Sunteți pe pagina 1din 10

COMPENDIU HORTICOL

Editura de Vest
Timişoara, 2000

Autori:
BERAR VIOREL
BĂLĂ MARJA
DRĂGĂNESCU EMIL
GOIAN MIRCEA
MOISUC ALEXANDRU
NEDELEA GABRIEL
OTIMAN ION PĂUN
PĂLĂGEŞIU IOAN
SALA FLORIN
SÂNEA NICOLAE
Coordonatori:
GOIAN MIRCEA
SALA FLORIN
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE A BANATULUI
TIMIŞOARA

CALENDARUL LUCRĂRILOR ÎN GRĂDINA DE LÂNGĂ CASĂ


IANUARIE
Verificarea şi efectuarea reparaţiilor necesare tuturor construcţiilor folosite în grădina de
legume (răsadniţe, solarii, tunele şi sere), precum şi a uneltelor, a întregului inventar grădinăresc
(furci, greble, lopeţi, sape, săpăligi, stropitoare, foarfece, fierăstraie, aparate de stropit etc.).
Controlul culturilor înfiinţate prin plantatul şi semănatul din toamnă şi efectuarea după caz a
lucrărilor de eliminare a apelor care băltesc pe teritoriul grădinii, precum şi distrugerea stratului de
gheaţă format, care influenţează negativ asupra culturilor existente.
Continuarea transportului de gunoi de grajd destinat realizării patului cald pentru
producerea răsadului sau a unor culturi legumicole.
Pregătirea gunoiului destinat patului cald pentru amenajarea răsadniţelor.
Construirea răsadniţelor încălzite cu gunoi de grajd, destinate producerii de răsaduri.
Continuarea procurării seminţelor, materialului semincer legumicol, a îngrăşămintelor
chimice, foliei de polietilenă, a uneltelor de grădinărit etc.
Semănatul la sfârşitul intervalului, în vederea producerii răsadului de varză timpurie şi
gulioare, precum şi a legumelor ce urmează a fi cultivate în solarii şi răsadniţe (tomate, ardei,
vinete).
Verificarea şi repararea solariilor.
Forţarea în continuare a andivelor.
Prevenirea bolilor în răsadniţe prin dezinfectarea răsadniţelor, amestecurilor nutritive şi
inventarului cu formalină sau sulfat de cupru.
Controlul cartofilor de sămânţă în locurile de depozitare. Sortarea şi îndepărtarea
tuberculilor bolnavi. Dezinfectarea înainte de preîncolţire cu formalina 0,5% 5 minute, urmată de
sudaţie câteva ore.
Combaterea coropişniţelor prin expunerea gropilor capcană cu gunoi de grajd la ger.
Combaterea rozătoarelor şi coropişniţelor din răsadniţe, solarii, sere.
Combaterea musculiţei albe de seră din răsadniţe, solarii, seră. în spaţiile protejate se
seamănă spanacul, salata şi alte legume puţin pretenţioase faţă de lumină.
Tăierea de rodire şi întreţinere la măr, păr, prun, în zilele mai căldurose cutemperaturi
pozitive, mai mari de +4, +5aC. Rănile se ung cu vopsea de ulei Se scot pomii uscaţi, debilitaţi -
rupţi de vijelii sau sub greutatea fructelor, virozaţi şi se înlocuiesc cu pomi sănătoşi din aceeaşi
specie şi soi.
Se termină desfundatul terenului pentru noile plantaţii.
Se continuă fertilizarea cu gunoi de grajd, cu îngrăşăminte pe bază de fosfor şi potasiu.
Se continuă tratamentele de iarnă în zile însorite şi călduroase cu Zeamă sulfocalcică 20%,
Karbetox 1%, Oleocalux 1,5%.
Revizuirea protecţiei pomilor contra rozătoarelor.
Lucrări de igienă culturală, răzuirea scoarţei exfoliate, adunarea fructelor putrezite şi prinse
de ramuri, tăierea uscăturilor etc.
Se verifică periodic starea fructelor aflate la păstrare în depozite, eliminându-se cele
depreciate.
Se numără golurile din plantaţia de viţă de vie şi se procură viţele necesare completării
acestora.
Se face primul pritoc al vinului, umplându-se bine vasele.
Se efectuează tăieri arbuştii fructiferi şi ornamentali.
Se asigură surse suplimentare de hrană pentru păsări, mai ales în iernile cu multă zăpadă.
În floricultură se sortează şi se curăţă seminţele, bulbii şi tuberculii aflaţi la păstrare.
Se seamănă unele flori (Begonia, Gloxinia, Gerbera ş.a.) şi se începe forţatul la lalele, se
efectuează lucrări curente de întreţinere la culturile existente.

