Sunteți pe pagina 1din 73

1

2

I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAIE ........................ 3
1.1. NOIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA I DELIMITAREA CONTRACTULUI DE
DONAIE DE ALTE OPERAIUNI JURIDICE .................................................................... 3
1.1.1. Scurt istoric al contractului de donaie ........................................................ 3
1.1.2. Noiune ...................................................................................................... 5
1.1.3. Caractere juridice ........................................................................................ 6
1.1.4. Interpretarea i delimitarea contractului de alte operaiuni juridice ............ 8
II. CONDIIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONAIEERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
Sectiunea 1.. CONDIII DE FORMA ALE CONTRACTULUI ..... Error! Bookmark not defined.
.1. Donatia autentica .................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. Principiul solemnitatii donatiei.10
1.2.Conditii de forma pentru inzestrarea copiilor.11
2.. Actul estimativ. ................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.Sfera de aplicabilitate.12
2.2. Conditii de forma................................12
2.3.Exceptii de la formalismul actului estimativ.13
3. Sanctiunea aplicabila nerespectarii cerintelor de forma13
3.1.Confirmarea donatiei nule.14
3.2.Persoanele care pot confirma donatia nula..14
3.3.Momentul la care se poate confirma donatia nula..15
3.4. Donatii care pot fi confirmate..15
4. Exceptii de la formalismul donatiei ............................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Donatia indirecta17
4.2. Donatia simulata.22
4.3.Darurile manuale.25
5. Inscrierea contractului autentificat de donatie in registrul national notarialError! Bookmark
not defined.
Sectiunea 2.CONDITII DE FOND ALE CONTRACTULUI DE DONATIE .............. Error! Bookmark not defined.
1.Capacitaea partilor..30
1.1. Regula generala30
1.2.Incapacitati speciale..30
1.3. Incapacitati de a dispune prin donatie.33
1.4. Incapacitati de a primi prin donatie.38
2.Consimtamantul..46
2.1. Caractere generale..46
2.2. Viciile de consimtamant..49
3.Obiectul contractului de donatie
3.1.Conditiile generale ale obiectului.54
4.Cauza donatiei58
4.1.Conditiile de valabilitate.59
5.Principiul irevocabilitatii donatiei..60
5.1. Cauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei61
5.2. Clauze permise in contractul de donatie.64
6.Revocabilitatea donatiei intre soti..65
III. Concluzii si propuneri de lege ferenda.67
. BIBLIOGRAFIE: ................................................................................................................................... 69
3


4

Cap.I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL
DE DONAIE

Sectiunea.1. NOIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA I
DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAIE DE ALTE
OPERAIUNI JURIDICE

1.1. Scurt istoric al contractului de donaie

Potrivit concepie romane care a fost nsuit de legislaiile de origine latin, contractul
este prezentat ca unul din izvoarele obligaiilor. La rndul lor, obligaiile sunt definite ca simple
raporturi juridice care iau natere, ntre dou sau mai multe persoane, prin acte sau fapte
juridice.Dreptul de a dispune ntregeste continutul dreptului de proprietate si consta in optiunea
propietarului de a hotari cu privire la soarta bunului sau atat din punct de vedere material cat si
din punct de vedere juridic.
Poziia contractului n raport cu instituia obligaiilor l prezint ca fiind principalul
izvor al obligaiilor, fr a fi i singurul. Alturi de contract figureaz ca izvor al obligaiilor
actul unilateral, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara justa cauz, plata nedatorat, fapta ilicit
precum si orice alt act sau fapt de care legea leaga nasterea unei obligatii.
Materia contractelor speciale, ca parte integrant a dreptului privat, a obligaiilor civile i
comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul crora se
realizeaz, de regul, circulaia bunurilor (de exemplu, vnzarea - cumprarea, donaie,
schimbul, mprumutarea), folosina i conservarea lor (de exemplu, locaiunea, depozitul) ori
crearea de valori (de exemplu antrepriza)
1
.Donatia este un act juridic sui-generis,caracterizat
astfel in special ,prin inegalitatea prestatiilor. Dei se accept unanim ca donaia este un contract,

1
S. Crpenaru,L.Stnciulescu,V.Neme Contracte civile i comerciale, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p.9.
5

Codul civil o reglementeaza ca o liberalitate, alaturi de testament(si nu in titlul rezervat
diferitelor contracte speciale).
n dreptul roman contractul de donaie (practum donatignis) era recunoscut ca o
nelegere neformal prin care o parte, donator, pune la dispoziia unei alte pri, donatar, valori
din patrimoniului su, cu scopul mririi patrimoniului, celui din urm (animus donandi).
Donaia poate fi nfptuit n diverse forme juridice: transmiterea nemijlocit a dreptului
de proprietate asupra bunului, n particular, plata sumei de bani, n forma acordrii dreptului de
servitute etc.
Un caz aparte al donaiei era promisiunea de a pune ceva la dispoziie, de a svri
aciuni determinate - promisiunea de donaie.
Deci, nc legislaia roman privea donaia ca un act prin care o parte numit, donator, i
micoreaz patrimoniul n favoarea celeilalte pri, numit donatar, cu scopul de a o mbogi
2
.
Contractul de donaie nu era recunoscut de ctre clasicii juriti romani ca un contract
tipic (contractus), dar se atribuia la contracte, nefiind inclus nici ntr-o categorie dintre acestea.
n lumina legislaiei civile romne anterioare, n art.801 din vechiul Cod civil se prevedea
c donaia este un act de liberalitate prin care donatorul d irevocabil un lucru donatarului care-l
primete.
3
Aceasta definitie a fost criticata deoarece nu ar contine toate elementele necesare
pentru a da o claritate si consecventa in exprimare. Dup cum rezult din aceast definiie, ceea
ce caracterizeaz donaia este trecerea unor valori dintr-un patrimoniu n altul fr echivalent, cu
intenia de a face o donaie (animus donandi).
4
Este necesar, firete, ca mobilul, care a generat
intenia de a face liberalitate
5
s nu fie contrar dispoziiilor legale.
Astfel, donaia este acel contract prin care o persoan numit donator, transfer n mod
definitiv i irevocabil un drept (real sau de crean) al su asupra unui sau mai multor bunuri
determinate unei persoane, numit donatar care l accept.
6


2
E. Molcu, Drept roman, Ed. Edit Press Mihaela, Bucureti, 1999, p.304
3
n doctrina juridic s-a afirmat c definiia n art. 809 vechiul Cod Civil. romn este inexact deoarece donaia
este un contract i nu un act; astfel c n situaia n care donatorul ar refuza primirea bunului, donaia s-ar
finaliza rmnnd n stare de ofert (Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile, Ed. Graphix, Iai, 1993, Vol.II,
pag.152)
4
C. Turianu, Curs de drept civil. Contracte speciale, Ed. Fund. Romnia de mine, Bucureti, 2000, pag.45
5
Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Ed.Actami, Bucureti, 1996, p.92
6
M. Murean, Contractele civile speciale, Vol.II, Ed.Cordial Spaiu Lex, Cluj-Napoca, 1999, p.8;6

Ceea ce caracterizeaz donaia este faptul c transmiterea dreptului asupra bunului donat
se face de ctre donator cu intenia de a-l gratifica pe donatar, deci fr a primi ceva n
schimb.
7
Doctrina anterioara noului cod civil a formulat diverse definiii,mai mult sau mai putin
complete.Astfel intr-o definitie, donatia este conceputa ca fiind,,un contract solemn,unilateral si
cu titlu gratuit,prin care una dintre parti,numita donator,cu intentia liberal si micsoreaza in mod
actual si irevocabil patrimoniul sau cu un drept real(sau crean) mrind patrimoniul celeilalte
parti, numita donatar,cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb
8

Nu trebuie s se confunde donaia cu mandatul gratuit, mprumutul de folosint cu
depozitul gratuit etc., deoarece aceste din urm contracte sunt doar acte dezinteresate, crora nu
li se aplic regulile de la donaii
9
.Prin liberalitati, dispunatorul realizeaza cu titlu gratuit o
repartizare a bunurilor sale catre alte persoane, motiv pentru care acestea au influenta asupra
succesiunii, putnd sa o modifice sau sa o anticipeze .
Donaia si testamentul sunt acte soleme( cu cateva exceptii pentru unele donatii), adic,
acte pentru a caror realizare si existent,legea cere indeplinirea unor formalitati si considerate ca
substantiale. Se poate spune ca legatul este un act unilateral de vointa care produce efecte in
momentul mortii,in comparatie cu donatia ca act bilateral de voina fiind transmisa in timpul
vieii donatorului.

1.2.Notiunea si reglementarea contractului de donatie

Potrivit art. 985 Cod Civil, donaia este un contract prin care cu intenia de a gratifica o
parte numita donator,dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti numit
donatar. Apreciem ca donatia este acel contract solemn, unilateral cu titlu gratuit prin care o
persoana cu intentie liberala, dispune actual si irevocabil de un bun sau un drept patrimonial fara
contraprestatie in favoarea celeilalte persoane care l accepta
10


7
R. I.Motica, Florin Moiu, Contracte civile speciale. Teorie i practica juridic, Ed.Lumina Lex, Bucureti, p.21
8
Fr.Deak Tratat de contracte speciale Ed. Univers Juridic ed. a-IV-a actualizata L. Mihai R. Popescu Bucuresti 2007,
op cit., p.92
9
E. Safta-Romano, op. cit., pag.178
10
Pentru definitii apropiate in continut a se vedea D. Alexandrescu,Explicatiunea teoretica si practica a dreptului
civil roman,tom IV, partea I Atelierele grafice Socec, Bucuresti, 1913, p.13; Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte
speciale, ed. a IV-a actualizata de L. Mihai R. Popescu, Ed. Univers Juridic, Bucuresti, 2007,p.177-179.
7

Prin contractul de donaie se realizeaz un transfer al unor drepturi, reale sau de crean,
din patrimoniul donatorului, fr echivalent.
Se produce deci, o srcire a patrimoniului donatorului i o mbogire corespunztoare a
patrimoniului donatarului, dar, spre deosebire de mbogirea fr just temei, n cazul donaiei
cauza o constituie voina liber a donatorului exprimat n forma ceruta de lege (animus donandi)
i cu acceptarea donatarului.
Noul cod civil cuprinde o reglementare extins in Cartea a-IV-a Despre motenire si
liberalitai, Titlul III Liberalitaiile, tratnd instituia juridic in mare parte cu legatul. Exista o
serie de reglementari speciale continute in alte acte normative, cum sunt Legea nr.32/1994 a
sponsorizarii, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea 334/2006 privind
finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, O.G.nr.26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005.

1.3. Caractere juridice

Donaia este un contract unilateral i nu un act unilateral (cum impropriu era definit
de art. 801 vechiul Cod civil). Ea este, prin urmare, rezultatul unui acord de voin al celor dou
pri, dar care nate n principiu o singur obligaie n sarcina donatorului cu dreptul corelativ al
donatarului. Prin excepie donaia poate fi sinalagmatic (nate obligaii reciproce) cu titlu
oneros cnd prin ea se impune o sarcin donatarului . Donatarul nu se obliga fata de donator lui
revenindu-i doar indatorirea de recunostinta
11

Donaia este un contract solemn deoarece este supusa formei speciale, impus ca o
condiie ad validitatem de art.1011Cod Civil.,potrivit caruia,, donaia se incheie prin inscris
autentic. Forma autentic este prevzut ca o msur de protecie a voinei liberale a donatorului.
Lipsa formei solemne (autentice) a contractului de donaie este sancionat cu nulitatea absolut
a contractului.Prin exceptie de la principiul consensualismului ce guverneaza ncheierea actelor
juridice, contractul este valabil ncheiat si produce efecte din momentul exprimarii
consimmntului celor doua pari in forma solemna ceruta de lege. n cazul contractului de
donaie ncheiat ntre abseni, att oferta de donaie ct i acceptarea donaiei trebuie s fie fcute

11
Donatorul e ,,platit cu recunotina donatarului. Chiar simpla recunotina poate funciona ca un pre de platit
n schimb, uneori mai greu de achitat dect greutatea sa in bani.
8

n form autentic. Prin excepie, darurile manuale si donatiile deghizate nu trebuie s
ndeplineasc cerina formei autentice pentru valabilitate. n schimb, pentru formarea
contractului este necesar tradiiunea (predarea) bunului donat. Suntem prin urmare, n prezena
nu a unui contract solemn, ci a unui contract real.
Donaia este un contract translativ de proprietate. Transmiterea proprietii de la
donator la donatar are loc n momentul realizrii acordului de vointe in forma prevazuta de lege
pentru incheierea contractului (ntre abseni, n momentul n care donatorul primete acceptarea
donatarului).
Predarea bunului donat poate avea loc i ulterior ncheierii contractului de donaie i deci
a transmiterii dreptului de proprietate. n cazul darurilor manuale, predarea bunului este, alturi
de acordul de voin al prilor, o condiie pentru formarea contractului. Prin urmare,
transmiterea proprietii are loc concomitent cu predarea bunului.
In ceea ce priveste caracterul irevocabil al donaiei, trebuie stiut ca donatia desi este un
contract unilateral prin care de regula,numai una dintre pari se obliga fat de cealalt ,ca orice
contract nu poate fi denuntat unilateral dect in anumite condiii precis si limitativ prevazute. Pe
de alta parte,legea i acorda in mod exceptional facultatea de a recupera bunul in anumite cazuri,
chiar daca nu a fost stipulat nimic n acest sens(de pilda revocarea pentru ingratitudine).
12
Acest
caracter are valoare de principiu in cazul contractului de donatie, orice clauza incompatibila cu
acesta atragnd nulitatea absoluta a conventiei.Putem spune ca irevocabilitatea donaiei(art.1015
Cod Civil) acioneaza descurajant pentru donator si contribuie la sigurana circuitului civil.
n mod excepional, Codul civil prevede c donaiile intre soi se revoc in timpul
casatoriei(art.1031 Cod Civl) . Parile au posibilitatea de a insera in contract anumite clauze
speciale care sa duca la revocarea donatiei
13

La aceste situaii codul civil prevede in (art.1020 Cod Civil)ca donatia mai poate fi
revocat si in alte doua situaii:pentru ingratitudine si neexecutarea fara justificare a sarcinilor
n nici un caz bunurile viitoare nu pot forma obiectul darurilor manuale.12
Irevocabilitatea donaiilor intre vii este, in acelai timp, consolidat subiectiv si atenuat obiectiv. A se vedea A.
Seriaux, Manuel de droit des successions et des liberalites,P.U.F., Paris, 2003, p.52.

13
Fr.Deak Tratat de drept civil Contracte speciale ed. a-IV-a actualizat L.Mihai R.Popescu Ed. Univers Juridic
Bucuresti 2007 op.cit.,p.175
9


1.4. Interpretarea i delimitarea contractului de alte operaiuni juridice

Regulile aplicabile contractului de donaie sunt regulile generale prevzute de Codul civil
pentru interpretarea contractelor,dar acest contract facnd parte din categoria liberalitailor a fost
prevazut in Codul Civil alaturi de testamente. n msura n care se face interpretarea calificrii
juridice a contractului (donaie, ntreinere, comodat) sunt aplicabile regulile care guverneaz
contractele cu titlu oneros, ca fiind dreptul comun i nu regulile de excepie aplicabile
liberalitilor.Astfel, interpretarea contractului se face dupa intentia comuna a partilor,si nu dupa
sensul literal al termenilor utilizati.
Contractul de donaie nu se confund cu unele acte juridice n care o persoan presteaz
un serviciu cu titlu gratuit n favoarea alteia, care poate fi un act dezinteresat i nicidecum o
liberalitate pentru c exist o modificare de patrimoniu.Intreinerea unei rude fata de care nu
exista obligaia legala de ntretinere nu reprezinta o donatie.
De asemenea, donaia nu se confund cu executarea unei obligaii naturale, cci n acest
caz obligaia exist, numai c s-a stins dreptul material la aciune (deci posibilitatea de a
beneficia de fora de constrngere a statului) al creditorului privind valorificarea creanei.
Debitorul execut de bunvoie o datorie care exist.
Premiile, cadourile,recompensele fcute cu scopuri publicitare de un comerciant clientilor
si nu constituie donaii
14
. De asemenea, operele de binefacere au reguli speciale ce exced
cadrului legal al donaiilor. ntreinerea unei rude, fr a exista obligaia legal de ntreinere, nu
este donaie.
Elementul esenial prin care se deosebete o donaie de alte operaiuni juridice
asemntoare este de ordin subiectiv, respectiv intenia de a dona (animus donandi). Existena
inteniei este cauza donaiei.
14
I.R. Urs, S. Angheni, Drept civil. Contracte civile, vol.3, Ed. Oscar Print, Bucureti, 1999, p.57
10


CAP II. CONDIIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI
DE DONAIE

Seciunea 1 . Condiiile de form ale contractului de donaie

n considerarea semnificaiei sale speciale i a importanei actului de dispoziie pentru
patrimoniul gratificantului , care trebuie s fie precaut n exprimarea consimmntului , ocrotind
, deopotriv , interesele motenitorilor acestuia i securitatea circuitului civil , n cele din urm ,
legiuitorul a consacrat caracterul formal solemn al contractului de donaie. Sediul reglementrii
condiiilor de form pe care trebuie s le mbrace acordul de voin specific donaiei l reprezint
prevederile ar. 1011 Cod Civ.
1.1. Donaia autentic
. Legiuitorul noului Cod civil a pstrat viziunea tradiional n materie convenional,
stabilind prin prevederile art.1178 c ncheierea contractului se realizeaz prin simplul acord de
voine al prtilor , dac legea nu impune o anumit formalitate pentru ncheierea sa valabil. De
principiu , consensualismul continu s guverneze ncheierea contractelor , excepiile de la
aceast regula trebuind s fie expres prevzute , prin reglementarea explicit a unei formaliti
anume , care s condiioneze valabila ncheiere a conveniei. Este de observat c legiutorul se
refer la instituirea de " formaliti" , i nu la "forme" , ceea ce nseamn c ncheierea
contractului poate fi supus , din perspectiva validitii , nu neaprat unei cerine de autentificare
formal, ci , de exemplu, unei cerine de reflectare a actului n anumite sisteme de eviden ,
formalitate a crei nerespectare s atrag nulitatea acordului de voine. Dispoziiile art.1011
alin.(1) Cod Civ. stabilesc c donaia se ncheie prin nscris autentic, sub sanciunea nulitii
absolute . Legiuitorul a optat pentru reconfirmarea explicit , textual , a sanciunii nulitii
absolute pentru nerespectarea cerinei speciale de form ad validitatem , sanciune , de altfel .
11

prevzut n mod explicit prin dispoziiile art. 1242 alin. (1) NCC. Putem spune c forma
contractului de donaie se integreaz ntre elementele conceptului de ordine public , acordul de
voine impunndu-se a fi materializat, sub sanciunea nulitii absolute, n tiparul autentic pretins
de lege. Fr a constitui o noutate legislativ , forma autentic ad validitatem sau ad
solemnitatem, cerut pentru nsi formarea valabil a acordului de voine , pentru nsi
existena contractului , are menirea, pe de o parte, de a garanta securitatea i certitudinea
circuitului civil , iar, pe de alt parte, de a proteja voina dispuntorului , care, n mod irevocabil,
permite o diminuare patrimonial fr contraprestaie , determinndu-l s reflecte atent asupra
ncheierii actului.
Nerespectarea formei autentice ad validitatem este echivalent cu lipsa consimmntului
care nu exist dect dac este concretizat n acest tipar formal exclusivist i , de principiu ,
exclusiv , aadar, n mod firesc sanciunea care intervine este cea specific ipotezelor de absen
a consimmntului, i anume nulitatea absolut.
Autentificarea contractului de donaie se realizeaz , n principiu, de ctre notarul public
n condiiile Capitolului V, Seciunea a 2-a din Legea nr. 36/1995
15
a notarilor publici i
activitii notariale.
1.1.2.Princiupiul solemnitii donaiei.
Dup cum am a fost prevazut, toate clauzele contractului trebuie s mbrace forma
solemn prevzut de lege ad validitatem ,nefiind permis ca, de exemplu , sarcina donaiei s fie
relevat printr-un act sub semntur privat . Mandatul acordat n vederea ncheierii contractului
de donaie trebuie s fie , la rndul su , expres
16
(special) i autentic
17
, aceeai cerin a formei
autentice urmnd a fi respectat n privina ofertei de donaie , a acceptrii acesteia i a
promisiunii de donaie. S-a precizat c solemnitatea donaiei nu nseamn numai o simpl form
de prezentare a voinei liberale, ci are o semnificaie mai profund , innd de natura extrinsec a
acestui contract, putndu-se vorbi despre principiul solemnitii donaiei. Aadar, din perspectiva

