Sunteți pe pagina 1din 155

ANNABEL DUPONT

Prizoniera
dragostei
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de:
ANCA MOR~RESCU

ALCRIS
M-94
Capitolul 1

Cazinoul din Pointe St. Auguste se n`l]a \nsp`imnt`tor


deasupra stncilor care \[i c[tigaser` reputa]ia periculoas`.
Dar acum, nu mai erau [anse att de mari ca \n acel loc s` se
\ntmple o tragedie. Locul era bine asigurat. De aceea,
cazinoul era frecventat de turi[tii caza]i \n hotelurile din
apropiere. Avea o teras` care se \n`l]a deasupra \nfrico[`toarei
pr`p`stii [i cu siguran]` un sinuciga[ ar fi g`sit acel loc propice
pentru a muri.
La local veneau mul]i turi[ti care \[i \ncercau [ansa la
jocurile de noroc, \ns` doar c[tig`torii erau \n centrul
aten]iei.
Rachel st`tea singur` la o mas` din restaurant. Era una
retras` [i de acolo avea o vedere de ansamblu asupra meselor
de joc. De fapt, chiar o privea cu cinism pe femeia plin` de
6 ANNABEL DUPONT

bijuterii scumpe, care acum \[i etala c[tigul \n fa]a


\nso]itorilor s`i. Era evident c` tocmai c[tigase premiul cel
mare, dar bucuria de care d`dea dovad` era dep`[it`, ]innd
cont de faptul c` nu p`rea deloc s` aib` nevoie de bani.
Rachel \[i lu` privirea de la grupul zgomotos [i fix` lichidul
de culoarea ambrei din paharul ei. Oare va reu[i s` duc` la bun
sfr[it treaba pentru care venise? [i deschise po[eta plic [i
scoase o cutie cu ]ig`ri. Lu` una [i o duse la buze, dorind mai
apoi s-o aprind`. |n timp ce c`uta bricheta, un chelner
zmbitor se apropie de ea [i-i oferi un foc. Femeia \l accept`
[i-i \ntoarse un zmbet slab. {tia c` o femeie care st`tea singur`
\ntr-un asemenea local nu era privit` cu ochi buni. Oft`. n
ultimile zile, fusese \n locuri [i mai rele dect acesta. {i asta
doar ca s`-[i ating` scopul.
Privi \n jur. Peste tot domnea mirosul banilor [i era
deprimant s` se gndeasc` la oamenii ace[tia care \i cheltuiau
cu atta u[urin]`.
Trase puternic din ]igar`. Trebuia s` revin` aici disear`, \[i
spuse, hot`rt`. Nu mai avea mul]i bani [i n-avea de gnd s` se
\ntoarc` la Londra \nainte de a-l vedea. Ce i-ar putea spune
tat`lui s`u dac` va fi for]at` s` fac` asta? Ce va crede oare? C`
n-a avut curajul s-o fac`? C` el s-ar fi descurcat mai bine \n
locul ei? [i sprijini b`rbia \ntr-una din palmele fine. Oare el
s-ar fi descurcat att de r`u?
Dar nu putea fi nici u[or. Cum s` cread` c` venind \ntr-un
PRIZONIERA DRAGOSTEI 7

loc ca Bahamas, avea s`-l g`seasc` pe acest om \n cteva ore,


chiar dac` era unul influent [i recunoscut. Arhipelagul
cuprindea cam [apte sute de insule. Putea fi pe oricare dintre
ele. Putea chiar s` fie la Londra. Orice era posibil. Pn` la
urm`, nu acolo \l cunoscuse?
[i imaginase c` ar fi o prostie din partea lui s` mai aib` casa
de pe insula Conchera [i f`cuse bine c` verificase asta
printr-un telefon, f`r` s` se oboseasc` s` fac` drumul pn`
acolo.
Nu mai era asociat nici la hotelul din vestul plajei Nassau,
unde obi[nuiau s` mearg` de attea ori [i vnduse [i
restaurantul din Bay Street.
Parc` [tersese toate urmele, iar oamenii pe care-i \ntrebase
de el, p`reau s` ascund` adev`rul. Bine\n]eles c` folosind
numele de fat`, Jardin, nu strnise interesul nim`nui. De
aceea, toat` lumea credea c` e o str`in` curioas`. Nu dorise
s`-[i foloseasc` numele de dup` c`s`torie pentru c` nu avea
nicio inten]ie s`-l avertizeze de prezen]a ei. Poate era un lucru
prostesc, dar a[a sim]ea c` era cel mai bine.
Cnd ajunsese la hotel, studiase pliantele cu celelalte
localuri [i se oprise la acest cazinou. [i amintise c` era foarte
\ncntat de acest loc [i c` \[i dorea s` intre \n posesia lui [i
s`-l transforme \ntr-un club de noapte.
Stinse ]igara \n jum`tatea de scoic` de pe mas`, care servea
drept scrumier`. St`tea la o mas` prea retras`, \[i zise. Dac`
8 ANNABEL DUPONT

voia s` atrag` aten]ia unuia dintre directori, trebuia s` ocupe


un loc mai bun. Mai bine s-ar duce la biroul cazinoului [i ar
\ntreba pur [i simplu de el. {i asta trebuia s` o fac` acum, ori
niciodat`. S-ar putea s` nu mai aib` o asemenea ocazie. Pn`
la urm`, dac` st`tea acolo, trebuia s` cheltuie bani pentru a
face consuma]ie. Chelnerul care o servise deja \ncepuse s-o
priveasc` suspicios. Poate credea c` e o hoa]`. {i dac` era a[a,
avea destui oameni pe care-i putea vna. Toate femeile din
\nc`pere purtau bijuterii care valorau probabil milioane de
dolari. Ea, \n schimb, avea doar o br`]ar` din aur, simpl`,
singura bijuterie de valoare pe care o mai p`strase. Nici rochia
pe care o purta nu se putea compara cu crea]iile celorlalte
doamne prezente acolo. Dar trupul voluptuos [i p`rul bogat,
de culoarea castanei, \i d`deau o \nf`]i[are tinereasc` [i vioaie,
de care nu era pe deplin con[tient`.
Observ` un b`rbat care o privea insistent [i care, dup` ce
chem` chelnerul, se \ndrept` spre ea.
A[tepta]i pe cineva, doamn`? \ntreb` el.
Femeia ridic` privirea, iar b`rbatul, care se ar`t` foarte
surprins, trase imediat scaunul de lng` ea [i se a[ez`.
Rachel! exclam` el. Ce cau]i aici?
Rachel nu [tia cum s` reac]ioneze. i p`rea bine c` vedea \n
sfr[it o fa]` cunoscut`, dar acum [tia c` Andr va afla cu sau
f`r` voia ei de venirea ei.
Bun`, Ramon, zise ea, reu[ind s` zmbeasc`. Ce mai faci?
PRIZONIERA DRAGOSTEI 9

Bine, mul]umesc, r`spunse b`rbatul, ner`bd`tor. Te-am


\ntrebat ce faci aici. Andr [tie c` e[ti aici? Bine\n]eles c` nu
[tie, r`spunse tot el la \ntrebare. Dac` ar fi aflat, a[ fi [tiut mai
devreme de venirea ta.
Fratele t`u nu [tie nimic, \l lini[ti tn`ra.
Da, sigur. Abia ieri s-a \ntors de la New York. Ct stai aici?
Vrei s` [tii de cnd am venit? Sau ct mai stau? \ntreb` ea,
calm.
Ambele.
Rachel zmbi.
E[ti neschimbat, Ramon. Spune-mi, e[ti aici din
\ntmplare sau lucrezi aici?
M` ocup de acest cazinou. Trebuie s` fiu sincer cu tine [i
s`-]i spun c` unul dintre chelneri te-a remarcat [i nu te-a
sc`pat din ochi de cnd ai venit.
Rachel rse scurt.
Sunt o persoan` suspicioas`, nu-i a[a? rse fata.
Cam a[a ceva, admise Ramon. Dar [tii cum se zice,
niciodat` nu po]i fi destul de precaut.
A[a e, fu ea de acord.
Vino, nu putem vorbi aici, zise b`rbatul, ridicndu-se.
Vom merge \n biroul meu.
Despre ce s` vorbim? \l privi Rachel lene[.
Despre Andr.
Pe Andr vreau eu s`-l v`d, zise ea.
10 ANNABEL DUPONT

{tiu asta.
De unde ai putea [ti a[a ceva? Oare nu pot ajunge aici, pe
insul` [i din alt motiv? Trebuie s` vin doar ca s`-]i v`d fratele?
Da, r`spunse b`rbatul. n aceste momente, doar `sta ar fi
singurul motiv.
n aceste momente? Ce vrei s` spui cu asta?
Nu te mai preface, Rachel. Vino s` vorbim. nsist. Nu
putem vorbi aici.
{i dac` refuz?
Atunci, nu-l vei vedea pe Andr.
Rachel strnse din buze. {tia c` nu se putea pune cu
\nc`p`]narea b`rbatului. {i mai [tia c` asta era unica ei [ans`
de a realiza ce-[i propusese.
Bine, voi veni cu tine, spuse ea, pe un ton resemnat.
{tiam c` o s-o faci, zise b`rbatul.
Coborr` \n cazinou [i Rachel g`si atmosfera de acolo de
nesuportat: zgomotul era infernal [i peste tot d`inuia un miros
puternic de tutun [i de alcool. Ramon o conduse spre o u[` pe
care scria "PRIVAT" [i care era p`zit` de doi gardieni. B`rbatul
scoase din buzunar un lan] de chei [i potrivi una cu care
descuie.
Intrar`, [i Rachel observ` mobila scump` [i barul plin cu
b`uturi. Ramon o servi cu una, dar fata o refuz`, acceptnd, \n
schimb, o ]igar`.
B`rbatul se a[ez` \n spatele biroului [i o \ntreb`:
PRIZONIERA DRAGOSTEI 11

Nu te a[ezi? {i dup` ce fata \i urm` indica]ia, ad`ug`: ar`]i


foarte bine, Rachel. Dar n-ai nevoie de mine s`-]i spun asta.
Unde e Andr? \ntreb` ea.
Cu ce te-ai ocupat \n to]i anii `[tia? \i ocoli b`rbatul
\ntrebarea.
Unde e Andr? repet` ea.
Ramon b`u jum`tate din b`utur`, apoi zise:
N-o s` te vad`, [tii asta.
N-ar trebui s` decid` el asta?
B`rbatul termin` b`utura [i \ncepu s` se plimbe prin
camer`. Rachel \l urm`ri cu privirea. Era un tip att de calm, de
indiferent, att de diferit de omul exuberant pe care [i-l
amintea ea. Nu sem`na aproape deloc cu Andr. Era mai
scund, u[or rotofei [i, bine\n]eles, mai tn`r. Cu c]iva ani \n
urm` era un om vesel [i vioi, dar odat` cu trecerea timpului
c`p`tase acea siguran]` de sine [i acea importan]` tipice
familiei Sanchez.
Spune-mi, Ramon, \ncepu ea, ce te-a f`cut s` spui c` am
venit aici ca s`-l v`d pe Andr?
Ramon se \ntoarse [i reveni la locul lui.
Ai primit scrisoarea lui?
Scrisoarea? \ntreb` ea.
Scrisoarea de la avoca]i.
Nu, n-am primit nicio scrisoare. Ce scria \n ea?
Nu [tii? \ntreb` Ramon, sceptic.
12 ANNABEL DUPONT

Dac` a[ [ti, crezi c` te-a[ mai \ntreba?


S-ar putea. S-ar putea s`-]i fi venit vreo idee cu care s`-i
dai peste cap planurile.
Planuri? Ce planuri? Rachel se ridic` \n picioare. Ramon,
crede-m`. Nu [tiu despre ce vorbe[ti. Dac` a[ fi [tiut, crezi c`
nu l-a[ fi g`sit imediat?
M` \ndoiesc de asta. n scrisoare nu ]i se comunica adresa
lui.
Te mai \ntreb o dat`, Ramon. Despre ce e vorba?
A[az`-te, Rachel, zise b`rbatul.
Prefer s` r`mn \n picioare.
Oh, pentru Dumnezeu, a[az`-te odat`! Bine, bine. Deci
n-ai primit scrisoarea. Atunci, de ce te afli aici?
Asta-i treaba mea!
{i n-ai de gnd s`-mi spui?
Nu. E o chestiune personal`, pe care o voi discuta doar
cu Andr.
M` \ndoiesc c` va dori s` te vad`, sau s` te cread` c` nu
i-ai primit scrisoarea. Abia a reu[it s` te scoat` din via]a lui. M`
\ndoiesc c` va dori s` mai aud` de tine.
Ce vrea s` \nsemne asta?
Nu te mai juca a[a cu mine, Rachel. {tii bine c` acum cinci
ani, fratele meu a vrut s` te omoare.
Dar n-a f`cut-o!
Nu, dar aproape c` s-a omort singur. Doamne, de ce-oi
PRIZONIERA DRAGOSTEI 13

fi stnd aici, de vorb` cu tine? Mai bine te-a[ fi dat imediat afar`
din club.
Tot vreau s`-l v`d pe Andr.
Bine, o s`-i spun c` e[ti aici. Unde stai?
N-a[ putea s`-l v`d \n seara asta? E...urgent.
Nu, \n niciun caz!
N-ai putea s` faci o excep]ie? Uite ce e, doar eu [i Andr
[tim ce s-a \ntmplat cu cinci ani \n urm`. Tu n-ai de unde s`
[tii asta. Doar b`nuie[ti. Pn` la urm`, [i eu am sentimente, s`
[tii.
Sentimente? pufni b`rbatul. Tu nu [tii ce \nseamn` asta.
Ba [tiu! izbucni femeia, dar regret` imediat gestul.
Continu`, mai calm: uite ce e, anun]`-]i fratele c` sunt aici.
Spune-i s` angajeze mai mul]i gardieni, s` fac` ce vrea ca s`-[i
asigure protec]ia, orice, atta timp ct o s`-l v`d.
Nu-]i pot promite nimic. Orice ai \ncerca s` faci, nu ]i-ai
ales bine momentul.
E vorba despre acea scrisoare, nu? Ce era \n ea? Nu
cumva...actele de divor]?
Ce istea]` e[ti! Acum sper c`-]i dai seama c` nu mai exist`
nicio speran]`.
ntoarse privirea. Era o lovitur` grea. Cu cinci ani \n urm`
credea c` se poate \ntmpla a[a ceva, dar acum, dup` atta
timp, acceptase aceast` c`s`torie ca pe una ciudat`, dar care,
\n ciuda a tot ce se \ntmplase, dura. Banii veneau
14 ANNABEL DUPONT

\ntodeauna, la \nceputul lunii, cu o precizie de ceasornic, [i


chiar dac` leg`tura se f`cea prin intermediul avoca]ilor,
acceptase [i asta. Avea multe vise \n leg`tur` cu ceea ce se va
\ntmpla, dar nu-[i pusese niciodat` problema c` nu se vor
putea realiza atta timp ct mai exista o leg`tur` \ntre ei. Nu-[i
imaginase c` se va \ntmpla una ca asta, dar acum, pus` \n fa]a
faptului \mplinit, se sim]ea singur` [i f`r` ap`rare.
Acum, sarcina ei devenea mai dificil` [i mai umilitoare.
Ramon veni lng` ea, \ngrijorat.
Chiar nu [tiai, nu? E[ti bine? O ajut` s` se a[eze pe scaun,
dup` care merse [i-i preg`ti o b`utur`. Bea-o! porunci el.
Dup` ce goli con]inutul paharului, Ramon i-l lu` din mn`
[i-l puse pe mas`.
Oh, Rachel, ce s` fac eu cu tine?
Tn`ra femeie \l privi. Acesta era b`rbatul cu care petrecuse
attea clipe frumoase, care reu[ea s-o scoat` din casa aceea,
unde se sim]ea att de singur`...
Ce ]i-ar pl`cea s` faci cu mine? \l tachin` ea. S` m` arunci
peste balcon, ca s` m` pierd printre stncile acelea ascu]ite?
Ramon \i lu` mn` \ntr-a lui [i o s`rut`, dnd din cap a
dezaprobare. Dar imediat cum u[a se deschise, deveni rigid,
l`sndu-i mna s` cad`. n`untru, intrar` un b`rbat [i o femeie.
Rachel se \mbujor`. Deci, pn` la urm`, cu sau f`r` voia lui
Ramon, ajunsese s`-l \ntlneasc` pe Andr.
Urmar` cteva secunde de lini[te, care pentru Rachel
PRIZONIERA DRAGOSTEI 15

p`rur` o eternitate. Tn`ra \l privea pe b`rbatul pe care nu-l


mai v`zuse de cinci ani [i care-i fusese att de drag cndva.
Ar`ta la fel cum \l [tia: \nalt, puternic, cu tr`s`turi hot`rte,
foarte atr`g`tor. Parc` era mai slab dect [i-l amitea [i, la cei
patruzeci de ani pe care-i avea, cteva [uvi]e albe \i confereau
un farmec aparte. Dar la fizic, ar`ta mai tn`r. Purta un costum
de sear`, [i era de departe un b`rbat frumos. Pe Rachel o trecu
un fior. Oare cum \[i permisese s` sfideze un asemenea om?
P`rea att de sigur pe el...
Ramon fu cel care vorbi primul, iar Rachel \[i plimb`
privirea la femeia care-i \nso]ea so]ul. Era \nalt`, mai \nalt`
dect ea, cu o coafur` impecabil` [i cu tr`s`turi aristocrate. {i
nu-[i putea da seama care sentiment era mai puternic
eviden]iat \n atitudinea ei: gestul posesiv cu care-l ]inea pe
b`rbat de bra], sau intimitatea cu care-l privea?
Nu m` a[teptam s` vii aici \n seara asta, Andr! \l auzi
Rachel pe Ramon zicnd.
Andr se apropie de ea.
Cu siguran]` c` nu, zise el, privind-o cu r`ceal`.
Dac` avusese vreun [oc \n momentul \n care o v`zuse,
atunci ascunsese bine ceea ce sim]ea, fiindc` nimeni n-ar fi
putut citi ceva pe masca de indiferen]` pe care o afi[a.
Ramon se adres` femeii din spatele fratelui s`u:
Bun` seara, Leonie. mi pare r`u pentru toate astea.
Femeia se apropie, privind \ncruntat`:
16 ANNABEL DUPONT

Dar ce se \ntmpl`, Ramon? Nu \n]eleg. Andr, o cuno[ti


pe femeia aceasta? De asta o privi]i ca dou` statui?
Andr vr\ minile \n buzunar [i zise, oarecum stnjenit:
|mi pare r`u, Leonie, n-aveam de gnd s` creez o astfel de
situa]ie. Dar, cum fratele meu a considerat c` e un gest \n]elept
s` se mai vad` o dat` cu so]ia mea, atunci m` v`d nevoit s`
]i-o prezint.
So]ia ta? repet` femeia. Doar nu vorbe[ti serios!
Nu e ceea ce crezi, Andr, zise Ramon, dar privirea de
ghea]` a fratelui s`u p`rea s` nu lase loc la comentarii.
Leonie, zise el, aceasta e so]ia mea, Rachel.
Rachel se \ntreb` dac` trebuia s` dea mna cu femeia, dar
din fericire, Leonie nu f`cu niciun gest \n acest sens,
privindu-l \n schimb pe Andr.
Dar de ce e aici? Mi-ai spus c` ai luat deja leg`tura cu
avoca]ii.
A[a am f`cut, zise Andr, privind-o pe Rachel. Se pare \ns`
c` n-au fost destul de explici]i.
Rachel se s`turase deja de aceast` situa]ie. i trecuse [ocul
de a-[i revedea so]ul [i acum sim]ea doar furie. Toat` lumea se
purta de parc` ea nu era prezent` [i pn` chiar [i Andr vorbea
de parc` v`zuse un diavol. Nici m`car n-o prezentase cum
trebuie viitoarei sale so]ii. Ce drept avea s` se poarte astfel cu
ea? |nc` nu erau divor]a]i.
Problema era c`, privindu-l, nu-[i amintea dect clipele
PRIZONIERA DRAGOSTEI 17

frumoase petrecute al`turi de el [i nicidecum pe cele


dureroase.
Scoase o exclama]ie [i trecu printre ei, pn` la u[`. Era
con[tient` c` d`dea cu piciorul unicei [anse de a-[i ajuta tat`l,
dar acum nu dorea dect s` scape; s` scape de r`ceala din
ochii lui Andr, de compasiunea pe care o sim]ea Ramon
pentru ea [i de mila pe care o inspira Leoniei.
Dar cnd trecu pe lng` so]ul ei, acesta o prinse repede de
bra] [i o \ntoarse cu fa]a la el.
Stai o clip`, Rachel, murmur` el. S` nu-]i \nchipui c` data
viitoare, cnd m` vei mai face s` par un prost, vei sc`pa a[a
u[or.
Nu m` atinge, scr[ni ea printre din]i. Las`-m` s` plec!
Nu cred. Vreau s` [tiu de ce ai venit [i ce minciuni i-ai
spus fratelui meu.
B`rbatul nu putu s` opreasc` palma care \i r`ni obrazul. Iar
Rachel nu se ab]inu s-o dea. Nu-i putea vedea expresia lui
Ramon, dar Leonie, care se afla \n fa]a ei, o privi dezgustat` [i
i se adres` lui Andr:
Andr, drag`...zise ea, atingndu-i um`rul, dar acesta era
concentrat la Rachel.
Oh, vechea Rachel, spuse el. }i-a f`cut pl`cere treaba
asta? {tii ct de aproape e[ti s`-]i dau replica?
D`-mi drumul! Doamne, ct de proast` am fost s` vin
pn` aici!
18 ANNABEL DUPONT

Sunt de acord cu tine. Spune-mi, Ramon, de ce a venit?


Rachel privi \n direc]ia b`rbatului, iar cnd acesta \ncerc` s`
spun` ceva, Andr \l \ntrerupse.
Ah, \n]eleg, l-ai vr`jit din nou pe fratele meu. Spune-mi,
ce i-ai promis ca s` te lase aici?
E[ti o brut`! exclam` Rachel.
Pentru c` trag concluzii evidente?
Sunt evidente doar din punctul t`u de vedere.
Ba nu cred c` e chiar a[a, zise b`rbatul elibernd-o.
Ramon, unde st`?
Ramon d`du din umeri.
Nu [tiu, sincer.
{i bine\n]eles c` nici n-o s` ne spui, nu-i a[a? o \ntreb`
Andr.
De ce nu? {tiu c` dac` nu vei afla acum, vei da telefoane
la toate hotelurile ca s` afli unde stau. Stau la Hotel Empress.
E situat pe una din str`du]ele din spatele Bay Street.
Andr se \ntunec` la fa]`.
{tiu unde e. Dar e pu]in mai mare ca o pensiune [i n-are
o reputa]ie prea bun`. De ce naiba te-ai cazat acolo? De ce nu
ai g`sit un hotel decent, pe plaj`? Ca so]ie a mea, ar trebui...
Dar nu sunt aici ca so]ie a ta. Numele meu e
Jardin Rachel Jardin!
Nu conteaz`, e[ti \nc` so]ia mea, Rachel, [i pn` cnd
actele se vor \ncheia...
PRIZONIERA DRAGOSTEI 19

Nu m` amenin]a, i-o t`ie ea. Ce fac, m` prive[te doar pe


mine. Sau vrei s` par` altfel cu...prietena ta de fa]a?
Andr p`rea s` fac` eforturi supraomene[ti pentru a se
controla. I se adres` lui Ramon:
Noi trebuie s` plec`m, Ramon. P`rin]ii Leoniei ne
a[teapt`. Trecusem s` vorbim despre proiect, dar se pare c`
mai poate a[tepta pn` mine.
A[a e, Andr.
Atunci, asta e tot, zise el [i, lund-o pe \nso]itoarea sa de
bra], ad`ug`: ah, Ramon, ai grij`, te rog, ca so]ia mea s` ajung`
teaf`r` la hotel.
Sigur, r`spunse fratele s`u.
Bine, zise el, dup` care ie[i.
Ramon \i conduse pn` afar` [i abia cnd se \ntoarse, tn`ra
femeie se pr`bu[i pe scaun [i \[i acoperi fa]a cu palmele.
Ramon veni lng` ea [i se a[ez` \n genunchi, \ncercnd
s`-i \ndep`rteze degetele ude de lacrimi.
Hei, ce \nseamn` asta?
Nimic, zise ea, sim]indu-se mizerabil.
Doar nu te a[teptai ca Andr s` se poarte frumos cu tine!
Bine\n]eles c` a fost crud. {i tu te-ai purtat a[a cu el.
{tiu, [tiu. Oh, Ramon, toat` c`l`toria mea aici...a fost \n
zadar. Acum, nu-i mai pot cere nimic.
{i ce ai venit s`-i ceri?
Mai bine nu vorbesc despre asta.
20 ANNABEL DUPONT

Ce-o s` faci acum? o \ntreb` el, respectndu-i dorin]a.


M` \ntorc \n Anglia, zise ea, ridicndu-se.
Ramon \i studie ochii verzi, \nc` plini de lacrimi, [i o
\ntreb`:
Era vorba despre bani?
Rachel se \mbujor`.
Mai bine plec acum, spuse ea. Merg s` iau un taxi.
Ramon d`du din cap.
Aici nu sunt taxiuri. Vino, ma[ina mea e afar`. O s` te duc
\napoi la hotel. Pn` la urm`, e sarcina pe care mi-a dat-o
Andr.
Rachel nu mai avea for]` s` se \mpotriveasc`.
B`rbatul vorbi ceva cu b`iatul de la bar, dup` care \l lu` pe
unul dintre b`ie]ii care-i p`zeau biroul [i ie[ir` to]i trei \n
parcare.
Niciodat` nu po]i fi destul de precaut. Mai ales seara, se
confes` el. Henry nu intervine niciodat`. Dar cnd sunt cu el,
nici al]ii n-au curaj s-o fac`.
Dar, de ce? \ntreb` ea, nedumerit`.
Ramon o ajut` pe Rachel s` intre \n ma[in` [i el ocup` locul
din spatele volanului \n timp ce Henry intr`, aproape f`r` s`
fie sim]it, pe bancheta din spate.
Ca proprietar al cazinoului, am mul]i du[mani, spuse el,
pornind ma[ina. To]i clien]ii mei pot fi c[tig`tori.
Oh, Ramon, e ridicol! Am crezut c` tu ai sc`pat de cu[ca
PRIZONIERA DRAGOSTEI 21

asta care \nconjoar` familia Sanchez. Dar nu e a[a. Nu e deloc


a[a.
Nu crezi c` to]i avem o cu[c` ce ne ]ine captivi \ntr-un fel
sau altul? Tu te sim]i mai liber` tr`ind via]a pe care ]i-ai ales-o?
Tn`ra femeie nu r`spunse imediat. Privi \n t`cere noaptea.
Era un loc att de frumos, aproape magic. N-o \ncnta deloc
ideea de a pleca att de repede la Londra. Cu toate astea \ns`,
acolo se putea bucura de libertate. Un lucru care nu putea fi
cump`rat niciodat` cu bani.
Nimeni nu e liber cu adev`rat, zise ea. Dar libertatea
\nseamn` multe lucruri, iar unii oameni o \ngr`desc cu gratii
chiar [i atunci cnd nu e nevoie.
B`nuiesc c` vorbe[ti de Andr.
Cred c` da.
A vrut ce e mai bun pentru tine.
Crezi? M-a luat, m-a modelat [i a \nceput s` m`
controleze. Tot ce voia el era o marionet`.
Att de nefericit` te-a f`cut?
Da!
Dar l-ai iubit. Cel pu]in a[a spuneai.
A[a e! Bine\n]eles c` l-am iubit. Apoi am descoperit c`
b`rbatul pe care-l iubeam nu era cel cu care m` c`s`torisem.
Nu vorbe[ti pe \n]elesul meu. Ce vrei s` spui cu asta?
Imediat cum ne-am c`s`torit [i cum am ajuns la
Conchera, Andr se a[tepta s` fiu de acord cu tot ce dorea el.
22 ANNABEL DUPONT

Nici m`car nu mi se d`dea voie s` ies singur` din cas`.


Desigur, doar erai so]ia lui Andr Sanchez [i erai
vulnerabil`, spuse Ramon [i lui Rachel i se p`ru c` pre] de o
clip` sem`na cu fratele lui.
Cum s` fiu vulnerabil`? Nu m` cuno[tea nimeni. Nu m`
deranja nimeni. De ce nu puteam s` m` comport ca orice alt
turist?
Sunt \n impas, spuse b`rbatul. Tu nu po]i \n]elege felul
nostru de a fi [i nici eu nu-l \n]eleg pe al t`u.
Dar cndva puteai.
Pe atunci, eram mai tn`r. Cred c` m-am maturizat acum,
Rachel.
{i crezi c` eu am r`mas la fel?
Poate c` nu, spuse b`rbatul.
Rachel \ntoarse privirea de la el [i nu mai scoase niciun
cuvnt restul drumului. Cnd ajunser` la hotel, Ramon rupse
t`cerea:
{tii, Rachel, a[ face orice ca s` te mai v`d o dat` zmbind.
Sentimentele mele pentru tine nu s-au schimbat deloc.
E[ti foarte dr`gu], Ramon, spuse ea, \ncercnd s` evite
situa]ia stnjenitoare. Dac` asta e vreo consolare pentru tine,
atunci s` [tii c` m-ai f`cut s` m` simt mai bine.
E[ti o femeie foarte frumoas`, Rachel, spuse el,
mngindu-i p`rul. Spune-mi, dup` ce vei divor]a de Andr,
vrei s` te rec`s`tore[ti?
PRIZONIERA DRAGOSTEI 23

E un lucru greu de spus acum, zise ea.


