tumesol roie i albastr; lame i I'Tlllde;
lamp cu spin; pipete gradate de 1 i 2 mi, pipete CII bul de 5 i 10 mi;,
pipet Pasteur,' plnii de sticl i metal; stativ pentru eprubete; ( ,lUI
ellailate :>.e n tru orga~le ~ tvie r~ljale; vase cilimlrise .sau J"naleli pi pe-
dlce; medII de cliitura simple (bulIOn de arne, ge10za Simpla elc.), com
Fig. 8. - puse (bulion-ser, bulion-snge, geloz-ser, geloz-snge elc.) i spell ,de
(mediul Lof[Jer, mediul Drigalski, ser coagulat etc.); ciriv,( jl ,eton
20
21
necesa ri pentru fix area fragmentelor recoltate la necropsie: formol neu-
tru 10- 15 0/ 0 , alcool-formol , alcool absolut, amestecun Bauin, Susa,
Ca rno y, Zenker, Helly, Gendre.
,
Material de protecie

j'mbr~cminte de protecie (halate i or~uri de pnz aIb, oruri


i mnecue din material impermeabil, mnui de cauciuc pentru auto-
psie, mnui de cauciuc chirurgicale, mnui de a, bonete de pnz,
p antaloni albi d,e pI! z) , l?antofi de pnz cauciucat sau c,izm~ de cau,:-
ciuc, s pun (prelerabll lIchid), prosop, vase cu substane antlSeptlce, trusa 3
de u rge n , caso let cu tifon steril, vat, alcool, tinctur de iod, colodiu,
instrum ente sterile, INDICAII GENERALE PENTRU
Es te recomandabil ca hainele de protecie s se gseasc n camera
de mbr c are.
EFECTUAREA NECROPSIEI

Necropsia trebuie executat sistematic, fr improvizri sau lacune,


cu mult atenie i 1n totalitate, chiar atunci cnd cauza care explic
moartea a fost descope,it de la nceputul investigaiilor necropsice.
Necropsia se efectueaz de ctre dou persoane: de medicul ana-
tomopatolog (sau medicul delegat) care execut necropsia, aezan la
dreapta cadavrului, i de asistentul medical sau de autopsier, care-I ajut
i care st la stinga cadavrului'. Aceste locuri nu se schimb n tot timpul
necropsiei; numai pentru deschiderea cavitii craniene, medicul se depla-
seaz la extremitatea cefalic a cadavrului . O persoan va completa pro-
tocolul pe msura efecturii necropsiei, dup dictarea celui care o face.
T
Se recomand ca necropsia s se efectueze nainte de a se lsa ntunericuL
deoarece numai la lumina zilei se poate observa culoarea real a esu
turilor.
Examenul e!Ctern se face n general i: pe regiuni. Pansamentele, tubu -
rile de dren etc., vor fi lsate pe loc i vor fi ndeprtate de pe cadavru
numai dup ce s-a fcut examenul regiunilor respective. Din coninutul
pustulelor, furunculilor, flegmoanelor, ulceraiilor se fac frotiuri i ns
mnri pe medii de cultur, pentru examene baoteriologice.
Pentru secionare, bisturiul se ine de mner n pumnul minii drepte
(fig. 10). Seqionrile se fac cu toat LUllgimea lamei i nu cu vrful,
prin micri largi, ntr-o singur direcie, cu evitarea inciziilor inutile.
Dac pe linia de incizie se ntlnete o leziune, ea trebuie ocoLit.
Dup deschiderea cadavrului se examineaz cavitile, seroasele i
.! : organele in sit/{., pstrnd raporturile lor anatomice, apoi se scot orga-
,
ne lc, f r s fie smulse, . rupte sau dilacerate, i se examineaz att care o efectueaz se rn e te, el nu mai continu necropsia, l as~ s se sc urg~
s upr a fa a lor e x tern , ct i cea de seqiune. De exemplu, nti vom
sngele din ran timp de 1-2 minute, sub un curent de ap rece, apOI
se spal cu s pun i i badijoneaz rana cu tinctur de iod. In caz de
ce rceta d ac bi la trece prin canalele biliare n duoden prin ampula ."i rniri la necropsia cadavrelor cu boli infeqioase, este necesar s se cau-
"~ t e r, apoi vom deschide aceste canale i vom scoa te fi catul.
terizeze rana (cu fenol 5% ),
Seqionarea organelor pa- Dup ntrebuinare, instrumentele snt sp l ate nti cu ap rece, apoi
ren chimatoase se face de-a lun- cu ap c ldu i spun i se fierb n so l uie " a p oas de carbonat de so-
j ,
gul axului mare, lsndu- se o
ptur subire de esut netiat,
nct forma organ ului s fie
diu 2 % , a?oi se terg i se sterilizeaza la pupinel.

p s trat . Se mai pot face una


sa u mai multe seq ionri para-
lele cu prima sau n alte di-
reqii . Seqionrile se fac cu
cU itul mare, tr g nd dinainte
na poi cu o mi ca re larg i
unic, pentru a obine o sec-
iune reg ulat i neted . Intre
seq i o n ri se va cl ti cuitul cu
.1, ap, pentru a evita transpor-
turile artificiale de mici resturi
de e s uturi de pe o seqiune pe
alta, care, prinse n seCiunile
histologice, ar putea da imagini
false.
Pentru deschiderea orga-
nelor tubulare, foarfecele se
in e i n mna drea pt, policele
fiind introdus n inelul supe- "
fI ); 10. - )\<lodul d e a l i~lc bisturiu l n timpul
nccro pSll! l. rior; degetul al 4-lea n inelul
Modul d e a l ine foarfeca n inferior, iar indexul i degetul
tim pul necropsici. al 3-lea fixeaz foarfe cele n
direCia dorit (fig. 11).
Produsele i lichidele din caviti se msoar i se recolteaz pentru
diferite examene. Pentru ns mnri i inocul ri, ele vor fi recoltate
steril. In mod ob ligatoriu, vor fi recoltate fragmente de organe pentru
exa mene hi stopato logice.
Dup necropsie, cei ca re au efecwat-o i spa l minile, mai nti
cu a p rece i spun (apa ca ld provocind coagularea sngelui pe tegu-
rn entc), a poi cu ap cald i sp un, iar la sfrit se dezinfecteaz cu
al1liseptice (alcool tilllolat 5 % , oxic ianur de mercur so lUie 1/2000-
1/ 4 000, so luie cloramin 1-2% etc.). Dac n cursul necropsiei cel

24
PAR T E A a II-a
Timpii premugtoci necropsiei,
completarea protocolului de necropsie
i a certificatului de deces.

1. Msurile de proteqie individual


II. Iden.tificarea cadavrului
v ll1strumen t ar ulu'I I' a m;terialului necesar efecturii
III" .P regatlrea
necropslel. . .. v II . d
1V. Studierea foii de observa\le ci llll ca, completarea protoco U UI e
4 nccropsie i a certificatului de deces.

ENUM ERAREA PRINCIPALILOR TIMPI AI Timpii necropsiei propriu-zise


NECROPSIEI V. Examenul extern al cadavrului.
A . Constatarea modificrilor cadaverice .
B. Stabilirea tipului constituional.
C. Examenul extern general.
Tehnicile de necropsie snt variate i, ca i n interveniile chirurgi- D. Examenul extern pe regiuni .
cale, ele au evolua t ca metod. Cu toat aceast varietate, pentru a putea VI. Examenul dup deschiderea .c~d.'~vrulu~.
interp reta o necropsie i a trage concluzii corecte, ea trebuie- executat A. Necropsia organelor CaVItall. Cral1.le~le.
complet i n condiii bune. O greeal n timpul executrii necropsiei B. Necropsia organelor canalulUI ralll~!tal1.
C. Deschiderea cavitii toraco-abdomll1ale. " .
es te ireparabil, cci necropsia nu mai poate fi reluat. Unele concluzii
D. Necropsia organelor ca,:i~~!i bucale.. gtul.uI I )oracelul.
false care se trag dup terminarea unei necropsii se datoresc de multe E. Necropsia organelor cavIla.n ab do.m.ll1 ale. I peh lene.
ori tehnicii, care nu a fost bine exectItat, faptului c s-a omis un timp F. Necropsia membrelor supenoare I lllfenoare.
al tehnicii, sa u IlU a fo st executat la momentul potrivit etc. VII. Coaserea cadavrului.
In cele ce urmeaz, p~ezelltm o tehnic-tip care ni se pare mai
logic i asigur o desfurare mai bun a l~ecropsiei. Ea are la baz La sfritul ~apitolului
de tehnic
descriem, dintre multipledl.e m:,tode
complementare, necropSla. pnn . e~ISCeltt1e
' . . total . ' care este Ictata de
procedeel e clas ice, la care se adaug ' experiena autorului, acumu- anumite situaii menionate la capitolul respectiv .
l at la Catedra de anatomie patologic a I.M.F., i n prosectu-
riI e spitalelor elin lai. D ar, ca i n intervenia chirurgical, metoda
nu trebuie interpretat mecanic, ea trebuie individualizat, iar succesiu-
nea timpilor necropsiei poate fi modificat de situaii particulare, de
datele furni zate de foaia de observaie clinic, de descoperirile fcute
n momentul inciziei, de examinarea organelor in sit/I etc. De exemplu,
dac bnuim o moarte subit prin embolie gazoas cardiac, necropsia
se va ncepe cu deschiderea inimii in situ sub ap; dac gsim n timpul
necrop siei aderene puternice n tre organele cavitii abdominale, le vom
scoate n bloc i apoi vom examina fiecare organ n parte etc.
In capitolele care unneaz vom prezenta detalii n legtur cu:
26
fost scrise cu un creion chimic sau cerneala de ctre sora de salon sau
de serviciu. Acest timp este necesar pentru a se e4'ita posibilitatea ne-
",r ..,
cropsierii din eroare a unui alt cadavru.

III. PREGTIREA INSTRUMENTARULUI I A MATERIALULUI


NECESAR EFECTURII NEGROPSIEI
Pe ma sua pentru instrumente, situata la extremitatea cefalica a
cadavrului (fig. 1 d), se a aza instrumentarul care se folosete la necropsia
5 capului i rahisului: bisturie, foarfece cu virfuri ascuite, pense, sond

TIMPII PREMERGTORI NECROPSIEI


canelata i buton ata, fer s trau arcuit sau lamelar, da lt simpl, dalt cu
mner transversal, ciocan cu crlig, ferstru rahiotom, dalt rahiotom,
pen s rahiotom (vezi fig. 5 i 6). Pe ra ftul m suei pentru seqi llnarea
\
organelor sau pe una din tbliile de lemn, care se aaza deasupra gam-
belor cadavrului, se aranjeaza celelalte instrumente, care se ntrebuin-
eaza n timpul necropsiei cavitaii bucale, gtului, toracelui i abdo-
1. MSURILE DE PROTECIE INDIVIDUAL menului (vezi fig. 7, 8, 9). Pe o masa se aaza materialul i reactivii
necesari diferitelor examene din timpul necropsiei (fig. 1 e) .
. Inainre de. necropsie, personalul medical i ajuta tor i va lua ma-
SUrI .dcv P~o[~cle. rl1lbr~ca reaA hai nelor de proteCie se face ntr-o camera
speCIala, 1I1 ~ lnt~ ? e a 111[ ':;', In sa la de necropsie. Dupa dezbracarea lor IV. STUDIERE;A FOII DE OBSERVA IE CLINIC,
ele . se pun In . laZI ~Ie tab la, pentru a fi duse la spltorie. Aceasta indi- COMPLETAREA PROTOCOLULUI DE NECROPSIE
r.l \1~ e~ te oblIgatorie penrru serviciile de prosectura din spitalele de boli I A CERTIFICATULUI DE DECES
conragloase.
. Medicul i ajutorul care efectueaza necropsia i vor controla mi- Necropsia va fi n mod obligatoriu precedata de citirea i studie-
mIe, I?ent~u a vedea daca nu prezinta leziuni superficiale, care ar putea rea foii de observaie clinic. Aceasta va permite ca, pe baza datelor
Ltvonza I11fe~ t a rea; ele s~ badijoneaza cu alcool iodat i se acopera cu clinice, de laborator i a evoluiei bolii , medicul prosector, nainte de a
un strat subpre de colodlll. Ung hiile vor fi taiate scurt, pentru a nu se executa necropsia, sa se orienteze asupra unor diagnostice ana tomo-
depune ~u.b elev pro.duse pa tologice. Pielea minilor~ i antebraelor se im- patologice prezumtive.
perm~abllIzeaza prl11 ungere cu vaselin alba solid, care formeaza un Datele puse n evidena in timpul necropsiei se trec ntr-un regisrru,
strat Iz,?lat? r, prot~ctor, sau se Imb r ac manui de cauciuc, peste care se care conine protocoalele de necropsie. Unele registre co nin protocoale
p~ln I.nanu i de a ~, pentru a mpie~ica alunecarea organelor, cnd snt cu rubrici care indic numai datele de stare civila a celui decedat, servi-
;Xa ml11~fe sau seCl~na te ..La n ec~opsla cadavrelor de boli infeCioase se ciul spitalicesc, data internarii i a decesului, diagnosticul c:lini~ .i o
Im braca hal ~ te . Iu~ gl cauclUcate I o masca format din straturi alterna- rubrica mai mare pentru descrierea celor constatate b necropsle I Jlag-
tIve . ~e ,:ata I nfon. Cei ce asista la necropsie vor mbraca halatele nosticul anatomopatologic.
servlcllIlul de prosecfur . Alte registre conin protocoale care - n afar de rubricile n CMC
se trec datele menionate, mpreun cu datele eseni .llc clinice, de bb~)
rator i diagnosticele extrase din foai a de observaie clinic - conl11
II. IDENTIFICAREA CADA VRULUI rubrici care, prin aezarea lor, indic timpii i ndruma ntreaga ~ecropsie .
. Aceste protocoale sistematiza te, corect completate, pot servI pcntr~
Ide~ tifica rea urm re((: stabilirea datelor personale ale cadavru lui efectuarea unor statistici complete, pot fi de un ajutor preios cercetam
cOllf runtIn~1 date le dl~l [oala de o ?serv~.ie clinica cu cele de pe coaps~ tiinifice i pot fi folosite de orice persoana nsarcinata s le cons~ l~e.
deccdarulul (numele I prenumele I se rVICIUl de unde provine), date care au mai ales n expertiza medico-Iegala ulterioara (vezi anexa 1). Rubnclle

28 2\)
care snt n leg tur cu identitatca cadavrului i cu datele clinice se
compl eleaz<l nainte cle n ceperea ncc rop siei, iar rubricile privind leziu- cuI clini c. Ca uzele morii se co nsemneaz conform instruqiu nil or t-I.S.P.S.
IIde c~ re ~c. pUII n evidcn.\ In limpul necropsiei sc completeaz n eursu l privind "certificatul constata tor de deces" model 1966.
acesrela .. In aces te .rubrI cI nu se pun e diagnosticul ana tom opatologic, ci 1n partea 1 se nscriu: , .
se clesc~1lI a1l1 nun\~t aspeclel e vle7:iunii orgallului respectiv:. De exemplu, - la pct. a, cauza care a provocat 111 mod direct moartea;
la rubri ca reze rvata pentru plamIn nu se va trece "emflze m pulmonar - la pa. b, cauele antecedente (st,ri mo rbide inte.rmediare) .care
gen.eralt zat", ~i se v~ desc rie Clllll se prezint plmnul: mrie n volum, a u precedat cauza direct (de la pct. a) I care. au faVOrI za t apanll a I
albI c Ios, cu vlr/u l I margInile ro tunj ite, de con sisten moale etc. La agravarea ei pn la deces; ,
rubri ca rC7L' n'<H~ penlru Sicat , nu se indic de exe mplu "ficat g ras", ci - la pct. c, boala iniial, traumatismu\ sau vlO l ena care a deter-
se va desc ne Jl carul : mal'lt In \'ollllll , bomb at, cu sup rafa a extern min at n mod obligator succesiunea st ril or nscrise la pct. b i a i care
netcd:,. cle cul o,lI:; ga lben -palid:1, cu marginile' rotu njite, cu suprafaa conslituie cauza determinant a decesului. .
de sec pune neteda , galben cu aspect un suros etc. La rubrica rezervat In partea Il -a se insc riu (num~i atun~ cnd este . sazul) alte stri
pentru rini chi nu se trece cle ex elllplu " nefrit ' interstii a l supurat m orbide importante care au avut o .1I1 fluena nefav:ora~l~a ,as~pra evol u~
helllarogen", ci se va desc rie Cllm se prezinr rinichiul : Uor mrit, flasc, iei bolii 5i a u contribuit la determm a rea decesulUI, (ara . ~ns~ ca e.\e sa
rou.-\iol acell, cu l~lIlI1eroase . [.? rn~a\illni , lIoclulare n~ici, albe-glbui, n. fi e n r apo rt direct cu acesta. De exemplu : pentru COp ii , Im ~llIntate;
co njurare de o zo na Ilipercnll ca, siruat e iiI zona cortIcal etc. pentru adu li: senilit~te, alcoolism, schiz<;>frenie etc. sau alte bolt ca~e a~
Din aces te et"teva excmple reie se c la clesc rierea leziunilo r macro- influ ena t nefavo rabtl starea bolnavuluI. Toate aceste date trebuie . sa
scopi~e se \'a insisra asupra co ns tatril or poziti ve, i nu asupra celor permit stabilirea de sfur rii i nlnuirii real e a fenomenelor morbIde
nega tive, ca de exemplu: nu este mare, nu es te albicios, nu este moale, care au dus direct la moarte. . . . .
nu e! te I,lered, nu a~'e abcese erc. Dac ns clinica a afirmat un fapt, de Citeva exemple de completare corect a cert! fi catu lUI med ica l d~
p~lda eXlSte!lr a ~11l11 "cancer de, cap de pancreas" i la. ne crop sie nu s-a deces.
gasit, este bllle sa se mCI~loneze In protoco lul de lIecropSle, la rubri ca pen-
tru p all ~reas: " nu s-a ga Sit c,an cer de cap de pancreas". De asemenea, nu 1 1
se descn e or ga nul macroscoJl IC norma!. Dac se fa ce uneori o notare scurt ,) Sep ticemie a) Bronhopnc\lmonic
accas :a es te ma i mult p<; nrru a da sigl.'ran\ c o rga nul r es pectiv a fos~ b) G,ngren5 b)
cxallllll at, 1ll ~ 1 a l c~ atun cI cind dl~ g l1()s ll c ul clinic indic anumite tulburri l') Di,bet 1., h",t e) Rujeol
la l.liv,:lul lui . In mod oblig~ toriu ~lecropsi a trebuie s fie complet, toate Il II
reglllnIle I o rga nele trebuie lilinu\ios exami nate i Ieziunile descrise la
rubri ca respec tiv , n protoco l vo r fi tre cute ulterior i examenele histo-
Alcoolism Distrofie
pa tologice, bac teri ologi ce erc. .
1 1
Diagnosticul anatomopatologic cupri nde enumerarea tuturor leziu-
nil o gsit e in timpul nec rol'siei, E I va fi stabilir no tndu -se Iezi unile n
r a) l-Icmorag ic intern a)
ll rdin c,l lll11r (ll fi , inl'~togcnc, ci In r, ,) Illl c.:l llllnera~v. Diagnosti cul anato- b) b)
m(1patnl (l.~ l l: pu , 1' 11 urma c.: xal11 Cl111lui macroscop ic, trebuie compl etat cu e) Acc idcllt de ca lc ferat c) Tubcrc lIl u/..t pulmonar

cx ,lmcnul IlISrOjl ,Ho log lc al o rg~nclllr prclevate i , eventual , cu alte exa- II II


mcne de ,l a bo rat~:H . Examenul hi stop :\tolog ic poate fi fcut extemporaneu
sa u 1.'I:en o ~. P~II11a modalitate ar trebui s constituie regula general,
pe nlll m d unedla t con f rulltarea m acro- Ill i c roscopic .
Dup ce necropsia a fo st efectuat i s-a precizat diagnosticul anato- Boala iniial ca re a determinat inl nuirea c~l o rialte fenomene c~rc.
mop atologic se n scriu n protoco l i n Certificatul medical Constataror au dus direct la moarte se noteaz totd~auna ultima. (la punct.ul c), laI
de deces, cauzele moqii. cnd aceasta este suficient pentru explicarea cauzei de<.esullll nu este
Diagnosticul c~uzelor morii este rezultatul coroborrii diagnosticu-
<
obligator s se completeze puncteIe "a " . I" b" . v .
lui anatomopato!oglc Cll datele clinice i de laborator, adic cu diagnosti- Certificatul medical constata tor de deces se completeaza t SC SCIll-
nea z att de medicul curant ct i de medicul anatolllopatolog (art. 42~).
oG ~
30
sau cazul n care bolnavul a murit n hipotermie.' Temperatura cadavru-
lui se msoar cu termometrul introdus n rectj ea se poate lua ns i
prin palpare.

Deshidratarea sau pergamentarea

Re giunile deshidratate au aspectul hrtiei de pergament, fiind uscate"


dure, zbrcite, aspre. Deshidratarea ncepe la nivelul mucoasei buzelor,
6 care capt o culoare nchis, al mucoasei conjun ctivale oculare des-
coperite (cnd pleoapele rmn deschise), care capt o culoare cenu ie ,
tulbure (aa-numita pat Liarche) , apoi la nivelul tegumentelor mai
EXAMENUL EXTERN AL CADAVRULUI s ubiri (vrful degetelor i scrot) . Comeea i sclerotica snt opace, mate,
iar pupilele pot prezenta : mioz, midriaz, anizocorie. Deshidratarea se
intensific n mediul uscat i cald.

Ex amcnul extcrn general i pe regiuni al cadavrului se face siste-


mati c, aa cum se fa ce i un examen clinic corectj el cuprinde timpii . Rigiditatea cadaveric
\
m ari n o t a i la p. 27 .
l Se caracterizeaz prin contractar~a i n.trirea muchilor striai i
!
I netezi i nepenirea artitulaiilor. Ea se constat prin palpare bimanual ,
A. CONSTATAREA MODIFICRILOR CADAVERICE I prin ncercarea de a imprima micri de extensie i f1exie diverselor arti-
culaii ale membrelor superioare i inferioare, de punere n micare a
M o difi c rile cadaveri cc, semne sigure de moarte, se pot clasifica n muchilor maxilari prin nchiderea i deschiderea gurii, de imprim are a
precocc i tardive . unor micri de nclinare a capului etc. Rigiditatea apare dup o perioad
scurt de 2-4 ore de relaxare a muchilor (care snt f1 asci imediat dup
moarte) ' I' n~epe de la muchii maxilari inferiori, ext~nzndu-se ap~i
MODIFICRILE. CADA VERICE
. PRECOCE
treptat la mu chii cefei, membrelor SlIperioare, toracelUl) abdomenuluI,
Rcirea cada veric membrelor inferioare; rigiditatea este generalizat la .12-24 de ore de
la deces. Unele po ziii ale corpului sau membrelor n care se g~e~ p.e~
C adavru l se rccte datorit n cetrii c irc ulaiei sangullle, ncetrii soana n momentul monii snt uneori pstrate la cadavru datonta ngl-
proceselor de oxidare din es utu ri i pierderii cldurii corpului n mediul dit ii bru te cadaverice (rigiditatea cata leptic sa~ s ~asl11ul vcadav.cric~.
nc0 njur:tto r. In condi\ii o bi nuite, rcirea se face treptat, temperatura Aceasta se obse rv n leziunile cranio-cerebrale, leZlu11l ale matluvel SPI-
cad.1\'rll llii s c znd n medie cu 1 pe or i ajungc n urmtoarele 24 de nrii , spasme musculare, n hemoragii bulbare etc. Rapiditatea. apar~i~i
o re la temperatura mediului ambiant sau cu 2_) mai pUin. Factorii rigidit ii cadaverice i durata ~i snt cO I~?iion a~e .d~ facton v~~l a~l.
care l1cetil1esc rcirea cadavru lui sint: ' temperatura ridicat a mediului Rigiditatea apare i dispare raptd: la COpil, la. b~tn l1l , la ~a.ectlcl. la
nc onjur t o r (anotimpuri ca lde sau ncperi calde)r acoperirea cadavrului
cu haine groase, ptur, saltea etc., hipertermia bolnavului n momentul temperaturi nalte, n aer uscat etc. Ea apare t dls?ar~ tard,v: l~ ten}-
decesului , unele m aladii Infeqioase (septicemii, tetanos etc.). In cazul peraturi joase, n aer umed etc. Apare precoce I. dIspare tardlv.: 111
unei temperaturi ridicate a m edi ului exterior (40-45) se ntlnete leziunile creierului, md uvei spinrii, n bolile convulslve (te~:m?S, e~II~:
uneori o hipertermie postmortal. Factorii care accelereaz rcirea cada- sie), n intoxicaii ale sistemului nervos care pro~uc co ntr a~ll (~n~o.:(\.c:~ll
vrului snt: temperatura sczut a mediului nconjurtor (de exemplu cu stticnin, piiocarpin etc.), n moartea din tunpul unei actiVitati 111-
pe ger) , vo lumul mic (copil sau adult caectic), unele boli neuropsihice cordate etc.

32 33
1 - Ne.cropsia
Relaxarc:I musculaturii i articulaiilor cienta cardiac,. ~sf.i~ii~ la temper~turi ridicate. Diagnosticul diferenial
j. .? (~abelul ~) .~l ltv!dltaplor cadavence se face cu petele hemoragice din
A c ea s t
modi fi care apare, dup caz, ntre 3 i 48 de ore de la deces I umpul vletll (echimoze, hematoame) i cu petele de imbibi{ie hipostatic
sau chi a r mai tardiv. Relaxarea apare de cele mai multe ori n aceeai cadaveric.
ordin e n ca re s-a instabt ri giditatea - cefalo-podalic.
t. ~

Petele cadaverice
.. Tab,fut J
DIAGNOSTICUL DIFERENI AL DINTRE LIVIDITATEA CADA VERICA
I ECHIMOZ!\.
Pe fondul albi cios (normal), albicios-glbui (icter) sau violaceu
( c ianoz) ctc. al tegum eJltd or UJlui cadavru apar, dup un timp variabil,
LIVIDITATE
pete de color;l{ie, mrimi i aspecte variate numite pete cadaverice, care PARTICULAlllTATI CADAVERICA ECHlMozA
trebui e deose bite cle leziunile cut:lnate aprute n timpul vietii. In general.
petele cadav eri ce ap ar i se ex tind mai repede n cazul bolilor de lung Localizare P ri d cclivc Ori ce parte a co rpului
cl lIf:l l , n se p ti cemii i n cazul p s trrii cadavrului n locuri calde i Delimitare Contur ters, nedclimitat COlHur net, ddil'uitat
umede. Petele cacb vc ri ce ~c c b s ifi c n precoce (pete de hipostaz i pete Relief Ner e licfat U or relief.t
Starea pielii Intact
ci" illl bibi\ie) i tardive (pete de putrefaqie, pete cu vezicule i pete cu Culoare
Uneori cxcoria.t :\
ROjic-liliachie Alba s tr-inten s v n:\ l5.
emfi u m). Cam presiune Dispare Nu di spare
Pc lele de hipostaza c:lcbvcric?i superficiat" (cutanate) sau lividitile SeCionare Tesut conjunctiv subcut a- es ut c0njuIlcci v sub..::ut.\-
c:l cb vt:ri ce apa r n prim ele 3-5 ore de la moarte sau n timpul agoniei, nat de culoare no rm:t15 n:u de culo .\r ~ rO~h'- i n
chi ::.5, mbib.H cu ::" Il };;I.:I .:
la nceput C'l pete mpr ti a te , izolate, apoi confluente, de coloraie iei t J i1\ vase
I' ill l.lcce sau r o i e- alb s trui e. Ele se datoresc dispariiei Plllsului cardiac Splare Snge li chid Sn ge coagulat
~ i [o n[r.lq iilor art eri :d c, n l1I'ma creia sngele, datorit gravit{ii, se Sngele dispare Sn gele nu di spare
ad un ?! in \'cuul elc i C:lpibrele dermului din regiunile declive ale cada-
v rului . Regiunile cu lividir {i cadaverice variaz dup poziia cadavrlllui. Petele de imbibiie hipostat'id ca(bverid snt ro ii sau roii -c afe llii ,
Tn pozili a de decubit dors:t l, petele apar pe faa posterioar i pqile bine ddimitate i nu dispar prin apsarea sau mala xarea tegumelltelor.
1.1tCra ie :t Ie trun chi ului, g tului i membr:l.or. Aceste pete lipsesc n Ele apar independent de poziia cadavmlui. Pe tegumentc, venele ~ llb
r ~ g i unilc dc sprijin , und e pidea este apsat prin contactul dintre reliefu- cutanate apar mult lrgite, evidente, ca dungi i rami fica{ii violacec. 1..1
r iie ~ c hcl e rllilli i planul t.m! pe care a fost <ezat cadavrul (de exemplu: ~ seqionarea tegumenrelor din dreptul ace~tor pete, esutul conjuncti v
n regiunea olll opbtlllui , regiunea fes ier, regiunea sacrat etc.). Cnd " subcutanat are o coloraie ro ie-cafeni e , fiind greu ele eleosebit ele p~ ld t:
c'ld.lVrul sd cu fap n jos, petele cadaverice apar pe fa, piept i hemoragice elin timpul vieii, iar elin capilarele dermului i hipoderlllului
ab domen, i'lr da c se :t fl n poziie vertical (n caz de spnzurare), riu ,se scurge snge. Di:lgnosticul de certitudine se face l1um:li prin "X".-
petele c.lCla vc ri cc :tp:tr pe g:tmbc, picioare, antebrate. In cazul schimb rii mellul microscopic, unde, n cazul petelor hemoragi ce din timpul viqii,
pozi\i ei cadavrului iO n primele 8- 12 ore, lividitatea apare n noile regiuni vom', gsi n tesutul conjunctiv hematii sau resturi de hematii eXlrava7.He,
dccl ive, dar dup 12 ore ea nu Illai dispare. care lipsesc n cazul petelor prin imbibi~ie hipostatid cadaveric. 0 10-
Lividit ile cadaveri ce di spar prin presiunea cu degetul sau malaxarea ra~ia roie-cafenie din imbibi{ie se datorete hemoglobinei, care n lII'lll .l
tq ';lI Jll clllclor din regiulI c:t petei i se refac dup ncetarea presiunii . La hcmolizei hematiilor, mbib \esuturile. .
s~q i o n a rc a Cli bi sturiul , n regiunile cu lividit{i cada veri ce, din capilarele
cb mlliu i i hipodcrmului , spontan sau prin apsare, apar picturi de MODIPICIllLE CADAVERICE. TARDIVE DISTRUCTIVE
singe; acestea di sp a r prin sp lare, iar {esutul conjuncrivo-adipos i!rc
c"'or:l\i :t n o rmal , g lbui \!. Lividit \ile cadaverice snt mai putin nume- Aceste modificri devin mai evidente la sfritul primelor 2'1 dc on!
rO:lse la cada vrele indi vizilor an emi ci, caectici sau dup hemoragii mari de la deces i duc la transformri profunde ale esuturilor i organelo r.
i la caeLwrele care a li stat n ap sau frig ndat dup moarte. Ele apar Petele cadaverice de putrefacie, de culoare verzuie-murdar , l' rd c-
timpUriU i s nt inten se n caz de . moarte subit, brun, apar ntre 24 i 48 ' de ore de ,la moarte, n p qile :lllterio.lI'l' .de
, n septicemii, n insufi-
..
3I
I de aspect pergamentos, iar organele snt reduse n volum, uscate. In
abdomc nului , n f osa iliac dreapt, apoi n cea s tng , acolo unde condiii favorabile (temperatur ridicat, condiii de aerisire, pmnt
intestincle snt mai apropiate de tcgumente; ulterior ele se ntind pe tot
abdon lenu l i n diferite pri ale corpului. Foarte evident ele apar i II
nisipos uscat etc.), mumificarea se produce n 1-3 luni.
Lignificarea se ntlnete mai rar i se produce n terenurile de turb
n jurul rni l o r , ulceraii.' or etc. In gene ral aceste p~ t~. snt n so i~e ?e un cu aciditate ridicat . Pielea cadavrului devine de culoare mai nchi s,
miros greu de putref aq le i se datoresc .transformar.1I ~lemo~ l ob~ne.l, .sub dur, cu ~aspectul de piele tbcit; organele scad n volum, iar oasele
actiu nea hi d rogenului sulfurat .(r.;zultat din putrefaqla lIltes tll~ala .I tlsu- devin moi, fle xibile, deoarece pierd calciu!.

I I ar), n s ulfur de hellloglobllla de culoare ve rde, care apOi, pnn des-


facere.] fierului din h emog l o bin , se tran s form n s ulfur de fier.
Pctele e:llhvedce dc l'ulrcfaqie cu vezicule. P e. petele de putreFac-
Saponificarea (adipoceara = spun de ;adavru). In cazul cadavrelor
care se afl sub ap sau ntr-un sol bogat n ape subterane, esutul gras
se sapo nifi c. Cadavrele scoase din ap prezint pqile moi cu un
,ie. n cazu l un ci putrefaqii l)1ai avansate, apar vezlctde cu un co n\lIlut aspect gelatinos dur, de culoare cenuie, cenu ie-verzuie . Aspectul macro-
lichid ro u -b run , d ato rit autoli ze i \es uturilor i de zvo ltrii gazelor de scopic al cadavrelor i al organelor se menine intact i ele se seqio neaz
putre[aqie. Aceste vezicu le nu trebuie confundate cu veziculele i flicte- , uor. Cadavrele saponificate expuse la aer se usuc, devin sf rmicioase
nele aprute n timpul v i eii, n cursul un or. boli. (p.emfigus), arsuri et~. i se distrug uor sub influena factorilor mecanici .
Coex i s tena cu un grad avansa t de putrefacpe, Cit I aspectul lor parti-
cular permit punerea diagnosticului. .
Petele cadaverice de putrefacie cu emfizem apar atuncI cnd. des- B. STABILIREA TIPULUI CONSTITUIONAL
compunerea este foarte avansa t i se de zvo lt gaze de putrefaCie n
can titate mare. Pqile moi ale cadavrului de la nivelul feei, gtului, Constituia cuprinde totalitatea particularitilor morfologice i
toracelu i abdomenu lui se auto li zeaz, se umfl, devin mai mOI, capt fiziologice ale unui organism, caracterul funqiei organelor i esuturilor
o colora~ie cenuie-verzuie i prezint bule gazoase, uneori cu lichid. La sale. Toate acestea au importan, ntr-o anumit msur , n determina-
presiune, se simt c re pitaii , iar la secio nare , esuturile au un aspect ~ure ,
rea modului de reacie i de adaptare a organismului, n receptivitatea
tos. Coex i s tena altor semne i mirosul intens de putrefaqie ne permit s fa de boli i evolUia acestora, n predispoziia la tulburri de meta-
nu co nfund m emfizemul cadaveric cu emfizemul subcutan din timpul
vielii, ca re poa te fi datorit fie rupturii unOlj alveole pulmonare, fie unei
I
;
bolism etc. La inspecie , trebuie observate particularitile co nstituionale
( ale decedatului: statura, perimetrele, propoqionalitatea diferitelor regiuni
gangrene gazoase. I
ale corpului etc. Cu toate c fiecare om are cons tituia sa proprie, totu i ,
i
Importana putrefaciei in medicina legal . Procesul de putr ~ faci~ e~te un fe~o ,I
I
dup unele caractere principale, se pot stabili anumite tipuri constilU-
mell de auto liz ti s ulnr datorir iniia l fermcllilor endogelll tlsul an, Iar ulterior, ioll ale.
bacleriilor de putrefaqie, care aCioneaz asupra p.roteinelor i hid rn ilo r. de. c~r.bon, 1 La adult, dintre llumeroasele clasificri, noi folosim urmtoarea cla-
punnd in libertate gaze r u mirositoare. Putrefacla duce la !nmUlere. I Itchlflerea
organelor, care se reduc n volum, dev in ~lOi, friabile, de .culo ~re ~oie-mu~d~.r. In sificare:
ace~a i timp dispar se.mnele m~ltor lezi uni I proce s~. patolo~, ~e dm . t1n~pul ".le~l, cee~ . Tipul Ilormostenie, cu proporionalitatea principalelor dimensiuni ale
ce wgreuJlcaz uneon necropSl3 I tragerea concluzlllo r. Onctt ~e In aintat Insa ar fI corpului.
procesul de putrefaqie, medicina l egal nu renun. la" nccropsl1! ca~e s n~ e fe ctuate
Tip/~1 astenie, cu predominana dimensiunilor verticale asupra celor
uneori dup luni i :lni de la llhumare . Put r efac 1a, 111 evolUia CI, depinde d ~ .0
seri e de factori : mediul n ca re se de sfoar (aer, ap, pmnt), temperatura, umldt- transversale, creterea fcndu-se n rungll1]e. Membrele snt lun gi i sub-
tateu, volumul cadavrului , re z i s tcll~a variat a organelor i es u t urilor fa de pro- iri , mna i degetele snt subiri, craniul alungiu n n lim e, fata. cu
cesu l de distrugere prin putrefaqi e etc. profilul aSCUit, gtul lung, toracele alungit i ngust. esutul ad ipos
MODIfiCRI CADAVERICE TARDIVE CONSERVATOARE
i
I
subcutanat este slab reprezen tat, iar muchii snt subiri i slab dezvo lta i .
Tipul hiperstenie, cu predominana dimensiunilor transversale asupra
In anumite condiii, intervin factori de mediu, temperatur etc. (ue I celor verticale, creterea fcndu-se cu deosebire n I il~le. ~orpul est~
mare, membrele scurte, capul mare i rotund, f.ata lata, &ltul gros ~ 1
mpiedic procesul de putrefaCie; acesta este nlocuit cu unul conservator: .1
scurt, toracele scurt i bombat, abdomenul i bazlllui volunl1noase .
mumificare, saponificare, lignificare. . n afar de tipurile menionate putem intlni unele aspe~te I?e ca.re
I
Mumificarea este consecin a deshidratrii intense a cadavrulUl, care le descriem i care snl expresia morfofuncional a unor bolt. G,gallllS-
prezint pielea zbrcit , de culoare mai nchis, cafenie-castanie, dur, 1
I
i >? 37
36

este ca racrerizat prinrr-o c re te re anormal, ns proporional, a C. EXAMENUL EXTERN GENERAL

.~
1/11/1
tururor seg menrelor corpului. Acrome~ali,t se caracterizeaz printr-o
cr 'tere exces iv a scheletului , cxuemicl ilor membrelor, feei, nasului, Se va face un examen atent al cadavru lui pe cele trei fee: ventra\:i,
n1.1 xibrului inferior (prognatism), buzelor, urechilor, limbii (macroglosie),
ct i a ruturor viscerelor i se gsete n tumorile' benigne ale hipofizei.
I
,
lateral i dorsal.

1. EXAMENUL TEGUMENTELOR
ElI/llIcoidism/ll este caracterizat prin brbai nali, spni, cu adipozitate
de tip feminin , cu lipsa de dezvoltare a organelor genitale externe i a La examenul tegumentelor se pot constata: o piele normal, modi-
caracrerelor sexuale secunda re. Se ntlnete n cazul lipsei glandelor ficri cadaverice (vezi pp . 34, 35, 36) i ' variate Iezi uni din timpul vieii
ge nitale masculine prin castr;ne, n atrofia te s ticular prin criptorhidie .
I (p. 197) .
bilateral . In nal1islII/l1 sill/plll gsi m o reducere propoqional a prin-
cipa lelo r dim enslUlll a le co rpului, cu dezvoltari normal a organelor 2. EXAMENUL LlMFOGAN G LIONILOR. SUPERFICIALI
g~ni t alc (d iagllos ti c difeml \i :d cu infantilismul). NanislTlul congenital l.
"co/ldroplazic se c ara c t e ri zeaz prin trunchi normal, cap mare (macro- Limfoganglionii superficiali se t!xamineaz metodic, pe regiuni , In-
cda lie ), membre foarte scurte i organe genitale hipertrofia te. La nou-
Il ~sc ur boscle [ ron taie 5i p:lrietale snt proeminente, faa este turtit,
[ cepnd cu limfogangli onii pre- i retroauri culari, continund cu cei sub -
maxilari, cervicali laterali , supraclavicu lari, ax il ari, epitrohleeni , in ghlll .l li
i poplitei. Se vor cerceta mrimea lor, consistena, mobilitatea pe pla-
r.hl.lc in.l n.l sulu i nfllll(br. Pielea este groas, cu cute transversale.
nurile superficiale i profunde, aspectul tegumentelor (ii stule, ci.:.Hriee)
X.lll iww / lI/i\w lem'llos (ti roidi an) pr ez int corpul mi c, voluminos, mem- (vezi p. 208).
brde clIrbare, rahi sul dc:v ia t, ClI edem generalizat dllr. Obezitatea este
l'.1facreri zatii prin dcpuneri ge nera li za te de grsime n esutul co njun ctiv
;uIJCut all:lt, inrcrmusc ular, peri v isce ra l etc. De cele mai multe ori grsimea D. EXM)'lENUL EXTERN PE REGIUNI
'" .1':lImu l eaL~ n srr:ltul slIh clIr:t na t din regiunea abdominal , ceaf, regiu -
1. EXAMENUL TEGUlIIEN1ELOR CALOTEI CRANIENE
nc.l fe > ier , co:t pse. Cacxi'l se ca ra c terizeaz prin dispariia grsimilor
din e s lltlll co njunctiv sllhcllt.lnJt, n SO it de atrofia musclllaturii, distrofii (Pentru le ziuni, vezi p. 2 11) .
lh~).l se crc.
La copiii mici, tipul conSlit ui o nal se deosebete de cel al adultilor. 2. EXAMENUL OASELOR CALOTEI CRANIENE
Fiplll "lIlrolic repr ez inr co pilul normal dezvoltat. Starea de eutrofie se
(Pentru leziuni, vezi p. 2 14).
c.frac t t' rizcn prin grell r.Hc ~i talie cores punztoare vrstei, esut sub-
,'utan3l bine reprezent a t, pliul cmanat abdominal n grosime de
3. EXAMENUL MASIVULUI FACIAL
1,) -:2 CI1l. in opozi\i c cu a c eas t srare, datorii unor tulbur ri grave i
cf \)/licc de nlltri~ie, por a p re .l la copi i distro/ii de diferite grade. Se examineaz nrii masivul facial n totalitatea sa I apul fieorc
Ri if ro fi" cle graelul 1, cu reducerea esutului gras al abdomenului dintre elementele sale (ureche, ochi, nas, hu ze, dini),
~i a pliuilli curanat abdominal la 1 CI1l. Greutatea copilului scade cu (Pentru le zi uni, vezi p. 218).
ap rox imativ 20 0 / 0 fal ele normal.
Distro/ia de gradul II, cu reducerea esutului gras la nivelul toracelui, 4. EXAMENUL GITULUI
mcmbrelor i al pliului curan a t abdomi nal sub 1 cm. Greutatea copilului Se va face examenul exte rn al tcgu \l1 cnrdor, limfog.lIl glilll\ikll rc, \'1 -
sc.lde (u aprox ima tiv 40"/,), iar talia este mai mic cu 2-3 cm fa de
ca ii, tiroidei, traheei etc.
normal.
(Pentru lefi ulli, vezI p. 226).
Distrojia de gradul III Sa I/ dtrepsia este caracterizat prin. diSpariia
tota l a es utului gras subcutanat i a bulei Bichat, tegumentele s nt S. EXAMENUL TORACELUI
n cre\itc, copilul cptind un facie s .. de btrn". Greutatea scade Cll
5 -6CI"/o, iar tali a r mn e n urm cu 5-6 cm. (Pentru lezi uni , vez.i p. 228).

38 :i \J
,
I
6. EXAMENUL SINILOR
(Pentru leziuni, vezi p. 230).

7. EXAMENUL ABDOMENULUI
(Pentru leziuni, vezi p. 236).

8. EXAMENUL BAZIN ULUI OSOS


(Pentru leziuni, vezi p. 239).

9. EXAMENUL ORGANELOR GENITALE EXTERNE 7


Vor fi examinate la brbat: penisul i burselr (pentru leziuni, vezi
p. 239), iar la femeie: penilul, labiile mari i mici, spatiul interlabial i TEHNICA NECROPSIEI ORGANELOR
apara tul erectil (pentru Ie ziuni, vezi p . 243). CAVITII CRANIENE
10. EXAMENUL MEMBRELOR SUPERIOARE
1. SECIONAREA I DECOLAREA PIELII CAPULUI
.
(Pentru leziuni, vezi p. 246).

Il. EXAMENUL MEMBRELOR INFERIOARE Medicul care efectueaz necropsia se aaz la extremitatea cefalic
a cadavrului situat n decubit dorsal. Suportul de lemn se pune sub
(Pentru leziuni, vezi p. 249). ceafa cadavrului. La cadavrul de sex feminin prul regiunii anterioare
a craniului se d peste fata cadavrului, pentru a uura incizia tegumen-
12. EXAMENUL COLOANEI VERTEBRALE telor calotei. Cu bisturiul se face o incizie semicirculara a tegumentelor
(Pentru leziuni, vezi p. 253). calotei craniene, de-a lungul unei linii care pornete de la baza apofizei
mastoide drepte, trece prin vertex i ajunge la baza apofizei mas toide
stngi (fig. 12). Incizia trebuie s ptrund pn la os, interesnd pielea
13. EXAMENUL REGIUNII SACRO-FESIERE
i tesutul conjunctiv subcutanat. Se prinde apoi cu mna stng lamboul
(Pentru lezi uni, vezi p. 254). cutanat anterior, la nivelul marginii anterioare a inciziei, i se decoleaza
de pe ca Iota cranian cu ' ajutorul bisturiului (fig. 13) pn la marginile
14. EXAMENUL REGIUNII ANALE superioare ale arcadelor orbitare, rsfrngndu-1 cu mna stng peste fat a
(Pentru leziuni, vezi p. 255). cadavru lui (fig. 14). Lamboul cutanat posterior se decoleaz prin aceeai
tehnic pn sub protuberana occipital extern i se rasfrnge peste
ceaf (fig. 15). Muchii temporali se seeioneaz printr-o incizie antero-
posterioar de-a lungul axului lor mare (fig. 16).

2. FERESTRUIREA I INDEPRTAREA CALOTEI CRANIENE

Ajutorul (autopsierul sau asistentul medical) imobilizeaza c:lpul cad,l,:


vrului, tinindu-l de fat cu amndou minile, iar medicul care e.xecuta
necropsia imobilizeaz bolta cranian, apsnd pe ~ertex cu 3Jut?ful
minii stngi nfurate ntr-o crp. Cu ferstrul arclllt sau lamelar \lI1ut
n mna dreapt se ferestruiete calota pn la dura mater, d~-a lungul

'..... \. . "

fi II " I 4 2
I,

unei lin ii circulare care trece anterior la 1-2 CI1l deasupra arcadelo;
orbi tare, lateral n dreptul vrfu lui urechii i posterior prin protuberan~a
occipital extern (fig. 17). Feres truirea se va face fU aten~ie, pentru a
nu se secion a totodat dura malel' i creierul. Por~iunile de pun~i osoase
incomplet ferestruite se desfac prin lovituri uoare cu ciocanul i dalta, 1
care este inut pUin oblic (fig. 18). Se introduce apoi, n poriunea
anteri oar i median a liniei de fere struire, dalta cu mner transversal
care se rsucete brusc i puternic pe loc, pentru a separa calota cranian
de dura 'matel' (fig. 19). Se introdu ce apoi crligul ciocanului ntre cele
dou buze a le seq iunii osu lui [rontaI i se ndeprteaz calota, printr-o
traqiunc putern ic n jos i napoi (fi g. 20). Dac dura mateI' este aele-
ren t jJlItel:nic clc ca l~t! ea se \'~l scqiona cu [oarf~cfle ?e-a lun.gui I.iniei
de fere strulre a OSU lUI , Iar antenor se va seqlOna IllserIa coasel creieru-
lui de pe apofiza Crista gal/i; ca lota cranian, calota dural i Coasa
creieru lui vor fi astfel scoase n bloc. Se examineaz suprafaa extern
i intern a calotei, grosimea os ului, suturile, fontanelele, an~urile vas-
culare etc. (fig. 21).
La copiii mici, cu sutu ril e neosificate i cu oasele craniene moi,
desch idaea cutiei craniene, dup incizia pielii capului, se face pnn Fig . 13. - Decolarea l.muoului cut.nat antenor al pielii capului.
seqionarea cu foarfecele a membranelor conjun ctive dintre suturile oase-
lor craniu lui. P entru aceasta se ptrunde cu un r*n al foarfecelui n
,

Fig. 12. - Lini a de incizie a pielii capului, ce pornete de la baza apori ze i


Rs frtngerea lamboului emanat anterior al piel;ilcapulul~ pestc ' [all
din dreapta i, trecnd prin \'Cr1CX, ajunge la baza aporizei mastoid e din ,
mastoide Fig . 14.
StInga. . '1e superioare
vrulu; pln la margllll . aIc.ar"de
. ar ar m .\l e.
42 v.' .
\:\

.... _ .. z
I,

I
.,, ',;' ~
I '

,I

Fig . /5 . - Decolarca i rsfrngerca


lamboului cUlanat posterior al pie li i ",pulu i pn
sub prorubcran \a occi pi ra l ex re rn .
r
3... ~"
.... I '""


LI
" U ..LI
c: ""O
.
... ._
o
'';

- "~ .. w
""Wo
~o ~ 8. ~D
..= p..':;., f1.'-
~._".
.- c =,:5
Z""u"
t,I.J:: '""
d
""
"c: li ...." "
LI
.. w
K
.e 'e
t.I N
.;- 1"3 :J~
,~ 1- "
..2'" .
V
....... !:!
... - 4;"0
'"" o. H
p.,,,
._o!!': g rl' .5
" .. a ,.,
Wo
Ja.- p.. ......
41~
(j ~ :! ~
~""d ~ e,~
.\ ~.-e ~. i ~
..

b
" p., ~o
) u ~ c:
u_ 'C:
u..~uo..
~6
I -::i....:1 ra.
v._ ~
I,p.,
...
.. a..
oD
o ~ .
t~
bO:::I ....
'- o o
Lt.. :.::-
Fig. / 6,
Scqionarea rransversa lN a mu chilor temporali .

44
/,

I
I \
,-
"
u

."
~.J:>
~

'" Ei
S'v
u
~

~
..:!
"."
u
.2
u
-"
l
;;" '~" ~
,~
-.:
...
o
'"'" ... <-
u

'""'" u "
" ..
" ..
~
U
o
._
.. u
.;
.~
'" .. a.
c:- "" ...."'"
~"
u ..
~
u ...
~
'" ...
.-..... ." "... .-...K::'u...o
> .~
~
" ::: u

.El ...... "


" ... "a.
~
a._
. ..
...... Ei." .- ,....."'" .
u u
~

.. < - ~
~

... a.
... - '""'"
a. "
'" u
(/)'~

I ,..-'"'" .
"
-
Fig . 21. - Suprafai'\ in[crn a. ;t calotei cr:1l\tcnc.
olul occipi tal; 4 _ HIUJt:\ front o - pari e t ;\ l ~ f ,H ) co ro nat ),;
1 - osul fr o nt"! ; 1 _ o al de p:uietale; .1
SUl ur:l pa rieto- ocCI;:,i t:d \ n u LlI1\b dlJtd ~
i ,
su tura bip ", icl :l I5.; 6

r I

Fig . 22 . _ Deschiderea sinusului venos longitudinal supenor .


, .,;.:.
17
(,

fO IHanela anterioar i se seqioneaz suturile: metopic, fronto-parietaI, nivelul bulbului. Se seqioneaz apoi la dreapta i la stnga, cu vrful unui
biparie tal i occipito-parietaI, apoi se rsfrng oasele nainte (frontalele), . cuit lung, celelalte formaiuni care leag creierul de baza craniului: ,nervii
latera l (parietalele) i napoi (ocoipitalul). (Pentru leziuni vezi p. 214.) .P-
patetic, trigemen, oculomotor extern, facial, intermediarul Wrisberg, auJi-
3. SECIONAREA I INDEPRTAREA PAHIMENINGELUI tiV, glosofaringian, pneumogastric, s~naf, hipoglos i arterele vertebrale
!;ieirea lor din cavitatea cranian. ontinufnd s se sprijine creierul, se
Dup ndeprtarea calotei craniene se examineaz dura mater pe pune n eviden bulbul rahidian i, ptrunzfnd. cu lama cuitului mare
fala ei . extern, dup care se deschide, cu foarfecele cu vrfurile ascu~ite
ct mai jos posibil n canalul rahidian, se seqioneaz transversal bulbul
sau cu bistur~l ~ sonda canelat, sinusul venos longitudinal superior, n
direqia pe[ 8::- tlM"ioar (fig. 22). Se examineaz con~inutul su, care la extremitatea sa inferioar (fig. 29). Cu ajutorul indexului i mediusului
poate fi fotmat din snge lichid, cheag, trombi etc. Se seqioneaz apoi minii drepte, care se introduc ntre cerebel, bulb i planul osos, se
dura mater cu foarfecele cu vrfurile rotunjite, circular, de-a lungul liniei mping uor organele cavitfii craniene care cad pe palma minii stngi
de ferestruire a calotei, ncepndu-se din dreptul fiecrui lob frontat (fig. 30).
unde se face cte o butonier (fig. 23, 24). Pentru examinarea fe~ei sale
In general, datorit consistenei sale moi, seqionarea crei erului n
interne (profunde), dura mater de pe o emisfer cerebral se rsfrnge
pe emisfera de partea opus. Apoi se seCioneaz cu foarfecele partea stare proaspt face imposibil un examen de finee i Utl studiu precis,
anterioar a coasei creierului la locul de inserie, pe apofiza crista galli mai ales topografic. Chiar i rmnerea creierului n aer lib~r pe m.\S:l de
a osu lui etmoid (fig. 25), i cu pensa cu dini se trage d?tra mater napoi diseqie sau tblia de lemn duce la deformri, datorit greutii. prop!i~
i n jos, ndeprtnd-o astfel de pe emisfere (fig. 26). (Pentru Iezi uni, i consistenei salei astfel se produc: apLuizri ale emisferelor, dd,\ ce ran
vezi p. 257.)
ale substanei nervoase etc.
4. EXA MENUL LEPTOMENINGELUI I AL SUPRAFEEI CONVEXE
A EMISFERELOR CEREBRALE IN SITU
(Pentru lezi uni, vezi p . 260.)

