Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACTUL DE SCHIMB 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de schimb 2.Elementele contractului de schimb 3. Efectele contractului de schimb 1.

Noiunea i caracterele juri ice ale contractului e !c"i#$ Cod civil prevede c prile contractului de schimb au obligaia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun art. !23" alin. 1 CC#. $ntr%o accepiune" contractul de schimb este acel contract sinalagmatic prin care prile se oblig ca fiecare s transmit celeilalte dreptul de proprietate asupra unui bun" altul dec&t bani. $ntr%o alt accepiune" contractul de schimb este acordul de voin care se reali'ea' (ntre dou pri numite copermutani prin care una se oblig fa de cealalt s dea un lucru pentru altul pe care%l va primi de la contractant. )semenea contractului de v&n'are%cumprare" cu care (n principiu se aseamn (n mai multe privine" schimbul este un contract consensual" sinalagmatic" cu titlu oneros" comutativ i translativ de proprietate. )v&nd un caracter consensual, contractul de schimb se consider (ncheiat din momentul reali'rii (n forma cuvenit a acordului de voin dintre prile contractante (n privina condiiilor eseniale ale contractului. Caracterul sinalagmatic al contractului de schimb denot faptul c odat fiind (ncheiat" acesta d natere la obligaii reciproce i interdependente pentru ambii copermutani" fiecare obligaie a unuia din ei av&ndu%i cau'a juridic (n obligaia respectiv a celuilalt. )adar" fiecare parte contractant este obligat una fa de alta" consider&ndu%se (n acelai timp at&t debitor (n privina la ceea ce ar trebui s fac (n folosul celuilalt copermutant" c&t i creditor" fiind (ndreptit de a cere de la cellalt s i se fac. Caracterul oneros al contractului de schimb denot faptul c fiecare copermutant" (n urma (ncheierii contractului" urmrete scopul de a obine (n proprietate un bun (n schimbul unui alt bun" cau'a juridic a obligaiei fiecrei pri contractante inclu'&nd ca element esenial contraprestaia la care se oblig cealalt parte. Contractul de schimb are un caracter comutativ. Caracterul comutativ al schimbului presupune faptul c e*istena cert i (ntinderea determinat ale drepturilor i obligaiilor reciproce sunt cunoscute de ctre copermutani chiar de la (ncheierea contractului i nu depind de producerea (n viitor a unor evenimente asemenea contractelor aleatorii. Contractul de schimb este translativ de proprietate. )cest caracter juridic al schimbului presupune faptul c odat fiind reali'at acordul de voin al prilor contractante solo consensu# i" potrivit regulii generale" predate bunurile" are loc transferul dreptului de proprietate asupra acestora. +otrivit art. !2, CC" asupra contractului de schimb se aplic (n modul corespun'tor regulile contractului de v&n'are%cumprare. $n aa mod" Codul civil stabilete principiul conform cruia reglementrile aplicabile (n materie de v&n'are%cumprare sunt aplicabile i (n materie de schimb. Cu toate reglementrile comune ale v&n'rii%cumprrii i a schimbului" cel din urm se pre'int ca un contract de sine stttor" av&nd particulariti ce%i determin individualitatea. )semnrile schimbului cu v&n'area%cumprarea nu pot servi ca temei pentru a considera schimbul drept varietate a v&n'rii%cumprrii sau contract comple*" conin&nd at&t elemente ale schimbului" c&t i elemente ale v&n'rii%cumprrii. -pre deosebire de v&n'are%cumprare" care presupune implicit predarea de ctre o parte a unui bun (n proprietatea celeilalte pri contra unei sume determinate sau determinabile de bani" numit pre" schimbul presupune (n mod necesar predarea unui bun pentru alt bun" adic (n calitate de contraechivalent al prestaiei unuia din copermutani apare nu preul ca valoare bneasc ce determin costul bunului transmis (n proprietatea celuilalt copermutant" ci un alt bun. )ceasta este una din particularitile contractului de schimb. 1

