Sunteți pe pagina 1din 51

A – ‫(א‬Alef)

A – ‫( ע‬Ain)
A”K - Adam Kadmon - Omul Primordial
AA - Arich Anpin— Parțuf de Hochma, Parțuf iniţial şi
central în lumea Ațilut, din care provin toate celelalte
Parțufim.
Aaron - Fratele mai mare al lui Moise
Aba ve Ima - Tata și Mama
ABA - Achor be Achor, spate în spate (pronunţat Ach be
Ach). Dacă Parțuf Aba (Hochma) are Ohr Hochma, dar
este incapabil sa-l treacă înspre Parțuf Ima (Bina), şi
dacă Ima de asemenea nu vrea să-l primească, o
asemenea relaţie între ele, este numită spate în spate.
Aceeaşi relaţie poate exista între ZA şi Malchut.
Aba - Tată — Parțuf de Hochma.
Abatat Panim - Privirea Feței, fețelor.
ABIA șel haKlipot - Lumile ABIA ale Cojilor.
Abraham - Un bărbat născut în Babilon, care a descoperit
înțelepciunea Cabalei, a predat-o tuturor acelora care
erau interesați și a inițiat primul grup cabalist, care
ulterior, a devenit națiunea Israel. Sefer Iețira (Cartea
Creației) îi este atribuită.
ABYA (ABIA) - Ațilut, Beria, Yețira, Asia – Noblete, Crearea,
Procrearea, Facerea. Cele patru Lumi Superioare.
Acaa - Lovitură
Achsadrain - Hadarim hițoniim – Camere exterioare
Achur - Tulbure, confuz, complicat
Adam ha Rișon - Numele cabalist al lui Adam, sufletul original.
Spargerea sufletului lui Adam a provocat divizarea
acestuia în 600.000 de suflete particulare, sau dorințe
individuale.
- Primul Om
Adam hu Țel haBore - Omul este Umbra Creatorului
Adam Kadmon (A"K) - Omul Primordial – Prima Lume
Adam veHava - Adam si Eva. Primii creați. Diferă prin rădăcinile lor spirituale.
Adam are Dorința de a darui Creatorului si Eva are Dorința de a
primi. Eva primește lumina și îl sprijină pe Adam în drumul
său în revelarea Creatorului.
Adam - Om (de la "Adame leElion – Seamănă cu cel Superior)

1
- Vezi Adam ha Rișon.
Adama - Pământ
Adir biMeluha - Stăpân (Atotputernic) al Impărăției Cerești
Adir Hu - El Atotputernic
Admorim - Intelepți dedicați predării
Adom - Roșu
Adon Olam - Stăpân al Universului
Adonai - Stăpânul meu, Domnul meu
Adrin - Camere interioare, Pnimiim, pline cu Or Hasadim
Afaapim - Pleoape
Afar - Pământ
Afrada - Separare
Afradat HaSiyaghim - Separarea Restrângerilor
Agada - Legendă
Agdala - Amplificare, mărire
Agol, Igulim - Rotund, Rotunzi
Ahana Lekabel - Pregătire pentru a Primi
Ahana - Pregătire
Aharcah - Pe urmă – (efect)
Ahava Raba - Iubire Mare
Ahava șe lo tluyah bedavar - Iubire necondiționată
Ahava - Iubire
Ahavat Olam - Iubire Veșnică
Ahișena - Calea de revelare a Creatorului, peste (după) timpul de
Corectare (Calea accelerării timpului)
Ahiza - Cramponare, altoire (la creangă), a prinde strâns
Ahor - Spate, șold; ahoraim-spete; ahoraim șel Nukva Spatele
Femeii.
Ahoraim Dvukim - Spate Lipit
Ahoraim - Posterior, partea din spate
AHP - Awzen-Hotem-Peh (ureche-nas-gură), pronunţat
Ahap. Acestea sunt Sfirot ZAT de Bina-ZA-Malchut, care
posedă o voinţă de a primi. De aceea, în absenţa unui
ecran adecvat (rezistent la acea dorinţă), ele devin
egoiste. Un Parțuf fără un ecran pe AHP este numit
Katan (mic) şi starea sa este Katnut (incomplet). Este ca
un copil în lumea noastră, deoarece acest Parțuf,
deasemeni, nu are tărie (ecran), şi de aceea poate sa
aibă doar Ohr Hassadim fără Ohr Hochma.
- (AHaP) – Ozen(cu Alef)-Ureche, Hotem-Nas, Pe-Gura
Ahsanta - Moștenire, succesiune

2
Ain - Ochi. Litera "A" a 16-a litera din alfabetul ebraic. Are valoarea
numerica 70
Akdamut milim - Cuvinte Preliminare (aramaică)
Akkev - Toc
Akud (im) - Legat
Ali Elyon - deasupra Elionului
Alma - Lume
Al Menat Leașpia - Pentru a Darui (în funcție de importanța dorinței de a dărui,
de Dragul de a Dărui
Al Menat Lekabel - Pentru a Primi, din dorința, de dragul de a Primi
Alachson - Diagonală
Alef - Litera "A", prima literă a alfabetului ebraic. Are valoarea
numerică - 1 - 1000
Aleinu Leșabeah - (Trebuie) Să Laudăm
Aleluia - Laudați pe EL
Alia - Urcare, înaltare, Hizdahehut – Purificare, căci transcende în
egalizarea formei în Ein Sof. Venirea în Israel , poartă numele
de Alia (emigrare), Urcare spre Țara Israel.
Aliot ve Ieridot - Inăltări și Căderi Spirituale
Altruism - Lucrul în scopul mulțumirii sistemului creației,
indiferent de dorințele proprii.
Aluf - Campion
Amah - Măsurare certă
Am Haareț - Oamenii (neamurile) Pământului
Amar - A spus
Amen - Cu adevarat sau “așa să fie!”
Amida - A sta în picioare
Amon - Amon (nume propriu)
Amora, Amoraim - Orator, interpret, interpreți
Amșaha - Continuitate
Amtaka - Indulcire. Matok-Dulce
Ana’el - Anael (nume propriu)
Anafiel - Anafiel (nume propriu)
Anaf (im) - Ramură
Anan Gadol - Marele nor- una dintre cele trei Klipot (coji)
Ani - Eu
Ani, Marud - Sărac Lipit pământului
Anim zmirot - Voi Cânta Imnuri
Arba Minim - Cele Patru Feluri de plante din mănunchiul sărbătorii de Sudok
(Corturi): 1- Lulav: palmier, 2- Etrog: Chitră, 3- Aravot: salcie,
4- Mirt

3
[ Arborele vieții ] - Textul principal al lui Ari (Rabi Isac Luria). Acest text se
află și acum în centrul Cabalei contemporane. Datorită
importanței cărții lui Ari, termenul Copacul vieții, a
devenit sinonim cu termenul Înțelepciunea Cabalei.
Arevim - Garanți
Areț- Ereț - Țară, Pământ
Arieh - Leu
Argașa - Simțire
Arhaka - Indepartare. Rahok-Departe
Ariel - Ariel (nume propriu)
Arih Anpin - Față Lungă
Aroh - Lung
Aron Hakodeș - Chivotul Sfânt
Arvit - Situația seara, Rugăciunea de seară
Arvut - Incredere reciprocă, Contract mutual, Garanție
Asaga - Obținere, atingere
Aseret Hadibrot - Cele 10 Porunci. Decalogul primit de Moise de la Creator, în a
șaptea săptămănă dupa ieșirea din Egipt, pe muntele Sinai
Așan - Fum
Așir - Bogat
Așpaa - Dăruire, influență
Așrei - Ferice de
Așvaa - Comparație
Aspaklaria - Oglindă (Malchut)
Aspaklaria de Lo Nahara - Oglindă (Malchut) fără lumină
Asia - Facerea – Una dintre Lumi
At - Tu (Pronumele pers. A doua feminin)
Ata Ehad - Tu (masculin) esti Unic
Ata Horeta Ladaat - Ți-a fost Dat să Știi
Ateret Yesod - literar “prepuţ,” locul uniunii dintre Israel şi Creator.
După cea de a doua restricţie, este interzis a realiza un
Zivug (împerechere spirituală) pe Malchut însăşi, ca
urmare a absenţei ecranului. Totuşi, un Zivug poate fi
făcut în ceea ce privesc proprietăţile pe care Malchut le
primeşte de la ZA, numite Ateret Yesod. La fel cum
dorinţele lui Malchut sunt anulate, prepuţul este
circumcis şi dorinţele care rămân în ea, sunt acelea
primite de la ZA, numite Ateret Yesod. În legătură cu
aceste dorinţe, Malchut poate face un Zivug cu ZA, şi
primeşte Lumina Hochma. Natural, aceasta nu este
aceeaşi Lumină Hochma pe care Malchut ar primi-o

4
dacă ar fi fost capabilă să facă un Zivug pe dorinţele
sale, pe ea însăşi, pe proprietăţile sale, numite „punctul
central al creaţiei”, adevăratele dorinţe egoiste.
Malchut va fi capabilă să facă acest lucru doar după
6000 de ani, la sfârşitul corecţiei. Dar înainte ca acest
lucru să se întâmple, aceste dorinţe sunt numite
punctul de unire cu Creatorul, din moment ce un Zivug
pe Ateret Yesod o aduce mai aproape de Creator.Ateret
Yesod este deasemeni Malchut de Malchut care
rămâne după circumcizie, adică îndepărtarea Orla
(prepuţului). Aceasta este partea corectată a lui
Malchut, unirea ei cu Sfira Yesod, pe care un Zivug
poate fi făcut încă din timpul celor 6000 de ani,
aducând în acest fel Malchut la sfârşitul corecţiei.
Atik - Antic
Ațama, Ațmut - Tărie
Ațamot - Oase
Ațilut - Noblețe – Una dintre Lumi
Avhana - Diagnoză, Introspecție
Av haRahamim - Tatăl cel Milostiv
Av - Tată, Părinte, Patriarh, Baza, Radacina
AV”N - Atic veNukva-Antic si Feminin
AVAGI”M - Or,Basar,Ghidin,Ațamot,Moha-Piele,Carne,Nervi,Oase,Creier
Avar Hove ve Atid - Trecut Prezent și Viitor
Avira Dachya - Aer curat
Avinu Malcheinu - Tatăl nostru Regele nostru
Avinu șe baȘamaim - Tatăl nostru care ești în Ceruri
Avir Reikani (reik) - Aer Gol, Vid
Avir - Aer
Aviut (scris cu ‫)ע‬ - Consistență, Grosime, Densitate a dorinței de a primi
Avnet - Brâu
Avoda Pnimit - Muncă Interioară
Avoda șe baLev - Muncă din Inima, lucrarea din inimă
Avoda Zara - Muncă Straină - Idolatrie
Avoda - Muncă, slujbă
Avodat Kodeș - Muncă Sfântă, Lucru Sacru
Avon - Păcat
Avot - Tați, străbuni
Avraham - Parintele poporului Israel. Primul dintre cei trei patriarhi.
Numele lui original a fost Avram (tatal este înaltat), apoi
numele este schimbat în Avraham “Tatal unei mulțimi de

5
neamuri”. Este primul cabalist, punând bazele monoteismului.
Intruchipeaza ospitalitatea iubirea aproapelui. Hesed Avraham,
mai este denumirea și pentru credința deasupra rațiunii, dar și
momentul liniei drepte. Avraham s-a aflat în linia stângă în
momentul în care era să-și sacrifice propriul fiu, pe Ițhak,
atunci el alege linia de mijloc care-l aduce direct la Creator.
Vezi –Abraham
Azara, Azarot - Avertisment, Avertismente
Azka - Deținere ermetică, strânsă
Azazel - Combinațieâintre cuvintele Uza si Azel, doi îngeri decăzuți care
iși pierduseră puritatea morală. O altă variantă se refera la
numele unui loc în deșert unde erau sacrificați cei doi țapi,
luând asupra lor “toate păcatele”. De aici - denumirea de Țap
Ispășitor. Există și varianta că ar fi un demon al pustiului.
Sinonim cu Diavol.

B – ‫( ב‬Bet)
Ba’al ha bait - Gazdă
Baalei Kabin - În cârje
Baal HaSulam - Stăpânul scării
Baal kria - Stăpânul lecturii – cel care citește, Stăpânul Rugăciunii
Baal Tekia - Stăpanul Șofarului(Corn de berbec), cel care sună din Șofar
Baal Teșuva - Cel care s-a întors, s-a căit
Baal - Stăpân, Soț
Baba Batra - Ultima Parte
Baba Kadma - Prima Parte
Baba Meția - Partea de Mijloc
Bahur - Tânăr, ales
Bait - Casă sau Altar
Bakașa, Bakașot - Rugaminte, Rugăminți, Cerere
Bamidbar - Paraşa 1.1-4.20 din Numere
Bar Mițva - Fiul Poruncii. Dobândirea statutului de adult, major,
al baieților la vârsta de 13 ani
Bar - Extrem, diferit. Derivat din cuvântul Nivrah - Creat
Barati Yețer Ra,
Barati lo Tora Tavlin - Am Creat Instinctul Rău (ego-ul), I-am Creat Tora,
drept Condiment. Sensul- Lumina Torei ajuăa la
corectarea ego-ului.

