Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES – VERBAL № 1

al Ședinței cu părinții
din «01» septembrie 2016
satul Carahasani, raionul Ștefan-Vodă
La ședință au participat: 18 părinți.
Invitați: Florean Aliona – directoarea gimnaziului;
Ciobanu Olga – director adjunct pentru instruire.
ORDINEA DE ZI:
1. Organizarea și realizarea procesului de ECD în clasa a II;
2. Stabilirea programului al ședințelor individuale și generale cu părinții;
3. Familiarizarea cu programul orelor publice pentru părinți.
DELIBERĂRILE:

Ședința a fost monitorizată de dirigintele clasei – Ștefan Surjenco.


Dumnealui a informat părinții despre Articolul 16, alineatul 5, articolul 152
[1] al Codului educației.
Articolul 16. Evaluarea și scara de notare. (5) În învățământul primar, evaluarea
rezultatelor învățării este criterială și se efectuează prin descriptori.
Articolul 152. Prezentul cod intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.
Doamna Ciobanu Olga, a vorbit că, ECD are drept obiectiv: îmbunătățirea
rezultatelor obținute individual sau în grup, contribuind la motivarea pentru
învățare, la autocorectarea greșelilor, prin urmare la o evoluție a dezvoltării
personalității școlarului mic.
Dirigintele clasei, a propus de stabilit un program al ședințelor părintești
individuale și generale, pentru o colaborare mai eficientă;
În timpul adunării părinții au fost familiarizați cu programul orelor publice, ce
vor fi desfășurate de învățătorii care efectuează lecții la clasa a II – a „A”
PROIECTUL HOTĂRÂREI:

1. A continua procesul de implementare a ECD, început în anul 2015


la clasa I;
2. A aproba programul ședințelor individuale și generale a părinților;
3. A frecventa orele publice conform programului stabilit.
4. Toate propunerile au fost puse la vot.

AU VOTAT:
«pro» - 18 persoane, «contra»- 0 persoane, «s-au abținut»- 0 persoane

Președintele adunării: ______________ /Drugaliov Veronica/


Secretar: _____________ /Cotovan Liica/

Ștefan Surjenco – învățător în clasele primare


Ștefan Surjenco – învățător în clasele primare
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ____ din data de «___» ______________ 20__

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ștefan Surjenco – învățător în clasele primare


26.

Ștefan Surjenco – învățător în clasele primare