5. SCOATEREA ORGANELOR CAVITII CRANIENE


....
Scoatere a creierului este uoar, cu :condhia unor manevre metodice
i ca lme, respectnd ordinea tuturor timpiLor. Se introduc indexul i.
mediusul minii stngi sub polii lobilor front'ali, ridicndu-ii apoi, cu un
cuit mare, se seqioneaz toate forma~iunile care leag partea anterioar
a bazei creierului de etajul anterior al bazei craniului: nervii optici la
intrarea n canalul optic, carotida intern la ieirea din slI1usul cavernos,
nervu l oc UIOl11oto r comllI\ i tip hlpolizar (fig. 27). In continuare, se
-nJld cu mna stng lobul temporI drept i se mpinge uor creierul
ctre partea stng, punndu-se astfel n eviden~ cortul cerebelului din
partea dreapt. Acesta se va seqiona cu vrful cu~itului de-a lungul
in seqici sale de pe apofi zele clinoide posterioare, marginea superioar a
stnci lor temporale i fala lateral a osului occipital (fig. 28). Pentru sec-
ionarea cortu lui cerebelului din stnga se face aceeai manevr, m-
pingndu-se creierul ctre partea dreapt. Dup aceste seCiuni, mna
st~g se plaseaz la polul posterior al creierului pentru a-l sprijini i a
evlta producerea de rupturi la nivelul pedunculilor cerebrali sau la Fig . 23 . - Executarea butol1ierei 111 oura nlolfer la nivelul Illbului f'Olll.lI.

48 .. - Necropsl.1
I
:1

Fig . 24 . - ScqioJlarra circular a durei mater de-a lungul liniei de ferstruire


a calotci crani ene. Fig. 26. - Indeprtarea durei mater de pe emisferele cerebrale .

Fig . 27. - Seclionarea nervilor optici, arterei carotide interne, nerv ilor .ocu ln- moto~!
comuni i tijei hipofizare la ~ivelul bazei eran.iului, p CI:~ r~. sc?at ~rea erClCrulUl . Lobll
Fig. 25. - Seqiona rea inscrlici coase l creierului de pe apofiza crista galli. frontali se IOdep rteaz cu aj utorul 111111\11 StingI .

50 1 51
..,
!
I

l
I
I l
II 1
i
i l

-'
Fig. 28. - Seqionarea inser riei cortului cerebel ului de pe apofizele c1inoi~e pos terioare,
marginea suptrioar a slncilor oaselor tem porale i faa l ateral a osului occipital.
I
Mna 5[ng mpinge uor creierul catre p artea opusa.
1

I
i

J'(\,;(.~J;,;g. JI. - Nc,~'i, i v.ude de I.l b.u.\ (rci~lll l l1i: .


I - nervlIl ",1 . ~Itt1I";; II - Ill.'rvul lIIHh:; III - m rv ul. Ih.:ultl - Il\UllIr (,)IUlIU; ,1' I' ,\lcti..::
lh' ( \u l
V - nCr\' ul l0f.culeu; VI - IH:l"\ul ulul'IIllOIIII 1.'),,\0.'111; \/1 1\":1\'111 Ih. l.d; \111 \H'I\ul.ludili,;
IX - 1I1.'1' \' ul }; U)UrJrlIlCIJ.II; X - - 111.'(\111 )I'ill.ll, \/1
Ih.rvul 11Ih':UIIlUl:, .h llil, \ ' / 1\1:1\\11 m.l'l ll'
hipo~loi;v' l - .Hlcra C,HOlldl '" illl~rn.l; 2 - an!,!r,). nr..:br.\IJ, al\h!lhlJ.rl,; I -- .\ IlUl lIlOluniont.\
Fig. 29 Fig. 30 anterioara; " - arlcra ecrcbt:1b. RHJluCIC; J - Jn~r .l (Ol1lull1":JlHl llon":rlllJr.1; o .\fI":I\ l'ldH.~I.\
pOHcrioarl.; 1 - [runduul bal.llar; 8 - ,).ner,l (~rcbdo:uj )upcrio.lrl; 'J - arter" 'I!rtbd~l,h.l IUljllh:lt,
Fig. 29. Seqion",ca mduvei spinrii ,n cana lul r~hidian. 10 - allera ccrebdua.:\ infcrioar;"i.; II - :\rlcra vcrtd,r"ll. 11 - ;ltt..:r,\ 'pin.lll .1UhHO.tr\

Fig. 30. - Scoaterea creierului dup seqionarea mduvei ~pinrii. Se introduce art

I tOnd i Illediusul minii drepte lltre cerebel, bulb, i planul osos i se degajeJZ orga-

52
nele cavirlii craniene care cad pc pa lma minii stng i c:tre le sus~ine.

53
I,
.
f

,,
..I
Pentru un studiu macro- i mi croscopic 'ct mai corect i pentru
nl turarea oric ror artef ac le, este necesar c'\, nainte de a fi seqionat,
creier:ul s fie bine [ixar. Es te indicat ca imediat dup scoaterea sa din
cavitatea c rani a n , creierul s fi e pus cu baza' n sus ntr-o cldare n
t
i,
a arterei sylviene i a obului insulei, se ndeprteaz uor cu mna stng
vrful loGulul temporO-OCClplta I se seqioneaz cu foarfecele leptome-
ningele care acoper scizura sylvian. (Pentru leziuni vezi p. 263.)

7. INDEPRTAREA IN BLOC A CEREBELULUI. PROTUBERANEI ll)v<MkiL fr-


. I BULBULUI RAHIDIAN '\f U i)-

\ Creieru I este cu lobii front ali s re rosector.


Cu mllla stinga se ridid emisferele cere e u UI 111 poziie aproape v--er:-
tical, iar cu mna dreapt se aaz CUitul mare la nivelul cxtremitii
posterioare a pedunculilor cetebrali care se seqioneaz la locul lor de
unire cu protuberana inelar (fig. 32). Se examineaz blocul de organe.

8. SECIONAREA CEREBELULUI

Dup examenul suprafeei externe a cerebelului se deschide nti


ventriculul al IV-lea cu CUitul mare, printr-o .incizie longitudinal ele-a
lun ' nisu ui su erior i se' examineaz cavitatea ventnculului
il!. 33). Apoi se seqlOneaz fiecare emisfer a cerebelului printr-o
incizie transvers~I care trece prin ..J]larele sant circumferential Vicg::........
D'Azyr (fig. 34) i 'se examineaz suprafeele de seCiune.
',',
9. SECIONAREA PROTUDERANEI JNELARE
l
Dup examenul suprafeei externe, protuberanta se scqioneaz cu
Fig. 32. -:- Indcprtarca ~cr e bclului, p rotuberanlei inelare i bulbului rahidian prin 1 CUitul mare, printr-o serie de seCiuni transversale, perpendiculare pc
s ecionarea pcduneuI.lor cerebrali la nivelul ~xtremitlii lor posterioare.
l axul ei antero-posterior i paralele ntre ele, la distan de 0,5 C111
una de alta (fig. 35). Se examineaz suprafetele de seCiune.
;are se ];se.te o can~it ate d~ 4-5 1 formoi 15-200 / 0 , Creierul plutete
Jn . wlu r a flxat.?af(~ I. nu atinge p~reii sau fl~ldul c~drii, ceea c~ per: 10. SECIONAREA DULDULUI RAHIDIAN
mIte o pel fecta pastr are a fo rm eI sale. In caldarea 1I1 care se fIxeaza
creierul nu se vor pun e i alte orga ne, pentru a nltura orice posibilitate Se examineaz suprafaa extern a bulbului, apoi se fac cu cu \itul
de d~formare. Dup 3 spt mni de fixare, creierul poat,e fi seCionat i mare o serie de seciuni transversale prin bulb, perpendiculare pc axul
examina t. su longitudinal, paralele ntre ele i lai distan de 0,5 cm una de ,tlt.l
Pentru examene histochimice ins, prelevarea de fragmente se va (fig. 35). Apoi se examineaz suprafeele de seqiune.
fa ce din creierul proaspt.
11. SCOATEREA I SECl'ION AREA EPIFIZEI
6. EXAMENUL CREIERULUI
Epifiza este situat n anul dintre cei doi tuberculi cvaelrigemel~i
Se }xamineaz ~mis[el:ele cerebrale pe faa lor' convex, apoiJ;teiertil--- superiori, sub bureletul corpului calos. Creierul fiind aezat p.e: convexl:
se aa~~~~ n vex lt a te_ I se examineaz cu atenie faa inferioar cu tate, se pune n eviden epifiza, ridicndu-se n sus peelunculu c~rc.brah
l urmapulllle sale, nervii i vasele (fig. 31). Pentru punerea n eviden i tuberculii cvadrigemeni inferiori (posteriori) i superiori (antenon) cu
1 ~.

54
i 55

\
~-
I

. ., ,
.-",,~ "
'uc E
::>
'- ~;:.
"
~ '1
, .'
-
0
, 'u
-
~ I
~

""
.;:: c
o..~

.- " ..;
-..iJ-"
::>- >.
N
::> ~< "oS, ,.
E"tl ., 1
." .
.... c:
8t:.~
O"
,~
oS 0..:>
,,-
{\,
"....oS
"u " "....C
.."
O
u.~
~
~
-
" "u
V)

I '"'" Fig. 35. - Seqionarea uansvcrsal5. n pro[Uber.ln~ei incbre I ;\ bulbului r.,l\lJi .\n ~
~

'> ,.
~

"
""bOC, ~ 1

'-.... t."

I Fig. 36. - Scoalerea cpifi1.ei (glanda pinc.llii). Se ridid pcdllll<lIlii ,",,br.lli li !lIb~r
.1 culii cvndrigcmcni cu :tjutorul Ill~di\lsllilli ~I inJcxului de 1.1 mn.l )ln~.'.

57

-- ....,. . ......--. __._-----.."=",,,


.,
aj ul.olld II1 cdiu SLd ui ~ i indc>: ului. d e la II1 na s.tng. E pifi za se Scoale prin
sec\l ~"a rea baze i sa le cu Im tll n ul sa u cu f o<t r fecele (fig. 36). Se exa mi- a) Seciunea pt'cfrontaI , situat la 5 Ctll nain te ~i paralel cu sci-
ncaza .supra fa a eX lcm i se seq ioneaz prihtr-o in ci7.ie transversa l i Zura R olando (fig. 37 aa ' ), pre7.int (fig. 39) la p er iferie mbstal/(a cCII"ic
pCI'J1cllclicul a r pe ax ul ci. (Pell tr u lC7.iulli vezi p . 263 .)
a co rtexului lo bului frolltal care mbrac sub stan a a ib numit cClllml
oval (6).
12. SEC T IONA ltE A Efi IiSFE RE!.O it CER EllRALE
. b) Seciunea pediculo-f ron tal trece p ri II p icioa rele circu lll vu lu\ i i1,11'
i\. li! elo da I'i tres [ronta Ie (fig. 37 bb' ) i prezint (fig. 40) n centru substallta aIb,
'cenlml ov al, iar la periferi e subslana cen"ie a co rtexului cir cllm vo lu\i ci
corpului cal os (7), lobului frofnal (1, 2, 3) , temporal (5) i o rbita r ((,) .
1 .1 sLq ioll a re.1 cre iall llli . uqilu l se
nc n 'll' ,~ 1111 se rup adnilld ele c i.
u d Cli ap, penlru ca \es utul Intr e lobul front a l i circumvoluia lo bului tempo ra l se gse~te SciUtr.l
Sylv ills cu lobul in sulei (tobul R eil) (4) . n ' mijl oc, ntre cele dou u ni ,-
[ere se gsete corpul calos (12), band transversa l aIb, sub ca re se
1;
Q C
. R .d
. /::; ~/ .e
.. ;: .'
:' .-
/;' :'j ;..,
"
C( :."
.

,;.. . ~'!f
.)
~ ) ,'
IJ 6 ./ lI ;:.
:
'"
,
,

. ~' ,
)
. ' .' /'
pe
.'

' 7'','
: ,,' O,
'~['(!&fA ':J~ : _:--, : L .:
S t''---: . : F :~ :
c"
:: ' , .' , ~.
:S--!-
.
:
,, ': 7.1 ':
'\:
, 0.1
O"

,{), , '~ ,
~~' d' e' r

Fig . .17. - Sliprafa ta C"em a em isfe rei stingi Cll in d icarca liniilo r d e incizie ale
sec riuni lor l' iLres:
-'~c:'u~' " ''',onlal;; "'1 ;~'"
~"''''I'. ' " -. "'1 ' un, o<c;pi,aI .
"a' - J,f, ' . - ,,'d;,ulo. l,o" " I;; ce ' _ " 'I;unc h o ,, " ; dd' _ "'I ;un.
n
",d"u lo' I'''''IaI.I ; If' - " '1i un, R _ se izura Robndo '
,
Cu - ."" ",,"" .S"':'Ul;
CXhr n,I' " I"! " 1-:-3 _ "",,,,. . " o,i'"",.I;
1 .; b - 'romu," . " . .",nden;;
Pc _ se izu.. p"pe ndi:
. J~ .p rll na , ;'\ I n u:'! I :t tr CI :l Clrc u l11 vo lu p c (rolH<l. I; Fa _ circ um voluli a
P"'~'.:: .""~o",,.,; . ', ',
m,,,o,,,,~;
P.1fICI"I J i ~
la. - c." "" ... yo lu,i. f,on",I . P' _ circ umvol" ,i. p.,i".13 . uped -
oar,;, /', -" C "
Irrnpon h" (li ()~ ( " .. urm"o lu p " nfniuadi; "'1, ]"t,
1 " _ p r ima :\ dau"
' . Irci .:!. circu n, v 01u \'l e
, . I "' t OU:I ~ I " trei" l' ircullH." olli ti c occi .'nir:d ;{ ., " _ ,.. n\ul C,on,-I
"
st.rpe rlor"
' "/.
, ' , 1 I- prllll,l, oi

' - >-I1I 1t.r III (' flur ; ,p - ' :J/l lul ill lc rl)uic, ' I' o' ""\ I '. I .
or 1 "',"
f (; fl l:\
.
- ,,,'t u "'''1" ,.1 II ,I", u,; " - ,,"\ul ' ,m po, . 1 , up"io,= " _ ,.n\ul tempolal nC.d or.
" , - .1
U occ'pu a sup crl or;

5: aaz c.rei erul cu baz a n jos, cu lobii frontali spre dreapta i se Fig. 38. - SeCionarea frontal a creierului dup metoda Pitrcs.
exeCUta cu cuptul m are cu dublu ti
seqiuni paralele cu scizura ase
R olando, repernd iniial
scizu fil e Sylvius, scizurile Rolando cele per- i observ prelungirea frontal a celor doi veIltrimli laterali (l.4L, Sep~ rd\1
p en d icu lare ex tern e (fig. 37, 38). ntre ei prin septum l/lcidlm~ (13) , membra!, ~lb cu vO Im ca (avlt.lt~
n centru (vcntriculul septulul) . E x tern velltrtCUlllor se &as~te u ll1 a~~ d e
58 substan cenuie, mos/rialllm, alctuit din dou POrIUI1J: und inte rn

5\1

~---
"1;'" " _ _ _ _ "..
I
1
r
(n,!c/eul caud~t) (1) i una .exter~ (putamen) (16), de.sprti~e ntrve ele
pnntr-o banda alba, capsula mtema (17). In afara neostnatulUl, se gasete
'.? o band de substant aIb, capsula extern (18).
c) Seciunea frontal trece prin circumvolutiile frontale ascendente,
avnd ca reper tuberculii mamilari (seqiunea Charcot) (fig. 37 c, c') i
prezint (fig. 41) la periferie substa!.la cenuif. a circumvolu\iei corpului
calos (Cc) , frontalei interne (F. int.), frontalei ascendente (Fa) a picioru-
lui parietal ei ascendente (Pa), a temporalelor (Ti, T2, T3) a temporo-
occipitalelor (TO), care acoper substana aIb centrul oval. Intre lobul
fr~Jntal i temporal se gsete ' scizura Sylvius (18) cu circumvolutiile
lobului insulei (Iobul Reil) (10). In ~19cul seqiunii se gsete corpul
calos (2), iar. sub el trigonul cerebral ,V~e o parte i de alta cruia se
afl ventricuTii laterali (12). Exten'i 'YF~riculilor laterali se observ
Fig. 39. - Seqiune prefrontal: nuc/eii cal/dai (5) , iar sub ventriculi"ptllrile optice sau talamuslIl (~).
1. 1. J - punlOl.,
;1 d O/ il .f I', circumvolu ~ ie fronta!:ij 4 - circumvoluiilc achitare'
ar lrc.:ia. J - (Ir-
Intre pturile optice i sub trigonul cerebral se gsete ventriclliui al
cumVQ U~II c Cle i luterne a lobului {rontai; 6 _ centru l oval.
III-lea (11). Extern pturilor optice se observ: capSllla inteTll (8),
I

. Fig. 40. - Secliunc pcdiculo-froncaI:


,
globus palidHs (6 b), formatiune triunghiular de culoare cenuie-des
J, 1. J
J.ntenoarl
-
il
pnnu. a doua }i il tr eia circumvolu lie f o t II' -1
c'reumvoJu li ei tempor:lle' 6 . cln .~,
I b 1 "
:- o U Insulei; J -
.
eXtremitatea l' chis, putamenul (6 a), formatiune patrlllater de culoare mai nchis.
\.alos; 8, 9, 10 _ hs.:icuJul pediculo~frO nt;) :~r~~:vo ul~~le .o rb'.(;1~e; ? - circumvolulia corpului I capsula exte1'l1 (9), band' de subslant aIb, alltezidlll (7), band
11 - corpul COl'O" I Il - ,_ " d' P14 c, miJlocIU I IOfenor; 11 - fa scicu l"' orb,,-,
. 1 1 I ...
subire de substan cenuie i capsHla extrem (9'), band de substan
"'PIUn! UCI um'
}(J - pUIJmcJl; 17 _ C:l.I,;ula jn~nii~en/'8f1cu U 3,[(,(31; JJ - nucleul caudat;
. - capsu a extern! ,
aib. Globus palidlls i putamenul constituie mpreun nucleul lenticl/-
Iar, sub care se gsete nucleul amigdalian (16), n afara cruia se afl
coada n'uc/eului caudat (5') i prelllngirea s/enoidal a ventrjclllllilii lateral
(i2'). Sub pturile optice se observ nuc/eii tubercl/lilor mamilari (15) i
jascimllli ascendent Vicq D' Azyr (15'), extern crora se gsete IIUe/eul
( [Iys (19), sub care se observ lows niger (20).
1;1) Seciunea parietal trece prin circumvolu\ia parietal ascendent
(fig, 37 dd') i prezint (fig. 42) la periferie substana cenuie a circum-
voluiei corpului calos (C.c.), parietalei ascendente (1), lobullli temporal
(3, 3', 3") i lobului temporo~occipital (4) , care acoper substana aib
centrul ,oval. ' Intre lobul parietal i temporal se gsete scizura Sylvius
Cll cirwmvoluia lohl/lui insulei (2). In mijlocul seqiunii se observ c()rpul
calos (9) i ventriwlii laterali (10), extern crora ap.u III/cieii C.IIIlI'I(i
(11). Sub ventriculii laterali se observ ptl/rile optice sau td/'/llIIwtl (12),
ntre care este situat ventriwllli al III-lea -( 13). Extern acestor formaiuni
se afl ccl/,sula il/Ierna (14), I/IIe/clIl I<'I/t;m/,,,' redus h\ 11Il sin~l1r )C~
FI~. -/1 . - Scqiunc frontal . Il Illent - pularJIell (15), capml" eHem,] (t 6), ,"ltezidlll (17) i ('IlpSl/l.1
e, - cu rpului c.dos ' F ' prIn t~ en: ulii ,mamilari (seciunea Charcot):
\:irL UIIl\olu(I.1
IrOIl(,11.i a)ccnd~nt.i' p, _ p " . I " Int - , ~lrcumvoJu \l a frontal! intern ' F&l ' , .
extrem (18).
~I ,1 !reiJ eircum\:olu', ,', " n,II.:IOIU,~ c l rcul1l\o l u\I~1 parieu Je asccndente' TI 71' -n ~ Ircum vo u\la
, , pora.l' Ta _ c' J "I
-
' 1 . ~ . - prima a doua e) Seciunea pediculo-parictal trece prin picioarele circumvollliei
.ut~' n'mhJen,j; :1 _ ,'orpuJ ':lha.' J _ , Ir CU,Ol VO U~1I e temp oro-occirita le; J - mare; scizur
\\.'IIU}IC; J -
1. _ ul j,
nudcu l \'luda l ' 1"
1/ ' /
, l t I gO IIU , cerc bral; " -
- eoal.1 nud cu iui caul.hr' 6
pturile optice' 4'
, " ' ' -
,
cOlTInura
parietale superioare i inferioare (fig. 37 ee') i prezint (fig. -U) I~
?" IIJ p J It :H; 7 _
\'X1r\'Ili ,I; 10 -
:lIHCLidul' S
lo(,u l ' imulei' II '
I ' '
- , e." p ~ u a Internl; 9 -
- nu c cu c nucular ' a -
capsub cxrcrn 'f" 9'
pUt3.l11cn'
" periferie substana cel1ll~ie a circunwoluiei corpului calos (C.c.) , Illbullil
/]' _ ~ ,1 ,,' , . ~. - \' ClHtI,,' U ul
0VII~e; :;~ Ullolrb.l sic. ol J a la il vtlllricu luJui bterill' 11
al fll . J . ( "1 ' ,
ca f!1IJ OCI U). 12 -
.. , . - capsu a
vCllenculul lateral' parietal superior i inferior (1, 2), lobului tl!mporal (3, 3',3"), templlro-
u
falc iculul' 3.'lcende~ Vi~lqUnd~A subtaJ/ mic; 14 -
J7 ._ Ih!JicuJ J ercu li mlmih, ri; / J'
u 3nt fi Or 3. gbn dci pinulc; 18 _ sei zy!;6 -
bandclete1;
nucleul 3.migdalian;
'O - / OCllS "'ger,
. zura Sylvlus; 19 -- nucleul Luy, I'
~ lil


fi. Metoda Virchow

Pentru studiul nuc\eilor de la baz, emisferele cerebrale se seqioneaz


dup ~~etod~ Yi~chow, creierul fiind aezat cu fata inferioar n jos i
cu lobI! occlpltah spre cel ce face necropsia. Se deschid nti ventriculii
laterali. Cu po\icele de la mna stng se mpinge n afar marginea

S
J

~ . Fig . 42. - Seqiune parietal:


" - \lIlUr ,~ SV"UH; Cr - rircul1l\'ohq:t cor l ' I .
- J l.l~u'. msul('i; J, .l', J" _ pom" 3' d PUYI ca ~s; ~ - clrc,,!mvoluia parittall{ ascendentI'
!,MO -O' ( 'pua/- J 6 1 _ f . " '. , oua fi , a trcla clrcumvolulc u~mporaI "
y " :"'I(U U P;trll'l;'l cuper o " 1' " ( . .. - , o b u , tem-'
.-, rrp,uJ caJos; 10 - \'clHrieu lii IateTali', /1 I r. ,ull{ oc,u I In ('nOT; 8 - faseiculul ,fenoidaJ'
IflCU ti a III-lea; U _ captu/a nte rn;'i: 11 - n,u,,'u, c~u d,;\t; 11 - pturile oprice; JJ _ ven,'
'd" - nuc <!' u enucu ar' 16 raptula '" 7
1('11 ul; /8 _ capsu/a extrem~' - extern,, ; I - an -

J _ " ;,.,, . .. Fig. 43. - Seqiune pediculo-parietaI:


, . Ce -
$)I\lu1, ClrcuJll\' oluta corp l ' l' .
. uprrJor , ] - clrcumvolu~i:l lobului parelJI infe,io~.ul ca,os, .. 1 - . clrcunt"ol.~tia lobului p:uiet:d
~ - It.bul (emporo-oeclpltal' J _ lobul l' " J,' J. J - clrcumvolu~IIJe lobului tempoul.
)7_ ' . , pC' d"ICU o-paneul
(asccuJul " inferior' 8upccampu (' UI'' , 6, - fascicul u I pe d 'Iculo-partetal
" superior'
, , . d - 9
l - '' COlrlCuJu louerali ,' II - ouc Cli C:tU ;\t. 12
asclCU :1U temporo-s
'" (enoidal '
- corpu " ca os''
.( mlJ
'", onu
. -). P tUrI e optice; JJ - ventricuJul al 1 Ir-Iea'

llcciplta l (4) i
S.1'/~'ills
hil~ocampllllli (5). n.tre lobul parietal i
temporal se afl
SClZIIJ<!
(S,. SlIbsran\a cenuie ac?per _centrul oval (6, 7, 8). n
m'Jlocul seqiunii se observ Fig. 4) . - Deschiderea ventriculilor laterali prin secionarea, pe raa i"tern a emi-
.. srerei cerebrale, a corpului calos la limita dintre aceasta i circumvoluia corpului calos.
corpul calos (9), ventriculii late-
/'al~ (10), !7Ucleul caudat (11), p
tunle optIce (12) i ventriculul al superioar a emisferei stngi, ndeprtnd-o de anul interemisferic pn
Il/-lea (13). Nu se mai observ apare corpul calos. Cu vrful cutitului mare, se face o seqiune longitu-
J nucleul lenticular i antezidul. dinal pe fata intern a emisferei cerebrale stngi, la limita dintre corpul
1
f) Seciunea occipital trece calos i circumvolutia corpului calos, pe o adncime de 1,5-2 cm, pUin
la 1 cm naintea scizurii perpen- oblic de sus n jos i dinuntru n afar; se deschide astfel ventriculul
dicu~af(~ i,~terne (fig. 37 ff') i lateral stng. Prelungiri le lui anterioar (frontal) i posterioar (occipi-
tal) se deschid continund seqiunea spre vrful lobului frontal i spre
preZll1ta (fIg. 44) la periferie sub-
vrful lobului occipital (fig. 45). Aceeai tehnic o ntrebuinm i pentru
stalla cenuie a lobului occipital deschiderea ventriculului lateral drept, creierul fiind ns ndreptat de
Fig.. 44 .~. S '
1 CC\1Une occipital:
,- .. cl(cumvolu~lI le occipiu.le' 2
\'0 u~IIJe (e1ei Interne :1. lobul' -
'
CI,re.um,_
(1, 2), iar n interior centrul oval
(3) .. (Pentru leziunile creierului "r data aceasta cu lobii frontali spre prosector. Se rsfrng apoi n afar
emisferele, astfel nct ventriculii apar larg deschii i se adncete incizia
I!
) UI OCCIPIt:l.
- centrul ovnJ. '
vezI p. 263.) pn la faa inferioar a creierului. Se mai face cte o incizie lung
62 ,
..{.

, 88

.... - - ,- ~ - -. --- . -
-- -
- .
- ~ ..
"

I/ Illl lO-occ ipit.lI Il afara co rpului sLriaL, fr a ptrunde n toat gro-


\1/ll C,1 e/llisferelor. Pentru a pune n eviden\ restul subs tanei cerebrale,
\C /ll,ll fac scqiuni nunLru i n afara primei seqiuni i paralele cu ea.

lJ . SCOATEREA I SECI ONA REA HIPOHZEI

Ilipofiz,1 se gse~LC n aua turceasc, acoperit de conul hipofizei.


Pel/tru ,1 U lIr,1 seu;)L.:rca hipofizei se ndeprteaz, cu dalta i ciocanul, I
~I'(l fi zclc c1in"iclc poslerin.HC. Se face a poi cu bisLuriu l o incizie circular .I
.1 "" ilului hil'<lfii'ci. l'a /e se I idie.\ cu pensa; () daL cu ci se ridic i
hip"fi/.l, c,lrc 'c ".1 L1ccul 'l prudent dc os cu ajutorul bislll riului (fig. 46). I
[lil'ofiza se scqioneaz i cxamineaz. (Pentr u leziuni vezi p, 270.) i' I
.'
I
14, EXAMENUL 13AZEI CRANIULUI il
l'

Se examincaz ntii dura /I1atel' care acoper baza craniului, apOI se


'1
I,1
desrhid cu vrful bisturiului sinusuri le venoase, ncepndu-se de la C011- ,
,

fluell~a lor din regiunea occipital (lorcula H el'opbili) i se Continu cu


sinusurile venoase laterale, sinusuri le pietroase superioare i inferioare,
sinusurile cavemuase, sinusurile coro nare i sinusul occipital transvers.
Dup ce s-au notat eveJ~tualele Ieziuni ale durei mateI' i ale sinusurilor,
ele se ndeprreaz cu ajuturul unei pense cu dini ori al unui bisturiu
cu care se seqioneaz adercn\ele fibroase, ncepnd din etajul anterio r
spre fosele cerebel oase i apoi se exam ineaz oasele de la baza craniului.
(Pell!ru Iezi uni vezi p. 271.)

1 ~, DESCHIDEREA CA ' In Tll.0R OSOASE D~ LA BAZA CRANIULUI

C,,,,it\i l e
accesorii ale craniului se deschid numai atunci cnd este
neceS,lr, Deschiderea se [ace cu dalta i ciocanul. (Pentru Iezi uni vezI
p. 272.)
i
a) Deschidcrea cavitii stlncii temporale (fig. 47) se face pentru l'

cX:ltllin.lrca urechii inleflle i medii. Aces t timp este ubligatoriu la necrop-


siile nou-nascutului i la copil. Se [ace o trepanaie cu direqia oblic
~in~untru n afar ,~i dinainte napoi, nti n poqiunea inferioar ~
le\el antcro-superioare ,~i apoi n poriunea inferioar a fe\ei postero-
superioa re a stncii tcmpuralu lui , Se unesc cele dou linii prin trepanarea
extrel11it~ii interne i externe a stncii . Cu ajutorul unei pense se scoate
POfliunea de stnc trepanat i se pun n eviden cavitile auditiv~,
care se examineaz. .
b) Deschiderea alltrului mastoidian i a celulelor mastoidiene se
face trepannd postero-inferior dinspre cavitatea Ele se pottimpanic.'
131
.5 - Necropsi;a 65
lbchide ~ i din3f.lr, Irepanind cu arenlie i ridicnd tblia osoas a apo-
I izc i mastoide.
c) Deschiderea cavit5filor orbitare se face prin trepanarea poqiunii
orbi llfc :l osului fronlal, care constituie bolta orbitei i canalul opuc.
I'cnrru scoarerea globului oc ul ar cu formalionile nervoase (nervul optic
i oc ul omo ror cOl11un) i vilsclilare, se incizeaz cu un bisturiu fin fundul
de sac oC lIl opalpebral (fiirii ' s se seqioneze pleoapa superioar), se
lu xeaz globul ocu lnr i Se ex rrage ochiul.
d) Dt!schiderc:l sinusurllor frontale se face prin trepanarea pOrtiunII
r~ > pl'c li\'e din osul (ronral.
e) Dl' schidcl'C:J sinusului c{moid31 se face prIn lovituri cu ciocanul
) 1 .bit.l , p.lrald Cli .lpll(i z.1 cri)"{(1 g(l/li.

1) D<:schider<:.1 ,in usldui sfelloidal se face pnn lovituri CII (EiQ,. :anul
8
)1 .I.dr .1 III dr~3pI.I ); 1" slinga e ii turceti.
g) /)<:schidcl~.1 , inllslIllii ma x ilar se face pIln lovituri Cli ciocanul TEHNICA NECROPSIEI ORGAIIEI.OR
II ,l.l iI .1 ill p1.1I1 ClII ,lJuirei , dup indeprrarea globilor oClilari.
CANALULUI RAH IDIAN

1. DESCHIDEREA CANALULUI RAHIDIAN

Cadavrul Se aaz n d ec lIbi,r: I'cnr rai , i,lr sub tur,lce )i . hd"lll~n se


pune cte un suport de lemn. Medi cul care execul necru[l,i,1 S, .1),lz.i
la stnga cad:lVrlllui. Deschiderea canalului rahidian cuprinde dui r.m pi:
3) Secionarca i decobrea tcgumcntdor i a muchilor de pc fap
posterioar a rahisului. Se face cu bisturiul o incizie lon gitudinal:i a
tegumentelor i fe suturilor moi, de-a lungul apofizelor spino,ls,: dc 1,1
protuberanp occipital extern pn a b extremitatea crc~tei ~~(faIC
(fig. 48). Pielea i muchii !>ubiacen li se de~ iac cu bi sturiul dc pc .llhl fi -
zele spinoase i Iamcle verrebrale posrcrio:lr.:, de ambele P)llii .llc Ill ci/i~l,
exercitndu-se concomitent rraqiuni Ialeral e .1SlIpra lambourilor l ur,1Il0-
musculare (fig. 49) . Pentru a u ~ur:1 rere st ruirea Iamelor \~rld'r.Jle s~'
indeprreaz cu rzua de OJse \e~ uturil e m oi cue .lll m ,lI r,\II1,I', n
anlurile venebrJIc. Sero Zitellea sJ nguinolent acumulat n ~.IJI\ ulil.:
vertebrale, datorit mJnevre1or, se ndeprteaz prin rampon;tn: (u un
burete sau cu o bucat de tifon.
b) Sectionarea i nclep5rtare:1 n bloc a bmclor vencbr;tl.: CII '1I'ofi-
zele spinoase i ligamclltcl.: g:llbcllc. ( :u 'ljlJlJ1,ul fl'r~" Ir.lului r.lhil\llllll
s.: ferestruic!>c lamel.: verr cbr:llc b eXllemi!.lle.l Inr e\.lelll~ , dc " 1'.111,'
i de alta a apofizelor spino.1se, n untrul ,lpofizelllr Jrricul.ln' (II~. '>0).
Ferestruire:1 ncepe de 1.1 CXlrelllil,llc.l >llpCI inar .1 C"IO,l11<:i \"L'ltd\r.II,'
i se perfecteaz)l cu ajutorul daltei rahiotOlll prin lovituri cI.nc cu .1I)(,U1\1I
(fig. 51). Se face apoi o fcr('struire hiL1ler.J! el osului Ilcril'it.d, Incc-
1
pndu-se de la m<lrginea seqiunii pcnlru lidic.lI l',l (Jllllei Ci ,1 111 ' IIC , CII

tJ7

'-
t-

}/ ~ . 48. - Ill cizi" lon g itudinal occ /p,ta -sac raI a legumelllc!or ' e s uturil o r sub-
iacente de-a lungul apofizelor spinoase.

Fig. 50 . - fcr :lslrurt!a c:\[rl."mi l :l {ii L'HerUI.: :l bmdor ",cltcbr.11c ~\l lalstr.lul
rahiot om oc o p .Ht~ ~1 tic .\ h .l .\ bl1\ului apofizdur )pin\."\ .\~~.

fig. 49. - Tnuel'rrarea pielii i muchilor subiac.elli de pe apofizele spllloase ' ' J I, -
F'g, P or f ectarea l'IOlel , o,".. str",'" c "" coloanei ,'e rl"bra le cu ,!.tit, rahiolom
, , ,le f"r
lamel e vertebrale postenoare, i cioc.lI1-

68 69
I

5 cm in afara liniei mediane, oblic de sus n jos i dinafar nuntru.


pn la gaura occipital (fig. 52). Cu ajutorul crligului ciocanului pe
ca.re-I introduc:n~ n extremitatea s~perio:r a vca,nalului rahidian, printr-o
mI ca re puternica de smulgere, se 1I1dep~rteaza 111 bloc, sub forma unei
b~nzi , lam ele vertebrale c~ apofizele spin?ase i ligamentele galbene
(f'g. 53); scoaterea bloculUI se poate face I cu pensa de oase. Secre\ia
sanguinolent acumulat dup ndeprtarea arcuri lor vertebrale se nde-
prteaz prin tamponare cu buretele sau o bucat de tifon. Sacul dural
se poate Plll1qiona pentru a recolta lichidul cdalorahidian.

2. EX/,MENUL MENINGELUl RAHIDIAN IN SITU

Pe faa posterioar a durei mater se gsete, uneori, o grsime roia


tic, care o separ de lamele vertebrale. Alteori se gsete o serozitatl!
vscoas care ,-eprezint o modificare postLmortem; acest aspect nu tre-
buie confundat cu o leziune . .

3. SCOATEREA I SECIONAREA MENINGELUL RAHIDIAN


F I!, . 52. - FCr:l struirca bilateral a osului occipital.
I A MDUVEI SPINRll

Se prinde dura mateI' cu o pens cu din\i la nivelul regiunii s:tcr.ltC ,


fr a atinge mduva, se trage ntr-o parte i, mergnd de jos n sm. se
evideniaz ganglionii spinali pe care-i scoatem pe rnd din gurile LI.:
conjugare cu ajutorul bistUliului. Scoaterea lor se face 1ll.1i uor du!,:!
seqionarea cu dalta sau ndeprtarea cu pensa de oase a apofizelor arti-
culare ale vertebrelor i a pqii adiacente a pediculilor vertebrali,
punnd In' eviden orificiile intervertebrale (gurile de cunjugare) cu
ganglionii care se afl n ele. Dup aceea ' se seqioneaz nervii rahidieni ,
n afara ganglionilor (fig. 54). Aceeai tehnic se efectueaza i de parte.\
opus. Manevra va fi delicat, fr traqiuni puternice, fr a torsiuni sau
cllduri ale mduvei. Se prinde apoi din nou cu pellsa cu dinli d"", //IetUr
n poqiunea sacrat i se face o seqiune transversal la nivelul celei
, de-a J-a sau a 4-a vertebr lombar, prin sacul dural i nervii cuzii dc
cal. Trgnd i mergnd de jos n sus, eliberm sacul dural prin seqio-
narea cu bisturiul a legturilor dintre fa\a sa anterioar i ligamentul
vertebral comun posterior (fig. 55). Mduva acoperit de meninge se
scoate i se ntinde pe masa de diseeie cu fa\a posterioar n sus i cu
extremitatea cervical sp're prosector. Cu un foarfece butonat se seqio-
neaz dllra mateT, ncepnd de la extremitatea cervical pn la elttremi-
Fig. 53. - lndeprtarea n bl oc a lamelor vertebrale cu apofi zele spinoase i a tatea cozii de cal sau invers (fig. 56). Se examineaz dura II/dter i
J.gamentelor galbene, printr-o nucare de smulgere cu ajutorul drligului de la ciocan. suprafaa extern a mduvei, dup care se fac, la diverse niveluri ale

70 i\
r
"

Fig. 54. - Seqionarea nerv ilor rah idi eni tn afara ganglionilor spinali .

Fig 56. Scqionarc.\ longinH.lillal:i. a dllrei mater r.lhh.iicllt: .

... -
~

,
, .. ....... l )

SC.?3ecrca rn.duvci s pi ~r~i prin sccrionarea legturilor dintre L:qa .1I1l Cri-
oara a saculu I dura l I lI game ntul vertebral comun posterior. Fig . 57. -- Scqionarc;l tI.lllS"crsll5. :\ 111:,,1\1VI:I spi n:lrii .

72 73

.\
.~ -'.-"""'".;:..... .-.--. ==._-...
' ..:;-= _ _- ........ ~ ------~-~""'
I
11l;'cluVt.'i, scq i,~ni tramvcrsalc (fig, 57).' ,ale ,cror supr~fe\e se examincaz,
(l cn~I_',1 I CZI~"ll veZI P" ~7J) J.:.Sl: 111 al IIldl c at ca secionarea mduvei s
s~ [ :lC:1 ~llIp~ (1 prc:llabda f, x,lrl.: III ]orl11o! J5 - 200/ 0 timp de 2-3 sp-
1.11111111. l.l ~I JI1 l".l%ld r rclefllltll.

i, EXA~ I E~L)L CAN ALULUI RAHIDIAN

I '1)111,,'1
l'
",),ltCl'l',1
' ..
11l : .lll\"' 'l' , ',1 faec exal11Cllll1 a, tCllt I I I '
a cal1a II '"
r ,llIll.ll1, \ <'1" " II ce l CC l,ll e 1"'C llllI ,deic proCI11l1cn\c OSlCO-Glrtilaginoasc,
I r,1<' II11I, 11I\,q ll ,'lC , ; 'c " ,1 I'r" I' i',1 cO l1 sis lcl1\a corpi lor vCrlcbrali cu
,i, fIII I)i~lllrill ilii ele. 9
TEHNICA DESCHIDERII CAVITII
TORACO-ABDOMINALE

1. INCIZIA MEDIANA SUIll\1ENTO-I'UnIAN

Cadavrul este ntins n deeubit dorsal, cu supllrtul de lemll ,l~l'l,1l


sub ollloplai, pentru 'a imprima cutiei toracicc o cUlbur cu con\'CX Il,ItC,1
n sus, iar capul este lsat s atrne n jos. l'\'\cdicul care execul.', 11<:( I"P-
sia se apz i.l dreapta cadavrului i face cu bi<lIl/iul I1l.1rC (l in ci, i.. p_
linia median, de la menton pn la pubis (fig. SS), Plolind 1'l\1hili'lIl 1.1
I stnga, pentru.a evita scqionarea ligamentlliui rotund al fieatulul , In,'i,i,l
il1teresc ,lZ pielca i paniculul adipos pn la lIlu ~l hi , l.vcntu.1kk 1c'l.llllli
I ntilnile pc linia de incizie se ocolesc. Pe ahdlll11l'n, nu se 'IJ',I <~ \'Il 1
puterni c asupra bisturiului, penlru a I1U ptllll1e1e in C<l\'il,lI",1 l'l'll1"
neal i leza organele abdominale (fig, 59),
La sl.:qionare se poate s se scurg un lichid "' in S . in C.l;' ,,~ 1,111
al peretelui, sau s apar o coleqie sanguin, in c,17 ul unui hl'''''''''/11
parietal datorit unei contuzii abdominale.

2, DESCHIDEREA CAVITII AIlOLlWNAf ,E

In dreptul regiunii epigaslrice, sub apendicele xifoiJ. pe lini.l de


incizie submento-pubian, se ridic cu' degetele minii stngi marginea
dreapt a inciziei, pentru a ndeprta peretele abdominal de oq~,lnclc
subiacente (ficat, stomac) i se face o butonier n lungime de 5-6 cm
care intereseaz muchii i peritoneul parietal. Prin butonier se inlroJ\~c
indexul i mediusul minii stngi, n aa fel, nct pulpa degetelor s fie
n contact direct cu peritoneul parietal. lnJeprtll1d acum degetele n
o-{ ,

,
form de V, se ridic n sus peretele abdominal i se seqionc.l1 cu
,
i5

.. ___ _______ ,__


,.~.1 ~i;.~'-=,=-"~-=-~' ' '-""'-=-=
.
="""";Z=~ -~~~

t"1 _ ....... "' _ ..


__ _ _ _ . _ _ ",~
Ild pCIIIlllleul parietal pe traiectul inci ziei cutanate, pn.
1111
abdominal. Cnd n cavI-
" ILI/ 1l1l1)< )1
1., 1'"1,,> (II I;. uu); 'c ,bchi<.le astfel cavitatea himb apoi direcia inciziei, ncepnd de la cartilajul cehII
:~aste i lam ~rfu!)
) S
t Iic >c g.h") lc lid,ill, dup ce am recoltat din el ntr-o eprubet pentru" de-: 11-: cu ntreaga a bisturiului (nu c:..u se ecpo-
< .. II11CI1" de l.,bo r:llOr , se va evacua i msura cu polonicul.
U cartila' ele costale i muchii intercostalj de ~s I~ las '1 dmauntru
.\ III )chii peretelui POt aprea moi, de culoare brun, striari de benzi
/ll.ll p.,lidc, n caz <.le miozit.
?eaza f
m a araU Ia 'd'Istana, de O 5-1 cm nuntrul
. artlculatlel
1 condra-conale
l Acee....
' fU U a trunde in cavitatea toracica I eza organe e.
W

66~, I' stng. secionarea


W

. .....
p unere. ;n evident 3 pncumoperitoneului. In regiune. ce. m.i proeminent (fig. ara taUP pentru partea P(ntru cartilaJelor
., 3bdomcnului, Inainle de deschiderea cavitrii abdominale, se incizeaz i se disec manevra se repe I 1 U mal 1I1IUR
'lgun:.n,.le de hipodcrm, pc diSlanr de 8-10 cm. Buzele inci ziei se ridic cu costale osificate, se ntrebuineaza costo~omu , cu a ta~~i r~~ ,i convex
W

Jou i aa s
d:
i ncovoiat se ptrund~ sub coaste, I ~~::udat de JOI in SUI ,~
pem. se apropie tegumemcle In fel, tnclt determine formarea unei
adincituri rn care se pune .p. In aceSt loc, cu ajutorul bisturiului se face o mic
buronier C.re interese" muchiul i
peritoneul, ceea ce permite a ieirea treptat deasupra coastelor. SeCIUnea pornete '- '. "1.
al patoloDiel
peritoneal.
:~:ci:: ,:~:'i:::i:..~'~ 'idi,,!~ pl~''''.?ut' ~::! :::. "d'..':i
W

bulelor de g.z din c.vit.tea In vederea unei analize chimice, gazele POt . fU' U (f 67) Un examen mal amanun,.
ii C.pta re Inrr-o epruber, mai
buronicrei. larg plin
cu ap i aezat
cu gura in jos deasupra
narea coastelor pe hma axdara antenoara. pnn .. u 1 e
I MUCHILOR
marginea ~n.ferio~~ a. plastronlll~i .sterno-c~;:~~\'les':n~idde ~: s~pr:faa
J . DECOLAREA TEGUMENTELOR
DE PE CUTIA TORACICA I GIT
Se rsfdnge peretele abdominal, care se prinde cu mna stng de seCioneaza mserule dl~f~ag~u~ui aI t~~~l)f\ul stemal tinnd bisturiul 111
marginea dre.lpt5 .1 in ciziei, deasupra ombilicului, policele fiind n Con- posterioar a plastronu UI, pl!1a u m I i pentr~ a nu se deschide
tact cu peritoneul p.1fietal, iar fara palmar a celor patru degete n contact intim cu fata postenoara a ste!nu u '.. a roa e verticalv. .e
':Olltact Cll pielea. C u bisturiul se seqioneaz peritoneul parietal i sacul pericardic. (fig. 68) .. P!astronul: ma~OZ:~lebisfuriuf tesururil ma
mllchii abdominali paralel i imediat deasupra rebordului costal drept rsucete de maI multe on ~I s~ seqlouneeI'berare i ndeprtare, pl era--
(fig. 61). Continund s se rsfrng pielea cu muchii subiacenri, se pe fata posterioar a manubnulUl. D~pa u lut" J
anomaliile arterelor
,eq ionen cu bisturiul, {inut aproape orizontal, toate resuturile moi de nul se examineaz pe fat~ postenlo. ara, ca(AU l~ancer de stn).
pe fala anteriOilfii a hemiroracelui drept, mergnd de jos n sus pn la mamare interne i grupele hmlogang Iona re 111
gt i denudnd coastele i cartilajele costale (fig. 62). La nivelul gtului
se decaleaz numai tegumentele cu muchiul pielos al gtului, lsnd pe
loc ceilalri muchi (fig. 63). Decolarea se oprete la nivelul ramurii ori-
ZOntale a mandibulei i apofizei mastoide a osului temporal din dreapta.
Aceeai tehnic se repet i pentru hemitoracele stng.
Punerea n evidenl
a pneumoloraxului. Dupa decolarea tegumentclor de pe
toracic I\\uchii
fr oblinut ap i punqioneaz
<ur;a se disoci.\d illlerCOstali dintr-un spariu intercostal, pe o lungime
n
a scqio , plcurl. In adincitura
observ
de 1 COl, se pune se
pleura:. In caz de PIlCUI\\OlOrax, se
fl'coha apariria unor bule de gaz, care se por

SECIONAREA I
I 4.
a) Se seqioneaz
nlllchilor sterno-rleido-maswidieni (fig. 64).
b) Se dezarticlileaz
INDEPARTAREA PLASTRONULUI STERNO-CONDRAL
n primul rnd inserriile c1aviculare

c1aviculele seqionnd ligamentele articulatiei


Iterno-cJaviculare stngi i drepte prin urmtoarea manevr: cu mna
i stern ale ale

51ing se mobilizeaz IImml stng pentru punerea n evident a articu-


lolliei sterno-cJaviculare stngi, n care se ptrunde cu bisturiul mare i
se face o incizie n semicerc, nconjurnd extremitatea sternal a c1aviculei
(1)i ig.evitnJ
65). n acela~i
timp inreparea vaselor mari de la baza gtului

'i
Fig. 18. - .. tegumelltclor pc linia median
Inclz,,\ lubm.

...--;:=-.::-.:::..=-:::;---'-. -_._---
- --- . ~ -
"
I

rig. 6/. - S, C\ion"e~ peritoneului parietal i muc hil or ~bJ"mil1. li p:\fJ.1~1 ~i imcJ,.1
I 'g. .. .} - In .... i:lI\ tt~lIln('nh' ILlr I'l' lini .\ 111 .... , ', ,. " '.' SU l)1llC' llt O-P U b'lan1'i; deasupr:t rchordului costat drept ~ se observ po~iia miinii stingi (:irI: ra 'ihillgc n
\. . l ... se observ!l poziia .f.. Icsuturile moi.
bi\tlIriuJui ~i I1Iilli ior l.l ntvelul abdomenului.

~~

f :S":q
'l ..... -o-

.-
~'. .,. " -.
"
,
.\
......,,
I l' J .'
I
, -'
i~-
,.-_. -
.,.
..
I

-
FI . 60. - Executare. bu' . . b I .
fiind "dep~1 ~atc n iorm~o~r'ccr~ a 1 olll;nal~ sub apen,diccle xifoid, indexul i mediusul
Fig. 6:; . - Decolarea trgumcntelor ,i muchilor
de pe fala rlteriorlrl a hemitoracelui
drept; se observ pozi\ia miinii stingi.
, CII pu pa cgetclor In contact cu peritoneul p3rietaL
i9
78

. . __ _+ - - - " "" c I ~= ---,- _. - - .-


,I
1. I

"II
l'
I

l'
Fig. 63. - Decolarea tegumentelor I a muchiului pielos al gttului din partea dreapt.
I
Fig. 65 . - Seqionarea ligamentelor articulai e i stcrno-c1aviculare drepte cu apsarea
./, i mobilizarea umrului drept pentru punerea n cviden~ a articulatici .

I
I"
I

,II
I
., .

. ;
.
::,..~
~iI ~,;. "~
I ~~~ \i~:)\
Fig. 64. - Seqionarea inse qiilor c1aviculare i stern ale Fig . 66. Secionarea, cu cuitul, a cartilaje lor costale i -muchilor intercostali la o
ale muchi ului sterno-cleido- distan de 0,5-1 cm, tnuntrul articulatiei condro-costale, de-a lungul unei linii care
maSlO idian din dreapta.
merge de sus n jos i dinuntru n afar .
80 o? .1,
" - Nee[opsia 8\
I
,
I
\
I

10
TEHNICA NECROPSIEI ORGANELOR CA-
VITTII

BUCALE, GiTULUI SI TORACELUI

1. SECIONAREA GLANDELOR ~IAMARE


I I~. 6". - Sc:qio l1a re.\ cosIo tomul .1 Cl rrilajel o r costllc n cazul osific5rii lor, de-a.
nl
IUlI glJI 1Illl"j linii ce magc de jos n sus i din :lfar nun tru. Dupa ce tegumenrele i mu ch ii de pe cutia toracic ali fost decola i
i r sf r lni, se fac o se ri e de incizii prin glandele l11amare, pe faa intern
a lamb ouri loL Se eX'am ineaza glandele l11al11are, precizndu-se mrimea
lor, culoarea, consist ena etc. (Pent ru leziuni vezi p. 230.)

2. EXAMENUL ORGANELOR GITULUI IN SITU

Dupa ce cavitatea toracic a fost deschisa , se disec i se examineaza


cu atenie organele gtului in situ, i anume: li mfoganglionii submaxilari
i cervicali, glandele submaxilare , tiroida i paratiroidele, trunchiul ;\rtcrei
ca rotide, venele jugulare etc.
Se va delermina aspcc[U1 lor normal sau l! vrn[ualele le zi mJ; : .mrvriwwl ,ule-
re/ar gw/l/i care apare ca o mas gl obuloas dependenti de arter i aderen!> de
e!;u turile v..::cine i allcvT;smele el rtero-velloase; (IlmO clrea corp" sculuilli rel roc.n o t ,Jiun
tOtdeauna unilatera l , de aspect spongios, de mrimea unui ou de porumbel , enuclea-
bil' . Se va face examenu l histOpatOlogic.

