Sunteți pe pagina 1din 98

nvmntulprofesionalitehnicndomeniulTIC

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanncadrulPOSDRU20072013
BeneficiarCentrulNaionaldeDezvoltareanvmntuluiProfesionaliTehnic
str.SpiruHaretnr.1012,sector1,Bucureti010176,tel.0213111162,fax.0213125498,vet@tvet.ro

Componenteicircuiteelectronicentelecomunicaii
MaterialdepredareparteaI

Domeniul:Electroniciautomatizri
Calificarea:Tehniciandetelecomunicaii

Nivel3
METODEDIRECTE

2009
AUTOR:
RDIATUDORICESCUprofesorgraddidacticI

COORDONATOR:

MIRELALIEprofesorgraddidacticI

CONSULTAN:

IOANACRSTEA expertCNDIPT
ZOICAVLDUexpertCNDIPT
ANGELAPOPESCUexpertCNDIPT
DANASTROIEexpertCNDIPT

Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvmntul profesional i tehnic n


domeniul TIC, proiectcofinanatdin Fondul Social European ncadrulPOS DRU 2007
2013

2
Cuprins
I.Introducere ...................................................................................................................4
II.Documentenecesarepentruactivitateadepredare ....................................................7
III.Resurse ......................................................................................................................8
Componenteanalogiceicircuiteintegrateliniare..........................................................8
Tema1.Componenteanalogice ..................................................................................8
Fiasuport1.1Jonciuneapn ..................................................................................8
Tema1.Componenteanalogice ...............................................................................13
Fiasuport1.2Tipuridediodesemiconductoare...................................................13
Tema1.Componenteanalogice ................................................................................21
Fiasuport1.3Structuraiparametriifuncionaliaitranzistoruluibipolar ..............21
Tema1.Componenteanalogice ................................................................................27
Fiasuport1.4Tranzistorulbipolar.Tipurideconexiuni.Ecuaiifundamentale ....27
Tema1.Componenteanalogice ................................................................................32
Fiasuport1.5Polarizareatranzistoruluibipolar.Regimuridefuncionare............32
Tema1.Componenteanalogice ................................................................................36
Fiasuport1.6Caracteristicistatice.PunctulstaticdefuncionarePSF.
Funcionareatranzistoruluicaamplificator .............................................................36
Tema1.Componenteanalogice ................................................................................41
Fiasuport1.7Tipuridedispozitiveoptoeletronice................................................41
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice.............................................48
Fiasuport2.1Redresoare.Tipurideredresoare ..................................................48
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice.............................................56
Fiasuport2.2.Stabilizatoaredetensiune.Generaliti.Stabilizatoarede
tensiuneparametrice ..............................................................................................56
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice.............................................61
Fiasuport2.3Stabilizatoareelectronicecureacie .............................................61
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice.............................................67
Fiasuport2.4Parametriiamplificatoarelor.Amplificatoaredetensiunenmontaj
EC ..........................................................................................................................67
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice.............................................75
Fiasuport2.5Clasedefuncionare.AmplificatoaredeputerenclasAiB......75
Tema3.Circuiteintegrateanalogice..........................................................................80
Fiasuport3.1StabilizatorulintegratA723 ........................................................80
Tema3.Circuiteintegrateanalogice.........................................................................83
Fiasuport3.2Amplificatoruloperaionalinversorineinversor............................83
Tema4.Oscilatoare...................................................................................................89
Fiasuport4.1Generaliti.Oscilatoarecureacie.OscilatoareRC.....................89
Tema4.Oscilatoare...................................................................................................95
Fiasuport4.2Oscilatoarecucuar .......................................................................95
IV.Bibliografie...............................................................................................................98

3
I.Introducere

Materialele de predare reprezint o resurs suport pentru activitatea de predare,


instrumenteauxiliarecareincludunmesajsauoinformaiedidactic.

Prezentul material de predare, se adreseaz cadrelor didactice care predau n cadrul


liceuluitehnologic,profilTehnic,calificareaTehniciandetelecomunicaii.

ModululComponenteicircuiteelectronicentelecomunicaiipentrucareafost
elaboratmaterialularealocate66oredincarelaboratortehnologic16ore.

Pentru atingerea rezultatelor nvrii corespunztoare modulului Componente i


circuite electronice n telecomunicaii, profesorul poate dezvolta anumite coninuturi,
poateutilizaactivitivariantedepredarecentratepeelev.

Laboratorul tehnologic se recomand s se desfoare n cabinete de specialitate


dotate cu materiale didactice specifice: platforme de nvare, aparate de msur,
echipamentemultimedia,softeducaionalspecializatetc.

ntre competene i coninuturi exist o relaie biunivoc :


competenele determin parcurgerea coninuturilor tematice, iar parcurgerea
coninuturilor determin dobndirea de ctre elevi a competenelor specifice. n tabel
sunt prezentate relaia ntre competene i coninuturile tematice i fiele suport
aferente.
Competenevizate/ Teme Fiesuport
Competenecheie
Identificcomponente Tema1:Componente Fia1.1Jonciuneapn
electronice analogice Fia1.2Tipuridediode
Planificoactivitatei semiconductoare
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Identificcomponente Tema1:Componente Fia1.3Structurai
electronice analogice parametriifuncionaliai
Planificoactivitatei tranzistoruluibipolar
culegedatenumericen Fia1.4Tipuride
legturcuaceasta conexiuni.Ecuaii
Analizeazmontajecu fundamentale
componenteanalogicei Fia1.5Polarizarea
circuiteintegrateliniare tranzistoruluibipolar.
Regimuridefuncionare
Fia1.6Caracteristici
statice.Punctstaticde
funcionare.
4
Competenevizate/ Teme Fiesuport
Competenecheie
Funcionareatranzistorului
caamplificator
Identificcomponente Tema1:Componente Fia1.7Tipuridedispozitive
electronice analogice optoelectronice
Analizeazmontajecu
componenteanalogicei
circuiteintegrateliniare

Identificcomponente Tema2:Circuite Fia2.1Tipurideredresoare


electronice electronicecu
Analizeazmontajecu componenteanalogice
componenteanalogicei
circuiteintegrateliniare
Planificoactivitatei
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Interpreteazrezultatele
obinuteiprezint
concluzii
Identificcomponente Tema2:Circuite Fia2.2Generaliti.
electronice electronicecu Stabilizatoareparametrice
Analizeazmontajecu componenteanalogice Fia2.3Stabilizatoare
componenteanalogicei electronicecureacie
circuiteintegrateliniare
Planificoactivitatei
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Interpreteazrezultatele
obinuteiprezint
concluzii
Identificcomponente Tema2:Circuite Fia2.4Parametrii
electronice electronicecu amplificatoarelor.
Analizeazmontajecu componenteanalogice Amplificatoaredetensiune
componenteanalogicei nmontajEC
circuiteintegrateliniare Fia2.5Clasede
Planificoactivitatei funcionare.Amplificatoare
culegedatenumericen deputereinclasAiB
legturcuaceasta
Interpreteazrezultatele
obinuteiprezint
concluzii
Identificcomponente Tema3:Circuite Fia3.1Stabilizatorulintegrat
electronice integrateanalogice A723
Analizeazmontajecu
componenteanalogicei
circuiteintegrateliniare

5
Competenevizate/ Teme Fiesuport
Rezultatealenvrii
Planificoactivitatei
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Interpreteazrezultatele
obinuteiprezint
concluzii
Identificcomponente Tema3:Circuite Fia3.2Amplificatorul
electronice integrateanalogice operaionalinversori
Analizeazmontajecu neinversor
componenteanalogicei
circuiteintegrateliniare
Planificoactivitatei
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Interpreteaz rezultatele
obinute i prezint
concluzii
Susineprezentripe
temeprofesionale
Identificcomponente Tema4:Oscilatoare Fia4.1Generaliti.
electronice Oscilatoarecureacie.
Analizeazmontajecu OscilatoareRC
componenteanalogicei Fia4.2Oscilatoarecucuar
circuiteintegrateliniare
Planificoactivitatei
culegedatenumericen
legturcuaceasta
Interpreteazrezultatele
obinuteiprezint
concluzii

n abordareaconinuturilor aferente modulului Componente i circuiteelectronice


ntelecomunicaiiesteobligatorieiconsultareapriiI,respectivaIIaamaterialului
denvare.

6
II.Documentenecesarepentruactivitateadepredare

Pentrupredareaconinuturilorabordatencadrulmaterialuluidepredarecadruldidactic
areobligaiadeastudiaurmtoareledocumente:

Standardul de Pregtire Profesional pentru calificarea Tehnician de


telecomunicaii, nivelul 3 www.tvet.ro, seciunea SPP sau www.edu.ro ,
seciuneanvmntpreuniversitar

Curriculum pentru calificarea Tehnician de telecomunicaii, nivelul 3


www.tvet.ro, seciunea Curriculum sau www.edu.ro , seciunea nvmnt
preuniversitar

Altesursepotfi:cridespecialitate,documenteiauxiliarecurricularecarepotfi
gsitepeadreselewww.eprofu.ro,www.didactic.roetc.

7
III.Resurse
Componenteanalogiceicircuiteintegrateliniare
Tema1.Componenteanalogice
Fiasuport1.1Jonciuneapn

Competene: Identificcomponenteelectronice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluzii

1.Jonciuneapn
a.Generaliti

Definiie: Jonciunea pnreprezintsuprafaa de contact dintre douregiuni una


detippicealaltdetipn,createntrunmonocristalpurdeGesauSiprinimpurificare
cualteelemente.

GermaniulGeisiliciulSisuntsemiconductoarepure(intrinseci),tetravalente.

Regiunea p (semiconductor extrinsec) se obine prin impurificare( dopare) cu


elementetrivalente(Bor,Galiu)avndgolurile(+)purttorimajoritari.
Regiunea n se obine prin impurificare cu elemente pentavalente (Arsen,
Bismut)avndelectronii()purttorimajoritari.

Fig.1.1Jonciuneapn

Jonciuneapnpolarizatdirect

Definiie: Jonciunea pn este polarizat direct dac polul pozitiv al sursei de


tensiuneseleagperegiuneap,iarpolulnegativperegiunean.

8
Funcionare

Prinjonciunetreceuncurentdedifuziedela
p la n numit curent direct Id [mA, A] dat de
purttoriimajoritarigolurile
Regiuneadebariersemicoreaz
Id (curentul direct) crete exponenial cu
cretereatensiuniidepolarizaredirect.
Fig.1.2Polarizaredirect

Jonciuneapnpolarizatinvers

Definiie:Jonciuneapnestepolarizatinversdacplusulsurseidetensiunese
aplicperegiuneaniminusulperegiuneap.

Funcionare

Prinjonciunetreceuncurentinvers
Iinv [A,nA]delanlapdatde
purttoriiminoritarinumiti
curentdecmp
CurentuldirectIdesteanulat
RegiuneadebariercreteFig.1.3Polarizareinvers
Curentul invers nu depinde, n anumite limite, de tensiunea de polarizare i se
mainumetecurentdesaturaie.

2.Diodaredresoare

Definiie:Diodelesemiconductoareconinosingurjonciunepn,introdusntro
carcasdinceramic,sticl,materialplasticsaumetal.

9
a.Caracteristicastaticadiodeisemiconductoare

Definiie:Reprezintvariaiacurentuluiprinjonciuneapnatuncicndsevariaz
tensiunealaborneID=f(UD).
Semnificaianotaiilordinfigura1.4.

