Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
Catedra Drept Civil
Disciplina Drept Civil

Referat tiinific:

Contractul de donatie

Conductor tiinific: ________ Natalia Chibac, doctor n drept, lector universitar


Autor:

________ Moraru Irina, studenta gr. 310

CHIINU-2014

PLANUL REFERATULUI
1

INTRODUCERE.........................................................................................................3
CAPITOLUL I
NOTIUNEA, CLASIFICAREA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI
DE DONAATIE...........................................................................................................4
1. Notiune.......................................................................................................................4
2. Clasificare..................................................................................................................4
3. Caractere juridice.......................................................................................................4
4. Interpretarea si delimitarea contractului de donatie..5
CAPITOLUL II
CONDITIILE DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE DONATIE.....................8
1. Legalitatea contractului de donatie...........................................................................8
2. Capacitatea de a incheia contractul...........................................................................8
3. Consimtamintul.......................................................................................................11
4. Obiectul contractului...............................................................................................11
5. Cauza.......................................................................................................................12
6. Forma contractului..................................................................................................13
CAPITOLUL IV
EFECTELE IN CONTRACTULUI DE DONATIE.........................................................14
1. Efectele incheierii contractului de donatie..............................................................14
2. Efectele executarii necorespunzatoare sau neexecutarii contractului.....................14
3. Efectele executarii contractului...............................................................................15
CAPITOLUL V
INCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE...................................................16
1. Revocarea ...............................................................................................................16
2. Rezolutiunea. ..........................................................................................................17
3. Nulitatea contractului de donatie.............................................................................17
CONCLUZII SI RECOMANDARI...............................................................................18
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................19

INTRODUCERE
2

In societatea contemorana sunt 2 categorii de oameni, si anume oameni buni si


oameni rai. Oamenii buni isi manifesta bunatatea uneori prin diferite daruri, cadouri facute
apropiatilor. In termeni legali acestea mai sunt numite donatii.
Astfel, Codul Civil al Republicii Moldova reglementeaza aceasta categorie juridica
in art. 827-838, din care rezulta ca contractul de donatie este contractul prin care o
persoana numita donator, transfera dreptul sau de proprietate asupra unui bun mobil
sau imobil, altei persoane, numita donatar, cu titlu gratuit.
Donatorii, oamenii cu suflet bun fac aceste gesturi nu pentru a obtine un interes
material, dar sa obtina o sadisfactie emotiva de binefacere. Acest fapt m-a determinat in
alegerea temei lucrului meu individual, deoarece mai cred ca bunatatea si dezinteresul sunt
forta motrice a multor actiuni umane.
In cercetarea problemei in cauza m-am bazat pe studierea materialului doctrinar,
teoretic i normativ legislativ.Pentru a face o caracterizare generala a contractului de
donatie am studiat atit lucrarile autorilor autohtoni, cit si literatura straina. Din categoria
lucrarilor respective mentionez cele mai importante, dintre care: Drept Civil. Contracte si
Succesiuni. Curs universitar, de Gh. Chibac, N. Chibac, Ox. Robu, S. Bruma; Drept
Civil. Contractele Civile de Ig. Trofimov; Contractele Civile Speciale. Teorie si practica
judiciara de Dr. Radu I. Motica, Fl. Motiu; Drept Civi. Contracte de T. Toma; Drept
Civil. Contracte si Succesiuni de D. Macovei; etc.
In realizarea lucrarii mi-am stabilit ca scop sa ating cele mai importante trasaturi si
elemente caracteristice contractului de donatie, si anume: definirea, clasificarea, caractere
le juridice, conditiile de valabilitate, efectele si temeiurile de incetare a raporturilor
contractuale.
Ca metode de cercetare au fost folosite metoda logic (analiza i sinteza) si metoda
sistematic.

CAPITOLUL I
3

NOTIUNEA, CLASIFICAREA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI


DE DONATIE
1. Notiune
Codul Civil al Republicii Moldova in art. 827 defineste contractul de donatie ca
fiind acel contract, in baza caruia o parte numita donator se obliga sa mareasca din
patrimoniul sau cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti numita donatar.
Pornind de la definitia expusa in art. 827 CC RM, putem ajunge la concluzia,
conform careia contractul de donatie constituie un contract prin care o parte se obliga sa
transmita celeilalte parti, cu titlu gratuit, in proprietate un bun. Prin urmare, din definitia
expusa reiese, ca drept efect al contractului incheiat apare obligatia donatorului de a
transmite bunul. Totodata, art. 828 CC RM stabileste o regula, conform careia, totusi,
contractul de donatie se considera incheiat din momentul transmiterii bunului de la donator
catre donatar. Art. 830 stabileste, insa, notiunea de promisiune de a dona, prin care se
consacra si caracterul formal al contractului de donatie. Prin urmare, in definitia din art.
827 CC RM este incorporata definirea atit a donatiei simple ca un contract real, cit si a
promisiunii de a dona.
2. Clasificare
Legislatia civila stabileste regimul juridic al mai multor categorii de contracte de
donatie. Astfel deosebim:
I.