3. EXAMENUL CAVlTILOR I SEROASELOR PLEURALE

v '~
D upa ce s-a acoperit cu pleIea ca davru 1UI ext remitatea a
.
seClOnata
v

ca rtilajclor costale din stnga (pentru a fe ri mnuile i mna de even-


tu alele rupturi sau zgrieturi), se introd uce mna dreapt n cavitatea
pleural stnga, cu faa palmara spre plmn i faa dors,11 spn: pacrde
Fig. 68. - Ridiearea pla stron ului sterno-condra l i scc\ionarea inser\ii lor diaf ragmulu,
i lesururilor moi Je pc f~ll:t SJ. posterioar. ro racic, i se scoate plmnul n arad! (fig. 69). In cazu l existenei unor

83
,

_ _ _ __ ___ r __ _ __ _ ____ _

- . __ - .0_.. ... _
r
aeiel c nc pleurale laxe, acestea vor fi decolate cu degetele; n ' cazul poate ~eplasa!), starea limfoganglionilor. hilari, se va examina sumar
lIno r aderene fibroas e, simfizelor puternice, pleura parietal va fi sec- parenchlmul pulmonar, stabilindu-se eventualele modificri ale numru
I o nat cu bisturiul, cutnd un plan de clivaj n contact cu osul, pentru-ro lui, mrimii. i fonnei lobilor pulmonari, culorii lor, consistenei lor etc.
a putea extra ge plmlnul cu pleura parietal. Aceeai tehnic se ntre- (Pentru lezlUni vezi p. 311.) In cazul unei suspiciuni de tromboz sau
embol pulm0!l~r: nainte de a se examina prin palpare plmnul, pentru
a nu se mobIliza trombul sau embolul, se vor deschide ramllri/e extra-
i intrapllmonare ale arterelor i venelor pulmonare. Ele se seqiol~eaz
cu foarf~cele mic, cu vrful asc~it. pentru ramurile arterei pulmonare,
s~ desclll~e, SU foarfe~e1e trunchIUl I cele. dou ramuri extrapulmonare
I se continua cu secionarea ramurilor intrapulmonare. Pentru ramurile
venelor "ptilmonare se ptrunde cu foarfecele n trunchiurile venelor
pulm~nare i se continua cu seCionarea ramurilor intrapulmon.ue. Pa-
ren clll I11U 1 pulmonar este seqionat o da.t cu seqionarea vaselor pe
masur ce se ptrunde III grosimea plminului. Examenul parellchi~ului
pulmonar .poate fi completat prin seqiuni perpendiculare pe axde vas-
culare.
5. EXAMENUL MEDIASTINULUI ANTERIOR

Se va ' determina, 'prin inspeCie i palpre: '-conii~utul su: esutul


conjunctivo-adipos, 'Iim foganglionii, timusul, pericardul, inima i vasele
n~ari, nervii i eventualele leziulli pe care Ic pot prezenta (cap. 20). Vor
fI cutate eventualele anomalii, variante sau leziuni ale marilor trunchiuri
vasculare (ven ca va superioar sting, anevrism sifilitic sau disecant al
Fig. 69. _ Examenul cavidilii pleurale drepte cu scoaterea plmnului n afar; se por!uni.i asc~ndente a crosei aortice etc.), se va seqiona esutul adipos
observ poziia minilor. medlastmal pentru a cuta eventualele urme timice sau localizri endo-
toracice tiroidiene, invazii tumorale limfoganglionare etc.
buineaz i pentr~ cavitatea pleural drapt. Se va cerceta: aspectul
cavitii i seroasel, even'tualele coleCii patologice, culoarea, consistena,
\ 6. DESCHIDEREA CAVITAII PER1CARDlCE
aderenele, caracterul i ntinderea acestora eto. (pentru leziuni vezi
p. 280.) Se face o butonier n pericard, pe linia median, la unire \ ,dor
Punerea n eviden' a unei fisuri pleuro-pulmonare. Plmnul fiind lsat pe loc, se 2/3 superioare cu 1/3 inferioar i apoi cu foarfecele se fac trei ~ec
umple cavitatea pleural r.spectiv cu ap. Printr-o canul fixat la extremitatea \iuni: o seqiune n sus spre vasele mari, a doua seqiune n jos ~i pUlin
supcrioarl a laringelui se insufl aer cu ajutorul unei pere de cauciuc. Prin locul de la dreapta spre diaf ragm i a treia seqiune n jos i spre '\lnga, pn la
perforare a plmnului i pleurei vor aprea bule de gaz.
vrful inimii (fig. 70). In lotalitatea ei, sec iunea are fonll:t unui Y rs
4. EXAMENUL PLMINULUI IN SITU tur t cu deschidere.l n '05. SI! rsf rJnl\c III '1 .ua peUl'an u, ,\p\lI se
ridic illlma I SI! I!xamincaz cavitatea peric.udir (fig. 1). tn
Se va examina n primul rnd raportul dintre plmn I cavitatea mod normal, cavitatea pericanlic este liber, i.u in ea se I\~esc m.I . i-
toracica. La deschiderea cavitii toracice, plmnlll nonnal ocup circa mllm 10-20 mi lichid serocitrin, transparent, cu re.\qi.l Rivall.I nega-
1/3 din cavitatea hemitoracelui respectiv datorit presiunii atmosferice. tiva. Se va cerceta: aspectul cavit\ii i sero.uelor pericardice, eventualele
Se va cerceta apoi hilul pulmonar, examinnd raportul dintre vase i coleq ii patologice lichide (sernritrinc, p\I\'ulentc. hCl\lor.lt:irc), .Il\Clcnlc
brnnhii , eventualii trombi sau dopuri mucoase (palparea prea intensa i

84
I (laxe sau fibroasc) crc. (Pcntru ICi'iuni vai p. 2114.)

8
Punerea in evidenli a pn,umopericardului. In acest caz, deschiderea pericardului
se face sub ap. Cu ajutorul unor pense le ridic sacul pericardic tntr-o zoDI oare-
care, pentru a realiza o adncitur care se umple cu ap. In aceast zon, cu ajutorul
unui foarfece sau bisturiu, 5e punCioneaz pericardul fi le observ apari,ia unor
bule de gaz, care pot fi captate ca i in cazul pneumoperitoneului (p. 76).
Punerea n evidenl a embolie; gazOUe la ninlul inimii drepte. Cind se pre-
supune o embolie gazoas, necropsia se ncepe cu deschiderea cavitlii toraciee, iar
incizia tegumentelor pornete de la nivelul manubriului sternal, fir s se seeioncze
te~umentele gtului. Plastronul sterno-condral va fi ndeprtat de la nivelul manubriu-
lUI, care se las pe loc impreun cu cartilajelc primelor coaste fi articulaiile sterno-
c1aviculare. Se face apoi o incizie mic a sacului pericardic, in dreptul ventriculului
drept. Cu dou pense se ridic buzele inci ziei i se umple cu api cavitatea pericar-
dic. Cu foarfecele sau bisturiul se punqioneaz sub ap zona cea mai proeminent
a ventriculului drept. In cazul existenlei unei embolii gazoase, apar bule de gaz,
care pot fi captate ca i in cazul pneumoperitoneului (p. 76).

7. EXAMENUL INIMII IN SITU

Dup deschiderea cavitii pericardice se examineaz inima ;/1 sitll


(fig. 72); se cerceteaz forma i mrimea ei, cantitatea de grsime sub .

...
-o
u
.;:
u
p..

"-
.-
--o""
..
.-.
u
u

..
p..

,1 ..
u

c
.--
o
u
"
<Il

'""-
.o
I ~ . ... i.;: I
I.-! Fig. 71. - Examenul felei anterioare a inimii in ,itN.

- ------ --- - -- - -
._ ..
\

l 'c li c ardic, artc rel c COfl' n:lI C, ntindcrca vc ntri culului stng i drept pe (fig. 74). Prin aceast manevr, lueta, all1igdalele i stlpii "I\llui pal a-
1.1 \,) an t c ri oa r a inimi i, ~ illl a \i a i dircqia a n\u!ui interventricular tin rmn legai de peretele postero-lateral al faringelui. Se introdu ce
,lI HCI ior, tonusu l mu scu lar, Ilrc zc ll\ a echiillozelor, a un ei infiltraii hem o- apoi indexul . minii stngi n cavitatea farin gelui, se tra ge limba i
Il~ i cc sau ,1 unci rupluri a ullui infarct recc llt, cicat ri cc fibr oase a unui faringele in jos i se face o seqiune transve rsa l prin pori un ca supeI i-
infa rct vechi ctc. (Pcntru Icziulli vcz i p. 325.) oar a peretelui su posterior. Faringele se di sec apoi de pe C(It pIli ilc
vertcbrale cervicale, secionnd n acelai timp ct mai sm, pe pnilc
Dc.c;c hidcn:rt jnimij in IiI" se {a ce n ca z de suspiciune dc: cl11bolii ale injmii
d"' prc, (' J1lholii J.t nivelul :lrlCr.l j pullll o n:uc, tro lllu ozc :dc inimii i vaselor mari etc.
laterale ale .gtului, arterele carotide interr;'e i externe, "eHele jll gularc
111 cazu l mo rtii c; ub itc. se l l'l' 0I11.1nd ,1 desc hid erea tII p ri mul rlld a art erci pulm o na re i ner vii pneuillogastrici n ambele pqi . Con tinund s se trag in j')\
~I l'x:lInil1 :lrl':l cnll till'JIUlui ri. 1lH.: i7i.\ ' 0;\ po rni dc pc fa~a a nt erioa r a vcntricululul i nainte urganele gtului, crora li se imprim llli ~c ri ~p rc dre.1pta ~ i
dll'l'r. n rl'g iull";l nlllu lui ;lIleri .d , ~i "l' \':l p n' lulI p, i pc p c..' n."l clc :"I nt e rior :l I :Hl c rc spre stin ga, de se decu leaz cu ajuto rul bistllriuloJi mare dc rc ra\ 1 ant (-
l' dnlllJl :lIc .
rioar a co rpilor vertebrali cervicali. La nivelul clavieulelor sc scqioncJ/
dinuntru n afar pachetul vasculo-nervos (fig. 75). Inainte dc a ~e
S. EX ''.111ENUL 1I 1ED IA STI NULUI POSTERIOR
scoa te organele gtului se extrage plamnul stn g i, respccti ,', ce l drept
Se examincaz mcdi:l l till,,1 PllSIC I ior pentru a pune n eviden ill siw din cavitatea toracic i se seqioneaza pleu ra mediastin a l Stltl g,i. ~ i
Ct'l'IlIII.llclc la i,,"i pc C.1I'C le i'ut prczc nta org.1ncle s:lle: poriun ea tora- dreapta pu\in n afara reflectarii acesteia pe coloana vertebral (fig . /1, ).
c 'c ~ ,1 cSl,i'agu lui i a tr,lhcci, brnllhii le, ncrvii pncuill ogas trici, poqiun ea Se prind acum organele gitului cu mn a s tn g, se trag putcrni c inainte
ollzo ntJI .1 crosci aon icc. aona t o ra c i c, ca nalul limfati c toraci c, vena i n jos (ajutndu-ne, dac este nevoie, i de bisturiu) i se e li he l caL
I t ~ li, .1L)'gOS. lilllfogang li on ii Illcd iastinu lui posteri or (traheo-bronici i aortico- o rga nele mediastinului posterior i plmnii de pe poriunea tor ,lcid ,\
jII 1: c ,o fagic lli ). lall\u l ~ impati c I.ltcrove rtehral, es utul co njull ctivo -adipos colo a nei ve rtebrale (fig. 77).
.I' ", c di.l ~ linului . Cnd se ajungc la nivclul di .lf ragllllllui, ~c lr a~c puterlli c n <11< I ~
III!
, , l' I
1
Pelltru exa m enul canalul ui limratic toracic, acesta va fi di secat cu
a'c n\ie n partca drcapt, plIl1nu l drcpt fiind scos din cavitatc i tras
or ga nele ~ tului i se schimb hi sturiul mare, \1 cu\itul 111a lC. ' . 1I ~ ,~
\inc de mlll cr ..,nl mar ginca g roa s ~ a lamci all tcrior. Sc a ~;17,\ cu\ilu l SI"
,." rc \ t ;Il)~a . , Sc ill c i 7.c~ pl cur ,l I ll c di:l s tinal ntrc ao n i vena azygos ba?a pl ~ mnil o r i sc apleac org.lIlclc ca\' it ~ \ii "lIt'.lk. gitul ui , i 1"11' "
i,,Iii1"i:
I ,
~I sc p"nc In cv tdcn\a cat lallll , ca rc ap are ca un cord on albicios dc-a
lt'llgu l jloniunii in fcri oarc to rac ice a co loa nei vertebrale.
lui nd r t, peste eu\it, cruia i se implinI :! l' 11Ii~LlI C J c /1'1 ,1\11:, 1,,'111 111
a ajun gc cu marginea ascu\it a lamei anterilll, i se seC\ innc,17: .tn,a l'" i
:' il1' 1:' naintc aorta, vena ca v inferioar i esofagul (Ii~. 78); n tllllpui ,1lC<IC i
I

.i l' ,01
l'
9. SCOATEREA IN II! OC A ORGANELOR CAVlT II BUCALE manc vre nu trebuie s fie leza te inima i ficatul. Eventual. <e Ia r e "
G iTULU I I TORA GELUI ' li gatur n poriunea inferioar il esofagului , PCtlllU a evit ,l l' ~t""I\ IC I ,.l
co ntinutului gastric n toracc. in cazul un o r .ltleten\c PUtt' l ni ,' 111 11C
I
I ,
S~. p:t~ unde cu \' r[~t1 hi~llIrjului ma re' n cavitatea bucal, pe [a\a pl eura vi sce ral i cea parietal, va fi d eco lat tn prc.1labil pleUI.1 ~ '.ll ','-
r"' ICrJ~).1ra a n~ e n l onu l ~lt, prin plan ~c ul bllcal (f~g. lJ); se ndreapt apoi t.1I . Pentru aceasta, cu ajutorul unei p cnsc si ,11 unei so ndc ( ln \: l\t (, <c'
\I !i I 1.1111a ~I s lllnului sp rc S tl~l g.l 1;, Ill crgtncl [lC fa a Inte rn a ramului orizon- des prinde pleura parietal la ninlul coastelor rezecatc i ~I,,,i. (II dc'.
'1 l;1 stl.nf; al Illandlblllcl. dc 1.1 Ill cnton la gonion, se sCCioncaz:l toate tcle, se pa trunde Intre ea i planul osteo-mu sclilar i se dc(o kl , t }" I,t
II
" flC I \ltlC IlHtsc~darc . dc pc .1lJ ,liItlibuI . Aceea i manevr se repet i pcntru la coloana vertebral, unde se face o incizie vcrtical cu bisllliiul. I' ~ ntlu
:L p.l rtea. dreapta. Prin sec \lutl ea fcut, se introduce indexul minii stngi a fi examinate i seqionate, organele scoase n bloc se aaz pe l\ls~I\J.
1: ~tl cav It~te~ bucal " se apas. lil~lba pe faa ei superioara i se mpinge n de diseqie sau tblia de lemn i se orienteaz cu axul lor mare sagll'll
,I JOS, se.ClOllln? U-Se 111 a.celal timp de pe mandibul, pe linia median, faa de prosector, cu faa lor anterioar n sus, cu limba spre proseclo r
llluchlU l gemo-glos. Pnn acea s t manevr se scoate limba din cavitatea i baza plmnilor n partea opus.
, , b uca l , se prinde ntre policelc i indexul minii stngi i se trage n jos. Blocul de organe buco-cervico-toracic este constituit din : ~L\t1.~
Pentru a u u~a seq iun ca urm toare, ajutorul flecteaz puternic napoi dcle submaxilare, sublinguale i o parte din parotid, limfo.ganghut111
c~pu l cadavruluJ. La ~iv~lul bolii vpalatin.e, I~ limita dintre poniunea submaxilari, cervicali, palatul membranos cu lueta, far1t1J:c e cu
;1 l1lusc ul omembranoasa I cea osoasa, cu bIsturIul mare se face o incizie amigdalele, limba, tiroida, paratiroidele, timusul, esofagul, btltlgrle,
111 form dc \1 , cu v rful ;I~ sus i ramurile n jos i n afar spre gonion traheea, plmnii, inima. Inainte de seqionare, ~e inspcctc,w SUpl"l

88

-_ ... _-_.-

. "' ~~~.~~- .. .......'~"...,...._~,.c .


,. ~----I( -
11
:I
!'
l,~ ..

L~

... ."
':",J
-~-

\~'-
Fig. 73. - Ptrunderea cu bisturiul pe faa posteri-
oar a mentonului n cavitatea bucal. Fig. 74. - Incizia n form de V la limita dintre
palatul dur i palatul moale pentru scoaterea n bloc
a organelor cavitii bucale, gtului i toracelui.

\1

--._---
..,.,
0'0 '
.....
'"
V>
...

'"
-n
o
""
~

..,., ""
0'0 ' .,n
"O

..... :::-
." "e::
~

e::

-",,'
"
o~ <
"""" n"~
" e::
00'
,
" ~

"O
r.
0<"
_.~

~
"
<
c: :"0
...
~
e:: ~

a.
:;
"
Q.. .-",
-
"
~

::
cr
.,"...
""e::_.
"
" ~

-e::
C-
e::
'tl
."

C-
"nC
..
..
~
r
f

faa lor extern i se palpeaz fiecare . organ n parte, detenninnd mri


mea lui, forma, culoarea, consistena, prezena de formaiuni patologice
etc. Dup seqionarea lor, se examineaz cantitatea i calitatea lichi-
delor din cavit.ile organului respectiv. Eventual se fac frotiuri .

10. EXAMENUL CAVITlI BUCALE


II Se va examina mucoasa bucal, palatul osos, gingiile, din\ii etc.
,
, \ (Pentru leziuni vezi pp. 225, 288, 291.)
, 11. SCOATEREA I SECIONAREA GLANDEI PAROTIDE
Glanda parotid a fost parial e x tirpat cnd s-au scos organele gtu-
lui. Pentru a o descoperi complet, se contillu n jos, naintea pavilionu -
lui urechii, incizia pielii capului fcut pentru deschiderea cavit\ii
craniene i, n dreptul conductului auditiv extern, se continu incizia
anterior spre fa. Se decoleaz tegumentele i. se. coate .glanda parotid ,
care se seqioneaz i se examineaz. (Pentru leziuni vezi p. 292.)

Fig .. 71 . . - Eliberar"
. -a p rin [ ~.l ~ \IU
Il C ru t crn .l. c :t. nainte i n )'05 a o rgall elor Illedl'a- 12. SECIONAREA GLANDELOR SunMAXILARE
51II)U I ~II ~I .1 ,,1.1I1111111 ur de pc po r iun ea ' t orac i c a coloanei vertebrale.
p U 'il c: no l

Glandele se secianeaz indiferent de-a lungul crui ax I se examl-


neaz prin inspecie i palpare, att pe suprafaa extern, Cit I pe
suprafaa de seqiune. (Pentru leziuni vezi p. 293.)
.\
13. SECIONAREA LlMFOGANGLIONILOR CERVICALl '
Se examineaz limfoganglionii prin inspecie i palpare, inainte I
I dup seqionare, precizndu-se forma, mrimea, culoarea, consistena lor,
I dac stnt izolai sau conflueni etc. (Pentru leziuni vezi p. 294:)
I I
I
14. SECIONAREA GLANDEI T1ROJDE

Tiroida nu se separ de organele gtului cu care a fmt scnas.. Dur\


ce s-a examinat suprafa\a ei extern, se scqioneaz fiecare lob in pallt
de-a lungul axului longitudinal i se examineaz suprafa\a pe scqiuI\c.
(Pentru leziuni vezi p. 294.)
15. EXAMENUL GLANDELOR PARATIROIDE

Pentru punerea n eviden a glandelor paratiroide, se cere Il di scqic


atent a lobilor tiroidieni i examinarea lur cu lupa. Punctul de rcpcr
este locul de ptrundere n tiroid a arterei tiroidiene inferioare. Dea
supra acestui ' loc se gsesc paratiroidele superioare, iar dedesubt, cele
Fig. 78. - Scoatere" n bloc a o rganel . .. b
narca cu CUitul mare r .. a r ca vtlal" ucale, gitu.lui .i toracelui . SCCl' O-
J
. c , .:t ao n ci. , ve ne,. cave 111 fen o are i esofagului
l I n~pO I m ~lIl1t
Ia tlI \'Clul dia fragmului , inferioare. (Pentru leziuni vezi p. 296.)
\ !13
16. SEC I O NAREA TIMUSULUI

Ti musu l se cln t rete i apoi se secrioneaz pe axul su longitudinal.


Se examineaz pe sll prafara extern i de seqiune. (Pentru leziuni vezi . ro
p. 197.)
17. SECIONAREA LIMBII

Blocul de organe buco-cervico-toracic se aaz cu faa posterioar n


SliS i cu limba spre prosetor. Se face un examen extern al limbii, apoi
se seqio n ea z Cli bis turiul mare, pornind de pe fa\'a ei dorsal, prin
4-5 incizii lransversa le, subtorale, la 1 cm una de alta, paralele ntre
de i perpendicu la re pe ax ul ei longitudinal (fig. 79); se examineaz i
\uprafclcle de seqiune. (Pentru leziuni vezi p. 297.)
IN . SI, CTI ONA Il EA FARINGELUI I AMIGDALELOR

Se seqioneaz cu foa rfeca v lul palatului, la stnga luerei (fig. 80 A)


I se pun n evi den pilierii palatului i amigdalele, care apoi se

F/g.
80 f1. - Secionarea fa ringelui ,' . vlului palatului la stnga lu ete.

, '\
,

') ,
I
\
,
-
/
J

,
I
,I Fig. 79. - Seq iona rea limbii prin incizii transversale.

I ~eq ~o neaz c;le-a lungul axului lor mare (fig. 80 TI). La examenul supra-
l ere de secpune se o11l roleaz dac, n urma seqionrii sau prin com-
f prim are, apar din cripte dopuri de puroi, se scurge puroi sau se gsesc
abcese, aspecte care indic o "infeqie de focar" la nivelul lor. (Pentr.u
lez iuni vezi p. 300.) Fig . 80 B. - SeC\iollarea ~mi gdald o r.

9[

--- -----~-----'!!-
I I II ' \ I I//)l/U, A ESOFAGULUI

"':
!" IL. I ' .I pC linia median a feei posterioare, cu D

\ III 1 de I ulunji te (fig. 81). Vor fi cercetate: c()ntinutul


II .tI IJIlClJ tare, bil, snge etc.), starea mucoasei, consistenta
....'[-
OI E
I II L .11 ile calibrului, formatiunile patologice care praemin .5 ..
'e.
[lIl11o ri), prezena de corpi strini etc. (peltl.u leziun; vezi lfN
'- 1 hu fagu l se cleco l eaz i se separ 'de restul orga'fielor .. il, &
..aHI
20. DESCIJIDEREA LARINGELUI ~~
.. ..o
Cu ajulllrul fu.lrfccclui cu vrfuri rotunjite se seqioneaz laringele, .--o.
pe linia median a felei posterioare, ntre canilajele aritenoide, seqionn-
.....e ..-"
OI ~

clu -se i canilajul cricoiJ. Pentru a putea examina faa intern a larin-
gelui, se introd uc policele minii drepte i stngi n interiorul laringelui 0-
0':' ~
i se frng In afar ca rtilajek larin gel ui (fig. 82). (Pentru leziuni vezi ...ue..-
I-
!II"
!-'. 307.)
..o
11. DESCHIDEREA TRAHEEI I A llRONHIILOR EXTRAPULMONARE i ~* -.-
II
"
It Se continu cu foarfecele incizia fcut pentru deschiderea laringelui,
se seqioneaz traheea pe linia median a fetei sale posterioare pn la
bifurcaie, apoi se continu seqionarea bronhiei primitive drepte i
I
,
~
,
stngi, pn la nivelul hilului pulmonar (fig. 83); atenie la seqionarea
bronhiei stngi, pentru a nu leza aona! Vor fi examinate: coninutul
(mucos, seros, spumos, sanguin olem, fibrinos, pseudomembranos, sera-
!I
,I purulent, purulent, cu resturi alimentare, corpi strini etc.), calibrul
i'1 Jum enului (stenoze sau dilatri), formatiunile care praemin n interiorul
llimenului, 1Ilcerariile, perforaiile etc. (PelJtru leziuni vezi p. 309.)
I Pen tru a evi ta deplasarea eventualilor trombi din vasele mari ale
hilu/ui pulmonar n cursul acestor manevre, este recomandabil s se
I deschid acum aceste vase prin incizii n lungul lor. Va fi examinat,
cu atenie, adcrena la peretele vascular a eventualilor trombi.

21. SECIONAREA PLAMINILOIl

'inainte de seqionare se examineaz din nou plmnii i pleura visce-


raEI. Pentru a-i da o consisten mai mare n vederea seqionrii lui,
se strnge p/mnul cu mna stng ntre police i celelalte degete, lama
cuitu lui mare se aaz cu partea groas, neascuit, sub podul palmei
stngi, iar marginea ascuit pe faa extern a pImnului . . Se face o
seqiune longitudi nal pe linia median a feei externe a plmnului pn
la hil , prinrr-o singur incizie, ncepnd de la baz spre vrf (fig. 84).
Pe cele dou suprafee de seqiune obtinute se face cte o incizie longitu-
w! 7 - Necropsia
din .ll m cdi.lJl de 1.1 b.l z:i spre v irf (fig. 85), astfel nct plmnul este
deschis ca o ca rte. S~ mai pot fa ce seqiuni, preferabil tot longitudinale,
la nivel ul v rfului pl iimi nului, precum i n orice regiune mai consistent
sau m:ti moa le la p:tlpare, pentru a se constata i cerceta eventualele

,
"

Fig . 84. - Seqionarea plm1nuiui stng pe linia median a


p1n la hil.

J
,

rig. 83. - Deschidere, tr,heei i bronhiilor primItIve prin seqionare" pe linia


mcJi.lJl, a felCi lor postcrioare.

lCL iuni . La nivelul hilului pulmonar se pun n evident limfoganglionii


Ilil. .lri.
" P elllru .\cqiollel'l':I pl : mllului drept se ntn:lJl,ill\l!az aceeai lch -
IlI Gl.

. fI] mod 01', riu cntru )Imn se face proba docimaziei hidrosta-
flce (p. 1H). La secpona re a p JI1111l1 or, se va o serva dac se scurge
spontJIl li chid, c:tntir.1tea i L.llitJtea lui: seros, eclematos i aerat, sero-
purulent, purulent, snge etc. Pc suprafaa de seqiune se va cerceta:
aspectul poros sau compa ct, cu loarea, consisten\a, secre\iile bron.~ice,
Fig. 85. - Incizia longitudinal i median pe suprafata de sectiune a pL\mnului drept.
1
98
p r eze n a de fo rm a iuni
circumscri se cu coninut lichid, semifluid sau
gazos, fo rm a iuni solide nodulare, condensari lobulare sau lobare etc. i continund manevra n acelai mod ca i pentru deschiderea inimii
(Pent ru leziuni vezi p. 311.) .;-. drepte. Prin orificiul mitralei trec, n mod normal, ultimele dou falange
ale indexului i mediusului.
'. 23. DESCHIDEREA BRONHIILOR INTRAPULMONARE

Pe s upra fa a de seqiune a plamnilor se examineaza lumenele bron- Fig. 86. - Liniile de incizie pentru
deschiderea ini':llii, ar~erei pulmonare
hii lor. Pentru deschiderea bronhiilor se introduce n lumenul lor un ram l aonel:
a I Ioa r fecelui mi c Cll vrf urile ascuite i se seqioneaza bronhiile, pna
la ultime le lor ramificaii; uneori, seqionarea poate fi facuta cu un bis-
'. turi u i o sonda canelata. Se examineaz calibrul bronhiilor, coninutul
lumenului (mucos, puroi, snge), grosimea i consistena peretelui, starea
mucoasei, eventualele fistule bronice etc. (Pentru Iezi uni vezi p. 323.)

24 . SEC IONAREA LIMFOGANGLIONILOR HILARI

Li mfoga nglionii hilari snt pu i n evidena prin seqiunea facuta pe


fa a ex tern a a pl mnului pn la hi!. La nivelul hilului ~e mai pot face
cteva seqiuni paralele. Se va studia: mrimea, culoarea, consistena etc.
(Pent ru leziuni vezi p. 325 .) AD - auiul drcrt; AS - atriul un ,;
VD - ventriculu drept; VS - VCnttl -
cuiul stin g j A - aotla i P - Ultra
pulmonar; VPD - I vende pulmonar e
25. DESCHIDEREA INJMIT, I A VASELOR DE LA BAZA EI drepte; VPS - venele pulm onare uin gi ;
1 - linia de incil.ie pentru des chiderC:J.
Inim a n ese par a t de blocul organelor toracice se examineaz din nou atriului drept; 2 - lioi3. d e inci 2 e pent ru
deschiderea ventriculului drept ; J - loc ul 7
i apoi se deschide ntr-o anumit ordine (fig. 86). (Pentru leziuni vezi pe \lnde se efectuead . cu ajuto rul de gl! '
p. 325.) teloc. proba permcabillti{ii orificiului atri o-
ventricul3c .Jrep, (normal lr ~c ) de ge te);
a) Deschiderea inimii drepte. Se ia inima n mna stng, cu vrful 4 - lio i3 de inciz ie pentru ueicnloe ru
atriului stng; j - liaia de incizie pentru
spre cel care face necropsia i cu marginea stng n podul plamei. Se deschiderea venuiculului Sting; 6 - locul
ridi c inima pentru ca greutatea plmnului .s t~ag n jos, n aa fel, pe unde se exc:cutl, cu ajuto rul degetelor,
proba permeabilltl~ii orificiului ateia-ven -
nct marginea dre apt a ei capt o form arcuit, cu convexitatea tri~ular stng (norm:ll trec 2 degete);
7 - linia de incizie pentru de schideru
a cce ntu at n sus. C u C Uitul se face o inczie pe marginea dreapt a an ere: pulmo nare; 8 - linia de inz.ie
inimii, ncepnd cu peretele atriului drept, din dreptul spaiului dintre pClltru deschiderea :lon e.

cele do u vene cave (fig. 87), se sare anu l interatrio-ventricular i se


co ntinu inci zia pe marginea dreapt a ventriculului drept, pn la La caviti se va cerceta: coninutul, volumul, raportul c avit\ilor
vrful inimii (fig. 88). Prin incizia fcut pe atriul drept se introduc ntre ele, raportul dintre cavitate i grosimea muchiului, comunicare.a
2-3 degete ale minii drepte n orificiul tricuspidei pentru a preciza dintre caviti (atrial sau ventricular). Pentm a se observa comUIll-
m rim ea sa (fig. R9) ; normal, ptrund ultimele dou falange ale cel IIi carca intcratrial sau cca illtervcntri c ul.Jr se ridi<"~ inilll .l In sus i se
de-al 2-lca, al 3-lea i al 4- lea deget. Unim apoi cele dou incizii (atrial privqtc n zare sau se intr"ducc un. st.ilet burllU'lt IU dreplul hlf.
i vC l1Iri c ul a r ) cu ajutorul unui foarfece cu vrful rotund, dinspre atriu
Lel perei Sl! va cerccta: culoarea, gro~illlca, Cll~l Sisrcn\", e :l.c rc.itl~,du s~
spre ve ntri cul, pentru a nu leza valvulele (fig. 90). presiuni moderate cu degetul asupra mlOc~rdulll\ , a~pectul pdlcnlo.r ~
b) Deschiderea inimii stngi. Tinnd inima n m~na stng, cu mar- cordoanelor musculare, aspectul endocardulUI, eventualII rromln llrg.UllZ.ll
ginea dreapt n podul palmei i cu marginea stng n sus, se face o sau neorganizati, anevrisme etc. .
in cizie cu C Uitul pe marginea stng a inimii, ncepnd cu peretele atnu-
La valvllle se va cerceta: mrimea lor, integritatea, suple\ c.l gwS1t\le.~
lui stn g din dreptul spaiului dintre venele pulmonare drepte i stngi
(o valvul normal permite s se vad prin transparen\ mncllII pensel

100 101
--- -----._-
--- ~ ._-
-
......
o
N

\ ,
'-
.. .
,
,

." .- -.;
....
<--
:,.,..,t
...~,
'

