Sunteți pe pagina 1din 1

Stipulatia pt altul = (contractul in folosul unei terte persoane) Veritabila exceptie de la

principiul relativitatii efectelor contractului = acel contract sau o clauza dintr-un contract prin
care o parte, denumita promitent, se obliga fata de cealalta parte, denumita stipulant, sa dea,
sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane, straine de contract (tert beneficiar).
Dreptul tertului se naste direct si nemijlocit din caest contract. Este o operatiune tripartita,
intrucat implica trei persoane, cu toate ca se poate realiza cu sau fara participarea tertului la
incheierea contractului. De cele mai multe ori, stipulatia pentru altul se materializeaza intr-o
clauza prevazuta intr-un contract da nastere, pe langa raportul juridic intre promitent si
stipulant, si la un RJ intre promitent si tertul beneficiar.
Conditii de validitate: generale + speciale
a) Toate conditiile generale prevazute de art. 1179: capacitate, consimtamant, obiect, cauza
si, daca este cazul, conditiile de forma.
b) Vointa de a stipula in folosul unei terte persoane trebuie sa fie certa, neindoielnica = nu
este prevazuta expres, dar doctrina o retine.
c) Beneficiarul trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil la data incheierii
stipulatiei chiar daca nu au fost suficiente elemente pentru identificare la inceput, dar
acestea au fost intrunite pe parcurs - ex: mostenitorul
d) Tertul beneficiar sa existe la momentul la care promitentul trebuie sa isi execute
prestatia Se admite ca poate fi facuta si in folosul unei persoane viitoare, ca de exemplu o
fundatie caritabila care nu luase fiinta, un copil conceput, dar nenascut, etc.
Sanctiunile nerespectarii conditiilor speciale Daca persoana nu este macar determinabila
sau nu va exista exista, va profita de ea stipulantul, fara a agrava sarcina promitentului. Daca
persoana exista sau era determinata la data incheierii contractului, dar nu mai este la data
executarii prestatiei = caducitatea contractului.