ID curentdirect
UD tensiunedirect
UP tensiunedeprag
reprezinttensiuneade
deschidereadiodei:
UP =0,20,4VpentruGe
UP =0,40,8VpentruSi
Ustr tensiunedestrpungere
Uinv tensiuneinvers
Iinvcurentinvers
Isat curentdesaturaie

Fig1.4Caracteristicastaticadiodeisemiconductoare

Caracteristicadirect

Diodaestepolarizatdirect
Dioda conduce curentul ncepnd de la
tensiunea UP (tensiune de prag de
deschidere)
CurentuldirectIdcreteexponenialcu
Fig.1.5Polarizareadirectadiodeitensiuneadepolarizare
Rezistenadiodeiestefoarte mic fraciuni
de

10
Caracteristicainvers

Diodaestepolarizatinvers
Diodaestepracticblocatapareuncurent
inversfoartemicdeordinulAlaGeinAla
Si, curent ce depinde de temperatura
mediuluiinudetensiuneadepolarizare.
La tensiunea de strpungere Ustr, curentul
Fig.1.6Polarizarea
invers inversIinv cretebruscducndladistrugerea
diodei.
Creterea brusc a curentului invers se
datoreaz fenomenului de multiplicare n
avalan a purttorilor de sarcin sau
efectului Zener ( aciunea cmpului electric
intensasupraelectronilordevalen).

Caracteristicastaticdepindedetemperatur.

Punctulstaticdefuncionarealdiodeisemiconductoare(PSF)

Definiie:PSFreprezintunpunctaflatpe
caracteristicadirectadiodeilainterseciacudreaptade
sarcin,avndcoordonateleIDiUD.

Fig.1.7 PSF

11
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratortehnologic
Salmultimedia

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontalpentruleciadecomunicaredenoicunotine
Pegrupencadrulorelordelaborator
Individualpentrurezolvrideprobleme

Metodedepredare

Expunere
Conversaie
Demonstraie
Simulare
Experimentulpentruridicareacaracteristiciistaticea
diodei
Temedelucrurezolvrideprobleme

Mijloacedepredare

Fiedelucru
Fiedelaborator
MijloacemultimediaprezentarenPowerPoint
Softurieducaionalespecializate
Platformeexperimentale
Componenteelectronice
Aparatedemsur,osciloscop

Materialedeevaluare

Probescrise
Probepractice

12
Tema1.Componenteanalogice
Fiasuport1.2Tipuridediodesemiconductoare

Competene: Identificcomponenteelectronice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluzii

Tipuridediodesemiconductoare

1. Diodaredresoare

Definiie:Diodaesteojonciunepncareareproprietateadeapermitetrecerea
curentului electric numai la polarizare direct. Regiunea p se numete anod (A), iar
regiuneansenumetecatod(C).

Dioda redresoare are rolul de a transforma curentul alternativ c.a. n curent continuu
c.c.,operaienumitredresare.

Fig.1.8Structuradiodei

a.Simbol,marcajiaspectfizic

Simbol

StandardizatNestandardizat

Fig.1.9Simboluridiode
Marcaj:DiodeleredresoareobinuitesuntmarcateculiteraN,iarcelerapideculitera
R.Exemplu:1N4001
Catodulestemarcatprininel.

Aspectfizic

Fig.1.10Aspectfizic

13
b.Principiuldefuncionare
La aplicarea unei tensiuni alternative, dioda conduce curentul numai cnd alternana
pozitivatensiuniiseaplicpeanod.

Lapolarizaredirect

VA>VC VA potenialul anodului, VC potenialul


catodului
DiodaconducecurentuldelaAlaC
RezistenainternRDestefoartemic,deordinul
Fig.1.11Polarizaredirect
adiodeiredresoare

Lapolarizareinvers

VA <VC
Diodaesteblocat
Rezistenainternestefoartemare,de
ordinulkM

Fig.1.12Polarizareainversadiodei

c.Parametrilimit

Parametri limit sunt specificai n cataloagele firmelor constructoare, iar depirea


acestorapoateduceladistrugereadiodei.

IDmaxintensitateamaximacurentuluidirect
Uinvmax tensiuneainversmaxim
Pdmax putereadisipatmaxim
Tjmaxtemperaturamaximajonciunii.
Tjmax=175CpentrudiodelecuGe
Tjmax =85CpentrudiodelecuSi

Pentru rcire, diodele de putere se monteaz pe radiatoare metalice din Cu sau Al,
deoarecentimpulredresriiseproducpierderideputereceduclanclzireadiodelor
saudistrugerealor.

14
d.Schemaechivalentadiodeiredresoareinc.a.

Cbcapacitatedeblocare
Cdcapacitatededifuziune
Ri rezistenainternadiodei

Fig.1.13Schemaechivalentdec.a.adiodeiredresoare

Diodaredresoarefuncioneaznumailafrecvenejoase,deobicei50Hz.
Lafrecvenenaltediodanupoateredresacurentulalternativdeoarecereactana
capacitii echivalente Xc este mult mai mic dect Ri i scurtcircuiteaz
rezistenainterndeconducie.

e.Defectelediodelorredresoare

Depistareadefectelorsefacecuohmmetrul.
FuncionarenormalRd mic,Ri mare
DiodscurtcircuitatRd mic,Ri mic
DiodntreruptRd mare,Ri mare
Rd rezistenainternadiodeilapolarizaredirect
Rirezistenainternadiodeilapolarizareinvers

2. DiodastabilizatoareZener

Definiie:DiodaZeneresteojonciunepncareareroluldeamenineconstant
tensiuneapeorezistenadesarcin.

a.Simbol,marcajiaspectfizic

Simbol

NestandardizatStandardizat

Fig.1.14Simbolurialediodei Zener

15
Marcaj

PecapsuladiodeiZenersemarcheazcatodulcuuninel.

Aspectfizic

SuntmarcateculiterelePLiDZ.

Fig.1.15MarcarediodaZener

b.Principiuldefuncionare

Dioda Zener funcioneaz cu polarizare invers, n zona de strpungere controlat,


undetensiunealaborneesteaproximativconstant.

Fig.1.16Polarizareainversicaracteristicastatic

Dacsepolarizeazdirect,secomportcaodiodobinuit.

DiodasuportovariaiemaredecurentIZ provocatfiedevariaiatensiunii
dealimentare,fiederezistenadesarcin,ntimpcevariaiadetensiuneUZeste
foartemic.

UZ<<IZ,practicUZ =0.

c.Parametrispecifici:
TensiuneanominaldestabilizarelacareaparestrpungereaUZn =2,5250V
CurentulmaximdestabilizareIZM

16
PutereadisipatmaximPdmax =0,250W
CoeficientuldetemperaturaltensiuniidestabilizareZ
RezistenadinamicnregiuneadestabilizareRZ=UZ/IZ

d.FamiliidediodeZener

Diodede0,4W:
SuntmarcatecusimbolulDZ
Gamadetensiuninominaleeste0,75V50V
Exemplu:DZ4V7lacareUZ=4,7V

Diodede1W
SuntmarcatecuPL
Gamadetensiuninominaleeste3,3V200V
Exemplu:PL3V3ZlacareUZ =3,3V

Diodede4W
Suntmarcatecu4DZ
Gamadetensiuninominaleeste10V180V
Exemplu:4DZ10lacareUZ =10V

e.Funcionareacastabilizatordetensiune

Fig.1.17CircuitdestabilizarecuDZ

Lucreaznpolarizareinvers,nregimdestrpungerecontrolat
Meninetensiuneaconstantlaborne
SemonteaznparalelcuRs.UZ =US
RolulrezisteneiRestedealimitacurentulprindiodaZenerlavalorimaimici
dectIZM

17
f.Defecteposibile

Depistarea defectelor se face cu ohmmetrul, msurnd rezistena intern RD n regim


depolarizaredirectiRi nregimdepolarizareinvers.
DiodscurtcircuitatRD =0,Ri =0
DiodntreruptRD =,Ri =

3.DiodaVaricap(Varactor)

Definiie: Este o diod cu jonciuni care funcioneaz n regim de polarizare

inverspnlavaloareadestrpungere.

a.Simbol,marcajiaspectfizic

Simbol

NestandardizatStandardizat
Fig.1.18SimboluridiodVaricap

Marcaj

Semarcheazcatodulcu13inelecoloratenfunciedetipul
diodei.

Aspectfizic

Jonciuneapnesteintrodusntrocapsuldesticl. Fig.1.19Aspectfizic

b.Principiuldefuncionare

Sepolarizeazinvers
Secomportcaocapacitatedebarier dependentdetensiuneacontinude
polarizareinvers
Capacitateaesteinversproporionalcutensiuneadepolarizare

18
c.Parametrispecifici

ab

Fig.1.20a.Polarizareab.caracteristicastatic

SeconstruiescmaialesdinSi
CapacitateanominalCnom =pFzecipF
TensiuneamaximadmisibildepolarizareinversUinvmax

d.Utilizri

Modulatoarepentrumodulaianfrecven
Circuitedereglajautomatalfrecvenei
ncircuitedeschimbareafrecvenei,nselectoaredecanaleTV

Observaii:Potfistudiateialtetipuridediode,diodacucontactpunctiform,dioda
tunel,nfunciedetimpulavutladispoziie.

19
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratorultehnologic

CUMPREDM?
Organizareclas

Frontalpentrucomunicaredenoicunotine
Pegrupepentruaplicaiipractice
Individualpentrurezolvrideprobleme

Metodedepredare

Expunerea
Conversaia
Exerciiipractice
Demonstraiepentruidentificareadiodelor

Mijloacedepredare

Fiedelaboratorverificareaterminaleidefecte
Tipuridediodepentruidentificare
Fiedelucrupentrurezolvrideprobleme
Cataloagedecomponenteelectronicepentruparametrii

Materialedeevaluare
ProbescriseTestecuitemidiferii
Probepractice

20
Tema1.Componenteanalogice
Fiasuport1.3Structuraiparametriifuncionaliaitranzistoruluibipolar

Competene: Identificcomponenteelectronice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta

1. Structuraiparametriifuncionali

Definiie:Untranzistorcujonciuniesteundispozitivsemiconductorformatdintr
un monocristal de Ge sau Si n care se creeaz prin impurificare 3 regiuni alternativ
dopate.

Tranzistorulbipolarareroluldeamplificareasemnalelor.

a.Structurisimbol

nfunciededoparearegiunilorexistdoutipuridetranzistoare:pnpinpn.Regiunile
delaextremiti,caresuntdeacelaitip,senumescemitorEicolectorC.Regiunea
central,deconductibilitateopusimult maisubire,senumetebazB.Toatecele
trei regiuni au contacte ohmice care sunt scoase n afara capsulei i se numesc
terminale(electrozi).

Tranzistorpnp Tranzistornpn

Fig.1.21Tranzistorulbipolar structurisimbol

JonciuneaemitorbazsenumetejonciuneaemitoruluiJE.
JonciuneabazcolectorsenumetejonciuneacolectoruluiJC.

MaterialelefolositesuntdeobiceiGepentrutranzistoarepnpiSipentrunpn.

21
b.Marcajiaspectfizic

Configuraiaterminalelorestediferit.Latranzistoarelencapsuldemetal,emitorul
estelngindicator.Suntfolositenamplificatoaredeputeremicimedie,saun
circuitedecomutaie.

Fig.1.22Identificareterminaletranzistorbipolar

Productoriidedispozitiveclasifictranzistoarelentreimaricategorii:
Tranzistoaredesemnalmicdeuzgeneral
Tranzistoaredeputere
Tranzistoaredefrecvennalt

Tranzistoarele de semnal mic au capsule din material plastic (TO92), metal (TO18)
saucapsulSOT23pentrutranzistorintehnologiaSMD(montatpesuprafa).

Pentruidentificareatranzistoarelorsefolosescdiferitecoduri:
Primulmoddemarcare
Primalitersemnifictipulmaterialuluisemiconductor.
AGe
BSi
CGaliuArsen
DIndiuAntimoniu
Adoualiterindicdomeniuldeutilizare
C tranzistordeputeremicijoasfrecven
Dtranzistordeputeremareijoasfrecven
Ftranzistordeputeremicinaltfrecven
Cifreleindicuntipparticulardetranzistor,neexistndologicuniversalvalabilpentru
alegerealor.

22
Exemple:BC170BD137AC188

Fig.1.23Exempledetranzistoare Fig.1.24Tranzistormontatperadiator

Aldoileamoddemarcarencepecu2N.
2estesimbolulpentrutranzistorntimpcepentrudiodeeste1.
NestesimbolulpentruSi.Exemplu:2N3055

Al treilea mod de marcare esteformat din treiliterei dou cifre pentru tranzistoare
destinateaplicaiilorspeciale.
Exemplu: TIP 31 tranzistor fabricat de Texas Instruments (literele T i I) iar litera P
indicuntranzistordeputere.

