Sunteți pe pagina 1din 30

Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Bine te-am găsit!

Mă bucur că ai intrat în posesia acestui material și vreau să-ți mulțumesc!


țumesc!

În spatele acestor cuvinte, stau eu, Hora


Horațiu Uifălean - Master Practitioner NLP și
principalul vinovat pentru apari
apariția site-ului www.Synchronicity.ro – locul
locu unde poți găsi
articole interesante, care te pun la încercare la propriu, despre oameni în toată
splendoarea lor, despre subiecte care ating puncte importante în atitudinea și
comportamentul
rtamentul persoanelor, dar și exerciții practice pe care le poți integra ușor în viața
de zi cu zi.

Prin toate acestea, vreau ca tu să po poți


ți trece dincolo de straturile superficiale.
superficiale Vreau să
atingi acel soi de profunzime, ce odată con conștientizată, să te ajute să dobândești
dobânde o
libertate și o putere care să devină instrumente importante în atingerea obiectivelor tale,
dar care să te ajute și în relațiile
țiile cu cei din jur.

Acesta e și scopul materialului de fa


față
ță pe care îl vom parcurge împreună.

Am creat acest e-book în urma căutărilor mele timp de 7 ani în materie de Programare
Neuro-Lingvistică (NLP) și în esență, reprezintă antologia a câtorva mii de ore de studiu,
studiu
impregnată de experiențele
țele prin care am trecut în tot acest timp. Mi-am
am dat seama căc
noi oamenii, avem un potențialțial uriaș care rămâne neexplorat atâta timp cât atitudinea
noastră și felul nostru de a trăi reprezintă un obstacol în calea noastră, un obstacol pus
chiar de noi înșine.

E un autosabotaj continuu caree trebuie să înceteze.

De aceea,am creat e-bookul “4x4 x4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi”, un
material ușor
șor de parcurs, în care prim
primești exact ceea ce ai nevoie, fără
ră să fie necesar să
petreci foarte mult timp căutând informa
informații în altă parte.

Sunt patru principii simple șii patru povestiri care te vor ajuta să devii conștient
con de modul
în care oamenii își
și provoacă singuri, unele din cele cele mai grave situații
situa din viață, doar
prin modul lor de a gândi și prin atitudinea pe care o au.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Prin urmare, ce urmează să citeștiști îîn


n continuare este structurat astfel încât să poți
po
înțelege patru din cele mai importante principii ale Programării Neuro Lingvistice fără fă să
deții
ții niciun fel de cunoștințe despre acest domeniu, și mai mult decât atât, să poți aplica
aceste principii chiar de azi.

Mi-ar
ar face mare plăcere dacă după parcurgerea materialului mi mi-ai
ai da de știre care dintre
ele este cel mai aproape de sufletul tău și care crezi că ar produce cele mai mari
schimbări în viața ta.

Aaa...era să uit!

Dacă tu consideri că principiile ce se regăsesc în acest ee-book sunt de ajutor persoanelor


din jurul tău, oferă-l cu încredere, astfel putem crește împreună!

Poate produce schimbări magice. ☺

Horațiu Uifălean

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Introducere în Programarea Neuro


Neuro-Lingvistică
Lingvistică

Programarea neuro-lingvistică
lingvistică (NLP) a fost dezvoltată în comun în timpul anilor
1960 și 1970 de către Richard Bandler, student al Facultății de Psihologie și profesorul său
de lingvistică, John Grinder, sub tutela lui Gregory Bateson - antropolog, om de știință
socială, lingvist și cibernetician la Universitatea din California, Santa Cruz.

Totul a pornit de la un studiu prin care Richard Bandler și John Grinder


Gri au
înregistrat și analizat câteva person
personalități ale vremii din domeniul psihoterapiei,
psihoterapiei care
aveau rezultate remarcabile în domeniile lor de activitate. În scurt timp cei doi au ajuns
la concluzia că acești
ști oameni au ceva în comun. E vorba de câteva as asemănări
emănări legate de
trecerea cu măiestrie
iestrie peste rezisten
rezistența clientului și de anumite pattern--uri de
comportament, de limbaj șii de gândire pe care ace acești maeștri ai schimbării le foloseau cu
ușurință.

Bandler și Grinder au preluat și asimilat acele pattern


pattern-uri și au început să obțină
rezultate asemănătoare cu mentorii lor. Astfel, această nouă abordare a crescut rapid în
domeniul terapiei.Ei au creat o metodologie proprie,bazată pe abilitatea de modelare.
Acestea au fost primele scântei a ceea ce numim astăzi „modelare” în Programarea Neuro
Lingvistică.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Rezultatele acestor proiecte au fost utilizate pe scară largă și integrate în multe alte
domenii, de la sănătate, justiție,, terapie până la hipnoterapie și coaching.

Primele trei persoane modelate de către Grinder și Bandler au fost Fritz Perls (cel
care a creat Gestalt Therapy), Virginia Satir (terapie de familie) și Milton H.Erickson(cel
mai renumit și nonconformist hipnoterapeut
hipnoterapeut, abordările lui putând fi găsite astăzi în
hipnoza ericksoniană). Aceste persoane au fost considerate extrem de competente în
domeniile lor, iar pattern-urile consisten
consistente șii abordările lor au devenit baza NLP.

Programare Neuro-Lingvistică
Lingvistică este un set de tehnici, axiome șii credințe
credin pe care
practicienii le utilizează în principal ca o abordare pentru dezvoltarea personală.

Termenul "programare
programare neuro
neuro-lingvistică" se referă la un set de modele și principii
menite să exploreze modul în care mintea și neurologia(neuro), modelele lingvistice
l
(lingvistic) și organizarea percep
percepției umane în modele sistemice(programare)
programare),
interacționează pentru a crea realitatea subiectivă și comportamentele umane.