Da, a[a e, fu el de acord. mi pare r`u, Rachel. Noapte
bun`.
Noapte bun`, Ramon.
Rachel ie[i din ma[in` [i intr` \n hotel. Oare asta era tot?
Oare att de u[or se l`sase dobort`? Afar`, ora[ul Nassau era
\nc` plin de via]`, dar \n c`m`ru]a ei nu p`trundea zgomotul
str`zii.
Se a[ez` pe pat [i \ncepu s` se gndeasc` dac` nu cumva
ajunsese la un moment din via]a ei cnd toate lucrurile p`reau
s-o ia pe c`i gre[ite.
Ce f`cea oare tat`l ei? Se descurca singur, la Londra? Mnca?
Dar ce era cel mai important, oare descoperise sticla cu
b`utur` pe care o ascunsese att de bine de el? {tia c` a[tepta
cu ner`bdare ve[ti de la ea. {tia c` \[i pune \n ea toate
speran]ele de a se salva.
Dar nu va mai plnge! Nu o ajuta cu nimic treaba asta.
Undeva, pe insul`, Andr poate c` dormea. Oare [i ea era
\n gndurile lui la fel cum era el \n ale ei? Se \ndoia de asta. Ea
era singur`. Dar [ansele ca [i el s` fie la fel erau extrem de
mici. {tia c` nu era un b`rbat pe care s`-l po]i p`c`li. Se \ntreba
de ce dup` tot ceea ce-i f`cuse, dup` tot ce se \ntmplase \ntre
ei, nu-[i mai amintea dect c`ldura buzelor [i mngierile lui
fine...
Capitolul 2

Rachel adormi \n cele din urm`, iar spre diminea]` se trezi


la un cioc`nit brutal \n u[`. La \nceput, i-a fost greu s`-[i dea
seama unde se afl`, dar \[i aminti repede evenimentele care se
petrecuser` cu o zi \n urm`. Se uit` la ceasul de pe noptier` [i
v`zu c` era abia ora nou`. Cine oare o putea trezi la ora asta?
Strig`:
O clip`! [i se d`du jos din pat, \mbr`c` halatul de m`tase
crem de pe scaun [i-l \nf`[ur` pe talia sub]ire.
Apoi, deschise u[a [i privi uimit` tn`rul din fa]a ei.
|ncruntndu-se, \[i d`du seama c`-l cunoa[te. Era fratele mai
mic al lui Andr, Vittorio.
Ce dore[ti? \ntreb` ea, f`r` nicio alt` introducere.
Vittorio \i zmbi. Cnd \l v`zuse ultima oar`, era un b`iat de
[aisprezece ani. Acum era un adev`rat b`rbat, atr`g`tor ca to]i
PRIZONIERA DRAGOSTEI 25

b`rba]ii din familia Sanchez.


Ce mai primire! se plnse el. Nu te bucuri s` m` vezi?
Rachel oft`. N-avea chef s` fie politicoas`.
Nu chiar, r`spunse ea. De ce-ai venit?
Vittorio trecu pe lng` ea [i intr` \n camer`.
Ce d`r`p`n`tur`! exclam` el, oripilat.
Nu-mi amintesc s`-]i fi cerut p`rerea, spuse ea, \nfuriat`.
Acum, te rog spune de ce ai venit, sau pleac`.
Vittorio \i scoase valiza de sub pat [i i-o deschise.
mpacheteaz`-]i lucrurile. Plec`m!
Cine te crezi de vii aici s`-mi dai ordine? \ntreb` ea,
enervat`. Sigur c` o s`-mi fac bagajul, dar cnd vreau eu [i
atunci voi pleca spre aeroport.
Nu cred, Rachel, zise Vittorio.
Ce vrei s` spui cu asta? Sunt liber`, major` [i am dreptul
s` fac orice doresc.
Nu, nu po]i, cel pu]in nu aici. Andr vrea s` te vad` [i
m-a rugat s` te scot din hotelul `sta. Te-ar fi scos de aici
noaptea trecut`, dac` n-ar fi provocat un scandal.
Rachel sim]i cum \ncepe s` tremure.
Am vorbit cu fratele t`u asear` [i din cte mi-a spus, nu
mi-a dat de \n]eles c` ar dori s` m` revad`. Nu cred c` te-a
trimis Andr. Cred c` Ramon te-a pus s` vii pn` aici.
Vittorio d`du din umeri.
Uite ce e, n-am de gnd s` te contrazic, dar crede-m` c`
26 ANNABEL DUPONT

Andr m-a trimis.


De ce? De ce dore[te s` m` vad` a[a, dintr-o dat`? Seara
trecut` mi-a l`sat impresia c` nu i-ar p`sa dac` nu m-ar mai
vedea niciodat`.
Poate c` [i acum e de aceea[i p`rere, zise b`rbatul. Dar
dac` vrea s` te vad`, atunci vino.
Oh, s` m` arunc \n fa]a lupului! N-am nicio inten]ie s` m`
umilesc \n fa]a fratelui t`u. Dar imediat cum se auzi ce spuse,
vru s`-[i retrag` cuvintele. Pn` la urm`, nu venise pn` aici
pentru ea, ci pentru a-[i ajuta tat`l. Nu trebuia s` adopte
atitudinea asta de mndrie [i \nc`p`]nare. Dac` trebuia s` se
umileasc` \n fa]a lui Andr pentru a-[i atinge scopul, atunci a[a
va face.
Andr m-a pus s`-]i transmit c` dac` vei refuza s` vii s`-l
vezi de bun`voie, atunci va trimite pe cineva dup` tine [i te va
aduce for]at. Rachel, [tii bine c` e un om puternic. S` nu te
\ndoie[ti de influen]a lui.
Mu[cndu-[i buza, ca s` \ncerce s` nu mai tremure, ea zise:
Trebuie s` pleci pu]in. Vreau s` fac un du[ [i apoi o s`-mi
fac bagajele.
Bine, revin \ntr-o jum`tate de or`. S` fii gata!
B`rbatul merse spre u[` [i ie[i, \nchiznd-o u[or \n urma
lui. Rachel \[i ]inu respira]ia pn` cnd pa[ii lui se pierdur` pe
hol. Oare ce mai dorea Andr de la ea acum? De ce f`cea atta
caz din \ntlnirea asta? Cu siguran]`, credea c` venirea ei aici
PRIZONIERA DRAGOSTEI 27

era pentru a-l \mpiedica s`-i cear` divor]ul. Atunci, de ce o lua


din hotel? Ce inten]ona s` fac` cu ea? Orice ar fi fost, era clar
c` pentru ea nu era un lucru bun.
F`cu un du[ rapid [i, dup` ce \[i usc` p`rul bogat, \mbr`c`
o rochi]` din m`tase crem care-i scotea foarte bine \n eviden]`
silueta gra]ioas`. Apoi, \mpachet` cele cteva lucruri pe care le
luase cu ea [i abia apuc` s` aplice un machiaj u[or, c` se [i
auzir` b`t`i \n u[`.
Vittorio adusese cu el [i garda de corp, care lu` bagajul fetei
[i-i \nso]i pe cei doi afar` din camer`.
Cnd coborr`, Vittorio, zise:
Nota de plat` e achitat`.
Rachel vru s` protesteze, dar se ab]inu. Acum era sub
protec]ia clanului Sanchez. Ie[ir` to]i trei afar` din hotel [i se
\ndreptar` spre o ma[in` luxoas`. n lumina dimine]ii, Nassau
era colorat [i plin de via]`. {i, \n ciuda orei timpurii [i a
c`ldurii care se anun]a s` \mpnzeasc` totul, pe str`zi circulau
grupuri de oameni.
Ma[ina demar` [i \n scurt timp, se \ndep`rt` de drumul
principal care ducea spre centrul localit`]ii. Rachel uit` pentru
cteva momente adev`ratul motiv al venirii ei pe insul` [i
\ncepu s` se \ntrebe unde avea s-o duc` Vittorio.
Exact cnd voia s`-l chestioneze \n leg`tur` cu asta, ma[ina
ajunse \n port [i Vittorio opri aproape de debarcader.
Ie[i [i o ajut` [i pe tn`r` femeie s` coboare.
28 ANNABEL DUPONT

Ei bine? Ce zici? E frumos, nu? \ntreb` el cu privirea spre


iahtul ancorat aproape de ei.
Da, este \ntr-adev`r, se v`zu Rachel nevoit` s`
recunoasc`. Apoi, privindu-[i cumnatul cu aten]ie, \ntreb`:
unde m` duci? Parc` ai spus c` Andr vrea s` m` vad`.
A[a e, a[a e, o lini[ti el, apoi c`tre cei doi b`rba]i de pe
punte: e gata totul?
Hei, am dreptul s` [tiu unde m` duce]i, zise ea enervat`.
De unde s` [tiu c` Andr te-a trimis?
N-ai cum s` [tii asta, dar te asigur c` el ne-a trimis. Acum,
hai s` ne \mbarc`m. Mergem spre Palmerina.
Palmerina? se \ncrunt` Rachel. Ce e Palmerina?
Vittorio p`rea c`-[i pierde r`bdarea.
E insula lui Andr, zise el. Mergem?
Rachel oft`, dar nu se mai \mpotrivi. |n fond, \i spusese
unde o ducea. Ce mai voia s` [tie?
Ajuns` pe punte, tn`ra femeie observ` aparatura de \nalt`
genera]ie [i luxul de pe vas. Avea dot`ri performante [i Rachel
chiar se gndi c` este unul din iahturile pe care oamenii
obi[nui]i au [ansa s`-l vad` doar \n reclame.
Refuz` s` mearg` \ntr-una din cabine [i lu` loc \n schimb pe
un [ezlong de pe punte.
Pornir` [i Rachel r`mase fascinat` de frumuse]ea peisajului.
Deasupra, cerul albastru p`rea infinit [i undeva, \n zare, parc`
se contopea cu apa m`rii de culoarea safirului. Pesc`ru[i albi
PRIZONIERA DRAGOSTEI 29

zburau nestingheri]i deasupra lor [i soarele p`rea o minge de


foc aruncat` \ntr-un decor de cristal. O briz` u[oar` \i mngia
obrajii [i Rachel \[i puse ochelarii de soare ca s`-[i protejeze
ochii de lumina puternic`.
Privi apa limpede [i cald` [i se \ntreb` cum era oare s`-i
simt` din nou mngierea pe piele.
Andr o \nv`]ase s` se scufunde [i s` mearg` cu ski-jetul, [i
de cte ori f`ceau asta \mpreun`, b`rbatul era mul]umit de
progresele ei.
Dar cnd plecase [i o l`sase singur` la Conchera, tot ce-[i
dorise fusese s` evadeze. Se sim]ise ca o prizonier`. Nu asta
era ideea ei de c`snicie. |[i dorise s` \mpart` via]a cu el, nu s`
fie doar o mic` parte din ceea ce f`cea el, o parte care trebuia
ferit` de restul lumii. Dar Andr fusese att de hot`rt, iar ea
att de \nc`p`]nat`...
Vittorio veni [i se a[ez` lng` ea.
La ce te gnde[ti? o \ntreb` el. E[ti att de serioas`!
E departe? M` refer la Palmerina, spuse ea, oftnd.
Nu, nu prea departe. O s` ne ia cam o or`. E[ti
ner`bd`toare?
Ai putea spune [i a[a. {tii de ce vrea s` m` vad`?
Nu. Doar am primit instruc]iunile astea, ca to]i ceilal]i.
Deci, Andr \nc` mai e dictatorul.
Da, a[a trebuie s` fie. Pn` la urm`, el e capul familiei.
{tiu. Ai o ]igar`?
30 ANNABEL DUPONT

Cnd \ncepur` s` fumeze amndoi, tn`ra femeie \ntreb`:


{i mama voastr`? Ce mai face?
E foarte bine, mul]umesc.
Locuie[te [i ea \n Palmerina?
Nu, ea st` cu mine [i cu Irena, pe Veros, o insul` din
apropierea Palmerinei.
Rachel se \ncrunt` [i \ncerc` s`-[i aminteasc` de membrii
familiei. {tia c` Andr mai avea trei fra]i [i dou` surori.
Dar Lilaine [i Marcus? Ei ce mai fac? \ntreb` ea.
Marcus e c`s`torit [i locuie[te \n Rio de Janeiro, iar
Lilaine e moart`.
Moart`? \ntreb` Rachel cu oroare \n glas. Dar cum?
A fost r`pit` \n timpul unei c`l`torii \n State.
R`pit`? Oh, nu...dar...
Vittorio o fix` cu ochi reci.
Te \ntrebi dac` a fost fixat` o tax` [i dac` am pl`tit-o?
R`spunsul e da la ambele \ntreb`ri. Dar s-a amestecat poli]ia [i
ea a fost ucis`.
Dar era att de tn`r`! Ce oribil! L-au...prins pe asasin?
Oh, da, Andr s-a ocupat de toate astea.
Rachel nu se \ndoia de asta dar i se p`rea oarecum trist s`
afle acum de vulnerabilitatea lui.
Vittorio disp`ru pu]in \n cabin` [i cnd se \ntoarse, aduse
chifle calde, unt, gem de caise [i un ibric de cafea.
Oh, minunat! Tu ai f`cut toate astea?
PRIZONIERA DRAGOSTEI 31

Nu, dar am ajutat, zmbi el. Acum, spune-mi, ce-ai mai


f`cut \n tot timpul `sta?
Oh, mi-am continuat via]a, cred...L-am ajutat pe tata la
magazin, am avut grij` de cas`...
N-ai regretat niciodat` c` ai plecat? C`...ai l`sat \n urm`
toate astea?
Poate. Atunci cnd eram \nc` t\n`r` [i naiv`.
Hei, dar \nc` e[ti tn`r`!
Mda...Dar, tu? }i-ai terminat [coala? schimb` ea subiectul.
Bine\n]eles, spuse el, cu mndrie \n glas. Am aproape
dou`zeci [i doi de ani. Am f`cut colegiul \n State, dar acum
m-am \ntors acas` [i aici voi r`mne.
S` faci ce?
Cine [tie? Sunt angajatul lui Andr pn` cnd decide c`
sunt destul de capabil s` ac]ionez de unul singur, a[a cum face
Ramon.
Rachel d`du din cap. Nu \n]elesese niciodat` cum mergeau
treburile \n aceast` familie. Andr era capul casei [i lua toate
deciziile. Nu existau niciodat` dispute. Dar trebuia s`
recunoasc` c` lucrurile mergeau admirabil de bine astfel.
Mai trziu, Vittorio i-a oferit o ]igar` [i au fumat \mpreun`,
discutnd pe teme diverse. Rachel se bucur` c` b`iatul
\n]elesese c` n-are chef s` discute motivul venirii ei \n
Bahamas [i nici ea nu-l \ntreb` despre planurile personale.
Cnd \n cele din urm` t\n`ra voia s`-l \ntrebe ct mai au de
32 ANNABEL DUPONT

mers, b`rbatul se ridic` \n picioare [i spuse:


Vezi acolo? E Palmerina!
Din apele albastre ale oceanului se ridica o insul` cu
palmieri verzi [i cu plaje cu nisip auriu.
Din dep`rtare, insula p`rea pustie, pe dealurile \mp`durite
nez`rindu-se nici urm` de civiliza]ie. Spre deosebire de
Conchera, Palmerina era un loc s`lbatic, dar mult mai frumos.
Ei bine? \ntreb` Vittorio. Cum ]i se pare? Zmbi. Nu-i a[a
c` nu e cum te a[teptai?
Sincer, nu. Unde e casa lui Andr?
|n interiorul insulei. E lng` o lagun`. Vei vedea.
Iahtul fu ancorat [i Vittorio o ajut` pe Rachel s` coboare pe
plaj`. O ma[in` cu [ofer \i a[tepta deja [i cei doi merser` spre
ea [i se urcar`. Automobilul urm` un drum prin p`durea
tropical`, apoi, cobor\ o pant` u[oar`, pn` cnd Rachel z`ri
laguna despre care i se vorbise. De acum vedea grupule]e de
case care m`rgineau apa [i \n]elese c` pe insul` exista o mic`
colectivitate. Casa lui Andr era cea mai impun`toare dintre
toate, poate [i fiindc` avea pere]i albi [i acoperi[ ro[u. Laguna
era legat` de ocean printr-un canal [i Rachel vorbi pu]in cu
Vittorio despre acest lucru.
Se poate s` dai ocol insulei cu o ambarca]iune [i prin
canal s` ajungi direct la acest s`tuc, explic` el. Dar drumul pe
care l-am urmat noi e cel mai rapid [i cum am primit
instruc]iuni exacte...
PRIZONIERA DRAGOSTEI 33

B`rbatul nu mai continu` ideea. Dintr-o dat`, pe Rachel o


trecur` fiori, amintindu-[i motivul pentru care ajunsese pe
aceast` insul`.
Sim]i c` trebuie s` spun` ceva ca s` mai amne emo]iile
distrug`toare [i ad`ug`:
E foarte frumoas`. Mai frumoas` dect Conchera.
{i mult mai accesibil`, remarc` el. Andr [i-a angajat un
gardian care locuie[te al`turi de cinii s`i, \ntr-o c`su]` din
p`dure. Nimeni nu ajunge pe aceast` insul` f`r` ca Andr s`
afle primul de asta.
{i dac` vine cu avionul?
E imposibil, \n zona asta. Poate doar cu elicopterul. Dar
[i Andr are unul [i din moment ce pista e foarte mic` [i-i
apar]ine tot lui, e foarte pu]in probabil ca cineva s`-l ia prin
surprindere.
O adev`rat` ascunz`toare, zise Rachel, ca pentru ea.
Da, ai putea spune [i a[a. Apoi continu`: Rachel, nu mai
duce lupta asta \mpotriva lui! Andr, acum e mult mai dur
dect \l cuno[teai tu. Tu l-ai f`cut s` fie a[a!
Eu?
Da, spuse b`rbatul ]intuind-o cu privirea. Andr te-a iubit
foarte mult [i tu i-ai frnt inima!
Rachel se \mbujor`.
Se pare c` to]i \l cunosc pe so]ul meu mai bine dect
mine! izbucni ea. Andr nu voia dect o alt` posesiune. De
34 ANNABEL DUPONT

data asta una omeneasc`!


Nu crezi asta, a[a c` nu te a[tepta s` m` convingi.
Ei bine, oricum, asta s-a \ntmplat de mult. Acum e al
Leoniei. Apropo, cum e ea?
Leonie? Vittorio deveni gnditor. Tat`l ei de]ine o
companie mare de petrol \n Trinidad. Se nume[te Leonie
Gardner [i p`rin]ii ei sunt de origine canadian` [i francez`. Au
o cas` foarte frumoas` lng` Nassau.
|n]eleg, spuse fata. M` \ntreb de ce Andr a a[teptat pn`
acum s` cear` divor]ul. Dac` tot voia s` se \nsoare, m` mir`
faptul c` n-a ac]ionat mai repede. Pn` la urm`, el aranjeaz`
totul pn` la cel mai mic detaliu, nu-i a[a?
Nu s-a gndit la c`s`torie pn` acum, zise Vittorio, care
p`rea enervat. Pn` la urm`, n-avea nevoie s` se c`s`toreasc`
pentru a... Ei, la naiba, [tii bine cum stau lucrurile.
Da, \n]eleg. {i...a avut multe aventuri de atunci?
E ciudat c` cineva care pretinde c`-mi ur`[te fratele se
arat` att de interesat de via]a lui, zise el pe un ton amuzat, iar
Rachel, \mbujorat`, strnse [i mai bine geanta \n bra]e.
Acum, ma[ina mergea paralel cu lacul, iar Rachel z`ri un
iaht alb care sigur \i apar]inea lui Andr. {tia ct de mult \i
pl`cea lui Andr s` navigheze [i \[i amintea cu drag de
c`l`toriile minunate pe care le-au f`cut \mpreun`. Sim]i un for
pe [ira spin`rii [i-[i d`du seama c` indiferent de motivele pe
care le avea, n-ar fi trebuit niciodat` s` accepte s` vin` aici.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 35

Pe m`sur` ce se apropiau de cas`, Rachel v`zu c` avea dou`


nivele [i c` ferestrele ro[ii d`deau un plus de prospe]ime
aspectului locuin]ei. Era \nconjurat` de gr`dini de flori foarte
frumoase [i era ferit` de lumina soarelui de doi palmieri
impun`tori.
Cei doi coborr` din ma[in` [i se apropiar` de teras`.
Imediat, u[ile de la intrare se deschiser` [i o femeie de vrst`
mijlocie, sl`bu]`, ap`ru pe sc`ri. Purta o uniform` crem [i un
[or] imaculat.
Dar, nu e...Pandora? \ntreb` Rachel ne\ncrez`toare,
privindu-l pe Vittorio?
Oh, doamna Rachel! Doamna Rachel! strig` servitoarea,
entuziasmat`. V-a]i \ntors!
Cele dou` se \mbr`]i[ar` [i Rachel zise:
Oh, Pandora, \mi pare att de bine s` te rev`d! Totul s-a
schimbat. Totul \n afar` de tine!
Oh, domnul Andr nu s-a schimbat deloc! Vai, va fi att
de fericit s` vad` c` v-a]i \ntors!
Nu...am venit s` r`mn, Pandora. Am venit doar \n vizit`,
zise Rachel.
Nu r`mne]i? \ntreb` femeia, care se \ntrist`. Atunci, de
ce a]i venit?
E o poveste lung`, Pandora, zise ea. }i-o spun alt` dat`.
Vittorio veni la ele [i, privind-o \ngndurat pe Rachel, o
\ntreb` pe servitoare:
36 ANNABEL DUPONT

Unde e fratele meu?


|n spate, la b`rci. |l anun]?
Nu, zise. Mergem noi la el. Vino, Rachel, o s` travers`m
casa. E mai rapid a[a.
Rachel \l urm` printr-un hol mare, din care se z`reau
camere spa]ioase cu mobil` [i decora]iuni de bun` calitate.
Ie[ir` apoi \n curtea interioar`, care d`dea spre lac. Rachel
z`bovi acolo o clip`. Totul era att de frumos! Parc` desprins
dintr-un vis. Poteci pavate cu dale albe duceau spre p`durea
din apropiere sau spre plaja \ngust` care m`rginea lacul. Mai
jos pu]in, ocupat cu o barc`, \l g`sir` pe Andr, care al`turi de
un alt b`rbat, \ncercau s` repare un motor.
B`rbatul \i z`ri [i le f`cu cu mna. Era \mbr`cat lejer, \n
pantaloni scur]i [i tricou [i, imediat cum se apropiar`, zise
direct:
Deci, ai venit!
Nu prea am avut de ales.
A[a e, nu? Bine, Vittorio. De aici, m` descurc. Vreau s` te
\ntorci la Nassau [i s`-l vezi pe Kingston.
Bine. Dar cum r`mne cu Ramon?
O s` m` \ntlnesc cu el mai trziu. |l privi gnditor pre]
de o clip`. {tii ce s` faci?
Desigur.
Bine, spuse b`rbatul, dup` care se \ndep`rt` de cei doi [i
disp`ru \n cas`.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 37

R`mas` singur` cu Andr, Rachel nu spuse nimic, iar cnd


so]ul ei \i suger` s-o urmeze \n`untru, f`cu \ntocmai, f`r` s`
scoat` un cuvnt.
O conduse \ntr-o sufragerie spa]ioas` [i apoi se scuz` pu]in.
Rachel se a[ez` pe unul dintre fotolii [i-[i aprinse o ]igar`. |[i
zise c` trebuia s` se calmeze. Oricum, n-avea altceva de f`cut
pn` cnd Andr nu se hot`ra s`-i comunice motivul pentru
care o chemase.
Cnd se \ntoarse, era sp`lat pe mini [i, imediat cum se
a[ez` pe fotoliul opus ei, sun` dintr-un clopo]el. Un servitor
ap`ru aproape instantaneu [i primi comand` pentru dou`
cafele.
Dup` ce b`rbatul plec`, Andr scoase o ]igar` din tabachera
de pe mas`. F`cnd aceasta, Rachel \[i d`du seama c` \n seara
precedent` nu avusese timp s`-l studieze \n detaliu, a[a c`
acum realiz` c`-i f`cea mare pl`cere doar s` stea [i s`-l
priveasc`.
La un moment dat \ns`, se ridic` [i \ncepu s` se plimbe
nervoas` prin camer`. Ridic` privirea [i z`ri o statuet` care
\nf`]i[a un chip de indian, foarte frumos lucrat \n por]elan.
Asta e dr`gu]`, remarc` ea. De unde ai luat-o?
B`rbatul se ridic` [i se apropie de ea. O \ntoarse cu fa]a
spre el [i o privi cu ochi cercet`tori.
N-ai venit aici ca s` vorbim despre statuete.
Nu [tiu exact de ce am venit, spuse ea.
38 ANNABEL DUPONT

Chiar nu [tii?
Sigur c` nu. {tii bine c` dup` asear`... F`cu o pauz`. M`
mir chiar c` mai vorbe[ti cu mine.
Seara trecut` eram prea furios [i atunci...m-ai prins pe
picior gre[it.
{i acum?
Acum? Acum am avut timp s` m` gndesc, s` pun
lucrurile \n ordine. |mi dau seama c` a fost [i vina mea.
|n]eleg. Vrei s` spui c` robotul a luat din nou locul
omului.
V`d c` \nc` mai e[ti nervoas`, Rachel. {i nu \n]eleg ce te
face s` mai sim]i furie. Ce ]i-am f`cut, \n afar` de faptul c`
exist?
Dramatizezi. E un lucru \ngrozitor.
De ce? Faptele tale de acum cinci ani au fost menite s`-mi
fac` r`u, nu?
Cum [i-ar putea r`ni o marionet` st`pnul?
Andr se \ndep`rt` pu]in de ea, privind-o cu furie. Vru s`
spun` ceva, dar chiar \n acel moment, servitorul \[i f`cu apar]ia
cu tava.
Rachel se a[ez` din nou.
B`rbatul a[ez` tava pe m`su]` [i plec`, iar Rachel se v`zu
nevoit` s` se descurce cu ea.
Lapte [i zah`r? \ntreb` ea, automat.
O beau neagr`, zise el, cu r`ceal`.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 39

Rachel \[i turn` [i ea o cea[c`, ad`ug` pu]in zah`r [i lapte


[i o b`u repede, de parc` ar fi sim]it c` prime[te mai mult`
t`rie pentru a rezista acestui interviu.
Andr se a[ez` \n fa]a ei [i o privi gnditor, \n timp ce-[i
aprindea o nou` ]igar`. O servi [i pe ea cu una [i cnd o lu`,
aproape v`rs` con]inutul ce[tii.
Spune-mi, de ce e[ti att de nervoas`? o \ntreb` el, \n
timp ce i-o aprindea.
Din moment ce faci tot posibilul s` m` simt a[a, nu v`d
sensul acestei \ntreb`ri.
Eu te fac nervoas`?
Sigur. Oh, nu te mai purta a[a cu mine, Andr! Spune-mi
odat` de ce m-ai adus aici [i s` termin`m cu asta!
Ai venit \n Nassau ca s` m` cau]i pe mine. {i s` nu negi
treaba asta, fiindc` Ramon mi-a spus-o. Mi-a mai spus [i c` nu
[tiai de cererea mea de divor] [i c` ai venit aici din motive
personale.
N-avea niciun drept s`-]i spun` asta!
De ce? Ce aveai de g\nd s` faci? S` zbori \napoi f`r` s`-mi
spui de ce ai venit?
Da, dac` vrei s` [tii.
Ai r`mas la fel de arogant`. Att de mndr`, att de
\nc`p`]nat` cnd vine vorba s` ceri ceva!
Am venit s` te v`d, \ncepu Rachel. {i aveam de gnd s` te
rog ceva. Eram pe cale de a m` umili \n fa]a marelui Andr
40 ANNABEL DUPONT

Sanchez. Dar [tii, pn` [i eu am sentimente!


{i eu nu? Rachel, e[ti cea mai nesuferit` [i mai imposibil`
femeie pe care am cunoscut-o vreodat`! Uite, ai [ansa de a
vorbi rezonabil cu mine, de a-mi spune motivul venirii tale [i
tu ce faci? |]i spun eu! Te la[i prad` mndriei.
Rachel se ridic` imediat \n picioare.
Nu v`d de ce am mai continua discu]ia asta! zise ea.
Vrei s` te \ntorci la Londra?
Rachel \i evit` privirea. Oh, dac` lucrurile ar fi fost mai
u[oare! Acum avea [ansa de a-i spune adev`rul. Pn` la urm`,
cine era ea s` fure viitorul [i fericirea tat`lui s`u? Doar \i
promisese c` va face orice \i st` \n putin]`. Pn` la urm`, Andr
avea dreptate. Se gndea doar la ea. Doar la sup`rarea [i la
[ocul pe care le sim]ise \n momentul \n care aflase c` Andr nu
va mai fi al ei...
Poate ai dreptate [i am fost cam impulsiv` cu tine.
Bine, Rachel, o privi el gnditor. A[az`-te [i spune-mi de
ce ai venit.
Ea f`cu \ntocmai [i, g`sind c` \i este greu s` fac` o
introducere coerent`, zise doar:
E vorba despre tata.
Andr nu p`ru deloc surprins.
Ca de obicei, veni comentariul lui acid.
Mda, cred c` ai dreptate. Probabil c` de asta nici nu [tiu
cum s`-]i spun. E vorba despre magazinul nostru de
PRIZONIERA DRAGOSTEI 41

antichit`]i. Nici mie nu mi-a venit s` cred cnd am auzit prima


oar`.
Continu`. Tat`l t`u are iar datorii? {tii c` o astfel de
afacere nu este \ntotdeauna una profitabil`.
{tiu, [tiu. Oh, dac` era vorba doar de magazin, atunci
l-am fi vndut.
F`r` s` m` informa]i? \ntreb` el, cu r`ceal`.
I-ai dat magazinul tatei.
{tiu asta. Dar f`r` el, din ce a]i fi tr`it amndoi?
Cnd ai cump`rat magazinul, mama murise de pu]in timp
[i tata se transforma \ntr-un om care-[i plngea singur de mil`
[i care bea mult. Tu i-ai readus respectul de sine, i-ai dat
magazinul [i l-ai ajutat s` se pun` pe picioare.
Atunci, care e problema? A \nceput din nou s` bea?
Afacerea nu mergea att de bine acum un an [i jum`tate
[i tata a fost convins de ni[te oameni pe care eu nu-i cunosc s`
accepte un fel de afacere. Dac` era de acord s` vnd` cteva
din lucrurile lor, primea un comision generos.
Oh, Doamne! spuse Andr dezgustat [i se ridic` \n
picioare. Tu [tiai ceva despre asta?
Bine\n]eles c` nu! Crezi c` l-a[ fi l`sat s` fie de acord cu
a[a ceva? N-am [tiut nimic pn` acum trei s`pt`mni. Poli]ia
venise la magazin cnd eu nu eram acolo [i chiar dac` nu l-au
acuzat de nimic, l-au speriat grozav. {i ca s` scurtez povestea,
de atunci a refuzat s` mai vnd` ceva de la acei oameni [i acum
42 ANNABEL DUPONT

este [antajat de c`tre ei.