- ~
-~ "',. i

~~!~~~

f-~, ,
.. -:..:....';4"'1~~~_.
~':' '- ...- ""," ' -~~~f.':"';' ~ .. t:. .~__ ,""
~~;~ :g[. , " " ;;,. -"..:t:..
:-'-'-:,
-_ -....;:' ~~
~~~~,
'miS'
;';tJo~-
\.
. ~ _~
1,

.
...
\: '
,T
.-
" .
~'.r:",-"",~
0., _~

eit(~
~,.
-0' ~

Fig. 87. - Deschidere:t inimii drepte:


TimplIl 1 - incizia atc1ului dce?:: se hee o seqiune pc m:,. r- Fig. 88. - De5chidere:t Inimii drepte:
ginea dreapt a inimii. ncepnd dic dreptul ~pa~iulul dintre Timpul 2 - incizia \'cntriculului drept; se face o seq iune pc
ede dou vene eave Ji Se ajun ge ploi la tan{ul illtCt3 ttio- marginea dreapt a inimii, imediat sub an{ul :Hrio-v.:;,tricular
venrricular. pin la virful inimii .

..
.'
-

r-- -

" .
----- -\
---~ , .
. ...
,. ; ~..)-..- ",-

. ,~~ "' '7"'


~

... ;
~

..
Fig. 90. - Deschidcre3 inimii drepte:
r " D ', 'f lmpN/ , sec'lunar~:l rornl.lnil inrrr.:.rrio-Hn tric~ bre.
E'I- - .,. - esc:ll1..';&::::' ..
1:11:nn ,.t reo t.::
r ..".
; f
J _ ..... pc:
ie4 ca ac le
biiit.it:i oni&ciuhu u:o-v mul>:".l ar
Ji:l~t':= U.rhl .pr , :ltr;,,; .. :.
,-
-
o
c.o
I

aezat sub ea), suprafap I marginile lor, com isurile valvulare, aspectul
cordajelor etc,
,, c) Deschiderea arterei pulmonare. Inima se aaz mpreun cu
,,I organele toracice pe masa de necropsie, fa~a anterioar a inimii privin
n sus. La mijlocul seqiunii fcute pentru deschiderea ventriculului drept

I se introduce, sub fa~a sa anterioar , un raUl al foarfecelui cu vrful


rotund i se face o seqiune aproape perpendicular pn la peretele
i~terventricular. La acest nivel direqi a inciziei se schimb i devine para-
I lei cu peretele interventricular, foarfecele fiind aproape lipit de perete.
Se ptrunde astfel prin orificiul pulmonar h artera pulmonar, care se
,
'\ seqioneaz de-a lungul axului ei lung (fig. 91). Se examineaz: lumenul
arterei, con~inutul , pere~ii, valvulele sigmoide respective etc. '\pentru
leziuni vezi p. 339.)
d) Deschiderea anerei aorte. Inima fiind n aceeai ~0ZI~I.C, se
ridic cu mna stng peretele anterior al venrriculului stng I se Intro-
duce sub el un ram al foarfecelui cu vrful rotund. Seqionarea sc llll'cpe
.-
,

I
I

I
I de la vrful inimii, se merge ct mai apro~p<! ~i p~r.:' I:1 cu .~~I ~ ILlI iutc.r -
, ventricular i se ajunge pe sub val vuia. I11ltro-aoruca 111 onlluul .lUt!le
I Se ptru,~de . n ~o rta ~scen ~lent care se seqi.o~e~7 o ~lat _ Cll . .lr~er ..
pulmonara situata antenor I care a fost desc1ma . ~ I .exalllllJ.at,l (II~. 12).
I Se continu, tot Cll foarfe cele, deschiderea crOSCI I aortcl dl'~(el1dl'IHe

:
4
.,,I
loracice, Prin aceasl ma nevr s-a deschis aorta toracl'cau ' ' u
I Ul11cnu l CI,' co n\lnulu
' , ' de I' o 'l' fI'c"sel examllJeaza
1, l'erC\lI" , va /vu Jcle sigmol
'~':;i ~~I~C;~),
J ,' . d ' I Ilie Coronare_
cu un slrlee bUlon;le perllle;lbilitatea lor. (Pentru Iezi uni
e) Desc!lidcrea ;lrtcreJor COrOllare. Se ptrunde .' d
foa rfece ' pe 1 JJI , cu un
' "n SUu\ln S;l U cu so nda i bisturiLIl , pnn
1."
' nll c1 cu r;lll1u
CO r o n <1 'le
' Oll,'f'ICJJ" 1e
" : ~ :lC ( repe I s t1l1 g" I!~ arterel e, coronare respective i se seqioneaz
PC/del e \ :lSCU 1.1 r pnll III C1Z 11 /lllCl (fII' 9J) /JC /ltrll I'f'
. ' : L ( eZltll": rrUIllUUZc, l' lllbOJII . IJup deschidcrea ;lo nel' I';l
tl 1/'1 , J,, " 1. .. t>', a IIU moc I Ica CVCII-
J CI se ce " ' 1 . 1 1
J ~ C caza, 111:11 :l cs
U " . < !JlI
1
1110na-
a COP II, 'IJJsa S;lll prezcnfa canalu lIi Botal.
SCcl~n;ll'c;l or~zont:l/ Pentru ' evidenierea
"
f) ;l inimii. lez'u '1
g,rOSl/llC:l Ill/o rdulll/ , se [:lc.. secriuni orizontale prin miocard, ~la~r en~/;
ca d' . 11
~I paralel~ cu sup ra[a ra IIll/lII1 atIt la ni vel ul peretelui ct ' al ~ l '
JIl IU vcntn cular. Pot fi fcule i seqiuni perpendioul~re p:in ~i~c~lrJ~ TEHNICA NECROPSIEI ORGANE[pR -
CAVITII ABDOMINALE I PELVIENE

1. EXAMENUL CAVITII I SEROASELOR ABDOMINALE I PELVIENE

Cavitatea abdominal a fost deschis dup efectuarea illciziei sub-


l11ento-pubi ene , Suportul de lemn se aaz acum sub regiunea 10mbar ,
Pentru a pune llIai b\ne n evidenl cavitatea abdOll1inal i :l uura
rsfrn gerea peretelui abdominal se face cte o seq iun e tran sversal n
pOriunea inferioa r a muchilor drepi, pe faa intern a peretelui ab -
dominal. d eas upra pubisului , pn la piele, care r mne jl1tact~,
Pentru examenul cavitii abdominale, ansele intestinului sub ire se
mobili zea z la dreapta i la stnga.
. Pentru examenul cavitii pelviene, se trage masa intestinului sub-
ire n sus spre cliafragm cu mna stng, iar cu mna dreapt se mobi-
lizeaz spre dr<::apta i stnga ansa sigmoid,
Se examineaz cavitatea, seroasele, lojile i fundurile de sac. (pentlu
Iezi uni vezi p, 340,)
Marele epiploon (epiploonul pas tro-colic) , pentru a fi exa l11in at ill
situ, se nlinde complet lateral i In jos spre pubi ~ , Se ce rce tea7. supr a
faa lui anteriuar, apoi se ridic i se rs f rnge spre cliafragm , pent ru
I a studia suprafaa sa posterioar.'
MezenteruI se' pune n eviden i SI! examineaz prin tragerea
masei intestinului subire spre dreapta i stnga, Se examineaz n acelai
timp i limfoganglionii mezenterului,

2, EXAMENUL ORGANELOR ' CAVITII ABDOMINALE IN SITU

nainte de scoaterea organelor din cavitate se va face un ' exam en


atent al acestora ill Silit, determinndu-se eventualele modificri ale lopn .
~ . grafiei viscerale, a"le mrimii i form ei lor, acle rell\ e, vo lvulu s, tumori etc"

107
;
care, uneori, duc la modific ri ale succesiunii timpilor tehnicii de ne-
cropsle. . . .
a) PI'nITII ex(/mellul orgallelor ela/ullll SlIp)'amezocoh c se trag marele
cpiploon ~i co loll ul lransvers n jos, spre pubis, iar diafragmul se trage
III sus (fig. 94). Se examineaz in sitll ficatul , vezicula biliar, cile biliare:
:1 exrra hep.ltice, splin a, sromac ul, pancreasul, du odenul etc. In cazul uneI
g3st recrom ii recenre, se va verifica integritatea Sllturilo r i permeabilitatea
anas romozelor. Da c interven ia este mai veche, se va suspiciona posibi-
. exisrenei unui ulcer
litarea
uneI stenoze pOStoperarorll .
.. pepric, unei recidive canceroase locale sau a
b) PmlTII examenul organelor etajllilli submezocolic se ridic ' i se
rsfringe n sus i inapoi marele epiploon i colonul transvers (fig. 95).
Se examineaz jejuno-i leonu l, cecu l i colonul. Pentru examenul in sit/l
al jejuno-i leonului se efectueaz urmtoarea manevr: ncepnd de la
prima ans jejullal liber; imediat dup unghiul duodeno-jejunal, se
ridic i se deapn foane strn s rot inrestinul Sub{ire pn la cec, exami-
IIndu-1 pc roale feele. 1n caz ul cnd se bnuiete o perfora ie intestinal,
ansele intesrinale se pun sub ap i se apas asupra lor penrru a provoca
ieirea bulelo r de gaz prin oriFiciu l de perforare. In cazul unei infarctizri 'Fig . 94. - Examenul situ al organelor abdomina le din etajul supram ezocolic.
examineaz
" In

hemoragicc en tero-mezenterice, se localizarea ei, ntinderea,


aspec tul ere. i se cercereaz cu atenie, punndu-se n eviden prin disec-
I

ie, venele mczenrerice pe rot traiectul lor. In cazul unOr intervenii


1.' chirurgicale, se con tro lea z cu a ten lie gurile de anastomoz.
I cavilii
c) Pelll l'1l f':r<l Il/CII/tI /,etro-stomaca/e (bursaomental) se
ridic n sus marele epiploon, ca re se decoleaz i
de colonul transvers,
se pii'trunde n cavi rare. Se examineaz in sitll aorta cu trunchiul celiac,
nu n 1r
i
blI1glio l sellli lll . , ,p.lIlCfeas ul, rillichiul Suprarenal stng.
glanda
EX.lll1en ul orgallelo rcavitii abdom inale Supra- i submezocolice
11/
la pp.iUU 16-4, 165 . prin inspeqie i palpace, urmrind elementele deScrise
se iace

I
li, La
J. EXAMENUL ORGANELOR

brbat seexamineaz
CAVITII
in situ rectul,
PELVIENE IN SITU

ve~ica urinar i prostata,


'1 iar la femeie reeru l, uteru l, trom pele uterine
IllCIllc!e no tatc la pp. I (,~, 16.5.
i ovarele. Se cerceteaz ele-

j,
, I 4. SCOATEREA I SECIONAREA MARELUI EPIPLOON
I
Marele epiploo n se ndeprteaz prin seqionare la nivelul inser~iilor
I

sale de pe colonul tran svers i


Stoma c (fig. 96). Se aaz
apoi pe tblia
de lemn i,cu CUitul
mare, se fac o serie de seqiuni, indiferent n care
direqie, i se examineaz.
Fig. 9~J . - Examenul in situ al o rganel or abdomin .l I~ ~ I 111 . 1 s ubll1e lO~u li (.
t:'flJlI

108

f l _. ---- - -
5. SCOATEREA I SECIONAREA SPUNEI
CU mna dreapt se trage spre dreapta fundul stomacului. manevr
("are face s apar splina, care se trage cu mna stng nainte i spre
dreapta. Splina se elibereaz prin seCionarea ligamentelor i vaselor de
la nivelul hilului (fig. 97). dup care se cntrete i se examineaz . Pentru
sec\1onare, splina se aaz pe msua de seCionare :au pe tblia de lemn,

1n
.il ~
Il . ,tp' ,


.
'1

Fig. 96. - Srqjc'IIla rc.l I 11 )(1cparta


rca marelui cpiploon.

Fig. 98. - Seqionarea ~plinci pc axul ci lo ngitudinal.

cu hilul n jos, se fixeaz cu mna stng i, cu cu\itul mare, care se g


se te sub palma stng, se face o incizie pe axul ei longitudinal , de 1.:1
suprafap co nvex pn la hil (fig. 98). Se examin e a z i se rade SUpr.l -
faa de seqiune cu partea groas a lamei cu\itului, pentru a determin 'l
gradul de coeziune a esutului splrnic. (Pentru leziuni vezi p. 345.)

6. SCOATEREA I DE{CHIDEREA INTESTINULUI


a) Scoaterea intestinului. Se ridic in sus i inapoi colonul transvcrs
cu mezocolonul su, iar intestinul subire se trage n jos i spre dreapta
cadavrului. Se caut prima ans jejunal liber la nivelul unghiului duo-
deno-jejunal, unde se face o butonier n mezenter, i la acest nivel se
pune pe inteHin o dubl ligatur, ntre care se seqioneaz cu cuirul
mare sau cu foarfecele ' (fig. 99). Se ridic n sus captul liber jejunal al
Fig. 97. - Scoa lcre.'.4 spl,',,",' p" "" SCC{ lonarca vase lOr intestinului sublire i se seqioneaz mezenterul de-a lungul insefliei sale
la nivelul hilului ' a liga- pe ansele intestinale care se trag treptat n sus, executndu-se cu cuitul
...

mcn lclor splinei.


de
micri asemntoare celor ale utlui arcu de vioar (fig. 100). Cind se
110 -!.

III
ajllnge la cec, se fa c la dreap ta 5i la stn ga lui seqiuni latera le n perito-
neu. ( 'ontinuinJ s se tragi! in sus, se decoleaz cu cu titul colon ul ascen-
dellt de pere tele pos terior a l cavitil \ii abdomin ale, prin seqion area fa sciei
Toldt din dreapta pini! la ullghiul co lic. Se seqioneaz apoi pe toat lun-
gimea mezoco lonul transvers 5i ligamentu l gastrocolic, trgnd n sus colo-
Ilul U<lnve rs (fig. 10 1). De la nivelul un ghiului splenic a l colonului se
dccolc.1zi! (ascia To ld t de pc pc rete le pos teri or stng, colon ul descenden t
{iind tras n jos i sp re drea pta, apoi se seqioneaz mezocolonul ansei
<i.~moidielle; prin aceste 11l ~lleV re s-a eliberat intestinul gros de peretele
1'"'i l'1 ior .1/ ahdonlcllu lu i. ( ' Ind se aju nge la rect se trage n sus ansa
signHlid.' i se pu ne dca supr.l all1pu lei rectale o dubl ligatur, seqionn-
du-se apo i ntre liga turi (fig . 102). Intreg trac tul intestinal este scos din
ca"it,llea abdom inal i se pline ntr-un vas cu ap.

III C,/lil/ lezilllli/or lIIeulIlelll/lli, aces ta se scoate n bl"c cu intesti nul sub lire,
seqionindu-l la nivelnl inse,!ie i de pc pe retele posterior al abdomen ului. In caz de
1II},IICI I7,"'( " "(lIIor,'gic,; CIiIC / O-IIIC7rIlIC,icii, ZOna respectiv se scoate, pri n seqiona rea
nrre dublcle liga lUri f"Ule de O parte i de alta a leziunii. In caz de /o xiillfec/ ie
,,/iIllCIII.II,; b,YII/Iilii, se recolte", o ans de intestin sublire ( 1- 1,50 111) i intestin
gros (0,50-1 111) ntre duble lig:nuri; se deschid fiecare n vase l1uri CUr:He i se
<xaminln. Vasele mpreun cu co nlinutu l lor, fr s introd ucem vreun fi xator, se
nchid binc, se sig ilc<lz i se trimit laboratorului de tox icoJogic.
Fig. 99.
b) Deschiderea intesti nului se face cu ente rotom ul , t nceptndu-se SeCionarea intestinului subire ntre d'.'u .ligaturi f~u.te la nivc/ul pnmel
cu intestinu l sub~ ire. Dup des face rea ligaturii intes tin ale superioare, se anse jejunale, libere n dreptul unghIUlUi duodeno-JeJunal.
introduce r alnu l lun g a l entcru tol11u lui n lume nul intestinului subire i se
seqiollcaz con tinuu pcrclele s u pe linia de" inse rtie a m ezenterului
(fig. 103); aju ns la cec se seq ionen n cont inuare intestinul gros, indi-
fcrent de-a lun gu l crei linii. Scq ionarea intestinului subire se fa ce obli-
r.aloriu de-a lungul inseqiei I11c zenteru lui , p entru a nu seqio na plcile
Peycr care se afl n mucoas clc partea opus in se qi ei mezenterului.
lnleslinul se deschide llt r-u n vas mare cu <Jp, se evacueaz continutul,
110tJndu-i-se aspectul , se spa l:J apo i suprafaa intern ' cu ajutorul unui
Curent slab de ap (fig. 104). Pentru exa men, captul deschis al intesti~
llului subire se aaz cu mu coasa n sus ntre indexul i mediusul minii
stngi (aces tea fiind n extensic) i se trage intes tinul cu mna dreapt n
toat lungimea. (Pentru leziu ni vezi pp. 358, 366.)
c) Deschiderea apendicelui ceeal se face cu foarfecele mic cu vr-
f uril e ascutite, seqionnd u-se peretele aces tuia de-a lungul axului longitu-
dina l, p e marginea liber, opus inserieim ezoa pendicelui (fig. l es), i
se examin eaz. Apendice/e se p oate seciona i prin incizii trallsversale
paralele j' ntre ele i la clist,lJ1\ cle 0,5 cm una de alta.
Este bine s se evite introd uce rea un ei sonde canelate sa u a unui
stilet n lum enul apend icelui pentru a nu d eplasa coninutul su. (Pentru
leziuni vezi p. 364.)
Fig. 100. - Eli berarea jejuno-,' 1eonlu lUI' pr,' n secll'onarea mezenterului de-. lungul
inseqiei sa e pe intestinul subire .
11 2 .-1.

- Necrops ia
113
'.

' ...' J F;g. 103. - IJcslhiJ.:rc3 inte~(inului subtire prin seqionarea cu t":'".rero(omul \ pere-
I hbt j Ilt'l ~,d\lllllhll fr.\ih\'crs pnn seqionare.l mczoc-oJonului transvcrs.
telui intestina) pc linia de lIucr\IC ;1 mezenterului.

Sl'qionare,l rcerului ntre cele Jou lig:Huri.


Fig. 104. - Splarea fi cxanun.lf<a IRlemnulul
1I I

1115

I 7. SCOATEREA I SECIONAREA MEZENTERULUI

Mezenterul se scoate seqionnd cu cuitul inseqiile sale de pe planu-


rile posterioare, de sus n jos i de la stnga la dreapta (fig. 106); apoi
se fac prin el o serie de seqiuni, indiferent n ce direqie. lnciziile inte-
reseaz i limfoganglionii mezenterici. Se examineaz mezenterul i limfo-
gan~lionii mezenterici att pe suprafaa lor. extern, c" i pe cea de
seqlUne. (Pentru leziuni vezi pp. 344, 345.)

8. DESCHIDEREA STOMACULUI I A DUODENULUI IN SITU


Se introduce un ram al foarfecelui cu vrfurile rotunjite n cardia
i se seqioneaz peretele stomacului de-a lungul marii curburi, pe linia
de inser{ie a marelui epiploon. Ajungnd la nivelul antrului piloric, se
ndreapt linia de incizie pe fa,,,
anrerio.u a pilorului i se continu
incizia pe faa anterioar a duodenului, pn la unl?hiul duoden\l-jejunal
(fig. 107 A i 107 B). Se recolteaz coninutul gastric ntr-un fI.\con sau
pahar mare i se examineaz stomacul, duodenul i coninutul lor. (Pentru
leziuni vezi pp. 350, 357.)
Ftg. },) 5 - !)t: ~t: hidt:re J :lpC'l1di~cJlIi cl't.:'l l prin sc:qionarea pcrNdui apcndicubr de-a P e ntru ~xl1mclllJl /oxico/u gic !)c \'nr f:h.:C llublc lig.nuri la nivdul c3f\llc li al
lungul IlI .Hg 1111 I !I.dt.. Jiu!.'!" :, l)PUSC inscqic mczoapcndi cclui . pilorului i se va scqiona ntre lig;l[Uri . StOlllJ...:ul i duodcnul SI! s,ot, ~c ,lcscbid tn
vase mori curate, se pun separat or~.lnele l i conlinutul. se examineaz li, firi Il
,ucoduccill vreun fiX;ltOf , ~c nchid bine, se s.igilc3l- i !aC trimic laboratorului de
roxicologic, pentru cvidcn\icrc.\ c\'cnt\l-:lldor suhstan \e toxice ingerare.

9. I'ROBA PERMEADlLlTTIl I
DESCHIDEREA VEZICULEI
I A CANALELOR BILIARE EXTRAHEPATICE

Comprimlnd vezicub biliar:i cu mna stng, n mod normal la nive-


lul pOfliunii a 2-a a dU'ldenului, n t1rl!ptul c'lfunculei major, prin ori-
ficiul ampulei Vater ~e scurg.: un lichid verde (bila) (fig, lOS), nd
bib nu apare, vor fi c:lula,i 'i"'nlllalii L1kuli inclavai, tumori ale c:li
lor bili.H\! ',\I! cllmprc.iuni dc vecinI.)I\! (cancer al c.\pului p,lIIcreasu-
lui erc.) . Dup examenul eXlern . ..: LIC": cu fll.1rfecel e (\ butonicrl in
pOr{illne.1 :\nterio:\r a f..:\ei infcrio:\r~ .1 veziculei biliare ~i se illtr"dlKe
prin ea o ,ond:l canel.ll , caro: p:i trunde pin l.1 canalele cistic i c" ledoc,
iar n sus n canalul hcp:\tic. Cu histuriul sau cu foarfecel e se scqioneaza
perelele vc"iculci ~ i .\1 canalelor bili.lre eXlrahep:\tice (fig. 10 9 ) i .lp"i
'e cX:lJllilH'.w. lIiL\ c.uc 'c \rt'.n:e sc rc'll lte.w i se nllte.w:l '''II.\cter~lc
ci. Tn (.l/ltl ullui oh'l.\lol inll.lc;\Il.\li,ul.lr. des"hid.:rca I,'r se f.lCl' ,'U bl '
rmiul. pornind de pl: fa,.! lor c:\Lern. Lir s introduccm s\llld,\ l.lIIe1at.
Pentru leziuni vezi pp ..'RO ..'11'.
1 1Il Cal U) Ulll'i prcsupus.c ;ntu 'tI( .1';; 11/,mrn/.nt. ~c ,h.l,;:olC3.z.1 \ c ieu};" bUi r
ncdeschis. . Se Ica~ la captul liber, .c .cqiuncaz, apoi 5. pun. fn,r 1111 bor an
r, ~. 1,)(. - S~O.H("rc3 mczc ntcrului . eur;l r i ~i~il.ll ~i s.t: trimit , I.\hor ;uorulu i d~ f("it'(",lu~i\.

! 10 117


, ..
' ''''''-..
.
'
\

\
'i I
j '
..~ r'
"1
,i
,
.: 'l "......
..
\

"
l'
.-.
J-i g, ION, Prub., I'crlll l',\hilit tii \'l~/ i l' uk' i I 1... ,\11 .\ IcilI l hill .\n~ l"tI ., h l'J',lIl \'l':
/' - ril,\ ' \ ' - - \ l'/ iLul.. l.di.H:l: /) - d Ul.JI' II ; n bit.. ('(' ".' "\ : H~I' h 111\"'11 1 .l1\\I' \\h:i \'.\lo r

I
\.

l'
~.
FIX. / 07 . . 1. /:
r - 1... , .1.: ,,', P"",l rl' I '.r" UI ,llUI,u } ' tllIlI..Il'IlII l u.; I _ ~t oll1 .l ~lI l ] IO') , - I ) .'~ dlilll' ll.',\ \' \.' / h.:ld l'l )1 (,UI ,\ld,11 hili .\l l' c\t r.\Iu. p ,tlil l';
tlu utl t.' lllll : , - m C/C llI c rul;
lIIu$clllUI 1" 1'1 .. .. ) nnh' llIul;" - lohul ( ti n ~ :11 li~' '' I Ul ll'l; ] - In bul ,1 li c.uului ;
d rc p t
.~ 1III1'd " il' ,11 1 - 1\'III,ri. 1,111 , :. ; 'I l'l ll,dui l'!q ' l' ; It) .: 111 ,11 ,.1 hl'p ,lIi c: 1/ - l:lIl3lul
I h',HUI : \ - H'IIu l1:, tu Ir Jr:\ , ( - ',1I!.l11.' t"I',H I' "" nh l.' l' ,H l u',
lPl n l"l': I! - \ ,' n,1 pLl rl .l
" .<.: 1 I !I
Se ~i un CX~men al sistemului POrt. Pentru ace~sta se iden-
f,I Ct!
lific vena splenic la marginea superioar i fap posterioar a pancrca -
" <1

, ului , se C~rc/eriZC:lz:1 ven~ cu o sond i se dcschide, p rrun znd n ' ;'


rn/n chiul pon , m t!z enrerica superioar I mezenrerica inferioar, care de
.'
..
,lle lll e n e ~ se d e5Chid i se e x amineaz.

10. ~COATEJ(EA ~I SECTIONAREA FI CA TULUI

Se ridid di,lfr,1~ 1J1l1( i >e seerioneaz lig amenru l falciform pln l:J
' cn .) l',lV:t infcriu.1r:i. Se prinele ~pui cu mna stn g lob ul stng a l fica-
lului i se rr.1!,!C in sus i
la dre,1pra. Dup
seerio narea micului epip loon
(~aslr,,-hep,HiL). IL' ., cqi'lJwa " ,'l >uccesiv ligam cnru l triunghiular stng
(hcp ,Ho- frenie), ,'''''''n:lr, Iriun g hiular drcpr (hep.1lO-frcllic) ~i
vena cav:i
inferi O,l d (fig. J l e) . Se ." O;!/C fic<Ilul, se cnrrere,
Se mso,1f,
apoi s~
~ ):li';'i pe m,1sup ele scqion:lrc sau rblia de lemn, cu fap inferiuar III
~i p/'()~ecror, cxamineaz
\

in l cu 101>111 clrcpr spre Se fic:lrul, :ljloi >e


, fixc,1i'~ ,'u mina .\rin.~
)i, cu CL'Iiru l lun g <,.ezar
sub p:llm:l 'c stng,
I. ,c.: II in c i/ ic, dinll'-ll ,ingur 1,'l icrur, pe axul s u longitudina l, de L1
,, J

IlI pr.l ill/cresc:li'.


g f,I\ .1 ''''l\'c,d Ipre I:il )i LlJa inferio,1r'1; in ciz ia lol,ii
(fi.!~ , ~au
I

II
\1 ill )i dr,:pI III ). <;c Ill,li P"I fa ce .I cqiuni par,llclt: PlTPen -
d ic lIL1rc pe prima,
(l'cnrru la iuni "cz i p. J7J.)
dllp necesiri,
Se: examineaz suprafeelc
de seq illl l" , ".

SCU",orea ficalllJui: >e ,eqioJlc"", lis"men,ul falclform, 1111_\11 cI'Il'lo<\/\


i
FiK, 11 0 , -
,, I 1. S I:CnOr~A/(EA J'ANC REASULUI IN SITU
ligam clllul Iriunghiular stng, coro/\.lr, lIiunghiul.\r d,op, \'cn" LlI' ;; :IIfelio., ,,.

i ~J I'J(()/S \ l'EJ(~JEt\IIJl.IT,\TI/ CANALUl.U I WlI\SUNC

'Il' Ir.l~, >r,lIlI,IC lll d~ 1l1.1rea curbur n sus i se pune in ev icl~Il\.i


I 1',1n crc,l\ ld . J)up:t e,\ ,1111cn li I exrcrn, se seqioneaz pancrc~ sul in .,i ll/ .
longitudin~l'- (co~da
i "
p r in / r-.I in"I ? re PL' ')X lii >:i u pornind de 1.1 srn ga
l'.l 'h'r~,llldlli ) ,I I)!'L' drc~ p/ ,1 (capu l pancreasului) (fig, 112), Se exallli -
n':,I/ .1 I lIpr.J/ 'l ,1 ,le- IL'CjilIIl e ~i cana lul W/ irsung care se re c u'HI,l ) le Li,HO -
r il;1 " " rc/e/ ll i S.l ll ,:lI'-l ide lil/, l',lrc conrrasreaz
ClI c ulo area ~ lbuic:
Ill.l/,l
.I I" hil \1 r p ,1 nl'rl'.Hi c i, Se L1CC I'rob:l perllle:lbiiitii
c:llu luilli. introdu -
' Indu - IL: in IUlllcnul ,:iu llll s til ee butonar, care trebuie
,l'"pul .: i \ -'.lrce. (PCll1rtr leziuni vezi p. 384.)
s ias
la nivclul

12, ~ Cllt\ rF.l(JI\ !N BI.OC A GLANDELOR SUP/(AItENAI.E


( II I'l.I'XlIl. SOI.AR I SECTIONAREA 1.01t

reea
'.'I n ul .Io/'lr, de ramuri simpa rice ntre ce le dOU;l supr,lrtnale .
C
Slluac n,liIll :' ,Ionci, la nivelul tnrnchiului v,lscular ce li a c, tllrl'" ~i
I~c.lli",lrc
Clll'
Pllndc C ol margin ii s uperio:l re a pancreasului . Clandelc supr., -
'l'n .>.!e >l' g. I\C \C LI " , .Il1l sLlperior al rini chil or
'01'11'1.11 (' ',lria],i!., ,le l<:sul l(InjullC!i vo-adipus,
~i
s nt Incon;ur'lIC tic "

J:!U

121
~-- .

"1;.'
" ~, ,,~ !.Ie.: cU l.i'IUliul " illCi7ic 'Cl11i<:irll,lar.i . 1"!1I10Ilcului 1.1 11I1l.'
di ' lalll.1 ~i p.IJ.t/d.i CU III.lrgiIlC.l cXlcrn, polul 'up~,io/ 5; /11.\I::IIIC.1
)
, .'
illl ':' 11 .1 I ~ 1.1I1d.:i ~lIpl.1r':1I.11>..: dreptc ~i ~tillgi, IIHi t i.1 liulIg>..: in p.Ht ,' .
'" l'l'I"l"."., 1""" ',II /' I Il III< hiui n:kll. i.1I ;11 j.. , pili . d<,.I\lIpra "'1 d",
'l'II.IIt-. 1)"" ill. 1/ 1.1 I.ILlIl.'. lU Je.t;cldc lIIiillii .II1It.:i . d cL .. lc.17.i .11 11.'
t 1<' 11 tI"1e ,le 1',' 1'I.IIIui p"'I"li",. .11 ,,I\it.llii ,.1.1<1,,111111 II .... ljutlld" ." .. 1,

,..
i'...
Il l'\(';" I""ullill pl:'lIlltl "l:'l~iOIl.lrC.l \(.'\lIllilui ("l1ll1lltli\ 1 "'''.el'lI '.1
,"-"
1,,,"I,ill' ti", 1ll""'''I~''. "" ./':lolc.'7" II 1.0I1t;"II.IIC h.17 . 'Upl.1rclI.tI"'''1
t, t.' " '
."
" ,1, 1',01," "II .tI ,IIp.:,i,". Ikl"I .IIC.1 '': !.Ile III '"I1It .. 1Il'1I1;': ~i, .j'II11'
.:...11 d" II 1, ",:,"i.: d .: /'i ' llllill. ' lI.,}t':lIl dill (. I\,it.It <..:.1 ,1 .. 1"llIill.,1.i t.:1.1I1<1./c
" -\1~~ "ul'/,trl.:/l.lll:' l.ll~ 1.l.lllill k~.HL' inlre de Plin 1.I 'l i.l tllll'l'lilllllcal.i .
, , ./ 'I!',~~

,
..

,

..\./;..
\, (
fi' '
,
(

1."
....
,
l'

""
r . '1('
I "

.' .'
~J'~.. ,
..' "
, 1./ "
~

~ "..

. J
';' .,' .'
}. I
1
-- .,.. -- , , - -
--.'

~ 1'1 .. 1/ :
1, !ibl'l ,11'\.'.1 rnidliului prin .i~qion.\rC.\ I'.h.:hrlului \ .\\l'ul.u tll' 1.1 111\1,:10.1
.:. . I

.~ 'I;i'
'.~j'tl~i. ...~ . ~' .
.. .....
~ ""-...... - ,
', . ~-.~
...... ,.;.c.r:. ~
. . 1'
Irilului.

~IIP1.H~I1.tI.1 se \cqiolll!ill- prm inc7.ii paralele fcute pe 1.1\a S.l


11; . 1/3 .111tcrioilrJ. de 1.1 virf ~prc h.ll-ii. Ia Jistall\ de eir,l'.l 1 l'1ll una .de a~t,l, ~I
~c ex.IIllIlC:1lJ mrimc.l, fnrm.l. l'ltloarea cortiealc/, ~r.lll\ll dc "eheflerc .1
medul."c;. l'tIll~i~tcl1la ctc. (Pentru laiuni \'c1i p. JRR.)
1, DI'> I C 11.\ URETE I\ELOR I :\ RIN IC HILOR

III ',11.1 '"'lc rel"l tlr ' pl ~ i ; I n ~ ~ i decolarea lor de peretele pos-
d '1 I 1" _ I.l. e <II lJ 'll " ful un ei sonde cane/ate pornind de
I 1 ,1 , l' 111 1. 1'.1111/1 1< le rea sa n .vezica urinar (fi/-:. lIJ).
I I , P 1," .1Il.1 "'111 '"c terlliui se injecteaz n extremitatea
I, ''i',,; " ' caz de obstacol pc ureter (calculi,
Illl 11..11 I li Il\..- l' tc.:. ) apa llU se scurge n vezic, jar deasupra
I 'Le Il dil atare a urererului.
III'" P,l / in /ehil" r. Prin inspeqie i palpare se ccrcetead pOZItia
, 'e lace (1 in cizie scmicircular a perironeului i a \e,u-
ci dll ne.l /' 1.1 1- 2 CllI in ,1f.1d i par31cl cu llI.lrginea extern
,lu I. dt: la puiul superior 1.1 polul su inferior. Prin illclZla
, 1'(111 " " ni mlll.l ' In !;.l rinichilll , pc c:lfe-I ridi cm n , us ~i . pre
,', .. ,ed'.!/I. ' . /.lr CII /l1I ~1. 1 "~ c apt >c: d"colc~z'l l:a\-1,.a pO ' leriuar pn
I . 1",111., \ : 1'1./' .. .11,1 .. IJlIl.l\1 '1/1 L'l II I '.' / de o/StUl'lu. Sc b cc .1poi " 'CI' .
"U/I, p.' L,kl.l ," ".,1"./1 1., \ .:nchr.ll.j 1.1 nivelul hiluilli rcn.ll , seqillnnd
11/111." \ .l,,'/., 1,'II .d c " 1 ,' ).' kl. in ,' il I illichilll ,:1 p s lrezc ldlllinuiLllC cu
1I<' I,lId 11' 1-: 11,'1) . .\ ,.",.. ,)i 11I.'"e\r.l 'e inln:buin\eaz i pCl1lrll rinichilll
de 1'.1IiL'., " I""" , 1 ~ 1I11dll' :d ureter".lc eliberate de peretele posteriur al
,bd"m,ll ll itl/ 'c 1.1 ',1 /,e loc )1 \ '0 1' 1, ' cuase o dat cu org.lIlele cavitii I-:g . I/S . - IlIIl'in~crc.l ICHiwllllui (T) .lin burs pnn tlulul inllhin~1 pili Il n lui
I'cl\ 1,'11,
orificiului intern 31 ~"tl.llului .

:\ . LA C:\UAVRUL DE SEX MASCULIN


15. SCOATEREA IN BLOC A ORGANELOll CAVITAU PELVIENE
~t.d,\"'EIU . :\ 'rESTI C ULELOIt I CANALELOR DEPEIlENTE (imprcun Cll rinichii, urelcrcle, I""i,ulclc ti ,,,nalele defcrenr.
',,, 11I .. I /,.II.i ,i 'l' tb :"Ic'lL:\ peritoneul i esuturile \uhi:lccnte n
Se faCI! incizie circular il peritoneului parietal de-a lungul [fim
II
.ilcI'I /l1 "11: 1, 1I 1t1 1: /l 1I l' rll ,' ,11, l.ln.llcl,)r i.nghinal.: (dn:pt)i slng) C:lrc [orii superioare a bazinului (fig. 117). In incizia fl(cllta se I1\tr d"
C .~ .h<''l I" !" I 11l .1t 11l11 1l ,1 d~,1~upra I11l)locuhn :Irc:lddor crllr.lle. Se mna stng i, ptrunznd n profunzime, se desface cu degetel u
I"t ll/<i. l' .1~1.1 1 11 1 /ll ~ ll/n .1 1 !c' " ceriv n p.~rlC:l sa illlern, f:r a atingc conjunctiv ).IX, care leag peritoncul de peretii hazillului Il o , :Ult rl
,tii ti II Il II. ' 1"' 1nLlri c. l ,t rc ~c pllnc n eVident. Se disec canalul defe-
pn sub vClic, iar latcral i posterior pn
c'nl, (,l rl' ll';C' din ~ .11l.11111 in~hinal ~ nconjur marginea baz in ului pen- napoia rcclului. Se apuc apoi cu mina
1,." .. 1 "~o Inl,LI/llb . 1/1 l"~ \'.lp.l pelvl.1nJ. C;:u mn:l e!t:captJ se mpinge sting organelc bazinului i se trag n sus,
1~,' L~( l1 ll1l tllept tll/l .. hur' ,l 111 can.llul IIlglllnal respectiv, pn ce bOIll- iar cu cu\itul mare se f.lce n profunzimea
I c.17.1 1.1 Il/l e lLiI tl~'liI ~ ILlllil 1/lIcrn :d c;lIlalului (fig. 115). Sc prindc tcsri- pelvisului o incizie circul.tr i sc scqione,lza
, 111111 ( II n1l11.1 \llng.l ,)1 se Sl'll.lle din c;lnalul inghinal mprclln cu ligal1lcntele vezico-pubicnc, uretra i rectul
./1;,11 11 1 dc"'rc/lI ; <II .111" " 1/11 IJi ' lIIrilillii sc elibefc.l;t de Ll\<1 profund dC,lSUpra sfinctcrului intern (fig. IIM). nr);.1
1 ( .'1 L"'Ultll )1 .1 )LJ ~ 'lIdlll l .1I<: \-.11I invaginat i ele. Orgallclc sc 'Haz licit: h.l;tlllldui (veZil"1 urill.U,I, \lfllSI.It.L )1
In \ .1I1l .1t .. .. l)cll"C1nl " \'Ilf 1l' c" '. d O. 1 " o
. . _.:' . ,,,.ml/lrUC, upa '(latcrea or 1J1IprClin:l rt:clul) se scot din (avit.lle.\ pe vi ana 1111
, li (J1 ~ .Inc'" L'.lVIt.l\1l pclncne ~i rinichii. Aceast tehnic al ~)osibilitare pn:un:i cu rinichii, ureterele, testiculele I
.1 I t' 1.1 l.I,'"1 l'x amclI 1I111lpiet .1/ llllegului aparat uro-genit.1/.
c'lJlalcle dcferente (colllplexul uro-genit 1), c
- \ IIId ~11l( Jl'i' IUIlI .lh d \,llll.llI l h ll" (l lrdOllului )p('rmalu.: ):!u numai alt ll'!J,liclilului
' l' l 'ili p L" II.11 I r L'(" t "r C 1 l _ I I l' I . . ,laz pc mSll\.l dc scqiunare sau lablia ti
III}.: lina. lC'!tllculul ~c pO.l1C ~l' mHc .. j prin
'.1 t.1 h f U lu Ili'. (1: ICllln, l'U Ll\.l anterioar n sus. S C anu
("[ 1" 0 ' r III IH II. L l ll:l li
I ~. J )(.). , FIlur "(
ncaz ficl'.lIc un:.111 n p.utc.
12 J
,
".". ", -~
JLJ IJLr.:\I"iUI. ...'IlEA ~I ~I CTIONAIU \ iti I( IIII ,OR
"
-
".r -
.~
..,
:::
~

;.,
II,
cu DESCIIIIJElIEA RAZI~I'llIlll\
.. , :;
~
==- ,,,)
~
....
=
~

. 't, I ~ .11 l)cc:1l'~ularea rinichiului. Rinichiul c II: inut 111 mIII


C)

-.

. cy. .1

\ .'.
,
~
.,
,- .
:;--=
;::' ::;
-- - ,
, .."..,
- ..2
""," .,,,Ii, l ' ~. i (cld,lIlc dq;clc, hillli privind 'llfC !,nllul palm I , r
"II"" ,,,,,1\ ,. ... , '" "' , '". 1,1(': (II ' 11\1\111 11\.\1 ' " ",,"ie ,upcr"
" !""""'/III'" ci, ,'in ,l I 111111 1'': 1II,lr~il1l:,1 11"1\' I I Iim.!" Ilu
It'
.f
"
...,..' r .
,
' . \ ~
. lI
1
,I -..,"
~J

, '1 , . -.., "


.~ ... '"'{t ..,.
i
.::~
... ;. ~ '1. ........

...
:: :.J

\ ..
", , --=:;
'J

..
"-
'J .~

:, ' '::
..... .1
.
,.~. ' 1.- .. ,
.. ,-
.~
..
:= -
~
~

, .,.=, ..,
\ :;2 ,+ '.)
-
', --..
--
:; :;
j 2.
~

I :

--- .
, "-
:;
,
-,. ;::
-- ,

,,
; ,

~.
.."
I , . ',
,
t.
-
. '";
~, . " ' I ' 1/ '/ 111 L1/1 .1 ul'l'llh. .d .1 .\ flniLIi ului Jll'
~

. bre.
'; ," oi

,
,.

1'"lul ' Upcrl"l 1.\ polul inCcri,,1' (fi::. 119). (II '1 I I li "1111
,'
\
,ap"",1 de " hllZ,i ,1 inci/ici ,i '" llIc1el,all I I Il rJllI h

)"" pi"" 1.1 Itil, ilIIii ti : p.: o r 1\.1 li .lp'" 1, I
...
I{ ini, !.iul c'I,' ,il1gu,ul "1 g.111 (.lrC .: dCI.II' III" I
11llta III
(II ul I
1'",11" "c~prinde 1I\lI, \(' p\lalC cli,.1 S.IU se p 11 " PfIIU.I I
". , l'arcnrhill1. Se cx'lJlline.IZJ linicltiul i h.llincllli lII.lIJ1le c..Ic
b) Seqionarea rinichiului i ,leschidcren b37.in~tulul.
inciz i.\ f:lClIl:i pl'nllU dCt:.lpslIl.tre.l rinkhiului UI li iu (.tU f t
"U\il, .Il: 1.\ margine.\ ClIJ1vexa pin. Ia 1111; flJll hlUl ge tie r
jumJI\i le~,ltc intre de prin peretele po tef!( r ne ee" n t
1lIiui (fig. 12 t). Se c:xaminea7. suprafata de e ,Iunc id1~ut\&.
cele i hazilll'tul. (Pentru le7.iunJ ,ezi pp. 390. 400)
.... Fig . ilO. - Dccapsularea
rinichiului .
17. DESCHIDEREA URETERELOR
' "..
Ureterele (drept i stng) se deschid cu foarfecele sau cu bisturiul
I sonda canelat, pornind de la bazinet pn la ptrunderea lor n
vezica urinar (fig. 122), dup care se examineaz. (Pentru leziuni vezi
p. 403.)

18. OESCHIOEltEA VEZICII URINARE I URETREI I'ROSTATlCI!.

Se introduce un ram al foarfecelui n uretra prosratic, SI: desehide


uretra i se seqioneaz peretele anterior ' al vezicii, cu o incizie ,
form de Y, cu ramurile divergente spre fiecare corn vezical (fig. 123).
Seqionarea se poate face i cu bisturiul i o sond canelat, pe care o
introducem n uretr. Se examine.lz mUCO.lSa vezi cal, trigoll\ll vezieal,
, meaturile ur.yerale (Pentru leziuni vezi Pl'. 405, 411.)
"- I
\
19. SECIONAREA PROSTATEI

Prostata, dup deschiderea uretrei prostatice, se seqione37 prin


,.
I incizii transversale, paralele intre ele ~i perpendicul.lre re axul longitu-
dinal al uretrei (fig. 124). Prima incizie se face sub colu vezicii urir1.lrc,
1 care se imobilizeaz cu mna sting, pentru a Uura seqionarea prostatei.
(Pentru Iezi uni vezi p. 413.)

20. SECIONAREA VEZICULELOR SEMINALE

Se aaz pe msufa de seqionare veziel urinar deschis:!, cu mu -


coasa n jos i cu rap extern n ~lIS. Vc~iculele seminale se g:isesc pos-
Terior vezicii urinare, deasupra h.1Zei prost.Hei i extern .1I11pul.:lor C.II1.\-
lului defcrcnL Se practidi Cll hi~tlllilii dou.l, trei seqiuni tr.1I1sv.:rs.lle,
perpendiculare pc axul lon~itlldin.II .11 vaiculdor seminalc, 'CC\illllln -
du- se o d.\l Cli ele ~i sc!;mcnrele tcrminale ale c.1n.llel,H' dctaente
(fig. 125). Veziculele semin:llc: pot fi deschise de-a. lungul .lxului longitu-
dinal cu fo.lrfecele cu vrfurile a~clllitc ~i CII ~onda. callclat. (Pclltnl
Jeziuni vezi p. 415.)

., 21. SECTIONAREA CANALEl.OR DErERENTE I A TESTICUl.F1.01l


Inailltc dc scqionare se Lll'c lin CX.IIIICII prin . illspeqic i p.llp.lr.:
,!, a canalelor defcrell(e i .1 tes(icliiclor. ( :.\II.llul dderent se se'llonead
+- Fig. IZ 1. apoi prin ~lIcil'ii rrall~vcrs ..,lc p~rpclldil'ld.!re pe .Ixul sli Inr~.~i.t.lldi!Ial:
Pentru s.:qlUllarc.\ v,lglll.Ilo.:l. teslicului se line IIItr.: dege~e1e .nlllllli stingi
- ScqionJrc.1
rinichiului prin acllncirca
.1 nCIZICI
' "
pllla la ili!. i se face cu bisturiul o illci~ic .\ v.Igil1alei pc axul l\lllgllll~hllal al II! n-
128 dei, de -a IUIl!;ul Illaf!~inii salc antcro -infCflo.lre. Se eX3111111c.u.l fOllele

9 - Necroflsi.l
119

.,.
vagina lei, cul oa rca , transpar~n l a, &ros im,ea, even.ruale!e aderene etc. Fig . 122. - Deschidero. ure-
Pentru scqionarea tcsti culuhll se pnnde IIltre polJCe I celelalte degete terelor .
cpididim'ul , cu capu l . el~ i~idimului. n s~s: testiculu~ bomb 7 az. naintea
dcgeTclor. Se fa cc o IIl CIZle a t ~mc~duIUl. pc . axul sau lonl$ltudlllal,. c.are
int ereseaz i ca pul i coada epldlJlIl1uhll (flg: 126). La IlIvelul epld.dl-
mulu i se pot fa ce i o se rie de incizii tran sversale perpendiculare pe
ax ul s u lun g. (Pen tru lezi ulli vezi p . 416.)

n DESCHIDEREA RECTULUI

O rganele CaV il il \ ii pclv iell e se aaz cu vezica pe msua de scc-


\I onare ~ I cu fala p os t eri "ar a rectlliui n sus. Dup ce am desfcut
liga lllra, se introduce ramul bont a l entero tomului n IUll1cllul recrului
i se se" ioneaz peretel e s u pos terio r (fig. 127). Se examineaz conl
nUlul. c.lVi tal ca, mucoa sa i peretelc. (Pentru leziuni vezi p. 370.)

2.'. DEC OLAREA I SEC TIONAREA C ORPULUI I'ENIAN

Se prelungc t e inci zia > ubmc n to- pubi a n pn sub arcada pubian i
5C decol c az tcg ulll cn rel e de pe peni s, pn la illllui balano-prepulial.
Se in c i 7Caz a ntcri or, la acest nivel, corpii c averno i i uretra, iar pos-
terior ~e ,cq i o n eaz imcqiil c Lorp ului cave rnos, ligamcntul >uspcllsor i
li gamcnlu l fibro\ a l pcni sllilli . Sc fa cc apoi o seqiunc pc ;'\xul Iangitu-
di nal i se exa min eaz corpii cavc rn o i , saongioi i metra spongioils .

24. EXAMENUL I N TERN AL BAZINULUI OSOS

Se fa Ce dup ce alll ndep rtat toa te esuturile moi de pe faa intern


a ba zinului 0S0S. pClll ru a pu ne n c \' iden eventualele fracturi ale oase-
IN h.1 7inlllui .

::. . s e u,, '] [REA I Ol:.SCl IIDEItEA AOlnEi AIlOOMINALE


I A VENE] C AVE INFERIOARE

Cu ajutorul pen.sei i al bisturiului, Se decoleaz de pe planul ver- Fig . 123. - Drschiderea ve-
lebral anera aon I vc na cav inferioar, seqionndu-se toate ramurile zicii urinare pe linia median5
({lla tc~ale I IcslIlul conjun ctiv , care leag aceste organe de coloana ver- ~ feri sale anterioare prin
Introducrrea unui ram al
leb ra la ( f~g. 128). Se di.sec de asemenea i iliacele primitive, care se foarfecelui n uretr. proSI .-
seql oneaza p~lJl[r-o _ lncl zle transversa l ct mai profund n pelvis. Vasele tic:
Icoasc IC ~ec tl oncaFa pc axu l lo r longi tudinal ~ i se examineaz. V -
'c -
vC7.ic:'I U,in:H:'i; T -
c:lMI dderc,,, , R
IC~licul '
(tlrr:lrl~
V. . jos) - riniclli ; U - urc;rr j R - trCl
130
131
I
/

FiS _ 12-1 . - Sc!qio narc!a prostatej pnn lOCIZIJ transvcrsaIe.

"

.'

.~ ~ - -,

L ';\. _ ' 'l! .


( o"

Fig . / 25 .
Seq iOIlJrca ,,ieulelor seminale (V) I ca ooalelQr deicrcnre (e) pc axu l
lor trallsversal.
132

13:1

-...... ~~~""-.a...~'ItIi""""_~y,e~I'WII.." , >l-


,
o incizie circular care intereseaz vaginul n treimea sa inferioar, ure-
tra i rectul deasupra sfincterului intern. Organele bazinului (rectul,
uterul cu anexele i vezica urinar) se scot din cavitatea pelvian m-
preun cu rinichii i ureterele i se aaz pe masa de diseqie cu fa\a IM
anterioar n sus. Se examineaz fiecare organ n parte.

15. DECAPSULAREA I SECTIONA&EA RINICHILOR


CU DESCHIDEREA BAZINETELOR

Acest timp se execut la fel ca la cadavrul de sex masculin (p. 127).

16. DESCHIDEREA URETERELOR

Acest timp se execut la fel ca la cadavrul de sex masculin (p. 12'1).

17. DESCHIDEREA VEZICII URINARE I A UREll\El

Se face o butonier la nivelul fundului vezical, se introduce un


11.;':. i !S . - S~O :Ul'rl..' .l ci abdominale ~i Venel ca ve inferio.uc.
ram al foarfecelui i se seqioneaz fata anterioar a vezicii, ptrunzllld
i seqionnd i uretra; apoi se examineaz. (Pentru leziuni vezi p. 405.)
J.I) rt

B. LA CADA VRUL DE SEX FEMININ 18. DESCHIDEREA VAGINULUI

14 . \COATEREA iN llLOC A ORGANELOR CAVITAII PELVIENE Se ndeprteaz prin diseqie vezica urinar de peretele anterior al
( mpreun cu rinichii i ureterele) \'aginului i de uter. Cu foarfecele se face o sectiune pe linia median a
peretelui anterior al vaginului, pn la fundul de sac anterior (fig. UO)i
apoi se examineaz. (Pentru lezluni vezi p. 420.)
Se face o incIzie circular a
peritoneului parietal de-a lungul 19. DESCHIDEREA UTERULUI
strmtorii superioare a bazinului
(fig. 129). n incizia fcut intro- Se introduce un ram ascutit al foarfecelui n canalul c:ervical al
ducem mina stng i cu degetele colului uterin i se seqioneaz peretele anterior al uterului pe lini me-
desfacem \esutul conjunctiv lax dian pn la fundul uterului in form de Y, cu cele dou u ramUh SIU'
<:are leag peritoneul de pere\ii coarnele uterine (fi~. 131). Se rsfrng cele dou jumtll al, peretelui
bazinului osos, ct mai jos posibil, anterior i se pune In evident cavitatea uterin.
pn la nivelul vaginului, uretrei
i reelului. Apoi, trgnd cu mna Uterul se poate seciona ,i cu bilturiul, printr-o inciaie flcuel pe Iim med. n
a peretelui anterior; se trece prin cavitare ,i apoi le Iec:,ioneazl o parte din Iro Im,
stng organele bazinului n sus, peretelui posterior, restul peretelui rlmtnlnd II Iese cele doul jumlel,i ale uterului
se face n profunzimea pelvisului
Se examineaz, punindu-se In evidenl eventualele leziuni (p. 42 ).
Fig. 129. - Incizia circular a perito-
neului dea lungul strlmtorii superioare 20. DESCHIDEREA TROMPILOB. UTIlUNi
a bazinului.
\.~1.1,,".J urinu; 2 -
Se introduce o sond canelat~ n lumenul trompe, prin oriE. 'ul
I - uler; J - trompa
u(~rinl: oi - "var; J - rtet; - linii d.
incizie. vilionului i pe ea se fice o seciune de-a lunlUI axului 10 uldIa111
--!.
13-t
130. -- Deschiderea vaginului:
U - uler; V - v3gin ; O - OV:l.r; T _ trompa ulcrinl.
Fig . 132. - Deschiderea trompci utcnn .

Fig. 131.
Deschiderea ut erului cu {o:lrfeca prin lOCI Z IOl median a peretelui anterior.
V - v.lgin; U - ule ....

136 Fig. lJJ. - Sectionarea ovarului pe nul su longitudinal.

137

--- -----;-:r,..
-----===~~.a~~~_~_
r----------.--____ .------------------.- ,~

--..... lIiiliiiiiiiiiiii........._ _ _ _.. _ _.,-


_ .~__
(fig 1J2) I ~c eXallllllCaza . <lc POt face i seq~ulli trallsversale pa ralele
ntre ele I perpendicularc pc axu l longitudinal al trompei. (Pentru le-
zlunl vezI p. 4JO.)
,
21 SECTI ON AREA OVAREUgR

e face o incizic pc marginea li be r a ovaru lui pn la hil. ,Paralel


LU fqclc sale (fig. UJ). Se exa millea z a tt pe suprafaa externa, ct i
pc c~a dc scqi une. (Penlru Iczi lllli vezi p . 4J3.~

2Z. DESCIllDEREA RECTULUI

(1'
\ ceSL ump se
13 2).
execut la fel ca i la cadavrul de sex masculin

23. EXAMENUL INTERN AL BAZINULUI OSOS

Exa menul se face la fel ca i la cadavrul de sex masculin (p. 134).

24. SCOATEREA I DESCHIDEREA AORTEI ABDOMINALE


Necropsia membrelor
riie unor indicaii speciale,
I A VENEI CA VE INPERIOARE
i de constatrile fcute in
Acest timp se
(p. 134). execut la fel ca i la cadavrul de sex masculin' venoase, tromboze, Im uni ale
osoase etc. Fistulele osoase. ar~icUJ_
a putea preciz~ evelll.~~llele _~_,
vor facew pa
membrelor,
vorfi dt

din
decoleaz peritoneul pelvian, ptrunz~du-se cu mina
peritoneul parietal i planul osos, cit ma! profund ~. CA'1,it_
Dup decolarea ntregului peritoneu pe!vlan de jJUC'U Ul'Il'fI
se secioneaz cit mai profund uretra ,. rectul. la bl r"l;
i rectul, la femeie. __1.._
Dup aceast pregtire se scoate Intregul co...........
intinde pe o tblie mare de lemn sau pe mila. de
examenul fiecrui organ in parte, nti eltter~ ,i ap~i pct
13 seqionrii organelor nu difer de cea descrll 1. ("caft

TEHNICA EVISCERRII TOTALE

In cazul aderen\elor puternice ntre organele cavitii toracice,


abdominale i pelviene, n cazul metastazelor canceroase ntinse la organe
~i seroase etc., este necesar scoaterea n bloc a tuturor organelor gtului,
loracelui. abdomenului i pelvisului (fr a fi separate unele de altele).
Tehnica i o parte din timpii acestei metode (examenul extern. al cada-
vrului, necropsia organelor cavitii craniene, necropsia rahisului i mdu
vei spinrii, deschiderea cavitii 'toraco-abdominale, o parte din necropsia
organelor cavitii bucale, gitului i toracelui) snt identice cu cele pre-
zentate n capitolele anterioare, de aceea nu vom reveni asupra lor i
vom descrie numai timpii urmtori.
Dup ce organele cavitii bucale, gt~lui i toracelui au fost
desprinse de coloana vertebral (cervical i toracic), fr s fie separate
de organele abdominale (prin sectionarea lor la nivelul diafragmului), se
a~az napoi n cavitate. Se trece apoi la seqionarea cu bisturiul a
inscf\iilllr costalc ale diaf ragmului, pornilld din partea stng i dinainte
napoi pin la nivelul coloanci vcrtebrale, unde se seqioneaz inseria
pilierului stng. Aceeai manevr se ntrebuineaz i pentru partea
dreapt. Urmeaz eliberarea organelor abdominale cu peri ton eul parietal
de pcretele abdominal. Pentru a uura efectuarea acestui timp, se trage
spre dreapta cadavrului complexul de organe buco-cervico-toracice. Cu
mna dreapt se decoleaz peritoneul parietal de peretele abdominal
stng. de coloana vertebral, de muchiul psoas-iliac i de sacru, des-
f~cn~u-se tesutul conjunctiv lax retroperitoneal cu mna sau, uneori, cu
bIStUriUl. Aceeai manevr se ntrebuineaz i pentru partea dreapt,
masa de organe fiind tras spre partea stng a cadavrului. Apoi se
140
raii Se trag apoi lambourile cutanate deasupra calo~li i nse c~uc pieI:
la distanl mai mic de 1 cm de buzele lamboufl or. upa aceea
acoper custurile cu pr.

14
COASEREA CADAVRULUI

Dup ce s-a efectuat necropsia, s-a pus diagnosti~ul anatovmo~atologi~


li s-a precizat cauza decesului, cadavrul se coase I se spala. Smgele I
liehidele existente se evacueaz din cavittile corpului, n care se pun F
".
134. - Inc:hiderea c:adavrului prin c:oaserea in-
c:izici submento-pub'lene.
Fii m. - Modul d.
organele scoase, dup ce ns au fost recoltate fragmente pentru exame- a trece Imra pentto
couerea cadlVlllbal
nele histoparologice sau piese pentru montare. Se poate introduce n
cal'itate putin rumegu de lemn pentru absorbirea lichidelor rmase, Canalul rahidian se 'nchide cu lamele v~rte~rale .fi apofiel.
Coaserea cadavrului se face cu un ac curb i sfoar subtire i tare, de-a care au fost scoase la deschiderea canaluluI, fi apoI se COl
lungul liniei de incizie submento-pubiene. Prima custur ncepe la 1 Col Coaserea trebuie executat cit mai bi~e,. pentru va _ . .Ifi
dC:Jsupra inciziei submento-pubiene, dinuntru n afar, iar ~foara se n timpul transportului, a organelor sau ~chidetor ra~ An CIl~.
cadavrului. In acest scop, se coase cu sfoara dubla, mal al In
nnoad pe piele, Urmeaz apoi la acelai nivel cte o mpunstur la inferioar.
dreapta i la stnga inciziei, impingndu-sc n acelai timp captul nnodat 1'" ....
Cadavrul dup ce a fost cusut, se spa a, se IUrae I ...
al sEorii sub incizie, i se trage puternic de ~foar n aa fel, nct nodul
liei. Este cont;aindicat s se introduc ntr-un .cadavru orlWle
dispare nrre cutelc pielii. Custurile urmtoare snt situate la distant vin de la un altul, ceea ce poate compromite o
de 5-7 mm una sub alra, pe ct posibil la aceeai nltime la dreapta medico-legaI.
i la stnga i la 1 Col distant de marginile buzei indziei. Acul cu
sfoara se trec pe rnd dintr-o parte n alta, strpungndu-sc pielea
dinuntru n afar. La nivelul simfizei pubiene, se mpunge pielea de
la stnga la dreapta, trecnd acul prin ambele buze ale inciziei, care se
apropie cu ajutorul policelui i indexului de la mna stng i se Ias o