FEBRUARIE
Continuarea lucrărilor de construire a răsadniţelor cu biocombustibil, destinate producerii de
răsaduri pentru culturile din solarii, precum şi a culturilor timpurii în câmp.
Semănatul în continuare pentru producerea de răsaduri destinate culturilor din solarii şi a
celor timpurii în câmp descoperit.
Îngrijirea răsadurilor (udatul, aerisirea, protejatul împotriva temperaturilor scăzute etc.).
Confecţionarea cuiburilor şi a ghivecelor nutritive destinate repicatului culturilor timpurii în
câmp şi a celor din solarii.
Repicatul în cuiburi sau ghivece a răsadurilor de varză, conopidă, gulioare, tomate, ardei,
vinete etc.
Se continuă lucrările de reparare a solariilor, construirea celor noi, precum şi pregătirea
acestora pentru culturile de varză timpurie, gulioare şi conopidă timpurie.
Se încheie lucrările de amenajare a solariilor şi chiar a tunelelor joase, pentru culturile de
verdeţuri (ceapă verde, usturoi verde, salată, spanac) înfiinţate prin plantare sau însămânţate din
toamnă.
Se efectuează lucrările de fertilizare a terenului cu gunoi de grajd şi îngrăşăminte chimice.
Se însămânţează spre sfârşitul lunii o parte din mazărea timpurie, spanac, precum şi o altă
tură de ceapă verde etc.
Se încheie acţiunile de procurare a seminţelor şi materialului semincer.
Se sortează cartofii, se pregătesc spaţiile necesare şi se trece la încolţirea acestora.
Se recoltează legumele verdeţuri produse în seră (ceapă verde, usturoi verde, salată,
spanac, pătrunjel verde, andive).
Se continuă sau se repetă, dacă este cazul, acţiunile de protecţie a plantelor începute în
luna precedentă.
În pomicultură se continuă tăierile de rodire şi întreţinere a coroanei la cais, piersic. Rănile
se ung bine cu vopsea de ulei.
În pomicultură se execută tratamentul II de iarnă împotriva păduchilor ţestoşi şi altor
dăunători şi boli ce iernează pe scoarţă, la temperaturi mai mari de 0°C (până la umflarea
mugurilor).
Se continuă (în zilele cu temperaturi pozitive) plantarea pomilor dacă nu s-a încheiat din
toamnă.
Se efectuează, în continuare tratamente de iarnă, cu o pauză de 30 de zile între tratamente.
Se controlează viabilitatea mugurilor floriferi la cais, piersic, cireş, păr
Adunatul zăpezii în jurul trunchiului.
Adunatul ramurilor tăiate şi scosul din livadă. Ramurile rezultate de la tăieri se mărunţesc şi
se pun la compost.
Crăpăturile apărute pe scoarţa pomilor din cauza gerului se tratează cu mastic sau balsam.
Controlul general al pomilor.
Se începe tăiatul viţei de vie neprotejată.
Se revizuieşte şi se completează sistemul de susţinere.
Se face al doilea pritoc al vinului.
Se procură substanţele chimice pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor.
Se execută tratamente chimice de iarnă împotriva păduchelui lânos şi altor dăunători.
Se controlează, spre sfârşitul lunii, viabilitatea mugurilor şi se calculează încărcătura de
rodire.
Pot fi începute tăierile de rodire la soiurile rezistente la ger.
Se revizuiesc şi se completează mijloacele de susţinere.
În continuare se vor lua măsuri de curăţire şi întreţinere a coliviilor pentru păsărele.
Se combat rozătoarele din grădină.
În floricultură se asigură seminţe şi materiale necesare pentru sectorul floricol.
Se execută înmulţirea prin butaşi la muşcată, cerceluş, violeta africană, ficus, crizantemă
etc.
Se seamănă, în cameră, în lădiţe sau ghivece: begonia, asparagus, gerbera, primula,
salvia, petunia şi sâmburii de curmal.
Periodic, frunzele mari ale plantelor de apartament se spală cu apă călduţă pentru curăţirea
de praf.
Se continuă butăşitul plantelor de mozaic (Fuchsia, Hortensia, Chrysanthe mum).
Se controlează seminţele de flori puse la stratificat.
Se pun în vegetaţie tuberculii de Begonia, Gloxinia
Se pot pune la forţat, ramuri tăiate din arbuşti ornamentali: Forsythia (clopoţel galben) şi
Syringa (liliac).

