Sunteți pe pagina 1din 3

Cadrul didactic titular – Lect. univ. dr.

Alin Dumitrescu

Alin Dumitrescu este membru al Departamentului de Contabilitate și Audit din cadrul Universității de
Vest din Timișoara începând cu anul 2003. Este responsabil pentru disciplinele: Contabilitate
financiară, Audit financiar-contabil, Principii și reglementări contabile generate de aplicare IFRS
susținând discipline atât la ciclul de licență, cât și de masterat. A aprofundat domeniul auditului
financiar având calitatea de auditor financiar. A elaborat teza de doctorat cu titlul “Detectarea
fraudelor și erorilor în procesul de audit financiar” sub îndrumarea Profesorului univ. dr. Ion Pereș.

În prezent este membru al Consiliului Departamentului de Contabilitate și Audit, dar și membru al


Consiliului Profesoral al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Are o intensă activitate în viața profesională fiind partner de audit al cabinetului ABA Audit cu o
vechime de 11 ani.

Printre preocupările profesionale se numără: aplicarea Standardelor Internaționale de Audit,


Implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. În plan științific a elaborat cărți
și articole de specialitate publicate atât la edituri și reviste naționale, cât și internaționale.

Descrierea disciplinei: Anexa 1

Semestrul pentru care este propusă: 3

Fișa disciplinei: Anexa 2

Opțiune prezentare: Nu

Altele (opționale): N/A


Anexa 1

Descrierea disciplinei “Istoria fraudelor financiar-contabile”

În contextual actual al globalizării, informația joacă un rol extrem de important pentru civilizația
umană. Este important pentru fiecare intelectual să cunoască mecanismele care pot conduce la o
informare frauduloasă.

De multe ori, senzaționalul ocupă prima pagină a ziarelor mai ales când este vorba de fraude
financiar-contabile. Este important să fie cunoscute aceste mecanisme și inginerii financiar-contabile
astfel încât investitorii de bună credință, dar și cei care iau decizii în legătură cu o companie să nu fie
induși în eroare de către cei care produc informațiile financiar-contabile.

Cunoașterea aspectelor care au dat greș în trecut reprezintă un aspect util în pregătirea studenților.
Responsabilitatea socială a celor care lucrează în domeniul financiar-contabil este una semnificativă.
Pot fi “înger și diavol” pentru cei care nu au o pregătire de specialitate: îi pot călăuzi în luarea celor
mai bune decizii, dar pot să profite de naivitatea lor în domeniul financiar-contabil și să-i inducă în
eroare.

Disciplina “Istoria fraudelor financiar-contabile” se dorește a fi o cale spre cunoașterea mecanismelor


contabilității creative în scopul evitării efectelor negative ale acesteia.
Anexa 2

Disciplina: Istoria fraudelor financiar-contabile


Anul: …2.. Semestrul: …1

Cursul Denumirea

1 Importanța reglementărilor contabile în activitatea companiilor

Principii de bază folosite în raportările financiare și principalele cadre de


2
raportare financiară utilizate în România

3 Delimitări conceptuale între fraudă și eroare

4 Creativitatea financiar-contabilă

5 Creativitatea financiar-contabilă

6 Incidența fraudelor în activitatea economică. Studii de caz

7 Prevenirea fraudelor

8 Fraude celebre consemnate până în secolul XX

9 Fraude celebre în secolul XX

10 Fraude celebre la începutul secolului XXI

11 Fraude celebre la începutul secolului XXI

12 Responsabilități în detectarea și raportarea fraudelor

13 Responsabilități în detectarea și raportarea fraudelor

14 Curs recapitulativ. Întrebări şi probleme