Bazat pe pattern-urile
urile de limbaj și indiciile obținute din limbajului corpului,
corpului
derivate din observarea mai multor terapeuți de renume mondial, NLP s-a concentrat pe
modul în care realitatea subiectivă influe
influențează sistemul de convingeri,
convingeri percepțiile,
comportamentele și prin urmare pe modul în care acestea se pot schimba și transforma
în altele care aduc mai multă libertate clientului.

Abordarea și filosofia NLP au fost, de asemenea, descrise ca fiind mai aproape de o


tehnologie decât o știință și de multe ori identificate ca fiind similare cu partea tehnică a
ingineriei, în sensul că NLP se concentrează mai degrabă pe "ceea ce funcționează"
func decât
pe "ceea ce este adevărat". Produsele sale finale sunt mai degrabă modele și abordări
practice care pot fi utilizate sistematizat pentru a produce schimbarea.
schimbarea

Cursurile de formare NLP nu predau o metodă științifică pentru a evalua dacă un


proces de schimbare este eficient sau nu nu. Ele învață practicienii să observe indicii verbale
și non-verbale subtile și să-șii dezvolte anumite abilită
abilități
ți pe care le pot folosi oricând în
scopul dorit.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Dezvoltatorii originali au afirmat că nu sunt interesați de teorie și NLP învață un


practician să se concentreze pe ""ceea ce funcționează".

Cu toate acestea, acest lucru nu împiedică în niciun fel practicienii să creeze și să


promoveze propriile lor teorii în spatele NLP, iar unii au făcut acest lucru bazându-se pe
o sinteză NLP combinată cu alte teorii personale cum ar fi new age, psihologie,
psihologie concepte
neurologice etc. Unii formatori predau aceste teorii, ca parte din NLP..

De aceea NLP s-aa dezvoltat într


într-un ritm inimaginabil și putem găsi
gă tehnici
specifice aplicate în domenii cum ar fi vânzări, psihoterapie, comunicare,
comunicare educație,
instruire, sport, managementul afacerilor, relații interpersonale, precum și zonele mai
puțin obișnuite, cum ar fi seducție
ție și spiritualitate.

Pentru o viziune mai largă despre NLP, iată câteva perspective ale acelor oameni
care au
u pus bazele acestui curent și care au avut o contribuție semnificativă în
dezvoltarea și perpetuarea continuă a tehnicilor.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

“NLP
NLP se ocupă cu studiul excelen
excelenței umane.”

Richard Bandler

„Constă în studiul sistematic al comunicării umane.”

Alix Von Uhde

„Este o atitudine și o metodologie care lasă în urmă un șir de tehnici.”

Richard Bandler

„NLP este de fapt epistemologia reîntoarcerii la ceea ce am pierdut – o stare de


grație.”

John Grinder

„NLP se ocupă cu studiul structurii subiective.”

Richard Bandler
Ba

“Este o metodă de modelare a excelen


excelenței
ței în orice domeniu, astfel încât aceasta să
poată fi reprodusă oriunde. “

John Grinder

“NLP este orice are funcționalitate.


ționalitate. “

Robert Dilts

“Este o strategie de învățare


țare accelerată care se referă la detectarea și utilizarea
modelelor din lumea înconjurătoare. “

John Grinder

“NLP reprezintă procesul de creare a unor modele ale excelen


excelenței
ței umane, în care
utilitatea și nu veridicitatea reprezintă cel mai important criteriu al succesului. “

Steve Andreas

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Principiul Nr. 1

Harta Nu E T
Teritoriul

Acest principiu ne trimite direct la percepţiile noastre asupra realităţii, ceea ce


înseamnă că fiecare percepe realitatea într
într-un
un mod personal, conform credinţelor,
valorilor, experienţelor, concluziilor, deciziilor și a altor aspecte mentale interne legate
lega
de modul în care vedem noi lumea și de cum relaţionăm cu universul.

Oamenii răspund în conformitate cu percep


percepția lor despre realitate, nu cu realitatea
însăși. Asta nu e o noutate. Mulțiți oameni au observat de de-aa lungul timpului că lumea în
care trăim este doar o reprezentare a “realității”,”, indiferent de cum am defini această
aceast
realitate. Pilonul central al acestui principiu deosebit de profund este că experiența
experien
noastră despre realitate nu e acela
același lucru cu realitatea în sine.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Cu mii de ani în urmă, au existat oameni care au în înțeles


țeles că ceea ce se află în
exteriorul minții
ții nu e identic cu ceea ce se află în interiorul ei. O modalitate prin care ei
au încercat să rezolve acest mister a fost să mediteze ani în șir pentru a trece dincolo de
această iluzie și să devină iluminați.

Asftel “harta” despre lumea exterioară pe care noi o avem în minte, nu coincide cu
ce se află în exterior sau „teritoriu” cum a fost nu
numit, ci e doar o reprezentare.

Din perspectiva NLP, nu există doi oameni care să aibă exact aceleași
ace experiențe.
Hartaa sau modelul pe care ni le creă
creămm fiecare pentru a putea oferi o semnificație
semnifica lumii se
bazează parțial
țial pe aceste experiențe și pe modul distinct în care fiecare le procesează.

Când o persoană spune lucruri de genul genul: “Nu-mi


mi pot permite”, “Nu pot face asta”,
“Nu voi reuși”, “E imposibil”” ei vorbesc din interiorul realită
realității
ții pe care o cunosc, făcând
comentarii despre ideile
le din afara realită
realității lor.

Omul găsește nenumărate dovezi care să vină în sprijinul realității


realită în care crede.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Însă dacă cineva crede că un lucru e imposibil de făcut, nu înseamnă că toată


lumea are o astfel de convingere, pentru că o persoană cu gândire di
diferită
ferită va reuși
reu să
realizeze ceva ce pentru alții poate e de neconceput.

