Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACTUL DE TRANZACTIE

Definitie
Contractul de tranzactie este acel contract prin care partile termina un proces inceput sau
preantampina un proces care se poate naste ,prin concesii reciproce,constand in renuntari
reciproce la pretentii sau prestatii noi ale uneia dintre parti in schimbul renuntarii de
catre cealalta parte la proces.
1.existenta prealabila a unui litigiu
2.existenta unor concesii reciproce
3.intentia partilor de a pune capat litigiului existent sau de a preantampina nasterea unui
litigiu

CARACTERE JURIDICE
1.este un contract consensual care se incheie prin acordul de vointa al partilor.
Se cere forma scrisa fiind admisibila si proba cu martori.
Forma autentica notariala se impune numai in cazul tranzactiei extrajudiciare.
2.este un contract sinalagmatic dand nastere la obligatii pentru ambele parti ale
contractului.
3.este un contract cu titlu oneros(urmarirea unui folos patrimonial).
4.este un contract comutativ,partile cunoscand existenta si intinderea obligatiilor lor.
CONDITIILE DE VALIDITATE
• CAPACITATEA
Partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie,adica capacitate deplina de
exercitiu.
• CONSIMTAMANTUL trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant ,sa
fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice ,sa fie exteriorizat si sa nu fie viciat
• OBIECTUL trebuie sa indeplineasca conditiile generale de validitate prevazute
de dreptul comun.
Obiectul tranzactiei trebuie sa fie licit si moral
• CAUZA potrivit regulilor generale trebuie sa fie licita si morala

INTERPRETAREA CONTRACTULUI
Pentru a stabili o efectele contractului este necesara o operatiune de interpretare a
acestuia.
Tranzactia este stricata de interpretare .
Intentia partilor trebuie dedusa din ceea ce s-a prevazut expres in contract.fie din
deducerea prevederilor contractuale.
In cazul tranzactiei judiciare instanta de judecata trebuie sa ceara lamuriri partilor cu
privire la prevederile contractuale si sa le explice consecintele juridice care decurg din
actul incheiat.

EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE


Efecte extinctive intrucat impiedica partile sa formuleze din nou pretentii cu privire la
drepturile recunoscute ,constituite sau stinse prin intermediul ei.
Codul civil asimileaza puterea tranzactiei cu puterea unei hotarari judecatoresti definitive.
EFECTE DECLARATIVE recunoscandu –se drepturile preexistente ale partilor aflate in
litiugiu.
Consecinte :
-se produc efecte retroactive de la data nasterii drepturilor recunoscute prin tranzactie
-partile nu sunt obligate sa garanteze drepturile cunoscute prin conventie
-tranzactia nu poate constitui just titlu pentru uzucapiunea de 10-20 ani
Hotararea judecatoreasca pronuntata in cazurile in care partile au incheiat un contract de
tranzactie se numeste HOTARARE DE EXPEDIENT.
EFECTE CONSTITUTIVE SAU TRANSLATIVE
EX:In cazul unei actiuni in revendicare a unui bun ,paratul recunoaste dreptul la
proprietate al reclamatului in schimbul unei sume de bani.
EFECTE RELATIVE
Desi tranzactia produce efecte retoactive ea este inopozabila fata de terti care au dobandit
drepturi asupra bunului litigios.