In functie de faptul daca donatorul se obliga sau nu a dona, deosebim donatia


simpla si promisiunea de a dona.

II.

In functie de faptul daca este sau nu afectata de modalitati donatia, dosebim


donatia neconditionata si donatia conditionata (filantropica).

III.

In functie de obiectul donatiei, deosebim donatia de bunuri si donatia de bani1.


3. Caractere juridice
Contractul de donatie este caracterizat prin urmatoarele caractere juridice:

a)

Caracterul unilateral, crend obligaii doar n sarcina donatorului. Donatorul nu


i asum nici o obligaie fa de donator, avnd n schimb o ndatorire de
recunotin, care ns este de natur legal i nu contractual, fiind sancionat

1 Igor Trofimov, Drept Civil. Contractele Civile, Academia Stefan cel Mare a MAI RM, Chisinau, 2004, p.
128
4

cu revocarea donaiei, n cazul n care donatorul se face vinovat de ingratitudine


fa de donator. Astfel, conform alin. (2) art. 828 CC RM, in cazul n care un bun
mobil este transmis fr acordul celeilalte pri, transmitorul poate stabili
acesteia un termen rezonabil n interiorul cruia trebuie s declare c accept sau
c refuz s accepte donaia. La expirarea termenului, contractul se consider
ncheiat dac cealalt parte nu a refuzat s accepte donaia. n caz de refuz,
transmitorul are dreptul s cear restituirea bunului n conformitate cu regulile
privind mbogirea fr just cauz.
b) Caracterul gratuit al donaiei const n aceea c donatorul accept

dobndeasc unul sau mai multe bunuri fr s se oblige la plata vreunui


echivalent al bunurilor respective. Deci contractul de donatie este unilateralobligational. Donatarul nu are nici o obligatie fata de donator. Este vorba doar de
o obligatie pur juridica, dar nu si de una morala. Deci contractul de donatie nu
poate contine anumite conditii ce ar limita dreptul de proprietate al donatatarului.
De la aceasta regula generala exista si o exceptie. Conform alin. (1) art. 834 CC
RM, prile pot conveni ca efectele donaiei s fie condiionate de ndeplinirea
unei sarcini sau de realizarea unui scop. Scopul poate fi i de utilitate public. Va
constitui donaie numai partea excedentar cheltuielilor de executare a sarcinii
sau de atingere a scopului. Deexemplu casa se doneaza organului administratiei
publice locale, dar cu conditia folosirii ei ca muzeu.
c) Este o libertate, intrucit are ca efect micsorarea patrimoniului donatorului cu
bunul donat si marirea corespunzatoare a patrimoniului donatarului. Prin aceasta
donatia de diferentiaza de contractele dezinteresate (comodat, mandat sau
depozit cu titlu gratuit), prin care, chiar daca se procura un folos patrimonial altei
persoane, nu se miscoreaza patrimoniul dispunatorului.
d) Translativ de proprietate, deoarece obiectul contractului trece, la incheierea
contractului, in proprietatea donatarului si mareste patrimoniul acestuia.
e) Caracterul patrimonial, dat fiind faptul, ca obiectul contractului reprezinta
valori patrimoniale.

f) Caracterul real,in general, dar poate fi si formal. Caracterul real al contractului


de donatie este relevat in alin. (1) art. 828 CC RM, care prevede ca contractul de
donaie se consider ncheiat n momentul transmiterii bunului. Totodata art. 830
CC RM stabileste, ca in cazul in care este facuta o promisiune de a dona,
contractul urmeaza a fi incheiat in forma autentica, iar in cazul donatiei de bunuri
imobile, este necesara inregistrarea in registrul bunurilor imobile.
g) Este un contract numit si reglementat. Astfel, legislatorul stabileste pentru toate
categoriile de donatii un regim juridic concret.
h) Caracterul executare instantanee, astfel cum executarea contractului preuspune
o singura prestatie transmiterea bunului. Totodata, in legaturabcu prevederile
art. 831 CC RM, este necesar de a nu confunda platile periodice cu privirea la
care se obliga donatorul cu exercitarea succesiva a obligatiei contractuale, asfel
cum in cazul donatiei, in vederea diferentierii acestui contract de contractul de
renta, fiecare plata facuta constituie nu altceva decit executarea unei prestatii
aparte.
i) Este un contract principal, dat fiind faptul, ca conditia executarii contractului de
donatie nu este limitata sau dependenta de modul si conditia de executare a altui
contract.
j) Caracterul de adeziune, dar poate fi si negociat. Caracterul de adeziune al
contractului de donatie poate fi relevat, spre exemplu in contractul de donatie
conditionata, unde donatorul indica destinatia bunului donat sun sanctiunea
revocarii donatiei. Totodata, chiar si in contractul de donatie conditionata partile
pot negocia limita cinditiei de folosire a bunului, iar conform prevederilor art.
834 CC RM chiar si unele obligatii catre donatar.
k)