Tranzistoareledeputereaucapsulemetalicesaucapsuleceramicecuradiatoare.Se
folosesc n circuite cu tensiuni, cureni sau puteri mari, cum ar fi etajul final audio al
crui semnal se aplic difuzoarelor. De obicei colectorul este conectat la capsula
metalic,iaracestasepuneincontacttermiccuunradiatorpentrudisipareacldurii.

Fig.1.25Tranzistoaredeputere

TranzistoareledenaltfrecvenRFaucapsuledeformediferiteipotaveamai
multeterminale.Suntfolositentelecomunicaiiialteaparatecelucreazlafrecvene
foartemari.

Fig.1.26Tranzistordenaltfrecven
23
c.Tensiuniicurenispecifici

IEcurentdeemitorUCE tensiunecolectoremitor
IBcurentdebaz UCBtensiunecolectorbaz
IC curentdecolectorUBE tensiunebazemitor

Fig.1.27Tranzistorulbipolarsensulcureniloritensiunilor

d.Parametrilimit

n cataloagele de tranzistoare se specific o serie de parametri pentru fiecare tip de


tranzistor. Cei mai importani sunt parametri limit ce constituie valori maxim
admisibileacrordepireduceladistrugereatranzistorului.
Tjmax[C]temperaturamaximadmisibilajonciunii
Tjmax=125175CpentruSi,iarpentruGe,Tjmax=80100C
ICmax[A] curentuldecolectormaximadmisibil
UCE max [V] tensiuneacolectoremitormaximadmisibilestetensiuneainvers
maxim pe colectorul tranzistorului, care nu trebuie s depeasc tensiunea de
strpungerecarearduceladistrugereajonciunii.
TensiuneadestrpungereestemaimarelaconexiuneaBCdectlaconexiuneaECa
tranzistoruluiiestedatncataloage.
Pd max[W] puterea disipat maxim este dat de puterea disipat pe cele 2
jonciuniJ E siJC.
Pdmax=PdE+PdC =UBEIE +UCBIC
DeoarecenregimactivnormalUBE<<UCB , seconsidercntreagaputeresedisip
pecolector.
Pdmax=PdC
ncazultranzistoarelordeputere,pentrudisipaiaclduriisefolosescradiatoaredeCu
sau Al pe care se monteaz colectoarele tranzistoarelor. Pentru orice tranzistor se
poatetrasacurbaputeriidedisipaieohiperbol,nplanulcaracteristiciideieire
IC=f(UCE)

24
Graficul arat c un tranzistor nu poate funciona n
regiuneahauratlimitatdeICmaxiUCEmax.

Fig.1.28Graficulputeriidisipate

e.Principiudefuncionare

nregimactivnormalJEsepolarizeazdirectcuotensiunedeordinulzecimilorde
voli,iarJC sepolarizeazinverscutensiunideordinulvolilor.

Fig1.29PolarizareaifuncionareatranzistoruluinmontajBC

Jonciunea emitor baz fiind polarizat direct va fi strbtut de un curent de


difuzie dat de golurile majoritare din E care va ajunge n cea mai mare parte n C,
strbtndbazaBcareestefoartesubire.

Jonciuneacolectorului,fiindpolarizatinversestestrbtutde2cureni:curentulde
difuziedat degolurile din E care austrbtutbaza,i de curenii de cmp dai de
purttorii minoritari generai pe cale termic din B i din C, numit curent rezidual
ICBO, foartemicdeordinulA,nA.

25
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratorultehnologic
CUMPREDM?
Organizareclas Frontalpentrucomunicaredenoi
cunotine
Pegrupepentruidentificareatipurilorde
tranzistoareiterminaleacestora

Metodedepredare
Expunerea
Conversaia
Observaiedirijat
Exerciiipractice

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Cataloagedecomponenteelectronice
pentruparametriitranzistoarelor
Diferitetipuridetranzistoare

Materialedeevaluare ProbescriseTestecuitemidiferii
Probepractice

26
Tema1.Componenteanalogice
Fiasuport1.4Tranzistorulbipolar.Tipurideconexiuni.Ecuaii
fundamentale

Competena: Identificcomponenteelectronice

1. Tipurideconexiuni

Definiie: conexiunile reprezint moduri de conectare ntrun circuit a unui


tranzistor.

Tipurideconexiuni

Avnd trei borne, una dintre ele este comun intrrii i ieirii. n funcie de borna
comunexisttreitipurideconexiuni.

a.ConexiuneabazcomunBC

Fig.1.30ConexiunebazcomunBC

Bazaestecomunintrriiiieirii
SemnaluldeintrareesteaplicatpeEiceldeieireesteculespeC
ImpedanadeintrareZint estemiczecide
ImpedanadeieireZie estemaresutedek
NuamplificncurentAi 1
AmplificntensiuneAU
Semnaleledeintrareideieiresuntnfaz
Factoruldeamplificarencurenteste=IC/IE

27
b.ConexiuneaemitorcomunEC

Fig.1.31ConexiuneemitorcomunEC

Emitorulestecomunintrriiiieirii
Esteceamaifolositconexiune,deoarecetranzistorulamplificntensiuneAU,curent
AI iputereAP
ImpedanadeintrareZint estemedie sutede
ImpedanadeieireZie estemaresutedeksauM
Curentuldeintrare(debaz)estemic
Semnalul de ieire este n opoziie de faz cu cel de intrare (conexiunea EC este
singuraconexiuneceinverseazfazasemnalului)
FactoruldeamplificarencurentesteIC/I B

c.ConexiuneacolectorcomunCC

Fig.1.32ConexiunecolectorcomunCC

Colectorulestecomunintrriiiieirii
ImpedanadeintrareZint estemaresutedek
ImpedanadeieireZie estemicdezecisutede
Conexiunea CC se mai numete i repetor de emitor, deoarece tensiunea de la
ieireesteaproximativegalcuceadeintrare

28
AmplificareancurentestemareAI>10
NuamplificntensiuneAU<1

2. EcuaiilefundamentaledeC.C.specificetipurilordeconexiuni
a.ConexiuneaBC

Primaecuaiefundamental
IE =IB+IC
Adouaecuaiefundamental
IC=IE+ICBO

Fig.1.33ConexiuneanBCatranzistorului

IEcurentdeintrare
ICcurentdeieire
factordeamplificarencurentdinEnC
=0,950,998nfunciedetipultranzistoruluiitehnologieipractic1
ICBOcurentrezidualdecolectorcuEngol
ICBO=ApentruGeICBO=nApentruSi
Rint =zecidemic
Rie =Mfoartemare

Observaii: Tranzistorul n montaj BC nu amplific n curent. Acest lucru rezult


dinadouaecuaiefundamentalICIE.

b.ConexiuneaEC

Primaecuaiefundamental
IE=IB+IC
Adouaecuaiefundamental
IC=IB+ICEO

Fig.1.34ConexiuneainECatranzistorului

IBcurentdeintrare
IC curentdeieire
factordeamplificarencurentdinbazncolector
=20500
Relaiadintrei

ICEOcurentrezidualdecolector
ICEO =I CBO curentulrezidualdecolectornECestemultmaimaredectnmontaj
BC.
29
Observaii:
Parametriiisuntdatedecatalogispecificinc.c.
ncurentalternativparametriicorespunztoriluiisuntparametriihibrizih21
caresenoteazcuindicicorespunztoritipuluideconexiune.
PentrumontajBC=h21b
PentrumontajEC=h21e

Deaceeanotaiileisefolosescpentrufactoriideamplificarencurentattnregim
static(decurentcontinuu),ctinregimdinamic(decurentalternativ).

30
Sugestiimetodologice

Saldeclassausalmultimedia
UNDEPREDM?

CUMPREDM? Frontalpentrucomunicaredenoi
cunotine
Individualfolosindfiedelucru

Organizareclas

Expunerea,conversaia
Observaiedirijat
Metodedepredare Exerciiipractice

Fiedelucrucuactivitiinteractive
Mijloacedepredare Mijloacemultimedia

Materialedeevaluare ProbescriseTestecuitemidiferii
Probeorale

31
Tema1.Componenteanalogice

Fiasuport1.5Polarizareatranzistoruluibipolar.Regimuridefuncionare
Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteanalogice

1.Polarizareatranzistoruluibipolar

Definiie:Prinpolarizareatranzistoruluisenelegemoduldeconectareasurselor
detensiunecontinulaterminaleletranzistorului.

n fia suport 1.4 ce abordeaz principiul de funcionare al tranzistorului bipolar,sa


consideratcjonciunileemitoruluiicolectoruluiaufostpolarizatecu2surseseparate
EE iEC.

a.Circuitedepolarizare:nschemepracticeseutilizeazosingursursdetensiune
de polarizare EC n colector i obinerea polarizrii directe prin intermediul unui grup
rezistivtotdinsursadepolarizareinversacolectorului.
Sefolosescdouscheme:

a.1.Circuitdepolarizarecuorezisteninbaz

Fig.1.34CircuitdepolarizarecuunRB

Acestcircuitsenumetecircuitdepolarizarecucurentdebazconstant
RB areroluldepolarizaredirectabazeidinsursaEC cuotensiuneUBE =0,2V
pentrutranzistoarelecuGeiUBE=0,6VpentrucelecuSi
Valoarea rezistenei RB se determin cu teorema a doua a lui Kirchhoff n
ochiuriledecircuitceimplicpeRB

32
a.2Circuitdepolarizarecudivizorrezistivinbaz

Fig.1.36Circuitdepolarizarecu2RB

acestcircuitsenumetecircuitcutensiunedebazconstant
DivizoruldetensiuneRB1 siRB2 areroluldeaasigurapebazatranzistorului
unpotenialconstantcaresdeterminefuncionareatranzistoruluiRB1 iRB2
se determin prin aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff n ochiurile de
reeaceconinceledourezistene
CurentulcestrbatepeRB2legatmassenumetecurentdedivizorID
ID=(520)IB

b.Rolulrezistenelerdincolectoridinemitor

RezistenaRCarerolderezistendesarcin
Rezistena RE are rolul de stabilizare termic a punctului static de funcionare
PSF,adicacurentuluiIC iatensiuniiUC lavariaiiledetemperatur.Creterea
temperaturii duce la creterea curentului rezidual ICEO care va determina
creterealuiIC
Condensatorul CE numit condensator de decuplare a emitorului intervine numai
nc.a.pentruascurtcircuitapeRE, pentruaevitapierderiledesemnalpeRE.
CE se alege astfel nct reactana capacitiv s ndeplineasc condiia
XCERE/10

Sugestiimetodologice
Temdelucrurezolvrideprobleme
Se vor rezolva probleme de determinare a rezistenelor dincircuitelecu tranzistor
folosindecuaiilefundamentalealetranzistoruluiiteoremeleluiKirchhoff.

33
2.Regimuridefuncionare

DupmoduldepolarizareacelordoujonciuniJEiJCaleunuitranzistor,exist4
regimuridefuncionare.

a.Regimulactivnormal(RAN):
J E estepolarizatdirect
J C estepolarizatinvers
nacestregimtranzistorulsefolosetecaamplificator.

b.Regimuldesaturaie
JE estepolarizatdirect
JC estepolarizatdirect
nacestregimtranzistorulsecomportcauncomutatornchisavndorezistende
ieireRiefoartemic
CurentuldesaturaieestemaimicdectnregimnormalICsat <IB
TensiuneadesaturaieestefoartemicUCEsat=0,20,3V

c.Regimuldeblocare(tiere)
JC estepolarizatinvers
JE estepolarizatinvers
Tranzistorul se comport ca un comutator deschis avnd o rezisten de ieire Rie
foartemare
Cureniiprintranzistorsuntcurenirezidualifoartemici,practicIC=0
TensiuneadeieireUCE estedevaloaremare,UCE EC

d.Regimulactivinvers
JE estepolarizatinvers
JC estepolarizatdirect
Emitoruljoacroldecolectoriinvers
Estecelmaipuinutilizatregimdefuncionare,cteodatncomutaiaunorsemnale
Amplificareancurentestemaisczutdeoareceemitorul,carecapteazpurttoriide
sarcin,sefacetehnologiccusuprafamaimic.

