Sunteți pe pagina 1din 10

ANEXA 5

CAIET DE PRACTICĂ

Student practicant
Ropan Andrei - Cristian
CAIET DE PRACTICĂ

Student practicant : Ropan Andrei - Cristian

Semnatura ……………………………………

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Specializarea Inginerie si Management

2
Cuprins
Capitolul 1- Informatii privind unitatea partenera de practica.................................................................. 4
1.1 Date de identificare ale unitatii ..........................................................................................4
1.2 Pozitionare geografica ........................................................................................................4
1.3 Scurta descriere a companiei, numar de angajati ...............................................................4
1.4 Domeniul de activitate........................................................................................................4
1.5 Pozitionare, principali clienti si furnizori in piata ..............................................................5
1.6 Structura organizatorica ....................................................................................................5
1.7 Perspective de angajare......................................................................................................6
Capitolul 2 - Informaţii privind activitățile prestate de către student ........................................................ 7
2.1 Durata perioadei de practica ...................................................................................................7
2.2 Descrierea detaliată a departamentelor în care şi-a desfăşurat activitatea ...............................7
2.3 Descrierea activităților efectuate de către student în domeniul programului de studii .............8
Capitolul 3 – Informatii privind abilitatile personale ............................................................................... 10
3.1 Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru .................................................................. 10
3.2 Competentele si abilitatile dobandite in perioada de practica ................................................ 10
3.3 Colaborarea cu tutorele reprezentant al societății ................................................................. 10

3
Capitolul 1- Informatii privind unitatea partenera de practica
1.1 Date de identificare ale unitatii

Firma S.C. EXPANS PRESTSERV S.R.L., cu sediul social in localitatea Petrosani, str.
General Dragalina, Bloc 6, apartament 91, CUI: RO8861057, coduri caen: 1513 – prepararea
produselor din carne, grupa 471, comert cu amanuntul in magazine nespecializate, clasa 4711 –
comert cu mananuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun. Firma este inregistrata la registrul comertului cu numarul
J20/175/1994. Capital social: 2000 RON.

Punctul de lucru principal este situat in localitatea Petrila, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36
Bis.

Date de contact:

-Telefon : 0722.232.299

-Fax: 0254.550.601

-Email: sc_expans_srl@yahoo.com

1.2 Pozitionare geografica

Firma este pozitionata preponderant in partea de nord a Vaii Jiului, cu puncte de lucru proprii
in Petrosani si Petrila, dar si cu activitate de distributie extinsa in judetul Hunedoara

1.3 Scurta descriere a companiei, numar de angajati

Firma a fost infintata in anul 1994 pornind cu activitatea de prelucrare a carnii si


transformarea acesteia in produse finite. In decursul anilor urmatori firma si-a marit activitatea si
volumul de productie deschizand de asemenea noi puncte de desfacere ca mai apoi in anul 2010
aceasta sa acceseze un program de finantare cu fonduri europene nerambursabile prin care si-a
modernizat si eficientizat modul de lucru si activitatea in ansamblu.

In prezent firma functioneaza cu un numar de 19 angajati.

1.4 Domeniul de activitate

S.C EXPANS PRESTSERV S.R.L are ca prinicipal domeniu de activitate prelucrarea carnii
si transformarea ei in produse finite ( preparate din carne, salamuri, carnati, sunci, specialitati
crude, specialitati afumate, etc.). Produsele obtinute sunt livrate catre punctele de desfacere a
firmei si catre clientii fabricii. De asemenea in activitatea firmei apare si comertul cu amanuntul
a produselor din carne si preparatelor din carne.

4
1.5 Pozitionare, principali clienti si furnizori in piata

Pe plan local si din punct de vedere competitiv, firma se claseaza pe a 2-a pozitie in ceea ce
priveste activitatea principala prestata. Aceasta pozitie este determinata in special de cantitatea
de preparate produse si nu neaparat de calitatea acestora.