B`rbatul o privi f`r` s` spun` nimic. Se ridic`, merse la bar,
unde \[i turn` un pahar de whisky, apoi, revenind la fotoliul
de pe care se ridicase, o privi.
{i ai venit la mine.
Da. |mi pare r`u, dar n-am [tiut la cine s` apelez.
De ce n-ai venit la mine acum un an [i jum`tate, cnd
afacerea \ncepuse s` treneze?
Nu [tiu. Cred c` am presupus c` lucrurile nu erau
serioase. C` se vor \mbun`t`]i, iar cnd s-a \ntmplat asta, nu
m-am \ntrebat de unde veneau banii.
{i banii pe care ]i i-am trimis?
I-am cheltuit [i pe aceia. Tata avea nevoie de o ma[in` [i
a trebuit s` c`l`toreasc` pentru a se relaxa.
Tat`l t`u a cheltuit to]i banii? Tonul lui Andr era violent.
O parte din ei.
Ba cred c` majoritatea. {i b`nuiesc c` din nou a apelat la
b`utur`.
Uneori, se v`zu ea nevoit` s` recunoasc`. Dar se
str`duie[te. Serios! Doar c` se pare c` nimic nu mai merge
bine pentru el.
Se str`duie[te! Auzi, pufni el. Tat`l t`u s-a n`scut un ratat!
Dar nu e vina lui!
Dar nu e nici a mea! Cnd te-am cunoscut, \ncercai s`-]i
salvezi tat`l dup` o pierdere. Acum, \ncerci s`-l sco]i din alta!
PRIZONIERA DRAGOSTEI 43

Vina e doar a lui, s` [tii. Trebuia s`-[i dea seama cu cine are
de-a face, exact ca atunci cnd mama ta a murit [i el a recurs la
b`utur`. {tia c` nu-i face bine, ba din contr`, c`-l va distruge.
Dar cnd a murit mama, [i-a pierdut [i slujba, asta pentru
c` domnul Lorrimer n-a \n]eles ct de mult l-a afectat treaba
asta pe tata.
|n]eleg c` [eful lui n-a fost de aceea[i p`rere cu el. Dar
nici eu nu-l \n]eleg, poate a[a cum nici tu nu m` \n]elegi pe
mine!
Deci, n-ai de gnd s` m` aju]i?
Stai! Nu trage concluzii pripite! N-am spus asta!
Nu, dar ai sugerat-o.
Am sugerat-o? Cum adic`? Vii aici [i-mi spui c` socrul meu
are datorii [i dup` cinci ani \mi cere ajutorul? Ba mai mult, c`
a [i cheltuit banii trimi[i de mine!
Banii pe care i-ai trimis erau ai mei!
Da, dar el i-a cheltuit! {i tu n-ai avut parte de niciun
b`nu]. Doar ai stat la Hotel Empress! spuse el, cu dezgust.
{tii ceva? Cred c`-mi pierd timpul cu tine. Mai bine m`
\ntorc la Londra. Oricum, nu-mi permit s` mai stau mult aici.
Nu-]i "permi]i"? Nu folosi cuvntul `sta \n prezen]a mea.
Iar \n ceea ce prive[te plecarea, ia-]i gndul de la ea. Vei sta aici
cteva zile.
{i unde ar trebui s` stau? Fratele t`u mi-a anulat
rezervarea la hotel!
44 ANNABEL DUPONT

Po]i sta cu mama, pe o insul` nu departe de Palmerina.


N-a[ putea sta cu mama ta!
De ce nu? {tie c` ai venit.
{tii bine c` ar fi un lucru imposibil. Dup` tot ce s-a
\ntmplat \ntre noi, nu m` a[tept ca mama ta s` m` doreasc`
acolo.
Oricum ar fi, acolo vei sta, spuse el.
Nu-mi mai po]i da ordine, Andr!
Serios? Ba \n cazul `sta, cred c` pot. Doar dac`,
bine\n]eles, nu dore[ti s` stai aici, zise el, mngindu-i u[or
mna. Ar fi chiar amuzant. S`-mi folosesc so]ia pe post de
amant`!
Nu ai una deja? izbucni tn`ra femeie, cu obrajii \n fl`c`ri.
Dar niciodat` n-am avut o leoaic` a[a ca tine, zise el, iar
ea \i \ntoarse spatele, sim]indu-se umilit` de afirma]ia lui.
Voi...sta cu mama ta, zise ea, cu voce joas`.
A[a am crezut [i eu...ad`ug` b`rbatul, zmbind, dup` care
ie[i din camer`, triumf`tor.
Capitolul 3

Elicopterul pilotat de Andr ateriz` \n apropierea casei


mamei lui, iar Rachel cobor\ emo]ionat` [i nervoas`. Habar
n-avea cum va fi primit` [i era sigur` c` mama lui Andr n-o
putea vedea cu ochi buni dup` toate cte se \ntmplaser`.
|i mul]umi lui Gilroy, garda de corp a lui Andr, care-i
\nso]ise pe parcursul zborului [i care acum o ajuta s` coboare.
|[i privi apoi so]ul care ie[ea din cabina pilotului. |n costumul
de culoarea untului pe care-l purta acum, ar`ta ca omul de
afaceri care era de fapt, omul puternic [i \nc`p`]nat pe care-l
[tia att de bine.
Ar`]i cam speriat`, remarc` el. Nu \n]eleg de ce. Mama
]i-a pl`cut dintotdeauna.
Bine\n]eles c` o plac pe mama ta, dar, pn` la urm`, e[ti
fiul ei! oft` ea.
46 ANNABEL DUPONT

B`rbatul se apropie de ea [i o lu` de bra], dup` care o


conduse spre cas`.
Dar tu ai r`mas tot nora ei, s` [tii!
Nu pentru mult timp, \i aminti ea.
S-ar putea s` ai dreptate.
Andr...\n leg`tur` cu Lilaine...
Ce e cu ea?
Vittorio mi-a povestit totul. Vreau s` [tii c` \mi pare r`u.
Oare e bine s` vorbesc despre asta cu mama ta sau...
B`rbatul oft`.
Mama a trecut peste partea mai grea. La urma urmei s-au
scurs trei ani. Dar poate ar fi mai bine s` aduc` ea vorba despre
asta.
Dar de ce s-a \ntmplat? Mi s-a p`rut o nebunie.
Tu n-ai accepta niciodat` c` imposibilul se poate
\ntmpla, nu-i a[a, Rachel? \ntreb` el cu voce aspr`.
Ea \i evit` privirea. {tia la ce se referea. Dar tot nu putea
concepe c` ceva r`u se poate \ntmpla celor din jurul ei.
|ns` nu avu mult timp s` se gndeasc` la asta, fiindc` \n cale
li se ivi o feti]` de trei sau patru ani, cu p`r negru [i obraji
trandafirii.
{i ea cine e? \ntreb` Rachel, \ncntat`. Oh, e adorabil`!
Andr o ignor` [i o lu` pe feti]` \n bra]e, s`rutndu-i obrajii
gr`su]i.
Ea e Maria, i-o prezent` el, \n cele din urm`. E fiica
PRIZONIERA DRAGOSTEI 47

fratelui meu, Marcus, [i a so]iei sale, Olivia.


Oh! {i ei sunt aici?
Nu. Sunt pleca]i \n vacan]`, prin Europa. Ea st` cu bunica
\ntre timp. Apoi, b`rbatul zmbi spre copil, cu o privire pe care
Rachel n-o mai v`zuse de mult. Ia spune-mi, domni[oar`, ai
fost cuminte azi?
|ncercnd s` nu intervin` \n rela]ia dintre ei, Rachel se
apropie de feti]` [i zise:
Bun`, Maria. M` bucur s` te cunosc.
Maria o studie din cap pn`-n picioare, dup` care se
\ntoarse spre unchiul ei [i \ntreb` clar:
{i ea cine e?
Ea e m`tu[a ta, Rachel, zise el.
M`tu[a mea? exclam` feti]a, surprins`. Dar m`tu[a Leonie
unde este?
Rachel sim]i cum ia foc de stnjeneal`. Dar nu-i va permite
lui Andr s-o vad` \n starea asta. Se aplec` spre feti]` [i spuse:
Pe m`tu[a Leonie o vei vedea mai trziu. Acum, vrei s`-mi
ar`]i unde este bunica ta? A[ vrea s-o v`d [i pe ea.
Maria \[i privi repede unchiul, dup` care \ncuviin]` din cap
[i o lu` de mn`.
Ai de gnd s` stai mult aici?
O s` stau doar pu]in, r`spunse Rachel. }ie \]i place s` stai
aici?
Oh, da, r`spunse Maria. Dar, ai [i tu vreun b`ie]el sau
48 ANNABEL DUPONT

vreo feti]` cu care s` m` joc? Aici e doar Tottie [i ea nu alearg`


prea repede.
Nu, m` tem c` n-am deloc copii, spuse ea, cu triste]e \n
glas. Oare Andr [i-a dat seama c` dac` o va aduce aici o va
vedea pe Maria? Dac` o f`cuse inten]ionat, era un lucru foarte
urt din partea lui.
Andr o lu` \naintea lor [i deschise por]ile cur]ii mamei
sale. Casa era oarecum asem`n`toare cu cea a lui Andr, dar
era mai mic` [i p`rea ascuns` \n \ntregime de palmieri. Cnd
mergeau spre intrare, o tn`r` ie[i [i-i privi curioas`.
Rachel o recunoscu de \ndat` pe cumnata ei, Irena, o fat`
cu c]iva ani mai \n vrst` dect ea. P`rea totu[i mai \n vrst`
fa]` de anii pe care-i avea [i cu toate c` avea tr`s`turile
specifice clanului Sanchez, nu se bucurase niciodat` de
farmecul pe care rudele ei \l aveau din plin. Nu o pl`cuse
niciodat` pe Rachel [i cnd aceasta \l p`r`sise \n cele din urm`
dup` acea ultim` ceart` teribil`, ea f`cuse toate aranjamentele
plec`rii sale.
Acum, Rachel se \ntreba cum avea s-o primeasc` oare
aceast` fat`, de[i [ederea ei acolo era una temporar`.
Andr \[i salut` sora, iar Irena d`du din cap \n direc]ia lui
Rachel, lucru care bine\n]eles n-avea nicio \nsemn`tate pentru
niciuna dintre ele.
Mama te a[teapt` pentru prnz, \i zise ea lui Andr. Ai
\ntrziat!
PRIZONIERA DRAGOSTEI 49

Am avut cte ceva de f`cut, zise b`rbatul, care apoi i se


adres` Mariei: fugi [i caut-o pe Tottie. Probabil c` se poate juca
acum cu tine.
-Dar vreau s` m`nnc cu tine, unchiule, se plnse feti]a.
Nu ast`zi, draga mea. Haide, fii fat` bun` [i ascult`-m`.
Maria oft`, dup` care intr` \n cas`.
|n urma ei intrar` [i cei trei [i Rachel observ` c` interiorul
sem`na foarte mult cu cel al casei so]ului s`u, singura
diferen]` vizibil` constituind-o florile, care erau r`spndite
peste tot \n interior, \n vaze ornamentale. Pe mama lor o g`sir`
\n sufragerie, stnd \ntr-un fotoliu [i citind ziarele.
Doamna Sanchez se ridic` imediat cum \i observ` intrnd.
Era aproape neschimbat`, gndi Rachel. Cu optsprezece ani \n
urm`, r`m`sese v`duv` [i de atunci a trebuit s` se descurce
singur` cu [ase copii [i un imperiu de condus. Se descurcase
admirabil. Bine\n]eles, cnd Andr ajunsese major, preluase
toate sarcinile companiei pe care tat`l lui o construise cu atta
\n]elepciune.
Rachel [tia c` \n momentul \n care se desp`r]ise de fiul ei,
femeia suferise foarte mult, dar ea era prea debusolat` \n acel
moment ca s`-i caute sfaturile [i \ncrederea.
Acum, doamna Sanchez veni s-o salute, afi[nd un zmbet
slab:
Ei, Rachel, te-ai \ntors. Oricum, \mi face pl`cere s` te v`d.
Bun` ziua, doamn`, murmur` ea, \nc` \ncordat`.
50 ANNABEL DUPONT

Ce \nseamn` asta, "doamn`"? |nainte \mi spuneai mam`.


Oare ]i-e imposibil s`-mi mai spui a[a?
Rachel se \mbujor`.
Bine\n]eles c` nu, doar c`...
Andr merse spre barul din col].
Cred c` Rachel are nevoie de o b`utur` care s`-i calmeze
nervii.
Da, poate ai dreptate, Andr. Pn` la urm`, Rachel e
sup`rat` pe noi to]i, nu-i a[a?
Rachel \l privi cu ur` pe b`rbat.
Sunt sigur` c` ar fi fost mai bine s` r`mn la un hotel din
Nassau, \ncepu ea, indignat`.
{i eu sunt sigur` c` n-ar fi fost bine a[a, zise doamna
Sanchez, care \i puse o mn` pe um`r. Nu ne purta pic`,
micu]o. Pn` la urm`, tu ai plecat, nu te-a gonit nimeni. A[a c`
nu ne po]i refuza pl`cerea de a face cteva glume pe seama ta.
De-asta am [i zis c` ar fi fost mai bine s` stau \n alt` parte.
|ntotdeauna a]i fost o familie. Iar eu o intrus`. Nu m-am
acomodat niciodat` [i probabil am fost singura care n-a putut
\n]elege cum stau lucrurile.
Andr veni spre ea.
N-ai \n]eles, sunt de acord cu asta. Dar, te rog, mam`,
pentru Dumnezeu, nu o lua de la cap`t din primul minut cnd
intr` pe u[`.
Doamna Sanchez ridic` nevinovat` din umeri.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 51

Am vrut doar s-o fac s` \n]eleag` c` e \nc` o Sanchez. C`


orice s-ar \ntmpla, r`mne o Sanchez [i c` se va bucura de
protec]ia noastr`.
Andr studie con]inutul paharului s`u.
Divor]ul va fi dus pn` la cap`t, mam`.
A]i fost c`s`tori]i la biseric`, \n fa]a lui Dumnezeu. Nimeni
nu poate schimba asta!
Oh, te rog, voi pleca imediat ce-mi vei da drumul, zise
Rachel.
A[a e, vei pleca doar cnd voi spune eu.
Oh, nu mai exagera att! spuse doamna Sanchez. Vino,
Rachel, stai lng` mine, [i spune-mi ce te-a adus din nou la
Andr.
Dar Rachel n-avea de gnd s` povesteasc` despre tat`l s`u
\n prezen]a Irenei.
O s`-]i spun mai trziu, mam`, zise Andr, \n locul ei.
De ce? interveni sora lui. E vreun secret?
Nu, dar e o problem` personal`, zise el, iar mama lui
\ncuviin]` din cap.
Rachel se l`s` condus` de doamna Sanchez spre o canapea
[i vorbir` despre Maria [i despre c`l`toria p`rin]ilor ei \n
Europa, apoi femeia chiar o felicit` pe tn`r` pentru \nf`]i[area
ei.
Andr disp`ruse \n birou, iar Irena \[i continua o cus`tur`,
aproape de fereastr`. Era o scen` perfect`, gndi cu cinism
52 ANNABEL DUPONT

Rachel. Nimeni n-ar fi b`nuit ce rela]ii exist` de fapt \ntre ace[ti


oameni! Observase c` Andr nu prea vorbise cu sora lui. Oare
aflase c` ea fusese cea care facilitase plecarea so]iei sale?
Doamna Sanchez \n schimb, f`cea tot ce-i st`tea \n putin]`
pentru a o face s` se relaxeze. Fusese \ntotdeauna bun` cu ea,
cu toate c` nu \n]elesese niciodat` de ce nora ei \[i dorise s`
plece. Rachel se \ndoia c` femeia spera ca mariajul lor s`
dureze mult, dar dac` se \ntmpla s` nu piard` copilul pe care
Andr [i-l dorea att de mult, probabil c` ruptura aceea nu
s-ar fi produs niciodat`.
Dar acum vedea lucrurile cu al]i ochi. Era poate mai
matur`. Oricum, \ntreb`rile Mariei \i deschiseser` o ran` care
se va \nchide cu greu. Abia trecuse peste ce se \ntmplase.
Poate era mai bine dac` el \n]elegea c` nu din dorin]a de a-l
pedepsi plecase \n acea excursie cu Ramon, ci pentru a-[i
dovedi independen]a, iar evenimentele dezastruoase care
urmaser` o distruseser`, la fel de mult cum \i distrusese lui
iubirea. |ncerc` s` alunge aceste amintiri undeva \ntr-un col] al
min]ii sale, dar era imposibil s` nu se mai gndeasc` la trauma
prin care trecuse. Nu aici, unde era \nconjurat` de oamenii
care-i aminteau de suferin]`. Pentru c` \nc` mai suferea din
cauza asta, trebuia s` fie sincer` cu ea...

***
PRIZONIERA DRAGOSTEI 53

Camera pe care i-o d`duse doamna Sanchez era una


luminoas`, cu draperii \n culori pastelate, care se asortau cu
a[ternuturile de pe pat. |i amintea oarecum de luxul pe care-l
cunoscuse al`turi de Andr.
La pu]in timp dup` ce-l \ntlnise, acesta o dusese \n
apartamentul lui din Londra, o locuin]` imens`, mobilat` cu
piese cump`rate de la cele mai scumpe licita]ii, decorat` cu un
lux la care Rachel nu visase vreodat` c` va fi p`rta[`. |[i
amintea c` \l admirase \ncntat`, c`-[i trecuse degetele peste
mobila frumos sculptat`.
Apoi Andr primise un telefon [i fusese nevoit s` ias`, nu
\nainte de a o ruga s` r`mn` \n apartament pn` la
\ntoarcerea lui. Fusese de acord, \ns` dup` un timp se
plictisise. Se hot`rse s` fac` o baie \n cada alb` [i combinase
cteva esen]e de parfum pe care le diluase \n ap`. St`tuse
acolo pre] de o jum`tate de or`, dup` care se \nf`[urase cu un
prosop [i ie[ise \n sufragerie ca s` ia o ]igar` din cutiu]a de pe
bar [i d`duse de Andr, care ap`ruse pe nea[teptate.
Se sim]ise foarte stnjenit`, dar acest sentiment disp`ruse
cnd b`rbatul o atinsese pe bra]. Era o atingere la care ea
r`spunsese cu dragoste.
Acela fusese \nceputul rela]iei lor. El avea treizeci [i trei de
ani [i ea doar optsprezece.
{tiuse de la bun \nceput c` rela]ia cu un b`rbat ca Andr e
una periculoas`, dar nu putuse s`-i reziste. |n cteva s`pt`mni
54 ANNABEL DUPONT

se \ndr`gostise iremediabil de el, \ns` nu se a[tepta la nimic


din partea lui. De aceea, cnd i-a m`rturisit c` nu poate tr`i
f`r` ea [i c` vrea s-o ia de so]ie, fusese foarte bucuroas`.
Dar nici atunci n-a fost pe deplin convins` de dragostea lui.
El a fost bun [i r`bd`tor cu ea [i i-a dovedit sentimentele [i
odat` cu asta, i-a dat de \n]eles [i c` se a[teapt` ca ea s` accepte
toate planurile lui [i s`-i fie pe deplin la dispozi]ie. Devenise o
Sanchez! Ct de mult urse chestia asta!
Merse spre balcon [i ie[i s` respire aerul r`coros al nop]ii.
Balconul ei avea vedere spre plaj`. Ziua era deja pe sfr[ite, [i
ea tot n-avea habar ce c`uta acolo. {tia doar c` Andr dorea
s`-i ajute tat`l. Prnzul a fost servit \n lini[te, dup` care Andr
[i mama sa s-au retras \n birou, probabil pentru a discuta
problema ei.
Rachel nu fusese invitat`, a[a c` plecase spre plaj`, dorind
s` evite prezen]a Irenei care sigur avea s-o interogheze \n
leg`tur` cu venirea ei acolo. Pe plaj` o g`si pe Maria [i pe doica
ei negres`, Tottie. F`cur` \mpreun` pr`jituri de nisip [i se
b`l`cir` \n ap`. Mai trziu, se \ntoarse acas`, refuz` ceaiul adus
de unul dintre servitori [i merse s` fac` o baie.
Acum era proasp`t sp`lat` [i se \ntreba dac` cinele la Veros
erau la fel de formale cum [i le amintea ea. Nu [tia dac` Andr
va fi [i el prezent. Auzise cum elicopterul lui plecase \n jurul
orei cinci, dar era posibil ca el s` nu fi fost \n el.
Acest loc era att de \ndep`rtat de micul ei magazin de
PRIZONIERA DRAGOSTEI 55

antichit`]i! |[i aminti ce greu \i venise dup` plecarea de la


Conchera s` se obi[nuiasc` din nou cu anonimatul! Plecase
dintr-o lume unde fusese obi[nuit` s` fie la dispozi]ia tuturor
[i mereu \n centrul aten]iei. {tia c` dintotdeauna \i pl`cuse s`
fie persoana din umbr`, dar existau avantaje [i dezavantaje \n
ceea ce prive[te via]a unui om cunoscut.
Bine\n]eles, la \nceput i-a fost foarte greu s`-[i revin` dup`
[ocul desp`r]irii [i s`-[i dea seama c` mariajul ei s-a sfr[it. Dar
tat`l ei i-a fost un adev`rat sprijin \n acel moment, ajutnd-o
s`-[i revin` [i folosind \n schimb c]iva din banii ei pentru a
pl`ti din datoriile pe care le avea. Tot ce \[i dorise la vremea
aceea era s` se ascund` de lume [i s`-[i pun` gndurile \n
ordine, pentru a-[i putea reveni. Nu-[i d`duse seama dac`
magazinul era curat sau nu, dac` marfa era de calitate sau nu,
sau dac` tat`l ei era mai mult prezent la cursele de ma[ini
dect la munc`. Dar cnd \[i revenise, preluase toate aceste
\ndatoriri [i chiar \nv`]ase cte ceva despre afacerea cu
antichit`]i. Cu toate astea, obiectele vechi nu fuseser`
pasiunea ei. Lucrase de cnd se [tia \ntr-o libr`rie, dar printre
vechituri \l cunoscuse pe Andr.
{i asta se \ntmplase curnd dup` moartea mamei sale,
cnd tat`l ei lucra \ntr-o galerie de art`. Mama ei obi[nuia s`
aib` controlul \n cas` [i cnd a survenit moartea ei, din cauza
unui infarct, tat`l ei a fost distrus. Rachel nu [tia cum s`-l ajute
s`-[i revin`. Era con[tient` c` toat` suferin]a lui \l va duce
56 ANNABEL DUPONT

\ntr-o zi la autodistrugere, dar nu-l putea ajuta prea mult.


Bine\n]eles, [i munca a avut de suferit [i [eful s`u, domnul
Lorrimer, care nu fusese niciodat` un om \n]eleg`tor, l-a
concediat dup` dou`zeci de ani de munc`.
Rachel \[i aminti c` aceasta era ultima lovitur` puternic` pe
care o primise tat`l ei. A doua zi se dusese la galerie, hot`rt
s`-i aplice o corec]ie [efului ne\nduplecat [i poate chiar ar fi
reu[it, dac` n-ar fi fost acela un b`rbat, care s`-l re]in`. {i acela
era Andr Sanchez.
Sanchez fusese de p`rere c` era mai bine s` cheme acestuia
familia [i s` mearg` acas`. Rachel venise \n fug` la magazin, de
cum primise telefonul, [i Andr se oferise s`-i conduc` acas`,
lucru pe care ea \l acceptase cu mult` recuno[tin]`.
|ntre cei doi se \nfiripase ceva \nc` de atunci. Rachel \l g`sea
extrem de atr`g`tor, iar el \ncepu din acea clip` s`-[i impun`
punctul de vedere [i interesele \n fa]a ei.
Oft`. Ce \ndep`rtate erau acele vremuri! Se \ntreb` cum ar
fi stat acum lucrurile dac` Andr ar fi venit la ea [i nu invers.
Dar acum, era parc` un alt b`rbat. Mai sigur pe el [i parc` mai
indiferent. Nu [i-l putea \nchipui ca fiind cel care tremura la
gndul c` o va pierde, cel care nu suporta s` treac` o clip` f`r`
s` [tie unde era.
La ora [apte, se \mbr`c` [i cobor\ la mas`. Jos, totul era
luminat, dar doamna Sanchez nu coborse. Era doar Irena [i
Rachel se v`zu nevoit` s` poarte o conversa]ie cu ea.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 57

E o sear` foarte frumoas`, se auzi ea spunnd.


Da, e minunat`, zise tn`ra, \ntorcndu-se. B`nuiesc c` e
diferit` de o sear` la Londra, \n aceast` perioad` a anului.
Oh, da, de obicei, la vremea asta purt`m haine groase [i
ne \nc`lzim pe lng` foc...
De asta te-ai \ntors?
Bine\n]eles c` nu.
Nu? {i atunci, de ce ai venit? Andr vrea s` divor]eze. Cred
c` nu te gnde[ti c` doar venind aici l-ai putea face s` se
r`zgndeasc`.
Nici nu mi-am imaginat a[a ceva.
Dar e[ti aici [i asta e evident. I-ai cunoscut viitoarea so]ie?
Dac` te referi la Leonie Gardner, da, am cunoscut-o.
Bne\n]eles c` la ea m` refer, zise fata cu un zmbet
triumf`tor. Andr e foarte ata[at de ea. Am fost colege la
[coal`. O cunosc de mul]i ani.
Serios? \ntreb` Rachel, pe un ton care voia s` par`
indiferent.
Da. P`rin]ii ei au o cas` minunat` pe lacul Cunningham,
aproape de Nassau. Sunt foarte boga]i [i este exact genul de
femeie care-l merit` pe Andr, nu o...Se opri.
Haide, nu te opri, \ncepu Rachel s` se \nfurie. Termin` ce
ai de spus!
Bine, o s`-]i spun: nu o fat` care n-are niciun ban [i care
are un tat` be]iv!
58 ANNABEL DUPONT

Nu e deloc a[a!
Oh, nu-mi veni mie cu asta! Sigur c` Andr e atr`g`tor,
dar ai v`zut la el mai mult dect atrac]ie. {i \nc` sunt uimit` c`
a suferit dup` tine! Pufni. Oricum, m`car a avut inspira]ia de a
sc`pa odat` de tine!
E de-ajuns! se auzi vocea doamnei Sanchez care intra \n
camer`. Sper c` nu ui]i c` Rachel este oaspete \n casa noastr`
[i c` nu trebuie s`-]i exprimi p`rerile \n fa]a ei.
Dar, mam`...
Am spus c` e destul. Nu vezi c` to]i suntem con[tien]i de
dificultatea acestei situa]ii, dar c` suntem destul de civiliza]i ca
s` ne ab]inem de la comentarii?
De ce n-a l`sat-o Andr la un hotel din Nassau? De ce a
trebuit s-o aduc` aici? Nu avem nicio leg`tur` cu ea [i nici ea
cu noi!
Asta nu e adev`rat. Cum am mai spus, Rachel a devenit
un membru al familiei noastre \n momentul \n care s-a
c`s`torit cu Andr [i \n ceea ce m` prive[te, a[a va r`mne
mereu.
Mul]umesc, zise Rachel spre doamna Sanchez.
Vrei s` spui c` este un membru care se va bucura \n
continuare de banii no[tri.
Femeia o privi cu sub\n]eles.
Oh, mam`, nu te obosi, [tiu c` trebuie s` plec. |mi dau
seama cnd nu sunt dorit`.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 59

Dup` plecarea fetei, doamna Sanchez \[i privi nora cu


blnde]e.
|mi pare r`u, draga mea, dar Irena nu s-a \n]eles niciodat`
bine cu tine, nu-i a[a? De asta n-am \n]eles niciodat` de ce i-ai
cerut ei ajutorul cnd ai vrut s`-l p`r`se[ti pe Andr.
B`nuiesc c` fiindc` dintre voi to]i, ea era cea mai dornic`
s` m` ajute. Oh, dar te rog, nu m` face s` vorbesc despre asta
acum. Spune-mi despre Marcus. Unde se afl`?

***

Seara trecu u[or. Doamna Sanchez cin` al`turi de Rachel,


iar Irena prefer` s` m`nnce \n camera ei. Dup` aceea, se
retrase \n dormitor. Andr nu fusese prezent. Bine\n]eles c`
plecase. De ce s` mai r`mn` \n preajma ei? Poate c` acum era
cu acea Leonie. Imagini de co[mar \ncepur` s-o chinuie. Oare
[i pe ea o s`ruta a[a cum obi[nuise s-o s`rute pe ea? B`u mai
multe pahare de vin \nainte s` adoarm`. Avea nevoie de un
calmant [i doar vinul o putea face s` uite pentru cteva ore
chipul lui frumos [i mngierile dup` care \nc` mai tnjea...
Capitolul 4

Au trecut cinci zile pn` cnd Rachel l-a v`zut din nou pe
Andr.
De fapt, chiar \ncepuse s` se \ngrijoreze pentru tat`l s`u,
lucru pe care nici joaca al`turi de Maria [i nici baia \n ocean
al`turi de Vittorio n-o compensau. Dar de cte ori \ncerca s`
\ntrebe pe doamna Sanchez sau pe Vittorio despre asta,
primea mereu acela[i r`spuns: s` se relaxeze [i s` nu-[i mai
fac` griji.
{tia c` Andr se va ocupa de tot, dar asta nu \nsemna c`
Rachel nu-[i f`cea griji \n privin]a a aceea ce se \nt\mpla. {i se
mai temea [i pentru Andr. Nu voia ca acesta, \ncercnd s`
rezolve problemele tat`lui s`u, s` [i le asume.
|ntre timp, Vittorio \i fusese \ncredin]at \n totalitate.
Tn`rul n-o sc`pa din ochi o secund` [i nici nu-i permitea s`
PRIZONIERA DRAGOSTEI 61

fie sup`rat` sau \ngrijorat`.


|n a treia zi de cnd se afla la Palmerina, Rachel avu un
vizitator. Era Ramon, care venise pe insul` \n elicopterul
fratelui s`u [i care acum venea pe plaj`, acolo unde erau
Rachel [i Vittorio.
Irena fusese nevoit` s`-i \mprumute unul dintre costumele
ei lui Rachel [i acum c`p`tase un bronz ar`miu, care se
potrivea de minune cu p`rul de culoarea castanei. Mncarea
bun` [i somnul f`ceau minuni asupra ei [i Rachel [tia c`
niciodat` nu ar`tase mai bine.
Hei, bun`! zise Vittorio care-l z`ri pe Ramon
apropiindu-se. Pari \nc`lzit. Cred c` munce[ti prea mult, nu-i
a[a?
Nu pot spune acela[i lucru [i despre tine, nu-i a[a? zise el,
cu seriozitate. Bun`, Rachel. Te bucuri de concediu?
Rachel se ridic` [i-l privi.
Da, mul]umesc. M` simt bine. Dar ce e cu tine? E[ti foarte
serios. Ai cumva ve[ti pentru mine?
Da, trebuie s` vorbim. Dar nu aici. Putem merge \n alt`
parte?
Plimba]i-v` pe mal, suger` Vittorio. Nu v` opresc eu!
Rachel se ridic` [i merse al`turi de Ramon spre mal.
Merser` un timp \n t`cere. Era o diminea]` minunat`. Briza
adia u[or, apa era curat` [i transparent`, \n dep`rtare se
z`reau celelalte insule. Se oprir` la un bu[tean pe care Ramon
62 ANNABEL DUPONT

se a[ez` [i o privi cu compasiune.