MARTIE
Repicarea răsadurilor în cuiburi sau ghivece nutritive destinate culturilor timpurii în câmp
(tomate, ardei, vinete).
Însămânţarea în răsadniţe sau solarii încălzite biologic a legumelor destinate culturilor de
vară (varză de vară, tomate etc.).
Plantatul în prima jumătate a lunii în solarii sau tunele a verzei timpurii, conopidei timpurii şi
gulioarelor.
Amenajarea straturilor din grădină destinate însămânţării sau plantării legumelor timpurii în
câmp.
Plantatul şi semănatul în câmp a mazării, verzei şi conopidei timpurii, a cepei prin arpagic şi
sămânţă, a usturoiului de primăvară, a rădăcinoaselor, a spanacului, ridichilor de luna
Se plantează în răsadniţe în a doua jumătate a lunii castraveţi, ardei graşi şi iuţi etc.
Se pregătesc solariile pentru cultura tomatelor, ardeilor şi vinetelor.
Se continuă protejarea legumelor verdeţuri cu folie de polietilenă.
Se continuă recoltatul legumelor verdeţuri produse în sistem forţat.
În legumicultură se continuă dezinfectarea răsadniţelor, solariilor şi serelor cu formalină sau
sulfat de cupru.
Se combat rozătoarele, coropişniţele, musculiţa albă de seră din răsadniţe, solarii, sere.
Se combat bolile plăntuţelor prin îndepărtarea plantelor bolnave şi dezinfectarea solului din
vetrele infestate.
În solarul culturilor intensive se obţin primele recolte extratimpurii de ridichi, salată etc.
Se continuă şi şe termină tăierile de rodire şi de întreţinere a coroanei la toate speciile.
Adunarea ramurilor căzute, scoaterea din livadă, mărunţirea şi trecerea lor la compost.
Lucrarea solului cu casmaua pe rând şi aratul intervalelor.
Completarea golurilor dacă nu s-a făcut din toamnă.
Supraaltoirea pomilor acolo unde este cazul după metoda prin despicătură, copulaţie sau
triangulaţie.
Administrarea îngrăşămintelor suplimentare cu azot.
Verificarea viabilităţii mugurilor la cais, piersic.
Aprecierea producţiei după bogăţia mugurilor de rod.
Transportul în grădină a materialului pentru produs fum.
Se face prima udare dacă timpul este secetos.
Se continuă măsurile de igienă culturală şi se fac tratamente pentru cumbaterea gărgăriţei
florilor de măr, făinării, bacteriozelor, moniliozelor etc.
Se îndepărtează frunzele bătrâne şi uscate de căpşun.
Dezgropatul şi dezmuşuroitul viţei.
Controlul viabilităţii ochilor de pe coarde. Se iau coarde de control şi se secţionează ochii.
Cei sănătoşi au culoare verde, cei pieriţi au culoarea brună-cafenie.
Se face tăierea de rodire şi copcitul (tăierea rădăcinilor pornite din altoi).
Se revizuieşte mijlocul de susţinere şi se întind sârmele.
Se leagă coardele pe mijlocul de susţinere.
Se execută nivelarea şi pichetarea terenului pentru înfiinţarea de noi parcele de viţa de vie
Spre sfârşitul lunii, funcţie de temperatură, se pot începe lucrările de plantare a viţei de vie
şi se pot completa golurile în vile existente.
Se face controlul butucilor pentru depistarea crisalidelor de molii şi distrugerea acestora.
Se fac tratamentele fitosanitare recomandate pentru perioada de repaus a viţei de vie.
Se înlătură materialele care au protejat trandafirii.
În ghivece şi jardiniere se plantează primula.
Este bine să se facă o determinare a pH-ului solului din grădină în vederea unei corectări a
acestuia.
În floricultură, se seamănă în răsadniţe sau pe straturi în vederea obţinerii răsadului
plantelor floricole destinate spaţiilor verzi sau pentru flori tăiate: gura-leului, ochiul-boului, garoafa,
mixandra, petunia, regina nopţii, urzicuţa, creasta cocoşului, flori de pai, crăiţe etc.
Se pot semăna direct în câmp speciile care nu suportă transplantatul şi nu sunt pretenţioase
faţă de temperatură: nemţişor, mac, lupin, albăstrele, colţunaşi.
Se despart rizomii de Canna şi se pun la ghivece.
Se începe forţatul la Dahlia pentru obţinerea de butaşi şi se poate începe preforţatul la
gladiolele destinate cultivării în câmp pentru grăbirea înfloririi.