6
Barhi Nafși - Binecuvântează Suflet al meu (pe Creator)
Barhu - Binecuvantați !
Baruh Daian Emet - Binecuvantat fie Judecatorul Adevarului. Se binecuvântează
când auzi că cineva a murit
Baruh - Binecuvântat
Baruh haȘem - Slavă Domnului – Binecuvantat fie Numele Lui
Baruh șeAmar - Binecuvântat fie cel ce A Spus
Baruh șePterani - Binecuvântat fie cel ce M-A Eliberat
Basar - Carne
Bat Mițva - Fiica Poruncii. Dobândirea statutului de adult, major a
fetelor la varsta de 12 ani
Batlan, Batlanim - Leneș, Leneși, fără ocupație
Bavel - Babilon
BDK HYH - Bet, Dalet, Kof, Het, Yod, Hei (se pronunță Badak Haya)
Be, Ba - In – (baBait-in Casa), Din. Prepoziția IN sau Din, în ebraică se
lipește în fața cuvântului
Beal Tașhit - Să nu Strici
Bechor - primul născut
Beer - Fântână, (Rădăcina, baza femeii)
BeEzrat HaȘem - Cu Ajutorul Lui, al Numelui Lui
BeGalui - Muncă spirituală Deschisă, dezvăluită
Behena - Animal, Bestie
Behina - Fază, diferențiere (4 faze ale luminii directe)
Behira - Alegere
Beki’a - Fisiune
Beikvot haLev - Urmându-ți Inima; ikvot-urme
Beita - Casă
Beit Kibul - Recipient
Beit haKneset - Sinagoga, Casa adunării, casă de rugăciune
Beit haMikdaș - Templu Sfânt, (dar și creearea acestei Lumi)
Beit Kvarot - Casa Mormintelor – cimitir. Alte denumiri “Beit almin – Casa
vesniciei” și chiar “Beit haHaiim – Casa vieții”
Beit Midraș - Casă de Studiu. Cuv. Midraș are rădăcina DRȘ –
Droș…căutare, cercetare, întrebare
BeMuha veLiba - In Minte și Inimă
Ben - Fiu, copil (inferior pentru superior)
Ben Horin - Liber
Benayahu - Benaiahu (nume propriu)
Berah Dodi - Aleargă repede Iubitul meu. Din Cântarea Cântărilor, și face
referire la implorarea Creatorului de a-și izbăvi poporul Său
Bereșit - La Inceput – Geneza

7
Beria - Creare
Berur - Examinare
Bet Elohim șel Maase Bereșit - Cei 32 Elohim - Căi de înțelepciune, a Facerii în Geneza
Bet - Litera B, are valoarea numerică 2
Beten - Burtă (Terminarea inferioara a Tiferet-Splendoare)
Bețalel - Bețalel (nume propriu)
Bețiur - Pictat ca ….
BH”A - Behina Alef-Diferențierea A
BIA (BYA) - (Lumi) Beria,Yețira,Asia
Bia Kadma’a - Primul Contact
Bichurim - Primele roade, Prim născuți
Bil’am - Balaam
Bina - Înțelegere. În Cabala, ea se referă în general, la
contemplarea căilor cauzei și efectului și la bunăvoință.
Se mai referă la calitatea dăruirii, Hasadim (Milă), care
este calitatea Creatorului.
Bina(h) - Inteligență
Bira - Bine
Birchat haȘanim - Binecuvântarea Anotimpurilor (anilor)
Birur Orot - Selecția Luminilor
Birur - Selecție, alegere, Clarificare, Cercetare
Bitul - Anulare
Bituș - Bătaie
Bișul - Bucătărie
Blita - Proeminență
Bnei Israel - Fiii lui Israel -Cei care merg direct spre El-Iașar keel
Bochu (Bohu) - Gol
Bolet - Evidențiat
Bore(h) - Creator; Bo-re-vino să vezi
Bracha - Binecuvantare
Bria - Creare, emanație
Briat HaOlam - Crearea Lumii – Geneza
Brit Mila - Legământul circumciziei. Legământ dat de catre Creator
Brit - Alianța, legământ, circumcizie
Brudim - Cărunt
Bușa - Rușine
Buțina - Lumină, candelă

8
C- ‫( כ‬Caf)
Cabala - O știință care pune la dispoziție o metodă detaliată,
care îți arată cum să percepi și să experimentezi lumile
spirituale, existente dincolo de ceea ce poți simți cu
ajutorul celor cinci simțuri. Cabala înseamnă în limba
ebraică ”Primire”.
[ Cabaliști ] - Oameni cu simțuri adiționale, pentru că au dobândit
abilitatea de lekabel (”a primi” în ebraică) cunoștințe
superioare. Metoda care le permite oamenilor să-și
depășească limitele naturale se numește Cabala
(”primire” în ebraică) deoarece le permite acestora să
cunoască adevărata realitate.
Caf Bet - 22 – numarul literelor din alfabetul ebraic
Caf Zain - 27
Caf - Litera C,H; translație fonetiăa CH. A se deosebi de H(Het)
Valoarea numerică – 20
[ Cartea Zoharului ] - Scrisă în jurul secolului al doilea EN, de către Rabi
Șimon Bar-Iochai și grupul lui. Aceasta este cartea de
bază a Cabalei. A fost ascunsă imediat după ce a fost
scrisă și a reapărut în secolul 13, în posesia lui Rabi
Moșe de Leon. Probabil din acest motiv, există unii
învățăcei care îl consideră pe acesta, autorul cărții, deși
Moșe de Leon însuși, a declarat că nu a scris cartea el ci
Rabi Șimon Bar-Iohai.
Chaful - Dublu
Chagai - Haggai, Agai (nume propriu)
Chama be Nartika - Soarele nu a răsărit încă
Chamut haMakom - Dimensiunea, cantitatea Locului, numărul de trepte care
se află în acel loc
Chava - Eva (nume propriu)
Chavana - Intenție. [Am acceptat greșeala scrierii cu K (preluat din
Engleza), pt. ca a devenit cuvant – simbol. La fel la cuvântul
Kabbalah, care așa e corect și nu Cabala, pt. căîin ebraică se
scrie cu K, în schimb al doilea B este ‘tolerat’ (în ebraică e un
singur B), din acelasi motiv de mai sus.]
Chaved - Greu. Ficat, vasul interior în care se găsește Or haNefeș-
Chazeh - Piept
Cheter (Keter) - Coroană
Chise Din - Scaun de Judecată – se mai numește Thelet și Sandalfon
Chise HaCavod - Scaun de Onoare

9
Chise Rahamim - Scaunul Indurarii
Chise - Scaun (Olam haBeria); Chisui-acoperire
Chli (Cli) - Vas – Dorința de a primi
Chli șe maale Man - Vase care înalța Man-rugăciune
Chnafaim - Aripi
Chneset Israel - Parlamentul Israel (Adunarea lui Israel), Pedepsirea poporului
lui Israel; de la Chones- Pedeapsă, amendă
Choah Birchato - Puterea Binecuvantării Lui
Choah - Putere, forță. Reprezintă sâmburele din care se dezvoltă
Copacul
Chotel - Perete, zid, Zidul Plângerii
[Corecție] - Cabaliștii se referă la corecție, pentru a desemna
transformarea intenției cu care folosim o dorință, de la
”pentru mine”, la ”pentru Creator”. Nimeni nu-ți va
spune că te comporți corect sau greșit, dar dacă ai
folosit o dorință pentru a deveni mai mult ”ca și
Creatorul”, ai făcut lucrul corect.
[Credință] - Calitatea dăruirii, percepția clară a Creatorului

D - ‫( ד‬Dalet)
D”T - Dibrei Tora-Cuvintele Torei
Daat - Cunoaștere, Rațiune
Daata Kala - Necugetat
Dachya - Pur, Curat
Dadim - Sâni
Dai - Ajunge; atât
Dak (im) - Subțire, Fin
Dalet - Litera D. Are valoarea numerică 4
Dalet Behinot de Ohr Yașar - Cele patru faze ale luminii directe
DaȚHaM - Domem(mineral), Țomeah(vegetal), Hay(animal),
Medaber(vorbitor)
Dalet Țurot - Cele 4 Tipuri, forme
Dalet Yesodot - Cele 4 Baze
Dam haMitapeh leHalav - Sănge care se Transformă în Lapte
Dam șe beMakor - Sângele din Proveniență
Dam - Sânge
Darga - Nivel, Rang
Darom - Sud

10
Daveh - Pe moarte, afectat
Davuk - Aderență
[ Dăruire ] - Calitatea de dăruire a Creatorului, fără nici un gând
pentru Sine. Aceasta este calitatea pe care noi,
creaturile trebuie să o dobândim, pentru a deveni
similari Lui și a-L descoperi.
[ De ] - prepoziţia „de” cu un sens posesiv „al”. De exemplu,
Malchut de Ațilut înseamnă Malchut a lumii Ațilut.
[ Decoraţiuni ] - Lumina lui Hassadim, Lumina lui Bina, pe care o
transmite în Malchut. Aceasta corectează Malchut,
şi o face capabilă să primească Lumina Hochma în
Lumina Hassadim.
Dechar, Dechura, Duchra - Masculin
Dechia, Doche - Respingere
Dereh - Drum
Dereh Isurim - Calea Suferinței
Dereh Țad - Drum Retras, restrâns, cu influență limitată
Devarim - Deuteronom
DHGT - Daat, Hesed, Gevura, Tifferet
Dibur - Vorbire
Dikna - Barbă
Din (im) - Hotărâre, judecată
Divrey HaYamim - Cronici
Dmut - Formă
Dochak - Aglomerare
Dodim - Indrăgostiți
Dofen - Margini, pereți
Dofen haKli - Grosimea Vasului, (vasul incluzând pereții lui)
Domem - Mineral, inert, obiect
Dormita - Adormit
Druș - Predică
DȚH”M - Domem,Țemah,Hai(beema),Medaber=
Mineral(inert),Plantă,Vietate (Animal), Vorbitor
Dvekut - Adeziune, alipire

E
Echivalență de formă ] - Forma (calitatea) Creatorului este dăruirea; calitatea
creaturii este primirea. Când omul poate învăța să

11
primească având intenția de a dărui, se consideră că el
și-a egalizat forma cu aceea a Creatorului: amândoi
sunt acum dăruitori.
[ Ecran ] - Vezi Masach.
Eden Elion - Raiul Superior – Baza Lumii Beria
Eden Tahton - Raiul Inferior - Baza Lumii Asia
Eden - Rai
Edut, eduiot - Mărturie, mărturii
Efer - Praf
Efroim - Pui
Efșar - Posibil
Eghel haZahav - Vitelul de Aur
[Egoism] - Lucrul în scopul auto-gratificării, indiferent la nevoile
sistemului creației.
Ehad - Unu
Eicha - Eichah, Eikah (nume propriu)
Eihal - Palat, sală, templu, îmbrăcăminte
Eihut haMakom - Calitatea Locului
Ein - Nu este, inexistentă, vid (Dispariția luminii întelepciunii)
Ein Od Milevado - Nu este Nimeni, Nimic in afara Lui
Ein Sof - Fără Sfârșit, infinitate, infinit
Einain(m) - Ochi
Eivarim - Organe – enumerările corpului
Ekie de Alephin - unul din numele Creatorului
Elef - O mie
El Nora Alila - Creatorul care Face Minuni
Elem - Muțenie
Elion - Superior, mai important
Eliyahu - Elijah, Elias (nume propriu)
Elyon (im) - Superior
Elohim - Creator
Elohim Aherim - Alți Dumnezei
Emet - Adevar
Emet veEmuna - Adevar si Credintă
Emțai - De mijloc, Mijlocire
Emuna - Credință.
Emuna lemala me haDaat - Credință Dincolo de Rațiune (Cunoaștere)
Erech Hafuch Orot ve Kelim - valoare inversată între Lumini și Vase
Ereț Edom - Țara Edom. A Malchut-Regalității
Ereț Eliona - Țara Superioară

