Sunteți pe pagina 1din 10

Articol de cercetare

Analiza simultană a metaboliților de acetaminofenol, p-aminofenol și aspirină prin interacțiune


hidrofilă și cromatografie lichidă capilară puternică de schimb anionic cuplată la detecția
amperometrică.

S-a elaborat o metodă simplă și sensibilă pentru determinarea simultană a produselor


farmaceutice și metabolitului polar nesteroidian, inclusiv a acetaminofenului, p-aminofenolului
și a mai multor metaboliți ai aspirinei (acid salicilic, acid gentisic, acid saliciluric și acid 2,3-
dihidroxibenzoic) cromatografie cu detecție amperometrică. Folosind o coloană monolitară
capilară cu faze staționare mixte și o fază mobilă compusă din acetonitril și tampon Tris, s-a
obținut o separare rapidă a șase analiți polari în decurs de 8 minute și s-a prezentat o interacțiune
hidrofilă și mecanism puternic de separare a anionilor de schimb. Limitele de detecție a
metodelor pentru șase analitări au fost cuprinse între 10 și 50 ng / ml. Din punct de vedere al
preciziei, valorile deviației standard relative și intermediare în toate analizele nu au depășit
niciodată 3,1% pentru timpul de migrație și respectiv 8,9% pentru zonele de vârf. Această
metodă a oferit o abordare simplă, rapidă și rentabilă pentru analiza produselor farmaceutice
polare. Aplicabilitatea metodei în farmacocinetică a fost verificată prin impregnarea probelor de
ser uman cu compușii și analizarea recuperărilor.

Acetaminofenul (sau paracetamolul, PAR) și aspirina (acidul acetilsalicilic, ASA) se numără


printre produsele farmaceutice care se utilizează cel mai frecvent pe bază de prescripție medicală
. În tratamentul clinic, aceștia acționează prin același mecanism, inhibând sinteza
prostaglandinelor și prezintând diferite niveluri analgezice,antipiretice, antiinflamatorii și
antiplachetare.

PAR este, de asemenea, unul dintre medicamentele care se eliberează cel mai frecvent la
supradoze. Ca intermediar sintetic sau produs de degradare hidrolitică primară a PAR, 4-
aminofenolul (AP, fig.1) a fost detectat în prepararea farmaceutică acestuia. Datorită toxicității
semnificative, conținutul maxim de 4-AP în medicamente este limitat de Farmacopeea
Europeană și Statele Unite [2, 3]. PAR este metabolizat în principal în ficat,iarcând se utilizează
dozele recomandate este netoxic. Cu toate acestea, hepatotoxicitatea și nefrotoxicitatea
supradozajului PAR sunt principala cauză a insuficienței hepatice acute în Occident și reprezintă
cea mai mare morbiditate și mortalitate în cazurile de otrăvire cu medicamente(4) . Din punct de
vedere clinic, ASA și PAR sunt formulate, în general, în medicamente analgezice în raport de 3:
2. Această combinație este utilizată pe scară largă pentru tratarea febrei și durerii [5]. Studiile
recente au arătat că aspirina poate bloca hepatotoxicitatea indusă de PAR [6], iar co-formularea
ASA cu PAR poate reduce insuficiența hepatică indusă de PAR. În ficat, ASA se metabolizează
rapid și se hidrolizează pentru a produce acid salicilic (salicilat, SA) și alți compuși, cum ar fi
acidul gentisic (GA), acidul saliciluric (SUA) și acidul 2,3-dihidroxibenzoic (2,3- (Figura 1).
Dacă aspirina este luată in supradoze atunci ea devine toxică provocând acidoză și tetanie[4].
Unii cercetători au constatat, de asemenea, că utilizarea excesivă a ASA sau PAR a fost legată de
afectarea rinichiului [7]. Monitorizarea concentrațiilor serice ale acestor medicamente de
coformulare și a produselor lor de degradare și metabolice este esențială pentru înțelegerea
farmacodinamicii și a toxicologiei lor, precum și a posibilelor interacțiuni. O metodă analitică
sensibilă și selectivă este necesară în mod urgent datorită complexității matricelor biologice și a
concentrațiilor scăzute ale acestor compuși.
Deși unele dintre medicamentele nesteroidiene (PAR, AP, ASA) au fost analizate individual prin
cromatografie în fază gazoasă (GC) [8-10], detecție electrochimică [11-13], cromatografie
lichidă de înaltă performanță (HPLC) [14-17] LC-MS [18], foarte puține metode analitice s-au
concentrat pe determinarea simultană a acestor coformulări și a produselor lor de degradare sau
metabolice [4, 5]. În ceea ce privește cele mai utilizate metode de separare prin HPLC,
schimbarea ionilor sau modurile de interacțiune hidrofilă sunt mai preferate decât modul de
infuzie de rutină aplicat în mod curent, datorită polarității relativ ridicate a acestor compuși [19].