Adepțiiții curentului behaviorist căutau cauzele comportamentelor și acțiunilor


oamenilor în exterior, considerând că omul este ca un aparat de fotografiat care doar
captează și reacționează la evenimentele exterioare fără niciun fel de procesare internă.
Însă azi ne dăm seama cu ușurință
șurință că oameni
oamenii, în aceleași condiții, reacționează
reac diferit
la evenimentele exterioare. Prin urmare de deținem
ținem un fel de cameră de developare unde
informația
ția preluată din exterior este prelucrată.

O persoană poate reacționa


ționa într
într-un mod dezastruos în fața
ța obstacolelor, în timp ce
alții
ții nici nu le observă. Care e dife
diferența?

De ce unii oameni reușesc


șesc iar alții nu?

E o chestiune de percepție.
ție. Dacă ne
ne-am creat
at o perspectivă pentru a vedea
lucrurile e dovada faptului că putem vedea lumea și din altă perspectivă,
perspectivă pentru că
deținem un oarecare
are control asupra min
minții în momentul în care devenim conștienți
con de
procesele ce au loc.

Ceea ce se întâmplă de fapt e foarte simplu.

Primim informația
ția din exterior cu ajutorul simțurilor,
țurilor, apoi mintea începe să ofere
o interpretare bazată pe ceea ce am învățat. Ce urmează e doar felul nostru de a
răspunde, de a reacționa
ționa la propriile interpretări
interpretări, admițând că aceea e singura realitate.
realitate

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Povestea Vieții Tale


Hai să ne folosim dee puterea imagina
imaginației și să creăm un film împreună.
Imaginează-ți că te afli într-un
un mall gigantic unde ex
există zeci de săli de cinema. Te uiți
ui
să vezi ce filme rulează și observi un film care poartă numele tău. WOW!

Te hotărăști
ști că ar fi interesant să vezi așa cceva și intri. Observi o singură persoană
în sală, de aceea, foarte
oarte încet, încercând să n n-o întrerupi, te așezi
șezi în spatele ei chiar dacă
ea e foarte concentrată și nu te-aa observat.

Privești
ști ecranul și ai parte de o surpriză. Începi să recunoști fiecare personaj din
film: mama ta, tatăl tău, prietenii, iubitul sau iubita.

Apoi vezi personajul principal


rincipal al filmului...
filmului...și ești chiar tu.

Tu ești
ști starul filmului și acolo este povestea vieții tale.

Persoana din fața ța ta, ei bine, ești de asemenea tu, privind povestea vieții
vie tale. În
timp ce privești
ști filmul îți dai seama că vezi toate întâmplările așa cum le-ai
le trăit și văzut
în realitate, experimentând acelea eași emoții, având aceleași
și intenții, aceleași gânduri.

După o vreme, începi să te sim


simți copleșit și decizi să mergi într--o altă sală.

Găsești una unde există, la fel


fel, o singură persoană privind filmul care rulează pe
ecran și fiind acaparată, nu te observă atunci când te aașezi în spatele ei. Începi să privești
filmul și ești din nou surprins deoarece personajele îți sunt foarte cunoscute,
cunoscute doar că în
acest film joci un rol secundar.

E povestea vieții
ții mamei tale și persoana din fața ta care privește
ște filmul cu mare
atenție, e chiar mama ta.

Apoi
poi observi că ea nu e la fel ca în filmul tău și constați că același
și lucru se aplică și
în cazul celorlalte personaje. În acest film ai ocazia să înțelegi modul în care
car mama ta îi
vede pe ceilalți și cum ar vrea ea să fie percepută de cei din jur. Modul în care ea se
percepe e total diferit de imagin
imaginea pe care i-ai creat-o în filmul tău.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Tu știi că ceea ce vezi nu e autentic. Ea doar joacă un rol.

Vezi
ezi că personajul care poartă fafața ta nu e același pe care-l știi din filmul tău .... și
spui : “Aaaa...ăsta nu-s eu!”” ...dar acum poți să vezi cum te vede mama ta, cum te percepe
ea,ce crede despre tine, ce calită
calități ai, ce defecte.. și toate astea diferă de cele pe care le
știai tu.

Mergi apoi în altă sală unde prive


privești filmul persoanei iubite...și
și cunoști acum felul
în care te vede ea. Pe lângă asta observi că e ea e diferită de cum o vezi tu și că mama și
tatăl tău arată altfel.

După ce vezi mai multe filme ale oamenilor importanți ți din viața ta te hotărăști să
te întorci în prima sală și să revezi din nou filmul vieții tale.

Te privești
ști pe tine jucând în film, dar nu mai crezi nimic din ceea ce vezi pentru că
știi că e doar o poveste și că de fapt nimeni nu te percepe așașa cum vrei tu. Toate dramele
și momentele fericite pe care le--ai avut nici măcar n-auau fost observate de cei din jur. Ei
au toată atenția
ția îndreptată spre povestea lor și e singura realitate în care trăiesc.

În acel moment totul se schimbă pentru tine. Nimic nu mai e la fel ca înainte,
pentru că acum vezi ce se întâmplă
întâmplă, cu adevărat.

Oamenii trăiesc în propria lor lume, în propria poveste. Ei investesc toată speranța
speran
în acea poveste și povestea e adevărată pentru ei, doar ccăă e un adevăr relativ, nu e valabil
pentru toți.
ți. Acum poți vedea că toate opiniile și criticile se răsfrâng doar asupra
personajelor pe care ei le-au creiionat.

Orice gândesc oamenii despre tine este doar o imagine pe care și-auși construit-o
singuri pe interpretările pe care au ales să le ia în considerare. E propria
ria lor creație
crea
despre tine și ăsta nu ești tu,ee doar un personaj în filmul lor
lor.

