Sunteți pe pagina 1din 125

Strategia Energetic a Romniei 2016-2030,

cu perspectiva anului 2050

19 decembrie 2016
CUPRINS
CUPRINS II
LISTA TABELELOR V
LISTA FIGURILOR V
ABREVIERI VI
CUVNT NAINTE AL MINISTRULUI ENERGIEI VIII
SUMAR EXECUTIV 1
OBIECTIVE STRATEGICE FUNDAMENTALE 1
PRINCIPII ALE STRATEGIEI ENERGETICE 2
ARII CENTRALE DE INTERVENIE STRATEGIC 2
NOI DIRECII DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ENERGETIC DIN ROMNIA 6
PARTICIPAREA ECHITABIL A ROMNIEI LA ATINGEREA INTELOR EUROPENE DE DECARBONARE 7
INTRODUCERE 9
I. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE I OBIECTIVELE STRATEGICE FUNDAMENTALE 11
I.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ENERGETIC NAIONAL PENTRU ANUL 2030 11
I.2. OBIECTIVE STRATEGICE FUNDAMENTALE 12
I.2.1. CRETEREA NIVELULUI DE SECURITATE ENERGETIC 12
I.2.2. PIEE DE ENERGIE COMPETITIVE, BAZA UNEI ECONOMII COMPETITIVE 13
I.2.3. ENERGIE CURAT, CU EMISII REDUSE DE GAZE CU EFECT DE SER I ALTE NOXE 13
I.2.4. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE GUVERNAN ENERGETIC 13
I.2.5. PROTECIA CONSUMATORULUI VULNERABIL I REDUCEREA SRCIEI ENERGETICE 14
II. CONTEXT: PIEE, TEHNOLOGIE, GEOPOLITIC 15
II.1. CONTEXTUL GLOBAL 15
II.1.1. TRANSFORMRI TEHNOLOGICE 15
II.1.2. ATENUAREA SCHIMBRILOR CLIMATICE 15
II.1.3. TRANSFORMRI ECONOMICE 16
II.2. CONTEXTUL EUROPEAN UNIUNEA ENERGETIC 17
II.2.1. PACHETUL DE PROPUNERI DE REFORM ENERGIE CURAT PENTRU TOI 17
II.2.2. SECURITATE I DIPLOMAIE ENERGETIC N CADRUL UE 18
II.2.3. POLITICI EUROPENE DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER 19
II.2.4. EFICIENA ENERGETIC, PRIORITATEA PRINCIPAL A NOULUI PACHET DE REFORM 19
II.2.5. PROMOVAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 20
II.2.6. NOUL DESIGN AL PIEEI DE ENERGIE ELECTRIC 21
II.2.7. GUVERNANA UNIUNII ENERGETICE 22
II.3. CONTEXTUL REGIONAL: EUROPA DE SUD-EST I BAZINUL MRII NEGRE 22
II.3.1. INTERCONECTAREA REELELOR DE TRANSPORT AL ENERGIEI 22
II.3.2. GEOPOLITICA REGIONAL 23
II.4. SISTEMUL ENERGETIC NAIONAL: STAREA ACTUAL 23
II.4.1. RESURSE ENERGETICE PRIMARE 23
II.4.2. RAFINAREA I PRODUSELE PETROLIERE 26
II.4.3. TRANSPORTUL, NMAGAZINAREA, DISTRIBUIA I PIAA GAZULUI NATURAL 26
II.4.4. ENERGIE ELECTRIC 27
II.4.5. EFICIEN ENERGETIC, ENERGIE TERMIC I COGENERARE 30
III. DESCRIEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE FUNDAMENTALE 33
III.1. SECURITATE I DIPLOMAIE ENERGETIC 33

ii
III.1.1. SECURITATEA ENERGETIC A ROMNIEI 33
III.1.2. DIPLOMAIA ENERGETIC 36
III.2. COMPETITIVITATEA PIEELOR DE ENERGIE, BAZ A UNEI ECONOMII COMPETITIVE 38
III.2.1. CONCENTRAREA PIEELOR DE ENERGIE I PROMOVAREA CONCURENEI 39
III.2.2. RESPECTAREA REGULILOR DE CONCUREN PE PIEELE ENERGETICE 40
III.3. ENERGIE CURAT I IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI NCONJURTOR 40
III.3.1. IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA POLURII AERULUI 40
III.3.2. IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA POLURII APEI I A SOLURILOR 41
III.3.3. IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA ECOSISTEMELOR I A BIODIVERSITII 42
III.3.4. ROLUL SECTORULUI ENERGETIC N ATENUAREA SCHIMBRILOR CLIMATICE I ADAPTARE 43
III.3.5. INFORMAREA I IMPLICAREA CONSUMATORILOR, N SPIRITUL DEZVOLTRII DURABILE 44
III.4. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE GUVERNAN ENERGETIC 44
III.4.1. STATUL CA DEINTOR DE ACTIVE N SECTORUL ENERGETIC 45
III.4.2. GUVERNANA CORPORATIV A COMPANIILOR DE STAT DIN SECTORUL ENERGETIC 45
III.4.3. TRANSPAREN I INTEGRITATE N SECTORUL ENERGETIC 46
III.4.4. CAPITALUL UMAN: EDUCAIE I CERCETARE N SECTORUL ENERGETIC 47
III.5. CONSUMATORUL DE ENERGIE 49
III.5.1. PREUL ENERGIEI 49
III.5.2. CONSUMATORUL VULNERABIL I SRCIA ENERGETIC 50
III.5.3. CONSUMATORUL ACTIV (PROSUMATORUL) 53
III.5.4. INFORMAREA CONSUMATORULUI 53
IV. OPERAIONALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE 55
V. EVOLUIA SECTOARELOR ENERGETICE NAIONALE PN N ANUL 2030 62
V.1. CONSUMUL DE ENERGIE 63
V.1.1. CEREREA DE ENERGIE PE SECTOARE DE ACTIVITATE 63
V.1.2. MIXUL ENERGIEI PRIMARE 63
V.1.3. CONSUMUL DE ENERGIE FINAL 64
V.2. RESURSE ENERGETICE PRIMARE : PRODUCIE INTERN I IMPORTURI 65
V.2.1. IEI 65
V.2.2. GAZ NATURAL 65
V.2.3. CRBUNE 65
V.2.4. BIOMAS I DEEURILE CU DESTINAIE ENERGETIC 65
V.2.5. IMPORTURI NETE DE RESURSE ENERGETICE 66
V.3. ENERGIE ELECTRIC 66
V.3.1. PREUL ENERGIEI ELECTRICE 66
V.3.2. CEREREA DE ENERGIE ELECTRIC 68
V.3.3. CAPACITATEA INSTALAT I PRODUCIA DE ENERGIE ELECTRIC 68
V.3.4. IMPORTUL I EXPORTUL DE ENERGIE ELECTRIC 74
V.3.5. CONCLUZII CU PRIVIRE LA MIXUL OPTIM AL ENERGIEI ELECTRICE N ANUL 2030 75
V.4. NCLZIREA I RCIREA 77
V.4.1. NCLZIREA PRIN SISTEME DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMIC 78
V.4.2. NCLZIREA DISTRIBUIT CU GAZ NATURAL 79
V.4.3. NCLZIREA CU LEMN DE FOC 80
V.4.4. NCLZIREA CU ENERGIE ELECTRIC I DIN SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE 81
V.4.5. RCIREA LOCUINELOR CU APARATE DE AER CONDIIONAT 82
V.4.6. NCLZIREA N SECTORUL SERVICIILOR I INSTITUIILE PUBLICE 82
V.4.7. UTILIZAREA ABURULUI N INDUSTRIE 83

iii
V.5. MOBILITATEA 83
V.5.1. PARCUL DE AUTOTURISME 83
V.5.2. PARCUL DE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARF I PERSOANE 85
V.5.3. TRANSPORTUL FEROVIAR 86
V.5.4. TRANSPORTUL AERIAN I CEL FLUVIAL 87
V.5.5. MIXUL DE ENERGIE N SECTORUL TRANSPORTURI 88
V.6. EFICIENA ENERGETIC 89
V.6.1. EVOLUIA INTENSITII ENERGETICE 89
V.6.2. EFICIENA ENERGETIC A CLDIRILOR 89
V.6.3. RANDAMENTUL CENTRALELOR TERMOELECTRICE I CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC 90
V.6.4. EFICIENA ENERGETIC N INDUSTRIE 91
V.7. INVESTIII N SECTORUL ENERGETIC 91
V.7.1. INVESTIII N SECTORUL PETROLIER 92
V.7.2. INVESTIII N SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE 92
V.7.3. INVESTIII N SECTORUL ENERGIEI TERMICE 93
V.7.4. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU DERULAREA PROGRAMELOR DE INVESTIII 93
V.8. TESTE DE STRES ALE SISTEMULUI ENERGETIC NAIONAL 94
V.8.1. TEST DE STRES AL SECTORULUI ELECTROENERGETIC: CONDIII DE PRIMVAR I VAR 94
V.8.2. TEST DE STRES AL SECTORULUI ELECTROENERGETIC: CONDIII DE IARN 95
V.8.3. TEST DE STRES AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE 96
VI. PERSPECTIVE ALE SECTORULUI ENERGETIC ROMANESC INTRE 2030 I 2050 98
VI.1. ROLUL TENDINELOR DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG N ELABORAREA STRATEGIEI 98
VI.2. EVOLUIA SECTORULUI ENERGETIC ROMNESC N ORIZONTUL ANULUI 2050 98
VI.2.1. NTRIREA ROLULUI BIOMASEI I A DEEURILOR N TRANZIIA ENERGETIC 98
VI.2.2. ROLUL DE TERMEN LUNG AL AUTOVEHICULULUI ELECTRIC N TRANSPORTURI 99
VI.2.4. PRODUCIA ENERGIEI ELECTRICE PE BAZ DE TEHNOLOGII CU EMISII REDUSE DE GES 100
VI.2.5. STOCAREA ENERGIEI ELECTRICE LA SCAR MARE 101
VI.2.6. EFICIENA ENERGETIC A IMOBILELOR 102
VI.3. CONSUMUL DE ENERGIE AL ROMNIEI NTRE 2030 I 2050 103
VI.3.1. CONSUMUL BRUT DE ENERGIE PRIMAR PE TIPURI DE RESURSE 103
VI.3.2. CONSUMUL BRUT DE ENERGIE FINAL PE SEGMENTE DE CONSUM 103
VI.3.3. CONSUMUL BRUT DE ENERGIE FINAL PE TIPURI DE RESURSE 104
VI.4. PRODUCIA I IMPORTURILE NETE DE ENERGIE NTRE 2030 I 2050 105
VI.5. ESTIMAREA INVESTIIILOR N SECTORUL ENERGETIC N INTERVALUL 2030-2050 106
VII. PARTICIPAREA ECHITABILA LA ATINGEREA INTELOR UE28 IN 2030 I 2050 107
VII.1. REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER 107
VII.2. CRETEREA ROLULUI SRE N MIXUL ENERGETIC 108
VII.2.1. PONDEREA SRE N CONSUMUL FINAL DE ENERGIE ELECTRIC (SRE-E) 108
VII.2.2. PONDEREA SRE N CONSUMUL BRUT DE ENERGIE FINAL PENTRU NCLZIRE I RCIRE 108
VII.2.3. PONDEREA SRE N CONSUMUL BRUT DE ENERGIE FINAL N TRANSPORTURI (SRE-T) 109
VII.2.4. CONSIDERAII CU PRIVIRE LA INTA SRE PENTRU ANUL 2030 109
VII.3. CRETEREA EFICIENEI ENERGETICE 109
VII.4. VALORI INDICATIVE ALE INTELOR PENTRU ANII 2020, 2030 I 2050 110
ACTUALIZAREA PERIODIC A STRATEGIEI ENERGETICE 111
REFERINE BIBLIOGRAFICE 112
PARTICIPANI LA REALIZAREA STRATEGIEI ENERGETICE 115

iv
LISTA TABELELOR
Tabel 1 Securitatea energetic se asigur prin realizarea concomitent a urmtoarelor aciuni ...................... 12
Tabel 2 Numrul de gospodrii ce au primit ajutor pentru nclzire n 2015 i costul total al sprijinului .......... 52
Tabel 3 Corespondena ntre obiectivele strategice fundamentale i obiectivele operaionale ........................ 55
Tabel 4 Ealonarea n timp a aciunilor prioritare ............................................................................................... 61
Tabel 5 Parcul autoturismelor aflate la prima nmatriculare n Romnia n 2015 .............................................. 84
Tabel 6 inte indicative de decarbonare pentru anii 2020, 2030 i 2050 ......................................................... 110

LISTA FIGURILOR
Figura 1 Elementele ce definesc Strategia Energetic a Romniei 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 ........1
Figura 2 Cinci obiective strategice fundamentale i cinci arii centrale de intervenie strategic .........................2
Figura 3 Evoluia parcului de capaciti producie energie electric disponibile fr investiii n capaciti noi ..3
Figura 4 Dezvoltarea reelei de transport a gazului natural, inclusiv proiectele de interconectare .....................4
Figura 5 Noi direcii de dezvoltare ........................................................................................................................6
Figura 6 Costurile cu energia ale gospodriilor celor mai predispuse la srcie energetic ..............................52
Figura 7 Cererea de energie final pe sectoare de activitate n 2015 i 2030 ....................................................63
Figura 8 Structura mixului energiei primare n 2015 i 2030 ..............................................................................64
Figura 9 Consumul de energie final dup destinaia energetic .......................................................................64
Figura 10 Estimare a componentelor de cost total al energiei electrice n 2015 i 2030 ...................................67
Figura 11 Preul final al energiei electrice pe tipuri principale de consumatori (tarife i taxe incluse) ..............67
Figura 12 Consumul final de energie electric pe sectoare de activitate ...........................................................68
Figura 13 Disponibilitatea parcului existent de capaciti n perioada 2016-2030 (nu includ rezerva) ..............69
Figura 14 Evoluia capacitilor nete disponibile pe baz de gaz natural (cu i fr cogenerare) ......................71
Figura 15 Evoluia capacitilor nete disponibile pe baz de crbune ................................................................72
Figura 16 Capacitatea instalat i producia net de energie electric, centrale hidroelectrice, 2015 ..............73
Figura 17 Capacitatea instalat n centrale eoliene i fotovoltaice n funcie de costul capitalului ...................74
Figura 18 Exportul net de energie electric ........................................................................................................75
Figura 19 Mixul de capacitate brut instalat n 2015 i 2030 (Scenariul Optim, POPT) ....................................76
Figura 20 Evoluia produciei nete de energie electric energie nuclear, crbune i gaz natural .................76
Figura 21 Preul estimat al gazului natural (CSP) la care acesta devine mai competitiv dect lignitul n mix ....77
Figura 22 Mixul energiei electrice n 2015 i 2030 (Scenariul Optim, POPT) ......................................................77
Figura 23 nclzirea i rcirea imobilelor dup sursa de energie ........................................................................77
Figura 24 Numrul locuinelor (mil) permanent ocupate dup tipul de nclzire ..............................................78
Figura 25 nclzirea prin SACET numr locuine i cererea total de agent termic .........................................79
Figura 26 nclzirea locuinelor cu gaz natural i cererea total de gaz (fr gtit i nclzirea apei) ................80
Figura 27 Preul final pentru gospodrii al principalelor tipuri de energie pentru nclzire (incl. TVA) .............81
Figura 28 Cererea de energie pentru nclzire n sectorul teriar, dup tipul energiei .......................................82
Figura 29 Parcul total de autovehicule din Romnia pe tipuri de combustibil ...................................................84
Figura 30 Evoluia parcului autovehiculelor de transport marf i persoane dup modul de propulsie............85
Figura 31 Emisiile poluante ale autovehiculelor de transport marf i cltori (NOx i particule) .....................85
Figura 32 Transport feroviar (distana parcurs) ................................................................................................87
Figura 33 Cererea de combustibil pentru transportul aerian i fluvial (mii tep) .................................................87
Figura 34 Cererea de energie final n transporturi pe tip de combustibil .........................................................88
Figura 35 Testul de stres al sistemului electroenergetic de var i de iarn ......................................................96
Figura 36 Producia biomasei cu destinaie energetic (S) i de produse energetice pe baz de biomas (D) ..99
Figura 37 Evoluia parcului de autovehicule n perioada 2030-2050, n funcie de modul de propulsie..........100

v
Figura 38 Capacitatea instalat n centrale electrice eoliene i fotovoltaice n perioada 2030-2050 ..............101
Figura 39 Eficiena energetic a gospodriilor (S) i consumul de energie pentru nclzire i rcire (D) .........102
Figura 40 - Consumul intern brut de energie primar n 2030 i 2050 ................................................................103
Figura 41 Consumul de energie final n 2030 i 2050, pe segmente de consum ............................................104
Figura 42 Consumul de energie final dup tipul energiei (2030 i 2050) ........................................................105
Figura 43 Evoluia produciei de energie primar n Romnia dup sursa energiei .........................................106

ABREVIERI
ANRE Agenia Naional de Reglementare n domeniul Energiei
ANRM Agenia Naional pentru Resurse Minerale
ANRSC Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice
BEI Banca European de Investiii
BERD Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare
BRUA gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria
CCGT turbin cu ciclu combinat pe baz de gaz natural
CSC procesul de captare, transport i stocare geologic a emisiilor de CO 2
CE Comisia European
CEH Complexului Energetic Hunedoara
CEO Complexului Energetic Oltenia
CNU Compania Naional a Uraniului
DEN Dispecerul Energetic Naional
ELCEN Electrocentrale Bucureti
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity, Reeaua European a
Operatorilor de Transport i Sistem pentru Energie Electric
ENTSO-G European Network of Transmission System Operators for Gas, Reeaua European a Operatorilor
de Transport i Sistem pentru Gaz Natural
ESCO Energy Services Company, companie de servicii energetice
ETS Emission Trading System, sistemul de tranzacionare a emisiilor de gaze cu efect de ser n UE
GEM-E3 model macroeconomic si sectorial pentru rile din Europa i economia global;
GES gaze cu efect de ser
GNC gaz natural comprimat
GNL gaz natural lichefiat
GPL gaz petrolier lichefiat
HHI indicele Herfindahl-Hirschmann
IEA Agenia Internaional pentru Energie
MDRAP Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
ME Ministerul Energiei
MENCS Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice
MMAP Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor
MMPSPV Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
mil t milioane tone
mld m3 miliarde metri cubi

vi
mtep milioane tone echivalent petrol
OCDE Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
OPEC Organizaia rilor Exportatoare de Petrol
PCI Proiecte de Interes Comun, propuse spre finanare prin programul Connecting Europe Facility
PRIMES Price-Induced Market Equilibrium System, suita de modele utilizate n modelarea cantitativ
RADET Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice din Bucureti
RET reea electric de transport
SACET sistem de alimentare centralizat cu energie termic
SEN sistemul electroenergetic naional
SNT sistem naional de transport (pentru gaz natural, respectiv pentru iei)
SRE surse regenerabile de energie
STS servicii tehnologice de sistem
UE Uniunea European
WACC Weighted Average Cost of Capital, costul mediu ponderat al capitalului (costul capitalului)
OTS operatorul de transport i de sistem pentru energie electric
tep tone echivalent petrol. 1 tep = 11,628 MWh
TWh terawatt-or, un miliard de kilowai-or (kWh). Ali multipli utilizai ai kWh: MWh (o mie de
kWh) i GWh (un milion de kWh

vii
CUVNT NAINTE AL MINISTRULUI ENERGIEI

Sectorul energetic este, pentru Romnia, o convenionale cunoscute la acest moment. Era
adevarat coloan vertebral a economiei, cu o nevoie de acest demers i pentru a putea fructifica
contribuie important la creterea produsului mai bine noi oportuniti aprute n contextul
intern brut, fiind, n acelai timp, un furnizor de avansului tehnologic, mai ales n ceea ce privete
securitate naional. Sectorul energetic romnesc sursele regenerabile de producie a energiei,
este generator de bunstare pentru societate, iar introducerea reelelor inteligente ori a vehiculelor
modernizarea lui - obiectivul central al electrice. Era nevoie de o nou privire asupra
demersurilor noastre strategice n umtorii 15 ani - rolului statului n sector, ca acionar al unor
va crete calitatea serviciilor energetice, ceea ce se ntreprinderi de profil, dar i asupra
va reflecta n nivelul de trai i n sporirea responsabilitii pe care acesta trebuie s i-o
competitivitii economice. asume n combaterea fenomenului de srcie
energetic.
nainte de orice, noua Strategie Energetic a
Romniei are ca preocupare central consumatorul Procesul de revizuire a direciilor strategice de
final. Ea rspunde nevoii ca acesta s beneficieze n aciune nglobeaz opiniile unui numr substanial
viitor produse i servicii de calitate, de o producie de specialiti, crora le mulumesc n mod
de energie din ce n ce mai puin poluant, particular pentru contribuiile de substan, pentru
asigurnd parametrii optimi pentru continuitatea ideile generoase mprtite cu echipa de proiect a
n aprovizionarea cu energie. Romnia i propune Ministerului Energiei, dar mai ales pentru efortul
un mix al surselor de generare care s garanteze constant de a face din noua Strategie Energetic a
securitatea energetic, securitate construit ca un rii un document relevant pentru urmtorii 15 ani.
echilibru ntre independena energetic dat de
Peste 300 de specialiti au neles nevoia unui plan
exploatarea eficient a resurselor naionale i
coerent care s traseze direciile eseniale ale
interconectivitatea cu statele vecine i cu pieele
anilor care vin, contribuind la documentul
energetice din regiune, ca alternativ, inclusiv n
Strategiei Energetice cu experiena lor, criticnd
situaii de criz. Ne propunem, astfel, ca Romnia
ceea ce am pus n dezbatere sau participnd la
s reprezinte, i din punct de vedere energetic, un
grupurile de lucru. Strategia Energetic aparine
factor de stabilitate i de securitate, n primul rnd
astfel ntregului sector!
pentru propriii ceteni, dar i n regiunea Europei
Centrale i de Est.
Dup aproape un deceniu de la ultima revizuire a
Strategiei Energetice Naionale, Romnia avea
nevoie de o actualizare a proieciilor de dezvoltare
pe termen mediu i lung ale acestui sector, pentru Victor Grigorescu
a rspunde unor provocri noi, precum
mbtrnirea parcului de agregate de producere a Ministrul Energiei
energiei sau poteniala epuizare a resurselor Decembrie 2016

viii
SUMAR EXECUTIV
Sectorul energetic contribuie n mod esenial la internaional i a tendinelor de ordin tehnologic,
dezvoltarea Romniei, prin influena profund economic i geopolitic.
asupra competitivitii economiei, a calitii vieii i
Pentru buna ntemeiere a opiunilor strategice, a
a mediului. Pentru a susine pe termen lung
fost realizat un studiu complex de modelare
ateptrile consumatorilor, sectorul energetic
macroeconomic, cu simularea i compararea a
romnesc trebuie s devin mai robust din punct
numeroase scenarii de dezvoltare, prezentate n
de vedere economic, mai avansat din punct de
anexa metodologic. Proieciile pentru anul 2030
vedere tehnologic i mai puin poluant.
sunt bazate pe o modelare cantitativ cu grad
Punctul focal al Strategiei Energetice este anul ridicat de detaliu. Totodat, Strategia analizeaz i
2030, n orizontul cruia graviteaz planificarea perspectiva pentru anul 2050, situat ntr-un
strategic i analiza de detaliu a sectorului context de transformri tehnologice, economice i
energetic naional. Strategia ofer o viziune i de politici energetice, care vor influena
propuneri de dezvoltare a sectorului energetic dezvoltarea pieelor romneti de energie.
pn n 2030 i este centrat n jurul unui set de Proieciile pentru anul 2050 sunt, inevitabil,
principii i obiective strategice fundamentale. afectate de un grad mai mare de incertitudine,
Viziunea de dezvoltare a sectorului energetic este astfel c ele sunt relevante mai ales din punct de
prezentat n seciunea I.1. Realizarea obiectivelor vedere al tendinelor generale, oferind o
strategice n orizontul anului 2030 presupune o perspectiv de termen lung propunerilor strategice
ancorare riguroas n realitatea sectorului pentru 2030.
energetic, cu o bun nelegere a contextului
Figura 1 Elementele ce definesc Strategia Energetic a Romniei 2016-2030, cu perspectiva anului 2050

Obiective strategice fundamentale


Documentul urmrete cinci obiective strategice sustenabil, sprijinite pe fundamentul unei bune
fundamentale (prezentate pe scurt n seciunea I.2 guvernane a sectorului energetic i urmrind, n
i detaliate n capitolul II): imperativele de definitiv, asigurarea energiei pentru toi
securitate energetic, de asigurare a consumatorii i suportabilitatea ei prin reducerea
competitivitii economiei, respectiv de tranziie a srciei energetice i protecia consumatorilor
sectorului energetic ctre un model de dezvoltare vulnerabili.

Pagina 1 din 116


Figura 2 Cinci obiective strategice fundamentale i cinci arii centrale de intervenie strategic

Obiectivele strategice fundamentale sunt declinate noi de dezvoltare pentru sectorul energetic, pentru
n 25 de obiective operaionale, pentru care sunt ca Romnia s participe la tranziia energetic
definite aciuni prioritare (capitolul IV), ealonate global, maximizndu-i beneficiile. Statul romn
pe termen scurt, mediu i lung. Ele abordeaz se va implica nemijlocit n dezvoltarea i
aspecte problematice ale sectorului energetic implementarea planurilor de aciune i a direciilor
romnesc, ce reprezint teme centrale de strategice ce decurg din Strategie.
intervenie strategic. Strategia traseaz i direcii

Principii ale Strategiei Energetice


Ca prim principiu, Strategia pune pe plan central investiional; respectarea neutralitii tehnologice.
interesele tuturor consumatorilor de energie Neutralitatea tehnologic este important din
casnici, comerciali i instituionali. Documentul ine perspectiva minimizrii costului tranziiei
seam de faptul c aceste nevoi i interese sunt energetice; n urmrirea obiectivelor securitii
diverse i n permanent evoluie. n legtur cu energetice i al reducerii emisiilor trebuie evitat
aceasta, al doilea principiu este transparena i tendina de a prescrie soluii tehnologice specifice,
dialogul de substan cu prile interesate, att n ce nu sunt bazate pe principii de eficien
procesul de elaborare a Strategiei, ct i n procesul economic. Neutralitatea tehnologic se bazeaz
general de ntocmire a politicilor. pe capacitatea pieei competitive de a selecta
soluiile tehnologice cele mai eficiente din punct de
Modernizarea sistemului de guvernan energetic
vedere al raportului performan-cost, apte a
se bazeaz pe trei principii: o mai bun delimitare
contribui la realizarea obiectivelor strategice.
a funciilor statului de elaborator de politici i de
Modelarea cantitativ ofer indicaii cu privire la
reglementator de cea de deintor de active i de
competitivitatea relativ a tehnologiilor i la modul
investitor; utilizarea mecanismelor pieei
n care mixul lor poate contribui eficient la
competitive n urmrirea obiectivelor strategice,
atingerea obiectivelor strategice.
pentru a da o perspectiv stabil mediului

Arii centrale de intervenie strategic


Strategia consfinete locul combustibililor produs n zcminte onshore i n cele recent
tradiionali iei, gaz natural, crbune i uraniu descoperite n Marea Neagr poate acoperi
n mixul energetic pentru urmtoarele decenii. cererea intern, n vreme ce crbunele, pe termen
Hidroenergia rmne coloana vertebral a mediu i lung, va suporta presiunea crescnd a
sistemului energetic naional. Cu o pondere costului emisiilor de GES. Biomasa i pstreaz
crescut a componentei nucleare, mixul energetic rolul central n nclzirea gospodriilor din mediul
face loc i energiei regenerabile. Gazul natural rural, dar n forme mai eficiente i mai puin

Pagina 2 din 116


poluante. Cogenerarea de nalt eficien continu Structura sectorului energetic i perspectivele sale
s joace un rol important, prin investiii planificate de evoluie n orizontul de timp al Strategiei
integrat cu modernizarea i redimensionarea identific cinci arii centrale de intervenie
sistemelor de alimentare centralizat cu agent strategic, cu relevan aparte pentru atingerea
termic, cu investiii n noi uniti industriale, obiectivelor strategice fundamentale n perspectiva
respectiv cu programele de cretere a eficienei anului 2030.
energetice a locuinelor.

Figura 3 Evoluia parcului de capaciti producie energie electric disponibile, fr investiii n capaciti noi

Sursa: Ministerul Energiei, pe baza datelor Transelectrica, ANRE i raportri ale companiilor

PARCUL DE CAPACITI DE PRODUCIE A ENERGIEI ELECTRICE


Prima arie central de intervenie strategic este condiionalitilor tehnice i de mediu convenite la
nnoirea parcului de capaciti de producie a nivel european.
energiei electrice. Mixul energiei electrice al
Procesul de nlocuire a vechilor capaciti pe baz
Romniei este i va rmne echilibrat i diversificat
de gaz natural este n desfurare, Romnia
(Figura 3). O bun parte a capacitilor de
dispunnd n acest moment de peste 1500 MW
producie se apropie ns de sfritul duratei de
instalai n centrale eficiente, n urma investiiilor
via, iar unele dintre ele sunt ineficiente economic
din ultimii 10 ani. n urmtorii 10 ani se va ncheia
i inadecvate ecologic. nlocuirea capacitilor de
procesul de ieire din uz a parcului de capaciti
producie a energiei electrice presupune investiii
vechi, pe gaz natural. Romnia are opiunea
de 7 pn la 14 mld pn n 2030, n funcie de
strategic de a miza n continuare pe gazul natural
scenariul de dezvoltare. Noile capaciti de
n mixul energiei electrice. Acesta este recomandat
producie vor utiliza tehnologii avansate, cu
de flexibilitatea centralelor ce l utilizeaz, care pot
eficien ridicat, flexibile i mai puin poluante,
echilibra cu uurin producia intermitent a SRE,
capabile s asigure stabilitatea sistemului
de costul relativ redus al investiiei iniiale i al
energetic.
cheltuielilor de mentenan, precum i de emisiile
Energia nuclear este o opiune strategic pentru relativ reduse de GES.
Romnia. Proiectul nuclear constituie cea mai mare
Competitivitatea crbunelui n mixul de energie
investiie potenial n sectorul energetic romnesc
electric depinde de randamentul fiecrui grup n
n urmtoarele decenii. El este viabil doar n
parte, destul de sczut pentru capaciti existente,
condiii de eficien economic, printr-o schem de
de costul crbunelui livrat i de preul certificatelor
garantare a veniturilor obinute din producia i
de emisii EU ETS. Grupurile actuale pe baz de
vnzarea energiei electrice, i de respectare a
crbune au un rol important n stabilitatea SEN.
nlocuirea actualelor capaciti pe baz de crbune

Pagina 3 din 116


se va produce mai ales dup 2025. Eventuale noi Romnia are ca obiectiv atragerea, n continuare,
capaciti pe baz de lignit trebuie s aib de investiii n SRE, pentru a valorifica potenialul
parametri supra-critici, eficien ridicat i emisii natural ridicat, respectiv n industria conex a
de GES sczute. tranziiei energetice. Accesul la schema de sprijin
actual prin certificate verzi se nchide ns la 31
Strategia prevede, pn n 2030, o cretere uoar
decembrie 2016. Capaciti noi pe baz de SRE
a capacitii hidroenergetice, n principal prin
intermitente vor continua s se dezvolte fr
finalizarea proiectelor n curs de desfurare. Rolul
scheme de sprijin. Un factor determinant pentru
esenial jucat de hidroenergie pe piaa de
viabilitatea proiectelor de SRE l reprezint accesul
echilibrare va trebui ntrit prin realizarea la timp a
la finanare cu costuri sczute. Prin mecanisme
lucrrilor de mentenan i retehnologizare.
adecvate de sprijin, utilizarea biogazului i a
Investiii n centrale de pompaj invers sunt puin
deeurilor va crete, cu precdere n capaciti de
probabile nainte de anul 2030; fezabilitatea lor va
cogenerare, cu respectarea standardelor de mediu.
fi determinat de necesarul de servicii pe piaa de
echilibrare regional. Capacitile hidroelectrice Romnia i-a asumat inta european de cretere a
existente pot asigura servicii tehnologice de sistem, capacitii de interconectare a reelei electrice de
cu variaii ale produciei instantanee de pn la transport de 10% raportat la capacitatea instalat
4500 MW n 24 de ore. n anul 2020, iar inta pentru anul 2030 este de
15%.

INFRASTRUCTURA I APROVIZIONAREA CU GAZ NATURAL


A doua arie central de intervenie strategic este naionale de resurse energetice i a realizrii
infrastructura i aprovizionarea cu gaz natural. infrastructurii de transport, n special a proiectelor
Sistemul energetic romnesc va avea un nivel de interconectare a reelelor de gaz natural, cu flux
ridicat de stabilitate n faa ocurilor de bidirecional (Figura 4).
aprovizionare cu energie, prin dezvoltarea bazei
Figura 4 Dezvoltarea reelei de transport a gazului natural, inclusiv proiectele de interconectare

Sursa: Gas Infrastructure Europe (ENTSOG/GIE 2016)


Se disting ca importan proiectele de exploatare a investiii n explorare geologic i creterea
resurselor de gaze naturale, onshore i offshore, gradului de recuperare din zcmintele existente,
menite s reduc gradul de dependen de import inclusiv de gaze asociate. Pe lng realizarea
n deceniile urmtoare. Meninerea unei producii sondelor de exploatare i a instalaiilor specifice,
interne semnificative de gaze naturale presupune dezvoltarea zcmintelor recent descoperite n

Pagina 4 din 116


Marea Neagr necesit si construcia infrastructurii a gazului natural, pentru a permite operarea la
de conectare la sistemul naional de transport presiuni ridicate, reducerea pierderilor de reea i
(SNT). creterea flexibilitii n operare.
Pentru integrarea n piaa regional de gaz natural, Un obiectiv al Strategiei este crearea unei piee
cel mai important proiect este interconectorul competitive de gaz natural: transparent, lichid,
Bulgaria-Romnia-Ungaria-Austria (BRUA), inclus n cu grad moderat de concentrare i pre
lista proiectelor de interes comun (PCI) a UE. O alt concurenial. Pentru coordonarea cu piaa de
prioritate este asigurarea capacitii de transport echilibrare a energiei electrice, este necesar
spre Republica Moldova. n paralel, este necesar atingerea unui grad comparabil de maturizare al
modernizarea i retehnologizarea infrastructurii celor dou piee, prin armonizarea legislaiei
naionale de transport, nmagazinare i distribuie secundare.

ROLUL BIOMASEI N NCLZIREA GOSPODRIILOR


A treia arie central de intervenie strategic distribuire centralizat a agentului termic.
privete rolul central al biomasei n nclzirea Dezvoltarea utilizrii biomasei va respecta
gospodriilor din mediul rural. Aproape 90% din standardele tot mai stringente de sustenabilitate
locuinele din mediul rural i 45% la nivel naional stabilite la nivel european.
utilizeaz cu precdere lemn de foc pentru
n anul 2030, majoritatea gospodriilor din mediul
nclzire. Locuinele sunt, de regul, nclzite doar
rural ar trebui s aib acces la surse alternative de
parial, n sobe cu ardere incomplet, nivelul de
nclzire, iar locuinele vor fi mai eficiente
confort fiind sczut, iar costul ridicat. Pentru statul
energetic. Prin extinderea reelelor de distribuie a
romn, mbuntirea calitii vieii pentru
gazului natural, va crete utilizarea acestuia pentru
locuitorii din mediul rural trebuie s fie o prioritate
gtit i nclzire. Dezvoltarea sistemelor distribuite
strategic, inclusiv prin asigurarea de servicii
de producie a energiei electrice (fotovoltaic i
energetice de calitate.
eolian), dublate de capaciti de stocare, va avea
Biomasa i va pstra un loc central n nclzirea loc mai ales n mediul semi-urban i va favoriza
locuinelor din mediul rural. Vor fi sprijinite, prin nclzirea cu pompe de cldur aer-sol i gtitul n
politici dedicate, utilizarea instalaiilor eficiente i cuptoare electrice. Panourile solare termice vor fi o
mai puin poluante, i sistemele de cogenerare pe soluie accesibil pentru nclzirea apei.
baz de biomas i biogaz n zone semi-urbane, cu

DEZVOLTAREA COGENERRII DE NALT EFICIEN I MODERNIZAREA SACET


A patra arie central de intervenie strategic este SACET. Majoritatea capacitilor n cogenerare
dezvoltarea cogenerrii de nalt eficien, n existente funcioneaz pe baz de gaz natural, ns
paralel cu modernizarea sistemelor de alimentare noile capaciti vor utiliza n tot mai mare msur
centralizat cu agent termic (SACET) care, n biomasa, biogazul i energia geotermal, inclusiv
Romnia, are potenial ridicat. Strategia prin deschiderea pieei pentru actori noi.
promoveaz planificarea integrat la nivel local a
n paralel, este necesar dezvoltarea pieelor locale
capacitii de cogenerare de nalt eficien, a
de energie termic, prin modernizarea reelelor de
modernizrii reelei de distribuie i a programelor
distribuie, eficientizarea lor prin redimensionare i
de izolare termic.
creterea calitii n serviciul de furnizare a
nlocuirea vechilor centrale termoelectrice n agentului termic ctre consumatori, n special cei
cogenerare cu unele noi este n desfurare i va casnici. Strategia propune ca int pstrarea a cel
continua n urmtorii 10 ani, n special n oraele cu puin 1,25 mil apartamente conectate la SACET n
o pondere ridicat a apartamentelor conectate la 2030.

CRETEREA EFICIENEI ENERGETICE A LOCUINELOR, SOLUIE PENTRU ATENUAREA SRCIEI ENERGETICE


A cincea arie central de intervenie strategic rezultatul nivelului sczut al veniturilor dect al
aduce n prim plan amplificarea programelor de preurilor ridicate la energie, ns consumul
cretere a eficienei energetice a locuinelor. n specific mare de energie pentru nclzirea cldirilor
Romnia, srcia energetic este mai degrab agraveaz problema.

Pagina 5 din 116


Accentul trebuie pus pe blocurile de locuine, cu Pentru ndeplinirea intei anuale de reabilitare
impact maxim din punct de vedere energetic i ca termic a cel puin 3% din stocul cldirilor publice
numr de locuitori, respectiv pe gospodriile ce (CE 2012a), trebuie prioritizate, n continuare,
primesc ajutoare pentru nclzire, cu impact maxim colile, spitalele, cldirile administrative etc.
din punct de vedere social i bugetar. Sursele de
Creterea eficienei energetice a locuinelor
finanare pot fi att private, susinute prin
presupune i nlocuirea treptat a instalaiilor de
reglementri adecvate la nivel naional i
iluminat i a aparatelor electronice i
european, ct i publice, precum bugetele locale,
electrocasnice cu unele noi, ce utilizeaz tehnologii
bugetul central i fondurile structurale i cel de
mai eficiente energetic (potrivit reglementrilor de
investiii strategice la nivel european. Lucrrile de
eco-design).
izolare termic trebuie s se conformeze unor
standarde minime de calitate.

Noi direcii de dezvoltare a sectorului energetic din Romnia


Figura 5 Noi direcii de dezvoltare
acest domeniu, Romnia trebuie s devin, treptat,
un utilizator important al acestor tehnologii.
(II) Dezvoltarea reelelor inteligente de transport
i distribuie a energiei electrice. Reelele
inteligente permit controlul n timp real i
comunicarea n dublu sens cu consumatorii, cu
optimizare instantanee a produciei i consumului
de energie. Interaciunea dintre reelele de energie
electric, internet i reelele de comunicaii se va
amplifica, facilitnd ctiguri de eficien
energetic i de flexibilitate. Noile tehnologii vor fi
Pentru a beneficia de oportunitile oferite de
adoptate treptat, la un cost ct mai redus, cu
procesul de tranziie energetic global, Romnia
protecia datelor cu caracter personal i cu grad
trebuie s-i asume direcii noi de dezvoltare n
nalt de securitate n faa atacurilor cibernetice.
sectorul energetic. Aceste direcii noi de dezvoltare
pot aduce avantaje directe consumatorilor i crete (III) Reelele inteligente vor facilita tranziia
atractivitatea Romniei pentru investiii n consumatorului ctre rolul de prosumator, care
industria productoare de maini, componente i injecteaz n reea propria producie de energie
materiale necesare tranziiei energetice: electric. Producia distribuit de energie electric
(energie generat sau stocat n diferite tipuri de
(I) Transformarea Romniei n centru de producie
sisteme de capacitate mic) poate reduce
de maini, componente i materiale pentru
pierderile n reelele electrice i crete sigurana
tranziia energetic. De exemplu, pot fi produse n
aprovizionrii. Pe termen lung, prosumatorul va
Romnia baterii pentru stocarea energiei electrice,
avea impact asupra arhitecturii reelelor, n special
automobile electrice, cu piesele i componentele
atunci cnd dispune i de o capacitate de stocare a
aferente, pompe de cldur, materiale pentru
energiei electrice, pentru a limita interaciunea cu
creterea eficienei energetice a cldirilor,
reeaua. Va scdea, astfel, numrul gospodriilor
tehnologii de gestiune a reelelor inteligente i a
fr acces la reelele de energie, inclusiv prin
consumului de energie etc. Cercetarea i inovarea
adoptarea de soluii autonome (off-grid), ce vor
vor potena aceast direcie de evoluie
deveni mai accesibile economic.
tehnologic.
(IV) Promovarea autovehiculelor hibride i a celor
Concurena pentru atragerea de capaciti de
electrice, att autoturisme, ct i autobuze i
producie a acestor echipamente, componente i
autoutilitare de mic tonaj, dedicate mediului
materiale este acerb. Pentru a deveni o destinaie
urban. n 2030, acestea vor fi o prezen obinuit
atractiv de investiii i a crea locuri de munc n
n trafic, contribuind la reducerea emisiilor de gaze

Pagina 6 din 116


de eapament. Rolul principal al statului va fi acela inclusiv prin stabilirea unor standarde ambiioase
de a susine dezvoltarea infrastructurii de ncrcare de eficien energetic pentru construciile noi.
i a pieei n fazele incipiente de dezvoltare.
Atingerea intelor de decarbonare n orizontul
Romnia este bine situat pentru a produce
anului 2050 va presupune investiii mari n
autovehicule electrice, baterii i componente, fiind
creterea eficienei energetice a imobilelor, iar
necesar o politic activ de atragere a acestui tip
statele care vor reui s atrag investiii n industria
de investiii.
eficienei energetice vor avea de ctigat n faa
(V) Cldirile inteligente, din punct de vedere al celor ce vor rmne importatori ai acestor
construciei, arhitecturii, operrii, transformrii i tehnologii. Romnia poate fi printre ctigtori n
stocrii energiei, cu caracteristici de prosumator. acest domeniu: materialele de construcie
Este oportun promovarea pe termen lung a sustenabile i echipamentele pot fi produse n
construciei de astfel de cldiri la nivel naional, Romnia, att pentru piaa intern, ct i pentru
pieele regionale.

Participarea echitabil a Romniei la atingerea intelor europene de decarbonare


Romnia i va ndeplini angajamentul european cu ntre 2017 i 2030, printre prioritile naionale vor
privire la intele naionale pentru 2020 privind fi creterea calitii vieii n mediul rural i
eficiena energetic, SRE i emisiile de GES, un mbuntirea gestiunii fondului forestier. Efectul
efort suplimentar fiind necesar doar pentru va fi o cretere mai lent a ponderii SRE, ca urmare
creterea cotei de SRE n transporturi la 10% (CE a utilizrii pe scar tot mai larg a instalaiilor pe
2009a). baz de biomas ce au eficien ridicat, cu
reducerea implicit a consumului de biomas. Din
Scderea emisiilor de GES va continua, dar ntr-un
acest motiv, Romnia analizeaz cu atenie nivelul
ritm mai lent dect n ultimii 25 de ani, pe fondul
de ambiie al intelor de SRE pentru 2030.
progresului n restructurare a sectorului industrial.
Decarbonarea va presupune mbuntiri n toate Romnia i propune s contribuie echitabil la
sectoarele de activitate, cu accent pe eficientizarea atingerea intelor comune europene pentru anul
consumului de energie i pe creterea ponderii 2030, de cretere a ponderii SRE n consumul brut
energiilor curate n mixul energetic. de energie final la 27%, cretere a eficienei
energetice cu 27% sau 30% i reducere a emisiilor
Eficiena energetic este o direcie de aciune
de GES cu 40% fa de 1990 (Tabel 6, pagina 110).
strategic pentru Romnia, din considerente de
securitate energetic (pstrarea unui grad redus de Strategia poziioneaz Romnia n raport cu
dependen de importuri), de competitivitate pachetele de reform a pieelor europene de
economic, de accesibilitate a preurilor i de energie, n special cu cel intitulat Energie Curat
limitare a impactului de mediu. Creterea eficienei pentru Toi, lansat de Comisia European (CE) pe
energetice ar putea duce la meninerea cererii de parcursul anului 2016. Rezultatele modelrii
energie primar n 2030 la nivelul curent, cantitative realizate n procesul de elaborare a
performan remarcabil innd cont de ritmul Strategiei fundamenteaz pentru Romnia nivelul
susinut estimat al creterii economice. optim pentru cea mai mare parte a parametrilor
urmrii la nivel european prin pachetul Energie
Romnia i-a ndeplinit angajamentul pentru 2020
Curat pentru Toi. intele naionale pentru anul
de a crete ponderea de SRE la 24% din consumul
2030 vor fi ns stabilite prin Planul Naional
brut de energie final (CE 2010a), ajungnd la
Integrat pentru Energie i Clim, pe care Romnia l
nivelul de 26,3% n 2015. Trei factori vor determina
va elabora pn la 1 ianuarie 2019 n urma
ponderea SRE n Romnia n 2030: costul
procesului multilateral de negociere stabilit prin
capitalului pentru finanarea SRE; evoluia
mecanismul de Guvernan al Uniunii Energetice,
consumului de biomas pentru nclzire i
ce urmeaz s intre n vigoare ncepnd cu anul
atingerea intei pentru biocarburani n 2020 n
2017.
transporturi; i dezvoltarea electromobilitii i a
nclzirii electrice. Atingerea intelor va fi condiionat de o serie de
aciuni prioritare stabilite n Strategie (capitolul IV),
pornind de la specificul i nevoile sectorului

Pagina 7 din 116


energetic romnesc, i totodat n concordan cu n funcie de scenariul de dezvoltare, efortul
directivele i reglementrile europene n vigoare, investiional de modernizare a sectorului energetic
respectiv cu propunerile de reform a pieelor de romnesc necesit ntre 15 i 30 mld pn n
energie naintate de CE pe parcursul anului 2016. 2030. n scenariul definit prin modelarea
cantitativ ca fiind optim, necesarul de investiii
Surse importante de venituri pentru cofinanarea
totale n sectorul energetic este estimat la circa 25
investiiilor ce contribuie la atingerea obiectivelor
mld .
strategice, disponibile n special pe termen scurt i
mediu, sunt fondurile europene structurale i cele Obiectivul de decarbonare pe termen lung al UE28
europene pentru investiii strategice, potenate de este s reduc pn n 2050 emisiile totale de GES
mprumuturi oferite de bncile de dezvoltare i cu cel puin 80% fa de 1990. Asumarea acestei
investiii, respectiv de finanatori privai inclusiv inte la nivel naional ar implica un efort
prin parteneriate public-private. investiional major, ce ar presupune transformarea
locuinelor n cldiri independente energetic i
Unele direcii de dezvoltare cuprinse n noul pachet
accelerarea electrificrii transporturilor. Romnia
de propuneri al CE ar putea fi susinute i prin
trebuie s evite sprijinirea prin subvenii a
mecanisme dedicate de garantare i facilitare a
tehnologiilor de prim generaie, insuficient de
investiiilor, de care Romnia poate beneficia
competitive. Strategia ia n calcul o reducere a
pentru atingerea propriilor obiective strategice.
emisiilor de GES cu 75% n 2050, depirea acestui
O surs important de venituri pentru finanarea nivel fiind condiionat de reducerea costurilor
investiiilor aferente tranziiei energetice poate tehnologiilor mai mult dect este anticipat n
ine de licitaiile permiselor de emisii aferente proieciile actuale.
sistemului ETS. n funcie de evoluia preului ETS,
Prin participarea cercettorilor romni la programe
sumele disponibile pot fi de ordinul miliardelor de
internaionale de cercetare-inovare n domeniul
euro.
energiilor curate i prin dezvoltarea produciei
Restul necesarului de finanare este asigurat de industriale de piese, componente i echipamente
tarifele de reea stabilite de reglementator i prin necesare tranziiei energetice, pe baza unei fore
preul produselor energetice ctre consumatorii de munc bine calificate, Romnia va fi un partener
finali. n atingerea obiectivelor europene i mondiale de
decarbonare.

Pagina 8 din 116


INTRODUCERE
Strategia Energetic a Romniei 2016-2030, cu Totodat, Strategia abordeaz i perspectiva anului
perspectiva anului 2050 este rezultatul unui amplu 2050, care plaseaz Romnia ntr-un context larg al
demers consultativ i analitic al Ministerului tendinelor tehnologice, economice i de politici
Energiei, desfurat pe parcursul anului 2016. Ea energetice estimate a caracteriza urmtoarele trei
traseaz direciile de dezvoltare ale sectorului decenii. Fiind afectate de un grad mai mare de
energetic naional pentru urmtoarele decenii, incertitudine, proieciile pentru 2050 sunt
oferind autoritilor publice i investitorilor relevante mai ales din punct de vedere al
reperele necesare n ntemeierea deciziilor tendinelor generale, punnd obiectivele strategice
strategice. pentru 2030 ntr-o perspectiv de termen lung.
Strategia Energetic are cinci obiective strategice Strategia reunete recomandrile calitative ale
fundamentale, descrise pe scurt n capitolul I, experilor i ale prilor interesate din sectorul
alturi de viziunea de dezvoltare a sectorului energetic, mpreun cu o bun fundamentare
energetic pn n anul 2030. Capitolul II prezint cantitativ a obiectivelor strategice, a aciunilor
elementele relevante de context internaional, prioritare i a intelor propuse. Concret, parcursul
european, regional i naional, care condiioneaz metodologic de realizare a Strategiei a cuprins trei
planificarea strategic. mari etape:
Obiectivele strategice fundamentale structureaz (i) Actualizarea analizei de sistem, publicat n
ntregul demers de analiz i planificare n februarie 2016, care reprezint o radiografie a
orizontul de timp al anilor 2030, respectiv 2050 i stadiului actual al sectorului energetic romnesc.
sunt prezentate detaliat n capitolul III: securitate
(ii) Analiza calitativ a sectorului energetic,
energetic, piee de energie competitive, energie
desfurat prin consultarea n grupuri de lucru a
curat i sustenabilitatea sectorului energetic,
circa 300 de specialiti reputai din domeniile
modernizarea sistemului de guvernan energetic,
principalele ale sectorului. Raportul consolidat de
protecia consumatorului vulnerabil i reducerea
analiz calitativ, publicat n iulie 2016, analizeaz
srciei energetice.
punctele forte i elementele de vulnerabilitate ale
Obiectivele strategice trebuie ndeplinite simultan, sectorului energetic naional, contribuind decisiv la
prin realizarea unui set de obiective operaionale trasarea viziunii de dezvoltare pentru 2030.
prezentate n capitolul IV care, la rndul lor, au
(iii) Analiza cantitativ, realizat de un consultant
subsumate aciuni prioritare ealonate n timp pe
internaional (consoriul Ernst & Young
termen scurt, mediu i lung. Realizarea obiectivelor
E3Modelling), n care suita de modele matematice
strategice presupune o abordare bine ancorat n
i macroeconomice PRIMES/GEM-E3, utilizat i de
realitatea sectorului energetic naional i o alocare
Comisia European (CE), a constat n simularea i
neleapt a necesarului substanial de investiii. n
compararea unor scenarii de dezvoltare, definite
identificarea aciunilor prioritare, Strategia se
de Ministerul Energiei (ME):
bazeaz i pe concluziile Strategiei energetice a
Romniei pentru perioada 2007-2020, actualizat a) Scenariul de Referin, ce presupune c
pentru perioada 2011-2020 inclusiv din punct de Romnia nu i asum alte inte de politici
vedere al prevederilor de mediu i biodiversitate. energetice n afara obligaiilor curente pentru
anul 2020;
Pentru o solid ntemeiere a opiunilor strategice, a
fost realizat un studiu complex i detaliat de b) Scenariul Politici 2030, ce presupune c
modelare cantitativ macroeconomic, cu Romnia i asum n mod indicativ, pentru
simularea numeric i compararea a numeroase 2030, intele colective europene de reducere cu
scenarii. Punctul focal al Strategiei este anul 2030, 40% a emisiilor de gaze cu efect de ser (GES),
n jurul cruia este structurat planificarea de pondere a surselor regenerabile de energie
strategic i analiza de detaliu a sectorului (SRE) n structura produciei totale de energie
energetic. Proieciile pentru anul 2030 sunt bazate (27%), i de eficien energetic (27%), cu
pe o analiz minuioas. asumarea pn n 2050 a politicilor energetice
europene;

Pagina 9 din 116


c) Scenariul Politici 2030 Maximal, care respectiv n capitolul VI, ca tendine pe termen
presupune c, pentru 2030, Romnia i asum lung pentru intervalul 2030-2050.
ca obligatorii la nivel naional intele europene
Capitolul VII prezint o analiz a efortului pe care
pentru GES, SRE i eficien energetic,
Romnia i-l poate asuma pentru participarea
prezentate mai sus, precum i inta indicativ de
echitabil la atingerea colectiv a intelor europene
reducere a emisiilor de GES pentru 2050 (80%
de decarbonare, cretere a ponderii SRE i eficien
fa de 1990).
energetic, n perspectiva anilor 2030 i 2050.
Fiecare scenariu a fost rulat n diferite variante de
Strategia este nsoit de o anex a metodologiei
pre al combustibililor, pentru orizontul de timp
modelrii cantitative, care descrie modelele
propus. Analiza comparativ a scenariilor i a unui
utilizate, datele de intrare i categoriile de date de
numr mare de variaii de scenariu prin
ieire, precum i scenariile i senzitivitile rulate.
modificarea unui numr restrns de parametri
(senzitiviti) a permis identificarea elementelor ME subliniaz necesitatea actualizrii periodice a
unui mix energetic optim, n orizontul de timp 2030 Strategiei Energetice, prin revizuire cel puin o dat
i n perspectiva anului 2050, definit din la cinci ani.
perspectiva minimizrii costurilor de investiii, sub
Un numr mare de experi ai sectorului energetic,
constrngerea ndeplinirii obiectivelor de
reprezentnd mediul academic, ageniile de
securitate energetic, competitivitate a pieelor de
reglementare, companiile energetice, asociaiile
energie i decarbonare a sectorului energetic.
profesionale i cele ale societii civile au contribuit
Au fost realizate proiecii privind preurile, cu dedicaie i competen la clarificarea
consumul, producia i importurile/exporturile de numeroaselor aspecte analizate n elaborarea
energie, precum i necesarul de investiii, nivelul Strategiei. Ministerul ME colaborare i pentru
emisiilor etc. Rezultatele analizei cantitative sunt efortul susinut. Eventualele erori factuale sau de
prezentate n detaliu n capitolul IV, ca evoluii interpretare revin n totalitate echipei de proiect.
estimate ale sectorului energetic pn n 2030,

Pagina 10 din 116


I. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE I OBIECTIVELE STRATEGICE FUNDAMENTALE

I.1. Viziunea de dezvoltare a sectorului energetic naional pentru anul 2030


Sectorul energetic contribuie n mod esenial la favoriznd ctiguri de eficien energetic i de
procesul de dezvoltare a Romniei, prin influena flexibilitate, inclusiv prin optimizarea curbei de
profund asupra calitii vieii, a competitivitii sarcin a SEN. Autovehiculul electric i cel hibrid
economiei, a mediului nconjurtor i a climei. vor fi o prezen obinuit.
Pentru a susine ateptrile consumatorilor de
Sistemul energetic naional va fi mai sigur i mai
energie, sectorul energetic din Romnia trebuie s
stabil n faa ocurilor de aprovizionare, datorit
devin mai eficient economic, mai avansat
dezvoltrii sustenabile a bazei naionale de resurse
tehnologic i mai puin poluant.
energetice primare (inclusiv a celor din Marea
Transformarea treptat, dar profund a sectorului Neagr), a construciei de noi capaciti de
energetic prin implementarea prezentei Strategii producie a energiei electrice i a realizrii
reprezint o adaptare la modificrile ample ce au infrastructurii proiectate de distribuie i transport,
loc la nivel mondial: efortul de atenuare a inclusiv a celei de interconectare.
schimbrilor climatice, evoluia tehnologic
Sursele i rutele de import de gaze naturale vor fi
(digitalizare i noi tehnologii pentru ntreg lanul
diversificate, prin extinderea capacitilor de
valoric al sectorului energetic) i tendinele din
interconectare n flux bidirecional i acces la
politica internaional a energiei (globalizarea
terminale regionale de gaz natural lichefiat. Pieele
pieelor, dezvoltarea pieei unice europene a
de energie electric i de gaze naturale vor fi mai
energiei, precum i noi aspecte de securitate i
competitive i lichide, n beneficiul consumatorilor.
diplomaie energetic regional).
Romnia va continua procesul de integrare n
Punctul focal al analizei strategice este anul 2030. pieele europene de energie, aducnd o
n acest orizont de timp, consumatorul de energie contribuie important i profitabil de stabilitate
casnic i cel industrial trebuie s dispun de servicii i securitate energetic regional.
energetice de calitate, la pre accesibil. Prin
Se va diminua numrul cetenilor aflai n situaie
implementarea Strategiei, Romnia va ncuraja noi
de srcie energetic, ca urmare a mbuntirii
investiii n economie. Industria i va consolida
mecanismelor de protecie social i a programelor
rolul central n creterea economic sustenabil.
direcionate de cretere a eficienei energetice. Va
Producia de componente, echipamente i
scdea numrul gospodriilor fr acces la surse
materiale pentru tranziia energetic va avea o
alternative de energie.
pondere semnificativ.
Companiile energetice cu participaii substaniale
Pn n 2030, Romnia i va nlocui n bun
ale statului vor avea un grad sporit de autonomie i
msur acele capaciti de producie a energiei
vor fi mai eficiente din punct de vedere tehnologic
electrice, care sunt ineficiente economic i
i economic, contribuind simitor la modernizarea
inadecvate ecologic, ajunse la sfritul duratei
sectorului energetic i a economiei. Mediul
normate de via, cu unele noi, bazate pe
instituional n sector va fi mbuntit; actul
tehnologii avansate. Mixul de capaciti de
birocratic se va desfura n mare msur online,
producie va rmne diversificat i echilibrat. Noile
iar administraia va fi mai eficient i mai
capaciti vor fi flexibile, capabile s asigure
transparent, ca urmare a adoptrii de bune
stabilitatea SEN, avnd emisii sczute de GES i de
practici.
alte noxe.
ndeplinirea acestei viziuni presupune eforturi
Ponderea produciei distribuite de energie va fi
instituionale ale autoritilor publice, precum i
notabil. Transportul i distribuia de energie vor fi
investiii substaniale. n funcie de scenariul de
digitalizate. Reelele inteligente vor facilita tranziia
dezvoltare, efortul investiional de modernizare a
consumatorului ctre postura de prosumator, ce
sectorului energetic romnesc va fi de 15 pn 30
injecteaz n reea propria producie de energie.
mld pn n 2030. n scenariul definit prin
Interaciunea dintre reelele de energie electric,
modelarea cantitativ ca optim, necesarul de
internet i reelele de comunicaii se va amplifica,
investiii totale este estimat la circa 25 mld .