APRILIE
Plantarea în solarii (1-10 IV) a tomatelor, ardeilor şi vinetelor.
Se seamănă pentru producerea răsadurilor de ceapă de apă, praz şi ţelină.
Se plantează cartofii timpurii preîncolţiţi.
În ultima decadă a lunii se plantează tomatele timpurii în câmp, se seamănă fasolea de
grădină, castraveţii, pepenii galbeni şi verzi, sfecla roşie, dovleceii.
Se recoltează eşalonat legumele verdeţuri (ceapa verde, usturoiul, salata, spanacul,
sparanghelul, ridichile de lună etc.), care au fost însămânţate sau plantate în toamnă.
Se continuă semănatul eşalonat a noii suprafeţe cu legume verdeţuri.
Se efectuează lucrări de îngrijire a culturilor de varză şi conopidă timpurie, gulioare şi a
legumelor verdeţuri (praşile, aplicarea suplimentară a îngrăşămintelor, combaterea bolilor şi a
dăunătorilor etc.).
Se efectuează lucrări de îngrijire a răsadurilor.
Tot în această perioadă se pregăteşte terenul şi se înfiinţează culturile de vară.
Combaterea în continuare a bolilor şi dăunătorilor din spaţiile acoperite.
Combaterea dăunătorilor apăruţi în câmp: musca cepei, musca verzei, puricii verzei etc.
În livadă se continuă lucrările adânci (15-20 cm) pe intervale şi pe rând.
Se transportă în continuare în livadă material pentru produs fum.
Se supraveghează temperatura aerului şi, dacă este cazul, în nopţile senine când
temperatura aerului la ora 23-24 coboară la 1°C, 2°C se aprind grămezile fumigene. Fumul trebuie
să fie dens şi să persiste până la ora 8-9 dimineaţa.
Se aduc în livadă colonii de albine pentru a se face o polenizare mai bună a florilor.
Se văruiesc trunchiurile pomilor, se tratează rănile.
Dacă timpul este secetos se face a doua udare. Se face supraaltoirea pomilor după metoda
sub coaja
Efectuarea de tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor pomilor fructiferi apăruţi în
această lună.
Se face legarea coardelor de sârmele palierului, adică cercuitul viţei.
Se face prima fertilizare fazială cu îngrăşăminte pe bază de azot.
Se face sapa mare (18-20 cm) pe rând şi pe intervale.
Se plantează viţele pentru înfiinţarea de noi parcele.
La viţele plantate toamna se sparge crusta şi se afânează solul de pe muşuroaie.
Combaterea făinării şi păianjenilor la viţa de vie.
Se continuă, în pivniţă, lucrările de îngrijire a vinului.
Se coseşte gazonul, iar masa vegetală obţinută se foloseşte la compost,
În floricultură se seamănă în straturi florile anuale de vară.
La începutul luni aprilie se execută tăierea trandafirului, dacă nu s-a executat la sfârşitul
lunii martie.
Se plantează direct în câmp bianualele care nu au fost plantate din toamnă: nalba de
grădină, clopoţeii, degeţelul, nu-mă-uita, viola etc.
Se plantează t'uberobulbii de gladiole, tuberoze, şi rădăcinile tuberizate de dalii.
Se pregătesc rizomii de Canna şi se plantează în câmp.
Se scot tuberobulbii de Freezia.
Se călesc răsadurile de flori destinate plantării în câmp.
Se aplică lucrările curente de întreţinere la florile din spaţiile protejate.
Se tund gardurile vii.