În ultimele decenii, tehnicile de microseparare pe bază de capilare au fost introduse ca o metodă


alternativă de separare în analiza farmaceutică [20-22], datorită eficienței lor ridicate, vitezei și
costului redus. Cu toate acestea, există încă o dificultate în separarea eficientă a medicamentelor
acide prin electroforeză capilară (CE), deoarece direcția fluxului electroosmotic este opusă
direcției electroforetice a analitilor acizi. Ca urmare, timpul de analiză ar fi prea lung sau chiar
nu poate fi detectat. Distins de CE, cromatografia lichidă capilară este o altă tehnică de
microseparare bazată pe miniaturizarea HPLC convențional. Prin urmare, selectivitatea și timpul
de analiză a separării cromatografiei lichide capilare (cLC) pot fi ușor îmbunătățite prin
modificarea grupului funcțional al coloanei și fazei mobile. Unele formate noi de faze staționare,
cum ar fi coloana monolitară care și-au demonstrat deja capacitatea excelentă de separare în LC
[23, 24], oferă un mare potențial pentru aplicarea la cLC. Sensibilitatea scăzută la detectare, care
provine din volumul foarte mic de injecție, va fi cu siguranță sporită prin cuplarea cLC la
detectoarele sensibile, cum ar fi detectoarele electrochimice. Fiind una dintre cele mai cunoscute
metode de detecție electrochimică, detecția amperometrică se dovedește a fi extrem de sensibilă,
ieftină, selectivă și rapidă. Se poate anticipa că cuplarea cLC la detecția amperometrică oferă o
abordare ideală pentru analiza conținutului scăzut de analiți în matricele biologice. În această
lucrare am propus combinarea cLC cu detectarea amperometrică și utilizarea fazei staționare
monolitice de interacțiune hidrofilă / schimb puternic de anioni (SAX), pentru rezolvarea
problemei de separare și detectare a produselor farmaceutice și metaboliților polari / acizi,
inclusiv acetaminofen, p-aminofenol, acid salicilic, GA, SUA și 2,3-DBA. Adecvarea acestei
metode pentru evaluarea acestor medicamente în probele biologice a fost demonstrată prin
analiza serului uman spicat.

Corespondență: Profesorul Xiaoping Wu, Laboratorul-cheie de tehnologie de analiză și detecție


pentru siguranța alimentară, Ministerul Educației, Fuzhou, P. R. China; Colegiul de Chimie și
Inginerie Chimică, Universitatea Fuzhou, Fuzhou 350108, P. R. China

Abrevieri: AD, detecție amperometrică; AETA, 2 (acriloiloxi) etil trimetilamoniu metil sulfat;
AP, 4-aminofenol; ASA, acid acetilsalicilic; cLC, cromatografie lichidă capilară; Acid 2,3-DBA,
acid 2,3-dihidroxibenzoic; DMMSA, N, N-dimetil-N-metacriloxietil N- (3sulfopropil) amoniu
betaină; GA, acid gentisic; HI, interacțiune hidrofilă; PAR, acetaminofen; PETA, triacetat de
pentaeritritol; SA, acid salicilic; SAX, schimb puternic de anioni; SUA, acid saliciluric

