Sunteți pe pagina 1din 9

LUCRAREA IE8

MĂSURAREA PUTERILOR ELECTRICE


ÎN CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT

$ 1. Chestiuni de studiat

4 1.1. Măsurarea puterii active, reactive si aparente în circuite de


curent alternativ monofazat, regim sinusoidal:
1.1.1. Receptor rezistiv
1.1.2. Receptor inductiv
1.1.3. Receptor capacitiv
1.2. Măsurări în regim nesinusoidal.Armonici.

& 2. Mod de experimentare.

2.1. Măsurarea directă a puterii active, reactive și aparente în c.a.


Puterea activă se măsoară cu wattmetre analogice (de tip
electrodinamic) și numerice, aceste fiind incluse, cel mai des, ca funcție în
structura multimetrelor numerice tip clește și a aparatelor de tip analizor de
rețea (power analyser).
Wattmetrul se conectează în circuit cu bobina de curent în serie cu
receptorul şi cu bobina de tensiune în paralel cu receptorul (în montaj amonte
sau aval faţă de bobina de curent).
Wattmetrul analogic de tip electrodinamic are indicația proporţională
cu puterea activă :

^
  K.U.I.cosU I   K.U.I.cos  K.P

Rezultă că puterea activă se determină cu relația:
P  C  W

unde constanta CW a wattmetrului se calculează ţinând seama de intervalele


de măsurare de tensiune Un şi de curent In pe care este folosit aparatul ce are
o scală cu max diviziuni:
U  I  cos  n
CW  n n
 max
  
· Dacă     2 , 2     0 , în curent alternativ monofazat wattmetrul
 
conectat direct în circuit (intrările la bornele "polarizate") prezintă numai
deviaţii pozitive.
   
· Dacă     2 , 2     0 , deviaţia poate deveni negativă, necesitând
 
inversarea legăturilor la bobina de curent sau de tensiune.

Observaţie: Pentru protecţia wattmetrului, având în vedere pericolul


de supraîncărcare a bobinelor sale, se conectează în schemă un ampermetru
şi un voltmetru, verificându-se astfel că, în timpul măsurării, valorile
curentului şi ale tensiunii nu depăşesc valorile nominale ale domeniilor alese.
Puterea aparentă S (VA) se determină din indicațiile ampermetrului
și voltmetrului din circuit:
S=UI
Puterea reactivă Q (Var) se determină în circuit monofazat de curent
alternativ sinusoidal ca:

Wattmetrul numeric afișază un număr ce reprezintă direct valoarea


puterii (activă, reactivă, aparentă) funcție de poziția comutatorului de funcții
și a celui de intervale de măsurare.
În Anexa 1 sunt prezentate caracteristicile metrologie și schema de
conectare a cleștelui wattmetric Hioki folosit în experimentări. În Tabelul A1
sunt prezentate relațiile de calcul pentru mărimile electrice I, U, P,S, Q,
factor de putere, armonici, ce permit determinarea acestor mărimi prin
eșantionare și conversie analog/numerică.
Analizoarele de mărimi electrice din rețele (Power Analyser) permit
măsurarea mărimilor electrice din circuite monofazate și trifazate,
înregistrarea acestora pentru operația de monitorizare și de determinare a
calității energiei electrice. În Anexa 2 este prezentat analizorul MT 1010, cu
scheme de conectare și caracteristici metrologice.

Montajul pentru măsurarea puterilor electrice în curent alternativ


monofazat este prezentat în fig.1.
Notațiile din schemă: Rh – reostat reglaj; A – ampermetru;
W – wattmetru electrodinamic; V – voltmetru; R - reostat; L - bobină de cu
miez de fier reglabil; C - condensator.
Fig. 1. Măsurarea puterilor într-un circuit monofazat de c. a.

2.1.1. Se introduce în circuit numai receptorul rezistiv R. Se reglează


reostatul Rh și se aleg intervalele de măsurare ale aparatelor pentru o citire
cu exactitate cât mai apropiată de clasa de exactitate a fiecărui aparat. Se
citesc indicaţiile aparatelor şi se trec datele în tabelul 1.

Tabelul 1 Wattmetru electrodinamic


Tip U I PW RW rW RV P IR cos S Q
sarcină
V A W W W W W A - VA VAr

Calculul puterii active la se efectuează cu relaţiile :


U2 U2
- montaj aval P  PW  
RW RV
U2
- montaj amonte P  PW  rW  I 2 
RV
unde :
- PW este puterea indicată de wattmetru;
- RW - rezistenţa bobinei de tensiune a wattmetrului;
- rW - rezistenţa bobinei de curent a wattmetrului;
- RV - rezistenţa internă a voltmetrului.
În montaj aval:
2
 1 1   1 1 
IR  I  U 
2 2
   2 P  
 RW RV   RW RV 
P
cos  
U  IR

Tabelul 2 Wattmetru numeric


Tip U I f P cos S Q
sarcină
V A Hz W - VA VAr

Tabelul 3 Analizor de rețea


Tip U I P cos S Q
sarcină
V A W - VA VAr

Se vor compara indicațiile celor trei tipuri de aparate. Concluzii privind


exactitatea măsurărilor.

2.1.2. Modul de realizare a unui defazaj dorit este următorul:


- se introduce în circuit rezistorul (reostatul), care absoarbe curentul:
I a  I  cos 
Se reglează acest curent la valoarea dorită funcţie de I şi . Se
introduce în circuit şi bobina de inductanţă variabilă şi se reglează, cu
ajutorul acesteia, curentul din circuit, până la valoarea finală dorită I.
Puterea aparentă se determină cu relaţia S = UI.
Exemplu: Dacă se doreşte reglarea unui curent I = 2 A şi a unui
defazaj inductiv  = 60°, rezultă Icos = 1 A. Acest curent se reglează din
reostat, cu K1 deschis. Se conectează apoi bobina cu întrefierul reglat la
minimum (reactanță maximă) şi se creşte curentul inductiv până ce curentul
total devine I = 2 A.

2.1.3. Se repetă măsurările pentru circuitul format din reostatul R în


paralel cu condensatorul C.

2.2. Se va realiza montajul din fig.2 pentru măsurarea parametrilor


electrici specifici ai unui echipament de iluminat, inclusiv armonicile din
curbele tensiunii și intensității curentului.

Fig.2. Montaj măsurare în circuit monofazat în regim nesinusoidal


Se folosește analizorul de rețea MT 1010 cu adaptorul de sarcină –
fig.3 - ce permite măsurarea unor puteri mici, corespunzătoare consumului
becurilor LED și aprecierea conținutului de armonici. Adaptorul de sarcină
este proiectat ca să permită introducerea aparatului în circuit fără
întreruperea căii de curent.

Fig.3. Analizor MT 1010 cu adaptor de sarcină

După intrarea lămpii în regim de funcționare nominal se vor nota


datele din tabelul 4.

Tabelul 4
Tip U I P Q S f THDU THDI
lampa
V A W VAr VA Hz % %

Armonicile detectate vor fi trecute în tabelul 5.

Tabelul 5
Armonica De tensiune De curent
ANEXA 1

CLESTE WATTMETRIC NUMERIC HIOKI


TABELUL A1
ANEXA 2

POWER ANALYSER MT 1010

S-ar putea să vă placă și