15
Republicata n M.Of. nr. 72 din 4 februarie 2013
16
Avem n vedere madatul acordat de ctre donator pentru nchierea donaiei, operaiune care , de regul, doar
pentru acesta este echivalent unui act de dispoziie.
17
Conform prevederilor art. 1301 i ale art. 2016 alin.(2) NCC.
12

cerinelor de form , donaia este guvernat de principiul solemnitii , iar sub aspectul cerinelor
de fond, de principiul irevocabilitii
18
.
1.1.3. Condiii de form pentru nzestrarea copiilor.
Pentru a fi valabil , i nzestrarea copiilor, adesea invocat n practica judiciar ,
trebuie sa mbrace forma autentic
19
, deoarece, dei aceasta corespunde unei obligaii
tradiionale, n plan juridic are semnificaia unei donaii, iar uzana i gsete aplicare, potrivit
prevederilor art.1 alin.(2) Cod Civ., doar n situaiile nereglementate de lege, ceea ce nu este
cazul. Aceast conditie este aplicabil doar n ipoteza n care bunurile care constituie obiectul
nzestrrii nu fac parte dintre cele ce pot fi druite manual, n caz contrar tradiiunea simultan cu
acordul de voine d natere unui contract perfect valabil, indiferent de scopul druirii (nzestrare
sau altul, evident, licit i moral).
1.2. Actul estimativ
Pentru ipoteza special a donaiei mobiliare trebuie avute in vedere prevederile art. 1011
alin. (3) Cod Civ., conform crora bunurile mobile care constituie obiectul donaiei trebuie
enumerate i evaluate ntr-un nscris , chiar sub semntur privat, sub sanciunea nulitii
absolute a donaiei.In acest consens, acest nscris a fost denumit "stat estimativ" sau "act
estimativ", fiind reglementat prin dispoziiile art..827 vechiul Cod.civ. 1864, care nu prevedea
sanciunea aplicabil n ipoteza n care bunurile obiect al donaiei mobiliare nu erau reflectate
ntr-un astfel de nscris. Doctrina a adoptat viziuni diferite cu privire la sanciunea aplicabil, o
parte a acesteia opinnd c , ntruct actul estimativ este cerut doar ad probationem , lipsa
acestuia nu atrage sanciunea nulitii , raportat la prevederile art.772 C.civ. 1864 , iar o alt
parte concluzionnd c nerespectarea dispoziiilor imperative ale art.827 C.civ. 1864 atrage
saniunea nulitii absolute
20
De lege lata, sanciunea care intervine pentru nerespectarea
formalitii actului estimativ este expres, cea a nulitii absolute. Instituirea acestei cerine
speciale a enumerrii i evalurii bunurilor obiect al donaiei satisface scopul de a menine
principiul irevocabilitii darului, mpiedicnd pe donator s rein unele obiecte cuprinse n

18
G.Boroi, L.Stnciulescu, op. cit., p 416
19
D. Alexandresco, op. cit., p.322-323
20
A se vedea M.M. Oprescu, Contractul de donaie, Ed. Hamagiu, Bucureti, 2010, p.85-86 referinele acolo
indicate.
13

liberalitate i astfel s o revoce parial , i, de asemenea, garanteaz exerciiul unor drepturi
precum ntoarcerea conveional
21
.
1.2.1. Sfera de aplicabilitate.
n ceea ce privete sfera de aplicabilitate a acestei cerine de validitate, din analiza
dispoziiior art. 1011 Cod Civ. rezult c sunt vizate doua categorii de bunuri mobile:
a)bunurile mobile incorporale
22
, indiferent de valoare acestora;
b)bunurile mobile corporale cu o valoare mai mare de 25.000 lei.Concluzia
are drept argument interpretarea coroborat a ultimelor dou alineate ale art. 1011 NCC. Dei
dispoziiile art. 1011 alin(3) nu disting n funcie de caracterul corporal sau incorporal al
bunurilor mobile obiect al donaiei, prevederile alineatului urmtor stabilesc valabilitatea darului
manual al bunurilor mobile corporale cu o valoare mai mare de 25.000 lei, iar topografia textelor
susine caracterul de excepie al celei din urm dispoziii legale. De asemenea, darul manual este
o excepie de la nsi obligativitatea ncheierii donaiei prin nscris autentic, dup cum se
stabilete expres prin dispoziiile art.1011 alin.(2) Cod Civ., n cazul su tradiiunea simultan
acordului de voine suplinind orice alte cerine de form.
1.2.2. Condiii de form.
Din punct de vedere practic ,aceast enumerare i evaluare a bunurilor mobile ce formeaz
obiectul donaei se poate realiza integrat n chiar actul autentic de donaie ori prin redactarea
unui nscris sub semnatur privat semnat de ambele pri contractante. Trebuie observat c actul
estimativ se adauga, din punct de vedere al formalismului , cerinei ca donaia mobiliar a
bunului incorporal sau a bunului corporal cu o valoare mai mare de 25.000 lei s fie ncheiat
prin nscris autentic, nu nlocuiete cerina autentificrii. Singura facilitate pe care a instituit-o
legea vizeaz posibilitatea enumerrii si evalurii bunurilor mobile printr-un nscris separat,
ataat actului autentic, nscris care poate fi sub semntur privat, dar semnat de ambele pri.
Aadar, dac prin ipotez n cuprinsul actului autentic de donaie a bunurilor mobile incorporale
ori a bunurilor mobile corporale cu o valoare mai mare de 25.000 lei, acestea nu au fost
enumerate i evaluate , prile trebuie sa ncheie un act sub semntur privat care s cuprind

21
D. Alexandresco, op. cit., p. 220.
22
Exceptnd acele creane ncorporate n titlul la purttor, care poate forma obiect al darului manual.
14

enumerarea i evaluarea, n caz contrar donaia fiind nul absolut. Corespunztor, dac pentru
aceleai bunuri prile ar ncheia doar un act sub semntur privat prin care le-ar enumera i
evalua, donaia ar fi nul absolut, dar n aplicarea dispoziiilor art. 1011 alin. (1) i nu ale art.
2011 alin. (3) NCC.
1.2.3.Excepii de la formalitatea actului estimativ.
Excepiile pe care legea le recunoate de la forma autentic a contractului de donaie
sunt limitativ enumerate de art 1011 alin. (2) Cod Civ., i anume donaiile indirecte, donaiile
deghizate i darurile manuale. Acestea reprezint att excepii de la formalitatea ncheierii
autentice a contractului de donaie, ct i de la formalitatea actului estimativ. Aceasta din urm
nu este necesar a fi respectat n cazul donaiei indirecte, care rmne supus cerinelor de form
specifice actului juridic pe calea cruia se nfptuiete donaia. De asemenea, donaia deghizat
total sau parial n forma unui act juridic cu titlu oneros este exceptat pe acelai considerent. n
schimb, donaia deghizat prin interpunere de persoan trebuie s se conformeze cerinei
speciale, ntruct , formal, aceasta este o donaie, fiind ocultat doar de persoana adevratului
donatar. Pentru a fi valid darul manual, prevederile art. 1011 alin. (4) NCC stabilesc c este
suficient a fi ntrunit acordul de voin al prilor, nsoit de tradiiunea bunului, operaiune prin
care, de altfel,bunul este clar individualizat.
Dac bunurile mobile fac parte dintr-o universalitate de fapt(de exemplu, o turm de
animale, o bibliotec, o caseta cu bijuterii), este necesar ca descrierea bunului s se realizeze
pentru fiecare element n parte, ns evaluarea poate fi i global
23


1.2.4. Sanciunea aplicabil nerespectrii cerinelor de form.
n ipoteza nerespectrii formei autentice a contractului de donaie sau a celei a actului
estimativ, sanciunea este cea a nulitii abosolute exprese, conform prevederilor art. 1011 alin.
(1) i (3) Cod Civ.


23
Fl. Moiu, Contractele speciale n noul Cod civil, ed a 2-a revazut i adaugat, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2011, p.127, cu trimitere la I.Zinveliu.
15


1.3. Confirmarea donaiei nule
Nulitatea donaiei informe nu este n principiu susceptibil de acoperire, deoarece, dei
forma autentic este menit n primul rnd s protejeze interesele donatorului, atrgndu-i atenia
asupra semnificaiei gestului su , totui aceasta a fost conceput de legiuitor i ca instrument de
clarificare i stabilizare a raporturilor juridice, de garantare a principiului irevocabilitii
donaiei. ntruct forma autentic este cerut ad validitatem, n absena sa operaiunea juridic a
donrii nu exist; consimmntul nu exist dect dac este materializat n forma prevzut de
lege. Aadar, donatorul nu poate confirma sau valida
24
o donaie inform, pentru ca aceasta s
produc efecte de la momentul consimirii iniiale. O astfel de "confirmare" este posibil, dar
urmeaz a valora o nou convenie, care, dac este incheiat n form autentic, va produce
efecte de la momentul la care a intervenit, i nu la data actului inform, n caz contrar fiind lipsit
de efecte juridice.Nici executarea donaiei nu este apt a inlatura nulitatea absolut.
1.3.1. Persoanele care pot confirma donaia nul.
Potrivit prevederilor art. 1010 Cod Civ., motenitorii universali sau cu titlu universal ai
donatorului pot confirma libertatea facut de acesta, cu consecina c actul lor atrage renunarea
la dreptul de a opune vicii de form sau orice alte motive de nulitate, fr ca prin aceast
renunare s se prejudicieze drepturile terilor.
In situatia in care donatorul nu poate fi titular al actului confirmrii donaiei, aceast
facultate o au motenitorii lui universali i cu titlu universal, ale cror drepturi sunt afectate prin
existena liberalitii. Este firesc s fie aa , deoarece, dac donatorul nsui urmrete s gratifice
n mod real, are posibilitatea, ca titular de drept, s incheie o nou donaie n forma prevzut de
lege. n schimb, motenitorii acestuia nu mai pot proceda astfel i dac urmresc meninerea
donaiei ncheiate de defunct, o pot confirma, cu consecina c aceasta i va produce efectele n
continuare.
Titularul actului de confirmare trebuie s fi acceptat motenirea donatorului n formele prevzute
de lege, adic expres sau tacit, potrivit art. 1108 i urm. NCC. Din punct de vedere juridic, el
trebuie s aib o calitate special, aceea de motenitor, astfel nct o eventual confirmare

24
n sensul prevederilor art. 1248 alin. (4) i ale art. 1261-1265 NCC.
16

provenind de la un simplu succesibil este lipsit de efecte din perspectiva valabilitii donaiei.
Tot astfel, n principiu, pierderea acestei caliti speciale( de exemplu, prin constatarea
nedemnitii) atrage lipsa de efecte a confirmrii.
Confirmarea este un act individual, aadar, fiecare succesor dintre cei vizai de lege (
motenitorii legali rezervatari, motenitorii universali sau cu titlu universal ) poate opta conform
intereselor sale, dar aceasta trebuie fcut n cunotin de cauz, deoarece are ca efect stingerea
dreptului autorului de a mai invoca nulitatea actului confirmat.
1.3.2. Momentul de la care se poate confirma donaia nul.
Confirmarea se poate realiza numai dupa decesul donatorului, doar de la acest moment
succesibilii dispuntorului putnd fi considerai, n terminologia textului, "motenitorii universali
ori cu titlu universal" i poate fi expres (ntocmire unui act confirmativ, darea unei declaraii n
acest sens, indiferent de forma de materializare) sau tacita, rezultnd, de exemplu, din executarea
benevol i n cunotin de cauz a donaiei (predarea bunului donat, dac aceasta nu s-a realizat
n timpul vieii donatorului).
Se poate considera c ncheierea de ctre motenitorul universal sau cu titlu universal al
dispuntorului a unui nou contract de donaie cu privire la bunul respectiv, cu acelai donatar
iniial nu valoreaz confirmarea donaiei informe, ci reprezint o nou convenie, care i va
produce efectele doar de la momentul perfectrii sale valabile. ncheierea contractului de donaie
presupune asumarea de ctre motenitor a calitii de titular al dreptului transmis gratificatului,
drept dobndit pe cale succesoral de la decedat, dar exercitat n nume propriu, n acest caz
acordul de voin realizndu-se ntre motenitor i donatar, nefiind n discuie o confirmare a
acordului anterior.
1.3.3. Donaiile care pot fi confirmate.
ntruct legea nu distinge, ba chiar ncurajeaz aceast interpretare, pot fi confirmate,
spre deosebire de dreptul comun
25
, att donaiile afectate de cauze de nulitate absolut, ct i cele
viciate de situaii care ar putea atrage anulabilitatea actului i indiferent dac este vorba despre
nerespectarea unor condiii de validitate de fond sau de form. De exemplu, sunt confirmabile de
ctre motenitorii universali sau cu titlu universal donaia care nu a fost ncheiat n form

25
Posibilitatea confirmrii actului este specific regimului juridic al nulitii relative.
17

autentic, cea pentru care nu s-a perfectat actul estimativ, precum i "darul manual" care nu a
fost remis donatarului.
1.4. Regimul juridic al nulitii absolute a donaiei pentru lipsa formei autentice.
1.4.1. Persoanele care pot invoca nulitatea absolut.
Nulitatea absolut a donaiei pentru lipsa formei autentice poate fi invocat de orice
persoan interesat i este obligatoriu a fi invocat de instan din oficiu, n conformitate cu
prevederile art. 1247 Cod Civ. Invocarea, din oficiu a nulitii absolute de ctre instana de
judecat nu poate interveni independent de existena unui proces n care preteniile aduse in fata
judecii pe calea cererilor principale sau incidentale s se ntemeieze pe actul afectat de nulitate.
Posibilitatea invocrii din oficiu de ctre instana de judecat a nulitii absolute
26
se circumscrie
de lege lata acestor situaii n care, fiind sesizat, de exemplu, cu cererea donatarului de obligare
a donatorului la predarea bunului obiect al contractului de donaie, instana constat c actul nu
este ncheiat n forma autentic prevazut de lege ori c lipsete actul estimativ (separat ori
integrat). Dup punerea n discuie a cauzei de nulitate absolut, instana poate respinge cererea
de chemare n judecat, dar fr a pronuna din dispozitiv nulitatea absolut a contractului, n
masura n care reconvenional nu ar fi fost sesizat cu un atare petit, deoarece se opune principiul
disponibilittii. De asemenea, dac cererea de chemare n judecat cu acelai obiect este
formulat de ctre donatar mpotriva motenitorilor universali sau cu titlu universal ai
donatorului, invacnd din oficiu sau invocndu-i-se de ctre pri nulitatea absolut, instana de
judecat va trebui s cerceteze eventualele aprri ale reclamantului n sensul existenei unei
confirmri a donaiei de ctre pri, sub rezerva dovedirii acesteia, urmnd a admite aciunea i
a respinge eventuala cerere reconvenional pentru constatarea nulitii absolute.
Interesul de a invoca nulitatea absolut a contractului de donaie poate aparine i unui
ter fa de contract, care, de exemplu, fiind chemat n judecat de ctre donatar pentru
revendicarea bunului, opune reclamantului (reconvenional sau pe cale de excepie ) viciul de
form al titlului de proprietate pe care se ntemeiaz preteniile acestuia. n cazul formulrii de

26
A se vedea G. Boroi , L.Stnciulescu, op. cit., p. 220, a se vedea, de asemenea aceiai autori pentru regimul juridic
al nulitii absolute i al celei relative
18

ctre ter a unei cereri reconvenionale n constatarea nulitii absolute, va trebui introdus n
proces i cealalt parte din contractul de donaie
27
.
1.4.2. Momentul pn la care poate fi invocat nulitatea absolut.
Nulitatea absolut a donaiei pentru lipsa formei autentice poate fi invocat oricnd, fie
pe cale de aciune, fie pe cale de excepie, potrivit prevederilor art.1249 Cod Civ., fiind
imprescriptibil extinctiv
28
.n aplicarea dispoziiilor art.1246 alin.(3) Cod Civ, nulitatea
contractului de donaie pentru lipsa formei va putea fi constatat sau declarat prin acordul
prilor. Dac ns acest acord nu se realizeaz, se va impune sesizarea instanei de judecat n
vederea constatrii nulitii absolut.
1.5. Excepii de la formalismul donaiei
Dei forma nscrisului autentic a fost instituit de legiuitor drept cerin de validitate a
contractului de donaia, sunt totui reglementate trei excepii de la aceast solemnitate, i anume
donaia indirect, donaia deghizat i darul manual. Prin stabilirea expras a caracterului
derogatoriu de la dreptul comun al formei autentice s-a pus capt unor controverse doctrinare
anterioare relative la cerinele de form pe care trebuie s le respecte donaia indirect i cea
deghizat.
1.5.1. Donaia indirect
1.5.1.1. Noiune.
Specific donaiei indirecte este existena inteniei de gratificare animus donandi, ca
element definitoriu, cu particularitatea c aceast intenie nu se materializeaz n forma clasic
prevazut de lege pentru donaie, ci printr-un alt act juridic, diferit de acest contract.
1.5.1.2. Condiii de valabilitate.
Donaiile indirecte nu sunt contracte de donaie n sensul comun al termenului, tocmai de
aceea la ncheierea lor nu trebuie respectat forma autentic prevzut de lege, ci forma specific
actului juridic care ncorporeaz libertatea. n funcie de aceast form i de efectul pe care

27
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p. 220.
28
Fac excepie prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicat n M.Of.nr 798 din 2 septembrie 2005
19

nerespectarea sa l are asupra valabilitii, urmeaz a se aprecia nsi validitatea formal a
donaiei.
Donaia indirect nu are un caracter simulat, deoarece intenia liberal exist i se
manifest prin nsi ncheierea actului juridic, fr a fi ocultat, doar forma sa de concretizare
este diferit de cea a contractului de donaie. n cazul donaiei indirecte, actul care se incheie este
real , voit de pri, dar prin intermediul su se realizeaz indirect o gratificare
29
.
Cu toate c donaia indirect mprumut forma de la actul juridic care i servete drept
suport, condiiile de fond specifice libertii trebuie respectate.
Pentru valabilitatea donaiei indirecte trebuie s se realizeze acordul de voin ntre
donator i cel gratificat
30
. Donaia indirect este rezultatul uni acord de voin, astefl nct pentru
a produce efecte, actul juridic de renuare la drept, de iertare la datorie, de stipulare n favoare
unei alte persoane trebuie acceptate de ctre cel ce in beneficiul cruia sunt efectuate. n lipsa
unei astfel de voin, intenia liberal a dispuntorului nu poate fi socotit de un simplu act
unilateral, respectiv o ofert de donaie. Ca form de manifestare, donaia indirect se realizeaz
cel mai frecvent prin acte juridice precum renunarea la un drept, remiterea de datorie i
stipulaia pentru altul.

1.5.1.3. Renunarea la un drept.
Renunarea la un drept este un act juridic de sine stttor, care nu presupune automat,
prin simpla ncheiere, existena unei donaii indirecte. Renunarea la un drept poate fi i cu titlu
oneros, iar dac respectiva contraprestaie, este o cauz suficient i real a renunrii, nici nu se
mai ridic problema liberalitii.Renunarea la un drept cu titlu gratuit poate fi calificat, de la
caz la caz, ca donaie indirect, impunndu-se ns a se dovedi , prin orice mijloc de prob,
existena inteniei de gratificare. Operaiunea nu este lipsit de semnificaie, cci, odata probat
elementul animus doanandi, renunarea la drept va trebui analizat i din perspectiva ndeplinirii
condiiilor de fond specifice donaiei (mai ales incapacitii).
Pn la stabilirea inteniei de gratificare, renunarea la un drept este un act jurdic neutru
31
,

29
D.Zeca, Noul Cod civil. Comentarii , doctrin i jurispruden. Vol. II, Ed. Hamngiu, Bucureti, 2012, p. 108
30
C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol III, Ed. All,1998, p.479
31
Fr. Deak, op. cit., p.156
20

interpretarea voinei juridice fiind cea care determin calificarea acestuia. De exemplu,
renunarea la uzufruct pentru a profita nudul proprietar, renunarea pur abdicativ la motenire
spre beneficiul comotenitorilor ori a motenitorilor subsecveni (dar nu in favorem, cci aceasta
reprezint o acceptare de motenire urmat de cedarea drepturilor culese, care trebuie s se
realizeze n forma autentic a donaiei), renunarea de ctre debitor la beneficiul unui termen
suspensiv, pentru a profita creditorul, renunarea la o servitute, pentru a beneficia proprietarul
fondului aservit de deplintatea prerogativelor conferite de dreptul su de proprietate constituie
tot attea ipostaze ale donatiei indirecte, sub condiia dovedirii inteniei de gratificare. Cu alte
cuvinte, dac nu aceast intenie animus donandi a constituit cauza renunrii la drept, ci alte
considerente,precum, de exemplu, costurile ridicate ale exercitrii servituii, existena unui pasiv
succesoral seminificativ, atunci renunarea la un drept nu mai reprezint o donaie indirect.
Practic, ntre renunare i donaie exist un raport juridic de interdependen, n care
donaia este un simplu accesoriu al operaiei principale care este renunarea
32
.
1.5.1.4.Remiterea de datorie.
Remiterea de datorie reprezint unul dintre modurile de stingere a obligaiei de plat lato
sensu , prin intermediul cruia creditorul renun total sau parial , expres sau tactit, cu titlu
oneros sau cu titlu gratuit, la satisfacerea creanei sale, liberndu-l pe debitor de obligaia sa
(art.1629-1630 NCC) . Aceasta se poate realiza prin diverse acte inter vivos , dar i mortis causa
(prin legat). Dat fiind generozitatea definiiei legale, pentru ca remiterea de datorie s constituie
o donaie indirect, aceasta trebuie s satisfac anumite cerine ce decurg din particularitile
liberalitii. Remiterea de datorie poate fi total sau parial i, n funcie de ntinderea sa, cu
ntrunirea i a celorlalte condiii, va reprezenta o donaie indirect. Este de precizat c, in lips de
stipulaie contrar, se prezum caracterul total al remiterii de datorie.
Remiterea de datorie trebuie s se realizeze cu titlu gratuit, ntruct convenirea unei alte
prestaii n locul celei iniiale exclude calificarea de donaie indirect, acordul prilor avnd,
dup caz, semnificaia unei novaii prin schimbare de obiect (art.1609 alin. (1) NCC) ori a unui
contract de schimb.
De asemenea, remiterea de datorie, pentru a reprezenta o donaie indirect, presupune, ca
orice contract, acordul debitorului, prile convenind ca aceasta din urm s obin avantaj