12
Ereț Israel - Ţara lui Israel—Yețira al acestei lumi. Yerușalaim
(Ierusalim) este Ateret Yesod în Malchut.
Ereț Tahtona - Țara Inferioară
Eruv - Amestec, Limita acțiunilor în timpul Șabatului
Esav - Esau, Osea (nume propriu)
Eser - zece
Eser Makot - zece Plăgi
Eș - Foc
Eș Mitlakahat - Foc Orbitor -una din cele trei Kplipot (coji)
Eșet Hail Ateret Baala - o femeie virtuoasă este o Coroană pentru soțul ei
Ester - Esther (nume propriu)
Etaaruta de La'ila - Trezire de Sus
Etaaruta de Letata - Trezire de Jos
Et Rațon - Et- Timp. Rațon-dorință, bunavoință
Ețbaot - Degetele de la picioare
Eț ha Chaim(Haim) - Pomul Vieții
Eț haDaat - Pomul Cunoașterii
Eț haDaat Tov ve Ra - Pomul Cunoașterii Binelui și Răului
Ețat haHahamim - Sfatul Ințelepților
Ețem, Ațamot - Os, Oase, Un lucru anume
Evar (im) - Organ, membru
Evel - Fum, ceață
Even (Avanim) - Piatră
Eynaim - Ochi
Ezer - Ajutor
Ezer cheNegdo - Ajutor de susținere, Femeia este Ezer cheNegdo Bărbatului
Ezra - Ezra, Ezdra (nume propriu)
Ezrat HaBore cheHeref ain - Ajutorul Creatorului, ca o Clipire de ochi, Prompt

G – ‫( ג‬Ghimel)
G”E - Gan Eden-Grădina Raiului
Gaal, Pada, ieșua - A izbăvi, a mântui, a răscumpăra, a salva din “exil”, va veni
după corectarea finală
Gad - Unul dintre cei 12 fii ai lui Iacob și denumirea tribului.
Inseamnă noroc și șansă
Gadia, gdi - Ied
Gadlut - Mărime, dimensiuni mari, măreți, creștere
o Gadlut Aleph, Primul Stadiu de Măreţie,
obţinerea Luminii Neșama.

13
o Gadlut Bet, Al Doilea Stadiu de Măreţie, obţinerea
Luminii Haya.
- starea de măreţie. Un Parțuf cu un ecran (puterea de
a rezista naturii sale egoiste) nu doar să se abţină de la
a primi de dragul său, ci de a primi nu pentru avantaj
propriu (ca în exemplul musafirului şi a gazdei). În acest
caz, Parțuf îşi umple toate dorinţele (toate cele zece
Sfirot) cu Luminile Hassadim şi Hochma.
Gadol - Mare, spatios, puternic
Gag - Acoperiș, Până aici
Galgalim - Roți, sfere, cercuri
Galgalta - Craniu, Roată, Orbita (ochilor) [Parțuf Keter-Figura Coroanei
- vasul în care se îmbracă Or haIehida-Lumina Unității]
Galut - Exil
Gan Eden - Grădina Raiului
Gan Eden Eliona - Grădina Raiului de Sus
Gan Eden Tahtona - Grădina Raiului de Jos
Ganuz - Ascuns
Gar G”R - Ghimel Rișonot – Primele trei – Lumile de Roș-Cap
Garin - Nucleu, sâmbure
Garon - Gât
Gas - Aspru
GAS - Galgalta, AB, SAG
Gașmiut - Materialitate, imaginar și perceptibil cu cele cinci Simțuri
Gavri’el – Gabriel (nume propriu)
Gazar - Eliminat, decupat
Gazaria – Gazardiel (nume propriu)
GE - Galgalta-Eynaim (craniul şi ochii). Sfirot Keter-Hochma
şi GAR de Bina. Aceste Sfirot nu au voinţa de a primi şi
doresc doar să dăruiască. De aceea, ele nu pot deveni
egoiste.
Geruș - exil
Gevul - limită, bordură
Gevura (Gevurot) - Bravură, Strălucire (pl.)
Ghdula - Măreție, mărire
Ghematria - valoarea numerică a unei litere, sau o combinaţie de
litere şi cuvinte. Acesta este un mod special de
înregistrare a informaţiei spirituale.
Gheula - Salvare, ispasire
Ghever - Bărbat
Ghezer - Fragment, morcov

14
Ghid, Ghidim - Tendon, ligament (pl.)
Ghidin - Nervi
Ghiduf, heruf - Hulă
Ghilui - Revelare, revelație
Ghilui haBoreh - Revelarea Creatorului
Ghimel - Litera G . Are valoarea numerică 3
Ghirsa deIanchuta - Versiunea pe care am supt-o, Educația primită
Ghiur - Convertire religioasă
Glifa - Sculptură
GM”T - Gmar Tikun-Sfârșitul Creației
Goi, goim - Străin, de credința în Creator;
Hagoim șeBetoheinu “necredincioșii din noi”- dorințele
egoiste din noi
Golem - Materie amorfă, sau embrionară. Stadiu preliminar creării lui
Adam. In alt sens, semnifică o persoană stupidă, incapabilă să
gândească și ușor de manipulat
Guf (Gufa) - Corp
GV”E (GV”A) - Galagalta veEinain-Craniu și Ochi
Gvul - Graniță, limită
Gvura - Bărbăție, maturitate, putere, curaj, eroism

H – ‫( ה‬Hei)
H-moale aproape ca nici nu se aude in cuvant

Ha - Articol hotărât în limba ebraică, se lipește înaintea


substantivului. Citim “A” in limba romănă, ‘h’ - sunet slab,
aproape că nu se aude.
Scriem ‘ha’ cu literă mică și imediat substantivul cu literă mare
pentru a nu confunda cuvintele.
HaAlama - Anulare, Anihilare
Habata - Căutând cu privirea
HaBore Nistar - Creatorul este Ascuns
Hachaa - Lovitură, Frapare, Suprindere
Hachpala - Creștere
Hachraa - Decizie
HaDaat HaEliona - Cunoașterea Supremă, în care se percepe revelarea Luminii
HaDereh leIhud Imo - Mijlocul, calea de a se Uni cu El

15
Hafra'ot - Tulburare
Haftara - Incheiere
Hagada - Poveste, legendă, narațiune
HaHein - Indrăznit
Haka'a (ot) - Bătaie
HaIhud im HaBore - Contopirea cu Creatorul
Halacha - Totalitatea legilor ce trebuiesc urmate; (halaha-mers)
Halacha le Moșe miSinai - Legea (data) lui Moise pe muntele Sinai
Halbașa - Imbrăcăminte
Halel - Laudă
Hamșacha - Extensie
Hamtaka - Diminuare
Harchaka - Excludere, distanțare
Harkana - Indoire
Harkanat Roș - Plecăciune, cap plecat
Har gavoa - Munte înalt
Hargașat haBore - Simțirea, perceperea Creatorului
Har Sinai - Muntele Sinai, reprezintă gradație superioară în muncă și
progresul spiritual.
Haș'ala - Imprumutat
Hașgaha - Supravegherea Divină, Providența Divină
Hașgaha Eliona - Providența Superioară
Hașpa’a - Răsplată
Hașva'a - Echivalență
Hastara - Ascundere
HaOr haMehaie et haBria - Lumina care Dă Viață Creației
Hasaga - Obținere, atingere, grad suprem de întelegere
HaVaYaH - Unul din Numele Creatorului
Havdala - Segregare, despărțire
Havhana - Discernământ, Observație
Haze(h) - Piept
HBD - Hochma, Bina, Daat
Heara - Iluminare, elucidare
Hearat Hohma - Iluminarea Intelepciunii
Hearat Malchut - Iluminarea Regatului
Hearat Aba - Iluminare, elucidare, Descoperirea Tatălui
Hei - Litera H moale. Are valoarea numerică 5
Heichal haMelech - Curtea, Sala Regală
Hester - Ascundere, Mister
Heker ha Ubar - Recunoașterea fătului
Herayon - Sarcină

16
Hey Ela'a (HE) - Hey superior
Hey Rișona (HR) - Primul Hey
Hey Tata'a (HT) - Hey de jos
Hiștavut haȚura - Echivalența Formei
Hiștokekut - Dorință (tânjire)
Histaklut - Observare, Contemplare, Examinare,Reflecție
Histaklut Pnimit - Reflecție (contemplare) interioară
Histalkut (Histalkuiot) - Plecare
Hitabut - Ingroșare
Hitbatlut - Anulare
Hitcașrut - Conexiune
Hitdabkut - Adeziune
Hitnoțețut - Spomos
Hitgabrut - Intensificare, Maturizare
Hitgalut haOr - Revelarea Luminii
Hitkalelut - Integrare, Incorporare, Mixare
Hitlabșut - Imbrăcare, căptușire
Hitmaatut - Diminuare, slăbire
HTP”A - Hitpaștut A-Extinderea Alef
Hitpaștut - Avansare, expansiune
Hitpaalut - Entuziasm, Impresionare
Hitpathut - Dezvoltare
Hitrachacut - Izolare, Distanțare
Histaclut Pnimit - Privire Interioară
Histalcut, histalcuiot - Depărtare, depărtari, Retragere
Hițon - Extern
Hițoniut - Exterioritate
Hizdachut - Purificare
HI”M - Hod,Iesod,Malchut-Mareție,Rădăcină,Regat
Hu - El (el)

H ‫ ח‬- (Het)
H tare
Habad, Hagat - (îngrijește)
Had - valoarea numerică 1
Hagadot - poveștiri
Hafeț Hesed - Doritor de Har, grație
Hafira - Săpat
Haham - Ințelept
Hai - Animat, viu, animal

17
Haia - Vitalitate
Haiut - Viețuire, vitalitate - spre deosebire de Dormita-dormire
Hakika - Sculptură
Halahot - totalitatea legilor de urmat în viață.
Halal - Spațiu
Halav - Lapte
Halom, halomot - Vis, vise
Halon - Fereastră
Haman - Unul dintre numele date dorinței de a primi.
Hanoch - Eunuch, Hanoh (nume propriu)
Hanun - Iertător, cel care grațiază
Hașgaha Eliona - Providența Superioară
Hașivut - Importanță
HaȘvaat haȚura - Echivalența Formei, a insușirilor, calităților
Hasid - Drept, pios, evlavios, milos
Hasidei umot haOlam - Evlavioșii dintre neamuri
Hassadim - Indurare, milă
Hassadim Mechusim - Milă ascunsă
Hatach - Incizie
Hatan - Mire
Hatan Tora - Mirele Torei
Hatima - Semnatură, sigiliu, Nihtam-Sigilat, parafat
Hațer - Curte
Hayut - Mijloc de trai, Vitalitate
Havakuk - Habakkuk (nume propriu)
Haver - Prieten, camarad, coleg
Haza”l - Prescurtare de la Hahmeinu Zihronam Livraha-Ințeleptii Noștri,
Fie-le Amintirea Binecuvântată
Hazara - Repetiție, Întoarcere
HB”D - Hochma,Bina,Daat-Ințelepciune,Inteligență,Cunoaștere
HBD - Hochma-Bina-Daat (pronunţat Habad). Este la fel ca
Keter-Hochma-Bina (Roș al Parțuf). Sfira Daat nu este o
Sfira, ci cererea (deasemeni cunoscută ca MAN) lui ZON
(Zeir Anpin şi Nukva). Daat este chemarea lui ZON către
Bina privitoare la dorinţa lor de a primi Ohr Hochma de
la ea. Această rugăciune a lui ZON este numită MAN,
pentru că urcă la Bina şi trezeşte în Bina (Ima—mama
lor) dorinţa de a dărui copiilor săi – ZON. MAN în Bina
este numită Sfira Daat. Aceasta nu este o Sfira la fel ca
celelalte zece Sfirot; este mai degrabă o cerere. Totuşi,