bucat de sfoar n partea stng. Cu acul i ata se trece apoi de la
stnga la dreapta prin bucl i se nnoad, trgnd puternic de sfoar.
Se Jllai trece o dat cu acul i sfoara prin piele de la stnga la dreapta
~i SI.' scqioncaz Sl'llrl (fig. 134, 135).
Cavitatea cranian se umple cu vat, organe, hrtie etc., se aaz
la loc calora cranian i se cos cele dou fragmente ale muchilor tempo-
142
tea mai mare de 1,018 i n sediment leucocite n propo~'l/~~~~;
PARTEA A III-a dup evoluie i etiologie. ;;;
. Tehnica reaciei Rivalta. Intr-un cilindru gradati se pun lO
ap distilat, la care se adaug dou picituri de acid .cetic ~
Peste acest reactiv se picur cu. o . pipet una sau dod piclturi cUii li
dul recoltat. Reacia este pozitifJ cnd n reactiv apare o tulburare
un fum de igar, datorit \,recipitrii proteineror (euudat). Reaqi.
Ilegativ cind reactivul rmlne clar (transsudat). Reacia Rivalta se
numai in cazul lichidelor serocitrine.
15 REACIA PENTRU EVlDENIEREA MACIlOSCOPICA A AMILOmULUI
. .
CiTEVA RECOLTRI I EXAMENE CARE Pentru punerea n evi.den a amiloidului In organe le face reui
SE FOT EXECUTA IN TIMPUL NECROPSIEI cu Lugol i acid sul/urie 10/J{o. Dup badijonarea Nprafeei de eeqiune
a organului (ficat, splin, rinichi etc.) cu soluie Lugol (iodurl de po u
2 g + ap distilat JOO mi + iod metaloidic 1 I) . regiunile farl amUo d
PROBA DOCIMAZIEI HIDROSTATICE PULMONARE
apar colorate in galben, iar zonele cu amiloid, tn rofU-brun. Daci It
pensuleaz zonj1 roie-brun cu o soluie de acid lulfuric 1'001.. ~tu,\t
Lcziunilc de condcn,.lre .llt: parenchimului pulmonar pot fi puse n culoare vireaz n violet, apoi n verde-murdar.
t:viden\ prin proba doeimaziei hidrostatice. Ea se face lsnd s cad I
ntr-un vas cu ap fie un fragment mic (2-3 mm) de esut pulmonar, REACIA PENTRU EVIDENIEREA MACllOSOOPlCJ. A ..,.'101
fie un lob pulmonar sau plmnul in ntregime (Ia nou-nscut). Recoltarea
fragm entului de plmn respectiv se face cu un foarfece bine ascuit, Pentru punerea in eviden ~ lipidelor. se badijoneazl ~Iin
fr s strivim \esutul. seCiune a organului cu soluie saturat de SHll"" III au StIM"..
Rezultate: plutesc la 5uprafa\a apei fragmentele de plmn normal n alcool 70. In prezena lipidelor apare o culoare rotie.
sau emfizematos, rmin ntre dou ape fragmentele de plmn cu leziuni dup splarea cu ap.
de edem i cad la fumlul apei fragmente mai mari sau mai mici de
plmin n caz de pneumonie, bronhopneumonie, cancer pulmonar etc.
La n0u-nsculul care nu a respirat, plmnul cade n ntregime la fun-
dul apei .

REACIA RIVALTA
REACIA PENTRU EVIDENlBREA

Pentru evidenierea fierului se face re.


MACllOSOOPICl

zona suspect cu o soluie apoas de Eerocianura de po


citeva secunde, cu o soluie apoas de acid clorhidrl
P"l,.

traiei ferice apare imediat o coloraie alllilll:ruli"~,,r.M~


In cavitile seroaselor (pleural, pericardic, peritoneal etc.) se
poate gsi un lichid clar, serocitrin, care poate fi un transsudat sau un REACIA BNZlMAnCA PENTR.U DIAONOfJmA_~.41
exsudat. T ranssudatul este un lichid de staz care are proteine ~ntre A INFAllOTULUI CAP.DIA
0,0.5 i 2,.5%, reactia Rivalta negativ, raportul dintre globuline i albu- .
mine dc 112,.5 pn la li4, densitatea lichidului de 1,002-1,018, iar ~n InCarctul cardiac tn faza la .In pa.ltI'
sedimcnt numeroase ml!zotelii i placarde mezoteliale. Exsudatul este un macroscopic. El poate fi pUI tn ta eva :nlth~
lichid de natur inflamatoare cu proteine peste JO/o, reaCia 'Rivalta pozi- dehidrogenazic. In acest scop le reao
tiv, raportul dintre globuline i albumine de 1/0,5 pn la 1/2, densita- cel trziu la 24 de ore. Eraamente pro p

(O - N..rop';a

,
IV ,In pa Ilare Berz ellolls, care con\ ln solu~iile de
Seqiunile se SlISpCn(.l
incubare compuse din:
Pentru examenele toxicologice, organele se recolteaz In Intreaime
\) Pt'JU,,, sJlccintltbitirogenaz sau portiuni de 300-400 g, in vase foarte curate, fr substante fix...
Na /-1 , 1'0, 0, 1 M 4 _m I . toare sau urme de substante chimice.
N.,/-I -PO, 0, 1 M 16 mI . Vasele vor fi legate la gur cu hinie pergament, parafinate, ligU. .
Na CI 1,69/0
KCI 1,1 5/. o
100 mI
4 mI
o
i apoi expediate laboratorului de specialitate. Pe vasul cu pmdulIJI
Ca C I, 1,'f2% . o 2 mI patologic sau cu fragmentul de organ recoltat se va aplica. o edehed,
Sare de lftrazoliu 1%0 56 mI pe care se va scrie cu creion negru (sau pe vas cu crcton dennopaffc)
numrul i data necropsiei, numele i prenumele decedatului. prodUl\ll
o .
I
Suc<inat de Na 0,1 M (1,64/0)0 20 mI
recoltat i examenul cerut. Vasul va fi nSOit de un buletin care va
u) Pmlnt ma licodthidrogtnaz
Acid bori" 0, 1 M
Na, ll,O, 0, I M
Ap J ist il a t O"
o.
o.

25
13,2 mI
10,8 mI
mI
I cuprinde urmtoarele date:

Dara. . .. . ......
Sa re d" letrazoliu 1%0 . 25 mI 5pitalul .
~ b bt de sodiu 0,2 M . 25 mI Serviciul

InclIbJrea se face la temperatura de 37_ pentru succilld~h!dro


1 Adresa .

cn az 2-3 ore, iar pentru malicodehidrogenaz, 3-8 ore. Dupa I!!CU- BULEllN DE IN~OTIRE Nr
~are, s~qjunile pstrate
p<ltologic.
pot fi n formol neutru pentru examenul hlsto-
.... d
111 unna reaqiilor histochimlce, 'por~I~I1II~ de. mlOc~r ca:t h~d Sll1t
A
I
I

,\
Numele i prenumele decedarului . . . Sn:ul
Virsta. . . . . . Data i ora decesului. . . Numlrul necrop,iei .
Data i ora. . DiaO gnosritul clinic. . OialDouicul anatolllO-
lezare prin ischemie se coloreaz n vlolet-ll1chls p.rI!!. acyunea .e I :t,e: patologic . . . OrgaDul i esururile de unde l-a fcut recolta,.... , , ,
nazelor, iar cele alrerate pStreaz culoarea 1l11pala a mlOcar u UI . , . . Descrierea aspecrului macroscopic al leziunii.
Fixatorul folosit. Examenul cerut , ,RnuDlltul protOCOJahaI

(dispari{ia acri vir ~ii dehidrogenazelor). de necropsi.. . . . . . . . . . . Dare .uplimentare, ,

Materialul recoltat va fi trimis imediat laboratorului de aptciu'. . .


INDICAII GENERALE DE RECOL TARE, IDENTIFICARE pentru ca produsul patologic s nu se altereze. Piesa soar 1& lebo,~....
I EXPEDIERE A PRODUSELOR PATOLOGICE va fi nregistrat i va cpta un numr de ordine scris la m&fn

Produsele patologice se rec~lteaz n yeder~a examellel?r hist~pa.to


cu creion negru (niciodat cu creion colorat sau cerneal) pe un
care va nsoi fragmentul de organ sau produsul palOloaic n lOC ~,
car_..,
logice, bacteriologice, virusologlce, parazltologlce, serologlce, chimice, prelucrrii sale, pentru a putea fi identificat n orice timp .1 teIutic i.
citologice etc. . v d '1 In registru se va meniona, de asemenea, forma fragmentului pr. levar.
v A
volumul aproximativ etc.
Recoltarea pelllru une~e examene tre~~le facu~a I~ mov sterl ' c~
instrulllellle i n vase de sucl curate, sterIlIzate prll1 caldura uscatav sa
prin fierbereo A
r
,I
RECOLTA REA LICHIDULUI DIN CAVITATI
rn timpul necropsiei este necesar s recoltm prin punq1
Pentru examenele bacteriologice. recoltarea se face 111 vase sterile.
fr substante anriseptice sau fixatoare.
diferite examene, coninutul unor cavitti: seroa.. Jpl.Ural. p
Pe11lru examenele virusologice, recoltarea se face 111 vase sterile,
care conin glicerin fosfatat tamponat (p. 151). v. peritoneal, articular), vezicula bilar, vezica. urllt..... ah
etc.
Deschiderea i nchiderea vasului steril, n care se re,colteaza sau 11~
care se nsminteaz produsul patologic, se fac prin flambarea dopuiui Tehnica, Se aseptizeaz peretele cavititii ropectw
i a gurii vasului la flacr. cu o spatul metalic nroit la f1a~rI. Se
aseptizat, cu acul unei seringi sterile d. 20
]46 .... (creia i rupem vfrful cu o pens steril.) fi ae a pir
-
o'
ilH ro Juce ntr-o epruuct s;criI . pi.n l.ichidu.1 recoltat se vor ~ace ns~
rn n\ ri pe mcdii de cultura, frotlllrJ dJ/1 sedlmentul ob\lnut prin centn- lamei orizontale. Dac ntinderea se face ncet, rspndirea elementelor
(uga rL" cre.
este inegal, iar dac marginea lamei este apsat prea tare, unele celUle
se pot altera. Un frotiu se consider bun dac stratul de singe de pe laml
are o ~rosime uniform, este subire, transparent, Uor colorat in galben,
IlECO Ll'AllEA SINGELUI

Nccropsia se va in cepe in accst scop cu d7schiderea cavitii ~ora,:ice:


fr due transversale, fr spaii rotunde goale (prezena lor este dovada
Se J?u n qioncaz !nin~a 1.1 nivelu l ~~ntricu~ulul ~rept cu .a~u! unei serlllgi c lama nu a fost bine degresat). Frotiuril,; groase de culoare roz .au
roiatic nu snt bune. Este obligatoriu ca uscarea s se fac rapid dUl'l
f intindere, prin cteva micri de agitare n aer (nu la flacr), pin la
stenIc sa u cu o plpeta P as teur ste n la (dupa tehmca descnsa In paragraful
.1Jlterior - "ltem ltarea lichidu lui din caviti") i se aspir snsel~. v
Dac nccropsia es te n curs de cfectuarc sau cavitatea cramana a dispariia luriului umed. Frotiurile de singe se coloreaz, dupl ce au fo.t
fost d~schis, rcco!rarea slJ gc lui se face prin punqi(;lI1area v:ne!or ~e I.a preparate, cu metoda May-GrUnwald-Romanovski_Giemsa sau se fixeaEi
plica CO L ului, i nu di n inilll . Pentru aceasta se dezll~fecteaza r se IIlC!- n diferii {ixatori. Astfel, pentru examene citochimice, ca punerea In
zeaz pielea plicii co tului cu un bisturiu i pense stenle, se pune n eVI- eviden a fosfatazelor alealine leucocitare, frotiul se fixeazl in soluie
dent "ena i se punqioneaz . de formol comercial 10 mI + alcool absolut 90 mI; pentru punerea in
Cind nsmna rea sngelui recoltat pentru hemocultur nu se face eviden a glicogenului, frotiul se fixeaz in alcool absolut; pentru lipide
imediat pe mediul de cultur, el va fi recoltat n eprubete sterile cu se fixeaz
Carnoy etc.n vapori de formol comercial, pentru ADN se fixeazl in
anricoag ulante sterile (dc exemplu: solurie de citrat trisodic 3,8% o pane
la patru pri snge) i se expediaz laboratorului.
Pentru examenele serologice sngele se recolteaz steril n vase TEHNICA PREPARRJI UNUI FROnU DIN PRODUSUL PATOLOGIC
sterile, fr substane anlicoagulante.
Transportul la distan se face n eprubete cu dop de plut sali Cu ajutorul unei anse care se nroete la flacr i apoi se rCCfte
in aer se ia un fragment sau o pictur din produsul patologic ti se
cauCIllC.
ntinde pc lam ntr-un strat ct mai subire, prin micri circulut.
RECOLTAREA L1CHIDULUI CEFALORAHIDIAN Frotiul astfel obtinut se usuc printr-o uoar agitare la temperatura
camerei i apoi se fixeaz. Fixarea, care IlU trebuie s dureze mai mult
Lichidul cefalorahidiaJl se obine fie prin punqie lombar ntre a
.J-a i a 5-a vertebr lombar, punnd cada.vrul n pozitie eznd, fie de 5-10 secunde, se face trecndu-se lama, cu frotiul n SUI, de 2-3 ori
prin puncpe occipital, fcind o f1exie puternic a capului cadavrului , consecutiv, deasupra unei flcri, controlndu-se pe dosul mIinii d el
pe tOrace. Dac cavitatea cranian este deschis, lichidul cefalorahidian temperatura lamei nu este prea ridicat (s poatl fi suportatl). Frotiul
se recolteaz prin punqia ventriculilor laterali cu ace i seringi sterile, fixat poate fi colorat prin diferite metode: coloraia cu alb tru dt
dup caulerizarea suprafetei creierului la locul de punqie. Lichidul se
recolren ntr-o eprubet steril.
metilen 1%, coloraia Gram, coloratia Ziehl-Nielsen (pentru bacil Koch),
coloratia FOlltana-Tribondeau (pentru Spirochaeta pallida).

TEHNICA I'REJ'ARRiI UNUI FROTIV DIN SINGE TEHNICA PREPARRII UNUI PROTIV em ORGAN

Cu marginea unei lame lefuite care se tine de laturile ei lungi se uor lam lefuit suprafaa seciune
recolteaz o pictur de snge. Marginea cu pic tura de snge se aplic Se rade cu o de a ora nulul
proaspt, necltit cu ap. Produsul recoltat se ntinde pe laml ntf. n
sub un unghi de 4jO pe extremitatea dreapt a unei lame degresate, care strat foarte subire dup metoda clasic/{ (vezi .. frotiul din stna ").
se gsete pc mas i care se fixeaz cu mna stn~. Pictura de snge e
uscare, frotiul se fixeaz Ia cald; frotiul umed le fix.azI In v ori
se inrinde prin capilaritate n lungul acestei margllli. Pstrnd unghiul
Je 45, Se intinde pic tura de snge printr-o uoar micare de translaie
formol sau n amestecul alcool-acid acetie (alcool racEicat " p
regulat i rapid. de la dreapta la stnga, a lamei lefuite, pe 2/3 ale acid acetie glacial 1 parte) sau n alcool-eter (alcool 95D ~r~..
+.
n pri egale); fixare, !1tre 1 ori ,i 4 tii. Dupl fiare
148 bine la ap de robinet i .e coloreaz. cu Giemla, alb tu da miu
1 '<! .
'fI II N IL \ I' /U 1'.\Il ,\/UI D E A ~ IPIlI:. NTE Tl SU LAlt l:.
Pasteur slcril. Cnd produsul patologic se trimite laboratorului PIP"'"
l'~ >Upl.II.I\-l d~ 'CC)IlII1~ plll.lSp.l [ ~.1 Ullui org.lI~ (fi ca l ,~ orj;JIlC lim[~ nsmntare, el se recolteaz cu un tampon de vaE ochic:hafill. _1IlIl.~.
h"llhlpOIC[lc'c >.\ll [UI1\ll11 ell.) >~ .11'11\:.1 u~or o IJmJ cu rJ [J I degresara. pe un betior de lemn, care strbate doful de vaE al unei eprube.. _
1 l,mclllc!c cdul.uc .lle Clrg.lllldui rc>pecriv ade r de I a rn. Amprentele toate sterilizate la sterilizatorul Poupine.
,~ l11.\i PO[ ob \inc :lpliLil1d )1 .lp.hnd u}or pe bm o seqiune proaspr
.1 Ulllll fr.lgmcl1[ mi L de OIg.ll1 . Amprell[ele de pc Iarn se usuc 2-.3
RF.COLTAREA DEPOZITELOR DE PE VALVULELE lN1MU
Illll1Ule pril1 agil.Hc III .ll:1 )i >l: Lll l " rc.1Z cu J\ /ay-Griinwald-Romanovsk,_
PENTRU INSAMlNARI
(,I ,m.1 \m prell lcl c ,e 1''' [ fi\.1 CI i [rotiu i de snge i pentru alte
,\lI 11.1\11
Dup cauterizarea suprafetei inimii ,i deschiderea ei cu un bilhlml
steril n regiunea corespunztoare valvulei, se racleaz prodUlUl de pe
1/ // "I/C .\ 1'/1 lI' \ /l.\ /UJ DE AMPRENTE I FROTIURJ
DIN I-IHIOMEDULA valvul cu o ans flambat i rcit. Produsul raclat le in-min,eazl
pe medii de cultur adecvate.
". c, \IIlIIC.II.1 >Iallu l p" .1.\ul longitudinal, iar pe suprafJ{a Je
'., \holl. >c .11" h,j el 1.1 111 :1 LULH.1 )i Jegresar. Amprenrele se usuc prin RECOLTAIlEA FRAGMENTELOR DE ORGANE PENTRU INSAMIN'AkI
.1:11 .11,' 111 .lcr ii se co lure.lz cu Romanovski-May-Griinwald-Giemsa.
111I[IU I!lc >c f.lc CII .lju tOlul unei lame lefuire dup tehnica ntre- Se cauterizeaz cu o spatul suprafata organului fi din profunzimea
1>111.1\ .11.1 1.1 froriuri le din organe sau se exprim pe lam con{inurul acestei regiuni se recolteaz, cu un bisturiu i pens steril, un fragment
,,,u lu i spongios cu ajulOrul unei p<!nse groase i se ntinde frotiul. Cnd care se introduce ntr-o cutie Petri sterit. De aici le taie, cu un foarfece
"rudu>ul este prea dens I'J fi diluat n prealabil pe lam cu PUI in ser steril, un fragment mic care se introduce cu o pens in eprubeta sau n
fi / iolllgic ,reri!. Tot prin Jpsare cu pellSa se pot obtine picnlri din
m.'idlll\ c.lf~ se recolte.lZJ In formol 10/,,; dup fixare, aceste picturi
balonul cu mediul de cultur_ Dac nsimnJllrea nu le face n .ua res-
pectiv, recipientele cu ,fragmentele prelevate snt puse la frigider. 1lecol
'Inl incluse In p.tr.lfinJ, s.:qilln.He: ~i colora re. Examenul cirologic al tarea se poate face i cu o pipeE Pasteur sterit, creia ti rupem virful.
hl'lnolllcdulei ,.~ V.I execur.l pln l.! maximum 2 ore de la deces. Prin suprafata cauterizat a organului (plmn, ficat, spUn, !imra
glioni) se ptrunde cu pipeta i se aspir. Produsul recoltat pnn
I\lCOLTAItE:\ CONINUTULUI GASTRIC PENTRU EXAMEN TOXICOLOGIC tie se introduce
v
n eprubeta

cu mediul de cultur, suflnd In extrem.iII!lk
mal groasa a plpetel.
1n cazul unor suspiciuni Je: orrvire se va trimite stomacul i intes-
rinul cu con{inurul lor unui laboraror Je toxicologie (vezi p. 111, punc-
rul 6 i p. 117 punctul Il). n aceleai conditii se trimit i alte organe RECOLTAREA FRAGMENTELOR DE OllGANE
nefix.)t.:: plmin, inim, ficar, splin, rinichi sau produse ca urina, snge PENTRU EXAMENE V1RUSOLOGICE
erc
Dup cauterizarea suprafetei organului, ntn:buintlnd
instrumente sterile, se recolteaz din profunzimea lui frapllllte I
RECOlTAIlEA CONINUTULUI INTESTlNAL PENTRU COPROCULTUR organ. Acestea se introduc aseptic n vase sterile. can mndn tu'llItt1181
Pe o ans de intesrin se fac dou duble ligaturi i se seqioneaz3 tamponat fosfatat. Glicerina tamponat se prepall tn modul unnltet
intestinul nrre ele. Fragmenrul Je intestin se pune ntr-un borcan steril, Solu{ia A:
fr fixator, i se trimire laborarorului de bacteriologie. Con\inutul se .
poate recolta i ntr-un vas steril, deschiznd n mod steril o por\iune Difosfat de sodiu p. ti. t79,U I
Ap distilat. 500 mi
de intestin.
Solu,'i a se nclzete uorinainte de Intrebuintare P.MtIU rediaoll~~,
RECOLTAREA PRODUSELOR PATOLOGICE PENTRU INSMINTRI deoarece se cristalizeaz uneori la temperatura C81DeteI.
. Jnsmntarea pe meJiul de cultur se poate face n sala de necrop- Solutia B:

. .. .
recoltndu-se produsul patologic cu o ans flambat sau cu o pipet
Sle,
Monof05fat de potasiu ,. ti. . .
Ap. distilat. . .
150
I
PClll l ll PI<.:pll.l r L',l !.! IIl C / lIll" t. lIJlP O Il :l tc e
S , '~ ~'IIIC sea ma de acidi-
,l

pe seqiunea histopatologic; aceast metod este folosit


l.tlC.l gJlll'rilll'l

/'.'1/1'" ~IICl'IIIl,1 , 1.11, ,h"l., (,, // 1'l'\lC 5,5) se ntreb uill \ caz: ganglioni, care vor fi prelevati cu un mic legment ele 41
"'," (1 \
sint satelii (trahee, bronhie, esofag, vas etc.). Se vor ...,. teClOIili
.... olu ( 1.1 B J ,S mi din zonele necrotice.
J ,S mi
In timpul recoltrii fragmentele nu vor fi strivite, . . . .
ApoI lhqd,l{.l
95 mI
difica raporturile dintre elementele connituellte ale JQU'ldui '~~~;1IiC~:~~
lJIJ\ " II,
100 mI
I't IlIU ~lllC" I)'l IHII l' lllll ,Ieid:; (p II sub 5,5) se ntrebuin\eaz: Fragmentele membraniforme, contractile .au retraedl .,
\0111\1. \ muchi, nervi) se vor intinde pe buc,i de carton ti vor fi
""JtJ tl .\ H 8 mi extremiti cu at subtire. .
2 mI
Fragmentele recoltate se vor spla in solu,ie fizioJoc!c (nu ~ ._
\1'.1 d"t".I[.1
( JJllrll.l 90 mi
100 mi
pentru ndeprtarea singelui, a'poi se VOr introduce imediat in bonlll"~
I'l'cl'ar,lt se pune n recipiente de mrimi diferite cu amestecuri fixatoare. Cele dIn organe-pereche (plmni, ri.1'J1ch~ "llPI"-/1
(,1 .'''ILl ,,,tll' l
dop dc vat:! i tifon i se stcrilizeaz la autoclav. renal etc.) se Vor pune n borcane separate. }:'ragmentele nu le 'ft,
JL , n dlld Cli
/ r-l".IlHIl Il'le I~colra rc n glicerin se lin la frigider la +40. pstra
se usuce.niciodat, chiar pentru timp limitat, n vat sau tifon ca J nu

INOCULRI Borcanul cu fixator va fi destul de mare fi cu ptul Iara, PIR


ca fragmentele s poat fi introduse fi SCOase frI fi 'ii:~~:~
RECOLTAREA FRAGMENTELOR DE ORGANE PENTRU

La fundul borcanului se pune un strat de vat sau htrtie


LA ANIMALE
c:I!
Fr:lglnentele de organc se vor recolta steril .
lIlrii Pelri 1-2 ore la frigider, dup care se vor I se vor conserva 111
. tru ca ntreaga suprafat a piesei s fie n contaca cu
asemenea, pentru ples~le care au tendina s stea la uprafata
posibil, la laborator pentru inuculare. trimite, ct mai curnd fixator, se pune un strat de vat deasupra. Cantitatea d.e &xiror
dent de fixatorul intrebuintat) va fi aproximativ
RLCOLTAHE,\ SI F!XAHEA FRAGMENTELOR DE ORGANE mare dect volumul fragmentului recoltat, nu va fi toli~~,
PENTRU EXA/loJENE HISTOPATOLOGICE o, singur fixoire i va fi reim~ro_sptatl In curl\ll
Pentru formal i fixatori apoI diluai cantilatea va
Pl'ntru ob\illcrca ullci Sl'qiulli hislopalologicc corccte, un rol Jmpor- ori volumul piesei; pentru fixatorii apofi concenc,r"ti.
l.lnt l are modul in care au fost recoltate fragmentele. de 20-25 de ori mai mare, iar pentru flxaton anhidri
Recoltarea la necropsie, n vederea examenului histopatologic, se Durata fixrii este n funCie de fia:atorul foJo.ic
face prdevllu cu UII bisturiu bine asculit sau cu o lam de ras fragmente fragmentului. Uzual, fixarea se facer in IOI~~~
de teslIluri sau organc n grosilllc de Illaximum 3-5 mm i cu suprafata corespunde nevoilor curente de anatomie p,aIOIO,
\Miind de la caz la CilZ.
mene citologice i tisulare moderne, mai
Prde"ilJ'C,j se va filCC "clarc", la limita dintre tesutul patologic i se aleag n functie de esutul prelevat fi de
lei normal, pentru ca f ragmcntul recoltat s cuprind o parte caracteris-
tic din leziune i o parte din teslltul normal, Iar n cazul organelor cu trebuinta fixatori ca: Bouin, Dubolc:q-Bruil,
Zellker, Helly, Eskenasy etc.
mrtical i medul ar, ele vor cuprinde ambele zone.
Se vor lua fragmente i de la distant _ pediculul vasculo-nervos, Pentru anumiti eonstituen,i, se vor fact UIIIft
lapsula. tesut conjunctivo-adipos adiacent - , studiul lor avind impor-
tant mai ales n cazul tUlllorilor, prin metastazele care s-ar putea gsi
eVentual.
1. Panerell:
a) Pentru celulele din insulele L.II'I.J~"'~~'
Est: indicat, atunci cnd este posibil, s se pstreze raportul frag-
II
FiJCtI'OT A:
rnentuhll prelevat cu tesut urile vecine, care Vor permite identificarea lui Solurie "curati de IObJimlc ta 11_
152 Solurie bierom.r de pacaliu 2,5".
'<!.
b) 1'~J1lru celulele r~ din ill,ulc le La ngerh ans:
Fn'.llOJ H 10. Pentru acizi nucleici (ADN i ARN), tn fixatel" CIr
13icromar de P Ol:l.) llI 2,5 g ;>-
ker, Helly, Eskenasy.
Sub lim." . . . . _ . (

Ap:\ '..
5 g 11. Pentru fosfataze acide, fixarea se face In aCftonl ...
100 mi
gider) timp de 24 de ore, apoi la temperatura camerei.
Tilll pui de fixare n :ullbele cazuri 2-4 ore. ore. Fixatorul se schimb de cteva ori.
2. Glanda suprarenaEi: . pen tr u ce lulele cromafine din medulara: 12. Pentru fosfataze alcaline fixarea ae face n:
BicrOlllJ( de pOl,hiu 50/ 0 Alcool absolut ... .
cormol [/J/ u .
Ap disril.H .1 ... .

10 mi
20 mi Formol I C1'/o . ... 80
20 mi
mi
20 mi
Durata fixrii 12-24 de ore.
'J illlpui dt! fi J\Mc i - -I zilc, dup care se supracromeaz n solutie
,lpuasl de bicrolllar 511 , II, lilllP . de l-~ zile, ~p.?i se spal la ap de
robiner timp de :'-1 de o r~ ) 1 se IIlclude In paraflna. CITIVA FIXATOIU UZUALI

3. Sistem ul nervos: 1. Formol neutru 10-200/0


a) l J entru celul a n e r voas (metoda Golgi): Formal comercial tamponat . ... .0-10 mI
So lur ic bierolll .1[ tic pOlasiu 5/0 . . . . -1 prli
Ap . . . . . . . . ... . 90-80 mi
Solurie ac id o; mic 1"1. . . . . . . . 1 PM[C Durata fixrii 24 de ore sau mai mult.
Durala fixrii :'- 8 zile n borcane colorate. Formolul comercial tamponat (neutru) se prepari din
b) Pcnlru srudiul .lrhilcclllnicei (metoda Nissl), fixarea se face n mercial (solu\ie apoa~ de formaldehid 400/0). la cart It
:l /cool 96 S,lU alcool -fofllHll. Recoltafl!<l se va face ct mai repede dup la saturatie carbonat de calciu. Se Ias Cteva ade ti
nHl.II'tC (lII,lXiIllUIII 12- 1Il lire). Timpul de fixare esrc de 4-8 zile. n timp, apoi se decanten.
4. esutul osos SI! fixeaz n formol-acid acetic sau formol-acid
,l zo ric, fixarorul ~chilllhndu -sl! din timp n timp, pn la decalcifierea 2. Alcool-formol
fr,l gmelllului. 1n e;lZul fixrii n Bouin, fragmentul se trece la decalcifi- Alcool 96 .
care cu acid azotic fUI1l:ln s 7,5 0 /' unde rmne cteva zile, pn cind Formol comercial 2 plrl
, pina

const:ltm, palpatoriu, c nu mai este dur, devine flexibil, elastic i, prin

n{epare cu acul , se obst:rv c s-a decalcificat. Fragmentul se trece apoi 3. Formol acetic
ntr-o solu{ie de sul fat de sodiu 5%, n care st 1-2 zile pentru a m-
piedica modificarea colagen ului, dup care se spal abundent la un Formol comercial

.H~
ti ,

curent de ap. Atid .cetic Illacial


Ap
S. Pentru fibrin, fixarea se face n alcool sau sublimat.
6. Pentru gdisillli, fixarea se face n fixater Helly, Miiller, Regaud. 4. Formol azotic
7. Pentru glicogcn, fi xan~a se facc n alcool absolut, formol-alcool,
fi xa tor Sus.!, Carnoy, Gendrc, Eskenasy la temperatura de +40 (frigi-
Formol comercial
Atid Rzotic fum lln /fiI.
..
der), timp de 1-4 ore. Recoltarea se va face ct mai repede dup deces, Api . . . . . . ..

deoarece glicogenul dispare rapid din {esuturile moarte.


5. Alcool absolut
R. Pentru amiloid, fixarea se face n alcool absolut.
9. Pentru mucopolizaharide, n alcool absolut i fixa tor Carnoy sau Este indicat pentru glicopn
Es kenasy. mente mici, Cll durata opdm I
Prelungirea fixilrii rat. dnell pl. I .
15.t

--.- -- .
6. Picroform ol aCt, tic 130uin
dup dizolvare adugndu-se
f o rm o l comerc ia l . . .
20 mi
SoJulic apoa s S;l tur:H :1 de acid 75 mi Acid tricloracetic IOIY'/.
Acid ",cli c g la cia l (c riSl alizabi l)
pleri C
Acid acetic glacial.
2 mI
5 mI 4 mI
Formol comercial . .
20 mI
Amestec ul se prepar" ill momentul ntrebui n~rii . Durata fixrii este
dc J zilc (minimum 1 zi, maximum 8 zile), n rapo ro cu mrimea fragmen- Piesele se manipuleaz cu instrumente de sticl sau material plutic,
tul ui. E.~le conrrailldic H III c,rcetrile organelor hemopoietice i n cer- nu de metal, cci acestea snt atacate. Fixeaz bine citOplasma, nucleul,
cC 1.h il e n care es te Ilccr ~,lr cO ll servarea hcmatiilor. mucusul, glico~enul i fibrele conjunctive. Durata fixrii este de 1-24 de
ore, dup grosImea piesei; prelungirea fixrii poate duce la fonnarea de
7. Fixa tor D u boscq-Brasil (s a li noui n-alcool) artefacte. Dup fixare, fragmentele se spal m alcool de 96".
Alcool 80 . . . .
Forll1ol comC're i.l l pur
150 mI 11. Fixator Zenker
60 mI
.'\citl :lectie glac ial. . . . . nicromat de potasiu
15 mI 2,5 g
Acid pierit: ~ ri s (:lJiz:\[ . . .
. . . . . SulCat acid de sodiu
1 g 1 g
Es te rel:ltiv pu rin sl,lbil i nll se pstreaz dect maximum 1 lun. se dizolv la cald n
Durata fix rii es te de 12- 24 tie ore, dup care piesa se trece direct n Ap distilat
100 mI
alcool. w w

se adaug
8. Fixator Gcndre Sublimat corosiv . . ........ 5 g
Solu{ie s;uurat d e acid plenc n alcool 90
8 prfi n momentul ntrebuinrii se adaug
FormoJ com ercial . . . .
Acid , cc tic gl..cial . . . . 1,5 prfi
0,5 pr fi
Acid ace tic glacial . ......... 5 mi
Se prcpar n lIlolllcl1tul fHrebuin\rii. Durata fixrii este de Este indicat ca fixator universal i pentru fixarea organelor hemo-
1- 4 ore. Dup fi xare, fr.lgmenwl se spal n alcool 90 i apoi se trece poietice i a parenehimelor glandulare. Durata fixlrii este de 1-24 de
in bateria de tIcshiciratare. ore sau mai mult (pentru sistemul nervos). Dup fixare, bicromatul de
9. Fixator Carno)'
potasiu se ndeprteaz prin splarea fragmentului in ap curglhoare
timp de 24-48 de ore; apoi piesa se poate pstra n alcool 700.
Alcool abso lllt
C loroform '.
60 mi 12. Fixator Helly
Acid acetic glacial
30 mi
10 mI Este un derivat al fixatorului Zenker, n care acidul acetie glacial
Durata fixrii eSle de 1-3 ore, n care timp lichidul se schimb este nlocuit cu 10 mi fcmnol comercial neutru. Durata fidrii este de
dc 2- .1 ori. J>~ch~l1girl'a f.ixrii duce la ntrirea pieselor i formarea de 8-24-48 de ore, dup care fragmentul se spal cu .p de robinet ,i
and,letc. Dup.! JIXMC, plcsele se tret: n alcool absolut. Snt necesare se pstreaz n alcool 90".
fra gmente lI1it:i. Este un bun fixator nuclear, cOllservnd i glicogenul
din citopla sm. Este indicat i pentru . cercetri histochimice. 13. Fixator Eskenasy
10. Fixator Sus:! Alcool metilic , 1 000 mi
Acid tricloracclic 30 g
Ap:i d i" i la t ;\ Sublimat corosiv 45 I
Subljlll~u coro~i \. 80 mi
4,5 g Fixator anhidru universal care permite color.ii curente fi prine
dup care se adaug lele tehnici histochimice (j:licogen, mucopolizaharide acide i neulr
Cloruril de sudiu . . . . . . , . , , 0,5 g
nucleici). Durata fixrii, m funcie de mrimea piesei, este cupr
,, 2 i 24 de ore. .
156 I..! -
1

E XA~IENUL EXTE~ IPO I\ANEU AL FRA GMENTELOR RECOLTATE


LA NECR OPSIE Rezultate: nuc\eii se coloreaz in albastru-inchis, iar citoplasmtl.
In roz.
Fixarea fra gmenrd or r.:coltate, care trebuie s fie subfiri se face Prepararea solUiei hematoxilin-Mayer
!n lormol cald, } -:-2 n~inute, nrr-o eprubet .sau cristalizato; care se
l~ cal Lere la [Iacar~ pllla I~ 70-80~, dup care se spal cu ap de ro- Alaun de potasiu chimic pur pulverizat
75 I
bmet pent.ru Inde~ar~r~a fl x~toruhJJ. ~entru evi. tarea mprtierii vapo-
Ap distilat cald . . . . . . 1000 mI
~dor d: . tormo!, JJ1cal.z lrea [IXatoruhll se va face sub ni (sau la o
v se filtreaz i se adaug ..
I e~easr.r: deschI sa). FIxa rea ' se poate face i prin fierbere n ap
llbln 1IJ ta. Hematoxilini cristalizati ,i pulverizat . . 1,5 I
Iodat de Na (NaJO.) nil ioiluri de Na (NaI). 0,3 ,.
. Sectionarea la microtomul de congelare. Fragmentul, dup ce se
I asoneaza pentru ~ a vea sup,:afefe p~ralele i grosimea de maximum Se amestec continurul scururind flaconul, care eate acoperit cu un
:!-~ mm , se aaza pe porroblcctul mlcrotomului, pe care n prealabil tifon, se Ias s se marureze cteva zile i se obine o soluie de culoare
\-a pus o .rol~ deI de hrrie de .rilrn~ blne ll'!bibat cu ap. Se deschide albastr-violet. Se filtreaz nainte de ntrebuintare.
luind de blOJ(ld de carbon }I ~c ImprIma un fltm sacadat robinetului care
\ c gsete la portobie~t~1 microtomul.ui. Pentru ca piesa s nghee mai
Prepararea soluiei de eozin 1%
UOr se po~ te acopen JJ1treg porroblectul cu un capac de plastic sau
me tal Dupa ~e fra~ll1.;n.tul ~ ing.hefat convenabil, el se seqioneaz, im-
Eozin alcoolic;; . .
Alcool 70' . . . . . . . .
.... 1g
100 mI
pnmJJ1d cu ml~a ~lllcan ~UPtuhll de la microtom, nct acesta s lunece c) Colorarea cu Seharlach R sau Sudan 111 pentru grsimi: 1) al-
pe suprafata pIeseI; Se obpn astf~1 seqiuni ntre 5 i 15 microni (Il) care
;e culeg d~ pe. CUpt cu o ~ensula umed sau. cu degetul umed i se pun cool 50 (trecere rapid); 2) solutie Scharlach R sau Sudan III 20-30 de
~ntr-un crIStalIzaror cu ~pa. ~pa de pe ~u~t se va rerge tot timpul, minute n cristalizor acoperit; 3) alcool 500 (trecere rapid); 4) apl;
In,lInte de a trece cu cU\lrul tllIl nou pe pIesa. 5) hematoxilin, timp I de 3-5 minute, pentru colorarea nucleilor; 6) apa.
Colorarea se face trecnd seqiunile cu ajutorul unei spatule, ac It/omare n glicerin gelatinat sau glicerin. Pentru ca lamela si nu
de mela.'. ;.au de. s.t.icl:! cu VriLlI rotunjir, n cristalizoare care contn alunece, ea se ncadreaz pe margini cu un strat subtire de pa...fin
<,oloran fJJ I reaCI1Vll respecti vi. montarea se poate face i cu sirop Apathy, fr fixarea lamel. cu
. . .1) Colol~lrea CII JO/~I(ie albastru de tO/llidin acetie: 1) se ntind sec- parafin.
tJl1J1~ pe lam~j 2) se )?lcu.r 1-2 picturi din soluia de albastm de Rezultate: nucleii se coloreaz n albastru-violet, iar erllimlle
LOlu~(hna v . ~roaspat flltratj 3) se aplic O lamel, punndu-se ntre
v
acenc
tre n rou-deschis, cu Scharlach, i rou-portocaliu, cu Sud.n.
ea I lama o plcatur de ap sau glicerin i apoi se examineaz.
vRezllltate: n~c1~ii apar in albastru, iar mucopolizaharidele se colo- Prepararea soluiei Seharlach R
reaza metacromauc Ifl rou-purpuriu. Scharlach R . . 0,2-0,3 ,
I'repa,'area soh/iei albe/Jtm de tolllidin aretie Alcool etilic 70". .
SolUlie albastru .le toluidin 1%
Accton. . . . . .. . 50 mi
50 mi
Ap a c idifiat 1"1.. . . . . . .
.
.
.
20 mI
80 mI
Inainte de intrebuintare se agit bine i se filtreaz.
1\ b) CO/OT<:reel C'1/ bl:III~lluxi/iI/-f:u%iIl: 1) alcool 700 j 2) hematoxilin- I'TI:p,II'"n'(/ solll id S"d"" III
layer;. .3) a~aj 4) eOZlllaj 5) apj 6) deshidratare n alcool etilic 960.
!) .c1a.flhere I!\ creozot sau xilol-fe::icat, apoi cu xilo!. Montarea se fac~ Su.Jan /II . . . . . . . . . 0,2- 0,3 Il
11I!Il1ZIl1? s~qllll1ea pe la~n ~u aju.torul unei spatule sau se introduce cu
Akool ctili~ . . . . . . . . 100 mi
~lll1a ~tJnga. lam~ 1Il ~mtahzor I vcu ajutorul unui ac inut n mna Se dizolv la cald i se ,ine la termostat 56 dtev
r ~h~St ~e fo,caza seql un.c: pe. lama. Lama se scoate i, dup scurgerea con bine nchis. Se filtreaz dupl rcire i in.in
IL I Il 11I, se pun 1-2 pIcaturi de balsam i se aplic lamela.
buin,are.
f
CONSER Vi\RJ::J\ P1ESELOR PEN TR U MUZE U
I. Metoda Melnikov-Razvedenkov
Pentru demonstra tii didactice i tiinifice, ullele organe cu leziuni
s~ cni1serv, s.: m on tea z i se pstreaz n mu zeu. 1. Lichid /ixator:
()rg.ln li I C.1re S': V.1 C'"lse rVa se p une ntr- un vas, de preferinl Formol comercial
100 mi
p.lI'.lld ipi pedic, cu fixa lO r (formol 10-20%) . Vasul trebuie s fie mare, Clorurl de pot~siu
5 II
ClI dimensiuni ca re nt rec dimensiunile orga nului respectiv, cu o gur
Acetat de potasiu sau sodiu
Ap . . .. . . 30 II
lar.~ de deschidere. La fund ul vasului se pune llll strat gros de vat, 900 mi

I'l'nlrtl C I ll rg;1I1u l '.1 nu "il1 : I1 c" nl act direc t cu ci. fapt care ar m - Piesele stau n aceast solutie pn se densific n ntregime i ca-
piedi,.l fi xa rea zo nl'i respecti "c ; la nevoie, se pune vat i pe felele late- i)al o culoare brull-rnurda~. ~ri.n compr~rnare !1U se. m~i ~cu!ge din
vase singe rou. Durata n~entlneru II~ a~e~sta ' solu~e v~naza dupa stru~
rak .1 1.: vasu lui; pen tru o bun fi xare i ptrundere il soluie; fixatoare
tur" i rnrimea organulUi de la 1 ZI pma l~ 14 Zile I control':ll trebUIe
in ele, organele trebuie seqionate, fr a modifica ns forma i ra- fcut zilnic. Dup fixare, organul ~e spal I se usuc uor CU ufon pen-
porturile lor; sau se injccteaz pe vase sau bronhii, cu seringa, soluria tru ndeprtarea soluiei fixatoare. , v

fixatoare i ap oi le pu nem n vasul cu fixator. 2. Alcool 90-96, timp de 1-24 de ore,. 1!1. r~port cu marU1\ea
Organele 1I1icrocavitare ca re a u tendin s pluteasc (de exemplu organului , pn ce piesele i recapt culoarea 111I\lala .
plmnul) vor fi l1leninu te n lichidul fixator, atrnndu-se la partea 3. Lichid comer'l-'alor n care se monteaz organul In borcan:
lor inferioar o greutate care se aaz pe fundul vasului. Organul se Glicc rin .
. 600 mi
acoper cu vat mbibat n fixa tOL Acetat de Na sau K
. 400 II
Ap. . . .
O rgan ele ca vitare se deschid i se fixeaz, intinzndu-le pe o plac
1000 mi

subire de lemn , plastic, de plut sau crton, de care se prind cu ace Il. Metoda Jores modificat
inoxidabile sau se cos cu UII fir de a, apoi se pun n vasul cu lichidul 1. Lichid / ixator:
fixator. Organele cavitare p ot fi pstrate i fr a fi deschise; n acest Sulfat de sodiu
.
caz se evacueaz coninutul lor, se spal cu soluie dorurat izotonc Formol comercial aa
i se umple cavitatea organului cu fixator sau cu vat mbibat cu
fixat or.
Cloral-hidrat } 50 I
Ap . . . . .
t 000 mi
In toa te caz urile de conservare a organelor, lichidul fixator va 1n aceast solutie preparatul se fixeaz n 2- 5 zile.
acoperi complet organul, iar dup primele 24 de ore va fi schimbat cu 2. Splare n ap timp de 1-2 zile.
unul proa spt.
3. Lichid conservator:
Glieerin . .
CONSERVAREA PIESELOR IN CULORI NATURALE 600 mI
Acetat de potasiu 300 11
Ap. . . . .
Conservarea pieselor anatomice n formol provoac rapida lor de-
1000 mi

colorare. Se poate obineo revenire relativ i temporar


a culorilor In ambele metode, dac. ~Iiceril~~ se obtine cu greutate, aluia 1
prin tre:erea pieselor fi xate In alcool etilic sau metilic, timp de 1/ or (lichidul conservator) poate fi inlocuita cu :

sau, I ora .. Este de preferat ns ca organele i esuturile modificate pato-


2 Azotat de potasiu 10 11
JO~IC, s fie c~nservate s-i pstreze
astfel nct culorile reale, aceasta
Clorur de sodiu
Ap . . . .
200 Il
atit III scopun demonstrative ct i didactice. Pentru aceasta snt mai
I 000 1111

lI~ultI' metode.;. toate ins prevd trecerea organelor prin J lichide, a Montarea pieselor
caror compozll': v,lriaz dup autor. Prezentm dou metode:
Pentru montare, piesa se pune ntr-un vas de sticl parall lipipldlC
160 ~i se fixeaz Cll at subtire, dar tare, pe o pIaeI( de stiell sau m i bine
~.

ti - NrcroP lia
t 1
r~ " ram 'ormal di n baghc[~ dc , ti cl sau . malerial plastic, ca re s~ v

,prijinii pe pereii borc.lI~u llll . Cura borcanulUl. ca re este roda ta, va fi PAR TE A A IV-a
ermeric I1chis5 cu o pJ.lC! de , lid5 dc asemene,i ' rodat;! i ca re se lipele
v

ClI o p.15la . v 1 f .
P.!> I.1 ' c prep.1J5 ,hll. lc.Ha ga l b~l1a de albIne 1 parte + co o .on~u
v

4 p:irp . CHC Se I "P~'L ~I 'c :lI11 CHCl.l. [tI o bagheta . Ames ~ec~l ..se lIlta-
rqlc )1 'c p5' lrc.l/,] In hlocu rI . l:lr 111 momentu l mtrebuln{arll se re-
IOPC)IC v ' v

U .llr :i p.l>1.1 de 111))( I:, I C eC.1 precon lz~ta de Mendeleev care se


prcp.l r.l (hn: 12} PJql ccar5 .ga~)t:1.15 de albme + 500 pqi de colo-
IUI1IU I 20 1)31'\1 de 111111111 Incalzit la rou +.3-5 pr{i ulei de in,
1.1IC " f,ed, l11prcul15. pin.l dispare spuma, apoI se Ias s se rceasc
)1 ,,,I,,I,f,ce
16
1 \IL Ind'Lll l.l pe I'CL.l rc borcan s se nOteze:
PRINCIPII GENERALE DE INTERPRETAM
"\ f ' . d.ll:t.
IlI.. .... 1 dP\H I . . . f : ob). Serviciul spitaliccsc A SEMIOLOGIEI MACROSCOPICE IN
111.1~lIl'~lIl
tii dl._ Il'L iullc ;t prcp:t.r:uului
Du ~1l0)1 h. li J n n:1l0mop:lt ologiI..' .lI .... :l:l: III li i ANATOMIA PATOLOGldt
1klgnu:, t!(uJ clinic .
tllll,)nd 1l1l~ro5 1..opi('i
.,
:\(e351.1 legend poate fi scris cu tu neiru pe bucti de celuloid, La necropsie, cadavrul poate prezenta la' nivelul diferitelor orpne
..rre ,c fixeaz in borcan. i tesuturi modificri (leziuni) cu caractere variate, mai mul, Iau l1UU
pUin evidente.

ICONOGRAFIA Pentru a pUtea defini i preciza aceste modificri este nlCUtrl


cetarea atenta att a organului care prezinta modificarea, dt i
Este indicat ca proroeolul de necrops.ie s fie !n,.so{it de o bog.at.,ico carea propriu-zis, La ambele trebuie cercetate princiPil1ile=lt~;;1
n!lgrafie. Se vor facc scheme: t?pografl.~e, preclZln~ locul lezlUlllI l~ fizice i structurale, pentru a se putea raporta leziunea 1& ~
niv.:/ul !lrganului; ue 3Semel!ea, lotografl~ ~a~roscoplce vde .ansa,:n~lu I de organ. Aceste caractere se refera la volum (mare, ~, Eol11ll
detaliu. pentru toate leziullllt: care preZInta J'!Ipor~an~a ~Idact~ca sau difuza, nodulara etc.), culoare (albicios, alb-glbui, ,l u' ro
~tiinlific. Se vor lua toate masurile ca fotografIIle sa fie facute 111, con- iu etc.), la consistent (du,r, moale, elastic, friabil etc.).
ditii bune. s loU aib reflexe i lng preparat, n cmpul fvo~ograflc, se Gruparea acestor caractere (Ieziuni elementare sau im In
Vii pune o linie gradatii n cm i 111111, p~ntru a cu~~oate matlmea orga: mopatologice) permite s se defineasc modificarea rllplen.
nului sau a leziunii . Pe aceste scheme I fotografII se va nota, atuncI buie s fie raportat la un simptom clinic, sindrom Iau bo I
cnd e:ste necesar, i zona de unde s-a efectuat prelevan:a pentru exa- Cunoaterea semiologiei macroscopice este prima etapa oll",,,torlf
menul histopato)ogic. n studiul anatomie; patologice.

,!
MIJLOACELE DE CERCETARE MACROSC:C

I Cercetarea aspectului macrolcopic al oraan.


,. ,iunilor patologice i punerea in eVIdent a fuiuit
efectueaz prin inspecie, palpare, plreI,,", miwn Il
precum i prin msurarea ,i clntanr.. I fi .....,..
VOr fi examinate cu atentie, stabilindu e pOlift
~I

--- ..
dircqi.l, dimensiunile (Iungime.l, la~imea i adncimea), marginile, culoa-
rea, eOllsis l ena, grcur:ttca etc. . . '"
totale. Organele care au fost aderente rmn acoperite, dupl ~ta.'I"
Organele i forrn:t\iunile patol0 9lce. se examllle~za: 1) in sil1l;
lor, cu un depozit de fibrin, care se poate rade uneori cu CUltut,
snd sub el zone hiperemiate i ulcerate.
~) clllp" .'((J"lcr," lor '//11 (,'1 '/" '1/ 11/; 3) /1/ II lIIlml I dllpa seqionarea 10)'.
Consistena organ ului poate fi normal, crescut sau schutl, el -
l. EXt\ ~I\ NA R EA O RG AN E LO R IN SI TU lic sau f riabil etc., zonal sau in totalitate. La plmin, vom cerceta-,
prin palpare, crepitaiile, care pot fi normale, fine, abolite Iau cre.~
:t) I ns p ecia Vom cerceta, de asemenea, formaiunile' patologice n ceea ce
~c ecn:c lc.l/"J:
vete mobiLitatea lor fa de planurile superficiale i profunde, COJUir..
tm,a lor, care poate fi dur, moale, elastic, (riabil etc.
I'II:zell(" .\,/11 ,dJ.IC'lIld urg'llI/dlli i eventuale modificri de llumr
(exemplu sp linc Slipral1l1 IllCr.lre). c) Percuia
I'o zi(ia orgallllllli i ,,,por/ll rile sa le cu organele vecine i cu pereii
cavitii n care este CU n\illllL De exe!11plu, plmnul norma.1 ocup, la
nainte de deschiderea cadavrului, se pot pune n eviden, prin plr-
deschiderca cavit \ i i to r.lcicc o parte dm hemttoracele respectIv, pe clOd
pllllillll l cmfizcll1 .lt llS oc up Jmrcg hcmitoracele. cu ie, starea cavitilor viscerale, starea eventualelor formaiuni patolo-
1'011111/111 i dilll<?l/Sillllile or?,'lIll1llli pot fi normale, mrite sau mic-
gice care proemin sub tegumente sau mrirea unui organ (ficat, 'plini).
orate. . Se insist asupra acestui examen, mai ales cnd se bnuiete un pneu-
motorax.
Forma org'II/lIll1i poate fi p strat sau variat modificat, de exemplu
form.1 m odifica t a unui uter cu fibromiomatoz . Dup deschiderea cadavrului, diferitele iumefactii sau tumori de 1.
. IspretllL scrotlsci de pe orgal/, it mod normal subire, transparent, nivelul organelor pot fi examinate i prin percutie, pentru a pune in
l uci oas, poate fi , ilt cazuri patologice, ngroat, mat, cu depOZite ade- eviden matitatea, submatitatea sau sonoritatea lor.
rente sau neaderente etc.
CapSlIla orgaJmllli poate fi n e ted, subire, transparent sau ngro- 2. EXAMINAREA ORGANELOR SCOASE DIN. CADAVllU
a d . opa c , integr sa u cu pierderi de substan, rupturi etc.
SlIpra!a a orgtll/ltllti, lteted sau neregulat, bombat sau nfundat, La organele scoase din cadavru se cerceteaz, prin inspectie, pal-
USC,lt .l sau ulllcd , luci o a s sau mat . pare, nc o dat elementele notate anterior; n plus, oraanele vor
ClIloarea ext e rn <1 orgalllllui, normal sau modificat n totalitate cntri i msura, pentru a preciza greutatea i dimensiunile lor.
sau nUlllai ntr-o regiune. De exemplu: rou, n hiperemie; galben, n
distrofia lipidi c; verzuie, n icter etc. 3. EXAMINAREA ORGANELOR IN TIMPUL I DUPA SBCT IONAllBA. LOI
. I-,pretlll fo nl/<Iil/llilor Pdtologice este realizat prin: forma 101" a) Inspectia
(plan , lt odular, "cgctaltt, chistic, ulcerat), mrimea, CIIloarea; n
cazul pierderilor dc .<lIbs ttll/( "or fi cercetate cu atenie IJtillderea lor, Se cerceteaz:
jorll/<1, II/argil/ile, fl/I/dl/I , culoarea etc.
Call1;tatea i calitatea lichidului (aspect, culoare, tran'ptren,., r
b) Palparea ie chimic etc.) care, eventual, se aflI n cavitl tle uro selor IU
scurge spontan sau prin apsare, la secionarea unui orpn pUlnddm
Se fa ce priit ,1ps.lrc u oar asupra organului, pentru a nu distruge tos sau cavitar.
lesulllrile. Se palpcaz nt.1i nti organul n totalitate, apoi pe poriuni, AspeclIIl li culoarea suprafetei de seciune a ors.nulul
puninJu-se in eviJcn\ CVClltu.llclc modificri de mobilitate i consisten. t05, care pot fi normale sau modificate, zonal .IU n
Mobilitate'l org.1nului poate fi crescut, n cazul relaxrii mijloacelor plu: rou, n hiperemie; galben, in di mofia IIpidiel;
de sustinere, sau sczut, n cazul aderen!elor, care pot fi pariale sau w
negru, m antracoza etc.
.

164 ,-!.
I/odijic;:jlil" I<lpOJlUlui dilll ll' cOJ'tic,du li medul'lr'l urgallului p;Jrell -
chilll~ros, De exem plu : ill sc l eroz~ ren a l , corticala es te neregular-redus, De exemplu: consisten\a crescut a plmnului poate fi lalitl in
I'l' linel in gllllllerulll nell l)/.1 .lIniluit/id, conic.lla este m ril . unei hiperemii active sau pasi ve, al unui infarct rou, al unei n
La org,/}/t.'IL' ctlvitt11L', dup deschiderea lor, s! c<!rcereaz: peretele, sau forma\iuni tumorale etc.
care pu.He fi ngroar sa u slIb \iat; mprajaa iI/tem (mu coas, endoteliu), Ca urmare, pentru a defini modificarea pe care o prozia _. OIIp,,"