Gândește-tete la asta data viitoare când te treze


trezești într-o discuție
ție argumentând cine
are dreptate și cine greșește. Atâta timp cât rămâi cu harta proprie așa șa cum e, vei rămâne
convins că dreptatea e de partea ta, iar ceilal
ceilalți
ți vor rămâne convinși că dreptatea e de
partea lor. Când harta ta și a oamenilor din jurul tău nu se potrivesc
potrivesc, încep să apară
problemele. În momentul când realizezi asta, transformările încep să apară; apară înțelegi că ai

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

deja mai multe opțiuni,


țiuni, sentimente mai bune, interacțiuni mai eficiente cu ceilalți.
Trebuie să-ți extinzi harta. Trebuie să fii în stare să prive
privești
ști aceleași lucruri din
perspective diferite.

tă mai extinsă, cu atât devii mai flexibil și mai liber.


Cu cât ai o hartă liber

Când ai integrat acest principiu...

Vei începe să devii mai detașat


șat și nu vei mai lua vorbele celorlalți personal. Vei știi că
ceea ce spun ceilalți sau felul în care se comportă spun mai multe despre personajul
creat de ei pentru tine, decât despre tine.

Vei începe să critici și să judeci mai puțin. Nu poți fi cu adevărat în mintea unui om și să
cunoști
ști tot filmul vieții lui. Fiecare are modelul său despre lume și este unic. Respectă-l.
Respectă

Începi să treci mai ușor


șor peste obstacolele care apar. Acum știi că ele există
exi doar pentru
că tu le vezi în acest fel. Schimbă perspectiva.

Vei începe să-ții formezi alte convingeri care te propulsează spre obiectivele tale și te vei
debarasa de convingerile
gerile limitative.

Vei începe să asculțiți mai mult și să vorbești mai puțin, să înțelegi mai bine oamenii din
jur și să legi legături profunde cu aceștia.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Principiul Nr.2

Nu există
istă e
eșec,
șec, există doar feedback

Cei mai mulți ți dintre noi au fost educați să se teamă de ceea ce se numește
nume eșec.
Indiferent că e vorba de mediul de afaceri, educa
educație,
ție, relații sau orice altceva, toți am fost
puși
și în situația de a obține altceva decât ne
ne-am dorit. Cu toțiiții am picat un examen,
exa am
suferit din cauza unei despărțiri
țiri sau am pus bazele unei afaceri de care în scurt timp s-as
ales praful.

Poate că rezultatele nu s-au


au ridicat la nivelul aașteptărilor și ne-am
am simțit
sim
dezamăgiți
ți o perioadă, însă după un timp sentimentul a dispărut iar ceea ce am câștigat

e probabil cel mai important.

Am câștigat acele experien


experiențe, iar lecțiile învățate le vom purta cu noi pentru
totdeauna.

Am fost învățați
țați că a da greș este un lucru îngrozitor și cel mai demoralizator e să-

ți spună cineva pe tonul specific
specific: “ Îmi pare rău, ai eșuat!”.

Societatea a împărțit
țit totul în succes și eșec, însă în realitate lucrurile stau puțin
diferit. Nu există eșec.
șec. Există doar lecții ce le poți
ți învăța pentru ca data viitoare să fii mai
bun.

Nu primim nicio recompensă pentru că ne bucurăm de călătorie, doar pentru că


am încheiat cu succes călătoria. Societatea promovează rezultatele, nu procesele.
Sosirile, nu călătoriile.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Există o poveste despre Thomas Watson Sr., primul pre președinte


ședinte al IBM.
IB Unul din
tinerii manageri a făcut o greșeală
șeală colosală care a costat compania IBM peste un milion
de dolari. El a fost chemat în biroul pre
președintelui, și simțindu-se
se foarte vinovat
vin i-a spus
acestuia: " Ei bine, cred că m-ai
ai chemat aici să mă concediezi"
concediezi". "Să te concediez?!" a
răspuns Dl Watson, "Acum când am cheltuit un milion de dolari pe educațiaeduca ta?! "

Când te-ai născut nu știai să mergi în picioare, nici măcar târâșș în patru labe nu
puteai. Însă la scurt timp ai început să te deplasezi târându-te. Ai învățat
învă cum să-ți
coordonezi mâinile și picioarele ca să ajungi dintr
dintr-o parte într-alta a camerei.
camerei Prin asta
am trecut toți.
ți. Până am reușit să facem primul pas a durat câteva luni bune. Clătinându-
Clătinându
ne, am căzut de sute de ori și totuși mamele noastre n-au zis: “ Aaa...e imposibil. Copilul
ăsta nu poate merge în picioare,
icioare, va trebui să umble în patru labe toată viața!”
via

Apoi am continuat, am căzut,


ăzut, ne
ne-am ridicat și am încercat din nou. Până când
într-o zi s-aa întâmplat minunea. Am învă
învățat să pășim singuri și să ne menținem
men
echilibrul.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Reușita
șita a avut loc tocmai datorită acelor căzături, altfel nu ar fi fost posibilă. Încă
n-am
am întâlnit niciun copil care să reu
reușească
șească să meargă din prima încercare, sau care a
început să scrie de îndată ce a luat pixul în mână.

Avem nevoie de etape pentru a învă


învăța
ța și a descoperi, nu vei găsi calea din prima
întotdeauna, însă dacă îți
ți păstrezi entuziasmul cu sigura
siguranță
ță te apropii de ceea ce îți
dorești, dacă după fiecare căzătură te ridici cu și mai multă încredere..

