Sunteți pe pagina 1din 1

Test de verificare la matematică clasa a-IX-a.

Folosind metoda inducţiei matematice, să se demonstreze că pentru orice


număr natural nenul n, sunt adevărate egalităţile:
𝑛(𝑛+1)
a) 1+2+3+ ... +n = .
2
1 22 32 𝑛2 𝑛(𝑛+1)
b) + + + … + (2𝑛−1)∙(2𝑛+1) = .
1∙3 3∙5 5∙7 2(2𝑛+1)
7 7 7 7 1
c) + + + … (7𝑛−6)(7𝑛+1)
+ =1.
1∙8 8∙15 15∙22 7𝑛+1

Punctaj : a) 3p. b)3p. c)3p. din oficiu 1p.

Test de verificare la matematică clasa a-IX-a.

Folosind metoda inducţiei matematice, să se demonstreze că pentru orice


număr natural nenul n, sunt adevărate egalităţile:
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)
a) 12 + 22 + 32 + … + 𝑛2 = .
6
1 1 1 1 𝑛
b) + + + … + (4𝑛−3)(4𝑛+1) = .
1∙5 5∙9 9∙13 4𝑛+1
1 1 1 1 1 1
c) + + + …+ + = .
4∙8 8∙12 12∙16 4𝑛(4𝑛+4) 16(𝑛+1) 16

Punctaj : a) 3p. b)3p. c)3p. din oficiu 1p.