34
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Salmultimedia
Laboratortehnologic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontalpentrucomunicaredenoi
cunotine
Individualpentrurezolvrideprobleme
Pegrupepentrurealizareaunorcircuitede
polarizare

Metodedepredare
Expunerea
Conversaia
Observaiadirijat
Exerciiipracticedepolarizareatranzistorului
Temedelucrurezolvrideprobleme
tranzistorului

Mijloacedepredare

Fiedelucru
Softeducaionalspecializat
Platformedelucru
Fiedelaborator
Aparatedemsur

Materialedeevaluare

ProbescriseTestecuitemidiferii
Probepractice

35
Tema1.Componenteanalogice

Fiasuport1.6Caracteristicistatice.PunctulstaticdefuncionarePSF.
Funcionareatranzistoruluicaamplificator

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta

1.Caracteristicistatice

Definiie: Caracteristicile statice exprim dependena dintre tensiunile i curenii


cecaracterizeazunanumitregimdefuncionare.

a.CaracteristicilestaticealetranzistoruluinmontajEC

Suntdatencataloagefiindconexiuneaceamaiutilizat.

Fig.1.37Tranzistorulbipolarmrimideintrareideieire

Caracteristiciledeieire:IC=f(UCE )pentruIB =ct.IC=f(UCE )pentruUBE =ct.


Caracteristiciledetransfer:IC=f(IB )pentru UCE=ctIC=f(UBE )pentruUCE=ct
Caracteristicadeintrare:IB =f(UBE )pentruUCE=ct

b.CaracteristicadeieireIC=f(UCE )pentruIB =ct.

Ceamairelevantestecaracteristicadeieire:IC=f(UCE )pentruIB =ct.

36
Fig.1.38Caracteristicadeieireatranzistoruluibipolar

Pecaracteristicsuntevideniatecele3regimuridefuncionare
Caracteristica este important pentru determinarea punctului static de funcionare
PSF.

2.PunctulstaticdefuncionarePSF

Definiie : Punctulstaticde funcionarepentruconexiunea EC este unpunct de


coordonate IC i UC, PSF(IC,UC), aflat la intersecia unei caracteristici de ieire cu
dreaptadesarcin(dreaptastatic).

PSF caracterizeaz starea electric de repaus a circuitului, adic n lipsa unui


semnalalternativlaintrare.

37
DeterminareaPSFpentruconexiuneaEC

Fig.1.39a.SchemaelectricpentrudeterminareaPSFb.Caracteristicapentru
determinareaPSF

SetraseazcaracteristicilestaticedeieireIC =f(UCE)
Sedetermincoordonateledrepteistaticeisetraseaznplanulcaracteristicilorde
ieire,folosindteoremaa2aaluiKirchhoffnochiuldincolector
EC =RC IC +UCE
DacUCE =0rezultIC =EC /RC IC sefixeazpegrafic
Dac IC =0rezult UCE= EC UCE sefixeazpegrafic
Seunesccele2puncteirezultdreaptadesarcin
PSF (IC, UCE) se afl la intersecia unei caracteristici statice de ieire cu dreapta
static.

PentrudeterminareacoordonatelorPSFseutilizeaz:
ecuaiilefundamentaledec.caletranzistorului
teoremaadouaaluiKirchhoffnochiuriledereea

Sugestiimetodologice
Temdelucrurezolvrideprobleme
SevorrezolvaproblemededeterminareaPSFfolosindecuaiilefundamentaleale
tranzistoruluiiteoremeleluiKirchhoff.

38
3.Funcionareatranzistoruluicaamplificator

Tranzistorul are rol de amplificare a semnalelor dnd la ieire un semnal de


aceeaiformifrecvencuceldelaintrare,dardeamplitudinemrit.

Prinaplicareasemnaluluialternativ,tranzistorulestenregimdinamic
nainte de a vedea comportarea n regim
dinamicesteimportantregimulstatic
Regimul static este un regim de c.c. fr
semnal alternativ la intrare i presupune
determinareaPSF.
n regim dinamic PSF se deplaseaz n
susinjospedreaptastatic
IBvariazsinusoidal
IC variazsinusoidalnfazcuIB,darva
aveaoamplitudinemaimare
Fig.1.40a.Tranzistorulcaamplificator
UCE variazsinusoidalnopoziiedefaz
cu tensiunea de intrare, dar de
amplitudinemaimare
AmplificareancurentesteAi=IC/IB
AmplificareantensiuneesteAu=UC/Ui

LucraredelaboratorFuncionareatranzistoruluicaamplificator

39
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratortehnologic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontalpentrucomunicaredenoicunotine
Pegrupepentruverificareafuncionrii
tranzistoruluicaamplificator
Individualpentrurezolvrideprobleme

Metodedepredare
Conversaia
Observaiadirijat
Demonstraia
Experimentulverficareafuncionrii
tranzistoruluicaamplificator
Simulareacaracteristiciideieire
Temedelucrurezolvrideprobleme

Mijloacedepredare

Fiedelucru
Softeducaionalspecializat
Platformedelucru
Fiedelaborator
Aparatedemsur,PC

Materialedeevaluare

ProbescriseTestecuitemidiferii
Probepractice

40
Tema1.Componenteanalogice
Fiasuport1.7Tipuridedispozitiveoptoeletronice

Competena: Identificcomponenteelectronice

Tipuridedispozitiveoptoelectronice

Definiie : Sunt dispozitive ce realizeaz operaia de transformare a energiei


luminoase (radiaie electromagnetic) n energie electric, a energiei electrice n
radiaie luminoas sau care detecteaz radiaia luminoas prin intermediul unor
proceseluminoase.

1.Fotodioda

Definiie: Fotodioda este un dispozitiv optoelectronicformat dintro jonciune pn


fotosensibil,utilizatntotdeaunanregimdepolarizareinvers.

a.Simbol,aspectfizicimarcare

Marcareasefacenfunciedefabricant,deexemplucusimbolurileMRD,FD.

Fig1.41Simboluliaspectulfizicalfotodiodei

b.Principiuldefuncionare

Datorit polarizrii inverse, prin fotodiod trece un curent dat de purttorii minoritari
generaipecaletermicnumitcurentdesaturaiesaucurentdentunericcareeste
foartemic.LafotodiodecuSiisat=12mA.
Datoritfluxuluiluminos,prindiodapareuncurenti dependentproporionalde.
i =SP SP sensibilitatespectral

41
Deoarece curentul prin fotodiod nu depinde de tensiunea de polarizare invers,
fotodiodasecomportcaungeneratordecurent,alcruicurentdepindedefluxul
luminosincident.

c.Parametrifotodiodei

SensibilitateaspectralSP rspunsulladiferitelungimideundaleluminii
Tensiuneainversmaxim
Curentuldentuneric,isat indicatdeproductorlaoanumitvaloareatensiunii.

d.Utilizri

Cadetectoarederadiaie
Cacelulfotovoltaic,daclucreazfrpolarizaredinexterior
ncircuitedecomandiechipamentedeautomatizare
Comandaautomatailuminatuluiexterior

2.Fotoelementul

Definiie:Fotoelementulesteofotodiodcelucreazfrpolarizaredinexterior.

a.Simbol,aspectfizicimarcaj

Marcareasefacecusimboluri,deexempluMRD,BPX,nfunciedefabricant.

Fig.1.42Fotoelementulsimboliaspectfizic

b.Funcionare

Subinfluenaunuifluxluminos,laborneleluiapareotensiuneelectromotoare
Fotoelementulsecomportcaungeneratordetensiunecepoatedebitaputere
Serealizeazcusuprafactmaimaredeexpunerelalumin
Deoarece sursa luminoas este de obicei soarele, fotoelementele se mai numesc
bateriisolare

42
3.Fototranzistorul

Definiie: Fototranzistorul este un dispozitiv optoelectronic format dintrun


tranzistor,alcruicurentdecolectorestecomandatdeunfluxluminos.

a.Simbol,aspectfizicimarcaj

Marcareasefacecuaceleailiterecalafotodiod,diferdoarcifrele.

Fig.1.43FototranzistorSimbol,configuraieterminale

Fig.1.44Fototranzistoraspectfizic

b.Principiuldefuncionare

Deoarececomandacurentului decolector Ic revine fluxului luminos ,structura se


realizeazifrelectrodulbaz
FototranzistorulcubazpoatestabilizaPSFlavariaiiledetemperatur
Polarizareasefacecalauntranzistorobinuit
Tranzistorul se plaseaz ntro capsul prevzut cu o fereastr n care este
montatolentilpentrufocalizareafluxuluiluminos.

c.Parametrilimit

TensiuneamaximcolectoremitorUCEmax
CurentuldecolectormaximICm ax
PutereadisipatmaximPdmax
SensibilitateaS=Ic/

43
3.DiodaelectroluminiscenLED

Definiie: LED ul este un dispozitiv fotoelectronic format dintro jonciune pn


polarizatdirect,careemitelumin.

a.Simbol,aspectfizic

Fig1.45LEDsimboliaspectfizic

b.Principiudefuncionare

LEDulemitelumincndestepolarizatdirect
Suntrealizatedincompuiaigaliuluicuelementetrivalentesaupentavalente
Culoareaestedatdesemiconductorulutilizatidedopant

c.Parametrielectrici

Suntcaladiodeleobinuite:
IDmax (IFmax)curentulmaximdirectdeordinulmA
UFtensiuneadedeschidere,estentre1,2Vi3,2V
Uinvmax(UR)tensiuneainverscepoateaveavaloridecivaV

d.PolarizareaLEDului

ncurentcontinuu

Fig1.46a.LEDpolarizareanc.c.

44
n c.c., curentul prin diod este limitat de rezistena R, conectat n serie cu
LEDul

U=UR+UD

ncurentalternativ

Fig.1.47a.LEDpolarizarenc.a.

Alternananegativestesuprimatcuodiodrapidmontatnantiparalel.

e.Utilizri

indicativluminos
pentru obinerea dispozitivelor de afiaj numerice, realizate cu apte
segmentececonincteunLED,aezatesubformacifrei
LEDulnecesitotensiunedealimentarede1,6Vla20mA.

4.Optocuploare

Definiie: Optocuplorul este un ansamblu de dou dispozitive optoelectrice, un


emitorderadiaieLEDiunreceptordelumin(fotodiod,fototranzistor)amplasate
naceeaiincintastfelcaradiaiaemisdeLEDscomandefototranzistorul.

a.Simbol,aspectfizic

Fig.1.48Optocuplorsimboliaspectfizic

45
b.Principiuldefuncionare

Semnalulopticestetransmisntreceledoucomponenteprinaer,materialplasticsau
fibroptic
LapolarizareadirectaLEDului,luminaemisajungelafototranzistorildeschide,
genernduncurentncircuitulexterior.

c.Utilizri

Pentrutransmitereauneicomenziprinintermediulundeideluminntredou
echipamenteelectricefrlegturntreele.
Seutilizeaznlocultransformatorului,asigurndoizolareelectrictotalntreun
circuitdeintrareiunuldeieire.

46
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratortehnologic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontalpentrucomunicaredenoicunotine
Pegrupepentruidentificareacomponentelor

Metodedepredare
Conversaia
Observaiadirijat
Exerciiipracticepentruidentificarea
componentelor

Mijloacedepredare

Fiedelucru
Componenteoptoelectrice

Materialedeevaluare

Probescrise
Probepractice

47
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice

Fiasuport2.1Redresoare.Tipurideredresoare

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceenologice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Generaliti

Definiie: Redresorul este uncircuit electronic care transform energia electric


decurentalternativnenergiedecurentcontinuu.

