Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport


Facultatea Paz, Protecie i Securitate

Catedra: Drept
Disciplina: Drept Civil

Referat tiinific:

Contractul de donaie

A elaborat : studentul Gonta Ion

Coordonator : profesor universitar Drniceru Mihai

CHIINU, 2017
CUPRINS:
1. Noiune........................................................................................................................3
2. Clasificare....................................................................................................................3
3. Caractere juridice........................................................................................................3
4. Interpretarea i delimitarea contractului de donaie....5
5. Legalitatea contractului de donatie..............................................................................6
6. Capacitatea de a incheia contractul.............................................................................6
7. Cauza contractului de donaie.....................................................................................8
8. Efectele incheierii contractului de donatie..................................................................9

CONCLUZII .................................................................................................................10

BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................11
1. Noiune
Codul Civil al Republicii Moldova in art. 827 defineste contractul de donatie ca
fiind acel contract, in baza caruia o parte numita donator se obliga sa mareasca din
patrimoniul sau cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti numita donatar.
Pornind de la definitia expusa in art. 827 CC RM, putem ajunge la concluzia,
conform careia contractul de donatie constituie un contract prin care o parte se obliga sa
transmita celeilalte parti, cu titlu gratuit, in proprietate un bun. Prin urmare, din definitia
expusa reiese, ca drept efect al contractului incheiat apare obligatia donatorului de a
transmite bunul. Totodata, art. 828 CC RM stabileste o regula, conform careia, totusi,
contractul de donatie se considera incheiat din momentul transmiterii bunului de la donator
catre donatar. Art. 830 stabileste, insa, notiunea de promisiune de a dona, prin care se
consacra si caracterul formal al contractului de donatie. Prin urmare, in definitia din art.
827 CC RM este incorporata definirea atit a donatiei simple ca un contract real, cit si a
promisiunii de a dona.
2. Clasificare
Legislatia civila stabileste regimul juridic al mai multor categorii de contracte de
donatie. Astfel deosebim:
I. In functie de faptul daca donatorul se obliga sau nu a dona, deosebim donatia
simpla si promisiunea de a dona.
II. In functie de faptul daca este sau nu afectata de modalitati donatia, dosebim
donatia neconditionata si donatia conditionata (filantropica).
III. In functie de obiectul donatiei, deosebim donatia de bunuri si donatia de bani.
3. Caractere juridice
Contractul de donatie este caracterizat prin urmatoarele caractere juridice:
a) Caracterul unilateral, crend obligaii doar n sarcina donatorului. Donatorul nu
i asum nici o obligaie fa de donator, avnd n schimb o ndatorire de
recunotin, care ns este de natur legal i nu contractual, fiind sancionat
cu revocarea donaiei, n cazul n care donatorul se face vinovat de ingratitudine
fa de donator. Astfel, conform alin. (2) art. 828 CC RM, in cazul n care un bun
mobil este transmis fr acordul celeilalte pri, transmitorul poate stabili
acesteia un termen rezonabil n interiorul cruia trebuie s declare c accept sau
c refuz s accepte donaia. La expirarea termenului, contractul se consider
n c h e i a t d a c c e a l a l t p a rt e n u a re f u z a t s a c c e p t e d o n a i a . n c a z d e re fu z ,
transmitorul are dreptul s cear restituirea bunului n conformitate cu regulile