Pagina 11 din 116


I.2. Obiective strategice fundamentale
Strategia energetic are cinci obiective strategice investiii. Obiectivele strategice vor fi ndeplinite n
fundamentale, care structureaz ntregul demers mod simultan, prin ndeplinirea unui set de
de analiz i planificare n orizontul de timp al obiective operaionale ce au subsumate aciuni
anilor 2030 i 2050. Realizarea obiectivelor prioritare ealonate n timp, cu calendar de
presupune o abordare echilibrat n dezvoltarea realizare pe termen scurt, mediu i lung (capitolul
sectorului energetic naional i a cheltuielilor de IV).

I.2.1. Creterea nivelului de securitate energetic


Securitatea energetic reprezint capacitatea unui Romnia are, n prezent, un scor al nivelului de
stat de a-i asigura necesarul de energie n mod securitate energetic superior mediei OCDE i mai
nentrerupt i la preuri accesibile. Conceptul de bun dect al vecinilor si (Institute for 21st Century
independen energetic, neleas ca aspiraie Energy 2013). Contextul internaional actual al
ctre autosuficien i insularizare, este depit i pieelor de energie este ns marcat de volatilitate
contraproductiv n perspectiva integrrii europene i incertitudine, iar evoluia tehnologiilor poate
a pieelor de energie i a evoluiei lor n avea efecte disruptive pe pieele de energie.
urmtoarele decenii. Abordarea european a Politicile climatice i de mediu, centrate pe
politicilor de securitate energetic este bazat pe diminuarea emisiilor de GES i schimbarea
reguli de cooperare intra i extra-comunitar, pe atitudinilor publicului n favoarea energiilor
norme i instituii. curate, influeneaz comportamentul investiional
i tiparele de consum energetic.
Tabel 1 Securitatea energetic se asigur prin realizarea concomitent a urmtoarelor aciuni
Plan extern Plan intern
Termen Surse i rute alternative pentru importuri Stocuri strategice de combustibili fosili i
scurt Cooperare i utilizarea unor mecanisme de rezerve suficiente de capacitate.
solidaritate la nivel regional. Asigurarea adecvanei SEN, sisteme de
Interconectare bidirecional (gaz natural), echilibrare, rezerv i stocare.
pentru a face fa imediat situaiilor de criz. Protecia infrastructurii critice mpotriva
atacurilor cibernetice, teroriste etc.
Termen Competitivitate economic i eficiena Creterea calitii guvernanei energetice:
lung energetic a agenilor economici a legislaiei, reglementrilor i actului
Diversificarea surselor de import i a administrativ
destinaiilor de export a energiei. Meninerea unui mix energetic diversificat
Finalizarea pieei interne a energiei la nivelul i echilibrat, precum i a unui grad ridicat
UE, cu etapa intermediar regional de acoperire a cererii cu resurse interne
Participarea Romniei la piaa regional ca Meninerea unui ciclu nuclear integrat i
furnizor de rezilien, inclusiv n zona Mrii asigurarea expertizei n domeniu
Negre i n rile Comunitii Energetice Finanarea investiiilor n reele de
Coordonarea planificrii la nivel regional a transport i distribuie pentru a le spori
proiectelor majore de infrastructur eficiena i a realiza tranziia ctre reele
energetic. inteligente
Dezvoltarea parteneriatelor strategice n Reducerea gradului de srcie energetic,
sectorul energetic, pe dimensiunile inclusiv prin creterea eficienei energetice
investiional, transfer de know-how i la consumatorii vulnerabili
securitate a infrastructurii critice.

Pagina 12 din 116


I.2.2. Piee de energie competitive, baza unei economii competitive
Un principiu al Strategiei este funcionarea cogenerare, certificate verzi etc. Mecanismele de
sistemului energetic pe baza mecanismelor pieei sprijin pentru surse neregenerabile de energie vor
libere, funciile principale ale statului fiind cele de fi construite n jurul imperativelor de securitate
elaborator de politici, de reglementator, de garant energetic, adecvan i siguran n funcionarea
al stabilitii sistemului energetic i de investitor. n SEN.
acest sens, investiiile vor fi direcionate n mod
Romnia particip la un amplu proces de integrare
eficient ctre sursele de energie i ctre
a pieelor de energie la nivelul UE, avnd ca
tehnologiile cele mai competitive din punct de
rezultat concurena tot mai deschis pe piee. Sunt
vedere economic, cu ndeplinirea intelor de
necesare msuri menite s creasc gradul de
dezvoltare durabil i de siguran a sistemului
competitivitate al preului energiei i al serviciilor
energetic. Piaa liber va oferi consumatorului de
tehnologice de sistem (STS), cu respectarea
energie cel mai avantajos raport calitate/pre,
principiilor agreate la nivel european cu privire la
susinnd nemijlocit competitivitatea economic a
funcionarea pieelor regionale de echilibrare i a
rii.
zonelor de pre, respectiv a pieelor de capacitate.
Funcionarea pieei libere presupune neutralitatea
Obiectivele operaionale aferente (detaliate n
tehnologic pentru sectoarele energiei electrice i
capitolul IV) sunt dezvoltarea pieei de gaz natural
nclzirii, att cu privire la nivelul i tipul de taxare,
i finalizarea dereglementrii preului, respectiv
ct i cu privire la schemele de sprijin, sub
dezvoltarea pieei de energie electric spre un
constrngerea general a obiectivelor de securitate
nivel de lichiditate, diversitate a produselor i
energetic i de reducere a polurii. Astfel,
transparen comparabil cu cel din statele vest-
neutralitatea tehnologic justific doar intervenii
europene.
ale statului fundamentate din punct de vedere
economic, social i ecologic pentru susinerea
temporar a unor segmente de pia bonusuri de

I.2.3. Energie curat, cu emisii reduse de gaze cu efect de ser i alte noxe
Sectorul energetic este sursa unei pri nsemnate mai importante inte naionale indicative pentru
a emisiilor de gaze cu efect de ser (GES), oxizi de ponderea SRE n subsectoarele energiei electrice,
sulf, oxizi de azot i de particule n atmosfer. al nclzirii i rcirii, respectiv al transporturilor;
Echipamentele, utilajele, instalaiile i procesele pentru creterea eficienei energetice primare i
aferente activitilor din sectorul energetic au i finale; pentru reducerea emisiilor de GES care nu
impact considerabil asupra apelor, solurilor i sunt cuprinse n sistemul ETS.
ecosistemelor. Efectele sectorului energetic asupra
Pe de alt parte, atenuarea impactului asupra
mediului nconjurtor constituie o preocupare de
calitii apelor, a solurilor i a ecosistemelor
baz a Strategiei, reflectat n obiectivul strategic
necesit investiii suplimentare n reducerea
de dezvoltare durabil prin protecia mediului
tuturor tipurilor de emisii poluante i a efectelor
nconjurtor i limitarea nclzirii globale.
polurii asupra biodiversitii. Proiectele i
Contribuia Romniei la atenuarea schimbrilor activitile curente ale companiilor din sectorul
climatice este ancorat n contextul politicilor energetic vor implementa cele mai bune practici de
europene, pe baza principiului participrii protecie a mediului, inclusiv cu privire la
echitabile la atingerea intelor naionale pentru protejarea biodiversitii i reabilitarea siturilor
2020 i a intelor comunitare pentru 2030. contaminate.
Prezentul document prezint, n capitolul VII, cele

I.2.4. Modernizarea sistemului de guvernan energetic


Creterea calitii sistemului de guvernan implementator de politici energetice, pe de o
energetic n Romnia constituie baza pentru parte, i prin cea de deintor i administrator de
realizarea tuturor celorlalte obiective strategice. active sau acionar semnificativ, pe de alt parte
Statul deine un rol important n sectorul energetic, att n segmentele de monopol natural
prin funciile de legiuitor, reglementator i (transportul i distribuia de energie electric i gaz

Pagina 13 din 116


natural), ct i n producie. Un principiu important Un alt aspect important l reprezint efortul de
al Strategiei este delimitarea activitii statului ca reducere a birocraiei prin transparentizare,
legiuitor de cea de deintor de active. digitalizare i simplificare a circuitului birocratic.
ntr-un sistem de pia competitiv n sectorul Ca proprietar de active n sectorul energetic, statul
energetic, statul are rolul esenial de arbitru i de trebuie s mbunteasc substanial guvernana
reglementator al pieelor. n acest sens, este corporativ a companiilor la care deine
necesar un cadru legislativ i de reglementare participaii. Companiile energetice cu capital de
transparent, coerent, echitabil i stabil, dezvoltat n stat trebuie s se eficientizeze, s se
dialog cu prile interesate, pentru a stimula profesionalizeze i s se modernizeze tehnologic,
investiiile la un cost competitiv al capitalului i pentru a deveni cu adevrat competitive la nivel
pentru a susine interesul public. regional i european.
Sunt necesare pregtirea i atragerea n sectorul Avnd n vedere caracterul strategic al sectorului
energetic a unei noi generaii de specialiti, prin energetic pentru securitatea i economia
susinerea sistemului de educaie i de cercetare naional, managementul companiilor din sector va
tiinific n domeniul energiei i adaptarea sa la avea n vedere consolidarea pe termen lung a
cerinele pieei i la noile dezvoltri tehnologice. poziiei companiilor n piaa de energie.

I.2.5. Protecia consumatorului vulnerabil i reducerea srciei energetice


Ca exponent definitoriu al interesului public, incluziune, reprezint un pas important n aceast
consumatorul de energie este n centrul direcie. Pe termen mediu i lung, trebuie aplicate
preocuprilor Strategiei. Toate obiectivele soluii eficiente economic pentru modernizarea
strategice fundamentale vizeaz beneficii pentru sistemelor de nclzire din mediul rural i pentru
consumatorul final. creterea eficienei energetice a locuinelor. Este
esenial asigurarea surselor de finanare a acestor
Accesibilitatea preului este considerat a fi una
programe, n special pentru gospodriile afectate
dintre principalele provocri ale sistemului
de srcie energetic.
energetic i o responsabilitate strategic de prim
ordin. n fapt, Romnia nu se confrunt att cu o n paralel, va crete calitatea comunicrii ntre
problem structural a preurilor ridicate ale furnizorii de energie i consumatori, prin
energiei, ct mai degrab cu problema continuarea proiectelor de instalare de contoare
suportabilitii i a srciei energetice (seciunea inteligente cu citire la distan i prin creterea
III.5). Sunt necesare mecanisme selective de transparenei preului final al energiei dup
protecie, direcionate ctre cei care au cu modelul recent adoptat pentru factura la energie
adevrat nevoie de asistena social, iar nivelul electric. Totodat, consumatorii vor dispune n
asistenei trebuie s fie suficient pentru a asigura o mod gratuit de informaii actualizate cu privire la
protecie real a consumatorilor vulnerabili. ofertele tuturor furnizorilor i vor avea garania
dreptului de a-i schimba furnizorul n timp scurt i
Suplimentul pentru locuire, prevzut n recent-
fr costuri nejustificate.
adoptata Lege nr. 196/2016 a venitului minim de

Pagina 14 din 116


II. CONTEXT: PIEE, TEHNOLOGIE, GEOPOLITIC

II.1. Contextul global


Pieele internaionale de energie se afl ntr-o naionale. Romnia trebuie s se adapteze din timp
perioad de tranziie complex, pe mai multe la tendinele de pe pieele internaionale, precum
dimensiuni: tehnologic, climatic, geopolitic i i la reaezrile geopolitice ce influeneaz
economic. Aceste evoluii au efecte profunde parteneriatele strategice, cu componentele lor de
asupra sectorului energetic i antreneaz n securitate, investiii, comer i tehnologie.
dinamica lor pieele energetice europene i

II.1.1. Transformri tehnologice


Multiple dezvoltri tehnologice, susinute de volumelor mari de date, cu optimizarea
preurile relativ mari ale energiei dup anul 2000 i consumului de energie. Ponderea crescnd a
de subvenii de la bugetele publice, au dus n produciei eoliene i fotovoltaice, cu generare
ultimii ani la o producie crescut de energie. Pe intermitent i profil stocastic, ridic problema
pieele europene, influenate de politicile adecvanei SEN i a regulilor de funcionare a
ambiioase de eficien energetic, a avut loc o pieelor de energie electric. Pe termen lung,
uoar scdere a cererii de energie care, foarte creterea produciei descentralizate de energie
probabil, se va accentua pe termen lung electric poate duce la un grad sporit de rezilien,
concomitent cu o diversificare a ofertei. Efectul a prin reorganizarea ntregului sistem de transport i
fost reducerea preului i plasarea consumatorului distribuie, n condiiile apariiei consumatorilor
de energie ntr-o poziie avantajoas. activi (prosumatori) i a maturizrii capacitilor de
stocare a energiei electrice.
Tehnologia extraciei hidrocarburilor de ist a
dus la o rsturnare a ierarhiei mondiale a Dei n stadiu incipient, utilizarea energiei electrice
productorilor de iei i gaz natural. Scderea n transporturi are potenial transformativ. La
spectaculoas a costurilor de producie a energiei orizontul anului 2030, autovehiculul electric va
din SRE, promisiunea stocrii energiei electrice la aduce schimbri notabile pe pieele de energie.
scar comercial n urmtorii ani, emergena Dup cum arat raportul World Energy Outlook
electromobilitii, progresul sistemelor de gestiune 2016 (IEA 2016b, 23) al Ageniei Internaionale
a consumului de energie i, n general, digitalizarea pentru Energie (IEA), parcul de automobile
n toate segmentele lanului valoric constituie electrice la nivel mondial s-a dublat n 2015 fa de
provocri la adresa paradigmei convenionale de 2014, ajungnd la 1,3 mil. Scenariul central al IEA
producie, transport i consum al energiei. preconizeaz creterea pn la 30 mil automobile
Planificatorii de politici energetice i decidenii electrice pn n 2025 i la peste 150 mil pn n
companiilor din sector opereaz ntr-un mediu de 2040, ceea ce va determina o scdere a cererii de
noi oportuniti, dar i de incertitudine. petrol de 1,3 mil barili/zi. Este ns posibil o
evoluie chiar mai accelerat a electromobilitii.
Transformarea sectorului energiei electrice are loc
Produsele petroliere (benzin, motorin, kerosen,
n ritm accelerat, prin extinderea ponderii SRE i
GPL) vor continua, totui, s asigure majoritatea
prin revoluia digital, ce const n dezvoltarea
energiei n transporturi n urmtoarele dou
de reele inteligente cu coordonare n timp real i
decenii.
cu comunicare n dublu sens, susinute de
creterea capacitii de analiz i transmisie a

II.1.2. Atenuarea schimbrilor climatice


Politicile climatice i de mediu, centrate pe tiparele de consum n sectorul energetic. Pe
diminuarea emisiilor de GES i pe schimbarea termen lung, n structura mixului energetic se vor
atitudinilor sociale n favoarea energiilor curate regsi n mod substanial SRE, cu sisteme i
constituie un al doilea factor determinant, ce mecanisme de gestiune care le vor facilita
modeleaz comportamentul investiional i integrarea. Fenomenul nclzirii globale va fora

Pagina 15 din 116


transformarea economiei globale dup un model economiile emergente au dus la investiii majore n
sustenabil, att din punct de vedere al emisiilor, producia de crbune, dar cererea a sczut n
ct i al consumului de materii prime. ultimii ani, lsnd capaciti neutilizate i preurile
crbunelui la un nivel foarte sczut.
Acordul de la Paris din 2015 i politicile europene
de prevenire a schimbrilor climatice contribuie la Raportul Energie, schimbri climatice i mediu al
realizarea unui sistem energetic sustenabil. IEA din noiembrie 2016 (IEA 2016a) prezint o list
Angajamentele luate n cadrul COP21 de msuri pentru reducerea emisiilor de GES n
impulsioneaz dezvoltarea tehnologiilor i sectorul energetic cu scopul limitrii nclzirii
combustibililor cu emisii reduse de CO2. Potrivit IEA globale la cel mult 2C fa de nivelul preindustrial,
(2016b), n 2015 emisiile de CO2 din sectorul printre care: creterea eficienei energetice;
enegetic la nivel mondial au stagnat, pe fondul reducerea progresiv a folosirii grupurilor
reducerii cu 1,8% a intensitii energetice, ineficiente pe baz de crbune i nlocuirea lor cu
respectiv al creterii ponderii SRE. n scenariul capaciti pe baz de gaz natural, preferabil cu
central al IEA, n 2040 majoritatea SRE vor fi captur i stocare a CO2; creterea investiiilor
competitive fr scheme de sprijin dedicate; totale anuale n SRE; introducerea unui pre global
tehnologia fotovoltaic va avea o scdere medie de al polurii (pentru CO2); crearea unui set global de
cost de 40-70% pn n 2040, iar tehnologia indicatori ai decarbonrii; creterea capacitii
eolian offshore va avea costuri medii cu cel puin guvernelor de a implementa procesul de tranziie
10-25% mai mici (IEA 2016b, 24). energetic. De asemenea, IEA susine eliminarea
treptat a subveniilor pentru combustibili fosili la
ntre combustibilii fosili, gazul natural este vzut ca
utilizatori pn n anul 2030, preurile sczute din
favorit, datorit emisiilor relativ reduse de GES i
prezent facilitnd acest demers, precum i
flexibilitii instalaiilor de ardere ce l utilizeaz.
reducerea emisiilor de metan (gaz cu efect de ser
Crbunele i-a mrit ponderea n mixul global de
mult mai puternic dect CO2) n producia,
energie, de la 23% n anul 2000 la 29% n prezent,
transportul, nmagazinarea i distribuia
dar acest val de cretere a luat sfrit. Prognozele
hidrocarburilor.
de cretere susinut a activitii industriale n

II.1.3. Transformri economice


Pe fondul creterii rapide a produciei de capacitatea productorilor de energie de a investi
hidrocarburi din surse neconvenionale (de ist) n proiecte de importan strategic. Prin efect de
n SUA, al deciziei Organizaiei rilor Exportatoare domino, ieftinirea afecteaz i profitabilitatea
de Petrol (OPEC) din noiembrie 2014 de a nu investiiilor n SRE i n eficien energetic,
scdea nivelul produciei i al ncetinirii creterii precum i ritmul de cretere al utilizrii
economice n marile economii emergente, preul autovehiculelor cu propulsie electric. Cu toate
petrolului a sczut de la 114 $/baril n iunie 2014 acestea, atractivitatea SRE rmne relativ ridicat,
pn la 28 $/baril, n februarie 2016. La nceputul att timp ct costul tehnologiilor SRE continu s
lunii decembrie 2016, n urma deciziei OPEC de a scad.
scdea uor producia pentru urmtoarele ase
Gazul va rmne un pilon al mixului energetic i va
luni, barilul Brent a crescut moderat, la 55$, ns
fi susinut de tranziia de la crbune la gaz natural
contractele futures pentru 2019 au rmas la
a procesului de decarbonare a economiei
cotaiile anterioare, de circa 58 $/baril. Potrivit
mondiale. Comerul internaional cu gaz este din ce
celor mai recente estimri ale IEA, preul ar putea
n ce mai intens, prin creterea ponderii gazului
reveni la un nivel de 60 $/baril n jurul anului 2020,
natural lichefiat (GNL); pn n 2020 se va dezvolta
dup care se estimeaz o perioad lent de
substanial capacitatea terminalelor de lichefiere,
cretere spre nivelul de 85 $/baril pn n 2030.
n special n Australia i SUA. Preul gazului se
Petrolul ieftin influeneaz consumul global de stabilete tot mai mult la nivel global, cu mici
energie i evoluia fluxurilor comerciale i diferene regionale, iar o pondere tot mai mare
investiionale la nivel mondial. Reducerea preului este dat de pieele spot, n detrimentul indexrii
acestuia n ultimii doi ani a dus i la scderea la preul petrolului, al preurilor reglementate etc.
preului gazului natural i a energiei electrice, fapt
favorabil pentru consumatori, dar care erodeaz

Pagina 16 din 116


Crbunele i pierde treptat rolul primordial n Pe msur ce unitile de producere a energiei
producia de energie electric n mai toate nucleare finalizate n anii 1970-80 ajung la sfritul
regiunile globului, dar n Asia (mai ales n India i duratei de via n 2030-40, n numeroase state se
China) aceast tranziie ar putea ntrzia. pune problema nlocuirii acestor capaciti.
Numeroase companii din industria extractiv a Presiunea de a limita schimbrile climatice va
crbunelui sunt n insolven din cauza pierderilor ncuraja toate formele de energie fr emisii de
din ultimii ani. GES.

II.2. Contextul european Uniunea Energetic

II.2.1. Pachetul de propuneri de reform Energie Curat pentru Toi


Pe parcursul anului 2016, CE a prezentat dou pieei, a regulamentului privind Agenia pentru
pachete importante de propuneri de reform a Cooperarea la nivel european a autoritilor de
politicilor europene n domeniul energiei, Reglementare n domeniul Energiei (ACER),
anticipate n 2015 prin Strategia-cadru a Uniunii precum i a regulamentului cu privire la
Energetice. Aceste pachete sunt definitorii pentru gestiunea riscurilor n sectorul energiei
sectorul energetic european, i implicit pentru cel electrice;
romnesc, n perioada 2020-2030, fiind menite s un nou regulament cu privire la Guvernana
accelereze tranziia energetic n UE. Ele prezint Uniunii Energetice (CE 2016f), menit s
n mod coerent i integrat o ntreag serie de integreze, s simplifice i s coordoneze mai
propuneri legislative (directive i regulamente), bine dialogul statelor membre cu CE i aciunile
urmnd a fi negociate cu statele membre i prile statelor membre n vederea realizrii
interesate, n vederea definitivrii pe parcursul obiectivelor Uniunii Energetice;
anului 2017, a aprobrii de ctre Parlamentul
noi reglementri i decizii ale CE, precum i o
European i a implementrii cel trziu din 2020.
serie de recomandri cu privire la eco-design
n luna iulie 2016 a fost publicat un prim pachet de (CE 2016g), ce vizeaz cu precdere eficiena
propuneri, cu privire la: reducerea emisiilor non- energetic i etichetarea echipamentelor
ETS n fiecare stat membru pentru perioada 2021- pentru nclzire i rcire, precum i norme
2030 (Romnia are alocat o cot de reducere de pentru procedurile generale de verificare a
2%), includerea n contabilizarea emisiilor de GES a respectrii standardelor de eco-design de ctre
celor rezultate din utilizarea terenurilor, productori.
schimbarea destinaiei terenurilor i silvicultur, Strategia orienteaz i fundamenteaz
precum i o comunicare privind o strategie poziionarea Romniei n raport cu aceste
european pentru decarbonarea sectorului propuneri de reform a pieei europene de
transporturilor. energie. Strategia prezint, prin obiectivele
La 30 noiembrie 2016, CE a prezentat al doilea operaionale i aciunile prioritare prezentate n
pachet de reform din acest an, intitulat Energie capitolul IV, opiuni strategice de intervenie a
Curat pentru Toi, ce include propuneri statului romn n sectorul energetic, fr a anticipa
legislative de mare importan: ns forma final a directivelor i regulamentelor,
ce va fi rezultatul unui proces substanial de
actualizarea directivelor privind SRE (CE negociere ntre CE i prile interesate.
2016b), a directivei privind eficiena energetic
(CE 2016c) i a directivei privind performana Mai jos sunt prezentate, succint, premisele
energetic a cldirilor (CE 2016d); realizrii Uniunii Energetice, pe baza celor mai
recente comunicri i a propuneri de reform
un nou design al pieei unice de energie
formulate de ctre CE.
electric (CE 2016e), ce presupune actualizarea
directivei cu privire la regulile de funcionare a

Pagina 17 din 116


II.2.2. Securitate i diplomaie energetic n cadrul UE
nc din anul 2000, CE a asociat securitatea securitatea energetic, solidaritatea i ncrederea
energetic a UE cu asigurarea disponibilitii fizice ntre statele membre. Cu toate acestea, practica
nentrerupte a produselor energetice, la pre diplomatic arat mai degrab preferina rilor
accesibil i urmrind dezvoltarea durabil (CE, membre UE pentru acorduri bilaterale cu furnizori
2000a). Dup cum este menionat n Strategia externi, n detrimentul solidaritii n aciunea
european a securitii energetice din 2014 (CE extern.
2014b, 2), UE import 53% din energia pe care o
O alt dimensiune este diplomaia mediului, n
consum. Dependena de importul de energie se
contextul formrii unui regim internaional al
refer la iei (aproape 90%), la gaz natural (66%)
politicilor climatice pe baza Acordului de la Paris.
i, ntr-o mai mic msur, la crbune (aproape
UE i-a asumat unele dintre cele mai ambiioase
42%) i la combustibil nuclear (40%).
inte de reducere a emisiilor de GES, de cretere a
Printre aciunile prioritare propuse de Strategia cotei SRE i de eficien energetic.
european a securitii energetice se numr:
Pentru a-i menine competitivitatea industrial n
Construirea unei piee interne a energiei
condiiile unor reglementri severe de reducere
complet integrate;
emisiilor de GES i de promovare a SRE, dar i
Diversificarea surselor externe de aprovizionare pentru a limita efectul de carbon leakage
i a infrastructurii conexe; (relocalizarea capacitilor industriale energo-
Moderarea cererii de energie i creterea intensive n jurisdicii cu reglementri mai puin
produciei de energie n UE; severe i exportul implicit de emisii de GES), UE
desfoar o diplomaie a energiei i a climei.
Consolidarea mecanismelor de cretere a
Printre altele, aa cum este menionat n Planul de
nivelului de securitate, solidaritate, ncredere
aciune al UE pentru diplomaie energetic al
ntre state, precum i protejarea infrastructurii
Consiliului UE din iulie 2015, politica energetic
strategice/critice;
extern a UE promoveaz n state tere
Coordonarea politicilor energetice naionale i cunoaterea leadership-ului european n materie
transmiterea unui mesaj unitar n diplomaia de tehnologii i emisii reduse de carbon, n special
energetic extern. surse de energie regenerabil i eficien
Dependena de importul de energie genereaz energetic (Consiliul UE 2015, 6). Astfel,
vulnerabilitate mai ales n ceea ce privete gazul diplomaia european a energiei i climei are i o
natural: ase state membre depind de Rusia, n dimensiune de diplomaie economic, tiinific i
calitate de furnizor extern unic, pentru toate tehnologic, de dezvoltare a pieei mondiale a
importurile lor de gaz natural i trei dintre aceste tehnologiilor cu emisii sczute de GES.
ri folosesc gazul natural pentru a satisface peste
Diplomaia energetic trebuie s reacioneze la
un sfert din necesarul lor total de energie. (CE
tendinele de pe pieele internaionale de energie
2014b). n 2014, 37,5% din importurile de gaze
i la reaezrile geopolitice globale i regionale.
naturale din UE proveneau din Federaia Rus.
Geopolitica energiei face ca parteneriatele
Lansat n februarie 2015, proiectul Uniunii strategice, cu componente de securitate, investiii,
Energetice urmrete s creasc gradul de comer i tehnologie s fie pe primul plan al
integrare n sectorul energetic prin coordonarea diplomaiei energetice.
statelor membre n cinci domenii interdependente:
UE este un important finanator al proiectelor
securitate energetic, solidaritate i ncredere;
energetice, n special al celor care vizeaz
pia european a energiei pe deplin integrat;
generarea de energie curat i interconectarea
contribuia eficienei energetice la moderarea
pieelor energetice. Spre exemplu, pachete
cererii de energie; decarbonarea economiei;
importante de finanare sunt alocate proiectelor de
cercetarea, inovarea i competitivitatea.
interes comun (PCI) din domeniul energiei,
Aciunea extern n politica energetic european dezvoltate de cel puin dou state membre. Prin
este subliniat n comunicarea CE privind Strategia- Programul Energetic European pentru Redresare
cadru a Uniunii Energetice (CE 2015a). Prima dintre Economic, introdus n 2009, 4 mld au fost
cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice este dedicate cofinanrii proiectelor de energie, ce

Pagina 18 din 116


urmresc simultan redresarea economic i are prioritate la nivel european i este finanat, n
reducerea emisiilor de GES. prim faz, cu 179 mil , prin intermediul
Connecting Europe Facility (CE 2016h). Romnia
Infrastructura de energie electric i de gaze a fost
trebuie s continue eforturile de a atrage pachete
finanat cu 2,4 mld . Implicarea financiar a UE n
consistente de finanare din fonduri europene.
proiectele de infrastructur energetic este n
cretere. Bugetul pentru exerciiul financiar 2014- De asemenea, UE a demarat procesul de revizuire a
2020 sprijin proiectele externe, care contribuie la Regulamentului 994/2010 privind msurile de
diversificarea surselor de energie ale UE. garantare a securitii aprovizionrii cu gaze
naturale. Va fi asigurat aprovizionarea prioritar a
Romnia beneficiaz de finanare european
consumatorilor casnici din fiecare stat membru
pentru proiectul BRUA, gazoduct cu un traseu de
prin ntreruptibilitatea consumatorilor necasnici, cu
528 km pe ruta Bulgaria-Romnia-Ungaria-Austria.
responsabiliti n comun ale statelor la nivel
Datorit importanei sale pentru securitatea
regional fa de consumatorii protejai.
energetic a Europei Centrale i de Sud-Est, BRUA

II.2.3. Politici europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser


UE i asum un rol de lider n combaterea fa de nivelul anului 1990, intele fiind de 40%
schimbrilor climatice, att prin sprijinirea pentru 2030 i de 60% pentru 2040.
acordurilor globale n domeniul climei, ct i prin
Pentru segmentul non-ETS, reducerea propus este
politicile sale climatice. n ultimii 20 de ani, UE a
de 30% pn n 2030 fa de anul 2005, int care
decuplat cu succes consumul de energie i emisiile
va fi realizat de statele membre n mod colectiv.
de GES de creterea economic.
Diplomaia european a energiei i climei include o
O dimensiune a diplomaiei energetice europene
dimensiune economic i tehnologic, de
este diplomaia mediului, n special n contextul
dezvoltare a pieelor de tehnologii cu emisii
formrii unui regim internaional al politicilor
sczute de GES la nivel mondial.
climatice pe baza Acordului de la Paris. Obiectivul
global pe termen lung convenit la Paris n 2015 Schema de comercializare a certificatelor ETS a fost
este limitarea creterii temperaturii medii globale reformat ultima dat n 2015, n ncercarea de a
la 2C, comparativ cu nivelul preindustrial. UE a limita efectele scderii preului emisiilor pe piaa
jucat un rol important n crearea consensului european. Un pre prea mic al ETS nu stimuleaz
internaional pentru atingerea acestui obiectiv. investiia n energie curat i n tehnologie verde.
De asemenea, UE i-a dovedit leadership-ul prin Prin pachetul de reform publicat de CE n iulie
asumarea unor inte ambiioase de reducere a 2016, utilizarea terenurilor i sectorul forestier
emisiilor de GES, de cretere a cotei de SRE n sunt incluse pentru prima oar n cadrul energetic
structura consumului de energie i de eficien i climatic al UE. Regulamentul propus pentru
energetic. Aa-numita contribuie indicativ aceste sectoare prevede reguli de responsabilizare
determinat naional a UE n cadrul Acordului de la pentru modul de folosire a terenurilor i
Paris coincide, n fapt, cu intele 40/27/27 stabilite silvicultur. Politica Agricol Comun sprijin
prin Cadrul european pentru politica privind clima aciunile climatice prin msuri de mbuntire a
i energia n perioada 2020-2030, cu opiunea de a gestiunii terenurilor.
crete ambiia n ceea ce privete eficiena
Politicile de cretere a eficienei energetice i cele
energetic de la 27 la 30%. UE are ambiia de a
de promovare a SRE se nscriu i ele n efortul
reduce pn n 2050 emisiile de GES cu 80-95%
global de accelerare a eforturilor de decarbonare.

II.2.4. Eficiena energetic, prioritatea principal a noului pachet de reform


Propunerea CE pentru actualizarea directivei cu alegerea msurilor prin care sunt ndeplinite
privire la eficiena energetic (CE 2016c) este de obligaiile de reducere a cererii de energie. Statele
cretere a intei de reducere a cererii de energie membre sunt ncurajate s coreleze msurile de
primar de la 27% la 30%. Prevederile articolului 7 cretere a eficienei energetice a locuinelor cu
al directivei sunt extinse pn n 2030, dar las cele de reducere a fenomenului de srcie
flexibilitate deplin fiecrui stat membru n energetic.

Pagina 19 din 116


Propunerea CE de revizuire a directivei cu privire la categorii de produse i va muta accentul de pe
performana energetic a cldirilor (CE 2016d) eficiena energetic pe design n spiritul economiei
urmrete decarbonarea segmentului cldirilor circulare. n fine, CE a publicat i o serie de
pn n 2050, prin crearea unei perspective pe recomandri cu privire la eficiena energetic i
termen lung pentru investiii i creterea ritmului etichetarea echipamentelor pentru nclzire i
de renovare a cldirilor. Directiva prevede rcire, precum i propuneri de norme pentru
utilizarea noilor tehnologii n cldiri inteligente, procedurile generale de verificare a respectrii
pentru a mbunti managementul energetic al standardelor de ecodesign de ctre productori.
acestora. Prin promovarea instalrii de staii de
n ceea ce privete finanarea investiiilor n
rencrcare a autovehiculelor electrice n anumite
eficiena energetic, cu cost iniial ridicat i
tipuri de cldiri noi, directiva contribuie i la
recuperare a investiiei pe termen lung, CE
dezvoltarea electromobilitii. Contractele de
introduce iniiativa Finanare inteligent pentru
Performan Energetic vor deveni un instrument
cldiri inteligente, ce pornete de la principalele
mai eficient n promovarea eficienei energetice a
instrumente financiare europene. Iniiativa
cldirilor prin creterea transparenei i a
cuprinde msuri specifice care pot debloca 10 mld
accessului la know-how.
finanare suplimentar a proiectelor de eficien
Creterea performanei energetice a cldirilor este energetic, cu accent pe trei direcii: (1) utilizarea
o arie central de intervenie a Strategiei, ntruct mai eficient i mai flexibil a fondurilor publice
poate contribui semnificativ la creterea disponibile pentru programe de cretere a
economic, la crearea de noi locuri de munc, la eficienei energetice; (2) sprijin pentru proiecte de
sporirea securitii energetice i la reducerea reabilitare a cldirilor, inclusiv prin crearea de
srciei energetice n Romnia. Noile prevederi ghiee unice la nivel naional; (3) reducerea
europene n domeniu pot accelera digitalizarea percepiei asupra riscului de investiie n proiecte
sectorului construciilor i promova dezvoltarea de reabilitare energetic a cldirilor pentru
forei de munc cu calificare nalt. investitori i finanatori, prin accesul la baze de
date detaliate i la studii de caz pentru un numr
CE a lansat, de asemenea, planul de lucru 2016-
seminificativ de proiecte de succes la nivel
2019 pentru ecodesign (CE 2016g), ce va introduce
european.
standarde de eficien energetic pentru noi

II.2.5. Promovarea energiei din surse regenerabile


Propunerea CE pentru actualizarea directivei de asigure accesul terilor la reelele SACET, pentru
promovare a SRE (CE 2016b) prevede ase direcii noi productori ce utilizeaz SRE (cu precdere
de aciune. Prima dintre ele propune principii biomas, biogaz i energie geotermal, dar ar
generale de urmat atunci cnd statele membre putea fi luate n considerare i pompe de cldur).
definesc politici de sprijin pentru SRE, cu
A treia direcie de aciune urmrete creterea
respectarea principiilor de transparen, eficien
ponderii SRE i a combustibililor cu coninut sczut
economic i bazate n ct mai mare msur pe
de carbon n sectorul transporturilor inclusiv
mecanismele pieei competitive. Aceste elemente
biocombustibili avansai, hidrogen, combustibili
sunt reunite n Strategie, sub principiul neutralitii
produi din deeuri i SRE-E. Directiva introduce un
tehnologice. Propunerea avanseaz msuri pentru
plafon n scdere treptat pentru cota
simplificarea birocraiei i creterea sprijinului
biocarburanilor de prim generaie, acetia
pentru proiectele SRE n rndul comunitilor
urmnd s fie nlocuii de cei avansai
locale, n special prin introducerea unui ghieu
unic i a unui proces simplificat de autorizare. A patra direcie de aciune promoveaz o mai bun
informare a consumatorilor cu privire la SRE,
A doua direcie de aciune aduce n prim plan SRE
inclusiv prin ntrirea sistemului de garanii de
n segmentul de cerere pentru nclzire i rcire
origine, respectiv printr-o mai bun informare cu
(SRE-IR), prezentnd opiuni pentru statele
privire la sursele de energie pentru nclzire.
membre pentru a atinge, la nivel naional, un ritm
Directiva garanteaz dreptul consumatorilor
de cretere a ponderii SRE n cererea total de
individuali i al comunitilor locale de a deveni
energie pentru nclzire i rcire cu 1% anual pn
prosumatori i de a fi remunerai pentru energia
n 2030. De asemenea, directiva intenioneaz s

Pagina 20 din 116


livrat n reea, precum i alte mecanisme ce biocarburanii avansai vor trebui s respecte
nlesnesc aceast tranziie. standarde stringente ale emisiilor de GES. Noile
instalaii mari de ardere vor trebui s funcioneze
A cincea direcie de aciune prevede ntrirea
n cogenerare de nalt eficien.
standardelor de sustenabilitate pentru energia
produs pe baz de biomas inclusiv garania A asea direcie de aciune vizeaz asigurarea
evitrii defririlor i a degradrii habitatelor, realizrii intei colective de 27% pentru ponderea
precum i cerina ca emisiile aferente de GES s fie SRE n consumul final brut de energie la nivel
contabilizate n mod riguros. Biomasa utilizat n european n 2030, cu eficientizarea costurilor.
scop energetic n instalaii de ardere mari i

II.2.6. Noul design al pieei de energie electric


Propunerea CE cu privire la reguli comune de calitate; (c) nlesnirea condiiilor de schimbare a
funcionare a pieei interne de energie electric (CE furnizorului; (d) garantarea accesului la un contor
2016e) aduce cele mai substaniale modificri inteligent cu o minim funcionalitate, n
cuprinse n pachetul Energie Curat pentru Toi. majoritatea statelor membre; (e) nlesnirea
Prin aceast propunere, CE definete principiile condiiilor de participare la piaa de energie
generale i detaliile tehnice ale organizrii pieei de electric din rolul de prosumator; (f) garantarea
energie electric, cu specificarea drepturilor i dreptului de a participa la piaa de echilibrare,
responsabilitilor tuturor tipurilor de participani individual sau prin platforme de centralizare, prin
la pia. Noul design al pieei de energie electric dreptul de a avea un contract de furnizare a
va facilita creterea ponderii de SRE intermitente energiei electrice cu pre variabil, ce ncurajeaz
de la aproximativ 30% n prezent pn la 50% n managementul activ al propriului consum. Nevoile
2030, prin dezvoltarea deplin a pieelor de consumatorilor vulnerabili vor fi acoperite prin
termen scurt i prin remunerarea mbuntit a pstrarea tarifului social sau prin msuri
tuturor tipurilor de servicii de echilibrare, la nivel alternative adecvate de protecie social i de
regional. cretere a eficienei energetice.
n ceea ce privete piaa angro de energie electric, Noul design al pieei prevede i crearea unei
noul design prevede: (1) nlturarea plafoanelor de entiti de coordonare a activitii operatorilor
pre, ce distorsioneaz piaa i limiteaz veniturile reelelor de distribuie la nivel european
productorilor, pericilitnd viabilitatea investiiilor; (asemntoare ENTSO-E), cu atribuii n integrarea
(2) armonizarea regulilor de dispecerizare pentru SRE, producia distribuit de energie electric,
toate tipurile de capaciti, inclusiv SRE stocarea energiei electrice, sisteme inteligente de
intermitente, dispecerizarea cu prioritate fiind msurare i control al consumului etc.
pstrat doar pentru capacitile mici i pentru
Noul design al pieei are n vedere mbuntirea
cele pe baz de tehnologii n stadiu incipient de
capacitii de gestiune a riscurilor la nivel regional,
dezvoltare; (3) reducerea situaiilor de congestie a
pentru a depi abordrile strict naionale, mai
infrastructurii de interconectare transfrontalier a
costisitoare, de pregtire pentru a face fa
reelelor electrice din statele membre printr-o mai
situaiilor extreme. n principal, este vorba de
bun coordonare ntre operatorii de transport i de
dezvoltarea unei metodologii comune pentru
sistem, respectiv prin investiii n proiecte de
analiza riscurilor i a modului de prevenire i
mbuntire a fluxurilor; (4) o mai bun
pregtire a situaiilor de criz, respectiv pentru
remunerare a participrii consumatorilor de
gestionarea acestor situaii atunci cnd acestea
energie electric la piaa de echilibrare prin
apar. n fine, designul pieei nu ncurajeaz pieele
gestiunea cererii.
de capacitate, dar permite ca astfel de mecanisme
Pentru pieele cu amnuntul de energie electric, s fie realizate n anumite situaii. CE propune i
noul design prevede o mai bun informare i o mecanisme prin care pieele de capacitate pot
sporire a drepturilor consumatorilor, prin (a) funciona n mod eficient, la nivel regional i cu
creterea calitii informaiilor cuprinse n factur; deschidere pentru toate tipurile de participani la
(b) garantarea accesului gratuit la instrumente de pia. Detaliile urmeaz a fi stabilite n urma
comparare a ofertelor furnizorilor de energie negocierilor cu statele membre i prile
electric, ce ndeplinesc standarde minime de interesate.

Pagina 21 din 116


II.2.7. Guvernana Uniunii Energetice
Propunerea CE pentru un nou regulament cu privire membre urmeaz s trimit primul draft al
la guvernana Uniunii Energetice (CE 2016f) propriului PNIEC n 2018, pe baza unei specificaii
urmrete crearea unui cadru coerent, simplificat detaliate de cuprins definit prin regulament.
i integrat de reglementare i dialog ntre CE i
Progresul cu privire la ndeplinirea obiectivelor
prile interesate, pentru gestionarea eficient a
Uniunii Energetice pentru toate cele cinci
tuturor aspectelor ce in de cele cinci dimensiuni
dimensiuni ale sale va fi monitorizat n mod regulat
ale Uniunii Energetice i de corelarea acestora cu
de ctre CE. Dac efortul cumulat propus de statele
alte domenii, precum cel al climei i proteciei
membre prin propriile PNIEC pentru perioada
mediului, al agriculturii, al transporturilor, al
2021-2030 nu este suficient pentru a atinge intele
digitalizrii .a.m.d.
comune la nivelul UE n special cele cu privire la
Principalul instrument introdus prin acest ponderea SRE i la creterea eficienei energetice
regulament urmeaz s fie Planul Naional Integrat , CE va transmite recomandri statelor membre i
pentru Energie i Clim (PNIEC), care nlocuiete va lua msuri la nivel european. O astfel de
numeroase obligaii, uneori redundante, de msur ar putea fi crearea unui mecanism de
raportare la nivel naional sunt integrate 31 de finanare cu costuri minime a proiectelor SRE
obligaii de raportare i suprimate alte 23. Statele oriunde n statele membre.

II.3. Contextul regional: Europa de Sud-Est i Bazinul Mrii Negre


II.3.1. Interconectarea reelelor de transport al energiei
Interconectrile n construcie ale Europei de Sud- n afar de interconectrile cu Ungaria i Bulgaria,
Est contribuie la dezvoltarea pieelor de energie i Romnia trebuie s dezvolte interconectri i cu
a unor mecanisme regionale de securitate rile vecine din afara UE (Republica Moldova,
energetic, dup regulile comune ale UE. Serbia, Ucraina). Capacitatea real de
Cooperarea regional este o soluie eficient la interconectare depinde ns de starea reelelor de
crizele aprovizionrii cu energie. n Europa de Sud- transport din statele vecine.
Est, fa de Europa de Vest, interconectrile,
Att timp ct Balcanii de Vest i Ucraina nu
capacitile moderne de nmagazinare a gazului,
particip la sistemul ETS, energia electric produs
instituiile, regulile de funcionare a pieei i
acolo pe baz de combustibili fosili are avantajul
calitatea infrastructurii sunt nc n curs de
competitiv de a nu reflecta impactul emisiilor de
dezvoltare.
GES n costul de producie. Acest aspect ine de
Transelectrica SA este implicat n mai multe competitivitatea energiei electrice produse n
proiecte incluse pe lista proiectelor de interes condiii diferite de reglementare, n sens mai larg,
comun la nivel european. Transgaz SA are n plan n special cu privire la costurile aferente
dezvoltarea de proiecte de interconectare cu condiionalitilor de mediu n cadrul UE, i va
statele vecine, cel mai important n acest sens fiind trebui abordat n viitorul apropiat.
BRUA. n paralel, pe fondul reducerii previzionate a
UE i promoveaz politicile energetice n Europa
produciei interne de iei, este oportun
de Sud-Est prin intermediul Comunitii Energiei,
continuarea demersurilor de interconectare a
care reunete rile UE, precum i pe cele ale
sistemului romnesc de transport al ieiului cu
Europei de Sud-Est i ale Bazinului Mrii Negre,
cele din pieele vecine situate n vestul Romniei.
urmrind s-i extind normele de pia n acest
Trebuie dezvoltate mecanisme de coordonare a spaiu. La rndul lor, rile de la periferia sud-estic
planificrii i finanrii proiectelor regionale de a UE sunt interesate de o cooperare mai intens cu
infrastructur energetic. Romnia trebuie s aib aceasta n domeniul energiei. Participarea deplin
o prezen activ n diplomaia energetic intra- a Turciei este important; n prezent, Turcia are
comunitar, n coordonare cu rile Europei de Est, statut de observator n cadrul Comunitii
cu structur a sistemelor energetice asemntoare. Energetice.

Pagina 22 din 116


II.3.2. Geopolitica regional
Bazinul Mrii Negre a devenit, n ultimii ani, o zon Ca ar de frontier a UE, Romnia este direct
cu risc politic mrit. Riscul folosirii tranzitului de expus creterii tensiunilor geopolitice n Bazinul
gaz natural prin Ucraina ca arm ntr-un conflict Mrii Negre. n acelai timp, Romnia se poate
politico-militar ridic semne de ntrebare asupra evidenia ca furnizor regional de securitate
stabilitii pe termen lung a rutei ucrainene de energetic. Fluxul de gaze naturale dinspre
aprovizionare cu gaze naturale. Pe termen mediu, Romnia ar ajuta ri ca Republica Moldova i
este necesar clarificarea problemei tranzitului Bulgaria s-i reduc dependena excesiv de o
gazelor ruseti prin Ucraina, ncepnd cu 2019, surs unic, iar productorii din Romnia ar primi
precum i realizarea la timp a unor ajustri de un impuls de a investi n prelungirea duratei de
infrastructur i a unor aranjamente contractuale via a zcmintelor existente i n dezvoltarea de
care s asigure Romniei sigurana n aprovizionare noi zcminte.
cu gaze naturale de import. Activitile de
Prin modernizarea capacitilor de nmagazinare
explorare, dezvoltare i exploatare n Marea
de gaz natural i prin sisteme de echilibrare i de
Neagr necesit un climat de securitate i de
rezerv pentru energia electric, Romnia poate
predictibilitate.
aduce o contribuie important i profitabil la
piaa regional a serviciilor tehnologice de sistem.

II.4. Sistemul energetic naional: starea actual

II.4.1. Resurse energetice primare

IEI
Cu o tradiie de peste 150 de ani n exploatarea explorare a zonelor de adncime (sub 3000 m), a
ieiului i gazelor naturale, Romnia este singurul celor onshore cu geologie complicat i a
productor semnificativ de hidrocarburi din Europa zcmintelor offshore din Marea Neagr. Este
de Sud-Est. Pe fondul declinului natural al necesar actualizarea periodic a studiilor de
zcmintelor, producia anual s-a diminuat evaluare a resurselor geologice de hidrocarburi la
constant n ultimul deceniu, ajungnd n 2015 la nivel naional.
3
3,8 mil t iei i 10,8 mld m de gaz natural;
Pentru ca statul s-i maximizeze beneficiile
rezervele dovedite de iei erau, n 2015, de 38,4
3 economice i sociale aferente sectorului petrolier,
mil t, iar cele de gaze de 101,4 mld m .
cadrul legislativ i de reglementare (mai cu seam
n 2015, producia intern de iei a acoperit cel fiscal) trebuie s in cont i de efectele
aproape 40% din cerere. Declinul produciei medii indirecte ale investiiilor realizate, n dezvoltarea
anuale a fost de 2% n ultimii cinci ani, fiind limitat de industrii suport i crearea de locuri de munc.
prin investiii n forarea unor noi sonde, repuneri n
Ciclurile investiionale n explorarea i producia de
producie, recuperare secundar etc. Scderea
iei, respectiv de gaz natural, sunt de lung durat,
accentuat a preului ieiului din 2014 a redus
iar cadrul de reglementare trebuie s confere o
semnificativ investiiile de acest tip. Rezervele
perspectiv de termen lung. Din acest motiv, este
dovedite de iei ale Romniei se vor epuiza n 12-
de importan strategic dezvoltarea un cadru de
15 ani, la prezenta rat de exploatare. Pe termen
reglementare predictibil, stabil i adaptat situaiei
scurt i mediu, Romnia trebuie s-i asume ca
internaionale, bine corelat cu tipul i potenialul
prioritate investiii n creterea gradului de
de dezvoltare al diferitelor tipuri de zcminte,
recuperare din zcmintele existente, iar pe
pentru meninerea competitivitii industriei
termen lung, n dezvoltarea proiectelor de
petroliere naionale.