nelcJ sali ncregu lal , cu depozite, vege tarii sa u ulceraii, preciznd n este necesar gruparea intr-un tot a mai multe caractere (1. . . . . . . . . .
ald.li timp i cu loa rea .1ceSLO r.l ; cavitatea, m rit sau micorat etc.; tare sau simptome anatomopatologice), totdeauna aceleai. De eurnphH
cOllliml/ul c,/~ il;7(ii, cu rdcriri la c3 ntit:l re, culoare, rransparenr, aspect urmtoarele leziuni elementare, care se gsesc totdeauna fmpl'tUni
(cl.lr, purulenr, hemor.lgic, rec.lloid etc.); plw de mbstan, reprezentat nivelul ficatului: mrirea volumului, marginile rotunjite, CII~II.: II.....
I' l'In {n rll1.1\illni O re proell1in.1 n IUlllen ul organlliui sau duc la ngroarea suprafata neted, culoarea galben pe suprafaa extemi ,. da aeql\lllla
1','rClch". mim" dL"I/I"I..u(ii , lUi> (arma de exulcerarii (pierderi de sub- aspectul unsuros etc. definesc leziunea de ficat cu Jislro/lt /P'fUI , DacI
\! 111/ "pC"'<I.llc Cl , e II llcl<'\C.l/:\ IIllina i mucoasa) sau ulceraii (inte- ns ficatul prezint, pe lng unele din leziunile elementare te intri
Il":.I1.1 '1 " <1.11'<: l'U l":ll Illlld" pcrc lelui organului n:spectiv). TII cazul n definirea distrofiei grase (mrirea volumului, capsula lJltinl., supraf
1" "le, li, I ,j., >lIh"lIl l.i, " \.1 L<: rC<: t.1 cu ~ren!ie forma, ntindere.l, margi-
III..: I 1'<,,1111 Illnelu l," il le'U IU rill)r inconjurtoare etc.
Ih!tcd), i ahc Icziuni e1cmcntare I,rccum: culoare alba-gllbule l i "
nuant albstruie, aspect slninos etc., atuncI el pune an eVident It.: IU I
de licut cu distrofie ami!oid. Dup cum ohservm, unele Ieziuni el m~
tare snt comune ambelor distrofii, iar altele le difereniazi. permitind
pe aceast baz un diagnostic macroscopic. Dar nu numai ficatul pre.un
":ll~[<:Jz.l in lltregime sau pe porriulli a supraferei
leziunile elementare care constituie distrofia amiloid, ci ,i alte oraane
'l,' cowi,{t'lI(,/
,le- ' Cll" IIIl! .1 llr~.ll1l1ll1i 1'.11~IIc'hil\laros S'lU a pererelui organului eavirM
(dll r '.111 IIll).l le, eI .lsli,' \.11 1 fri.lhil cre.), rinichi, splin etc. i care, raportate la cauza constatat 1& ntcto _
de exemplu: o supuraie cronic - pem1it ~tabilirea Intillii utom
patologice, a sindromului i a bolii.
c) 1- \.ll11.:nlll olf.h:liv
Criteriile dup care sc pot stabili din punct de vedeJt mattt'tl
leziunile sindroamelor i ale bolilor snt foarte variate. Fice:
. . S.: Jlu,l[~ eonsr.lta llii miru' fetid Je g<lllgren; Ull miros de putre-
I.lqlt; un IlllroS dc .llcoul, clom/orm. valerian; acid dorhidrie, aceton nile elementare poate fi luat drept criteriu de ba~1 al '~~ti
(in Com.l Jiabetic), mi~J.1Ie amare (n into1Cicalii cu cianllr) ere. Aceste (leziune elementar de baz a investigaiei), iar colll.lt.
IlllrOSU I'l ,~ percep, uneuri, b deschidaea cadavrului sau a unor organe adjuvante, toate ns concurind la stabilirea diagnosticului tnC)rfilJl'l'"
c'.lVIt.lH:. Astfel putem socoti drept leziune elementar de baali a ir'.-nllt&@11
dintre Iezi unile elementare care in de: volum, lanul, 10 ttll*.~
capsulei, coninut, plus de substan\, minus de sub tan e
leziunilor elementare, drept criterii adjuvante.
CRITERllLE DE DIAGNOSTIC MACROSCOPIC
A N A TOMOPA TOLOGIC Aa cum am artat, pentru stabilirea URII; tlia'''OJtl~ COltiI
logic macroscopic nu este suficient prezena unui si et f
-\111 prel .:nlJt nlllll .l idin c~raeterele sau lezillnile dementar.! leziune elementar (de exemplu: volumul marit), el este "b 01", 61
torie gmpart'a IIlll/TOr !ez;ul/iior elemeurme t,mleler; ,. e t ,"fi,
L'it':V.l
l.lre s~ por pline 111 evidl!lq prin examenul macroscopic. pectifJe.
!'ICCML' CMaL'{er (Il!l.illn.: dl:lI1eIHar sau simptom anatolllopatologic) In cele ce urmeaz. se exemplifid, pentru
IlI.\[ In pJrre II~
poare dd ini illsii modificarea pe care o prezint
organul,
.nu '~~I.:=:t~:t~
deoarece II lezlllllt: delll':IH.lJ' po,ne fi comun mai multor modificri. anatomopatologic macroscopic, detcriere
leziunilor care se pot observa 1 nivelul un r arpnl
166 executrii neeropSiei (tabelele II-VIII).

.-.... . ... ee c'


-
Tab.lul II I
EXAMENUL DUREI MA TER
I EXAMENUL INIMII INAINTE DE SECTIONARE
In totalitate

j l
Cu Ingro,area pereplor li dilata,ia
Sl'll1iflu id sa u n cl! egat, si tuat ntre d" ra ma ter i calo ra Duri { cavitltilor
Pr('zr1l(tT
dr singr
f cranianil - bemalom mrningian rxtradu ra l . A
Par,ial
- eo,d bOtlin
localizare la wn"k."" .lIn,
Sernifluid sau nchegat, si cuat sub dura maUr, compnffilOd {
t emisfera rfspecdv - hematom men ingian slIbdu ral " "0' Om Localizare.la "enl,ie.I.1 tI,e"
Cu dilatarea ."iul.i tI,e"
Cu dilatarea "enl,k.I.I.i tI,e,t
Jnglo,(,iri
ilie
durei m:uer
I C u s uprn(:l~a C'x (rrnll neregulatll, cu tra cturi fibroase,
adcrel1t b ca Iota cra n ian - pah imenngit extern
Cu suprafa a inte!n ~creg ~J a t , cu , trac~uri. Ji~roase!
Moale Cu dilatarea ."i.l.i IIin,
Fluei, dcoloratl difuz, cu aspect de
carne ,inutl in apl fierbinte. sau plta-
t ':ldC'CrIH la leptomcllJnge I cr eter pah,memnglta Interna ti, cu aspect tigrat - mioClfrJOI.
Inimii mic
{ Cu forma pstrat i culoare normali _ "t'o/i" inimii
Cu forma pstrat i culoare bruni _ .',ofi. I".nii
Coleqie p urulent ci rcumscris, situat intre os i dura
malrr - abces rx tradu ral
Rotu nd , nca psubt5, bine circumscris , de mrime varia- EXAMENUL IN SITU AL INTESTINULUI SUBTIRE
Formfl/iulli
bil. cu V;tse proeminente, de consisten dur sau !'l0:tJe ,
Il od"/,, re roz- cenui e pe seqiune cu aspect fasciculat - memng.om Prezena unui segment intestinal anormal. care proeminl
Jdem, cu granulatii calca re - psamom In fund de sac la o distan de 30-60 cm de val vuia
Limitare, enucleabile, roiatice, cu zone hemoragice ii
ileo-cecal - di"ertic.1 Mecltel
vase dilatate - metastaze sarcomatoase
Modificri
Ptrunderea (telescoparea) unei poriuni de intestin Intr-o
portiune de intestin supra- Sau subiacentl _ in".,in.,.
d. pozitit ) intestinal

Il Rilsucirea unei anse jejuno-ileale pe axul mezenteric' an. a


este foarte dilatat;;. uneori edemAliatil.ro.ie-violac;..cu
depozite fibrinoase - "ol"./u.
Aderene d<; tip .fib~os Intre ansele i~t.stinale _ .'''',i". ,e
AbHla,e c/JJ'.,glCal" a unor anle, In .cop terapeutic
Mlrit {
Tab.lul fII

EXAMENUL LEPTOMENINGELUI Micorat -CU transformarea intellinullii


{ Intr-un cordon fibros. firi lumea
-,. .plnie intf"llc/.
Colorati, alb-Iploas, cu o substan de aspect gela-
tinos, cu vasele hipcrcmiate - edem leptomeningian Modific,i
de <a/ibm 1 nelor SlenOZite - tli/.,.,,, in,,,-
,In selmentele de deuup.. 1.0-

CuJortl(i~ rOlie difuz, cu singe situat deasupra i n tin.l. ",ment.,.


interiorul leptomeningelui - l.ptommingit h.mo,agic Mrit La nivelul colonului. cu hiper-
trofia musculaturii ,erelelui _
Modific ..i
Coloralie aIb-glbui. sau galbm-ve,zui" cu benzi sau
depozite purulente pe leptomeningele Ingroat, netransparent
1 me,.co/on con,enit.
d. - leptOllltl/ingit pu,ulmtii

j
Localizate Cu lumenul transformat Intr-un
e%rct/ie
C" (fIIlflali; galbene-cenu#i, uneori abia vizibile, situate canal IngUII. care lui ,1 pl_
mai ales de-a lungul vaselor, nsOlite de o substana gI MiCfOrat rrundl cu Ireutate un . tilet _
buic. gelatiniforl115, situat la baza creierului ltptome- IIenor'
ningilii t"beTeNloas
Vio/.cee-inchi.i, cu peretele l"lro,a .. (riabil. cu lU,rafla

168
Plci albicioase, laptoase, opace, Ingrolate
ni"g;tii cronic
leptome- Modific,i
de culoare
I acoperit de depozite fibriDohemora.ice _ Inf.rr'i..,. H-
mo,.,icii
Zon' "io/.cee c"
venal-inelar -
".n.I.,ii ,.II"",-c'''./ii. dl.puii irUl-
'"""c,,/or,

JOI
1
Tab.I"I V II
EX.H IE NUL INTESTINULU I OUPA SEC I ONARE
I OESCHIDERE .;>0 /
EXAMENUL FICATULUI
( ( Exct:s de gaze - meteorism
Ex ces de materii feca le solide ( Suprafatl regulati, netedl, CU ....... ~ (aou:
I
I lI i cii conuipaie cro-
:\form.ll mici, alternativ brune li galbene) pe ..........
n:od i fi ell , Nlatcrii fe~a Jc solid e, im pregnat\! cu sruri de terni fi de .ectiune - lir:.1 c."''-c (III
ca lor - coproli{i
COIJ/illJl tu l Suprafatl netecll, nt,ie, cu pllncte .,.,
aspecte (mu.:oas
J
I
c,r'l'it.i/ii 1muExces de secre{ic de Jifcritt!
cop urulenr, sanguino lc-nt eec.) _ enterit tecfiune le ,curge .'nle, iar rqprafae d. ftClilllII

I { Dc.:o/or.lC - icter prin retentie. are o culoare rllfie-bruni unifonnl _ C'I/IJpftIr "MIrI
Suprafata netedi, capsula .ub -.illlll; 111,..

I
I Singe rou sau negru, n caz de ulcer sa" cancer
Pscudomcmbranc -
Calculi - litiaz
enterit mucomembranoas
P.lrazi{i - parazitoz

Edema{iar, hipcremiat acut


Fic:at mare
c:u forma
pstrat
ConsisteRf
dur
de nqiune palida, albl-allbuie, cu o nUlnll
truie eran.lucidl - fit., .mi/oltl
Suprafarl neted IIU UfOr ltanu1arl, de culoare
galben-verzuie; pe 'uprafa,a de IICtlun., inaule
-a...

cenufii, rOUte .au brune, pe fondul venui al taurului


din jur - ciru", hi'ertrofi~, firu..
A SP C': h'
al" J - enlerita
Alrofiat, neted, subrire - enterit c:ronic atrofic~ ,ia"",,,.,.
Ingroat, uneori cu ridicturi papilare - enterit
mUCOclSl.!'1
I rronic hipertro/ic
Suprafatl netedl, clplull tntiJul, Iderente d. . .
poele Vllcinc; pe ,uPtara,1 de IICtillne tlce JiI1L1,.
Forma{iuni Sesile sau pediculate, unice sau multiple; cu Supra-
brun-palid (amintind piltra de alIn), tr,n,lutld, unt..
\eg~ran tc fara neted sau uor mame/onat _ polip sau poli- ori cu mici lone hiperemIae _ liN' ti;,. 11/11" ....
poz ge"it..1 (ficat Iilez) la nou-nllcur
Sesile sau pediculare, conopidiforme, cu zone de
Ilc..:roz i uJceratii - ,,,rcinom

Roieeice, la nivelul ileonului eerminal (plcile Consisrenf Suprafali netedl, "piuI. Intin". "'Ireial
iire, culoare galbenl-palldl, rq,rafae cft ....~...,.:
er
Per ), cu axul mare paralel cu axul longitudinal moale
Pl.:'retdl.:' II ineeseinului - ulceraie ti/ic { galbeni, cu apeet unluroa _ fire, "", ".., ....'"
Rocunde sau oval are, cu comur regulae _ ulcer
rimplu e"lol, /ie., din .o/i in/,cl;""" etc.
\
Roeunde sau alungiee, cu marginile eiaec drepe,
localizaee la nivelul unei guri de anaseomoz _
wlcer p.ptic
Transversale, circulare, perpcndiculare pe axul lon-
( Consistenri
duri
Supr.fatl neted 1111 \IfOt ",nularl; pe tup,."
{ de sectiune, noduli mici, bruni-vlrlui 1111 ......' .....ul
gieudinal al imcscinului, cu marginile groase, dezlipite
li cu granularii - ulceraie tuberculoas - ciTozii cololl"';cl
Puncriforme, multiple - enterite

{ In cavllarea perironeal liber _ febr tifoid


In caVllatca segmemae - tuberc:ulozii
Fic:at mic
cu form FI c, friabill "PIuI. "" ...rlaJ " _un.
pUrolt
difluent, II rtlGI Utor, ... omo...., d. cllloue
Cic.ltri(~ I ti/oid
Liniare, neeede, albicioase sau pigmencaee _ febr blnl-poreoe.liI - .'roll, """" .",,,
1 Inelare, srenozame, rigide - enterit tuberculoasii
Conliuen,i
moal.
(di.trofie roxlcl ltepadc n'MIII cRfud
EiclCUlui),
AceI'lti UM'CItI. tRIl d. cutol'" ,.". -./It
IO/. "nI" " /I.",hd
AClI,i ca,..~ In" 4.
c.,.. IIOjlIlor p1b'' " ""1
~, ..
.".". , . " . fi
1;:
170 /lr."""i
EXA.\ lENUL PL ~lIN ILOR Tabelul IV

I
rn tOt3lit~te Cu pl5minul mara, d~:orit coninutului su ~cnan,
f moale, Cu l'lJ.5[ICtJ,Cl':t c:minuiU. de culo:lre ecnu-
Diminuate
I )IC-rOL-pabJl, pc
.1eUl gt:ner,d'zal
Sl'qJU;'C, palid, UScat _ em/tzem

Cr~pitaii Zonal Cu VCllculc mari )' benzi sclcroasc _


{ bulos emfIzem

rn tOtarItate {mori
Cobps, atdectallC ,"u pl5min fetal In nou-nscuii
Abolite

Zonal { rn diferi~e condensri pulm~nare (pneumonie, bron-


hopneumoOlc, tubercul oz. In ta rc!, cancer Ctc.)

Culoare roi:-nch is, cu depozite. de fibrin pe


pleura viscerala; supra faa de seCIune cu aspect
~ran~lar, ~cat, rou - pneumonie in faza de hepa-
tlza,~ rOlle

CuJo:lre cenuie, pe seqiune uo r umed] iar prin


radere cu cuitul Se obine o cantitate mic de lichid
vscos tulbure - pneumom e in faza de hepal,zali.
cenu,;e
Culoare galben, pe Cliune de aspect spongios;
Condensri tntinse se scurge un lichid abundent tulbure, cu granubii
(difuze lobare) galbene - pneumonie n faza de hepalizale galben
Rou, cu aspectul crnii proaspete _ pneumome
croniCii (carnificape)
Galben-cenuiu pe seCiune, uscat, friabil, uneori cu
zone de ramolire - pneumonie tubereuloas
Roz-pal sau cenuiu-albicios, neted, uscat, pe sec-
iune Ca un bloc dur, sderos - pneumonie "lb
sifiJitic congenitaL (Ia nou-nscuii mor,i)
Brun-albstrui, retractat; pe suprafaa de sec-
A, Modificiri iune, uscat sau uor um~d - atdectazie pulmonar
tie consistmi Aspect pestri pe seqiune prin confluarea zonelor
de hepatizatie - bronhopneumonie pseud%bar

Galbene-cenuii, de mirime variabil,


localizate subpleural - IIfect primar
Unice tube'Clllos
Albicioase, s1ininoase, mai mult sau
Consiltmi mai putin delimitate, situate rn regiu-
cnm.ti nea hilari - c/lllce, nod"'-,
Aspect pesui, cu noduli de culoar\:
v:ariati, Dipritiati neregulat, cenuati
deseori de o bronbioli; la presiUlle,
apar dopuri purulente - .1"tJfi60l_
mo_
CoacIeIISIri lIodulan De cublare cenuie, de ml rimi ,i
aspecn vatiabile, cu focare ele lIecrod
cellUfii CII aspecr bdllllOl - ......
Maldple ' ' .._..oai, tIfIl ... "",,MI,'.
toate ele aceaap l1li-
ele m. sau _ lIIidt
..W .
"
Dup cum rezult din eX~I!lplele, preze~tate" leziunea element~r de
la ca re S-:l pornit pClllru stabilirea d,a,gnoSticulu, ~ n at?mop~to l?g!c ma-
ero,copie )i care a fost luat drept lezlllIIe deAbaza Aa IIlvestt gapel P ? at~ A
J
fi fO.HIC \' ariaI. de excmplu: prcze nla de sInge, IIl groa re , form.al.1U121
nodu l.uc (l~ dlll" 1I/(lIa)," c ulo.~ rca (Ia ,Ieptom.enin ge), volumul (Ia ,1I1lma,
ficar), consistenta (Ia planu11I), pOZlpa, callbrul, culoarea, con pnutul,
aspec tul peretilor (Ia intestin ),
J\lodalittile de sistematizare i grupare ,a leziuni!or ,eleme~tare ~ot ,1 8
fi foarte numeroase. dar simprolllul Illorfologlc cel mat eVident In semlo-
logi.l m orfo l ogic, ca i n cea clinic, trebuie s fie acela, care atrage,
n primul rnd. atentia i oglindc~tc aceeai teiUlic de examlJlare macro-
~l'Opic: inspeqie, palpare, percute. .
in sllldiui analitic pc carc-I fa ccm dup expunerea capltolelor de
"tchnic.] nccropsiei" i n prczcn tarea scmiologiei allatomopatologi~e cu
tii reri le cnli t ti i sindroame, am lua t drcpt PUllct de plecare lezlllnea
elcmelHar de baz a investigatiei: forma leziunii,
La acest caractcr de baz al investigatiei, care este evident i cuprin-
ztor i in care se pot incadra. i intrica diferite .entit5i anatomopatolo-
gice, sind roame i boli, s-au adugat, n mod o~hgat.?nu, celelalte c~ra.:::
tere care lin de mrime, numr, culoare, consistena et~., dre.p.t crlten~
adjuvantc, N/lmai toate aceste caractere la UII loc permIt stabIlirea unuI
"iagllos I ic ,1IIt1 lama patologic IIl<1croscopic.
Pentru completarea semiologiei i a diagnosticului anatomopatologlc
cu etiopa togenia sa, exal1lClllI1 histopatologic i citologie, ~xame!1ul. bacte-
riologic, virusologic, parazitologic etc. trebuie s intre obhgatorlu m uzul
curent al laboratorului. fiind executate de specialiti. permit stabilirea diagnosticului
La unele sindroame i . entiti anatomopatologice, am adugat; i morfopatologic, de sindrom sau boal de c:C1NH
cteva dale foarte sumare de semiologie clinic i radiologic, pentru a Diagnosticul anatomopatologic,
, exemplifica necesitatea urmririi corespondenei' dintre semiologia clinic, laborator, /umizate de foaia de obserwu
radiologica i semiologia anatomopatologic. evoluiei /iziopatologice i nlnuirea ta~:Z:=:
Fonnele de baz ale leziunilor snt

FORMELE DE BAZ MACROSCOPICE ALE LEZIUNILOR t. LEZIUNEA DE FOaMA


(fii. 136-t)
Leziunile, din punct de vedere macroscopic, pot mbrca variate Se dezvolt n grosimea organului
{urme de baz (fig. 136). Forme de baz asemntoare pot prezenta organului cavitar. determinnd moiiific:lri.
ns leziuni indiferent de etiologie, de morfopatogenez, de proces mor- mului. Aceast leziune elementar poate
fopatologic (distrofic, circulator, infJamator, neoplazic), de evolUie i de organ ului parenchimatos (de eKemplu'
localizare (piele, mucoase, organ parenchimatos sau n peretele unui organ
cavitar). Pentru diagnusticul anatol11opatologic macroscopic este obliga- cardiac) sau la ingroarea peretelui c,~==:!;~
matoza difuz a uterului, hipertrofia
roriu, aa cum s-a artat, s se cerceteze, pe lng caracterul morfologic nea de form difuz poate duce
de baz al investigaiei, care ine de "forma Iezi unii" , i celelalte carac-
tere ale Iezi unii respective. Toate aceste caractere. luate ca un tot, ne exemplu: organe atroflate c:o~tc~
difuz acut a ficatului etc.)
.,r.
172
r i,."..:'....
;~~.

'"

Fig 1.17. - 1 ('p IOf1ll' nill g il:l purulent.


Fig . 138. - Pericardit fibrinoas.

Fig. 140. - Pneumonie lobarll.

c- Fig. 139. - MacrogJosic. FI". 142. - MetallaJIl IImfoll!1llalo


171 nare. anceroale (mrl nom mallaRJ

Acest caracter de baz al investigatiei trebuie si fie cor.lat, ta. ......


obligatoriu, cu alte caractere (mrime, culoare, consiatenl etc), ,.."
a putea stabili diagnosticul anatomopatologic macroscopic.
Vom da cteva exemple.
La nivelul pielii, leziunea de form difuz poate fi ~I'=l
printr-un edem. Pentru a putea stabili ns ce lei de edem ate
sa ne referim i la celelalte caraCtere: conliltenl (duri au mo
loare (alb, roiatic, violacee). Astfel: un edem aituat la nivth
iunii superioare a toracelui - umeri, gt, fal' ti membre IUperlUR
de culoare cianotic - edem D'n pelerin Un edem g.n:::~~~
culoare violacee, de consistent moale, care 1l1li prin .pa.....
godeului - edem cardiac.
La nivelul sinului, leziunea difuz poate fi reprezenhtl fi. plrm :
mrire a volumului, fie printr-o micorare a acestuia. Sinlurl mlW.
volumului nu permite stabilirea diagnolticului, clar cercedn
Fig . 1/-1 . - Hipcnrofic: ~onccll[ric a inimii. caractere, i anume aspectul de coaj de portocall .1 -au mm,M1I-
Fig . J.l4 B. - Fibromiom difuz imramural ulerin. -+
, consistenta crescut a snului, putem stabili un
cancer masiv. La fel leziunea difuz poate duce 1. o ndltarlllif
I mului snului. care. corelat cu renactia mamelonulul
formatiuni dure, aderent de planurile supra- fi IUtlia~1II,1
'- ...
I diagnosticului de schi, mama,.
La nivelul rinichiului, leziunea de forml
rea n totalitate a organului. Pentru stabilirea dl'lari'Dnlftl
. toriu s cercetm i celelalte caractere (tabelul IX).
,} l'

I
SupraEI" olteell { c:=~
Capiull BIIdoroli iii

Rinichi
ml,i,
Fig. 146. - Sarcom al colonului. Culoar.

La n;fJ,lul tfomp,' ".1Ift


peretelui. care, cOI~.I ,fai"
+- Fi~. 14J. - Cancer infihrativ al colonului.
gnolticului microscopic {lIlbllllill.
I /i
U-N_pal.
Tnbel,,1 X
Pentru a 5tabili
LuJo.trc roie
[ Con\lIlu{ purulent { Sa/pmgll.1 (lCU / fl terul pe care-l soc:oUi
zarea (piele,
L"C'Jluic

Per-fU}e
[ CUIO.lrl'
Continut purulent
rraect Jlrrcgul:lt { Sfilpmgtl n eJol1lc
Xl-XIV).

.'alpmgellll
;ngrOfat
-[ Culoare aib-cenuie
Conpnut cazeos
Gr.1Ilul<llli ceJluil { T"berculoz
J \
Lulo.1H' IOlc+l1chis.l {

I Conpnut hcmatle coagulat


Prl'lcl1p pbruuC'1 s;tu a embrionului
Sarei"ii 'ubar

2. LLZIU [A DE FOR M PL AN
(fig. 136-2)
<'c g.lSCIC la supr.lfap orga nul ui, este regulat sau neregulat, mai
'nu 1 \.lU mai putin ntins, ncrel iefa t sau foarte pu~in reliefat. De
l'\l"lll'lu. hemangiolllul plan al fqei (fig. 147), nevul pigmentar plan al
piclrr (lIg. 148) etc.

,
I \
~
\

\
\
. , Fig. H7. - Melastau sarcomatoase la ninlul ficatuluI.
- f"'
. \.
.l f
.' ~ ., ..
. ,.1 ' -.'
. . o:{

fnl\ld ,db __ pll'Il h.. F,~ 1H . Noduli lilllfogran u iuIII3tOi din


splin:
tigl. - limflJ!:.\nghonii de la ni\'dul hilului splinei .

Fig. 11'. - Meeueue can-


Fig . 156. - Metastaz canceroasi la nivelul splinei.
ceroase la nivelul inimii.

182
I
l.~%;un~ nodul.,ii

In plin parenchim flr s A.cele


-
la suprafata organului
proemine
F,.ro", ""'.1
C'II/cer bef!4"c
. C.llr" pulrrrOIlIl ,
Localizarea - Proemin la suprafata organului
{ Idem
- Situat. In
organ cavitar grosimea peretelui unui { Fii""". .'e,ill

- Proemin In interiorul unui conduct, { T.",oll,. miri


obstrulndu-I ill"'.",II';cvI

Limitele
1-- Nete, bine contura te, permit enudea- { Ad,IJo",
rea lui FI."'",
/ elC.
nodulului ' / - Estompate, neregulate, cu prelungiri I
' _ aderente
In tesuturile Invecinate de care .sfnt l Cllllce,

Fig. 160. Metas t"," canceroase la


nivelul uterului (melanom malign). Fig. 161. - Osteosarcom.
lA lIitltlul pielii
Dup mrime deosebim mai multe aspecte: granulaii submiliare
ro runde, izolate, mai mici dect un bob de mei, mai uor vizibile cu lupa
r Albl-BllbUll, CU tII-
- [ gumente nemadln.
{!f;-
(de exemplu: grallula,ii siibmiliare tubercuIQase); granlllaii miliare ro- , eate r.
runde, izolat.:, de mrimea unui bob de mei (de exemplu: granulafiile
I[
Albl.idtlit. cu ...
miliare ruberculoase, microabcesele etc.); nod,/lii propriu-zii, rotunzi, - prCt de vlrreJuri fi ',6"""
izola,i sau conglomerati, de mrimi variabile, mici sau foarte mari (abce- seciune

sul, IlIberculomul, goma sifilitic, lipomul, metastazele canceroase).


Pe lng acest caracter de baz (leziune elementar), se vor cerceta
ii celelalte caractere ilIe leziunii respective, pentru a putea stabili U/1
diagnmlic macroscopic (tabelele XV-XVIII). Leziune
Neaderent
de plan!!rilc
L[ MUldPle, d. mi.
rimi varlete .109l...
cu PltII prllIIIIlcUI
supra- ,.
nodularl subiacente
'1- . -
Conlllten,1
.eb.utl
au u

~
Aderenti Albleio.... mara u ..
de pl.nuril. a.pnel.., IIleerati u "",
lupra
/ rUltoul
,i .ubileente r Albicioll.I, CII 'IP"
lp',te, zone d. n.8tOJII ,1

...
Tabellli XV II Fi g. 161 . - Mctast:ll.c canccr03SC intestinal, (mela
L."l uivelul fica tul,,;
nom malign) .
G.i l"u; .
CO Il{iIlUC v scos purulent Aba,.
Mki [
/ 7.0 ,111 co n gcs ti v periferic { !JJt!lJllce
)1
lIlultiple "'-[ G, lbe ll c sau galbene-celluii Grmllilaii
leziune 17.(J Ia[c sa li co nrJu c l1Cc { tuberculOltse

IIo dul :H.l

/
'l-,:uCIIll j urat
(ranile
(C lltru
dc
UIlCOt, j IIc c rO Z ilC,
benzi sclcroasc .re-
111 - {Ficat
5c! erogomOJ
,
.~ .

- [ CuIo?n: roie, cu cavici pline { Hemangiom


"'- cu s inge cavernOf

C~du;ln' ;'\ Ibicioas~. j7.o l~te, proc-rC


I I11I11 CI1{C sa u deprlll1<lCl'
C () I1 S I.S ( c: n~a- 1110:1 I C S:l ll
Zo nt' d c: I1l'c roz i hClllur.l gi i
10
d ura-
centru
al/cer

Tabellli XVllI
L" lIivel,,1 laringel"i

G,.,ulltla{ii
{ tllberwloase

!\[ rimc v:lri :u .


l.eziUII C'
llndu J:u :l rl\olUlldc
('o ll 'ii'itl' lIt <'i dur
{ GO III., sifilitic;;

fII g': IHr.11


l;\ h ,'
1111(1, binc l illl - f

i
[Jure
I'olip
)ItU:llt' I1I J I ;tlto;; p l' cur7ilc
\'oea l.;

4. LEZIUNEA DE FORMA VEGETANTA


(fig 13(,,1 - a. b, c. d. e)

Pl czilll:i .lSp~Ll~ ~i Ill.trilllJ v.lriabilc, CilrC procmin la suprafaa


ullui organ sau n interiorul IUlllcnului unui organ cavitar (exemple de
la fig. 162 pn la 165). Forma vegetant poate pr~ellta mai multe
aspecte: forma sesil (fig. lJ6-4 a) - formaiunea proemmcnt este legat
direct de suprafaa organului rcspectiv, fr picior de implantare (de
exemplu: ncvul scsil); forma fUlIgoas (fig. 136-4 b) - cu un picior scurt
i o baz larg de implantare; forma polipoas (fig. 136-4 c) _ de
aspectul unei pere sau al ullei limbi de clopot, cu extremitatea liber mai
mare, cu un picior lung i o baz de implantare strmt (de exemplu:
polip nazal, polip illlcstinal. polip utcrin CIC.); forma papilar
FiS. 163 A ,i B. - Polipoll mc..t1n I ('1
186
I 1' "

I
I

I
.1

Fig . 164. - fibrom tHcrin submucos .


Fig, 165, - Chist papilifer de ovar,
(fig, lJ6--f el) - excrescenr
purin de ramific,at,
cu dif~rite mrimi,
picior ele implanra re >clI n (de exemplu : papi/omul p,~IIJ, can5crul veg :
1.1 111 eIC.); /orlJl,; tlmtlritic.l (fig. 06-4 e) .sau ~OnOP!~I.rorma, bogat eI
mulliplll r.lmi[jcat (de exemplu pere rele Chlswhu papi/ller de ovar). .
Pe
g
Iill aceast Icziulle elementar
ele investigare, se vor cerceta I
eciel.J lI e caractere ca re rin de consistenf (tabelul XIX).
Fig . /66. - Rinichi polichistic.
'-('linll(' veg etal1t Tabelul XIX F'i
. -
/61 Chis" hidatic .1
ficatului.
Polip gaJ//'ic
forll1.1~iul1ji /Moa lc Cancer g.151ric l're.
/ "Dur Corn Clllanat
Co n ~ i s [ t: f)Ft
Tuberculoz gastricii
fOl1na hipe/'l/'oficii
"'b.,zei de /,vloalc
impbnrarc { Polip
"Dur
.In
Infilrrot
peretele
Organ ului
{ Cancer

De asemenea se va cercera: culoarea formatiunii, este dac ulcerar


sau nu, dac obsrrueaz
.Iau nu lumenul organului, modificrile formei
organu/ui (invaginarea intesrinal provocar de un polip) ere.

5, I.EZIUNEA DE FORMA VEZICULARA SAU CHISTIC


(fig. 136-5)

Esre rorund, sferic, cavitar,


cu una sau mai multe cu cavitti, Fig. 161 B. - Hidf!> lpin (H) '1
flbro
CavirriJe
un perere propriu nered sau neregulat, denumit membrana chistll/lli. miom .Inlr.lmura I d If Ul ,1 ulerului (1)
POt fi goale sau pline, cu un continut gazos, lichid, semilichid
188
... Fig . /61 . - ehi t d.rmoid

t
sau p< tos, dc aspcctc, varial c, e,a n ril,lichiul poli~histi~ (fig. 166),. chiseul
hit/,lIie (fig. 167), chr sllIl ova~r3n,. c!lI,; tl! J e1e~mo~d
([I g. 168), l1JelrosaJ_ ,
prll X (fig, 168 li), pncuJll a loza c1l1Stl ca llrtestlnala (fI g. 169) etc. A cest
carac ter dc baz (forma ve7 iClI 13r sa u chisric) se va corel a cu celelalte
V
I
ca ra ctCre ale leziunii, pentru a se stabili
diag~lOsticu l anatomopatologic maCro~
I
SCO plC.
a) De exemplu dac la nivelul
p/mil7/1/ui se gseso leziuni de form
chislic p line cu aer di ag nosti cul poate
fi dc emfizem bulO,s

tU
Sli 1
- Formaiune
pcrete foarte
' , I transpa-
) Pre
I sa u chist aerian:

. b 1
-emfizem u os
rent
- Forma\i une (
liJllita l de o cap- - chist aerian
Cntrni tuberculoas pulmo-
s u l conjunc tiv " Fig. 171. -
narl.
b) Dac la nivelul ovamlui se ob-
se rv leziuni de form chistic putin ....
vollllllinoase, diagnosticul poate fi de: Fig. I l O. - Ulcer nritos
ch iH lu tcinic, endollletrioz, sarcin
Ilk /(,9
o varian ele. Numai cercetarea celor-
lalte caraClcre sau simptome anatomo-
- 1'''''''''''''''',1 c"istid i,, - patologice va permite stabi'l irea dia-
''''''''01.1, gnosticului macroscopic:
Con\in llt \'iscos, murdar, de nU;1I11 f d . w

l iocolarie 1 - en ometTioza
Con\inut hematic, pereli galbcni ( _ chist luteinic
Continut lichid. sero-citrin ( _ chist simplII
COlltinut lichid gelaliJlos. li,mpcde {
S.1U IlIlbure. opac, alb-cenuIU sau
brlln-ciocolatiu
I
- chistom mllcinos
Cu mase vegetante, mOI, Care pro- J
cmin n interiorul chistlliui \ - chistom vegetant
6, LEZIUNEA DE FORM UJ.CERO-NECROTICA

bte o picrdere de substan


care poate fi primitiv
(fig. 136-6)
sau .<e~lI1ldar (fig, 136 - r.
2', J', 4') i
care se poate dezvolta pe ori-
care dlJltre formele enumerate mai sus, forma, Dup adn- mrimea i
190
~ .. 4- FIg. /11 - C. "rn. lublrilllh.......~

T
a

' i'
I
I
I
cimea ei, pierderea de SUbstan poate P.......
anume: fimra este alungit, liniar, superfici Ql.
r
ficiilo naturale, piele, mUCOIie etc.; /iI,"'" "Ult' .'"
1I~1l(
, de origine congenital sau ci,tigatl. prin ~
I I
I mal sau patologic, care fntreine filtul.; PIlit
,I I dou organe cavitare ntre ele, un organ CIUI/'
iOI".'.
I

i ,I
1
I
I cu exteriorul etc.; escoTiatia este luperfici.W,
straturi ale epidermului; exulceTIlti iaU ~
intereseaz numai epidermul pielii .au nlUlla mu......
,::c:
~
I I
I

1
I
I easc limitele acesteia; ulceTlllia este mai prof'uoda
I
straturile pielii sau ale organului cavitar; 1:...".. lIIte o 1
stant de la nivelul unui organ parenchimatos, care elte mC:cJQ,p;""t'l
un perete care reprezint reaqia organismului i care 1in.1IIIfI1\"~M/II
(c:xemple de la fig. 170 pn la 175).
Jn studiul pierderilor de substan ne iaUI'-'. ~II!C~~
Fi~. IN . - Ulcer' lie cubereuloas forma, marginile, aspectul fundului fi consistent bazoi (,t iI_ _
inccscinal (U). XXII).
Fig. 114 B. - Ulcera,ie ,iEic 10_
te.tinalii (a).

L" ";,,~/III piri..


AnEractuoare
- [ Margini decolate
Puroi gronjOI
OriEiCii rotunde
Margini groue, nete
- [ Lichid .eros vfscor
Baza i"duratl! {--
I
Multiple ,i .tdnlle
FiStule - - Puroi Ilranular
Baza mdurarl aderenti
de piele {.-
Multiple
r"gUlte
Situate pe PIChete
ganglionar"
Puroi sero
Marllni n.c.4.
192 Fi, . 11 J. - C.ncer ulcer't al colonului. - [ LichId Itro. ..u yf

U - N rop,11

--
Tabe/III X X 1
1. , 1111.'('1111 ltuil1gelui
~J.tr gllll IIcleglOble, fUllclu~ a(o- {

I pnlt ( l i lIll l'xsu(bt c en u Iu p u -


,ul l' lll ~I Cu

<';UPCI (jrj,d:i.
LIlse 111 ('11l0ra n c
'i:\lI pro fu nd
Laringitii u/cero-
membr(f11OfJsli

J\.I.Ugllll .111(t.1Lllloasc deco late


cenuII
V /eera/ie
Fundul n i Ill ,l "r de n e c ro z I t ubc rc lllofl s.l
l!r.llluJ.qll t:(,IlIl~i i
ill(iltr .l~il' dur.i a peretel ui
Uker.l \i,
-C ratc,ifuIIl1

I
I

l\.'I:u gini t .l i:HC drept, dure


l'ulluul ';a lbc", cu O seere \lc V /eera /ie

I fila,,!;
Sdero.f..l \ uhi:l Ll' nt :1
sifililic

1_
/
I i\l.lr}.:n
J'ulldu l Cli
11\1~I(,
11l' l ep d.lt l' ,
(J
\'CgCI ,llllt.:
11l:l '\:l Ilcc ro 7.tt, CC- { Cal/cer II/urat
Fi,I. 176. - Ficat ICIIJIID~lCIblOf.

Tabe/III XXII
I Il 1117. ,(.' 1,,1 intr!ti,,,,/,,i subtire

J LlIlig itlldill.ll, paralel CII axul


I Ifllll; (lIdill ,11 al intestinului
r\'l. lJ l:illl r,lil"(:II. (i ,ne tlrepl (}fcaa/i., dill
, I Ulldlll 1.:111 ar, I1l' tC(J i lucios /ebra ti/oid"
! ( .ullJ.lrc J(li~ti(:t

Lk 1 .1 tl.1
Tr.1 "" n" 1",
perpendicular:!
." ,,1 . 1 ~l/I ~i lU"in.,1 al iml'slinll ui
IlCJ
,\ Iarg"" groase. neregula!e, drz-
lipil...
... lIHI~1I
l'ulld,,1
~;rilllul.,ii i
inlihr.I!C CII granllialii

IH'! rgubt,
I11;tSr
a<opni. cu
de I1ccn)7.n
I Ulceraie
tllbelCllloas

1_ ~ .l J('l' lh' n'l l ui i


i.. UI11.1I" l t'n ll~il'

7. LEZIUNEA DE FORMA RETRACTATA


Sint Iezi uni
Apare ca o nfundare unic sau multipl, de diferite mrimi i organe. Acestta
aspelte: liniar, stelat, neregulat, difuz etc. Aceste retractri deter-
min. cind snt multiple, modificri ale formei orgallului [cicatrice dup
arsuri, infarcte cicatrizate. gome cicatriza te parenchimatoase ficat
par'iall:iaf~~~=
organe
NO't4
sclero-gomos (fig. tu), ciro7. hepatic (fig. 176 B) etc,). intrica J$',~
Jeziuni l1o~lular.
194
I

17
Fig. 117. - Macrocefalie. LEZIUNI CARE SE POT CONSTATA LA
EXAMENUL EXTERN

TEGUMENTELE
MODIPICARI CADAVERICE

Tegumemele pot prezel~[a o serie ~e lezi~,ni care se pr?duc du~


deces i care snt enumerate In tabelul XXIII I au fost descnse la capi-
tolul "Examenu l extern al cadavrului". p. 32 i urmtoarele.

T abtl.. 1 .'( X 111


MODIFICRI CADAVERICE
.\I0DI ... CAR I C:ADAVER ICL

Pcccor.:c

I-------,--
-----------------+--------------t-.---
Deshidratarea
1)I ) tru ':IIYt
T.HdIVC

----
CO lurrv,llo.uc

Pete de putrrf aqic Mumificarea


(pergamentarea)
Livlditti cadaveriec
Pete de putrcfaqic Lignificarea
cu vezlcule Saponificarea
Pete de imbibitic
hipostatic Petc de ~utrcf aqi.
Fig. /78. - Persisten(a canalului arterial. cu emfizem

le.ziuni chistice sali lI1cerate etc. n prezentarea Iezi uni lor vom lua unul
;Jspe~te b;Jz
dre~t
dlJHre aceste ca de investigafie. iar celelalte le vom socoti LEZIUNI DE FOIIMA DIFUZA _ EDEMUL

l~
caractere adJlIvallte. Une le dintre leziun iJe pe care le vom descrie (tabelul XXIV)
[Iecare organ. se por .observa atit la examenul extern al organului in
SilIt, al organuiul scos dIn cavitate, cit i la seqionarea lui. - Tumefierea {esutului conjunctiv ~ubculanar, datorit infiltrri!
lui cu lichid de origine sanguin i limfalid - eele?!. Ed~,mul poate fl
moale i Ias la presiunea tegumenrelor CII degetul o IOfundatur (sr.mnul

197

_.-..., -... .- ~
_'r_
Tabellli X X IV
LEZ I UNI
LlZIUNI
lEZ/UNI DIFUZE
(E DEM EJ
Nodulue
l.oc:diurc VII.laa..

I I I
Albe Generaliutc

I" "'" ";, '"';, I


ROjiJrice
Viobcee Hematom
Fdcll1 :"Il
rLl~I,Uh.:
Albe
I Violacce
subcutanat
Cicatrice
cheloidl
V_cuii
Jlull 11\1
ro dCIll Papul

I m-.a
EJt:1ll all> Edelll Botriomicom
Edel11 r ld:tllli:1 7.ic Furuncul Papilom
lvl ixcdclll C lanOlIc Gom sifiJitic Punali
Edl'lll n pel e rin crud
Hemangiom
\
tuberlJll li
Gam sifilitic! hemagiom
ramolit
cavernos
Molluscum Nev pigmentar
cOlltagiomm tuberol
Cisticercoz
Carcinom
Tabelul XXV cutanat
vegetant
LEZlUNI Adenom s.baceu
Fibrom
Neurofibromatoz
tEllUNI I'LANE Recklinghausen
Lipom
CII
Jt )('tHI
CUIJnJt e

Scuarn.l
Crus (.1
r:1 Vitiligo
Goma si-
- - - - , __Cu lIl"1djjic.1ri loc alizate de color.3Ci~

HiP.c-
remic
I V;o l""

I 1-1.'pc-
I V~J!~~e
I Petc~1t""
Xante-
Brune
Xantol11
Mixom
Mium
Sarcom solitar
Sarcomatoz
primitiv
rc,,!,c_ Purpur
Sifilida Echi-
fililid act;\ lasm generalizat
paSll"a pigmen- moz
CI C:tt n-
Sarcomatoz
tar
zat 1-!eman-/ hemoragic
g.om Nevul Kaposi
plall p/gmen-
Iar plan
godeului) sau poate fi dur i nu prezintl Itmnu
rea tegumentelor edemaiate. se o6.ervl un
uneori, un lichid seras, g;i1bui. mai muIe au
1.,
.:lIVtCului. La *1....
tinOi ,1 It
,.,.",..' n abund
'1",,1"'1,,1 XXVI
LEZIUNI nDEMUL LOCALIZ,.
Alb
I.EZIUNI PLANE
- Tumefiere moale, albi, Iocalizacl p.a1pebral. tlol
Cu modificri generalizate de color:t,il!' \iate i transparena accentuat - edem alb ("nal).
Alb.
I Viol.J"tt
I GiilbenC!~Y:rzui
Albinism
I ed'nii
I Brune-inchis Ro,iatic:
Cianoz
I I Pigmentarea I Pigmentarea
ictcric Pigmenrarea
- Tumefiere dur, de coloraie rotii Cde
198 I mtianic
marfial vru), componentl a lezil1llii infIam tol J la
lichid seropurulent de consistent' variabil' _
.....1t;1
o!
Violace u
- Tumefiere de culoare violacee Scua mele au caractere variate: fine, furfuratee, albicioa.e, abundenm (In ,,.,,.,.
initial la nivelul labei piciorului I i de consisten ferm, l oca l izat zi.); lamelare subiri, cu aspeclul unei pelicule de colodiu, .au 1_, _te, ele
(c~rdiac), retTOmaleolar - edem cianotic culoare alburie, sidefie sau mat <'n "0'1112;'); lamelare, mai mici aau mai mari .au
In lambouri mari (In sca,/alin); groase, umede care se desprind UfOr (,rilrorl,mtUI
- Tumefiere foarte accentuat i dur a tegumentelor, fr semnul desCllamativ a sugaTu/ui); uscale, de mrimi ,i grOlimi variabile, mai mult .au mai
goJeu lui, loca liza t la ni ve lul membrelor superioare sali inferioare i al pUin juxlapuse, aderenle de piele In cea mai mare parte a Inlinderii lor, amintind
solzii de pe~te (in ihlioz) elC,
scro tu lui - edem e/ejanfiazic.
Se ' produce n ste"oze cro riicc, varice sau n caz ul unar obstaco le n circulaia - Concreti uni de consisten, culoare, 'form, dimensiune ,i gro-
\'eno",.;
t';'111(l' sali
rul I1l lirnfatid
-:UIl:lr ('le. datori,e, de exemplu, cxti rpii rii 1IIlIfogangiioniio ax iL,,; 1" sime variabile, ca rezultat al uscrii secreiilor fiziologice sau patologice
r (serozitate, puroi, snge, sebum etc.) de la nivelul unei pierderi de sub-
stan - cTIIste.
- TUllIe fic rc d.c obil',7i ~ianotic, locali.zat n poq iunea superioar
a lor::tcelui, umeri, git, faa I membre SUpenoare _ edem "n pelerin". Cu modificri localizate de coloraie (tabelul XXV)
Se ntlnete
ca " superioar. n neoplasme mediastina le sa u mediastinite care comprim Alb
vena

Alb ELJEMUL GENERALIZAT - Depigmentare aIb sub form de insule circulare sau policiclice,
nconjurate la periferie de o zon intens pigmentat, brun, care scade
n intensitate cu ct se deprteaz de centrul alb, pn se confund Cll
~ Tu,~efiere aIb, generalizat, a tegumentelor, de
la apasare lasJJld semnul godeului _ edem alb.
consisten moale, culoarea pielii sntoase - vitiligo.
Uneori, pe zona depigonental se gsesc insule hiperpigmenlale de diferile ml-
Se gsete n bolile renale. 1" strile caectice, n edem ele de foame, rimi. Leziunea se dezvolt. pe orice regiune a suprafeei corpului.
, - TU~lefiere alb-lucio~s a tegumentelor, care snt mpstate, elas- - Zon de culoare aib-sidefie (uneori brun-roiatic), neretraccil.
tI ce, nu l ~sa vscmnul godc~dul (pseudoedem); la seqionarea tegumentelor, cu o periferie hiperpigmentat - goma sifilitic;; cicatrizat'.
se Constata ,c~ esu:ul conjun ctiv subcutanat este in filtrat cu o substan
moa le gelaunJforma - mixedem, Rou

sete
}oeziunea ,este evi~entii, ,, ' special la nivelul
age n rzlI, atrofll alc gb. ndej riroidc ~i
feei i al
n tiroidite cronice.
extremitilor, ~. se g - Pete sau placarde de coloraie rofie, mai mult Iau mai pUin
intens; coloraia dispare pe cadavru, dar poate persista dac, in tlitlo.
lJl

Violaceu a fost de durat mal lung - hiperemie actitl.


conslal In boli infecioase, inloxicaii, stri a lergice, arsuri.
:-, T ~mefie/:e v d.e culoare violacee, nsotit, uneori, de un transsudat
Se
seroctln n In cavltaple seroasclor (anasarc) _ edem cianotic. Violaceu
d ,A~~st
,edem
ca aHTI ,e ""e/lse
1~ gs~m,
II.
n i"s~ficiena cardio-vascular i este asociat
parl"e deel,ve ~i n regiunea vaselor gtului.
cu lividilli - Pete sau placarde violacee, cianozate - hiperemie ptUl~.
Leziunea se produce In urma oblilerlrii Iau comp,e.iunii unei vene.
LEZIUNI DE FORMA PLANA
(tabelul XXV) - Pat violacee sau roie, de dimensiuni variabile, unici Iau mul-
Cu deeuri cutanate tipl, neted, moale, uneori cu contur neregulat, cu prelungiri care pl_
trund n tegumentele nonnale nvecinate (aspect care o,lind'fle caracterul
infiltrativ); prin compresiune digital. sau vitropreslUne pata di pur.
- Fragmellte 1I11CI,
SC/lam. cornoase care se desprind de pe suprafata
I pielii' paClial sau total - hemangiom plan.

200 Se poate glsi la nivellll oriclrei regillni I


degetelor etc.
pielii, m.i .1.. In n,lun r.
Rou-viobccu Cu modificri generalizate de colora\ie (tabelul XXVI)
- Pete mi ci pun ctiformc, pn la mrimea unui bob de mei sau Alb
linte, de ulo.1re ro~ie - "ioi:Jcee, care nu dispare la vitropresiune, i au r
conl\lr regulat sau nercgulat - petcfii. - Depigmentare alb a pielii n totalitatea ei, datorit lipsei de pig-
ment; de asemenea prul este alb, iar irisul roz - albinism.
Se d .HOfrsc cx tr.t v :lZrii i d~ z intcgrrii criHocteior n e sutu l celular subc utan .
- Eruprie g cncrali za t de pereii de culoare ro ie-violacee pe n- Violaceu
treaga . s uprafa a pielii - . purpur. - Tegumente I mucoasele de culoare violacee cianoz gene-
Purpura i pelciilc apar n bolile esu tului hiSliohemobbSlic (leucemii acute, ralizat.
hr:m o liJii, tfombop enii, :1.nemi.l pernicioa s Ct c.), n unele boli infeCioase (cndocardita
nuJjgn, ruj\!o l , febr tifoid il, cifosul exanccm ruic, septicemii etc.), n unele intoxicaii Cianoza eSte mai accentuat la nivelul obrajilor, nasului, buzelor, al dogetelor
(chinin, (osfor, oxil l ciI! carboll, m ercur eec.), n asfixii mecanice'" (pete Tardicu pe de la nlini i picioare, fiind asoci3! deseori cu edem. Se gse~te In insurici.nla
scroase), n a vitaminoze lc C i K. cardio-vascubr, n malforma\ii cardiace, n afcqiuni pulmonare, oburuqii al ~ cilor
respiratorii elc.
Ga lben
Galben-verzui
- Pete dc cul oare g lbui e : dcpuneri de colesterol unice sa u mul- . .
tipl e, plane sau u o r relicfate - xa /ltelasm. - Tegumente de culoare galben-verzuie, mai mult sau mal PU\1n
nchis, n asociere cu pigmentarea mucoaselo r i a scle roticii uchilor
Se I OC.l li z~az:\ aproapl: exclusiv pc pleoape, CxccPlional pc obraz, nas, gt Ctc.
pigmentare icteric.
1.
Brun Cuno:lte cauz.e variate: icter hcmoHtic, iCler h epatocel u\~r, cirol.~ i~t\!ri.gene,
icter mccani~ prin co\elitiazJ. sau cancer al capului pancrca~ulu1. 'lor fi. cXln~lH.ltcJ
- Pi gl11.: nl.1\i c brun:! care se l oca lizea z n special pe pr~ile Iate- cu atenlie, ficatul, pancreasul ~i cile biliare. Se va bce dlagnoSllcul d,ferel1\I.1 c~
r.11 e .lle g tului , ce rei , co nstiruind "colierul lui_ Venus"; pigl11enra~ia se coloralia glbui. datorit carotenului, la persoanele alimentale n exces cu morCOVI,
)1(1.11 .: g:s i )i , ul> r, ' rm .l unei relcle brune neregulate, la nivelul .lbdume- sau darorid ingcstic de acid picric. atcbrin.
nllilii (pc (l.u":lIri), 1.1 nivelul membrelor etc. -- ,.ili/it/Zi piglllclllar
(IcIIC" l11cI.1I1 ot!al11i.1 si fi Iirid). Cafeniu
- P.H:i g: lhuie, brun sau nea g r, bine delimitat de tegumenrele - Tegumentele i mucoasele prezint o tent bronzat sau ciucolatie
din jur, de fonn : 01';11.11':1 S.IU rOtund, moale; la virropresilllre sau digito- (boala Addison) - pigllle/ltare melanic .
presiune, pata n1l di spare - nev pigmentar_ pla/l. Vor fi cercetate leziunile tuberculoase ale suprarenalei , precum I ahe loc.lizri
ale tuberculozei.
Policrom
- Placa rde difu ze, 1I ~or reliefate, de diferite forme I marimi, de Brun-nchis
cu lori ca re variaz clup vechimea leziunii: o coloraie roie-purpurie _ Tegumente de culoare brun-nchis, da.writ imp~ct;n:irii Cli
(n perioada in cipient) sa u albastr- deschis sa u mai nchis, indic o pigment reric (hemosiderin) - pigl/1e1llare 11Ic1l'(I.1/ (hemostcbola ge-
leziune proaspt de 1-2 zile; o coloratie albastr-verzuie sau verde neralizat sau hemocromatoza).
indic o leziune de cel pu\in 3 zile; o coloratie galben-murdar sau
Se con~tnt n diabctul bronz:l l, fiind a~oci :lt:l cu carOI.\ ht:p.ui(:\ ~\ ".- '~ro /. l
cafenie - murdar indi c o leziune de peste 7 z ile - echimoz. palh.:rc.ui..:?i . ()rg.1nclc in[crlH! lJl C,illl O llU.\I1\ l brlln"-rll~il1il.' .
V:lria i a cul o rii acc~ [or petc estc rezultatul unor procesc biochimicc de rr.ln~for
ma r.c a hemoglobinci ntr un pigment feric (hemosidcrina) i afcrie (hcmalOidina). LEZIUNI DE fORM NODULAR
EchJnlOzelc se dalOresc unOr cxtravazr i difuze de snge n esutul conjunctiv la x i
(tabelul XXV Il)
snt l e~ at e d~ traumatisme recente sau pot avea aceleai cauze ca i purpura. La
necrop sJC) gS.II11 deseon .cchimoze n jurul regiunii unde s-au fc ut injcqii intra ve- _ Tumefaqie localizat, de mrime variabil.. ~e cul~l.lrc r~)~ic
no~ se. O echJnlO z l oca h z at sub conjunctiva pleoapei inferioare indic posibilitatea
exlSten e '. ~ncl fraeruri a ba zei craniu lui . Diagonsticul dife renial al echimozclor se
purpurie pn la carenie-murdar, culoare care vanaza dupa "cclulllca
fa ce cu I,VldltaIC,l LHb vc nc (vezi p. 35). leziunii, ca i la echimoz (vezi p. 202) - helll'I/01II 5/I&C/lI.III.II .

202 203
E)IC n L. uh:lluJ lllll.'i he.ulIJr,I!::ij .1bU lldc..'lllc n resurul conjuncti v subcutana t.
- Nodul rotund de manme variabil, ncapsulat, moale, pscudo-
Formatiune circumscris, mai muie sau mai putin reliefat, de
fluctuent , mobil pe planurile superficiale i proiunde; pe supraf ala de
-
mrimea unui bob de mei sa u mai mare, de consistent dur, fr con- seCiune are o colora\ie glbuie (esut gras) _ lipom.
{inUl li chid i care nu se reduce la vitropre.siune _ pap~tl.
Se gii,erc n veruc, pbn , ,ifilidele papuloa,e, li chenu l pl an etc. Poate fi unic (lipom solitar) 'au mulriplu
leClie: pielea capului, a felei i spatelui.
(lipomatoz). Localizare de prcdi.

- No dul dur sa u flu ctuent (purulent), rou-violaceu, Centrat de - proeminenr, izolata sa~1 conglomerat, se~il S.lU
Forma\iune
() zon alb-glbuie; dup eliminarea puroiului, se observ un dop de pedicular, glbuie sau roiatic-vio lacee, mOJlt! sau dur, d.: mrim,:
{esut necroZ:!t a lb-g lbui (burbionul furunculului) _ IUT/meul. variabil, cle la un bob de linre la o portocal _ xal/tom.
- No dul bine delimita t, mobil pe planurile superficjale i profunde, 10calizeaz de obicei la nivelul coastelor, genunchilor, umeri lor ctc.
de consistent dur-elastic; pe seqiune, este de culoare alb-galben_
Se
cenu ie, cu aspectul miezului de castan - gom sililitie emd. - Fonna\iune unic sau multipl, neted~ sau lobulat, roillic,
- Nodul moale, flu ctuent, aderent de piele (care este subtiat i moale, cu aspect gelatinos pe suprafa\a de seq lune _ mn:oll1.