privind mbogirea fr just cauz.
b) Caracterul gratuit al donaiei const n aceea c donatorul accept s
dobndeasc unul sau mai multe bunuri fr s se oblige la plata vreunui
echivalent al bunurilor respective. Deci contractul de donatie este unilateral-
obligational. Donatarul nu are nici o obligatie fata de donator. Este vorba doar de
o obligatie pur juridica, dar nu si de una morala. Deci contractul de donatie nu
poate contine anumite conditii ce ar limita dreptul de proprietate al donatatarului.
De la aceasta regula generala exista si o exceptie. Conform alin. (1) art. 834 CC
RM, prile pot conveni ca efectele donaiei s fie condiionate de ndeplinirea
unei sarcini sau de realizarea unui scop. Scopul poate fi i de utilitate public. Va
constitui donaie numai partea excedentar cheltuielilor de executare a sarcinii
sau de atingere a scopului. Deexemplu casa se doneaza organului administratiei
publice locale, dar cu conditia folosirii ei ca muzeu.
c) Este o libertate, intrucit are ca efect micsorarea patrimoniului donatorului cu
bunul donat si marirea corespunzatoare a patrimoniului donatarului. Prin aceasta
donatia de diferentiaza de contractele dezinteresate (comodat, mandat sau
depozit cu titlu gratuit), prin care, chiar daca se procura un folos patrimonial altei
persoane, nu se miscoreaza patrimoniul dispunatorului.
d) Translativ de proprietate, deoarece obiectul contractului trece, la incheierea
contractului, in proprietatea donatarului si mareste patrimoniul acestuia.
e) Caracterul patrimonial, dat fiind faptul, ca obiectul contractului reprezinta
valori patrimoniale.
f) Caracterul real,in general, dar poate fi si formal. Caracterul real al contractului
de donatie este relevat in alin. (1) art. 828 CC RM, care prevede ca contractul de
donaie se consider ncheiat n momentul transmiterii bunului. Totodata art. 830
CC RM stabileste, ca in cazul in care este facuta o promisiune de a dona,
contractul urmeaza a fi incheiat in forma autentica, iar in cazul donatiei de bunuri
imobile, este necesara inregistrarea in registrul bunurilor imobile.
g) Este un contract numit si reglementat. Astfel, legislatorul stabileste pentru toate
categoriile de donatii un regim juridic concret.
h) Caracterul executare instantanee, astfel cum executarea contractului preuspune
o singura prestatie transmiterea bunului. Totodata, in legaturabcu prevederile
art. 831 CC RM, este necesar de a nu confunda platile periodice cu privirea la
care se obliga donatorul cu exercitarea succesiva a obligatiei contractuale, asfel
cum in cazul donatiei, in vederea diferentierii acestui contract de contractul de
renta, fiecare plata facuta constituie nu altceva decit executarea unei prestatii
aparte.
i) Este un contract principal, dat fiind faptul, ca conditia executarii contractului de
donatie nu este limitata sau dependenta de modul si conditia de executare a altui
contract.
j) Caracterul de adeziune, dar poate fi si negociat. Caracterul de adeziune al
contractului de donatie poate fi relevat, spre exemplu in contractul de donatie
conditionata, unde donatorul indica destinatia bunului donat sun sanctiunea
revocarii donatiei. Totodata, chiar si in contractul de donatie conditionata partile
pot negocia limita cinditiei de folosire a bunului, iar conform prevederilor art.
834 CC RM chiar si unele obligatii catre donatar.
k) Caracterul irevocabil, care consta in fora obligatorie ntre pri. Dar,
irevocabilitatea donaiilor are un caracter special, mai accentuat dect fora
obligatorie a oricrui contract, n sensul c n materie de donaii irevocabilitatea
privete nu numai efectele, ci nsi esena contractului, fiind o condiie de
valabilitate pentru formarea lui.
l) Caracterul comutativ, intrucit la momentul incheierii contractului, existenta
drepturilor si libertatilor partilor, rezultate din intelegerea lor, este certa, iar
intinderea acestora este determinata sau determinabila.