Principalii client sunt in general restaurantele, fast-food-urile si magazinele alimentare (S.C


KEOPS S.R.L, S.C IVA XSOUND S.R.L, S.C.HOTEL RUSU S.R.L, etc.)

Principalii furnizori:

-materie prima (carne porc, vita, oaie) S.C AGRICOVER S.R.L, S.C. FIRMA ZOOTEHNICA
S.R.L, S.C DIANA S.R.L, S.C SMITHFIELD S.R.L, etc.

-materie prima (condimente) S.C SUPREMIA S.R.L, S.C DAZACTIV S.R.L, etc.

-materie prima (membrane) S.C LATIN PACK S.R.L

-utilaje si echipamente S.C EMERSON S.R.L

1.6 Structura organizatorica

Firma este impartita in urmatoarele departamente:

-departamentul de productie

-departamentul de contabilitate

-departamentul de curatenie

-departamentul de livrare

-departamentul de receptie.

5
Fig. 1 – Organigrama Expans Prestserv

1.7 Perspective de angajare


In momentul de fata firma face angajari in departamentul de productie si in cel de livrare.

6
Capitolul 2 - Informaţii privind activitățile prestate de către student
2.1 Durata perioadei de practica
Perioada de practica a inceput la data de 19.06.2017 si s-a incheiat la data de 13.08.2017.
Acesta a durat 8 saptamani, avand program fix de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 –
14:00

2.2 Descrierea detaliată a departamentelor în care şi-a desfăşurat activitatea


Practica s-a desfasurat preponderent in departamentul de contabilitate si gestiune, dar si
in departamentul de receptie, livrare si productie.

Departamentul de contabilitate si gestiune are urmatoarele sarcini:

-asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu


dispoziţiile legale;

-urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin


bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor
precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare;

-asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau
propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare
la calcularea şi plata acestora;

-raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia


efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

-răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de


finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli
aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a
altor purtători de informaţii;

-asigură întocmirea, prelucrarea şi ţinerea în actualitate a procedurilor operaţionale scrise,


emise în reglementarea activităţii specifice;

-intocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata


cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale
instituţiei, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;

-asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum


şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile
legale;

7
-efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale;

-ţine evidenţa ştampilelor, matriţelor, patriţelor şi sigiliilor din dotarea proprie şi a


serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, verificând existenţa şi modul de
folosire a acestora.

-întocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind


existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.

2.3 Descrierea activităților efectuate de către student în domeniul programului de studii


SAPTAMANA 1

In prima saptamana de practica am fost initiat in activitatea firmei. Mi-a fost prezentat
modul de lucru atat in sala de productie cat si in departamentul de contabilitate si gestiune. Am
facut cunostinta cu personalul si mi-au fost prezentate produsele fabricate in unitatea de
productie.

Pentru a putea intelege mai bine organizarea unui plan de productie planificat pe zile si
pe saptamana, mi-a fost prezentat fluxul de productie care consta in zona de receptie a materiilor
prime (carne proaspata sau congelata), zona de depozitare a acestora, transferarea materiei prime
in zona de transare (dezmembrarea carcaselor pe piese specifice), zona de fabricatie si prepararea
lor pentru obtinerea produselor finite.

De asemenea mi-au fost prezentati clientii fabricii, furinozorii, traseul masinilor de


distributie si modalitatea in care aceasta are loc.

SAPTAMANA 2

In aceasta saptamana am inceput prin a studia si examina toate modalitatiile prin care
firma tine evidentele intrarilor, iesirilor, incasarilor si cheltuielilor. De asemenea am citit
formularele cu care firma lucreaza .

Am inceput sa folosesc programul de gestiune, mai intai prin inregistrarea productiei in


stocurile de produs finit, inregistrarea intrarilor si iesirilor de materii prime (carne congelata,
condimente, membrane, etc) in gestiunea camerei respective.