MAI
Se încheie în perioada 1-10 mai plantatul tomatelor de vară, ardeiului şi vinetelor.
Se efectuează semănatul în vederea producerii răsadurilor de varză de toamnă, conopidă şi
gulii.
Se efectuiează lucrări de îngrijire a culturilor din grădina de legume: prăşitul, plivitul, udatul,
îngrăşarea fazială, combaterea bolilor şi dăunătorilor; de o importanţă foarte mare este
completarea golurilor.
Se recoltează legumele verdeţuri, ridichile de lună.
Se efectuează prăşitul şi bilonatul culturilor de cartofi timpurii şi de vară.
Se combat bolile: mana cepei şi usturoiului, mana tomatelor, septorioza tomatelor, mana
cartofului, putregaiul bacterian al cartofului etc.
Se fac 1-2 praşile în livadă.
Se execută primul rărit al fructelor la măr, păr, piersic, uneori şi la prun şi cais.
Se face mulcirea solului (cu paie) în jurul pomului în zonele secetoase şi obligatoriu sub
fructele de căpşun.
* Lucrări şi operaţiuni în verde la pomii tineri: alegerea lăstarilor pentru formarea coroanei,
rărirea sau plivirea celor care cresc inutil în coroană.
Recoltarea primelor fructe ale anului: cireşele de mai şi căpşunile.
Se controlează felul cum vegetează viţele plantate şi muşuroite, se sparge crusta de pe
muşuroi.
Se face plivitul lăstarilor la viile pe rod.
Se face primul legat al lăstarilor.
Se fac praşile pe intervale şi pe rând.
Se combat dăunătorii apăruţi în perioada anterioară cât şi cei care îşi încep perioada de
vegetaţie în această lună: păduchii de frunze, păianjenii (acarienii), gândacul din Colorado (adulţi
şi larve din generaţia I) etc.
Se fac tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor pomilor fructiferi. Se execută tratamente
contra manei, făinării şi moliei strugurilor.
În jardiniere, după "Sfinţii de gheaţă" (15 mai), se pot planta florile.
Plantele din diferite spaţii protejate pot fi scoase în aer liber.
În floricultură se scot afară unele plante de apartament care au iernat în interior, Ficus,
Dracaena, Pelargonium.
Se face transplantarea unor plante de apartament.
Spre sfârşitul lunii mai se pot semăna în câmp plante floricole anuale cu perioadă scurtă de
vegetaţie: albăstrele, godeţia, colţunaşi.
Se plantează Chrysanthemum.
Se recoltează seminţe de la unele plante bianuale şi perene.
IUNIE
Se execută lucrările de îngrijire la culturile de tomate timpurii, ardei şi vinete cultivate în
solarii.
Se continuă recoltarea culturilor de varză timpurie, conopidă şi gulioare în solarii.
Se începe recoltarea tomatelor timpurii cultivate în solarii.
Se efectuează lucrările de copilit, palisat şi cârnit a culturilor de tomate timpurii cultivate în
câmp.
Se seamănă morcovul pentru producţia de toamnă, ridichile de iarnă etc.
Se recoltează mazărea verde, cartofii timpurii, varza, şi conopida timpurie, dovleceii etc.
Se însămânţează fasolea verde şi castraveţii pentru producţia de toamnă, se plantează
varza şi conopida de toamnă, varza roşie şi guliile.
În a doua jumătate a lunii se efectuează plantatul ţelinei.
Se adună şi depozitează în locuri corespunzătoare inventarul grădinăresc rămas fără
utilizare (fierăstraie, tocuri de răsadniţe etc.).
Se execută a doua praşilă în livadă.
Se face fertilizarea suplimentară cu azot, fier, bor, zinc, cupru, magneziu.
Udarea pomilor dacă timpul este secetos.
Se fac operaţiuni în verde la toţi pomii: rărirea lăstarilor, îndepărtarea celor lacomi, celor
prea deşi, a drajonilor etc.
Rărirea definitivă a fructelor la măr, păr, piersic.
Palisarea ramurilor de mijlocul de susţinere.
Recoltarea ultimelor cireşe, căpşuni; se începe recoltarea la vişin, primele piersici şi caise.
Completarea golurilor cu viţe de la ghivece.
Se efectuează primul copcit.
Se mobolizează solul şi se combat buruienile.
Legarea lăstarilor sau introducerea lor printre sârmele duble ale spalierului.
Se face ciupitul lăstarilor cu rod înainte de înflorire.
Copilitul de fiecare dată când legăm.
Se fac 1-2 praşile pe rând şi pe intervale.
Se fac praşile pentru combaterea buruienilor şi menţinerea apei în sol.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor apărute în luna precedentă.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor nou apărute: ofilirea sau veştejirea tomatelor, făinarea la
castraveţi şi pepeni, pătarea unghiulară a frunzelor la pepeni şi castraveţi etc.
Efectuarea de tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor pomilor fructiferi.
Efectuarea de tratamente pentru combatera manei şi putregaiului la intervale de 7-10 zile.
Tratamentele se fac cu frecvenţă mai mare în anii ploioşi.
Pentru o înflorire mai abundentă, trandafirii se fertilizează cu îngrăşăminte conţinând fosfor.
Masa vegetală obţinută prin cosirea gazonului, ramurile tăiate şi tocate, rumeguşul de lemn
se adună şi se folosesc la obţinerea de compost.
În floricultură se pot semăna specii bianuale cu o perioadă mai lungă de vegetaţie: clopoţeii
de grădină, degeţelul, garoafa turcească.
Se scot şi se pun la păstrare bulbii de lalele, narcise, zambile.
Se execută lucrări de îngrijire în grădina cu flori (udat, prăşit, îngrăşare suplimentară,
aplicarea unor tratamente).
Pregătirea şi plantarea în sere a unor specii floricole precum garoafa şi gerbera.