Caracterul irevocabil, care consta in fora obligatorie ntre

pri. Dar,

irevocabilitatea donaiilor are un caracter special, mai accentuat dect fora


obligatorie a oricrui contract, n sensul c n materie de donaii irevocabilitatea
privete nu numai efectele, ci nsi esena contractului, fiind o condiie de
valabilitate pentru formarea lui.

l) Caracterul comutativ, intrucit la momentul incheierii contractului, existenta


drepturilor si libertatilor partilor, rezultate din intelegerea lor, este certa, iar
intinderea acestora este determinata sau determinabila2.
4. Interpretarea si delimitarea contractului de donatie
Regulile aplicabile contractului de donatie sunt regulile generale prevazute de
codul civil pentru interpretarea contractelor (art. 725 732 CC RM ). In masura in care se
face interpretarea calificarii juridice a contractului (donatie, intretinere, comodat, etc. )
sunt aplicabile regulile care guverneaza contractele cu titlu oneros, ca fiind dreptul comun
si nu regulile de exceptie aplicabile liberalitatilor.
Contractul de donatie nu se confunda cu unele acte juridice in care o persoana
presteaza un serviciu cu titlu gratuit in favoarea alteia, care poate fi un act dezinteresat si
nicidecum o liberalitate pentru ca exista o modificare de patrimoniu.
Donatia, de asemenea, nu trebuie confundata cu executarea unei obligatii naturale,
caci in acest caz obligatia exista numai ca s-a stins dreptul material la actiune (deci
posibilitatea de a beneficia de forta de constrangere a statului) al creditorului privind
valorificarea creantei. Debitorul executa de buna voie o datorie care exista.
Nu constituie donatii premiile, cadourile prin diferite recompense, facute cu
scopuri publicitare. De asemenea, operele de binefacere au reguli speciale ce exced cadrul
legal al donatiilor. Intretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de intretinere nu este
o donatie.
Elementul esential prin care se deosebeste o donatie de alte operatiuni juridice
asemanatoare este de ordin subiectiv, respectiv intentia de a dona(animus donandi).
Existenta intentiei de a dona este cauza donatiei.

2 Bujorel Florea, Drept civil. Contractele speciaLe, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 20
7

CAPITOLUL II
CONDITIILE DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE DONATIE
1. Legalitatea contractului de donatie
Drept conditie de valavilitate, legalitatea prezuma corespunderea continutului si
efectelor produse de contract prevederilor legislatiei in vigoare. In acest sens, se aplica
principiul Se permite totul ceea ce nu interzice legea. Totodata conditia respectiva
stabileste ca contractul nu trebuie in fond sa contravina legii. Astfel intrebarea principala
care poate fi pusa in ceea ce priveste legalitatea contractului de donatie constituie ce este
interzis in cazul contractului de donatie?. Raspunsul la aceasta intrebare il formulam prin
enuntarea unei reguli generale: nu se admite instrainarea pin donatie a tuturor bunurilor,
care nu pot constitui obiect al vinzarii-cumpararii, precum si nu se admite donatia in toate
cazurile in care nu se admite vinzarea-cumpararea. Fundamentam aceasta regula pe
conditia generala a posibilitatii incheiereii actelor de instrainare de bunuri.
2. Capacitatea de a incheia contractul
Partile contractului de doanatie sunt donatorul si donatarul. In calitate de donator
pot figura att persoanele fizice, cit i juridice, inclusiv statul i unitile lui administrativteritoriale, prin intermediul organelor acestora care sunt proprietari ale bunurilor donate si
au capacitate civila. Capacitatea anumitor persoane de a primi sau efectua donaii poate fi
limitat prin lege.
Incheierea contractului de donatie a bunurilor imobile din numele minorului, in
baza alin. (2) art. 42, se admite numai cu permisiunea prealabila a autoritatii tutelare.
Minorii in calitate de donatori pot incheia doar acte juridice curente de mica valoare si sa
dispuna de salariu provenit din activitatea proprie (art. 21-22 CC RM). Deasemenea in
aceste prevederi legale se stabileste ca minorii pot savirsi acte juridice de obtinere gratuita
a unor bedeficii care nu necesita autentificare notariala sau inregistrare de stat a drepturilor
aparute in temeiul lor. In aceste cazuri prin urmare, minorii pot activa in calitate de
donatari.
CC RM in art. 832 reglementeaza categoria subiectilor in numele carora nu se
admite donatia si cine nu poate activa in calitate de donatar. Aceste prevederi derog de la
normele generale cu privire la capacitatea de a contracta i sunt ndreptate spre evitarea
8

