Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________________________________________________________

MD-2060, CHIŞINĂU, BD.DACIA, 39, TEL: 022 77-38-30 | arh.utm@gmail.com

Aprobat la ședința
Programului Arhitectura din 14.05.18, p.v. nr.12
Șeful DA dr.arh., conf.univ. Carpov A._________

Anul de studii 2017-2018


gr. ARH 131, 133
Întrebări pentru evaluarea finală la
ARHITECTURA PEISAGERĂ II

1. Ce este arhitectura peisageră?


2. Specificul interdisciplinar al arhitecturii peisagere.
3. Obiectivele majore ale arhitecturii peisagere.
4. Infrastructuri verzi. Definiția și tipologii.
5. Rolul infrastructurilor verzi în mediul urbanizat.
6. Principii de proiectare și criterii de eficiență a infrastructurilor verzi.
7. Aspecte ale sustenabilității în arhitectura peisageră.
8. Tipologia spațiilor urbane verzi.
9. Spații verzi multifuncționale.
10. Spații verzi specializate.
11. Principii generale de proiectare a grădinilor botanice.
12. Principii generale de proiectare a gradinilor zoologice.
13. Principii generale a parcurilor sportive.
14. Principii generale de proiectare a parcurilor memoriale.
15. Principii generale de proiectare a parcurilor pentru copii.
16. Aspecte ale accesibilității și conectivității în proiectarea peisagistică.
17. Aspecte ale diversității și multiculturalismului în proiectarea peisagistică.
18. Aspecte ale compatibilității în proiectarea peisagistică.
19. Rolul înverzirii stradale.
20. Parcuri și grădini pe temelii artificiale. Particularități de proiectare.
21. Elemente de peisaj. Vegetația.
22. Noțiuni generale despre arbori, arbuști și alte plante ornamentale.
23. Particularitățile creșterii și dezvoltării ale plantelor ornamentale.
24. Plante ornamentale. Relații cu factorii climatici.
25. Plante ornamentale. Relații cu factorii ecologici și de cultură.
26. Proprietățile estetice ale formelor elementare de înverzire.
27. Caracteristica generală a plantelor ornamentale conifere.
28. Importanța speciilor conifere în compoziții peisagistice.
29. Caracteristica generală a plantelor ornamentale foioase.
30. Importanța speciilor foioase în compoziții peisagistice.
31. Amenajarea spațiilor verzi cu flori.
32. Tipuri de amenajări cu flori.
33. Principii de proiectare a bordurilor mixte.
34. Mijloacele compoziției peisagistice. Structuri spațio-volumetrice în parcuri și grădini
urbane.
35. Particularități de percepție a spațiului peisagistic.
36. Conceptul de scenariu peisagistic.
37. Culoarea în spațiul peisagistic.
38. Culoarea în spațiul peisagistic. Dinamica sezonieră, raporturi cromatice.
39. Culoarea în spațiu peisagistic. Scheme cromatice.
40. Organizarea proiectării peisagistice. Conținutul proiectului.
41. Organizarea lucrărilor de plantare. Succesiunea lucrărilor.
42. Organizarea lucrărilor de plantare. Perioada optimă pentru plantări.
43. Primirea – predarea spațiilor verzi în exploatare.

Bibliografie recomandată:

1. Simonds J. O., Starke B.,- Landscape architecture. A manual of Environmental Planning


and Design, 4th edition, Ed. McGraw-Hill, USA, 2005, 417 pag., ISBN 978-
0071461207, DOI: 10.1036/0071461205;
2. Swaffield S., - Theory in Landscape Architecture: A Reader, Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2002;
3. Rogers W.,- The Professional Practice of Landscape Architecture, 2nd edition, Wiley,
New Jersey, 2011, 563 pages;
4. Robinson N.- The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Ltd, 2004, 330p.,
ISBN 0-7546-3035-8;
5. Waterman T.,-The Fundamentals of Landscape Architecture, AVAPublishing SA, 2009,
209 p., ISBN 978-2-940373-91-8;
6. Iliescu A.-F.- Arboricultura ornamentală,-Ed.Ceres, București, 1998, 422 p., ISBN
973-40-04-19-0 ;

Departamentul Arhitectura
Lector universitar Iachimov N. ____________