Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECTUL ZILEI

CLASA I
ANUL SCOLAR 2015-2016
JOI 02 .06 .2016
Şcoala Gimnaziala Movileni –Structura Bacea
Invatatoare: prof. pt. înv. primar: Gronea Ileana
Unitatea tematică: “Minunile Naturii”
Tema: “ Imparatul An si fiicele sale”

Discipline /arii curiculare :


 Limba si comunicare- CLR
 Matematica si explorarea mediului- MEM
 Arte vizuale si Abilitati practice – AVAP

Grupul tinta : elevii clase I


Durata: 4 ore

Argument :
Tema propusa in cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvata nivelului de varsta,dar si
invatarii individualizate,exploatand stilul de invatare specific fiecarui elev si invatarea prin
cooperare,putand integra aproape toate ariile curricular.
Scopul este acela de a imbogatin vocabularul stiintific al elevilor ,de a-i conduce catre explorarea
mediului inconjurator si a caracteristicilor acestuia,de a dezvolta capacitatile de exprimare prin forma si
culoare ,de a contura personalitatea si de a modela relatiile cu ceilalti.

STRUCTURA PROIECTULUI

Competente ale invatarii integrate


CLR 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare
4.1.alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual

MEM 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin
în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
5.3 Rezolvarea de problem cu doua operatii, in concentrul 0-100
AVAP 2.2. Realizarea de creatii functionale in diverse tehnici pe diferite suporturi
2.5. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care
se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică.
MM:
2.1 Cantare individuala,in mici grupuri, in colectiv, cu asocierea unor elemente de
miscare si a acompaniamentului muzical
Cunostinte CLR:
Anotimpurile
MEM :
Rezolvarea problemelor prin doua operatii
AVAP:
Zanele anotimpurilor

Capacitate
instrumentale - capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, concentrarea atenţiei, dezvoltarea
creativităţii;
- capacităţi comunicative: formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită
lămuriri sau informaţii diverse , exprimare verbală corectă;
exemplificarea unor cuvinte si expresii frumoase in legatura cu tema ceruta,
- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, rezolvarea de probleme cu
operatiile studiate in concentrul 0-100
- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite: completarea unui rebus,
respectarea regulilor de redactare a unui text creatv,

Atitudini si valori Manifestarea interesului faţă de activităţi prin participarea activă;


Aprecierea activității colegilor de clasă şi de echipă;
Aplicarea unor norme de comportament specifice asigurării sănătății şi protecției
omului şi naturii;
Dezvoltarea motivaţiei pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;
Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă;
Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu;
Exersarea toleranţei faţă de opiniile altora;
Cultivarea sensibilităţii artistice;

Resurse Strategii didctice: mixte


Metode: conversatia, explicatia, exercitiul, demonstratia, problematizarea,
brainstorming,joc de rol
Mijloace: fise de lucru, caiete, , fisa , foarfece, creioane colorate ,lipici
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Intrebari Ce schimbari au loc in natura in anotimpul vara (toamna,iarna,primavara)?
Care sunt caracteristicile fiecarui anotimp?
Cum ne petrecem timpul in anotimpul vara (toamna,iarna,primavara)?
Care sunt pasii de rezolvare a unei probleme?