diferitor abuzuri i asigurarea unei protecii maxime a drepturilor i intereselorpersoanelor.


Astfel este interzisa donatia:
In numele persoanelor incapabile. Prin persoane incapabile urmeaz de
neles: a) minorii de pn la 14 ani, actele juridice n numele cror, potrivit
art.22 CC RM se ncheie de prini, adoptatori sau tutori; b) pesoanele declarate
incapabile de instana de judecat, actele juridice n numele cror, potrivit art.24
CC RM se ncheie de ctre tutori;
Proprietarilor, administratorilor sau lucrtorilor din instituii medicale ,
(clinici, laboratoare, spitale, profilactorii i altele care ofer servicii medicale)
educative (instituii de nvmnt precolar, liceal, universitar, postuniversitar,
etc.), de asisten social (case de copii, case de btrni, etc.) i din alte
instituii similare (sanatorii, case de odihn, centre de reabilitare) din partea
persoanei care se afl n ele sau din partea soului sau rudelor acesteia de
pn la gradul patru inclusiv. Aceast regul nu se aplic n relaiile dintre
rudele de pn la gradul patru inclusiv . Prevederile respective se vor aplica
indiferent de statutul instituiei (publice sau private), categoriile de servicii,
modul de prestare a lor (gratuit sau contra plat), etc. Concomitent, nu conteaz
funcia persoanei angajate. Interdicia este valabil n egal msur pentru toi
angajaii, indiferent este legat activitatea lor nemijlocit de oferirea serviciilor
sau nu. Din sensul normei comentate rezult c interdicia este valabil doar n
perioada cnd persoanele beneficiaz de serviciile instituiilor menionate.
Interdicia respectiv nu se va aplica n cazul donaiilor efectuate de beneficiarii
serviciilor instituiiilor menionate care sunt n relaii de rudenie de de pn la
gradul IV inclusiv cu proprietarii, administratorii sau angajaii acestor instituii.
Norma comentat nu se va aplica nici asupra donaiilor nensemnate, efectuate
pentru realizarea obligaiilor morale (ex. donarea unui buchet de flori). Alin.
(3), art.11 al Legii serviciului public din 4 mai 1995 completeaz prevederile
articolului comentat i interzice funcionarilor publici s primeasc daruri

pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu, cu excepia normelor de politee i


ospitalitate recunoscut3.

In relaiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ (societatile comerciale).


Societile comerciale se constituie i activeaz pentru a obine profit. Deoarece
prin efectuarea donaiei patrimoniul donatorului se reduce n mod actual,
irevocabil i gratuit, legea, pentru a evita abuzurile i a proteja interesele
creditorilor, interzice ncheierea contractului de donaie ntre persoanele juridice
cu scop lucrativ. O societate comercial poate fi parte la contractul de donaie
doar atunci cnd cealalt parte este o persoan fizic sau o organizaie
necomercial. Pornind de la prevederile alin. (3), art.26 CC RM, interdicia de a
ncheia contracte de donaie cu societile comerciale este valabil i n privina
ntreprinztorului individual. Deoarece persoanele juridice cu scop lucrativ nu
pot avea obligaii morale, acestora le este interzis chiar i ncheierea
contractelor de donaie nensemnate, pentru realizarea unor obligaii morale.
Aplicnd prevederile articolului comentat trebuie de inut cont c legea interzice
ncheierea de ctre persoanele juridice cu scop lucrativ doar a contractelor de
donaie, nu i a altor acte juridice cu caracter gratuit. Pentru a recunoate un act
juridic cu titlu gratuit drept donaie, urmeaz ca acesta s corespund
urmtoarelor criterii: a) s fie un contract cu titlu gratuit; b) transmitera bunului
n baza acestui contract s fie irevocabil; c) transmiterea bunului s fie
efectuat cu intenia de a gratifica. Astfel, nu vor putea fi recunoscute donaie
dac nu corespund criteriilor enunate mai sus contractul de remitere a de
datorie (art. 662 CC RM), cesiunea de crean (art.556 CC RM), contractul de
comodat (art.859 CC RM), contractul de mprumut gratuit (art.867 CC RM),
depozitul gratuit (art.1088 CC RM). Nerespectarea prevederilor articolului
comentat are drept efect nulitatea absolut a contractului de donaie n condiiile
art.220 CC RM4.
3 Legea serviciului public din 4 mai 1995, Monitorul Oficial Nr. 61, alin. (3), art. 11
4 Comentariul Codului Civil al RM, N 1107-XV 6.06.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86 din
22.06.2002, p. 738
10

