Sunteți pe pagina 1din 4

Grupuri finite cu proprietatea (P)

1
Marius Tarnauceanu

Abstract. In this paper we characterize the finite groups that have the property (P).
Keywords: finite abelian groups, automorphisms.
MSC 2010: 20K01, 20K30.

1. Introducere. Problema 2 de la faza judeteana a Olimpiadei de Matematica


2013, clasa a XII-a, are urmatorul enunt:

Problema. Un grup (G, ) are proprietatea (P) daca

(P ) f Aut(G), g, h Aut(G) astfel ncat f (x) = g(x) h(x), x G.

Sa se arate ca:
(a) Orice grup cu proprietatea (P) este abelian.
(b) Orice grup abelian finit de ordin impar are proprietatea (P).
(c) Niciun grup finit de ordin 4n + 2, n N, nu are proprietatea (P).
Solutia prezentata n barem se ncheie cu o remarca interesanta, anume ca exista
grupuri de ordin 4n care au proprietatea (P) - e.g., grupul lui Klein Z2 Z2 - si
grupuri de ordin 4n care nu o au - e.g., grupul aditiv Z4 .
Cerintele problemei, mpreuna cu remarca anterioara, conduc la ntrebarea reasca:

Care sunt grupurile ce satisfac proprietatea (P)?

Pentru cazul nit suntem n masura sa dam un raspuns la aceasta ntrebare. Mai
precis, vom proba urmatorul rezultat.
Teorema 1.1. Un grup finit G are proprietatea (P) daca si numai daca G
=
G1 G2 , unde G1 este un 2-grup abelian de tipul

Z21 Z22 Z2k cu |{j | j = i }| 2, i = 1, 2, ..., k,

iar G2 este un grup abelian de ordin impar.


In particular, putem decide care din grupurile nite de ordin 4n cu n impar au
proprietatea (P).
Corolarul 1.2. Grupurile finite de ordin 4n, n 1 (mod 2), care au proprietatea
(P) sunt de tipul
Z2 Z2 G,
1 Lector dr., Universitatea ,,Al.I. Cuza din Iasi, tarnauc@uaic.ro

92
iar cele care nu au aceasta proprietate sunt de tipul

Z4 G,

unde G este un grup abelian de ordin n.


De asemenea, mentionam ca exista si grupuri innite ce satisfac proprietatea (P)
(spre exemplu (Q, +)), o clasicare a acestora ind mult mai greu de realizat.
2. Preliminarii. Principalul rezultat ca va utilizat este teorema de structura
a grupurilor abeliene nite (a se vedea, spre exemplu, [3]).
Teorema 2.1. Fie G un grup abelian finit. Atunci exista si sunt unice numerele
naturale m, d1 , d2 , ..., dm , astfel ncat

G
= Zd1 Zd2 Zdm ,

unde di > 1, i = 1, 2, ..., m, si d1 |d2 |...|dm .


Cu notatiile din Teorema 2.1, consideram descompunerile n produse de factori
primi ale numerelor d1 , d2 , ..., dm :

1 p2 pk , i = 1, 2, ..., m.
ik
di = pi1 i2

Tinand cont ca pentru ecare i are loc izomorsmul Zdi


= Zp1 i1 Zp2 i2
Zp ik ,obtinem

k

(1) G
= G1 G2 Gk ,

unde

Gj = Zp1j Zp2j Zpmj si 1j 2j ... mj , j = 1, 2, ..., k.


j j j

Cu alte cuvinte, orice grup abelian nit este produs direct (sau, echivalent, suma
directa) de p-grupuri abeliene.
Urmatoarea teorema arata ca studiul grupului automorsmelor unui grup abelian
nit se reduce la p-grupuri abeliene (a se vedea, spre exemplu, Lema 2.1 din [2]).
Teorema 2.2. Fie H si K doua grupuri finite de ordine relativ prime. Atunci
Aut(H K) = Aut(H) Aut(K).In particular, daca G este un grup abelian finit de
tipul (1), atunci

(2) Aut(G)
= Aut(G1 ) Aut(G2 ) Aut(Gk ).

Un rezultat mai puternic decat precedentul l constituie Teorema 3.2 din [1].
Aceasta indica forma automorsmelor unui produs direct de grupuri nite ce nu au
factori directi comuni.

