Sunteți pe pagina 1din 5

Chestionar privind atitudinea față de integrare/incluziune

 Care credeți că este atitudinea societății în general față de copiii cu cerințe


educative speciale ?
1.Tendința de izolare
2. Ignoranță
3. Respingere sociala
4.Toleranță
5.Acceptarea
6. Sprijinul

 Care este atitudinea dumneavostră față de copiii cu cerințe educative speciale?


1.Acceptare
2. Sprijin
3. Toleranță
4. Indiferență

 In clasele cu care lucrați există copiii cu cerințe educative speciale/dizabilități ?


1. Da
2. Nu

 Precizați din care categorie:


1.Deficiențe senzoriale (auz, văz )
2.Deficiențe fizice, motorii
3.Deficiențe mintale ,intelectuale
4. Deficiențe asociate
5. Tulburări socio-afective (tulburări de comportament )
6. Tulburări (specifice) de învățare
6. Tulburări accentuate de limbaj

 Ce tip de deficiență vi se pare mai dificil de integrat ? Precizați de ce.


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

 Care credeți că sunt motivele pentru care familia unui copil cu cerințe
educative speciale alege o școală obișnuita și nu una specială .
1.Posibilitatea de integrare în societate
2.Stabilirea de relații interpersonale adecvate
3.Asimilarea modului de viață cotidian
4.Dreptul la o șansă egală cu a celorlați
5. Alte
motive……………………………………………………………………………………..
 Cât de importantă considerați că este colaborarea școlii cu familiile copiilor cu
cerințe educative speciale ?
1. Foarte importantă
2. Importantă
3. Medie
4. Puțin importantă
5. Neimportantă

 Care din urmatorii factori considerați că stă la baza dificultăților de învățare a


copiilor cu cerințe educative speciale ?
1.Potențialul intelectual limitat
2.Sărăcia
3.Dezinteresul părinților față de copii
4.Lipsa unei învățări individualizate
5.Neutilizarea modalităților de evaluare diferențiată
6. Alti factori (precizati
care)……………………………………………………………………….

 Care credeți că este cel mai important factor al integrării unui copil cu cerințe
educative speciale într-o școală obișnuită?
1.Adaptarea curriculară până la personalizare (individulizare)
2.Activități de învățare și evaluare diferențiate
3.Relațiile socio-afective stabilite între elev-elev și elev-cadru didactic
4.Grupul de specialiști din școală care pot sprijini integrarea

 Dacă un copil are o deficiență credeți că este recomandat să învețe într-o școală
obișnuită?
1.Da
2. Nu
3. Nu stiu

 Care credeți că este gradul de reușită a unui copil cu cerințe educative speciale
într-o școală de masă față de o școală specială ?
1.Foarte mare
2.Mare
3.Mediu
4.Slab
5.Foarte slab

 Care credeți că este principala cauză pentru care unii copii cu cerințe educative
speciale sunt marginalizați sau excluși din școala de masa?
1.Incapacitatea de a face față cerințelor școlare
2.Diverse forme și niveluri de eșec școlar
3.Ințelegerea redusă a nevoilor acestor copii
4.Lipsa de experiență a cadrelor didactice
5. Alte
cauze……………………………………………………………………………………….

 Care dintre următoarele soluții credeți că sunt cele mai indicate pentru
scolarizarea copiilor cu cerințe educative speciale ?
1.Școli speciale
2.Integrarea în școli de masă
3.Clase speciale în școli obișnuite
4.Școli speciale sau școli de masă în funcție de caz
5. Alte soluții


Dacă ați optat pentru variantele 2) sau 3 ) precizati ce conditii ar trebui să
existe în scolile de masă în vederea integrării
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

 Daca ați putea alege , ați opta să lucrați :


1.numai cu clase în care nu sunt copii cu cerințe speciale
2.Cu clase eterogene
3.Cu clase speciale
Grilă de observație a gradului de incluziune al elevilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale

Indicator Absent Slab Prezent


reprezentat
 Relaționează cu ceilalți elevi

 Este solicitat de ceilalți elevi să participe la

activitățile din cadrul pauzelor

 Spațiile din mediul școlar sunt adaptate și pot fi

accesate

 Beneficiază de adaptări curriculare

 În clasă ocupă un loc care să permită o cât mai

atentă supraveghere din partea cadrului didactic

 Evoluția copilului este atent monitorizată și se

reevaluează periodic obiectivele propuse în PIP

 Există o echipă multidisciplinară care se ocupă

de cazul copilului, pentru a facilita integrarea/

incluziunea.

 Elevul desfășoară activități adaptate

particularităților de dezvoltare.

 Urmează programul școlar fără un însoțitor

 Participă la activitățile extrașcolare


Chestionar privind formarea și metodele folosite de cadrele didactice în scopul incluziunii
elevilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

 Ați beneficiat de cursuri de formare privind educația incluzivă/ integrată și


problematica cerințelor educative speciale:
Da Nu
 Cum apreciați gradul de utilitate al acestor cursuri și aplicabilitatea lor în
activitatea de la clasă?
Ridicat Mediu Scăzut
 Care este principala sursă de informare privind educația incluzivă/integrată, pe
care o accesați:
Cursuri de formare Internet Cărți de specialitate
Alta (altele) de precizat…
 Considerați că mai aveți nevoie de formare suplimentară în acest domeniu?
Da Nu
 Ce metode considerați că sunt cele mai eficiente în creșterea gradului de
integrare/incluziune a elevilor cu CES:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
 Considerați că modul de organizare al spațiilor din cadrul instituțiilor școlare
influențează gradul de integrare/incluziune al elevilor cu CES
Da Nu
 Considerați că frecventarea cursurilor în cadrul școlii de masa, duce la creșterea
șanselor de integrare socio-profesională a elevilor cu CES
Da Nu