De ctre persoanele juridice cu scop lucrativ, n cazul n care obiect al


donaiei snt valorile mobiliare.
3. Consimtamintul subiectilor contractuali
Dupa cum am mai mentionat, consimtamintul constituie acea conditie esentiala de
fond si generala a contractului, si consta in hotarirea partilor de a incheia contractul prin
atingerea acordului de vointa. Avind in vedere faptul, ca contractul de donatie este un
contract real, respectiv consimtamintul nu desemneaza momentul incheierii contractului.
Totodata, legislatorul admite situatia in care contrectul de donatie se va considera incheiat
in momentul realizarii consimtamintului, fara insa, ca acesta sa fie considerat drept
contract consensual5. Este vorba de prevederile alin. (2) art. 828 CC RM, conforma caruia
donatorul va transmite donatarului bunul, stabilind un termenn pentru accesptarea donatiei,
si respectiv in momentul in care donatarul accepta donatia, fie expre, fie tacit, contractul se
va considera incheiat. De regula, insa, realizarea consimtamintului are pina la transmitera
bunului.
3. Obiectul contractului de donatie
Obiecte ale contractelor de donatie pot fi orce bunuri, care nu sunt scoase din
circuitul civil si care le apartin donatorilor cu titlu de proprietate. Daca obiectul
contractului apartine sotilor cu titlu de proprietate in devalmasie, de exemplu, o casa de
locuit sau un automobil, apoi este necesar acordul celuilalt sot pentru incheierea
contractului de donatie (art. 21 CF RM).
Un moment important cu privire la obectul contactului de donatie este stipulat in
art. 831 CC RM in care sa spune ca, in cazul n care contractul de donaie stipuleaz
obligaia privind susinerea material sub form de pli periodice, aceast obligaie
nceteaz o dat cu decesul donatorului dac n contract nu este prevzut altfel. Din
aceasta norma rezulta ca obiect al contractului de donatie pot fi si plati periodice.
Legislatia civila actuala stabileste in art. 847 CC RM ca platile periodice pot fi achitate in
bani sau natura. Ca regul, n calitate de donatar figureaz persoanele fizice, ns nu este
exlus posibilitatea de susinere material sub form de pli periodice nici a organizaiilor
necomerciale. Obligaia donatorului privind susinerea donatarului n form de pli
5 Dumitru Macovei, Drept Civil. Contracte si Succesiuni, ed. Junimea, Iasi, 2000, p. 124
11

periodice, n lipsa unor prevederi contractuale contrare nceteaz odat cu moartea


donatorului. Dac contractul conine o clauz prin care moartea donatorului nu stinge
obligaia acestuia, ea urmeaz s fie executat de succesorii donatorului care au acceptat
succesiunea. n acest caz nu vom fi n prezena situaiei reglementate de alin. (4), art. 827
CC RM, or din momentul semnrii contractului de donaie n form de pli periodice,
donatarul obine o crean cert, care reprezint un bun prezent. Din acest considerent,
executarea obligaiei de pli periodice contractat de donator nu reprezint o donaie de
bunuri viitoare i dup moartea donatorului urmeaz a fi atribuit la pasivul succesoral.
Contractul de donaie prin care se stipuleaz obligaia privind susinerea material sub
forma de pli periodice este n esen un contract care conine promisiunea de a dona n
viitor. Respectiv, lui i se aplic n mod corespunztor prevederile art.831 CC RM.
Obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca conditiile necesare tuturor
contractelor, adica conditiile generale. Astfel, obiectul contractului trebuie :
a) Sa fie determinat sau determinabil;
b) Sa fie licit, posibil;
c) Sa existe in prezent sau sa poata exista in viitor;
d) Sa constituie prestatie a celui ce se obliga6.
In practica exista probleme referitoare la obiectul donatiei atunci cand contractul de
donatie este insotit sau urmat de un alt contract in care participa si o alta persoana decat
donatarul si donatorul.
4. Cauza contractului de donatie
Cauza sau scopul contractului este conditia ce consta in obiectivul (finalul) urmarit
la incheierea acestuia. Deseori, anume perfectarea contractului de donatie serveste drept
mijloc de dechizare a contractului de vinzare-cumparare. Astfel, in acest sens, este necesar,
ca sa facem deosebire nu doar in natura actului, ci si in scopul urmarit de catre parti.
6 Dr. Radu I. Motica, Florin Motiu, Contracte Civile Speciale, ed. Luminalex, 2000, p.32
12

