P. 1
POSESIA

POSESIA

|Views: 642|Likes:
Published by Ade Toader

More info:

Published by: Ade Toader on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

POSESIA

NOTIUNEA DE POSESIE CA STARE DE FAPT 1. Posesia are ca obiect numai bunuri corporale

Daca asupra bunurilor corporale, stapanirea reuneste ambele elemente, corpus si animus, asupra bunurilor incorporale,stapanirea cuprinde numai elementul psihologic, intentional animus. Este eveidenta incompatibilitatea dintre ideea de stapanire materiala (corpus) si ideea de incorporal. Bunul este incorporal tocmai pentru ca nu are animus. 2. Posesia are ca obiect numai bunuri corporale aflate in circuitul civil sau care pot intra in circuitul civil 3. Numai bunurile individual-determinate formeaza obiectul posesiei

Aceasta afirmatie acopera doua situatii: Mai intai bunurile de gen pot fi posedate numai dupa individualizarea lor prin numarare, masurare, cantarire sau orice forma de individualizare. Apoi, universalitatile juridice si cele de fapt nu pot forma obiectul posesiei ca stare de fapt. Cu privire la patrimoniu, aceasta incompatibilitate se explica prin caracterul sau inalienabil. In ceea ce priveste masele patrimoniale si universalitatile de fapt, in masura in care acestea devin bunuri prin apropiere, ele nu pot fi posedate intrucat sunt bunuri incorporale. Succesiunile si fondurile de comert intra in aceasta categorie. Pot fi posedate bunurile individual-determinate, corporale,care fac parte dintr-o succesiune sau dintr-un fond de comert, iar nu succesiunea sau fondul ca atare. 4. Posesia este puterea pe care o persoana o exercita cu privire la un bun corporal

Acesta putere nu este insa una de drept, ci de fapt.Se mai spune ca posesia este un raport intre o persoana si un bun. 5. Continutul acestei puteri de fapt este sau apare ca manifestarea exterioara, obiectivarea unui drept real principal. Rezulta deci ca se face o distinctie intre continutul juridic al unui drept real si manifestarea exterioara a acestuia, respectiv obiectivarea prerogativelor dreptului real in procesul exercitarii sale. Exercitarea prerogativelor dreptului real inseamna faptele savarsite si actele juridice incheiate de titular pentru realizarea dreptului sau. Posesia ca stare de fapt insumeaza faptele materiale si actele juridice care apar ca manifestare exterioara ca obiectivarea unui drept real, iniferent daca posesorul este sau nu titularul acestui drept. Afirmatia ca posesia ca stare de fapt corespunde unui drept real principal are doua intelesuri. Un prim inteles subliniaza ca de regula posesorul este chiar titularul dreptului. Al doilea inteles pune in lumina faptul ca, indiferent daca posesorul este sau nu titularul dreptului real, faptele materiale savarsite sau actele materiale inchieate apara ca obiectivarea continutului juridic al unui asemenea drept.

Nu este necesara o eroare comuna. respectiv pentru posesorul care i l-a incedintat. c) fiecare coproprietar. indiferent daca posesorii repsectivi sunt sau nu titularii respectivelor drepturi reale. B. tot asupra aceluiasi bun pot exista posesii diferite ca natura. Intrucat asupra aceluiasi bun corporal pot exista mai multe drepturi reale (uzufruct. comodatarul. nuda proprietate). detentia presupune existenta unui element psihologic pe langa elementul material. ci si exercitarea celorlalte prerogative ale dreptului real. corpus: Faptele materiale si actele juridice prin cae se exercita prerogativele unui anumit drept real rpincipal alcatuiesc elementul material (corpus). in art 918 alin 1 NCCiv se prevede ca: (1) Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar. cu privire la acelasi bun corporal si in acelasi timp. neaga dreptul adevaratului titular al dreptui real si se comporta ca si cand ar fi el titularul dreptului respectiv. Elementul material al posesie. Din aceasta perspectiva hotul este posesor. precum: a) locatarul. Uzufructuarul sau cel care se considera uzufructuar este posesor in raport cu dreptul de uzufruct. cat si proprietarul bunului au reprezentarea clara ca el nu este titularul dreptului de proprietate. 7. depozitarul. dupa cum poseisa ca stare de fapt este manifestarea exterioara a unuia sau altuia dintre drepturile reale. desi atat el. animus In cazul posesie ca stare de fapt este necesara reprezentarea subiectiva a posesorului care fie crede ca este adevaratul titular al dreptului real. uz. Ca urmare. d) orice altă persoană care. Posesia ca stare de fapt reuneste un element materia=CORPUS si un elemnt psihologic=ANIMUS A.6.In acest sens. uzufruct. o persoana poate avea reprezentarea subiectiva (animus) . b) titularul dreptului de superficie. în proporţie cu cotele-părţi ce revin celorlalţi coproprietari. fie. este obligată să îl restituie sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia. ar poate fi in caz de intelegere a partilor. superficie. dar nu este vorba despre animus possidendi. element ce acopera in ansamblul sau nu numai exercitarea atributului ius possidendi.Animus imbraca asadar o forma specifica. fiind suficient ca posesorul sa aiba aceasta reprezentare subiectiva. faţă de nuda proprietate. creditorul gajist. detentor precar in raport cu cotele-parti din drept ale celorlalti coproprietari.desi stie ca nu este. Desigur. colectiva in legatura cu calitatea de titular pentru a exista animus. Elementul subiectiv al poseisi. deţinând temporar un bun al altuia. indiferent daca ea corespunde/nu realitatii. Definitia posesiei . ci de animus detinendi. Este posibil ca aceeasi persoana sa aiba dubla calitate de posesor si detentor precar. ci pentru altul. Animus sibi habendi distinge posesia de detentie.iar cea de-a treia poate crede ca are un drept de servitute. abitaţie sau servitute. Detentorul precar nu stapaneste bunul pentru el. alta se poate considera uzufructuar.