32
G.Boroi, L.Stnciuleascu, op.cit., p. 420.
21

patrimonial , acesta constnd n valoarea creanei pe care nu este obligat s o achite creditorului
su.
Esenial ns, precum n cazul celorlalte forme de donaie indirect, a se stabili prin orice
mijloace de dovad existena inteniei de gratificare. Dac aceast intenie de gratificare lipsete,
iertarea de datorie fiind consimit din alte considerente( de exemplu, dificultile deosebite pe
care le ntmpin creditorul n executarea silit a obligaiei ce incumb debitorului), remiterea de
datorie nu mai reprezint o libertate, chiar daca debitorul nregistreaz un avantaj patrimonial.
Din punct de vedere al formei pe care trebuie s o mbrace aceast donaie indirect, sunt
de reinut prevederile art. 1630 alin. (1) NCC, conform crora remiterea de datorie poate fi
expres sau tacit,iar din perspectiva regimului probator, sunt aplicabile dispoziiile art. 1499 din
acelai act normativ, aadar, dovada se face cu orice mijloc de prob
33

Tocmai de aceea, remiterea de datorie reprezint o excepie de la obligativitatea formei
autentice ad validitatem pentru contractul de donaie. Din perspectiva cerinelor de fond i a
regimului juridic ns, odat calificat remiterea de datorie ca libertate(donaie), vor primi
inciden regulile speciale prevzute de lege pentru donaii (de exemplu, incapaciti,
reduciune).
Dac remiterea de datorie se realizeaz printr-un act mortis causa (legat), este evident c
nu se mai ridic problema calificrii sale ca donaie indirect, urmnd a se aplica regulile
specifice celeilalte forme de liberalitate, ca act juridic unilateral, cum este legatul.
1.5.1.5. Stipulaia pentru altul.
Stipulaia pentru altul este n general un contract sau o clauz prin care o parte, numita
promitent, se oblig fa de cealalt parte, numit stipulant, s execute o prestaie n favoarea
altel persoane, strin de contract, numit ter beneficiar
34
.Acesta nu particip i nu este
reprezentat la incheierea contractului. Prin efectul stipulaiei, beneficiarulu dabndete dreptul de
a cere direct promitentului executarea prestaiei (art.1284 alin.(2) NCC).
ntre stipulant i beneficiar pot s preexiste raporturi juridice obligaionale, n temeiul
crora stipulantului sa i incumbe obligaii patrimoniale fa de beneficiar. n aceast situaie,

33
S-a opinat c, dei nu se prevede expres, prezumiile instituite de legiuitor n textele art. 1499-1505 NCC i care
sunt legate de emiterea chitanei liberatorii, de executarea prestaiilor accesorii, a celor periodice, de remiterea
voluntar a titlului creanei i de liberarea garaniilor, trebuie aplicate i remiterii de datorie
(L.Pop.,I.F.Popa,S.I.Vidu,Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p.747)
34
L.Pop.,I.F.Popa,S.I. Vidu, op.cit., p. 208
22

stipulaia nu ridic problema calificrii sale ca donaie indirect n favoarea beneficiarului,
ntruct cauza ncheierii stipulaiei o reprezint ndeplinirea de ctre stipulant, prin mijlocirea
promitentului, a obligaiilor pe care le avea fa de beneficiar.Dac ns astfel de raporturi
juridice nu preexistau, stipulaia n favoarea terului beneficiar reprezint o donaie indirect, sub
rezerva stabilirii inteiei animus donandi. Alturi de condiiile generale de validitate specifice
oricrui act juridic, stipulaia trebuie s mai ntruneasc dou cerine speciale relative de
persoana terului beneficiar, respectiv acesta s fie determinat sau determinabil la data ncheierii
stipulaiei i s existe la momentul la care promitentul trebuie s execute prestaia n favoarea
sa. Prevederile art. 1286 NCC condiioneaz eficacitatea stipulaiei de acordul, acceptarea
terului beneficiar, ceea ce, n ipoteza donaiei indirecte, accentueaz caracterul consensual al
acesteia, operaiunea implicnd, pentru a-i putea produce efectele, acordul de voin ntre
donatorul-stipulant i donatarul-beneficiar. De asemenea, dup ce acceptarea beneficiarului a
ajuns la stipulant sau la promitent, stipulaia nu mai poate fi revocat, astfel nct opereaz i
principiul irevocabilitii, specific donaiei.
Stipulaia pentru altul poate materializa o libertate n dou ipostaze:
a) prin ncheierea ntre stipulant i promitent a unui contract (ori convenirea unei clauze
contractuale) diferit de donaie, n temeiul cruia promitentul si asum obligaia de a efectua o
prestaie n favoarea terului beneficiar (de exemplu, contractul de asigurare n care beneficiar
este o ter persoan, contractul de ntreinere n temeiul cruia ntreinerea urmeaz a fi prestat
i unei alte persoane decat partea contractant
35
).
n aceast situaie, din punct de vedere formal, donaia indirect n favoarea terului
beneficiar va fi suficient s respecte forma actului prin intermediului cruia s-a realizat stipulaia,
dar sub aspectul cerinelor de fond, vor trebui observate cele specifice donaiei, eventuale
incapaciti ale terului beneficiar etc.
b) prin incheierea ntre stipulant i promitent a unui contract de donaie, prin care promitentul
i asum obligaia de a executa o anumit sarcin n beneficiul unui ter (donaia sarcin).

35
Ipoteza rezult expres din dispoziiile art. 2254 alin. (1) NCC.
23

n acest caz, suntem n situaia unei donaii duble fcute printr-un singur act juridic
36
,
aadar, din perspectiva condiiilor de form se impune respectarea respectrii donaiei, sub
saniunea nulitii absolute. n cele din urm, sarcina este o clauz intr-un contract supus el nsui
formei autentice, chiar dac , pentru ter, aceasta reprezint o donaie indirect. Or, pentru a fi
valabil, donaia indirect trebuie s respecte forma prevazut de lege pentru actul juridic care i
servete drept suport. Nu se poate accepta ca donaia indirect s fie supus formei autentice, iar
clauza sarcinii in favoarea unui ter, chiar dac reprezint o donaie indirect,nu, deoarece toate
clauzele unui contract pentru validitatea cruia legea instituie o anumit form trebuie s
mbrace respectiva form, sub sanciunea nulitii absolute.
ntruct instituirea sarcinii reprezint o donaia indirect n favoarea terului prin
intermediul stipulaiei pentru altul, verificarea ndeplinirii condiiilor de validitate de fond a
donaiei trebuie s se realizeze att n raporturile dintre donator-donatar (stipulant i
promitent)
37
,ct i ntre donator-ter beneficiar, care , la rndul su, este un donatar, dei indirect.
Pe calea stipulaiei pentru altul pot fi gratificai copilul neconceput, persoana juridic
nenfiinat, sub rezerva ca aceste persoane viitoare s fie determinabile i s existe la momentul
la care stipulaia va fi executat. Este posibil ca aceast donaie indirect s fie dublat de una cu
sarcin, precum situaia n care donatarul este inut s efectueze demersuri (sarcina-obligaie de a
face) n vederea nfiinrii unei fundaii de ntrajutorare a copiilor cu dizabiliti, n patrimoniul
creia urmeaz a intra un anume bun (sarcina-obligaie de a da).
1.5.2. Donaia simulat
Ca operaiune juridic, simulaia presupune ncheierea i existena concomitent, ntre
aceleai pri, a dou acte juridice, n sensul de negotium iuris : unul aparent sau public i unul
real , dar secret, care reflect adevratele raporturi juridice dintre pri anihilnd sau modificnd
efectele actului public
38
. Simulaia presupune ntrunirea cumulativ a trei condiii
39
:
a) s existe actul public
b)s existe actul secret

36
Fr. Deak, op.cit.,p.147.
37
Idem, p.148.
38
Pentru definiia complet a simulaiei, a se vedea : F.A. Baias, Simulaia. Studiu de doctrin i jurispruden, Ed.
Rosetti, Bucureti, 2003, p. 92, L.Pop., I.F.Popa, S.I.Vidu, op.cit., p.218.
39
L.Pop., I.F.Popa, S.I. Vidu, op.cit., p.219 i urm.
24

c)s existe acordul simulatoriu
Actul public. Actul public este cel pe care prile l incheie pentru a masca raporturile
juridice reale. Din perspectiva condiiilor de form pe care trebuie s le ndeplineasc, acesta
este suficient s le satisfac pe cele prevzute de lege pentru actul aparent. Soluia rezult din
interpretarea per a contrario a dispoziiilor art. 1289 alin.(2) NCC.
Din punct de vedere al validitii, actul public este unul normal, deoarece , dac acest act
este nul, nu se mai pune problema aptitudinii sale de a disimula actul secret, fiind lipsit de orice
efecte juridice.
Actul secret. Actul secret este cel care reflect raporturile juridice reale dintre pri,
astfel cum acestea le-au avut n vedere la ncheierea operaiunii. Dei adesea este folosit n
terminologia de "contranscris", acesta trebuie neleas n sensul de negotium iuris al noiunii de
nscris. Nu este obligatoriu ca actul secret s fie ntotdeauna redactat n scris, esenial este, din
perspectiv procesual, ca existena i coninutul su s poat fi dovedite n cadrul unei eventuale
aciuni n declararea simulaiei, dup cum se va preciza n cele ce succed.
Actul trebuie s fie secret, aadar, necunoscut terilor, caracter care lipsete, de exemplu,
dac a fost supus unor forme de publicitate (nscrierea n cartea funciar, n arhiva electronic)
ori dac existena acestuia a fost menionat n cuprinsul actului public.
De asemenea, actul secret trebuie s fie contemporan cu actul public, n caz contrar fiind
n prezena unor manifestri de voin succesive. Prin caracterul conteporan se nelege
coexistena n timp a actului secret cu cel public
40
.Actul secret, n sensul de negotium iuris,
trebuie ncheiat anterior sau concomitent cu actul public i s rmn n vigoare, conform
nelegerii prilor, i posterior acestuia. Aadar, este suficient ca prile s convin asupra
simulaiei n ansamblul su, chiar dac actul secret n sens de instrumentum s-ar redacta ulterior
celui public. Intelegerea prilor asupra simulaiei n ansamblul su, ca operaiune juridic.
trebuie s intervin pana la momentul ncheierii actului ocult. Ca forme efective de realizare
41
,
simulaia poate presupune fictivitatea, cnd actul aparent sau public este fictiv, nu a fost n
realitate ncheiat, iar ntre pri situaia juridic este cea anterioar, nemodificat ca efect al
ncheierii respectivului act. Aceast variant a fost denumit n doctrina de specialitate ca

40
Idem, p.221
41
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.98
25

simulaie absolut
42
. De asemenea simulaia poate fi si relativ
43
, i anume obiectiv, prin
deghizarea total su parial a naturii juridice a actului real, respectiv a unor clauze ale acestuia,
respectiv subiectiv, prin interpunerea de persoane.
Simulaia este extrem de frecvent ntlnit n materia liberalitilor, deopotriv donaii i
legate, tocmai de aceea legiuitorul a fost preocupat de reglementarea special a acestui
mecanism. ns se poate afirma c simulaia ar fi, de principiu, prohibit n domeniul liberalitii,
impunndu-se cercetarea scopului ncheierii sale, evident, cu exceptarea situaiilor n care nsi
operaiunea este n mod expres interzis. Donaia simulat se poate realiza prin fictivitate, prin
deghizare sau interpunere de persoane. Aceasta nu presupune cu necesitate o operaiune ilicit,
de altfel, sanciunea specific simulaiei nu este nulitatea, ci inopozabilitatea. Desigur c, n
contextul existenei unor cauze de nulitate, aciunea n constatarea simulaiei poate fi dublat de
o aciune n nulitate. ntre pri, respectiv ntre succesorii universali sau cu titlu universal ai
acestora--sub rezerva ca prin ncheierea simulaiei s nu li se fraudat interesele--, i va produce
efectele actul secret, soluie ce rezult din dispoziiile art. 1289. (1) NCC.
n aceast materie sunt teri propriu-zii
44
i succesorii cu titlu particular ai prilor,
creditorii chirografari, precum i succesorii universali i cu titlu universal, dac prin actul secret
li se ncalc drepturi proprii( de exemplu, rezervatarii crora prin instituirea liberalitii le-a fost
afectat rezerva).
n schimb , fa de terul de bun credin va produce efecte actul aparent, deoarece
acetia nu au luat parte acordul simulator, iar actul ocult le este inopozabil. Nu este exclus ca
terii s aib interesul de a prevala actul secret, caz n care pot invoca n favoarea lor existena
acestuia, promovnd aciunea n declararea simulaiei. Acest drept de opiune ntre invocarea
actului aparent sau a celui secret l au ns doar terii de bun-credin (inclusiv motenitorii
universali sau cu titlu universal ai parilor, dac prin simulaie le-au fost afecatate drepturile).
Dac terul este de rea-credin, acesta este lipsit de dreptul de opiune, n sensul c n
mod obligatoriu i va fi opozabil actul secret. n mod evident, reaua-credin a terului va trebui
stabilit. Poate fi considerat de rea-credin terul care, n momentul n care s-au nscut interesle

42
F.A. Baias, op.cit., p. 98.
43
Idem, p.100 i urm.
44
Idem, p.177.
26

sale referitoare la contract, cunotea existena i coninutul actului secret
45
. De exemplu, dac un
creditor al donatorului tia c debitorul su n realutate a vndut bunul, iar actul aparent de
donaie deghizeaz total operaiunea oneroas, acestui creditor i va fi opozabil vnzarea-
cumprarea, iar nu donaia, dei din perspective exercitrii aciunii revocatorii, conform
dispoziiilor art. 1562 NCC, i-ar fi profitat s se prevaleze de actul public.
n raporturile dintre teri, dac acetia au interes s invoce n favoarea lor, unii actul
secret, iar alii actul public, vor fi preferai terii care se prevaleaz de actul public, sub rezerva
de a fi de bun-credin
1.5.3.Darurile manuale
Darul manual este o variant facil de donaie, cci este exonerat de la cerina formei
autentice ad solemnitatem. Pentru validitatea darului manual, este suficient ntrunirea
cumulativ a dou condiii :a) acordul de voin al prilor, n sensul transferrii-dobndirii
dreptului, cu caracter gratuit, dublat concomitent de b)tradiiunea bunului vizat prin respectivul
acord. Darul manual este un contract real, tradiiunea bunului fiind de esena sa
46
. Aceast
tradiiune substituie forma autentic cerut n general pentru valabilitatea donaiei, tocmai de
aceea nepredarea bunului atrage sanciunea nulitii absolute a darului manual. Tradiiunea este
o cerin de valabilitate a acestui tip de donaie, n absena creia contractul nu a luat natere n
mod valabil, astfel nct nu se poate obine predarea silit a bunului obiect al contractului, ca
ipostaz a executrii unei obligaii asumate valid contractual.
1.5.3.1. Obiectul darului manual.
ntruct, n cazul darului manual, tradiiunea bunului reprezint forma concret de
exteriorizare a consimmntului prilor i , totodat, cerin de valaditate, pentru ca aceasta s
fie obiectiv realizabil, este firesc ca darul manual s poat viza doar bunuri susceptibile de
tradiiune i care, totodata, pot constitui obiect al unei conveii liberale.
Potrivit prevederilor art. 1011 alin. (4) NCC, bunurile mobile corpoarele cu valoare de
pn la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
Darul manual se ncheie valabil prin acordul de voine al prilor, nsoit de tradiiunea bunului.

45
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.176.
46
Dup cum s-a artat, tradiiunea este ce care d valoare i efectele concursului de voine, creeaz deci darul
manual i transmite donatarului proprietatea bunului druit (D.Alexandresco, op.cit., p.264)
27

Aadar, pot constitui obiect al darului manual doar bunurile mobile corporale cu valoarea de
pn la 25.000 lei, cu excepia cazurilor prevzute de lege. Pot fi asimilate acestora titlurile la
purttor, care incorporeaz valoarea creanei i sunt susceptibile de tradiiune
47
.n schimb,
titlurile nominative nu pot forma obiectul darului manual.
Trebuie ns de reinut c donaia bunurilor mobile corporale n valoare de pn la 25.000
lei nu este obligatoriu s se realizeze n mod exclusiv prin dar manual, prile putnd recurge i
la forma autentic a nscrisului. Aceasta, deoarece darul manual este o donaie simplificat i
facil, reglementat n favoarea prilor, iar dac acestea doresc s recurg la formalitatea de
drept comun, sunt libere s o fac. Chiar modalitatea de redactare a textului justific o astfel de
concluzie, nefiind prevzut c bunurile mobile corporale n valoare de pn la 25.000 lei pot face
numai obiectul darului manual.
ntrucat legea nu distinge, bunurile mobile corporale pot fi , deopotriv, individual
determinate, cu condiia ca valoarea cumulat a acestora s nu depeasca plafonul prevzut de
lege, ori de gen, cu aceeai condiie valoric n ceea ce privete universalitatea.
n practica judiciar, s-a artat c noiunea de "tradiiune" nu presupune neaprat o
deplasare fizic a bunului, cum ar fi perluarea din mna donatorului, efectele sale juridice putnd
fi realizate i printr-o tradiiune implicit, de exemplu, atunci cnd donatorul ar nmna
donatarului cheile unei casete ori a unui depozit n care se afl bunul
48
. De asemenea, dac bunul
vizat prin acordul de voin al prilor se gsete deja n posesia donatarului, darul manual se
formeaz valabil prin simplul consens.
Cerinele vieii mondene au antrenat o dematerializare a noiunii de tradiiune, circuitul
bancar i depunerile de sume de bani n conturi reprezentnd, anterior, tot attea ipoteze de dar
manual, n msura n care intenia de gratificare putea fi stabilit. De lege lata, va trebui s se
in seama de plafonul valoric prevzut expres.
Din interpretarea per a contrario a dispoziiilor art. 1011 alin. (4) Cod Civ. rezult c nu
pot forma obiect al darului manual bunurile viitoare, care nu exist n materialitatea lor la
momentul stabilirii acordului de voin, bunurile imobile i cele mobile incorporale (creane,

47
M.B.Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All Educaional, Bucureti, 1998, p.365. Autorul precizeaz c nu
pot face obiectul darului manual drepturile de crean, cu excepia celor materializate n titluri de purttor.
48
Trib. Supream, s. civ., dec. nr. 580/1971, n I.G. Mihu, Repertoriu de practic judiciar n materie civil n
materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 1969+1975, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 134.
28

drepturi de creaie intelectual, fond de comer). Explicaia rezult din modalitatea de formare a
contractului de dar manual, care cuprinde, dupa cum am artat, dou condiii de valabilitate
cumulate i concomitente (predarea-preluarea) bunului.
Rezult astfel c darul manual nu este susceptibil de antecontract (i nici de promisiunea
unilateral), cci att acordul de voin fr remiterea concomitent a bunului, ct i remiterea
bunului fr acordul de voin n sensul inteniei de gratificare atrag nulitatea darului, fr
putin de aplicare a principiului conversiunii actului juridic.
Dac prile ntocmesc un nscris sub semntur privat anterior sau concomitent
remiterii bunului, donaia n sine este nul pentru lipsa formei autentice, predarea bunului
urmnd a fi analizat ca o executare a obligaiilor contractuale, iar nu ca o tradiiune. n schimb,
redactarea unui astfel de nscris posterior tradiiunii nu va afecta validitatea darului manual
49
.
Considerm ns c, dac nscrisul ntocmit anterior sau concomitent cu tradiiunea a fost
conceput doar n scop probator, redactarea acestuia nu va ridica probleme pe trmul validitii
darului, numai n situaia n care intenia prilor a fost ca actul s materializeze acordul de
voin fiind incident sanctiunea nulitii
50

1.5.3.2 Capacitatea prilor.
Trebuie reinut c darul se circumscrie noiunii de donaie, astfel nct la ncheierea sa
trebuie respectate condiiile de fond specifice. Pe cale de consecin, darul manual este guvernat
de principiul irevocabilitii, poate fi afectat de sarcini i condiii, iar la perfectarea sa trebuie
observate regulile de capacitate general valabile pentru liberaliti.
Condiiile de capacitate a prilor trebuie ntrunite la momentul tradiiunii materiale a
bunului. Aadar, donatorul trebuie s fie in via la acest moment, motenitorii si neputnd fi
obligai la remiterea bunului, chiar dac aceasta a fost promis de ctre autorul lor
51
.
n situaia n care tradiiunea se realizeaz prin mandatar, mandatul de a remite sau de a
primi darul nu trebuie s fie autentic, de vreme ce nsui darul manual este scutit de formalitatea
autentificrii, si nu se poate pretinde procurii o cerin de form neprevzut pentru contractul n

49
E. Safta-Romano, op.cit.,p.190
50
n acelai sens, a se vedea M.M. Oprescu, op.cit., p.214


51
D. Alexandresco, op.cit., p. 265.
29

sine. Tradiiunea prin mandatar trebuie ns s se realizeze n timpul vieii donatorului (n caz
contrar bunul respectiv urmnd a fi inclus n patrimoniul succesoral i va reveni motenitorilor
dispuntorului) i , de asemenea, ct timp donatorul este capabil
52
. n considerarea celor dou
elemente specifice, darul manual are un regim probator particular. Tradiiunea , ca fapt material ,
poate fi dovedit prin orice mijloc de prob, att de ctre pri i succesorii n drepturi ai
acestora, ct i de ctre teri. n schimb, acordul de voin este susceptibil de dovedire, de ctrea
donator i succesorii si n drepturi, numai printr-un nscris ori nceput de dovad scris
completat cu martori i prezumii, n condiiile dreptului comun
53
(art. 1191 i urm. C. civ. 1864,
art. 309 i art. 310 NCPC).Donatorul posesor are o poziie privilegiat, ntruct, conform
dispoziiilor art. 935 Cod Civ., este prezumat c are titlu de dobndire, deci c este proprietar.
n practic este relativ frecvent ntalnit situaia depunerii unor sume de bani la diverse
uniti bancare fie de ctre prini pe numele copiilor lor, fie de ctre alte persoane, dar cu
clauz de mputernicire n favoarea lor. n ambele cazuri, trebuie stabilit scopul depunerii, mai
exact dac a existat n mod real o intenie liberal sau operaiunea a fost consecina unor alte
consideraii, precum achitarea unei datorii, capitalizarea n beneficiul soilor etc. Operaiunile n
sine nasc prezumia simpl de dar manual, ns este posibil administrarea probei contrare de
ctre persoana interesat
54
.
1.6. nscrierea contractului autentificat de donaie n registrul naional notarial
1.1.1. nregistrarea donaiei autentice.
Trebuie reinut c, n conformitate cu dispozitiile art. 1012 NCC, n scop de informare a
persoanelor care justific existena unui interes legitim, notarul care autentific un contract de
donaie are obligaia s nscrie de ndat aceste contract n registrul naional notarial, inut n
format electronic, potrivit legii. Dispoziiile n materie de carte funciar rmn aplicabile.
Aceast formalitate nu reprezint o cerin de publicitate prorpiu-zis, a crei
nerespectare ar putea atrage inopozabilitatea actului fa de tere persoane interesate, scopul
instituirii sale fiind cel anume prevzut de legiuitor, de informare a persoanelor care justific un
interes legitim. De asemenea, ndeplinirea acestei obligaii de ctrea notarul public nu nlocuiete

52
M.B. Cantacuzino, op.cit., p. 364.
53
Fr. Deak, op.cit., p. 155-156.
54
Pentru sinteza opiniilor doctrinare asupra acestui aspect, a se vedea M.M. Oprescu, op.cit., p. 219-220
30

necesitatea reflectrii drepturilor dobndite prin donaie n evidenele funciare.
Se observ c aceast nscriere vizeaz dor donaiile autentificate notarial, aadar, pe
cele directe, imobiliare ori, dup caz, mobiliare. Donaiile indirecte, ntruct se rezum la
cerinele de form stabilite pentru actul direct pe calea cruia se realizeaz, nu se vor reflecat n
evidena notarial, de asemenea, nici cele deghizate sub forma unui act cu titlu oneros ori
ocultate prin interpunere de persoane (n sensul c nu va fi relevat persoana adevratului
donatar) i nici darul manual , n cazul cruia tradiiunea ndeplinete inclusiv rol de publicitate.