Astfel, donatorul urmareste cresterea patrimoniului donatarului, fara un contraechivalent


pentru sine sau o terta persoana. In acest sens, donatarul urmareste cresterea patrimoniului
sau din contul donatorului. Esential, insa, este faptul, ca are loc nu doar o transmisine
simpla a bunului, ci una ce presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului.
Lipsa unuia din aceste caractere duce la inexistenta cauzei de donatie.
5. Forma contractului de donatie
Contractul de donatie, in functie de costul obiectului, poate fi incheiat in una din
trei forme: verbala, simplu scrisa, scrisa cu autentificare notarila. In primul rind forma
contractului depinde de obiectul contractului si costul lui. Conform art. 829 CC RM, dac
obiect al donaiei este un bun pentru a crui vnzare (nstrinare) este prevzut o anumit
form a contractului, aceeai form este cerut i pentru donaie.
La moment, legea prevede forma autentic doar pentru vnzarea (nstrinarea)
ntreprinderii ca un complex patrimonial i pentru nstrinarea terenurilor. Respectiv,
contractul de donaie a ntreprinderii ca un complex patrimonial urmeaz a fi ncheiat n
form autentic i nregistrat la Camera nregistrrii de Stat (art. 818 CC RM), iar potrivit
Legii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului nr/1997 ,
contractele de donaie a terenurilor se va ncheia n form autentic sub sanciunea
nulitii.
n celelalte cazuri, contractul de donaie urmeaz a fi ncheiat potrivit cerinelor
legale generale referitor la forma actului juridic (art.208-213 CC RM). n cazurile cnd
obiect al contractului de donaie este un bun imobil, contractul respectiv urmeaz a fi
nregistrat n condiiile art. 214 i art.321 CC RM. Nerespectarea formei cerute de lege
pentru ncheierea contractului de donaie va produce efectele specificate n art.211, 213 i
art.830 CC RM.
Legislatia civila prevede cerinte deosebite fata de forma contractului de donatie in
cazul in care acesta este consensual. Astfel, conform alin.(1) art. 830 CC RM, pentru a
produce efecte, contractul care conine promisiunea de a transmite n viitor un bun trebuie
ncheiat n form autentic.

13

CAPITOLUL IV
EFECTELE IN CONTRACTULUI DE DONATIE
1. Efectele incheierii contractului de donatie
Efectul principal al incheierii contractuluide donatie sunt drepturile si obligatiile
partilor. In acest sens, legislatia stabileste urmatoarele:
a) Obligatia donatorului de a transmite bunul donat;
b) Obligatia donatorului de a transmite dreptul de proprietate asuprea bunului
donatiei;
c) Obligatia donatarului de a executa conditia stabilita drept efect al donatiei;
d) Obligatia donatorului de a instiinta donatorul despre viciile ascunse ale bunului
donat;
e) Obligatia morala de recunostinta fata de donator, care este reflectata in
continutul art. 835 CC RM, care prin neexecutarea careia poate avea drept efect
revocarea donatiei.
2. Efectele executarii necorespunzatoare sau neexecutarii contractului de
donatie.
Drept rezultat al executarii necorespunzatoare sau neexecutarii contractului de
donatie survin urmatoarele efecte:
14