IULIE
Se continuă până la jumătatea lunii semănatul fasolei verzi pentru consumul în stare
proaspătă, precum şi semănatul castraveţilor pentru producţie de toamnă.
Se plantează în continuare legumele vărzoase pentru producţia de toamnă (varză,
conopidă, gulii).
Se recoltează tomatele, ardeiul gras, vinetele, fasolea păstăi, varza de vară, dovleceii,
pepenii galbeni etc.
Se fac pregătiri ale solariilor în vederea înfiinţării culturilor din ciclul doi de cultură.
Se continuă lucrările de îngrijire ce se aplică legumelor din grădină.
Se face recoltatul arpagicului.
Se începe, spre sfârşitul lunii, recoltatul cepei bulbi obţinută prin intermediul arpagicului.
Se recoltează cartofii de vară.
Se plantează culturile din solar ciclul II.
Se fac două praşile în livadă pe intervale şi pe rând.
Se face udarea dacă este cazul.
Punerea proptelor la prun, cais, piersic.
Recoltarea vişinelor, caiselor, piersicilor, merelor şi perelor de vară.
Tăierea de vară la cireş şi vişin.
Se continuă cu legatul lăstarilor.
Se face copilitul lăstarilor.
Începe cârnitul lăstarilor la soiurile timpurii.
Începe recoltatul strugurilor la soiurile Muscat, Perla de Csaba.
Se face mobilizarea solului pentru combaterea buruienilor şi menţinerea apei în sol.
Combaterea în continuare a bolilor şi dăunătorilor semnalaţi anterior.
Efectuarea de tratamente împotriva dăunătorilor vărzoaselor: purici, păduchi, omizi de buhă,
de albiliţă etc. /
Combaterea bolilor şi dăunătorilor pomilor fructiferi.
Tratamente împotriva manei, făinării, putregaiului cenuşiu, moliilor, se continuă.
Se sprijină ramurile pomilor fructiferi prea încărcate de rod.
Se aplică îngrăşăminte minerale, mai ales la tomate şi varză, care sunt mari consumatoare
de elemente nutritive.
În floricultură, începând din această lună se seamănă în răsadniţe sau în câmp specii
bianuale: panseluţe, nu-mă-uita, bănuţei, garoafa turcească etc.
Se continuă cu lucrările de îngrijire.
La sfârşitul lunii iulie se începe altoirea în ochi dormind la trandafir.
Începe semănatul la Cydamen.
Continuă scoaterea bulbilor şi punerea lor la păstrat.

AUGUST
Se continuă recoltatul legumelor de vară.
Se efectuează în continuare lucrările de îngrijire a culturilor legumicole din câmp şi spaţii
protejate.
Se vor încheia lucrările de recoltare a usturoiului şi cepei din arpagic.
Se execută lucrările de pregătire a terenului şi se efectuează semănatul şi plantatul
culturilor de spanac, salată şi ridichi de lună, destinate consumului din toamnă.
Se efectuează în continuare recoltarea cartofului de toamnă.
Se face o ultimă praşilă în livadă.
Se începe desfundatul terenului sau săparea gropilor pentru plantarea sau completarea de
goluri.
Adunarea fructelor căzute şi valorificarea lor.
Punerea proptelor la pruni, meri, peri.
Recoltarea merelor, perelor de vară, a prunelor, piersicilor.
Se face ultima udare la pomi.
Se face altoirea în ochi dormind.
Se face desfrunzitul parţial.
Se face cârnitul la toate soiurile.
Se începe recoltarea soiurilor timpurii pentru struguri de masă.
Se fac praşile pe rând şi pe intervale.
Se fac ultimele udări în viile pe rod.
În plantaţiile tinere se face şi al doilea copcit şi marcarea impurităţilor.
Se continuă şi, dacă este cazul, se repetă tratamentele împotriva bolilor şi dăunătorilor din
luna precedentă.
Se fertilizează a doua oară gazonul.
După recoltare se fertilizează căpşunul.
Se fertilizează arbuştii fructiferi.
În floricultură se continuă altoirea trandafirului în ochi dormind toată luna august.
Se seamănă seminţele de măcieş, în vederea obţinerii puieţilor portaltoi pentru trandafiri.
Se repică semănăturile din iulie.
Continuă semănatul Cyclamenului.
Se începe butăşitul la Pelargonium, Fuchsia, Dianthus.
Se plantează Lillium, Gerbera, Freezia..
Continuă recoltarea şi condiţionarea seminţelor la speciile anuale. începe semănatul
speciilor perene

