Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins:

Introducere…………………………………………………………………..........4
Capitolul I:Teoria generală a actului juridic civil ............................................. 5
1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act
juridic civil....................................................................................... 5
1.2.Terminologie................................................................................... 6
1.3.Clasificarea actelor juridice civile................................................... 6
Capitolul II: Condiţiile de validitate ale actului juridic civil........................... 13
2.1. Definiţie………………………………...................................... 13
2.2.Terminologie……………………………………....................... 13
2.3.Clasificarea condiţiilor de validitate ale actului juridic civil….. 14
2.4. Condiţii de fond ale actului juridic civil:………………........... 16
2.4.1.Capacitatea de a încheia acte juridice civile..................... 16
2.4.1.1.Noţiune………………......................................... 16
2.4.1.2. Sediul materiei………………………................. 17
2.4.1.3.Principiul capacitaţii de a încheia acte juridice
civile................................................................... 17
2.4.1.4.Excepţia incapacităţii de a încheia acte juridice
civile.................................................................... 18
2.4.2.Consimţământul valabil al părţilor ce se obligă................ 20
2.4.2.1.Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică... 20
2.4.2.2.Formarea şi principiile voinţei juridice în dreptul
civil....................................................................... 20
2.4.2.3.Definiţia consimţământului................................... 24
2.4.2.4.Condiţiile de valabilitate ale consimţământului.... 25
2.4.2.5.Viciile de consimţământ:
2.4.2.5.1.Privire generala....................................... 27
2.4.2.5.2.Eroarea................................................... 28
2.4.2.5.3.Dolul....................................................... 32
2.4.2.5.4.Violenţa.................................................. 35
2.4.2.5.5.Leziunea................................................. 38
2.4.2.5.6.Comparaţie între viciile de
consimţământ....................................................... 40
2.4.3.Obiectul actului juridic civil
2.4.3.1.Noţiune...................................................................41
2.4.3.2.Controversa privind obiectul actului juridic civil...41
2.4.3.3.Condiţiile de valabilitate ale obiectului actului juridic
civil............................................... 42
2.4.4.Cauza (scopul) actului juridic civil
2.4.4.1 Evoluţia noţiunii de cauză...................................... 48
2.4.4.2. Noţiune şi reglementare......................................... 49
2.4.4.3.Elementele cauzei actului juridic civil................... 49
2.4.4.4.Condiţiile de valabilitate ale cauzei....................... 50
2.4.4.5.Rolul şi proba cauzei.............................................. 52
2.5.Condiţii de formă ale actului juridic civil
2.5.1.Noţiunea de formă a actului juridic civil........................... 52
2.5.2.Principiul consensualismului............................................. 53
2.5.3.Excepţii de la principiul consensualismului.......................54
2.5.3.1.Foma ad validitaem.................................................55
2.5.3.2.Forma ad probationem............................................57
2.5.3.3.Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi......59
Capitolul III: Studiu de caz: Condiţiile de validitate ale contractului de
vânzare-cumpărare................................... 60
3.1.Noţiune şi reglementare........................................................... 60
3.2.Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare încheiat în
temeiul Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde
personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în
administrare....... 63
Concluzii ……………………………………………………............................... 74
Anexe…………………………………………………………………................. 76
Bibliografie………………………………............................................................ 85

Evaluare