Sunteți pe pagina 1din 3

În prezent, un rol important îl are fenomenul atracţiei exercitate de centrele urbane asupra

cumpărătorilor nerezidenţiali, denumit gravitaţie comercială. Această forţă depinde de factori ca: dotarea
cu spaţii comerciale, distanţa care urmează a fi parcursă, gradul de concentrare a relaţiilor de piaţă.

Legea lui REILLY: stabileşte că două localităţi – A şi B – atrag cumpărători dintr-o localitate
intermediară (T), mai mică, în raport direct proporţional cu numărul locuitorilor acestor localităţi şi în
raport invers proporţional cu pătratul distanţei dintre localitatea T şi localităţile A şi B, respectiv:

Până unde se prelungeşte aria de atracţie comercială a celor două localităţi, respectiv, punctul

unde se calculează cu formula:


Exemplu:

Localitatea T se afla la o distanta de 60 km de localitatea A, care are 1.000.000 de locuitori si de 30 km de


localitatea B, care are 100.000 de locuitori.

1. 1.Să se determine atracţia comerciala exercitata de cele doua localităţi A si B asupra localităţii T.
2. 2.Sa se determine până unde se prelungeşte aria de atracţie comercială a fiecărei dintre cele doua
localităţi.

Legea gravitaţie comerciale elaborată de Reilly:

Valoarea obţinută arată că localitatea A exercită o atracţie comercială de 2.5 ori mai mare asupra localităţi
T decât localitate B. Pentru a determina concret gravitaţia comercială exercitată de cele două localităţi, A
şi B, se rezolvă sistemul de ecuaţii:
Rezultatul obţinut ne arată că din totalul cererii de mărfuri care migrează din localitate T, 29%este atrasă
de localitatea B şi 71% de localitatea A.

Până unde se prelungeşte aria de atracţie comercială a celor două localităţi A si B, respectiv, punctul

unde , se va determina cu ajutorul relaţiei:

Rezultă că aria de atracţie comercială a localităţii A se întinde până la 68.37 km, iar a localităţiB până
la 21,63 km.

S-ar putea să vă placă și