expresa sau tacita. DOVADA POSESIEI Faptele materiale care alcatuiesc elementul material al posesiei pot fi dovedite cu orice mijloc de proba. Cand un singur coposesor exercita elementul corpus in mod direct cu pririvire la integul bun. bucurandu-se de protectie juridica si producand anumite efecte juridice. 8. ci cel mult una cantitativa. Elementul corpus se exercita in comun sau de un singur coposesor. ceea ce presupune ideea de mandat . corespunzator calitatii juridice pe care celalalt crede ca o are sau si-o asuma fata de acelasi bun. Coposesiunea Numai coposesiunea dreptului de proprietate comuna este coposesiune stricto-sensu. corpore alineno. cat si reprezentarea subiectiva ca stapaneste bunul pentru altul (animus detinendi). tinand seama de calitatea sa juridica pe care crede ca o are sau si-o asuma in legatura cu un anumit bun. ceilalti NU sunt lipsiti de elemntul material al posesiei . Intr-o prima ipoteza in care puterea de fapt dubleaza puterea juridica. ori in functie de reprezentarea pe care o are u coposesor ca lucreaza si pentru ceilalti coposesori. care se afla sau care poate intra in circuitul civil. aparand posesia se apara chiar dreptul real principal.Altfel spus fiecare coposesor este si posesor ci detentor precar.Puterea de fapt pe care o persoana o exercita asupra unui bun corporal individual-determinat. In ipoteza in care puterea de fapt de opune puterii juridice (posesorul nu este titularul dreptului). care se regasesc la art 919 in NCCiv: . ceea ce presupune ideea de gestiune de afaceri.Numai in acest caz fiecare coposesor are cu adevarat reprezentarea atat reprezentarea subiectiva ca stapaneste bunul pentru sine (animus sibi habendi). dar diligent in raport cu bunul posedat.dar fara cunostinta acestora. se descurajeaza violenta ca instrument prin care proprietarul care a pierdut posesia ar fi tentat sa isi faca singur dreptate si de asemnea se are in vedere in considerent de echitate care l-a indemnat pe legiuitor sa acorde preferinta posesorului neproprietar. in functie de intelegerea coposesorilor. adica posesorul este si titularul dreptului real. ei exercita elemntul corpus in mod indirect. Dovada elementului subieciv al posesiei: Intrucat nu este posibila proba directa a elementului subiectiv. putere care reuneste un element psihologic si un element material si care apare ca o manifestare exterioara a unui drept real principal. Justificarea protectiei juridice a posesiei ca stare de fapt Exista doua ipoteze. fata de proprietarul nediligent care s-a dezinteresat de bun. legiuitorul a instituit trei prezumtii. intrucat intre coposesori nu exista o dierenta calitatativa. 9.