2. Materiale și metode

2.1 Materiale

Acetaminofenul, acidul salicilic, GA, SUA, standardul 2,3-DBA și p-aminofenol au fost


furnizate de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). S-au preparat soluții stoc standard de toți
analiții în acetonitril (ACN) la o concentrație de 1 mg / ml și au fost păstrate la 41 ° C. Soluțiile
de lucru la diferite concentrații s-au preparat săptămânal prin diluarea corespunzătoare a
alicoturilor soluției stoc în acetonitril. 3-Trimetoxisilil propilmetacrilat (g-MAPS), triacetat de
pentaeritritol (PETA), metilsulfat de 2- (acriloiloxi) etil trimetilamoniu (AETA) și N-metil- au
fost obținute de la Acros (NJ, USA). 2,20-diciano-2,20-azopropan (AIBN) a fost obținut de la
cea de-a patra fabrică de reactivi chimici (Shanghai, China). HPLC-ul ACGN a fost achiziționat
de la Sinopharm Chemical Reagent (Shanghai, China). Tris (1,1,1-tris (hidroximetil)
aminometan) a fost achiziționat de la NoVoN. Celelalte substanțe chimice folosite au fost de
calitate analitică. Apoi apa deionizată foarte pură a fost preparată utilizând un sistem de puricație
Millipore Milli-Q (Milford, MA, USA). Toate soluțiile s-au filtrat printr-o membrană de 0,22
mm și s-au degazat într-o baie ultrasonică timp de 30 minute înainte de utilizare.

2.2 Echipament
Un sistem cLC (Trisep-2100, Unimicro Technologies, Pleasanton, CA, SUA) cuplat la detectorul
amperometric a coloanei finale a fost utilizat în experimente. Detaliile acestui sistem au fost
descrise în lucrările noastre anterioare [26]. Se compune dintr-o pompă HPLC, o parte de
injectare, o coloană de separare și partea de detectare. Probele au fost introduse cu seringi de
microliter (Shanghai GaoGe Industrial and Trading) la bucla de probă internă de 2 mL în șase
porturi injector, și apoi au fost transportate la supapa cu patru porturi (splitter) prin faza mobilă
prin intermediul pompei. După despicarea în supapa cu patru porturi, debitul a fost descărcat de
la a treia ieșire a separatorului și a intrat într-o coloană de separare sub presiune constantă
controlată de un regulator de presiune de spate, un capăt al căruia a fost conectat la al doilea
orificiu al separatorului și celălalt capăt a fost introdus în flaconul de solvent pentru deșeuri prin
tubul PEEK. Ieșirea coloanei de separare a fost introdusă în celula electrochimică prin suportul
electrodului și legată la pământ. A fost utilizată o celulă electrochimică prealiniată, compusă din
trei electrozi (electrod de lucru cu diametru de 300 mm, electrod auxiliar platină și electrod de
referință Ag / AgCl), în combinație cu un detector amperometric potențial de LC-4C (BAS, West
Lafayette , ÎN SUA). Colectarea datelor a fost efectuată utilizând o stație de lucru cromatografică
(Qianpu Software, Shanghai, China). Coloana de separare a fost o coloană monolitată poli
(PETA-co-DMMSA-co-AETA) (50mm id 375mm od cu o lungime de 28 cm). Experimentele
voltametrice ciclice au fost efectuate pe o stație de lucru electrochimică CHI 660 (Shanghai CH
Instruments, China) constând din trei electrozi identici cu cei utilizați în detecția amperometrică.
Toate experimentele au fost efectuate la temperatura camerei (251 ° C).