Pagina 23 din 116


GAZ NATURAL
Gazele naturale au o pondere de aproximativ 30% global, preurile internaionale convergnd spre
din consumul intern de energie primar. Cota lor valori reduse.
important se explic prin disponibilitatea relativ
De asemenea, pn n anul gazier 2015-2016,
ridicat a resurselor autohtone, prin impactul
tariful de rezervare de capacitate n SNT gaze
redus asupra mediului nconjurtor i prin
naturale pe intrrile din import a fost mai mare
capacitatea de a echilibra energia electric produs
dect cel pe intrrile din producia intern, astfel
din SRE intermitente (eoliene i fotovoltaice), dat
c producia local a beneficiat de un avantaj
fiind flexibilitatea centralelor de generare pe baz
competitiv. ncepnd cu anul gazier 2016-2017,
de gaze. De asemenea, infrastructura existent de
rezervarea pe ambele tipuri de puncte
extracie, transport, nmagazinare subteran i
(intrare/ieire) se face la acelai tarif. Prin urmare,
distribuie este extins pe ntreg teritoriul rii.
competitivitatea i viteza de reacie la micrile
Piaa de gaze naturale este avantajat de poziia pieei devin elemente eseniale n strategia fiecrui
favorabil a Romniei fa de capacitile de productor i importator.
transport n regiunea sud-est european i de
Consumul intern de gaze naturale s-a stabilizat n
posibilitatea de interconectare a SNT cu sistemele
ultimii ani, dup o perioad de descretere
de transport central europene i cu resursele de
accentuat. n 2015, consumul final msurat la
gaze din Bazinul Caspic, din estul Mrii Mediterane
puterea calorific inferioar (PCI) a fost de 73,6
i din Orientul Mijlociu, prin Coridorul Sudic.
TWh, din care 9 TWh ca materie prim pentru
n 2015, producia de gaze naturale a depit 95% producerea ngrmintelor chimice. Restul de
din consumul intern. n ultimii ani, producia 64,6 TWh au fost utilizai n scop energetic: 29 TWh
intern constant i consumul n scdere au redus n sectorul industrial; 10 TWh pentru nclzire n
ponderea anual a importurilor de gaze de la 15% sectorul comercial i al instituiilor publice, inclusiv
n 2013 la 7,5% n 2014 i la doar 2,5% n 2015. n 0,8 TWh n sectorul agricol; 25,6 TWh n gospodrii,
schimb, n 2016, pe fondul cotaiilor n scdere ale pentru nclzirea spaiului rezidenial i a apei,
petrolului, importurile prin contracte pe termen respectiv pentru gtit. Un segment important al
lung au ajuns la preuri egale sau chiar mai mici utilizrii gazului natural n Romnia este
dect cele din producia intern. n anii ce producerea de energie electric i de energie
urmeaz, pentru productorii de gaze naturale din termic, n centrale de cogenerare cu capacitate
Romnia va fi important meninerea la un nivel instalat mare. 37,5 TWh au fost utilizai n 2015 n
competitiv n raport cu sursele din import, avnd n producia de energie electric i de cldur,
vedere oferta excedentar de gaz natural la nivel respectiv n explorarea, producia, transportul i
distribuia combustibililor fosili.

CRBUNE
Crbunele este o component de baz a mixului totalizeaz 2,2 mld t, din care 592 mil t se afl n
energetic, fiind un pilon al securitii energetice perimetre exploatate. Puterea calorific a huilei
naionale. n perioadele meteorologice extreme, romneti este de 3650 kcal/kg. Producia de huil,
att vara ct i iarna, crbunele acoper o treime n 2015, a fost 1,29 mil t, n scdere de la 1,87 mil t
din necesarul de energie electric. n 2012.
Romnia dispune de rezerve totale de 12,6 mld t Ambele companii naionale productoare de
lignit, cu o putere calorific medie de 1800 kcal/kg, crbune se afl ntr-o situaie economic critic.
concentrate geografic n Bazinul Minier Oltenia. Productorul de huil, Complexul Energetic
Zcmintele n exploatare totalizeaz 986 mil t. Hunedoara este n insolven, fiind ameninat de
Producia anual de lignit a sczut de la 31,6 mil t faliment. Productorul de lignit, Complexul
n 2012 la 22,1 mil t n 2015, situndu-se pe locul Energetic Oltenia, este n curs de implementare a
ase n UE dup Germania, Polonia, Grecia, unui plan de restructurare i de modernizare
Republica Ceh i Bulgaria. Rezervele de huil, tehnologic, n vederea eficientizrii activitii.
concentrate n bazinul carbonifer al Vii Jiului,

Pagina 24 din 116


URANIU
Romnia are experiena solid a unui ciclu complet Dup nchiderea, n 2016, a zcmntului de la
al combustibilului nuclear, dezvoltat pe baza Crucea-Botuana (jud. Suceava), Compania
tehnologiei canadiene CANDU. Dioxidul de uraniu Naional a Uraniului a intrat ntr-un proces de
(UO2), utilizat pentru fabricarea combustibilului restructurare, cu perspectiva exploatrii unor noi
necesar celor dou uniti nucleare existente, zcminte de uraniu indigen. Nuclearelectrica
rcite i operate cu ap grea (HWR, heavy water achiziioneaz materia prim de pe piaa extern n
moderated), deinute i exploatate de vederea fabricrii combustibilului nuclear la
Nuclearelectrica SA, este produsul procesrii i sucursala de la Piteti, Fabrica de Combustibil
rafinrii uraniului extras din producia indigen. Nuclear.

Pagina 25 din 116


SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
Romnia dispune de resurse bogate i variate de fotovoltaic. Vor fi construite noi capaciti n
energie regenerabil: biomas, hidroenergie, centrale eoliene i fotovoltaice, chiar dac ritmul
potenial geotermal, respectiv pentru energie de cretere va ncetini, probabil, n perioada
eolian, solar i fotovoltaic. Acestea sunt urmtoare. Biomasa ocup un loc central n mixul
distribuite pe ntreg teritoriul rii i vor putea fi energiei electrice, n special prin utilizarea lemnului
exploatate pe scar mai larg pe msur ce de foc n mediul rural, ns potenialul de
raportul performan-pre al tehnologiilor se va dezvoltare este n continuare ridicat, n special prin
mbunti, prin maturizarea noilor generaii de eficientizare i introducerea de noi tehnologii,
echipamente i instalaii aferente. Potenialul precum biorafinriile i capacitile de producere a
hidroenergetic este utilizat n bun msur, dei biogazului (seciunea VI.2.1). Gestionarea
exist posibilitatea de a continua amenajarea judicioas a fondului forestier este o condiie de
hidroenergetic a cursurilor principale de ap, cu baz n utilizarea energetic a masei lemnoase.
respectarea bunelor practici de protecie a Resursele geotermale i solare sunt exploatate
biodiversitii i ecosistemelor. n ultimii ase ani, doar marginal n Romnia, existnd un potenial
Romnia a avansat n utilizarea unei pri substanial de cretere a utilizrii acestor resurse n
importante a potenialului energetic eolian i deceniile urmtoare.

II.4.2. Rafinarea i produsele petroliere


n ciuda diminurii numrului de rafinrii de rafinrie. Consumul total de produse petroliere
operaionale, Romnia are o capacitate de a fost de 8,64 mil t.
prelucrare a ieiului mai mare dect cererea
Importul net de iei a fost de 6,67 mil t, n
intern de produse petroliere. Rafinriile
principal din Kazahstan i Federaia Rus, dar i din
romneti, care achiziioneaz producia naional
Azerbaidjan, Irak, Libia i Turkmenistan. n 2016 au
de iei i import circa dou treimi din necesar, au
fost fcute i importuri de iei din Iran. Importurile
n prezent o capacitate operaional de 12 mil t/an.
de produse petroliere au fost, n principal, de
n ultimii ani a avut loc o scdere a activitii
motorin (circa 1 mil t din Rusia, Ungaria i SUA) i
indigene de rafinare, pe tendina scderii de
de asfalt (0,41 mil t, n special din Ungaria, Serbia i
competitivitate a industriei europene a rafinrii, pe
Polonia). Romnia rmne un exportator net de
fondul preului relativ ridicat al energiei n UE fa
produse petroliere.
de rile competitoare i al costului rezultat din
reglementrile europene de reducere a emisiilor Cererea de produse petroliere depinde n special
de CO2 i de noxe. de evoluia sectorului transporturilor. n ultimul
deceniu, ca urmare a reglementrilor tot mai
n 2014, rafinriile din Romnia au prelucrat 11,66
stringente, tehnologia a evoluat ctre motoare cu
mil t de iei i aditivi, rezultnd 5,17 mil t
ardere intern de eficien crescut. n paralel, la
motorin; 3,06 mil t benzin; 0,75 mil t cocs de
nivel mondial are loc diversificarea modului de
petrol; 0,56 mil t GPL; 0,46 mil t asfalt; 0,38 mil t
propulsie a autovehiculelor, prin utilizarea
kerosen; 0,32 mil t pcur; 0,28 mil t nafta; 0,75
biocarburanilor, a gazului natural i biogazului, dar
mil t gaze de rafinrie i 0,46 mil t de alte produse
i a energiei electrice i, marginal, a hidrogenului.

II.4.3. Transportul, nmagazinarea, distribuia i piaa gazului natural


Sistemul Naional de Transport (SNT) gaze sistemului de transport i de distribuie a gazelor.
naturale, operat de Transgaz SA, are un grad redus n special, se impune adaptarea parametrilor
de utilizare, fiind dimensionat n anii 1960 pentru tehnici pentru asigurarea transportului n regim de
un consum triplu fa de cel actual, n special n nalt presiune, la nivelul de operare al statelor
uniti industriale mari. Acest fapt genereaz vecine.
costuri mari de utilizare a infrastructurii, cu efectul
Un obiectiv al Strategiei este crearea unei piee
c Romnia este ara european cu cea mai mare
competitive de gaze: transparent, lichid, cu grad
pondere a tarifelor de reea n preul final al
moderat de concentrare, cu pre concurenial.
gazelor. Este necesar o regndire a funcionrii

Pagina 26 din 116


Pentru corelarea cu piaa energiei electrice, este i potenialul de a prelua eventuale volume de gaze
necesar atingerea unui grad comparabil de de sintez obinute prin gazeificarea lignitului.
maturizare al celor dou piee, prin armonizarea
Interconectarea cu sistemele de transport de gaze
legislaiei secundare i dispecerizare coordonat.
din statele vecine necesit i investiii n capaciti
Este n curs de realizare un model de pia IT, pentru a permite tranzacii i alte operaiuni
competitiv, aliniat la normele ENTSO-G, cu transfrontaliere, att printr-un sistem de control i
adoptarea unui cod al reelei care s asigure achiziie de date (SCADA) compatibil cu reelele
echilibrarea zilnic a SNT. Obligativitatea fiecrui vecine, ct i printr-o platform de tranzacionare
participant la pia de a fi echilibrat zilnic va pentru ziua urmtoare sau intrazilnic. Pn acum,
stimula tranzaciile pentru ziua urmtoare i intra- licitaiile pentru importul dinspre Ungaria i
zilnice. rezervrile de capacitate asociate, dar i pentru
capacitatea pe firul Isaccea-Negru Vod I au avut
Un alt aspect reglementat de codul reelei este
loc pe platforme externe.
rezervarea de capacitate pe punctele de
intrare/ieire n/din SNT. Pe lng ajustarea Pentru a juca un rol regional important, sunt
tarifelor, preul gazului poate fi redus prin necesare dezvoltarea intern a SNT i
dezvoltarea pieei secundare de capacitate de interconectarea n flux bidirecional cu statele
transport. Tranzaciile de optimizare a portofoliului vecine, precum i o pia a gazelor competitiv,
de capaciti vor reduce componenta de transport lichid i transparent. n prezent, peste 95% din
din preul angro. producia naional de gaze provine de la doi mari
participani la pia (ANRE 2015b), fapt ce
Pentru exploatarea zcmintelor de gaze din
constituie o vulnerabilitate de securitate, dat fiind
Marea Neagr, o condiie este realizarea unor
caracterul nchis al pieelor de furnizare. Rezilierea
capaciti de transport i interconectare a SNT cu
unui contract de producie intern cu volume mari
rile vecine. Sunt necesare att investiii care s
poate perturba activitatea productorului.
permit preluarea cantitilor din producia
offshore, ct i modernizarea i extinderea SNT Piaa intern necesit un grad sporit de
pentru adaptarea la cerinele pieei. flexibilitate, inclusiv prin utilizarea multiciclu a
capacitilor de nmagazinare. Deschiderea
Traseul gazoductului BRUA va fi situat n
interconectorilor cu rile vecine i a coridoarelor
apropierea grupurilor de producie de energie
regionale va fi att o oportunitate pentru export,
electric din cadrul CEO i CEH (Craiova, Ialnia,
ct i o extindere a capacitilor de import, cererea
Turceni, Rovinari, Paroeni, Deva). n acest fel,
i oferta la nivel regional avnd impact n
BRUA ofer atractivitate pentru posibile investiii n
activitatea productorilor.
centrale moderne, pe baz de gaze naturale, avnd

II.4.4. Energie electric

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRIC


Consumul total de energie electric a nregistrat o mediu din UE al energiei electrice pentru
scdere substanial de la 60 TWh n 1990 la 40 consumatorii casnici. Totui, dat fiind puterea
TWh n 1999 (Eurostat 2016), n principal pe fondul relativ sczut de cumprare, suportabilitatea
contractrii activitii industriale, dup care a preului este o problem de prim ordin, care duce
crescut pn la 48 TWh n 2008. Criza economic la un nivel ridicat de srcie energetic. De altfel,
din 2008-2009 a cauzat o nou scdere a aproape 100000 de locuine din Romnia (din care
consumului, urmat de o revenire gradual la 47,5 o parte nu sunt locuite permanent) nu sunt
TWh n 2015 (Transelectrica 2016a). n primele 11 conectate la reeaua de energie electric; cele mai
luni ale anului 2016, consumul final per capita de potrivite pentru ele sunt sistemele distribuite
energie electric n Romnia a fost foarte apropiat autonome de producere a energiei.
celui din perioada similar a anului 2015, de 2430
Exist o rezerv nsemnat de mbuntire a
kWh/an.
eficienei n consumul brut de energie electric,
Potrivit datelor Eurostat publicate n iulie 2016, date fiind pierderile de transformare, respectiv
Romnia a avut n 2015 al aselea cel mai mic pre cele din reelele de transport i distribuie. Pe de

Pagina 27 din 116


alt parte, consumul de energie electric se poate per capita european. Scderea preului de
extinde n sectoare noi. achiziie al automobilelor electrice pn la un nivel
similar celui pentru autovehiculele cu motor
n domeniul nclzirii, tehnologia pompelor de
convenional va fi un factor determinant pentru
cldur depinde nu doar de costurile de investiii
economicitatea electromobilitii.
(relativ mari, n comparaie cu centralele pe baz
de gaze), ci i de raportul de pre ntre energia Ptrunderea semnificativ a autovehiculelor
electric i gazul natural. Acest raport este, n electrice pe piaa din Romnia depinde de
prezent, net favorabil gazului natural; pentru schemele publice de sprijin n prezent
consumatorii casnici, preul per kWh este de peste direcionate att ctre construcia de staii de
trei ori mai mare pentru energia electric dect rencrcare, ct i ctre sprijin financiar la achiziia
pentru gazul natural. Este mai degrab de ateptat de automobile electrice i de creterea viabilitii
ca, prin creterea nivelului de trai, s se ajung la economice a acestui tip de locomoie. Ministerul
creterea numrului de aparate de aer condiionat Mediului a demarat n 2016 un program de sprijin
i a cuptoarelor pentru gtit electrice (cu pstrarea pentru construirea de staii de rencrcare a
plitelor cu gaz natural). bateriilor, ce va acoperi 80% din costul investiiilor
n limita unui buget total de 70 mil lei, suficient
Un alt domeniu de perspectiv este electro-
pentru construirea a circa 400 de staii cu
mobilitatea. Ponderea transportului public electric
rencrcare rapid i alte 400 cu rencrcare lent.
a sczut n ultimii ani la nivel naional, iar
municipalitile i autoritile centrale trebuie s ia Dezvoltarea economic a rii poate duce la
msuri pentru inversarea acestei tendine. Pe de creterea consumului de energie electric i n
alt parte, parcul auto, bazat covritor pe agricultur, prin reabilitarea i dezvoltarea
motoare cu combustie intern, a cunoscut o sistemelor de irigaii.
expansiune, dei se menine nc mult sub media

PRODUCIA DE ENERGIE ELECTRIC


Romnia are un mix diversificat de energie natural. Capacitile termoelectrice pe baz de
electric, bazat n cea mai mare parte pe resursele crbune i gaz natural reprezentau, n 2015,
energetice indigene. n anul 2015, structura aproximativ 40% din puterea disponibil brut i au
produciei de energie electric a fost urmtoarea: realizat 40% din producia anual de energie
28% crbune (n principal lignit), 27% hidro, 18% electric.
nuclear, 13% gaz natural, 11% eolian, 2%
Diversitatea mixului energetic a permis meninerea
fotovoltaic i 1% biomas (ANRE 2015a). n
rezilienei SEN, cu depirea situaiilor de stres
perioada ianuarie-octombrie 2016, structura
generate de condiii meteorologice extreme.
produciei a fost: 29% hidro, 25% crbune, 18%
Totui, n viitor, generarea pe baz de SRE va pune
nuclear, 15% gaz natural, 10% eolian, 2%
probleme de competitivitate capacitilor pe
fotovoltaic i 1% biomas (ANRE 2016b).
crbune i pe gaze. Romnia are un potenial
Aproximativ 42% din mixul de energie electric
considerabil de dezvoltare a SRE eolian,
este compus din SRE, 60% este fr emisii de GES i
fotovoltaic, biomas. n condiiile nchiderii
75% are emisii sczute de CO2. Intensitatea
schemei de susinere prin certificate verzi a SRE
emisiilor de CO2 pe unitatea de energie electric
(Legea 220/2008) la 31 decembrie 2016, noi
produs este apropiat de nivelul mediu european,
investiii n SRE pot avea loc n condiiile ieftinirii
de circa 300g CO2/kWh.
tehnologiilor i a scderii costurilor capitalului.
O mare parte a capacitilor de generare sunt mai
Romnia se numr printre cele 14 state membre
vechi de 30 de ani, cu un numr relativ redus de
UE care i menin opiunea de utilizare a energiei
ore de operare rmase pn la expirarea duratei
nucleare. n prezent, energia electric produs prin
tehnice de funcionare. Grupurile vechi sunt
fisiune nuclear acoper aproape 20% din
frecvent oprite pentru reparaii i mentenan,
producia de energie electric a rii prin cele dou
unele fiind n conservare. Exist o diferen de
uniti de la Cernavod; procentul poate depi
aproape 3400 MW ntre puterea brut instalat i
30% dac va fi realizat investiia n dou noi
puterea brut disponibil, din care circa 3000 MW
reactoare de tip CANDU-6, ceea ce ar exercita i o
sunt capaciti pe baz de crbune i de gaz

Pagina 28 din 116


presiune competitiv asupra productorilor pe Mai cu seam n ultimii cinci ani au fost dezvoltate
baz de crbune i gaze naturale. masiv n Romnia capaciti eoliene i fotovoltaice
circa 4500 MW. Dei au adus deja o contribuie
Preul n cretere al certificatelor ETS va pune o
important la ncadrarea Romniei n inta de
presiune suplimentar asupra productorilor pe
reducere a emisiilor de GES pentru 2020, la
baz de combustibili fosili. n schimb, cele eficiente
scderea preului mediu angro al energiei electrice
pe baz de gaz natural au perspectiva unei
i la scderea gradului de dependen de
poziionri competitive n mixul energetic,
importuri, caracterul lor intermitent a cauzat
mulumit emisiilor relativ reduse de GES i de
dificulti tehnice i costuri de integrare n SEN,
noxe, precum i flexibilitii i capacitii lor de
precum i un impact n factura consumatorilor
reglaj rapid. Ele sunt capabile s ofere servicii de
finali. Schema de susinere a tehnologiilor SRE prin
sistem i rezerv pentru SRE intermitente. n
certificate verzi a suferit modificri repetate n
funcie de evoluia cererii de energie electric, a
timp scurt, ceea ce a creat serioase probleme de
performanei capacitilor instalate, a preurilor
predictibilitate i de funcionalitate n aceast
tehnologiilor (inclusiv a costurilor de operare i de
industrie.
mentenan), combustibililor i certificatelor ETS,
este posibil s fie instalate att capaciti noi pe Puterea instalat n centrale eoliene este de
baz de crbune (de o nou generaie tehnologic), aproximativ 3000 MW, nivel considerat apropiat de
ct i pe baz de gaz natural. maximum pentru funcionarea n siguran a SEN,
n configuraia sa actual. Volatilitatea produciei
Compania Romgaz deruleaz un proiect de
de energie n centrale eoliene solicit ntregul SEN,
investiii ntr-o central pe gaze naturale cu ciclu
necesitnd o redimensionare a pieei de echilibrare
combinat la Iernut, cu capacitate de 400 MW, n
i investiii corespunztoare n centrale de vrf, cu
valoare de 285 mil , ce urmeaz a intra n
reglaj rapid.
producie n 2020.
Puterea instalat n centrale fotovoltaice este de
Hidroenergia constituie principalul tip de SRE.
aproximativ 1300 MW. Piaa de echilibrare este
Centralele hidroelectrice au un randament ridicat,
mai puin solicitat de fluctuaiile de putere ale
iar energia stocat n lacuri de acumulare este
centralelor fotovoltaice, care au o funcionare mai
disponibil aproape instantaneu, ceea ce le confer
predictibil dect de a celor eoliene. n general,
un rol de baz pe piaa de echilibrare. Cum o mare
centralele fotovoltaice produc mai mult energie
parte din centralele hidroelectrice au fost
vara i pe timpul zilei, iar cele eoliene, iarna i pe
construite n perioada 1960-1990, sunt necesare
timpul nopii.
investiii n creterea eficienei. Compania
Hidroelectrica are n curs de realizare, pn n Tot n categoria SRE este inclus i biomasa,
2020, investiii totale de peste 800 mil , care inclusiv biogazul, care nu depinde de variaii
includ finalizarea a circa 200 MW capaciti noi, meteorologice. Dat fiind potenialul lor economic,
condiionat de obinerea avizelor de mediu, aceste surse de energie pot ctiga procente
precum i modernizarea i retehnologizarea importante n mixul de energie electric.
capacitilor existente.

INFRASTRUCTURA I PIAA DE ENERGIE ELECTRIC


Operatorul de transport i de sistem, Transelectrica Planul de dezvoltare al reelei electrice de
SA coordoneaz fluxurile de putere din SEN prin transport (RET) (Transelectrica 2016b), n
controlul unitilor de producie dispecerizabile. concordan cu modelul elaborat de ENTSO-E la
Unitile dispecerizabile sunt cele care, la dispoziia nivel european, urmrete evacuarea puterii din
DEN, pot fi pornite, oprite sau ajustate din punct zonele de concentrare a SRE ctre zonele de
de vedere al puterii. Dei dispecerizarea implic consum, dezvoltarea regiunilor de pe teritoriul
costuri suplimentare pentru productori, ea face Romniei n care RET este deficitar (de exemplu,
posibil echilibrarea SEN n situaii extreme. Din regiunea nord-est), precum i creterea capacitii
puterea total brut disponibil de aproape 20000 de interconexiune transfrontalier.
MW, doar 3000 MW sunt nedispecerizabili.
Pe fondul creterii puternice a investiiilor n SRE
intermitente din ultimii ani, echilibrarea pieei a

Pagina 29 din 116


devenit esenial, cu att mai mult cu ct grupurile de exemplu, prin automatizarea aparatelor
pe baz de crbune nu pot rspunde rapid electrocasnice i a sistemelor de iluminat, pentru a
fluctuaiilor vntului i radiaiei solare dect pe rspunde n timp real semnalului de pre al
band ngust. Categoriile principale de energiei.
productori cu rspuns rapid la cerinele de
ncepnd din noiembrie 2014, piaa pentru ziua
echilibrare sunt centralele hidroelectrice i
urmtoare (PZU) din Romnia funcioneaz n
grupurile pe baz de gaze naturale. Echilibrarea pe
regim cuplat cu pieele din Republica Ceh,
o pia regional necesit capacitate suficient de
Slovacia i Ungaria (cuplarea 4M MC), pe baza
interconectare.
soluiei de cuplare prin pre a regiunilor. Cuplarea
Pe msura dezvoltrii reelelor inteligente, preul pieelor regionale presupune crearea unei piee
spot va influena i curba de consum, prin regionale intra-zilnice i a unei piee regionale de
intermediul sistemelor de gestiune a consumului echilibrare.

IMPORTUL I EXPORTUL DE ENERGIE ELECTRIC


Din cele 35 de state membre ale ENTSO-E, un ntruct capacitile de echilibrare i rezerv sunt
numr de 12, ntre care i Romnia, au export net planificate la nivel naional, n multe state membre
de energie electric. n 2015, Romnia a exportat ale UE va exista un excedent de capacitate, astfel
aproximativ 10,5 TWh i a importat 3,8 TWh, c exportul pe termen lung presupune
rezultnd un export net de circa 10% din producia competitivitate pe piaa european. De aceea,
total brut de energie electric, similar anului pentru sectorul energetic romnesc, ar trebui ca
2014. Primele 10 luni din 2016 indic o scdere cu reglementrile s evite impunerea unor costuri
circa o treime a exportului net fa de 2015. suplimentare fa de competitori. Competitivitatea
Exportul de energie electric nu este, n sine, un produciei de energie electric depinde i de
obiectiv strategic, dar Romnia poate s-i menin sistemul de tarife, taxe i impozite, care includ
poziia de productor de energie n regiune i de tariful de injectare a energiei electrice n reea,
stabilizator n gestionarea situaiilor de stres la nentlnit pe pieele vecine, sau taxa pe apa
nivel regional. n acest sens, Romnia trebuie s-i uzinat n centralele hidroelectrice ori utilizat
ntreasc competitivitatea pe partea de servicii pentru rcire n grupurile pe crbune.
tehnice de sistem.

II.4.5. Eficien energetic, energie termic i cogenerare

EFICIEN ENERGETIC
Eficiena energetic este o cale dintre cele mai kWh/1000. Consumul mediu de energie per
puin costisitoare de reducere a emisiilor de GES, capita era 1,6 tep (18,6 MWh), cel mai sczut din
de diminuare a srciei energetice i de cretere a UE28.
securitii energetice. inta UE de eficien
Dac Romnia i asum obiectivul european de
energetic pentru 2020 este de diminuare a
reducere a cererii de energie cu 27-30%, inta de
consumului de energie primar cu 20% n raport cu
cerere de energie primar pentru 2030 ar fi de
nivelul de referin stabilit n 2007 (MDRAP 2015).
431-454 TWh. Conform datelor preliminare ale INS
Pentru Romnia, inta este de 19%,
(2016), cererea de energie primar n 2015 a fost
corespunztoare unei cereri de energie primar de
de 383 TWh, cu 117 TWh sub inta pentru 2020 i
500 TWh n 2020. Pentru 2030, UE i propune o
cu 47-71 TWh sub cea pentru 2030. Desigur, inta
reducere cumulat cu cel puin 27% a consumului
pentru 2030 trebuie privit din perspectiva unei
de energie.
creteri economice susinute, astfel c atingerea ei
Potrivit Eurostat, intensitatea energetic a va presupune msuri semnificative de cretere a
economiei Romniei n 2014 era de 95% din media eficienei energetice n toate ramurile de consum.
UE, raportat la paritatea puterii de cumprare. n
Eficiena energetic n Romnia s-a mbuntit
valoare absolut, intensitatea energetic a fost de
continuu n ultimii ani. ntre 1990 i 2013, Romnia
0,235 tep/1000 n 2014, echivalentul a 2730
a nregistrat cea mai mare rat medie de

Pagina 30 din 116


descretere a intensitii energetice din UE, de termoizolarea imobilelor i introducerea aparaturii
7,4%, pe fondul restructurrii activitii industriale electrocasnice mai performante, ce se
(ANRE 2016a). n perioada 2007-2014, scderea conformeaz celor mai noi standarde de
intensitii energetice raportat la PIB a fost de ecodesign. Cu toate acestea, creterea veniturilor
27%, obinut inclusiv prin nchiderea unor uniti va genera o cretere a consumului de energie
industriale energo-intensive. efect de recul, legat de creterea general a
gradului de confort inclusiv prin utilizarea
Creterea eficienei energetice prin investiii n
aparatelor de aer condiionat n timpul verii.
tehnologie este esenial pentru ntreprinderile cu
intensitate energetic ridicat, pentru a putea face Pentru atragerea investiiilor substaniale n msuri
fa concurenei internaionale. Companiile din de eficien energetic, este necesar un cadru de
metalurgie au investit considerabil n eficien reglementare stabil i transparent, precum i inte
energetic, potenialul economic fiind atins n bun realiste la nivel naional. Va fi ncurajat piaa
msur. Prin urmare, creterea rapid n serviciilor energetice, precum contractele de
continuare a eficienei energetice n industrie este performan energetic de tip ESCO, prin
mai dificil, potenial ridicat regsindu-se n adoptarea reglementrilor necesare. Pentru
prezent n special n creterea eficienei energetice stabilirea bunelor practici este relevant Codul
a cldirilor (rezideniale, birouri i spaii european de conduit pentru Contractul de
comerciale). Performan Energetic, iniiativ la care au
aderat 13 companii private cu activitate n
n segmentele rezidenial i teriar, intensitatea
Romnia.
energetic poate fi mbuntit prin

NCLZIREA EFICIENT A IMOBILELOR


Renovarea termic a cldirilor este o modalitate construite, chiar n condiiile continurii declinului
economic de cretere a eficienei energetice. demografic.
Segmentul cldirilor i al serviciilor reprezint 40%
Romnia are un total de circa 8,5 mil locuine,
din consumul total de energie din UE circa 45% n
dintre care mai puin de 7,5 mil sunt locuite
Romnia n special nclzire i rcire. La nivelul
permanent. 80% au fost construite n perioada
UE, nclzirea rezidenial reprezint 78% din
1945-1989. Doar 5% dintre apartamente sunt
consumul de energie, n vreme ce rcirea
modernizate energetic. Preul sczut reglementat
reprezint doar circa 1%. Pn n 2050, se
al gazului natural i accesul nereglementat la masa
estimeaz c producia de frig va depi 50% din
lemnoas pentru foc au meninut costurile cu
consumul total pentru nclzire/rcire. Prin
nclzirea la niveluri ce nu justificau economic
utilizarea panourilor solare i a energiei geotermale
investiii n termoizolarea locuinelor. Pe msur ce
sau a pompelor de cldur se pot construi case cu
comercializarea masei lemnoase este mai bine
consum aproape zero sau cu bilan energetic
reglementat iar preurile energiei sunt
pozitiv (energy plus).
liberalizate, costurile cu nclzirea vor cunoate o
Cererea de energie termic este concentrat n cretere, ncurajnd investiiile n msuri de
sectoarele industrial, rezidenial i al serviciilor. n reabilitare termic a locuinelor.
sectorul rezidenial, principalii factori ce
O treime din locuinele Romniei (aproape 2,5 mil)
influeneaz cererea sunt temperatura atmosferic
se nclzesc direct cu gaz natural, cele mai multe
i nivelul de confort termic al locuinelor care, la
folosind centrale/sobe pentru locuina individual.
rndul su, depinde de puterea de cumprare a
Aproximativ 3,5 mil locuine folosesc combustibil
populaiei, dar i de factori culturali. Un alt factor
solid majoritatea lemne, dar i crbune. n plus,
este dat de standardele de termoizolare a
aproximativ 1,25 mil apartamente sunt racordate
cldirilor. Pe termen lung, nclzirea global va
la sisteme de alimentare centralizat cu agent
aduce ierni mai blnde care, mpreun cu
termic. Restul locuinelor sunt nclzite cu
investiiile n izolare termic, vor reduce simitor
combustibili lichizi (pcur, motorin sau GPL) sau
cererea de energie termic. Pe de alt parte,
energie electric. Peste jumtate dintre locuine
creterea nivelului de trai va duce la creterea
sunt nclzite parial.
confortului termic al populaiei i a suprafeei

Pagina 31 din 116


Mijloacele financiare disponibile pentru investiii n Investiiile n termoizolarea cldirilor vor avea
creterea eficienei energetice a locuinelor, multiple efecte pozitive: dezvoltarea sectorului
precum fondurile structurale i cele de investiii construciilor i crearea de locuri de munc;
strategice, vor fi mai bine coordonate prin reducerea facturii la nclzire i mbuntirea
adoptarea pachetului de reform Energie Curat confortului termic; creterea securitii energetice
pentru Toi al UE. Programele de izolare termic a prin reducerea consumului; reducerea emisiilor de
cldirilor finanate din fonduri europene i/sau GES i a intensitii energetice.
fonduri publice trebuie direcionate cu precdere
Pentru regiunile care dispun de potenial
ctre comunitile afectate de srcie energetic.
geotermal semnificativ, precum judeele Ilfov i
Eliminarea pierderilor de energie va contribui
Bihor, energia geotermal este att o opiune
substanial la reducerea facturii de nclzire, cu
economic de nclzire/rcire, ct i una de
efectul scderii necesarului de fonduri alocate
reducere a emisiilor.
suplimentelor pentru locuire.

ENERGIE TERMIC I COGENERARE


Strategia UE pentru nclzire i Rcire (IR) ntre nclzirea pe baz de gaz natural (38%) i cea
promoveaz uniti de cogenerare i sinergia pe baz de biomas (44%, n special n mediul
dintre energia electric, nclzire i rcire n uniti rural). Totui, n principalele centre urbane,
de trigenerare. Este de dorit ca ele s fie situate n nclzirea centralizat la nivel municipal reprezint
apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel nc o proporie important. Conform datelor
nct energia termic produs n cogenerare s ANRSC, energia termic n orae este asigurat n
corespund n ct mai mare msur cererii. circa 60 de localiti prin centrale electrice de
termoficare (CET) i sisteme SACET. n prezent,
n ultimii ani, numeroase uniti de cogenerare din
1,25 mil apartamente mai sunt racordate la SACET.
orae au fost dezafectate din cauza nencadrrii n
Bucuretiul reprezint 44%, urmtoarelor nou
cerinele de mediu, a lipsei investiiilor n
localiti mari revenindu-le cumulat 36% (ANRSC
mentenana reelelor de distribuie i a slabei
2015).
caliti a serviciilor oferite consumatorilor. n multe
orae din Romnia, sistemele municipale de n 2016, 20 de localiti cu SACET funcioneaz cu
nclzire (SACET) s-au confruntat n ultimii 20 de mai puin de 1000 de apartamente branate
ani cu debranri ale consumatorilor, acetia fiecare. Din 1990, nu mai puin de 250 de localiti
alegnd soluii individuale de nclzire centrale au renunat la sistemele de nclzire centralizat.
de apartament pe baz de gaze naturale, Pierderea medie de cldur n reelele de transport
convectoare sau calorifere electrice. i de distribuie a cldurii n Romnia este foarte
ridicat, de circa 30%. Doar 20% din reeaua
Doar 15% din necesarul total de cldur n
primar i 30% din cea secundar de furnizare i
Romnia (de 76 TWh ctre consumatori casnici i
distribuie au fost modernizate, inta la nivel
21 TWh n sectorul teriar) este distribuit prin
naional pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%.
SACET, tendina fiind de scdere ctre doar 10% n
anul 2020. Diferena este mprit aproape egal

Pagina 32 din 116


III. DESCRIEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE FUNDAMENTALE

III.1. Securitate i diplomaie energetic

III.1.1. Securitatea energetic a Romniei


Securitatea energetic este obiectiv fundamental al natural cu resurse energetice variate i tradiia
planificrii strategice. Definit prin capacitatea unei industrial n multiple ramuri ale sectorului
ri de a-i asigura necesarul de energie n mod energetic se reflect ntr-un mix energetic
nentrerupt i la preuri accesibile, securitatea diversificat i echilibrat. Totui, n ciuda perioadei
energetic este o preocupare de prim ordin n faste pe care o traverseaz din punct de vedere al
Europa de Sud-Est, dat fiind caracterul cvasi- securitii energetice, Romnia se confrunt cu o
monopolist al pieelor de gaze naturale din serie de riscuri de termen scurt, mediu i lung, care
regiune. trebuie gestionate n mod corespunztor.
Romnia este statul membru UE cu cele mai mici
importuri de energie per capita. nzestrarea

VULNERABILITI INTERNE DE SECURITATE ENERGETIC


Parcul capacitilor convenionale de producie a produce neprogramat, dup definiia utilizat de
energiei electrice n uniti mari pe baz de Transelectrica.
combustibili fosili necesit retehnologizare, n
SNT gaze naturale, construit n mare parte n anii
special n companiile energetice cu capital de stat.
1970 i 1980, opereaz la presiune sczut, ntre 6
Exist o diferen mare ntre capacitatea brut
i 35 bar. Prin comparaie, presiunea de operare a
instalat a centralelor electrice de circa 24500 MW
sistemelor de transport de gaze naturale din
i cei doar aproximativ 14000 MW efectiv
statele vecine este cuprins ntre 55 i 70 bar. Din
disponibili, ce genereaz marea majoritate a
motive tehnice, capacitatea de export de gaze a
fluxurilor de energie electric circulate n SEN.
Romniei este redus.
Reelele de transport i distribuie a energiei
O verig important a lanului de producie a
electrice i a gazului natural au nevoie de investiii
energiei nucleare, producerea de combustibil
majore pentru reducerea pierderilor i realizarea
nuclear, este afectat de o situaie financiar
tranziiei ctre reelele inteligente, prin
dificil. n prezent, pe fondul scderii preului
modernizri i retehnologizri. Provocarea este ca
uraniului pe piaa internaional, exploatarea
aceste investiii s fie realizate fr a crete mai
minereului de uraniu din Romnia i concentrarea
mult dect este necesar tarifele de utilizare i,
lui n materie prim pentru combustibil nuclear
implicit, factura consumatorului final. Coordonarea
(UO2) n cadrul industriei autohtone de extracie i
i prioritizarea investiiilor poate fi mbuntit n
procesare a uraniului este o activitate
cadrul unor grupuri de lucru interministeriale.
necompetitiv economic. Este necesar
SEN va necesita o capacitate crescnd de restructurarea i eficientizarea acestei industrii,
echilibrare, n procesul de integrare a SRE. inclusiv prin dezvoltarea i exploatarea unui nou
Sigurana n funcionare a SEN, n condiii de zcmnt de minereu de uraniu. n ceea ce
volatilitate a pieelor de energie, de cretere a privete apa grea, trebuie gsite soluii
produciei intermitente i a incidenei fenomenelor instituionale i financiare pentru stocarea i
meteorologice extreme (de tipul secetei prelungite prezervarea calitii apei grele, n cantiti
i al inundaiilor) ridic problema adecvanei SEN. suficiente pentru activitatea pe termen lung a
Adecvana denot capacitatea SEN de a satisface unitilor nucleare.
n permanen cererile de putere i energie ale
O alt vulnerabilitate intern de securitate
consumatorilor, lund n considerare ieirile din
energetic este problema complexurilor energetice
funciune ale elementelor sistemului, att cele
pe baz de lignit i huil. Pe fondul creterii
programate ct i cele rezonabil de ateptat a se
anticipate a preului certificatelor ETS, crbunele
va suferi presiunea competitiv a tehnologiilor cu

Pagina 33 din 116


emisii sczute de GES. Inevitabil, pe termen lung se sustenabilitii biomasei cu destinaie energetic.
va reduce ponderea crbunelui n mixul de energie Ele aduc claritate i predictibilitate, ncurajnd
primar al Romniei. Situaia economic i social dezvoltarea sustenabil a sectorului biomasei cu
a companiilor cu activitate principal n sectoarele destinaie energetic.
lignitului i al huilei, cu capital majoritar de stat,
O vulnerabilitate intern privete guvernana
trebuie rezolvat prin restructurarea i
energetic, respectiv claritatea i stabilitatea legilor
eficientizarea activitii, concomitent cu demararea
i a reglementrilor, funcionalitatea instituiilor i
procesului de reconversie treptat (pe parcursul
calitatea actului administrativ n sectorul energetic.
urmtoarelor dou-trei decenii) a zonelor miniere,
Inconsecvena instituional duneaz planificrii
inndu-se cont de importana lor n securitatea
strategice. Neclaritile legislative/de reglementare
energetic naional i de caracterul
se traduc n slaba capacitate de implementare.
monoindustrial al acestor zone.
Printre altele, aceste sincope genereaz o
n producia de iei i gaze naturale, provocarea discrepan ntre atractivitatea Romniei pe plan
ine de insuficiena investiiilor n creterea extern, ca destinaie pentru investiii n sectorul
gradului de recuperare din zcminte i n energetic, i posibilitatea investitorilor de a-i
dezvoltarea unor noi zcminte. Pe fondul realiza n timp rezonabil i fr costuri inutile
persistenei preului sczut al petrolului pe pieele proiectele de investiii. Circuitul birocratic de
internaionale, se impune stimularea investiiilor n obinere a informaiilor, permiselor i autorizaiilor
sectorul de explorare i producie, printr-un este greoi i, uneori, incoerent.
mecanism flexibil care s in n acelai timp cont
Transparena i combaterea corupiei in, de
de o posibil revenire a preurilor, precum i de
asemenea, de buna guvernan. Energia este un
potenialul specific fiecrui tip de zcmnt n
sector cu mari mize financiare, cu grupuri de
funcie de vechime, mrime, complexitatea
interese puternice i active. Echilibrul dintre ele
geologiei etc. n acest fel, pot fi maximizate
trebuie realizat sub arbitrajul competent al
beneficiile socio-economice pe termen lung
statului, n sensul funcionrii eficiente, stabile i
asociate activitii sectorului petrolier.
echitabile a ntregului sector energetic. Elaborarea
Energetica rural n Romnia este dependent de i modificarea legislaiei din sectorul energetic are
biomas pentru generarea de energie termic, n consecine majore asupra economiei n ansamblu,
special n instalaii de ardere cu randament sczut. dar i asupra securitii naionale. Legislaia este,
Consumul rural de biomas este contabilizat n uneori, modificat n mod conjunctural, fr
categoria SRE, fiind estimat cu grad de transparena necesar. Fundamentarea actului
incertitudine de circa 20%. Reglementrile privind legislativ este, uneori, precar i nconjurat de
utilizarea biomasei ca materie prim energetic suspiciuni privind ingerinele unor grupuri de
sunt insuficiente. interese.
Creterea eficienei energetice n utilizarea rural a Participarea eficient a Romniei la elaborarea
biomasei este de importan strategic. Soluiile politicilor energetice europene, precum i
depind de o reglementare adecvat. Romnia are implementarea corespunztoare a acestor politici,
un potenial ridicat pentru culturi de plante necesit sporirea capacitii de cercetare, analiz i
energetice, dar care nu este gestionat modelare a datelor statistice n aceste instituii, cu
corespunztor. Orice demers de exploatare a elaborarea sistematic de studii, proiecii i
plantelor energetice i de producere a prognoze privind sectorul energetic, mediul i
biocarburanilor trebuie s in cont de criteriile clima, transporturile, agricultura, securitatea etc.
tot mai stringente de sustenabilitate la nivel Este necesar instituionalizarea unor grupuri de
european. Noile propuneri ale CE prin pachetul lucru interministeriale, cu componente academice,
Energie Curat pentru Toi pot contribui la de afaceri i neguvernamentale.
mbuntirea gestiunii fondului forestier i a

RISCURI EXTERNE DE SECURITATE ENERGETIC ALE ROMNIEI


Pe plan extern, securitatea energetic presupune diversificarea surselor de energie i a cilor de
diminuarea riscului de dependen de un singur transport (CE 2015a).
furnizor extern sau de o unic rut de tranzit, prin

Pagina 34 din 116


Transformrile profunde pe plan global i tranziia natural. Interconectarea SNT gaze naturale la
energetic din UE pot deveni riscuri dac Romnia reelele de transport din rile vecine este un
nu se adapteaz la timp. Tehnologia, n combinaie factor esenial de diminuare a ameninrilor de
cu piaa competitiv, modific raportul de fore pe securitate n aprovizionare. Nealinierea la
harta mondial a energiei, cu ample consecine standardele europene de presiune plaseaz
geopolitice i geoeconomice. Pe de o parte, noile Romnia ntr-o groap de potenial, ocolit de
tehnologii de producere a energiei au adus un fluxurile de energie groap nu doar de natur
excedent de ofert de energie pe pieele tehnic, ci i economic, financiar i tehnologic.
internaionale, astfel c preocuprile de securitate
Pe termen mediu i lung, printr-o capacitate
energetic nu mai sunt, n primul rnd, legate de
adecvat de interconectare n flux bidirecional,
insuficiena surselor de energie. Pe de alt parte,
terminalele regionale de GNL ar putea deveni surse
progresul tehnologic a contribuit la diminuarea
alternative de gaz pentru Romnia. Concurena
cererii, prin multiple msuri de eficien
gazului natural livrat din diferite surse va contribui
energetic.
la crearea unei piee mai lichide i competitive, n
Efectul cumulat este avantajarea consumatorului, care preul se stabilete mai ales prin
prin creterea concurenei n segmentul produciei tranzacionare pe piee spot.
de energie i prin diminuarea general a preurilor
Opiunea strategic a Romniei este pentru
angro. Incertitudinea decizional n ceea ce
deschidere i interconectare n piaa unic
privete investiiile n energie se resimte n toate
european, cu toate infrastructurile majore.
segmentele: producie, infrastructur i consum.
Altminteri, exist riscul izolrii pe partea de tranzit
Dezechilibrul dintre cererea i oferta de energie energetic, fr a meniona costuri de oportunitate
reprezint un risc de securitate energetic. n ale tranzaciilor neefectuate. Fluxurile de energie
ultimii ani, consumul de energie a fost n scdere, pot fi reorientate ctre i prin Romnia doar dac
iar capacitatea de producie este mare prin se realizeaz investiii importante n infrastructur
comparaie, ceea ce explic dependena redus de i se dezvolt mecanisme de pia competitiv.
importuri. Exist, n prezent, o supracapacitate de
Statul romn trebuie s fie bine informat i pregtit
producie de energie electric n regiune. ns, n
s reacioneze la evoluiile de pe plan regional,
lipsa investiiilor n noi capaciti, regiunea poate
european i internaional, att din punct de vedere
ajunge dup 2025 la un deficit de capacitate.
politic, ct i economic i tehnologic. Proiectele
Este anticipat o cretere a consumului intern de energetice ale Romniei trebuie s fie realiste, bine
energie, dei Romnia se afl pe o tendin clar coordonate la nivel regional, pentru a i putea
de decuplare a creterii economice de consumul de asigura finanarea. Ele constituie, n egal msur,
energie. Capacitatea excedentar de producie un element de securitate naional.
trebuie echilibrat, treptat, cu nivelul consumului,
n Ghidul Strategiei Naionale de Aprare a rii
pentru optimizarea costurilor, att pe partea de
pentru Perioada 2015-2019 (Administraia
producie, ct i pe cea de reea.
Prezidenial 2015) este specificat, ca direcie de
Cuplarea pieelor de energie electric va aduce o aciune, asigurarea securitii energetice prin
presiune competitiv asupra productorilor adaptarea operativ i optimizarea structurii
romni, n special asupra activelor ineficiente, consumului de resurse energetice primare,
ajunse la sfritul duratei normate de via. Exist creterea eficienei energetice, dezvoltarea
i problema neaplicrii uniforme a constrngerilor proiectelor menite s asigure diversificarea
de mediu: ntre statele vecine Romniei, doar accesului la resurse, mbuntirea capacitii de
Ungaria i Bulgaria sunt supuse csondiiilor de interconectare i a competitivitii, inclusiv prin
operare crora li se conformeaz productorii din implementarea obiectivelor Uniunii Energetice.
Romnia. Este posibil ca producia indigen de
Ca riscuri, ameninri i vulnerabiliti, sunt incluse
hidrocarburi i de energie electric bazat pe
urmtoarele: (i) distorsiuni pe pieele energetice
crbune s se diminueze.
i proiectele concurente ale unor actori
Principalul risc extern de securitate energetic n statali/non-statali menite s afecteze eforturile
ceea ce privete alimentarea cu gaz natural este Romniei de asigurare a securitii energetice (...);
dependena de un furnizor extern unic de gaz (ii) aciuni/ inaciuni menite s limiteze accesul

Pagina 35 din 116


liber al consumatorilor la resurse energetice sigure, Ca elemente de infrastructur critic, sistemele de
alternative i la preuri rezonabile (...); i (iii) transport, distribuie i stocare de energie sunt
incoerena n gestionarea diverselor tipuri de eseniale pentru buna funcionare economic i
riscuri; corupia; elemente ce in de limitarea social a rii. Cum transformarea lor n sisteme
capacitii instituiilor statului de gestiona riscurile inteligente presupune digitalizare, vor trebui
i ameninrile la adresa infrastructurii critice. gestionate adecvat i riscurile n cretere de atac
cibernetic asupra centrelor de control.

FACTORI DE SECURITATE ENERGETIC NAIONAL


Romnia este ar de frontier a Europei, situat la certificatelor ETS, astfel c n deceniul urmtor se
interfaa dintre UE i Bazinul Mrii Negre. Este anticipeaz c investiiile n noi capaciti de SRE
poarta de intrare n UE pentru Republica Moldova, vor deveni auto-sustenabile, chiar n lipsa unei
un partener important al Ucrainei i un actor scheme suport. Producia distribuit de energie va
important din vecintatea Federaiei Ruse. Aceste diminua transportul energiei pe distane mari,
elemente susin i poteneaz funcia Romniei de micornd pierderile. Reelele inteligente i
pol regional de stabilitate energetic. Prin contorizarea inteligent vor pune n valoare
modernizarea capacitilor de nmagazinare de gaz prosumatorul i sistemele de management al
natural i prin sisteme de rezerv i de echilibrare, cererii de energie. Pachetul de reform Energie
Romnia poate contribui n mod profitabil la piaa Curat pentru Toi al UE avanseaz propuneri de
regional a serviciilor tehnologice de sistem (STS). natur s anticipeze i s faciliteze aceast
rile sud-est europene au sau i planific tranziie, n beneficiul consumatorilor.
excedente de capacitate de producie a energiei
Eficiena energetic este un element important al
electrice i nu i bazeaz strategiile pe termen lung
securitii energetice. Ca ar cu o intensitate
pe importuri. Comercializarea STS reprezint o
energetic mult peste media UE, Romnia poate
oportunitate pe care Romnia o poate valorifica pe
realiza progrese mari, cu tehnologiile actuale i la
piaa regional de energie.
preurile curente, pe ntreg lanul procesului
Pe de alt parte, SRE vor beneficia de tendina de energetic: producie, transport, distribuie i
scdere a costurilor i de cretere a randamentului consum de energie.
tehnic, precum i de creterea preului

III.1.2. Diplomaia energetic


n sens general, diplomaia energetic se refer la securitii energetice const n mbuntirea
aciunea de politic extern prin care statele i cooperrii la nivel regional i european n ceea ce
promoveaz interesele energetice. Securitatea privete funcionarea pieei interne i, n al doilea
energetic constituie preocuparea dominant a rnd, ntr-o aciune extern mai coerent (CE
diplomaiei energetice. n Strategia de securitate 2014b).
energetic a UE, cheia pentru mbuntirea

DIPLOMAIA ENERGETIC A ROMNIEI N CONTEXT EUROPEAN


Planul de Aciune pentru Diplomaia Energetic, ce Comunitatea Energiei); mbuntirea arhitecturii
a nsoit Concluziile Consiliului European de Politic energetice globale i a iniiativelor multilaterale;
Extern privind Diplomaia Energetic din 20 iulie ntrirea mesajelor comune i a capacitilor de
2015, specific urmtoarele linii de aciune diplomaie energetic (Consiliul UE 2015). Ca stat
prioritar: susinerea obiectivelor de politic membru al UE, Romnia i-a asumat aceste linii de
extern ale Uniunii Energetice; dezvoltarea aciune, destinate atingerii obiectivelor Uniunii
cooperrii i a dialogului UE cu statele i regiunile Energetice i ale Strategiei UE de Securitate
productoare importante, cu statele i regiunile de Energetic.
tranzit, cu rile din vecintate i cu partenerii
Experii UE n diplomaie energetic trebuie s se
cheie, n special din vecintatea sa (Coridorul
coordoneze cu cei n diplomaia mediului. Va fi
Sudic de Gaz, cooperarea energetic Euro-
intensificat interaciunea cu think-tank-urile
Mediteraneean, regiunea Est-Mediteraneean,
independente, cu mediul academic i cu experii

Pagina 36 din 116


din industrie, cu scopul unei mai bune nelegeri a inovare. Niciunul dintre cele 200 de proiecte
repercusiunilor politice ale dezvoltrilor i propuse de Romnia n decembrie 2014 nu a fost
tendinelor din energie. acceptat pentru finanare. n aceste condiii, este
imperios ca viitoarele propuneri ale Romniei s fie
n acelai timp, Romnia are interese proprii de
proiecte de o calitate corespunztoare, corect
securitate energetic, ce in de structura sistemului
direcionate ctre domeniile susinute de Planul
su energetic, de specificul resurselor naturale, de
Juncker.
situarea geografic i de gradul de dezvoltare
economic. Situat n Europa de Sud-Est, Romnia Totodat, se impune i o aciune coordonat a
este mai slab interconectat cu reelele de rilor est-europene pentru acces prioritar la
transport de gaz natural i de energie electric ale finanarea proiectelor de infrastructur, inclusiv n
vecinilor si dect rile Europei Centrale, fr a le sectorul energetic. Succesul Planului este de
meniona pe cele vest-europene. ateptat s conduc la extinderea programului
pn n 2020, cu suplimentarea fondurilor.
Prin Uniunea Energetic, UE susine statele
membre din Europa de Sud-Est s ias din relativa Un format interguvernamental de cooperare a
izolare i vulnerabilitate fa de o surs (i eventual statelor regiunii central i sud-est europene este
chiar i o rut) unic de aprovizionare cu gaz CESEC (Central and South Eastern Europe gas
natural. Realizarea gazoductului BRUA constituie Connectivity). Formarea CESEC este legat de
un pas important n susinerea dezvoltrii SNT gaze experiena eecului proiectului Nabucco i de
naturale i a interconectrilor bidirecionale cu necesitatea susinerii politice i diplomatice a unor
Bulgaria i Ungaria. Dar Romnia i regiunea sud- proiecte strategice de infrastructur energetic n
est european necesit investiii mult mai ample regiune, pentru a diversifica aprovizionarea cu gaz
de infrastructur energetic pentru a ajunge la natural. CESEC s-a profilat ca o iniiativ
standarde comparabile cu statele vest-europene. diplomatic de coordonare ntr-o regiune n care
este necesar o mai bun cultur a cooperrii i
n perioada urmtoare, Romnia va participa activ
solidaritii. Extinderea gradual a acoperirii
la negocierea noilor pachete de reform a pieelor
geografice a CESEC mrete complexitatea
de energie la nivel european. Strategia, n
(geo)politic a agendei sale i accentueaz
ansamblul su, orienteaz i fundamenteaz
divergena de prioriti, dar ofer i posibilitatea
poziionarea Romniei n raport cu aceste pachete
dezvoltrii unor proiecte regionale de amploare,
de reform a pieei europene de energie.
bazate pe complementaritate de interese. Pentru
Rezultatele modelrii cantitative realizate n
Romnia, este important includerea Republicii
procesul de elaborare a Strategiei identific nivelul
Moldova n CESEC, ca pas n aezarea ei pe harta
optim pentru Romnia pentru cea mai mare parte
energetic european.
a parametrilor urmrii la nivel european prin
pachetul Energie Curat pentru Toi. intele La reuniunea CESEC de la Budapesta, din
naionale pentru 2030 vor fi stabilite ns prin septembrie 2016, a fost fcut un pas important
Planul Naional Integrat pentru Energie i Clim, pe prin includerea n formatul de cooperare a
care Romnia l va elabora pn la 1 ianuarie 2019, comerului cu energie electric i a pieelor
n urma procesului iterativ i multilateral de cuplate, a planificrii coordonate i a dezvoltrii
negociere, stabilit prin mecanismul de Guvernan infrastructurii de transport de energie electric,
al Uniunii Energetice, ce urmeaz s intre n precum i a SRE i a eficienei energetice. Pentru
vigoare n 2017. Romnia, un aspect de urmrit n cadrul CESEC
privitor la cuplarea pieelor de energie electric va
CE a lansat n 2014 Planul European pentru
fi asigurarea unui cadru competitiv echitabil, n
Investiii Strategice, cunoscut i sub numele de
special cu privire la costurile angajamentelor de
Planul Juncker. Planul mobilizeaz investiii n
mediu, ce nu sunt aplicabile n aceeai msur i
valoare de cel puin 315 mld ntre 2015 i 2017,
statelor ce nu fac parte din UE.
direcionate inclusiv n proiecte de infrastructur i

PARTENERIATE STRATEGICE INTERNAIONALE


Romnia poate beneficia de o dezvoltare a securitate; comercial i investiional; tehnologic
cooperrii bilaterale i multilaterale n sectorul i academic; de sprijin al principiilor de pia
energetic, n multiplele sale dimensiuni: de liber i a statului de drept. Securitatea energetic

Pagina 37 din 116


este o arie de cooperare prin dezvoltarea relaiilor dintre comunitile de afaceri i crearea n
Coridorului Sudic de Gaz, dezvoltarea de reele Romnia a unui mediu investiional atractiv,
inteligente, cercetarea surselor neconvenionale transparent i predictibil. Companiile energetice de
de energie i a celor de energie curat, precum i vrf prezente n ara noastr, n special n sectorul
prin atragerea de investiii n sectorul energetic. n petrolier, dar i al tehnologiilor digitale, al
aceste privine, cooperarea internaional poate echipamentelor i serviciilor, au un aport esenial
promova nu doar transfer de tehnologie i de capital i know-how, de cultur organizaional,
competene, ci i susinerea cercetrii n domeniul de eficien i de integritate n industria
energiei. Cooperarea n proiecte de cercetare pe energetic.
teme de relevan strategic de exemplu,
Aportul de tehnologie i de capital al partenerilor
tehnologiile de stocare a energiei electrice;
strategici ai Romniei la descoperirea zcmintelor
crbunele curat; eficiena energetic; tehnologia
de gaze naturale n apele adnci ale zonei
reactoarelor nucleare modulare de generaia IV
economice exclusive romneti i, eventual, la
poate contribui substanial la reabilitarea unora
dezvoltarea i producia din aceste zcminte,
dintre institutele naionale de cercetare.
constituie un factor de securitate energetic, aa
Pe dimensiunea de comer i investiii, cum reliefeaz analiza testului de stres al
parteneriatele strategice urmresc facilitarea sistemului gazelor naturale (seciunea V.8.3).