Redresareatensiuniialternativede reeacufrecvena f =50 Hz estenecesar pentru


alimentareaunoraparateiinstalaiidec.c.

a.Clasificarearedresoarelor

Duptipultensiuniialternativeredresate:
redresoaremonofazate
redresoaretrifazate
Dupnumruldealternaneredresate:
redresoaremonoalternan
redresoarebialternan
Dupmoduldevariaieatensiuniiredresate:
redresoarenecomandaterealizatecudiode,tensiunearedresatesteconstant
redresoarecomandaterealizatecutiristoare,tensiunearedresatpoatefivariat

b.Schemablocaunuiredresor

Oinstalaiederedresareesteformatdin:
Transformator de reea cu ajutorul lui se obine n secundar valoarea tensiunii
alternativecetrebuieredresat
Redresorcaretransformtensiuneaalternativntensiunepulsatorie
Filtrudeneteziremicoreazpulsaiiletensiuniiredresate,aducndolaoformct
maiapropiatdeceacontinu
48
Stabilizatorcarepoatelipsi,darcaremeninetensiuneaconstantperezistenade
sarcin

Fig.2.1Schemablocauneisursedetensiunecontinu

2.Redresorulmonofazatmonoalternan

Definiie:Redresorulmonoalternanredreseazosinguralternan.
SeutilizeazpentruputerimediideordinulsutelordeW.

a.Schemaredresorului.Diagramatensiunilor

ab c
Fig.2.2Redresorulmonoalternana.schemaelectricb.diagramatensiunilorc.
cablajimprimat

b.Funcionare:

Pe durata alternanei pozitive a tensiunii din secundarul transformatorului, dioda


conducecurentul,iarprinsarcinapareuncurentdeaceeaiformcutensiunea.
Pedurataalternaneinegative,diodaesteblocat,iarcurentulprinsarcinestenul
Rezult pe rezistena desarcin RS o tensiune pulsatorie i un curent pulsatoriu de
formasinusoidalus=USmaxsint

49
c.Mrimispecifice

Orice tensiune periodic se compune dintro component continu Uo, o component


alternativ fundamental U1 de frecven f i mai multe componente alternative de
frecvene2f,3f,.a.m.d.

ComponentacontinuU0U0=USm /USm tensiunearedresatpesarcin

AmplitudineacomponenteialternativefundamentaleU1m U1m =USm /2

Factorul de ondulaie (ne arat ct de apropiat este tensiune redresat de cea

continu) g, g =U1m /U0 =1,57

Randamentul h , h =PU /Pa =Pcc /Pc.a =40%

Tensiunea invers maxim pe diod Uinv max = U1m U1 este tensiunea alternativ

aplicatdiodei.

Launredresorideal g =0

Obs. U1 UspentrurD <Rs

50
3. Redresorul monofazat dubl alternan cu transformator cu
prizmedian

Definiie:Redresoruldublalternan,redreseazambelealternanealetensiunii
alternative.

a.Schemaredresorului.Diagramatensiunilor

abc

Fig.2.3Redresorulbialternana.schemaelectricb.diagramatensiunilorc.cablaj
imprimat
b.Funcionare

Tensiunilensecundarultransformatoruluisuntnopoziiedefaz
Diodeleconducperndnumaipealternanapozitizatensiuniloru1 irespectivu2
TensiuneapeRS estepulsatorie
PrinRS curentultrecenacelaisens.

c.Mrimispecifice

ComponentacontinuUO ,sedubleaz UO=2USmax /


Factoruldeondulaie g, g =0,67
Randamentul h , h =PU /Pa =Pcc /Pc.a =80%
TensiuneainversmaximpediodUinvmax=2U1m

d.Avantajeidezavantajefaderedresorulmonoalternan

Avantaje:
FormadeundpeRsestemaiapropiatdeceacontinu
Factoruldeondulaie g <1,subunitar
Frecvenasemnaluluipulsatoriufp =100Hz
51
Randamentulsedubleaz
Dezavantaje:
Diodeletrebuiessuporteotensiuneinversmaimare
Schema este mai complex i mai costisitoare din cauza transformatorului cu priz
median

4.Redresorulmonofazatdublalternannmontajdetippunte

Definiie:Redresoruldublalternannpunte,redreseazambelealternaneale
tensiunii alternative, eliminnd dezavantajele redresorului cu transformator cu priz
median,daravndavantajelelui.

a. Schemaredresorului.Diagramatensiunilor

abc
Fig.2.4Redresorulnpuntea.schemaelectricb.diagramatensiunilorc.cablaj
imprimat

b.Funcionare

DiodeleconducpernddouctedouD1 D3D2D4.
PrinrezistenadesarcinRS ,curentulredresatareacelaisensformatdinimpulsuri
deaceeaipolaritate.
DiodelesuportotensiuneinversmaximUinvmax=U1max

5.Filtredenetezire

Definiie: Filtrele denetezire au rolul dea netezi pulsaiile tensiunii redresate n


vedereaaduceriieilaoformct maicontinu.Ele micoreazcomponentavariabil
caresemeninentensiunearedresatlaieire.

52
a.Tipuridefiltre
Filtresimplecubobin
Filtresimplecucondensator
FiltrecompuseLC

Bobinaareroluldeaseopunevariaiilordecurent,decimeninecurentulconstant.
FiltrulcubobinsemonteaznseriecuRs.
Condensatorul are proprietatea de a se opune variaiilor de tensiune, deci menine
tensiune constant la bornele sale. Filtru cu condensator se monteaz n paralel cu
sarcina.
Filtrele compuse LC mbin proprietile ambelor filtre. mbuntiri substaniale ale
factoruluidepulsaieseobinncazulfiltrelordetipformatdindoucondensatoare
ntrecareseintercaleazobobinsauorezisten.

6.Redresorulmonoalternancufiltrucucondensator

Definiie: Redresorul cu filtru este un circuit electronic care produce o tensiune


redresatadeoformctmaicontinu.

a.Schemaredresorului.Diagramatensiunilor

abc
Fig.2.5Redresormonoalternancufiltrua.schemaelectricb.diagramatensiunilor
cufiltruifrfiltruc.cablajimprimat

b.Funcionare

Condensatorulsemonteazinparalelcusarcina,Uc=Us
Condensatorulsencarcpnlavaloareadevrfatensiuniiredresate
ncrcareacondensatoruluisefacerapidprinrezistenadiodeirD nconducie,mic

53
Constantadetimpdencrcaret =rDCestemic
DescrcareasefacelentpeRscareestedevaloaremare
Constantadetimpdedescrcaretd =RsCestemare
Diodasedeschidenmomentulncarevaloareatensiuniipozitivedelatransformator
depetevaloareatensiuniidepecondensatoruldefiltraj,rencrcndullavaloarea
devrf.

Observaii:
Pentru realizarea unei filtrri bune se utilizeaz condensatoare electrolitice de
capacitifoartemari,sutedeFibobinedeinductanefoartemari.
ncataloageseindicvaloareamaximpentrucondensatoruldefiltrajcedepindei
detipuldiodeiredresoare.

Sugestiimetodologice
LucraredelaboratorStudiulredresoarelor
Sevamsuraivizualizatensiunearedresatcufiltruifrfiltru
Sevorfacecomparaiintrediversetipurideredresoaredinpunctdevederecalitativ
Sevafolosiunndrumardelucrridelaborator

54
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontalpentrucomunicaredenoicunotine
Pegrupepentrumsurareaivizualizareatensiunii
redresate

Metodedepredare
Conversaia
Observaiadirijat
Demonstraia
Experimentulmsurareivizualizaretensiuneredresat
Studiudecaz prinschimbareavaloriifiltrului
Simularevizualizareatensiuniiredresatelamaimulte
redresoareprinschimbareafiltrului

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Patformeexperimentale
Aparatedemsur
PC,Osciloscop

Materialedeevaluare
Fiedeautoevaluare
Probepractice

55
Tema2..Circuiteelectronicecucomponenteanalogice

Fiasuport2.2. Stabilizatoaredetensiune.Generaliti.
Stabilizatoaredetensiuneparametrice

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Generaliti

Definiie:Stabilizatoarelesuntcircuiteelectronicecareseconecteazntresursa
detensiunenestabilizatisarcin,avndroluldeamenineconstanttensiuneasau
curentul prin sarcin n raport cu variaiile tensiunii de alimentare, ale rezistenei de
sarcinialetemperaturiimediuluiambiant.

a.Clasificare

Dupparametrulmeninutconstant:
Stabilizatoaredetensiune
Stabilizatoaredecurent
Dupmetodadestabilizare:
Stabilizatoareparametrice
Stabilizatoareelectronice
Dupmoduldeconectareaelementuluidereglaj(control)ER
Stabilizatoareserie
Stabilizatoarederivaie

Fig.2.6Stabilizatorulschemadeconectarencircuit

56
b.Parametriistabilizatoarelordetensiune

TensiuneaperezistenadesarcinRS trebuiemeninutconstant

VariaiiletensiuniiUS potapreadatoritvariaiilortensiuniideintrareUin ivariaiilor


rezisteneidesarcinRS.
Parametriifactoriidestabilizare,sedefinescnraportcuacestevariaii.

Factoriidestabilizarereprezintraportuldintrevariaiarelativamrimiicareproduce
instabilitatea i variaia relativ a mrimii de ieire US , atunci cnd cel deal doilea
parametrudeinstabilitateesteconstant.
Factoruldestabilizarenraportcutensiunea

FU =| Rs=ct

Factoruldestabilizarenraportcurezistenadesarcin

FR = |Uin=ct

c.Tehnicidereglare

Funcionareastabilizatoarelorsebazeazpe:
comportareaneliniar a unui element dioda Zener care la o variaie mare a unui
parametru (curentul) menine practic constant alt parametru (tensiunea) la bornele
diodei.
utilizareaunorschememaicomplexencareunelementactiv(tranzistorul)numit
elementregulatorER,preiavariaiiledetensiunesaudecurentalesarcinii,meninnd
constantparametruldeieire

Tehnicaderivaie

ElementuldereglajERnumitielementdecontrolseleagnparalelcusarcinaRS
Tehnica se aplic la stabilizatoarele parametrice cu diode Zener sau la cele
electronice
CircuitulstabilizatorareoconstruciesimpliarERnuprezintpericoldescurtcircuit

57
Tehnicaserie
ElementuldereglajERseconecteaznseriecurezistenadesarcinRS
Tehnicaseapliclastabilizatoareleelectronice
Reglareaseriefoloseteschemecomplexe,daraurandamentmairidicat,suntmai
eficiente
ElementuldereglajEResteprevzutcucircuitedeprotecielascurtcircuit
Esteeficientilavariaiiledecurent

2.Stabilizatoareparametricedetensiune

Definiie:Stabilizatoarele parametrice sunt circuite electronice ce conin un


element neliniar (dioda Zene), caracterizat printrun parametru variabil cu valoarea
curentuluicarelparcurge.

a.Schemaidiagramadefuncionare

ab

Fig.2.7Stabilizatorulparametrica.schemab.caracteristicadiodeiZener

b.Funcionare

Din caracteristica diodei se observ c la variaii mari ale curentului prin diod IZ
corespunztoare unor variaii mari ale tensiunii de intrare Uin , se obine o variaie
micatensiuniilabornelediodeiUZ ,practicUZ esteconstant
Diodafiindlegatnparalelcusarcina,tensiuneasemenineconstantpesarcinaRS
fiindegalcutensiuneadiodei
Pebazaschemeisepotscrierelaiile: UZ =US Iin =IZ +IS
RezistenaRareroluldealimitacurentulprindiod,deprotecieadiodei.

58
Observaii:
Potstabilizatensiunideordinul450V,pentrucurenidesarcinde10500mA
Pentruaobinetensiunistabilizatemaimari,sepotconectamaimultediodeZenern
serie, iar pentru a mri valoarea factorului de stabilizare FU se pot folosi mai multe
celulencascad.

