Sunteți pe pagina 1din 2

&&&.referat.

ro

Contractul de donatie
Prin donatie, donatorul isi micsoreaza patrimoniul cu intentie libera si in mod irevocabil marind patrimoniul donatarului fara sa primeascaceva in schimb. Prin donatie se face trecerea unor valori dintrun patrimoniu in altul fara echivalent. Pentru realizarea donatiei se incheie un contract de donatie. Conform acestuia, bunul trebuie sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil si sa poata exista si in viitor (de exemplu in rcolta urmatoare). Cel care doneaza un bun trebuie sa fie proprietarul bunului.in cazul in care cel care vrea sa doneze un bun care nu este in proprietatea sa, donatia este nula deoarece, in acest caz, donatia contravine principiului irevocabilitatii. In cazul in care donatia este insotita de un alt contract precedent sau urmator celui celui de donatie, acesta trebuie sa aiba datele contractului de donatie pentru a se putea solutiona problemele care apar conform contractului de donatie. Daca se doneaza o suma de bani pentru constructia unei case, in acest caz donatia nu este casa ci suma de bani care eate donata. Daca se achizitioneaza o casa si exista o persoana care plateste si o alta caree este trecuta in contract, obiectul donatiei nu il reprezinta casa ci suma de bani donata in cazul in care plata casei s-a facut dupa incheierea vanzarii. Daca vanzarea este concomitenta cu plata pretului, casa se considera donatie si nu banii. Daca donatarul doneaza banii, dreptul de proprietatea al donatarului asupra imobilului nu va fi afectat in nici un fel, daca obiectul donatiei il reprezinta imobilul, revocarea donatiei sau nulitatea contractului de donatie poate influenta dreptul de proprietate al dobanditorului. Efectele uridice ale contractului se pot produce doar daca donatiile au fost facute in mod autentic si consimtamantul ambelorparti este manifestat in forma autentica. !orma autentica a contractului prote eaza donatorul care dispune de un drept in favoarea unei alte persoane fara ca bunul care este donat sa poata fi inlocuit in parimoniul sau printr-o valoare primita de la donatar. Daca lipseste forma autentica, donatia se considera nula si nulitatea acesteia poate fi invocata de oricine sdar si de catre instanta si nu poate fi inlaturata. "u pot fi facute ulterior alte acte oficiale, odata ce s-a demonstrat ca actul intocmit initial este nul. Daca un copil primeste la casatorie zestre din partea parintilor sau a altor persoane, aceasta se considera donatie si trebuie facuta tot prin inscris autentic. Daca cel care a facut donatia este decedat, nulitatea unei donatii din cauza actului care nu a fost intocmit autentic, poate fi acoperita de catre mostenitorii donatorului. De asemenea nulitatea donatiei poate fi anulata si in cazul creditorilor daca nu este frauduloasa. In cazul in care donatia este facuta in absenta donatarului si donatorului, se incheie uin contract de donatie care trebuie facut in forma autentica, altfel donatia nu va produce efecte uridice fiind considerata nula. Daca donatorul este absent, este necesar ca contractul de acceptare din partea donatarului sa fie semnat cat timp donatorul mai este inca in viata. Daca acceptarea nu s-a facut in timpul vietii donatorului, oferta nu mai este valabila. De asemenea si donatarul trebuie sa fie in viata cand are loc acceptarea donatiei. In cazul in care donatarul inceteaza din viata inaintea acceptarii donatiei, mostenitorii sai nu au posibilitatea de accepta donatia. In cazul creditorilor, acestia nu pot accepta donatia in lipsa donatarului chiar daca acesta mai este inca in viata. Daca bunurile date sunt mobile, pe lan#a conditiile examinate este necesara semnarea unu act de catre donatar si donator in care sa fie trecuta descrierea si evaluarea #lobala a bunurilor. $cest act trebuie, de asemenea sa fie intocmit in forma autentica. Daca nu este intocmit acest act, codul civil prevede evaluarea unei expertize a bunului donat si recunoasterea de catre donator si donatar a validitatii bunului mobil. Daca actul nu este intocmit, donatia nu va fi considerata nula daca se accepta realizartea expertizei. Daca obiectul donatiei il reprezinta un imobil sau un teren, trebuie de asemenea respectate cerintele de forma. Daca terenul primit va fi inscris in cartea funciara, contractul semnat nu va deveni nul.

"u pot primi donatii urmatoarele cate#orii de persoane' Copiii neconceputi. Cetatenii straini nu pot primi drept donatie terenuri sau drept de proprietate asupra acestora. (edicii si farmacistii si alte persoane care lucreaza in sistemul medical, nu pot primi donatiile facute de o persoana care a murit de boala pe care acestia au tratat-o daca donatia a fost facuta in timpul bolii. Donatia este valida in cazul in care medicul si bolnavul sunt sot si sotie. (inorii nu pot primi donatii decat prin intermediul tutorilor si parintilor. Persoanele surdo-mute nu pot primi donatii decat in prezenta unui curator care a fost numit de autoritatea tutelara. Daca se fac donatii catre stat sau catre alte or#anizatii care apartin de administratia teritoriala, societati comerciale care au capital ma oritarde stat, acestea pot fi acceptate in conditiile urmatoare' Daca donatiile sunt facute catre ministere, or#anizatii sau institutii careapartin de #uvern, acestea pot fi acceptate de catre ministru sau de catre conducatorul institutiei centrale de stat. )itatile administrativ-teritoriale pot accepta donatii doar prin intermediul consiliului udetean. *e#iile autonome si societatile comerciale cu capital ma oritar de stat pot primi donatii prin conducatorii acestora. Daca bunul donat reprezinta interes national, donatia se accepta doar cu autorizatia or#anului tutelar. Daca bunul donat este de interes local, donatia va fi primita dupa primirea autorizatiei consiliului udetean.