18
pentru a accentua această stare, folosim numele HBD
în loc de KHB.
HD”R - Hesed, Din,Rahamim-Har,Judecată,Milostivire
Hech - Cerul gurii
Heder, hadarim - Camera, camere
Heilot - Armată
Heirut - Libertate
Hek - Sân
Hesed - Har, îndurare, iertare, compasiune, altruism, Ohr
Hassadim (Lumina iertării, a compasiunii și
altruismului). Apare doar în interiorul unui Kli (dorință)
care vrea să dăruiasca altruist și să fie similar cu
Creatorul. Aceasta este proprietatea Sfira sau Parțuf de
Bina. Bina lumii lui AK (Adam Kadmon) este numită
SAG. Bina lumii Ațilut este numită Ima, Mama Supremă,
YEȘSUT şi AVI. Lumina lui Bina este plăcerea de a fi
similară cu proprietăţile Creatorului, şi de aceea,
această Lumină (senzaţie) este protecţia cea mai
eficientă faţă de forţele impure. Şi Kli care posedă
proprietatea Bina este incapabil să greşească, din
moment ce dorinţa sa este doar de a dărui.
Het - Litera H tare. Are valoarea numerica 8
Het - Păcat
HGT - Hesed-Gevura-Tifferet (pronunţat Hagat). Sunt Sfirot
ale Guf (corp), similare cu Sfirot ale Roș: Hesed este
echivalent cu Keter, Gevura este echivalent cu Hochma
şi Tifferet este echivalent cu Bina. Ele sunt numite GE
(vezi mai jos) ale corpului.
HH”N - Hochma,Hesed,Nețah-Ințelepciune,Har,Eternitate
Hibuk - Imbrățișare
Hibur - Conexiune, Conectare, Impreunare
Hiduș - Noutate, Inovație
Hiduș Țura - Inovație de formă
Hilot haMalchut - Ostași, soldați, armate ale Regalitătii-Malchut
Hilul - Profanare.
Hilul Șabat - Profanarea Sâmbetei
Hisaron - Lipsă
Hitchaalalut - Asamblare
Hitorerut - Insufletire, Trezire
Hițoniut - Exterior
Hivra, Hivrin - Alb

19
Hochma - Ințelepciune
Hochma Ilaa - Ințelepciunea Superioară
Hochma Kduma - Ințelepciunea Antică (kodem- înainte)
Hochma Tataa - Ințelepciunea Inferioară
Hod - Maiestrie, glorie
Hofchiut Țura - Contrastant în formă
Hok - Lege
Holada - A naște, a lua naștere
Holam - Luminile de deasupra literelor (punctuație gramaticală a
vocalei “ O”
Homer - Materie, material, substantă
Hoșeh - Intuneric
Hotam - Sigiliu
Hotem - Nas
Hozer - Revenire
HP - Hotem (nas) Peh (gură)
Hu”l - Prescurtarea de la ‘Huț laAreț’-In Afara Țarii, în străinătate
Huppah - un baldachin nupţial, sub care are loc o ceremonie
matrimonială.
Hurba - Ruină
Huț laAreț - Străinătate

I – ‫( י‬Iod)
I efșar - Imposibil
I”S - Iod Sfirot-10 Sfirot
I”T - Iețer Tov-Instinct Bun
Iahid - Unic, singur
Iamin - Drept. Smol-Stâng
Iarhei Ibur - Linile Sarcinii
Ibui - Ingroșare
Ibur - Concepție, Concepere, Fecundație, Impregnare
Ibur Alef - Zivug (impreunare) A, pentru însăsi existența Figurii
Ibur Bet - Zivug B, pentru suplimentare cu Lumina Hohma
Iburim Kolelim - Concepție colectivă
Iburo șel Ir - Imperecherea Orașului – Primele 6 Sfirot din Beria,
evidențiate din Olam haAțilut
Ichud - Unificare
Icuv - Intarziere, piedică, obstacol
Idabkut haKlipot - Alipirea Cojilor

20
Ieghia - Efort, Osteneală Străduință
Iehida - Unitate
Iehud - A fi intim legat. Doua diferențieri care au ajuns la
egalizarea Formelor
Iemei Kedem - Vremurile de altădată (iamim-zile)
Ienikat haKlipot - Alăptarea Cojilor
Ierida - Coborâre
Ierușalaim - Ierusalim - Ir șalem-Orasul perfect, întreg
Iesod - Rădăcină, temelie, bază
Iețer - Inclinație, tendință, instinct, îndemn
Iețer haRaa - Forța Răului, Ispita Răului
Ieția leHuț - Ieșirea (Afară)
Iețira - Procreare, descriere, forța
Igulim - Cercuri
IHNR”N - Suflare, Spirit
IHVH - Nume al Creatorului
II”M (IAM) - Ibur, Ienika, Mohin-Conceptie, Absorbire, Creier
Ikar - Esența primară
Ikra - Esență
Ilana Ravreva - Copac mare
Ilana Zeira - Copac mic
Ilem - Mut
Ima - Mama. Aba ve Ima-Tata și Mama
Ima Tataa - Mama Inferioara (in Malchut șel Ațilut-Regatul Nobleții)
Ima - Mama—Bina în raport cu Malchut, care este fiica.
Parțuf de Bina.
[ Ingeri care participă la crearea omului (patru îngeri)]
- cele patru proprietăţi fundamentale ale naturii:
Compasiune—Hesed, Justiţie—Țedek, Adevăr—Emet
şi Pace—Șalom.
[ Intenție ] - Direcția în care este folosită dorința – pentru tine sau
pentru Creator.
[ Întrebare ] - senzaţia de lipsă a Luminii Hochma în Malchut.
Inui - Supliciu, suferință uriașă
Inuga - Plăcere, Incântare
Iod (iud) - Litera I. Are valoarea numerica 10
Ioșer - Integritate, plinătate, dreptate
Ioter - Mai mult
Ioțer - Creează
Ir - Oraș
Iraa - Teamă, respect

21
Irat haBoreh - Teamă din respect pentru Creator
Ișa - Foc
Ișa Dachya - Foc purificator
IȘSUT - Israel, Saba veTvuna-Israel, Bunic și Perspicacitate – Bhina Zat-
Diferentierea 7 Inferioare, sau AHAP (Ozen-Ureche, Hotem-
Frunte, Pe- Gura) a Aba veIma-Tata și Mama, au fost
Zuvag Impreunate cam B"P (2 ori), verificațti Aba veIma și IȘSUT
la un singur Parțuf-Figura Când Aba veIma fac Zivug-
Impreunare, AB"A (Ahor beAhor-Spate in Spate) în Parțuf
separat.
Iștavut haȚura - Echivalența Formei
Israel - Iașar cheEL. Direct catre El. Popor care merge direct
catre Creator
- proprietatea de “dăruire,” altruism. Aceasta este
proprietatea Creatorului, proprietatea Bina. Israel
derivă din cuvintele ebraice Yașar—direct, şi El—
Creatorul. De aceea, Israel este proprietatea de a aspira
către atingerea echivalenţei de formă cu Creatorul.
„Naţiunile lumii” sunt tendinţa egoistă de recepţie a
plăcerii. În mod natural, aceste două proprietăţi sunt
prezente în toţi şi Cabala este metoda de dezvoltare a
proprietăţii Israel în interiorul omului, cu scopul de a
atinge Creatorul, în această viaţă.
Istaclut - Privire, observare, contemplare
Istalkut - Plecare definitivă, dispariție
Isurim - Suferințe
Itkașrut - Alianță, legare, legămant
Itpaștut Alef - Extinderea A
Itrahakut - Indepartare, distanțare
Itrin - Coroane
IȚH”R - Iețer haRaa-Instinctul Rău
IȚH”T - Iețer haTov-Instinctul Bun
Iyov - Job, Iov (nume propriu)

K - ‫( ק‬Kuf)
K”H - Keter Hochma – Coroană, Ințelepciune
KH”B - Keter,Hochma,Bina-Coroană,Ințelepciune,Inteligență

22
KHB”D - Keter,Hochma,Bina,Daat-Coroană,Ințelepciune,Inteligență,
Cunoaștere
KH”B TV”M - Keter,Hochma,Bina Tiferet veMalchut-Coroana,Ințelepciune,
Splendoare și Regat
K”I - Chneset (kneset) Israel-Adunarea lui Israel
ka Mekavein - Măreția Scopului
Kab - Cârjă
Kabala - Primire: Lekabel-a primi (delectarea de la Creator)
Kadla - Ceafă
Kalla - Mireasă
Kadoș - Sfânt; Kedușa-Sfințenie
Kamaț - Semn de punctuație sub literă – indicație pt. vocala A scurt.
Kamut - Cantitate
Kardinuta - Intuneric
Karka - Sol, La pământ
Kașin - Greu
Kașiut - Duritate
Katan - Mic
Katnut - Micime
Kațar - Scurt
Kav - Linie
Kavana - Intenție (Corect în rom. –Chavana)
Kaved - Grea
Kedușa - Sfințenie
Keșer - Legatură, Conexiune
KeȘor la Ol ve ke Hamor la Masa - Ca boul la jug și ca un măgar cu saci în spinare
Keter (Ketarim) - Coroană
Kfia - Constrângere
Kfifa - Indoire, încovoiere
KHB - Keter-Hochma-Bina (pronunţat Kahab). Acestea sunt
cele trei Sfirot care formează Roș (cap) de Parțuf. Roș
decide cât de multă plăcere poate accepta Parțuf , nu
de dragul său ci de dragul Creatorului. Această Lumină
descinde de la Roș către Guf (corp).
KHBTM - Keter,Hochma,Bina,Tiferet,Malchut
Kilkul - Corupție
Kinun - Cuiburi
Kipa'on - Inghețare, Congelare
Kisse - Tron, Scaun de domnie
Kista de Haiuta - Pachet mic, porție de Viață
Kista de Ienkuta - Porție de sugar

23
Kite'a - Amputare
Kitrug - Plângere
Kița - Trezire
Kițba - Cotă, Alocație
Klal - Colectiv / regulă
Kli (Kelim) - dorinţele şi aspiraţiile egoiste nu sunt considerate a fi
un Kli. Un Kli sunt dorinţe corectate, potrivite pentru
recepţia Luminii. Acestea sunt dorinţe altruiste, având
un ecran care le-a transformat din egoiste in
altruiste.Inima umană care primeşte toate senzaţiile,
este numită Kli (vas) de primire a senzaţiilor. Vasul
spiritual, singurul vas despre care vorbeşte Zohar, este
dorinţa de a dărui Creatorului: să îndrepte toate
dorinţele umane către Creator, ca şi cum am spune că
el este de acord din toată inima, să se abandoneze în
totalitate de dragul Creatorului. O asemenea completă
şi adevărată intenţie este numită „Lișma” (de dragul
Creatorului).
Kli (vas) - dorinţă, creatură. Ca şi Ohr, cuvântul Kli este folosit în
general, dar toate sinonimele sale sunt implicite!
- Al șaselea simț; dorința de a primi cu un Masach
(ecran) peste ea.
Kli de Hașpa'a - Vas de Dăruire
Kli de Kabbalah - Vas de Primire
Klipa Mițraim - Coaja Egipt
Klipa Noga - Coaja Lunii, Lumina foarte puțină
Klipa, klipot - Coaja, coji
Klita - Recepție
Knafaim - Aripă
Koach - Putere, Forță
Kochavim - Stele
Kodem, Terem - Inainte, Cauză
Kodeș ha Kodașim - Sfinţenia Sfinţeniilor—Lumina lui GAR—Neșama-
Haya-Yechida.
Kohelet - Ecleziaşti
Kol ve Dibur - Glas și Vorbire
Koma - Etaj
Korach - Korach (nume propriu)
Korbanot - Jertfe, sacrificii
Kotel - Perete, Zid
Krișma - rugăciunea Șema (Ascultă Israel)

24
Kruma - Membrană
Ktanut - Micime
Ktefin - Umeri, Spete
Ktonet - Cămașă
Ktoret - Tămâie
Kțavot - Margini, Muchii
Kubuț - Semn de puntuație
Kuf - Litera K. Are valoarea numerică 100
Kursaya - Scaun
Kvuim - Fixă, Invariabilă
Kvuța - Grup

L – ‫( ל‬Lamed)
Ladaat - A ști
Lamed - Litera L. Are valoarea numerică 30
Lamed Bet Netivot Hochma - 32 Căi de izbăvire
Lamed Madrigot beGuf șel Nukva - 30 de Trepte in Corpul Femeii
Lașon Hara - Calomnie
Lavan - Alb
Lavuș - Veșmânt
Leah - Leah , Lea (nume propriu)
Leașpiaa alMenat Le - A influența la…, A darui la …
Leat - Incet
LeAtid Lavo - In Viitorul ce Va Veni
[ Legea corecției ] - Statuează că mai întâi sunt corectate părțile cele mai
ușoare; apoi, cu ajutorul acestora, sunt abordate părțile
cele mai dificile.
Leida - Naștere
Leitpașet - A se întinde, extinde
LeȘmah - In Credință, cu credință, în Numele Lui
Lev (Liba) - Inimă
Lev ha Even - Inima de Piatră—Lev = Lamed-Bet = 30 + 2 = 32
fragmente în care a fost sfărâmată Malchut. Aceste
fragmente ale lui Malchut nu pot fi corectate şi făcute
altruiste. Omul se poate doar abţine să folosească
aceste dorinţe. Lev ha Even este corectat doar după cei
6000 ani, adică, după ce Însuşi Creatorul corectează
cele 288 fragmente din om. Atunci devine complet
altruist şi primeşte numele Lev Basar (inimă de carne).