Fig.2.8StabilizatorulparametricMrireatensiuniidestabilizare

Fig.2.9StabilizatorulparametricFactordestabilizareFu

Temedelucrurezolvrideprobleme,circuitecudiodaZener

59
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoicunotine
Individualrezolvrideprobleme
Pegrupelaborator,msurareatensiuniistabilizate

Metodedepredare

Conversaia
Observaiadirijat
Demonstraia
Experimentul lucrare de laborator msurare tensiunii
stabilizate
Studiu de caz prin variaia tensiunii de intrare i a
rezisteneidesarcin
Teme de lucru rezolvri de probleme cu circuite cu
diodZener

Mijloacedepredare

Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
Aparatedemsur

Materialedeevaluare

Testecuitemidiferii
Probepractice

60
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice
Fiasuport2.3Stabilizatoareelectronicecureacie

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Generaliti

Definiie:Stabilizatoarele electronice sunt stabilizatoare de tensiune continu


realizate cu componente active (tranzistoare) la care elementul de reglaj ER este
comandatdeunsemnaldeeroare.

Semnaluldeeroareseobineprincomparareatensiuniideieirecuotensiunefix,de
referin.Prinaplicareasemnaluluideeroare,amplificat,peERseobineovariaiea
rezistenei acestuia, ceea ce duce la readucerea tensiunii de ieire la valoarea
constant,deregim.

Clasificare
DuppoziiaER
stabilizatoaredetipserie
stabilizatoaredetipderivaie
Dupcomplexitateaschemei
stabilizatoareframplificatordeeroareAE
stabilizatoarecuamplificatordeeroareAE
Dupmoduldeobinereasemnaluluideeroare
stabilizatoarecureacie
stabilizatoarecucompensare

Observaie :Lastabilizatoarelecu reaciesemnalul deeroareseculegede la ieirea


circuitului,iarlacelecucompensaredelaintrareacircuitului.

61
2.Stabilizatoareelectronicecureacie

Definiie:Suntstabilizatoaredetensiuneelectronicedetipseriesauderivaiela
caresemnaluldeeroareseobinedelaieireacircuitului.

a.Schemebloc
Schemele bloc ale stabilizatorului cu reacie cuprind elementele componente ale
stabilizatorului n care elementul de reglaj ER este legat n serie sau n paralel cu
rezistenadesarcin.

ab

Fig.2.10Stabilizatorulcureacie a.schemablocdetipserieb.schemablocdetip
derivaie

ERelementdereglaj(control)
AEamplificatordeeroare
DEdetectordeeroare
Uref elementcefurnizeaztensiuneadereferin(diodaZener)

b.Funcionare

Principiulesteasemntorsistemelordereglareautomat.
La variaia tensiunii de ieire US , semnalul de eroare obinut la ieirea DE prin
comparareatensiuniiUS cutensiuneadereferinUref devaloareconstant,seaplic
peAE.
Dup amplificare, semnalul de eroare se aplic pe ER, determinnd variaia
rezistenei acestuia, astfel nct tensiunea de ieire Us s revin la valoarea
constant,deregim.
Observaie : Datorit performanelor i randamentului, n practic, cel mai rspndit
estestabilizatorulcureaciedetipserie.

62
2.a Stabilizatorul de tensiune cu reacie de tip serie fr amplificator de
eroareAE

a.Schemastabilizatorului

ElementuldereglajERtranzistorulT,estelegatnseriecurezistenadesarcinRS.
DiodaZenerDZfurnizeaztensiuneadereferinUref.

Fig.2.11SchemastabilizatoruluicureaciedetipseriefrAE

b.Funcionare

TranzistorulregulatorTsecomportcaorezistenvariabilntrecolectoriemitor,
prelundvariaiiledetensiune.
Presupunnd c tensiunea de intrare Uin crete, mecanismul de stabilizare se
desfoarastfelnctsuntinfluenateurmtoarelemrimi:
Uin US UZ =constantUBE IE IS US tensiuneapesarcinscadela
valoareaderegim
Deoarece tensiunea UBE scade duce la creterea rezistenei colectoremitor a
tranzistoruluiTireaducetensiuneapesarcinlavaloareainiial.

63
2.b.Stabilizatorul de tensiune cu reacie de tip serie cu amplificator de
eroareAE

a.Schemastabilizatorului

T1 amplificator de eroare AE, amplific


semnaluldeeroare
T2 elementdereglajER
R3 rezisten pentru polarizarea
independentadiodeiZener
R1,R2 divizor de tensiune pentru
polarizarea tranzistorului T1 i micorarea
variaiilordecurentprindiodaZenerDZ.
Fig.2.12a.Schemastabilizatoruluidetensiune
cureaciedetipseriecuAE

b.Funcionare

Funcionareasepoatefaceprincomparaiecuschemabloc
Semnalul de eroare e se aplic pe baza tranzistorului T1, rezultat din compararea

tensiuniidepeR2cuUref.Uref =ct, e =U2 Uref


SemnaluldeeroareamplificatdeT1produceurmtoareleefecte:
IC1 , UR , IC2 rezult rezistena colector emitor a lui T2 crete, tensiunea
colectoremitoraluiT2crete UCE2 .
Cretereatensiuniicolector emitoraluiT2,UCE2 ,compenseazvariaiatensiunii
de intrare Uin care a provocat reacia, determinnd meninerea constant a tensiunii
deieireUS.

Observaii:
Pentru variaii ale tensiunii de intrare Uin = 10 %, se obin variaii ale tensiunii pe
sarcin Us =0,10,2%.
Variaia Us poate fi reglat n anumite limite prin schimbarea raportului ntre
rezisteneleR1 siR2 carefurnizeaztensiuneadecomparaiecuUref.

64
c.Proteciastabilizatorului

TranzistorulT2 funcionndca elementde reglajtrebuiessuporte condiii dificile de


lucru:
UCE mare
IC mare
Pdmare

Acestevalorinutrebuiesdepeascvalorilemaximadmisibilepentrutranzistor.
Pentruprotejarealuiseiauurmtoarelemsuri:
Montareatranzistoruluiperadiatoarepentrudisipaiacldurii
ProtejareatranzistoruluiERcucircuitedeprotecielascurtcircuit

65
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoicunotine
Pegrupepentrusimulareafuncionrii
stabilizatorului

Metodedepredare
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Simulareafuncionriistabilizatorului

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
Aparatedemsur
Softspecializat
PC

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

66
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice
Fiasuport2.4Parametriiamplificatoarelor.Amplificatoaredetensiunen
montajEC

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Generaliti

Definiie: Amplificatorul este un circuit electronic care red la ieire un semnal


electricdeputeremultmaimaredectceldelaintrare.Sporuldeputereseobinedela
sursadealimentare.

Clasificare

Dupnaturasemnaluluipreponderentamplificat:
amplificatoaredetensiune
amplificatoaredecurent
amplificatoaredeputere

Dupputereasemnaluluiamplificat:
amplificatoaredesemnalmic(detensiune,decurent)
amplificatoaredesemnalmare(deputere)

Dupbandadefrecvenasemnaluluiamplificat:
amplificatoaredecurentcontinuu,delaf=0Hz
amplificatoaredeaudiofrecven(joasfrecven),f=20Hz20kHz
amplificatoarederadiofrecven(denaltfrecven),f=20kHz30MHz
amplificatoaredefoartenalfrecven,f=30MHz300MHz

Duplimeabenziidefrecvenasemnaluluiamplificat:
amplificatoaredebandngust,f=930kHz

67
amplificatoaredebandlarg(videofrecven),fpnla6MHz

Duptipulcuplajuluifolositntreetaje:
cucuplajRC
cucircuiteacordate
cucuplajdirect(galvanicsaudec.c)
cucuplajprintransformator

2.Parametriiamplificatoarelor
a.Amplificarea(coeficientuldeamplificaresauctigul)ceamaiimportantmrime
caracteristicaunuiamplificatorireprezintraportuldintreomrimeelectricdeieire
imrimeacorespunztoaredelaintrare.

UnitateademsurestedecibeluldBsauneperulNp.

Tipulamplificrii Expresiamatematic Exprimareandecibeli

Auamplificareantensiune Uie / Uint 20logUie / Uint

Aiamplificareancurent Iie /Iint 20logIie /Iint

Apamplificareanputere Pie /Pint 10logPie /Pint

Pentruamriamplificarea,sepotfolosimaimulteamplificatoarencascad.Semnalul
delaieireaunuiamplificatordevinesemnaldeintrarepentruurmtorulamplificator.
Amplificareatotalesteegalcuprodusulamplificrilor.
Exemplu:

Fig.1.13Amplificatorcumaimulteetajeschemabloc

AU =Uies /Uin =A1 A2 A3 ndecibeli:AU [dB]=A1 [dB]+A2 [dB]+A3 [dB]

68
b.Caracteristicaamplitudinefrecven

Reprezintcurbadevariaieamodululuiamplificriinfunciedefrecven.
|A|=|A(f)|

fj frecvenadetierelafrecvenejoase

fsfrecvenadetierelafrecvenenalte

Fig.2.14Caracteristicaamplitudinefrecvenaamplificatorului

Bandadefrecveneintervaluldefrecveneninteriorulcruiaamplificareanuscade
sub3dBfadeamplificarealafrecvenemediiA0.
Amplificareascadelacapetelebenzii,datoritelementelorreactivedecircuit(bobine,
condensatoare ) a cror reactan depinde de frecven i datorit factorilor de
amplificareicaredepinddefrecvenpesteoanumitvaloareafrecvenei.

c. Impedana de intrare Zin reprezint raportul dintre amplitudinea tensiunii


alternative aplicate la intrarea amplificatorului i amplitudinea curentului de intrare, cu
ieireangol.

d. Impedana de ieire Zie reprezint raportul dintre amplitudinea tensiunii


alternative la ieirea amplificatoruluiiamplitudineacurentului de ieire,cu intrarea n
gol.

e.Factoruldedistorsiunineliniare
Distorsiunile neliniare sunt deformri ale semnalului de la ieirea unui amplificator
fadeceldelaintrare,datorittranzistoarelor.
Distorsiunile neliniare se manifest prin apariia la ieirea amplificatorului a unor
componente avnd i alte frecvene dect semnalul de la intrare cu frecvena f.
Acestecomponentedefrecvene2f,3f,....senumescarmonici.
Dacsemnaluldeintrareestesinusoidal,laieiresemnalulconineiarmonici.

69
Expresiasaeste: =

U1amplitudineafundamentalei defrecvenfcaceadelaintrare
U2,U3,Unamplitudinilearmonicelor

f.Raportulsemnal/zgomotreprezintraportuldintretensiuneadeieireprodus
desemnalulamplificatitensiuneadezgomot.

Raportulsemnal/zgomot=20logUie /Uzie

Tensiunea de zgomot este un semnal aleatoriu provocat de componentele


amplificatorului, filtrare insuficient a tensiunii de alimentare, ecranare
necorespunztoare,provenindmaialesdinprimuletaj.
Tensiunea de zgomot se msoar la ieirea amplificatorului, scurtcircuitnd bornele
deintrare.

g. Gama dinamic reprezint raportul dintre semnalul de putere maxim i cel de


putereminimlaieireaamplificatorului.

h. Sensibilitatea reprezint tensiunea necesarla intrarea amplificatorului pentru a


obinelaieiretensiuneasauputereanominal.SemsoarnV,mV,V.

70
3.AmplificatoaredetensiunenmontajemitorcomunEC

Definiie: Suntamplificatoarecareauroluldeaamplificasemnaleledeintrare
cudistorsiuninlimitacelorimpuse,pnlanivelulcerut,fradebitapracticputere.
Etajele sunt echipate cu tranzistoare n montaj EC, cuplajul realiznduse prin
condensatorsauprintransformator.

a.Schemaamplificatoruluicudouetajedeamplificare

Fig.2.15Amplificatordetensiunecudouetajedeamplificare

C Condensator de cuplaj permite trecerea semnalului alternativ de la primul


tranzistorlaceldealdoileatranzistor,darblocheaztrecereacomponenteidec.c.

b.Funcionare

Semnalul care urmeaz s fie amplificat este dat desursa uin i se aplic pe
bazaprimuluitranzistor
Semnaluldelaieire,amplificat, seculegencolectorultranzistoruluiT2 Dac
aceste semnale se conecteaz la cele dou canale ale unui osciloscop se vor
puteavizualiza.
Tensiunea de la ieirea unui amplificator cu un tranzistor este n antifaz cu
tensiuneaplicatlaintrare.