Proiectare si dirijarea activitatilor de invatare


CLR: Povestea Anotimpurilor -2ore

Informarea Prezentarea temei si a obiectivelor


Planificarea Verificarea temei
Recapitularea alfabetului
Recitarea poeziei (Prietenie)
Formularea de intrebari si raspunsuri pe baza textului studiat
Vizionarea unui material power-point despre anotimpuri
Aflarea unor noi informatii despre anotimpuri
Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea
textului audiat
Realizarea corespondenţei între imagine şi caseta potrivită,având reprezentate
silabe,sunete
Desenarea personajelor principale
Completarea (imbracarea) personajelor cu hainele care lipsesc;
Formeaza cuvinte cu ajutorul silabelor date “ hai ,zi , co, ar, ne ,gint, pac, le” .
Primesc jetoane pe care sunt scrise cuvintele unor propozitii ,si trebuie sa le ordoneze
astfel incat sa obtina propozitia corecta .
Vizionarea videoclipului cantecului Anotimpurile antrenandu-i la karaoke;
Memorarea facultative a versurilor
Tema pentru acasa va consta in realizarea unui text de cinci propozitii despre
anotimpul preferat
Decizia Se stabilesc grupele de lucru,sarcinile,resursele material utilizate;
Produsul final al fiecarei grupe;
Implementarea Indeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecarui grup si elaborarea produselor finale
ale fiecarei echipe
Controlul si evaluarea Prezentarea modului /tehnicii de lucru specifica fiecarei echipe si individual.
Se verifica rezultatele.
Se schimba impresii de grup/personale.
MEM Probleme care se rezolva prin doua operatii- 1 ora
Informarea Prezentarea temei si a obiectivelor
Planificarea Verificarea temei si a cunostintelor teoretice
Ajuta piticii sa obtina cheile pt deschiderea usilor unde este tinuta prizoniera Alba-ca-
zapada rezolvand exercitii si probleme diverse .
Rezolvarea unor probleme care au datele aşezate într-un tabel
Rezolvare de probleme a căror date sunt reprezentate într-un grafic
Rezolvare de probleme folosind tabelul.
Tema pentru acasa .
Decizia Se stabilesc grupele de lucru,sarcinile,resursele material utilizate;
Produsul final al fiecarei grupe.
Implementarea Indeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecarui grup si elaborarea produselor finale
ale fiecarei echipe.
Controlul si evaluarea Prezentarea modului /tehnicii de lucru specifica fiecarei echipe si individual.
Se verifica rezultatele.
Se schimba impresii de grup/personale.
AVAP Zanele anotimpurilor -1 ora
Informarea Anuntarea temei si a obiectivelor
Planificarea Distribuirea materialelor de lucru ;
Decuparea personajelor pe contur ;
Lipirea corecta a marginilor:
Realizarea produsului produsului finit
Decizia Se stabilesc grupele de lucru,sarcinile,resursele material utilizate;
Produsul final al fiecarei grupe.
Implementarea Indeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecarui grup si elaborarea produselor finale
ale fiecarei echipe.
Controlul si evaluarea Prezentarea modului /tehnicii de lucru specifica fiecarei echipe si individual.
Se verifica rezultatele.
Se schimba impresii de grup/personale.
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de clasa şi aranjarea lor în semicerc , iar invatatoarea îi
salută (SALUTUL):
,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Şi frumos ne salutăm.“

„Bună dimineaţa, copii isteţi!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul
porneşte de la invatatoare şi este continuat de toţi copii, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă,
dându-şi din mână în mână o imagine cu cele patru anotimpuri.
Prezenţa ,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am intalnit;
Cine oare n-a venit?”( Se face prezenta)
Prin întrebările adresate de invatatoare se completează CALENDARUL NATURII, cu data, luna,
anul, ziua, anotimpul şi vremea de afară.