III.2. Competitivitatea pieelor de energie, baz a unei economii competitive


Strategia Energetic este elaborat pe premisa virtuale de tranzacionare n regiune ngreuneaz
unei tranziii a sectorului energetic romnesc de la emergena unei piee regionale lichide de gaz
o structur cvasi-autarhic, aproape izolat de natural, cu o ordine de merit funcional, dup
reelele de energie ale statelor din jur i cum remarc raportul ACER din noiembrie 2016
dependent de importuri de gaze naturale de la un privind implementarea codului de echilibrare a
unic furnizor extern, printr-un singur sistem extern reelei (ACER 2016).
de tranzit, ctre o structur deschis, bine
Beneficiile interconectrii pieelor de energie nu
interconectat transfrontalier, cu coduri de reea
pot fi realizate dect n condiii de competitivitate
armonizate la nivel regional i european i cu piee
a pieei interne, care trebuie s fie neconcentrat,
cuplate.
transparent, lichid i nediscriminatorie, susinut
Motivaia acestei tranziii, asumate deja de de instituii funcionale, de infrastructur
Romnia prin articolul 194 al Tratatului de dezvoltat i de acces la pieele financiare n
Funcionare al UE, precum i prin numeroase condiii de cost moderat al creditrii. Funcionarea
directive, regulamente i documente strategice optim a pieei necesit monitorizare i
care articuleaz acquis-ul comunitar n domeniul sancionare prompt a practicilor anticoncureniale
energiei, este multipl: eficientizarea activitii i de corupie, eficientizare birocratic i
economice n sectorul energetic, punerea la reglementri coerente i stabile deci o
dispoziia consumatorului a celei mai avantajoase guvernan energetic de calitate.
oferte i creterea securitii energetice prin
Pieele competitive i interconectate de energie
diversificarea surselor i a rutelor externe de
susin competitivitatea economiei n ansamblu prin
aprovizionare.
asigurarea celor mai bune preuri ale energiei, la
Construcia de infrastructur de interconectare nivel regional. Beneficiile sunt resimite n mod
este esenial, dar importante sunt i regulile de direct de consumatorul final, prin obinerea de
funcionare i interoperabilitatea. De exemplu, preuri mai sczute, pe termen mediu i lung.
pentru gazul natural, n 20 din cele 28 de state Totui, tranziia ctre piee competitive nu poate fi
membre funcioneaz puncte virtuale de parcurs fr sprijinul cetenilor. Or, n condiiile
tranzacionare. n Romnia, Bulgaria i Grecia, ele n care fenomenul de srcie energetic este
sunt n faz de implementare, dei potrivit accentuat n Romnia, succesul Strategiei depinde,
Regulamentului (CE) 715/2009 privind condiiile de pe de o parte, de msura n care statul romn va
acces la reelele de transport de gaz natural, acest asigura suportabilitatea tranziiei prin mecanisme
stadiu trebuia realizat din 2009. Absena punctelor eficiente de protecie social i de eficien

Pagina 38 din 116


energetic. Pe de alt parte, succesul Strategiei dispun de preuri competitive ale energiei sau,
presupune i realizarea beneficiilor pieei dup caz, de faciliti economice menite s le
competitive, astfel nct agenii economici s asigure competitivitate internaional.

III.2.1. Concentrarea pieelor de energie i promovarea concurenei


Pieele de energie electric i de gaz natural din anumite segmente ale retailului ctre consumatorii
Romnia prezint, n segmente importante, grade industriali, n special pentru cei cu consum anual
ridicate de concentrare. Raportul Naional 2015 al de energie electric sub 20 MWh.
ANRE, publicat n iulie 2016 (ANRE 2016b), prezint
Piaa de gaze naturale prezint un grad ridicat de
valorile indicelui Herfindahl-Hirschmann (HHI)
concentrare pe segmentul de producie i pe cel al
pentru pieele de energie electric i de gaze.
importurilor. n 2015, productorii dominani de
Indicele HHI este cea mai larg acceptat msur a
gaze naturale din Romnia, Romgaz i OMV
concentrrii pieelor (HHI<1000 este specific unei
Petrom, au acoperit aproape 95% din producie, iar
piee neconcentrate; 1000<HHI<1800 denot o
primii trei importatori au cumulat aproape 95% din
concentrare moderat a puterii de pia; HHI>1800
importuri, reprezentnd sub 2,5% din consum. Pe
indic o concentrare ridicat a puterii de pia).
piaa concurenial de furnizare activau, n 2015,
Astfel, pe piaa productorilor dispecerizabili de 74 de companii, primele trei avnd o cot de pia
energie electric, indicele HHI pentru valorile de circa 65%. HHI era de 1673, ceea ce indic o
medii anuale stagneaz n zona de concentrare concentrare moderat a puterii de pia a acestor
ridicat, cu o valoare de 1826 n 2015, n scdere furnizori. Pe piaa reglementat activau 39 de
de la 1947 n 2010. Pe piaa pentru ziua urmtoare furnizori, primii trei avnd o cot de pia de
(PZU), HHI indic lipsa concentrrii (338-552) pe aproape 93% (concentrare foarte ridicat.
partea de vnzare i o concentrare moderat (527-
Msurile ANRE de a licenia mai muli productori
924) pe partea de cumprare. Piaa centralizat a
i importatori de gaz natural, pentru a crea un
contractelor bilaterale cu negociere dubl continu
mediu concurenial mai robust, sunt necesare i
este, de asemenea, neconcentrat, cu HHI ntre
binevenite. n plus, legiferarea obligativitii pentru
542 i 821 la vnzare i ntre 506 i 725 la
companiile productoare de a tranzaciona o parte
cumprare.
a volumelor de gaz natural pe pieele centralizate
Piaa de echilibrare prezint valori de concentrare este un pas n direcia crerii unei piee mai
foarte ridicat pe toate segmentele, att la competitive i mai lichide.
creterea ct i la scderea de putere: reglaj
Piaa de energie termic din Romnia rmne una
secundar (HHI 4368, respectiv 4274), reglaj teriar
local, concurena manifestndu-se, n principal
rapid (HHI 3626, respectiv 5779) i reglaj teriar
ntre tehnologiile folosite n producerea energiei
lent (HHI 2997, respectiv 2640). Aceste niveluri de
termice i mai puin ntre participanii la pia.
mare concentrare indic, n fapt, dominaia unei
Astfel, sistemul de producere i alimentare cu
companii din totalul de 114 participani la aceast
energie termic este relativ nchis, transportul i
pia. De aceea, reducerea concentrrii pe piaa de
distribuia energiei termice fiind activiti cu
servicii tehnologice de sistem (STS) devine o
caracter de monopol, desfurate de operatori
aciune prioritar a Strategiei Energetice, mai ales
zonali, la tarife reglementate. Preul energiei
n perspectiva creterii anticipate a necesarului de
termice n sistem centralizat este reglementat;
flexibilitate n SEN. Obiectivul nlocuirii
preul local de referin este stabilit de ctre
capacitilor de generare ale parcului actual de
autoritile locale pe baza preului local
capaciti cu unele noi trebuie dublat de cerina ca
reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC.
acestea s fie flexibile, apte de a participa eficient
Pentru creterea competitivitii pieei de energie
la piaa STS.
termic, reelele municipale de energie termic vor
Piaa cu amnuntul este mult mai puin fi redimensionate dup caz, fragmentate zonal
concentrat, dat fiind numrul mare de furnizori. i accesibile, pe baze concureniale, pentru diferite
Pentru ansamblul pieei de retail, HHI a fost de 548 surse de agent termic, inclusiv pe baz de biomas
n 2015. Totui, exist o concentrare notabil pe solid, biogaz i energie geotermal.

Pagina 39 din 116


III.2.2. Respectarea regulilor de concuren pe pieele energetice
Consiliului Concurenei este instituia preveni i sanciona practicile de tip cartel, precum
determinant n monitorizarea, prevenirea i nclcarea regulilor de transparen i acces
sancionarea practicilor anticoncureniale. Consiliul nediscriminatoriu n achiziiile publice, prin
Concurenei a investigat, din decembrie 2015 pn aranjamente de trucare a acestor proceduri. De
la mijlocului anului 2016, mai multe piee asemenea, va realiza monitorizarea activitii de
energetice: piaa de carburani, piaa masei lobby n sectorul energetic. Aciunile Consiliului
lemnoase, piaa de GPL, identificnd mecanisme Concurenei vor fi susinute prin adoptarea celor
de cartelizare i sancionndu-le cu amenzi mai bune practici.
substaniale. Consiliul Concurenei va monitoriza,

III.3. Energie curat i impact redus asupra mediului nconjurtor


La nivel global, sectorul energetic are impact de mediu i s adopte cele mai bune practici
considerabil asupra mediului nconjurtor, prin pentru limitarea impactului asupra mediului.
poluarea aerului, a apelor i a solurilor, i n ceea
n ultimul deceniu, n sectorul energetic din
ce privete emisiile de GES i contribuia la
Romnia s-au realizat progrese semnificative de
schimbrile climatice. i n Romnia, sectorul
limitare a impactului de mediu. Sunt ns necesare,
energetic rmne o surs important de emisii, iar
n continuare, eforturi considerabile pentru ca
unele activiti sunt de natur s afecteze
sectorul energetic s contribuie la tranziia
ecosistemele i biodiversitatea. Prin urmare,
Romniei ctre o economie bazat pe principiile
sectorul trebuie s implementeze riguros legislaia
dezvoltrii durabile.

III.3.1. Impactul sectorului energetic asupra polurii aerului


Progresul cel mai semnificativ se nregistreaz n pentru un numr limitat de grupuri, dar acestea se
reducerea principalelor tipuri de emisii de poluani afl, de regul, n proprietatea unor companii n
n aer, astfel nct Romnia se ncadreaz, n insolven sau faliment, funcionarea lor viitoare
prezent, n plafoanele de emisii asumate prin fiind incert. Pe msur ce grupurile vechi i
Protocolul de la Gteborg, ratificat de Romnia n ineficiente ajung la captul duratei tehnice sau
2003. Datele pentru 2013 ale Ageniei Europene economice de via i sunt nlocuite de altele noi,
pentru Mediu certific faptul c emisiile de cu tehnologie de ultim generaie, este de ateptat
poluani atmosferici cu efect acidifiant n Romnia ca emisiile s se reduc n continuare.
se situeaz aproape de media european. Poluarea
Pe termen mediu i lung, este de ateptat o
aerului n sectorul energetic este cauzat n
cretere a electromobilitii, ce elimin poluarea cu
principal de centralele termoelectrice, de traficul
gaze de eapament, n special n mediul urban. n
rutier i de arderea combustibililor pentru nclzire.
urmtorii ani, este de ateptat ca poluarea cauzat
Cea mai mare parte a instalaiilor mari de ardere de traficul rutier s scad, prin creterea ponderii
ale centralelor termoelectrice fie au ajuns la finalul autovehiculelor dotate cu tehnologii ce respect
duratei de via i au fost retrase din funciune, fie standardele cele mai recente de poluare i a
au fost echipate cu instalaii de limitare a emisiilor autovehiculelor hibride. Pentru ca autovehiculul
de dioxid de sulf (SO2) i a particulelor de praf cu electric s contribuie substanial la reducerea
diametru mic (PM2,5 i PM10). n urma unor polurii aerului, va trebui s fie desvrit
investiii substaniale, aproape toate centralele pe tranziia energetic ctre SRE i ctre alte
baz de lignit ndeplinesc condiiile de mediu. tehnologii de producie a energiei electrice cu
emisii sczute, respectiv tehnologii sustenabile
La orizontul anului 2020, conform reglementrilor
pentru stocarea energiei electrice n cantiti
n vigoare, este de ateptat conformarea cu
nsemnate.
standardele europene i n ceea ce privete
emisiile de oxizi de azot (NOx), ns investiiile cele Arderea combustibililor pentru nclzire are o
mai costisitoare au fost deja realizate. Se impun, n pondere semnificativ n emisiile totale de amoniac
continuare, ameliorri substaniale i costisitoare (NH3), compui organici volatili (NMVOC, precursori

Pagina 40 din 116


ai ozonului) i monoxid de carbon (CO). O surs Tot segmentul nclzirii locuinelor, n special cel pe
apreciabil a acestor emisii este arderea gazului baz de lemn n instalaii de ardere ineficiente cu
natural, utilizat n mod direct sau n centrale de ardere incomplet, are o contribuie semnificativ
cogenerare a energiei termice i electrice. n ceea la emisiile de particule, duntoare florei i faunei.
ce privete centralele n cogenerare pe baz de gaz Aproximativ jumtate din gospodriile din Romnia
natural, n ultimul deceniu s-au realizat investiii n utilizeaz lemnul ca surs principal de nclzire, iar
noi centrale de putere mic i medie, cu emisii progresul n asigurarea accesului la combustibili
specifice sczute. alternativi pentru nclzire este lent, n special n
mediul rural.
Tranziia ctre centrale eficiente pe baz de gaz
natural, cu emisii sczute de noxe, este de ateptat Pe de o parte, intrarea gazului natural i a energiei
s continue i n urmtorii 10 ani, pe msur ce electrice n mixul energetic din mediul rural este un
grupurile vechi existente ajung la captul duratei demers costisitor i de durat, ce va produce
de via. Pe de alt parte, proliferarea centralelor efecte notabile doar pe termen lung. Pe de alt
individuale pe baz de gaz natural, utilizate pentru parte, biomasa continu s aib o pondere
nclzirea locuinei i asigurarea apei calde, important n nclzirea din mediul rural. n
contribuie la creterea emisiilor difuze de NH3, urmtorii 15 ani, este necesar reducerea
NMVOC i CO. Sunt necesare studii suplimentare consumului de lemn pentru nclzire prin izolarea
privind efectul acestor emisii asupra sntii pe termic a locuinelor i prin derularea de programe
termen lung a locatarilor din blocurile de de conversie ctre instalaii de ardere eficiente, cu
apartamente unde predomin centrale individuale ardere complet i emisii sczute.
pe baz de gaz natural, cu evacuarea gazelor de
ardere pe orizontal.

III.3.2. Impactul sectorului energetic asupra polurii apei i a solurilor


Impactul negativ al activitilor din sectorul de tratare a apelor uzate. Un produs secundar n
energetic asupra calitii apelor din Romnia este acest proces este ngrmntul organic, ce i
relativ sczut. Centralele termoelectrice sunt nlocuiete pe cei pe baz de gaz natural.
responsabile pentru o parte important a
Gestiunea inadecvat a deeurilor n Romnia este
volumului de ap captat, cu utilizarea ei n
o alt surs de poluare, att a apelor de suprafa,
procesul de rcire i cu deversarea la temperatur
ct i a acviferelor. Incinerarea deeurilor poate
mai ridicat n cursurile de ap din care se
reprezenta o contribuie sustenabil a sectorului
aprovizioneaz. Acest fenomen de poluare termic
energetic la problema gestiunii deeurilor, dar
este concentrat la nivel local, cu impact relativ
numai n condiii de sortare selectiv i recuperare
redus asupra ecosistemelor acvatice. Calitatea apei
n prealabil a elementelor reutilizabile sau
nu are de suferit prin uzinare n centralele
reciclabile. Pe de alt parte, o soluie cu efect
hidroelectrice, ns lacurile de acumulare aferente
pozitiv asupra mediului este transformarea
amenajrilor hidroenergetice altereaz sistemele
fraciunii organice a deeurilor n biogaz.
hidrologice. Sectorul energetic este supus unei taxe
ridicate de uzinare a apei, ce asigur veniturile O atenie special privind calitatea apelor
necesare pentru amenajarea cursurilor de ap subterane se impune n extracia, transportul i
afectate. Impactul principal al centralelor prelucrarea ieiului. Producia de hidrocarburi din
hidroelectrice asupra mediului nu este att asupra Romnia se afl pe o pant descendent;
calitii apei, ct asupra ecosistemelor i a majoritatea zcmintelor sunt mature, iar n lipsa
biodiversitii (seciunea III.3.3). unor noi descoperiri sondele urmeaz a fi, treptat,
abandonate. Din acest motiv, un aspect important
Degradarea apelor de suprafa este cauzat, n
de mediu legat de sectorul petrolier este gestiunea
principal, prin deversarea apelor uzate, insuficient
siturilor contaminate. O bun parte a siturilor
epurate sau total neepurate. Este necesar
contaminate n deceniile anterioare au fost
conformarea cu reglementrile europene cu privire
preluate prin privatizare i reabilitate de ctre
la tratarea apelor uzate. Se remarc i potenialul
OMV Petrom. n ceea ce privete activitile de
de reducere a emisiilor de metan prin producia de
explorare i exploatare, care n prezent sunt la un
biogaz, o surs regenerabil de energie, n procesul
nivel sczut din cauza preurilor joase ale petrolului

Pagina 41 din 116


i gazului, toate proiectele sunt supuse urmeaz a fi nchise n urmtorii ani, fiind necesare
procedurilor de evaluare a impactului asupra lucrri de redare a suprafeelor n circuitul natural,
mediului. Cu o bun gestiune, efectele acestor conform celor mai bune practici.
activiti asupra mediului vor fi minore.
Extracia lignitului n cariere de suprafa este un
Exist situri contaminate ca urmare a activitilor factor de degradare a solurilor. Carierele i haldele
de extracie a resurselor energetice, iar reabilitarea de steril sunt urmarea decopertrilor unor
minelor nchise n ultimele decenii n Romnia nu suprafee semnificative de teren, fapt ce schimb
este nc finalizat. O parte a minelor de huil se fundamental i permanent relieful i ecosistemele
afl n sau urmeaz s parcurg un proces locale. Lucrrile sunt necesare pentru continuarea
treptat de nchidere. i o parte a carierelor de activitii, ns trebuie s aib loc cu minimizarea
lignit, ale cror rezerve sunt aproape epuizate, impactului asupra mediului.

III.3.3. Impactul sectorului energetic asupra ecosistemelor i a biodiversitii


Orice activitate antropic are un impact asupra esenial exploatarea judicioas a debitelor rurilor
mediului nconjurtor, iar sectorul energetic nu n scop hidroenergetic, fr a periclita integritatea
face excepie. n afar de poluarea aerului, a apelor i funcionarea ecosistemelor pe care le deservesc,
i a solului, sectorul energetic influeneaz mediul cu att mai mult atunci cnd traverseaz arii
nconjurtor i prin amplasarea propriu-zis a protejate. De aceste considerente trebuie inut
construciilor aferente n mediul natural. cont cu att mai mult n procesul de avizare pentru
amenajri hidroenergetice noi sau n curs de
Se disting, n principal, dou tipuri de resurse
realizare, att pentru proiecte la scar mic
energetice: cele cu concentrare spaial mare i cu
(microhidrocentrale), ct i pentru amenajri de
amprent redus n special combustibilii fosili i
anvergur.
energia nuclear; respectiv cele distribuite n
spaiu, cu o amprent mai ampl SRE (hidro, Parcurile de panouri fotovoltaice au o amprent
eolian, fotovoltaic, biomas etc). SRE sunt mare la sol, uneori cu dislocarea unor suprafee de
preferate n tranziia ctre dezvoltarea durabil teren utilizate n alte scopuri sustenabile.
datorit reducerii polurii i limitrii schimbrilor Biocarburanii de prim generaie i culturile
climatice, ns efectul antropic al sectorului energetice prezint o dilem asemntoare:
energetic crete prin adoptarea tehnologiilor terenurile utilizate sunt fie scoase din circuitul
distribuite ce exploateaz SRE. Astfel, adoptarea pe natural, fie nu mai pot fi utilizate pentru
scar larg a SRE trebuie fcut cu precauie, producerea de alimente, iar monoculturile
pentru a limita urmrile negative asupra perturb ecosisteme i diminueaz biodiversitatea.
ecosistemelor i a biodiversitii. Parcurile eoliene modific microclimatul local,
produc un tip specific de poluare fonic i
Centralele hidroelectrice au impact puternic asupra
afecteaz avifauna, iar drumurile de acces au un
mediului nconjurtor, alternd cursul i debitul
efect de segmentare a ecosistemelor la sol.
apelor curgtoare i ecosistemele nconjurtoare.
Pentru centralele hidroelectrice existente, este n Toate aceste aspecte pot fi gestionate prin
primul rnd necesar asigurarea funcionalitii dezvoltarea de tehnologii SRE mai eficiente i prin
scrilor de peti, pentru a nu limita excesiv proiectarea construciilor aferente ntr-un mod mai
migraia n amonte a speciilor de pete din apele puin intruziv, cu o amplasare ce ine cont de
curgtoare ale Romniei, asociat cu beneficii de particularitile ecosistemelor.
servicii ecologice importante. Pentru centralele
n fine, depozitarea deeurilor radioactive prezint
construite fr a avea prevzute astfel de scri de
dileme cu privire la diminuarea riscului de impact
peti, proiectele de modernizare i
negativ asupra ecosistemelor pe termen lung.
retehnologizare trebuie s evalueze posibilitatea
realizrii lor, prin analize cost-beneficiu dup cele Bineneles, proiectele situate n interiorul sau n
mai bune practici. apropierea ariilor naturale protejate i a altor
habitate de interes conservativ (de exemplu,
Pentru o parte a centralelor hidroelectrice, un
siturile Natura 2000) vor continua s fie supuse
impact puternic asupra ecosistemelor este asociat
unui regim aparte, strict, de avizare. Romnia
cu sincope n asigurarea debitului de servitute. Este
trebuie s nchid procedura de infringement cu

Pagina 42 din 116


privire la nclcarea Directivei Habitate i s ia deeurilor rezultate din funcionarea i
msuri adecvate pentru a preveni continuarea dezafectarea tuturor unitilor nucleare.
degradrii zonelor protejate.
Titularii autorizaiei nucleare, care dein i
Raportul de mediu aferent Strategiei Energetice a opereaz instalaiile nucleare, rspund de
Romniei pentru perioada 2007-2020, actualizat gospodrirea deeurilor radioactive rezultate din
pentru perioada 2011-2020, n vigoare pn la funcionarea instalaiilor nucleare i din
adoptarea prezentei Strategii, conine aspecte dezafectarea acestora, pn la depozitarea
importante cu privire la impactul sectorului definitiv n depozitele finale. Ei au obligaia de a
energetic asupra ecosistemelor. Astfel, este finana colectarea, sortarea, tratarea,
esenial evitarea unei aglomerri a proiectelor condiionarea, depozitarea intermediar i
energetice n aceeai zon, ceea ce presupune transportul n vederea depozitrii definitive a
evaluri de mediu cumulative. Astfel de evaluri deeurilor radioactive generate din activitile de
sunt necesare i la nivelul fiecrui subsector exploatare, ntreinere i reparaie a instalaiilor
energetic. Raportul justific necesitatea msurilor nucleare, precum i de a contribui la constituirea
compensatorii pentru habitatele i ecosistemele resurselor financiare pentru gospodrirea n
afectate de activiti energetice i a lucrrilor de siguran a deeurilor radioactive i dezafectarea
reconstrucie ecologic, ce permit refacerea instalaiilor nucleare.
tipurilor native de ecosisteme i mpiedic
Responsabilitatea depozitrii definitive a
instalarea i dezvoltarea speciilor alohtone.
combustibilului nuclear uzat i a deeurilor
Activitatea unitilor nuclearo-electrice genereaz radioactive, inclusiv a celor rezultate din
deeuri radioactive, care trebuie gestionate i dezafectarea instalaiilor nucleare i radiologice
depozitate n condiii de siguran, pentru a evita revine, prin lege, Ageniei Nucleare i pentru
efectele negative asupra sntii publice. Potrivit Deeuri Radioactive (ANDR). ANDR trebuie s
Organizaiei Mondiale a Sntii, la doze mari finalizeze construcia unui depozit final de deeuri
radiaiile ionizante pot avea efecte acute asupra slab i mediu active, cu capacitate suficient pentru
sntii, precum arsuri ale pielii, pierderea prului depozitarea definitiv n principal a deeurilor
sau sindromul acut la radiaii. La doze mici, efectul rezultate din funcionarea i dezafectarea unitilor
radiaiilor const n creterea riscului de cancer. de la Cernavod. Strategia naional pe termen
mediu i lung privind gospodrirea n siguran a
Legislaia prevede obligaia de depozitare
combustibilului nuclear uzat i a deeurilor
definitiv n siguran a combustibilului nuclear
radioactive prevede ca att combustibilul nuclear
uzat i a deeurilor radioactive i, dup
uzat, ct i deeurile de via lung rezultate din
dezafectarea unitilor nucleare, ecologizarea
funcionarea i dezafectarea tuturor unitilor
terenurilor eliberate de instalaii. Romnia trebuie
nucleare s fie depozitate definitiv ntr-un depozit
s finalizeze construcia unui depozit final de
geologic, ce urmeaz s fie pus n funciune de
deeuri slab i mediu active, pentru stocarea
ctre ANDR n jurul anului 2055.

III.3.4. Rolul sectorului energetic n atenuarea schimbrilor climatice i adaptare


Sectorul energetic, inclusiv arderea combustibililor pstra un loc n mixul energiei electrice prin
pentru nclzire i a carburanilor n motoare cu adoptarea celor mai eficiente i nepoluante
combustie intern, este principalul responsabil tehnologii inclusiv, pe termen lung, prin
pentru emisiile de GES. Din acest motiv, sectorul instalarea echipamentelor de captur a CO2, cu
energetic joac rolul central n atenuarea nclzirii transportul i stocarea CO2 n formaiuni geologice
globale, fiind necesar reducerea treptat, dar (CSC). Tehnologia CSC este n stadiu incipient,
drastic, a emisiilor de GES. avnd costuri ridicate.
Reducerea emisiilor de GES n segmentul energiei n transporturi, reducerea emisiilor de GES are loc,
electrice poate avea loc prin tranziia treptat de la n primul rnd, prin creterea eficienei
utilizarea combustibililor fosili ctre utilizarea celor autovehiculelor. Reducerea consumului specific de
fr emisii de GES SRE i energia nuclear, cu carburant este ns compensat de creterea
etapa intermediar a nlocuirii crbunelui de ctre mobilitii, astfel nct emisiile totale sunt, n
gazul natural. Crbunele i gazul natural i pot continuare, n uoar cretere. Pe termen mediu i

Pagina 43 din 116


lung, este de ateptat ptrunderea puternic a nivel european, prin intermediul Planului Naional
autovehiculului electric n transportul rutier, ceea Integrat pentru Energie i Clim (PNIEC), parte a
ce va contribui la reducerea emisiilor de GES, dac noii abordri a guvernanei Uniunii Energetice. Ele
sectorul energiei electrice i reduce intensitatea vor fi prezentate pn la 1 ianuarie 2019. Romnia
emisiilor. va contribui echitabil la obiectivul comun al UE de
reducere a emisiilor de GES (capitolul VII).
Aproximativ jumtate din gospodriile din Romnia
utilizeaz ca surs principal pentru nclzire Romnia se va confrunta tot mai des cu
biomasa de regul, lemn de foc ars n instalaii evenimente meteorologice extreme, precum valuri
ineficiente (sobe). Pentru Romnia, este de cldur, secet, inundaii i cderi de grindin.
important valorificarea sustenabil, pe scar Sectorul energetic joac un rol esenial i n
larg, a biomasei. Este de ateptat i extinderea procesul de adaptare la schimbrile climatice. Cele
utilizrii pompelor de cldur bazate pe energie mai importante, n acest context, vor fi gestiunea
electric din SRE, n timp ce gazul natural va judicioas a fondului forestier, dezvoltarea
continua s joace un rol important pentru nclzire. sustenabil a culturilor de plante energetice,
Contribuia cea mai important la reducerea respectiv amenajarea hidroenergetic a cursurilor
emisiilor de GES n sectorul nclzirii va veni ns de ap.
din scderea cererii, prin creterea eficienei
n toate aceste domenii de activitate, activitile
energetice a cldirilor. Pe termen scurt, se impun
curente trebuie s in cont de capacitatea de
msuri de izolare termic a locuinelor, cu
adaptare a ecosistemelor la schimbrile climatice
respectarea unor standarde nalte de calitate; pe
anticipate n cele mai recente studii detaliate de
termen lung i vor face efectul standardele de
profil. La fel de important este ca proiectele de
eficien energetic pentru cldirile noi, inclusiv
investiii aferente s contribuie constructiv la
casele pasive i active.
procesul de adaptare al ecosistemelor la
Romnia are angajamente la nivel european pentru schimbrile climatice, n timp util i la scara
2020 cu privire la ponderea SRE n consumul final necesar pentru a evita degradarea n continuare a
de energie i n sectorul transporturilor, respectiv ecosistemelor i reducerea biodiversitii.
inte de reducere a emisiilor de GES i de cretere a
Exemple de astfel de investiii sunt cele n mrirea
eficienei energetice.
gradului de siguran a barajelor i digurilor;
intele naionale pentru 2030 vor face obiectul monitorizarea eficient a strii de sntate a
procesului iterativ i multilateral de cuantificare la pdurilor, evitarea monoculturilor etc.

III.3.5. Informarea i implicarea consumatorilor, n spiritul dezvoltrii durabile


Tranziia energetic este un proces de Autoritile trebuie s comunice mai bine
transformare complex i de durat a sectorului importana tranziiei energetice i modalitile prin
energetic, cu implicaii profunde asupra care se va realiza, cu punerea n valoare a atuurilor
consumului de energie. Pentru a putea lua cele mai Romniei, prin campanii de informare i dialog
bune decizii de investiii n echipamente i a alege public.
sursele potrivite de energie, consumatorii au
Va fi acordat atenie dezbaterilor publice cu
nevoie de acces la surse alternative de energie (n
privire la proiectele majore de dezvoltare a
special n mediul rural) i de informaii de calitate
sectorului energetic din Romnia, dezbateri ce
cu privire la opiunile de care dispun i la
trebuie s acopere inclusiv impactul acestor
oportunitile de finanare.
proiecte asupra mediului nconjurtor. Aceste
Cadrul de reglementare i mecanismele de sprijin aspecte sunt discutate n mai mare detaliu n
trebuie s fie accesibile, echitabile i coerente, seciunea III.5, dedicat consumatorului de
contribuind la ndeplinirea obiectivelor strategice. energie.

III.4. Modernizarea sistemului de guvernan energetic


Statul romn are o implicare extins n sectorul i implementator de politici energetice i prin
energetic prin funciile de reglementator, legiuitor calitatea de deintor de active n acest sector, att

Pagina 44 din 116


n segmentele de monopol natural (transportul i n sectorul hidrocarburilor, claritatea i stabilitatea
distribuia de energie), ct i n producia i fiscalitii constituie un element esenial pentru
furnizarea de energie. Prin pachetele majoritare pe realizarea investiiilor n marile proiecte, cu orizont
care statul le deine n majoritatea companiilor de dezvoltare de ordinul deceniilor. Sistemul fiscal
mari din sectorul energetic, deciziile sale ca petrolier trebuie s sprijine parteneriate durabile
acionar au efecte semnificative asupra sectorului. ntre stat i companii prin care, pe de o parte,
guvernul particip n mod substanial la distribuirea
Conform bunelor practici, funcia statului de
ctigurilor, atunci cnd acestea sunt susinute de
elaborare de politici energetice i de reglementator
preurile ridicate ale ieiului i gazului i, pe de alt
trebuie separat de poziia sa de acionar n
parte, acord companiilor productoare termeni
companiile publice. Un obiectiv de guvernan este
fiscali atractivi i stimulativi atunci cnd
neutralitatea statului fa de companiile din
hidrocarburile sunt ieftine pe pieele
sectorul energetic, indiferent de acionariatul
internaionale. Obiectivul principal este ca
acestora.
Romnia s continue activitile de explorare i
n tranziia ctre economia de pia, companiile cu dezvoltare a zcmintelor de hidrocarburi i s
capital majoritar de stat din sectorul energetic maximizeze beneficiile socio-economice asociate
romnesc au avut mari dificulti n a se reforma i acestui sector, pe termen mediu i lung.
a deveni eficiente economic, astfel c valoarea
Un exemplu de politic fiscal cu un risc potenial
adugat la economia naional a fost
ridicat de apariie a unor efecte negative este cel al
suboptimal. Prin acumularea de pierderi i
taxrii apei uzinate n Romnia, prin care
arierate, ele au ngreunat modernizarea
Administraia Naional Apele Romne impune
tehnologic i managerial a sistemului energetic i
tuturor utilizatorilor de volume de ap din energie
au creat dificulti i indus costuri suplimentare
o tax de nivel ridicat i bazat pe o metodologie
consumatorilor.
nemaintlnit pe plan european. Corelarea cu cele
Coerena instituional, dublat de competen mai bune practici internaionale va permite
profesional, trebuie s fie fundamentul n evitarea unor situaii care pot genera dezavantaj
elaborarea de politici energetice sectoriale de competitiv.
calitate, de care depinde i calitatea mediului
investiional.

III.4.1. Statul ca deintor de active n sectorul energetic


Exist raiuni economice, sociale (de serviciu La orizontul anului 2030, este oportun ca statul s
public) i de securitate naional pentru deinerea continue s dein participaii i n producia i
de ctre stat de participaii n companiile din distribuia de energie electric i de gaz natural.
sectorul energetic. Statul va menine, pe orizontul Eventualele procese de valorificare de pachete de
de timp al Strategiei, pachetul de control n aciuni trebuie s in cont, n primul rnd, de
companiile cu monopol natural n transportul de nevoile de investiii ale companiilor pe termen
gaz natural i de energie electric, precum i n mediu i lung.
companiile implicate n ciclul combustibilului
Succesul unor astfel de tranzacii n sectorul
nuclear.
energetic romnesc depinde de implementarea
Pe msur ce pieele devin mai competitive i unui cadru specific de reglementri i de adoptarea
stabile iar condiiile economice mai avantajoase, unor principii i practici corecte de guvernan
statul poate valorifica pachete de aciuni n corporativ de ctre acionari.
societile cu activitate de producie, distribuie
sau furnizare, respectiv n industria petrolului i
gazelor, prin intermediul pieei de capital.

III.4.2. Guvernana corporativ a companiilor de stat din sectorul energetic


Profesionalizarea managementului i depolitizarea de administrare constituie, n special n sectorul
numirilor n companiile controlate de stat, energetic, imperative strategice.
mpreun cu supravegherea fr ingerine a actului

Pagina 45 din 116


Profesionitii pot mbunti calitatea actului Guvernul trebuie s se asigure c procesul de
managerial i supravegherea companiilor, pot selecie n vederea unei eventuale nnoiri a
introduce sisteme moderne de control intern i de mandatelor este transparent, echitabil, cu o
gestionare a riscului, pot crete transparena comunicare detaliat a criteriilor de selecie i a
activitilor operaionale, manageriale i de rezultatelor evalurilor intermediare i finale.
administrare/supraveghere i pot iniia i susine
procese de eficientizare a activitii companiilor.

III.4.3. Transparen i integritate n sectorul energetic


n afar de prevederile legale privind transparena Pentru facilitarea transferului de bune practici n
publicarea declaraiilor de avere i de interese, managementul resurselor naturale, este oportun
publicarea anunurilor de recrutare, desfurarea aderarea Romniei la Iniiativa pentru
achiziiilor publice prin proceduri transparente i Transparena Industriei Extractive (EITI),
competitive, publicarea rapoartelor financiare i organizaie internaional ce promoveaz un
ale administratorilor etc sunt necesare standard de transparen i responsabilitate n
instrumente suplimentare de promovare a exploatarea de iei, gaze naturale i resurse
integritii i de combatere a corupiei n sectorul minerale. Standardul EITI este implementat n 51
energetic. De mare importan este gestionarea de state membre, ce public anual rapoarte privind
conflictelor de interese, att la nivelul autoritilor lanul valoric al extraciei i valorificrii resurselor,
cu atribuii n energie, ct i al ntreprinderilor cu asigurarea transparenei asupra contractelor i
publice din sector. Sunt necesare o cooperare licenelor din sector, a produciei i a veniturilor
strns ntre autoritile din energie i Agenia generate din activitile extractive, precum i a
Naional de Integritate (ANI), coduri de etic alocrilor i a modului de cheltuire a acestor
funcionale, un mecanism de penalizare a venituri.
neconformrii la prevederile legale i contractuale
Pe lista de prioriti se nscrie i continuarea
privind conflictul de interese i un mecanism de
procedurilor de recrutare de administratori
avertizare timpurie.
profesioniti, conform OUG 109/2011 privind
Ministerul Energiei (ME) s-a implicat activ n guvernana corporativ, cu completrile i
Strategia Naional Anticorupie, prin care modificrile ulterioare, inclusiv norme de aplicare.
activitatea sa i a companiilor din subordine va fi
Unul dintre riscurile din sectorul energetic
monitorizat prin mecanisme clare i transparente.
romnesc este cel de reglementare, asociat cu
Prioritile participrii n acest proiect al
schimbrile frecvente ale cadrului legislativ i
Guvernului sunt creterea integritii, respectiv
reflectat n nesigurana indus n rndul
reducerea vulnerabilitilor i a riscurilor de
investitorilor. mbuntirea modului n care sunt
corupie.
gestionate procesele de consultare public este un
Vor fi urmrite ndeaproape identificarea, mijloc de diminuare a riscului de reglementare i
descurajarea i sancionarea nelegerilor de transparentizare a actului administrativ, n
anticoncureniale; implementarea planurilor de genere.
integritate ca cerine obligatorii pentru
Acceptabilitatea public a politicilor i a marilor
ntreprinderile publice; schimbul de bune practici
proiecte de investiii este esenial. Trebuie
n implementarea programelor de integritate ntre
dezvoltate mecanisme precum sistemul
mediul privat i sectorul public; consultri publice
avertizorilor de integritate, publicarea de rapoarte
periodice ntre reprezentanii sectorului public i ai
periodice asupra achiziiilor efectuate i a tuturor
mediului de afaceri cu privire la agenda naional
sponsorizrilor acordate, precum i publicarea
anticorupie i politicile publice cu impact asupra
coninutului consultrilor publice. innd cont c
activitii economice; i diseminarea politicilor i
ntreprinderile publice gestioneaz, indirect, banii
programelor anti-mit, dezvoltate la nivelul
contribuabililor, ele ar trebui s publice rapoarte
companiilor, inclusiv prin aducerea acestora la
trimestriale i anuale la un nivel apropiat de
cunotina posibililor contractori i furnizori, cu
calitate i de detaliu cu cel al companiilor listate la
solicitarea respectrii unor standarde echivalente.
burs.

Pagina 46 din 116


III.4.4. Capitalul uman: educaie i cercetare n sectorul energetic
Sectorul energetic necesit competene internaional etc. Mai mult, ele trebuie s fie
profesionale complexe, care nu pot fi furnizate prezente n instituiile administraiei publice la un
dect de un sistem educaional avansat, conectat nivel de nalt competitivitate, corelat cu
la tendinele tehnologice, manageriale i legislative responsabilitatea deciziilor dintr-un sector cheie al
de nivel internaional i european. Att economiei naionale.
administraia public a sectorului energetic, ct i
Este necesar, prin urmare, un nivel competitiv de
companiile de toate tipurile cu active n sectorul
beneficii financiare i sociale pentru experii din
energetic necesit for de munc specializat.
administraia public central, apropiat de cel al
n administrarea sectorului energetic este necesar pieei private a forei de munc. Pe de alt parte,
un spectru larg de competene profesionale: este necesar introducerea unui sistem de
tehnico-inginereti, de management public, de msurare a performanei administraiei publice i,
elaborare de politici, de planificare strategic, IT, complementar, unul de retribuire difereniat, pe
analiz statistic i modelare, analiz financiar i baz de responsabiliti i performane.
fiscal, experien juridic specific, naional i

SISTEMUL DE EDUCAIE I FORMARE PROFESIONAL


Pentru formarea adecvat a competenelor i masterat i prin teze de doctorat n cotutel cu
profesionale, este nevoie de un sistem de universiti de prestigiu la nivel mondial, dublate
nvmnt tehnic robust i flexibil, adaptat la de perioade de internship n companii din sectorul
nevoile pieei, susinut de legtura dintre energetic. Este necesar simplificarea procedurilor
companii, ME, MENCS i MMAP. de recunoatere a diplomelor obinute la
universiti de prestigiu din afara Romniei.
Este necesar revigorarea liceelor industriale cu
profil energetic i crearea de specializri O parte a competenelor necesare sistemului
liceale/profesionale n cooperare cu companiile energetic romnesc vor continua s fie dobndite
energetice. Armonizarea programelor de studiu cu n instituii de nvmnt din strintate, adesea
perspectivele pieelor energetice i cu tendinele nsoite de abiliti organizaionale acumulate n
tehnologice cele mai recente este un imperativ i cadrul companiilor internaionale. Acest fapt
pentru nvmntul energetic superior. contribuie la formarea unui mediu profesional
vibrant i dinamic n sectorul energetic din
Planurile de nvmnt trebuie diversificate ca
Romnia. Pe de alt parte, sistemul de educaie n
profil i arie tematic i extinse de la specializrile
energie nu poate fi performant n lipsa unor
strict tehnico-inginereti (ce rmn fundamentale)
programe avansate de cercetare n energie, att
ctre domeniile conexe, cerute de un sistem de
fundamentale, ct i aplicate.
pia competitiv: economia energiei, legislaie
energetic, analiz de risc, piee i tranzacionare, Inovaiile din IT permit astzi companiilor din
politica internaional a energiei, analiz de impact energie gestionarea n detaliu i n timp real a
de mediu etc. Unele specializri pot fi dezvoltate i activitilor, att fizic (pe teren) ct i comercial (la
n sistem de nvmnt postuniversitar, aa cum nivel de tranzacii). Astfel, a devenit necesar
este cazul cu formarea auditorilor i a managerilor formarea de analiti hibrid, cu pregtire dubl
energetici, cu acreditarea programelor de ctre nu doar cunotine de pia, ci i aptitudini de
ANRE. Este necesar formarea profesional programare capabili s dezvolte autonom
avansat i continu a specialitilor, att n sectorul aplicaii software sau fiiere automatizate, pentru
public, ct i n cel privat. gestionarea portofoliului. Aceast tendin va fi
accentuat de avansul tehnologiilor open-source,
Colaborarea internaional pentru formarea
care permit dezvoltarea in-house de instrumente
competenelor n domeniul energiei trebuie
de gestiune informatic.
realizat inclusiv prin programe comune de licen
CERCETARE TIINIFIC I INGINERIE TEHNOLOGIC N DOMENIUL ENERGIEI
O uniune energetic pentru cercetare, inovare i Energia Nuclear (RATEN) Mioveni, avnd n
competitivitate reprezint cea de-a cincea componen dou sucursale Institutul de
dimensiune a Pachetului Uniunii Energetice (CE Cercetri Nucleare Piteti (RATEN INC) i Centrul de
2015a). Sunt propuse patru prioriti eseniale, Inginerie Tehnologic pentru Obiective Nucleare
care trebuie avansate la nivelul UE: Bucureti Mgurele (RATEN CITON); Institutul
Naional de Cercetare i Dezvoltare pentru
deinerea poziiei de lider mondial n ceea ce
Criogenie i Cercetri Izotopice (ICSI) Rmnicu
privete dezvoltarea urmtoarei generaii de
Vlcea. Se adaug centrele specializate de
tehnologii n domeniul energiei din SRE, inclusiv
cercetare n energie din cadrul universitilor
producia i utilizarea n mod ecologic a
tehnice (Bucureti, Iai, Cluj i Timioara), ale
biomasei i a biocombustibililor, alturi de
Universitii de Petrol i Gaze din Ploieti (UPG), ale
stocarea energiei;
Universitii din Petroani, precum i cele asociate
facilitarea participrii consumatorilor la facultilor de geologie din principalele universiti.
tranziia energetic, prin reele inteligente,
aparate electrocasnice inteligente, orae Schimbarea tehnologic promovat de Strategia
inteligente i sisteme de automatizare a Energetic nu se bazeaz numai pe import de
locuinelor; tehnologie i know-how. Este important
promovarea instituiilor de cercetare cu profil
sisteme energetice eficiente i mobilizarea energetic de ctre statul romn prin asigurarea
tehnologiilor pentru a aduce fondul de cldiri la resurselor financiare adecvate, publice i private,
un nivel neutru din punct de vedere energetic; facilitarea i susinerea programelor internaionale
sisteme de transport mai durabile, care de cooperare semnificative pentru obiectivele
dezvolt i aplic la scar larg tehnologii i naionale att prin intermediul Ministerului
servicii inovatoare pentru a spori eficiena Energiei (prin avizarea programelor publice i
energetic i pentru a reduce emisiile de gaze monitorizarea rezultatelor ntregului sector de
cu efect de ser. cercetare), ct i al Ministerului Educaiei Naionale
Alte prioriti privesc captarea i stocarea CO2 i Cercetrii tiinifice (prin administrarea
(CSC) sau cercetarea nuclear (CE 2015a, 19). fondurilor dedicate energeticii i desfurarea
programelor de cercetare n energie).
Majoritatea acestor domenii de cercetare i
inovare intr n aria de activitate a institutelor de Integrarea n spaiul european al cercetrii n
cercetare tiinific i inginerie tehnologic n energie (Strategic Energy Technology Plan SET-
domeniul energiei din Romnia: energetic Plan) cu prioritate pentru tehnologiile de interes
nuclear (inclusiv reactori de tip HWR i reactori naional, utilizarea fondurilor europene (programe
nucleari de generaia IV); nanostructuri i materiale cadru, fonduri structurale, granturi etc) i accesul la
noi; tehnologii de producere curat i eficient a alte surse naionale i internaionale de finanare a
energiei; reele inteligente i sisteme de procesare cercetrii presupune i susine, ntr-un cerc virtuos,
i transmisie a datelor; pile de combustie; fizica existena unor resurse umane adecvate
plasmei i laseri de mare putere; cabluri i cercettori cu rezultate validate prin recunoatere
echipamente electrice speciale; fizica zcmintelor internaional.
i a fluidelor petrolifere; biotehnologie etc. ntre proiectele cu potenial pentru dezvoltarea
ntre institutele naionale de cercetare i inginerie cercertrii tiinifice i ingineriei tehnologice n
tehnologic din sectorul energetic se numr domeniul energiei n Romnia, se numr
Institutul de Studii i Proiectri Energetice (ISPE) dezvoltarea tehnologic i realizarea unui proiect
Bucureti; Institutul Naional de Cercetare i demonstrativ de CSC, respectiv realizarea unei
Dezvoltare n Domeniul Energiei (ICEMENERG) instalaii demonstrative pentru tehnologia
Bucureti; Institutul de Studii i Proiectri reactorilor rapizi rcii cu plumb. Proiectul Extreme
Hidroenergetice (ISPH) Bucureti; Institutul de Light Infrastructure poate, de asemenea, deschide
Cercetri i Proiectri Tehnologice (ICPT) noi oportuniti de colaborare internaional n
Cmpina, specializat n industria petrolului; proiecte conexe de cercetare, inclusiv n domeniul
Institutul de Cercetri Electrotehnice (ICPE) energiei.
Bucureti; Regia Autonom Tehnologii pentru

Pagina 48 din 116


n dimensiunea sa aplicat, cercetarea n domeniul nvmntului de profil, la asigurarea resurselor
energiei are nevoie de parteneriate cu industria umane necesare att sectorului public, ct i celui
energetic. Astfel, cercetarea romneasc va putea privat i, implicit, la creterea securitii i
contribui la meninerea unui nivel ridicat al competitivitii energetice a Romniei.

III.5. Consumatorul de energie


Ca exponent definitoriu al interesului public, protejarea consumatorului vulnerabil i
consumatorul de energie este n centrul combaterea srciei energetice au ca menire
preocuprilor Strategiei. Aceast abordare este n susinerea capacitii celor mai defavorizai
deplin concordan cu cea european, promovat consumatori casnici i accesul acestora la
prin pachetul Energie Curat pentru Toi. Astfel, energie la standarde decente, ca premise
toate obiectivele strategice prezentate n acest pentru incluziunea lor social;
document vizeaz beneficii ale consumatorului modernizarea sistemului de guvernan
final: energetic are printre scopuri simplificarea,
securitatea energetic presupune accesul accesibilizarea i transparentizarea actului
tuturor consumatorilor la energie, n mod administrativ, n beneficiul tuturor
nentrerupt i la pre accesibil; consumatorilor;
dezvoltarea pieelor competitive de energie are energia curat desemneaz efortul sectorului
ca scop obinerea celui mai bun pre pentru energetic de a produce, procesa, i transporta
consumator i susinerea competitivitii energie n mod sustenabil, cu impact asupra
economice; bunstrii generaiilor urmtoare.