Te rog, spune ce ai de spus, zise Rachel, ner`bd`toare. |[i
d`dea seama c` nu erau ve[ti bune cele pe care le va auzi.
Dar era evident c` Ramon \ncerca s`-[i aleag` cu grij`
cuvintele.
E vorba despre tata, nu-i a[a? Ce s-a \ntmplat? E bolnav?
L-a atacat cineva?
Nu l-a r`nit nimeni pe tat`l t`u, dar ve[tile pe care ]i le voi
da au leg`tur` cu el. |mi pare r`u c` eu sunt cel care \]i spune
asta, dar...tat`l t`u e mort!
Mort? ]ip` Rachel. Nu se poate!
Mi-e team` c` da. Oh, Rachel, nici nu [tii ct de greu \mi
e s`-]i spun eu asta, dar Andr nu e aici ca s-o fac` el.
Dar, de ce a murit? reu[i s` \ntrebe printre hohote de
plns. Ce i s-a \ntmplat? Cnd am plecat, era bine.
Ba nu era.
Cum s` nu fie? Era bine, altfel n-a[ mai fi plecat!
Ramon se a[ez` l\ng` ea pe bu[tean [i-i cuprinse umerii cu
bra]ul.
Tat`l t`u era bolnav de un an de zile. Nu m` contrazice,
doctorii ne-au spus lucrurile astea. Avea o boal` incurabil` de
ficat [i i se interzisese cu totul s` bea. Dar, dup` cum bine [tii,
el nu f`cuse asta.
Dar nu bea att de mult! Am avut eu grij` de asta.
Aveai grij` de asta cnd erai acolo. Dar de cte ori s-a
PRIZONIERA DRAGOSTEI 63

\ntmplat ca tat`l t`u s` ias` [i s`-[i procure alcool f`r` [tirea


ta?
Mergea la curse de ma[ini.
Exact, zise Ramon, [tergndu-i cu mna o lacrim` de pe
obraz. Oh, Rachel, nu vezi? Te-a trimis aici pentru c` [tia c` va
muri. {tia asta de la doctorul lui.
Mergea la doctor?
Da, da, asta \ncerc s`-]i spun.
Dar de ce nu mi-a spus nimic? De ce nu m-a l`sat s`-i
\mp`rt`[esc durerea?
Probabil fiindc` se gndea c` este o povar` pentru tine.
A[a c` se trata cu barbiturice [i continua s` bea. Poli]ia crede
c` a[a a survenit decesul. Nu, n-a fost o sinucidere. De obicei
cei care consum` alcool [i iau medicamente \[i otr`vesc singuri
sngele [i efectul nu \ntrzie s` apar`.
Oh, e teribil! Ct de mult trebuie s` fi suferit s` moar` a[a,
f`r` nimeni aproape care s` aib` grij` de el...
Dup` p`rerea mea, cred c` i-a fost mai bine s` moar` \n
casa lui dect s` treac` printr-o agonie lung` \ntr-un spital
unde nu cuno[tea pe nimeni.
Rachel plnse \ncet cteva minute, acceptnd batista lui
Ramon, cu care \[i [terse lacrimile. Apoi, dup` ce-[i mai reveni
pu]in, zise:
Sunt...lucruri de aranjat. |nmormntarea [i... Cnd a
murit?
64 ANNABEL DUPONT

De fapt, Rachel, a murit acum cinci zile.


Rachel \l privi cu oroare.
Asta \nseamn` c` a murit a doua zi dup` plecarea mea.
A[a e.
Dar de ce nu m-a informat nimeni? Am l`sat o adres` la
care puteam fi g`sit`.
Tat`l t`u era singur \n apartamentul de deasupra
magazinului, nu-i a[a? {i acum patru zile era duminic`. Deci
nimeni n-a \ncercat s` intre \n magazin, a[a c` nimeni nu i-a
observat lipsa. Probabil c` a murit smb`t` dup`-amiaz`, dup`
ce a ajuns acas`.
A ie[it?
A fost v`zut \n barul din cap`tul str`zii pn` aproape de
ora \nchiderii.
Oh nu!
Abia luni au \ncercat s` dea de tine, dar atunci ajunsese [i
Andr la Londra.
Andr e la Londra?
Da. A plecat s`-]i ajute tat`l, \]i aminte[ti?
Nu mi-am imaginat c` va merge personal.
Nu? Ei bine, a[a a f`cut. A[a c` a fost acolo s` se ocupe de
tot. Asear` m-a sunat [i m-a \ns`rcinat cu treaba asta, dar m-a
sf`tuit s`-]i spun abia azi.
Ea \[i trecu o mn` prin p`r.
Trebuie s` fac aranjamente. Trebuie s` plec la Londra.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 65

Nu, zise Ramon scurt.


Cum adic` nu? \ntreb` Rachel, care se ridic` \n picioare.
Rachel, a[az`-te! Nu ]i-am spus totul.
Prefer s` stau \n picioare. |n plus, ce ar mai fi de spus?
Tat`l t`u a fost \ngropat ieri.
Nu! spuse ea, oripilat`. Nu! Nu te cred!
E adev`rat!
Ba nu e! |mi spui asta ca s` m` faci s` mai r`mn aici,
fiindc` Andr ]i-a cerut-o a[a. Nu-l puteau \ngropa f`r` ca eu s`
fiu de fa]`. Nu...ar fi drept!
Rachel, ascult`-m`, te rog, zise b`rbatul care se ridic` \n
picioare. Tat`l t`u era mort de patru zile. I s-a f`cut o autopsie
[i a rezultat o otr`vire cu barbiturice. Nu vreau s` fiu crud, dar
ai v`zut vreodat` un om mort din cauza otr`virii cu
barbiturice?
Rachel sim]i cum i se face r`u. Se smuci din minile lui [i se
sprijini de un copac. Era incredibil ce se \ntmpla. Acum o
jum`tate de or` f`cea baie \n ocean cu Vittorio, [tiind c` Andr
va rezolva problema tat`lui s`u, iar acum, aflase aceast` veste
\ngrozitoare. De ce nu-i spusese de boal`? {tiuse c` moartea
mamei sale \l distrusese, dar Rachel sperase c` ea umpluse
golul pierderii ei. Dar se pare c` nu suficient \nct aceast`
tragedie s` se produc` f`r` [tirea ei.
Dar ceea ce nu putea ierta era comportamentul lui Andr,
care procedase la fel cum era obi[nuit, care p`strase totul
66 ANNABEL DUPONT

departe de ea [i nu-i permisese s` se implice \n asta. Nu


conteaz` care i-au fost motivele, acum [tia doar c` n-avea s`-l
ierte niciodat` pentru asta!
Cum a putut Andr s` fac` a[a ceva? Era tat`l meu! Aveam
tot dreptul s` fiu acolo! zise ea, privindu-l pe Ramon.
Rachel, [tiu c` acum ]i-e imposibil s` \n]elegi c` tot ce a
f`cut a fost spre binele t`u, dar, crede-m`, a[a a fost cel mai
bine. Tat`l t`u a avut o \nmormntare decent`, iar Andr a fost
acolo, s` te reprezinte! Ce-ai fi putut face tu? Tat`l t`u era deja
mort cnd ajunsese Andr. {i cu siguran]` nu ]i-ai fi dorit s`-l
vezi \n halul \n care era. Fii rezonabil`, Rachel, nu crezi c` e
mai bine s` ]i-l aminte[ti a[a cum \l [tiai?
Trebuia s`-mi dau seama c` n-ai cum s` \n]elegi asta! E[ti
unul dintre ei! Unul dintre atoate[tiutorii Sanchez.
Aminte[te-]i, Rachel, [i tu e[ti o Sanchez, fie c` vrei sau
nu.
Niciodat`, niciodat`! ]ip` ea, [i fugi spre cas`.

***

Rachel st`tea \n curtea din fa]a casei soacrei sale, cu o


revist` nedeschis` pe picioare, privind insistent marea. Sim]ea
o durere care o sf[ia, [i cu toate astea, parc` nu voia s` scape
PRIZONIERA DRAGOSTEI 67

de ea. Trecuser` dou` zile de cnd Ramon \i d`duse oribila


veste [i de atunci parc` se \nchisese \ntr-o carapace de unde
auzea parc` prin vis condolean]ele prezentate de familia
Sanchez. |[i d`duse seama c` dac` s-ar duce acum la Londra,
n-ar rezolva nimic. Tat`l ei murise [i nu mai putea face nimic
ca s` schimbe acest lucru. Asta \nsemna c` era prizonier` pe
Veros pn` la \ntoarcerea lui Andr.
De cteva ori, doamna Sanchez \ncercase s` discute cu ea,
dar Rachel refuza s` abordeze acest subiect [i soacra ei n-avea
altceva de f`cut dect s`-i respecte decizia.
Acum era dup`-amiaz` [i Rachel se gndea dac` s` mearg`
s` fac` du[ sau nu \nainte de cin`. Doamna Sanchez st`tuse
al`turi de ea de diminea]` [i dup` prnz, cosnd [i \ncercnd
s` poarte o conversa]ie cu ea. Dar venirea Mariei o f`cuse s`
uite de toate [i plecase de ceva vreme s` se joace cu ea. Rachel
era bucuroas` c` r`m`sese singur`, dar trebuia s` recunoasc`
faptul c` doamna Sanchez se purtase \ntotdeauna frumos cu
ea [i \ncercase s-o \n]eleag`, de[i nu-i fusese niciodat` u[or.
Tres`ri. |n lini[tea amiezii se auzi un huruit puternic. Ridic`
ochii [i v`zu c` elicopterul lui Andr se apropia de plaj`. Inima
\ncepu s`-i tresar` [i, pentru prima dat` \n ultimele zie, se
preocup` de \nf`]i[area pe care o avea. Merse \n camera ei [i
se piept`n`, apoi \[i aranj` rochi]a de culoarea ciocolatei.
Cobor\ sc`rile [i auzi \n sufragerie vocea soacrei sale, pe cea a
lui Andr [i \nc` una a unei femei. Cu mare efort, cobor\ sc`rile
68 ANNABEL DUPONT

[i ap`ru \n sufragerie.
Spre stupoarea ei, erau mai multe persoane dect credea.
|n afar` de doamna Sanchez [i de Andr, mai erau Vittorio [i
Leonie Gardner. Cum de o adusese \n asemenea clipe pe
femeia asta? gndi Rachel. Oare nu-[i d`dea seama c` voia s`-i
pun` \ntreb`ri despre tat`l ei? C` voia s`-i spun` cum se
petrecuse totul? Sau poate `sta era [i scopul? S` amne ct mai
mult posibil acest moment?
Se a[ternu t`cerea cnd ceilal]i devenir` con[tien]i de
prezen]a ei.
Oh, v` rog, nu v` \ntrerupe]i discu]ia din cauza mea! zise
ea, iritat`.
Andr fu primul care vorbi. Veni spre ea, [i \ncerc` s-o mai
tempereze:
|mi pare foarte r`u pentru ce s-a \nt\mplat, Rachel. {i \mi
cer scuze c` n-am fost aici ca s`-]i dau eu vestea. Dar nu
puteam s` fiu \n dou` locuri \n acela[i timp.
{i ar trebui s` fiu recunosc`toare pentru asta?
Rachel...interveni doamna Sanchez, \mp`ciuitoare. Nu
acum!
|mi cer scuze, doamn`, spuse ea, ie[ind din camer`.
Odat` aflat` pe hol, Rachel respir` profund, \ncercnd s` se
calmeze. Nu conteaz`! \[i zise ea. Va avea timp s`-l \nfrunte pe
Andr. Acum putea r`mne cu acea femeie.
Cineva o prinse de m\n` [i cnd ridic` privirea \[i d`du
PRIZONIERA DRAGOSTEI 69

seama c` nu mai era singur`.


Vino! Trebuie s` vorbim, porunci Andr.
O duse spre biroul lui, unde \nchise furios u[a.
Spune-mi acum, ce naiba se \nt\mpl`?
M-ai r`nit! strig` ea, frecndu-[i mna de care o tr`sese.
Crede-m`, `sta e cel mai mic lucru pe care-l puteam face
cnd te compor]i ca o [col`ri]`. Am \n]eles. }i-a murit tat`l [i
\nc` n-ai trecut de [ocul pierderii lui. Dar nu pot accepta acest
comportament copil`resc \n casa mamei mele. Te rog s`-]i
p`strezi ie[irile pentru momentele cnd e[ti singur` cu mine.
|mi pare r`u dac` te-am f`cut de rs \n fa]a viitoarei tale
so]ii. Dar ar trebui s` scapi de cea veche, \nainte de a-]i lua una
nou`, nu?
Te avertizez, Rachel, o amenin]` el furios, \ntr-una din
zilele astea o s` m` faci s`-mi pierd firea. Iar \n ceea ce prive[te
faptul c` m-ai f`cut s` m` simt prost, ar trebui s` m` cuno[ti
destul de bine ca s`-]i dai seama c` nu po]i s` faci a[a ceva.
Bine, Andr, zise ea, \ncercnd s` r`mn` calm`. Eu nu
m` leg de tine [i nici tu de mine. {i acum, cred c` ]i-ai \ncheiat
responsabilitatea fa]` de mine.
Ce vrei s` spui cu asta?
O s`-]i explic, dac` nu \n]elegi. M` acuzi c` m` port
proste[te. Dar nu te gnde[ti c` poate m` port a[a din cauz`
c` m` tratezi ca pe un copil?
Nu pricep la ce te referi. Probabil la faptul c` m-am
70 ANNABEL DUPONT

ocupat de \nmormntarea tat`lui t`u, nu?


Bine\n]eles c` la asta m` refer!
Oh, Rachel, [tii c` \mi pare r`u pentru moartea lui, dar
ce-ai fi vrut s` fac? N-a murit din cauza mea.
A[a e, dar m`car acum nu va mai fi o povar` financiar`
pentru tine, zise ea.
Oh, nu aduce acum \n discu]ie tot ce am spus despre el!
Poate am fost dur cu el cnd am zis asta, dar nu [tiam c` omul
era pe moarte!
Dar cnd a murit, te-ai asigurat c` scapi de el ct mai
repede, nu-i a[a?
E un lucru \ngrozitor ceea ce spui!
|l negi cumva?
Rachel [i-ar fi dorit s`-i vad` fa]a. Dar acum era \ntors cu
spatele la ea [i nu putea b`nui ce sim]ea dect din vocea lui
dur`.
Merse la bar [i \[i turn` o b`utur`, pe care o \nghi]i imediat.
Apoi, se \ntoarse s-o priveasc`.
Deci, tu crezi c` am aranjat \nmormntarea tat`lui t`u \n
absen]a ta, pentru ca s` am unele beneficii de pe urma asta?
Rachel nu mai zise nimic, iar Andr continu`:
Bine, Rachel, \]i spun ceva. Ai v`zut vreodat` cadavrul
unui om care a murit otr`vit? Ai v`zut vreodat` o mas` de
carne rece care a fost cndva un om pe care l-ai iubit [i
respectat?
PRIZONIERA DRAGOSTEI 71

Rachel \l privi oripilat`, [i-[i duse minile la urechi:


Nu mai continua! Te rog, ]ip` ea.
De ce nu? Nu ]i-ai dorit s` fii p`rta[` la aceste detalii? Ei
bine, acum ]i le spun. Vrei s` [tii rezultatul autopsiei? Vrei s`
[tii \n ce stare mai avea ficatul? Vrei s` [tii...?
Nu! Opre[te-te! E[ti crud! |ncepu s` plng`, a[ezndu-se
pe un fotoliu, [i \ngropndu-[i fa]a \n palme.
Ba nu, Rachel, a[ fi fost crud dac` te-a[ fi anun]at, dac`
te-a[ fi l`sat s` vii la Londra s`-]i vezi tat`l \n starea \n care era.
Te-am sc`pat de situa]ia asta, lund toat` responsabilitatea
asupra mea. Dar tu nu \n]elegi asta, nu? Tot ce vezi tu e \nc` o
dovad` de arogan]` a clanului Sanchez, nu-i a[a?
Rachel \[i d`du seama dintr-o dat` c` Andr avea dreptate.
Era con[tient` c` nu i-ar fi f`cut bine s` treac` printr-un
asemenea chin.
Cnd se opri din plns, se ridic` \n picioare [i-l v`zu stnd
sprijinit de fereastr` [i privind gnditor spre plaj`.
Presupun c` ar trebui s` fiu recunosc`toare, zise ea, cu
lacrimi \n glas.
Oh, nu, Rachel, asta ar fi prea mult pentru tine, zise el, cu
asprime.
Ce...s-a \ntmplat cu magazinul? \ntreb` ea, nelund \n
seam` comentariul lui. La urma urmei, `sta e motivul pentru
care am venit aici. Spune-mi, te rog, ce s-a \ntmplat. Ai vorbit
cu poli]ia? Sau cu oamenii aceia?
72 ANNABEL DUPONT

Rachel, zise el oftnd, nu cred c` era vorba despre asta.


Cel pu]in, poli]ia nu [tia nimic. N-au sunat niciodat` la
magazin. Un paznic m-a asigurat de treaba asta.
Rachel f`cu ochii mari.
Cum?
Nu \n]elegi? Nu era vorba despre nimeni. Nu era o
problem` profesional`, ci mai degrab` una personal`. Uite ce
e, Rachel, [tia c` dac` va muri, tu vei r`mne singur` \n
Londra. {i nu e un ora[ tocmai potrivit pentru o tn`r` care
n-are de cine s` se sprijine.
Nu \n]eleg...
Rachel, te-a trimis aici, ca s` m` g`se[ti, pentru c` [tia c`
lng` mine vei fi \n siguran]`! {tia c` dac` se va \ntmpla ceva
cu el \nainte s` iei leg`tura cu mine, dup` moartea lui n-o vei
mai face. {tia c` trebuie s` aib` un motiv pentru care s` te
trimit` la mine [i doar faptul c` ar putea fi \n real pericol te-ar
determina s` faci asta.
Nu pot s` cred! Nu e posibil a[a ceva! zise tn`ra femeie.
De ce ar face una ca asta? Sunt \n stare s`-mi port singur` de
grij`!
Ei bine, se pare c` el nu era de aceea[i p`rere. {tia c` nu
mai are mult de tr`it, a[a c` a pus la cale un plan, foarte
inteligent dup` p`rerea mea, [i te-a trimis aici.
Dar de ce m-a trimis la tine? {tia c` mariajul nostru se
\ncheiase.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 73

A[a e. {i chiar [tia mai multe dect tine.


Ce vrei s` spui cu asta?
Andr scoase o scrisoare din buzunar.
Asta e scrisoarea pe care avoca]ii mei ]i-au trimis-o \n
urm` cu cteva s`pt`mni.
Oh, nu!
Ba da! Tat`l t`u [tia c` voiam s` divor]ez, a[a c` nu mai
avea nicio clip` de pierdut.
Rachel \ncepu s` se plimbe nervoas` prin camer`.
Oh, cum a putut s` fac` una ca asta? Cum? se \ntreba ea,
cu triste]e.
Andr veni lng` ea [i-i puse o mn` pe um`r.
Nu crezi c` ar trebui s` te bucuri c` s-a \ntmplat a[a? Nu
te puteai descurca singur` cu toate astea. Aveai nevoie de un
b`rbat [i eu sunt singurul pe care ar trebui s` te bazezi.
Tu? De ce tu? Nu m` vrei! O vrei pe Leonie! Vrei s`
divor]ezi de mine, nu-]i aminte[ti?
A[a e, vreau s` divor]`m, zise el, \ncercnd s` par` calm,
de[i ochii negri \i tr`dau furia. Dar asta nu \nseamn` c` nu ne
putem purta ca doi oameni civiliza]i! E[ti \nc` un membru al
acestei familii. {i, a[a cum spune mama, e[ti o Sanchez!
Ba nu sunt! Sunt Rachel Jordin!
Ba e[ti Rachel Sanchez, [i n-am de gnd s` te las s` ui]i
asta!
Ce-ai de gnd s` faci?
74 ANNABEL DUPONT

Am planuri pentru tine [i vei face ceea ce [i-a dorit tat`l


t`u s` faci!
Magazinul...
Nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a lui. Oh, stai lini[tit`,
nu l-am vndut f`r` consim]`mntul t`u, dar pentru o vreme
nu trebuie s` te preocupi din pricina lui.
{i ce se \ntmpl` dac` refuz s` fac ceea ce-mi ceri?
Dac` refuzi, nu-]i mai dau niciun ban. {i [tii bine c` n-ai
niciun venit.
Te-a[ putea da \n judecat`!
Iar eu a[ putea g`si cam zece martori care s` sus]in` c` ai
comis adulter, [i divor]ul se va \ncheia f`r` s` beneficiezi de
vreun ban.
Rachel se sim]ea biruit`.
E[ti o brut`! Te ur`sc, Andr Sanchez!
|ncepi s` spui cam des asta, zise el, pe un ton rece. Apoi
trecu pe lng` ea [i ie[i din camer`, \nchiznd cu putere u[a \n
urma lui.
Capitolul 5

|n seara aceea, Rachel se \mbr`c` pentru cin` cu mare grij`.


Menajera o informase c` domnul Andr [i domni[oara
Gardner aveau s` r`mn` [i ei. Cu toate c` [tia c` e un lucru
ridicol, Rachel nu dorea ca Leonie s-o priveasc` de sus. {i
poate hainele ei nu erau la fel de scumpe ca cele ale femeii, dar
[tia c` sunt la fel de frumoase [i c` are gust \n materie de
mod`.
Alese o rochie din cele dou` pe care le adusese cu ea [i o
\mbr`c`. Croiala strns` pe corpul ei ml`dios [i materialul de
culoarea piersicii \i scoteau \n eviden]` trupul frumos [i pielea
bronzat`, care c`p`tase culoarea mierii.
Cobor\ pu]in \nainte de cin` [i-i g`si \n sufragerie pe
Vittorio, Irena, Andr, Leonie [i doamna Sanchez, servind
b`uturi. Leonie purta o rochie albastr` care se potrivea cu
76 ANNABEL DUPONT

ochii ei de aceea[i culoare. De cum o v`zu pe Rachel, \ncepu


s-o studieze din cap pn`-n picioare [i dup` expresia fe]ei sale
era clar c` nu-i prea pl`cea ce vede.
De data aceasta, Vittorio fu cel care o introduse pe Rachel
\n grup [i o \ntreb` dac` dore[te s` bea ceva. Aten]ia lui era ca
un balsam pentru inima ei r`nit`, \l lu` de bra] [i merser`
\mpreun` spre bar.
Ar`]i mult mai bine, spuse Vittorio, privind-o cu blnde]e.
Te sim]i mai bine?
Cred c` da, zise ea, pe un ton indiferent. Apoi,
mul]umind pentru b`utur`, ad`ug`: cel pu]in, acum m` simt
preg`tit` pentru orice \mi preg`te[te destinul.
Doamna Sanchez veni spre ei.
Ce rochie dr`gu]`! exclam` femeia, cu blnde]e \n voce [i
cu un zmbet cald pe buze. Vittorio \]i spunea ct de bine ar`]i,
nu-i a[a?
Nu chiar, spuse b`rbatul care apoi privi \n direc]ia lui
Andr.
Spune-mi, Rachel, zise femeia, schimbnd subiectul, a
reu[it Andr s` te lini[teasc` \n privin]a problemelor tale?
Cred c` a[ putea spune [i a[a. |ncep s` v`d mai bine
lucrurile, acum.
Oh, m` bucur tare mult, draga mea. Nu-mi place s` te v`d
att de ab`tut`. Acum, vino s-o cuno[ti pe Leonie. Sunt sigur`
c` nu vi s-au f`cut prezent`rile cum trebuie.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 77

Rachel ezit` o clip`, dar apoi o \nso]i pe doamna Sanchez


\n locul unde Irena, Andr [i Leonie purtau o conversa]ie.
Irena p`ru enervat` de \ntrerupere, \ns` nu zise nimic. Iar
dac` [i Andr sim]ise la fel, atunci se ascunsese foarte bine.
Leonie \ns`, o privi languros, dup` care strecur` o mn` \n
cea a lui Andr [i o strnse.
Rachel, draga mea, ea e Leonie, f`cu doamna Sanchez
prezent`rile. Leonie, nu trebuie s` te supere prezen]a ei aici.
Noi dou` suntem bune prietene [i e firesc s` vin` la Andr
cnd are probleme.
Fire[te, murmur` ea, apoi \l privi pe Andr. Dragule,
dup` ce se termin` cina, nu r`mnem, nu? {tii c` mama [i tata
ne a[teapt` s` bem ceva cu ei. Am \n]eles c` ai avut de rezolvat
cteva probleme aici [i c` ]i-a fost dor de mama ta, dar dup`
cin`, chiar trebuie s` plec`m. Pn` la urm`, m-ai neglijat \n tot
timpul `sta.
Andr p`rea \ns` ne\nduplecat.
|mi pare r`u, Leonie, dar dup` cin` trebuie s` vorbesc cu
Rachel, ca s` punem lucrurile la punct.
Rachel nu se putu ab]ine [i se adres` doamnei Sanchez:
|mi cer scuze pentru deranjul pe care vi l-am provocat. Ar
trebui s` m` preg`tesc pentru \ntoarcerea la Londra. M` voi
descurca acolo. O s`-mi iau o slujb` la o bibliotec` [i totul va
fi...
Vei mereg \n America de Sud! zise Andr, \n spatele ei, iar
78 ANNABEL DUPONT

ea se \ntoarse s`-l priveasc`.


America de Sud? repet` ea [i pn` [i Leonie p`rea
surprins`.
Da, America de Sud, Brazilia mai exact, dac` tot vrei s`-]i
rezolvi problemele \n public, ad`ug` el, privind-o furios.
Dar...nu \n]eleg.
Nici eu, zise Irena. Ce fel de aranjamente faci, Andr?
Cnd am fost la Londra, m-am \ntlnit cu Marcus [i cu
Olivia. Marcus trebuie s` se \ntoarc` la biroul din Rio mai
devreme dect se a[teptase, a[a c` el [i cu Olivia vor merge
direct spre cas`, f`r` s` mai treac` pe aici ca s-o ia pe Maria.
Rachel va merge cu Maria [i Tottie la Rio.
{i te a[tep]i s` fiu de acord cu asta, a[a, pur [i simplu?
\ntreb` eaa, \nc` nevenindu-i s` cread`.
|n momentul `sta nu prea ai de ales, o provoc` el, pentru
o nou` discu]ie.
Rachel \[i termin` b`utura [i-l rug` pe Vittorio s`-i mai pun`
una. Dup` ce b`u [i jum`tate din al doilea pahar, b`rbatul \i
oferi o ]igar` pe care o accept` bucuroas`, inhalnd profund [i
\ncercnd s` se acomodeze cu ceea ce tocmai auzise.
Era clar c` nu se putea opune deciziei lui Andr, mai ales c`
trebuia s`-i fie recunosc`toare doamnei Sanchez pentru felul
\n care se purtase cu ea. Dar oare ce era \n spatele acestei
pove[ti? Ce planuri avea de fapt cu ea? Care erau inten]iile lui?
Oare spera c` \n Brazilia avea s` \ntlneasc` pe cineva care
PRIZONIERA DRAGOSTEI 79

s`-l scape de ea? {tia c` aveau ni[te veri \ndep`rta]i la Rio [i c`


Andr obi[nuia s` lucreze cu ei, dar era oare posibil ca el s` fie
\n stare s` aranjeze pentru ea o c`snicie doar pentru a ob]ine
mai repede divor]ul?
Servitoarea veni la momentul potrivit ca s` anun]e c` masa
era gata. Rachel fu a[ezat` \ntre doamna Sanchez [i Vittorio.
Tn`ra femeie mnc` pu]in, fiind con[tient` de b`rbatul care
st`tea \n fa]a ei [i de femeia de lng` el, care p`rea s` fac` orice
pentru a-i atrage aten]ia.
Pe Rachel o deranja foarte mult s`-l vad` pe Andr
preocupat de Leonie. Era incredibil de dureros pentru ea s`
[i-i imagineze [i \n momente mai intime. Oare ce-l f`cuse pe
tat`l ei s-o trimit` aici? Nu era deloc timpul potrivit, din
moment ce Andr n-o mai dorea.
Cnd cina se sfr[i [i to]i merser` \n sufragerie s` bea
cafeaua, Rachel \l observ` pe Andr lng` ea.
Vreau s` vorbesc cu tine, zise el, cu voce sc`zut`.
Rachel era con[tient` de privirea Leoniei, a[a c` profit` de
ocazie [i spuse:
Nu trebuie s-o neglijezi pe logodnica ta! Doar a spus c`
vrea s` pleca]i imediat dup` cin`.
Rachel, pentru Dumnezeu, nu po]i veni cu mine f`r` s`
faci o scen`? \ntreb` el enervat.
Nu fac o scen`, dar s-ar putea ca altcineva s-o fac`.
Leonie [tie c` trebuie s` vorbesc cu tine. N-are niciun
80 ANNABEL DUPONT

motiv s` fie geloas`.