De aceea dacă îțiți dorești ceva cu adevărat, dacă ai un vis, ai grijă să nu renunți
renun la el
la primul obstacol întâlnit, e mult prea devreme. ÎndreÎndreaptă-ți atenția
ția spre ce ai de învățat
șii mergi mai departe. Singura diferen
diferență
ță între oamenii care continuă să încerce
înc până când
obțin
țin ceea ce vor și cei care renunță este dată de percepția lor despre eșec. Nu poți eșua
decât atunci când te-ai ai dat bătut, în rest
rest, uneori ai succes iar alteori
ori înveți.
înve

Dacă ai un vis, urmează-ll până la capă


capăt. Nu renunța
ța niciodată la visele
vis tale pentru
că nu vei știi niciodată cât de aproape ai fost de ele.

“Cu cât
ât înaintez în vârstă, cu atât sunt mai sigur că diferen
diferența
ța majoră între oameni, între
cei slabi și cei puternici, între cei măreți și cei mediocri constă în hotărârea de neclintit - un
scop care, odată stabilit nu poate duce decât la moarte sau la victorie.”
victorie.

Sir Thomas Fowell Buxton

Indiferent la ce ne gândim, procesul gândirii aarere loc în 3 moduri primare: creăm


creă
imagini mentale șii filme, vorbim în gând și simțim senzații, stări și sentimente.
sentime De-a
lungul vieții, fiecare om a acordat
acordat, mai degrabă, mai multă atenție lucrurilor ce s-au
întâmplat în viața lui, decât modului său de a gândi. Stările și sentimentele se schimbă și
se succed de-aa lungul unei zile. Po
Poți fi într-o
o stare bună o perioadă apoi poți
po avea câteva
momente mai puțin plăcute. Ce e important e faptul că că, felul cum gândești
gânde determină
felul în care te simți.

Gândește-te
te ultima oară când te
te-ai simțit îngrijorat? Era absolut necesar?

Amintește-ți de câte ori îți


ți doreai să faci ceva șși ai renunțat
țat din cauza fricii.

E firesc?

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Povestea L
Lui Abe Lincoln

Cred că povestea celui ce urmează este demnă de povestit oricând. E dovada faptului că
atât timp cât focul interior încă
că arde te poți bucura de viață indiferent de circumstanțe.
circumstan

De-a lungul vieții


ții sale a avut parte de foarte multe obstacole care mai de care mai greu
de trecut. Am selectat câteva dintre ele pentru o scurtă bi
biografie.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

1816 – Familia sa este evacuată. La 7 ani începe să lucreze și să aducă bani în casă.

1818 – Mama sa moare. Lincoln avea 9 ani.

1831 – Afacerea sa dă faliment.

1832 – Candidează pentru un post îîn legislativ. Eșuează.

1832 – Rămâne fără job. Vrea să studieze dreptul, dar nu este acceptat.

1833 – Împrumută bani de la un prieten și începe o nouă afacere. La sfârșitul anului dă


faliment din nou. Îi va lua peste 15 ani ca să
să-și plătească datoria.

1834 – Candidează din nou pentru un post în Congres. De data asta câștigă.

1835 – Se logodește și se pregătește


ște să se căsătorească. Logodnica sa moare.

1836 – Are o cădere nervoasă totală. Îi ia 6 luni ca să


să-și revină.

1838 – Candidează pe postul de purtător de cuvânt al Congresului. Este învins.

1843 – Candidează pentru Congres. Pierde din nou.

1846 – Din nou


ou candidează pentru Congres. De data asta câ
câștigă.

1848 – Candidează iar pentru a ocupa un nou fotoliu în Congres. Pierde.

1854 – Candidează pentru Senat. Pierde.

1856 – Luptă pentru a fi candidatul partidului său pentru pozi


poziția
ția de vicepreședinte.
Pierde.

1858 – Din nou candidează pentru Senat. Din nou pierde.

1860 – Este ales președinte


ședinte al Statelor Unite.

Este vorba de Abraham Lincoln ((Februarie 12, 1809 – Aprilie 15, 1865), al 16-lea
16 președinte
a Statelor Unite ale Americii și este considerat de mul
mulți
ți istorici cel mai bun președinte al
SUA din toate timpurile.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Se spune că 10% din ceea ce ni se întâmplă în timpul vie


vieții
ții e incontrolabil,
incontrolabi e vorba
de evenimente asupra cărora nu avem nicio influență ță precum cele care se găsesc sub
controlul
ontrolul naturii. Restul de 90% reprezintă atitudinea și modul cum alegem să
răspundem la evenimentele exterioare.
terioare.

Îngrijorarea ta are de-aa face mai mult cu gândurile tale și de cum reacționezi
reac la ele,
decât cu realitatea în sine. Dacă gânde
gândești
ști situația în aceleași coordonate și privești
imaginile din minte într-un
un mod dramatic, poți foarte ușor șor să începi să experimentezi
aceeași senzație.

Iți recomand să faci asta șii cu senzații ceva mai plăcute. Doarr observă-le
observă și joacă-te
puțin cu ele, adaugă ceva mai multă culoare, fă fă-le
le să pară mai vii, mai atrăgătoare.
atrăgăto S-ar
putea să ai parte de surprize plăcute
plăcute.

„Viața
ța mea a fost plină de nenorociri, dintre care cele mai multe nu s-au
s întâmplat
niciodată.”

Michel de Montaigne

Când începi să ai control asupra filmelor pe care le rulezi în minte și asupra vocilor
care te bâzâie întruna, ai obținut
ținut instrumentele pentru a controla felul cum te simți.

Nu uita..

Gândurile duc la stări și sentimente.

Stările duc la acțiuni


țiuni și comportamente.

Acțiunile duc la rezultate.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Ce înseamnă atunci eșec?


șec?

