Sunteți pe pagina 1din 8

Curs practic

Dreptul comerţului internaţional

I. Partea generală
Conf. univ. dr. Radu Gh. Geamănu
Decan al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu

Dreptul comerţului internaţional

I. Partea generală

Ediţia a II-a

2007
Cuvânt-înainte

Lucrarea de faţă a fost concepută ca un curs practic,


care trebuie să fie o introducere în studiul dreptului
comerţului internaţional, şi este dedicată în primul rând
studenţilor facultăţilor de drept, de aceea am intitulat-
o „Dreptul comerţului internaţional – Curs practic”.
Acest curs practic se doreşte a fi un instrument
didactic care să sintetizeze vasta şi complexa
problematică a dreptului comerţului internaţional, în
actuala structură a anului universitar. Abordarea
problematicii dreptului comerţului internaţional, chiar
pentru dimensiunile limitate ale unui curs practic, nu
poate fi făcută decât pluridisciplinar. Şi este firesc să
fie aşa, deoarece însuşi dreptul comerţului internaţional,
ca ramură de drept, prin specificul său, este o materie
pluridisciplinară în care se împletesc instituţii şi
concepte care aparţin diferitelor segmente ale dreptului
privat, respectiv dreptul civil, dreptul comercial,
dreptul transporturilor, dreptul internaţional privat,
inclusiv dreptul procesual civil.
Într-o lume din ce în ce mai mult structurată pe
schimburi, nu mai este câtuşi de puţin nevoie să insistăm
asupra importanţei comerţului internaţional. Schimburile
de mărfuri şi de bunuri imateriale, mişcările de
capitaluri, transnaţionalizarea întreprinderilor şi
activităţilor au devenit tabloul de fond al informaţiilor
noastre cotidiene.
Economia românească, deşi încă în plină tranziţie spre
economia de piaţă, resimte din plin toate aceste
orientări cărora va trebui să le facă faţă. Implicarea
tot mai accentuată a agenţilor economici români în
circuitul mondial de valori şi cunoştinţe presupune
atingerea unor performanţe tehnico-economice şi finan-
ciare competitive cu cele ale partenerilor străini de pe
o anumită piaţă. Atingerea acestor performanţe este
impusă de concurenţa acerbă ce se manifestă pe toate
pieţele lumii, concurenţă care, la rândul ei, obligă toţi
participanţii să ofere clienţilor produse de cea mai bună
calitate, la un preţ cât mai accesibil, mai atrăgător.
Ca esenţă, operaţiunile comerţului internaţional nu
diferă, în natura lor, de operaţiunile comerţului intern:
vânzări şi locaţii, cecuri şi efecte de comerţ, garanţii
personale şi asigurări, drepturi de autor şi brevetele
V
sunt şi într-un caz şi în celălalt instrumentele
relaţiilor care se stabilesc şi se execută între între-
prinderi1.
Dezvoltându-se într-un sistem multistatal, aceste
operaţiuni se caracterizează prin punerea lor în contact
cu mai multe sisteme de drept. Fenomenul frontierei este
fenomenul în acelaşi timp esenţial şi caracteristic care
va marca operaţia internaţională prin raportare la
aceeaşi operaţie desfăşurată într-un cadru preponderent
naţional.
O primă contradicţie se stabileşte deci între câmpul
operaţiunii internaţionale care vizează, într-o manieră
unitară, o piaţă largă şi funcţionarea acestei pieţe în
diverse părţi componente, sedii ale prerogativelor de
suveranitate. Aceste obstacole sunt cu atât mai
puternice, cu cât ele corespund aşa-numitelor prerogative
absolute ale statelor: puterea de a reglementa regulile
desfăşurării tuturor activităţilor sociale, puterea de a
fixa taxe şi a preleva impozite asupra indivizilor, cât
şi asupra operaţiunilor lor, puterea de a bate monedă şi
de a-i impune circulaţia pe o arie geografică
determinată, puterea de a exercita poliţia pe tot
teritoriul şi, cu totul special, la frontiere pentru a
filtra accesul bunurilor şi persoanelor, pentru a face
justiţie şi a soluţiona conflictele etc.
În consecinţă, din momentul în care operaţia
intenţionează să treacă frontierele, se loveşte şi se va
lovi încă mult timp de diverse restricţii sau constrângeri
cu care trebuie să se pună de acord. Prezenţa şi
conţinutul acestor constrângeri şi mecanismele de care
trebuie să se ţină cont dau specificitatea dreptului
comerţului internaţional.
Dreptul comerţului internaţional este în centrul
tensiunilor multiple ale modernităţii: tensiunea între
drept şi realitate, între diferitele concepţii de drept
(anglo-saxon sau inspirat din dreptul roman) şi chiar
tensiunea comerţului între interesele contradictorii ale
operatorilor săi.
Dacă dreptul există şi dacă dreptul comerţului
internaţional se consolidează ca o structură de
organizare şi metodă, el serveşte mai ales ca mediator
care permite şi uşurează activitatea economică a omului.
Lumea noastră în criză are mai mult ca niciodată nevoie

