Sunteți pe pagina 1din 8

Profesia de jurist

Căutarea justiţiei înseamnă căutarea eternă a


fericirii umane... Justiţia e fericirea socială,
garantată de ordinea socială.

Realizat: Bandalac Loredana


Cuprins:

1 Aptitudinile
2Abilitatile profesiei de
profesiei de jurist
jurist
3 Competentele necesare

5 Personalitate
4 Influenţa
voluntariatului pentru –
6 Planuri remarcantă in
de viitor domeniu
îmbrăţișarea profesiei
Influienţa voluntariatului

• În cadrul profesiei de jurist voluntariatul joacă un rol foarte important ca si in


celelalte profesii. Voluntariatul conturează personalitatea umană, o
modelează corect ,punînd la bază cele mai bune calităţi umane: bunătatea,
cinstea,compasiunea și nu in ultimul rind milostenia. Voluntariatul îi
amintește juristului de ce este jurist, îl indeamnă sa fie dornic de adevăr și de
compătimire.
Aptitudinile juristului
• 1) Comunicare eficientă
Juriștii trebuie să – și dezvoltate articulaţia, metode de scris, dar și bune abilităţi de comunicare si, de asemenea, să fie buni ascultători. În scopul de a
argumenta convingător în sala de judecată înaintea instanţei, bunele abilităţi oratorice la fel sunt esenţiale. Juriștii trebuie, de asemenea, să posede abilităţi de a
scrie clar, convingător și concis, deoarece acesta trebuie să producă o varietate de documente juridice. Pentru a fi în măsură să analizeze ceea ce le spune unul
sau alt client sau un complex de clienţi, un jurist trebuie să aibă abilităţi de ascultare bune.
• 2) Să fie hotărît
Capacitatea de a trage concluzii rezonabile, logice sau ipoteze de informaţii limitate este esenţială pentru un jurist. E important, de asemenea să poţi analiza
critic, astfel încât să poţi anticipa potenţialele zone de slăbiciune în argumentele tale, care trebuie să fie fortificate împotriva celeilalte părţi. În mod similar,
trebuie fii în măsură să înţelegi punctele slabe ale opoziţiei. Să iei o anumită hotărîre la fel reprezintă o parte din soluţionarea situaţiei.
• 3) Capacitate de analiză
Atît studiul, cît și practica în domeniul dreptului implică absorbţia cantităţilor mari de informaţii, apoi urmează a fi structurate, după care gestionate. Prin
urmare, juristul trebuie să aibă competenţe de evaluare, în scopul de a alege care este cea mai potrivită soluţie.
• 4) Interacţiunea cu oamenii
Legea nu este o practică abstractă. Indiferent de cît de bine ai absolvit și cunoști materia, activitatea juriștilor implică lucru cu cetăţenii precum și, să lucreze în
numele lor, iar deciziile care se i – au, schimbă viaţa acestora. Juristul trebuie să fie convingător și capabil să “citească” oamenii. Acest lucru le va permite să
evalueze reacţiile atît în cadrul ședinţei, cît și în afara sălii de ședinţă. În acest sens vei avea posibilitatea să stabilești o anumită strategie și să decizi asupra celei
mai bune abordări pentru a lua o poziţie în obţinerea rezultatului dorit.
• 5) Perseverenţa
Perseverenţa nu este o cursă lungă; reprezintă mai multe curse scurte, una după alta. Chiar studiază pentru a deveni un jurist bun, e nevoie de o mare
perseverenţă și angajament. De obicei, un jurist bun, nu este doar acela care are o diploma de licenţă și apoi un master, dar care continuă studiile, prin diverse
forme și implicare în dezvoltarea societăţii. Iar aceste caracteristici sunt mai bune atunci când se lucrează pe un caz, unde trebuie să depui multă perseverenţă
pentru a finaliza lucrările necesare și pentru a conduce la un final de succes dosarul.
• 6) Creativitatea
Juriștii nu trebuie să aplice doar metode logice și analitice, dar e necesar și instrumentul creativ, care ar asigura soluţionarea situaţiilor. Cea mai bună soluţie nu
este întotdeauna ordinea, dar și a dejuca planurile părţii adverse.
Abilităţile juristului
• Abilităţile oratorice
Discursul este un instrument-cheie pe care un avocat îl folosește în activităţile sale profesionale. Acesta este cartea de vizită a avocatului și
demonstrează nivelul său de inteligenţă.
Discursul trebuie să aibă conţinut. Totodată, avocatul trebuie să vorbească literar, clar și concis. De asemenea, discursul unui apărător trebuie să fie
logic, convingător și să nu conţină foarte mulţi termeni specifici. În același timp, pe lângă faptul că un avocat ar trebui să poată vorbi, acesta trebuie
să știe să asculte și să audă clienţii, adversarii, judecătorii.
• Abilităţi de scriere
Abilitatea de a prezenta în mod corect, clar, precis și ușor informaţiile pe hârtie este una dintre cele mai importante aptitudini ale unui profesionist.
Nu mai puţin (dacă nu chiar mai mult) este important ca textul scris să poată fi înţeles nu doar de colegi, ci și de clienţi. Reglementarea dreptului
este în majoritatea cazurilor egală cu sute de pagini de text greu de citit, dar avocatul ar trebui să aducă esenţa clientului, judecătorilor, juraţilor,
experţilor și altor participanţi la proces.
Juriștii trebuie să cunoască aspectele stilistice și mecanice ale scrisului și trebuie să obţină abilităţi de a scrie proză concisă și convingătoare. Este
foarte important să nu admită erori gramaticale și să poată redacta documente juridice: petiţii, acorduri, rezoluţii, memorandumuri etc.
• Abilitatea de a lucra cu clienţii
• Într-o industrie juridică orientată spre client, munca cinstită și calificată cu clienţii este crucială pentru succesul unui specialist și al unei firme.
Avocatul ar trebui să aibă experienţă de lucru cu clienţii, precum și abilităţi de comunicare dezvoltate (oral și scris).
• Abilitatea de a căuta, analiza și aplica logica
Avocaţii trebuie să se ocupe de un volum imens de informaţii complexe, în majoritatea cazurilor scrise într-un anumit limbaj. Pentru a lucra eficient,
un avocat are nevoie de abilităţi analitice și logice. El trebuie să poată analiza documentele scrise complicat, să elaboreze concluzii și să
stabileascăp legăturile între entităţile juridice. Pe lângă dezvoltarea gândirii logice, avocatul trebuie să știe să-și structureze argumentele și să
utilizeze tehnicile inductive și deductive la elaborarea concluziilor.
Competenţele necesare