93
Teorema 2.3. Fie H si K doua grupuri finite fara factori directi comuni. Atunci
Aut(H K) este izomorf cu grupul multiplicativ

f u
| f Aut(H), gAut(K), uHom(K, Z(H)), vHom(H, Z(K)) .
v g

In particular, daca grupurile H si K sunt abeliene, atunci Aut(H K) este izomorf


cu grupul multiplicativ

f u
| f Aut(H), gAut(K), uHom(K, H), vHom(H, K) .
v g

Incheiem acest paragraf cu o observatie simpla, dar extrem de utila.


Observatia 2.4. Un grup abelian (G, +) satisface proprietatea (P) daca si numai
daca automorsmul identic 1G poate scris sub forma

(3) 1G = g + h cu g, h Aut(G).

Intr-adevar, daca (3) are loc, atunci pentru orice automorsm f al lui G avem f =
f 1G = f g + f h si f g, f h Aut(G).
Putem acum proba principalul nostru rezultat. Mentionam ca nu am inclus n
demonstratie vericarea proprietatilor (a)-(c), pentru care poate consultata solutia
problemei considerate.
3. Demonstratia Teoremei 1.1. Presupunem mai ntai ca G satisface propri-
etatea (P). Atunci el este abelian si, conform cu (1), admite o descompunere de tipul
G = G1 G2 ,unde G1 este un 2-grup abelian, iar G2 este un grup abelian de ordin
impar. Din Teorema 2.2 deducem ca

Aut(G)
= Aut(G1 ) Aut(G2 ),

ceea ce arata ca G1 si G2 satisfac, de asemenea, proprietatea (P). Este sucient sa


indicam structura lui G1 . Avem

G1
= Z21 Z22 Z2k , unde 1 1 2 ... k .

Daca, prin absurd, exista i {1, 2, ..., k} astfel ncat j = i , j=1, 2, ..., i1,
i+1, ..., k, atunci G1 poate scris sub forma G1 = H K,unde H = Z2i si K
=
Z21 Z2i1 Z2i+1 Z2k . In plus, remarcam ca H si K nu au factori
directi comuni, asadar

f u
Aut(G1 )
= | f Aut(H), gAut(K), uHom(K, H), vHom(H, K)
v g

din Teorema 2.3. Atunci1H 0 f1 u1 f u2
1G1 = = + 2 ,
0 1K v1 g1 v2 g2

94
unde fi Aut(H), gi Aut(K), ui Hom(K, H), vi Hom(H, K), i = 1, 2. Rezulta
ca 1H = f1 + f2 , ceea ce constituie o contradictie (automorsmele lui H sunt de tipul
x 7 qx cu q impar, suma a doua astfel de automorsme neind un automorsm).
Reciproc, este sucient sa aratam ca un 2-grup abelian de tipul
G = Z21 Z22 Z2k cu |{j | j = i }| 2, i = 1, 2, ..., k,
sau, echivalent, de tipul
r1 r2 rs
G = (Z21 ) (Z22 ) (Z2s ) cu ri 2, i = 1, 2, ..., s,
are proprietatea (P). De asemenea, conform Observatiei 2.4, ne putem reduce la cazul
s = 1. Avem astfel de probat ca pentru un 2-grup abelian
r
G = (Z2 ) = Z2 Z2 Z2 cu r 2
| {z }
r ori

automorsmul identic 1G poate scris ca suma a doua automorsme ale lui G. Tinand
cont ca automorsmele grupului abelian G coincid cu automorsmele Z2 -modulului
r
(Z2 ) , iar acestea se identica cu matricele inversabile de ordin r peste Z2 , trebuie
sa aratam ca
(4) Ar , Br GLr (Z2 ) astfel ncat Ir = Ar + Br .
Vom verica aceasta armatie prin inductie dupa r. Pentru r = 2 consideram
   
1 1 0 1
A2 = si B2 = ,
1 0 1 1
iar pentru r = 3 consideram

1 1 1 0 1 1
A3 = 1 1 0 si B3 = 1 0 0 .
1 0 0 1 0 1
Fie r 4. Presupunem ca (4) este adevarata pentru orice r satisfacand 2 r < r
si o vericam pentru r. Avem
Ir = Ar + Br ,
unde matricele
Ar2 0 Br2 0
Ar = si Br =
0 A2 0 B2
sunt ambele inversabile, ceea ce ncheie demonstratia.

Bibliografie
1. J.N.S. Bidwell, M.J. Curran, D.J. McCaughan Automorphisms of direct
products of finite groups, Arch. Math., 86 (2006), 481-489.
2. C. Hillar, D. Rhea Automorphisms of an abelian p-group, Amer. Math. Monthly,
114 (2007), 917-922.
3. I.D. Ion, N. Radu Algebra, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991.

95

S-ar putea să vă placă și