Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE”, SAT MICLEȘTI

Educatoare, Pînzaru Camelia

Tema nr. 2

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ – Şcoala Gimnaziala Miclesti


Disciplina – Limba şi literatura română
Subiectul – “Câinele” după Silvia Kerim
Clasa – a IV-a

Motivaţia:
- această lecţie este importantă deoarece ajută elevul să
înţeleagă relaţia dintre câine şi stăpânul său
- prin exerciţiile propuse se dezvoltă şi gândirea critică şi imaginaţia, calităţile gândirii şi se
antrenează atenţia elevului.
- lecţia deschide posibilităţi pentru formarea unei atitudini corespunzătoare faţă de animalele
de companie.

Obiective de referinţă:
1.5 să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog
3.3 să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute
4.6 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor texte

Obiective operaţionale:

 cognitive:
OC.1 Să recunoască subiectul multiplu din propoziţii;
OC.2 Să citească corect, coerent, fluent, în ritm propriu textul literar „Câinele” după Silvia Kerim,
respectând semnele de punctuaţie;
OC.3 Să identifice locul, timpul şi personajele acţiunii ;
OC.4 Să răspundă la întrebări de conţinut;
OC.5 Să recepteze mesajul textului literar;
OC.6 Să alcătuiască noi enunţuri cu cuvintele cheie;
OC.7 Să construiască un CVINTET respectând regulile de alcătuire;

 afective:
O.A. 1 Dezvoltarea dragostei şi respectului faţă de natură şi vietăţi;
O.A. 2. Să identifice sentimentele şi comportamentele oamenilor pentru natură şi animale;
O.A. 3. Să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog , curiozitate pentru
mesajul ascultat

 psiho-motrice:
O.M.1. Să scrie corect, lizibil şi citeţ;
O.M.2. Să stăpânească gama de mişcări adecvate scrierii literelor şi cuvintelor;

Strategii didactice:

Metode :
- brainstorming
- conversaţia
- explicaţia
- exerciţiul
- cvintetul

Mijloace: jetoane, manual, caiete.

Forme de organizare: frontal, individual, grupal.

Resurse temporale: 45 minute

Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, proba orală, tema de lucru în clasă.

Bibliografie:
1. M.E.C. – „Programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a;
2. Prof. Dr. Marian Barbu (coord.), ş.a. – „Metodica predării limbii şi literaturii române – învăţământul primar” –
Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2003;
3. Cucoş, Constantin – „Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006;
4. Iordăchescu, Carmen – ”Să dezlegăm tainele textelor literare”, Ed. Carminis, Piteşti, 2006
5. Piţilă, T., Mihăilescu, C. – ”Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a IV-a”, Ed. Aramis, Bucureşti,
2006

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

EVOCARE:
 Puzzle: Subiectul simplu şi multiplu
Elevii sunt împărţiţi în 3 echipe. Fiecare echipă va primi un plic în care se află cartonaşe
scrise cu cuvintele unei propoziţii. Elevii vor aşeza în ordine cuvintele încât să formeze o
propoziţie. Vor identifica subiectul multiplu, vor pune semnele de punctuaţie potrivite, vor numi
parte de vorbire prin care este exprimat subiectulmultiplu şi îl vor transforma în subiect simplu.
Ex. 1. Mihai, Costel, Alina, Corina şi Oana sunt prieteni.
Copiii sunt prieteni.
2. Ea şi el vor merge împreună la cursul de vioară.
Ei vor merge împreună la cursul de vioară.
3. Măgarul, câinele, pisica şi cocoşul au plecat să se facă muzicanţi în Bremen.
Animalele au plecat să se facă muzicanţi în Bremen.

 Brainstorming: Câinele
Pe tablă este scris cuvântul „câine”. Elevii vor spune şi vor nota pe tablă toate cuvintele care
consideră că au legătură cu acest cuvânt.

REALIZAREA SENSULUI :
Elevii sunt anunţaţi despre tema şi obiectivele lecţiei. Pentru început vor citi lecţia în gând.
 Citire în lanţ şi cu predarea ştafetei
Elevii vor citi lecţia în lanţ iar apoi o vor citi predând ştafeta astfel urmărindu-se atenţia
acordată textului.
- Cum se numeşte lecţia de astăzi? Cine este autorul? Cine sunt principalele personaje ale
acţiunii?
Se va scrie la tablă şi în caiete titlul şi autorul.
 Citire selectivă
Elevii vor căuta în text şi vor citi:
- propoziţia care indică locul şi timpul acţiunii;
- propoziţia în care aflăm numele prietenelor câinelui;
- propoziţiile care indică nedumerirea vrăbiuţei;
- propoziţia care arată descoperirea vrăbiuţei;

Elevii vor căuta în text şi vor citi propoziţiile în care apar scrise cuvintele: tolănit, fidelitate
şi fiare. Vor explica cuvintele şi vor alcătui propoziţii cu ele. Pornind de la cuvântul fiare vor
alcătui două propoziţii cu sensuri diferite ale acestui cuvânt. Propoziţiile se vor scrie la tablă
şi în caiete.

REFLECŢIE:
Elevii, în pereche cu colegul de bancă, vor construi un cvintet pornind de la cuvântul câine
respectând paşii de alcătuire.
Ex. CÂINELE
CREDINCIOS, PRIETENOS
ASCULTÂND, LĂTRÂND, IUBIND
CEL MAI FIDEL PRIETEN
DEVOTAT
EXTINDERE:
Elevii vor avea ca temă să-şi imagineze şi să scrie cum cred ei că ar putea continua povestea.

ÎNCHEIERE:
Se apreciază activitatea desfăşurată de elevi : participarea la lecţie,răspunsurile oferite,
modul în care au rezolvat sarcinile oferite ca activitate independentă, precum şi modul în care au
cooperat atunci când au lucrat în perechi sau în echipă.

S-ar putea să vă placă și