III.5.1. Preul energiei


Accesibilitatea preului energiei este considerat a /MWh), fiind urmat de Croaia (93 /MWh) i
fi una dintre principalele provocri ale sistemului Estonia (96 /MWh).
energetic i o responsabilitate strategic, inclusiv
Desigur, i puterea medie de cumprare n
din cauza unor elemente contextuale specifice (de
Romnia este sensibil sub media european.
exemplu, condiii inadecvate de locuire din punct
Eurostat (2016) arat c PIB per capita n Romnia,
de vedere al eficienei energetice). Preul mic al
la paritatea puterii de cumprare, este de 57% din
energiei a fost vzut ca mijloc de protecie social
media UE. Totodat, Romnia are i cel mai mare
i de asigurare a competitivitii internaionale a
grad de inegalitate n distribuia veniturilor din
produselor fabricate n Romnia.
ntreaga UE, cu un coeficient Gini de 37,4 n 2015,
Cele mai recente date ale Eurostat (2016) arat c considerabil peste media UE de 30,9. Pentru
preul final energiei n Romnia este considerabil comparaie, rile scandinave membre ale UE au
sub media european, att la gaz natural, ct i la coeficieni Gini de 25-27, n vreme ce statele
energie electric. Astfel, Romnia a avut n 2015 central i est-europene sunt n intervalul 28-30 cu
cel mai mic pre din UE al gazului natural pentru excepiile Slovaciei i Cehiei, ambele cu 24-25.
consumatorii casnici, de 34 /MWh, urmat de
Aceste date sugereaz c Romnia nu se confrunt
Estonia (38 /MWh) i Bulgaria (39 /MWh).
att cu o problem structural a preurilor ridicate
Pentru consumatorii industriali, cel mic pre
ale energiei, aa cum este cazul altor state
european al gazului l-a avut n 2015 Belgia (29
europene, ct cu o problem structural a srciei
/MWh), urmat de Republica Ceh (30 /MWh) i
energetice, dat fiind ponderea de circa 40% a
Romnia (31 /MWh). La energie electric,
populaiei aflate n srcie energetic, conform
Romnia a avut n 2015 al aselea cel mai mic pre
calculelor bazate pe definiia utilizat n Legea
mediu din UE pentru consumatorii casnici, de 132
196/2016 a venitului minim de incluziune. De
/MWh, dup Bulgaria (96 /MWh), Lituania,
asemenea, rezult c politica de protecie social
Republica Ceh, Estonia i Croaia (131 /MWh).
prin preuri reglementate ale energiei este
Pentru consumul industrial, Romnia a avut al
ineficient i cu efect limitat; sunt necesare
treilea cel mai mic pre al energiei electrice, de 80
mecanisme mai selective, direcionate ctre cei
/MWh, dup Bulgaria i Republica Ceh (78

Pagina 49 din 116


care au cu adevrat nevoie de asistena statului certificate verzi. Asigurarea unui mediu economic
iar nivelul asistenei trebuie s fie suficient pentru ct mai competitiv pe plan internaional, n care
a asigura o protecie real a consumatorilor energia nu trebuie s reprezinte o cheltuial
vulnerabili. mpovrtoare, este o politic acceptat la nivel
european i promovat inclusiv prin ajutoare de
Romnia a ales cu claritate calea economiei de
stat pentru industria energo-intensiv.
pia i a integrrii n piaa unic european. Din
numeroase raiuni, autarhia energetic nu este o n acelai timp ns, dat fiind gradul ridicat de
opiune practic, chiar dac principalul argument al dependen energetic a UE i standardele nalte
adepilor si este nevoia de a proteja consumatorii de mediu, energia n UE va menine, n
vulnerabili i de a asigura energie foarte ieftin urmtoarele decenii, costuri mai mari dect cele
pentru consumul intern, prin ngreunarea sau din regiunile mari productoare de energie
blocarea exporturilor de energie. Orientul Mijlociu, Rusia sau America de Nord fr
a meniona rile productoare n care consumul
Prin interconectare i prin deschiderea pieelor de
intern de energie este masiv subvenionat. Prin
gaze i de energie electric la nivel continental,
urmare, dezvoltarea industrial european se
Romnia trebuie s participe la piee lichide i
bazeaz predominant pe inovaie i tehnologii
competitive, demonopolizate i transparente, cu
eficiente energetic.
reglementri echitabile i stabile. Doar astfel pot fi
asigurate amplele resurse financiare necesare n n acest context, Romnia are avantajul c dispune
sectorul energetic n deceniile urmtoare, precum de o diversitate de resurse, de un sistem energetic
i n domeniile industriale de prelucrare a energiei relativ dezvoltat i de o situare geografic
primare. Consumatorul de energie va beneficia favorabil tranzitului regional de energie. Dar, dat
astfel de cel mai bun pre al energiei, fie ea din fiind necesarul masiv de investiii n toate
surse indigene sau din import. segmentele sectorului energetic, realizarea lor prin
mecanisme de pia este condiionat de un nivel
Consumatorii industriali n ale cror costuri de
suficient de ridicat al preurilor energiei sau de
producie energia are o pondere ridicat
impunerea unor tarife reglementate suficient de
beneficiaz de forme de ajutor de stat, precum
mari pentru companiile de tip monopol natural.
scutirea parial de obligaia de a achiziiona

III.5.2. Consumatorul vulnerabil i srcia energetic

CONCEPTUL DE SRCIE ENERGETIC


Srcia energetic desemneaz situaia naional. Din punct de vedere subiectiv, o
gospodriilor care nu-i pot fi nclzi locuinele la gospodrie este n situaie de srcie energetic
un nivel suficient i/sau nu pot acoperi cheltuielile dac membrii ei declar c nu-i pot asigura un
cu alte servicii energetice de baz. Srcia nivel adecvat de confort termic n sezonul rece.
energetic constituie o problem social Rezultatele celui mai recent sondaj la nivel UE
important: are un impact negativ semnificativ privind veniturile i condiiile de locuire (EU-SILC
asupra sntii publice, este un factor de adncire 2014) arat c 10,2% din populaia UE se consider
a strii sociale de srcie i de marginalizare social incapabil s-i asigure un nivel adecvat de
i are efecte negative asupra eforturilor de nclzire.
reducere a emisiilor de GES, dat fiind consumul de
Doar cteva state membre ale UE au legislaie
regul ineficient al energiei n astfel de gospodrii.
naional ce include conceptul de srcie
Srcia energetic este un concept multi- energetic, fr a exista un consens asupra definirii
dimensional, ce comport att o dimensiune juridice a termenului. Prin pachetul Energie
obiectiv, ct i una subiectiv (Rademaekers et al Curat pentru Toi, CE propune nfiinarea unui
2015). Din punct de vedere obiectiv, srcia Observator al Srciei Energetice, care va
energetic caracterizeaz situaia oricrei monitoriza nivelul srciei energetice n fiecare stat
gospodrii al crei venit net, dup scderea membru i va disemina bune practici pentru
costurilor cu energia, este sub nivelul naional de reducerea acestui fenomen.
srcie, iar cheltuielile cu energia sunt peste media

Pagina 50 din 116


CONSUMATORUL VULNERABIL
n ceea ce privete conceptul de consumator dizabilitate sau boal. n Romnia sunt circa
vulnerabil, directivele celui de-al Treilea Pachet de 100000 de gospodrii fr acces la reeaua de
reform a pieei europene de energie (CE 2009c i energie electric, cu urmri asupra nivelului de trai
CE 2009d) prevd obligaia ca Statele Membre s i a anselor de incluziune social a celor ce triesc
ia msuri adecvate de protecie a consumatorilor n astfel de condiii.
finali i, n special, a consumatorilor vulnerabili. n
Recenta propunere a CE de reglementare privind
acest context, fiecare Stat Membru va defini
piaa de energie electric (CE 2016e) pune accent
conceptul de consumator vulnerabil, care se poate
pe protecia consumatorului vulnerabil, inclusiv
referi la srcia energetic.
prin stabilirea unui mecanism de evitare a
Conceptele de srcie energetic i de consumator ntreruperii furnizrii pentru consumatori aflai n
vulnerabil sunt nrudite, dar n acelai timp incapacitatea de a-i plti la timp facturile cu
distincte. n discursul european de politici publice, energia. Preurile reglementate i tarifele sociale
vulnerabilitatea consumatorului de energie ine de vor fi permise ca msuri temporare de protecie a
incapacitatea de a accesa servicii de furnizare a consumatorilor vulnerabili. Totui, pe termen
energiei, din motive diferite: dificultate n a plti mediu i lung, cauzele srciei energetice vor fi
facturile, risc de ntrerupere i deconectare, lips combtute prin msuri de eficien energetic,
de informare adecvat etc (Pye et al 2015). prevzute n directivele pentru eficien
energetic, respectiv pentru perfomana
Consumatorul vulnerabil este, n mod tipic, o
energetic a cldirilor.
persoan cu venituri sczute, n vrst i/sau cu o

LEGISLAIA ROMNEASC N DOMENIU


Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice i gazelor cantitativ a problemei consumatorului vulnerabil
naturale, cu completrile i modificrile ulterioare, i a srciei energetice, cu proiecii pentru 2030,
definete clientul vulnerabil drept clientul final plecnd de la datele anului 2015.
aparinnd unei categorii de clieni casnici care, din
Din cele aproape 7,5 mil locuine din Romnia
motive de vrst, sntate sau venituri reduse, se
anului 2015 4,3 mil n mediul urban i 3,2 mil n
afl n risc de marginalizare social i care, pentru
mediul rural o bun parte sunt nclzite doar
prevenirea acestui risc, beneficiaz de msuri de
parial: circa 90% din cele de la ar i aproape 20%
protecie social, inclusiv de natur financiar.
din cele de la ora. n special pentru locuirea
Msurile de protecie social, precum i criteriile
urban, nclzirea parial a locuinei ine de
de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte
incapacitatea familiilor de a-i asigura nivelul
normative.
necesar de confort termic, fapt corelat cu
Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de veniturile sczute diponibile pentru plata facturilor.
incluziune, cu scopul prevenirii i combaterii
Venitul mediu net lunar per capita n 2015 a fost de
srciei i riscului de excluziune social,
1011 lei (1190 lei n mediul urban i 802 lei n
operaionalizeaz acest concept i definete, n art.
mediul rural), potrivit datelor INS (2016).
6, consumatorul vulnerabil drept clientul casnic,
Cheltuielile cu energia, pe de alt parte, reprezint
persoana singur sau familia care nu i poate
15% din venitul mediu net pe gospodrie (14% la
asigura din bugetul propriu acoperirea integral a
ora i 18% la ar).
cheltuielilor legate de nclzirea locuinei i ale
crei venituri sunt situate n limitele prevzute de Un alt mecanism de asisten a consumatorilor
prezenta lege. Art. 20 introduce noiunea de vulnerabili este tariful social al energiei electrice,
supliment pentru locuire, acordat ca ajutor social n valabil pentru un numr mic de kWh consumai
perioada sezonului rece pentru nclzirea locuinei. lunar. Acesta este o opiune util pentru gospodrii
srace, cu consum mic de energie.
Cuantumurile suplimentului pentru locuire,
stipulate n art. 23 i 24, au fost utilizate n analiza
FENOMENUL SRCIEI ENERGETICE
Definiia srciei energetice utilizat n modelarea baza unei metodologii de eligibilitate i de calcul
cantitativ se bazeaz pe prevederile Legii similare.
196/2016 privind venitul minim de incluziune, la
O definiie mai stringent utilizat n modelarea
care se adaug un prag de costuri cu energia de
cantitativ a srciei energetice dect n legislaia
10% (utilizai pentru plata facturilor la energie
romneasc actual adaug nc un procent de
electric i pentru msuri de eficien energetic).
costuri de 10% pentru cheltuielile de transport,
Potrivit legii, o gospodrie va fi ndreptit s echipamente i combustibil pentru nclzire. Astfel,
primeasc suplimentul pentru locuire atunci cnd gospodriile care au venituri nete lunare ajustate
venitul ei net ajustat, calculat pe baza unei sub 600 lei i care cheltuiesc mai mult de 10%
metodologii specifice, este de mai puin de 600 pentru energie electric i eficien energetic,
lei/lun acesta fiind un indicator, dar nu unicul, respectiv 20% pentru energiei electric,
pentru srcia energetic. Legea intr n vigoare n combustibili i eficien energetic, sunt
2018, n prezent fiind acordat un ajutor lunar considerate ca fiind n srcie energetic.
pentru nclzire pe perioada sezonului rece, pe
Figura 6 Costurile cu energia ale gospodriilor celor mai predispuse la srcie energetic

Sursa: Institutul Naional de Statistic, 2016

Tabel 2 Numrul de gospodrii ce au primit ajutor pentru nclzire n 2015 i costul total al sprijinului
costul total numrul media (lei) media (lei)
(lei) gospodriilor anual lunar
Ajutoare pentru nclzire - agent termic SACET 42.904.969 131.240 327 65
Ajutoare pentru nclzire - gaz natural 72.019.403 173.941 414 83
Ajutoare pentru nclzire - lemn, crbune, GPL 78.300.426 460.641 170 34
Ajutoare pentru nclzire - energie electric 4.559.277 9.663 472 94
Valoarea total a ajutoarelor 197.784.075 775.485 255 51
Sursa: Ministerul Muncii, 2016

n Scenariul de Referin, pe baza primei definiii numrul scade la 0,94 mil (13%), iar n 2050 ajunge
rezult, pentru 2015, un numr de 675.000 la 0,33 mil (5%).
gospodrii n Romnia aflate n srcie energetic,
Un aspect ce nu poate fi neglijat n analiza srciei
adic 9% din total. Numrul va scdea la 510.000
energetice n Romnia, suplimentar fa de
gospodrii n 2020 (7%) i la 250.000 (4%) n 2050.
acoperirea costurilor cu nclzirea n sezonul rece,
Pe baza definiiei mai stringente, rezult pentru
este ponderea ridicat a costurilor cu energia
2015 un numr de 1,52 mil gospodrii n srcie
electric n coul de consum energetic al
energetic, reprezentnd 20% din total. n 2030,

Pagina 52 din 116


gospodriilor (Figura 6). n condiiile n care preul energetic s beneficieze de msuri adecvate de
energiei electrice este de ateptat s creasc pe protecie i de sprijin, inclusiv n ceea ce privete
termen lung, trebuie identificate mecanisme prin acoperirea cererii de energie electric necesar
care gospodriile supuse riscului de srcie pentru un trai decent.

III.5.3. Consumatorul activ (prosumatorul)


Odat cu creterea ponderii consumatorilor ce tendina de dezvoltare a internetului obiectelor
utilizeaz sisteme distribuite de producie a (internet of things) vor duce treptat la creterea
energiei electrice pe baz de panouri fotovoltaice, schimburilor automatizate de energie n dublu
contoare inteligente, sisteme casnice de stocare n sens, ntre reelele de distribuie i sistemele de
baterii, mobilitate electric i, n general, consum activ. Exist ns i anumite riscuri legate
dispozitive inteligente de consum al energiei, se de comportamentul nc insuficient cunoscut al
vor produce transformri importante ale modului unor asemenea sisteme, astfel c integrarea lor
n care este distribuit energia electric. eficient n pieele de energie presupune proiecte
Prosumatorul nu este un simplu consumator de pilot i studii comparative, pentru desprinderea
energie, ci i un productor de energie care, avnd unor bune practici.
posibilitatea de a-i optimiza momentul de
Operatorii de transport i de distribuie vor
consum, respectiv de injectare a energiei din
continua s modernizeze i s dezvolte reelele
producia proprie n reea n funcie de preul
electrice n concept de reele inteligente, apte s
instantaneu al energiei, poate modifica profilul
interacioneze n timp real cu prosumatorii i s
curbei de sarcin aplatiznd vrfurile i ridicnd
susin modele dinamice de business. Sistemele de
golurile.
management al reelei vor permite rspunsul rapid
n acest fel, prosumatorul poate contribui la la schimbrile de pre, diferenierea local a
integrarea n SEN a produciei intermitente din preului i vizibilitatea n timp real a reaciilor
SRE, reducnd costurile de echilibrare. Noua prosumatorilor. Romnia are un plan de aciune
directiv actualizat de promovare a SRE (CE pentru dezvoltarea reelelor inteligente, adoptat
2016b) propune garantarea dreptului prin Ordinul 2081 din 2010 al Ministrului
consumatorilor individuali i al comunitilor locale Economiei, Comerului i al Mediului de Afaceri,
de a deveni prosumatori i de a fi remunerai dar implementarea lui se confrunt cu ntrzieri.
pentru energia livrat n reea, precum i alte
ANRE va crea cadrul de reglementare necesar
mecanisme ce nlesnesc aceast tranziie. Spre
integrrii prosumatorilor n reelele de utiliti i al
exemplu, consumatorii vor avea dreptul de a
accesului produciei prosumatorilor pe piaa angro
solicita de la furnizor un contor inteligent i un
de exemplu, funcionarea agregatorilor de
contract cu pre dinamic, care s le permit s-i
sarcin, care reunesc producia unui numr mare
adapteze consumul la variaia preului energiei
de prosumatori pn la depirea unui prag de
electrice.
capacitate (de exemplu, 0,5 MW) pentru
Digitalizarea reelelor de energie electric, participarea la piaa angro; sau funcionarea
mpreun cu creterea inteligenei dispozitivelor platformelor de tip peer-to-peer n micro-reele
de consum de energie potenate n special de (microgrids).

III.5.4. Informarea consumatorului


Consumatorul de energie trebuie s fie informat Drepturile consumatorului de energie vor fi ntrite
corect i complet cu privire la drepturile, prin noul pachet de reform a pieelor de energie
responsabilitile i opiunile sale n asigurarea europene, descris n seciunea II.2. Succint, CE
unor servicii energetice de calitate inclusiv relaia promoveaz o mai bun informare a
cu furnizorii. Calitatea informrii publice i accesul consumatorilor cu privire la SRE, inclusiv prin
prompt al prilor interesate la informaiile de ntrirea sistemului de garanii de origine i o mai
interes public constituie o component a bunei bun informare cu privire la sursele de energie
guvernane energetice. pentru nclzire.

Pagina 53 din 116


De asemenea, noul design al pieei de energie impact potenial major de mediu, trebuie s fie
electric prevede o mai bun informare a dezbtute n mod adecvat i nsoite de programe
consumatorilor, prin: (1) creterea calitii publice de informare, care s antreneze cele mai
informaiilor cuprinse n factur; (2) garantarea prestigioase instituii. Acceptana social este o
accesului gratuit la instrumente de comparare a condiie important de succes a unor astfel de
ofertelor furnizorilor de energie electric, ce proiecte. Publicul romnesc a devenit mai activ n
ndeplinesc standarde minime de calitate; (3) ultimii ani n a-i exprima opiniile i voina cu
garantarea accesului la un contor inteligent cu o privire la proiecte de investiii, precum dezvoltarea
minim funcionalitate, n majoritatea statelor i extracia gazelor de ist, inclusiv prin micri i
membre, i alte msuri similare. aciuni de protest.
Procesul de elaborare al politicilor publice, al n cazul dezvoltrii unor noi zcminte de resurse
planurilor strategice i al reglementrilor n naturale energetice statul, n calitate de proprietar
sectorul energetic trebuie supus consultrii publice al resurselor, trebuie s introduc mecanisme
n mod adecvat, nsoit de fundamentri pertinente fiscale prin care comunitile locale, care suport n
din punct de vedere tiinific, economic i ecologic. mod disproporionat costurile de mediu i de
Numai aa se poate dobndi i consolida disconfort industrial, s beneficieze de o anumit
ncrederea publicului n autoritile care cot din veniturile bugetare rezultate din ncasarea
gestioneaz sectorul energetic. redevenelor i a altor taxe i impozite aplicate
activitii respective.
Marile proiecte de exploatare a resurselor
energetice sau de infrastructur energetic, cu

Pagina 54 din 116


IV. OPERAIONALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE
Cele cinci obiective strategice ale sectorului energetic romnesc sunt traduse n practic printr-un set de
obiective operaionale (OP). La rndul lor, obiectivele operaionale urmrite prin intermediul unor aciuni
prioritare (AP). n corelaie cu aciunile prioritare i pe baza rezultatelor analizei cantitative, n capitolul VII sunt
prezentate inte cuantificabile, prin care sunt ndeplinite o parte a aciunilor prioritare n orizontul anului 2030.
Realizarea Strategiei Energetice va fi urmat de elaborarea de planuri naionale de aciune, care s asigure
transpunerea n realitate a proiectelor concrete de investiii, n sensul ndeplinirii obiectivelor strategice.
Tabel 3 Corespondena ntre obiectivele strategice fundamentale i obiectivele operaionale
OBIECTIVELE STRATEGICE FUNDAMENTALE la care contribuie
Securitate Competiie Mediu Guvernan Consumator
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14
OP15
OP16
OP17
OP18
OP19
OP20
OP21
OP22
OP23
OP24
OP25

[OP1] Mix energetic diversificat i echilibrat


AP1a: Continuarea exploatrii sustenabile a tuturor tipurilor de resurse energetice primare ale rii.
AP1b: Realizarea unui parc diversificat i flexibil al capacitilor de producie de energie electric, apt s
acopere cererea intern i s asigure adecvana sistemului electroenergetic.
AP1c: Adoptarea de tehnologii avansate n sectorul energetic, prin atragerea de investiii private, prin
susinerea cercetrii tiinifice i prin dezvoltarea parteneriatelor strategice.

Pagina 55 din 116


AP1d: Dezvoltarea de capaciti de producie a energiei electrice fr emisii directe de GES.

[OP2] Dezvoltarea de noi zcminte de resurse primare, pentru meninerea unui nivel sczut de
dependen de importuri de energie
AP2a: Un mediu investiional stimulativ pentru explorarea i dezvoltarea de zcminte de iei i gaze naturale,
precum i pentru creterea gradului de recuperare din zcmintele mature.
AP2b: Cadrul fiscal aplicat produciei de resurse naturale trebuie adaptat specificului geologic naional i s
incorporeze mecanisme fiscale ce maximizeaz ctigul pe termen lung al statului.
AP2c: Asigurarea la timp a infrastructurii necesare pentru accesul la pia a produciei din noi zcminte.
AP2d: Valorificarea resurselor naionale de energie primar n ct mai mare msur n economia intern,
pentru a genera un efect de multiplicare economic.

[OP3] Creterea capacitilor de interconectare a reelelor de transport de energie


AP3a: Dezvoltarea capacitilor de interconectare cu flux bidirecional i a componentelor aferente din
sistemele naionale de transport de energie.
AP3b: Coordonarea la nivel regional pentru dezvoltarea la timp, finanarea i exploatarea proiectelor
internaionale de infrastructur energetic energie electric, gaz natural i iei.
AP3c: Armonizarea codurilor de reea i a tarifelor de transport de energie, pentru facilitarea fluxurilor de
energie la nivel regional i dezvoltarea unor piee competitive de energie.

[OP4] Asigurarea capacitii de stocare de energie i a sistemelor de rezerv


AP4a: Constituirea de stocuri obligatorii de iei, produse petroliere i stocuri strategice de gaze naturale,
precum i rezerve hidrologice n lacurile de acumulare ale hidrocentralelor.
AP4c: Dezvoltarea de capaciti flexibile i de mecanisme de integrare a SRE intermitente n SEN.
AP4b: Dezvoltarea capacitilor de stocare a energiei electrice, att n sisteme hidroelectrice de pompaj, ct i
n sisteme de acumulatoare electrice i alte sisteme (aer comprimat, hidrogen), inclusiv la locaia
prosumatorului.

[OP5] Creterea flexibilitii sistemului energetic naional prin digitalizare, reele inteligente i
prin dezvoltarea categoriei consumatorilor activi (prosumatori)
AP5a: Digitalizarea sistemului energetic naional n segmentele de transport, distribuie i furnizare.
AP5b: Susinerea prosumatorilor prin reglementri adecvate, concomitent cu dezvoltarea reelelor i a
contoarelor inteligente i cu introducerea contractelor de furnizare cu pre dinamic.
AP5c: Integrarea produciei distribuite i a prosumatorilor n sistemul energetic, prin susinerea agregatorilor
de cerere de energie, inclusiv la nivelul comunitilor locale.

[OP6] Protecia infrastructurii critice mpotriva atacurilor fizice i informatice


AP6a: Implementarea de msuri de securizare fizic a infrastructurii critice fa de posibile acte teroriste.
AP6b: Securitatea informatic a sistemelor de control a reelelor energetice prin ntrirea barierelor digitale de
protecie, precum i prin cooperare internaional.

Pagina 56 din 116


[OP7] Participarea proactiv a Romniei la iniiativele europene i internaionale de diplomaie
energetic
AP7a: Participarea Romniei la configurarea mecanismelor de solidaritate pentru asigurarea securitii
energetice n situaii de criz a aprovizionrii cu energie.
AP7b: Participarea Romniei din stadiile incipiente de elaborare a documentelor europene cu caracter normativ
i strategic, n sensul promovrii intereselor naionale.
AP7c: Creterea capacitii Romniei de a atrage finanare european pentru dezvoltarea proiectelor de
infrastructur strategic i a programelor de eficien energetic.
AP7d: Demersuri diplomatice de aderare a Romniei la Organizaia pentru Cooperare Economic i Dezvoltare
(OCDE), i implicare n activitile Ageniei Internaionale pentru Energie.
AP7e: Aderarea Romniei la Iniiativa pentru Transparena Industriilor Extractive (EITI).

[OP8] Adncirea parteneriatelor strategice ale Romniei pe dimensiunea energetic


AP8a: Atragerea investiiilor companiilor energetice de vrf n sectorul energetic romnesc.
AP8b: Dezvoltarea cooperrii n domeniul cercetrii tiinifice i a transferului de know-how.
AP8c: Cooperare cu autoritile statelor partenere pentru creterea securitii infrastructurii.

[OP9] nlocuirea, la orizontul anului 2030, a capacitilor de producie de energie electric ce vor
iei din exploatare cu capaciti noi, eficiente i cu emisii reduse
AP9a: Investiii n capaciti noi de generare a energiei electrice, sub constrngerea realizrii obiectivelor de
securitate energetic, competitivitate a pieelor i decarbonare a sectorului energetic.
AP9b: Asigurarea unui cadru de neutralitate tehnologic pentru dezvoltarea mixului energetic naional.
AP9c: Asigurarea mecanismelor de finanare pentru investiiile n noi capaciti de producere a energiei
electrice fr emisii de GES, n condiii de eficien economic.
AP9d: Schemele de susinere pentru sursele neregenerabile de energie trebuie s fie eficiente economic, cu
caracter tranzitoriu i construite n jurul imperativelor de siguran n funcionare a SEN.

[OP10] Creterea eficienei energetice pe ntreg lanul valoric al sectorului energetic


AP10a: Valorificarea potenialului de eficien energetic n sectorul cldirilor, prin programe de izolare termic
n sectorul public, al blocurilor de locuine i al comunitilor afectate de srcie energetic.
AP10b: Abordare integrat a sectorului de nclzire i rcire centralizat a cldirilor, cu coordonarea proiectelor
de investiii pe lanul valoric producie, transport i consum eficient al agentului termic/de rcire.
AP10c: Dezvoltarea reelelor inteligente i adoptarea contorizrii inteligente pentru fiecare consumator.
AP10d: Combaterea furturilor de energie i implementarea treptat, n condiii de eficien economic, de
msuri de diminuare a pierderilor tehnice de reea.
AP10e: Desfurarea de ctre stat a unor campanii de informare public privind eficiena energetic, cu o
dimensiune dedicat energeticii rurale.

[OP11] Creterea concurenei pe pieele interne de energie


AP11a: Dezvoltarea pieei interne a gazului natural, prin creterea volumelor tranzacionate i a lichiditii, i
cuplarea ulterioar a acesteia la piaa european a gazului natural.
AP11b: Dezvoltarea pieei energiei electrice prin eliminarea restriciilor n utilizarea unor instrumente de
tranzacionare folosite pe pieele europene i diversificarea tipurilor de contracte utilizate.

Pagina 57 din 116


AP11c: Integrarea pieelor de energie romneti n piaa unic european a energiei, pentru a crete rolul
regional al platformelor bursiere romneti n tranzacionarea produselor energetice.
AP11d: Diminuarea gradului de concentrare pe pieele energetice.

[OP12] Liberalizarea pieelor de energie i integrarea lor regional, astfel nct consumatorul de
energie s beneficieze de cel mai bun pre al energiei
AP12a: Eliminare gradual a preurilor reglementate ale energiei la consumatorii finali, concomitent cu
protecia eficient i bine intit a consumatorilor vulnerabili prin ajutoare sociale adecvate.
AP12b: Creterea gradului de transparen i de lichiditate a pieelor de energie i reducerea gradului de
concentrare pe pieele centralizate.

[OP13] Eficientizarea activitii economice a companiilor energetice controlate de stat


AP13a: Managementul companiilor energetice cu capital de stat n sensul creterii competitivitii i a valorii lor
pe termen mediu i lung, fr condiionri de ordin politic.
AP13b: Eliminarea pierderilor n companiile energetice cu capital de stat.
AP13c: Optimizarea economic a portofoliilor de active i de proiecte de investiii ale companiilor energetice de
stat, prin cutarea de noi oportuniti, prioritizare i renunare la proiectele nefezabile.

[OP14] Politici economice i fiscale de stimulare a investiiilor n dezvoltarea industriei


productoare de echipamente pentru SRE, eficien energetic i electromobilitate
AP14a: Susinerea cercetrii tiinifice i a investiiilor n producia de echipamente i componente pentru
tranziia energetic tehnologiile SRE, de eficien energetic i ale electromobilitii.
AP14b: Susinerea cercetrii tiinifice i a investiiilor n producia de echipamente i componente pentru
tranziia energetic tehnologiile SRE, de eficien energetic i ale electromobilitii.
AP14c: Atragerea investiiilor n capaciti de producie ale industriei tranziiei energetice (echipamente,
componente i materiale)
AP14d: Dezvoltarea pieei de combustibili alternativi n transporturi i a infrastructurii de staii de alimentare cu
energie electric, gaz natural, biogaz i hidrogen

[OP15] Reducerea emisiilor de GES i noxe n sectorul energetic


AP15a: Activitile curente i proiectele companiilor din sectorul energetic trebuie s respecte legislaia de
mediu i s aplice cele mai bune practici internaionale de protecie a mediului.
AP15b: Reducerea n continuare a emisiilor de poluani n aer, ap i sol, aferente sectorului energetic,
gestionarea n siguran a deeurilor i restaurarea siturilor contaminate.
AP15c: Susinerea cercetrii tiinifice pentru decarbonarea sectorului energetic. Cooperare internaional
pentru realizarea unui proiect pilot de captare i stocare a CO2 (CSC).

[OP16] Dezvoltarea sustenabil a sectorului energetic naional, cu protecia calitii aerului, a apei,
a solului i a biodiversitii
AP16a: Aplicarea de sanciuni suficient de severe pentru a asigura respectarea legislaiei i a reglementrilor
privind protecia mediului nconjurtor i a biodiversitii.
AP16b: Organizarea de programe de informare i dezbateri publice privind marile proiecte din energie, cu
luarea n considerare a intereselor comunitilor locale i a interesului naional pe termen lung.

Pagina 58 din 116


[OP17] Participarea echitabil la efortul colectiv al statelor membre UE de atingere a intelor de
eficien energetic, de SRE i de reducere a emisiilor GES
AP17a: ndeplinirea intelor asumate de Romnia pentru anul 2020.
AP17b: Participarea echitabil la realizarea intelor colective ale statelor membre UE pentru 2030, sub
imperativele garantrii securitii energetice i ale competitivitii pieelor de energie.
AP17c: Participarea echitabil la realizarea obiectivului european de reducere a emisiilor de GES cu 80% fa de
anul 1990 n anul 2050, respectiv de limitare a schimbrilor climatice la 1,5-2C.

[OP18] Separarea funciei statului de proprietar i acionar de cea de arbitru al pieei energetice
AP18a: Separarea instituional a activitii statului ca legiuitor, reglementator i elaborator de politici, pe de o
parte, de cea de deintor i administrator de active, pe de alt parte.

[OP19] Transparentizarea actului administrativ, simplificarea birocraiei n sectorul energetic i


ntrirea capacitii administrative a statului n sectorul energetic
AP19a: Reducerea birocraiei prin transparentizare, digitalizare i introducerea ghieului unic.
AP19b: Introducerea celor mai bune practici privind transparena i responsabilitatea n interaciunea dintre
consumator i sistemul administrativ.
AP19c: Dezvoltarea de mecanisme instituionale, precum avertizorii de integritate; publicarea de rapoarte
periodice asupra achiziiilor publice realizate i a tuturor sponsorizrilor acordate.
AP19d: Eliminarea conflictelor de interese n instituii publice i companii energetice cu capital de stat.
AP19e: Transparen, fundamentare i consultare public de substan n procesul de elaborare a legislaiei n
domeniul energiei.
AP19f: ntrirea capacitii autoritilor din domeniul energiei de a realiza analize de impact pentru propunerile
legislative i de reglementare, precum i pentru proiectele majore de investiii.
AP19g: Informarea public a consumatorilor de energie cu privire la drepturile i responsabilitile lor, precum
i cu privire la opiunile de a-i optimiza raportul calitate-pre n consumul de energie.

[OP20] Susinerea educaiei i promovarea cercetrii tiinifice


AP20a: Dezvoltarea nvmntului superior n domeniul energiei i armonizarea sa cu nevoile sectorului
energetic. Parteneriate cu industria energetic pentru educaie i formare profesional.
AP20b: Susinerea nvmntului mediu profesional n domeniul energiei.
AP20c: Susinerea activitii de cercetare tiinific, dezvoltare tehnologic i inovare n domeniul energiei;
dezvoltarea de parteneriate public-private cu industria energetic, urmnd cele mai bune practici.
AP20d: Dezvoltarea capacitii de atragere i utilizare a surselor de finanare pentru cercetare tiinific, prin
participarea n consorii internaionale, precum i la programe i proiecte europene i internaionale.
AP20e: Programe de formare continu pentru specialitii din administraie ai sectorului energetic.
AP20f: Dezvoltarea tehnologic i realizarea n Romnia, prin parteneriat european, a unei instalaii
demonstrative pentru tehnologia reactorilor rapizi rcii cu plumb.

[OP21] mbuntirea guvernanei corporative a companiilor cu capital de stat


AP21a: Implementarea normelor privind guvernana corporativ a companiilor cu capital de stat i
introducerea unor mecanisme de monitorizare a performanei manageriale a acestor companii.

Pagina 59 din 116


AP21b: Asigurarea profesionalismului i transparenei procesului de selecie a echipei de management, cu o
publicare detaliat a criteriilor de selecie i a rezultatelor intermediare i finale.
AP21c: Creterea transparenei prin publicarea de rapoarte trimestriale i anuale la un nivel comparabil de
detaliu cu cel al companiilor listate la burs.

[OP22] mbuntirea cadrului instituional sectorul energetic


AP22a: Reformarea ANRM n sensul conferirii unui grad ridicat de autonomie instituional i bugetar, precum
i n sensul creterii capacitii sale administrative.
AP22b: Realizarea unei mai bune alocri a competenelor ntre autoritile de reglementare.

[OP23] Cadru legislativ i de reglementare transparent, coerent, echitabil i stabil, care s stimuleze
investiiile la un cost competitiv al capitalului.
AP23a: Instituirea reglementrilor n sectorul energetic pe baza unor studii adecvate de necesitate i impact,
care pot include componente de modelare.
AP23b: Raportarea la cele mai bune practici de reglementare, pentru identificarea unor soluii flexibile i uor
de administrat.
AP23c: Un mediu politic i instituional stabil, cu efectul atragerii investiiilor i, implicit, al diminurii riscului de
ar i a costului capitalului pentru investiiile n Romnia.

[OP24] Creterea accesului populaiei la energie electric i gaz natural


AP24a: mbuntirea accesului la surse alternative de energie, prin dezvoltarea reelelor de distribuie.
AP24b: Dezvoltarea, prin diverse surse de finanare, de micro-reelele i de sisteme de generare distribuit a
energiei electrice, cu prioritate pentru gospodriile fr acces la energie electric.
AP24c: Desfurarea unui program public de sprijinire a achiziiei de instalaii de ardere pe baz de biomas
noi, eficiente i ecologice, pentru grupurile sociale eligibile, cu precdere din mediul rural.

[OP25] Reducerea gradului de srcie energetic i protecia consumatorului vulnerabil


AP25a: Realizarea de programe publice de izolare termic a imobilelor pentru comunitile afectate de srcie
energetic, n scopul reducerii pierderilor de energie i al scderii cheltuielilor cu nclzirea.
AP25b: Protecia consumatorului vulnerabil prin ajutoare sociale adecvate, precum ajutoarele pentru nclzire
i tariful social al energiei electrice, respectiv prin obligaii de serviciu public.
AP25c: Informarea consumatorilor vulnerabili cu privire la msurile de eficientizare a consumului de energie,
precum i cu privire la modalitile de prevenie a ntreruperii furnizrii de energie.

Pagina 60 din 116


Tabel 4 Ealonarea n timp a aciunilor prioritare
Scurt Mediu Lung Scurt Mediu Lung
(2016-2020) (2021-2025) (2026-2030) (2016-2020) (2021-2025) (2026-2030)
AP1a AP13a
AP1b AP13b
AP1c AP13c
AP1d AP14a
AP2a AP14b
AP2b AP14c
AP2c AP14d
AP2d AP15a
AP3a AP15b
AP3b AP15c
AP3c AP16a
AP4a AP16b
AP4b AP17a
AP4c AP17b
AP5a AP17c
AP5b AP18a
AP5c AP19a
AP6a AP19b
AP6b AP19c
AP7a AP19d
AP7b AP19e
AP7c AP19f
AP7d AP19g
AP7e AP20a
AP8a AP20b
AP8b AP20c
AP8c AP20d
AP9a AP20e
AP9b AP20f
AP9c AP21a
AP9d AP21b
AP10a AP21c
AP10b AP22a
AP10c AP22b
AP10d AP23a
AP10e AP23b
AP11a AP23c
AP11b AP24a
AP11c AP24b
AP11d AP24c
AP12a AP25a
AP12b AP25b
AP25c

Pagina 61 din 116


V. EVOLUIA SECTOARELOR ENERGETICE NAIONALE PN N ANUL 2030
Tendinele de dezvoltare a sectorului energetic din prioritare care trebuie s fie luate de statul romn
Romnia pn n anul 2030, prezentate n acest pentru a direciona sectorul energetic ctre
capitol, au fost relevate printr-un amplu demers de ndeplinirea viziunii de dezvoltare. Statul romn se
diagnoz, ntreprins de Ministerul Energiei (ME) pe va implica, n mod nemijlocit, n dezvoltarea i
parcursul anului 2016, urmat de modelarea implementarea planurilor de aciune i a direciilor
cantitativ de detaliu a subsectoarelor relevante, strategice ce decurg din Strategie, att n domeniul
prin intermediul suitei de modele macroeconomice resurselor primare, ct i n cel al capacitilor de
PRIMES/GEM-E3, utilizat inclusiv de CE n producere a energiei electrice i termice, respectiv
definirea politicilor energetice i de mediu. CE a cel al reelelor de transport de energie.
publicat rezultate actualizate ale Scenariului de
Realizarea condiiilor Scenariului Optim depinde
Referin PRIMES pentru fiecare stat membru al UE
att de factori interni, ce pot fi controlai de statul
n iulie 2016, iar rezultatele analizelor de impact
romn (politici publice i fiscale, reglementri,
ale celor mai relevante senzitiviti au fost
investiii etc.), ct i de factori externi (preul
publicate n luna noiembrie, ca parte a pachetului
resurselor energetice, evoluia tehnologic, evoluii
Energie Curat pentru Toi.
geopolitice regionale i mondiale, politicile de
Modelarea cantitativ a constat n rularea a trei atenuare a schimbrilor climatice etc).
scenarii principale (Scenariul de Referin,
Rezultatele demersului de modelare cantitativ
Scenariul Politici 2030 i Scenariul Politici 2030
trebuie interpretate cu pruden, fiind proiecii a
Maximal), n cte trei subscenarii de pre al
cror valoare rezult mai degrab din comparaia
combustibililor pre sczut, mediu i ridicat.
ntre scenarii dect din rezultatele modelrii
Scenariul de Referin aferent modelrii realizate
pentru un scenariu anume. Din acest motiv,
pentru ME prezint diferene notabile fa de cel
Scenariu Optim a fost definit i este prezentat n
realizat pentru CE. Toate datele de intrare au fost
comparaie cu rezultatele altor scenarii.
actualizate conform celor mai recente statistici i
Rezultatele trebuie interpretate ca o estimare a
raportri ale companiilor din subordinea ME.
unui viitor probabil, nu ca prezentare determinist
Suplimentar fa de cele nou scenarii i a unui viitor prestabilit prin prezenta Strategie.
subscenarii de pre, au fost rulate numeroase
Strategia urmeaz principiile neutralitii
senzitiviti, prin modificarea unui numr redus de
tehnologice i al eficienei economice, conferind
parametri ai modelrii (date de intrare), pentru a
consumatorului de energie rolul central. Sunt
nelege impactul acestor modificri asupra
identificate posibile ci alternative de evoluie, prin
sectorului energetic (date de ieire). Pe baza
care pot fi realizate obiectivele strategice, fiecare
rezultatelor modelrii a fost definit un aa-numit
cu avantajele i dezavantajele sale. Rezultatele
Scenariu Optim (POPT). Rezultatele sunt
modelrii cantitative sunt reprezentri ale
prezentate, n continuare, pentru Scenariul Optim,
sistemului energetic n ansamblu i nu au rolul de a
pentru perioada 2015-2030. Perspectivele de
determina viabilitatea unor proiecte specifice de
dezvoltare pentru intervalul 2030-2050 sunt
investiii, cu toate c unele proiecte de mare
prezentate n capitolul VI.
impact au fost analizate n detaliu.
Prezentarea metodologic de detaliu a procesului
Astfel, dei direciile strategice de dezvoltare ale
de modelare cantitativ este parte a Raportului
sectorului energetic au rolul de a ghida investiiile,
consolidat al modelrii cantitative, care nsoete
deciziile finale de investiii ale companiilor vor fi
ca anex documentul Strategiei, asemenea
luate de ctre investitori inclusiv de statul romn,
celorlalte dou rapoarte publicate pe parcursul
n rolul de deintor de active i investitor n
anului 2016 de ME: Analiza stadiului actual i a
urma unui demers particularizat de analiz a
angajamentelor naionale i internaionale,
viabilitii fiecrui proiect n parte. ME i
respectiv Raportul consolidat al consultrii
consultantul care a realizat modelarea cantitativ
calitative.
nu i asum responsabilitatea pentru modul n
Strategia ofer o viziune de dezvoltare pentru care tendinele prezentate n acest document sunt
sectorul energetic naional i stabilete obiectivele transpuse n eventuale decizii de investiii.
strategice. De asemenea, identific aciuni

Pagina 62 din 116


V.1. Consumul de energie

V.1.1. Cererea de energie pe sectoare de activitate


Consumul brut de energie al Romniei a sczut 12 TWh pierderi n reelele de distribuie ale
semnificativ dup 1990, ajungnd n 2015 la 377 energiei electrice, gazelor i energiei termice.
TWh (1 TWh = 0,086 mil tep), echivalentul a circa Rezultatele modelrii estimeaz consumul brut de
19 MWh per capita, iar consumul final de energie a energie n 2030 la 394 TWh (cretere cu 4%), iar
fost 254 TWh. Diferena de 123 TWh rezult din: cererea de energie final la 269 TWh (cretere cu
66 TWh pierderi inerente ale procesului de 6%). Consumul resurselor energetice ca materie
transformare n centrale termoelectrice, n prim urmeaz s creasc cu 35% (6 TWh), n timp
unitile nucleare i n centrale termice (pentru ce consumul i pierderile aferente sectorului
alimentare centralizat); energetic vor scdea cu 4 TWh.
28 TWh consum al sectorului energetic Structura sectorial a cererii de energie final n
consum propriu tehnologic al termocentralelor, 2015 i 2030 este prezentat n Figura 7. Se
al rafinriilor i al industriei extractive remarc o uoar scdere a consumului rezidenial
(producia de iei, gaz natural i crbune); ca efect al creterii eficienei energetice, precum i
17 TWh consum al resurselor energetice ca creterea cererii n transporturi i n industria
materie prim (industria petrochimic); productoare de componente i echipamente.

Figura 7 Cererea de energie final pe sectoare de activitate n 2015 i 2030

Sursa: PRIMES

V.1.2. Mixul energiei primare


Romnia are un mix energetic echilibrat i (Figura 8) este dat de exportul net de energie
diversificat. Gazul natural, principala resurs de electric, ce nu poate fi alocat pe tipuri de resurse.
energie n Romnia, a avut n 2015 o pondere de
Pentru anul 2030, Scenariul Optim arat o scdere
29% (111 TWh) n mixul energiei primare, fiind
a gazului natural la 106 TWh (27%), meninerea
urmat de iei, cu o pondere de 27% (101 TWh). Au
consumului de iei (26%) i reducerea contribuiei
fost consumai 65 TWh provenii din crbune
crbunelui. n schimb, se dubleaz contribuia
(dintre care 55 TWh lignit) i 46 TWh sub form de
energiei nucleare i crete cea a energiei provenite
biomas. Energiei nucleare i corespund 35 TWh n
din biomas (inclusiv biogaz) la 51 TWh. SRE n
mixul de energie primar, iar 26 TWh provin din
producia de energie electric cresc la 37 TWh.
SRE pentru producia de energie electric
(hidroenergie, eolian i fotovoltaic). Diferena ntre
consumul brut de energie i mixul energiei primare

Pagina 63 din 116


Figura 8 Structura mixului energiei primare n 2015 i 2030

Sursa: PRIMES

V.1.3. Consumul de energie final


Analiza consumului de energie final n 2015 (n estimat la 97 TWh (39%) din care 76 TWh n
total 254 TWh) pe tipuri de consum energetic gospodrii i 21 TWh n sectorul serviciilor (
aduce n prim plan necesarul de nclzire i rcire,
TWh (din care 10 TWh consum casnic). n fine,
consumul specific sectorului agricol este de 4 TWh.
Figura 9). Urmeaz, n ordine descresctoare,
Pentru 2030, rezultatele modelrii arat o cretere
consumul n procesele industriale (48 TWh) i n
mai important doar pentru consumul energetic n
transportul de persoane (48 TWh). Restul
industria productoare de maini, utilaje i
consumului energetic industrial este de 27 TWh de
echipamente, respectiv n transportul de marf.
energie final, iar transportul de marf consum
Consumul pentru nclzire urmeaz s scad uor,
echivalentul a 17 TWh.
prin creterea eficienei energetice.
Echipamentele electronice i electrocasnice
utilizate de gospodrii i n servicii consum 13

Figura 9 Consumul de energie final dup destinaia energetic

Sursa: PRIMES

Pagina 64 din 116


V.2. Resurse energetice primare: producie intern i importuri

V.2.1. iei
Preul sczut al petrolului pe piaa internaional a investiiile sunt substaniale i necesit un cadru de
redus drastic, n ultimii doi ani, investiiile n reglementare specific. Doar descoperirea unor noi
explorare i dezvoltare de noi zcminte, iar zcminte poate susine nivelul curent de
efectul este resimit din plin i n Romnia. Dei activitate n sectorul petrolier.
este probabil redresarea treptat a preului
Rezultatele modelrii arat o njumtire a
petrolului i, implicit, revenirea parial a
produciei interne de iei, la aproximativ 2 mil t n
investiiilor n sector, producia de iei din
2030. Creterea dependenei de importuri nu
Romnia se afl pe o pant descendent, cu un
poate fi evitat pe termen mediu i lung dect prin
nivel de nlocuire a rezervelor subunitar, din cauza
ncurajarea activitii de explorare i producie,
gradului ridicat de depletare al zcmintelor.
respectiv prin creterea eficienei n consumul de
Creterea gradului de recuperare este posibil, ns
carburani petrolieri.

V.2.2. Gaz natural


Producia de gaz natural s-a stabilizat n ultimii ani, zcmintele offshore sunt prevzute n mixul
ca urmare a investiiilor n prelungirea duratei de energetic al Romniei n toate scenariile, cu
via a zcmintelor existente i a dezvoltrii unora excepia celui improbabil de meninere
noi. n 2015, producia s-a situat la un nivel ndelungat a preurilor joase, ce nu justific o
apropiat de cel al cererii. continuare a investiiei.
Rezultatele modelrii prezint evoluii diferite Momentul n care va ncepe producia gazului din
pentru curba de producie a gazului natural, n noile zcminte are un grad ridicat de
diferite scenarii de pre. Producia anual este de incertitudine. Astfel, n scenariul ce presupune o
ateptat s scad uor, pn la o medie de 9-10 revenire rapid a preului la nivel ridicat, producia
3
mld m pentru perioada 2016-2030, n Scenariul din Marea Neagr ar urma s ajung la vrf n jurul
Optim. Producia onshore este de ateptat s scad anului 2025. Persistena preurilor medii-sczute ar
n toate scenariile, meninerea unui grad redus de putea amna dezvoltarea zcmintelor. Modelarea
dependen fa de importuri fiind condiionat de estimeaz dezvoltarea zcmintelor i atingerea
dezvoltarea rezervelor recent descoperite n Marea maximului produciei cel trziu n 2030.
Neagr. Resursele suplimentare de gaz natural din

V.2.3. Crbune
Producia de lignit i huil n Romnia depinde prevede meninerea produciei la minele Vulcan i
direct de cererea naional de materie prim n Livezeni. Producia n cadrul Societii Naionale de
sectorul de producere a energiei electrice, ce nchideri Mine Valea Jiului va fi meninut pn n
acoper aproape n ntregime consumul de lignit i 2018. Referitor la CEO, planul de restructurare
huil. Rolul crbunelui n mixul de energie electric prevede nchiderea unor cariere, cu meninerea
va depinde de competitivitatea preului materiei produciei la nivelul necesar acoperirii cererii,
prime. Pentru huila consumat n cadrul CEH, inclusiv prin deschiderea de noi fronturi de lucru.
planul de restructurare a companiei aprobat de ME

V.2.4. Biomas i deeurile cu destinaie energetic


Biomasa este i va rmne principalul tip de SRE 20%) fa de estimarea central de 42 TWh n
din Romnia. Principala form a biomasei cu 2015, incertitudine reflectat i n consumul pentru
destinaie energetic produs n Romnia este nclzire i n balanele energetice ale Romniei.
lemnul de foc (95%), fiind un important generator
Consumul de lemn de foc utilizat n gospodrii este
de GES. Datele cu privire la producia de biomas
estimat la 36 TWh, restul fiind preponderent
solid prezint un grad mare de incertitudine (circa
biomas utilizat n producia de energie termic,

Pagina 65 din 116


respectiv a celei termice i electrice n cogenerare. 10% pondere SRE n sectorul transporturi.
Rezultatele modelrii arat o scdere cu circa 20% Creterea este de apte ori mai rapid pentru
a consumului de lemn de foc pn n 2030, ceea ce biogaz, pn la o producie de 3500 GWh n 2030,
va conduce la scderea uoar a produciei, la 39 pe fondul dezvoltrii sectorului agricol i, n mai
TWh. mic msur, al modernizrii staiilor de tratare a
apelor uzate.
Producia de biocarburani i cea de biogaz au
potenial ridicat. n 2015, producia a fost de 1500 Producia de energie pe baz de deeuri poate
GWh pentru biocarburani i 450 GWh pentru crete n Romnia, ns accentul trebuie s cad pe
biogaz. Pentru 2030, rezultatele modelrii indic o colectarea selectiv, reciclarea i recircularea
cretere la 4100 GWh a biocarburanilor, necesar materiilor prime, mai degrab dect pe incinerare.
pentru atingerea intei naionale pentru 2020 de

V.2.5. Importuri nete de resurse energetice


Romnia este exportator net de energie electric i dublarea produciei de energie nuclear va nlocui
produse petroliere, dar import cam 70% din n special crbunele i, ntr-o anumit msur,
consumul de iei, o parte a gazului natural i mici gazul natural n mixul energiei electrice. n situaia
cantiti de huil i minereu de uraniu. innd cont n care nu se construiete nici un nou reactor
de exporturile de produse petroliere, gradul de nuclear, ponderea mrit a gazului natural n mixul
dependen de importuri de iei pentru energiei electrice poate genera o situaie de
acoperirea consumului intern este de circa 50%. dependen relativ ridicat de importuri, dar i
neatingerea intei de limitare a emisiilor de GES.
n 2015, importul net a reprezentat 16% din
consumul de energie primar, al treilea cel mai Pe termen lung, epuizarea zcmintelor de
sczut nivel ntre statele membre UE28. hidrocarburi face probabil o cretere uoar a
Dezvoltarea concomitent a resurselor de gaz importurilor, dar ponderea lor nu va depi,
natural din Marea Neagr i a proiectului unitilor probabil, 25% din consumul intern n 2030
3 i 4 de la Cernavod ar putea pune Romnia n aproape n ntregime iei.
ipostaza de exportator net de gaz. Din datele
n prezent, Romnia este importatoare de
actuale, producia din zcmintele offshore
combustibil nuclear i va rmne, probabil,
descoperite pn n prezent n Marea Neagr va fi
dependent pe termen lung de piaa internaional
concentrat pe parcursul a circa 10 ani, iar
de uraniu.

V.3. Energie electric

V.3.1. Preul energiei electrice


Potrivit proieciei PRIMES din cadrul Scenariului de energiei electrice, (2) cu combustibilii, (3) de
Referin realizat pentru CE (iulie 2016), preul modernizare i retehnologizare a infrastructurii de
angro este estimat s creasc de la nivelul sczut transport i distribuie i (4) cu certificatele ETS de
din prezent, de aproximativ 30 /MWh, la un nivel emisii de GES. n prezent, productorii de energie
mediu cuprins ntre 65 i 85 /MWh pentru electric nu sunt profitabili (cost mediu total de
perioada 2030-2050. Factorii determinani pentru 114 /MWh raportat la un pre mediu final de 94
evoluia preului sunt costurile (1) al capitalului /MWh), situaie ce nu poate persista pe termen
pentru investiii n tehnologiile de producie a lung (Figura 10).

Pagina 66 din 116


Figura 10 Estimare a componentelor de cost total al energiei electrice n 2015 i 2030

Sursa: Ministerul Energiei, pe baza datelor PRIMES


Proiecia central a modelrii, pe baza estimrilor n lipsa unor scheme de sprijin, pot fi dezvoltate
celor trei factori de cost pentru fiecare tehnologie doar proiectele ce beneficiaz de condiii naturale
i a mixului optim de energie electric din punct de foarte favorabile, cu efectul amnrii creterii
vedere al eficienei economice, estimeaz un pre ponderii SRE n mixul energiei electrice. Un rezultat
mediu angro al energiei electrice de aproximativ 80 implicit va fi creterea emisiilor de GES i, la nivel
/MWh pentru 2030-2050, apropiat de nivelul european, un pre crescut al ETS, reflectat n preul
maxim al intervalului probabil de variaie. Dac energiei. Acest fapt va ncuraja investiii
oricare dintre factorii de cost vor fi mai mici dect suplimentare n SRE pn la atingerea intelor de
n proiecia central, preul mediu va fi mai sczut. emisii.
Pentru proiectele de investiii n noi capaciti de La preul angro al energiei electrice se adaug
producie a energiei electrice, acest interval de tarifele de reea, taxele i accizele, n funcie de
pre este referina pentru evaluarea veniturilor tipul de consumator i de banda de consum. Astfel,
viitoare probabile. Proiectele cu un cost mai ridicat, proiecia din Scenariul Optim (POPT), fa de cea
precum cele pe baz de SRE sau energie nuclear, din Scenariul Politici 2030 (P2030M) i din analiza
vor avea nevoie n continuare de scheme de sprijin, de senzitivitate fr dublarea energiei nucleare,
pn cnd costul uniformizat total (levelised cost P2030MSC, arat un pre final al energiei electrice,
of electricity, LCOE) va scdea ctre acest interval. pe categorii de consumatori prezentat n Figura 11.

Figura 11 Preul final al energiei electrice pe tipuri principale de consumatori (tarife i taxe incluse)

Sursa: PRIMES

Pagina 67 din 116


Dup anul 2020, se remarc o cretere a preului Creterea pe termen lung a preului energiei
energiei electrice n principal ca efect al creterii electrice are loc n ansamblul UE, Romnia
preului angro cu energia electric, pentru a rmnnd n continuare printre statele membre cu
recupera costurile de producie inclusiv costul cele mai sczute preuri cu energia electric,
anuitilor de capital, ce fac posibil nlocuirea semnificativ sub media european. De asemenea,
parcului de capaciti prin noi investiii. creterea veniturilor va compensa creterea
Componentele aferente tarifului de reea i taxele preurilor, astfel nct ponderea cheltuielilor cu
sunt meninute constante, n valoare real, pentru energia electric n bugetul gospodriilor va
ntreaga perioad analizat. n perioada 2017- rmne la un nivel asemntor celui din prezent,
2020, preul energiei electrice este de ateptat s dei consumul de energie electric urmeaz s
rmne la un nivel apropiat celui din prezent. creasc apreciabil.