Bine, Andr, zise ea, \n cele din urm`.
Mergem \n bibliotec`, porunci el, indicndu-i s`-l
urmeze.
Dar e o noapte att de frumoas`, Andr! A[ prefera o
plimbare afar`.
Cred c` e mai bine dac` mergem \n bibliotec`, zise el.
Ce s-a \ntmplat? Crezi c` Leonie ar fi geloas` dac` am ie[i
la o plimbare?
Deloc. {i dac` \nseamn` att de mult pentru tine...
Ea nu mai zise nimic. Se ridic` [i o lu` \nainte. Afar`, aerul
r`coros al nop]ii era \mbibat de parfumul florilor pe care
doamna Sanchez le cultiva cu mult` dragoste.
Rachel inspir` adnc [i se \ntoarse.
E o noapte frumoas`, zise ea c`tre \nso]itorul ei.
Mergem pe aici? \ntreb` el, ar`tnd o alee.
Merser` \mpreun` c]iva metri, dup` care Andr zise:
Cred c` aici e bine.
Rachel \ncuviin]` din cap f`r` s` mai adauge ceva. Andr
scoase din buzunar cteva hrtii.
Tot ce-]i trebuie ai aici, zise el cu r`ceal`. Pa[aport, acte,
tot.
Eu am pa[aportul.
Da, [tiu, dar `sta e al Mariei. O s` pleca]i poimine
dup`-amiaz`. Marcus [i Olivia v` a[teap` la Galeao. De acolo,
PRIZONIERA DRAGOSTEI 81

vor merge ei cu voi. Haine, [i tot ce-]i mai trebuie \]i po]i
cump`ra mine din Nassau. Ramon va merge cu tine.
Te-ai gndit la toate, nu-i a[a? \ntreb` Rachel, cu r`ceal`
\n voce. Cam ct timp ar trebui s` stau \n Brazilia?
Andr o privi \ncruntat.
Cred c` trei luni sunt suficiente. Olivia va fi \ncntat` de
compania ta. Marcus e un b`rbat ocupat, care nu prea are mult
timp liber. Plus de asta, te va ajuta s`-]i revii dup` cele
\ntmplate.
Arogan]a ta nu \nceteaz` s` m` uimeasc`, zise ea. Cum
r`mne cu divor]ul? Lucrurile astea nu amn` procedurile?
Nu v`d de ce. Acordul t`u nu e necesar \n circumstan]ele
date. M-ai p`r`sit, dac` \]i aminte[ti bine. Iar asta nu necesit`
cinci ani pentru ca un divor] s` se \ncheie rapid.
Te-ai gndit la tot, nu-i a[a? {i ce aranjament convenabil
ai g`sit ca s` scapi de mine!
{tii c` nu era inten]ia mea, zise el, cu o privire furioas`.
Erai preg`tit` s` te \ntorci la Londra, iar planurile mele
\ncearc` s`-]i aline durerea.
De ce tu ai mereu dreptate [i eu nu? Se pare c`
\ntotdeauna \]i interpretez gre[it cele mai generoase gesturi.
Ceri violen]` \n mod deliberat, zise el deodat`.
Din partea ta? \ntreb` eaa, cu ironie. Cum a[ putea face
asta? Doar tu e[ti ocupat cu amanta, nu?
Acum, Rachel \[i d`du seama c` mersese prea departe. |n
82 ANNABEL DUPONT

privirea lui citea ur` [i furie. {tia c` ar fi putut s-o omoare \n


acel moment. Cu pa[i nesiguri \ncepu s` alerge spre plaj`,
printre gr`dini de trandafiri. Nu [tia dac` o urm`re[te. {tia
doar c` trebuia s` scape de furia din ochii lui. Doar cnd se
opri s` respire \[i d`du seama c` Andr era lng` ea.
Scoase o exclama]ie, dup` care \ncepu s` fug` de-a lungul
plajei. Dar n-avea nicio [ans` s` scape de el. Era mai puternic,
mai zvelt [i mai rapid. La un moment dat, o prinse de p`r [i o
for]` s` se opreasc`. Ea c`zu \n genunchi.
Porcule! ]ip` ea, [tergndu-[i lacrimile de pe fa]`.
Cnd \ncerc` s` se ridice, Andr o \mpiedic` [i se a[ez`
lng` ea, lund-o \n bra]e.
Brut`! D`-mi drumul! strig`, zb`tndu-se s` scape.
Dar cnd \i privi ochii \n lumina lunii, se potoli.
Oh, Doamne...\l auzi morm`ind.
Dup` care fu con[tient` doar de s`rutul lui fierbinte. Ea \i
r`spunse [i-l \mbr`]i[`.
Rachel! Oh, Rachel...M` aduci \n pragul nebuniei...
Oh, ce bine era \n bra]ele lui...Puteau r`mne acolo, s` fac`
dragoste pe nisipul fin, toat` noaptea...
Dar vocile care se auzir` pe plaj` \l aduser` pe Andr cu
picioarele pe p`mnt. Se ridic` repede [i-[i scutur` nisipul de
pe costum. St`tu \n picioare, privind-o.
Ce naiba faci? Ridic`-te o dat`! Se aplec` [i o o trase \n
picioare.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 83

Ea \l privi nedumerit`.
Nu-]i imagina c` asta ar putea schimba ceva, Rachel!
Rachel sim]i cuvintele lui ca pe un du[ rece, care o trezea la
realitate.
Nu te flata, domnule Sanchez! zise ea, cu mndrie,
\ncercnd s`-[i aranjeze rochia. {tia c` p`rului r`v`[it n-avea ce
s`-i fac`, dar spera c` cine \l va observa va da vina pe vnt.
Vittorio, Irena [i Leonie \i a[teptau \n gr`din`. Rachel
\ncerc` s` par` ct mai indiferent` fa]` de tot ce se \ntmplase.
Ce se \ntmpl`? Credea]i c` ne-am r`t`cit? \ncepu Andr
pe un ton glume]. V` asigur c` am mers doar pu]in pe plaj`.
Rachel...voia s` respire aer curat.
Dragule, se face trziu. Chiar trebuie s` plec`m.
Bine, Leonie, chiar acum mergem. Mai \nti, s-o v`d pe
mama.
B`rbatul plec` \n cas`, iar Rachel r`mase ]inta celor trei
perechi de ochi. Bine c` era \ntuneric afar` [i nimeni nu putea
observa obrajii \mbujora]i [i p`rul r`v`[it.
Oh, oare ce ar fi spus Andr dac` l-ar fi rugat s` mai r`mn`?
Sentimente pe care le credea moarte, re\nviaser` \n sufletul ei.
Dorin]a pe care o sim]ea pentru el era la fel de mare ca la
\nceput.
F`r` s`-i pese de ceea ce aveau s` cread` ceilal]i, alerg` [i ea
\n cas` [i-l prinse pe Andr de bra].
Andr!
84 ANNABEL DUPONT

Ce mai vrei acum, Rachel?


Andr, vreau s` vorbim.
Nu \ncerca nimic acum, Rachel. Nu acum!
Andr, \ncepu ea, cu ochii \n lacrimi. Afar`...m` doreai.
Da, te doresc [i acum. La naiba! Dar mi-am promis c`
n-o s` te mai am! O \ndep`rt` de el.
De ce? \ntreb` ea.
Te-am iubit, Rachel. Te-am iubit pn` la moarte. Dar tu
m-ai r`nit [i cnd \n sfr[it am reu[it s` te uit, am g`sit pe
cineva care m` iube[te la fel cum te iubeam eu pe tine. {i asta
\mi convine mult mai mult. Recunosc c` e[ti o femeie
atr`g`toare, a[a cum ai fost \ntotdeauna, dar dac` simt ceva
pentru tine, atunci e pe plan fizic. Nu-]i mai vreau sufletul, [i,
pn` la urm`, asta nu \nseamn` iubire, nu?
E[ti crud, Andr. Niciodat` n-ai fost a[a.
Sunt a[a cum m-ai f`cut, zise el. Din momentul \n care
via]a mea n-a mai fost bun` pentru tine, erai att de plictisit`
[i de nelini[tit`, \nct mi-ai omort copilul!
Nu e adev`rat! Nu s-a \ntmplat a[a! N-am vrut s` pierd
copilul. Mi-l doream foarte mult!
Cred c` ]i-ai spus asta de attea ori, \nct ai ajuns [i tu
s-o crezi!
E adev`rul!
{i atunci de ce ai fugit imediat dup` asta? Puteai s` mai ai
[i al]i copii!
PRIZONIERA DRAGOSTEI 85

Tu \ntrebi asta? Dup` toate cte ai spus? Dup` felul \n


care te-ai purtat?
Deci, a fost vina mea, nu? Noapte bun`, Rachel! Drum
bun! zise el, [i ie[i.
Ea merse \n sufragerie [i se a[ez` pe canapea. O privi pe
doamna Sanchez.
A]i auzit? \ntreb` ea, [optit.
Da, am auzit. Vino aici, lng` mine. Cred c` e momentul
s` avem o discu]ie.
Se a[ez` \n locul indicat [i primi b`utura oferit` de femeie.
Se sim]ea foarte r`u. |i treceau prin minte doar cuvintele dure
ale lui Andr. Irena ap`ru de pe teras` [i, v`zndu-le pe cele
dou`, \ntreb` ironic:
Ce se \ntmpl` aici? V` confesa]i?
Dac` n-ai nimic bun de spus, Irena, p`streaz`-]i pentru
tine p`rerile.
Ce s-a \ntmplat? Andr i-a dat cumva lui Rachel replicile
pe care le merita?
|ntotdeauna te intereseaz` problemele altora, nu-i a[a,
Irena? \ntreb` Rachel. M` \ntreb de ce. Oare pentru c` asta e
ocupa]ia ta? Asta e via]a pe care o ai? Un joc de teatru la care
tu e[ti doar un spectator? Pentru c` doar asta e[ti, s` [tii. Un
spectator! zise ea.
Ei bine, \nseamn` c` ceva s-a \ntmplat, zise Irena,
zmbind. Niciodat` nu te-am mai v`zut plngnd. E chiar o
86 ANNABEL DUPONT

noutate, cu toate c` [tiam c` scorpiile nu pot plnge.


Irena! ]ip` doamna Sanchez. Ie[i imediat din camer`!
Vorbele tale m` dezgust`!
De ce o tot aperi? Andr e fiul t`u [i fratele meu, iar ea
i-a distrus via]a! Slav` Domnului c` \n sfr[it a g`sit pe cineva
care s`-l merite!
Irena! Chiar trebuie s` repet? o amenin]` doamna
Sanchez.
Bine, bine, plec. V` las s` v` face]i confiden]e. Dar n-o
l`sa s` te p`c`leasc`, mam`! E foarte obraznic` atunci cnd
\ncearc` s` ob]in` ce vrea.
Fata ie[i \n cele din urm`. Rachel \ncerca s` bea din paharul
pe care i-l d`duse soacra ei, dar \nc` mai tremura.
Ciudat, nu? Pn` la urm`, femeile sunt cele mai nefire[ti
creaturi...
Rachel, nu trebuie s` te prefaci \n fa]a mea! Parc` noi ne
\n]elegeam.
Oh, cum de ne-am putut \n]elege vreodat`? Mereu am
fost \n tabere diferite. De asta...
De asta n-ai putut s` vii s` m` vezi \nainte de a-l p`r`si pe
Andr?
Da. Voiam s` vorbesc cu cineva. Voiam s` am \ncredere \n
cineva, dar nu puteam veni la tine. E[ti mama lui.
|n]eleg asta [i presupun c` Irena era prea dornic` s` te
ajute s` pleci.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 87

Bine\n]eles c` era. La momentul acela i-am fost


recunosc`toare, dar acum...O privi. }i-a explicat Andr ce a
f`cut tata?
Da, mi-a spus. Cred c` a fost un om foarte curajos, nu?
Cred c` da. Oh, \mi va fi tare dor de el. |l iubeam foarte
mult. Dar nu \n]eleg de ce a crezut c` e nevoie s` m` trimit`
aici, la Andr, cnd [tia c` el c`uta s` divor]eze de mine.
Chiar nu \n]elegi? Credea c` nu mai are nimic de pierdut
[i orele \i erau num`rate.
Da, dar m-a[ fi descurcat. Nu sunt o femeie neajutorat`.
Poate dac-a[ fi fost, eu [i Andr am fi avut o c`snicie reu[it`.
{i tu crezi c` mariajul vostru n-a fost unul de succes?
Cum po]i s` \ntrebi a[a ceva?
E adev`rat c` s-a sfr[it, dar a fost un timp cnd credeai
c` sunte]i pe drumul cel bun.
Desigur, la \nceput...
Da, la \nceput, dup` ce Andr te-a adus \n Bahamas, dup`
luna de miere. Era]i amndoi foarte ferici]i. {i din cauza asta,
fiul meu a \nceput s` se team` s` nu piard` aceast` fericire.
F`cu o pauz`, dup` care zise:
Rachel, ]ie ]i-e greu s` \n]elegi \ngr`dirile pe care ]i le
impunea el. Dar e un b`rbat influent [i puternic care are mul]i
du[mani. El [tie treaba asta, dar tu, provenind dintr-un mediu
lini[tit, nu vezi pericolele.
Era att de posesiv!
88 ANNABEL DUPONT

{i a fost [i mai r`u? \ntreb` domna Sanchez, surprins`.


Da, spuse fata.
Hai s`-]i explic un lucru. Andr te iubea foarte mult cnd
s-a c`s`torit cu tine. Dar doar dup` ce stai o perioad` cu
cineva \]i dai seama c` nu po]i tr`i f`r` el. Asta era problema
lui. Pe m`sur` ce timpul trecea, cre[tea [i teama lui ca ceva s`
nu se \ntmple cu tine.
Dar de ce nu \ncerca niciodat` s` se explice? De ce era
mereu convins c` el are \ntotdeauna dreptate [i c` eu gre[esc?
Ai \ncercat vreodat` s` \n]elegi ce e \n neregul` cu el?
Rachel oft`. Nu putea spune asta. {tia cum st`teau
lucrurile.
Dar chiar [i a[a, continu` ea, nu trebuie s` transformi
via]a celui iubit dup` a ta.
Sunt de acord cu tine. Dar Andr e un om posesiv care cu
tine a dep`[it m`sura. Vreau s` [tii, draga mea, pe voi nu ura
v-a desp`r]it, ci o dragoste prea mare.
Andr ]i-a spus ceva despre...copil?
Mai bine mi-ai spune tu, zise femeia. Hai s` ne aducem
aminte de vremurile acelea.
Rachel oft`. |nc` \i era greu, dup` atta timp, s` vorbeasc`
despre asta. Dar \[i d`du seama c` doamna Sanchez voia doar
s-o ajute [i [tia c`-i va face bine s` discute cu o femeie. Pn` la
urm`, nu mai era nimeni \n care s` aib` \ncredere. |ncerc`
s`-[i g`seasc` cuvintele potrivite pentru a continua. {i cnd fu
PRIZONIERA DRAGOSTEI 89

preg`tit`, zise:
Andr crede c` via]a al`turi de el m` plictisea. Dar nu era
deloc a[a. Niciodat` nu m` puteam plictisi lng` un om ca el.
Dar e adev`rat c` a[a l`sam s` se vad`. Gndindu-m` acum la
ce s-a \ntmplat atunci, \mi dau seama c` m` purtam proste[te
[i copil`re[te.
Andr ]i-a spus despre Lilaine?
Nu. Vittorio mi-a spus. Cred c` a fost oribil pentru tine.
A[a e. {i pentru Andr a fost la fel. I s-a confirmat astfel
nelini[tea.
{tiu, dar trebuia s` v` gndi]i c` nu e un lucru care se
poate \ntmpla \n mod obi[nuit.
A[a e, dar Rachel, cnd iube[ti pe cineva, nu ri[ti pur [i
simplu.
Da, [i trebuia s` a[tept \ngrijorat` de fiecare dat` cnd
Andr pleca.
Andr e b`rbat. Probabil crede c` este mai rezistent la
lucrurile astea. Dar cu cte se \ntmpl` \n zilele noastre, chiar
stai s` te \ntrebi dac` mai e cineva ferit de pericol. Zmbi slab.
Ei, dar haide, ne \ndep`rt`m de subiect. Poveste[te-mi de ce-ai
plecat.
Rachel continu` cu greu:
Andr mi-a spus c` dac` a[ avea un copil, poate a[ avea
timp mai pu]in ca s`-i fac necazuri. Oft`. Exact a[a a spus, \n
timpul unei certe. Nu-]i po]i imagina cum m-am sim]it. Pn`
90 ANNABEL DUPONT

atunci, \mi doream un copil, dar Andr spunea mereu c` mai


vrea s` ne bucur`m de intimitatea noastr`.
Era gelos, zise mama lui. Nu voia ca ceva s` te \ndep`rteze
de lng` el.
Dar oare nu era [i egoist? Pn` la urm`, motivele mele de
a avea un copil erau [i ele posesive. Dar voiam o parte din
Andr \n mine. Nimic nu m-ar fi f`cut mai fericit` dect copilul
lui. |[i aprinse o ]igar` [i trase din ea. Oricum, continu` ea,
atunci i-am spus c` nu vreau s`-i dau ceva care s`-l ]in` legat
de mine. Bine\n]eles, pn` la urm`, am r`mas \ns`rcinat`.
Evident c` ne \mp`caser`m dup` cearta noastr`. Andr [tia c`
o s` cedez dac` \[i pune \n cap s` fac` asta. Dar cnd am aflat,
l-am acuzat c` a profitat de mine [i atunci ne-am certat din
nou. Oh, a fost oribil! spuse ea, izbucnind \n plns.
Doamna Sanchez se ridic` [i se duse s`-[i mai toarne o
b`utur`. O l`s` s` se mai lini[teasc`, dup` care reveni la ea.
|mi pare r`u, zise Rachel, [tergndu-[i lacrimile. Dar nu
mi-e deloc u[or.
{tiu, draga mea. Vrei s` continui?
Oh, da, acum c` am \nceput, vreau s`-]i spun tot. Ei bine,
dup` aceast` ceart`, am devenit doi str`ini. Nu mai dormeam
\mpreun`, nu mai vorbeam a[a de mult, totu[i, nu ne mai
certam. Andr [i-a mutat lucrurile \n camera de oaspe]i. Pentru
cei din afar`, via]a noastr` era la fel, dar eu [tiam c` totul e gol.
La \nceput am fost foarte furioas`, dar se pare c` nici dup`
PRIZONIERA DRAGOSTEI 91

cteva s`pt`mni nu trecusem peste acest lucru, fiindc` furia


m` f`cea s` nu mai fiu att de cooperant` cum obi[nuiam [i s`
tac \n preajma lui. Ramon venea deseori s` ne vad`. Cred c`-i
pl`cea compania mea [i eu la fel pe a lui, \ntr-un fel platonic,
bine\n]eles. Nu i-am spus despre copil. Cred c` trebuia s-o fi
f`cut, dar nu-mi pl`cea s` vorbesc despre ceea ce provoace o
ruptur` \ntre mine [i Andr. O privi pe doamna Sanchez. Po]i
s` \n]elegi cum m` sim]eam atunci? Po]i?
|ncep s` \n]eleg. Continu`, Rachel.
Ei bine, Ramon obi[nuia s` m` ia cu el s` \not`m, s`
pescuim, s` ne ocup`m timpul cu diverse lucruri. Apoi, \ntr-o
zi, am mers s` facem scufund`ri. Oft`. Cnd am intrat \n ap`,
am sim]it c` nu mai pot respira. I-am f`cut semn lui Ramon c`
merg sus [i el m-a urmat. Cred c` sporturile practicate \n
fiecare zi m` sl`biser`. Ramon m-a dus imediat acas`, dar r`ul
era deja f`cut. F`r` gesturi dramatice, f`r` ]ipete, doar o veste
teribil` care m-a terminat psihic.
I-ai spus toate astea lui Andr?
Crezi c` m-ar fi ascultat? Oh, nu, cnd a ajuns acas` [i a
g`sit doctorul, n-avea chef de conversa]ie. |n plus, eu nu eram
\n stare s` fiu coerent`. Poate nu m` crezi, dar chiar \mi
doream acel copil! {tiu c` i-am spus lui Andr tot felul de
prostii [i abia acum \mi dau seama c` a fost o purtare
copil`reasc` din partea mea. Dup` asta, mi-a spus c` am
f`cut-o dinadins. Eu eram prea sl`bit` ca s`-l contrazic. Mi-a
92 ANNABEL DUPONT

spus c` nu mai vrea s` m` vad` niciodat`.


Dar, copil`, n-ai \n]eles c` era teribil de r`nit? Nu te-ai
gndit c` era sup`rat pe el la fel de mult ca pe tine? |n toat`
nebunia asta, tu ai omis faptul c` el \nc` te iubea. |n ciuda a
toate cte se \ntmplaser`, el te iubea.
Cum po]i spune una ca asta?
Pentru c` [tiu cum l-ai l`sat cnd ai plecat. De dou` ori a
mers la Londra ca s` te vad` [i de ambele d`]i s-a \ntors f`r`
s-o fac`.
Cum?
A[a e. Doar nu credeai c` putea l`sa lucrurile a[a. S-a
\ntlnit de fiecare dat` cu tat`l t`u [i bine\n]eles c` de fiecare
dat` era avertizat s` nu-]i spun`.
Rachel t`cu pre] de cteva clipe.
Se pare c` tata ]inea multe lucruri departe de mine, zise
ea. De ce Andr nu voia ca eu s` [tiu?
Tat`l t`u \i spunea mereu c` e[ti \nc` deprimat` [i c`
apari]ia lui \]i va face [i mai multe greut`]i ca s` treci peste
momentele critice. Ultima oar`, Andr l-a pus pe tat`l t`u s`-i
promit` c` dac` vei avea nevoie vreodat` de ceva, s` nu ezite
s` te trimit` la el. Cred c` de asta tat`l t`u ]i-a spus s` vii aici.
|n]eleg, zise Rachel. Dar acum, e prea trziu.
Da. Andr se va c`s`tori cu Leonie [i ea \i va fi o so]ie
credincioas` [i iubitoare, nu m` \ndoiesc de asta. Dar ceea ce
m` nelini[te[te pe mine, este dac` Andr va fi [i el un so] la fel
PRIZONIERA DRAGOSTEI 93

de bun.
La ce te referi?
V-am auzit vorbind pe hol, \]i aminte[ti? De[i n-ar
recunoa[te niciodat` asta, \nc` nu te-a uitat. Oh, Rachel, cte
probleme ne facem de unii singuri!
Urmar` cteva clipe de lini[te, dup` care femeia zise.
Ei, bine, vei pleca \mpreun` cu Maria la Rio [i nu pot
spune c` nu m` bucur` lucrul `sta. |]i va face foarte bine s`
pleci pentru o perioad`. Iar vremea acolo e minunat` \n
momentul `sta al anului. Marcus are casa aproape de plaj` [i
sunt sigur` c` te vei \n]elege bine cu Olivia. Nu e dur` ca Irena,
[i nici \n]epat` ca Leonie. E o fat` ca tine, tn`r`, frumoas` [i
foarte \ndr`gostit` de so]ul ei.
{i dup` asta?
Cine [tie ce se va mai \ntmpla? Ceea ce-]i trebuie e o
odihn` [i sunt sigur` c` al`turi de Marcus [i de Olivia te vei
sim]i bine.
Ei [tiu c` voi sta att de mult?
Da, [tiu, dar nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a asta.
Olivia n-a fost aici acum cinci ani, deci n-are cum s` te judece,
iar Marcus nu va \ndr`zni s`-]i spun` ceva.
Rachel \ncuviin]` din cap. Marcus era ca Ramon: inteligent,
bun, blnd...N-avea sens s` se \mpotriveasc` unor lucruri pe
care toat` lumea le g`sea potrivite pentru ea. |n fond, ce ar fi
trebuit s` fac`? Nu voia s` se \ntoarc` la Londra att de repede
94 ANNABEL DUPONT

dup` moartea tat`lui s`u. Mai bine asculta de planul lui Andr,
mergea la Rio, \i acorda divor]ul [i apoi se \ntorcea la Londra
dup` ce toate astea aveau s` se termine.
Capitolul 6

Soarele cobora \ncet spre apus, \n timp ce Rachel urca


treptele terasei cu sandalele \n mn`. Maria p`[ea \mbujorat`
\n urma ei, cu un buchet de flori \n bra]e. Cnd ajunse [i ea pe
teras`, zise, triumf`toare:
Vezi, ]i-am spus c` nu trebuie s` m` duci \n bra]e!
Rachel \i zmbi. |i f`cea mare pl`cere s` se bucure de soare,
dar se obi[nuise cu el \n cele patru s`pt`mni de cnd era
oaspete \n casa p`rin]ilor Mariei.
Cnd intrar` \n sufragerie, Maria se ag`]` de mna ei.
O s` m` speli tu disear`, Rachel? Oh, te rog!
Dar \nainte ca m`tu[a ei s` poat` r`spunde, o tn`r`
frumoas` intr` \n camer`.
Hei, Maria, abia te-ai \ntors de afar`. Las-o pe Rachel s` se
odihneasc` pu]in. O s-o plictise[ti repede.
96 ANNABEL DUPONT

Oh, n-o s` fac` asta, zise Rachel. Dar, Maria, acum o s`


stau pu]in. |ntre timp, tu du-te [i caut-o pe Tottie.
Asta \nseamn` c` o s`-mi faci tu baie?
Evident, zise ea, iar micu]a plec` voioas` spre buc`t`rie.
Apoi, Rachel o \nso]i pe Olivia \n sufrageria spa]ioas` a vilei.
O servitoare aduse ceai [i Rachel se a[ez` pe una din
canapelele confortabile.
Olivia \i turn` o cea[c`, apoi turn` una [i pentru ea.
Serios, draga mea, \ncepu Olivia, nu [tiu cum m-am
descurcat pn` acum f`r` tine. |mi iei toat` povara de pe umeri
[i m` la[i s` fac lucruri pentru care n-am crezut c` voi avea
vreodat` timp.
Rachel zmbi.
S` [tii c` \]i plac foarte mult fiica [i ne distr`m de minune
\mpreun`.
V`d asta, zise ea. Dar nu te gnde[ti s` stai aici tot timpul,
nu?
Oh, nu [tiu...spuse Rachel, \mbujorat`.
Oh, nu trebuie s` te decizi acum. Dar...ei bine, am
descoperit c` sunt \ns`rcinat` din nou.
Serios? Oh, e minunat!
Crezi? Nu e[ti de p`rere c` Maria e cam mic` pentru a se
obi[nui cu un frate?
Oh, nu! Va avea patru ani cnd se va na[te copilul. Cred
c` e suficient! |i va face pl`cere. {tii doar c` vrea pe cineva cu
PRIZONIERA DRAGOSTEI 97

care s` se joace.
{tiu asta, doar c`...ei bine n-am planificat copilul `sta,
cum am f`cut cu Maria. Nici m`car nu [tiu dac` Marcus va fi
sau nu \ncntat.
Nu i-ai spus?
Nu...eu...ei bine, am amnat momentul. Dar trebuie s`
afle ct mai curnd. |ns` Maria va [ti mai aproape de termen,
altfel va deveni ner`bd`toare.
Oh, sunt de acord cu tine, zise ea, aprinzndu-[i o ]igar`.
Ai fi o mam` grozav`, Rachel.
Oricine se poate \n]elege cu copiii, zise ea.
Nu, nu oricine, zise fata. Oft`. Pur [i simplu nu \n]eleg.
Dar n-am s` fac ce mi-a spus mama s` nu fac, adic` s` fiu
curioas`...
Oh, Olivia, nu e nimic r`u \n asta! {i eu a[ fi curioas` \n
locul t`u. {tiai c` [i eu am pierdut o sarcin`?
Oh, da, [tiu toate lucrurile astea, doar c` nu le pot asocia
cu femeia pe care o cunosc.
O s` iau asta ca pe un compliment, zise Rachel. Cred c`
m-am maturizat destul din zilele alea.
Olivia \[i b`u ceaiul [i \n timpul `sta, Rachel se \ntreb` oare
ce gndea despre ea aceast` tn`r`. Se \n]eleseser` bine \nc`
de la \nceput.
De[i familia Oliviei era una bogat`, timpul petrecut \n cele
mai luxoase locuri nu o r`sf`]aser` peste m`sur`, ba chiar o
98 ANNABEL DUPONT

transformaser` \ntr-o femeie de cas`. Marcus [i Maria erau tot


ce conta pentru ea [i nu era interesat` dect s` fie o mam`
bun` [i o so]ie iubitoare.
Dar prietenia dintre cele dou` a evoluat mai degrab` la
suprafa]`, fiindc` Rachel evitase s` vorbeasc` despre Andr, [i
Olivia \i \ndeplinise dorin]ele. Acum, afla c` asta se \ntmplase
din cauza ordinelor doamnei Sanchez.
Cu toate astea, \[i d`dea seama c` pe zi ce trece curiozitatea
gazdei cre[tea [i c` momentul \n care va vorbi nu \ntrzia s`
apar`.
Cnd se \ntoarce Marcus? \ntreb` Rachel, schimbnd
subiectul.
Poimine, zise femeia. De obicei, \mi e tare dor de el cnd
pleac` de acas`, dar de data asta nu mi-a fost att de grea
desp`r]irea.
Marcus era plecat de zece zile. Nu se [tia unde anume era
acum, dar la ultimul telefon pe care li-l d`duse, le spusese c`
era la New York. Fusese foarte bucuros de venirea lui Rachel,
mai ales c` [tia c` absen]a lui o deprim` pe Olivia.
Ei, ce lucruri spui [i tu! zise Rachel, zmbind. Cred c` abia
a[tep]i s`-l vezi. Nu trebuie s` te prefaci pentru a m` face pe
mine s` m` simt bine!
Oh, Rachel, dar nu e a[a, zise tn`r` femeie, serioas`.
Chiar \mi place s` te avem aici. Te mai gnde[ti la ce am vorbit,
da?
PRIZONIERA DRAGOSTEI 99

Bine, o s` m` mai gndesc. Se ridic`. Acum, m` duc s`


v`d ce mai face Maria. Tu stai lini[tit`. {tii c` nu trebuie s` te
epuizezi, da?
Oh, sunt bine. Mai sunt [apte luni pn` atunci.
Imagineaz`-]i, \n toate lunile de var` o s` port rochii largi!
Ei, o s` supravie]uie[ti. {tiu c` de fapt e[ti tare \ncntat`!
Cnd \i vei spune lui Marcus?
Oh, cred c` atunci cnd se \ntoarce. Tu ce zici?
Cred c` e perfect a[a. Sunt sigur` c` va fi extrem de
\ncntat.
Mai trziu, \n camera ei, Rachel \[i d`du seama c` sarcina pe
care o purta Olivia \i amintea de clipele prin care trecuse ea.
Se sim]ea chiar invidioas` pe fericirea femeii. Oare de ce s-a
purtat att de proste[te \n to]i anii aceia? Dac` tat`l ei i-ar fi
spus la timp c` Andr a venit s-o caute, totul ar fi fost diferit.
Probabil se gndise c` ac]ioneaz` cum e mai bine de cuviin]`
pentru ea [i poate c` la vremea aceea chiar era bine a[a. Dar
tot ce sim]ise atunci fusese de fa]ad`. Dac` ar fi [tiut c` Andr
a c`utat-o, c` \i p`sa de ea, c` a iertat-o pentru ce a f`cut, ar fi
alergat cu bra]ele deschise la el. Dar ea crezuse c` din cauza ei
povestea lor murise [i Andr n-ar fi \n stare s` se umileasc` att
de mult \nct s` vin` dup` ea.
Ie[i pe teras`. Seara care se l`sa aducea cu ea briza m`rii,
\nc`rcat` de parfumul florilor din gr`din`. Casa lui Marcus era
situat` pe plaj`, la ie[irea din satul Juanastra, \ntr-o regiune \n
100 ANNABEL DUPONT

care climatul era blnd \n toate lunile anului. Locul \n sine


aducea un sentiment de pace [i de confort.
|[i spuse c` era o prostie din partea ei s` se lase afectat` de
vestea c` Olivia era \ns`rcinat` [i se hot`r\ s` r`mn` acolo
atta timp ct dorea ea. |n fond, unde s` plece? Era cel mai bun
mod de a evita responsabilit`]ile cu care acum nu s-ar fi
descurcat.