4. Interpretarea si delimitarea contractului de donatie


Regulile aplicabile contractului de donatie sunt regulile generale prevazute de
codul civil pentru interpretarea contractelor (art. 725 732 CC RM ). In masura in care se
face interpretarea calificarii juridice a contractului (donatie, intretinere, comodat, etc. )
sunt aplicabile regulile care guverneaza contractele cu titlu oneros, ca fiind dreptul comun
si nu regulile de exceptie aplicabile liberalitatilor.
Contractul de donatie nu se confunda cu unele acte juridice in care o persoana
presteaza un serviciu cu titlu gratuit in favoarea alteia, care poate fi un act dezinteresat si
nicidecum o liberalitate pentru ca exista o modificare de patrimoniu.
Donatia, de asemenea, nu trebuie confundata cu executarea unei obligatii naturale,
caci in acest caz obligatia exista numai ca s-a stins dreptul material la actiune (deci
posibilitatea de a beneficia de forta de constrangere a statului) al creditorului privind
valorificarea creantei. Debitorul executa de buna voie o datorie care exista.
Nu constituie donatii premiile, cadourile prin diferite recompense, facute cu
scopuri publicitare. De asemenea, operele de binefacere au reguli speciale ce exced cadrul
legal al donatiilor. Intretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de intretinere nu este
o donatie.
Elementul esential prin care se deosebeste o donatie de alte operatiuni juridice
asemanatoare este de ordin subiectiv, respectiv intentia de a dona(animus donandi).
Existenta intentiei de a dona este cauza donatiei.

5. Legalitatea contractului de donatie


Drept conditie de valavilitate, legalitatea prezuma corespunderea continutului si
efectelor produse de contract prevederilor legislatiei in vigoare. In acest sens, se aplica
principiul Se permite totul ceea ce nu interzice legea. Totodata conditia respectiva
stabileste ca contractul nu trebuie in fond sa contravina legii. Astfel intrebarea principala
care poate fi pusa in ceea ce priveste legalitatea contractului de donatie constituie ce este
interzis in cazul contractului de donatie?. Raspunsul la aceasta intrebare il formulam prin
enuntarea unei reguli generale: nu se admite instrainarea pin donatie a tuturor bunurilor,
care nu pot constitui obiect al vinzarii-cumpararii, precum si nu se admite donatia in toate
cazurile in care nu se admite vinzarea-cumpararea. Fundamentam aceasta regula pe
conditia generala a posibilitatii incheiereii actelor de instrainare de bunuri.

