Sunteți pe pagina 1din 2

ROM

MNIA
MINIISTERUL ED DUCAIEI NA AIONALE
UN
NIVERSITATEA VASIL LE ALECSA ANDRI DIN BACU

eaMreti,Nr.157,Bacu600115
Cale

Tel.+4
402345424111,tel./fax+40
0234545753

www.ub.ro;e
w email:rector@
@ub.ro

Consiliuul de Adminnistraie

Minuta
Consiliuului de Adm
ministraie
din daata de 22.10
0.2014

1. S-a aprobaat referatul 17544, prrin care do oamna conff. Lazr prropune com misia de
ddoctorat peentru doctorranda Maneea (Rducaanu) Dumitrra, n urmttoarea comp ponen:
ppreedinte prof.u univ.dr.ing. Carol Schnakovszk ky, conduuctor tiin nific
cconf.univ.ddr.ing. Iuliaana-Mihaelaa Lazr, reeferent oficcial proff.univ.dr.ing g. Maria
GGavrilescu Universiitatea Tehnnic Gheorrghe Asach hi din Iaii, referent oficial
o
pprof.univ.drr. Geta Rnoveanu Universiitatea din Bucureti, referent oficial o
pprof.univ.drr.ing. Valen ntin Nedeff.
2. S-a aprobaat referatul 17722, prrin care Faacultatea dee Inginerie propune posturile p
ddidactice caare se vor scoate la conncurs n sem mestrul I all anului univversitar 201
14-2015.
DDepartamenntul de ingiineria mediiului i ingiinerie mecaanic: poz. 11 ef lu ucrri, cu
ddisciplinelee: tiina sollului, Optim
mizarea explloatrii echiipamentelorr de proces,, Metode
dde analiz i diagnossticare a ccalitii solu ului, Informmatic n iingineria mediului,
m
IIngineria ii protecia mediului
m n industrie, In
ngineria i protecia
p mmediului n inndustrie,
CCalitatea ii securitateaa mediului,, Echipameente i tehn nologii necoonvenionale pentru
iindustrii dee proces, Structuri inndustriale competitive
c e; Poz. 12 ef luccrri, cu
ddisciplinelee: Cerine de
d ap i caalitatea surselor de ap/ Gestiuneaa resurselorr de ap,
MMetode dee analiz i diagnostticare a caalitii apeii, Valorificcarea superrioar a
rresurselor, Ergonomie, Sisteme m moderne dee monitorizaare a mediuului industrial; Poz.
13 ef luccrri, cu disciplinele: CCalitatea aerrului, Metodde de analizz i diagno
osticare a
ccalitii aerului, Elab borarea i evaluarea proiectelor de mediuu, Reglemeentri i
nnormative de mediu, Metode m moderne dee monitorizzare a procceselor ind dustriale,
DDezvoltare durabil; Poz.P 14 eef lucrri, cu
c disciplinnele: Ape uzzate i nm moluri de
eepurare, Siisteme de colectare i transportt ape uzate, Valorificcarea superioar a
rresurselor, Gestionareaa deeurilorr, Optimizarea proceseelor industriiale. Departtamentul
dde ingineriia i manaagementul sistemelor mecanice.. Poz. 7 conferen niar, cu
ddisciplinelee: Managem ment, Managgement strattegic, Manaager de proiiect, Manag gementul
pproiectelor complexe, Eficiena investiiilorr i a capittalului fix, Piee finan nciare i
ttranzacii buursiere. Deppartamentull de ingineria i managementul sisstemelor ind dustriale.
PPoz. 9 ef lucrri, cu discipliinele: Proieectarea asisstat de callculator, Faabricarea
aasistat de calculator,
c Creativitate
C tehnic, In
nformatic aplicat
a 2.

3. S-a aprobat referatul 17636, prin care DPPD propune exmatricularea studenilor care
la sfritul anului universitar 2013-2014, nu i-au ndeplini obligaiile colare i/sau
financiare. La DPPD se va numi interimar un director dup pensionarea domnului
director Dumitriu.
4. S-a aprobat referatul 17605, prin care se propune Nomenclatorul documentelor de
arhiv i se propun comisiile de selecie a documentelor cu termenul de pstrare n
arhiv expirat. Domnul rector solicit ca n luna septembrie a fiecrui an s se fac
selecia i casarea tuturor lucrrilor de finalizare a studiilor la licen i master. La
corpul K s se aplice procedura de casare, cu aceast ocazie.

Preedintele Consiliului de Administraie,

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c.ValentinNEDEFF