***

|n urm`toarele zile, Olivia se preg`ti pentru venirea so]ului


ei. Merse \mpreun` cu Rachel [i cu Maria la Rio [i, \n timp ce
ea avea programare la coafor, fetele merser` prin magazine.
Maria a primit de la Rachel un bloc de desen [i acuarele [i
tn`ra femeie [i-a cump`rat pentru ea un set de farduri.
Mai trziu au mers la o cofet`rie unde feti]a a mncat o
\nghe]at` [i apoi au mers s` se \ntlneasc` cu Olivia. De cum
s-au v`zut, Maria \ncepu s` vorbeasc` despre ce au f`cut toat`
ziua ea [i cu Rachel [i \n cele din urm`, mama ei concluzion`:
Doamne, [i eu o duc la \nghe]at`, dar nu are niciodat`
efectul `sta asupra ei. Se pare c` n-am tactul necesar.
Rachel [i-ar fi dorit ca Olivia s` nu mai spun` astfel de
lucruri, cu toate c` o f`cea cu inten]ii bune. Poate de aceea nu
PRIZONIERA DRAGOSTEI 101

\ndr`znea s`-i spun` c` o r`ne[te. Dup`-amiaz` trziu, s-au


\ntors acas` [i Maria ]op`i de bucurie cnd v`zu ma[ina
albastr` parcat` \n fa]a casei.
A venit tata! A venit tata! exclam` ea \ncntat`.
Da, am v`zut, zise Olivia. Cum ar`t? o \ntreb` ea pe
Rachel.
Minunat! Stilistul acela a [tiut ce face cu p`rul t`u. Ar
trebui s` merg [i eu acolo \ntr-o zi.
Oh, nu, nu e nevoie. Tu ar`]i \ntotdeauna bine. P`rul t`u
drept [i des \]i \ncadreaz` frumos tr`s`turile.
Rachel o lu` de mn` pe Maria [i zise:
Las-o mai \nti pe mami s`-l salute pe tati. {i ea e
ner`bd`toare, s` [tii.
Maria protest` pu]in, dar Olivia intr` repede \n cas`. Maria
[i Rachel merser` mai \ncet, dar cnd se apropiar` de cas`, o
l`s` pe micu]` s` alerge la p`rin]ii ei.
Rachel nu [tia ce s` fac`. S` mearg` s`-i salute, sau s` amne
momentul pentru sear`? Tocmai cnd se \ntreba asta, apari]ia
unui b`rbat o f`cu s` tresar`.
Andr! Ce...cau]i aici?
Am avut ceva de f`cut la Rio, a[a c` am venit cu Marcus,
zise el, cu r`ceal`. Cum te sim]i, Rachel? Ar`]i bine.
Sunt...bine, bigui ea. Dar tu, cum e[ti?
Sunt bine [i eu, spuse el, cu indiferen]`.
Asta-i bine, zise ea. Acum, te rog s` m` scuzi, zise [i trecu
102 ANNABEL DUPONT

pe lng` el spre sc`ri, dar vocea Oliviei o \mpiedic` s`


\nainteze.
Rachel! Rachel, nu pleca! Vino s` vezi ce ne-a adus
Marcus! Ce ne-a adus tuturor!
Ea evit` privirea speculativ` a lui Andr [i merse \n
sufragerie, s` se al`ture celorlal]i.
So]ia mea m-a pus s`-]i mul]umesc fiindc` datorit` ]ie
n-a fost singur` ct am fost plecat, zise el, zmbind. A[a c`
vreau s` prime[ti asta drept mul]umire din partea mea.
|i d`du un pachet [i Rachel [i-ar fi dorit s` nu fi primit
nimic. Desigur, \i f`cea pl`cere recuno[tin]a lui, dar acum
nu-[i dorea dect s` plece \n camera ei, unde s` \ncerce s`
treac` peste [ocul de a-l fi rev`zut pe Andr.
B`rbatul p`rea att de rece [i de indiferent. [i Rachel era
foarte sup`rat` pe el fiindc` a \ndr`znit s` vin` acolo, s`-i
distrug` echilibrul fragil pe care-l c`p`tase cu greu.
Desf`cu hrtia colorat` [i descoperi o cutiu]` de bijuterii. O
deschise [i v`zu \n`untru o pereche de cercei cu diamante.
Nu...[tiu ce s` spun...\ncepu ea, emo]ionat`.
Hei, e doar un cadou, zise el, pe un ton prietenos.
Andr veni spre Rachel.
Ia s` v`d, zise el, lund cutiu]a din mna ei. Da, sunt
frumo[i. Ai gusturi bune, Marcus. Sunt o investi]ie bun`.
Nu e o investi]ie, e un cadou, zise Rachel, care \nchise
cutiu]a din mna lui.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 103

{tii cum se spune: diamantele sunt cele mai bune


prietene ale unei femei, ad`ug` Olivia, dorind s` destind`
atmosfera.
V` rog s` m` scuza]i acum, zise Rachel, nedorind s` strice
cheful tuturor.
Hei, nu vrei s` vezi ce am primit [i eu? o opri Maria.
Desigur, Maria. Ce ]i-a adus tati?
Maria \i ar`t` o br`]ar` micu]`, cu cteva medalioane pe
care erau desenate chipurile sfin]ilor.
Oh, e minunat`! exclam` Rachel, entuziasmat`. Ai
mul]umit?
Da, [i am mai primit [i asta. Maria \i ar`t` o cutie cu o
p`pu[` mare, \mbr`cat` \n costum tradi]ional brazilian.
E foarte frumoas`, zise Rachel uitndu-se mai bine. Chiar
nu aveai o astfel de p`pu[`.
{tiu. Unchiul Andr mi-a cump`rat-o.
|n]eleg. Foarte dr`gu] din partea lui, zise ea, apoi merse
spre u[`. Acum, chiar trebuie s` plec s` m` schimb.
Dar n-ai v`zut colierul pe care l-a primit mami!
Rachel \l va vedea mai trziu, Maria. Acum, v` rog s` m`
scuza]i [i pe mine. M` duc s`-]i preg`tesc camera, Andr.
Pe hol, Olivia \i spuse lui Rachel:
|mi pare r`u pentru toate astea.
Nu-]i face griji, Olivia. La urm` urmei, nu suntem ni[te
str`ini!
104 ANNABEL DUPONT

Bine, dac` spui tu...


Sincer, nu-]i face griji. Tu doar concentreaz`-te s`-i ar`]i
so]ului t`u ct de mult te bucuri c` s-a \ntors.
Olivia era bine\n]eles bucuroas` de lucrul `sta. Merse \n
buc`t`rie s` anun]e c` mai aveau un oaspete la mas`, \n timp
ce Rachel urc` sc`rile \n camera ei.
Intr` \n camer` [i \ncuie u[a. {i asta nu din cauz` c` Andr
ar putea veni peste ea, ci pentru c` Maria ar fi fost posibil s`
dea buzna [i apoi s` spun` tuturor c` plnge.
Se mai uit` o dat` la cerceii pe care-i primise \n dar, dup`
care merse \n baie [i d`du drumul la du[. Sub apa fierbinte,
avea s` gndeasc` mai clar.
Dar apa n-o \nvior`, ba din contr`, o f`cu s` ias` mai trist`
dect intrase. Se \nf`[ur` \ntr-un prosop [i se a[ez` \n pat.
De ce venise Andr? se \ntreba ea din nou [i din nou.
Trebuia s`-[i dea seama de efectul pe care-l are asupra ei.
Probabil c` nu uitase nici el noaptea aceea de pe plaj`. Se
sim]ea ca o [col`ri]`, dar trebuia s` \ncerce s` se poarte ca o
femeie adult`. Trebuia s` se poarte cu el la fel cum se purtase
cu Marcus, dac` era posibil. {i dac` nici aceast` leg`tur` nu era
posibil`, atunci va trebui s` se poarte cu el ca [i cum ar fi fost
un str`in.
Dar una era s` planifice asta [i alta s` pun` \n aplicare
planul.
|[i aminti c` n-o ajutase pe Tottie s-o preg`teasc` pe Maria
PRIZONIERA DRAGOSTEI 105

de culcare. Oh, la ct de zbuciumat` fusese, uitase de ritualul


la care participa de bun`voie, \n fiecare sear`.
Deschise [ifonierul [i alese la \ntmplare una din rochiile
pe care [i le cump`rase din banii trimi[i de Andr. La \nceput
\[i amintea c` nu dorise s`-i accepte, dar \[i d`duse seama c`
nu putea sta f`r` niciun ban al ei.
Era o rochie neagr`, simpl`, lung`, care-i scotea \n eviden]`
bronzul ar`miu. |[i aranj` pu]in [i p`rul [i-[i puse cerceii de
diamante. Ar`ta bine, chiar foarte bine. Pn` [i ea trebuia s`
recunoasc`. Dar oricum, nim`nui nu-i p`sa de asta. Stinse
lumina [i merse \n dormitorul Mariei.
Feti]a avea trei camere: una de joac`, una \n care dormea [i
o baie proprie. Tocmai atunci, Tottie \ncerca s-o fac` s`
m`nnce cina.
Feti]a era \mbr`cat` \n pijama [i pe fa]a ei se citea
disperarea. Cnd o v`zu pe Rachel, o lu` imediat la zor:
N-ai venit s`-mi faci baie. Mereu vii. De ce n-ai venit [i \n
seara asta?
Draga mea, \mi pare r`u. Am uitat ct era ceasul. M` ier]i?
De ce ai uitat ct e ceasul? Doar ai unul la mn`!
{tiu, draga mea, dar venirea tat`lui t`u [i darul pe care
l-am primit de la el vezi cerceii `[tia, \i ar`t` ea pentru ca fata
s` se bucure de str`lucirea lor cred c` ne-a f`cut pe to]i s`
uit`m de timp.
Bine, atunci, zise Maria lund \nc` un fruct din bol. Dar
106 ANNABEL DUPONT

promi]i c` o s`-mi cite[ti o poveste cnd m` culc?


Rachel [tia c` va \ntrzia la cin`, dar, dorind s` amne ct
mai mult momentul, zise:
Bine.
Feti]a \[i termin` mncarea mai repede dect se a[teptase
Tottie, [i Rachel \ncepu s`-i citeasc` mai multe pove[ti dintr-o
carte mare [i colorat`, care-i pl`cea foarte mult Mariei.
Aproape de ora opt, Rachel se opri din citit [i zise:
Draga mea, trebuie s` plec acum. Tottie te va preg`ti de
culcare.
|n acela[i moment, Olivia intr` \n camer`:
Aici erai! Nu [tii c` \n cteva minute o s` lu`m cina?
{tiu, \mi pare r`u c` am \ntrziat att, dar am uitat de baia
Mariei [i \n compensa]ie, i-am promis c`-i voi citi o poveste la
culcare.
|n]eleg. Maria, cred c`-]i dai seama c` e foarte trziu
pentru tine.
Dar [i tu mi-ai spus c` vei veni s`-mi spui noapte bun`,
zise ea, pe un ton defensiv.
{tiu, dar o a[teptam pe Rachel s` coboare ca s` pot veni
eu. Oricum, \]i spun acum noapte bun`, Maria [i sper c` te vei
culca imediat, da?
Da, mami, zise feti]a, acceptndu-le s`rut`rile.
Cnd Olivia [i Rachel ie[ir` din camera feti]ei, prima zise:
Ce [ireat` e! Caut` aten]ia tuturor! S` [tii c` nu trebuie
PRIZONIERA DRAGOSTEI 107

s`-i faci baie \n fiecare zi. Mai ales cnd avem oaspe]i, ca azi.
Oaspe]i?
Oh, am uitat s`-]i spun. Dup` ce ai plecat tu, Andr mi-a
spus c` trebuia s` cineze cu un om de afaceri de aici, Alister
Hemming cu so]ia lui. Dar Marcus l-a pus s`-i invite aici.
Ah, \n]eleg.
Cred c` e mai bine a[a, zise Olivia. Astfel, evi]i prezen]a
lui Andr.
Ai dreptate.
Jos, \n sufragerie, era o atmosfer` foarte relaxat`. B`rba]ii
vorbeau despre afaceri [i fumau [i singura femeie, nevasta lui
Alister, st`tea lng` so]ul ei, ascultnd plictisit`.
De cum intrar`, b`rba]ii se ridicar` [i \n timp ce Marcus
merse s` le pun` b`uturi, Andr f`cu prezent`rile. Rachel se
temuse de acest moment, dar b`rbatul [tia cum s` ias` din
orice situa]ie, a[a c` o prezent` cu numele de fat`, ca s` nu fie
nevoit s` dea explica]ii inutile.
Lucy Hemming era o femeie de vrsta a doua, potrivit de
\nalt`, cu tr`s`turi blnde. Nu era ca celelalte so]ii de afaceri[ti,
ci mai degrab` aducea cu o femeie care dorea ca so]ul ei s`
aib` o munc` mai pu]in \mpov`r`toare.
P`rea dezinteresat` de conversa]ia b`rba]ilor [i o preocupa
mai mult s` vorbeasc` cu Olivia despre n`zbtiile Mariei.
Rachel afl` c` cei doi so]i aveau trei copii mari, care
frecventau o [coal` din Rio. Ea [i Olivia aveau multe \n comun,
108 ANNABEL DUPONT

iar Rachel se sim]ea \n plus. Cnd veni vorba despre via]a de


familie, nu mai suport` [i merse la Marcus, care tocmai \i
punea o b`utur`, la bar.
Rachel, ar`]i foarte bine \n seara asta.
|mi face bine s` aud una ca asta. Cum a fost c`l`toria?
A[a [i a[a. Dar New Yorkul era cam friguros, a[a c` m-am
bucurat s` m` \ntorc la Nassau.
Acolo l-ai \ntlnit pe Andr?
Da, m-a \ntrebat dac` merg direct acas` [i apoi i-a venit
ideea s` m` \nso]easc` pentru a-l vedea aici pe Hemming.
|n]eleg. Deci, n-a fost nimic planificat.
Nu chiar. Eu trebuia s` vorbesc cu omul de afaceri, dar se
pare c` Andr a considerat c` e mai bine s-o fac` el. |n plus, lui
Andr \i place Rio. Cred c` [tii asta.
Da, \mi amintesc c` am venit o dat` \mpreun` aici, dar
trebuie s` recunosc c` am fost surprins` de vizita lui, mai ales
\n aceast` perioad`.
Ct e[ti tu aici? \ntreb` el. Da, [i eu am fost surprins, s`
[tii. Dar presupun c` e de p`rere c` cu ct v` obi[nui]i mai
mult unul cu altul, cu att e mai bine. Pn` la urm`, dac` vei
r`mne \n zon`, vei mai avea contact cu el.
Oh, m` \ndoiesc de asta. |n primul rnd fiindc` nu voi
r`mne aici [i apoi, vom avea anturaje diferite.
Nu v`d de ce, Rachel. Andr \]i asigur` o sum` frumoas`
de bani, nu-i a[a? M` \ndoiesc c` nu te va \ntre]ine [i de acum
PRIZONIERA DRAGOSTEI 109

\nainte.
Dar eu nu vreau s` fiu \ntre]inut` de nimeni!
Marcus oft`.
Oh, Rachel, nu reac]iona a[a. N-am spus-o cu inten]ia
asta! Am vrut s` sugerez doar c` Andr n-ar face nimic ca s`
scad` nivelul traiului t`u.
Dintr-o dat`, Rachel deveni con[tient` c` cineva ap`ruse \n
spatele ei. Se \ntoarse [i-l v`zu pe Andr, care era sup`rat.
V` rog s` nu mai discuta]i lucruri personale \n fa]a
str`inilor!
Rachel se \mbujor` [i plec` de lng` ei exact cnd Sasha
servi mncarea.
|n timpul cinei, Rachel fu a[ezat` \ntre Marcus [i Alister,
care se dovedi fascinat de ea. Ba chiar el fu cel care o conduse
\n sufragerie cnd veni momentul s`-[i bea cafelele.
Lui Rachel \i f`cea mare pl`cere s` vorbeasc` cu el, fiindc`
aveau multe lucruri \n comun. Amndurora le pl`ceau c`r]ile
[i obiectele vechi [i ambii frecventau expozi]ii de art`. Erau
att de absorbi]i de conversa]ia lor, \nct, atunci cnd Lucy
vorbi, se sim]ir` stingheri]i:
Draga mea Olivia,s-ar putea s` devin geloas` pe Rachel,
dac` \l mai ]ine pentru ea pe Alister!
Rachel ridic` jenat` privirea [i v`zu c` Olivia [i Lucy \i
zmbeau, Marcus p`rea amuzat, iar Andr era vizibil enervat.
{i dac` noi nu ne continu`m discu]ia, Hemming, zise
110 ANNABEL DUPONT

Andr, o s` cred c` \ntlnirea noastr` a fost mai degrab` una


social` dect de afaceri.
Oh, \mi pare r`u, zise Alister, vizibil stnjenit. Se ridic`.
Doar c` am g`sit cu Rachel c` avem attea lucruri \n comun!
Vorbeam despre scriitorii care au devenit celebri doar dup`
moarte.
Pn` [i lui Rachel i se p`ru o scuz` jalnic`.
Ei bine, atunci sugerez s` mergem \n biroul lui Marcus.
Cel pu]in acolo nu vom mai fi distra[i de doamne.
O spusese pe un ton sarcastic [i Rachel [i-ar fi dorit s`-i
poat` spune ceva care s`-i [tearg` ironia de pe fa]`.
Cnd cei doi plecar`, Rachel se \ntrist`. Andr, cu toat`
r`ceala lui, reu[ea s-o fac` s` se simt` vie [i era att de bine
cnd era \n preajm`.
Olivia [i Lucy se a[ezar` pe canapea [i \ncepur` s` discute
despre copii. Marcus asculta muzic` \ntr-un col], fumnd \n
lini[te, a[a c` Rachel g`si c` prezen]a ei nu era tocmai
indispensabil`.
Olivia, te superi dac` m` retrag \n camera mea? M` cam
doare capul, zise ea.
Oh, te sim]i bine? \ntreb` femeia. S`-]i dau o pastil`?
Am \n camer`.
Mul]umesc.
E doar o migren`, asta-i tot.
Ajuns` \n dormitorul ei, Rachel se sim]i un pic mai bine.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 111

Poate c` Andr reu[ea s` rezolve problemele \n seara aceea [i


a doua zi va pleca spre cas`. Ce bine ar fi fost s` se \ntmple
a[a! Nu-[i putea permite s` se mai fac` de rs \nc` o dat` \n fa]a
lui!
Capitolul 7

Oricare ar fi fost speran]ele ei, a doua zi diminea]` \[i d`du


seama c` fuseser` \n zadar. Cnd cobor\ la micul dejun, \l g`si
pe Andr la mas`, citind ziarul. Era \mbr`cat \n pantaloni scur]i
[i tricou [i p`rul ud \i d`dea de \n]eles c` fusese s` \noate.
Olivia [i Marcus nu s-au trezit \nc`, a[a c` sper s` nu te
deranjeze dac` m`nnc cu tine. Sasha mi-a spus c` obi[nuie[ti
s` te treze[ti la ora asta [i s` m`nnci cu Olivia aici.
{tii foarte bine c`, din moment ce e[ti \n casa fratelui t`u,
ai libertatea de a mnca oriunde dore[ti.
Andr o m`sur` din cap p\n`-n picioare [i observ` fusta
scurt` pe care o purta [i maioul roz.
E[ti foarte bronzat`, remarc` el. Cafea?
Rachel \ncuviin]` [i lu` cea[ca din mna lui. Lu` o
\nghi]itur` [i \ncerc` s` se bucure de peisaj. Masa era a[ezat`
PRIZONIERA DRAGOSTEI 113

pe terasa care d`dea spre plaja mereu curat`, sc`ldat` de apa


cristalin`.
Andr \[i mai turn` o cea[c` de cafea [i zise:
Eu n-am mncat \nc`. Tu ce obi[nuie[ti s` m`nnci?
Doar chifle [i unt, zise ea. Prefer un mic dejun u[or.
Bine, [tiam c` asta vei dori, a[a c` acum cinci minute i-am
spus Sashei s` preg`teasc` asta.
Mul]umesc, zise ea. Trebuia s` se fi gndit c` putea fi \n
stare s`-i anticipeze nevoile.
|i era foarte greu s` reziste privirii lui, care o devora pur [i
simplu. Pn` la urm`, zise:
Chiar trebuie?
Ce trebuie?
Chiar trebuie s` te holbezi a[a la mine? Ce ]i-a mai trecut
acum prin minte? S` m` faci s` m` simt prost? Sau pur [i
simplu s` m` enervezi?
Andr d`du nep`s`tor din umeri.
|mi face pl`cere s` te privesc, zise el cu indiferen]` [i
Rachel se \mbujor`.
Sasha veni cu o farfurie de chifle calde, unt, cafea [i lapte.
Rachel lu` o chifl`, o unse cu unt [i \ncepu s` m`nnce.
Spune-mi, zise ea dintr-o dat`, unde sunt Gilroy [i
Sheridan, g`rzile tale? Nu i-am v`zut asear`.
Stau \n ora[.
Oh? De ce?
114 ANNABEL DUPONT

{tiam c` nu-]i place s`-i ai \n preajm`. Dar nu te \ngrijora,


sunt departe de noi.
Sunt sigur` de asta, zise Rachel, care se \ntreba totu[i de
ce Andr se deranjase att ca s`-i fac` pe plac. Dar poate c` nici
Oliviei nu-i pl`ceau. Da, poate c` `sta era motivul real.
Andr termin` de mncat [i, dup` ce-[i mai turn` pu]in`
cafea, aprinse o ]igar` [i privi oceanul.
Rachel era extrem de curioas` s` afle ct avea s` mai r`mn`
acolo, dar nu putea s`-l \ntrebe asta, pur [i simplu.
Oft`, dar dup` ce f`cu asta \i p`ru r`u, fiindc` \i atrase
aten]ia.
|]i place aici? \ntreb` el, studiind-o.
Foarte mult. Olivia e foarte dr`gu]`. |mi place de ea, [i
cred c` [i ei \i face bine prezen]a mea aici.
}i-am spus c` a[a va fi. Dar ce ai f`cut de cnd ai venit? Ai
v`zut ora[ul?
Pu]in. Am stat mai mult pe plaj`, zise ea.
Cu Maria, [tiu. Mi-a spus Olivia. Dar s` [tii c` nu te-am
adus aici ca s` fii bona nepl`tit` a Mariei.
Dar nu sunt, zise Rachel, surprins`.
Nu? Atunci cum nume[ti ceea ce faci? Te trimit aici ca s`
te odihne[ti [i ce g`sesc cnd vin? Am fost extrem de surprins
cnd Olivia mi-a spus asear` c` \i faci baie Mariei \n fiecare
sear` [i c` tu e[ti cea care o preg`te[te de culcare.
Dar \mi place s` fac asta! Sper c` n-ai avut ceva de
PRIZONIERA DRAGOSTEI 115

ripostat.
Dac` te \ntrebi de ce le-am spus lui Marcus [i Oliviei ce
cred, s` [tii c` am f`cut-o asear`, dup` ce te-ai dus la culcare.
Ce ai f`cut?
M-ai auzit! Plus de asta, am [i alte planuri pentru tine care
n-au leg`tur` cu nepoata mea.
Serios, Andr, chiar m` uime[ti. {tiu c` mi-ai pl`tit
vacan]a aici, dar...
Te rog, Rachel, nu vreau s` ne mai cert`m. {tii foarte bine
c` am dreptate. Respir` adnc. |n ceea ce prive[te planurile
mele...
Nu m` intereseaz` de ce ai venit aici, Andr, dar vreau s`
[tii c` n-am de gnd s`-]i permit s` m` umile[ti \n fa]a fratelui
t`u [i a cumnatei tale!
Nu inten]ionez s` te umilesc, dar vreau s` [tii c` nu voi
ezita s`-mi folosesc autoritatea pentru a te \mpiedica s` te por]i
ca o servitoare!
Rachel t`cu [i-i evit` privirea. Oare de ce-l deranja a[a de
mult c` se ocupa de nepoata lui?
Nu trebuie s` te \ngrijorezi, zise el. N-am avut o
conversa]ie dificil` cu fratele meu [i cu so]ia lui. Le-am spus
doar c` inten]ionez s` petrec cteva zile aici [i vreau s`-]i ar`t
cte ceva din locurile astea.
Vrei s` te \nso]esc s`...
Oare ideea mea e att de \ngrozitoare pentru tine? Nu
116 ANNABEL DUPONT

mi-ai l`sat aceea[i impresie cnd am vorbit ultima oar`, \n casa


mamei.
Rachel se ridic` \n picioare.
Cum \ndr`zne[ti s` aduci vorba despre asta dup` cte ai
spus?
Andr st`tea rezemat de scaunul lui, f`r` s` fie deranjat de
reac]ia ei.
P`rerea mea nu s-a schimbat, zise el. Dar din moment ce
sunt aici [i inten]ionez s` r`mn cteva zile, nu v`d de ce nu
ne-am bucura de compania celuilalt.
Sper c` nu vorbe[ti serios!
Oh, dar sunt serios! {i sper c` n-ai de gnd s` m` provoci!
M`...amenin]i?
Oh, pentru Dumnezeu! De ce nu po]i s` iei un lucru a[a
cum vine? Nu cono[ti Brazilia, eu da. Inten]ionez s`-]i ar`t
locurile. Ce e a[a de r`u \n asta?
{i ce se \ntmpl` dac` nu vreau s` merg?
Conversa]ia asta m` plictise[te, zise el, indiferent. Acum e
ora nou`, zise el, uitndu-se la ceas. Ce zici de nou` [i
jum`tate? E[ti gata pn` atunci?
Rachel ezit`, dar se gndi c` n-avea sens s` se
\mpotriveasc`. Cnd vru s` intre \n cas`, se \ntoarse s` mai
spun` ceva.
Cum de n-ai luat-o cu tine [i pe Leonie? Cu siguran]`, ar
fi fost o companie mai pl`cut` dect mine.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 117

Leonie a plecat \n State, cu p`rin]ii ei. Iar \n ceea ce


prive[te compania ei, ei bine, da, ar fi fost mult mai agreabil`
dect a ta.
Cnd pisica nu-i acas`...zise Rachel cu ironie, dar plec`
\nainte ca b`rbatul s`-i dea o replic` potrivit`.