Regulile privind proba precaritatii difera de la caz la caz. el va putea sa faca dovada acelui act cu orice mijloc de proba. mai intai. legea ingaduie dovada contrara. Astfel. Cand se afirma ca paratul care stapaneste bunul are doar calitatea de detentor precar si se invoca in acest sens un contract de depozit. posesorul este considerat proprietar. Daca el cumpara cumpara bunul inchiriat. reclamantul si paratul sunt parti in actul juridic din care rezulta precaritatea. de locatiune sau de imprumut incheiat cu detinatorul bunului. (2) Detenţia precară. Astfel este posibil ca o persoana sa doabndeasca mai intai elemntul material si apoi elementul psihologic. dobandeste si si animus sibi habendi si se transforma din detentor in posesor. Nu este obligatoriu insa ca elementul material si cel subiectiv sa fie dobandite in acelasi timp. Solutia este fireasca. acela care stăpâneşte bunul este prezumat posesor. Oricum. plecand de la elemntul material al posesiei . Posesia se dobandeste prin dobandirea elementelor sale Numai in masura in care o persoana are in acelasi timo ambele elemente ale posesiei poate fi calificata ca posesor. legiuitorul trage concluzia existentei elementului subiectiv.. dar are animus detinendi. (3) Până la proba contrară. adica dovada precaritatii. Dobandirea elementului material al posesiei nu presupune in mod obligatoriu savrasirea de fapte materiale si incheierea de acte juridice. este prezumată că se menţine până la proba intervertirii sale. De exemplu.(1) Până la proba contrară. DOBANDIREA POSESIEI 1. Daca insa reclamantul este tert in raport cu actul juridic. Fiind insa vorba despre o prezumtie relativa. Se presupune ca ca cel ce stapaneste material bunul exercita aceasta stapanire pentru sine. Astfel in materie imobilara. odată dovedită.obligatia de predare a bunului se .iar nu animus possidendi. pentru ca intr-o asemenea situatie. chiriasul exercita elementul corpus. cu excepţia imobilelor înscrise în cartea funciară. reclamantul trebuie sa urmeze regulile probatorii din materia actului juridic pentru a proba precaritatea. de la stapanierea materiala a bunului. sarcina de a proba precaritatea revine reclamantului.

In acest sens art 917 precizeaza ca “Posesorul poate exercita prerogativele dreptului de proprietate asupra bunului fie în mod nemijlocit. Din acel moment. pierderea elemntului material si pierderea elemntului psihologic. Aceasta regula este fireasca. care devine res derelicta. 1. intrucat ori de cate ori este vorba de o reprezentare subiectiva. Tot astfel daca posesorul abandoneaza bunul. aceasta este legata de o anumita persoana.” Exercitarea elementului material corpore alieno nu inseamna intotdeauna ca detentorul precar are intregul element material al posesiei.ori de cate ori predarea bunului este simultana cu instrainarea. Numai in mod execeptional s-a admis ca elementul psihologic sa poate fi exercitat prin intermediul reprezentantilor legali. In ceea ce priveste elementul subiectiv. Depozitarul. fie prin intermediul unei alte persoane. Pierderea simultana a elementelor posesiei Asa se intampla de regula in ipoteza instrainarii bunului posedat. prin putere proprie. ci in numele posesorului care i-a incredintat.dar il exercita nu in nume propriu .indeplineste de regula prin remiterea cheilor.chiar daca posesorul nu savarseste efectiv alte fapte materiale si nici nu incheie acte juridice avand ca obiect bunul posedat. exercitarea sa nu este posibila decat prin intermediul posesorului. 2. ci pentru adevaratul posesor. Intinderea exercitarii elemntului corpus depinde de intelegerea care sta la baza incredintarii bunului de catre posesor detentorului precar. caz in care atat elemntul corpus. . se dobandeste elementul corpus in mod efectiv. Detentorul precar exercita elemntul corpus. daca se pierde oricare dintre elementele posesiei .” PIERDEREA POSESIEI Cazuri de pierdere a posesiei In principiu. cat si elementul animus sunt exercitate prin intermediul altei persoane. elementul material si cel subiectiv se pierd simultan. fie indirect prin intermediul altei persoane. Sun trei cazuri de pierdere a posesiei:pierderea simultana a elemntelor posesiei. comodatorul sau chiriasul are elementul corpus. ”Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu şi persoanele juridice exercită posesia prin reprezentantul lor legal. se pierde chiar posesia. Posibilitatea exercitarii elementelor posesiei prin intermediul altei persoane Elementul corpus poate fi exercitat fie direct de catre posesor.dar nu pentru sine.