a) Drept rezultat al neexecutarii

obligatiei de a transmite bunul donat ,

donatarul poate cere predarea silita a acestuia. Cererea de predare fortata a


bunului donat poate fi respinsa in cazul in care indeplinirea promisiunii de
donatie este imposibila.
b) Drept rezultat a neexecutarii obligatiei donatarului de a executa conditia
stabilita drept efect al donatiei, donatorul poate revoca donatia. Mai este
necesar de precizat faptul, ca executarea sarcinii puse drept conditie a
donatiei poate fi ceruta atit de catre donator cit si de tertele persoane
interesate de executarea sarcinii, dar revocarea poate fi indusa doar de catre
donator.
c) Drept rezultat a neexecutarii obligatiei donatorului de a instiinta donatarul
despre viciile ascunse ale bunului donat, donatorul va despagubi toate
daunele suportate de catre donatar drept rezultat al acestor vicii. Este necesar
de mentionat doar, ca donatorul va fi obligat la despagubire, doar daca el
cunostea despre aceste vicii, si existenta lor a fost trecuta sub tacere cu
viclenie.
d) Drept rezultat al neexecutarii obligatiei morale de recunostinta fata de
donator, donatarul poate cere revocarea donatiei. Situatia respectiva este
denumita drept al donatarului de a revoca donatia pentru ingratitudine. Acest
efect poate fi indus doar pe parcursl unui an din momentul din care
donatorul a luat cunostinta de motivul de revocare.
3. Efectul executarii contracului de donatie
Efectul principal al executarii contractului de donatie constituie dobindirea
dreptului de proprietate asupra bunului donat de catre donatar, iar in cazul in care este
vorba despre donatia conditionata si indeplinirea conditiei stipulate de parti.

15

CAPITOLUL V
INCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE
1. Revocarea contractului de donatie

16

Potrivi art. 835 CC RM, donatia poate fi revocat dac donatarul a atentat la viaa
donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dac se face vinovat de o alt fapt ilicit
fa de donator sau fa de o rud apropiat a acestuia, situaii care atest o ingratitudine
grav, sau dac refuz fr motive ntemeiate s acorde donatorului ntreinerea datorat.
Prin urmare, legea stabileste expres si exhaunsiv temeiurile de revocare pentru
ingratitudine. Dupa cum rezulta din lege, aceste temeiuri sunt:
1) atentatul la viaa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia;
2)

savirsirea cu vinovatie a unei fapte ilicite fa de donator sau fa de o rud


apropiat a acestuia care atest o ingratitudine grav7;

3) refuzul fr motive ntemeiate s acorde donatorului ntreinerea datorat.


Dreptul de a cere revocarea donatiei pentru ingratitudine este un drept strict
individual si apartine numai donatorului si rudei apropiate, impotriva careia au fost
savirsite oarecare actiuni ilicite. Rude apropiate ale donatorului sunt considerati membrii
familiei acestuia, precum si rudele de pina la gradul IV inclusiv8.
Revocarea donaiei poate fi fcut doar n decursul unui an din momentul n care
cel ndreptit s revoce a luat cunotin de motivul de revocare (alin. (3) art. 835 CC
RM).
Aciunea de revocare a donaiei nu poate fi naintat contra motenitorilor
donatarului, nici de motenitorii donatorului mpotriva donatarului, cu excepia cazului
cnd donatorul a decedat pn la expirarea termenului de un an (alin. (4) art. 835 CC RM).
Dac donaia este revocat, se poate cere restituirea bunului donat.

7 Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu, Natalia Chibac, Drept Civil. Contracte si succesiuni. Curs
universitar, USM, Chisinau 2014, p. 50
8 Efrim Oleg. Donatia, cartea a III-a, art. 827-838 // Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol. II, ed.
A II-a, Chisinau, Arc, 2006, p.465
17

Un alt temei de revocare este stipulat in alin. (3) art. 834 CC RM, unde se
mentioneaza ca daca donatarul nu indeplineste sarcina, donatorul poate revoca donatia9.

2. Rezolutiunea contractului de donatie


Norma stipulata in art. 836 CC RM admite posibilitatea rezolutionarii contractului
de donatie in cazul starii de nevoie. Astfel, daca donatorul, dupa executarea donatiei, nu
mai este in stare sa-si asigure o intretinere corespunzatoare si sa-si indeplineasca
obligatiile legate de intretinere fata de terti, poate cere de la donatar restituirea bunurilor
donate pe care acesta le mai poseda.
Daca bunurile nu mai exista in natura sau au fost instrainate de catre donatar,
rezolutiunea contractului nu poate avea loc. Legislatia prevede in acest caz dreptul
donatorului de a cere despagubiri.
Cererea de restituire este inadmisibil cnd donatorul i-a provocat intenionat sau
prin culp grav starea de nevoie (alin. (2) art. 836 CC RM).
3. Nulitatea contractului de donatie
CC RM stabileste patru cauze speciale caracteristice doar pentru donatie si care
sunt lovite de nulitate. Astfel, conform art. 827 CC RM, sunt considerate nule:
1) contractul de donatie prin care dontarul se obliga sa transmita in viitor intreg
patrimoniul actual sau o fractiune din el fara a specifica bunurile care urmeaza
sa fie predate;
2) contractul de donatie care stipuleaza obligatia donatarului de a schita datorii sau
sarcini care nu exista in momentul incheierii contractului daca natura si
intinderea datoriilor sau sarcinilor nu sunt stipulate in contract;
3) contractul care prevede predarea bunului dupa decesul donatorului;
9 Blosenco Andrei. Drept civil. Partea speciala. Note de curs, Chisinau, 2003,p. 50
18