vio l;tcec); pe seqi un c prezint un continut glbui, cremos, asemntor Localizare fn~cv":IH la ni velul fc\ci, gitu lui , Sp.U..:!UI. (o.\psci ~i ~.\mhl'1.
cu gumJ arabic - gom silililieli ramolit.
- Nodul unic sau multiplu, rotund, d~ mrime vari;tbil~ , mohil
- Formaiune ro tund, nodul ar, roz-opalin, de mrimea unui pe planurile superficiale i profunde, de cu loare roz SJU brUllJ p~ ,.:(_
bob de mei sa u m ai mare, de consistent ferm, cu centrul ombilicat, cu \lune - /lllom.
un orificiu pe unde se elimin o substant pstoas galben-cenuie - Nodul de mrime variabil, de la un pumn la un cap de fr,
,l/o//Ise/lm eontagioslI llI .
de consisten\ uniform, cu tegumenrde de culoare normal sau alba_-
Se 10c, lizen de obice i b f'I, gir I In regiunile genital i perigenital. tr-violacee; pe suprafaa de seqiune are aspt!ct de carne de pett! cu
zone de hemor.agie ~ necroz -. WTcom s<'; /Ilar.
- Nodu li ro lull zi, de mrime variind de la un smbure de cirea
" "
pn la o nuc, n numr variabil (pn la cteva sute), mobili pe planu- - Noclult multlplt generaltzal, de 111;)[11111 v.lfllnd de la () aluna. la
ril e >upra- i subi acente, d~ consistent dur _ cistieereoz CUlanat. o p.o rtocaI, acoperi\i de tegul~lellte normal~ ~au vlolac~e, d~. ,:,bllt!1
ciUf! uneOrI cu zone cle ulcerall - sareOlllaloza pnmlllva ge/J( I ,," zale~.
Vor fi du rate 10c,lizriic
microscopic pentru precizarea di:t.gnoS[icului .
viscc,"le ale Cisticcrcozei I se va face examenu l
' - Noduli mici, izolai
sau confluen\i, sau dUrt,roii .alb5~rrui,.
uneori ramoli\i, dar nu ulcerai - sarCOlIIalOZd '-'CII/orag/Cel l\'IPO>/.
Proeminenre rotunde, numeroase, de mrimea unor boabe de
- hi~tUpJlUliJg,I(,
mazre, sa u placarde circumscrise reliefate,' cu marginile neregulate, cu La toate Ic ziuni lc de forma nodular.l
pentru precizarea diag;nosticului .
CI1UIlh.' r.ll\! )c Col(\.' e\.J.menul

supra fata granular, cu depresiuni punctiforme, de culoare glbuie pe \


seqiune - adenom sebaceu.
LEZIUNI DE FORMA VEGETANTA
Se va fa ce ex,men ul histopoeologic.
(t.beiul XXV II)
- Formariune ro rund,
de volum variabil, proeminent, bine deli-
Cicatrice neregul.u-nodubr sau lini.lr, mai mult >,IU m .l1 PU\III
mirar, dur, mobil pe planurile superficiale i profunde; suprafata de -
reliefar, cu suprJ f aa nete d a" sau l) os~ I,lr.1' , ,111),~-
" ,<Ideli.~ -
seeriune are o colora ie alb-sidefie i un aspect de vrtejuri _ librom. , Il\ rt" ct'
cheloid
- Nodu li mulripli, mai mult sau mai putin pecliculati, de mrimi
' .
vari abile, izo lati sau grup a ri, de culoarea pielii clin jur, de consistent - Forn1a\illll~ pedicul.u de Illrilll~a uneI alulle, II!! 1.:.1,1 '.\lI m.l .
melonat, ro z-zlllcurte
. , Illoa 1e, .1l:OPCI'Il.1 Ulleol'l. (t!
inegal; n afar
de noduli se gsesc
zone pigmentate de culoare brun, 1 ':'lIstc - helfli,l.
sub form cle pete lenticulare izolare sau confJuente _ netrojibromatoz
mlcom .
R l'ck/illghaltsm . Loca lizare rn.'l"VCnl3: . "' 1C J I!~cte 10 1,. U'-U Z"""' , li'lllJ,"1 pidc.l l.llluhll . "il' ".\
. . CxtrcOl H3tl
bec examenul histop,ltologic, pomru prcciz,rc.l ,ll"snostlculul.
VOr fi cutate i
, Ire 10c,Iizri
ale neurofibromarozei la nivelul ,istemului ner-
Formaiune proeminent de volulll vJri,lbil, .ses,il~ ~,lll .p~di' lI '
vo, c"neral i
al nervilor visee,"li, precum i leziunile de la nivelul oaselor: pseudo- -
an rOl", cifa,colioze, hiperrrofii al" membrelor, chist uri subperiost.le i intraosoase ctc. lat, cu suprafap neted sau mallldon,H , Jlh5 - rll~lattc,l -brulI.I. dUI.\
sau mOJle - papilom.
2U~

205

~- ._.., .~--
- Formaiun e proe min cnt , ue m rime variabil circumscris sau
Jirul~ ro~ic sau viol ~ct:c, dc consistent moale; la ;eqiune se scurge Vor fi cercetate leziunile asociate: fracturi, rupturi de vau ti IlUV
mult. smge - hell1(lIIgl ol11 t llberos i hemangiom cavemos.
- Pierdere de substan superficial~, liniar, care II
, lcm:tngiolllu i cav('rnos du cc, uneori, la
urechilor.
deformri mari ale obrazului
,
bu zelor
, jurul orificiului bucal, nazal, anal, la nivelul mameloaului,
tei - fisur sau ragad.
- Formaiun e vegelaJH CLi sLiprafa\a neted sau mamelonat de - Pierdere de substan care se prelunge,~ in profunzime prm-
cu lo.lrc g~ lbel~ -bruI1 sali I1cagr; la vitropresillne sali digitopres;lIne tr-un traieet mai mult sau mai pUin adinc - /istull.
cu/l'.1 rca I1U dlsparc - Jiei ', pif!.]lJI'Jlftl)' fI/haos .
:- . FOnl1 .1\illI1C, proell1il1cl1t;!, I1crcgulal, ClI aspCeL cunopidiform, Pistulele se gsesc n leziuni limfocanglionare ulcente (vezi " 1U,. In "~Ift
purulentc cu piogeni sau tuberculoase, fn osteonde1iti elC., fiind la~ ..
de 111.1rll1,I<:'1 1I11l~1 S IlI~lllIC dc c ,rc;I~, a ullei I1l1ci sa li lIlai plare, ue CLl-
Ill.1/'l' rul e, COI1 SISICl1la - C,l rClII O II/ vegetallf, unla ,i formarea de ,esuturi necrozate (srt:h.",.) ti do pmJlfufIIII. n...~-===
,esutului de granulaie. De asemenea, finule poltO,eratorii: cuir. lOii de 11111
. Unc:<?ri,. prczinri'i Z~:H1C ukcratc c r~[ ('riformc, neregulat(", cu baza i marginile, va indica cercetarea care trebuie fcutl In continuare.
IIlJl:r~rr~ . IIlf"~r.:t~(' (c. ,rn.Il?IIl, fdce~a~): cercetai,
J

7.,'cgeltUi/ li yor fi rotdc;'\una, limfo-


g~ngl~unlJ s:ul'h p sUpcr(/cl.a J" c:l rc. J?Ot f~ "lan.
In VOhIJll, duri, formnd pachetel - Ulceraie de culoare negricioas, mai mult sau mai pUie ...""'ltI.
:1<.1 . .' (CIHt' de..' st r a tUrile supcrfH:laJc I profunde.
J U l'OII
cu contur neregulat, rezultat al necrozrii unei pri UI1tItaie 1C'!11111
escar sau sfacel.
LEZIUNI DE FORfll VEZICULARA
(tabelul XXVII) La bolnavii cronici, caectici, tn cursul bolilor infcclloale :;~'~:l3r;
escare de decubit, situate in regiunile ,osterioare, la nivelul li
FO l211 atiul1 c }'Jor pr(Jell~il1el1t, circumscris, unic sau multipl. - Ulceraie cu marginile adesea zdrenuite, cu
t.ransparenta, de J.l1a flllJCa UllUI bob de linte sau mai mic, plin cu
Ilcl1lC1 clar - VCZlCl//Ci, gulat - arlenl primar tuberculos.
.
S" g"lsq tc n n,riccl, VOfiul
Zos tcr, sca llC 1 tncofltJOl cu tanat etc.
(n perioada vezicular), herpes, eczem, herpesul Se nsole,te de adenopatie sateliti, care, uneori, filtuli~'Q" $,
ales la nivelul obrazului, buzelor, nasului (leziune foarte rari).
J".:a.",.

Forl1l~\jllllC. p~oell1il1ent, circumscris, trallSparent, rotund sau - Pierdere de substan rotund sau policiclic, p~::r:J
()\'<1I;Jr~, ?t: ~/lIllellSll"lI
care ajung pin la un ou de gin, cu un COII-
-v

ginile infiltrate, indurate, tiate drept, nedezlipite, cu, _I'I!


\lllllt "cllId, In gel1eral se rus, clar, alteori hemoragie _ bul sali /licten. granulat, indurat, acoperit cu un depozit galben-cenUfill
tic "furat.
, ~': gselt~
n I'cmjigll.'l1l 1'1"'l/aT. Ii p"lmaT la' nou-nscutul sifilitic rn pemfi-
gll, III ,"lgar, 'n IIl1l'ClIgOl/1 strrptococ,c, n faza incipient din arsuri 'rn leziunile Localizarea mai frecvent la nivelul nasului, trelmit inferma,. Wl~M"
[raUJll:1(JCC uoare etc. 1

inferior, unde nu trebuie confundat cu ulcerul varicOi


- \ 'ezi cul alb-glbllic sau cenuie, plin cu puroi _ pllstul.
'c tlli1I;[ .. . ' . 1 '. , - Placard cu suprafaa ufOr nfundlltl.
( . . .t'o: .l: ':1r1.1tc PIOl crmllt' , urma II1feqiilo r cu microbi io eui in mentele subiate (cicatrice atrofic a pielii) tU m Il"H'~,
J~,<~n:I~ltb~~t,~rnl'(lllla'l\'c~'a~ b'l.ldii ~)I,' \..1I:iol "i. v.lJ'ic'e1ej,
C JIl 111
vaccinei. 1" /,/I5ll/la mafig,fii ('pro-' alocuri Cll o zon de ulceraie, care reprezinti
' . r ulloasa
lloJ<>I)[ 3au srros a loi se s ar'

cu I. clar(' In 'uruI '1 ' '


..... l
celular subiacent' i~~i1trat :;ez~~Jt!;IJnu,~o~dle el
".
l' _
y('z,cu la este a .
.. Inceput p ma cu un continut sangui-
g~sere. o escdar neagr, cu tesutul
m ur, Inconjurat e o coroan de vezi.
JC excentric a leziunii, i o serie de
(perle careinomatoase) - carcinom p/"
.
1~~:}:~:~~ ~~:~~~:::lt~
lucil)a ll': r;)}ialic~., pu,tu CI, 'c gaSCjte un edem moale gelatino;, cu tegumentele
Leziunea se IDealizeaz la nivelul tImplelor, urech lor, ,lltIt~"!lor.J
sului, frun,ii etc.
LEZIUNI DE FORM ULCERO-NECROTICA
(tabelul XXVII) - Pierdere de substan rotundK sau
, siUlti mari, cu marJinile regulate, infillkll'"
Pierderi d b v d . j
neted, fr granulatll - uieul rod.,,,,.
[OI/IIIi'<', e su stan{a monte unui traumatism recent _ plaVg,',' i
I Se locnlizel1!1 de obiee. pe Erunte, ttm,t.. 1)blrijl
hazore'"'ar).
20/j Io! .
,
.,'.

s. Intilnete in pDeu~
Pierdere mare de s ub s tant, granul oas, profund , crateriform, tifoidl (limfoganglioni mlZlDt'erid),
ClI caracter di structiv, a tingnd periostul i osul, de culoare roie, cu mar-
giflile t iate drept sau ca un burelet mamelonat - carcinom terebrant. - Limfoganglioni duri, CU
Se V3 hce exame nul histopatologic.

LEZIUNI DE FORM RETRACTAT


rat'. ' roi,-brun Iau

cen. -
straturile profunde, ruleiIt1i sub

Se Indlnqte la aabemdlRl" tl'llilil


(tabelul XXVII) rujeoll, rUie coDvubi",.) ere.

Cicatrice lini a r putin deprimat, neted, de culoare a lb-side fie - LimfoBUlglic:ini duri Iau
sali roz - cicat rice operatorie. planurile profunde; pS QC:lil!lQf ;iF,,:09
- Cica trice ne regu l at, subtire, roz-vio l acee, cu retraqii i ade- opace i zone de cazeIEIC:au - "Jililthltu!
ren\e de planurile profunde ; se dezvolt pe o pierdere mare de substan Vor fi clurate lniunite ~
a tegum entelor sau pe locul unor procese cronice - cicatrice atro/ic.
cu. ,~I"II!~==~::="~
- Cica tri ce anfracruoas , violacee cu fisru le - cicatrice tuber-
c/lloc/s. zone -glbui
Limfogandioni
moi de CIIZeUIIl . 81
cuioas jibro-cazeo-calca,
LIMFOGANGLIONII - LimfoganglioM de ~
elastici sau OWI'I,
individualizai,

fr fenome~e~cJ.;:6~ie.~~i
Norma/ . Limfogallglionii snt mici ct un bob de mei, nepalpabili sau palpabili
(paranormali), neaderenli intre ci, mobili pe planurile superficiale ,i profunde. Pe funde,din ganglioni mai
unul
seqiune snt de culoa re alb-roie, tn a far de unele regiuD1 unde au o coloralie .pe-
cial negricioas (limfoganglionii traheo-bron,ici), galben-verzuie (limfoganglionii lim/ade";t. satelit,.
hilului hcpatic etc.),
- Mrire ~.~~~
leCie in regiunea.
LEZIUNI
Tabelll' XXVIII
limfadenita aacelit ""qll~
Limro &~ngli o ni limfollRclioni Limf"canglioni
mode r 3t-m r, variar-mlri,i ulccrali

Li mfad c nit a c ut Limfadenopatie g.ganto- Limfadenopatia din


ncsupurat folieulari limfogranulomatoza
inghinali subacut
Limfadenit cronic Limfadenopatie lim"fogra-
Limfadenit tubcreuloasi nulomatoasi malign Limfadenopatia din
,anerul moale
evolutiv

Limf.dcnit tubcrculoas Limfadenopatie din Limfadenopatia din


fibro-cazco-calcar Icucoza limfatici tuberculoza cazeificatii
finulizat
Limfadenit satelit Reticulolimfosarcom
,ancrului sifilitic i reticulosarcom
Micropolilimfadcnit.t Mctastazc Iimfoganglio-
din sifilis nare canceroase

LIMFOGANGLIONI MODERAT-MAllITI
(vezi tabelul XXVIII)

- Limfog~nglioni moi sau duri, mobili, ruleaz lub deget, pe au


p,rafa,a ~e seqlu.ne de coloraie roz sau brun, cu mici puncte hemora-
glce - Ilm/adenlt acut nesupurat.

208


minnd n acelai gn~p lil1l.E0gQngl~ona~ o 'consisten di[erir:. ~oal.e,
rcnitcnt, elastic, dura -
h mjademta lzm/ogran/llomatoasa malzgna dm .? LIMPOGANGLIONI ULC!aAll
boala Hodgkin. (rabelul XXVIII)

Piclea nu eSle n general modificat ca aspec~ i culoare. Vor. fi ~ercetate i Bloc limfoganglionar dur, aderent de piele ti planurile ~
-
celelalte grupe limfoganglionore . superficiale .i profu,~de, de asem enea, ' scheletul. datorit fenomenelor de periadenit, cu ZOne fluctuente, nmQSte, au.pu..
Snt imercsalc una sau mai multe grupe Jllnfogangbona~e, frec~ent cele ~er~,ca le rate, care se deschid la piele printr-o serie de orificii craterlfb,..,
(git proco1Hular, de aspect Jlit), a~ila~e, m~i rar in~h,nale,. /',I.. re, med,aStlnal~,
aspect de 5tropitoare; uneori supuratia se 'face tn mul, ...sibdu It
abdonolinale ere.; f re CYcnt exisr Jocahzn aSOCiate: cervlco-med lasunale, cerVICQ-;1Xt __
bre. axilo-mediastinale etc. I focar unic - limfadenopatia din limlog,anulo",.toz4 i"piiwl,
(benign sau boala Nicolas-Favre).
_'NIl
- Limfoganglioni la nceput mo~erat-mrii n. v?lum , .ajungI~~ incipient a bolii. limfocanclionii sint de mlrim.. lIIIei alulle, firi
apoi la mrimea unei alune sau a unUl. o~, .nead~re,~, lnt~e el, mobill fn perioada
modificri de culoare ,i aspect al pielii.
pe planurile superficia le i profunde, 1/1?,v,d~a!Jzap, putJ~~du-se uor
delimita prin palpare; pe sup~afaa de sec pune Sl/1t roz~cenulI, de ~spe~t - Unul sau civa Iimfoganglioni (inghinali) aderenti la planuri
pulpos, iar prin radere se. ob~lI1e u.n }UC a~u~dent - llm/adenopat,u dm superficiale i profunde, supurai, iar ~mentele pmintl o uleera,ie
IC/lcoza lim/atic (leucemla lllnfatica crolllca) . cu margini neregulate, de admcime variata, cu un puroi aalben-ciocolaliu,
bine legat i cremos - limlad~nopatia din ,anc,ul mD4fw.
Sint interesate tOate grupele limfoga nglionare ~u perficiale. i profunde. Coexist - Limfoganglionii prezint caracterele din limfadenita tuberculoul
(p. 209), ia'- pielea este aderent, neted, subtire lucio.... albi
(u o splellolllegaJie foa ne mare.
u
I
- Limfoganglioni variat-mrii n ' volum, pn la .mri!11~a. unui violacee, prezentnd unul sau mai multe orificii (Orificiile f1nUltler), din

.I
ca p de f t, aderen ri ntre ei, ~Ol~ fluel~!, cu COntu~ uneon .p,?hClcl.IC, de care se Scurge un puroi grunjos - lim/4tUnop4';" tiin
/icat /istulizat.
aqfi,. '--OM
consisten\ moale sau uor dura, ,.mobll, pe. planun.le super.hcla}e I.Pro I
funde, datorit invadrii capslllei h~foganghona~e tI esutUrIlor IIlvecIJlate- apoi cei la ....
d~ ctre ~sutlll san:omaros; pe seqlune se prezlIlta ca un tesut omogen,
Frccvent
tervitali snt intercsati, unilateral, limfocanclionli Iubmaxllarl.
.i supradaviculari.

I alb-cenuiu sau 3Ib-roz.H, de aspect umed, semnnd cu carnea. de pete


- retic/l/o/illJjo_(arcolII i rcticu/osarcom.
I
iI Observaie.
in general, diagnosticul de certitudine al oftdnl
denopatii se face microscopic, prin amprente, froduri fi m
li""
I. De obi(l'i. ll'ziu lll'J illlereseaz3 un grup limfogJlIglionar
ru mai multe grupe
(limforeri~ula63rl"Omul),
este generalizat (Kundrar). In rericulosarcom pielea csrc-
I seqiuni histologice.
I modificat. prezentnd
li z~ ri ,iscerale.
S.lU
IIIl de,en vascular ji cianoz. Vor fi cerce rare i celelalre loca- I
I
I I TEGUMENTELE CALOTEI CRANIENE
- Limfoganglioni de mrime care variaz~ de ~a ~im.ensiuJli no~male
I

(in stadiile incipiente ale bolii), pn la dIJnenslUIlI. foarte IlUIr.J, ?e LEZIUNI


form rotund, uneori neregulat, tormnd mase volumllloase, de CO~SIS I'LANE
lent crescut; de obicei nu conflueaz i numai n caz de necro~a se NODULAIlE
pot comopi ntr-o mas de consisten mjli sczut _ metastaze bm/o-
gnllJ!.lionare calleeron.'c.
Cu li" ..
piru UI
Cu de,curi
.uunalc I".,. . / D. con,h-
,onll moal.
De t:ontll.
IIntl duri

I
Alapeci.\ Tri<ofilia \Heman-
III mctastaze sint prinji lII"plenr limiogallglionii satclili tcriroriului cu leziullca.
'-Jn.:croas;
uscar giamul
00.511scroun- Abc..e
miliar. hlalUI PII.n, lUpe,.
de exemplu limfoganglionii submaxilari, n c31Kerui buzei; cei axilari, n Chclia
l uinl rtbac.u rrcl 1,
cancerul glandei mamare, .:ei supraclaviculari (limfoganglionul Vircha~v- Troisier), ~I\
Kcrion CcJsi la copii
.:an~crul gastric; cei inghinaJi, in callcerul corpului uterin, In cam:en,(' rectal ere.;; Micrasporia Hemllcomul Goma .. fiUri- Qam
ult"rior se POt gsi merasraze fi n grupele deprtate de lezilmca o:anc.eroas. Se v",
tur.\ canccrul primitiv. FIIVUlul cu
cade uri
I ci crudl
Goma lifilitl- .uroli.
;11 IlImollrl llroam.
Lipomul I
2JO

LEZIUNI DE FORM PLAN
(tabclu l XXIX) LEZIUNI DE FORMA NODULAIl.\
Cu lipsa p rului
(tabelul XXIX)
De consisten moale
- Lipsa prului, difuz sau circumscris, n plci izolate, bine con-
tura te - alopecie. - TumefaCie violacee, pstoas, datoritl unei mfULIa'
ti ce a tegumentelor i esuturilor supraiacente calotei _ " .....
lopccia cste de mai murie. ~e1uri : s~b fo~m de m3c~ suprafee izolate, ci~culare
sau uva~arc, mprtiate {:.r~ 1lI~1 o o~d~n.e, lI1egalc, fara Contur ne,. acopcnte cu ore). Se gsetI! la nou-nscut ,i apare fn timpul travaliului (......
foarte pUin pr - aiapecle . 111 11II1l/tIIl ; 'a u ca zone . .ro~lImle, bllle conturate:
Forrnaiune f1uctuent care, la seciune, Iasi ( le ~ua
unice sau multiple, izolate sau confluente, cu contur pollelclle, cu partea centrala
lipsit de p r - alapecie .i" {plci" din pelad. -
care :1 disociat grsimea i, uneori, a ridicat aponevroza 'PlcrlUl
- Pielea din zona centra l a calotei lipsit de pr, sub~iat, atro- bematom.
fiat, lu cioas - chelie.
Indic un traumatism recent.
Cu deeuri cutanate - Gam sifilitie ramolit (vezi p. 204).
- Lipom (vezi p. 205).
- Plci multiple (10-15) neregulate, de mrimi care'variaz ntre
1 i izolate sau confluente,. ac.operi,te de sc.~ame uscate sa~ gr~a.s~,
4 COl , De consistent dur
n grosimea crora se gsesc pen smuol, ce~ul1 sa!-l d.e~oloral, ranl,
rupi la distan de 2-3 mm de la emergena _ trlCofl,e. - Noduli mici, de consisten elastica, cu un centru allbui (purlll
i o zon hiperemi~t n jur - abeese milifln Iti copU ",;,;.
Este o boal frecvent a copilriei I este determinat de o specie de Trichophi-
10" endolrix. Se datoresc infeciilor glandelor .udoripare cu .tafiloeocl ti apar la
tai sali n cursul unor boli (diaree cronici, bronhopnlumonil IlO.).
- Plac unic, rar multipl, acoperit de .cruste, frecvent lipsit de - Gam si/ilitic: CI'ud (vezi p. 204).
pr, bine circumscris, rotund, ovalar, cu dlametrul de 2-5 cm, cu
marginile bine delimitate - kerion Ce/si. - Tumori proeminente, de mrimi variabile, dure, ~!u:.::
form de iraguri i
fibroame.
acoperite de o piele fngrofad, inn ._
Leziunea se intiJnete la copii.

- Plci rotunde sau ovalare, cu diametrul de 2-5 cm, acoperite


de scuame de culoare cenuie, cu perii rupi, lungi de 4-6 mm i ncon- LEZIUNI DE FORMA. CHlSnCA
jurai de o teac pulverulent cenuie _ microsparie. (tabelul XXIX)

Zone de mrimea unui bob de linte sau mai mari, cu o dep re-
- Chist unic sau multiplu, sferic, cu dimenSIuni VI~ru".
siune central acoperite de placarde crustoase, neregulate, unele izolate,
altele conflue~te, de culoare galben caracteristic, alturi ,de ,care se
de gru pn la o nuc sau mai mari, rotund U 091"".
tuent, acoperit de tegumente de aspect normal; ,. ~~:~::~
gsesc i zone de alopecie: prul este lung, decolorat, cenuIu I nu se capsul conjunctiv ce limiteaz o cavitate cu UD o
rupe (ca n tricofiie) - favus cu godeuri, cios, glbui, opac, uneori supurat _ chilt n ....
De culoare roie Se va faCI! examenul hiuopatolOBic.

- TumefaCie ntins, cu pielea subiat, roie; la seCiune. se scurge LEZIUNI DE FORMA ULr.:IU\IQ.oII.
snge, care este coninut n ochiuri vasculare laxe _ hemangiom, (cab.luI XXI
Leziunea poate s comunice cu un hemangiom intracranian. Pierderi de substan sau b nil .elillmllm
Se constat la nou-nscut.
212
s~ proJul: n cazul 1I .1 (~rillJr mai ~ificilc , J C Il( C~ la niV'dul. UIl~1.: s-~ s ~riji,~,i t
LEZIUNI DE POllMA. DIFUZA.
c.1Pul de pro{'mi n cJl~elc osoase .l!l.'
mamei ,< promoll wrlu sau. publs) sau s; . ~.Horcsc (Ingrolarca olUlui)
forcepsului. La adu h , Se: produl: III traum~us~c ; se v,a . cxa~tna fu,~dul plagll.' se va
nora dac exist v reun hem :l.w lll SJ U O fisu ra a pcnoHulul, uneOri, poate fl vorba ,(tabelul XXX)
de un C3Z medico-Iega l.
- Pierdere de s ub sran\ Cll ca ra cterele descrise la p, 207 - gam - lngroare global difuz a calotei, cu estomparea, ftelfll_
, ijililic IIlm'at, \ osoase interne i externe separate prin diploe, care eate mult
cOlllurul calotei este deformat, neregulat, cu num.lO:se didiiltiWH
Leziune.l constitui\! cx rcri urizan:a un ci Iczillni sifi liricc a boltii ~l
diametrul transversal mult lrgit; suprafaa interni preun
,'r.lIliClll' sa u
~ ~su(Urj l o f inlr.\Cr:1.llicl1t' .
anuri adnci (amprentele vasculare), separate prin ridiel", de
- Fistll le multiple prin care se sc urg e un puro i grunjos - ulcera(ie
t IIbr re ,,1OelSc"i,
mrimi boala osoas Paget {osteopatia defonnantl 'roarfIl
Ll'L IUIh.:.\ ~UI1~ rl [llll' cX[l'riori l. ,1rl' ,\ Ulll'j Icziuui Hlb,,'r~ lIlo..l Sl' .1 bol ~ ii ~r.\1l 1 l.' lh: S,JU Vor fi c"amin;1te ,i coastele, omopla,ii. femurel .., tibme etc. P.nrru 'lttC.....
.\ ~ es\lluriJor illlr,l.:r;1l1il.:llI: '::1.(1..' vor fi C'\:1.Ill IIl:lr c.
diagnolticului, se va face cxam.. nul hiltopliUllogic
- Illgroare a calotei care prezint o serie de chi.turi, i mult
CALOT A CRAN IAN sau mai putin voluminoase. anfractuoase, unele pline cu o m mo III
" orma.I L,1 110u-lla-s'cut. c.llora .:ranian prezin t o fontanel medianI anterio,
roie-brun (tumoare brun) - boala 01011,1 RRckli",/h.....,. (O'
IY d ar fibrochistic}.
(bn'gma) membr:lIliioflll, fomb.ic:\, care se osific .I ~ 1; luni, o fontanc me lan
posterioar (lambda) i patru 101l,,"cl,e btcra le ostftca~c la natere, Fontan_la anre:
rioar arc la natere axu l alltero-posterlor de 4-5 cm I ccl transversal, de 2,5-4 ~m, Vor fi examinate i celelalte oalc (rabi., bazio eIC.) ,i iii va Ulii ._amu'
cu timpul. I limea depete lungi mea, !n pcrioad:> _de crete!_, la nivelul ,sutUrt~O~ paratiroidiall, Pennu precizarea diagoolCicului, .tI Vo\ faco exlmenul hlalp lDloal ,
oaselor cr:\n il'nc se gse te o mcm brana conJunctl\'a suturala . La ;ldul~ I b~nnl
suturile ~ IH su,b r..... i.n l1l:\r~iniJe dill t:lre ale oaselor se intcrptrund rt!clproc (SIIJOS-
foz). LEZIUNI DE PORMA NODULARA.
(tabelul XXX)
T~belul XXX
Tumefaqie moale, circumscris, de mirimea unOl n
LEZIUNI
, cale, ireductibil, limitat de suturi, cu pielea .uprai_caR
DIFUZE PIERDERI DE ce/a/hematom e"tem al nou-nscutului.
(iugrt.>JJ.r('.l oHdui) NO DUlARE SUBSTANA DEFOR~IARI MALFORMATII
Leziuoea se produce datoriei uoei revlralri de Ilop Intre OJ " , .
ll oa l 0'0,,1
PJ~et
Ccf.,lhcma <om
extern
Infundri I
fraCturi
Ncnchidcrc.\
fOlltallcldor
Acr allie - Mas de snge ntre OI ,i d",,, "".", - tI!"""",Ii. .......
Hcmkr.\lIie - Cefalhematom extern care comunicl cu ul\ul in l'Il eriam.. ffiNlI
llo ,ll '150,15;\ Ccfalhcmatom
Rl'..:klingh,HbL'n I II1[L'fll
Fisuri simple
sau (facturi CralliOlabes Macroccfalie ;l osului - ce/alhematom .i"
bilIon dt ca",.,,".
Cefalhema<om Picrdel'i de sub Craniu oblic Mkroccfalie - Formaiune nodular/( duri, care proeminl sub ttt~lIdWi1.,*,U.h1fttl
"n butun dl' SlJIII din boa- o\'alar
craniene - osteom.
O"icef ali"
cma" la Hand - Noduli moi, elastiei, cu aspee' ~ltnt p
OHcom
Mielom multiplu
Schiiller-
Christian
Cralliu de aspeCI
nariform
Cralliot.lb,s
cOIlA;cnit.l( datorit numeroaselor zone de neero!
mentele neulcerate ale ealota tlblia oloal
'1
helmc.1iralpi;
Cr.\lliu ptr;\I
craniene fiind distrus i ,perforatl - mi,lo",
Omomiclit Pierderi de sub
Xantomatoz
Tuberculoz Frullte olimpiall~ slall\ cOlIl:e
cranio-hipo- nil.\I citosiucom sau boala RUltllki-Kthler).
fizar
Cancer mctasta-
OHeirI sifilitic5
s. 11t.11: tumori multlpl.
nul hiltopatololil:.
,1 In .1. hlftllR
tic

~II
Nodu li subculanati de consisten moale i de culoare glbuie pe
-
suprafaa de seCiune, cu distrugerea tbl.iil?r osoase _ xantomatoza DEfORMARI
crtr,nio-bipo/izar (boala Hand-Sch li lIer-Chnstlan). -r (tabelul XXX)

Se constar jn asocie re cu exoftalmie uni- sau biJateral, nanism sau infantilism


hipo(izar.
- Fontanela anterioar rmne neosificaei fi
iar diametrul su antero-posterior rmne mai mare
du.,- YI....
nenchiderea lontanelelor.
- Fo rmaiuni multiple, de aspect pes tri pe seCiunI! _ cancere
metastaticc. - Oasele craniului, mai ales occipitalul ,i l'8.~:~~=~
sistenf mai pUfin dur i se deprima la aplisa.... dinei
ton - craniotabes.
LEZIUNI SUU FOIlM DE PIERDERE DE SUBSTANA

III.
- Turtire a regiunii occipitale sau o asimetrie a ertillllltJl
(tabelul XXX) oblic ovalar (plagiocelalie).
- Bose ,{)arietale proeminente, cu un ,an pe linia
Depresiuni regulate cu con tur rotunjit i neted, dure la palpare _ de aspect nat'form (aspect de fes).
in/llnd"i i fracturi ale oaselor craniului . - Craniu ptrat.
- Bose frontale mult proeminente _ /,,,,,. ~
La nou-nscut se produc n traumatismele din timpul travaliului (forceps sau
proeminente Osoase aJe bazinului).
Toalemici.
sau copii acelle deformri se tnlUnne de obicei In nbitilDl la DDIMI_",

Pierderi de substan n urma traumatismelor _ /isuri, fracturi.


-
Se va examina tbJia jntern, uneori singura interesat. Asocierea cu o (ractur MALFORMATII
de baz va putea fi verificat dup ndeprtarea creierului. (labelul XXX)

Lipsa complet a boltii craniene _ 1Jg~",


- Lacune ct un bob de mazre, mai rar de mrimea unei palme, Lipsa incomplet a boltii crailien. _ _ _""
cu COIJtur policiclic, cu margi ni nete (osteoporoz lacunar) _ pierderi de Mrirea cutiei craniene n toate
Jubstanil din boala Il and-Schiiller-Christian.
membranoase i destinderea fontanelelor (Cliatal ~~:=~
Leziunile se POt gsi i)a nivelul oaselor felei, bazei craniului i membrelor elc. de subfierea oaselor sau chiar de nll~rflll!rI 11
cefalie.
elimin puroi - i sechestre osoaSe _ osteo-
- Craniu mic, cu diminuarea tuturot ~===~~=
- Fistule prin care se
mielit.
mut), datorit osificarii (sinostozei) premature
Vor fi c lIrah.' ('\' l'lItuall' infeqii aJe urechii sau sinusului.
lui - microcefalie.
- Craniu de aspectul unei clpllni I UlkII'i
- Orificii anl'racluoase, cu subierea osului i cu fistule cutanate _ alungit, datorit sinostozei precoat a 1U1",~
tuberculoz.
- lnmuierea ullor oase ale bohii Citlil.Jl~l,
palpare, dau senzaia de peraamen
Se va cuta focarul luberculos inrracranian.
- craniotahes CQ'lgel.itaL.
- Pierderi de lubstan,'
Ulceratii multiple ale tbliei externe craniene, cu contur "n
- a oaselor cutiei crani ne, de
hart geografic",cu marginile osoaSe ngroate, exuberante, de aspect neascuite, de obicei '" re,lunea
compact sau poros i cu fundul format din diploe _ osteit sifilitic. derea de pot
Leziunea eSte un rezultal al evacurii gomrlor periostului. Uneori, pOlle fi (ormeazll o nUJllllt,1
perforal Iblia illlern. iar dura mattr rllmlnlnd neacoperil de os. Se pot B.l li ventriculul
periOstile inrracraniene care comprimll centrii nervo,i. meninple ,i
este frec Dt
216
FAA
LEZIUNI DE FOR.MA NODUIA1R 'Jj_
1..1 ni"dul fClci >e pOL g:lsi o serie de la iuni de forme varia le, care (tabelul XXXI)
.lu fllsr descrise la capitolul .. TeguJl1el\[ele .... p. [97 (hemangIOm 'p laJl
- Nodul alb-glbui, nconjurat de o 10111. bl[pti
sau ruberas, nev pigmenrar plan sau tuberas!';;"denom .~ebac~u, carclI~o~ buze, nas sau frunte; se nso{ere de O inlFUttt
vegeral\[ sau ulcerat erc.). In. ar ar de acestea, descriem citeva lezl ulll felei - furuncul.
ca rac terisrice {elci.
LEZIUNI Tabel,,1 XXXI PO,rt3 de imrare o constituig O moi
DIFUZE - Nodul de mrime Izolat
lepromatoase separate prin ~I~~~~~~::t.~~=~.t:~':
Cu IIllrirc.l C u miqo r lrC.1 PLA N E NODULARE
\' olumului \'olUlIlulu i
seplUl nazal este perforar, iar
Fa~ic.:s ('dematiat F:ll' il'S l' lI aspe ct de Lupus \!rircll1 ;)ros Furunculul fe(ei
facicsul leon;" Jiu lepr.
cl:\nozar btrn
Facics cdL:IllJ ~ i;u .11b Facics Icon in
F3~it:) ,:u':Il1Jfar dur /
EUl'm l1l.1l j~ n :11 f\.{I!

LEZ IUNI DE FORMA DIFUZA


(rabe lul XXXI)
C u m5rirca volumului
PLAN!! NODULARE
- Tumefiere vio/3lce, cu predominant la ni\'e!ul buzelor, vrful
n.bului )i urechilor - !acc; edclII'l(i<lt citll/Oz<lt. Eczem Othematom Canwr
Sl' ~:b~[ c n insufi(:t:JlJ (ardiac global. lmpetigo Furuncul vllllel nI
- TUJlldiere alb~ l11o.lle - jacicml ede/l/<lli'lt ,rib din nefropatii. Condrom
- TUl11efiere dur elastic - facies edelll<lli<lt ciI//'. I%rom
Se ~:isq[e n mixedcm (1"(" rotund de .lun plin").
- TUlllefiere acoperit uneori cu vezicule i fIictene (vezi p. 206 "Pus-
tul ,l Jllalign") - edeml/l maligll al feei :."din infeqia crbunoas sau
(Intra.'\:.

E<t< luc.lliz.1I de obii la plco.lpe, dar poate prinJe lltrcall.\ fat, !:1ul i
pc'>rL[('IL ror.lcic. Cruste mici glbui ,,'It at:~=
a cOllducrului auditiv exltm _
Cu micorare:! volumului - Cruste
suprafa umedi . '
.grrco~~a~sl~:'.p:~:1lt~
- Dispari,ia Icsurului gr.ls I a bulei Bichat la l'opii .1trepsici
f'lcil'.\ CII .l.'pl'ct cle btr/I.

LEZIUNI DE FOR.M PLANA


(tabelul XXXI)

- Placarde eritematoase acoperite de scuame subtiri, transparente


s~u groase, uscate, aderente, cu prelungiri n profunzime, cu piel~.\ :uro-
fl~ sau cu cicatrice cenuii, deprima te, desfigurante. Leziunea eSte lime.:
trlc pe fat, sub form de fluture . Cll aripile ntinse _ IHpuI eritematos:
-
un :Intru albiill
tului
218 \
I
Vor fi exam lna{1 limfog"\Ilglionij preauricuJari , rctromastoi dicni i submastoidicni.
- Tumori benignc dc co n sisten~ dur - colldrom, fibrom. LEZIUNI
Se V" face cx:ullcnul hiseop;\{ologic. MODIFICARI MODIFICARI MODlPlCAJ.1
DE CULOARF. ALE PUPII.EI ALE GLOIULUl OCuu,,,
LEZIUNI DE FORM VEGETANT
(tabelul XXXII) Icter Midriazi EKoftalmie unU....lI
Miozi EKoft.lml. bU.nrall
Formatiune nnllig urit . verucoas, indurat - cancer vegetant. Anizocorie EnoEtalmie
Se "a bec examenu l histoparologic.
MODIFICARI ALE PUPILEI
LEZIUNJ DE FORM ULCERO-NECROTIC (tabelul XXXID)
(tabelu l XXXII)
- Mrirea pupilei - midriaz.
- Pierdere de subs tan~ anfractuoas, acoperit de cruste cu distru- Se constat tn sifilis (paralizia nervului oculo-motOr comun), In IIOIIIprlllulli ..
gerea pavilionului urechii - callcer u.lcerat. simpatic (tumori etc.), In unele intoKica,ii, tumori cerebrale ti tD urma
medicamente (atropin, adrenalini, cocaini).
",,-.nil III.

Se v. f.ce examenul histopatologic.


- Micorarea pupi lei - miaz.

MALl'ORMA TII
Se tndlne,te tn intoxica,ii (stricninl, opiacee, uremie), In .um., In t.lbml
cerebrale, tn leziuni ale bazei craniului etc.
(tabelul XXXII)

Pavilion de dimensiun'i exagerate - macrotie.


.
Inegalitate pupiiar congenital sau clpltatl - .,pltlcer;',

Pa viI ion foarte mic, de configuratie normal _ microtie. MODIFICARI ALE GLOBULUI OCULAR
(tabelul XXXIII)
Pavili?n .care se prezint~ . sub forma unui burelet cartilaginos;
lipse~ te,
UlJeon, ~I con duetul auditiv - se datoresc unei opriri n dez- Proeminarea unui glob ocular din orbit - ,_/r.I". .".,.
voita re. lateral.
A -Mici I~?duli ca~~i1agino~i subcutanati, sesili sau pediculati, situati Se gsete ; n neoplasme ale orbitc, In boal. Hand-SchUUer-Chrlatl.n. ta .....
Jurul urechii; nodulI! reprezint pavilioane rudimentare _ poliotie.
lJ1

LICHIDE CARE SE POT SCURGE DIN CAVITATEA URECHII


tomul orbitar, flegmonul orbitar etc.
- Ambii globi oculari proeminl in orbi" - ,-It,.,-"".",
Se gise,te In boala Basedow, rn bo.l. H.nd-SchUII.r-Chrlltan, In t'I.~.
(tabelul XXXII)
- Infunda rea globului ocular tn cavitatea orbitarl - fIIO,,.,,,.1f;
L~cb~de "ell/suillo/mle, in fracturi ale bazei craniului. Se gsete in stiri ca,ectice, traumatism. orbit.,., du,. Inn.....tI& .bt
LIChIde purulellte, in otita supurat a urechii mijlocii.
NASUL
OCHII LEZIUNI DE FOI\MA NODULAlll
(tab.lul XXXIV)
MODIFICRI DE CULOARE
(tabelul XXXIII) rotundl. netedl, de con
Formaiune
culoare cenuie, care det,erminl deformlrl.1 Il
- Cokra,ie galben-verzuie a scleroticei i a conjunctivei
icter. Se va Eace ...menul hlltop.toJollc.
220
T,.bel,,1 X X XIV
LEZIUNI -- Oasele nasului complet distruse i numai lobul este reliefat
------~------------~--------~'----T-------------- r nas "n picior de ceaun".
MlIlUl.\ RE \ ' 11;1 r \!\: II UL C EIIO NELIlOTI Cl
-- Lobul nasului invaginat din cauza sclerozei retractile - uas u ln
DHORMARI lomiet".

Condrom PoJipi I1lll l'oi


I -- Vrful nasului ascu~it, orientat n jos, n form de cioc, cu doul
C JfI: ino lllllJ InU (O.lS CI
' Lupusul tuberculos
ukcrar
Nas .. n a" depresiuni laterale care delimiteaz vrful -: nas ufn cioc de papagal".
Nas "n picior Aspectele sint datorite leziunilor oaselor ,i septului cartilaginos naul.
na zale Goma sifilitic de ceaun" Se gsesc frecvent in sifilisul congenital tardiv.
CMcinollllll piel'i ulcerat
nasului Nas "n lornicr"
Carcinomul pielii Nas "n cioc
I nasului de papagal"
BUZELE
T,,"~lul XXXV
LEZIUNI DE FORM VEGIITANT LEZIUNI
(tabelul XXXIV) o

LI. llll'E
Nonu VECI'. VEZlCU CARE SE
-- Formariu ni care p roemin la nivelul orificiilor nazale, fiind PLIINF. IARE T.\NIT "ARE S.\U
ULC~RO-
NECROTICIl
MAlFllR-
MATll "DT SCURGE
acoperire de o mu co a s n g roa r rozar; uneori, Sint ulceratc! __ polip; ClllSTICE DIN CA VIT A-
TEA DUCAlA
Illii coi ai foselor nazale,
SL' \'.1 face cxaml'llu l hi sro p :l.l o l ogi~ . Leuco- Furuncul Boeronliolll Herpcs UlceraC i Buz de Lichid .an~
plozic prin su ~tan- Iepure guino!ent
-- Form a\iu ni proemi nenre neregulate, siruate n interiorul foselor \e cauStlce
1l,IZ,llc, de cul o,lrc rn~ ie , de cLl llsisren\<l crescut sau friabil i cu zone Je ,
Gurii de
lup
IIlcc rJ \ie; cluc l.J dislrllgcri ,lle \esllturilLlr nasului -- carcil/o/1/1/1 I1wcO'15ci 1
lIoI I orl, ' , Hcman- .lI1eru Chi .. de ancrul Atrezic Suc Blnric
t: lOm hip<rlroiic I rl' (cn~il' tubcrclIlm bucall
( ."ciIIOI/IIII pielii '''bit/IIi (vezi p. 286). plan ,ifili.i.: Resturi
3\1mentar4

, l EZ IU;\1 DE FORM ULCERO-NECROTICA


P;.pilolll
,,
o ,'llcrul
1 ,ifilitic
I),I,,-.:ro-
chei Ii.
8il

(,"belul XX XI Vj.
C.ul'inul1l I CMcillOIllUI
. -- Pierdere de subs[anr uneori superficial, alreori profund, acope- I \"q~ct.\n( I , ukerat
fil aclese.l ele crllsre b~u~e-negre, dup a cror ndeprtare se observ
lllar$lIlde ulcerapel dezltpHe i nmugurite; n jurul ulcera~iei, prin vitro- LEZIUNI DE FORM PLANA
rreSllllle, ,se pun n evidenr noduli glbui - lupus tuberculos IIlcerat, (tabelul XXXV)
. .- - PIerdere de s~bs[anr pro~und. cu, marg!ni regulate, n~de,zi~i,te,
lIldllI are, cu d,srrugen ale resuruhll cartIlaglllos I osos __ goma njdltlc Placard pu{in rdieiat, cu suprafaa neted sau rugoasi, d~ iorm..
Illeetal ,' . mrime i grosime variabile, albicios sau alb-cenu,iu, aderent ~i indurati
-- C'fcinoll1/11 pic/ii /lt/sllllli (vezi p. 207), localizat de obicei n dreptul comisurilor buzelor - lel/coplaZlI!.
Hemal/giollll/I plan (vezi p. 201).
DEFORMRI ALE NASULUI
LEZIUNI DE FORMA NODULARA
(tabelul XXXIV)
(tabelul XXXV)

nasului ~r~~u~ir~a ~.lSel.or ,~a,s~!ui la nivelul, ~.d:ini!, cu lobul i .aripile


IldlCare 1Il >LIS l onflCllle nazale pnvllld mamte __ n,IS ,,1/1 a". Nodul dur sau fluctuent (purulent). ro,u-violaceu. e' IlII t
- dt
zon de ~esut necrozat alb-gllbui (liurbion) - IHrHnC'Hl.
:!22
ESIC loca li zar de objrci la ni vel ul buzei superioare i se nso~ete frecvent de O
Pierderi de substan cu margini neregulate, cu localiure free-
IUIl1(. firrr a obraji lor, pleoapelor, regiunii submaxilare, cu flcbita vcnei faciale, venel
orl:1II11I" i .\ sinusu riJ or intracranic ll c. vent pc bu za inferioar, clare pe mucoas i piele - carcinom "'C'tMt.
Limfogallglionii satelii snt mari li ti duri.
LEZIUNI DE fORM VEGETANT Se va f.lee examenul hislPpatol.ogic.
("bri ul XXXV)
MALFORMAII
- /JotriolIIiCOIIIIII (vezi p. 205). (tabelul XXXV)
- Leziune relief:tt , 'si tu ,tt mai frecvent la nivelul bu zei inferioa re,
simulnd un ca ncer - ,.1I1cml hipertrofic sifilitic. - Fant unilateral a buzei superioare ce poate ajun,e plnl t.
orificiilc nazale. Poate interesa numai buza -. buz de iepure Itlcompl,tI.
Se " .1 r.h:C eX :\lncllul h isIOP :U O J o~ic pcnt ru precizarea Jiagltosticului .
Uneori interesea~i ti pragul nirii, creasta alveolarl, bolta palatinl ,i dlul
- Papilollllll (vezi p. 205) si tuat la nivelul marginii libere a buzei. palatin - buz dr irpurr comple",
- Leziune proemi n e n t, conopidiform, cu zone ulcerate; localizat
pe buza inferioar n regiunea cu tan eo - mu coas - carcinom vegetant. - Fanta buzei superioare, bilateral i total, asociat cu o fanti
a maxilarului superior, bolii palatine i a vlului palatin - gura de lup.
LEZIU N I DE fORM VEZ I CULA R SAU C HISTIC - Orificiul bucal strimtorat, datorit simfizrii celor dOu comisuri
atrez;e bucal.
(tabelul XXX V)
- Hipertrofia congenital a buzelor, mai frecvent a buzei supe-
- Papule nconjurate de o zon hiperemic, centrate de vezicule rioare - macTocheilie.
cu lichid transparen t sa u tulbure i cruste galbene sau negre _ herpes.
Se g sete n febr a h e rp etic, grip, meningit etc. LICHIDE CARE. SE POT SCURGE DIN CAVITATEA BUCALA
(tabelul XXXV)
- Formatiune vezicu lar, translucid, de mrime de la ctiva mm
pn la J CIll, cu un coninut gelatinos; localizat pe faa intern a buzei Din cavitatea bucal se poate scurJe un lichid sanguinol.nt de PIO-
mferioare '- chist de retel/fie. venient: nazal, n unna unui epistaxiS; gingival, gingiflo,..,i'i 'pulmo-
nar cu singe aerat, hemoptizie sau spumos-rozat - edem plllmorrtWi
, LEZIUNI DE FORM ULCERO-NECROTlC gastric cu snge negru, hematemez.
("belul XXXV). De asemenea, se poate scurge suc ~astric de culoare galbeni-inchisi
sau alb-glbuie, la copii, sau resturi al,mentare, bila.
. Ulc~r<l(ii prill slIbstal!fe callstice acide sau alcaline, cu aspecte
vanate dupa natura substantcI: culoare galben, n cazul acidului azotic;
culoare galben-cenuie sau negricioas, acoperit uneori de false mem- DINTII
[>rane. n cazul acidului c1orhidric; de culoare brun-neagr n cazul - Pierderi de substant superficiale, liniare, in forml de 1CUt,
.Icidului sulfuric etc. ' punctifonne, fra vreun caracter specific - ,roa;un; d",r,.rt.
Ulceratie ro~und sa~1 .ova~ar, clare pe piele i mucoas, cu
- - Incisivi neregulat implantai, CU marginea lor Iibttl exc
ba~..'1 n:o~le, cu margll1l~e dezhpJte I fundul neregulat, acoperit cu granu- "n semilun", CU suprafaa neted;, uneori UfOr brlzdatl - """, H.
lat II mICI galbcne-cenuli - al/cru tubel"culos. chinson din sifilisul congenital.
Se mai poate prezenta sub forma unui nodul.
l:npreunll cu Keratila parenchimatolll fi lurdo-muutaIU CONI........
- Eroziune superficial sau ulceraie bine circumscris cu fundul Iri ada HUlchinson.
rllra~. ne~ed. lucios, de culoare roie jambonat, cu baza i~durat, de Dini parial sau total mic,ora, {inf&ndli1Dl
consIstenta cartonoas, cu marginile netede - ancru sifilitic. donie.
Limfoganglionii satelii sul>mentonicri ,i submaxilari sint uor mrii. Dini mrii, mai ales nclvU med1anl aup.
224
15 - Necrop.11
- Absenp congenital a unuia sau mai'. multor perechi de dinti - Se va face examenul hi.; tol,aDDI~
<I"o.!c1II/ic? (' ~ fi sifilisul.
Dintii mai pot prezenta: o formul den~a~ care s. nu corespun~
\'ir>rei respective, modificri de implamare (convergent, dlvergent), modi- - Formaiuni t:=~=
sau submaxiiar - ti
ficri de numr, stria{ii verticale (n rahitism). De asemenea, pot prezenta
Se va face
lip~lIri , cMii, granllloamc, abcese care pot constitui infeqii de focar.

GITUL

Tabelul XXXVI
LEZIUNI

DifU ZE NODUl ARE nflST/ C E UL CERO-NEC ROTICE

CU .l S.lU Hipertrofia C hi st brallhi a l Fismle din goma


SI rUlll.1 li mfogang lion ilor congenital actinomicoticii
Scrof 1Ilo(kr m C hiS[ [ir o- hioidia~ Fistula d!n 'o!l,a
A (' ( i 110111 icoz?i spOrotrlcOllca
,:en' il.:o- i ,h. i .\ l?i
Chistllri sC' ro:1.SC
Fistule branhiale
TUIlll1ri ....\Ii , ' ,lrl'
(o n:;cni,ale Fistule tubercu\oase

I. EZ IUN I DE fORM
DIfUZ
(lahelul XXXVI)

- TUJlll!faq ie JlleJi;ln sau medio-lateral de mrime variahiJlt. de


, la un pumn pn la un cap de ft. lobulata, cteodat dezvoltata IIprF
mecli:tstin - gll sau strlltha.
Se \'.1 f.,," examenul hiuop:uologic.

LEZlUNI DE FORM NODULARA


(cabelul XXXVI)

Hipertrofia limfogarglionilor
descrUl la a f08
- odozitiii de mrimi care variaz de la aILlnltlll...tI
mobile. acoperite cu piele de- aspect normal.i ,~.~.Ih:f!j-r,;;.jc;~~
ramolite, ulceratt, cu traite flsfuloase - SI
- Noduli duri Iau moi, d, mllriJ
Il' planurile SUP"- J 1l1b~i.~IlJ.i
violacee - IItctinfJml'~1I '!~!f~2~;~~~
Edenml ciallotic, in insuficiena cardiac (vez.i p. 200).
cu o sec r eie seroa s-a l b i c ioas sau vscoas; snt situate n p rile me- Edenll/l alb, in nefropatii (vezi p. 199).
J iane sau lareroce rvica le. asociate sa u nu cu un chi st congenital - fis tul , Edemul roiatic, n legtur cu o leziune in!lamato re
br((lIbia l co lI gmita l,
(furuncul, flegmon) . La seqiune se scurge o serozUa te.
- Fistule unice. ades"a multi ple, anfrac tuoase, cu marginile decolate, - Edemul "n pelerin" (vezi p. 200).
prin care se scurge o substan p urul e nt , vs c oas, gr unjoa s, conin nd
resturi de esu t nec roti c - fistltle tuberCl/{oase, .
Reele venoase mperficiale toracice cu vasele .a",.un. __.""
dilatate, violacee. Snt datorite tumorilor mediastinale, care,
l:Jncori, se observ;;' c ic;urj cl' clItanatc, ne regu late, adcre ntc n profunz ime, VIO- presiune, produc O ngreunare sau obstrucie a circulaiei din ve
b C l~('. lucio:lsc. s ubi ri . superioar, n urma creia se stabile,te o circulaie colaterall, prin - -
subclavicular, vena mamar, venele intercostale, vena toracicl ve__
azygos din ambele pr~i. .
TORACELE
LEZIUNI DE FORMA NODULAIlA
O p:lI'te din lezill nil e ca re se pot gs i la examenul extern al tora- (tabelul XXXVII)
cdui au fost descri se la ca pito lul "Tegumentele " (p. 197). In acest
r.ll'i l\11 vor fi descri se ICl.illn ik mai specifice acestei regiuni . - ingrori ale articula~iei condro-costale, cu dou ~Iuri
tricc, mai evidente pc faa intern a articula~iilor condrocoltal
ridicarea plastronului sterno-costal - mtnii costale.
Tave/III XXXVII
Se intilnesc la copii cu rahitism.
LEZIUNI
- Formaiune presternal de consisten flucluentl, moal
DlrU ZE NODULlI\ E ULC F.I\O tent - chist prestemal.
NECROTICE DEFORMARI
Frccvent eStc un chist dermoid. Se va l ace examenul hiimlipllOlDtl__
Emfizem SubcuLl.n:ll Mdlllii (as ta Il' Pierderi de sub- Torace "n carcn cu pit_l''lJ''''~
U

s tan d(' natur


Boltirea stern ului ,i a coaslelor din stin
Edt:m ("1;'11101 II: variat cu osul distrus, determinat de alle"rism"l aortic.
Ed" l11 alh C iti\( pr('\t,:rn.d Fi s tul d.\to ritl Tor.lCC "in butoi " La palpare se va determina diuruCi a 010&111. Se a devia Inclal
Edelll r 0$ I .lll l" plgilol' pubian, p~lIIru
a nu leza peretele anevrilmului.
An evr ism Fistule
- Formaiuni nodulare ".rle". datorate unor In!
:lO rtl(
Torace turtit
Edem n pele ri n tubcrculoase an te ro-posterior
Formati uni lor (hematom, abces, lipom, fibrom etc.) s u l. o r
Hidrosadenit
R(' ~ c l c Vc n O.1S C Ilodulare ""riate Torace osteom, mielom etc.). Acestea au fost de c 'se t
supr d ili:l ll' .. de pantorar"
(p. 203).
Retraeii toraclCc
Se va face examenul hinopato1ollc.
LEZIUNI DE FORM DIFUZ
(tabelul XXXVII)

- Pielea toraeelui destins, tlImefiat i cu crepitatii ce se simt la


palpare - emfizem subC/itallaf. I Pierderi de s"bstan,i .....,. . . ."...
matoare abcedate, gome ulcer
Apa~e n urma ruperii unor ah-cole pulmonare, datorit erOrturilor mari respiratorii
(tusr, dlspneel' IrzlUnilor traumatice, leziunilor inflamatoare {tuberculoz etc.}.
Ruperea alve!, etor provoac un pneumotoralt, iar aerul inriJtreaz esutul conjunctiv
I etc., care au fost descrise in cal~.ttc~._
- F",,,1, da ritt un
subcutanat dlll II~gmoantlt ana.tr~be; la seCiune se degaj gaze cu mirol fetid ,i
se scurge o serOlltate cu resturi tlSulare.

228
L. Examenul pllural ,1 1
,... - ,.~~.. .',_ 't?'.. .. .~
, ...

- Fislult! Los l a l ~, ,1I1fr.ILtUOast!, prin cart: se scurgt! o secrepe seroas,


purulent sau gru n joas - jislII/e tllberculoase. --