Nu este insa obligatoriu ca posesorul sa fie si titularul dreptului de proprietate sau a unui alt drept real. daca vanzatorul nu preda bunul vandut imediat cumparatorului . pierderea posesiei este imediata daca sunt indeplinite cerintele prevazute de art 937.In art 921 lit b-f sunt mentionate mai multe cazuri in care pierd simultan ambele elemente ale posesiei . după caz. Astfel daca bunul este mobil. (2). Pierderea elementului material Momentul pierderii posesiei in ipoteza pierderii elementului material este insa diferit in functie de natura bunului.dar sa piarda elemntul intelectiv. In acest sens.Acesta ipoteza este expres mentionata in art 921 lit g in care se precizeaza ca posesia inceteaza prin “deposedare daca posesorul ramane lipsit de posesia bunului mai mult de un an” 3. Asa se intampla in ipoteza contractului de vanzare-cumparare. daca nu a trecut un an de la deposedare. 889 alin. Inscim cand bunul este mobil/imobil . 2. e) trecerea bunului în proprietate publică. art 921 alin 1 arata ca posesia inceteaza prin transformarea sa in detentia precara.posesorul pastreaza posesia solo animo sau animo tantum. adica prin intermediul vanzatorului. Vanzatorul pastreaza elemntul corpus. b) înstrăinarea bunului. ceea ce semnifica punerea sub semnul intrebarii a elemntului intentional al posesiei. d) pieirea bunului. totusi posesia nu se pierde intrucat elementul subiectiv este exercitat animo alieno. Pierderea elementului intentional Este posibil ca posesorul a pastreze elemntul corpus. ci numai animus detinendi. In mod exceptional cand o persoana devine incapabila. Cumparatorul dobandeste elemntul psihologic al posesiei si exercita elemntul material al acesteia corpore alieno. posesia poate sa inceteze prin pierderea simultana a elementelor sale. dar nu mai are sibi habendi. . oraşului sau municipiului. conform art. Chiar si atunci cand nu are aceasta calitate. Aceasta este ipoteza asa-numitului constitut posesor. f) înscrierea dreptului de proprietate al comunei.dar nu sunt indeplinite conditiile art 937.desi a pierdut elemntul material. c) abandonarea bunului mobil sau înscrierea în cartea funciară a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil. Este de observat ca in toate aceste cazuri pierderea posesiei insoteste incetarea calitatii de proprietar a posesorului asupra unui bun.

De asemenea in art 922 alin 2 fraza finala este consacrata prezumtia de utilitate a posesiei. Caracterele juridice: spre deosebire de discontinuitate. Rezulta din acest text ca definirea continuitatii si a discontinuitatii are la baza criteriul intermitentelor anormale in exercitarea elementului corpus. posesia este prezumată a fi utilă. Aceasta idee trebuie insa inteleasa in corelatie cu art 674 alin 2 CPC care reglementeaza actiunea posesorie speciala. viciul discontinuitatii se refera atat la bunurile imobile. In ceea ce priveste sarcina probei . viciul continuitatii exista ori de cate ori faptele materiale si acetele juridice care dau continutul elementului material al posesiei sunt savarsite la intervale de timp mai mari decat este normal.” Viciul discontinuitatii se caracterizeaza prin trei trasaturi. cat si la cele mobile. discontinuitatea este un vicu temporar –art 927 arata ca “posesia viciata devine utila de indata ce viciul inceteaza” acest viciu este absolut intrucat poate fi invocat de oricine are interes asa cum se prevede in art 926 alin 1 NCCiv de asemenea. Exista asadar trei vicii ale posesiei:discontinuitatea. Discontinuitatea Art 923 : Posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită cu intermitenţe anormale în raport cu natura bunului. care presupune si caracterul pasnic al acesteia. aceste conditii fiind cumulative.calitatea posesiei de a fi continua se prezuma. fizica sau morala. care nu au fost provocate de o alta persoana”. violenta si clandestinitatea. ca urmare ea poate fi invocata numai de victimele sale-art 926 alin 2 viciul violentei este temporar –art 927. problema se pune insa numai daca nu sunt indeplinite cerintele pentru aplicarea dispozitiilor art 937 2. Art 922 alin 2 consacra aceasta prezumtie de utilitate a posesiei “Până la proba contrară. in ceea ce priveste bunurile mobile. netulburata si publica.CALITATILE SI VICIILE POSESIEI Utilitatea posesiei este suma a trei calitati:posesia trebuie sa fie continua. Intr-adevar .Pentru ca posesia sa fie viciata este suficient sa lipseasca o calitate a acesteia. violenta este un viciu relativ. Numai daca a trecut un an de la . 1. Violenta In art 924 NCCiv se arata ca “posesia este tulburata atat timp cat este dobandita sau conservata prin acte de violenta.