SEPTEMBRIE
Se continuă recoltatul tomatelor, ardeilor, vinetelor, pepenilor verzi, fasolei de grădină şi
castraveţilor.
Se continuă însămânţarea verdeţurilor destinate consumului de toamnă.
Se însămânţează în a doua jumătate a lunii culturile verdeţuri în răsadniţe şi solarii,
destinate consumului din toamnă.
Se efectuează lucrările de întreţinere curente.
Pe măsura încheierii unor culturi, se efectuează eliminarea resturilor vegetale şi executarea
săpatului cu cazmaua.
Se recomandă începerea lucrărilor de construire a noilor solarii, tunele şi răsadniţe
destinate producerii răsadurilor, dar mai ales înfiinţării culturilor protejate.
Se face semănatul culturilor de ceapă bulbi prin sămânţă (ceapă ceaclama).
Se seamănă pătrunjelul pentru producerea de rădăcini în anul viitor.
Adunarea fructelor căzute şi valorificarea lor.
Recoltarea merelor şi a perelor de toamnă.
Se sapă gropi pentru noile plantaţii sau pentru completarea golurilor.
Plantatul căpşunului.
Se continuă recoltarea strugurilor pentru masă şi valorificarea lor.
Se repară inventarul pentru culesul şi vinificarea strugurilor.
Se procură materialele necesare preparării vinului.
Se începe desfundarea terenului pentru noile plantaţii.
Se urmăreşte coacerea strugurilor şi eventualul atac de mucegai cenuşiu, luându-se măsuri
de combatere.
Combaterea bolilor semnalate anterior la tomate, ardei, vinete şi castraveţi.
Combaterea gândacului din Colorado, a muştei verzei, a omizilor de buhă, a musculiţei albe
de seră etc.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor speciilor pomicole.
În floricultură se transvazează şi transplantează plantele în vederea introducerii lor în seră.
Se continuă butăşitul şi plantatul unor specii, început luna anterioară.
Începe plantarea bulbilor de lalele, zambile, narcise.
Se plantează răsadul plantelor perene.

OCTOMBRIE
Se face recoltatul legumelor pentru rădăcini (morcov, pătrunjel, ţelină, sfeclă roşie, ridiche
de vară şi de iarnă), salata, varza de toamnă, conopida, guliile, gogonele etc.
Se încheie recoltatul tomatelor, ardeilor, vinetelor, castraveţilor şi fasolei de grădină.
Se efectuează lucrări pregătitoare, precum şi semănatul şi plantatul legumelor verdeţuri
(ceapa şi usturoiul verde, spanacul, salata) pentru producţia de primăvară.
Pe suprafeţele eliberate se execută lucrările de pregătire a terenului (administrarea
gunoiului de grajd şi arătura adâncă, săpatul cu cazmaua).
Se pregăteşte pământul pentru grădinărit (mraniţa, turba, nisipul, pământul de ţelină etc.),
necesar producerii răsadurilor, efectuându-se şi amestecurile necesare.
Se execută lucrări de îngrijire a culturilor din solarii şi răsadniţe; începe recoltatul culturilor
legumicole din aceste adăposturi.
Se pun la post-matuare tomatele şi ardeii gogoşari care au atins dimensiunile normale dar
nu s-au înroşit.
Se continuă acţiunea de procurare a materialelor destinate construirii de noi solarii şi tunele.
Se plantează sparanghelul şi se pun la forţat andivele.
Se poate face modelarea terenului în straturi conform indicatorilor din lucrare.
Se plantează arpagicul pentru producerea de ceapă bulbi.
Recoltarea merelor, perelor şi a gutuilor.
Sortarea, ambalarea şi depozitarea acestor fructe.
Fertilizarea de bază cu gunoi de grajd, îngrăşăminte chimice pe bază de fosfor, potasiu şi
1/3 din doza de azot.
Scoaterea pomilor uscaţi, rupţi etc.
Arătura de toamnă la adâncimea de 12-18 cm, în funcţie de adâncimea rădăcinilor.
Se continuă lucrările pentru înfiinţarea de noi livezi.
Se verifică împrejmuirea livezii.
Se continuă recoltatul strugurilor de masă.
Se începe recoltatul strugurilor pentru vin pe măsura atingerii coacerii depline.
Se scot butucii uscaţi, firavi, bolnavi şi se sapă gropi pentru înlocuirea lor.
Se continuă desfundatul pe terenul care urmează a se planta viţă de vie.
În viile care se îngroapă la sfârşitul lunii se face tăierea de uşurare.
Se continuă, dacă este cazul, tratamentele împotriva dăunătorilor şi bolilor din câmp,
percum şi din sere, solarii etc.
Efectuarea măsurilor de igienă culturală, răzuzirea trunchiurilor, tăierea şi arderea ramurilor
uscate şi a frunzelor etc.
Se văruieşte trunchiul la toţi pomii.
Se învelesc trunchiurile contra rozătoarelor.
Plantele ornamentale din jardiniere, din balcon etc. se adăpostesc în spaţii protejate.
Se plantează bulbii florilor din anul viitor.
Se adună frunzele căzute şi se pun la platforma de compostare.
Tufele prea dese se răresc şi se replantează.
Se plantează trandafirii şi alţi arbuşti ornamentali.
Se lasă o grămadă de vreascuri până în primăvară, pentru a uşura adăpostirea aricilor şi a
altor animale folositoare.
În floricultură, se plantează bulbii de narcise, zambile şi rizomii de stânjenel.
Se recoltează seminţele de plante floricole.
Plantele de apartament se introduc în interior.
Se muşuroiesc trandafirii.
Se îngraşă şi se pregăteşte terenul din grădină.
Se începe forţarea bulbilor de zambilă pentru obţinerea de flori timpurii.
Se continuă recoltarea şi condiţionarea seminţelor.
Continuă plantarea bulbilor.
Se scot rizomii de Canna, tuberobulbii de Gladiolus şi rădăcinile tuberizate de Ddahlia.