;:..
"'-
......
0-
...
..E -.;,-.
' ;: . 1i ,~

:=:; .-
~

Se vor d iuc:\ i .\hl.: loc:t liz5 ri wb crculoasc , prltculll i Jcziunilc posibile de "r >< ;!~
I . ::

.111l110idoz. . >< < <


w
efE d!
>< :::E
- Fiswle si C\late n regiunea axilar, cu cirificii multiple, prin care
--........"
se sc urge un puroi cremos, fr sfacel, cu indurafia I~til1s, carrol1?as,
.....- .ce t:
,- "
~
u ";
a regumenrelor i wmefaqii rotunde sau ovalare sublacente _ hldro- .:! ,-".:_ ~
..""u...o""o ...
...u~
~

s"c!cl1i t , '" ... u-;;u


<-a-a
DEFORMRI ~ ~

:u..:
- 1 ' - .--,
(rabelul XXXVIJ) ::! ._ E ::s
csc :o"
e ..
... EJ!
O~
T"rJCe in f'>rIn d~ piept de pasre, datorit retraqlcl coastelor
-
~ / p r,'~m iIl rii 'I/llain ,l/ C ,1 slcfIlului - (m'ace "n caren " , ... " :1
..
M

")\.: il'liluq t l.! IJ l:upli '-ti r ,llllt ) l1l . -.....:o


U .!! -
,- - .....
'u 8
- Tllr,lcc!e cu hJZ,l Ilil ,l i cu spafiile intercostale mrite _ torace ....-
"': ,ce"1:: te
e ....
..
k
ae :1 .-t;JI"
il
,,!/1 1>111 oi" , ~ " 0;; "'3 "' ..
S'-' ill[ l n(' ~tl' n I.'ll1fi l~ mlll pulmonar. ~ - . "i ...e
!:lu -t.."-
_ e :r e~
- Tor,leele IUftir ;ln[ero-posterior i Jlit transversal din tuoercu- ... c:~
U U_
c:- ..!!
1"/,1 plllnh'Il,tr:l, .... ;:J
:1 - '" &t!ti
u
1&1 !l1t
- J)~ l'rt!>il"lc' ill ("l/Il:1 d~ plnie n pOflillnt:<l inferioar a stefl1ului ~
1"',l l"" .. de 1',/111"1" ,. " (in(ulldihuliform), .... !j
:
:.ld
...
-'"
N

..... il
ai
I'\ (l' o dl.'form.lh' IHllfl' ~ il)I1 .11:t. !j :J:
u
- Rc'tf,lC(ii toracice se ntlnesc n afeqiuni pleuro-pulmonare cronice
( u ,1derclllt!, simfizc i dup:i illtcrvcnfii operatorii. 'i<i
U

.sI
SfNll

NOfmal. CI,I/ala Illalll.lr,; ">1" mobila pe planurile superficiale i profunde i


, 1. i
III 1'1 " 111>1 ii lIoduli, ci mase d"re, mai mici sau mai mari, de tesut glandular. Pe
"' 1' 1111, ,'" obsa" {esur ,dipos de culo.,.e glbuie, strbtut de benzi sidefii de tesut
.:unllll"'I/I', In ,lCe,!St mJS,l ,ulipoJs se observ tesutul glandular mamar ca o forma-
[Ill"o' Ilcfe~ul,lI';, albicioas, Cli o duritate uniform, Limfaticel. dreneaz in limfo-
~,lllgiiollii m,lll"ri incerni, subela viculari, axilari, de partea respectiv i de partea
1 1 11
~
j11
lIpm.L

LEZIUNJ DE FORMA DIFUZ


~
(tabelul XXXVIlI)
Snii mriti

, - Sini. J.\ nou-nscut. mrili uni- sau bilateral, cu tegllmentele


ro)I ;lIil'<~. Ctl scurgeri I.trlt~srr:nte - pseudomastita nOIl-n.scui/or.

:?30

un pusc u de origill l' h o rm ona l .


[qC
- Fonnaiuni llodulare, izol~te sa~ confluente,
- lIiperlrojia , I/II/IIi la jeti!.!!, .n .urma tulburri lor echilibrului loare glbuie pe suprafaa de seqlllne I cu
en doc/"n al ovarelor. tiroidei sau hlpo fl ~eJ. . v .
cl/loz mama r .
- Ilipertrofia snului la brbat unl- sau bd,lterala _ glllCCOlllastte. In forma .. pscu donco plazic" snul este mare ,1
ce nuie, cu noduli gn>ui. T uberculoza mamar. UlAI ~~"
[\fC d .u 0 rir.'i unui dl'Zcchilibru Ill' uro -cndocrin, nd csc.l mcdicanwl1lOs ( I N H ). Vor tuberc uloa s ax ilar .
fj cx:un in;u c: hipofi z a, resriculele,

- Sini, la femei, m riri globa l, uneori co nside rabi l, de aspec t nor- Goma sifilitic crud (vezi p. 204).
m.11 - hipertrofie. Goma siJilitic ramolit;; (vezi p.
\ 't'1" fi ( \ ' 1 Cl' [.1(l' gblHll' lc ('li sccrc{ic intern: ()\'.11", hipofi ;d'i cre,
- l .ipomuL (vezi p. 205). ."""";'
- Formatiune rotun~ sau ovoJ~.
-SI'n mult m ri t I'n vo lulll, de consistent crescut, cu tegumellle
cu J peClul cojii de porroca l , din ca uza retraq iilor determin a te de elastic, mobil pe p!~unle 5upeCia_ .",,~~
aderente - callcer IIhl.'I V. delimitat i enucleabila; pe I1!prafata " _
cu cavit\i chistice - adeno/,',,?m. ..
1" c.u ul carcinomu lui mal11.1r c'lIl a
rnetastaze in lirn fogang li oni (ax ibri,
\'0111
~upr.llb\"icllbri) . \'iscrrc (plmn. orga ne' ab d o m in a lr) i O.15l', - Noduli diseminati, dun, mob.U.
- boaL RecIus.
Sinii mico rai Se asociazll, uneo~i. cu uh ~~r IDU . .
examenului histopatologlc al nodublor.
- --It ro fia sinul ui Iil femei, da ta ri t c1ezechi librului endocrin, dar se
poa te gsi i in un ele boli ca tubercul oza etc. . . - Formaiune nodular n:~.:'~:;=t3~
- Sn :1 trofi at, cu mamc!onul retractat, la palpare slmtllldu-se o consisten dur, ...cu l~~te ~eprealt.
formatiu ne dur, pu\in " oluminoas, aderent de planurile superficiale i profun~, mat~ . alb.i';loasa KU "!I1!U1
i profunde - .<ebir t1 l rojic lIIamar. zone glbUI de gral1!"e
prin raclare cu cu'ltul. le
'1
tu pr..~lllJl1lJ11",;
Uneori gsim i O pierde re de substa n! " (se!.ir ulccral). carcinom nodular.
LEZIUNJ DE FORMA NODULARA Vor fi cercetai lin:1fCil,a
(tabelul XXXVIIlf

- FOfln ,l\iun c n ooular, frecvent unilateral, mic, de obicei unic,


de cOll sisten\ ? dur, fr limite precise, aderent de piele; pe seqiune
arc \ 1 ((tl o.lrl' cenuie i o serie de chisturi pline Cll un Ikhid alb ~au
1)J' 1I1l - cto,t('tltol/ecl'tli't/ sau lipogrtl/llfloll1 (Ahriknsov).
- Sin lIl:Jrit ill VOIUIII, cu o zon mai bombat, dur, neaderent de
piele, sau fluctuent, aderent
la exterior - mastit dcllt.
de piele, cu deschiderea coleqiei purulellte
sau

- Formaiune nodular mic, dur la palpare, mobil pe planurile


superficiale i profunde; pe seqiune se gsete o cavitate (abcesul) cu
peretele ngroat. anfractuos, plin cu un puroi SjlU cu o serozitate ames-
tecatgalaclocel).
lui, cu singe i resturi tisulare - mastit cronic (abces cronic al sfnu-

Leziu~ea reprezint
chist preUlSlenr. o complicaie rardivl a unei lactalii iaU a infecrlrii unui
t EZ IUN I D E fO RM A C HI STlC - fistule Illultiple, nguste, strm te, prin
(t.lbelul XXXV III) cu granu la rii glbui i ca ~e s nt situa te pe
piele i mobil pe muclllld pec roral -
- Fo rm .1 \iunc rorund, binc delimitat, de m rime.1 unei nuci ve rzi
S.lII 1ll.1i I11.lrC, rcnircJI[, ncade renr de piele, cu faa intern n eted sau Se vor ccrcc[a loca lizri ale aCllRglmll_~
cu mici vcge tJrii i cu li chi d gillb ui sa u verzu i n cavitate, ca re p oate fi - Fistule multiple prin
co nfunda t cu puroiul, un eo ri sub tensiune mare, fapt ce face ca fo rm a- la palparea glandei se simt
riun ea s ai b o consi s l e n r crescuril - chist solitar.
laclaie.
- SI'n pur in l11 :lrit, mobi l pc pla llu rile profunde, c u form a iun i - Pierdere de 5UIlI~lat.
f1u cIUClltc, supe rfi cia le (neaderente la piele) sau profunde, di seminate, violacee. cu fundul mw:dar
Illobil e; pe seqiunc se gsesc cavitri rotunde chisti ce, de dimensiu~i profund - cancer fIIomu
(D.lnc l'.lJ'i.lbile, cu pCICle sub\irc tmn sparent, cu lichid ga lben sau Ve rZllJ ,
.1.JC\C.1 ,iIIlPOS \.1lI .t: l .lJ IlII()\ - bo,d chislic (/ snt.t!lIi ( bO.1 I Redus). Ulceralia poall!
rllPlurii pieliI care '~dllt
J L/HIII~.1 C!tIL' dL' ohlo..L'J bd.UI..'f.ll.l. Se \'a L\cc examenul hi ::.ropJlO logic

UZI UN I DE FORM ULCERO-NEC R OTlC


([.l belul XXXVlIl)
La niwlul CI'llI_~
1..1 ni velul m 3111 clo llUlui

I III/ iu ni .1c"l'nilc dc ( rustc - ~CZCII/'l.


J:r" , iun c ro~ic . j'lJ ll bc" l a t, cu baza indurat i margini netede,
CII /"ca li z.1rc la b.lZ.1 1ll.1Illclullului, uneori pe areol sau chiar pe tegu-
1l1"llI e'/'" ., inu /ui , n sO lit ;] de' lilllf.ld.:nopatie axilar _ 1anem sifililie.
- Ulce r.1\ii C'ruSI " .l~e. cu m;lrgini neregulate policiclice, reliefate.
Silll.ll
e
LI ni velul m.lJnd,'nului, pe care il depaesc i care este mai mult
sau Jll.li putin distru s - bo.r/,I Pagel.

::>c " ,1 ,ee[3, prin p.llparc i seC(ionare, dac exis[ o tumoare m31Jl3r pro-
/und.i ) 1 ". ,'or cxamill.l limfo.:anlliionii axilari. Exad.en histopiltologic.

La nivelul snului

COlii" sililiti, ,, IIh...,,,tii (ve~i p. 207).


Vor " caUla[t! ahe 10 ahzilri ale sifilisului tcrriar.

- 1 istule anfracllloasc prin care se scurge o secreie purulenl' ,


)er.l,ba S,\II grunjoas, ':11 tC&lIInentele aderente de formlquni nod ula re
\;tu3tC 111 profunzime - lislille tllbercHlolIse.
s. '.1 CCrCC[.1 e" cIII IIJ lul focar tubereulOi I:DItIlJ.
"'~"" ". , : {"~ ~.... t ....... ~

AllDOMENUL l'
ga nglionare etc.), de ileus paralitic, stenozc cicatriceale
Lo iull i l~ l.1I"e >c p ll' ," nea le etc. La perc u i e cons t a t m sonoritate.
..,.'1.' " 11
' Il1 t! 1l 1l 1 ex tern a u lus
t.:X.l ' [ descri se la
l.l l~ ih' llIl .,1 ~::l ll nc ll l d ~' p, 197, _ Abdoll1ell vOlllb"r i'l ""hiti .. m, la copii
,\ il i se descriu lC7.iullile specifice aceste,
1 ..~! 1 1I1l 1. mu s cu l ar. .
- Abdomen bombat cu ombilicul proll"';"',"
Ta bellli XXX I X nu", cu pielea lucioas, subtiat. Se n
l FZ
' , - I UN I
transsudat (de origine renal, cardiac.
ex~u da t (din inflamatii cronice. peritonitl
,

1""", I
\HI)('I\ILN ~1-\ 1,IT

1.. ", 1 I-
It"",,,
-
H,ll
\ 11 ~
I X C/\ \, ,\,.
1' 1 . \ ~ I ~() " U '
I. ARI:
lIt CF. Il O .
NEl' lto TI CE
Il E-
TIlAC-
TATE
nea l etc,) .
- AbdolIIC/lul de batracia" apare l!lit. daton
adu n n flancuri; se constata in ascita cu lichid
-
li" 'T"i", 11:.1 :\ hd v111l'n
Il i pnl"~11 d ru ilii l'\;(.l\" :H
\" l'r~Tumo are
gltun J mbi li-
JJl ciz ii
: hi r ur g icaJc
Cic:t-
[ncc
exsudat).
- Abdo/1leuul bombat cu circul4ie colate,.li ,Ji,jtitf
variate tipuri de retele venoase: a) tipul po,t
I,
drqH
' ,
' 11 n:g lllll (' .1
:::t I.i
Fi .. [Ul l' vt'noas in regiunea supraombilical i toracic:G
AbJll l11CIl bl.)mb.H in g hina Jc prin dilatarea venelor subcutanate abdolftinlll.
dlll obl' z it:l( l'
1hipvl:undr ului
iII"g I Apare in cazul unui obstacol pe vena porti (f~
1\ hd0l1h.'11 bOI11 b.l [
! In . rq~il~n~l' .1
D c hi scc n
p aric t a l
Laennec), singele de la nivelul ficatului tndnd prin
cale la venele superficiale i apoi, prin mamara

II -1
p rin Il lccl' orijJ11 . ~' PJ b:lS( n ca a mb ilico-
superioar; b) tipul cafl inferior cu circulaii collaCtlralle
Abdome n bom ba,
i 11 r ahi [ SJll
J\ hdo l1l e" bo", b,,,
I j 1) rcg iu ne'a
, :>",biliea!"
.,
I
pub i a n
ombilical i pe prile laterale ale abdomOJlului.
compresiuni pe vena cav tnCerioar; e) tii'" 111-"41
cu ombi li c
pro(' min ent
A"dolll,,"
I

I in
In rl'g iuil c,
subombilic
rc~iu lI l' ,1
I ktt cr:t 15 a
a l I aspect de "cap de meduz". formeaz o R}S ",nOlM
n jurul ombilicului. datoritl unei COI.llp uni
colateral tip port pur) i pe vena caVl infetloUl
VI.'
cit b.nr.lcian ,1bdo lll l'l1u l U, ,1, tip cav inferior).
.-\ bdl""lI11l'1l bom bat I, ,

I I
J In J"l"!: lllll l' ,l
(U ( r rt." l da i ~
, in t;hi,; .ll.i - ABDOMEN I\JI,GlONAL MAlU'I'
,,:-(,Jttna I5 (nb.lul XXXIX)
I
l UPl rficia l. . E Vl' nlr .l t il'
I,
- 1" regiunea h;s,o'4,nd~,ul,,;
cauze variate; la
""e
dWr1l1_,la HlrCUI
ABDOIIIEN TOTAl. MARIT In regiunII.
(ul'elul XXXIX) palpare - duritate; la
- Itj regiunII" epgtutrlC'I,
. cd-elllllEdemul I 1.1111111'1
cu I'CrelelC .1)l
/ gener,,[izal. . I nlll l t ' i ' f'l prezint ca o tumefacio -
In Ilgroat, 111 I lrat SI! ntlnete
i care conine mai
- ,I"cloII/ CII bOlllb,;( /iziologic in ' .. ' ~
,
- .
'Ibdoluell l~ombciI 'III
{' oUl'zitule, s a i una.
. , - In reli"'lee,a~~:ir::t~
lUI.lIlat cu~rsjme (1 C-15 cm). ' prll1 mgroarea stratului sub- tale prin aJJla";a p
-. tul sacului hemiar este for'
. I.lbdolllcl/ bOI1/bul Pl'1II
' lIIC1eOYUI/
. d . ~ d' .. conine
lIJ1 eSlInJ e cu g.lle in urma . b I " atorUa estll1dern anselor
l'" I ,,' . . unuI o Slaco al tranz' I . . . I alte rnI1~olm,
II poate ,. delerminat de lum . . . I /tu ul.lmestm:l Obsta-
lin IIlleSlll1a e, extrallltestinale (Iimfo-

I ttl.
abdomenulfli, mrirea es re darorir uncI
~ih~rnii
III lt'giJlllt't / I t/fer.d./ "
J.EZIUNI DE FORMA RETRACTATA
I'cnrr.lle (laparo celul ), iar sac ul herniar COn rin e m arele epiplooJl
, uneori, imesrinul SUblire. (tabelul XXXIX)

- III H'gillll(,. ' illg/'ill.d,', l1l:!rirea este datorir unei hernii inghinale, Cicatrice cu aspectele descrise la p. 208. Por
;lI c.lrei '.lL" herniar poate co nrinc epiploonul, inres'rinul subrire, intesrinul leziuni de eventra{ie.
gJOS, vezica urinar (C islOcelul) erc.

fn roare cazurile de hernii vor fi cercetate viscerele care n ptrund


sac ul herniar, ca rac rerele sacului i eve ntualele strangulri. BAZINUL OSOS
- Duc/lfrai,/ es re o forlll.l liune de consistenr moale care poate s
Co nlin:!. <lnse inrestinale :tglutin oHc, aderen te la perete; este localizat pe - Bazin stnmt cu contururt
l ) ClC.Hrl Cc nperatofle.
decalcifierea oaselor; la examenul intllm,
cavltatea pelvian, se obse!v c
.\l j IJOII'IEN EXCAVA T pierii spinelor iliace antefloare~
(1. i/ ,cI " 1 XX X I X) I'amurilor orizuntale a!e pub. ulm,.
capului fCJllllfOll - "aZI" osteom ,/<felc
I/,tI" III," {".\ ec., ' ,/ I II (o f/lJ,l d~
luntre, cu proemin ell la fal sclo r
,,,.,,t, . / .~ ,,,indllf ili.iL .:. <l/Itt:ro-sujJc rioare; se gscrte n meningir.l Se Intllnc,lc In gravidirarc fi olttlOmalacl
tllJ,eILtdtl.b~, I/l IIl JI1I[1C. pnn SICIlOze eso lag/ene sa u pdorice.
- mai
Iezi uni, Baz;nales[ordot;c, ale"'oi:~:~~.
sco/;ot;c
tuberculoase, c: ~:~~~~
/.EZIUN I DE FORM PLAN - Baz;n CII stT;mtoarea superioarl
( 1.1 "ei ,,1 XXX IX) inimi de carte de joc, datorie. prolhlJ.iRXrJi
1,1I L'l. "I,~'
I rl/ril,
L .' 1111 l,l r,IL'leri/are prin dungi albicioas e (depigmcn-
pasre" i a proeminirii anterio~re a aac:rUlUl --w
'''II1I1L' .d ' ull ei ,blindL'ri .1IltLr;".lrc .1 abdomenului obe- (sarcin, - Bazin v;ciat prin leziuru aoll?lll\Qll~,,"f~
PILIe.
1 11 . 11 . "" il.i , 11IIlillri .tI,d<llllin.J/c L"lI ~rL".).
ruperea fibre/oI' e1asrice din lor inferioare (Iuxaii congennaJe ';~~l
- Alloma[i; tic ,leavoltaft:: ~~ J
bazin oblic, baz.in ovalar etc.
II:L I LIN I IJI /-(l/t I\lA NODULAR.-\ Modificrile bazinului ptoVOl
\1., 1>", ,,1 XX XIX)

Illi lll'.i 11i1I/"'iIC ollil>ilic.d,i dur:;, sidefie, uneori ulcerat; poat~ fi pri-
t; .H I n e. '.ltl 'L'ClIIlCbr, fre CVent in urma unei extensii a 1In1l1 cancer

lEZlUNI Dt hlJlMA ULCERO-NECROT!C


(tabelul XXXIX)

",:: .I/IL"
- le- lueil.ii cbimrxicdc
,"I ,i ')<':11/ C (fi, III l:i, .1n'CL'l/le
de rCllle).- ""
Vor fi cercet;l[e rapoartele ~i - Prepuul ndur r. cu
sibil tragerea prepulului pe
.II'~I/I. il/lJ"il/.t1~. urifieii n.l.ulti!?/e mici, prin carc se scurge li
tlr~.' lIde bell/r.lle,.~a'e\l:
. II llil PURtu tOllgt>tluol
pUiului.
1"""1 """'. recru!.III l.ldrul bul NH:olas-Favrc. Vor fi examinate
\C II

. -: IJ, J,j,(( 1/(.1 p'tl/"i~' I."., olllbilico-Pllbian, cu deschiderea vezicii i


"L'ZII I.Ila",
1'1"~ I11Il.tre.1p. ofpercre/III
II). el pu,r;:1 ior n aceast dehiscenf (vezj "Extrofia

'J'Il>
_1 Il
..

Tab,!,,1 XL - Ulce ratie cu caracterele anc r u l u i moale, Illult


l.JZ IUN I fat i In profunzime - alZCJ'U moale /agedenic.
Il l 'f \ n; rT,\ N II I UL l i I) ." IC RU rlCE

-
MIILrOR.
Mi\T II
~._----:---
SECRETII
- Eroziune sau ulceratie bine circumscrissi~'lrl~~:r~
roie-jambonat, cu marginile netede, care se CI
toa s nveci n a t, cu fundul curat, neted,
,L'~

~.llll.: ru secretie se roas sau seropurulent i cu baza iw:lw:atii, '-1l1li:'.


, P.1pil{l.lIlH. 1
~,1lI
111O.1 1c
$illlpiu
H ipospad i.lS l'Vlucoasc tonoas - ancru sifilitic.
1'.11.1 1Il1In:',1 J C, l I l' inOl1l
Episp:ld i:15 Pur ul cnt~
n,l l , IIt'!'II'" 11 , 1
\l'~l'I , l tl l I ~ . lIlt ' llI 1I1l1.1 1L' Coexist cu Jimfadenopatia inghinall sateliti c:alra~'tftftlttr.l
,'
j l.l;: \' lh' l1it.: S .l ngll i 1l0l l' lllC - Eroziune circular sau ovalarl,
I ~,111l11i reg ul at, cu baza neindurat - sijiUJa ne,aiila
- Ulceraie unic, rar multipli,
I
,,,i ldilh':

SifiliJ" cr07i,.;;
1 S.lIlL"ru
allCT/I lim/ograltulomatos (Nicolas-Pav1'1l)
Coexist cu o Iimfadenoparie caracteristici ("ai p. Zlt).
I Iilll(o;.:rn, nulum :uos - Ulceraie crateriforml, cu marainile reJi'dd'1ate; (Q".''''1111
, C.trc.:i:lOlll lIlcefac distrugerea parial sau total a glandului _ ,C4:rdlPffl:t.\, fg
Limfoganglionii inghinali .int uneori hipertroD fi
- Prepurul i glandul edcl11ariate, tumefiate, roii, ulcerate, acope-
ri te de II ,ecrerie II1Uco ~purulel1t.l - ba/'lIIopostit. MALFORMATD
(tabelul XI.)
AdeH'l L'on~[itui~ originea fim oz(, j i a par:tfimozci.
Deschidere anormal a
I.EZIUNI DE FORM VEGETANT
sului - hipospadias.
(tabelul XL) Dup sediu, poate Ei balanic, plIIJiao,
de absenla parlial a uretrei.
- l'orll1oltiul1i proemincnte, ascu{ite. izolate sau confluente, dispuse - Deschidere anonnal a meatului .~. .,.'til"
in bu<hetL' l'l'l1~l'lll1erate. conopidiforme, de mrimi variabile, de culoare sului - epispadias.
roiatic. "iolacee sau alb-ccnuie, friabile, uneori ulcerate _ papiloamt!
(\'l'gC:l. l t ii \ ",,:ricnl' S.llI condiloame acuminate). Dup sediu pDate fi balanu; pe1Ilan, V~:~::.,' =
,i porliunea inferiDari a vuicii urmare. BIte e
[),. n.Hur.i infrctio.lS. situate '" ni"c1ul prepulului sau glandului.

- FUrIll.lriunl' proemincnt Je mrimea unui bob de mazre, roie


rll'his.i, dur. uneori tic dimcnsiuni mari, cOllopidiform, ulcerat, situat
pc prl"J1UI S.IU glanc! - c,rrcillolll vegetallt.

LEZIUNI DE FORM ULCERO-NECROnC


(tabelul XL)

- Ulceraie rotund, roie, cu marginile regulate, dezlipite, suple,


uneori Uor reliefate, cu fundul neregulat, acoperit de un puroi aderent,
galben-cenuiu-murdar i cu baza de consisten moale _ lanCr" moale
sali simpll/.
Uneori este muhiplu i rnsoli, de lirnfadenopatie sateliti.
seroc:itrin
240
II - N'.IO,lla
.'

netede, reg ulate, de con sisren moale i f1ucruent sau ferm i dur LEZIUNI DE FORM VEGETANT
(cnd vaginala este ngroat) - hidrocel.
";:.o (rabelul XLI)
Vaginala poate fi s ubire sa u ngroat , cu suprafaa intern acoperHa de cteva
b lsc membrane, ajungnd uneori pn la o pahivaginalir. Aderenele dintre cele dou - Formaiune mic verucoas sau vegetant cu aspect conopidi-
(oi I>: ale seroasei POt determin" un hidrocel muJcilocular sau hidrocele pariale, form, indurat - carcinom serota/.
Testiculul poate fi mic, se/cros, Se va face diagnosticul diferenial cu hemacocelul, cu
( hisrul cordoJl uJui, cu chiHuJ epididimar (p. 417) . HidroccJul se produce n urma unor Evolueaz lent i d mctast~ze limfoganglionarc t~rdive.
Irz iuni vasc ulo-circularoarc locale ' sa u generale (insuficien cardiac), unOr Jeziuni
in flam aro.lrc locale nespecifice s" u specifice (tuberculoz, sifilis ctc.); uneori, lichidul LEZIUNI DE FORM CHISTIC
,' SlC albicios, Ipros (hidroce l chilos), darorit obs truc~Fi vaselor limfatice.
(rabelul XLI)
-- Burse V.lJ'i.lbil 'llIilrire, d:Horit acumulrii lichidului ntr-un canal
I'cril" "c'l -vagilia l penne.lbil , neoblirerat sau vicios obliterat _ hidrocel - Formaiuni chisticc de volum variahil, pn la un ou sali mai
. 'OlIgt "ldl. mari, situate pc linia median a burselur, cu lin coninut mucoid (chist
mucoid) sau d" seb um i pr (chist denll11id) - chist",i congel/ital..
")l' :lsUt"iaz ;l f rCCVelll eli o hcrnic inghino-scrotaJ,

-.
Burse
. mrire , piriforme, cu pielea scrotului destins , de culoare LEZIUNI DE FORMA ULCEIlO-NECROTlC
:lIleoJ 1. I ,oLlce:.- d" L~lIlsis l<!~lr variab.iI, elastic~ sau dur, ~u vagin~1a (tabelul XLI)
. dll.ll - lIl g roata , Iar In cavitatea vagll1alel se gasete o ca ntitate vafla-
h.!i de ,;n~e, de clllo:tre negricioas, amestecat cu cheaguri aderente de - Fistule anfractuoase, cu margini ueco!ate, cu sediul in poqiunea
posterioar a burselor - listllie din tllbercllloza epididimar.
perete - hematocclill vtlgil/alei (pahivaginaiita hemoragic).
- Fistule crateriforme cu marginile ngroate, Cll sediul n poniullca
'l~~'\ril' ld~d t'~ {t' n'dll~ dl' ,\'CJI~II~l, palid, flasc. Epididimul i cana llii dcferellt poe anterioar a burselor - ' /islllie din goma si/ilitic /./cerat.
II .HfUIi .ltl: .s~ (OnS,l.H.l III IL: L llIlll lJlfJ.lJll :uoarc (tuberculoz, sifi lis erc.) a le rcsriculu-
Jlli ~,i.1I epllhdullUlul , ,'n kLiuni primirive ale vaginalei ctc. _ . Ulcerafie cu margini relief.lte, llerc~ulate - carcinn/ll /lIn r.a.
Se va face examenul hislopalologic.
TnlJeI,,1 X LI
LE ZIUNI

lJlI' UZE
I
------------t!--------i-------~------------
" dt' lll
I'h;n,INTE

C.lfl..'i nol11
CHI STICE Ul CE RO NECROTI CE
VULVA
LEZIUNI DE FORM DIFUZ
(tabelul XLIII
1 li"llli li !> lIllplu C histuri Fiscule din tuberculoza
~lrU l.1l
,ridl Ull" (lllJgc nit .d
congenitale cpididimar Cu mrire de volum
I km :lIucdul v a~inakj Fistul. din goma
\'.lrl.'lkl' / sifilitic ulcerat - TUll1efiere a laltiilur I1lJri, cu pielea lucioas i subtire dr:I7I.
Carcinom ulccrat
Se gscre In edemul renal, cardiac, In inflamalii (vulvilc).

-. Venele . cordtllllllui sperma tic . dilatate cilinelroid i proemllleJ1le - Lahiile mari, labiile mici i cliturisul mult hipertrofiate. .
,ui>." 1.OI, ,.u l) lonn .1 unor t()r~loanc SlJIllOase albstrui, tarc dau la pal- lea edcma liat , ulleori ulccrat - el"JIlI/ti,,~is. Il p'"
p.lIe ~CIlza \Ia unuI pal het dt vIermI; pe seqiune lumenele venel rmn Se dalOre~le unei lilllfanllile s lr~plu<ocice cu
dcsdl l;e, ca I ale ancrc!or _ varicocel.' or l .\Il limfalk

_Poa tl..' fi.UJ.tO/'il uJl ei comprcsiuni a vcn"lor . d


- Labiile mari mrite, cu dimensiuni variind de la un
I
nU.l a ~au pc I vlan, UlIC; fleboscJcroze a v-nelor
' spcf{nauce
d I e ctre O tumoare pn la un cap de adult, de culoare violacee, de COnl1lttn\
' COr onu ui spermatic ele. dur; la seqiunc se gsete o infiltra\ic 5.1IIlluinl{ in , utul
al vulvei - "ematocel (hematon al vulvei).
I
[ 17 [
U

~I
LII fL11 '1

Cu minrl'
dt' 'olllm

------------~------,------
1 dt-'ulUl 1.1biilor lll.\n
I C u ""->"'."
llc \ "Ium

Kr .lLIrU7h
1'1 11\1. ,,011"'1 .. \1\1 nGI L', 'IL
CII IS I leL

l .:opl :tzic
l' lH I ibrOIll
Flt'L1Jlli.1 7 j Sifi Jide p'pulo-
I kll1 .lI ell'l'/
FibrOlll iOIll IlIpe rt rU (I CC TUJll ori chisticl'
l ,l! dhlhulI ,i I'.l p i lo,lIl1 C
l ,H,'i'h'lll i"'"... lI;' (;;,\ re i 110111
\' c gl'Llilt

Labiile f1I,ui 1IJ,lnl ~, de ,lSpccr pirifofm, de cullsisten\ f1uc-


-
tucnt, cu pic/ca i 111 li cu ,1 S,1 Il etcde, ntin se; la presiune se scurge PU!'OI
prin canalul e,'(cretor al gl.1I1dclur Barrholill _ bartholil1it,
Leziune .. se gsete n infcqiilc Cli gonococi, stafilococi, strcptococi n febr ..t
lifoidll, scarlalin, orizipel CII J

- Pielea regiunii labiilur mari i a muntelui Venus, de aspectul


.. cojii de portocal", uneori ulcer.1! - carcinom /ol'ln in/i/trativ. '
Se pal gsi !nel3staze b ni""lul IIInfoganglionilor ing Irina Ii.

Cu micorare de volum

- Labiile mari.
labiile mici i c1itorisul atrofiate i scleroza te, cu
I'U"'
-
., In form,1 unei
A'/,ilfrozis. piInii i tcgulI1entele aJbicioase, indura te, fisurate

LEZIUNI DE FORMA PLAN


(ubclul XLII)

-- Placarde izolate SitU cOllflucnte, albicioase sau albe-cenuii, c:u


n.:t.:d.\ SitU rugu,lsd. indur:.1l i atleren4:e de ltmcoas _ leii-
'll Jlr.lf.ll.l
cop/azll?

LEZIUNI DE FORMA NOnUlARA.


(tabelul XLlI)

- Formaiune seJil sau pedic:ulall d~ tQrimr


mrimea unui cap de ft, dur; .p, "cPunr
~u benzi
benzi culoaremusculare) _ sau
de (fibre
c-Eenii fibrom alb-.u.Iefie --.:~~=:,~:~~~~~;,~ ,1
LEZI UN I
Ulrlil E
Cu m.hir,,
de \olum
I C u """ " " ,,,
dt' ",lul1I
/- 1'1. I N L NODUI.o\I\C \'EG ET.', NTE
CH ISll ,-E

Edemu! Iabiilor mari Kr.lurozis Ll.'Lh.:tlp!:l zic Fibro m Sifilidc papu!o- Tu mor i ch ist icc
EI.r,lIlIi,lZis ri uro m iOIll Ilipcrtroficc
f " ' II1 .Htli,." .:! P.l pilo:l. ll1 c
n.1r rII, li i 11 i l.l Carc in o m
l '.\h: lhll11 infihr.ui, \'cgc l a nf

Labiile m.u-i Ill ,irit.:, de .1Spect piriform, de co n s i s ten\ f1uc-


-
tuent, cu pielea i IllUCoaS.l netede, ntin s.e; la presiune s.e _scurge purOI
prin canalul excretor al gl.1I1dclor 13artholtn - varthohl7lla,
Leziunca SI! g s et e i n in(eqi ilc cu gonocaci, sta filo coci, strcptococi, n feb r.l - Foranapulli [~.~~:
tifoid, scariatin, erizipel ct~
suprafaa plaaln:~JU:::~1
hipcrtro/iee Ce
- Pielea regiunii labi ilor mari i a mUlltelui Venus, de aspectul Forr:IHljtlni
"cojii de portocal " , uneori ulcerat - CarcillOI1l form infiltrativ, "Penis (p.R

Se POt gsi meta sraze i.1 lli\'e1ul II11lrog,'Il~liollilor illghillali. acuminate).

Cu mi cor al'c de volum


Coexiltl In pnere CU 'UlIa"
- Mici formatiulliltlMt
- Labiile mari. labiile mici ji cli lorisul atrofiate i scleroza te, cu conopidiform,
Hlh'a In form ,1 lInel piin ii i t"!!lI lIlcntele albicioase, indurate, fisumte Se face eXI ,D*nt
- khi/lfOzi::,

LEZ IUN I DE FORMA PLANA


(t"bclul XLII)

COti flucn tc, albicioase sau albe-cenuii, cu


-
SlIjlLlLI \.l lIeled:1 sau fUgll.1SJ. itldur;u:l i aJerel1'te de llluwasi - /I!~
eop/azie.

LEZIUNI DE FORMA NODULARA


(tabelul XLU)

Formaiune sesil sau pediculata de mrime variabil plt' la


.-
mflme~ unui cap de ft, duri: pe .eetiune are .speet d. J vrrteJurl
cu b~nzJ d~. culoare alb-sidefie sau alba-galbuie (fibre C!OttjuftC'liw)
benZI cafenu (fibre l11usculare) - fibrom 1; /ibro"';om.
J
244
&re lrBo1h fI d. hmfadenoplcia inchinali sifiiilic caraCieristi c (vezi p. 2 11 ).
LEZIUNI DE FORMA DIPUZ.f,
..... zlUne roie: sau opalin, cu contur regulat, cu baza neindu- ..)
r ,
(tabelul XLIII)
taia - si/,lIdii eroziw (sifilis secundar).
Cu marirea volumului
- Ulcerafie cu marginile neregulate, zdrenruite, decolate, cu fundu l
de consisten moale, acoperit cu cazeum i mici g ranu l aii tubercu loase - Tumefie re dur,
galbene-cenuii - "leerai; tllberel/loase. circumscris sau difuz - edem
- Mrirea membrului
In c.\zul unei infct.:(ii S~~IIIHI.HC ,ronice SI! ob~crv I o hipertrofie a bbiilor lIein/lamator.
mari ,i mici, care iau 3 SpC ct ckfanti:n.ic .
Se gse te n cancerul
l l kerali~ in. 111>.1, LII margini le nereg ul ate, reliefarc, cu fundu l 1. b rb a li i femei.
l' li a sa nguin i lin~fa,cu:"
indII . 11 C,'lrciJUlJlI u/('u tl t.

SECRE IJ
(tabelul XLII)

L.t nivelul vlIlvcl ,~ pOL gsi: sec reii mucoase, purulenre, sa nguino-
I "" I ~ S.lIl lohii nornlll~ ,.1Ilgllinolente, serosa nguinolente, se roase de cu-
I ". I. ~ g.db cn deschi ,.i. fiir:! miros. In infeqia puerperal, lohiile au o
" t/ "I.'1 it: bwn:i S.lIl /1 11 plIrllJenre, r u mirositoare.

1\'[ /:1\-1BR ELE SUPERIOARE

I.EZIUNl
J)/Il ,ZI

".
l11.1rlr..:.l
,".dumull

E,km Irofii
ilJ I 1.11l1.Hur
I .. dl.ll l
lu.:in fJ:ullator
Etic ...
deIJUll
,
- fonn.1tlllne \'"lumin uas, neregulal, cu limite precise, nconju- - Mi// scheletic, pnn atrofia muchilor i a tesutului celular
laIii de l' capsu l fib ro as sa u o coaj osoas dur , de aspect pietros, cu subcutan.
(' ;eric de ca\' iti de m rimi var iabi le, care ptnllld adnc n tumoare Aces!e deformri se gsesc in atrofia muscular mielopatic tip Aran-Duchenne,
i dau aspeclul ele ..cui b de vies pe " ; pe seqiune este moale, de culoare in scleroz a lateral:l amiorrofic. polincvrirc ("te .
r<,~ ie pin:i la ncbru, cu c.n-it.l \i chisti ce pline cu snge lichid sau nche-
~a! ..11lIC, tCC.H eu rcstuli ti su l,lrc d i,t ru se i cu ZO lle de \e sllt de culoare MALFORMAII
galbcn:i - 1/fIllOtlre C/f lIIic/o pt'lo\o" , (tabelul XLIII)
Se Jnc., J i7l~;l l d(' ("lhil..-ei n rp i(izclc u.aclor 11l11gj ~ in special 111 extremitatea
di ~t.l l ?i .1 rad iullli. c\lhiwhli i (' \ l f \' llIil.1t(' a p rox i111.ll a hUlllerului , 1 - Lipsa congenital a omembrelor superioare - tlbraehi".(.
- l unlll.lrc eilindri c:O dc C(\ n S iS lCn\ inegal, dur sau moale (cr - Prczen\a unui singur mcmhru superior CII lipsa congenital a
nll.lsa) jn rapore eu lesllturilc cumpunente; pe suprafa\a de seqiune, celuilalt - m0l10bl'achil4S. . .
I\le dul.lr~ osului cs tc nlucuit:; dc o ma s de culoare albicioas , cu zone - Lipsa de dezvoltare a membrelor supenoare - perob,a~h,us.
,le neCrll Z:l i hemoragii, cu compacta s ub\iat i strpuns i cu periostul - Lipsa congenital a bratelor i antebratelor, mina pornmd direct
c1ezupir de os. tumoarea nconjurnd osul ca un manon _ osteosarcom. din umr - Jocomelie S/lperioar.
Alipirea congenital a degetelor - sil/daclilil'.
Uneo ri . pc.' riosrul l'~tL' $i ,,1 distrus, i:lr tUl1\o:\n~i\ inv:\dcaz tesutu ri le din jur, Degete supranumerare - polidaelilie. ..
.1ju ngind b dimensiuni IO.UIl' Ill:tri . Sl' \'.1 face C'xamcnul hisropatoJogic .
Lipsa congenital a unui sau a mai multor degete - ectrodaet",e .
LEZIUNI DE FORM VEZICULAR
(tabelul XLIII) MEMBRELE INFERIOARE
T htl,,1 XLIV
-
, 'ezicule izolate sau co nfJu cllte, plin e cu un lichid seros sau sero- LEZIUNI
~:ln g ui,n~lenr; une~ri CIl exuleer:l \ii roii , iar palmele par oprite cu ap -----------~--~--~--~------.-------.-~----
DIfUZE
c1oco rll a - pem/lglls p,dlllar, VEZI,
Cu Cu NOOlllARE CU
UlCEIlO
OI FOR~IARI
MAlI'OR
Ll',i ull c:1 St' nrl Jnq t L' i1l ~ ifili c; lIl (llllgl' llita l '" lloll- n ;lsClH. m:arirr;t I1ll qllf:tr('3 lARE
NECROTICE MATII
volumului yolumului

LEZI UN I D E FO I lll l U LCE RO-NECROTlC Edem alb Atrofii Eritem nodos Pem- Gangren Tihia .
(tahdu l X LI II) renal musculare figus uscat .. in ;:uagan- Monop,,,
Tumcfaeia
~i1a!eral plan- din sifilis
articulaiei
, - L sc.~rc 1IL'!!rL' ,u I' crfi ci.lk i mlCt cicatrice albicioase. cornoase, Edem genunchiului tar
Ganllrcn
umed Simpli'
1.1 111\'c lu l l'xtr"lllit \ilo r, cu cderea unghiilor, la nivelul ultime-
Tibia
' Il U.He ci:tnotic
lor 1 .~ lall ~e, de la .1111hclc Ill ini, CIl esuturile indurate, de culoare vio-
.fn iataRan- Focomelte
bilateral IlrIri
rahitice
Ulcer.
vancos
din rahitilm inferiol,l
1.1ccc- lndl1 s.1 S.l l! dlt.lr 1IL'.lbr;' , billc delimitate de \esuturile vecinc prin- Edem
tr-un ~.1Il\ de dd llllll ~ rc - g,II /[!,I"C/ht dil/ boala RaYlltlllll. Exostoz OSlcomiclitl Gen" 'tI.'R"m Sindactilie
:i,,"otic
acull Gem, 'tI.,,,m Polidactilie
Leziun il. POt gsi fi 1" niv"/ul degelelor membrelor . f .
nasuJu i, urechilor ere.
. ..
Jn crJoarc, extrcmll~1I
unil.lteral
Edem
Tumoare cu
micloplaxe inreeioasll
OlteitA
COIf. 'ti.,.
inflamator
DEfORMRI ALE MIINII Edem
'1 perionitll
lomoasl
CO"" ".'111
V..",.
(tabelul XLIII) vancos A libiei Ifuln".
- J/il/li
de /Il'li/lll/f. prin au'ofia muchilor erninel1tei tenare i
Pseudo!.i-
pemofii
, Gome
sifilitice
T..1", w/l'"
hiporell.lre.
musculare ulcerate
MiI/li "// gbC'lY;;", prl'tl
- ~I ro f'la muc
h'l '.
I or emmen tel tenare, h'IpO- Mal
lellMe 51 a ml!chilor intcrosoi. .. d

p.rrorant
plantllr
248


I
Cu marirea volumului
LEZIUNI DE FORMA orFUZA
(ubdul XLIV)
.
'\.
'

I - TUlIlefaeia artimlaiei gellullchillllli , uneori cu fistule multi
(n tumoarea aib a genunchiului de n atur tuberculoas), CU edem
hidartroz sau hemanfQz (n atrofii taberice); se mai pselte n 1It"'~
. -, TlI'~leriere Ill oale, cu sem nul godeului prezent, cu te 'um I parii reumatismaLe etc.
pal,?".' subr.'are, deStlnse; 10caliza r n jurul maleolelor i r~' d enre e - Ingrori circulare, sim<!trice, ale extremit,ilor iaf.rio.
a P/,c'borulul, pe fara anterioar a gambei i pe coaps ~ l1 orsa1be
d
l gambelor - brri rahitice.
re1/a tlateral. e em a
- Excrescene osoase, dure (vezi p. 247). - exosfOll
- Tumefiere de
ci"1/otic bilateral.
consisten ferm i de culoare violace~~ _ nde/~1
L', - Formaiune voluminoas cu caracterele descri.. 1. ,.
tumoare cu mieloplaxe.
Se gsete n insuficicn ra c3 rdio-vascular.
ESte localizat fie la extr~mitatea dillal~ a femurului. fie 1anemlC'h' proal
mal a ti bici li p~ron~ului.
- TlI mefiere de culoare: vio lacee daton'ta" a " " .. .
I . " , , pasarII exerc, ta re d ()
['I/l'O.l/'c a ) dolll'lla b (f,l> rdlll utcrill sa u innam~ I'e a . 1" ~"
"\['l'r.1 "" Il" Io /' 1II1l1'' ,I .
dllHrc memb rele inferioare .. ed nexla' a cronIca
, ,) LEZIUNI DE FORMA VEZICUI.A.RA
/.1I<'I'.d, etn ClanOl, C IIfll - (tabdul XLIV)
, , - TlII~le {ierc dllr5, el asric, nu Ias semnul godeului cu pielea des-
11,'/",1, nt:~ ed.J , /t'C").,,.l, ,db5, cu arbo rizaii violacee _ edem illjl<ltrltltor
( . <glllatl.l
,- Vezicule izolat.! sau confluente, cu caractere identice p mI""
alb" dolem ), sului palmar (vezi p. 248) - pemfiglls plantar.
'h' lld l uc[l' in Ir"il1 lltl fl ~ b j l c o bJilcran [c c:i n inf ' 1_
1 eql.1 puerpera a. LEZIUNI DE FORM ULCERO-NECROTICA
" "mefiere de ohi n :i unilareral, violacee du " l ,v . (ta"e1ul XLIV)
'".1
'", e.,/'I ,le uka,qi i (ub: !' v.Jr icos) 10caJi z t" " ra? efl1'.10:1~~, "~m
memhr u/ ui _ edelll '~', Irico( , a a lJ1 treImea II1tenuara a - esuturi atrofiatt!, dure, u~cate, de uloare ncagrl,
limitarei localizate la nivelul halucdui sau al muelului
sub form de cor'oal'" u - v.:nOJSc
gangrenti //Scar (mumiiiere).
d ure. S1: .Intl
. "'1 nesc f'rccvenr pc fJ.{.1
Se conSldtl in troll\"dng~it3 oblil~r Jnt (bo,tI,\ BlI~rg~r), boala 1\ ynauc!
, ,\ ru l'!~i Ill J ,i, i 111 volum, palizi e . , ". scleroz, diabet,
(11 11,.:, ,1.1I,)rrr:1 sulmilliirii fib " 10' P, SUpr.llf~{a exteflla I Je se,-
'"
P -\ , 't' il I\lII/pe rtfoJii 17111.\ CIt // IH
'e I Il1USCU are atro late cu
J
. tesut gr...ts _ - Tesuluri edem.l{i.ul!, moi, de luloare
cu bule gazoas.!. cu miros putriJ (infec\ii
') ..' g .h l.:~l n 111 .... ..
I v p . IIJJ
I
l l'
'
tiP p~cLJdohipcrrrofic. IImed.

C u micorare;] vollJlIlului
- PierJt!re de sub~tan{ superficiala sau pF run
multipl, rotund sau ovalar, de dimensiuni variabil I
delimitate, cu un lizereu hiperpigmentat, cu fundul acop
'- ,\Ir'liii lllusCi ,bre (vezi p. :!46). fie seroas sau sanguinolent, alteori cu sfacele nlatici
gren, sau acoperit de o crust II/cer ",,,rico!.
IELIUNI DE FORMA NODULAR - Ukeratii cu ristule lInice 5au muhil'l-:, prin c r
(ra belul XUV) gros, roiatic-murJar ~i se dimlltlf Il It tre o oa
- - NoJu.'i u or pro':llIillellti CU COntur d'f tegumentele Jin jur Sllt edeml1i te, V Ill\;lI: ce. "r o III
,dulle '.llJ IIUCI, acnp.:riti LI.: ,iele d I I u~, ~ers, de mrimea unei caviti anfractuoase, n fundul c ro al i.rAlp1lIJIU_ ....
>1 '"' '" Uken:J/ lIieiud,H,'j 1_ e,.jt:t~U ~oadre role-vlOlaceei nu Supurc:az ate (sechestre osoase) - osteo,,,,elitil acufil ",/N;g ..
os. - Fistule curanate multiple ,i
2fofl tibia le, cu Ill.uginile policiclice relieFat
,

in:wd[. re/id.lI.
libiei. n~rcglll.lI - ".'leiI ii perio.<tit gOll1oas sifi/itic a
COLOA NA VERTEBR AL
C.,,i , .l lik ""' .w u/r .uu l UI1 ", ;;"111,' Cl,, ". elimil1 pril1 fist uli z"e CUlal1at;;.
r
- l 'lc ... .11 ;; lin;,',' '.111 '"11/;1""'. CII caractcrclc descrisc la p. 207, LEZ IUNI
' irU.lI , 1.1 1I;"clul ',c;nll; '"1'," 111 .11,' .1
hei - I!,OIJI(.' .\I/ill/,'c(' I//l 'llll/(',
"~Ic; .1IIler;".lre "1l! extcrne a /;.1111- IJErORl\.IAlli

- l'lcer.11;; .1dilll; )i 1'''"111.1, 1.1 lIive/ul "ri'1111/ui i celui de-al


,;",'; /" ;1 IIIC[.11.1r,i.l" ~i 1.1 ni "dul c; r1 cilll u i _ /ilai perfuram plantar. Scolioz.1
Cif07.
Ih" 1 ".' 11111<'.1
\ 111111 "~O
'("1.111,' "1\:."".11 . ;;;'. il1 1..1>.... "".";/li !;'I1'.... ." siril1g1>1l1;,. li,.. "'q,ol1al'l';< J.ord o7.
Gibozc\tc
Luxa\ic a
DEFORMARI Fractvl
(Iabel ul X LIV)

Ilipcnr"fic .1 l'rt's[ei tibi.llc. ca re es tc procmincnt, Cli convexi-


DRFORMARI
-
1.1 ' 1'.1 .1nterioar Ih.'rc!;lI l.ltil (o.'lcupcrioJlit plastic sifilitic), cu Contu-
(tabelul XLV)
ru ril e osoase pierdute ntr-u teac fibroas sau dur-poroas tibia - Incurba,ia laterali a. coloanei ve~rale. CU
.,n i';/'i8,tlll" din si/ilis.
dreapta (frecvent) sau spre stmga - scolioz.
,oI,Il/I" J"11bili511J . .lI1[Criu.lr
-diIJJnL'llrb.lre i tunirc lateral a tibici _ tibia "Il iata- Se aSOCl3za- cu def ormau.. .rol.tale fi poare determina I~~~~,:~~~'''.;~
_:
cite (atrofir. . deplasri, oompreiIUDI).
- :\rembre inferioare in {orl1\ : de X, cu genunchii apropiati, iar
!!ambeJe i coapselc Jcprr;:rtc _ gCl1I1 valgllli/. - Accentuarea i1)curbaici culoanei ve~ralc ,=.~:;~
posterioar), de form ung~ul~!, sau fC?tuRJltlc
l:lll -
- Membre inferioare n
genII 7..'arI/1I7.
{urm
parantez, cu genunchii depr de - Accentuarea convexltlu coloanei

1.11 - - .\Jicorarea unghiului din[rl.' colul femural i diafiza osului femu-


CO Xa ''l..'tlrtl.
Aceste deformri se pot rombina, I:ft mai frftveotl
- Proeminenta posterioar a uneia sau 1llIU
- ,"PX,' - .'.Iii . unghiului "imn: lOlul (emural ~i di.lfiza osului femural
rirl'.1
'i.:, zlg'i Iloase mpreun cu arcurile vertebrale

- Piciorul in hip<.'rn[ensie pc gamb, n addllqie i SuplIJatle


Cauzele acator deformlri po! f!: OIft011llelita cor~,.
;"';111.' C"q /IIII/I." . rabitilmul, atromle musculare, IIlIlUllI ~i..r:
membrelor inleri?are. Ptlefozmlrd~ ~ale baalndM.
- Pi,ioful in fle.\ie pe g.lJllb.l, abdllqie I prona\[e t,dlls valgus. variate (torace I:IfOloo"o e),i I.orm
- Deplasarea unei verteb_ ClIIl
lIfAlfORMATII rahisului.
(r.brl,,1 XLI V)
Eno determinatl de un crallm!tq~ " ,.re
- Lipsa congenital a membrelor inferioare _ "PIIS.
..~ spontani, In urma unul mo'" "OeL

p.artea opus
(dui -de Prezenla "~OIlOPIIJ.
unui- singur l11embru inferior cu lipsa congenital a
L.lpsa de dezvohare il membrelor inferioare _ pel'ol1lelus.
. - LIpsa
pd\'f.lna l'O.lpsej. lIl!crlo"rii.
- jocom<'i,c a ~i ~.lllJbei.
piciorul fiind prins direct de c:ntura
- Netnchiderea C&Il~PJ
:\Iipire.l congenital il degete/o r _ S;l1d.lctilie. ditate liniei .pinallt _
Degel e suprantllllCl'olfl.' -- ro1id<lctilic. Bate tlatorle optfdJ ..
tnsolic, frecvent, ti. ICtOpll
)
I
- NenchicJere.l canal ului wrrebral limitat la un si ngur segment,
cu localizare mai frecvent in regiunea lombar i lombo-sacrat _ Regiunea sacro-fesier mai poate prezenta di verse leziuni inflama-
mf,i>el>izis postaior parial ('pilla bilida). ~ toare comune (furuncul , abces, flegmon) , specifi~e ( ruber~uloza), neo-
plasme benigne i maligne etc., care au fost descnse la capitolul ..Tegu-
SPI114l bi/ida eSle o m:llfurm ;qlc cart' SL~ consta t la nou-nscut , cel mai adesea menrele", p. 197.
in comp:uibiJ cu via a i asociat5 sau nu cu Jezi uni m enngo-meduJarc. Ea poate pre-
ze nt..} nui muhe aspct.'[('; spm.1 biJulll deschis, cu lipsa pielii ~j 3 pqilor moi din
regiune:t respectiv; spinrr bijJda ocult. n care deschiderea ca nalului vertebral este REGIUNEA ANALA .
acoperit de esulUrile moi i de piele; se remarc o tuf de pr implantat pe o
zon tumefi.t . roie, sau pc O cicatri,,' ; ,pina bifida chistic, cu hernierea (ectopi.) Ta",lul XLVI
meningelui i a mduv,i spinrii sub "peetul unOr tumefaqii dorso-Iombare sau LEZIUNI
Jombo-S:lCra,C, dl! consisten t moale, constituind mielocistocellll, men;ngocelul, mieJo-
mm iugoallli (vezi p. 178), Se ya ex amin a meningele i mduva din dreptul leziunii. VEGETANTE ULCERON ECROTICE MALFORMAII SECRETII

- Lipsa mai mu lto r \'e rt cb re - oligospondilie . Ht:moroizi I Fisuri Impcrforaic Sanguinolente


- Lon de fo rm o"a !a r, situa r la nivelul corpului vertebra!, Prolapsul mucoasei Pistule Jnal
Mucopurulente
de culoa re cenuie, cu aspectul ma i pUin den s dect resrul vertebrei;
ji peretelui rectal Lipsa .:omplct
Ulceraie Purulente
ce nlru l 3ccslei zo ne este ncoperi r de o mas necroza t cazeoas granu- Polip rect al tuberculoas a anusulu
Mucofecaloide
br:i, J'3rfia l exe<1\'.ll . ClI 1ll3 rginile esrompare - osreomielit tubel'clt- Cancer rectal ancru moale
lo,lS,'j " corpl/ll/i vertebral. Condiloam. anal" ;ifilide ulcero-vcgualll<
Vcgetatii v('nencne
Cazeurn ul li ehdi 'l! 'c pOate prop3 ~" 1" dis,an{i de-a lungul ligam entelor I perianale
Ulceratii din
apon tnozrlor peri ve rl<bralc. cu iorma rta abcesului rece, L.,iunile por duce la pr boala Nieolas-
bu ~ irt' a 'I:[( (' brelor. Favre
l Cancer ulcerat
'. - FractJ/ri ah 1'" hisJ/llli, cu rup rura ligamentelor interspinoase, apo-
IILe!or spmoasc, Cll hematom i eJ",formatii diferit"'.
LEZIUNI DE FORM VEGETANTA
Sl' VUr (aCl' l;) ll Jrp ii "I..' rttbr.lli . In (';12U) fr:H:lur ilor p.llologlC'\ VOm C5U[3 (tabelul XL VI)
IlIIHO.\rt' ,l ll~u.1S primill,-.l ~.t \l ~ n: und :'lf j.

- RidicLuri clllaneo-mucoa~e, moi sau (onsistente, de form, lun-~ime i numr variahile, de coloraie roie-vnti pe suprafaa de sec-
REGIUNEA SACRO-FESIER \iune Se ohserv cavit\i venoase mulriple, uneori ocupate de ~heaguri
sanguine - bemoToizi.
, , - Ulcera\ii profunde acoperite de tesut monificat de culoare ne- Snt dilatatii ale venelor hemoroidale externe sau interne.
gnclOas5, cu caractl'rele descrise la p . 207 - fscare (frecvent de dectbit). - Formaiune cilindric roie-violacee, moale, care proemin prin
orificiul anal - prolapml mucoasei sau peTetelui rectal.
Ell' intereseaz
pide.l muchii ~j UllI:ori tesutul osos, Se ' ntlnrsc n cursul bolilor
1

inicc{ioa,,' prL'!ungite, .11 l>oli lor m:idll\'ei 'pi n rii , la hemiplc~i ci, Pereii rectali prezint leziuni variate: edem, ulceraii ale mucoasei, tnllrop.rea
slratului mu~cular elc.
Form;l\iunc c1l' m5rimc variat , mai mulr sau mai Pll\in ncap-
- Formaiune alungil ro~ie-violacee, moale sau dur, care pru-
v-

~l.data, cu ~uprafa\a neregulat, dur , care face corp cu osul care este emin la nivelul orificiului anal - polip rt'Ctnl.
cJlSlrllS,. rumoarea invadind \esuturile moi ale regiunii fesiere i bazin ului ; - rorma\iune vegelant roie, moale, care po.ne s proemine la
pc seq~lIne s~ obs~rv benzi iibroase care o mpart n lobi, fiecare lob njvelul orificiului anal - C./IICeT 1(ctal.
prezennnd IOle plme CII un tesu l moale gelatinos, CII focare hemoragice - Formaiuni rotunde, de volum variabil, dure, uneori ukerate
- (ore/om sacTo-coccigillll. COlldiloamc aIlnlf,
Se cs~~c d~ obicei la nivelul pliurilor radiare ale anulului.
25,1
- 1\ il/,C,lt III 1 p''I"hf''"11e'. JI" l.uc sa li cOllglomerate, sesile sau pedi-
t'ul.u~. uneo,i lIJl~' ,lt<" d~ "1," '/lli va riab ile, roii-brunc, violacee sau
L'l'/llI~i'-,lJ"iL'i".l '~. 'I/ld "'Il III' .11, - '1lcgela(ii '!H'l1erielle periallale.
LI IIUNI J)I I O lt~ l" U LCE RO-NEcROnCA
(l.,bc lu l XLV I)

/'"" de' " ,,~ 'lI "" ,I/ll.l "' pc "riciale, II1ICI, rotunjite, cu fundul
''' ~I.l/l, '.11' "'/llI''' '. "" 111./1 :.;illi lt' "~t: lIl a [c i pUlin relicfatc, situak la
Iti\ ~'lld pllll! 1/\)1 .;'l.dl' - J'\/~}i lilhdl.' :
/ , 1','",' l ,/ill", i"". l.i,,1 1,,,"i'1\.1 la c.:icatrizarc. eli UIIIII S'IU Illai
1111'/,, ,,,11'" llll.l'l.llt'. Jl~ "' Id~ ,,' sC lIrge UII lichid purulcnt _ lislll/e .
~h' d,H 111.'\( UliU/" .lb(l'~e pnil'cct.dc:, :l.bccs c osoase etc.

},l(lt
PlerJ~re
(lIbcrc lltOlls,/.de sub~lan\J. cu c;Jr;Jcterele descrise l<l p. 207 _ ulee-

Coc, is!:; dc obicci eu /e >i "ni


inS'lln.l);\' !ubcreuloasc viscerale i c u o limfoadenoparie

-
-
l(clJlCrll
Ufcer;J\ie
fl10al c. ntins n L'.1nalul .111:1 1, cu carac terele descrise la p. 240

I reC\'c n! 'c gJSCSl' pllerc m"ltipl e 1.1 nivelul marginii orificiu lu i anal, care se
(OJltinu:l cu ulcrr.\fiiJ c mari din c:1.lI:llui .111:11.

-
- Formatiuni procmillclllc. uneo ri Illultiple, Ulcer;J le,
.. iii/ilie ,,/cero-vegetallte.
cenuii, dure

- U fcer.l\ii Cli localiZ;J ',' ;Jno-rcC[;JI, acoperite cu puroi cenuiu,


t1JUlo.u.i l'll IllIm cru;Jse vegC I;J\ii j' nso \ite dc un edcm i abcese perianale,
{isllIlc all.lle cu Jez illni de slcnllZJ
"/C<'J.I! ii din bo,zla Nicot'ls-r .. V! ('.
ano rectal dur, ineXfensibil
_

- Ufccra\ie CII conlur nC I, relicfa t calleer ,,/eeral.


~l' " ,1 L H'I' l'X:lI11rllul histop.l l0Iog ic.

II IA Ll;ORMATU
(rabclul XLVI)
- 1/}} perloraie .mal, prin oblitel'area
membr ;Jn .

.- Lipsa complet a anuSIIlu;, cu ampuls reehfll 'ClnI


o d, S t;Jll\ variabil de planurile perianaIe.

SIClUl,",
(rQ.J~.
- La
nivelul orificiului aftf
mucopurulent p~ I~ fn.__I1. .....~,
.~<iij!~,~:
"

tOI.ll, nderente de perelde sinusului care


,il/lISllri/or 'l'eno(/S('.
I-a pierdut luciul _ tromboz
a fnsoterc o leziune osoas nvecinadi.
Trom boz ., eSl c in "'gii 'urJ Cu lezi uni inflamatoare infcC[ioase de vecintate' ;-