Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele ………………………………………..

EVALUARE- UNITATEA 2

 Citește cu atenție textul următor:


– To-o-om!
Deodată auzi un fâșâit în spatele ei. Se întoarse tocmai la timp ca să prindă de pulpana
slobodă a hainei un băiețel și să-l oprească din fugă.
– Ia te uita! Cum de nu m-am gândit la cămară! Ce-ai căutat acolo?
– Nimic.
– Cum nimic? Uite ce-i pe mâinile tale, uite ce-ai la gură! Cu ce te-ai mânjit în halul ăsta?
– Nu știu, mătușă.
– Da eu știu. Cu dulceață, da… De câte ori nu ți-am spus să nu mai umbli la dulceață, ai?
Am sa te jupoi de viu, împielițatule! Ia dă nuiaua încoace!
Nuiaua zvâcni în aer, semn că se-ngroașă gluma…
– Iiii! Ia te uită ce-ai în spate, mătușă!
Când bătrânica se răsuci pe loc, strângându-și fustele, ca să vadă ce primejdie o păștea,
băiatul o și luase la sănătoasa, cățărându-se pe gardul înalt de uluci și pierind îndărătul lui. Mătușa
Polly rămase o clipa locului, zăpăcită, apoi râse cu blândețe.
(Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer)

Scrie răspunsurile pentru cerințele de mai jos:

1. Cu ajutorul săgeților, reconstituie perechile: 8p


Tema textului copilaria cuvinte –cheie aventura
cautarea dragostea

2. Formulează o idee principală și o idee secundară pe baza textului-suport. 12p


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
3. Competează enunțurile cu informații din text: 9p
Numele băiatului este………………………, iar al mătușii este ………………………
Băiatul se afla în………………………………………………………………………..
Băiatul a scăpat ………………………………………………………………..............

4. Transcrie din text un enunț asertiv. 8p


…………………………………………………………………………………………………………..
5. Transformă enunțul transcris la exercițiul anterior într-un enunț interogativ. 8p
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Explică rolul folosirii liniilor de dialog din text. 8p
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Transformă următoarea propoziție dezvoltată într-o propoziție simplă: 8p
Deodată auzi un fâșâit în spatele ei. …………………………………….

8.Cuvântul cu același sens pentru primejdie este…………………….…… 4p


9. Cuvântul cu sens opus pentru blândețe este……………………………. 4p
10. Alcătuiți enunțuri cu fiecare ortogramă: ce-ai/ ceai 12p
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
11. Privește cu atenție imaginea următoare: 9p
Completează următoarele enunțuri referitoare la situația de
comunicare.
Vorbitorul este………………………………………….
Ascultătorul este………………………………………..
Mesajul
este………………………………………………

10p din oficiu


Barem

1. reconstituirea perechilor: 8p= 4px2


Tema textului copilaria cuvinte –cheie aventura
cautarea dragostea

2 Formularea unei idei principale și a unei idei secundare pe baza textului-suport. 12p=6px2
Matusa il cauta pe Tom (PP)
Tom era ascuns in camara. (PS)

3 Completarea enunțurilor cu informații din text: 9p= 3pX3


Numele băiatului este TOM, iar al mătușii este POLLY
Băiatul se afla în CAMARA
Băiatul a scăpat DE PEDEAPSA.

4 .Transcrierea unui enunț asertiv. Deodată auzi un fâșâit în spatele ei 8p


5.Transformarea enunțului transcris la exercițiul anterior într-un enunț interogativ............. 8p
6 Explicarea rolului folosirii liniilor de dialog din text. 8p
Explicaţie adecvata, completă 8p/ incercare de a explica 2p
- marchează vorbirea directa, dialogul dintrecele două personaje.
7 Transformarea propoziției dezvoltate într-o propoziție simplă: 8p
Deodată auzi un fâșâit în spatele ei. Fâşâitul se auzi

8.Precizarea cuvântului cu același sens pentru primejdie este pericol 4p


9 precizarea cuvântului cu sens opus pentru blândețe este severitate 4p
10 Alcătuirea de enunțuri cu fiecare ortogramă: ce-ai/ ceai 12p=6px2
......

12. Privește cu atenție imaginea următoare: 9p


Completarea enunțurilor referitoare la situația de comunicare.
Vorbitorul este baiatul
Ascultătorul este vartejul
Mesajul este ....

10p din oficiu


Numele și prenumele Stefanescu Alexandru

EVALUARE- UNITATEA 2

 Citește cu atenție textul următor:


– To-o-om!
Deodată auzi un fâșâit în spatele ei. Se întoarse tocmai la timp ca să prindă de pulpana
slobodă a hainei un băiețel și să-l oprească din fugă.
– Ia te uita! Cum de nu m-am gândit la cămară! Ce-ai căutat acolo?
– Nimic.
– Cum nimic? Uite ce-i pe mâinile tale, uite ce-ai la gură! Cu ce te-ai mânjit în halul ăsta?
– Nu știu, mătușă.
– Da eu știu. Cu dulceață, da… De câte ori nu ți-am spus să nu mai umbli la dulceață, ai?
Am sa te jupoi de viu, împielițatule! Ia dă nuiaua încoace!
Nuiaua zvâcni în aer, semn că se-ngroașă gluma…
– Iiii! Ia te uită ce-ai în spate, mătușă!
(Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer)

Scrie răspunsurile pentru cerințele de mai jos:

1. Transcrie al doilea alineat. 10p


.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Scrie numele baiatului...............................si al matusii............................... . 10p
3. Scrie o propozitie exclamativa. ............................................................................................................10p
4. Scrie o propozitie interogativă. .......................................................................................................... 10p
5. Cu ce s-a murdarit băiatul?.................................................................................................................... 10p
6. Cine este vorbitorul si cine este ascultătorul in acest text?.................................................................. 10p
7. Cu ce îl pedepseşte mătusa? .............................................................................................................. 10p
8. Continua ideea : Daca mătusa il pedepseşte înseamnă că ........................................................................ 20p

Se acorda 10 p din oficiu!