• - Studii superioare in domeniul dreptului;


• Cunoasterea excelentă a legislaţiei în vigoare;
• - Cunoașterea excelentă a limbilor romana și rusă;
• - Persoană responsabilă, punctuală;
• - Abilităţi foarte bune de operare PC, Word, Excel, și de redactarea
documentelor.
Personalitate remarcantă în domeniu
Alexandru Tanase
• Preşedinte al Curţii Constituţionale (octombrie 2011 – mai 2017);
• Judecător la Curtea Constituţională (aprilie 2011 – mai 2017);
• Ministru al Justiţiei (septembrie 2009 – mai 2011);
• Biroul Asociat de Avocaţi “Hanganu, Tănase şi Partenerii”, Avocat Partener (2007 – 2009);
• Biroul de avocaţi “Alexandru Tănase”, Avocat (iunie 2005 – 2007);
• Centrul de Studii şi Politici Juridice, Consultant juridic (aprilie 2005 – iunie 2005);
• Fundaţia SOROS Moldova, Programul Drept, Manager de Proiect (aprilie 2003 – aprilie 2005);
• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Consultant naţional de Proiect, Proiectul “Susţinerea Dezvoltării Judiciare
în Moldova” (decembrie 2000 – martie 2003);
• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Manager de Proiect, Proiectul “Consolidarea Sistemului Legislativ şi
Judecătoresc” (septembrie 1999 – decembrie 1999);
• Baroul Avocaţilor din Moldova, Avocat (februarie 1999 – martie 2009);
• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul “Guvernare şi Democraţie”, Manager de Proiect, Proiectul
“Consolidarea Sistemelor Judiciar şi Legislativ în Moldova” (octombrie 1998 – august 1999);
• Ministerul Justiţiei, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Consultant Superior (ianuarie – septembrie
1998);
• Consilier juridic independent (ianuarie 1995 – decembrie 1997).
Planuri de viitor

• Nu sunt sigură în ceea ce privește profesia pe care as dori să o îmbratisez,


însă știu cu siguranţă că profesia de jurist este una dintre cele mai demne
profesii, o profesie ce ma fascinează prin aspiraţia spre echitate,adevăr și
dreptate.