animus si corpus.dar ea nu este viciata in raport cu persoana care cunoaste posesia. ea exprima convingerea tertului dobanditor ca a incheiat contractul translativ cu adevaratul proprietar al dreptuli real principal. este necesar ca aceasta sa nu fi avut posibilitatea sa o cunosca. Recunoasterea unei posibilitati de transformare a lui animus detinendi in animus possidendi ar avea ca efect intregirea elemntului corpus. Intelesul bune-credinte este precizat in NCCiv dupa cum imobilul este sau nu inscris in CF: . Rezulta ca vicul clandestinitatii se defineste numai in raport cu cel care-l invoca. Posesia poate fi clandestina fata de acestea. neglijenta celui care are interes sa invoce acest viciu nu sunt de natura sa conduca totusi la vicierea posesiei. cel care a intrat in stapanirea bunului prin violenta va putea avea o posesie utila – art 951 alin 1 3. exprimata direct de el insusi sau indirect prin interpusi. respectiv actele de rezistenta). In toate cazurile in care este necesara buna-credinta . Detentorul precar nu poate sa transforme animus detinendi in animus possidendi prin simpla manifestre de vointa. De asemena. In materie imobiliara. aceasta convingere trebuie se bazeze insa pe diligentele necesare pentru verificarea registrelor de publicitate. Caracterele juridice: viciul clandestinitatii este relativ – art 926 alin 2 viciul este temporar – daca posesia redevine publica. Prezumtia de utilitate a posesiei este consacrata la art 922 alin 2 aratandu-se totodata si caracterul public al acesteia. Nu este deci relevant faptul necunoasterii posesiei de catre alte persoane. viciul violentei are aplicare in egala masura in pivinta bunurilor mobile si a celor imobile Clandestinitatea In art 925 se arata ca “posesia este clandestina daca se exercita astfel incat sa nu fie cunoscuta”. Intervertirea precaritatii in posesie este posibila numai daca manifestarea de vointa a dtentorului precar in sensul transformarii lui animus detinendi in animus possidensi este insotita de un fapt juridic in sens larf (act incheiat cu un tert sau fapt juridic in sens restrans. intrucat aceasta nu ar mai fi limitat la obiectivarea dreptului constituit de posesorul initial sau la ingaduinta acestua.tulburare/deposedare respectiv de la incetarea violentei. nu este suficient ca persoana care invoca viciul clandestinitatii sa nu cunoasca posesia.ci ar putea fi exercitat in limita conferita de dreptul real care ii corespunde. viciul inceteaza poate fi invocata numai in legatura cu bunurile mobile INTERVERTIREA PRECARITATII IN POSESIE Dobandirea posesiei inseamna dobandirea elementelor constitutive ale acesteia. Detentorul precar are elementul corpus in limita conferita de dreptul pe care posesorul i l-a constituit sau in limita ingaduintei posesorului . Altfel spus. lipsa de diligenta.

b) dacă detentorul precar săvârşeşte împotriva posesorului acte de rezistenţă neechivoce în privinţa intenţiei sale de a începe să se comporte ca un proprietar. Aceste acte trebuie sa fie indreptate importivas persoanei care a incredintat bunul detentorului precar. adica dovada relei-credinte. Desigur.daca nu exista temeiuri care sa-l dtermine sa creada ca acesta din urma nu este adevratul proprietar. c) dacă detentorul precar înstrăinează bunul. Se recunosate simpla notificare comunicata de detentor persoanei de la care a primit bunul este suficienta pentru a marca schimbarea lui animus detinendi in animus possidendi.care incepe sa se considere titular al dreptului real. intervertirea precaritatii in posesie “nu se va produce insa mai inainte de implinirea termenului prevazut pentru restituirea bunului”. intervertirea nu se va produce însă mai înainte de împlinirea termenului prevăzut pentru restituirea bunului. nu si obligatiile autorului sau. Nu este necesar ca acest conflict sa aiaba o natura juridica. este de bună-credinţă dobânditorul care nu cunoştea şi nici nu trebuia. In acesta caz este vorba de o simpla ingaduinta din partea locatorului care intareste ideea de detentie precara. inclusiv impotriva succesorilor cu titlu particular. (c) – Pentru justificarea acestui caz s-a observat ca succesorul cu titlu particular dobandeste doar drepturile. să cunoască lipsa calităţii de proprietara celui de la care a dobândit bunul. Prezumtia de buna-credinta opereaza si in aceasta ipoteza. Nu este suficient deci ca detentorul sa savarseasca acte de rezistenta impotriva unui pretins proprietar.dar persoana interesata poate face dovada contrara. Actele de rezistenta sunt necesare pentru obiectivarea vointei detentorului de a schimba animus detinendi in animus possidendi. Obligatia de restituire pe care detentorul o avea fata de .În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară. altul decta cel care i-a incredintat bunul. Cazurile de intervertire a precaritatii in posesie a) dacă detentorul precar încheie cu bună-credinţă un act translativ de proprietate cu titlu particular cu altă persoană decât cu proprietarul bunului. printr-un act translativ de proprietate cu titlu particular. în acest caz.In schimb. după împrejurări. In art 920 alin 1 fraza finala se precizeaza ca in aceeasi ipoteza. (b) – Simpla negare a celui a dreptului celui de la care detentorul precara primit bunul nu este suficienta pentru intervertirea precaritatii in posesie. În celelalte cazuri. actele de rezistenta isi pastreaza semnificatia juridica si in cazul in care ele sunt indreptate importiva sucesorilor celui de la care detentorul precar a primit bunul. simpla neplata a chiriei sau imprejurarea ca locatorul nu solicita plata chiriei nu are semnificatia unui act de rezistenta facut de locatar impotriva locatorului. Notiunea de acte de rezistenta include in sfera sa toate acele acte care exprima un conflict intre detentorul precar si cel de la care detine bunul in legatura cu schimbarea atitudinii subiective a detentorului. cu condiţia ca dobânditorul să fie de bună-credinţă. dobânditorul este de bună-credinţă dacă înscrie dreptul în folosul său întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare.