Seciunea 2. Condiiile de fond ale contractului de donaie
Statutul juridic special al contractului de donaie se reconfirm i din perspectiva
cerinelor pe fond care trebuie s le ndeplineasc pentru valabilitatea sa. Dac formal contractul
este guvernat, dup cum am artat, de principiul solemnitii, din perspectiva condiiilor de fond,
acesta urmeaz firul principiului irevocabilitii, care explic, n general, preocuparea deosebit a
legiuitorului pentru insitituirea unor incapaciti ori pentru adoptarea unor solutii derogatorii de
la dreptul comun.
2.1. Capacitatea prilor
2.1.1. Regula general
ncheierea contractului de donaie este guvernat, din perspectiva capacitii prilor
contractante, de regula general a capacitii persoanei de a ncheia acte juridice civile, devenind
astfel subiect de drept civil (art. 28 Cod Civ). n acest sens, potrivit dispoziiilor art. 987 alin. (1)
Cod Civ, orice persoan poate face i primi liberaliti, cu respectarea regulilor privind
capacitatea.. Dac formarea de voin specific donaiei are loc n aceiai unitate spaio-
temporal, n sensul c ambele pri sunt prezente, de exemplu, la notarul public pentru
autentificare, condiiile de capaciatate a acestora trebuie ndeplinite la acel moment. Aadar,
prile trebuie s fie capabile de a ncheia actul de donaie n momentul n care acestea i
exprim consimmntul n forma prevzut de lege. n cazul realizrii succesive a acordului de
voin, sunt aplicabile prin coroborare prevederile art.987 alin. (2) i (3), art. 1013 alin. (2) NCC,
aadar, donatorul trebuie s fie capabil(lato sensu, deci inclusiv n via ) la momentul emiterii
31

ofertei de donaie, la cel al acceptrii acesteia de ctre beneficiar i la cel al comunicrii
acceptrii. De asemenea, destinatarul ofertei trebuie s fie capabil la momentul acceptrii
ofertei
55
, comunicarea acceptrii putnd fi realizat i de ctre motenitorii acestuia.
2.1.2. Incapaciti speciale
Din considerente de protectie a interesului privat al dispuntorului, a interesului privat
al motenitorilor acestuia precum i a unor diverse interese generale, legea a instituit o serie de
incapaciti speciale de a face ori de a primi liberaliti. Ca orice dispoziii de excepie,
derogatorii de la regula general a capacitii, n respectarea prevederilor art. 29 NCC, acestea
sunt de strict interpretare i aplicare, nefiind permis extinderea sferei lor de inciden la alte
situaii ori recurgerea la analogie.
Tradiional
56
, s-a adoptat delimitarea ntre incapacitile absolute, sub incidena crora
persoanele vizate nu puteam nici dona, nici primi de la nicio persoan, i cele relative, n cazul
crora cei vizai nu puteau dispune n favoarea anumitor persoane, respectiv nu puteau primi de
la anumite persoane. Incapacitatea relativ de a dispune este ntotdeauna corelativ cu
incapacitatea relativ de a primi a persoanei fa de care s-ar inteniona a se face libertatea
57
. De
exemplu, fostul minor sau interzis judectoresc este incapabil, conform prevederilor art. 968 alin.
(2) NCC, s dispun prin donaie n folosul celui care a avut calitatea de reprezentant ori
ocrotitor legal al su, nainte ca acesta s fi primit de la instana de tutel descrcarea pentru
gestiunea sa, cu excepia situaiei n care reprezentantul ori ocrotitorul legal este ascendentul
dispuntorului. n aceast situaie, fostul reprezentant sau ocrotitor legal devine, la rndul su,
incapabil relativ de a primi donaii, caracterul relativ al incapacitii fiind justificat c prohibiia
ncheierii contractului n respectiva perioad privete doar pe cele n care parte contractant ar fi
fost minor ori interzis judectoresc.


55
Legiuitorul a stabilit aceasta expre prin dispoziiile art. 987 alin. (3) NCC, potrivit crora condiia capacitii de a
primi o donaie trebuie ndeplinit la data la care donatarul accept donaia. Anterior o controvers doctrinar cu
privire la faptul dac beneficiarul ofertei de donaie trebuie s fie capabil la momentul emiterii ofertei, opinndu-
se att n sens negativ (D. Alexandresco, op.cit., p. 166-167), ct i pozitiv (M. Eliescu, Curs de succesiuni , Ed.
Humanitas, Bucureti, 1997, p.201).
56
De exemplu, C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol III, Ed. All, Bucureti,
1998, p.441.
57
A se vedea, de exemplu, D.Alexandresco, op. cit., p.27.
32

2.1.3.Capacitatea donatarului.
n ceea ce-l privete pe beneficiarul liberalitii, din perspectiva capacitii generale
cerute pentru asumarea acestui statut, este suficient ca acesta s aib capacitate de folosin. Pot
primi prin donaie, aadar, persoana fizic n via, persoana juridic n fiin, copilul
neconceput, cu condiia s se nasc viu-art.36 Cod Civ. Persoana fizic dobndete capacitate de
folosin de la natere i o pierde prin moarte, conform art. 35 NCC. Persoanele juridice
dobndesc capacitatea de folosin n condiiile prevzute de art.205 Cod Civ.cele supuse
nregistrrii, de la momentul nregistrrii, iar celelalte persoane, de la data actului de nfiinare,
de la data autorizrii constituirii lor ori de la data ndeplinirea altei cerine legale. Prin excepie,
persoanele juridice , pot, chiar la data actului de nfiinare, s primeasc liberaliti n condiiile
dreptului comun, chiar dac liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoan juridic s ia fiin
n mod legal, soluie desprins din interpretarea coroborat a prevederilor art. 205 alin. (3) i ale
art. 208 NCC. Gratificarea copilului conceput, dar nenscut se poate realiza valabil, prile n
contractul de donaie urmnd a fi dispunrorul, respectiv prinii ori printele copilului, acetia
avnd prerogativa reprezentrii copilului nenscut, de vreme ce o au ulterior dobndirii
capacitii de folosin de ctre copil.
Copil neconceput poate fi gratificat prin intermediul unei donaii cu sarcin, parte
contractanta fiind, n acest caz, donatarul inut la executarea sarcinii, urmnd ca,sub rezerva
viabilitii sale la natere, copilul s fie beneficiar al sarcinii. Pe aceeai cale a donaiei cu sarcin
pot fi gratificate i persoanele juridice care nu au luat nc legal fiin. Pot fi subieci gratificai
prin donaie statul i unitile administrativ-teritoriale, acceptarea urmnd a se realiza n
condiiile legii. Donaiile cu sarcin fcute unittilor administrativ-teritoriale, acceptarea urmnd
a se realiza n condiiile art.121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicat
58
, doar cu aprobarea
consiliului local ori a celui judeean, cu votul majoritii consiliului local ori a celui judeean, cu
votul majoritii consilierilor n funcie.
Aadar, n cazul beneficiarul liberalitii, regula este capacitatea (chiar cea lato sensu), iar
excepia o constituie incapacitatea.


58
Republicat n M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007.
33

2.1.4. Capacitatea donatorului.
Punand n discuie capacitatea cerut pentru a dispune prin donaie, viziunea
legiuitorului este ns fundamental opus. Donaia reprezint un act de dispoziie, aadar, n
princiupiu, donatorul trebuie s aib deplin capacitate de exerciiu. Diminuarea patriomonial
fr contraprestaie pe calea donaiei trebuie asumat contient de persoana care are deplina i
corecta reprezentare a actelor sale i a consecinelor pe care le antreneaz efectuarea acestora.
Liberalitatea n forma donaiei este un act de o gravitate patrimonial deosebit, irevocabil,
aadar, intenia liberal, voina animus donandi nu poate proveni dect de la o persoan pe deplin
capabil a contracta.
Exist ns o situaie n care, aparent, donatorul nu trebuie s aib nici mcar capacitate
de folosin: aceea a donrii de organe, esuturi i/sau celule destinate trasplantului. n acest sens,
prevederile art. 142 lit. k) din Legea nr. 95/2006 definesc donatorul ca fiind persoana care
doneaz unul sau mai multe organe , esuturi i/sau celule de origine uman pentru utilizare
terapeutic, indiferent dac donarea a avut loc n timpul vieii persoanei n cauz sau dup
decesul acesteia. Excepia este ns numai aparent,fiindca prelevarea de organe, tesuturi de la
persoane decedate se poate face, n condiiile art. 147 din lege, fr consimamntul membrilor
familiei dac, n timpul vieii, persoana decedat i-a exprimat deja opiunea n favoarea donrii,
printr-un act notarial de consimmnt pentru prelevere i nscrierea n Registrul naional al
donatorilor de organe, esuturi i celule. Aadar, la momentul exprimrii consimmntului,
donatorul era n via, doar "executarea" donaiei este ulterioara. n situaia n care
consimmntul se exprim de ctre membrii de familie indicai de actul normativ, este necesar
ca, n timpul vieii, donatorul s nu fi refuzat expres donarea. Iar dac donatorul nu s-a exprimat
n niciun fel, se va impune obinerea consimmntului membrilor familiei la care se refer legea.

2.1.5. Incapaciti de a dispune prin donaie
n principiu, sunt incapabili a dispune prin donaie minorii i interziii judectoreti.


34

2.1.5.1. Incapacitatea minorilor de a face donaii.
Prevederile art. 988 Cod Civ. instituie incapacitatea minorilor de a face donaii, fiind
irelevant c acetia ar avea ncuviinarea prinilor, a tutorelui, a consiliului de familie. n acelai
sens, dispoziiile art. 146 alin. (3) Cod Civ stabilesc c minorul nu poate s fac donaii, altele
dect darurile obinuite potrivit strii lui materiale, sub sanciunea nulitii relative. Aciunea n
anulare poate fi exercitat de ctre tutore, consiliul de familie, de oricare membru al acestuia,
precum i de ctre procuror, din oficiu sau la sesizarea instanei de tutel, n condiiile art. 144
alin. (3) Cod Civ. Textul legal care instituie incapacitatea se refer la cel lipsit de capacitate de
exerciiu ori cu capacitate de exerciiu restrns, deci nu strict la minor, ca persoan care nu a
mplinit vrsta de 18 ani. Aceasta, deoarece sunt situaii n care dobndirea capacitii depline de
exerciiu intervine anterior mplinirii vrstei majoratului, moment de la care persoana fizic
poate n mod valabil dispune prin donaie. Este situaia minorului cstorit, a celui care a fost
cstorit i, ca urmare a anulrii cstoriei, fiind de bun-credin la ncheierea acesteia, a pstrat
beneficiul capacitii depline de exerciiu, precum i a minorului n vrst de cel puin 16 ani
care a dobandit capacitate deplina de exercitiu anticipat, n condiiile art. 40 Cod Civ.
Instituirea incapacitii minorilor de a dispune prin donaie se justific din perspectiva
insuficienei maturizri psihice, n contextul n care acetia nu sunt n msur s aprecieze corect
importana actului donrii i s-i evalueze corespunztor interesele, fiind, deopotriv, mai
sugestibil dect persoana adult.
Trebuie reinut c protecia patrimonial a minorului este deplin, deoarece, n
conformitate cu dispoziiile art. 144 alin. (1) Cod Civ., nici tutorele nu poate, n numele acestuia,
s fac donaii, cu excepia darurilor obinuite, potrivite cu starea material a minorului.
2.1.5.2. Incapacitatea persoanei puse sub interdicie judectoreasc de a face donaii.
De asemnea, este incapabil a dispune prin donaie persoana pus sub interdicie
judectoreasc, ct timp este subiect al acestei msuri de ocrotire, aadar, de la data rmnerii
definitive a hotrrii de instituire i pn la data rmnerii definitive a hotrrii de ridicare a
interdicie, n condiiile art. 169 i art 177Cod Civ., dispoziiile procedurale corespunztoare
fiind stabilite prin art. 935-942 NCPC.
ntruct interzisul judectoresc nu are, din cauza alienaiei sau a debilitii mintale,
discernmntul necesar pentru a se ngriji de interesele sale, nu poate exprima un consimmnt
35

valabil la ncheierea contractului de donaie.
Trebuie reinute dispoziiile art. 175 Cod.Civ., care confer posibilitatea tutorelui de a
gratifica pe descendenii persoanei puse sub interdicie judectoreasc cu avizul consiliului de
familie i cu autorizarea instanei de tutel, fr ns a putea da scutire de raport.
ntruct i minorul poate fi pus sub interdicie judectoreasc, dac ridicarea msurii
intervine anterior mplinirii de ctre acesta a vrstei de 18 ani i nu dobndete capacitate
deplin de exerciiu anticipat, ar urma respectivul minor s poat dispune valabil prin donaie
numai dup mplinirea vrstei majoratului.
Doar msura punerii sub interdicie antreneaz incapacitatea de a dispune prin donaii,
simpla existen a unei boli psihice, indiferent de gravitatea sau manifestrile acesteia, nefiind
apt a determina o atare consecin, ntruct opereaz prezumia existenei discernmntului.
Cu toate acestea, este de reinut c, n conformitate cu prevederile art. 1205 alin. (2) Cod
Civ.,contractul ncheiat de o persoan pus ulterior sub interdicie poate fi anulat dac, la
momentul cnd actul a fost fcut, cauzele punerii sub interdicie existau i erau ndeobte
cunoscute.Sanciunea care intervine n acest caz este cea a nulitii relative, specific ipotezei de
lips a discernmntului. Aadar, chiar dac, ulterior ncheierii contractului de donaie, donatorul
a fost pus sub interdicie, eventuala anulare a conveniei se va putea dispune pe considerentul
lipsei discernmntului la momentul ncheierii actului, iar nu al existenei vreunei incapaciti,
ale crei efecte nu pot fi extinse dincolo de limitele pe care legea le-a stabilit expres.
S-a artat c sanciunea aplicabil pentru nerespectarea incapacitii minorilor i a
interziilor de a dispune prin donaie este nulitatea absolut a actului
59
, dar prevederile art. 146
alin (4) NCC folosesc explicit terminologia "anulabilitii" donaiei, ceea ce susine caracterul
relativ al nulitii
60
.
Att minorii, ct i persoanele puse sub interdicie judectoreasc pot perfecta ns
valabil, n conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) i ale art. 43 alin. (3) Cod Civ., acte de
dispoziie de mic valoare, cu caracter curent i care se execut la momentul ncheierii lor. .
Dreptul de a dispune prin donaie nu este recunoscut nici dup dobndirea (sau redobndirea)
capacitii depline de exerciiu, dac donatarul ar urma s fie persoana care a avut calitatea de
reprezentant legal ori de ocrotitor legal al fostului minor sau interzis judectoresc, nainte ca

59
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p. 407.
60
n acelai sens, G.C.Freniu, Noul Cod civil-comentarii, doctrin, jurispruden, vol. II, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2012, p.78.
36

acesta s fi primit de la instana de tutel descrcare pentru gestiunea sa (art. 988 alin. (2) Cod
Civ). Trebuie observat c dispoziia legal amplific sfera de aplicare a incapacitii, att activ,
ct i pasiv, raportat la dispoziiile art. 809 alin. (2) C.civ. 1864
61
. Dac, n vechea reglementare,
incapacitatea de a dispune, respectiv de a primi l viza doar pe minor, respectiv pe fostul tutore al
acestuia, de lege lata sunt incapabili de a dispune, n logica textului, deopotriv, att fostul
minor, ct i fostul interzis judectoresc.
S-ar putea obiecta acestei viziuni faptul c prevederile art. 988 alin. (2) Cod Civ. se refer
la "dobndirea", iar nu la "redobndirea" capacitii depline de exerciiu, noiune de dobndire
sugernd c, pentru subiectul vizat, capacitatea deplin de exerciiu nu a existat anterior
niciodat, fiind o "achiziie n premier". Aceast situaie este un efect al mplinirii vrstei
majoratului (art. 38 Cod Civ.), al emanciprii minorului care a mplinit vrsta de 16 ani (art. 40
Cod Civ.) ori al cstoriei acestuia (art. 39 Cod Civ.), de regul, persoana creia i s-a ridicat
interdicia judectoreasc fiind n situaia de a redobndi capacitatea deplin de exerciiu. iar nu
de a o dobndi.
Impedimentul este ns doar aparent, deoarece, potrivit prevederilor art. 164 alin. (2)
Cod Civ., coroborate cu dispoziiile art. 176 Cod Civ, pot fi pui sub interdicie judectoreasc i
minorii cu capacitate de exerciiu restrns, aadar, la ridicarea interdiciei acetia vor dobndi ,
iar nu redobndi capacitatea deplin de exerciiu. De asemenea, se poate observa c prevederile
art. 988 alin. (2) Cod Civ se refer la persoana care a avut calitatea de reprezentant sau ocrotitor
legal al celui care a dobndit capacitatea deplin de exerciiu, ori, din interpretarea dispoziiilor
art. 105-107 NCC rezult c noiunea de ocrotire a persoanei fizice vizeaz, deopotriv, minorii
i majorii, n cazul acestora din urm ocrotirea avnd loc prin punerea sub interdicie
judectoreasc sau prin instituirea curatelei, procedurile privind ocrotirea persoanei fizice fiind
de competena instanei de tutel i de familie stabilite de lege.
Nu n ultimul rnd, n temeiul normei de trimitere prezentate prin dispoziiile art. 171
Cod Civ., se observ c regulile privitoare la tutela minorului care a mplinit vrsta de 14 ani se
aplic i n cazul tutelei celui pus sub interdicie judectoreasc, n msura n care legea nu
dispune altfel. Aadar, tutorele interzisului, numit de instana de tutel
62
, va trebui s prezinte