V.3.2. Cererea de energie electric


Cererea de energie electric depinde de ritmul preconizat ns o cretere susinut a cererii finale
creterii economice, de nivelul de trai, de evoluia de energie electric, de la 44 TWh n 2015 la 51
sectoarelor industriale cu potenial de dezvoltare, TWh n 2030. Fa de aceast proiecie, scenariile
respectiv de perspectivele utilizrii energiei alternative arat ca probabil o evoluie de
electrice n noi segmente de consum, precum cretere mai degrab mai lent a cererii.
nclzire, rcire, gtit i electromobilitate.
Romnia are, n prezent, un consum mediu orar de
Scenariile presupun o cretere susinut a nivelului energie electric de 6500 MWh, cu variaii ntre
de trai deci a consumului casnic i a activitii n aproximativ 4200 MWh i 9600 MWh (minim i
industria prelucrtoare, dar rezultatele modelrii maxim n ultimii nou ani, pentru care sunt
nu indic modificri de substan la nivel sistemic disponibile date detaliate). La orizontul anului
privind nclzirea electric i electromobilitatea. 2030, proiecia indic o cretere a consumului
Rezultatele pentru 2030 sunt influenate de stadiul mediu cu circa 20%, fiind de ateptat creteri
incipient n care se afl aceste tehnologii n similare i pentru maxim i minim. (Figura 12).
Romnia i de ineria n faa schimbrii. Este
Figura 12 Consumul final de energie electric pe sectoare de activitate

Sursa: PRIMES

V.3.3. Capacitatea instalat i producia de energie electric


Romnia rmne un exportator net important de ar trebui, n mod ideal, s urmeze nivelul cererii.
energie electric n regiune, chiar dac n 2016 s-a Romnia dispune de capaciti de producie
remarcat o moderare a exporturilor i o cretere flexibile, ce pot contribui la piaa regional de
uoar a importurilor. Exportul de energie electric echilibrare prin exporturi, atunci cnd preurile
nu este ns, n sine, un obiectiv strategic, astfel sunt ridicate i importuri la preuri sczute.
nct producia anual optim de energie electric
Figura 13 Disponibilitatea parcului de capaciti existente, fr rezerv i investiii n capaciti noi

Sursa: Ministerul Energiei, pe baza datelor Transelectrica, ANRE i raportri ale companiilor
Pn n anul 2030, este de ateptat retragerea din conduce la creterea ofertei i la scderea relativ
funciune a circa 1800 MW pe baz de gaz natural a preului energiei electrice, respectiv la creterea
i 2400 MW pe baz de crbune (Figura 13). Pe marginal a cererii i a exporturilor, n comparaie
msur ce capacitile vechi sunt retrase n rezerv cu situaia n care investiia nu ar avea loc.
sau dezafectate, sunt necesare noi capaciti n Impactul este cu att mai mare, cu ct capacitatea
locul lor. Modelul sugereaz tipul de capaciti care adugat n sistem este mai mare. ntruct
le pot nlocui pe cele retrase, n condiii de creterea cererii este limitat, oferta n exces se
eficien economic i cu ndeplinirea obiectivelor reflect n principal n creterea exporturilor.
strategice. Toate capacitile noi trebuie s aib o
O decizie final de investiii pentru un proiect de
eficien global ridicat, s fie flexibile i s
importan sistemic se rsfrnge asupra locului
asigure conformarea la condiiile impuse prin codul
tuturor celorlalte proiecte n mixul energetic.
de reea i reglementri conexe, la nivel european.
Astfel, se poate vorbi despre o anumit rivalitate
Fiecare investiie, definit generic n funcie de ntre energia nuclear, crbune i gaz natural n
tipul de capacitate i nu ca proiect specific, mixul energiei electrice.

ENERGIA NUCLEAR
Energia nuclear este o opiune strategic pentru sectorul nuclear, premisele rentregirii ciclului
Romnia. Realizarea la timp i n buget a prelungirii nuclear complet n Romnia prin mbuntirea
duratei de via a Unitii 1 de la Cernavod va fezabilitii proiectului de dezvoltare i exploatare
mobiliza expertiza nuclear din Romnia. n a zcmntului de minereu de uraniu de la
perioada retehnologizrii Unitii 1, va fi necesar Tulghe-Grinie, precum i dezvoltarea industriei
asigurarea energiei din surse alternative sau din orizontale autohtone.
import. Din acest motiv, ar putea fi justificat
Fiecare unitate de la Cernavod contribuie la o
amnarea retragerii definitive din uz a unor
reducere a emisiilor de GES cu aproximativ 2 mil t
capaciti pe baz de gaz natural sau crbune.
CO2 echivalent anual, presupunnd c nlocuiete
Extinderea capacitilor nucleare reprezint o exclusiv capaciti pe baz de gaz natural;
decizie strategic. Una sau dou noi uniti vor respectiv, 4 mil t CO2 echivalent, dac ar nlocui
utiliza n bun msur infrastructur existent i exclusiv capaciti eficiente pe baz de lignit.
vor valorifica rezervele nsemnate de ap grea Pentru durata de via iniial, pn la
produse n Romnia. n plus, va fi asigurat retehnologizare dup 25 de ani de funcionare,
continuitatea i dezvoltarea expertizei romneti n fiecare reactor poate astfel reduce emisiile de GES

Pagina 69 din 116


din regiune cu 50-100 mil t CO2 echivalent, o de aprobarea mecanismului de sprijin de ctre CE
contribuie considerabil la intele de decarbonare i de aranjamentul comercial cu investitorul
europene. Nu toate aceste reduceri ar avea ns loc strategic.
n Romnia, ntruct proiectul de la Cernavod ar
Pe de o parte, dublarea produciei de energie
putea nlocui inclusiv capaciti din statele vecine i
nuclear va reduce preul energiei electrice pe
ar contribui la reducerea de emisii de GES n
piaa naional i pe cea regional, i implicit
ntreaga regiune.
veniturile productorilor de energie. Pe de alt
Proiectul Unitilor 3 i 4 este, de departe, cel mai parte, preul final al energiei electrice pentru
mare proiect potenial de investiii din Romnia n consumatorii casnici i industriali ar putea s fie
urmtoarele decenii, prin urmare a fost abordat mai sczut sau mai ridicat, n funcie de nivelul
specific n modelarea cantitativ. Dac proiectul se subveniei acordate prin intermediul mecanismului
realizeaz, dat fiind factorul foarte ridicat de de sprijin.
ncrcare al reactoarelor de tip CANDU (pn la
n general, disponibilitatea unei mari cantiti de
93% pentru 25 de ani), el va nlocui alte proiecte cu
energie electric produse n band, la un cost
capacitate mai mare dect cei 1400 MW instalai.
operaional relativ redus, este un factor de
Analiznd factori medii de ncrcare ai capacitilor atractivitate pentru industria energo-intensiv. Prin
n centrale termoelectrice convenionale, Unitile urmare, dublarea produciei de energie nuclear
3 i 4 de la Cernavod ar putea reduce necesarul este de natur s creasc viabilitatea produciei de
de capacitate din alte surse n regiune cu pn la oel, aluminiu etc. Pe de alt parte, trebuie evitat
3000 MW. O bun parte a acestei nlocuiri este de ca preul energiei electrice pentru astfel de
ateptat s aib loc prin retragerea mai devreme consumatori s fie suportat doar de ctre ceilali
din funcionare a unor grupuri vechi, ineficiente i consumatori. Problematica este similar cu cea a
poluante. Surplusul de capacitate instalat n schemei de sprijin pentru SRE prin certificate verzi,
Romnia conduce la exporturi nete suplimentare n vigoare pn la sfritul anului 2016 i care
de energie electric, ce nlocuiesc investiii n noi produce efecte pn n anul 2031.
capaciti, inclusiv n statele vecine.
Proiectul extinderii capacitii nucleare presupune
Rezultatele modelrii arat c proiectul Unitilor 3 i ntrirea reelei de transport, pentru a evacua o
i 4 poate fi viabil doar printr-un mecanism de cantitate semnificativ de energie electric
garantare a veniturilor, ce reduce costurile produs pe un perimetru restrns i a o distribui
finanrii. O astfel de form de ajutor de stat ar consumatorilor din toat ara i din regiune.
putea fi similar cu cea aprobat de CE pentru
Lund n calcul aceste considerente, rezultatele
Marea Britanie. Avnd n vedere c piaa nu ofer
modelrii cantitative arat oportunitatea extinderii
condiii de predictibilitate adecvate pentru
capacitilor nucleare din Romnia. Strategia
investiiile mari, cu durate mari de implementare,
prevede, ca principal opiune, realizarea a dou
ME ntreprinde demersuri pentru evaluarea unui
reactoare noi, n condiii de eficien economic i
astfel de mecanism de sprijin. Realizarea
de respectare a condiionalitilor tehnice i de
proiectului n forma prevzut n prezent depinde
mediu convenite la nivel european.

GAZUL NATURAL
Romnia dispune de o capacitate net instalat pe apropie de sfritul duratei normate de via,
baz de gaz natural de circa 3650 MW, din care urmnd a fi retrai din uz n perioada 2017-2023
1750 cu cogenerare de energie termic i electric. (Figura 14).
450 MW se afl n rezerv, iar ali 1150 MW se

Pagina 70 din 116


Figura 14 Evoluia capacitilor nete disponibile pe baz de gaz natural (cu i fr cogenerare)

Sursa: PRIMES, pe baza datelor de intrare validate de Ministerul Energiei


n locul capacitilor vechi, ce vor fi retrase n instalat n capaciti distribuite noi sunt deinute
rezerv sau dezafectate n viitorul apropiat, sunt de companii de utiliti, iar restul de ctre
necesare investiii n noi capaciti, o parte fiind companii cu activitate industrial.
destinate funcionrii n cogenerare n localitile
n afar de nlocuirea parial a vechilor centrale
cu SACET funcional: Bucureti, Constana, Galai i
termoelectrice pe baz de gaz natural, adaptat
altele. Este cuprins aici i nlocuirea capacitilor
nevoilor actuale, Romnia are opiunea strategic
de la Iernut. Costul investiiei este relativ redus,
de a miza puternic pe gazul natural pentru rolul de
sub 1000 /kW putere instalat, astfel nct se
combustibil de tranziie ctre o economie
poate asigura finanarea chiar n condiii de cost
sustenabil. Impedimentul principal ine de
ridicat al capitalului, iar turbinele sunt eficiente i
incertitudinea cu privire la evoluia preului gazului
flexibile, cu costuri de mentenan relativ reduse.
natural, ns majoritatea statelor europene
Decizia de investiie este relativ uor de luat, iar
mizeaz pe gaz n rolul de combustibil de tranziie.
perioada de implementare fizic a proiectului este
Gazul natural este recomandat de flexibilitatea
scurt din perspectiva investiiilor n noi capaciti
centralelor ce l utilizeaz i care pot echilibra cu
de producie a energiei electrice. Pe termen lung,
uurin producia intermitent a energiei eoliene,
viabilitatea investiiilor n centrale termoelectrice
de costul relativ redus al investiiei iniiale i al
pe baz de gaz natural depinde preponderent de
cheltuielilor de mentenan, precum i de emisiile
proieciile de pre pentru gazul natural.
relativ reduse de GES.
Procesul de nlocuire a vechilor capaciti pe baz
n analiza opiunii strategice de a ncuraja creterea
de gaz natural este n plin desfurare, Romnia
ponderii gazului n mixul energiei electrice din
dispunnd de peste 1500 MW instalai n centrale
Romnia, un element central l reprezint
eficiente, n urma investiiilor din ultimii zece ani.
aprovizionarea cu gaz natural. Cu toate c Romnia
Doar 400 MW putere instalat n centralele noi nu
i acoper aproape integral cererea intern de gaz
sunt cu ciclu combinat, iar 630 MW funcioneaz n
natural din producie proprie, rezervele onshore
cogenerare. Aproximativ 1050 MW din capacitile
existente sunt n curs de epuizare. Pentru a evita
noi pe baz de gaz natural fac parte din cteva
creterea semnificativ a dependenei de
grupuri mari de producie, ns majoritatea noilor
importuri, chiar dac acestea vor fi disponibile din
grupuri au capaciti nete instalate de cel mult 50
surse i prin rute alternative, este necesar
MW, fiind distribuite geografic i oferind n
dezvoltarea zcmintelor offshore descoperite n
cogenerare abur pentru industrie, agent termic
ultimii ani n Marea Neagr. Aceasta este o
pentru populaie i energie electric n sistem.
condiie sine qua non pentru a putea miza pe gazul
Aproximativ jumtate din cei 400 MW putere
natural n mixul energiei electrice.

Pagina 71 din 116


CRBUNELE
Romnia deine n prezent 3300 MW de capacitate 3, vor fi retrase, cu perspective foarte reduse de a
net instalat i disponibil (inclusiv cele rezervate fi repornite (Figura 15). n plus, cteva dintre
pentru servicii de sistem) n centrale grupurile pe baz de lignit sunt, n prezent, retrase
termoelectrice pe baz de lignit i de huil, alte pentru investiii de retehnologizare i prelungire a
capaciti fiind n curs de retehnologizare. duratei de via.
Grupurile pe huil de la Deva, cu excepia grupului
Figura 15 Evoluia capacitilor nete disponibile pe baz de crbune

Sursa: PRIMES, pe baza datelor de intrare validate de Ministerul Energiei


Toate grupurile pe baz de lignit au fost puse n materializarea proiectelor noi sau de prelungirea
funciune n perioada 1970-1990, iar cele mai vechi duratei de via pentru capaciti pe baz de gaz
se apropie de sfritul duratei de via, fiind natural sau de energie nuclear. Fr ndoial, ns,
necesare fie investiii de retehnologizare pentru lignitul va asigura o parte semnificativ din mixul
extinderea duratelor de via ale echipamentelor energiei electrice i n anul 2030. i mai important
existente, fie nlocuirea lor cu grupuri noi, prin va fi rolul lignitului n asigurarea adecvanei SEN n
investiii mai mari. Competitivitatea crbunelui n situaii de stres, precum perioadele de secet
mixul de energie electric depinde de: (1) prelungit sau de ger puternic aspecte analizate
randamentul fiecrui grup, destul de sczut pentru n cadrul testelor de stres.
capacitile existente; (2) costul lignitului livrat
n urma restructurrii CEH, vor rmne n funciune
centralei, situat la un nivel relativ ridicat la nivel
grupurile recent modernizate ale CEH n judeul
european; (3) preul certificatelor de emisii EU ETS.
Hunedoara, respectiv cele ale Veolia la Iai, precum
Pentru a-i pstra locul n mixul energiei electrice, i cteva grupuri mici ale altor operatori.
grupurile pe baz de lignit ale CEO trebuie s scad
Resursele de huil din Romnia sunt costisitor de
ct mai mult costul lignitului. Noi capaciti pe baz
exploatat, ceea ce face improbabil construirea
de lignit trebuie s aib parametri supracritici,
unor grupuri noi n locul celor retrase, nefiind
eficien ridicat, flexibilitate n operare i emisii
justificate investiii ce ar urma s foloseasc huil
specifice de GES sczute. Grupurile existente
de import. Durata de via rmas a grupurilor
rmn necesare cel puin pn la finalizarea cu
existente va depinde de msura n care reuesc s
succes a lucrrilor de retehnologizare a Unitii 1
rmn competitive n mixul energiei electrice n
de la Cernavod.
urma restructurrilor i s i ndeplineasc
Proieciile de pre pentru energia electric i obligaiile de mediu.
pentru certificatele ETS indic pstrarea
Pe termen lung, rolul lignitului n mixul energetic
competitivitii lignitului n mixul de energie
poate fi pstrat prin dezvoltarea de noi capaciti,
electric, la un nivel asemntor celui din prezent,
prevzute cu tehnologie de captare, transport i
cel puin pn n anul 2025. Dup 2025,
stocare geologic a CO2 (CSC), dup cum este
competitivitatea lignitului este dificil de evaluat
prezentat n seciunea VI.2.4.
pentru grupurile vechi, depinznd inclusiv de
HIDROENERGIA
Capacitile hidroelectrice pot asigura servicii
Figura 16 Capacitatea instalat i producia net
tehnologice de sistem, cu variaii ale produciei
de energie electric, centrale hidroelectrice, 2015
instantanee de pn la 4500 MW n 24 de ore.
Dup cum este menionat n seciunea II.4.4,
Hidroelectrica dispune de un buget de investiii de
peste 800 mil pn n 2020, att n lucrri de
modernizare i retehnologizare, ct i n circa 200
MW n obiective hidroenergetice noi, n curs de
finalizare.
Rezultatele modelrii indic un grad sczut de
fezabilitate pentru toate investiiile n capaciti de
pompaj nainte de anul 2030. Capacitile flexibile,
ce pot participa la piaa de echilibrare i
Sursa: Transelectrica
interconexiunile sunt estimate a rmne suficiente
Strategia preconizeaz o cretere uoar a pentru a asigura curba de sarcin, inclusiv n
capacitii hidroenergetice (Figura 16), prin situaii de stres. Este ns necesar un studiu
finalizarea proiectelor n curs de desfurare. Rolul aprofundat n aceast privin, la nivel regional. De
esenial jucat de hidroenergie pe piaa de asemenea, este oportun realizarea unui studiu de
echilibrare va trebui ntrit prin realizarea la timp a locaii pentru capaciti de acumulare prin pompaj
lucrrilor de mentenan i retehnologizare. de dimensiuni mici (50-100 MW).

SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE ELECTRIC (SRE-E)


Similar energiei nucleare, tehnologiile ce utilizeaz ani, cumulate cu riscul de ar specific unei
SRE au costuri de operare i mentenan relativ economii emergente, situeaz costul capitalului
reduse, dar costuri mari cu investiia iniial. pentru SRE la unul dintre cele mai ridicate niveluri
Diferena principal ntre energia nuclear i cea din UE. Prin urmare, exist riscul ca participarea
pe baz de SRE const n profilul curbei de echitabil a Romniei la ndeplinirea intelor
producie: n baz pentru energia nuclear, comune UE pentru SRE n anul 2030 s fie
intermitent i cu profil stocastic pentru energia costisitoare.
eolian, cea fotovoltaic i cea din
Acest risc poate fi gestionat prin reducerea
microhidrocentrale.
costurilor capitalului pentru SRE la nivelul mediu
Din cauza costului ridicat al investiiei iniiale, un UE, spre exemplu prin susinerea unei scheme de
factor determinant pentru viabilitatea proiectelor garantare a investiiilor n SRE la nivel european.
ce valorific SRE este accesul la finanare cu costuri Este oportun adoptarea unei astfel de scheme de
sczute ale capitalului. Modalitatea obinuit de a garantare, n paralel cu scderea riscului de ar al
reduce costurile capitalului este de a oferi o Romniei prin mbuntirea guvernanei
schem de sprijin, fie prin garantarea veniturilor sectorului energetic. Astfel, Romnia poate deveni
(tarife la injectarea n reea sau contracte pentru din nou atractiv pentru investiiile n SRE n
diferen), fie prin alocarea unui bonus fix sau perioada 2020-2030, fr a fi necesar o schem
variabil (de tipul certificatelor verzi) la livrarea n de sprijin mpovrtoare pentru consumatori.
reea, suplimentar fa de venitul din vnzarea Scenariile Optim (POPT) i P2030MSA presupun un
energiei. cost sczut al capitalului, ce se reflect n creterea
investiiilor n capaciti SRE i a ponderii acestora
Pentru Romnia, modificrile frecvente ale
n mixul energiei electrice (Figura 17).
schemei de sprijin prin certificate verzi din ultimii
Figura 17 Capacitatea instalat n centrale eoliene i fotovoltaice n funcie de costul capitalului

Sursa: PRIMES
Alternativa, n care costul capitalului rmne recuperat dup anul 2030, atunci cnd se
ridicat i descurajeaz instalarea de noi capaciti preconizeaz c tehnologiile SRE vor deveni
de SRE n absena unei scheme de sprijin competitive fr scheme de sprijin.
(P2030M), va pune Romnia n faa unei dileme. Pe
Accesul n schema de sprijin actual pe baz de
de o parte, dat fiind nivelul de trai mai sczut al
certificate verzi se nchide la sfritul anului 2016,
Romniei, nu este justificat introducerea unei noi
astfel nct sunt improbabile investiii noi n
scheme de sprijin pentru SRE cu att mai puin
capaciti eoliene, fotovoltaice, microhidrocentrale
pn spre anul 2030, cnd efectele prezentei
sau pe baz de biomas, n perioada 2017-2020, cu
scheme de sprijin, pe baz de certificate verzi, vor
excepia celor care primesc cofinanare din fonduri
fi disprut dup 15 ani de la intrarea recent n
structurale europene.
producie a noilor capaciti SRE. Pe de alt parte,
meninerea Romniei n grupul statelor membre n Scenariul Optim (POPT), dup 2020, Romnia
atractive pentru investiiile n SRE poate aduce reuete s atrag investiii n noi capaciti pe
avantajul investiiilor n industria conex a baz de SRE, prin reducerea costurilor capitalului,
tranziiei energetice fabricarea de componente fr a fi necesare noi scheme de sprijin. Aceast
pentru turbine eoliene, panouri solare i evoluie sporete competitivitatea n atragerea de
fotovoltaice, autovehicule electrice, respectiv cea investiii n industriile conexe. n condiii de cost
de materiale i echipamente pentru creterea sczut al capitalului i fr o schem de sprijin, se
eficienei energetice. Astfel de investiii reprezint estimeaz o cretere treptat a capacitilor
un vehicul important de dezvoltare sustenabil n eoliene cu 1500 MW i a celor fotovoltaice cu 1400
deceniile urmtoare. MW n perioada 2020-2030 (Figura 17, POPT). n
total, creterea capacitilor instalate pe baz de
Din perspectiv european, exist, n continuare,
SRE ntre 2017 i 2030 va fi mai mic dect n
zone din Romnia cu potenial ridicat de
perioada 2011-2016.
exploatare a SRE. Neutilizarea acestui potenial
crete costurile atingerii intelor comune prin Este improbabil dezvoltarea de capaciti mari pe
direcionarea investiiilor ctre zone cu potenial baz de biomas sau a microhidrocentralelor pn
natural mai sczut, n state cu cost mai mic al n 2030, rezerva nevalorificat a acestora urmnd
capitalului. Din perspectiva Romniei, investiiile n s fie exploatat n condiii de eficien economic
SRE pot avea loc ntr-un ritm ceva mai lents n pe termen lung. Cu toate acestea, utilizarea
perioada 2020-2030, ct timp costurile aferente biogazului i a deeurilor va cunoate o cretere
sunt nc relativ ridicate; decalajul poate fi important n capaciti de cogenerare.

V.3.4. Importul i exportul de energie electric


Rezultatele modelrii arat c Romnia va rmne scenariile, dei acesta nu este un obiectiv strategic.
exportator net de energie electric, n toate Nivelul exporturilor nete este chiar ateptat s
creasc pe termen lung, ntruct energia electric Figura 18 Exportul net de energie electric
produs n Romnia este de ateptat s rmn
competitiv n regiune pe termen lung, prin
implementarea prezentei Strategii (Figura 18). Un
factor semnificativ de impact asupra nivelului
exporturilor nete este realizarea proiectului
unitilor 3 i 4 de la Cernavod. Construcia a
dou noi reactoare ar mri exporturile nete de
energie electric de la aproximativ 7 la 11 TWh
anual. Astfel, Romnia va rmne un furnizor
important de energie electric i de rezilien n
regiune.
Sursa: PRIMES

V.3.5. Concluzii cu privire la mixul optim al energiei electrice n anul 2030


Romnia are obiectivul strategic de a deine un mix nucleare ar mri marginal cererea de energie
al energiei electrice echilibrat i diversificat. n el se electric i ar reduce producia din capaciti pe
regsesc toate tipurile de surse de energie primar baz de combustibili fosili i SRE cu circa 6 TWh.
disponibile n Romnia la costuri competitive. Din
Deciziile de investiii n prelungirea duratei de via
considerente de securitate energetic, strategia
a vechilor capaciti sau n noi capaciti pe baz
consfinete locul combustibililor tradiionali n mix
de gaz natural i crbune devin mai dificile din
gaz natural, uraniu i crbune (Figura 19).
momentul lurii deciziei finale de investiii pentru
Tranziia energetic urmrete creterea ponderii
noi capaciti nucleare.
produciei energiei electrice fr emisii de GES,
adesea din surse intermitente precum energia Din acest motiv, ponderea gazului natural n mixul
eolian i cea fotovoltaic. Toate SRE vor cunoate energiei electrice este estimat a crete doar
o dezvoltare n Romnia dup anul 2020, ritmul de marginal n perioada 2016-2020, dup care scade
cretere al fiecreia fiind determinat de evoluia sub nivelul din anul 2015. Se limiteaz, astfel,
costurilor relative ale tehnologiilor. n contextul fezabilitatea proiectelor noi pe gaz natural, n afara
creterii produciei din SRE intermitente, toate celor care nlocuiesc grupuri ce se retrag n
capacitile convenionale noi trebuie s ofere perioada 2020-2023. Prin scderea costului de
servicii de sistem i s respecte condiiile de producie a lignitului, respectiv prin investiia n
adecvan la nivelul sistemului, n aa fel nct s capaciti noi, poate fi asigurat competitivitatea
fie evitate congestiile aprute la nivel de regiuni. lignitului n mixul energiei electrice, la nivelul
actual, cel puin pn n anul 2025. Situaia este
Dublarea produciei de energie nuclear poate
valabil i pentru grupurile pe huil ale CEH.
avea loc n condiiile n care este atins eficiena
Scderea produciei n grupuri pe baz de crbune
economic considerat n modelarea cantitativ,
se accentueaz dup 2025, pe msur ce grupurile
ce nu induce costuri suplimentare semnificative
vechi se apropie de finalul duratei de via.
pentru consumatorii finali, i sunt respectate
condiionalitile tehnice i de mediu convenite la
nivel european. Realizarea a dou noi reactoare

Pagina 75 din 116


Figura 19 Mixul de capacitate brut instalat n 2015 i 2030 (Scenariul Optim, POPT)

Sursa: PRIMES

Figura 20 Evoluia produciei nete de energie electric energie nuclear, crbune i gaz natural

Sursa: PRIMES
Dup cum se poate observa n Figura 20, gazul pentru gazul natural n mixul energiei electrice
natural i energia nuclear sunt opiuni alternative, dup anul 2030.
n bun msur echivalente pentru viitorul mix al
n cele din urm, poziia relativ a gazului natural i
energiei electrice. Astfel, producia a 250 TWh n
a crbunelui n mixul energiei electrice dup 2025
perioada 2025-2050 poate fi asigurat fie de
va depinde de preul certificatelor de emisii ETS.
energia nuclear, fie prin utilizarea a circa 50 mld
3 Dup cum este ilustrat n Figura 21, proieciile
m ce corespunde, aproximativ, unei jumti a
curente arat o cretere susinut a costului
volumului rezervelor descoperite n Marea Neagr
emisiilor pn la 40 /ton CO2 echivalent n 2030,
n centrale termoelectrice eficiente pe baz de
pentru a facilita atingerea intelor de decarbonare.
gaz natural. Acest fapt arat c Romnia are
La acest pre ETS, gazul natural este competitiv n
alternative solide pentru acoperirea cererii de
mix fa de lignit la un pre de 19 /MWh n 2030.
energie electric pn n anul 2050, contribuind n
Dac preul ETS rmne mai sczut dect se
acelai timp la efortul colectiv al UE de atenuare a
estimeaz n prezent, exist posibilitatea
schimbrilor climatice.
meninerii prelungite a crbunelui n mixul energiei
n condiiile dublri ponderii energiei nucleare n electrice, ntruct este improbabil pstrarea
mixul de energie electric, va fi mai dificil preului gazului natural sub 15 /MWh n 2030.
nlocuirea grupurilor vechi pe baz de crbune cu Fr o dublare a produciei de energie nuclear,
grupuri noi pe baz de gaz natural (inclusiv gaz mixul energiei electrice va include mai mult gaz
obinut prin gazeificarea lignitului) utiliznd natural i crbune.
infrastructura existent, dat fiind rolul limitat

Pagina 76 din 116


Figura 21 Preul estimat al gazului natural (CSP, coal switching price) la care acesta devine mai competitiv
dect lignitul n mixul de energie electric

Sursa: Ministerul Energiei, pe baza datelor PRIMES

Figura 22 Mixul energiei electrice n 2015 i 2030 (Scenariul Optim, POPT)

Sursa: PRIMES
Capaciti noi pe baz de SRE intermitente vor mecanisme adecvate de sprijin, utilizarea
continua s se dezvolte fr scheme de sprijin biogazului i a deeurilor va crete uor, cu
(Figura 22). Un factor determinant pentru precdere n capaciti de cogenerare, cu
viabilitatea proiectelor de SRE este accesul la respectarea standardelor de mediu.
finanare cu costuri sczute ale capitalului. Prin

V.4. nclzirea i rcirea


Figura 23 nclzirea i rcirea imobilelor dup sursa de energie

Sursa: PRIMES

Pagina 77 din 116


Cererea de energie primar pentru nclzirea Dintr-un total de aproximativ 7,5 mil locuine
cldirilor i utilizarea aburului industrial reprezint ocupate permanent, 1,25 mil beneficiaz de
un segment important al cererii de energie la nivel nclzire prin sisteme de alimentare centralizat,
naional. n rezultatele modelrii, accentul cade pe aproximativ 2,5 mil utilizeaz gazul natural, iar
evoluia diferitelor tipuri de nclzire a locuinelor, circa 3,5 mil utilizeaz masa lemnoas (Figura 24).
respectiv a instituiilor publice i a spaiilor Restul gospodriilor folosesc sisteme alternative de
comerciale (Figura 23). nclzire, pe baz de produse petroliere sau
energie electric, inclusiv pompe de cldur.

Figura 24 Numrul locuinelor (mil) permanent ocupate dup tipul de nclzire

Sursa: PRIMES

V.4.1. nclzirea prin sisteme de alimentare centralizat cu energie termic


Modernizarea SACET este o arie central de companii de utiliti n insolven sau n faliment,
intervenie a Strategiei. Raportul Romniei din cu servicii de slab calitate.
2015 asupra implementrii Directivei privind
Necoordonarea lucrrilor de modernizare a
eficiena energetic (2012/27/UE) prezint un
reelelor n localitile cu cele mai mari probleme
scenariu de referin i patru scenarii alternative
n gestionarea SACET poate duce la meninerea
de dezvoltare a sistemelor municipale de
ritmului de debranare din ultimii ani. Consecina
alimentare centralizat cu energie termic (SACET)
ar fi pstrarea a doar circa 1 mil apartamente
pn n 2030. Valoarea total a investiiilor n
conectate la SACET n 2020, din care jumtate n
reele n aceast perioad variaz ntre 1,3 i 2,6
Bucureti. Soluionarea insolvenei RADET i ELCEN
mld , n funcie de capacitatea de a asigura
este un imperativ pentru realizarea la timp a
sursele de finanare i de a inversa tendina de
investiiilor necesare n RADET i nlocuirea
debranare n ritm susinut a apartamentelor de la
grupurilor pe gaz natural ale ELCEN.
SACET.
n perioada lucrrilor de modernizare integrat a
Toate scenariile prevd renunarea la SACET n
SACET i a unitilor de cogenerare, sunt necesare
unele dintre cele 60 de localiti ce utilizeaz un
msuri tranzitorii pentru a asigura calitatea
astfel de sistem, cel puin pn n 2020. Cauzele
serviciului de furnizare i a reduce debranrile.
sunt multiple: eficiena sczut a centralelor n
Autoritile publice locale au un rol crucial n
cogenerare; starea precar a reelelor de
gestionarea cu succes a acestei perioade de
distribuie, cu pierderi mari i costuri de operare
tranziie. Capacitatea lor de implementare a
ridicate; ncasarea cu ntrziere sau nencasarea
proiectelor de modernizare a SACET i de cretere
facturilor pentru agent termic i ap cald;
a calitii serviciilor de furnizare trebuie ntrit.

Pagina 78 din 116


Dup anul 2020, toate scenariile prevd o revenire n perspectiva anului 2030, intele de reabilitare
a numrului de apartamente conectate la SACET, termic a blocurilor de locuine n oraele cu SACET
ca urmare a creterii preului la gazul natural, pot determina o scdere considerabil a cererii de
respectiv a reabilitrii reelelor i creterii calitii agent termic. De aceea, lucrrile de reabilitare a
serviciilor n tot mai multe localiti cu SACET reelelor de termoficare i dimensionarea noilor
funcionale (Figura 25). Exist exemple de bune centrale de cogenerare trebuie coordonate,
practici: Iai, Oradea, Focani .a. O bun gestiune anticipnd evoluia curbei de consum. Astfel,
a sistemului i stabilirea preurilor agentului termic cererea de agent termic este de ateptat s scad
sub nivelul alternativei gaz natural utilizat n pentru acelai numr de apartamente conectate la
centrale de apartament poate atrage noi SACET.
apartamente n sistem, crescnd astfel eficiena n
exploatare.

Figura 25 nclzirea prin SACET numr locuine i cererea total de agent termic

Sursa: PRIMES
Strategia propune inta de a pstra numrul operarea n condiii de eficien economic a unor
apartamentelor conectate la SACET n 2030 la 1,25 sisteme moderne, eficiente, cu pierderi reduse.
mil, adic revenirea la nivelul din prezent dup o
Combustibilul principal pentru asigurarea agentului
scdere n anii urmtori. Astfel, Scenariul Optim
termic n SACET este gazul natural, doar cteva
presupune investiii de aproximativ 4 mld n
localiti utiliznd lignitul, huila sau biomasa.
reele, cazane de ap fierbinte i noi grupuri n
Situaia este de ateptat s persiste pn n 2030,
cogenerare pe baz de gaz natural, n locul celor
dei tendina este de ptrundere pe scar mai larg
ajunse la captul duratei de via. Prin lucrrile de
a nclzirii centralizate pe baz de biomas i a
modernizare, se reduc diferenele de pre al
celei pe baz de energie electric.
agentului termic dintre localiti, reflectnd

V.4.2. nclzirea distribuit cu gaz natural


Centralele termice individuale pe baz de gaz n prezent, exist n Romnia mai mult de 2,2 mil
natural au crescut considerabil n popularitate n gospodrii cu centrale termice individuale,
ultimii 20 de ani, fiind preferate de gospodriile majoritatea n mediul urban (Figura 26). Dei astfel
rmase fr nclzire centralizat, fie prin de centrale pot asigura fr probleme confortul
falimentul SACET la care erau branate, fie prin termic al ntregii locuine n sezonul rece, o parte a
debranare voluntar, din cauza serviciilor gospodriilor opteaz pentru nclzirea parial a
costisitoare i de slab calitate. De asemenea, o locuinei, din raiuni economice n special cele cu
bun parte a locuinelor noi, att case ct i blocuri locuine individuale, unde costurile cu nclzirea
de locuine, aleg centrala termic pe baz de gaz sunt mai mari.
natural.
Gospodriile ce utilizeaz gaz pentru nclzire, dar
care nu dein centrale termice individuale, dispun

Pagina 79 din 116


fie de convectoare pe baz de gaz natural, fie de semi-urban, cu acces la reeaua de distribuie a
sobe tradiionale de teracot. n mediul urban i gazului natural, chiar dac va continua extinderea
semi-urban, o practic obinuit este utilizarea n reelei i n mediul rural.
paralel a gazului natural i a lemnului de foc n
n anul 2030, proieciile arat c aproape 3,2 mil
sobele de teracot. Peste 250000 de gospodrii
gospodrii vor utiliza n principal gazul natural
folosesc astfel de instalaii de nclzire.
pentru nclzire. Consumul total de gaz natural
Gazul natural va rmne combustibilul preferat pentru nclzirea direct a locuinelor este de
pentru nclzire n mediul urban n Romnia, cel ateptat s creasc uor n urmtorii ani, influenat
puin pn n anul 2030. Majoritatea locuinelor de urmtorii factori: (1) creterea numrului de
noi, ce urmeaz a fi construite pn n 2030, vor locuine ce utilizeaz n principal gazul natural
adopta gazul natural pentru nclzire, n pentru nclzire cu 700000; (2) creterea
defavoarea SACET, a biomasei i a energiei confortului termic n locuinele nclzite cu gaz
electrice (pompe de cldur). n plus, o parte a natural, concomitent cu creterea nivelului de trai;
locuinelor existente urmeaz s treac de la (3) scderea consumului prin creterea eficienei
SACET sau nclzirea pe baz de lemn de foc la energetice a locuinelor, determinat inclusiv de
nclzirea pe baz de gaz natural. Tranziia este de liberalizarea preului la gaz natural i de creterea
ateptat s aib loc n special n mediul urban i treptat a preului pe pieele internaionale.

Figura 26 nclzirea locuinelor cu gaz natural i cererea total de gaz (fr gtit i nclzirea apei)

Sursa: PRIMES
Preul gazului natural pentru gospodrii este de puin egal cu cel al creterii preurilor, astfel nct
ateptat s creasc de la 42 /MWh n prezent la nivelul general de srcie energetic nu va crete
55 /MWh n 2030. Modelarea prevede o cretere din pricina preului gazului natural.
a nivelului de trai al gospodriilor, ntr-un ritm cel

V.4.3. nclzirea cu lemn de foc


Aproximativ 90% din gospodriile din mediul rural alternative la un pre accesibil reprezint o barier
i 15% din cele din mediul urban se nclzesc important n modernizarea sistemelor de
preponderent cu lemn de foc, n sobe ineficiente, nclzire. Pn n 2030, rezultatele modelrii indic
cu ardere incomplet, fr filtre de particule. o tranziie ctre nclzirea pe baz de gaz natural n
nclzirea locuinei este, de obicei, parial iar mediul urban, renunndu-se treptat la nclzirea
confortul termic sczut. Este vorba, n total, de cu lemn sau crbune n sobe ineficiente din motive
aproximativ 3,5 mil locuine, la care se adaug de poluare a aerului i de confort termic. n mediul
cteva zeci de mii de locuine din zonele miniere, rural, fr msuri suplimentare de sprijin, tranziia
nclzite direct cu crbune. ctre nclzirea cu gaz va avea loc mult mai ncet, n
localitile cu reea de distribuie a gazului.
nclzirea cu lemn n mediul rural n Romnia ine
de tradiie, ns lipsa surselor de energie

Pagina 80 din 116


Consumul de lemn de foc este de ateptat s locuine noi, vor adopta instalaii eficiente de
creasc uor n urmtorii ani, pe fondul asigurrii nclzire pe baz de biomas, cu ardere complet i
unui grad crescut de confort termic, pe msur ce fr emisii poluante. Aceast tranziie ctre forme
crete nivelul de trai. Dar cererea de lemn de foc va de nclzire mai eficiente i mai ecologice cu
intra apoi pe o pant descendent, ca efect al biomas se va face simit tot mai puternic n
izolrii termice a locuinelor din mediul rural. Un urmtorii ani i va continua i dup 2030.
numr tot mai mare de gospodrii, n special

V.4.4. nclzirea cu energie electric i din surse alternative de energie


Preul sczut al gazului natural n raport cu cel al geroase, ca urmare a utilizrii intensive a
energiei electrice face ca nclzirea electric a caloriferelor electrice. Presiunea sczut din
locuinelor s nu fie economic n Romnia, reeaua nvechit de transport i distribuie a
situaie ce nu este de ateptat s se schimbe n gazului natural, ce pune probleme n special n
mod fundamental pn n 2030 (Figura 27). Totui, perioadele geroase, explic necesitatea nclzirii
vrfurile de consum al energiei electrice n electrice pentru scurte perioade de timp.
Romnia se nregistreaz iarna, n perioadele
Figura 27 Preul final pentru gospodrii al principalelor tipuri de energie pentru nclzire (incl. TVA)

Sursa: PRIMES
nclzirea cu preponderen pe baz de energie Energia geotermal are un potenial relativ sczut
electric n Romnia are potenial n special n la nivel naional, ns ar putea acoperi o parte
locuinele individuale din mediul semi-urban i cel considerabil a cererii de energie pentru nclzire
rural, acolo unde se poate justifica economic n unele localiti inclusiv n Bucureti, cu
investiia n pompe de cldur aer-sol, cu eficien alimentare din geotermalul de Bucureti; sunt
energetic ridicat. nsoit de acumulatoare de necesare studii suplimentare cu privire la potenial
cldur, nclzirea cu pompe de cldur ar putea fi i la competitivitatea economic a acestei surse de
fezabil prin utilizarea energiei electrice produse n energie, dar i cu privire la eliminarea riscului de
golul de noapte, reprezentnd i o form de poluare a acviferelor de adncime prin foraje
stocare a energiei electrice. Investiia iniial este improprii, astfel nct s poat fi integrat n
ns considerabil, astfel nct este improbabil proiectele de modernizare a reelelor de distribuie
penetrarea puternic a pompelor de cldur n a agentului termic n Bucureti.
lipsa unei scheme de sprijin din partea statului.
O bun parte a locuinelor individuale din Romnia
Continuarea pe termen lung a programului Casa
i-ar putea asigura o parte a necesarului de ap
Verde Plus ar ncuraja dezvoltarea unei piee
cald prin utilizarea panourilor solare termice.
naionale pentru pompe de cldur. Rezultatele
Ptrunderea lor este un proces de durat ce
modelrii nu indic o cretere notabil a numrului
necesit continuarea i extinderea programului
de locuine nclzite cu pompe de cldur n 2030.
CasaAVerdeAPlus.

Pagina 81 din 116


V.4.5. Rcirea locuinelor cu aparate de aer condiionat
Recensmntul locuinelor din 2011 contabiliza in cont mai degrab de necesarul de nclzire
540000 locuine cu aparate de aer condiionat. iarna, dect de cel de rcire vara. n timpul iernii
Ritmul de cretere a fost susinut n ultimii ani. Tot 2015-2016 s-a nregistrat un record al cererii de
mai multe gospodrii din mediul urban instaleaz moment n ultimul deceniu, de 9576 MW, n timp
pompe de cldur aer-aer pentru a-i asigura ce vara 2016 a adus un maxim de 8077 MW, cu
confortul termic pe perioada clduroas a verii, n aproximativ 1500 MW mai mic. Pentru a depi
special n sudul rii. cererea maxim pe timp de iarn, ar fi necesar
instalarea i utilizarea simultan a aproximativ 1
Efectul utilizrii aparatelor de aer condiionat
mil aparate de aer condiionat. Situaia se poate
asupra consumului total de energie electric nu
schimba pe termen lung, prin creterea numrului
este foarte mare, ntruct acestea sunt utilizate
de aparate de aer condiionat, concomitent cu
doar sporadic, n perioadele de canicul. Impactul
renunarea la sursele electrice de nclzire iarna,
mai mare este resimit la nivelul reelelor de
atunci cnd reelele de gaz natural vor fi fost
distribuie, prin concentrarea cererii n spaiu i n
modernizate pentru a putea furniza la parametrii
timp. Totui, vrful cererii de energie electric este
normali pe timp de ger.
mai ridicat iarna, n perioadele geroase, dect vara.
Astfel, ntrirea reelelor de distribuie trebuie s

V.4.6. nclzirea n sectorul serviciilor i instituiile publice


Cea mai mare parte a instituiilor publice (cldiri Ponderea energiei electrice n nclzirea cldirilor
administrative, coli, spitale etc) i a cldirilor de de birouri este de ateptat s rmn relativ
birouri utilizeaz pentru nclzire gazul natural constant. Nivelul de confort termic n cldirile de
(Figura 28). Se remarc i o cot semnificativ a birouri este ridicat, nefiind anticipat o cretere
nclzirii i rcirii pe baz de pompe de cldur aer- considerabil a cererii.
aer, ce utilizeaz energia electric (32% n 2015).
Figura 28 Cererea de energie pentru nclzire n sectorul teriar, dup tipul energiei

Sursa: PRIMES
Exist, ns, instituii publice, n special coli n prioritate pentru autoritile locale, dar nu are un
mediul rural, cu sisteme de nclzire deficitare, de impact sistemic asupra cererii de energie.
obicei pe baz de lemn de foc. Pentru ele sunt Creterea eficienei energetice a cldirilor de
necesare investiii n instalaii moderne pe baz de birouri i a instituiilor publice, n special prin
biomas sau, n funcie de accesul la reeaua de reabilitare termic, va duce la o scdere uoar a
distribuie, n asigurarea nclzirii cu gaz natural. cererii.
Soluionarea acestor probleme trebuie s fie o

Pagina 82 din 116


V.4.7. Utilizarea aburului n industrie
Doar 20% din aburul utilizat n industrie provine din unitilor industriale existente, ct i prin apariia
sistemele de alimentare centralizat cu energie de noi productori industriali.
termic, restul fiind produs de ctre industrie n
O surs alternativ de asigurare a aburului
uniti proprii de cogenerare i cazane de ap
industrial este biomasa, utilizat n centrale cu
fierbinte situate n incinta industrial.
cogenerare pe baz de rumegu i pelei de lemn,
Centralele cu ciclu combinat i motoarele pe baz n special n sectorul prelucrrii lemnului i n
de gaz natural sunt o soluie atractiv, modular i apropierea centrelor de prelucrare. Extinderea
flexibil, pentru consumatorii industriali. Numeroi suplimentar a industriei de prelucrare a lemnului
auto-productori au investit n astfel de uniti n este ns limitat, prin urmare nu se ntrevede o
ultimul deceniu. Tendina este de ateptat s cretere semnificativ a utilizrii biomasei n
continue, att prin dezvoltarea organic a obinerea aburului industrial.

V.5. Mobilitatea
Aceast seciune prezint evoluia pn n 2030 a alternativi, ntruct aceast tranziie este de
parcului de transport (n special cel al durat. Romnia, prin vechimea parcului su auto,
autovehiculelor), a numrului de pasageri i a se afl cu aproape 10 ani n urma statelor
volumului de marf transportat, a consumului de dezvoltate i va recupera doar parial acest decalaj
carburant i a emisiilor de poluani ai aerului n urmtorii ani. Rezultatele pe termen lung,
afereni. Vor avea loc schimbri importante descrise n capitolul ce prezint perspectiva pentru
asociate cu nlocuirea aproape complet a parcului anul 2050, arat ns o transformare mult mai
autovehiculelor n decursul a 15 ani, noile profund a mobilitii n Romnia, inclusiv cu
autovehicule fiind conforme cu standardele tot mai privire la ptrunderea pe pia a autovehiculelor cu
stringente de eficien energetic i emisii. propulsie hibrid sau electric.
Rezultatele pentru 2030 nu indic modificri de
substan n ceea privete utilizarea combustibililor

V.5.1. Parcul de autoturisme


Romnia se afl la doar puin peste jumtatea susinerea programului Rabla Plus, rmne
mediei europene n ceea ce privete motorizarea, neglijabil (Figura 29).
cu aproximativ 270 de autoturisme nmatriculate la
Vechimea medie a parcului autoturismelor din
1000 locuitori, dar tendina este de cretere rapid
Romnia este de peste 12 ani, fiind printre cele mai
a parcului auto, n special prin importul de
ridicate din Europa. Circa 75% din autoturismele
autovehicule folosite. La nceputul lui 2016 erau
nmatriculate pentru prima oar n Romnia n
nmatriculate n Romnia 5,15 mil autoturisme,
2015 i n primele nou luni din 2016 sunt rulate n
dintre care aproximativ 3,2 mil cu motoare pe
statele vest-europene. Vechimea medie a
benzin, 1,9 mil diesel i 60000 alimentate cu GPL.
autoturismelor rulate importate n Romnia este
Tendina este de cretere a ponderii
de 13 ani pentru cele cu motor pe benzin i de 10
autoturismelor diesel, 55% din cele 330000 de
ani pentru diesel. Un calcul simplu (Tabel 5) arat
autoturisme nmatriculate pentru prima oar n
c autoturismul mediu nmatriculat pentru prima
Romnia n 2015 avnd motor pe motorin.
dat n Romnia a avut, n 2015, o vechime de circa
Numrul autoturismelor hibride este foarte sczut,
8,5 ani.
iar numrul celor electrice, dei n cretere prin

Pagina 83 din 116


Tabel 5 Parcul autoturismelor aflate la prima nmatriculare n Romnia n 2015
Benzin Motorin Total
Autoturisme rulate de import 112,964 136,609 249,573
Autoturisme noi de import 21,111 31,762 52,873
Autoturisme noi produse n Romnia 13,989 13,084 27,073
Volum autoturisme la prima nmatriculare 148,064 181,455 329,519
Vrsta medie a autoturismelor uzate la nmatriculare 13 10 11
Average age of all cars at registration 10 7 8.6

Sursa: Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor

Figura 29 Parcul total de autovehicule din Romnia pe tipuri de combustibil

Sursa: PRIMES
Pentru 2030, rezultatele modelrii indic o cretere cel mai devreme peste cinci ani. Date fiind
considerabil a parcului auto n Romnia, pn la vechimea parcului auto din Romnia, ponderea
356 de autoturisme la 1000 locuitori, fr ns a mare a mainilor rulate ntre cele nou
atinge media european. Creterea nivelului de trai nmatriculate i preul mediu relativ sczut al celor
va duce la creterea treptat a ponderii achiziionate, Strategia nu ntrevede o ptrundere
autoturismelor noi n totalul celor nou puternic a mobilitii electrice pn n 2030.
nmatriculate, astfel nct vechimea medie a Modelul PRIMES estimeaz parcul autoturismelor
parcului va scdea. electrice la 30000 n 2025 i 126000 n 2030. O
parte a acestora ar putea fi produse n Romnia.
Strategia estimeaz c, dei distana total
Totodat, numrul mainilor pe baz de hidrogen
parcurs de autoturisme pe oselele din Romnia
ar putea depi 10000.
va crete pn n 2030 cu aproximativ 35%, emisiile
de CO2 vor rmne constante, la aproximativ 8 mil Poluarea aerului cauzat de autoturisme va scdea
t. Consumul de carburant este estimat s creasc considerabil, ca urmare a standardelor tot mai
cu doar 6% pn n anul 2030, ca efect al creterii stricte crora li se conformeaz generaiile noi.
eficienei energetice a noilor generaii de motoare. Astfel, rezultatele detaliate ale modelrii arat c
ntreaga cretere va fi acoperit de combustibili emisiile totale de particule vor scdea cu 25%, cele
alternativi n primul rnd, biocarburani i GPL. de noxe cu 45%, iar cele de monoxid de carbon
(CO) cu 70%. Modelul PRIMES estimeaz costurile
n lipsa subveniilor, autovehiculul electric urmeaz
nevzute ale polurii asociate folosirii
s devin mai avantajos pentru oferi spre sfritul
autoturismelor la circa 500 mil n 2015, ns ele
anilor 2020. Scenariile optimiste arat o prezen
vor scdea cu mai mult de 40% pn n 2030, la
puternic a autovehiculelor hibride, a celor hibride
mai puin de 300 mil .
cu baterie i a celor electrice n statele dezvoltate,

Pagina 84 din 116


V.5.2. Parcul de autovehicule de transport marf i persoane
La nceputul lui 2016, n Romnia erau autoturismelor, trei sferturi dintre autobuzele i
nmatriculate 21000 de autobuze (vechime medie autovehiculele de marf nmatriculate pentru
de 14 ani), 25000 de microbuze (vechime medie de prima dat n Romnia provin din import i au o
9 ani) i 775000 de autovehicule de marf vechime medie la nmatriculare de 15, respectiv 10
(vechime medie de 12 ani), dintre care 330.000 de ani.
mare tonaj (Figura 30). Similar parcului
Figura 30 Evoluia parcului autovehiculelor de transport marf i persoane dup modul de propulsie

Sursa: PRIMES
Pentru 2030, Strategia estimeaz creterea uoar tehnologie hibrid, ce reduc poluarea la viteze
a parcului de autobuze i a celui de microbuze la mici, n special n mediul urban. Alte 10% dintre
24000, respectiv 33000. O mic parte a autoutilitarele de mic tonaj ar urma s fie hibride
microbuzelor vor avea propulsie hibrid sau cu baterie, complet electrice sau cu propulsie pe
electric. O cretere rapid este de ateptat pentru baz de hidrogen sau GPL. Dintre autovehiculele de
parcul autovehiculelor de marf, cu 45% pn la marf de mare tonaj, aproximativ 50000 ar putea
1,12 mil, dintre care 560000 de mare tonaj. n avea motoare hibride, iar 25000 ar utiliza gazul
2030, 30% din parcul de autoutilitare de mic tonaj natural comprimat (GNC).
(sub 3,5 tone) urmeaz s aib motoare cu
Figura 31 Emisiile poluante ale autovehiculelor de transport marf i cltori (NOx i particule)

Sursa: PRIMES
Modelarea preconizeaz pentru 2030 o cretere cu transportai i creterea distanei medii parcurse.
doar 12% a distanei parcurse de autobuze i Creterea mobilitii este anticipat mai degrab n
microbuze, cu meninerea numrului de pasageri transportul cu autoturismul personal, cel feroviar i

Pagina 85 din 116


cel aerian. Cererea de carburant pentru de tonaj mic urmeaz s creasc cu doar 14%, ca
alimentarea autobuzelor i microbuzelor va scdea urmare a ptrunderii tehnologiilor alternative de
uor, ca urmare a creterii eficienei parcului propulsie i a creterii considerabile a eficienei
circulant, prin ptrunderea noilor generaii de energetice a noilor generaii de autoutilitare.
autovehicule, mai eficiente energetic. Autovehiculele de mare tonaj (peste 3,5 t), pentru
care creterea eficienei energetice este mai lent,
Emisiile de CO2 sunt n corelaie direct cu
vor consuma circa 1,5 mil tep, n cretere cu 45%
consumul de carburant, urmnd s scad uor, la
fa de nivelul nregistrat n 2015. Prin urmare, i
circa 1 mil t CO2. O schimbare mai important este
emisiile de CO2 aferente transportului de marf
prevzut n ceea ce privete poluarea aerului
urmeaz s creasc cu aproximativ 30%, de la 3,6
scderea emisiilor de noxe cu 66%, a celor de
la 4,7 mil t CO2.
particule cu 75% i a celor de monoxid de carbon
cu 80% (Figura 31). Progresul poate fi explicat prin Poluarea aerului este unul dintre efectele negative
faptul c doar puine autobuze i microbuze aflate cele mai pregnante asociate transportului de
n trafic n Romnia n prezent se conformeaz marf. De aceea, este mbucurtoare reducerea
standardelor tot mai stricte de poluare. n 2030, emisiilor aferente autovehiculelor de mare tonaj:
cele mai vechi autobuze i microbuze vor fi reducerea emisiilor de noxe cu 50%, a celor de
conforme cel puin cu standardul Euro 6. particule cu 60% i a celor de CO cu 70%. Costurile
nevzute ale polurii aerului asociate transportului
Volumul total de marf transportat pe osele i
rutier de mare tonaj se vor njumti, la 95 mil n
distana parcurs de autoutilitare vor crete cu
2030.
aproximativ 60% pn n 2030, conform Scenariului
Optim. Cererea de carburant pentru autoutilitarele

V.5.3. Transportul feroviar


Transportul feroviar (inclusiv metroul i transportul autostrzi, ce rspunde n bun msur
urban de cltori cu tramvaiul) este mai eficient ateptrilor cltorilor i transportatorilor,
energetic i mai puin poluant dect cel rutier, fiind ncetinete ritmul reabilitrii cilor ferate i
ncurajat att la nivel european, ct i n strategiile construirea de linii de mare vitez, fapt ce nu este
de dezvoltare durabil a Romniei. Viteza redus de natur s nlesneasc tranziia dinspre
de circulaie, impus de starea proast a transportul rutier ctre cel feroviar mai devreme
infrastructurii, a favorizat traficul rutier n dauna de 2030.
celui feroviar, iar aceast tendin este dificil de
Aproape ntreaga cretere a activitii n sectorul
inversat pe termen scurt. n preajma anului 2030
feroviar va fi preluat de locomotive electrice,
ns, prin lucrri substaniale de modernizare a
cererea de motorin urmnd s rmn aproape
infrastructurii feroviare, este de ateptat ca
constant, la aproximativ 120000 tep, cu creterea
distana parcurs (numrul de vagon-km) pe calea
la 10% a ponderii biodiesel-ului. Cererea de energie
ferat s creasc cu circa 50% (Figura 32).
electric n transportul feroviar va crete de la
Astfel, n timp ce mobilitatea cltorilor n 1080 GWh n 2015 la 1860 GWh n 2030. Un
transportul rutier este estimat s creasc cu 35%, segment al transportului feroviar este transportul
cea n transportul feroviar va crete cu 40%. urban de cltori cu metroul i tramvaiul, pentru
Volumul de marf transportat pe osele va crete care cererea de energie electric n 2030 este
cu 60%, n timp ce transportul feroviar de marf va estimat la 120 GWh, ca urmare a creterii
nregistra o cretere de 65% (indicatorul tone-km). activitii cu 17%. Prin comparaie, cererea de
Rezultatul este o cretere uoar a ponderii energie electric n transportul rutier este estimat
transportului feroviar n mobilitatea total: de la 5 s creasc de la 0 la 500 GWh n 2030, ceea ce
la 6% n mobilitatea cltorilor i de la 39 la 40% n nseamn c transportul feroviar va domina
volumul transportat de marf. creterea cererii de energie electric n sectorul
transporturilor pn n 2030.
Desigur, statul romn poate s promoveze
mobilitatea feroviar mai puternic dect este
indicat n rezultatele modelrii, ce reflect politicile
actuale. Prioritatea strategic a construciei de

Pagina 86 din 116


Figura 32 Transport feroviar (distana parcurs)

Sursa: PRIMES

V.5.4. Transportul aerian i cel fluvial


Transportul aerian cu originea sau destinaia n a noilor generaii de avioane i o cretere cu 70% a
Romnia urmeaz s nregistreze un ritm ridicat de cererii de kerosen, la peste 400000 tep (Figura 33).
cretere n perioada analizat, comparat cu nivelul Creterea este estimat la aproximativ 60% pentru
prezent, mult inferior statelor occidentale. Astfel, distane scurte (sub 500 km), la 70% pentru
este de ateptat cel puin o dublare a traficului distane medii (ntre 500 i 2500 km) i la 75%
aerian pn n 2030, creterea eficienei energetice pentru distane mari (peste 2500 km).