25
Levuș (im) - Imbrăcăminte
[ Libera alegere ] - O alegere făcută fără a lua în considerație interesul
propriu. Pentru a avea liberă alegere, trebuie să te afli
mai presus de ego, în lumea spirituală.
Lifrakim - Intermitent
Lilit - Lilith (nume propriu)
Limșoch - A trage afară
Lișma - de dragul Creatorului. Intenţia altruistă a omului de a
acţiona pentru a-L mulţumi şi a aduce încântare
Creatorului.
Lo Efșar - Imposibil
Lo Lișma - nu pentru numele Creatorului. Din moment ce nimic
altceva nu există în creaţie cu excepţia Creatorului şi a
omului, dacă ceva nu este făcut „de dragul Creatorului”
atunci este făcut „pentru propriul interes”. De aceea, Lo
Lișma denotă intenţia egoistă a omului.
Loven Elion - Albul Superior
Loven haAba - Albușul Tatălui – Lumina Albă a Tatălui
[ Lume ] - Vezi Olam.
[ Lumina directă (4faze)] - Primele cinci faze, rădăcina (0) – 4, prin care Gândul
Creației a creat Malchut, dorința de a primi și rădăcina
tuturor creațiilor.
[ Lumina înconjurătoare ] - Lumina care dorește să umple creația, deasemenea și
Lumina destinată a transforma dorința egoistă, într-una
altruistă.
[ Lumina ] - Plăcerea, forța dăruirii care operează, umplând
întreaga realitate.

M – ‫( מ‬Mem)
M”DHR (MIDHAR) - Midat haRahamim-Calitatea Milostiveniei
Ma - Ce
MA’T - Maasim Tovim-Fapte Bune
Maamaț - Efort
Maarav - Vest
Maase Bereșit - Actului de creație
Maațil - Cel care ne împuternicește
Maazan - Echilibru
Mabua - Amanetare
Mabua de Bira - Amanetare de bine

26
Machaniel - Manhiel (nume propriu)
Machol - dans
MAD (MUD) - M”D – Maian Dohrin – Izvorul Masculin
Mador - Secțiune, sector.
Mador haKlipot - Secțiunea Cojilor
Madrega, Madregot - Treaptă, Trepte
Madregot - Pași
Mahșava - Gând, idee
Mahșava Zara - Gând Străin, idee străină
Mahșevet haBria - Gândirea Creației
Mahsom (macșsom) - Barieră- Intrepătrunderea dintre lumea noastră și prima
Lume Superioară
Mahțevet haNeșama - Carieră, (Galeria) Sufletului
Mahut - Esență
Makif - Inconjurător
Makom - Loc
Makom haEraion - Locul Gravidității
Makom panui veHalal - Loc liber și Spațiu (vid)
Makor - Originea
Makor haOrot - Originea Luminilor
Makor Kium - Originea Existenței
Mala - Sus
Mala’ ach - Inger
Malach haMavet - Ingerul Morții
Malbuș (im) - Imbrăcat, îmbrăcați
Malchut - Regat
Malchut haMesaiemet - Regalitatea care Incheie
Malchut haMizdaveghet - Regalitatea care se Impreunează
Male - Plin
Man , M”N - Maian Nucvin – Izvorul Feminin. Cauza împerecherii,
Rugăciune
Manțepak - Mem, Nun, Tazdi, Pei, Kuf, Ajunul Sfântului Șabat
Marbe Hohma, Marbe Macov- Crescând Ințelepciunea, Cresc Durerile
Masach (ecran) - Abilitatea de a respinge Lumina Creatorului, dacă nu
este primită pentru a o dărui înapoi Creatorului.
Masah - Ecran
Masah beNikvei Einaim - Ecranul din Orbitele Ochilor
Mașka de Hivia - Pielea Șarpelui
Mașgiah - Supraveghetor
Mata - Jos
Matara - Scop

27
Matarat haBria - Scopul Creației, scopul perceperii complete a Creatorului
Matat, Metatron, Matraton - Unul dintre îngeri
Mateh - toiag, baston
Matei - Prezent
Mathil, Mathilim - Incepator, Incepători; Incep, Incepem
Mațav - Situație, stare
Mavet - Moarte
Mayim - Apă
Mazal - Noroc
Mazla - Noroc mic
Mazon - Mâncare
Mechila - Iertare
Medaber - Vorbitor
Meghilot - Suluri
Mehițot - Despărțituri
Mechusim - Acoperit, Ascuns
Me'i/Ma'oi - Intestine
Meitiv - Binefăcător
Meiuhad - Special
Mekabel - Cel care primește
Mekanena - Cuiburi
Mekubal - Cel care a primit
Melech,Melachim - Rege, Regi
Mem - Litera M. Are valoarea numerică 40
Memarkim - Inmoaie
Menuha Muhletet - Repaos Total – referitor la Lumina Spirituală
Me'orav - Amestecat
Merkava - Car de luptă
Meruba - Pătrat
Mesabev - Rundă
Meșubach - Prima rată
Mesovav - Consecință, rezultat
Mesukan - periculos
Meșulaș - Triunghi
Metaltelim (n) - Proprietăți mobile, Pendulă, Zdruncinare
Mețah - Frunte
Mețah haRațon - Fruntea Dorinței
Meția - Chilipir
Mețiut - Realitate
Mezonot - Alimentație
Mezukak - Rafinat

28
Mezuza - Sul mic care cuprinde legile și se atasează la tocul ușii
MH”D - Midat haDaat-Calitatea Cunoașterii, a Judecații
Mi - Cine
Mi leMata leMala - De jos în Sus
Micha - Micah, Mica (nume propriu)
Michnasayim - Pantaloni
Mida (Midot) - Atribut, Calitate, Proprietate
Midat haDin - Măsura Judecății
Midat haRahamim - Măsura Milostiveniei
Midbar - Deșert
Migdal - Turn
Midraș - Comentarii. Metoda de interpretare a Scripturilor
Mikdaș - Templu
Mila, milim - Cuvânt, cuvinte
MiLaila leIom - De la Noapte la Zi, de la Intuneric la Lumină
Milui Șemot - Completarea Numelor
Milui, miluim - Completare, completări, umplere, implinire
MiMaaseha Icarnuha - Din faptele Tale Te-am Cunoscut
Minha - Inserare, După masă, Rugăciunea de după masă
Minei u Vei - De la el și în el
Misken - sărac
Mișley - Proverbe (Pildele lui Solomon)
Mișna - Parte a Talmudului- cuvânt derivat din Șana-An, cu sensul de
a repeta. A fost în mod specific aplicat studiului legii orale (spre
deosebire de Mikra care cuprinde legile scrise). Mișna este
compusă din șase ordine, categorii, care în prescurtare poartă
numele de "Șas" (abreviere extinsă și la studiul Talmudului, în
general. Secțiunile Mișnei sunt:
o Halahot – totalitatea legilor de urmat în viață
o Hagadot – povestiri
o Midraș – Comentarii. Metoda de interpretare a
Scripturilor pentru elucidarea anumitor capitol
Mitah - Moarte
Mitarin - Trezire
Mitbatel - Se anulează
Mithaber - Se conectează
Mithamemet - Incălzire
Mittuk - (îndulcire/atenuare) a unei legi restrictive. Restricţia
este o interdicţie de a primi Lumina, pentru Malchut.
Această interdicţie este ridicată atunci când Malchut
este corectată de proprietăţile lui Bina.

29
Mițcha - Frunte
Mițnefet - Mitră
Miut - Diminuare
Mițva, mițvot - Poruncă, porunci, legi date oamenilor pentru a-i face mai
buni. Asigură bunăstarea sufletească și bunăstarea trupului
deopotrivă. Numarul lor este 613 și sunt atestate ca
transmise lui Moise, de către Creator
Miut HaIareah - Descreșterea Lunii
Mizrah - Est
MO”S - Moha Stima-Creier Inchis
Moah – Moha - Creier,( măduvă)
Moav - Moab (nume propriu)
Mode ani - Mulțumesc eu. Numele primei rugăciuni de dimineață în
care omul îi mulțumește creatorului ca s-a trezit. Mode ani
lefaneiha – Mulțumesc eu înaintea Ta
Moed - Timp – timp stabilit pentru sărbători
Mohin - Creier
Moise - Cel mai mare profet și următorul mare cabalist după
Abraham. El a scris Tora (Pentateuch-ul) și a predat
Cabala tuturor celor care îl ascultau. Moise este punctul
din inima fiecărui om, dorința pentru spiritualitate.
Mordechai - Dorința de a dărui.
Mosar - Etică, Morală
Moșe - Profetul Moise, fiul lui Amram și Ioheved, tribul Levi. Din
cauza legii date de Faraon, care cerea uciderea noilor născuți de
parte masculină, mama lui Moise îl pune în coș și îl ascunde în
stufărișul de la malul Nilului. Fiica Faraonului îl gasește și îl
înfiaza.
Astfel încep cei 40 de ani în Egipt. Următorii 40 de ani îi
petrece în Madian, unde fugise din Egipt în urma faptului că
luase apărarea unui semen. Aici, pe muntele Horeb, în lumina
rugului, primește de la Creator porunca de a se reîntoarce și a
salva poporul Său din robia Egipteană.
La refuzul Faraonului, se abat peste Egipt cele 10 plăgi. Abia
ultima Plagă, moartea primilor nascuți, îl convinge pe Faraon.
Moise își salvează poporul trecând Marea Roșie. Ajuns în Sinai
stă 40 de zile unde primește pentru prima dată Tablele cu
poruncile Creatorului – Legea – Tora-Lumina. In acest timp
Aaron, fratele său, cedează rugăminții poporului și construiește
vițelul de aur. Furios, Moise distruge atât vițelul cât și tablele.
Cere iertare și se întoarce pe muntele Sinai, unde tot în timp de

30
40 de zile primește pentru a doua oara Tablele Legii, atât cele
orale cât și cele scrise.
Tot 40 de ani iși conduce poporul în deșert. Inainte de a muri,
Moise urcă pe muntele Nebo, iar de acolo Creatorul îi arată
Tara Făgăduită și binecuvântează toate triburile lui Israel.
Moise este considerat cel mai mare profet și poartă numele de
Robul lui Dumnezeu, ceea ce descrie toate calitățile sale:
smerenie, curaj și simțul dreptății. Este scris: "foarte smerit, mai
smerit decât orice om de pe pământ", și considerat ca "omul cu
care Creatorul se întreține față în față".
Moise transmite Tora lui Ieoșua, deschizând lanțul tradiției
Avot – Tați.
Moise și Aaron sunt întruchiparea Sfiroturilor Nețah și Hod.
Moșe - Moses (Moise)
Moșe, Meșiah - Cel care trage de noi afară. Limșoh – a trage afară
Moșech - Atragere
Motrei Moha - Lumini pe care Creierul nu le poate suporta din cauza lipsei
corectării. De aceea ele ies în afara craniului. Se mai
numesc și searot-par
MUM - Masa uMatan - Negociere
MUFȘAT - Dezbrăcat

N – ‫( נ‬Nun)
N”E - Nukvei Einaim-Găurile Ochilor
Naal, naalaim - Pantof, pantofi
Naar (ah) - Băiat/ Fată
Naase veNișma - Vom face și vom Asculta (în Numele Lui)
Nachum - Nahum, Naum (nume propriu)
Nafik - Tulpină
Nahar - Râu
Nahat ruah - Mulțumire sufletească
Nahat ruah leIoțro - A aduce mulțumire Celui care l-a Creat
NAR - Nefeș,Ruah,Nahat Ruah-Spirit,Suflare,Mulțumire
NARAN - Nefeș,Ruah,Neșema-Spirit,Suflare,Suflet
NARANHAI (NRNHI) - Nefeș,Ruah,Neșema,Haia,Iehida – Spirit, Suflare, Suflet,
Vitalitate, Unitate
Nartik - acoperământ pentru ZA; la fel ca Huppah.
Navuchadnețar - Nebuchadnezzar (Nabucodonosor)

