Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniul de aplicare al principiului relativitatii Obligativitatea contractului in

raporturile cu persoanele care nu au calitatea de parti contractante


Principiul relativitatii efectelor contractului Contractul produce efecte numai ntre pri,
dac prin lege nu se prevede altfel, confom art. 1280, presupune faptul ca actul juridic
incheiat intre anumite persoane nu poate nici sa vatame, nici sa profite altor persoane.
Responsabilitatea civila = Daca e vorba de o terta persoana care incalca un drept ce apartine
uneia din parti sau impiedica pe una din parti sa execute o obligatie contractuala = raspundere
extracontractuala, pe temeiul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii. Pentru terta persoana,
contractul apare ca un simplu fapt juridic. Poate fi dovedit prin orice mijloc de proba. Efectele
obligatorii ale contractului se pot extinde si asupra tertilor prin ratificare art. 1311-1312
Domeniul de aplicare
Domeniul obiectiv = da nastere la obligatii in sarcina partilor. In acest sens, domeniul
efectului obligatoriu se rezuma la categoria partilor Parti = PF sau PJ care au incheiat, direct
sau prin reprezentare, contractul. Efectele obligatorii se pot extinde si asupra tertilor
persoanele straine de contract, care nu au participat, nici direct si nici prin reprezentare, la
incheierea contractului (penitus extranei), prin ratificare. De ex, conventia incheiata pe seama
unui tert, fara a avea putere de reprezentare, poate fi ratificata de tert.
Domeniul subiectiv determinarea persoanelor implicate in rel efectelor contractului:
a) partile contractante = au incheiat contractul in mod valabil sau au aderat ulterior la acesta.
Pot exista: parti originare (si-au dat consimtamantul personal si drect sau prin repr),
ratificanti (am spus mai sus), aderentii (aderarea la o soc comerciala), tertii fortati sa
devina parti (in mod exceptional, se aplica teoria aparentei in drept, in cazul erorii comune si
invincibile), succesorii in drepturi ai partilor (pers care devin parti ca efectal succesiunii
universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. Toti acestia sunt terti deveniti parti.
b) tertii:
Tertii deveniti parti si parti deveniti terti intra in aceasta categorie toate acele
persoane care suporta in mod direct efectele obligatorii ale unui contract datorita unor
circumstante anterioare acestuia sau unei circumstante posterioare. Sunt in realitate
asimilati partilor chiar din momentul incheierii contractului si se considera ca au
contractat ei insisi. De ex, cesionarii unui contract care succed in intregime unei parti,
substituind-o in toate drepturile si obligatiile acesteia = parti derivate sau survenite. Cum
am spus mai sus, pot deveni parti succesorii partilor sau avanzii-cauza care desi nu au
participat la incheierea contractului, date fiind anumite raporturi in care se afla cu partile
contractuale, suporta efectele contractului asemenea partilor. Temrneul de succesor nu
trrebuie confundat cu cel din materia succesiunii (adica nu implica numai mostenitorii
partii). De doua tipuri:
o Avanzi-cauza universali = au dobandit prin succesiune legala sau testamentara
sau prin dizolvarea PJ intregul patrimoniu al partii contractante. Partile pot stipula
in mod expres in contract faptul ca drepturile si obligatiile contractuale nu se vor
transmite succesorilor
o Avanzi-cauza particulari = cei care prin intermediul dobandirii unui bun sau
drept, dobandesc si obligatii contrractuale legate de acel bun, cu titlu accesoriu, de
ex, in cazul dobandirii unui bun care face ob unui contract de inchiriere. Dreptutile
si obl pot fi de doua feluri = reale sau personale. Succesorul cu titlu particular
porifta de dr reale si rtrebuie sa respecte obligatiile reale, in raport cu acestea
avand calitatea de avand-cauza. Trebuie sa indeplineasca 3 conditii pt a deveni
avand-cauza sa fie dr si obl strans legate de bunul dobandit, contractele sa aiba o
data anterioara dobandirii bunului, sa fi fost indeplinite formalitatile de publicitate.
Acestia au calitate de parti numai in ceea ce priveste dr si obligatiile strict legate
de bunul sau de dreptul dobandit, fata de restul contractului sunt simpli terti.

Terti care suporta anumite efectele ale contractului = creditorii chirografari (sunt
uneori denumiti tot avanzi-cauza) si desi efectele contractului nu se produc fata de ei la
nivel obligational, ei suporta consecintele prin intermediul dreptului lor de gaj general, din
acest motiv sunt avanzi-cauza. Au doua drepturi speciale care ii deosebesc de tertii
propriu-zisi: actiunea oblica si actiunea pauliana. Sunt singurii creditori chirografari
autentici.
o Precizari suplimentare:
o Succesorii universali si cu titlu universal dobandesc de regula calitatea de parti,
fiind denumiti parti derivate sau parti survenite si se succed in toate dr si
obligatiile partii initiale. Insa in cazul in care prin donatii si legate i-a fost atinsa
rezerva succesorala mostenitorului rezervatar, el este tert fata de aceste acte ale lui
de cuius si le poatre ataca prin actiunea in reductiune sau alte mijloace
o Succesorii cu titlu particular devin terti cand nu sunt indeplinite cele trei conditii,
la fel si fata de simulatia facuta in dauna lor
o Creditorii chirografari devin terti porpiu-zisi in caz de simulatie cand le-au fost
fraudate interesele prin acestea.
o In mod exceptional, unii terti pot deveni parti = ipoteza beneficiarului unui drept
nascut dintr-o stipulatie pt altul fara sarcini pt tertul beneficiar.
Tertii absoluti (penitus extranei) cerc de persoane care nu au nicio legatura cu contractul
pentru ca nu fac parte din niciuna din categoriile de mai sus, dar sunt tinute sa respecte
situatia juridica creata prin incheierea contractului.