4) contractul de donaie ncheiat n timpul unei maladii prezumate a fi letale pentru


donator, urmat de nsntoirea acestuia.
Dreptul de a cere nulitatea contractului de donatie poate fi realizat in decursul
termenelor generale de prescriptie. Efectele nulitatii contractului de donatie sunt cele
generale stipulate in art. 219 CC RM

CONCLUZII SI RECOMADARI
Din categoria contractelor reglementate de legea civila face parte si contractul de
donatie, fiind contractul prin care o parte, donatorul, transfera un drept al sau asupra
unuia sau mai multor bunuri determinate altei persoane, numita donatar, care il
accepta.
Din cele generalizate despre esena i natura juridic a contractului de donaie,
rezult caracterele juridice ale acestuia: este un acord de voin ntre donator i donatar,
deoarece exprimarea exclusiv a voinei donatorului de gratificare nu duce la naterea
valabil a contractului; contractul, de obicei, este unilateral, deoarece creeaz obligaii
numai n sarcina donatorului; contractul este, de regul, cu titlu gratuit, translativ de
proprietate, irevocabil i personal.
Nu orice transmitere a unui bun n proprietate cu titlu gratuit reprezint o donaie.
Un element obligatoriu al consimmntului exprimat de ctre donator este intenia de a
gratifica sau mulumi donatarul fr a urmri n schimb obinerea unui folos patrimonial
(art.197 alin.(1) CC RM). De exemplu, renunarea reclamantului la aciunea civil sau
tranzacia ncheiat ntre reclamant i prt, prin care se renun la pretenii reciproce, nu
constituie o donaie dac nu se demonstreaz intenia reclamantului de a gratifica. De
asemenea, reducerile, discounturile, cadourile, premiile sau ctigurile acordate de ctre
agenii economici persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de regul, i au motivaia n
promovarea vnzrilor, adic urmresc obinerea n schimb a unui folos patrimonial, i nu
sunt donaii.
19

Deasemnea am vazut deosebirea dintre revocarea donaiei aplicabil conform


art.834 alin.(3) CC n cazul nendeplinirii sarcinii convenite n contractul de donaie
condiionat i revocarea donaiei pentru ingratitudine n condiiile art.835 CC.
Ca sanctiune a incheierii unor contracte de donatii care contravin normelor de
drept, poate fi aplicata nulitatea contractului in conditiile prevazute de CC RM.
In concluzie pot spune ca contractul de donatie este o libertate de care poate
dispune orce persoana, cu conditia sa nu contravina prevederilor legale.
Adesea contractul de donatie poate servi ca o sursa de fericire, de speranta
pentru cei care au nevoie!
BIBLIOGRAFIE
Surse literare:

Gheorghe Chibac, Sorin Bruma, Oxana Robu, Natalia Chibac, Drept Civil.
Contracte si succesiuni. Curs universitar, USM, Chisinau 2014;

Igor Trofimov, Drept Civil. Contractele Civile, Academia Stefan cel Mare a
MAI RM, Chisinau, 2004;

Bujorel Florea, Drept civil. Contractele speciale, Ed. Universul Juridic, 2013;

Dr. Radu I. Motica, Florin Motiu, Contracte Civile Speciale, ed. Luminalex,
2000;

Efrim Oleg. Donatia, cartea a III-a, art. 827-838 // Comentariul Codului Civil al
Republicii Moldova, vol. II, ed. A II-a, Chisinau, Arc, 2006,;

Blosenco Andrei. Drept civil. Partea speciala. Note de curs, Chisinau, 2003;

Comentariul Codului Civil al RM, N 1107-XV 6.06.2002 Monitorul Oficial al


R.Moldova N 82-86 din 22.06.2002;
Surse normative:

Constitutia RM din 29.07.1994, in vigoare din 27.08.1994;

Codul Civil al RM din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 n Monitorul Oficial Nr.


82-86;

Codul Familiei al RM, Nr. 1316 din 26.10.2000, Monitorul Oficial Nr. 47-48;
20

HOTRREA PLENULUI CURII SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII


MOLDOVA cu privire la unele chestiuni aprute n practica aplicrii de ctre
instanele judectoreti a legislaiei la soluionarea litigiilor ce in de contractele de
donaie i de nstrinare a bunului cu condiia ntreinerii pe via;

Legea serviciului public din 4 mai 1995, Monitorul Oficial Nr. 61;

Legea privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului, Nr.


1308 din 25.07.1997, Monitorul Oficial Nr. 147-149;

21