Doar o serie de gânduri care te demoralizează și îți fură energia,, făcându-te să


simți că ai dat-o în bară. Acceptă și învață lecțiile, schimbă-ții gândurile, pune niște culori
vii imaginilor care descriu ce vrei să faci în viitor și pornește mai departe în trombă, cu
multă energie și entuziasm.

Când ai integrat acest principiu...

Vei începe să înveți


ți lucruri pe care nu credeai vreodată că le vei putea face.

Vei avea încredere de nezdruncinat, pentru că știi că situațiile nu te pot doborî. Ele, în
sine, n-au putere. Cel care le oferă pute
puterea ești tu.

Vei obține ceea ce-ți dorești


ști atât timp cât după fiecare piedică îți
ți dai seama că nimic nu e
pierdut și revii cu și mai mult entuziasm.

Vei începe să-ți marești


ști harta internă și viziunea ta despre lume, ceea ce îți
î va oferi mai
multe opțiuni și oportunități decât crezi
crezi.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Principiul Nr. 3

Termenul „P
Persoană” și „Comportament
omportament”
Descriu Fenomene D
Diferite

Există o distincție subtilă între „tine” ca persoană și “comportamentul tău”.

Comportamentul e ceva ce “faci” nu ce “e


“ești”!

Te-ai
ai gândit vreodată la asta?

Dacă nu, ia-ți câteva minute


ute și gândește-te acum. Îți
ți vei mulțumi pentru asta mai
târziu.

Această diferență
ță se aplică atât pentru tine cât și pentru ceilalți.

Doar pentru că te-ai simțit țit trist pentru un timp, nu te face “depresiv” și doar
pentru că ai făcut niște
ște greșeli în trecut
trecut, nu înseamnă că “ești” greșelile
șelile din trecut.
trecut

Cu siguranță nu înseamnă că e obligatoriu să faci acelea


aceleași
și greșeli și în viitor!

Cu toții
ții facem greșeli în viață și e normal să fie așa
așa.. Însă e o diferență
diferen să spui “ am
făcut niște prostii”, ceea ce se poate schimba data viitoare
viitoare, sau “sunt un prost”.
prost

Care dintre ele crezi căă afecte


afectează mai mult stima de sine și încrederea?

Nivelul identității
ții e mult mai profund decât cel al comportamentului,
comportamentu influențează
ființa ta în mai multe direcții.

Oamenii foarte eficiențiți și


și-au dat seama de asta. Ei știu că modul în care se
comportă e contextual și ceea ce pare greșit azi poate fi întotdeauna înbunătățit.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Comportamentul
ortamentul lor nu este egal cu ceea ce sunt ei, e pur și simplu felul lor de
acționa într-un context dat.

Pe de altă parte, această conf


confuzie are loc și când privim persoanele
persoane din jur.

Fie căă realizezi sau nu, obi


obișnuim adesea să judecăm persoanele prin prisma
comportamentului lor.

Să zicem că mergi într-un un supermarket și la un moment dat observi o persoană


foarte furioasă care strigă laa altă persoană. Cel mai probabil, vei avea o percepție
percep
automată “Vai, ce idiot! Strigăă de se aude în tot magazinul
magazinul”.

Este percepția
ția ta cu adevărat justificată?

Probabil că nu, deoarece ai identificat comportamentul lui cu personalitatea


omului, ceea ce nu poate fi realist.

Ar fi putut la fel de bine să fie co


condus de circumstanțe țe pentru a acționa în felul
acesta. Ar fi putut la fel de bine să fie o persoană foarte lini
liniștită
ștită de fel și să fie prima dată
când își
și pierde cumpătul în public.

Asta nu înseamnăă că trebuie să fim de acord cu modul în care oamenii se comportă


în general. Nici vorbă. Separând omul de compor
comportamentul
amentul său ai putea detesta doar
modul în care el se comportă , nu omul ca întreg.

Când comportamentul și indentitatea sunt luate separat, ai abilitatea să-ți


să schimbi
tu în primul rând comportamentul în schimbul reacției automate șii în același
acela timp
începi să devii mai tolerant cu comportamentele celorlal
celorlalți, indiferent cât de ciudate par.

Ceea ce un om este reprezint


reprezintăă mult mai mult decât ceea ce un om face. În schimb,
ceea ce un om face poate spune multe despre cum este el, despre ce fel de valori are, ce
convingeri , însă nu îl identifică.

Identitatea unei persoane e situată mai în profunzimea ființei


ței decât
comportamentele. Comportamentele sunt la suprafa
suprafață,
ță, sunt singurele care se pot

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

observa
va din exterior de către ceila
ceilalți.
ți. În rest toate celelalte se află dincolo de suprafață, în
profunzime. Și aici mă refer la valorile persoanei, la ceea ce gândește,ște, la intenții, la
convingeri.. Toate acestea nu sunt la vedere. Doar observând compor
comportamentele
amentele din afară
nu putem cunoaște omul cu adevărat
adevărat, nu putem știi ce e în sufletul lui și care îi e istoria.

Povestea ultimului biscuit

O tânără stătea și aștepta


ștepta avionul îîn sala de așteptare
teptare a unui aeroport uriaș.
uria

Pentru ca timpul petrecut acolo urma să fie îndelungat, și-aa cumpărat o carte și un
pachet de biscuiți, ca să treacă timpul mai u
ușor.

S-a așezat
șezat pe un scaun și a început să citească. Pe scaunul al
alăturat
ăturat era pachetul cu
biscuiții iar pe urmatorul, un domn care citea ziarul.

Când a desfăcut pachetul șși a luat primul biscuit, domnul de alături a luat și el
unul.

“Poftiiim?!!” își
și spuse indignată
indignată-n gând. Nu-i venea să creadă ; dar
da n-a zis nimic și a
continuat să citească.

