Sunteți pe pagina 1din 7

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

Obiective

1. Să definească inteligenţa emoţională.


2. Să precizeze competenţele EQ.
3. Să ne iniţieze în elaborarea planului de dezvoltare a competenţelor
emoţionale.

4.1 Inteligenţa intelectuală şi inteligenţa emoţională

Studiile efectuate au arătat ca oamenii au doua tipuri de inteligenţe:


Inteligenţa intelectuală (IQ) şi Inteligenţa emoţională (EQ).

IQ reprezintă abilitatea de a învăţa, crea, raţiona, identifica posibilităţi,


genera alternative, lua decizii valoroase şi conştiente.
EQ reprezintă un ansamblu de abilităţi, competenţe, şi aptitudini care
influenţează capacitatea unei persoane de a face faţă cu succes presiunilor şi
cerinţelor mediului.

Principalii cercetători în domeniul inteligenţei emoţionale (EQ) sunt:

Daniel Goleman – introduce pentru prima oară conceptul pe scară largă.


Pune accent pe dezvoltarea unui instrument de măsurare a EQ.

Robert K. Cooper – leagă conceptul de EQ de leadership. Este coautor la


Harta EQ care permite identificarea felului în care o persoană foloseşte EQ în
ultimele 30 zile.
Reuven Baron – a dezvoltat un instrument de măsurare a aptitudinilor de
EQ. Are la bază 17 ani de cercetare.
Factorul uman şi performanţele organizaţiei

Cooper defineşte EQ ca fiind abilitatea de a simţi, înţelege şi aplica efectiv


puterea emoţiilor ca sursă de:
• Energie
• Informare
• Creativitate
• Încredere
• Relaţionare
Goleman, în renumita carte “Working with Emotional Intelligence” 1998
arăta că “EQ” se referă la capacitatea de a recunoaşte propriile sentimente şi ale
altora pentru a ne automotiva şi pentru a ne gestiona sentimentele astfel încât să ne
înţelegem mai bine pe noi şi relaţiile noastre.

Diferenţa dintre cele două tipuri de inteligenţă şi contribuţia acestora este


prezentată în exemplul de mai jos:

Învăţare academică Competenţa intrapersonală


Limbaj Competenţe interpersonale sau
sociale
Gândire raţională
Analiză
Fiecare dintre aceste resurse.. . vin din părţi diferite ale creierului.
Inteligenţa intelectuală [Cortex Cerebral]

Fig. 4.1 Localizarea centrilor IQ/EQ


Inteligenţa emoţională

Inteligenţa emoţională [Sistem Limbic]

EQ presupune un set de competenţe:

1. CONŞTIENTIZAREA EMOŢIONALĂ: recunoaşterea propriilor emoţii


şi a efectelor lor. Cei care deţin această competenţă:
• cunosc exact ce emoţii resimt şi de ce;
• înţeleg legăturile dintre sentimentele lor şi ceea ce gândesc, fac şi spun;
• înţeleg felul în care sentimentele le afectează performanţele;
• conştientizează şi se ghidează după valorile şi scopurile lor.

2. AUTOEVALUAREA CORECTĂ: Cunoaşterea propriilor puncte forte


şi limite. Cei care deţin această competenţă sunt:
• conştienţi de propriile atuuri şi puncte slabe;
• reflexivi, învaţă din experienţele trăite;
• apreciază feedback-ul deschis, perspectivele noi, învăţarea continuă şi
dezvoltarea personală;
• au simţul umorului şi îşi acceptă propriile limite.

3. ÎNCREDEREA ÎN SINE: Siguranţa asupra valorii şi abilităţilor proprii.


Cei care deţin această competenţă:
• se prezintă cu siguranţă; au „prezenţă”;
• se pot considera antipatizaţi sau expuşi unor situaţii periculoase pentru a
susţine ceea ce este drept;
• sunt hotărâţi, capabili să ia decizii clare în ciuda nesiguranţei şi a
presiunilor.

4. AUTOCONTROLUL: Controlarea emoţiilor explozive şi a impulsurilor.


Cei care deţin această competenţă:
• îşi controlează cu succes sentimentele impulsive şi emoţiile negative;
• sunt stăpâni pe sine, pozitivi şi fermi, chiar şi în momentele dificile;
• gândesc clar şi reacţionează bine în momente de presiune.

5. CORECTITUDINE: Menţinerea standardelor de onestitate şi integritate.


Cei care deţin această competenţă:
• acţionează etic şi fără pată;
• construiesc relaţii bazate pe încredere prin încrederea şi onestitatea pe
care le inspiră;
• îşi recunosc propriile greşeli şi semnalează acţiunile lipsite de etică ale
celorlalţi;
Factorul uman şi performanţele organizaţiei

• au puncte de vedere ferme şi principiale chiar dacă sunt antipatizaţi.


6. CONŞTIINCIOZITATEA: Îşi asumă responsabilitatea pentru
performanţele personale. Cei care deţin această competenţă:

• îşi respectă angajamentele şi se ţin de promisiune;


• îşi asumă responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor lor;
• sunt organizaţi şi lucrează cu atenţie.

