Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA

Judeţul BIHOR

CLASA a IX-a E,F Lucrare scrisă la Matematică pe semestrul I

RÂNDUL 1

2p 1.a)Scrieţi sub formă de fracţie zecimală:


5 2
;
8 3
b)Scrieţi sub formă de fracţie ordinară:
0,(7); 2,(3).
2p 2.Calculaţi:
a) 5-6∙[8:(-2)-3]
3 2
b) –
5 3
c)5 2 +4 2 .
2p 3.Determinaţi x din proporţiile:
x 4
a) =
4 8
2 x
b)  .
4 3 2
2p 4.Folosind formulele de calcul prescurtat,calculaţi:
a)(x-2)(x+2)
b)(x-3) 2
c)4x 2 12 x  9 .
2p-din oficiu
Timp de lucru:1 oră