31
Nechemia - Nehemiah (nume propriu)
Nechtam - Sigilat, imprimat
Neețal, neețalim - Imputernicit, împuterniciți
Nefeș - Spirit
Nefila - Cădere
Nehama de Chisufa - Consolare melancolică.
Nehama - Consolare
NEHI”M - Nețah,Hod,Iesod,Malchut-Eternitate,Mareție,Rădăcină,Regat
Nehiro - Iluminare
Nehiro Dakik - Iluminare Subțire, care reînvie cojile
Nekev (Nekavim) - Gaură, găuri
Nekeva (Nekevot) - Feminin, Femele
Nekuda - Punct
Nekuda șe ba Lev - Punctul din inimă
Nekuda Emțai - Punctul de Mijloc
Nekuda Șehora (șhora) - Punct Negru. Munca impotriva egoismului pleacă din
acest punct, situație, numită și Katnut-Micime și continuă până
la punctul numit Cheter-Coroana, la care accede Malchut-
Regalitatea. Malchut ola laCheter-Regalitatea urcă la Coroană
Nekudot, Nikudim - Puncte, Punctuații pe litere
Ner - Lumânare
Ner dakik - Luminița mică, Scanteie. Acea minusculă cantitate de
lumină lăsată omului, pentru a-l menține într-o oarecare
bucurie de a trai.
Ner Neșama - Flacăra Sufletului. Lumânare, (candelă) sau orice lumină
aprinsă în amintirea cuiva. Ner Zicaron-Flacara amintirii.
Ner Tamid - Flacăra Veșnică. Lumina care trebuia să ardă veșnic în
Candelabrul Sfânt
Nes - Minune, miracol
Neșama - Suflet
Neșama Clalit - Sufletul General
Neșamot bnei Adam - Sufletele Oamenilor
Neșamot Hadașot - Suflete Noi
Neșamot Malahim - Sufletele Ingerilor
Neșikin - Sărutat
Neșer - Vultur
Neșika - Sărut
Neșira - Separație, cădere
Neșirat eivarim șel Adam haRișon- Căderea organelor, Primul Om
Netinat Orot - Acordarea Luminilor
Netivot - Trasee

32
Nețah - Victorie, eternitate, veșnicie
Nețizo - Scânteie
Nichpefet - Indoit, aplecat
Nida - Menstruație
Nigba - Crescător
NH”I (NEHI) - Nețah,Hod,Iesod-Eternitate,Măreție,Rădăcină
NHI - Nețah, Hod, Iesod
NHIM - Nețah, Hod, Iesod, Malchut
NHYM - Nețah-Hod-Yesod-Malchut (pronunţat Nehim). Aceste
Sfirot primesc de la Sfirot HGT (GE). Din moment ce
primesc şi au voinţa de a primi, ele sunt numite AHP ale
corpului.
Nihtam - Semnat, sigilat, parafat
Nikvey - Găuri de ....
Nikvey Eynaim (NE) - Orbita Ochilor
Nikud - Punctuație
Nikud haOtiot - Punctarea literelor, indică originea fiecarei trepte
Nikui Psolet - Curățirea Deșeurilor
Nikvei ozen, hotem, einaiim - Cavitațile urechilor, nasului, ochilor
Nimin - Fir de păr
Nimșah - Continuă, Se trage din…
Nisdak - Crăpat
Nișpal - Descrescător
Nițoț (ot),Nițoțin - Scânteie,Scântei
Nițuț, nițuțim - Scânteie, scântei
[ Nivel spiritual ] - Abilitatea de a primi o anumită cantitate (și fel) de
plăcere, cu intenția de a dărui Creatorului.
[ Nivel ] - Vezi Nivel spiritual.
125 niveluri: Între Creator și creație există cinci lumi,
cu cinci Parțufim în fiecare lume și cinci Sfirot în
fiecare Parțuf. Dacă multiplicăm 5 lumi x 5 Parțufim x
5 Sfirot, obții 125 de niveluri. Vezi de asemenea și
Sfirot.
Nivrah - Creat, creatură
Noach - Noah, Noe (nume propriu)
No'el - Broască, încuietoare
Nofel, noflim - Cade, cad; Someh noflim-Sprijină pe cei cazuți
Noflim - Scăzut, în scădere
Noghea - Atinge
Nose - Subiect, chestiune
Nozel - Picături

33
NRN - Nefeș,Ruah,Neșema – Spirit,Suflare,Suflet
- Nefeș-Ruach-Neșama (pronunţat Naran). Aceasta este
Lumina care umple micul Parțuf. Katnut (starea de
micime) este atunci când Parțuf are tăria (un ecran)
doar de a dărui, dar este incapabil de a primi de dragul
Creatorului, în ciuda dorinţei sale de a face asta. În
acest caz, Parțuf are doar Ohr Hassadim (Lumina
Compasiunii), dar nu şi Ohr Hochma (Lumina
Înţelepciunii). Acesta este motivul pentru care este
considerat un mic Parțuf, fără putere şi raţiune, similar
unui copil în lumea noastră.
NRNHY - Nefeș-Ruach-Neșama-Haya-Yechida (pronunţat
Naranhay).Această Lumină umple marele Parțuf, ce
include GE şi AHP.
Nukva - Femininul, femeia : Nekeva-feminin
Nukva, Malchut - o Sfira (singular pentru Sfirot) sau Parțuf care
primeşte de la toate Parțufim precedente (plural pentru
Parțuf). Malchut al lumii Ațilut este suma tuturor
creaturilor, a tuturor sufletelor umane. Din acest motiv,
este numit Knesset Israel (Adunarea Israel).
Nun - Litera N. Are valoarea numerica 50

O-
Odem - Roșeață
Ofan (im) - Roată, Roți
Ohr (Orot) - (lumină) plăcere, simţirea Creatorului. Ohr ar trebui să
fie întotdeauna interpretată ca acelaşi concept, pentru
că deşi termenul este folosit în general, toate
sinonimele sunt implicite!
Okeț - Sfat, indicație
Olam - Lume, univers. Olam vine de la cuvăntul Heelem-Dispariție
Olam (lume) - Există cinci lumi între Creator și creație – Adam
Kadmon, Ațilut, Beria, Iețira și Asia. Cuvântul Olam vine
de la cuvântul Haalama (Ascundere). Numele unui
Olam desemnează o măsură specifică de ascundere a
Luminii Creatorului, față de creație (noi).
Olam haBa - Lumea care Vine, lumea de dincolo, lumea următoare
Olam haZe - Lumea Aceasta

34
Omer - Snop, teanc
Omnam Chen - Intr-adevar Da; Intr-adevar Asa Este
Ona - Timpul menstruației
Oneg Șabat - Bucuria, plăcerea Șabatului
Or - Lumină
Or - Piele. (Daca apar in aceeasi propozitie, vom scrie pt
lumina-Ohr)
Or Aba - Lumina Tatălui
Or Agol - Lumina circulară
Or Ațilut - Lumina Nobleței
Or Bria - Lumina Creației
Or Einaiim - Lumina Ochilor
Or Elion - Lumina Superioară
Or Hadaș - Lumina Nouă
Or haMaagal - Lumina Cercului
Or HaMahzir leMutav - Lumina care se reîntoarce la Sursă (Lumina pocăinței)
Or haNistar - Lumina Ascunsă
Or haPnim - Lumina Interioară
Or Hasadim - Lumina Harului, indurării, milei
Or haȘem - Lumina Creatorului, (Lumina Numelui; Șem-Nume)
Or Hohma - Lumina Ințelepciunii.Această Lumină umple Kelim
(vasele/dorinţele) de recepţie. Vine doar dacă este un
ecran de recepţie altruistă.
Or Hozer (OH) - Lumina care se Intoarce
Or Iașan - Lumina Veche
Or Iașar - Lumina Directă
Or Ima - Lumina Mamei, (roșie)
Or Malchut - Lumina Regală
Or Mekif - Lumina Inconjuratoare, periferică
Or Muvhar - Lumina selectată
Or Nefeș - Lumina Spiritului
Or Nekeva - Lumina Feminină
Or Pnimi - Lumina Interioară
Or Reșima - Lumina Listei
Or Ruah - Lumina Suflării
Or șel Așpaa - Lumina de Influențare, Lumina Dăruirii
Or Yașar - Lumina directă
Or Zachar - Lumina masculină
Oraita - Lumina Torei, Tora
Orcha - Cale, traseu
Orech (im) - Lungime

35
Oref - Ceafă
Orla - prepuţ pe Sfira Yesod, locul de Zivug între ZA şi
Malchut. Orla trebuie îndepărtată, pentru că pe
parcursul celor 6000 ani, este imposibil sa facă Zivug
(intenţie) pe Malchut însăşi şi să primească de dragul
Creatorului. Doar un Zivug al unirii Malchut cu ZA poate
fi făcut. Acesta este numit Ateret Yesod, partea din Sfira
Yesod care rămâne după îndepărtarea lui Orla. Orla
este de asemenea Malchut de Malchut, sau forţele
impure.
Ot,Otiot - Literă,Litere, vase
Ovadia - Obadiah, Avdie (nume propriu)
Over (im) - Trecere, treceri
Ovi - Grosime
Ozen - Ureche

P – ‫(פ‬Pei),(Fei)
PA (Panim VeAchor) - Față și spate
Paatei ha Roș - Laterala capului
Panim - Fețe, obraji
Panim be Pani - Față în față
Panim ve Ahor - Față în spate
Panui - Liber. Halal panui-Spațiu liber. Panui spunem despre locul
pregătit să primească corectarea
Pa'ot - Infantil, embrionar
Parașa - Pericopa
Pargod - Perdea, draperie
Parsa - Intorsătură, Copită
Parsa - cer, firmament, graniţa dintre lumea Ațilut şi lumile
BYA. Parsa desparte cele zece Sfirot în două părţi:
Kelim altruiste de dăruire (GAR, KHB, şi GE) şi Kelim de
recepţie (ZON sau Bina-ZA-Malchut), pentru că Bina
deliberat a căzut în ZA (AHP) cu scopul de a-l corecta.
Malchut, care urcă deasupra Bina şi Hochma, este
numit Parsa sau “cer” şi separă GE de AHP.
Parțuf (față) - Un Parțuf este o structură completă de zece Sfirot cu
un Masach care poate determina care dintre Sfire
primește Lumină și care nu.

36
Parțuf - Față, figură, avatar.
Parțufim - Fețe (creatura emanată)
Pașut - Simplu
Pasik - Stop
Patach - Semn de punctuație
PB”A - Panim beAhor-Față în Spate
PB”P - Panim bePanim-Față-n Față
PBP - Panim be Panim (faţă în faţă). Această stare apare
când un Zachar (Sfira masculină), sau Aba (tată), trece
Ohr Hochma (Lumina Înţelepciunii) către Sfira feminină,
sau Ima (mamă), pentru transferul ulterior către copii
(ZON). Aceeaşi relaţie a ABA (vezi mai jos) şi PBP are loc
deasemeni între copiii lor, ZON (ZA şi Malchut).
Pe(h) - Gura; Be al Pe-Din Gura,Oral
Pe’ah - Perucă
Pei - Litera P. Are valoarea numerică 80
Peleg - Parte
Perek, prakim - Capitol, capitole
[ Persoană (în această lume)] - Înseamnă că dorința de a primi se găsește într-o stare
de ascundere față de Creator, fără nici o intenție de a
primi de la El sau de a dărui Creatorului.
Perud(a) - Internalitatea și externalitate
Pesah - Paște - Eliberarea din Egipt. Eliberarea de sub jugul
Faraonului - EGO
Petachia - Petahyah (nume propriu)
Petah - Deschizătură, orificiu
Peulot Ruhaniot - Lucrări Spirituale
Pi - Gură de .....
Pinchas - Pinchas, Phineas (nume propriu)
Piruș - Interpretare, amănunte
Pisgania - Pesagniyah (nume propriu)
Pore'ach ba Avir - Neîntemeiat
Pnei Nekeva - Fețe Feminine
Pnei Zahar - Fețe Masculine
Pnimi, Pnimit - Interior, Interioară, internă
Pnimiut - Interior, interiorizare
Prakin - Articulație
Pri Hacham - Fructul Ințeleptului
Prișut - Separare
Psia (Psi'ot) - Pas
Psia le Bar - Pas cu pas în afară

37
Psolet - Deșeu
Ptihat Einaiim - Deschiderea Ochilor
Ptihu - Deschirede, început
[ Punctul din inimă ] - Ultimul nivel din evoluția dorinței omenești, dorința
pentru spiritualitate.
Purim - Sorți. Sărbătoarea Sorților. Comemorează salvarea evreilor din
Imperiul Persan, de uciderea plănuită de Haman, marele vizir al
regelui Ahașveroș.
Zarurile aruncate de Haman pentru stabilirea datei masacrului,
constituie simbolul sărbătorii.
PV”A - Panim veAhor-Față si Spate
PV”H - Pnimiut veHițoniut-Interior și exterior