61
Potrivit precederilor art. 809 alin. (2) i (3) C. civ. 1864, minorul, ajuns la maturitate, nu poate dispune nici prin
donaiune ntre vii, nici prin testament, n favoarea fostului su tutore, dac socotelile definitive ale tutelei n-au
fost n prealabil date i primite, fiind ns exceptai ascendenii minorilor care sunt sau au fost tutori ai lor.
62
Numirea tutorelui se va realiza n conformitate cu prevederile art. 941 NCPC
37

acesteia o dare de seam general, iar instana, dup predarea bunurilor,verificarea socotelilor i
aprobarea lor, va da tutorelui descrcare de gestiunea sa, n condiiile art. 162 Cod Civ.
Pe cale de consecin, incapacitatea prevzut de dispoziiile art.988 alin. (2) Cod Civ. i
vizeaz, deopotriv, pe fostul minor i pe fostul interzis judectoresc.
De asemenea, incapacitatea relativ a fost extins i sub aspect pasiv, ntruct sfera
persoanelor incapabile de a primi de la fostul minor sau interzis judectoresc a fost amplificat
de la tutore la cele care au avut calitateaa de reprezentant sau ocrotitor legal(tutore, curatorul
numit n unele situaii speciale, cruia i se aplic regimul juridic prescris prin dispoziiile art. 186
Cod Civ)
n legtur cu aceast incapacitate, mai trebuie remarcat c sunt vizai de text doar acei
ocrotitori sau reprezentani legali n funcie de data dobndirii capacitii depline de exerciiu
de ctre fostul minor sau interzis judectoresc, deoarece numai cu privire la acetia se pune
problema primirii descrcrii de gestiune de la instana de tutel. Aadar, de exemplu, fostul
tutore, care a fost nlocuit anterior dobndirii capacitii depline de exerciiu de ctre dispuntor,
nu este incapabil a fi gratificat de acesta, chiar dac tutorele n funcie nu a primit nc
descrcarea pentru gestiunea sa
63
. Prin excepie, conform prevederilor art. 988 alin. (2) teza a II-a
Cod Civ., donaia este valabil dac reprezentantul ori ocrotirorul legal este ascendentul
dispuntorului. Sfera de aplicabilitate a excepiei este delimitat strict, dar poate da natere unor
situaii discriminatorii. Este evident c, n primul rnd, s-a urmrit a se da posibilitatea fostului
minor s i gratifice cele mai apropiate rude-prinii, ceilali ascendei. Am artat c textul legal
i vizeaz, deopotriv, pe fostul minor i pe cel desemnat tutore al interzisului, conform
prevederilor art. 170 raportat la art. 118 Cod Civ., chiar un descendent al acestuia, care ns nu ar
putea fi gratificat anterior primirii descrcrii de gestiune, dei considerentele care au determinat
instituirea excepiei ar fi similare.
ntruct incapacitatea n discuie se ntemeiaz pe o prezumie absolut de sugestie creia
i este supus fostul minor sau interzis judectoresc, este fireasc renunarea la protecia legal n
msura n care fostul reprezentant sau ocrotitor legal este ascendentul dispuntorului, situaie n
care relaiile de afeciune existente ntre rudele apropiate justific anihilarea prezumrii sugestiei.
Nerespectarea acestei incapaciti se sancioneaz cu nulitatea relativ expres, conform

63
D.Alexandresco, op.cit., p. 130, de asemenea, pentru consideraii asupra sferei de inciden a incapacitii
prtrivit reglementrii anterioare.
38

dispoziiilor art. 988 alin. (2) NCC, soluie logic, deoarece actul eman de la o persoan cu
capacitate de exerciiu deplin, care este n msur s exprime un consimmnt contient.
Aciunea n anularea donaiei va putea fi promovat de persoana interesat ( dispuntorul,
succesorii si ori cei care i nfieaz drepturile), n termenul general de prescripie.
Incapacitatea de drept
64
a minorilor i a persoanelor puse sub interdicie judectoreasc de a
dispune prin donaii reprezint o reflectare corect a preocuprii legiuitorului pentru protejarea
anticipat i preventiv a intereselor patrimoniale ale acestor categorii de persoane. Dinstinct de
aceasta, poate subzista ns incapacitatea natural
65
, de fapt, a oricrei persoane care, aflat sub
efectul anumitor stri (lipsa temporar de discernmnt cauzat, de exemplu, de o anumit
afeciune psihic pasager, de beia total, de emoii extrem de puternice, mnie, pasiune etc)
ncheie contractul de donaie, caz n care poate fi promovat aciunea n anularea conveniei.
Trebuie reinut c, n aceast ipotez, eventuala anularea a contractului de donaie nu se
fundementeaz pe textul legal al vreunei incapaciti (acestea fiind de strict interpretare, dup
cum s-a artat), ci pe nerespectarea cerinelor specifice consimmntului la ncheierea
contractului, ntre care aceea de a proveni de la o persoan cu discernmnt.
2.1.5.3. Incapacitatea persoanelor insolvabile.
Instituirea incapacitilor de a dispune prin donaie nu este ns ntotdeauna justificat
primordial pe considerente de protejare a voinei celui de la care eman iniiativ liberal. Este
cazul incapacitii persoanelor insolvabile de a dispune cu titlu gratuit, stabilit prin dispoziiile
art. 12 alin. (2) Cod Civ. Reglementarea legal urmrete protejarea intereselor creditorilor, iar
incapacitatea vizeaz deopotriv, ntruct textul nu distinge, legatele i donaiile, indiferent de
forma acestora, deghizate, indirecte, darurile manuale. Prezumia de fraud care st la baza
instituirii incapacitii susine concluzia c sanciunea aplicabil contractului de donaie ncheiat
de persoana insolvabil este nulitatea absolut.64
S-a artat c, dac incapacitatea de fapt de a ncheia un anumit act juridic, rezultat din anumite mprejurri
obiective, este surmontabil prin recurgerea la serviciile unui mandatar, incapacitatea de drept nu poate fi evitat
altfel(D.Alexandresco, op.cit., p.27)
65
M.Iliescu, op.cit., p. 197-198.
39

2.1.6. Incapaciti de a primi prin donaie
2.1.6.1. Incapacitatea persoanelor fizice neconcepute i a persoanelor juridice nenfiinate.
Dup cum am artat n cele ce preced, calitatea de donator poate aparine, n princiupiu,
doar persoanei fizice sau juridice care are capacitatea de folosin (n cazul acesteia din urm, cel
puin anticipat). Chiar dac donaia pur i simpl nu genereaz obligaii n sarcina donatarului,
ntruct persoanele fizice neconcepute i persoanele juridice nenfiinate nu pot fi nici mcar
titulare de drepturi, acestea sunt afectate de incapacitatea de a primi prin donaie. Persoanale
fizice neconcepute i persoanele juridice care nu au luat fiin n mod valabil sunt incapabile da a
fi pri ntr-un contract de donaie. deoarece nu au voin juridic. dar acestea nu reprezint un
impediment pentru a fi beneficiare de libertate ntr-un contract de donaie. Cu alte cuvinte,
aceste categorii de "persoane" sunt incapabilie de a primi direct prin donaie, dar pot beneficia de
libertate indirect.
n acest sens , dispozitiile art. 989 alin. (2) Cod Civ. stabilesc in terminis c persoana
care nu exist la data ntocmirii liberalitii poate beneficia de donaie dac aceasta este fcut n
favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urm de a transmite beneficiarului
obiectul liberalitii ndat ce va fi posibil. Pe aceast cale pot fi indirect gratificai copilul
neconceput, persoana juridic ce nu a luat nc fiin n mid valabil.
Copilul conceput poate fi ns n mod direct gratificat , sun rezerva de a se nate viu.
Fr a institui o inovaie legislativ, prevederile art. 36 Cod Civ. stabilesc c drepturie copilului
sunt recunoscute de la concepiune , ns numai dac el se nate viu. Aadar, ncheierea
contractului de donaie se va realiza ntre donator i prinii sau printele copilului, bineneles,
sub rezerva ca, la acel moment, mama s fie nsrcinat. n situaia n care contractul de donaie
ia fiin prin ofert urmat de acceptare i comunicarea acesteia, s-a considerat c respectivul
copil trebuie s fie conceput la data emiterii ofertei, deoarece aceast policitaiune nu poate fi
adresat neantului
66
. Sunt incapabile de a fi gratificate prin donaie persoanele incerte, cele care
nu sunt determinate cu precizie. Ipoteza poate fi ntlnit n materia donaiei doar printr-un serios
exerciiu de imaginaie, dar a cunoscut destule exemple practice n domeniul legatelor.
Imprecizia determinrii beneficiarului liberalitii, cu consecina c acesta ar fi o persoan

66
A se vedea D.Alexandresco, op.cit., p. 84 i doctrina acolo citat.
40

incert, reprezint, mai degrab, un obstacol de fapt, dect o incapacitate propriu-zis
67
.
n acest sens, s-a stabilit c desemnarea beneficiarului liberelitii trebuie s se realizeze,
n condiiile art. 989 Cod Civ, n mod precis de ctre dispuntorori cel puin acesta s prevad
criteriile pe baza crora beneficiarul s poat fi determinat la momentul la care liberalitatea
produce efecte juridice. Sanciunea aplicabil n ipoteza beneficiarului nedetereminat al
liberalitii este una expres, cea nulitii absolute.
De asemenea, sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul nu poate lsa unui ter
dreptul de a desemna pe beneficiarul liberalitii sau de a stabili obiectul acesteia. Este ns
valabil liberatatea fcut unei persoane desemnate de dispuntor, cu o sarcin n favoarea unei
persoane alese fie de gratificat, fie de un ter desemnat, la rndul su,tot de dispuntor.
Prin dispoziiile art. 990 Cod Civ. sunt enumerate mai multe categorii de persoane n
privina crora legiuitorul a apreciat oportun s instituie direct incapaciti speciale de a primi
prin donaie, n considerarea naturii activitii prestate de respectivii subieci pentru autorul
liberalitii,prestaie care poate crea cadrul concret al unei sugestibiliti accentuate a
dispuntorului.
2.1.6.2. Incapacitatea medicilor , farmacitilor sau a altor persoane care acord ngrijiri
medicale.
Sunt incapabili de a primi prin donaie medicii, farmacitii sau alte persoane, n perioada
n care , direct sau indirect, acord ngrijiri de specialitate dispuntorului pentru boala care
constituie cauza decesului.
Incapacitatea are ca justificare o prezumie absolut de captaie i sugestie
68
,
fundamentat pe considerentul vulnerabilitii dispuntorului n contextul bolii grave da care
sufer i care, n cele din urm, a cauzat decesul, de dependena sa, deopotriv, emoional i
fizic de ngrijirea persoanelor vizate de textul normativ.
Pentru a deveni incapabile de a primi, aceste persoane trebuie s aib calitate special
cerut de lege:cea de medic, farmacist sau alt persoan care acord ngrijiri de specialiatate
dispuntorului. Nu are relevan dac acordarea acestor ngrijiri se realizeaz prin exercitarea
profesiei n condiiile legii sau nu, cci justificarea instituirii acestei interdicii nu este una

67
D.Alexandresco, op.cit., p. 106, C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu op.cit., p. 447.
68
M.B.Cantacuzino, op.cit., p. 336, D.Alexandresco, op.cit., p. 118.
41

obiectiv, ci subiectiv, ine de prezumia vicierii consimmntului dispuntorului, de influena
pe care o au astfel de persoane asupra bolnavului pe care l trateaz.
De asemenea, ar fi ilogic a se considera c o persoan care acord ngrijiri medicale de
specialitate fr a avea, n realitate, calificare necesar (de exemplu, studentul la medicin) ar fi,
din punct de vedere juridic, mai protejat dect persoana care exercit profesia n condiiile legii,
aceasta din urm fiind subiect al incapacitii de a primi, iar cea dinti, nu
69
.
Medicul dispuntorului, indiferent de specializarea acestuia, este incapabil a primii
donaii de la pacientul su, dac i acord ngrijiri medicale n mod regulat, indiferent dac
aceast prestaie are loc ambulatoriu sau ntr-un stabiliment de sntate. Aadar, textul normativ
nu este incident dac, de exemplu, medicul ofer o simpl consultaie dispuntorului, dac i se
solicit doar o prere, fr a-l trata n mod efectiv i continuu pe donator
70
.
Consideraiile anterioare sunt valabile i de lege lata, chiar dac art. 990 alin. (1) Cod
Civ. nu se mai refer la "tratarea" dispuntorului precum prevederile art. 810 alin. (1)din vechiul
C.civ. 1864, locuiunea " ngrijiri de specialitate" sugernd o complexitate de acte medicale cu
caracter regulat i de continuitate.
Farmacistul intr n sfera de aplicare a interdiciei dac acord ngrijiri de specialitate,
recomand tratamente i urmrete administrarea acestora , deci se rezum la simpla eliberare de
medicaie prescris de persoane calificate. ngrijirea de specialitate presupune o succesiune de
acte materiale orientate spre vindecarea pacientului, iar nu simpla eliberare de reete conform
unei prescripii medicale anterioare.
Celelalte persoane la care se refer textul legal , care trebuie ns s acorde ngrijiri de
specialitate, pot fi asistentele , infirmierele, persoanele care acord tratamente empirice,
bioenergeticienii, reflexoterapeui, persoane din conducerea spitalului etc., n general, persoanele
care pot influena voina dispuntorului.
Calitatea special anterior menionat, dei necesar, nu este ns suficient pentru ca
medicul, farmacistul s devin incapabil a primi donaii de la pacient. Decesul donatorului (dac
survine) trebuie s se produc drept urmare a bolii pentru care i s-au acordat ngrijiri de
specialitate, cci, dac moartea nu are legtur cu respectiva boal( de exemplu, un accident), nu
este ntrunit pe deplin ipoteza legal.

69
A se vedea D.Alexandresco, op.cit., p. 128, de asemenea,M.Eliescu, op.cit., p.207.
70
C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu op.cit., p. 461.
42

Dei prevederile art. 990 alin. (1) i (3) Cod Civ., statund asupra bolii " care este cauza
decesului", par a acredita ideea c este obligatoriu ca acest deces s survin, o atare concluzie nu
se justific, n considerarea prevederilor alin. (5) al textului. ns contractul de donaie trebuie s
se fi ncheiat n perioada de boal a dispuntorului, cnd acestuia i se acordau ngrijiri de
specialitate. Dac donaia s-a perfectat anterior bolii sau n timpul acesteia, dar ntr-o perioad n
care medicul, farmacistul nu l ngrijeau pe dispuntor, ea este valabil.
Considerm c nu are relevan, pentru aplicabilitatea incapacitii, dac boala este
curabil sau incurabil, nici durata ei efectvi, evident, sub rezerva ca aceast durat s permit
obiectiv acordarea de ctre persoana gratificat a ngrijirilor de specialitate, aadar, crearea
relaiei de dependen emoional. Complicaiile ce pot surveni, de exemplu, n timpul travaliului
ce precede naterea, cu consecin morbid, sunt o "boal", iar donaia fcut moaei n aceste
circumstane este anulabil pentru incapacitate.
2.1.6.3. Incapacitatea preoilor sau a altor persoane care acord asisten religioas.
Sunt de asemenea incapabili de a primi prin donaie preoii sau alte persoane care
acordau asisten religioas donatorului n timpul bolii care este cauza decesului. Dac
dispoziiile primului alineat al art. 990 Cod Civ. vizau persoanele implicate n acordarea de
ngrijiri de specialitate dispuntorului, cu efecte aspra strii de sntate( fizice ori, dup caz,
psihice) a acestuia, alin. (3) al aceluiai articol se refer la persoanele care au acordat donatorului
asisten religioas n timpul bolii, ncercnd s-i asigure, pe aceast cale, o oarecare stare de
confort moral, fr efecte curative ori terapeutice asupra bolii propriu-zise.
Pentru ca incapacitatea s fie operant, trebuie ca preotul ori alte persoane s fi
acordat asisten religioas dispuntorului n mod regulat pe parcursul bolii acestuis, boal care a
constituit cauza decesului. Dac aceste acte nu au ntrunit cerina de regularitate specific
noiunii de "asisten religioas", constituind acte izolate i , ca atare, nesusceptibile a crea relaia
de dependen emoional care influeneaz libera voin a dispuntorului, atunci contractul de
donaie nu este anulabil. De exemplu, preotul care a acordat doar ultima mprtanie
dispuntorului nu poate fi considerat incapabil a primi prin donaie de la acesta.
De asemenea, dac decesul dispuntorului a fost determinat de o cauz strin bolii pe
parcursul creia i s-a acordat asisten religioas, incapacitatea nu opereaz.
Persoanele vizate de text sunt preoii, indiferent de confesiunea lor, precum i monahii,
43

clugrii
71
, confesorii, diveri lideri religioi care au acordat asisten religioas donatorului.
Nu intr n aceast categorie persoanele care , n sensul textului, nu acord asisten
religioas, precum sunt cantorii, paraclisierii.
Prin excepie, sanciunea nulitii relative nu este operant dac medicul, farmacistul,
preotul, alt persoan care, n mod direct sau indirect, acord ngrijiri de specialitate sau asisten
religioas dispuntorului, acesta este soul acestuia, o rud n linie dreapt sau un colateral
privilegiat ori, de asemenea, dac este o alt rud pn la gradul al patrulea inclusiv cu
dispuntorul, cu condiia ca, la data donaiei, donatorul s nu aib so ori rude n linie dreapt,
nici colaterali privilegiai.Derogarea este justificat de faptul c, n aceste situaii, voina animus
donandi este determinat nu att de eventuala captaie i sugestie, ct de sentimentele de
afeciune existente ntre membrii familiei. Exceptarea persoanelor prevzute de lege de la
incapacitatea relativ relev implicit i scopul (sau unul dintre scopurile) instituirii incapacitii,
i anume protejarea intereselor patrimoniale succesorale ale motenitorilor prezumtivi ai
dispuntorului. Calitatea de so a medicului, farmacistul, preotului, a celorlalte persoane
prevzute de lege, n raport de dispuntor trebuie s existe la momentul ncheierii donaiei,
astfel nct cstoria ulterioar a celor doi nu este de natur a nlatura sanciunea specific
incapacitii, deoarece cauzele de nulitate se apreciaz n funcie de situaia de la momentul
ncheierii contractului.
Donaia convenit cu nerespectarea acestei incapaciti a donatarului este sanionat cu
nulitate relativ, aciunea n anulare fiind supus termenului de prescripie de trei ani, care curge,
n situaia n care dispuntorul s-a restabilit ulterior ncheierii donaiei, de la data acestei
restabiliri, potrivit dispozitiilor art.990 alin. (4) i (5) Cod Civ.
Pentru a doua ipotez, norma legal nu determin persoanele interesate a introduce
aciunea n anulare, dar acestea nu pot fi dect donatorul, creditorii lui ori succesorii n drepturi
(dac totui decesul survine n cadrul termenului de prescripie, fr legtur cu boala), evident,
doar n limita restului de termen rmas.
Incapacitile vor opera indiferent dac donaia ncheiat este direct, indirect(de
exemplu, dispuntorul l iart pe medic de datoria pe care acesta o avea fa de el) sau este n
discuie un dar manual.Preocuparea legiuitorului pentru protejarea voinei donatorului aflat n

71
Ibidem
44

situaia limit bolii grave se reflect i prin reglementarea special a simulaiei n materia
liberalitilor. n acest sens, prevederile art. 992 NCC stabilesc in terminis c sanciunea nulitii
relative se aplic i liberalitilor deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros sau fcute
unei persoane interpuse.
Sunt vizate, aadar, deopotriv, ambele forme de simulaie specific donaiei, cea prin
deghizare i cea prin interpunere de persoan, si pe aceast cale se instituie indirect sanciunea
incapacitii de a primi prin donaie n privina ascendenilor, descendenilor i soului persoanei
incapabile a primi liberaliti, precum i a ascendenilor i descendenilor soului persoanei
incapabile, deoarece acestea sunt prezumate relativ a fi persoane interpuse.
Aciunea n anulare va trebui dublat, aadar, de aciunea n simulaie. Recurgerea la
simulaie n aceast ipotez se sancioneaz cu anulabilitate ntregului ansamblu simulatoriu, act
secret i act public, deopotriv.
Dup cum s-a artat
72
, n interpretarea dispoziiilor art.812 vechiul C.civ. 1864,
prezumia de interpunere de persoane nu urmareste aplicare dac, la data donaiei fcute n
favoarea persoanelor prezumate ca interpuse, incapabilul nu mai era n via. Deci, dac, prin
ipotez, donatorul gratific pe soul fostului su medic, care ns i-a precedat, aceast donaie
este valabil. Evident c sunt susceptibile de promovarea unei aciuni n anulare donaiile fcute
n perioada ultimei boli i n favoarea unor alte persoane dect cele prevzute expres de lege,
diferena esenial de regim juridic constnd n faptul c reclamantul va trebui s probeze prin
orice mijloace de dovad existena captaiei i sugestiei, nepuntnd invoca o incapacitate,
deoarece aceasta subzist n persoana medicului, farmacistului etc., iar nu a celui bolnav, chiar
cronic.
2.1.7. Acceptarea donaiilor fcute minorului incapabil i interzisului judectoresc.
Mai trebuie reinut c minorii i interziii judectooreti au capacitate de a primi donaii,
dar nu i exerciiul (dup caz, deplin) al acestui drept. Pe cale de consecin, donaiile fcute
minorului incapabil i interzisului judectoresc se accept de ctre reprezentantul legal al
acestora (art. 171, art. 143 i urm. Cod Civ.), iar cele fcute minorului cu capacitate de exerciiu
restrns, de ctre acesta personal, cu ncuviinarea scris a reprezentantului/ocrotitorului legal
i, dac donaia este cu sarcin, a instanei de tutel. Aceasta, deoarece acceptarea donaiei cu