Pregătirea coloanelor monolitice poli (PETA-coMMS-co-AETA) mixte

Înainte de utilizare, capilarele (50 mm id 375 mm od, achiziționate de la Yongnian Optic Fiber
Plant (Hebei, China)) au fost tratate cu g-MAPS folosind o metodă descrisă în altă parte [27].
Soluțiile de polimerizare cu greutatea de 3,0 g fiecare s-au preparat din monomeri (49,5% în
greutate PETA, 49,5% în greutate DMMSA și 1,0% în greutate AETA) și solvenți porogeni în
rapoarte de monomeri / solvenți 20:80 g / g [28]. Amestecul de monomeri a fost dizolvat în
solvenții binari porogeni conținând 50% în greutate ciclohexanol și 50% în greutate etilenglicol.
AIBN (6,0 mg, 1,0% în greutate față de monomeri) a fost adăugat la soluție ca inițiator. Soluția a
fost apoi sonicată pentru a obține o soluție limpede și a fost purjată cu azot timp de 10 min și
apoi a fost introdusă într-o capilară de 55 cm pre-tratată pentru o lungime de 35 cm. Capilarul a
fost etanșat la ambele capete și a fost scufundat într-o baie de apă la 60 ° C timp de 20 ore.
Coloana capilară monolitică rezultată a fost spălată cu metanol timp de 2 ore folosind o pompă
de microvolum pentru a îndepărta porogenii și monomerii nereacționați. Înainte de prima
utilizare în cLC, coloana monolit capilar a fost condiționată de metanol, amestec de metanol și
apă fi ltrate și fază mobilă timp de 1 h.

2.4 Cromatografie lichidă capilară

Separările cromatografice lichide capilare au fost realizate utilizând sistemul cLC. Fazele mobile
au fost preparate prin amestecarea unui volum adecvat de tampon ACN și Tris (20 mmol / L, pH
8,5) și au fost livrate de pompă la o rată constantă de flux de 0,05 ml / min. Soluțiile standard de
analiți au fost injectate într-o supapă cu șase porturi și apoi au fost livrate în coloana de separare
prin fază mobilă după despicare. O presiune suplimentară (500 psi, 3,1 MPa) a fost aplicată la
intrarea în coloană. Potențialul de lucru al electrodului cu disc de carbon a fost stabilit la 10,9 V
(față de Ag / AgCl).

2.5 Pregătirea probelor

Eșantioanele serice au fost obținute de la pacienți cu vârste cuprinse între 74-81 ani cu boală
cardiacă coronariană (furnizată de Departamentul de Laborator Clinic, Spitalul General Fuzhou).
O sută de microlitri de ser s-au amestecat cu 10 ml de soluție stoc de 1 mg / ml și s-au amestecat
bine cu un amestecător turboreact cu miniatură. Înainte de analiză, proteinele au fost precipitate
prin adăugarea a 200 ml de ACN și 30 de turbionări. Probele au fost apoi centrifugate la
aproximativ 13 000 rpm timp de 5 minute la temperatura camerei. În final, supernatanții au fost
colectați, diluați cu ACN și apoi au fost analizați prin cLC cu detecție amperometrică.

3. Rezultate si discutii

3.1 Optimizarea condițiilor de separare a cCLC

3.1.1 Optimizarea detecției electrochimice

Testele de voltammetrie ciclică au arătat că toți analiții selectați ar putea fi oxidați electrochimic
în intervalul potențial de 10,08 până la 10,92 V (față de Ag / AgCl) (vezi informația de susținere
Fig. S1), care se caracterizează prin prezența grupărilor fenolice. Se pare că cLC cu detecție
amperometrică ar trebui să fie o tehnică fezabilă pentru analiza directă a acestor medicamente.
De asemenea, am înregistrat voltamogramele hidrodinamice de la 10,7 la 11,0 V pentru a
investiga efectul potențialului de detecție asupra curentului de vârf (Informații de susținere Fig.
2). Aproape toate analizele au o magnitudine maximă a semnalului la un potențial de 10,85 V, cu
excepția SA, care atinge răspunsul său mai mare la un potențial de 11,0 V. Între timp, zgomotul
de bază a crescut treptat odată cu creșterea potențialului de detecție și va interfera cu
îmbunătățirea raportului semnal-zgomot. Pentru a atinge o sensibilitate de detecție mai mare
pentru toți analiții, a fost folosit ca potențial de lucru 10,9 V