R – ‫( ר‬Reiș)
Raava - Dorință, Voință
Rabi Isac Luria (Sfântul Ari)- Un mare cabalist care a trăit în secolul 16, în Israel.
Autorul Arborelui vieții.
Rabi Șimon Bar-Iohai (Rașbi )- Autorul Cărții Zoharului, scrisă în secolul 2, textul
de bază al Cabalei. Rașbi a fost studentul și succesorul
lui Rabi Akiva, marele cabalist care ne-a învățat
”Iubește-ți prietenul ca pe tine însuți”.
Rabi, Rabin, Rav - Invățătorul meu. Titlu conferit unei somități, ca o autoritate în
domeniul spiritual. Titlu de respect.
Rachav - Larg
[ Rădăcina sufletului ] - Locul sufletului în sistemul lui Adam ha Rișon.
Rafia - Slab
Raglaim/Raglin - Picioare
Raghil - Obisnuit, simplu. Hester Raghil-Mister Simplu. Hester Caful-
Mister Dublu
Rahamim - Compasiune
Rahav - Lat
Rahel - Floare, sotia lui Iakov; Nukva-Femeie
- Rachel (nume propriu)
Rahok - Departe
Rahum - Milostiv
Rakia - Cer
Rakia ha Mavdil - Separarea cerului

38
RAPACH - Reiș-Peh-Chet—200 + 80 + 8 = 288 fragmente ale
vasului sfărâmat, pe care cineva poate şi trebuie să-l
corecteze pe parcursul celor 6000 ani, prin urcarea
celor 6000 de paşi ai scării spirituale.
Rașa - Rău, Rea
Rașa gamur veȚadik gamur - Păcătos absolut și Ințelpt, Drept Absolut
Rașut(a) - Autoritate
Rașut ha Rabim - Autoritate dublu (sens real, nu literal)
Rașut ha Yachid - Autoritate unică (sens real, nu literal)
Rațon - Dorință
Rațon Lehenot - Dorința Plăcerii, dorința de a te desfăta
Rațon Lehașpia - Dorinta de a darui
Rațon Lekabel - Dorinta de a primi
Raui - Demn
Rav Iehuda Așlag - Ultimul mare cabalist (1884-1954). Cunoscut ca Baal
HaSulam (stăpânul scării) pentru comentariul său Sulam (Scara), asupra Cărții
Zoharului.
Reah - Miros
[ Realitate ] - Partea din Lumina Creatorului pe care o poate
percepe omul, în funcție de structura sa internă. Din
această cauză, realitatea este întotdeauna subiectivă.
Refua - Medicină, vindecare
Rehem - Uter
Rehov, rehovot - Stradă, străzi
Reia - Vedere
Reikanut - Inutilitate, Goliciune, Vid
[ Reîncarnare ] - O reîncarnare are loc de fiecare dată când faci un pas
în creșterea spirituală. Dacă te corectezi cu intensitate,
poți experimenta mai multe vieți, în decursul a câteva
minute.
Reiș - Literea R. Are valoare numerica 200
Reișa - Cap
Remez - Aluzie, insinuare
Reșimo, reșimot - Lista, liste, reminiscență, amintire, inregistrare
Reșit - Inceputul. beReșit-La inceput (Geneza-BeReșit)
Reșimot - Amintirile inconștiente ale sufletului, despre istoriile
lui din trecut.
Rețonot Tmeim - Dorințe Impure
Re'uta - Voință, dorință
Revi'a - Cadran
Reyach - Miros

39
Ribua - Pătrat
Ribui haOr - Multiplicarea Luminii
Rivka - Rebecca (nume propriu)
Romemut - Nivel foarte înalt, măreție
Roș - Cap
Roș HaȘana - Capul Anului - Anul nou
Roș leȘualim - Cap de Vulpi
Roșem Hotam - Amprenta sigiliului
RȘR”D - Reia,Șmia,Reah,Dibur-Vaz,Auz,Miros,Vorbire
Ruah (Ruchot/ Ruchin) - Suflare; vânt, spirit
Ruach Se'ara - Vânt furtunos (una dintre cele trei Klipot)
[ Rugăciune ] - Orice dorință este o rugăciune. Dar rugăciunea
primește răspuns doar dacă este o dorință de a fi
corectat, de a deveni asemănător Creatorului. O
rugăciune se numește ”munca din inimă”.
Ruhani - Spiritual
Ruhaniut - Spiritualitate
[ Rușine ] - Senzația Malchut-ului că este opusă față de Creator.
Când Malchut realizează că tot ce face este să
primească și că El îi dăruiește, ea este atât de rușinată,
încât se oprește din primit și face Țimțum (restricție).
Rut - Ruth (nume propriu)

S – ‫( ש‬Sin, Șin) – ‫( ס‬Sameh)


S”A - Sitra Achra-Ispita de Apoi (rea)
Sachar - Plată
Sachar veOneș - Plată și Răsplată (pedeapsă)
Sadeh - Câmp
Safa Aramit - Limba aramaică.
SAG - HVIH veMilui Iudin veElef Bou-NVIH,implinitde Iod si
O mie de Prime parți ale Haosului
Sagol - Violet
Sahar (Sihara) - Lună
Salik - Ascunde
Salik beReuta - Ascensiune Instabilă
SAM - Unul dintre îngeri
Sam haHaiim o Sam haMavet - Drogul vieții sau Drogul Morții
Samcha - Linie, rând
Samech - Litera S. Are valoarea numerica 60
Samuch - Lângă, alături, în vecinătate

40
Sandalphon - Sandalphon (nume propriu)
Sata - Deviat
SATNZ GT - Șin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Țadik
(Pronunțat:Șaatnez Geț)
Satum - Blocat
[Scopul creației] - Motivul pentru care Creatorul a creat creația este ca
aceasta să primească plăcerea supremă, aceea de a fi
ca El. Acesta este scopul creației.
Sear, searot - Păr, peri (pe cap)
Seder, sidra - Ordine, asezare intr-o ordine, ordonare.
Sefer haBahir - Cartea Clarității
Sefer Mișle - Cartea Proverbelor
Sefer Tora - Pentateuh - Primele cinci cărți ale Torei
Sefer Yețira - Cartea Creației
Sefirot - Există 10 calități de bază ale lumii spirituale. Numele
lor sunt Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet,
Nețah, Hod, Iesod și Malchut. Uneori, ele sunt cinci și
atunci numele lor sunt: Keter, Hochma, Bina și Zeir
Anpin, care include următorii Sefirot: Hesed, Gevura,
Tiferet, Nețah, Hod și Iesod. Ultima Sfira este Malchut.
SFIROT SFIROT – NUMELE CREATORULUI
KETER EKYEH=Aleph-Hey-Yod-Hey
HOCHMA YAH=Yod-Hey
BINA HaVaYaH cu Nikud Elokim
HESED EL=Aleph-Lamed
GEVURA ELOKIM=Aleph-Lamed-Hey-Yod-Hey
TIFFERET HaVaYaH cu Nikud al Șvah-Holam-Kamaț
NEȚAH and HOD ȚEVAOT
YESOD ȘADDAY=Șin-Dalet-Yod sau EL=Aleph-Lamed CHAI=Chet-Yod
MALCHUT ADNI=Aleph-Dalet-Nun-Yod

Segol - Semn de punctuație


Segula - Remediu, Virtute, Putere
Seiaghim - Limitări
Sela - Stâncă sau adevăr. Numele lui Malchut.
Seuda - Masă festivă
[ Sfințenie ] - O stare înălțătoare, în care atribui totul Creatorului.
Realizezi că nu există nimeni altcineva în afara lui și
că ești egal cu El, în calitățile tale.
Sfira (Sefira) - Enumerare, safire
Sfira Yesod (Iesod) - Enumerarea de Bază

41
Sfirot haYoșer (Ioșer) - Enumerările Drepte
Sgula - Minune (calitate - ca percepere a noastră a evenimentului
spiritual
Siba - Motiv, Cauză
Sighim - zgură—dorinţe impure care există în cadrul dorinţelor pure.
Munca omului este de a le separa, şi de a corecta treptat Sighim.
Termenul Sighim vine de la SAG, pentru ca au apărut ca rezultat
al spargerii Kelim al lumii lui Nekudim, care se referă la sistemul
de Parțufim al Parțuf SAG. Termenul Sighim îşi găseşte drumul
din Cabala în ebraica vorbită.
Siman, simanim - Semn, semne
Simhat Tora - Bucuria,veselia Torei. Momentul de închidere a sărbătorii de
Sucot-Colibe. Manifestarea încheie ciclul anual de lectură a
Torei și reînceperea lui.
Sion, Țion - Referire la cucerirea de către David a Ierusalimului, mai exact,
o înălțime din Ierusalim, numită muntele Sion. Termenul s-a
extins la tot Ierusalimul și întreg teritoriul acelora care doresc
"Intoarcerea la Ierusalim"-"Șivat Sion".
Sitra Ahra - Partea Cealaltă, Ispita de Apoi, Ispita Diavolului
Sitra Go Sitra - Tăinuirea în tăinuire
Sitra HaRaa - Ispita Răului
Sium - Terminație, încheiere
Sium Chelim șel Panim - Terminarea Vaselor Feței
Sium Raglei Adam Kadmon - Terminarea Picioarelor Omului Primordial
Sium Raglei Ațilut - Terminarea Picioarelor Nobleții
Sium șel Țimțum Alef - Terminarea Restrângerii A
Sium șel Țimțum Bet - Terminarea Restrângerii B
Sliha, Mehila, Slihot - Iertare, iertări, Rugăciuni de penitență
Smol - Stâng
Soer - furtună
Sof - Sfârșit
Sof Maase beMahșava Thila - Realizarea Faptului se Află mai Intâi în Gând.
Sofer, sofrim - Scrib, scriitor, scriitori, Cel care numără
Sovel - Suferă
Sovev - Inconjoară
Suchot (sukkot, sucot) - Corturi, acoperaminte, colibe
[ Suflet ] - O dorință de a primi, cu ajutorul unui Masach și cu
intenția de a dărui. De asemenea, Adam ha Rișon este
considerat sufletul comun, din care am apărut toți.
Adam reprezintă prima persoană care a avut un Masach

42
iar noi suntem, cu toții, copiii săi ”spirituali”. Vezi și
Adam ha Rișon.
Sulam - Scară
Suria - Syria(nume propriu)
Sviva - Mediu înconjurător

Ş
Ș”E - Șliș Elion- Treimea Superioară
Ș”T - Șliș Tahton-Treimea Inferioară
Șaarei haDmaot - Portile Lacrimilor. Deschiderea porții lacrimilor se face
prin rugăciune din adâncul inimii
Șabat - Sâmbăta. Ziua a 7-a. Ziua de odihnă. Ziua Sfântă
ȘACH - Șin-Chaf—300 + 20 = 320 fragmente ale vasului
sfărâmat.
Șad , șadaim - Sân, sâni
Șalav, șlavim - Treaptă, trepte; Șlavei haSulam-Treptele Scării, Etapă
Șalem - Intreg, perfect, total, împlinit
Șaliah - Trimis, sol, emisar
Șalom - Pace. Salut ebraic. Ancestrala dorință de armonie.
Șamati - Am auzit
Șar - Rest
Șașua - Distracție, Joc
Șchina - Prezență Divină, Providențială. Perceperea de către noi a
Creatorului
Șe'ala - Împrumut
Șe'ar - Odihnă
Șchina - Divinitate—senzaţia Creatorului pentru cei care Îl
ating. Malchut în stadiul de recepţie a Luminii
(Creatorul) este numită Șechina. Simţirea Creatorului,
locul în care omul simte Creatorul
Șeela, șeelot - Intrebare, intrebări
Șe'erit - Reziduu
Șefa(h) - Abundență, opulență
Șeina - Dormit, somn
Șeker - Minciună
Șem - Nume
Șemeș (Șamșa) - Soare
Șemot - Paraşa (Porţiune) din Exod (Iesirea cap.1.1-6.1)
Șeșet Alafim Șana - Șase Mii de Ani

43
Șet - Seth (nume propriu)
Șevira - Spargere
Șevirat ha Kelim - Ruperea vaselor
Șevirat ha Neșamot - Rupere a sufletelor
Șgaga - Inadvertență, Neatenție
Șibolet ha Zakan - Partea de sub buza inferioară (barbă)
Șikor - Beat
Șimon - Simeon (nume propriu)
Șimrei ha Klipot - Resturi de Klipot (coji)
Șin - Litera Ș . Are valoarea numerică 300
Șinta beAfra - Divinitatea în Praf . Starea numită ‘Lipsa de spiritualitate’,
dominația Ego-ului, lipsa credinței.
Șinui Țura - Schimbarea Formei
Șir haȘirim – Cântarea Cântărilor
Șituf - Cooperare, camaraderie
Și'ur - Măsurare
Șiurin - Amână
Șlemut - Absolut, perfecțiune, integritate, Intregul.
Șlomo - Solomon (nume propriu)
Șma - Ascultă
Șmarim - Drojdie
Șmia - Auzire, audiere
Șmuel - Samuel (nume propriu)
ȘNeGLI”A - Șoreș,Neșema,Guf,Levuș,Eihal-Radacina,Suflet,Corp,
Imbrăcăminte, Altar(Sală)
Șoa - Genocid, asociat cu Holocaust
Șok (Aramaic: Șoka) - Fluierul piciorului
Șoftim - Judecători
Șoreș - Rădăcină, bază
Șoreș ve Anaf - Rădăcină și Ramură. Limbajul cabalistic este limbajul
"Rădăcină și Ramură" Acel amănunt care se află în lumea
inferioară, se consideră ca fiind Ramură exemplului său,
care se află neclintit în lumea Superioară ei, acolo existând ca
rădăcina celui de jos, fiindcă este originea față de amănuntul
respectiv, imprimat în lumea inferioară.
Șual - Vulpe
Șuruk - fluierat
Șva - Semn de punctuație
ȘV”CH (ȘV”K) - Șvirat haChelim(kelim)-Spargerea Vaselor
Șvil - Cărare.
Șvira - Spargere.