71
Fig.2.16Amplificatoruldetensiunediagramacurenilordelaintrare(albastr)i
ieire(roie)

c.Comportareaamplificatoruluidetensiunenfunciedefrecven

Comportareaamplificatoruluilafrecvenemedii

Lafrecvenemedii,efectelecondensatoarelorsuntneglijabile
Amplificareaesteconstantsevededincaracteristicaamplitudinefrecven

Parametriispecifici:

Amplificareancurent Ai =I2 /I1 h21 estemare


Amplificareantensiune AU=U2 /U1 SRS estemare
S=h21 /h11 pantatranzistorului
h21 factordeamplificarencurentalternativ
h11 impedandeintrare,ncurentalternativ
Impedanadeintrare(purrezistiv) Rint =U1 /I1 h 11 estemic
Impedanadeieire(purrezistiv) Rie =U2 /I2 estemare

72
Comportareaamplificatoruluilafrecvenejoase

Este regiunea unde capacitatea de cuplaj C i cea de emitor CE au efecte


importante
Capacitile parazite provocate de conexiunile de montaj, de capacitile dintre
terminaleletranzistoarelorsuntneglijabile
Amplificareascadela0,707dinamplificareaA0 delafrecvenemedii(3dB).

Comportareaamplificatoruluilafrecvenenalte

Esteregiuneaundecapacitileparaziteauefecteasupraamplificatorului
CapacitateadecuplajCiceadinemitorCEauefecteneglijabile
Amplificareascadela0,707dinamplificareaA0 delafrecvenemedii(3dB).

Observaie:
Pentruaobineoamplificarectmailiniar,cuatenurictmaimiciseiauurmtoarele
msuri:
Lafrecvenejoase,folosireadecondensatoareelectroliticedecapacitimari
Lafrecvenenalte,folosireadetranzistoarecucapacitideintrareideieirectmai
mici,micorareacapacitilordemontaj.

Lucraredelaborator Studiulamplificatoruluidetensiune
SevamsuraicalculaamplificareantensiuneAU
Sevavizualizalaosciloscop
Sevafolosiunndrumardelaborator

73
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoicunotine
PegrupepentrustudiulamplificatoruluiAU

Metodedepredare
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
SimulareafuncionriiamplificatoruluiAU
ExperimentulmsurareaamplificriiAU

Mijloacedepredare
FiedelucruFiedelaborator
Platformeexperimentale
Aparatedemsur
Softspecializat
PC
Osciloscop

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

74
Tema2.Circuiteelectronicecucomponenteanalogice
Fiasuport2.5Clasedefuncionare.AmplificatoaredeputerenclasAi
B

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Clasedefuncionare

Definiie:Amplificatoareledeputeresuntamplificatoaredesemnalmarecareau
rolul de a debita puterea necesar n sarcin cu randament ct mai ridicat, cu
amplificaredeputeremaxim,cudistorsiuniminime.

Cuplajul cu sarcina ( difuzorul ) se poate face direct, prin transformator sau


condensator.

Claseledefuncionaresereferladuratadeconducieatranzistorului.

Tipurideclasedefuncionare

Amplificatoarele de putere AP pot funciona n clasele A, AB, B i C n funcie de


tensiuneadepolarizarebazemitorideamplitudineasemnaluluideexcitaie.
Durataconducieiesteprezentatntabel.

Durataconduciei Clasa
ToatperioadaT A
ntreT/2iT AB
T/2 B
<T/2 C

nclasaAunghiuldeconducie=360o ,adicoperioadT
nclasaAB <360o
nclasaB =1800
nclasaC <1800

75
2.AmplificatoaredeputerenclasA

Definiie:AmplificatoruldeputerenclasAesteunamplificatorcareredla
ieirentregulsemnalsinusoidalaplicatlaintrare.

SchemaamplificatoruluideputerenclasA

Fig2.17SchemaamplificatoruluideputerenclasA

Cuplajulcudifuzorul(sarcina)sefaceprintransformator.

RezistenadincolectordevineRC =(n1/n2 )2 RS
n1 numruldespiredinprimarultransformatorului
n2 numruldespiredinsecundar
RS (civa)rezistenadifuzorului

Avantaje:
Redlaieireunsemnaldeaceeaiformcuceldelaintrare
Nuaredistorsiunineliniare

Dezavantaje:
Randamentsczut,<50%
nabsenasemnaluluiseconsumputerencircuitultranzistoruluiceeaceduce
launconsumridicatalsurseidealimentare.
76
3.AmplificatoaredeputerenclasB(contratimp)
3.1Generaliti

Definiie:AmplificatoruldeputerenclasBesteunamplificatorrealizatcudou
tranzistoarecarereproducperndcteoalternandinsemnalulsinusoidalaplicatla
intrare.

a.Clasificare
CelemaiimportanteschemedeAPnclasBsunt:
Cutranzistoaredeacelaitipnmontajsimetric:
cuplajulcuetajulprecedentsefaceprintransformatorcuprizmedian
cuplajulcusarcinasefacetot printransformatorcuprizmedian
Cutranzistoaredetipopusnmontajcomplementar:
cuplajulcuetajulprecedent(deexcitaie)sefaceprincondensator
cuplajulcusarcina(difuzorul)sefacedirectsauprincondensator
Cutranzistoare identice nmontaj cvasicomplementar mbincele dou tipuri
descheme

b.Avantaje
FadeamplificatoarelenclasA,amplificatoarelenclasBauavantajele:
Randamentridicat=78%
Distorsiunireduse
Utilizareaoptimatransformatorului
Posibilitateaeliminriitransformatorului

77
3.2AmplificatoruldeputerenclasBcutranzistoarenmontajcomplementar

a.Schemaelectric

Fig.2.18SchemaAPnclasBcutranzistoarecomplementare

b.Proprieti,funcionare

Celedoutranzistoaredetipopuspnpinpnauparametriiidentici
Nunecesitdefazareasemnaluluideintrare
Cuplajulcusarcinasefaceprincondensator
Tranzistoareleiselecteazalternanapecarelucreaz:T1 (npn)
pealternanapozitiv,iarT2 (pnp)pealternananegativ
PeRS sevaregsintregsemnalulsinusoidal

Observaii:
Schemaprezintdezavantajulcnecesitsursdealimentaredevaloaredubl
n schemele de cuplare direct cu sarcina sunt necesare dou surse de alimentare
separate,darauavantajuldearedaifrecvenelefoartejoasedinspectrulaudio.

Sugestiimetodologice
LucraredelaboratorStudiulamplificatoarelordeputerenclasBncontratimp
Sevorfacecomparaiintre2tipurideAPnclasB
Sevafolosiunndrumardelucrridelaborator

78
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoicunotine
Pe grupepentrustudiul amplificatorului AP n
clasB

Metodedepredare
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
SimulareafuncionriiamplificatoruluiAP
ExperimentulmsurareaamplificriiAP

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
Aparatedemsur
Softspecializat
PC
Osciloscop

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

79
Tema3.Circuiteintegrateanalogice
Fiasuport3.1StabilizatorulintegratA723

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

StabilizatorulintegratA723

Definiie: Stabilizatorul integratesteuncircuit electroniccare menineconstant


tensiuneadeieire,ntreanumitelimitedevariaieatensiuniideintrare,asarciniiia
temperaturiiambiante,acestaoperndpeprincipiulreaciei.

a.Configuraiaterminalelor,schemabloc

ab

Fig.3.1a.ConfiguraieterminaleCIA723b.Aspectfizic

b.Mrimifizicecaracteristice

TensiuneaminimdealimentareVmin
FactoruldestabilizareS=Vi /VO
CurentulmaximdedeieireIOmax

c.Funcionare

Majoritatea stabilizatoarelor de tensiune continu monolitice se construiesc pe


principiulunorschemedereglareautomatserie
Sepoatestudiafuncionarealuicastabilizatordetensiunenurmtoarelesituaii:

80
stabilizatorcuVO <VREF
stabilizatorcuVO >VREF
CurentuldeieireIO poatefireglatprinintermediulterminalelorCLiCS.
PrinconectareaunuicondensatordecapacitateC=0,110nFlaterminalulCOMP
serealizeazcompensareanfrecvenaamplificatoruluideeroaredinstructuralui
Pentru studierea funcionrii lui, circuitul de conectare la sursa de tensiune i la
rezistenadesarcinnecesitialtecomponente:rezistoare,condensatoare.

Sugestiimetodologice
LucraredelaboratorStudiulfuncionriistabilizatorului
Sevafolosiofidelucrridelaborator

d.Performane
Folosind un numr mic de componente externe, acest stabilizator poate asigura
stabilizarefoartebunde0,1%,pentrutensiunideieireVO =040Vicurenila
10A.
Se poate utiliza i ca element de control n circuite de stabilizare cu performane
superioare.

81
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratorultehnologic

CUMPREDM?

Organizareclas

Frontalpentruleciadecomunicare
denoicunotine
Pegrupepentrusimulareafuncionrii
Metodedepredare
Explicaia
Demonstraia
Simularea

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
PC
Osciloscop

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

82
Tema3.Circuiteintegrateanalogice
Fiasuport3.2Amplificatoruloperaionalinversorineinversor

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanologice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
SusineprezentripetemeprofesionalePowerPoint

1.AmplificatoareoperaionaleAO

Definiie: AO sunt amplificatoare de c.c. cu reacie negativ interioar i


prevzutecuobucldereacienegativextern.

Potexecutanc.c.operaiideadunare,scdere,nmulireimprire.
Cuextinderenc.a.potexecutaoperaiidederivare,integrare,logaritmi.

a.Simbol

Amplificatoarele operaionale moderne sunt circuite integrate monolitice liniare


prevzutecudoubornedeintrareiunadeieire.

V+intrareneinversoare
V intrareinversoare
Vd tensiune de intrare
diferenial
+ Vcc, Vcc alimentare cu
tensiunecontinu
Vo tensiunedeieire

Fig.3.2AOSimbol

Dac semnalul de intrare este aplicat pe bobina inversoare (), la ieire rezult un
semnalamplificat,nopoziiedefaz=>amplificatorulsenumeteinversor.

Dacsemnalul deintrare esteaplicat pe borna neinversoare(+), la ieire rezult un


semnalamplificat,nfazcuceldelaintrare=>amplificatorulsenumeteneinversor.

83
b.Parametriiprincipali
ImpedanadeintrareZint teoreticinfinit,practicfoartemareZint =consecina
este,curentuldeintrareIi =0
ImpedanadeieireZo esteteoreticzero,practicfoartemic,Zo =0
AmplificareaAnbucladeschis(fraconectareaciaextern)esteteoretic,
practicfoartemare.
A=,consecinaeste:diferenadetensiunedintreceledouintrriVA VB=0
Au o deriv a tensiunii nul ( nu apare semnal la ieire n lipsa semnalului de
intrare).

2.Amplificatoruloperaionalinversor

Definiie:Semnaluldeintrareseaplicpebornainversoareiarlaieirerezultun
semnalamplificatnopoziiecuceldelaintrare.

a.Schemadeprincipiu

I1 curentdatdetensiuneaV1
Ir curentdereacie
Ii curentdeintrarenAO
V1 tensiunedeintrare
V0 tensiunedeieire

Fig3.3Amplificatoroperaionalinversor

b.Calcululamplificrii

PentrucalcululamplificriiseconsiderAOideal.