3.1.2 Efectul conținutului modificatorului organic

ACN este de obicei selectat ca modificator organic în HPLC pentru vâscozitatea sa scăzută.
Pentru a examina efectul conținutului de ACN asupra selectivității de separare și reținerea
analiților selectați, conținutul ACN în faza mobilă (20 mmol / L, pH 8,5) a fost variat de la 80 la
88% v / v Figura 2). S-a constatat că factorii de retenție (k) ai metaboliților aspirinei înalți polari
au crescut cu creșterea conținutului de ACN în faza mobilă, ceea ce a demonstrat un mecanism
tipic de reținere a interacțiunii hidrofilice între substanțele dizolvate și faza staționară, în timp ce
nu a existat un efect evident al ACN conținutul pe k de analiți polari moderați, AP și PAR. Când
concentrația de ACN a crescut, polaritatea fazei mobile a scăzut, iar interacțiunile hidrofilice și
SAX dintre analizele polar și faza staționară au fost întărite; prin urmare, ameliorarea atât a
retenției, cât și a separării acestor analiti. Cu toate acestea, timpul de analiză mai lung a fost de
asemenea necesar în cazul utilizării unui conținut mai mare de ACN. Pentru a obține cel mai bun
compromis în timpul rezoluției și analizei, a fost selectat 84% v / v de ACN în faza mobilă.

3.1.3 Efectele concentrației și pH-ului tamponului

Trei tipuri de soluție tampon, acidul N-tris (hidroximetil) metil-3-aminopropan sulfonic


(robineți), borat și Tris, au fost utilizați ca tampoane în faza mobilă. Rezultatele au arătat că
tamponul Tris poate genera curent de separare scăzut datorită conductivității scăzute și, prin
urmare, a fost ales ca tampon în faza mobilă pentru separare. Efectul concentrației tampon Tris
asupra separării a fost studiat în intervalul de la 5 la 40 mmol / L. După cum se arată în figura 3,
k și separarea metaboliților aspirinei foarte polari au crescut cu creșterea concentrației de
tampon, în special când concentrația tamponului este mai mică de 20 mmol / l, în timp ce nu a
existat o schimbare evidentă pentru reținerea AP mai neutru și PAR. În acest caz, interacțiunea
electrostatică sau legătura de hidrogen dintre ionul de sare și moleculele de apă din solvenți a
fost în creștere cu creșterea concentrației tampon; prin urmare, capacitatea de eluare a fazei
mobile către solutele polar superioare a fost slăbită și retenția lor a crescut [29]. Aceasta a indicat
că reținerea compușilor a fost determinată în principal de un mecanism tipic de interacțiune
hidrofilă (HI). Între timp, când concentrația de Tris a devenit mai mare, a fost observat un curent
de fond mai înalt cauzat de încălzirea Joule; 20 mmol / l de Tris a fost ales ca tampon în faza
mobilă. Efectul pH-ului asupra retenției analiților selectați a fost, de asemenea, investigat în
intervalul pH-ului 3,0-9,0. Rezultatul a arătat că timpul de retenție al substanțelor dizolvate
încărcate negativ a crescut cu creșterea pH-ului de 3,0-7,5 datorită gradului crescut de ionizare a
substanțelor dizolvate acide, ceea ce indică un mecanism al modului mixt de schimb de anioni și
interacțiune hidrofilă. Creșterea suplimentară a pH-ului va determina creșterea concentrației de
ioni de hidroxil în tampon, care poate concura cu substanțele dizolvate acide și poate slăbi
interacțiunea SAX cu faza staționară și, prin urmare, duce la o ușoară scădere a k. Între timp,
capacitatea de separare (reprezentată de rezoluția dintre SA și SUA) se îmbunătățea. Retenția AP
și PAR nu a fost afectată în mod fundamental în acest caz (figura 4). Cu toate acestea, o scădere
evidentă a curenților de vârf a fost observată când pH-ul a atins 9,0. A fost selectat un pH de 8,5
ca pH optim pentru analiză. La pH 8,5, SA, SUA, 2,3-DBA și GA au fost încărcate negativ,
deoarece pKas lor sunt 2,98, 3,54, 2,94 și, respectiv, 2,95. Ele au fost eluate mult în spatele
timpului liber, indicând o puternică interacțiune a acestor încărcate negativ poluanți dizolvați cu
grupările amino cuaternare încărcate pe monolit poli (PETAco-DMMSA-co-AETA). Deoarece
PAR (pKa 9,51) și AP (pKa1 5,48, pKa2 10,46) există în primul rând ca molecule neutre, a căror
interacțiune cu coloana a fost limitată într-o anumită măsură, ele au eluat îndeaproape în timpul
vidului

3.1.4 Efectul presiunii suplimentare


Presiunea suplimentară a fost introdusă în acest sistem pentru a crește viteza fazei mobile, pentru
a evita formarea bulei și a îmbunătăți repetabilitatea.