In schimb. Actiunile posesorii se deosebesc de actiunile petitorii In primul rand. actiunea posesorie trebuie sa cedeze locul actiunii petitorii. Actiunile posesorii protejeaza posesia bunurilor imobile si mobile – actiunile posesorii protejeaza de regula posesia bunurilor imobile si in mod exceptional. Raporturile dintre actiunile posesorii si actiunile petitorii sunt guvernate de principiul separatiei posesoriului de petitoriu. Ca urmare n-ar mai putea fi folosita ulterior o actiune posesorie decat pentru tulburari care au intervenit dupa sesizarea instantei cu actiunea petitorie. respectiv l-a deposedat pe reclamant. Pierderea si dobandirea posesiei au in vedere pierderea si redobandirea elemntului corpus. ci a unei stari de fapt. posesia celor mobile. Ori de cate ori reclamantul pune in discutie insusi dreptul dreptul subiectiv civil. Caracterele juridice ale actiunilor posesorii 1. daca a fost utilizata mai intai calea actiunii petitorii. Hotararea judecatoresca pronuntata ca urmare a unei actiuni posesorii are autoritate de lucru judecat intr-o actiune posesorie ulterioara care are ca obiect aceleasi fapte de lucru judecat in cepriveste fondul dreptului si nu poate fi invocata in procesul urmator declansat printr-o actiune petitorie. elemntul corpus. in cadrul actiunilor posesorii pot fi folosite toate mijloacele de proba pentru dovedirea posesiei ca stare de fapt si a tulburarii posesiei. pentru a mentine acesta stare sau a redobanfi posesia atunci cand a fost pierduta.persoana i-a incredintat bunul nu se transmite la succesorul sau cu titlu particular. impotriva oricarei tulburari. 2. . exprimat si prin ideea autonomiei actiunilor posesorii. titularul actiunii posesorii pastreaza posesia solo animo cat timp nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare. intrucat. Sub aspect probatoriu. reclamantul in actiunea posesorie este persoana care exercita sau a exercitat efectiv. Ca urmare. Ca uramare reclamantul intr-o asemenea actiune nu trebuie sa faca dovada unui drept. Sarcina probatorie a reclamantului este in acest caz mai usoara decat sarcina probatorie a reclamantului dintro actiune petitorie. fara pune in discutie exeistenta unui drept subiectiv. iar paratul este persoana care a tulburat exercitarea acestui elemnt sau si-a insusit elemntul material al posesiei. in mod direct. hotararea judecatoreasca in care a fost solutionata aceasta actiune are autoritate de lucru judecat. actiunile posesorii se deosebesc de actiunile petitorii. inclusiv titlurile invocate de parti. Tocmai pentru acest avantaj de ordin probatoriu actiunile posesorii sunt utilizate si de titularii drepturilor reale principale. PROTECTIA JURIDICA A POSESIEI Actiunile posesorii sunt acele actiuni puse la indemana posesorului pentru a apara posesia ca stare de fapt. asa cum am vazut. Actiunile posesorii sunt actiuni reale – nu in sensul ca pun in discutie un drept real. ci ca protejeaza posesia unui bun corporal. daca acesta este de buna-credinta. intrucat judecata in petitoriu presupune si o judecata in posesoriu. intrucat protejeaza juridic starea de fapt a posesiei. 3.

denumita si actiune in reintegrare poate fi utilizata numai in cazul tulburarii savrasite prin violenta.insa conform alin 2. Prin intermediul actiunilor posesorii. In plus. o masa patrimoniala sau un patrimoniu. In functie de consecintele cu privire la un bun. Acest termen este unul de prescriptie extinctiva si . De aceea actiunile posesorii pot fi exercitate in numele minorilor si incapabililor de persoanele abilitate de lege. In schimb. Cat priveste posesia corespunzatoare servitutilor. Utilizarea actiunilor posesorii Exercitarea actiunilor posesirii nu constituie un act de dispoztiei juridica. Conditia comuna pentru execitarea actiunilor posesorii Din prevederile art 951 alin 1 NCCiv rezulta ca exista o conditie comuna pentru exercitarea actiunilor posesorii: sa nu fi trecut un an de la deposedare. trebuie sa distingem intre tulburarea posesiei sau deposedarea prin violenta si celelalte tulburari ale posesiei. Temeiul acestor actiuni este deci tocmai tulburarea sau deposedarea. denumita si actiunea in complangere sau actiune de drept comun poate fi utilizata in toate cazurile. actiunea posesorie speciala. daca acesta nu este si el coproprietar. Actiunile pot fi exercitate de un singur coproprietar importiva autorului tulburarii posesiei. fara restrictiile prevazute pentru actele de dispozitie juridica. victima urmareste sa obtina incetarea tulburarii sau restituirea bunului. indiferent de natura tulburarii posesiei. posesorul este indreptatit sa pretinda despagubiri pentru prejudiciile cauzate –art 949 NCCiv. iar art 949 alin 2 adauga faptul ca “ Exercitiul actiunilor posesorii este recunoscut si detentorului precar”.actiunile posesorii pot fi utilizate numai pentru ocrotirea posesiei corespunzatoare servitutilor continue si aparente. aceasta poate sa apartina chiar proprietarului bunului (art 950) . Cat priveste calitatea de parat in actiunile posesorii. actul de exerciate a actiunilor posesorii este unul de conservare. temeiul actiunilor posesorii Necesitatea utilizarii actiunilor posesorii apare in momentul in care se produce o tulburare sau o deposedare. Actiunea posesorie generala. “actiunea posesorie nu poate fi insa introdusa impotriva persoanei fata de care exista obligatia de rstituire a bunului” Clasificarea actiunilor posesorii Conform art 951 NCCiv.Tulburarea si deposedarea. Art 918 alin 2 precizeaza ca “ Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai in cazurile si limitele prevazute de lege”.