I1 +Ir =Ii =0(Z in =,Ii =0) TeoremaIaluiKirchhoff

I1= (VA VB =0)

84
IR= =

Au= =

Sensul()nearatctensiuneadeieireestenopoziiedefazfadecea
deintrare.

c.Proprieti

nmulireacuoconstant
DacR2 =KR1 rezultV0=KV1
mprireacuoconstant
DacR2 =R1/KrezultV0=V1/K
Circuitrepetor
DacR1=R2rezultV0=V1
PrinmontareancascadaunuinumrpardeAOinversoare,seobineo
tensiuneV0 nfazcuV1

Circuitsumator

Cndlaintrareainversoareseaplicmaimultetensiuniprinintermediulunor
rezistene,laieireseobineunsemnalnantifazegalcusumatensiunilordela
intrare

Fig3.4AOinversorsumator

Sepotscrierelaiile:

85
(I1+I2+.+In)+Ir=Ii=0TeoremaIaluiKirchhoff

Ir= I1=

DacpunemcondiiaR1=R2==Rn=RrezultV0=

3.Amplificatoruloperaionalneinversor

Definiie:Semnaluldeintrareseaplicpebornaneinversoareirezultlaieire
unsemnalamplificat,nfazcuceldelaintrare.

a.Schemadeprincipiu

Fig3.5Amplificatoroperaionalneinversor
b.Calcululamplificrii

SeconsiderAOideal:A=,VAVB=0

V1 =VA=VB

V1= R1(divizordetensiune)

RezultAu = =

86
c.Proprieti
nmulireacuoconstant
DacR1+R2=KR1 rezultV0=KV1
Nupoatefaceoperaiademprire,dectncazulcndunadinrezistenese
nlocuietecuundispozitivcurezistennegativ(diodatunel)

Circuitsumator

Fig3.6AOneinversorsumator

AOesteconsideratideal

(I +I +..+I )=I=0 V =V0 VA=VB

I1=

DacR1=R2=..=Rn=RrezultV1+V2++Vn=nV0

DacR+Rr=nRrezultV0=V1+V2++Vn tensiuneadeieireesteegalcusuma
tensiunilordelaintrare.

Observaie:pentruafuncionanc.a.,amplificatoruloperaionaltrebuiesfieprevzut
cucondensatoarepecircuiteledesemnalsaudereacie.

Rezolvrideprobleme
LaboratortehnologicstudiulAO

EleviivorprezentaunminiproiectcutemaAmplificatoare,cuprezentarePowerPoint.
Amplificatoarelepotfidetensiune,deputereiAO,lalatitudineaelevului.

87
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM? Laboratortehnologic

CUMPREDM?

Organizareclas Frontalpentruleciadecomunicare
denoicunotinesauaplicaii
PowerPoint
Pegrupepentruidentificareai
analizafuncionriiAO

Metodedepredare Demonstraie
Explicaia
Experimentul
Simulare
Exerciiul

Mijloacedepredare Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
Mijloacevideo

Materialedeevaluare Probepractice
Probescrise

88
Tema4.Oscilatoare
Fiasuport4.1Generaliti.Oscilatoarecureacie.OscilatoareRC

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

1.Generaliti

Definiie: Oscilatoarele sunt generatoare de oscilaii electrice ntreinute, cu


frecvenproprie(funcioneazfrsemnaldeintrare).

a.Parametriioscilatoarelor
Formasemnaluluigenerat
Domeniuldefrecvenncarelucreaz
Stabilitateafrecveneideoscilaie
Amplitudineasemnaluluideieire
Stabilitateaamplitudiniisemnaluluideieire
Coeficientuldedistorsiunineliniareimpus

b.Clasificareaoscilatoarelor

Nr. Criteriideclasificare Tipurideoscilatoare


crt.
1 Dupformasemnaluluigenerat oscilatoaresinusoidale
oscilatoarenesinusoidale
2 Dup domeniul de frecven n oscilatoaredeaudiofrecven(j.f)
carelucreaz oscilatoarederadiofrecven(.f)
oscilatoaredefoartenaltfrecven
3 Dup natura componentelor din oscilatoareRC
reeauaselectiv oscilatoareLC
oscilatoarecucuar

89
2. Oscilatoaresinusoidalecureacie

Definiie: Oscilatoarele cu reacie sunt amplificatoare cu reacie pozitiv care


genereazunsemnalsinusoidaldeformau=Umax sint.

Valoareafrecvenei deoscilaiese obinecuajutorulunui circuit acordat LCsaucu o


reeaselectivRC

a.Schemadeprincipiu

Fig.4.1Oscilatorcureacieschemadeprincipiu

Relaiispecifice

Valoareaamplificriicureacieeste

A Ar amplificareacircuituluicureacie
Ar =
1 - b A factordereaciesaudetransfer
A amplificareacircuituluifrreacie

Condiiadeoscilaiesaudereaciepozitiv

1 A =0 sau A =1 RelaialuiBarkhausen

AmplificareacureacieAr =iamplificatoruldevineoscilator

Relaia lui Barkhausen este echivalent cu dou condiii : condiia de amplitudine i


condiia de faz ce rezult din forma de exprimare n complex a amplificrii i a
factoruluidetransfer.
jj b
A= Aejj A , j= - 1 b = b e

|A | . |b | =1 Condiiadeamplitudine
j A + j b =0,2 p,4p.... Condiiadefaz

A defazajulprodusdeamplificator defazajulprodusdecircuituldereacie
90
3.OscilatoareRC

Definiie:OscilatoareleRCsuntamplificatoarecureaciepozitivselectivavnd
cuadripoluldereacieformatdinrezisteneRicondensatoareC.

a.Clasificare

Nr. Criteriuldeclasificare TipurideoscilatoareRC


Crt.
1 Dup numrul de tranzistoare ale cuuntranzistor
amplificatorului cudoutranzistoare
2 Dup configuraia cuadripolului de cureeadedefazaretrecesus
reacie cureeadedefazaretrecejos
cupunteWien
cupuntedubluT

b.Condiiadeoscilaie

Pentruoriceoscilatoraspectelecelemaiimportantesunt:
Condiiadeoscilaierelaiantreparametriicircuituluipentruamorsareaoscilaiilor
Valoareafrecveneideoscilaie

Frecvena de oscilaie este frecvena la care datorit reaciei pozitive , amplificarea


circuituluidevineinfinit.

Frecvenadeoscilaiesedetermindincondiiadefaz, j A + jb =0,2p,4p.. care


estesatisfcutpentruosingurfrecven,careestefrecvenadeoscilaie.

Defazajeleprodusedeelementeledecircuitdepinddefrecven.

3.1OscilatoareRCcuuntranzistor
DefazajulprodusdeamplificatoresteA=1800
Reeaua de defazare ar trebui s produc un defazaj = 1800 pentru a ndeplini
condiiadefaz.

91
Uncondensatoridealproduceundefazajde900ntrecurentulitensiunealabornele
sale,iarunulrealmaipuinde900.
Deoarece rezistoarele i condensatoarele sunt elemente reale, numrul minim de
celuleRCidenticeeste3.

a.OscilatorulRCcureeadedefazaretrecesus

Frecvena de oscilaie este 1 / 6


RC
Rolulelementelordecircuiteste:
R1, R2 au rolul de polarizare a bazei
tranzistoruluicutensiuneconstant
RC limiteazcurentuldincolector
RE stabilizeaztermicPSF
CE capacitate de decuplare a rezistenei
deemitornc.a.
Fig.4.2a.OscilatorRCcureeade
defazaretrecesus
RiCelementelereeleidedefazare
R asigurconectarea reeleide defazare
cuintrareaamplificatorului

b.OscilatorulRCcureeadedefazaretrecejos

Frecvenadeoscilaieeste 6/RC

Fig.4.3OscilatorulRCcureeade
defazaretrecejos

92
3.2OscilatoareRCcudoutranzistoare

EsteunoscilatorcupunteWien
DefazajulprodusdeamplificatorulcudoutranzistoareesteA= 2 p
Cuadripolul de reacie trebuie s introduc un defazaj = 0 2 p pentru a se
respectacondiiadefazA + =02 p 4p
PunteaWienesteformatdindoucircuiteRC,serieicellaltparalel
Frecvenadeoscilaieeste=1/RC

Fig4.4OscilatorRCcupunteWien

Fig.4.5OscilatorRCcupunteWienschemasimplificat

93
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoi
cunotine
Pegrupepentrusimularea
funcionriioscilatoarelor

Metodedepredare
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Simulareafuncionriioscilatoarelor

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimentale
Softspecializat
PC
Osciloscop

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

94
Tema4.Oscilatoare
Fiasuport4.2Oscilatoarecucuar

Competene: Identificcomponenteelectronice
Analizeazmontajecucomponenteelectroniceanalogice
Planificoactivitateiculegedatenumericenlegturcuaceasta
Interpreteazrezultateleobinuteiprezintconcluziile.

Definiie: Oscilatoarele cu cuar sunt oscilatoare de semnale sinusoidale de


foartemarestabilitateafrecvenei.

1.Cuarul

Cuarul are proprieti piezoelectrice. Aceste proprieti constau n faptul c aplicnd


plcueiotensiuneelectric,easedeformeaz.Aplicndplcueiforemecanice,apar
sarcinielectricepefeelesolicitate.

a.Simbol,schemaelectricechivalent

Fig4.6Cuarulsimbolischemaelectricechivalent

CuarulsecomportntrunmontajcauncircuitRLC.
L echivalentulelectricalmaseicristalului
CS echivalentulelectricalelasticitii
R echivalentulelectricalpierderilorprinfrecare
CP capacitateamonturii,capacitateadintreelectrozi

95
b.Proprieti

Circuitularedoufrecvenederezonan,unaserieicealaltderivaie
RezistenadepierderiRXreactana
FactoruldecalitateQ=OL/Restefoartemare
ValorileparametrilorR,L,CS,CP suntfoartestabilentimp
Acesteproprietideterminmareastabilitateafrecveneioscilatoarelorcucuar.

2.OscilatorulColpittscucristaldecuar

ntre frecvena de rezonan serie mai mic i frecvena de rezonan derivaie,


cristalulsecomportinductiv
Cuarul nlocuiete inductana din circuitul de reacie a unui oscilator Colpitts
obinnduseunoscilatordefoartemarestabilitate.

Fig.4.7OscilatorulColpittscucuar

Avantaje
Arefoartebunstabilitateafrecvenei
Construciesimplirobust
Dezavantaje
Lucreaznumaipefrecvenefixe,nfunciedecaracteristicilecuaruluif=100kHz
40MHz
Lafrecvenemaijoase,dimensiunileplciidevinpreamari,iarlafrecvenemainalte,
plcilesuntfoartesubiriifragile.
96
Sugestiimetodologice

UNDEPREDM?
Laboratoruldeelectronic

CUMPREDM?

Organizareclas
Frontal comunicaredenoicunotine
Pe grupe pentru studiul funcionrii
oscilatoarelorcucuar

Metodedepredare
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Problematizarea
Experimentulfuncionareaoscilatorului

Mijloacedepredare
Fiedelucru
Fiedelaborator
Platformeexperimental
PC
Osciloscop

Materialedeevaluare
Probeorale
Probepractice

97
IV.Bibliografie

1. Dnil, T. IonescuVaida, M. (1996). Componente i circuite electronice


manual pentru clasa a X a, licee industriale, Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic

2. Dnil, T. IonescuVaida, M. (1996). Componente i circuite electronice


manual pentru clasa a XI a, licee industriale, Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic

3. Colectiv coordonator Robe, Mariana. (2001). Componente i circuite


electronice,Bucureti,Ed.Economic

4. Cosma,D.ialii.(2008),Electronic,Bucureti,EdituraCDPress

5. Chivu,A.,Cosma,D.,(2005),Electronicaanalogic.Electronicadigitallucrri
practice,EdituraArves

6. Simion,E.,Miron,C.,Fetil,L.(1986), Montajeelectronicecucircuiteintegrate
analogice,ClujNapoca,EdituraDacia

7. Sofron, E. i alii, (1987), Electronica ndrumar pentru lucrri practice,


Bucureti,InstitutulPolitehnic

8. Coloi, T., Morar, R., Miron C. (1979), Tehnologie electronic componente


discrete.IPCN,FacultateadeElectrotehnic

9.Ibrahim,K.F.,(2001),Introducerenelectronic,Bucureti,EdituraTeora

98