72
M.Eliescu, op.cit., p. 218
45

sarcin depete limitele unui simplu act de administrare. n acest context trebuie observate i
dispoziiile art. 142 alin. (2) NCC, care stabilesc c nu sunt supuse administrrii de ctre tutorele
minorului bunurile dobndite de acesta din urm cu titlu gratuit dect dac donatorul a stipulat
altfel, aceste bunuri fiind administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziie
sau, dup caz, numit de ctrea instana de tutel.
n acelai sens sunt prevederile art. 1013 alin. (3) i (4) Cod Civ, conform crora oferta
de donaie fcut unei persoane lipsite de capacitate de exerciiu se accept de reprezentantul
legal, iar oferta de donaie fcut unei persoane cu capacitate de exerciiu restrns poate fi
acceptat de aceasta, cu ncuviinarea ocrotitorului legal.
Cazul persoanei surde, mute sau surdomute. Persoana surd, mut sau surdomut care
, din orice motiv, se gsete n imposibilitate de a scrie i va exterioriza consimmntul prin
interpret
73
, aadar, nu este subiect al vreunei incapaciti de a dispune sau primi prin donaie,
evident, n msura n care nu ar intra n sfera de aplicare a vreuneia dintre celelalte incapaciti.
Cetenii strini i apatrizii. n acest context al incapacitii de a primi prin donaie, mai
trebuie reinute prevederile art. 44 alin. (2) din Constituia Romniei, conform crora cetenii
strini i apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai n condiiile
rezultate din aderarea Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionale n care
Romnia este parte, pe baz de reciprocitate, n condiiile prevzute prin lege organic, precum i
prin motenire legal.n acest domeniu reglementat constituional urmeaz a se avea n vedere
dispoziiile Legii nr. 312/2005
74
privind dobndirea dreptului de proprietate privat de ctre
cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine.
Norma constituional nu distinge n funcie de modalitatea de dobndire a dreptului de
proprietate privat de ctre cetenii strini i apatrizi( cu titlu oneros sau cu titlu gratuit inter
vivos) i, dei este formulat n acest sens pozitiv, n realitate, dac nu sunt ntrunite cerinele
legale speciale, aceste categorii de persoane sunt incapabile a fi gratificate prin donaii.73
Art. 95 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici i activitii notariale
74
M.Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005
46

2.1.8.Incapaciti relative reglementate prin norme speciale.
Prin legi speciale sunt instituite anumite incapaciti relative de a primi ori de a dispune,
care urmeaz a primi aplicare ori de cte ori este ntrunit ipoteza textului normativ. n acest
sens, de exemplu, pot fi reinute prevederile n materie ale Legii nr. 335/2006 privind finaarea
activitii partidelor politice i a campaniilor electorale
75
, printre sursele de finanare fiind n
mod expres enumerate donaiile. Astfel, n conformitate cu prevederile art. 5 din lege, donaiile
primite de un partid politic ntr-un an fiscal nu pot depi 0,025 % din veniturile prevzute n
bugetul de stat pe anul respectiv, dar n anul fiscal n care au loc alegeri generale locale,
parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Preedintelui Romniei, plafonul va fi
de 0,050 % din veniturile prevzute n bugetul de stat pe anul repectiv.
Donaiile primite de la o persoan fizic ntr-un an pot fi de pn la 200 de salarii de
baz minime brute pe ar, la valoarea existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv, cu
excepia anului fiscal n care au loc mai multe scrutine, cnd donaiile pot fi de pn la 400 de
salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie pentru referendum, cu
respectarea plafonului de 0,050% prevzut mai sus. De asemenea, donaiile primite de la o
persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la 1.000 de salarii de baz minime brute pe ar, la
alegerile electorale sau campanie pentru referendum, cu respectarea plafonului de 0,050%
prevzut mai sus. Aadar, partidele politice sunt incapabile de a primi prin donaie peste plafonul
anume stabilit de lege, n funcie de distinciile pe care la face textul legal.
Acelai act normativ instituie ns i incapaciti de a dispune prin donaie, pe care le
vom aminti tot n acest context, ntruct orice incapacitate de a dispune atrage corelativ, pentru
eventualul cocontractant al persoanei vizate, incapacitatea de a primi. Astfel, prevederile art. 5
alin. (9)-(11) din lege reglementeaz incapacitatea persoanelor juridice care , la data efecturii
donaiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale sau la bugetele locale s fac donaii partidelor politice, cu excepia situaiei cnd au de
recuperat sume mai mari dect datoria proprie. La efectuarea donaiei, partidul politic are
obligaia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraii pe propria
rspundere privind respectarea condiiei meionate mai sus. Este interzis acceptarea sub orice
form, direct sau indirect, de ctre partidele politice, a donaiilor de bunuri materiale ori sume

75
Republicat n M.Of. nr. 510 din 22 iulie 2010.
47

de bani sau prestarea de servicii gratuite fcute cu scopul evident de a obine un avantaj
economic ori politic sau nclcarea acestor dispoziii.
De asemenea, partidele politice nu pot accepta donaii sau servicii prestate cu titlu gratuit
de la o autoritate ori instituie public, de la o regie autonom, de la o companie naional,
societate reglementat de Legea nr. 31/1990 sau societate bancar cu capital integral ori
majoritar de stat, fiind, de asemenea, interzis acceptarea donaiilor din partea unui sindicat sau a
unui cult religios, indifrent de natura acestora (art. 10 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 ).
Mai reinem c, n conformitate cu prevederile art. 11 din acelai act normativ, acceptarea
donaiilor din partea altor state ori a organizaiilor din strintate, precum i din partea
persoanelor fizice sau juridice strine este interzis, cu excepiile prevzute de lege.

2.2. Consimmntul
2.2.1. Caractere generale
.mpreun cu cauza, consimmntul reprezint un element al voinei juridice. ntruct
donaia este un contract, aceasta implic ntlnirea, reunirea consimmntul donatorului i al
donatarului n sensul naterii efectelor juridice specifice conveniei de donaie.
n cazul ambelor pri, consimmntul trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ cerinele de
drept comun reglementate prin dispoziiile art. 1204-1206 NCC, aadar:
a)s provin de la o persoan cu discernmnt
b)s fie exteriorizat
c)s fie exprimat cu intenia angajrii subiectului din punct de vedere juridic (s fie serios)
d) s nu fie afectat de viciile specifice, deci liber i exprimat n cunotin de cauz
2.2.1.1. Consimmntul trebuie s provin de la o persoan cu discernmnt.
Donaia este anulabil dac, la momentul ncheierii sale, donatorul se afla, fie i
vremelnic, ntr-o stare care l punea n neputin de a-i da seama de urmrile faptei sale. Aadar,
lipsa discernmntului unei dintre pri contractante, indiferent dac aceasta are caracter
48

permanent sau temporar, se sancioneaz cu nulitatea relativa a donaiei. Lipsa temporar a
discernmnului poate interveni, de exemplu, atunci cnd subiectul se afl n stare de beie, de
hipnoz, mnie puternic. Persoanele lipsite de capacitate deplin de exerciiu sunt prezumate a
nu avea discernmnt (din cauza strii de minoritate, respectiv a bolii psihice), dar, dac acestea
au calitate de donatori, aciunea n anularea donaiei va fi fundamentat pe existena
incapacitilor legale, iar nu a lipsei discernmntului, care are un regim probator mai dificil.
Dei, de regul, donaia presupune autentificarea actului, aceasta nu determin
imposibilitatea invocrii lipsei discernmntului uneia dintre prile contractante, deoarece
notarul public nu are puterea de a certifica starea psihic a prilor. In temeiul dispoziiilor art. 60
din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale, n forma anterioar ultimei
republicri, articol abrogat prin Legea nr. 77/2012, dac avea ndoieli cu privirea la deplintatea
facultilor mintale ale vreuneia dintre pri, notarul public proceda la autentificare numai dac
un medic specialist atesta n scris c partea poate s-i exprime n mod valabil consimmntul n
momentul ncheierii actului, dar aceasta reprezint doar un mijloc legal de precauie i nu
mpiedic formularea ulterioar a unei aciuni n anularea contractului pentru lipsa
discernmntului. Fiind o stare de fapt, inexistena discernmntului la persoana nepus sub
interdicie poate fi dovedit, n aceast materie, prin orice mijloace de dovad, cu privire la
aprecierea lor judectorul fiind suveran, chiar dac, n practic, mijloacelor de prob cu caracter
tiinific li se acord o mai mare for probant.
De asemenea, din interpretarea prevederilor art.1205 Cod Civ. rezult c poate fi anulat i
contractul (aadar, inclusiv cel de donaie) ncheiat de o persoan nepus sub interdicie, dac
msura de ocrotire a fost ulterior dispus i , la momentul cnd actul a fost fcut, cauzele punerii
sub interdicie existau i ndeobte cunoscute. n acest caz, anularea contractului va interveni tot
pe considerentul lipsei de discernmnt a donatorului
76
, iar nu a incapacitii de exerciiu a
acestuia.
Mai reinem c, i n reglementarea Legii nr. 95/2006 (art. 144), prelevarea de organe,
esuturi i celule de origine uman n scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore n
via, avnd capacitate de exerciiu deplin, dup obinerea consimmntului scris, liber,
prealabil i expres al acestora, fiind interzis prelevarea de organe, esuturi i celule de la
persoane far discernmnt. Consimmntul se semneaz numai dup ce donatorul a fost

76
A se vedea G. Boroi, L.Stnciulescu, op.cit.,p. 99
49

informat de medic, asistentul social sau alte persoane cu pregtire de specialitate aspura
eventualelor riscuri i consecine pe plan fizic, psihic, familial, profesional i social, rezultate din
actul prelevrii, iar donatorul poate reveni asupra consimmntul dat, pn n momentul
prelevrii.
2.2.1.2. Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat
Exteriorizarea consimtamantului presupune manifestarea acestuia n forma prevzut de
lege, n materia donaiei tcerea neputnd valora acceptare. n general, consimmntul la
ncheierea contractului de donaie trebuie exteriorizat numai n forma autentic, sub sanciunea
nulitii absolute. Cu toate acestea, n ipoteza special a darului manual, consimmntul prilor
se exteriorizeaz, se materializeaz neechivoc prin faptul concludent al predrii-prelurii bunului
n cadrul operaiunii tradiiunii, concomitent cu realizarea acordului de voin.
De asemenea, donaia deghizt prin interpunere de persoane presupune, pe de o parte,
consimmntul donatarului ocult, iar, pe de alt parte, participarea acestuia la acordul
simulatoriu, acceptarea operaiunii simulaiei. Aadar, prile convin att donaia, ct i
simularea acesteia, voina lor juridic fiind mai complex.
2.2.1.3. Consimmntul trebuie s fie serios.
Pentru a fi serios, consimmntul trebuie exprimat cu intenia de a produce efecte
juridice, nefiind ntrunit aceast cerin dac, de exemplu, donaia s-a fcut sub condiie
potestativ din partea donatorului, ipotez de altfel expres sancionat prin prevederile art. 1015
alin (2) lit. a) Cod Civ. Situaia este similar dac manifestarea de voin s-a fcut n glum sau
cu o rezerv mental, cunoscut de destinatar
77
.
2.2.1.4. Consimmntul trebuie s fie liber i exprimat n cunotin de cauz.
Valabilitatea consimmntului implic neafectarea sa de viciile expres prevzute de lege,
sub efectul crora manifestarea de voin exteriorizat este alterat i nu mai corespunde voinei
reale, interne a titularului ei.


77
Ibidem, p. 100.
50


2.2.2.Viciile de consimmnt.
Viciile de consimmnt altereaz manifestarea de von( care exist, provine de la o
persoan cu discernmnt, este exprimat cu intenia de a produce efecte juridice) n caracterul
s contient i liber. n considerarea gratuitii sale, contractul de donaie nu este susceptibil de
leziune, iar celelalte vicii de voin prezint uneori elemente particulare.
2.2.2.1. Eroarea.
Eroarea este falsa reprezentare a relitii, a unor date ori aspecte ale acesteia la ncheierea
unui act juridic. Eroarea esenial atrage, de principiu, saniunea anulrii contractului de
donaie, dac donatarul a tiut sau trebuia s tie c faptul asupra cruia a purtat eroarea era
determinat pentru ncheierea contractului. n aplicarea dispoziiilor art. 1207 alin. (2) Cod
Civ., n materie de donaii, eroarea este esenial dac poat:
a) asupra naturii sau obiectul contractului, ca error in negotium( n realitate, s-a intenionat
vnzarea bunului, nu donarea acestuia, respectiv donatarul a agreat o donaie pur i simpl, iar
nu una cu sarcin). n realitate ns, astfel de ipoteze, avnd n vedere c donaia se ncheie prin
act autentic, sunt extrem de rare, deoarece notarul public constat personal prezena prilor,
coninutul declaraiilor acestora,faptul c li s-a citit contractul anterior semnrii, iar a combate
aceste constatri ar nsemna ca partea s nscrie n fals. Astfel, n conformitate cu dispoziiile art.
100 din Legea nr. 36/1995, republicat, nscrisul autentic notarial face deplin dovad, fa de
orice persoan, pn la declararea sa ca fals, cu privire la constatrile fcute personal de cel care
a autentificat nscrisul, n condiiile legii. Reprezint constatri personale ale notarului cele
fcute prin propriile simuri: faptul prezentrii prilor i a tuturor persoanelor participante la
procedura de autentificare, precum i identificarea acestora; locul i data ncheierii actului;
exteriorizarea consimmntului. De asemenea, aceeai ar fi situaia pentru eroarea asupra
indentitii fizice a cocontractantului, de vreme ce notarul public indetific prile. n schimb, n
cazul darului manual, de pild, ambele ipoteze se pot materializa.
b) asupra identitii fizice a obiectului prestaiei (error in corpore);
51

c) asupra identitii persoanei cocontractantului sau asupra unei caliti a acesteia, n absena
creia contractul nu s-ar fi incheiat (error in personam). Pot astfel de exemple situaia n care,
contractul de donaie ncheindu-se intuitu personae, donatarului i lipsesc acele caliti eseniale
care l-au determinat pe donator s l gratifice, precum cea de absolvent al unei anumite
specializri, de descendent al unei anume persoane, de autor al unei anume lucrri etc.
Dac ns, cu diligene rezonabile, faptul asupra cruia a purtat eroare putea fi, dup
mprejurri, cunoscut, atunci contractul nu poate fi anulat. De asemenea, asumarea riscului de
eroare nu fondeaz aciunea n anulare (art. 1208 i art. 1209 Cod Civ.).
n cazul donaiei, pentru a reprezenta un viciu de consimmnt, eroarea este suficient s
ndeplineasc o singur cerin, i anume aceea ca elementul asupra cruia a purtat s fi fost
determinat pentru ncheierea donaiei n asemenea msur, nct convenia nu s-ar mai fi
perfectat dac realitatea ar fi fost perceput corect de persoana aflat n eroare.
Trebuie reinute i prevederile art..1213 Cod Civ., cu procedura acolo stabilit, n
aplicarea crora, dac o parte ar fi ndreptit s invoce anulabilitatea contractului pentru eroare,
iar cealalt parte declar c dorete s execute sau execut contractul astfel cum a fost neles de
ctre partea ndreptit s invoce anulabilitatea, contractul se consider ncheiat astfel cum l-a
neles aceast din urm parte. Aceast adoptare a contractului nu este posibil n toate situaiile
de eroare esenial, dar poate interveni dac, n exemplele anterior menionate, se accept
pstrarea copiei originalului, se meine donaia ca fiind una pur i simpl, iar nu cu sarcin etc.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 1212 Cod Civ., partea care este victima unei erori nu se
poate preleva de aceasta contrar exigenelor bunei-credine.
2.2.2.2. Dolul sau viclenia
Dolul este o eroare provocat, un viciu de consimmnt care const n inducerea n erore
a unei persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina s ncheie un anumit act juridic
78
.
De lege lata, pentru a se putea obine anularea unui act juridic pentru dol, nu mai este necesar ca
acesta s fie determinat pentru nsi ncheierea contractului, singura cerin specific fiind ca
dolul s provin de la cealalt parte, de la reprezentatul, presupusul ori gerantul afacerilor
celeilalte pri, sau de la un ter, dar cocontractantul s fi cunoscut sau s fi trebuit s cunoasc

78
A se vedea G. Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.105. De asemenea, pentru viciile de consimmnt n materia
donaiei, a se vedea M.M, Oprescu, op.cit.,p. 29-33.
52

existena dolului.
Structura dolului este mai complex dect a erorii, deoarece acesta presupune dou
elemente: elementul obiectiv, al utilizrii de manopere frauduloase pentru a induce n eroare
cocontractantul, i elementul subiectiv, al inteniei de a induce n eroare, n vederea ncheierii
actului juridic.
Dei elementul obiectiv specific dolului ar prea s confere acestuia o pronunat valen
material, prin prevederile art. 1214 NCC este reglementat i dolul omisiv, constnd n omisiunea
frauduloas a prii de a-i informa cocontractantul asupra unor mprejurri pe care se cuvenea s
i le dezvluie.
n materia contractului de donaie, dolul mbrac forma specific a captaiei i sugestiei.
Inducerea n eroare a donatorului se relizeaz, aadar, de ctrea donatar, de reprezentantul
acestuia sau chiar de ctre un ter, prin manopere dolosive i mijloacele frauduloase, menite a
ctiga ncrederea acestuia i a-i nela buna-credin, pentru a determina gratificarea (captaia)
ori/i prin mijloace ascunse i tendenioase, n scopul de a sdi n mintea dispuntorului ideea de
a face o liberalitate pe care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ(sugestia)
79
.
n practic ns, delimitarea clar ntre captaie i sugestie este dificil de relizat, dar i
ntructva inutil, deoarece efectul celor dou variante de dol este identic, doar chestiunile de
acuratee juridic justificnd aceast delimitare. Sugestia presupune totui utilizarea unor
mijloace mai rafinate i insidioase
80
. Captaia i sugestia se pot constata n specularea afeciunii
sau pasiunii unei persoane pentru a o determina s fac o donaie sau un legat
81
.
Consimmntul afectat de viciul dolului nu este expresia liber a voinei dispuntorului,
n realitate manoperele folosite fiind cele care n mare msur au determinat ncheierea
contractului. Astfel, aceste manopere pot consta n ndeprtarea donatorului de rude i
prietenei,crearea i ntreinerea sentimentului de dependen emoional de donatar, exploatarea
fervorii religioase, izolarea, calomierea rudelor, toate aceste elemente urmnd a fi ns apreciate
n contextul personalitii dispuntorului, al predispoziiei sale la astfel de manopere al
sugestibilitii acestuia. Simpla dovad a utilizrii acestor mijloace nu este suficient, cci dolul
presupune nu doar elementul obiectiv, ci i pe cel subiectiv, aadar, aceste mijloace trebuie
utilizate cu inteia de a-l determina pe donator la ncheierea contractului.

79
A se vedea, de exemplu, M.B.Cantacuzino, op.cit., p. 324; M.Eliescu, op.cit., p.219.
80
E.Safta-Romano, op.cit., p. 181.
81
A. Hurbean, Viciile de consimmnt, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 203-204.
53

Dolul omisiv const n omisiunea frauduloas a informrii cocontractantului asupra unor
mprejurri pe care autorul se cuvenea s i le dezvluie (art. 1214 NCC). Sancionarea dolului
prin omisiune i gsete justificarea prin nerespectarea principiului bunei-credine i a obligaiei
precontractuale de informare ce incumb prilor. Tcerea asupra elementului determinat nu
constituie, prin ea nsi, dol prin reticen, dac eroarea nu era cunoscut de autorul ei i acesta
nu profit de starea n care se afl cocontractantul
82
.
Partea al crei consimmnt a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, chiar
dac eroarea n care s-a aflat nu a fost esenial, conform prevederilor art. 1214 alin. (2) NCC.
ntruct dolul este o eroare provocat, nu este exclus nici aplicarea prin analogie a prevederilor
art. 1213 NCC referitoare la adaptarea contractului. De asemenea, potrivit art. 1215 NCC, partea
care este victima dolului unui ter nu poate cere anularea dect dac cealalt parte a cunoscut sau,
dup caz, ar fi trebuit s cunoasc dolul la ncheierea contractului. Independent de anularea
contractului, autorul dolului rspunde pentru prejudiciile ce ar rezulta.
2.2.2.3 Violena.
Violena este un viciu de consimmnt , de asemenea, cu sfer de aplicare n materia
donaiei. Exist violen cnd partea a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fr
drept, de cealalt parte sau de un ter, temere care este de aa natur nct partea ameninat
putea s cread, dup mprejurari, c, n lipsa consimmntului su, viaa, persoana, onoarea sau
bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav i iminent (art. 1216 NCC).
Violena este un viciu de consimmnt, ce consta in ameninarea unei persoane cu un
ru de natur s i produc, fr drept, o temere ce o determin s ncheie un act juridic pe care
altfel nu l-ar fi ncheiat
83
.
Violena poare fi fizic, atunci cnd "rul" cu care se amenin privete integritatea fizic
sau bunurile persoanei (de exemplu, donatorul este ameninat c i va fi incediat casa ori va fi
agresat dac nu consimte ncheierea contractului), ori moral, dac aset "ru" se refer la
elemente imateriale, precum onoarea, demnitatea, cinstea, reputaia.
Dac ameninarea nelegitim contureaz fr discuie ipoteza violenei, ameninarea cu
exerciiul unui drept poate genera temerea apt s vicieze voina prin violen doar dac este

82
Ibidem, p. 210.
83
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p.109.
54

fcut cu scopul de a obine avantaje injuste, conform prevederilor art. 1217 NCC.
Din punct de vedere structural, n cazul violenei, elementul obiectiv al ameninrii cu un
ru este dublat de elementul subiectiv al inducerii unei temeri persoanei ameninate. De
asemenea, violena poate atrage anularea contractului i cnd este ndreptat mpotriva unei
persoane apropiate, precum soul, soia, ascendenii sau descendenii prii al crei consimmnt
a fost viciat.
Aadar, pentru ca violena s constituie viciu de consimmnt, este necesar ca:
a) ameninarea s fie injust
b) ameninarea s provin de la cealalta parte sau, dac provine de la un ter, cocontractantul
s fi cunoscut sau s fi trebuit s cunoasc svrirea violenei
c) proferarea ameninrii s insufle subiectului vizat o temere
d) s fie determinat pentru ncheierea actului juridic.
Existena violenei se apreciaz, n toate cazurile, innd seama de vrsta, starea social,
sntatea i caracterul celui asupra cruia s-a exercitat violena, precum i de orice alt
mprejurare ce a putut influena starea acestuia la momentul ncheierii contractului. Cu toate
acestea, simpla temere revereniar, izvort din respect, dar fr a exista violen, nu atrage
nulitatea contractului.
Actele de violen n sine sunt lipsite de relevan, deoarece ceea ce viciaz voina
donatorului este starea de temere, n prezena creia acesta devine incapabil a exprima un
consimmnt liber i care s reflecte voina sa real.
ntocmai ca n situaia celorlalte dou vicii de consimmnt anterior tratate, violena este
sancionat cu nulitatea relativ a contractului de donaie (art.1216 alin. (1) Cod Civ.), n egal
msur putnd fi exercitat o aciune n rspundere civil delictual n condiiile art. 1257 Cod
Civ. ori a se opta pentru meninerea contractului i adaptarea acestuia.55


2.3. Obiectul

Pornind de la definiia legal cuprins n art..1225 Cod Civ., rezult c obiectul donaiei l
reprezint conduita prilor, nsi operaiunea juridic a transmiterii dreptului real sau de
crean, inclusiv componenta sa material, adic predarea lucrului
84
.