care sunt instrumente de protectie juridica post factum. Dovada viciilor trebuie sa fie facuta de catre parat.nu de decadere care presupune chiar stingerea unui drept subiectiv. a) dacă instanţa dispune. Simpla posesie este suficienta pentru a justifica o asemenea cerere. ea este practic suspendata. in NCCiv a fost prevazuta si o protectie juridica speciala a posesiei. durata necesara pentru ca aceasta posesie sa poata fi protejata juridic pe cale actiunilor posesorii generale. taierea unor arbori ori efectuarea unor sapaturi pe fondul invecinat. respectiv sa faca probaa pericolului iminent de distrugere a bunului posedat. astfel încât să se poată repara prejudiciul ce s-ar cauza pârâtului prin această măsură. atat in sensul ca dovada elemntului corpus duce la concluzia existentei elemntului animus. opereaza si in acest caz prima prezumtie instituita prin dispozitiile art 919 alin 1. Cat priveste dovada posesiei si a duratei de un an. . reclamantul trebuie sa faca dovada imprejurarii ca. Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat Pe langa actiunile posesorii. intrucat posesia ca stare de fapt nu se confunda cu un dret subiectiv civil. In acelasi articol este prevzut un mecansim juridic specific pentru stabilirea unei cautiuni. iar acest timp nu se ia in calculul termenului de un an. deplasarea lucrului ori încetarea lucrărilor. el a posedat bunul cel putin un an. fie in sarcina persoanei impotriva careia se iau masurile de conservare a bunului posedat. adica dupa ce deposedarea sau tulburarea posesiei s-a produs. cauţiunea se stabileşte în sarcina posesorului. ca parat. A doua conditie este utilitatea poseiei. Mai intai trebuie sa existe motive temeinice. In plus. inainte de exercitarea actiunilor posesorii in complangere. fie in sarcina posesorului ca reclamant. Pe durata actiunii unuia dintre viciile posesiei. Aceasta durata de un an masoara durata posesiei utile. masurile pentru conservarea bunului posedat sunt instrumente juridice care previn producerea tulburarii.” Daca aceste doua masuri sunt indeplinite. cat si in sensul ca dovedirea posesiei la un moment dat duce la concluzia continuitatii acesteia pana la dovada contrara.Spre deosebire de actiunile posesorii. fie de existenta “unor lucrari precum ridicarea unor constructii. In al doilea rand . Conditii suplimentare necesare pentru exercitarea actiunii posesorii generale (in complangere) Potrivit art 949 NCCiv. adica neviciata. daca este cazul incetarea lucrarilor”. posesorul este indreptatit “sa ceara luarea masurilor necesare pentru evitarea pericolului sau. posesia trebuie sa fie utila. conform art 922. constand in luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat. în mod provizoriu. Doua conditii sunt necesare pentru admiterea cererii intemeiate pe dispozitiile art 925 NCCiv. aceste pericol sa fie generat fie de “actiunea” unui lucru aflat in posesia unei alte persoane.