)v&nd (n vedere c deseori prile sunt interesate (n schimbul unor mrfuri care pot avea valori diferite i" respectiv" al cror pre este diferit" legiuitorul admite posibilitatea efecturii schimbului de bunuri neechivalente ca valoare" permi&nd restabilirea echivalenei contractuale prin plata unei sume de bani. +otrivit art. !2. CC" (n ca'ul (n care bunurile schimbate nu au aceeai valoare" diferena de valoare poate fi compensat printr%o sum de bani" numit !ult%" dac aceasta este prev'ut de contract. -ulta nu poate depi valoarea bunului. -ulta prev'ut de contract urmea' a fi achitat de ctre copermutantul obligat (n aceast privin sau de ctre un ter" specific&ndu%se destinaia acesteia" cel t&r'iu o dat cu transmiterea bunului su celuilalt copermutant" dac contractul nu prevede altfel. /iecare parte a contractului de schimb este considerat v&n'tor al bunului pe care (l (nstrinea' i cumprtor al bunului pe care (l primete (n schimb art. !23" alin. 2 CC#. $n virtutea faptului c (n contractul de schimb fiecare din copermutani este considerat (n aceeai msur at&t v&n'tor" c&t i cumprtor" unele reglementri ce in de v&n'are%cumprare nu pot fi aplicate schimbului. $n aceast ordine de idei" (n ca'ul c&nd obiecte ale schimbului sunt terenurile sau alte bunuri imobile" nu poate fi aplicat regula suportrii cheltuielilor ce in de (ntocmirea" autentificarea notarial i de (nscrierea contractului (n registrul bunurilor imobile" precum i a cheltuielilor ce in de preluarea documentelor necesare de ctre cumprtor art. 0.. CC#. 1espectivele cheltuieli sunt puse (n mod egal (n sarcina ambilor copermutani" dac contractul nu prevede altfel. +otrivit art. 321" alin. 1 CC" dreptul de proprietate este transmis dob&nditorului (n momentul predrii bunului mobil" dac legea sau contractul nu prevede altfel. 2bservm c norma respectiv are caracter dispo'itiv" ceea ce (nseamn c prin acordul de voin copermutanii pot stabili i un alt moment la care se va produce trecerea dreptului de proprietate asupra bunurilor schimbate. 1elativ la bunurile imobile" legea stabilete (n mod imperativ dob&ndirea dreptului de proprietate asupra acestora la data (nscrierii (n registrul bunurilor imobile art. 321" alin. 2 CC#. -pecificul contractului de schimb se manifest i (n regula stabilit prin art. !23 CC potrivit creia partea care poate demonstra c cealalt parte nu este proprietar al bunului are dreptul" chiar dup ce a primit bunul" s refu'e e*ecutarea prestaiei la care s%a obligat. $n acest ca'" partea poate fi obligat s restituie doar ceea ce a primit (n ba'a contractului. +entru a fi valabil" contractul de schimb trebuie s (ntruneasc urmtoarele condiii4 5 prile s aib capacitatea juridic de a contracta6 5 consimm&ntul acestora nu trebuie s fie viciat6 5 cau'a obligaiei s fie licit6 5 prile s fie proprietare ale bunurilor date (n schimb6 5 bunurile s forme'e obiectul circuitului civil. &. Ele#entele contractului e !c"i#$ Contractul de schimb comport un caracter universal (n sensul c (n calitate de pri la acest contract copermutani# pot aprea orice !u$ieci de drept civil 7 at&t persoanele fi'ice i juridice" c&t i statul 1epublica 8oldova i unitile administrativ%teritoriale. +e l&ng subiecii tipici de drept civil" la raporturile juridice de schimb particip i subieci atipici 7 comerciani persoanele fi'ice care practic activitate de antreprenoriat i societile comerciale#. 9egea nu prevede anumite incapaciti speciale (n privina subiecilor contractului de schimb. :nterdiciile (n acest sens sunt prev'ute (n normele de aplicare general ale Codului civil. +otrivit regulii generale" copermutanii trebuie s fie proprietari ai bunurilor supuse schimbului sau s dein un alt drept real care le%ar permite (nstrinarea bunurilor prin schimb. O$iect #aterial al contractului de schimb pot fi bunurile aflate (n circuitul civil. +otrivit prevederilor art. 2!. CC" bunuri sunt at&t lucrurile susceptibile aproprierii individuale sau colective" c&t i drepturile patrimoniale. -e impune conclu'ia c (n afar de lucruri" obiect al contractului de schimb pot fi at&t lucrurile" c&t i drepturile patrimoniale. +entru valabilitatea contractului bunul v&ndut" (n sensul obiectului material al contractului de schimb" trebuie s (ntruneasc anumite condiii legale. )stfel" bunul trebuie s fie licit" s se afle 2