***

Cu toate c` i-ar fi fost mai u[or s` petreac` timpul al`turi de


Maria [i de Olivia, Rachel g`si urm`toarele zile petrecute \n
compania lui Andr cu adev`rat fermec`toare.
De la antagonismul pe care-l \ncercaser` \n prima
diminea]`, rela]ia lor a evoluat spre una amical`. Era aproape
imposibil s` men]in` o rela]ie tensionat` \ntr-un decor att de
idilic, iar Rachel chiar se v`zu \n postura \n care a[tepta cu
ner`bdare fiecare zi.
Andr era la fel de fermec`tor cum \l [tia, dar pe m`sur` ce
zilele treceau, Rachel nu putea s` nu se \ntrebe ce va urma
dup` ce toate astea se vor sfr[i. Se \ntreba dac` logodnica lui
[tia unde [i cu cine era [i \[i spuse c` nu putea s` [tie a[a ceva.
{tia c` Leonie nu ar fi acceptat niciodat` ca logodnicul ei [i
fosta lui so]ie s` se plimbe \mpreun`.
Cu toate astea, era con[tient` c` lui Andr \i f`cea pl`cere
118 ANNABEL DUPONT

compania ei, [i uneori chiar \l sim]ea pe deplin relaxat lng`


ea. Dar de fiecare dat` cnd se \ntmpla asta, era spus un
cuvnt sau f`cut un gest care le amintea pozi]ia unuia fa]` de
cel`lalt [i-i f`cea s` devin` con[tien]i de realitate.
La \nceput, merser` cu ma[ina printre dealuri, c`utnd
aerul proasp`t [i r`coros al mun]ilor [i bucurndu-se de
mncarea delicioas` servit` la hanurile amplasate de-a lungul
drumului.
F`cur` baie pe plaja Copacabana, dar Rachel prefera mai
mult plajele mai lini[tite [i mai pu]in frecventate din sud. De
multe ori \i sim]ea privirea iscodind-o [i doar atunci Rachel \[i
d`dea seama c` reprezentau unul pentru cel`lalt o continu`
provocare.
De dou` ori o dusese la jocurile de noroc [i o privise
amuzat cnd pierduse banii pe care i-i d`duse el.
|n mod clar \l mo[tene[ti pe tat`l t`u, zise el, cnd
mergeau \n parcare.
Era prima oar` cnd \i men]iona tat`l de cnd venise. Dar
[tia c` n-o spunea cu r`utate.
Cred c` ai dreptate, zise ea. Tu nu joci niciodat`?
Nu. Un ghinionist \n familie e de-ajuns, zise el, ajutnd-o
s` urce \n ma[in`.
Tn`r` femeie nu mai zise nimic. De cnd f`cea ea parte din
nou din familia lor? |l privi. Ar`ta att de bine \n pantalonii de
in alb [i tricoul vaporos! Era un b`rbat puternic [i frumos. Nu
PRIZONIERA DRAGOSTEI 119

mai sperase vreodat` c` va putea petrece attea clipe frumoase


al`turi de el, f`r` ca o ceart` s` le strice cheful.
Dar Rachel \[i spunea c` nu trebuie s` gndeasc` a[a. |n
curnd, b`rbatul avea s` se \ntoarc` la casa lui din Bahamas, la
logodnica lui frumoas` [i bogat`, iar ea va deveni doar o
amintire pentru el.
M` mir c` n-ai pariat niciodat`, zise Rachel, privindu-l
cum se a[az` la volan.
Cred c` n-am avut niciodat` timpul necesar s` fac asta.
Sunt foarte captivante jocurile astea, totu[i.
Probabil. Tata era la curent cu asta, zise ea. Apoi, schimb`
subiectul. Dar ]ie \]i plac b`rcile, nu?
Da, asta e adev`rat, zise el, pornind ma[ina. Iar pe tine te
intereseaz` caii?
Nu \n mod special, zise ea, aranjndu-[i p`rul cu mna.
Purta cerceii pe care i-i d`ruise Marcus.
}i-am cump`rat [i eu o pereche asem`n`toare, \]i
aminte[ti? \ntreb` el, cu ochii la urechile ei.
Da, cred c` i-ai g`sit acas`.
A[a e. Am cutia ta cu bijuterii la mine.
Urm` o clip` de t`cere, dup` care Rachel \ntreb`:
O s`-i... oferi Leoniei?
Bine\n]eles c` nu, zise b`rbatul.
Mi se pare o pierdere. Adic`...ce-ai de gnd s` faci cu ei?
Eu? Nu voi face nimic, Rachel. Imediat cum...se pronun]`
120 ANNABEL DUPONT

divor]ul, o s` ]i-i \napoiez.


De ce s` mi-i \napoiezi? Ca pe o ofert` de pace? \ntreb`
ea.
N-am de ce s` fac pace cu tine, Rachel. Dar dac` ideea asta
te ofenseaz`, atunci n-o s` mai aduc vorba despre ea.
Mul]umesc, dar nu va fi nevoie.
{tia c` orice ar spune ea, el va face exact cum va crede de
cuviin]`. Scoase din geant` o cutie cu ]ig`ri [i se servi cu una.
Spune-mi, Rachel, \ntreb` b`rbatul, te-ai gndit s` te
\ntorci la Londra?
Nu, zise ea scurt.
Asta e bine.
De ce spui asta? Cu siguran]` nu te intereseaz` ce am de
gnd s` fac.
Ba din contr`. A[a cum ]i-a spus [i Marcus, n-a[ vrea s`
ie[i din vizorul meu.
Bine\n]eles c` \n cele din urm` m` voi \ntoarce \n Anglia,
zise ea. Acolo e casa mea. |n plus, mai e [i magazinul...
Poate fi vndut. Nu-mi place s` stai acolo singur`.
Va trebui s` accep]i c` dup` divor] nu voi mai fi sub tutela
ta!
Dar tu [tii c` nu voi putea accepta una ca asta!
Cred c` mai bine am schimba subiectul, suger` ea.
Nu! i-o t`ie Andr. Presupun c`-]i dai seama c` sunt aici
de mai bine de dou` s`pt`mni [i c` trebuie s` m` \ntorc la
PRIZONIERA DRAGOSTEI 121

Palmerina.
Da, b`nuiesc c` Leonie te a[teapt`.
S-a \ntors acum trei zile acas`.
|n]eleg. Cnd...pleci?
Mine diminea]`. Trebuie s` recunosc c` \mi pare r`u c`
plec. Mi-a f`cut mare pl`cere s` petrecem acest timp
\mpreun`.
{i mie, recunoscu ea. Cel pu]in, am avut [ansa s` m` port
ca o turist`. |[i mu[c` buza. Mi-a[ fi dorit s`-mi fi spus mai
devreme c` pleci mine. A[a, a[ fi preg`tit cu Olivia o cin` de
r`mas-bun.
Ei, Rachel, nu ]i-am spus pentru c` am dorit s` te bucuri
de ultima noastr` zi petrecut` \mpreun`.
Te rog s` nu te \ngrijorezi, Andr. N-am de gnd s` fac o
scen`. Cred c` o s`-i dau voie Leoniei s` fac` asta cnd va afla
unde ai fost [i ce ai f`cut.
N-am obiceiul s` dau socoteal` pentru ac]iunile mele. Ct
despre Leonie, [tie c` sunt plecat cu afaceri [i destina]ia e
problema mea.
Oh, \n]eleg, zise ea zmbind. Obi[nuie[ti s` faci asta
mereu?Andr o privi cu r`ceal`, dar nu zise nimic. Restul
drumului fu parcurs \n t`cere.

***
122 ANNABEL DUPONT

|n seara aceea, Rachel era con[tient` de faptul c` discu]ia


lor de pe drum \i atinsese lui Andr o coard` sensibil`. Era
foarte t`cut [i nu doar cu ea, ci [i cu Olivia [i cu Marcus, care
b`nuiau desigur c` ceva era \n neregul`. Era o sear` frumoas`
de prim`var` [i Rachel \ncerca s` se gndeasc` la altceva ca s`
evite privirile insistente ale lui Andr.
Ai reu[it s` finalizezi \n]elegerea cu Hemming? rupse
Marcus la un moment dat t`cerea.
Da, la telefon, azi-diminea]`, zise el. Oricum, dac` apare
ceva, m` anun]i, da?
Sigur c` da. Gilroy [i Sheridan merg cu tine?
Bine\n]eles. Decol`m la nou` [i jum`tate.
Pleci cu avionul t`u?
Da, zise el, p`rnd plictisit. Se ridic` [i merse spre teras`.
Se \ntoarse [i spuse: mul]umesc, Olivia, pentru felul \n care
m-ai f`cut s` m` simt aici. Mi-a pl`cut foarte mult.
Mul]umesc, Andr. Ar trebui s` vii mai des pe la noi.
A[a voi face.
Apoi \i privi pe to]i [i zise, mergnd spre u[`:
V` rog s` m` scuza]i, dar eu o s` m` retrag. Noapte bun`.
Marcus [i Olivia i-au r`spuns, dar Rachel l-a ignorat, [i cnd
a ridicat privirea, plecase deja. Se sim]ea prost c` n-o f`cuse,
mai ales c` era posibil s` nu-l mai vad` \nainte de plecare. Dar
probabil c` scopul lui era s` vin` la Juanastra [i s`-i provoace
ei suferin]`. {i cum lucrul `sta se \ntmplase, atunci nu mai
PRIZONIERA DRAGOSTEI 123

avea nimic de f`cut aici. Pentru prima dat`, Rachel \ncepu s`


se g\ndeasc` serios la \ntoarcerea la Londra. Pn` la urm`, nu
va mai dura mult pn` cnd divor]ul se va finaliza [i e posibil
ca urm`toarea vizit` la Rio s`-l aduc` pe Andr \mpreun` cu
Leonie, iar asta era prea mult pentru ea.
Va r`mne cele trei luni, a[a cum hot`rse so]ul ei, dar asta
mai mult fiindc` Olivia o f`cuse s` se simt` att de bine. Nu se
mai punea acum problema s` r`mn` pn` la na[terea celui
de-al doilea copil, de[i era adev`rat c` la un moment dat i se
p`ruse o idee bun`.
|[i aminti de sarcina Oliviei. Oare i-a spus deja lui Marcus?
De cnd venise Andr, avusese foarte pu]in timp s` stea de
vorb` cu gazda ei.
Marcus \ncepu s` vorbeasc` despre redecorarea sufrageriei,
iar Rachel, sim]ind c` nu e treaba ei s`-[i dea p`rerea, se scuz`
[i ie[i pe teras`. Se sprijini de balustrad` [i se \ntreb` pentru a
mia oar` de ce Andr venise tocmai \n Brazilia s`-[i petreac`
aceste zile libere. |n]elegea c`-i f`cuse pl`cere compania ei, dar
\n rest, n-avea niciun \n]eles. Doar dac`...
Inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Oare era posibil ca Andr
s` mai simt` ceva pentru ea? Oare se mai sim]ea atras de ea?
Dar nicio clip` n-a f`cut ceva care s`-i arate asta. Era o situa]ie
stnjenitoare. Andr se controla perfect, dar ea, \n schimb, \[i
imagina ni[te lucruri cu adev`rat imposibile. Poate pl`cerea de
a fi crud \l f`cuse s` vin` aici [i s`-i zdruncine lini[tea
124 ANNABEL DUPONT

interioar`.
F`cu o grimas`. Nu conteaz` care-i erau motivele. Va pleca
mine diminea]` [i era posibil s` nu-l va mai vad` niciodat`. {i
dac` \ntr-adev`r pleca spre Anglia peste o lun`, a[a cum \[i
propusese, atunci nu mai avea de ce s`-l \ntlneasc`.

***

Mai trziu, cnd se \ntoarse \n sufragerie \l g`si pe Marcus


singur.
Olivia s-a dus la culcare, zise el. Nu prea s-a sim]it bine
azi. Sper` s` nu te superi.
Oh, sigur c` nu. Dar pot s-o ajut cu ceva?
Oh, nu, nu cred. E doar obosit`. Am mai trecut prin asta.
B`nuiesc c` ]i-a spus de copil, nu?
Da. Cum ai primit vestea?
Am fost \ncntat, desigur. Dar acum va trebui s` angaj`m
o d`dac` permanent`. Olivia nu se poate descurca. B`nuiesc
c` te-a rugat s` mai r`mi. Mi-ar pl`cea s-o faci, dar va trebui s`
accep]i s` prime[ti un salariu lunar...
|mi pare r`u, Marcus, dar nu pot.
Dar de ce? Statutul t`u aici nu se va schimba. Vei fi tot un
membru al familiei, doar c` vei primi un salariu...
PRIZONIERA DRAGOSTEI 125

Nu e vorba despre asta, Marcus, sincer. Nu accept pentru


c` a[ fi mndr`. A[ accepta un salariu, dar cred c` n-a[ avea
nevoie de el dac` Andr \mi pl`te[te o pensie att de mare.
Cred c` \n cele din urm` m` voi \ntoarce la Londra.
Ei bine, tu [tii cel mai bine. Dar nu te hot`r\ acum.
Gnde[te-te la asta. Mai sunt \nc` [apte luni pn` la na[terea
copilului.
Bine, o s` m` gndesc. Mul]umesc, Marcus.
Eu trebuie s`-]i mul]umesc. De cnd ai venit, ai ajutat-o
foarte mult pe Olivia. S-a ata[at de tine.
{i eu o plac, Marcus, serios. Dar vezi tu, sunt unele
lucruri...
Andr, zise el.
Cred c` da. Pn` la urm`, despre el e vorba.
|n]eleg. Ei bine, dac` te r`zgnde[ti...
Cred c` acum voi merge [i eu la culcare, zise ea. Noapte
bun`.
Noapte bun`, Rachel.
Urc` sc`rile cu pa[i u[ori. Se gndea la Olivia [i la Maria, pe
care o neglijase \n tot acest timp. Oare va putea sta departe de
ea cnd va fi la Londra?
Deschise u[or u[a camerei sale [i nu aprinse imediat
lumina. Ie[i pe teras` [i st`tu acolo cteva clipe, pn` cnd
deveni con[tient` de zgomotele din camer`.
Panicat`, reu[i s` aprind` veioza de la cap`tul patului [i-l
126 ANNABEL DUPONT

v`zu pe Andr, stnd pe scaun, \ntr-unul din col]urile camerei.


Ce...dore[ti?
Voiam s` vorbesc cu tine. {i cum n-am putut face asta jos,
m-am gndit s` te a[tept aici.
|n]eleg. Rachel scoase cerceii din urechi [i-[i netezi p`rul
cu mi[c`ri nervoase.
Despre ce vrei s` vorbim?
Ce inten]ionezi s` faci dup` ce se scurg cele trei luni
petrecute aici? \ntreb` el, m`surnd-o cu privirea.
Nu...m-am decis \nc`.
Plus de asta, n-are nicio leg`tur` cu tine. {i cred c` n-ai
dreptul s` m` \ntrebi, zise ea cu mndrie.
Dreptul? Ce e dreptul, de fapt? {tii asta? M` \ndoiesc.
Acesta e dormitorul meu [i cred c` am dreptul s`-]i cer s`
pleci, ad`ug` ea.
B`rbatul se ridic` [i veni spre ea.
Vorbe[te mai \ncet. Sau vrei ca toat` casa s` [tie ce avem
noi de \mp`r]it?
Nu va fi nicio discu]ie. Vrei s` pleci, te rog?
Rachel, \ncearc` s` \n]elegi punctul meu de vedere. De
[apte ani sunt responsabil pentru tine.
Iar acum sunt con[tient c` \n afar` de mine e[ti singur` pe
lume.
Trebuie s` [tiu ce ai de gnd s` faci pentru ca, dac` vei avea
nevoie de ajutor, s` te ajut. {tii c` banii nu sunt o problem`.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 127

Dac` vrei ceva anume, dac`-]i trebuie ceva...


Oh, Andr \l privi ea cu dorin]`. Cred c` trebuie s` pleci
acum, zise ea, v`zndu-i privirea arz`toare. Nu e..nici timpul [i
nici locul pentru o asemenea discu]ie.
Andr f`cu un pas spre ea.
Tu habar n-ai ce vreau eu.
Te rog, Andr!
Nu mai e nimic de spus!
Rachel, nu m` provoca!
Oh, \]i sugerez s`-]i rezolvi problemele prin avoca]i. {i
acum pleac`, te rog! Nu pot s` mai suport situa]ia asta!
Andr se mi[c` pn` ajunse aproape de ea. Att de aproape,
\nct \i sim]ea c`ldura corpului.
Crezi c` sunt lipsit de sentimente? zise el, mngindu-i
obrajii. Crezi c` dac` sunt singur aici cu tine, asta nu m` face
s` m` gndesc la tot ce am tr`it \mpreun`? |ncepu s-o s`rute.
La ce anume te-ai gndit, mai exact? abia reu[i ea s`
\ntrebe.
La momentele noastre de dragoste. Cred c` asta e
problema mea, Rachel. Te doresc [i simt c` \nnebunesc dac`
nu te am...
Andr...
Oh, te rog, las`-m` s` fac dragoste cu tine, te rog.
Rachel era incapabil` s` reziste inevitabilului care se
produse. |i r`spunse la s`ruturi [i la mngieri.
128 ANNABEL DUPONT

Andr o lu` \n bra]e [i o purt` spre pat, a[eznd-o cu grij`


[i \ntinzndu-se [i el lng` ea. O s`rut` p`tima[. Nu se mai
puteau gndi dac` fac sau nu bine procednd a[a, voiau doar
s` se bucure unul de altul...
Capitolul 8

Rachel se trezi cnd cineva parc` s`rea f`r` mil` \n pat [i


nu-[i putea imagina cine ar fi \n stare de asta. |[i dorea din
r`sputeri s` r`mn` exact a[a cum era, dar deschise ochii cu
greu. Cnd o v`zu pe Maria care s`rea \ncntat` \n pat, \[i
aduse aminte de noaptea trecut` [i privi cealalt` pern`. Andr
nu mai era lng` ea. |ncerc` un amestec de disperare [i de
u[urare.
Mami a zis c` pot s` te trezesc. E foarte trziu, zise Maria.
Rachel se ridic` \n capul oaselor [i \ncerc` s` se uite la
ceasul de pe noptier`. Nu-i veni s` cread` c` dormise att de
mult. Era zece [i jum`tate. {i unde era Andr, acum? Oare
plecase, a[a cum pl`nuise, sau o a[tepta jos?
Unchiul Andr a plecat? o \ntreb` pe Maria, \ncercnd s`
se poarte normal.
130 ANNABEL DUPONT

Oh, da, acum cteva ore. De ce? Voiai s`-]i iei r`mas-bun?
Oh, nu. Cred c` am dormit mai mult dect trebuia. Acum
pleac`, Maria, o s` m` dau jos [i o s` m` \mbrac. Fugi [i
spune-i mamei c` \mi cer scuze c` am dormit att de mult.
Chiar o s` te treze[ti? \ntreb` feti]a, cu ochii str`lucind de
bucurie. Adic` acum, c` unchiul a plecat, n-o s` mai fii
ocupat`, nu-i a[a?
Nu, n-o s` mai fiu att de ocupat`. Acum, fugi de aici!
Trebuie s` m` \mbrac.
Rachel a[tept` pn` cnd nu mai auzi pa[ii micu]i pe
coridor [i-[i \ngrop` fa]a \n perna pe care dormise Andr...

***

Dar bine\n]eles c` trebuia s` se dea jos din pat. Cnd o f`cu,


\[i v`zu hainele \mpr`[tiate pe jos. Merse la du[ [i dup` ce se
r`cori pu]in, se \mbr`c` s` coboare. |n tot timpul acesta,
\ncerca disperat` s` nu se mai gndeasc` la lucrurile care s-au
petrecut cu o noapte \n urm`. Dar acest lucru era mai mult
dect imposibil. Cel pu]in, \[i dovedise c` \nc` \l mai atrage,
dar asta era tot. |n nicio clip` n-a l`sat-o s` cread` c` ar dori-o
[i pentru altceva. Iar faptul c` [i-a dus la bun sfr[it planul de
a pleca \n acea diminea]` \nsemna c` pentru el nu se
PRIZONIERA DRAGOSTEI 131

\ntmplase de fapt nimic spectaculos.


Fusese o la[`, ca \ntotdeauna. |l l`sase s` fac` dragoste cu
ea, de[i [tia c` pentru el nu \nseamn` nimic.
Dar cum de permisese a[a ceva? Cum reu[ise el s` fac` asta?
Profitase de ea? |n mod clar, nu! Fusese doar o victim` a
farmecului s`u.
Cumva, trebuia s` nu se mai gndeasc` att de mult la asta.
Cel pu]in, nu de fa]` cu al]ii. Jos, Olivia \[i bea cafeaua de
diminea]` [i zmbi cnd o v`zu pe Rachel.
Ia uite cine vine! A trebuit s-o trimit pe Maria s` te
trezeasc`. De la opt [i jum`tate, abia a[teapt` s` te vad`. Cred
c` ai fost foarte obosit` de ai dormit att.
Da, zise ea. Ce...mai faci? Marcus mi-a spus c` nu te
sim]eai prea bine asear`.
Oh, [tii tu, gre]urile obi[nuite!
Rachel \[i turn` [i ea pu]in` cafea [i-[i aprinse o ]igar` dup`
ce refuz` invita]ia la mas` a Oliviei.
Nu prea mi-e foame, zise ea. {i, plus de asta, e aproape
ora prnzului.
Spune-mi, ]i-ai luat la revedere de la Andr? o \ntreb`
Olivia, cnd Rachel se a[ez` lng` ea.
Cred c` da, zise ea. Parc` ne-am spus la revedere ieri.
Oh, \n]eleg. Dar mi s-a p`rut c` asear` p`rea enervat de
ceva. |n diminea]a asta a plecat f`r` s` spun` un cuvnt [i nici
el n-a vrut s` ia micul dejun. V-a]i certat cumva? Apoi, pe un
132 ANNABEL DUPONT

ton plin de remu[care: oh, \mi pare r`u, nu e treaba mea! Iar
fac ce mi-a spus Marcus s` nu fac, adic` s` m` amestec \n vie]ile
voastre.
Stai lini[tit`, Olivia. Nu ne-am certat, dar i-am spus cteva
lucruri urte.
M` \ntreb de ce a vrut s` stea att de mult. Nu era nevoit
s` ias` cu tine \n ora[, nu? Eu cred c` \nc` se mai simte
responsabil pentru tine.
Da, cred c` e o parte din tradi]ia familiei Sanchez. Strnse
pumnii. Chiar dac` \n curnd se va c`s`tori cu Leonie, \nc` nu
poate s` accepte c` eu am nevoie de libertate. Probabil c` se
crede vreun superb`rbat care se poate descurca s` controleze
vie]ile a dou` femei.
Dar Rachel, izbucni Olivia, nu crezi c` e[ti pu]in cam
iresponsabil`? Nu mai ai pe nimeni pe lume. De ce nu-l la[i pe
Andr, s` aib` grij` de tine?
Toat` lumea crede c` sunt incapabil` s` am grij` de mine.
Poate tu n-ai fost \nv`]at` cu via]a grea, dar \nainte de a-l
cunoa[te pe Andr eu aveam grij` de mine [i de tata. {i \n
ultimii cinci ani, cred c` m-am obi[nuit s` fiu singur`.
Bine, Rachel, nu te enerva. Vreau doar ce e mai bine
pentru tine. M-am ata[at foarte mult de tine [i a[ face orice ca
s` te r`zgnde[ti s` te mai \ntorci la Londra [i s` r`mi aici cu
noi.
Oh, \mi pare r`u, Olivia, cred c` sunt la limit`. O s`-mi
PRIZONIERA DRAGOSTEI 133

revin \ntr-o zi sau dou`.


Maria s-a dus la plaj` cu Tottie. Ce-ar fi s` mergi [i tu la
ele? Te mai destinzi pu]in.
Poate a[a am s` fac. Mul]umesc, Olivia, pentru c` nu m-ai
\ntrebat nimic. |ntr-o zi, \]i voi explica ce s-a \ntmplat, dar nu
acum.

***

Mai trziu \n aceea[i diminea]`, stnd pe nisip al`turi de


Maria, se \ntreb` ct de mult va mai dura pn` \[i va reveni
dup` vizita lui Andr.
Se \ntreba cum se va descurca \n continuare. Era singur` pe
lume, asta era o certitudine, dar cel pu]in era mai matur` cu
cinci ani. Dar [tia c` \[i va reveni. Trebuia s-o fac`. Vechile r`ni
se vor cicatriza din nou, la timpul lor, iar Rachel descoperi
acest lucru pe m`sur` ce s`pt`mnile se scurgeau una dup`
alta de la plecarea lui Andr.
Plecarea lui Marcus \ntr-o c`l`torie mai lung` prin Europa
a f`cut-o s` con[tientizeze [i problemele Oliviei [i a \ncercat pe
ct posibil s`-i ridice moralul. N-avea o sarcin` u[oar`, [i de
cele mai multe ori \i era foarte r`u [i se lupta cu dureri de cap
\ngrozitoare.
134 ANNABEL DUPONT

Rachel le scotea pe Olivia [i pe Maria la plimbare cu ma[ina.


Celor dou` le pl`ceau la nebunie aceste ie[iri care aduceau de
fiecare dat` culoare \n obrajii palizi ai Oliviei.
|ntr-o dup`-amiaz`, le-a dus s` cineze \mpreun` la un
restaurant, spre munte. Locurile erau minunate pe acolo [i
terasa restaurantului avea vedere spre un lac frumos. Cu toate
c` [i compania era pl`cut`, Rachel nu se sim]ea prea bine [i
[i-ar fi dorit s` nu se aventureze att de departe de cas`. Olivia
[i Maria erau foarte bine dispuse, fiindc` Marcus avea s` se
\ntoarc` \n cteva zile [i toat` seara au vorbit doar despre asta.
Mncarea era delicioas`, dar Rachel nu putu s` se ating`
dect de pu]in` salat`. Nu [tia de ce, dar credea c` ceva din ce
mncase mai devreme nu-i priise.
S-au \ntors pe \ntuneric [i Rachel chiar se gndi s-o roage
pe Olivia s` conduc`, dar n-o f`cu. Nu dorea s-o \ngrijoreze
sau s`-i r`peasc` buna dispozi]ie, dar cnd ajunser` la intrarea
\n Juanastra, Rachel fu for]at` s` opreasc` ma[ina [i s` mearg`
undeva la marginea drumului, ca s` vomite.
Dup` asta, r`mase sprijinit` de un copac, \ncercnd s` se
lini[teasc` [i s`-[i revin` dup` ame]eala care nu-i d`dea pace.
Olivia veni \n fug` spre ea, speriat`.
Rachel, ce s-a \ntmplat?
Nu-i nimic, Olivia. |mi cer scuze c` am oprit. Cred c` e
din cauza a ceea ce am mncat. Mi s-a f`cut r`u dintr-o dat`.
Olivia o mngie pe p`r [i o studie \n t`cere, dup` care zise:
PRIZONIERA DRAGOSTEI 135

Haide, vino \napoi la ma[in`. Suntem aproape de cas`. O


s` conduc eu de aici.
Oh, nu e nevoie, m` simt mai bine...
Sigur c` da, dar voi conduce eu de aici.
Urcar` din nou [i dup` ce-[i mai reveni pu]in, Olivia zise
zmbind:
Dac` n-ar [ti lumea care dintre noi e gravid`, cred c` [i-ar
imagina c` e[ti tu, Rachel.
Din fericire pentru ea, Olivia fu prea ocupat` cu condusul
[i cu \ntreb`rile necontenite ale Mariei ca s`-i observe
paloarea. Rachel \nchise ochii o clip`. Oh, Doamne, cum de nu
m-am gndit la asta? se \ntreb` ea.
Dar nu se putea s` fie adev`rat. N-avea cum. Dac` Olivia era
\ns`rcinat`, asocia orice stare de r`u acestei condi]ii. {i,
oricum, o spusese ca pe o glum`.
Dar gndind la rece, realiz` c` era un lucru pe care trebuia
s`-l fi avut \n vedere chiar cu cteva zile \n urm`. Oh, ce situa]ie
nepl`cut`! Ce avea s` fac`, acum?
Ma[ina intr` \n garaj [i Olivia zise:
Rachel, du-te [i f` un du[. Probabil ]i-a fost r`u de la
c`ldur`. Majoritatea oamenilor o suport` mai greu [i sunt
afecta]i la un moment dat de ea.
Rachel \ncuviin]` din cap [i f`cu \ntocmai cum i se spusese.
Apa c`ldu]` \i mai r`cori trupul \nfierbntat. Dup` baie, ie[i [i
se examin` \n oglind`. Nu exista nicio schimbare din punct de
136 ANNABEL DUPONT

vedere fizic, [i se gndi dac` nu cumva se \n[ela. Desigur, se


putea asigura ducndu-se la doctorul de familie al Oliviei, dar
asta ar fi strnit prea multe \ntreb`ri, [i \nc` nu era cazul.
{i dac` era totu[i a[a cum se temea? Dac` era \ntr-dev`r
\ns`rcinat`, \i va spune lui Andr? Nu! fu r`spunsul care veni
de undeva din interiorul ei.
Se gndi ce ar putea face. Putea avorta la \ntoarcerea \n
Anglia, sau putea s` p`streze copilul [i s` \ncerce s`-l creasc`
singur`.
Dar un avort ie[ea din calcul. Nu putea distruge att de
u[or fructul dragostei sale. Nu acea fiin]` mic` ce luase na[tere
din contopirea lor.
Oft`. Deocamdat`, trebuia s` aib` grij` ca Olivia s` nu afle
\n cele cteva zile cte avea s` mai stea acolo. Dar oricum,
n-avea acum s` b`nuiasc` ceva din moment ce nu [tia ce se
\ntmplase \ntre ea [i Andr.

***

|n urm`toarele zece zile, Rachel trebui s` admit` c` era


\ntr-adev`r \ns`rcinat`. Avea toate simptomele: gre]uri de
diminea]`, oboseal` acut` [i o repulsie fa]` de unele alimente.
Reduse ]ig`rile la jum`tate [i b`u cafea doar cnd n-avea cum
PRIZONIERA DRAGOSTEI 137

s` se mai eschiveze de fa]` cu ceilal]i.


Marcus se \ntoarse singur din Europa de data asta, iar Maria
o p`r`sise pe Rachel pentru a petrece mai mult timip cu tat`l
mult iubit. Olivia aducea mereu \n discu]ie dorin]a ei ca Rachel
s` r`mn` definitiv \n Brazilia, dar cnd tn`ra femeie se decise
s` plece, Olivia fu cea care f`cu aranjamentele pentru
c`l`torie.
Marcus era \ntristat [i el de plecarea lui Rachel, mai ales c`
trebuia s` plece \ntr-o alt` c`l`torie [i Olivia nu mai avea cu
cine s` r`mn`. |ntr-o zi cnd erau cu to]ii \n sufragerie,
b`rbatul \i telefon` mamei sale [i o \ntreb` dac` poate s`
petreac` cteva s`pt`mni al`turi de so]ia lui. Dar doamna
Sanchez abia \[i revenise dup` o r`ceal` puternic` [i nu putea
c`l`tori cu avionul.
Voi fi bine, zise Olivia, \ncercnd s`-l fac` pe so]ul ei s`-[i
lase mama \n pace. Nu-]i mai face griji!
Marcus d`du din cap [i continu` conversa]ia cu mama lui.
Cnd puse receptorul \n furc`, zise:
Vine Irena mine. Acum, sunt sigur c` vei fi bine.
Olivia o privi pe Rachel, apoi zise:
|n]eleg, spuse ea, pe un ton care ar`ta clar c`
aranjamentul nu era pe gustul ei.
Marcus se \ncrunt`.
Ce mai e acum? Irena e sora mea. Sunt sigur c` e un
substitut bun pentru Rachel. O privi pe cumnata lui. Rachel
138 ANNABEL DUPONT

[tie c` nu vreau s-o r`nesc cu asta. {tie c` o preferam pe ea s`


r`mn`, dar dac` nu se poate, atunci Irena \i va lua locul. Oft`.
Poate mai trziu, vei putea sta la Veros o perioad`.
Bine, Marcus, nu te alarma, zise Olivia. Dac` nu sunt att
de entuziasmat` de venirea Irenei, e din cauz` c` m-am ata[at
de Rachel. {i ea se poart` att de bine cu Maria. Nu po]i spune
c` Irena este tocmai omul potrivit pentru un copil!
Marcus scoase o exclama]ie, dup` care ie[i din camer`.
Oh, Doamne! Acum s-a enervat! oft` ea. Sincer, Rachel,
nu vreau s` fiu nesuferit`, dar eu [i Irena nu ne-am \n]eles
niciodat` prea bine.
Rachel, cunoscnd-o pe cumnata lor, nu f`cu niciun
comentariu. N-ar fi fost corect s`-i povesteasc` prin ce trecuse,
ca s` nu-i altereze [i mai mult p`rerea despre ea. A[a c` zmbi
[i schimb` subiectul.