Figura 33 Cererea de combustibil pentru transportul aerian i fluvial (mii tep)

Sursa: PRIMES
Este puin probabil ptrunderea notabil a maritim internaional sunt contabilizate separat, la
carburanilor alternativi n transportul aerian nivel european i mondial. Impactul polurii aerului
nainte de 2030. Astfel, creterea emisiilor de CO2 prin trafic aerian este asociat n special emisiilor de
cauzat de traficul aerian este estimat tot la 70%, noxe, ce urmeaz s creasc cu aproximativ 40%
pn la un nivel de 1,2 mil t CO2 in 2030. Emisiile mai puin dect creterea cererii de carburant.
curselor interne ale Romniei reprezint doar circa Ponderea emisiilor de noxe cauzate de transportul
10% din total. Emisiile aferente traficului aerian i aerian n totalul emisiilor de noxe n sectorul

Pagina 87 din 116


transporturi va crete de la 7% n 2015 la 16% n cretere aferent a cererii de energie estimat la
2030. Costurile nevzute aferente polurii aerului 40%, ceea ce poate fi justificat de o cretere a
cauzate de transportul aerian vor crete, la rndul exporturilor i intensificarea traficului n amonte.
lor, de la 80 la 110 mil n 2030.
Consumul de motorin pentru traficul de marf pe
Transportul fluvial n Romnia corespunde aproape Dunre ar urma s creasc de la 37000 la 45000
n ntregime transportului pe Dunre i pe canalul tep, ntruct Scenariul Optim prevede o pondere
Dunre-Marea Neagr. Transportul fluvial de de 9% n consumul total pentru gazul natural,
pasageri este limitat la Delta Dunrii, la traversarea respectiv creterea la 10% a ponderii biodiesel-ului
fluviului cu bacul i la vase de croazier. Mai n mixul de motorin. CE urmrete reducerea
dezvoltat este transportul fluvial de marf. emisiilor poluante aferente traficului fluvial n
Rezultatele modelrii estimeaz o cretere cu 35% Europa prin introducerea combustibililor
a volumului de marf transportat pe Dunre, cu o alternativi, GNL fiind soluia cea mai avantajoas.

V.5.5. Mixul de energie n sectorul transporturi


Creterea economic i a nivelului de trai, n paralel autocamioanelor 460000 tep, puin peste
cu creterea calitii infrastructurii de transport, jumtate din totalul creterii cererii n transporturi.
induc un ritm rapid de cretere a mobilitii n
n ceea ce privete cererea de energie n
Romnia, cu aproximativ o treime pentru
transporturi pe tipuri de carburant pn n 2030,
transportul de pasageri i cu dou treimi pentru cel
modelarea indic o scdere a cererii de benzin cu
de marf pn n 2030 (Figura 34).
20%, de la 1,44 la 1,14 mil tep, n timp ce consumul
Consumul total de energie n transporturi va crete de motorin va crete cu 13%, de la 3,5 la 4 mil
cu 16%, de la 5,55 la 6,45 mil tep, limitat de tep. Consumul total de benzin i motorin ar
creterea eficienei energetice a autovehiculelor i urma s creasc cu cel mult 4%. Creterea total a
a avioanelor. Cererea de energie va crete cu 10% cererii de combustibili petrolieri, inclusiv kerosen i
n transportul de cltori (de la 4,1 la 4,5 mil tep) i GPL, ar urma s fie de 7%. n total, ponderea
cu 40% n transportul marf (de la 1,4 la 1,9 mil combustibililor petrolieri n totalul cererii de
tep). 73% din creterea total a cererii de energie n transporturi ar urma s scad de la
carburani este asociat traficului rutier, care va 94,6% n 2015 la 87,2% n 2030 suma ponderilor
consuma 5,7 mil tep n 2030, cu 18% din cretere pentru motorin (62%), benzin (18%), kerosen
asociat traficului aerian. Cea mai mare cretere a (6%) i GPL (1%).
cererii de carburani va veni din partea
Figura 34 Cererea de energie final n transporturi pe tip de combustibil

Sursa: PRIMES
Ponderea combustibililor alternativi n totalul suma ponderilor de 8,1% pentru biocarburani,
cererii de energie pentru transport va crete de la 3,1% pentru energia electric, 1,5% pentru gazul
5,4% n 2015 la 12,8% n 2030. Cei 12,8%, natural i 0,1% pentru hidrogen. Astfel, este de
echivalentul energetic a 9600 GWh, reprezint ateptat o cretere de 2,5 ori a cererii de

Pagina 88 din 116


biocarburani, la 520.000 tep; o cretere de 2,2 ori de noxe, cu 40% cele de CO i cu 45% cele de oxizi
a cererii de energie electric, la aproape 2400 de sulf. Modelul PRIMES calculeaz o scdere cu o
GWh; i o cretere aproape la fel de mare a cererii treime a costurilor nevzute asociate polurii
de gaz natural, pn spre 1100 GWh. aerului cauzate de transporturi, la 780 mil n
2030. Tendina descendent se va pstra i n
Emisiile de CO2 aferente sectorului transporturi
perioada 2030-2050, astfel nct costul va ajunge la
urmeaz s ating aproape 17,4 mil t CO2 n 2030,
410 mil n 2050, o treime din cel nregistrat n
o cretere cu 9% fa de 2015. Poluarea aerului i
2015.
emisiile altor gaze cu efect de ser vor scdea ns
considerabil: cu 25% cele de particule, cu 37% cele

V.6. Eficiena energetic


Eficiena energetic este adesea caracterizat, regsete n nclzirea cldirilor, n transformarea
figurat, ca fiind forma cea mai valoroas de resurselor energetice primare n energie electric
energie, dat fiind c reduce costurile i impactul n centrale termoelectrice, n transportul i
negativ asupra mediului nconjurtor asociat cu distribuia energiei electrice i a gazului natural,
consumul de energie, dar i dependena de respectiv n transporturi i n industrie. Eficiena
importuri de energie. Potenialul cel mai ridicat de energetic n sectorul transporturilor este tratat
cretere a eficienei energetice n Romnia se n seciunea dedicat mobilitii.

V.6.1. Evoluia intensitii energetice


Principalul indicator al eficienei energetice la ramurilor economice cu valoare adugat ridicat.
nivelul economiei naionale, intensitatea Este, de asemenea, necesar izolarea termic a
energetic, raporteaz consumul brut de energie la imobilelor, pentru a asigura suportabilitatea
unitatea de produs intern brut. Datele pentru 2015 costurilor cu nclzirea n condiiile crerii pieei
arat pentru Romnia o intensitate energetic de unice europene a energiei i a creterii globale a
218 tep/mil 2013, cu 75% mai mare dect media preurilor la energie de la nivelul redus din prezent.
european. Raportat ns la puterea de cumprare,
Pentru anul 2030, n condiii de cretere
intensitatea energetic a Romniei se situeaz uor
economic susinut, modelul PRIMES estimeaz o
sub media european, cu toate c sectorul
scdere a intensitii energetice pentru Romnia
industrial ocup o pondere n economie peste
cu 30%, pn la 153 tep/mil 2013. Acest nivel ar
media european.
urma s fie cu 65% mai mare dect media
Nivelul intensitii energetice corespunde structurii european, decalajul fiind dificil de redus,
economiei naionale i competitivitii ei. deoarece statele membre UE au inte ambiioase
Principala cale de reducere a valorii intensitii de eficien energetic.
energetice const n dezvoltarea prioritar a

V.6.2. Eficiena energetic a cldirilor


Consumul de energie pentru nclzirea i rcirea aferente sectorului serviciilor, ns n acestea
locuinelor este estimat pe baza spaiului de confortul termic este considerat asigurat integral.
nclzit, aproximat prin suprafaa total a
2 Suprafaa celor aproximativ 7,47 mil locuine
locuinelor (m ); a necesarului de energie pentru
2 ocupate permanent n Romnia n 2015 este
nclzirea unitii de suprafa (kWh/m ), care 2
estimat la 350 mil m (medie a suprafeei utile de
depinde, la rndul su, de calitatea izolrii termice 2
47 m ), din care aproape jumtate sunt locuine
a locuinei i de numrul de grade-zile
nclzite parial. Tendina de mbtrnire a
(temperatura exterioar); i a faptului c multe
populaiei va conduce la scderea uoar a
locuine din Romnia sunt nclzite doar parial
numrului gospodriilor, pn la 7,14 mil locuine
(temperatura n interior). Aceiai factori determin
ocupate permanent n 2030. Suprafaa util a
i necesarul de energie pentru nclzirea cldirilor
locuinelor este ns de ateptat s creasc cu
ce gzduiesc spaii comerciale, cldiri de birouri, 2
aproape 40%, la 490 mil m . Condiiile de locuire
coli, spitale, instituii publice i alte cldiri
vor fi astfel mbuntite, prin construcia de

Pagina 89 din 116


locuine mai spaioase i prin extinderea naional. Pentru locuinele nclzite integral,
locuinelor individuale cu suprafee mici, astfel necesarul mediu de energie pentru nclzire este
nct media suprafeei utile va atinge 68 mai ridicat, locuinele individuale avnd, n general,
2
m /gospodrie n 2030, n cretere cu aproape 50% consum mai mare dect apartamentele.
fa de 2015. Creterea nivelului de trai va duce la
Cldirile publice i cele aferente sectorului
un grad mai mare de confort termic n locuine, cu 2
serviciilor dispun, n total, de circa 135 mil m ,
reducerea numrului celor nclzite doar parial.
pentru climatizarea crora s-au consumat 21,5
Cererea final de energie pentru nclzirea TWh n 2015 consum specific mediu de energie
2
locuinelor, fr a include nclzirea apei i gtitul, final de 160 kWh/m . Pentru 2030, rezultatele
a fost de 55 TWh n 2015 i va fi de 53 TWh n modelrii indic un consum uor diminuat, de
2030. Scderea uoar a cererii de energie, n ciuda aproximativ 20 TWh, pe fondul creterii mai lente a
creterii suprafeei locuite, este urmarea suprafeei construite dect creterea cu
introducerii standardelor minime de eficien aproximativ 35% a eficienei medii a instalaiilor, ce
energetic pentru cldirile noi, respectiv a efortului transform energia final achiziionat n energie
investiional n creterea eficienei energetice a termic util.
locuinelor existente.
Eficiena n transformare crete prin adoptarea
Odat cu creterea preurilor energiei, investiiile soluiilor eficiente de nclzire, precum centrale
devin rentabile, n sensul recuperrii costurilor ntr- termice moderne, sobe de teracot nlocuite cu
un orizont rezonabil de timp prin reducerea centrale termice pe baz de gaz natural sau pompe
consumului. Sunt incluse att programele de de cldur adoptate pe scar mai larg. O parte a
reabilitare termic cu finanare de la bugetul acestor investiii se recupereaz n scurt timp,
autoritilor publice i din fonduri europene, ct i fcnd obiectul de activitate al companiilor de
investiiile directe ale gospodriilor. Astfel, servicii energetice de tip ESCO. Rezultatele
consumul specific mediu de energie pentru modelrii prevd utilizarea acestui tip de servicii
2
nclzire scade de la circa 155 kWh/m n 2015 la inclusiv pentru cldirile administrative i instituiile
2
110 kWh/m n 2030, o reducere cu 30%. publice, prin reglementarea corespunztoare a
Indicatorul include suprafee nclzite parial, fiind acestui tip de serviciu, conform bunelor practici.
relevant doar pentru stabilirea unei inte la nivel

V.6.3. Randamentul centralelor termoelectrice i consumul propriu tehnologic


Centralele termoelectrice din Romnia, construite natural, ce pot echilibra producia intermitent din
n mare parte n perioada 1960-1990, au SRE, s aib randament ridicat inclusiv la variaii
randament relativ sczut, de aproximativ 35% n frecvente i rapide de putere.
medie. Astfel, n 2015, pentru o producie brut de
Prin nlocuirea centralelor vechi, precum cele pe
energie electric de 29 TWh n centrale
baz de hidrocarburi cu ciclu deschis i cele pe baz
termoelectrice, s-au utilizat crbune, gaz natural i
de crbune cu parametrii critici, cu adoptarea de
pcur cu coninut energetic de 86 TWh. Centralele
tehnologii mai eficiente, cum ar fi centralele cu gaz
cu cogenerare au valorificat suplimentar 18 TWh
cu ciclu combinat i cele cu parametrii supracritici
sub form de agent termic sau abur industrial,
pe baz de crbune, pierderile n transformare pot
astfel nct pierderile de transformare au fost de
fi reduse considerabil. Eficientizarea parcului de
39 TWh. O mai bun distribuie n spaiu a
centrale termoelectrice duce la scderea cererii de
centralelor termoelectrice, pentru a deservi zone
energie primar necesar asigurrii consumului
cu necesar de energie termic, ar putea crete
final de energie electric. Aceast tranziie este
eficiena transformrii. Unele dintre cele mai mari
esenial pentru competitivitatea economiei
centrale termoelectrice din Romnia (Turceni,
Romniei, n contextul tendinei de cretere
Rovinari, Iernut) nu sunt localizate n apropierea
treptat a ponderii energiei electrice n cererea
centrelor mari de consum.
final de energie.
Utilizarea frecvent a centralelor termoelectrice pe
Centralele termoelectrice cu tehnologii vechi au un
piaa de echilibrare presupune creteri i scderi
consum propriu tehnologic ridicat. n 2015,
de putere frecvente, ce reduc randamentul. Este
consumul propriu tehnologic total al centralelor
important ca parcul de capaciti pe baz de gaz
electrice, termice i cu cogenerare a fost de

Pagina 90 din 116


aproximativ 5250 GWh. Reelele electrice de Rezultatele modelrii pentru anul 2030 estimeaz
transport i distribuie sunt relativ uzate i au, n consumul propriu tehnologic la 4650 GWh, n
continuare, componente dimensionate pentru o scdere cu 11% fa de nivelul din 2015, pe fondul
alt structur de consum. Pierderile totale n scderii cu 40% a produciei brute de energie
reelele de transport i distribuie au depit, n electric n centrale termoelectrice, dar a utilizrii
anul 2015, 6800 GWh i 11% din producia net de lor sporite pe piaa de echilibrare. Pierderile n
energie electric. Consumul propriu tehnologic va reele sunt estimate la 6300 GWh, n scdere cu 8%
scdea prin nlocuirea centralelor vechi i fa de 2015, pe fondul creterii cu 18% a
ineficiente, atunci cnd ajung la captul duratei de produciei nete de energie electric.
via din punct de vedere tehnic sau economic.
Pierderile n reele vor fi reduse prin investiii.

V.6.4. Eficiena energetic n industrie


Sectorul industrial a trecut printr-un proces devin fezabile economic prin creterea preurilor
substanial de transformare dup 1990. Prin energiei, ajutate i de sumele disponibile pentru
investiii n tehnologii moderne de producie i programe de eficientizare prin programe europene
eficien energetic, industria din Romnia este, n i guvernamentale. Un exemplu de program de
prezent, competitiv pe plan internaional, cu cretere a eficienei energetice i a competitivitii
premise bune pentru dezvoltare i extindere n noi industriei este scutirea parial a sectoarelor cu
ramuri de producie. Auditurile energetice impuse intensitate ridicat a consumului de energie de la
la nivel european pentru toi marii consumatori plata certificatelor verzi, n schimbul investiiei n
industriali contribuie la identificarea timpurie a msuri de eficien energetic.
msurilor ce pot crete eficiena energetic i la
Strategia de dezvoltare industrial n Romnia
implementarea lor, atunci cnd sunt fezabile.
prevede investiii cu precdere n industrii cu
Eficiena energetic a industriei raportat la valoare adugat ridicat i consum specific redus
valoarea adugat brut crescuse, n 2015, cu 23% de energie, ce pun n valoare capitalul uman. O
fa de anul 2000, iar rezultatele modelrii astfel de oportunitate este dezvoltarea sectorului
estimeaz o cretere suplimentar cu 20% pn n de producie a instalaiilor i echipamentelor
2030. Msuri adiionale de eficien energetic aferente tranziiei energetice.

V.7. Investiii n sectorul energetic


Romnia are nevoie de investiii substaniale n eficiente, cu emisii mai sczute inclusiv a celor cu
sectorul energetic n urmtoarele decenii, n primul tehnologie hibrid sau cu motor electric. Tot mai
rnd pentru a asigura continuitatea n muli consumatori vor deveni posesori de
aprovizionare a consumatorilor, dar i pentru a echipamente electrocasnice i electronice
participa la tranziia energetic global i a se conectate la internet, cu eficien ridicat i cu
numra printre beneficiarii procesului complex de posibilitatea de a comunica cu reelele inteligente
transformare a sectorului energetic n spiritul de energie electric.
dezvoltrii durabile.
Pentru dezvoltarea i sustenabilitatea sectorului
Investiiile cele mai mari vor avea loc pe partea de energetic, va fi susinut financiar componenta de
cerere de energie, prin nlocuirea treptat a cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare.
tehnologiilor vechi de consum al energiei cu altele Investiia n cercetare va urma realizarea
mai eficiente, flexibile i cu emisii sczute. Parcul obiectivului angajat la nivel european pentru 2020
auto este un exemplu elocvent de segment al (2% din PIB, 1% public i 1% privat). Dup 2020,
cererii de energie, ce va cunoate transformri Romnia va reduce decalajul fa de media UE, prin
substaniale n urmtoarele decenii, prin majorarea la 3% din PIB a finanrii cercetrii.
ptrunderea pe pia a autovehiculelor mai

Pagina 91 din 116


V.7.1. Investiii n sectorul petrolier
Pentru Strategia Energetic sunt importante pstrarea nivelului actual de activitate n sectorul
investiiile directe n sectorul energetic, n de rafinare, cel puin pn n 2030.
producia intern de energie primar, n stocarea
Companiile petroliere investesc n explorarea i
gazului natural i n transformarea resurselor
dezvoltarea de noi zcminte, astfel nct s dein
primare n carburani, energie electric i termic.
rezerve pentru meninerea produciei medii
Investiiile n explorare i producia hidrocarburilor anuale. Pentru Romnia, provocarea principal
sunt dificil de estimat pe termen lung, din cauza este meninerea sau creterea rezervelor i a
fluctuaiilor mari a preurilor internaionale ale produciei, astfel nct s acopere ct mai mult din
hidrocarburilor, respectiv a relativei opaciti a cererea intern. Exist, n continuare, potenial
sectorului; prin urmare, ele nu fac obiectul analizei pentru descoperirea de noi zcminte, astfel c se
cantitative. anticipeaz o cretere a investiiilor pe termen
mediu i, n cazul unor descoperirii semnificative,
Raportrile OMV Petrom pentru 2011-2015
pe termen lung.
menioneaz investiii medii anuale n explorare i
producie de aproximativ 920 mil , dar n 2016 Vor fi necesare n continuare investiii i n sectorul
nivelul este mult sczut, din cauza preurilor rafinrii, n special pentru adaptarea mixului de
reduse ale ieiului. Ultimul raport al Romgaz producie a produselor petroliere ctre cele cu
menioneaz investiii medii anuale n explorare i valoare adugat ridicat i cerere n cretere,
producie de aproximativ 200 mil pentru precum kerosenul. Va crete capacitatea de
perioada 2014-2015, cu un nivel, de asemenea, prelucrare n biorafinrii, prin investiii n noi
mai sczut n 2016. capaciti, mai nti pentru acoperirea n mai bun
msur a cererii interne, iar pe termen lung, cu
Sunt planificate noi investiii n creterea
potenial de a deservi prin exporturi pieele
capacitii de injecie, extracie i nmagazinare a
regionale, asemenea exportului net de produse
gazului natural n depozite subterane. Realizarea
petroliere clasice.
lor depinde de dezvoltarea pieei gazului natural n
Romnia, inclusiv prin integrarea de noi servicii, ce Oportunitatea finanrii interconectrii sistemului
privesc nmagazinarea pe principii comerciale. naional de transport al ieiului cu cele ale statelor
Rafinriile n funciune sunt, dup parcurgerea unui vecine situate la vest trebuie analizat ntr-un
amplu proces de restructurare i modernizare, studiu dedicat de fezabilitate, ce ia n considerare
competitive la nivel regional. Importator net de ultimele evoluii internaionale n domeniu i
iei, Romnia export produse petroliere n tendinele de evoluie ale sectorului petrolier
regiune i exist condiii favorabile pentru romnesc.

V.7.2. Investiii n sectorul energiei electrice


Preul final al energiei electrice este alctuit din includ echipamente i tehnologii ce fac tranziia
dou componente principale: costul total al ctre reelele inteligente cu comunicare
produciei n centralele electrice i costul asociat bidirecional, cu gestiune eficace i cu flexibilitate
reelelor de transport i distribuie. Investiiile se mai mare n operare. Este estimat i costul
reflect n costurile cu retehnologizarea centralelor dezvoltrii treptate a produciei distribuite a
electrice existente i cu construcia de noi centrale, energiei electrice, cu impact n special la nivelul
respectiv costurile cu modernizarea i extinderea reelelor de distribuie. Astfel de investiii nu sunt
reelelor electrice. de natur s creasc nivelul tarifelor de reea.
Modelul PRIMES estimeaz necesarul de investiii Modelarea cantitativ relev diferene
aferente reelelor electrice la aproximativ 500 mil considerabile ntre volumele investiiilor n centrale
anual pn n 2030. Aceste costuri includ electrice, n funcie de scenariul de dezvoltare.
proiectele de interconectare i de dezvoltare a Astfel, totalul investiiilor pentru perioada 2016-
reelei prevzute n Planul de Dezvoltare al 2030 variaz ntre 7 i 14 mld , echivalentul a 500
Transelectrica pentru 2016-2025 i continuarea -1000 mil /an. Scenariul Optim se situeaz la
acestuia pn n 2030, precum i nivelul estimat al marginea superioar a acestui interval. Diferena
investiiilor n reele de distribuie. Investiiile principal se regsete ntre scenariile cu sau fr

Pagina 92 din 116


proiectul a dou noi uniti nucleare. Faptul c costului final al energiei electrice depinde de
investiia n dublarea capacitii nucleare e aranjamentul comercial cu investitorul, fiind
costisitoare nu este o noutate, dar impactul asupra posibil o reducere a acestuia.

V.7.3. Investiii n sectorul energiei termice


Sistemele de alimentare centralizat cu energie nclzire centralizat i cogenerare de nalt
termic (SACET) cuprind dou elemente principale: eficien n Romnia (ME 2015a), remis Comisiei
centralele termice sau cu cogenerare de energie Europene la sfritul lui 2015. Investiiile anuale
termic i energie electric, respectiv reelele de necesare sunt estimate ntre 87 i 175 mil , cu
distribuie a agentului termic. Mai mult de nivelul superior asumat n Scenariul Optim, pentru
jumtate dintre cele 60 de localiti cu SACET a asigura dezvoltarea pe termen lung a sectorului.
funcional n Romnia au nevoie de investiii
n paralel, este necesar nlocuirea vechilor
substaniale n modernizarea distribuiei de agent
centrale termoelectrice n cogenerare, ce se
termic, prin nlocuirea vechilor conducte cu altele
apropie de sfritul duratei de via, cu un necesar
noi. Noile reele trebuie dimensionate corect la
al investiiilor estimat ntre 1 i 1,5 mld .
cererea estimat de agent termic i de ap cald, n
Suplimentar, vor avea loc investiii n nlocuirea
scdere fa de nivelul din prezent, ca urmare a
unei pri a cazanelor de ap fierbinte ajunse la
lucrrilor de reabilitare termic a blocurilor de
sfritul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al
locuine, dar cu potenial de cretere prin
cheltuielilor ntre 45 i 60 mil /an. Scenariul Optim
atragerea de noi consumatori dup eficientizare i
prevede investiii n noi capaciti de cogenerare,
creterea raportului calitate-pre pentru serviciile
de 90 mil /an pn n 2030 i un minim de 45 mil
oferite.
/an al investiiilor n cazane de ap fierbinte, fiind
Nivelul investiiilor n reelele de distribuie a preferate unitile ce produc energie termic i
agentului termic este estimat ntre 1,3 i 2,6 mld , electric n cogenerare.
conform celui mai recent studiu al potenialului de

V.7.4. Asigurarea resurselor financiare pentru derularea programelor de investiii


Strategia identific investiii substaniale ce sunt finanare la costuri mai mici ale capitalului, ceea ce
necesare pentru modernizarea i retehnologizarea transform proiecte altminteri nefezabile n
sistemului energetic romnesc n urmtorii 15 ani. investiii certe pentru sectorul energetic.
Analiza scenariilor alternative de dezvoltare
n afar de capitalul privat, alte surse importante
estimeaz investiiile totale n sectorul energetic
de finanare sunt cele puse la dispoziie prin
(exclusiv ceea ce ine de consumul energiei) ntre
programele de investiii europene fonduri
15 i 30 mld pentru perioada 2017-2030, cu o
structurale i cel pentru investiii strategice (ce
estimare central de aproximativ 25 mld . Fr
este de ateptat s fie prelungit pn n anul 2020
ndoial, majoritatea investiiilor se vor baza pe
i suplimentat), respectiv cele ale bncilor de
capitalul privat, ns nu poate fi neglijat rolul
investiii i de dezvoltare (BEI, BERD etc). Un rol
important al statului n facilitarea deciziilor de
important l pot juca i parteneriatele public-
investiii, n special prin mbuntirea sistemului
private, respectiv scheme de investiii precum cele
de guvernan a sectorului energetic.
de tip ESCO pentru creterea eficienei energetice
n primul rnd, statul are obligaia de a crea un a imobilelor.
cadru de reglementare i de politici publice stabil,
Statul poate defini i mecanisme de sprijin pentru
predictibil, transparent i echitabil pentru toate
anumite tipuri de investiii, precum cele de
companiile ce acioneaz n sectorul energetic,
garantare a veniturilor. Strategia nu propune
inclusiv cele cu capital de stat, pe baza principiilor
mecanisme concrete, dar semnaleaz importana
de neutralitate tehnologic.
respectrii principiului neutralitii tehnologice i a
n al doilea rnd, statul trebuie s acioneze pentru celui de limitare a impactului pe care o eventual
a mbunti guvernana companiilor la care este schem de sprijin l poate avea asupra costului final
deintor de active, n vederea eficientizrii i al energiei.
transparentizrii activitilor acestora. Prin aceste
demersuri, statul romn poate asigura accesul la

Pagina 93 din 116


O posibil surs important de finanare a Acestea vor trebui alocate proiectelor de investiii
investiiilor n sectorul energetic n deceniile pe baza unui set de prioriti bine definite, cu
urmtoare o reprezint veniturile bugetare precdere pentru proiecte eseniale pentru
asociate licitaiilor pentru permisele de emisii realizarea obiectivelor strategice, dar pentru care
aferente sistemului ETS. n funcie de evoluia investiiile sunt dificil de realizat n lipsa
preului certificatelor de emisii, aceste venituri vor cofinanrii din acest fond. Exemple sunt
fi mai mari sau mai mici, ns n orice caz sumele modernizarea i redimensionarea sistemelor SACET
disponibile pentru investiii sunt substaniale, de din marile orae, reabilitarea termic a imobilelor,
ordinul miliardelor de euro n urmtorii 15 ani. nnoirea parcului de centrale n cogenerare de
nalt eficien.

V.8. Teste de stres ale sistemului energetic naional


n modelarea cantitativ a evoluiei sectorului gestionare a unei crize de aprovizionare cu
energetic naional n orizontul anului 2030, au fost combustibili, n condiii meteorologice deosebite
realizate teste de stres pe componentele de (secet prelungit, canicul, zpad, temperaturi
rezilien a SEN, respectiv de capacitate de foarte sczute etc.).

V.8.1. Test de stres al sectorului electroenergetic: condiii de primvar i var

CONDIII I IPOTEZE PENTRU TESTUL DE STRES DE PRIMVAR I VAR


Unul dintre efectele climatice cu impact asupra Dincolo de aspectele hidrologice, dac o perioad
sectorului energetic este variabilitatea hidrologic. secetoas este dublat de canicul, randamentul
Potrivit Strategiei de Adaptare Climatic a Bazinului centralelor termoelectrice este afectat. Testul de
Dunrii, adoptat n 2012, n deceniile urmtoare, stres adaug i constrngerea unei perioade de
segmente importante ale Bazinului Dunrii se vor diminuare substanial a vitezei medii a vntului,
confrunta cu o descretere a volumului de ap i de ceea ce reduce aproape la zero producia de
precipitaii. energie eolian.
Dat fiind importana hidroenergiei n mixul Modelul PRIMES-IEM a fost rulat pentru Romnia
naional al Romniei i faptul c majoritatea n scenariul unei perioade secetoase n lunile mai
rezervelor hidroelectrice ale rii sunt situate n august, cu reducerea potenialului hidroenergetic.
Bazinul Dunrii, este esenial evaluarea Ca efect, centralele nuclear-electrice din Romnia,
vulnerabilitii SEN fa de posibile situaii de Bulgaria i Ungaria i reduc producia. Aceste
secet. Deficitul de ap al Dunrii poate afecta i condiii sunt simulate pentru anii 2020, 2025 i
producia de energie electric nuclear i termic, 2030, pentru toate cele trei scenarii de baz
care necesit debite suficiente pentru rcirea Scenariul de Referin (RM), Politici 2030 (P2030M)
reactoarelor, respectiv a condensatoarelor i Politici 2030 Maximal (P3050M), n varianta de
turbinelor. Dependente de apa Dunrii sunt nu pre mediu al combustibililor. Sunt analizate dou
doar reactoarele centralei nucleare de la zile de lucru tipice, una de primvar i una de
Cernavod, ci i cele de la Paks (Ungaria), Kozloduy var. Obiectivul este de a evidenia impactul unor
(Bulgaria) i Mochovce (Slovacia). Realizarea asemenea circumstane hidrologice i
lucrrilor de mbuntire a navigaiei pe sectorul meteorologice asupra rezilienei SEN, comparat cu
Clrai-Brila poate contribui la asigurarea rcirii Scenariul de Referin.
instalaiilor de condensare din Romnia, reducnd
riscul de oprire a reactoarelor n caz de secet
sever.

REZULTATELE TESTULUI DE STRES N ZILE DE LUCRU DE PRIMVAR I VAR


A fost modelat impactul factorilor de stres Capacitatea SEN de a acoperi cererea de
menionai mai sus asupra urmtoarelor elemente: energie i de servicii tehnologice de sistem;

Pagina 94 din 116


Capacitatea SEN de a menine nivelul n 2025, Romnia va exporta energie electric n
exporturilor i de a asigura importurile toate scenariile, n condiii meteo normale, n
necesare operrii n condiii de siguran; ambele tipuri de zile de lucru. Exporturile sunt
Efectele asupra preului pe piaa angro de reduse cu circa 50% n condiii de stres, cu excepia
energie electric; scenariului P2030M n ziua de lucru de var, cnd
reducerea este cu 80%.
Dependena de anumii combustibili i de
infrastructura aferent acestora. n 2030, de asemenea, Romnia va exporta energie
Rezultatele modelrii arat c, n niciun scenariu electric n toate scenariile, n ambele zile tipice.
analizat, SEN nu se confrunt cu deficit de Exporturile sunt mai mari n ziua tipic de
producie i cu nclcri ale cerinelor de asigurare primvar, n intervalul 30-40 GWh n toate cele
a capacitilor de rezerv, n niciunul dintre anii de trei scenarii. n ziua tipic de var, exporturile sunt
referin (2020, 2025 i 2030). n nicio situaie nu de 10-15 GWh. n condiii de stres, se nregistreaz
este compromis securitatea n aprovizionare. Mai diferene semnificative de rspuns ntre cele dou
mult, n unele cazuri, SEN i menine capacitatea zile tipice de lucru. n ziua de primvar,
de asigurare a exporturilor, oferind rezilien exporturile scad cu 10-20%, n vreme ce n ziua de
rilor vecine, afectate de aceleai condiii de stres. var, exporturi de circa 15 GWh sunt nlocuite de
importuri de 7-10 GWh. Un atare volum zilnic al
Astfel, n anul 2020, Romnia i va menine importurilor, n circumstane excepionale, nu
exporturile de energie electric, n condiii prezint o problem de rezilien a SEN.
meteorologice normale, n toate scenariile, pentru
ambele zile tipice. Cnd condiiile de stres sunt Testele de stres nu au vizat perioada dup anul
aplicate algoritmului de alocare de capacitate n 2030, cnd se va face puternic simit efectul intrrii
ziua de lucru de primvar, exporturile sunt ntre 5 n funciune a noilor uniti nucleare.
i 9 GWh/zi n toate scenariile. n ziua tipic de n ceea ce privete impactul de pre al condiiilor
var, n condiii de stres, exporturile se reduc la de stres asupra pieei pentru ziua urmtoare,
circa jumtate fa de o zi fr condiii de stres, analiza arat c acesta este limitat i gestionabil
fiind cuprinse ntre 10 i 12 GWh. Aceasta arat c pentru ziua tipic de lucru de primvar, n vreme
SEN poate oferi securitate energetic la nivel ce n ziua de var impactul de pre este
regional. semnificativ, dar de termen scurt.

V.8.2. Test de stres al sectorului electroenergetic: condiii de iarn

CONDIII I IPOTEZE PENTRU TESTUL DE STRES DE IARN


Testul de stres n condiii de iarn exploreaz prin cererea crescut gaze naturale i de energie
vulnerabilitile SEN n condiii de frig extrem. electric pentru nclzire. Frigul i cderile de
Modelul PRIMES-IEM este rulat sub urmtoarele zpad afecteaz puternic producia centralelor
presupuneri: temperatur sczut (sub -20C) i electrice eoliene i fotovoltaice. Centralele
cderi masive de zpad, aplicate pentru 24 de ore hidroelectrice funcioneaz n condiii de ger, cu o
ntr-o zi tipic de lucru de iarn, n anii 2020, 2025 sarcin redus, de 3500 MW. Modelul determin
i 2030. Temperatura sczut are impact asupra efectele capacitii diminuate de producie a
aprovizionrii cu combustibili i a disponibilitii energiei electrice.
centralelor termoelectrice pe baz de gaz natural,

REZULTATELE TESTULUI DE STRES N CONDIII DE IARN


Nu au loc ntreruperi n alimentarea cu energie traverseze condiiile de stres fr a compromite
electric i nclcri ale cerinelor de asigurare a stabilitatea i securitatea n aprovizionare, n
capacitilor de rezerv n niciunul dintre scenariile condiii de funcionare normal a pieei de energie
studiate P2030M, P3050M i RM n niciunul electric european (Figura 35).
dintre anii de referin. SEN este capabil s

Pagina 95 din 116


Figura 35 Testul de stres al sistemului electroenergetic de var i de iarn

Sursa: PRIMES
Rezultatele testului de stres arat c Romnia obinuite i importuri semnificative n condiii de
trebuie s se bazeze pe importuri pentru a-i stres: 25 GWh n RM, respectiv 35 GWh n
asigura necesarul de energie electric n condiiile scenariile P2030M i P3050M. Astfel, n toate
specificate de stres. n anul 2020, Romnia export scenariile i n toii anii de referin, capacitatea de
energie electric n toate scenariile, n condiii import este esenial pentru stabilitatea SEN n
meteorologice normale. Aceste exporturi nu pot fi condiii de iarn sever.
meninute n condiiile testului de stres, fiind
n ceea ce privete costurile, situaiile de condiii
nlocuite cu importuri ce depesc 24 GWh n toate
extreme de iarn aduc costuri suplimentare, n
scenariile.
special n jurul anului 2020 i mai ales n P3050M.
n 2025, de asemenea, Romnia este exportator n Presiunea costurilor suplimentare scade ulterior, n
toate scenariile, n condiii meteo obinuite. perioada 2025-2030. n aceste condiii este
Condiiile de stres induc o inversare a acestui esenial funcionarea normal a pieei de energie
comportament comercial, n toate scenariile: 30 electric european, pentru a se putea asigura
GWh n RM, respectiv 50 GWh n scenariile importurile de energie electric necesare acoperirii
P2030M i P3050M. Situaia este similar n 2030: deficitului de energie electric din SEN, la un cost
exporturi de energie electric n condiii meteo acceptabil pentru consumatori.

V.8.3. Test de stres al sectorului gazelor naturale


Dup cum indic rezultatele testelor de stres cererea de gaz natural rmne la nivelul
realizate la finele anului 2014 de CE i ENTSO-G (CE Scenariului de Referin n intervalul 2015-2030.
2014c), n situaia unei ntreruperi a livrrilor de
Scenariul de Referin (RM) indic dezvoltarea cu
gaze din Federaia Rus prin Ucraina ctre pieele
succes a zcmintelor din Marea Neagr, dar
UE pentru o perioad cuprins ntre una i ase
momentul intrrii lor n producie depinde de
luni, n intervalul septembrie-februarie, cu dou
evoluia preului gazului pe piaa regional.
sptmni de iarn geroas n februarie, Romnia
Producia de gaze va crete notabil dup 2020 i va
ar fi fost n 2014 printre cele mai sever afectate
ajunge la un maximum n jurul anului 2025, n
state europene din punct de vedere al capacitii
special mulumit zcmintelor din Marea Neagr,
de import, cu un deficit estimat de gaz natural de
3 reuind s contrabalanseze depletarea cmpurilor
1,3 mld m al treilea cel mai nefavorabil rezultat
3 3 mature onshore. Dup 2025, n acest scenariu,
dup Finlanda (2,2 mld m ) i Ungaria (2,1 mld m ).
Romnia va deveni independent de importuri.
Modelarea cantitativ cu PRIMES-Gas supply a Pentru consum, RM indic o cretere ntre 2016 i
inclus un test de stres pentru sistemul de gaz 2020, prin creterea ponderii gazului natural n
natural, cu dou componente: (1) presupunerea mixul de energie electric, cu o uoar scdere
ntreruperii complete a livrrilor de gaz natural prin ctre 2025, urmat de stabilizare pn n 2030.
Ucraina ctre Romnia pentru un interval de ase Astfel, n condiiile livrrilor nentrerupte de gaze
luni (septembrie februarie); (2) presupunerea din Rusia prin Ucraina, Romnia nu se va confrunta
pesimist c Romnia nu exploateaz recentele cu probleme serioase de securitate n
descoperiri din Marea Neagr, n condiiile n care aprovizionare.

Pagina 96 din 116


Presupunnd o ntrerupere a livrrilor prin Ucraina A doua component a testului de stres examineaz
vreme de ase luni, Romnia nu va fi afectat de o implicaiile situaiei nedezvoltrii zcmintelor de
criz a aprovizionrii cu gaze nici n 2025, nici n gaze din Marea Neagr, n condiiile n care
2030, dac i va menine producia i consumul la consumul se menine la nivelul RM pn n 2030.
nivelul din RM. Situaia mai dificil se prezint la Un astfel de scenariu ar avea implicaii majore din
nceputul anilor 2020, cnd deficitul de gaze cauzat punct de vedere al necesarului de consum.
de ntreruperea tranzitului ucrainean este de circa Impactul crizei de aprovizionare prin Ucraina s-ar
3
1 mld m . Pentru suplinirea sa, opiunile sunt (i) resimi n tot deceniul 2020-2030. n 2020, este de
creterea extraciei din nmagazinarea subteran; ateptat un deficit de gaz natural de circa 1,2 mld
3
(ii) importuri din statele vecine; (iii) reducerea m . Volumele disponibile n rile vecine vor fi
livrrilor ctre consumatorii neprotejai; i (iv) limitate, ceea ce ar menine un deficit ntre 2020 i
creterea produciei interne de gaz natural. Cum 2030. Deficitul estimat se va diminua ntre 2025 i
capacitatea cumulat de aprovizionare din import 2030, pe fondul creterii importurilor din Ungaria.
3
i din stocare n 2020 va fi de circa 74 mil m /zi, Creterea medie de pre n scenariul fr Marea
livrrile vor fi suficiente pentru a acoperi consumul Neagr este estimat la 7% n 2030 fa de
intern. Procentajul de consum neacoperit n jurul Scenariul de Referin, influenat de costurile de
anului 2020, n condiii de ntrerupere a livrrilor transport din Ungaria, de creterea ntrebuinrii
prin Ucraina, este de circa 3% i dispare complet n capacitilor de nmagazinare subteran i de
anii 2025 i 2030. Creterile estimate de pre sunt cererea crescut pe timp de iarn. Rezult, astfel,
de 5% n 2020 fa de RM, ca urmare a costurilor c dezvoltarea i exploatarea zcmintelor din
suplimentare de transport pentru importurile prin apele adnci ale Mrii Negre constituie nu doar o
Ungaria fa de cele prin Ucraina i a costurilor de oportunitate economic, ci i un important
nmagazinare. element de securitate energetic n deceniul
urmtor.

Pagina 97 din 116


VI. PERSPECTIVE ALE SECTORULUI ENERGETIC ROMANESC INTRE 2030 I 2050

VI.1. Rolul tendinelor de dezvoltare pe termen lung n elaborarea Strategiei


Perspectiva de dezvoltare a sectorului energetic tranziiei energetice. Multe dintre transformrile
pn n anul 2050 este util din dou motive pe termen lung ale sectorului energetic pot fi
principale: (1) sectorul energetic are o intensitate anticipate, dat fiind ritmul lent de nlocuire al
ridicat a capitalului, iar multe proiecte au un ciclu infrastructurii energetice.
investiional lung, astfel nct o bun parte a
Tendinele prezentate n acest capitol ofer o
deciziilor de investiii ce vor avea loc n viitorul
perspectiv asupra evoluiei sectorului energetic
apropiat vor continua s i produc efectele n
din Romnia pentru perioada 2030-2050, pe baza
2050; i (2) politicile energetice i de mediu ale UE,
rezultatelor modelrii cantitative. Incertitudinea
inclusiv intele pentru anul 2030, sunt construite n
proieciilor pe termen lung face ca ele s aib un
jurul obiectivului pe termen lung de a reduce
caracter mai degrab orientativ i s fie
emisiile de GES cu cel puin 80% pn n 2050.
susceptibile de revizuiri mai ample n viitor.
Obiectivul global de atenuare a schimbrilor Reluarea exerciiului de modelare cantitativ peste
climatice poate fi ndeplinit doar prin aciuni i cinci ani va conduce, probabil, la rezultate diferite,
msuri cu caracter transformator la nivel planetar. dei n linii mari, ele vor fi asemntoare cu cele
O direcie principal de aciune va fi accelerarea valabile n 2016.

VI.2. Evoluia sectorului energetic romnesc n orizontul anului 2050


Tendinele de dezvoltare prezentate mai jos se Toate aceste evoluii, dei sunt de ateptat s
refer la: creterea rolului sustenabil al biomasei n reduc emisiile de GES, ar putea avea un impact
mixul energetic; viitorul electromobilitii; puternic asupra mediului, oportunitatea dezvoltrii
creterea ponderii SRE n mixul energiei electrice i noilor tehnologii la scar larg trebuind analizat
utilizarea tehnologiilor CSC; forme de stocare a minuios. Cel mai probabil, noi generaii ale acestor
energiei; eficiena energetic, n special a tehnologii, mai eficiente i mai ecologice, vor fi
imobilelor; nclzirea electric pe baz de pompe adoptate la scar larg.
de cldur.

VI.2.1. ntrirea rolului biomasei i a deeurilor n tranziia energetic


Biomasa reprezint principala form de SRE n valoare adugat ridicat. Problema gestiunii
mixul energetic al Romniei i i va pstra acest rol deeurilor va fi soluionat prin transformarea n
pe termen lung. Dup anul 2030, analiza produse energetice, producie de biogaz i uleiuri
potenialului de dezvoltare a biomasei la nivel cu destinaie energetic, ns volumul rezultat este
european indic posibilitatea unei creteri mai mic dect potenialul plantelor lignocelulozice.
considerabile a suprafeei terenurilor utilizate n
Transformarea biomasei n produse energetice va
Romnia n mod eficient, n culturi lignocelulozice
avea loc n noi capaciti de rafinare i prelucrare,
anuale i perene. Producia total de biomas cu
rezultnd n 2050 aproximativ 120 TWh, n
destinaie energetic n Romnia ar putea crete
principal produse echivalente pentru diesel (55
de la 47 TWh n 2015 la 184 TWh n 2050, dintre
TWh), kerosen (22 TWh) i benzin (14 TWh). Alte
care 119 TWh culturi de biomas lignocelulozic
produse energetice importante sunt biogazul (11
(partea stng n Figura 36). Astfel, biomasa ar
TWh) i lemnul (14 TWh), utilizat de companii de
putea deveni principalul produs energetic al
utiliti pentru producia n cogenerare de abur i
Romniei, n condiiile n care o bun parte ar
energie electric. Pcura i etanolul pe baz de
putea fi destinat exporturilor, n urma
biomas vor ocupa un loc marginal (partea dreapt
transformrii n produse energetice finite, cu
n Figura 36).

Pagina 98 din 116


Figura 36 Producia biomasei cu destinaie energetic (S) i de produse energetice pe baz de biomas (D)

Sursa: PRIMES
Strategia nu propune o dezvoltare ctre export a acestei analize este de a evidenia potenialul
sectorului biomasei din Romnia; oportunitatea major pe care Romnia l are n modernizarea,
unei astfel de abordri va putea fi analizat n eficientizarea i dezvoltarea sectorului biomasei i
deceniile urmtoare, n funcie de evoluia crearea unei noi industrii naionale, cea de
politicilor globale de decarbonare, pe baza unor prelucrare i rafinare a produselor energetice pe
studii aprofundate de oportunitate specifice. Rolul baz de biomas.

VI.2.2. Rolul de termen lung al autovehiculului electric n transporturi


Mobilitatea electric reprezint o alternativ solid reeaua de energie electric. Cea mai timpurie
i credibil, de termen lung, la motorul cu ardere dezvoltare o vor avea autovehiculele hibride
intern. Gazul natural, GPL-ul i hidrogenul sunt pentru care motorul electric are doar un rol
combustibili alternativi viabili pentru sectorul marginal, la viteze mici, n traficul urban (Figura
transporturilor, ns este puin probabil s ofere o 37).
soluie de nlocuire pe scar larg a produselor
Etapa a doua va consta n creterea numrului de
petroliere n mixul energetic.
autovehicule hibride de tip plug-in, a cror baterie
Motorul electric este caracterizat de randament de capacitate medie se poate ncrca de la o surs
ridicat i de lipsa emisiilor rezultate n urma arderii extern de energie electric. Aceste autovehicule
carburanilor. Autovehiculele cu motor cu ardere combin avantajele motorului electric, n special n
intern sunt, n prezent, o surs major de poluare traficul urban i pe distane scurte, cu cele ale
n mediul urban, cu toate c noile tehnologii motorului cu ardere intern, cu alimentare rapid
limiteaz poluarea cu gaze de eapament. i la ndemn cnd se parcurg distane lungi, n
afara oraelor. n fine, a treia etap va consta n
Pe de alt parte, principala problem a
creterea rapid a ponderii autovehiculelor pur
autovehiculului electric const n dificultatea
electrice, cu baterii de mare capacitate, pe msur
stocrii energiei electrice. Din punct de vedere al
ce costul lor scade, iar energia electric provine n
sustenabilitii, se pune i problema emisiilor
mai mare parte din surse cu emisii sczute de GES.
aferente produciei de energie electric, dominat
de combustibilii fosili. Pe termen lung ns, Pentru Romnia, nu este oportun traversarea
autovehiculele electrice sunt de ateptat s dein acestor pai mai rapid dect este eficient din punct
un rol central, pe msur ce crete eficiena de vedere economic, cu excepia unor scheme de
bateriilor, respectiv producia n cantiti mari a sprijin de amploare limitat pentru dezvoltarea
energiei electrice curate. infrastructurii publice de rencrcare i o susinere
marginal a pieei n etapele incipiente de
Tranziia de la motorul cu ardere intern ctre cel
dezvoltare, coordonat cu dezvoltarea industriei
electric este probabil s aib loc trecnd prin etapa
autovehiculelor electrice n Romnia.
intermediar a autovehiculelor hibride (echipate cu
ambele tipuri de motor), cu sau fr alimentare din

Pagina 99 din 116


Figura 37 Evoluia parcului de autovehicule n perioada 2030-2050, n funcie de modul de propulsie

Sursa: PRIMES
Rezultatele modelrii ilustreaz parcurgerea celor Astfel, aproape 60% din parcul auto ar urma s
trei etape ale tranziiei ctre electromobilitate n aib, n 2050, o form de propulsie electric. Dintre
Romnia, n perioada 2030-2050, pentru Scenariul autovehiculele pe motorin i benzin, o bun
Optim. Astfel, n 2050, n Romnia ar urma s fie parte ar putea folosi produse energetice pe baz
nmatriculate circa 10 milioane de autovehicule, de biomas (seciunea VI.2.3.). Bineneles,
din care 13% hibride i 5% hibride plug-in pe tranziia ctre electromobilitate poate avea loc mai
benzin, 11% hibride i 9% hibride plug-in pe rapid sau mai lent, n funcie de evoluia factorilor
motorin, 19% autovehicule electrice i 1,5% cu principali explicai mai sus.
pile de combustie pe baz de hidrogen.

VI.2.4. Producia energiei electrice pe baz de tehnologii cu emisii reduse de GES


Perioada 2020-2030 va aduce creteri moderate necesar o schem dedicat de sprijin. n anul
ale capacitilor de producie a energiei din SRE cu 2050, rezultatele modelrii arat o capacitate
precdere electrice eoliene i fotovoltaice, dup total instalat n centrale eoliene de 8500 MW n
cum este explicat la paginile 60-66. Modelarea scenariul POPT i de 11800 MW n scenariul
include doar capaciti ce se dezvolt fr o P2030M. Pentru capacitile instalate fotovoltaice,
schem dedicat de sprijin, n locaii cu potenial valorile corespunztoare sunt 6900 MW i,
energetic ridicat, n care proiectele sunt fezabile respectiv, 9000 MW. Capacitatea instalat n
economic. Pe msur ce costul emisiilor de GES centrale termoelectrice pe baz de biomas este
crete iar performana tehnologiilor eolian i estimat la puin peste 500 MW n 2050.
fotovoltaic crete n raport cu costurile, tranziia
Creterea mai accentuat, pe termen lung, a
energetic se va accelera i n Romnia, prin
capacitilor SRE n scenariul P3050M decurge din
creterea ritmului de extindere a centralelor
politicile ambiioase de decarbonare, prin care
eoliene, fotovoltaice i a altor tehnologii cu emisii
preul emisiilor GES pe piaa ETS crete foarte mult
reduse de GES. n paralel, va avea loc o reducere a
i se dezvolt capaciti de stocare, ce pot prelua
costului capitalului pentru investiiile n SRE n
cantiti mari de energie electric produs
Romnia. Aceste evoluii sunt de ateptat s aib
intermitent i nesincronizat cu cererea. nainte de
un impact puternic n mixul energetic n special
2030, scenariul POPT arat o cretere mai rapid a
dup 2030.
capacitilor SRE dect n scenariul P3050M, din
Figura 38 prezint evoluia estimat a capacitii cauza costului mai sczut cu capitalul pentru
instalate n centrale electrice fotovoltaice i eoliene investiiile n SRE n Romnia rezultat al politicilor
n perioada 2030-2050, pentru Scenariul Optim statului romn de a reduce riscul de ar, n special
(POPT) i pentru Scenariul Politici 2030 Maximal pentru acest tip de investiii.
(P3050M). Se remarc o cretere important a
capacitilor instalate n ambele scenarii, fr a fi

Pagina 100 din 116


Capacitatea net instalat n centrale pe baz de De asemenea, dup 2035 se vor crea premise
SRE n anul 2050 presupune investiii mai mari pentru introducerea reactorilor nucleari de
dect simpla adugare de noi capaciti celor generaia IV, mici i modulari (SMR), care vor putea
existente, ntruct va fi necesar i nlocuirea crete ponderea energiei cu emisii sczute de GES.
capacitilor existente, instalate n perioada 2010- Realizarea tehnologiei de reactori rapizi rcii cu
2016, n momentul n care vor ajunge la sfritul plumb, cu o contribuie semnificativ a Romniei,
duratei de via, n perioada 2030-2040. va aduce posibilitatea participrii la proiecte de
investiii pe plan mondial.