(n circuitul civil" s fie determinat sau determinabil cel puin (n specia sa. Contractul de schimb poate fi (ncheiat i (n privina bunurilor viitoare" adic (n privina bunurilor care nu e*ist la momentul (ncheierii contractului. 'reul contractului de schimb repre'int valoarea bunurilor obiecte materiale ale contractului. +reul ca element al contractului de schimb pre'int interes (n msura (n care o asemenea condiie de formare i validitate a contractului cum este forma acestuia sufer" dup cum vom meniona (n continuare" impactul valorii bunurilor schimbate. :ndicarea preului contractului de schimb (n echivalent bnesc nu este obligatorie din mai multe considerente. $n primul r&nd" unica condiie esenial a contractului de schimb este condiia cu privire la obiectele materiale ale contractului" dac prile nu prevd altfel. $n al doilea r&nd" preul (n contractul de schimb se pre'int ca un alt bun. ;in aceste considerente" odat fiind determinate obiectele supuse schimbului denumirea i cantitatea bunurilor#" se consider stabilit i preul contractului de schimb (n e*presie natural. )rt. !2." alin. 1 CC stabilete (n mod indirect principiul echivalenei economice al bunurilor supuse schimbului" fapt ce corespunde naturii i esenei acestuia. +rin dispo'iia aceluiai articol legislatorul permite (ns i posibilitatea de schimb al bunurilor diferite ca valoare" copermutanii av&nd posibilitatea de a compensa diferena de valoare prin sult. $n ca'ul c&nd are loc schimbul bunurilor neechivalente ca valoare i (n contract este prev'ut sulta" fa de aceasta se aplic reglementrile v&n'rii%cumprrii cu privire la pre art. 0.3 CC#. +otrivit prevederilor art. 3!< CC" dac pentru validitatea contractului legea stabilete o anumit form sau dac prile au prev'ut o anumit form" contractul se consider (ncheiat (n momentul (ndeplinirii condiiei de form. Contractul de schimb poate fi (ncheiat (n una din cele trei forme4 verbal" scris i prin sv&rirea aciunilor concludente" forma autentic fiind" dup cum am mai menionat" o derivat a formei scrise" care presupune autentificarea notarial ulterioar a contractului. Ter#enul e*ecutrii obligaiilor copermutanilor (n vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor nu poate fi anali'at drept element de importan determinant pentru contractul de schimb" deoarece acesta se stabilete prin acordul prilor contractante. $n ca'ul c&nd contractul de schimb nu permite determinarea acestui termen" se aplic regulile generale cu privire la termenul e*ecutrii obligaiei i regulile speciale ale v&n'rii%cumprrii cu privire la termenul predrii bunului. )stfel" aplic&nd schimbului prevederile art. .0." alin. 1 CC" menionm c (n ca'ul c&nd datoria copermutantului debitor de a e*ecuta imediat obligaiile contractuale nu re'ult din lege sau din contract" acesta trebuie s e*ecute obligaiile (n termen de 0 'ile din momentul cererii copermutantului creditor. =ot astfel" aplic&nd schimbului prevederile art. 0.0" menionm c prile sunt obligate s predea bunurile supuse schimbului4 a# la data stabilit (n contract sau la data care poate fi dedus din contract6 b# (n orice moment (n cursul perioadei stabilite (n contract sau determinate prin referire la contract" cu e*cepia ca'ului (n care din (mprejurri re'ult c alegerea datei revine unuia din copermutani6 c# (ntr%un