2.3.1. Condiii generale ale obiectului.
Obiectul material al donaiei, care este vizat prin prestaia contractual, poate fi n
principiu, orice bun care se gsete n circuitul civil, este determinat sau determinabil, posibil,
licit, exist sau poate exista n viitor.
2.3.1.1.Bunul se gsete n circuitul civil. .
Legiuitorul a instituit o serie de inalienabiliti temporare ale anumitor categorii de
bunuri, n considerarea ocrotirii unor interese generale ori particulare (art. 32 din Legea nr.
18/1991, republicat
85
, aborgat prin Legea nr. 71/2011; art. 19 din Legea nr. 114/1996
86
, art 5 din
Legea nr. 190/1999
87
), interzicnd nstrinarea, deci i pe cea cu titlu gratuit, repectivelor bunuri,
sub sanciunea nulitii absolute a actului.
Frecvent ntlnite ns n materia donaiei sunt clauzele contractuale de inalienabilitate
temporar a bunuui donat, care ns pentru a fi valabile trebuie, de lege lata, s fie justificate
printr-un interes serios i legitim, s vizeze o durat de timp limitat de maximum 49 de ani i s
aib un caracter accesoriu actului principal.
Clauza de inalienabilitate a fost privit cu rezerve, deoarece stipularea ei afecteaz
deplinul exerciiu al dreptului dobndit de donatar i i ngrdete atributul de dispoziie juridic.
Codul civil reglementeaz n mod expres clauzele de inalienabilitate ca modalitate de limitare

84
Idem, p. 412.
85
Republicat n M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
86
Republicat n M.Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997.
87
M.Of. nr. 611 din 14 februarie 1999.
56

convenional a dreptului de proprietate privat. Prin prisma prevederilor art. 627 NCC, se reine
c prin contractul de donaie se poate valabil interzice nstrinarea bunului donat, ns doar
pentru o durat de cel mult 49 de ani, termen ce ncepe s curg de la data dobndirii bunului, i
numai dac exist un interes serios i legitim.
Se poate, astfel, stipula valabil inalienabilitatea cu titlu oneros i cu titlu gratuit a
bunului ori nmai una dintre aceste variante. Dei textul legal se refer doar la nstrainarea
(tratnd inalienabilitatea), apreciem c, deopotriv, se poare stabili pentru donatar interdicia, de
asemenea, temporar, de a greva bunul cu sarcini reale, cci, dac se admite existena unui
interes serios i legitim pentru interzicerea nstrinrii obiectului material al donaiei, acest
interes se poate verifica i n ceea ce privete un coninut mai restrns al prerogativei de
dispoziie asupra bunului. Inalienabilitatea bunului donat este, de altfel, un element n regimul
juridic al substituiei fideicomisar i, parial, al liberalitii reziduale, de lege lata, substituia
fideicomisar, care implic obligaia de conservare a bunul, fiind permis.
n situaia interesului care a justificat clauza de inalienabilitate a disprut sau un interes
superior o impune, donatarul poate solicita instanei de judecat s l autorizeze s dispun de
bun. Cnd interesul superior o impune, donatarul poate solicita instanei de judecat s l
autorizeze s dispun de bun. Poate constitui un astfel de interes superior, de la caz la caz, de
exemplu, deteriorarea semnificativ a strii gratificatului, care ajunge lipsit de cele mai
elementare mijloace de subzisten. De asemenea, n materia revizuirii sarcinilor sau a condiiilor
liberalitii, printre soluiile la care se poate opri instana de judecat pentru redimensionarea
obligaiilor donatarului ori a condiiei, se regsete i autorizarea nstrinrii obiectului
liberaliti, variant care presupune inserarea n contract a unei clauze de inalienabilitate a
acestuia.
Stipularea inalienabilitii nu efecteaz trasmiterea bunului pe cale succesoral. n cazul
succesiunii legale i al celei testamentare (cci dispoziiile art. 627 alin. (5) Cod Civ. nu disting),
motenitorii legali, respectiv legatarii vor fi inui s respecte clauza de inalienabilitate i s se
abin de la nstrinarea bunului pn la expirarea termenului convenit de prile contractante
iniiale.
. Trebuie reinut c, n msura n care clauza de inalienabilitate a fost determinat pentru
ncheierea contractului de donaie( mprejurare care trebuie dovedit n acest caz, cci pentru
57

contractele cu titlu oneros este instituit o prezumie a caracterului determinat al clauzei),
nulitatea sa atrage nulitatea ntregului contract de donaie. Este firesc s fie aa, deoarece, n
aceast ipotez, donatorul nu a intenionat s se angajeze juridic fr stipularea clauzei. Astfel,
clauza n contractul de donaie este nul dac inalienabilitatea a fost stipulat pe o durat mai
mare de 49 de ani ori chiar inferioar acesteia, dac sperana legitim de via a donatarului la
data ncheierii contractului este mai mic de 49 de ani. De asemenea, clauza este nul n ipoteza
n care nu exist un interes serios i legitim (al donatorului, al donatarului, al unui ter sau un
interes general) pentru stipularea sa. n toate aceste situaii, dac donatorul nu ar fi ncheiat
contractul fr clauza de inalienabilitate, deci, aceasta a avut un caracter determinant, donaia
este nul.
n situaia n care donatarul nesocotete clauza de inalienabilitate i vinde sau doneaz
bunul fr a uza de facultatea care i-a fost conferit prin dispoziiile art. 727 alin. (2) NCC,
donatorul poate solicita rezoluiunea contractului ntruct rezoluiunea este o sanciune specific
contractelor sinalagmatice, iar donaia este, n general, un contract unilateral, ar urma ca
nerespectarea clauzei de inalienabilitate de ctre donatar s fie sancionat juridic prin
promovarea de ctre donatar sau succesorii n drepturi ai acestuia a unei aciuni n revocare, i n
rezoluiune, dar textul legal nu distinge, referindu-se generic la "nstrintor" aadar, att la cel
care a ncheiat un act cu titlu oneros, ct i la cel care a perfectat o nstrinare cu titlu gratuit.
Tot sub rezerva ndeplinirii formalitilor de publicitate a clauzei, n cazul nerespectrii
acesteia de ctre gratificat, donatorul i eventualul ter n favoarea cruia s-ar fi stipulat
inalienabilitatea pot solicita anularea contractului de nstrinare subsecvent. Practic, prin
donaie, clauza de inalienabilitate poate fi stabilit n favoarea unui ter n situaia n care
donatorul ar urmri garantarea executrii sarcinii stabilite n beneficiul acestuia.
n conformitate cu prevederile art. 1009 alin. (1) Cod Civ., este considerat nescris
clauza, sub sanciunea desfiinrii liberalitii sau a restituirii obiectului acesteia, beneficiarul
este obligat s nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori s nu solicite reviziuirea
condiiilor sau a sarcinilor.
2.3.1.2. Bunul s fie determinat sau cel puin determinabil.
De asemenea, obiectul contractului de donaie trebuie s fie determinat sau cel putin
determinabil, conform prevderilor art. 1226 alin. (2) Cod Civ.. Determinarea obiectului material
58

al donaiei trebuie s se realizeze personal de ctrea donator (acordul de voin s poarte asupra
unui bun determinat ori determinabil), deoarece, prin dispoziiile art.989 alin. (3) Cod Civ., s-a
stabilit, sub sanciunea nulitii absolute, interdicia pentru dispuntor de a lsa unui ter dreptul
de a stabili obiectul liberalitii.De asemenea, pentru ipoteza donaiei mobiliare propriu-zise, s-a
instituit, ca mijloc suplimentar de asigurare a determinrii obiecului material, formalitatea
actului estimativ, care trebuie s cuprind identificarea i evaluarea bunului sau a bunurilor.
2.3.1.3. Bunul s fie licit.
Obiectul este ilicit atunci cand este prohibit de lege sau contravine ordinii publice si
bunelor moravuri. Aceasta conditie cere ca actiunea ori inactiunea partilor contractului de
donatie sa fie in concordanta cu legea si morala. Caracterul licit al obiectului donaiei (de
exemplu, darul manual avnd ca obiect produse stupefiante) atrage sanciunea nulitii absolute a
operaiunii juridice.
2.3.1.4. Bunul s fie posibil.
Obiectul donaiei trebuie s fie posibil, cci imposibilitatea obiectului echivaleaz cu lipsa
sa, ceea ce atrage sanciunea nulitii absolute. Trebuie precizat c imposibilitatea iniial, de la
momentul ncheierii contractului, a obiectului obligaiei uneia dintre pri (de exemplu, a sarcinii
asumate) nu afecteaz valabilitatea contractului, n acest sens fiind prevederile art. 1227 Cod
Civ.
2.3.1.5. Bunul s existe sau s poat exista n viitor.
De asemenea, bunurile obiect al donaiei trebuie s existe sau s poat exista n viitor,
fiind irelevant dac acestea sunt mobile sau imobile, de gen sau individual determinate, cu
precizarea c, n cazul bunurilor individual determinate, donatorul trebuie s fie proprietarul
lor. Donaia lucrului altuia este nul absolut, pe de o parte, deoarece contravine principiului
irevocabilitii, donatorul putndu-se abine s dobndeasc respectivul bun, ce aparine altuia
88
,
iar, pe de alt parte, deoarece lipsete nsi cauza contractului de donaie, namaiputndu-se

88
Fr. Deak, op.cit., p. 121.
59

reine existena vreunei intenii liberale
89
. Bunurile viitoare (exceptnd motenirile
nedeschise) pot forma obiect al donaiei, dar nu al darului manual, din cauza incompatibilitii
inexistenei fizice actuale a bunului cu cerina tradiiunii corporale a acestuia.
De asemenea, este valabil donarea de ctrea un coproprietar a cotei sale ideale din
dreptul de proprietate asupra bunului, n temeiul prevederilor art. 634 alin. (1) Cod Civ., n acest
caz, donatarul urmnd a prelua poziia i drepturile ce revin coproprietarului donator. n schimb,
donaia bunului indiviz n materialitatea sa este supus principiului unanimitii, conform
prevederilor art. 641 alin. (4) Cod Civ., iar consimirea acesteia numai de ctre unul dintre
coproprietari va depinde, sub aspectul validitii, de rezultatul partajului. Dac bunul cade n
lotul donatorului, donaia se va consolida, n caz contrar va fi desfiinat pe considerentul lipsei
calitii de proprietar a dispuntorului.
n situaia n care se doneaz o sum de bani pentru ca donatarul s achiziioneze un
imobil, obiectul contractului l reprezint suma de bani, iar nu bunul achiziionat prin utilizarea
acesteia
90
, astfel nct eventuala revocare a contractului de donaie nu va afecta dreptul de
proprietate al donatarului asupra imobilului.
2.4. Cauza donaiei.
Cauza contractului de donaie reunete, tradiional, dou elemente: intenia de a
gratifica, respectiv de a primi prin donaie (scopul imediat, causa proxima) i motivul
determinant (scopul mediat, causa remota).
Dac intenia de a gratifica, constnd n transmiterea dreptului real sau de crean, cu
titlu gratuit, reprezint un element abstract, obiectiv, invariabil tuturor donaiilor, motivul
determinant vizeaz scopul practic urmrit de donator prin ncheierea contractului i, dat fiind
sorgintea sa subiectiv, are un caracter concret i variabil de la caz la caz.
2.4. 1.Condiii de valabilitate.
n analiza ntrunirii cerinelor de validitate a cauzei contractului de donaie, acest din
urm element este cel care trebuie prioritar verificat, deoarece intenia de a gratifica, odat

89
O.Ungureanu, Al.Bacaci, C. Turianu, C. Jugastru, Principii i instituii de drept civil, Ed. Rosseti, Bucureti, 2002, p.
225.
90
Cas.,s.civ.,dec.nr.559/1934, cu not de F.Mihilescu, S.C.Popescu, Jurisprudena naltei Curi de Casaie n materie
civil pe anii 1934-1943, Bucureti, 1944, p.180.
60

stabilit sub aspectul existenei sale (valabile), nu poate fi dect licit i moral. Pe de alt parte,
dup cum s-au artat
91
, cauza cuprinde, n primul rnd, voina de a drui i apoi motivul care l-a
determinat pe dispuntor s fac liberalitatea, fr ca aceste elemente s poat fi scindate i
privite izolat, ele formnd un tot.
Prevederile art. 1235 Cod Civ. definesc cauza ca fiind motivul care determin fiecare
parte s ncheie contractul, aadar, legiuitorul s-a raportat n exclusivitate elementul subiectiv,
concret i varibil care fundamenteaz hotrrea prii de a consimi la ncheierea contractului.
Cerina de valabilitate a cauzei, n conformitate cu actuala reglementare, rezult din dispoziiile
art. 1236 Cod Civ. Aadar, cauza trebuie s existe, s fie licit i moral, din enumerarea legal
lipsind cerina, dezvoltat n doctrina i jurisprudena anterioare noului Cod civil, ca aceasta s
fie i real. De aceea, s-a apreciat
92
c ipoteza de lips a cauzei include i ipoteza n care cauza
este fals, deci cnd partea s-a aflat ntr-o eroare esenial asupra motivului care a determinat-o
s ncheie actul juridic.
2.4.1.1. Sa existe
Lipsa cauzei (lipsa unui motiv pentru ncheierea contractului) este determinat de lipsa
discernmntului, sanciunea este aceea a nulitii relative a contractului, remediu legal general,
de altfel, pentru situaiile de absen a discernmntului. Cauza contractului mai poate lipsi
atunci cnd nu exist intenia de gratificare, care este un element esenial.
Dup cum stabilesc prevederile art. 1238 alin. (1) Cod Civ., sanciunea atras de lipsa
cauzei este nulitatea relativ a contractului, care poate fi ns evitat n ipoteza n care acesta a
fost greit calificat i produce alte efecte juridice.
Prezumia de existen a cauzei poate fi combtut prin orice mijloace de prob pentru a
se dovedi c intenia de gratificare nu a existat n realitate.
De asemenea, cauza lipsete (este fals) dac exist eroare asupra scopului mediat. i n
aceast situaie sanciunea aplicabil este aceea anulitii relative a contractului.
2.4.1.2. Sa fie licit si moral.

91
C.Hamangiu, I.Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op.cit., p.439.
92
G.Boroi, L.Stnciulescu, op.cit., p. 122.
61

Dac ns cauza este ilicit (contrar legii i ordinii publice, inclusiv frauda la lege) ori
imoral, atunci sanciunea incident este nulitatea absolut a actului, dac este comun ori, n
caz contrar, dac cealalt parte a cunoscut-o sau, dup mprejurri, trebuia s o cunoasc art.1238
alin. (2) Cod Civ. n aceast situaie, devin aplicabile prevederile art. 1638 Cod Civ., prestaia
primit sau executat n temeiul unei cauze ilicite sau imorale fiind ntotdeauna supus
restituirii.Prin urmare cine invoca lipsa sau nevalabilitatea cauzei actului juridic, acela trebuie sa
dovedeasca aceasta.

2.5. Principiul irevocabilitii donaiilor

Principiul irevocabilitii donaiilor rezult din art.1015 Cod Civ.,care atrage atenia
asupra gravitii i importanei acestuia asupra patrimoniului debitorului.
Potrivit art.1270 alin.1 Cod Civ. ,,Contractul valabil incheiat are putere de lege intre
partile contractante. Putem spune ca orice contract valabil incheiat este si irevocabil.
Irevocabilitatea donatiei nu este numai una generala ci si o irevocabilitate propie, derivata din
claritatea sa distincta de celelalte contracte. In literatura de specialitate ,irevocabilitatea speciala
a donatiei a fost exprimata prin adagiul,, donner et retenir ne vaut. Datorita consecintei sale
speciale care priveste atat natura cat si efectele contractului aceasta a fost evidentiata ca si
irevocabillitate de gradul 2.
93

Clauzele care contravin principiului irevocabilitatii donatiei dau posibilitatea donatorului
sa o revoce prin vointa sa atragand nulitatea absoluta a donatiei
Desigur, principiul forei obligatorii ntre prile contractante (art.1270 Cod Civ.), face
aplicare ntru totul, dar peste acesta se suprapune principiul irevocabilitii, ca un principiu
special, de esena contractului de donaie, care guverneaz att formarea sa, ct i efectele sale.
. Potrivit art.1016 Cod Civ. contractul poate s prevada rentoarcerea bunurilor daruite, fie
pentru cazul cnd donatarul ar deceda naintea donatorului,fie in cazul cand att donatarul ct i
descendenii si ar predeceda donatorului. Putem spune ca este o clauza permis deoarece ea ine
de un lucru necunoscut la acel moment care nu depinde de voina donatorului fiind in prezena
unei condiii rezolutorii i nu pur potestativ

93
Fr. Terre, Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les liberalites, Dalloz, Paris,1997,p.351.
62

Irevocabilitatea reprezint aadar, o condiie de validitate, aa nct acele clauze
contractuale care sunt contrare principiului irevocabilitii vor fi nule absolut. Revocarea
donaiilor, aa cum vom vedea, se poate face numai n cazurile prevzute de lege.