Pe masa invatatoarea are un plic trimis de Batranul An. Plicul conţine o poveste , care se numeşte
,,Legenda anotimpurilor “, şi doamna invatatoare este rugată de Împăratul An să le citească copiilor .
În urma discuţiilor purtate, invatatoarea anunţă tema zilei : ,,Pe cărările anotimpurilor“, iar 1-2
copii repetă titlul activităţii. După anunţarea titlului activităţii, invatatoarea citeşte scrisoarea în continuare
şi află că Batranul An îi roagă pe copii să spună fiecare în ce anotimp s-au născut. Copiii, ajutaţi de
invatatoarei răspund. Vizionarea unui material power-point despre anotimpuri
Se amestecă cele 12 cartonaşe cu lunile anului şi se împart primilor 12 elevi . Conducătorul
jocului ridică unul din cele patru cartonaşe care reprezintă un anumit anotimp , de de exemplu : ,, iarna „ ,
iar elevii care au cartonaşele cu lunile acestui anotimp ies în faţă, se aşază în ordinea cronologică a lunilor
, după care primul elev va spune : ,, Iarna are trei luni: decembrie „ şi va arăta cartonaşul , al doilea va
continua ,, ianuarie „ şi arată cartonaşul , iar al treilea va încheia spunând : ,, februarie „ şi arată
cartonaşul .
Elevii recita cateva versuri despre anotimpul Iarna .
Se procedează la fel cu celelalte anotimpuri .
Elevii vor forma 2 echipe ,vor alege din cutii pregătite in prealabil hainute si vor lipi pe corpul
zanei costumul intreg specific fiecarui anotimp . proba se desfasoara contra timp.
Fiecare echipa va primi cate un set de bileţele cuprinzând o propoziţie despre o anumită acţiune .
Exemplu :
 E ger mare .
 A încolţit iarba .
 A început anul şcolar .
 Au plecat păsările călătoare .
 Vacanţa mare a sosit .
Elevii vor avea sarcina de a încadra acţiunile anotimpului potrivit .
Apoi formeaza cuvinte cu ajutorul silabelor date “ hai ,zi , co, ar, ne ,gint, pac, le” .
Primesc jetoane pe care sunt scrise cuvintele unor propozitii ,si trebuie sa le ordoneze astfel incat sa
obtina propozitia corecta .
Tema pentru acasa va consta in realizarea unui text de cinci propozitii despre anotimpul preferat.
Matematica si exporarea mediului
Se verifică tema scrisă: cantitativ şi calitativ.
Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat corect tema, au scris caligrafic şi au un caiet îngrijit
Se citeste mai departe scrisoarea primita de la Batranul An in care ne vorbeste despre drumul spre
palat unde se află tinută prizonieră ,de vrăjitoarea cea rea , buna lor prietenă Alba-ca-Zapada.
,,-Ha, ha, ha!
Sunt împărăteasa cea rea!
V-am răpit prietena
Dacă vreţi să o salvaţi,
Să vă văd cum calculaţi!”
Piticii s-au adunat
Şi la sfat au apucat!
Ce să facă, ce să facă?
Cum să o ajute-ndată?
-Ce spuneţşi copii , voi vreţi ?
Să îi ajutăm un pic !

Piticii au nevoie de ajutorul copiilor! Dar Batranul An ii avertizeaza pe acestia ca Vrajitoarea cea rea
ii va supune mai multor probe. Vor obtine cele 5 chei numai rezolvand corect exercitiile(obstacolele)
intalnite.
,,Ha, ha, ha!
Staţi aşa!
Prima dată socotiţi
Mintal, să vă chinuiţi.
Dar terminologia
O mai stăpâniţi?”

Verificarea noţiunilor teoretice se realizează prin completarea unui rebus.(anexa 1).


Completând corect rebusul vom afla pe cine a răpit vrajitoarea cea rea.(Albă ca Zăpada)

Calcul oral
„7 pitici muncesc de zor
Doi le vin în ajutor
Unu pleacă că-i răcit
Câţi rămân , oare-ai ghicit ?

Invatatoarea va prezenta noua tema : Probleme ce se rezolva prin doua operatii


Vorbind in versuri Mutulica ii anunta pe copii:
„-Nu sunt un descurcăreţ
Însă-aş vrea să vă ajut!
Dar mai mult o să vă-ncurc,
Că sunt cam nepriceput ,
Deci , vă urez:
Drum bun !„
Urmeaza concursul cu ajutorul caruia elevii vor obtine cheile de la usile palatului unde este tinuta
prizoniera Alba –ca – Zapada.
Proba 1 PROBA1
Se prezintă primul obstacol (podul)şi proba propusă de acesta în schimbul primei chei .
Calculează şi ordonează crescător rezultatele !

Ema are 5 iepuri albi si 10 iepuri gri . Ea ii da lui Matei 2 iepuri gri.
Cati iepuri ii raman?