În sinea ei își spuse: “Nu pot să cred! Ce ffel


el de om mai e si ăsta!? Daca aș
a avea puțin
mai mult curaj, i-aș face morală…”
…”

Și așa, de fiecare dată când


nd ea lua un biscuit
biscuit, lua și el unul; până când a mai rămas
în pachet doar ultimul. Ea se gândi: “Aha, să
să-l văd acum ce mai face!”

Bărbatul a luat ultimul


ltimul biscuit, ll-a rupt în două și i-a dat jumătate.
tate.

,,Ah! Incredibil! Asta e culmea!” gândi ea și își luă lucrurile, cartea și geanta, și se
îndrepta spre ieșirea sălii de așteptare.
teptare.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Când se simți
ți un pic mai liniștită și nervii se mai “răcoriră”, se așșeză pe un scaun
pe un coridor mai ferit de priviri
privirile indiscrete. A închis cartea și deschise geanta să pună
cartea înăuntru;

… când a deschis geanta...

...a văzut că pachetul de biscuiți


ți era îîntreg, chiar acolo, sub ochii ei!

Se rușină de modul în care se comportase și abia atunci înțelesesese că pachetul de biscuiți


biscui
pe care îl mâncase nu era al ei, ci al domnului de alături, care împăr
împărțise
țise cu ea chiar și
ultima bucățică,
țică, fără a se simți indignat
indignat…

Când ai integrat acest principiu...

Vei începe să cataloghezi oamenii din ce îîn ce mai puțin. Știi…Nu-ții pune nimeni grade
pe umăr atunci când faci pe grozavul atacând personalită
personalitățile
țile oamenilor.

Vei începe să devii mai empatic și oamenii vor aprecia asta.

Vei începe să înțelegi


țelegi oamenii dincolo de vorbe și de comportament, vei înțelege
în mai
îndeaproape felul lor de a gândi.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Principiul Nr. 4

Fiecare Comportament Ascunde O Inte


Intenție
ie Pozitivă

Pentru a înțelege șii mai în profunzime de ce oamenii fac ceea ce fac,


fac merg puțin
mai departe cu un alt principiu care afirmă că în
n spatele fiecărui comportament se află o
intenție pozitivă.

Ar putea suna foarte ciudat în primă fază, de aceea e necesar să lămuresc câteva
puncte din start.

Acțiunile
țiunile oamenilor sunt întotdeauna orientate spre a obțineține rezultate favorabile,
spre a obține plăcere sau spre a evita suferin
suferința.
ța. Asta facem în fiecare moment al vieții,
acționăm
ționăm pentru a obține ceva ce ne oferă un beneficiu, indiferent dacă suntem
conștienți de asta sau nu.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Avem nevoie să facem din nou o diferen


diferențiere între scopul intenției
ției din spatele
acțiunii
țiunii și acțiunea în sine, între intenția din spatele comportamentului
entului și
comportamentul însuși.

Când spun intenție


ție pozitivă nu spun că ea e general valabilă . Eaa reprezintă o
intenție
ție pozitivă doar pentru cel care acționea
acționează și care are un anumit comportament,
nu e obligatoriu pozitivă șii pentru cei asupra cărora se răsfrânge ac
acțiunea
țiunea respectivă.

Când spun pozitivă, mă refer la faptul că ea aduce un beneficiu, îndeplinește


îndep o
nevoie, aduce un plus celui care face acțiunea.

Dacă două persoane se află într-o dispută verbală și ajung într-o o stare de
iritabilitate crescută, probabil nu își și vor rosti cele mai academice cuvinte și s-ar putea să
se dezlănțuie și mai mult de atâtatât. Intenția
ția pozitivă din spatele acțiunii lor există totuși,
ea servește pentru a le aduce uce un beneficiu
beneficiu, în sensul de a le proteja valorile, integritatea,
integritate
statutul sau orice simt că li se îngrăde
îngrădește în acel context. Dacă unul începe să-lsă ia la harță
pe celălalt, intenția
ția pozitivă e încă acolo
acolo, însă comportamentul e jalnic, demn de
condamnat. Am luat un exemplu plu extrem ca să reliefez ideea, însă la fel stau lucrurile și în
altfel de situații.

Dacă mergi prin parcuri de joacă, vei vedea multe mam mame care țipăipă la copii care abia
stau în picioare. Tot timpul ni s--a spus că părinții ne vor binele și că trebuie să-i

ascultăm.. E adevărat, undeva acolo există o inten
intenție pozitivă, vor să fim în siguranță,
siguran să
nu ne lovim, însă de celee mai multe ori comportamentul e total deplasat. sat. E fascinant să
vezi asta. Copii clătinându-sese pe ppicioare încep să alerge de colo-colo,
colo, iar părinții
pări sar ca
trăzniți și încep să strige crispați
ți “Opre
“Oprește-teee, nu-i voie, fii cuminte!””

Cu cât ei ridică tonul și dramatizează mai mult, cu atât puștiul mărește


măre viteza.
Pentru el e distractiv, mai ales când alergi suficient de tare încât ai tăi nu te pot prinde.
Cel puțin eu așa făceam. Copiii nunu-i bagă în seamă și bine fac. De fapt copiii le arată
părinților
ților că au ales un comportament greșit.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Dar odată ce am crescut, putem să punem problema altfel. Comportamentele sunt


la vedere, intențiile
țiile în spatele lor
lor. De multe ori comportamentele oamenilor sunt jalnice,
jalnice
produc iritare în jur și nu mă refer doar la comportamentele altora, ci și ale noastre. Noi
știm cel mai bine de ce ne-am am comportat într
într-un anume fel și suntem singurii care știm
ce am vrut să obținem.
ținem. Din afară se vede cu totul altfel, oferim tot felul de interpretări,
interpretări
mai puțin
țin cele care ne ajută să fim mai eficienți, mai iubitori, mai fle
flexibili.
xibili.

