Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectul: dreptul de autor si drepturile conexe

I.
conexe;
II.
conexe;
III.
control;
IV.
V.

Notiuni generale privind dreptul de autor si drepturi


Inregistrarea obiectelor dreptului de autor si drepturi
Inregistrarea titularilor si eliberarea marcajelor de
Transmiterea drepturilor patrimoniale;
Apararea drepturilor de autor si conexe.

Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor si


drepturile conexe;
Hotarirea Guvernului RM nr.189 din 10.02.2012 privind
apropbarea Regulamentului cu privire la inregistrarea obiectelor
drepturilor de autor si drepturile conexe.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??
Obiecte ale drepturilor conexe sunt: interpretarile, fonogramele,
videogramele, emisiunile organizatiilor de difuzare.
In acele cazuri cind o anumita opera este indeplinita, efectuata
in rezultatul unei misiuni de serviciu data de angajator,
drepturile de autor cu caracter nepatrimonial apartin angajatului,
autorului acestei opere de serviciu, dar in acelasi timp
angajatorul are dreptul sa o publice sau sa o faca accesibila
pentru public in alt mod.
Subiectii dreptului de autor si al drepturilor conexe:
Drept subiecti ai dreptului de autor si a drepturilor conexe sunt
autorii si titularii de drepturi.
Autorul este PF prin a carei munca de creatie a fost creata
opera.
Titulari de drepturi este PF sau PJ care detine in mod legal
drepturile patrimoniale.
Subiecti ai drepturilor conexe sunt interpretii, producatorii de
fonograme, producatorii de videograme si organizatiile de difuziune
prin eter sau prin cablu.

Paternitatea si simbolurile protectiei de autor drepturilor


conexe
se considera autor persoana sub al carei nume pentru prima data
este publicata opera. Autorul este in drept sa inregistreze la
AGEPI opera, paternitatea apartine acelei persoana sub al carei
nume a fost publicata opera.

Pentru a informa publicul despre drepturile sale asupra unei


opere concrete, autorul, titularul are dreptul sa foloseasca
simbolul protectiei dreptului de autor care se aplica pe fiecare
exemplar si consta din 3 elemente si anume:
- litera latina C inclusa intr-un cerc;
- Numele titularului drepturilor de autor;
- Anul primei publicari a operei.
Simbolul protectiei drepturilor conexe este format deasemena din
3 elemente:
- Litera latina P inclusa intr-un cerc;
- Numele titularului de drepturi;
- Anul primei publicari.
Continutul drepturilor de autor:
Dreptul de autor este constituit din drepturi morale (personalnepatrimoniale) si drepturi patrimoniale.
Drepturile morale ale autorului sunt legate nemijlocit de
persoana autorului si ele sunt urmatoarele:
1. Dreptul
2. Dreptul
3. Dreptul
4. Dreptul
5. Dreptul

la
la
la
la
la

paternitate;
nume;
respectarea integritatii operei;
divulgarea operei;
retractarea operei;

Drepturile patrimoniale ale autorului cu caracter exclusiv:


1. Reproducerea operei;
2. Distribuirea originalului sau a exemplarilor operei;
3. Inchirierea exemplarelor operei;
4. Importul exemplarelor operei;
5. Demonstrarea publica a operei;
6. Interpretarea publica a operei;
7. Retransmiterea simultana si fara modificariz prin eter sau prin
cablu a operei;
8. Traducerea operei;
In acele cazuri cind autorul solicita o anumita remuneratie,
aceasta remuneratie urmeaza a fi stabilita in contract sau in alt
mod.
Dreptul la remuneratie este un drept patrimonial principal,
esential.
Drepturile interpretilor, producatorilor de fonograme si
videogrape si organizatiior de difuziune prin eter si prin cablu.
Interpretul are dreptul exclusiv sa permita sau sa interzica
urmatoarele actiuni:
- Imprimarea interpretarii sale inca neimprimate;
- Distribuirea interpretarii imprimate;
- Reproducerea imprimarii sale;
- Inchirierea imprimarii interpretarii;

Producatorul de fonograme are dreptul exclusiv sa faca aceleasi


actiuni ca si interpretii.
Dreptul producatorilor bazelor de date are caracter exclusiv si
aceasta baza de date nu poate fi folosita in orice forma de alte
persoane fara avizul detinatorului acestei baze de date.
Orice drept de autor, drepturi conexe sunt protejate de lege pe
parcursul unei perioade de timp stabilita de lege, si anume:
Drepturile patrimonliale exclusive si dreptul la remuneratie
dureaza pe tot timpul vietii autorului si pe perioada de 70ani dupa
deces.
Drepturile conexe sunt protejate timp de 50ani de la data primei
interpretari.

II.
Obiectele dreptului de autor sunt inregistrate la AGEPI
in registul oficial in baza regulamentului aprobat de guvern.
III.
Pretendentul sau autorul depune o cerere de
inregistrare a obiectului, semnata de el la care se anexeaza
obiectul ce urmeaza a fi inregistrat; Dovada de plata de stat;
Copia actelor de identitate a autorului; contractul de autor (daca
opera este transmisa);
AGEPI inregistreaza cererea si in termen de 30zile lucratoarea
urmeaza sa elibereze solicitantului certificatul de inregistrare a
obiectului.
Dupa inregistrarea obiectului in Registru, AGEPI elibereaza
certifciatul autorului si acest certificat este dovada a
paternitatii acestei persoane.
In cazurile cind este necesara difuzarea operelor si a
fonogramelor pe teritoriul RM, ele pot fi comercializate numai cu
aplicarea marcajului de control care confirma drepturile asupra
operei.
Titularii marcajului de control sunt inregistrati in Registrul de
Stat al titularilor marcajelor de control care este purtat de catre
AGEPI.
AGEPI adopta decizia de inregistrare a tituarilor marcajul de
control in termen de 30 zile lucratoare.

IV.
In acele cazuri cind autorii au decis sa trasmita
drepturile patrimoniale altor perosane, se incheie un contract de
cesiune in care se stipuleaza clauzele sau conditiile cesiunii.
In unele cazuri drepturile patrimoniale exclusive pot fi
transmise prin acordarea licentelor exclusive sau ne exclusive.

Cind este eliberata o licenta exclusiva, autorul stabileste forma


de valorificare sau de realizare de materializare a operei si
remuneratia.

Contractul de autor privitor la transmiterea drepturilor


materiale exclusive sau ne exclusive se refera la folosirea
drepturilor transmise ori cesionate asupra operei autorului,
remunerarea de autor si termenul.
In cazul cind sunt incalcate drepturile de autor, sunt folostie
diferite forme de aparare a drepturilor autorului, si anume:
inaintarea actiunilor civile in instantele de judecata privind
incasarea compensatiilor.
In cazul cind incalcarea drepturilor de autor constituie o
infractiune penala, se aplica raspundere penala.

S-ar putea să vă placă și