Sunteți pe pagina 1din 1

FABULA

Argumentare
Plan

I. - definiția fabulei :
După cum se știe, fabula este specia genului epic, în versuri sau în proză, ce are
la bază o scurtă povestire alegorică, în care sunt satirizate defecte omenești, prin
intermediul unor animale, plante sau lucruri personificate, cu scopul de a le corecta.
- opinia - încadrarea textului : titlul, autorul, tema textului
- În opinia mea, ... / Părerea mea este că ...

II. Argumentul 1 : În primul rând, ... / Pe de o parte, ...


- prezența personajelor care participă la acțiune
- tipuri umane ilustrate în antiteză prin personificarea eroilor → se precizează
concret : Bivolul reprezintă imaginea omului parvenit, ..., dovadă fiind
atitudinea... (exemple de versuri). În schimb, coțofana ilustrează tipul
persoanei ... (exemple de versuri).

Argumentul 2 : În al doilea rând, ... / Pe de altă parte, ...


- structura specifică a fabulei → partea narativă și morala (explicită –
formulată în text - sau implicită – nu apare în text, cititorul o deduce)
- se explică mesajul moralei : atitudinea critică a autorului față de
comportamentul personajelor; învățătura transmisă
- modurile de expunere :
- narațiunea → rol în relatarea faptelor
- descrierea → contribuie la portetizarea personajelor
- dialogul → dinamizează acțiunea; caracterizarea personajelor
- naratorul : obiectiv (relatează la pers. a III-a) Ex. de verbe/pronume !!!!

- indici spațio-temporali : au rolul de a particulariza cadrul desfășurării acțiunii


sau fixează evenimentele în niște coordonate generale. Exemple!!!
- verbele → dinamismul evenimentelor.

III. Concluzia : se evidențiază tema textului în acord cu ideile transmise, așa cum apar
în argumente.
În concluzie, având în vedere argumentele ilustrate, ...