6. Capacitatea de a incheia contractul


Partile contractului de doanatie sunt donatorul si donatarul. In calitate de donator
pot figura att persoanele fizice, cit i juridice, inclusiv statul i unitile lui administrativ-
teritoriale, prin intermediul organelor acestora care sunt proprietari ale bunurilor donate si
au capacitate civila. Capacitatea anumitor persoane de a primi sau efectua donaii poate fi
limitat prin lege.
Incheierea contractului de donatie a bunurilor imobile din numele minorului, in
baza alin. (2) art. 42, se admite numai cu permisiunea prealabila a autoritatii tutelare.
Minorii in calitate de donatori pot incheia doar acte juridice curente de mica valoare si sa
dispuna de salariu provenit din activitatea proprie (art. 21-22 CC RM). Deasemenea in
aceste prevederi legale se stabileste ca minorii pot savirsi acte juridice de obtinere gratuita
a unor bedeficii care nu necesita autentificare notariala sau inregistrare de stat a drepturilor
aparute in temeiul lor. In aceste cazuri prin urmare, minorii pot activa in calitate de
donatari.
CC RM in art. 832 reglementeaza categoria subiectilor in numele carora nu se
admite donatia si cine nu poate activa in calitate de donatar. Aceste prevederi derog de la
normele generale cu privire la capacitatea de a contracta i sunt ndreptate spre evitarea
diferitor abuzuri i asigurarea unei protecii maxime a drepturilor i intereselor
persoanelor.
Astfel este interzisa donatia:
In numele persoanelor incapabile.
Proprietarilor, administratorilor sau lucrtorilor din instituii medicale ,
educative, de asisten social i din alte instituii similare din partea
persoanei care se afl n ele sau din partea soului sau rudelor acesteia de
pn la gradul patru inclusiv. Aceast regul nu se aplic n relaiile dintre
rudele de pn la gradul patru inclusiv.
In relaiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ (societatile comerciale).
De ctre persoanele juridice cu scop lucrativ, n cazul n care obiect al
donaiei snt valorile mobiliare.
3. Obiectul contractului de donatie
Obiecte ale contractelor de donatie pot fi orce bunuri, care nu sunt scoase din
circuitul civil si care le apartin donatorilor cu titlu de proprietate. Daca obiectul
contractului apartine sotilor cu titlu de proprietate in devalmasie, de exemplu, o casa de
locuit sau un automobil, apoi este necesar acordul celuilalt sot pentru incheierea
contractului de donatie (art. 21 CF RM).
Un moment important cu privire la obectul contactului de donatie este stipulat in
art. 831 CC RM in care sa spune ca, in cazul n care contractul de donaie stipuleaz
obligaia privind susinerea material sub form de pli periodice, aceast obligaie
nceteaz o dat cu decesul donatorului dac n contract nu este prevzut altfel. Din
aceasta norma rezulta ca obiect al contractului de donatie pot fi si plati periodice.
Legislatia civila actuala stabileste in art. 847 CC RM ca platile periodice pot fi achitate in
bani sau natura. Ca regul, n calitate de donatar figureaz persoanele fizice, ns nu este
exlus posibilitatea de susinere material sub form de pli periodice nici a organizaiilor
necomerciale. Obligaia donatorului privind susinerea donatarului n form de pli
periodice, n lipsa unor prevederi contractuale contrare nceteaz odat cu moartea
donatorului. Dac contractul conine o clauz prin care moartea donatorului nu stinge
obligaia acestuia, ea urmeaz s fie executat de succesorii donatorului care au acceptat
succesiunea. n acest caz nu vom fi n prezena situaiei reglementate de alin. (4), art. 827
CC RM, or din momentul semnrii contractului de donaie n form de pli periodice,
donatarul obine o crean cert, care reprezint un bun prezent. Din acest considerent,
executarea obligaiei de pli periodice contractat de donator nu reprezint o donaie de
bunuri viitoare i dup moartea donatorului urmeaz a fi atribuit la pasivul succesoral.
Contractul de donaie prin care se stipuleaz obligaia privind susinerea material sub
forma de pli periodice este n esen un contract care conine promisiunea de a dona n
viitor. Respectiv, lui i se aplic n mod corespunztor prevederile art.831 CC RM.
Obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca conditiile necesare tuturor
contractelor, adica conditiile generale. Astfel, obiectul contractului trebuie :
a) Sa fie determinat sau determinabil;
b) Sa fie licit, posibil;
c) Sa existe in prezent sau sa poata exista in viitor;
d) Sa constituie prestatie a celui ce se obliga.
In practica exista probleme referitoare la obiectul donatiei atunci cand contractul de
donatie este insotit sau urmat de un alt contract in care participa si o alta persoana decat
donatarul si donatorul.
7. Cauza contractului de donatie
Cauza sau scopul contractului este conditia ce consta in obiectivul (finalul) urmarit
la incheierea acestuia. Deseori, anume perfectarea contractului de donatie serveste drept
mijloc de dechizare a contractului de vinzare-cumparare. Astfel, in acest sens, este
necesar, ca sa facem deosebire nu doar in natura actului, ci si in scopul urmarit de catre
parti. Astfel, donatorul urmareste cresterea patrimoniului donatarului, fara un
contraechivalent pentru sine sau o terta persoana. In acest sens, donatarul urmareste
cresterea patrimoniului sau din contul donatorului. Esential, insa, este faptul, ca are loc nu
doar o transmisine simpla a bunului, ci una ce presupune transmiterea dreptului de
proprietate asupra bunului. Lipsa unuia din aceste caractere duce la inexistenta cauzei de
donatie.