7. ADAPTABILITATE: Flexibilitate în situaţii care presupun schimbarea.


Cei care deţin această competenţă:
• rezolvă cu uşurinţă cereri multiple, schimbă priorităţile şi reacţionează
bine la schimbări rapide
• îşi adaptează răspunsurile şi tacticile pentru a se potrivi circumstanţelor
instabile
• sunt flexibili în felul în care privesc evenimentele.

8. SPIRIT DE INOVAŢIE: Sunt deschişi şi se simt confortabil când se


confruntă cu idei şi afirmaţii noi. Cei care deţin această competenţă:
• caută idei noi dintr-o mare varietate de surse;
• găsesc soluţii originale la probleme;
• generează idei noi;
• abordează perspective noi şi îşi asumă riscuri în felul în care gândesc.

9. DORINŢA DE A AVEA REALIZĂRI: Efortul permanent de a se


perfecţiona şi de a atinge un anumit standard de excelenţă. Cei care
deţin această competenţă:
• sunt orientaţi către rezultate, având o pornire interioară puternică de a-şi
atinge obiectivele şi standardele;
• îşi fixează scopuri competitive şi îşi asumă riscuri în mod premeditat;
• caută informaţii pentru a reduce incertitudinea şi găsesc mijloace de a se
perfecţiona;
• învaţă cum să-şi îmbunătăţească performanţele.

10. LOIALITATE: Alinierea la scopurile grupului sau organizaţiei. Cei


care deţin această competenţă:
• sunt gata să facă sacrificii personale sau de grup pentru a atinge scopul
mai larg al organizaţiei;
• găsesc un sens în misiunea mai largă a organizaţiei;
• folosesc valorile grupului în a lua decizii şi a clarifica alegerile;
• caută, în mod activ, oportunităţi pentru a îndeplini misiunea grupului.
Inteligenţa emoţională

11. INIŢIATIVĂ: Disponibilitatea de a reacţiona la oportunităţi. Cei care


deţin această competenţă:
• sunt gata să profite de oportunităţi;
• îşi urmăresc scopurile mai mult decât li se cere sau se aşteaptă de la ei;
• trec peste limite şi încalcă regulile când este nevoie pentru a finaliza o
acţiune;
• îi mobilizează pe ceilalţi să treacă prin eforturi şi iniţiative neobişnuite.

12. OPTIMISM: Perseverenţa în atingerea scopurilor, în ciuda obstacolelor


şi piedicilor. Cei care deţin această competenţă:
• perseverează în atingerea scopurilor în ciuda obstacolelor şi piedicilor;
• acţionează, mai degrabă, în urma speranţei şi optimismului şi mai puţin
în urma temei de eşec;
• privesc piedicile ca urmări ale unor circumstanţe rezolvabile şi nu ca pe
nişte deficienţe personale.

Utilizarea eficientă a EQ depinde de:


• Actualul nivel de conştientizare.
• Nivelul de competenţă.
• Cum vezi lumea [Paradigme], ce anume apreciezi [Valori],
[Personalitate] şi [Raţionament].
Factorul uman şi performanţele organizaţiei

4.2 Plan de dezvoltare a competenţelor emoţionale

Pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale se recomandă parcurgerea


următorilor paşi:

9 Selectaţi un tip de comportament.


9 Descrieţi-l în mod specific şi clar.
9 Transformaţi-l în aspecte măsurabile.
9 Trebuie să vreţi să-l schimbaţi.
9 Practicaţi-l zilnic.
9 Asumaţi-vă responsabilitatea acţiunilor voastre şi a rezultatelor
acestora.
9 Evaluaţi-vă rezultatele zilnic.
9 Obţineţi participarea unui coleg în procesul de evaluare.

Alege competenţa emoţională pe care vrei să o îmbunătăţeşti.

1.

Enumeră câteva dintre punctele slabe/aptitudini/comportamente pe care ai


dori să le corectezi în următoarele trei săptămâni.
1.
2.
3.

Ce activităţi la locul de muncă ţi-ar oferi ocazia să te ocupi de dezvoltarea


acestora ?
1.
2.
3.

Ce poţi face pentru a le perfecţiona ?


1.
2.
3.

Care sunt factorii/elementele care te-ar împiedica să îţi îmbunătăţeşti aceste


aptitudini/comportamente ?
1.
2.
3.
Inteligenţa emoţională

Care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le rezolvi pentru a
dezvolta aceste aptitudini/comportamente ?
1.
2.
3.

Cum vei ţine evidenţa progreselor făcute? (Cum le veţi măsura?)


1.
2.
3.

Concluzie: Stabileşte obiective realizabile, alături de paşii de acţiune şi un


interval de timp pentru rezolvarea lor şi împărtăşeşte-le colegului.
Ajutaţi-vă reciproc în planurile voastre de perfecţionare.

Obiective Modalităţi de Interval de Grad de Observaţii


măsurare timp îndeplinire