***

Irena ajunse \n seara urm`toare, iar Rachel se bucur` c` va


mai avea doar o zi s-o suporte pe fat`. Dar Irena o evit` de la
\nceput, lucru care o puse pe gnduri pe tn`r`. Noroc c`
Marcus era acolo ca s` mai tempereze situa]ia.
Irena venise s-o ajute pe Olivia, a[a c` fata \ncerca s` fac`
PRIZONIERA DRAGOSTEI 139

orice pentru a o face pe Rachel s` se simt` inutil` [i de prisos.


Cu toate astea, Rachel \[i spunea c` era mai bine a[a. Nu voia
s` plece sim]indu-se vinovat` c` o las` pe Olivia f`r` ajutor.
Acum, cel pu]in, avea la cine s` apeleze.
|n seara dinaintea plec`rii, Olivia organiz` o cin` festiv` \n
cinstea lui Rachel. Aceasta le era foarte recunosc`toare c` a fost
primit` cu atta bucurie \n casa lor [i le mul]umi pentru asta
gazdelor.
Rachel [tia c` va duce dorul Mariei [i a golfului Juanastra,
dar totul era aranjat [i trebuia s` plece.
Imediat dup` cin`, Olivia se retrase \n camera ei, pentru c`
nu se sim]ea bine. Rachel era chiar \ngrijorat`. |[i spuse c` va
p`stra leg`tura cu ea [i spera ca \ntr-o zi s` poat` veni din nou
s-o viziteze.
Dup` ce [i Marcus se retrase [i masa fu strns`, Irena o
abord` pe Rachel:
Vreau s` vorbesc cu tine, \i zise fata, pe un ton ciudat.
Rachel nu dorea s` discute cu Irena, dar se p`rea c` fata
voia s`-i spun` ceva [i era sigur` c` avea s-o fac` oricum cu sau
f`r` permisiunea ei.
Irena \[i aprinse mai \nti o ]igar`.
Te rog, Irena, spune-mi ce ai de spus, apoi las`-m` s`
plec. Sunt foarte obosit`. Iar mine diminea]` trebuie s` m`
trezesc devreme.
Nu te alarma, Rachel. Ce vreau s`-]i spun, nu va dura
140 ANNABEL DUPONT

mult. |ncepu s` se plimbe \ncet prin camer`. {tiai c` Andr a


\nceput demersurile de divor]? Dac` lucrurile merg bine, el [i
Leonie vor fi c`s`tori]i pn` la sfr[itul anului.
Asta voiai s`-mi spui?
E o parte, zise ea, cu ironie. Uite care e restul, ad`ug`
deschiznd po[eta de unde scoase o foaie de hrtie pe care
i-o \nmn`. Andr m-a rugat s`-]i dau asta. A zis c` vei [ti
despre ce e vorba.
Rachel se \ncrunt` [i se uit` pe hrtie. Era un cec pe care
era trecut` o sum` mare de bani.
Nu \n]eleg, zise ea, cu voce tremur`toare. Ce e asta?
Nu \n]elegi de ce ]i-a trimis-o? El mi-a spus c` [tii despre
ce e vorba.
Rachel [tia c` era un cec scris de Andr, care data cu trei zile
\n urm`, adic` exact atunci cnd Irena plecase de acas`.
El...]i-a dat asta! murmur` ea, \nc` nevenindu-i s` cread`.
Bine\n]eles! Ce credeai? Oh, Rachel nu mai fi att de
[ocat`. Sunt doar ni[te bani!
Rachel se sim]ea foarte r`u. Nu-i pl`cea c` Andr i-a trimis
bani [i mai ales c` a ales-o pe Irena ca intermediar.
Rupse cecul \n buc`]ele pe care le arunc` \n fa]a Irenei.
S`-i spui c` n-am nevoie de banii lui murdari! N-am avut
niciodat` nevoie, zise ea, [i se repezi spre u[`.
Sim]ea o grea]` puternic` [i abia reu[i s` ajung` \n camera
ei.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 141

N-a crezut niciodat` c` Andr ar putea fi att de crud [i de


insensibil \nct ar putea s-o umileasc` \n fa]a Irenei. F`cuse un
gest de ne\nchipuit! Cum putea fi a[a? Dup` tot ce tr`iser`
\mpreun`!
Acum, nu mai conta dect faptul c` el nu [tia nimic despre
sarcin`. {i era sigur` c` ea nu va dori s`-i spun` vreodat`...
Capitolul 9

Lui Rachel \i trebuir` cteva s`pt`mni ca s` se obi[nuiasc`


din nou cu via]a la Londra. Erau attea lucruri de care trebuia
s` se ocupe, attea lucruri pe care trebuia s` le aranjeze...Vizita
la mormntul tat`lui s`u fu peste puterile ei. |[i aminti atunci
tot ceea ce-i f`cuse Andr. Reu[i cu greu s` treac` peste acele
momente [i s` nu se mai gndeasc` la ele un timp.
Era att de ciudat s` locuiasc` acum singur` \n
apartamentul de deasupra magazinului de antichit`]i, unde
avea attea amintiri legate de tat`l s`u!
Doamna Verity, care r`m`sese s` aib` grij` de magazin \n
lipsa ei, p`rea singura persoan` pe care o cuno[tea, fiindc` de
cnd se c`s`torise cu Andr nu-[i mai f`cuse al]i prieteni. Mai
primea vizite de la cuno[tin]e vechi de-ale tat`lui s`u, dar
n-avea pe nimeni apropiat de vrsta ei, c`ruia s` i se confeseze.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 143

Magazinul avea nevoie de o cur`]enie general` [i Rachel fu


foarte recunosc`toare cnd fata doamnei Verity, Hannah, se
oferi s-o ajute.
|mpreun`, f`cur` ca locul s` str`luceasc` din nou. Prietenul
lui Hannah, John Adamson veni s` le ajute s` mute mobila mai
grea. |n urm`toarele cteva s`pt`mni, se \mprieteni cu cei doi
tineri [i reu[i s` se simt` mai bine \n prezen]a lor. {tia c` la un
moment dat va fi nevoit` s` le povesteasc` despre starea \n
care se afla, dar \ncerca s` amne ct mai mult acel moment.
Cnd magazinul fu gata, Rachel merse la avocat ca s`-l
\ntrebe dac` era \n]elept s`-l vnd`. Domnul Cropper era un
prieten vechi de-al tat`lui ei [i o privi speculativ pe Rachel
cnd \i auzi inten]iile.
Vrei s` vinzi?
Nu [tiu sigur, dar m` \ntreb dac`...ar fi o idee bun`.
Depinde de ce vrei s` faci mai departe, Rachel. Adic`, tat`l
t`u mi-a spus c` e posibil s` mergi s` locuie[ti \n Bahamas, dar
acum, c` te-ai \ntors, e[ti hot`rt` s` r`mi?
Oh, da, inten]ionez s` r`mn.
Ei bine, \n cazul `sta, dac` vinzi magazinul, unde te
gnde[ti s` locuie[ti? Mai ai alt venit?
Dac` vnd magazinul, cred c` voi g`si s` cump`r un
apartament pe undeva. Apoi, mai trziu, m-a[ putea angaja.
Dar, draga mea, dac` vinzi magazinul, pn` te vei angaja
\]i va fi foarte greu s`-]i asiguri traiul. Oft`. Spune-mi, Rachel,
144 ANNABEL DUPONT

de ce vrei s` vinzi o afacere care \]i asigur` o via]` lini[tit`?


Tat`l t`u ]i-a l`sat toate lucrurile cum trebuie. Depinde de tine
s` faci afacerea un succes.
M` tem c` magazinul acela ar fi prea mult pentru mine.
Eu nu cred asta. O tn`r` de vrsta ta se poate descurca!
Sunt \ns`rcinat`, domnule Cropper, zise ea \ncet.
Urmar` cteva clipe de t`cere.
|n]eleg, spuse el, surprins. |mi cer scuze, Rachel. N-am
[tiut...
Nu-]i face griji. Dar acum, c` [tii, ce m` sf`tuie[ti s` fac?
Spune-mi, zise el precaut, so]ul t`u... pentru c` \nc`
mai e so]ul t`u [tie de acest b`rbat?
Nu e vorba despre alt b`rbat! r`spunse ea.
Adic`...
Da, e copilul lui!
Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce te-a l`sat s`
vii pn` aici ca s` \ncepi de una singur` o afacere?
Nu [tie.
Nu [tie? repet` el.
Nu, [i n-am de g\nd s`-i spun. A[a c` putem continua...
Stai pu]in. Rachel, sper c` nu te a[tep]i s` vii aici cu o
poveste ca asta [i eu s`-]i dau un sfat pe loc. Am nevoie de timp
de gndire. Dar de ce nu i-ai spus?
So]ul meu a \naintat actele de divor], zise ea.
Scuz`-m`, Rachel, c`-]i spun asta, dar n-ar trebui s`-i
PRIZONIERA DRAGOSTEI 145

acorzi divor]ul f`r` s` [tie c` a[tep]i un copil. Pn` la urm`, e


[i al lui.
Andr n-are niciun drept asupra acestui copil. A pl`tit cu
un cec pentru el.
Un cec? Era o sum` mare? |l mai ai?
Nu, l-am rupt.
Domnul Cropper nu putea s` arate mai perplex dect att.
Dar fu destul de manierat \nct s` nu mai continue discu]a, cu
toate c` se vedea clar c` i-ar fi f`cut mare pl`cere.
Dup` cum ]i-am mai spus, Rachel, trebuie s` m` gndesc
la ce mi-ai spus. De aceea, te rog s` revii peste cteva zile ca
s`-]i pot da un r`spuns.
Bine spuse ea dar, \nainte s` ias` pe u[`, se \ntoarse
brusc. Sper c` n-ave]i de gnd s`-i spune]i so]ului meu ceea ce
tocmai a]i aflat, nu?
Bine\n]eles c` nu. Problemele clien]ilor mei sunt
confiden]iale.
Rachel zmbi [i ie[i din biroul lui. {tia c` orice problem` ar
avea, domnul Cropper era un om de \ncredere.
Hannah veni la magazin la pu]in timp dup` ce Rachel
ajunsese acolo. O g`si pe tn`r` \ntins` pe o canapea [i
Hannah, de cum o v`zu, se \ngrijor`.
E[ti palid`, Rachel. Te sim]i bine?
M` simt doar pu]in obosit`. Vrei s`-mi faci un ceai, te rog?
Am ajuns acas` acum cteva minute [i mi-a[ face eu unul, dar
146 ANNABEL DUPONT

n-am energia necesar`.


Sigur, draga mea, zise fata, care intr` \n buc`t`rie [i
preg`ti ceaiul. Vrei s-o chem pe mama?
Oh, nu, Hannah. |mi voi reveni. Apoi oft`. Oh, vei afla mai
devreme sau mai trziu, a[a c` mai bine \]i spun acum: a[tept
un copil.
Oh! E[ti \ns`rcinat`! exclam` fata. Oh, Doamne! {i ai
muncit att!
Ei, nu sunt att de fragil`, Hannah. Dar obosesc repede,
asta-i tot.
|n]eleg, zise ea \n timp ce veni cu ceaiul.
Stai lng` mine, zise Rachel. Spune-mi ce am strnit \n
tine?
Oh, nu fi prostu]`, Rachel! Ce e a[a nefiresc? Doar e[ti
c`s`torit`, nu?
Da, dar so]ul meu nu [tie c` sunt \ns`rcinat`.
Oh, \n]eleg. Nu e copilul lui, zise ea, \mbujorat`.
Ba nu, e al lui! Oh, Hannah, nu [tiu dac` pot s`-]i explic.
Andr, so]ul meu, nu m` iube[te. Vrea s` divor]eze de mine.
Porcul! exclam` tn`ra cu vehemen]`. {i s` te lase singur`
\ntr-o asemenea situa]ie!
Nu e chiar a[a, \ncerc` Rachel s-o tempereze. Andr ar
considera c` e o dovad` de moralitate s` aib` grij` de mine [i
de copil, dac` ar [ti. {i chiar cred c` ar renun]a la divor]. Dar
eu nu-l vreau a[a, \n]elegi? Dac` m-ar iubi cu adev`rat, atunci
PRIZONIERA DRAGOSTEI 147

ar fi altfel. Atunci i-a[ spune. Dar nu \n situa]ia asta. A f`cut


ni[te lucruri \ngrozitoare, lucruri care nu m-au l`sat s` m`
\ndoiesc c` nu simte nimic pentru mine.
Fata \[i mu[c` limba, \ncercnd s` se controleze.
Oh, \mi pare r`u pentru tine. Dar cum te vei descurca? Cu
magazinul [i cu toate?
-De asta am ie[it. Am fost s` vorbesc cu avocatul, s` v`d
dac` e bine sau nu s` vnd.
|n]eleg. E p`cat s`-l vinzi acum, cnd arat` a[a de frumos.
E o afacere mic`, dar care poate fi prosper`. Dac` ai avea pe
cineva care s` te \ndrume, care s` [tie despre antichit`]i...Uite,
de exemplu pe cineva ca John...
John se pricepe la asta?
Pu]in. Obi[nuia s` vin` aici cnd tat`l t`u tr`ia [i s`
vorbeasc` cu el despre ele. Dar b`nuiesc c` nu l-ai observat...
Nu chiar, dar acum c` \mi spui de asta, parc` \mi amintesc
de un b`iat care venea mereu... Oh, poate c` pn` la urm`
n-ar fi o idee rea s` p`strez magazinul. Pn` la urm`, a]i putea
s` v` ocupa]i voi de el cnd va veni copilul pe lume.
Hannah rse.
Vom fi [i c`s`tori]i pn` atunci. Poate nu e o idee chiar
att de rea.
Da, Hannah, dar cred c` pn` la urm` voi fi nevoit` s`
vnd, spuse Rachel, gndindu-se mai bine. Nu-mi permit s` v`
pl`tesc [i peste cteva luni nu m` voi mai putea ocupa de el.
148 ANNABEL DUPONT

Cred c` ai dreptate, se resemn` fata. Dar nu-i nimic, eu [i


John sper`m c` \ntr-o bun` zi vom avea propriul nostru
magazin. Tata mi-a promis s` ne ajute.

***

|n urm`toarele zile, Rachel primi [i r`spunsul domnului


Cropper, care considera c` era cel mai bine ca magazinul s` fie
vndut, a[a c` fu preg`tit [i scos la vnzare. Rachel considera
c` cu ct termina mai repede povestea asta, cu att era mai
bine. Oricum, voia s` fac` aranjamentele cu mult \nainte de
na[terea copilului.
Avu c]iva vizitatori, unii interesa]i de oferta ei, al]ii doar
curio[i, dar \n cteva zile ap`ru un cump`r`tor hot`rt cu care
b`tu palma.
|n cele din urm`, se obi[nui cu ideea c` trebuie s`
p`r`seasc` acest cartier. Dar pn` atunci, doamna Verity se
oferise s-o g`zduiasc` pn` cnd va g`si un apartament.
|ntr-o sear`, \nainte s` plece din apartamentul de deasupra
magazinului, exact cnd ie[ea din du[, auzi o b`taie puternic`
\n u[`. Era deja sear` [i [tia c` n-are la cine s` apeleze acum.
|ncerc` s` nu aprind` lumina [i se a[ez` pe pat. B`t`ile
\ncetar` [i \[i zise c` persoana insistent` plecase. |ncepu s`-[i
PRIZONIERA DRAGOSTEI 149

perie p`rul, dar b`t`ile se auzir` din nou.


|ncepu s` se sperie. Oare cine putea s` bat` ca un nebun la
o or` a[a de trzie? Puteau fi ni[te adolescen]i pu[i pe farse?
S-o sune pe doamna Verity la ora asta? Sau s` mearg` s` vad`
despre ce era vorba? Ezit` pu]in. Putea s` coboare pe
\ntuneric. Pn` la urm`, lumina din strad` \i permitea s` vad`
cine era persoana respectiv`.
Cobor\ [i observ` silueta unui b`rbat, care a[tepta lng`
u[`. Oare cine era acest impertinent care-[i permitea s-o
deranjeze la ora asta? Era cumva noul proprietar? Dar n-avea
dreptul s` vin` \nainte de a o anun]a. Ezit` pu]in, dar cnd s`
ia o decizie auzi:
Rachel! Deschide u[a asta! {tiu c` e[ti acolo! Pentru
Dumnezeu!
Rachel \ncremeni. Era Andr. Oh, ce c`uta aici?
Ajunse tremurnd la u[`.
Andr? Tu e[ti?
Bine\n]eles c` sunt eu! Deschide u[a!
De ce ai venit?
Rachel, zise el cu voce sc`zut`. Atrag aten]ia aici. Vrei s`
fiu arestat fiindc` \ncerc s` sparg u[a asta?
Rachel descuie [i se d`du un pas \napoi, l`sndu-l s` intre.
De cum ajunse \n`untru, b`rbatul \[i arunc` haina pe un
scaun.
Ei bine? N-ai de gnd s` m` invi]i sus? N-am b`tut atta
150 ANNABEL DUPONT

drum ca s` vorbesc cu tine pe \ntuneric.


Rachel \l conduse \n sufrageria de la etaj. Aprinse lumina
[i-l \ntreb` direct:
Ei bine, de ce ai venit aici? E o mare surpriz` pentru mine.
Este? Nu [tiai c` voi veni ct de repede pot? N-am f`cut
a[a mereu?
Nu [tiu de ce trebuia s-o faci [i acum.
Nu? Poate fiindc` m-ai considerat mereu un fraier \n ceea
ce te prive[te.
Andr, nu e[ti coerent!
Nu? De ce n-ai venit la Veros [i ai plecat direct la Londra?
La Veros?
Bine\n]eles. {i dac` n-o f`ceai pentru mine, m`car s-o fi
f`cut-o pentru mama.
Rachel se a[ez` pe un scaun. |ncepea s` se simt` din nou
r`u.
De ce s` m` \ntorc la Veros? Casa mea e aici.
O scnteie sclipi \n ochii b`rbatului.
Credeam c` puteai s` faci m`car asta.
Dar de ce? Cu siguran]`, mama ta [tia de la Marcus c` o
s` m` \ntorc la Londra.
I-a spus c` pleci din Juanastra. De aceea, Irena a fost de
acord s` vin` \n locul t`u.
A[a, [i?
E[ti att de inocent`, zise el, privind-o cu blnde]e. Poate
PRIZONIERA DRAGOSTEI 151

de aceea nu mi te pot scoate din minte.


Andr, despre ce vorbe[ti?
Bine, bine, o s`-]i spun. {tii c` Irena te-a invitat la Veros.
Mama ]i-a trimis un mesaj prin ea. {tia c` vrei s` pleci din
Brazilia [i din dorin]a mea, te-a invitat s` stai cu ea.
Din dorin]a ta? repet` ea. Oh, Andr, n-are niciun sens
ceea ce spui. N-am primit niciun mesaj.
Andr o privi ne\ncrez`tor.
Ba sigur c` ai primit mesajul. Irena ]i l-a dat. I-a spus
mamei c` n-ai ascultat-o. C` ai insistat c` vrei s` te \ntorci la
Londra.
Andr, nu \n]eleg...
Bine, atunci, voi fi [i mai explicit.
O trase \n bra]ele lui [i o s`rut`. Rachel se zb`tu pre] de
cteva clipe, dar buzele lui o invitau s` capituleze.
Oh, Doamne, Rachel, trebuie s` m` la[i s` am grij` de
tine. Am nevoie de tine mai mult dect de aerul pe care-l
respir!
Ce-ai spus? Cum po]i spuce a[a ceva? Leonie...
Oh, la naiba cu Leonie! Tu e[ti singura femeie pe care o
iubesc [i pe care am iubit-o vreodat`. {tii bine asta!
Nu crezi ce spui. {tii c` eu sunt temperamental` [i
\nc`p`]nat`, [i nu te ascult...
Rachel, am nevoie de tine. Nu \n]elegi? {tiu c` te-am urt,
te-am [i r`nit, dar mereu am f`cut-o fiindc` te iubesc foarte
152 ANNABEL DUPONT

mult. Rachel se eliber` din bra]ele lui.


Te rog, continu` ce \mi spuneai despre mama ta [i Irena.
N-am primit niciun mesaj de la mama ta [i a trecut mai bine de
o lun` de cnd am plecat din Brazilia.
Andr oft`.
{tiu, morm`i el. Mi-a fost att de greu f`r` tine!
Ce vrei s` spui?
Cnd am aflat c` ai plecat \n Anglia, am zburat la Rio ca
s` vorbesc cu Olivia. S` aflu dac` i-ai spus ceva sau...|n fine,
cnd am ajuns, Olivia era \n spital [i am vorbit cu Irena...
|n spital? Ce s-a \ntmplat?
A pierdut copilul.
Oh, nu!
Da. Maria a fost neascult`toare [i Irena o certa. Olivia s-a
gr`bit s`-i spun` s` \nceteze [i a cobort sc`rile \n fug`, s-a
\mpiedicat [i a c`zut. Irena a trimis dup` doctor, dar era prea
trziu. Am \n]eles c` nici nu se sim]ise prea bine.
Biata de ea. Mi-a[ fi dorit s` fi [tiut!
Da, se pare c` Irena a provocat multe nepl`ceri \n familie.
Oricum, am sf`tuit-o s` plece \ntr-o c`l`torie [i m-a asigurat c`
a[a va face. Acum, cum r`mne cu noi, Rachel?
Ai plecat f`r` s`-mi spui nimic [i apoi a ap`rut cecul acela!
Despre ce cec vorbe[ti? \ntreb` Andr.
O s`-]i povestesc imediat. Dar mai \nti, spune-mi de ce
ai plecat.
PRIZONIERA DRAGOSTEI 153

Bine. Am plecat fiindc` [tiam c` mai \nti trebuie s`


vorbesc cu Leonie, s`-i spun c` totul s-a terminat, \nainte de a
vorbi cu tine. N-a fost deloc u[or, nici cu ea, nici cu p`rin]ii ei.
Apoi, mama s-a \mboln`vit...Parc` toate lucrurile se \ntmplau
ca s` nu fim \mpreun`.
Cred c` Irena [tia c` te-ai desp`r]it de Leonie, zise ea.
Bine\n]eles. Chiar ne-am certat pe tema asta. Dar apoi,
c\nd Marcus a zis c` vei pleca din Rio, am pus-o pe mama s` te
invite la Veros. Cnd am v`zut c` nu vii, eram \n stare s` te
omor.
Rachel se a[ez` din nou pe scaun. |[i prinse capul \n mini.
Irena mi-a dat un cec [i nu mi-a transmis niciun mesaj. A
zis c` i-ai spus c` eu [tiu pentru ce sunt banii aceia.
Oh, Doamne! {i tu ai crezut-o?
De ce nu? Cecul era scris de tine.
Da, dar eu semnez cecuri tot timpul. Nu cred c` i-a fost
greu s` ob]in` unul. Poate chiar mi-a falsificat
semn`tura....Deci de asta ai plecat att de repede...
Pe de o parte.
{i restul?
Spune-mi mai bine de Olivia. Cum se simte acum?
E pu]in deprimat`, dar Marcus a luat-o \ntr-o c`l`torie [i
cred c` acum [i-a mai revenit. Din cauza asta nu m-am putut
\ntoarce imediat la Londra. La \nceput am fost att de furios,
\nct n am mai vrut s` te v`d vreodat`. Zmbi slab. Iar cnd
154 ANNABEL DUPONT

Marcus [i Olivia au plecat \n State, am r`mas s` am grij` de


afacerea cu Hemming.
|n]eleg. {i acum, e[ti liber?
Aproape, zise el, privind-o pozna[. Vino aici, iubito, vreau
s` fac dragoste cu tine.
Rachel nu ezit`. Nu mai avea motiv. Sim]i c`ldura trupului
s`u [i se sim]i din nou ca f`cnd parte dintr-o familie.

***

Se trezi diminea]a devreme [i, dup` ce-i d`du p`rul la o


parte de pe ochi, \l v`zu pe Andr care o privea.
Iube[te-m`, frumoaso! o lu` el \n bra]e.
Oh! Andr, am... ceva s`-]i spun, \ncepu ea, dup` ce-l
s`rut`.
Sper c` nu e ceva r`u.
Oh, sper [i eu s` nu crezi asta. Se ridic` \n capul oaselor.
A[tept un copil.
Un copil? repet` el. Copilul meu, zise el, ca pe o
declara]ie.
Bine\n]eles.
{i n-aveai de gnd s`-mi spui?
Cum s`-]i spun asta? {tiam c` o s` te c`s`tore[ti cu Leonie
PRIZONIERA DRAGOSTEI 155

imediat ce sc`pai de mine. Dac` ]i-a[ fi spus despre copil, ai fi


crezut probabil c` profit de situa]ie.
C` profi]i? o \ntreb` el, stupefiat. Oh, Rachel, ce mai pot
s` spun?
Nu-]i pare r`u?
Mie? De ce \ntrebi asta? Oare...tu nu ]i-l dore[ti?
Oh, ba da, foarte mult chiar.
Copilul nostru, murmur` el, mngindu-i pntecul. Oh,
ct de mult te iubesc!
Voi ar`ta \ngrozitor \n urm`toarele cteva s`pt`mni, zise
ea, preventiv.
Nu [i \n ochii mei. Niciodat` \n ochii mei nu vei fi mai
frumoas` ca acum!

***

Andr opri iahtul aproape de ]`rm. Era o zi \nsorit` de var`


[i \n jur era mult` lini[te.
Oh, Andr, zise Rachel, ce mult a trecut de cnd n-am mai
ie[it \n larg, nu-i a[a?
Hm, prea mult, zise el. Dar o s` rezolv asta pe viitor.
Sper c` tu [i fiul nostru nu m` ve]i [antaja cu asta.
Oh, nu cred, zise el, zmbind.
156 ANNABEL DUPONT

Rachel \l privi cu blnde]e.


Nu [tiu dac` merit s` fiu att de fericit`. {tii, nu prea am
avut timp s` vorbesc cu tine de cnd s-a n`scut Robert. Mama
ta a fost mereu prin preajm`...Dar vreau s` [tii c` mi-am dat
seama ce mare gre[eal` am f`cut c` te-am p`r`sit atunci.
{i eu am gre[it, s` [tii. N-ar fi trebuit s` te las s` pleci. Ar
fi trebuit s` m` port cu tine cum s-a purtat Marcus cu Olivia
cnd a pierdut copilul. Cred c` to]i \nv`]`m din gre[eli...
Sper c` acum m` crezi cnd \]i spun c` n-am f`cut nimic
inten]ionat ca s` pierd sarcina.
Andr \ncuviin]` din cap.
{tiu, draga mea. Acum sunt convins de asta, zise el. De
acum \ncolo, s` [tii c` nu mai sunt capul afacerii Sanchez.
Vreau s` m` dedic familiei. Bine\n]eles, \mi voi da p`rerea...
Bine\n]eles, complet` Rachel.
Dar de acum \ncolo, tu [i Robert sunte]i cei mai
importan]i pentru mine.
Iahtul fu ancorat [i Andr \[i ajut` so]ia s` coboare.
Olivia ie[i s`-i \ntmpine cu micul Robert Sanchez \n bra]e.
B`ie]elul, acum \n vrst` de o lun` era micu], dolofan [i brunet
ca tat`l lui. Era pur [i simplu adorabil.
Oh, Olivia, ]i-a dat b`t`i de cap? \ntreb` Rachel.
Bine\n]eles c` nu, tocmai s-a trezit [i n-am putut rezista
s` nu-l iau \n bra]e. Patru luni mi se pare o perioad` att de
mare!
PRIZONIERA DRAGOSTEI 157

Olivia era din nou \ns`rcinat` cu al doilea copil, iar \n patru


luni avea s`-l aduc` pe lume.
Intrar` amndou` \n cas`, unde Marcus vorbea cu Andr \n
timp ce prepara ni[te b`uturi.
Rachel se uit` \n jur cu pl`cere. Ce minunat era c` acum se
putea bucura de o a doua [ans`! Iubirea ei [i a lui Andr
devenise mai puternic` din cauza separ`rii dintre ei. Dar ce
bine c` acum erau \mpreun`!
Olivia mi-a spus c` ai l`sat magazinul tat`lui t`u unui
cuplu tn`r, zise Marcus, la un moment dat.
Da, a[a e. Fata, Hannah, mi-a fost de mare ajutor cnd
m-am \ntors \n Anglia. Ea [i p`rin]ii ei ne erau vecini.
|n]eleg. {i se pricep la afacere?
Pu]in, zise Andr. Dar vor \nv`]a. John e un b`iat iste].
Mi-a pl`cut de el.
Vin dup` Cr`ciun s` petreac` cteva s`pt`mni cu noi.
N-au avut timp s` plece \n luna de miere, a[a c` [i-o vor
petrece aici.
Sunt sigur` c` o s` le plac`, zise Olivia, care apoi se
adres` so]ului ei: Marcus, noi de ce nu avem o cas` ca a lor?

***
158 ANNABEL DUPONT

Spune-mi sincer, Andr, \l \ntreb` Rachel, mai trziu,


cnd se schimbau pentru cin`. De ce ai venit \n Brazilia cnd
eram la fratele t`u? Se \ntoarse pentru ca el s`-i ridice
fermoarul de la rochie [i cnd f`cu asta, o lu` \n bra]e cu
posesiune.
{tii de ce. Trebuia s` m` asigur c` era adev`rat ce mi-ai
spus \n noaptea aceea, pe Veros.
Te-ai purtat att de r`u cu mine \n acea noapte! murmur`
ea.
A[a e, nu? [opti cu buzele lng` urechea ei. Doar ]i-am
spus c` nu-mi pl`cea efectul pe care-l aveai asupra mea!
{i acum? \ntreb` ea, cu un soi de satisfac]ie \n voce.
{i acum, a[ dori s` termin`m cu \mbr`catul, zise el,
oarecum enervat. Sau...poate preferi s` nu coborm la cin`...

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și