2.5.1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor

Donatia nu este valabila atunci cand contine clauze ce permit donatorului s o revoace
prin voina sa (art.1015 alin.1 Cod Civil).
Condiiile potestative sunt acele condiii suspensive sau rezolutorii a cror realizare
depinde de voina celui care se oblig.
Condiiile potestative sunt de dou feluri :
- pure, a cror realizare depinde n exclusivitate de voina celui care se oblig;
- simple, a cror realizare depinde att de voina donatorului, ct i de alte clauze
exterioare.
Spre deosebire contractele cu titlu oneros, n care sunt interzise condiiile pur potestative,
n cazul donaiei sunt interzise i condiiile potestative simple pentru a nu afecta principiul
irevocabilitii donaiilor. n schimb, sunt admise condiiile cazuale sau mixte.
Donaia care impune plata datoriilor viitoare nedeterminate pe care le-ar contracta
donatorul este o clauz nul dac nu se cunoate nc valoarea lor. Ar nsemna c, indirect,
donatorul ar revoca donaia, dac valoarea bunurilor viitoare ntrec valoare bunului donat. .
Rezervarea dreptului de a dispune de bunul donat in viitor chiar daca donatorul moare
fara sa fi dispus de acel bun este o clauz incompatibil cu principiul irevocabilitii donaiilor.
Dac s-au donat mai multe bunuri i rezerva exist numai cu privire la un anumit bun ori sum
de bani, va fi nul clauza referitoare la dreptul donatorului de a dispune de acel bun sau sum de
bani .Dac rezervarea dreptului de a dispune se refer la toate bunurile donate, contractul va fi
afectat n ntregime de nulitate, att n actele cu titlu oneros, ct i ,,a fortiori, n cele cu titlu
gratuit.
Rezervarea dreptului de denunare unilateral este prin natura ei, o clauz incompatibil
cu principiul irevocabilitii donaiilor.
94


94
A se vedea C. Sttescu, C. Brsan, op. cit. p. 61; I. Urs, S. Angheli, Drept Civil, vol. II, ed. Oscar Print, Buc., 1997, p.
205.
63


2.5.1.1. Alte categori de clauze interzise a fi inserate in contractul de donatie.

Potrivit Codului Civil si doctrinei sunt interzise anumite clauze care restrng dreptul
donatarului de a dispune de bunurile primite ncalcandu-se principiul irevocabilitatii
donatiilor.Exista anumite clauze care dei sunt interzise pot aprea situaii cnd acestea pot fi
permise.
Substitutia fideicomisara este o liberalitate ,legat sau donaie care impune beneficiarului
liberalitaii s conserve bunurile primite, iar la moartea sa s le transmita in tot sau n parte unei
alte persoane desemnate de dispunator(substituitului)
95
.
Putem spune ca aceasta instituie are rolul de a transmite bunuri peste generaii( de
exemplu, de cuius dorind s transmit un bun nepoilor si i urmrind s evite pierderea acestuia
prin ncheierea diferitelor acte cu privire la bun de copilul su, las bunul copilului su, instituind
n sarcina acestuia obligaia administrrii bunului si transmiterii la moartea sa in, favoarea
copilului su,nepot al dispuntorului.
96

Incapacitatiile de a dispune prin substitutii fideicomisare, se apreciaz n raport cu
dispuntorul iar cele de a primi in raport cu instituitul si substituitul(art.994.Cod
Civ.).Substituia fideicomisar produce efecte doar cu privire la bunurile care au constituit
obiectul donaiei i mai exist la data decesului instituitului ce pot fi identificate, inclusiv valorile
care le inlocuiesc pe cele nstrainate. n art.996 se configureaza specificul substituiei
fideicomisare; drepturile se nasc la moartea instituitului,substituitul dobndete bunurile ca efect
al voinei dispunatorului,substituitul nu poate fi supus la rndul lui obligaiei de administrare i
transmitere a bunurilor deoarece s-ar creea o continuitate permanenta in jurul unor bunuri
formand un circuit nchis strns legat de anumite categorii de persoane.
Conform art.999 Cod Civ. oferta de donaie facut substituitului poate fi acceptat de
acesta i dupa decesul dispunatorului, caz in care oferta nu va fi afectata de caducitate. Pot exista
ipoteze in care substituitul sa decedeze inaintea instituitului sau renunta la liberalitate caz in care
instituitul va deveni titularul bunului sau bunurilor cu condiia ca substituitul s nu fi desemnat

95
Instituia substituiilor fideicomisare n Noul Cod Civil ,studii publicat n lucrarea colectiva Culegere de Studii. In
honorem Alexandru Bacaci ,Ovidiu Ungureanu, Ed.Univers Juridic Bucuresti 2012 p 171-172.
96
G.C. Freniu, n lucrarea colectiv Noul Cod Civil, Comentarii,doctrin si jurispruden. Vol.2 art.953-1649,Ed
Hamangiu, Bucureti 2012, p.87.
64

motenitorii si titulari de drepturi .Ca form atenuant a substituiei fideicomisare legiuitorul a
prevzut n art.1001 Cod Civ. liberalitatea rezidual ca fiind aceea cu care substituitul poate fi
gratificat, din voina dispunatorului cu ceea ce ramne la decesul instituitului din donaiile i
legatele facute de dispunator.
Fideicomisul simplu este o liberalitate n favoarea unei persoane care nu poate primi
bunul donat. Motiv pentru care aceasta se face in favoarea unei persoane de ncredere
capibile(fiduciar) care n calitate de mandatar se oblig sa transmit adevaratului gratificat
97
.
Doctrina ofera exemplul clasic cu privire la donatia facut unei coli ce urma sa se nfiineze,
persoana nsarcinat cu nfiinarea colii avnd doar dreptul de a administra i a remite
liberalitatea persoanei juridice care urma s ia natere(colii ce urma s se nfiineze)
98

Substituia vulgara const n aceea ca donatorul presupunnd c destinatarul ofertei de
donaie nu va voi sau nu o va putea primi, indic o alta persoan care sa culeag donaia n cazul
n care prima persoan nu o va accepta. Trebuie facut precizarea c n cazul substituiei vulgare
cele doua liberalitai nu sunt succesive, ci alternative, prima fiind pur i simpl iar cea de-a doua
fiind facut sub condiie suspensiv a eficacitii celei dinti.Ca atare dac instituitul primete
legatul dreptul substituitului nu se mai nate.
99
Prin urmare substituia vulgar este o simpl
masur de prevedere, luat de donator pentru ineficiena primei oferte de donaie i nu contravine
materiei care guverneaza actele liberale.
Prin donaie se poate transmite unei persoane nuda propietate iar alteia dreptul de
uzufruct, nudul propietar dobndete ntreaga propietate la ncetarea uzufructului. De asemenea
se poate transmite numai nuda propietate cu rezervarea pentru donator a unui drept de abitaie.

2.5.2. Clauze admise n contractul de donatie

In contracte de donatie pot fi inserate si clauze care la prima vedere ar parea ca aduc
atingere caracteristicilor contractului de donatie ,in realitate nu au un astfel de efect, ci
dimpotriva , servesc unor interese reale si legitime ale donatorului, fara a prejudicia interesele
donatarului.
Sunt admise n contractul de donaie urmtoarele clauze:

97
D.Chirica, op. cit.,p.144
98
A se vedea jurisprudenta citata de C. Hamangiu, op. cit., vol. 2, speta9, p.197.
99
G.C. Frentiu, op. cit., p.94.
65

a) clauza referitoare la termen, fiindc termenul suspensiv n acest caz nu afecteaz
dobndirea dreptului de proprietate de ctre donatar. Dreptul s-a transmis din momentul realizrii
acordului de voin al prilor n form autentic;
b) clauza referitoare la o condiie cazuala si mixt, pentru c realizarea lor nu depinde n
nici un caz de voina donatorului;
c) clauza privind plata datoriilor prezente ( cu data certa anterioara donatiei)ale
donatorului sau a datoriilor viitoare, dac se cunoate valoare lor i este indicat n cuprinsul
contractului de donaie
d) clauza privind rentoarcerea bunurilor daruite n patrimoniul donatorului, dac
donatarul moare nainte de donator, fie pentru cazul cand atat donatarul cat si descendentii sai ar
predeceda donatorului. Clauza de reintoarcere nu aduce atingere principiului irevocabilitatii
donatiilor, deoarece conditia pe care o prevede nu este una potestativa, ci cauzala; predecesul
donatarului este un eveniment care nu depinde de vointa donatorului ci de hazard. Desi legea nu
cere o forma solemna clauza trebuie stipulata clar si precis
e) clauza prin care in cazul depunerii unei sume de bani la banca pe numele altei persoane
,deponentul este in drept sa insereze in contractul de depozit bancar o clauza de imputernicire pe
numele sau comportand-se ca un mandatar al donatarului beneficiar
100


2.6. Revocarea donaiilor ntre soi

In dreptul roman donatiile intre soti au aparut odata cu casatoria sine manu. Intrucat in
cadrul casatoriei cum manu femeia era privita sub autoritatea barbatului si nu avea bunuri, ea nu
avea nici dreptul de a primi donatii. In cazul casatoriei sine manu ea nu isi pierdea propietatea
bunurilor avand un patrimoniu distinct de cel al sotului putand face sau primi donatii
In anul 206 un senatus-consult al imparatului Antonius Caracalla cunoscut sub numele de
oratio Antonini a recunoscut ca valabila donatiunea facuta intre soti, cu conditia ca intentia de a
gratifica sa fie mentinuta pana la moartea donatorului, adica donatia sa nu fie revocata
101
.
n ceea ce privete contractul de donaie ncheiat ntre soi (deci n timpul cstoriei),
poate avea ca obiect numai bunurile proprii ale soului donator i care devin astfel bunuri proprii

100
A se vedea, pentru o astfel de inventariere si analiza Fr. Deak, op. cit., p. 106-107.
101
G. Dumitrescu, op.cit.,p.342
66

ale soului donatar, dac nu s-a stipulat intrarea lor n comunitate, ceea ce nseamn prefacerea
dreptului de proprietate exclusiv a soului donator ntr-un drept de proprietate devlmae a
ambilor soi.
102

Legiunea Caragea
103
interzicea donatiile intre soti in timpul casatoriei, considerandu-le
imprumuturi. Acelasi lucru preciza si Codul lui Calimach, interzicea, in principiu,donatiile intre
soti, permitandu-le numai in anumite cazuri.
Potrivit art.1031Cod civil, orice donaiune fcut ntre soi este revocabil numai in
timpul casatoriei. Este vorba de bunuri proprii ale soului donator.
Revocarea se poate face ad nutum (voina unilateral a donatorului) doar in timpul
casatoriei Aceasta donatie este prin excelenta revocabila fara a fi necesara pronuntarea unei
hotarari a instantei Sotul donator nu are posibilitatea ca prin actul de donatie sa renunte la dreptul
de revocare , deoarece revocarea donatiei intre soti este de ordine publica
104
. Dreptul sotului
donator de a revoca donatia poate fi exercitat doar in timpul casatoriei dupa incetarea casatoriei
aceasta devine definitiva si irevocabila.
Revocarea donatiei intre soti opereaza prin simpla manifestare de vointa a sotului donator
fiind un drept exclusiv al acestuia operand atat expres, prin solicitarea restituirii lucrului, dar si
tacit (atunci cand instituie un legat cuprins in testament, cu privire la lucrul respectiv, in favoarea
unei terte persoane)
Potrivit art.1033 alin.1 Cod Civil simulatia prin care donatia reprezinta contractul secret,
realizata in scopul de a eluda revocabilitatea donatiilor intre soti, este sanctionata cu nulitatea
contractului.Exista posibilitatea ca prin donatia facuta sotului sa se ascunda un contract cu titlu
oneros prin care partile vor sa inlature anumite bunuri pentru a nu putea fi urmarite de creditorii
in drepturi.Este prezumata persoana interpusa orice ruda a donatorului la a carei mostenire ar
avea vocatie in momentul donatiei si care nu a rezultat din casatoria cu donatorul.
Putem spune ca legiuitorul a dat posibilitatea sotului donator de a revoca oricand donatia
facuta celuilalt sot datorita afectiunii nascute in urma casatoriei fiind in prezenta unei captatii
nascute din actul casatoriei. O alta apreciere este sustinuta si de afirmatia potrivit caruia

102
A se vedea I.Filipescu,Tratat de dreptul familiei, Ed.All, Bucureti, 1993, p.73.
103
A se vedea Legiunea Caragea , Ed. Academiei, Bucuresti, 1995
104
D. Chirica, op. cit. (1997), p.169
67

donatiile intre soti sunt revocabile pentru ca sotul donator sa poata revoca donatiile inainte de
incetarea ,desfacerea casatoriei si cand inceteaza influenta unuia dintre soti asupra celuilalt.
105

Donaia ntre soi devine definitiv i irevocabil numai n momentul morii
donatorului.In caz de divort reocarea donatiei poate surveni pana cand hotararea a ramas
definitiva si irevocabila
Clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor sunt compatibile n cazul
donaiilor ntre soi. n timpul vieii donatorului nu se aplic dispoziiile legale privind revocarea
donaiilor pentru ingratitudine sau pentru nendeplinirea sarcinilor. n schimb, dup moartea
soului donator, motenitorii lui pot cere revocarea pentru clauzele legale de revocare.
Revocarea donaiilor ntre soi se poate face fie n mod expres (prin act autentic), fie n
mod tacit printr-un act ulterior al donatorului din care rezult implicit c donaia a fost revocat(
de exemplu, acelai bun este ulterior vndut).
Sunt lovite de nulitate absolut donaiile mutuale reciproce ntre soi fcute n acelai act i
donaiile deghizate sau prin interpunere de persoane.
Dac s-ar admite acest lucru, ar nsemna c, practic, donaiile ntre soi nu ar mai putea fi
revocate. Sunt persoane interpuse, potrivit legii, copiii donatarului sau orice alt rud n linie
dreapt sau colateral pn la gradul IV (inclusiv) care au vocaie legal la motenirea soului
donatar i ar fi interesai ca bunul donat s rmn n patrimoniul donatarului.
106Cap.III CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA


105
D. Chirica, op.cit., p.139
106
Exist situaii cnd donaiile mutuale ntre soi sunt admise de legislaia romn, de exemplu, n materia
asigurrilor de persoane, terul beneficiar al asigurrii poate fi desemnat soul celui care ncheie contractul de
asigurare, n mod reciproc, chiar daca exist un singur act.
68

Donaia este un contract solemn, unilateral i cu titlu gratuit prin care una dintre pri,
numit donator, cu intenie liberal i micoreaz n mod actual i irevocabil patrimoniul su cu
un drept (real sau de crean), mrind patrimoniul celeilalte pri, numit donatar, cu acelai
drept fr a urmri s primeasc ceva n schimb.
Asa cum legiuitoru a definit,contractul de donaie, care reprezint o liberalitate, deoarece
are ca efect micorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat, spre deosebire de contractele
dezinteresate cum ar fi de exemplu comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu gratuit. Prin
acestea ns nu se micoreaz patrimoniul celui care procur altuia un folos, motiv pentru care
acestea din urm nu sunt supuse regulilor de fond i de form prevzute pentru donaie.
Bunul care formeaz obiectul contractului (dreptul) trebuie s fie determinat sau
determinabil, posibil, licit i s existe sau s poat exista n viitor (recolta viitoare). Referitor la
obiectul donaiei sum de bani nulitatea contractului de donaie sau reduciunea, raportul ori
revocarea donaiei nu va afecta dreptul de proprietate al dobnditorului asupra imobilului.
Acceptarea donaiei trebuie s aib loc neaprat n timpul vieii donatorului, aceasta fiind
o condiie esenial prevzut ntr-un nscris separat, condiie ce are menirea de a confirma
validitatea donaiei svrite.
Pentru ca donaia s fie valabil, este necesar ca i consimmntul prilor s fie liber. El
trebuie s fie ntotdeauna exteriorizat, de regul, expres, n scris, n form autentic.
Am tratat n lucrarea de fa noiunea de stat estimativ, necesar n situaia n care
obiectul donaiei este constituit din bunuri mobile, act ce trebuie semnat de donator i donatar i
care trebuie s conin descrierea i evaluarea lucrurilor mobile druite. Necesar de precizat
faptul c darurile manuale i donaiile indirecte sunt scutite de formalitatea statului estimativ.
Principiul irevocabilitii cuprinde noiunea, clauze incompatibile cu principiul
irevocabilitii donaiilor, clauze admise n contractul de donaie i revocarea donaiei dintre soi.
Clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitii sunt condiiile potestative, plata
datoriilor viitoare nedeterminate, dreptul de a dispune de bunul donat, dreptul de denunare
unilateral a contractului.
Clauze permise n contractul de donaie sunt:
- donaia cu termen, pentru c termenul nu afecteaz dobndirea dreptului transmis,
ci numai exerciiul acelui drept;
- donaia afectat de o condiie cazual sau mixt;
69

- donaia n care se stipuleaz plata de ctre donatar a datoriilor prezente ale
donatorului, precum i a celor viitoare;
- donaia n care se prevede rentoarcerea convenional a bunurilor druite pentru
cazul cnd donatarul ar muri nainte de donator sau pentru cazul de predecesal
donatarului i al descendenilor lui;
- donaiile ce cuprind clauze de inalienabilitate, n msura n care sunt recunoscute
valabile;
Principalul efect al contractului de donaie este cel translativ de proprietate. Dreptul se transmite
din patrimoniul donatorului n cel al donatarului. Exist situaia ca dreptul transferat s fie
reprezentat de o crean, situaie n care operaia intervenit ntre pri se analizaez ca o cesiune
de crean cu titlu gratuit. Efectele contractului de donaie cuprind efectele donaiei ntre pri
(obligaiile donatorului i ale donatarului), efectele donaiilor n ceea ce-i privete pe teri.
n cazul n care donaia este cu sarcin, ea devine un contract sinalagmatic, implicit
efectele contractelor sinalagmatice sunt aplicabile donaiei.
Caracteristica esenial a contractelor sinalagmatice o constituie reciprocitatea i
interdependena obligaiile ce revin prilor. Excepia de neexecutare a contractului este un
mijloc de aprare aflat la dispoziia uneia dintre prile contractului sinalagmatic, n cazul n care
i se pretinde executarea obligaiei ce-i incumb, fr ca partea care pretinde aceast executare s-
i execute propriile obligaii.
Prin invocarea acestei excepii, partea care o invoc obine, fr intervenia instanei
judectoreti, o suspendare a executrii propriilor obligaii ce-i revin. De ndat ce aceste
obligaii vor fi ndeplinite, efectul suspensiv al excepiei de neexecutare a contractului nceteaz.
Cnd efectul donaiei l formeaz un bun imobil, dac donatorul l doneaz la mai multe
persoane i nici una dintre acestea nu a intrat n posesia bunului, atunci proprietarul bunului va fi
primul donatar. Cnd bunul a fost predat unuia dintre donatari, care este i de bun-credin,
atunci acesta va fi proprietarul bunului.
n cazul creanelor, numai prin efectul notificrii donaiei, donatarul va deveni proprietar
fa de teri. Cnd obiectul donaiei l constituie un imobil, contractul devine opozabil terilor
doar n momentul inscrierii in cartea funciara. Prin inscrierea in cartea funciara, terii sunt pui n
gard asupra eventualelor fraude din partea donatorului.
70

Contractul de donaie nu se confund cu unele acte juridice n care o persoan presteaz
un serviciu cu titlu gratuit n favoarea alteia, care poate fi un act dezinteresat, i nici decum o
liberalitate pentru c exist o modificare de patrimoniu.
De asemenea, donaia nu se confund cu executarea unei obligaii naturale, cci n acest
caz obligaia exist, numai c s-a stins dreptul material la aciune (deci posibilitatea de a
beneficia de fora de constrngere a statului) al creditorului privind valorificarea creanei.
Debitorul execut de bunvoie o datorie care exist.
Potrivit art.1166 Cod.Civ. contractul este acordul de voin dintre doua sau mai multe
persoane, cu intenia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Considerm c art.1166
C. Civ.ar trebui modificat in sensul inlocuirii notiunii de persoane cu cea de parti.In ceea ce
priveste propunerile de lege ferenda dorim sa precizam ca legiuitorul nostru, in viziunea Noului
Cod, a introdus contractul de donatie alaturi de testament intr-un titlu separat-,,Liberalitatile,
fiind in prezenta unui contract, fie el si unilateral acesta trebuia tratat in titlul,,Diferite Contracte
speciale chiar daca este un act de recunotin moral si binefacere precum testamentul. La o
analiz succint se poate vedea diferenta clar prin faptul ca testamentul este un act unilateral in
timp ce donatia capat valente bilaterale. O alta diferen remarcat const in aceea c
testamentul este un act mortis causa in timp ce donatia se incheie intre vii. Legiuitorul Noului
Cod Civil a reusit in general sa rezolve problematica teoretica si practic in materie dar si s
instituie noi soluii pentru modernizarea unui domeniu cunoscut drept ,,reinut la elemente de
noutate.
71BIBLIOGRAFIE1. F.MOTIU Contracte speciale Editia a-IV-a revazuta si adaugita,Editura Univers
Juridic 2013
2. L.STANCIULESCU Curs de drept civil contracte,Editura Hamangiu, Bucuresti,
2012.
3. T. PRESCURE Curs de contracte civile,Editura Hamangiu,Bucuresti 2012
4.
5. D.C. FLORESCU Drept civil Contracte speciale Editia a- III-a Editura Univers
juridic 2012
6. V. STOICA Drept civil drepturi reale principale ,Editura C.H. Beck 2012
7. G. Boroi, C. ANGHELESCU Curs de drept civil Partea generala.Editura
Hamangiu 2011
8. I. M. ANGHEL, Drept roman, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000;
9. S. ANGHENI, Drept civil, Contracte civile, vol. II, Editura Oscar Print,
Bucureti, 1997;
10. Gh. BELEIU, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Editura ansa, Bucureti , 1995;
72

11. G. BOROI, Drept civil. Parte general, Editura All Educaional, S.R.L.,
Bucureti, 1998;
12. A. COJOCARU, Drept civil. Partea general, Editura Lumina Lex, Bucureti,
2004;
13. D. CHIRIC, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureti,
1997;
14. O. CPN, Titlu gratuit n actele juridice, Bucureti, 1947;
15. F. DEAK, Drept civil. Contracte speciale, Ediia a II-a, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2001;
16. F. DEAK, S. CRPENARU, Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor.
Dreptul de motenire, Universitatea Bucureti, 1983;
17. I. DOGARU, Drept civil. Contracte special, Editura All Beck, Bucureti, 2004,
18. C. HAMANGIU, I. ROSETTI BLNESCU, A. BICOIANU, Tratat de
drept civil, Editura All Bec, Bucureti, 1997;
19. D. LUPULESCU, Drept civil. Introducere n dreptul civil, Editura Lumina Lex,
Bucureti, 2002;
20. C. MANUSARIDE, G. NEAGU, Contractele mileniului III, Editura All beck,
Bucureti, 2001;
21. R. MOTIC, Contracte civile. Sintez teoretic i practic, Editura Lumina Lex,
Bucureti, 1998;
22. C. MUESCU, Condiii eseniale pentru validitatea contractelor n dreptul
roman i romn, Editura Tipografia Curii Regale, Bucureti, 1900;
23. 19). M. MUREAN, Drept civil. Contracte speciale, Editura Cordial Lex, Cluj-
Napoca, 1999;
24. J. MANOLIU, S. RAUSCHI, Contracte, Universitatea A. I. Cuza, Iai 1982;
25. S. NECULAESCU, Introducere n dreptul civil, Editura Lumina Lex, Bucureti,
2001;
26. R. PETRESCU, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print,
Bucureti, 1997;
27. T. R. POPESCU, Condiii imposibile, ilicite i imorale n materie de liberaliti n
dreptul comparat, Editura tiinific, Bucureti, 1968;
73

28. E. SAFTA-ROMANO, Drept civil. Contracte speciale, ediia I-a, Editura
Polirom, Iai, 1999;
29. C. STTESCU, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, ediia a III-a, Editura
All beck, Bucureti, 2002;
30. V. STOICA, Rezoluiunea i rezilierea contractelor civile, Editura All Cop,
Bucureti , 1997 ;
31. B. TEFNESCU, R. DUMITRU, Drept civil, vol. II , Editura Lumina Lex ,
Bucureti , 2002;
32. I. TURCULEANU, Drept civil. Contracte speciale, Editura Themis, Craiova,
2000;
33. I. ZINVELIU, Contracte civile. Instrumente de satisfacere a intereselor
ceteneti, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.