Efectul variației presiunii suplimentare asupra separării analitilor a fost studiat în domeniul de la
1,5 la 7,1 MPa prin modificarea regulatorului de contrapresiune de la 250 la 1000 psi. Odată cu
creșterea presiunii suplimentare, timpul de analiză pentru toate substanțele dizolvate a fost
dramatic redus la un sfert, adică de la 18 la 4 minute, iar curenții de vârf au fost mult
îmbunătățiți. Cu toate acestea, o presiune suplimentară prea mare va face ca separarea să fie mai
gravă. Pentru a obține o rezoluție mai bună și un timp de analiză mai scurt, 3.1 MPa a fost
selectată ca presiune suplimentară.

2 imagini

3.2 Optimizarea finală

Pentru analiza cLC-AD a acetaminofenului, p-aminofenolului și a patru metaboliți ai


aspirinei, o coloană monolită poli (PETA-co-DMMSA-coAETA) ca fază staționară, o fază
mobilă constând din ACN 84% v / v și 16% / v Tampon Tris-HCI (20 mmol / l, pH 8,5) cu viteză
de curgere 0,05 ml / min, presiune suplimentară de 3,1 MPa (500 psi) și potențial de lucru 10,9 V
(față de Ag / AgCl) considerate ca fiind condițiile optime de separare și detectare. Cromatograma
cLC în condiții optime este prezentată în figura 5. Șase analiți pot fi separați în timp de 8 minute,
ceea ce este puțin mai rapid decât utilizarea HPLC [4] pentru PAR și SA sau CE [30] pentru GA,
SA și SUA. Datorită utilizării modului HI / SAX de monolit și a unui detector AD foarte
selectiv, care sunt potrivite pentru analiții polari electroactivi, metoda propusă se îndepărtează de
procedurile de curățare a probei consumatoare de timp și de eluția cu gradient care sunt
întotdeauna necesare prin HPLC- UV sau MS [18] în testul matricei biologice complexe,
reducând astfel foarte mult timpul total de analiză. În plus, eficacitatea coloanelor variază de la
33 000 până la 53 000 plăci / m pentru toți analiții. În comparație cu rezultatele obținute pe
coloanele capilare cu schimb de anioni [31,32], este destul de evident că eficacitatea de separare
și forma de vârf a analitului anionic sunt mult îmbunătățite prin utilizarea coloanei monolitice HI
/ SAX.

3.3 Intervalele liniare, limitele de detecție (LOD) și repetabilitatea

Validarea metodelor analizei prin cCC cuplată cu detecția amperometrică utilizând coloana
monolit a fost examinată în termeni de liniaritate, sensibilitate și repetabilitate în condiții optime.
Calibrarea externă a fost utilizată în acest experiment. Fiecare punct al graficului de calibrare
corespunde valorii medii a trei măsurători independente ale ariei vârfului. Valorile analitice ale
meritului sunt prezentate în Tabelul 1. În condițiile optimizate, s-au determinat șase compuși
până la 10-50 ng / ml (LOD, S / N53), care au fost mai mici decât cei ai HPLC-UV SA au fost 36
și 107 ng / ml) [4] și CELIF (LOD din SA, SUA și GA au fost 160, 140 și 120 ng / ml) [30].
Metoda cLC-AD propusă a oferit o gamă liniară de concentrație largă de trei ordine de mărime
pentru fiecare analit care este superioară altor rapoarte și ar putea satisface cerințele analizei
clinice. Deviațiile standard relativ intraday și intermediare (n55) ale timpului de retenție au fost
în intervalul de 0,26-0,90 și, respectiv, 0,46-3,1%, în timp ce valorile intra și intermediare pentru
zona vârfului au variat de la 2,4 până la 8,9 % (vezi Tabelul informațiilor de susținere S1), care
este relativ mai mare decât cel al HPLC-UV și aproape de cel al HPLC-MS-MS [15] sau CE.
Reproductibilitatea mai puțin dorită în acest caz ar putea fi datorată unui volum de injecție de
nivel nanoliter și influenței poziției electrodului asupra detectorului electrochimic