NOIEMBRIE
Se încheie lucrările de recoltare a rădăcinoaselor, vărzoaselor şi prazului
Se continuă transportul şi folosirea gunoiului de grajd.
Încheierea lucrărilor de pregătire a terenului din grădinile (eliberate în această lună de
legume) care au fost cultivate.
Se pregătesc în continuare răsadniţele, întregul inventar grădinăresc, se continuă lucrările
de aprovizionare cu mraniţă, turbă, nisip, pământ de ţelină, efectuîndu-se amestecurile necesare.
Se verifică starea produselor legumicole depozitate în pivniţe, magazii, şanţuri sau alte
locuri, luîndu-se măsurile necesare de păstrare în continuare.
Se continuă lucrările de procurare a materialelor şi construirea de noi solarii, tunele şi
răsadniţe.
Se face plantatul pomilor în noile livezi sau în goluri.
Se continuă cu fertilizarea de bază şi cu arătura.
Se începe tăierea de rodire şi de întreţinere a coroanei.
Se face îngropatul sau muşuroitul viilor în zonele în care de obicei iarna temperatura
coboară sub -18, -20°C.
Se face plantatul de toamnă al viţelor.
Se face fertilizarea în viile pe rod.
Se execută arătura adâncă în vie, cu aruncarea brazdei spre rând.
Se controlează fermentarea vinului şi se umplu butoaiele.
În solarii, sere, după defrişarea culturilor, se face dezinfecţia solului, a scheletului spaţiilor
protejate şi a tunelelor.
Se va acorda atenţie deosebită depozitării şi însilozării cartofilor şi rădăcinoaselor, se
îndepărtează exemplarele atacate de putregai uscat, putregai umed, mană etc., se asigură
temperatura de 1-4°C şi o higroscopicitate corespunzătoare de 80-85% a spaţiilor de depozitare,
prin folosirea corespunzătoare a coşurilor de aerisire.
Se combat rozătoarele şi dăunătorii produselor depozitate.
Se fac tratamente de iarnă împotriva bolilor şi dăunătorilor ce iernează pe speciile pomicole.
Tratamentele se fac după căderea frunzelor la temperaturi mai mari de 0°C, fără gheaţă pe
ramuri, fără zăpadă îngheţată, în zile fără vânt.
Se protejează trandafirii şi diferiţii arbuşti sensibili la ger.
Se pot planta arbuştii şi pomii fructiferi când vremea permite.
Se dau jos, se curăţă şi dezinfectează coliviile care au adăpostit păsărelele.
Se repară şi se curăţă uneltele folosite la grădinărit.
În floricultură se efectuează tăierea de uşurare la trandafiri, controlul depozitării seminţelor,
bulbilor şi rizomilor.
Se pregătesc pentru forţat trandafirii.
Se acoperă plantele bianuale şi perene.

DECEMBRIE
Se pregătesc amestecurile de pământ destinate producerii de răsaduri.
Se fac fertilizări cu gunoi de grajd şi se continuă săpatul la casma dacă nu s-a produs încă
îngheţul solului.
Se verifică stocul de seminţe şi se vor procura în continuare seminţele necesare.
Se întocmesc schiţele de succesiune şi de asociere a culturilor legumicole din fiecare
grădină, în aşa fel încât terenul să fie ocupat tot timpul anului.
Se transportă gunoiul destinat amenajării de răsadniţe cu biocombustibil.
Se continuă tăierile de rodire şi de întreţinere a coroanei.
Se continuă fertilizarea de bază şi arătura în livadă.
Ne întocmim planul de aprovizionare cu materiale pentru anul viitor.
Se verifică pomii să nu fie atacaţi de iepuri, şobolani, şoareci etc.
Se termină aratul şi fertilizarea viţei de vie.
Se termină muşuroitul sau îngropatul viei.
Se face primul pritoc al vinului.
Se umplu periodic vasele cu vin.
Se repară uneltele şi utilajele folosite în viticultură.
Se continuă acţiunile de protecţie a plantelor din luna anterioară şi dacă este cazul se
repetă. în zilele mai puţin geroase se pot face tăierile de rărire şi se tratează rănile cu mastic.
Resturile rezultate de la tăieri se pun spre a fi transformate în compost.
Se asigură hrana suplimentară pentru păsări, mai ales în perioadele cu zăpadă multă.