Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a), , identificat prin C.I.


seria......, numr............., printe/tutore al elevului(ei) ...................................................., din
cadrul (unitate de nvmnt)................................................, clasa.........., domiciliat() n
localitatea ..................................., strada ., nr. , bl. , sc. .., et.
, ap. , jud. , telefon:...., sunt de acord ca fiul/fiica mea
.. s participe, n perioada ., la
.,cofinanat
de i implementat de
..

Data:
Semntura

S-ar putea să vă placă și