3.4 Analiza serului uman

Pentru a demonstra validitatea și aplicabilitatea metodei propuse, alicotele probelor serului uman
au fost împrăștiate cu două nivele de soluții standard de amestec ale acestor compuși și apoi au
fost pretratate prin proceduri simple și analizate prin cLC-AD așa cum este descris în Secțiunea
2. Cantitatea fiecărui analit a fost calculată din suprafața măsurată a vârfului cu curba de
calibrare corespunzătoare. Recuperările au fost calculate prin formula:

Recovery% = Found amount-Original amount/ Spiked amount

Recuperările majorității analizatelor au fost în intervalul 78-130%, iar RSD a variat de la 2,5 la
9,7%. Recuperări reduse au fost obținute pentru PAR (53-65%), probabil datorită adsorbției
nespecifice a PAR la proteine și parțial precipitată înainte de analiză. Având în vedere
rezultatele, metoda propusă a arătat o procedură de pre-tratare a probelor în două etape destul de
simplă și o interferență mai mică a matricei și a fost de o precizie și precizie acceptabile pentru
aplicarea în farmacocinetică sau analiză clinică.

4 Observații finale

Acest studiu prezintă o metodă cLC rapidă cuplată cu o detecție amperometrică de coloană finală
utilizând o coloană monolitară capilară HI / SAX, care permite o metodologie simplă, eficientă
din punctul de vedere al costului, sensibilă și selectivă pentru analiza simultană a produselor
farmaceutice nonsteroidale polar și a principalilor metaboliți din serul uman. În comparație cu
metoda HPLC frecvent utilizată, rezultatele noastre demonstrează un timp de analiză mai scurt, o
pre-tratare mai simplă a eșantionului și o interferență mai mică a matricilor pentru determinarea
tuturor celor șase compuși. Datorită aplicabilității acestei coloane pentru analiții polari [28], cum
ar fi nucleotide, baze de acid nucleic și nucleozide, estrogeni și peptide mici, metoda propusă
oferă un instrument promițător de testare pentru cercetarea științelor vieții. Ar trebui făcute
îmbunătățiri suplimentare pentru ar face mai repetabil și mai precis atunci când este aplicat
probelor biologice complexe. Deoarece utilizarea combinată a acestor medicamente este
obișnuită, informații utile și în timp util legate de concentrația serică a acestor medicamente pot
fi obținute prin analizarea datelor privind timpul de migrare și zona de vârf a analizatelor
selectate. Este deosebit de util pentru pacienții care suferă de excesul de substanțe farmaceutice
și, prin urmare, o evaluare rapidă a conținutului seric ar putea face o diferență semnificativă în
tratamentul clinic.
5 References