Figura 38 Capacitatea instalat n centrale electrice eoliene i fotovoltaice n perioada 2030-2050

Sursa: PRIMES
Toate scenariile pornesc de la premisa utilizrii indic fezabilitatea, ncepnd cu anul 2035, a
hidroenergiei i a energiei nucleare pe termen lung proiectelor pentru noi centrale termoelectrice pe
n Romnia. Hidroenergia este coloana vertebral a baz de lignit, cu condiia ca acestea s fie
sistemului energetic, iar energia nuclear adaug o prevzute cu tehnologia de captur, transport i
contribuie esenial la mixul energetic diversificat stocare geologic a CO2 (CSC). n funcie de
i echilibrat al Romniei. Alturi de hidroenergie, scenariu, modelarea arat c ar putea fi construit
SRE i energie nuclear, mixul energetic face loc i o capacitate pe baz de lignit prevzut cu CSC
crbunelui, inclusiv n scenariile de decarbonare, la cuprins ntre 300 i 1000 MW.
orizontul anului 2050. Astfel, rezultatele modelrii

VI.2.5. Stocarea energiei electrice la scar mare


Rezultatele modelrii arat o dezvoltare capacitate, ca soluie marginal pe piaa de
remarcabil a capacitilor eoliene i fotovoltaice echilibrare, respectiv numeroase sisteme de baterii
pe termen lung (seciunea VI.2.4). Producia de capaciti mai mici, distribuite geografic. Dou
intermitent de energie electric poate pune soluii importante, care n prezent sunt
probleme de adecvan sistemului electroenergetic costisitoare, dar care ar putea deveni fezabile
(SEN), din cauz c doar o parte a capacitilor economic, sunt centralele hidroelectrice cu pompaj
instalate pot oferi servicii pe piaa de echilibrare, invers (CHEAP), respectiv, dup anul 2035, procesul
iar capacitatea de interconectare este limitat. Din de hidroliz pe baz de energie din SRE pentru a
acest motiv, dup anul 2030 i mai ales dup 2040, produce hidrogen. Hidrogenul poate fi ulterior
va aprea necesitatea de a dezvolta noi soluii de utilizat fie direct n transport, fie sub form de gaz
stocare a energiei electrice produse n centrale de sintez din SRE, injectat n sistemul de
eoliene i fotovoltaice. transport/distribuie a gazului natural, dup ce
este adus la standard de metan prin reacia cu CO2.
n orizontul anului 2050, SEN ar putea necesita
capaciti ce pot asigura echilibrarea pentru 15-20 Centralele hidroelectrice cu pompaj devin necesare
GW instalai n centrale cu producie intermitent. n mixul de capaciti n toate scenariile analizate,
n afar de tipurile de capaciti disponibile n ns doar dup anul 2030. POPT prevede capaciti
prezent, se vor dezvolta sisteme de baterii de mare de pompaj invers de aproximativ 1000 MW n anul

Pagina 101 din 116


2050, cu variaii ntre 850 MW i 1100 MW, n energetice, la orizontul anului 2050, pentru c
funcie de scenariu. Cele dou scenarii n care poate contribui la decarbonarea gazului natural.
necesarul de capaciti de pompaj invers este cel Metanul sustenabil este necesar n procese
mai sczut (450 MW, respectiv 750 MW) sunt cele industriale ce utilizeaz flacra, unde este dificil de
cu decarbonare ambiioas (Scenariul Politici 2030 nlocuit.
Maximal, n variantele de pre sczut, respectiv de
Att pomparea invers a apei n centrale
pre mediu al combustibililor P3050L i P3050M).
hidroelectrice, ct i hidroliza au un randament
Pentru P3050L i P3050M, necesarul mai sczut de relativ sczut. Din acest motiv, chiar dac se
capaciti hidroelectrice cu pompaj este justificat dezvolt astfel de capaciti de stocare la scar
de dezvoltarea, n paralel, a capacitilor de mare, este preferabil utilizarea energiei electrice
producie a gazului de sintez. Rezultatele n momentul n care este produs, respectiv
modelrii pentru cele dou scenarii arat o stocarea ei n baterii.
dezvoltare rapid a acestei tehnologii dup anul
Un rol important n echilibrarea SEN l vor avea
2040, ajungnd n 2050 la o producie de 28 TWh
reelele inteligente i managementul cererii de
gaz de sintez.
energie, inclusiv prin creterea rolului
Producia de gaz de sintez din SRE este binevenit comunitilor locale i al prosumatorilor, deintori
n mixul energetic ctre sfritul tranziiei de mici capaciti de stocare distribuite geografic.

VI.2.6. Eficiena energetic a imobilelor


Stocul cldirilor din Romnia are o eficien Programele naionale de cretere a eficienei
energetic relativ sczut, iar consumul specific de energetice, n paralel cu creterea costurilor cu
energie pentru nclzire i rcire este relativ ridicat, energia, vor ncuraja investiii n izolarea termic a
2
cu o medie naional de 157 kWh/m /an (partea locuinelor n urmtorii 15 ani, n toate scenariile
dreapt n Figura 39), n condiiile n care circa de dezvoltare.
jumtate din locuine sunt nclzite doar parial.
Figura 39 Eficiena energetic a gospodriilor (S) i consumul de energie pentru nclzire i rcire (D)

Sursa: PRIMES
2
Dup 2030, creteri suplimentare ale eficienei de la 107 la 66 kWh/m /an, prin investiii medii
energetice la nclzire vor fi ns mai costisitoare, anuale de 4 mld . Efortul investiional suplimentar
presupunnd lucrri mai ample i complexe de de a trece de la POPT la P3050M este foarte ridicat
reabilitare. Dac n Scenariul de Referin (RM) nu i nejustificat pentru puterea de cumprare a
au loc investiii directe cu scopul creterii eficienei consumatorilor din Romnia.
energetice, Scenariile Optim (POPT) i Maximal
Consumul total de energie al gospodriilor va urma
(P3050M) prevd investiii considerabile n
n bun msur necesarul pentru nclzire i rcire.
creterea eficienei energetice a stocului de
Cererea de energie a gospodriilor pentru gtit,
locuine. Astfel, POPT arat o scdere a consumului
nclzire, iluminat, electronice i electrocasnice,
specific de energie pentru nclzire i rcire, ntre
2 este de ateptat s creasc foarte puin, ca urmare
2030 i 2050, de la 108 la 81 kWh/m /an, prin
a adoptrii treptate a noilor tehnologii de
investiii medii anuale de 2,6 mld . Prin
ecodesign, cu consum specific tot mai sczut.
comparaie, P3050M arat o scdere a consumului

Pagina 102 din 116


VI.3. Consumul de energie al Romniei ntre 2030 i 2050
Att cererea de energie final, ct i consumul brut segmente ale cererii nu arat schimbri majore n
de energie primar sunt ateptate s scad uor n consumul de energie pe segmente de cerere i pe
Romnia n perioada 2030-2050, ca urmare a sectoare de activitate, dar vor avea loc
investiiilor n eficien energetic i a creterii transformri importante n mixul energetic,
ponderii serviciilor n economie, pe fondul creterii remarcabil n special n cererea diferitelor tipuri de
economice mai lente, cauzate de fenomenul de energie la nivel sectorial i din punct de vedere al
mbtrnire, dar i de scdere a populaiei. Analiza tehnologiilor utilizate.
consumului de energie pe tipuri de resurse i pe

VI.3.1. Consumul brut de energie primar pe tipuri de resurse


Rezultatele modelrii pentru Scenariul Optim creterea nu este exclus dac se realizeaz noi
indic o scdere cu 7% a cererii de energie primar investiii n centrale hidroelectrice pe principalele
ntre 2030 i 2050, de la 394 la 365 TWh. Scade, de cursuri de ap cel mai mare potenial fiind n
asemenea, ponderea combustibililor fosili n mixul continuare pe cursul Dunrii.
de energie primar, de la 61% la 47%, fiind nlocuii
ntre 2030 i 2050, cererea de crbune i cea de
de SRE, ce cresc de la 22% la 35% (Figura 40).
iei sunt estimate s se reduc cu aproximativ 28
Creterea cu 45 TWh a SRE este alocat aproape TWh fiecare. n 2050, crbunele ar putea acoperi
egal energiei eoliene, fotovoltaice i geotermale, doar 3% din cererea de energie primar, n scdere
care crete mai mult de dublu de la 20 TWh n 2030 de la 10% n 2030. Gazul natural i pstreaz locul
la 44 TWh n 2050, respectiv biomasei, cu o n mixul energiei primare, cu o pondere aproape
cretere de la 51 la 72 TWh. Energia hidroelectric constant de circa 25%.
nu este prevzut a crete n mod substanial, dar
Figura 40 Consumul intern brut de energie primar n 2030 i 2050

Sursa: PRIMES

VI.3.2. Consumul brut de energie final pe segmente de consum


Perspectivele de evoluie a cererii de energie sunt ca scenariu de mijloc, cu estimri situate ntre
prezentate pentru intervalul 2030-2050 potrivit tendinele de scdere mai radical din scenariile cu
Scenariului Optim (POPT), n comparaie cu politici ambiioase de decarbonare, eficien
scenariile principale de politici analizate (Figura energetic i cot de SRE, pe de o parte, i
41). POPT se prezint, din acest punct de vedere, Scenariul de Referin (RM), pe de alt parte.

Pagina 103 din 116


Figura 41 Consumul de energie final n 2030 i 2050, pe segmente de consum

Sursa: PRIMES
n industrie, consumul de energie final va scdea situat ntre proieciile de uoar cretere ale
uor de la 80 TWh n 2030 la 75 TWh n 2040, Scenariului de Referin i cele de uoar scdere,
urmat de cretere uoar pn la 77 TWh n 2050. ale scenariului ambiios de decarbonare.
Consumul final de energie n industriile energo-
Consumul final de energie n sectorul transporturi
intensive prezint o tendin similar celui din
prezint, n POPT, o cretere lent de la 75 TWh n
industrie, n ansamblu; dup o scdere de la 45
2030 la 77 TWh n 2035, urmat de o scdere
TWh n 2030 la 40 TWh n 2040, consumul rmne
gradual pn la 74 TWh n 2050.
relativ constant la acest nivel, n toate scenariile,
pn n 2050. n total, consumul brut de energie final este
ateptat s scad uor, de la 269 la 257 TWh.
n sectorul rezidenial, consumul final de energie
Ponderea segmentelor de consum rmne
rmne la un nivel similar celui din prezent, de
aproximativ aceeai n perioada 2030-2050.
circa 86 TWh pn n 2040, urmat de o scdere la
Principalul segment al cererii rmn gospodriile,
79 TWh n 2050. Rezultatele prezint, n acest caz,
cu 31% din consum, urmat ndeaproape de
o evoluie de mijloc, n cadrul unui tipar relativ
industrie i transporturi, ambele apropiate de 30%.
consistent cu celelalte scenarii, cu scdere mai
Consumul segmentelor teriar i agricol
puternic de consum doar n scenariile cu politici
completeaz cererea de energie final, cu o
ambiioase de decarbonare, prin investiii
pondere de 10%. Rezultatele modelrii nu
substaniale n eficiena energetic a imobilelor.
anticipeaz modificri substaniale n niciun
n sectorul serviciilor, se preconizeaz un consum segment de consum, cu excepia dezvoltrii cu
stabil de energie ntre 2030 i 2050, n jurul valorii precdere a electromobilitii i a sectoarelor
de 23 TWh. Consumul n agricultur este de industriei cu valoare adugat ridicat i consum
aproximativ 4 TWh. Nivelul este unul median, specific de energie relativ sczut.

VI.3.3. Consumul brut de energie final pe tipuri de resurse


Consumul final de produse petroliere nregistreaz Consumul final de gaz natural rmne constant
evoluii puternic divergente de la scenariu la ntre 2030 i 2050, la nivelul de 68 TWh, n
scenariu. n POPT, este preconizat o scdere Scenariul Optim. Nivelul maxim al cererii este
continu a consumului de la 79 TWh n 2030 la 70 estimat n Scenariul de Referin cu pre sczut
TWh n 2040 i doar 55 TWh n 2050 (Figura 42). Pe (RLow), n jurul nivelului de 73 TWh, n vreme ce
de alt parte, RM estimeaz un nivel staionar, scenariul P3050M indic o scdere semnificativ a
situat n jurul nivelului de 93 TWh n varianta de cererii de gaz natural, de la 63 TWh n 2030 la 47
pre mic al combustibililor, n vreme ce P3050M TWh n 2050.
prevede cea mai accentuat scdere, pn la
Astfel, evoluia cererii tuturor combustibililor fosili
nivelul de 35 TWh n 2050. Evoluia este
este condiionat de preul lor, de nivelul de
determinat de ritmul diferit de cretere a ponderii
ambiie al politicilor de decarbonare, respectiv de
electromobilitii n transportul rutier, n funcie de
preul european al certificatelor de emisii ETS.
scenariu.

Pagina 104 din 116


Consumul de energie final din biomas i deeuri clar i solid de cretere, de la 19% n 2030 la 25%
prezint, n POPT, o cretere notabil, de la 45 TWh n 2050. Electrificarea consumului este mai
n 2030 la 53 TWh n 2050. O cretere mai accentuat n scenariul P3050M, n care presiunea
pronunat este indicat, n mod previzibil, de competitiv asupra combustibililor fosili este cea
P3050M, care prevede o int obligatorie pentru mai mare i n care, n 2050, este atins nivelul de
cota de SRE n 2030 i asumarea la nivel naional a 31%. Pe de alt parte, RLow indic o evoluie
intei de reducere a emisiilor de GES cu 80% n moderat a electrificrii consumului ctre doar
2050. 20% n 2050.
Consumul final de energie electric prezint un Ponderea gazului natural n consumul final de
tipar robust i consistent de cretere n toate energie pe termen lung prezint o cot aproape
scenariile studiate. n intervalul 2030-2050, n constant, n POPT, la un nivel de circa 25%.
POPT, consumul final de energie electric va crete Ponderea mai mare a gazului natural n consumul
de la 51 TWh n 2030 la 65 TWh n 2050. O pondere total de energie este favorizat n scenariul
mai mare a consumului de energie electric n P2030L, cu politici climatice i de mediu relativ
consumul total de energie este preconizat n relaxate i cu pre mic al combustibililor 28% n
P3050M, de maxim ambiie n ceea ce privete 2050 i este descurajat, potrivit ateptrilor, n
decarbonarea, pn la 74 TWh n 2050. P3050M, cu politici ambiioase de decarbonare
20%.
Consumul final de abur prezint, n POPT, o
scdere lent de la 18 TWh n 2030 la 17 TWh n Intensitatea energetic raportat la PIB prezint o
2050. i de aceast dat, POPT este situat la nivel scdere de la 153 tep/mil 2010 n 2030 la 108
median. Nivelul maxim al cererii de agent termic tep/mil 2010 n 2050. Intensitatea emisiilor de
este aferent Scenariului de Referin n varianta de carbon raportat la PIB va cunoate o scdere
pre mare al combustibililor (RHigh), cu un consum continu, potrivit Scenariului Optim, de la 258 la t
de agent termic de 20 TWh n 2050. CO2/mil 2010 n 2030 la 119 t CO2/mil 2010 n 2050
tendin redat cu consisten n toate scenariile.
n ceea ce privete ponderea energiei electrice n
consumul final de energie, POPT indic o tendin
Figura 42 Consumul de energie final dup tipul energiei (2030 i 2050)

Sursa: PRIMES

VI.4. Producia i importurile nete de energie ntre 2030 i 2050


Producia total de energie primar va prezenta o fa de scenariile i senzitivitile cu pre mic al
uoar scdere, de la 304 TWh (echivalentul a 26,2 combustibililor i/sau care includ politici energetice
mil tep) n 2030 la 287 TWh n 2050 (Figura 43). mai ambiioase de decarbonare, eficien
energetic i pondere SRE.
Producia total de crbune va scdea de la 32
TWh n 2030 la 12 TWh n 2050, n continuarea Se estimeaz c producia de iei i va continua
tendinei de diminuare a crbunelui n mixul tendina de scdere lent ntre 2030 i 2050, de la
energetic (45 TWh n 2020). Proiecia Scenariului 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 mil tep). n scenariul
Optim este situat la un nivel superior al produciei ambiios de decarbonare combinat cu preuri mici

Pagina 105 din 116


ale petrolului, producia de iei cunoate un punct accelerare a produciei pe baz de biomas dup
de cotitur n 2035, ncepnd de la care are loc o 2030, prin dezvoltarea tehnologiilor moderne i
scdere abrupt ctre zero. eficiente la scar larg, n special n mediul rural.
Producia de gaz natural va scdea, dup ce atinge Evoluia dependenei de importuri de energie
un nou vrf de 132 TWh n 2025, ca urmare a prezint diferene de la scenariu la scenariu.
produciei din Marea Neagr, la 96 TWh n 2030 i Potrivit POPT, de la nivelul de 23% n 2030,
la 65 TWh n 2050. Ca i n cazul ieiului, scenariile dependena de importuri va crete la 29% n 2035,
de pre mic prevd o scdere ctre zero a pentru a scdea apoi pn la 21% n 2050. ieiul
produciei de gaze ncepnd cu 2045. rmne principala form de energie importat n
Romnia n toat perioada analizat i n toate
Producia de energie din SRE va crete n ritm
scenariile.
susinut, de la 86 TWh n 2030 la 129 TWh n 2050.
Tendina de cretere este consistent n toate Valorile maxime ale dependenei de importuri ar fi
scenariile rulate, ns apar variaii mari ntre atinse n scenariul RLow cu 42% n 2030 i 62% n
scenariile de decarbonare i Scenariul de Referin. 2050; cele minime, pe de alt parte, ar fi atinse n
scenariul ambiios de decarbonare (P3050M): 17%
Producia total de energie pe baz de biomas i
n 2030, 28% n 2035, pentru a cobor la doar 2% n
deeuri prezint, n toate scenariile, o cretere
2050. Aa cum se poate vedea n Figura 43, acest
consistent n perioada analizat, 2030-2050. n
scenariu necesit un volum considerabil mai mare
scenariul POPT, producia este de 48 TWh n 2030
de investiii dect POPT.
i de 68 TWh n 2050. Este notabil tendina de
Figura 43 Evoluia produciei de energie primar n Romnia dup sursa energiei

Sursa: PRIMES

VI.5. Estimarea investiiilor n sectorul energetic n intervalul 2030-2050


Vor fi necesare investiii susinute i n intervalul n capaciti de producie a energiei electrice,
2030-2050. Potrivit POPT, cheltuielile de investiii inclusiv n cogenerare, acestea sunt, potrivit POPT,
n sectorul energetic vor fi, ntre 2031 i 2050, de de 125 mil 2013 anual n intervalul 2026-2035 i
circa 13 mld 2013, ceea ce revine la o medie anual 620 mil 2013 anual n intervalul 2036-2050. Pe de
de 665 mil 2013. Necesarul de investiii variaz alt parte, modelarea indic o cretere substanial
ntre un maxim n scenariul P3050L, cu un nivel a veniturilor generate prin licitarea certificatelor
mediu anual de investiii de 1470 mil 2013, i un ETS, n POPT: 1,2 mld 2013 n 2030, cu cretere
minim n RLow, cu o medie anual de 285 mil 2013. continu pn la 5,8 mld 2013 n 2050. Dar, prin
includerea unei mari ponderi a energiei nucleare n
Raportat la PIB, totalul cheltuielilor de investiii n
mixul energetic, POPT nu reprezint scenariul de
energie prezint, n POPT, un parcurs variabil ntre
venituri maxime din certificate ETS.
2030 i 2050: 5,7% n 2030, 5% n 2035, 5,3% n
2045 i 4,9% n 2050. n ceea ce privete investiiile

Pagina 106 din 116


VII. PARTICIPAREA ECHITABILA LA ATINGEREA INTELOR UE28 IN 2030 I 2050
Romnia i va ndeplini angajamentul european cu pachet de iniiative legislative care s susin
privire la intele naionale pentru eficiena atingerea lor. n decembrie 2016, CE a publicat
energetic, energia regenerabil i emisiile de GES propuneri de reform a pieei comune a energiei,
pentru anul 2020, un efort susinut suplimentar ce sprijin eforturile pentru atingerea intelor
fiind necesar doar pentru creterea cotei de SRE n comune.
transporturi (SRE-T) la 10%. Efortul strategic n
n acest context, rezultatele modelrii cantitative a
urmtorii ani va consta n principal n imprimarea
sectorului energetic din Romnia pentru perioada
unei direcii de evoluie a sectorului energetic
2016-2030 fundamenteaz mandatul de negociere
conform cu obiectivele strategice prioritare,
al Romniei pentru stabilirea intelor indicative
inclusiv participarea la procesul ndelungat i
naionale pentru 2030 cu privire la emisiile de GES,
complex de transformare pentru atenuarea
SRE i eficien energetic, n mod echitabil. Mai
schimbrilor climatice.
jos sunt prezentate succint rezultatele modelrii
UE a stabilit inte comune pentru cei trei parametri pentru 2030, n toate scenariile, cu privire la cota
pentru anul 2030 i a lansat, n iulie 2016, un de SRE, emisii de GES i eficien energetic.

VII.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser


Romnia i redusese n 2015 emisiile de GES cu de situaia din 2005, nivel atins deja de Romnia.
54% fa de 1990, mult peste nivelul mediu de 20% Bineneles, prin participarea la sistemul ETS,
stabilit ca int UE28 pentru 2020 i inta de 40% Romnia va continua s reduc emisiile de GES
pentru 2030. Scderea este, n primul, rnd aferente cel mai probabil la un nivel cuprins ntre
rezultatul unui proces amplu i dificil de 30 i 35 mil t CO2 echivalent (32 mil t n POPT), n
transformare a sectorului industrial, ce poate fi funcie de evoluia mixului energetic. n situaia n
considerat n bun msur ncheiat. care preul certificatelor de emisii ETS rmne ns,
la nivel european, la o valoare mai sczut dect
Industria rmne principalul motor de cretere
este necesar pentru atingerea intelor de
economic sustenabil pentru Romnia i are
decarbonare, emisiile de GES cuprinse n sistemul
premise foarte bune de dezvoltare n deceniile
ETS vor fi mai ridicate. Nu exist i nu sunt
urmtoare, n special n producia de maini, utilaje
necesare inte naionale pentru emisiile de GES
i echipamente, cu valoare adugat tot mai
acoperite de schema ETS.
ridicat. Pe termen scurt, creterea eficienei
energetice i scderii emisiilor de GES nu vor mai Pentru emisiile de GES non-ETS, CE a propus
progresa la fel de substanial. Scderea emisiilor de pentru Romnia o int de reducere cu 2% n 2030
GES va avea loc ntr-un ritm mult mai lent dect cel fa de nivelul din 2005, n timp ce media pentru
din ultimii 25 de ani, fiind rezultatul concertat a UE28 este o reducere de 35%. Aceast int este
mici mbuntiri n toate sectoarele de activitate. echitabil i ine cont de necesarul Romniei de a
Un rol primordial l vor avea ns eficientizarea crete consumul de energie n tandem cu creterea
consumului de energie i creterea ponderii economic, n special n anumite sectoare non-ETS
energiilor curate n mixul energetic. precum transporturile i nclzirea locuinelor. Cu
eforturi susinute n creterea eficienei energetice
Pentru 2030, rezultatele modelrii indic o scdere
n sectorul nclzirii, Romnia poate atinge i chiar
suplimentar a emisiilor totale de GES cu 6-9%,
depi aceast int.
pn la 60-63% fa de 1990. n valoare absolut,
emisiile anuale se vor reduce de la 116 mil t CO 2 Pe scurt, Romnia contribuie echitabil la procesul
echivalent n 2015 la 94-102 mil t CO2 echivalent n de decarbonare al UE28, cu o reducere de cel puin
2030. Vor contribui att sectoarele cuprinse n 60% a emisiilor de GES totale n 2030 fa de 1990,
sistemul ETS, ct i activitile non-ETS. n toate scenariile analizate. La nivel european,
reducerea medie de 60% urmeaz a fi inta
Emisiile de GES cuprinse n sistemul ETS s-au redus
intermediar pentru anul 2040, pe care Romnia o
n Romnia cu 43% n perioada 2005-2015, de la 75
va atinge probabil cu 10 ani mai devreme.
la 43 mil t CO2 echivalent. inta medie UE28 pentru
2030 de reducere a emisiilor ETS este de 43% fa

Pagina 107 din 116


Scenariul POPT arat o reducere cu 62% a emisiilor n 2030.

VII.2. Creterea rolului SRE n mixul energetic


Romnia i-a ndeplinit angajamentul european proiectele noi i nu este oportun introducerea
pentru 2020 de a crete ponderea SRE la 24% din unei noi scheme similare de sprijin mai devreme de
consumul brut de energie final (ponderea SRE), 2030, cnd va fi luat sfrit schema actual.
atingnd pentru acest indicator un nivel de 26,3%
Romnia ar putea introduce un mecanism de
n 2015.
sprijin pentru dezvoltarea potenialului biomasei n
Depirea intei programate mult nainte de forme moderne i eficiente, ns dezvoltarea n
termen este rezultatul unei creteri rapide a continuare a parcurilor eoliene i solar fotovoltaice
produciei de energie electric din SRE (SRE-E), n va continua doar atunci cnd costul acestor
special n microhidrocentrale, centrale electrice tehnologii le face competitive fr scheme de
eoliene i fotovoltaice. Investiiile n aceste sprijin. Acest lucru este de ateptat s aib loc n
capaciti sunt efectul subveniei prin schema urmtorul deceniu, prin urmare se vor construi noi
certificatelor verzi, ce impune un cost deloc capaciti eoliene i fotovoltaice n Romnia chiar
neglijabil pentru consumatorul final. Schema n absena unei scheme de sprijin, dup anul 2020.
certificatelor verzi va garanta un venit suplimentar Rezultatele modelrii confirm o cretere treptat,
productorilor acreditai timp de 15 ani, dar ia dar tot mai susinut, a capacitilor eoliene i
sfrit la 31 decembrie 2016 pentru toate fotovoltaice pentru ntreaga perioad 2020-2030.

VII.2.1. Ponderea SRE n consumul final de energie electric (SRE-E)


Factorii cei mai importani ce vor determina ritmul SRE-E este nivelul costului capitalului pentru
de dezvoltare a capacitilor regenerabile sunt (1) finanarea investiiilor. Romnia are unul dintre
evoluia costului tehnologiilor SRE, (2) costul cele mai ridicate niveluri ale costului capitalului din
crbunelui i al gazului natural i (3) preul ETS. UE28, ceea ce nseamn c, de exemplu, este
Toate aceste elemente de cost sunt dificil de considerabil mai scump construirea unei turbine
anticipat, ns cel mai mare grad de incertitudine eoliene n Romnia dect n Germania. n lipsa unui
este cu privire la preul ETS. n condiiile unui pre mecanism european de garantare a investiiilor n
sczut al ETS, fr o schem de sprijin pentru SRE- SRE, Romnia va fi puin atractiv pentru noi
E, dezvoltarea tehnologiilor curate va fi ncetinit. investiii, ncetinind ritmul de cretere a ponderii
SRE.
Un pre relativ sczut al ETS, ce nu conduce la
ieirea crbunelui din mixul energiei electrice, dar Scenariul POPT presupune ns un cost de
rateaz astfel ndeplinirea intelor de decarbonare, finanare a investiiilor sczut pentru SRE n
ar pstra cota SRE-E la un nivel apropiat de cel din Romnia, ceea ce ar putea crete suplimentar cota
prezent, sub 45%. Mult mai probabil este ns SRE-E la un nivel cuprins ntre 55% i 62%.
creterea preului ETS ctre nivelul minim, ce Diferena este dat de evoluia mixului energiei
permite totui atingerea intelor de decarbonare. electrice, n special n ceea ce privete creterea
La acest nivel de pre ETS, cota SRE-E va crete la ponderii energiei nucleare. POPT calculeaz o
52% n 2030. ponderea SRE-E de 55% n 2030. Romnia nu i
asum ns o pondere anume pentru SRE-E.
Un alt factor ce va influena considerabil, pe
termen scurt i mediu, dezvoltarea produciei de

VII.2.2. Ponderea SRE n consumul brut de energie final pentru nclzire i rcire
nclzirea cldirilor i utilizarea aburului n procese va determina n cea mai mare msur cota total
industriale reprezint principalul segment de SRE n 2030.
consum energetic, mai important dect energia
Scenariile ce arat o tranziie rapid ctre forme
electric sau consumul n transporturi. n 2015,
moderne de utilizare a biomasei pentru nclzire i
Romnia a acoperit din SRE mai mult de 28% din
trecerea unui numr nsemnat de localiti rurale
consumul brut de energie final pentru nclzire i
la nclzire pe baz de gaz natural i cu pompe de
rcire (ponderea SRE-IR). Evoluia acestui indicator

Pagina 108 din 116


cldur arat o scdere a ponderii SRE-IR cu 5%, la SRE-IR. Dac transformarea modului de nclzire i
23% n 2030. Este improbabil o modificare att de izolarea termic a locuinelor au loc lent i sunt
profund a modului de nclzire a locuinelor, dar limitate n principal la mediul urban, ponderea SRE-
este clar tendina de scdere uoar a ponderii IR ar putea crete uor, la cel mult 30%.

VII.2.3. Ponderea SRE n consumul brut de energie final n transporturi (SRE-T)


Sectorul transporturilor a rmas aproape complet ulterioar rapid a volumului de biocarburani, nu
captiv n dependena de o singur resurs n ultimul rnd datorit considerentelor de
energetic, ieiul. Ritmul de trecere la combustibili sustenabilitate a produciei lor. Dac pn n 2020,
alternativi este ns n curs de accelerare la nivel creterea ponderii SRE-T va fi susinut de mixul de
mondial, iar CE sprijin creterea rolului biocarburani n benzin i motorin, pn la
biocarburanilor i dezvoltarea infrastructurilor atingerea intei de 10%; n perioada 2020-2030,
alternative de alimentare. Pe termen lung, ponderea SRE-T va crete n special ca urmare a
proieciile arat o transformare profund a creterii ponderii mobilitii electrice, pe
sectorului transporturilor ctre electro-mobilitate segmentele feroviar i rutier. Astfel, n funcie de
i biocarburani, ns nu vor avea loc schimbri ritmul de penetrare al autovehiculelor hibride i a
fundamentale n Romnia nainte de 2030. De celor electrice, ponderea SRE-T n 2030 ar putea
altfel, ponderea SRE-T nu este direct corelat cu ajunge la 13-15%.
cea a electromobilitii, fiind necesar creterea n
Creterea cu 3-5 puncte procentuale nu este
paralel a ponderii SRE-E.
neglijabil, venind pe fondul unei creteri susinute
Romnia i va atinge inta pentru SRE-T de 10% n a sectorului transporturilor. Ea anticipeaz o
2020, ns este puin probabil o cretere cretere mult mai rapid n perioada 2030-2050.

VII.2.4. Consideraii cu privire la inta SRE pentru anul 2030


Trei factori principali vor determina ponderea SRE (pompe de cldur) i utilizarea mai eficient a
n Romnia n 2030: (1) costul capitalului pentru biomasei, ponderea SRE va fi ntre 25% i 28%. n
finanarea SRE-E, (2) evoluia consumului de perioada 2017-2030, este preconizat o cretere a
biomas pentru nclzire pn n 2030 i (3) calitii vieii pentru locuitorii mediului rural i o
atingerea intei pentru biocarburani n mbuntire a gestiunii fondului forestier, avnd
transporturi i electro-mobilitatea. Rezultatele ca efect o cretere lent a SRE prin reducerea
modelrii indic o pondere pentru SRE n 2030 ponderii SRE-IR.
cuprins ntre 28% i 32%, fr o nou schem de
Pe scurt, Romnia nu-i poate asuma o int SRE
sprijin pentru SRE-E i cu continuarea tendinelor
ambiioas pentru 2030, propunerea de int
actuale de dezvoltare pentru segmentele de
orientativ ctre CE fiind de 27%. Este posibil o
consum transporturi i cel al nclzirii i rcirii.
cretere mai rapid a ponderii SRE, dar ea ar putea
n situaia n care are loc o tranziie mai rapid de compromite obiectivul de cretere a calitii vieii
la utilizarea ineficient a biomasei pentru nclzire n mediul rural.
n mediul rural ctre gaz natural, energie electric

VII.3. Creterea eficienei energetice


La nivelul UE, inta de eficien energetic pentru estimat la 36% sub nivelul de referin, mult sub
anul 2020 este raportat la cererea de energie inta naional de reducere cu 19%.
primar, respectiv la o proiecie pentru 2020 a
Utiliznd acelai indicator n 2030, prin eforturi
acestei cereri realizat cu modelul PRIMES n 2007.
susinute n creterea eficienei energetice,
Astfel, inta este una de reducere a cererii de
Romnia ar urma s-i pstreze reducerea cu 36%
energie primar cu 20% fa de valoarea de
a cererii de energie primar, chiar n condiii de
referin calculat dup metodologia descris mai
cretere economic susinut. Astfel, scenariul
sus. Utiliznd acest indicator al CE, Romnia i-a
POPT prezint un nivel al cererii de energie primar
atins inta pentru eficien energetic pentru 2020,
n 2030 egal cu cel din 2015. Nivelul de 36% este
cererea de energie primar pentru 2020 fiind
superior intelor avute n vedere pentru eficiena

Pagina 109 din 116


energetic la nivelul UE28 n 2030, de 27% (nivelul gradului de srcie energetic, precum i pentru a
cel mai probabil) sau 30% (nivelul ambiios, asupra limita impactul asupra mediului nconjurtor.
cruia se va lua o decizie cel trziu n 2020). Romnia nu i asum o int naional global
pentru eficiena energetic, contribuind echitabil la
Meninerea cererii de energie primar n 2030 la
atingerea intei comune. inte sectoriale cu privire
un nivel apropiat de cel din 2015 este n interesul
la eficiena energetic pot fi asumate la nivel
strategic al Romniei. Acest lucru este necesar din
naional, pentru a ncuraja realizarea la timp a
considerente de securitate energetic (pstrarea
investiiilor, dar fr ca acestea s constituie
unui grad redus de dependen de importuri), de
angajamente la nivel european.
competitivitate economic, de suportabilitate a
preurilor pentru consumatorii casnici i reducere a

VII.4. Valori indicative ale intelor pentru anii 2020, 2030 i 2050
Pe baza rezultatelor modelrii, Strategia propune valorile indicative ale intelor de decarbonare (Tabelul 6):

Tabel 6 inte indicative de decarbonare pentru anii 2020, 2030 i 2050


Indicatorul U.M. 2015 2020 2030 2050
Reducerea emisiilor GES % fa de 1990 54 55 62 75
Reducerea emisiilor GES non-ETS % fa de 2005 8 0 2 30
Ponderea SRE % 26.3 24 27 47
Ponderea SRE-E % 43.7 44 55 78
Ponderea SRE-T % 4.6 10 13 60
Intensitatea energetic n economie tep/mil 2013 218 190 155 105
Intensitatea emisiilor energie electric i abur g CO2/kWh 319 300 170 50
Sursa: Ministerul Energiei, pe baza rezultatelor modelrii PRIMES
n ceea ce privete indicatorul principal pentru anul Romnia nu exclude reducerea cu 80% a emisiilor
2050, urmrit la nivel european scderea de GES n 2050, dar acest lucru este posibil doar
emisiilor de GES cu 80% fa de 1990 POPT arat prin maturizarea noilor tehnologii, cu reducerea
o contribuie echitabil pentru Romnia la aceast costurilor.
int de 75%. Nu este imposibil atingerea intei de
Prin participarea cercettorilor romni la programe
80% pentru Romnia, dar rezultatele modelrii
internaionale de cercetare-inovare n domeniul
arat c pentru creterea eficienei energetice a
energiilor curate i prin dezvoltarea produciei
locuinelor la standard de cas pasiv, respectiv
industriale de componente i echipamente
accelerarea electrificrii transporturilor i
necesare tranziiei energetice, la un nivel nalt de
sprijinirea prin subvenii a SRE de prim generaie,
calitate i cost competitiv, pe baza unei fore de
efortul investiional ar fi nejustificat de mare
munc bine calificate, Romnia va fi un partener n
pentru puterea de cumprare a consumatorilor.
atingerea obiectivelor de decarbonare.

Pagina 110 din 116


ACTUALIZAREA PERIODIC A STRATEGIEI ENERGETICE
Ministerul Energiei monitorizeaz n permanen procesele energetice, precum i structura
sectorul energetic, inclusiv stadiul de sistemului electroenergetic.
implementare al Strategiei Energetice 2016-2030,
Pentru a rspunde modificrilor de context, o dat
cu perspectiva anului 2050. Planurile de aciune i
la cel mult cinci ani, vor avea loc:
msurile necesare pentru ndeplinirea obiectivelor
strategice vor fi urmrite ndeaproape, pentru a Actualizarea datelor i a analizei de sistem;
asigura sursele de finanare i derularea n condiii O nou analiz calitativ a tendinelor din
optime a proiectelor de investiii. sistemul energetic naional;
Necesitatea actualizrii periodice a Strategiei ine Redefinirea scenariilor i o nou modelare
de schimbrile care au loc pe plan local, regional, cantitativ;
european i mondial. Transpunerea n practic a Revizuirea intelor i a prioritilor de aciune.
Strategiei Energetice depinde de contextul naional
i internaional, ambele evolund n
interdependen dinamic. Strategia Energetic se bazeaz pe dezvoltarea
pieelor concureniale de energie electric, gaze
Transformarea climatului economic impune noi naturale i alte resurse primare, ceea ce duce la
tendine de dezvoltare a societii i a nevoilor nevoia de noi abordri, odat cu modificarea
acesteia. Noile tehnologii i produse energetice tendinelor de pia.
reorienteaz alegerile de investiii, ncrederea n

Pagina 111 din 116


REFERINE BIBLIOGRAFICE
Administraia Prezidenial (2015), Ghidul Strategiei Naionale de Aprare a rii pentru Perioada 2015-2019,
decembrie
ACER (2016), Raport asupra implementrii codului de echilibrare al reelei, 7 noiembrie
ANRE (2014), Lista capacitilor de producere de energie electric i termic n cogenerare, cu acreditare final,
Decizia preedintelui ANRE nr. 1279 din 28.05.2014
ANRE (2015a), Raport naional 2014, 31 iulie
ANRE (2015b), Raport lunar de monitorizare a pieei interne de gaze naturale pentru decembrie 2015
ANRE (2015c), Raport monitorizare pia de energie electric, decembrie 2015
ANRE (2016a), Raport privind progresul nregistrat n ndeplinirea obiectivelor naionale de eficien energetic
ANRE (2016b), Raport naional 2015, 31 iulie
CE (2000), Green Paper: Spre o strategie european pentru siguran n alimentare cu energie, COM(2000) 0769
final, 29 noiembrie
CE (2009a), Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile, 23 aprilie
CE (2009b), Regulamentul nr. 715/2009 privind condiiile de acces la reelele pentru transportul gazelor
naturale, 13 iulie
CE (2009c), Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piaa intern a energiei electrice, 13 iulie
CE (2009d), Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaa intern n sectorul gazelor naturale, 13
iulie
CE (2010a), Strategia energetic pentru 2020, o strategie pentru competitivitate, sustenabilitate i securitate
energetic, COM(2010) 0639 final, 10 noiembrie
CE (2010b), Regulamentul nr. 994/2010 privind msurile de garantare a securitii aprovizionrii cu gaze
naturale i de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului, 20 octombrie
CE (2011), Perspectiva energetic 2050, Strategia energetic pentru 2050, COM(2011) 885 final, 15 decembrie
CE (2012), Directiva 2012/27/UE privind eficiena energetic, art. 5, 25 octombrie
CE (2014a), Un cadru pentru politica privind clima i energia n perioada 2020-2030, COM(2014) 15 final, 22
ianuarie
CE (2014b), Strategia european a securitii energetice din 2014, COM(2014) 330 final, 28 mai
CE (2014c), Pregtirea pentru posibile ntreruperi ale alimentrii cu gaz natural de la Est n toamna i iarna
2014/2015, COM(2014) 654 final, 16 octombrie 2014
CE (2015a), O strategie-cadru pentru o uniune energetic rezilient cu o politic prospectiv n domeniul
schimbrilor climatice, COM(2015) 80 final, 25 februarie
CE (2015b), Proiecte de interes comun, 18 noiembrie
CE (2016a), Pachetul de iarn, Energie curat pentru toi europenii, 30 noiembrie
CE (2016b), Energie curat pentru toi europenii, Propunere pentru directiva privind promovarea surselor
regenerabile de energie, COM(2016) 767 final, 30 noiembrie
CE (2016c), Energie curat pentru toi europenii, Propunere pentru revizuirea directivei privind eficiena
energetic, COM(2016) 761 final, 30 noiembrie
CE (2016d), Energie curat pentru toi europenii, Propunere pentru revizuirea directivei privind performana
energetic a cldirilor, COM(2016) 765 final, 30 noiembrie
CE (2016e), Energie curat pentru toi europenii, Propunere pentru directive privind regulile de funcionare ale
pieei interne de energie electric, COM(2016) 864 final, 30 noiembrie

Pagina 112 din 116


CE (2016f), Energie curat pentru toi europenii, Propunere privind regulamentul cu privire la guvernana
Uniunii Energetice, COM(2016), 759 final, 30 noiembrie
CE (2016g), Energie curat pentru toi europenii, Comunicare a Comisiei privind planul de lucru pentru eco-
design 2016-2019, COM(2016) 773 final, 30 noiembrie
CE (2016h), Connecting Europe Facility, CEF Energy, 18 martie
CE (2016i), O strategie european pentru o mobilitate cu emisii sczute de dioxid de carbon, COM(2016) 501
final, 20 iulie
CE (2016j), Accelerarea tranziiei Europei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon, COM(2016)
500 final, 20 iulie
CE (2016k), Rezultatele scenariului de referin 2016 pentru energie, transport i emisii de gaze cu efect de ser.
Tendine pentru 2050, 20 iulie
Consiliul UE (2015), Council conclusions on energy diplomacy, Energy Foreign Affairs Council, Planul de aciune
al UE pentru diplomaie energetic, 20 iulie
ENTSOG/GIE (2016), European Network of Transmission System Operators for Gas, Gas Infrastructure Europe,
System Development Map 2015/2016, 14 septembrie
EU-SILC (2014), EU Statistics on Income and Living Conditions
Eurostat (2016), Balane energetice
IEA (2015), World Energy Outlook 2015, noiembrie
IEA (2016), World Energy Outlook 2016, noiembrie
IEA (2016b), Energie, schimbri climatice i mediu, noiembrie
INS (2011a), Consumurile energetice n gospodrii n anul 2009, august
INS (2016), Anuarul statistic al Romniei 2015
Institute for 21st Century Energy (2013a), International Energy Security Risk Index
MDRAP (2014), Strategia pentru mobilizarea investiiilor n renovarea fondului de cldiri rezideniale i
comerciale, att publice ct i private, existente la nivel naional, aprilie
MDRAP (2015), Raport privind evaluarea potenialului naional de punere n aplicare a cogenerrii de nalt
eficien i a termoficrii i rcirii centralizate eficiente, decembrie
MDRAP (2016), Situaia serviciilor publice SACET, iunie
ME (2007), Strategia energetic a Romniei pentru perioada 2007 - 2020 actualizat pentru perioada 2011
2020, HG nr. 1069/2007, 19 noiembrie
ME (2010), Planul Naional de Aciune n Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), iunie
ME (2015), Planul Naional de Aciune n Domeniul Eficienei Energetice (PNAEE 3), 11 martie
ME (2016), Economic Consulting Associates (ECA), Sustainable Resource Initiative Policy Dialogue Framework
Energy & Resources Window Potential Changes to the Romanian RES Legislation, octombrie
MMFPSPV (2015), Buletin statistic Asisten social, Ajutoare pentru nclzirea locuinei, aferente sezonului
rece noiembrie 2014 martie 2015
MMAP (2013), Strategia naional a Romniei privind schimbrile climatice 2013 2020
MMAP (2015), Ministerul Mediului, Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, Planul National de
Aciune privind Schimbrile Climatice 2016 2020, finanat din Fondul European pentru Dezvoltare Regional,
prin Programul Operaional Asisten Tehnic 2007 2013, iunie
OPEC (2014), Organizaia rilor Exportatoare de Petrol, Raport anual, noiembrie
Pye, Steve, Audrey Dobbins et al (2015), Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector accross
the EU: Analysis of policies and measures, Policy Report, Insight_E

Pagina 113 din 116


Rademaekers, Koen et al (2016), Selecting Indicators to Measure Energy Poverty, Final Report for the European
Commission Under the Pilot Project Energy Poverty Assessment of the Impact of the Crisis and Review of
Existing and Possible New Measures in the Member States, Trinomics
Transelectrica (2016a), Schimburile fizice lunare i date de balan
Transelectrica (2016b), Planul de dezvoltare a RET perioada 2016 2025, 21 iulie
Transgaz (2014), Planul de dezvoltare al Sistemului Naional de Transport de Gaze Naturale 2014-2023, 22
decembrie
Transgaz (2016), Proiecte majore de dezvoltare

Pagina 114 din 116


PARTICIPANI LA REALIZAREA STRATEGIEI ENERGETICE
ECHIPA DE PROIECT
Radu Dudu, Drago Tlvescu, Alexandra Danu, Adrian Victor Manoliu.

CONSILIUL DIRECTOR
Victor Grigorescu, Costin Borc, Corina Popescu, Cristian Buu, Aristotel Jude, Mihnea Constantinescu, Adina
Georgescu, Vasile Iuga.

CONSILIUL CONSULTATIV
Victor Athanasovici, Adrian Badea, Dumitru Chisli, Antonia Colibanu, Carmencita Constantin, Mihnea
Crciun, Sorin Gal, Ioana Gheorghiade, Niculae Havrile, Dan Ionescu, Valentin Ionescu, Virgiliu Ivan, Octavian
Lohan, Laurian Lungu, Corina Murafa, Virgil Mutescu, Alexandru Ptrui, Rzvan Purdil, Ion Sterian, Andrei
rnea, Petru Vduva.

SPECIALITI DIN MINISTERUL ENERGIEI


Elena Popescu, Corneliu Condrea, Dan Agrian, Alexandru Alexe, Daniela Ambru, Roxana Apreutesei, Oana
Blan, Paul Balacan, Daniela Barbu, Angelica Bobe, Cria Bucheru, Claudiu Butacu, Anca Dobric, Elena Haca,
Dana Hii, Cristina Irimescu, Valeriu Ivan, Victor Marin, Cerasela Marin, Mdlina Mihilescu, Cristina Necula,
Ctlina Nedelcu, Aurora Negru, Mihaela Preda, Felicia Rcanu, Aura Slate, Laura Stanislav, Liviu Stoican, Ion
Tritiu, Cornel Zeveleanu.

ALI SPECIALITI1
Sanda Abrudan, Adrian Adam, Anca Albu, Adriana Alexandru, Viorel Alicu, Melania Amuza, Nicolae Anastasiu,
Lavinia Andrei, Teodora Andrei, Daniel Apostol, Ionu Apostol, Doru Apostol, Aurel Arion, Adina Atilean,
Constantin Bducu, Gheorghe Blan, Constantin Bloiu, Dumitru Bezoi, Mihai Beznoska, Valeriu Binig, Mircea
Bioiu, Alexandra Boce, Lucian Bode, Corneliu Bodea, Serdar Bolat, Mircea Boldura, Alexandra Borislavschi,
Adrian Borotea, Ionel Bor, Ionu Brigle, Drago Constantin Buda, Camelia Budeanu, Sorin Burchiu, Radu
Burnete, Mihaela Butacu, Cosmin Buteic, Nicolae Buzoianu, Emil Calot, Dana Canea, Constantin Cpraru,
Alexandra Caraciobanu, Alexandru Caragea, Filip Crlea, Andrei Crnu, Sergiu Celac, Ion Cepraga, Emilia Cerna-
Mladin, Marian Cernat, Florin Ceteanu, Teodor Chirica, Bogdan Chirioiu, Eugen Cincu, Liviu Cioneag, Dnu
Adrian Ciontea, Ion Ciut, Filip Cojocaru, Iolanda Colda, Olivia Coma, Simona Constnceanu, George
Constantin, Marin Constantin, Liliana Corui, Diana Cosmoiu, Victor Costache, Andrei Covatariu, Eduard
Cozminschi, Radu Crciun, Cristina Cremenescu, Ctlin Cristescu, George Cristodorescu, Doina Cucueteanu,
Adelina Dabu, Ana Daraban, Dana Daraban, Mihai Daraban, Kinga Daradics, George Darie, Mihai Darie, Leonzina
Darie, Ionel David, Mihai David, Bert De Colvenaer, Clin Dejeu, Ovidiu Demetrescu, Melania Diaconescu,
Daniela Diaconu, Alexandra Diala, Mirela Dima, Alice Dima, Radu Dimeca, Valentina Dimulescu, Dana Dinescu,
Mihaela Dobre, Marian Dobrin, Ion Dobroiu, Marinela Dracea, Luiza Drghici, Cosmin Drgoi, Ctlin Dragostin,
Constantin Dudu-Ionescu, Ramona Dulamea, Daniel Duma, Ana Maria Dumitrache, Gabriel Dumitracu, Daniel
Dumitrescu, Radu Corneliu Dumitrescu, Aureliu Dumitrescu, Mihaela Dupleac, Sebastian Enache, Radu Enache,
Dumitru Federenciuc, Oana Feldiorean, Ioana Florea, Dan Fofiu-Snpetreanu, tefan Frangulea, Amalia Fugaru,
Drago Gabor, Ioana Gafton, Ioana Glc, Alexandra Gtej, Mihai Gavrila, Robert Gavriliuc, Marian Geant,
Dan Gheorghe, Paul Gheorghiescu, tefan Gheorghe, Dan Gheorghiu, Alexandra Gherman, Cosmin Ghi, Ioana
Ghi, Ciprian Glodeanu, Florian Glodeanu, Mircea Gordan, Rzvan Grecu, Teodora Grigori, Eugenia Guilov,
Alexandru Havris, Radu Holom, Iulian Hornet, Manuela Horvath, Orieta Hulea, Gheorghe Hurduzeu, Iulian Iancu,
Ana-Maria Ictoiu, Ovidiu Ilie, Ctlin Ionescu, Gheorghe Ionescu, Mihaela Ionescu, Delia Ionic, Carmen

1
Lista include numele experilor care au participat la sesiunile de lucru, care au trimit observaii scrise sau care au avut
discuii aplicate cu echipa de proiect. Echipa de proiect i prezint scuze pentru orice eventual omisiune.

Pagina 115 din 116


Ioni, Ioan Iordache, Gabriel Istoc, Adrian Ionioaiei, Marcel Istrate, Nicolae Istudor, Tudorel Ivan, Valentina
Ivan, Mihaela Ivan, Iustin Ivnescu, Narcis Jeler, Dumitru Jianu, Borbely Karoly, Roxana Kedey, John Knapp,
Grzegorz Konieczny, Szalai Laci, Andrei Lavinia, Valentin Lazea, Victor Lucian, Daniela Lulache, Ctlin Lungu,
Ioan Lungu, Rzvan Lupulescu, Mihai Macarie, Mihai Maci, Maria-Magdalena Manea, Adrian Marciuc, Cristina
Mrgeanu, Jozsef Margitfalvi, Viorel Marian, Georgiana Marin, Florin Maala, Emilian Mateescu, Alexandru
Maximescu, Alessio Menegazzo, Cosmina Menghe, Mihai Mereu, Dumitra Mereu, Roxana Mihai, Mihaela
Mihilescu, Mihai Mihi, Mihail Cristian Miler, Maria Mnicu, Adriana Mircea, Radu Miron, Andreea Mitiri,
Andrei Moarca, Martin Moise, Constantin Martian, Bogdan Moldoveanu, Adrian Moraru, Nicolae Munteanu,
Vasile Munteni, Adolf Murean, Ion Murgescu, Alexandru Musta, Carmen Neagu, Sorin Neculescu, Horia
Necula, Cristina Neculai, Silviu Negu, Geta Nicodim, Marcel Nicolaescu, Nicolae Niculescu, Otilia Nuu, Cristina
Olaru, Laura Oprea, Bogdan Oslobeanu, Laureniu Pachiu, Ilinca Pandele, Ioan Papoi, Adrian-Daniel Pascu,
Codru Pascu, Sorin Ptrcoiu, Cristian Patticu, Ctlin Puna, Florin Punescu, George Peltecu, Sorin Petre,
Gheorghe Paul, Lucian Petrescu, Cristian Prvulescu, Ovidiu Pop, Gabriela Popescu, Anca Popescu, Bogdan
Popescu, Drago Popescu, Aurelian Popescu, Alina Pordea, Petru Postolache, Letiia Pupzeanu, Ionu Purica,
Patricia Puchil, Ioan Raceu, Varinia Radu, Cornel Rdulescu, Elena Rastei, Elena Ratcu, Bogdan Renea, Mihaela
Roman, Cornel Rotaru, Ioan Rotaru, Maria Roth, Vasile Rugin, Alina Rusanu, Petru Rue, Dorin Rusu, Roxana
Sandu, Nicolae Sdrula, Laura andor, Maria anta, Sergiu Srghi, Silviu Srghi, Daniela Scripcariu, Nicolae Sdrula,
Viorel erban, Cristian Sfercoci, Constantin Silva, Gabriel Srbu, Byeong Soo, Mihai Sptaru, Eric Stab, Claudia
Staicu, Vlad Stanciu, Elena Stancu, Lucian Stancu, Cristian Stnescu, Alexandru Stnil, Marieta Stai, Mihai
Stoica, Gheorghe tefan, Cornel tefnescu, Vasile Zacheu tefnescu, Mihai Stoica, Artur Stratan, Adrian
Stratulat, Razvan Stroe, Nemes Szabolcs, Cristian Talmazan, Alin Tnase, Adrian Tanu, Alexandru Teleru,
Letiia Tiberiu, Adrian Timofte, Mihai Toader-Pati, Gabriel Tristaru, Oana Tru, Manuela Unguru, Bogdan
Vduva, Lajos Vajda, Gerard Verdebout, Victor Vernescu, Clin Vilt, Valentin Vialariu, Silvia Vlsceanu, tefan
Voicu, Daniel Voiculescu, Clara Volintiru, Sorin Vornicu, Mark Wagley, Cristina Zaharia.

Pagina 116 din 116