termen re'onabil calculat de la data (ncheierii contractului" (n celelalte ca'uri. (. E)ectele contractului e !c"i#$ ;repturile i obligaiile copermutanilor" care la r&ndul lor determin coninutul contractului de schimb" sunt aceleai pentru ambele pri" deoarece potrivit art. !23" alin. 2 CC" fiecare parte a contractului de schimb este considerat v&n'tor al bunului pe care (l (nstrinea' i cumprtor al bunului pe care (l primete (n schimb. ;repturile i obligaiile prilor contractului de schimb se determin (n conformitate cu normele specifice v&n'rii%cumprrii art. !2, CC#" dac aceste norme nu intr (n contradicie cu esena schimbului i cu regulile specifice aplicabile acestui contract. 2bligaia principal a copermutanilor const (n transmiterea reciproc a dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse schimbului. 8ai mult ca at&t" prile se oblig s remit" concomitent cu predarea bunurilor" documentele referitoare la bunuri" prev'ute de lege" dac contractul nu prevede altfel art. 0.3" alin. 2 CC#. 9ista documentelor referitoare la bunurile supuse schimbului de cele mai multe ori se specific (n contract. 9a acestea se refer at&t 3

documentele de caracteri'are a bunurilor paapoartele tehnice" instruciunile de utili'are" certificatele de calitate etc.#" c&t i" dup ca'" documentele de (nsoire poliele de asigurare" scrisorile de trsur" conosamentele etc.#. +otrivit regulii generale" dreptul de proprietate este transmis dob&nditorului (n momentul predrii bunului mobil" dac legea sau contractul nu prevede altfel. $n ca'ul bunurilor imobile" dreptul de proprietate se dob&ndete la data (nscrierii (n registrul bunurilor imobile" cu e*cepiile prev'ute de lege art. 321 CC#. $n ceea ce privete momentul e*ecutrii obligaiei copermutanilor de predare a bunurilor (n ba'a contractului de schimb" se aplic regulile specifice v&n'rii%cumprrii (n aceast privin" dup cum urmea' art. 03< CC#. )stfel" obligaia de predare se consider e*ecutat (n momentul4 a# predrii bunului ctre copermutant sau ctre persoana indicat de el6 b# punerii bunului la dispo'iia copermutantului sau a persoanei indicate de el" dac bunul urmea' s fie predat la locul aflrii lui. ;ac din contract nu re'ult obligaia unuia din copermutani de a asigura transportarea bunului sau predarea lui la locul aflrii celuilalt copermutant" obligaia primului de a preda bunul se consider e*ecutat de la data predrii bunului ctre cru sau oficiul potal pentru a fi transportat celui din urm" dac contractul nu prevede altfel. 2bligaiile prilor contractului de schimb (n ceea ce privete termenul predrii bunurilor" c&t i obligaiile de e*pediere se reglementea'" respectiv" de art. 0.0 i art. 0.! CC. -pre deosebire de contractul de v&n'are%cumprare" unde cheltuielile de predare a bunului sunt puse (n sarcina v&n'torului" iar cheltuielile de primire (n sarcina cumprtorului" dac contractul nu prevede altfel este vorba despre bunurile mobile#" prile contractului de schimb" (n virtutea faptului c sunt considerate at&t v&n'tori ale bunurilor pe care le (nstrinea'" c&t i cumprtori ale bunurilor pe care le primesc (n schimb" suport de sine stttor at&t cheltuielile de predare" c&t i cele de primire ale bunurilor. +rile contractului de schimb sunt obligate de a asigura reciproc dob&ndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor schimbate. $n acest sens" copermutanii se oblig s predea bunurile fr vicii de natur juridic" cu e*cepia ca'urilor c&nd au consimit s (ncheie contractul cunosc&nd viciile de natur juridic ale bunurilor art. 03, CC#. +otrivit prevederilor art. !23 CC" partea care poate demonstra c cealalt parte nu este proprietar al bunului are dreptul" chiar i dup ce a primit bunul" s refu'e e*ecutarea prestaiei la care s%a obligat. $n acest ca'" partea poate fi obligat s restituie doar ceea ce a primit (n ba'a contractului.