[1] Sumera, A. K., Muhammad, H., Abdul, L. K., Bashir, A., Safia, A., In-Jung, L., Afr. J.
Biotechnol. 2009, 8, 3827–3831. [2] The European Pharmacopeial Convention, in: The Sixth
Edition European Pharmacopoeia, The European Pharmacopeial Convention 2007, pp. 49. [3]
The United States Pharmacopeial Convention, USP (The United States Pharmacopoeia) 27–NF
(The National Formulary) 22. The United States Pharmacopeial Convention 2004, pp. 2494. [4]
Akay, C., Degim, I. T., Sayal, A., Aydin, A., Ozkan, Y., Gul, H., Turk. J. Med. Sci. 2008, 38,
167–173. [5] El-Yazbi, F. A., Hammud, H. H., Assi, S. A., Spectrochim. Acta Part A 2007, 68,
275–278. [6] Imaeda, A. B., Sutterwala, F., Watanabe, A., Mahmood, S., Sohail, M. A., Flavell,
R. A., Mehal, W. Z., Gastroenterology 2008, 134, A-767. [7] Fored, C. M., Ejerblad, E.,
Lindblad, P., Fryzbk, J. P., Dickman, P. W., Signorello, L. B., Lipworth, L., Elinder, C. G., Blot,
W. J., Mclaughlin, J. K., Zack, M. M., Nyren, O., N. Engl. J. Med. 2001, 345, 1801–1808. [8]
Yu, Z. R., Peldszus, S., Huck, P. M., J. Chromatogr. A 2007, 1148, 65–77. [9] Saito, T., Morita,
S., Inoue, S., Yamamoto, I., Inokuchi, S., Forensic Toxicol. 2008, 26, 27–30.[10] Bisceglia, K.
J., Yu, J. T., Coelhan, M., Bouwer, E. J., Roberts, A. L., J. Chromatogr. A 2010, 1217, 558–564.
[11] Zhu, Y. C., Guan, X. Y., Ji, H. G., J. Solid State Electrochem. 2009, 13, 1417–1423. [12]
Zhang, W. D., Xu, B., Hong, Y. X., Yu, Y. X., Ye, J. S., Zhang, J. Q., J. Solid State
Electrochem. 2010, 14, 1713–1718. [13] Yin, H. S., Ma, Q., Zhou, Y. L., Ai, S. Y., Zhu, L. S.,
Electrochim. Acta 2010, 55, 7102–7108. [14] Maria, R. P., Miguel, A. B. L., Rut, F.-T., Juan, L.
P. B., Manuel, C. M., Anal. Chim. Acta 2009, 653, 184–190. [15] Oskar, G., Gorka, I., Estitxu,
R., Nerea, F., Miren, I. M., Rosa, M. A., Rosa, M. J., J. Chromatogr. B 2010, 878, 2685–2692.
[16] Martı´nez Galera, M., Gil Garcı´a, M. D., Culzoni, M. J., Goicoechea, H. C., J. Chromatogr.
A 2010, 1217, 2042–2049. [17] Pablo, V.-R., Ramo ´n, S., Cristina, B., Vicente, A., Yolanda, P.,
J. Chromatogr. A 2010, 1217, 2471–2483. [18] Xu, X. R., Koetzner, L., Boulet, J., Maselli, H.,
Beyenhof, J., Grover, G., Biomed. Chromatogr. 2009, 23, 973–979. [19] Vinci, F., Fabbrocino,
S., Fiori, M., Serpe, L., Gallo, P., Rapid Commun. Mass Spectrom. 2006, 20, 3412–3420.[20]
Ding, Y. S., Garcia, C. D., Electroanalysis 2006, 22, 2202–2209. [21] Chang, Y. Q., Tan, S. N.,
Yong, J. W. H., Ge, L., J. Sep. Sci. 2011, 34, 462–468. [22] Urban, J., S ˇker ˇı´kova ´, V.,
Jandera, P., Kubı´c ˇkova ´, R., Pospı´s ˇilova ´, M.,J. Sep. Sci. 2009, 32, 2530–2543. [23] Svec,
F., J. Sep. Sci. 2004, 27, 1419–1430. [24] Svec, F., J. Sep. Sci. 2005, 28, 729–745. [25] Li, Y.,
Gu, B., Tolley, H. D., Lee, M. L., J. Chromatogr. A 2009, 1216, 5525–5532. [26] Liu, S. F., Wu,
X. P., Xie, Z. H., Lin, X. C., Guo, L. Q., Yan, C., Chen, G. N., Electrophoresis 2005, 26, 2342–
2350. [27] Xiong, B., Zhang, L., Zhang, Y., Zou, H., J. High Resolut.Chromatogr. 2000, 23, 67–
72. [28] Wang, X., Ding, K., Yang, C., Lin, X., Lv, H., Wu, X., Xie, Z., Electrophoresis 2010,
31, 2997–3005. [29] Guo, Y., Gaiki, S., J. Chromatogr. A 2005, 1074, 71–80. [30] Zaugg, S.,
Zhang, X., Sweedler, J., Thormann, W., J. Chromatogr. B 2001, 752, 17–31. [31] Naoki, I.,
Shinya, K., Hajime, O., J. Sep. Sci. 2009, 32, 359–363. [32] Bernd, S., Frank, S., J. Chromatogr.
A 2001, 924, 197–209.

S-ar putea să vă placă și