Sunteți pe pagina 1din 2

Documentar – Moartea Iugoslaviei

Partea II – Drumul spre război


1. Prezentare generală:
În anul 1990, republicile iugoslave erau încă unite, însă viitorul nu era promițător. În
continuare, președintele sârb, Miloșovici, încerca să ridicie sârbii de pretutindeni împortiva
statelor care nu luptau alături de el. Astfel, un prim eveniment a fost revolta sârbilor din Croația,
aceștia nu doreau o Croație independentă. După o anumită perioadă de timp, sârbii au început să
plece din Croația, pretextul principal fiind că se tem de un genocid împortiva lor. În semn de
prostest, sârbii au blocat drumul de la Zagreb spre mare. Knin, un oraș din Croația, unde
majoritari erau sârbii a fost atacat. Aici a început o criză și se putea observa încă de la început că
era mai mult decât un conflict local. Între timp, ca să fie pregătiți pentru un război de mare
avengură, croații au început să primească armament de la unguri, însă acest lucru s-a aflat la
Belgrad. Se ajunsese deja la o concluzie și anume, doar armata federală iugoslavă putea opria
Croația din dorința ei de a nu mai face parte din Iugoslavia. După nenumăratele invitații pe care
le-a primit, într-un final, Tudjman a acceptat inviația de a pleca la Belgrad, deci era foarte
periculos. În timp ce se afla la Belgrad, președintele croat a fost constrâns să facă o promisiune,
accea de a preda anumite personalități, însă după ce a plecat și-a retras acestă promisiune.
Miloșovici spunea că singura cale pentru a păstra federația era să dezarmeze Croația. De partea
Croației era și SUA care nu era de acord cu o intervenție împortiva acestui stat. Războiul a
izbucnit în Croația două luni mai târziu.

2. Personaje:
 Franjo Tudjman, președintele Croației;
 Stipe Mesic, prim ministru al Croației;
 Milon Martic, inspectorul poliției sârbe;
 Miloșovici, președintele Serbiei;
 Jovic Bolislov, speaker în Parlamentul Serbiei;
 Petar Gracanin, Ministrul Poliţiei Federale;
 Generalul Spegelj, Prim-ministrul al Croaţiei;
3. Cuvinte cheie:
 Revoltă;
 Naționalism;
 Armament;
 Blocadă;
 Armată;
 Intervenție;
4. Replici importante:
 „E o catastrofă!”(Tudjman)
 „Drapelul croat va flutura curând în Knin!”(Stipe Mesic)
 „Singura cale pentru a păstra federația este dezarmarea Croației.”(Miloșovici)
5. Comentarii personale:

În acestă partea a documentarului se arată mai bine lupta naționalistă, dorința croaților de a
nu mai fi parte din Iugoslavia, dar și dorința altor personalități de a păstra Croația. Ceea ce mi-a
atras atenția în acestă parte a documentarului este strategia pe care încercau să și-o facă
autoritățile sârbe, care doreau cu orice preț ca și Croația să rămână parte a Iugoslaviei. Ei erau
conștienți că dacă Croația va pleca, atunci și Slovenia va pleca, iar republica Iugoslavia se va
destrăma.