44
Șvirat haKli - Spargerea Vasului, în situația în care vasul este descalificat
de a primi Lumina
Șvirat haNeșamot - Spargerea, căderea Sufletelor

T- ‫( ט‬Tet) si ‫( ת‬Tav)
T”R - Tet Rișonot-Primele 9
T”S (TES) - Tet Sfirot-9 Sfirot
T”T - Tet Tahtonot-9 Inferioare
Taamin - Punctele literelor, dar și arome, gust
Taanit, țom - Post
Taanug - Plăcere
Taanughim haOlam haZe - Plăcerile Lumii Acesteia
Tabur - Buric
Tabur haLev - Buricul Inimii
Tachlit - Sfâșit
Tachlit Culam - Scopul Tuturor
Tadir - Frecvent
Taffel (Tfelim) - Subordonat, auxiliar
Tafkid - Funcție
Taghin - Semne care se asociază literelor în ebraică. Este și stadiul în
care apare conștient punctul de altruism, de aici începe cererea
de ajutor către El. Deosebit de Nekuda Șhora- Punctul Negru
al ego-ului.
Tahnun - Rugă fierbinte
Tahton - Inferior
Takif (im) - Puternic, aservit
Tal(a) - Rouă
Talmid haham - Elev deștept
Talmid, talmidim - Student, studenți
Talmud eser haSefirot (sfirot) - Studiul celor 10 Sfirot
Tamar - Tamar (nume propriu)
Tameh (Tme'im) - Impur, profanat
Tanach - Denumirea uzuală a bibliei, termen compus din inițialele
cuvintelor Tora - Pentateuh, Neviim - Profeți, Ctuvim - Scrieri.
Tana în aramaică înseamna "invățător".
Tannaim - Învătători
TANTA - Taamin, Necudot, Taghim, Otiot
Tardema - Inconstiență, somn foarte adânc sau Dormita=Somn
Targum - Traducere

45
Tariag mițvot - Totalitatea celor 613 porunci:Tav,Reiș,Iod,Ghimel=
400+200+10+3=613
Tav - Notă, Semn, Etichetă
- Ultima literă din alfabet, T, valoarea numerică 400
Tchelet - Azur, senin
Tchiyat ha Metim - Învierea din morți
Techum - zonă—distanţa dintre limitele în care, cuiva îi este
interzis să intre în Șabbat. Techum Șabbat reprezintă
distanţa maximă pe care cineva se poate deplasa în
timpul Sabbath.
Tchuna (not) - Atribut, Calitate, Proprietate
Tehilim - Psalmi
Teichef - Imediat
Terem - Inainte de
Terem veAharcah - Inainte de…și Pe urmă
Tet - Litera T. Are valoarea numerică 9
Tet Rișonot - Nouă superioare
Tet Zayin - Valoarea numerică 16
Tetragramaton - Literal, în grecește, ”cuvânt din patru litere”.
Desemnează numele sacru al lui Dumnezeu. În ebraică,
acesta este HaVaIaH (Yod, Hei, Vav, Hei), sau cele
patru faze ale Luminii Directe.
Teva, tivi - Natura, natural
Tfila - Rugăciune
Tfilin - Filactere. Obiecte de cult purtate de bărbați
Thiat haMetim - Invierea Morților
Thum Șabat - Domeniul Sâmbetei
Thunot Zacot - Calități Pure, însușiri bune
Tichon - de mijloc
Tiferet - Splendoare, glorie, grandoare
Tikun - Corectare, corecție
Tiltul - Mobil
Țimțum - Restricție.A nu primi Lumina, deși o dorești. Când
Malchut descoperă că este opusă față de Creator,
rușinea ei o face să stopeze primirea Luminii Sale, deși
simte o mare dorință pentru aceasta.
Tipa - Picătură
Tipat haHolada - Picătura Nașterii
Tirgum - Traducere
TNHY - Tifferet, Nețah, Hod, Yesod
TNTO - Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot - pronunțat Tanta

46
Tnua - Mișcare
Toch - Internă, interioară
Toh - Interior
Tohanot - Măcinare
Tohu - Neformat
Tohu uBohu - Haos - cuvintele din biblie: ”La inceput pământul era
Pustiu și Gol”.
Tolada - Consecință, Proceere
Tora - Lumina; (Vechiul Testament)
- Cele cinci cărți ale lui Moise. Tora înseamnă ”Lumină” și
”instrucțiune”. Textul Torei cuprinde instrucțiunile necesare
primirii întregii Lumini a Creatorului, dacă știi cum să o citești.
Astăzi, avem nevoie de studiul Cabalei, pentru a o înțelege în
mod corect.
Tora șe be/al Pe - Tora orala, Tora din Gură în gură (beal Pe-‘pe de rost’)
Tora șe beCtav - Tora Scrisă
Tosafot - Adaosuri, completări
Tosefet Șabat - Suplimentul de Sâmbătă
Tov - Bun
Tșuva - Răspuns, Pocăință
Tuma - Impuritate
Tvuna - Perspicacitate

Ţ
Ț”A - Țimțum Alef-Restrângerea A (Alef)
Ț”B - Țimțum Bet-Restrângerea B (Bet)
Țaad, țaadim - Pas, pași
Țaar - Durere, Tristețe
Țad, țadim - Parte, părți
Țadik - Ințelept, drept .Litera Ț. Are valoarea numerică 90
Țadik ve ra lo - E drept și suferă; (ra lo-ii e rău)
Țafon - Nord
Țar - Ingust
Țava, țvaot - Armată, armate
Țavta - Împreună
Țedek - Justiție
Țedaka - Pomană
Țefania – Zephaniah, Sofonie (nume propriu)
Țela - Coastă
Țelem - Imagine

47
Țere - Semn de punctuație
Țeva, țvaim - Culoare, culori
Țilum - Fotografie
Țimțum - Restricție,Restrângere, îngustare
Țimțum Aleph - prima restricție
Țimțum Bet - a doua restricție
Ținor - Tub
Ținun - Răcire
Țion - Zion (nume propriu)
Țipornaim - Unghie
Țipornei raglaim - Unghiile picioarelor (sfârșitul fiecarui parțuf)
Țirik - Punct special sub litera. (vocala i )
Țirim - Delegații
Țiț - Mugur
Țițim - Franjuri speciali în portul religios
Țițit - Franjuri
Țiun - Marcare, marcaj
Țiur - Formare
Țomeah - Vegetal, plante
Țur - Tyre (nume propriu)
Țura - Formă
Țvaot haMalchut - Armatele Regale

U
Ubar - Embrion
Udnin - Urechi
Uma, umot - Națiune, națiuni
Ușpizim - Oaspeți

V
V”T (VAT) - Vav Tahtonot-6 Inferioare
Vak veNekuda șel haKlipot șel Ațilut - 6 margini și Punct al Cojilor de Noblețe
VAK - Vav Kțavot-6 Margini
VAT, VAK - cele şase Sfirot Hesed, Gevura, Tifferet, Nețah, Hod,
Yesod (HGT NHY, pronunţat Hagat Nehy).
Vav - Litera V. Are valoarea numerică 6
Vayikra – Levitic

48
Ve - Și – conjuncția “Și” se lipește de cuvântul următor
Ve Ahavta le Re'acha Kamocha - Iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți
Veşminte - atribute, dorinţe, Kelim. În general, atributele
respective sunt cele pe care Malchut le primeşte de
la Bina.
VH - Vav Hey
Vidui - Spovedanie
Vlad, valad - Fetus

Y
Yaakov – Jacob, Iacob (nume propriu)
Yahas - Abordare, atitudine
Yahid u Meyuhad - Unic
Yam Suf - Marea Roșie. Cartea Zoharului numește Marea Roșie,
”Marea sfârșitului”, reprezentând ultima frontieră a
ego- ului. Dincolo de Yam Suf începe lumea spirituală.
Yarchei Ibur - Luni de sarcină
Yarchin, Yerech - Coapse, coapsă
Yașar - Directă
Yatir - Adiţional
Yechezkel - Ezekiel (nume propriu)
Yechida - Unitate
Yehoșua - Joșua (nume propriu)
Yehoyada - Jehoiada, nume propriu)
Yehudah - Judah, Iuda (nume propriu)
Yekița - Trezire
Yemei Kedem - cele mai vechi timpuri
Yenika - Aspirație
Yeridah - Descendent, Declin
Yerușalaim - Jerusalem (Ierusalim)
Yeșayahu - Isaiah, Isaia (nume propriu)
Yeș mi Ain - Existență din absență
Yeș mi Yeș - Existență din Existență
YEȘSUT (Israel Saba ve Tvuna) - Israel, Bunicul și înțelepciunea
Yesod (ot) - Fundație, element de bază
Yețer - Dorință,Voință
Yețer ha Ra - Inclinația rea
Yețer ha Tov - Inclinația bună
Yețira - Creația

49
YH - Yod Hey
YHV - Yod Hey Vav
Yirmiyahu - Jeremiah, Ieremia (nume propriu)
Yișmael - Ișmael, Ismael (nume propriu)
Yițchak - Isaac (nume propriu)
Yod (in) - literă cu valoarea numerică 10
Yosef - Joseph, Iosif (nume propriu)
Yoșer - Liniaritate
Yoțer - a crea
Yoma de Kulhu Yomei - O zi ca toate celelalte

Z – ‫( ז‬Zain)
Z”T (ZAT) - Zain Tahtonot-7 Inferioare
ZA - Zeir Anpin- Fața Mică- Fiu (raportat la AVI).
Zach - Impecabil, pur
Zachar - Masculin
Zachariah - Zechariah, Zaharia (nume propriu)
Zachut - Puritate
Zadon, Zdonot - Răutate, Răutăți
Zain - Litera Z. Zain-partea sexuală masculină.Are valoarea
numerică 7.
Zakan - Barbă
Zaken, zkenim - Bătrân, bătrâni
Zakuf - Vertical
Zanav - Coadă
Zanav le araiot - Coadă pentru lei
Zat - cele 7 imagini inferioare ale parțufului
ZAT, ZAK - cele şapte Sfirot Hesed, Gevura, Tifferet, Nețah, Hod,
Yesod, Malchut (HGT NHYM).
Zayin - Literă in alfabetul ebraic (valoare numerică: 7)
Zayin Melachim Kadma'im - Primi șapte regi
Zayin Tachtanot (ZAT) - Șapte inferior
Zchut - Drept, Drepturi, a avea dreptul, merit
Zehut - Identitate
Zeir Anpin - Fața Mică
Zichronot - Amintiri
Zivug - Cuplare- se traduce ca o uniune sexuală între un
bărbat şi o femeie, în această lume. Din moment ce

50
acţiunile spiritual sunt absolut detaşate de modul în
care le-am percepe de obicei, am ales termenul ebraic
Zivug, ca să fie perceput mai abstract de oamenii care
nu cunosc limba ebraică. Aceasta va ajuta la prevenirea
confuziilor datorate concepţiilor anterioare. Zivug
spiritual este o aspiraţie a Celui Superior (ZA – partea
masculină) de a trece Lumina (plăcerea) către cel
inferior (Malchut- partea feminină). Făcând acest lucru,
amândouă dorinţele sunt complet altruiste, ca în
exemplul gazdei şi a musafirului.
Zivug de Lo Pasik - împerechere care nu se oprește
Zman - Timp
Zohar - Splendoare
Zon - Elementul feminin, minor
ZON - ZA şi Nukva—Malchut.
Zraim - Semințe
Zug, Zugot - Pereche, perechi
Zuhama - Murdărie
Zulat - Semenii, în afară
Zvahim - Jertfe
Zvuliel – Zebuliel, Zebulun (nume propriu)

=================

51

S-ar putea să vă placă și