In zilele de distributie am intocmit avize de insotire a marfi, facturi, impreuna cu


certificate de calitate, la inceput sub indrumarea persoanei responsabile (in situtatia in care
comanda era ridicata de la punctul de lucru eram nevoit sa emit chitanta).

8
SAPTAMANA 3

Prin exersare continuta, am castigat experienta in urma utilizarii programelor mentionate


in saptamana anterioara. Aceasta activitate a continuat si in saptamana 3 la care s-au adaugat
cateva responsabilitati ce necesitau o atentie ridicata.

Am inceput sa calculez randamentele de transare prin introducerea valorilor obtinute pe


loturile de experiment in programul de calcul. Tot odata am inceput calculul retetarelor la
produsele fabricate pentru a obtine pretul de productie.

SAPTAMANA 4

In aceasta saptamana am insotit agentii de vanzari pe traseul de distributie pentru a putea


observa realatia dintre acestia si clientii fabricii. Modul in care se promoveaza produsele,
prezentarea ofertelor si cum sunt asezate si prezentate produsele in vitrine.

Datoria agentilor era sa verifice daca produsele livrate de firma sunt asezate si prezentate
conform strategiei de marketing elaborate de companie. De asemenea erau obligati sa noteze
orice fluctuatie de vanzare a produselor si motivul pentru care acesti parametrii scadeau sau
cresteau.

SAPTAMANA 5

In saptamana cu numarul 5 am reluat activitatea in ceea ce priveste intocmirea


documentelor de gestiune primara.

Pe langa vechile activitati am inceput completarea unui centralizator ce avea ca scop


arhivarea tututor cantitatilor de marfa produse in luna respectiva.

In acest centralizator era inregistrata productia zilnica iar programul in care acesta era
introdus insuma cantitatile pentru a obtine o valoare finala ce insemna totalul productiei pe acea
luna. Aceste informatii erau mai apoi extrase si comparate cu cele din lunile anterioare dar si cu
cele similare din anii trecuti.

SAPTAMANA 6

In aceasta saptamana tutorele a inceput elaborarea unui program de achizitii de masini si


utilaje prin accesarea de fonduri eurpoene nerambursabile. Acesta a contactat o firma de
consultant si a discutat detalii referitoare la intocmirea documentatiei si a planului propriu-zis.

In acea perioada activitatea mea se desfasura in felul urmator: In prima parte a zilei
intocmeam documentele de gestiune cu care eram deja familiarizat iar in a doua parte a zilei,
tutorlele mi-a transmis o lista cu masinile si utilajele pe care acesta intentiona sa le achizitioneze,
parametrii si specificatile tehnice ale acestor utilaje, iar indatorirea mea era sa caut si sa obtin
ofertele aferente.

9
SAPTAMANA 7

Urmand programul stabilit dupa inceperea demersurilor pentru accesarea fondurilor, am


inceput relationarea cu firma de consultanta. Rolul meu era sa transmit documentele contabile
cerute de firma de consultant sub indrumarea tutorelui (bilanturi, balante, lista utilajelor existene
in firma, numarul angajatiolor, capacitatea de productie, parametrii tehnici, performantele firmei,
productia realizata in ultimii 2 ani, etc.).

Astfel am putut vedea felul in care se elaboreaza un proiect de finatare si documentele


necesare unui astfel de proiect.

SAPTAMANA 8

In ultima parte a timpului faceam inregistrarile contabile invatate in primele saptamani


deoarece ceilalti membri ai firmei erau angrenati in finalizarea proiectului de finantare.

Am finalizat selectile de oferte pentru masinile si utilajele cerute in proiect (celula de


fierbere si afumare, tumbler, masina de termoformat, masina de desoricat, cazan de fierbere si 2
autospeciale de transport izoterme cu agregate figorifice).

Capitolul 3 – Informatii privind abilitatile personale


3.1 Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru

3.2 Competentele si abilitatile dobandite in perioada de practica

3.3 Colaborarea cu tutorele reprezentant al societății

10