1 În acest sens, vezi J.M. Mousseron, R. Fabre, J. Raynard,


J.-L. Pierre, Droit du commerce international. Droit
international de l’entreprise, Ed. Litec, Paris, 1997, p. 67.
VI
de a institui reguli comune, într-un dute-vino fecund
între realitate şi normă.
Lucrarea de faţă tinde să expună doar unele dintre
principalele baze ale acestui drept în elaborare şi
mutaţie permanentă.
Acest curs practic a fost structurat în trei părţi:
prima parte am denumit-o Partea generală şi cuprinde:
– Obiectul şi metoda dreptului comerţului
internaţional
– Izvoarele dreptului comerţului internaţional
– Participanţii la raportul juridic de comerţ
internaţional
– Principiile dreptului comerţului internaţional
A doua parte am denumit-o Despre contractul comercial
internaţional în general. Conţinutul acestei părţi va fi
evidenţiat în detaliu în volumul care va cuprinde această
parte.
Iar cea de-a treia parte am denumit-o Contractele
speciale din dreptul comerţului internaţional. Arbitrajul
comercial internaţional. De asemenea, conţinutul acestei
părţi va fi evidenţiat în detaliu în volumul care o va
cuprinde.

Autorul
7

Cuprins

Introducere ................. Error! Bookmark not defined.

Capitolul I. Obiectul şi metoda dreptului comerţului internaţional


............................ Error! Bookmark not defined.
§1. Obiectul dreptului comerţului internaţionalError! Bookmark not
defined.
1.1. Concept............. Error! Bookmark not defined.
1.2. Obiect.............. Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Comercialitatea . Error! Bookmark not defined.
1.2.2. InternaţionalitateaError! Bookmark not defined.
§2. Metoda dreptului comerţului internaţionalError! Bookmark not
defined.
2.1. Metoda conflictelor de legiError! Bookmark not defined.
2.2. Metode ale practicii internaţionaleError! Bookmark not defined.
2.3. Uniformizarea dreptului substanţialError! Bookmark not defined.

Capitolul al II-lea. Izvoarele dreptului comerţului internaţional


............................ Error! Bookmark not defined.
§1. Izvoarele interne ale dreptului comerţului internaţional Error!
Bookmark not defined.
1.1. Legea comercială naţionalăError! Bookmark not defined.
1.2. Uzanţele (obiceiul juridic)Error! Bookmark not defined.
§2. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional
.......................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Uzanţele comerciale uniforme internaţionaleError! Bookmark not
defined.
2.2. Lex mercatoria ...... Error! Bookmark not defined.

Capitolul al III-lea. Participanţii la raportul juridic de comerţ


internaţionalError! Bookmark not defined.
§1. Grupe de participanţi.. Error! Bookmark not defined.
§2. Subiecţii de drept internaţionalError! Bookmark not defined.
2.1. Statele............. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Probleme specificeError! Bookmark not defined.
2.1.2. Activitatea unilateralăError! Bookmark not defined.
A. Implicarea de ordine juridică a statului în operaţiunile
comerţului internaţionalError! Bookmark not defined.
B. Implicarea puterilor publice la nivelul comerţului exterior
al statului ..... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Activitatea concertatăError! Bookmark not defined.
2.2. Organizaţiile interguvernamentaleError! Bookmark not defined.
2.3. Societăţile transnaţionale (sau multinaţionale)Error! Bookmark
not defined.
2.3.1. Forţa economică a societăţilor transnaţionale Error!
Bookmark not defined.
2.3.2. Regimul juridic al societăţilor transnaţionale Error!
Bookmark not defined.
8

2.3.3. Jurisdicţia aplicabilă societăţilor transnaţionale Error!


Bookmark not defined.
2.4. Grupul transnaţional de societăţiError! Bookmark not defined.
2.4.1. Vedere de ansambluError! Bookmark not defined.
2.4.2. Naţionalitatea societăţilor care fac parte dintr-un grup
....................... Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Legea aplicabilă societăţilor care fac parte dintr-un grup
....................... Error! Bookmark not defined.
2.4.4. Luarea în considerare a realităţii grupului de societăţi
....................... Error! Bookmark not defined.
2.4.5. Instrumentele internaţionaleError! Bookmark not defined.
§3. Subiecţii de drept naţionalError! Bookmark not defined.
3.1. Societăţile comerciale considerate independente faţă de
apartenenţa la un grupError! Bookmark not defined.
3.1.1. Statutul juridic al societăţilor comercialeError! Bookmark
not defined.
3.1.2. Activitatea internaţională a societăţilor comerciale
....................... Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Schimbarea naţionalităţii societăţilor comerciale Error!
Bookmark not defined.
A. Schimbarea voluntară a naţionalităţii (transferarea sediului)
..................... Error! Bookmark not defined.
B. Schimbarea involuntară a naţionalităţii
(mutaţia de suveranitate teritorială)Error! Bookmark not
defined.
C. Schimbarea naţionalităţii societăţilor comerciale
(în concepţia legiuitorului român)Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Domeniul legii societăţiiError! Bookmark not defined.
3.2. Sucursalele şi filialele societăţilor comercialeError! Bookmark
not defined.
3.3. Fuziunea internaţională a societăţilor comerciale Error!
Bookmark not defined.

Capitolul al IV-lea. Principiile dreptului comerţului internaţional


............................ Error! Bookmark not defined.
§1. Principiul libertăţii comerţuluiError! Bookmark not defined.
§2. Principiul libertăţii convenţiilorError! Bookmark not defined.
§3. Principiul lex voluntatisError! Bookmark not defined.

Bibliografie ................ Error! Bookmark not defined.

S-ar putea să vă placă și