„-Hi!Hi !Hi! m-am ruşinat


Însă cheia am luat”
PROBA 2
Se prezintă a doua probă( ciuperca ), pentru a obţine cheia
Maria are 12 mere. Ana are cu 5 mai multe.
Câte mere are Ana?
Câte mere au împreună?

Hâm !
De ce nu mă lăsaţi
Chef nu am eu de cărat !

PROBA 3(vânătorul)
,, Află suma şi diferenţa numerelor 74 şi 12.”

De mai stau un pic , vă zic !


O să credeţi c-am răcit !

PROBA 4(curtea)
Într-o curte sunt 46de găini, iar raţe cu 25 mai puţine. Câte raţe sunt în curte? Câte păsări sunt în total ?

„-Da ,da ! sunt fericit


Ursul eu l-am păcălit!”

PROBA 5(fântâna)

Alcătuiţi oral sau în scris o problema cu numerele 47 şi 21.


Cel ce compune corect problema participă la salvarea Albei ca Zăpada şi va fi recompensat !

”-Of ! ce e atâta grabă


Aş închide-acum o geană!”

Cheile le-am adunat


Uşa eu am descuiat
Şi pe cine am salvat ?
Elevii vor primi fisa de munca independenta .Pe parcursul rezolvarii fişei se vor completa şi numele
celor 7 pitici.
Se fac aprecieri generale asupra comportamentului elevilor.Se evidenţiază elevii care au fost
activi pe tot parcursul orei.
“ Pe Alba-ca-zapada ati gasit
Si-acum in pauza va invit”

De la activităţile pe domenii se va face trecerea prin tranziţia:


,, Frumos astăzi am lucrat,
Multe lucruri am învăţat
Iar acum ne relaxăm
Hai să cântăm şi să dansăm.“MM
În cadrul activităţilor de Muzica si Miscare, copiii vor participa la un joc karaoke , unde vor
sta pe scaune iar invatatoarea pune muzică despre anotimpuri. Se va canta sub forma de karaoke astfel
copiii vor memora mai usor versurile cantecului Anotimpurile.
Ziua se va incheia cu „Dansul florilor” interpretat de toti elevii. Invatatoarea face aprecieri
colective şi individuale despre modul în care copiii au participat şi s-au comportat la activităţi .
Anexa 1
Fenomene ale naturii . Anotimpurile

1 . Scrie numele celor patru anotimpuri ale anului:


..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.Realirează corespondenţa între imagine şi anotimp:

Primăvară Vară Toamnă Iarnă

3.Barează numele lunii care nu face parte din anotimp:


Primăvara: martie,mai,iulie
Vara : iunie,august,februarie
Toamna: septembrie,octombrie,ianuarie
Iarna: decembrie,aprilie,noiembrie

4 . Desenează ceva specific fiecărui anotimp:


Primăvară Vară Toamnă Iarn
Anexa 2

Legenda anotimpurilor

Într-o vreme tare îndepărtată, Soarele, le-a cerut fiicelor sale să îşi aleagă câte o parte
de lume pentru a o stăpâni. Ele însă, nu au ajuns la o înţelegere, aşa că i-au spus:
- Noi nu putem să alegem până nu călătorim peste tot, să cunoaştem locurile.
- Cum doriţi voi! zise Soarele. Trebuie, însă, să oferiţi câte ceva pe unde veţi trece.
- Eu, zise Vara, am să dăruiesc căldură. Lumea minusculă a gâzelor va fi plină de
viaţă.
Ele mă vor iubi. În lanuri se vor coace grânele, florile vor umple totul de culoare.
- Tu, Vara, eşti caldă, dar eu, Toamna, cu puterea pe care o am, o să coc legume şi
fructe nenumărate. Oamenii mă vor dori. Ei au nevoie de mine.
- Dacă voi dăruiţi bogăţie, căldură, culoare, eu, Iarna, prin iscusinţă, am să aduc
bucurie copiilor, oferindu-le fulgi şi flori de gheaţă. Un moş simpatic îi va vizita pe cei
cuminţi. El le va aduce daruri. Pământul, se va odihni sub mantia mea.
Mai rămăsese una. Soarele se întoarse încet spre ea şi o întrebă:
- Tu, draga tatei, ce vrei să dăruieşti?
- Eu voi dărui viaţa. Pădurile şi pajiştile se vor trezi din amorţeală. Păsările vor reveni
la cuiburi. Ele vor face pui. Vântul va călători peste lume. El va duce veştile până în cele
mai îndepărtate locuri. Oamenii vor sărbători venirea mea cu multă veselie. Ei vor oferi
câte o parte din mine fiecărei persoane iubite.
- Să fie aşa precum voi aţi ales! Eu am să veghez de sus ca fiecare să-şi respecte
promisiunile.
Cele patru anotimpuri se plimbă şi acum prin lume. Ele împart mereu mai multe
daruri sub privirile atente ale Soarelui. El le zâmbeşte mulţumit în fiecare dimineaţă.
Anexa 3