Cei mai mulți


ți nu se pot abține și
și-ți spun “Cum ai putut să-mi
mi faci una ca asta?!”
asta?!
Un mod defectuos de a rezolva o situa
situație.

E interesant șii ciudat în acela


același timp de remarcat faptul că noi reacționăm
reac la
comportamentul și acțiunile celorlalți, iar când ne raportăm la propria persoană
reacționăm la intențiile pozitive pe care le avem.

Într-un fel ne considerăm comportamentele proprii ca fiind îndreptățite,


îndreptă chiar dacă
provoacă anumite situații
ții neplăcute în jur.

Acest principiu îl poți


ți aplica în ambele direcții
direcții, atât cu ceilalți
ți cât și cu
c tine. Când
înțelegi de ce ai anumite comportamente care
care-i lezează pe ceilalți, pune-ți
pune niște
întrebări.

Ce vreau eu să obțin
țin prin asta? Ce beneficiu îm
îmi aduce? Așș putea să acționez și să
mă comport altfel, mai util, dar totu
totuși să obțin același beneficiu?

La fel și cu cei din jur. Recunoscând intenția pozitivă acționezi mai puțin agresiv,
devii mai tolerant și mai înțelegător. Toată lumea are dreptate conform form propriilor
standarde, însă nu e imperios necesar să sărim la gâtul celuilalt. Există compasiune,
înțelegere, flexibilitate,, stăpânire de sine și astfel de abilități
ți la care putem apela.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Povestea unui fluture

Într-o zi, într-un


un cocon, a apărut o mică gaură. Un om care trecea, din întâmplare
prin preajmă, s-a oprit o vreme pentru a observa fluturele care se forţa să
s iasă. După
multe încercări, părea că fluturele a abandonat...spaţiul acela prin care se străduia
str să
iasă rămăsese la fel de îngust.

luturele a făcut tot ce se putea face şi părea că nu era în stare de mai mult. Atunci
Fluturele
omul s-a decis să îl ajute:: a luat un cuţit şi a deschis coconul. Fluturele a ieşit. Însă corpul
lui era slab şi anemic. Aripile sale erau prea puţin dezvoltate şi aproape că nu se mişcau.

Omul a continuat să îl observe


observe, crezând că dintr-un moment ent în altul aripile i se vor
deschide și nu îi vor ceda sub propria
propria-ii greutate, astfel încât fluturele să își
î poată lua
zborul. Dar acest lucru nu s-a întâmplat
ntâmplat…

Fluturele şi-aa trăit restul vieţii târându


târându-se
se pe pământ, cu corpul său slab şi cu
aripile chircite.
cite. Nu a putut zbura niciodată
niciodată!! Ceea ce omul prin gestul lui de bunătate şi
prin intenţia sa de a ajuta, nu a înţeles, este că ttrecerea prin spațiul
țiul acela îngust era
efortul necesar pentru ca fluturele să poată ajunge să zboare.. Era ceea ce avea el nevoie
pentru a putea creștește și pentru a se dezvolta.

Când ai integrat acest principiu...

Vei dobândi mai multă compasiune pentru cei din jur și vei înțelege că unele
comportamente nu sunt utile.

Vei conștientiza
știentiza nevoile oamenilor dar și pe cele personale.

Vei observa că oamenii nu fac rău inten


intenționat în marea majoritate a timpului.
timpului

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Dacă Vrei Să ÎÎnțelegi, Acționează!

Experiența este cel mai bun profesor și pentru asta ai nevoie să acționezi.

Învățarea
țarea nu vine din cărți sau din teorii, vine din acțiune, din ceea ce faci.

Mintea poate acumula tone de informa


informații, poți deveni o persoană demnăde de
invidiat prin prisma cunoștințelor
ștințelor pe ca
care le deții, însă fără a le fi experiementat pe
propria piele nu vor valora foarte mult. Experien
Experiențele
țele sunt cele care rămân peste timp și
care contează cu adevărat, restul vin și la un moment dat, pleacă.

Acțiunea
țiunea face diferența dintre un practicant și un teoretician, dintre cunoștințe
cuno și
experiență,
ță, dintre un profesor care îți toarnă informații pe gât și unul care te ajută și te
învață cum să faci.

Adună-ți forțele
țele și acționează acolo unde vrei tu, indiferent că e vorba de a învăța
să faci ceva sau de a ajunge acolo unde-ți dorești.. Secretul constă în acțiune.
ac

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.
Horațiu Uifălean – 4X4 Principii și Povestiri NLP Pentru Viața De Zi Cu Zi

Pentru că ai avut răbdare și ai ajuns până la finalul materialului


materialului,, vreau să te felicit.
felicit

Vreau să-ți spun că am o mare satisfac


satisfacție pentru asta, mai ales dacă ai rămas cu
ceva din tot ce ai citit.

Însă doar asta nu e suficient, nu schimbă cu nimic lucrurile pentru tine. Acum e
rândul tău să integrezi informațiile
țiile de aici și să le pui în practică.

Alege lucrurile care ți-au


au plăcut și aplică-le!

Mi-ar face plăceree să aflu cum le


le-ai aplicat și sunt curios să aud schimbările care au
apărut pentru tine. De asemenea dacă ai orice fel de întrebare mă găsești
găse la
horatiu.uifalean@synchronicity.ro
@synchronicity.ro.

Dacă vrei să afli mai multe despre NLP îîți


ți recomand să urmărești pagina de
Facebook,, acolo voi posta tehnici concrete pe care le po
poți aplica pe loc,
loc astfel încât să
poți experimenta magiaa NLP pe propria piele.

© 2015 Synchronicity.ro No part of this work may be copied without the owners written permission.