ci si o prezumtie de proprietate in favoarea posesorului. indiferent daca reclamantul a avut sau nu anterior calitatea de posesor. Elementul corpus este deci determinant in stabilirea calitatii procesuale a paratului intr-o asemenea actiune. posesia creeaza de regula.In urma acestei comparari. indierent daca aesta este exercitat direct sau corpore alieno. Intr-o asemenea ipoteza. anterior posesiei paratului. va fi preferata partea a carei posesie este mai caracterizata. Daca reclamantul nu a avut calitatea de posesor. Prezumtia de proprietate opereaza indiferent daca posesorul este de buna credinta sau de reacredinta. Altfel spus. prezumtie de proprietate nu este rasturnata. Forta juridica a posesiei este diferita in functie de natura bunului posedat. se compara prezumtia de care a beneficiat reclamantul cat timp a avut elemntul corpus cu prezumtia de care beneficiaza paratul dupa dobandirea acestui drept. Iata de ce se accepta ca actiunea in revendicare poate fi introdusa si impotriva unui detentor precar. Este necesar insa ca cel care invoca prezumtia de proprietate sa faca dovada elementului corpus. avand calitatea de parat in actiunea in revendicare. In materie imobiliara.b) dacă instanţa încuviinţează menţinerea lucrului în starea sa actuală ori continuarea lucrărilor. proprietar. Nu poate deci opera prezumtia de proprietate in cazul posesorului solo animo pentru perioada ulterioara deposedarii. va avea castig de cauza partea a carei prezumtie este mai intensa. isi gaseste aplicarea adagiului in pari causa. EFECTELE JURIDICE ALE POSESIEI 1. Pe aceasta baza s-a considerat ca posesia are o functie probatorie. prezumtia de proprietate dobandirea fructelor uzucapiunea dobandirea bunurilor mobile ocupatiunea Prezumtia de proprietate Art 919 alin 1 si 3 instituie nu numai o prezumtie privind existenta elemntului animus. cauţiunea se stabileşte în sarcina pârâtului astfel încât să se asigure posesorului sumele necesare pentru restabilirea situaţiei anterioare. Daca reclamantul a avut si el calitatea de posesor. o prezumtie relativa de proprietate Astfel cel care detine un bun imobil este considerat posesor si pe cale de consecinta . Intensitatea prezumtiei de proprietate este diferita in cadrul unei actiuni in revendicare in ipoteza in care niciuna dintre parti nu are titlu. melior este causa possidendis. .

sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) nu a fost înregistrată nicio acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare. aceasta luare la cunostinta poate fi dovedita prin orice mijloc. notiunea de buna-credinta a posesorului este definita diferentiat in NCCiv. Pentru dobandirea fructelor. . pe altă cale. Dobandirea fructelor ca efect al posesiei de buna-credinta Art 948 NCCiv prevede ca “Posesorul de buna-credinta dobandeste dreptul de proprietate asupra fructelor bunului posedat. Astfel.iar cele civile. In aceasta materie. Proprietarul are dreptul la restituirea fructelor percepute de posesor dupa momentul in care acesta din urma a luat cunostinta de viciile titlului sau. “buna-crdinta se apreciaza in raport cu cerintele cerute tertilor dobanditori pentru a respinge actiunea in rectificare (art 948 alin 3). Intrucat este vorba de o imprejurare de fapt. la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său. inexactitatea cuprinsului cărţii funciare. care arata ca: (2) Terţul dobânditor este considerat de bună-credinţă numai dacă. Ca urmare. după împrejurări.2.” Aeasta dipsozitie este o exceptie de la regula conform careia fructele apartin proprietarului bunului frugifer.posesorul este de bună-credinţă atunci când are convingerea că este proprietarul bunului în temeiul unui act translativ de proprietate ale cărui cauze de ineficacitate nu le cunoaşte şi nici nu ar trebui. pe temiul exercitarii firesti a atributului ius fruendi.unde se face distinctie intre modul de dobandire a fructelor de catre uzufructuar in functie de natura acestora (fructele naturale si industriale se dobandesc prin percepere. chiar daca proprietarul bunului frugifer care a pierdut posesia bunului o redobandeste pe calea actiunii in revendicare. Spre deosebire de materia uzufructului. şi c) nu a cunoscut. el nu va fi indreptatit sa ceara si restituirea fructelor de la posesorul de buna-credinta.daca este vorba de fructe produse de imobile inscrise in CF. să le cunoască. Ori de cate ori este vorba despre imobile neinscrise in CF sau despre bunuri mobile. b) din cuprinsul cărţii funciare nu rezultă nicio cauză care să justifice rectificarea acesteia în favoarea altei persoane.Ea rezulta de asmenea din art 948 alin 4 in care se precizeaza ca buna-credinta inceteaza in momentul in care posesorul ia cunstinta de viciile titlului sau. posesorul trebuie sa fie de buna-credinta nu numai in momentul in care a intrat in stapanirea bunului furigifer. in aceasta materie toate fructele se dobandesc de catre posesorul de buna-credinta numai in masura in care au fost percepute. Din dispozitiile art 908 alin 4 rezulta ca sunt avute in vedere conditiile prevazute in art 901 alin 2. zi cu zi). ci si in fiecare moment in care percepe bunurile.

acestea se cuvin posesorului.Chiar daca este vorba deo percepere anticipata. ceea ce este posibil numai in cazul fructelor civile. . cat timp proprietarul nu face dovada ca buna-credinta a incetat inainte de momentul scadentei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->