Cantec
Anotimpurile PRIMĂVARA- martie, aprilie, mai

TOAMNA- septembrie, octombrie,


noiembrie Pimăvara a venit
Cu alai de flori albastre
Toamna a sosit acuma Și cu cerul însorit
A-nceput să cadă bruma Pe meleagurile noastre.
Vântul bate tot mai tare, Ghiocei și păpădii,
Unde să ne-ascundem oare? Fluturi galbeni pe câmpii
Toamna a intrat în casă, Primăvara-s bucurii,
Punând struguri dulci pe masă Hai să ne jucăm, copii!
Și-n cămară prin borcane, Iată muguri înverzesc,
Pătlăgele dolofane. Păsările ciripesc
Tot ea ne-a adus alune, Și copacii înfloresc,
Nuci și mere foarte bune Primăvară, te iubesc!
Mari gutui pentru dulceață
Și butoi cu varză creață. VARA- iunie, iulie, august

IARNA- decembrie, ianuarie, februarie


Vara soarele-i fierbinte
Și la toți le aduce aminte
Neaua peste tot s-a pus De nisip și valuri care,
A venit iarna drăguța, Ne aștern scoici la picioare.
Hai copii, pe deal în sus, Cine ne aduce oare,
Să ne dăm cu săniuța! Darnica vacanța mare
Câte unul, câte doi, Și excursii minunate?
Ne suim în sănioară, Este vara, ai dreptate!
Fără cai și fără boi, Este un anotimp, vezi vine
Săniuța fuge, zboară. Cu dulci fructe, valuri line
Ninge, ninge-ncetișor, Și distracții până seară,
Cade câte-un fulgușor, Iată mult visata vară,
Iar la geam, iarna isteață, Iată mult visata vară,
Pune mândre flori de gheață. Iată mult visata vară.
A
Anexa 4
Numele....................................................................

..................................................

Probleme

1. Dintr-o cutie s-au vândut 11 maşinuţe şi din alta 12 maşinuţe. În fiecare cutie
au rămas câte 20 de maşinuţe.
Aflaţi câte maşinuţe erau la început în fiecare cutie?

REZOLVARE:

1)................................................................................................................
+ ==
2).................................................................................................................
+ =

Răspuns:.......................................................

2. Într-o excursie cu autocarul participă 15 băieţi, fete cu 4 mai puţine, doamna


învăţătoare şi două mame.
Câte locuri trebuie să aibă autocarul?

REZOLVARE:

1)................................................................................................................
- ==
2)..............................................................................................................
+ + =

Răspuns:.......................................................
A
1

10

11

12

1. Operaţia prin care aflăm o sumă.


2.Sumă sau ………
3.Ne verificăm prin …………
4.Total sau …………
5.Operaţia inversă adunării .
6. Numerele care se termină în 0,2,4,6,8 se numesc numere........
7.Numărul pe care îl scădem.
8.Rezultatul scăderii , rest sau ........
9.Semnul adunării.
10. Semnul pus înaintea unui rezultat.
11.Numărul din care scădem.
12. Numerele care se termină în 1,3,5,7,9 se numesc numere ..............
Anexa 5
Anexa