8. Efectele incheierii contractului de donatie


Efectul principal al incheierii contractuluide donatie sunt drepturile si obligatiile
partilor. In acest sens, legislatia stabileste urmatoarele:
a) Obligatia donatorului de a transmite bunul donat;
b) Obligatia donatorului de a transmite dreptul de proprietate asuprea bunului
donatiei;
c) Obligatia donatarului de a executa conditia stabilita drept efect al donatiei;
d) Obligatia donatorului de a instiinta donatorul despre viciile ascunse ale bunului
donat.
CONCLUZII
Din categoria contractelor reglementate de legea civila face parte si contractul de
donatie, fiind contractul prin care o parte, donatorul, transfera un drept al sau asupra
unuia sau mai multor bunuri determinate altei persoane, numita donatar, care il
accepta.
Din cele generalizate despre esena i natura juridic a contractului de donaie,
rezult caracterele juridice ale acestuia: este un acord de voin ntre donator i donatar,
deoarece exprimarea exclusiv a voinei donatorului de gratificare nu duce la naterea
valabil a contractului; contractul, de obicei, este unilateral, deoarece creeaz obligaii
numai n sarcina donatorului; contractul este, de regul, cu titlu gratuit, translativ de
proprietate, irevocabil i personal.
Nu orice transmitere a unui bun n proprietate cu titlu gratuit reprezint o donaie.
Un element obligatoriu al consimmntului exprimat de ctre donator este intenia de a
gratifica sau mulumi donatarul fr a urmri n schimb obinerea unui folos patrimonial
(art.197 alin.(1) CC RM). De exemplu, renunarea reclamantului la aciunea civil sau
tranzacia ncheiat ntre reclamant i prt, prin care se renun la pretenii reciproce, nu
constituie o donaie dac nu se demonstreaz intenia reclamantului de a gratifica. De
asemenea, reducerile, discounturile, cadourile, premiile sau ctigurile acordate de ctre
agenii economici persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de regul, i au motivaia n
promovarea vnzrilor, adic urmresc obinerea n schimb a unui folos patrimonial, i nu
sunt donaii.
Deasemnea am vazut deosebirea dintre revocarea donaiei aplicabil conform
art.834 alin.(3) CC n cazul nendeplinirii sarcinii convenite n contractul de donaie
condiionat i revocarea donaiei pentru ingratitudine n condiiile art.835 CC.
Ca sanctiune a incheierii unor contracte de donatii care contravin normelor de
drept, poate fi aplicata nulitatea contractului in conditiile prevazute de CC RM.
In concluzie pot spune ca contractul de donatie este o libertate de care poate
dispune orce persoana, cu conditia sa nu contravina prevederilor legale.
Adesea contractul de donatie poate servi ca o sursa de fericire, de speranta
pentru cei care au nevoie!
BIBLIOGRAFIE
Surse literare:
Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu, Natalia Chibac, Drept Civil.
Contracte si succesiuni. Curs universitar, USM, Chisinau 2014;
Igor Trofimov, Drept Civil. Contractele Civile, Academia Stefan cel Mare a
MAI RM, Chisinau, 2004;
Bujorel Florea, Drept civil. Contractele speciale, Ed. Universul Juridic, 2013;
Dr. Radu I. Motica, Florin Motiu, Contracte Civile Speciale, ed. Luminalex,
2000;
Efrim Oleg. Donatia, cartea a III-a, art. 827-838 // Comentariul Codului Civil al
Republicii Moldova, vol. II, ed. A II-a, Chisinau, Arc, 2006,;
Blosenco Andrei. Drept civil. Partea speciala. Note de curs, Chisinau, 2003;
Comentariul Codului Civil al RM, N 1107-XV 6.06.2002 Monitorul Oficial al
R.Moldova N 82-86 din 22.06.2002;

Surse normative:
Constitutia RM din 29.07.1994, in vigoare din 27.08.1994;
Codul Civil al RM din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 n Monitorul Oficial Nr.
82-86;
Codul Familiei al RM, Nr. 1316 din 26.10.2000, Monitorul Oficial Nr. 47-48;
HOTRREA PLENULUI CURII SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII
MOLDOVA cu privire la unele chestiuni aprute n practica aplicrii de ctre
instanele judectoreti a legislaiei la soluionarea litigiilor ce in de contractele de
donaie i de nstrinare a bunului cu condiia ntreinerii pe via;
Legea serviciului public din 4 mai 1995, Monitorul Oficial Nr. 61;
Legea privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului, Nr.
1308 din 25.07.1997, Monitorul Oficial Nr. 147-149;

S-ar putea să vă placă și