Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina: Geografie
Clasa: a VIII-a
Subiectul: Caracterizarea generala a lumii animale
Tipul lectiei: mixta
Data: 16.02.15
Profesor:

Competente specifice:
 Utilizarea termenilor specifici in prezentarea si explicarea informatiei geografice;
 Raportarea continuturilor geografice la un suport cartografic si grafic. Citirea si interpretarea hartii geografice.

Subcompetente:
 Identificarea factorilor de dezvoltare si raspindire a lumii animale pe teritoriul Republicii Moldova;
 Determinarea influentei diferitor factori asupra modului de viata al lumii animale;
 Aprecierea rolului activitatii antropice asupra lumii animale.

Obiective operationale
La finele lectiei elevii vor fi capabili:
O₁ - Sa defineasca notiunile de fauna si lume animala, utilizind textul din manual;
O₂ - Sa identifice factorii care determina dezvoltarea si raspindirea lumii animale, utilizind textul din manual;
O₃ - Sa determine arealele de raspindire a principalelor specii autohtone de animale, utilizind “Harta faunei”
O₄ - Sa aprecieze rolul activitatii umane asupra lumii animale.
Strategii didactice:
 Metode si precede/tehnici: conversatie euristica, lucrul cu harta, lucrul cu manualul, descrierea, algoritmizarea,
Tehnica Careul intrebarilor
 Mijloace de instruire: manualul, “Harta faunei”
 Materiale necesare: “Harta faunei”

Forme de activitate: individuala, frontal, in perechi

Tipuri/metode/tehnici de evaluare: evaluare curenta, conversatie, analiza hartii, brainstorming

Desfasurarea lectiei:
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Evaluare
lectiei procedee
Moment Salutarea. Pregatirea necesarului lectiei Pregatesc necesarul lectiei
organizatoric de geografie, notarea absentelor.
Evocare Profesorul verifica tema de acasa cu Primesc fisele de test si le Test Individuala
Verificarea ajutorul unui test pe care elevii trebuie completeaza
cunostintelor sa-l rezolve timp de 5 minute (Anexa)
Realizarea Anunta tema noua si obiectivele lectiei.
sensului “Pretutindeni pe pamant si in aer
rasuna cintecele pasarilor si biziitul
insectelor”
Deci, dupa cum deja ati inteles, tema
noastra de astazi este “Caracterizarea
generala a lumii animale”
Lumea animala este un component al Asculta profesorul si daca este Explicatia
naturii, care s-a dezvoltat in urma nevoie isi fac notite.
interactiunii celorlate componente, cu rol
important in mentinera echilibrului
naturii.

Geografia opereaza cu notiunile de fauna Noteaza notiunile noi in caiet.


si lume animala.
Fauna este totalitate speciilor de
animale care se intilnesc pe un anumit
teritoriu.
Lumea animala reprezinta un complex/o
comunitate de animale care populeaza o
anumita regiune, cu conditii naturale
omogene.
Dezvoltarea si repartitia lumii animale
sint influentate de un complex de factori:

Factori de dezvoltare Elevii noteaza shema in caiete


si raspindire a L.A. concomitent cu profesorul la
tabla.
Pozitia geografica Vegetatia

Clima Rocile si solul

Apele Activitatea umana


Una din particularitatile specific ale Explicatia
faunei tinutului nostru este ca pe
teritoriul ei se intinde hotarul arealelor de
raspindire a diferitor specii de animale.
Astfel riul Nistru este hotarul de est al
arealului vest-european de raspindire a
pisicii salbatice, jderului de piatra,
tistarului cu pete, etc. Iar riul Prut
reprezinta drept hotar al arealului de
raspindire a unor specii est-europene,
cum ar fi jderul de padure, chitcanul de
apa, etc.

Profesorul divizeaza clasa in doua grupe. Elevii citesc si explica cu Lucrul cu


Grupa 1 citeste clima si apele cuvintele lor informatia din manualul
Grupa 2 citeste vegetatia si rocile si solul fragmentul de text citit.

Pentru a afla ce stiu deja elevii despre Elevii expun ce cunosc despre Brainstorming Frontala
rolul activitatii umane in dezvoltarea si subiectul dat. Dupa care un elev
repartitia lumii animale, profesorul aplica va citi cu voce tare textul din
metoda brainstorming. manual privind activitatea
umana.
Am intilnit in text notiunile de Elevii isi dau cu parerea.
aclimatizare si reaclimatizare, stie cineva
ce inseamna??
Aclimatizare – adaptarea unei plante Elevii noteaza notiunile in caiet.
sau a unui animal la conditii noi de viata.
Reaclimatizare – aclimatizarea unei specii
de plante sau animale pe un teritoriu
unde aceasta a existat in trecut insa din
anumite conditii a disparut.

Profesorul deseneaza un tabel la tabla si Exemplu: Graficul T Frontala


le cere elevilor ca sa-l completeze cu Argument pro: imbogateste
argument pro si contra privind fauna locala
aclimatizarea noilor specii. Argument contra: pune in
pericol supravietuirea speciilor
originare
Reflectie Profesorul grupeaza clasa in trei grupe: Elevii formuleaza intrebari si le Jocul “ce, Curenta
Grupa 1: formuleaza intrebari care incep adreseaza colegilor. cine, care”
cu “ce” despre tema de astazi;
Grupa 2: formuleaza intrebari care incep
cu “cine”;
Grupa 3: formuleaza intrebari cu “care”.
1. Ce numim fauna? Careul
2. Ce numim lume animala? intrebarilor
3. Care sunt factorii de dezvoltare si
raspindire a lumii animale?
4. Explicati influenta diferitor factori
asupra modului de viata al lumii
animale.
Extensie Pentru acasa tema “ Caracterizarea Noteaza in caiete teme pentru
generala a lumii animale” si exercitiul 2 acasa.
pag. 77
Profesorul noteaza elevii activi
Anexa
Test
Varianta I

1. Numeste tipurile de pajisti de lunca


1……………………………
2……………………………

2. Precizeaza doua asemanari si doua deosebiri dintre vegetatia de stepa si vegetatia de padure

Varianta II

1. Numeste tipurile de vegetatie de lunca


1……………………………
2……………………………

2. Precizeaza doua asemanari si doua deosebiri dintre vegetatia de stepa si vegetatia de padure